You are on page 1of 194

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2014

CNCM
Chiinău 2015
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 11
2014

NBCM
Chişinău 2015

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 11
2014

CNCM
Chişinău 2015

3
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă


Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 11, 2014. – 2015. – 194 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-187-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-188-4 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 10


0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 10
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .......................................................... 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 10
01 Bibliografie. Cataloage .................................................................. 11
02 Biblioteconomie............................................................................. 12
08 Poligrafii. Lucrări colective ............................................................ 13
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ........................................................ 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 15
159.9 Psihologie ........................................................................................ 15
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 15
26 Iudaism .......................................................................................... 15
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 18
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 18
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 18
32 Politică........................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 20
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................... 23
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................. 27
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 28
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................... 28
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............... 40
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 41
51 Matematică ................................................................................... 42
57 Ştiinţe biologice ............................................................................. 42
58 Botanică ........................................................................................ 43
59 Zoologie ......................................................................................... 43
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 44
61 Medicină........................................................................................ 44
62 Inginerie. Tehnică în general ......................................................... 46
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 47
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 49

5
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ......................... 50


71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................... 50
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 50
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ........................... 50
78 Muzică ........................................................................................... 51
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 51
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................... 51
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 51
82 Literatură ...................................................................................... 53
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 66
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................................... 66
908 Monografii ale localităţilor ................................................................. 67
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ... 67
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................... 67
93/94 Istorie ....................................................................................... 68
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................ 68
Index de nume .......................................................................................... 75
Index de subiecte ...................................................................................... 83
Index editori .............................................................................................. 85
ISBN eronat ............................................................................................... 86
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 87
0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 87
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 87
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .......................................................... 87
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 87
005 Conducere şi organizare. Management ............................................. 87
005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare .......................... 87
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................ 87
02 Biblioteconomie............................................................................. 88
06 Organizaţii (în general) ................................................................. 89
070 Ziaristică. Presă .................................................................................. 89
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 90
1/14 Filozofie...................................................................................... 90
159.9 Psihologie ........................................................................................ 90
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ....................................... 92
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 92
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 92

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 92


30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 92
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 92
32 Politică........................................................................................... 94
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 97
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................... 103
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................ 107
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................. 108
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................. 108
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............. 113
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 113
51 Matematică ................................................................................. 113
53 Fizică............................................................................................ 113
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 114
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ....................................... 115
57 Ştiinţe biologice ........................................................................... 116
58 Botanică ...................................................................................... 116
59 Zoologie ....................................................................................... 117
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 118
61 Medicină...................................................................................... 118
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................... 119
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............. 123
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 125
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..... 126
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii........................ 126
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 126
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 127
72 Arhitectură .................................................................................. 127
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 127
73 Arte plastice ................................................................................ 127
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................. 128
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................... 128
78 Muzică ......................................................................................... 128
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 129
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................... 129
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 129

7
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 Literatură .................................................................................... 130


9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 133
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 133
93/94 Istorie ..................................................................................... 134
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 134
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate .................................................................................. 142
CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ...................................................... 143
0 GENERALITĂŢI ........................................................................................ 143
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................... 143
001 Știinţă şi cunoaştere în general ........................................................ 143
02 Biblioteconomie........................................................................... 143
06 Organizaţii ( în general) .............................................................. 144
070 Ziaristică. Presă ................................................................................ 144
In memoriam lui Constantin Tănăse, jurnalist şi politician (1949-2014) . 144
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................ 146
1/14 Filozofie.................................................................................... 146
159.9 Psihologie ...................................................................................... 146
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................... 146
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................. 146
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................... 146
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 147
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 147
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................... 147
32 Politică......................................................................................... 147
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................... 161
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................... 165
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................ 167
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................. 168
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............. 172
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 172
52 Astronomie. Geodezie ................................................................. 173
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 173
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 173
61 Medicină...................................................................................... 173
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................... 174
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 175
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............. 175

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..... 176


7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 176
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 176
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 176
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................. 176
78 Muzică ......................................................................................... 177
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 177
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................... 179
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 179
82 Literatură .................................................................................... 179
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 185
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 185
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................. 185
93/94 Istorie ..................................................................................... 186
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 186
Index de nume ........................................................................................ 187
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate .............................................. 193

9
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(2284-2579)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2284. Titularii brevetelor de invenţie şi brevetelor de invenţie de scurtă durată
acordate în Republica Moldova … : (Index alfabetic) / Agenţia de Stat pentru Proprietate
Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Rodica Crîjanovschi. – Chişinău : AGEPI, 2014 – . – 30
cm. – ISBN 978-9975-9583-5-6.
2006-2013. – 2014. – 323, [1] p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-911-92-4. – [2014-2534].
- - 1. Brevete de invenţie, 2006-2013 – Republica Moldova.
[001.815:025.347]+347.77(478)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2285. Chiriac, Tatiana.
Aplicaţii generice : (suport de curs) / Chiriac Tatiana ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"
din Chişinău, Teacher Education Review and Update of Curriculum. – Chişinău : [Continental
Grup], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. : diagr., fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 128 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4361-8-2.
[2014-2335].
- - 1. Aplicaţii generice. 2. Tehnologii informaţionale.
004.45(075.8)
2286. Pavel, Maria.
Tehnologii Informaţionale : Indicaţii metodice la lucrările de laborator pentru studenţii
specialităţilor "Pedagogia în învățământul primar" / Pavel Maria. – Chişinău : Universitatea de
Stat din Tiraspol, 2014. – 82 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la începutul lucrărilor de lab.
ISBN 978-9975-76-128-4.
[2014-2396].
- - 1. Tehnologii informaţionale – Organizarea învăţământului.
004:37.091(076.5)
2287. Primii paşi în programare prin probleme rezolvate : Culegere de probleme
rezolvate pentru clasa a 9-a / Golubev Svetlana, Rudoi Svetlana, Leviţchi Viorica [et al.]. –
[Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Chişinău-Prim", 2014]. – 55, [1] p. : fig. ; 21 cm. –
(Informatica. Limbajul Pascal : Instrucţiuni, ISBN 978-9975-3024-0-1).
100 ex.
ISBN 978-9975-3024-1-8.
[2014-2432].

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Programe de calculator.
004.4(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2288. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 10, 2013. – 2013. – 194 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-154-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-155-6 (PDF). –
[2014-2359].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2289. Nr 11, 2013. – 2013. – 216 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-156-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-157-0 (PDF).
– [2014-2360].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2290. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publicaţii de note. Publicaţii de artă.
Resurse electronice. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2014 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2013. – 2014. – 330 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-158-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-159-4 (PDF). –
[2014-2361].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Re-
cenzii – Publicaţii de note – Publicaţii de artă – Resurse electronice – Articole din reviste şi
ziare.
015(478)
2291. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2014. – 2014. – 222 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-160-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-161-7 (PDF). –
[2014-2362].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)

11
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2292. Nr 2, 2014. – 2014. – 200 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-162-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-163-1 (PDF).
– [2014-2363].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2293. Nr 4, 2014. – 2014. – 172 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-166-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-167-9 (PDF).
– [2014-2365].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2294. Nr 5, 2014. – 2014. – 240 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-168-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-169-3 (PDF).
– [2014-2366].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2295. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Recenzii. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 3, 2014. – 2014. – 195 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-164-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-165-5 (PDF). –
[2014-2364].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Recenzii – Articole din revis-
te şi ziare.
015(478)
2296. Nr 6, 2014. – 2014. – 225 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-170-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-171-6 (PDF).
– [2014-2468].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Recenzii – Articole din revis-
te şi ziare.
015(478)
2297. Translatorul memoriei : Scriitorul Gheorghe Marin la 85 ani : Biobibliografie /
concepţie şi elab.: Valentina Chitoroagă (coord.), Tatiana Mariţoi ; pref.: Claudia Partole. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 54, [1] p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-600-6.
[2014-2343].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Marin]
02 BIBLIOTECONOMIE
2298. Şapte decenii de tradiţie şi inovaţie : Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion
Creangă" – 70 [ani de la fondare] / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; resp. de ed.: Clau-
dia Balaban ; coord.: Lilia Tcaci. – Chişinău : Baştina-Radog, 2014. – 88 p. : fot., tab., diagr. ;
28 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Text parţial : lb. rusă. – Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" (Bibliogr. selectivă) : p.
48-73.
[2014-2401].
- - 1. Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" – Istorie.
027.54-053.2(478-25)(091)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2299. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a
studenţilor (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Probleme actuale ale ştiin-
ţelor socioumanistice" / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 176 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău. – Texte : lb. rom., engl.,
fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-200-6.
[2014-2402].
082:378.637(478-25)=00
2300. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 21 cm. – (Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi competito-
rilor). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.
Vol. 13, Partea 1-a. – 2014. – 276 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-202-0. – [2014-2403].
082:378.637(478-25)=135.1=111=161.1
2301. Vol. 13, Partea 2-a. – 2014. – 256 p. : fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-203-7. – [2014-2404].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2302. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",
conferinţă ştiinţifică anuală (2014 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
modernizării învăţământului : Conf. şt. anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Crean-
gă" : [în 2 vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-197-9.
Vol. 1. – 2014. – 574 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun.
Chişinău – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-46-198-6. – [2014-2523].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
2303. Vol. 2. – 2014. – 522 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
mun. Chişinău – Texte : lb. rom., engl., span., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-199-3. – [2014-2524].
082:378.637(478-25)=00
2304. "Tineretul şi globalizarea. Probleme şi oportunităţi", conferinţă ştiinţifică
internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională: "Tineretul şi globaliza-
rea. Probleme şi oportunităţi", 11-12 apr. 2014, Chişinău / col. red.: Ştefan Levinţa [et al.]. –
[Chişinău : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014]. – 251 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Catedra Ştiinţe Sociale. – Tex-
te : lb. rom., engl., pol. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-76-125-3.
[2014-2547].

13
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

082:378.4(478-25)=135.1=111=162.1
2305. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Ste-
re". Analele ştiinţifice : Ed. a 2-a / Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin
Stere" ; red.-şef: Gheorghe Avornic. – Chişinău : Universitatea de Studii Politice şi Economice
Europene "Constantin Stere", 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – ISSN 1857-
4858. – ISBN 978-9975-4449-0-3.
Vol. 2. – 2014. – 161, [1] p. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
art. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4449-3-4. – [2014-2503].
- - 1. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" – Ana-
le.
082:378.4(478-25)
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2306. Atlasul lumii pentru cei mici : conţine peste 100 de autocolante şi un poster cu
harta fizică a lumii / trad.: Sanda Albu. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"),
2014 (Tipărit în China). – [20] p. : des. color ; 28 x 31 cm.
Tit. orig.: Atlas for Kids. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-146-6 (cartonată).
[2014-2536].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2307. Prima mea carte-pian : Conţine 6 instrumente şi 10 cântece / trad.: Maria-
Magdalena Rusen ; il.: Maggie Chang. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"),
2014 (Tipărit în China). – [27] p. : il. color ; 18 x 22 cm. – (Învaţă să cânţi la pian distrându-
te!).
[Tit. orig.: My First PianoBbook]. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-54-149-7 (în cop. tare).
[2014-2537].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2308. Semaforul magic : 5 maşinuţe rapide : Carte sonoră / trad.: Mariana Cernicova-
Bucă. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Tipărit în China). – [12] p. :
des. color ; 31 cm.
Tit. orig.: Чудо-светофор. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-69-847-4 (cartonată).
[2014-2545].
- - 1. Cărţi sonore.
087.5
2309. Библейские повествования для детей / Библейская лига в Молдове. –
[Изд. 2-е]. – Кишинев : Библейская Лига в Молдове, 2014 (Tipogr. "Poliart"). – 79 p. : il.
color ; 22 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4470-8-9.
[2014-2324].
- - 1. Literatură religioasă pentru copii.
087.5:27-29

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2310. Lungu, Viorelia.
Psihodiagnostic : Ghid pentru studenţi / Viorelia Lungu ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac.
de Ped., Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : [Universitatea de Stat
din Tiraspol], 2014. – 192 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144-146 (45 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-130-7.
[2014-2550].
- - 1. Psihodiagnostică.
159.98(075.8)
2311. Viaţa este un dar : [dezvoltarea personalităţii] : Ghidul Animatorului : (pentru uz
intern) / Misiunea Religioasă Catolică "Caritas Moldova", Misiunea Soc. "Diaconia" a Mitropo-
liei Basarabiei, Fundaţia de Binefacere "Regina Pacis" [et al.] ; au contribuit: Emilia Moraru [et
al.] ; coord.: Irina Oriol. – Chişinău : [Rebicon-Plus], 2014. – 140, [4] p. : fig., fig. color, tab. ;
30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3012-0-6 (broşată în spirală).
[2014-2319].
- - 1. Psihologia personalităţii.
159.92/.94:316.6
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2312. Ţugui, Eduard.
Etica deputatului în Parlamentul Republicii Moldova: conduita parlamentară şi perspec-
tivele reglementării / Eduard Ţugui, Adrian Ghicov ; Inst. pentru Dezvoltarea şi Iniţiative So-
ciale (IDIS) "Viitorul". – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 43 p. : tab. ;
24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Text parţial : lb. engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 42-43 (19 tit.).
Gratuit. – [2014-2508].
- - 1. Etică profesională – Membrii parlamentului.
174:342.534
2 RELIGIE. TEOLOGIE
26 IUDAISM
2313. Сборник речей Иосифа Рабиновича : издана к конференции, посвящен-
ной 130-летней годовщине образования Общины Израильтян Нового Завета и восста-
новления Мессианского Движения / Кишин. Еврейская Мессианская Община "Бней Брит
Хадаша" ; сост.: Наталия Поздырка ; пер. с англ.: Ирина Сырбу. – Кишинев : Б. и., 2014
(Tipogr. "Foxtrot"). – 127 p. : il. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-120-45-6.
[2014-2309].
- - 1. Masianism. 2. Рабинович, Иосиф, 1837-1899, основатель Кишиневской Об-
щины Израильтян Новго Завета.
267

15
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2314. Atlas biblic / [elab.]: Eugen Onicov, Angela Levinţa. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 20 p. : fig., fot., h. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4413-9-1.
[2014-2462].
- - 1. Istoria creştinismului – Atlase.
27(084.42)
2315. Bujor, Nicolae Mefodie.
Dumnezeu Tatăl – Adevărul Absolut : [în 3 vol.] / Nicolae Mefodie Bujor ; consultanţi:
Ion Mahu [et al.] ; Centrul Şt.-Metodic şi de Educaţie Moral-Spirituală "Arta de a deveni Om"
al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")
– . – 21 cm. – (Colecţia "Marele Adevăr", ISBN 978-9975-53-389-8). – ISBN 978-9975-53-
390-4.
Vol. 1, Partea 1-a. – 2014. – 360 p. : des. color, fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 307-311 (94 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-
391-1. – [2014-2473].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
2316. Vol. 1, Partea a 2-a. – 2014. – 336 p. : il. color, fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 293-295 (63 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-53-392-8. – [2014-2474].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47:37.017.93
2317. Ciuntu, Ioan.
Casa cu ferestrele spre cer : [istoria bisericii ortodoxe din Republica Moldova] / Protoie-
reu mitrofor Ioan Ciuntu. – [Chişinău : S. n.], 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 119 p. :
fig., fot., fot. color ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-410-9 (în cop. tare).
[2014-2492].
- - 1. Biserica ortodoxă din Republica Moldova – Istorie.
271-22(478)(091)
2318. Ea se va numi Femeie : Ghid de studiu biblic pentru femei / elab.: Birgean Alina
[et al.] ; contribuţie : Belev Liuda [et al.] ; trad.: Civga Vitalie [et al.]. – [Chişinău : S. n.], 2015
(Tipografia Reclama). – 98 p. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-045-8.
[2014-2528].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
2319. Idem în lb. rusă : Она будет называться Женщиной : Программа по изуче-
нию Библии. – [Кишинев : Б. и.], 2015 (Tipografia Reclama). – 98 p. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-046-5.
[2014-2529].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie creştină.
27-47
2320. Pr. Ioan Ciuntu – la cumpăna anilor : [60 ani de la naştere] / coord.: Pr. Ioan
Ciuntu ; col. red.: Vasile Căpăţână, Nicolae Roibu. – [Chişinău : S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 271, [1] p. : il., fot., fot. color ; 25 cm.
Tit. pe cotor : Protoiereul Ioan Ciuntu – la cumpăna anilor. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-413-0 (în cop. tare).
[2014-2484].
- - 1. Ciuntu, Ioan, 1954 - …, protoiereu – Biografie.
27-72+929 Ciuntu
2321. Radu, Ştefan.
Predici : [în 8 vol.] / Ştefan Radu ; resp. de ed.: Gheorghe Zămosteanu ; Biserica (Uni-
unea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-53-307-2.
Vol. 3 : Învăţătorul venit de la Dumnezeu. – 2014. – 477 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
53-414-7. – [2014-2476].
- - 1. Adventişti de Ziua a Şaptea – Predici.
279.13
2322. Дукан, Жак.
Притчи / Жак Дукан ; пер.: Люба Сапа ; богословская экспертиза : Ирина Карп,
Игорь Корещук ; Церковь адвентистов седьмого дня. – Кишинэу : Б. и., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 256 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней
школе с комментариями для учителей: (январь, февраль, март 2015 года ; 1 квартал,
ISBN 978-9975-53-426-0).
700 ex.
ISBN 978-9975-53-427-7.
[2014-2482].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2323. Так говорит Библия : Вопросы и ответы / Библейская лига. – [Изд. 2-е]. –
Кишинев : Библейская Лига, 2014 (Tipogr. "Poliart"). – 72 p. ; 11 x 16 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-4470-7-2.
[2014-2323].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2324. Уайт, Эллен.
Наше высшее призвание / Эллен Уайт ; пер.: С. Потапов ; Biserica (Uniunea de
conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şapte din Rep. Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 447, [1] p. ; 22 cm.
1600 ex.
ISBN 978-9975-53-425-3.
[2014-2481].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29

17
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
2325. Bejan-Volc, Iulia.
Noi în oglinda Celuilalt : Imaginar gender / Iulia Bejan-Volc. – Ed. rev. şi compl. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 216 p. : fot., [1] f. port. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 215 (13 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4270-6-7.
[2014-2358].
- - 1. Gender.
305:[316.6+821.135.1(478)-1Bejan-Volc]
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2326. Cetăţeni corporativi veritabili : Obiectivele publice şi private în serviciul dez-
voltării umane : Raportul Naţional de Dezvoltare Umană … / Progr. Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova ; echipa de lucru : Adrian Lupuşor [et al.]. – [Chişinău :
S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-422-2.
… 2014. – 2014. – 122 p. : fig., tab. color. – Bibliogr.: p. 108-109. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-423-9. – [2014-2480].
- - 1. Dezvoltare umană – Republica Moldova.
316.42(478)(047)
2327. Idem în lb. engl. : Good Corporate Citizens : Public and Private Goals Aligned
for Human Development : National Human Development Report … / layout of the engl.
version: Vitalie Munteanu. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30
cm. – ISBN 978-9975-53-424-6.
… 2014. – 2014. – 122 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 107-109 şi în subsol.
– 100 ex. – ISBN 978-9975-53-430-7. – [2014-2471].
- - 1. Dezvoltare umană – Republica Moldova.
316.42(478)(047)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
2328. Цырдя, Богдан.
Олигархическая Молдова : [монография] / Богдан Цырдя, Виктор Чобану ; науч.
рецензенты: Чеслав Чобану [и др.] ; Нац. Ин-т. Развития. – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. –
Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 854 p. : fot., graf., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 847-850 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4432-9-6 (în cop. tare).
[2014-2386].
- - 1. Oligarhi – Republica Moldova. 2. Sisteme politice – Republica Moldova.
[321.15+323](478):334

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale
şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe". – Vezi Nr
2544.

2329. Ţîrdea, Bogdan.


Cronica Absurdului = Летопись абсурда : Pamflete politice / Bogdan Ţîrdea ; carica-
turi: Margareta Chiţcatîi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 236 p. : caricaturi
color ; 21 cm.
Text.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-422-6.
[2014-2385].
- - 1. Pamflete politice.
323(478)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2330. "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul transformărilor geopolitice
contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic şi energetic
din bazinul Pontic", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Chişinău). Con-
ferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul trans-
formărilor geopolitice contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic
şi energetic din bazinul Pontic" = "Безопасность Черноморского региона в контексте
современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в
экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья", (17-20 sept. 2014,
Chişinău). – Chişinău : CEP USM, 2014. – 132 p. : diagr. ; 25 cm.
Antetit.: Partidul Socialiştilor din RM, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova" [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-587-4.
[2014-2443].
- - 1. Securitatea Regiunii Mării Negre – Aspecte geopolitice.
327:341.222(082)=135.1=161.1
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
2331. Ţugui, Eduard.
Uniunea Europeană – Republica Moldova: asociere politică şi integrare economică :
Ghid informativ / Eduard Ţugui ; Inst. pentru Dezvoltare Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". –
[Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 30 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. – (Bibli-
oteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 26-27.
[2014-2507].
- - 1. Asociere politică – Uniunea Europeană – Republica Moldova. 2. Integrare eco-
nomică – Uniunea Europeană – Republica Moldova.
327(478)+[327+339.923]:061.1EU

19
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2332. Moldova € 2014: Degradare / Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova ; red-şef:
Corneliu Mihalache ; fot.: Valerii Corcimari. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Metrompaş")]. –
58 p. : fot. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4199-8-7.
[2014-2340].
329(478)
2333. Idem în lb. rusă : Молдова € 2014: Деградация. – [Кишинев : Б. и., 2014
(Tipogr. "Metrompaş")]. – 58 p. : fot. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4199-9-4.
[2014-2341].
329(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
2334. Burlacu, Natalia.
Contabilitatea şi managementul riscului : Problemar : recomandări metodice / N. Burla-
cu, I. Călugăreanu, M. Postică ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 33 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33 (9 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-185-3.
[2014-2411].
- - 1. Risc economic – Calcule.
330.131(076.5)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2335. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova / Min. Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei al Rep. Moldova ; elab.: Margarita Demidova [et al.] ; [coord.]: Sergiu
Sainciuc, Gheorghe Sîrgu. – Ed. oficială. – Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 862 p. : tab. ; 25 cm. – (Clasificatorul Republicii Moldova).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Ind. alfabetic al ocupaţiilor : p. 624-849. – Apa-
re cu sprijinul financiar al Proiectului UE "Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei
în Rep. Moldova". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-125-46-8 (în cop. tare).
[2014-2469].
- - 1. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.
331.103.1(478)(083.7)=135.1=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2336. Corporaţiile transnaţionale ca promotor al dezvoltării durabile economice :
[monografie] / Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea ; red. şt.: Alexandru Onofrei ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 230 p. : fig., tab. ;
21 cm.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 177-181 (68 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-56-200-3.
[2014-2520].
- - 1. Corporaţii transnaţionale – Dezvoltare economică. 2. Relaţii economice internaţi-
onale.
334.7:339.9
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
2337. Dumbrăveanu, Nicolae.
Procedurile de export al produselor agroalimentare : Ghid Practic / Nicolae Dumbră-
veanu ; ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chişinău :
S. n., 2014. – 169 p. : fig., scheme, tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 167-169 (43 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului
american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. (USAID) şi Corporaţiei Provocări-
le Mileniului (MCC).
Gratuit. – [2014-2349].
- - 1. Exporturi de alimente.
338.439.5:339.564
2338. Idem în lb. rusă : Процедуры экспорта сельскохозяйственных продуктов :
Практическое руководство. – Кишинев : Б. и., 2014. – 184 p. : fig., scheme, tab. color ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 182-184 (43 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului
american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. (USAID) şi Corporaţiei Provocări-
le Mileniului (MCC).
Gratuit. – [2014-2350].
- - 1. Exporturi de alimente.
338.439.5:339.564
338.48 Turism. Economia turismului
2339. "Turismul şi dezvoltarea comunitară", sesiune ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (1 ; 2014 ; Chişinău). Turismul şi dezvoltarea comunitară = Tourism
and Community Development = Туризм и развитие общин = Turismo y desarrollo
comunifario = Tourisme et développement communautaire : Sesiune ştiinţifică naţională cu
participare internaţională, ed. 1-a, 26-27 sept. 2014 / com. şt.: Sedleţchi Iurii (preşedinte) [et
al.] ; com. org.: Şargu Lilia (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Universitatea de Studii Europene
din Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 271 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr., alte lb.
străine. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100
ex.
ISBN 978-9975-3023-0-2.
[2014-2573].
- - 1. Turism.
338.48(082)=135.1=111=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2340. Năstase, Carmen.

21
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Marketing şi strategie comercială : [manual] / Carmen Năstase ; coaut.: Bălăceanu Că-


tălina Cristina ; Asoc. de Dezvoltare Economică şi Regională "ADER", Progr. de Cooperare
Transfrontaliera, România-Ucraina-Rep. Moldova, Joint Businesas Support Centre Instrument
pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiune de graniţă România – Ucraina –
Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 69 p. : fig., fig. color, tab. ; 30
cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 68 (26 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene. – 36 ex.
ISBN 978-9975-128-24-7.
[2014-2430].
- - 1. Marketing.
339.138(075)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2341. Coreţchi, Boris.
Diversificarea comerţului exterior cu produse agroalimentare ca factor al eficientizării
relaţiilor economice al Republicii Moldova : [studiu] / Coreţchi Boris, Gribincea Alexandru,
Gribincea Corina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). –
241 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 172-181 (128 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-195-2.
[2014-2517].
- - 1. Comerţ exterior cu produse agroalimentare.
339.56:338.439.54(478)
2342. Tornea, Ion.
Acordul de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător dintre RM şi UE : Ghid informativ
pentru producătorii agricoli / Ion Tornea ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)
"Viitorul". – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31 p. : fig., tab. ; 24 cm.
– (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 30-31 (19 tit.).
[2014-2509].
- - 1. Zone de liber schimb – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
339.56(478)+339.923:061.1EU
339.7 Finanţe internaţionale
2343. International Finance : [pentru uzul studenţilor] / Y. Kozak, A. Gribincea, T.
Shengelia [et al.] ; Moldova State Univ., Dep. of Econ., Marketing and Tourism, Odessa Nat.
Econ. Univ. [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 274 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 273-274 (34 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-196-9.
[2014-2518].
- - 1. Finanţe internaţionale.
339.7(075)
2344. Road Map for Investors : Moldovan High Value Agriculture / ACED Agricultural
Competitiveness and Anterprise Development Project. – [Chişinău : S. n.], 2013. – 53 p. : tab.
; 30 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financi-


ar al poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. (USAID) şi Corpo-
raţiei Provocările Mileniului (MCC).
[2014-2352].
- - 1. Investiţii străine – Agricultură – Republica Moldova.
339.727.22:338.43(478)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2345. Bârdan, Veaceslav.
Integrare economică şi economie europeană : Note de curs / Veaceslav Bârdan ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Teorie econ. şi Marketing. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 343 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 333-334 (49 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-333-2.
[2014-2406].
- - 1. Integrare economică europeană.
339.923:061.1EU(075.8)
Tornea, Ion. Acordul de Liber Schimb aprofundat şi cuprinzător dintre RM şi UE. –
Vezi Nr 2342.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2346. Сосна, Александру.
Европейский Суд по правам человека / Сосна Александру ; науч. рецензенты: Гу-
чак Ион [и др.]. – Комрат : Институт демократии, 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 199, [1]
p. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 173-197 (375 tit.) şi în text. – Apare cu sprijinul financiar al
Embassy of the Kingdom of the Netherland in Bucharest. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-66-412-7.
[2014-2380].
- - 1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
341.645(4):342.7
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2347. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi com-
pletări : Actualizat 01.12.2014. – [Ed. rev.]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 141 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними
изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-78-5.
[2014-2451].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
2348. Idem în lb. rusă : Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : с
последними изменениями и дополнениями : обновлен 10.09.2014. – Кишинев : Lavilat-
Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 157 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări =
Новый с последними изменениями).

23
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

300 ex.
ISBN 978-9975-123-75-4.
[2014-2448].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
2349. Ghidul cetăţeanului : [alegeri parlamentare, 2014 din Republica Moldova] /
Proiectul "Alege conştient! Alege liber!" ; resp. de ed.: V. Cioaric [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 80 p. : il. ; 11 x 15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-120-42-5.
[2014-2308].
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova – Ghiduri.
342.8:324(478)(036)
2350. Idem în lb. rusă : Памятка гражданина. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 80 p. : il. ; 11 x 15 cm.
Изд. при фин. поддержке Фонда Фридриха Эберта. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-120-47-0.
[2014-2311].
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova – Ghiduri.
342.8:324(478)(036)
2351. Manualul membrului Biroului Electoral al Secţiei de votare : Alegerile parla-
mentare, 30 noiembrie 2014 : [din Republica Moldova] / Comisia Electorală Centrală. – Chişi-
nău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 104 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
[2014-2505].
- - 1. Alegeri parlamentare, 2014 – Republica Moldova.
342.84(478)
2352. Idem în lb. rusă : Учебник члена участкового избирательного бюро :
Парламентские выборы, 30 ноября 2014 г. : [din Republica Moldova]. – Кишинэу : Б. и.,
2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 108 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
[2014-2506].
- - 1. Alegeri parlamentare, 2014 – Republica Moldova.
342.84(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 2363.

2353. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi


completări : Actualizat 01.12.2014. – [Ed. rev.]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 203 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-123-79-2.
[2014-2452].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2354. Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova : Raport … / Biroul


Naţ. de Statistică. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 26 cm. –
ISBN 978-9975-53-417-8. – (Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5).
… 2011. – 2014. – 148 p. : fig., tab. color. – 500 ex. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Suediei în Rep. Moldova. – ISBN 978-9975-53-419-
2. – [2014-2491].
- - 1. Violenţa în familie – Republica Moldova – Date statistice.
343.55(478)(083.41)(047)
2355. Violenţa în familie în Republica Moldova : Practică judiciară şi acte normative
naţionale şi europene / Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane, Centrul de Drept din Cău-
şeni (CDC). – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 166 p. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE în Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-420-8.
[2014-2488].
- - 1. Violenţa în familie – Republica Moldova – Drepturile omului.
343.55(478):341.231.14(094)
2356. Торговля людьми: Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и
обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от
торговли людьми / сост.: Костаки Георге ; Ин-т демократии. – Комрат : Институт демо-
кратии, 2014. – 64 p. ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4474-1-6.
[2014-2412].
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Combatere – Recomandări.
343.54-055.2(049.3)
2357. Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и
дополнениями : обновлен 10.09.2014. – Kишинев : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc").
– 145 p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări = Новый с последними изменения-
ми).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-72-3.
[2014-2445].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
347 Drept civil
2358. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actua-
lizat 25.09.2014. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 240 p. ; 20 cm. – (Nou
cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-76-1.
[2014-2449].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
2359. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări din Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.10.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux,
2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 287 p. ; 21 CM.

25
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

100 ex.
ISBN 978-9975-3008-0-3.
[2014-2316].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2360. Drept civil. Contracte şi succesiuni : Note de curs / Gheorghe Chibac, Sorin
Bruma, Oxana Robu [et al.] ; coord.: Gheorghe Chibac ; Univ. de Stat din Moldova ; Fac. de
Drept, Catedra Drept Civil. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 439 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-562-1.
[2014-2434].
- - 1. Drept civil.
347.4(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2361. Codul familiei al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat la 01.10.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 80 p. ; 21
cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă.
ISBN 978-9975-4225-4-3 (eronat).
[2014-2314].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.7 Drept comercial
2362. Raport Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
în Republica Moldova … / Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Rep. Moldova ;
consiliul ed.: Ţîganaş Ion, Natalia Mogol ; trad.: Nina Calpacci. – [Chişinău : AGEPI, 2014]
(Tipogr. "Foxtrot") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-911-80-1.
… 2013. – 2014. – 118, [2] p. : diagr., fot. color. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl.
– [600] ex. – ISBN 978-9975-911-91-7. – [2014-2457].
- - 1. Drepturi de proprietate intelectuală – Republica Moldova.
347.77(478)=135.1=111
Titularii brevetelor de invenţie şi brevetelor de invenţie de scurtă durată acordate
în Republica Moldova 2006-2013. – Vezi Nr 2284.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2363. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi comple-
tări : Actualizat 10.09.2014. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 91 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-74-7.
[2014-2447].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.97+343.2(478)(094.4)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2364. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi


completări : Actualizat 10.09.2014. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 108
p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-73-0.
[2014-2446].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2365. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 20.08.2014. – [Ed. rev.]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 90 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-77-8.
[2014-2450].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
2366. Josanu, Dorin.
Reglementări juridice ale pieţei muncii în Republica Moldova / Dorin Josanu, Iulia Dru-
mea ; coord.: Iulia Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Biroul Orga-
nizaţiei Intern. a Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiilor Patronale (ILO-ACT/EMP). – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 64 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patronatu-
lui", ISBN 978-9975-4033-5-1).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 63-64. – Apare cu sprijinul financiar al
Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4033-6-8.
[2014-2560].
- - 1. Piaţa muncii în Republica Moldova – Reglementări juridice.
[349.2:331.5](478)
2367. Josanu, Dorin.
Reglementări juridice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă / Josanu Dorin, Iulia
Drumea ; coord.: Iulia Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova (CNPM),
Biroul Organizaţiei Intern. a Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 64 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patronatului").
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 61-64. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4033-7-5.
[2014-2561].
- - 1. Timp de muncă – Reglementări juridice – Republica Moldova.
[349.2:331.3](478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор – альманах. – Vezi Nr 2510.

27
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2368. Ghid de comunicare al asistentului social : În cadrul programelor Ajutor Soci-
al şi Ajutor pentru Perioada Rece a Anului / Min. Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei. – [Chi-
şinău : S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 66 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62 (6 tit.). – F. f. de tit.
[2014-2510].
- - 1. Asistenţă socială.
364.62
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2369. CRUNT 2014 : Bunele practici de instruire online : Culegere de articole, 24-27
septembrie / Univ. Tehn. a Moldovei ; com. şt.: Ion Bostan [et al.] ; coord. proiectului: Petru
Todos. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 297 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
100 ex.
ISBN 978-9975-80-827-9.
[2014-2322].
- - 1. Învăţământ online.
37.018.43:004(082)=135.1=111=133.1
2370. "Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moder-
ne", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Eficientizarea învăţământului –
vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 11-
12 dec. 2014 / red. şt.: Nicolae Bucun [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. –
Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2014 (Tipogr. "Cavaioli") – . – 21 cm. – ISBN
978-9975-48-065-9.
Partea 1-a. – 2014. – 528 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe al Rep. Moldova, Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN978-9975-48-066-6. – [2014-2564].
- - 1. Învăţământ – Politici educaţionale.
37.014(082)=135.1=111=161.1
2371. Partea a 2-a. – 2014. – 454 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe al Rep.
Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr.
– Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 978-9975-48-068-0. – [2014-2565].
- - 1. Învăţământ – Politici educaţionale.
37.014(082)=135.1=111=161.1
2372. Lîsenco, Serghei.
Comunicăm eficient cu familia = Эффективно общаемся с семьей / Serghei Lîsenco,
Olga Lîsenco, Victoria Secu ; colab.: Maria Vrânceanu, Lia Sclifos ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova, Banca Mondială, UNICEF. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 60 ; 72 p.
: il., tab. ; 26 cm. – (Ajută-l să crească om mare!).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet
(inversă). – [14075] ex.
ISBN 978-9975-3006-2-9.
[2014-2455].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1=135.1=161.1
2373. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul so-
cietăţii bazate pe cunoaştere", conferinţă ştiinţifico-metodică (2014 ; Chişinău). Prero-
gativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaşte-
re : Materialele conferinţei ştiinţifico-metodice, 7-8 noiem. 2014 : [în 2 vol.] / com. org.: Lau-
renţiu Calmuţchi, Lora Moşanu-Şupac ; coord.: Vasile Panico, Valentina Botnari. – Chişinău :
Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. – 21 cm. – ISBN 978-9975-76-132-1.
Vol. 1. – 2014. – 323 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Ped. –
Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-133-8. –
100 ex. – [2014-2398].
- - 1. Învăţământ preuniversitar. 2. Învăţământ universitar.
37.0(082)=135.1=111
2374. Vol. 2. – 2014. – 215. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Ped. – Texte :
lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-76-134-5. – 100 ex. – [2014-2399].
- - 1. Învăţământ preuniversitar. 2. Învăţământ universitar.
37.0(082)=00
2375. Silistraru, Nicolae.
Educaţia interculturală : suport de curs / Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi ; Univ. de
Stat din Tiraspol, Catedra Ped. şi Psihologie Generală. – Chişinău : [Universitatea de Stat din
Tiraspol], 2014. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-76-110-9.
[2014-2394].
- - 1. Educaţie interculturală.
37.0(075.8)
2376. Zolotariov, Elena.
A vedea cu Inima : Manual-suport : pentru promovarea reperelor spiritual-morale în
practica învăţământului modern : [în vol.] / Elena Zolotariov. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogra-
fia Reclama) – . – 24 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3). – ISBN
978-9975-58-039-7.
Vol. 2. – 2014. – 239, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 230-231 (24 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-
9975-58-040-3. – [2014-2530].
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93
2377. Долгий, Адриaн.
Гражданское воспитание : Гид для учителя : 9 класс / Адриан Долгий, Алина Фе-
ля, Виорика Негрей ; comisia de evaluare: Maia Şevciuc [et al.] ; М-во просвещения Респ.
Молдова. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 112 p. :
tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep.
Moldova.
ISBN 978-9975-9947-2-9.
[2014-2570].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(072)

29
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2378. Aspecte psihopedagogice ale curriculumului integrat şi politicilor educaţi-
onale / coord.: Sonia Ignat ; ref. şt.: Alina Roman, Gabriela Kelemen. – Chişinău : Învăţătorul
modern, 2014. – 447 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-9949-6-5.
[2014-2567].
- - 1. Educaţie – Aspecte psihopedagogice.
37.015.3
2379. Roman, Alina.
Elemente de pedagogie : Repere în evaluarea cunoştinţelor de specialitate
psihopedagogice / Roman Alina, Kelemen Gabriela. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2014. –
333 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 327-333. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9949-3-4.
[2014-2566].
- - 1. Psihopedagogie.
37.015.3
2380. Mы сами : [предпринимательское образование] : Рабочая тетрадь / Junior
Achievement Moldova ; отв. за изд., пер.: Алина Кодряну. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipo-
grafia Reclama). – 29, [2] p. : des. ; 28 cm. – (ABC € conomic).
500 ex.
ISBN 978-9975-51-608-2.
[2014-2559].
37.015
2381. Наш город : [предпринимательское образование] : Рабочая тетрадь / Junior
Achievement Moldova ; отв. за изд., пер.: Алина Кодряну. – Кишинев : Pontos, 2014 (Tipo-
grafia Reclama). – 20 p. : des. ; 28 cm. – (ABC € conomic).
500 ex.
ISBN 978-9975-51-594-8.
[2014-2554].
37.015
2382. Наша семья : [предпринимательское образование] : Рабочая тетрадь / Ju-
nior Achievement Moldova ; отв. за изд., пер.: Алина Кодряну. – Chişinău : Pontos, 2014
(Tipografia Reclama). – 16 p. : des. ; 28 cm. – (ABC € conomic).
500 ex.
ISBN 978-9975-51-606-8.
[2014-2557].
37.015
2383. Наша страна : [предпринимательское образование] : Рабочая тетрадь / Ju-
nior Achievement Moldova ; отв. за изд., пер.: Алина Кодряну. – Chişinău : Pontos, 2014
(Tipografia Reclama). – 16 p. : des. ; 28 cm. – (ABC € conomic).
500 ex.
ISBN 978-9975-51-607-5.
[2014-2558].
37.015

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2384. Наше сообщество : [предпринимательское образование] : Рабочая


тетрадь / Junior Achievement Moldova ; отв. за изд., пер.: Алина Кодряну. – Chişinău :
Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 20 p. : des. ; 28 cm. – (ABC € conomic).
500 ex.
ISBN 978-9975-51-605-1.
[2014-2556].
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2385. Designul lecţiei de limbă şi literatură română : Auxiliar didactic pentru stu-
denţi, masteranzi, profesori / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et
al.] ; coord. şt.: Tatiana Cartaleanu, Aliona Zgardan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
Chişinău, Fac. de filologie, Catedra de lb. rom. şi filologie clasică [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 162 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 159-162 (42 tit.). – 90 ex.
ISBN 978-9975-115-51-3.
[2014-2423].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
2386. Didactica studiului integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu / Tati-
ana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.] ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău ; Progr. Tempus IV, Teacher Education Review and Update of Curri-
culum. – Chişinău : Continental Grup, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 192 p. : fig., tab.
; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – Referinţe bibliogr.: p. 188-192 (62
tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4361-7-5.
[2014-2307].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
2387. Druguş, Virginia.
Limba română : Clasa a 2-a : Proiectare pe unităţi de învăţare : Ghidul învăţătorului /
Virginia Druguş. – [Chişinău] : Învăţătorul modern, 2014. – 239 p. : tab. ; 21 cm. – (Colecţia
"Atelier didactic").
30 ex.
ISBN 978-9975-9949-5-8.
[2014-2464].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
2388. Morari, Marina.
Educaţie muzicală : Clasa 1-a : Ghidul profesorului / Marina Morari, Ion Gagim. – [Chi-
şinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 55, [1] p. : n. muz. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 56 (24 tit.) şi în subsol. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-916-9.
[2014-2431].
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
37.016.046:78

31
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2389. Petrovschi, Nina.


Didactica istoriei în educaţia postmodernistă / Nina Petrovschi. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 133 p. : tab. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-133 (108 tit.) şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-198-3.
[2014-2519].
- - 1. Istorie – Metodica predării.
37.016.046:94
2390. Polevaia-Secăreanu, Angela.
Pregătirea profesional-aplicativă a specialiştilor în domeniul pazei protecţiei şi securită-
ţii prin intermediul sporturilor de lupte : Ghid metodic : pentru studenţii facultăţii "Pază, Protec-
ţie şi Securitate” la modulul "Pregătirea fizică specială" secţia zi şi frecvenţă redusă / Angela
Polevaia-Secăreanu, Ghenadie Scobioală, Anatol Cotorcea. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Valinex"). – 55 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 51-54 (33 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-259-6.
[2014-2511].
- - 1. Sporturi de luptă – Metodica predării.
37.016.046:796.8
2391. Popovici, Angela.
Teoria formării competenţei de audiere : Lingvistică didactică şi metodică / Angela Po-
povici ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio"). – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 109-116 (149 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-115-46-9.
[2014-2418].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1'243
2392. "Rolul profesorului în procesul predării limbii străine în contextul integrării
europene", colocviu ştiinţifico-practic (2014 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-
practic "Rolul profesorului în procesul predării limbii străine în contextul integrării europene",
17 mai 2014 / com. şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 181 p. :
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de lb. şi lit. străine, Catedra Lb. Germ. – Texte
: lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez. lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-579-9.
[2014-2436].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811'243(082)=00
2393. "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în
gimnaziu", conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifi-
co-practică naţională "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în
gimnaziu", 23 mai 2014, Chişinău : Rezumatele comunicărilor / coord. şt.: Tatiana
Cartaleanu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 120 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de filologie, Catedra de lb.
rom. şi filologie clasică [et al.]. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-115-50-6.
[2014-2422].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](082)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2394. Cele mai ingenioase activităţi şi materiale didactice de la educatori şi pă-
rinţi / Asoc. pentru Caritate şi Asistenţă Socială "ACASĂ" ; elab.: Efimia Musteaţă [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Policolor"). – 100, [2] p. : fot. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 100 (29 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Janivo (Olanda). –
300 ex.
ISBN 978-9975-9676-9-3.
[2014-2410].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
37.091:373.2
2395. Ghid de aplicare a instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pen-
tru şcoală şi a fişei de monitorizare a progresului preşcolarului = Руководство по
использованию инструмента мониторинга подготовки детей к школе и карточки
мониторинга развития ребенка / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Banca Mondială, UNICEF
; experţi naţ.: Cornelia Cincilei [et al.] ; expert intern.: Linda Platas. – Chişinău : S. n., 2014
[Tipogr. "Vite-jesc"]. – 30 ; 30 p. : tab. ; 26 cm. – (Ajută-l să crească om mare!).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 25 (13
tit.). – [11675] ex.
ISBN 978-9975-3006-3-6.
[2014-2456].
- - 1. Organizarea învăţământului preşcolar.
37.091=135.1=161.1
2396. Pşeneac, Vera.
Atestarea cadrelor didactice şi de conducere din instituţiile de învăţământ preşcolar,
primar, secundar, special, complementar şi sport : Ghid practic pentru manageri şi cadre
didactice / Vera Pşeneac ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb ; Direcţia Gen. Educaţie,
Tineret şi Sport, mun. Chişinău, Centrul Metodic Municipal. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 54 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 34 (15 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-412-3.
[2014-2470].
- - 1. Atestarea cadrelor didactice.
37.091
2397. Курачицки, А.
Отчет о профессиональном росте: рекомендации по написанию и оформлению /
А. Курачицки. – Кишинэу : Învăţătorul modern, 2014. – 68 p. : diagr., tab. ; 20 cm. – (В по-
мощь учителю при аттестации).
Bibliogr.: p. 54 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9949-4-1.
[2014-2463].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091

33
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2398. Управление качеством образования : (из опыта работы) / сост.: Глотова


С. Н. [и др.] ; Теорет. лицей "Михай Греку". – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex Com")
– . – 30 cm.
Сборник Nr 2. – 2014. – 126 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. –
100 ex. – ISBN 978-9975-110-13-6. – [2014-2392].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091=135.1=161.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2399. Carabet, Natalia.
Eu sînt aşa! : Ghid de evaluare-autoevaluare a preşcolarilor / Natalia Carabet. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 103 p. : il., tab. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-115-47-6.
[2014-2419].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
2400. Carabet, Natalia.
Repere teoretico-practice ale managementului instituţiei preşcolare / Natalia Carabet. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 178 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 178 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-48-3.
[2014-2420].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Management.
373.2
2401. Cemortan, Stela.
Plaiul meu natal : Abecedarul preşcolarului / Stela Cemortan. – [Chişinău] : Stelpart,
2014 (Tipogr. "Balacron"). – 62, [2] p. : des., fot. color ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9910-5-6.
[2014-2372].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:373.2
2402. Cemortan, Stela.
Ţara mea Moldovă-Floare : Sociologie / Stela Cemortan. – [Chişinău] : Stelpart, 2014
(Tipogr. "Balacron"). – 62, [2] p. : des., fot. color ; 26 cm.
7000 ex.
ISBN978-9975-4117-4-5.
[2014-2371].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
2403. Culegere de texte, exerciţii şi jocuri didactice : (supliment pentru proiectarea
activităţilor integrate în instituţiile preşcolare) : pentru cadrele didactice şi părinţi : [în vol.] /
texte sel. de aut.: Duminică Stella, Dascal Angela. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-58-003-8.
Vol. 3. – 2014. – 64 p. : fig. – Bibliogr.: p. 64 (31 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-
432-1 . – [2014-2486].

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:821-93
2404. Cultura bunei vecinătăţi : Eu, familia mea şi vecinii : Caiet de educaţie intercul-
turală : pentru elevii din clasa 1 / Daniela State, Elena Suff, Margarita Aradjioni [et al.] ;
coord.: Viorica Goraş-Postică, Rima Bezede ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău
: Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 80 p. : des., [4] p. :
des. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, cofi-
nanţat de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3013-0-5.
[2014-2318].
- - 1. Educaţie interculturală.
373.3
2405. Dezvoltăm gândirea şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –
Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., des.
color ; 23 cm. – (Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-9-8.
[2014-2499].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2406. Dezvoltăm logica şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –
Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., des.
color ; 23 cm. – (Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-8-1.
[2014-2498].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2407. Dezvoltăm motorica şi colorăm / concept: Iurie Albu. – Chişinău : Libelula
(PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., des. color ; 23 cm. –
(Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-5-0.
[2014-2495].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2408. Duminică, Stella.
Model de proiectare calendaristică în instituţiile preşcolare : [în vol.] / Duminică Stella,
Dascal Angela ; coord. şt.: Cuzneţov Larisa. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-58-001-4.
Vol. 3. – 2014. – 44, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 44 (20 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-53-433-8. – [2014-2487].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Planificare.
373.2
2409. Duminică, Stella.

35
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Proiectarea activităţilor integrate din perspectiva educaţiei de gen : a copiilor de vârstă


preşcolară mare cu orientare parteneriat instituţie preşcolară-familie : Ghid metodologic pen-
tru cadrele didactice şi părinţi : [în vol.] / Duminică Stella, Dascal Angela ; coord. şt.:
Cuzneţov Larisa. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – 978-
9975-58-004-5.
Vol. 3. – 2014. – 201, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 201 (30 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-53-431-4. – [2014-2485].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
2410. Gheţoi, Petru.
Abecedar : Caiet de lucru / Petru Gheţoi. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")].
– 48 p. : des. ; 26 cm. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-128-17-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-128-18-6.
[2014-2427].
373.2.016:811.135.1
2411. Gheţoi, Petru.
Abecedar : Cartea preşcolarului / Petru Gheţoi ; des. de aut. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Balacron")]. – 79, [1] p. : des. color ; 27 cm. – (Casa poveştilor).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-128-07-0 (în cop. tare).
[2014-2426].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1
2412. Gheţoi, Petru.
Matematica în scris : Numărăm până la 20 / Petru Gheţoi, Adela Vasiloi. – [Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 24 p. : des. ; 28 cm. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-
128-17-9).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-128-21-6.
[2014-2429].
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2:51
2413. Gheţoi, Petru.
Matematică : Caiet de lucru : Ediţie ce vine să completeze manualul - Matematică / Pe-
tru Gheţoi. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 40 p. : des. ; 26 cm. – (Casa
poveştilor, ISBN 978-9975-128-17-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-128-19-3.
[2014-2428].
373.2:51
2414. Gheţoi, Petru.
Matematică : Primii paşi în lumea cifrelor / Petru Gheţoi ; des. de aut. – [Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 64 p. : des. color ; 27 cm. – (Casa poveştilor).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-128-06-3 (în cop. tare).
[2014-2425].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică pentru preşcolari.


