You are on page 1of 184

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 1
2015

CNCM
Chişinău 2015
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 1
2015

NBCM
Chişinău 2015
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 1
2015

CNCM
Chişinău 2015
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-191-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-192-1 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015
CUPRINS

P R E F A Ţ Ă ....................................................................................................... 11

PREFACE ............................................................................................................ 15

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 19

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 19
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 19
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 19
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 19
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 19
08 Poligrafii. Lucrări colective .......................................................................... 20
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ........................................................... 20
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 21
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ..................................................... 21
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 21
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 21
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 21
32 Politică ........................................................................................................ 22
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 22
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 25
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 31
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 31
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 40
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 41
51 Matematică ................................................................................................ 42
53 Fizică ........................................................................................................... 43
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 44
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................... 44
58 Botanică ...................................................................................................... 45
59 Zoologie ...................................................................................................... 45
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 45
61 Medicină ..................................................................................................... 45
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 49
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ........................................................................................ 51
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................ 54
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 54
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 54
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................... 54
78 Muzică ........................................................................................................ 55
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 55
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 56
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 56
82 Literatură .................................................................................................... 59
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 69
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................. 70
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .................................................................. 71
93/94 Istorie .................................................................................................... 71
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 71
Index de nume ............................................................................................. 77
Index de titluri ............................................................................................. 82
Index de subiecte ......................................................................................... 83
Index geografic ............................................................................................ 85
Index editori................................................................................................. 85
ISBN eronat .................................................................................................. 86

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 87


0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 87
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 87
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 87
003 Sisteme de scriere şi notare .................................................................. 87
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 87
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în
general (cibernetică) ................................................................................ 87
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 87
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 88
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 88
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................. 89
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 89
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 89
1/14 Filozofie ................................................................................................... 89
159.9 Psihologie........................................................................................... 89
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 89
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 89
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 90
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 90
32 Politică ........................................................................................................ 91
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 92
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 96
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 101
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 102
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 103
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................... 104
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 106
51 Matematică .............................................................................................. 106
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 106
58 Botanică .................................................................................................... 107
59 Zoologie .................................................................................................... 107
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICA ..................................................................... 107
61 Medicină ................................................................................................... 107
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 110
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ...................................................................................... 111
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 114
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 114
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................... 115
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 115
72 Arhitectură ................................................................................................ 115
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 116
73 Arte plastice .............................................................................................. 116
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 117
78 Muzică ...................................................................................................... 118
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 120
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 122
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 122
82 Literatură .................................................................................................. 122
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 127
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............... 132
93/94 Istorie .................................................................................................. 135
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 135
Index de nume ........................................................................................... 137
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 143

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 144


0 GENERALITĂŢI...................................................................................................... 144
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................. 144
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 144
005 Conducere şi organizare. Management .............................................. 144
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 144
06 Organizaţii ( în general) ............................................................................ 145
070 Ziaristică. Presă ................................................................................... 145
09 Manuscrise. Bibliofilie ............................................................................... 145
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.......................................................................................... 145
1/14 Filozofie ................................................................................................. 145
159.9 Psihologie......................................................................................... 146
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................. 146
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................... 146
27 Creştinism. Religie creştină ....................................................................... 146
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................... 147
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................ 147
32 Politică ...................................................................................................... 147
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 153
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 157
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 159
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 160
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 160
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 163
51 Matematică .............................................................................................. 164
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 164
53 Fizică ......................................................................................................... 164
59 Zoologie .................................................................................................... 164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..................................................................... 165
61 Medicină ................................................................................................... 165
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ...................................................................................... 165
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 166
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................... 166
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 167
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini............................................................................. 167
72 Arhitectură ................................................................................................ 167
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 167
73 Arte plastice .............................................................................................. 167
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 167
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................... 168
78 Muzică ...................................................................................................... 168
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 168
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 169
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 169
82 Literatură .................................................................................................. 170
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 177
93/94 Istorie .................................................................................................. 177
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 177
Index de nume ........................................................................................... 178
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 183
PREFAŢĂ

"Bibliografia Naţională a Moldovei", constituită din ansamblul resurselor bibliografice scoase pe teri-
toriul ţării, pe parcursul timpului a devenit un instrument de informare de o importanţă deosebită istorică,
arhivistică şi culturală. Ea redă date din care să află despre ceea ce se tipăreşte în ţară, cine publică,
care sunt domeniile de actualitate.
Categoriile de resurse bibliografice ce fac obiectul "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" cum ar fi: pu-
blicaţiile monografice (cărţi, broşuri); publicaţiile seriale (ziare, reviste); muzica tipărită (partituri); docu-
mentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri);
resursele electronice, cât şi părţile componente din seriale, sunt reflectate în următoarele compartimente:
:
 "Cronica cărţii" (apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica publicaţiilor de note" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 "Cronica publicaţiilor de artă plastică" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 Indice "Materiale bibliografice" (apare din anul 1973, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica recenziilor" (apare din anul 1963, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica resurselor electronice"(apare din anul 2003, cu periodicitate anuală);
 "Cronica articolelor de revistă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica articolelor de gazetă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară).
Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate sunt conforme cu normele Gost-ului 7.1-2003
"Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire".
Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice se foloseşte sistemul CZU (Clasificarea Zecimală
Universală).
Lucrarea "Bibliografia Naţională a Moldovei" este structurată conform "Ordonării notiţelor bibliografi-
ce în bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală", ed. a 2-a (elaborată de Camera Naţională a
Cărţii, Chişinău, 2008) pe domenii şi subdomenii. În cadrul fiecărui domeniu notiţele bibliografice sunt
ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia, dacă documentul
prelucrat nu are autor sau are mai mult de trei autori. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine
(română, engleză, franceză, germană), urmate de cele apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă,
ucraineană, bulgară).
Înregistrările bibliografice includ:
- numărul de ordine;
- vedeta notiţei bibliografice;
- descrierea bibliografică a documentului cu adnotări desfăşurate despre conţinutul lucrării (în
cazuri necesare);
- numărul Depozitului legal atribuit de către Camera Naţională a Cărţii;
- index CZU;
- descriptori.
Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul
anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice
incluse în numărul respectiv.
Sub fiecare vedetă, fie nume de persoană, autor colectiv sau temporar se adună toate documentele
de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice, articole din presă.
Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conţine următoarele indexuri, ce fac obi-
ectul numărului respectiv din bibliografie:
- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi pre-
cum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt închinate lucrări-
le). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmează numărul în care se face
referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.:Vieru, Grigore 33, 77,
143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.
- index alfabetic de titluri ale cărţilor.

11
- index alfabetic de subiecte (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau nu-
me geografice).
- index alfabetic al editorilor.
Toate indexurile sunt ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care
se referă.
Un element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a
spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt
necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.
Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o struc-
tură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi
după metoda alcătuirii lor.
În "Cronica cărţii" sunt descrise cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii (de
tipul "Anale" ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzi-
cale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei,
manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii
fundamentale.). Cronica este elaborată pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al CNC.
Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărţii" cuprinde următoarele elemente:
Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. - Menţiuni de ediţie. - Date
de publicare (localitate, editură, an). - Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor, formatul). -
Colecţia. - Note. – ISBN.
Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în
cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note".
Publicaţiile în "Cronică…" nu sunt incluse exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de publicaţii: li-
teratură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale
materialelor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele
procese tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de re-
clamă şi informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de
preţuri cu amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.
Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite. Autoreferatele diserta-
ţiilor, structurate şi lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii".
Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun, se transcriu cu titlurile individuale ale lucrări-
lor cuprinse în publicaţie, fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate autorii şi traducătorii lucrărilor.
"Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN
eronate.
"Cronica publicaţiilor de note", include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale
operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală,
publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la
disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi
metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldo-
va.
Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.
În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive,
portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile
ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte
de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de
reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de mo-
dă; formulare pentru diplome de onoare.
Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilita-
te. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată
metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii
imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

12
"Cronica articolelor de revistă" semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, pu-
blicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue existente în Depozitul Legal al
CNC, editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de
învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie,
sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte
plastice, istorie, geografie şi altele.
Articolele nu sunt descrise exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: articole de revistă
a presei, notiţe informative, articole cu caracter temporar şi altele.
Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă"
elaborată de Camera Naţională a Cărţii.
Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard.
Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate. -
Resursa în care se publică articolul. - Titlul publicaţiei în care apare articolul, volumul şi
data apariţiei publicaţiei, pagina la care se află articolul. – Note.
Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se oferă
indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului, ordona-
te alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă şi lista revistelor a căror
articole au fost fişate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta.
"Cronica articolelor de gazetă" include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare,
opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.
Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Capi-
tala", "Comunistul", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se
adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat, indiferent de limbă şi
alfabet.
Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, econo-
mică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de
vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.
Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogic celei articolelor de revistă. Se
pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea
acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în
diverse surse de informare.
Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrări-
le sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau
sunt mai mult de trei autori.
Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:
- index de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
- lista publicaţiilor seriale descrise, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acesta.
Indexul este ordonat alfabetic şi face trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.
Din cronicile sus-amintite, se poate de aflat care sunt revistele şi ziarele din domeniile ştiinţei apăru-
te în Moldova la un moment dat, cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele de
ultimă oră, cum se desfăşoară viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce manifestări au loc pe
teritoriul ţării sau în străinătate, care este activitatea din domenii precum teatru, cinematografie, arte,
literatură.
În "Cronica recenziilor" sunt oglindite recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste. Descrierea bi-
bliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte –
informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în
ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenzii-
lor.
În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, tradu-
cătorilor, recenzenţilor.

13
Indicele "Materiale bibliografice" include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bi-
bliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste,
treceri în revistă istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la
tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în
materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În
subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi,
reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de
literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, indicele este identic cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
"Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre
CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, cronica este identică cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri.
La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română.
Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o
listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.
„Bibliografia Naţională a Moldovei" rămâne a fi o publicaţie utilă atât cercetătorilor, specialiştilor
practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din ţară, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de
învăţământ, centrelor de informare şi documentare, persoanelor interesate asupra producţiei editoriale
curente din ţară.

Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa :

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 200-301
MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 022 295746, 022 295916
Fax : 030555239

bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com

WWW.BOOKCHAMBER.MD

14
PREFACE

"National Bibliography of Moldova", consisting of all the bibliographic resources published in the
country, over time has become an information tool with high historical, cultural and archivist importance. It
restores data about what it was print in the country, who published and what are topical areas.
Resource categories subject "National Bibliography of Moldova" such as monographic publications
(books, pamphlets) serial publications (newspapers, magazines) printed music (scores) audio -visual
documents (disks, tapes, slides); cartographic documents (maps, atlases, globes) electronic resources
and components in series, are reflected in the following sections:
• "Book Annals" (published since 1958 on a monthly basis);
• "Music notes publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• "Fine art publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• The Bibliographic materials Index (appears in 1973 with quarterly periodicity);
• "Reviews annals" (appears in 1963, with quarterly periodicity);
• "Electronic resources annals" (appears in 2003, with annual);
• "Magazine articles annals" (since 1958 a monthly basis);
• "Newspaper articles annals" (since 1958, monthly reports).
The bibliographic records of listed documents comply with GOST 7.1-2003 "Bibliographic records.
Bibliographic description: General requirements and rules of composition".
UDC (Universal Decimal Classification) system is using as a classification system for bibliographic
descriptions.
The paper "National Bibliography of Moldova" is structured according to the "Ordering bibliographic
records in bibliography based on Universal Decimal Classification", 2n ed. (developed by NBC, Chisinau,
2008) on domains and sub-domains. Within each area, bibliographical records is arranged alphabetically
by author's name or job title, if the document has not author or has more than three authors. First pub-
lished works are rendered in Latin characters (Romanian, English, French, German), followed by those
that are in Cyrillic (Russian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian).
Bibliographical recordings include:
- Ordering Number;
- Header of bibliographic description;
- Bibliographic description of the document with annotations performed on the contents of the paper
(where necessary);
- Legal deposit number assigned by the National Book Chamber;
- UDC index;
- Descriptors.
Bibliographical notes numbering in each "Annals..." is continuous throughout the year. On the title
page of each rave in parentheses, is indicated number of bibliographic notes included in this number.
Under each celebrity or person's name, author, or the temporary collectively gather all documents
whose contents are responsible or books, serials, electronic resources, articles in the press.
To facilitate the search, each issue of the "Annals..." contains the following indexes, subject to the
respective number of citations are:
- Alphabetical index of names (authors editors, translators, preface, painters, photographers, re-
viewers and others responsible for the content of the document, the person to whom they are dedicated
to the work). Name and surname of the author is played separated by commas, following the number
refers to that author, then do not put any punctuation. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. The numbers refer
to the figure in parentheses personality.
- Alphabetical index of titles of book
- Alphabetical index of topics (include subject headings, institutions, cultural or geographical
names)
- Alphabetical index of publishers.
All indexes are alphabetized and refer to the bibliographic record number to which it relates.

15
An important element of the bibliography is subject headings that complete descriptions designed to
enhance the quality of information provided and to facilitate its use. In setting, these often need extensive
searches in various information sources.
Signing up information on different types of publications "National Bibliography of Moldova" has a
complex structure and its compartments are distinguished both by the character of selected material and
after their composition method.
In "Books Annals" are bibliography of books, brochures and periodicals collections and series
(such as "Annals", etc. which have their own name, album artwork arts, publications musical notes,
accompanied by texts explanatory socio-political literature, science, popular science literature, textbooks
and teaching materials, encyclopaedias, dictionaries, literature, various guides, basic bibliography). The
annals is developed based on existing legal deposit publications of NBC.
Bibliographic records of the documents included in the "Annals..." include: Header. Proper title: title
information / statement of responsibility. - Release Notes. - Date of publication (city, publisher, year). -
Physical description (number of pages, illustrations mention format). - Collection. - Notes. - ISBN.
Albums of fine art works and research in the field of music are reflected in the next annals too - the
"Fine arts publications annals" and "Notes publications annals".
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following types of publications are ex-
cluded: narrow departmental literature pertaining to the settlement of internal order of an organization;
reprints of training materials, technical information sheets, technical publications production, which covers
some technological processes that provide instruction using articles industrial small publications advertis-
ing information, some special technical literature publications - standards, technical requirements, price
lists retail and wholesale to some articles, project - type.
Brochures with a volume less than 4 pages are not mirrored in the "Book annals". Theses, struc-
tured and worked identical with books are included at the end of "Book annals".
Anthologies, collections of works of art with the common title, are given individual titles of works con-
tained in the publication, as indicated in the statement of responsibility authors and translators work.
"Book annals" is accompanied by auxiliary indexes of names, titles, subjects, publishers, ISBN erro-
neous.
"Notes publication annals" include works of folklore publications, publications of the works of vo-
cal music, instrumental, mixed collections of works of vocal and instrumental music, vocal symphonic
works publications and music scene, complete works, methodical publications musical notes on historical
and theoretical subjects, solfeggio and dictation, musical works and methodical publications musicology
music musical notes of magazines, textbooks and periodicals published in Moldova.
Annals are accompanied by auxiliary index of names.
In "Fine art publications annals" are described plaques, intuitive teaching materials, portraits, re-
productions, albums, postcards presented artistically. In annals not mirrored : the predominant text pic-
ture books, catalogues of various construction projects, drawings, leaflets advertising organizations
published without charge as editorial, booklets and leaflets advertising characters, bookmarks, papers
wall- stamped postcards and place to address; albums fashion; forms for honours.
As a rule, publications describing the title, artist name indicated in the statement of responsibility.
Reproduction, printed collections of artist describes his name. The description gives printing method. Fine
art publications are systematized as printed graphics classification scheme developed by the National
Book Chamber.
"Magazine article annals" signals articles, documentaries, artistic works, published in the pages of
magazines, collections, periodicals continue existing legal deposit of NBC, published by the Academy of
Sciences and its institutes, organizations, higher education institutions, large libraries, museums . The
information provided is from various spheres: science, philosophy, religion, sociology, politics, econom-
ics, law, literature, linguistics, theatre, cinema, music, arts, history, geography and others.
Articles are not exhaustive included in bibliography. The following type of articles is excluded: arti-
cles headlines, informative notes, articles and other temporary character.
The articles selection is made based on instruction developed by National Book Chamber "Compila-
tion of "Magazine article annals".

16
Bibliographic records fall within the scheme of standard analytical bibliographic descriptions. They
include the following: Title : title information / statement of responsibility. - The resource in which is pub-
lished the article. - Title of the publication in which the article appears, the amount and date of the news-
paper, the page of article. - Notes.
For information retrieval at the end of each issue of the "Magazine article annals" is provided the in-
dex of names, which include authors and others who contributed to the article, ordered alphabetic and
refer to the bibliographic record number to which it relates and list of journals whose articles were listed,
specifying the number of the magazine and the date on which it occurred.
"Newspaper articles annals" includes selective information on articles, documentaries, literary,
journalistic material and literary criticism published in republican newspapers.
Official materials and articles published in newspapers that appear parallel in Romanian and Rus-
sian ("Capitala", "Comunistul", "Dreptul", Vocea poporului") are described in Romanian, and Russian-
language sources are added to the description in Romanian. The artworks are described separately,
regardless of language and alphabet.
In order to highlight the materials devoted to events in political, economic and cultural life of the
country, events on the international arena, anniversaries of prominent people, organizations etc., under
subsection headings are drawn special temporary categories.
Scheme for newspaper articles bibliographic description is similar to that of journal articles. There is
a particular emphasis on the content item bibliography (annotations). To establish this, the reading the
article, most thorough searches are often required in various information sources.
Bibliographic records are organized by UDC areas within each field records are arranged alphabeti-
cally by the author's name or title, if the article has no author or are more than three authors.
Information retrieval, which provides annals are:
- Index of names, including authors and others who contributed to the article;
- List of serials bibliography, specifying the date of their newspapers, which developed it.
The index is ordered alphabetically and the number refers to the bibliographic record to which it re-
lates.
From the above-mentioned chronicles, it can be learned about in science journals and newspapers
published in Moldova at a time, who are the ones who sign the articles in the press, which are the latest
trends, how life politico -social culture in which events occur in the country or abroad, which is work in
areas such as theatre, cinema, arts, literature.
In "Reviews annals" are mirrored reviews books that public in newspapers and magazines. Biblio-
graphic description is comprised of two parts - the first part describes the work reviewed, in the second
part - information on the review. If the same work has several reviews, they are described in alphabetical
order by last name of the reviewers, and if they are missing - after titles of reviews.
In each issue of the "Reviews annals" are listed the index of names of editors, translators, reviewers.
The Index "Bibliographic materials" includes basic bibliographies, bibliographies on topics peri-
odic bibliographic editions, bibliographical lists, lists and review literature published in books and maga-
zines, historiographical overviews.
The index does not include: lists of literature cited in books and articles, lists of literature that does
not relate to the theme of the work described, literature lists more than 50 titles, lists the programs and
work methods, teaching materials and textbooks for schools general education in the footnotes of books.
The first subdivision is fundamental bibliographic work, lists of literature published in books, magazines
devoted personalities and their works, then - divided by the (------), lists of literature is indicated at the end
of books and articles magazines.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books.
"Electronic Resource Annals" launched in January 2003, appears annually and includes informa-
tion on CD-ROMs, floppy disks, electronic publications.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books. Annals are accompanied by the index of names and titles.

17
At the beginning of each issue of "National Bibliography of Moldova" there are content in Romanian.
Content is made according compartments basic classification scheme, which is the list of UDC division-
ary used in the bibliography.
"National Bibliography of Moldova" remains a useful publication for researchers, professionals prac-
tice, librarians from all types of libraries in the country and cultural centres, educational institutions, infor-
mation and documentation centres and other stakeholders on current publishing output in the country.

NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 200-301
MD-2004, Chişinău, Moldova
Phone : 022 295746, 022 295916
Fax : 030555239

bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com

WWW.BOOKCHAMBER.MD

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-261)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.
Ghid metodologic pentru evaluarea statistică a componentei CDI în contextul dezvoltă-
rii economiei bazate pe cunoaştere : [monografie] / Aurelia Şuşu-Ţurcan ; Univ. de Studii
Europene din Moldova, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipogr.
"Adrilang"). – 111 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 96-97 (20 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3023-3-3.
[2015-24].
- - 1. Cercetare şi inovare – Evaluare statistică.
001.89:311.1
2. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.
Managementul activităţii inovaţionale : (concept, probleme, evaluări) : [monografie] /
Aurelia Şuşu-Ţurcan ; red. şt.: Stratan Alexandru ; Univ. de Studii Europene din Moldova,
Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 346 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 282-293 (133 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3023-4-0.
[2015-25].
- - 1. Activităţi inovaţionale – Management.
001.894:005
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3. Tehnologii informaţionale de comunicare : Indicaţii metodice pentru lucrări de
laborator / Valentina Tîrşu, Natalia Apetrii, Ala Tatarciuc [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2014. –
191 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 184 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-596-6.
[2015-209].
- - 1. Tehnologii informaţionale de comunicare.
004(076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
4. Şargu, Lilia.

19
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Management : note de curs / Lilia Şargu, Aliona Daniliuc ; Univ. de Studii Europene din
Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 88 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3023-7-1.
[2015-223].
- - 1. Management.
005(075.8)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
5. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universită-
ţii de Studii Europene din Moldova : Ed. a 4-a / Univ. de Studii Europene din Moldova ; col.
red.: Sedleţchi Iurie (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilang") – . – 29
cm. – ISSN 2435-1114. – ISBN 978-9975-3023-8-8.
Nr 2, 2014. – 2015. – 97 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-3023-9-5. – [2015-27].
082:378(478-25)=00
6. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-практическая
конференция (9 ; 2014 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы IX
международной научно-практической конференции, 18 нояб. 2014 г. / гл. ред.: Л. К.
Скодорова. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2015 (ООО
"Рыбницкая типография"). – 576 p. : fig., fig. color, tab. ; 28 cm.
Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбница и Рыбниц. рай-
она, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. –
Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, ucr., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
[300] ex.
ISBN 978-9975-3010-3-9.
[2015-207].
082:378.4(478-24)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
7. Alfabet vorbitor pentru atotștiutori : [carte sonoră] / adapt.: Ana Vulpe. – [ed. a
2-a]. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în China). – [16] p. : fot. color ; 30 cm. – (Ascultă litere,
cuvinte şi sunete amuzante) (Billion).
Tit. orig.: The ABC For Know-Alls. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-13-3 (cartonată).
[2015-156].
- - 1. Cărţi sonore.
087.5:373.2
8. Animalele : 45 de imagini sonore : carte & tabletă : carte smart touch-it / apasă şi
ascultă / [trad. din engl.: Lucia Ţurcanu]. – [Chişinău] : Arc, 2014 [Imprimat în China]. – [10] p.
: il. color ; 17 x 22 cm. – (Colecţia "Primele lecţii").
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-784-0 (cartonată).
[2015-118].
- - 1. Cărţi sonore.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087.5: 373.2
9. Vernus, Pascal.
Zeii egipteni pe înţelesul fiului meu / Pascal Vernus ; trad. din fr. de Camelia Capverde.
– [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 98, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" /
coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-934-8).
Tit. orig.: Les dieux égyptiens expliqués à mon fils. – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-935-5.
82,00 lei. – [2015-177].
- - 1. Mitologie egipteană.
087.5:94(32)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
Ceban, Ghenadie. Epoca străveche a religiei lui Dionysos. – Vezi Nr 226.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


10. Carte de rugăciuni : cu rînduiala Sfintei Împărtăşiri / Mănăstirea "Naşterea Maicii
Domnului", Curchi. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 208 p. ; 11 x 15 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-80-851-4 (în cop. tare).
[2015-78].
- - 1. Cărţi de rugăciuni.
27-282.5
Абакумова, Н. В. Старообрядческая Покровка. – Vezi Nr 241.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
11. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.
Statistica I: Bazele statisticii : suport de curs / Aurelia Şuşu-Ţurcan ; Univ. de Studii Eu-
ropene din Moldova. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 100 p. : fig., graf., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 98 (7 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3023-5-7.
[2015-26].
- - 1. Statistică.
311(075.8)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
12. Evoluţia demografică a Republicii Moldova : [monografie] / Constantin Matei,
Valeriu Sainsus, Mihai Hachi [et al.] ; coord.: Constantin Matei, Mihai Hachi ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : ASEM, 2014. – 210 p. : fig., fig.
color, tab. ; 29 cm.

21
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondului ONU pentru Populaţie în Rep. Mol-
dova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-712-6.
[2015-6].
- - 1. Demografia Republicii Moldova.
314(478)
316 Sociologie
13. Barna, Iuliana.
Sociologie : Note de curs / Iuliana Barna. – Chişinău : [USEFS], 2014. – 46 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 46 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-10-0.
[2015-123].
- - 1. Sociologie.
316(075.8)
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
14. Şevcenco, Ruslan.
Conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan : Istoria şi modernitatea / Ruslan Şevcenco ;
trad. din lb. rusă: Ludmila Bodrug. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "A3Plus"). – 86 p. : h.
color ; 21 cm.
Text parţial : lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 58-59 (25 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
[2015-20].
- - 1. Conflictul armeano-azer.
327(479.25 +479.24)(094)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
Международная научно-практическая конференция "Правовые реформы в
Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов", 7-8
нояб. 2014 г. – Vezi Nr 27-28.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
15. Hămuraru, Maria.
Teorie economică. Macroeconomie : Concepte şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] /
Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : [Lexon-Prim], 2015
(Tipografia Reclama). – 288 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 287-288 (42 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3030-2-6.
[2015-99].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(075.8)
16. Şişcan, Nadejda.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Probleme contemporane ale ştiinţei economice la nivel global şi naţional : [monografie]


/ Nadejda Şişcan, Elena Cara ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2014. –
221 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 214-221 (104 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-707-2.
[2015-1].
- - 1. Ştiinţă economică.
330.1
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
17. Postan, Liliana.
Provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE: Ca-
pacitatea de a face faţă noilor evoluţii : Studiu, aprilie-noiembrie 2014 / Liliana Postan ; Inst.
Muncii, Confederaţia Naţ. a Sindicatelor, Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Re-
clama)]. – 78 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Text parţial : lb. rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-048-9.
[2015-96].
- - 1. Sindicate – Republica Moldova.
331.105.44(478)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
18. "Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile euro-
pene", conferinţă ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifico-
practice "Diversitatea umană prin şanse egale în contextul racordării la valorile europene", 20
noiem. 2014 / coord.: Palade Gabriel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 183
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Colegiul Financiar-bancar din Chişinău. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.
ISBN 978-9975-120-57-9.
[2015-249].
- - 1. Management antreprenorial. 2. Management educaţional.
334+37.091(082)
336 Finanţe
19. Ştefaniuc, Olga.
Monedă şi credit : Note de curs / Olga Ştefaniuc, Mihail Gîrlea, Viorica Jecev ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. – Chişinău : CEP USM,
2014. – 395 p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 390-395 (109 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-593-5.
[2015-12].
- - 1. Sistem monetar. 2. Credit bancar.
336.7(075.8)
20. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.

23
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Finanţarea ştiinţei în Republica Moldova: evaluări şi analize : Monografie / Şuşu-


Ţurcan Aurelia, Oprea Olga ; red. şt.: Cobzari Ludmila ; Univ. de Studii Europene din Moldo-
va. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipografia "Adrilang"). – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 169-181 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3023-2-6.
[2015-23].
- - 1. Finanţarea ştiinţei – Republica Moldova.
336.1:001(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
21. Blanovschi, Andrei.
Economia naţională : [studiu] / Andrei Blanovschi ; Acad. de Administrare Publică de
pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : [AAP], 2015
(Tipografia Reclama). – 325 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 325 (21 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3019-2-3.
[2015-221].
- - 1. Economia Republicii Moldova.
338(478)
338.48 Turism. Economia turismului
22. Platon, Nicolae.
Retrospectiva turismului moldovenesc. 55 de ani de realizări : (Monografie) / Nicolae
Platon ; pref.: Vadim Cojocaru ; Agenţia Turismului a Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Chişinău : Multiart-SV, 2014. – 204 p. : fot., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Girueta" ;
Vol. 1, ISBN 978-9975-3014-0-4).
Bibliogr.: p. 202-203. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3014-1-1 (în cop. tare).
[2015-61].
- - 1. Turism – Republica Moldova – Istorie.
338.48(478)(091)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
23. Bulat, Veronica.
Estimarea comerţului internaţional cu produse stomatologice : Monografie / Bulat Ve-
ronica, Gribincea Alexandru ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 223 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-203 (144 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-120-56-2.
[2015-248].
- - 1. Comerţ internaţional – Produse stomatologice.
339.5:[615+616.31]
24. Gribincea, Alexandru.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Economia mondială şi securitatea economică : manual / Alexandru Gribincea, Ludmila


Golovataia, Ghenadie Brovca ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2014
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 337 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Anexă : lb. engl. – Bibliogr.: p. 277-281 (73 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-175-4.
[2015-158].
- - 1. Economie mondială. 2. Securitate economică.
339.5/.9(075.8)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
25. Левитская, А. П.
Основы внешнеэкономической деятельности фирмы : (Методологическое
пособиe для проведения практических занятий) / Левитская А. П. ; Комрат. гос. ун-т. –
Комрат : Б. и, 2013 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 53 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-34. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-3-3.
[2015-144].
- - 1. Relaţii economie internaţionale – Firme.
339.9:334.7(076.5)
26. Левитская, А. П.
Основы внешнеэкономической деятельности фирмы : (учебное пособие) /
Левитская А. П. ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и, 2013 [Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 146 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 118-120. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-2-6.
[2015-143].
- - 1. Relaţii economie internaţionale – Firme.
339.9:334.7(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
27. "Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроин-
теграционных процессов", международная научно-практическая конференция
(2014 ; Кишинэу). Международная научно-практическая конференция "Правовые ре-
формы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов", 7-8
нояб. 2014 г. : [в 2-х ч.] / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Cetatea de Sus") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3009-4-0. – Antetit.: Ин-т юрид. и полит.,
Акад. наук Респ. Молдова, Ун-т полит. и экон. европ. знаний им. Константина Стере [и
др.]
Ч. 1. – 2014. – 219 p. – Texte : lb. rom., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 200 ex. – ISBN 978-9975-3009-5-7. – [2015-63].
- - 1. Drept – Republica Moldova – Ucraina – Georgia – Reforme – Integrare europea-
nă.
34+327(478+477+479.22)(082)=00
28. Ч. 2. – 2014. – 279 p. : fig. – Texte : lb. rom., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3009-5-7 (eronat). – [2015-90].
- - 1. Drept – Republica Moldova – Ucraina – Georgia – Reforme – Integrare europea-
nă.

25
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

34+327(478+477+479.22)(082)=00

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


29. "Metode ale cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic", conferinţă ştiinţifică
(2014 ; Chişinău). Metode ale cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic : Materialele conferin-
ţei ştiinţifice universitare a masteranzilor Facultăţii Drept, 25 mai 2014, Chişinău / red. şt.:
Dumitru Baltag. – [Chişinău : ULIM, 2014]. – 156 p. : fot. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Drept. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 25 ex.
ISBN 978-9975-124-50-8.
[2015-195].
- - 1. Metode juridice.
340.1:378(082)
30. Perju-Dumbravă, Dan.
Medicină Legală : (suport de specialitate) / Dan Perju-Dumbravă ; UMF "Iuliu Haţiega-
nu", Cluj-Napoca. – Chişinău : S. n., 2015 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 160 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-129-08-4 (în cop. tare).
[2015-50].
- - 1. Medicină legală.
340.6(075.8)
341 Drept internaţional
31. Cârnaţ, Teodor.
Statutul juridic al persoanelor intern strămutate : monografie / Cârnaţ Teodor, Cârnaţ
Marina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 316 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 245-280 (351 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-216-4.
[2015-173].
- - 1. Refugiaţi – Drepturi şi obligaţiuni.
341.43:342.7
32. Ţarălungă, Victoria.
Drept instituţional al Uniunii Europene : curs universitar / Victoria Ţarălungă ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. – Bălţi : S. n.,
2014 (Tipografia din Bălţi). – 122 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121 (5 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-132-21-3.
[2015-267].
- - 1. Dreptul instituţional al Uniunii Europene.
341.1:061.1EU(075.8)
33. Ţarălungă, Victoria.
Drept internaţional public : curs universitar / Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi, Fac. de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. – Bălţi : S. n., 2014 (Ti-
pografia din Bălţi). – 296 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-132-24-4.
[2015-270].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
34. Arseni, Alexandru.
Drept parlamentar : Monografie / Alexandru Arseni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2015. –
323 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 311-323 (246 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-605-5.
[2015-212].
- - 1. Drept parlamentar.
342.53
35. Arseni, Alexandru.
Legitimitatea puterii de stat – principiu edificator al statului de drept şi democratic con-
temporan : Argumentare ştiinţifică şi confirmare practică : Monografie / Alexandru Arseni ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ.
– Chişinău : CEP USM, 2015. – 419 p. ; 24 cm.
Cuprins, introducere paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 312-335 (397 tit.) şi în subsol.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-71-604-8.
[2015-211].
- - 1. Legitimitatea puterii de stat.
342.1/.5
36. Burac-Mihalachi, Irina.
Monitorizarea activităţii Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asi-
gurarea Egalităţii : pentru perioada 2013-2014 : raport / Irina Burac-Mihalachi, Ana Nani ;
coord. ed.: Ana Furtună, Iurii Arian ; Civil Rights Defenders, Coaliţia Nediscriminare (CND). –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Depol Promo"). – 68 p. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4378-5-1.
Gratuit. – [2015-129].
- - 1. Drepturile omului – Prevenirea discriminării.
342.72/.73(047)
37. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modi-
ficări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 26.01.2015. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 167 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-4-1.
[2015-84].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
38. Gulca, Lilia.
Dreptul contravenţional : (Note de curs) / Gulca Lilia. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Artpoligraf"). – 73 p. ; 29 cm.

27
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Bibliogr.: p. 72-73 şi în subsol. – 50 ex.


ISBN 978-9975-3036-2-0.
[2015-62].
- - 1. Drept contravenţional.
342.92(075.8)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
39. Constitutional Court of the Republic of Moldova. Report on the Exercise of
Constitutional Jurisdiction in 2013 / Constitutional Court of the Rep. of Moldova ; resp. for the
publication: Rodica Secrieru ; main coord.: Lilia Rusu. – Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 183 p. : fot., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-61-827-4.
[2015-119].
- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Rapoarte.
342.565.2(478)(047)
40. Судебная власть в Республике Молдова : Сборник законов / авт.-сост.:
Костаки Георге ; Ин-т демократии. – Комрат : [Институт демократии], 2014 (Tipogr. "Mi-
tra-Grup"). – 167 p. ; 21 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-4474-3-0.
[2015-174].
- - 1. Putere judecătorească – Republica Moldova – Documente legislative.
342.56(478)(094.4)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
41. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 26.01.2015.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 239 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-3-4.
[2015-83].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
42. Gheorghiţă, Mihail.
Tratat de metodică criminalistică : [studiu] / Mihail Gheorghiţă ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Drept. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 531 p. 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-606-2.
[2015-213].
- - 1. Criminalistică – Metode de cercetare.
343.9
43. Mariţ, Alexandru.
Aspecte teoretico-normative şi practice privind formarea motivului şi scopului în cadrul
etapelor activităţii infracţionale : Studiu monografic / Mariţ Alexandru, Mureşan Marius Ioan ;
rec. şt.: Cuşnir Valeriu [et al.] ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

de Drept Public, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişi-
nău : USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilang"). – 243 p. ; 21 cm.
Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 228-242 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-0-8.
[2015-21].
- - 1. Infracţiuni – Aspecte teoretico-normative.
343.2
44. Mariţ, Alexandru.
Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen : Studiu monografic /
Alexandru Mariţ, Cristian Macovei ; rec. şt.: Cuşnir Valeriu, Alecu Gheorghe ; Univ. de Studii
Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public, Inst. de Cercetări Juridice şi
Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilang"). – 247 p.
; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 240-246 (164 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-1-5.
[2015-22].
- - 1. Liberare de pedeapsă penală.
343.846
45. Mîrzac, Victor.
Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţii : [pentru uzul studen-
ţilor] / Victor Mîrzac, Boris Glavan ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI]. – 152 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-152 (42 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-121-05-7.
[2015-55].
- - 1. Investigaţii speciale – Criminalistică.
343.98(075)
46. Violenţa în familie în Republica Moldova : Practică judiciară şi acte normative
naţionale şi europene / AO "Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane", Centrul de Drept
Căuşeni (CDC). – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "T-Par"). – 170 p. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE în Moldova. – 500 ex.
[2015-44].
- - 1. Violenţa în familie – Republica Moldova – Prevenire – Combatere – Acte normati-
ve.
343.55(478)(094)
47. Султ, Георгий.
Подготовка к освобождению и ресоциализация осужденных к лишению свободы :
Монография / Султ Георгий ; Молд. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголовного права и кри-
минологии. – Кишинэу : СЕР USM, 2015 (Tipogr. "A&V Poligraf"). – 223 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 199-212 (174 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-610-9.
[2015-216].
- - 1. Eliberarea deţinuţilor.
343.843

29
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


48. Bologan, Dumitriţa.
Dreptul concurenţei : Note de curs / Dumitriţa Bologan. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"T-Par"]. – 168 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-168 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4280-4-0.
[2015-30].
- - 1. Dreptul concurenţei.
346.545(075.8)
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
49. Cebotari, Valentina.
Dreptul familiei : [pentru uzul studenţilor] / Valentina Cebotari ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipografia Reclama). – 342, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-033-5.
[2015-218].
- - 1. Dreptul familiei.
347.61/.64(075.8)
347.7 Drept comercial
50. Ardelean, Grigore.
Drept comercial : Curs universitar / Grigore Ardelean ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 307 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-901-6.
[2015-54].
- - 1. Drept comercial.
347.7(075.8)
51. Mihalache, Iurie.
Dreptul afacerilor : Note de curs / Iurie Mihalache. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 384 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 369-377 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-213-3.
[2015-171].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
52. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 26.01.2015.
– [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 143 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-2-7.
[2015-82].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.91/.95(478)(094.4)
53. Danileţ, Cristi.
Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare şi asigurarea principiului securităţii ra-
porturilor juridice în Republica Moldova : Evaluare şi propuneri / Cristi Danileţ ; Strategia de
reformare a sectorului justiţiei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 55 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor America-
ne / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-166-1.
[2015-18].
- - 1. Procedură judiciară – Republica Moldova.
347.9(478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
54. Ghidul prestatorului de servicii sociale cu privire la procedura de acreditare /
Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Consiliul Naţ. de Acreditare a
Prestatorilor de Servicii Sociale. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 91 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42 (6 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-828-6.
[2015-91].
- - 1. Servicii sociale – Acreditare.
351.84:364
55. Ghidul prestatorului de servicii sociale cu privire la procedura de acreditare /
Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Consiliul Naţ. de Acreditare a
Prestatorilor de Servicii Sociale. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 91 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42 (6 tit.). – Apare cu suportul financiar al Asoc. Obşteşti "Lumos Founda-
tion Moldova". – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-819-4.
[2015-92].
- - 1. Servicii sociale – Acreditare.
351.84:364
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
56. Codul Educaţiei al Republicii Moldova : Cod Nr. 152 din 17.07.2014 : Publicat:
24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr: 634 : Data intrării în vigoare: 23.11.2014 /
Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 135 p. ; 21 cm.
[750] ex.
ISBN 978-9975-80-911-5.
[2015-191].
- - 1. Codul educaţiei al Republicii Moldova.
37(478)(094.4)
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
57. Bucos, Tatiana.

31
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Educaţia – factor determinant în valorificarea potenţialului economic naţional : Mono-


grafie / Tatiana Bucos ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2014. – 160 p.
: fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 112-121 (216 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-711-9.
[2015-5].
- - 1. Educaţie – Aspecte economice.
37.014.54:338.2
58. Paiu, Mihail.
Analiza politicilor educaţionale din învăţământul general : Studiu de politici publice /
Mihail Paiu ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 [Tipografia Reclama]. –
50 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 49-50 (27 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pen-
tru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3030-3-3.
[2015-100].
- - 1. Învăţământ – Politici educaţionale.
37.014
59. "Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului",
conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Păstrarea integrităţii famili-
ei – politică prioritară pentru protecţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifi-
co-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău / col. red.: Victoria Gonţa [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 150 p. : fig., tab., fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Austrian Development Cooperation, Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM) [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3036-3-7.
[2015-241].
- - 1. Educaţie în familie. 2. Familie – Protecţie.
37.018.1:316.356.2(082)=135.1=111=161.1
60. "Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective", conferinţă ştiinţifico-practică
internaţională (2014 ; Bălţi). Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective : Materialele Con-
ferinţei ştiinţifico-practice internaţionale organizată în cadrul proiectului instituţional "Cerceta-
rea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala primară
rurală", cifrul 11.817.08.70A, 30 oct. 2014, Bălţi / com. org.: Zorilo Larisa (preşedinte) [et al.].
– Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 381 p. : tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., germ. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-15-2.
[2015-261].
- - 1. Educaţie.
37.0(082)=135.1=161.1
61. Spinei, Ion.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare : Studiu de politici publice / Ion


Spinei ; Inst. de Politici Publice. – [Chişinău : Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama)]. – 76 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă prin intermediul
Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3030-0-2.
[2015-97].
- - 1. Evaluare şcolară – Politici educaţionale.
37.014
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
62. Antoci, Diana.
Educaţia prin valori şi pentru valori : Ghid metodic / Diana Antoci ; red. şt.: Botnari Va-
lentina ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişi-
nău : UST, 2014. – 200 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 148-152 (66 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-138-3.
[2015-254].
- - 1. Educaţie.
37.015
63. Codreanu, Igor.
Educaţie ecologică : Ghidul profesorului : clasele 10-12-a / Igor Codreanu, Ghenadie
Obadă ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Centrul
Regional de Mediu Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 90, [2] p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 88-89 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4271-7-3.
[2015-203].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(072)
64. Idem în lb. rusă : Экологическое воспитание : Руководство для учителей : 10-
12 классы. – [Кишинэу] : Cartdidact, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 90, [2] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 88-89 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4271-9-7.
[2015-204].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(072)
65. Educaţie ecologică : Ghid pentru învăţători : clasele 1-4 / Zinaida Galben-
Panciuc, Svetlana Galben, Irina Durbală [et al.] ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ;
Min. Mediului al Rep. Moldova, Centrul Regional de Mediu Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2014
(Tipogr. "Balacron"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 95. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1400] ex.
ISBN 978-9975-61-835-9.
[2015-200].

