You are on page 1of 172

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 3
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 3
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 3, 2015. – 2015. – 172 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-195-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-196-9 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 11

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 11
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 11
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 12
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................... 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 12
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ...................................................... 12
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 13
32 Politică ........................................................................................................ 13
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 14
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 16
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 20
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................. 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 27
51 Matematică ................................................................................................ 27
53 Fizică ........................................................................................................... 29
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 29
59 Zoologie ...................................................................................................... 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 30
61 Medicină ..................................................................................................... 30

5
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 35
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice..................................................................................... 36
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ......................................................... 37
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................ 38
72 Arhitectură .................................................................................................. 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 38
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 39
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................... 39
78 Muzică ........................................................................................................ 39
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 39
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 40
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 40
82 Literatură .................................................................................................... 42
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 49
93/94 Istorie .................................................................................................... 49
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 50
Autoreferate ................................................................................................ 51
Index de nume ............................................................................................. 55
Index de titluri ............................................................................................. 59
Index de subiecte ......................................................................................... 59
Index geografic ............................................................................................ 61
Index editori................................................................................................. 61

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 62

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 62
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 62
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 62

6
003 Sisteme de scriere şi notare .................................................................. 63
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 63
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 63
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 63
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 63
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 63
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................. 65
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................... 65
069 Muzee ................................................................................................... 65
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 65
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................. 66
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 66
1/14 Filozofie ................................................................................................... 66
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 66
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 66
27-23 Biblia creştină ........................................................................................ 67
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 67
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................... 67
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 67
32 Politică ........................................................................................................ 68
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 68
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 71
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 76
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................. 77
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 77
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 78
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 79
51 Matematică ................................................................................................ 79
53 Fizică ........................................................................................................... 81

7
54 Chimie. Cristalografie.................................................................................. 81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 81
60 Biotehnologie .............................................................................................. 81
61 Medicină ..................................................................................................... 81
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 84
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice..................................................................................... 84
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 89
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................ 90
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................... 91
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................ 91
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 91
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 92
78 Muzică ........................................................................................................ 92
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 92
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 93
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 93
82 Literatură .................................................................................................... 94
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 100
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............... 103
93/94 Istorie .................................................................................................. 105
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 105
Index de nume ........................................................................................... 110
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 116

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 117

0 GENERALITĂŢI...................................................................................................... 117
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................. 117

8
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 117
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 117
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 117
06 Organizaţii ( în general) ............................................................................ 118
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................ 118
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.......................................................................................... 118
1/14 Filozofie ................................................................................................. 118
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................... 118
27 Creştinism. Religie creştină ....................................................................... 118
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................... 119
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................... 119
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................ 119
32 Politică ...................................................................................................... 120
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 128
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 135
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 136
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 138
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 138
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................... 143
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 143
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 143
53 Fizică ......................................................................................................... 143
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................... 144
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ..................................................... 144
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 144
58 Botanică .................................................................................................... 144
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..................................................................... 144
61 Medicină ................................................................................................... 144
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 145

9
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice................................................................................... 146
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 147
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 148
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................... 148
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ....................................................... 149
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 149
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini.......................................................................... 149
72 Arhitectură ................................................................................................ 149
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 149
73 Arte plastice .............................................................................................. 149
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 150
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................... 150
78 Muzică ...................................................................................................... 150
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 151
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 153
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 153
82 Literatură .................................................................................................. 153
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 161
93/94 Istorie .................................................................................................. 162
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 162
Index de nume ........................................................................................... 164
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 171

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MARTIE NR 3 MARCH
(480-670)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
480. Коломеец, Валерий.
Распределенные базы данных : Методическое пособие к лабораторному практи-
куму / Коломеец Валерий ; Славян. ун-т, Каф. информ. технологий и математ. методов.
– Кишинёв : Славянский университет, 2014 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de
învăţământ slavone din Republica Moldova). – 107 p. : fig. color, tab. ; 18 cm.
Bibliogr.: p. 107 (6 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-24-1.
[2015-509].
- - 1. Baze de date.
004.65(076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
481. Дарманчев, К. П.
Основы менеджмента : Учебное пособие / К. П. Дарманчев ; Таракл. Гос. ун-т им.
Гр. Цамблак. – Тараклия : Б. и., 2015 [Tipogr. "Centrografic"]. – 190 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-9943-8-5.
[2015-634].
- - 1. Management.
005(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
482. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2014 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2014. – 2014. – 180 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-173-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-174-7 (PDF). –
[2015-626].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)

11
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

483. Nr 8, 2014. – 2014. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-176-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-177-8 (PDF).
– [2015-627].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
484. Nr 9, 2014. – 2014. – 185 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-178-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-179-2 (PDF).
– [2015-628].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
485. Nr 10, 2014. – 2014. – 207 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-180-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-181-5 (PDF).
– [2015-629].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
486. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Indice bibliografic :
(1945-2015) : [în vol.] / Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Tatiana Kalguşkina [et al.] ; con-
sultant şt.: Ion Marin ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Medicina, 2015 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4333-5-8.
Vol. 2 : (1971-1991), Partea 1-a : (1971-1980). – 2015. – 667 p. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-118-82-8 (în cop. tare). – [2015-598].
- - 1. Medicină – Indici bibliografici.
016:378.661(478-25)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
Roşca, Ludmila. Etica şi integritatea universitară: experienţe, realizări, probleme. –
Vezi Nr 552.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
487. Jilinschi, Iulia.
Magia prosperării familiei : [în 5 vol.] / Iulia Jilinschi. – [Chişinău] : IJ Gold, 2015 (Com-
binatul Poligrafic) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3052-3-5. – (Biblioteca de aur a magiei con-
temporane din Balcani, ISBN 978-9975-3052-2-8).
Vol. 1. – 2015. – 133, [1] p. : fig. color, tab. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-3052-4-2. –
[2015-557]
- - 1. Magie.
2-54+398.4
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
488. Moşin, Octavian.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

De la suflet la suflet : Cugetări creştine pentru omul de astăzi : [în vol.] / Preot Octavian
Moşin. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-71-634-5.
Vol. 1. – 2015. – 134 p. : fig. – 500 ex. – ISBN 978-9975-71-635-2. – [2015-622].
- - 1. Cugetări creştine.
27-788-428
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
489. Margine, Leonid.
Deducerea matematică a formulelor de calcul al eşantionului reprezentativ : Îndrumări
metodice / Leonid Margine, Andrei Usatîi ; red. şt.: Tintiuc Dumitru ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină Socială şi Management Sanitar "Nico-
lae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2015. – 38 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 34-37. – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-70-5.
[2015-522].
- - 1. Eşantion reprezentativ – Medicină.
311.213.2:614.2(076.5)
490. Usatîi, Andrei.
Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu ştiinţific : [din domeniul biostatisticii] : Îndru-
mări metodice / Andrei Usatîi, Leonid Margine ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină Socială şi Management Sani-
tar "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2015. – 36 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 32-33 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-84-2.
[2015-525].
- - 1. Erori – Studii ştiinţifice.
311.211:614.2(076.5)
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
Căruntu, Nina. Valoarea educaţională a etnografiei comunicării. – Vezi Nr 530.
32 POLITICĂ
323 Politică internă
491. Алиев, Намик.
Политико-правовые последствия пятидневной войны : [в Грузии, август 2008
года] / Намик Алиев. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Metrompaş"). – 256 p. : fot. color, h.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 190-214 (316 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3026-2-3 (în cop. tare).
[2015-511].
- - 1. Georgia – Politică internă.
323.2(479.22):327.8

13
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

492. Алиев, Намик.


Политико-правовые последствия пятидневной войны : [в Грузии, август 2008
года] / Намик Алиев. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Metrompaş"). – 256 p. : fot. color, h.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 190-214 (316 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-3026-3-0.
[2015-512].
- - 1. Georgia – Politică internă.
323.2(479.22):327.8
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
493. Dulgheru, Valeriu.
Basarabie răstignită : [în vol.] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . –
21 cm. – ISBN 978-9975-45-215-1.
[Vol.] 11. – 2015. – 256 p. : il., il. color, fot. – 150 ex. – ISBN 978-9975-45-359-2. –
[2015-593].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică.
323(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
494. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţă ştiinţifi-
că internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii": Culegere de articole ştiinţifice (26-27 sept., 2014) : [în 3
vol.] / com. red.: Belostecinic Grigore [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014. – 29 cm. – ISBN 978-
9975-75-714-0. – Antetit.: Acad. de Studii Econ.
Vol. 1. – 2014. – 470 p. : fig., tab. ; 29 cm. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-715-7. – [2015-527].
- - 1. Economia cunoaşterii.
33:001.895(082)=135.1=111=161.1
495. Vol. 2. – 2014. – 458 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl.,
fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-716-4. – [2015-528].
- - 1. Economia cunoaşterii.
33:001.895(082)=135.1=111=161.1
496. Vol. 3. – 2014. – 356 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl.,
fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-717-1. – [2015-529].
- - 1. Economia cunoaşterii.
33:001.895(082)=135.1=111=161.1
497. Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul Ştiinţific organizat la Facultatea Şti-
inţe Economice "Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii" : [în
vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ. ; red. resp.: Galina Ulian. – Chişinău :
CEP USM, 2015 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-617-8.
Vol. 1 : [materialele şedinţelor din 2013-2014]. – 2015. – 173 p. : fig., tab. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-618-5. – [2015-616].
- - 1. Economie – Dezvoltare – Republica Moldova.
33(478):378(082)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională "Un deceniu de re-


alizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile
Europene şi Statele lor membre". – Vezi Nr 506.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


498. Roşca, Petru.
Migraţia internaţională a forţei de muncă : [monografie] / Roşca Petru, Stana George ;
coord.: Roşca Petru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 362 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
Adnot., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 308-328 (236 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-212-6.
[2015-577].
- - 1. Migraţia internaţională a forţei de muncă. 2. Forţe de muncă – Migraţie.
331.556.4
336 Finanţe
499. Ульян, Галина.
Финансы : Курс лекций / Галина Ульян, Андрей Мулик ; Молд. Гос. Ун-т, Фак. экон.
наук, Каф. "Финансы и банки". – Кишинев : CEP USM, 2015. – 157 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151-154 (43 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-616-1.
[2015-615].
- - 1. Finanţe.
336(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Ţurcanu, Adrian. Fluxurile valutar-financiare internaţionale şi impactul lor asupra
economiei Republicii Moldova. – Vezi Nr 503.

338.48 Turism. Economia turismului


500. Colesnicova, Tatiana.
Tendinţe în dezvoltarea turismului viti-vinicol în Republica Moldova : Monografie / Tati-
ana Colesnicova, Tatiana Iaţişin ; red. şt.: Rodica Perciun ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ.,
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : INCE, 2014. – 176 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 148-162 (128 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-2-4.
[2015-611].
- - 1. Turism viti-vinicol – Republica Moldova.
338.48(478):[634.8+663.2]

15
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
501. Codul vamal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 05.03.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 144 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3008-9-6.
[2015-674].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
502. Erhan, Ianuş.
Statutul juridic al organelor vamale în Republica Moldova : monografie / Ianuş Erhan. –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 217 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 205-217 (252 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-217-1 (în cop. tare).
[2015-579].
- - 1. Drept vamal – Republica Moldova.
339.543:347(478)
339.7 Finanţe internaţionale
503. Ţurcanu, Adrian.
Fluxurile valutar-financiare internaţionale şi impactul lor asupra economiei Republicii
Moldova : Monografie / Adrian Ţurcanu, Petru Roşca ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 365 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Adnot., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 188-214 (233 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-225-6.
[2015-582].
- - 1. Finanţe internaţionale – Impactul asupra economiei Republicii Moldova.
339.7+338(478)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
504. Universitatea Tehnică a Moldovei. Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept
Patrimonial / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept
Patrimonial ; coord.: Alla Climova ; col. red.: Viorica Ursu [et al.]. – Chişinău : [Tehnica-UTM],
2015 [Tipogr. "Arva Color"] – . – 21 cm. – ISSN 1857-193X. – ISBN 978-9975-9638-6-2.
Nr 4. – 2015. – 214 p. : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.
– 30 ex. – ISBN 978-9975-45-357-8. – [2015-538].
- - 1. Drept patrimonial.
34:378.662(478-25)(082)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
505. Ţurcan, Galina.
Logica juridică : Note de curs / Galina Ţurcan. – Chişinău : ASEM, 2015. – 189 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 187-189 (29 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-718-8.
[2015-530].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Logică juridică.
340.1:16(075.8)
506. "Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Repu-
blicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre", conferinţă naţională
cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Naţionale cu Parti-
cipare Internaţională "Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării
Republicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre" / com. şt.: Iurie Sedleţchi
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău : USEM, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 173 p. : fig., fot., tab. ; 29
cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. Drept, Fac. ştiinţe Econ. – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-2-2.
[2015-607].
- - 1. Jurisprudenţă – Republica Moldova – Comunităţi Europene – Parteneriat. 2. Eco-
nomie – Republica Moldova – Comunităţi Europene – Parteneriat.
340+33(478+4)(082)=135.1=111=161.1
507. Лупашку, Зинаида.
История румынского права : [pentru uzul studenţilor] / Лупашку Зинаида ; Гос. Ун-т
Респ. Молдова, Юрид. Фак. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Grafic Design"). – 246 p. : fig.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 236-240 (103 tit.) şi la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3035-0-7.
[2015-515].
- - 1. Istoria dreptului românesc.
340(498)(091)(075.8)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


508. Alegerile şi dreptul electoral în Republica Moldova = Выборы и
избирательное право в Республике Молдова : [materialele conferinţei internaţionale ştiinţi-
fico-practice, 18 noiembrie 2014, Chişinău] / Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Demo-
craţiei, Parlamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale cetăţenilor din statele-
membre ale Adunării Interparlamentare CSI, Filiala din Chişinău. – Chişinău : [Princeps],
2014. – 74 ; 74 p. : fig., fot. tab. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3037-1-2.
[2015-559].
- - 1. Drept electoral – Republica Moldova. 2. Alegeri – Republica Moldova.
342.8:324(478)(082)=135.1=161.1

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


509. Arestarea preventivă în Republica Moldova şi în ţările europene : Cercetare
comparativă / Igor Dolea, Sergiu Ursu, Bjørn Larsen [et al.] ; Progr. de Drept al Fundaţiei

17
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Soros-Moldova. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 136 p. ; 24 cm. – (Co-
lecţia "Cartier juridic", ISBN 978-9975-79-951-5).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-953-9.
[2015-662].
- - 1. Arestare preventivă – Republica Moldova. 2. Arestare preventivă – Europa.
343.125(478+4)=135.1=111
510. Plop, Aliona.
Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului : Monografie / Aliona Plop ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău :
CEP USM, 2015. – 274 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 250-273 (246 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-627-7.
[2015-620].
- - 1. Răspundere penală – Avort.
343.621
511. Reţinerea în procesul penal : Îndrumar pentru practicieni / Cristi Danileţ, Ghe-
orghe Malic, Eduard Bulat [et al.] ; Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, Min. Afaceri-
lor Interne al Rep. Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei. – Chişinău : Cartier, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 92 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim,
ISBN 978-9975-79-951-5).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-952-2.
[2015-652].
- - 1. Reţinerea în procesul penal.
343.13
512. Милушев, Д. В.
Производство по уголовным делам в судебных инстанциях : (конспект лекций в
определениях, схемах и таблицах) : Учебное пособие для подготовки к семинарам и
экзамену / Д. В. Милушев ; Славян. ун-т, Юрид. фак. – Кишинэу : [Славянский универси-
тет], 2014 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ slavone). – 173, [1] p. :
scheme ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 170-174. – 100 ex.
ISBN 978-9975-117-19-7.
[2015-504].
- - 1. Drept penal.
343.11/.15(075.8)
347 Drept civil
513. Codul civil al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.04.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 287 p. ; 21 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-3050-2-0.
[2015-672].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347(478)(094.4)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
514. Document de politici : Selectarea şi cariera judecătorilor : dublări de responsa-
bilităţi sau garanţii suplimentare? / Nadejda Hriptievschi, Ilie Chirtoacă, Ion Guzun [et al.] ;
Centrul de Resurse Juridice din Moldova. – [Chişinău : Imprint Star, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 41 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin in-
termediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 75 ex.
ISBN 978-9975-3002-2-3.
[2015-568].
- - 1. Judecători – Responsabilităţi – Document de politici.
347.962
515. Gribincea, Vladislav.
Reforma instituţiei judecătorului de instrucţie în Republica Moldova : raport / Vladislav
Gribincea, Ion Guzun, Sorina Macrinici ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. – Chişinău
: [Imprint Star], 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 70 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Drept al Funda-
ţiei Soros-Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3002-1-6.
[2015-567].
- - 1. Judecători – Republica Moldova – Reforme.
347.962(478)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
516. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.03.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 118 p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3050-0-6.
[2015-671].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
517. Codul funciar al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 05.03.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 79 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3008-8-9.
[2015-673].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.
349.42(478)(094.4)=135.1=161.1

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


518. Trofimov, Igor.

19
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Dreptul mediului / Igor Trofimov, Grigore Ardelean, Andrian Creţu ; Acad. "Ştefan cel
Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 320 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-955-9.
[2015-624].
- - 1. Dreptul mediului.
349.6(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
519. Gheorghiţa, Tamara.
Modernizarea managementului funcţiei publice şi a funcţionarului public în Republica
Moldova : Monografie / Tamara Gheorghiţa. – Chişinău : Universul, 2015. – 170 p. : fig., fig.
color, tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 150-162 (209 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-102-2.
[2015-569].
- - 1. Funcţionari publici – Republica Moldova.
35.08(478):005
351/354 Administraţie publică
520. "Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice",
conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2015 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cerce-
tători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţi-
onale, 27 febr. 2015 / com. org.: Groza Andrei (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Sîmboteanu
Aurel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 313 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publ., Catedra Ştiinţe Administrative. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex.
ISBN 978-9975-115-62-9.
[2015-572].
- - 1. Administrare publică.
351/353(082)=135.1=111=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
521. Manolache, Constantin.
Organismul militar al Republicii Moldova : Construcţia militară şi securitatea statului :
monografie / Constantin Manolache ; red. şt.: Victor Juc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifi-
că Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 386 p. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 351-386. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4239-9-1 (în cop. tare).
[2015-496].
- - 1. Forţe armate – Republica Moldova. 2. Securitatea statului – Republica Moldova.
[355.3+351.746](478)
522. Memorator privind măsurile de siguranţă la mânuirea armei = Памятка о
мерах безопасности при обращении с оружием / aut.: Fiodor Fomin, Ion Duban, Petru

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Diuvenji [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova. – Chişinău : [Labirint], 2015.
– 102 p. : fig., tab. ; 11 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 101-102
(16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-10-1.
[2015-553].
- - 1. Antrenament cu arme.
355.541.3=135.1=161.1
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
523. Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc : Materiale de suport / Gînu
Domnica, Ghenciu Valentina, Crudu Angela [et al.] ; consultanţi: Dumbrăveanu Viorica [et al.]
; Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Asoc. Obştească "Lumos Foun-
dation Moldova". – Chişinău : Lumos Foundation Moldova, 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 68
p. : tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 38-39. – 150 ex.
ISBN 978-9975-80-913-9.
[2015-637].
- - 1. Educaţie în case comunitare.
364.2:37.018.3(073)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
524. Duhlicher, Olga.
Educaţia interculturală. Implicaţii în formarea formatorilor : [monografie] / Duhlicher Ol-
ga ; red. şt.: Dandara Otilia. – [Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europress")]. – 195 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 177-191 (174 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-609-9.
[2015-519].
- - 1. Educaţie interculturală.
37.0
525. Educaţia morală a elevilor : Ghid metodologic / Univ. de Stat din Tiraspol, Li-
ceul Teoretic "Orizont" ; coord.: Şofron Larisa. – Chişinău : [UST], 2014. – 282 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-137-6.
[2015-602].
- - 1. Educaţie morală.
37.015=135.1=161.1
526. Gribincea, Tatiana.
Managementul instituţional al calităţii : Ghid metodologic pentru colegii / Tatiana
Gribincea, Tatiana Vişniovaia, Ludmila Zmuncila. – Soroca : Uniprint, 2015. – 77 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 66-67 (21 tit.). – 45 ex.

21
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

ISBN 978-9975-4390-1-5.
[2015-601].
- - 1. Management educaţional. 2. Sistem educaţional – Planificare.
37.014.5:377.8
527. Macari, Tamara.
O carte in memoriam : La aniversarea a 80-a de la naşterea savantului-pedagog Mihail
Terentii / Tamara Macari. – Chişinău : ASEM, 2015. – 11, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 12 (3 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-75-723-2.
[2015-534].
37.0(092)
528. Курачицки, Анжела.
Теоретико-практические основы образовательного менеджмента : Курс лекций /
Анжела Курачицки ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ, Пед. фак., Каф. Пед. Нач.
Образования. – [Кишинэу] : Învăţătorul Modern, 2014 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 107 p. : fig., tab.
; 20 cm. – (Colecţia "Învăţător şi cercetător", ISBN 978-9975-9949-8-9).
Bibliogr. la începutul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3038-1-1.
[2015-561].
- - 1. Management educaţional.
37.014(075.8)
529. Терентий, Михаил Афанасиевич.
Фундаментализация, интеграция и стандартизация системы обучения и воспита-
ния : [монография] / Михаил Афанасиевич Терентий ; коорд.: Филонов Г. Н., Нелу Ви-
кол. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – 336
p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. – К 80-летию со дня рождения.
Bibliogr.: p. 317-336 (274 tit.) şi în subsol. – Спонсор изд.: Терентий Л. М. – 40 ex.
ISBN 978-9975-75-721-8.
[2015-532].
- - 1. Învăţământ – Organizare. 2. Educaţie – Organizare.
37.0
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
530. Căruntu, Nina.
Valoarea educaţională a etnografiei comunicării : (la nivel universitar) : Monografie /
Nina Căruntu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2015. – 175 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 155-168 (163 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-699-0.
[2015-526].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
[37.016.046:811.135.1'243]+316.77
531. Grimalschi, Teodor.
Gimnastica artistică : Curs teoretic de bază la disciplinele de orientare spre specializa-
re / Teodor Grimalschi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 121 p. : fig., tab. ; 24 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 117-121 (60 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-120-60-9.
[2015-499].
- - 1. Gimnastică artistică – Metodica predării.
37.016.046:796.412.2
532. Proiectarea didactică. Biologie şi chimie / Nedbaliuc R., Coropceanu E.,
Godoroja R. [et al.]. – Chişinău : [UST], 2015. – 264 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 262-264 (72 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-142-0.
[2015-604].
- - 1. Biologie – Metodica predării. 2. Chimie – Metodica predării.
37.016.046:[57+54]
533. Цвик, Ирина.
Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в процессе изучения
предметов филологического цикла / Ирина Цвик, Александра Барбанягрэ ; Кишин. Гос.
Пед. Ун-т им. И. Крянгэ. – Кишинэу : Б. и., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 228 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 173-181, 228 (125 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-54-4.
[2015-571].
- - 1. Limbi individuale – Metodica predării.
37.016.046:80/81
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
534. Andriţchi, V.
Programul raional/municipal de dezvoltare a învăţământului: conceptualizare şi imple-
mentare : Ghid metodologic / Andriţchi V., Cojocaru T. ; au contribuit: Chicu V. [et al.] ; coord.:
Guţu Vl. ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 51 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 41 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al UNICEF Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-638-3.
[2015-623].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091
535. Timuş, Maria.
Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică : Caiet de sarcini pentru orele
facultative şi independente la cursul de lecţii pentru masteranzi / Timuş Maria, Branişte Ghe-
orghe, Amelicichin Ecaterina ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi
Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Valinex"]. – 28 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 28 (26 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-255-8.
[2015-562].
37.091:796/799(075.8)
536. Timuş, Maria.
Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică : Note de curs : (pentru maste-
ranzi) / Timuş Maria, Branişte Gheorghe, Amelicichin Ecaterina ; Univ. de Stat de Educaţie

23
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Valinex"]. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-199 (218 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-257-2.
[2015-564].
- - 1. Comunicare didactică.
37.091:796/799(075.8)
537. Tinerii în acţiune : Experienţe şi perspective : Ghid adresat tinerilor care se im-
plică în acţiunile de voluntariat în comunitate = Youth in action : (A guide to young people
involved in volunteering in their community) / Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul
Colaborare şi Parteneriat, Moldova ; col. red.: Luchin Timur [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2015
(Tipografia Reclama). – 42 p. : fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-610-5.
[2015-502].
- - 1. Voluntariat.
37.091:364.46=135.1=111
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
538. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 40 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN
978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-929-0.
[2015-640].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
539. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN
978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-928-3.
[2015-639].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
540. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN
978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-927-6.
[2015-638].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

541. Cimpoieş, Valentina.


Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 36 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă,
ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-936-8.
[2015-644].
373.2
542. Cimpoieş, Valentina.
Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; ima-
gini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 48 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă,
ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-937-5.
[2015-645].
373.2
543. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina
Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Lumina, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 64 p. :
il., il. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-381-7.
[2015-643].
373.2:51
544. Figurine din hârtie : Origami, aplicaţii, quilling, felicitări / trad. de Alexandra
Fenoghen ; [il.: I. Morozova, A. Cerepanov]. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices").
– 47 p. : des. color ; 26 cm.
Tit. orig.: Поделки из бумаги. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-879-3.
[2015-650].
- - 1. Activităţi creative – Aplicaţii din hârtie.
373.2/.3
545. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia Postolachi ; pict.:
Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 36 p. : il. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-815-6.
[2015-635].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1(075.2)
546. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoală /
Viorelia Postolachi ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 56 p. : il. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-860-6.

25
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

[2015-636].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1(075.2)
547. Straliuc, Nina
Farmecul copilăriei : (Activităţi distractive pentru preşcolari) / Nina Straliuc ; coord.: Li-
uba Mocanu. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Grafema Libris"]. – 146 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145 (14 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-178-9.
[2015-492].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
548. Курачицки, Анжела.
Менеджмент начального образования : Курс лекций / Анжела Курачицки ; Кишин.
Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ, Пед. фак., Каф. Пед. Нач. Образования. – [Кишинэу] : Învă-
ţătorul Modern, 2014 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 107 p. : scheme, tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Învăţă-
tor şi cercetător", ISBN 978-9975-9949-8-9)
Bibliogr. la începutul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3038-0-4.
[2015-560].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3(075.8)
549. Курачицки, Анжела.
Прописи / Курачицки Анжела. – [Кишинэу] : Biblion, 2015 (Тверской полиграфиче-
ский комбинат детской литературы). – 32, [1] p. : des. ; 24 cm. – (Умные детки, ISBN 978-
9975-111-64-5) (Готовимся к школе ; 6-7 лет, ISBN 978-9975-111-65-2).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-111-66-9.
[2105-610].
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
550. Cadrul naţional al calificărilor: Învăţământ superior / Univ. de Stat din Moldova
; coord. principal: Loretta Handrabura. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 493
p. : tab. ; 24 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-80-951-1.
[2015-664].
- - 1. Învăţământ superior – Calificări.
378
551. "Experienţa internaţională şi naţională a activităţii extracurriculare cu stu-
denţii instituţiilor superioare de învăţământ", conferinţă ştiinţifico-practică internaţio-
nală (2014 ; Chişinău). Experienţa internaţională şi naţională a activităţii extracurriculare cu
studenţii instituţiilor superioare de învăţământ : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale = Международный и национальный опыт внеаудиторной работы со
студентами высшей школы : Материалы международной научно-практической
конференции, 18 dec. 2014 / науч. ред.: В. Б. Репида. – Chişinău : Universitatea Slavonă,

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2014 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldo-
va). – 226 p. : fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-22-7.
[2015-507].
- - 1. Învăţământ superior – Activităţi extracurriculare.
378(082)=00
552. Roşca, Ludmila.
Etica şi integritatea universitară: experienţe, realizări, probleme : Monografie / Ludmila
Roşca, Constantin Lazari ; red. şt.: Vasile Cucerescu ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. –
Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 172 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 155-158. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-215-7.
[2015-578].
- - 1. Învăţământ superior – Etică.
378+174
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
553. Лукьянец, Ольга.
Путешествие в этнологию : [в 2-х ч.] / О. Лукьянец ; Нац. музей этнографии и при-
роды Респ. Молдова. – Кишинёв : Б. и., 2015 [Tipogr. "Grafema Libris"]. – 20 cm. – ISBN
978-9975-52-181-9.
Ч. 2. – 2015. – 180 p. : fot. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-52-182-6. – [2015-495].
- - 1. Etnologie.
39(478)
391/395 Etnografie
554. Sub semnul Mărţişorului / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Socie-
tatea de Etnologie din Rep. Moldova ; coord. şt.: Varvara Buzilă ; red., trad. în engl.: Andrei
Prohin ; ref. şt.: Sabina Ispas. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 99, [1] p. :
fot. color ; 21 x 22 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-942-9.
[2015-669].
- - 1. Sărbătoarea Mărţişorului.
394.21(478)(082)=135.1=111
398 Folclor
Jilinschi, Iulia. Magia prosperării familiei. – Vezi Nr 487.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
555. Goian, I.

27
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Rezumate la matematică : pentru clasele 5-9 : Pregătire pentru examenul de capacita-


te / I. Goian, I. Marin, V. Marin. – [Ed. rev. şi întregită]. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 102 p. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-29-9.
[2015-666].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
556. Raischi, Victor.
Matematică : Clasa a 8-a : Probe de evaluare. Concursuri de matematică / Victor
Raischi. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3017-4-9.
[2015-625].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
557. Замбицкий, Д. К.
Курс высшей математики для экономических специальностей / Д. К. Замбицкий,
Я. И. Чобану, Е. Г. Шевчик ; Славян. ун-т. – Кишинэу : Славянский университет, 2014
(Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldova). –
340 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 339 (33 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-117-21-0.
[2015-506].
- - 1. Matematică superioară – Economie.
51:330.4(075.8)
517 Analiză
558. Шевчик, Е. Г.
Непрерывные функции : Методическое пособие / Шевчик Е. Г. ; Славян. ун-т,
Каф. информ. технологий и математ. методов. – Кишинёв : Славянский университет,
2014 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ slavone din RM). – 55 p. ; 20
cm.
În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-23-4.
[2015-508].
- - 1. Funcţii continue.
517.53/.54(076.5)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
559. Poştaru, Andrei.
Teoria Probabilităţilor : Exemple şi probleme / Andrei Poştaru, Olga Benderschi ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate. – Chişinău
: CEP USM, 2015. – 256, [1] p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 256 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-614-7.
[2015-614].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Teoria probabilităţilor.
519.21(076.5)
53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
560. Jereghi, Alexei.
Omul şi savantul : File din biografia lui Teodor Jereghi : [fizician] / Alexei Jereghi. –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia Reclama]. – 79, [1] p. : fot. ; 20 cm.
[2015-608].
- - 1. Jereghi, Teodor, 1944-2013, fizician.
539(092)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
561. Curjos, Vasile.
Pe verticală : [elementele chimice : pentru uzul elevilor, studenţilor] / Vasile Curjos. –
Cahul : S. n., 2015 [Tipogr. "Centrografic"]. – 336 p. : il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 328-331 (134 tit.).
ISBN 978-9975-9943-6-1.
[20158-570].
- - 1. Elemente chimice.
54(075)
547 Chimie organică
562. Vlad, Pavel F.
Curs introductiv de stereochimie a compuşilor organici : Manual de stereochimie / Pa-
vel F. Vlad, Fliur Z. Macaev, Aculina N. Arîcu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 207 p. : fig. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 206-207 (24 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-384-1 (în cop. tare).
[2015-597].
- - 1. Stereochimie. 2. Compuşi organici.
547.1(075)
59 ZOOLOGIE
563. Timuş, Asea M.
Gracilariidele invazive din Republica Moldova : [monografie] / Asea M. Timuş ; consul-
tant şt.: Ion Toderaş ; red. şt.: Elena Baban ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. –
Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 140 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 119-127 (106 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-222-5 (în cop. tare).
[2015-581].
- - 1. Gracilariide invazive – Republica Moldova.
595.78(478)

29
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
564. Moşanu-Şupac, Lora.
Anatomia şi fiziologia umană : Suport didactic / Moşanu-Şupac Lora, Coşcodan Diana.
– Chişinău : [UST], 2014. – 146 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 146 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-140-6.
[2015-603].
- - 1. Anatomie umană. 2. Fiziologie umană.
611+612(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
Moşanu-Şupac, Lora. Anatomia şi fiziologia umană. – Vezi Nr 564.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


565. Boala determinată de virusul Ebola : Ghid practic / Stela Gheorghiţa, Valeriu
Chicu, Natalia Caterinciuc [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publ. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 29 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-231-7.
[2015-586].
- - 1. Virusul Ebola – Prevenire.
614.4:616.98(036)
616 Patologie. Medicină clinică
566. Drăghici, Isabela.
Biopsia laparoscopică şi explorarea malformaţiilor congenitale în chirurgia pediatrică /
Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română
pentru Medicina Mileniului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", Româ-
nia). – 71, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 64-67 (42 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-551-2.
[2015-546].
- - 1. Malformaţii congenitale – Explorare. 2. Biopsie laparoscopică.
616-007.24-076-089.85:617.5-053.2
567. Gîţu, Lora.
Cuantificarea şi identificarea adolescentelor cu risc sporit pentru deficitul de fier la eta-
pa asistenţei medicale primare : Recomandare metodică / Lora Gîţu, Ion Corcimaru, Grigore
Bivol ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina,
2015. – 19, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-81-1.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-523].
- - 1. Anemie – Asistenţă medicală primară.
616-005.4-082-053.6(076.5)
616.1/.9 Patologie specială
568. Drăghici, Isabela.
Laparoscopia exploratorie în patologia chirurgicală pediatrică / Isabela Drăghici ;
[coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mile-
niului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 89, [1] p. : fig.,
graf., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 87-89 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-550-5.
[2015-545].
- - 1. Patologii chirurgicale pediatrice.
616.1/.9:617.5-089.85-053.2
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
569. Drăghici, Isabela.
Apendicectomia laparoscopică în chirurgia pediatrică şi generală / Isabela Drăghici ;
[coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mile-
niului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 98, [1] p. : fig.,
graf., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-584-0.
[2015-551].
- - 1. Apendicectomie laparoscopică.
616.346.2-002:617.5-089.85-053.2
570. Drăghici, Isabela.
Colecistectomia laparoscopică la copil şi adult / Isabela Drăghici ; [coaut.]: Liviu Dră-
ghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniului Trei. – [Chi-
şinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 91, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 84-91 (102 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-565-9.
[2015-548].
- - 1. Colecistectomie laparoscopică.
616.366-003.7-089.85
571. Esofagul Barrett: diagnosticul şi tratamentul contemporan : Recomandări
practice pentru rezidenţi chirurgi şi medici specialişti / S. Ungureanu, N. Şipitco, N. Gladun [et
al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie
FECMF. – Chişinău : Medicina, 2015. – 65 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 60-64 (73 tit.). – 100 ex.