373.2:51
2415. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară / Min. Edu-
caţiei al Rep. Moldova, Banca Mondială, UNICEF ; experţi naţ.: Maria Baranov [et al.] ; ex-
perţi intern.: Mihaela Ionescu ; ed. şt.: Vladimir Guţu ; colab.: Aglaida Bolboceanu [et al.]. –
[Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 248 p. : fig., tab. ; 21 x 30 cm. –
(Ajută-l să crească om mare, ISBN 978-9975-9983-9-0).
Referinţe bibliogr. în subsol. – [9965] ex.
ISBN 978-9975-3006-0-5 (broşată în spirală).
[2014-2453].
- - 1. Educaţie timpurie. 2. Educaţie preşcolară.
373.2(072)
2416. Învăţăm cifre şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chişinău :
Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., des. color ; 23
cm. – (Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-6-7.
[2014-2496].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2417. Învăţăm figuri, forme şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –
Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., des.
color ; 23 cm. – (Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-7-4.
[2014-2497].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2418. Învăţăm litere şi colorăm / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chişinău
: Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des. color ; 23 cm. –
(Activităţi pentru copii isteţi : 3-5 ani, ISBN 978-9975-4058-4-3).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3011-0-7.
[2014-2500].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2419. Mancuş, Valentina.
Leagăn – legănel, creşte-un neam întreg în el : Antologie de activităţi extracurriculare /
Valentina Mancuş. – [Chişinău] : Învăţătorul modern, [2014 (Tipogr. "Cavaioli")]. – 116 p. :
des. ; 29 cm. – (Colecţia "Şcoala Primară").
50 ex.
ISBN 978-9975-9949-7-2.
[2014-2465].
- - 1. Învăţământ primar – Activităţi extracurriculare.
373.3

37
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2420. Marea carte a jocurilor : pentru întreaga familie : 39 de jocuri, puzzle-uri, activi-
tăţi / trad.: Mihaela Eros. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Tipărit în
China). – 40, [1] p. : des. color ; 27 x 32 cm
Tit. orig.: Big Game Book for The Whole Family. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-144-2 (cartonată, broşată în spirală).
[2014-2535].
- - 1. Carte de jocuri.
373.3
2421. Tankersley, Dawn.
Instrument de dezvoltare profesională pentru îmbunătăţirea calităţii practicilor educaţi-
onale în grupe şi clase de copii / Dawn Tankersley (aut. coord.), Sanja Brajkovic, Sanja
Handzar ; coord. ed.: Cornelia Cincilei ; Asoc. Intern. Step by Step (ISSA), LED Servicii de
Dezvoltare din Liechtenstein, Progr. Educaţional "Pas cu Pas" [et al.]. – [Chişinău] : Epigraf,
[2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 96, [1] p. : fot. color ; 21 x 30 cm. – (ISSA – definiţia
unei pedagogii de calitate).
F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-125-37-6 (broşată în spirală).
[2014-2344].
- - 1. Educaţie preşcolară – Practici. 2. Practici educaţionale.
373.2/.3
2422. Idem în lb. rusă : Инструмент профессионального развития для улучшения
качества работы педагогов детских садов и начальных школы. – [Кишинев] : Epigraf,
[2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 100, [1] p. : fot. color ; 21 x 30 cm. – (Определение
качественное педагогики ISSA).
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-125-42-0 (broşată în spirală).
[2014-2345].
- - 1. Educaţie preşcolară – Practici. 2. Practici educaţionale.
373.2/.3
2423. Ursache, Silvia.
Contrarii : [set cu 16 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea,
Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ;
22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-08-3.
[2014-2328].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
2424. Ursache, Silvia.
Grade de comparaţie : [set cu 16 cartonaşe, imagini color şi texte informative] / Silvia
Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-09-0.
[2014-2329].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2425. Ursache, Silvia.


Peşti de apă dulce : [set cu 16 cartonaşe, imagini color şi texte informative] / Silvia Ur-
sache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-10-6.
[2014-2330].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:597
2426. Ursache, Silvia.
Peşti de mare : [set cu 16 cartonaşe, imagini color şi texte informative] / Silvia Ursache
; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-11-3.
[2014-2331].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:597
2427. Ursache, Silvia.
Şerpi : [set cu 16 cartonaşe, imagini color şi texte informative] / Silvia Ursache ; design:
Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 16
f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-12-0.
[2014-2332].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:598.115
2428. Ursache, Silvia.
Şopârle, crocodili, salamandre, tritoni : [set cu 16 cartonaşe, imagini color şi texte in-
formative] / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris,
[2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea
împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-13-7.
[2014-2333].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:598.1
2429. Раннее воспитание : Методическое пособие для воспитателей / М-во про-
свещения и молодежи Респ. Молдова ; нац. эксперты: Мария Баранов [и др.] ; между-
нар. эксперт: Михаела Ионеску ; науч. ред. Владимир Гуцу. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинев : Б.
и., 2014 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 248 p. : fig., tab. ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare,
ISBN 978-9975-9983-9-0).
Referinţe bibliogr. în subsol. – [2410] ex.
ISBN 978-9975-3006-1-2 (broşată în spirală).
[2014-2454].
- - 1. Educaţie timpurie. 2. Educaţie preşcolară.
373.2(072)

39
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2430. Cabac, Valeriu.
Proiectarea formării în învăţământul superior : Ghid pentru cadrele didactice universita-
re / Valeriu Cabac ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Progr. Tempus. – Chişinău : Conti-
nental Grup, 2014. – 64 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-53 (47 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 200
ex.
ISBN 978-9975-9650-8-8.
[2014-2305].
- - 1. Organizarea învăţământului superior.
378(075)
2431. Registrul gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat conferite în peri-
oada 1993-2001 : [în Republica Moldova] / Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ;
coord.: Valeriu Canţer ; selecţie: Gheorghe Cuciureanu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Primex Com"). – 205 p. : tab. ; 29 cm.
Text : lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-110-11-2.
[2014-2302].
- - 1. Grade ştiinţifice, 1993-2001 – Republica Moldova.
378(478)(088.8)=135.1=161.1
2432. Registrul gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
conferite în 2013 : Registrul echivalărilor gradelor ştiinţifice în 2013 : [din Republica Moldova]
/ Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; coord.: Valeriu Canţer ; selecţie: Victoria Ga-
nea. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 52 p. : tab. ; 29 cm.
Text : lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-110-14-3.
[2014-2304].
- - 1. Grade ştiinţifice, 2013 – Republica Moldova.
378(478)(088.8)=135.1=161.1
2433. Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor şi conferen-
ţiar conferite în perioada 1993-2001 : [în Republica Moldova] / Consiliul Naţ. pentru Acredi-
tare şi Atestare ; coord.: Valeriu Canţer ; selecţie: Gheorghe Cuciureanu. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 89 p. : tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-110-12-9.
[2014-2303].
- - 1. Titluri ştiinţifice, 1993-2001 – Republica Moldova.
378(478)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
2434. Лукьянец, О.
Из истории молдавской этнографии (XVII-XVIII века) / О. Лукьянец. – Кишинев : Б.
и., 2014 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 128 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul cap. şi în text. – 50 ex.
ISBN 978-9975-52-175-8.
[2014-2356].
- - 1. Etnografie – Republica Moldova – Secolele XVII-XVIII.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39(478)"16/17"+821.135.1(478).09
398 Folclor
2435. Colac, Tudor.
Dicţionar de ghicitori / Tudor Colac. – [Chişinău : Litera AVN, 2014 (Combinatul Poli-
grafic)]. – 335, [1] p. ; 20 cm. – (Dicţionarul elevului deştept / colecţie îngrijită de Ilieş Câm-
peanu).
Bibliogr.: p. 326-327. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-398-3.
[2014-2393].
- - 1. Ghicitori.
398.6(038)
2436. Doina : Identitate, destin, valorificare : Festivalul Doinei, ed. a 2-a, 2013 / Con-
stantin Rusnac, Victor Ghilaş, Vasile Chiseliţă [et al.] ; dir. de proiect: Alexandru Dorogan ;
concepţie, coord., coaut., antologie de texte şi resp. ed.: Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi
notografie: Gheorghe Nicolaescu. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2014. – 168 p. : fot. color, n.
muz., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – Sponsori : Congr. Azerilor din Rep. Moldova, Terre des Hommes, ICR "Mihai
Eminescu", Chişinău [et al.]. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0212-5.
ISBN 978-9975-4270-5-0.
[2014-2357].
- - 1. Doine. 2. Muzică vocală.
398.8+784.4
Paparuda, rudă. – Vezi Nr 2516.

398(=135.1) Folclor românesc


2437. Ursu, Lucia.
Folclor literar românesc : (Suport de curs) / Lucia Ursu ; Univ. de Stat din Tiraspol. Fac.
de Filologie, Catedra de Lb. şi Lit. rom. – Chişinău : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014.
– 104 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la începutul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 100-102 (63 tit.) şi în subsol. –
100 ex.
ISBN 978-9975-76-124-6.
[2014-2395].
- - 1. Folclor literar românesc.
398(=135.1)+821.135.1.09(075.8)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale urbanismului
şi amenajării teritoriului". – Vezi Nr 2470.

41
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

51 MATEMATICĂ
2438. Ursu, Ludmila.
Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 5-a,
rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligra-
fic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare).
ISBN 978-9975-54-185-5.
[2014-2544].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
514 Geometrie
2439. Calmuţchi, Laurenţiu.
Geometrie analitică în plan : [pentru uzul studenţilor] / Laurenţiu Calmuţchi, Dorin
Afanas, Mitrofan Cioban ; red. resp.: Afanas Dorin ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău :
[Universitatea de Stat din Tiraspol], 2014. – 182 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-76-119-2.
[2014-2546].
- - 1. Geometrie analitică.
514(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
2440. Mişcoi, Gheorghe.
Lucrări de laborator la Teoria Aşteptării / Gh. Mişcoi, D. Bejenari, L. Mitev ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2014. – 103 p. : tab. ;
20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 103 (16 tit.). – 75 ex.
ISBN 978-9975-124-45-4.
[2014-2334].
519.2(076.5)=135.1=161.1=111
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2441. "Chimie ecologică şi estimarea riscului chimic", conferinţă ştiinţifică repu-
blicană (13 ; 14 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică republicană a tinerilor cercetători
"Chimie ecologică şi estimarea riscului chimic", Ed. a 13-14-a, 4 dec. 2014 : Rezumatele
comunicărilor / com. şt.: Gheorghe Duca [et al.] ; com. org.: Elena Bunduchi [et al.] ; resp. de
ed.: Maria Gonţa. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 91 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie
Industrială şi Ecologică. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-71-594-2.
[2014-2444].
- - 1. Chimie ecologică.
574(082)=135.1=161.1
2442. "Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного
Причерноморья", международная научно-практическая конференция (5 ; 2014 ;

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Тирасполь). Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерномо-


рья : Материалы 5 Международной научно-практической конференции, 14 нояб. 2014 г.
/ орг. ком.: В. П. Степанов [и др.] ; отв. ред.: С. И. Филипенко [и др.]. – Тирасполь :
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2014 (ГУИПП "Бен-
дерская типография "Полиграфист"). – 336 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т зоологии АН Молдовы,
Приднестров. отделение РАЕН [и др.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3010-1-5 (în cop. tare).
[2014-2563].
- - 1. Biocenoze – Republica Moldova.
574(478)(082)=135.1=111=161.1
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
2443. Bacalov, Iurie.
Vitaminologie : Suport de curs / Iurie Bacalov, Irina Bacalov ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. de Biologie şi Pedologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 109 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 109 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-565-2.
[2014-2435].
- - 1. Vitaminologie.
577.16(075.8)
58 BOTANICĂ
2444. Lazu, Ştefan.
Pajiştile de luncă din Republica Moldova: (Flora, vegetaţia, plantele indicatoare,
renaturalizarea păşunilor degradate, sectoare reprezentative) = Meadow Grasslands of Re-
public of Moldova: (Flora, vegetation, indicator plants, degradation grassland renaturalization,
reprezentative sectors) : [monografie] / Ştefan Lazu ; red. şt.: Mihail Lupaşcu [et al.] ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei
de Ştiinţe a Moldovei). – 451 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom., engl., fr., germ., rusă. – Bibliogr.: p.
432-446 (340 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-377-3 (în cop. tare).
[2014-2416].
- - 1. Pajişti de luncă – Republica Moldova – Protecţie.
58:502.75(478)
Palii, Andrei. Ameliorarea plantelor. – Vezi Nr 2460.

59 ZOOLOGIE
2445. Bacal, Svetlana.
Metode şi echipament de colectare a artropodelor : Ghid ştiinţifico-practic / Svetlana
Bacal, Petru Cocîrţă, Natalia Munteanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi
Geografie, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipografia AŞM]. – 87, [1] p. : fig., fig.
color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-88 (97 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-380-3.

43
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

[2014-2336].
- - 1. Artropode – Metode de colectare.
595.2
2446. Rădăcini şi aripi : Marin Usatîi la 65 ani : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Zoologie ; ed. îngrijită de: Virginia Mandalac. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. : fot., fot. color ; 22 cm.
Lista lucrărilor şt. şi metodico-didactice ale doctorului habilitat în biologie Marin Usatîi :
p. 107-140. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-407-9 (în cop. tare).
[2014-2494].
- - 1. Ihtiologie – Cercetări ştiinţifice. 2. Usatîi, Marin, 1949 - …, biolog, ihtiolog – Bio-
grafie.
597.2/.5:[016+929Usatîi]
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
2447. Hacina, Tamara.
Guide in Anatomy : Sense organs. Peripheral Nervous system. Circulatory system :
[pentru uzul studenţilor] / Tamara Hacina. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). –
240 p. : fig., tab., fig. color ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-571-9.
[2014-2379].
- - 1. Anatomie umană.
611.1/.9(075)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2448. Mecineanu, Andrei.
Guvernanţa spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate: soluţii pentru Repu-
blica Moldova / Andrei Mecineanu, Viorel Soltan, Ghenadie Ţurcanu ; Centrul pentru Politici şi
Analize în Sănătate (Centrul PAS), Friedrich-Ebert-Stiftung. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 72 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (21 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-416-5.
[2014-2382].
- - 1. Spitale publice – Republica Moldova – Reforme.
614.2(478):351.77
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2449. Tests on clinical pharmacology : (for faculty of medicine) / State Univ. of
Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacology
Dep. ; ed.: V. Ghicavîi [et al.]. – Chişinău : CEP "Medicina", 2014. – 127 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-118-65-1.
[2014-2374].
- - 1. Farmacologie – Teste.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615(079)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2450. Zavalişca, Aurica.
Gimnastica medicală : Îndrumar instructiv pentru instituţiile superioare de Educaţie fizi-
că / Zavalişca Aurica. – Chişinău : [Pontos], 2014 [Tipogr. "Europress"]. – 416 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 407-411. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-592-4.
[2014-2369].
- - 1. Gimnastică medicală.
615.825(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2451. Revenco, Valeriu.
Insuficienţa cardiacă : Recomandare metodică / Valeriu Revenco, Georgeta Mihalache,
Anton Stolear ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Cardiologie, Fac. Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Universul"). – 158 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154-156 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-100-8 (în cop. tare).
[2014-2533].
- - 1. Insuficienţă cardiacă – Tratament.
616.12-008.46-08(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2452. Lupan, Ion.
Prevenţia afecţiunilor stomatologice : Compendiu / Ion Lupan, Elena Stepco, Nina
Şevcenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Cen-
trul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014 (Tipografia AŞM). – 211, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 208-209 (32 tit.). – 120 ex.
ISBN 978-9975-118-71-2 (în cop. tare).
[2014-2337].
- - 1. Patologii stomatologice.
616.314-083/-084(075)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2453. Chirurgie pediatrică : Culegere de cazuri clinice : [pentru uzul studenţilor] / Eva
Gudumac, Petru Moroz, Boris Curajos [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu", Centrul Naţ. Şt.-Practic de Chirurgie Pediatrică "Academician Natalia Ghe-
orghiu" IMSP IM şi C. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 185 p. : fig.,
tab., [1] f. port. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-64-4.
[2014-2373].

45
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

- - 1. Chirurgie pediatrică.
617.5-053.2(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2454. Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienţei
energetice şi energiilor regenerabile / Agenţia pentru Eficienţă Energetică ; elab.: Valentin
Arion [et al.] ; red. şt.: Valentin Arion. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 203 p. :
fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 53 (14 tit.). – 650 ex.
ISBN 978-9975-57-163-0.
[2014-2459].
- - 1. Energii regenerabile – Proiecte investiţionale – Evaluare economică.
620.9:330.322
2455. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 13-15 noiem. 2014, Chişi-
nău : Culegere de articole : [în 3 vol.] / com. şt.: Valeriu Lungu (preşedinte). – Chişinău : CEP
USM, 2014 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-580-5.
Vol. 2 : Secţia : Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie. – 2014. – 250 p. : fig., tab. –
Antetit.: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. Tehn. a Moldovei,
Inst. de Inginerie şi Management Urban [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-582-9. – [2014-2438].
- - 1. Economia energiei. 2. Managementul energiei.
620.9(082)=135.1=111=161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-
comandă
2456. Теория передачи информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежаг Н., Андро-
ник С. [и др.] ; отв. ред.: Кицул И. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента
в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2014 – . – 21 cm.
Ч. 6-я. – 2014. – 133, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 133 (7
tit). – 50 ex. – [2014-2409].
- - 1. Teoria informaţiilor.
621.391(075.8)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
2457. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 13-15 noiem. 2014, Chişi-

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nău : Culegere de articole : [în 3 vol.] / com. şt.: Valeriu Lungu (preşedinte). – Chişinău : CEP
USM, 2014 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-580-5.
Vol. 3 : Secţia : Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. Secţia : Proiectarea,
reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. – 2014. – 226 p. : fig., tab. – Antetit.: Consiliul Su-
prem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. Tehn. a Moldovei, Inst. de Inginerie şi
Management Urban [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 70 ex. – ISBN 978-9975-71-583-6. – [2014-2439].
- - 1. Construcţia drumurilor.
625.7/.8(082)=135.1=111=161.1
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională "Probleme actuale ale urbanismului
şi amenajării teritoriului". – Vezi Nr 2470.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
2458. Iedu, Mihai.
Automobilul şi întreţinerea lui : [pentru uzul studenţilor] / Mihai Iedu. – Ed. a 3-a, compl.
şi actualizată. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia AŞM]. – 251, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-62-381-0.
[2014-2417].
- - 1. Automobile – Construcţie.
629.33.083(075)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.2 Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole
2459. Short, Gregg D.
Proiectarea şi construcţia serelor : Manual tehnologic = Проектирование и
строительство теплиц : Технологическое пособие / Gregg D. Short ; ACED Proiectul
Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chişinău : S. n., 2013. – 31 ; 32, [8]
p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul
financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA.
Gratuit. – [2014-2348].
- - 1. Construcţia serelor.
631.23(075)
631.5 Lucrări agricole
2460. Palii, Andrei.
Ameliorarea plantelor : [manual] / Andrei Palii. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 215, [1] p. : fig. ; 25 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 214-216 (46 tit.). – 250 ex.

47
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

ISBN 978-9975-120-46-3 (în cop. tare).


[2014-2310].
- - 1. Ameliorarea plantelor. 2. Fiziologia plantelor.
631.52+581.1(075.8)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2461. Utilizarea în siguranţă a pesticidelor : Ghid practic = Безопасное
использование пестицидов : Практическое руководство / Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui din Statele Unite ale Americii, Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprin-
derilor. – Chişinău : S. n., 2013. – 43 ; 43 p. : fig. ; 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 43. –
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare
Intern. a SUA.
[2014-2347].
- - 1. Utilizarea pesticidelor – Protecţie. 2. Pesticide – Protecţie.
632:632.95=135.1=161.1
634 Horticultură în general
2462. Producerea cireşelor : Manual tehnologic / ACED Proiectul Competitivitatea
Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor ; elab.: Lynn E. Long [et al.] ; au contribuit: Matthew
Whiting [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 262, [1] p. : fig., fig., tab. color ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 240-243 (90 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA.
ISBN 978-9975-120-43-2.
[2014-2346].
- - 1. Producerea cireşelor. 2. Cireşe – Cultivare.
634.23(075)
2463. Шапа, Всеволод.
Видение жизни Человека и Общества в начале 21 века : [автобиография] / Все-
волод Шапа. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 90 p. : fot. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-53-401-7 (în cop. tare).
[2014-2489].
- - 1. Şapa, Vsevolod, 1933 - …, pomicultor – Biografie.
634(092)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2464. Picha, David.
Infrastructura post-recoltare a tomatelor în stare proaspătă : Manual tehnologic / David
Picha ; ACED Proiectul Competivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chişinău :
S. n., 2014. – 39 p. : fig., fig. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dez-
voltare Intern. (USAID) şi Corporaţiei Provocările Mileniului (MCC).
Gratuit. – [2014-2351].
- - 1. Producerea tomatelor.
635.64:631.55/.56(075)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


2465. Antraxul : Ghid practic / Centrul Naţ. de Sănătate Publ. ; elab.: Stela Gheorghi-
ţa, Valeriu Chicu, Arcadie Guţu [et al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2014. – 45 p. : imagini, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 45 (8 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-181-5.
[2014-2516].
- - 1. Antrax – Prevenire – Diagnostic.
636.09:616.9
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
2466. Пчелиные продукты – источник здоровья. Пчеловодство вчера и се-
годня = Bee products as a source of health. Achievements and development of apiculture :
[монография] / Тодераш И. К., Павалюк П. П., Ерхан Д. К. [и др.] ; отв. ред.: Ион
Тодераш ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т зоологии, Ин-т физиологии и
санокреатологии. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 447 p. : des.,
fot., tab. ; 25 cm.
Tit., rez. paral.: lb. rusă, engl. – Bibliogr.: p. 438-446 (137 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-415-4 (în cop. tare).
[2014-2472].
- - 1. Apicultură. 2. Creşterea albinelor.
638.1
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2467. Semnificaţia indicatoarelor rutiere şi particularităţile de utilizare a acestora
: [set din 9 planşe] / text, graf.: Gheorghe Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor
pentru Armata Naţ. – Chişinău : Toneti-Exim, 2014. – 9 f. : il. color ; 30 x 42 cm.
Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-6-3.
[2014-2320].
- - 1. Circulaţie rutieră – Indicatoare de avertizare.
656.1.05
2468. Semnificaţia marcajelor rutiere şi particularităţile de aplicare a acestora :
[set din 8 planşe] / text, graf.: Gheorghe Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor
pentru Armata Naţ. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Toneti-Exim, 2014. – 8 planşe ; 30 x 42 cm.
Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-7-0.
[2014-2321].
- - 1. Circulaţie rutieră – Marcaje.
656.1.05
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2469. Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : Îndrumar de labo-
rator la disciplina "Bazele analizei organoleptice" / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi

49
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Management în Industria Alimentară, Catedra Oenologie ; elab.: Grigore Musteaţă [et al.] ;
red. resp.: Ecaterina Covaci, Natalia Furtuna. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 79, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 75 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-330-1.
[2014-2405].
- - 1. Vinificaţie.
663.2/.5(076.5)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2470. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 13-15 noiem. 2014, Chişi-
nău : Culegere de articole : [în 3 vol.] / com. şt.: Valeriu Lungu (preşedinte). – Chişinău : CEP
USM, 2014 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-71-580-5.
Vol. 1 : Secţia : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Secţia : Alimentări cu apă
şi canalizare. Protecţia mediului. – 2014. – 243 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Consiliul Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. Tehn. a Moldovei, Inst. de Inginerie şi
Management Urban [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 978-9975-71-581-2. – [2014-2437].
- - 1. Arhitectură. 2. Urbanism. 3. Alimentare cu apă. 4. Canalizare. 5. Protecţia mediu-
lui.
71/72+628.1/.2+504.06(082)=135.1=111=161.1
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2471. Conspecte numismatice (IV) / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Fi-
losofie, Catedra Arheologie şi Istorie Antică ; resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău : CEP
USM, 2014. – 60 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-584-3.
[2014-2440].
- - 1. Numismatică.
737.1(082)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2472. Antologia fotografiei Basarabene = Anthology of the Bessarabian
Photography / aut. concepţie, text şi selectare fot.: Mihai Potârniche ; trad. în engl.: Veronica
Galcenco ; prez. graf.: Simion Zamşa. – Chişinău : Princeps, 2014 (Combinatul Poligrafic). –
319 p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în text. – Apare cu suportul financiar al Min.
Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-4208-7-7 (în cop. tare şu supracop.).
[2014-2578].
- - 1. Fotografie basarabeană – Albume.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

77.03/.08(478)(084.12)=135.1=111
78 MUZICĂ
Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Cântăm gama Do-Major. – Vezi Nr 2519.

2473. Dănilă, Aurelian.


Mihail Muntean : O viaţă dedicată operei = Жизнь посвященная опере / Aurelian Dă-
nilă, Galina Cocearova ; trad. din lb. rusă: P. Pelin ; trad. din lb. rom.: T. Zaicovschi ; imagini :
E. Sologub [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Studii Enciclopedice. – [Chişi-
nău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 266, [1] p. : fot.,
fot. color ; 25 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note : p. 263-266 (84 tit.).
ISBN 978-9975-54-165-7 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-2539].
- - 1. Muntean, Mihail, 1943 - …, tenor, artist al poporului din Republica Moldova.
782.071.2(478)=135.1=161.1
Doina. – Vezi Nr 2436.

2474. Paraschiv, Chiril.


Pentru cei ce prima oară pun la umăr o vioară : Crestomaţie pentru viorişti începători /
Chiril Paraschiv ; notograf.: Boris Dubosarschi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama).
– 71, [1] p. : n. muz. ; 29 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
500 ex.
ISBN 978-9975-58-041-0.
[2014-2526].
- - 1. Muzică pentru instrumente cu coardă.
787.1/.3(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii public
2475. Plămădeală, Ana-Maria.
Arta cinematografică din Republica Moldova / Ana-Maria Plămădeală, Dumitru
Olărescu, Violeta Tipa ; colab.: Olga Guţan-Şchiopu [et al.] ; colegiul şt.: Ana-Maria Plămă-
deală [et al.] ; imagini foto: Pavel Bălan [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul
Cultural, Centrul Studiul Artelor. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014. – 639 p. : fot. ; 25 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-174-1 (în cop. tare).
[2014-2355].
- - 1. Cinematografie – Republica Moldova – Istorie.
791.43(478)(091)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2476. Gutu, Ana.

51
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Les pouvoirs de la langue : [culegere de articole] / Ana Gutu ; Univ. Libre Intern. de
Moldova, Fac. des Lettres. – Chişinău : [ULIM], 2014 [Tipografia-Sirius]. – 198 p. : fig., sche-
me color ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-124-27-0.
[2014-2460].
- - 1. Competenţe lingvistice.
80/81:323
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2477. Abramova, Oxana.
English : Sample tests for the 12th form pupils to excel at the baccalaureate exam,
2014-2015 / Abramova Oxana, Cazacu Angela, Capbatut Natalia. – [Chişinău] : Iulian, 2014
[Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 128 p. : tab. ; 20 cm. – (Absolvire).
1000 ex.
ISBN 978-9975-3009-2-6.
[2014-2400].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
2478. Dohotaru, S.
English : For Geography Faculty students / S. Dohotaru ; Tiraspol State Univ., Chair of
Foreign Languages. – Chişinău : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. – 194 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 194 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-127-7.
[2014-2549].
- - 1. Limba engleză – Domeniul geografiei.
811.111:911(075.8)
2479. Dohotaru, S.
English : For Pedagogical Faculty students / S. Dohotaru ; Tiraspol State Univ., Chair
of Foreign Languages. – Chişinău : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014. – 91 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 91 (3 tit.).
ISBN 978-9975-76-126-0.
[2014-2548].
- - 1. Limba engleză.
811.111:37.0(075.8)
2480. Ganaciuc, Diana.
My English 4 : Workbook for the 4th grade pupil / Diana Ganaciuc. – [Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Primex Com")] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-110-06-8.
Part 1. – 2014. – 88 p. : il. – 200 ex. – ISBN 978-9975-110-07-5. – [2014-2388].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.135.1 Limba română
2481. Cimpoieş, Valentina.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Limba română : lecturi literare : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş, Angela Cutasevici ;
imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 110, [2] p. : il. ; 24
cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-791-3.
[2014-2317].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821-93(075.2)
2482. Purice, Mihail.
Terminologia creştină în limba română : Note de curs / Mihail Purice ; red.: paroh Oc-
tavian Moşin ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Comunicare Publ.
– Chişinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 295
p. : il., il. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 290-293 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3023-1-9.
[2014-2574].
- - 1. Limba română – Terminologie creştină.
811.135.1'373:27(075.8)
2483. Ursu, Lucia.
Figuri şi strategii narative în textul literar : (Suport de curs) / Lucia Ursu ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. şi Lit. rom. – Chişinău : Universitatea de Stat
din Tiraspol, 2014. – 73 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 71-72 (44 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-129-1.
[2014-2397].
- -1. Limba română – Texte literare.
811.135.1'42(075.8)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2484. Gotişan, Nikolay.
Altin Fikirlär : Bu çalışmamı baaşlêêrım benim en sevgili, yakın insannarıma / [aut.-
selecţie] : Nikolay Gotişan ; redkol.: Paşalı P. M. [et al.] ; Gagauziya M. V. Maruneviç Adina,
Bilim-Aaraştirma Merkezi. – Komrat : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 272 p. :
fig., fot. ; 14 x 18 cm.
Bibliogr.: p. 271 (12 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Gagauziya Bakannık
Komitetinin. – 370 ex.
ISBN 978-9975-53-403-1 (în cop. tare).
[2014-2475].
- - 1. Maxime.
821-84=512.165
821.112.2 Literatură germană
2485. Schlattner, Eginald.

53
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Clavir în ceaţă : Roman / Eginald Schlattner ; trad. din germ. de Catrinel Pleşu ; cop.:
Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 410, [2] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).
Tit. orig.: Das Klavier im Nebel. – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-923-2.
186,00 lei. – [2014-2315].
- - 1. Romane.
821.112.2(498)-31 Schlattner
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2486. Bâlici, Gheorghe.
Romanţă pentru mama / Gheorghe Bâlici ; muz.: Ilie Văluţă ; il.: Aurel Guţu ; cop.: Vla-
dimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 15, [1] p. : des., n. muz. ; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-54-173-2.
[2014-2543].
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Bâlici
2487. Calancea, Lilia.
Regina nopţii : Roman / text, cop.: Lilia Calancea. – Chişinău : Pontos, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 144, [2] p. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-598-6.
[2014-2413].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Calancea
2488. Cibotaru, Arhip Simion.
Versul inima alină : [versuri] / Arhip Simion Cibotaru. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 147 p. : fot. ; 12 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-402-4.
[2014-2490].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cibotaru
2489. Ciuntu, Ioan.
Născuţi în zodia dragostei : Roman-cronică / Protoiereu mitrofor Ioan Ciuntu ; design,
prepress: Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
358, [2] p. : fot., fot. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-411-6 (în cop. tare).
[2014-2479].
- - 1. Romane-cronici.
821.135.1(478)-94 Ciuntu
2490. Cotoviţchi, Ion.
Uşa Visului : [versuri] / Ion Cotoviţchi ; pref. de Tudor Palladi. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 89, [2] p. ; 19 cm.
200 ex.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-420-2.
[2014-2384].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotoviţchi
2491. Creţu, Igor.
Pe mine mie redă-mă : (Poemul "Luceafărul" de Mihai Eminescu readus la versiunea
adevărată) / Igor Creţu ; cop.: Ana Iacob-Potârniche. – Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Ceta-
tea de Sus"). – 34 p.
Aut. pe cop. nu este indicat. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4413-3-9.
[2014-2512].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Creţu
2492. Filip, Vitalie.
Semne pe toiag : Versuri / Vitalie Filip ; il.: Natalia Bugan, Daniel Racoviţă ; cop.: Vero-
nica Mariţ. – [Chişinău] : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 168, [16] p. : fot., il. ;
20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-125-41-3.
[2014-2326].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
2493. Găină, Elena.
Lacrima luminii : Omagiu părinţilor mei : [versuri] / Elena Găină ; pref.: Grigore Vieru,
Leo Bordeianu ; cop.: Rodica Grană, Elena Găină. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : Bons Offices,
2014]. – 52 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Comoara" ; 7).
300 ex.
ISBN 978-9975-80-786-9.
[2014-2301].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Găină
2494. Golban, Varsanovie.
Poezii controversate / Varsanovie Golban ; prez. graf., cop.: Vasile Dohotaru. – Chişi-
nău : Arva Color, 2014. – 99 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-127-36-3.
[2014-2572].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Golban
2495. Istrati, Lidia.
Scrieri alese : [romane, povestiri, nuvele] / Lidia Istrati ; ed. îngrijită şi pref. de Tudor
Palladi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 584, [3] p., [1] f. port. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dnei Ecaterina Mardarovici. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-599-3.
[2014-2414].
- - 1. Romane. 2. Povestiri. 3. Nuvele.

55
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

821.135.1(478) Istrati 2+821.135.1(478)-3 Istrati


2496. Lungu, Doina.
Simfonia unui criminal : [roman] / Doina Lungu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 147, [4] p. ; 12 x
18 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-166-4.
[2014-2540].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Lungu
2497. Malaneţchi, Vasile.
Vladimir Beşleagă: Îndoiala a fost şi rămâne principiul meu de viaţă… / Vasile
Malaneţchi ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014
(Combinatul Poligrafic). – 328 p. : fot., fot. color ; 20 cm. – (Dialoguri la focul din vatră, ISBN
978-9975-54-187-9).
ISBN 978-9975-54-188-6 (în cop. tare).
[2014-2569].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Interviuri – Critică şi interpretare.
821.135.1(478)-83 Malaneţchi+821.135.1(478).09
2498. Marian, Boris.
De ce rîd caii : Portrete şi profiluri politice : (Culegere de epigrame şi strigături electora-
le) = Отчего смеются кони : Политпортреты в профиль и в анфас : (Сборник эпиграмм и
предвыборных частушек) / Boris Marian ; des. de A. Dimitrov. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Sofart Studio"). – 20 ; 28 p. : des. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4033-8-2.
[2014-2562].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Marian =135.1=161.1
2499. Marulea, Alexei.
Demnitatea, ca testament : [interviuri, eseuri, reflecţii] / Alexei Marulea ; cop.: Gabriela
Marulea. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2014 (Tipografia Reclama). – 327 p.
: fot., I-XXIV p. fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-58-042-7.
[2014-2532].
821.135.1(478)-9 Marulea
2500. Omul duminicii : Cuvinte înlăcrimate, cuvinte de neuitare pentru poetul Grigore
Vieru / ed. îngrijită de Raisa Vieru ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 538 p. : fot. ; 25 cm. – Conţine :
Variaţii pe tema poeziei ci ochi albaştri ; Poezia cu ochi albaştri / Arcadie Suceveanu. Datoria
faţă de Grigore ; Răspunsurile colegiilor la întrebările din revista "Flacăra lui Adrian Păunes-
cu" : (februarie 2007) : cu ocazia zilei de naştere a poetului ; Fragilitatea care învinge ; Bolnav
; Moartea lui se aşază la temelia viitoarei regăsiri a tuturor românilor ; Iartă-ne, Grigore ; Cel
mai bun ; La mormântul lui Vieru ; Imposibil răspuns, în 2009, la o scrisoare a lui Vieru din
1972 ; Împreună cu Grigore : (la sfârşitul lui noiembrie şi începutul lui decembrie 2008) ;
Peste viaţă şi moarte, opera : Poetul divin al neamului nostru ; Marele spion român în spaţiul

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

românesc / Adrian Păunescu. Un mare poet, o icoană / Anton Lupu-Borş. Grigore Vieru /
Alexe Rău. Nins de cuvinte / Traianus. Poetul Grigore Vieru, cetăţean de onoare al municipiu-
lui Brăila / Gheorghe Calotă. Grigore Vieru, agent FSB? ; Lecţiile lui Vieru ; Basarabia în
ceaţă şi în lacrimi ; Şi totuşi, există! ; La Soroca se cunoaşte principiul care poate salva ţara /
Constantin Tănase. Cine sunt teroriştii moldovenilor / Grigore Vieru. Tare ca fierul / Simion
Constantin. Vieru al iniilor noastre / San Suman. Ram de viţă românească ; Colind / Niculai
Darie. Treisprezece minute din viaţa lui Grigore Vieru ; Maria Holban: Munteanu striga întru-
na: "Ajutaţi-l, vă rog, pe Grigore Vieru!" ; "Ca să mă conving că nu şi-a pierdut cunoştinţa, l-
am întrebat cum îl chemă" ; "Pe drum, îl rugam să deschidă ochii şi gura" ; Petru Osinschi,
şofer la secţia de urgenţă din Ialoveni: "Când am aflat că-i accidentat Vieru, mâinile au înce-
put să-mi tremure" ; Vieru urcă în ceruri, la Eminescu ; Grigore Vieru a plecat în nemurire ;
Taina care ne apără / Nicolae Roibu. Grigore Vieru se zbate între viaţă şi moarte / Loreta
Popa. Un mare prieten / Loreta Popa, Vitalie Călugăreanu. Moartea lui Vieru ; Fratele lui
Eminescu ; Dumnezeu l-a sărutat pe frunte / Nicolae Dabija. "În vremea putredă şi goală" ;
Litanie ; Dumnezeu a pus ordine în lacrimile lui Grigore Vieru / Mihai Sultana Vicol. A încetat
să bată inima marelui poet Grigore Vieru ; Fiinţă întru poezie / Mihai Cimpoi [et al.]. O figură
emblematică a neamului nostru ; Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la
timpul trecut / Gheorghe Duca. Întoarcere în patria cerească / Theodor Paleologu. Cămaşa lui
Grigore Vieru / Valeriu Matei. A cântat ca nimeni altul limba română / Filip Teodorescu. Grigo-
re Vieru a fost şi va rămâne pâinea noastră spirituală, cea de toate zilele ; Trecut prin toate
încercările ; Grigore Vieru / Eugen Doga. Grigore Vieru rămâne un simbol şi model de luptă-
tor / Augustin Buzura. A doua mare adunare naţională la Chişinău ; Scrisoare către Grigore
Vieru ; Oastea lui Grigore Vieru ; David al nostru de la Pererâta ; "Bade Grigore maşina aş-
teaptă afară…" ; Frumoasă-i limba noastră / Spiridon Vangheli. La înmormântarea lui Grigore
Vieru / Olguţa Caia. Veghează-ne de acolo, de sus / Sever Mureşan. Adio, cel mai iubit dintre
poeţii Basarabiei / Zina Cerchez. La durere / Steliana Toma. "Nu credeam să-nvăţ…" / Emili-
an Marcu. Vieru, sufletul / Nina Josu. Lui Grigore Vieru / Mihai Caba. Un plâns îndepărtat… /
Maria Ciobanu. Din via omului în via domnului / Grigore Ilisei. Litanie / Vasile Tărăţeanu. "Mă
va plânge oare limba cea română?" / Ion Longin Popescu. Cea mai tristă duminică / Petre
Popa. Jurământ la înălţarea lui Grigore Vieru / Mircea Popescu. Cel mai mare poet basara-
bean / Alexandru Moşanu. Grigore Vieru, parte din tezaurul nostru românesc / Alexei
Marulea. Venea poetul la copii / Raisa Sârbu. Eminescu al Basarabiei / Gheorghe Istrate.
Recviem pentru fratele Grigore / Viorel Dinescu. A muri în nemoarte ; Maria-Mirabela, podul
de flori şi mătuşa ; Cea mai limpede conştiinţă a Basarabiei / Victor Crăciun. Să aducem ţara
acasă / Florin Damian. În liniştea lacrimii să-l avem aproape pe Grigore Vieru / Mihai Moră-
raş. Mi-i tare dor de tine, Grigore! / Anatol Codru. S-a stins un luceafăr, a căzut o stea / Ion
Bălan. Grigore Vieru – simbol al românismului de dincolo şi dincoace de Prut ; Grigore Vieru
şi mitul său plutitor / Daniel Corbu. În preajma imaginii poetului ; Grig încă n-a venit? ; Înălţa-
rea / Raisa Ciobanu. Fariseism basarabean / Valeriu Dulgheru. Rugă pentru Grigore Vieru /
Vladimir Hotineanu. Profetul / Marius Iona. Grigore Vieru la Torino / Lucia Pietraru. Poetul
nemuririi noastre ; Grigore Vieru a plecat la Eminescu / Mihai Sălcuţan. Grigore Vieru, învăţă-
torul, patriarhul, profetul / Boris Vieru. Ecoul tăcerii / Victoria Fonari. O, Doamne, câtă jale
putem duce… / Vasile Fluturel. "Nu mai pot, nu mai pot!" ; Ne-am văzut sufletul ; Scrisoare
către Grigore Vieru / Ion Ungureanu. Poetul s-a ascuns în poezie / Lidia Codreanca. Ne-a
murit şi a nemurit Grigore Vieru / Nicolae Dan Fruntelată. A căzut o stea din Basarabia ; A
căzut o stea / Ionuţ Ţene. A murit Grigore Vieru ; Drumul spre eternitate ; Glasul îndurerat /

57
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Mihaela Manu. Mereu cu noi, maestre / Dumitru Păsat. De vorbă cu mine însumi… / Ioan
Parfeni. Luceafărul basarabean şi al tuturor românilor / Margareta Cemârtan-Spânu. "C-o să
vină sâmbăta, cu rece suflarea sa"… / Eleonora Bizovi. O durere care ne va face şi mai
trişti… / Zina Gane. Grigore Vieru, poet al românimii / Ion Bogdan. Duminica neagră a lui
Grigore Vieru ; Zece argumente pentru intrarea în canonul literar a lui Grigore Vieru / Theodor
Codreanu. Despărţire dureroasă / Gheorghe Grigurcu. La steaua poeziei / Elena
Tamazlâcaru. Limba română e în doliu: a murit marele poet unionist Grigore Vieru / Corneliu
Vadim Tudor. Pererâta şi-a luat rămas-bun de la Grigore Vieru / Irina Codrean. Acum, poate
mai mult ca oricând, ar trebui să recitim poezia lui Vieru / Oleg Bodrug. S-a topit pentru noi /
Rodica Damian. Grigore Vieru: rădăcina de foc a Basarabiei / Alecu Reniţă. Unirea şi marele
poet dispărut Grigore Vieru / Anatol Ciobanu. Un poet inconfundabil ; Dacă Grigore trăia ;
Cinstirea lui Grigore în oraşul pe care l-a iubit / Răzvan Theodorescu. Nemuritor / Loreta
Popa. Era un om al crucii / Gheorghe Zamfir. Deschiderea inimii / Tudor Gheorghe. Aproape
de suflet / Cristofor Aldea Teodorovici. Mare patriot / Ilie Cristescu. Cerul şi fraţii / Înalt Prea-
sfinţitul Teodosie Petrescu. Genial şi modest / Hajdu Gyozo. Tristeţe / Adam Erzsebet. Con-
temporan cu el / Nicolae Caragia. Avea transparenţa aerului / Rodica Mandache. Ambasado-
rul bunătăţii / Anastasia Lazariuc. Un risc major pentru inima sa / Pavel Platon. Steaua de
vineri / Elena Leonte. Vor măsura lumea cu "Albinuţa" / Anatol Lenţa. Glorile de o zi / Alex.
Ştefănescu. Killerii cuvântului scris / Larisa Ungureanu. Intrarea în mit / Ioan Adam. Doi buni
fraţi / Preot Dumitru Merticariu. Suntem ostaşii lui… / Dorin Chirtoacă. Fariseii… / Gheorghe
Budeanu. Noi suntem români… / Ion Don. Grigore Vieru, îngerul copilăriei mele / Cristina
Arhiliuc. Când s-a născut Eminescu, a murit Vieru / Maria Timuc. Lumină tristă / Doina Dabija.
Pod de flori / Liviu Zanfirisa. Grigore Vieru, un poet dârz, un poet tare ; Mesianic ; Un im al
naţiei lui ; Neînţeles ; Un poet ; Basarabia esenţială ; Un ziar numit, probabil ironic, "Moldova
Suverană" ; Simbol al acestei lumi de răsărit / Eugen Simion. Mai viu ca oricând / Vasile
Nanea. Mai singuri, mai săraci… / Florin Cârlan. Amintiri despre bădiţa Grigore Vieru: Dra-
gostea cea de toate zilele ; Magnolia ; La taifas cu Adrian, Tudor şi bădiţa Grigore ; Pentru
prima dată, pe pământul patriei ; Cu bădiţa, la Putna ; S-a stins din viaţă poetul Grigore Vieru
/ Anatol Răzmeriţă. În preajma zilei de naştere a poetului / Nina Josu. Nu te vom uita nicioda-
tă / Ovidiu Creangă. Iubi-te-voi, Doamne… / Tudor Spătaru. In memoriam / Constantin Chiri-
lă. Renaştere / Traian Gh. Cristea. Şi tricolorul plânge / Ana-Maria Păunescu. Poete, cine-a
spus că ai murit? / Lidia Grosu. Grigore Vieru a trecut în ţara de peste veac / Ion Popescu-
Sireteanu. Grigore Vieru, văzut de aproape ; De-un an suntem orfani / Ion Anton. Un învăţător
al neamului / Tatiana Trebeş. Basarabia ta… / Adam Puslojić. Scrisoare pentru bădia Grig
Vieru / Gheorghe Calamanciuc. Pe aripa dorului / Menuţ Maximinian. Întâlniri cu dumnezeies-
cul poet / Tudor Nedelcea. Dintre toţi poeţii ; Răspuns la o dedicaţie / Ion Brad. Coborând pe
trepte de amintiri / Veronica Postolachi. O întâlnire memorabilă / D. C. Dulcan. Visul cel mare
al poetului ; Hai cu mine la o întâlnire cu cititorii / Titus Ştirbu. Grigore Vieru – părintele nostru
/ Maria Hâncu. Fiinţa poetului / Nicolae Băciuţ. La o parte! / Ion Caţaveică. Cântec pentru
poetul nemuririi / Maria Tudor. Axul postumităţii testamentare sau demers pentru un mare
premiu către opera unui mare poet / Ion Hadârcă. De Ziua Limbii Române să ne aducem
aminte de poetul limbii / Florin I. Bojor. Un ostaş al cauzei naţionale: Grigore Vieru / Alexan-
dru Zub. "Vesteşte-l, mamă, pe Dumnezeu că am murit!" / Tudor Cicu. Cu drag, despre Gri-
gore Vieru ; S-a sacrificat pentru verticalitate / Mircea Snegur. Scrisoare deschisă doamnei
Raisa Vieru / Nicolae Dima. Un tribun care a coborât în stradă / Emil Constantinescu. Arhan-
ghelului limbii române / Mircea Chelaru. O poezie genial de simplă / Mihai Ghimpu. Un mare

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

talent şi o conştiinţă înaltă / Emil Boc. Un sfânt al neamului românesc / Petru Soltan. Netrecă-
toarea lecţie a lui Grigore Vieru / Oltiţa Bojescu. Cu Grigore Vieru, la Paris / Ion Andreiţă.
Dornic de o revedere, îl voi căuta mereu / Iulius Popa. Peripeţii ; Grigore Vieru / Mircea Radu
Iacoban. Pe Grigore Vieru ar putea să se supere multă lume… / Claudia Partole. Recviem
pentru Grigore Vieru / Lucia Olaru Nenati. "Ştiu, cândva la miez de noapte, / ori la răsărit de
soare…" / Constantin Adam. O mână firavă pe alfabetul latin ; Oglinda de gheaţă / George
Vulturescu. Bunătatea sa ajungea pentru fiecare… / Ion Ababii. Oameni mari, cunoscuţi de
Gheorghe Urschi / Gheorghe Urschi. Grigore Vieru era altfel / Iurie Reniţă. Două momente
memorabile cu "Luceafărul" poeziei basarabene, poetul Grigore Vieru / George Zarafu. Pică-
tura românească / Nicolae Turtureanu. Un mare poet, o mare conştiinţă românească / Cornel
Ştefan Bardan. Cel mai firav şi cel mai puternic dintre români / Andrei Păunescu. Era de
demult… / Oana Ţuţă-Popescu. Cum l-am făcut "ostatic" pe bădiţa Grigore / Vasile Tărâţea-
nu. O moarte care nu a fost în zadar ; Mi-e dor de Grigore / Cristiana Crăciun. A ţinut aprinsă
candela unităţii naţionale ; Râul, ramuri / Ştefan Andrei. Botezaţi cu "numele tău" / Ion Iachim.
Ne-despărţire de Grigore Vieru / Aurel Rău. Câteva gânduri despre Grigore Vieru / Nichita
Danilov. Un semănător de pace, bucurie şi speranţă / Marian Enache. Cu poetul la nemţişor /
Nicolae Busuioc. O amintire cu Grigore Vieru / Parascovia Melnic. O zi binecuvântată de
Dumnezeu / Lilia Grădinaru. Patru instantanee cu Grigore / Dinu Săraru. Dor de el ne va fi
mereu / Claudia Balaban. Grigore Vieru, in memoriam: prima şi… ultima întâlnire / Ioan Bâs-
că. După douăzeci de ani… ; Grigore Vieru, patriot român prezent la Râmnic / Constantin
Marafet. Nasc şi la Moldova oameni / Dumitru Vacaru. Poetul, ca şi soldatul… / Dan Mănucă.
Grigore Vieru este de neînlocuit / Petru Lucinschi. Memoria unui simbol / Viorel Dodan. În
slujba solidarităţii, a unităţii de neam şi ţară / Mircea Hava. O legendă a neamului românesc,
Grigore Vieru / Gina Poenaru. Deschiderea Centrului Cultural "Grigore Vieru" la Biblioteca
Metropolitană Bucureşti / Ion Constantin. În memoria poetului Grigore Vieru / Raisa Vieru.
Iubirea de patrie pe timp de pace / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. Cenaclul "Grigore Vieru" la
Biblioteca "Onisifor Ghibu" / Elena Vulpe. Lumină din lumină. In memoriam Grigore Vieru /
Iuliana Gore-Costin. Curaj gazetăresc şi frumuseţe ; Fapt de lacrimi / Darie Ducan. E vremea
nemâniei. Tudor Gheorghe l-a cântat pe Grigore Vieru / Denis Zavorotnâi. Podul de lacrimi /
Neagu Udroiu. Despre Grigore Vieru / Constantin Ciopraga. Apostol al pământului nostru /
Nicolae Mătcaş. Vieru există ca o legendă vie / Adrian Dinu Rachieru. În limba aceasta –
Grigore Vieru / Maria Baciu.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-167-1 (în cop. tare).
[2014-2541].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Antologii. 2. Literatură română – An-
tologii. 3. Vieru, Grigore, 1935-2009, poet român din Republica Moldova.
[821.135.1(478)+821.135.1]-82:821.135.1(478).09
2501. Pîrlog-Rusnac, Ecaterina.
Dragi mi-s anotimpurile : Culegere de poezii / Ecaterina Pîrlog-Rusnac ; design: Sabina
Bîrsan. – Chişinău : Primex Com, 2014. – 100 p. : il. color ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-110-10-5.
[2014-2391].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pîrlog-Rusnac

59
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2502. Pîrlog-Rusnac, Ecaterina.