33
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(072)
66. Idem în lb. rusă : Экологическое воспитание : Руководство для учителей : 1-4
классы. – [Кишинев] : Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 95. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-860-1.
[2015-201].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(072)
67. Educaţie ecologică : Suport didactic : clasele 1-4 / Zinaida Galben-Panciuc, Sve-
tlana Galben, Aliona Teutu [et al.] ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ; rec. şt.: Arca-
die Capcelea ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Centrul Regional de Mediu Moldova. – [Chişi-
nău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 86, [2] p. : fig., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1400] ex.
ISBN 978-9975-61-834-2.
[2015-199].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075.2)
68. Idem în lb. rusă : Экологическое воспитание : Дидактическое пособие : 1-4
классы. – [Кишинев] : Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 86, [2] p. : fig., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [2800] ex.
ISBN 978-9975-61-861-8.
[2015-202].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075.2)
69. "Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sis-
temul educaţional", conferinţă ştiinţifică naţională (2014 ; Chişinău). Fundamente
psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sistemul educaţional : Materialele
Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională din 10 octombrie 2014 / coord.:
Otilia Stamatin ; col. red.: Igor Racu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 367 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială,
Catedra Psihologie, Lab. proiectului "Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combate-
rii violenţei in sistemul educaţional". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-53-7.
[2015-110].
- - 1. Psihopedagogie.
37.015.3(082)=135.1=161.1
70. Mîsliţchi, Valentina.
Adaptarea şcolară : Ghid metodic / Valentina Mîsliţchi ; red. şt.: Botnari Valentina ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară.
– Chişinău : UST, 2014. – 330 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 163-169 (109 tit.) şi la sfârşitul сap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-139-0.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-255].
- - 1. Psihopedagogie. 2. Adaptare şcolară.
37.015.3
71. Ревенко-Бырлэдяну, Ала.
Гражданское воспитание : Учебник для 8 класса / Ала Ревенко-Бырлэдяну,
Силвия Петрович, Татьяна Туркинэ ; trad. din lb. rom.: Olga Lîsenco, Serghei Lîsenco ;
comisia de experţi: Adrian Dolghi [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ştiin-
ţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 93, [3] p. : il., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-67-912-1.
[2015-225].
- - 1. Educaţie civică.
37.015(075.3)
72. Сокиркэ, Виталие.
Экологическое воспитание : Учебное пособие : 5-9 классы / Виталие Сокиркэ,
Тудор Козарь ; trad. din lb. rom.: Larisa Şveţ ; rec. şt.: Arcadie Capcelea ; comisia de evalua-
re : Lidia Cojocari [et al.] ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Centrul Regional de Mediu Moldo-
va. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 127, [1] p. : fig. fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [50000] ex.
ISBN 978-9975-67-959-6.
[2015-206].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075.3)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
73. Danail, Serghei.
Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică în educaţia fizică şi
sport : Material didactico-referativ pentru studenţi în baza căruia profesorul va preda lecţii : (în
ajutorul studentului) / Danail Serghei, Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 80 p.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 74-78. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-263-3.
[2015-137].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796/799
74. Dezvoltarea elementelor de transdisciplinaritate în cadrul predării-învăţării
chimiei şi biologiei / Bejenari T., Frumusachi S., Calmuţchi L. [et al.] ; Univ. de Stat din
Tiraspol, Colegiul Politehnic din Chişinău. – Chişinău : UST, 2015. – 238 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 236-238 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-123-9.
[2015-252].
- - 1. Chimie – Metodica predării. 2. Biologie – Metodica predării.
37.016.046:[54+57]
75. Gagim, Ion.

35
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la educaţia muzicală : Ghid pentru profe-


sori şi studenţi / Ion Gagim, Marina Cosumov ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac.
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : S. n.,
2014 (Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 39, [1] p. : n. muz., fig. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (26 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-137-8.
[2015-229].
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
37.016.046:78
76. Grimalschi, Teodor.
Metodica instruirii tehnicii probelor ramurii sportive alese – Gimnastica artistică : Curs
practico-metodic / Teodor Grimalschi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de
Gimnastică. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 105 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 105 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-54-8.
[2015-246].
- - 1. Gimnastica artistică – Metodica predării.
37.016.046:796.412.2
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
77. Antonov, Ala.
Le français par le théâtre : Expérience pédagogique / Ala Antonov. – Chişinău :
Lyceum, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 95-96. – 400 ex.
ISBN 978-9975-3017-2-5.
[2015-33].
- - 1. Reprezentaţii teatrale în şcoală.
37.091:811.133.1
78. Barna, Iuliana.
Pedagogie şcolară : Note de curs / Iuliana Barna. – Chişinău : [USEFS], 2014. – 38 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38. – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-11-7.
[2015-124].
- - 1. Pedagogie şcolară.
37.091
79. Calmuţchi, Lidia.
Competenţa ecologică în formarea iniţială a profesorului de chimie / Lidia Calmuţchi ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Chişinău : UST, 2014. – 159 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 153-155 (59 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-141-3.
[2015-256].
- - 1. Formarea competenţei ecologice – Pedagogi.
37.091:574

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice "Diversitatea umană prin şanse egale


în contextul racordării la valorile europene". – Vezi Nr 18.

80. Лицейский научно-методический вестник / Direcţia Generală Educaţie, Tine-


ret şi Sport mun. Chişinău, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; сост.: Абрамова О. В. [и др.]
; ред. совет: Абрамова О. В. [и др.]. – Кишинэу : [Теоретический лицей им. А. С. Пушки-
на], 2014 [Tipogr. "Sibis-Grafica"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-9804-5-6. – ISSN 1875-
0992.
Nr 17 : Реализация основных этапов урока через развитие специфических
компетенций на уроке. – 2014. – 144, [16] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9734-9-6. – [2015-244].
- - 1. Organizarea învăţământului în licee.
37.091(082)=135.1=161.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
81. Bolboceanu, Aglaida.
Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie timpurie : Studiu de
politici publice / Aglaida Bolboceanu ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014
[Tipografia Reclama]. – 67, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 65-67 (38 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Funda-
ţiilor pentru Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4188-9-8.
[2015-102].
- - 1. Educaţie preşcolară – Politici publice.
373.2
82. Lungu, Valentina.
Învăţ să scriu / Valentina Lungu ; [il.: Irina Oleinic]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 24, [1] p. : il. color ; 23 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-826-7 (broşată în spirală, în cop. tare).
[2015-198].
- - 1. Cărţi pentru preşcolari.
373.2
83. Mîndru, Nina.
Abecedar : Exerciţii suplimentare : clasa 1-a / Nina Mîndru. – Chişinău : Lyceum, 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3017-7-0.
Semestrul 2. – 2014. – 48 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3017-8-7. – [2015-37].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1
84. "Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi
primar", conferinţă ştiinţifică internaţională (2013 ; Bălţi). Perspective şi tendinţe actuale
de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar = Perspectives and Current Trends in the
Development of the Preschool and Primary Education Republic of Moldova : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale, 30-31 oct. 2013 / com. org.: Ciobanu Lora (preşedinte) [et
al.]. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 357 p. : fig., tab. ; 29 cm.

37
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Tit.
paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100
ex.
ISBN 978-9975-132-13-8.
[2015-259].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Învăţământ primar.
373.2/.3(082)=135.1=161.1
85. Straliuc, Nina.
Educaţia fizică în grădiniţe : 5-7 ani / Nina Straliuc ; colab.: Aurelia Muştuc [et al.] ;
consultant de spec.: Zinaida Hapco. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2014 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 127 (13 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3017-3-2.
[2015-34].
- - 1. Educaţia fizică în grădiniţe.
373.2:796/799
86. Ursache, Silvia.
At the Zoo : [set cu 16 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian Gramaţki. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (English
for Kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-18-2.
[2015-181].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
87. Ursache, Silvia
Colours : [set cu 16 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian Gramaţki. – [Chi-
şinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (English for
kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-19-9.
[2015-85].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
88. Ursache, Silvia.
Jobs and Professions : [set cu 16 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian
Gramaţki. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22
cm. – (English for Kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-23-6.
[2015-185].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
89. Ursache, Silvia.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Numbers : [set cu 32 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian Gramaţki. – [Chi-
şinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 f. : il. color ; 22 cm. – (English for
Kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-20-5.
[2015-182].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
90. Ursache, Silvia.
On the Farm : [set cu 16 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian Gramaţki. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (English
for Kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-21-2.
[2015-183].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
91. Ursache, Silvia.
The English Alphabet : [set cu 32 cartonaşe, imagini color] / Silvia Ursache, Iulian
Gramaţki. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 f. : il. color ; 22
cm. – (English for Kids, ISBN 978-9975-126-17-5).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-22-9.
[2015-184].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
92. Никитченко, Алла.
Культура добрососедства : Я, моя семья, мои соседи : Рабочая тетрадь по меж-
культурному воспитанию для учеников 1-го класса / авт.-коорд.: Алла Никитченко ; со-
авт.: Галина Дрозд [и др.] ; коорд.: Виорика Гораш-Постикэ, Рима Безеде ; Oбразоват.
Центр "Про Дидaктика". – Кишинэу : Centru Educaţional "Pro Didactica", 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 84 p. : il., [4] p. : il. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. –
300 ex.
ISBN 978-9975-3013-1-2.
[2015-208].
373.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
93. Cara, Angela.
Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova : Studiu de politici publice /
Angela Cara ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 [Tipografia Reclama]. –
83, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (22 tit.) şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3030-4-0.
[2015-101].

39
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

- - 1. Educaţie incluzivă – Republica Moldova – Politici publice.


376(478)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
94. Ghidul bunelor practici : [culegere de articole : către aniversarea a 70 ani de la
fondarea CNMF "Raisa Pacalo"] / Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" ;
coord. ed.: Ala Manolache [et al.] ; coord. şi red. şt.: Ludmila Botnarciuc. – [Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 191 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Text parţial : lb. rusă. – 130 ex.
ISBN 978-9975-120-48-7.
[2015-245].
- - 1. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" din Chişinău – Practici.
377.8:61(478-25)(082)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
95. Rusu, Elena.
Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi : [studiu] / Elena Rusu ; red.
şt.: Nicolae Silistraru ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 218 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-159 (212 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-61-2.
[2015-140].
- - 1. Educarea inteligenţei emoţionale – Studenţi.
378:159.942
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
96. Лукьянец, О.
Путешествие в этнологию / О. Лукьянец. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Grafema
Libris")] . –198 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-52-179-6.
[2015-59].
- - 1. Etnologie.
39(478)
398 Folclor
97. Calina, Ludmila.
Colindă-ne, Doamne! / [selecţie] : Ludmila Calina ; transcrierea melodiilor: Anatol Cojo-
caru ; ed. îngrijită de Tudor Colac. – Chişinău : Grafema Libris, 2014. – 192 p. : fot., n. muz. ;
20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0216-3.
ISBN 978-9975-52-177-2.
[2015-58].
- - 1. Colinde.
398.1+783.65

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

98. Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : [materialele conferinţei, 11-12 dec.


2014] : Rezumatele lucrărilor / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria
Melnic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Grafema Libris"]. – 62 p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9617-3-8.
[2015-60].
398(082)=135.1=111=161.1
99. Ghicitori / il. de Dan Paul Ungureanu ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : Litera] ;
Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi
şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu,
ISBN 978-9975-74-404-1) (Folclor românesc ilustrat).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-603-8 (în cop. tare).
[2015-197].
- - 1. Ghicitori.
398.6+821-93
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
100. Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare :
Matematică. Fizică. Chimie. Biologie. Geografie. Limba română. Limba engleză. Limba fran-
ceză : clasa a 8-a : Ghid pentru elevi şi părinţi. – Chişinău : Lumina, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 382 p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Comparăm rezolvările proprii cu modelul propus,
ISBN 978-9975-65-373-2).
Text parţial : lb. engl., fr. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-65-374-9.
[2015-205].
5+91+81(075)=135.1=111=133.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
101. Chirică, Lazăr.
Managementul mediului : (Suport didactic) / Lazăr Chirică, Maria Nedealcov, Tatiana
Dudnicenco ; red. şt.: Grigore Stasiev ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedo-
logie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 339 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 335-339 (99 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-549-2.
[2015-10].
- - 1. Managementul mediului.
504.06(075.8)
102. Suport informaţional privind managementul deşeurilor / Oficiul Prevenirea
Poluării Mediului, Min. Mediului din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 44 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Jointly for our common future).
Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Coop. Transnaţională în Europa Centrală şi de
Est. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-920-7.
[2015-80].
- - 1. Managementul deşeurilor.

41
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

504.064.4:628.4
51 MATEMATICĂ
103. Iavorschi, Victor.
Matematica : Teste pregătitoare pentru examenul de absolvire a gimnaziului : clasa a
9-a / Victor Iavorschi. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia din Orhei)]. – 80 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3034-0-8.
[2015-9].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
104. Moloşnic, Natalia.
Matematică : Teste sumative : pentru clasa a 10-a / Natalia Moloşnic, Larisa Avram,
Aliona Smîntînă. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 91 p. : tab. ; 24 cm.
Text lb.: rom., fr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-214-0.
[2015-172].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
105. Raischi, Victor.
Matematică : Algebră. Geometrie : Clasa a 7-a : Exerciţii, probleme, evaluare / Victor
Raischi. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 100 p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3017-1-8.
[2015-32].
- - 1. Algebră. 2. Geometrie.
51(076.5)
106. Математические Олимпиады Молдовы : Задачи и решения, 1957-1992 /
В. Балтаг, В. Белоусов, И. Гоян [и др.] ; Ин-т Математики и Информатики Акад. Наук
Молдовы. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Кишинэу : CEP USM, 2015. – 281 p. : fig. ; 19 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-71-609-3.
[2015-215].
- - 1. Matematică.
51:37.091
514 Geometrie
107. Calmuţchi, Laurenţiu.
Geometrie analitică în spaţiu : [pentru uzul studenţilor] / Laurenţiu Calmuţchi, Dorin
Afanas, Mitrofan Cioban ; red. resp.: Afanas Dorin ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău :
[UST], 2014. – 212 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 211-212 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 200
ex.
ISBN 978-9975-76-118-5.
[2015-251].
- - 1. Geometrie analitică.
514.12(075)

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

515.1 Topologie
108. Cataranciuc, Sergiu.
Topologia algebrică a relaţiilor multi-are : [monografie] / Sergiu Cataranciuc ; red. şt.:
Petru Soltan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici
Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 227 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 213-227 (239 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-611-6.
[2015-217].
- - 1. Topologie algebrică.
515.14
517 Analiză
Şeremet, Victor. Theormoelastic Green's function. – Vezi Nr 111.

53 FIZICĂ
109. Маринчук, Михай.
Физика : Учебник для 11 класса / Михай Маринчук, Спиридон Русу ; trad. din lb.
rom.: Anatolie Homenco, Claudia Şerban ; comisia de evaluare: Valeriu Canţer [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 254, [1] p. : il.,
tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 9789975-67-945-9.
[2015-226].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
110. Certan, Valeriu.
Mecanica aplicată : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Certan. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2014. – 568 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 561-562 (38 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-328-8.
[2015-73].
- - 1. Mecanică aplicată.
531.8(075.8)
539 Structura fizică a materiei
539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
111. Şeremet, Victor.
Thermoelastic Green's function : (Steady-state BVPs for some semi-infinite domains) :
[monografie] / Victor Şeremet ; The Agrarian State Univ. of Moldova, The Inst. of Mathematics
and Informatics, Acad. of Sci. of Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). –
236 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 235-236 (40 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-208-9.
[2015-167].

43
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

- - 1. Termoelasticitate. 2. Funcţia Green.


539.3+517.5
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
112. Povar, Igor.
Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multicomponente :
[monografie] / Igor Povar, Oxana Spînu ; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău : S. n., 2014 [Tipografia AŞM]. – 451, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 406-452 (495 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-382-7 (în cop. tare).
[2015-125].
- - 1. Termodinamică chimică.
544.3
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
Şalaru, Victor. Structura taxonomică şi ecologică a comunităţilor de alge edafice păs-
trate în condiţiile de anhidrobioză. – Vezi Nr 117.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


113. Andronache, L.
Protocoale standardizate de cercetare a metabolismului glutationic : (Ghid practic) / L.
Andronache ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S.
n., 2014 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 42, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-40 (53 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-66-432-5.
[2015-146].
- - 1. Metabolismul glutationic – Tehnici de dozare.
577.122:612.015(075)
114. Croitoru, Dumitru.
Medical biophysics : Lectures. Exercises / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Ion Cojocaru ;
transl. in engl.: Ion Cojocaru ; Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep.
of Human Physiology and Biophysics. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 235
p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 231 (22 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-80-919-1.
[2015-180].
- - 1. Biofizică – Medicină.
577.3:61(076.5)
115. Protocoale standardizate de cercetare ale metabolismului glucidic în ţesu-
tul osos : (Ghid practic) / Olga Tagadiuc, Veronica Sardari, Lilia Andronache [et al.] ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 44-48. – 50 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-431-8.
[2015-145].
- - 1. Metabolismul glucidic – Tehnici de dozare.
577.124+611.018.4(075)
58 BOTANICĂ
116. Roşca, Ion A.
Creşterea plantelor lemnoase în cultură containerizată : [monografie] / Ion A. Roşca ;
red. şt.: Alexandru Ciubotaru ; Grădina Botanică (Inst.) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 148 p. : fig., tab., fot. color ; 30 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 102-106 (84 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4224-7-5.
[2015-234].
- - 1. Plante lemnoase – Cultivare.
582.47/.9:631.53
117. Şalaru, Victor.
Structura taxonomică şi ecologică a comunităţilor de alge edafice păstrate în condiţii de
anhidrobioză : [pentru uzul studenţilor] / Şalaru Victor, Melnic Victor ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. –
143 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 114-127 (194 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-600-0.
[2015-14].
- - 1. Alge edafice – Structură.
582.2/.3+574.4(075.8)
59 ZOOLOGIE
118. Enciu, Valeriu.
Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la
bovine în normă şi patologie : [monografie] / Valeriu Enciu ; sub red.: Vasile Coţofan, Mihail
Ştefaneţ ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n.,
2014 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 217 p. : fig., fig. color, tab. ; 26 cm.
Rez., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 189-217 (572 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-173-0.
[2015-157].
- - 1. Anatomie animală. 2. Sistemul neuro-vascular – Bovine.
591.41/.48:636.2
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
119. Barbaroş, Anton.
Eterna menire a Medicului : [amintiri] / Anton Barbaroş ; pref.: Alexandru Cojocaru ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 46, [1] p. : il.,
fot. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-51-616-7.

45
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

[2015-52].
61(092)
611 Anatomie. Anatomie comparată
120. Hacina, Tamara.
Viscera and Central Nervous System : Guide in anatomy / Tamara Hacina. – Chişinău :
Pontos, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 320 p. : fig., tab. ; 29 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-51-624-2.
[2015-141].
- - 1. Anatomia omului.
611.1/.8(075)
Protocoale standardizate de cercetare ale metabolismului glucidic în ţesutul
osos. – Vezi Nr 115.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


121. "Promovarea modului sănătos de viaţă – o sursă vitală în schimbarea sis-
temului de sănătate", conferinţă naţională cu participare internaţională (6 ; 2014 ; Chi-
şinău). Promovarea modului sănătos de viaţă – o sursă vitală în schimbarea sistemului de
sănătate : Materialele Conferinţei a 6-a Naţionale cu participare internaţională a elevilor din
colegiile de medicină, 18 noiem. 2014 / red. coord.: Mariana Negrean. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 170 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Texte : lb. rom., fr.,
rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financi-
ar al proiectului REPEMOL (Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Inten-
sivă din Rep. Moldova). – 170 ex.
ISBN 978-9975-120-49-4.
[2015-114].
- - 1. Sănătate – Promovare.
613/614:377.8(082)=135.1=133.1=161.1
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
122. Ciobanu, Gheorghe.
Ghid privind formaţiunile (echipele) medico-sanitare de intervenţie la urgenţe de sănă-
tate publică / Gheorghe Ciobanu, Mihail Pîsla ; Inst. de Medicină Urgentă, Centrul Naţ. de
Sănătate Publ. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-Ap"). – 35 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului Regional pen-
tru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3039-1-0.
[2015-179].
- - 1. Echipe specializate de intervenţie medicală.
614.2:616-089
123. Contraindicaţii la vaccinare şi reacţii postvaccinale : [pentru uzul studenţilor]
/ colectiv de aut.: Victoria Bucov, Anatolie Melnic, Laura Ţurcan [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 [Tipogr. "Metrompaş"]. – 128 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120-127 (84 tit.). – 600 ex.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-3026-1-6 (în cop. tare).


[2015-16].
- - 1. Vaccinuri – Reacţii.
614.47:615.371.015.4(075)
124. "Din experienţa bunelor practici", conferinţa naţională cu participare inter-
naţională (6 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa a 6-a naţională cu participare internaţională a
cadrelor didactice din Colegiile de medicină "Din experienţa bunelor practici", noiem. 2014 /
coord. şi red. şt.: Ludmila Botnarciuc. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 321 p. :
diagr., fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Colegiul Naţ. de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". – Texte : lb. rom., rusă.
– Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-120-50-0.
[2015-115].
- - 1. Asistenţă medicală – Practici. 2. Pedagogie medicală.
614.2:377.8(082)=135.1=161.1
125. Profilul de sănătate a populaţiei raionului Orhei şi factorii ce o determină /
grup de aut.: Vasile Guştiuc, Afanasie Leonte, Rafail Şihlearov [et al.] ; au contribuit : Larisa
Oculova [et al.] ; Centrul de Sănătate Publ. Orhei. – Orhei : S. n., 2014 [Tipografia-Sirius]. –
80 p. : fig., tab. ; 29 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-57-164-7.
[2015-17].
- - 1. Sănătate publică – Raionul Orhei – Republica Moldova – Date statistice.
614(478-21)(083.41)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
126. Tests on Pharmacology : for 3-year students : (faculty of medicine) / Ina
Pogonea, Lucia Ţurcan, Ianoş Coreţchi [et al.] ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nico-
lae Testemiţanu", Pharmacology and Clinical Pharmacology Dep. – Chişinău : Medicina,
2014. – 236 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-118-73-6.
[2015-150].
- - 1. Farmacologie – Teste.
615(079)
127. Гикавый, В.
Клиническая фармакология : Тесты для самоподготовки / В. Гикавый, Н. Бачин-
ский, Г. Гушуилэ ; Гос. ун-т медицины и фармации им. Николае Тестемицану, Каф.
фармакологии и клинической фармакологии. – Кишинэу : Mедицина, 2014. – 160 p. : tab.
; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-118-72-9.
[2015-149].
- - 1. Farmacologie clinică – Teste.
615.03(079)

47
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
128. Ciobanu, Gheorghe.
Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală : [monografie în 2-ă vol.] / Gheorghe Cio-
banu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Nova-Imprim") – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-4396-9-
5. – (Medicina de urgenţă).
Vol. 2. – 2014. – 1024 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. alf.: p. 999-1022. –
1000 ex. – ISBN 978-9975-4224-8-2 (în cop. tare). – [2015-238].
- - 1. Boli cardio-respiratorii – Asistenţă medicală urgentă. 2. Boli cerebrale – Asistenţă
medicală urgentă.
[616.12/.24+616.831]-083.98(075)
129. Vetrilă, Snejana.
Angina pectorală stabilă : Elaborare metodică / Snejana Vetrilă, Livi Grib ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Foxtrot"). – 107 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 104-107 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-52-4.
[2015-117].
- - 1. Angină pectorală.
616.12-009.72(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
130. Neamţu, Mihai-Leonida.
Insuficienţa respiratorie acută : repere etiopatogenice, clinice, de diagnostic şi trata-
ment : [pentru uzul studenţilor] / Mihai-Leonida Neamţu, Luminiţa Dobrotă, Mihai-Bogdan
Neamţu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015. – 205 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-63-366-6.
[2015-128].
- - 1. Insuficienţă respiratorie acută – Diagnostic – Tratament.
616.24-008.4-07/-08(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
131. Apendicita acută : Recomandări practice pentru rezidenţi chirurgi şi medici
specialişti / E. Maloman, N. Gladun, C. Lepadatu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie FEC MF. – Chişinău : Medicina, 2015. – 38,
[1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 36-39 (51 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-80-4.
[2015-155].
- - 1. Apendicită acută.
616.346.2-002(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
132. Guzun, Gheorghe.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Anatomia topografică a pediculului hepatic : Recomandări metodice pentru studenţi /


Gheorghe Guzun, Radu Turchin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra anatomie topografică şi chirurgie operatorie. – Chişinău : Medicina,
2014. – 51, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-51 (20 tit.). – 55 ex.
ISBN 978-9975-118-78-1.
[2015-153].
- - 1. Pedicul hepatic – Anatomie topografică.
617.55(076.5)
133. Turchin, Radu.
Aspectele clinice ale anatomiei topografice în specialitatea ATI : Îndrumar metodic
pentru studenţi / Radu Turchin, Gheorghe Guzun ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra anatomie topografică şi chirurgie operatorie. – Chişinău :
Medicina, 2014. – 148 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 145-146 (27 tit.). – 55 ex.
ISBN 978-9975-118-79-8.
[2015-154].
- - 1. Anatomie topografică.
617.5(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
134. Serbenco, Anatolie.
Sarcina şi naşterea în prezentaţia pelviană : [pentru uzul studenţilor] / Anatolie
Serbenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 78 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 75 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-193-8.
[2015-159].
- - 1. Patologia sarcinii. 2. Naşterea copilului.
618.3/.5(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
135. Erhan, Fiodor.
Algoritmi şi modele de calcul al indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de alimentare cu
energie electrică : [monografie] / Erhan Fiodor, Popescu Victor. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 284 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 281-284 (73 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-205-8.
[2015-165].
- - 1. Reţele de alimentare cu energie electrică.
621.311.1-192

49
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


136. Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu gaz
lichefiat şi comprimat : [8 planşe] / Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţ. ;
text, graf.: Gheorghe Ermurache – Chişinău : Toneti-Exim, 2014. – 8 f. : scheme color ; 30 x
42 cm.
Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-8-7.
[2015-239].
- - 1. Motoare cu gaz lichefiat şi comprimat – Scheme.
621.43
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
Calos, Sergiu. Maşinist la instalaţiile de pompare. – Vezi Nr 139.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


Ioneţ, Ion. Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie. – Vezi Nr 140.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


137. Herghea, Daniel.
Tensiuni remanente la rectificare şi lepuire : [pentru uzul studenţilor] / Herghea Daniel,
Paraschiv Dragoş ; ref. şt.: Ioan Filipescu [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2014. – 328 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 316-327 (235 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-63-364-2.
[2015-127].
- - 1. Prelucrare mecanică – Tehnologii.
621.9(075.8)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
138. Cadocinicov, Anatolie.
Tehnologia lucrărilor de reconstrucţie a drumurilor : Note de curs / Anatolie
Cadocinicov, Sergiu Bejan ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2015. – 117, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 114-117 (52 tit.). – 50 ex.
[2015-87].
- - 1. Drumuri – Reconstrucţie.
625.76(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
139. Calos, Sergiu.
Maşinist la instalaţiile de pompare : Suport de curs / Sergiu Calos, Ion Şaragov ; Inst.
de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP). – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Dira-Ap")].
– 93 p. : fig., tab. ; 29 cm.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 92 (25 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul
financiar al Agenţiei de Dezvoltare Austriacă (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru
Dezvoltare (ADC). – 60 ex.
ISBN 978-9975-9961-9-8.
[2015-29].
- - 1. Instalaţii de pompare a apei.
628.12+621.65.05(075.8)
140. Ioneţ, Ion.
Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie : Suport de curs / Ion Ioneţ, Dumitru
Ungureanu ; Inst. de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP). – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Dira-Ap")]. – 139 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 139 (19 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu spriji-
nul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Austriacă (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece
pentru Dezvoltare (ADC). – 60 ex.
ISBN 978-9975-3039-0-3.
[2015-28].
- - 1. Sisteme de alimentare cu apă. 2. Sisteme de canalizare.
628.1/.2+621.791/.792(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
141. Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă şi productivitate la grâul
comun : [monografie] / Galina Lupaşcu (coord.), Elena Saşco, Svetlana Gavzer [et al.] ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 173 p. : fig., fig. color, tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 120 ex.
ISBN 978-9975-62-385-8 (în cop. tare).
[2015-126].
- - 1. Grâu – Imunizare. 2. Genotipuri de grâu rezistente la boli.
[632.93+575.22]:633.11
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
142. Profilaxia şi combaterea sterilităţii la taurine : (Recomandări) =
Профилактика и лечение бесплодия крупного рогатого скота : (Рекомендации) /
Vacevschi Serghei, Popovici Mircea, Darie Grigore [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul
Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 2014 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 27 ; 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Bibliogr.: p. 24 (10 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-203-4.

51
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

[2015-163].
- - 1. Taurine – Boli – Combatere.
636.09:636.2(049.3)=135.1=161.1
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
143. Focşa, V.
Teste imunogenetice şi utilizarea lor în ameliorarea taurinelor : (Recomandări) / V.
Focşa, Alexandra Constandoglo ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară. – Maximovca : S. n., 2014 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 74 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 36 (15 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-201-0.
[2015-161].
- - 1. Taurine – Reproducere.
636.2.082(076.5)
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
144. Maşner, Oleg.
Program de creştere şi ameliorare a ovinelor şi caprinelor în Republica Moldova : pen-
tru anii 2014-2020 / Maşner Oleg, Liuţcanov Petru, Evtodienco Silvia ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca
: Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al Ministeru-
lui Agriculturii şi Industriei Alimentare, 2014 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-197-6.
[2015-160].
- - 1. Ovine – Republica Moldova – Creştere. 2. Caprine – Republica Moldova – Creş-
tere.
636.32/.39.083
636.4 Porci. Porcine
145. Rotaru, Ilie.
Sistemul de creştere şi hibridare a suinelor în Republica Moldova. : (Recomandări) /
Rotaru Ilie, Ceban V., Eremia N. ; Univ. Agrară de Stat din Moldova ; Întreprinderea de Stat
pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "Moldsuinhibrid". – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Print-Caro"). – 32 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-210-2.
[2015-169].
- - 1. Porcine – Hibridizare.
636.4.082.26(478)(049.3)
657 Contabilitate
146. Contabilitatea întreprinderii: Teste şi exerciţii / Liliana Lazari, Olesea
Ghedrovici, Lilia Grigoroi [et al.] ; coord.: Liliana Lazari, Olesea Ghedrovici [et al.] ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Contabilitate şi Analiză Economică". – Chişinău : ASEM,
2014. – 169 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 150 (35 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-75-713-3.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-7].
- - 1. Contabilitate.
657:658(076.5)
147. "Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii
şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile", conferinţă ştiinţifică inter-
naţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Cooperarea dintre mediul
universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profe-
siei contabile", 4 mai 2014 / col. red.: Lilia Grigoroi [et al.] ; com. de org.: Anatol Iachimovschi
[et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014. – 297 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.
ISBN 978-9975-75-710-2.
[2015-4].
- - 1. Contabilitate – Învăţământ universitar.
657:378(082)=135.1=111=161.1
148. Luşmanschi, Galina.
Bazele contabilităţii : Culegere de aplicaţii şi teste / Galina Luşmanschi, Victoria Lisnic,
Lilia Lavrenciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi In-
formatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 222 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 200-201. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-601-7.
[2015-15].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657(079)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
149. Dodu, Aliona.
Managementul întreprinderii : Note de curs / Aliona Dodu, Ina Gumeniuc ; red. resp.:
Damian Uşanlî ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,
Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 170, [1] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 169-170 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-342-4.
[2015-74].
- - 1. Managementul întreprinderii.
658:005(075.8)
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
150. Popescu, Victor.
Componente de automatizări : Pentru tineretul studios / Victor Popescu. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 110 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 108 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-207-2.
[2015-166].
- - 1. Sisteme de reglare automată.

53
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

681.5(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
151. Conferinţa ştiinţifică anuală : [a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei] : Cule-
gere de comunicări : ediţiile 2013, 2014 / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; coord.: Veronica
Galcenco. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 167 p. : reprod. fot. color ; 25
cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-898-9 (în cop. tare).
[2015-79].
- - 1. Artă – Comunicări ştiinţifice.
73/76:069(082)
741/744 Desen
152. Munteanu, Angela.
Desenul volumetric pentru viitorul arhitect : Îndrumar metodic / Munteanu Angela ; red.
resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhitec-
tura. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 61, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 36 (24 tit.). – 50 ex.
[2015-88].
- - 1. Desen tehnic.
744(076.5)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
153. Dumitru Fusu : [opera plastică] : Catalog / [alcăt.]: Mihai Fusu, Maria Mardare-
Fusu. – Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95 fot., p. : imagini, imagini color ;
26 cm. – (Colecţia "C(art)ier" / coord. de Igor Mocanu, ISBN 978-9975-79-947-8).
Apare cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Chişinău, Direcţiei Cultură a Primă-
riei Municipiului Chişinău. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-948-5.
[2015-86].
- - 1. Fusu, Dumitru, 1938-2014, actor, regizor, pictor. 2. Pictură – Portrete.
75.071.1(084.11)
154. Piotr Fazli : Boyama = Pictură = Живопись = Painting : [album] / versiune engl.
a textelor: Tatiana Kirilenko ; foto: Iurie Foca, Vladimir Gorobcenko. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 70, [2] p. : imagini color ; 28 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Sponsori : Исполнит. ком. Гагаузии,
АО "Комбифураж-Вулканешты", СП "Vinia Traian" AO [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-899-6 (în cop. tare).
[2015-190].
- - 1. Pictură. 2. Fazli, Piotr, 1953 - …, pictor.
75.071.1(084.11)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
155. Шарифзаде, Диляра.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мой Азербайджан : Каталог фотовыставки / авт. фот.: Диляра Шарифзаде ; авт.


идеи, предисл., руководитель проекта: Намик Алиев ; Посольство Азербайджан. Респ. в
Респ. Молдова, Конгресс Азербайджанцев Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2013. – 50 p. :
fot., fot. color ; 22 cm.
Sponsori : Вугар Новрузов, Фейруз Исаев, Этибар Велиев [и др.].
[2015-19].
- - 1. Fotografii – Albume.
77.03/.08(084.12)
78 MUZICĂ
Calina, Ludmila. Colindă-ne, Doamne!. – Vezi Nr 97.

156. Moştenirea şi moştenitorii = Inheritance and the Heirs : [Ansamblul de Dansuri


Populare "Moştenitorii" din oraşul Rîşcani : album] / coord.: Elena Creţu ; trad. în engl.: Vero-
nica Galcenco ; fot.: Mihai Potârniche [et al.]. – Chişinău : Princeps, 2014 (Combinatul Poli-
grafic). – 107, [4] p. : fot. color ; 21 x 22 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Consi-
liului Raional Rîşcani. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3037-0-5 (în cop. tare).
[2015-108].
- - 1. Ansamblul de Dansuri Populare "Moştenitorii" din oraşul Rîşcani – Republica
Moldova – Albume.
78.085.7(478)(084.12)
157. Абрамович, Елена.
Этюды о музыке : [статьи о музыке и музыкантах] / Елена Абрамович. – Кишинев :
Б. и., 2014 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 247, [1] p. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rom. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-51-7.
[2015-116].
- - 1. Critică muzicală.
78
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
158. Ninela Caranfil. Artista dorurilor noastre : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Dep. "Memoria Chişinăului" ; alcăt.: Ludmila Capiţa ;
coord.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 207 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliografie: p. 45-81. – Ind. de nume, ed. periodice : p. 98-101. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-58-6.
[2015-250].
- - 1. Caranfil, Ninela, 1947 - …, actriţă, artistă a poporului din Republica Moldova.
792.071.2.028:[016+929Caranfil]
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
159. Codul etic al judocanului / Federaţia de Judo din Rep. Moldova ; coord.:
Manolachi Veaceslav. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 32 p. ; 21 cm.

55
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

100 ex.
ISBN 978-9975-4099-9-5.
[2015-121].
- - 1. Codul de etică al judocanului.
796.853.23:174
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
100.

160. Prus, Elena.


Proiecţii interculturale în filologia contemporană : în baza Raportului de autoevaluare a
profilului ştiinţific "Multilingvism, contrastivitate şi comunicare interculturală" (perioada 2009 –
2013) / Elena Prus, Victor Untilă ; dir. publ.: Ana Guţu ; consultant şt.: Ion Manoli [et al.] ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale.
– Chişinău : ULIM, 2014. – 169 p. : fig., tab. ; 27 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-124-46-1.
[2015-8].
- - 1. Filologie contemporană – Cercetări ştiinţifice.
[80/81+001.89]:378.4(478-25)
Збiрник наукових статей. – Vezi Nr 224.

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
161. Culegere de teste-model la limba străină de afaceri : pentru admiterea la
masterat şi doctorat : (engleza, franceza, germana) / colectiv de aut.: Grozav Parascovia,
Demcenco Corina, Moldovanu Gheorghe [et al.] ; coord.: Moldovanu Gheorghe ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Relaţii Econ. Intern.", Catedra "Lb. Moderne de Afaceri". –
Chişinău : ASEM, 2014. – 75 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. engl., fr., germ. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-709-6.
[2015-3].
- - 1. Limba engleză – Teste. 2. Limba franceză – Teste. 3. Limba germană – Teste.
[811.111+811.133.1+112.2]:334(079)
162. Golubovschi, Oxana.
Culegere de Texte şi Exerciţii la cursul de Traducerea Scrisă Literar-Publicistică : Su-
port de curs / Golubovschi Oxana ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din municipiul Chişinău,
Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 112 p. : fig. ; 29 cm.
Text : lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 112. – 15 ex.
ISBN 978-9975-115-58-2.
[2015-139].
- - 1. Limba engleză – Traducere scrisă.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.111'255(075.8)=135.1=111
163. Draguţan, Constantin.
English Proverbs & Sayings With Definitions & Orals Speech Exercises / Constantin
Draguţan. – Chişinău : [Contrast-Design], 2014. – 38 p. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4249-6-7.
[2015-240].
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
164. Nicolaev, Eudochia.
Enghlish Lexicology : (suport de curs pentru studenţi) / Eudochia Nicolaev ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Catedra universitară Lb. Engl. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I.
Creangă"]. – 130 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 130 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-205-1.
[2015-39].
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'373(075.8)
811.133.1 Limba franceză
165. Cotlău, Maria.
Français de spécialité : Relations internationales et européennes : (Support de cours) /
Maria Cotlău ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative,
Dep. Relaţii Intern. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 88 p. : tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-599-7.
[2015-13].
- - 1. Limba franceză – Relaţii internaţionale – Terminologie.
811.133.1'276.6:327(075.8)
166. Culegere de texte în limba franceză pentru studenţii anului 1 la specialita-
tea "Servicii Antiincendii" : (suport didactic) / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Catedra Lb. Moderne ; elab.: Zinaida Coronovschi. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Tipocart
Print"]. – 27 p. : fig., fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 9 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3016-2-6.
[2015-42].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1:614.8(076.5)
167. Culegere de texte în limba franceză pentru studenţii anului 1, Specialitatea
Fitness/Turism : (suport didactic) / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Lb.
Moderne ; elab.: Zinaida Coronovschi. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 56
p. : fig., fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 56 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3016-3-3.
[2015-43].
- - 1. Limba franceză.

57
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

811.133.1:796.4(076.5)
168. Ethique professionnelle et techniques de communication : Elaboration
méthodique / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep.
Informatica Aplicată şi Filiera Francofonă ; selectat: Raisa Botnaru, Olga Tcaci ; red. resp.: V.
Moraru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 158 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 158 (14 tit.). – 50 ex.
[2015-89].
- - 1. Limba franceză – Comunicare.
811.133.1(076.5)
169. Uscova, Tamara.
J'aime à apprendre… : [учебное пособие для разговорной практики] / Uscova T. G.
– Kichinev : [Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2014. – 181, [14] p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 194 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4400-8-0.
[2015-131].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075)
811.135.1 Limba română
170. Buruiană, Maria.
Limba română : Caietul elevului : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia
Cotelea. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : il. ; 24 cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-946-6.
[2015-227].
811.135.1(075.2)
171. Luca, Aliona.
Cultura comunicării şi limbajul de specialitate : Curs universitar : pentru studenţii Facul-
tăţii de Kinetoterapie / Aliona Luca ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Lb.
Moderne. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : [USEFS], 2014. – 180 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 175-176 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-05-6.
[2015-122].
- - 1. Limbaje de specialitate – Kinetoterapie.
811.135.1'276.6:615.82(075.8)
172. Panaite, Doiniţa.
Limba şi literatura română : Preparator pentru examenul de Bacalaureat : Clasa a 12-a
/ Doiniţa Panaite. – Chişinău : Lyceum, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71 p. ; 24 cm. –
(Bacalaureat).
2000 ex.
ISBN 978-9975-3017-5-6.
[2015-35].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
173. Postolachi, Veronica.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Capcanele gramaticii : Sondaje literare / Veronica Postolachi ; imagine, cop.: Călin


Postolachi. – Chişinău : Pontos, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 169, [2] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (21 tit.), în text şi în subsol. – [700] ex.
ISBN 978-9975-51-625-9.
[2015-148].
- - 1. Limba română – Gramatică. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1'36+821.135.1.09
174. Stanţieru, Svetlana.
Caiet de exerciţii la limba română contemporană : (Lexicologia) / Svetlana Stanţieru,
Aurelia Bîrsanu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Lb. Rom. şi
Filologie Romanică. – Bălţi : S. n., 2014 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 163 p. : fig. color, tab. ; 26
cm.
Bibliogr.: p. 150-154. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-202-7.
[2015-162].
- - 1. Limba română – Lexicologie.
811.135.1'373(076.5)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
175. Dumas, Alexandre, tatăl.
Contele de Monte-Cristo : [roman : în 2 vol.] / Alexandre Dumas ; trad. din fr. de Ioana
Dănăilă ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-79-931-7. – (Cartier Popular : Colecţie aniversară ; 5 / coord. de Ghe-
orghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Partea 1-a. – 603, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-79-932-4. – 99,00 lei. – [2015-
175].
- - 1. Romane.
821.133.1-31 Dumas
176. Partea a 2-a. – 642, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-79-933-1. – 99,00 lei. –
[2015-176].
- - 1. Romane.
821.133.1-31 Dumas
821.135.1 Literatură română
177. Lazurca, Marius.
Zeul absent : Literatură şi iniţiere la Mircea Eliade : Eseu / Lazurca Marius ; cop.: Vita-
lie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 179, [1] p. ;
20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-937-9.
99,00 lei. – [2015-178].
- - 1. Eseuri.

59
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

821.135.1-4 Lazurca
821.135.1(477.85)-83 Literatură română din Bucovina de Nord
178. Tărâţeanu, Vasile.
Viaţa, ca un solo de vioară : [dialog cu poetul] : Mihai Morăraş / Vasile Tărâţeanu ;
cop.: Valentin Stâncă. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 167, [1] p. : fot., fot. color ; 25 cm. –
(Dialog la focul din vatră, ISBN 978-9975-71-597-3).
Apare cu sprijinul financiar al dlor Serghei Gavriliuc, dir. general ÎC SRL "Cris-Nord-
Prim", Tudor Rotaru, dir. gen. şi Ion Scorpan, dir. comercial SRL "Agro-Salvia" [et al.]. – 250
ex.
ISBN 978-9975-71-598-0.
[2015-210].
- - 1. Dialoguri.
821.135.1(477.85)-83 Tărâţeanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
179. Andriuţă, Stelian.
Trei crai de Drochia : [versuri, povestiri] / Stelian Andriuţă, Николай Стоян, Dumitru
Popov. – Бельцы : Б. и., 2014 [Tipografia din Bălţi]. – 260 p. : des., n. muz. ; 20 cm.
Text : lb. rom., rusă. – 42 ex.
ISMN 979-0-3480-0208-8.
ISBN 978-9975-132-10-7.
[2015-257].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.135.1(478)-1+821.161.1(478)-3 [Andriuţă+Стоян+Popov]=135.1=161.1
180. Barbaroş, Anton.
Livada dorului : [povestire] / Anton Barbaroş ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 51 p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-615-0.
[2015-51].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Barbaroş
181. Boguş, Boris.
Humanus virtutis : [reflecţii, cugetări, interviuri] / Boris Boguş ; cop.: Alexandru Gurghiş.
– Chişinău : Lexon-Plus, 2015 [Tipografia Reclama]. – 408 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Sergiu Pagu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4188-8-1.
[2015-104].
821.135.1(478)-9 Boguş
182. Caraman, Nina.
Joc deranjant : versuri / Nina Caraman ; prez. graf.: Vasile Dohotaru. – Chişinău : Labi-
rint, 2014. – 67 p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-10-1.
[2015-113].
- - 1. Poezie.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-1 Caraman
183. Eşanu, Andrei.
Fost-au acestu Ştefan Vodă… : Nuvelă cinematografică : (variantă literară în 72 scene)
/ Andrei Eşanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 [Tipografia Reclama]. – 127 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4188-7-4.
[2015-103].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Eşanu
184. Filip, Iulian.
Strungă : [catrene] / Iulian Filip ; des. de aut. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-
Caro")]. – 32 p. : il. ; 6 x 8 cm. – (Provocările iuliene ; A 4(b).
Carte de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-56-204-1.
[2015-164].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
185. Filip, Iulian.
Veac : [haiku-uri] / Iulian Filip ; des. de aut. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 32 p. : il. ; 6 x 8 cm. – (Provocările iuliene ; A 4(a).
Carte de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-56-209-6.
[2015-168].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
186. Izbaş, Zina.
Dans cu trandafiri : [versuri] / Zina Izbaş ; pref.: Galina Furdui ; cop.: Victor Cobzac. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 72, [3] p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-618-1.
[2015-53].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Izbaş
187. Mîţu, Ion.
Neliniştea din noi : Versuri / Ion Mîţu ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Lia Mîţu. – Chişi-
nău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 77, [3] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-620-4.
[2015-235].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mîţu
188. Zen, Zina.
It’s complicated : Volum de stări şi rime : [versuri] / Zina Zen ; il. de Victor Garştea. –
Chişinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 107 p. : fot., il. color ; 20 cm.
Text : lb. rom. – Apare cu sprijinul financiar al companiei Incasso Moldova. – 2000 ex.