31
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

ISBN 978-9975-118-83-5.
[2015-524].
- - 1. Esofagul Barrett – Diagnostic – Tratament.
616.329-07/-08(076.5)
572. Revencu, Sergiu.
Complicaţiile pancreatitei cronice : Aspecte metodologice și chirurgicale : Elaborare
metodică / Sergiu Revencu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". – Chişinău : Arva Color, 2015
(Tipogr. "Arva Color"). – 18 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-127-38-7.
[2015-537].
- - 1. Pancreatită cronică.
616.37-002(076.5)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
573. Drăghici, Isabela.
Tehnici de bază în abordul laparoscopic al patologiei pediatrice urogenitale / Isabela
Drăghici, [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Anca Roxana Ungureanu ; Fundaţia Română
pentru Medicina Mileniului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", Româ-
nia). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-509-3.
[2015-539].
- - 1. Patologii urogenitale pediatrice – Tratament laparoscopic.
616.6-089.85-053.2
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
574. Ojog, Sergiu.
Diagnosticul şi tratamentul complex al poliartritei reumatoide : (Îndrumar metodic) /
Sergiu Ojog ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Orto-
pedie şi Traumatologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (12 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-622-2.
[2015-613].
- - 1. Poliartrită reumatică – Diagnostic – Tratament.
616.72-002.77-07/.08(076.5)
575. Vetrilă, Viorel.
Tratamentul artroscopic în leziunile ligamentului încrucişat anterior al genunchiului :
Elaborare metodică / Viorel Vetrilă, Nicolae Erhan, Ungurean Tatiana ; IP Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Ortopedie şi Traumatologie. – Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 59, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47-50 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-53-1.
[2015-497].

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Boli ale articulaţiilor genunchiului.


616.728.3-08(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
576. Drăghici, Isabela.
Complicaţii în chirurgia laparoscopică pediatrică şi generală / Isabela Drăghici ;
[coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Adrian George Constantin ; Fundaţia Română pentru
Medicina Mileniului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). –
71, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-570-3.
[2015-549].
- - 1. Chirurgie pediatrică laparoscopică.
617.5-089.85-053.2
577. Drăghici, Isabela.
Erori şi factori de risc în chirurgia miniinvazivă pediatrică şi a adultului / Isabela Dră-
ghici, Ruxandra Diana Sinescu, [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Adrian George Constan-
tin ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014
(Tipogr. "Printgroup", România). – 76, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-575-8.
[2015-550].
- - 1. Chirurgie laparoscopică.
617.5-089.85-053.2
578. Drăghici, Isabela.
Factori de risc în chirurgia laparoscopică generală şi pediatrică / Isabela Drăghici, Liviu
Drăghici ; engl. transl.: Sanda Cruceanu ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniului Trei. –
[Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 117, [1] p. : fig., graf., tab. ;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-534-5.
[2015-541].
- - 1. Chirurgie laparoscopică.
617.5-089.85-053.2
579. Drăghici, Isabela.
Indicaţii şi complicaţii în chirurgia laparoscopică pediatrică / Isabela Drăghici ; [coaut.]:
Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniului Trei.
– [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 93, [1] p. : fig. ; 21 cm.

33
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-544-4.
[2015-543].
- - 1. Chirurgie laparoscopică pediatrică.
617.5-089.85-053.2
580. Drăghici, Isabela.
Noi concepte de training în chirurgia laparoscopică pediatrică / Isabela Drăghici ;
[coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mile-
niului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 87, [1] p. : fig. ;
21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques
in Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-549-9.
[2015-544].
- - 1. Chirurgie laparoscopică pediatrică.
617.5-089.85-053.2
581. Drăghici, Isabela.
Principii fundamentale în chirurgia laparoscopică pediatrică / Isabela Drăghici, [coaut.]:
Liviu Drăghici ; engl. transl.: Mihaela Rata ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniului Trei.
– [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 86, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-542-0.
[2015-542].
- - 1. Chirurgie laparoscopică pediatrică.
617.5-089.85-053.2
582. Drăghici, Isabela.
Strategii de dezvoltare în chirurgia laparoscopică pediatrică şi a adultului / Isabela Dră-
ghici ; [coaut.]: Liviu Drăghici ; engl. transl.: Adrian George Constantin ; Fundaţia Română
pentru Medicina Mileniului Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", Româ-
nia). – 117, [1] p. : graf., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-562-8.
[2015-547].
- - 1. Chirurgie laparoscopică pediatrică.
617.5-089.85-053.2
583. Drăghici, Liviu.
Analiza complicaţiilor în chirurgia laparoscopică pediatrică şi generală / Liviu Drăghici,
Isabela Drăghici ; engl. transl.: Sanda Cruceanu ; Fundaţia Română pentru Medicina Mileniu-

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lui Trei. – [Chişinău] : Litera AVN, 2014 (Tipogr. "Printgroup", România). – 110, [1] p. : fig.,
graf., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al
Romanian Society of Pediatric Laparoscopic and Other Minimally Invasive Techniques in
Pediatrics, Univ. of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-529-1.
[2015-540].
- - 1. Chirurgie laparoscopică pediatrică.
617.5-089.85-053.2
584. Erhan, Nicolae.
Posibilităţile artroscopiei în tratamentul fracturilor epimetafizei proximale ale tibiei : Ela-
borare metodică / Nicolae Erhan, Viorel Vetrilă ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Ortopedie şi Traumatologie. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Foxtrot"). – 46 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-59-3.
[2015-498].
- - 1. Fracturi ale genunchiului – Tratament artroscopic.
617.583-001.5-089.2(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
585. Sindromul HELLP : [monografie] / Victor Cojocaru, Olga Cerneţchi, Viorica
Coşpormac [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : Elena-VI, 2014. – 204 p. :
fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 189-204 (185 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3022-0-3.
[2015-609].
- - 1. Sindrom HELLP. 2. Patologii ale sarcinii.
618.3:616.151.5
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
586. Киндыбалюк, Оляна.
Энергетическая безопасность в контексте современных геополитических транс-
формаций : монография / Оляна Киндыбалюк ; Европ. ун-т Молдовы, Ин-т юрид. и по-
лит. исследований Акад. наук Молдовы, Ин-т энергетики Акад. наук Молдовы [и др.]. –
Кишинев : CEP USM, 2015. – 322 p. : fig. ; 21 cm. – (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 277-318 (444 tit.) şi în subsol. – Изд. при поддержке Ассоц. междунар.
права Респ. Молдова, Ассоц. внешней политики и междунар. сотрудничества Респ.
Молдова. – 300 ex.
ISBN 978-9975-71-628-4.
[2015-621].
- - 1. Securitate energetică – Relaţii internaţionale.
620.9:327.8

35
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


587. Colomieţ, Tatiana.
Dispersia nocivităţilor pe teritoriul localităţii şi întreprinderii : Indicaţii metodice privind
elaborarea proiectelor/lucrărilor de an / Tatiana Colomieţ, Andrei Bînzari, Livia Leanca ; red.
resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra
Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 62, [1] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39 (11 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-356-1.
[2015-591].
- - 1. Evacuarea deşeurilor urbane – Metode.
628.4:378(076.5)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
588. Mărgărint, Anatol.
Dicţionarul automobilistului : Rus-român = Словарь автомобилиста : Русско-
румынский / Anatol Mărgărint. – Chişinău : Iulian, 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 64 p. ;
11 x 15 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 63 (10 tit.). –
20000 ex.
ISBN 978-9975-4043-2-7.
[2015-518].
- - 1. Automobile – Dicţionare.
629.33+656.13(038)=135.1=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
589. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agrico-
le pentru lunile ... anul ... şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
марте, апреле, мае 2015 года и рекомендации по борьбе с ними / Agenţia Naţ. pentru
Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia-Sirius] – . – 20 cm. – ISBN 978-
9975-57-172-2.
...martie, aprilie, mai 2015. – 2015. – 180 p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F.
f. de tit. – [600] ex. – ISBN 978-9975-57-173-9. – [2015-605].
- - 1. Boli ale plantelor – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
Mărgărint, Anatol. Dicţionarul automobilistului. – Vezi Nr 588.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
590. Frecăuţeanu, Alexandru.
Contabilitatea activelor biologice imobilizate : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru
Frecăuţeanu. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 246, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 242-245 (69 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-218-8.
[2015-580].
- - 1. Contabilitatea costurilor.
657.4:338.5(075)
591. Frecăuţeanu, Alexandru.
Subiecţii economici şi noile reglementări contabile naţionale : [pentru uzul studenţilor] /
Alexandru Frecăuţeanu. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 270 p. : fot. color,
tab. ; 15 x 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-228-7.
[2015-585].
- - 1. Contabilitate.
657.4(075)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

592. Строительство & Оборудование : Производители, Оптовые базы, и


реклама]: Надулишняк Кристина [и др.] – 25-е изд. – [Chişinău] : Victoria Gomon, 2015
(Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.
Nr 1, Март 2015. – 2015. – 312 p. : il., [18] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. – 2000
ex. – ISBN 978-9975-119-04-7. – [2015-510].
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova.
69(478)(058)=135.1=161.1
696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri
(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
593. Guţul, Vera G.
Instalaţii de ventilare : Indicaţii metodice privind alegerea bateriilor de încălzire / Vera
Guţul G., Serghei Putiveţ, Vera Guţul I. ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Teh. a Mol-
dovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 37, [1] p. : fig., fig. color ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 38 (12 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-352-3.
[2015-587].
- - 1. Baterii de încălzire.
697.3(076.5)

37
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
594. Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (se-
colele XVII-XX) : Catalog / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; red. şt.: Emil Dragnev. – Chi-
şinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 199 p. : fot.
color ; 29 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 197-199. –
Ind. de nume : p. 193-196. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-902-3 (în cop. tare).
[2015-670].
- - 1. Icoane – Secolele XVII-XX – Albume.
7.04+94(478)"16/19"(084.11)
72 ARHITECTURĂ
595. Принципы функционального зонирования общественных зданий :
Методическое пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архитектуры,
Каф. "Архитектура" ; сост.: С. Олейник, С. Трончу ; отв. ред.: А. Карпов. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2015. – 40, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 41 (29 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-362-2.
[2015-594].
- - 1. Clădiri publice – Proiectare.
725.012(076.5)
596. Строительная физика : Защита помещений от воздействия ударного и
воздушного шума : Методические указания / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроитель-
ства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: В. Иванов, Л. Иванова ; отв. ред.: С.
Борозан. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 39, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 40 (5 tit.). – 50 ex.
[2015-596].
- - 1. Construcţia clădirilor – Proiectări de protecţie.
725.013(076.5)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
597. Barbă, V.
Designul interior al blocului sanitar : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de
curs / V. Barbă, M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. –
63, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 50 (16 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-355-4.
[2015-590].
- - 1. Design interior – Proiectare.
747.021.2:643.52(076.5)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


598. Pictura : Note de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură,
Catedra Design Interior ; elab.: Stela Plămădeală, Visarion Plămădeală ; red. resp.: Tatiana
Buimistru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 45, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 45 (9 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-353-0.
[2015-588].
- - 1. Pictură – Tehnici.
75(075.8)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
599. Epurean, V.
Bazele compoziţiei în fotografie : Indicaţie metodică / V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin
; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra
Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 27 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22 (12 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-354-7.
[2015-589].
- - 1. Fotografie – Genuri.
77(076.5)
78 MUZICĂ
600. Mamot, Eugen.
Bună dimineaţa, soare : Culegere de creaţii vocal-corale pe versurile lui Grigore Vieru /
Eugen Mamot ; notografie: Gabriel Andronic. – Chişinău : Notograf Prim, 2014. – 128 p. :
des., n. muz. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Dorin Chirtoacă, Primar General al mun. Chişinău. –
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0218-7.
ISBN 978-9975-4270-8-1.
[2015-494].
- - 1. Muzică vocală. 2. Muzică corală.
[784+783.8]:821.135.1(478)-93 Vieru
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
601. Tudor Casapu, eternul campion : [la haltere] / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "A. Lupan" (Inst.), Centrul de Cercetări Enciclopedice [et al.] ; red. şt.: Constantin
Manolache ; coord.: Elena Baban. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan"
(Institut) al AŞM : Federaţia de Haltere din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Bons Offices").
– 287 p. : fig., fot. color ; 22 cm. – (Legendele sportului moldovenesc, ISBN 978-9975-3044-
2-9).
Rez. paral.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. selectivă despre Tudor Casapu : p. 220-227
(120 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3044-3-6 (în cop. tare).
[2015-675].

39
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

- - 1. Casapu, Tudor, 1963 - …, halterofil, campion olimpic.


796.88(478)(092)(082)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
602. Ciuntu, Natalia.
Rezumate la limba engleză : pentru clasele 10-12 : (creativitatea, civilizaţia şi gramati-
ca) / Natalia Ciuntu. – [Ed. rev.]. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 136 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-28-2.
[2015-665].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
603. Garştea, Maria.
English with Dustry : Caiet de lucru pentru începători / Maria Garştea ; il.: Serghei
Samsonov. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. : il. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-878-6.
[2015-554].
811.111(075.2)
604. Gogu, Tamara.
Functional styles of the Enghlish language / Tamara Gogu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (8 tit.). – 8 ex.
ISBN 978-9975-115-63-6.
[2015-573].
- - 1. Limba engleză – Stilistică.
811.111'38(076.5)
605. Matei, Tamara.
Developing Your Own Writing Style : Note de curs la disciplina Studii lingvistice / Ta-
mara Matei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Lb. Fr. Spe-
cializate. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 227 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 227 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-625-3.
[2015-618].
- - 1. Limba engleză – Stilistică.
811.111'38(075.8)
811.133.1 Limba franceză
606. Bejuc, V. L.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dicţionar francez-român şi român-francez : 55.000 de cuvinte şui 100.000 îmbinări de


cuvinte / V. L. Bejuc. – Chişinău : Bejuc-Iovu, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 399 p. ; 12 x 17
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-3057-5-4 (în cop. tare).
[2015-655].
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1

811.135.1 Limba română


Bejuc, V. L. Dicţionar francez-român şi român-francez. – Vezi Nr 606.

607. Cimpoieş, Valentina.


Limba română : lecturi literare : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 111, [1] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performan-
ţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-935-1.
[2015-661].
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1+821(100).09(075.2)
608. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [clasa] a 2-a / Valentina
Cimpoieş, Carolina Negru. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 48 p. : il. color ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-939-9.
[2015-642].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
609. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [clasa] 1-a / Valentina
Cimpoieş, Carolina Negru, Valentina Hîncu. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 48 p. : il. ; 24
cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-938-2.
[2015-641].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

41
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
610. Fitzgerald, Francis Scott.
Visuri de iarnă şi alte povestiri / Francis Scott Fitzgerald ; trad. din engl. şi pref. de Liviu
Papuc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 227, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular : Colecţie aniversară ; 7 / coord. de Gheor-
ghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-954-6.
99,00 lei. – [2015-657].
- - 1. Povestiri.
821.111(73)-34 Fitzgerald
821.133.1 Literatură franceză
611. Stendhal, Frederic.
Roşu şi negru : roman / Stendhal ; trad. din fr. de Argentina Cupcea-Josu ; cop.: Vitalie
Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 601, [1] p. ; 20
cm. – (Cartier popular : Colecţie aniversară ; 4 / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-
9975-79-891-4).
Numele adevărat al aut.: Henri Beyle. – Tit. orig.: Le rouge et le noir. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-958-4.
99,00 lei. – [2015-656].
- - 1. Romane.
821.133.1-31 Stendhal
821.135.1 Literatură română
612. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie : [culegere de versuri ale poeţilor români] /
il. de Simion Zamşa ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Litera AVN, 2015 (Combinatul Poli-
grafic). – 28, [4] p. : il. color ; 30 cm. – (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraş-
cu, ISBN 978-9975-74-404-1) (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3). – Conţine : Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Românie / Mihai Eminescu. Hora Unirii ; Deşteptarea României ; Odă
ostaşilor români / Vasile Alecsandri. Năvala lui Ţepeş ; Mircea cel Mare şi solii ; Daniel Sihas-
tru ; Muma lui Ştefan cel Mare ; Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare ; Preda Buzescu
/ Dimitrie Bolintineanu. Scumpă Ţară Românească ; Trei, Doamne, şi toţi trei! Oltenii lui Tudor
/ George Coşbuc. Doina ; Visul lui Ştefan Vodă / St. O. Iosif.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-756-1 (în cop. tare).
[2015-558].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1-82
613. Deaconescu, Ion.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Povestea continuă : [roman] / Ion Deaconescu ; cop.: Andrei Dorgan. – Chişinău : Edi-
tura pentru Literatură şi Artă, 2015 (Tipogr. "Universul"). – 118, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4148-9-0 (în cop. tare).
[2015-486].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Deaconescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
614. Curicheru, Mihail.
Petale de mac : [nuvele, publicistică, critică literară] / Mihail Curicheru ; ed. îngrijită de
Elena Curicheru-Vatamanu [et al.] ; graf.: Mihaela Vatamanu. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 175 p. : fot., il., facs., [1] f. port. ; 24 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-952-8.
[2015-653].
- - 1. Nuvele. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478)-9 Curicheru=135.1=161.1+821.135.1(478).09
615. Dabija, Tatiana.
Plasa unei iluzii = Net of an illusion : [versuri] / Tatiana Dabija ; trad. în lb. engl. de Irina
Pelihataia ; des., cop.: Maria-Cristina Dabija. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. –
83 p. : des. color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-226-3.
[2015-583].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Dabija =135.1=111
616. De la Nistru pîn'la Tisa… : Almanah literar / alcăt.: Petre Popa ; graf.: Anatol
Adam. – Soroca : Uniprint, 2014. – 136 p. : il., fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4390-0-8.
[2015-516].
- - 1. Almanahuri literare.
821.135.1(478)-82
617. Dragalina, Galina.
Din Albumul Inimii : [versuri] / Galina Dragalina. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 67 p. :
fot. ; 20 cm.
45 ex.
ISBN 978-9975-71-626-0.
[2015-619].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Dragalina
618. Druţă, Boris.
Să evităm eternele căderi : [povestiri, poeme, amintiri] / Boris Druţă ; cop., graf.: Vero-
nica Druţă. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 490 p. : fig., fot. ; 20 cm.
100 ex.

43
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

ISBN 978-9975-56-227-0.
[2015-584].
821.135.1(478)-9 Druţă
619. Druţă, Ion.
Clopotniţa : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 7-a. – [Chişinău] : Carti-
er, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 277 p. ; 20 cm. – (Cartier popular : Colecţie aniversară ;
12 / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-956-0.
99,00 lei. – [2015-658].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
620. Druţă, Ion.
Frunze de dor : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 14-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 259 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord.
de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-955-3.
99,00 lei. – [2015-659].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
621. Ermurache, Adrian.
EVA, sau (Ce se poate întâmpla când Dumnezeu e-n concediu) : [povestiri] / Adrian
Ermurache ; cop.: Kirill Zmurciuk. – Chişinău : Pontos, 2015 [Tipografia Reclama]. – 184 p. ;
20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-633-4.
[2015-520].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Ermurache
622. Florea-Dascăl, Valeria.
Caznele : Monografie documentar-publicistică în baza materialelor din dosarele dese-
cretizate ale victimelor regimului comunist şi mărturiile persoanelor supuse represaliilor /
Valeria Florea-Dascăl ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). –
167, [4] p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 168 (11 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-637-2.
[2015-630].
- - 1. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-94 Florea-Dascăl
623. Graur-Lăzărencu, Valentina.
Mai lasă-mă să-mi fie dor de tine : Versuri / Valentina Graur-Lăzărencu ; pref.: Marcela
Mardare ; cop. şi supracop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 200, [7] p., [1] f. port. color ; 23 cm.
300 ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-631-0 (în cop. tare şi supracop.).


[2015-566].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Graur-Lăzărencu
624. Meniuc, George.
Delfinul : [nuvele] / George Meniuc ; cop.: Simion Coadă. – [Chişinău] : Policadran,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 183, [1] p. ; 21 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4423-8-1.
[2015-654].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-3 Meniuc
625. Nicolai, Irina.
Cîntînd las urme pe pămînt : [versuri melodice] / versuri, muz. şi cop.: Irina Nicolai. –
Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 68, [3] p. : fot., n. muz. ; 19 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0220-0.
ISBN 978-9975-51-630-3.
[2015-503].
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Nicolai
626. Pădure, Nadia.
Şapte ceruri pentru inima ta : Versuri / Nadia Pădure ; il., cop.: Marcel Lazarev. – Chi-
şinău : Notograf Prim, 2015. – 68 p. : il. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Familiei Elena, Marcel şi Mihail Lazarev. – 400 ex.
ISBN 978-9975-4270-7-4.
[2015-493].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pădure
627. Plămădeală, Viorica.
Steaua fără nume : Poezii / Viorica Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Ce-
tatea de Sus"). – 16 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4043-0-3.
[2015-517].
- - 1. Poezii.
821.135.1(478)-1 Plămădeală
628. Pleşca, Condrat.
Arde-i-aş : [epigrame] / Condrat Pleşca ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 79 p. ; 20 cm.
Sponsori : Vasile Petrea, Arsenii Untilă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-635-8.
[2015-521].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Pleşca

45
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

629. Răzlog, Ion.


Gluma la locul ei! : [versuri] / Ion Răzlog ; cop.: Margareta Chiţcatîi. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 110 p. ; 9 x 16 cm.
1000 ex.
[2015-612].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Răzlog
630. Vasiliţa, Antonina.
Dor de Ţară : Versuri / Antonina Vasiliţa ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – [Chişinău] :
Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 110, [5] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-632-7.
[2015-488].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasiliţa
631. Vîlcu, Mihai.
Pe-o cărare, ca pe două… : [poezii satirice] / Mihai Vîlcu ; il. de Radu Diordiev. – Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 51 p. : il. ; 19 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Vasile Scutelnic. – 800 ex.
ISBN 978-9975-127-37-0.
[2015-536].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-17 Vîlcu

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


632. Володин, Александр.
Я солдат на тропе любви : [стихи] / Володин А. Н. – Кишинёв : Б. и., 2015 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 124 p. ; 21 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-80-953-5.
[2015-663].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Володин
633. Львовский, Е.
Избранное : [повести, заметки, статьи] / Е. Львовский. – Кишинев : [Institutul de
Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom"], 2014. – 206 p. : fig., fot., tab. ; 28 cm.
Text : lb. rom., rusă. – În red. aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3004-1-4.
70,00 lei. – [2015-606].
821.161.1(478)-9=135.1=161.1Львовский
634. Николаев, Дмитрий.
Я ещё не спешу : книга стихов / Дмитрий Николаев ; худож.: Э. В. Мещерякова. –
Кишинёв : Центр русской культуры в РМ, 2014 (Tipogr. "Grafic Design"). – 160 p. ; 22 cm.
Изд. при содействии Посольства РФ в Молдове, КСРС и РЦНК в РМ. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4053-9-3 (în cop. tare).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-514].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Николаев
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
635. Colorăm Eroii basmelor : [carte de colorat] / pict.: Simion Coadă, Andrei Ichim.
– [Chişinău] : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Pri-
vim şi colorăm, ISBN 978-9975-80-943-6).
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-80-949-8.
[2015-646].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
636. Colorăm La circ : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău] : S.
n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm,
ISBN 978-9975-80-943-6).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-944-3.
[2015-649].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
637. Colorăm La menagerie : [carte de colorat] / pict.: Simion Coadă. – [Chişinău] :
S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm,
ISBN 978-9975-80-943-6).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-948-1.
[2015-648].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
638. Colorăm Piraţii : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău] : S.
n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"), 2015. – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Privim şi colo-
răm, ISBN 978-9975-80-943-6).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-950-4.
[2015-647].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
639. Doga, Alexandru.
Alfabet cu licurici – bucurie pentru pici : [poezii] / Alexandru Doga ; pict.: Iaroslav
Oliinîk. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : des. color ; 26 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-128-31-5.
[2015-501].

47
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

- - 1. Poezii pentru copii.


821.135.1(478)-93 Doga
640. Dumitraş, Nina.
Râde soarele-n ferestre. În Ţara copilăriei : [poezii pentru copii] / Nina Dumitraş ; des.:
Daniela Dumitraş. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 23, [1] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-638-9.
[2015-631].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dumitraş
641. Mardare, Marcela.
Cine-s eu cu-adevărat? : Poezii / Marcela Mardare ; il.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 38, [2] p. : il., fot. color ; 22 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-629-7.
[2015-487].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Mardare
642. Petrea, George.
Medităm şi colorăm / George Petrea ; des., cop. de aut. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Tipocart Print")]. – 16 p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3016-5-7.
[2015-552].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Petrea
643. Vieru, Grigore.
Albinuţa : [pentru preşcolari] / Grigore Vieru ; des.: Lică Sainciuc ; notograf: Alexandr
Fasii. – Ed. a 15-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – [126] p. : des. color,
n. muz. ; 22 x 23 cm. – (Cartier "Codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-
8).
6000 ex.
ISBN 978-9975-79-969-0 (în cop. tare).
128,00 lei. – [2015-556].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
821.135.1(478)-93 Vieru : 373.2.016
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Cimpoieş, Valentina. Limba română. – Vezi Nr 607.
821.111.0 Literatură engleză
644. Gogu, Tamara.
Text exegesis in practice / Tamara Gogu, Laurenţia Dutova ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 20 cm. – ISBN
978-9975-115-65-0

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Book 1. – 2014. – 144 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 10 ex. – ISBN 978-9975-
115-66-7. – [2015-575].
- - 1. Literatură engleză – Critică şi interpretare.
821.111.09
645. Book 2. – 2015. – 163 p. – Bibliogr.: p. 160-161 (29 tit.). – 10 ex. – ISBN 978-
9975-115-67-4. – [2015-576].
- - 1. Literatură engleză – Critică şi interpretare.
821.111.09
821.135.1.0 Literatură română
646. Rotaru, Maia.
Ghid de literatură română / Maia Rotaru. – [Bălţi : Indigou Color], 2015. – 52 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (8 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-3054-0-2.
[2015-565].
- - 1. Literatură română – Istorie şi critică literară.
821.135.1.09(075)
821.135.1(478).0 Literatura română din Republica Moldova
Curicheru, Mihail. Petale de mac. – Vezi Nr 614.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
647. Pârlea, Gheorghe.
Miroslăveşti : prin ochiul timpului nostru : Album monografic cu tematică cultural-
spirituală, prilejuit de împlinirea a 585 de ani de la prima atestare documentară a satului
Miroslăveşti şi 150 de ani de la înfiinţarea comunei cu acelaşi nume / Gheorghe Pârlea ;
coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău : Serebia, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 352 p. : fot. color ;
29 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr.: p. 350 (17 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-23-0 (în cop. tare).
[2015-500].
- - 1. Miroslăveşti – Sate – Judeţul Iaşi – România – Albume.
908(498.3-22)(084.12)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
648. Николаев, Дмитрий.
Фрактальные миры культуры : [монография] / Дмитрий Николаев ; Центр рус.
культуры в РМ. – Кишинёв : Центр русской культуры в РМ, 2014 (Tipogr. "Grafic Design").
– 264 p. : fig., [1] f. port. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-263 şi în subsol. – Изд. при содействии, ОД "Русское духовное
единство", Посольства РВ в РМ и РЦНК в РМ. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4053-4-8 (în cop. tare).
[2015-513].

49
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

- - 1. Istoria culturilor.
930.85:008
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
649. Cojocari, Elena.
Rezumate la Istorie : pregătire pentru examenul de Bacalaureat : eseuri, cauze-efect,
personalităţi istorice / Elena Cojocari. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 144 p. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-30-5.
[2015-667].
- - 1. Istorie.
94(075.3)
650. Hobsbawm, Eric.
Era Extremelor. O istorie a secolului XX, 1914-1991 / Eric Hobsbawm ; trad. din engl.
de Liliana Ionescu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 715, [1]
p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pîslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit.: Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. – Referinţe bibliogr.:
p. 693-716 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-944-7 (în cop. tare).
215,00 lei. – [2015-660].
- - 1. Istoria secolului XX.
94"1914/1991"
651. Petean, Andrei.
Rezumate la Istorie : Pregătire către examenul de absolvire a gimnaziului / Andrei Pe-
tean. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 88 p. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-31-2.
[2015-668].
- - 1. Istorie.
94(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
652. Baciu, Gheorghe.
Istorii de suferinţe şi victimizări omeneşti / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2015
[Combinatul Poligrafic]. – 295 p. : fot. ; 23 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-129-11-4 (în cop. tare).
[2015-555].
94(478)
653. Caşu, Igor.
Duşmanul de clasă : Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldove-
nească, 1924-1956 / Igor Caşu ; pref. de Vladimir Tismăneanu ; Univ. de Stat din Moldova,
Centrul de Studiere a Totalitarismului. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Cartier, 2015

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Tipogr. "Bons Offices"). – 387 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Bibliogr. p.: 357-379 (276 tit.) şi în subsol. – Ind. de nume : p. 380-387. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-970-6 (în cop. tare).
177,00 lei. – [2015-651].
- - 1. Republica Moldova – 1924-1956 – Istorie.
94(478)"1924/1956"
Icoane mariale din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (secolele
XVII-XX). – Vezi Nr 594.

94(=16) Istoria slavilor


654. "Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi cultu-
rale", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Chişinău). Slavii în regiunea
carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния
этносов и культур : Материалы международной научно-практической конференции /
науч. ред.: Дубровский А. Д. – Chişinău : Славянский университет, 2014 (Tipografia Aso-
ciaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ slavone din Republica Moldova). – 177 p. : fig. ;
28 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., bulgară, rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-20-3.
[2015-505].
- - 1. Slavi – Istorie.
94(=16):[39+008](=16)(082)=135.1=161.1=163.2

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
655. Boişteanu, Eduard.
Fundamente teoretico-practice privind instituţia juridică a parteneriatului social în sfera
muncii : Specialitatea 553.05 – dreptul muncii şi protecţiei sociale : Autoref. tz. de doct.
habilitat în drept / Boişteanu Eduard ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 46 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 40-43 (89 tit.).
[2015-33 Teze].
349.2(043.2)
Pentru titlul doctor
656. Comşa, Ana-Maria.
Operaţiunile pacificatoare ca factor de reglementare a conflictelor etnopolitice din per-
spectiva dreptului internaţional public : Specialitatea 552.08 – Drept internaţional şi european
public : Autoref. tz. de doct. în drept / Comşa Ana-Maria ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-31 (54 tit.).
[2015-32 Teze].

51
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

341.1/.8(043.2)
657. Cuzneţova, Snejana.
Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi
heterojoncţiuni în baza lor : 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe fizice / Cuzneţova Snejana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 25 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (33 tit.).
[2015-39 Teze].
621.315.592(043.2)
658. Dănilă, Alina.
Managementul medico-chirurgical în malformaţiile congenitale bronhopulmonare la co-
pii : 321.14 – Chirurgie pediatrică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Dănilă Alina ; IP
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (44 tit.).
[2015-36 Teze].
616.24-007-089-053.2(043.2)
659. Deleu, Inga.
Impactul efortului fizic asupra dinamicii indicilor stării funcţionale a organismului la
sportivii înotători : 165.01. – Fiziologia Omului şi Animalelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
biologice / Deleu Inga ; Univ. de Stat din Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., fig.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-28 (21 tit.).
[2015-34 Teze].
612.017:797.2.071.2(043.2)
660. Furtuna, Natalia.
Valorificarea potenţialului aromatic al soiurilor de struguri Startovîi, Viorica şi Muscat de
Ialoveni : 253.03 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. în tehn.
/ Furtuna Natalia ; Inst. Publ. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. –
Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (25 tit.).
[2015-31 Teze].
663.2:634.85(043.2)
661. Jardan, Natalia.
Flora rezervaţiei "Codrii" : (plante vasculare) : 164.01 – Botanică : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe biologice / Jardan Natalia ; Grădina Botanică (Inst.), Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (66 tit.).
[2015-26 Teze].
582.35/.99:502.75(478)(043.2)
662. Pisarenco, Olga.
Regimul matrimonial contractual : Specialitatea 553.04 – Dreptul familiei : Autoref. tz.
de doct. în drept / Olga Pisarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Drept Civil. – Chişi-
nău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (42 tit.).