Gînduri pe pînză de culori : [versuri] / Ecaterina Pîrlog-Rusnac ; design: Sabina Bîrsan.
– Chişinău : Primex Com, 2014. – 231 p. : des. color ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-110-09-9.
[2014-2390].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pîrlog-Rusnac
2503. Russu, Elena.
Taina eternei iubiri : [versuri] / Elena Russu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius).
– 19, [1] p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-162-3.
[2014-2458].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Russu
2504. Silvestru, Aurelian.
Surâsul zeilor : [povestiri scurte] / Aurelian Silvestru ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişi-
nău] : Litera, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 303 p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-505-5.
[2014-2575].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Silvestru
2505. Silvestru, Aurelian.
Şi tu eşti singur : roman / Aurelian Silvestru ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău : Prut In-
ternaţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 282, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-164-0 (în cop. tare).
[2014-2538].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Silvestru
2506. Şchendrea, Alexandru.
Satul de graniţă : [roman] / Alexandru Şchendrea. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău :
Continental Grup, 2014. – 240 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor Valeriu Srtimbei, dir. SRL "Triftext Impex", Boris Ro-
man. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9650-9-5 (în cop. tare).
[2014-2306].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Şchendrea
2507. Ţîbuleac, Tatiana.
Fabule moderne / Tatiana Ţîbuleac ; pref.: Igor Guzun ; cop.: Corneliu Comendant. –
Chişinău : Urma ta, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 136 p. ; 19 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9963-5-8.
[2014-2521].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Fabule.
821.135.1(478)-191 Ţîbuleac
2508. Vlas, Valentin.
Viaţă rostogolită : poezii / Vlas Valentin. – Călăraşi : S. n., 2014 (Tipogr. "MS Logo"). –
125 p. ; 21 cm.
135 ex.
ISBN 978-9975-4275-1-7.
[2014-2387].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vlas
821.161.1 Literatură rusă
2509. Бибилов, Владимир.
Нет, ничего так просто не случается! : [стихи, рассказы] / Владимир Бибилов. –
Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Metrompaş"). – 115, [1] p., [1] f. fot. color ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3026-0-9.
[2014-2466].
- -1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1-1+821.161.1-3 Бибилов
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2510. Военный сектор – альманах : Сборник научно-популярных статей и лите-
ратурных произведений на военно-историческую тематику : [în vol.] / идея сб.: Сергей
Скрипник, Михаил Лупашко. – [Кишинэу : Б. и., 2014] (Tipogr. "Prag-3") – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-66-346-5. – Посвящается 100-летию начала Первой Мировой Войны…
[Vol.] 10. – 2014. – 144 p. : fig., fot. – Texte : lb. rom., rusă. – Изд. при фин.
поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului" и Союза ветеранов Войны в
Афганистане Респ. Молдова. – ISBN 978-9975-77-233-4. – [2014-2325].
- - 1. Scrieri istorice. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-94-82+355.48=135.1=161.1
2511. Ворона, Татьяна.
На сем стою… : Сборник стихотворений / Татьяна Ворона ; обл.: Светлана Чер-
сак. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 155 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-360-7.
[2014-2493].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Ворона
2512. Чембарцева, Вика.
Шелест олив : сборник стихов / Вика Чембарцева, Маргарита Колосова, Светлана
Афанасиу. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 109, [3] p. : fot. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-57-138-8.
[2014-2461].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 [Чембарцева+Колосова+Афанасиу]

61
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

821.512.165(478)Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


2513. Курдолго, Константин.
Гагаузы на Святом Афоне / Константин Курдолго ; обл.: Виталий Лека. – Кишинёв
: Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 255 p. : fot., [40] p. : fot. color ; 22 cm.
Спонсоры : Гарбаглы Р. П. руководитель движения "Birlikte iyilik", Гагаузу Ф. Н.,
депутат НСГ, руководитель движения "Единая Гагаузия", Димчогло Ю. Д., депутат
Одесского областного Совета, г. Одесса [и др.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-342-3 (în cop. tare).
[2014-2478].
- - 1. Literatură religioasă.
821.512.165(478)-97=161.1 К урдоголо
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
2514. Cheiţa comorilor : Pagini alese din literatura pentru copii : Antologie de texte li-
terare : [în vol.] / selecţie: Ala Bujor ; il.: Vadim Rusu. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-125-44-4.
Vol. 1. – 2014. – 375 p. : il. – Bibliogr. operelor lit.: p. 36-367. – 2000 ex. – ISBN 978-
9975-125-45-1 (în cop. are). – [2014-2327].
- - 1. Literatură pentru copii – Antologii.
821(100)-82-93
Cimpoieş, Valentina. Limba română. – Vezi Nr 2481.

2515. Cum să devii prinţesă : Te invit într-o călătorie de basm cu tânăra prinţesă Lia!
/ [adapt.: C. Dragomir]. – [Chişinău : Biblion, 2014] (Tipărit în China). – [24] p. : il. color ; 30
cm. – (Billion).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-111-14-0 (în cop. tare).
[2014-2522].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93:087.5
2516. Paparudă, rudă : Cele mai îndrăgite poezii folclorice pentru copii / alcăt.: Iulia
Iordăchescu ; il.: Mariana Andruhina. – [Chişinău] : Arc, [2014] (Combinatul Poligrafic). – 32
p. : des. color ; 20 x 21 cm.
ISBN 978-9975-61-842-7.
[2014-2338].
- - 1. Poezii pentru copii.
821-93+398.5
821.135.1-93 Literatură română
2517. Delavrancea, Barbu.
Neghiniţă : [poveşti] / Barbu Delavrancea ; il. de Carolina Rabei. – [Chişinău : Litera] ;
Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 29, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi
şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu,
ISBN 978-9975-74-404-1).
ISBN 978-9975-74-454-6 (Litera, Chişinău). – ISBN 978-606-686-875-4 (Litera (mică),
Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-2577].

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Delavrancea
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2518. Bujor, Ala.
Curiosul vrea să ştie : Minienciclopedie : Animale, plante, corpuri cereşti, fenomene /
text şi concepţie: Ala Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – [Chişinău] : Epigraf, 2014 (Combinatul
Poligrafic). – 72 p. : des. color ; 21 x 23 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-125-51-2 (în cop. tare).
[2014-2339].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Bujor
2519. Bujor, Liuba-Drăgostiţa.
Cântăm gama Do-Major : [poezii, cântece pentru copii] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; il.: Vi-
oleta Diordiev ; cop.: Radu Diordiev. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 64 p. : il. color, n. muz. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0213-2.
ISBN 978-9975-65-372-5.
[2014-2501].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Cântece pentru copii.
821.135.1(478)-93 Bujor +784.67
2520. Caracuianu, Eugenia.
Poveşti / Eugenia Caracuianu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014
(Tipografia Reclama). – 70, [1] p. : il. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-582-5.
[2014-2552].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Caracuianu
2521. Filimon, Simion.
Păcăliada : [poezii, povestiri, scenete pentru copii] / Simion Filimon. – Chişinău :
Pontos, 2014 (CE UASM). – 63, [1] p. : des. ; 20 cm.
Sponsor : Partidul Democrat din Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-602-0.
[2014-2555].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Scenete umoristice pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filimon
2522. Filip, Iulian.
Comoara tâlharului şi pălăriuţă-oranj : [piese pentru copii] / Iulian Filip ; il. de Lilia Popa.
– [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
136, [3] p. : des. ; 21 x 23 cm. – (Teatru pentru copii, ISBN 978-9975-54-171-8).
ISBN 978-9975-54-172-5 (în cop. tare).
[2014-2542].
- - 1. Piese pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filip
2523. Furdui, Galina.

63
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Raza astrei călătoare = Свет дальней звезды : [poezii pentru copii] : (ediţie bilingvă) /
Galina Furdui ; il.: Ludmila Furdui. – Chişinău : Iulian, 2014. – 87, [1] p. : des. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4413-4-6.
[2014-2513].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Furdui=135.1=161.1
2524. Hîncu, Valentina.
Doamne, eu de toate am… : poezii pentru copii şi părinţi / Valentina Hîncu ; il., postf.:
Ana Manole [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 58, [2] p. : des. ; 20 cm.
– (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
300 ex.
ISBN 978-9975-58-047-2.
[2014-2531].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Hîncu
2525. Leonte, Afanasie.
Poieniţa din pădure : [poezii pentru copii] / Afanasie Leonte ; il.: Aurelia Leonte. – Orhei
: S. n., 2014 [Tipografia din Orhei]. – [28] p. : il. ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4398-3-1.
[2014-2579].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Leonte
2526. Pîrlog-Rusnac, Ecaterina.
Ghicitori / Ecaterina Pîrlog-Rusnac ; design: Sabina Bîrsan. – Chişinău : Primex Com,
2014. – 35 p. : il. color ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-110-08-2.
[2014-2389].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Pîrlog-Rusnac
2527. Plăcintă, Alexandru.
File din viaţa lui Grigoraş : Povestiri / Alexandru Plăcintă ; il., cop. de aut. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-66-413-4.
Cartea 1-a. – 2014. – 56 p. : des. – Apare cu sprijinul financiar al conducătorului firmei
Româno-Polone "AgroPack" (Bucureşti), dlui Mihail Plăcintă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-66-
414-1. – [2014-2381].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
2528. Plăcintă, Alexandru.
Poveşti / Alexandru Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 72 p. :
des. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al conducătorului firmei Româno-Polone "AgroPack" (Bucu-
reşti), dlui Mihail Plăcintă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-417-2.
[2014-2383].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
2529. Ursache, Silvia.
Matineul de revelion : (colinde, urături, ghicitori, poezii, proverbe, zicători, frământări de
limbă, scenete de Crăciun şi de Anul Nou) / Silvia Ursache ; prez. graf.: Iurii Cerevatov. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31, [1] p. : des., fot. color,
n. muz. ; 29 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-30-4.
[2014-2502].
- - 1. Colinde. 2. Urături. 3. Ghicitori. 4. Proverbe.
821.135.1(478)-93 Ursache:398
2530. Vasiliţa, Antonina.
Ştrengăriţele : Poezii pentru cei mici / Antonina Vasiliţa ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 43 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-604-4.
[2014-2415].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vasiliţa
821.161.1-93 Literatură rusă
2531. Povestire despre Sfântul Gheorghe, care a biruit Balaurul / text: Tatiana
Chirova ; trad. din lb. rusă: Ana Rapcea ; il.: Ksenia Şafranovskaia. – Chişinău : Viţă adevăra-
tă, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 19, [1] p. : il. color ; 20 cm.
[1000] ex
ISBN 978-9975-9735-2-6.
[2014-2368].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.161.1-93=135.1
2532. Rukova, Sofia.
Ciobănaşul şi oiţele sale : Poveste bazată pe parabolele evanghelice / Sofia Rukova ;
trad. din lb. rusă: Vasile Ciobanu ; il.: Irina Kanaşina. – Chişinău : Viţă adevărată, 2014 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 28 p. : des. color ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-9735-0-2.
[2014-2367].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93 Rukova
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română
Chiperi, Grigore. Istoria criticii literare. – Vezi Nr 2533.
Ursu, Lucia. Folclor literar românesc. – Vezi Nr 2437.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
2533. Chiperi, Grigore.

65
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Istoria criticii literare / Grigore Chiperi ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : Universi-
tatea de Stat din Tiraspol, 2014. – 64 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-64 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-131-4.
[2014-2551].
- - 1. Critică şi istorie literară.
821.135.1(478).09+821.135.1.09(091)
2534. Ciuntu, Ioan.
Dor de firul de iarbă : [cartea a 2-a consacrată poetului Grigore Vieru] / Protoiereu mi-
trofor Ioan Ciuntu ; design: Veaceslav Popovschi. – [Chişinău : S. n.], 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 159, [1] p. : fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 157-160 (72 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-409-3 (în cop. tare).
[2014-2483].
- - 1. Vieru, Grigore, 1935-2009, poet român din Republica Moldova.
821.135.1(478).09+929 Vieru
Malaneţchi, Vasile. Vladimir Beşleagă: Îndoiala a fost şi rămâne principiul meu de via-
ţă…. – Vezi Nr 2497.

2535. Moraru, Anatol.


Dumitru Matcovschi: opera lirică, epică şi dramatică / Anatol Moraru ; cop.: Mihai
Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 63 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Car-
tea care te salvează" / coord. de Mircea V. Ciobanu, ISBN 978-9975-61-856-4).
Bibliogr.: p. 62-63 (26 tit.). – [1500] ex.
ISBN 978-9975-61-857-1.
[2014-2576].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
Лукьянец, О. Из истории молдавской этнографии (XVII-XVIII века). – Vezi Nr 2434.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2536. Прокоп, Светлана.
Особенности русской составляющей литературного процесса Молдовы второй
половины XX в. : [монография] / Светлана Прокоп ; обл.: В. Погольша ; Акад. наук Мол-
довы, Ин-т культ. наследия. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 205,
[1] p. ; 21 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4439-5-1.
[2014-2370].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2537. Дубоссарские курганы / Н. А. Кетрару, В. С. Синика, С. Н. Разумов [и др.] ;
отв. ред.: О. Левицкий ; Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Науч.-исслед. лаб.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Археология". – Тирасполь : Stratum plus, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 238, [1] p.
: fig., tab. ; 29 cm. – (Археологические памятники Приднестровья ; 2, ISBN 978-9975-
4486-1-1).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 227-234. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4272-5-8.
[2014-2504].
- - 1. Morminte preistorice – Republica Moldova.
903.5(478-21)
908 Monografii ale localităţilor
2538. Anenii Noi, 1731-2014 : [istoria oraşului : album] / Primăria oraşului Anenii Noi ;
consultant principal: Victor Screpeţ ; text fot., concepţia graf.: Grigore şi Alexandru Kornienko.
– Chişinău : Proart, 2014 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [36] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – [800] ex.
ISBN 978-9975-4116-7-7.
[2014-2433].
- - 1. Anenii Noi – Oraşe – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)
2539. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : Bijuterii maramu-
reşene pe plaiuri sorocene… : [publicaţie anuală] / O.N.G. "Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi
Etnografie, Săptămânalul Independent "Observatorul de Nord", Soroca ; col. red.: Ignat Ber-
beci [et al.] ; resp. de ed.: Ignat Berbeci. – [Chişinău] : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus")
– . – 30 cm. – (Almanah, ISBN 978-9975-4392-4-4 ; Nr 7/2013).
… 2013. – 2014. – 201 p. : fot., tab., fot. color. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4413-7-7. –
[2014-2514].
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2540. Axînti, Svetlana.
Geografie : Modele de teste pentru examenele de bacalaureat / Axînti Svetlana,
Capusta Elena, Axînti Sergiu. – Chişinău : S. n, 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 128 p. : fig., tab. ;
20 cm. – (Absolvire, ISBN 978-9975-77-234-1).
Bibliogr.: p. 125-126 (12 tit.).
ISBN 978-9975-77-235-8.
[2014-2525].
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ciuntu, Ioan. Dor de firul de iarbă. – Vezi Nr 2534.
Pr. Ioan Ciuntu – la cumpăna anilor. – Vezi Nr 2320.
929.5 Genealogie
2541. Adauge, Mihai.
De la Ion Druţă la mari dregători ai Ţării Moldovei : Studiu genealogic / Mihai Adauge,
Alexandru Furtună ; red. şt.: Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

67
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014 [Tipogr. "Bons


Offices"]. – 104 p. : fig., fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 52-58 (156 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4239-5-3.
[2014-2568].
- - 1. Neamul Druţă – Studii genealogice.
929.52:821.135.1(478).09
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2542. Bodean, Tamara.
Teste formative la istorie : epoca modernă : clasa a 11-a / Tamara Bodean ; Liceul Te-
oretic "Dante Alighieri". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 78 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
69 ex.
ISBN 978-9975-115-49-0.
[2014-2421].
- - 1. Istorie – Teste.
94"15/19"(079)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2543. Candu, Teodor.
Văsieni, Manoileşti, Fânaru: file de istorie / Teodor Candu. – [Chişinău] : Arc, 2014
(Combinatul Poligrafic)]. – 633 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al primăriei satului Văsieni,
Ialoveni. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-849-6 (în cop. tare).
[2014-2467].
- - 1. Văsieni – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2544. "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi ca-
racterul perceperii interne şi externe" (cu prilejul aniversării a 655-cea a constituirii
Statului moldovenesc), conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Chişinău).
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice mol-
doveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul aniversării a 655-cea
a constituirii Statului moldovenesc) = "Эволюция молдавской национальной и
политической идентичности: сущность и характер её восприятия внутри страны и за
рубежом" : (к 655-летию образования Молдавского государства), 8 sept. 2014, Chişinău.
– Chişinău : CEP USM, 2014. – 115 p. : diagr. ; 25 cm.
Antetit.: Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova, Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-
Moldova". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-585-0.
[2014-2441].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+323(478)(082)=135.1=161.1

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2545. "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării


Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă", conferinţă ştiinţifică internaţio-
nală (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri
şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă"
= "Ясско-Кишинёвская операция: мифы и реалии. К 70-летию освобождения Молдовы и
Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014, Chişi-
nău. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 243 p. ; 25 cm.
Antetit.: Фонд Поддержки Публ. Дипломатии имени А. М. Горчакова, Partidul Socia-
liştilor din Rep. Moldova, Ин-т Стран СНГ [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-586-7.
[2014-2442].
- - 1. Republica Moldova, 1944 – Istorie. 2. Europa de Sud-Est, 1944 – Istorie.
[94(478)+94(4)]"1944"(082)=135.1=161.1
2546. Surdu, Ion.
Monografia satului Şerpeni : [raionul Anenii Noi] / Ion Surdu, Nina Samson. – Chişinău
: Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 341, [2] p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 340-341 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-593-1.
[2014-2553].
- - 1. Şerpeni – Sate – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2547. Агульников, Сергей.
История родного края: Буджак. Гагаузия : Древнейшая история Буджака : Учебное
пособие для учащихся и преподавателей / Сергей Агульников, Степан Булгар ; Авто-
номно-Территориальное образование Гагаузия, Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В.
Маруневич, Главное Управление Образования АТО Гагаузии [и др.]. – Comrat ; Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 117 p. : fig., fig. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 114-117 (60 tit.). – 750 ex.
ISBN 978-9975-128-05-6.
[2014-2424].
- - 1. Găgăuzia – Istorie.
94(478-29)
2548. Тарнакин, Владимир.
Учебные заведения Кишинёва XIX-го – начала XX веков / Владимир Тарнакин,
Зинаида Матей ; фото: Владимир Тарнакин ; Представительство Россотрудничества в
Респ. Молдова, Клуб любителей истории Кишинёва. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia
Reclama). – 267, [1] p. : fot. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 251-267. – Изд. при финн. поддержке Российского центра наук и куль-
туры при посольстве Российской Федерации в Респ. Молдова. – 400 ex.
ISBN 978-9975-51-576-4 (în cop. tare).
[2014-2342].
- - 1. Instituţii de învăţământ – Secolele XIX-XX – Chişinău – Istorie.
94(478-25)"18/19":37.0

69
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

94(=161.1) Istoria ruşilor


2549. История, культура и традиции русского народа : Дидактический мате-
риал для 9 класса / Диордиева Е. П., Николаева Н. В., Пурич Л. А. [и др.] ; коорд. проек-
та: Шаповалов Б. А. ; науч. руководитель: Клименко В. И. ; Конгр. рус. общин Респ.
Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 283, [1] p. : fig., h., tab.
color ; 26 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова и Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-53-406-2.
[2014-2477].
- - 1. Ruşi – Istorie.
94(=161.1)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2550. David, Lilia.
Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: aspecte clinico-hemodinamice, evoluti-
ve, prognostice şi fiziopatologice : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în
medicină / David Lilia ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2014. – 52 p. : fig., fig. color ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 43-49 (100 tit.).
[2014-197 Teze].
616.127-005.8-008(043.2)
2551. Rotaru, Ilie.
Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suine : 421.03. Tehnologia
creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe
agricole / Rotaru Ilie ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 40 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 31-37 (99 tit.).
[2014-209 Teze].
636.4.033(043.2)
Pentru titlul doctor
2552. Arnăut, Sergiu.
Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi
intereselor ecologice : Specialitatea: 552.04. Drept funciar şi al mediului : Autoref. la teza de
doct. în drept / Sergiu Arnăut ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (44 tit.).
[2014-193 Teze].
349.6(043.2)
2553. Bejenaru, Olga.
Potenţialul de export al Republicii Moldova : Specialitatea 521.02 – economie mondia-
lă; relaţii economice intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Bejenaru Olga ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 32 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (30 tit.).
[2014-194 Teze].
338.439(478):339.564(043.2)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2554. Branaşco, Natalia.


Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice : Specia-
litatea 521.01 – Teorie economică şi politici economice : Autoref. tz. de doct. în economie /
Branaşco Natalia ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (22 tit.) şi în subsol.
[2014-195 Teze].
331.556.4:338(043.2)
2555. Brega, Diana.
Aspecte genetico-epidemiologice ale cancerului de prostată : 321.20 – Oncologie şi
radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Brega Diana ; Instituţia Medico Sanitară Publ.
Inst. Oncologic. – Chişinău, 2014. – 36 p. : des. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (32 tit.).
[2014-215 Teze].
616.65-006-056-036.22(043.2)
2556. Buza, Nicolae.
Infracţiuni de război împotriva persoanelor : Specialitatea – 554.01 Drept penal şi drept
execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Buza Nicolae ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2014. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (33 tit.).
[2014-196 Teze].
343.6:341.3(043.2)
2557. Catan, Carolina.
Insolvabilitatea în dreptul fiscal : Specialitatea 552.03 Drept financiar (Drept fiscal) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Carolina Catan ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 36 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (15 tit.).
[2014-201 Teze].
336.225.1(043.2)
2558. Ciobanu, Valentin.
Crearea, evaluarea şi utilizarea restauratorilor de fertilitate a polenului la porumb :
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agrico-
le / Ciobanu Valentin ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor. – Chişinău, 2014. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-22 (75 tit.).
[2014-198].
633.15:631.52(043.2)
2559. Grosu, Ruslana.
Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu statele musulmane : Specialitatea 562.01 – te-
oria şi metodologia relaţiilor intern. şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice /
Grosu Ruslana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişi-
nău, 2014. – 34 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 27-29 (76 tit.).
[2014-206 Teze].
327(478+53)(043.2)
2560. Moroşan, Ion.

71
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Optimizarea motricităţii generale şi a funcţionalităţii organismului elevilor de 10-11 ani


în cadrul lecţiilor de educaţie fizică : Specialitatea 553.04. – Educaţie fizică, sport,
kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Moroşan Ion ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (28 tit.).
[2014-187 Teze].
796.012:37.091(043.2)
2561. Nastas, Svetlana.
Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare :
Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Nastas
Svetlana ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (54 tit.).
[2014-208 Teze].
37.091(043.2)
2562. Nizhegorodova, Margarita.
Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline "Tehnologiile re-
ţelelor de calculatoare" prin utilizarea modelului integrat de evaluare : 532.02 – Didactica
informaticii : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Nizhegorodova Margarita ; Univ. de Stat din
Tiraspol. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).
[2014-213 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2563. Idem în lb. rusă : Повышение эффективности процесса обучения блоку дис-
циплин "Компьютерные сетевые технологии" с использованием интегрированной моде-
ли оценивания : 532.02 – Дидактика информатики : Автореф. дис. д-ра пед. наук. –
Кишинёв, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).
[2014-214 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2564. Olteanu, Camelia Nicoleta.
Democraţia în teoria şi practica constituţională românească în perioada 1866-2003 :
Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. la tz. de doct. în drept / Olteanu Came-
lia Nicoleta ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (47 tit.).
[2014-207 Teze].
342:321.7(498)(043.2)
2565. Poalelungi, Oleg.
Puterea juridică a actului normativ-juridic : Specialitatea: D 30.551.01. Teoria generală
a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz. de
doct. în drept / Oleg Poalelungi ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (52 tit.).
[2014-199 Teze].
340.12(043.2)
2566. Pomian, Svetlana.
Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul "In-
formatica şi tehnica de calcul" : 532.02 – Didactica informaticii : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
ped. / Pomian Svetlana ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig. ; 21 cm.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.).


[2014-211 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2567. Idem în lb. rusă : Интегральная оценка уровня профессиональной подготов-
ки студентов ВУЗА направления "Информатика и вычислительная техника" : 532.02 –
Дидактика информатика : Автореф. дис. д-ра пед. наук. – Кишинёв, 2014. – 30 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.).
[2014-212 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2568. Popescu, Maria I.
Valenţe constituţionale ale tratatului de reformă a Uniunii Europene : Specialitatea:
552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Popescu I. Maria ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (43 tit.).
[2014-205 Teze].
342:061EU(043.2)
2569. Procop, Natalia.
Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova: 651.01 – Teoria şi istoria artelor
plastice : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturologie / Procop Natalia ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chişinău, 2014. – 31
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (57 tit.).
[2014-200 Teze].
745.52(478)(043.2)
2570. Savan, Veaceslav.
Predictorii hemoragiei postoperatorii în chirurgia cardiacă pediatrică: identificare, rol şi
maniabilitate : 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Savan Veaceslav ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 37 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-33 (31 tit.).
[2014-188 Teze].
616.12-005.1-089.168-053.2(043.2)
2571. Idem în lb. engl. : Predictors of postoperative bleeding in pediatric cardiac
surgery: identification, role and manageability : 321.19 – Anesthesiology and intensive care :
Summary of PhD thesis in medical sciencse. – Chişinău, 2014. – 36 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-32 (31 tit.).
[2014-189 Teze].
616.12-005.1-089.168-053.2(043.2)
2572. Sult, Gheorghe.
Pregătire pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de li-
bertate : Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în
drept / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (19 tit.).
[2014-191 Teze].
343.843(043.2)

73
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

2573. Idem în lb. rusă : Подготовка к освобождению и ресоциализация осужден-


ных к лишению свободы : Специальность: 554.01 – Уголовное и уголовно-
исполнительное право : Автореф. дис. на соиск. ученой стп. д-ра права. – Кишинев,
2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (19 tit.).
[2014-192 Teze].
343.843(043.2)
2574. Sultanov, Rahim.
Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea
puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan : Specialitatea: 552.01 – Drept
constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Sultanov Rahim ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 21 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 16-18 (44 tit.).
[2014-203 Teze].
342.571:342.4(478+479.24)(043.2)
2575. Idem în rusă : Конституционно-правовое регулирование политического уча-
стия граждан в осуществлении государственной власти в республике Молдова и Азер-
байджанской Республике : Специальность: 552.01 – Конституционное право : Автореф.
дис. на соиск. ученой степ. д-ра права. – Кишинэу, 2014. – 24 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 17-20 (44 tit.).
[2014-204].
342.571:342.4(478+479.24)(043.2)
2576. Şova, Tatiana.
Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei di-
dactice : Specialitatea: 533.01. Pedagogie universitară : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. /
Şova Tatiana ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău, 2014. – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (49 tit.).
[2014-202 Teze].
37.015.3(043.2)
2577. Şpac, Silvia.
Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-
familie : (treapta învăţământului primar) : Specialitatea 531.01 – teoria generală a educaţiei :
Autoref. al tz. de doct. în ped. / Şpac Silvia ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2014. –
31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (46 tit.).
[2014-210 Teze].
37.0:659.3(043.2)
2578. Todorici, Liudmila.
Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderi-
lor agricole (pe baza UTA Găgăuzia) : Specialitatea 521.03 – Econ. şi management (în agri-
cultură) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Todorici Liudmila ; Univ. Agrară de Stat din Moldova.
– Chişinău, 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.).
[2014-190 Teze].
334.73:631.115.8(043.2)
2579. Коврикова, Раиса.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Методология решения экономико-математических задач в курсе гимназии и ли-


цея : 532.02 – Дидактика математики : Автореф. дис. д-ра пед. наук / Коврикова Раиса ;
Тирасп. гос. ун-т. – Кишинёв, 2014. – 31 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (20 tit.).
[2014-186 Teze].
37.016.046:519.86(043.2)

Index de nume
A Bezede, Rima 2404
Ababii, Ion 2500 Birgean, Alina 2318
Abramova, Oxana 2477 Bizovi, Eleonora 2500
Adam, Constantin 2500 Bîrsan, Sabina 2501, 2526
Adam, Ioan 2500 Boc, Emil 2500
Adauge, Mihai 2541 Bodean, Tamara 2542
Afanas, Dorin 2439 Bodrug, Oleg 2500
Albu, Iurie 2405-07, 2416-18 Bogdan, Ion 2500
Albu, Sanda 2306 Bojescu, Oltiţa 2500
Aldea Teodorovici, Cristofor 2500 Bojor, Florin I. 2500
Andrei, Ştefan 2500 Bolboceanu, Aglaida 2415
Andreiţă, Ion 2500 Bordeianu, Leo 2493
Andruhina, Mariana 2516 Bostan, Ion 2369
Anton, Ion 2500 Botnari, Valentina 2373-74
Aradjioni, Margarita 2404 Brad, Ion 2500
Arhiliuc, Cristina 2500 Brajkovic, Sanja 2421
Arion, Valentin 2454 Branaşco, Natalia 2554
Arnăut, Sergiu 2552 Brega, Diana 2555
Avornic, Gheorghe 2305 Bruma, Sorin 2360
Axînti, Sergiu 2540 Bucun, Nicolae 2370-71
Axînti, Svetlana 2540 Budeanu, Gheorghe 2500
B Bugan, Natalia 2492
Bacal, Svetlana 2445 Bujor, Ala 2514, 2518
Bacalov, Irina 2443 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 2519
Bacalov, Iurie 2443 Bujor, Nicolae Mefodie 2315-16
Bacinschi, Mihai 2535 Bunduchi, Elena 2441
Baciu, Maria 2500 Burlacu, N. → v. Burlacu, Natalia
Balaban, Claudia 2298, 2500 Burlacu, Natalia 2334
Baranov, Maria 2415 Busuioc, Nicolae 2500
Bardan, Cornel Ştefan 2500 Buza, Nicolae 2556
Băciuţ, Nicolae 2500 Buzura, Augustin 2500
Bălan, Ion 2500 C
Bălan, Pavel 2475 Caba, Mihai 2500
Bălăceanu, Cătălina Cristina 2340 Cabac, Valeriu 2430
Bâlici, Gheorghe 2486 Caia, Olguţa 2500
Bârdan, Veaceslav 2345 Calamanciuc, Gheorghe 2500
Bâscă, Ioan 2500 Calancea, Lilia 2487
Bejan-Volc, Iulia 2325 Calmuţchi, Laurenţiu 2373-74, 2439
Bejenari, D. 2440 Calotă, Gheorghe 2500
Bejenaru, Olga 2553 Calpacci, Nina 2362
Belev, Liuda 2318 Candu, Teodor 2543
Berbeci, Ignat 2539 Canţer, Valeriu 2431-33

75
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Capbatut, Natalia 2477 Codreanu, Theodor 2500


Capusta, Elena 2540 Codru, Anatol 2500
Carabet, Natalia 2399-2400 Colac, Tudor 2435
Caracuianu, Eugenia 2520 Comendant, Corneliu 2507
Caragia, Nicolae 2500 Constantin, Ion 2500
Cartaleanu, Tatiana 2385-86, 2393 Constantin, Simion 2500
Catan, Carolina 2557 Constantinescu, Emil 2500
Caţaveică, Ion 2500 Corbu, Daniel 2500
Cazacu, Angela 2477 Corcevschi, Svetlana 2392
Călugăreanu, I. 2334 Corcimari, Valerii 2332
Călugăreanu, Vitalie 2500 Coreţchi, Boris 2341
Căpăţână, Vasile 2320 Coroban, Vitalie 2485
Câmpeanu, Ilieş 2435 Cosovan, Olga 2385-86
Cârlan, Florin 2500 Cotorcea, Anatol 2390
Cemârtan-Spânu, Margareta 2500 Cotoviţchi, Ion 2490
Cemortan, Stela 2401-02 Covaci, Ecaterina 2469
Cerchez, Zina 2500 Cozonac, Renata 2288-96
Cerevatov, Iurii 2423-28, 2529 Crăciun, Cristiana 2500
Cernicova-Bucă, Mariana 2308 Crăciun, Victor 2500
Chang, Maggie 2307 Creangă, Ovidiu 2500
Chelaru, Mircea 2500 Creţu, Igor 2491
Chibac, Gheorghe 2360 Cristea, Traian Gh. 2500
Chicu, Valeriu 2465 Cristescu, Ilie 2500
Chiperi, Grigore 2533 Crîjanovschi, Rodica 2284
Chiriac, Tatiana 2285 Cuciureanu, Gheorghe 2431
Chirilă, Constantin 2500 Curajos, Boris 2453
Chirova, Tatiana 2531 Cutasevici, Angela 2481
Chirtoacă, Dorin 2500 Cuzneţov, Larisa 2408-09
Chiseliţă, Vasile 2436 D
Chitoroagă, Valentina 2288-97 Dabija, Doina 2500
Chiţcatîi, Margareta 2329 Dabija, Nicolae 2500
Cibotaru, Arhip Simion 2488 Damian, Florin 2500
Cicu, Tudor 2500 Damian, Rodica 2500
Cimpoi, Mihai 2500 Danilov, Nichita 2500
Cimpoieş, Valentina 2481 Darie, Niculai 2500
Cincilei, Cornelia 2395, 2421-22 Dascal, Angela 2403, 2408-09
Cioaric, V. 2349 David, Lilia 2550
Cioban, Mitrofan 2439 Dănilă, Aurelian 2473
Ciobanu, Anatol 2500 Delavrancea, Barbu 2517
Ciobanu, Maria 2500 Demidova, Margarita 2335
Ciobanu, Mircea V. 2535 Dima, Nicolae 2500
Ciobanu, Valentin 2558 Dimitrov, A. 2498
Ciobanu, Raisa 2500 Dinescu, Viorel 2500
Ciobanu, Vasile 2532 Diordiev, Radu 2519
Ciopraga, Constantin 2500 Diordiev, Violeta 2519
Ciuntu, Ioan, protoiereu 2317, (2320), 2489, Dodan, Viorel 2500
2534 Doga, Eugen 2500
Civga, Vitalie 2318 Dohotaru, S. 2478-79
Cocearova, Galina 2473 Dohotaru, Vasile 2494
Cocîrţă, Petru 2445 Don, Ion 2500
Codrean, Irina 2500 Dorogan, Alexandru 2436
Codreanca, Lidia 2500 Dragomir, C. 2515

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Druguş, Virginia 2387 Grigurcu, Gheorghe 2500


Drumea, Iulia 2366-67 Grosu, Lidia 2500
Dubosarschi, Boris 2474 Grosu, Ruslana 2559
Duca, Gheorghe 2441, 2500 Gudumac, Eva 2453
Ducan, Darie 2500 Gutu, Ana 2476
Dulcan, D. C. 2500 Guţan-Şchiopu, Olga 2475
Dulgheru, Valeriu 2500 Guţu, Arcadie 2465
Dumbrăveanu, Nicolae 2337 Guţu, Aurel 2486
Duminică, Stella 2403, 2408-09 Guţu, Vladimir 2415
E Guzun, Igor 2507
Enache, Marian 2500 Gyozo, Hajdu 2500
Ermurache, Gheorghe 2467-68 H
Ernu, Vasile 2485 Hacina, Tamara 2447
Eros, Mihaela 2420 Hadârcă, Ion 2500
Erzsebet, Adam 2500 Handzar, Sanja 2421
F Hava, Mircea 2500
Filimon, Simion 2521 Hâncu, Maria 2500
Filip, Iulian 2522 Hîncu, Valentina 2524
Filip, Vitalie 2492 Hotineanu, Vladimir 2500
Fluturel, Vasile 2500 I
Fonaru, Victoria 2500 Iachim, Ion 2500
Fruntelată, Nicolae Dan 2500 Iacob-Potârniche, Ana 2491
Furdui, Galina 2523 Iacoban, Mircea Radu 2500
Furdui, Ludmila 2523 Iedu, Mihai 2458
Furtuna, Natalia 2469 Ignat, Sonia 2378
Furtună, Alexandru 2541 Ilisei, Grigore 2500
G Ionescu, Mihaela 2415
Gagim, Ion 2388 Iordăchescu, Iulia 2516
Galcenco, Veronica 2472 Istrate, Gheorghe 2500
Ganaciuc, Diana 2480 Istrati, Lidia 2495
Gane, Zina 2500 J
Ganea, Victoria 2432 Josanu, Dorin 2366-67
Găină, Elena 2493 Josu, Nina 2500
Gheorghe, Tudor 2500 K
Gheorghiţa, Stela 2465 Kanaşina, Irina 2532
Gheţoi, Petru 2410-14 Kelemen, Gabriela 2378-79
Ghicavîi, V. 2449 Kornienko, Alexandru 2538
Ghicov, Adrian 2312 Kornienko, Grigore 2538
Ghilaş, Victor 2436 Kozak, Y. 2343
Ghimpu, Mihai 2500 Kravcenko, Vladimir 2486, 2500
Golban, Varsanovie 2494 L
Golubev, Svetlana 2287 Lazariuc, Anastasia 2500
Golubiţchi, Silvia 2375 Lazu, Ştefan 2444
Gonţa, Maria 2441 Lenţa, Anatol 2500
Goraş-Postică, Viorica 2404 Leonte, Afanasie 2525
Gore-Costin, Iuliana 2500 Leonte, Aurelia 2525
Gotişan, Nikolay 2484 Leonte, Elena 2500
Grană, Rodica 2493 Levinţa, Angela 2314
Grădinaru, Lilia 2500 Levinţa, Ştefan 2304
Gribincea, A. → v. Gribincea, Alexandru Leviţchi, Viorica 2287
Gribincea, Alexandru 2336, 2341 Lîsenco, Olga 2372
Gribincea, Corina 2341 Lîsenco, Serghei 2372

77
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Long, Lynn E. 2462 Mureşan, Sever 2500


Longin Popescu, Ion 2500 Musteaţă, Efimia 2394
Lucinschi, Petru 2500 Musteaţă, Grigore 2469
Lungu, Doina 2496 N
Lungu, Valeriu 2455, 2457, 2470 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2396
Lungu, Viorelia 2310 Nanea, Vasile 2500
Lupan, Ion 2452 Nastas, Svetlana 2561
Lupaşcu, Mihail 2444 Năstase, Carmen 2340
Lupu-Borş, Anton 2500 Neagu, Udroiu 2500
Lupuşor, Adrian 2326-27 Nedelcea, Tudor 2500
M Nizhegorodova, Margarita 2562
Mahu, Ion 2315-16 Nicolaescu, Gheorghe 2436
Malaneţchi, Vasile 2497 O
Mancuş, Valentina 2419 Olaru Nenati, Lucia 2500
Mandache, Rodica 2500 Olărescu, Dumitru 2475
Mandalac, Virginia 2446 Olteanu, Camelia Nicoleta 2564
Manolache, Constantin 2541 Onicov, Eugen 2314
Manole, Ana 2524 Onofrei, Alexandru 2336
Manu, Mihaela 2500 Oprea, Valeriu 2423-28
Marafet, Constantin 2500 Oriol, Irina 2311
Marcu, Emilian 2500 Osinschi, Petru 2500
Marian, Boris 2498 P
Mariţ, Veronica 2492, 2518 Paleologu, Theodor 2500
Mariţoi, Tatiana 2297 Palii, Andrei 2460
Marius, Iona 2500 Palladi, Tudor 2490, 2495
Marulea, Alexei 2499-2500 Panfil, Anastasia 2405-06, 2416-18
Marulea, Gabriela 2499 Panico, Vasile 2373-74
Matei, Valeriu 2500 Paraschiv, Chiril 2474
Matveev, Sergiu 2471 Parfeni, Ioan 2500
Maximinian, Menuţ 2500 Partole, Claudia 2297, 2500
Mănucă, Dan 2500 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2500
Mătcaş, Nicolae 2500 Paşalı, P. M. 2484
Mecineanu, Andrei 2448 Pavel, Maria 2286
Melnic, Parascovia 2500 Păsat, Dumitru 2500
Merticariu, Dumitru, Preot 2500 Păunescu, Adrian 2500
Mihalache, Corneliu 2332 Păunescu, Ana-Maria 2500
Mihalache, Georgeta 2451 Păunescu, Andrei 2500
Mişcoi, Gh. → v. Mişcoi, Gheorghe Pelin, P. 2473
Mişcoi, Gheorghe 2440 Percinschi, Natalia 2336
Mitev, L. 2440 Perjan, Carolina 2299, 2302-03
Mogol, Natalia 2362 Petrescu, Teodosie, Înalt Preasfinţitul 2500
Morari, Marina 2388 Petrovschi, Nina 2389
Moraru, Anatol 2535 Picha, David 2464
Moraru, Emilia 2311 Pietraru, Lucia 2500
Morăraş, Mihai 2500 Pîrlog-Rusnac, Ecaterina 2501-02, 2526
Moroşan, Ion 2560 Platas, Linda 2395
Moroz, Petru 2453 Platon, Pavel 2500
Moşanu, Alexandru 2500 Plăcintă, Alexandru 2527-28
Moşanu-Şupac, Lora 2373-74 Plămădeală, Ana-Maria 2475
Moşin, Octavian, paroh 2482 Pleşu, Catrinel 2485
Munteanu, Natalia 2445 Poalelungi, Oleg 2565
Munteanu, Vitalie 2327 Poenaru, Gina 2500

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pogolşa, Lilia 2370-71 Scobioală, Ghenadie 2390


Polevaia-Secăreanu, Angela 2390 Screpeţ, Victor 2538
Pomian, Svetlana 2566 Secu, Victoria 2372
Popa, Iulius 2500 Sedleţchi, Iurii 2339
Popa, Lilia 2522 Shengelia, T. 2343
Popa, Loreta 2500 Short, Gregg D. 2459
Popa, Petre 2500 Silistraru, Nicolae 2375
Popescu, Maria I. 2568 Silvestru, Aurelian 2504-05
Popescu, Mircea 2500 Simion, Eugen 2500
Popescu-Sireteanu, Ion 2500 Sîrgu, Gheorghe 2335
Popovici, Angela 2391 Snegur, Mircea 2500
Popovschi, Veaceslav 2489 Sologub, E. 2473
Postică, M. 2334 Soltan, Petru 2500
Postolachi, Veronica 2500 Soltan, Viorel 2448
Potârniche, Mihai 2472 Spătaru, Tudor 2500
Procop, Natalia 2569 Stanciu, Sergiu 2496-97, 2505
Pşeneac, Vera 2396 State, Daniela 2404
Purice, Mihail 2482 Stepco, Elena 2452
Puslojić, Adam 2500 Stolear, Anton 2451
R Suceveanu, Arcadie 2500
Rabei, Carolina 2517 Suff, Elena 2404
Rachieru, Adrian Dinu 2500 Sult, Gheorghe 2572
Racoviţă, Daniel 2492 Sultanov, Rahim 2574
Racu, Igor 2299-2301 Suman, San 2500
Radu, Ştefan 2321 Surdu, Ion 2546
Rapcea, Ana 2531 Ş
Rău, Alexe 2500 Şafranovskaia, Ksenia 2531
Rău, Aurel 2500 Şargu, Lilia 2339
Răzmeriţă, Anatol 2500 Şchendrea, Alexandru 2506
Reniţă, Alecu 2500 Şevcenco, Nina 2452
Reniţă, Iurie 2500 Şevciuc, Maia 2377
Revenco, Valeriu 2451 Şova, Tatiana 2576
Robu, Oxana 2360 Şpac, Silvia 2577
Roibu, Nicolae 2320, 2500 Ştefănescu, Alex. 2500
Roman, Alina 2378-79 Ştirbu, Titus 2500
Romanciuc, Ruxanda 2495, 2520, 2530 T
Rotaru, Ilie 2551 Tamazlâcaru, Elena 2500
Rudoi, Svetlana 2287 Tankersley, Dawn 2421
Rukova, Sofia 2532 Tănase, Constantin 2500
Rusen, Maria-Magdalena 2307 Tărăţeanu, Vasile 2500
Rusnac, Constantin 2436 Tcaci, Lilia 2298
Russu, Elena 2500 Teodorescu, Filip 2500
Rusu, Vadim 2514 Theodorescu, Răzvan 2500
S Timuc, Maria 2500
Sainciuc, Sergiu 2335 Timuţa, Aliona 2481
Samson, Nina 2546 Tipa, Violeta 2475
Savan, Veaceslav 2570 Todorici, Liudmila 2578
Sălcuţan, Mihai 2500 Todos, Petru 2369
Săraru, Dinu 2500 Toma, Radu 2300-01
Sârbu, Raisa 2500 Toma, Steliana 2500
Schlattner, Eginald 2485 Tornea, Ion 2342
Sclifos, Lia 2372 Traianus 2500

79
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Trebeş, Tatiana 2500 А


Tudor, Corneliu Vadim 2500 Агульников, Сергей 2547
Tudor, Maria 2500 Андроник, С. 2456
Turtureanu, Nicolae 2500 Афанасиу, Светлана 2512
Ţ Б
Ţene, Ionuţ 2500 Баранов, Мария 2429
Ţîbuleac, Tatiana 2507 Бежаг, Н. 2456
Ţîganaş, Ion 2362 Бибилов, Владимир 2509
Ţîrdea, Bogdan 2329 Брайкович, Саня 2422
Ţugui, Eduard 2312, 2331 Булгар, Степан 2547
Ţurcanu, Ghenadie 2448 В
Ţuţă-Popescu, Oana 2500 Ворона, Татьяна 2511
U Г
Ungureanu, Ion 2500 Глотова, С. Н. 2398
Ungureanu, Larisa 2500 Гуцу, Владимир 2429
Ursache, Silvia 2423-28, 2529 Гучак, Ион 2346
Urschi, Gheorghe 2500 Д
Ursu, Lucia 2437, 2483 Диордиева, Е. П. 2549
Ursu, Ludmila 2438 Долгий, Адриaн 2377
Usatîi, Marin (2446) Думбрэвяну, Николае 2338
V Дукан, Жак 2322
Vacaru, Dumitru 2500 Е
Vangheli, Spiridon 2500 Ерхан, Д. К. 2466
Vasiliţa, Antonina 2530 И
Vasiloi, Adela 2412 Ионеску, Михаела 2429
Văluţă, Ilie 2486 К
Vicol, Mihai Sultana 2500 Карп, Ирина 2322
Vidraşcu, Anatol 2517 Кетрару, Н. А. 2537
Vieru, Boris 2500 Кицул, И. 2456
Vieru, Grigore 2493, (2500) Клименко, В. И. 2549
Vieru, Raisa 2500 Коврикова, Раиса 2579
Vlas, Valentin 2508 Кодряну, Алина 2380-84
Vrânceanu, Maria 2372 Колосова, Маргарита 2512
Vulpe, Elena 2500 Корещук, Игорь 2322
Vulturescu, George 2500 Костаки, Георге 2356
Whiting, Matthew 2462 Курачицки, А. 2397
Z Курдолго, Константин 2513
Zabiaco, Olesea 2288-96 Л
Zaicovschi, T. 2473 Левицкий, О. 2537
Zamfir, Gheorghe 2500 Лека, Виталий 2513
Zamşa, Simion 2472 Лукьянец, О. 2434
Zanfirisa, Liviu 2500 Лупашко, Михаил 2510
Zarafu, George 2500 М
Zavalişca, Aurica 2450 Матей, Зинаида 2548
Zavorotnâi, Denis 2500 Михалаке, Корнелий 2333
Zămosteanu, Gheorghe 2321 Н
Zgardan, Aliona 2385
Негрей, Виорика 2377
Zgardan-Crudu, Aliona 2385-86
Нижегородова, Маргарита 2563
Zmeev, Vladimir 2504
П
Zolotariov, Elena 2376
Павалюк, П. П. 2466
Zub, Alexandru 2500
Погольша, В. 2536

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Поздырка, Наталия 2313 Тэнкерслей, Доун 2422


Помян, Светлана Владимировна 2567 У
Потапов, С. 2324 Уайт, Эллен 2324
Прокоп, Светлана 2536 Ф
Пурич, Л. А. 2549 Феля, Алина 2377
Р Филипенко, С. И. 2442
Разумов, С. Н. 2537 Х
С Хандзар, Саня 2422
Сапа, Люба 2322 Ц
Синика, В. С. 2537 Цырдя, Богдан 2328
Скрипник, Сергей 2510 Ч
Сосна, Александру 2346 Чембарцева, Вика 2512
Степанов, В. П. 2442 Черсак, Светлана 2511
Султ, Георгий 2573 Чоарик, В. → см. Чобану, Виктор
Султанов, Рахим 2575 Чобану, Виктор 2328, 2350
Сырбу, Ирина 2313 Чобану, Чеслав 2328
Т Ш
Тарнакин, Владимир 2548 Шапа, Всеволод 2463
Тодераш, И. К. → см. Тодераш, Ион Шаповалов, Б. А. 2549
Тодераш, Ион 2466