61
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

ISBN 978-9975-3030-5-7.
[2015-220].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Zen
189. Волницки, Игорь.
Научи меня умереть : Роман / Игорь Волницки ; пер. : [с молд.] : Раиса Цыбырнэ ;
обл.: Сильвия Луневи. – Кишинев : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 182 p. ;
20 cm.
Изд. при фин. поддержке Президента Конгр. Азербайджанцев Молдовы г-на Ву-
гара Новрузова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3017-0-1.
[2015-31].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Волницки=161.1
190. Волницки, Игорь.
Палач : Роман / Игорь Волницки ; пер.: [с молд.] : Мирослава Метляева ; обл.:
Сильвия Луневи. – Кишинев : Lyceum, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191 p. ; 20
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4357-9-6.
[2015-38].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Волницки=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
Andriuţă, Stelian. Trei crai de Drochia. – Vezi Nr 179.

191. Врадий, Андрей.


К России с любовью и болью : Стихи / Андрей Врадий ; рис.: Маргариты Сорбалэ.
– Кишинев : [Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2014. – 149, [4] p. : des. ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4400-9-7.
[2015-132].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Врадий
192. Карапуз, Яков.
Дальневосточные рубежи : Очерки. Повести / Яков Карапуз. – Бельцы : Б. и., 2014
(Tipografia din Bălţi). – 170 p., [1] f. port. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 168 (17 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4330-9-9 (eronat).
[2015-260].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Карапуз
193. Конунов, Борис.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Тавро; Кабестан : Киноповести / Борис Конунов. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr.


"Elan Poligraf"). – 230, [2] p., [1] f. port. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-66-438-7.
[2015-147].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Конунов
194. Лозинская, Светлана.
Водоворот : Три детектива. Рассказы / Светлана Лозинская ; худож. оформл.:
Алексей Олару. – Кишинев : [Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2014. –
318, [1] p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4400-7-3.
[2015-130].
- - 1. Romane. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Лозинская
195. Сазонова, Эльвира.
Гроздья вдохновения : Поэтический сборник / Эльвира Сазонова. – Chişinău : La-
birint, 2014. – 133, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-122-14-6.
[2015-105].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Сазонова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
196. Broscuţa : Completează imaginea cu autocolante / pict.: I. Novoselţeva. – [Chi-
şinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – [16] p. : il. color, [2] f. autocolante ; 26 cm. –
(Lipesc şi învăţ ; 1+, ISBN 978-9975-61-850-2).
Tit. orig.: Лягушка : Собери картинку с наклейками. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-853-3.
[2015-188].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
197. Bufniţa : Completează imaginea cu autocolante / pict.: I. Novoselţeva. – [Chişi-
nău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – [16] p. : il. color, [2] f. autocolante ; 26 cm. – (Li-
pesc şi învăţ ; 1+, ISBN 978-9975-61-850-2).
Tit. orig.: Сова : Собери картинку с наклейками. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-851-9.
[2015-186].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
198. Cocoşul : Completează imaginea cu autocolante / pict.: I. Novoselţeva. – [Chi-
şinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – [16] p. : il. color, [2] f. autocolante ; 26 cm. –
(Lipesc şi învăţ ; 1+, ISBN 978-9975-61-850-2).

63
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Tit. orig.: Петушок : Собери картинку с наклейками. – F. f. de tit. – 2000 ex.


ISBN 978-9975-61-854-0.
[2015-189].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
Ghicitori. – Vezi Nr 99.

199. Melcul : Completează imaginea cu autocolante / pict.: I. Novoselţeva. – [Chişi-


nău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – [16] p. : il. color, [2] f. autocolante ; 26 cm. – (Li-
pesc şi învăţ ; 1+, ISBN 978-9975-61-850-2).
Tit. orig.: Улитка : Собери картинку с наклейками. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-852-6.
[2015-187].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
200. Caragiale, Ion Luca.
Lanţul slăbiciunilor : [povestiri pentru copii] / I. L. Caragiale ; il. de Elena
Karachentseva, Simion Zamşa. – [Chişinău : Litera] ; Bucureşti : Litera (mică), 2015 (Combi-
natul Poligrafic din Chişinău). – 45, [2] p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-
74-400-3) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-
1).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-750-9 (Litera, Chişinău) (în cop. tare).
[2015-196].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Caragiale
201. Caragiale, Ion Luca.
Vizită : [povestiri pentru copii] / Ion Luca Caragiale ; il. de Elena Karachentseva, Simion
Zamşa. – [Chişinău] : Litera ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişi-
nău). – 45, [3] p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori
români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-1).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-602-1 (în cop. tare).
[2015-48].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Caragiale
202. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; il.: Igor Vieru. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier
codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-961-4 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-193].
- - 1. Poveşti.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1-93 Creangă
203. Filimon, Nicolae.
Omul de flori cu barba de mătase : [poveşti] / Nicolae Filimon ; il. de Galina Vieru ;
cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : Litera] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poli-
grafic din Chişinău). – 30, [1] p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-
3) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-1).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-585-7 (în cop. tare).
[2015-47].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Filimon
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
204. Cumpenici-Caras, Maria.
Chibzuieşte şi ghiceşte : [poezii] / Maria Caras-Cumpenici ; cop.: Ruxanda Romanciuc.
– Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 34, [1] p. : des. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-614-3.
[2015-46].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Cumpenici-Caras
205. Filip, Iulian.
Acasă : [poezii pentru copii] / Iulian Filip ; des. de aut.. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro")]. – 15, [1] p. : des. ; 8 x 10 cm. – (Provocările iuliene ; A 4(c).
Carte de buzunar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-56-211-9.
[2015-170].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filip
206. Leşcu, Elena.
Priceputul : Cuvinte încrucişate. Şarade. Încurcături / aut. şi pict.: Elena Leşcu.– [Chi-
șinău] : Labirint, 2014. – 19 p. : des. ; 27 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-25-2.
[2015-106].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Leşcu
207. Plămădeală, Viorica.
Dulce sfetnic : Versuri pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău] : Iulian, 2014
[Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 28 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3009-6-4.
[2015-41].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
208. Sainciuc, Lică.

65
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Alfabetul cu poveşti / Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic).


– [116] p. : des., des. color ; 22 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc", ISBN 978-9975-79-893-8).
2000 ex.
ISBN 978-9975-79-949-2 (în cop. tare).
120,00 lei. – [2015-49].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.(478)-93 Sainciuc
209. Ştirbu, Titus.
Al cui să fie glasul? : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Ti-
părit în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-42-3 (cartonată).
[2015-67].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
210. Ştirbu, Titus.
Animale şi păsări de casă : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion,
2014 (Tipărit în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-40-9 (cartonată).
[2015-65].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
211. Ştirbu, Titus.
Cine să fie? : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în
Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-41-6 (cartonată).
[2015-66].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
212. Ştirbu, Titus.
Cine trăieşte în pădure? : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014
(Tipărit în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-39-3 (cartonată).
[2015-64].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
213. Ştirbu, Titus.
Cu ce călătorim? : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit
în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-47-8 (cartonată).
[2015-72].

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poezii pentru copii.


821.135.1(478)-93 Ştirbu
214. Ştirbu, Titus.
Fapte bune : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în
Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-44-7 (cartonată).
[2015-69].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
215. Ştirbu, Titus.
Învăţăm să vorbim : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipă-
rit în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-46-1 (cartonată).
[2015-71].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
216. Ştirbu, Titus.
Mari şi mici : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în
Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-45-4 (cartonată).
[2015-70].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
217. Ştirbu, Titus.
Ursuleţul Mişulică : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit
în Ucraina). – [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-43-0 (cartonată).
[2015-68].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
218. Voloşciuc, Irina.
Evelina şi Ţepoşel : [poezii pentru copii] / Irina Voloşciuc ; cop., des. de aut. – Chişinău
: Pontos, 2014 (CE UASM). – 24 p. : des. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-612-9.
[2015-45].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Voloşciuc

67
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
Panainte, Doiniţa. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 172.

Postolachi, Veronica. Capcanele gramaticii. – Vezi Nr 173.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


219. Caraman, Vlad.
Dumitru Matcovschi, poet al cetăţii / concepţie, antologare, elab., addenda : Vlad Ca-
raman ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Filologie, Catedra Istorie şi teorie literară. –
Chişinău : Garomont-Studio, 2014. – 144 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-52-0.
[2015-109].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(082)
220. Corbu, Haralambie.
Revenire la valori : Câteva popasuri în domeniul literaturii artistice şi al ştiinţei / Hara-
lambie Corbu. – Chişinău : S. n., 2014 [Combinatul Poligrafic)]. – 327 p., [1] f. port. color ; 21
cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-129-09-1.
[2015-194].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Literatură
română – Critică şi interpretare.
[821.135.1(478).09+821.135.1.09]:001
821.161.1.09 Literatură rusă
221. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 4 класс / Татьяна Рассказова.
– [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 144 p. : des. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-893-3.
[2015-224].
821.161.1.09(075.2)
821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova
222. Прокоп, Светлана.
Ковчег обетованный. Русская поэзия Молдовы начала XXI века / Светлана
Прокоп ; обл.: В. Погольша ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т культур. наследия. – Кишинев :
Б. и., 2014 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 243 p. ; 21 cm. – (Серия "Литературные
хроники", ISBN 978-9975-4439-6-8).
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 227-240 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4439-8-2.
[2015-232].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478).09
223. Шишкан, Константин.
Восхождение к истории и хождения в современность : Русская проза Молдовы
начала XXI века / Константин Шишкан ; обл.: В. Погольша ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т
культур. наследия. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 280 p. ; 21 cm.
– (Серия "Литературные хроники", ISBN 978-9975-4439-6-8).
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 271-277 (119 tit.) şi în subsol. – 200
ex.
ISBN 978-9975-4439-7-5.
[2015-231].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09
821.161.2.09 Literatură ucraineană
224. Збiрник наукових статей : До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка
/ Державний Ун-т iм Алеку Руссо м. Бельцi, Фак. Словесностi, Каф. Славiстики ;
науковий комiтет: Попа Георгій Дмитрович [и др.] ; редкол.: Пріцкан Валентина [и др.]. –
Бельцi : Б. и., 2014 (Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 151, [1] p. :
fig., tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-50-140-8.
[2015-230].
- - 1. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare. 2. Lingvistică.
821.161.2.09+80/81(082)=135.1=161.1=161.2

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
225. Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România :
Culegere de studii / Acad. Română, Filiala Iaşi, Inst. de Arheologie, Iaşi ; coord.: Sergiu Mus-
teaţă. – Chişinău : Arc ; Iaşi : S. n, 2014 [Imprimat în România]. – 224 p. : fig., fig. color, tab. ;
24 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-61-843-4.
[2015-120].
- - 1. Patrimoniul arheologic al României – Studii.
902/904:351.853(498)(082)
226. Ceban, Ghenadie.
Epoca străveche a religiei lui Dionysos / Ghenadie Ceban ; trad. din lb. rusă: Vasile
Haheu ; OIUM Societatea pentru Istoria şi Dezvoltarea Culturii Nistrului de Jos. – Chişinău :
Lyceum, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 74, [2] p. : fig., fot. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3017-6-3 (în cop. tare).
[2015-36].
- - 1. Culturi preistorice.

69
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

903'1+257
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
100.

910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
227. Teoria şi metodologia geografiei : Suport de curs / Univ. de Stat din Tiraspol,
Fac. Geografie, Catedra Geografie Gen. ; elab. de: Volontir Nina, Puţuntică Anatolie. – Chişi-
nău : [UST], 2014. – 119 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 119 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-136-9.
[2015-253].
- - 1. Geografie – Baze teoretice.
910.1(075.8)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
228. Revenco, Adelina.
Geografia umană şi economică a lumii : (Asia) : Lucrări de laborator / Adelina
Revenco, Marcel Revenco ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Cate-
dra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău : UAŞM, 2014 [Tipogr. "Biotehdesign"]. – 52 p.
: h., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-933-51-3.
[2015-243].
[911.3:33](5)(076.5)
229. Revenco, Adelina.
Geografia umană şi economică a lumii : (Asia) : Suport de curs / Adelina Revenco,
Marcel Revenco ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie
şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău : UAŞM, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 260 p. : h., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 259-260 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-933-49-0.
[2015-242].
- - 1. Geografia Asiei.
[911.3:33](5)(075.8)
230. Tudor Strişcă, savant şi militant naţional : [geograf] : Album omagial / Asoc.
de Geografie şi Cultură "Dr. Tudor Strişcă" ; alcăt.: Grigore Grigorescu. – Chişinău : ASEM,
2014. – 158 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliografia lucrărilor : p. 109-111. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-708-9.
[2015-2].
- - 1. Strişcă, Tudor, 1953-1995, doctor în domeniul geografiei economice.
911.3(092)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


231. Basarabenii în lume : Colecţie de materiale şi documente prezentate la polipti-
cul cultural-istoric şi ştiinţific omonim : [în vol.] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. şi îngrijitor:
Raisa Melnic. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2014 – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-9954-8-1.
Vol. 7. – 2014. – 215 p. : fot. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul fișierelor bio-
grafice şi în subsol. – 100 ex. – [2015-94].
- - 1. Personalităţi marcante – Republica Moldova.
929(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Arsenii, Sofia. BAC-2015. Istoria Românilor şi Universală. În ajutorul candidaţilor pen-
tru susţinerea probei de BAC la Istorie. – Vezi Nr 243.

Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 244.

Lungu, Corina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 246.

Долгий, Адриан. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 245.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
232. Anuarul Institutului de Istorie : Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 27 de-
cembrie 2013 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie ; col. red.: Gheorghe Cojocaru
(coord.) [et al.]. – [Chişinău : Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama)]. – 319 p. : fig., h., tab. ;
24 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3030-1-9.
[2015-98].
- - 1. Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Anuare.
94(478)(082)
233. Berliba, Eugen.
Istoria satului Briceni : [raionul Donduşeni] / Eugen Berliba, Vasile Trofăilă. – [Chişinău
: Cetatea de Sus, 2014]. – 384 p. : fot., tab. ; 23 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 380-382 (94 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3009-3-3.
[2015-40].
- - 1. Briceni – Sate – Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
234. Deladolna, Gheorghe Maxian.
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Orhei : (File de activitate) : Ghid muzeistic / Gheor-
ghe Maxian Deladolna. – Chişinău : Labirint, 2015. – 373 p. : fig., n. muz., fot. color ; 20 cm.

71
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.


ISBN 978-9975-122-10-1 (eronat).
[2015-112].
- - 1. Muzeul de Istorie şi Etnografie din Orhei – Istorie.
[94(478-21)+39(478-21)]:069
235. Pruteanu, Nadia.
Bravicea : Personalităţi şi destine : [din istoria satului, raionul Călăraşi] / Nadia Prutea-
nu, Gheorghe Pruteanu. – Chişinău : Labirint, 2014. – 384 p. : fot., fot. color, tab. ; 29 cm. –
(Casa Pruteanu).
Bibliogr. în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-26-9.
[2015-107].
- - 1. Bravicea – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)(092)
236. Raionul Ştefan Vodă o perlă a Bugeacului : [din istoria localităţilor]. – [Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [66] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
În cop. tare.
[2015-192].
- - 1. Ştefan Vodă – Raion – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)=135.1=111
237. Târgul Lăpuşna parte a domeniului Mănăstirii Sfântului Ioan Gură de Aur
din Iaşi : Documente privitoare la istoria târgului Lăpuşna (1694-1813) / Program Operaţional
Comun România-Ucraina-Republica Moldova, Program de Cooperare Transfrontalieră Ro-
mânia-Ucraina-Republica Moldova, Primăria Lăpuşna ; editat de Teodor Candu. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Masterprint"). – 60 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în subsol. – Index : p. 58-60. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Uniunii Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4477-1-3.
[2015-95].
- - 1. Târgul Lăpuşna, 1694-1813 – Documente de arhivă.
94(478-22)"1694/1813"(093)=135.1=161.1
238. Varta, Ion.
Prizonierii de război : Istorie în documente : (Lagărele din RSSM) : [în 2 vol.] / Ion
Varta, Simion Carp ; trad.: Diana Cebotari ; colab.: Oleg Rusu [et al.] ; Acad. "Ştefan cel
Mare" a MAI al Rep. Moldova, Serviciul de Stat de Arhivă al Rep. Moldova, Arhiva Naţ. a
Rep. Moldova [et al.]. – Chişinău : Bons Offices, 2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-80-865-1.
Vol. 1. – 2014. – 672 p. : tab. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – Text parţial paral.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr.: p. 57-59 (68 tit.) şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-80-866-8. – [2015-
56].
- - 1. Lagăre de prizonieri – Republica Moldova – Al Doilea Război Mondial –
Documente de arhivă.
94(478):355.257.7(478)(093.2)
239. Vol. 2. – 2014. – 636 p. : fot., tab., facs. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-80-867-5. – [2015-57].

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Lagăre de prizonieri – Republica Moldova – Al Doilea Război Mondial –


Documente de arhivă.
94(478):355.257.7(478)(093.2)
240. Vasilachi, Ignat.
Raionul Glodeni : [din istoria localităţilor] / Ignat Vasilachi. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 152 p. : fot., h. color ; 30 cm.
Aut. a fost indicat în formularul CIP. – Text parţial : lb. engl. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-440-0.
[2015-142].
- - 1. Glodeni – Raion – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/.22)
241. Абакумова, Н. В.
Старообрядческая Покровка : [район Дондушень, история села] / Н. В. Абакумова,
Д. И. Латышев. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 140 p. : fot., fot. color ; 21
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-80-900-9 (în cop. tare).
[2015-81].
- - 1. Pocrovca – Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Istorie. 2. Ruşi staroveri
din Republica Moldova.
94(478-22)+271.2(=161.1)(478)
242. История Приднесровья : Практикум / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шев-
ченко, Ин-т истории и гос. упр., Каф. отечественной истории ; сост.: В. А. Содоль. –
Тирасполь : Б. и., 2015 (Tipografia Reclama). – 39 p. : h., tab. ; 20 cm.
În red. aut. – Bibliogr. la începutul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-049-6.
[2015-219].
- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Istorie.
94(478-24)(076.5)
94(=135.1) Istoria românilor
243. Arsenii, Sofia.
BAC-2015. Istoria Românilor şi Universală. În ajutorul candidaţilor pentru susţinerea
probei de BAC la Istorie / Sofia Arsenii, Angela Lisnic. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Garomont-Studio"]. – 179 p. : h., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 178-179 (30 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-115-60-5.
[2015-111].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
244. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Ghid şi teste de pregătire pentru examen : clasa a 9-a /
Adrian Dolghi, Alina Felea. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 122, [1] p. : fig., tab.
; 24 cm. – (Examen 2015).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-238-9.

73
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

[2015-133].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
245. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : 9 класс : Гид и тесты
для подготовки к экзамену за курс гимназии. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). –
128, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Экзамен 2015).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-239-6.
[2015-134].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
246. Lungu, Corina.
Istoria românilor şi universală : Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat, se-
siunea 2015 / Corina Lungu, Tatiana Mistreanu, Silvia Scutaru ; coord. şt.: Demir Dragnev. –
[Chişinău] : Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva Color"). – 192 p. : h., tab. ; 20 cm. – (Bacalaureat –
Istorie).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-936-39-2.
[2015-233].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
247. Berliba, Viorel.
Răspunderea penală pentru delictele fiscale : Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi
execuţional penal : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Berliba Viorel ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2015. – 40 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-37 (28 tit.).
[2015-6 Teze].
343.359.2(043.2)
248. Ciobanu, Lucia.
Patogenia şi predictorii restenozei coronariene intra-stent : 321.03 – Cardiologie :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ciobanu Lucia ; Inst. Medico-Sanitară Publi-
că Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 55 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43-51 (117 tit.).
[2015-10 Teze].
616.132.2-007.271(043.2)
Pentru titlul doctor
249. Barbaneagra, Tatiana.
Deixisul în limba română : 621.05. Semiotica; semantica; pragmatica : Autoref. tz. de
doct. în filologie / Barbaneagra Tatiana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (15 tit.).
[2015-13 Teze].

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1'36(043.2)
250. Capcelea, Maria.
Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discret : 112.03 –
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice /
Capcelea Maria ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (21 tit.).
[2015-3 Teze].
519.8(043.2)
251. Ciolacu, Lidia.
Metodologia învăţării diferenţiate a limbii franceze de către studenţii pedagogi : Specia-
litatea: 532.02 – Didactica ştiinţelor (lb. fr.) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Ciolacu Lidia
; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (26 tit.).
[2015-5 Teze].
37.016.046:811.133.1(043.2)
252. Copăceanu, Cristina.
Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldo-
va : Specialitatea 522.01. Finanţe : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Copăceanu Cristina ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (11 tit.).
[2015-4 Teze].
336.53:614.2(478)(043.2)
253. Curaxina, Svetlana.
Direcţiile principale de ieşire din criza sectorului agricol UTA Găgăuzia : Specialitatea
521.03 – Economie şi management (în agricultură) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Curaxina
Svetlana ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (14 tit.).
[2015-11 Teze].
338.43(478-29)(043.2)
254. Idem în lb. rusă : Основные направления выхода из кризиса аграрного сек-
тора в АТО "Гагаузия" : Специальность 521.03 – Экономика и менеджмент (в сельском
хозяйстве) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра экономики. – Кишинев, 2015. – 30
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.).
[2015-12 Teze].
338.43(478-29)(043.2)
255. Grişciuc-Bucica, Svetlana.
Reglementarea juridică a securităţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării acesteia
: Specialitatea: 552.05 – Drept informaţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Grişciuc-Bucica
Svetlana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău,
2014. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (52 tit.).
[2015-1 Teze].
342:004(043.2)

75
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

256. Idem în lb. rusă : Правовое регулирование информационной безопасности и


перспектива его совершенствования : Специальность 552.05 – Информационное право
: Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра права. – Кишинэу, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (52 tit.).
[2015-2 Teze].
342:004(043.2)
257. Harin, Alexandru.
Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale :
Specialitatea 521.03 – Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe econ. / Harin Alexandru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 24 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (13 tit.).
[2015-8 Teze].
338.24:334(043.2)
258. Pavlenko, Lilia.
Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză :
511.03 – Psihologie socială : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Pavlenko Lilia ; Inst. de Ştiin-
ţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (47 tit.).
[2015-15 Teze].
316.6(043.2)
259. Procopenco, Olga.
Fracturile complexului zigomatic şi tratamentul lor : 323.01 – stomatologie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe medicale / Procopenco Olga ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (42 tit.).
[2015-9 Teze].
616.716-089(043.2)
260. Sîrbu, Rodica.
Influenţa condiţiilor agrometeorologice în formarea productivităţii viţei de vie pe teritori-
ul Republicii Moldova : 153.03 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie : Autoref. tezei
de doct. în ştiinţe geo-economice / Sîrbu Rodica ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de
Ecologie şi Geografie. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (61 tit.).
[2015-7 Teze].
551.583.1:634.8(043.2)
261. Todorova, Liudmila.
Impactul politicii inovaţionale asupra competitivităţii internaţionale ale ţărilor în condiţiile
globalizării economice : Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; relaţii econ. intern. :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Todorov Liudmila ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (32 tit.).
[2015-14 Teze].
339.9(043.2)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Canţer, Valeriu 109
A Capcelea, Arcadie 67, 68, 72
Afanas, Dorin 107 Capcelea, Maria 250
Alecu, Gheorghe 44 Capiţa, Ludmila 158
Andriuţă, Stelian 179 Capverde, Camelia 9
Andronache, L. → v. Andronache, Lilia Cara, Angela 93
Andronache, Lilia 113, 115 Cara, Elena 16
Antoci, Diana 62 Caragiale, I. L. → v. Caragiale, Ion Luca
Antonov, Ala 77 Caragiale, Ion Luca 200-01
Apetrii, Natalia 3 Caraman, Nina 182
Ardelean, Grigore 50 Caraman, Vlad 219
Arian, Iurii 36 Caranfil, Ninela (158)
Arsene, Igor 73 Carp, Simion 238-39
Arseni, Alexandru 34-35 Carpov, Aurelia 152
Arsenii, Sofia 243 Cataranciuc, Sergiu 108
Avram, Larisa 104 Cârnaţ, Marina 31
Cârnaţ, Teodor 31
B Ceban, Ghenadie 226
Ceban, V. 145
Baltag, Dumitru 29 Cebotari, Diana 238-39
Barbaneagra, Tatiana 249 Cebotari, Valentina 49
Barbaroş, Anton 119, 180 Certan, Valeriu 110
Barna, Iuliana 13, 78 Chirică, Lazăr 101
Bejan, Sergiu 138 Cioban, Mitrofan 107
Bejenari, T. 74 Ciobanu, Gheorghe 122, 128
Berliba, Eugen 233 Ciobanu, Lora 84
Berliba, Viorel 247 Ciobanu, Lucia 248
Bîrsanu, Aurelia 174 Ciolacu, Lidia 251
Blanovschi, Andrei 21 Ciubotaru, Alexandru 116
Bodrug, Ludmila 14 Cobzac, Victor 186
Boguş, Boris 181 Cobzari, Ludmila 20
Bolboceanu, Aglaida 81 Codreanu, Igor 63
Bologan, Dumitriţa 48 Cojocari, Lidia 63-68, 72
Botnarciuc, Ludmila 94, 124 Cojocaru, Alexandru 119
Botnari, Valentina 62, 70 Cojocaru, Anatol 97
Botnaru, Raisa 168 Cojocaru, Gheorghe 232
Brovca, Genadie 24 Cojocaru, Ion 114
Bucos, Tatiana 57 Cojocaru, Vadim 22
Bucov, Victoria 123 Colac, Tudor 97
Bulat, Veronica 23 Constandoglo, Alexandra 143
Burac-Mihalachi, Irina 36 Copăceanu, Cristina 252
Buruiană, Maria 170 Corbu, Haralambie 220
C Coreţchi, Ianoş 126
Coroban, Vitalie 9, 175-77
Cadocinicov, Anatolie 138 Coronovschi, Zinaida 166-67
Calina, Ludmila 97 Cosumov, Marina 75
Calmuţchi, L. 74 Cotelea, Silvia 170
Calmuţchi, Laurenţiu 107 Cotlău, Maria 165
Calmuţchi, Lidia 79 Coţofan, Vasile 118
Calos, Sergiu 139 Creangă, Ion 202
Candu, Teodor 237 Creţu, Elena 156

77
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Croitoru, Dumitru 114 Galben-Panciuc, Zinaida 65, 67


Cumpenici-Caras, Maria 204 Galcenco, Veronica 151, 156
Curaxina, Svetlana 253 Garştea, Victor 188
Cuşnir, Valeriu 43-44 Gavzer, Svetlana 141
Ghedrovici, Olesea 146
D Gheorghiţă, Mihail 42
Danail, Serghei 73 Gîrlea, Mihail 19
Danileţ, Cristi 53 Gladun, N. 131
Daniliuc, Aliona 4 Glavan, Boris 45
Darie, Grigore 142 Golovataia, Ludmila 24
Dănăilă, Ioana 175-76 Golubovschi, Oxana 162
Deladolna, Gheorghe Maxian 234 Gonţa, Victoria 59
Demcenco, Corina 161 Gorobcenko, Vladimir 154
Dobrotă, Luminiţa 130 Gramaţki, Iulian 86-91
Dodu, Aliona 149 Grib, Livi 129
Dohotaru, Vasile 182 Gribincea, Alexandru 23-24
Dolghi, Adrian 71, 244 Grigorescu, Grigore 230
Dragnev, Demir 246 Grigoroi, Lilia 146-47
Draguţan, Constantin 163 Grimalschi, Teodor 76
Dudnicenco, Tatiana 101 Grişciuc-Bucica, Svetlana 255
Dumas, Alexandre 175-76 Grozav, Parascovia 161
Durbală, Irina 65 Gulca, Lilia 38
Gumeniuc, Ina 149
E Gurghiş, Alexandru 181
Guştiuc, Vasile 125
Enciu, Valeriu 118 Guţu, Ana 160
Eremia, N. 145 Guzun, Gheorghe 132-33
Erhan, Fiodor 135
Erizanu, Gheorghe 175-77 H
Ermicioi, Aurelia 170
Ermurache, Gheorghe 136 Hachi, Mihai 12
Eşanu, Andrei 183 Hacina, Tamara 120
Evtodienco, Silvia 144 Haheu, Vasile 226
Hapco, Zinaida 85
F Harin, Alexandru 257
Harjevschi, Mariana 158
Fazli, Piotr 154 Hămuraru, Maria 15
Felea, Alina 244 Herghea, Daniel 137
Filimon, Nicolae 203 Homenco, Anatolie 109
Filip, Iulian 184-85, 205
Filipescu, Ioan 137 I
Foca, Iurie 154
Focşa, V. 143 Iachimovschi, Anatol 147
Foiu, Taisia 158 Iavorschi, Victor 103
Frumusachi, S. 74 Ioneţ, Ion 140
Furdui, Galina 186 Izbaş, Zina 186
Furtună, Ana 36 Jecev, Viorica 19
Fusu, Dumitru (153) K
Fusu, Mihai 153
Karachentseva, Elena 200-01
G Kirilenko, Tatiana 154
Gagim, Ion 75 Kulikovski, Lidia 158
Galben, Svetlana 65, 67

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

L N
Lavrenciuc, Lilia 148 Nani, Ana 36
Lazari, Liliana 146 Neamţu, Mihai-Bogdan 130
Lazurca, Marius 177 Neamţu, Mihai-Leonida 130
Leonte, Afanasie 125 Nedealcov, Maria 101
Lepadatu, C. 131 Negrean, Mariana 121
Leşcu, Elena 206 Nicolaev, Eudochia 164
Lisnic, Angela 243 Novoselţeva, I. 196-99
Lisnic, Victoria 148
Liuţcanov, Petru 144 O
Lîsenco, Olga 71 Obadă, Ghenadie 63
Lîsenco, Serghei 71 Oculova, Larisa 125
Luca, Aliona 171 Oleinic, Irina 82
Lungu, Corina 246 Oprea, Olga 20
Lungu, Valentina 82
Lupaşcu, Galina 141 P
Luşmanschi, Galina 148
Paiu, Mihail 58
M Palade, Gabriel 18
Panainte, Doiniţa 172
Macovei, Cristian 44 Paraschiv, Dragoş 137
Maloman, E. 131 Pavlenko, Lilia 258
Manolache, Ala 94 Perju-Dumbravă, Dan 30
Manolachi, Veaceslav 159 Pîsla, Mihail 122
Manoli, Ion 160 Platon, Nicolae 22
Mardare, Marcela 187 Plămădeală, Viorica 207
Mardare-Fusu, Maria 153 Pogonea, Ina 126
Mariţ, Alexandru 43-44 Popescu, Victor 135, 150
Maşner, Oleg 144 Popov, Dumitru 179
Matei, Constantin 12 Popovici, Mircea 142
Melnic, Anatolie 123 Postan, Liliana 17
Melnic, Raisa 231 Postolachi, Călin 173
Melnic, Victor 117 Postolachi, Veronica 173
Melnic, Victoria 98 Potârniche, Mihai 156
Mihalache, Iurie 51 Povar, Igor 112
Mistreanu, Tatiana 246 Procopenco, Olga 259
Mîndru, Nina 83 Prus, Elena 160
Mîrzac, Victor 45 Pruteanu, Gheorghe 235
Mîsliţchi, Valentina 70 Pruteanu, Nadia 235
Mîţu, Ion 187 Puţuntică, Anatolie 227
Mîţu, Lia 187
Mocanu, Igor 153 R
Moldovanu, Gheorghe 161
Moloşnic, Natalia 104 Racu, Igor 69
Moraru, V. 168 Raischi, Victor 105
Morăraş, Mihai 178 Revenco, Adelina 228-29
Munteanu, Angela 152 Revenco, Marcel 228-29
Mureşan, Marius Ioan 43 Romanciuc, Ruxanda 119, 180, 204
Musteaţă, Sergiu 225 Roşca, Ion A. 116
Muştuc, Aurelia 85 Rotaru, Ilie 145
Rusu, Elena 95
Rusu, Lilia 39

79
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Rusu, Oleg 238-39 Ţ


S Ţarălungă, Victoria 32-33
Ţăruş, Victoria 15
Sainciuc, Lică 202, 208 Ţurcan, Laura 123
Sainsus, Valeriu 12 Ţurcan, Lucia 459
Sardari, Veronica 115 Ţurcanu, Lucia 8
Saşco, Elena 141
Scutaru, Silvia 246 U
Secrieru, Rodica 39
Sedleţchi, Iurie 5 Ungureanu, Dan Paul 99
Serbenco, Anatolie 134 Ungureanu, Dumitru 140
Silistraru, Nicolae 95 Untilă, Victor 160
Sîrbu, Rodica 260 Ursache, Silvia 86-91
Smîntînă, Aliona 104 Uscova, T. G. → v. Uscova, Tamara
Soltan, Petru 108 Uscova, Tamara 169
Spinei, Ion 61 Uşanlî, Damian 149
Spînu, Oxana 112 V
Stamatin, Otilia 69
Stanţieru, Svetlana 174 Vacevschi, Serghei 142
Stasiev, Grigore 101 Varta, Ion 238-39
Stâncă, Valentin 178 Vasilachi, Ignat 240
Straliuc, Nina 85 Vernus, Pascal 9
Stratan, Alexandru 2 Vetrilă, Snejana 129
Strişcă, Tudor (230) Vidraşcu, Anatol 99, 200-01, 203
Vieru, Galina 203
Ş Vieru, Igor 202
Şalaru, Victor 117 Volontir, Nina 227
Şaragov, Ion 139 Voloşciuc, Irina 218
Şargu, Lilia 4 Vovc, Victor 114
Şerban, Claudia 109 Vulpe, Ana 7
Şeremet, Victor 111 Z
Şevcenco, Ruslan 14
Şihlearov, Rafail 125 Zamşa, Simion 200-01
Şişcan, Nadejda 16 Zen, Zina 188
Ştefaneţ, Mihail 118 Zmeev, Vladimir 99, 203
Ştefaniuc, Olga 19 Zorilo, Larisa 60
Ştirbu, Titus 209-17
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 1-2, 11, 20 А
Şveţ, Larisa 72 Абакумова, Н. В. 241
T Абрамова, О. В. 80
Абрамович, Елена 157
Tagadiuc, Olga 115 Алиев, Намик 155
Tatarciuc, Ala 3
Tărâţeanu, Vasile 178 Б
Tcaci, Olga 168 Балтаг, В. 106
Teutu, Aliona 67 Бачинский, Н. 127
Tîrşu, Valentina 3 Безеде, Рима 92
Todorova, Liudmila 261 Белоусов, В. 106
Trofăilă, Vasile 233 Бужор, В. 27-28
Turchin, Radu 132-33

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В О
Волницки, Игорь 189-90 Обадэ, Геналие 64
Врадий, Андрей 191 Олару, Алексей 194
Г П
Галбен-Панчук, Зинаида 66, 68 Петрович, Силвия 71
Галбен, Светлана 66, 68 Погольша, В. 222-23
Гикавый, В. 127 Попа, Георгій Дмитрович 224
Гораш-Постикэ, Виорика 92 Пріцкан, Валентина 224
Гоян, И. 106 Прокоп, Светлана 222
Грищук-Бучка, Светлана 256
Гушуилэ, Г. 127 Р

Д Рассказова, Татьяна 221


Ревенко-Бырладяну, Ала 71
Долгий, Адриан 245 Русу, Спиридон 109
Дрозд, Галина 92
Дурбалэ, Ирина 66 С

К Сазонова, Эльвира 195


Скодорова, Л. К. 6
Карапуз, Яков 192 Содоль, В. А. 242
Кодряну, Игор 64 Сокиркэ, Виталие 72
Козарь, Тудор 72 Сорбалэ, Маргарита 191
Конунов, Борис 193 Стоян, Николай 179
Костаки, Георге 40 Султ, Георгий 47
Кураксина, Светлана 254
Т
Л
Теуту, Алёна 68
Латышев, Д. И. 241 Туркинэ, Татьяна 71
Левитская, А. П. 25-26
Лозинская, Светлана 194 Ф
Лукьянец, О. 96 Феля, Алина 245
Луневи, Сильвия 189-90
Ц
М
Цыбырнэ, Раиса 189
Маринчук, Михай 109
Метляева, Мирослава 190 Ш
Н Шарифзаде, Диляра 155
Шишкан, Константин 223
Никитченко, Алла 92

81
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Index de titluri
Alfabet vorbitor pentru atotştiutori 7 Ethique professionnelle et techniques de
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii communication 168
Europene din Moldova 5 Evoluţia demografică a Republicii Moldova 12
Animalele 8 Folclor şi postfolclor în contemporanietate 98
Anuarul Institutului de Istorie 232 Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi
Apendicită acută 131 combaterii violenţei în sistemul educaţional
Arheologia şi politicile de protejare a patrimo- 69
niului cultural în România 225 Ghicitori 99
Basarabenii în lume 231 Ghidul bunelor practici 94
Broscuţa 196 Ghidul prestatorului de servicii sociale cu
Bufniţa 197 privire la procedura de acreditare 54-55
Carte de rugăciuni 10 Inheritance and the Heirs 156
Cocoşul 198 Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice
Codul contravenţional al Republicii Moldova "Diversitatea umană prin şanse egale în
37 contextul racordării la valorile europene" 18
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo-
va 52
Codul de procedură penală al Republicii
Moldova 41
Codul Educaţiei al Republicii Moldova 56
Codul etic al judocanului 159
Conferinţa a 6-a naţională cu participare
internaţională a cadrelor didactice din Cole-
giile de medicină "Din experienţa bunelor
practici" 124
Conferinţa ştiinţifică anuală 151
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Coopera-
rea dintre mediul universitar şi organismele
profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dez-
voltarea durabilă a profesiei contabile" 147
Construcţia şi funcţionarea instalaţiilor de
alimentare a motoarelor cu gaz lichefiat şi
comprimat 136
Contabilitatea întreprinderii 146
Contraindicaţii la vaccinare şi reacţii postvac-
cinale 123
Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă
şi productivitate la grâul comun 141
Culegere de teste-model la limba străină de
afaceri 161
Culegere de texte în limba franceză pentru
studenţii anului 1 la specialitatea "Servicii
Antiincendii" 166
Culegere de texte în limba franceză pentru
studenţii anului 1, Specialitatea Fitness-
Turism 167
Dezvoltarea elementelor de transdisciplinare
în cadrul predării-învăţării chimiei şi biologi-
ei 74
Dumitru Fusu 153
Educaţie ecologică 65, 67

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Melcul 199 Report on the Exerice of Constituional


Metode ale cercetării ştiinţifice a fenomenului Jurisdiction 39
juridic 29 Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective
Modele de rezolvare a temelor pe acasă 60
conform manualelor în vigoare 100 Suport informaţional privind managementul
Moştenirea şi moştenitorii 156 deşeurilor 102
Ninela Caranfil. Artista dorurilor noastre 158 Târgul Lăpuşna parte a domeniului Mănăstirii
Păstrarea integrităţii familiei – politică priorita- Sfântului Ioan Gură de Aur din Iaşi 237
ră pentru protecţia copilului 59 Tehnologii informaţionale de comunicare 3
Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare Teoria şi metodologia geografiei 227
a învăţămîntului preşcolar şi primar 84 Tests on Pharmacology 126
Perspectives and Current Trends in the Tudor Strişcă, savant şi militant naţional 230
Development of the Preschool and Primary Violenţa în familie în Republica Moldova 46
Education Republic of Moldova 84 Збiрник наукових статей 224
Piotr Fazli 154 История Приднестровья 242
Profilaxia şi combaterea sterilităţii la taurine Лицейский научно-методический вестник 80
142 Математические Олимпиады Молдовы 106
Profilul de sănătate a populaţiei raionului Международная научно-практическая
Orhei şi factorii ce o determină 125 конференция "Правовые реформы в
Promovarea modului sănătos de viaţă – o Молдове, Украине и Гагаузии в контексте
sursă vitală în schimbarea sistemului de евроинтеграционных процессов" 27-28
sănătate 121 Михайло-Архангельские чтения 6
Protocoale standardizate de cercetare ale Профилактика и лечение бесплодия круп-
metabolismului glucidic în ţesutul osos 115 ного рогатого скота 142
Raionul Ştefan Vodă o perlă a Bugeacului 236 Судебная власть в Республике Молдова 40
Экологическое воспитание 66, 68

Index de subiecte

Abecedare 83 Cărţi, de rugăciuni 10


Activităţi inovaţionale, management 2 - pentru copii 86-91, 196-99, 206, 208
Adaptare şcolară 70 - pentru preşcolari 82
Alge edafice, structură 117 - sonore 7-8
Algebră 105 Cercetare şi inovare, evaluare statistică 1
Anatomie, omului 120 Chimie, metodica predării 74
- animală 118 Coduri, contravenţional al Republicii Moldova
- topografică 133 37
Angină pectorală 129 - de etică al judocanului 159
Ansamblul de Dansuri Populare "Moştenitorii" - de procedură civilă al Republicii Moldova 52
din oraşul Rîşcani, Republica Moldova, al- - de procedură penală al Republicii Moldova
bume 156 41
Apendicită acută 131 - educaţiei al Republicii Moldova 56
Artă, comunicări ştiinţifice 151 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie
Asistenţă medicală, practici 124 "Raisa Pacalo" din Chişinău, practici 94
Biofizică, medicină 114 Colinde 97
Biologie, metodica predării 74 Comerţ internaţional, produse stomatologice
Boli cardio-respiratorii, asistenţă medicală 23
urgentă 128 Conflictul armeano-azer 14
Boli cerebrale, asistenţă medicală urgentă 128 Contabilitate, învăţământ universitar 146-48
Caprine, Republica Moldova, creştere 144 Credit bancar 19

83
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Criminalistică, metode de cercetare 42 - analitică 107