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-40 Teze].
347.6(043.2)
663. Postolachi, Vladislav.
Particularităţile de adaptare a populaţiilor speciei Vipera Berus L. (Serpentes,
Viperidae) în Republica Moldova : 165.02. Zoologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice /
Postolachi Vladislav ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău, 2015. – 30 p.
: fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (41 tit.).
[2015-38 Teze].
598.126.3:591.5(478)(043.2)
664. Revenco, Ina.
Infecţia acută chirurgicală la copiii de până la 7 ani : 321.14 Chirurgie pediatrică :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Revenco Ina ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2015-35 Teze].
617.5-022.1-053.2(043.2)
665. Roman, Marianna.
Efectele interacţiunilor tunel şi cooperative în sistemele cu stările electronice labile :
131.01 Fizica matematică : Autoref. tz. de doct. în domeniul Ştiinţelor Naturii / Roman
Marianna ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău, 2015. – 27
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (26 tit.).
[2015-30 Teze].
537.63(043.2)
666. Sandu, Ilie.
Influenţa parametrilor sursei seismice Vrancea şi condiţiilor de sol asupra efectului se-
ismic în Republica Moldova : 134.10: Geofizică şi Seismologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
fizice / Sandu Ilie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie. – Chişinău,
2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.).
[2015-29 Teze].
550.34(478)(043.2)
667. Stomff, Mihaela.
Particularităţile psihocomportamentului empatic al studenţilor psihologi în perioada ani-
lor de studii : Specialitatea 511.02 Psihologia dezvoltării şi psihologie educaţională : Autoref.
tz. de doct. în psihologie / Stomff Mihaela ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (35 tit.).
[2015-27 Teze].
159.922.5-057.87(043.2)
668. Terzi, Nicolai.
Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării : Speci-
alitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Terzi Nicolai ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.

53
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Bibliogr.: p. 24-26 (34 tit.).


[2015-28 Teze].
342.722(043.2)
669. Секриер, Сергей.
Усовершенствование основных агротехнических элементов технологии возделы-
вания перца сладкого в Республике Молдова : 411.05 – овощеводство : Автореф. дис.
на соиск. ученой степ. д-ра сельскохозяйственных наук / Секриер Сергей ; Ин-т генети-
ки, физиологии и защиты растений Акад. наук Молдовы. – Кишинев, 2015. – 26 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (17 tit.).
[2015-37 Teze].
631.147:635.64(478)(043.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Colomieţ, Tatiana 587
A Comşa, Ana-Maria 656
Adam, Anatol 616 Constantin, Adrian George 576-77, 582
Alecsandri, Vasile 612 Corcimaru, Ion 567
Amelicichin, Ecaterina 535-36 Coroban, Vitalie 610-11, 619
Andriţchi, V. 534 Coropceanu, E. 532
Andronic, Gabriel 600 Coşbuc, George 612
Ardelean, Grigore 518 Coşcodan, Diana 564
Arîcu, Aculina N. 562 Coşpormac, Viorica 585
Cozonac, Renata 482
B Creţu, Andrian 518
Cruceanu, Sanda 578, 583
Baban, Elena 563, 601 Crudu, Angela 523
Baciu, Gheorghe 652 Cucerescu, Vasile 552
Barbă, V. 597 Cupcea-Josu, Argentina 611
Bejuc, V. L. 606 Curicheru, Mihail 614
Belostecinic, Grigore 494 Curicheru-Vatamanu, Elena 614
Benderschi, Olga 559 Curjos, Vasile 561
Bivol, Grigore 567 Cuzneţova, Snejana 657
Bjorn, Larsen 509
Bînzari, Andrei 587 D
Boişteanu, Eduard 655
Bolintineanu, Dimitrie 612 Dabija, Maria-Cristina 615
Branişte, Gheorghe 535-36 Dabija, Tatiana 615
Buimistru, Tatiana 597-99 Dandara Otilia 524
Bulat, Eduard 511 Danileţ, Cristi 511
Buzilă, Varvara 544 Dănilă, Alina 658
Deaconescu, Ion 613
C Deleu, Inga, 659
Diordiev, Radu 631
Casapu, Tudor (601) Diuvenji, Petru 522
Caşu, Igor 653 Doga, Alexandru 639
Caterinciuc, Natalia 565 Dolea, Igor 509
Căruntu, Nina 530 Dorgan, Andrei 613
Cebaniţa, I. 599 Dragalina, Galina 617
Cerepanov, A. 544 Dragnev, Emil 594
Cerneţchi, Olga 585 Drăghici, Isabela 566, 568-70, 573, 576-83
Chicu, V. 534 Drăghici, Liviu 566, 568-69, 573, 576-83
Chicu, Valeriu 565 Druţă, Boris 618
Chirtoacă, Ilie 514 Druţă, Ion 619-20
Chitoroagă, Valentina 482 Druţă, Veronica 618
Chiţcatîi, Margareta 629 Duban, Ion 522
Cimpoieş, Valentina 538-43, 607-09 Duhlicher, Olga 524
Ciuntu, Natalia 602 Dulgheru, Valeriu 493
Climova, Alla 504 Dumbrăveanu, Viorica 523
Coadă, Simion 624, 635, 637 Dumitraş, Daniela 640
Cocin, A. 599 Dumitraş, Nina 640
Cojocari, Elena 649 Dutova, Laurenţia 644
Cojocaru, T. 534
Cojocaru, Victor 585 E
Colesnicova, Tatiana 500
Eminescu, Mihai 612

55
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Epurean, V. 599 J
Erhan, Ianuş 502
Erhan, Nicolae 575, 584 Jardan, Natalia 661
Erizanu, Gheorghe 610-11, 619 Jereghi, Alexei 560
Ermurache, Adrian 621 Jereghi, Teodor (560)
Jilinschi, Iulia 487
F Juc, Victor 521
Fasii, Alexandr 643 K
Fenoghen, Alexandra 544
Fitzgerald, Francis Scott 610 Kalguşkina, Tatiana 486
Florea-Dascăl, Valeria 622 Karnaeva, Liubovi 486
Fomin, Fiodor 522 L
Frecăuţeanu, Alexandru 590-91
Furtuna, Natalia 660 Lazarev, Elena 626
Lazarev, Marcel 626
G Lazarev, Mihail 626
Garştea, Maria 603 Lazari, Constantin 552
Ghenciu, Valentina 523 Leanca, Livia 587
Gheorghiţa, Stela 565 Luchin, Timur 537
Gheorghiţa, Tamara 519 M
Gînu, Domnica 523
Gîţu, Lora 567 Macaev, Fliur Z. 562
Gladun, N. 571 Macari, Tamara 527
Godoroja, R. 532 Macrinici, Sorina 515
Gogu, Tamara 604, 644 Malic, Gheorghe 511
Goian, I. 555 Mamot, Eugen 600
Gondiu, M. 597 Manolache, Constantin 521, 601
Graur-Lăzărencu, Valentina 622-23 Mardare, Marcela 623, 641
Gribincea, Tatiana 526 Margine, Leonid 489-90
Gribincea, Vladislav 515 Marin, Ion 486, 555
Grimalschi, Teodor 531 Marin, V. 555
Groza, Andrei 520 Matei, Tamara 605
Guţu Vl. 534 Mărgărint, Anatol 588
Guţul, Vera I. 593 Meniuc, George 624
Guţul, Vera G. 593 Mocanu, Liuba 547
Guzun, Ion 514-15 Morozova, I. 544
Moşanu-Şupac, Lora 564
H Moşin, Octavian 488
Handrabura, Loretta 550 N
Hîncu, Valentina 609
Hobsbawm, Eric 650 Nedbaliuc, R. 532
Hriptievschi, Nadejda 514 Negru, Carolina 608-09
Nicolai, Irina 625
I
O
Iaţişin, Tatiana 500
Ichim, Andrei 635 Ojog, Sergiu 574
Ionescu, Liliana 650 Oliinîk, Iaroslav 639
Iosif, St. O. 612
Ispas, Sabina 554 P
Papuc, Liviu 610

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pârlea, Gheorghe 647 Terzi, Nicolai 668


Pădure, Nadia 626 Timuş, Asea M. 563
Pelihataia, Irina 615 Timuş, Maria 535-36
Perciun, Rodica 500 Timuţa, Aliona 538-39, 541, 543, 545-46, 607
Petean, Andrei 651 Tintiuc, Dumitru 489-90
Petrea, George 642 Tismăneanu, Vladimir 653
Pisarenco, Olga 662 Toderaş, Ion 563
Pîslariuc, Virgil 650 Trofimov, Igor 518
Plămădeală, Stela 598
Plămădeală, Viorica 627 Ţ
Plămădeală, Visarion 598 Ţuleanu, Constantin 587, 593
Pleşca, Condrat 628 Ţurcan, Galina, 505
Plop, Aliona 510 Ţurcanu, Adrian 503
Popa, Petre 616
Postolachi, Viorelia 545-46 U
Postolachi, Vladislav 663
Poştaru, Andrei 559 Ulian, Galina 497, 499
Prohin, Andrei 554 Ungurean, Tatiana 575
Putiveţ, Serghei 593 Ungureanu, Anca Roxana 573
Ungureanu, S. 571
R Ursu, Sergiu 509
Ursu, Viorica 504
Raischi, Victor 556 Usatîi, Andrei 489-90
Rata, Mihaela 566, 568-70, 579, 581
Răzlog, Ion 629 V
Revenco, Ina 664
Revencu, Sergiu 572 Vasiliţa, Antonina 630
Roman, Marianna 665 Vatamanu, Mihaela 614
Romanciuc, Ruxanda 622-23, 628, 630, 641 Verebceanu, Eugen 636, 638
Roşca, Ludmila 552 Vetrilă, Viorel 575, 584
Roşca, Petru 498, 503 Vidraşcu, Anatol 612
Rotaru, Maia 646 Vieru, Grigore (600), 643
Vişniovaia, Tatiana 526
S Vîlcu, Mihai 631
Vlas-Veveriţă, A. 597
Sainciuc, Lică 643
Samsonov, Serghei 603 Z
Sandu, Ilie 666
Sedleţchi, Iurie 506 Zabiaco, Olesea 482
Sinescu, Ruxandra Diana 577 Zamşa, Simion 612
Sîmboteanu, Aurel 520 Zmeev, Vladimir 612
Stana, George 498 Zmuncila, Ludmila 526
Stendhal, Frederic 611 Zmurciuk, Kirill 621
Stomff, Mihael 667 А
Straliuc, Nina 547
Алиев, Намик 491-92
Ş
Б
Şipitco, N. 571
Şofron, Larisa 525 Барбанягрэ, Александра 533
Şoimaru, Vasile 647 Борозан, С. 596
T
Terentii, Mihail (527)

57
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

В Мулик, Андрей 499


Викол, Нелу 529 Н
Володин, Александр 632
Надулишняк, Кристина 592
Д Николаев, Дмитрий 634, 648
Олейник, С. 595
Дарманчев, К. П. 481 Репида, В. Б. 551
Дубровский А. Д. 654
С
З
Секриер, Сергей 669
Замбицкий, Д. К. 557
Т
И
Терентий, Михаил Афанасиевич 529
Иванов, В. 596 Трончу, С. 595
Иванова, Л. 596
У
К
Ульян, Галина 499
Карпов, А. 595
Киндыбалюк, Оляна 586 Ф
Коломеец, Валерий 480
Курачицки, Анжела 528, 548-49 Филонов Г. Н. 529

Л Ц

Лукьянец, Ольга 553 Цвик, Ирина 533


Лупашку, Зинаида 507 Ч
Львовский, Е. 633
Чобану, Я. И. 557
М
Ш
Мещерякова, Э. В. 634
Милушев, Д. В. 512 Шевчик, Е. Г. 557-58

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
Alegerile şi dreptul electoral în Republica Republicii Moldova cu Comunităţile Euro-
Moldova 508 pene şi Statele lor membre" 506
Analele ştiinţifice al Catedrei Drept Patrimonial Memorator privind măsurile de siguranţă la
504 mânuirea armei 522
Arestarea preventivă în Republica Moldova şi National Bibliography of Moldova 482
în ţările europene 509 Pictura 598
Bibliografia Naţională a Moldovei 482 Proiectarea didactică. Biologie şi chimie 532
Boala determinată de virusul Ebola 565 Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor
Cadrul naţional al calificărilor 550 principale a culturilor agricole pentru lunile
Casa comunitară pentru copii în situaţie de martie, aprilie, mai anul 2015 şi recoman-
risc 523 dări de combatere a acestora 589
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie 612 Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale
Codul civil al Republicii Moldova 513 Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
Codul funciar al Republicii Moldova 517 cie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Codul muncii al Republicii Moldova 516 Moldova 486
Codul vamal al Republicii Moldova 501 Reţinere în procesul penal 511
Colorăm Eroii basmelor 635 Sindromul HELLP 585
Colorăm La circ 636 Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influen-
Colorăm La menagerie 637 ţe reciproce etnice şi culturale 654
Colorăm Piraţii 638 Sub semnul Mărţişorului 554
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competiti- Tinerii în acţiune 537
vitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" Tudor Casapu, eternul campion 601
494 Youth in action 537
Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea Выборы и избирательное право в Респуб-
administraţiei publice 520 лике Молдова 508
Culegere de lucrări ştiinţifice 497 Международный и национальный опыт
De la Nistru pîn'la Tisa 616 внеаудиторной работы со студентами
Document de politici 514 высшей школы 551
Educaţia morală a elevilor 525 Памятка о мерах безопасности при обра-
Esofagul Barrett: diagnosticul şi tratamentul щении с оружием 522
contemporan 571 Принципы функционального зонирования
Experienţa internaţională şi naţională a activi- общественных зданий 595
tăţii extracurriculare cu studenţii instituţiilor Прогноз распространения главнейших
superioare de învăţământ 551 вредителей и болезней сельскохозяйст-
Figurine din hârtie 544 венных культур в марте, апреле, мае
Icoane mariale din patrimoniul Muzeului 2015 года и рекомендации по борьбе с
Naţional de Istorie a Moldovei (secolele ними 589
XVIII-XX) 594 Славяне в карпато-дунайском регионе:
Materialele Conferinţei Naţionale cu Participa- вопросы взаимовлияния этносов и куль-
re Internaţională "Un deceniu de realizări şi тур 654
experienţă a parteneriatului şi cooperării Строительная физика 596
Строительство & Оборудование 592

Index de subiecte
Abecedare pentru preşcolari 545-46, 643 Almanahuri literare 616
Activităţi creative, aplicaţii din hârtie 544 Anatomie umană 564
Administrare publică 520 Anemie, asistenţă medicală primară 567
Alegeri, Republica Moldova 508 Antrenament cu arme 522

59
Cronica cărţii Nr 3-2015 ≡ Book annals Nr 3-2015

Apendicectomie laparoscopică 569 - internaţionale 503


Arestare preventivă, Europa 509 Fiziologie umană 564
- Republica Moldova 509 Forţe armate, Republica Moldova 521
Automobile, dicţionare 588 Forţe de muncă, migraţie 498
Baterii de încălzire 593 Fotografie, genuri 599
Baze de date 480 Fracturi ale genunchiului, tratament
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, artroscopic 584
articole din reviste şi ziare 482-85 Funcţii continue 558
Biologie, metodica predării 532 Funcţionari publici, Republica Moldova 519
Biopsie laparoscopică 566 Gimnastică artistică, metodica predării 531
Boli, ale articulaţiilor genunchiului 575 Gracilariide invazive, Republica Moldova 563
- ale plantelor, combatere 589 Icoane, secolele XVII-XX, albume 594
Cărţi de colorat 635-38, 642 Istoria, culturilor 648
Chimie, metodica predării 532 - dreptului românesc 507
Chirurgie, laparoscopică 576-78 - secolului XX 650
- - pediatrică 579-83 Istorie 649, 651
Clădiri publice, proiectare 595 Învăţământ, organizare 529
Coduri, civil al Republicii Moldova 513 - primar 548
- funciar al Republicii Moldova 517 - superior 550-51
- muncii al Republicii Moldova 516 Judecători 514-15
- vamal al Republicii Moldova 501 Jurisprudenţă, Republica Moldova – Comuni-
Colecistectomie laparascopică 570 tăţi Europene, parteneriat 506
Compuşi organici 562 Limbi, engleză 602, 604-05
Comunicare didactică 536 - franceză, dicţionare 606
Construcţia clădirilor, proiectări de protecţie - română, dicţionare 606
596 - - teste 609
Contabilitate 591 - - texte literare 607
Contabilitatea costurilor 590 - - pentru alolingvi, metodica predării 530
Cugetări creştine 488 Limbi individuale, metodica predării 533
Design interior, proiectare 597 Literatură, engleză, critică şi interpretare 644-
Drept, electoral, Republica Moldova 508 45
- patrimonial 504 - română, istorie şi critică literară 646
- penal 512 - română din Republica Moldova, critică şi
- vamal, Republice Moldova 502 interpretare 614
- mediului 518 Logică juridică 505
Economia cunoaşterii 494-96 Magie 487
Economie, dezvoltare, Republica Moldova 497 Malformaţii congenitale, explorare 566
- Republica Moldova – Comunităţi Europene, Management 481
parteneriat 506 - educaţional 526, 528
Educaţie, organizare 529 Matematică 555
- interculturală 524 - superioară, economie 557
- în case comunitare 523 Materiale de construcţie, Republica Moldova
- morală 525 592
Educaţie preşcolară 538-39, 547 Medicină, indici bibliografici 486
Elemente chimice 561 Migraţia internaţională a forţei de muncă 498
Epigrame 628 Muzică, corală 600
Erori, studii ştiinţifice 490 - vocală 600
Esofagul Barrett, diagnostic, tratament 571 Nuvele 614, 624
Eşantion reprezentativ, medicină 489 Organizarea învăţământului 534
Etnologie 553 Pancreatită cronică 572
Evacuarea deşeurilor urbane, metode 587 Patologii, urogenitale pediatrice, tratament
Finanţe 499 laparoscopic 573

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- ale sarcinii 585 Scrieri istorice 622


- chirurgicale pediatrice 568 Securitate energetică, relaţii internaţionale 586
Pictură, tehnici 598 Securitatea statului, Republica Moldova 521
Poezie 612, 615, 617, 623, 626-27, 629-32 Sindromul HELLP 585
Poezii pentru copii 639-41 Sistem educaţional, planificare 526
Poliartrită reumatică, diagnostic, tratament Slavi, istorie 654
574 Stereochimie 562
Povestiri 610, 621 Teoria probabilităţilor 559
Răspundere penală, avort 510 Turism viti-vinicol, Republica Moldova 500
Reţinerea în procesul penal 511 Versuri melodice 625
Romane 611, 613, 619-20 Virusul Ebola, prevenire 565
Sărbătoarea Mărţişorului 554 Voluntariat 537

Index geografic
Georgia, politică internă 491-92
Miroslăveşti, sate, Judeţul Iaşi, România, albume 647
Republica Moldova,1924-1956, istorie 653
Republica Moldova, situaţie social-politică 493

Index editori
Arc 544, 603 INCE 500
Arva Color 572 Indigou Color 646
ASEM 494-96, 505, 527, 530 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
Bejuc-Iovu 606 "Incercom" 633
Biblion 549 Iulian 588
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Învăţătorul Modern 528, 548
521, 601 Labirint 522
Bons Offices 541-42, 545-46, 607-09 Litera AVN 566, 568-70, 573, 576-83, 612
Camera Naţională a Cărţii 482-85 Lumina 543
Cartier 509, 511, 610-11, 619-20, 643, 650, Lumos Foundation Moldova 523
653 Lyceum 556
CEP USM 488, 497, 499, 510, 534, 559, 574, Medicina 486, 489-90, 567, 571
586, 617 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 594
Editura pentru Literatură şi Artă 613 Notograf prim 600, 626
Elena-VI 585 Policadran 624
Farmec-Lux 501, 513, 516-17, Pontos 524, 537, 621-23, 625, 628, 630, 640-
IJ Gold 487 41
Imprint Star 514-15 Princeps 508
Serebia 647 USEM 506
Tehnica-UTM 493, 587, 593, 595-99 UST 525, 532, 564
TEO-Educaţional 555, 602, 649, 651 Victoria Gomon 592
Uniprint 526, 616 Славянский университет 480, 512, 557-58,
Universitatea Slavonă 551 654
Universul 519 Центр русской культуры в РМ 634, 648

61
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MARTIE NR 3 MARCH
(795-1197)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
795. Dănilă, Aurelian. Secţia Ştiinţe Umanistice şi Arte : [Programul-cadru pentru Cer-
cetare și Inovare "Orizont 2020"] / Aurelian Dănilă, Mariana Bagrin // Akademos. – 2015. – Nr
1. – P. 39-41 : fot. – ISSN 1857-0461.

796. Duca, Gheorghe. Agenda europeană a ştiinţei din Republica Moldova : [Progra-
mul-сadru pentru Cercetare și Inovare "Orizont 2020"] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2015.
– Nr 1. – P. 5-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

797. Gaina, Boris. Secţia Ştiinţe Agricole : [Programul-cadru pentru Cercetare și Inova-
re "Orizont 2020"] / Boris Gaina, Gheorghe Tudorache // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 32-
36 : fot. – ISSN 1857-0461.

798. Groppa, Stanislav. Secţia Ştiinţe Medicale : [Programul-cadru pentru Cercetare și


Inovare "Orizont 2020"] / Stanislav Groppa, Viorel Prisacari // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P.
25-31. – ISSN 1857-0461.

799. Gulea, Aurelian. Secţia Ştiinţe Naturale şi Exacte : [Programul-cadru pentru Cer-
cetare și Inovare "Orizont 2020"] / Aurelian Gulea // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 16-20 :
fot. – ISSN 1857-0461.

800. Moraru, Victor. Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice : [Programul-cadru pentru


Cercetare și Inovare "Orizont 2020"] / Victor Moraru // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 37-38 :
fot. – ISSN 1857-0461.

801. Stratan, Alexandru. Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice


în proiectele economice fundamentale / Alexandru Stratan, Gheorghe Iliadi // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 133-138. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138 (4 tit.). –
ISSN 1857-0461.

802. Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare : (proiect pentru o


discuţie publică) / Gheorghe Cuciureanu, Nelly Ţurcan, Alfreda Roşca [et al.] // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 42-50 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50
(21 tit.). – ISSN 1857-0461.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

803. Ursachi, Veaceslav. Secţia Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice : [Programul-cadru


pentru Cercetare și Inovare "Orizont 2020"] / Veaceslav Ursachi // Akademos. – 2015. – Nr 1.
– P. 21-24 : fig. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 865, 934, 985)

003 Sisteme de scriere şi notare


(Vezi Nr 1168)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


804. Muntean, Aliona. Optimizări pentru reţele sociale / Aliona Muntean // Magazin bi-
bliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 157-162 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 162
(5 tit.). – ISSN 1857-1476.
(Vezi de asemenea Nr 821)

005 Conducere şi organizare. Management


805. Ţurcanu, Gheorghe. Aspecte decizionale pentru îmbunătăţirea sistemului de ma-
nagement în Republica Moldova / Ţurcanu Gheorghe, Zetia V. // Materialele Conferinţei Naţi-
onale cu Participare Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi
cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău,
2014. – P. 9-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (10 tit.).

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 1170)

009 Manuscrise. Bibliofilie


(Vezi Nr 812, 814)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
806. Colac, Tudor. Bibliografia folclorului românesc din Basarabia : (proiect de valoare
aplicativă) / Tudor Colac // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 155-158. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 158 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.

02 BIBLIOTECONOMIE
807. Ambroci, Tatiana. Analiza infrastructurii bibliotecilor de colegii prin filiera dimensi-
unii statistice / Tatiana Ambroci // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 20-23 : fig., fot. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 23 (3 tit.). – ISSN 1857-4890.

808. Avasiloaie, Rodica. Schimbarea prin inteligenţă: reflecţii pentru biblioteci / Rodica
Avasiloaie // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 23-24 : fot. – ISSN 1857-4890.

809. Cereteu, Igor. Biblioteca mănăstirii Chistoleni : [din satul Sadaclia, raionul Basa-
rabeasca] / Igor Cereteu // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 55-62 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

63
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

810. Cereteu, Igor. Contribuţii la istoria bibliotecii mănăstirii Noul Neamţ : [edificată în
s. XIX-lea, Chiţcani, Rep. Moldova] / Igor Cereteu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. –
Nr 3. – P. 33-55. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.

811. Cheradi, Natalia. Perfecţionarea serviciilor bibliotecilor universitare în mediul con-


curenţial actual: adaptarea la noile realităţi tehnologice / Natalia Cheradi // Revista ABRM. –
2014. – Nr 2. – P. 15-17 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (2 tit.). – ISSN 1857-4890.

812. Chiaburu, Elena. Relaţia dreptului bisericesc cu istoria cărţii – furtul cărţilor vechi /
Elena Chiaburu // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 63-68 : fot. – Rez. în lb. engl. . –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

813. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarii şcolari în contextul formării continue / Ludmila


Corghenci // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 33-35 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 35 (5 tit.). – ISSN 1857-4890.

814. Cosovan, Veronica. Vestigii europene păstrate în fondurile serviciului Carte ve-
che şi rară al BNRM / Veronica Cosovan // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 69-72 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (6 tit.). – ISSN 1857-1476.

815. Coşeri, Tatiana. Disfuncţiile muncii în echipă în contextul culturii instituţionale /


Tatiana Coşeri // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 29-31 : fot. – ISSN 1857-4890.

816. Cudlenco, Maria. Biblioteca – actor indispensabil al comunităţii / Maria Cudlenco


// Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 31-33 : fot. – ISSN 1857-4890.

817. Dobjanschi, Aurelia. Biblioteca publică – lider în consolidarea şi culturalizarea


comunităţii / Aurelia Dobjanschi // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 36-38 : fot. – ISSN
1857-4890.

818. Golovatenco, Axenia. Biblioteca şcolară – spaţiu pentru confluenţe / Axenia


Golovatenco // Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 27-28 : fot. – ISSN 1857-4890.

819. Harjevschi, Mariana. Mesaj adresat participanţilor Conferinţei Asociaţiei Bibliote-


carilor din Republica Moldova, 5 noiembrie 2014 : [or. Chişinău] / Mariana Harjevschi // Revis-
ta ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 3-6 : fot. – ISSN 1857-4890.

820. Karnaeva, Liubovi. Personalitatea savantului, medicului-bibliofil german Richard


Koch reflectată în colecţia personală păstrată în fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF
"Nicolae Testemiţanu" / Liubovi Karnaeva, Nona Şoroc, Augustin Stepanov // Magazin biblio-
logic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 38-42 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

821. Lungu, Daniel. Rolul bibliotecarului în era informaţiei digitale / Daniel Lungu // Re-
vista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-4890.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

822. Moraru, Anton. Organizarea şi completarea Bibliotecii Muzeului de Zemstvă din


Basarabia: (1889-1917) / Anton Moraru // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 50-54 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

823. Osoianu, Vera. Cartea şi lectura – temelia dezvoltării : [Festivalul Naţ. al Cărţii şi
Lecturii, ed. a 4-a, 31aug.-5 sept. 2014, Chişinău] / Vera Osoianu // Limba Română. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 371-377 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 0235-9111.

824. Osoianu, Vera. Comunicarea profesională : aspecte ale formatului virtual : [a bi-
bliotecarilor] / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 153-156 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (4 tit.). – ISSN 1857-1476.

825. Panici, Alla. SIBIMOL. Metamorfoze 2003 – 2014 : [Sistemul Integrat al Bibl. In-
formatizate din Moldova] / Alla Panici // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 149-152 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (5 tit.). – ISSN 1857-1476.

826. Scherlet, Ecaterina. Conferinţa anuală ABRM "Biblioteci puternice – comunităţi


puternice" în viziunea participanţilor, 5 noiem. 2014 / Ecaterina Scherlet // Revista ABRM. –
2014. – Nr 2. – P. 7-14 : fig., fot. – ISSN 1857-4890.

827. Stratan, Zinaida. Oportunităţile proiectului TEMPUS pentru dezvoltarea biblioteci-


lor universitare şi consolidarea parteneriatelor / Zinaida Stratan // Revista ABRM. – 2014. –
Nr 2. – P. 24-26 : fot., tab. – ISSN 1857-4890.

828. Терзи, Татьяна. Качество информационно-библиотечного обслуживания Та-


раклийского Государственного Университета им. Григория Цамблака / Татьяна Терзи //
Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – P. 39-42. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (10 tit.). – ISSN 1857-
4890.
(Vezi de asemenea Nr 831, 833-34, 1051)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
829. Budurina-Goreacii, Carolina. Afirmarea şi dezvoltarea instituţiilor societăţii civile
moldoveneşti (1991-2013) / Budurina-Goreacii Carolina // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 73-80. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

069 Muzee
(Vezi Nr 822, 1008-09)

070 Ziaristică. Presă


(Vezi Nr 1034)

65
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
830. Danilov, Maria. Două tipărituri basarabene: Catihisisul creştinesc (1844) şi
Chiriacodromionul (1860) identificate în sursele buzoiene / Maria Danilov // Magazin bibliolo-
gic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 20-22 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-1476.

831. Eşanu, Andrei. Dispersarea patrimoniului de carte veche românească (sec. XIX-
XX). Colecţii şi colecţionari din străinătate / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Magazin biblio-
logic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 43-49 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-1476.

832. Eşanu, Valentina. Elita Ştefaniană şi cartea : [despre manuscrisele din timpul
domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504) : studiu] / Valentina Eşanu // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 11-16. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

833. Ex-Libris-uri din Colecţia Koch / Liubovi Karnaeva, Valeriu Herţa, Augustin
Stepanov [et al.] // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 28-32 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 32 (8 tit.). – ISSN 1857-1476.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
834. Rău, Alexei. Filosofia ca infrastructură a gândirii biblioteconomice / Alexe Rău //
Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 145-148 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 148 (6 tit.). – ISSN 1857-1476.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios
(Vezi Nr 812)
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
835. Biserica "australiană" din Truşeni = "Australian" Church in Trusheni : [despre
biserica "Sf. Arhanghel Mihail" din Trușeni] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr
5/6. – P. 64-69 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

836. Codreanu, Theodor. Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (I) : [teolog, poet,
critic literar român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 242-250. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 250 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.

837. Negrei, Ion. O pagină de zidire naţională şi bisericească: înfiinţarea Mitropoliei


Basarabiei / Ion Negrei // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 355-370 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 369-370 (30 tit.). – ISSN 0235-9111.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

838. Negru, Nina. Exilul Sfântului Ierarh Grigore Dascălul la Chişinău : (1829-1832) /
Nina Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 26-34 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 34 (46 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 2, 2012. – ISSN
1857-1964.

839. Solcanu, Ion I. O filă din istoria învăţământului teologic românesc. Seminarul Or-
todox din Ismail (1857-1877) / Ion I. Solcanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4.
– P. 35-50 : an., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 49-50 (48 tit.). – Va
urma. – ISSN 1857-1964.

840. Solcanu, Ion I. O filă din istoria învăţământului teologic românesc. Seminarul Or-
todox din Ismail (1857-1877) / Ion I. Solocanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr
1/2. – P. 25-45 : an., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 43-45 (107 tit.). –
Sfârşit. Contin. : Nr 3/4, 2013. – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 809-10, 1174)

27-23 BIBLIA CREŞTINĂ


841. Dragnev, Emil. Profeţii Vechiului Testament din naosul bisericii Sf. Gheorghe a
mănăstirii Voroneţ : [cercet. progr. iconografic al pict. interioare din biserică] / Emil Dragnev //
Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 56-72. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

842. Matei, Nina. Monument literar "neajuns la maturitate" : Biblia de la 1936 / Nina
Matei // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 23-27 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-
1476.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
843. Bejan Volc, Iulia. Cunoaşterea gender rural: repere ştiinţifice / Iulia Bejan Volc //
Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 150-154. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154
(12 tit.). – ISSN 1857-0461.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 807)

314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
844. Ionescu, Ion I. Decalogul participării locuitorilor la dezvoltarea durabilă a comuni-
tăţilor / Ion I. Ionescu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 334-344 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Referințe bibliogr. în note, p. 342-344 (20 tit.). – ISSN 0235-9111.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

32 POLITICĂ
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
845. Lucinschi, Chiril. Decalog : [a parlamentarului] / text de Ana Popenco // VIP ma-
gazin. – 2015. – Nr 127/128. – P. 32-37 : fot. – ISSN 1857-0534.

846. Голя, Анатолий. Безответственность политиков : [после парламентских вы-


борах в Респ. Молдова, 30 нояб. 2014] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 3-9
: fot. – ISSN 1857-0186.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


847. Gheorghiu, Valeriu. Interviu cu Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei Domnul Valeriu Gheorghiu = Interview with
His Excellency, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Moldova to
the Kingdom of Spain, Mr. Valeriu Gheorghiu / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. –
Nr 5/6. – P. 12-16 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

848. Буриан, Александр. Многополярный мир и место Европы в новой системе


международных отношений / Буриан Александр // Revista Moldovenească de Drept Inter-
naţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 59-72. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 72 (6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 863)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


(Vezi Nr 800-01)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
849. Gribincea, Alexandru. Estimarea migraţiei în spaţiul european : [a forţei de mun-
că] / Alexandru Gribincea, Corina Gribincea // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare
Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii
Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 94-99 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (7 tit.).

336 Finanţe
850. Enachi, Ruxanda. BNM a decis: Kroll Associated : [Banca Națională a Moldovei :
investigația companiei Kroll Associated UK Limited a situației financiare la Banca de Econo-
mii, Banca Socială și Unibank] / Ruxanda Enachi // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 107. – ISSN
1857-0186.

851. Nederiţa, Alexandru. Recomandări practice privind contabilitatea şi impozitarea


creanţelor compromise / Alexandru Nederiţa, Ludmila Grabarovschi // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 3. – P. 14-26 : an., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-
4408.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

852. Tehaia, Ridha. Depreciere amplificată de speculații : [a valutei naționale] / coresp.


rev. // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 108-109 : fot. – (Valută & Piață). – ISSN 1857-0186.