Index de titluri
Analele ştiinţifice 2305 Codul de procedură penală al Republicii
Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor Moldova 2353
alcoolice 2469 Codul familiei al Republicii Moldova 2361
Anenii Noi, 1731-2014 2538 Codul muncii al Republicii Moldova 2365
Anthology of the Bessarabian Photography Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Probleme
2472 actuale ale ştiinţelor socioumanistice" 2299
Antologia fotografiei Basarabene 2472 Conferinţa ştiinţifică internaţională
Antraxul 2465 "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri şi
Aspecte psihopedagogice ale curriculumului realităţi. A 70-a aniversare a eliberării
integrat şi politicilor educaţionale 2378 Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia
Atlas biblic 2314 fascistă" 2545
Atlasul lumii pentru cei mici 2306 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Ясско-
Bee products as a source of health. Achieve- Кишинёвская операция: мифы и реалии.
ments and development of apiculture 2466 К 70-летию освобождения Молдовы и
Bibliografia Naţională a Moldovei 2288-96 Юго-Восточной Европы от фашистской
Cele mai ingenioase activităţi şi materiale оккупации" 2545
didactice de la educatori şi părinţi 2394 Conferinţa ştiinţifică internaţională: "Tineretul
Cetăţeni corporativi veritabili 2326 şi globalizarea. Probleme şi oportunităţi"
Cheiţa comorilor 2514 2304
Chirurgie pediatrică 2453 Conferinţa ştiinţifică republicană a tinerilor
Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldo- cercetători "Chimie ecologică şi estimarea
va 2335 riscului chimic" 2441
Codul civil al Republicii Moldova 2358-59 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Codul contravenţional al Republicii Moldova "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politi-
2347 ce moldoveneşti: esenţa şi caracterul per-
Codul de executare al Republicii Moldova ceperii interne şi externe" 2544
2363 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Codul de procedură civilă al Republicii "Securitatea Regiunii Mării Negre în contex-
Moldova 2364 tul transformărilor geopolitice contemporane

81
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spa- International Finance 2343


ţiul economic şi energetic din bazinul Pon- Învăţăm cifre şi colorăm 2416
tic" 2330 Învăţăm figuri, forme şi colorăm 2417
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Învăţăm litere şi colorăm 2418
"Безопасность Черноморского региона в Manualul membrului Biroului Electoral al
контексте современных геополитических Secţiei de votare 2351
трансформаций и перспективы развития Marea carte a jocurilor 2420
Молдовы в экономическом и энергетиче- Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Rolul
ском пространстве Причерноморья" 2330 profesorului în procesul predării limbii străi-
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională ne în contextul integrării europene" 2392
"Эволюция молдавской национальной и Moldova € 2014 2332
политической идентичности: сущность и National Bibliography of Moldova 2288-96
характер её восприятия внутри страны и Omul duminicii 2500
за рубежом" 2544 Paparudă, rudă 2516
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valen- Povestire despre Sfântul Gheorghe, care a
ţele formative ale studiului integrat al limbii biruit Balaurul 2531
şi literaturii română în gimnaziu" 2393 Pr. Ioan Ciuntu – la cumpăna anilor 2320
Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională Prerogativele învăţământului preuniversitar şi
"Probleme actuale ale urbanismului şi ame- universitar în contextul societăţii bazate pe
najării teritoriului" 2455, 2457, 2470 cunoaştere 2373-74
Conspecte numismatice (IV) 2471 Prima mea carte-pian 2307
Corporaţiile transnaţionale ca promotor al Primii paşi în programare prin probleme
dezvoltării durabile economice 2336 rezolvate 2287
CRUNT 2014 2369 Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Culegere de texte, exerciţii şi jocuri didactice 2300-01
2403 Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
Cultura bunei vecinătăţi 2404 modernizării învăţământului 2302-03
Cum să devii prinţesă 2515 Producerea cireşilor 2462
Designul lecţiei de limbă şi literatură română Raport Naţional privind respectarea drepturilor
2385 de proprietate intelectuală în Republica
Dezvoltăm gândirea şi colorăm 2405 Moldova 2362
Dezvoltăm logica şi colorăm 2406 Rădăcina şi aripi 2446
Dezvoltăm motorica şi colorăm 2407 Registrul gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor
Didactica studiului integrat al limbii şi literatură habilitat 2431
române în gimnaziu 2386 Registrul gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice
Doina 2436 şi ştiinţifico-didactice 2432
Drept civil. Contracte şi succesiuni 2360 Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-
Ea se va numi Femeie 2318 didactice de profesor şi conferenţiar 2433
Eficientizarea învăţământului – vector al Road Map for Investors 2344
politicilor educaţionale moderne 2370-71 Semaforul magic 2308
Ghid de aplicare a instrumentului de monitori- Semnificaţia indicatoarelor rutiere şi particula-
zare a pregătirii copiilor pentru şcoală şi a rităţile de utilizare a acestora 2467
fişei de monitorizare a progresului preşcola- Semnificaţia marcajelor rutiere şi particularită-
rului 2395 ţile de aplicare a acestora 2468
Ghid de comunicare al asistentului social 2368 Soroca 2539
Ghid privind evaluarea economică a proiecte- Şapte decenii de tradiţie şi inovaţie 2298
lor din domeniile eficienţei energetice şi Test on clinical pharmacology 2449
energiilor regenerabile 2454 Titularii brevetelor de invenţie şi brevetelor de
Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia invenţie de scurtă durată acordate în Repu-
timpurie şi preşcolară 2415 blica Moldova 2284
Ghidul cetăţeanului 2349 Tourism and Community Development 2339
Good Corporate Citizens 2327

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tourisme et déveleppement communautaire Наш город 2381


2339 Наша семья 2382
Translatorul memoriei 2297 Наша страна 2383
Turismo y desarrollo comunifario 2339 Наше сообщество 2384
Turismul şi dezvoltarea cumunitară 2339 Она будет называться Женщиной 2319
Utilizarea în siguranţă a pesticidelor 2461 Памятка гражданина 2350
Viaţa este un dar 2311 Пчелиные продукты – источник здоровья.
Violenţa faţă de femei în familie în Republica Пчеловодство вчера и сегодня 2466
Moldova 2354 Раннее воспитание 2429
Violenţa în familie în Republica Moldova 2355 Руководство по использованию инструмен-
Безопасное использование пестицидов та мониторинга подготовки детей к шко-
2461 ле и карточки мониторинга развития ре-
Библейские повествования для детей 2309 бенка 2395
Военный сектор – альманах 2510 Сборник речей Иосифа Рабиновича 2313
Геоэкологические и биоэкологические Так говорит Библия 2323
проблемы северного Причерноморья Теория передачи информации 2456
2442 Торговля людьми 2356
Дубоссарские курганы 2537 Туризм и развитие общин 2339
История, культура и традиции русского Уголовный кодекс Республики Молдова
народа 2549 2357
Кодекс Республики Молдова о правонару- Управление качеством образования 2398
шениях 2348 Учебник члена участкового избирательного
Молдова € 2014 2333 бюро 2352
Мы сами 2380

Index de subiecte

Abecedare pentru preşcolari 2401, 2411 Brevete de invenţie, 2006-2013, Republica


Adventişti de Ziua a Şaptea, predici 2321 Moldova 2284
Alegeri parlamentare, Republica Moldova, Canalizare 2470
ghiduri 2349-50 Carte de jocuri 2420
Alegeri parlamentare, 2014 – Republica Cărţi, sonore 2308
Moldova 2351-52 - pentru copii 2306-07, 2423-28, 2515, 2518
Alimentare cu apă 2470 Cântece pentru copii 2519
Ameliorarea plantelor 2460 Chimie ecologică 2441
Anatomie umană 2447 Chirurgie pediatrică 2453
Antrax, prevenire, diagnostic 2465 Cinematografie, Republica Moldova, istorie
Apicultură 2466 2475
Aplicaţii generice 2285 Circulaţie rutieră, indicatoare de avertizare
Arhitectură 2470 2467
Artropode, metode de colectare 2445 Circulaţie rutieră, marcaje 2468
Asistenţă socială 2368 Cireşe, cultivare 2462
Asociere politică, Uniunea Europeană – Re- Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldo-
publica Moldova 2331 va 2335
Atestarea cadrelor didactice 2396 Coduri, civil al Republicii Moldova 2358-59
Automobile, construcţie 2458 - contravenţional al Republicii Moldova 2347-
Bibliografii naţionale 2288-96 48
Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Crean- - de executare al Republicii Moldova 2363
gă", istorie 2298 - de procedură civilă al Republicii Moldova
Biocenoze, Republica Moldova 2442 2364
Biserica ortodoxă din Republica Moldova, - de procedură penală al Republicii Moldova
istorie 2317 2353

83
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

- familiei al Republicii Moldova 2361 Instituţii de învăţământ, secolele XIX-XX,


- muncii al Republicii Moldova 2365 Chişinău, istorie 2548
- penal al Republicii Moldova 2357 Insuficienţă cardiacă, tratament 2451
Colinde 2529 Integrare economică, Uniunea Europeană –
Comerţ exterior cu produse agroalimentare Republica Moldova 2331
2341 Integrare economică europeană 2345
Competenţe lingvistice 2476 Investiţii străine, agricultură, Republica Moldo-
Construcţia drumurilor 2457 va 2344
Construcţia serelor 2459 Istoria creştinismului, atlase 2314
Corporaţii transnaţionale, dezvoltare economi- Istorie, metodica predării 2389, 2542
că 2336 - militară 2510
Creşterea albinelor 2466 Învăţământ, politici educaţionale 2370-71
Critică şi istorie literară 2533 - online 2369
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 2346 - preşcolar 2394, 2400, 2405-08, 2416-18
Dezvoltare umană, Republica Moldova 2326- - preuniversitar 2373-74
27 - primar, activităţi extracurriculare 2419
Doine 2436 - universitar 2373-74
Drept civil 2360 Limbi, engleză, 2477, 2479-80
Drepturi de proprietate intelectuală, Republica - - domeniul geografiei 2478
Moldova 2362 - română, metodica predării 2385-87, 2393
Economia energiei 2455 - - terminologie creştină 2482
Educaţie, aspecte psihopedagogice 2378 - - texte literare 2481, 2483
- civică 2377 - - pentru alolingvi, metodica predării 2391
- creştină 2315, 2318-19 Limbi străine, metodica predării 2392
- interculturală 2375, 2404 Literatură, pentru copii, antologii 2514
- în familie 2372 - religioasă 2322-24, 2513
- moral-spirituală 2376 - - pentru copii 2309
- muzicală, metodica predării 2388 - română, antologii 2500
- preşcolară 2399, 2402-03, 2409, 2415, - - română, metodica predării 2385-86, 2393
2421-22, 2429 Literatură română din Republica Moldova,
- timpurie 2415, 2429 antologii 2500
Energii regenerabile, proiecte investiţionale, - - critică şi interpretare 2535-36
evaluare economică 2454 - - indici bibliografici 2297
Epigrame 2498 - - interviuri, critică şi interpretare 2497
Etică profesională, membrii parlamentului Managementul energiei 2455
2312 Marketing 2340
Etnografie, Republica Moldova, secolele XVIII- Masianism 2313
XVIII 2434 Matematică, teste 2438
Exporturi de alimente 2337-38 - pentru preşcolari 2412, 2414
Fabule 2507 Maxime 2484
Farmacologie, teste 2449 Morminte preistorice, Republica Moldova 2537
Finanţe internaţionale 2343 Muzică, pentru instrumente cu coardă 2474
Fiziologia plantelor 2460 - vocală 2436
Folclor literar românesc 2437 Numismatică 2471
Fotografie basarabeană, albume 2472 Nuvele 2495
Gender 2325 Oligarhi, Republica Moldova 2328
Geografie, teste 2540 Organizarea învăţământului 2397-98
Geometrie analitică 2439 - preşcolar 2395
Ghicitori 2435, 2526, 2529 - superior 2430
Gimnastică medicală 2450 Pajişti de luncă, Republica Moldova, protecţie
Grade ştiinţifice, Republica Moldova 2431-32 2444
Ihtiologie, cercetări ştiinţifice 2446 Pamflete politice 2329

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Patologii stomatologice 2452 Securitatea Regiunii Mării Negre, aspecte


Pesticide, protecţie 2461 geopolitice 2330
Piaţa muncii în Republica Moldova, reglemen- Sisteme politice, Republica Moldova 2328
tări juridice 2366 Spitale publice, Republica Moldova, reforme
Piese pentru copii 2522 Sporturi de luptă, metodica predării 2390
Poezie 2488, 2490-94, 2502-03, 2508-09, Tehnologii informaţionale, 2285-86
2511-12 Teoria informaţiilor 2456
Poezii pentru copii 2516, 2519, 2521, 2523- Timp de muncă, reglementări juridice, Repu-
25, 2530 blica Moldova 2367
Povestiri 2495, 2504, 2509 Titluri ştiinţifice, 1993-2001 – Republica Mol-
Povestiri pentru copii 2527, 2531 dova 2433
Poveşti 2517, 2520, 2528, 2532 Trafic de fiinţe umane, combatere 2356
Practici educaţionale 2421-22 Turism 2339
Producerea, cireşelor 2462 Universitatea de Studii Politice şi Economice
- tomatelor 2464 Europene "Constantin Stere", anale 2305
Programe de calculator 2287 Urături 2529
Protecţia mediului 2470 Urbanism 2470
Proverbe 2529 Utilizarea pesticidelor – Protecţie 2461
Psihodiagnostică 2310 Versuri melodice 2486
Psihologia personalităţii 2311 Vinificaţie 2469
Psihopedagogie 2379 Violenţa în familie, Republica Moldova, date
Relaţii economice internaţionale 2336 statistice 2354
Risc economic, management 2334 Violenţa în familie, Republica Moldova, drep-
Romane 2485, 2487, 2489, 2495-96, 2505-06 turile omului 2355
Ruşi, istorie 2549 Vitaminologie 2443
Scenete umoristice pentru copii 2521 Zone de liber schimb, Republica Moldova –
Scrieri istorice 2510 Uniunea Europeană 2342

Index gerografic

Anenii Noi, oraşe, Republica Moldova, albume Soroca, oraşe, Republica Moldova, istorie,
2538 cultură 2539
Europa de Sud-Est, 1944, istorie 2545 Şerpeni, sate, raionul Anenii Noi, Republica
Găgăuzia, istorie 2547 Moldova, istorie 2546
Republica Moldova, istorie 2544-45 Văsieni, sate, raionul Ialoveni, Republica
Moldova, istorie 2543

Index editori

AGEPI 2284, 2362 Centrul Educaţional "Pro Didactica" 2404


Arc 2516, 2535, 2543 CEP "Medicina" 2449, 2452-53
Arva Color 2494 CEP USM 2330, 2360, 2392, 2441, 2443,
Baştina-Radog 2298 2455, 2457, 2470-71, 2544-45
Biblion 2515 Continental Grup 2285, 2386, 2430, 2506
Bons Offices 2493 Epigraf 2335, 2421-22, 2492, 2514, 2518
Camera Naţională a Cărţii 2288-96 Farmec-Lux 2359, 2361
Cartier 2485 Fundaţia "Draghiştea" 2499
Centrul Editorial-Poligrafic "Chişinău-Prim" Grafema Libris 2475
2287 Institutul de Studii Enciclopedice 2541

85
Cronica cărţii Nr 11-2014 ≡ Book annals Nr 11-2014

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2370-71 Stratum plus 2537


Iulian 2477, 2491, 2523, 2539 Ştiinţa 2388
Învăţătorul modern 2378-79, 2387, 2397, 2419 Tehnica-UTM 2345, 2456, 2469
Lavilat-Info 2347-48, 2353, 2357-58, 2363-65 Toneti-Exim 2467-68
Libelula (PROMO plus) 2405-07, 2416-18 ULIM 2440, 2476
Litera AVN 2435, 2504, 2517 Univers Educaţional 2377
Lumina 2519 Universitatea de Stat din Tiraspol 2286, 2304,
Notograf Prim 2436 2310, 2373-75, 2437, 2439, 2478-79, 2483,
Pontos 2297, 2380-84, 2447, 2450, 2487, 2533
2495, 2520-21, 2530, 2546, 2548 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Primex Com 2501-02, 2526 2339, 2482
Princeps 2472 Universitatea de Studii Politice şi Economice
Print-Caro 2465 Europene "Constantin Stere" 2305
Proart 2538 Urma ta 2507
Prut Internaţional 2306-08, 2420, 2438, 2473, Viţă adevărată 2531-32
2486, 2496-97, 2500, 2505, 2522 Библейская Лига в Молдове 2309, 2323
Rebicon-Plus 2311 Институт демократии 2346, 2356
Silvius Libris 2423-28, 2529 Приднестровский государственный
Stelpart 2401-02 университет им. Т. Г. Шевченко 2442

ISBN eronat

ISBN 978-9975-4225-4-3 2361

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(4272-4661)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4272. Acord între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea
Republicii Moldova la Programul-Cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare (2014-
2020) – Orizont 2020 // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 38-40. – ISSN 1857-0461.

4273. Ciubotaru, Constantin. Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală și apli-


cativă. Studiu de caz / Constantin Ciubotaru // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 51-55. – ISSN
1857-0461.

4274. Roșca, Alfreda. Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere


teoretice / Alfreda Roșca, Gheorghe Cuciureanu // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 45-50. –
Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

4275. Tofan, Eugenia. Noi oportunități Europene pentru cercetare : [participarea Rep.
Moldova la Programul-Cadru al Uniunii Europene Orizont 2020, Chişinău, ATM, 25. 08. 2014]
/ Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 41. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4283, 4360, 4424, 4537, 4572)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 4396, 4528)

005 Conducere şi organizare. Management


005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare
(Vezi Nr 4302)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
4276. Babuc, Monica. Mesaj de felicitare al Ministrului Culturii al Republicii Moldova
cu ocazia aniversării a 80 ani de la fondarea Centrului Naţional de Conservare şi Promovare
a Patrimoniului Cultural Imaterial / Monica Babuc // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 2
: fot. – ISSN 1857-4424.

87
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4277. Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Ima-


terial : (La 80 de ani de la fondare) // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 3-4 : fot. –
(Istorie la prezent). – ISSN 1857-4424.

4278. Dicusari, Diana. Vârsta împlinirilor : [interviu cu D. Dicusari, directorul general al


Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial] / consem-
nare de Raisa Axenti // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4424.

4279. Panaşescu, Rodica. Povestea culturii din sudul Moldovei spusă de Rodica
Panaşescu : [directoarea Palatului de Cultură din raionul Cahul : interviu] / text de Doina Bîcu
; fot. : Ion Savin // VIP magazin. – 2014. – Nr 125. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0534.

4280. Timofti, Nicolae. Mesaj [de felicitare al Preşedintelui Republicii Moldova] cu pri-
lejul aniversării a 80-ea de la fondarea Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a
Patrimoniului Cultural Imaterial : [Chişinău, 18 noiem. 2014] / Nicolae Timofti // Realităţi Cultu-
rale. – 2014. – Nr 11. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4424.

4281. Volontir, Oleg. Reper iradiant de cultură autentică : [Centrul Naţional de Con-
servare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial] / Oleg Volontir // Realităţi Culturale. –
2014. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 4418, 4606)

02 BIBLIOTECONOMIE
4282. Cheradi, Natalia. Asociaţia Bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii
profesionale / Natalia Cheradi // Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 12-16 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (5 tit.). – ISSN 1857-4890.

4283. Chitoroagă, Valentina. Patrimoniul documentar naţional: repere statistice şi lo-


gistice : [statistica oficială a producției editoriale naționale în a. 2013 : în baza rapoartelor
Camerei Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova] / Valentina Chitoroagă // Revista ABRM. – 2014. –
Nr 1. – P. 6-16 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (2 tit.). – ISSN 1857-
4890.

4284. Corghenci, Ludmila. Cultura informaţională în contextul Declaraţiei de la Lyon


(IFLA, 2014) / Ludmila Corghenci // Revista ABRM. – 2014. – Nr 1. – P. 5-6 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 6 (4 tit.). – ISSN 1857-4890.

4285. Habaşescu, Silvia. Reflecţiile unui indexator, sau Un apel pentru consolidarea
colaborării profesionale / Silvia Habaşescu // Revista ABRM. – 2014. – Nr 1. – P. 16-18 : fot.
– Referinţe bibliogr. : p. 18 (5 tit.). – ISSN 1857-4890.

4286. Harjevschi, Mariana. Impresii de la IFLA 2014 / Mariana Harjevschi // Revista


ABRM. – 2014. – Nr 1. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-4890.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4287. Harjevschi, Mariana. Mesaj adresat participanţilor Conferinţei Asociaţiei Biblio-


tecarilor din Republica Moldova, 21 octombrie 2013 : [or. Chişinău] / Mariana Harjevschi //
Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 3-6. – ISSN 1857-4890.

4288. Lungu, Svetlana. Părinţii – o categorie specială în biblioteca şcolară / Svetlana


Lungu // Revista ABRM. – 2014. – Nr 1. – P. 23-25 : fot. – ISSN 1857-4890.

4289. Raport cu privire la implementarea Proiectului "Consolidarea Asociaţiei


Bibliotecarilor din Republica Moldova" : [sept. 2012 – oct. 2013] / Mariana Harjevschi,
Natalia Cheradi, Tatiana Coşeri [et al.] // Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 7-11 : tab. –
ISSN 1857-4890.

4290. Regulament de ordine interioară şi de funcţionare a Consiliului şi Biroului


Executiv al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova // Revista ABRM. – 2013. –
Nr 2. – P. 35-37. – ISSN 1857-4890.

4291. Regulament de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Bibliotecari-


lor din Republica Moldova // Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 38-39. – ISSN 1857-4890.

4292. Sacaliuc, Galina. Implementarea proiectului "Biblioteca sătească – furnizor de


servicii pentru adulţi" în bibliotecile publice din raionul Râşcani / Galina Sacaliuc // Revista
ABRM. – 2014. – Nr 1. – P. 21-22 : fot. – ISSN 1857-4890.

4293. Strategia de dezvoltare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova


(ABRM) 2014-2018 // Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 20-34 : tab. – ISSN 1857-4890.

4294. Ţurcan, Nelly. Direcţii de consolidare şi dezvoltare a capacităţii instituţionale


aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari / Nelly Ţurcanu, Mariana Harjevschi,
Natalia Cheradi // Revista ABRM. – 2013. – Nr 2. – P. 16-19. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-
4890.

4295. Ursu, Svetlana. Promovarea egalităţii de şanse – premisă de acces la o educa-


ţie de calitate : [pe marginea întrunirii bibliotecarilor şcolari cu genericul "Implicarea biblioteci-
lor şcolare în promovarea egalităţii de şanse"] / Svetlana Ursu // Revista ABRM. – 2014. – Nr
1. – P. 25 -27: fot. – ISSN 1857-4890.

4296. Zasmenco, Tamara. Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor BRTŞ :


[Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică] / Tamara Zasmenco // Revista ABRM. – 2014. –
Nr 1. – P. 19-21 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (4 tit.). – ISSN 1857-4890.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 4574)

89
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4297. Bobînă, Gheorghe. Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane :
[context filozofic] / Gheorghe Bobînă, Mihaela Rusu // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 147-
149. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

4298. Cosmescu, Alexandru. Experiența trăită a distragerii: o analiză fenomenologică


/ Alexandru Cosmescu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. –
P. 132-140. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (7 tit.). – ISSN 1857-2284.

4299. Moraru, Victor. Academicianul Alexandru Roșca octogenar : [filozof, specialist


în filozofie socială, fost membru corespondent al Acad. de Șt. a Moldovei] / Victor Moraru,
Victor Juc // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 222-223 :
fot. – ISSN 1857-2284.

4300. Pascaru, Ana. Preocupări epistemice privind cadrul societății bazate pe cunoaș-
tere / Ana Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P.
137-145. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

4301. Popoveniuc, Bogdan. Procesul civilizației și economia socială. Necesitatea


unei schimbări culturale / Bogdan Popoveniuc // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 146-160. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160 (32 tit.).
– ISSN 1857-2294.

4302. Troianowski, Lidia. Conflictul dublu al valorilor: între globalizare și tradiție / Li-
dia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 122-
131. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (17 tit.). – ISSN 1857-2284.

159.9 Psihologie
4303. Baciu, Tatiana. Studiul asupra valorilor adolescenţilor / Tatiana Baciu // Buletin
de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 40-42 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 42 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

4304. Bucun, Nicolae. Trăsături de personalitate ale copiilor cu maladii respiratorii


cronice / Nicolae Bucun, Ana Tarnovschi // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor
educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. –
Partea 2. – P. 152-157. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157 (2 tit.).

4305. Buimistru, Tatiana. Colour keys to the mystery of the soul / Tatiana Buimistru,
Alexander Cocin // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-
şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 19-23. – Rez. în lb. rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 23 (6 tit.).

4306. Morozan, Olga. Intervenţia psihologică în cazul dependenţei de internet din


perspectiva terapiei cognitiv-comportamentale = Psychological Intervention in Case of Inter-

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

net Addiction from the Perspective of Cognitive-Behavioral Therapy / Olga Morozan // Univers
Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 60-65 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
65 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.

4307. Negură, Ion. Corelatele psihologice ale experienţei optimale : [studiu] / Ion Ne-
gură // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 96-102 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (11 tit.). – ISSN 1857-0224.

4308. Plătică, Adina. Particularitățile relațiilor interpersonale ale preadolescentului hi-


poacuzic / Adina Plătică // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale
moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P.
158-164 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163-164 (6 tit.).

4309. Racu, Igor. Dezvoltarea conştiinţei de sine la vârsta şcolară mică / Igor Racu //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 38-46 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (7 tit.). – ISSN 1857-0224.

4310. Racu, Igor. Dezvoltarea inițială a consecinței de sine în copilăria precoce / Igor
Racu // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele
Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 128-134 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 134 (3 tit.).

4311. Racu, Igor. Dezvoltarea stimei de sine la vârsta adolescentă / Igor Racu // Psi-
hologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 69-77 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (19 tit.). – ISSN 1857-0224.

4312. Şleahtiţchi, Mihai. Dicţionar iniţiatic de comportament deviat : [axa adulter -


agresivitate] / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. –
Nr 4. – P. 85-95 : fig. – ISSN 1857-0224.

4313. Toma, Natalia. Factori psihologici, surse şi tipurile anxietăţii / Natalia Toma //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 22-30 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29-30 (20 tit.). – ISSN 1857-0224.

4314. Ţocu, Rodica. Dezvoltarea identităţii psihosexuale la vârsta preşcolară / Rodica


Ţocu, Igor Racu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 1-8
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7-8 (23 tit.). – ISSN 1857-0224.

4315. Болбочану, Аглаида. Психологическая коррекция нарушений


коммуникации в семьях, находящихся в длительном стрессе от ракетных обстрелов /
Аглаида Болбочану, Александр Остроброд // Eficientizarea învăţământului – vector al
politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău,
2014. – Partea 2. – P. 146-152 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 151-
152 (15 tit.).

91
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4316. Букун, Николае. Макиавеллизм: мораль как "поведенческий код" / Николае


Букун, Людмила Анцибор // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale
moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P.
108-114. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (5 tit.).

4317. Букун, Николае. Особенности направленности личности, склонной к


манипуляции = The particularities of personality orientation willing to manipulation / Николае
Букун, Людмила Анцыбор // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 51-59. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

4318. Топал, Юрий. Основные психологические характеристики правового


сознания = The basic psychological characteristics of the legal consciousness / Юрий Топал
// Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 75-80. – Rez. în lb. engl., rusă – Referinţe bibliogr.
: p. 80 (14 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 4480, 4484)

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


(Vezi Nr 4298)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4319. Alba, Maria. "Fraţilor, uitaţi-vă ce Ţară avem!" : [jurnal de pelerinaj] / Maria Alba
// Luminătorul. – 2014. – Nr 4. – P. 18-26 : fot.

4320. Roman, Adrian. Calea iertării păcatelor în cuvântul Sfintei Scripturi : [comenta-
riu religios] / Adrian Roman // Luminătorul. – 2014. – Nr 4. – P. 29-40.
(Vezi de asemenea Nr 4401, 4590, 4646, 4658)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
(Vezi Nr 4429)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 4283, 4402)

314 Demografie. Studiul populaţiei


4321. Cujbă, Vadim. Ierarhizarea oraşelor din Republica Moldova în noile condiţii so-
cial-economice şi demografice = The Cities'Hierarcy in the Republic of Moldova within the
New Socio-Economic and Demographic Conditions / Vadim Cujbă // Economica. – 2014. – Nr
4. – P. 124-128 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 128 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4322. Duca, Daniela. The Republic of Moldova and the economic consequences of
the current demographic dynamics / Daniela Duca // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 212-215. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 215 (5 tit.). –
ISSN 1857-2284.

4323. Mîndru, Valeriu. Nivelul de trai al populației: percepții și statistici / Valeriu Mîn-
dru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 124-131 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (8 tit.). – ISSN 1857-2294.

4324. Tatar, Marina. Republica Moldova în profilul global al remitențelor / Marina Tatar
// Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 193-200 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 200 (10 tit.). – ISSN 1857-2284.

4325. Кивачук, Анна. Динамика численности и структуры населения мун. Киши-


нэу / Анна Кивачук // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P.
208-216 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 216 (8 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 4392, 4398, 4415)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4326. Caraman, Iurie. Aspecte ale culturii de consum din Republica Moldova / Iurie
Caraman // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 84-91 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (7 tit.). – ISSN 1857-2284.

4327. Mîndru, Valeriu. Stratificarea socială: evoluții ale nivelului de trai / Valeriu Mîn-
dru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 92-99 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (6 tit.). – ISSN 1857-2284.
(Vezi de asemenea Nr 4345)

316.6 Psihologie socială


4328. Саидов, Н. А. Психологические особенности оптимизма зрелой личности /
Н. А. Саидов // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 103-
109. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108-109 (16 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 4307, 4312)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 4574)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


4329. Leşco, Galina. Studiu de evaluare a necesităţilor şi reprezentărilor despre
parentitudinea responsabilă / Galina Leşco, Larisa Chirev // Buletin de Perinatologie. – 2014.
– Nr 4. – P. 5-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (4 tit.). – ISSN 1810-
5289.

93
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

32 POLITICĂ
4330. Grosu, Ruslana. Transformările structural-sistemice din arealul islamic: studiu
istoriografic / Ruslana Grosu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr
2. – P. 177-193. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 190-193 (92 tit.). – ISSN 1857-
2294.

4331. Peru-Balan, Aurelia. Geneza şi instituţionalizarea PR-ului politic / Aurelia Peru-


Balan // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 27-43 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (44 tit.). – ISSN 1857-2294.

4332. Peru-Balan, Aurelia. Taxonomia imaginii omului politic. Charisma: o abordare


actualizată a Statului – Spectacol de R. G. Schwartzenberg / Aurelia Peru-Balan // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 24-34. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 34 (29 tit.). – ISSN 1857-2284.

4333. Буриан, А. Проблемы сотрудничества и противостояния в


Причерноморском регионе в контексте современных геополитических трансформаций /
Буриан А. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Securitatea Regiunii Mării Negre în
contextul transformărilor geopolitice contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în
spaţiul economic şi energetic din bazinul Pontic", 17-20 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
16-21. – Referințe bibliogr. : p. 20-21 (15 tit.) și în notele de subsol.

4334. Киндыбалюк, О. Состояние и ближайшие перспективы энергетической


безопасности в Причерноморском регионе / Киндыбалюк О. // Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul transformărilor geopoliti-
ce contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic şi energetic din
bazinul Pontic", 17-20 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 33-39. – Referințe bibliogr. : p. 38-
39 (13 tit.) și în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4649)

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


4335. Rusandu, Ion. Dimensiunile axiologice şi politice ale societăţii civile: definiţii, re-
alităţi şi tendinţe / Ion Rusandu, Rodica Rusu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 79-89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (18 tit.). –
ISSN 1857-2294.

4336. Varzari, Pantelimon. Repere principale ale teoriilor neoelitiste privind guverna-
rea societăţii / Pantelimon Varzari // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014.
– Nr 2. – P. 68-78. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


4337. Роговая, Галина. Религиозные организации как субъекты гражданского
общества в Республике Молдова / Галина Роговая // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 46-53. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (15
tit.). – ISSN 1857-2284.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
4338. Jelescu, Petru. Educația electorală și interesul pentru alegeri al votanților înce-
pători / Petru Jelescu // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale mo-
derne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 3-8 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (7 tit.).

4339. Juc, Victor. L’interet national – facteur determinant des priorites strategiques de
la Republique de Moldova / Victor Juc, Carolina Dodu-Savca // Revista de Filosofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 7-26. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 25-
26 (35 tit.). – ISSN 1857-2294.

4340. Mocanu, Victor. Opiniile cetățenilor Republicii Moldova în ajunul scrutinului par-
lamentar din 2014 / Victor Mocanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2014. – Nr 1. – P. 71-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (7 tit.). – ISSN
1857-2284.

4341. Plahotniuc, Vlad. În vizită la adevăraţii păpuşari : [interviu cu politicianul V.


Plahotniuc, om de afaceri mold., filantrop] / consemnare de cor. rev. // VIP magazin. – 2014.
– Nr 125. – P. 28-35 : fot. – ISSN 1857-0534.

4342. Sărbătoarea Vinului face un salt calitativ = Wine Festival Makes a Qualitative
Leap : [sărbătoarea "Ziua Vinului", Chişinău, 4-5 oct. 2014] / consemnare de Margareta
Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 96-99 ; 112-115 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– (Eveniment & Impact). – ISSN 1857-0186.

4343. Sprincean, Serghei. Interferențe bioetice în abordarea sistemică a problematicii


transnistrene / Serghei Sprincean // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014.
– Nr 1. – P. 35-45. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44-45 (18 tit.). – ISSN 1857-
2284.

4344. Голя, Анатолий. Пора выбирать : [о предстоящих парламент. выборов :


анализ политолога] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-
0186.

4345. Кауненко, Ирина. Этноидентификационные процессы в Республике


Молдова: теоретические и практические аспекты / Ирина Кауненко, Лучия Гашпер //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 100-109 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 108-109 (16 tit.). – ISSN 1857-2294.

4346. Цвятков, Н. Молдавское общество на стыке советской европейской


идентичности: сложности демократического перехода / Цвятков Н. // Conferinţa ştiinţifico-
practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi
caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului

95
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 70-76. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 75-76 (12 tit.).

324 Alegeri
(Vezi Nr 4338, 4430)

325 Migrare. Colonialism


(Vezi Nr 4415)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4347. Albu, Natalia. Conceptul de frontieră în analiza securităţii naţionale: perspectiva
europeană a securităţii de frontieră / Natalia Albu, Constantin Culicovschi // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 65-78. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-78 (54 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

4348. Juc, Victor. Teorii postmoderniste ale relațiilor internaționale / Victor Juc // Re-
vista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 7-23. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 23 (25 tit.). – ISSN 1857-2284.

4349. Kvapil, Jaromir. Jaromir Kvapil: "Combateţi corupţia şi veţi cunoaşte prosperita-
tea!" : [interviu cu ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova] / consemnare de
Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 8-12 : fot. – ISSN 1857-
0399.

4350. Антадзе, Мераб. Мераб Антадзе: "Нам есть чему учиться друг у друга" :
[интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Молдова] / за-
писала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 18-20 : fot. –
ISSN 1857-0399.

4351. Медведев, Андрей. Опыт интеграции на постсоветском пространстве,


состояние и перспективы процесса строительства Евразийского экономического союза /
Андрей Медведев // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2013. – Nr 4. – P. 162-175. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

4352. Шевцов, Юрий. Геополитические перспективы Евразийского


экономического пространства (ЕЭП) и Республика Молдова / Юрий Шевцов // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 190-195.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 4272, 4333, 4355-58, 4407, 4412, 4414)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


4353. Albu, Natalia. Consideraţii teoretice privind conceptul de alianţă politico-militară
/ Natalia Albu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 44-54 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (31 tit.). – ISSN 1857-2294.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4354. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Renunţarea la neutralitate trebuie să aibă
loc prin referendum" : [interviu cu ministrul de Externe al Rep. Moldova] / consemnare de
Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 14-16 : fot. – ISSN 1857-
0399.

4355. Roşca, Alla. Republic of Moldova in U.S. foreign policy: Public Diplomacy / Alla
Roşca // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 55-67. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (23 tit.). – ISSN 1857-2294.

4356. Suceveanu, Natalia. La Politique Européenne de voisinage: etude de cas – La


Moldavie le partenaire de l'Union Européenne / Natalia Suceveanu // Revista Moldovenească
de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 9-24. – Rez. în lb. rom.,
engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

4357. Андриевский, Виталий. Молдова между ЕС и Россией : [плюсы и минусы


европ. и евразийск. Интеграции Респ. Молдова] / Виталий Андриевский // Revista Mol-
dovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 157-161. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

4358. Киндыбалюк, Оляна. Энергетическая безопасность Республики Молдова


в системе региональной геополитической архитектуры / Оляна Киндыбалюк // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 79-87. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 86-87 (24 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 4275, 4352)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4359. Usatîi, Renato. Renato Usatîi: Nimic în afară de adevăr = Ничего кроме
правды : [interviu cu liderul partidului "Patria"] / consemnare de Ala Gherciu // Работай! &
Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 32-36 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4360. Ganea, Victoria. Politica inovațională și factorii actuali de creștere economică:
interacțiune și integrare / Victoria Ganea, Oleg Bujor // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 56-62
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4301)

97
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4361. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Pregătirea profesională a potențialului uman și
echitabilitate de gen pe piața muncii / Mariana Buciuceanu-Vrabie // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 111-121 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 121 (6 tit.). – ISSN 1857-2284.

4362. Piscenco, Marina. Îmbătrânirea forței de muncă și rezervele de consolidare a


efectivului brațelor de muncă / Marina Piscanco, Olga Gagauz // Revista de Filosofie, Socio-
logie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 100-110 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 110 (8 tit.). – ISSN 1857-2284.
(Vezi de asemenea Nr 4274, 4440, 4567)

331.105.44 Sindicate
4363. Ciumac, Cristina. Competitivitatea pusă la încercare : [pe marginea discuției cu
președinta Patronatului Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne C. Ciumac] / con-
semnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 91-93 : fot. – (Sector & Moderni-
zare). – ISSN 1857-0186.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 4391, 4537)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 4366, 4435, 4578)

336 Finanţe
4364. Condiţiile de atragere a depozitelor de la persoanele fizice de către BC
"Victoriabank" S.A. // Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 94-95 : tab. – (Bănci & Depozite). – ISSN
1857-0186.

4365. Cravcenco, Marina. Privind achitarea impozitului pe venit de către persoana fi-
zică ce transmite în locaţiune un apartament / Marina Cravcenco // Monitorul Fiscal. – 2014. –
Nr 6. – P. 41-55 : fot. – ISSN 1857-3991.

4366. Gladei, Angela. Angela Gladei: Despre cum e să vinzi bani mai scump sau
despre cum ne putem realiza visurile mai uşor : [interviu cu directorul Companiei Total Lea-
sing & Finance] / text de Rodica Ciorănică ; fot. : Ion Savin // VIP magazin. – 2014. – Nr 125.
– P. 36-38 : fot. – ISSN 1857-0534.

4367. Mărgărint, Elena. Riscul de lichiditate şi supravegherea bancară prudenţială


eficientă = Liquidity Risk and Effective Prudential Banking Supervision / Elena Mărgărint,
Angela Secrieru // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 87-93 : an., fig. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4368. Molterer, Wilhelm. Strengthened Presence : [interviu cu W. Molterer, vice-


president EIB (European Investment Bank)] / consemnare de Andrei Nikolai // Profit. – 2014.
– Nr 11. – P. 109-111 : tab. – (Bank & Investment). – ISSN 1857-0186.

4369. Ortigosa, Juan Luis Martin. BCR Chișinău ajută Moldova să progreseze =
BCR Chisinau Helps Moldova Move Forward : [interviu cu J. L. M. Ortigosa, Președintele
Executiv al BCR Chișinău] / consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 11. –
P. 84-90 ; 102-108 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – (Bancher & Opinie). – ISSN 1857-
0186.

4370. Plămădeală, Natalia. Cu privire la anularea în mod electronic a dărilor de sea-


mă fiscale în cazul prezentării dărilor de seamă fiscale corectate / Natalia Plămădeală // Mo-
nitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 13-14 : fot. – ISSN 1857-3991.

4371. Sorocean, Clara. Privind reflectarea premiilor acordate angajaţilor în declaraţiile


REV 5 / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P. 47-49 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

4372. Ştahovschi, Ada. Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe neram-
bursabile = Tax Policy Applicable in Case of External Non-Reimbursable Financing / Ada
Ştahovschi, Gheorghiţa Dima // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 94-97. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (2 tit.). – ISSN 1810-9136.

4373. Ţurcanu, Radu. Prelungirea termenului de plată a taxei vamale şi a TVA la ma-
teria primă importată / Radu Ţurcanu, Lilia Dabija // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. –
P. 73-82. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

4374. Voloh, Mariana. Conformarea fiscală benevolă a contribuabililor / Mariana


Voloh // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 72-73 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-3991.

4375. Vragaleva, Veronica. Centrul de apel – instrument de deservire a contribuabili-


lor prin excelenţă / Veronica Vragaleva, Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P.
73-78 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-3991.

4376. Vragaleva, Veronica. Despre aplicarea scutirilor aferente impozitului pe venit /


Veronica Vragaleva, Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 23-35 : fot. – ISSN
1857-3991.

4377. Аблина, Людмила. Новое Положение об удержании подоходного налога с


заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работни-
ка / Людмила Аблина // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 56-60 : fot. – ISSN 1857-3991.

4378. Агаркова, Лилиана. Налогообложение доходов творческих работников /


Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 79-82 : fot. – ISSN 1857-3991.

99
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4379. Гриник, Татьяна. Подоходный налог с заработной платы: старые и новые


проблемы / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P. 35-39 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

4380. Гропа, Людмила. Дорожные сборы, предусмотренные Разделом IX Нало-


гового кодекса. Особенности исчисления, уплаты и представления отчёта / Людмила
Гропа // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 16-20 : fot. – ISSN 1857-3991.

4381. Лапицкая, Людмила. Об определении дохода на предприятиях игорного


бизнеса / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 109-111 : fot., tab. –
ISSN 1857-3991.

4382. Чиреш, Елена. А был ли недопуск к проверке: судебная практика : [налог.


нарушения] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P. 53-55 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4437)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
4383. Cărare, Viorica. Cultura concurențială la început de cale : [interviu cu V. Cărare,
președintele Agenției Naț. pentru Protecția Concurenței] / consemnare de Mariana Tabuncic
// Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 76-79 : fot. – ISSN 1857-0186.

4384. Pârţachi, Ion. Modele de analiză a inflaţiei = Inflation Analysis Model / Ion
Pârţachi, Constantin Anghelache // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 116-123. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122-123 (9 tit.). – ISSN
1810-9136.

4385. Ramos Sánchez, José Manuel. A case stusy of debate about genetic modified
seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova : 1st part / José Manuel
Ramos Sánchez // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 103-109. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 108-109 (33 tit.). – ISSN 1857-0461.

4386. Ștahovschi, Ada. Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism


= Performance Indicators – between Traditionalism and Modernism / Ada Ștahovschi,
Vasiliana Mircea-Dafinescu, Olesea Bucuci // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 35-41. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (5 tit.). – ISSN
1810-9136.

4387. Ştahovschi, Ada. Stabilirea condiţiilor şi a posibilităţilor de aplicare a metodelor


moderne de management = Establishing Conditions and Possibilities for Implementing Mo-
dern Management Methods / Ada Ştahovschi, Nicolae Demidov // Economica. – 2014. – Nr 4.
– P. 42-50 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 50 (2 tit.). – ISSN 1810-9136.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4388. Силагадзе, Автандил. Некоторые внешние аспекты экономики Грузии в


современный период / Автандил Силагадзе // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-
nal şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 143-149. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 148-149 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4389. Bacal, Petru. Problemele reformării taxelor pentru utilizarea resurselor funciare
în Republica Moldova = Problems of Land Tax Reforming in Moldova / Petru Bacal // Econo-
mica. – 2014. – Nr 4. – P. 68-73 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (11 tit.). – ISSN 1810-9136.

4390. Frasineanu, Pantelemon. Determinarea tarifului de distribuţie şi furnizare a ga-


zelor naturale în baza utilizării teoriei reţelelor Petri = Determination of Natural Gas Distributi-
on and Supply Tarrifs Based on Petri Nets Theory / Pantelemon Frasineanu // Economica. –
2014. – Nr 4. – P. 51-59 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 59 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

4391. Răducan, Marcel. Misiunile unui minister şi ale unui ministru : [interviu cu M.
Răducan, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Rep. Moldova] / text de Con-
stantin Olteanu ; fot. : fotoprom.md // Dezvoltare Regională şi Construcţii. – 2014. – Nr 1. – P.
6-15 : fot. – ISSN 1857-4351.

4392. Timuș, Andrei. Raționalizarea modelului dezvoltării economice trebuie să asi-


gure creșterea nivelului de trai / Andrei Timuș // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 119-123 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (3
tit.). – ISSN 1857-2294.

4393. Tofan, Eugenia. Calitatea produselor agroalimentare autohtone discutată la ni-


vel științific : [dezbateri șt. în cadrul Simp. cu acelaşi generic, Chişinău, AŞM, 1. 08. 2014] /
Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 63. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4395, 4398, 4436)

338.48 Turism. Economia turismului


4394. Cocin, Alexandru. Национальные парки Молдовы в контексте развития
туризма в Республике Молдова / Alexandru Cocin, Tatiana Buimistru // Probleme actuale
ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 40-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (5 tit.).

4395. Duhlicher, Grigore. Rolul turismului în dezvoltarea economică a Republicii


Moldova / Grigore Duhlicher // Turismul şi dezvoltarea cumunitară : Sesiune şt. naţ. cu parti-
cipare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 37-42 : tab. – Rez. în lb.
engl.

4396. Gribincea, Alexandru. Perspectivele dezvoltării e-tourism-lui / Alexandru


Gribincea, Corina Gribincea // Turismul şi dezvoltarea cumunitară : Sesiune şt. naţ. cu parti-

101
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

cipare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 58-66 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl.

4397. Gribincea, Alexandru. Turismul ca o investiție pentru viitorul Europei / Alexan-


dru Gribincea, Lilia Șargu, Elena Sava // Turismul şi dezvoltarea cumunitară : Sesiune şt. naţ.
cu participare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 6-12 : fig. – Rez. în
lb. engl.

4398. Macari, Ion. Turismul național ca mijloc de oprire a exodului populației din țară
și creștere economică / Ion Macari // Turismul şi dezvoltarea cumunitară : Sesiune şt. naţ. cu
participare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 52-58 : tab. – Rez. în lb.
engl.

4399. Roitman, Irina. Noile tendinţe şi abordări ale managementului turismului = New
Trends and Approaches to Tourism Management / Irina Roitman // Economica. – 2014. – Nr
4. – P. 28-34. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
34 (9 tit.). – ISSN 1810-9136.

4400. Șargu, Lilia. Modalități de negociere a serviciilor în întreprinderile de turism din


Republica Moldova / Lilia Șargu, Alexandru Gribincea, Elena Sava // Turismul şi dezvoltarea
cumunitară : Sesiune şt. naţ. cu participare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 18-25 : fig. – Rez. în lb. engl.

4401. Turcov, Elena. Probleme actuale ale dezvoltării turismului cultural religios = Ac-
tual Problems in Developing Religious Tourism / Elena Turcov, Niculina Apetri // Economica.
– 2014. – Nr 4. – P. 9-19. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 18-19 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1810-9136.

4402. Țurcanu (Șușu), Aurelia. Analiza statistico-economică a activității turistice în R.


Moldova / Aurelia Țurcanu (Șușu) // Turismul şi dezvoltarea cumunitară : Sesiune şt. naţ. cu
participare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 31-37 : diagr., fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (3 tit.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4403. Boeşu, Alexandru. Implementarea sistemului Eurosur în Republica Moldova =
Eurosur Implementation in the Republic of Moldova : [proiect-pilot în 6 state membre ale UE
(România, Slovacia, Ungaria, Finlanda, Italia, Grecia)] / Alexandru Boeşu // Economica. –
2014. – Nr 4. – P. 98-105. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 105 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

4404. Croitoru, Sergiu. Standardul GlobalG. A. P. – calea spre noi piețe și comerț
stabil / Sergiu Croitoru, Olga Gorobivscaia // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 77-78. – ISSN
1857-0461.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4405. Viţă, Iulian. Liberalizarea pieţei europene a gazului natural = The Liberalization
of the European Natural Gas Market / Iulian Viţă // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 106-115.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115 (17 tit.). –
ISSN 1810-9136.

4406. Варбан, С. Партнерство в Причерноморском регионе и экономическая


безопасность государств / Варбан С. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Securi-
tatea Regiunii Mării Negre în contextul transformărilor geopolitice contemporane şi perspecti-
vele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic şi energetic din bazinul Pontic", 17-20 sept.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 27-32. – Referințe bibliogr. : p. 32 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4347, 4578)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 4351-52, 4388, 4419)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
4407. Burian, A. Statalitatea moldovenească și chestiunile succesiunii de drept a sta-
telor / Burian A. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-
statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul
aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
101-109.

4408. Боршевский, А. Законодательство Российской империи по отношению к


еврейскому населению Бессарабии (1812-1914 гг.) / А. Боршевский // Закон и жизнь. –
2014. – Nr 11. – P. 24-31. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (33 tit.). –
ISSN 1810-3081.

4409. Фёдоров, Г. К вопросу о классификации правоприменительных актов / Г.