Critică muzicală 157 Ghicitori 99
Culturi preistorice 226 Gimnastică artistică, metodica predării 76
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, Grâu, imunizare 141
rapoarte 39 Infracţiuni, aspecte teoretico-normative 43
Demografia Republicii Moldova 12 Instalaţii de pompare a apei 139
Dese tehnic 152 Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Dialoguri 178 Moldovei, anuare 232
Drept, Republica Moldova – Ucraina – Geor- Insuficienţă respiratorie acută, diagnostic,
gia, reforme, integrare europeană 27-28 tratament 130
- comercial 50 Investigaţii speciale, criminalistică 45
- contravenţional 38 Istorie, românilor, teste 243-46
- internaţional public 33 - universală 243-46
- parlamentar 34 Învăţământ, politici educaţionale 58
Dreptul, afacerilor 51 - preşcolar 84
- concurenţei 48 - primar 84
- familiei 49 Lagăre de prizonieri, Republica Moldova – Al
- instituţional al Uniunii Europene 32 Doilea Război Mondial, documente de arhi-
Drepturile omului, prevenirea discriminării 36 vă 238-39
Drumuri, reconstrucţie 138 Legitimitatea puterii de stat 35
Echipe specializate de intervenţie medicală Liberare de pedeapsă penală 44
122 Limbi, engleză, lexicologie 163-64
Economia Republicii Moldova 21 - - teste 161
Economie mondială 24 - - traducere scrisă 162
Educarea inteligenţei emoţionale, studenţi 95 - franceză, comunicare 166-69
Educaţie 57, 60, 62 - - relaţii internaţionale, terminologie 165
- fizică în grădiniţe 85 - - teste 161
- - metodica predării 73 - germană, teste 161
- civică 71 - română, gramatică 172-73
- ecologică 63-68, 72 - - lexicologie 174
- incluzivă, Republica Moldova, politici publice Limbaje de specialitate, kinetoterapie 171
93 Lingvistică 224
- în familie 59 Literatură, română, critică şi interpretare 173,
- muzicală, metodica predării 75 220
- preşcolară, politici publice 81 - - teste 172
Eliberarea deţinuţilor 47 Literatură română din Republica Moldova,
Eseuri 177 critică şi interpretare 219-20
Etnologie 96 Literatură rusă din Republica Moldova, critică
Evaluare şcolară, politici educaţionale 61 şi interpretare 222-23
Familie, protecţie 59 Literatură ucraineană, critică şi interpretare
Farmacologie, teste 126-27 224
Filologie contemporană, cercetări ştiinţifice Macroeconomie 15
160 Management 4
Finanţarea ştiinţei, Republica Moldova 20 - antreprenorial 18
Fizică 109 - educaţional 18
Formarea competenţei ecologice, pedagogi 79 Managementul deşeurilor 102
Fotografii, albume 155 - întreprinderii 149
Funcţia Green 111 - mediului 101
Genotipuri de grâu rezistente la boli 141 Matematică 103-04, 106
Geografia Asiei 229 Mecanică aplicată 110
Geografie, baze teoretice 227 Medicină legală 30
Geometrie 105 Metabolism, tehnici de dozare 113, 115

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Metode juridice 29 Relaţii economice internaţionale, firme 25-26


Mitologie egipteană 9 Reprezentaţii teatrale în şcoală 77
Motoare cu gaz lichefiat şi comprimat, scheme Reţele de alimentare cu energie electrică 135
136 Romane 175-76, 189-90, 194
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Orhei, Sănătate, promovare 121
istorie 234 Sănătate publică, raionul Orhei, Republica
Naşterea copilului 134 Moldova, date statistice 125
Nuvele 183 Securitate economică 24
Organizarea învăţământului în licee 80 Servicii sociale, acreditare 54-55
Ovine, Republica Moldova, creştere 144 Sindicate, Republica Moldova 17
Patologia sarcinii 134 Sistem monetar 19
Patrimoniul arheologic al României, studii 225 Sisteme, de alimentare cu apă 140
Pedagogie, medicală 124 - de canalizare 140
- şcolară 78 - de reglare automată 150
Pedicul hepatic, anatomie topografică 132 Sistemul neuro-vascular, bovine 118
Personalităţi marcante, Republica Moldova Sociologie 13
231 Statistică 11
Pictură 153-54 Ştiinţă economică 16
Plante lemnoase, cultivare 116 Taurine, boli, combatere 142
Poezie 179, 182, 184-88, 191, 195 Taurine, reproducere 143
Poezii pentru copii 204-05, 207, 209-18 Târgul Lăpuşna, 1694-1813, documente de
Porcine, hibridizare 145 arhivă 237
Povestiri 179-80, 192-94 Tehnologii informaţionale de comunicare 3
Povestiri pentru copii 200-01 Termodinamică chimică 112
Poveşti 202-03 Termoelasticitate 111
Prelucrare mecanică, tehnologii 137 Topologie algebrică 108
Procedură judiciară, Republica Moldova 53 Turism, Republica Moldova, istorie 22
Psihopedagogie 69-70 Vaccinuri, reacţii 123
Putere judecătorească, Republica Moldova, Violenţa în familie, Republica Moldova, preve-
documente legislative 40 nire, combatere, acte normative 46
Refugiaţi, drepturi şi obligaţiuni 31

Index geografic
Bravicea, sate, raionul Călăraşi, Republica Moldova, istorie 235
Briceni, sate, raionul Donduşeni, Republica Moldova, istorie 233
Glodeni, raion, Republica Moldova, istorie 240
Pocrovca, raionul Donduşeni, Republica Moldova, istorie 241
Ştefan Vodă, raion, Republica Moldova, istorie 236
Transnistria, Republica Moldova, istorie 242

Index editori

AAP 21 Cartdidact 63-64


Arc 8, 39, 65-68, 82, 196-99, 225 Cartier 9, 153, 175-77, 202, 208
ASEM 12, 16, 57, 146-47, 161, 230 Centru Educaţional "Pro Didactica" 92
Biblion 7, 209-17 CEP USM 3, 19, 34-35, 42, 47, 101, 106, 108,
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 231 117, 148, 165, 178
Bons Offices 238-39 Cetatea de Sus 233

85
Cronica cărţii Nr 1-2015 ≡ Book annals Nr 1-2015

Civitas 246 Princeps 156


Contrast-Design 163 Silvius Libris 86-91
Farmec-Lux 37, 41, 52 Ştiinţa 71-72, 109, 170, 221
Garomont-Studio 219 Tehnica-Info 130, 137
Grafema Libris 97 Tehnica-UTM 110, 138, 149, 152, 168
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Toneti-Exim 136
Zootehnie şi Medicină Veterinară 142, 144 UAŞM 228-29
IRIM 24 ULIM 29, 160
Iulian 207 Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Mol-
Labirint 182, 195, 206, 234-35 dova 169, 191, 194
Lexon-Prim 15, 58, 61, 81, 93, 181, 183, 188, USEFS 13, 78, 159, 171
232 USEM 1-2, 4-5, 11, 20, 43-44
Litera 99, 200-01, 203 UST 62, 70, 74, 79, 107, 227
Lumina 100 Институт демократии 40
Lyceum 77, 83, 85, 105, 175, 189-90, 226 Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко
Medicina 126-27, 131-33 6
Multiart-SV 22 Теоретический лицей им. А. С. Пушкина 80
Pontos 119-20, 173, 180, 186-87, 204, 218

ISBN eronat
ISBN 978-9975-3009-5-7 28
ISBN 978-9975-4330-9-9 192
ISBN 978-9975-122-10-1 234

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-395)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Gribincea, Alexandru. Justificarea perspectivelor de dezvoltare a activităţilor ino-
vaţionale = Justification prospects of development of innovative activity / Alexandru
Gribincea, Silvestru Maximilian, Liudmila Todorova // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3.
– P. 129-134. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 134 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.

2. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa naţională mizează pe potenţialul intelectual al ţării / Tatia-


na Rotaru // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 85-87 : fot. – ISSN 1810-7079.

3. Тигиняну, Ион. Ион Тигиняну: "Верю, что главные научные открытия впере-
ди" : [интервью с вице-президентом АН Респ. Молдова] / записала Татьяна Иванова //
Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 12-15 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 28, 34, 49, 63)

003 Sisteme de scriere şi notare


4. Pohilă, Vlad. Scrierile risipite, scrierile adunate : [editorial] / Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 7-9. – ISSN 1811-900X.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 121)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (cibernetică)


(Vezi Nr 62, 89)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


5. Nedzelschi, Ecaterina. Polonezii în cultura Republicii Moldova : [studii şi cerce-
tări] / Ecaterina Nedzelschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 55-60. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (15 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1811-900X.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

6. Popa, Eugeniu. Industriile culturale şi de divertisment în societatea modernă / Eu-


geniu Popa // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 30-35 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (5 tit). – ISSN 1810-7079.

7. Ungureanu, Diana. Priorităţi acute de cultură: reabilitarea cititorului activ / Diana


Ungureanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 99-102 : fot. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 390)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
8. Cărţile editate de cercetătorii Grupului "Etnologia evreilor" al Centrului de
Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM (1991-2014) // Revista de Etnologie
şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 113-123. – ISSN 1857-2049. – (Cronica vieţii ştiinţi-
fice a grupului "Etnologia evreilor" (1991-2014).

02 BIBLIOTECONOMIE
9. Cebotari, Elena. O nouă subdiviziune la BM "B. P. Hasdeu" : [Centrul Naţ. de Ex-
celenţă Profesională pentru Bibliotecari] / Elena Cebotari // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr
1. – P. 90-92 : fot. – ISSN 1811-900X.

10. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. În sus pe scara ce duce-n jos, sau Biblioteca – me-
lesteul încăpăţinării noastre : [despre bibliotecă și rolul cărții] / Alexandru-Horaţiu Frişcu //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 181-193. – ISSN 1811-900X.

11. Harjevschi, Mariana. Bibliotecarii, gata pentru a reinventa profesia : [mesaj rostit
pe 28 mar. 2014 la deschiderea Centrului Naț. de Excelență Profesională pentru Bibliotecari
din cadrul Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
51, Nr 1. – P. 88-89. – ISSN 1811-900X.

12. Harjevschi, Mariana. Din inimă pentru colegi : [discurs rostit pe 12 mar. 2014 în
cadrul ședinței de totalizare a activității Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" în 2014] / Mariana
Harjevschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 79-80. – ISSN 1811-900X.

13. Harjevschi, Mariana. Mai multe cărți, mai multe șanse pentru un oraș inteligent :
[cuvânt la lansarea programului "Chișinăul citește o carte", pe 4 mar. 2014, Bibl. Centrală] /
Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 92-93. – ISSN 1811-900X.

14. Kulikovski, Lidia. Biblioteca modernă – biblioteca de azi, biblioteca viitorului :


[viaţa filialelor, Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" : despre programul-pilot Novateca] / Lidia
Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 86-88. – ISSN 1811-900X.

15. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski: "Scopul nostru este că bibliotecarii să înveţe
cum să facă din bibliotecă creierul comunităţii" : [interviu cu dir. Dep. studii şi cercetări, Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu" /a intervievat Liliana Popuşoi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr
1. – P. 83-85. – ISSN 1811-900X.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

16. Kulikovski, Lidia. Paradigma designului în activitatea biblioteconomică : [teorie și


practică] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 61-69. – Rez. în lb.
engl. – ISSN 1811-900X.

17. Ungureanu, Diana. Trendul lecturii marca BM: programul "Chişinăul citeşte o car-
te" / Diana Ungureanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 93-96 : fot. – ISSN 1811-
900X.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 221)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
18. Humă, Ioan. O perspectivă filosofico-juridică asupra valorilor vieţii / Ioan Humă //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb. rom., germ. – ISSN
1811-0770 .
(Vezi de asemenea Nr 324)

159.9 Psihologie
19. Попа, Наталья. Кризис – это здорово! : [психол. личности : интервью с пси-
хологом Н. Попа] / записала Инна Желтова // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P.
47-49 : fot. – ISSN 1857-0399.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
20. Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (I) : [despre mi-
tropolitul Gurie Grosu (1877-1943) : studii şi cercetări] / Veronica Boldişor // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 45-54 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – Va urma. – ISSN 1811-900X.

21. Duminica, Ivan. Date noi despre mitropolitul de Silistra Antim (1778-1836) / Ivan
Duminica // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 105-113 : an. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (33 tit.). – ISSN 1857-2049.

22. Galaicu, Violina. Personalitatea şi opera lui Filothei sin Agăi Jipei în lumina de-
cantărilor istoriografice recente : [compozitor, teolog, filolog, caligraf român] / Violina Galaicu
// Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 11-15.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (8 tit.). – ISSN 1857-1050.

23. Rotaru, Parascovia. Originea şi evoluţia imnografiei creştine: consideraţii prelimi-


nare / Parascovia Rotaru // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Teatru. Cinema. – P. 5-10. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (7 tit.). – ISSN
1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 123, 340, 393)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 181)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 45, 391)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
24. Gonţa, Victoria. Familia contemporană: necesităţi şi riscuri în îngrijirea copilului /
Victoria Gonţa, Corina Lazăr // Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protec-
ţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 44 (5 tit.).

25. Gribincea, Tatiana. Sistemul de prevenire a instituţionalizării – oportunitate pentru


Republica Moldova în reforma sistemului rezidenţial / Tatiana Gribincea // Păstrarea integrită-
ţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 108-113 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 113 (6 tit.).

26. Кучеряну, Михай. Семья в бизнесе : (методологический аспект) / Михай


Кучеряну // Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului : Materi-
alele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chişinău,
2015. – P. 97-102. – Referințe bibliogr. : p. 102 (5 tit.).

316.6 Psihologie socială


27. Кауненко, И. Особенности семейных отношений в трансформирующемся
обществе: социально-психологические и культурные аспекты / Кауненко И., Каунова Н.,
Иванова Н. // Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului :
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chi-
şinău, 2015. – P. 125-132 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 132 (7 tit.).

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


28. Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie :
(autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie) / Nelly Ţurcan // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 10-44 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (44 tit.). –
ISSN 1811-900X.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
29. Pogoneţ, Galina. Valoarea reală a democraţiei contemporane = The real value of
contemporary democracies / Galina Pogoneţ // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P.
196-203. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p.
202-203 (17 tit.). – ISSN 1857-4440.

323 Politică internă


(Vezi Nr 48)
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
30. Sava, Lucia. Les fétes – instrument de justification du discours politique dans les
sociétés totalitaires / Lucia Sava // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 120-130. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


31. Chirtoacă, Nicolae. Nicolae Chirtoacă: "Controlul asupra instituțiilor statului este
business-ul cel mai profitabil în Moldova" : [interviu cu analistul politic, președintele Partidului
Forța Poporului] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr
25. – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

32. Johson, Carter. Partition and Post-War Violence: Case Study of Moldova and
Pridnestrovie / Carter Johson // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 180-189. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 186-189 (62 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1262.

33. Negură, Petru. Mobilitatea socială şi limitele de aparat: observaţii pe marginea


poveştii vieţii unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie / Petru Negură // Plural. –
2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 149-163. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (23 tit.) şi
în note de subsol. – ISSN 2345-1262.

34. Sacovici, Vasilii. Direcţiile principale ale politicii de stat a Republicii Moldova în
domeniul intelectual şi ştiinţifico-tehnologic = The main areas of the Republic of Moldova
public policy in scientiifico-technological and intellectual spheres / Vasilii Sacovici // Relaţii
Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 32-44. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 44 (6 tit.). – ISSN 1857-4440.

35. Shevelion, Dymitry. The Jewish revival in Moldova : (A Survey of the Jewish Life
in Moldova in the 1990-2000) / Dymitry Sheveliov // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2014. – Vol. 15/16. – P. 58-66 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 65-66 (22 tit.). – ISSN 1857-2049.

36. Zaporojan, Livia. Evoluţia reglementărilor legale privind pluralitatea de cetăţeni în


Republica Moldova / Livia Zaporojan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 49-
54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 53-54 (20 tit.). – ISSN 1811-
0770 .

91
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

37. Голя, Анатолий. Кого выбираем или что выбираем?! = Who or what do we
choose?! : [о предстоящих парламент. выборов : взгляд политолога] / Анатолий Голя //
Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 14-17 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0399.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


38. Guţuleac, V. Consideraţii privind unele modele europene de regionare politico-
juridico-administrativă durabilă / V. Guţuleac, A.-D. Pătru // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. –
P. 24-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (27 tit.). – ISSN 1810-3081.

39. Moser, William H. Interviu cu Excelența Sa Ambasadorul SUA în Republica Mol-


dova = Interview with His Excellency U.S. Ambassador to Moldova William H. Moser / con-
semnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 8-12 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-4815.

40. Pirkka Tapiola. Pirkka Tapiola: "Apropierea de UE depinde de calitatea democra-


ției și a reformelor reale" = Pirkka Tapiola: "The rapprochement with the EU depends on the
quality of democracy and real reforms" : [interviu cu șeful Delegației UE la Chișinău] / con-
semnare de Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 10-13 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.

41. Минтао, Тун. "За 20 лет объем торговли между Китаем и Молдовой увели-
чился в 2400 раз" : [интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской На-
родной Республики (КНР) в Республике Молдова Т. Мунтао] / записал Джиллиан Ганз //
Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 42, 93)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


42. Roşca, Ludmila. Discursul politic al integrării europene = Political Discourse of
European Integration / Ludmila Roşca // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 9-22.
– Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 22 (10 tit.).
– ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 72)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 85)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
43. Rusu, Gheorghe. Economia de consum şi alternativele ei = Consumer economy
and its alternatives / Gheorghe Rusu, Mihai Bumbu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3.
– P. 64-66. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
66 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

44. Sârbu, Ion. Activitatea funcţiunilor societăţilor comerciale din judeţul Maramureş =
The functions activity of trading companies in Maramures country : [România] / Ion Sârbu,
Florin-Ioan Bretan // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 116-122 : tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (4 tit.). – ISSN
1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 53)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


45. Cazacu, Vitalie. Migraţia internaţională a forţei de muncă: fenomen irevocabil = In-
ternational migration labour force: irrevocable phenomenon / Vitalie Cazacu // Relaţii Interna-
ţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 130-140 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb.
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (6 tit.). – ISSN 1857-4440.

46. Mursa, Liuba. Greşeli frecvente la completarea carnetelor de muncă / Liuba Mur-
sa // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 82-83 : fot. – ISSN 1813-4408.

47. Proca, Ludmila. Reglementări privind garanţiile sociale acordate cetăţenilor cu


statut oficial de şomer / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P.
32-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41-42 (78 tit.). – ISSN 1811-
0770.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


48. Golovataia, Ludmila. Rolul diasporei în dezvoltarea social-economică = The role
of diaspora in social-economic development / Ludmila Golovataia // Relaţii Internaţionale
Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 141-152. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (16 tit.). – ISSN 1857-4440.

49. Maier, Lidia. Implementarea inovaţiilor în afaceri în Republica Moldova = The


implementation of innovations in business in the Republic of Moldova / Lidia Maier // Econo-
mie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 172-184 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 184 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

50. Mîrzac, Mariana. Cadrul legislativ şi normativ privind înfiinţarea şi activitatea între-
prinderilor mici şi mijlocii = Legislative and regulatory framework for the establishment and the
activity of small and medium enterprises / Mariana Mîrzac // Economie şi Sociologie. – 2014.
– Nr 3. – P. 135-142 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 142 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 66, 99)

336 Finanţe
51. Cebotari, Serghei. Serghei Cebotari: "Clienții găsesc la noi siguranță, transparen-
ță, oferte atractive și confort" : [interviu cu Președintele Comitetului de Conducere al BC
"Moldova Agroindbank" SA] / consemnare de Gabriel Stănculescu // Работай! & Отдыхай! –
2015. – Nr 25. – P. 40-42 : fot. – ISSN 1857-0399.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

52. Luchian, Ivan. Crizele financiare: concepte, forme şi canale de transmisie = Fi-
nancial crises: conceps, forms and transmission channels / Ivan Luchian, Sergiu Gherboveţ //
Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 99-103. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (17 tit.). – ISSN 1857-4130.

53. Luchian, Ivan. Noile concepte privind banca viitorului în economia inovaţională /
Ivan Luchian, Lilian Ciobanu // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 80-84 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (16 tit.). – ISSN 1810-7079.

54. Marian, Nicolae. Garanţiile aferente restituirii creditului ca parte componentă a ra-
portului de credit bancar / Nicolae Marian // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 1. – P. 25-30. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

55. Marian, Nicolae. Libertatea decizională a părţilor contractante cu privire la rezilie-


rea contractului de credit bancar. Aspecte comparative / Nicolae Marian // Закон и жизнь. –
2015. – Nr 1. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (18 tit.). – ISSN
1810-3081.

56. Sanduţa, Victoria. Particularităţile apariţiei şi dezvoltării sistemului bancar în Re-


publica Moldova / Victoria Sanduţa // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 60-68
: fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 68 (10 tit.). – ISSN 1811-
0770.

57. Secrieru, Alexei. Despre interpretarea actelor normative : [controlul financiar] /


Alexei Secrieru // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 84-85. – ISSN 1813-4408.

58. Гриник, Татьяна. Подоходный налог с заработной платы: старые и новые


проблемы / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 61-67 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Продолж. Нач. : Nr 11, 2014. – ISSN 1813-4408.

59. Недерица, Александр. О формах финансовых отчетов за 2014 год /


Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 5-7 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

60. Станишевский, Александр. Договор лизинга и сопутствующие риски /


Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 68-74 : fot. – Referin-
ţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

61. Чиреш, Елена. Учет субсидий в сельском хозяйстве / Елена Чиреш // Contabi-
litate şi audit. – 2015. – Nr 1. – P. 54-60 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1813-4408.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
62. Ganea, Victoria. Principii de funcţionare a politicii inovaţionale în scopul activizării
creşterii economice = Operation principles of innovational policy in order to intensificate the

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

economic growth / Victoria Ganea, Oleg Bujor, Diana Grozav // Economie şi Sociologie. –
2014. – Nr 3. – P. 73-84 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 84 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

63. Potlog, Ion. Parteneriatele Public-Private în sfera inovaţională / Ion Potlog //


Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 75-79 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 78-79 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

64. Potlog, Ion. Particularităţile atragerii capitalului de risc în cadrul Parteneriatelor


Public-Private = The articularities of venture capital attracting in Public-Private Partnerships /
Ion Potlog // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 157-161. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 161 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 61, 72)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


65. Andreeva, Tatiana. Probleme asigurării securităţii energetice şi perspectivele de
dezvoltare a Republicii Moldova în spaţiul economic şi energetic al Mării Negre = The
problems of ensuring energy security and development prospects of the Republic Moldova in
the economic and energetic region of the Black Sea / Tatiana Andreeva // Relaţii Internaţiona-
le Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 106-112. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (4 tit.). – ISSN 1857-4440.

66. Belostecinic, Grigore. Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a


concurenţei în Republica Moldova = Institutional and normative-legal regulation framework of
competition in the Republic of Moldova / Grigore Belostecinic, Dragoş Duca, Irina Raboşapca
// Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 57-63 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

67. Cimpoieş, Liliana. Assessing the potential of Moldova's agri-food products in the
context of EU neighbourhood / Liliana Cimpoieş, Cornel Coşner // Ştiinţa Agricolă. – 2014. –
Nr 2. – P. 120-126 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (10 tit.). –
ISSN 1857-0003.

68. Lobanov, Natalia. Tranzacţiile offshore – o problemă pentru securitatea economi-


că naţională = Offshore transactions – a problem of national economic security / Natalia
Lobanov // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 113-121. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (9 tit.). – ISSN
1857-4440.

69. Mogol, Natalia. Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicaţiilor


geografice / Natalia Mogol // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 36-42 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41-42 (10 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

70. Ţurcanu, Adrian. Piaţa valutară a Republicii Moldova în condiţiile influenţei fluxuri-
lor financiare internaţionale / Adrian Ţurcanu // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 100-106 : fig.,
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

(Vezi de asemenea Nr 181)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
71. Emilciuc, Andrei. Consideraţii privind rolul elementului evreiesc în comerţul ex-
tern al Basarabiei (1812-1853) / Andrei Emilciuc // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2014. – Vol. 15/16. – P. 49-55. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p.
53-54 (64 tit.). – ISSN 1857-2049.

72. Stratan, Alexandru. Reflecţii asupra comerţului agroalimentar moldovenesc prin


prisma opţiunilor de integrare = Reflections on moldovan agrifood radethrough the integration
options / Alexandru Stratan // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 9-16 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (4 tit.). –
ISSN 1857-4130.

339.7 Finanţe internaţionale


(Vezi Nr 70)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


73. Certan, Simion. Considerente cu privire la integrarea economică a Republicii
Moldova = Considerations on the economic integration of the Republic of Moldova / Simion
Certan, Ion Certan // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 27-36 : tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (9 tit.). – ISSN 1857-
4130.

74. Robu, Tudor. Semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE – o nouă perspectivă


pentru competitivitatea produselor moldoveneşti = The Signing of the Free Trade Agreement
with the EU – a new perspective for the competitiveness of the moldovan products / Tudor
Robu, Aliona Daniliuc, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P.
109-115 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
115 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
75. Coptileţ, Valentina. Prima femeie profesor universitar, doctor habilitat în drept, în
Basarabia postbelică : [Elena Aramă] / Valentina Coptileţ, Mihai Taşcă // Biblio Polis. – 2014.
– Vol. 51, Nr 1. – P. 134-138 : fot. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 18)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


(Vezi Nr 76)

341 Drept internaţional


76. Beniuc, Valentin. Formarea dreptului administrativ European contemporan: mo-
dele de drept şi statele recipiente = Formation of modern European administrative Law: legal

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

models and recipient countries / Valentin Beniuc // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3.
– P. 163-172. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 172 (8 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 124)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


77. Arseni, Alexandru. Autoritatea judecătorească şi unele cerinţe întru realizarea au-
tentică a actului de justiţie: reglementări legale şi abordări teoretice / Alexandru Arseni, Nico-
lae Ghedrovici // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 9-11. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 11 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

78. Boaghi, Denis. Proprietatea publică a unităţilor admistrativ-teritoriale cu statut


special de guvernare din Republica Moldova / Denis Boaghi // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 1.
– P. 19-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (43 tit.). – ISSN 1810-
309X.

79. Buga, Larisa. Particularităţile dublei cetăţenii / Larisa Buga, Ion Nicolaevici // Jur-
nalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 24-30. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 30 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

80. Florea, B. Contractul administrativ ca mijloc eficient de punere în valoare a actului


administrativ / B. Florea // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 42-50. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (38 tit.). – ISSN 1810-3081.

81. Guţuleac, Victor. Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării pu-


blice şi ca subiect al dreptului administrativ / Victor Guţuleac // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 1.
– P. 5-18. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (29 tit.). – ISSN 1810-309X.

82. Guţuleac, Victor. Rolul şi locul dreptului contravenţional în sistemul naţional al


dreptului / Victor Guţuleac // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 7-14 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 14 (46 tit.). – ISSN 1811-0770.

83. Marian, Octavian. Garanţiile juridice ale statutului juridic al personalităţii / Octavi-
an Marian // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 54-59. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 59 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

84. Terzi, N. Libertatea exprimării opiniei prin difuzarea informaţiilor / N. Terzi // Закон
и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 51-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (14
tit.). – ISSN 1810-3081.

85. Zaporojan, Veaceslav. Consideraţii teoretico-practice privind instituţia angajării


răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului / Veaceslav Zaporojan, Sergiu Stratan // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 27-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 30-31 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 36, 94-95)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


86. Botnarenco, Mihaela. Hărţuirea sexuală – formă de discriminare? / Mihaela
Botnarenco // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 29-38 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr : p. 36-38 (55 tit.). – ISSN 1811-0770.

87. Copeţchi, Stanislav. Analiza juridico-comparativă a incriminărilor privind atrage-


rea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din
legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Ţărilor Baltice / Stanislav Copeţchi // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 46-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 53 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

88. Corcea, Nicolae. Identificarea etimologică a termenului "violenţa în familie" / Nico-


lae Corcea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 48-55. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr : p. 54-55 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

89. Drăgan, Alin Teodorus. Falsul informatic în viziunea Noului Cod penal român şi a
Codului penal al Republicii Moldova / Alin Teodorus Drăgan // Revista Naţională de Drept. –
2015. – Nr 1. – P. 44-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 47 (13 tit.). – ISSN
1811-0770.

90. Iustin, Viorel. Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor asupra obiecte-
lor de proprietate industrială / Viorel Iustin // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 8-16 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (22 tit.). – ISSN 1810-7079.

91. Martin, Daniel. Calificarea concursului de infracţiuni. Partea 1 / Daniel Martin,


Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 23-28. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 28 (11 tit.). – Va urma. – ISSN 1811-0770.

92. Plop, Aliona. Necesitatea apărării întreruperii cursului sarcinii în condiţii de sigu-
ranţă prin mijloace juridico-penale / Aliona Plop // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1.
– P. 39-43 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 43 (16 tit.). – ISSN 1811-
0770.

93. Prodan, Svetlana. Conceptualizarea corupţiei prin prisma reglementărilor naţiona-


le şi internaţionale în contextul integrării în spaţiul european / Svetlana Prodan // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 39-41 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 41 (3 tit.). – ISSN 1811-0770.

94. Ţîganaş, Ion. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Contrafacerea


ca fenomen social / Ion Ţîganaş // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 17-24 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 23-24 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

95. Ţîganaş, Ion. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Reacţia socială


împotriva fenomenului de contrafacere / Ion Ţiganaş // Revista Naţională de Drept. – 2014. –
Nr 12. – P. 42-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 47-48 (12 tit.). –
ISSN 1811-0770 .

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

96. Ulianovschi, Xenofon. Sfera persoanelor juridice care răspund din punct de ve-
dere penal / Xenofon Ulianovschi, Mihai Dogaru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr
11. – P. 2-8. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8 (43 tit.). – ISSN 1811-
0770.

97. Vasiloi, D. Reflecţii cu privire la clasificarea componenţei de infracţiune / D. Vasiloi


// Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
58 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.

98. Флоря, Василий. О некоторых общих проблемах здравоохранения в


Молдове, России, Румынии : [уголовные ответственности] / Василий Флоря // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 36-38. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 38 (6 tit.). – ISSN 1811-0770 ; Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 21-23. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 101)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


99. Cuzneţov, Alexandru. Particularităţile dezvoltării şi aplicării comunicării orale în
procesul studierii disciplinei Dreptul afacerilor prin prisma metodei proiectului : (articol didac-
tic) / Alexandru Cuzneţov, Claudia Suhan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P.
17-26 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 26 (13 tit.). –
ISSN 1811-0770.

347 Drept civil


100. Mihalache, Iurie. Cadrul juridic de reglementare a întreprinderilor de stat şi muni-
cipale / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 12-16 : fot. – Rez.
în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 16 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

347.1 Generalităţi
101. Rusu, Vitalie. Audierea – mijloc procesual de bază al examinării probelor în şedin-
ţa de judecată / Vitalie Rusu, Dumitru Gherasim // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr
11. – P. 25-31 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 31 (17 tit.). – ISSN
1811-0770.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


102. Chisiliţa, Violeta. Argumentarea conceptului de "servitute personală" aplicat față
de drepturile subiective de uzufruct, uz şi abitaţie / Violeta Chisiliţa // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 43-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 45
(17 tit.). – ISSN 1811-0770.

103. Volcinschi, Victor. Definirea dreptului subiectiv de uzufruct, uz şi abitaţie şi locul


servituţilor personale în sistemul drepturilor reale / Victor Volcinschi, Violeta Chisiliţa // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. – P. 9-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 13 (36 tit.). – ISSN 1811-0770.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


104. Suhovici, Ana. Concesiunea – mecanism inovaţional de stimulare a activităţii in-
vestiţionale / Ana Suhovici, Mihaela Pocora // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 50-54 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (7 tit). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 80)

347.7 Drept comercial


105. Cocieru, Ludmila. Noi posibilităţi recomandate de OMPI pentru gestionare efici-
entă a mărcilor internaţionale / Ludmila Cocieru, Galina Bologan // Intellectus. – 2014. – Nr 4.
– P. 43-45 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (4 tit). – ISSN 1810-
7079.

106. Cuzneţov, Alexandru. Apariţia şi dezvoltarea dreptului contractelor comerciale în


epoca antică / Alexandru Cuzneţov, Olga Cojocaru // Revista Naţională de Drept. – 2015. –
Nr 1. – P. 20-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 22 (7 tit.). – ISSN 1811-
0770.

107. Lupan, Aurelia. Protecţia soiurilor de plante – condiţie şi suport pentru ameliora-
rea acestora / Aurelia Lupan // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 46-49 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (5 tit). – ISSN 1810-7079.

108. Mihalache, Iurie. Bagajele în transportul rutier de persoane: controverse teoretico-


practice = Passenger luggage in road transport: theoretical-practical controversy / Iurie Miha-
lache // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 204-221. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 219-221 (29 tit.). – ISSN 1857-
4440.

109. Mihalache, Iurie. Statutul juridic al bagajelor în transportul rutier de persoane / Iu-
rie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 1. – P. 15-19 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr : p. 19 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

110. Vieru, Liliana. Proprietatea intelectuală în contextul procesului de integrare euro-


peană la finele anului 2014 / Liliana Vieru // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 69-74 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. subsol. – ISSN 1810-7079.

111. Грищук-Бучка, Светлана. Информационная безопасность в сфере


интеллектуальной собственности / Светлана Грищук-Бучка // Intellectus. – 2014. – Nr 4. –
P. 17-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (8 tit.). – ISSN 1810-
7079.

112. Кирошка, Дориан. Правоприменение авторского права и смежных прав в


цифровой среде / Дориан Кирошка // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 21-29 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

113. Călugăreanu, Vitalie. Justiția degradează… cu bani mulți! = Justice is degrad-


ing… with more money! : [despre reformele în justiție] / Vitalie Călugăreanu // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 20-23 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
0399.

114. Roşca, Nicolae. Necesitatea specializării instanţelor competente în materie de in-


solvabilitate / Nicolae Roşca, Ana Ilana // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P.
32-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 35 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 77)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
115. Lungu, Adrian. Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de
muncă în Republica Moldova şi în România / Adrian Lungu // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 11. – P. 69-72. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 72 (3 tit.). –
ISSN 1811-0770.

116. Romandaş, Nicolae. Indemnizația de maternitate = Требуйте от государства


защиты / Nicolae Romandaş // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 44-45 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399. – Va urma.

117. Капша, Т. Особенности труда учредителя – руководителя предприятия: со-


циально-правовые аспекты / Т. Капша // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 8-20. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (41 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 47)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
118. Bârgău, Mihai. Pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul pazei şi securi-
tăţii în Republica Moldova şi în statele Europei: probleme actuale şi perspective = Professio-
nal training of specialists in the field of guarding and security in the Republic of Moldova and
states of Europe: current and prospective issues / Mihai Bârgău // Relaţii Internaţionale Plus.
– 2014. – Nr 3. – P. 173-180. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr. : p. 180 (8 tit.). – ISSN 1857-4440.

119. Guţuleac, Victor. Consideraţii generale privind dreptul poliţienesc / Victor


Guţuleac // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1 – P. 13-20. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (27 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 78, 98, 174)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


120. Baciu, Vladislav. La Bălți instruirea are prioritate : [despre procesul pregătirii de
luptă în Brigada "Moldova"] / Vladislav Baciu // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 8-9 : fot.
– ISSN 1857-3703.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

121. Buruc, Alexandru. e-Transformarea prinde contur : [pe marginea discuţiei cu lo-
cotenent-colonelul A. Buruc, șef serviciu e-Transformare despre elaborarea sistemelor in-
form. automatizate la Min. Apărării] / consemnare: Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

122. Ciobanu, Liuba. O conferinţă despre un război necunoscut : [pe marginea conf.
"Rolul populației locale în războiul din stânga Nistrului", 1 mar. 2014, Bibl. Publ. "Ovidius"] /
Liuba Ciobanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 96-99 : fot. – ISSN 1811-900X.

123. Dobrogeanu, Corneliu. Educația moral-spirituală a efectivului : [interviu cu preotul


C. Dobrogeanu, șeful Dep. Mitropolitan] / pentru conformitate Sergiu Leca // Oastea Moldo-
vei. – 2015. – Nr 1. – P. 20-21 : fot.

124. Lazari, Constantin. Agresiunea – abordarea teoretică. Partea 1 = Aggression –


theoretical approach. Part 1 / Constantin Lazari // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. –
P. 181-195. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p.
194-195 (8 tit.). – ISSN 1857-4440.

125. Leca, Sergiu. Pacificatorii moldoveni: pregătire asiduă cu accent pe misiunea


KFOR : [a Batalionului 22 de Menținere a Păcii pentru misiuni intern. detașat în Kosovo,
Serbia] / Sergiu Leca // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

126. Radvan, Inga. Cînd practica bate gramatica… "Companie, Alarmă! Alarmă! Alar-
mă!" : [despre pregătirea studenților de la Acad. Militară] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 1. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.

127. Radvan, Inga. Plus 2160 de ore de misiune în Kosovo. Mandatul contingentului de
pacificatori moldoveni din misiunea KFOR s-a prelungit cu trei luni / Inga Radvan // Oastea
Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

128. Vosimeric, Dmitrii. Rachetiștii au dat startul anului de instrucție : [despre pregăti-
rea complexă a militarilor în termen de la Regimentul de Rachete Antiaeriene] / Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

129. Vulpe, Ion. Instrucția țintește performanța : [editorial] / Ion Vulpe // Oastea Moldo-
vei. – 2015. – Nr 1. – P. 2-3: fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
130. Булига, Валентина. Valentina Buliga: "Merg la întâlnirile cu oamenii cu inima
deschisă" = Валентина Булига: "Иду к людям с чистым сердцем" : [interviu cu ministrul
Muncii, Protecției Sociale și Familiei] / consemnare de Gabriel Stănculescu // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 26-30 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


131. Volcinschi, Victor. Natura juridică a raportului de furnizare a energiei electrice
consumatorilor casnici : (prin prisma contenciosului administrativ) / Victor Volcinschi, Mariana
Bordian // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 12. – P. 2-8. – Rez. în lb. rom., fr. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 7-8 (39 tit.). – ISSN 1811-0770.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
132. Gonţa, Victoria. Consolidarea efortului şcolii şi părinţiilor în sprijinirea elevului
contemporan / Victoria Gonţa, Susana-Daniela Cioveie Jarcu // Păstrarea integrităţii familiei –
politică prioritară pentru protecţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 87-96. – Bibliogr. : p. 96 (7 tit.).

133. Socaciu, Ştefan. Educaţia spirituală în familie – element de autoprotecţie / preot


Ştefan Socaciu // Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului :
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chi-
şinău, 2015. – P. 45-47.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 118)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


134. Rusnac, Svetlana. Asistenţa psiho-socială a familiei şi a copilului – direcţie priori-
tară în programele universitare / Svetlana Rusnac // Păstrarea integrităţii familiei – politică
prioritară pentru protecţia copilului : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice,
15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 23-27 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: p. 27 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2)

75 ani de la nașterea profesorului Victor Guţuleac


135. Bejan, Octavian. Despre profesorul Victor Guţuleac / Octavian Bejan // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 6-7. – ISSN 2345-1130.

136. Bujor, Valeriu. Victor Guţuleac – eminent om al ştiinţei şi învăţămîntului din Re-
publica Moldova / Valeriu Bujor // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. –
P. 5. – ISSN 2345-1130.

137. Cerba, Valeriu. Savantul şi practicianul Victor Guţuleac la cei 75 de ani în opinia
colegilor şi prietenilor / Valeriu Cerba // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. –
Nr 1. – P. 9. – ISSN 2345-1130.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

138. Costachi, Gheorghe. Mesaj aniversar savantului şi cavalerului "Ordinului Repu-


blicii" Victor Guţuleac la jubileul de 75 de ani / Gheorghe Costachi // Jurnalul Juridic Naţional:
teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – P. 8. – ISSN 2345-1130.

139. Radu, Lina. O filă din biografia unui om în istoria poliţiei naţionale : [Victor
Guţuleac la 75 de ani] / Lina Radu, Anatol Balan // Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015.
– Nr 1. – P. 11-12. – ISSN 2345-1130.

140. Rotari, O. Omul şi profesorul Victor Guţuleac – promotorul înaltelor valori moral-
spirituale şi juridice / O. Rotari // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 30. – ISSN 1810-3081.

141. Загнитко, С. Молодежный полководец : [Виктору Гуцуляку 75 лет] / С. Загнит-


ко // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 5. – ISSN 1810-3081.

142. Попович, Я. Студенческие годы юбиляра : [Виктору Гуцуляку 75 лет] / Я. По-


пович // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – P. 6-7. – ISSN 1810-3081.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
143. Băieşu, Nicolae. Boboteaza (Botezul Domnului) : [tradiţii populare] / Nicolae Băie-
şu // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4424.

144. Bejan-Volc, Iulia. Imaginea unui sat nistrean: repere istorico-culturale şi sociale :
(în baza materialelor de teren din s. Molovata, r-l Dubăsari) / Iulia Bejan-Volc // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 78-81. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 81 (6 tit.). – ISSN 1857-2049.

145. Condraticova, Liliana. Forjarea artistică în creaţia meşterilor autohtoni din secole-
le XIX-XX / Liliana Condraticova // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16.
– P. 114-120. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (30 tit.). – ISSN
1857-2049.

146. Fulea, Ludmila. Spaţii destinate pregătirii şi păstrării produselor alimentare : [as-
pect etnografic] / Ludmila Fulea // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. –
P. 73-77 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (17 tit.). – ISSN
1857-2049.

147. Lesnikova, Galina. The issue of defining ″The exit area″ of Easter roman popula-
tion from Southern Bessarabia : (on the example of the Christmastide ritual masking tradition)
/ Galina Lesnikova // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 120-127 :
fig., harta. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123-124 (31 tit.). – ISSN
1857-2049.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

148. Popa, Pavel. "Capra" – joc cu mască zoomorfă: simbolistică, expresivitate : [tradiţii
populare] / Popa Pavel // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 3-6 : fot. – Bibliogr. : p. 6 (8
tit.). – ISSN 1857-4424.

149. Sfântul Vasile = Saint Basil : [tradiții și obiceiuri creștine] // Altitude. – 2015. – Nr
1/2. – P. 60-61 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

150. Shinova, Irina. Jewish food traditions in Bessarabia / Irina Shinova // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 70-72. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-2049.

151. Şofransky, Zina. Pomul vieţii – paralele europene : [studiu comparativ al orna-
mentelor româneşti] / Zina Şofransky, Ludmila Moisei // Revista de Etnologie şi Culturologie.
– 2014. – Vol. 15/16. – P. 89-93 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
92 (14 tit.). – ISSN 1857-2049.

152. Гагауз, Дмитрий. ″Еврейская тема″ в фольклорном наследии гагаузов


Бессарабии : (конец XXI- начало XX вв.) / Дмитрий Гагауз, Виталий Сырф // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 30-33. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 33 (16 tit.). – ISSN 1857-2049. – (20 de ani de cercetări asupra evreilor
în Republica Moldova).

153. Дамьян, Виктор. 20 лет группе ″Этнология евреев″ Центра этнологи


Института культурного наследия АНМ / Виктор Дамьян // Revista de Etnologie şi Culturo-
logie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 106-112 : fot. – Bibliogr. : p. 112 (9 tit.). – ISSN 1857-2049. –
(Cronica vieţii ştiinţifice a grupului "Etnologia evreilor" (1991-2014).

154. Зайковская, Татьяна. Свадебная обрядность в русских старообрядческих


селах Республики Молдова / Татьяна Зайковская, Луминица Друмя // Revista de Etnolo-
gie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 82-88. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN
1857-2049.

155. Квилинкова, Елизавета. Разновидности обряда ″курбан″ у гагаузов и


способы его приготовления / Елизавета Квилинкова // Revista de Etnologie şi Culturolo-
gie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 64-70. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
69 (24 tit.). – ISSN 1857-2049.