853. Балабан, Сергей. Золото на повестке : [об инвестировании в драгоценные


металлы] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 74-77. – (Металлы & Банки). –
ISSN1857-0186.

854. Васкауцан, Александр. Формальная сложность : [о собрание акционеров в


"Viktoriabank-e"] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 24-25. – (Акционе-
ры & Банки). – ISSN 1857-0186.

855. Гриник, Татьяна. Подоходный налог с заработной платы: старые и новые


проблемы / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – P. 56-61 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Продолж. Нач. : Nr 1. – ISSN 1813-4408.

856. Дрэгуцану, Дорин. Помощь лея экономике : [интервью с президентом Нац.


Банка Молдовы Д. Дрэгуцану] / записал Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P.
26-35 ; 54-56 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – (Регулятор & Банки). – ISSN 1857-
0186.

857. Петраке, Диана. Девальвация как бизнес олигархов : [об инфляции молдав-
ского лея] / Диана Петраке // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 58-59 : fot. – (Валюта & Рынок).
– ISSN 1857-0186.

858. Сидоренко, Владимир. Абсурды законодательства : [об изменениях в налог.


кодексе] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 84-88. – ISSN1857-0186.

859. Соломонов, Сергей. Акцизная лазейка : [об акцизе на импорт автомобилей в


Молдове] / Сергей Соломонов // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 70-73 : fig., tab. – ISSN 1857-
0186.

860. Текая, Ридха. Неравное противостояние : [о девальвации молдавского лея :


интервью президентa Mobiasbanca-Group Societe Generale Р. Текая агенству "Инфотаг"]
// Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 60-61 : fot. – ISSN 1857-0186.

861. Чиреш, Елена. Льгота по приросту численности: спорные вопросы примене-


ния / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – P. 55 : fot. – ISSN 1813-4408.

862. Чиреш, Елена. О налоговых последствиях дарения имущества / Елена


Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – P. 62-65 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 872)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
863. Щербатюк, Василий. Статистический анализ зависимости экономических
показателей в условиях евроинтеграции / Василий Щербатюк // Materialele Conferinţei

69
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Naţionale cu Participare Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului


şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău,
2014. – P. 140-146 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (6 tit.).

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


864. Certan, Sergiu. Haosul se amplifică : [interviu Sergiu Certan, dr. habilitat în eco-
nomie, fost ministru al economiei (1992-1994) și administrator al Companiei de Asigurări de
Viață Sigur-Asigur S.A.] / consemnare de cor. rev. // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 110-116 :
fot. – ISSN 1857-0186.

865. Chircă, Roman. Inovaţia, promovată la "Fabricat în Moldova" : [pe marginea


epoz., ed. a 14-a, organizată la Moldexpo, 28 ian.-1 febr., 2015] / Roman Chircă //
Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 13-15. – ISSN 1857-0461.

866. Dikusar, Alexandr. Interdependenţa dintre ştiinţă şi dezvoltarea economico-


socială: UE, CSI, Republica Moldova / Alexandr Dikusar, Rodica Cujba // Akademos. – 2015.
– Nr 1. – P. 8-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (6 tit.). – ISSN
1857-0461.

867. Marin, Alexandra. Stagnare sau recesiune? : [prognozele economice pentru anul
2015] / Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 100-103 : fot. – (Футбол & Спорт). –
ISSN 1857-0186.

868. Şargu, Lilia. Rolul negocierilor asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova
/ Lilia Şargu // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională : Un deceniu de
realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile Euro-
pene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 34-37 : fig., tab. – Rez. în lb.rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 37 (4 tit.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


869. Грибинча, Александр. Национальная экономика под влиянием развития
глобальных инновационных процессов / Александр Грибинча, Людмила Тодорова,
Лилия Шаргу // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională : Un deceniu
de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile
Europene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 125-134 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 134 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 866)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


870. Armaş, Valentin. Aspectul juridic al refuzului organelor vamale ale Federaţiei Ru-
se de aplicare a sistemului de garanţie stabilit de Convenţia TIR / Armaş Valentin // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 2. – P. 68-76. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75-76 (13 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

871. Dima, Marcela. Tranzacţii de procurare-vînzare a mărfurilor în afara Republicii


Moldova / Marcela Dima, Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – P. 12-
14 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 877)

339.7 Finanţe internaţionale


872. Балабан, Сергей. Сила в слабости : [о ситуации на валютном рынке] / Сер-
гей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 20-23. – ISSN 1857-0186.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


873. Ţiganu, Ana. Strategia inovaţională şi dezvoltarea economică internaţională / Ana
Ţiganu, Alexandru Gribincea // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională
: Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu
Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 161-166 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (12 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
874. Якуб, И. Сущность и значение воспитательной функции права / И. Якуб //
Закон и жизнь. – 2015. – Nr 3. – P. 31-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
34 (15 tit.). – ISSN 1810-3081.

341 Drept internaţional


875. Baliţchi, Tudor. Activitatea NATO în contextul prezervării stabilităţii la nivel regio-
nal şi global / Baliţchi Tudor // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Inter-
naţionale. – 2014. – Nr 2. – P. 103-117. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 115-117 (28 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

876. Băieşu, Aurel. Efectele rezoluţiunii contractului în dreptul comerţului internaţional /


Băieşu Aurel // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 1. – P. 34-48. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46-48 (23 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

877. Carauş, Cristina. Clauzele limitative şi exoneratoare de răspundere în sistemul


convenţiilor cu privire la răspunderea contractuală / Carauş Cristina // Revista Moldoveneas-
că de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 81-93. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

878. Chirtoacă, Natalia. Răspunderea internaţională a statului în viziunea O.N.U. şi în


practica Curţii Internaţionale de Justiţie / Chirtoacă Natalia, Florea Dumitriţa // Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 9-20. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

879. Corcea, Nicolae. Hotărârile Curţii Europene pentru Drepturile Omului cu privire la
violenţa în familie: cazurile contra Republicii Moldova / Nicolae Corcea // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 49-56. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (22 tit.).
– ISSN 1811-0770.

880. Mereuţă, Roman. Legitimarea prioritară a dreptului internaţional în legislaţia naţi-


onală / Mereuţă Roman // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţio-
nale. – 2014. – Nr 1. – P. 109-115. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115
(6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

881. Morărescu, Adrian. Evaluarea testului de proporţionalitate privind drepturile şi li-


bertăţile calificate în speţele Curţii Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei / Morăres-
cu Adrian // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. –
Nr 1. – P. 116-133. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (35 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

882. Ungureanu, Carmen Tamara. Clauza penală inserată într-un contract de comerţ
internaţional este întotdeauna eficace? / Ungureanu Carmen Tamara // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 2. – P. 49-58. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

883. Буриан, Александр. Нейтралитет Республики Молдова в геополитической


архитектуре черноморского региона в контексте современных интеграционистских
трансформаций / Буриан Александр, Дорул Ольга // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 2. – P. 59-67. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (19 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 849, 876, 882, 886, 914)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


884. Belecciu, Ştefan. Deosebiri conceptuale între actul administrativ şi alte categorii
de acte juridice / Ştefan Belecciu, Ion Cojocaru // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 3. – P. 4-8. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

885. Blanari, Igor. Sfera controlului parlamentar / Igor Blanari // Legea şi viaţa. – 2015.
– Nr 3. – P. 14-16. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (11 tit.). – ISSN 1810-
309X.

886. Ciobanu, Olga. Unele consideraţii privind asigurarea şi garantarea dreptului per-
soanei vătămate de către organele autorităţii publice din Republica Moldova / Ciobanu Olga,
Roşca Alexandru // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 2. – P. 97-102. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (17 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

887. Dabija, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor din Republica Moldova – buna
funcţionare a acestora în condiţiile integrării în Uniunea Europeană / Tatiana Dabija // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32 (17 tit.). – ISSN 2345-1130.

888. Костаки, Г. Безопасность личности и право человека на безопасность как


конституционно-правовые категории / Г. Костаки, В. Еников // Закон и жизнь. – 2015. –
Nr 3. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

889. Федоров, Г. Соотношение государства и права / Г. Федоров // Закон и жизнь.


– 2015. – Nr 3. – P. 9-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 829, 881)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


890. Ciobanu, Igor. Bazele conceptuale privind justiţia penală şi actul criminal / Igor
Ciobanu, Ana Negruţa // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 16-18. – Rez. în lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 18 ( 7 tit.). – ISSN 1811-0770.

891. Dadu, I. Traficul de persoane ca fenomen criminal ce atentează la ordinea de


drept în Republica Moldova / I. Dadu // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 3. – P. 35-39. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.

892. Mariţ, Alexandru. Natura sau dimensiunea afectivă a mobilului la comiterea in-
fracţiunii / Alexandru Mariţ, Marcela Şomicu // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare
Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii
Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 76-84. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 82-84 (39 tit.).

893. Mariţ, Alexandru. Unele particularităţi la alegerea normei juridico-penale la califi-


carea elementelor subiective ale infracţiunii / Alexandru Mariţ, Dan Georgian // Materialele
Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a
parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor mem-
bre. – Chişinău, 2014. – P. 60-69. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 68-69 (34 tit.).

894. Ostavciuc, Dinu. Cercetarea la faţa locului, percheziţia şi ridicarea în cazul inves-
tigării traficului de copii / Dinu Ostavciuc // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015.
– Nr 2. – P. 43-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (24 tit.). – ISSN 2345-
1130.

895. Rusnac, Constantin. Expertiza ca procedeu probatoriu de descoperire a existen-


ţei sau lipsei semnelor legitimei apărării / Constantin Rusnac // Jurnalul Juridic Naţional: teo-
rie şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 55-59. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59
(8 tit.). – ISSN 2345-1130.

896. Rusu, Vitalie. Particularităţi ale participării avocatului-reprezentant la actul de au-


diere a copiilor martori şi victime în procesele penale / Vitalie Rusu, Mariana Spatari // Avoca-

73
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

tul Poporului. – 2015. – Nr 1/3. – P. 1-4. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1810-
7141.

897. Ulianovschi, Xenofon. Elementul subiectiv şi caracterul personal al răspunderii


penale în cazul persoanelor juridice / Xenofon Ulianovschi, Mihai Dogaru // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 9-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 ( 34
tit.). – ISSN 1811-0770.

898. Zborcilă, Nicoleta. Un procedeu statistico-criminologic de măsurare a pericolului


social al unei infracţiuni / Nicoleta Zborcilă, Octavian Bejan // Jurnalul Juridic Naţional: teorie
şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 28
(12 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 879, 896)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


899. Stoianov, Ludmila. Aria de aplicare a dreptului de retenţie : [de proprietate] /
Ludmila Stoianov, Gheorghe Chibac // Avocatul Poporului. – 2015. – Nr 1/3. – P. 10-13 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 13 (8 tit.). – ISSN 1810-7141.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
900. Balmuş, Victor. Derogarea şi excepţia în doctrină şi în legislaţia naţională / Victor
Balmuş // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 124-132 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 130-132 (40 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 897)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


901. Bot, Alexandru. Reflecţii juridice privind circulaţia banilor în sistemul financiar-
bancar / Alexandru Bot // Avocatul Poporului. – 2015. – Nr 1/3. – P. 14-20 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 20 (14 tit.). – ISSN 1810-7141.

902. Prisac, Al. Certitudinea şi lichiditatea creanţelor compensabile / Al. Prisac // Закон
и жизнь. – 2015. – Nr 3. – P. 51-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (21
tit.). – ISSN 1810-3081.

903. Prisac, Alexandru. Omogenitatea creanţelor compensabile / Alexandru Prisac //


Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 3. – P. 22-25. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25
(17 tit.). – ISSN 1810-309X.

904. Андроник, Николай. Незавидная судьба BEM : [Banca de Economii din Moldo-
va : интервью с адвокатом Н. Андроник] / записал Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr
1/2. – P. 44-50 : fot. – (Банки & Приватизация). – ISSN 1857-0186.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

905. Aniţei, Nadia-Cerasela. The law applicable to sanctions regarding matrimonial


agreement / Aniţei Nadia-Cerasela // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 134-144. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 143-144 (18 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

906. Boca, Sergiu. Conceptul nulităţii căsătoriei în contextul preocupării de asigurare a


stabilităţii familiei / Boca Sergiu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2014. – Nr 2. – P. 36-48. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 47-48 (41 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

907. Сосна, А. Личные неимущественные права и обязанности супругов в Рес-


публике Молдова / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 3. – P. 24-30. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (29 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


908. Avornic, Gheorghe. Instituţia Avocatul Poporului (Ombudsmanul) şi "dreptul dis-
creţionar" / Gheorghe Avornic, Dumitru Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr
3. – P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 8 ( 18 tit.). – Va urma. – ISSN
1811-0770.

909. Boca, Sergiu. Retroactivity as the principal effect of civil juridical acts nullity vis-a-
vis the parties / Boca Sergiu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Inter-
naţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 145-150. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 149-150 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

910. Cerchez, Adela. Impactul progresului economic, social şi tehnic asupra formelor
răspunderii juridice / Adela Cerchez // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr
2. – P. 38-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
911. Boişteanu, Eduard. Consideraţii generale privind dreptul salariaţilor la administra-
rea unităţii prin prisma legislaţiei muncii şi a managementului organizaţiei / Eduard Boişteanu
// Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 38-40. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 40 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

912. Lungu, Adrian. Concepte generale privind flexibilitatea raporturilor juridice de


muncă / Adrian Lungu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 57-60 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

913. Macovei, Tatiana. Disciplina muncii – condiţie obiectivă a procesului de muncă /


Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 19-25 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 ( 9 tit.). – ISSN 1811-0770.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

914. Macovei, Tatiana. Reglementări naţionale şi internaţionale privind interzicerea


discriminării femeilor în cadrul raporturilor juridice de muncă / Macovei Tatiana // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1. – P. 94-108. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 105-108 (25 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

915. Капша, Т. Особенности оплаты нерабочих праздничных дней: социально-


правовые аспекты / Т. Капша // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 3. – P. 15-23. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (17 tit.). – ISSN 1810-3081.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
916. Balmuş, Victor. Originea şi evoluţia conceptului poliţiei / Victor Balmuş // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 6-10. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 9-10 (37 tit.). – ISSN 2345-1130.

917. Bologan, Angela. Asigurarea securităţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor


cu caracter de masă: aspecte juridico-tactice / Angela Bologan // Avocatul Poporului. – 2015.
– Nr 1/3. – P. 5-9 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (7 tit.). – ISSN 1810-7141.

918. Cerba, Valeriu. Ministerul Afacerilor Interne ca structură de bază în realizarea


dreptului de poliţie a statului: evoluţie, stare de fapt şi perspective / Valeriu Cerba // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 13-17. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (4 tit.). – ISSN 2345-1130.

919. Mazur, Vitalie. Primarul – reprezentant al statului la nivel local / Vitalie Mazur //
Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 3. – P. 17-21. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 21
(22 tit.). – ISSN 1810-309X.

920. Nemerenco, Valeriu. Valeriu Nemerenco: "Numai cu o echipă de profesionişti cu


calităţi profund umane poţi obţine rezultate frumoase" : [interviu cu pretorul sectorului Buiu-
cani al capitalei Chişinău] / interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3/4. – P.
6-9 : fot. – ISSN 1857-3053.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


921. Baciu, Vladislav. Ascensiunea unui ofiţer de elită : [despre col. Leonid Carasiov,
primul comandant al Brigăzii "Moldova"] / Vladislav Baciu // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3.
– P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3703.

922. Cibotaru, Viorel. Viorel Cibotaru: "Ministrul Apărării este un interlocutor dintre in-
stituţia militară şi factorul politic" : [interviu cu ministrul Apărării] / a intervievat: V. Rusu //
Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-3703.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

923. Mocan, Nadejda. Oportunităţi pentru carieră militară : [campanie de promovare a


serviciului militar, desfăşurate în lunile febr.-mar., 2015] / Nadejda Mocan // Oastea Moldovei.
– 2015. – Nr 3. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-3703.

924. Radvan, Inga. KFOR. Un an de prezenţă a militarilor moldoveni în Kosovo : [a Ba-


talionului 22 de Menținere a Păcii pentru misiuni inter.] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 3. – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

925. Radvan, Inga. Pacea dificilă din Republica Centrafricană : [pe marginea discuţiei
cu lt.-col. Alexandru Bascacov] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 20-21 :
fot. – ISSN 1857-3703.

926. Radvan, Inga. Să învăţăm din trecut şi să privim optimist spre viitor... : [pe margi-
nea discuţiei cu veteranul conflictului din reg. Transnistreană Ion Socolov] / Inga Radvan //
Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.

927. Vulpe, Ion. Argumentul KFOR : [misiune de menținere a păcii : editorial] / Ion Vul-
pe // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 3. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
928. Proca, Ludmila. Ce sunt prestaţiile sociale / Ludmila Proca // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 3. – P. 26-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37 (93
tit.). – ISSN 1811-0770.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


929. Bordian, Mariana. Impactul societăţii civile asupra protecţiei consumatorilor de
energie electrică pentru necesităţi casnice / Mariana Bordian // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 3.
– P. 9-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

930. Plotnic, Olesea. La definition incertaine du consommateur en droit français /


Plotnic Olesea // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 1. – P. 165-172. – Rez. în lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (21
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

368 Asigurări
931. Гайчук, Виктор. Виктор Гайчук: "Равенство перед законом должно главенст-
вовать на рынке страхование" : [интервью с президентом Страхового Общества Acord
Grup] / беседовал Владимир Попов // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 41-43 : fot. – (Закон &
Страхование). – ISSN 1857-0186.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

77
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

932. Botnari, Valentina. Valenţele învăţării transformative în implementarea politicilor


educaţionale / Valentina Botnari, Diana Stah // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 58-62 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 839-40)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


(Vezi Nr 813, 818)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


933. Chirtoagă, Ion. Profesorul universitar Pavel Parasca la 75 de ani : [dr. habilitat în
istorie : omagiu] / Ion Chirtoagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 132-
136 : fot. – ISSN 1857-1964.

934. Coşciug, Cristina. Problemele dezvoltării ştiinţei în instituţiile de învăţământ supe-


rior / Cristina Coşciug // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 51-57 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

935. Dragnev, Demir. Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani : [dr. în istorie la Fac. de Is-
torie a Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi : omagiu] / Demir Dragnev, Valentin Constantinov
// Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 7-10. – ISSN 1857-2022.

936. Tomuleţ, Valentin. Profesorul şi istoricul Anatol Petrencu la 60 de ani : [dr.


habilitat în șt. istorice : omagiu] / Valentin Tomuleţ // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. –
Nr 1/2. – P.137-142 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 142 (23 tit.). – ISSN 1857-1964.

937. Ungureanu, Constantin. Înfiinţarea universităţii din Cernăuţi, în 1875 : [Ucraina] /


Constantin Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 19-32. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 811, 827, 944-54)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
938. Autoportretul mozaical. Dr. Victor Cirimpei la 75 de ani : [dr. în filologie, domeniul
de cercetare : etnologie] / cor. rev. // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 189-190 : fot. – ISSN
1857-0461.

939. Ионова, Ирина Александрова. Концепт "орех" в картине мира жителей


Молдовы / Ионова Ирина Александрова // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe
reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale =
Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур :
Материалы международной научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P.
28-46. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (30 tit.).

940. Овчеренко, Надежда Алексеевна. Духовные ценности молдавского народа:


итог взаимодействия этносов и культур / Овчеренко Надежда Алексеевна // Slavii în
regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

взаимовлияния этносов и культур : Материалы международной научно-практической


конференции. – Chişinău, 2014. – P. 102-107. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 806, 1173)

391/395 Etnografie
941. Bradu, Alina. Ia – muza Alinei = Ia, as the muse of Alina : [interviu cu designerul
vestimentar A. Bradu] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – P. 50-54 : fot.
– Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

942. Cocieru, Mariana. Valenţe educativ-estetice ale folclorului în literatura pentru copii
: [promovarea şi valorificarea tradiţiilor etno-folclorice naţ.] / Mariana Cocieru // Realităţi Cultu-
rale. – 2015. – Nr 3. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (13 tit.). – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1192)

398 Folclor
943. Băieşu, Nicolae. Folclor de dădăcit copiii mici : [despre poezii, cântece, jocuri po-
pulare] / Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 3. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1073)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
90 de ani de la nașterea lui Solomon Marcus, matematician, academician român
944. Calude, Cristian S. Profesorului Solomon Marcus, cu iubire / Cristian S. Calude //
Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 151-154 : fot. – ISSN 0235-9111. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. în note, p. 154.

945. Dăianu, Daniel. Academicianul Solomon Marcus: un Om pentru Eternitate / Irinel


Popescu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 122-124 : fot. – ISSN 0235-9111.

946. Gologan, Radu. Aproape jumătate de secol de amintiri cu Profesorul Marcus /


Radu Gologan // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 77-79 : fot. – ISSN 0235-9111.

947. Lalescu, Smaranda. La mulți ani, Domnule Profesor! / Boris Singer // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 1/2. – P. 91-92 : fot. – ISSN 0235-9111.

948. Nemoianu, Virgil. Un diamant cu multiple faţete / Virgil Nemoianu // Limba Româ-
nă. – 2015. – Nr 1/2. – P. 146-148 : fot. – ISSN 0235-9111.

949. Păun, Gheorghe. Solomon Marcus – Omul care nu s-a plictisit niciodată / Gheor-
ghe Păun, Grzegorz Rozenberg // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 139-143 : fot. – Rez.
în lb. engl. – ISSN 0235-9111.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

950. Popescu, Irinel. Solomon Marcus – modelul academic / Irinel Popescu // Limba
Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 125-128 : fot. – ISSN 0235-9111.

951. Popoiu, Dan. Matematica altfel / Boris Singer // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2.
– P. 88-90 : fot. – ISSN 0235-9111.

952. Preoteasa, Liliana. Domnule Profesor, cu dragoste / Liliana Preoteasa // Limba


Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 75-76 : fot. – ISSN 0235-9111.

953. Rudeanu, Sergiu. Solomon Marcus, un profesor permanent / Sergiu Rudeanu //


Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 136-138 : fot. – ISSN 0235-9111.

954. Singer, Boris. La mulţi ani, Domnule Profesor Solomon Marcus! / Boris Singer //
Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 80-82 : fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 962-63, 1062, 1068, 1122)

512 Algebră
955. Kashu, A. I. Closure operators in the categories of modules. Part IV : (Relations
between the operators and preradicals) / A. I. Kashu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 3. – P. 13-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 22 (9 tit.). – ISSN 1024-7696. – Art. 1 : Nr 2, 2013.

956. Moldovyan, A. A. Bi-Deniable Public-Key Encryption Protocol which is Secure


against Active Coercive Adversary / A. A. Moldovyan, N. A. Moldovyan, V. A. Shcherbacov //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 3. – P. 23-29.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (10 tit.). – ISSN 1024-7696.

957. Popa, Valeriu. On LCA groups with locally compact rings of continuous endomor-
phisms. Part I / Valeriu Popa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matema-
tica. – 2014. – Nr 3. – P. 65-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (13 tit.). – ISSN
1024-7696.

514 Geometrie
958. Belyavskaya, G. B. Near-totally conjugate orthogonal quasigroups / G. B.
Belyavskaya, T. V. Popovich // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matema-
tica. – 2014. – Nr 3. – P. 89-96. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (13 tit.). – ISSN
1024-7696.

515.1 Topologie
959. Ciobanu, Mitrofan. O cercetare originală în topologia modernă. Reflecţii asupra
corelaţiilor dintre real şi abstract : [pe marginea monografiei "Topografia algebrică a relaţiilor
multi-are" de Sergiu Cataranciuc] / Mitrofan Ciobanu, Radu Miron // Akademos. – 2015. – Nr
1. – P. 68-77 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (25 tit.). – ISSN
1857-0461.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

517 Analiză
960. Lozovanu, Dmitrii. Algorithms for solving stochastic discrete optimal control
problems on networks / Dmitrii Lozovanu, Maria Capcea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 3. – P. 80-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 88 (4 tit.). – ISSN 1024-7696.

961. Perjan, Andrei. Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-
parabolic system / Andrei Perjan, Galina Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 3. – P. 49-64. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
63-64 (17 tit.). – ISSN 1024-7696.

53 FIZICĂ
962. Bologa, Mircea. Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion Tighineanu la 60
de ani : [dr. habilitat în șt. fizico-mat., domeniul de cercetare : nanotehnologii] / Mircea Bolo-
ga, Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 176-178
: fot. – ISSN 1857-0461.

963. Sidorenko, Anatolie. Model de inteligenţă condensată. Academicianul Valeriu


Canţer la 60 de ani : [dr. habilitat în șt. fizico-mat., domeniul șt. fizica stării condensante și
ingineria electronică] / Anatolie Sidorenko // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 179-181 : fot. –
ISSN 1857-0461.
538.9 Fizica substanţelor condensate
964. Moscalenco, Sveatoslav. Despre aplicarea în practică a fenomenului de
Condesare Bose-Einstein a polaritonilor în microcavităţi / Sveatoslav Moşcalenco, Evghenii
Dumanov, Valentina Bajireanu // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 63-67 : des. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (30 tit.). – ISSN 1857-0461.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE.
547 Chimie organică
965. Arîcu, Aculina. Compuşi şi terpenici biologic activi de origine naturală şi sintetică /
Aculina Arîcu, Nicon Ungur // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 81-86 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86 (36 tit.). – ISSN 1857-0461.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
966. Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor şi manoproteinelor / Agafia
Usatîi, Elena Molodoi, Natalia Chiseliţă [et al.] // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 87-91 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (21 tit.). – ISSN 1857-0461.

61 MEDICINĂ
967. Ababii, Ion. Alin Bour la 50 de ani : [chirurg, prof. univ.] / Ion Ababii // Curierul me-
dical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 77 : fot. – ISSN 1857-0666.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

968. Ababii, Ion. Constantin Matcovschi (1930-2015) : [in memoriam primului decan al
Fac. de Farmacie a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii
// Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 78 : fot. – ISSN 1857-0666.

969. Ababii, Ion. Nicolae Gladun la 70 de ani : [chirurg, prof. univ.] / Ion Ababii // Curie-
rul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 76 : fot. – ISSN 1857-0666.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


970. Sturza, Rodica. Deficienţe nutriţionale de iod şi strategii de eradicare / Rodica
Sturza // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 113-118 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 117-118 (29 tit.). – ISSN 1857-0461.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


(Vezi Nr 970)
613.1 Factori climaterici
971. Babiuc, V. Dereglările hidroelectrolitice la pacienţii cu arsuri în diferite condiţii cli-
matice = Hydroelectrolytic disorders in patients with combustions in different climatic
conditions / V. Babiuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 29-35 : tab. – Tit. paral.
: lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 987)

616 Patologie. Medicină clinică


972. Importanţa principiilor de bună practică de laborator în asigurarea calităţii
studiilor preclinice = The importance of the principles of good laboratory practice in quality
assurance of preclinical studies / S. Parii, V. Valica, A. Ungureanu [et al.] // Curierul medical.
– 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 51-56. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 56 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

973. Lisii, D. Metabolismul glucozei în cancer şi rolul dietei cetogene = Glucose meta-
bolism in cancer and the role of ketogenic diet / D. Lisii, O. Tagadiuc, V. Sardari // Curierul
medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 56-64 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (43 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 978)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
974. Restenoza intrastent medicat studiată cu tomografia în coerenţă optică = In-
stent restenosis in the drug eluting stent assayed by optical coherence tomography / V. Sirbu,
L. Ciobanu, G. Guagliumi [et al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 16-23 : fig.,

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23 (25 tit.). –
ISSN 1857-0666.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


975. Cotelea, A. Evoluţia investigaţiilor în supravegherea şi controlul tuberculozei =
Investigations evolution in the supervision and control of tuberculosis / A. Cotelea, M.
Gamaniuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 71-75 : fig. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (22 tit.). – ISSN 1857-0666.

976. Iavorschi, Constantin. Aportul cercetării la realizarea Programului Naţional de


Control al Tuberculozei pe anii 2011-2015 / Constantin Iavorschi, Elena Tudor // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 102-106. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105-106 (32 tit.).
– ISSN 1857-0461.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


977. Stratulat, S. Unele aspecte epidemiologice ale diabetului zaharat la nivel interna-
ţional şi naţional = Some epidemiological aspects of diabetes at international and national
levels / S. Stratulat, L. Spinei // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 45-50 : tab. –
Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (71 tit.). – ISSN
1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 979)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


978. Tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul, inclusiv cu statine a hipotiroidiei
primare = Clinical presentation, diagnosis and treatment of primary hypothyroidism including
statins / G. Bezer, L. Vadu, C. Dumanschi [et al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2.
– P. 40-44 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (25
tit.). – ISSN 1857-0666.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


979. Tcaciuc, E. Sindromul hepatorenal = Hepatorenal syndrome / E. Tcaciuc // Curie-
rul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 65-71. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 70-71 (76 tit.). – ISSN 1857-0666.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
980. Gudumac, Eva. Managementul chirurgical în malformaţiile congenitale la nou-
născuţi / Eva Gudumac, Aliona Pisarenco // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 107-112 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


981. Curca, C. Tulburări vizuale de origine migrenoasă – diagnostic diferenţial cu alte
patologii = Visual disturbances in migraine – differential diagnosis with other pathologies / C.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Curca // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 36-40. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (27 tit.). – ISSN 1857-0666.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 980)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
982. Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică / Vladi-
mir Berzan, Elena Bîcova, Vitalii Postolati // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 92-101 : fig., fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

623 Tehnică militară


983. Căpiţă, Ionel. Arma nu-i jucărie : [păstrarea şi utilizarea corectă a armelor de vâ-
nătoare] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 1-a a cop.: fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 1-a a cop. : fot. –
ISSN 1857-4513.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
984. Munteanu, Andrei. Rolul pădurilor mici în viaţa vânatului / Andrei Munteanu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
985. Gaina, Boris. Aportul ştiinţei în dezvoltarea agriculturii Moldovei în perioada anilor
2011-2014 / Boris Gaina, Gheorghe Tudorache, Gheorghe Gaberi // Agricultura Moldovei. –
2014. – Nr 11/12. – P. 13-24. – ISSN 0582-5229.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


986. Un cercetător neobosit al solului : Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani //
Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – P. 36-37 : fot. – ISSN 0582-5229.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 989)

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
987. Optimizarea metodei de extracţie cu ultrasunet a principiilor active din spe-
cia "Cynara scolymus L." = Optimisation of ultrasound-assisted extraction method of
biologically active compounds from "Cynara scolymus L." / C. Ciobanu, E. Diug, T. Calalb [et
al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – P. 23-28 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (22 tit.). – ISSN 1857-0666.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


988. Cimpoieş, Gheorghe. Creatorul hibrizilor de porumb speciali. Dr. hab. Vasile
Ţîgănaş la 75 de ani : [dr. habilitat în agricultură, domeniul de cercetare : genetica, ameliora-
rea plantelor și producerea semințelor] / Gheorghe Cimpoieş, Boris Gaina // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 191-192 : fot. – ISSN 1857-0461.

634 Horticultură în general


989. Caraman, I. Perfecţionarea tehnologiei de cultură a coacăzului negru pentru obţi-
nerea fructelor ecologice / I. Caraman, M. Pîntea // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12.
– P. 25-29 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (9 tit.). – ISSN 0582-5229.

990. Pîntea, Maria. Cultivarea nucului (Juglans regia L.) : aspecte biologice şi de pro-
ducţie / Maria Pîntea // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 119-123 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

991. Pripa, Gheorghe. Dudul alb şi dudul negru : [despre planta medicinală din fami-
lia Moraceae] / Pripa Gheorghe // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – P. 29-30 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.). – ISSN 0582-5229.

634.8 Viticultură
992. Nedealcov, Maria. Cuantificarea favorabilităţii climei actuale în cultivarea viţei de
vie / Maria Nedealcov, Rodica Sîrbu // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 78-80 : fig.– Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (4 tit.). – ISSN 1857-0461.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
993. Moroşanu, Andrei. Tehnolog al zootehniei de performanţă : [despre Vitalie
Ceban, dir. într. de Stat "Moldsuinhibrid"] // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – P. 31-
32 : fot. – ISSN 0582-5229.

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


(Vezi Nr 994)

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

85
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

994. Лупаческу, М. Т. Первая помощь при послеродовом парезе у коров / М. Т.


Лупаческу, Г. В. Лупаческу // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – P. 33-34 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 34 (3 tit.). – ISSN 0582-5229.

636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre


995. Никифоров, Е. А. Волшебная страна коз : [в Респ. Молдова] / Никифоров Е.
А. // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – P. 34-35 : fot. – Продолж. следует. – ISSN
0582-5229.

636.7 Câini
996. Fiodorov, Alexei. Educarea câinelui : [de vânătoare] / Alexei Fiodorov // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

997. Grosu, Igor. Vânători cu mândri câini alături : [pe marginea celei de-a 2-a expoz.
rep. de exterior a câinilor de vânătoare de rasă "Laika", 15 febr. 2015, Chişinău] / Igor Grosu
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.

998. Străvoiu, Nicolae. Cel mai mic pontator : [despre rasa de câine "Epagneul Bre-
ton"] / Nicolae Străvoiu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

999. Tamman, S. Despre dresor : [dresarea câinilor de vânătoare] / S. Tamman // Vâ-


nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

636.7./.9 Alte animale crescute de om


(Vezi Nr 1003)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.6 Produse animale, altele decât cele pentru alimentaţie
1000. Alaci, Alexandru. Jupuitul animalelor sălbatice : [folosirea blănurilor] / Alexandru
Alaci // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

639.1 Vânătoare
1001. Adamenko, J. Tirul la vânătoare : [reguli de securitate] / J. Adamenko // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

1002. Alegerea binoclului : [echipament pentru vânători] // Vânătorul şi Pescarul Mol-


dovei. – 2015. – Nr 2. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 2. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1003. Bagrii, Boris. Rămas în grija noastră, iepurele : [de câmp : protecţia lor] / Boris
Bagrii // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

1004. Bekasov, Evghenii. Filozofie fatală : [despre jertfirea animalelor la vânătoare] /


Evghenii Bekasov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 11 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

1005. Căpiţă, Ionel. Catarg al onoarei : [despre vânătorul Nicolae Muraveţchi din raionul
Hânceşti] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 9 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

1006. Căpiţă, Ionel. O vânătoare la vulpe : [din preajma satului Pânzăreni, raionul Fă-
leşti] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 12-13 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1007. Căpiţă, Ionel. Vânătoare, plăcerea şi... măsura : [eseu] / Ionel Căpiţă // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4513.