Фёдоров, В. Травин // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 9 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 4439)

341 Drept internaţional


4410. Băieşu, Aurel. Eliminarea clauzelor abuzive în contractele de consum prin
prisma conflictului de legi / Aurel Băieşu, Olesea Plotnic // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 42-50. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4411. Belecciu, Ştefan. Modalităţi de dobândire a cetăţeniei în contextul cetăţeniei


europene / Ştefan Belecciu, Raluca Rotaru // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 24-29. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

4412. Boboc, Lucia. Caracterele şi conţinutul principiului soluţionării paşnice a dife-


rendelor internaţionale / Lucia Boboc // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 88-95. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 95 (25 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4413. Buiuc, Stela. Raţionamentele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene utulizate în


contextul interpretării dreptului Uniunii Europene / Stela Buiuc // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 96-107. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4414. Chirtoacă, Natalia. Evoluţia procesului de legiferare internaţională în cadrul


Uniunii Europene: supranaţionalitatea în dreptul organizaţiilor internaţionale / Natalia
Chirtoacă, Nelea Grimailo // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Interna-
ţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 25-41. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39-
41 (46 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4415. Litra, Stela. Poziţia dreptului refugiaţilor vis a vis de alte ramuri şi instituţii ale
dreptului internaţional public / Stela Litra // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 117-123. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 123 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4416. Mija, Valeriu. Evoluția statelor neutre din Europa în cadrul sistemului internațio-
nal bipolar / Valeriu Mija // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. –
P. 182-192. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192 (12 tit.). – ISSN 1857-2284.

4417. Кононенко, Юлия. Понятие права на справедливое судебное


разбирательство в практике Европейского суда по правам человека / Юлия Кононенко //
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P.
108-116. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115-116 (10 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.

4418. Мельничук, Елена. Международно-правовая перспектива


Причерноморского сотрудничества государств в сфере охраны культурного наследия /
Елена Мельничук // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2013. – Nr 4. – P. 176-183. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 182-183 (8
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4419. Проценко, Ирина. Новые тенденции международно-правового


сотрудничества в Причерноморском регионе : (на примере Организации Черноморского
экономического сотрудничества) / Ирина Проценко // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 124-132. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 131-132 (6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

4420. Стрельцова, Ольга. Инициативы Европейского Союза в отношении


постсоветских государств Причерноморского региона : (правовые аспекты) / Ольга
Стрельцова // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2013. – Nr 4. – P. 150-156. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (5 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4333, 4347, 4351-52, 4356-57, 4428, 4433)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4421. Costachi, Gheorghe. Suveranitatea: între ficţiune şi realitate / Gheorghe Cos-
tachi, Galina Pogoneţ // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 5-10. – Rez. în lb. rom., fr. –
Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (32 tit.). – ISSN 1810-309X.

4422. Marian, Octavian. Interesul doctrinar faţă de rolul statului în garantarea şi pro-
movarea statutului juridic al personalităţii / Octavian Marian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11.
– P. 34-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39 (35 tit.). – ISSN 1810-
309X.

4423. Moraru, Diana. Libertatea de exprimare și valențele deciziei politico-


manageriale / Diana Moraru, Mariana Tacu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2014. – Nr 1. – P. 173-181 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 181 (14
tit.). – ISSN 1857-2284.

4424. Railean, Petru. Rolul justiţiei în asigurarea legalităţii ca subiect de cercetare şti-
inţifică / Petru Railean // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 10-18. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 16-18 (98 tit.). – ISSN 1810-309X.

4425. Rotaru, Raluca. Schimbarea opticii legiuitorului român asupra dobândirii cetă-
ţeniei române / Raluca Rotaru // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 43-48. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

4426. Slipenski, Boris. Consolidarea instituţiei şefului statului / Boris Slipenski, Irina
Iacub // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 19-23. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 23 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.

4427. Tomuleț, Călin. Competența instanțelor de judecată în materie de contencios


administrativ / Călin Tomuleț // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr
1. – P. 205-211. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 211 (9 tit.). – ISSN 1857-2284.

4428. Костаки, Г. Конституционно-правовое обеспечение построения правового


государства и защиты прав человека / Г. Костаки // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P.
9-13. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

4429. Сосна, А. Принципы гендерного равенства в Молдове и их защита / А. Со-


сна // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P. 20-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 23 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.

4430. Чокан, Юрий. Юрий Чокан: "Молдова – страна с избирательной демокра-


тией!" : [интервью с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК)] /
записал Анатолий Голя // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 26-28 : fot. – ISSN
1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 4347, 4417, 4433, 4443)

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4431. Ionaşcu, V. Caracterizarea laturii obiective a infracţiunii de violenţă în familie /
V. Ionaşcu // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P. 51-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 58 (18 tit.). – ISSN 1810-3081.

4432. Pisarenco, Constantin. Microurme în descoperirea infracţiunilor: de la antichi-


tate la epoca modernă / Constantin Pisarenco // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 40-43. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
4433. Chirtoacă, Leonid. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia / Leonid
Chirtoacă // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. –
Nr 4. – P. 51-64. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (16 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


4434. Chisiliţa, Violeta. Caracteristica obiectului servituţilor personale / Violeta
Chisiliţa // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 49-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4435. Сосна, Б. Правовое регулирование процедуры банкротства предприятий /
Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P. 13-19. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 19 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 4366, 4410)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 4433)

347.7 Drept comercial


4436. Badâr, Iu. Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării
economiei Republicii Moldova = The Role of Inventions Patenting Overseas in the Context of
Moldovan Economy Globalization / Iu. Badâr, Ala Guşan, Adela Mihai // Economica. – 2014.
– Nr 4. – P. 60-67. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 67 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

4437. Trofăilă, Natalia. Aspecte metodologice privind asigurarea stingerii obligaţiei


fiscale prin gaj / Natalia Trofăilă, Irina Cebaniuc // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P.
29-32 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4435)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4438. Avornic, Gheorghe. Nicolae Osmochescu – un destin glorios pe altarul juris-


prudenţei : [70 de ani de la naștere] / Gheorghe Avornic // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. –
P. 4 : fot. – ISSN 1810-309X.

4439. Cerchez, Adela. Cercetări ştiinţifice în domeniul formelor răspunderii juridice /


Adela Cerchez // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 30-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 33 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4440. Гачаева, Н. Свобода волеизъявления сторон при заключении индивиду-
ального трудового договора / Н. Гачаева // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – P. 40-45. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (7 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.3 Drept social


(Vezi Nr 4452)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
(Vezi Nr 4437)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4441. Verstiuc, Valeriu. Calitatea nu este niciodată o întâmplare : [interviu cu V.
Verstiuc, directorul Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Con-
strucţiilor] / text de Constantin Olteanu ; fot. : fotoprom. md // Dezvoltare Regională şi Con-
strucţii. – 2014. – Nr 1. – P. 20-23 : fot. – ISSN 1857-4351.

4442. Ботнарь, Александр. "Неудобный" человек : [интервью с примаром г.


Хынчешть А. Ботнарь] / записала Татьяна Иванова // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr
24. – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0399.

4443. Евдокимов, Валерий. Некоторые аспекты организационно-правового


обеспечения мониторинга деятельности государственных служащих по
предоставлению административных услуг / Валерий Евдокимов, Иванна Едгарова //
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P.
133-142. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (20 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 4652)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4444. Andronachi, Natalia. Soluţii americane pentru pacificatorii moldoveni. Militarii
noştri la volanul HMMWV-urilor americane / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. –
Nr 11. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4445. Andronachi, Natalia. 550 de JURĂMinte pentru Ţară : [a absolvenților ai cursu-


lui de instruire militară, Chişinău, 21 noiem. 2014] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.

4446. Holban, Sergiu. Muzica, uniforma, Patria – trei noţiuni ce dau valoare unei cari-
ere de artist militar : [interviu cu locotenent-colonelul S. Holban, şef Serviciu Orchestral al
Armatei Naţionale] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 20-
21 : fot. – ISSN 1857-3703.

4447. Isac, Alin. Eforturi maxime pentru "Misiune îndeplinită"! : [pe maginea activităţii
Batalionului de Transmisiuni] / Alin Isac // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 14-15 : fot.
– ISSN 1857-3703.

4448. Manolache, Constantin. Bazele teoretico-metodologice ale cercetării organis-


mului militar al statului / Constantin Manolache // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2014. – Nr 2. – P. 90-99. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (11 tit.). –
ISSN 1857-2294.

4449. Manolache, Constantin. Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-


metodologice / Constantin Manolache // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 118-122. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

4450. Porubin, Andrei. Andrei Porubin: "Armata ştie să cioplească neghina din băr-
baţi" : [interviu cu locotenent-colonel în rezervă al Armatei Naţionale, moderator la spectaco-
lele militare] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 22-23 :
fot. – ISSN 1857-3703.

4451. Vosimeric, Dmitrii. Atenţie! Sunt aşteptate "Uragane"! : [piese de tip 9P-140 din
dotarea Divizionului de Artilerie "Prut" din or. Ungheni] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei.
– 2014. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 4328)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


(Vezi Nr 4410)
368 Asigurări
4452. Romandaş, Nicolae. Dreptul la prestaţii de asigurări sociale = Право на
социальное страхование / Nicolae Romandaş // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P.
38-39 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., rusă. – Va urma. – ISSN 1857-0399.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4453. Babii, Vladimir. Eficiența acțiunii muzical-artistice a elevului: studiu teoretico-


praxiologic / Vladimir Babii // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale
moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P.
31-39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (7 tit.).

4454. Baciu, Sergiu. Fezabilitatea curriculumului școlar / Sergiu Baciu, Galina Baciu //
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf.
Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 290-297 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 297 (5 tit.).

4455. Bolboceanu, Aglaida. Sensuri actuale ale educaţiei şi dezvoltarea serviciilor de


asistenţă psihologică = Actual ways of education and the development of psychological
assistance service / Aglaida Bolboceanu // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 42-50. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (17 tit.). – ISSN 1811-5470.

4456. Bolboceanu, Aglaida. Sugestii pentru strategia dezvoltării asistenței psihologi-


ce în educație / Aglaida Bolboceanu // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor
educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. –
Partea 2. – P. 114-128. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 127-128 (19 tit.).

4457. Callo, Tatiana. Triada educațională CCA și valoarea ei pedagogică / Tatiana


Callo // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele
Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 136-141. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 141 (5 tit.).

4458. Catană, Luminița. Rezolvarea de probleme – o competență cu potențialul inte-


grator / Luminița Catană // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale
moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P.
363-368. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 368 (10 tit.).

4459. Cazacu, Tamara. Integrarea naţional-europeană a valorilor educaţiei umaniste


= Integration national-europeene des valeur de l’education humaniste / Tamara Cazacu,
Victor Ţâmpău // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 8-13. – Rez. în lb. rom., fr. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 13 (15 tit.). – ISSN 1811-5470.

4460. Clichici, Veronica. Perspective de valorificare a educației pentru timpul liber


prin conexiunea educației formale-nonformale-informale / Veronica Clichici // Eficientizarea
învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-
12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 240-245 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 245 (8 tit.).

4461. Cuznețov, Larisa. Esența teleologică a acțiunii educative în contextul racordări


educației nonformale și a educației informale la finalitățile educației formale / Larisa Cuznețov
// Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf.
Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 142-148 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (11 tit.).

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4462. Furdui, Emilia. Valoarea familiei în dezvoltarea și socializarea copilului / Emilia


Furdui // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materiale-
le Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 206-213. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 212-213 (6 tit.).

4463. Golovei, Lilia. Standardele de calitate a activității psihologului școlar – factor


important în asigurarea calității asistenței psihologice / Lilia Golovei // Eficientizarea învăţă-
mântului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec.
2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 274-279. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
277-279 (21 tit.).

4464. Guțu, Vladimir. Reactualizarea conceptului de optimizare/dezvoltare a curricu-


lumului educațional // Vladimir Guțu // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor edu-
caţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea
1. – P. 282-290 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 290 (5 tit.).

4465. Hadîrcă, Maria. Educaţia integrală: fundamentări teoretice şi demersuri aplicati-


ve = Integral Education: theoretical foundations and opportunities for implementation / Maria
Hadîrcă // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 14-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 18 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

4466. Mândâcanu, Virgil. Centrul de excelență în domeniul curriculumului,


intergralizării și tehnologiilor educaționale moderne integrative / Virgil Mândâcanu // Eficienti-
zarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. In-
tern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 324-327. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 327 (9 tit.).

4467. Mocanu, Angela. Perfecționarea sistemului educațional: factor important al evo-


luției stratificării sociale / Angela Mocanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
– 2014. – Nr 2. – P. 132-136 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 136 (5 tit.). –
ISSN 1857-2294.

4468. Orîndaș, Lilian. Parteneriatul școală-familie-comunitate din perspectiva formării


cetățeniei active a elevilor // Lilian Orîndaș // Eficientizarea învăţământului – vector al politici-
lor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. –
Partea 2. – P. 98-103 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (5 tit.).

4469. Pogolșa, Lilia. Eficientizarea învățământului – vector al politicilor educaționale


moderne / Lilia Pogolșa // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale
moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 3-
15. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (7 tit.).

4470. Rusu, Antonina. Importanța educației etnoculturale în formarea integrală a per-


sonalității elevului / Antonina Rusu // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor edu-

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

caţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea
1. – P. 246-251. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 251 (6 tit.).

4471. Starâș, Angela. Formarea cetățeniei active în cadrul disciplinelor socio-umane /


Angela Starâș // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne :
Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 90-95 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (5 tit.).

4472. Țâmpău, Victor. Integrarea național-europeană a valorilor educației literar-


artistice în gimnaziu și liceu / Victor Țâmpău // Eficientizarea învăţământului – vector al politi-
cilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014.
– Partea 1. – P. 91-95. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (4 tit.).

4473. Давер, Маргарита. Личностно ориентированный подход и автономность


учащихся в современной системе образования / Маргарита Давер // Eficientizarea învă-
ţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12
dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 160-165. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 165 (5 tit.).

4474. Донога, Людмила. Особенности взаимосвязи социально-психологической


адаптации и социальных установок у старшеклассников = Characteristics of psychological
and social adjustment relationship and social attitudes at high school / Людмила Донога //
Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 66-74 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă – Referinţe
bibliogr. : p. 74 (13 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 4528)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


4475. Burlacu, Natalia. Dimensiuni informaţional-tehnologice şi psihopedagogice ale
softwarelor educaţionale = Informational, technological and psihopedagiogical dimensions of
educational software / Natalia Burlacu // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 33-41 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (14 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 4303)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4476. Andrițchi, Viorica. Responsabilități manageriale privind dezvoltarea capitalului
uman al instituției de învățământ / Viorica Andrițchi // Eficientizarea învăţământului – vector al
politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău,
2014. – Partea 2. – P. 328-331. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 331 (2 tit.).

4477. Nastas, Svetlana. Evaluarea produselor școlare – baza referențialului de evalu-


are / Svetlana Nastas // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale mo-
derne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 369-
372 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 372 (4 tit.).

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4478. Botgros, Ion. Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva
societăţii bazate pe cunoaştere = General approaches of the optimization to school curricu-
lum from the perspective of knowledge society / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Univers
Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 19-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (12
tit.). – ISSN 1811-5470.

4479. Vasian, Tatiana. Socializarea copiilor de vârstă preşcolară din perspectiva mo-
dernizării procesului de educaţie timpurie = Socialization of preschool age children from the
perspective of early education modernization process / Tatiana Vasian // Univers Pedagogic.
– 2014. – Nr 4. – P. 26-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (15 tit.). –
ISSN 1811-5470.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4480. Belibova, Silvia. Studiu experimental al comunicării la copiii cu PCI asociată cu
deficienţă mintală / Silvia Belibova // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2014. – Nr 4. – P. 47-56 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (14 tit.). –
ISSN 1857-0224.

4481. Bucun, Nicolae. Sfera psihomotorică la copiii cu ADHD / Nicolae Bucun // Efici-
entizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt.
Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 135-140 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 140 (5 tit.).

4482. Cara, Angela. Evoluția paradigmei educaționale din Republica Moldova: de la


excluziune la incluziune / Angela Cara // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor
educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. –
Partea 2. – P. 30-36. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (5 tit.).

4483. Cara, Angela. Sisteme psihopedagogice de formare la elevi a atitudinii civice şi


a competenţelor de incluziune socială în cadrul disciplinelor socioumane = The forming of
active citizenship and skills of social inclusion of pupils within the social-humanity subjects /
Angela Cara // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – P. 3-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 7 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

4484. Frunze, Olesea. Intervenţii experimental-formative privind facilitarea pregătirii


către şcoală a copiilor cu cecitate / Olesea Frunze // Psihologie. Pedagogie specială. Asisten-
ţă socială. – 2014. – Nr 4. – P. 9-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
15 (3 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 4308)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4485. Bugaian, Larisa. În căutarea (re) difinirii autonomiei universitare / Larisa
Bugaian // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materia-

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – P. 154-160. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159-160 (4 tit.).

4486. Educational facts and perspectives in architecture, urbanism and


environment protection : [învăț. superior] / Valeriu Lungu, Natalia Ciobanu, Svetlana Oleinic
[et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern.,
13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 84-90 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 90 (7 tit.).

4487. Grigoraș, Ecaterina. Mobilitatea academică a studenților din Republica Moldo-


va / Ecaterina Grigoraș // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 2. –
P. 228-234 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 234 (9 tit.). – ISSN 1857-
2294.

4488. Petrovschi, Nina. Coordonatele învățării pragmative : [în inst. superioare] / Nina
Petrovschi // Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Mate-
rialele Conf. Şt. Intern., 11-12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – P. 19-30. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29-30 (12 tit.).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
4489. Nevodaru, Felicia. Comoară inestimabilă : [folclorul românesc] / Felicia
Nevodaru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4424.

4490. Zagoreanu, Silvia. Tezaurul folcloric – icoana nemuririi neamului / Silvia


Zagoreanu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 4543)
51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 4495-96, 4498)
53 FIZICĂ
4491. Hanganu, Aurelia. Șansa cercetătorului pentru dezvoltare personală și integra-
re în cercetarea europeană – acțiunile Marie Skłodowska-Curie / Aurelia Hanganu, Alexandru
Roșca // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 42-44. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

4492. Simion, Mihaela. Studiul numeric şi experimental a unui robot industrial serial
utilizând metoda CDI / Mihaela Simion, Adrian Ioan Botean, Mircea Bejan // Probleme actuale
ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 177-183 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182-
183 (9 tit.).

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

536 Căldură. Termodinamică


(Vezi Nr 4334)
539 Structura fizică a materiei
(Vezi Nr 4493)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


4493. Polymer nanocomposite based on styrene with butyl methacrylate and
inorganic semiconductor CdS / Mihail Iovu, Mihai Enachescu, Ion Culeac [et al.] //
Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 74-79 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 78-79 (27 tit.). – ISSN 1857-1727.

4494. Substituted 1,3-phenyl (phyridyl) propenones and derivatives with


thiosemicarbazidic groups. Structrure – (HL-60) antileukimia activity relationship / Ana
Popusoi, Nicanor Barba, Aurelian Gulea [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. – 2014. –
Vol. 9, Nr 2. – P. 67-73 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13 tit.). –
ISSN 1857-1727.
(Vezi de asemenea Nr 4510)

544 Chimie fizică


4495. Cavaliova, Olga. Application on flow-through three-dimensional electrodes for
regeneration of plating iron electrolytes: 2. Study of process regularities by mathematical
modeling / Olga Cavaliova, Aleksandr Koshev, Valery Varentsov // Chemistry Journal of Mol-
dova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 41-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (18
tit.). – ISSN 1857-1727.

4496. Gorinchoy, Natalia. Electronic control of molecular configuration instability via


vibronic coupling. Pseudo Jahn-Teller stabilization of vertically excited states of F2 CO, N2 H2
and H2 C2 O molecules / Natalia Gorinchoy // Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9,
Nr 2. – P. 80-89 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (26 tit.). – ISSN 1857-
1727.

4497. Gutsanu, Vasile. Iodide ions sorption on polymer AV-17 (CI) and sorbent AV-17
(Bi) / Vasile Gutsanu // Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 90-98 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (12 tit.). – ISSN 1857-1727.

4498. Koshev, Alexandr. Application on flow-through three-dimensional electrodes for


regeneration of plating iron electrolytes: 1. Mathematical model / Aleksandr Koshev, Olga
Covaliova, Valery Varentsov // Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 32-
40 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (26 tit.). – ISSN 1857-1727.

4499. Lupasco, Tudor. Removal of divalent iron and manganese ions and hydrogen
sulfide from groundwater / Tudor Lupasco, Mihail Ciobanu, Victor Botan // Chemistry Journal
of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 58-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 61(5 tit.). – ISSN 1857-1727.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

547 Chimie organică


4500. Spinu, Oxana. Distribution of soluble and insoluble chemical species of
Chromium (III) and (VI) in aqueous solutions / Oxana Spinu // Chemistry Journal of Moldova.
– 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 19-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25
(20 tit.). – ISSN 1857-1727.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
4501. Bumbu, Iacob. Metode contemporane de eliminare a materiilor în suspensie din
apele uzate / Iacob Bumbu, Dorina Carabinovici // Probleme actuale ale urbanismului şi ame-
najării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. –
P.148-151. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 151 (4 tit.).

4502. Contribuţii privind eficienţa energetică într-o staţie de epurare / Mariana


Panaitescu, Valeriu-Nicolae Panaitescu, Fanel-Viorel Panaitescu [et al.] // Probleme actuale
ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 165-170 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
170 (3 tit.).

4503. Economia de energie în staţiile de epurare a apelor uzate / Dumitru Ungu-


reanu, Ion Ioneţ, Natalia Ciobanu [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării
teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 208-
213 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 213 (3 tit.).

4504. Nedealcov, Maria. Regionarea agroclimatică a bazinului Nistru cu suportul SIG


/ Maria Nedealcov, Tudor Castraveț, Tatiana Adamenko // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P.
110-113 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (3 tit.). – ISSN 1857-
0461.

4505. Ungureanu, Dumitru. Proiectarea raţională a staţiilor de epurare mici D.P.D.V.


al criteriilor dezvoltării durabile / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Natalia Ciobanu // Probleme
actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 187-197 : fig., tab.– Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 197 (2 tit.).

4506. Ungureanu, Dumitru. Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate din loca-
lităţile rurale şi suburbane (până la 10 mii de locuitori) / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Natalia
Ciobanu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt.
intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 198-207 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 207 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4511)

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
4507. Aspecte privind protecţia mediului la cea mai mare hidrocentrală din lume /
Mircea Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene [et al.] // Probleme actuale ale urbanis-
mului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014.
– Vol. 2. – P. 18-27 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (2 tit.).

4508. Epurarea anaerob-aerobă a apelor uzate / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Ion
Şaragov [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-
şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 225-238 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 238 (11 tit.).

4509. Epurarea apelor uzate în iazurile biologice / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ,
Elena Isac [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehni-
co-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 214-224 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 224 (6 tit.).

4510. Method for nitrate determination in water in the presence of nitrite / Maria
Sandu, Tudor Lupascu, Anatol Tarita [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol.
9, Nr 2. – P. 8-13 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (20 tit.). – ISSN 1857-
1727.

4511. Rețea internațională pentru monitorizarea mediului și minimizarea conse-


cințelor ecologice în bazinul Mării Negre / Dmitrii Dvornikov, Anatolie Tărâță, Raisa Lozan
[et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 114-117 : fig, tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 117 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

4512. Ungureanu, Dumitru. Soluţie inovativă în tehnologia epurării biologice aerobe:


nămol activ granular / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ // Probleme actuale ale urbanismului şi
amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol.
1. – P. 181-186 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 186 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4583)

58 BOTANICĂ
4513. Bucatsel, V. Analysis and prognosis of results of introduction of gymnosperms
from the world flora in the conditions of Republic Moldova / V. Bucatsel // Revista Botanică. –
2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 137-145 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 143-145
(33 tit.). – ISSN 1857-095X.

4514. Diversity and ecological determinants of dead wood fungi in natural


reserves of broad leaved forests of Suceava district / Bîrsan C., Tănase C., Mardari C. [et
al.] // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 35-41 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 41 (14 tit.). – ISSN 1857-095X.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4515. Donica, Ala. Environmental education model on plant species of Moldova,


included in the Appendix of Cities (Washington, 1973) / Ala Donica // Revista Botanică. –
2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 47-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (6 tit.). –
ISSN 1857-095X.

4516. Manic, Ștefan. Contributions to taxonomic diversity research of macromycobiota


of Republic of Moldova / Manic Ștefan // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 52-63 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (34 tit.). – ISSN 1857-095X.

4517. Mutu, Ana. Rapd molecular marker study of the intraspecific variability of
Origanum vulgare subsp. vulgare naturally occurring in Moldova / Ana Mutu, Oleg Budeanu,
Rodica Martea [et al.] // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 23-28 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (18 tit.). – ISSN 1857-095X.

4518. Teleuță, Alexandru. Biological peculiarities of species of the genus Medicago L.


from Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldova / Teleuță Alexandru, Țiței
Victor // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 68-74 : tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 73-74 (18 tit.). – ISSN 1857-095X.

4519. Titica, Ghenadie. Studies on the vegetation of steppes dominated by Salvio


nutanti-nemorosae-Festucetum rupicolae / Titica Ghenadie // Revista Botanică. – 2014. – Vol.
6, Nr 2. – P. 75-81 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (10 tit.). – ISSN 1857-
095X.
(Vezi de asemenea Nr 4540, 4542, 4545, 4547)

59 ZOOLOGIE
4520. Bogdea, Larisa. Şorecarul : [pasăre de pradă (Buteo buteo)] / Larisa Bogdea //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

4521. Cănăraşul : (Serinus serinus) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr


11. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 13
: fot. – ISSN 1857-4513.

4522. Foca de Marea Neagră : (Monachus monachus albiventer) // Vânătorul şi Pes-


carul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

4523. Sochircă, Natalia. Jungla urbană : [păsările şi mamiferele prezenţe ale ecosis-
temului orăşenesc] / Natalia Sochircă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P.
15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 15 : fot. –
ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 4551-52, 4556-58)

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
4524. Caracteristici în dezvoltarea psihosexuală a adolescentelor / Galina Leşco,
Larisa Chirev, Corina Iliadi-Tulbure [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 27-
30. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

4525. Chihai, Jana. Level of stigma and discrimination against people with mintal
illnesses among adolescents / Jana Chihai, A. Eşanu, Diana Ungureanu // Buletin de
Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 16-19 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
19 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

4526. Dumbrăveanu, I. Disfunţia erectilă la tineri, cum deosăbim falsul de real sau
unele puncte de reper pentru o educaţie sexuală corectă / I. Dumbrăveanu // Buletin de
Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 58-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62
(5 tit.). – ISSN 1810-5289.

4527. Garaz, G. Factori implicaţi în iniţierea consumului de alcool la adolescenţi în


Republica Moldova / G. Garaz // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 23-26 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (6 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 4329, 4535)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4528. Croitoru, Cătălina. Morbiditatea elevilor din instituţiile de învăţământ preuniver-
sitar din or. Chişinău / Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ // Buletin de Perinatologie. –
2014. – Nr 4. – P. 20-22 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (15 tit.). –
ISSN 1810-5289.

4529. Opopol, Nicolae. Siguranța alimentelor și sănătatea populației / Nicolae Opopol


// Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 79-84. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84
(12 tit.). – ISSN 1857-0461.

4530. What about the current status of most at risk adolescents in Republic of
Moldova : [studiu] / Natalia Zarbailov, Ayşegül Esin, Oxana Ceban [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 11-15 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 14-15 (33 tit.). – ISSN 1810-5289.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4531. Anghel, Lilia. Lactoferrin: analysis of the structure profile / Lilia Anghel //
Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 99-106 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 105-106 (19 tit.). – ISSN 1857-1727.

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4532. Келе, Николай. Николай Келе: Моя мастерская улыбок : [интервью с ди-
ректором стоматол. центра "MasterDent"] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014.
– Nr 11. – P. 26-29 : fot. – ISSN 1857-0518.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


(Vezi Nr 4526)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


(Vezi Nr 4525)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 4524, 4526-27)
618 Ginecologie. Obstetrică
4533. Jubîrcă, Svetlana. Rezultatele materne şi fetale ale evoluţiei sarcinii şi naşterii
la adolescente / Svetlana Jubîrcă // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 49-57 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (30 tit.). – ISSN 1810-5289.

4534. Mazur, Ina. Caracteristica manifestărilor dolore în sindromul premenstrual / Ina


Mazur // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – P. 43-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

4535. Rotaru, M. Sarcina la adolescente asociată cu retard de dezvoltare intrauterină


al fătului / M. Rotaru, Maria Manceva, Svetlana Jubîrcă // Buletin de Perinatologie. – 2014. –
Nr 4. – P. 35-39 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (12 tit.). – ISSN
1810-5289.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 4358)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4536. Energie electrică produsă de cea mai mare hidrocentrală din lume / Mircea
Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Ioan Aurel Cherecheş [et al.] // Probleme actuale ale urbanis-
mului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014.
– Vol. 2. – P. 12-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (2 tit.).

624 Construcţii civile în general


4537. Izbândă, Anatol. Cercetările ştiinţifice sunt miezul în jurul căruia construim : [in-
terviu cu A. Izbândă, directorul Inst. de Cercet. Şt. în Construcţii "INCERCOM"] / text de Doi-
na Popa ; fot. : fotoprom. md // Dezvoltare Regională şi Construcţii. – 2014. – Nr 1. – P. 24-29
: fot. – ISSN 1857-4351.
(Vezi de asemenea Nr 4391, 4441, 4588)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4538. Фурдуй, Симион. Газовая альтернатива? : [интервью с бывшим председа-
телем правления АО Moldova-Gaz С. Фурдуй] / записал Игорь Любек // Profit. – 2014. –
Nr 11. – P. 32-34 : fot. – (Энергетика & Безопасность). – ISSN 1857-0186.

629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţie de bărci şi de nave


4539. Şerban, Petru-Sergiu. Ship squat for a theoretical hull model in trapezoidal
variable cross-section canal / Petru-Sergiu Şerban, Cosmin Katona, Valeriu Nicolae Panai-
tescu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern.,
13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 201-207 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 207 (5 tit.).

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4540. Kuharuk, Ecaterina. Sustainable use of soils resources for the plants / Ecateri-
na Kuharuk, Olesea Cojocaru // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 98-102 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (6 tit.). – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 4541)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


4541. Andrieș, Serafim. Eficacitatea irigației în condițiile Republicii Moldova / Serafim
Andrieș, Vladimir Filipciuc // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 96-102 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102 (28 tit.). – ISSN 1857-0461.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
4542. Kleshnina, Ludmila. (Puccinia horiana Henn.) – a disease of Chrysanthemums
in Moldova / Ludmila Kleshnina, Svetlana Gargalic // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2.
– P. 93-97 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (15 tit.). – ISSN 1857-095X.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4543. Voloșciuc, Leonid. Protecția integrată a plantelor și calitatea produselor agrico-


le / Leonid Voloșciuc // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 67-72 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 72 (23 tit.). – ISSN 1857-0461.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
(Vezi Nr 4571)

633.1 Cereale. Recolte de grâne


4544. Pîrvan, Pintilie. Sistemul de creare, testare și promovare a hibrizilor noi în Insti-
tutul de Fitotehnie "Porumbeni" / Pintilie Pîrvan, Silvia Mistreț // Akademos. – 2014. – Nr 3. –
P. 93-95 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
4545. Assessement of sunflower resistance potential to downy mildew / Maria
Duca, Tatiana Șestacova, Angela Port [et al.] // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P.
10-16 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (16 tit.). – ISSN 1857-095X.

4546. Calalb, T. Content of some natural fruits compounds of chokeberry and sea-
buckthorn new forms / Calalb T., Onica E. // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 5-9
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (7 tit.). – ISSN 1857-095X.

4547. Evaluation of the genetic diversity of Origanum genus'species / Rodica


Martea, Ana Mutu, Steliana Clapco [et al.] / Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 125-
130 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (13 tit.). – ISSN 1857-095X.

634 Horticultură în general


4548. Pintea, Maria. Studies of some introduced apricot varieties in the Rep. of Mol-
dova / Pintea Maria // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 29-34 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (4 tit.). – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 4572)

634.8 Viticultură
4549. Topale, Stefan. Cytogenetic Research into Seedless and Native Bulgarian
Seeded Vine Cultivars (Vitis vinifera L.) / Stefan Topale, Constantin Dadu, Venelin Roychev //
Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – P. 120-124. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 123-124 (17 tit.). – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 4342)

635 Plante de gradină. Grădinărit


(Vezi Nr 4542)
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

(Vezi Nr 4518)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.7 Câini
4550. Nichiforov, Vadim. Dresarea bracului german / Vadim Nichiforov // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 16 : fot. – (Chinologie). – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 16 : fot. – (Кинология). – ISSN 1857-
4513.

636.7./.9 Alte animale crescute de om


(Vezi Nr 4557)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


639.1 Vânătoare
4551. Bătrânu, Ion. Şesul, o fortăreaţă a fazanilor : [despre obiectivele echipei prima-
re de vânători din Ialoveni, condusă de Andrei Poparcea] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

4552. Căpiţă, Ionel. Prieten cu adevărul : [savantul Andrei Munteanu, vicepreşedinte


al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2014. – Nr 11. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 11. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

4553. Ciobanu, Cristina. În ţara fiordurilor : [Muzeul vânătoresc din Regatul Norvegi-
ei] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 25 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-
4513.

4554. Delegan, I. Vânătoarea în Slovacia / I. Delegan // Vânătorul şi Pescarul Moldo-


vei. – 2014. – Nr 11. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 11. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

4555. Denisiuc, Maria. Vânătorul cu frâna raţiunii : [pe marginea regulilor de compor-
tament vânătoresc] / Maria Denisiuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P.
21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 21 : fot. –
ISSN 1857-4513.

4556. Melniciuc, Igor. Stabilirea efectivelor de iepuri : [evaluarea de toamnă a anima-


lelor de vânătoare] / Igor Melniciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 2 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 2 : fot. – ISSN
1857-4513.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4557. Munteanu, Andrei. Modificările peisajului şi iepurile de câmp : [specie autohto-


nă de vânat] / Andrei Muntean // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 1 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 1 : fot. – ISSN
1857-4513.

4558. Pangică, Val. Plăcerea vânatului la mistreţ / Val Pangică // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – (ABC-ul tânărului vânător). – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 6-7 : fot. – (Азбука охотника). – ISSN
1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 4550, 4613, 4616, 4634)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4559. Bulat, Dumitru. Uimitoare şi azi, Delta Dunării / Dumitru Bulat // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 22 : fot. – (Ihtiofauna). – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 22 : fot. – (Ихтиофауна). – ISSN 1857-4513.

4560. Rusnac, Vladimir. Babuşca (Rutilus rutilus): arta pescuitului / Vladimir Rusnac
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 23 : fot. – (Pescuit de amatori). –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 23 : fot. –
(Любительское рыболовство). – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
4561. Sofonea, L. A. Sistem socio-tehnic, hôtel Negresco : [din Franța] / L. A.
Sofonea, V. Cotorobai, E. Cotorobai // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării terito-
riului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 194-200.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 199-200 (23 tit.).

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


(Vezi Nr 4529)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


(Vezi Nr 4450)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 4283)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4562. Burlacu, Florentina Alina. Aspecte ale infrastructurii rutiere – siguranţă versus
mobilitate / Florentina Alina Burlacu, Mihai Dicu // Probleme actuale ale urbanismului şi ame-
najării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 3. –
P. 39-44 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (6 tit.).

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4563. Lazăr, Ştefan Marian. Tendinţe actuale în analiza structurilor rutiere flexibile /
Ştefan Marian Lazăr, Elena Diaconu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării terito-
riului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 3. – P. 119-124 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (7 tit.).

657 Contabilitate
4564. Bădicu, Galina. Politici contabile: principii de bază şi caracteristici calitative ale
informaţiilor = Accounting Policies: Basic Principles and Qualitative Characteristics of Infor-
mation / Galina Bădicu, Svetlana Mihaila // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 80-86 : fig. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (8 tit.). – ISSN
1810-9136.

4565. Mihaila, Svetlana. Unele aspecte privind conceptul contabilităţii de gestiune =


Some Aspects of the Management Accounting Concept / Svetlana Mihaila // Economica. –
2014. – Nr 4. – P. 74-79. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78-79 (26 tit.). – ISSN 1810-9136.

4566. Panuş, Valentina. Influenţa tratamentelor contabile noi asupra poziţiei şi per-
formanţei financiare ale entităţilor / Valentina Panuş // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P.
92-99 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-3991.

4567. Горенштейн, Лев. О методологических подходах к проблеме вычета


расходов, связанных с предоставлением субъектом предпринимательства работнику, в
производственных и/или рекламных целях, одежды, отличной от индивидуальных
средств защиты труда / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 101-108 :
fot. – ISSN 1857-3991.

4568. Недерица, Александр. Последующая оценка, списание и продажа запасов


по цене ниже их балансовой стоимости в соответствии с новыми НСБУ / Александр
Недерица, Елена Табан // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P. 12-17 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

4569. Скакунова, Людмила. Нормативное регулирование для предприятий, пе-


реходящих на новые НСБУ с 1 января 2015 года / Людмила Скакунова // Monitorul Fis-
cal. – 2014. – Nr 6. – P. 83-86 : fot. – ISSN 1857-3991.

4570. Скакунова, Людмила. Финансовая отчетность в свете новых НСБУ / Люд-


мила Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – P. 86-91 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

4571. Чиреш, Елена. Учет сельскохозяйственной продукции в полеводстве /


Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – P. 56-72 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4382)

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


4572. Cimpoieș, Gheorghe. Asigurarea calității produselor pomicole / Gheorghe
Cimpoieș // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 64-66 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (7
tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4543, 4579)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


4573. Lescu, Mihai. Responsabilitatea socială a comunicării mediatice / Mihai Lescu //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 166-172. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (7 tit.). – ISSN 1857-2284.

4574. Moraru, Victor. Mecanismele de funcționare a mass-mediei: teorii și efecte /


Victor Moraru, Mariana Tacu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr
2. – P. 161-176. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160 (32 tit.). – ISSN 1857-2294.

4575. Moraru, Victor. Securitatea informațională ca o condiție a libertății / Victor Mora-


ru, Sergiu Moraru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P.
159-165. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 165 (11 tit.). – ISSN 1857-2284.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
(Vezi Nr 4393)
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4576. Aricova, Zinaida. Aspecte de marketing ale esenţei politicii de produs a între-
prinderii vinicole = Marketing Aspect of the Product Policy Content of Wineries // Zinovia
Aricova, Svetlana Ghenova // Economica. – 2014. – Nr 4. – P. 20-27 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (6 tit.). – ISSN 1810-
9136.

4577. Bazele teoretice și analitice de fabricare și păstrare a mustului de struguri


sulfitat-acidifiat / Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia [et al.] // Akademos. – 2014.
– Nr 3. – P. 86-92 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (14 tit.). – ISSN
1857-0461.

4578. Соник, Нелли. Нелли Соник: "Я винодел!" : [интервью с вице-президентом


компании Lion Gri] / записала Татьяна Иванова // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. –
P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 4342)

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


4579. Iorga, Eugen. Calitatea produselor agroalimentare procesate / Eugen Iorga,
Roman Golubi, Tatiana Aschimova // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 73-75 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (4 tit.). – ISSN 1857-0461.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
4580. Киртока, Василий. Фиалковый бренд Viorica : [интервью с президентом
холдинга DAAC Hermes Group В. Киртока] / записал Александр Танас // Profit. – 2014. –
Nr 11. – P. 40-47 : fot. – (Стратегии & Компании). – ISSN 1857-0186.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


4581. Шарагов, Василий. Механические свойства листового стекла,
термохимически выщелоченного газообразными реагентами / Василий Шарагов, Ион
Бурковский // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt.
intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 3. – P. 159-163 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 163 (5 tit.).

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
(Vezi Nr 4580)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-


NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
4582. Gugiuman, Gheorghe. Betoane asfaltice cu nisipuri bituminoase din judeţul Bi-
hor : [în România] / Gheorghe Gugiuman, Gabriela Ioniţă // Probleme actuale ale urbanismu-
lui şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. –
Vol. 3. – P. 92-97 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (5 tit.).

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
4583. Ecological cleaning systems for old icons painted in tempera / Silvea Pru-
teanu, Petronela Spiridon, Viorica Vasilache [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. – 2014.
– Vol. 9, Nr 2. – P. 26-31 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (13 tit.). – ISSN
1857-1727.

4584. Study of some archaeometric characteristics used in panel painting icons


authentication / Raluca Anamaria Cristache, Ana Maria Budu, Petronela Spiridon [et al.] //
Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 14-18 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 18 (18 tit.). – ISSN 1857-1727.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4585. Cocin, Alexandru. Дендрологический парк Технического Университета
Молдовы – музей техники под открытым небом / Alexandru Cocin, Tatiana Buimistru //
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15
noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 34-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 39 (4 tit.).

4586. Mămăligă, Iuliana. Urbanismul nocturn al capitalei / Iuliana Mămăligă ; fot. : Ion
Alexandru Pleş, Ion Savin // Dezvoltare Regională şi Construcţii. – 2014. – Nr 1. – P. 42-55 :
fot. – ISSN 1857-4351.
(Vezi de asemenea Nr 4486, 4537, 4588)

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


4587. Rusanovschi, Iulian. Bustul Regelui Ferdinand I din comuna Varniţa : [raionul
Anenii-Noi : cercet. ist.] / Iulian Rusanovschi // Luminătorul. – 2014. – Nr 4. – P. 14-17. –
Referințe bibliogr. în note.
72 ARHITECTURĂ
4588. Povar, Iurie. Chişinăul, oraş din peisajul viitorului : [interviu cu Iu. Povar, preşe-
dintele Arhitecţilor din Moldova, director general al Inst. Naţ. de Cercet. şi Proiectări în dome-
niul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii "Urbanproiect"] / text de Constantin
Olteanu ; fot. : fotoprom. md // Dezvoltare Regională şi Construcţii. – 2014. – Nr 1. – P. 16-19
: fot. – ISSN 1857-4351.

4589. Бузикевич, К. В. Акустический расчет как базовый элемент архитектурного


проектирования – на основе анализа применения материалов Кнауф / К. В. Бузикевич,
В. Иванов, Л. Иванов // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf.
tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 24-29 : tab., fig. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (3 tit.).

4590. Обская, Анна. Городская обитель = Mănăstirea din oraș : [женский


монастырь великомученика Георгия Победоносца, г. Унгены] / Анна Обская // Работай!
& Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 44-45 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 4537, 4586)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
4591. Apostol, Mihai. Mihai Apostol: "Cele mai importante instrumente ale unui meș-
ter sunt mâinile și capul" = Михай Апостол: "Главные инструменты мастера – руки и
голова" : [interviu cu meșterul popular] / consemnare de Gabriel Stănculescu ; fot. : Galina
Golea // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 26-28 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
rusă. – ISSN 1857-0399.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


4592. Buzilă, Varvara. Dimensiunile axiologice naționale și mondiale ale scoarței ba-
sarabene : [tip de covor al artei populare] / Varvara Buzilă // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P.
167-172 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. și note : p. 172 (11 tit.). – ISSN
1857-0461.

4593. Dobzeu, Mariana. Meşteşugurile populare – arta continuităţii / Mariana Dobzeu


// Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4424.

4594. Florea, Eleonora. Designul – factor de progres al civilizaţiei contemporane /


Eleonora Florea // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-
şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 61-66. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (19 tit.).

4595. Florea, Eleonora. Metodologia designului în viziunea teoriei generale a siste-


melor / Eleonora Florea // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf.
tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 67-72. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (17 tit.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4596. Percinschi, Olga. Olga Percinschi uneşte Italia cu Republica Moldova : [interviu
cu pictoriţa, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova] / consemnare de cor. rev. ; fot. :
Juliya Luskavets // VIP magazin. – 2014. – Nr 125. – P. 94-99 : fot. – ISSN 1857-0534.

4597. Григорашенко, Александр. Александр Григорашенко: "Картина – это лич-


ное" = "Painting is personal" : [интервью с художником] / записала Татьяна Кропанцева //
Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 8-21 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., rusă. –
ISSN 1857-0399.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


(Vezi Nr 4586)
78 MUZICĂ
4598. Bucescu, Florin. Unitate stilistică şi particularităţi interpretative : [al cântecului
moldovenesc] / Florin Bucescu, Viorel Bîrleanu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 20-
21 : fot. – ISSN 1857-4424.

4599. Colac, Tudor. Un rapsod de viţă veche : [Dumitru Blajinu, membru al Uniunii
Muzicienilor din Moldova, artist emerit] / Tudor Colac // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. –
P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4424.

4600. Instrumente muzicale populare : dicţionar // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr


11. – P. 31-32 : fot. – ISSN 1857-4424.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4601. Nicoară, Ioan. Rapsozii în actualitate : [pe marginea organizării Festivalului


"Rapsozii Moldovei", Ed. din 2015] / Ioan Nicoară // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P.
18-19 : fot. – ISSN 1857-4424.

4602. Маршал, Александр. Степной орел в гостях у Aquarelle : [интервью c рос-


сийским исполнителем А. Маршалом] / записала Ирина Рязанова // Aquarelle. – 2014. –
Nr 11. – P. 22-24 : fot. – ISSN 1857-0518.

4603. Москович, Константин. Константин и Валентина Москович : [интервью с


народным артистом Молдовы и его супругой] / записала Корина Бушила // Aquarelle. –
2014. – Nr 11. – P. 112-114 : fot. – ISSN 1857-0518.

4604. Суручану, Ион. Ион Суручану: К политике отношусь философски : [интер-


вью с эстрад. певцом] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2014. –
Nr 24. – P. 22-24 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 4281, 4297, 4446)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
4605. Gamurari, Rodica. Teatrul de amatori : [din Moldova] / Rodica Gamurari // Rea-
lităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 11-12 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 4341)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4606. Maximciuc, Rita. Zestrea neamului : [dansul popular] / Rita Maximciuc // Reali-
tăţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 4281)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4607. Чебану, Ион. Спорт: взгляд изнутри : [интервью с экс-министром молодежи
и спорта И. Чебану] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2014. – Nr 11. – P. 66-70 :
fot. – (Спорт & Мы). – ISSN 1857-0186.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4608. Cimpoi, Mihai. Barocul cantemirian și barocul postmodernist / Mihai Cimpoi //
Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 150-155. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 155
(11 tit.). – ISSN 1857-0461.

4609. Condrea, Irina. Conflictul lingvistic în condiții de bilingvism / Irina Condrea //


Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (18
tit.). – ISSN 1857-0461.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4610. Cușnir, Valeriu. Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-
juridice / Valeriu Cușnir, Dumitru Grama // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 18-27 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (37 tit.). – ISSN 1857-0461.

4611. Druță, Inga. După 25 de ani: situația lingvistică din Republica Moldova / Inga
Druță // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 28-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 30 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.

4612. Matei, Valeriu. Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Repu-


blica Moldova / Valeriu Matei // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 4-17 : fot. – ISSN 1857-0461.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
4613. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 11 : fot. – Contin. Începutul :
Nr 9. – ISSN 1857-4505.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
4614. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă : [versuri] / des. de Violeta Zabulică //
Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 8-9 . – Conţine : Niciodată toamna… / Tudor Arghezi ;
Presimţămînt / Adrian Păunescu ; Autumnală / Aureliu Busuioc ; Toamna murind / George
Bacovia ; Toamnă / Rainer Maria Rilke ; Versuri de toamnă tîrzie / Mihai Beniuc ; A ruginit
frunza din vii : Din creaţia populară ; Ca o icoană / Leo Bordeianu. – ISSN 1857-0798.

821 Literatura limbilor individuale


821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
4615. Burnett, Frances Hodgson . Grădina tăinuită : [fragm. din vol. cu acelaşi tit. :
trad. din lb. engl.] / Frances Hodgson Burnett ; trad. de Cireaşa Grecescu // "a" MIC". – 2014.
– Nr 11. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

821.135.1 Literatură română


4616. Cristoveanu, Nicolae. Un refugiu ideal… : [povestire] / Nicolae Cristoveanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – P. 19 : il. – ISSN 1857-4505.

4617. Delavrancea, Barbu Ştefan. Neghiniţă : [povestire] / Barbu Ştefan Delavrancea


; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 6-7. – ISSN 1857-4173.

4618. Hasdeu, Iulia. Înserare : [versuri] / Iulia Hasdeu // "a" MIC". – 2014. – Nr 11. –
P. 2 : fot. – ISSN 1857-3770.

4619. Hasdeu, Iulia. Prinţesa Fluture : basm / Iulia Hasdeu // "a" MIC". – 2014. – Nr
11. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2. – ISSN 1857-3770.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4620. Laţcu, Zorica. Cer Nou : [poezii] / Zorica Laţcu // Luminătorul. – 2014. – Nr 4. –
P. 27-28.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
4621. Cărare, Petru. Recunoştinţă de toamnă : [versuri] / Petru Cărare ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 22. – ISSN 1857-0798.

4622. Dabija, Nicolae. Decalog / Nicolae Dabija // VIP magazin. – 2014. – Nr 125. –
P. 40-46 : fot. – ISSN 1857-0534.

4623. Esinencu, Nicolae. Plopii ; Drumul ; Mere roşii ; Trotineta : [povestioare] / Nico-
lae Esinencu ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 12 : il. – ISSN
1857-4173.

4624. Matcovschi, Dumitru. Toamna la bunelul : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; des.


de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 12 -13 : il. – ISSN 1857-4173.

4625. Romanciuc, Vasile. Limba română ; Albinuţa ; Vine iarna ; Iarna ; Omul de ză-
padă ; Cântecul melcului ; Cerbul ; Calul ; Naiul : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Victo-
ria Raţă // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4173.

4626. Tudor, Ştefan. Poieniţa lui Moş Crăciun : [scenetă] / Ştefan Tudor ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 11 ; 14-17 : il. – ISSN 1857-4173.

4627. Vatamanu, Ion. Toamna : [versuri] / Ion Vatamanu ; des. de Anatolie


Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 13 : il. – ISSN 1857-4173.

4628. Zadnipru, Petru. Cuibuşor de rândunele : [versuri] / Petru Zadnipru ; des. de


Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 13 : il. – ISSN 1857-4173.

4629. Заднипру, Петру. Земля моя : [стихи : пер. с рум. яз] / Петру Заднипру ;
пер. : Ю. Гордиенко // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-
0100.