156. Кондратикова, Лилиана. Творчество ювелиров еврейского происхождения в


Бессарабии и МССР (1812-1918 гг., 1944-1972 гг.) / Лилиана Кондратикова // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 22-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (23 tit.). – ISSN 1857-2049. – (20 de ani de cercetări asupra
evreilor în Republica Moldova).

157. Никогло, Диана. Этнокультурные взаимовлияния в традициях питания


населения юга Республики Молдова : (лексико-этнографические реалии) / Диана

105
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Никогло // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 13-20. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (38 tit.). – ISSN 1857-2049.

158. Сорочяну, Евдокия. Хлеб в свадебной обрядности гагаузов / Евдокия


Сорочяну // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 36-41. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41 (41 tit.). – ISSN 1857-2049.
(Vezi de asemenea Nr 289)

398 Folclor
159. Chircu, Ion. Folclorul – datina străbună cu lacrima de rouă : [despre obiceiurile din
satul Ratuş, raionul Criuleni] / Ion Chircu // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 6-7. –
ISSN 1857-4424.

160. Кара, Надежда. Николай Кауфман – собиратель и исследователь народных


песен болгар Молдовы и Украины : [фольклорист, композитор] / Надежда Кара // Revista
de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 67-71. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 71 (9 tit.). – ISSN 1857-2049.
(Vezi de asemenea Nr 255, 328)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
161. Ojog, Silvia. Muzeul de științe ale naturii al USM = Museum of nature study : [pe
marginea discuției cu dir. muzeului Stanislav Poznakomkin] / Silvia Ojog // Altitude. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 74-79 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

51 MATEMATICĂ
162. Rotaru, Tatiana. Eugeniu Grebenicov a revenit acasă… pentru totdeauna : [in
memoriam matematicianului şi savantului (1932-2013)] / Tatiana Rotaru // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 282-283 : fot. – ISSN 1811-900X.

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică


(Vezi Nr 1)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
163. Samuelson, Amy. Becoming a Tree Hugger: Youth Environmentalism in Chişinău,
Moldova / Amy Samuelson // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 217-233. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 232-233 (24 tit.) şi în note de subsol. – ISSN 2345-1262.

164. Stasiev, Grigore. Savant şi om de stat : [despre Ion Dediu, prof. univ., biolog şi
ecolog de la Univ. de Stat din Moldova] / Grigore Stasiev // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. –
P. 37-39 : fot. – Bibliogr. : p. 39 (14 tit.). – ISSN 1810-9551.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

58 BOTANICĂ
165. Cuza, Petru. Creşterea în înălţime a culturilor experimentale de stejar pufos
(Quercus Pubescens Wild.) în funcţie de gradul de umbrire / Petru Cuza // Mediul Ambiant. –
2014. – Nr 3. – P. 6-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (13 tit.). –
ISSN 1810-9551.

166. Ghendov, V. Notes on some threatened Monocotyledones in the flora of Republic


of Moldova / V. Ghendov // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. 1-5 : fot. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 5 (16 tit.). – ISSN 1810-9551.

167. Gociu, Dumitru. Stejarul pufos (Quercus pubescens Wild.) – specie autohtonă
importantă sub aspect de cercetare științifico-aplicativă / Dumitru Gociu, Nicolae Grigoraş //
Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. 40-42 : fot. – Bibliogr. : p. 42 (5 tit.). – ISSN 1810-9551.

168. Ţîţei, Victor. Specii perene şi soiuri de plante pentru fondarea plantaţiilor energe-
tice din Republica Moldova / Victor Ţîţei, Alexandru Teleuţă // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P.
88-94 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93 (14 tit.). – ISSN
1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 203)

59 ZOOLOGIE
169. Cozari, Tudor. Aspecte ale sistematicii, morfologiei şi ecologiei rаnidelor verzi:
analiză teoretico-sintetică / Tudor Cozari, Elena Gherasim // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3.
– P. 16-23 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 23 (23 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 338)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICA


61 MEDICINĂ
170. Ababii, Ion. Nicolae Fruntaşu la 80 de ani : [prof. univ., medic] / Ion Ababii // Cu-
rierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 79 : fot. – ISSN 1857-0666.

171. Ababii, Ion. Petru Stratulat (1948-2015) : [in memoriam : prof., medic pediatru] /
Ion Ababii // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 82 : fot. – ISSN 1857-0666.

172. Ababii, Ion. Viorel Nacu la 50 de ani : [prof., medic] / Ion Ababii // Curierul medi-
cal. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 80 : fot. – ISSN 1857-0666.

173. Ababii, Ion. Vladimir Popa la 80 de ani : [prof., medic, savant] / Ion Ababii // Curie-
rul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 78 : fot. – ISSN 1857-0666.

174. Forna, Norina Consuela. Piaţa mondială de îngrijire a sănătăţii = Global


healthcare market / Norina Consuela Forna, Alexandra Gribincea // Economie şi Sociologie. –
2014. – Nr 3. – P. 17-26 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 26 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

175. Nemerenco, A. Elena Alistar (1873-1955) : [medic și om politic român, membră a


Sfatului Țării] / A. Nemerenco // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 76-77 : fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 77 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

176. Pohilă, Vlad. Aurel Dănilă, mai mult decât un medic : [doctor habilitat, prof. univ.] /
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 129-131 : fot. – ISSN 1811-900X.

177. Tintiuc, Dumitru. Ion Prisacari – 80 de ani de la naştere (1935-1996) : [in memo-
riam prof. univ. medic, Om emerit] / Dumitru Tintiuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr
1. – P. 81 : fot. – ISSN 1857-0666.

611 Anatomie. Anatomie comparată


(Vezi Nr 350)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
178. Lupu, L. Sănătatea mintală a studenţilor medicinişti = Medical students mental
health / L. Lupu // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 48-52. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Text lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (57 tit.). – ISSN 1857-
0666.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
179. Condrea, O. Quality assurance standards in healthcare / O. Condrea, N. Rotaru, I.
Spinei // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 31-32 (21 tit.). – ISSN 1857-0666.

180. Флоря, Василий. Дорогостоящая стратегия общественного здоровья на


период 2014-2020 годов / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11. –
P. 14-16 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 16 (4 tit.). – ISSN 1811-
0770.
(Vezi de asemenea Nr 178)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


(Vezi Nr 212)

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
181. Ţurcan, Rina. Dezvoltarea pieţei farmaceutice a Republicii Moldova prin prisma
analizei statistice = Moldova pharmaceutical market development in terms of statistical
analysis / Rina Ţurcan, Iuliu Ţurcan // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 153-162
: fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 162 (5 tit.). – ISSN 1857-4440.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 185)

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


182. Arion, M. Diagnosticul şi managementul anevrismului arterial intracerebral =
Diagnosis and management of intracranial arterial aneurysm / M. Arion // Curierul medical. –
2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 32-40. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. rom. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-40 (92 tit.). – ISSN 1857-0666.

183. Dumanschi, C. Antioxidant effects of statins in patients after coronary angioplasty


/ C. Dumanschi // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 11-15 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 15 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

184. Fulga, V. Carcinomul mamar: concepte moleculare de structură şi patogenie =


Breast carcinoma: molecular concepts of structure and pathogenesis / V. Fulga // Curierul
medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 60-68 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. rom. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (40 tit.). – ISSN 1857-0666.

185. Rosca, A. Optimization of radio-therapeutic treatment and the program of quality


assurance in ionizing radiation therapy / A. Rosca, I. Bahnarel, I. Coretchi // Curierul medical.
– 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (8 tit.). – ISSN
1857-0666.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
186. Dumanschi, C. Analize asupra noilor generaţii de stenturi coronariene = Analysis
of the new generation of coronary stents / C. Dumanschi // Curierul medical. – 2015. – Vol.
58, Nr 1. – P. 41-44. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 44 (22 tit.). – ISSN 1857-0666.

187. Gavriliuc, S. Contribuţia polimorfismelor genetice în condiţionarea factorilor antro-


pometrici şi lipidici de risc cardiovascular = The contribution of genetic polymorphism in the
conditioning of the anthropometric and lipid factors of cardiovascular risk / S. Gavriliuc //
Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 68-75 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text
lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74-75 (79 tit.). – ISSN 1857-0666.

188. Tcaciuc, E. Modificările hemodinamice în ciroza hepatică = Hemodynamic


changes in liver cirrhosis / E. Tcaciuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 52-59.
– Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59
(73 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


189. Neamtu, L. Importanţa patogenică a interleukinei-2 în evoluţia infecţiei
bronhopulmonare cu Mycoplasma la copii = Pathogenic importance of interleukin-2 in
evolution of acute Mycoplasma pneumoniae bronhopulmonary diseases in children / T.
Neamtu, S. Sciuca // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 16-18 : fig. – Tit. paral. :

109
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

lb. rom., engl. – Text lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (10 tit.). – ISSN
1857-0666.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


190. Secrieru, Iulian. SONARES13 – Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul
examinării ultrasonografie a zonei hepato-pancreato-biliare / Iulian Secrieru, Constantin
Gaindric, Olga Popcova // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 95-99. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97-98 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 188)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


(Vezi Nr 191)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
191. Запухлых, Григорий. Григорий Запухлых: Я никогда не устаю от своей
работы : [интервью с зав. отд. нейрохирургии в MedPark International Private Hospital] /
записала Татьяна Терзи // Aquarelle. – 2015. – Nr 1. – P. 24-26 : fot. – ISSN 1857-0518.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


192. Curca, C. Durerile retrobulbare de origine migrenoasă – diagnostic diferenţial cu
alte patologii = Retrobulbar pain in migraine – differential diagnosis with other pathologies / C.
Curca // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – P. 44-47. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Text lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (30 tit.). – ISSN 1857-0666.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 92)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
193. Режимы энергосистемы Молдовы с учетом развития топологии меж-
системных связей / Зайцев Д. А., Голуб И. В., Калинин Л. П. [et al.] // Problemele Ener-
geticii Regionale. – 2014. – Nr 2. – P. 21-27 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 27 (8 tit.). – ISSN 1857-0070.

194. Управление газоохладителем теплового насоса по критерию минимума


потерь эксергии / Шит М. Л, Шит Б. М., Бурчу В. И. [et al.] // Problemele Energeticii Regi-
onale. – 2014. – Nr 2. – P. 41-48 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 47-48 (18 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 65)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

195. Берзан, В. П. Расчет цепи трехфазного тока при произвольном числе


подключенных нагрузок / Берзан В. П. // Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 2.
– P. 28-34 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (6 tit.). – ISSN
1857-0070.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
196. Бошняга, В. А. Моделирование и расчет несимметричных режимов фазопо-
воротного трансформатора по схеме "треугольник с дополнительными обмотками" /
Бошняга В. А., Суслов В. М. // Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 2. – P. 6-11 :
fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10-11 (12 tit.). – ISSN 1857-
0070.

197. Пацюк, В. И. Метод конечных объемов для расчета электростатического


поля трехмерной сферы с кубической полостью / Пацюк В. И. // Problemele Energeticii
Regionale. – 2014. – Nr 2. – P. 11-21 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 21 (12 tit.). – ISSN 1857-0070.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


(Vezi Nr 194)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
198. Manic, Ştefan. Macromicetele saproparazite din pădurile Republicii Moldova / Şte-
fan Manic // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. 24-28 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 28 (7 tit.). – ISSN 1810-9551.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 207)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
199. Frunze, Nina. Indicii ecologici de structură şi de diversitate comunitară a aminoa-
cizilor edafici : [cercet. pedologice în Rep. Moldova] / Nina Frunze // Ştiinţa Agricolă. – 2014.
– Nr 2. – P. 20-26 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (12 tit.). –
ISSN 1857-0003.

200. Ursu, A. Dealul Visoca. Particularităţi pedogeografice : [raionul Soroca, Rep. Mol-
dova] / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. 12-15 : fot.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 15 (10 tit.). – ISSN 1810-9551.

631.5 Lucrări agricole

111
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

(Vezi Nr 205)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
201. Plămădeală, Vasile. Nămolul orăşenesc din geotuburi – oportunităţi de valorificare
în calitate de fertilizant / Vasile Plămădeală, Alexandru Rusu, Ludmila Bulat // Ştiinţa Agricolă.
– 2014. – Nr 2. – P. 9-14 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (5 tit.). –
ISSN 1857-0003.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 204)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
202. Бурдужан, Виктор. Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в
многофакторном опыте / Виктор Бурдужан, Михаил Рурак, Анжела Мельник // Ştiinţa
Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 27-31 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31
(5 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
203. Ciocârlan, Nina. Urzica albă, remediul pentru zeci de afecţiuni / Nina Ciocârlan //
Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – P. 47-48 : fot. – ISSN 1810-9551.

204. Screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină / Maria Duca, Tatiana


Şestacova, Angela Port [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 15-19 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (21 tit.). – ISSN 1857-0003.

634 Horticultură în general


205. Influenţa preparatului Fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la
fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare / Nicolae Bujoreanu, Ion Harea,
Nina Bejan [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 38-41 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 41 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

634.8 Viticultură
206. Corman, Iulia. Modelarea economico-matematică a dimensionării tarlalelor şi am-
plasarea sortimentului viticol în exploataţiile agricole din regiunea viticolă Sud / Iulia Corman,
Dumitru Haruţa, Roman Haruţa // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 76-81 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 231, 342)

635 Plante de gradină. Grădinărit

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat


207. Timofti, Elena. Tendinţe ale eficienţei economice a producerii legumelor de câmp
în întreprinderile agricole din Republica Moldova / Elena Timofti, Daniela Popa // Ştiinţa Agri-
colă. – 2014. – Nr 2. – P. 127-132 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
132 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
208. Impactul acţiunii antioxidanţilor steroizi asupra stării morfo-funcţionale a
spermatozoizilor de cocoş la crioconservare / I. Balan, Gh. Boronciuc, N. Roşca [et al.] //
Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 98-102 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 102 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


(Vezi Nr 212)
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
209. Moroz, Mihail. Influenţa remediului Apifitostimulin asupra activităţii
transaminazelor serice la ovine / Mihail Moroz // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 88-92 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91-92 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.4 Porci. Porcine


210. Baltag, Grigore. Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne din Republica Mol-
dova: particularităţi, realizări şi probleme / Grigore Baltag, Elena Baranov // Ştiinţa Agricolă. –
2014. – Nr 2. – P. 133-138 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138 (4 tit.). –
ISSN 1857-0003.

636.5/.6 Păsări
211. Voiniţchi, Eugen. Efectul acizilor organici incluşi în furaj asupra performanţei de
creştere şi a indicilor sangvini la puii de carne / Eugen Voiniţchi // Ştiinţa Agricolă. – 2014. –
Nr 2. – P. 93-97 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (23 tit.). – ISSN
1857-0003.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
212. Antoci, Ruslan. Microflora carcaselor de bovine, ovine, porcine şi sensibilitatea ei
faţă de unele antibiotice / Ruslan Antoci, Nicolae Starciuc // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. –
P. 82-87 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 211)
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
(Vezi Nr 209)

113
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
213. Bucătăria vieneză = The cuisine of Vienna // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 32-35
: fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


214. Bohanţev, Alexandru. Transmisiunea în direct ca fenomen mediatic / Alexandru
Bohanţev // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. –
P. 84-88. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (9 tit.). – ISSN 1857-1050.

215. Filip, Pavel. Pavel Filip: "Computerul nu ia mită" : [interviu cu ministrul Tehnologii-
lor Informaționale și Comunicațiilor] / consemnare de Gabriel Stănculescu // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-0399.

216. Parfentiev, Boris. Televiziunea din Moldova: fazele constituirii / Boris Parfentiev //
Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 89-96. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (11 tit.). – ISSN 1857-1050.

217. Трандафир, Тео. Тео Трандафир: Как похудеть, вернуть веру в жизнь и стать
счастливой : [интервью с рум. телеведущий] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2015. – Nr 1. – P. 20-22 : fot. – ISSN 1857-0518.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
218. Sârbu, Ion. Metodologia calculării preţului de cost în transporturile rutiere = The
methodology of price cost calculation in road transport / Ion Sârbu, Vasile Chirmici // Econo-
mie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – P. 48-56. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 108)

657 Contabilitate
219. Nederiţa, Alexandru. Noile formulare de situaţii financiare: conţinutul de bază şi
interconexiunea cu conturile contabile / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2015. –
Nr 1. – P. 7-23 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Va urma. – ISSN 1813-4408.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
220. Analiza comparativă a biomasei obţinute din culturi energetice / Grigore Mari-
an, Alexandru Muntean, Andrei Gudîma [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – P. 70-75 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (3 tit.). – ISSN 1857-0003.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

662 Explozivi. Combustibili


(Vezi Nr 220)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 231)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
221. Stepanenco, Olga. Olga Stepanenco: Londra – sursa mea de inspirație = Olga
Stepanenko: London – the source of my inspiration : [interviu cu jurnalista de modă] / con-
semnare de Gemma Solomon // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 52-57 : fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

679.8/.9 Tehnologia şi prelucrarea pietrelor. Tehnologia altor materiale prelucrabile


222. Tehnologii şi unelte moderne pentru prelucrarea materialelor – modalitate de
sporire a productivităţii muncii şi calităţii producţiei : [diamantelor] / Ilie Botez, Andrei
Nastas, Nicolae Trifan [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 111-118 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (3 tit.). – ISSN 1810-7079.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
223. Мартынюк, Алена. История успеха от национального лидера компании Mary
Kay : [интервью с А. Мартынюк] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 1. –
P. 28-29 : fot. – ISSN 1857-0518.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
224. Condraticova, Liliana. Valoarea mărcilor, poansoanelor și siglelor în evaluarea
obiectelor din metale nobile / Liliana Condraticova // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 81-94 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 92-93 (76 tit.). – ISSN 1857-1042.

225. Moutafov, Emmanuel. Bulgaria and Bessarabia as transit zones for the art from
the "Second Rome", the "Third Rome" and Central Europe / Emmanuel Moutafov // Arta : Ser.
Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 60-63 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (10 tit.). – ISSN 1857-1042.

72 ARHITECTURĂ
226. Ceastina, Alla. Bogdan Eitner – arhitect gubernial și inginer cadastral al
Basarabiei (1798-1872) / Alla Ceastina // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 :

115
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Arte plastice. Arhitectură. – P. 73-80 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 78 (42 tit.). – ISSN 1857-1042.

227. Moscaliuc, Anastasia. Jewish contribution to architecture in Chisinau / Anastasia


Moscaliuc // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 34-38 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 38 (8 tit.). – ISSN 1857-2049.

228. Nesterov, Tamara. Arhitectul David Palatnic – "personalitate larg cunoscută într-
un mediu restrâns" (1913-1986) : [amintiri despre arhit.] / Tamara Nesterov // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 39-45 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 44 (9 tit.). – ISSN 1857-2049.

229. Nesterov, Tamara. Universalitatea procedeelor de trasare a planurilor în arhitectu-


ra istorică: "descompunerea pătratului" și "cvadratura cercului" / Tamara Nesterov // Arta :
Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 36-49 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47 (42 tit.). – ISSN 1857-1042.

230. Șlapac, Mariana. Glower de Glaydeny, constructor de cetăți : [din Anglia] / Maria-
na Șlapac // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P.
50-59 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (34 tit.). – ISSN 1857-
1042.

231. Trifan, Aurelia. Evoluția arhitecturii construcțiilor vitivinicole în spațiul carpato-


danubiano-pontic în perioada antică și medievală / Aurelia Trifan // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 64-72 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (48 tit.). – ISSN 1857-1042.
(Vezi de asemenea Nr 390)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
232. Marian, Ana. Compoziții tematice sculpturale din colecția Muzeului Național de Ar-
tă al Moldovei (anii 1990-2000) / Ana Marian // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1
: Arte plastice. Arhitectură. – P. 175-184 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 183 (9 tit.). – ISSN 1857-1042.

233. Morel, Maia. Quand les statues descendent de leur socle (la rue Sherbrooke à
Montréal) : [Canada] / Maia Morel // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte
plastice. Arhitectură. – P. 185-188 : il. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
187 (6 tit.). – ISSN 1857-1042.

234. Teișanu, Nicolae. Bogăția la care raiderii nu au acces! : [interviu cu N. Teișanu,


meșter popular în sculptura lemnului] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 44-46 : fot. – ISSN 1857-0399.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

235. Oala vorbitoare = A talking pot : [arta olăritului în Rep. Moldova] / consemnare de
cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 62-65 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

236. Procop, Natalia. Alla Uvarova (1969-2012, Chișinău) : [artist plastic, profesor univ.
de la Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" : in memoriam] / Natalia Procop // Arta : Ser.
Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 189-191 : des. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 190 (4 tit.). – ISSN 1857-1042.

237. Spînu, Constantin. Sticla artistică din Republica Moldova / Constantin Spînu // Ar-
ta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 103-119 : des. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115-118 (19 tit.). – ISSN 1857-1042.

238. Кропанцева, Татьяна. Кукла на счастье : [о народном мастере Нина Джос] /


Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 145)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


239. Călugăreanu, Vitalie. "Pădurea" din atelierul pictorului Oleg Cojocari = "Лесная
симфония" в мастерской художника Олега Кожокаря : [despre creația artistului] / Vitalie
Călugăreanu // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – P. 18-21 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

240. Ciobanu, Constantin Ion. Problema textului și a imaginii în pictura medievală or-
todoxă / Constantin Ion Ciobanu // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plas-
tice. Arhitectură. – P. 5-24 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19-21
(39 tit.). – ISSN 1857-1042.

241. Cravcenco, Vladimir. Edițiile ilustrate ale operei literare a lui Grigore Vieru /
Vladimir Cravcenco // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitec-
tură. – P. 149-158 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 157 (11 tit.). –
ISSN 1857-1042.

242. Dragnev, Lilia. Grupul artistic "Fantom": reprezentarea subiectivă a obiectului real
: [despre activitatea grupului de pictori] / Lilia Dragnev // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. –
Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 125-136 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 134 (19 tit.). – ISSN 1857-1042.

243. Musteaţă, Elena. Contribuţii la studiul creaţiei grafice a lui Şneer Cogan : [artist
plastic şi pedagog basarabean (1875-1940)] / Elena Musteaţă // Revista de Etnologie şi Cul-
turologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 46-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 48 (9 tit.). – ISSN 1857-2049.

244. Musteață, Elena. Semantica gravurii în acvaforte din perioada postbelică a RSSM
/ Elena Musteață // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

– P. 159-164 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (12 tit.). –
ISSN 1857-1042.

245. Olaru, Ioana-Iulia. The evolution of ancient painting inside the Roman Empire /
Ioana-Iulia Olaru // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură.
– P. 25-35 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32-34 (94 tit.). – ISSN
1857-1042.

246. Precinschi, Olga. Analiza dezvoltării pieţei operelor de artă în Republica Moldova
/ Olga Percinschi // Intellectus. – 2014. – Nr 4. – P. 55-61 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (7 tit). – ISSN 1810-7079.

247. Rașchitor, Tatiana. Grafica de șevalet în contextul artelor plastice (1945-1990) /


Tatiana Rașchitor // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectu-
ră. – P. 165-174 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (15 tit.). –
ISSN 1857-1042.

248. Rocaciuc, Victoria. Grafica de carte în creația plasticianului Gheorghe Vrabie :


[studiu de sinteză] / Victoria Rocaciuc // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte
plastice. Arhitectură. – P. 137-148 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 146-147 (68 tit.). – ISSN 1857-1042.

249. Stăvilă, Tudor. Antoine Irisse – fovist-ul basarabean din Paris / Tudor Stăvilă // Ar-
ta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 95-102 : des.,
fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (19 tit.). – ISSN 1857-1042.

250. Toma, Ludmila. Creația Inessei Țâpin (1946-2013) : [artist plastic din Rep. Moldo-
va] / Ludmila Toma // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectu-
ră. – P. 120-124 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1042.
(Vezi de asemenea Nr 279, 284-85)

78 MUZICĂ
251. Barbas, Valeria. In memoriam Pavel Rivilis : [compozitor basarabean (1936-
2014)] / Valeria Barbas // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Tea-
tru. Cinema. – P. 160-163 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (9 tit.). – ISSN 1857-1050.

252. Călugăreanu, Vitalie. Demnitatea lui Ricky Ardezianu nu e de vânzare : [despre


interpretul de muzică ușoară] / Vitalie Călugăreanu // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. –
P. 35-37 : fot. – ISSN 1857-0399.

253. Chiseliţa, Vasile. Muzicianul şi lăutarul Milu Lemisch: aspecte ale biografiei de
creaţie : [violonist şi dirijor evreiesc] / Vasile Chiseliţă // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2014. – Vol. 15/16. – P. 74-80 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 78
(19 tit.). – ISSN 1857-2049.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

254. Chiseliţă, Vasile. Genurile muzicii populare instrumentale de dans din Moldova /
Basarabia şi Nordul Bucovinei. Inovaţie şi dialog european în epoca modernă / Vasile Chiseli-
ţă // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 144-197 : fot., note muz.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 184-186 (112 tit.). – ISSN 1857-2049.

255. Chiseliţă, Vasile. Muzica tradiţională, folclorică, neo-tradiţională şi populară: de la


metaforă la metodă de cercetare a sistemului culturii populare sincretice contemporane din
Republica Moldova / Vasile Chiseliţă // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 22-28. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (29
tit.). – ISSN 1857-1050.

256. Chiseliţă, Vasile. Muzicologul Parascovia Rotaru la al său frumos jubileu : [la 60
de ani] / Vasile Chiseliţă // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 153-154 : fot. – ISSN 1857-1050.

257. Dănilă, Aurelian. Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului


chişinăuian (4). "Casa mare" de Mark Kopytman / Aurelian Dănilă // Arta : Ser. Arte
audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 36-39. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (8 tit.). – ISSN 1857-1050. – Art. 1 : 2011.

258. Domenco, Ion. Numai Muzica poate exprima Iubirea : [despre creaţia compozito-
rului şi muzicianului Vlad Mircos] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 12-
13 : fot. – ISSN 1857-4424.

259. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – muzicianul în exegezele literaturii francofone


din secolul al XIX-lea / Victor Ghilaş // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 16-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (12
tit.). – ISSN 1857-1050.

260. Ghilaş, Victor. Meditaţii despre artista Tamara Ciobanu la centenarul naşterii sale
: [cântăreaţă de operă (soprană) și de muzică populară (1914-1990)] / Victor Ghilaş // Reali-
tăţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 9-10. – ISSN 1857-4424.

261. Nagacevschi, Elena. "Missa" de Vladimir Ciolac. Aspecte conceptuale / Elena


Nagacevschi // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cine-
ma. – P. 40-44. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (15 tit.). – ISSN 1857-
1050.

262. Nagacevschi, Elena. Vasile Chiseliţă – 60 de ani : [cercetător şt., dr. în studiul ar-
telor, muzician] / Elena Nagacevschi // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 150-152 : fot. – ISSN 1857-1050.

263. Reaboşapca, Liudmila. Dynasties of musicians: pians Mark Zeltser : [despre viața
și activitatea pianistului moldo-american Mark Zeltser] / Liudmila Reaboşapca // Arta : Ser.
Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 29-35. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (7 tit.). – ISSN 1857-1050.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

264. Tcacenco, Victoria. "Океан Ельзи" versus "Zdob şi Zdub": repere comparative :
[studiu poetic și cultural] / Victoria Tcacenco // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23,
Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 45-51 : note muz. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. și note, p. 51 (4 tit.). – ISSN 1857-1050.

265. Tcacenco, Victoria. Omul ca şi cântecul. În memoria lui Valentin Dânga : [compo-
zitor, (1951-2014] / Victoria Tcacenco // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 157-159 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (2 tit.). – ISSN 1857-
1050.

266. Vetty, Laura. Laura Vetty : [интервью с молд. эстрад. певицей] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 1. – P. 16-19 : fot. – ISSN 1857-0518.

267. Кушнир, Жозефина. Зиновий Лазаревич Столяр (1924-2014) : [молд.


музыковед : in memoriam] / Жозефина Кушнир // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2014. – Vol. 15/16. – P. 104. – ISSN 1857-2049.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
268. Olărescu, Dumitru. Efectele estetice ale mişcării în filmul de artă / Dumitru
Olărescu // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. –
P. 70-74. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (7 tit.). – ISSN 1857-1050.

269. Plămădeală, Ana-Maria. Paradoxurile identitare ale artei cinematografice din spa-
ţiul românesc / Ana-Maria Plămădeală // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2
: Muzică. Teatru. Cinema. – P. 52-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (9
tit.). – ISSN 1857-1050.

270. Poiată, Mihai Ştefan. Filmul de ficţiune: naraţiunea în timp şi timpul în naraţiune /
Mihai Ştefan Poiată // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru.
Cinema. – P. 56-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (8 tit.). – ISSN 1857-
1050.

271. Tipa, Violeta. Evoluţia tehnicilor şi a modalităţilor de expresie în filmul de animaţie


/ Violeta Tipa // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cine-
ma. – P. 75-83 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (11 tit.). – ISSN 1857-
1050.

272. Ţuţui, Marian. Balkan Aristocrats and Villains in Western and American Cinema /
Marian Ţuţui // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema.
– P. 61-69. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (11 tit.). – ISSN 1857-1050.

792 Teatru. Artă scenică

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

273. Buga, Oxana. Festivalul Internaţional de Dramaturgie Contemporană "Verbarium-


2014". Câteva concluzii după închiderea ediției a 2-a : [festival de tip laborator, 2-7 sept.,
Chişinău, 2014] / Oxana Buga // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzi-
că. Teatru. Cinema. – P. 146-148 : fot. – ISSN 1857-1050.

274. Cojocaru, Viorel. Dumnezeu ne vrea mereu împreună : [amintiri despre Titus Ju-
cov, dir. la Teatru de păpuşi "Licurici" (1950-2013)] / preotul Viorel Cojocaru // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 204-206 : fot. – ISSN 1811-900X.

275. Cozub, Sandu. Sandu Cozub: "A introduce un subtext…" = "Laying down the by-
play…" : [interviu cu regizorul și dir. artistic al Teatrului Naț. "M. Eminescu"] / consemnare de
cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 65-72 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

276. Delinschi, Valentin. Valentin Delinschi: "Avem multe scenarii și piese pe care am
putea să le jucăm pe scena armatei!" : [interviu cu actorul teatrului "Satiricus I. L. Caragiale"] /
interlocutor: Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 18-19 : fot.

277. Garusova, Olga. BITEI-2014. În căutare unui nou concept : [ed. a 9-a a Bienalei
Teatrului "Eugene Ionesco"] / Olga Garusova // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol.
23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 138-139. – ISSN 1857-1050.

278. Garusova, Olga. Iurii Harmelin – omul de teatru total : [dir. artistic al Teatrului
Dramatic de Stat pentru Tineret "S uliti Roz"] / Olga Garusova // Arta : Ser. Arte audiovizuale.
– 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 155-156 : fot. – ISSN 1857-1050.

279. Ghilaş, Ana. "Pictura verbală" – mod de comunicare în discursul dramatic / Ana
Ghilaş // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P.
111-116. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116 (13 tit.). – ISSN 1857-1050.

280. Khalil-Butucioc, Dorina. Dramaturgia contemporană din Republica Moldova în


context european: dilemele sincronizării / Dorina Khalil-Butucioc // Arta : Ser. Arte audiovizua-
le. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 117-121. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 121 (6 tit.). – ISSN 1857-1050.

281. Khetaguri, Levan. Robert Sturua and Postdramatic theater : [despre epoca teatru-
lui postdramatic] / Levan Khetaguri // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 107-110. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. și note, p.
110 (8 tit.). – ISSN 1857-1050.

282. Plămădeală, Ana-Maria. Revelaţiile firescului absolut – Mihai Volontir la 80 de ani


: [actor] / Ana-Maria Plămădeală // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 149 : fot. – ISSN 1857-1050.

283. Tipa, Violeta. Miraculoasa lume a teatrului de păpuşi. Reflecţii pe urmele festivalu-
lui "Sub căciula lui Guguţă". Ediţia a 8-a, mai 2014 / Violeta Tipa // Arta : Ser. Arte

121
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 140-145 : fot. – ISSN
1857-1050.

284. Котович, Татьяна. Деятельность Марка Шагала в театральном искусстве :


[живописец, график, театральный художник (1887-1985)] / Татьяна Котович // Arta : Ser.
Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 97-100. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 100 (11 tit.). – ISSN 1857-1050.

285. Малей, Александра. Значение цвета в сценическом модернистском искусст-


ве: теория, практика, критика / Александра Малей // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014.
– Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 101-106. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 106 (11 tit.). – ISSN 1857-1050.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


286. Grădinaru, Natalia. Antip Ţărălungă la 65 de ani : [coregraf de dans popular] / Na-
talia Grădinaru // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 100-101 : fot.
– ISSN 1857-2049.

287. Scoarţă, Maria. Sărbătoarea dansului de la Coteala : [festivalul raional al dansului


popular "Hangu din Coteala", ed. a 5-a, 2014] / Maria Scoarţă // Realităţi Culturale. – 2015. –
Nr 1. – P. 23-24 : fot. – ISSN 1857-4424.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
288. Şinghirei, Valentina. Particularităţile vocabularului englez în discursul social-
politic = Peculiarities of english lexis in the social and political discourse / Valentina Şinghirei
// Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – P. 83-93. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Text lb.
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 93 (15 tit.). – ISSN 1857-4440.

811 Limbi individuale


811.161.2 Limba ucraineană
289. Кожухарь, Екатерина. Локальные особенности названий пищи и питания в
украинском говоре с. Булаешты Оргеевского района Республики Молдова / Екатерина
Кожухарь // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 50-58. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58 (79 tit.). – ISSN 1857-2049.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
290. Gyr, Radu. Ne vom întoarce într-o zi : [versuri] / Radu GYR // Biblio Polis. – 2014.
– Vol. 51, Nr 1. – P. 286. – ISSN 1811-900X.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

291. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Petres-
cu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 1. – Supl. : P. 1-8 . – Va urma. – ISSN 1857-
0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


292. Anton, Ion. Sora mea, fiica bunicului : [nuvelă : fragm.] / Ion Anton // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 108-128 : fot. – Va urma. – ISSN 1814-988X.

293. Belicov, Serafim. Jurnal pe sărite / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2014. –
Nr 3. – P. 130-135 : fot. – Conţine : O revenire necesară ; La demnitate închinare ; Prestigiu
şi verticalitate. – ISSN 1814-988X.

294. Bordeianu, Leo. Luntrea din vis ; Poemul în lumină ; Se duc poeţii ; Clovni ; Co-
cori ciudaţi ; Patria mea ; Desferecat cuvîntul ; Lume-lume ; Iarnă fără zăpadă ; Pătratul lumi-
nii : [versuri] / Leo Bordeianu ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2015. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. –
ISSN 1857-0798.

295. Caliniuc, Ioan. Învingătorul : [versuri] / Ioan Caliniuc // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
51, Nr 1. – P. 133 : fot. – ISSN 1811-900X.

296. Căpiţă, Ionel. Laurii neîngenunchierii : [versuri] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 132. – ISSN 1811-900X.

297. Cărare, Petru. Vine iarna ; Doctorul şi Mihăiţă ; Vântul pe mare ; Frăţiorii şi bunicii
; Mama ţi-a luat creioane ; Fă-mi şi mie trotinetă ; Pui de urs : [versuri] / Petru Cărare ; des.
de Sergiu Puică // Alunelul. – 2015. – Nr 1. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4173.

298. Ciobanu, Ion. Noapte de iarnă : [versuri] / Ion Ciobanu // Noi. – 2015. – Nr 1. – P.
22. – ISSN 1857-0798.

299. Esinencu, Nicolae. Zăpada ; Cărăruia ; Sportivul ; Poezie ; Telegramă ; Joacă ;


Ariciul ; Frunza ; Zbânţuilă ; Aventuristul : [versuri] / Nicolae Esinencu ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4173.

300. Hadârcă, Ion. Imnul iniţierii sau exerciţii de Orfeu ; Teoria stării inutile ; Ritmuri ;
Poemul deșertului ; Trustul de cutii pentru Pandora ; Noli turbare ; Mandragora, cupa cu
nectar ; Alfa şi omega ; Adunarea ortodoxiei ; Ambasadorul Atlantidei : [versuri] / Ion Hadârcă
// Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 90-96 : fot. – ISSN 1814-988X.

301. Raţă, Valeriu. Risipitorul de învăţături : [versuri] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 132. – ISSN 1811-900X.

302. Răileanu, Vitalie. Aşteptare pe cheiul nocturn ; derutat ; pe aripa zborului îndărăt ;
frescă ; mă caută ; privind în largul mării ; ce să-ţi mai cânt? ; corabia mea : [versuri] / Vitalie
Răileanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 147-148. – ISSN 1811-900X.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

303. Silvestru, Aurelian. Bumerangul ; Mireasa din tablou ; Tragedia marelui comedi-
ant ; Ultimul recviem ; Marele incomod : [proză] / Aurelian Silvestru // Viaţa Basarabiei. –
2014. – Nr 3. – P. 97-107 : fot. – ISSN 1814-988X.

821.161.1 Literatură rusă


304. Константинов, Анатолий. ″Здравствуй, мама! Поднимайся!.″ ; ″Почему мне
не спится весною?.″ ; ″Наступили холода…″ ; ″Я, жалкий, немощный сосуд…″ ; ″Люблю
жизнь, ее разные грани…″ ; ″Ночью молния сверкала…″ ; ″Опять на сердце рана…″ ;
″Не ропщи, душа, на жизнь…″ ; ″Сыплет цвет черемуха…″ ; ″Моя дымка седых волос…″
; ″Молодым – весна, дорога…″ ; ″Городская круговерть, суета ты клятая!.″ ; ″Встречайте,
милые, весну…″ : [стихи] / Анатолий Константинов // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. –
P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-0100.

305. Криштул, Илья. Как я провела лето ; Соперницы ; Валерины думы ; Если хо-
чешь быть счастливым… ; Всё будет хорошо : [рассказы] / Илья Криштул // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 12. – P. 89-92 : fot. – ISSN 1857-0100.

306. Липянчик, Максим. Привет, Джорджик ; Одна строка, десять букв ; Лилии :
[стихи] / Максим Липянчик // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 81 : fot. – ISSN 1857-
0100.

307. Савчук, Надежда. Три кружки воды : Рассказ / Надежда Савчук // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 12. – P. 57-59 : fot. – ISSN 1857-0100.

308. Туруновский, Михаил. Морковный салат : Обратная сторона Луны : Расска-


зы / Михаил Туруновский // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 46-56 : fot. – ISSN
1857-0100.

309. Хомечко, Игорь. Опоздала : [повесть] / Игорь Хомечко // Наше поколение. –


2014. – Nr 12. – P. 77-80 : fot. – ISSN 1857-0100.

310. Чернобровкин, Александр. Возвращение : [повесть] / Александр Черно-


бровкин // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 7-32 : fot. – Окончание. Начало : Nr 11.
– ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


311. Балан, Валериу. Аллегория войны ; ″О, если б ты могла понять…″ ; ″О Боже,
ну скажи, за что…″ ; ″Почему мне одиноко…″ ; ″Порою кажется, что в бездну мир ле-
тит…″ ; ″Ночь мирно дремлет в тишине…″ ; ″Как тяжело, шатаясь, за собой…″ ; Братья :
[стихи] / Валериу Балан // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 93-94 : fot. – ISSN 1857-
0100.

312. Гамаюнов, Игорь. Цапля моя : Повесть / Игорь Гамаюнов // Наше поколение.
– 2014. – Nr 12. – P. 33-45 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

313. Дуб, Иван. Сюрприз для Настеньки : [повесть] / Иван Дуб // Наше поколение.
– 2014. – Nr 12. – P.60-76 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

314. Ершов, Алексей. Лишний ноль ; Такого не случалось ; Художник : [рассказы]


/ Алексей Ершов // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 82-88 : fot. – ISSN 1857-0100.

315. Сычук, Галина. Материнская любовь ; Поминальный день ; Твоя судьба ;


Покаяние : [стихи] / Галина Сычук // Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – P. 97-98 : fot. –
ISSN 1857-0100.

821.161.2 Literatură ucraineană


316. Cum Micola a fost vacă : [poveste populară ucr.] / trad. de Ştefan Tudor ; des. de
Anatol Smâşleaev // Alunelul. – 2015. – Nr 1. – P. 10-11 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.134.2.0 Literatură spaniolă
317. Pavlicencu, Sergiu. Probitatea hispanistului Sergiu Pavlicencu : [interviu cu prof.
univ., şef al Catedrei de lit. universală de la Univ. de Stat din Chişinău] / pentru conformitate:
Vitalie Răileanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 139-143 : fot. – ISSN 1811-900X.

821.135.1.0 Literatură română


318. Cimpoi, Mihai. Laudatio pentru dl prof. Victor Crăciun : [prof., ist. literar] / Mihai
Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 52-54. – ISSN 1814-988X.

319. Dabija, Elena. Eminescu-i nemurire! : [164 de ani de la nașterea poetului (1850-
1889)] / Elena Dabija // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 151-158. – ISSN 1811-900X.

Congresul Mondial al Eminescologilor , ediţia a 3-a, 3-4 septembrie 2014


320. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi identitatea naţională / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabi-
ei. – 2014. – Nr 3. – P. 7-9 : fot. – ISSN 1814-988X.

321. Duca, Gheorghe. Cuvânt de deschidere la Congresul Mondial al Eminescologilor :


(ediţia a 3-a, 3-4 septembrie 2014) / Gheorghe Duca // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P.
6. – ISSN 1814-988X.

322. Eminescu în viziunea lui Eugen Simion // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P.


10-13. – ISSN 1814-988X.

323. Munteanu, Cornel. Aspecte teoretice în eminescologie / Cornel Munteanu // Viaţa


Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 14-21. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (26 tit.). – ISSN 1814-
988X.

324. Pleşca, Nae-Simion. Filosofi şi sociologi ai lumii în opera lui Eminescu / Nae-
Simion Pleşca // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 55-89. – ISSN 1814-988X.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


325. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Dumitru Matcovschi – scriitorul, omul, patriotul : [1939-
2013] / Liuba-Drăgostiţa Bujor // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 201-204 : fot. –
ISSN 1811-900X.

326. Butuceanu, Andrei. Poeta care îşi face din viaţa sa o sărbătoare : [pe marginea
vol. "Poetul "metaforei în flăcări". Biobibliografie" de Renata Verejanu, Chișinău : S. n., 2013,
219 p.] / Andrei Butuceanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 125-128 : fot. – ISSN
1811-900X.

327. Caldare, Elena. Pios omagiu celui care a fost Dumitru Matcovschi : [75 de ani de
la naşterea scriitorului (1939-2013)] / Elena Caldare // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. –
P. 105-107 : fot. – ISSN 1811-900X.

328. Cocieru, Mariana. Rolul folclorului în "Povestea cu cocoşul roşu" : [de scriitorul
Vasile Vasilache] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – P. 17-22. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 21-22 (22 tit.). – ISSN 1857-4424.

329. Gabura, Dumitru. Cuvânt despre Victor Teleucă, un heraclitean transmodern :


[scriitor (1933-2002) : interviu cu D. Gabura] / a intervievat: Raia Rogac // Viaţa Basarabiei. –
2014. – Nr 3. – P. 150-154. – ISSN 1814-988X.

330. Moţoc, Radu. "Etymologicum Magnum Romaniae", lucrare fundamentală a învăţa-


tului B. P. Hasdeu (I) : [comemorarea scriitorului la 175 de ani (1838-1907)] / Radu Moţoc //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 159-177. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
Va urma. – ISSN 1811-900X.

331. Procop, Svetlana. Constantin Popovici (1924-2010) – 90 de ani de la naştere : [in


memoriam scriitorului] / Svetlana Procop // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. –
Vol. 15/16. – P. 138-139 : fot. – ISSN 1857-2049.