1008. Ciobanu, Cristina. Muzeele vânătoreşti din Estonia / Cristina Ciobanu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

1009. Ciobanu, Cristina. Muzeele vânătoreşti din Lituania / Cristina Ciobanu // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

1010. Colac, Tudor. La Consiliul Republican al SVPM din 27 februarie 2015 : [Soc. Vâ-
nătorilor şi Pescarilor din Moldova : despre discreditare] / Tudor Colac // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

1011. Dabija, Vasile. Plăcerea costă parale : [despre vânatul în România] / Vasile Dabija
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.

1012. Domenco, Ion. Forţa îndeletniciri : [pe marginea discuţiei cu Ion Banaru, preşedin-
tele colectivului primar de vânători din satul Hănăseni, raionul Cantemir] / Ion Domenco //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

1013. Duduciuc, Stanislav. Farmecul unei pasiuni adevărate : [masa de închidere a se-
zonului de vânătoare, pentru vânătorii din satul Scoreni, raionul Străşeni] / Stanislav

87
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ;


Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

1014. Grecikin, Vladimir. Lecţii vânătoreşti / Vladimir Grecikin // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 3. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

1015. Grosu, Igor. Cântece vânătoreşti la "Poieniţa Veselă" : [deschiderea "Zilei vânăto-
rului", raionul Ialoveni, 25 ian. 2015] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. –
Nr 2. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. –
P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

1016. Grosu, Igor. Legitimarea principiilor "vânătorii regulare" / Igor Grosu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

1017. Kazacenko, Serghei. Cu gândul la ceaunaş : [impresii de la vânătoare] / Serghei


Kazacenko // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

1018. Munteanu, Andrei. Ţarcuri, garduri şi corcituri de vânat / Andrei Munteanu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 1-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 1-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-4513.

1019. Muşat, Nelu. Într-un ceas bun! : [adunare de dare de seamă anuală a Consiliului
Subdiviziunilor Teritoriale Vânătorești din mun. Chişinău, 28 febr. 2015] / Nelu Muşat // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

1020. Norme de prestare-muncă pentru membrii SVPM : [Soc. Vânătorilor şi Pescari-


lor din Moldova] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 3. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 3. – ISSN 1857-4513.

1021. Pădureţ, Ion. Creăm ca să distrugem? : [interviu cu Ion Pădureţ, preşedintele


Consiliului, managerul Subdiviziunii Teritoriale Vânătorești Ştefan Vodă] / consemnare: Lau-
renţiu Rour // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

1022. Pleşca, Boris. Popularea spaţiilor vânătoreşti : [munca colectivă a vânătorilor pen-
tru dezvoltarea faunei] / Boris Pleşca // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 8
: fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 8 : fot. – ISSN
1857-4513.

1023. Savin, Anatol. Efectivele vânatului mic după sezonul de vânătoare : [în Rep. Mol-
dova] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 1-2 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4513.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1024. Sugrobov, V. Vânatul cu zmeul : [tehnici] / V. Sugrobov // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

1025. SVPM – 140 : [împlinirea a 140 de ani de la întemeierea Soc. Vânătorilor şi Pesca-
rilor din Moldova, 12 iun. 2015] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 9 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1026. Vânătoarea în Italia – satisfacţia pentru amatori veritabili // Vânătorul şi Pesca-


rul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 984, 1072)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1027. Bulat, Dumitru. Când toţi peştii iernează – el se înviorează : [despre specia de
pești de apă dulce "Mihalţ"] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2.
– P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 20: fot.
– ISSN 1857-4513.

1028. Curchi, Lilia. Nistru scos la mezat : [pescuitul industr.-comercial] / Lilia Curchi //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

1029. Curchi, Lilia. Nistrul la cheremul "rechinilor" : [problema pescuitului] / Lilia Curchi
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

1030. Rusnac, Vladimir. Carasul: patima pescarilor : [specie de peşte] / Vladimir


Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

1031. Rusnac, Vladimir. Pescuitul la sfârşit de iarnă / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 21: fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1032. Delicii culinare în Palma de Mallorca = Savour of Mallorca / consemnare de cor.
rev. // Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – P. 36-38 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1033. Жосан, Светлана. Работа на TVC 21 – одно удовольствие! : [интервью с дир.
канала С. Жосан] / записала Нина Смирнова // Aquarelle. – 2015. – Nr 3. – P. 114-115 :
fot. – ISSN 1857-0518.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1034. Chitoroagă, Valentina. Reuniunile anuale internaţionale ISBN-ISMN-ISSN : [15-
19 sept., 2014, Istanbul, Turcia] / Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac // Revista ABRM. –
2014. – Nr 2. – P. 17-19. – ISSN 1857-4890.
(Vezi de asemenea Nr 830, 1187)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


(Vezi Nr 859)

656.1 Transport rutier


1035. Щербинский, Игорь. Главный тренд рынка – отсутствие какого-либо тренда :
[интервью с вице-президентом компании DAAC Hermes И. Щербинским] / записал Алек-
сандр Танас // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 62-69 : fot. – ISSN 1857-0186.

657 Contabilitate
1036. Присакар, Татьяна. Об изменениях в ведении бухгалтерского учета в не-
коммерческих организациях / Татьяна Присакар, Лилия Фоаля // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 3. – P. 66-73 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1037. Цирюльникова, Наталья. Учет и налогообложение операций с изъятым ка-


питалом хозяйственного общества / Наталья Цирюльникова, Людмила Аблина // Conta-
bilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – P. 6-11 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1038. Щербатюк, Василий. Учёт, анализ и бюджетирование активов, доходов и


расходов семей / Василий Щербатюк // Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare
Internaţională : Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii
Moldova cu Comunităţile Europene şi Statele lor membre. – Chişinău, 2014. – P. 166-173 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (6 tit.).

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1039. Ţurcan, Pavel. Criterii de determinare a ţării de origine a mărfii / Pavel Ţurcan //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 2. – P. 50-54. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 54 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1040. Фус, Инна. Инна Фус и Юрий Рошка : [интервью с дир. компании UB FB Trade
Group и еe супругом Ю. Рошка] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 3. –
P. 92-94 : fot. – ISSN 1857-0518.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


1041. Осеньев, Михаил. О хлебе. И не только : [интервью с дир. S. A. "Franzeluţă"
Виктором Кожокару] / кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 78-81 : fot. – (Хлеб &
Здоровье). – ISSN 1857-0186.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
(Vezi Nr 853)
675 Industria pielăriei (inclusiv blănuri şi imitaţii de piele)
1042. Argăsirea pielii de vulpe în condiţii casnice // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
1043. Morel, Maia. Artele plastice, medierea culturală şi "alfabetizarea" publicului de ar-
tă: rezultatele unei cercetări colaborative / Maia Morel, Cezara Gheorghiţă // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 164-169. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 169 (22tit.). –
ISSN 1857-0461.

1044. Sărbătoarea artelor = Holiday of Arts : [despre salonul de arte plastice "Salonul
de primăvară"] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – P.70-72 : fot. – Tit.,
text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 795)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


1045. Colesnic, Iurie. Irina Nedzelschi şi Firul Ariadnei : [despre viața si activitatea pic-
toriţei (1915-1987)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2015. – Nr 3/4. – P. 13 : fot. – (Din
galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

1046. Daghi, Ion. "Datoria noastră – a celor cu penelul, peniţa şi bărdiţa – e să produ-
cem lucrări de valoare..." : [dialog cu pictorul I. Daghi] / a dialogat: Raia Rogac // Destin ro-
mânesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 20-24 : fot. – ISSN 1857-1964.

1047. Шер, Я. А. Пещерное и современное искусство / Я. А. Шер // Stratum plus. –


2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 49-61. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 58-61 (71 tit.). – ISSN 1608-9057.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


(Vezi Nr 841, 1155, 1159)

78 MUZICĂ
1048. Colesnic, Iurie. Vai, sărmana turturică... : [despre viața și activitatea interpretei de
muzică populară Maria Drăgan (1947-1986)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2015. – Nr
3/4. – P. 12 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

1049. Domenco, Ion. Fascinantele acorduri ale muzicii : [melodii interpretate la cobză şi
mandolină de elevii Școlii de Arte "Valeriu Hanganu", Cantemir] / Ion Domenco // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 3. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4424.

1050. Spînu, Luciana. Tânăra privighetoare a folclorului naţional : [interviu cu interpretă


de muzică populară L. Spînu] / text de Iuliana Mămăligă ; fot. : Ion Savin // VIP magazin. –
2015. – Nr 127/128. – P. 114-116 : fot. – ISSN 1857-0534.

1051. Tostogan, Aliona. Moştenirea muzicală a lui Dimitrie Cantemir : [domnitorul Ţării
Moldovei (1639, 1710-1711)] / Aliona Tostogan // Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – P.
33-37 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (18 tit.). – ISSN 1857-1476.

1052. Артур, Джеймс. Джеймс Артур : [интервью с звездой британского The X-


Factor] / записала спец. кор. журн. // Aquarelle. – 2015. – Nr 3. – P. 18-21 : fot. – ISSN
1857-0518.

1053. Дунаф, Феличия. Как одержать более 30 побед на фестивалях и покорить


Голливуд : [интервью с молд. эстрадной певицей Ф. Дунаф] / записала Ольга Кротевич
// Aquarelle. – 2015. – Nr 3. – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0518.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1054. "Cronograf" 2015 – o ediţie record = The Unequaled "Cronograf 2015" : [Festi-
valul Intern. de Film Documentar, ed. a 12-a, 12-18 mai 2015, Chişinău] / consemnare de cor.
rev. // Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – P. 74-78 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

1055. De la fraţii Lumiere pînâ la fraţii Coen = From the Lumieres to the Coens : [din
istoria festivalului de film de la Cannes, Franța] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015.
– Nr 5/6. – P. 56-61 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1056. Colesnic, Natalia. Fata care a învăţat să fie fericită în fiecare zi : [interviu cu re-
prezentantul oficial Kangoo Jumps Moldova, Natalia Colesnic] / text de Rodica Ciorănică //
VIP magazin. – 2015. – Nr 127/128. – P. 24-30 : fot. – ISSN 1857-0534.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1057. Чебану, Павел. Павел Чебану "Основная задача ФФМ – развитие детского и
юношеского футбола" : [интервью с президентом Федерации Футбола Молдовы (ФФМ)]
/ записала спец. кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 1/2. – P. 90-96 : fot. – (Футбол & Спорт). –
ISSN 1857-0186.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1058. Bantoş, Alexandru. Solomon Marcus. Traiectul modern al limbii române : [limba
română în viziunea acad.] / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 11-17
: fot. – ISSN 0235-9111.

1059. Codreanu, Lina. Textele de escortă pentru "Istoria ieroglifică" [de Dimitrie Cante-
mir] şi "Ţiganiada" [de Ion Budai-Deleanu] (I) / Lina Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr
1/2. – P. 251-261 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 261 (23 tit.).– ISSN
0235-9111.

1060. Dragomirescu, Adina. Solomon Marcus şi Olimpiada de lingvistică / Adina Dra-


gomirescu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 99-102 : fot. – ISSN 0235-9111.

1061. Felecan, Oliviu. Structura semantico-sintactică a lexemelor pe și la : [în limba ro-


mână] / Oliviu Felecan, Nicolae Felecan // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 318-324. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 324 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

1062. Golopenţia, Sanda. Poetica şi semiotica lui Solomon Marcus / Sanda Golopenția
// Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 71-74 : fot. – ISSN 0235-9111.

1063. Lenţa, Anatol. Despre funcţionarea unor eurosemnate lexicale într-un text literar /
Anatol Lenţa, Nicolae Chiricenco // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 262-267 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 267 (8 tit.). – ISSN 0235-9111.

1064. Marcus, Solomon. A locui azi în limba română : [eseuri] / Solomon Marcus // Lim-
ba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 24-30. – ISSN 0235-9111.

1065. Marcus, Solomon. Umorul, dincolo de divertisment : [eseuri : fragm.] / Solomon


Marcus // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 31-36. – ISSN 0235-9111.

1066. Marcus, Solomon. Zece nevoi umane de care educația ar trebui sa țină seama :
[eseuri] / Solomon Marcus // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 37-45. – ISSN 0235-9111.

1067. Munteanu, Cristinel. Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea


tradiţiei în ştiinţă : [lingvistică] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P.
62-70 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 69-70 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1068. Pană Dindelegan, Gabriela. Începuturile lingvisticii matematice în România. În


onoarea profesorului Solomon Marcus – la aniversare / Gabriela Pană Dindelegan // Limba
Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 93-98 : fot. – ISSN 0235-9111.

1069. Popuşoi, Carolina. Calcuri de diateză verbală nerecomandate în limba română


din Basarabia / Carolina Popuşoi // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 325-329 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 329 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

1070. Răileanu, Viorica. În lumea numelor. Dr. Maria Cosniceanu la 80 de ani : [filolog,
domeniul de cercetare : antroponimia națională] / Viorica Răileanu // Akademos. – 2015. – Nr
1. – P. 184-185 : fot. – ISSN 1857-0461.

1071. Ţurcanu, Andrei. Fenomenul şaizecist: prefigurarea literară a semnelor de identi-


tate / Andrei Ţurcanu // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 159-163. – Rez. în lb. rom., engl. –
ISSN 1857-0461.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1072. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 15 : fot. ; Nr 3. – P. 13 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 15 : fot. ; Nr 3. – P. 13
: fot. – ISSN 1857-4513.

1073. Eremia, Anatol. Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I) /
Anatol Eremia // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 268-276 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 276 (15 tit.). – ISSN 0235-9111.

1074. Rusu, Mina-Maria. Solomon Marcus. Limba română – între infern şi paradis : [pe
marginea cărţii cu acelaşi tit.] / Mina-Maria Rusu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 46-
52 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 52 (24 tit.). – ISSN 0235-9111.

1075. Ţurcanu, Ion. Reflecţii asupra tâlcului unor cuvinte : [româneşti] / Ion Ţurcanu //
Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 284-290 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 0235-9111.

811.161.1 Limba rusă


1076. Млечко, Татьяна Петровна. Региональная специфика лингвокультурных
контактов в зеркале русского языка / Млечко Татьяна Петровна // Slavii în regiunea car-
pato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния
этносов и культур : Материалы международной научно-практической конференции. –
Chişinău, 2014. – P. 134-137. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (8
tit.).

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 942)

821 Literatura limbilor individuale


821.112.2 Literatură germană
1077. Turta dulce fuge, fuge : [poveste populară germ.] / trad. de Ştefan Tudor ; des.
de Anatol Smâşleaev // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


1078. Agache, Mona. Zvon de primăvară : [versuri] / Mona Agache // Noi. – 2015. – Nr
3. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

1079. Albu, Mariana. Flori : [versuri] / Mariana Albu // "a" MIC". – 2015. – Nr 2. – Supl. :
"a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN 1857-3770.

1080. Alecsandri, Vasile. La vânătoare : [versuri] / Vasile Alecsandri // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505.

1081. Baciu, Maria. În limba aceasta – Grigore Vieru : [versuri] / Maria Baciu // "a" MIC".
– 2015. – Nr 2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2. – ISSN 1857-3770.

1082. Corjos, Vasile. Floarea : [versuri] / Vasile Corjos // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 2


: des. – ISSN 1857-4173.

1083. Dabija, Vasile. Moş Neculai : [povestire] / Vasile Dabija // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4505.

1084. Duduciuc, Stanislav. Cuşma ; Fazanul : [povestiri] / Stanislav Duduciuc // Vânăto-


rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505.

1085. Labiş, Nicolae. Iarna : [versuri] / Nicolae Labiş // a" MIC". – 2015. – Nr 2. – P. 14 :
des. – ISSN 1857-3770.

1086. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar. După ce a plecat circul : [fragm. din vol. cu
acelaşi tit.] / Cezar Petrescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 3. – Supl. : P. 17-24.
– Contin. – Începutul : Nr 1. – ISSN 1857-0798.

1087. Topârceanu, George. Masa : [versuri] / George Topârceanu // Vânătorul şi Pesca-


rul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.
(Vezi de asemenea Nr 836, 1183)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1088. Tărâţeanu, Vasile. Litanie : [fragm. : povestire] / Vasile Tărâțeanu // "a" MIC". –
2015. – Nr 2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

95
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1089. Bojoncă, Iurie. "Atunci când mergi la fântână..." ; "Din moment ce-au dispărut
anotimpurile..." ; "Despre cum am murit..." ; Figuri de stil ; Disociere ; "Am băut înainte de
somn..." : [versuri] / Iurie Bojoncă // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 291-298 : fot. –
ISSN 0235-9111.

1090. Cărare, Petru. Cântarea mea ; Inima mea ; Ne plângem toţi... ; Omul Om ; Eu flori
cu coasa n-am cosit ; Ajuns acum : [versuri] / Petru Cărare // "a" MIC". – 2015. – Nr 2. – Supl.
: "a" MIC" didactic : P. 4. – ISSN 1857-3770.

1091. Corcebaş, Tatiana. Atentat la intimitate ; Inima ; Cu tine ; Fata cu zgardă ; Joc
absurd ; Escapadă în surghiunul ploii ; Cînd eram singuri pe pămînt : [versuri] / Tatiana
Corcebaş ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2015. – Nr 3. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-0798.

1092. Damian, Liviu. Tata ; Cal de lemn, căluţ de lemn ; Melcul ; Bătrânii care ştiu po-
veşti : [versuri] / Liviu Damian ; des. de Aliona Timuţă // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 6-7 : fot.
– ISSN 1857-4173.

1093. Fonari, Victoria. Ecoul tăcerii : [versuri] / Victoria Fonari // "a" MIC". – 2015. – Nr
2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2-3. – ISSN 1857-3770.

1094. Galaicu-Păun, Emilian. Figură în repaos : [reflecţii] / Emilian Galaicu-Păun // Lim-


ba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 315-317. – ISSN 0235-9111.

1095. Lari, Leonida. E magul... : [versuri] / Leonida Lari // "a" MIC". – 2015. – Nr 2. –
Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN 1857-3770.

1096. Partole, Claudia. Scrisoare bunicăi ; Dimineaţă de primăvară / Claudia Partole //


Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 3 : des. – ISSN 1857-4173.

1097. Pleşca, Boris. Fazanul : [versuri] / Boris Pleşca // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2015. – Nr 3. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505.

1098. Pleşca, Boris. Un bun vânător : [versuri] / Boris Pleşca // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 9. – ISSN 1857-4505.

1099. Rapcea, Ana. Elefantul : [versuri] / Ana Rapcea // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 2 :


des. – ISSN 1857-4173.

1100. Roşca, Valentin. Făt-Frumos ; Car-car! ; Zăpăcitul ; Vară ; Ajutorul : [versuri] / Va-
lentin Roşca ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 10-11 : il., fot. – ISSN
1857-4173.

1101. Soroceanu, Nina. Am vorbit cu florile : [versuri] / Nina Soroceanu // Alunelul. –


2015. – Nr 3. – P. 2 : des. – ISSN 1857-4173.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1102. Soroceanu, Nina. Lina şi albina ; Frăţiorul meu, Dănuţ ; Ne ascultă pasărea ; Ce-i
place ieduţului... ; Bună dimineaţa! ; Bravo, Bujorel! ; Urare pentru învăţătoare ; Pe cuptor ;
Lecţia puişorilor : [versuri] / Nina Soroceanu ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr
3. – P. 14-15 : il., fot. – ISSN 1857-4173.

1103. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (I) : [povestire : fragm.] /


Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 3. – P. 14-15 : fot.
– Va urma. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 14-15 :
fot. – Va urma. – ISSN 1857-4513.

1104. Suceveanu, Arcadie. Variaţii pe tema poeziei cu ochi albaştri : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // "a" MIC". – 2015. – Nr 2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2. – ISSN 1857-3770.

1105. Tănase, Constantin. Fost-au acest Grigore Vieru Vodă : (Odă în metru clasic ;
imitaţie după Grigore Ureche) : [fragm. : povestire] / Constantin Tănase // "a" MIC". – 2015. –
Nr 2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

1106. Traianus. Nins de cuvinte : [versuri] / Traianus // "a" MIC". – 2015. – Nr 2. – Supl. :
"a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN 1857-3770.

1107. Vieru, Grigore. În aceeaşi limbă : [versuri] / Grigore Vieru // Limba Română. –
2015. – Nr 1/2. – P. a 4-a a cop. – ISSN 0235-9111.

1108. Vieru, Grigore. La şcoala iepuraşilor ; Făptura mamei ; Cum se spală ariciorii :
[versuri] / Grigore Vieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 3. – P. 19. – ISSN 1857-4424.

1109. Vieru, Grigore. Limba română : [versuri] / Grigore Vieru // Limba Română. – 2015.
– Nr 1/2. – P. 9. – ISSN 0235-9111.

1110. Vieru, Grigore. Puişorii : [versuri] / Grigore Vieru // Alunelul. – 2015. – Nr 3. – P. 2


: des. – ISSN 1857-4173.

821.16 Literatură în limbi slave


(Vezi Nr 1174)

821.161.1 Literatură rusă


1111. Аксаков, Сергей Тимофеевич. Вынимание лисят : [рассказ] / Сергей Тимо-
феевич Аксаков // Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2. – P. 22-23 : fot. – ISSN
1857-4513.

1112. Весёлова, Н. Жена : [стихи] / Н. Весёлова // Охотник и рыболов Молдовы. –


2015. – Nr 2. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.

1113. Есенин, Сергей. Что это такое? : [стихи] / Сергей Есенин // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 9. – ISSN 1857-4513.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1114. Тургенев, Иван. Лес у степь : [рассказ] / Иван Тургенев // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1115. Burlui, Vasile. Gândirea marcusiană : [în creaţia lui Solomon Marcus] / Vasile
Burlui // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 131-135 : fot. – ISSN 0235-9111.

1116. Caraman, Viorica-Ela. Devenirea eului interior în spaţiul detenţiei. Soljeniţîn, Ste-
inhardt, Müller (I) / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 299-311 :
fot. – Referințe bibliogr. : p. 311 (19 tit.). – ISSN 0235-9111.

1117. Gavrilă, Camelia. Solomon Marcus sau despre poetica şi fascinaţia paradoxurilor
: [în textele literare] / Camelia Gavrilă // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 53-61 : fot. –
ISSN 0235-9111.

1118. Tărîţă, Marius. Retragerea sovieticilor din Chişinău (15-16 iulie 1941), descrisă în
proză : [pe marginea dosarului activității org. scriitorilor sov. mold.] / Marius Tărîţă // Revista
de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 69-74. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-2022.

821.135.1.0 Literatură română


1119. Colesnic, Iurie. Sunt poeţi care trăiesc din poezie şi sunt poeţi care trăiesc pentru
poezie : [despre poetul român Alexandru Robot (1916-1941)] / Iurie Colesnic // Magazin bibli-
ologic. – 2014. – Nr 1/4. – P. 163-174 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1120. Damian, Theodor. Ideea morţii şi revelaţia prototipului în poezia lui Eminescu /
Theodor Damian // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 207-218 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. în note, p. 218 (4 tit.).– ISSN 0235-9111.

1121. Danilov, Maria. Aurelia Lăpuşan la ceas aniversar : [poetă, prozatoare, publicistă
la 65 de ani] / Maria Danilov // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 134-137 :
fot. – ISSN 1857-1964.

1122. Dinu, Mihai. Matematicianul şi extratereştrii : [pe marginea lansării vol. "Paradig-
me universale" de Solomon Marcus] / Mihai Dinu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 83-
87 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 0235-9111.

1123. Munteanu, Cristinel. Ilie Moromete – filozoful. Un argument. In memoriam Andrei


Grigor : [despre personajul principal a vol. "Moromeţii" de Marin Preda] / Cristinel Munteanu //
Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 234-241. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în
note, p. 240-241 (16 tit.).– ISSN 0235-9111.

1124. Vergatti, Radu Ştefan. Basarabia în inima şi în mintea lui Apostol D. Culea : [pro-
zator şi publicist român (1882-1949)] / Radu Ştefan Vergatti, Cristina-Narcisa Vergatti // Des-

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 46-55 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 54-55 (34 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 842)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1125. Burlacu, Alexandru. Criticul revizuirilor literare : Dr. hab. Ion Ciocanu la 75 de ani
: [filolog, domeniul de cercetare : critică, istorie și teorie literară] / Alexandru Burlacu //
Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 182-183 : fot. – ISSN 1857-0461.

1126. Caraman, Vlad. Deschideri către valori. Academicianul Haralambie Corbu la 85 de


ani : [dr. habilitat în filologie, crit. şi ist. Literar, domeniul șt. : literatura modernă și contempo-
rană, probleme de teorie literară și literatură comparată] / Vlad Caraman // Akademos. –
2015. – Nr 1. – P. 187-188 : fot. – ISSN 1857-0461.

1127. Ciocanu, Ion. O a doua viaţă : [despre creaţia poetului Grigore Vieru (1935-2009)]
/ Ion Ciocanu // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 197-199 : fot. – ISSN 0235-9111.

1128. Ciocanu, Ion. Un roman despre sclavagismul modern : [pe marginea romanului
"Viaţa ca amintire" de Ion Anton] / Ion Ciocanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr
1/2. – P. 107-115 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1964.

1129. Suceveanu, Arcadie. Arcadie Suceveanu: "Cartea este cel mai bun lucru ce a pu-
tut fi inventat de mintea umană" : [interviu cu scriitorul] / a dialogat Marina Damaschin // a"
MIC". – 2015. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-3770.

1130. Vieru, Grigore. "În Basarabia, revoluţia s-a făcut cu poezie şi cântec, cu icoane şi
cu făclii aprinse" : [dialog cu poetul Gr. Vieru] / a dialogat: Aurelia Lăpuşan // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 959, 1194)

In memoriam poetului Grigore Vieru (1935-2009)


1131. Agache, Catinca. Scriitor şi om de cultură român / Catinca Agache // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 1/2. – P. 189-194 : fot. – ISSN 0235-9111.

1132. Anton, Ion. Un romantic modernist / Ion Anton // Limba Română. – 2015. – Nr 1/2.
– P. 180-182 : fot. – ISSN 0235-9111.

1133. Bantoş, Ana. Redefinirea peisajului literar basarabean / Ana Bantoş // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 1/2. – P. 157-162 : fot. – ISSN 0235-9111.

1134. Beşleagă, Vladimir. Fenomenul Grigore Vieru / Vladimir Beşleagă // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 1/2. – P. 163-165 : fot. – ISSN 0235-9111.

1135. Codreanu, Theodor. Un mare patriot / Theodor Codreanu // Limba Română. –


2015. – Nr 1/2. – P. 177-179 : fot. – ISSN 0235-9111.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1136. Domenco, Ion. Ca pâinea cea caldă, ca lacrima / Ion Domenco // Realităţi Cultu-
rale. – 2015. – Nr 3. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4424.

1137. Mătcaş, Nicolae. Învăţător al neamului / Nicolae Mătcaş // Limba Română. –


2015. – Nr 1/2. – P. 166-170 : fot. – ISSN 0235-9111.

1138. Rachieru, Adrian Dinu. Grigore Vieru şi "crinii latiniei" / Adrian Dinu Rachieru //
Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 171-176 : fot. – ISSN 0235-9111.

1139. Şandru, Ilie. Cea mai limpede conştiinţă / Ilie Şandru // Limba Română. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 183-186 : fot. – ISSN 0235-9111.

1140. Şchiopu, Constantin. Grigore Vieru a făcut istorie / Constantin Şchiopu // Limba
Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 195-196 : fot. – ISSN 0235-9111.

1141. Zbârciog, Vlad. O a doua viaţă / Vlad Zbârciog // Limba Română. – 2015. – Nr
1/2. – P. 200-202 : fot. – ISSN 0235-9111.

821.163.2.0 Literatură bulgară


1142. Рацеева, Елена Владимировна. Ритуальное и повседневное в
произведениях Мишо Хаджийски о болгарах-переселенцах / Рацеева Елена
Владимировна // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale
: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском
регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы международной
научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 46-54. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (17 tit.).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1143. Ursu, Ion. Cercetări arheologice în necropola medievală de la Lozova [raionul
Strășeni, Rep. Moldova]. Campania din anul 2014 / Ion Ursu, Ludmila Baciumenco-Pîrnău,
Vlad Vornic // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 139-142 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 142 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

1144. Ахметгалеева, Н. Б. Роль костяных и кремневых наконечников в охотничьем


метательном вооружении стоянок позднего верхнего палеолита Быки : (Курская
область, Россия) / Н. Б. Ахметгалеева, Ю. Э. Демиденко // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 :
Время первых художников. – P. 205-221 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 219-221 (32 tit.). – ISSN 1608-9057.

1145. Березкин, Ю. Е. Циркумтихоокеанское искусство в палеолите / Ю. Е.


Березкин // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 73-102 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97-102 (145 tit.). – ISSN 1608-9057.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1146. Буровский, А. М. Воспоминания о раскопках Двуглазки в 1979 году и о Зое


Александровне Абрамовой / А. М. Буровский // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время
первых художников. – P. 29-33. – ISSN 1608-9057.

1147. Васильев, С. А. Памяти Зои Александровны Абрамовой (19.03.1925-


31.10.2013) : [археолог, историк] / С. А. Васильев, Г. В. Григорьева // Stratum plus. –
2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 17-21. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (29 tit.).
– ISSN 1608-9057.

1148. Гаврилов, К. Н. "Жилища" аносовско-мезинского типа: происхождение и


интерпретация / К. Н. Гаврилов // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 187-203 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 200-
203 (51 tit.). – ISSN 1608-9057.

1149. Зинченко, С. А. О понятии "композиция" в искусстве малых форм эпохи


верхнего палеолита / С. А. Зинченко // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 63-72. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72 (35 tit.).
– ISSN 1608-9057.

1150. Колпаков, Е. М. Наши бесы : [о типологии наскальных антропоморфных


изображений эпохи неолита и раннего металла] / Е. М. Колпаков // Stratum plus. – 2015.
– Nr 1 : Время первых художников. – P. 153-159 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 159 (12 tit.). – ISSN 1608-9057.

1151. Кузнецов, А. М. О Зое Александровне – научном руководите и замечатель-


ном человеке : [археолог, историк (1925-2013)] / А. М. Кузнецов // Stratum plus. – 2015. –
Nr 1 : Время первых художников. – P. 23-25. – ISSN 1608-9057.

1152. Кузьмин, Я. В. Радиоуглеродная хронология палеолита Сибири: к истории


создания первых концепций и схем (1960-1970-е гг.) / Я. В. Кузьмин // Stratum plus. –
2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 333-337. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 335-337 (36 tit.). – ISSN 1608-9057.

1153. Лбова, Л. В. Микроскопический анализ Мальтинской антропоморфной


скульптуры : (технология формообразования, детализации, декорирования) / Л. В.
Лбова, П. В. Волков // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 161-
168 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 167-168 (13 tit.). – ISSN
1608-9057.

1154. Панковский, В. Б. Трасологические критерии отличия предметов


первобытного искусства и остатков фауны с естественными видоизменениями / В. Б.
Панковский, Е. Ю. Гиря, М. В. Саблин // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 169-184 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
182-184 (34 tit.). – ISSN 1608-9057.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1155. Пахунов, А. С. Результаты естественнонаучных исследований скопления


красочной массы: новые данные о рецептуре изготовления красок в Каповой пещере /
А. С Пахунов, В. С. Житенев // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. –
P. 125-135 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133-135 (31 tit.).
– ISSN 1608-9057.

1156. Питулько, В. В. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите Арктической


Сибири : (по материалам Янской стоянки) / В. В. Питулько, Е. Ю. Павлова, П. А.
Никольский // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 223-283 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 274-283 (155 tit.). – ISSN 1608-
9057.

1157. Позднепалеолитическая стоянка Покровка II (Красноярское


водохранилище) : место находки скелетных остатков "Homo sapiens" / Е. В. Акимова,
И. В. Стасюк, В. М. Харевич [et al.] // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 309-320 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 319-
320 (14 tit.). – ISSN 1608-9057.

1158. Рыбин, Е. П. Леваллуазская конвергентная однонаправленная типичная тех-


нология в Южной Сибири и северной части Центральной Азии: вариабельность, рас-
пространение и хронология / Е. П. Рыбин, В. С. Славинский // Stratum plus. – 2015. – Nr
1 : Время первых художников. – P. 285-307 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 303-307 (59 tit.). – ISSN 1608-9057.

1159. Сериков, Ю. Б. Первобытное искусство Урала : (каменный век) / Ю. Б.


Сериков // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 137-151 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148-151 (51 tit.). – ISSN 1608-9057.

1160. Технология производства пластин в каменной индустрии культурного


слоя 19 стоянки Лиственка / В. М. Харевич, Е. В. Акимова, И. В. Стасюк [et al.] //
Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых художников. – P. 321-331 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 330-331 (14 tit.). – ISSN 1608-9057.