4630. Реницэ, Валерий. Три чабана : [рассказ] / Валерий Реницэ // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 11. – P. 61-63 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1 Literatură rusă


4631. Paustovski, Konstantin. Privelişti de iarnă ; Strada Sveatoslavskaia : [povestiri
: trad. din lb. rusă] / Konstantin Paustovski ; il. de Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 11. –
Supl. : P. 1-8 . – ISSN 1857-0798.

4632. Агарков, Анатолий. В поисках простых истин ; Божество от вдохновения :


[рассказы] / Анатолий Агарков // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 45-60 : fot. – ISSN
1857-0100.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

4633. Берендеев, Кирилл. Карта памяти : [повесть] / Кирилл Берендеев // Наше


поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 79-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

4634. Крылов, Глеб. Случай на заячьей охоте : [рассказ] / Глеб Крылов //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.

4635. Николаенко, Никита. Заступничество святой Матрёны ; Монолог у могиль-


ной плиты : Рассказы / Никита Николаенко // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 69-
78 : fot. – ISSN 1857-0100.

4636. Панкратов, Георгий. Маргарита ; "Лодочки, лодочки!..." ; Грешные земли ;


"К хранителям прошлых погод…" : [стихи] / Георгий Панкратов // Наше поколение. –
2014. – Nr 11. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-0100.

4637. Соловьёв, Игорь. Сон в офисе : [рассказ] / Игорь Соловьёв // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 11. – P. 64-68 : fot. – ISSN 1857-0100.

4638. Филимошкина, Наталья. Крылья ; Охота : Рассказы / Наталья Филимош-


кина // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 98-102 : fot. – ISSN 1857-0100

4639. Ханин, Михаил. Не мельник я, а ворон ; Не по Сеньке шапка : [рассказы] /


Михаил Ханин // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 36-44 : fot. – ISSN 1857-0100.

4640. Чернобровкин, Александр. Возвращение : Повесть / Александр Черно-


бровкин // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 5-29 : fot. – Продолж. следует. – ISSN
1857-0100.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
4641. Данченко, Елена. Отповедь ; Черемуха ; Альбомное ; Любовь ; Ворона ;
Уроки английского : [стихи] / Елена Данченко // Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – P. 94-
95 : fot. – ISSN 1857-0100.

4642. Каюров, Георгий. Немая судьба : Рассказ / Георгий Каюров // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 11. – P. 30-35 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
4643. Andreescu, Marius. Liviu Rebreanu – promotor al existenţei şi culturii tradiţio-
nale creştine româneşti : [cercet. literare] // Luminătorul. – 2014. – Nr 4. – P. 41-53 : fot.

4644. Ursachi, Veaceslav. Nicolae Donici: dialectica vieții și creației / Veaceslav Ur-
sachi // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 159-158 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 165-166 (42 tit.). – ISSN 1857-0461.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4645. Ciocanu, Ion. Romanele poetului : [pe marginea creației lui Dumitru Matcovschi]
/ Ion Ciocanu // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 156-158. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN
1857-0461.

4646. Квилинкова, Е. Отражение влияния молдавской религиозной литературы в


гагаузских рукописных текстах / Квилинкова Е. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţiona-
lă "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii
interne şi externe" : (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8
sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 43-47.

821.512.165.0 Literatură găgăuză


(Vezi Nr 4646)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
4647. Синявская, Наталья. Унгены. Прогулки по приграничному городу = Unghe-
ni. Plimbări prin orașul de frontieră : [note de călătorie] / Наталья Синявская // Работай! &
Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – P. 46-47 : fot. – ISSN 1857-0399.

4648. Шупак, Марина. Минск – европейский город : [записки путешественника] /


Марина Шупак // Aquarelle. – 2014. – Nr 11. – P. 134-137 : fot. – (Саквояж). – ISSN 1857-
0518.
(Vezi de asemenea Nr 4561)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Andreescu, Marius. Liviu Rebreanu – promotor al existenţei şi culturii tradiţionale
creştine româneşti : [cercet. literare]. – Vezi Nr 4643.

Avornic, Gheorghe. Nicolae Osmochescu – un destin glorios pe altarul jurisprudenţei


: [70 de ani de la naștere]. – Vezi Nr 4438.

Căpiţă, Ionel. Prieten cu adevărul : [savantul Andrei Munteanu, vicepreşedinte al So-


cietăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova]. – Vezi Nr 4552.

Colac, Tudor. Un rapsod de viţă veche : [Dumitru Blajinu, membru al Uniunii Muzicie-
nilor din Moldova, artist emerit]. – Vezi Nr 4599.

Moraru, Victor. Academicianul Alexandru Roșca octogenar : [filozof, specialist în filo-


zofie socială, fost membru corespondent al Acad. de Șt. a Moldovei]. – Vezi Nr 4299.

Ursachi, Veaceslav. Nicolae Donici: dialectica vieții și creației. – Vezi Nr 4644.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice
(Vezi Nr 4656)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4649. Burian, A. Baza legală a hotarului contemporan moldo-român – Pacea de la Pa-
ris din 1947 / Burian A. // Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea Iaşi-Chişinău:
mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia
fascistă", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 178-180.

4650. Бабилунга, Н. Победы Красной Армии 1944 года и антифашистское


восстание в Бухаресте / Бабилунга Н. // Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea
Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est
de ocupaţia fascistă", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 100-107. – Refe-
rințe bibliogr. în notele de subsol.

4651. Шорников, П. Ясско-Кишиневская операция в контексте Великой


Отечественной войны / Шорников П. // Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea
Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est
de ocupaţia fascistă", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 74-85. – Referințe
bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4408)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4652. Agachi, Alexei. Așezământul de organizare administrativă a Basarabiei din 29
aprilie 1818 / Alexei Agachi // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 127-137. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 137 (33 tit.). – ISSN 1857-0461.

4653. Nazaria, S. Anul 1918 în destinele poporului moldovenesc și atitudinea moldo-


venilor față de "unirea" cu România / Nazaria S. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
"Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii
interne şi externe" : (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8
sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 31-38. – Referințe bibliogr. în notele de subsol.

4654. Бабилунга, Н. Румынизация Молдавии: истоки и современность /


Бабилунга Н. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-
statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul
aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
53-59.

4655. Бойко, П. Влияние объединения Дунайских княжеств на молдавскую


идентичность / Бойко П. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii
naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" :

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 22-30. – Referințe bibliogr. în notele de subsol.

4656. Боршевич, В. Призраки Римской Империи и проблема молдавской


государственности / Боршевич В. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia
identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi
externe" : (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 39-42.

4657. Остапенко, Л. Динамика уровня этнического самосознания молдаван


накануне и после суверенизации Молдовы : (по материалам этносоциологических
исследований) / Остапенко Л. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identi-
tăţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe"
: (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 48-52. – Referințe bibliogr. : p. 52 (6 tit.) și în notele de subsol.

4658. Шорников, П. Православная церковь, народ и власть в Молдавском


княжестве / Шорников П. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii
naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" :
(cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 10-21. – Referințe bibliogr. : p. 20-21 (48 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4346, 4407, 4610)

94(498) Istoria României


4659. Grad, C. Consecințele "Operațiunii Iași-Chișinău" asupra României: ieșirea prin
luptă din scurta alianță militară cu Germania nazistă sau începutul unui lung și dur regim de
ocupație sovietică? / Grad C. // Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea Iaşi-
Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de
ocupaţia fascistă", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 138-150. – Referințe
bibliogr. în notele de subsol.

4660. Nazaria, S. Referitor la afirmațiile unor istorici români: Era oare capabilă armata
română să stopeze ofensiva trupelor sovietice în mersul Operațiunii Iași-Chișinău? / Nazaria
S. // Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a
aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă", 21-25 aug. /14-
17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 129-137. – Referințe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4650, 4653)

94(=214.58) Istoria romilor


4661. Duminica, Ion. Romii/Țiganii din Republica Moldova: o comunitate etno-
culturală inedită în spațiul tradițional istoric carpato-danubiano-pontic / Ion Duminica //
Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 138-146. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146
(39 tit.). – ISSN 1857-0461.

94(=411.16) Istoria evreilor

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

(Vezi Nr 4408)

Index de nume

Botan, Victor 4499


A Botean, Adrian Ioan 4492
Adamenko, Tatiana 4504 Botgros, Ion 4478
Agachi, Alexei 4652 Bucatsel, V. 4513
Alba, Maria 4319 Bucescu, Florin 4598
Albu, Natalia 4347, 4353 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 4361
Andreescu, Marius 4643 Bucuci, Olesea 4386
Andrieș, Serafim 4541 Bucun, Nicolae 4304, 4481
Andrițchi, Viorica 4476 Budeanu, Oleg 4517
Andronachi, Natalia 4444-45 Budu, Ana Maria 4584
Anghel, Lilia 4531 Bugaian, Larisa 4485
Anghelache, Constantin 4384 Buimistru, Tatiana 4305, 4394, 4585
Apetri, Niculina 4401 Buiuc, Stela 4413
Apostol, Mihai 4591 Bujor, Oleg 4360
Arghezi, Tudor 4614 Bulat, Dumitru 4559
Aricova, Zinaida 4576 Bumbu, Iacob 4501
Aschimova, Tatiana 4579 Burian, A. 4407, 4649
Avornic, Gheorghe 4438 Burlacu, Florentina Alina 4562
Axenti, Raisa 4278 Burlacu, Natalia 4475
Burnett, Frances Hodgson 4615
B Busuioc, Aureliu 4614
Buzilă, Varvara 4592
Babii, Vladimir 4453
Babuc, Monica 4276 C
Bacal, Petru 4389
Baciu, Galina 4454 Calalb, T. 4546
Baciu, Sergiu 4454 Callo, Tatiana 4457
Baciu, Tatiana 4303 Cara, Angela 4482-83
Bacovia, George 4614 Carabinovici, Dorina 4501
Badâr, Iu. 4436 Caraman, Iurie 4326
Barba, Nicanor 4494 Castraveț, Tudor 4504
Bădicu, Galina 4564 Catană, Luminița 4458
Băieşu, Aurel 4410 Cavaliova, Olga 4495
Bătrânu, Ion 4551 Cazacu, Tamara 4459
Bejan, Mircea 4492, 4507, 4536 Călugăreanu, Vitalie 4349, 4354
Belecciu, Ştefan 4411 Căpiţă, Ionel 4552
Belibova, Silvia 4480 Cărare, Petru 4621
Beniuc, Mihai 4614 Cărare, Viorica 4383
Bîcu, Doina 4279 Ceban, Oxana 4530
Bîrleanu, Viorel 4598 Cebaniuc, Irina 4437
Bîrsan, C. 4514 Cerchez, Adela 4439
Blajinu, Dumitru (4599) Cheradi, Natalia 4282, 4289, 4294
Bobînă, Gheorghe 4297 Cherecheş, Ioan Aurel 4536
Boboc, Lucia 4412 Chihai, Jana 4525
Boeşu, Alexandru 4403 Chirev, Larisa 4329, 4524
Bogdea, Larisa 4520 Chirtoacă, Leonid 4433
Bolboceanu, Aglaida 4455-56 Chirtoacă, Natalia 4414
Bordeianu, Leo 4614 Chisiliţa, Violeta 4434
Chitoroagă, Valentina 4283

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cimpoi, Mihai 4608 Donici, Nicolae (4644)


Cimpoieș, Gheorghe 4572 Druță, Inga 4611
Ciobanu, Cristina 4553 Duca, Daniela 4322
Ciobanu, Mihail 4499 Duca, Maria 4545
Ciobanu, Natalia 4486, 4503, 4505-06 Duhlicher, Grigore 4395
Ciocanu, Ion 4645 Dumbrăveanu, I. 4526
Ciorănică, Rodica 4366 Duminica, Ion 4661
Ciubotaru, Constantin 4273 Dvornikov, Dmitrii 4511
Ciumac, Cristina 4363
Clapco, Steliana 4547 E
Clichici, Veronica 4460 Enachescu, Mihai 4493
Cocin, Alexander 4585 Eremia, Anatol 4613
Cocin, Alexandru 4305, 4394 Esin, Ayşegül 4530
Cojocaru, Olesea 4540 Esinencu, Nicolae 4623
Colac, Tudor 4599 Eşanu, A. 4525
Colâbneac, Alexei 4617, 4621 Evtuşenco, Ana 4626
Condrea, Irina 4609
Cordoş, Maria-Adriana 4507, 4536 F
Corghenci, Ludmila 4284
Cosmescu, Alexandru 4298 Filipciuc, Vladimir 4541
Costachi, Gheorghe 4421 Florea, Eleonora 4594-95
Coşeri, Tatiana 4289 Franţuzan, Ludmila 4478
Cotorobai, E. 4561 Frasineanu, Pantelemon 4390
Cotorobai, V. 4561 Frunze, Olesea 4484
Covaliova, Olga 4498 Furdui, Emilia 4462
Cravcenco, Marina 4365 G
Cristache, Raluca Anamaria 4584
Cristoveanu, Nicolae 4616 Gagauz, Olga 4362
Croitoru, Cătălina 4528 Gamurari, Rodica 4605
Croitoru, Sergiu 4404 Ganea, Victoria 4360
Cuciureanu, Gheorghe 4274 Garaz, G. 4527
Cujbă, Vadim 4321 Gargalic, Svetlana 4542
Culeac, Ion 4493 Ghenova, Svetlana 4576
Culicovschi, Constantin 4347 Gherciu, Ala 4359
Cușnir, Valeriu 4610 Gherman, Natalia 4354
Cuznețov, Larisa 4461 Gladei, Angela 4366
Golban, Olga 4375-76
D Golea, Galina 4591
Dabija, Lilia 4373 Golovei, Lilia 4463
Dabija, Nicolae 4622 Golubi, Roman 4579
Dadu, Constantin 4549 Gorinchoy, Natalia 4496
Delavrancea, Barbu Ştefan 4617 Gorobivscaia, Olga 4404
Delegan, I. 4554 Grad, C. 4659
Demidov, Nicolae 4387 Grama, Dumitru 4610
Denisiuc, Maria 4555 Grecescu, Cireaşa 4615
Diaconu, Elena 4563 Gribincea, Alexandru 4396-97, 4400
Dicu, Mihai 4562 Gribincea, Corina 4396
Dicusari, Diana 4278 Grigoraș, Ecaterina 4487
Dima, Gheorghiţa 4372 Grimailo, Nelea 4414
Dobzeu, Mariana 4593 Grosu, Ruslana 4330
Dodu-Savca, Carolina 4339 Gugiuman, Gheorghe 4582
Donica, Ala 4515 Gulea, Aurelian 4494

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Guşan, Ala 4436 Lupascu, Tudor 4510


Gutsanu, Vasile 4497 Luskavets, Juliya 4596
Guțu, Vladimir 4464
M
H
Macari, Ion 4398
Habaşescu, Silvia 4285 Manceva, Maria 4535
Hadîrcă, Maria 4465 Manic, Ștefan 4516
Hanganu, Aurelia 4491 Manolache, Constantin 4448-49
Harjevschi, Mariana 4286-87, 4289, 4294 Mardari, C. 4514
Hasdeu, Iulia 4618-19 Marian, Octavian 4422
Holban, Sergiu 4446 Martea, Rodica 4517, 4547
Matcovschi, Dumitru 4624, 4645
I Matei, Valeriu 4612
Iacub, Irina 4426 Maximciuc, Rita 4606
Ialovaia, Antonina 4577 Mazur, Ina 4534
Iliadi-Tulbure, Corina 4524 Mămăligă, Iuliana 4586
Ionaşcu, V. 4431 Mărgărint, Elena 4367
Ioneţ, Ion 4503, 4505-06, 4508-09, 4512 Mândâcanu, Virgil 4466
Ioniţă, Gabriela 4582 Melniciuc, Igor 4556
Iorga, Eugen 4579 Mihai, Adela 4436
Iovu, Mihail 4493 Mihaila, Svetlana 4564-65
Isac, Alin 4447 Mija, Valeriu 4416
Isac, Elena 4509 Mircea-Dafinescu, Vasiliana 4386
Izbândă, Anatol 4537 Mistreț, Silvia 4544
Mîndru, Valeriu 4323, 4327
J Mocanu, Angela 4467
Mocanu, Victor 4340
Jelescu, Petru 4338 Mocreac, Margareta 4342, 4369
Jubîrcă, Svetlana 4533, 4535 Molterer, Wilhelm 4368
Juc, Victor 4299, 4339, 4348 Moraru, Adrian 4631
K Moraru, Diana 4423
Moraru, Sergiu 4575
Katona, Cosmin 4539 Moraru, Victor 4299, 4574-75
Kleshnina, Ludmila 4542 Morozan, Olga 4306
Koshev, Aleksandr 4495 Munteanu, Andrei (4552), 4557
Koshev, Alexandr 4498 Mutu, Ana 4517, 4547
Krajevskaia, Alla 4577
Kuharuk, Ecaterina 4540 N
Kvapil, Jaromir 4349 Nastas, Svetlana 4477
L Nazaria, S. 4653, 4660
Nedealcov, Maria 4504
Laţcu, Zorica 4620 Negură, Ion 4307
Lazăr, Ştefan Marian 4563 Nevodaru, Felicia 4489
Lehene, Tiberiu 4507 Nichiforov, Vadim 4550
Lescu, Mihai 4573 Nicoară, Ioan 4601
Leşco, Galina 4329, 4524 Nikolai, Andrei 4368
Litra, Stela 4415
Lozan, Raisa 4511 O
Lungu, Svetlana 4288 Oleinic, Svetlana 4486
Lungu, Valeriu 4486 Olteanu, Constantin 4391, 4441, 4588
Lupasco, Tudor 4499 Onica, E. 4546

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Opopol, Nicolae 4529 Romanciuc, Vasile 4625


Orîndaș, Lilian 4468 Romandaş, Nicolae 4452
Ortigosa, Juan Luis Martin 4369 Roșca, Alexandru (4299), 4491
Osmochescu, Nicolae (4438) Roșca, Alfreda 4274
Ostrofeţ, Gheorghe 4528 Roşca, Alla 4355
Rotaru, M. 4535
P Rotaru, Raluca 4411, 4425
Panaitescu, Fanel-Viorel 4502 Roychev, Venelin 4549
Panaitescu, Mariana 4502 Rusandu, Ion 4335
Panaitescu, Valeriu Nicolae 4502, 4539 Rusanovschi, Iulian 4587
Panaşescu, Rodica 4279 Rusnac, Vladimir 4560
Pangică, Val. 4558 Rusu, Antonina 4470
Panuş, Valentina 4566 Rusu, Mihaela 4297
Pascaru, Ana 4300 Rusu, Rodica 4335
Paustovski, Konstantin 4631 S
Păunescu, Adrian 4614
Pârţachi, Ion 4384 Sacaliuc, Galina 4292
Percinschi, Olga 4596 Sandu, Maria 4510
Peru-Balan, Aurelia 4331-32 Sava, Elena 4397, 4400
Petrovschi, Nina 4488 Savin, Ion 4279, 4366, 4586
Pintea, Maria 4548 Secrieru, Angela 4367
Pisarenco, Constantin 4432 Simion, Mihaela 4492
Piscenco, Marina 4362 Skłodowska-Curie, Marie 4491
Pîrvan, Pintilie 4544 Slipenski, Boris 4426
Plămădeală, Natalia 4370 Smâşleaev, Anatolie 4623-24, 4627-28
Plătică, Adina 4308 Sochircă, Natalia 4523
Pleş, Ion Alexandru 4586 Sofonea, L. A. 4561
Plohotniuc, Vlad 4341 Sorocean, Clara 4371
Plotnic, Olesea 4410 Spinu, Oxana 4500
Pogolșa, Lilia 4469 Spiridon, Petronela 4583-84
Pogoneţ, Galina 4421 Sprincean, Serghei 4343
Popa, Doina 4537 Starâș, Angela 4471
Poparcea, Andrei 4551 Stănculescu, Gabriel 4591
Popoveniuc, Bogdan 4301 Suceveanu, Natalia 4356
Popusoi, Ana 4494
Port, Angela 4545 Ș
Porubin, Andrei 4450 Şaragov, Ion 4508
Povar, Iurie 4588 Șargu, Lilia 4397, 4400
Prida, Ion 4577 Şerban, Petru-Sergiu 4539
Pruteanu, Silvea 4583 Șestacova, Tatiana 4545
R Şleahtiţchi, Mihai 4312
Ştahovschi, Ada 4372, 4386-87
Racu, Igor 4309-11, 4314
Railean, Petru 4424 T
Rilke, Rainer Maria 4614 Tabuncic, Mariana 4363, 4383
Ramos Sánchez, José Manuel 4385 Tacu, Mariana 4423, 4574
Raţă, Victoria 4625 Tarita, Anatol 4510
Răducan, Marcel 4391 Tarnovschi, Ana 4304
Rebreanu, Liviu (4643) Tatar, Marina 4324
Roitman, Irina 4399 Tănase, C. 4514
Roman, Adrian 4320 Tărâță, Anatolie 4511

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Teleuță, Alexandru 4518 А


Timofti, Nicolae 4280
Timuș, Andrei 4392 Аблина, Людмила 4377
Titica, Ghenadie 4519 Агарков, Анатолий 4632
Tofan, Eugenia 4275, 4393 Агаркова, Лилиана 4378
Toma, Natalia 4313 Андриевский, Виталий 4357
Tomuleț, Călin 4427 Антадзе, Мераб 4350
Topale, Stefan 4549 Анцибор, Людмила 4316-17
Trofăilă, Natalia 4437 Б
Troianowski, Lidia 4302
Tudor, Ştefan 4626 Бабилунга, Н. 4650, 4654
Turcov, Elena 4401 Берендеев, Кирилл 4633
Бойко, П. 4655
Ț Болбочану, Аглаида 4315
Țâmpău, Victor 4459, 4472 Боршевич, В. 4656
Țiței, Victor 4518 Боршевский, А. 4408
Ţocu, Rodica 4314 Ботнарь, Александр 4442
Ţurcan, Nelly 4294 Бузикевич, К. В. 4589
Țurcanu (Șușu), Aurelia 4402 Букун, Николае 4316-17
Ţurcanu, Radu 4373 Буриан, А. 4333
Бурковский, Ион 4581
U Бушила, Корина 4603
Ungureanu, Diana 4525 В
Ungureanu, Dumitru 4503, 4505-06, 4508-09,
4512 Варбан, С. 4406
Ursachi, Veaceslav 4644 Г
Ursu, Svetlana 4295
Usatîi, Renato 4359 Гачаева, Н. 4440
Гашпер, Лучия 4345
V Голя, Анатолий 4344, 4430
Varentsov, Valery 4495, 4498 Гордиенко, Ю. 4629
Varzari, Pantelimon 4336 Горенштейн, Лев 4567
Vasian, Tatiana 4479 Григорашенко, Александр 4597
Vasilache, Viorica 4583 Гриник, Татьяна 4379
Vatamanu, Ion 4627 Гропа, Людмила 4380
Verstiuc, Valeriu 4441 Д
Vicol, Liuba 4446, 4450
Viţă, Iulian 4405 Давер, Маргарита 4472
Voloh, Mariana 4374 Данченко, Елена 4641
Volontir, Oleg 4281 Донога, Людмила 4474
Voloșciuc, Leonid 4543
Vosimeric, Dmitrii 4451 Е
Vragaleva, Veronica 4375-76 Евдокимов, Валерий 4443
Z Едгарова, Иванна 4443

Zabulică, Violeta 4614 З


Zadnipru, Petru 4628 Заднипру, Петру 4629
Zagoreanu, Silvia 4490
Zarbailov, Natalia 4530 И
Zasmenco, Tamara 4296
Иванов, В. 4589

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Иванов, Л. 4589 Рязанова, Ирина 4602


Иванова, Татьяна 4442, 4578
С
К
Саидов, Н. А. 4328
Кауненко, Ирина 4345 Сидоренко, Владимир 4607
Каюров, Георгий 4642 Силагадзе, Автандил 4388
Квилинкова, Е. 4646 Синявская, Наталья 4647
Келе, Николай 4532 Скакунова, Людмила 4569-70
Кивачук, Анна 4325 Соловьёв, Игорь 4637
Киндыбалюк, О. 4334 Соник, Нелли 4578
Киндыбалюк, Оляна 4358 Сосна, А. 4429
Киртока, Василий 4580 Сосна, Б. 4435
Кононенко, Юлия 4417 Стрельцова, Ольга 4420
Костаки, Г. 4428 Суручану, Ион 4604
Кропанцева, Татьяна 4350, 4597, 4604
Кротевич, Ольга 4532 Т
Крылов, Глеб 4634 Табан, Елена 4568
Л Танас, Александр 4580
Топал, Юрий 4318
Лапицкая, Людмила 4381 Травин, В. 4409
Любек, Игорь 4538
Ф
М
Фёдоров, Г. 4409
Маршал, Александр 4602 Филимошкина, Наталья 4638
Медведев, Андрей 4351 Фурдуй, Симион 4538
Мельничук, Елена 4418
Москович, Константин 4603 Х

Н Ханин, Михаил 4639

Недерица, Александр 4568 Ц


Николаенко, Никита 4635 Цвятков, Н. 4346
О Ч
Обская, Анна 4590 Чебану, Ион 4607
Остапенко, Л. 4657 Чернобровкин, Александр 4640
Остроброд, Александр 4315 Чиреш, Елена 4382, 4571
П Чокан, Юрий 4430

Панкратов, Георгий 4636 Ш


Проценко, Ирина 4419 Шарагов, Василий 4581
Р Шевцов, Юрий 4352
Шорников, П. 4651, 4658
Реницэ, Валерий 4630 Шупак, Марина 4648
Роговая, Галина 4337

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate
1. "a" MIC". – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-3770
2. Akademos. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0461
3. Alunelul. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-4173
4. Aquarelle. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-0518
5. Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-5289
6. Chemistry Journal of Moldova. – 2014. – Vol. 9, Nr 2. – ISSN 1857-1727
7. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti:
esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul aniversării a 655-ea a constituirii Statului
moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-2441].
8. Conferinţa ştiinţifică internaţională : "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a
eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – [2014-2442].
9. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul transformărilor
geopolitice contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic şi energetic din bazinul
Pontic", 17-20 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-2443].
10. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1813-4408
11. Dezvoltare Regională şi Construcţii. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-4351
12. Economica. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-9136
13. Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-
12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 1. – [2014-2564].
14. Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne : Materialele Conf. Şt. Intern., 11-
12 dec. 2014. – Chişinău, 2014. – Partea 2. – [2014-2565].
15. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1810-309X
16. Luminătorul. – 2014. – Nr 4.
17. Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-3991
18. Noi. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-0798
19. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-3703
20. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1. – [2014-2437].
21. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – [2014-2438].
22. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehnico-şt. intern., 13-15 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 3. – [2014-2439].
23. Profit. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-0186
24. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-0224
25. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-4424
26. Revista ABRM. – 2013. – Nr 1 ; Nr 2. – ISSN 1857-4890
27. Revista Botanică. – 2014. – Vol. 6, Nr 2. – ISSN 1857-095X
28. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1 ; Nr 2. – ISSN 1857-2284
29. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1857-1999
30. Turismul şi dezvoltarea comunitară : Sesiune şt. naţ. cu participare intern., ed. a I-a, 26-27 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – [2014-2573].
31. Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1811-5470
32. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-4505
33. VIP magazin. – 2014. – Nr 125. – ISSN 1857-0534
34. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 11. – ISSN-1810-3081
35. Наше поколение. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-0100
36. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 11. – ISSN 1857-4513
37. Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 24. – ISSN 1857-0399

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(5388-5837)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Știinţă şi cunoaştere în general
5388. Apel către liderii partidelor politice antrenate în campania electorală : [pri-
vind recunoaşterea şi promovarea oficială a ştiinţei ca prioritate naţ.] / T. Furdui, N.
Andronachi, M. Cimpoi [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 1.

5389. Canţer, Valeriu. Cercetarea în societatea de tranziţie : 10 noiem. – Ziua Interna-


ţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare / Valeriu Canţer // Moldova suverană. – 2014. – 7
noiem.

5390. Duca, Gheorghe. Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei / Gheorghe Duca // Tim-
pul. – 2014. – 7 noiem. – P. 24-25.

5391. Tighineanu, Ion. Bruxelles-ul nu crede lacrimilor : [secvenţe din discursul vice-
preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei în cadrul şedinţei prilejuite de Ziua Internaţio-
nală a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10 noiem. 2014] / Ion Tighineanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 7.

02 BIBLIOTECONOMIE
5392. Balaban, Claudia. Şapte decenii de tradiţii şi de relaţii cu lumea cărţii pentru
copii : [aniversarea fondării Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă"] / Claudia Bala-
ban // Literatura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 8.

5393. Filimon, Alexandru. Biblioteca trebuie să ajungă o comunitate : [pe marginea


discuţiei cu Pam Sandlian Smith, dir. Bibl. Anything din SUA] / Alexandru Filimon // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5394. Ghicov, Adrian. Pedagogia lecturii : [70 de ani de la fondarea Bibliotecii Naţio-
nale pentru Copii "Ion Creangă"] / Adrian Ghicov // Literatura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P.
8.

5395. Globa, Elizaveta. Biblioteca – Şcoala – Comunitatea – Societatea: interacţiune


şi parteneriat / Elizaveta Globa // Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 5.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5396. Gore, Lilia. Comori de gânduri şi de fapte : [pe marginea activităţii Bibliotecii
Colegiului Politehnic din mun. Chişinău] / Lilia Gore // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20
noiem. – P. 4.

5397. Pîslaru, Natalia. Biblioteci puternice – comunităţi puternice : [pe marginea lucră-
rilor conf. Asociaţiei Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 5 noiem. 2014] / Natalia Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 5.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
5398. Obretin, Ana. Nobel - premiile create din voinţa inventatorului dinamitei : [Alfred
Nobel (1833-1896): sursa Mediafaxc.ro] / Ana Obretin // Moldova suverană. – 2014. – 12
noiem.
070 Ziaristică. Presă
5399. Bortă, Victoria. Revista "Contrafort" – 20 de ani / Victoria Bortă // Ziarul naţio-
nal. – 2014. – 14 noiem. – P. 22.

In memoriam lui Constantin Tănăse, jurnalist şi politician (1949-2014)


5400. Basarab, Marin. Mulţumim, Constantin Tănase! / Marin Basarab // Timpul. –
2014. – 7 noiem. – P. 10.

5401. Beşleagă, Vladimir. Adio, prietene şi frate întru credinţă şi ideal românesc! /
Vladimir Beşleagă // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 7.

5402. Botnaru, Vasile. La dispariţia unui om politic şi ziarist prodemocrat / Vasile


Botnaru // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 13.

5403. Calamanciuc, Gheorghe. Am rămas fără regele jurnalismului / Gheorghe


Calamanciuc // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 8.

5404. Cojocariu, Tudor. Omul care m-a inspirat să scriu / Tudor Cojocariu // Timpul. –
2014. – 7 noiem. – P. 10.

5405. Crâşmaru, Romeo. Mesajul maestrului, de dincolo de moarte / Romeo


Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 noiem. – P. 4.

5406. Dabija, Nicolae. La plecarea unui mare ziarist / Nicolae Dabija // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5407. Damian, George. Moştenirea jurnalistului basarabean Constantin Tănase / Ge-


orge Damian // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 13.

5408. Dungaciu, Dan. In memoriam Constantin Tănase / Dan Dungaciu // Timpul. –


2014. – 7 noiem. – P. 8-9. – Conţine : Bătăliile lui Constantin Tănase ; Jurnalistul nu e... de
nicăieri. Un intermezo metodologic ; Perioada micilor iluzii (1997-2001). Totul "pentru a stran-
gula procesul de renaştere naţională" ; PCRM vine la putere. "Marele război pentru fiinţa

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

naţională" ; Moldovenismul europenist şi românismul din "somnoroase păsărele" ; Nevoia de


cei care nu sunt "la modă".

5409. Erizanu, Gheorghe. A murit la tinereţea îmbătrânirii / Gheorghe Erizanu // Tim-


pul. – 2014. – 7 noiem. – P. 13.

5410. La dispariţia Jurnalistului Constantin Tănase // Jurnal de Chişinău. – 2014. –


4 noiem. – P. 19. – Semnat : Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.

5411. Luceafărul a apus, dar strălucirea lui se vede de sus : [mesaj al Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova] // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 2 ; Timpul. –
2014. – 7 noiem. – P. 12.

5412. Pâslaru, Vlad. Clipele şi poeziile lui Constantin Tănase / Vlad Pâslaru // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5413. Piersic, Florin. Cum să moară acest român cu inima cât toată Moldova? / Florin
Piersic // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 7 ; Ziarul de gardă. – 2014. – 6 noiem. – P. 17.

5414. Popa, Stela. Cui ne laşi, bade Constantine? / Stela Popa// Timpul. – 2014. – 7
noiem. – P. 12.

5415. Reabţov, Gheorghe. A fost atât de-al nostru şi-atât de român... / Gheorghe
Reabţov // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 8.

5416. Rusu, Tudor. Drapele în bernă la moartea unui ziarist / Tudor Rusu // Făclia. –
2014. – 7 noiem. – P. 2.

5417. Saharneanu, Valeriu. La dispariţia jurnalistului Constantin Tănase / Valeriu


Saharneanu // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 13.

5418. O pierdere uriaşă // Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 8. – Sem-


nat: Nicolae,Timofti, Igor Corman, Iurie Leancă [et al.].

5419. Timpul lui Constantin Tănase nu se va opri nicicând / Gheorghe Duca, Ion
Tighineanu, Ion Guceac [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5420. Ţâcu, Octavian. La mormântul lui Constantin Tănase / Octavian Ţâcu // Timpul.
– 2014. – 7 noiem. – P. 11.

5421. Ţurcanu, Mihail. Cavalerul timpului, Constantin Tănase / Mihail Ţurcanu // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 4 noiem. – P. 4.

5422. Ursu, Silvia. Unchiul meu / Silvia Ursu // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 7.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5423. Цуркану, Михаил. Рыцарь нашего времени, Константин Тэнасе / Михаил


Цуркану // Событие недели. – 2014. – 14 нояб. – Р. 10.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5424. Păsat, Dumitru. Filosoful Francesco Petrarca şi succesorii săi : [710 ani de la
naştere (1304-1374)] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 noiem. – P. 8.

5425. Păsat, Dumitru. Martin Heidegger: unul din marii gânditori germani : [125 de ani
de la naşterea filosofului (1889-1976)] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13
noiem. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5642)

159.9 Psihologie
5426. Kohn, Alfie. Revoluţie în educaţia copiilor: fără pedepse şi recompense! : [inter-
viu cu A. Kohn, psiholog amer.] / consemnare: Oana Bâltoc // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 11 noiem. – P. 15.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


5427. Chirilescu, Carolina. Truckiştii : [pe marginea discuţiei cu Nicolae Bairactari,
preşedintele Asociaţiei de caritate a moldovenilor din SUA] / Carolina Chirilescu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 11 noiem. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 5818)
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5428. Ce vom reţine despre ÎPS Vladimir? : Fapte şi cuvinte de învăţătură ale Mitro-
politului Iosif Naniescu al Moldovei şi Sucevei / I. G. // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 noiem.
– P. 21.

5429. Familia creştină // Curierul ortodox. – 2014. –20 noiem. – P. 5. – Conţine : Ce


este familia? ; Care sunt însuşirile familiei creştine ? Care este scopul familiei? ; Care este
însemnătatea familiei pentru viaţă? ; Care sunt datoriile soţului unul către altul?

5430. Mantzaridis, Georgios. Omul şi binele : [din cartea "Morala creştină" de acelaşi
aut., prof. la Universitatea "Aristotel" din Tesalonic, Grecia] / Georgios Mantzaridis ; sel. de
Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5431. Moşin, Octavian. Gânduri pentru familia de astăzi : [aspecte creştin ortodoxe] /
Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 2.

5432. Moşin, Octavian. Iarăşi post... / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. –
27 noiem. – P. 2.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5433. Moşin, Octavian. Ispitele creştinului de astăzi / Octavian Moşin // Literatura şi


arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 2.

5434. Sturza, Alexandru. Dublul paralel sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : Expunerea controversei dintre Biserica Ortodoxă şi Reforma din sec. al
XVI-lea siecle. 7. Despre starea sufletelor după moarte şi despre rugăciunea pentru cei de-
cedaţi: [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I: după ed. din 1849 "Le
double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI"] / Alexandru
Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 20 noiem. – P. 7. – Contin.
Începutul : 15 febr.
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5435. "Барометр общественного мнения": дела в стране идут в неправиль-
ном направлении : [по результатам социол. опроса "Барометр общественного мне-
ния", провед. Центром анализа и социологических, политических и психологических
исследований] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 нояб. – Р. 17.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5436. McFarlane, Ian. Atenţionăm autorităţile şi populaţia asupra calităţii serviciilor
medicale şi educaţionale, care nu sunt cum ar trebui să fie : [interviu c I. McFarlane, repre-
zentantul Fondului ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova] / pentru conformitate: Tatiana
Beghiu // Ziarul de gardă. – 2014. – 27 noiem. – P. 18.

5437. Ţîganescu, Olga. Studii îngrijorătoare. Moldova poate rămâne fără sate : [pe
marginea raportului realizat de Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare] / Olga
Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 noiem. – P. 5.

316 Sociologie
5438. Ţurcanu, Vlad. Doru Petruţi, sociolog, director IMAS: "Oamenii nu cunosc ce
înseamnă Uniunea Europeană, la fel cum nu ştiu ce e Uniunea Vamală" : [pe marginea discu-
ţiei cu Doru Petruţi, dir. Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS-INC din Chişinău] / Vlad
Ţurcanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 noiem. – P. 8-9.

32 POLITICĂ
5439. Ciubotaru, Adrian. Schimbarea la faţă a separatismului (1, 2) : [pe marginea
separatismului naţ. ca fenomen al modernităţii] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 14, 21 noiem. – P. 6.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5440. Munteanu, Valeriu. Neutralitate vs. NATO, Moldova vs. Malta : [aspecte geopo-
litice] / Valeriu Munteanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 6 noiem. – P. 4.

5441. Pleşu, Andrei. Cercul vicios al ideologiilor / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014.
– 14 noiem. – P. 3.

5442. Ţurcanu, Mihail. Despre metamorfozele bolşevismului monastic (1, 2) / Mihail


Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21, 25 noiem. – P. 4 ; Событие недели. – 2014. – 28
нояб. – Р. 10.
323 Politică internă
5443. Cât ne-ar costa unirea cu Moldova : [analiza costurilor reunificării Rep. Moldo-
va cu România, efectuată de Departamentul geoeconomic al Fundaţiei Universitare a Mării
Negre] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18 noiem. – P. 10.

5444. Cimpoi, Mihai. Pe unda Unităţii : [despre Cristian David, om politic român] / Mi-
hai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 5.

5445. Conţiu, Mihai. Misterul numărului mare de moldoveni votanţi la alegerile prezi-
denţiale din România : [din 2 noiem. 2014] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 11
noiem.
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
5446. Conţiu, Mihai. Scrisoare deschisă pentru dl Dorin Recean, ministrul Afacerilor
Interne, şi Poliţiei de Frontieră : [despre posibile fraude şi complici involuntari pe teritoriul
Moldovei în cadrul alegerilor pentru preşedinţia României] / Mihai Conţiu // Moldova suvera-
nă. – 2014. – 6 noiem.
(Vezi de asemenea Nr 5447, 5541)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


5447. Belicov, Serafim. Scrisori neexpediate : [aspecte soc.-pol.] / Serafim Belicov //
Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 1.

5448. Bogatu, Petru. Diferenţele între votul din cele două state româneşti care ne pot
juca festa : [pe marginea ne-potrivirilor între electoratul din Rep. Moldova şi România] / Petru
Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 21 noiem. – P. 6.

5449. Bogatu, Petru. Şi dacă vin partidele războiului? : [aspecte preelectorale] / Petru
Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 14 noiem. – P. 6.
5450. Boţan, Igor. Igor Boţan: "Trebuie să ieşim la vot şi să-i facem pe politicienii
noştri victime ale integrării europene" : [interviu cu dir. Asociaţiei pentru Democraţie Participa-
tivă] / consemnare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2014. – Noiem. (Nr 8). – P. 3.

5451. Chilianu, Nadine. Inovaţiile CEC-ului pentru scrutinul din 30 noiembrie : [pe
marginea discuţiei cu Iurie Ciocan, preşedintele, şi Ştefan Urâtu, funcţionar al Comisiei Elec-
torale Centrale] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 noiem. – P. 8.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5452. Chircă, Sergiu Ion. La 30 noiembrie se hotărăşte soarta Basarabiei : [despre


alegerile parlamentare] / Sergiu Ion Chircă // Literatura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 2.

5453. Chirilă, Victor. Alegerile din 30 noiembrie vor fi fie cruciale, fie fatale pentru
Moldova / Victor Chirilă // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 12.

5454. Ciobanu, Mircea V. "Raiderii" politicii moldoveneşti : [aspecte preelectorale] /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 noiem. – P. 6. – (A-Politice).

5455. Ciobanu, Mircea V. Aleg, deci exist : [aspecte preelectorale] / Mircea V. Cioba-
nu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 noiem. – P. 6. – (A-Politice).

5456. Ciobanu, Mircea V. Jocuri electorale / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău.


– 2014. – 4 noiem. – P. 6. – (A-Politice).

5457. Ciobanu, Mircea V. Votul european : [pe marginea campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 25 noiem. – P. 6.

5458. Ciornei, Vsevolod. Cavalerii lipsei Apocalipsei : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 14 noiem. – P. 2.

5459. Ciornei, Vsevolod. Inflamaţia informaţiei : [pe marginea campaniei electorale


pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2014. –
7 noiem. – P. 2.

5460. Conţiu, Mihai. Ce vor alege moldovenii după români şi ucraineni? : [pe margi-
nea alegerilor parlamentare din 30 noiem. 2014] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014.
–20 noiem.

5461. Conţiu, Mihai. Vor proceda moldovenii ca şi românii sau vor prefera blestemul
suferinţelor urmaşilor? : [alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Mihai Conţiu // Moldova
suverană. – 2014. – 27 noiem.

5462. Damian, George. Naţiunea civică în Republica Moldova – o continuare atenuată


a proiectului sovietic / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 noiem. – P.
6.
5463. David, Teodor. Scrisoare din Oradea către fraţii mei români basarabeni : [a vi-
cepreşedintelui Soc. "Vatra Românească", Filiala Bihor, România] / Teodor David // Literatura
şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 3.

5464. Druţă, Ion. Ion Druţă: "Nu vă fie teamă că cereţi prea mult sau prea puţin. Voi
cereţi esenţialul" : [scrisoare deschisă alegătorilor din Moldova : privind alegerile parlamenta-
re din 30 noiem. 2014] // Săptămîna. – 2014. – 28 noiem. – P. 14; Făclia. – 2014. – 21 noiem.
– P. 1-2.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5465. Dulgheru, Valeriu. Lupta electorală continuă : [pentru alegerile parlamentare


din 30 noiem. 2014] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 2.

5466. Dulgheru, Valeriu. Periculosul sindrom electoral basarabean / Valeriu Dulgheru


// Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 3.

5467. Filat, Vlad. "Vom lua un rezultat bun şi vom continua europenizarea Moldovei" :
interviu cu V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului //
Evenimentul zilei. – 2014. – 20 noiem. – P. 6.

5468. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Alegătorul din R. Moldova are capacitatea de a alege
grâul de neghină" : interviu cu liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, acordat porta-
lului Unimedia / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 19 noiem. – P. 16.

5469. Filat, Vlad. Vlad Filat: Viitorul european nu este negociabil! : [declaraţia preşe-
dintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova privind alegerile parlamentare din 30 noiem.
2014] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 noiem. – P. 8.

5470. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Vom lua şi de această dată un rezultat bun, care ne va
permite să continuăm calea de democratizare şi europenizare a ţării" : [pe marginea campa-
niei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014 şi perspectivele postelecto-
rale : interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova portalului
Tribuna] / interviu de Kristina Gurez // Vocea poporului. – 2014. – 21 noiem. – P. 9. – Idem în
lb. rusă ; Moldova suverană. – 2014. – 18 noiem. ; Săptămîna. – 2014. – 21 noiem. – P. 5 ;
Stejarul. – 2014. – 26 noiem. – P. 7.

5471. Filimon, Alexandru. Alegerile parlamentare din Republica Moldova, un eveni-


ment regional : [aspecte geopolitice : pe marginea opiniilor lui Serghei Lavreniov, dir. Institu-
tului de Studii CSI pe secţiunile Rep. Moldova şi Transnistria, Arcadie Barbăroşie, dir. Institu-
tului de Politici Publice din Chişinău, şi Vladimir Iastrebciak, fostul ministru de externe al
autoproclamatei republici Transnistria] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 24 noiem. – P. 3.

5472. Filimon, Alexandru. Campania electorală, amorţită şi lipsită de originalitate :


[pe marginea discuţiei cu Aurelia Peru, expert în marketingul politic] / Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 4 noiem. – P. 8-9.

5473. Filimon, Alexandru. Republica Moldova, încotro? : [pe marginea campaniei


pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 26 noiem. – P. 2-3.

5474. Galben, Dorin. Alegerile parlamentare vin cu un şir de elemente noi : [imple-
mentate la alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 28
noiem. – P. 16.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5475. Gârneţ, Vasile. Continuitate sau restauraţie? : [aspecte preelectorale] / Vasile


Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 7 noiem. – P. 7.

5476. Ghimpu, Mihai. Politica la două capete ne duce în Eurasia : [Scrisoare deschisă
către cetăţenii Rep. Moldova : privind alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Mihai
Ghimpu // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 3.

5477. Grecu, Doina. Apel către cetăţenii Republicii Moldova pentru un parcurs Euro-
pean : [al Forului "Itinerarul european al Republicii Moldova – destin istoric, destin naţional",
17 noiem. 2014 : privind participarea la alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Doina
Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 noiem. – P. 2.

5478. Grecu, Doina. Sergiu Voloc visează să părăsească Republica Moldova : [as-
pecte soc.-pol. : pe marginea discuţiei cu Sergiu Voloc, actor la Teatrul "Luceafărul"] / Doina
Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 noiem. – P. 7.

5479. Grosu, Aneta. Cui îi pasă de indecişi? : [pe marginea campaniei electorale pen-
tru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 13
noiem. – P. 9.

5480. Hadârcă, Ion. Calea reformatoare a Republicii Moldova : [tezele discursului pre-
şedintelui Partidului Liberal Reformator de la întâlnirea cu Preşedinţii Poloniei Bronislaw
Komorowski şi Ucrainei Petro Poroşenko, 20 noiem. 2014] / Ion Hadârcă // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 4.

5481. Josu, Nina. ...Şi la noi vin alegerile / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 6
noiem. – P. 3.

5482. Leancă, Iurie. Elefanţii, iarba, "nănăşismul" şi femeile cu caracter : interviu cu


Iu. Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gar-
dă. – 2014. – 27 noiem. – P. 10, 15.

5483. Lutenco, Victor. "Revenirea celor plecaţi este unul dintre scopurile noastre" :
[interviu cu V. Lutenco, şeful Biroului pentru Relaţii cu Diaspora] / interviu de Raisa Lozinschi
// Ziarul naţional. – 2014. – 7 noiem. – P. 12. – (Supl. "Cu dor de Moldova").

5484. Mândâcanu, Virgil. Fratele meu, tu pe cine-l vei vota? : [la alegerile parlamen-
tare din 30 noiem. 2014] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 3.

5485. Melniciuc, Ion. Noi nu alegem Patria – Noi alegem viitorul Ei : [aspecte preelec-
torale : dialog cu Ion Melniciuc, conf. la Univ. de Stat din Moldova] / interlocutor : Gheorghe
Bârsan // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 7.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5486. Mischevca, Ion. Ascetismul politic şi convertirea cetăţenilor în alegători : [în


campania pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Ion Mischevca // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 20 noiem. – P. 6.

5487. Mischevca, Ion. Extremismul pro-rusesc şi anti-european din Republica Moldo-


va / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 noiem. – P. 6.

5488. Mischevca, Ion. "Fenomenul Usatîi" – peste pragul electoral şi la limita îngrijo-
rării / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 noiem. – P. 6.

5489. Mischevca, Ion. Toamna patriarhilor : [aspecte preelectorale] / Ion Mischevca //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 4 noiem. – P. 6.

5490. Mischevca, Ion. Votul de blam sau boicotul? : [pe marginea campaniei pentru
alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 27 noiem. – P. 6.

5491. Mişin, Vadim. Adresarea liderului Partidului "Renaştere-Возрождение", Vadim


Mişin, către societatea civilă : [privind alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Vadim
Mişin // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 25 noiem. – P. 1.

5492. Mişin, Vadim. Vadim Mişin: "Nu e nevoie de crearea unui partid ce ar apăra in-
teresele vorbitorilor de limbă rusă – el deja există" : [interviu cu liderul Partidului "Renaştere-
Возрождение"] // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 14 noiem. – P. 1. – Idem în lb rusă.

5493. Miza alegerilor: Uniunea Europeană sau ceaţă geopolitică? : [opiniile lui Te-
odor Baconschi şi Adrian Cioroianu, foştii miniştri de Externe ai României, şi Cristina Ghinea,
dir. Centrului Român de Politici Europene] / cor. ziarului // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P.
10.

5494. Moşneag, Victor. Cine finanţează partidele politice din R. Moldova? : [pe mar-
ginea componenţei donatorilor pentru concurenţii electorali din cadrul alegerilor parlamentare
din 30 noiem. 2014] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 20 noiem. – P. 6-7.

5495. Naumescu, Victor. Majoritatea proeuropeană de la Chişinău este în pericol :


[aspecte preelectorale: art. conf. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, România] / Victor
Naumescu // Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 5.

5496. Necşuţu, Mădălin. "Omuleţii verzi" de la butoanele politice : [aspecte preelecto-


rale] / Mădălin Necşuţu // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 noiem. – P. 4.

5497. Negru, Nicolae. Acordul final al campaniei electorale : [privind alegerile parla-
mentare din 30 noiem. 2014] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 28 noiem. – P. 6.