332. Raţă, Valeriu. În labirintul producţiilor scriitoriceşti : [Vitalie Răileanu la 55 de ani,


critic și istoric lit.] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 145-147 : fot. –
ISSN 1811-900X.

333. Slutu-Soroceanu, Nina. Lecţie de viaţă : [cea de-a 40-a ed. a "Medalionului lite-
rar", dedicată scriitorului de marcă Liviu Damian (1935-1986)] / Nina Slutu-Soroceanu // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 121-122 : fot. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 241, 388)

821.161.1.0 Literatură rusă


334. Прокоп, Светлана. Цыганский и еврейский колорит в произведениях В. Даля
/ Светлана Прокоп // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 94-105.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104 (14 tit.). – ISSN 1857-2049.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

335. Степанов, Вячеслав. Миниатюры традиционной жизни евреев в ″Очерках


Днестра″ А. С. Афанасьева-Чужбинского / Вячеслав Степанов // Revista de Etnologie şi
Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 7-18. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (24 tit.). – ISSN 1857-2049. – (20 de ani de cercetări asupra evreilor în Repu-
blica Moldova).

821.172.0 Literatură lituaniană


336. Pohilă, Vlad. Cele mai îndrăgite anotimpuri ale Lituaniei : [despre viața și creația
lui Christianus Donalitius, scriitor lituanian (1714-1780)] // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1.
– P. 196-200 : fot. – ISSN 1811-900X.

821.411.0 Literatură evreiască


337. Кушнир, Жозефина. Проблема акеды в новелле И. Шрайбмана
″Приношение в жертву Ицхака″: аспекты гуманизации мифа / Жозефина Кушнир // Re-
vista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 18-22. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (29 tit.). – ISSN 1857-2049. – (20 de ani de cercetări
asupra evreilor în Republica Moldova).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
338. Bejenaru, Luminița. Considerații privind importanța porcului domestic (Sus
domesticus) în economia alimentară a Moldovei medievale / Luminița Bejenaru, Ludmila
Bacumenco-Pîrnău, Simina Stanc // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 265-
283 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 281-283 (53 tit.). – ISSN
1857-016X.

339. Dergaciova, Lilia. Monede medievale moldovenești din colecții particulare din
Republica Moldova (VIII) / Lilia Dergaciova // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. –
P. 218-224 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 223-224 (18 tit.). –
ISSN 1857-016X.

340. Haheu, Vasile. Despre moarte și "moartea simbolică" la tracii septentrionali / Vasi-
le Haheu, Victoria Surdu, Dumitru Bratco // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. –
P. 225-236 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 234-236 (53 tit.). –
ISSN 1857-016X.

341. Haheu, Vasile. Lumea egeeană și impactul cultural al acesteia asupra evoluției
tracilor septentrionali / Vasile Haheu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P.
102-115. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112-115 (62 tit.). – ISSN
1857-016X.

342. Haheu, Vasile. Vitivinicultura Moldovei în epoca medievală / Vasile Haheu, Dumi-
tru Bratco // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 237-246 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 245-246 (35 tit.). – ISSN 1857-016X.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

343. Iarmulschi, Vasile. Ceramica lucrată cu mâna din așezarea Lucășeuca II (secole-
le II-I a. Chr.) / Vasile Iarmulschi, Octavian Munteanu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol.
10, Nr 1/2. – P. 121-128 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 126-128
(54 tit.). – ISSN 1857-016X.

344. Larina, Olga. Rezultatele investigațiilor arheologice din așezările Fetești I și II : (r-
ul Edineț) / Olga Larina, Ghenadie Sîrbu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. –
P. 189-199 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 198-199 (18 tit.). –
ISSN 1857-016X.

345. Levinschi, Alexandru. Ceramica grecească de lux în așezările getice din silvo-
stepa Nistru-Prut / Alexandru Levinschi // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P.
116-120 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119-120 (14 tit.). – ISSN
1857-016X.

346. Munteanu, Octavian. Cultura Poieneşti-Lucaşeuca: o succintă retrospectivă isto-


riografică a interpretărilor etnoarheologice / Octavian Munteanu // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr
1/2. – P. 37-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-
1262.

347. Oberländer-Târnoveanu, Irina. Patrimoniul arheologic naţional: politici, documen-


tare, acces / Irina Oberländer-Târnoveanu // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 7-36 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

348. Oța, Silviu. Podoabe de tradiție bizantină descoperite în așezările rurale și târguri
de la nordul Dunării (secolele XI-XIV) / Silviu Oța // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr
1/2. – P. 165-173 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172-173 (37 tit.).
– ISSN 1857-016X.

349. Stamati, Iurie. Un sujet historiographique et ses dimensions idéologiques: le


territoire de la Moldavie et de la frontiére du sud du Royaume Galicie-Volhynie selon les
historiens et les archéologues soviétiques moldaves / Iurie Stamati // Plural. – 2013. – Vol. 1,
Nr 1/2. – P. 53-66. – Rez. în lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
2345-1262.

350. Trepanația – ritual simbolic/magico-religios sau procedeu terapeutic? Ne-


cropola medievală de la Lozova (r-ul Strășeni, Republica Moldova), secolele XIV-XV.
Studiu de caz / Angela Simalcsik, Alexandra Comșa, Vasilica-Monica Groza [et al.] // Revista
Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 247-264 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 260-264 (119 tit.). – ISSN 1857-016X.

351. Ursu, Ion. Sabia la populațiile turanice din spațiul carpato-nistrean în secolele X-
XIV / Ion Ursu // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 174-180 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 179-180 (15 tit.). – ISSN 1857-016X.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

352. Агульников, Сергей. Новые находки каменных орудий на памятниках


позднего бронзового века степной зоны Молдовы / Сергей Агульников, Еужениу
Мистряну // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 203-209 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 209 (12 tit.). – ISSN 1857-016X.

353. Андрощук, Ф. А. Русь и византийские контакты Скандинавии в XI-XIV вв. / Ф.


А. Андрощук // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 199-212 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 209-212 (80 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1608-9057.

354. Белецкий, С. В. Геральдическая подвеска N 101 и несколько замечаний о


правовом статусе держателей подвесок / С. В. Белецкий // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 :
Люди и вещи древней Руси. – P. 139-145 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 144-145 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

355. Белецкий, С. В. Юрий Михайлович Лесман (1954-2013) : [рус. археолог] / С.


В. Белецкий // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 17-19. –
ISSN 1608-9057.

356. Бельский, С. В. Хронология погребальных памятников Карельского


перешейка и Северного Приладожья XI-XV вв. / С. В. Бельский // Stratum plus. – 2014. –
Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 317-332 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 330-332 (31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

357. Дергачев, Валентин. Планиграфия и структура поселения культуры Криш


Сакаровка I (Р. Молдова) / Валентин Дергачев, Ольга Ларина // Revista Arheologică. –
2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 6-30 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 30 (10 tit.). – ISSN 1857-016X.

358. Джаксон, Т. Н. Северо-запад Восточной Европы в скандинавских рунических


надписях: уточненные данные / Т. Н. Джаксон // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и
вещи древней Руси. – P. 225-231 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 230-231 (29 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

359. Жабрева, А. Э. Русский костюм в западноевропейской гравюре XVI в.:


правда и вымысел / А. Э. Жабрева // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней
Руси. – P. 177-195 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 193-195 (41
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

360. Казанский, М. М. Удила эпохи переселения народов из погребения в


Доложском погосте / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи
древней Руси. – P. 119-127 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 124-
127 (58 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

361. Кирпичников, А. Н. Новые данные а происхождении Ладожского поселения


и о появлении славян в Поволховье / А. Н. Кирпичников, А. В. Курбатов // Stratum plus. –

129
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 129-136 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 135-136 (23 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

362. Клейн, Л. С. Еще один сказ о лехитских варягах. Продолжение спора / Л. С.


Клейн // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 335-343. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 342-343 (24 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1608-9057.

363. Коваленко, Сергей. Верхнепалеолитическая стоянка Дрэгэнешть X / Сергей


Коваленко // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 181-188 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 187-188 (7 tit.). – ISSN 1857-016X.

364. Комар, А. В. Место гибели князя Святослава: поиски, легенды, гипотезы,


мистификации / А. В. Комар // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. –
P. 235-256 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 252-256 (100 tit.). –
ISSN 1608-9057.

365. Кройтор, Роман. Биомеханические и эко-морфологические особенности


черепа неандертальского человека / Роман Кройтор // Revista Arheologică. – 2014. – Vol.
10, Nr 1/2. – P. 284-296 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 294-296
(51 tit.). – ISSN 1857-016X.

366. Курчатов, Сергей. Следы неведомых "царей" / Сергей Курчатов // Revista


Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 129-139 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 137-139 (36 tit.). – ISSN 1857-016X.

367. Лесман, Ю. М. Заключение о степени сохранности культурного слоя и объек-


тов археологического наследия на острове Новая Голландия / Ю. М. Лесман // Stratum
plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 26-37 : fig., fot. – ISSN 1608-9057.

368. Лесман, Ю. М. Скандинавский компонент древнерусской культуры / Ю. М.


Лесман // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 43-87 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81-87 (255 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1608-9057.

369. Мельникова, Е. А. "Я помню тебя…" : бытовoе руническое письмо в


Скандинавии / Е. А. Мельникова // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней
Руси. – P. 213-223 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 221-223 (42
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

370. Михайлова, Е. Р. Раннесредневековые поселения и курганы в комплексе


памятников Рапти-Наволок на Череменецком озере / Е. Р. Михайлова // Stratum plus. –
2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 273-285 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 284-285 (21 tit.). – ISSN 1608-9057.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

371. Пилипчук, Я. В. Сколько было кыпчаков? : (К вопросу о достоверности


сведений источников о количестве населения западноевразийских степей) / Я. В.
Пилипчук // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 257-269 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 266-269 (70 tit.). – ISSN 1608-9057.

372. Прусакова, З. В. Энколпион с композицией "Распятие. Пророк Илья" из Дов-


монтова города Пскова / З. В. Прусакова // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи
древней Руси. – P. 147-155 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
153-155 (34 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

373. Романчук, А. А. Спор о древненовгородском диалекте в контексте варяго-


русской дискуссии / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней
Руси. – P. 345-355. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 353-355 (45 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

374. Рудницкий, М. Контакты между западными балтами и славянами в VI-VII вв.:


археологические данные / М. Рудницкий // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи
древней Руси. – P. 91-117 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109-
117 (139 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

375. Рябцева, С. С. Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный


инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости / С. С. Рябцева, О. К.
Савельев // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 157-175 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 171-175 (90 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1608-9057.

376. Рябцева, Светлана. Перстни с полусферическими щитками и специфика


престижного ювелирного убора X-XII вв. населения Восточной, Центральной и Юго-
Восточной Европы / Светлана Рябцева // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. –
P. 140-164 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 161-164 (70 tit.). –
ISSN 1857-016X.

377. Сапрыкина, И. А. Поясной набор из состава Кузебаевского клада:


результаты химико-технологического и радиоизотопного (210 Pb) исследования / И. А.
Сапрыкина, Л. А. Пельгунова // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси.
– P. 307-316 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 315-316 (20 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

378. Синика, Виталий. Материалы из разрушенных скифских погребальных


комплексов IV-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра / Виталий Синика, Игорь
Четвериков, Николай Тельнов // Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – P. 210-
217 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 216-217 (19 tit.). – ISSN
1857-016X.

379. Соболев, В. Ю. Неизвестные раскопки С. А. Теплоухова на Ижорском плато /


В. Ю. Соболев // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 287-295.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 294-295 (30 tit.) şi în notele de subsol.
– ISSN 1608-9057.

380. Стасюк, И. В. О родниках, мечах и погостах. Заметка к исторической геогра-


фии запада Новгородской земли / И. В. Стасюк // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и
вещи древней Руси. – P. 297-303 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 302-303 (30 tit.). – ISSN 1608-9057.

381. Томсинский, С. В. Ленинградский неонорманизм: истоки и итоги / С. В. Том-


синский // Stratum plus. – 2014. – Nr 5 : Люди и вещи древней Руси. – P. 357-370. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 368-370 (50 tit.). – ISSN 1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 146)

908 Monografii ale localităţilor


382. În sonoritățile Valsului Vienez = To the strains of the Viennese Waltz : [or. din
Austria : note de călătorie] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – P. 8-12 :
fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

383. Голя, Галина. Страна вкусов и ароматов = A country of flavors and fragrances :
[Венгрия] / Галина Голя, Анатолий Голя ; фот. : Галина Голя // Работай & Отдыхай! –
2015. – Nr 25. – P. 30-34 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

384. Кудрявцева, Елена. "Лужок для отрубания голов" и музей Рождества : [г. Ро-
тенбург-на-Таубере, Германия] / Елена Кудрявцева // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr
25. – P. 28-29 : fot. – ISSN 1857-0399.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ababii, Ion. Nicolae Fruntaşu la 80 de ani : [prof. univ., medic]. – Vezi Nr 170.

Ababii, Ion. Petru Stratulat (1948-2015) : [in memoriam : prof., medic pediatru]. – Vezi
Nr 171.

Ababii, Ion. Viorel Nacu la 50 de ani : [prof., medic]. – Vezi Nr 172.

Ababii, Ion. Vladimir Popa la 80 de ani : [prof., medic, savant]. – Vezi Nr 173.

Barbas, Valeria. In memoriam Pavel Rivilis : [compozitor basarabean (1936-2014)]. –


Vezi Nr 251.

Bejan, Octavian. Despre profesorul Victor Guţuleac. – Vezi Nr 135.

Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (I) : [despre mitropoli-
tul Gurie Grosu (1877-1943) : studii şi cercetări]. – Vezi Nr 20.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Dumitru Matcovschi – scriitorul, omul, patriotul : [1939-2013].


– Vezi Nr 325.

Bujor, Valeriu. Victor Guţuleac – eminent om al ştiinţei şi învăţămîntului din Republica


Moldova. – Vezi Nr 136.

Butuceanu, Andrei. Poeta care îşi face din viaţa sa o sărbătoare : [pe marginea vol.
"Poetul "metaforei în flăcări". Biobibliografie" de Renata Verejanu, Chișinău : S. n., 2013, 219
p.]. – Vezi Nr 326.

Caldare, Elena. Pios omagiu celui care a fost Dumitru Matcovschi : [75 de ani de la
naşterea scriitorului (1939-2013)]. – Vezi Nr 327.

Ceastina, Alla. Bogdan Eitner – arhitect gubernial și inginer cadastral al Basarabiei


(1798-1872). – Vezi Nr 226.

Cerba, Valeriu. Savantul şi practicianul Victor Guţuleac la cei 75 de ani în opinia colegi-
lor şi prietenilor. – Vezi Nr 137.

Chiseliţa, Vasile. Muzicianul şi lăutarul Milu Lemisch: aspecte ale biografiei de creaţie :
[violonist şi dirijor evreiesc]. – Vezi Nr 253.

Chiseliţă, Vasile. Muzicologul Parascovia Rotaru la al său frumos jubileu : [la 60 de


ani]. – Vezi Nr 256.

Cimpoi, Mihai. Laudatio pentru dl prof. Victor Crăciun : [prof., ist. literar]. – Vezi Nr 318.

Cojocaru, Viorel. Dumnezeu ne vrea mereu împreună : [amintiri despre Titus Jucov,
dir. la Teatru de păpuşi "Licurici" (1950-2013)]. – Vezi Nr 274.

Coptileţ, Valentina. Prima femeie profesor universitar, doctor habilitat în drept, în Basa-
rabia postbelică : [Elena Aramă]. – Vezi Nr 75.

Costachi, Gheorghe. Mesaj aniversar savantului şi cavalerului "Ordinului Republicii"


Victor Guţuleac la jubileul de 75 de ani. – Vezi Nr 138.

Duminica, Ivan. Date noi despre mitropolitul de Silistra Antim (1778-1836). – Vezi Nr
21.
Galaicu, Violina. Personalitatea şi opera lui Filothei sin Agăi Jipei în lumina decantărilor
istoriografice recente : [compozitor, teolog, filolog, caligraf român]. – Vezi Nr 22.

Ghilaş, Victor. Meditaţii despre artista Tamara Ciobanu la centenarul naşterii sale :
[cântăreaţă de operă (soprană) și de muzică populară (1914-1990)]. – Vezi Nr 260.

Grădinaru, Natalia. Antip Ţărălungă la 65 de ani : [coregraf de dans popular]. – Vezi Nr


286.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Moţoc, Radu. "Etymologicum Magnum Romaniae", lucrare fundamentală a învăţatului


B. P. Hasdeu (I) : [comemorarea scriitorului la 175 de ani (1838-1907)]. – Vezi Nr 330.

Musteaţă, Elena. Contribuţii la studiul creaţiei grafice a lui Şneer Cogan : [artist plastic
şi pedagog basarabean (1875-1940)]. – Vezi Nr 243.

Nagacevschi, Elena. Vasile Chiseliţă – 60 de ani : [cercetător şt., dr. în studiul artelor,
muzician]. – Vezi Nr 262.

Nemerenco, A. Elena Alistar (1873-1955) : [medic și om politic român, membră a Sfatu-


lui Țării]. – Vezi Nr 175.

Nesterov, Tamara. Arhitectul David Palatnic – "personalitate larg cunoscută într-un


mediu restrâns" (1913-1986) : [amintiri despre arhit.]. – Vezi Nr 228.

Pohilă, Vlad. Aurel Dănilă, mai mult decât un medic : [doctor habilitat, prof. univ.]. –
Vezi Nr 176.

Pohilă, Vlad. Cele mai îndrăgite anotimpuri ale Lituaniei : [despre viața și creația lui
Christianus Donalitius, scriitor lituanian (1714-1780)]. – Vezi Nr 336.

Procop, Svetlana. Constantin Popovici (1924-2010) – 90 de ani de la naştere : [in me-


moriam scriitorului]. – Vezi Nr 331.

Radu, Lina. O filă din biografia unui om în istoria poliţiei naţionale : [Victor Guţuleac la
75 de ani]. – Vezi Nr 139.

Raţă, Valeriu. În labirintul producţiilor scriitoriceşti : [Vitalie Răileanu la 55 de ani, critic


și istoric lit.]. – Vezi Nr 332.

Rotari, O. Omul şi profesorul Victor Guţuleac – promotorul înaltelor valori moral-


spirituale şi juridice. – Vezi Nr 140.

Rotaru, Tatiana. Eugeniu Grebenicov a revenit acasă… pentru totdeauna : [in memori-
am matematicianului şi savantului (1932-2013)]. – Vezi Nr 162.

Stasiev, Grigore. Savant şi om de stat : [despre Ion Dediu, prof. univ., biolog şi ecolog
de la Univ. de Stat din Moldova]. – Vezi Nr 164.

Stăvilă, Tudor. Antoine Irisse – fovist-ul basarabean din Paris. – Vezi Nr 249.

Șlapac, Mariana. Glower de Glaydeny, constructor de cetăți : [din Anglia]. – Vezi Nr


230.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tcacenco, Victoria. Omul ca şi cântecul. În memoria lui Valentin Dânga : [compozitor,


(1951-2014]. – Vezi Nr 265.

Tintiuc, Dumitru. Ion Prisacari – 80 de ani de la naştere (1935-1996) : [in memoriam


prof. univ. medic, Om emerit]. – Vezi Nr 177.

Toma, Ludmila. Creația Inessei Țâpin (1946-2013) : [artist plastic din Rep. Moldova]. –
Vezi Nr 250.

Белецкий, С. В. Юрий Михайлович Лесман (1954-2013) : [рус. археолог]. – Vezi Nr


355.

Загнитко, С. Молодежный полководец : [Виктору Гуцуляку 75 лет]. – Vezi Nr 141.

Кара, Надежда. Николай Кауфман – собиратель и исследователь народных песен


болгар Молдовы и Украины : [фольклорист, композитор]. – Vezi Nr 160.

Кушнир, Жозефина. Зиновий Лазаревич Столяр (1924-2014) : [молд. музыковед :


in memoriam]. – Vezi Nr 267.

Попович, Я. Студенческие годы юбиляра: [Виктору Гуцуляку 75 лет]. – Vezi Nr 142.

93/94 ISTORIE
(Vezi Nr 5)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
385. Таки, Виктор. Русско-турецкие войны и образование Бессарабской области
(1812-1822): политика автономии и колонизация / Виктор Таки // Plural. – 2013. – Vol. 1,
Nr 1/2. – P. 93-103. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-
1262.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


386. Cuşco, Andrei. Între "orientalism" şi obiectivitate: etnografia rusă şi Basarabia în a
doua jumătate a secolului XIX / Andrei Cuşco // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 104-119.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

94(478) Istoria Republicii Moldova


387. Bacalov, Sergiu. Comunitatea evreiască în satele basarabene ale regiunii Nistru-
lui de Jos în anii 20 ai secolului al XIX-lea / Sergiu Bacalov // Revista de Etnologie şi Culturo-
logie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 84-88 : an., tab. – ISSN 1857-2049.

388. Ciocanu, Ion. Rigoarea şi vigoarea unei enciclopedii culturale a Basarabiei : [pe
marginea col. "Basarabia necunoscută" de Iurie Colesnic] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. –
2014. – Nr 3. – P. 136-141. – ISSN 1814-988X.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

389. Colesnic, Iurie. Bibliofil, editor, scriitor şi istoric de referinţă : [Nicolae Popovschi
(1875-1948)] / Iurie Colesnic // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – P. 207-213 : fot. – ISSN
1811-900X.

390. Filip, Iulian. Cărturar îndurerat cu declaraţii înrădăcinate de dragoste – Chişinăului


: [eseu : pe marginea vol. "Chișinăul din inima noastră" de Iurie Colesnic] / Iulian Filip // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 142-145 : fot. – ISSN 1814-988X.

391. Lisnic, Angela. Realizarea drepturilor intelectualităţii evreieşti din RSSM în raport
cu politica de emigrare din URSS din anii 50-70 : (în baza materialelor de arhivă) / Angela
Lisnic // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – P. 55-58 : an. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57 (11 tit.). – ISSN 1857-2049.

392. Paraschivu, Petru. Iurie Colesnic despre Chişinăul din inimile noaste : [lansarea
cărții "Chișinăul din inima noastră" de Iu. Colesnic] / Petru Paraschivu // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 111-114 : fot. – ISSN 1811-900X.

393. Sava, Igor. Imunitatea în raporturile dintre domnie şi mănăstirile Moldovei (secole-
le XV-XVI). Pentru o abordare interdisciplinară a problemei / Igor Sava // Plural. – 2013. –
Vol. 1, Nr 1/2. – P. 67-92. – Rez. în lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 2345-1262.
(Vezi de asemenea Nr 259, 330, 349, 386, 395)

94(498) Istoria României


394. Crăciun, Victor. Eminescu în slujba neamului : [discurs în cadrul celui de-al 3-lea
Congr. Intern. de eminescologie 2014, Chișinău : despre viața și activitatea lui Constantin
Brâncoveanu Basarab Vodă, domn al Ţării Româneşti (1688-1714)] / Victor Crăciun // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – P. 22-51. – Va urma. – ISSN 1814-988X.

94(=411.16) Istoria evreilor


395. Dumitru, Diana. Peasants'Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and
how this became Interwoven into the Holocaust / Diana Dumitru // Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr
1/2. – P. 131-148. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-
1262.
(Vezi de asemenea Nr 8, 71, 156, 227, 335)

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


(Vezi Nr 152)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bujor, Oleg 62
A Bujor, Valeriu 136
Ababii, Ion 170-73 Bujoreanu, Nicolae 205
Agăi Jipei, Filothei sin (22) Bulat, Ludmila 201
Alistar, Elena (175) Bumbu, Mihai 43
Andreeva, Tatiana 65 Buruc, Alexandru 121
Andronachi, Natalia 121 Butuceanu, Andrei 326
Antoci, Ruslan 212 C
Anton, Ion 292
Aramă, Elena (75) Caldare, Elena 327
Ardezianu, Ricky (252) Caliniuc, Ioan 295
Arion, M. 182 Cantemir, Dimitrie 259
Arseni, Alexandru 77 Cazacu, Vitalie 45
Călugăreanu, Vitalie 31, 40, 113, 234, 239,
B 252
Bacalov, Sergiu 387 Căpiţă, Ionel 296
Baciu, Vladislav 120 Cărare, Petru 297
Bacumenco-Pîrnău, Ludmila 338 Ceastina, Alla 226
Bahnarel, I. 185 Cebotari, Elena 9
Balan, Anatol 139 Cebotari, Serghei 51
Balan, I. 208 Cerba, Valeriu 137
Baltag, Grigore 210 Certan, Ion 73
Baranov, Elena 210 Certan, Simion 73
Barbas, Valeria 251 Chircu, Ion 159
Băieşu, Nicolae 143 Chirmici, Vasile 218
Bârgău, Mihai 118 Chirtoacă, Nicolae 31
Bejan, Nina 205 Chiseliţă, Vasile 253-56, (262)
Bejan, Octavian 135 Chisiliţa, Violeta 102-03
Bejan-Volc, Iulia 144 Cimpoi, Mihai 318, 320
Bejenaru, Luminița 338 Cimpoieş, Liliana 67
Belicov, Serafim 293 Ciobanu, Constantin Ion 240
Belostecinic, Grigore 66 Ciobanu, Ion 298
Beniuc, Valentin 76 Ciobanu, Lilian 53
Boaghi, Denis 78 Ciobanu, Liuba 122
Bohanţev, Alexandru 214 Ciobanu, Tamara (260)
Boldişor, Veronica 20 Ciocanu, Ion 388
Bologan, Galina 105 Ciocârlan, Nina 203
Bordeianu, Leo 294 Ciolac, Vladimir 261
Bordian, Mariana 131 Cioveie Jarcu, Susana-Daniela 132
Boronciuc, Gh. 208 Cocieru, Ludmila 105
Botez, Ilie 222 Cocieru, Mariana 328
Botnarenco, Mihaela 86 Cogan, Şneer (243)
Bratco, Dumitru 340, 342 Cojocari, Oleg 239
Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Cojocaru, Olga 106
Româneşti (1688-1714) 394 Cojocaru, Viorel 274
Bretan, Florin-Ioan 44 Colesnic, Iurie 388-90, 392
Buga, Larisa 79 Comșa, Alexandra 350
Buga, Oxana 273 Condraticova, Liliana 145, 224
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 325 Condrea, O. 179

137
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Copeţchi, Stanislav 87, 91 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 10


Coptileţ, Valentina 75 Fruntaşu, Nicolae (170)
Corcea, Nicolae 88 Frunze, Nina 199
Coretchi, I. 185 Fulea, Ludmila 146
Corman, Iulia 206 Fulga, V. 184
Costachi, Gheorghe 138
Coşner, Cornel 67 G
Cozari, Tudor 169 Gabura, Dumitru 329
Cozub, Sandu 275 Gaindric, Constantin 190
Cravcenco, Vladimir 241 Galaicu, Violina 22
Crăciun, Victor (318), 394 Ganea, Victoria 62
Curca, C. 192 Garusova, Olga 277-78
Cuşco, Andrei 386 Gavriliuc, S. 187
Cuza, Petru 165 Ghedrovici, Nicolae 77
Cuzneţov, Alexandru 99, 106 Ghendov, V. 166
D Gherasim, Dumitru 101
Gherasim, Elena169
Dabija, Elena 319 Gherboveţ, Sergiu 52
Damian, Liviu (333) Ghilaş, Ana 279
Daniliuc, Aliona 74 Ghilaş, Victor 259-60
Dănilă, Aurel (176) Glaydeny, Glower de (230)
Dănilă, Aurelian 257 Gociu, Dumitru 167
Dânga, Valentin (265) Golovataia, Ludmila 48
Dediu, Ion (164) Gonţa, Victoria 24, 132
Delinschi, Valentin 276 Grădinaru, Natalia 286
Dergaciova, Lilia 339 Grebenicov, Eugeniu (162)
Dobrogeanu, Corneliu 123 Gribincea, Alexandra 174
Dogaru, Mihai 96 Gribincea, Alexandru 1, 74
Domenco, Ion 258 Gribincea, Tatiana 25
Donalitius, Christianus (336) Grigoraş, Nicolae 167
Dragnev, Lilia 242 Grosu, Gurie (20)
Drăgan, Alin Teodorus 89 Groza, Vasilica-Monica 350
Duca, Maria 203 Grozav, Diana 62
Duca, Dragoş 66 Gudîma, Andrei 220
Duca, Gheorghe 321 Guţuleac, V. 38
Dumanschi, C. 183,186 Guţuleac, Victor 81-82, 119, (135-40)
Duminica, Ivan 21 Gyr, Radu 290
Dumitru, Diana 395
H
E
Hadârcă, Ion 300
Eitner, Bogdan (226) Haheu, Vasile 340-42
Emilciuc, Andrei 71 Harea, Ion 205
Eminescu, Mihai (319)-20, 322, 324 Esinencu, Harjevschi, Mariana 11-13
Nicolae 299 Harmelin, Iurii (278)
Evtuşenco, Ana 299 Haruţa, Dumitru 206
Haruţa, Roman 206
F Hasdeu, B. P. (330)
Filip, Iulian 390 Humă, Ioan 18
Filip, Pavel 215 I
Florea, B. 80
Forna, Norina Consuela 174 Iarmulschi, Vasile 343

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ilana, Ana 114 Moutafov, Emmanuel 225


Irisse, Antoine (249) Muntean, Alexandru 220
Iustin, Viorel 90 Munteanu, Cornel 323
Munteanu, Octavian 343, 346
J Mursa, Liuba 46
Johson, Carter 32 Musteață, Elena 243-44
Jucov, Titus (274) N
K Nacu, Viorel (172)
Khalil-Butucioc, Dorina 280 Nagacevschi, Elena 261-62
Khetaguri, Levan 281 Nastas, Andrei 222
Kopytman, Mark 257 Neamtu, L. 189
Kulikovski, Lidia 14-16 Nederiţa, Alexandru 219
Nedzelschi, Ecaterina 5
L Negură, Petru 33
Nemerenco, A. 175
Larina, Olga 344 Nesterov, Tamara 228-29
Lazari, Constantin 124 Nicolaevici, Ion 79
Lazăr, Corina 24
Leca, Sergiu 123, 125 O
Lemisch, Milu (253)
Lesnikova, Galina 147 Oberländer-Târnoveanu, Irina 347
Levinschi, Alexandru 345 Ojog, Silvia 161
Lisnic, Angela 391 Olaru, Ioana-Iulia 245
Lobanov, Natalia 68 Olărescu, Dumitru 268
Luchian, Ivan 52-53 Oța, Silviu 348
Lungu, Adrian 115 Overcenco, A. 200
Lupan, Aurelia 107 P
Lupu, L. 178
Palatnic, David (228)
M Paraschivu, Petru 392
Maier, Lidia 49 Parfentiev, Boris 216
Manic, Ştefan198 Pavlicencu, Sergiu 317
Marcov, I. 200 Pătru, A.-D. 38
Marian, Ana 232 Petrescu, Cezar 291
Marian, Grigore 220 Plămădeală, Ana-Maria 269, 282
Marian, Nicolae 54-55 Plămădeală, Vasile 201
Marian, Octavian 83 Pleşca, Nae-Simion 324
Martin, Daniel 91 Plop, Aliona 92
Matcovschi, Dumitru (325, 327) Pocora, Mihaela 104
Maximilian, Silvestru 1 Pogoneţ, Galina 29
Mihalache, Iurie 100, 108-09 Pohilă, Vlad 4, 176, 336
Mircos, Vlad 258 Poiată, Mihai Ştefan 270
Mîrzac, Mariana 50 Popa, Daniela 207
Mogol, Natalia 69 Popa, Eugeniu 6
Moisei, Ludmila 151 Popa, Pavel 148
Moraru, Adrian 291 Popa, Vladimir (173)
Morel, Maia 233 Popcova, Olga 190
Moroz, Mihail 209 Popovici, Constantin (331)
Moscaliuc, Anastasia 227 Popovschi, Nicolae (389)
Moser, William H. 39 Popuşoi, Liliana 15
Moţoc, Radu 330 Port, Angela 203

139
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Potlog, Ion 63-64 Simalcsik, Angela 350


Poznakomkin, Stanislav 161 Simion, Eugen 322
Precinschi, Olga 246 Sîrbu, Ghenadie 344
Prisacari, Ion (177) Slutu-Soroceanu, Nina 333
Proca, Ludmila 47 Smâşleaev, Anatol 316
Procop, Natalia 236 Socaciu, Ştefan 133
Procop, Svetlana 331 Solomon, Gemma 221
Prodan, Svetlana 93 Spinei, I. 179
Puică, Sergiu 297 Spînu, Constantin 237
Stamati, Iurie 349
R Stanc, Simina 338
Raboşapca, Irina 66 Starciuc, Nicolae 212
Radu, Lina 139 Stasiev, Grigore 164
Radvan, Inga 126-27, 276 Stănculescu, Gabriel 51, 130, 215
Rașchitor, Tatiana 247 Stăvilă, Tudor 249
Raţă, Valeriu 301, 332 Stepanenco, Olga 221
Răileanu, Vitalie 302, 317, (332) Stratan, Alexandru 72
Reaboşapca, Liudmila 263 Stratan, Sergiu 85
Rivilis, Pavel (251) Stratulat, Petru (171)
Robu, Tudor 74 Suhan, Claudia 99
Rocaciuc, Victoria 248 Suhovici, Ana 104
Rogac, Raia 329 Surdu, Victoria 340
Romandaş, Nicolae 116 Ș
Rosca, A. 185
Roşca, Ludmila 42 Şestacova, Tatiana 203
Roşca, N. 208 Şinghirei, Valentina 288
Roşca, Nicolae 114 Șlapac, Mariana 230
Rotari, O. 140 Şofransky, Zina 151
Rotaru, N. 179
Rotaru, Parascovia 23, (256) T
Rotaru, Tatiana 2, 162 Tapiola, Pirkka 40
Rusnac, Svetlana 134 Taşcă, Mihai 75
Rusu, Alexandru 201 Tcacenco, Victoria 264-65
Rusu, Gheorghe 43 Tcaciuc, E. 188
Rusu, Vitalie 101 Teișanu, Nicolae 234
S Teleucă, Victor (329)
Teleuţă, Alexandru 168
Sacovici, Vasilii 34 Terzi, N. 84
Samuelson, Amy 163 Timofti, Elena 207
Sanduţa, Victoria 56 Tintiuc, Dumitru 177
Sava, Igor 393 Tipa, Violeta 271, 283
Sava, Lucia 30 Todorova, Liudmila 1
Sârbu, Ion 44, 218 Toma, Ludmila 250
Sciuca, S. 189 Trifan, Aurelia 231
Scoarţă, Maria 287 Trifan, Nicolae 222
Secrieru, Alexei 57 Tudor, Ştefan 316
Secrieru, Iulian 190
Shevelion, Dymitry 35 Ț
Shinova, Irina 150 Ţărălungă, Antip (286)
Silistra, Antim (21) Țâpin, Inessa (250)
Silvestru, Aurelian 303 Ţîganaş, Ion 94-95

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţîţei, Victor 168 Г


Ţurcan, Iuliu 181
Ţurcan, Nelly 28 Гагауз, Дмитрий 152
Ţurcan, Rina 181 Гамаюнов, Игорь 312
Ţurcanu, Adrian 70 Ганз, Джиллиан 41
Ţuţui, Marian 272 Голуб, И. В. 193
Голя, Анатолий 37, 383
U Голя, Галина 383
Гриник, Татьяна 58
Ulianovschi, Xenofon 96 Грищук-Бучка, Светлана 111
Ungureanu, Diana 7, 17 Гуцуляк, Виктор (141-42)
Ursu, A. 200
Ursu, Ion 351 Д
Uvarova, Alla (236)
Даль, В. 334
V Дамьян, Виктор 153
Дергачев, Валентин 357
Vasilache, Vasile 328 Джаксон, Т. Н. 358
Vasiloi, D. 97 Джос, Нина 238
Verejanu, Renata (326) Друмя, Луминица 154
Vetty, Laura 266 Дуб, Иван 313
Vieru, Grigore 241
Vieru, Liliana 110 Е
Voiniţchi, Eugen 211
Volcinschi, Victor 103, 131 Ершов, Алексей 314
Volontir, Mihai 282 Ж
Vosimeric, Dmitrii 128
Vrabie, Gheorghe 248 Жабрева, А. Э. 359
Vulpe, Ion 129 Желтова, Инна 19
Z З
Zabulică, Violeta 294 Загнитко, С. 141
Zaporojan, Livia 36 Зайковская, Татьяна 154
Zaporojan, Veaceslav 85 Зайцев, Д. А. 193
Zeltser, Mark (263) Запухлых, Григорий 28, 191
А И
Агульников, Сергей 352 Иванова, Н. 27
Андрощук, Ф. А. 353 Иванова, Татьяна 3
Афанасьев-Чужбинский, А. С. 335
К
Б
Казанский, М. М. 360
Балан, Валериу 311 Калинин, Л. П. 193
Белецкий, С. В. 354-55 Капша, Т. 117
Бельский, С. В. 356 Кара, Надежда 160
Берзан, В. П. 195 Кауненко, И. 27
Бошняга, В. А. 196 Каунова, Н. 27
Булига, Валентина 130 Кауфман, Николай (160)
Бурдужан, Виктор 202 Квилинкова, Елизавета 155
Бурчу, В. И. 194 Кирошка, Дориан 112
Кирпичников, А. Н. 361
Клейн, Л. С. 362
Коваленко, Сергей 363

141
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2015 ≡ Magazine article annals Nr 1-2015

Кожокарь, Олег 239 Рурак, Михаил 202


Кожухарь, Екатерина 289 Рябцева, С. С. 375
Комар, А. В. 364 Рябцева, Светлана 376
Кондратикова, Лилиана 156
Константинов, Анатолий 304 С
Котович, Татьяна 284 Савельев, О. К. 375
Криштул, Илья 305 Савчук, Надежда 307
Кройтор, Роман 365 Сапрыкина, И. А. 377
Кропанцева, Татьяна 238 Синика, Виталий 378
Кротевич, Ольга 217, 223, 266 Соболев, В. Ю. 379
Кудрявцева, Елена 384 Сорочяну, Евдокия 158
Курбатов, А. В. 361 Станишевский, Александр 60
Курчатов, Сергей 366 Стасюк, И. В. 380
Кучеряну, Михай 26 Степанов, Вячеслав 335
Кушнир, Жозефина 267, 337 Столяр, Зиновий Лазаревич (267)
Л Суслов, В. М. 196
Сырф, Виталий 152
Ларина, Ольга 357 Сычук, Галина 315
Лесман, Ю. М. 367-68
Лесман, Юрий Михайлович (355) Т
Липянчик, Максим 306 Таки, Виктор 385
М Тельнов, Николай 378
Теплоухова, С. А. 379
Малей, Александр 285 Терзи, Татьяна 191
Мартынюк, Алена 223 Тигиняну, Ион 3
Мельник, Анжела 202 Томсинский, С. В. 381
Мельникова, Е. А. 369 Трандафир, Тео 217
Минтао, Тун 41 Туруновский, Михаил 308
Мистряну, Еужениу 352
Михайлова, Е. Р. 370 Ф

Н Флоря, Василий 98, 180

Недерица, Александр 59 Х
Никогло, Диана 157 Хомечко, Игорь 309
П Ч
Пацюк, В. И. 197 Чернобровкин, Александр 310
Пельгунова, Л. А. 377 Четвериков, Игорь 378
Пилипчук, Я. В. 371 Чиреш, Елена 61
Попа, Наталья 19
Попович, Я. 142 Ш
Прокоп, Светлана 334
Прусакова, З. В. 372 Шагал, Марк (284)
Шит, Б. М. 194
Р Шит, М. Л. 194
Шрайбман, И. 337
Романчук, А. А. 373
Рудницкий, М. 374

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. Altitude. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1857-4815


2. Alunelul. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4173
3. Aquarelle. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0518
4. Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – ISSN 1857-
1050
5. Arta : Ser. Arte vizuale. – 2014. – Vol. 23, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – ISSN 1857-1042
6. Biblio Polis. – 2014. – Vol. 51, Nr 1. – ISSN 1811-900X
7. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1813-4408
8. Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 1. – ISSN 1857-0666
9. Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-4130
10. Intellectus. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-7079
11. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 1. – ISSN 2345-1130
12. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-309X
13. Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-9551
14. Noi. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0798
15. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-3703
16. Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului : Materialele confe-
rinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 15 mai 2014, ULIM, Chişinău. – Chişinău, 2015. –
[2015-241].
17. Plural. – 2013. – Vol. 1, Nr 1/2. – ISSN 2345-1262
18. Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0070
19. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4424
20. Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-4440
21. Revista Arheologică. – 2014. – Vol. 10, Nr 1/2. – ISSN 1857-016X
22. Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2014. – Vol. 15/16. – ISSN 1857-2049
23. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 11, 12. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1811-0770
24. Stratum plus. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1608-9057
25. Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0003
26. Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1814-988X
27. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 1. – ISSN-1810-3081
28. Наше поколение. – 2014. – Nr 12. – ISSN 1857-0100
29. Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 25. – ISSN 1857-0399

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-367)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1. Machedon, Alexandru. StarNet – partener de încredere : [interviu cu A.
Machedon, dir. gen. al companiei StarNet] / a intervievat: Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 23
ian. – P. 12.

2. Rusu, Radu. Steve Jobs de România : [interviu cu R. Rusu, fondator al noii reţele
de socializare Fyuse, originar din România, stabilit în SUA] / consemnare: Remus Florescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 ian. – P. 10-11.

3. Trei sferturi din gospodăriile moldoveneşti au conectare la Internet : [pe mar-


ginea rezultatelor sondajului, realizat de compania XPLANE] // Economist. – 2015. – 21 ian. –
P. 11.

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
4. Sarari, Aurelia. Sugestii pentru Politici de Cluster inteligente în Republica Moldo-
va : [pe marginea lucrărilor "mesei rotunde" "Dezvoltarea politicii clusteriale a Republicii Mol-
dova. Premisele şi factorii de influenţă", 28 ian. 2015, Chişinău] / Aurelia Sarari // Economist.
– 2015. – 28 ian. – P. 9.

02 BIBLIOTECONOMIE
5. Partole, Claudia. Un ambasador al Cărţii pentru copii... : [despre Claudia Balaban,
dir. gen. al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă"] / Claudia Balaban // Literatura şi
arta. – 2015. – 22 ian. – P. 2.

6. Păsat, Dumitru. Vocea şi spiritul umanităţii : [rolul cărţii şi a lecturii] / Dumitru Pă-
sat // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1 ian. – P. 8.

7. Pereteatcu, Tamara. Cartea mobilizează copiii în căutarea valorilor : [pe marginea


Conf. de bilanţ a Campaniei Naţionale "Copiii din Rep. Moldova citesc o carte – 2014", ed. a
3-a] / Tamara Pereteatcu // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 6.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
8. Andrei, Constantin. O gazetă cu două titluri : [din istoria apariţiei primului număr
al gazetei "Cultura Moldovei"] / Constantin Andrei // Săptămîna. – 2015. – 30 ian. – P. 9.

9. Badea-Gueritee, Iulia. "Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să cedăm fricii" : interviu


cu Iu. Badea-Gueritee, jurnalistă la Courrier International, Paris // Ziarul de gardă. – 2015. –
15 ian. – P. 10-11; Ziarul de gardă. – 2015. – 23 янв. – P. 8.

10. Ciobanu, Mircea V. De-a cititul printre rânduri : [rolul jurnalistului] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 16 ian. – P. 7. – (A-Politice).

11. Cuzuioc, Ion. Nicolae Schiţco: un brad cu flori! : [omagiu pentru Nicolae Schiţco,
secretar gen. al Filialei Chişinău a Uniunii Ziariştilor profesionişti din România] / Ion Cuzuioc //
Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 7.