1161. Щербакова, Т. И. Капова пещера: новые данные о культурном слое и заново


открытых палеолитических изображениях : (по результатам полевых исследований
2004-2005 гг.) / Т. И Щербакова // Stratum plus. – 2015. – Nr 1 : Время первых
художников. – P. 103-124 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
123-124 (23 tit.). – ISSN 1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 1047, 1145)

908 Monografii ale localităţilor


1162. Palma de Mallorca: bucuria sufletului = Palma de Mallorca. Joy of soul : [or. din
Spania : note de călătorie] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – P. 28-34 :
fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1163. Шупак, Марина. Магическое разнообразие Брюсселя : [Бельгия : записки пу-


тешественника] / Марина Шупак // Aquarelle. – 2015. – Nr 3. – P. 116-119 : fot. –
(Саквояж). – ISSN 1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ababii, Ion. Alin Bour la 50 de ani : [chirurg, prof. univ.]. – Vezi Nr 967.

Ababii, Ion. Constantin Matcovschi (1930-2015) : [in memoriam primului decan al Fac.
de Farmacie a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"]. – Vezi Nr 968.

Ababii, Ion. Nicolae Gladun la 70 de ani : [chirurg, prof. univ.]. – Vezi Nr 969.

Autoportretul mozaical. Dr. Victor Cirimpei la 75 de ani : [dr. în filologie, domeniul de


cercetare : etnologie]. – Vezi Nr 938.

Bologa, Mircea. Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani


: [dr. habilitat în șt. fizico-mat., domeniul de cercetare : nanotehnologii]. – Vezi Nr 962.

Burlacu, Alexandru. Criticul revizuirilor literare : Dr. hab. Ion Ciocanu la 75 de ani :
[filolog, domeniul de cercetare : critică, istorie și teorie literară]. – Vezi Nr 1125.

Caraman, Vlad. Deschideri către valori. Academicianul Haralambie Corbu la 85 de ani :


[dr. habilitat în filologie, crit. şi ist. Literar, domeniul șt. : literatura modernă și contemporană,
probleme de teorie literară și literatură comparată]. – Vezi Nr 1126.

Chirtoagă, Ion. Academicianul Andrei Eşanu la 65 de ani : [dr. habilitat în istorie


omagiu]. – Vezi Nr 1176.

Chirtoagă, Ion. Profesorul universitar Pavel Parasca la 75 de ani : [dr. habilitat în istorie
: omagiu]. – Vezi Nr 933.

Cimpoieş, Gheorghe. Creatorul hibrizilor de porumb speciali. Dr. hab. Vasile Ţîgănaş
la 75 de ani : [dr. habilitat în agricultură, domeniul de cercetare : genetica, ameliorarea plante-
lor și producerea semințelor]. – Vezi Nr 988.

Colesnic, Iurie. Irina Nedzelschi şi Firul Ariadnei : [despre viața si activitatea pictoriţei
(1915-1987)]. – Vezi Nr 1045.

Colesnic, Iurie. Sunt poeţi care trăiesc din poezie şi sunt poeţi care trăiesc pentru poe-
zie : [despre poetul român Alexandru Robot (1916-1941)]. – Vezi Nr 1119.

Colesnic, Iurie. Vai, sărmana turturică... : [despre viața și activitatea interpretei de mu-
zică populară Maria Drăgan (1947-1986)]. – Vezi Nr 1048.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Corlăteanu-Granciuc, Silvia. In memoriam Ion Jarcuţchi : (29 iunie 1948 – 4 august


2014) : [savant, cercet., ist. mold.]. – Vezi Nr 1179.

Danilov, Maria. Aurelia Lăpuşan la ceas aniversar : [poetă, prozatoare, publicistă la 65


de ani]. – Vezi Nr 1121.

Dragnev, Demir. Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani : [dr. în istorie la Fac. de Istorie
a Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi : omagiu]. – Vezi Nr 935.

Gonţa, Gheorghe. Cunoscătorul de izvoare. Dr. hab. Ion Chirtoagă la 70 de ani : [ist.,
domeniul de cercetare : Istoria Românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie,
geografie și demografie istorică]. – Vezi Nr 1182.

Karnaeva, Liubovi. Personalitatea savantului, medicului-bibliofil german Richard Koch


reflectată în colecţia personală păstrată în fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF
"Nicolae Testemiţanu". – Vezi Nr 820.

Munteanu, Cristinel. Ilie Moromete – filozoful. Un argument. In memoriam Andrei


Grigor. – Vezi Nr 1123.

Negru, Gheorghe. Colegul şi prietenul nostru, Valeriu Popovschi, ne-a părăsit : [in
memoriam : dr. habilitat în istorie (1950-2014)]. – Vezi Nr 1185.

Negru, Nina. Exilul Sfântului Ierarh Grigore Dascălul la Chişinău : (1829-1832). – Vezi
Nr 838.

Răileanu, Viorica. În lumea numelor. Dr. Maria Cosniceanu la 80 de ani : [filolog,


domeniul de cercetare : antroponimia națională]. – Vezi Nr 1070.

Sidorenko, Anatolie. Model de inteligenţă condensată. Academicianul Valeriu Canţer


la 60 de ani : [dr. habilitat în șt. fizico-mat., domeniul șt. fizica stării condensante și ingineria
electronică]. – Vezi Nr 963.

Tomuleţ, Valentin. Profesorul şi istoricul Anatol Petrencu la 60 de ani : [dr. habilitat în


șt. istorice : omagiu]. – Vezi Nr 936.

Un cercetător neobosit al solului : Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani. – Vezi Nr


986.

Vergatti, Radu Ştefan. Basarabia în inima şi în mintea lui Apostol D. Culea : [prozator
şi publicist român (1882-1949)]. – Vezi Nr 1124.

Буровский, А. М. Воспоминания о раскопках Двуглазки в 1979 году и о Зое Алек-


сандровне Абрамовой. – Vezi Nr 1146.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Васильев, С. А. Памяти Зои Александровны Абрамовой (19.03.1925-31.10.2013) :


[археолог, историк]. – Vezi Nr 1147.

Кузнецов, А. М. О Зое Александровне – научном руководите и замечательном че-


ловеке : [археолог, историк (1925-2013)]. – Vezi Nr 1151.

93/94 ISTORIE
(Vezi Nr 935, 1146-47)

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei


1164. Zub, Alexandru. Critică şi (re) construcţie în discursul istoric : [studiu] / Alexandru
Zub // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 8-18. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

930.25 Arhivistică. Arhive


1165. Dragnev, Demir. Documente inedite cu privire la unele moşii de la est de Prut ale
mănăstirii Golia (sec. XVII-XVIII) : [Târgul Cucu, România] / Demir Dragnev, Larisa Svetlicinîi
// Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 139-146. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-2022.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
1166. Mischevca, Ion. Elita intelectuală românească din Basarabia despre implicarea
României în Primul Război Mondial. Cazul lui Constantin Stere / Ion Mischevca // Limba
Română. – 2015. – Nr 1/2. – P. 345-354 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note,
p. 353-354 (29 tit.). – ISSN 0235-9111.

1167. Ungureanu, Constantin. Bucovina în timpul Primului Război Mondial. Proiecte de


dezmembrare teritorială / Constantin Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr
3. – P. 120-138. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.

1168. Дубровский, Анатолий Дмитриевич. Могут ли быть "дощечки А. Изенбека"


летописью истории славян? / Дубровский Анатолий Дмитриевич // Slavii în regiunea
carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния
этносов и культур : Материалы международной научно-практической конференции. –
Chişinău, 2014. – P. 14-28. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (20
tit.).

1169. Кайряк, Иван Николаевич. Болгары в своих исторических, этнографических


и политических границах / Кайряк Иван Николаевич // Slavii în regiunea carpato-
dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов

105
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

и культур : Материалы международной научно-практической конференции. – Chişinău,


2014. – P. 113-117. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (4 tit.).

1170. Рабинович, Роман Абранович. Межславянское культурное единство в


Карпато-Днестровских землях в эпоху раннего средневековья / Рабинович Роман
Абранович // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale :
Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском
регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы международной
научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 7-13. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (11 tit.).

1171. Репида, Вячеслав Борисович. Геополитические векторы в истории


Карпато-Днестровского региона / Репида Вячеслав Борисович // Slavii în regiunea carpa-
to-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы взаимовлияния
этносов и культур : Материалы международной научно-практической конференции. –
Chişinău, 2014. – P. 96-102. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102
(14 tit.).

1172. Сакович, Василий Андреевич. Белорусы-переселенцы из северо-западного


края Российской империи в Бессарабию : (начало XIX – начало XX вв.) / Сакович
Василий Андреевич // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi
culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-
дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы
международной научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 55-59. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (10 tit.).

1173. Чащина, Лариса Федоровна. Русские старообрядцы Буковины / Чащина


Лариса Федоровна // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi
culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-
дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы
международной научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 107-113. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 937, 1188)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


1174. Квилинкова, Елизавета Николаевна. О значимости караманлийской
литературы и церковнославянского языкa в религиозной жизни гагаузов / Квилинкова
Елизавета Николаевна // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi
culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-
дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы
международной научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 141-148. –
Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (15 tit.).

94(478) Istoria Republicii Moldova

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1175. Bagrin, Mariana. Scrisoarea secretă a Comitetului Central al PCUS [Partidul Co-
munist al Uniunii Sovietice] din 19 decembrie 1956: dezbateri în cadrul organizaţiilor de partid
din RSSM [Rep. Sovietică Socialistă Moldovenească] / Mariana Bagrin // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 44-51. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

1176. Chirtoagă, Ion. Academicianul Andrei Eşanu la 65 de ani : [dr. habilitat în istorie
omagiu] / Ion Chirtoagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P.128-133 : fot. –
ISSN 1857-1964.

1177. Chirtoagă, Ion. În prizonieratul propriilor ambiţii : [polemici pe marginea cărții "Is-
toria în prizonieratul frivolității științifice" de Ion Țurcanu, Iași, ed. Însemnări ieșene, 2013] /
Ion Chirtoagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P.10-25 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 25 (40 tit.). – ISSN 1857-1964.

1178. Chirtoagă, Ion. Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieţii culturale şi spirituale a
Basarabiei interbelice / Ion Chirtoagă // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 143-149 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148-149 (42 tit.). – ISSN 1857-0461.

1179. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. In memoriam Ion Jarcuţchi : (29 iunie 1948 – 4 au-
gust 2014) : [savant, cercet., ist. mold.] / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 159-160. – ISSN 1857-2022.

1180. Enciu, Nicolae. Academicianul Alexandru Zub la 80 de ani : [ist. român : omagiu] /
Nicolae Enciu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 5-7. – ISSN 1857-2022.

1181. Enciu, Nicolae. Istoria Basarabiei în preocupările prof. Gheorghe Buzatu : [istoric
român] / Nicolae Enciu // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 138-143 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 143 (11 tit.). – ISSN 1857-1964.

1182. Gonţa, Gheorghe. Cunoscătorul de izvoare. Dr. hab. Ion Chirtoagă la 70 de ani :
[ist., domeniul de cercetare : Istoria Românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie,
geografie și demografie istorică] / Gheorghe Gonţa // Akademos. – 2015. – Nr 1. – P. 185-186
: fot. – ISSN 1857-0461.

1183. Mischevca, Vlad. Eminescu vs drama Basarabiei / Vlad Mischevca // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 1/2. – P. 219-233 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p.
230-233 (56 tit.).– ISSN 0235-9111.

1184. Negru, Elena. Calea anevoioasă a reîntâlnirii românilor din RSR şi RSSM, sau
Cum a fost edificat "zidul chinezesc" pe Prut : (mijl. an. '60 – înc. an. '80 ai sec. XX) / Elena
Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 56-65 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 64-65 (28 tit.). – ISSN 1857-1964.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

1185. Negru, Gheorghe. Colegul şi prietenul nostru, Valeriu Popovschi, ne-a părăsit : [in
memoriam : dr. habilitat în istorie (1950-2014)] / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser.
nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 143 : fot. – ISSN 1857-1964.

1186. Negru, Gheorghe. Două excursii la Ismail ale locuitorilor din Galaţi şi Tulcea [Ro-
mânia] şi alerta poliţiei secrete a Imperiul Rus (1911) / Gheorghe Negru // Destin românesc :
ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 51-72 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1964.

1187. Negru, Gheorghe. Stenograma şedinţei Biroului Comitetului Central al Partidului


Comunist al Moldovei din 17 august 1982 "Cu privire la neajunsurile serioase în activitatea
editurii ‹‹Literatura artistică››" / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr
1/2. – P. 66-81 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1964.

1188. Poştarencu, Dinu. Acţiuni de luptă pe teritoriul Basarabiei în decursul Primului


Război Mondial / Dinu Poştarencu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 84-99.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

1189. Sclifos, Eugen-Tudor. Conferinţa ştiinţifică "90 de ani de la formarea RASS Mol-
doveneşti: istorie şi consecinţe" : [9 oct. 2014] / Eugen-Tudor Sclifos // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 80-81. – ISSN 1857-2022.

1190. Ungureanu, Constantin. Populaţia din sudul Basarabiei în perioada 1897-1941 /


Constantin Ungureanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 82-106 : fot.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 105-106 (47 tit.). – ISSN 1857-1964.

1191. Ungureanu, Constantin. Populaţia din sudul Basarabiei în sec. XIX / Constantin
Ungureanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – P. 73-96 : fot., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 95-96 (72 tit.). – ISSN 1857-1964.

1192. Оськин, Максим. Бессарабский тыл Румынского фронта зимой 1916/1917 г.:
проблемы снабжения и продовольствия / Максим Оськин // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2014. – Nr 3. – P. 100-119. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-2022.

1193. Роман, Александр Тимофеевич. Роль молдавско-славянских династических


союзов Штефана Великого в упрочении государственной независимости / Роман
Александр Тимофеевич // Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi
culturale : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-
дунайском регионе: вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы
международной научно-практической конференции. – Chişinău, 2014. – P. 77-95. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (32 tit.).

1194. Чумак, Лучия Григорьевна. Paralele sau secvenţe polemice cu privire la ceea,
ce ne doare : [pe marginea operei lui Alecu Russo] / Чумак Лучия Григорьевна // Slavii în
regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе: вопросы

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

взаимовлияния этносов и культур : Материалы международной научно-практической


конференции. – Chişinău, 2014. – P. 156-168. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 168 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 810, 832, 837-38, 1051, 1166, 1172, 1190-91, 1196-97)

94(498) Istoria României


1195. Moisa, Gabriel. History under ideological control. Nicolae Titulescu between
exclusion and integration (1948-1989) / Gabriel Moisa // Revista de Istorie a Moldovei. –
2014. – Nr 4. – P. 52-68. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

1196. Pop, Ioan-Aurel. Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau cum am deve-
nit român...) : [prelegere publ. susţinută la Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, 5 febr. 2014] /
Ioan-Aurel Pop // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 1/2. – P. 6-19 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 19 (24 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 838, 1184)

94(=163.2) Istoria bulgarilor


1197. Moraru, Pavel. Minoritatea bulgară din Basarabia în perioada regimului Antonescu
/ Pavel Moraru // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 33-43. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Index de nume
Bojoncă, Iurie 1089
A Bologa, Mircea 962
Ababii, Ion 967-69 Bologan, Angela 917
Adamenko, J. 1001 Bordian, Mariana 929
Agache, Catinca 1131 Bot, Alexandru 901
Agache, Mona 1078 Botnari, Valentina 932
Alaci, Alexandru 1000 Bour, Alin (967)
Albu, Mariana 1079 Bradu, Alina 941
Alecsandri, Vasile 1080 Budai-Deleanu, Ion 1059
Ambroci, Tatiana 807 Budurina-Goreacii, Carolina 829
Aniţei, Nadia-Ceresela 905 Bulat, Dumitru 1027
Anton, Ion 1128, 1132 Burlacu, Alexandru 1125
Arîcu, Aculina 965 Burlui, Vasile 1115
Armaş, Valentin 870 Buzatu, Gheorghe 1181
Avasiloaie, Rodica 808 C
Avornic, Gheorghe 908
Calalb, T. 987
B Calude, Cristian S. 944
Babiuc, V. 971 Cantemir, Dimitrie, domn al Ţării Moldovei
Baciu, Maria 1081 (1639, 1710-1711) 1051, 1059
Baciu, Vladislav 921 Canţer, Valeriu (963)
Baciumenco-Pîrnău, Ludmila 1143 Capcea, Maria 960
Bagrii, Boris 1003 Caproşu, Ioan (935)
Bagrin, Mariana 795, 1175 Caraman, I. 989
Bajireanu, Valentina 964 Caraman, Viorica-Ela 1116
Baliţchi, Tudor 875 Caraman, Vlad 1126
Balmuş, Victor 900, 916 Carasiov, Leonid 921
Banaru, Ion 1012 Carauş, Cristina 877
Bantoş, Alexandru 1058 Căpiţă, Ionel 983, 1005-07
Bantoş, Ana 1133 Cărare, Petru 1090
Bascacov, Alexandru 925 Ceban, Vitalie 993
Băieşu, Aurel 876 Cerba, Valeriu 918
Băieşu, Nicolae 943 Cerchez, Adela 910
Bejan Volc, Iulia 843 Cereteu, Igor 809-10
Bejan, Octavian 898 Certan, Sergiu 864
Bekasov, Evghenii 1004 Cheradi, Natalia 811
Belecciu, Ştefan 884 Chiaburu, Elena 812
Belyavskaya, G. B. 958 Chibac, Gheorghe 899
Berzan, Vladimir 982 Chircă, Roman 865
Beşleagă, Vladimir 1134 Chiricenco, Nicolae 1063
Bezer, G. 978 Chirtoacă, Natalia 878
Bîcova, Elena 982 Chirtoagă, Ion 933, 1176-78, (1182)
Blanari, Igor 885 Chiseliţă, Natalia 966
Boca, Sergiu 906, 909 Chitoroagă, Valentina 1034
Boişteanu, Eduard 911 Cibotaru, Viorel 922
Cimpoieş, Gheorghe 988

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciobanu, C. 987 Diug, E. 987


Ciobanu, Cristina 1008-09 Dobjanschi, Aurelia 817
Ciobanu, Igor 890 Dogaru, Mihai 897
Ciobanu, L. 974 Domenco, Ion 1012, 1049, 1136
Ciobanu, Mitrofan 959 Dragnev, Demir 935, 1165
Ciobanu, Olga 886 Dragnev, Emil 841
Ciocanu, Ion (1125), 1127-28 Dragomirescu, Adina 1060
Ciorănică, Rodica 1056 Drăgan, Maria (1048)
Cirimpei, Victor (938) Duca, Gheorghe 796
Cocieru, Mariana 942 Duduciuc, Stanislav 1013, 1084
Codreanu, Lina 1059 Dumanov, Evghenii 964
Codreanu, Theodor 836, 1135 Dumanschi, C. 978
Cojocaru, Ion 884
Colac, Tudor 806, 1010 E
Colâbneac, Alexei 1100 Enachi, Ruxanda 850
Colesnic, Iurie 1045, 1048, 1056, 1119 Enciu, Nicolae 1180-81
Colesnic, Natalia 1056 Eremia, Anatol 1072-73
Constantinov, Valentin 935 Eşanu, Andrei 831, (1176)
Corbu, Haralambie (1126) Eşanu, Valentina 831-32
Corcea, Nicolae 879 Evtuşenco, Ana 1102
Corcebaş, Tatiana 1091
Corghenci, Ludmila 813 F
Corjos, Vasile 1082
Corlătenu-Granciuc, Silvia 1179 Felecan, Nicolae 1061
Cosniceanu, Maria (1070) Felecan, Oliviu 1061
Cosovan, Veronica 814 Fiodorov, Alexei 996
Coşciug, Cristina 934 Florea, Dumitriţa 878
Coşeri, Tatiana 815 Fonari, Victoria 1093
Cotelea, A. 975 G
Cozonac, Renata 1034
Cuciureanu, Gheorghe 802 Gaberi, Gheorghe 985
Cudlenco, Maria 816 Gaina, Boris 797, 985, 988
Cujba, Rodica 866 Galaicu-Păun, Emilian 1094
Culea, Apostol D. 1124 Gamaniuc, M. 975
Curca, C. 981 Gavrilă, Camelia 1117
Curchi, Lilia 1028-29 Georgian, Dan 893
Gheorghiţă, Cezara 1043
D Gheorghiu, Valeriu 847
Dabija, Tatiana 887 Gladun, Nicolae (969)
Dabija, Vasile 1011, 1083 Gologan, Radu 946
Dadu, I. 891 Golopenţia, Sandală 1062
Daghi, Ion 1046 Golovatenco, Axenia 818
Damaschin, Marina 1129 Gonţa, Gheorghe 1182
Damian, Liviu 1092 Grabarovschi, Ludmila 851
Damian, Theodor (836), 1120 Grecikin, Vladimir 1014
Danilov, Maria 830, 1121 Gribincea, Alexandru 849, 873
Dascălul, Grigore (838) Gribincea, Corina 849
Dăianu, Daniel 945 Grigor, Andrei (1123)
Dănilă, Aurelian 795 Groppa, Stanislav 798
Dikusar, Alexandr 866 Grosu, Igor 997, 1015-16
Dima, Marcela 871 Guagliumi, G. 974
Dinu, Mihai 1122 Gudumac, Eva 980

111
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Gulea, Aurelian 799 Molodoi, Elena 966


Moraru, Anton 822
H Moraru, Pavel 1197
Harjevschi, Mariana 819 Moraru, Victor 800
Herţa, Valeriu 833 Morărescu, Adrian 881
Morel, Maia 1043
I Moroşanu, Andrei 993
Moscalenco, Sveatoslav 962, 964
Iavorschi, Constantin 976 Moscalenco, Vsevolod 962
Iliadi, Gheorghe 801 Muntean, Aliona 804
Ionescu, Ion I. 844 Munteanu, Andrei 984, 1018
J Munteanu, Cristinel 1067, 1123
Muravețchi, Nicolae (1005)
Jarcuţchi, Ion (1179) Muşat, Nelu 1019
K N
Karnaeva, Liubovi 820, 833 Nedealcov, Maria 992
Kashu, A. I. 955 Nederiţa, Alexandru 851
Kazacenko, Serghei 1017 Nedzelschi, Irina (1045)
Negrei, Ion 837
L Negru, Elena 1184
Labiş, Nicolae 1085 Negru, Gheorghe 1185-87
Lalescu, Smaranda 947 Negru, Nina 838
Lari, Leonida 1095 Negruţa, Ana 890
Lăpuşan, Aurelia (1121), 1130 Nemerenco, Valeriu 920
Lenţa, Anatol 1063 Nemoianu, Virgil 948
Lisii, D. 973 O
Lozovanu, Dmitrii 960
Lucinschi, Chiril 845 Osoianu, Vera 823-24
Lungu, Adrian 912 Ostavciuc, Dinu 894
Lungu, Daniel 821
P
M
Pană Dindelegan, Gabriela 1068
Macovei, Tatiana 913-14 Panici, Alla 825
Marcus, Solomon (944-54), 1058, 1060, 1062, Parasca, Pavel (933)
1064-66, 1068, 1115, 1122 Parii, S. 972
Marin, Alexandra 867 Partole, Claudia 1096
Mariţ, Alexandru 892-93 Pascaru, Vlad 920
Matcovschi, Constantin (968) Pădureţ, Ion 1021
Matei, Nina 842 Păun, Gheorghe 949
Mazur, Vitalie 919 Perjan, Andrei 961
Mămăligă, Iuliana 1050 Petrencu, Anatol (936)
Mătcaş, Nicolae 1137 Petrescu, Cezar 1086
Mereuţă, Roman 880 Pisarenco, Aliona 980
Miron, Radu 959 Pîntea, M. 989
Mischevca, Ion 1166 Pîntea, Maria 990
Mischevca, Vlad 1183 Pleşca, Boris 1022, 1097-98
Mocan, Nadejda 923 Plotnic, Olesea 930
Moisa, Gabriel 1195 Pop, Ioan-Aurel 1196
Moldovyan, A. A. 956 Popa, Valeriu 957
Moldovyan, N. A. 956 Popenco, Ana 845

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Popescu, Irinel 950 Spatari, Mariana 896


Popoiu, Dan 951 Spinei, L. 977
Popovich, T. V. 958 Spînu, Luciana 1050
Popovschi, Valeriu (1185) Stah, Diana 932
Popuşoi, Carolina 1069 Stamati-Ciurea, Constantin 1103
Postolati, Vitalii 982 Stepanov, Augustin 820, 833
Postovan, Dumitru 908 Stere, Constantin 1166
Poştarencu, Dinu 1188 Stoianov, Ludmila 899
Preoteasa, Liliana 952 Stratan, Alexandru 801
Pripa, Gheorghe 991 Stratan, Zinaida 827
Prisac, Al. 902 Stratulat, S. 977
Prisac, Alexandru 903 Străvoiu, Nicolae 998
Prisacari, Viorel 798 Sturza, Rodica 970
Proca, Ludmila 928 Suceveanu, Arcadie 1104, 1129
Sugrobov, V. 1024
R Svetlicinîi, Larisa 1165
Rachieru, Adrian Dinu 1138 Ș
Radvan, Inga 924-26
Rapcea, Ana 1099 Şandru, Ilie 1139
Răileanu, Viorica 1070 Şargu, Lilia 868
Rău, Alexei 834 Şchiopu, Constantin 1140
Robot, Alexandru (1119) Şomicu, Marcela 892
Rogac, Raisa (1046) Şoroc, Nona 820
Roşca Alexandru 886
Roşca, Alfreda 802 T
Roşca, Valentin 1100 Tagadiuc, O. 973
Rour, Laurenţiu 1021 Tamman, S. 999
Rozenberg, Grzegorz 949 Tănase, Constantin 1105
Rudeanu, Sergiu 953 Tărâţeanu, Vasile 1088
Rusnac, Constantin 895 Tărîţă, Marius 1118
Rusnac, Vladimir 1030-31 Tcaciuc, E. 979
Rusu, Galina 961 Tehaia, Ridha 852
Rusu, Mina-Maria 1074 Tighineanu, Ion (962)
Rusu, V. 922 Timuţă, Aliona 1092
Rusu, Vitalie 896 Titulescu, Nicolae 1195
S Tomuleţ, Valentin 936
Topârceanu, George 1087
Sardari, V. 973 Tostogan, Aliona 1051
Savin, Anatol 1023 Traianus 1106
Savin, Ion 1050 Tudor, Elena 976
Scherlet, Ecaterina 826 Tudor, Ştefan 1077
Sclifos, Eugen-Tudor 1189 Tudorache, Gheorghe 797, 985
Shcherbacov, V. A. 956
Sidorenko, Anatolie 963 Ț
Singer, Boris 954 Ţiganu, Ana 873
Sirbu, V. 974 Ţiriulnicova, Natalia 871
Sîrbu, Rodica 992 Ţîgănaş, Vasile (988)
Smâşleaev, Anatol 1077 Ţurcan, Nelly 802
Socolov, Ion 926 Ţurcan, Pavel 1039
Solcanu, Ion I. 839-40 Ţurcanu, Andrei 1071
Soroceanu, Nina 1101-02 Ţurcanu, Gheorghe 805

113
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Ţurcanu, Ion 1075, 1177 Г


U Гаврилов, К. Н. 1148
Гайчук, Виктор 931
Ulianovschi, Xenofon 897 Гиря, Е. Ю. 1154
Ungur, Nicon 965 Голя, Анатолий 846
Ungureanu, A. 972 Грибинча, Александр 869
Ungureanu, Carmen Tamara 882 Григорьева, Г. В. 1147
Ungureanu, Constantin 937, 1167, 1190-91 Гриник, Татьяна 855
Ursachi, Veaceslav 803
Ursu, Andrei (986) Д
Ursu, Ion 1143
Usatîi, Agafia 966 Демиденко, Ю. Э. 1144
Джеймс, Артур 1052
V Дорул, Ольга 883
Дрэгуцану, Дорин 856
Vadu, L. 978 Дубровский, Анатолий Дмитриевич 1168
Valica, V. 972 Дунаф, Феличия 1053
Vergatti, Cristina-Narcisa 1124
Vergatti, Radu Ştefan 1124 Е
Vieru, Grigore 1107-10, (1127), 1130, (1131-
41) Еников, В. 888
Vornic, Vlad 1143 Есенин, Сергей 1113
Vulpe, Ion 927 Ж
Z Житенев, В. С. 1155
Zabulică, Violeta 1091 Жосан, Светлана 1033
Zbârciog, Vlad 1141 З
Zborcilă, Nicoleta 898
Zetia, V. 805 Зинченко, С. А. 1149
Zub, Alexandru 1164, (1180)
И
А
Ионова, Ирина Александрова 939
Аблина, Людмила 1037
Абрамовa, Зоя Александровна (1147, 1151) К
Акимова, Е. В. 1157, 1160 Кайряк, Иван Николаевич 1169
Аксаков, Сергей Тимофеевич 1111 Капша, Т. 915
Андроник, Николай 904 Квилинкова, Елизавета Николаевна 1174
Арсени, И. 907 Кожокару, Виктор 1041
Ахметгалеева, Н. Б. 1144 Колпаков, Е. М. 1150
Б Костаки, Г. 888
Кротевич, Ольга 1040, 1053
Балабан, Сергей 853, 872 Кузнецов, А. М. 1151
Березкин, Ю. Е. 1145 Кузьмин, Я. В. 1152
Буриан, Александр 848, 883
Буровский, А. М. 1146 Л

В Лбова, Л. В. 1153
Лупаческу, Г. В. 994
Васильев, С. А. 1147 Лупаческу, М. Т. 994
Васкауцан, Александр 854
Весёлова, Н. 1112 М
Волков, П. В. 1153 Млечко, Татьяна Петровна 1076

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Н Т
Никифоров, Е. А. 995 Танас, Александр 856, 904, 1035
Никольский, П. А. 1156 Текая, Ридха 860
Терзи, Татьяна 828
О Тодорова, Людмила 869
Овчеренко, Надежда Алексеевна 940 Тургенев, Иван 1114
Осеньев, Михаил 1041 Ф
Оськин, Максим 1192
Федоров, Г. 889
П Фоаля, Лилия 1036
Павлова, Е. Ю. 1156 Фус, Инна 1040
Панковский, В. Б. 1154 Х
Пахунов, А. С. 1155
Петраке, Диана 857 Харевич, В. М. 1157, 1160
Питулько, В. В. 1156
Попов, Владимир 931 Ц
Присакар, Татьяна 1036 Цирюльникова, Наталья 1037
Р Ч
Рабинович, Роман Абранович 1170 Чащина, Лариса Федоровна 1173
Рацеева, Елена Владимировна 1142 Чебану, Павел 1057
Репида, Вячеслав Борисович 1171 Чиреш, Елена 861-62
Роман, Александр Тимофеевич 1193 Чумак, Лучия Григорьевна 1194
Рошка, Юрий 1040
Рыбин, Е. П. 1158 Ш
С Шаргу, Лилия 869
Шер, Я. А. 1047
Саблин, М. В. 1154 Шупак, Марина 1163
Сакович, Василий Андреевич 1172
Сериков, Ю. Б. 1159 Щ
Сидоренко, Владимир 858
Славинский, В. С. 1158 Щербакова, Т. И. 1161
Смирнова, Нина 1033 Щербатюк, Василий 863, 1038
Соломонов, Сергей 859 Щербинский, Игорь 1035
Сосна, А. 907 Я
Стасюк, И. В. 1157, 1160
Якуб, И. 874

115
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2015 ≡ Magazine article annals Nr 3-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate
1. "a" MIC". – 2015. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-3770
2. Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 11/12. – ISSN 0582-5229
3. Akademos. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0461
4. Altitude. – 2015. – Nr 5/6. – ISSN 1857-4815
5. Alunelul. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-4173
6. Aquarelle. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0518
7. Avocatul Poporului. – 2015. – Nr 1/3. – ISSN 1810-7141
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 3. – ISSN
1024-7696
9. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1813-4408
10. Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 2. – ISSN 1857-0666
11. Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 3/4. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-1964
12. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 2.– ISSN 2345-1130
13. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1810-309X
14. Limba Română. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 0235-9111
15. Magazin bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – ISSN 1857-1476
16. Materialele Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională : Un deceniu de realizări şi ex-
perienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Moldova cu Comunităţile Europene şi State-
le lor membre. – Chişinău, 2014. – [2015-607].
17. Moldoveanca. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 1857-3053
18. Noi. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0798
19. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-3703
20. Profit. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0186
21. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-4424
22. Revista ABRM. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4890
23. Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-2022
24. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 1, 2. –
ISSN 1857-1999
25. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1811-0770
26. Slavii în regiunea carpato-dunăreană: influenţe reciproce etnice şi culturale : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Славяне в карпато-дунайском регионе:
вопросы взаимовлияния этносов и культур : Материалы международной научно-
практической конференции. – Chişinău, 2014. – [2015-505].
27. Stratum plus. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1608-9057
28. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 2, 3. – ISSN 1857-4505
29. VIP magazin. – 2015. – Nr 127/128. – ISSN 1857-0534
30. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 3. – ISSN-1810-3081
31. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 2, 3. – ISSN 1857-4513

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MARTIE NR 3 MARCH
(777-1261)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
777. Dabija, Nicolae. Astăzi, despre ziua de mâine... : [despre locul şi rolul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 6.

778. Duca, Gheorghe. Creşterea rolului ştiinţei – premisa dezvoltării durabile a Repu-
blicii Moldova : [din Raportul privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2014
şi în perioada 2011-2014] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 1.

779. Hanganu, Aurelia. Potenţial uman şi mijloace financiare în sfera ştiinţei şi inovării
/ Aurelia Hanganu // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 6-7.

780. Petrescu, Ion. Academia de Ştiinţe a Moldovei, puternică şi eficientă prin mana-
gementul său : [art. prof. univ. din România] / Ion Petrescu // Literatura şi arta. – 2015. – 26
mar. – P. 7.