5498. Negru, Nicolae. Moldovenii trebuie treziţi la realitate : [aspecte preelectorale] /


Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 21 noiem. – P. 6.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5499. Nicu, Dan. Şansa moldovenilor de a îşi face auzită vocea este preluarea mode-
lului de mobilizare din România : [pe marginea participării la alegerile parlamentare din 30
noiem. 2014] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 noiem. – P. 6.

5500. Reşetnicov, Artur. Noua guvernare este obligată să întărească suveranitatea,


independenţa şi statalitatea Moldovei / Artur Reşetnicov // Comunistul. – 2014. – 20 noiem. –
P. 6 ; Коммунист. – 2014. – 20 нояб. – Р. 7.

5501. Roşca, Alla. "Ar trebui o campanie de promovare a participării la vot" : [dialog
cu A. Roşca, şef al Catedrei Relaţii Internaţionale la Universitatea de Stat din Moldova] /
interlocutor : Elena Drăgălin // Ziarul naţional. – 2014. – 7 noiem. – P. 19. – (Supl. "Cu dor de
Moldova").

5502. Snegur, Mircea. Mircea Snegur: "Gorbaciov mi-a spus că vom avea probleme.
Şi le-am avut" : [interviu cu primul preşedinte al Rep. Moldova] / consemnare: Raisa
Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 7 noiem. – P. 4-5.

5503. Snegur, Mircea. Mircea Snegur: "Moldova va deveni membră a Uniunii Europe-
ne!" : [interviu cu primul preşedinte al Rep. Moldova] / consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul
naţional. – 2014. – 14 noiem. – P. 4.

5504. Strâmbeanu, Andrei. Am o singură opţiune la toate alegerile – Unirea : [dialog


cu A. Strâmbeanu, scriitor] / interlocutor: Gheorghe Bârsan // Literatura şi arta. – 2014. – 20
noiem. – P. 7.

5505. Tănase, Alexandru. De ce voi merge la vot pe 30 noiembrie? / Alexandru Tă-


nase // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 19.

5506. Tănase, Constantin. Nu mai putem crede minciunilor nimănui... : [aspecte soc.-
pol.] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 2.

5507. Tănase, Silviu. Cine a distrus imaginea actualei guvernări? : [aspecte preelec-
torale] / Silviu Tănase // Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 8.

5508. Ţâcu, Octavian. Acum ori niciodată : [privind alegerile parlamentare din 30
noiem. 2014] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 9.

5509. Ţurcanu, Vlad. Ion Jigău: Homo sovieticus domină încă Republica Moldova :
[pe marginea discuţiei cu Ion Jigău, dir. Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing
CBX-AXA] / Vlad Ţurcanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 noiem. – P. 8-9.

5510. Untilă, Veaceslav. E nevoie de o mobilizare generală : [la alegerile parlamenta-


re preconizate la 30 noiem. 2014] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 12.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5511. Voronin, Vladimir. Adresarea către popor a lui Vladimir Voronin, preşedinte al
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova : [privind alegerile parlamentare carer vor avea
loc la 30 noiem. 2014] / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014. – 27 noiem. – P. 2 ; Comunis-
tul. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 27 нояб. – Р. 2.

5512. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Actuala putere va răspunde pentru


samovolniciile şi pentru haosul creat în ţară" : [interviu acordat de către preşedintele Partidu-
lui Comuniştilor din Rep. Moldova Agenţiei Infotag] / consemnare: Igor Liubec // Comunistul. –
2014. – 20 noiem. – P. 4-5.

5513. Воронин, Владимир. "Безвизовый режим с Европой – это шоу" : [интервью


председателя Партии Kоммунистов Респ. Молдова В. Воронина "Газете.Ru"] // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2014. – 21 нояб. – Р. 4.

5514. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Нынешняя власть ответит за


произвол и хаос в Молдове" : [интервью председателя Партии Kоммунистов Респ.
Молдова агентству Инфотаг] / беседовал Игорь Любек // Коммунист. – 2014. – 13 нояб.
– Р. 7-8.

5515. Воронин, Владимир. Молдове быть! И быть Молдове стабильной и ус-


пешной : [выступление председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова на пресс-
конф. 27 нояб. 2014 г. : о предст. парламент. выборах, 30 нояб. 2014 г. / Владимир Во-
ронин // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 28 нояб. – Р. 1.

5516. Воронин, Владимир. Обращение к народу Председателя Партии Комму-


нистов Республики Молдова Владимира Воронина : [о предст. парламент. выборах, 30
нояб. 2014 года] / Владимир Воронин // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 28 нояб. – Р. 2.

5517. Гибу, Николай. Парк национального предательства – 1-3 : [обществ.-


полит. аспекты : беседа с кинорежиссером Н. Гибу] / подготовила Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 14 нояб. – Р. 13 ; 21 нояб. – P.
10-11.– 28 нояб. – Р. 11.

5518. Дашевский, Олег. Завлекалочки : Предвыбор. обещания: когда они из пус-


тых превратятся в "кремниевые"? / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. –
4 нояб.

5519. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Власть уже признала, что шансов на победу у
нее нет" : [заявление председателя Партии Социалистов Респ. Молдова о пред. пар-
ламент. выборах, 30 нояб. 2014 г.] // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 нояб. – Р. 1.

5520. Додон, Игорь. Избирательная кампания-2014 – самaя грязная за всю ис-


торию современной Молдовы! : Заявление председателя Партии Социалистов Респ.
Молдова / Игорь Додон // Панорама. – 2014. – 28 нояб. – Р. 9.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5521. Западинский, Роберт. Надо навести порядок у себя в стране : [о предст.


парламент. выборах, 30 нояб. 2014 г.] / Роберт Западинский // Коммерсант info. – 2014.
– 21 нояб. – Р. 3.

5522. Западинский, Роберт. С чем останутся избиратели? : [о предст. парла-


мент. выборах 30 нояб. 2014 г.] / Роберт Западинский // Коммерсант info. – 2014. – 28
нояб. – Р. 3.

5523. Избиратель стал грамотнее, политик – богаче : [по материалам науч.-


практ. конф. "Выборы и избирательное право в Республике Молдова", 18 нояб. 2014,
Кишинэу : из беседы с исследователем Виктором Жук, председателем Ассоц. социоло-
гов и демографов Виктором Мокану, д-ром социологии Андреем Думбрэвяну] / записа-
ла Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 нояб.

5524. Лянкэ, Юрий. Юрий Лянкэ: "Мы готовы к плодотворной работе" : [интервью
премьер-министра Респ. Молдова порталу Noi.md] // Коммерсант info. – 2014. – 28 нояб.
– Р. 4.

5525. Мишин, Вадим. Обращение лидера партии "Renaştere-Возрождение" Ва-


дима Мишина к сотрудникам полиции Молдовы : [об участии в парламент. выборах, 30
нояб. 2014 года] / Вадим Мишин // Панорама. – 2014. – 28 нояб. – Р. 33.

5526. Решетников, Артур. Новая власть обязана укреплять суверенитет, неза-


висимость и государственность Молдовы / Артур Решетников // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2014. – 21 нояб. – Р. 5.

5527. Тарлев, Василий. Василий Тарлев: "Большие страны делают большую


политику, а Молдова должна делать мудрую политику" : [интервью с экс-премьером
Респ. Молдова] / записала Елена Литовцева // MK KH World Weekly. – 2014. – 6-12 нояб.
– Р. 6.
5528. Ткач, Сергей. Выборы в Молдове: "рука" Москвы, "уши" Вашингтона и "нос"
Бухареста" : [по поводу парламент. выборов 30 нояб. 2014 г.] / Сергей Ткач // Коммер-
сант info. – 2014. – 14 нояб. – Р. 4; Панорама. – 2014. – 14 нояб. – Р. 5.

5529. Филат, Владимир. Мы продолжим путь демократизации и европеизации


страны : [интервью с председателем Либерально-демократической партии Молдовы В.
Филат] / записала Кристина Гурез // Коммерсант info. – 2014. – 21 нояб. – Р. 4.

5530. Цвятков, Николай. Избирателей продолжают подкупать и шантажировать :


[интервью в интернет-передаче "Без мифов" с коорд. коалиции "Гражданский контроль
выборы-2014" Н. Цвяткова и руководителем наблюдат. миссии ассоц. Promo-LEX Павла
Постика] / подготовил Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 28 нояб. – Р. 27.

5531. Чиботару, Виорел. Виорел Чиботару: "Вся наша жизнь состоит из стерео-
типов" : [о влиянии мифов на избирателей : интервью с дир. Европейского института

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

политических исследований] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 28 нояб.


– Р. 26.

5532. Чубашенко, Дмитрий. Игра сделана. Игра продолжается : [по результатам


Барометра общественного мнения, провед. Институтом публичных политик Фонда
Сороса] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 21 нояб. – Р. 5.

5533. Чубашенко, Дмитрий. Пора определяться : [предвыбор. аспекты] / Дмит-


рий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 7 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5438, 5574, 5699)

324 Alegeri
5534. Basarab, Marin. Un mare respect pentru naţiunea română de pretutindeni : [pe
marginea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din România, 16 noiem. 2014] / Marin Basarab
// Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 6.

5535. Ciubotaru, Adrian. Radele vechi şi noi, sau Ce naşte din Maidan, Maidan mă-
nâncă (2) : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Ucraina, 26 sept. 2014] /
Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 noiem. – P. 6. – Art. 1 : 31 oct.

5536. Craciun, Veaceslav. "Cazul Iohannis" şi alegerile din Moldova : [pe marginea
rezultatelor alegerilor prezidenţiale din România] / Veaceslav Craciun // Moldova suverană. –
2014. – 27 noiem.

5537. Nicu, Dan. Votul în condiţii decente este o necesitate. În Republica Moldova :
[privind alegerile prezidenţiale din România] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 3 noiem. – P. 6.

5538. Saharneanu, Valeriu. Votul care strică planurile sistemului : [privind alegerile
prezidenţiale din România, 16 noiem. 2014] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 19 noiem. – P. 4.

5539. Tănase, Silviu. Ce-au votat basarabenii pe 2 noiembrie : [pe marginea alegeri-
lor prezidenţiale din România, 2 noiem. 2014] / Silviu Tănase // Timpul. – 2014. – 14 noiem. –
P. 12.

5540. Ţâcu, Octavian. Despre votul basarabenilor sau când Furmuzal va deveni
Iohannis : [pe marginea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din România, 2 noiem. 2014] /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 11.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5541. Chilianu, Nadine. Marius Lazurca: "Participarea cât mai numeroasă a cetăţeni-
lor noştri la vot este importantă!" : [pe marginea conf. de presă a lui Marius Lazurca, amba-
sadorul României la Chişinău, 13 noiem. 2014] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 14 noiem. – P. 8.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5542. Corobceanu, Svetlana. Stabilitatea în regiune depinde de alegerile din R. Mol-


dova : [pe marginea vizitei în Rep. Moldova a preşedintelui Poloniei, Bronislaw Komorowski,
şi preşedintelui Ucrainei, Petro Poroşenko, 20 noiem. 2014 : opinii ale lui Victor Chirilă, expert
în politică externă] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 noiem. – P. 4.

5543. Crîşmaru, Romeo. Europa îi zâmbeşte din nou, Moldova trebuie să aleagă : [pe
marginea ratificării de către Parlamentul European a Acordului de Asociere Uniunea Euro-
peană – Rep. Moldova] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 noiem. – P. 4.

5544. Damian, George. Uniunea Vamală există doar pe hârtie / George Damian //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 noiem. – P. 3.

5545. Daul, Joseph. Joseph Daul: "Sunt sigur că următorul Guvern va fi proeuropean"
: [interviu cu preşedintele Partidului Popular European] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul
naţional. – 2014. – 7 noiem. – P. 8.

5546. Gulca, Ilie. UE şi-a respectat angajamentul : [ratificarea de către Parlamentul


European a Acordului de Asociere Rep. Moldova – Uniunea Europeană, 13 noiem. 2014 : pe
marginea discursurilor lui Johannes Hahn, comisarul pentru Extindere, Monica Macovei,
reprezentant al grupului Partidului Popular European, Kazimierz Michal Ujazdowski, repre-
zentant al grupului conservatorilor şi reformiştilor europeni [et al.] / Ilie Gulca // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 14 noiem. – P. 5.

5547. Kirnag, Robert. "Integrarea europeană nu este gratuită, dar necesară!" : [inter-
viu cu R. Kirnag, ambasadorul Slovaciei în Rep. Moldova] / consemnare: Doina Stimpovschii
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 noiem. – P. 4.

5548. Litra, Leonid. Leonid Litra: "Ideea europenizării trebuie să fie promovată fără în-
treruperi şi abateri" : [interviu cu expertul la Institutul de Politică Mondială din Kiev] / consem-
nare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2014. – Noiem. (Nr 7). – P. 5 ; Объектив
Европа. – 2014. – Нояб. (Nr 7). – Р. 5.

5549. Michalski, Artur. Artur Michalski: "Moldova este o ţară prioritară pentru Polonia"
: Interviu cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Poloniei în Rep. Moldova / con-
semnare: Ilie Lupan // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 8-9. – Idem în lb. rusă.

5550. Mihailovici, Stela. Ucraina şi Polonia vor o Moldovă europeană : [pe marginea
vizitei oficiale în Rep. Moldova a Preşedintelui Ucrainei Petro Poroşenko şi Preşedintelui
Poloniei Bronislav Komorowski, 20 noiem. 2014] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2014.
– 21 noiem. – P. 4.

5551. Mitchell, Wess. "România poate lua locul Rusiei în Europa în privinţa furnizării
de gaze" : [interviu cu W. Mitchell, preşedintele Centrului pentru Analiza Politicilor Europene
din SUA] / consemnare: Remus Florescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 noiem. –
P. 13.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5552. Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere a R. Moldova la UE :


[la 13 noiem. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 14 noiem.

5553. Popescu, Nicu. Uniunea Euroasiatică, între realitate şi imaginaţie (2-3) / Nicu
Popescu // Obiectiv european. – 2014. – Noiem. (Nr 7-8). – P. 6-7 ; Объектив Европа. –
2014. – Нояб. (Nr 7-8). – Р. 6-7 ; Art. 1 : Oct. (Nr 6).

5554. Socor, Vladimir. Vladimir Socor: "Moscova nu mai are pârghii de a influenţa R.
Moldova" : [interviu cu analistul politic al Fundaţiei James-town şi al Eurasia Daily Monitor] /
interviu de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2014. – 28 noiem. – P. 4.

5555. Starikov, Nicolai. Nikolai Starikov despre perspectivele Moldovei în UE şi UV :


[ interviu acordat de către publicistul din Federaţia Rusă, postului TV on-line TSH şi portalului
Actualităţi. MD.] / cor. ziarului // Socialiştii. – 2014. – 1 noiem. – P. 8 ; Социалисты. – 2014. –
1 нояб. – Р. 8.

5556. Ţurcanu, Mihail. Europa plăteşte dezvoltarea şi modernizarea Moldovei : [pe


marginea declaraţiei lui Hans-Gert Pottering, preşedinte al Fundaţiei Konrad Adenauer, în
cadrul Forumului Konrad Adenauer de Politică Europeană "Viitorul Republicii Moldova în
Uniunea Europeană"] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 noiem. – P. 3.

5557. Vasiliu, Vadim. Bruxelles-ul a ratificat Acordul de Asociere RM – UE : [pe mar-


ginea declaraţiilor europarlamentarilor români Monica Macovei, Marian-Jean Marinescu şi
Siegfried Mureşan] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 noiem. – P. 3.

5558. Буда, Валентин. "Запад не может отобрать у народа право на объедине-


ние!" : [интервью телеканалу "Moldova-1" президента Румынии Трaяна Бэсеску] / Вален-
тин Буда // Событие недели. – 2014. – 7 нояб. – Р. 5.

5559. Дашевский, Олег. Николай Стариков: "Евроинтеграция начинается с кра-


сивых картинок, а заканчивается демографической ямой" : [по материалам выступле-
ния в медиа-клубе "Формат-А3" рос. публициста Николая Старикова] / Олег Дашевский
// Молдавские ведомости. – 2014. – 7 нояб. – Р. 9-10.

5560. Дашевский, Олег. Татьяна Жданок: "Что новая Европа строит – стены или
взаимопонимание?" : [по материалам встречи с участниками Международного медиа-
клуба "Формат-А3" депутата Европарламента Татьяны Жданок] / Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2014. – 28 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5653)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


5561. Nicu, Dan. Marea integrare electorală : [pe marginea relaţiilor dintre România şi
Rep. Moldova] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 noiem. – P. 6.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5562. Stan, Ana. Cum încearcă Putin să spargă Uniunea Europeană : [pe marginea
analizei evenimentelor politice din Rusia şi Ucraina, efectuată de către Timothy Snyder, isto-
ric amer.] / Ana Stan // Moldova suverană. – 2014. – 25 noiem.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


5563. Buda, Valentin. Republica Moldova are o singură opţiune: Uniunea Europeană!
/ Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 noiem. – P. 3.

5564. Cernencu, Mihai. Viitorul Basarabiei e în Europa : [interviu cu M. Cernencu, şe-


ful catedrei Relaţii Internaţionale şi Politologie din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova] / interlocutor: Gheorghe Bârsan // Literatura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 7.

5565. Filat, Vlad. Vlad Filat: Avem prieteni sinceri şi de nădejde şi, împreună cu ei,
vom realiza obiectivul de integrare europeană : [interviu cu preşedintele Partidului Liberal
Democrat din Moldova] / red. ziarului // Vocea poporului. – 2014. – 7 noiem. – P. 8-9. – Idem
în lb. rusă.

5566. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Împreună cu Ucraina, vom continua calea integrării eu-
ropene" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova
Agenţiei "Moldpres"] // Stejarul. – 2014. – 5 noiem. – P. 16.

5567. Ghimpu, Mihai. Politica la două capete ne duce în Eurasia : Scrisoare deschisă
către cetăţenii Rep. Moldova / Mihai Ghimpu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28
noiem. – P. 3.

5568. Gurin, Andrei. Unde mergi, Republica Moldova? : [integrare şi perspective] /


Andrei Gurin // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 noiem. – P. 4.

5569. Munteanu, Valeriu. Ce "uită" propaganda anti-NATO din RM? / Valeriu Mun-
teanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 20 noiem. – P. 4.

5570. Plahotniuc, Vlad. Moldova, un punct important pe axa Washington – Bruxelles -


Moscova : [art. preluat din jurnalul "Europolitics"] / Vlad Plahotniuc // Timpul. – 2014. – 21
noiem. – P. 13.

5571. PLDM este forţa motrice a procesului de integrare europeană a Republicii


Moldova : [pe marginea vizitei în Rep. Moldova a lui Joseph Daul, preşedintele Partidului
Popular European, noiem. 2014] // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 noiem. – P. 8.

5572. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Нам нужен другой путь" - не евроинтеграция,
а вступление Молдовы в Таможенный союз : [интервью лидера Партии Социалистов
Респ. Молдова журналу "Business Class] // Коммерсант info. – 2014. – 21 нояб. – Р. 6.

5573. Плахотнюк, Влад. Молдова занимает важное место в оси Вашингтон –


Брюссель – Москва / Влад Плахотнюк // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 21 нояб. – Р. 11 ; Коммерсант info. – 2014. – 21 нояб. – Р. 7.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

(Vezi de asemenea Nr 5546-47, 5529, 5543, 5549, 5552, 5556-57,5574, 5583)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5574. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Simţim susţinerea oamenilor!" : [interviu acordat de către
preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova portalului Tribuna] // Ziarul naţional. –
2014. – 21 noiem. – P. 5.

5575. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Studenţii, tinerii, educaţia sunt motorul dezvoltării noas-
tre" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei
Info-Prim Neo] // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

5576. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Vom lua şi de această dată un rezultat bun, care ne va
permite să continuăm calea de democratizare şi europenizare a PM" : [pe marginea campa-
niei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014 şi perspectivele postelecto-
rale : interviu acordat de către preşedintele partidului Liberal Democrat din Moldova portalului
Tribuna] / interviu de Kristina Gurez // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 noiem. – P. 5.

5577. Saharneanu, Valeriu. Conjuraţia Anti-PLR: un atentat la şansa de reformare


europeană a Republicii Moldova : [pe marginea accederii Partidului Liberal Reformator pentru
alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Valeriu Saharneanu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 10-11.

5578. Untilă, Veaceslav. Un proiect politic mort : [pe marginea funcţionalităţii Partidu-
lui Liberal Reformator] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 10.

5579. Vaculovschi, Ghenadie. Republica Moldova are nevoie de PPCD. O spun oa-
menii : Interviu cu vicepreşedintele Partidului Popular Creştin Democrat, Gh. Vaculovschi /
consemnare: Alexandru Stejărescu // Flux. – 2014. – 21 noiem. – P. 3.

5580. Воронин. Владимир. "Мы должны победить, причем очень серьезно" : [ин-
тервью лидера Партии Kоммунистов Респ. Молдова, В. Воронина, "Газете. Ru"] // Ком-
мунист. – 2014. – 20 нояб. – Р. 2.

5581. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков: "В политике всегда нужно быть недо-
вольным собой" : [интервью с почет. председателем Демократической партии
Молдовы] / записала Вероника Понятовская // MK KH World Weekly. – 2014. – 6-12 нояб.
– Р. 3.

5582. Попович, Руслан. Владимир Воронин. Профессия – политик, призвание –


государственник : [о лидере Партии Коммунистов Респ. Молдова Владимире Воронине]
/ Руслан Попович // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 14 нояб. – Р.
2.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5583. Усатый, Ренато. "Вирус" Усатого стремительно проник в каждый дом и


квартиру : [из беседы с лидером партии "Patria" Р. Усатым в пресс-клубе "Социальный
резонанс"] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 14 нояб. – Р. 2.

5584. Чегаровская, Любовь. Отряд не заметил потери бойца : [по материалам


беседы с лидером Партии "Renaştere-Возрождение" Вадимом Мишиным] / Любовь
Чегаровская // Панорама. – 2014. – 28 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5469, 5565, 5571)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
5585. Loghin, Vlad. Inegalitatea compromite forţa de muncă şi prosperitatea / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 7 noiem. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
5586. Balan, Alexandra. Aşteptăm schimbări în bine : [pe marginea activităţii Comite-
tului sindical al Colegiului Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi] / Alexandra Balan //
Făclia. – 2014. – 28 noiem. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 10).

5587. Laşcu, Mihai. Mihai Laşcu: "Poliţiştii au nevoie de protecţie socială" : [interviu
cu preşedintele Sindicatului "Demnitate" a angajaţilior din poliţie] / consemnare: Natalia Ha-
dârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2014. – 21 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

5588. Leahova, Irina. Majorarea primelor de asigurare medicală, fără argumente con-
sistente : [pe marginea discuţiei cu Maria Creminscaia, consultant principal-expert pe proble-
me financiare şi social-economice al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova] /
Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

5589. Nedbaliuc, Boris. Inerenţa amplificării parteneriatului instituţional : [pe marginea


activităţii Consiliului sindical al angajaţilor Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişi-
nău] / Boris Nedbaliuc // Făclia. – 2014. – 28 noiem. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 10).

5590. Teleneşti: Impulsionarea managementului educaţional şi sindical : [articole]


// Făclia. – 2014. – 28 noiem. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 10). – Conţine : Pledăm pentru
revizuirea conţinuturilor şcolare / Veronica Postolache ; Diversificare a activităţilor / Tatiana
Trofim ; Formarea prestigiului şcolii / Angela Vrăjitoru ; Obiective prioritare / Maia Laşcu.

5591. Ţurcanu, Natalia. Tinerii se implică tot mai mult în activitatea sindicatelor / Na-
talia Ţurcanu // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

5592. Ursu, Valeriu. Servicii medicale gratuite de înaltă calitate, exclusiv pentru mem-
brii de sindicat : interviu cu V. Ursu, medic-şef al Centrului Medical Consultativ Diagnostic al
Sindicatelor / a dialogat Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 4. – Idem în
lb. rusă.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5593. Voloşciuc, Silvia. "Întotdeauna m-am bucurat de sprijinul colegilor şi al partene-


rilor sociali" : [interviu cu S. Voloşciuc, preşedintele Consiliului Raional Făleşti al Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei] // Făclia. – 2014. – 28 noiem. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 10).

5594. Коваленко, Ирина. Профсоюзы и работодатели против увеличения нало-


говой нагрузки на фонд оплаты труда : [по материалам беседы с гл. консультантом
Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Марией Креминской] / Ирина Ко-
валенко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 нояб. – Р. 16.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


5595. Vasilcov, Vlad. Cât de rentabil şi sigur este să investeşti în imobile în Republica
Moldova / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 12 noiem. – P. 12.

5596. Vasilcov, Vlad. Zece Fobii imobiliare ale moldovenilor / Vlad Vasilcov // Econo-
mist. – 2014. – 5 noiem. – P. 12.

5597. Косарчук, Валериу. Валериу Косарчук: "Если наши земли будут скупать
иностранцы, страна потеряет 45 процентов ВВП" : [интервью с председателем Федера-
ции молдавских фермеров] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2014. – 28 нояб. – Р. 10.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5598. Şalamac, Mariana. Controalele de stat devin mai puţin stresante pentru între-
prinzători? : [pe marginea discuţiei cu Valentin Drăgănel, şeful serviciului Monitorizarea con-
troalelor de stat] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 12 noiem. – P. 4.

5599. Şalamac, Mariana. Doing Business 2015: progrese pe hârtie, departe de reali-
tate : [în mediul de afaceri : pe marginea Raportului Doing Business 2015, realizat de Banca
Mondială] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 5 noiem. – P. 4.

5600. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: ПКРМ поможет предпринимате-


лям Молдовы : Выступление председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова на
встрече с представителями бизнеса, 30 окт. 2014 / Владимир Воронин // Коммунист. –
2014. – 6 нояб. – Р. 6-7 ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 нояб. – Р.
11.
336 Finanţe
5601. Gulca, Ilie. Rubla slabă nu ne avantajează : [pe marginea căderii accelerate a
valutei naţ. a Rusiei şi consecinţelor pentru Rep. Moldova] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 11 noiem. – P. 2.

5602. Loghin, Vlad. Leul continuă să de prăbuşească. De ce nu intervine Banca Naţi-


onală? : [pe marginea opiniilor lui Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldo-
vei, şi Vasile Patraşcu, consilier al preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 28 noiem. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5603. Головатюк, Владимир. Кто и зачем опускает молдавский лей : [интервью


с дир. Института модернизации Молдовы В. Головатюк] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2014. – 21 нояб. – Р. 3-4.

5604. Моисеев, Сергей. Модернизация не подразумевает электрификацию : [по


материалам подписания соглашения между Европейским банком реконструкции и раз-
вития и госпредприятием "Железная дорога Молдовы" о предоставлении кредита] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 нояб. – Р. 14.

5605. Молдавский лей продолжает обесцениваться. До какой отметки он


упадет : kоммент. / Государственноe информационноe агентствo Молдпрес // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 нояб. – Р. 7.

5606. Такий, Александр. Диспропорция валютных курсов : [Украины и России] /


Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 нояб. – Р. 4.

5607. Танас, Александр. Почему Нацбанк не гасит ажиотаж вокруг курса мол-
давского лея? / Александр Танас // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. –
21 нояб. – Р. 5.

5608. Шикирлийская, Татьяна. Дефицитный проект кишиневского бюджета-2015


: [мун. Кишинэу] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 21 нояб. – Р. 6.

5609. Шикирлийская, Татьяна. О виньетках и "налоговой справедливости" : [по


поводу изм. в Налоговом кодексе в связи с дорож. сборами] / Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 нояб. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 5442)
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
5610. Maximilian, Silvestru. Cum politica agresivă a autorităţilor de la Kremlin duce la
prăbuşirea economiei ruseşti (1-3) / Silvestru Maximilian // Economist. – 2014. – 12, 19, 26
noiem. – P. 8-9.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
5611. Bumacov, Vasile. Realizările şi regretele ministrului Bumacov : [pe marginea
rap. de activitate pentru patru ani a ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare] / Vasile
Bumacov] // Economist. – 2014. – 12 noiem. – P. 6.

5612. Bumacov, Vasile. Un an agricol mai greu, mai bun şi mai plin de speranţe :
[discursul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare în cadrul festivităţii de consemnare a
Zilei Agricultorului, 23 noiem. 2014] / Vasile Bumacov // Săptămîna. – 2014. – 28 noiem. – P.
13.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5613. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "În ciuda obstacolelor şi a embargourilor,


am reuşit în ultimii patru ani să consolidăm bazele unei agriculturi moderne, europene" :
Activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în perioada anilor 2011-2014 //
Săptămîna. – 2014. – 14 noiem. – P. 6.

5614. Cupcea, Polina. Agricultura Republicii Moldova este în creştere : [pe marginea
datelor Biroului Naţional de Statistică] / Polina Cupcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
4 noiem. – P. 7.

5615. Loghin, Vlad. Ocuparea informală ajunge la peste 66 la sută în unele sectoare
ale economiei : [pe marginea studiului realizat de Centrul analitic "Expert-Grup" privind dis-
crepanţa fiscală] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 21 noiem. – P. 7. – Idem în lb.
rusă.

5616. Moraru, Anatol. Republica Moldova va continua ascensiunea economică : [pe


marginea analizei creşterii econ. din Moldova pentru prima parte a anului 2014, efectuată de
către analiştii de la Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Anatol Moraru // Evenimentul
zilei. – 2014. – 10 noiem. – P. 8.

5617. Neuhaus, Norbert. Dr. Norbert Neuhaus: Republica Moldova are şansa să facă
ceva comparabil cu miracolul economic german : interviu cu expertul în economie, adminis-
traţie publ. şi dezvoltare regională din Germania / consemnare: Alexandru Stejărescu // Flux.
– 2014. – 7 noiem. – P. 3.

5618. Корпудин, Семен. Аграрный сектор: между рынком сбыта и внешним фи-
нансированием / Семен Корпудин // Панорама. – 2014. – 14 нояб. – Р. 6.

5619. Морару, Анатол. Экономика Республики Молдова снизила темпы роста в


текущем году : [по материалам исслед. Национального института экономических ис-
следований Академии наук Молдовы] / Анатол Морару // Событие недели. – 2014. – 7
нояб. – Р. 7.

5620. Национальный доклад о развитии человеческого потенциала 2014:


Частный сектор в Молдове может "обеспечить ускорение модернизации страны"
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 нояб. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
5621. Chişlea, Ion. Digitizarea procedurilor vamale şi schimbarea până la capăt a
Serviciului Vamal : [pe marginea iniţiativei liberalilor moldoveni privind unificarea posturilor
vamale mold. cu cele românești] / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 5 noiem. – P. 2.

5622. Modificări în topul partenerilor economici externi : [pe marginea datelor Biru-
lui Naţional de Statistică] // Săptămîna. – 2014. – 14 noiem. – P. 6.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5623. Şalamac, Mariana. Agricultorii "culeg roadele" Acordului de Asociere? Exportu-


rile în UE au sporit considerabil : [pe marginea discuţiei cu Adrian Lupuşor şi Tatiana Savva,
experţi la Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014.
– 26 noiem. – P. 6.

5624. Şalamac, Mariana. Reformarea ANSA: exportul produselor agricole devine mai
facil, dar laboratoarele nu sunt suficient de dotate : [pe marginea spectrului de servicii, oferite
de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor] / Mariana Şalamac // Economist. –
2014. – 19 noiem. – P. 6.

5625. Калак, Дмитрий. "Индикативные" цены свободной торговли с ЕС : [по ма-


териалам беседы с нач. Главного управления торговых режимов и ВТО Мин-ва эконо-
мики Ингой Ионесий] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 7 нояб. – Р. 8.

5626. Калак, Дмитрий. Импортные конкуренты молдавских яблок. Один из не-


пременных атрибутов предновогодней торговли – цитрусовые : [по данным
Tаможенной службы Молдовы / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 28 нояб. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5723)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
(Vezi Nr 5544, 5551)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
5627. Arseni, Alexandru. Dreptul şi Libertatea de a alege : [pe marginea procesului
alegerilor parlamentare : dialog cu A. Arseni, prof. univ.] / interlocutor: Gheorghe Bârsan //
Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 7.

5628. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală // Dreptul. –


2014. – 14 noiem. – P. 6.

5629. Burea, Irina. Lauri ai recunoştinţei pentru profesorul Nicolae Osmochescu : [pe
marginea lucrărilor conf. şt. intern. "Interacţiunea dreptului intern şi internaţional: Provocări şi
soluţii", dedicată aniversării a 70 de ani ai prof. Nicolae Osmochescu, 4 noiem. 2014, Chişi-
nău] / Irina Burea // Dreptul. – 2014. – 21 noiem. – P. 1, 3.

5630. Grecu, Doina. Partidele profită de lacunele din legislaţie : [pe marginea discuţiei
cu Pavel Postică, şeful Efortului de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare 2014 din cadrul
Asociaţiei "Promo-Lex"] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 noiem. – P.
4.

5631. Laudatio: Profesorul Nicolae Osmochescu la aniversarea a 70 de ani : [me-


saje] / Dumitru Postovan, ex-procuror gen., Gheorghe Avornic, rectorul Universităţii de Studii

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Politice şi Economice Europene, Raisa Grecu, conf. univ. la Universitatea de Stat din Moldo-
va [et al.] // Dreptul. – 2014. – 14 noiem. – P. 2.

5632. Muravschi, Eugen. Cazul Usatîi şi dilema democraţiei : [pe marginea deciziei
Comisiei Electorale Centrale de a solicita Curţii de Apel anularea înregistrării "Partidului "Pa-
tria" în cursa electorală pentru alegerile parlamentare] / Eugen Muravschi // Timpul. – 2014. –
28 noiem. – P. 8.

5633. Osmochescu, Nicolae. "Am obţinut de la viaţă tot ce mi-am dorit – împlinire pe
plan personal, armonie sufletească şi realizare pe plan profesional" : (Interviu cu N.
Osmochescu, prof. univ.) / consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2014. – 14 noiem. – P. 4-5.

5634. Votarea la locul aflării conform Instrucţiunii cu privire la procedura de vot


cu urna mobilă, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30
iulie 2010 // Dreptul. – 2014. – 28 noiem. – P. 6.

5635. Ройтбурд, Елена. Сфальсифицировать результаты парламентских выбо-


ров невозможно" : [по материалам встречи в Международном пресс-клубе "Социальный
резонанс" с председателем Центральной Избирательной Комиссии Юрием Чоканом] /
Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. – 2014. – 26-27 нояб. – Р. 5.

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
5636. Oprea, Corina. Despre moştenire pe înţelesul tuturor : [pe marginea prevederi-
lor Codului civil] / Corina Oprea // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 noiem. – P. 18.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5637. Şlicari, Ion. Instituţia audierii expertului judiciar în procesul penal / Ion Şlicari //
Dreptul. – 2014. – 28 noiem. – P. 5.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
5638. Preguza, Ion. Asigurarea salariaţilor contra accidentelor de muncă, obligatorie /
Ion Preguza // Vocea poporului. – 2014. – 14 noiem. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

5639. Preguza, Ion. Concedierea salariatului pentru pierderea încrederii, consultată cu


sindicatele / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2014. – 21 noiem. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

349.3 Drept social


5640. Talmaci, Iana. Drepturile persoanelor cu dizabilităţi / Iana Talmaci ; recenzent:
Nicolai Romandaş // Moldova suverană. – 2014. – 5 noiem.

349.4 Drept funciar. Drept agrar

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5641. Полтавченко, Алла. Алла Полтавченко: "У меня сорок судебных процес-
сов по искам к должникам!" : [интервью с председателем кишин. Ассоциации владель-
цев приватизированных квартир] / запиcала Ирина Пинегина // Молдавские ведомости.
– 2014. – 11 нояб.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5642. Carastan, Valentina. Doamna de fier din Slobozia Mare : [interviu cu V.
Carastan, primarul satului Slobozia Mare, raionul Vulcăneşti] / cor. ziarului // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 7-9.

5643. Casian, Valentina. Valentina Casian: Oraşul Străşeni devine un magnet pentru
turişti şi rădăcină vie pentru băştinaşi! : [interviu cu primarul oraşului Străşeni] / cor. ziarului //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 9.

5644. Nicu, Dan. Cetăţenia română şi Basarabia – regenerarea unităţii naţionale / Dan
Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19 noiem. – P. 6.

5645. Popescu, Constanţa. Politici publice pentru sănătatea copiilor: ce putem face în
2015? / Constanţa Popescu // Moldova suverană. – 2014. – 6 noiem.

5646. Strâmbeanu, Dorin. Selemet – satul care vrea să înflorească . [pe marginea
discuţiei cu Tatiana Badan, primarul satului Selemet din raionul Cimişlia] / Dorin Strâmbeanu
// Natura. – 2014. – Noiem. (Nr 11). – P. 6.

5647. Tudoranu, Nicolae. Feşteliţa, sat european : [interviu cu N. Tudoreanu, primarul


satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă] / cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. – 2014. – Noiem.
(Ed. specială). – P. 7.

5648. Zgavordei, Vladimir. Vladimir Zgavordei: Vreau să ducem faima satului Izvoare
în întreaga ţară! : [interviu cu primarul satului, raionul Floreşti] / cor. ziarului // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 9.

5649. Иващенко, Геннадий. Геннадий Иващенко: "Вопрос парковок для автомо-


билей в Кишиневе нужно решать комплексно" : [интервью с пред. комис. по стр-ву, ар-
хитектуре и земел. отношениям Муниципального совета Кишинэу] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 нояб. – Р. 11.

5650. Онофрийчук, Юрий. Есть что показать и чем гордиться : [интервью с при-
маром города Вадул-луй-Водэ Ю. Онофрийчуком] / записала Антонина Берзан // MK KH
World Weekly. – 2014. – 6-12 нояб. – Р. 7.

5651. Сытник, Валентин. Валентин Сытник: "Первое правило примара – умей


"вертеться" : [интервью с примаром села Стэучень] / записал Павел Антонов // MK KH
World Weekly. – 2014. – 26-27 нояб. – Р. 4.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5652. Фурдуй, Виорел. Виорел Фурдуй: "По уровню доверия примары на втором
месте после церкви, а деньги у них будут начиная с 2015 года" : [интервью с исполн.
дир. конгресса местных органов власти Респ. Молдова] / записал Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2014. – 21 нояб. – Р. 9-10.
(Vezi de asemenea Nr 5716)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


5653. Clark, Wesley. "Ruşii vor să ajungă la Odessa şi de acolo în Transnistria" : [in-
terviu cu generalul W. Clark, fost comandant suprem al Forţelor aliate din Europa] / consem-
nare: Elena Dumitru, Cristian Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 noiem. – P.
11.

5654. Cupcea, Polina. Militarii moldoveni duc pacea în lume : [pe marginea discuţiei
cu militarii Alexandru Gangan, Ion Railean şi Adrian Efros, participanţi la operaţiunile de men-
ţinere a păcii şi umanitare din Kosovo, Sudanul de Sud şi Irak] / Polina Cupcea // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 25 noiem. – P. 8-9.

5655. Troenco, Valeriu. Valeriu Troenco: Moldova e o ţară prea mică pentru a-şi per-
mite luxul neutralităţii : [interviu cu ministrul Apărării] / cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. –
2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5831)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5656. Ciutac, Lia. Directorii de licee despre noul Cod educaţional : [pe marginea dis-
cuţiei cu Liuba Pleşca, dir. Liceului Teoretic "Meşterul Manole" din satul Sălcuţa, raionul Cău-
şeni, Svetlana Zubco, dir. Şcolii Profesionale nr. 5 din mun. Chişinău, şi Petru Lungu, dir.
Liceului "A. Puşkin" din Făleşti] / Lia Ciutac // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 21.

5657. Cosovan, Olga. Calitatea în educaţie – prerogativă a întregii societăţi / Olga


Cosovan, Sergiu Orehovschi // Făclia. – 2014. – 7 noiem. – P. 7.

5658. Iachim, Ion. De ce nu citesc elevii de la Afumaţii de Jos? : [pe marginea rolului
lecturii în educaţie] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 4.

5659. Mândâcanu, Virgil. Unde eşti tu, Poezie Pedagogică? : [pe marginea asigurări
sistemului educaţional cu pedagogi] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 14 noiem. – P. 2.

5660. Rusu, Liliana. E-Guvernarea – o realitate posibilă : [în domeniul învăţământului]


/ Lilia Rusu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 4.

5661. Rusu, Tudor. An electoral: strategie greşită? : [pe marginea reformării sistemu-
lui de învăţământ] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 14 noiem. – P. 1-2.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5662. Rusu, Tudor. Educaţia ecologică, educaţia sufletului : [la Liceul Teoretic din sa-
tul Mălăieşti, raionul Criuleni] // Făclia. – 2014. – 21 noiem. – P. 7.

5663. Usatîi, Emilia. Interferenţele pedagogiei în raport cu sociologia pedagogică /


Emilia Usatîi // Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 7.

5664. Vasiliu, Vadim. Perspectivele limbii române pentru rusolingvi : [în instituţiile şco-
lare : pe marginea discuţiei cu Liliana Nicolaescu-Onofrei, viceministrul Educaţiei] / Vadim
Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 noiem. – P. 5.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


5665. Seminar naţional CREFECO – Motivarea elevului în învăţarea limbi france-
ze : [pe marginea discuţiei cu participanţii la seminarul regional de formare "Motivarea elevu-
lui în predarea şi învăţarea limbii franceze", 3-7 noiem. 2014, Chişinău : Alex Cormanski,
lector la Universitatea Sains Malaysia a Penang eu Malaisie, Ala Antonov, prof. la Liceul
Teoretic "A. Mateevici" din raionul Căuşeni, Loreta Gafton, lector la catedra Limbă şi Comuni-
care a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei [et al.] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 1-2.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5666. Bendas, Mihai. Tendinţe educaţionale la nivelul cerinţelor actuale : [despre acti-
vitatea Gimnaziului "Mihai Eminescu" din satul Baimaclia, raionul Cantemir] / Mihai Bendas //
Făclia. – 2014. – 28 noiem. – P. 8-9.

5667. Borodin, Larisa. "Copiii m-au învăţat să-i ascult" : interviu cu L. Borodin, dir. Li-
ceului Teoretic "Ion Creangă" din Cimişlia / consemnare: Eudochia Verdeş // Florile dalbe. –
2014. – 13 noiem. – P. 2.

5668. Goraş-Postică, Viorica. Şcoala – centru comunitar: oportunităţi locale pentru


sporirea atractivităţii şcolii : [pe marginea discuţiei publ. în cadrul proiectului "Pentru reforme
calitative în educaţie", 30 oct. 2014, satul Cazangic, raionul Leova] / Viorica Goraş-Postică,
Daniela Vacarciuc // Făclia. – 2014. – 14 noiem. – P. 15.

5669. Iachim, Ion. Conlucrare armonioasă : [la Liceul Teoretic din satul Mărăndeni, ra-
ionul Făleşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 noiem. – P. 6.

5670. Liceul Pelinia: calitate fără concesii : [pe marginea activităţii Liceului Teoretic
din satul Pelinia, raionul Drochia] / pagină realizată de Vlad Sărătilă // Făclia. – 2014. – 28
noiem. – P. 7. – Conţine : Zici că ai o idee bună? Convinge-mă! / Ina Pripa ; O atitudine care
obligă / Ludmila Pripa ; Utilul prin frumos se învaţă / Zinaida Gurmeza ; Înaintea tehnicianului
– pedagogul / Anatolie Lavuşkin ; Copii diferiţi – şanse egale / Victoria Scorpan.

5671. Macari, Pavel. "Aveam dreptul să comitem greşeli, dar nu eram autorizaţi să nu
învăţăm" : interviu cu P. Macari, dir. Liceului Teoretic "Constantin Sibirschi", mun. Chişinău /
pentru conformitate: Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 3.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5672. Modernizarea şi perfecţiunea sporesc rata realizărilor şi reuşitei la Liceul


Teoretic "D. Cantemir" din Văsieni, Ialoveni / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. –
2014. – 21 noiem. – P. 8-9.

5673. Performanţe ca la Mălăieşti, mai rar : [despre activitatea Liceului Teoretic din
satul Mălăieşti, raionul Criuleni] // Făclia. – 2014. – 21 noiem. – P. 6-7.

5674. Стеничева, Наталья. Кто будет преподавать детям труд? : [о заслуж. учи-
теле республики, проработ. в Лицее им. А. Руссo (б. 53-я школа, Кишинэу), Михаиле
Шевцове] / Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 нояб. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 5590)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5675. Vangheli, Virginia. "Onoare, o mare responsabilitate şi un grad de libertate pro-
fesională" : interviu cu Învăţătoarea Anului 2014, V. Vangheli, de la Liceul Teoretic "Ştefan cel
Mare", mun. Chişinău / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2014.
– 6 noiem. – P. 3.

5676. Vangheli, Virginia. Portretul profesional al pedagogului / Virginia Vangheli //


Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 3.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, cole-
gii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5677. Bantaş, Virgiliu. Orientarea spre performanţă – un credo al nostru : [a specialiş-
tilor din cadrul Colegiului Politehnic din mun. Chişinău] / Virgiliu Bantaş // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 5.

5678. Bendas, Mihai. Şcoala Profesională nr. 10, model de implicare a factorului eco-
nomic în Educaţie : [din mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 14 noiem. – P. 9.

5679. Ceauş, Veaceslav. Instruirea practică : [în cadrul Colegiului Politehnic din mun.
Chişinău] / Veaceslav Ceauş // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 5.

5680. Ciobanu, Vlad. Gabriel Palade – personalitate marcantă a învăţământului naţi-


onal : [60 de ani de la naşterea dir. Colegiului Financiar-Bancar din mun. Chişinău] / Vlad
Ciobanu // Făclia. – 2014. – 7 noiem. – P. 1, 4.

5681. Grăjdian, Lilia. Instituţie competitivă pe plan naţional : [Colegiul Politehnic din
mun. Chişinău] / Lilia Grăjdian // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 5.

5682. Istoricul unei deveniri : [55 de ani de la fondarea Colegiului Politehnic din mun.
Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 4.

5683. Moldovanu, Ion. Şcoala profesională nr. 7 din capitală – 35 de ani de activitate :
[pe marginea discuţiei cu Alexandru Ciobanu, dir., Valentin Juc, dir. adjunct, Gheorghe

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Carcea, maistru superior la Şcoala profesională nr. 3 din mun. Chişinău [et al.] / Ion Moldova-
nu // Vocea poporului. – 2014. – 21 noiem. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

5684. Palade, Gabriel. La Londra, colegiile întrunesc mii şi mii de studenţi : [pe margi-
nea vizitei de studiu a delegaţiei Asociaţiei Colegiilor din Rep. Moldova în oraşul Londra,
Marea Britanie 13-16 oct. 2014] / Gabriel Palade // Făclia. – 2014. – 14 noiem. – P. 6.

5685. Procesul de la Torino 2014 în Republica Moldova : [despre dezvoltarea


învăţămîntului profesional tehnic : pe marginea lucrărilor atelierului de validare a Raportului
de ţară "Procesul de la Torino 2014 în Republica Moldova", 13 noiem. 2014, Chişinău cu
participarea Gabrielei Platon, manager de ţară la Fundaţia Europeană pentru Instruire, Vera
Chilari, consultant superior, Ministerul Educaţiei, Violeta Mija, şefa Centrului Republican de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 1.

5686. Raileanu, A. Un centru de dezvoltare regională : [pe marginea activităţii Şcolii


Profesionale din oraşul Nisporeni] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem.
– P. 2.

5687. Sărătilă, Vlad. Citirea managementului la timpul concret : [pe marginea şedinţei
Consiliului Directorilor de Şcoli Profesionale din nordul Rep. Moldova] / Vlad Sărătilă // Făclia.
– 2014. – 14 noiem. – P. 8.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5688. Bohanţov, Alexandru. Nasc şi la Fântâna Albă Oameni : [omagiu pentru Mihai
Bradu, prof. la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova] / Alexandru Bohanţov // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 6.

5689. Friptuleac, Grigore. Un excelent specialist în Sănătatea Publică – Victor


Băbălău : [70 de ani de la naşterea conf. Catedrei de Igienă a Universităţii de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Grigore Friptuleac // Literatura şi arta. – 2014. – 6
noiem. – P. 8.

5690. Manoli, Ion. Noroc, prietene Mihăiţă Bradu! : [omagiu pentru prof. la Universita-
tea Liberă Internaţională din Moldova] / Ion Manoli // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. –
P. 6.

5691. Romanciuc, Marina. UTM: 50 de ani de învăţământ superior ingineresc (1964-


2014) : [de la înfiinţarea Universităţii Tehnice a Moldovei] / Marina Romanciuc // Florile dalbe.
– 2014. – 6 noiem. – P. 2.

5692. Ţapoc, Vasile. Ziua Mondială a Filosofiei, plagiatul şi reforma sistemului de în-
văţământ : [pe marginea rolului disciplinelor filosofice] / Vasile Ţapoc // Făclia. – 2014. – 21
noiem. – P. 13.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5693. Vasilcov, Vlad. Institutul European pentru Inovare şi Tehnologie: studii de cali-
tate care pot genera rezultate inovatoare şi noi locuri de muncă : [pe marginea discuţiei cu
Zoltan Horvalth, dir. Institutului din Budapesta] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 26
noiem. – P. 8.

5694. Коваленко, Ирина. Стратегические планы в образовании : [по материалам


беседы с проректором Международного Независимого университета Молдовы Виоре-
лией Молдован-Бэтрынак] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 28 нояб. – Р. 16.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
5695. Căpiţă, Ionel. Muzeul care luminează : [125 de ani de la fondarea Muzeului Na-
ţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2014. – Noiem.
(Nr 11). – P. 14.

5696. Eremia, Anatol. Bourul în tradiţiile populare / Anatol Eremia // Natura. – 2014. –
Noiem. (Nr 11). – P. 5.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5697. Cotruţă, Victor. Parteneriatul Estic, poartă de acces la standardele europene
(3) : [interviu cu V. Cotruţă, dir. Centrului Regional de Mediu Moldova] / a consemnat: Şerban
Orheianu // Natura. – 2014. – Noiem. (Nr 11). – P. 5. – Art. 1 : Sept. (Nr 9).