12. David, Eugenia. Urări de bine unei echipe dragi : [adresate redacţiei publ.
"Săptămîna"] / Eugenia David // Săptămîna. – 2015. – 16 ian. – P. 7.

13. Kurtu, Valeriu. "Colegii de la Charlie Hebdo îşi făceau bine meseria" : interviu cu
V. Kurtu, caricaturistul germ. de origine basarabeană / consemnare: Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 16 ian. – P. 5.

14. Marin, Gheorghe. Craiul de verde : [amintiri despre activitatea la ziarul "Florile
dalbe"] / Gheorghe Marin // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 5.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
15. Dima, Ionuţ. Manuscrisul neştiut despre Vlad Ţepeş, ţinut în Biblioteca Vaticanului
: [cu tit. "Despre războaiele goţilor" de episcopul Niccolo de Modrussa] / Ionuţ Dima // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 ian. – P. 12-13.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
16. Păsat, Dumitru. Constantin Noica versus Mihai Eminescu : [context filosofic] /
Dumitru Păsat // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 2.

17. Păsat, Dumitru. Immanuel Kant în optica lui Constantin Rădulescu-Motru / Dumi-
tru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2015. – 22 ian. – P. 8.

18. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu: Prelat al spiritualităţii şi identităţii româneşti /


Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 5.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

159.9 Psihologie
19. Beghiu, Tatiana. "Nu există copii care nu se comportă aşa cum trebuie, ci copii
care fac ceea ce pot, dar pe care nu-i înţelegem" : [pe marginea discuţiei cu Angela Nicolaou,
psiholog] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 29 ian. – P. 19.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


20. Căldare, Dumitru. Dimitrie Cantemir: Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei)
– dimensiuni etico-morale / Dumitru Căldare // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 7.

21. Raţă, Mariana. Binefăcătorul de peste Ocean : [pe marginea discuţiei cu Nicolae
Bairactari, preşedintele asoc. de moldoveni din America care au organizat acţiuni de caritate
în Rep. Moldova] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 23 ian. – P. 10.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
22. Bajureanu, Ion. Rugăciune de mulţumire : (eseu) / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 15 ian. – P. 2.

23. Grigore, D. În ce constă puterea de viaţă a creştinismului? / D. Grigore // Curierul


ortodox. – 2015. – 5 ian. – P. 7.

24. Moşin, Octavian. Botezul Domnului şi sfinţirea vieţii noastre / Octavian Moşin // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 2.

25. Moşin, Octavian. "Fericiţi cei săraci cu duhul, ... blânzi, ... milostivi, ... curaţi cu
inima..." / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 2.

26. Moşin, Octavian. Renaşterea... : [prin Iisus Hristos] / Octavian Moşin // Literatura
şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 2.

27. Moşin, Octavian. Sunt bune sau rele ispitele în viaţa creştinului? / Octavian Moşin
// Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 2.

28. Popovici, C. Cuvânt la Botezul Domnului ; Minunata întocmire a condacului Naş-


terii Domnului / C. Popovici, protoiereu // Curierul ortodox. – 2015. – 5 ian. – P. 4, 6.

29. Stănilă, Moni. Botezul Domnului : [semnificația sărbătorii] / Moni Stănilă // Timpul.
– 2015. – 9 ian. – P. 14.

30. Stănilă, Moni. Începutul propovăduirii / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 16 ian. –
P. 14.

31. Фрунзе, Василиса. Крестный не тот, кто дарит подарки, а тот, кто отвечает
за то, чтобы крестник жил по Евангелию : [по материалам 3-х междунар. "Паисиевских

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

чтениях" на тему "Иночество в миру в эпоху постмодерна", дек. 2014, Ново-Нямецкий


монастырь] / Василиса Фрунзе, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 23
янв. – Р. 11.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
32. Loghin, Vlad. Totuşi, câţi conaţionali de-ai noştri muncesc peste hotare? : [pe
marginea datelor proiectului intern. realizat de Centrul de Cercetări Est-Europene din Varşo-
via] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 16 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

33. Саинсус, Валериу. Валериу Саинсус: "Перепись населения показала, что


гражданин Молдовы – это уходящая натура" : [интервью с экспертом в сфере демогра-
фии] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 16 янв. – Р. 1, 10.
(Vezi de asemenea Nr 143)

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
34. Arsene, Dorina. O persoană manierată sau una educată – cum îţi doreşti să fii? /
Dorina Arsene // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 24.

32 POLITICĂ
35. Peiu, Petrişor Gabriel. "Din punct de vedere administrativ, nu există impedimente
majore în calea Reunificării" : [pe marginea revenirii Basarabiei la România : interviu cu P. G.
Peiu, expert econ. la Fundaţia Universitară a Mării Negre] / interviu de Rodica Mahu // Jurnal
de Chişinău. – 2015. – 30 ian. – P. 7.

36. Ţâcu, Octavian. Ciocnirea civilizaţiilor : [aspecte geopolitice] / Octavian Ţâcu //


Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 9.

323 Politică internă


37. Sprînceană, Vitalie. Charlie Hebdo, islamul şi libertatea de exprimare: să evităm
discuţiile inutile : [reflecții pe marginea atacului terorist asupra redacţiei din Paris] / Vitalie
Sprînceană // Săptămîna. – 2015. – 23 ian. – P. 14.- Va urma.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


38. Dulgheru, Valeriu. Istoria se repetă : [sec. 19-21] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi
arta. – 2015. – 1 ian. – P. 3.

39. Ţâcu, Octavian. Ultimul salt : [politica imperială a Rusiei] / Octavian Ţâcu // Tim-
pul. – 2015. – 30 ian. – P. 9.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

40. Филимон, Александру. Коммунизм в Румынии и Бессарабии: сходства и


различия : [по материалам беседы с историком Серджиу Мустяцэ] / Александру Фили-
мон // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 ian. – P. 8-9. – Еженед. приложение на рус.
яз.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


41. Belicov, Serafim. Din perspectiva... retrospectivei : [aspecte soc.-pol.] / Serafim
Belicov // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 1.

42. Ciobanu, Mircea V. Nevoia resetării : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2015. – 30 ian. – P. 6. – (A-Politice).

43. Ciobanu, Mircea V. Programe, partide, instituţii, personalităţi : [eseu] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 23 ian. – P. 6. – (A-Politice).

44. Ciobanu, Mircea V. Un an cu nume mioritic : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2015. – 9 ian. – P. 6. – (A-Politice).

45. Ciornei, Vsevolod. Recolta de micşunele : [despre negocierile pentru constituirea


guvernării pro-europene] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2015. – 16 ian. – P. 2.

46. Cojocariu, Tudor. E timpul să ne regretăm votul din 30 noiembrie? : [context soc.-
pol.] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 7.

47. Dabija, Nicolae. Timpurile care au trecut au să mai vină : [aspecte soc.-pol.] / Ni-
colae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 1.

48. Damian, George. Şantaj şi acrobaţie politică la Chişinău : [pe marginea negocieri-
lor pentru crearea unei guvernări pro-europene] / George Damian // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 16 ian. – P. 6.

49. Darie, Marcel. Marcel Darie: "Voi candida la funcţia de Primar al capitalei" : [situa-
ția soc.-pol. : interviu cu preşedintele Asociaţiei "Pro Chişinău"] // Ziarul naţional. – 2015. – 23
ian. – P. 8.

50. Diacov, Dumitru. "Un guvern minoritar nu este o soluţie bună pentru RM" : [inter-
viu cu D. Diacov, preşedintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova] / consemnare:
Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 12-13.

51. Dulgheru, Valeriu. Să rupem tăcerea : [despre problemele coaliţiei de guvernare


pro-europeană] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 3.

52. Filat, Vlad. "Rămân optimist. R. Moldova va avea o guvernare proeuropeană" : [pe
marginea conf. de presă a lui Vlad Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va, privind negocierile pentru formarea noii coaliţii de guvernare] // Stejarul. – 2015. – 21 ian.
– P. 5.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

53. Filimon, Alexandru. Momentul 2009, botezul societăţii civile din Republica Mol-
dova : [protestele anti-comuniste din primăvara a. 2009 : pe marginea discuţiei cu Lucian
Branea, expert al societăţii civile şi manager de proiecte educaţionale] / Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 14 ian. – P. 8.

54. Gârneţ, Vasile. Unde e societatea civilă, unde e poporul? : [despre constituirea
guvernării pro-europene] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2015. – 23 ian. – P. 7.

55. Goţa, Aliona. Aliona Goţa: "Republica Moldova poate fi o ţară bogată" : [interviu
acordat portalului"Tribuna" de către deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / cor. ziarului //
Stejarul. – 2015. – 28 ian. – P. 7.

56. Kulminski, Vladislav. Proiectul liberal-democrat în RM necesită măsuri urgente


de reanimare : [despre efectuarea reformelor în soc.] / Vladislav Kulminski // Jurnal de Chişi-
nău. – 2015. – 9 ian. – P. 6.

57. Mischevca, Ion. Un pas înainte, doi înapoi, sau Cum ar arăta "guvernul ideal" /
Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 ian. – P. 6.

58. Negru, Nicolae. Ghimpu pe urmele lui Roşca? : [despre negocierile pentru forma-
rea coaliției de guvernare] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 16 ian. – P. 6.

59. Negru, Nicolae. Moldova este România : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Zia-
rul naţional. – 2015. – 23 ian. – P. 6.

60. Neguţa, Andrei. Andrei Neguţa: În capul mesei întotdeauna trebuie puse interese-
le Republicii Moldova : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / interlocutor:
Stanislav Vartanean // Socialiştii. – 2015. – Ian. (Nr 34). – P. 14 ; Социалисты. – 2015. –
Янв. (Nr 34). – P. 14.

61. Păduraru, Vlad. De ce am putea avea o guvernare fără liberali / Pavel Păduraru //
Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 12.

62. Rusu, Sebastian. Corupţia poate îngropa visul european al Republicii Moldova :
[interviu cu S. Rusu, jurnalist şi consultant politic] / consemnare: Alexandru Filimon // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 ian. – P. 5.

63. Stoianoglo, Alexandru. "Găgăuzii n-au putut studia limba română" : [interviu cu
A. Stoianoglo, candidat la funcţia de başcan al Găgăuziei] / consemnare: Vadim Vasiliu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 ian. – P. 10.

64. Ţăranu, Anatol. Anatol Ţăranu: Transnistria ca povară pentru Rusia : [interviu
acordat de către dir. Centrului de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon" postului de Radio
Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 28 ian. – P. 7.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

65. Ţâcu, Octavian. Ouăle Alianţei : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2014. – 23 ian. – P. 9.

66. Ţâcu, Octavian. Poveste de Crăciun : (O istorie tragico-comică, în două părţi,


despre clasa noastră politică, cu elemente de morală) / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 9
ian. – P. 9.

67. Ţurcan, Vladimir. Vladimir Ţurcan: "Dacă la guvernare vor rămîne aceleaşi per-
soane, Moldova riscă să dispară ca stat" : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova]
// Socialiştii. – 2015. – Ian. (Nr 34). – P. 15 ; Социалисты. – 2015. – Янв. (Nr 34). – P. 15.

68. Димогло, Нина. Выборы башкана Гагаузии: кто следующий? : [о предстоя-


щих выборах башкана Гагаузии, 22 марта 2015 г.] / Нина Димогло // Молдавские ведо-
мости. – 2015. – 16 янв. – Р. 4.

69. Димчогло, Дмитрий. Башканский пасьянс : [о кампании по выборам главы


Гагаузии 22 марта 2015 г.] / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2015. – 23 янв. – Р. 24-25.

70. Косарев, Валерий. Там, где выход, там тупик : [обществ.-полит. аспекты] /
Валерий Косарев // Коммерсант info. – 2015. – 30 янв. – Р. 6.

71. Крачун, Вячеслав. Гагаузия после Формузала : [полит. аспекты будущей Га-
гаузии] / Вячеслав Крачун // Панорама. – 2015. – 16 янв. – Р. 4.

72. Лянкэ, Юрие. Слоны, трава, "нанашки" и женщины с характером : интервью с


Ю. Лянкэ, и.о. премьер-министpa Респ. Молдова / интервью реализовано Алиной Раду
// Ziarul de gardă. – 2015. – 16 янв. – P. 8.

73. Осталеп, Валерий. Сможет ли Филат примерить роль "национального ге-


роя"? : [интервью с политологом В. Осталеп] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 23 янв. – Р. 1-2.

74. Рошка, Юрий. Юрий Рошка: Кому и зачем выгодно изменить Конституцию? :
[обществ.-полит. аспекты] / Юрий Рошка // Молдавские ведомости. – 2015. – 30 янв. – Р.
9.

75. Стояногло, Александр. Александр Стояногло: "Голосовать надо за предска-


зуемого башкана : [интервью с кандидатом на пост башкана Гагаузии] / записала Мари-
на Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 23 янв. – Р. 4.

76. Стояногло, Александр. Стояногло: "За 25 лет нам не предложили модель


изучения государственного языка" : [интервью с кандидатом на должность башкана
АТО Гагаузии] / записал Вадим Василиу // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 ian. –
P. 7. – Еженед. прил. на рус. яз.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

77. Чубашенко, Дмитрий. Все только начинается : [обществ.-полит. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 30 янв. – Р. 5.

78. Чубашенко, Дмитрий. Местные выборы неместного значения : [по итогам


местных выборов в Гагаузии] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 23 янв. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 82, 92, 98,147)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


79. Corlăţean, Titus. Republica Moldova este o prioritate pentru orice guvern al Ro-
mâniei : [interviu cu T. Corlăţean, fost ministru de Externe al României] / consemnare: Ale-
xandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 ian. – P. 8-9.

80. Cristea, Andi. Chişinăul, cel mai mare beneficiar al fondurilor UE : [interviu cu A.
Cristea, deputat în Parlamentul European] / consemnare: George Damian // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 23 ian. – P. 12-13.

81. Filimon, Alexandru. A te declara român – cea mai puternică opţiune pro-
europeană în Republica Moldova : [pe marginea comunicărilor lui Dan Dungaciu, preşedintele
Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, şi Valentin
Naumescu, conf. univ. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, în cadrul conf. "Contra-Maidan
la Chişinău"] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 ian. – P. 3.

82. Naumescu, Valentin. Poate România susţine alianţa "Moldova Euro-Comunistă"


de la Chişinău? : [art. conf. univ. de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca] / Valentin
Naumescu // Timpul. – 2015. – 30 ian. – P. 11.

83. Корлэтян, Титус. Республика Молдова – приоритет для любого правитель-


ства Румынии : [интервью с экс-министром иностр. дел Румынии Т. Корлэтян] // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 янв. – P. 8-9. – Еженед. прил. на рус. яз.

84. Мухаметшин, Фарит. Для трудоустройства мигрантам потребуется выпол-


нить ряд новых условий : [интервью с Чрезв. и Пономоч. послом Рос. Федерации в
Респ. Молдова Ф. Мухаметшиным] // Коммерсант info. – 2015. – 30 янв. – Р. 12.

85. Силади, Матяш. "Надо меняться, перестраиваться и двигаться вперед" : [ин-


тервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Венгрии в Респ. Молдова М. Силади] / интервью
вела Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2015. – 23 янв. – Р. 8-9.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


86. Damian, George. Conflictul din Ucraina a redeschis dosarul transnistrean la Chi-
şinău / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 ian. – P. 6.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

87. Diaconu, Florin. Integrarea europeană a Republicii Moldova priveşte pe toate et-
niile din această ţară : [interviu cu F. Diaconu, conf. univ. la Universitatea din Bucureşti] /
consemnare: Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 ian. – P. 4.

88. Dungaciu, Dan. "Viţelul deştept" între România şi Rusia : [Rep. Moldova : art. dir.
Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române] / Dan Dungaciu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 ian. – P. 4-5.

89. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Trebuie să fim uniţi în jurul ideii europene" :
[interviu acordat de către ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Rep. Moldova
postului de Radio "Europa Liberă"] / interlocutor: Valentina Ursu // Stejarul. – 2015. – 21 ian.
– P. 10-11.

90. Чубашенко, Дмитрий. Сеанс "евроинтеграции" и ее разоблачение / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2015. – 16 янв. – Р. 5.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
91. Acord politic privind constituirea şi funcţionarea Alianţei Politice pentru
Moldova Europeană (APME) : [semnat la 23 ian. 2015 de Partidul Liberal Democrat din
Moldova şi Partidul Democrat din Moldova] // Moldova suverană. – 2015. – 28, 29 ian. ; Steja-
rul. – 2015. – 28 ian. – P. 4-5.

92. Cojocariu, Tudor. PLDM şi PL trebuie să facă front comun : [în procesul de stabi-
lire a priorităţilor de guvernare] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 23 ian. – P. 7.

93. Dodon, Igor. Mai bine să fii considerat "mîna Moscovei", decît mîna lui Plahotniuc
sau Filat : [interviu acordat de către I. Dodon, liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova,
postului de Radio Europa Liberă] // Socialiştii. – 2015. – Ian. (Nr 34). – P. 2 ; Социалисты. –
2015. – Янв. (Nr 34). – P. 2.

94. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Decizia de a constitui "arme" a fost una responsabilă" :
[despre constituirea alianţei pro-europene de guvernare] // Stejarul. – 2015. – 28 ian. – P. 3.

95. Filat, Vlad. Vlad Filat: "În politică nu contează câtă dreptate ai, ci câtă dreptate
faci" // Stejarul. – 2015. – 21 ian. – P. 3.

96. Pistrinciuc, Vadim. Realizările şi provocările lui Vadim Pistrinciuc : [pe marginea
discuţiei cu, vicepreşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului // Steja-
rul. – 2015. – 21 ian. – P. 8-9.

97. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "В своих действиях мы исходим из


интересов развития Молдовы. Вот та главная составляющая политической деятельно-
сти ПКРМ" : [интервью с председателем Партии коммунистов Респ. Молдова] /
записалa Ольга Синицару // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 30
янв. – Р. 4.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

98. Доронин, Владимир. За что и против кого выступают молдавские социали-


сты / Владимир Доронин // Коммерсант info. – 2015. – 30 янв. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 42, 146)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
99. Moldovanu, Ion. Securitate şi sănătate în muncă la o întreprindere din energetică
: [pe marginea discuţiei cu Oleg Cevdari, resp. pentru securitatea instalaţiilor şi protecţia
muncii al companiei "Red Union Fenosa" S.A.] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2015. –
16 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 111)
331.105.44 Sindicate
100. Căldare, Dumitru. Start de nou mandat : [pe marginea lucrărilor Conf. sindicale de
dare de seamă şi de alegeri la Universitatea de Stat din Moldova, 10 dec. 2014, Chişinău] /
Dumitru Căldare // Făclia. – 2015. – 30 ian. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1).

101. Chiriac, Petru. "Constituţia ne obligă să îmbunătăţim condiţiile de viaţă ale fiecărui
cetăţean" : interviu cu P. Chiriac, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova / interviu de Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 23 ian. – P. 4. – Idem în lb.
rusă.

102. Hîncu, Mihail. "Nu vom accepta niciodată ceea ce e în detrimentul membrului de
sindicat" : interviu cu M. Hîncu, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor /
interlocutor: Ilie Lupan // Vocea poporului. – 2015. – 30 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

103. Lavric, Nadejda. Evaluarea lecţiei de maturitate : [interviu cu N. Lavric, vicepreşe-


dintele Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] // Făclia. – 2015. – 30 ian. – P.
1-2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1).

104. Stratan, Silvia. Dezbinarea sindicală mai persistă : [pe marginea activităţii org. ra-
ionale Rezina a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Silvia Stratan // Făclia. – 2015. – 30 ian. –
P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1).

105. Suruceanu, Nicolae. Şcoala Sindicală din Moldova: primul semestru al anului de
studii 2014-2015 şi-a demonstrat eficacitatea / Nicolae Suruceanu // Vocea poporului. – 2015.
– 6 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr106)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


106. Selina, Ana. Fondul locativ, învăluit de mucegaiul nepăsării : interviu cu A. Selina,
preşedinta Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi
Producerii de Mărfuri "Sindindcomservice" / interlocutor: Vlad Loghin // Vocea poporului. –
2015. – 23 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

107. Запольский, Бобусь. Затяжная стагнация на рынке недвижимости : [по ма-


териалам беседы с руководителем компании Nika-Imobil Петром Олейник и руководи-
телем риелторской фирмы Gofma-Consulting Дмитрием Тэрэбуркэ] / Бобусь Запольский
// Панорама. – 2015. – 23 янв. – Р. 26.

336 Finanţe
108. Bolfa, Alexandru. Cine este vinovat de deprecierea leului? : [pe marginea discuţi-
ei cu Adrian Lupuşor, dir. executiv al Centrului Analitic Expert Grup, şi Dumitru Ursu, preşe-
dintele Ligii Bancherilor] / Alexandru Bolfa // Ziarul de gardă. – 2015. – 22 ian. – P. 4-5.

109. Ciobanu, Victor. Ce face BNM? : [Banca Naț. a Moldovei : pe marginea consecin-
ţelor deprecierii leului] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2015. – 16 ian. – P. 7.

110. Decuseară, Ion. Politicile BNM, între targetarea inflaţiei şi deprecierea leului :
[despre acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei] / Ion Decuseară // Economist. – 2015. – 28 ian.
– P. 8-9.

111. Loghin, Vlad. Scumpirile şi deficitul locurilor de muncă, principalele provocări ale
anului 2015 / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 30 ian. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

112. Peiu, Petrişor. Petrişor Peiu: "Banca de Economii, prea mare ca să cadă" : [inter-
viu cu expertul în cadrul Fundaţiei Universitare a Mării Negre] / consemnare: Vadim Vasiliu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 ian. – P. 5.

113. Şalamac, Mariana. Când va înlocui descentralizarea fiscală practica medievală de


favorizare a vasalilor loiali? : [pe marginea discuţiei cu Veaceslav Berbeca, expert la Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" şi Viorel Furdui, directorul executiv al Congre-
sului Autorităţilor Locale din Moldova] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 28 ian. – P.
6.

114. Şalamac, Mariana. Deprecierea leului atinge proporţii alarmante. Şi nu se întreve-


de sfârşitul / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 14 ian. – P. 5.

115. Şalamac, Mariana. În 2014 sistemul bancar a fost grav afectat de neregulile de la
băncile lui Shor / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 28 ian. – P. 5.

116. Şalamac, Mariana. Mărirea participaţiei BERD: colacul de salvare al Victoriabank?


: [Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare creditor major al sistemului bancar
din Moldova] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 21 ian. – P. 4.

117. Vioară, Victoria. Leul moldovenesc, victimă colaterală a preţului petrolului? : [pe
marginea discuţiei cu Ilie Şerbănescu, analist econ. de la Bucureşti] / Victoria Vioară // Tim-
pul. – 2014. – 16 ian. – P. 11.

118. Коваленко, Ирина. Вместо брокеров – инвестиционные общества : [по мате-


риалам беседы с вице-председателем адм. совета Нац. Комис. по фин. рынку Ниной

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Доска] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 янв. –


Р. 3.

119. Пряшка, Ион. Властелины банков Республики Молдова / Ион Пряшка // Па-
норама. – 2015. – 30 янв. – Р. 10.

120. Сидоренко, Владимир. Крестный путь к новому бюджету : [о гос. бюджете


на 2015 г.] / Владимир Сидоренко // Молдавские ведомости. – 2015. – 20 янв.

121. Шикирлийская, Татьяна. Налоговый учет подразделений "за пределами ос-


новного места нахождения" : [по материалам беседы с гл. инспектором упр. методоло-
гии учета и налоговой статистики Главной государственной налоговой инспекции Веро-
никой Лука и дир. аудит. компании GR&TI Татьяной Гриник] / Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 янв. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
122. Asistenţa financiară a agriculturii: viziune de perspectivă : [pe marginea rezul-
tatelor consultărilor publ. zonale în cadrul proiectului intern. de asistenţă tehn. "Stimularea
economică în Zonele Rurale"] // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 16 ian.

123. Chişlea, Ion. Elita politică a economiei de consum / Ion Chişlea // Economist. –
2015. – 14 ian. – P. 4.

124. Chişlea, Ion. Un an agricol bun care nu s-a simţit şi în buzunarul fermierilor : [pe
marginea discuţiei cu Alexandru Slusari, preşedintele Uniunii Producătorilor Agricoli
Uniagroprotect] / Ion Chişlea // Economist. – 2015. – 28 ian. – P. 4.

125. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: "Pe partea economică, reformele întîrziate ne-au
jucat festa în anul 2014" : [interviu cu expertul econ.] // Săptămîna. – 2015. – 16 ian. – P. 10.

126. Damian, George. Probleme economice majore în regiunea transnistreană / Geor-


ge Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12 ian. – P. 4.

127. Decuseară, Ion. Cât a pierdut Moldova grăbindu-se să prelungească acordul cu


Gazprom? / Ion Decuseară // Economist. – 2015. – 21 ian. – P. 10.

128. Loghin, Vlad. Moldovenii devin mai încrezători în privinţa bunăstării lor? : [pe
marginea rap. de cercetare a modului de percepere a nivelului de trai în anul 2014, realizat
de Asociaţia Naţională de Marketing] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 6 ian. – P. 9.
– Idem în lb. rusă.

129. Patraş, Mihai. Despre traiul decent şi legea veniturilor garantate / Mihai Patraş //
Vocea poporului. – 2015. – 30 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

130. Пойсик, Михаил. В ближайшее время нас ждет неизбежный большой скачок
цен и тарифов / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2015. – 23 янв. – Р. 3.

338.48 Turism. Economia turismului


131. Miron, Viorel. Colecţii muzeale amenajate pentru informarea turiştilor la Dunăre /
Viorel Miron // Economist. – 2015. – 21 ian. – P. 8.

132. Miron, Viorel. Contribuţia turismului moldovenesc în bazinul Mării Negre : [pe
marginea proiectului intern. "Reţeaua pentru turism durabil la Marea Neagră – Strategii de
marketing turistic comun şi dezvoltare în regiunea Mării Negre"] / Viorel Miron // Economist. –
2015. – 14 ian. – P. 8.

133. Şalamac, Mariana. Turiştii moldoveni se reorientează. România devine una dintre
destinaţiile preferate / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 21 ian. – P. 6.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
134. Cupcea, Polina. Comerţul cu Rusia şi "loviturile" primite de Republica Moldova în
anul 2014 / Polina Cupcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12 ian. – P. 7.

135. Goreacii, Igor. Cei mai mari exportatori şi importatori ai anului 2014 : [potrivit da-
telor Biroului Naţional de Statistică] / Igor Goreacii // Economist. – 2015. – 21 ian. – P. 9.

136. Калак, Дмитрий. В рейтинге экспортеров лидируют представители "новой


экономики" : [о рейтинге экспортеров и импортеров, подгот. Таможенной службой Респ.
Молдова] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 янв.
– Р. 8.

137. Калак, Дмитрий. Что ждет молдавский бизнес на внешних рынках : [по мате-
риалам беседы с дир. деп. экономики Торгово-пром. палаты Молдовы Сергеем Харя и
нач. упр. торг. политик Министерства экономики Ингой Ионесий] / Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 янв. – Р. 8.

138. Пойсик, Михаил. Что может производить Молдова, если не удастся восста-
новить беспошлинный экспорт на российский рынок / Михаил Пойсик // Молдавские
ведомости. – 2015. – 13 янв.

339.7 Finanţe internaţionale


139. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "Avem unităţi cu mare experienţă de gestio-
nare a mijloacelor din fonduri externe" : [pe marginea situaţiei privind acordarea creditului
polonez pentru dezvoltarea agriculturii : interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimenta-
re] // Săptămîna. – 2015. – 30 ian. – P. 6.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

140. Pădure, Victoria. Criza francului elveţian în Moldova şi în Europa / Victoria Pădu-
re // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 ian. – P. 7.

141. Калак, Дмитрий. Инвестиционные потоки прошли мимо Молдовы : [по мате-
риалам беседы с исполн. дир. "Эксперт-групп" Адрианом Лупушор и нач. гл. упр. пром.
политики и конкурентоспособности Министерства экономики Ионом Лупан] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 янв. – Р. 8.

142. Такий, Александр. Кризис на валютном рынке / Александр Такий // Экономи-


ческое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 янв. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 116)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
143. Emigranţii vor trebui să susţină testul de istorie şi limba rusă : [pe marginea
modificărilor privind statutul cetăţenilor străini în Federaţia Rusă] // Timpul. – 2015. – 9 ian. –
P. 21.

144. Leahova, Irina. Sindicatele nu vor permite să le fie reduse drepturile : [modif. art.
42 al Constituţiei Rep. Moldova : pe marginea discuţiei cu Ion Preguza, şeful Departamentului
juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. –
23 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

145. Ţurcanu, Dumitru. În stat există două valori esenţiale – democraţia şi munca.
Meditaţiile la microfon ale Preşedintelui Rep. Moldova Petru Lucinschi: [documentar radiofo-
nic "Petru Lucinschi. Bucuria şi povara dragostei de oameni"] / Dumitru Ţurcan // Literatura şi
arta. – 2015. – 29 ian. – P. 7.

146. Павловский, Станислав. Станислав Павловский: "Казус, похожий на снятие


партии Patria с выборов, я нашел только в фашисткой Германии" : [интервью с бывш.
судьей Страсбургского суда] / записал Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 30
янв. – Р. 24-25.

147. Рошка, Юрий. Юрий Рошка: Кому и зачем выгодно изменить Конституцию? :
[интервью с политиком] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 27
янв. – Продолж. следует.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


148. Busuncean, Tatiana. Cum poate fi contracarată spălarea banilor publici / Tatiana
Busuncean // Ziarul de gardă. – 2015. – 29 ian. – P. 16.

149. Митин, Вадим. Прокурор Иван Дьяков: СИБ, МВД и судьи покрывают нарко-
бизнес : [по материалам пресс-конф. прокурора мун. Кишинэу Ивана Дьякова] / Вадим
Митин // Панорама. – 2015. – 16 янв. – Р. 27.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
150. Dudulica, Liubomir. Părinţi şi copii: cazuri când e nevoie de un contract ferm între
aceştia : [consultaţia avocatului] / Liubomir Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 30 ian. – P.
10. – Idem în lb. rusă.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


151. Dudulica, Liubomir. Dacă vrei să faci cuiva un bine, trebuie să te asiguri : [despre
contractul de împrumut] / Liubomir Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 16 ian. – P. 10. –
Idem în lb. rusă.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


152. Grecu, Viorica. Instanţa de judecată vă poate face fericiţi : [pe marginea prevede-
rilor legale privind adopţiunea copiilor] / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2015. – 6 ian. –
P. 10. – Idem în lb. rusă.

153. Grecu, Viorica. Părinţii, chiar divorţaţi fiind, au drepturi şi obligaţii egale faţă de
copii / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2015. – 23 ian. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

154. Oprea, Corina. Desfacerea căsătoriei : [prevederile Codului familiei] / Corina


Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 22 ian. – P. 13. – (Supl. Reforma ; Nr 2).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


155. Gheorghieş, Alexandru. "Noi trebuie să fim cei care să facem regulă la noi aca-
să" : interviu cu A. Gheorghieş, preşedintele Curţii de Apel din Bălţi / pentru conformitate:
Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 29 ian. – P. 10-11.

156. În pofida reformărilor, misiunea procurorului rămîne aceeaşi: De a veghea


Supremaţia legii : [interviu cu Mircea Roşioru, preşedintele Consiliului Superior al Procurori-
lor, Iacob Cupcic, ex-procuror militar al mun. Chişinău, Eduard Harunjen, procuror anticorup-
ţie [et al.] // Dreptul. – 2015. – 30 ian. – P. 4-5.

157. Mîţu, Ion. "Rolul profesiei de procuror este de o importanţă majoră pentru întreaga
societate" : (interviu cu I. Mîţu, membru al Consiliului Asociaţiei Veteranilor Procuraturii Rep.
Moldova) / consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2015. – 30 ian. – P. 3.

158. Георгиеш, Александру. "Мы сами должны навести порядок у нас дома" : ин-
тервью с А. Георгиеш, председателем Апелляционной палаты мун. Бэлць / интервью
реализовано Виктором Мошняг // Ziarul de gardă. – 2015. – 30 янв. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 149)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

159. Donţu, Iurie. Orice muncă prevede şi concedii : [pe marginea lucrărilor seminaru-
lui cu tema "Tipurile de concedii. Emiterea ordinelor", 10 dec. 2014, Chişinău] / Iurie Donţu //
Univers pedagogic pro. – 2015. – 1 ian. – P. 2.

160. Moldovanu, Ion. Dreptul salariaţilor la un proces echitabil, corect şi cu o durată


rezonabilă : [pe marginea opiniei lui Ovidiu Jurca, specialist superior în domeniul activităţii cu
salariaţii în cadrul Biroului Internaţional al Muncii de la Budapesta] / Ion Moldovanu // Vocea
poporului. – 2015. – 16 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

161. Moldovanu, Ion. Instanţele specializate, un pas spre o justiţie eficientă : [în rezol-
varea litigiilor de muncă : pe marginea discuţiei cu Victor Puşcaş, fost preşedinte al Curţii
Supreme de Justiţie] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2015. – 30 ian. – P. 6. – Idem în
lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
162. Cobzac, Grigore. Grigore Cobzac: "Indiferent de funcţia în care mă voi afla, voi
contribui la rezolvarea problemelor raionului Hânceşti" : [interviu cu preşedintele raionului] /
cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 21 ian. – P. 7.

163. Colesnic, Iurie. "...cea mai proeminentă figură pe care a ridicat-o cândva Basara-
bia..." : [despre Alexandru Matei Cotruţă (1828-1905), preşedinte al Zemstvei guberniale
Chişinău în anii 80 ai sec. XIX] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 30
ian.

164. Cuşnir, Valeriu. Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova: de la


constrîngeri la prerogative / Valeriu Cuşnir, Alexandru Stratan // Săptămîna. – 2015. – 23 ian.
– P. 13.

165. Gherciu, Ana. Rezultatele recensământului puse la dubii : [despre rezultatele pre-
liminare ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din Rep. Moldova din anul 2014] / Ana
Gherciu // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 11.

166. Liuba Cojocaru, cea mai respectată primăriţă : [despre primăriţa din satul
Măgdăceşti, raionul Criuleni] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 28 ian. – P. 6.

167. Nina Costiuc, cel mai bun primar al anului 2014 : [pe marginea discuţiei cu pri-
marul comunei Budeşti, suburbie a mun. Chişinău] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 21 ian.
– P. 14.

168. Stimpovschii, Doina. Rezultatele finale ale recensământului vor fi publicate la


sfârşitul anului : [pe marginea discuţiei cu Valentina Istrati, şefa Secţiei Recensăminte ale
populaţiei şi locuinţelor din cadrul Biroului Naţional de Statistică] / Doina Stimpovschii // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 ian. – P. 4.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

169. Tănase, Constantin. Cine şi câţi vom fi după recensământul din 2014? / Constan-
tin Tănase // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 3.

170. Toma, Iurie. Iurie Toma, cel mai bun preşedinte de raion al anului 2014! : [desem-
nat de portalul Tribuna : interviu cu preşedintele raionului Ungheni] / cor. ziarului // Stejarul. –
2015. – 21 ian. – P. 15.

171. Гагауз, Ольга. Молдова за полгода потеряла 600 тысяч сограждан. O неко-
торых итогах переписи населения в 2014 году : [интервью с руководителем Центра
демографических исследований Института экономических исследований Академии
наук Молдовы О. Гагауз] / записала Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. – 2015. – 29
янв. – 4 февр. – Р. 5.

172. Коваленко, Ирина. Исчезающая Молдова : [о предварит. итогах всеобщей


переписи населения и жилого фонда Респ. Молдова, май 2014 г.] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 янв. – Р. 3.

173. Предварительные данные Переписи населения и жилищ в Республике


Молдова : [от 12-25 мая 2014 г. ] : /материалы Национального бюро статистики // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 янв. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 33)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
174. Loghin, Vlad. "Măcelul" fondurilor private de pensii : [pe marginea sistemului ma-
ghiar de fonduri de pensii private] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 6 ian. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 129)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
175. Botnarciuc, Vasile. O carte de Duminica mare : [pe marginea lansării cărţii "Intro-
ducere în teoria educaţiei literar-artistice" de Vlad Pâslaru] / Vasile Botnarciuc // Literatura şi
arta. – 2015. – 1 ian. – P. 7.

176. Cimpoieşu, Ana. Codul Educaţiei şi întrebările fără răspuns / Ana Cimpoieşu //
Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 1.

177. Cupcea, Polina. Şomeri de lux. Sistemul educaţional din Moldova pregăteşte spe-
cialişti de care piaţa muncii n-are nevoie : [pe marginea discuţiei cu Ion Tornea, expert la
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul", Vitalie Popa şi Gabriela Damian-
Timoşenco, membri ai Comisiei de Experţi în cadrul Audierii Publice] / Polina Cupcea // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 ian. – P. 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

178. Martea, Galina. Sistemul de instruire – coloana vertebrală a societăţii / Galina


Martea // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 7.

179. Rusu, Tudor. Deschide Codul Educaţiei perspective mai atrăgătoare pentru licee?
/ Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 3.

180. Rusu, Tudor. Satele mici şi vechi au nevoie de învăţători puternici şi noi / Tudor
Rusu // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 1, 3.

181. Пойсик, Михаил. Каждый десятый ребенок не получил начального образо-


вания : [по данным Нац. бюро статистики] / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. –
2015. – 16 янв. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 103-104)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


182. Ungureanu, Zinaida. Rolul gândirii critice şi creative în formarea personalităţii
elevilor / Zinaida Ungureanu, Alina Buga // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 ian. – P. 5.

183. Zgureanu, Teodor. Cum evoluează educaţia muzicală şi estetică în ţara noastră?
Încotro mergem? / Teodor Zgureanu // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 6.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


184. Ghicov, Adrian. Principiul pedagogic al retellizării, sau Despre schimbarea de vi-
ziune în didactica textului / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1 ian. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


185. Bilanţul anului – pistă de lansare pentru succesele viitoare : [pe marginea re-
zultatelor activităţii Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, în anul 2014]
// Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 ian. – P. 6.

186. Bujor, Valentina. Liceul Teoretic "Orizont" – formula succesului în Educaţie : [din
mun. Chişinău] / Valentina Bujor, Valentina Curechi // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 1, 13.

187. Ciupercă, Romeo. "Devenim mai pragmatici, analizăm greşelile şi le corectăm din
mers" : [interviu cu R. Ciupercă, dir. Liceului "Alexei Mateevici" din satul Pârliţa, raionul Un-
gheni] / a consemnat Andrei Dumbrăveanu // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 15.

188. Donţu, Iurie. Am învăţat multe, dar înţeleg că mai am încă multe de învăţat : [pe
marginea lucrărilor seminarului "Cultura organizaţională: valenţe educative", dec. 2014, Chi-
şinău] / Iurie Donţu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 ian. – P. 2.

189. Ivanov, Dumitru. Optăm pentru condiţii echitabile : [propunerile Consiliului Gene-
ral al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei la Proiectul pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

adjunct în instituţiile de învăţământ gen.] / Dumitru Ivanov // Făclia. – 2015. – 30 ian. – P. 3. –


(Supl. "Lumina" ; Nr 1).

190. Liceul "Olimp", aproape de performanţele olimpice : [din satul Puhăceni, raio-
nul Anenii Noi] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 6-7.

191. Mereniuc, Natalia. Un pas mic către o mare victorie : [pe marginea activităţii Gim-
naziului din satul Nicoreni, raionul Drochia] / Natalia Mereniuc // Univers pedagogic pro. –
2015. – 1 ian. – P. 5.

192. Sistemul educaţional din raionul Drochia // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1
ian. – P. 4.

193. Tendinţă spre succes, inovaţie şi realizări de invidiat – Liceul Teoretic Mo-
leşti, r. Ialoveni : [pe marginea discuţiei cu Svetlana Catan, dir. Liceului Teoretic din satul
Moleşti, raionul Ialoveni] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 8-9.

194. Tonu, Valentina. Strategie educaţională, Hâncești: 2013-2020 : dialog cu V. Tonu,


şeful Direcţiei Raionale de Învăţământ Hâncești / interlocutor: Tudor Rusu // Făclia. – 2015. –
30 ian. – P. 4-5.

195. Из любви к делу и детям : [о Клубе робототехники "GrecRobotic" при Теорет.


Лицее им. "Михая Греку", мун. Кишинэу : по материалам беседы с Ольгой Рыбаковой,
преподаватель, и Светланой Глотовой, дир. Теорет. Лицея им. "Михая Греку", мун.
Кишинэу] / материал подготовил Влад Чобану // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 10-11.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


196. Leşcu, Maria. "Dacă îţi doreşti ceva cu adevărat, insistă şi vei realiza" : Interviu cu
M. Leşcu, educatoare la Grădiniţa de copii nr. 17 "Cheiţa de Aur", Soroca] / consemnare:
Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 ian. – P. 3.

197. Rusu, Tudor. Programul Pas cu Pas – model de şcoală a viitorului : [despre im-
plementarea programului la Şcoala-grădiniţă nr. 152 din mun. Chişinău] / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2015. – 23 ian. – P. 3.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


198. Donţu, Iurie. În Anglia – schimb de experienţă în problema dezinstituţionalizării :
[pe marginea cursului de instruire cu studii aplicate în reformarea inst. de îngrijire a copiilor în
Marea Britanie] / Iurie Donţu // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
199. Bendas, Mihai. 35 de ani de performanţe şi profesionalism : [pe marginea discuţi-
ei cu Alexandru Ciobanu, dir., Valentin Juc, dir. adjunct pentru producere şi instruire, Nicolae

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Griţco, dir. adjunct pentru instruire al Şcolii Profesionale nr. 7 din mun. Chişinău [et al.] / Mihai
Bendas // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 6-7.

200. Ciucium, Ion. Şcoala Profesională Rîşcani – şcoală de excelenţă a proiectelor /


Ion Ciucium // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 10-11.

201. Florea, Grigore. Şcoala Profesională Leova – o trambulină a carierei de succes :


[interviu cu Gr. Florea, dir. Şcolii Profesionale Leova] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. –
2015. – 30 ian. – P. 8-9.

202. Instituţia ce tinde spre performanţe : [școala de Meserii nr. 4 din comuna Bubu-
ieci, mun. Chişinău] / pentru conformitate: A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1
ian. – P. 6.

203. Mija, Violeta. Contribuţia CRDÎPT în modernizarea învăţământului profesional :


[interviu cu V. Mija, şefa Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
Tehnic] / consemnare: A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 ian. – P. 1.

204. Şcoala ce-şi merită popularitatea : [Şcoala Profesională nr. 2 din mun. Bălţi] /
pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 8-9. – Conţine : [Interviu cu
Silvia Proţiuc, dir. Şcolii Profesionale nr. 2 din mun. Bălţi] ; Omul poate deveni om doar prin
educaţie / Valentina Bejenaru.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


205. Ciobanu, Anatol. Un ilustru cadru didactic şi un merituos savant : [Ioana Aurelia
Axenti, conf. univ. la Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, la 60 de ani de la naşte-
re] / Anatol Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 7.

206. Colesnic, Iurie. Profesorul profesorilor noştri : [Aurel Marinciuc de la Universitatea


Tehnică a Moldovei] / Iurie Colesnic // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 16.

207. Mândâcanu, Virgil. Cum să scăpăm de savanţii de paie? : [despre pregătirea


specialiştilor la ciclul doctorat] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 2.

208. Кощуг, Кристина. Кристина Кощуг: "Государство должно вести политику в


интересах компетентных специалистов" : [интервью с проректором по междунар. свя-
зям Гос. Аграрного Ун-та Молдовы] / записала Людмила Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2015. – 13 янв.
(Vezi de asemenea Nr 100)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
209. Paladi, Viorica. Rezervaţia "Prutul de Jos" / Viorica Paladi // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 23 ian.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

210. Тромбицкий, Илья. Илья Тромбицкий: "Фрекинг погубил Понту" : [о добыче


сланцевого газа : интервью с руководителем Международной ассоциации хранителей
Днестра "Eco-Тiras"] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 13
янв.