781. Tighineanu, Ion. Succesul integrării noastre în Spaţiul European de Cercetare


depinde de calitatea rezultatelor ştiinţifice / Ion Tighineanu // Literatura şi arta. – 2015. – 26
mar. – P. 6.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


782. Моисеев, Сергей. Инновационные антикризисные решения от Microsoft и
Softline : [междунар. семинар, организ. корпорацией Microsoft и компанией Softline, 12
марта 2015 г., Кишинэу : по материалам беседы с менеджером по развитию партнер.
сети Microsoft в странах Центральной Азии Молдове Николаем Ярмуш, техн. консуль-
тантом по работе с партнерами и клиентами Microsoft Moldova Сергеем Чиботару, и
дир. представительства Softline в Респ. Молдова Александром Дашкевич] / Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 20 марта. – Р. 15.

02 BIBLIOTECONOMIE
783. Popa, Iulius. Elenei Harconiţa – rezistenţă în viitorul incert! : [60 de ani de naşte-
rea dir. Bibliotecii ştiinţifice a Universităţii de Stat "A. Russo" din Bălţi] / Iulius Popa // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 3.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
784. Мироник, Алла. Команда с большим сердцем : [интервью с председателем
Союза ветеранов Респ. Молдова А. Мироник] / подготовила Наталья Устюгова // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 6 марта. – Р. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
785. Grosu, Eugenia. Mircea Eliade: pentru o resacralizare a vieţi omului modern / Eu-
genia Grosu // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 20.

786. Mutti, Claudio. Jean Parvulesco şi România (1, 2) : [despre opera şi personalita-
tea lui Jean Parvulesco, filosof de origine român (1929-2010) : art. filosofului ital.] / Claudio
Mutti // Flux. – 2015. – 13, 20 mar. – P. 5. – Referinţe bibliogr. : p. 5 (24 tit.).

787. Noica, Constantin. Cugetări şi aforisme (11, 12) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 19, 26 mar. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

788. Parvulesco, Constantin. Constantin Parvulesco: "Lumina interioară ca semn al


providenţei" : [pe marginea creației şi personalităţii lui Jean Parvulesco, filosof de origine
română : comunicare prezentată în cadrul colocviului, dedicat filosofului, 28 febr. – 1 mar.
2015, Bucureşti] // Flux. – 2015. – 6 mar. – P. 5.

789. Wyeth, Alex. O întâlnire cu Julius Evola în 1968: legătura cu România şi posibila
influenţă a acesteia asupra operei lui Jean Parvulesco : [filosof de origine română (1929-
2010) : art. filosofului elveţian] / Alex Wyeth ; trad. de Vlad Sainciuc // Flux. – 2015. – 27 mar.
– P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1034)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
790. Bortă, Mihail. În sprijinirea canonizării sfinţilor basarabeni : [Gavriil Bănulescu-
Bodoni (1746-1821), Alexandru Baltaga (1861-1941), şi Alexei Mateevici (1888-1917)] / Miha-
il Bortă // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. –13, 20, 27 mar. – Va urma.

791. Moşin, Octavian. Despre curajul creştin / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2015. – 26 mar. – P. 2.

792. Moşin, Octavian. Postul e şi fapte bune / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2015. – 19 mar. – P. 2.

793. Moşin, Octavian. Postul este în primul rând rugăciune / Octavian Moşin // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 2.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

794. Moşin, Octavian. Postul ne ajută să iubim / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2015. – 12 mar. – P. 2.

795. Nedelcea, Tudor. Patriarhul Teoctist, sau Rezistenţa prin credinţă : [100 de ani de
la naşterea lui Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe din România (1915-2007)] / Tudor Ne-
delcea // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 5.

796. Saharov, Sofronie. Cuvântare despre Postul Mare : [din vol. "Cuvântări duhovni-
ceşti", vol.1] / Arhimandrit Sofronie Saharov // Curierul ortodox. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

797. Schmemann, Alexander. "Doamne şi Stăpânul vieţii mele..." : [pe marginea rugă-
ciunii Sfântului Efrem Sirul] / Alexander Schmemann // Curierul ortodox. – 2015. – 12 mar. –
P. 6.

798. Stănilă, Moni. Chemarea creştinului / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 13 mar. –
P. 14.

799. Stănilă, Moni. Discreţie sau mărturisire : [după Evanghelie] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2015. – 20 mar. – P. 14.

800. Stănilă, Moni. Fericirile : [pe marginea textului din Evanghelie] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 14.

801. Stănilă, Moni. Mărturia lui Natanael : [din Evanghelia după Ioan] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 14.

802. Vioară, Victoria. Preotul Moşin: "Omul nu e marionetă, iar Biserica nu e SRL" :
[pe marginea discuţiei cu preotul de la Biserica "Întâmpinarea Domnului" din mun. Chişinău] /
Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 17.

803. Шинкарь, Виталий. Время космической битвы : [о Великом Посте : интервью


с протоиереем В. Шинкарь] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2015. – 20 марта. – Р. 12.

804. Шинкарь, Виталий. Пост – находка человечества : [интервью c клириком


Свято-Георгиевской церкви в Кишинэу протоиереем В. Шинкарем] / записала Наталья
Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 13 марта. – Р. 8.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

805. Gagauz, Olga. Bătrânii sunt "o greutate în plus pentru societate" : [interviu cu O.
Gagauz şi Mariana Buciuceanu-Vrabie, aut. studiului "Discriminare, abuzul şi violenţa asupra
vârstnicilor", realizat în cadrul Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Naţional de
Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Doina Grecu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 mar. – P. 5.

806. Менюк, Николай. Виктор Гурэу: "Насилие над женщиной – национальная


особенность молдаван, между тем львиная доля денег гастарбайтеров прислана жена-
ми" : [по материалам беседы с муницип. советником Кишинэу Виктором Гурэу] / Нико-
лай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 6 марта. – Р. 1.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
807. Фумзиле, Мламбо-Нгкука. Послание Руководителя Структуры "ООН-
Женщины", приуроченное к Международному Женскому Дню / Фумзиле Мламбо-Нгкука
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 марта. – Р. 18.

32 POLITICĂ
808. Roşca, Iurie. Iurie Roşca despre jocurile geopolitice şi interesul naţional : [interviu
acordat de către Iu. Roşca, politician, agenţiei de presă "Novosti-Azerbaidjan"] // Flux. –
2015. – 13 mar. – P. 2.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


809. Жосу, Виктор. Наступление на православие: Запад навязывает Молдове ре-
лигиозный хаос : [о содерж. вручен. премьер-министру Респ. Молдова "Информацион-
ных записок от партнеров по развитию"] / Виктор Жосу // Панорама. – 2015. – 27 марта.
– Р. 7.
323 Politică internă
810. Onceanu, Ilie. Limba vlahă, un pas spre sârbizarea românilor timoceni : [despre
promovarea denumirii de "vlahi" pentru românii din Valea Timocului (Serbia)] / Ilie Onceanu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 mar. – P. 4.

811. Кедми, Яков. Яков Кедми: "Молдаване должны сами решить, кто они и чего
хотят" : [подборка высказываний израильского эксперта по ситуации в Молдове и ре-
гионе] / подготовил Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 6 марта. – Р. 5.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


812. Ernu, Vasile. Cine e Putin, ce e Rusia actuală şi cine vine în locul lui Putin? : (ver-
siunea SMS pentru copii) / Vasile Ernu // Săptămîna. – 2015. – 6 mar. – P. 14.

813. Filimon, Alexandru. Secolul XXI, impredictibil şi îngrijorător. Ce face Republica


Moldova? : [pe marginea discuţiei cu Constantin Corneanu, preşedintele Consiliului Director
al Asociaţiei Europene de Studii Geopolitice şi Strategice "Gheorghe I. Brătianu"] / Alexandru
Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 mar. – P. 7.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

814. Filimon, Alexandru. Tinerii vor schimbare, preşedinţii cer răbdare : [pe marginea
sintezei atitudinilor prezidenţiale din Rep. Moldova şi România, realizată de Mihnea Dumitru,
analist politic de la Bucureşti, şi Arcadie Barbăroşie, dir. executiv al Institutului de Politici
Publice din Chişinău] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mar. – P.
8-9.

815. Saharneanu, Valeriu. Războiul hibrid al Rusiei, de unde vine şi cum a ajuns în
Republica Moldova? / Valeriu Saharneanu // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 8.

816. Ţâcu, Octavian. Tragedia rusă : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2015. – 6 mar. – P. 9.

817. Vioară, Victoria. Istorici români: Rusia dă semnale clare că vrea să refacă URSS :
[pe marginea discuţiei cu Adrian Cioroianu, Bogdan Murgescu, prof. la Universitatea Bucu-
reşti, Ovidiu Buruiană, prof. la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi [et al.] / Victoria
Vioară // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 12.

818. Дашевский, Олег. Виктор Боршевич: "Сила китайцев в том, что из них нико-
гда не получится европейцев" : [по материалам беседы с бывш. послом Респ. Молдова
в Китае В. Боршевич] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 13 марта. –
Р. 11.

819. Дашевский, Олег. Зураб Тодуа о сценариях развития событий на Украине и


в Молдове : [по материалам лекции экс-депутата Парламента Респ. Молдова Зураба
Тодуа "Угрозы безопасности Республике Молдова в контексте глубокого политического
кризиса на Украине"] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 3 марта.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


820. Badea, Viorel. Găgăuzia are nevoie de limba găgăuză : [interviu cu V. Badea, se-
nator din România] / consemnare: Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 20 mar.
– P. 12-13.

821. Basarab, Marin. Depresia naţională : [aspecte soc.-pol.] / Marin Basarab // Tim-
pul. – 2015. – 13 mar. – P. 7.

822. Basarab, Marin. Transnistria, butoiul cu praf de puşcă / Marin Basarab // Timpul. –
2015. – 6 mar. – P. 7.

823. Bocancea, Sorin. Cetăţenii moldoveni sunt mai inteligenţi decât politicienii care îi
conduc : [interviu cu C. Bocancea, politolog din Iaşi] / consemnare: Alexandru Filimon // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 mar. – P. 5.

824. Bolfa, Alexandru. Fondurile europene, orientarea estică şi spiritul civic din Găgă-
uzia / Alexandru Bolfa // Ziarul de gardă. – 2015. – 5 mar. – P. 17.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

825. Boţan, Igor. Igor Boţan comentează alegerile pentru funcţia de başcan : [preconi-
zate la 22 mar. 2015] / Igor Boţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 mar. – P. 3.

826. Ciobanu, Mircea V. Despre rasismul politic : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2015. – 13 mar. – P. 8. – (A-Politice).

827. Ciobanu, Mircea V. Dezgheţul, sau (Re)setarea alternativelor : [eseu] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 6 mar. – P. 6.

828. Ciobanu, Mircea V. Limpezirea apelor : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 27 mar. – P. 6. – (A-politice).

829. Ciobanu, Mircea V. Personaje mitologice şi personaje istorice : [eseu] / Mircea A.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 20 mar. – P. 6. – (A-politice).

830. Ciornei, Vsevolod. Demnitatea şi demnitarii : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-


nei // Săptămîna. – 2015. – 27 mar. – P. 2.

831. Ciubotaru, Adrian. Moldova cleptomană / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău.


– 2015. – 13 mar. – P. 8; 20 mar. – P. 6.

832. Damian, George. Găgăuzia, o regiune condusă de propaganda Moscovei / Geor-


ge Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 mar. – P. 6.

833. Dulgheru, Valeriu. De ce suntem împinşi mereu la marginea istoriei? / Valeriu


Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 3.

834. Filimon, Alexandru. Moldova, între euroscepticism şi propaganda rusă : [pe mar-
ginea discuţiei cu Doru Petruţi, dir. general al Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS-INC
Chişinău, şi Petru Macovei, dir. executiv al Asociaţiei Presei Independente] / Alexandru Fili-
mon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 31 mar. – P. 8-9.

835. Gherciu, Ana. Sugestiile europenilor pentru Guvernul Gaburici : [pe marginea re-
formelor imediat următoare] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 10.

836. Jolondcovschi, Alexandru. Alexandru Jolondcovschi în dialog cu Valentina Ursu


în studioul "Europa Liberă" din Chişinău : [aspecte soc.-pol. : dialog cu fostul ministru al Me-
diului] / interlocutor: Valentina Ursu // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 6.

837. Josanu, Efim. Adevărul nu iartă dacă-i ascuns : [pe marginea vol. de memorii
"Labirintul destinului", semnate de către Mircea Snegur, primul preşedinte al Rep. Moldova] /
Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 7.

838. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Am fost înlăturat fiindcă am vrut anchetatori străini la
BEM" : [interviu cu ex-premierul Rep. Moldova] / consemnare: Valentin Buda, Oleg Ivan //
Evenimentul zilei. – 2015. – 27 mar. – P. 4.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

839. Litra, Leonid. "Reformele vor dăuna intereselor economice şi politice ale oligarhi-
lor" : interviu cu L. Litra, expert intern. / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2015. – 5 mar. – P. 18-19.

840. Nantoi, Oazu. "Un stat corupt nu poate să ne protejeze" : [interviu cu O. Nantoi,
analist politic] / consemnare: Victoria Pădure // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 mar. –
P. 5.

841. Negru, Nicolae. Statul surd şi orb şi politicienii cu telefoane de aur : [cazul Băncii
de Economii a Moldovei în context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 13
mar. – P. 6.

842. Nicu, Dan. Câteva precizări despre traseul politic al lui Iurie Leancă : [fost vice-
preşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 4 mar. – P. 6.

843. Rusu, Sebastian. Alegerile din Găgăuzia, în liniştea politicienilor de la Chişinău :


[despre campania preelectorală pentru alegerea başcanului Găgăuziei, 22 mar. 2015] / Se-
bastian Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 mar. – P. 6.

844. Tănase, Constantin. În acest secol Dumnezeu va fi român : [art. semnat cu data
27 mar. 2013] / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – Mar. (Ed. specială) ; Timpul. – 2015. –
27 mar. – P. 23.

845. Ţurcanu, Mihail. Moldova, între al Doilea Război Mondial şi "Marele Război pen-
tru Apărarea Patriei" / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 20 mar. – P. 12 ;
Событие недели. – 2015. – 20 марта. – Р. 18.

846. Ţurcanu, Mihail. Sub dictatura fobiilor şi idolatriilor : [aspecte soc.-pol.] / Mihail
Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 mar. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 27
марта. – Р. 18.

847. Untilă, Veaceslav. Artificii de imagine : [pe marginea reglementării problemei


transnistrene] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 12.

848. Васильева, Галина. Гагаузская матрешка : [о предстоящих выборах башка-


на Гагаузии, 22 марта 2015 : по материалам беседы с председателем Центральной
избирательной комиссии Гагаузии Валентином Кара и политологом Аркадием Барбэ-
рошие] / Галина Васильева // Панорама. – 2015. – 20 марта. – Р. 18.

849. Влах, Ирина. Ирина Влах: "Жители Гагаузии видят во мне человека, который
сможет поменять ход вещей в автономии в лучшую сторону" : [интервью с кандидатом
на должность башкана Гагаузии на выборах 22 марта 2015 года] // Панорама. – 2015. –
6 марта. – Р. 17.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

850. Додон, Игорь. Кризис поможет преодолеть консолидация общества : [заяв-


ление лидера Партии социалистов Респ. Молдова к молд. обществу и полит. силам
страны] / Игорь Додон // Панорама. – 2015. – 20 марта. – Р. 8.

851. Жосу, Виктор. Об одной методологической ошибке, порождающей хаос в го-


ловах : [о процедуре выбора башкана Гагаузии, 22 марта 2015 г.] / Виктор Жосу // Пано-
рама. – 2015. – 6 марта. – Р. 7.

852. Литра, Леонид. "Реформы нанесут вред экономическим и политическим ин-


тересам олигархов" : интервью с Л. Литра, междунар. экспертом // Ziarul de gardă. –
2015. – 20 марта. – P. 8-9. – Рус. версия.

853. Лупашко, Михаил. Пока не смертельно... : [обществ.-полит. аспекты] / Миха-


ил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 13 марта. – Р. 10.

854. Павличенко, Виталия. Кланы правят Молдовой : [обществ.-полит. аспекты :


интервью с председателем Национально-либеральной партии В. Павличенко] / записал
Александр Токарский // MK World Weekly. – 2015. – 12-18 марта. – Р. 3.

855. Ройтбурд, Елена. Гагаузия не намерена строить отдельное государство : [по


материалам беседы с Ириной Влах, кандидатом на должность башкана Гагаузии на
выборах 22 марта 2015 г., на заседании Международного пресс-клуба "Социальный
резонанс"] / Елена Ройтбурд // MK World Weekly. – 2015. – 5-11 марта. – Р. 3.

856. Терехов, Дмитрий. "Населению Молдовы привили психологию раба" : [по


материалам беседы с экс-послом Респ. Молдова в Китае Виктором Боршевич] / Дмит-
рий Терехов // MK World Weekly. – 2015. – 5-11 марта. – Р. 2, 18.

857. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: "В Молдове проблема номер один – кор-
рупция!" : [интервью лидера политформирования "Partidul Nostru - Наша Партия" ра-
диостанции "Europa Liberă"] // MK World Weekly. – 2015. – 26 марта – 1 апр. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 893, 1001, 1073)

324 Alegeri
858. Bogatu, Petru. Cât de periculoasă e de fapt Irina Vlah? : [despre rezultatele ale-
gerilor başcanului Găgăuziei, 22 mar. 2015] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 27
mar. – P. 6.

859. Букарский, Владимир. Чистая победа Ирина Влах : [по результатам выбо-
ров башкана Гагаузии, 22 марта 2015] / Владимир Букарский // MK World Weekly. – 2015.
– 26 марта – 1 апр. – Р. 7; Панорама. – 2015. – 27 марта. – Р. 8.

860. Чудак, Александр. Гендерное равенство ударило по Гагаузии : [по результа-


там выборов башкана Гагаузии, 22 марта 2015] / Александр Чудак // MK World Weekly. –
2015. – 26 марта – 1 апр. – Р. 2.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


861. Aurescu, Bogdan. Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu: "Avem nevoie
de argumente practice cu care să susţinem cauza europeană a Republicii Moldova" : [interviu
cu ministrul de Externe al României] / consemnare: Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 20
mar. – P. 8, 20.

862. Filimon, Alexandru. Se pot uni două state care (nu) se cunosc? : [despre relaţiile
dintre Rep. Moldova şi România: pe marginea discuţiei cu Ion Varta, istoric, şi Sergiu
Nazaria, dir. executiv al Asociaţiei Istoricilor şi Politologilor "Pro Moldova"] / Alexandru Filimon
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 mar. – P. 4.

863. Kartal, Mehmet Selim. Pentru a schimba atitudinea găgăuzilor este nevoie de in-
vestiţii în UTA Găgăuzia : [interviu cu Excelenţa Sa M. S. Kartal, Ambasadorul Turciei în Rep.
Moldova] / consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mar. – P. 3.

864. Latakas, Rimantas. Ambasadorul Rimantas Latakas: "Companiile lituaniene sunt


interesate de piaţa moldovenească" : [interviu cu ambasadorul Lituaniei în Rep. Moldova] /
consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 10.

865. Marinescu, Marian-Jean. Marian-Jean Marinescu: "Deşi un Guvern minoritar la


Chişinău este o problemă, acţiunile sale sunt cele care vor conta" : [pe marginea interviului,
acordat de către europarlamentarul român postului de Radio Europa Liberă] // Moldova suve-
rană. – 2015. – 24 mar.

866. Onceanu, Ilie. Acordul de Asociere, ultima şansă pentru Moldova : [pe marginea
apelului către politicienii de la Chişinău, adresat de către raportorul pentru Rep. Moldova în
Parlamentul European, Petras Austrevicius] / Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 27 mar. – P. 3.

867. Pădure, Victoria. Unirea României cu Republica Moldova, o problemă economică


: [pe marginea discuţiei cu Petrişor Peiu, expert econ. din cadrul Fundaţiei Universitare a
Mării Negre] / Victoria Pădure // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 mar. – P. 7.

868. Pîrvulescu, Cristian. Capacitatea Rusiei de a destabiliza zona este limitată : [in-
terviu cu C. Pîrvulescu, preşedintele de onoare al Asociaţiei Pro Democraţia din România] /
consemnare: Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 mar. – P. 5.

869. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici : [din "Note informative din partea partenerilor de dezvoltare"] // Moldova
suverană. – 2015. – 26, 27 mar. – Va urma.

870. Tapiola, Pirkka. Ambasadorul Pirkka Tapiola: "Moldova trebuie să se concentreze


pe reformele ce vizează sectoarele-cheie de dezvoltare" : [interviu acordat de către şeful
Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova portalului "Moldova Curată"] / consemnare:
Anastasia Nani // Obiectiv european. – 2015. – Mar. (Nr 10). – P. 3, 5 ; Объектив Европа. –
2015. – Март (Nr 10). – Р. 3, 5.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

871. Tapiola, Pirkka. Pirkka Tapiola: "Reforma justiţiei durează prea mult" : [interviu cu
Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău] / interlocutor: Raisa Lozinschi // Ziarul naţional.
– 2015. – 13 mar. – P. 4-5.

872. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (9) : Securitatea umană / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 9. – Art. 1 : 12 sept. 2014.

873. Tâlvăr, Angel. Identitatea culturală românească este la ea acasă în Republica


Moldova : [interviu cu A. Tâlvăr, ministrul Românilor de Pretutindeni] / consemnare: Alexan-
dru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 mar. – P. 5.

874. Tîlvăr, Angel. "Relaţia privilegiată cu Republica Moldova trebuie diversificată şi


îmbogăţită" : interviu cu ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, A. Tîlvar
/ consemnare: Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 mar. – P. 5 ; Событие
недели. – 2015. – 27 марта. – Р. 15.

875. Визит заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена в Кишинев : За-


явления премьер-министра Респ. Молдова Кирилла Габурича и зам. госсекретаря США
Энтони Блинкена, сделан. 3 марта на совмест. брифинге в Кишинэу / по материалам
пресс-службы правительства РМ и Гос. Департамента США // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 6 марта. – Р. 18.

876. Шопрад, Эмерик. Эмерик Шопрад: "Европейский Союз распадется, как Со-
ветский Союз" : [по материалам пресс-конф. в Кишинэу депутата Европейского парла-
мента от Национального фронта Франции, 3 марта 2015] / подготовил Вадим Митин //
Панорама. – 2015. – 6 марта. – Р. 6.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


877. Grumaz, Alexandru. Axe strategice europene : [criza ucraineană] / Alexandru
Grumaz // Moldova suverană. – 2015. – 13 mar.

878. Кедми, Яков. Яков Кедми: Ни в Молдове, ни на Украине нет внутренних са-
мостоятельных сил, способных принять разумные решения : [интервью с израильским
экспертом] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 6 марта. – Р.
2.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


879. Cojocariu, Tudor. Avantajele integrării europene pentru unionişti. Câteva argu-
mente / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 7.

880. Conţiu, Mihai. Cu ce lecţii gata făcute se va prezenta Moldova la summit-ul de la


Riga din zilele de 21-22 Mai? / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 31 mar.

881. Conţiu, Mihai. Simularea procesului de integrare în UE de teama marilor adevă-


ruri / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 12 mar.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

882. Filimon, Alexandru. 2014, an crucial pentru relaţia Republicii Moldova cu UE : [pe
marginea rap. de sinteză "Euromonitor 2014", realizat de Asociaţia pentru Democraţia Parti-
cipativă Adept şi Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Alexandru Filimon // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 25 mar. – P. 5.

883. Filimon, Alexandru. Reforma Justiţiei nu poate fi evitată la Chişinău : [pe margi-
nea prezentării studiului "Indicele de Integrare Europeană a ţărilor Parteneriatului Estic în
2014" de către Wicher Slagter, şeful secţiei Politică şi Economie al Delegaţiei Uniunii Euro-
pene la Chişinău, şi Leonid Litra, expert asociat la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 mar. – P. 3.

884. Şalamac, Mariana. Implementarea reformelor şi aplicarea standardelor UE: reuşi-


te puţine, restanţe multe : [pe marginea studiului, realizat de Asociaţia pentru Democraţie
Participativă Adept] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 25 mar. – P. 4.

885. Чубашенко, Дмитрий. "Проевропейская" собака на сене : [о проблемах ев-


роп. интеграции] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 13 марта. – Р. 7.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
886. Bogatu, Petru. Un deziderat naţional care poate apropia PLDM şi PL : [despre
obiectivele partidului Liberal Democrat din Moldova şi ale partidului Liberal din Moldova pri-
vind reforma teritorial-administrativă] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 13 mar. – P.
6.

887. Conţiu, Mihai. "Dreapta" pro-moscovită a lui Leancă şi actualul Guvern pro-
european : [despre proiectul politic al lui Iurie Leancă, ex-prim-ministru] / Mihai Conţiu // Mol-
dova suverană. – 2015. – 24 mar.

888. Filat, Vlad. PLDM este pregătit de alegerile locale, dar e necesară reforma terito-
rial-administrativă! / Vlad Filat // Stejarul. – 2015. – 18 mar. – P. 3.

889. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu: "PLDM, PDM şi comuniştii pot continua doar
scheme de tipul celei de devalizare a BEM, nu şi procesul de integrare europeană!" : [interviu
cu preşedintele Partidului Liberal] / consemnare: Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. –
20 mar. – P. 4.

890. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Prioritatea mea este să atrag oameni de calitate" : [în
crearea unui nou partid politic: interviu cu deputatul] / cor. ziarului // Timpul. – 2015. – 13 mar.
– P. 4.

891. Mischevca, Ion. Partidul "Iurie Leancă Europeanul" (PILE) / Ion Mischevca // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 mar. – P. 6.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

892. Ţâcu, Octavian. Acum ori niciodată : [despre Partidul Popular European] / Octavi-
an Ţâcu // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 9.

893. Untilă, Veaceslav. Despre atragerea liberalilor la guvernare / Veaceslav Untilă //


Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 8.

894. Михалаке, Корнелий. Показная оппозиция для пляжной дискотеки : [о полит.


ориентации Партии Cоциалистов Респ. Молдова] / Корнелий Михалаке // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2015. – 27 марта. – Р. 4.

895. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: "Наша Партия" будет участвовать в мест-
ных выборах : [интервью председателя "Нашей Партии" радиостанции Europa Liberă] //
Панорама. – 2015. – 27 марта. – Р. 19.

896. Цырдя, Богдан. Богдан Цырдя: "Распавшаяся "Семья Воронина" - Филат и


Плахотнюк – сегодня снова объединяется" : [о прoшлом и будущем Партии Коммуни-
стов Респ. Молдова : интервью с полит. аналитиком] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2015. – 10 марта.
(Vezi de asemenea Nr 842)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
897. Stanciu, Sergiu. "Orice experienţă acumulată este de bun augur, mai ales atunci
când ştii s-o foloseşti în direcţia potrivită" : [interviu cu S. Stanciu, dir. general al Institutului
Muncii] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 5. – Idem
în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
898. Cimpoieşu, Ana. "Nu putem tolera marginalizarea Sindicatului" : [cuvântare la
Congresul 6 al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Ana Cimpoieşu //
Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).

899. Franţ, Lilia. "Sarcina noastră – poziţionarea pe eventualul potenţial sindical" : [cu-
vântare la Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Lilia Franţ
// Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).

900. Hadar, Anton. "Sperăm la o mai mare apropiere" : [cuvântarea preşedintelui Fe-
deraţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater" din România la Congresul VI al Sindicatului Educa-
ţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Anton Hadar // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 3. –
(Supl. "Lumina" ; Nr 2).

901. Hadârcă, Natalia. Domeniul de care depinde sănătatea noastră şi pe care trebuie
să-l susţinem : [pe marginea discuţiei cu Mihai Fărâmă, lider sindical al lucrătorilor medicali
din raionul Hânceşti] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 9. – Idem în
lb. rusă.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

902. Hadârcă, Natalia. Platforma Societăţii Civile va pune umărul la integrarea ţării în
UE : [pe marginea discuţiei cu Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţi-
onale a Sindicatelor] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2015. – 20 mar. – P. 5. – Idem în
lb. rusă.

903. Hîncu, Mihail. Sindicatele cer revizuirea Legii privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare : Adresarea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor către preşedintele
Parlamentului Rep. Moldova, Andrian Candu / Mihail Hîncu // Vocea poporului. – 2015. – 6
mar. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

904. Hobotkov, Valeri. Autofinanţarea nu este un scop în sine, important e să fie iden-
tificat un spaţiu informaţional-ideologic corect : interviu cu V. Hobotkov, şeful Secţiei informa-
re şi activitate redacţională a Federaţiei Sindicatelor din ţinutul Krasnoiarsk / consemnare:
Angela Chicu // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

905. Ivanov, Dumitru. "Angajaţii nu cunosc toate subtilităţile, primii lor avocaţi suntem
noi" : [interviu cu D. Ivanov, preşedintele Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiin-
ţei] / consemnare: Cristina Temciuc, Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 2-3. – (Supl.
"Lumina" ; Nr 3).

906. Ivanov, Dumitru. Parcurs din IERI spre AZI : [expozeu al activităţii (perioada
2010-2015) Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, prezentat Congresului VI,
5 mar. 2015, Chişinău] / Dumitru Ivanov // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 1. – (Supl. "Lumina"
; Nr 2).

907. Leahova, Irina. Businessul mic nu va supravieţui fără susţinere : [pe marginea lu-
crărilor Congresului al VII-lea al Federaţiei Sindicale "Moldova – business – sind", 18 mar.
2015, Chişinău] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 20 mar. – P. 8. – Idem în lb.
rusă.

908. Loghin, Vlad. Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse
Energetice are un nou preşedinte : [pe marginea lucrărilor Congresului V, 18 mar. 2015] /
Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 20 mar. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

909. Munca informală, mai răspândită la unităţile fără organizaţii sindicale : [pe
marginea discuţiei cu Vera Platon, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raio-
nul Rezina, şi Livia Scutaru, vicepreşedintă a raionului Rezina] / pagină realizată de Ion Mol-
dovanu // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

910. Opinii ale delegaţilor : [la Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar.
2015, Chişinău] // Vocea poporului. – 2015. – 13 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă. – Conţine :
"Persistă rezerve nevalorificate" / Maria Sârbu ; "Este inerentă sincronizarea reformelor la
coerenţa actului legislativ" / Natalia Matcaş ; "Transformăm provocările prezentului în benefi-
cii de viitor" / Oxana Miron ; "Suntem scutul de protejare a omului muncii" / Natalia Vornicova.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

911. Paladi, Mihail. "Suntem impuşi să îndeplinim ordine nescris" : [cuvântare la Con-
gresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Mihail Paladi // Făclia. –
2015. – 20 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).

912. Romer, Martin. "Avem foarte mult în comun" : [cuvântarea dir. european al Comi-
tetului Sindical European pentru Educaţie la Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei,
5 mar. 2015, Chişinău] / Martin Romer // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ;
Nr 2).

913. Roşca, Nina. Fiorul sindical, misiunea sindicatului sunt resimţite în toţi "porii" şcolii
: [interviu cu N. Roşca, lider al org. sindicale de la Liceul Teoretic Sireţ, raionul Străşeni] /
consemnare: Teo Dor // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 3).

914. Rusu, Tudor. Congresele – jaloane ale organizaţiilor mari, serioase : [pe marginea
lucrărilor Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Tudor
Rusu // Făclia. – 2015. – 13 mar. – P. 1-2.

915. Salii, Ana. "Educăm personalităţi devotate profesiei de dascăl" : [cuvântare la


Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Ana Salii // Făclia. –
2015. – 20 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).

916. Sindicatul Educației și Științei. Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei


(5 mar. ; 2015 ; Chişinău : [Declaraţia delegaților] // Vocea poporului. – 2015. – 13 mar. – P.
9. – Idem în lb. rusă.

917. Sindicatul Educației și Științei. Cu privire la activitatea Consiliului General al


Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada de după Congresul V al Sindicatului (2010-
2015) şi Domeniile prioritare de activitate pentru anii 2015-2020 : [hotărâre aprob. la
Congresul al 6-lea al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] // Vocea popo-
rului. – 2015. – 13 mar. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

918. Sindicatul Educației și Științei. Domeniile prioritare de activitate a Sindicatu-


lui Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020 : [aprob. la Congresul VI al Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] // Vocea poporului. – 2015. – 13 mar. – P. 7-8. –
Idem în lb. rusă.

919. Sochircă, Natalia. "Dezolanţa nu e proprie tinerilor savanţi" : [cuvântare la Con-


gresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Natalia Sochircă // Fă-
clia. – 2015. – 20 mar. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).

920. Ţurcanu, Natalia. Sindicatul Feroviarilor din Moldova are o nouă conducere : [pe
marginea lucrărilor Congresului V al Sindicatului Feroviarilor din Moldova, 19 mar. 2015,
Chişinău] / Natalia Ţurcanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 8. –
Idem în lb. rusă.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

921. Voloşciuc, Silvia. "Să ne manifestăm mai insistent în procesele decizionale" :


[cuvântare la Congresul VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, 5 mar. 2015, Chişinău] / Silvia
Voloşciuc // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2).
(Vezi de asemenea Nr 961)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


922. Глазова, Татьяна. Подрядные работы в строительстве жилья сократились :
[по материалам беседы с нач. Управления строительства, строительных материалов и
современных технологий Министерства регионального развития и строительства Алек-
сеем Бошняга и дир. Кишин. муницип. ипотечного агентства Петром Припа] / Татьяна
Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 марта. – Р. 12.

923. Глазова, Татьяна. Рынок неликвидных гектаров : [о рынке земел. участков в


мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. –
27 марта. – Р. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 1084)
336 Finanţe
924. Cataraga, Iurie. Iurie Cataraga: "Echipa EuroCreditBank va lucra asupra creării
unei bănci moldoveneşti cu adevărat inovative" : [interviu cu prim-vicepreşedintele Comitetu-
lui de Conducere al BC "EuroCreditBank" S.A.] // Economist. – 2015. – 25 mar. – P. 5.