5698. Curarari, Vitalie. Înverzirea Plaiului – acţiune de o zi sau campanie naţională? /


Vitalie Curarari // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 23.

5699. Reniţă, Alecu. "Basarabenii vor fi europeni de elită, împreună cu fraţii lor din
România" : [interviu cu A. Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova] / consemna-
re: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Noiem. (Nr 11). – P. 8-9.

5700. Ţapiş, Valentina. Moldova eco începe din grădina ta : [interviu cu Valentina
Ţapiş, ministrul mediului] / cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială).
– P. 8.
60 de ani de la naşterea lui Alecu Reniţă, ecologist
5701. "Eşti floare de dor, Basarabie!" – o expoziţie a "icoanelor" neamului : [60
de ani de la naşterea lui Alecu Reniţă, ecologist] // Natura. – 2014. – Noiem. (Nr 11). – P. 7. –
Conţine : Omul Armoniei / Marcela Benea ; Spiritul artistului călător / Simion Zamşa ; Un
luptător neobosit / Iurie Colesnic ; O lume curată într-un mediu curat / Valentina Ţapiş ; Om
predestinat elitei veritabile / Vlad Pohilă ; Un model deontologic / Mihai Cimpoi ; Întru ocroti-
rea obiditei noastre naturi / Vladimir Beşleagă ; Omul cetăţii / Ionel Căpiţă ; Prieten al Botoşa-
nilor / Ştefan Dodiţă ; Basarabia dincolo de "garduri" / Viorel Lascu ; Basarabeanul fără vârstă
/ Ion Longin Popescu.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5702. Dabija, Nicolae. Un om frumos, Alecu Reniţă / Nicolae Dabija // Natura. – 2014.
– Noiem. (Nr 11). – P. 7; Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 1.

5703. Pohilă, Vlad. Admirabilele tăceri ale lui Alecu Reniţă / Vlad Pohilă // Literatura şi
arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 6.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
5704. Stavinschi, Magda. O descoperire nesperată în istoria astronomiei româneşti :
[140 de ani de la naşterea lui Nicolae Donici, savant astronom] / Magda Stavinschi // Făclia. –
2014. – 21 noiem. – P. 13.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5705. Popa, Iulius. În amintirea lui Dumitru Batîr : [savant chimist (1927-2014] / Iulius
Popa // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 8.

5706. Profesorul Dumitru Batîr : [in memoriam savantului chimist (1927-2014)] /


Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Aurelian Gulea [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 13
noiem. – P. 8.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
(Vezi Nr 5689)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
5707. Bulat, Olga. Cum e pregătită Republica Moldova să lupte cu Ebola? : [infecţie
provocată de virusul Ebola] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 6 noiem. – P. 20.

5708. Moroşanu, Andrei. Omul despovărat de iluzii : [Ion Nogai, dir. Asociaţiei medi-
cale teritoriale Botanica, mun. Chişinău] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 13
noiem. – P. 6.
616 Patologie. Medicină clinică
5709. Rotaru, Tatiana. La trecerea în eternitate a academicianului Vasile Anestiadi :
[in memoriam dir. Centrului Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie (1928-2014)] / Tatiana Rota-
ru // Săptămîna. – 2014. – 21 noiem. – P. 21.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


5710. Papuc, Irina. Doctorul din Moldova care a ajuns director medical la o clinică pri-
vată din Portugalia : [pe marginea discuţiei cu Ana Isac, stomatolog] / Irina Papuc // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2014. – 11 noiem. – P. 7.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5711. Manolache, Constantin. "Doctore, îmi eşti scump ca lumina ochilor" : [despre
Valeriu Cuşnir, cercetător-oftalmolog] / Constantin Manolache // Săptămîna. – 2014. – 28
noiem. – P. 23.
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
5712. Academician Gleb Drăgan (19 iulie 1920– 24 octombrie 2014) : [in memoriam
preşedintelui Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române] / Gheorghe Duca, Ion
Tighineanu, Ion Guceac [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 7.

5713. Canţer, Valeriu. Omul care a făcut istorie: [in memoriam lui Gleb Drăgan (1920-
2014), preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române] / Valeriu Canţer // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 7.

5714. Marin, Alexandru. Un for ştiinţific de importanţă istorică : [pe marginea lucrărilor
ed. a 11-a a Simpozionului Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni cu genericul "Ingine-
ria – prezent şi viitor", 23-24 oct. 2014, Chişinău] / Alexandru Marin // Literatura şi arta. –
2014. – 20 noiem. – P. 7.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
5715. Шимановская, Людмила. Теплоэнергия земли покорила Европу и согреет
Молдову : [по материалам конф. на тему "Эффективность пилотного проекта по ис-
пользованию для обогрева домов жилого комплекса Eco Moldova геотермальной ком-
бинированной системы iGrid", нояб. 2014, Кишинэу] / Людмила Шимановская // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 21 нояб. – Р. 9.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
5716. Gherasim, Boris. În ultimii 5 ani starea drumurilor s-a îmbunătăţit de la 10% la
53% : [interviu cu B. Gherasim, vice-ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor] /
cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. – 2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 6.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


5717. Loghin, Vlad. "Apă-Canal" ne obligă să plătim pierderile sale de apă : [pe mar-
ginea discuţiei cu Elena Danu, şefa centrului de presă al Întreprinderii Municipale "Apă-
Canal", Mihail Pulbere, specialist la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, şi
Ana Selina, preşedinta Comitetului republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii
Sociale şi Producerii de Mărfuri] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 7 noiem. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.

5718. Кетрарь, Вадим. Новые требования к качеству сточных вод : [по материа-
лам Положения об условиях сброса сточных вод в водные объекты] / Вадим Кетрарь //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 нояб. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 5715)

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
5719. Vlădicescu, Veaceslav. 100 de milioane de dolari pentru irigarea Moldovei : [in-
terviu cu V. Vlădicescu, dir. gen. la Apele Moldovei] / cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. –
2014. – Noiem. (Ed. specială). – P. 6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
5720. Ciobanu, Mircea V. Gaudeamus 2014, impresii fugare : [pe marginea Târgului
Internaţional de carte de Învăţătură "Gaudeamus", 19-23 noiem. 2014, Bucureşti] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 noiem. – P. 14.

5721. Gherciu, Ana. Cine mai citeşte în Moldova? : [pe marginea discuţiei cu Anatol
Vidraşcu, fondatorul Grupului Editorial Litera, Valentina Chitoroagă, dir. Camerei Naţionale a
Cărţii, Gheorghe Erizanu, dir. Editurii "Cartier" [et al.] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 21
noiem. – P. 24.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
5722. Ciobanu, Raisa. Un om născut în zodia norocului : [65 de ani de la naşterea lui
Dumitru Popovici, dir. Companiei SA "Moldreclama"] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –
2014. – 13 noiem. – P. 2.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5723. Vasilcov, Vlad. Rebrandingul vinurilor moldoveneşti: epoca exportului cu cister-
na apune : [pe marginea Programului de marketing promovat de Oficiul Naţional al Viei şi
Vinului] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 12 noiem. – P. 7.

5724. Таран, Ангелина. Природа вернула "долг" по качеству винограда : [по ито-
гам сезона виноделия-2014] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 7 нояб. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 5817)

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
5725. Luchian, Tamara. Fabrica "Ionel" este locomotiva industriei uşoare din Moldova
: interviu cu T. Luchian, dir. Fabricii de confecţii "Ionel" SA // Săptămîna. – 2014. – 7 noiem. –
P. 14.

5726. Negru, Lena. Îmbracă vedete în rochii populare stilizate : [pe marginea discuţiei
cu Alina Bradu, designer vestimentar] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 noiem.
– P. 9.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
5727. Damian, George. Hânceşti, locul unde a murit Manuc-bey : [din biografia negus-
torului şi diplomatului de origine armeană Emanuil Mârzaian : (1769-1817) şi problema Cona-
cului Manuc-bey] / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 6 noiem. – P. 8.

5728. Hadei, Daniela. "Fortăreaţa", ciuruită de gloanţe : [Biserica "Sfântul Alexei" din
satul Pohrebea, raionul Dubăsari] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 28 noiem. – P.
20.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
5729. Mihailovici, Stela. Floristul de elită al Portugaliei : [pe marginea discuţiei cu Ion
Rotaru, originar din Rep. Moldova] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2014. – 28 noiem. –
P. 12.
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
5730. Bortă, Victoria. "Patrimoniul nostru arhitectural este irecuperabil" : [pe marginea
discuţiei cu Ghenadie Şonţu, artist plastic] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 7
noiem. – P. 23.

5731. Bulat, Olga. "Când te ghidează muza, nici ploaia nu te opreşte" : [pe marginea
discuţiei cu Eugeniu Gorean, pictor] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 noiem. – P.
16.

5732. Cuzuioc, Ion. Gutiera Prodan: O pictoriţă pe valurile profesionalismului! / Ion


Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 6.

5733. Negru, Lena. Picturile unei orheience, pe sticlele de vin exportate în Franţa : [pe
marginea discuţiei cu Nicoleta Vacaru, pictoriţă] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. –
11 noiem. – P. 7.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5734. Popa, Loreta. Pictoriţa Doina Botez: "În privirea oamenilor descopăr mai mult
decât ce mi-ar spune în cuvinte" : [pe marginea discuţiei cu Doina Botez, pictoriţă din Româ-
nia, stabilită în Italia] / Loreta Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 noiem. – P. 10-11.

78 MUZICĂ
5735. Cuzuioc, Ion. Octavian Mândruţă: un cantautor cu chitară! : [din România] / Ion
Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 6.

5736. Hadei, Daniela. Mihai Ciobanu şi munca sa de suflet : [pe marginea discuţiei cu
interpretul de muzică populară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 14 noiem. – P. 23.

5737. Mămăligă, Parascovia. Cupluri celebre: Ion şi Doina Aldea Teodorovici : [inter-
preţi de muzică uşoară (1954-1992), (1958-1992)] / Parascovia Mămăligă // Natura. – 2014. –
Noiem. (Nr 11). – P. 12.

5738. Negru, Lena. Secretul succesului lui Ion Paladi : [pe marginea discuţiei cu Ion
Paladi, interpret de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 noiem.
– P. 9.

5739. Negru, Lena. "Vreau să fiu un artist valoros" : [pe marginea discuţiei cu Dara,
interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 noiem. – P. 8.

5740. Popa, Loreta. Eva Kiss: "Am reuşit în Danemarca prin muncă, seriozitate şi
respect" : [pe marginea discuţiei cu Eva Kiss, interpretă de muzică uşoară din România,
stabilită în Danemarca] / Loreta Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 28 noiem. – P. 10-11.

5741. Popa, Loreta. Grigore Leşe: "Horile se ascund în ţările care nu sunt doritoare să
acapareze păminte" : [pe marginea discuţiei cu Grigore Leşe, interpret de muzică populară
din România] / Loreta Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 noiem. – P. 10-11.

5742. Tutunaru, Natalia. "Am să cânt, cât o fi să fie..." : [pe marginea discuţiei cu Sil-
via Sava, interpretă originară din Rep. Moldova, stabilită în Franţa] / Natalia Tutunaru // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 4 noiem. – P. 9.

780.6 Instrumente muzicale


5743. Curbet, Vladimir. O legendă urcă la cer : [in memoriam lui Liubomir Iorga, meş-
ter de instrumente populare (1927-2014)] / Vladimir Curbet // Literatura şi arta. – 2014. – 13
noiem. – P. 8.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5744. Jereghi, Valeriu. Valeriu Jereghi: "Cinematografia Republicii Moldova ar fi avut
o altă soartă" : [interviu cu regizorul] / consemnare: Alexandru Statnîi // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 11 noiem. – P. 4.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

792 Teatru. Artă scenică


5745. Bortă, Victoria. Demenţa dictaturii şi sacrificiile familiei : [pe marginea discuţiei
cu Alexandru Cozub, regizor, şi Vitalie Drucec, actor la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"
despre spectacolul "Familia Tot" de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan] / Victoria Bortă //
Ziarul naţional. – 2014. – 21 noiem. – P. 23.

5746. Colesnic, Iurie. Ureche, Caragiale şi epoca Stalin : [pe marginea montării spec-
tacolului "O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, de către Eugeniu Ureche pe scena Teatru-
lui Naţional, 1952] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 14 noiem. – P. 18.

5747. Morariu, Mircea. "Mama mea s-a născut în Basarabia" : [interviu cu M. Morariu,
critic de teatru din România] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28
noiem. – P. 15.

5748. Niculescu, Ovidiu. Actorul Ovidiu Niculescu: "Dacă vă interesează minciuna,


întrebaţi-i pe avocaţi, noi actorii ne mulţumim cu adevărul" : [interviu cu actorul de la Teatrului
Mic din Bucureşti] / consemnare: Loreta Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 noiem. – P.
10-11.

5749. Topp, Dieter. "Sper să ne regăsim în Uniunea Europeană, dar în pace, nu în


război" : interviu cu D. Topp, preşedintele KulturForum Europa, Koln, Germania / interviu de
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 noiem. – P. 20.

5750. Хармелин, Юрий. Юрий Хармелин: "Ищите мою гражданскую позицию в


спектаклях" : [интервью с худож. руководителем молодеж. драмтеатра "С улицы Роз"] /
записал Дмитрий Терехов // MK KH World Weekly. – 2014. – 6-12 нояб. – Р. 24.
(Vezi de asemenea Nr 5477)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5751. Comăneci, Nadia. Nadia: "Bart şi Dylan îmi spun mereu primii "La mulţi ani!" :
[interviu cu N. Comăneci, gimnastă din România, stabilită în SUA] / consemnare: Andrei Călin
// Evenimentul zilei. – 2014. – 13 noiem. – P. 16; Событие недели. – 2014. – 21 нояб. – Р.
16.

5752. Волосатый, Борис. Спорт для развития личности : [беседа с президентом


Федерации пауэрлифтинга Молдовы Б. Волосатым] / беседовал Борис Оленин // Пано-
рама. – 2014. – 14 нояб. – Р. 33.

5753. Ревенко, Василий. Василий Ревенко: "У нас перспективная молодежь и


высокий командный дух" : [беседа с президентом Федерации регби Молдовы] / беседо-
вал Борис Оленин // Панорама. – 2014. – 21 нояб. – Р. 32.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.13 Limbi romanice
811.133.1 Limba franceză
(Vezi Nr 5665)
811.135.1 Limba română
5754. Colţun, Gheorghe. A fi în al şaptelea (sau al noulea) cer : [pe marginea etimo-
logiei frazei] / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2014. – 13 noiem. – P. 3.

5755. Colţun, Gheorghe. De la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga : [pe
marginea frazeologismului "de la stânga la dreapta"] / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. –
2014. – 27 noiem. – P. 3.

5756. Condrea, Irina. Acuzativul cu prepoziţia PE : [în limba română] / Irina Condrea //
Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 25.

5757. Condrea, Irina. Politeţea inscripţiilor / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 21


noiem. – P. 25.

5758. Cosniceanu, Maria. Sternioală : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 25.

5759. Cosniceanu, Maria. Teleucă : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2014. – 28 noiem. – P. 25.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.134.2 Literatură spaniolă
5760. Padron, Justo Jorge. Astăzi inima ta este o atingere fără de folos ; Unde buze-
le se întâlnesc ; Frumuseţe ; Oboseală ; Unde, unde să mergem? : [versuri] / Justo Jorge
Padron ; trad. de Ion Deaconescu şi Ofelia Burtea // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P.
5.
821.135.1 Literatură română
5761. Baciu, George. Poem pe o margine de suflet // Literatura şi arta. – 2014. – 27
noiem. – P. 5.

5762. Blandiana, Ana. Oare cum or fi florile : [versuri] / Ana Blandiana // Florile dalbe.
– 2014. – 13 noiem. – P. 1.

5763. Budişteanu, Radu. Moş Crăciun : [versuri] / Radu Budişteanu // Florile dalbe. –
2014. – 27 noiem. – P. 7.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5764. David, Teodor. Trezeşte-te, române! : [versuri] / Teodor David // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 6 noiem. – P. 3.

5765. Drăgoşanu, Cezara. Un calorifer pentru vise : [versuri] / Cezara Drăgoşanu //


Florile dalbe. – 2014. – 20 noiem. – P. 1.

5766. Păun, Gheorghe. (Semnul de apă – înscris în structura cristalină a celulelor


frunţii) : [versuri] / Gheorghe Păun // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 1.

5767. Păunescu, Adrian. Rugă pentru părinţi : [versuri] / Adrian Păunescu // Timpul. –
2014. – 7 noiem. – P. 2.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


5768. Anton, Ion. Chilia : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 27 noiem. – P.
5.

5769. Bajureanu, Ion. Împăratul roşu : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 13 noiem. – P. 2.

5770. Bajureanu, Ion. Mă mai rog o dată pentru tine : [versuri] / Ion Bajureanu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 8.

5771. Bejenaru, Vasile. Ucraina : [versuri] / Vasile Bejenaru // Literatura şi arta. –


2014. – 20 noiem. – P. 2.

5772. Blănaru, Gheorghe. "Catrene eterogene", editura Vasiliana’98, Iaşi 2014 /


Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2014. – 13 noiem. – P. 8. – Conţine : "Cei străini nu vor
să ştie..."; "Scris latin, mărite..." ; "Soarele din cer coboară..."; "Lumea asta are-o scară...";
"Apa spală tot ce vrei..."; "Timpul este stofa..." : "Libertatea, de cănd e pe lume..." ; "Leneşii,
de cănd e lumea..." ; "Faptele omului..." ; "Zilele cu bucurie..." ; Necunoaşterea e bezna..." ;
"Într-o minte-ngustă..." ; "Pentru-ntreaga omenire..." ; "Vorbele deşarte..." ; "Un şahist ilus-
tru..." ; "Şi carnetul de partid..." ; "Răsărită pe planetă..." ; "Mâna sfântă-a lui Brăncuşi"...
;"Chiar de la-nceputul lumii..." ; "Curajosul care urcă..." ; "Insul, frate cu-Ndoiala..."; "Mă-
ntrebam aşa ca omul..." ; "Nudui adevărul..." ; "Munca spiritului, dârză..." , "Timpul zilelor de
vară ..."

5773. Butnaru, Leo. Dimpreunul-a-fi : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 14 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5774. Butnaru, Leo. În zdruncinările cotidianului : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //


Flux. – 2013. – 21 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5775. Butnaru, Leo. Răscumpărând timpul : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 7 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5776. Butnaru, Leo. Uită smârcul, pentru ca să rămâi om : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 28 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5777. Cazacu-Istrati, Iacob. Visul ; Prin străini, străin... ; Nu plânge, cântă! ; În limba
mea... : [versuri] / Iacob Cazacu-Istrati // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 4.

5778. Cenuşă, Zina. Lebăda : pagini de jurnal / Zina Cenuşă // Florile dalbe. – 2014. –
13 noiem. – P. 8.

5779. Cucereanu, Radion. Elefantul la magazin : [povestire] / Radion Cucereanu //


Florile dalbe. – 2014. – 27 noiem. – P. 4.

5780. Dabija, Doina. Îngerul ; Întâlnirea de la apus de soare ; Înţelepciunea sfetnicului


; Mireasa cu părul de aur ; Moş Scândură, omul care a văzut raiul ; Rănită de ... ură : [nuvele]
/ Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 4.

5781. Dabija, Nicolae. Negustorii de iluzii : [reflecţii] / Nicolae Dabija // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 20 noiem. – P. 1.

5782. Dombrov, Ion. Norocosul : [povestire] / Ion Dombrov // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 6 noiem. – P. 8.

5783. Goncear, Mirela. Nu cred în pentru totdeauna ; Suflete îngheţate ; Oglinzi false
; Înlănţuit ; Stângăcie : [versuri] / Mirela Goncear // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P.
5.

5784. Grozav, Parascovia. Geneza mutanţilor : [versuri] / Parascovia Grozav // Litera-


tura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 2.

5785. Mânăscurtă, Ioan. Dezlegarea orizontului: [eseu] / Ioan Mânăscurtă // Moldova


suverană. – 2014. – 21, 26, 28. – Va urma.

5786. Mânăscurtă, Ioan. Vorba vine : [eseu] / Ioan Mânăscurtă // Moldova suverană.
– 2014. – 12 noiem.

5787. Plugaru, Emilia. Ghicitoare despre calculator / Emilia Plugaru // Florile dalbe. –
2014. – 6 noiem. – P. 1.

5788. Romanciuc, Vasile. Luminaţi de-un mac ; Cândva, în Poiana Albastră : [versuri]
/ Vasile Romanciuc // Florile dalbe. – 2014. – 20 noiem. – P. 6.

5789. Roşca, Nicolae. Sumus mundo : [versuri] / Nicolae Roşca // Flux. – 2013. – 28
noiem. – P. 12; Moldova suverană. – 2014. – 28 noiem.

5790. Rusnac, Vladimir. Dragoste de ţară : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –


2014. – 28 noiem. – P. 1.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5791. Rusnac, Vladimir. Sub cerul baştinei : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –
2014. – 21 noiem. – P. 12.

5792. Sârbu, Tudor. Prin linul tăcerii ; Nu regret : [versuri] / Tudor Sârbu // Literatura şi
arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 8.

5793. Semcov, Gheorghe. Chişinăul meu natal : [versuri] / Gheorghe Semcov // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 3.

5794. Silvestru, Aurelian. Adevărul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Florile dalbe. –


2014. – 20 noiem. – P. 8.

5795. Silvestru, Aurelian. Balada omului nemulţumit : [eseu] / Aurelian Silvestru // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 1.

5796. Silvestru, Aurelian. Cearta dintre fraţi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi
arta. – 2014. – 6 noiem. – P. 5.

5797. Silvestru, Aurelian. De unde vine răul? : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura
şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 1.

5798. Silvestru, Aurelian. Îngâmfarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.


– 2014. – 13 noiem. – P. 1.

5799. Sîrbu, Tudor. Nu regret ; Prin linul tăcerii : [versuri] / Tudor Sîrbu // Făclia. –
2014. – 21 noiem. – P. 16.

5800. Sîrbu, Tudor. Prin linul tăcerii ; "Am rătăcit în visul unei primăveri..." ; Nu regret :
[versuri] / Tudor Sîrbu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 8.

5801. Şchendrea, Alexandru. Satul de graniţă : fragm. de roman / Alexandru


Şchendrea // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 4.

5802. Tănase, Constantin. Hoţii de mituri : fragm. din cartea "Groapa cu lei" ; Somnul
opiniei publice : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. –
14 noiem. – P. 7.

5803. Tănase, Constantin. ... Politică şi ziaristică fără nuanţe, într-o ţară înecată în
fum de tizic : [fragm. din cartea "Groapa cu lei"] ; Guvernări creatoare de sărăcie : [fragm. din
cartea "Ochiul lui Esop"] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 6.

5804. Tănase, Constantin. Decalogul lui Constantin Tănase :[reflecţii] / Constantin


Tănase // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 17.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5805. Tănase, Constantin. Eu m-am săturat de aceşti "părinţi" : Fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 7.

5806. Tănase, Constantin. Şi amintirile s-au făcut destin... : [reportaj sentimental :


fragm. din cartea "Ochiul lui Esop"] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 7 noiem. – P. 6.

5807. Tomozei, Gheorghe. Sfârşit de toamnă : [versuri] / Gheorghe Tomozei // Florile


dalbe. – 2014. – 27 noiem. – P. 4.

5808. Turtureanu, Nicolae. Alt "Adio la Moldova" : [versuri] / Nicolae Turtureanu // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 1.

5809. Ţopa, Efimia. Asasinul cu mască : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. –
2014. – 20 noiem. – P. 1.

5810. Vâlcu, Mihai. Revenirea : [povestire] / Mihai Vâlcu // Florile dalbe. – 2014. – 20
noiem. – P. 8.

5811. Vieru, Galina. Lut cu-aripi de înger : [versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta.
– 2014. – 27 noiem. – P. 1.
821.163.4 Literatură în limba sârbă-croată
5812. Perovic, Sreten. În bătaia vântului ; Zbor ; Ochi lacom de vedere ; Realizări ;
Miraj ; O după-amiază în grădină ; Jocuri ; Luna de lacrimi ; Ultima mamă ; Viziune ; Învinge-
rea morţii ; Rugăciune : [versuri] / Sreten Perovic ; trad. de Nicolae Dabija // Literatura şi arta.
– 2014. – 13 noiem. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


5813. Ciobanu, Mircea V. Ereziile postmodernismului estic / Mircea V. Ciobanu // Jur-
nal de Chişinău. – 2014. – 14 noiem. – P. 14.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


5814. Deaconescu, Ion. Poetul remodelând înţelesuri fundamentale : [Laudatio pentru
Justo Jorge Padron, poet spaniol, rostit de către preşedintele Academiei Internaţionale "Mihai
Eminescu" în cadrul şedinţei Senatului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene
"Constantin Stere" din mun. Chişinău, cu prilejul acordării tit. academic Doctor Honoris Cau-
sa] / Ion Deaconescu // Literatura şi arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 4.

821.135.1.0 Literatură română


5815. Chiţan, Simona. Manolescu face o "Istorie a Literaturii" pe înţelesul tuturor : [pe
marginea discuţiei cu Nicolae Manolescu, critic literar, aut. cărţii "Istoria literaturii române pe
înţelesul celor care citesc" Bucureşti, ed. Paralela 45, 2014] / Simona Chiţan // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 6 noiem. – P. 15.

5816. Dincă, Florin Daniel. Marin Sorescu, La Lilieci : [pe marginea monografiei epi-
co-lirice cu acelaşi tit.] / Florin Daniel Dincă // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 4.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

5817. Filimon, Alexandru. Răzvan Voncu: "Vinul înseamnă timp, cultură, un anume
mod de a privi lumea" : [pe marginea lansării cărţii "O istorie literară a vinului"] / Alexandru
Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 noiem. – P. 11.

5818. Oişteanu, Andrei. "Mircea Eliade era ca un bunic al hipioţilor" : [interviu cu A.


Oişteanu, istoric al religiilor] / consemnare: Anca Vancu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 21 noiem. – P. 12-13.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


5819. Colesnic, Iurie. Păzeşte-mă, Doamne, de prieteni... : [despre destinul lui Porfi-
rie Fală, scriitor-publicist basarabean (născut în anul 1877)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014.
– 21 noiem. – P. 19.

5820. Colesnic, Iurie. Un scriitor basarabean cu vocaţie europeană : [Pavel


Kuzminski (1857-1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 28 noiem. – P. 18.

5821. Filimon, Alexandru. Arcadie Suceveanu: "Scriitorul este astăzi un om împins la


marginea societăţii" : [pe marginea discuţiei cu A. Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor
din Rep. Moldova] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 noiem. – P.
15.

5822. Filip, Iulian. Dorinţă-n zbor : [pe marginea creaţiei poetice a Mirelei Goncear] /
Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 20 noiem. – P. 5.

5823. Grosu, Lidia. Poeticul caligrafiat de filologia profesorului Gheorghe Reabţov :


[pe marginea creaţiei poetice] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 5.

5824. Rusu, Ileana. Scriitorii, marii patrioţi de altădată, oameni ai nimănui : [pe margi-
nea discuţiei cu Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniuni Scriitorilor, şi Traianus, scriitor] /
Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 noiem. – P. 6.

821.163.4.0 Literatură în limba sârbă-croată


5825. Dabija, Nicolae. În afara timpului : [pe marginea creaţiei poetului Sreten Perovic
din Muntenegru] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 5.

5826. Dabija, Nicolae. Poezia ca dor de celălalt : [Laudatio pentru Sreten Perovic, po-
et, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe din Muntenegru, rostit în cadrul şedinţei Senatului
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" din mun. Chişinău
cu prilejul acordării tit. academic Doctor Honoris Causa] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2014. – 27 noiem. – P. 4.

5827. Padron, Justo Jorge. "...Pentru a spori lumina cuvântului" : [discursul poetului,
vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe din Muntenegru, rostit în cadrul şedinţei Senatului
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" din mun. Chişinău

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

cu prilejul acordării tit. academic Doctor Honoris Causa] / Justo Jorge Padron // Literatura şi
arta. – 2014. – 27 noiem. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
5828. Miron, Viorel. Noi descoperiri la Lăpuşna : [raionul Hânceşti ale arheologului
Gheorghe Postica] / Viorel Miron // Economist. – 2014. – 19 noiem. – P. 7.

5829. Ткачук, Марк. Марк Ткачук провел в Паланке первые раскопки : [по поводу
археолог. Раскопках в селе Паланка, район Штефан Водэ : интервью с президентом ун-
та "Высшая антропологическая школа"; мнения по теме / Шаров О. В., Андрей Красно-
жон] / записал Игнат Валиков // Панорама. – 2014. – 14 нояб. – Р. 26-27.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bohanţov, Alexandru. Nasc şi la Fântâna Albă Oameni : [omagiu pentru Mihai Bradu,
prof. la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova]. – Vezi Nr 5687.

Colesnic, Iurie. Un scriitor basarabean cu vocaţie europeană : [Pavel Kuzminski


(1857-1941)]. – Vezi Nr 5820.

Dabija, Nicolae. Un om frumos, Alecu Reniţă. – Vezi Nr 5702.

Friptuleac, Grigore. Un excelent specialist în Sănătatea Publică – Victor Băbălău. –


Vezi Nr 5689.

Manoli, Ion. Noroc, prietene Mihăiţă Bradu!. – Vezi Nr 5690.

Popa, Iulius. În amintirea lui Dumitru Batîr : [savant chimist (1927-2014]. – Vezi Nr
5705.

Profesorul Dumitru Batîr : [in memoriam savantului chimist (1927-2014)]. – Vezi Nr


5706.

Stavinschi, Magda. O descoperire nesperată în istoria astronomiei româneşti : [140


de ani de la naşterea lui Nicolae Donici, savant astronom. – Vezi Nr 5704.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


5830. Damian, George. Stema de familie a lui Ştefan cel Mare şi legăturile dintre Mol-
dova şi Ţara Românească / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 noiem.
– P. 6.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
5831. Moraru, Anton. Istorie militaro-intellicence : [pe marginea lucrărilor conf. şt.,
consacrată evenimentelor din sud-estul Europei din anul 1944] / Anton Moraru // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 noiem. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5562)

94(478) Istoria Republicii Moldova


5832. Stimpovschii, Doina. Deportările, o tragedie vie pentru moldovenii din Kazah-
stan : [despre derularea proiectului naţ. pentru tineret "Expediţia Memoriei" în Kazahstan] /
Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 noiem. – P. 7.

5833. Stimpovschii, Doina. Istoricii moldoveni vor merge pe urmele deportaţilor în


Kazahstan : [proiectul "Expediţia memoriei" : pe marginea discuţiei cu Sergiu Musteaţă, pre-
şedintele Asociaţiei Tinerilor Istorici din Moldova, şi Octavian Ţâcu, coord. de proiect] / Doina
Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 12 noiem. – P. 4.

5834. Ţâcu, Octavian. Expediţiile memoriei (2): o călătorie de la Alma Ata la Astana :
[proiect naţ. pentru tineret, privind deportările moldovenilor din aa. 1941-1949 în Kazahstan] /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 21 noiem. – P. 9. – Art. 1 : 18 oct. 2013.

5835. Ţăranu, Mariana S. Când Stalin ţinea locul lui Dumnezeu : interviu cu M. S. Ţă-
ranu, aut. a vol. "Scrisori către Stalin sau Spovedaniile celor ocupaţi (1947-1953)" / interviu
de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 noiem. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5695, 5830)

94(498) Istoria României


5836. Dabija, Nicolae. Un istoric care nu doar a scris, ci şi a făcut istorie : [Alexandru
Zub, istoric român, la 80 de ani de la naştere] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. –
13 noiem. – P. 1.

5837. Hârjău, Ludmila. Sighişoara – singura cetate locuită din Europa : [oraş din jude-
ţul Mureş, România] / Ludmila Hârjău // Natura. – 2014. – Noiem. (Nr 11). – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 5830)

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Burtea, Ofelia 5760


A Butnaru, Leo 5773-76
Aldea Teodorovici, Doina (5737) C
Aldea Teodorovici, Ion (5737)
Andronachi, N. 5388 Calamanciuc, Gheorghe 5403
Anestiadi, Vasile (5709) Canţer, Valeriu 5389, 5713
Anton, Ion 5768 Caragiale, I. L. 5746
Antonov, Ala 5665 Carastan, Valentina 5642
Arseni, Alexandru 5627 Carcea, Gheorghe 5683
Avornic, Gheorghe 5631 Casian, Valentina 5643
Cazacu-Istrati, Iacob 5777
B Călin, Andrei 5751
Baciu, George 5761 Căpiţă, Ionel 5695, 5701
Baconschi, Teodor 5493 Ceauş, Veaceslav 5679
Badan, Tatiana 5646 Cenuşă, Zina 5778
Bairactari, Nicolae 5427 Cernencu, Mihai 5564
Bajureanu, Ion 5769-70 Chilari, Vera 5685
Balaban, Claudia 5392 Chilianu, Nadine 5451, 5541
Balan, Alexandra 5586 Chircă, Sergiu Ion 5452
Bantaş, Virgiliu 5677 Chirilă, Victor 5453, 5542
Barbăroşie, Arcadie 5471 Chirilescu, Carolina 5427
Basarab, Marin 5400, 5534 Chişlea, Ion 5621
Batîr, Dumitru (5705-06) Chitoroagă, Valentina 5721
Bâltoc, Oana 5426 Chiţan, Simona 5815
Bârsan, Gheorghe 5485, 5504, 5564, 5627 Cimpoi, M. 5388
Beghiu, Tatiana 5436 Cimpoi, Mihai 5444, 5701
Bejenaru, Vasile 5771 Ciobanu, Alexandru 5683
Belicov, Serafim 5447 Ciobanu, Mihai 5736
Bendas, Mihai 5666, 5678 Ciobanu, Mircea V. 5454-57, 5720, 5813,
Benea, Marcela 5701 Ciobanu, Raisa 5722
Beşleagă, Vladimir 5401, 5701 Ciobanu, Vlad 5680
Bînzari, Nicu 5587 Ciocan, Iurie 5451
Blandiana, Ana 5762 Ciornei, Vsevolod 5458-59
Blănaru, Gheorghe 5772 Cioroianu, Adrian 5493
Bogatu, Petru 5448-49 Ciubotaru, Adrian 5439,5535
Bohanţov, Alexandru 5688 Ciutac, Lia 5656
Borodin, Larisa 5667 Clark, Wesley 5653
Bortă, Victoria 5399, 5730, 5745 Cojocariu, Tudor 5404
Botez, Doina 5734 Colesnic, Iurie 5701, 5746, 5819-20
Botnaru, Vasile 5402 Colţun, Gheorghe 5754-55
Boţan, Igor 5450 Comăneci, Nadia 5751
Bradu, Alina 5726 Condrea, Irina 5756-57
Bradu, Mihai 5688, 5690 Conţiu, Mihai 5445-46, 5460-61
Buda, Valentin 5563 Corman, Igor 5418
Budeanu, Gheorghe 5699 Cormanski, Alex 5665
Budişteanu, Radu 5763 Corobceanu, Svetlana 5542
Bulat, Olga 5707, 5731 Cosniceanu, Maria 5758-59
Bumacov, Vasile 5611-13 Cosovan, Olga 5657
Burea, Irina 5629, 5633 Cotruţă, Victor 5697

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Cozub, Alexandru 5745 Florescu, Remus 5551


Craciun, Veaceslav 5536 Friptuleac, Grigore 5689
Crâşmaru, Romeo 5405 Furdui, T. 5388
Creminscaia, Maria 5588 Fuştei, Nicolae 5434
Crîşmaru, Romeo 5543
Cucereanu, Radion 5779 G
Cupcea, Polina 5614, 5654 Gafton, Loreta 5665
Curarari, Vitalie 5698 Galben, Dorin 5474
Curbet, Vladimir 5743 Gangan, Alexandru 5654
Cuşnir, Valeriu (5711) Gârneţ, Vasile 5475
Cuzuioc, Ion 5732, 5735 Gherasim, Boris 5716
D Gherciu, Ana 5721
Ghicov, Adrian 5394
Dabija, Doina 5780 Ghimpu, Mihai 5476, 5567
Dabija, Nicolae 5406, 5702, 5781, 5812, Ghinea, Cristina 5493
5825-26, 5836 Globa, Elizaveta 5395
Damian, George 5407, 5462, 5544, 5727, Goncear, Mirela 5783, 5822
5830 Goraş-Postică, Viorica 5668
Danu, Elena 5717 Gore, Lilia 5396
Dara 5739 Gorean, Eugeniu 5731
Daul, Joseph 5545, 5571 Grăjdian, Lilia 5681
David, Cristian (5444) Grecu, Doina 5477-78, 5630
David, Teodor 5463, 5764 Grecu, Raisa 5631
Deaconescu, Ion 5760, 5814 Grosu, Aneta 5479
Dincă, Florin Daniel 5816 Grosu, Lidia 5823
Dodiţă, Ştefan 5701 Grozav, Parascovia 5784
Dombrov, Ion 5782 Guceac, Ion 5419, 5712
Donici, Nicolae (5704) Gulca, Ilie 5546, 5601 5835
Drăgan, Gleb (5712-13) Gulea, Aurelian 5706
Drăgălin, Elena 5501 Gurez, Kristina 5470,, 5576
Drăgănel, Valentin 5598 Gurin, Andrei 5568
Drăgoşanu, Cezara 5765 Gurmeza, Zinaida 5670
Drăguţanu, Dorin 5602
Drucec, Vitalie 5745 H
Druţă, Ion 5464 Hadârcă, Ion 5480
Duca, Gheorghe 5390, 5419, 5706, 5712 Hadârcă, Natalia 5587
Dulgheru, Valeriu 5465-66 Hadei, Daniela 5728, 5736
Dumitru, Elena 5653 Hahn, Johannes 5546
Dungaciu, Dan 5408 Hârjău, Ludmila 5837
E Heidegger, Martin (5425)
Horvalth, Zoltan 5693
Efros, Adrian 5654
Eliade, Mircea 5818 I
Eremia, Anatol 5696 Iachim, Ion 5658, 5669, 5671
Erizanu, Gheorghe 5409, 5721 Iastrebciak, Vladimir 5471
F Iorga, Liubomir (5743)
Isac, Ana 5710
Fală, Porfirie (5819) Istvan, Orkeny 5745
Filat, Vlad 5467-70, 5565-66, 5574-76,
Filimon, Alexandru 5393, 5471-73, 5817, 5821 J
Filip, Iulian 5822 Jereghi, Valeriu 5744

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Jigău, Ion 5509 Mija, Violeta 5685


Josu, Nina 5481 Miron, Viorel 5828
Juc, Valentin 5683 Mischevca, Ion 5486-90
Mişin, Vadim 5491-92
K Mitchell, Wess 5551
Kazimierz Michal Ujazdowski 5546 Moldovanu, Ion 5683
Kirnag, Robert 5547 Morariu, Mircea 5747
Kiss, Eva 5740 Moraru, Anatol 5616
Kohn, Alfie 5426 Moraru, Anton 5831
Komorowski, Bronislaw 5480, 5542, 5550 Moroşanu, Andrei 5708
Kuzminski, Pavel (5820) Moşin, Octavian 5430-33
Moşneag, Victor 5494
L Munteanu, Valeriu 5440, 5569
Muravschi, Eugen 5632
Lascu, Viorel 5701 Mureşan, Siegfried 5557
Laşcu, Maia 5590 Mustaţă, Sergiu 5833
Laşcu, Mihai 5587
Lavrenov, Serghei 5471 N
Lavuşkin, Anatolie 5670
Lazurca, Marius 5541 Naniescu, Iosif (Mitropolit al Moldovei şi
Leahova, Irina 5588 Sucevei) 5428
Leancă, Iurie 5418, 5482 Naumescu, Victor 5495
Leşe, Grigore 5741 Nechit, Irina 5747, 5749
Litra, Leonid 5548 Necşuţu, Mădălin 5494
Liubec, Igor 5512 Nedbaliuc, Boris 5589
Loghin, Vlad 5585, 5592, 5602, 5615, 5717 Negru, Lena 5726, 5733, 5738-39
Lozinschi, Raisa 5483, 5502-03 Negru, Nicolae 5497-98
Luchian, Tamara 5725 Neuhaus, Norbert 5617
Lungu, Petru 5656 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 5664
Lupan, Ilie 5549 Nicu, Dan 5499, 5537, 5561, 5644
Lupuşor, Adrian 5623 Niculescu, Ovidiu 5748
Lutenco , Victor 5483 Nobel, Alfred (5398)
Nogai, Ion 5708
M
O
Macari, Pavel 5671
Macovei, Monica 5546, 5557 Obretin, Ana 5398
Manolache, Constantin 5711 Oişteanu, Andrei 5818
Manolescu, Nicolae 5815 Oprea, Corina 5636
Manoli, Ion 5690 Orehovschi, Sergiu 5657
Mantzaridis, Georgios 5430 Orheianu, Şerban 5697
Marin, Alexandru 5714 Osmochescu, Nicolae 5629, (5631), 5633
Marinescu, Marian-Jean 5557 P
Maximilian, Silvestru 5610
Mămăligă, Parascovia 5737 Padron, Justo Jorge 5760, 5814, 5827,
Mânăscurtă, Ioan 5785-86 Palade, Gabriel (5680), 5684
Mândâcanu, Virgil 5484, 5659 Paladi, Ion 5738
Mândruţă, Octavian 5735 Papuc, Irina 5710
Mârzaian, Emanuil (5727) Patraşcu, Vasile 5602
McFarlane, Ian 5436 Păsat, Dumitru 5424-25
Melniciuc, Ion 5485 Păun, Gheorghe 5766
Michalski, Artur 5549 Păunescu, Adrian 5767
Mihailovici, Stela 5550, 5729 Pâslaru, Vlad 5412

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Perovic, Sreten 5812, 5825-26 S


Peru, Aurelia 5472
Petrarca, Francesco (5424) Saharneanu, Valeriu 5417, 5538, 5577
Petruţi, Doru 5438 Sava, Silvia 5742
Piersic, Florin 5413 Savva, Tatiana 5623
Pîslaru, Natalia 5397, 5665, 5675, 5685 Sărătilă, Vlad 5670, 5687
Plahotniuc, Vlad 5570 Sârbu, Tudor 5792
Platon, Gabriela 5685 Scorpan, Victoria 5670
Pleşca, Liuba 5656 Selina, Ana 5717
Pleşu, Andrei 5441 Semcov, Gheorghe 5793
Plugaru, Emilia 5787 Silvestru, Aurelian 5794-98
Pohilă, Vlad 5701, 5703 Sîrbu, Tudor 5799-5800
Popa, Iulius 5705 Smith, Pam Sandlian 5393
Popa, Loreta 5734, 5740-41, 5748 Snegur, Mircea 5502-03
Popa, Stela 5414 Snyder, Timothy 5562
Popescu, Constanţa 5645 Socor, Vladimir 5554
Popescu, Ion Longin 5701 Sorescu, Marin 5816
Popescu, Nicu 5553 Stan, Ana 5562
Popovici, Dumitru (5722) Starikov, Nicolai 5555
Poroşenko, Petro 5480, 5542, 5550 Statnîi, Alexandru 5744
Postica, Gheorghe 5828 Stavinschi, Magda 5704
Postică, Pavel 5630 Stejărescu, Alexandru 5579, 5617
Postolache, Veronica 5590 Stimpovschii, Doina 5547, 5832-33
Postovan, Dumitru 5631 Strâmbeanu, Andrei 5504
Pottering, Hans-Gert 5556 Strâmbeanu, Dorin 5646
Preguza, Ion 5638-39 Sturza, Alexandru 5434
Pripa, Ina 5670 Suceveanu, Arcadie 5821, 5824
Pripa, Ludmila 5670 Ș
Prodan, Gutiera 5732
Pulbere, Mihail 5717 Şalamac, Mariana 5598-99, 5623-24
Şchendrea, Alexandru 5801
R Şlicari, Ion 5637
Radu, Alina 5482 Şonţu, Ghenadie 5730
Railean, Ion 5654 Ştefan cel Mare , domn al Moldovei (1457-
Raileanu, A. 5686 1504) 5830
Raţă, Mariana 5545, 5554 Ştefan, Andreea 5450, 5548
Reabţov, Gheorghe 5415, 5823 T
Recean, Dorin 5446
Reniţă, Alecu 5699, (5701-03) Talmaci, Iana 5640
Reşetnicov, Artur 5500 Tănase, Alexandru 5505
Romanciuc, Marina 5691 Tănase, Constantin (5400-22), 5506, 5802-06
Romanciuc, Vasile 5788 Tănase, Silviu 5507, 5539
Romandaş, Nicolai 5640 Tighineanu, Ion 5391, 5419, 5706, 5712
Roşca, Alla 5501 Timofti, Nicolae 5418
Roşca, Nicolae 5789 Tomozei, Gheorghe 5807
Rotaru, Ion 5729 Topp, Dieter 5749
Rotaru, Tatiana 5709 Traianus 5824
Rusnac, Vladimir 5790-91 Troenco, Valeriu 5655
Rusu, Adrian 5672 Trofim, Tatiana 5590
Rusu, Ileana 5824 Tudoranu, Nicolae 5647
Rusu, Liliana 5660 Turtureanu, Nicolae 5808
Rusu, Tudor 5416, 5661-62 Tutunaru, Natalia 5742

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ț Б
Ţapiş, Valentina 5700-01 Берзан, Антонина 5650
Ţapoc, Vasile 5692 Буда, Валентин 5558
Ţăranu, Mariana S. 5835 Бэсеску, Трaян 5558
Ţâcu, Octavian 5420, 5508, 5540, 5833-34
Ţîganescu, Olga 5437 В
Ţopa, Efimia 5809 Валиков, Игнат 5829
Ţurcanu, Mihail 5421, 5442, 5556 Волосатый, Борис 5752
Ţurcanu, Natalia 5591 Воронин, Владимир 5513-16, 5580, (5582),
Ţurcanu, Vlad 5438, 5509 5600
U Г
Unteanu, Cristian 5653 Гибу, Николай 5517
Untilă, Veaceslav 5510, 5578 Головатюк, Владимир 5603
Urâtu, Ştefan 5451 Гурез, Кристина 5529
Ureche, Eugeniu 5746
Ursu, Silvia 5422 Д
Ursu, Valeriu 5592
Usatîi, Emilia 5663 Дашевский, Олег 5518, 5559-60
Додон, Игорь 5519-20, 5572
V Думбрэвяну, Андрей 5523
Дьяков, Дмитрий 5581
Vacarciuc, Daniela 5668
Vacaru, Nicoleta 5733 Ж
Vaculovschi, Ghenadie 5579
Vancu, Anca 5818 Жданок, Татьяна 5560
Vangheli, Virginia 5675-76 Жук, Виктор 5523
Vasilcov, Vlad 5595-96, 5693, 5723 З
Vasiliu, Vadim 5557, 5664
Vâlcu, Mihai 5810 Западинский, Роберт 5521-22
Verdeş, Eudochia 5667
Vidraşcu, Anatol 5721 И
Vieru, Galina 5811 Иващенко, Геннадий 5649
Vlădicescu, Veaceslav 5719 Ионесий, Инга 5625
Voloc, Sergiu 5478
Voloşciuc, Silvia 5593 К
Voncu, Răzvan 5817
Калак, Дмитрий 5625-26
Voronin, Vladimir 5511-12
Кетрарь, Вадим 5718
Vrăjitoru, Angela 5590
Коваленко, Ирина 5594, 5694
Z Корпудин, Семен 5618
Косарчук, Валериу 5597
Zamşa, Simion 5701 Красножон, Андрей 5829
Zgavordei, Vladimir 5648 Креминская, Мария 5594
Zub, Alexandru (5836)
Zubco, Svetlana 5656 Л

А Литовцева, Елена 5527


Любек, Игорь 5514
Аблисимова, Марина 5523 Лянкэ, Юрий 5524
Антонов, Павел 5651
М
Менюк, Николай 5583

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2014

Мишин, Вадим 5525, 5584 Ц


Моисеев, Сергей 5604
Мокану, Виктор 5523 Цвятков, Николай 5530
Молдован-Бэтрынак, Виорелия 5694 Цуркану, Михаил 5423
Морару, Анатол 5619 Ч
О Чегаровская, Любовь 5584
Оленин, Борис 5752-53 Чиботару, Виорел 5531
Онофрийчук, Юрий 5650 Чокан, Юрий 5635
Чубашенко, Дмитрий 5532-33
П
Ш
Пинегина, Ирина 5641
Плахотнюк, Влад 5573 Шаров, О. В 5829
Полтавченко, Алла 5641 Шевцове, Михаил 5674
Понятовская, Вероника 5581 Шикирлийская, Татьяна 5608-09
Попович, Руслан 5582 Шимановская, Людмила 5715
Постика Павла 5530
Р
Ревенко, Василий 5753
Решетников, Артур 5526
Ройтбурд, Елена 5635
С
Стариков, Николай 5559
Стеничева, Наталья 5674
Сытник, Валентин 5651
Т
Такий, Александр 5606
Танас, Александр 5607
Таран, Ангелина 5724
Тарлев, Василий 5527
Терехов, Дмитрий 5750
Тимотин, Марина 5597, 5603, 5652
Ткач, Сергей 5528
Ткачук, Марк 5829
Тхорик, Владимир 5530-31
Тэнасе, Константин (5423)
У
Усатый, Ренато 5583
Устюгова, Наталья 5517
Ф
Филат, Владимир 5529
Фурдуй, Виорел 5652
Х
Хармелин, Юрий 5750

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 11
14. Obiectiv european
15. Renaştere = Возрождение
16. Săptămîna
17. Socialiştii
18. Stejarul
19. Timpul
20. Univers pedagogic pro
21. Vocea poporului
22. Ziarul de gardă
23. Ziarul naţional
24. Коммерсант info
25. Коммунист
26. Mк Kн World Weekly
27. Молдавские ведомости
28. Независимая газета = Moldova independentă
29. Объектив Европы
30. Панорама
31. Событие недели
32. Социалисты
33. Экономическое обозрение

193
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 13.44
Coli ed. 10.91
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 11

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

194