211. Чегаровская, Любовь. Дотянуться до Европы : [по материалам встречи ви-


це-министра окружающ. среды Дорина Дущак с представителями средств массовой
информации, 15 янв. 2015] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2015. – 23 янв. – Р. 30.

51 MATEMATICĂ
212. Păsat, Dumitru. Navigator dinspre şi spre stelele natale : [in memoriam academi-
cianului Eugen Grebenicov (1932-2014)] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian.
– P. 2.

213. Păsat, Dumitru. Neuitarea: Răstignirea cea de viaţă dătătoare : [in memoriam
academicianului Eugen Grebenicov (1932-2014)] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2015.
– 8 ian. – P. 7.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
214. Stavinschi, Magda. O descoperire nesperată în istoria astronomiei româneşti : [pe
marginea cercetării datei morţii lui Nicolae Donici, astronom de origine basarabeană (1874-
1960)] / Magda Stavinschi // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 8.

53 FIZICĂ
215. Canţer, Valeriu. La Paris se va vorbi despre lumină în diverse graiuri : [pe margi-
nea lucrărilor Sesiunii şt. intern., prilejuită de inaugurarea Anului Internaţional al Luminii,
preconizată la 19-20 ian. 2015, Paris : interviu cu V. Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică
a Rep. Moldova] / au dialogat Nicolae Becciu şi Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2015.
– 16 ian.

216. Manolache, Constantin. Itinerar al unei firi combatante : [65 de ani de la naşterea
Iuliei Malcoci, cercetător fizician] / Constantin Manolache // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 5.

217. Tighineanu, Ion. Anul 2015 – Anul Internaţional al Luminii. Cum îl marcăm? : [in-
terviu cu I. Tighineanu, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / a consem-
nat: Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 7.

218. Tofan, Alina. "O aniversare este un prilej de a scoate în lumină bucuriile..." : [65
de ani de la naşterea Iuliei Malcoci, cercetător fizician] / Alina Tofan // Făclia. – 2015. – 23
ian. – P. 5.

59 ZOOLOGIE
219. Zubcov, Elena. Proiectele de cercetare: examen de competenţă şi profesionalism
: [interviu cu E. Zubcov, şef al Laboratorului hidrobiologie şi ecotoxicologie al Institutului de

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor: Tatiana Rotaru // Moldova suvera-


nă. – 2015. – 21 ian.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
220. Colesnic, Iurie. Un fiziolog notoriu : [despre destinul lui Grigore Benetato, membru
al Academiei Române (1905-1972)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015.
– 23 ian.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


221. Baciu, Gheorghe. Profesorul Ion Prisăcaru la 80 de ani de la naştere : [in memo-
riam specialistului în domeniul sănătăţii publ. (1935-1996)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi
arta. – 2015. – 29 ian. – P. 3.

222. Galben, Dorin. Eu vorbesc, dar alţii se sufocă sau chiar merg... în somn : [pe
marginea discuţiei cu Adrian Lupuşor, medic la Centrul de Medicină a Somnului] / Dorin Gal-
ben // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 23.

223. Урсулян, Иван. Иван Урсулян: "Самый большой риск радиационного облуче-
ния сопряжен с трафиком контрабандного урана" : [интервью с зав. центром радиац.
безопасности в составе Национального центра общественного здоровья] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 30 янв. – Р. 10.

224. Шимановская, Людмила. Санаторий Nufărul Alb – социально-значимая оте-


чественная здравница : [по материалам беседы с дир. санатория Nufărul Alb из г. Кахул,
Василием Скутельник] / Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 27
янв.

225. Шимановская, Марина. Долгий путь SANCOS к совершенству : [по материа-


лам беседы с гл. врачом мед. центра SANCOS Валерием Оглиндэ и мед. дир. Аленой
Сербуленко] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 16 янв. – Р. 11.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
226. Лэптяну, Николай. "Здесь свобода, которая офисным клеркам и не сни-
лась..." : [интервью с дир. предприятия "Silva-Centru", Унгень, Н. Лэптяну] / записал
Павел Антонов // MK KH World Weekly. – 2015. – 24 дек. – 14 янв. – Р. 4.

631/638 Agricultură

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
227. Chilimar, Serghei. Ce trebuie să cunoaştem pentru sporirea producţiei de lapte? /
Serghei Chilimar // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 16 ian.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 145)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.6 Transport pe apă, transport naval
228. Mihailovici, Stela. Moldova ajunge putere maritimă! : [pe marginea situaţiei flotei
maritime comerciale] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 16 ian. – P. 4-5.

657 Contabilitate
229. Şalamac, Mariana. Noile standarde de contabilitate: cum are loc tranziţia şi ce
probleme apar / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 14 ian. – P. 6.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


(Vezi Nr 145)

662 Explozivi. Combustibili


(Vezi Nr 127)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit
230. Шимановская, Марина. Здоровый и полезный ассортимент хлебобулочных
и кондитерских изделий от Franzeluţa : [по материалам беседы с генер. дир. хлебоком-
бината Franzeluţa Виктором Кожокару] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости.
– 2015. – 30 янв. – Р. 4.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


231. Ефимов, Борис. Orhei-Vit расширяет географию продаж : [интервью с генeр.
дир. АО "Orhei-Vit" Б. Ефимовым] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. –
30 янв. – Р. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
232. Шимановская, Марина. Модная и качественная одежда от брендов Ionel,
Giovanni Prima и Bella Prima сделана в Молдове : [по материалам беседы с генер. дир.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ionel SA Тамарой Лукьян] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 27


янв.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
233. Hadei, Daniela. De 200 de ani, în Vorniceni : [biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil" din satul Vorniceni, raionul Străşeni, monument inclus în Registrul de Stat] /
Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 23 ian. – P. 16.

234. Глазова, Татьяна. Финансовая оценка разрушенных памятников : [по мате-


риалам беседы с дир. Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ионом
Штефэницэ и нач. упр. культурного наследия Министерства культуры Сержиусом Чока-
ну] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 янв. – Р.
12.

72 ARHITECTURĂ
235. Мигулина, Татьяна. Алексей Щусев мечтал построить набережную вдоль
реки Бык : [по материалам беседы с зав. филиалом Национального музея истории –
Мемориального Дома-музея А. В. Щусева Людмилой Настас] / Татьяна Мигулина //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 янв. – Р. 22.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
236. Graur, Ion. Dumitru Verdianu între Ungheni, Viena şi Chişinău : [despre sculptorul
D. Verdianu] / Ion Graur // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


237. Chiru, Marina. Elogiu scriitorului şi pictorului Mihai Beţianu (1934-2010) / Marina
Chiru // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 6.

238. Ciobanu, Raisa. O urmă de netăgăduit : [pe marginea creaţiei plastice a lui Dumi-
tru Fusu] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 6.

239. Dimitrov, Alex. Alex Dimitrov: Paradoxurile caricaturii îmi plac mai mult decât pa-
radoxurile politicii moldoveneşti : [interviu cu caricaturistul, realizat la 27 aug. 2009] // Timpul.
– 2014. – 16 ian. – P. 8.

240. Gabura, Dumitru. Eminescu – generator de cultură : [pe marginea expoziţiei de


artă plastică a maestrului Ion Daghi, consacrată celei de a 165-a aniversări a poetului Mihai
Eminescu] / Dumitru Gabura // Făclia. – 2015. – 23 ian. – P. 16.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

241. Ghimpu, Dina. Semne bune anul are... : [pe marginea expoziţiei de pictură "Dumi-
tru Fusu", 14 ian. 2015, organizată la un an de la trecerea în nefiinţă a actorului] / Dina
Ghimpu // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 6.

242. Procop, Natalia. Simpozionul de Artă "Moldovan Art Your Heart" la Bruxelles : [pe
marginea lucrărilor simp., dec. 2014, Bruxelles] / Natalia Procop // Flux. – 2013. – 16 ian. – P.
6.

243. Sâdnic, Leonora. Pe urmele eminescianei lui Ion Daghi : [opera eminesciană în
creaţia pictorului I. Daghi] / Leonora Sâdnic // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 4.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


244. Potârniche, Mihai. Mihai Potârniche: "Fotografia fără metaforă nu este o lucrare
artistică..." : [interviu cu fotograful] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. – Ian.
(Nr 1). – P. 8-9.
78 MUZICĂ
245. Dabija, Nicolae. Zeul naiului : [Vasile Iovu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2015. – 22 ian. – P. 1.

246. Hadei, Daniela. Piesa cu aromă de cafea : [pe marginea discuţiei cu Aura, inter-
pretă de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 16 ian. – P. 18.

247. Mihailovici, Stela. "Regele pianului" la Berlin : [despre Sorin Creciun, pianist, sta-
bilit în Germania] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 16 ian. – P. 10.

248. Morăraş, Mihai. Îngemănat cu sunetele şi culorile lumii : [65 de ani de la naşterea
muzicianului Ion Negură] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 6.

249. Negru, Lena. Aliona Triboi, despre Eurovision 2015 : [pe marginea discuţiei cu A.
Triboi, preşedintele juriului audiţiilor live a selecţiei naţ. Eurovision 2015] / Lena Negru // Jur-
nal de Chişinău. – 2015. – 23 ian. – P. 9.

250. Булат, Ольга. Сорин Кречун: "В поисках музыкального слога" : [по материа-
лам беседы с пианистом Сорином Кречун, уроженцем Респ. Молдова, прожив. в Гер-
мании] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 янв. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 182)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
251. Leu, Corneliu. Dezbaterile cenaclului ecranizărilor literare : [pe marginea şedinţei
Cenaclului Ecranizărilor Literare, ian. 2015, Bucureşti] / Corneliu Leu // Literatura şi arta. –
2015. – 29 ian. – P. 5.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


252. Cuzuioc, Ion. Mariana Bahnaru: Un model al dicţiei artistice! : [artistă şi profesoa-
ră la Acad. de Teatru, Muzică şi Arte Plastice] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2015. – 22
ian. – P. 6.

253. Didic, Vasile. Un recital inspirat : [despre Sandu-Aristin Cupcea, actor] / Vasile
Didic // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 6.

254. Ghimpu, Dina. O aventură trist-sentimentală. Ca şi anotimpul : [pe marginea


spectacolului "O aventură tomnatică" de Semion Zlotnikov, regie Emil Gaju, montat la Teatrul
Naţional "Mihai Eminescu"] / Dina Ghimpu // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 6.

255. Obretin, Maria. "Trăim într-o ţară foarte nedreaptă cu artiştii şi cu intelectualii" :
[interviu cu actriţa de teatru şi cinema din România] / consemnare: Monica Andronescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 ian. – P. 10-11.

256. Булат, Ольга. Анастасия Хомицкая: "После Гран-при, нельзя отступать" : [по
материалам беседы с прима-балериной Нац. Театра Оперы и Балета] / Ольга Булат //
Ziarul de gardă. – 2015. – 16 янв. – P. 10.

257. Мигулина, Татьяна. Владимир Драгош: "В театре многое нужно менять" : [по
материалам беседы с режиссером Национального театра оперы и балета им. Марии
Биешу Михаилом Тимофти и худож. руководителем Владимиром Драгош] / Татьяна
Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 янв. – Р. 30.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


258. Булат, Ольга. "В спорте ты созидатель собственного я" : [по материалам бе-
седы с каратистом Николаем Бондаревым] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 30
янв. – Р. 9.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
259. Bochmann, Klaus. "Pe ambele maluri ale Prutului trăieşte aceeaşi naţiune" :
[despre deosebirile dintre lb. română : interviu cu K. Bochmann, preşedintele Moldova-Institut
din Leipzig] / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 23 ian. – P. 7.

260. Ciocanu, Ion. Planuri, planuri...: [utilizarea corectă a substantivului] / Ion Ciocanu
// Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 23 ian.

261. Condrea, Irina. Clişee gazetăreşti: demarează : [utilizarea lexemului] / Irina Con-
drea // Timpul. – 2015. – 30 ian. – P. 25.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

262. Condrea, Irina. Limbajul politic / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 25.

263. Condrea, Irina. Nici în car, nici în "hipomobil" : [utilizarea corectă a neologismelor]
/ Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 23 ian. – P. 25.

264. Cosniceanu, Maria. Burlacu : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 30 ian. – P. 25.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
265. Alecsandri, Vasile. Hora unirii : [versuri] / Vasile Alecsandri // Literatura şi arta. –
2015. – 22 ian. – P. 1.

266. Boiar, Marga. De Ziua lui Mihai Eminescu : [versuri] / Marga Boiar // Literatura şi
arta. – 2015. – 15 ian. – P. 5.

267. Bradu, Ion. Binele care vesteşte lumii ; Floarea rară a Duhului ; O altă întoarcere ;
O casă cu mătura-n prag ; Ultimele firimituri ; Un ciot de salcîm, o pană de înger ; Nodul :
[nuvele] / Ion Bradu ; grafică de Anci Dan // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 5.

268. Cazimir, Otilia. Ninge! : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe. – 2015. – 1 ian. –
P. 1.

269. Copcea, Florian. Eminescu este poetul ; Poezia-n sus, poezia-n jos ; Instrument
de tortură, tăcerea ; La zaruri poezie şlefuind ; Uitarea ca o femeie ; Când nu ne vede nimene
; Ficţiune la margini de cuvânt ; Zei ascunşi în ţevi de kalaşnikov : [versuri] / Florian Copcea //
Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 5.

270. Creangă-Caia, Olguţa. Casa cu îngeri (1) : (fragm. din cartea "Copilăria Sfintei
Teodora de la Sihla") / Olguţa Creangă-Caia // Florile dalbe. – 2015. – 1 ian. – P. 7.

271. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde... : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. –
2015. – 15 ian. – P. 1.

272. Eminescu, Mihai. Lumine din lumine, Muşatini din Muşatini : [versuri] / Mihai Emi-
nescu // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 1.

273. Eminescu, Mihai. Odă (în metru antic) / Mihai Eminescu // Literatura şi arta. –
2015. – 22 ian. – P. 2.

274. Filip, George. Urare pribeagă : [versuri] / George Filip // Literatura şi arta. – 2015.
– 1 ian. – P. 1.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

275. Fruntelată, Nicolae Dan. Doină ; Răspuns mamei ; Poezie, urma mea pe zăpadă
; Părinţii noştri ; Sentimentul de graniţă ; Gardul de sârmă ; Scrisoare către tine ; Amintiri din
copilărie ; Invocaţie ; Bătrâni sub zăpadă ; Minciuna : [versuri] / Nicolae Dan Fruntelată //
Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 5.

276. Gafencu, Valeriu. În noaptea sfântă : [versuri] / Valeriu Gafencu // Florile dalbe. –
2015. – 1 ian. – P. 7.

277. Isanos, Magda. Înţelepciune ; Frumoase-s câmpiile vieţii... : [versuri] / Magda Isa-
nos // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 15.

278. Porumbescu, Ciprian. Tricolorul : [versuri] / Ciprian Porumbescu // Literatura şi


arta. – 2015. – 8 ian. – P. 1.

279. Rebreanu, Liviu. Răscoala : [roman : fragm.] / Liviu Rebreanu // Săptămîna. –


2015. – 23 ian. – P. 7, 9.

280. Rusu, Lenuţa. Învăţăm culorile : [versuri] / Lenuţa Rusu // Florile dalbe. – 2015. –
22 ian. – P. 1.

281. Stanca, George. Albastru antic şi roman ; Colonială ; La ţărancă ; Chip ; Ana ;
Fiire ; De rupere de logodnă ; Cântec de pahar : [versuri] / George Stanca // Literatura şi arta.
– 2015. – 29 ian. – P. 1, 5.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


282. Bajureanu, Ion. Crucea ta şi crucea mea... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 2.

283. Bajureanu, Ion. Puterea cuvântului : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2015. – 29 ian. – P. 2.

284. Barbaroş, Tudor. Odă limbii române : [versuri] / Tudor Barbaroş // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 15 ian. – P. 2.

285. Bălţescu, Nicolae. Eminesciană : [versuri] / Nicolae Bălţescu // Literatura şi arta. –


2015. – 15 ian. – P. 5.

286. Butnaru, Leo. Ceea ce planează încă vag în orizontul speranţelor : (Pagini de jur-
nal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 23 ian. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

287. Butnaru, Leo. Cel mai important e să ştim ce face să nu facem : (Pagini de jurnal)
/ Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 16 ian. – P. 5. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

288. Butnaru, Leo. De la Neptun – la Cotroceni : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //


Flux. – 2013. – 30 ian. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

289. Cărare, Petru. Când te ia gura pe dinainte : [povestire satirică] / Petru Cărare //
Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 23 ian.

290. Cărare, Petru. Răţoiul şi vulpoiul : [fabulă] / Petru Cărare // Florile dalbe. – 2015. –
29 ian. – P. 8.

291. Cârchelan, Iuliu. Cu gândul tot la libertate... : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Făclia. –
2015. – 30 ian. – P. 6.

292. Ciobanu, Raisa. Cel de al cincilea anotimp, sufletul omului : [eseu] / Raisa Cioba-
nu // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 1.

293. Ciocanu, Ion. Mulţumesc Domnului : [eseu] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. –
2015. – 15 ian. – P. 6.

294. Codreanca, Lidia. Hulubul : [povestire] / Lidia Codreanca // Florile dalbe. – 2015.
– 1 ian. – P. 3.

295. Condur-Mantea, Nina. Umbra singurătăţii : [povestire] / Nina Condur-Mantea //


Univers pedagogic pro. – 2015. – 22 ian. – P. 4.

296. Covrig, Octombrina. Un fulg de nea : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dal-
be. – 2015. – 1 ian. – P. 6.

297. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015.
– 1 ian. – P. 1-2.

298. Diordiev, Ion. Căţeluşul cel deştept : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. –
2015. – 29 ian. – P. 8.

299. Filip, Iulian. Colţunaşii între aritmetică şi geometrie : (amintiri din copilăria dir.
combinatului patruped de lapte) / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 4.

300. Iacob, Petru. De unde?... ; La spartul... iernii ; Punctul : [versuri] / Petru Iacob //
Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 30 ian.

301. Iacob, Petru. Fulgii : [versuri] / Petru Iacob // Florile dalbe. – 2015. – 22 ian. – P.
4.

302. Josu, Nina. Românul : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P.
3.

303. Josu, Nina. Veveriţa : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P.
8.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

304. Manole, Ana. Anafora : [eseu] / Ana Manole // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. –
P. 4.

305. Mihalachi, Elena. "Umărul Negru" ; Vis de iarnă ; Timp : [versuri] / Elena
Mihalachi // Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 4.

306. Moroşanu, Andrei. Soacra : [povestire satirică] / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2015. – 29 ian. – P. 8.

307. Pârlea, Gheorghe. Scrisoare către fratele basarabean ; Sorcova pentru Basara-
bia : [versuri] / Gheorghe Pârlea // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 3.

308. Portas, Valentin. Tăietorii de lemne şi bradul : [fabulă] / Valentin Portas // Florile
dalbe. – 2015. – 1 ian. – P. 8.

309. Roşca, Andrei. Vaca : [fabulă] / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015. – 29
ian. – P. 8.

310. Rusnac, Vladimir. În munţii Eminescu : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –


2014. – 16 ian. – P. 2.

311. Silvestru, Aurelian. Bariera : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2015. – 15 ian. – P. 1.

312. Silvestru, Aurelian. Bunătatea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 23 ian.

313. Silvestru, Aurelian. Capul plecat : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 30 ian.

314. Silvestru, Aurelian. Dacă nu crezi... : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015.
– Ian. (Nr 1). – P. 5.

315. Silvestru, Aurelian. Împăcarea cu alţii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi


arta. – 2015. – 22 ian. – P. 1.

316. Silvestru, Aurelian. Îngerul păzitor : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.
– 2015. – 1 ian. – P. 1.

317. Silvestru, Aurelian. Întâlnire nocturnă : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 16 ian.

318. Silvestru, Aurelian. Mintea de pe urmă : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi


arta. – 2015. – 29 ian. – P. 1.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

319. Silvestru, Aurelian. Ofranda iubirii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.
– 2015. – 8 ian. – P. 1.

320. Tănase, Constantin. Batjocorirea limbii române : fragm. din cartea "Groapa cu lei"
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 30 ian. – P. 6.

321. Tănase, Constantin. Cele zece porunci : fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 6.

322. Tănase, Constantin. Cumpăraţi-vă pălării, domnilor politicieni : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 6.

323. Tănase, Constantin. De ce guvernele chică cloşcă, dar nu scot pui? : fragm. din
cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 16 ian. – P. 6.

324. Tănase, Constantin. Elogiul zilelor lucrătoare : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop"
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 30 ian. – P. 6.

325. Tănase, Constantin. Gradele de comparaţie ale răului : fragm. din cartea "Groapa
cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 9 ian. – P. 6.

326. Tofan-Bâlici, Maria. Pace tuturor : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 8 ian. – P. 8.

327. Vâlcu, Mihai. Anul Nou : [versuri] / Mihai Vâlcu // Florile dalbe. – 2015. – 1 ian. –
P. 3.

328. Vieru, Galina. Poveste de Crăciun : [versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta. –
2015. – 1 ian. – P. 2.

329. Vieru, Grigore. Steaua de vineri : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2015.
– 29 ian. – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.134.0 Literatură în limbi ibero-romanice
821.134.2(861).0 Literatură columbiană
330. Stănilă, Moni. Bărbaţii Buendia : [pe marginea romanului "Un veac de singurătate"
de Gabriel Garcia Marquez] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 23 ian. – P. 14.

331. Stănilă, Moni. Femeile Buendia : [pe marginea romanului "Un veac de singurăta-
te" de Gabriel Garcia Marquez] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


332. Cimpoi, Mihai. "Puterea prin Unire" – poeţii "Micii Uniri": contribuţii, participări, afi-
lieri programatice : Conf. ţinută în cadrul Ses. şt. "Unirea Principatelor Române şi ecourile

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

sale în Basarabia", organizată de Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2015. – 29 ian. – P. 5.

333. Cimpoi, Mihai. Modernitatea şi "participarea" la gândire : fragm. din cea de-a 2-a
ed. a Dicţionarului enciclopedic "Mihai Eminescu" / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2015.
– 15 ian. – P. 1, 4.

334. Colesnic, Iurie. Un clasic român îndrăgostit de Chişinău : [din amintirile scriitorului
Constantin Negruzzi la începutul sec. al XIX-lea] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 30 ian. –
P. 19.

335. Colesnic, Iurie. Un eminescolog excepţional : [despre Augustin Z. N. Pop, istoric


literar (1910-1988)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 16 ian.

336. Colesnic, Iurie. Unic şi irepetabil... : [despre Augustin Z.N. Pop, eminescolog și is-
toric literar (1910-1988)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 23 ian. – P. 19.

337. Cotelea-Chiorsac, Galina. Eminescu la Timişoara, sau Sunt mândră că trăiesc în


ţara lui Eminescu : [pe marginea itinerarului poetului Eminescu în Banatul românesc] / Galina
Cotelea-Chiorsac // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 4.

338. Dabija, Nicolae. Mihai Eminescu, un poet de mâine... : [fragm. din vol.-miniatură
"Mihai Eminescu, un poet de mâine. Asasinarea lui Eminescu"] / Nicolae Dabija // Natura. –
2015. – Ian. (Nr 1). – P. 9.

339. Dulgheru, Valeriu. Eminescu: o latură mai puţin cunoscută a creaţiei lui : [pe mar-
ginea operei publicistice a lui Mihai Eminescu] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015.
– 15 ian. – P. 4.

340. Hossu-Longin, Valentin. "Avram Iancu era perfect lucid" : interviu cu publicistul şi
prozatorul V. Hossu-Longin / interviu de Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2015. – 8
ian. – P. 5.

341. Mischevca, Vlad. Eminescu vs drama Basarabiei : [în opera eminesciană] / Vlad
Mischevca // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 5.

342. Morăraş, Mihai. Biblia noastră călăuzitoare : [165 de ani de la naşterea poetului
Mihai Eminescu] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 1.

343. Munteanu, Nadia. Omagiu pentru Magda Isanos : [poetă română (1916-1944)] /
Nadia Munteanu // Făclia. – 2014. – 16 ian. – P. 15.

344. Pârvulescu, Ioana. "Nu există ucigaş mai cumplit pentru poezie decât politica" :
[interviu cu I. Pârvulescu, scriitoare] / consemnare: Medeea Stan // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 22 ian. – P. 8-9.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

345. Матей, Валериу. Кто был заказчиком убийства Эминеску? : [о причинах


смерти поэта Михая Эминеску : интервью с дир. Румынского Института Культуры В.
Матей] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 30 янв. – Р. 9, 11.
(Vezi de asemenea Nr 18)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


346. Bortă, Victoria. Vieru, "lacrima lui Eminescu" : [amintiri despre poetul Grigore Vie-
ru ale lui Vladimir Beşleagă, Nicolae Dabija, scriitori, şi Liliа Grădinaru, dir. Şcolii primare nr.
83 "Grigore Vieru" din mun. Chişinău] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 23 ian. – P.
17.

347. Ciocanu, Ion. Poezia "Limba noastră" în contextul întregii creaţii a lui A. Mateevici
/ Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2015. – 15 ian. – P. 2-3.

348. Conţiu, Mihai. "Pe pisc, e foarte trist" : [75 de ani de la naşterea scriitorului Nico-
lae Esinencu] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 16 ian.

349. Cuzuioc, Ion. Ion Iachim: Un povestitor pentru toate vârstele! : [65 de ani de la
naşterea lui Ion Iachim, prozator] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 4.

350. Druţă, Ion. Consolidarea temeliilor : [discursul scriitorului rostit cu ocazia decernă-
rii premiului "Constantin Brâncoveanu" 3 dec. 2014, Bucureşti] / Ion Druţă // Săptămîna. –
2015. – 16 ian. – P. 14.

351. Iachim, Ion. "Un scriitor trebuie să fie om al cetăţii" : [interviu cu I. Iachim, proza-
tor] / interviu realizat de Marcela Mardare // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian. – P. 4.

352. Lungu-Ploaie, Raisa. Viaţa poetului : [pe marginea creaţiei lui Iosif Balţan, poet
(1923-1975)] / Raisa Lungu-Ploaie // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 4.

353. Moraru, Delia. Petru Zadnipru şi foişorul de pe Căinari : [pe marginea discuţiei cu
Margareta Cojocaru, ghidul muzeului poetului Petru Zadnipru din satul Sauca, raionul Ocniţa]
/ Delia Moraru // Natura. – 2015. – Ian. (Nr 1). – P. 7.

354. Negru, Nina. De ce 2015 n-ar fi declarat Anul Goma în R. Moldova? / Nina Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2015. – 9 ian. – P. 8.

355. Partole, Claudia. Cea mai înaltă distincţie – dragostea întregului Neam... : [despre
conferirea tit. Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" scriito-
rului Gheorghe Marin] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 5.

356. Pârnău, Ion. Florile recunoştinţei : [75 de ani de la naşterea lui Nicolae Esinencu,
scriitor] / Ion Pârnău // Săptămîna. – 2015. – 23 ian. – P. 8.

357. Rotaru, Tatiana. Imaginea moldovenilor în literatură: o privire de la Paris : [pe


marginea rap., prezentat de către Aliona Grati, cercetător principal la Institutul de Filologie al

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul conf. şt. cu genericul "Moldovenii în literatură.


Studiu de imagologie", dec. 2014, Paris] / Tatiana Rotaru // Literatura şi arta. – 2015. – 1 ian.
– P. 4.
75 de ani de la nașterea lui Ion Ciocanu, critic literar
358. Bileţchi, Nicolae. Cu problemele vieţii în vârful peniţei / Nicolae Bileţchi // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 22 ian. – P. 8.

359. Burlacu, Alexandru. Ion Ciocanu: opurile şi hopurile revizuirilor literare / Alexan-
dru Burlacu // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 6.

360. Palladi, Tudor. Bucuria sublimă a creaţiei / Tudor Palladi // Literatura şi arta. –
2015. – 15 ian. – P. 6.

361. Răileanu, Vitalie. Cărţile criticului Ion Ciocanu – scrise pentru noi / Vitalie Răilea-
nu // Literatura şi arta. – 2015. – 15 ian. – P. 6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
362. Rusu, Dinu. Pe malul stâng al Nistrului: de la Hruşca la Hlinaia : [raionul Camen-
ca] / Dinu Rusu // Natura. – 2015. – Ian. (Nr 1). – P. 2.

363. Strâmbeanu, Dorin. Chişcăreni – satul care priveşte în viitor : [despre istoria şi
cultura satului din raionul Sângerei] / Dorin Strâmbeanu // Natura. – 2015. – Ian. (Nr 1). – P.
6.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Chiru, Marina. Elogiu scriitorului şi pictorului Mihai Beţianu (1934-2010). – Vezi Nr 237.

Colesnic, Iurie. Un fiziolog notoriu : [despre destinul lui Grigore Benetato, membru al
Academiei Române (1905-1972)]. – Vezi Nr 220.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
(Vezi Nr 38)
94(3) Istoria lumii antice
364. Dulgheru, Valeriu. Urme dacice în Marea Britanie : [analiza vestigiilor păstrate în
Muzeul Britanic] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 8 ian. – P. 3.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
365. Colesnic, Iurie. Refugiaţi în propria ţară : [despre destinul lui Gheorghe Cireş, ori-
ginar din Basarabia, refugiat în România] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 9 ian. – P. 19.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

366. Eminescu, Mihai. Mihai Eminescu, despre problema Basarabiei la 1878 : [fragm.
din art., publ. în ian.-febr. 1878, în ziarul "Timpul"] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2014. – 16
ian. – P. 19.

94(498) Istoria României


367. Colesnic, Iurie. Trecutul şi cultul eroilor... : [despre Ion I. Nistor, istoric (1876-
1962)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 16 ian. – P. 18.
(Vezi de asemenea Nr 15)

Index de nume
Buga, Alina 182
A Bujor, Valentina 186
Alecsandri, Vasile 265 Bumacov, Vasile 139
Anci, Dan 267 Burea, Irina 157
Andrei, Constantin 8 Burlacu, Alexandru 359
Andronescu, Monica 255 Busuncean, Tatiana 148
Arsene, Dorina 34 Butnaru, Leo 286-88
Aura 246 C
Axenti, Ioana Aurelia (205)
Cantemir, Dimitrie 20
B Canţer, Valeriu 215
Baciu, Gheorghe 221 Catan, Svetlana 193
Badea-Gueritee, Iulia 9 Cazimir, Otilia 268
Bahnaru, Mariana (252) Căldare, Dumitru 20, 100
Bairactari,Nicolae 21 Cărare, Petru 289-90
Bajureanu, Ion 22, 282-83 Cârchelan, Iuliu 291
Balaban, Claudia (5) Cevdari, Oleg 99
Balţan, Iosif (352) Chilimar, Serghei 227
Barbaroş, Tudor 284 Chiriac, Petru 101
Bălţescu, Nicolae 285 Chiru, Marina 237
Becciu, Nicolae 215 Chişlea, Ion 123-24
Beghiu, Tatiana 19 Chivriga, Viorel 125
Bejenaru, Valentina 204 Cimpoi, Mihai 332-33
Belicov, Serafim 41 Cimpoieşu, Ana 176
Bendas, Mihai 190, 199 Ciobanu, Alexandru 199
Benetato, Grigore (220) Ciobanu, Anatol 205
Berbeca, Veaceslav 113 Ciobanu, Mircea V. 10, 42-44
Beşleagă, Vladimir 346 Ciobanu, Raisa 238,292
Beţianu, Mihai (237) Ciobanu, Victor 109
Bileţchi, Nicolae 358 Ciobanu, Vlad 1
Bochmann, Klaus 259 Ciocanu, Ion 260, 293, 347, (358-61)
Boiar, Marga 266 Ciornei, Vsevolod 45
Bolfa, Alexandru 108 Cireş, Gheorghe (365)
Bortă, Victoria 346 Ciucium, Ion 200
Botnarciuc, Vasile 175 Ciupercă, Romeo 187
Bradu, Ion 267 Cobzac, Grigore 162
Branea, Lucian 53 Codreanca, Lidia 294
Budeanu, Gheorghe 244 Cojocariu, Tudor 46, 92
Cojocaru, Liuba (166)

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cojocaru, Margareta 353 F


Colesnic, Iurie 163, 206, 220, 334-36, 365,
367 Filat, Vlad 52, 94-95
Condrea, Irina 261-63 Filimon, Alexandru 53, 62, 79, 81, 87
Condur-Mantea, Nina 295 Filip, George 274
Conţiu, Mihai 348 Filip, Iulian 299
Copcea, Florian 269 Florea, Grigore 201
Corlăţean, Titus 79 Florescu, Remus 2
Corobceanu, Svetlana 13 Fruntelată, Nicolae Dan 275
Cosniceanu, Maria 264 Furdui, Viorel 113
Costiuc, Nina 167 Fusu, Dumitru 238
Cotelea-Chiorsac, Galina 337 G
Cotruţă, Alexandru Matei (163)
Covrig, Octombrina 296 Gabura, Dumitru 240
Creangă-Caia, Olguţa 270 Gafencu, Valeriu 276
Creciun, Sorin (247) Gaju, Emil 254
Cristea, Andi 80 Galben, Dorin 222
Cupcea, Polina 134, 177 Garcia, Marquez Gabriel 330-31
Cupcea, Sandu-Aristin (253) Gârneţ, Vasile 54
Cupcic, Iacob 156 Gheorghieş, Alexandru 155
Curechi, Valentina 186 Gherciu, Ana 165
Cuşnir, Valeriu 164 Gherman, Natalia 89
Cuzuioc, Ion 11, 252, 349 Ghicov, Adrian 184
Ghimpu, Dina 241, 254
D Goreacii, Igor 135
Dabija, Nicolae 47, 245, 297, 338, 346 Goţa, Aliona 55
Daghi, Ion 240, 243 Grati, Aliona 357
Damian, George 48, 80, 86, 126 Graur, Ion 236
Damian-Timoşenco, Gabriela 177 Grădinaru, Liliа 346
Darie, Marcel 49 Grebenicov, Eugen (212-13)
David, Eugenia 12 Grecu, Viorica 152-53
Decuseară, Ion 110, 127 Grigore, D. 23
Diaconu, Florin 87 Griţco, Nicolae 199
Diacov, Dumitru 50 H
Didic, Vasile 253
Dima, Ionuţ 15 Hadei, Daniela 233, 246
Dimitrov, Alex 239 Harunjen, Eduard 156
Diordiev, Ion 298 Hîncu, Mihail 102
Dodon, Igor 93 Hossu-Longin, Valentin 340
Donici, Nicolae (214)
Donţu, Iurie 159, 188, 198 I
Druţă, Ion 350 Iachim, Ion (349), 351
Dudulica, Liubomir 150-51 Iacob, Petru 300-01
Dulgheru, Valeriu 38, 51, 339, 364 Iovu, Vasile 245
Dumbrăveanu, Andrei 187 Isanos, Magda 277, (343)
Dungaciu, Dan 81, 88 Istrati, Valentina 168
E Ivanov, Dumitru 189

Eminescu, Mihai 16, 18, 240, 271-73, (338)- J


39, (342), 366 Josu, Nina 302-03
Esinencu, Nicolae (348, 356) Juc, Valentin 199

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

Jurca, Ovidiu 160 Negru, Nina 354


Negruzzi, Constantin (334)
K Neguţa, Andrei 60
Kant, Immanuel 17 Negură, Ion (248)
Kulminski, Vladislav 56 Nicolaou, Angela 19
Kurtu, Valeriu 13 Nistor, Ion I. (367)
Noica, Constantin 16
L
O
Lavric, Nadejda 103
Leahova, Irina 144 Obretin, Maria 255
Leşcu, Maria 196 Oprea, Corina 154
Leu, Coneliu 251 P
Loghin, Vlad 32, 101, 106, 111, 128, 174
Lucinschi, Petru 145 Paladi, Viorica 209
Lungu-Ploaie, Raisa 352 Palladi, Tudor 360
Lupan, Ilie 102 Partole, Claudia 5, 355
Lupuşor, Adrian 108, 222 Patraş, Mihai 129
Păduraru, Pavel 50, 61
M Păduraru, Vlad 61
Machedon, Alexandru 1 Pădure, Victoria 140
Mahu, Rodica 36 Păsat, Dumitru 6, 16-18, 212-13
Malcoci, Iulia (216, 218) Pârlea, Gheorghe 307
Manolache, Constantin 216 Pârnău, Ion 356
Manole, Ana 304 Pârvulescu, Ioana 344
Mardare, Marcela 351 Pâslaru, Vlad 175
Marin, Gheorghe 14, 355 Peiu, Petrişor 112
Marinciuc, Aurel (206) Peiu, Petrişor Gabriel 35
Martea, Galina 178 Pereteatcu, Tamara 7
Mateevici, Alexei 347 Pistrinciuc, Vadim 96
Mândâcanu, Virgil 207 Pîslaru, Natalia 196
Mereniuc, Natalia 191 Pop, Augustin Z. N. (335-36)
Mihailovici, Stela 228, 247 Popa, Victoria 259
Mihalachi, Elena 305 Popa, Vitalie 177
Mija, Violeta 203 Popovici, C. 28
Miron, Viorel 131-32 Portas, Valentin 308
Mischevca, Ion 57 Porumbescu, Ciprian 278
Mischevca, Vlad 341 Potârniche, Mihai 244
Mîţu, Ion 157 Preguza, Ion 144
Modrussa, Niccolo de 15 Prisăcaru, Ion (221)
Moldovanu, Ion 99, 160-61 Procop, Natalia 242
Moraru, Delia 353 Proţiuc, Silvia 204
Morăraş, Mihai 248,342 Puşcaş, Victor 161
Moroşanu, Andrei 306 R
Moşin, Octavian 24-27
Moşneag, Victor 155 Raileanu, A. 202-03
Munteanu, Nadia 343 Raţă, Mariana 21
Răduelscu-Motru, Constantin 17
N Răileanu, Vitalie 361
Naumescu, Valentin 81-82 Rebreanu, Liviu 279
Negru, Lena 249 Roşca, Andrei 309
Negru, Nicolae 58-59 Roşioru, Mircea 156

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rotaru, Tatiana 215, 219, 357 U


Rusnac, Vladimir 310
Rusu, Adrian 193 Ungureanu, Zinaida 182
Rusu, Dinu 362 Ursu, Dumitru 108
Rusu, Lenuţa 280 Ursu, Valentina 89
Rusu, Radu 2 V
Rusu, Sebastian 62
Rusu, Tudor 179-80, 194, 197 Vartanean, Stanislav 60
Vasiliu, Vadim 63, 112
S Vâlcu, Mihai 327
Sarari, Aurelia 4 Verdianu, Dumitru (236)
Sâdnic, Leonora 243 Vicol Sultana, Mihai 340
Schiţco, Nicolae (11) Vieru, Galina 328
Selina, Ana 106 Vieru, Grigore 329, (346)
Silvestru, Aurelian 311-19 Vioară, Victoria 117
Slusari, Alexandru 124 Vulturescu, R. 201, 204
Sprînceană, Vitalie 37 Z
Stan, Medeea 344
Stanca, George 281 Zadnipru, Petru 353
Stavinschi, Magda 214 Zgureanu, Teodor 183
Stănilă, Moni 29-30, 330-31 Zlotnikov, Semion 254
Stimpovschii, Doina. 168 Zubcov, Elena 219
Stoianoglo, Alexandru 63
Stratan, Alexandru 164 А
Stratan, Silvia 104 Антонов, Павел 226
Strâmbeanu, Dorin363
Suruceanu, Nicolae 105 Б
Ş Березовская, Ольга 85
Бондарев, Николай 258
Şalamac, Mariana 113-16, 133, 229 Булат, Ольга 250, 256,258
Şerbănescu, Ilie 117
В
T
Василиу, Вадим 76
Tănase, Constantin 169, 320-25 Воронин, Владимир 97
Tighineanu, Ion 217
Tofan, Alina 218 Г
Tofan, Eugenia 217
Tofan-Bâlici, Maria 326 Гагауз, Ольга 171
Toma, Iurie 170 Георгиеш, Александру 158
Tonu, Valentina 194 Глазова, Татьяна 234
Tornea, Ion 177 Глотовой, Светланa 195
Triboi, Aliona 249 Гриник, Татьянa 121

Ţ Д

Ţăranu, Anatol 64 Дашевский, Олег 210, 345


Ţâcu, Octavian 36, 39, 65-66 Димогло, Нина 68
Ţepeş ,Vlad, domn al Ţării Române (1448 ; Димчогло, Дмитрий 69
1456-1462 ; 1476) 15 Доронин, Владимир 98
Ţurcan, Vladimir 67 Доска, Нина 118
Ţurcanu, Dumitru 145 Драгош, Владимир 257
Дущак, Дорина 211

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2015

Дьяков, Иван 149 Р


Е Раду, Алинa 72
Ройтбурд, Елена 171
Ефимов, Борис 231 Рошка, Юрий 74, 147
З Рыбаковой, Ольгa 195

Запольский, Бобусь 107 С

И Саинсус, Валериу 33
Сербуленко, Алена 225
Ионесий, Ингa 137 Сидоренко, Владимир 120
Силади, Матяш 85
К Синицару, Ольга 97
Калак, Дмитрий 136-37, 141 Скутельник, Василе 224
Коваленко, Ирина 118,172 Стояногло, Александр 75-76
Кожокару, Виктор 230 Т
Корлэтян, Титус 83
Косарев, Валерий 70 Такий, Александр 142
Кощуг, Кристина 208 Тимотин, Марина 31, 33, 73, 75, 223
Крачун, Вячеслав 71 Тимофти, Михаил 257
Кречун, Сорин 250 Тромбицкий, Илья 210
Тэрэбуркэ, Дмитрием 107
Л
У
Лука, Вероникa 121
Лукьян, Тамара 232 Урсулян, Иван 223
Лупан, Ион 141
Лупушор, Адриан 141 Ф
Лэптяну, Николай 226 Филимон, Александру 40
Лянкэ, Юрие 72 Фрунзе, Василиса 31
М Х
Матей, Валериу 345 Хомицкая, Анастасия 256
Менюк, Николай 147
Мигулина, Татьяна 235, 257 Ч
Митин, Вадим 149
Мошняг, Виктор 158 Чегаровская, Любовь 211
Мустяцэ, Серджиу 40 Чобану, Влад 195
Мухаметшин, Фарит 84 Чокану,Сержиу 234
Чубашенко, Дмитрий 77-78, 90, 146
Н
Ш
Настас, Людмила 235
Шикирлийская, Татьяна 121
О Шимановская, Людмила 208, 224
Шимановская, Марина 225, 230, 232
Олейник, Петр 107 Штефэницэ, Ион 234
Осталеп, Валерий 73 Щусев, Алексей 235
П Э
Павловский, Станислав 146 Эминеску, Михай (345)
Пойсик, Михаил 130, 138, 181
Пряшка, Ион 119

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Economist
5. Făclia
6. Florile dalbe
7. Flux
8. Gazeta satelor. Curierul agricol
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura Nr 1
13. Săptămîna
14. Socialiştii
15. Stejarul
16. Timpul
17. Univers pedagogic pro
18. Vocea poporului
19. Ziarul de gardă
20. Ziarul naţional
21. Коммерсант info
22. Mк Kн World Weekly
23. Молдавские ведомости
24. Независимая газета = Moldova independentă
25. Панорама
26. Социалисты
27. Экономическое обозрение

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,70
Coli ed. 9,89
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 1

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

184