925. Chișlea, Ion. Politica fiscală în condiţiile unei economii aflate pe marginea prăpas-
tiei / Ion Chișlea // Economist. – 2015. – 18 mar. – P. 4-5.

926. Chişlea, Ion. Raportul asupra furtului din sistemul bancar n-a făcut prea multă lu-
mină : [pe marginea anchetei comis. speciale a Parlamentului] / Ion Chişlea // Economist. –
2015. – 25 mar. – P. 8-9.

927. Loghin, Vlad. Impozitarea salariilor mici în Moldova este mai mare decât în cele
mai bogate ţări din lume / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 10. – Idem
în lb. rusă.

928. Moraru, Anatol. Inflaţia depăşeşte 10% : [despre tendinţele sistemice de depreci-
ere a leului moldovenesc] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2015. – 20 mar. – P. 10.

929. Rapcea, Vitalie. Ce ar putea urma pe piaţa valutară din Moldova / Vitalie Rapcea
// Săptămîna. – 2015. – 27 mar. – P. 13.

930. Şalamac, Mariana. Cum a evoluat piaţa creditelor şi a depozitelor în contextul


înăspririi politicii monetare / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 25 mar. – P. 6.

931. Гречаная, Зинаида. Зинаида Гречаная: "Бюджетная политика властей – ан-


тиконституционна" : [о бюджет.- налогов. политике на 2015 г. : интервью с лидером

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

парламент. фракции Партии Cоциалистов Респ. Молдова] / записал Владимир Сидо-


ренко // Молдавские ведомости. – 2015. – 27 марта. – Р. 3.

932. Гурэу, Виктор. Дело "ВЕМ": нас обокрали четыре раза, и это не конец, счи-
тает Виктор Гурэу : [о ситуации в банков. системе : интервью с муницип. советником,
мун. Кишинэу] / записали: Елена Замура, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2015. – 24 марта.

933. Катарага, Юрий. Юрий Катарага: "Команда EuroCreditBank-а будет работать


над созданием поистине инновационного молдавского банка" : [интервью с перв. зам.
председателем Правления "EuroCreditBank" S.A.] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 20 марта. – Р. 5.

934. Коваленко, Ирина. Инвестфонды по-европейски : [по материалам беседы с


зам. дир. Генерального управления коллективных инвестиций и микрофинансирования
Нац. комис. по фин. рынку Раисой Андроник] / Ирина Коваленко // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 марта. – Р. 16.

935. Коваленко, Ирина. Партнерские рекомендации для мегарегулятора : [по ма-


териалам беседы с председателем администр. совета Национальной комиссии по фи-
нансовому рынку Артуром Герман] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 13 марта. – Р. 15.

936. Костандаки, Георге. "После 18 февраля владельцы левых депозитов поте-


ряли 620 миллионов лей" : [интервью с экон. аналитиком Г. Костандаки] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 6 марта. – Р. 3.

937. Нестерова, Оксана. Три доклада о краже денег из трех банков : [о расследо-
вании парламент. комис. ситуации в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank] / Ок-
сана Нестерова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 марта. – Р. 3.

938. Такий, Александр. Валютные особенности нынешнего кризиса : [о ситуации


на валют. рынке] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015.
– 6 марта. – Р. 4.

939. Такий, Александр. Так что же повлияло на валютный курс : [по данным На-
ционального банка Молдовы] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 13 марта. – Р. 4.

940. Чегаровский, Андрей. Окончательно и бесповоротно Закон о рынке капита-


ла вышел из карантина / Андрей Чегаровский // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 27 марта. – Р. 10.

941. Шикирлийская, Татьяна. Как в социальном страховании можно унифициро-


вать коды, классификаторы и системы электронной отчетности / Татьяна Шикирлийская
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 20 марта. – Р. 6.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

942. Шикирлийская, Татьяна. Особый случай бюджетного процесса : [о проекте


закона гос. бюджета на 2015 г. : по материалам беседы с председателем парламент.
комис. по экономике, бюджету и финансам Штефаном Крянгэ, депутатом Парламента
Респ. Молдова Владимиром Головатюк и дир. аудит. компании "Концепт" Сергеем Тем-
риным] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13
марта. – Р. 6.

943. Шикирлийская, Татьяна. Ставки местных сборов в столице останутся на


уровне прошлого года : [о бюджете мун. Кишинэу на 2015 г. : по материалам беседы с
председателем комис. по бюджету, экономике и финансам муниципального совета
Кишинэу Михаилом Чебан и нач. гл. финансового управления примэрии Кишинэу Веро-
никой Херца] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 27 марта. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
944. Peiu, Petrişor. Costurile şi avantajele Unirii : [din studiul expertului, realizat în ca-
drul Fundaţiei Universitare a Mării Negre] / Petrişor Peiu // Timpul. – 2015. – Mar. (Ed. spe-
cială) ; Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 25.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


945. Bujor, Ilie. Agriculturii conservative i se dă undă verde şi în Moldova : [pe margi-
nea lucrărilor conf. şt.-practice, cu participare intern., cu genericul "Agricultura Conservativă:
concept, oportunităţi, aplicaţii", febr. 2015, Chişinău] / Ilie Bujor // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 6 mar.

946. Chivriga, Viorel. Ce face atât de vulnerabilă agricultura moldovenească? : [inter-


viu acordat de către V. Chivriga, expert în economie, postului de Radio Europa Liberă] //
Economist. – 2015. – 18 mar. – P. 7.

947. Ciobanu, Victor. Despre reforme structurale : [în ramura economiei] / Victor Cio-
banu // Ziarul naţional. – 2015. – 20 mar. – P. 7.

948. Ciubuc, Nicolae. Ce rezultate s-au înregistrat în urma subvenţionării din anul tre-
cut? : [a producătorilor agricoli] / Nicolae Ciubuc // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. –
13 mar.

949. Olteanu, Constantin. Pîinea deschide orice gură, dar lipsa ei ar putea dărîma zi-
duri : [pe marginea problemelor econ. ale producătorilor de pâine] / Constantin Olteanu //
Săptămîna. – 2015. – 20 mar. – P. 10-11.

950. Sula, Ion. Ion Sula: "Ministerul Agriculturii trebuie să aibă la temelie profesionalis-
mul şi responsabilitatea" : [interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare] / consem-

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

nare: Constantin Olteanu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 6 mar. ; Săptămîna. –
2015. – 6 mar. – P. 6.

951. Şalamac, Mariana. Tema pentru acasă: ce reforme recomandă partenerii de dez-
voltare Republicii Moldova : [pe marginea recomandărilor de politici şi reforme ale partenerilor
de dezvoltare, prezentate prim-ministrului Rep. Moldova Chiril Gaburici] / Mariana Şalamac //
Economist. – 2015. – 18 mar. – P. 8-9.

952. Taran, Anghelina. De ce nu vin investitorii în Moldova / Anghelina Taran // Comu-


nistul. – 2015. – 12 mar. – P. 12-13.

953. Валовой внутренний продукт Республики Молдова за 2014 год – рост на


4,6 процента : [по материалам Национального бюро статистики] / cor. ziarului // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 20 марта. – Р. 11.

954. Коваленко, Ирина. Рост молдавской экономики вопреки всем ожиданиям :


[по материалам беседы с дир. независ. аналит. центра "Expert-Grup" Адрианом Лупу-
шор и экономистом Еленой Гореловой] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 20 марта. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 929, 959, 1082)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
955. Konst, Uwe. Exportă cu succes în Uniunea Europeană (1-3): Un ghid practic pen-
tru într. mici şi mijlocii din Rep. Moldova / Uwe Konst; cuv. înainte Liubomir Chiriac ; edi-
tat/publicat de Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" // Moldova suverană. –
2015. – 26, 27, 31 mar. – Va urma.

956. Macovei, Ion. Exportatorii transnistreni în faţa necunoscutului : [aspecte ale co-
merţului exterior] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 22.

957. Калак, Дмитрий. Практические советы по международной торговле : [по ма-


териалам кругл. стола с участием представителей молд. кампаний и экспертов юрид.
кампании Interlegal из Одессы, 20 марта 2015, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 марта. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


958. Costandache, Gheorghe. Surprizele impactului investiţional în 2015 / Gheorghe
Costandache // Săptămîna. – 2015. – 13 mar. – P. 6.

959. Sainciuc, Olga. Finanţări pentru un management durabil al terenurilor : interviu cu


O. Sainciuc, dir. adjunct al Unităţii Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiec-
telor în domeniul Agriculturii / a intervievat: Alexandru Nistiriuc // Natura. – 2015. – Mar. (Nr
3). – P. 4.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

960. Калак, Дмитрий. Молдова проигрывает в конкуренции за инвестиции : [по


материалам исслед. "Привлечение прямых иностранных инвестиций в Респ. Молдова",
подгот. Ассоциацией внешней политики] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 6 марта. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
961. Moldovanu, Ion. Acord privind recunoaşterea dreptului la grevă la nivel internaţio-
nal : [pe marginea discuţiei cu Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicate-
lor din Moldova] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2015. – 6 mar. – P. 5. – Idem în lb.
rusă.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


962. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase: "Pentru a amâna data alegerilor este ne-
voie de o modificare de lege" : [interviu acordat de către preşedintele Curţii Constituţionale,
postului de radio Europa Liberă] // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 2.

963. Пушкаш, Виктор. Судебная власть существует де юре, а де факто? : Раз-


мышления после общего собрания судей 13 марта, 2015 / Виктор Пушкаш // Молдав-
ские ведомости. – 2015. – 31 марта.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


964. Grecu, Doina. Tortură legală în Republica Moldova : [pe marginea discuţiei cu
Vadim Vieru, avocat al Asociaţiei "Promo-Lex", şi Alexandru Leşco, fost deţinut în Transnis-
tria] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 mar. – P. 8-9.

965. Ioniţă, Sorin. "Ce folos să intre RM în UE dacă liderii săi merg la puşcărie?!" :
[aspecte ale eradicării corupţiei : interviu cu S. Ioniţă, expert în administraţie publ. şi dezvolta-
re] / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 27 mar. – P. 7.

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
966. Grecu, Viorica. Cum vă puteţi recupera banii împrumutaţi : [sfatul avocatului] / Vi-
orica Grecu // Evenimentul zilei. – 2015. – 13 mar. – P. 7.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


967. Dudulica, Liubomir. Obligaţiile rămân, drepturile nu : [pe marginea prevederilor
Codului familiei privind decăderea din drepturile părinteşti] / Liubomir Dudulica // Vocea popo-
rului. – 2015. – 27 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

968. Dudulica, Liubomir. Martorul trebuie să fie informat : [consultaţia avocatului] /


Liubomir Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 6 mar. – P. 10; 13 mar. – P. 11. – Idem în lb.
rusă.

969. Grosu, Vladimir. Vladimir Grosu: "Reforma justiţiei nu se termină în 2016!" : [in-
terviu acordat de către ministrul Justiţiei portalului "Tribuna"] // Moldova suverană. – 2015. –
31 mar. ; Stejarul. – 2015. – 18 mar. – P. 6.

970. Puică, Viorica. "Procuratura nu este independentă şi aceasta este tragedia socie-
tăţii noastre" : interviu cu V. Puică, judecătoare la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău /
pentru conformitate ZdG // Ziarul de gardă. – 2015. – 19 mar. – P. 10-11.

971. Reflecţii de la Adunarea Generală a Judecătorilor : [13 mar. 2015, Chişinău] //


Dreptul. – 2015. – 20 mar. – P. 4.

972. Scobioală, Diana. "Aş pleda mai mult pentru o formare europeană a procurorilor
în R. Moldova" : interviu cu D. Scobioală, dir. executiv al Institutului Naţional al Justiţiei / pen-
tru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2015. – 26 mar. – P. 10-11.

973. Поалелунжь, Михай. Михай Поалелунжь: "Не только иностранные доноры


хотят "крови", но и молдавское общество : [реформа судебной системы : интервью с
главой Высшей судебной палаты Молдовы] / беседовал Владимир Тхорик // Панорама.
– 2015. – 20 марта. – Р. 4-5.

974. Пуйкэ, Виорика. "Прокуратура не является независимой, в этом трагедия


нашего общества" : интервью с В. Пуйкэ, судьей сектора Ботаника, мун. Кишинэу //
Ziarul de gardă. – 2015. – 27 марта. – P. 8. – Рус. версия.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
975. Oprea, Corina. Despre indemnizaţiile pentru părinţi : [consultaţia juristului] / Cori-
na Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 12 mar. – P. 15.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
976. A lăsat Moscova şi a venit să-şi ajute satul : [pe marginea discuţiei cu Iurie Lu-
pu, primarul satului Hădărăuţi, raionul Ocniţa] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 25 mar. – P.
6.

977. Ciutac, Lia. De ce Chişinăul are nevoie de un nou statut în pragul alegerilor loca-
le? : [pe marginea discuţiei cu Viorel Furdui, jurist, Ion Casian şi Iurie Ţap, membri ai grupului
de lucru parlamentar pentru elaborarea proiectului statutului] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. –
20 mar. – P. 12.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

978. Cupcea, Polina. Primăriţa care a uimit Moldova : [pe marginea discuţiei cu Olga
Coronciuc, primăriţa comunei Bălţata din raionul Criuleni] / Polina Cupcea // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 13 mar. – P. 3.

979. Moroşanu, Andrei. Femeia cu cerul în braţe : [despre Valentina Casian, primarul
oraşului Străşeni] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 2.

980. Munteanu, Galina. Primăriţa cu şapte fete : [pe marginea discuţiei cu Olga
Coronciuc, primăriţă în satul Bălţata, raionul Criuleni] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. –
2015. – 13 mar. – P. 21.

981. Munteanu, Valeriu. Reforma administrativă a Republicii Moldova întârzie din cau-
za lipsei de voinţă : [interviu cu V. Munteanu, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / con-
semnare: Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 mar. – P. 8-9.

982. Primarul faptelor din Palanca : [pe marginea discuţiei cu Larisa Voloh, primarul
satului Palanca, raionul Ştefan Vodă] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 18 mar. – P. 11.

983. Rotari, Simion. Simion Rotari: "Principalul e dorinţa de a face. După aceasta, vine
şi experienţa" : [interviu cu primarul oraşului Donduşeni] / consemnare: Boris Luchianenco //
Comunistul. – 2015. – 12 mar. – P. 6-7.

984. Stratan, Alexandru. Problemele economice privind reforma teritorial-


administrativă / Alexandru Stratan // Săptămîna. – 2015. – 20 mar. – P. 12-13 ; 27 mar. – P.
8-9.

985. Teslaru, Grigore. Din neamul Cojocarilor : [despre Chiril Cojocaru, primarul satu-
lui Popeasca, raionul Ştefan Vodă] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor. Curierul agricol. –
2015. – 20 mar.

986. Vioară, Victoria. De ce avem nevoie de regiuni în locul raioanelor : [pe marginea
discuţiei cu Victor Juc, dir.-adjunct al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 13.

987. Купча, Полина. Примар, удивившая Молдову : [по материалам беседы с


примаром коммуны Балцата из района Криулень Ольгой Корончук] / Полина Купча //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 20 марта. – P. 9. – Еженед. приложение на рус. яз.

988. Лупулчук, Игорь. Леволиберальный "сговор" в Кишиневе : [при голoсовании


бюджета муниципия : интервью с муницип. советником Кишинэу И. Лупулчук] / записал
Александр Токарский // MK World Weekly. – 2015. – 26 марта – 1 апр. – Р. 5.

989. Марин, Алина. Михай Рошкован: "90 процентов примэрий тратят больше на
управление, чем на услуги, Это выгодно партиям, но невыгодно стране" : [по материа-
лам беседы с экспертом по вопр. мест. публ. управления М. Рошкован] / Алина Марин //
Молдавские ведомости. – 2015. – 13 марта. – Р. 10.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

990. Романеску, Денис. Как сгорело 400 домов и как доставали вертолет из Дан-
ченского озера : [по материалам беседы с гл. специалистом службы граждан. защиты
Николаем Радиола и нач. школы безопасности Еленой Храновски] / Денис Романеску //
Молдавские ведомости. – 2015. – 20 марта. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 886)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


991. Cibotaru, Viorel. R. Moldova îşi eficientizează armata! : [interviu acordat de către
V. Cibotaru, ministrul Apărării, pentru AIS Moldpres] // Stejarul. – 2015. – 25 mar. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 845)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
992. Loghin, Vlad. Indexarea pensiilor, o păcăleală de 1 aprilie a celor neajutoraţi? /
Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 27 mar. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

993. Pikula, Norbert G. "Statul polonez nu dă bani lui X sau lui Y" : interviu cu N.G.
Pikula, dir. Institutului de Asistenţă Socială al Universităţii Pedagogice din Cracovia / interviu
de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 20 mar. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 975)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


994. Loghin, Vlad. Avantajele legislaţiei UE pentru consumatorii moldoveni / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 6 mar. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

368 Asigurări
995. Коваленко, Ирина. Страховой рынок регрессирует : [по материалам беседы
с вице-дир. страхов. компании Moldcargo Теодором Унгуряну и зам. председателя ад-
министр. совета Национальной комиссии по финансовому рынку Юрием Филип] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 марта. – Р. 16.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
996. Ceban, Larisa. Măiestria pedagogică – apogeul dezvoltării competenţelor profesi-
onale / Larisa Ceban // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26 mar. – P. 7.

997. Ciobanu, Anatol. Femeile – îngerii păzitori ai românismului : [în domeniul educa-
ţional] / Anatol Ciobanu // Făclia. – 2015. – 6 mar. – P. 2.

998. Cojocariu, Tudor. Noi şi biserica ortodoxă din şcoli : [despre predarea ortodoxiei
în şcoli] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 7.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

999. Dumbrăveanu, Andrei. Învăţământul de calitate este învăţământ creativ / Andrei


Dumbrăveanu // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 8.

1000. Erşov, Larisa. Dumnezeu trăieşte în om sub chipul iubirii : [reflecţii după Semina-
rul "Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie", ed. a 4-a, 10 febr. 2015, Floreşti] / Larisa
Erşov // Curierul ortodox. – 2015. – 12 mar. – P. 3.

1001. Mândâcanu, Virgil. Conştiinţa naţională – crucială pentru schimbarea mentalităţii


cetăţeanului / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

1002. Păduraru, Pavel. Criza de profesori de religie reduce numărul elevilor : [aspecte
ale educaţiei religioase] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 11.

1003. Rusu, Tudor. Ce decizii radicale poate lua omul la vârsta de 18 ani? : [pe margi-
nea prevederilor Codului Educaţiei] / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 3.

1004. Stimpovschii, Doina. Filme, cărţi şi gastronomie pentru promovarea Uniunii Eu-
ropene în şcolile din Republica Moldova / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 23 mar. – P. 4.

1005. Vascan, Ion. Pedagogi – martiri ai deportărilor / Ion Vascan // Făclia. – 2015. – 6
mar. – P. 8.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1006. Vicol, Nelu. Manualul şcolar: ce ştim despre el? / Nelu Vicol // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 26 mar. – P. 5.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1007. Baraliuc, Valentin. Singurătatea, bat-o vina! : [despre Petru Gribincea, fost peda-
gog din satul Hădărăuţi, raionul Ocniţa] / Valentin Baraliuc // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 6.

1008. Bendas, Mihai. Gimnaziul Onişcani: drumul spre succes şi prosperare : [din raio-
nul Călăraşi] / Mihai Bendas // Făclia. – 2015. – 13 mar. – P. 3.

1009. Ciucium, Ion. IP Gimnaziul Todireşti – gimnaziul primenirilor : [din raionul Un-
gheni] / Ion Ciucium // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 10-11.

1010. Ciuhrii, Elena. Alternativă nu există: doar învăţarea creativă : [dialog cu E. Ciuhrii,
dir. adjunct la Liceul Teoretic "Orizont", filiala Durleşti] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Fă-
clia. – 2015. – 20 mar. – P. 7.

1011. De la o şcoală particulară de 2 ani, în 1906, la cel mai mare liceu din raion, în
2015: [Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din oraşul Ungheni] / pagini realizate de Tudor Rusu
// Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 2-3. – Conţine: Liceul – un adevărat campus educaţional : [pe
marginea discuţiei cu Lionora Filipovici, dir; Pedagog de înaltă clasă, model al raionului :

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

[despre Elena Covalciuc, învăţătoare în clasele primare] ; Aripi pentru orice zbor : [despre
Victoria Radu, prof. de istorie].

1012. Filipovici, Lionora. Reforma în Educaţie şi Codul Educaţiei: una caldă, alta rece :
[aspecte ale autonomiei şcolare] / Lionora Filipovici // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 1.

1013. Guzun, Silvia. "Când eram elevă, cărţile aveau un miros plăcut pentru mine" : in-
terviu cu S. Guzun, dir. Gimnaziului "N. Costin", mun. Chişinău / interviu de N. Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2015. – 12 mar. – P. 3.

1014. LT Baraboi: de la şcoală primară la una academică : [Liceul Teoretic "Prome-


teu" din satul Baraboi, raionul Donduşeni] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2015.
– 27 mar. – P. 4-5. – Conţine : "Îmi iubesc satul, casa, liceul, de aici începe totul..." : [pe mar-
ginea discuţiei cu Aurelia Leviţchi, dir. ; Şcoala altfel / Anna Gâscă ; Pledoarie pentru... peda-
gogie / Ina Guţu ; Interes sporit pentru activităţile extracurriculare / Ludmila Cebotari ; Grigore
Vieru – poet al neamului / Ala Beţivu.

1015. LT "V. Dumbrăveanu" din Corlăteni: şcoala unde elevii îşi conturează viitorul
: [din raionul Râşcani] // Făclia. – 2015. – 6 mar. – P. 4-5. – Conţine: Un interviu cu Zinaida
Parea, directorul Liceului / interviu realizat de R. Vulturescu ; Rezultatele n-au întârziat să
apară / Valentina Baraboi ; Să descifrăm formula de succes a lecţiei de calitate / Irina Ţurca-
nu ; Pledoarie pentru strategii netradiţionale / Ana Bologa ; Lectura înaripează sufletul / Maria
Canţâr.

1016. Management creativ într-un proces educativ de calitate : [pe marginea lucrări-
lor atelierului de formare continuă cu participarea dir. adjuncţi pentru educaţie din inst. de
învăţământ preuniversitar din raionul Sângerei, febr. 2015] / pagină realizată de Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 5 mar. – P. 6.

1017. Pedagogi prin Vocaţie la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", or. Ungheni // Făclia. –
2015. – 20 mar. – P. 8-9. – Conţine: "N-am încetat să profesez..." : [pe marginea discuţiei cu
Gheorghe Primac, dir. Liceului] ; Dezvoltarea profesională – cheia succesului / Lucia
Chercheja ; Să-l motivăm pe elev să folosească timpul liber pentru elucidarea talentelor /
Maria Buruiană ; Zidim viitorul din clasa I / Ludmila Scornici.

1018. Rotaru, Tatiana. Ce performanţe au cei de la "Orizont" şi ce orizont au cei de la


periferia moldavă? : [pe marginea rezultatelor Olimpiadei republ. la fizică, ed. a 51-a, 6-9 mar.
2015, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 6.

1019. Saviuc, Aliona. Relaţiile mele cu părinţii copiilor niciodată nu au influenţat forma-
rea şi aprecierea lor : [interviu cu A. Saviuc, şeful Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport din
raionul Făleşti] // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 2.

1020. Strajesco, Natalia. Schimb de experienţă cu partenerii educaţionali din Polonia :


[despre participarea la lucrările seminarului intern. "Consolidarea capacităţilor cadrelor didac-

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tice prin schimbul de experienţă polonez", febr. 2015, Polonia] / Natalia Strajesco // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 12 mar. – P. 6.

1021. Vioară, Victoria. Istoric român: De profesori depinde ce vor afla elevii de azi des-
pre Unire : [pe marginea discuţiei cu Ovidiu Buruiană, istoric de la Universitatea "Al. Ioan
Cuza" din Iaşi] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 3.

1022. Устюгова, Наталья. Факт тотального разрушения образования : [об отборе


менеджеров образоват. учреждений на конкурсной основе : по материалам беседы с
экс-депутатом Парламента Респ. Молдова Инной Шупак] / Наталья Устюгова // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2015. – 27 марта. – Р. 11.

1023. Чегаровская, Любовь. Пришло время массовых увольнений : [об отборе


менеджеров образоват. учреждений на конкурсной основе] / Любовь Чегаровская //
Панорама. – 2015. – 27 марта. – Р. 5.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1024. Pîslaru, Natalia. Mentorul Tatiana Guţu – portret de creaţie : [despre dir. Grădini-
ţei nr. 6 "Luceafărul" din oraşul Rîşcani] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. –
5 mar. – P. 3.

1025. Rusu, Adrian. Patrie, neam, Naţiune – cuvintele cheie ale procesului educaţional
din Şcoala Primară nr. 12 "Anatol Popovici" din Chişinău / Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 6
mar. – P. 3.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1026. Raileanu, A. Educaţia incluzivă asigură drepturi egale de dezvoltare pentru toţi
copiii : [pe marginea lucrărilor conf. naţ. "Fiecărui copil – o educaţie de calitate", mar. 2015,
Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 19 mar. – P. 1-2.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1027. Danu, Dumitru. Reformare, educaţie, modernizare – ce sens ascund toate aceste
procese? : [în inst. de învăţământ mediu de specialitate] / Dumitru Danu // Făclia. – 2015. – 6
mar. – P. 2.

1028. Loghin, Vlad. Orientare la standardele europene de pregătire a specialiştilor : [pe


marginea discuţiei cu Mihail Bilevschi, dir. Şcolii Profesionale din Cupcini, raionul Edineţ] /
Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 20 mar. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

1029. Popa, Iulius. Un copil nedorit – Colegiul Pedagogic din Bălţi : [din istoria şi per-
spectivele inst.. de învăţământ] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 3.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1030. Raileanu, A. Dimensiunea dintre intenţie şi realizare : [despre activitatea Şcolii


Profesionale nr. 5 din mun. Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26
mar. – P. 4.

1031. Sărătilă, Vlad. Şcoala Profesională din Căuşeni: spaţiu al parteneriatelor durabile /
Vlad Sărătilă // Făclia. – 2015. – 13 mar. – P. 6-7. – Conţine : Un manager la locul potrivit :
[despre Vitalie Negură, dir. Şcolii Profesionale ] / Elena Bolec ; Patrimoniu inestimabil /
Parascovia Ciobanu ; Ziua de aici o determină pe cea de mâine / Liliana Ciobanu ; Să vorbim
ştim toţi, să convingă pot doar faptele.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1032. Bordan, Valeriu. Universitatea de Stat din Tiraspol – prima instituţie de învăţă-
mânt superior din Republica Moldova : [85 de ani de la fondare] / Valeriu Bordan, Lora
Moşanu-Şupac // Făclia. – 2015. – 20 mar. – P. 4-5.

1033. Candiba, Stelian. Fidel jurământului depus : [despre Vasile Lipovan, prof. la Ca-
tedra de Chirurgie nr. 2 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu"] / Stelian Candiba // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 2.

1034. Capcelea, Valeriu. Filosofia şi orizontul vieţii : (prof. univ., dr. hab. în filosofie Va-
sile Ţapoc la 75 de ani) / Valeriu Capcelea // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P. 6.

1035. Cojocaru, Violeta. "Femeia este al cincilea anotimp... poetic, romantic şi atotcu-
prinzător... Viaţa mi-a oferit şansa de a fi Femeie, iar eu mă bucur din plin de acest anotimp" :
[interviu cu V. Cojocaru, şeful Catedrei Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice
Externe a Universităţii de Stat din Moldova] / consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2015. – 6
mar. – P. 3, 5.

1036. Graur, Natalia. Masteratul – necesitate sau formalitate? : [despre ofertele statului
român de locuri bugetare la masterat] / Natalia Graur, Sandu Macrinici // Timpul. – 2015. – 27
mar. – P. 21.

1037. Musteaţă, Simeon. Sergiu Petrovici – savant şi profesor de vocaţie : [prof. la Uni-
versitatea Cooperatist-Comercială din Moldova] / Simeon Musteaţă, Vasile Botnarciuc //
Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 6.

1038. Omul, istoricul, profesorul Gheorghe Gonţa : [in memoriam şefului Catedrei de
Istorie a Românilor, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (1948-2015)] // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 19 mar. – P. 8.

1039. Prisăcaru, Viorel. Viorel Prisăcaru: "Hărnicia, perseverenţa, onestitatea şi curajul


sunt calităţi prin care omul va izbuti să se afirme în orice domeniu" : [interviu cu şeful Catedrei
de epidemiologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
consemnare: Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 26 mar. – P. 2-3.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1040. Buzilă, Varvara. "Mart în casă, purecii afară!" : [din lucrarea "Ritualurile sărbătorii
Mărţişorului în Basarabia"] / Varvara Buzilă // Florile dalbe. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1041. Căpiţă, Ionel. Perdelele de protecţie... cer protecţie : [despre fâșiile forestiere] /
Ionel Căpiţă // Natura. – 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

1042. Duşciac, Dorin. Fostul viceministru al Mediului: "Moldova este o groapă imensă
de gunoi" : [interviu cu D. Duşciac] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 27 mar. –
P. 22.

1043. Ursu, Andrei. Solul: comoară creată de natură / Andrei Ursu // Natura. – 2015. –
Mar. (Nr 3). – P. 4.

1044. Ursul, Silvia. Cine va salva rezervaţia "Prutul de Jos" : [pe marginea discuţiei cu
Viorica Palade, şefa Secţiei ştiinţă a Rezervaţiei "Prutul de Jos" din satul Slobozia mare,
raionul Cahul] / Silvia Ursul // Natura. – 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 3.

1045. Veveriţa, Ana-Maria. Soluţii ecologice pentru pungi economice / Ana-Maria Veve-
riţa // Obiectiv european. – 2015. – Mar. (Nr 10). – P. 4 ; Объектив Европа. – 2015. – Март
(Nr 10). – Р. 4.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
1046. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (5-7)) : [in
memoriam astrofizicianului Nicolae Donici (1874-1960)] / Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriţă //
Făclia. – 2015. – 6, 13, 27 mar. – P. 6. – Art. 1 : 6 febr.

53 FIZICĂ
60 de ani de la nașterea lui Ion Tighineanu, cercetător-fizician
1047. Bologa, Mircea. Cheia succesului academicianului Ion Tighineanu / Mircea Bolo-
ga, Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P.
6-7.

1048. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Tighineanu – savant şi manager care duce
faima ştiinţei departe peste hotarele ţării / Gheorghe Duca, Ion Bostan, Teodor Furdui // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 1, 6.

1049. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani / Gheorghe Duca //


Săptămîna. – 2015. – 27 mar. – P. 9.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1050. Tighineanu, Ion. Academicianul Ion Tighineanu: Pentru un savant cercetarea şti-
inţifică e mai mult decât o profesie : [interviu cu cercetătorul-fizician, prim-vicepreşedinte al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / a consemnat: Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2015. –
19 mar. – P. 7.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1051. Spătaru, Tudor. Marele învingător al Timpului : [Tudor Lupaşcu, dir. Institutului de
Chimie al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova] / Tudor Spătaru // Literatura şi arta. – 2015. –
5 mar. – P. 2.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
1052. Hadei, Daniela. "Peştera Surprizelor" de la Criuleni : [monument al naturii : pe
marginea discuţiei cu Valentina Bobeico, şefa Secţiei Cultură din cadrul Consiliului raional
Criuleni] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 20 mar. – P. 16.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1053. Rotaru, Tatiana. O istorie de succes : [pe marginea discuţiei cu Laurenţia Ungu-
reanu, dir. adjunct al Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Tatiana
Rotaru // Făclia. – 2015. – 13 mar. – P. 5.

58 BOTANICĂ
1054. Hadei, Daniela. Paradisul de la marginea Chişinăului : [65 de ani de la fondarea
Grădinii Botanice(Institut) din mun. Chişinău : pe marginea discuţiei cu Alexandru Teleuţă,
dir.] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 27 mar. – P. 16.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1055. Raţă, Mariana. Liviu luptă cu Ebola : [pe marginea discuţiei cu Liviu Vedraşco, an-
gajat al organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, originar din Rep. Moldova] / Mariana Raţă // Ziarul
naţional. – 2015. – 6 mar. – P. 23.

1056. Савин, Виктор. Виктор Савин: "Реформа здравоохранения должна, наконец,


дойти до больниц" : [интервью с дир. муницип. больницы nr.1, мун. Кишинэу] / записалa
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 20 марта. – Р. 4, 10.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1057. Пойсик, Михаил. Как дешевые, доступные, качественные лекарства целена-
правленно вытесняют дорогими и очень дорогими / Михаил Пойсик // Молдавские ве-
домости. – 2015. – 27 марта. – Р. 3, 9.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


1058. Ionescu, Ruxandra. Ce boli reumatice sunt afecţiuni autoimune : [interviu cu R.
Ionescu, preşedintele Societăţii Române de Reumatologie] / a consemnat Violeta Fotache //
Evenimentul zilei. – 2015. – 6 mar. – P. 23.

1059. Мереуца, Александр. "Мы выполняем анализы быстро и точно" : [интервью


с мед. дир. лаборатории "Invitro Diagnostics" А. Мереуца] / записала Марина Шиманов-
ская // Молдавские ведомости. – 2015. – 13 марта. – Р. 9.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1060. Leahova, Irina. Tuberculoza, un flagel al timpului : [pe marginea discuţiei cu Lilia-
na Domenti, dir. Institutului de Ftiziopneumologie] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015.
– 20 mar. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1061. Головин, Борис. Больных диабетом в Молдове станет больше : [интервью с
председателем Ассоциации пациентов с сахарным диабетом Б. Головиным] / записала
Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 20 марта. –
Р. 7.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1062. Драгунов, Юрий. Юрий Драгунов: "Психотерапию называют духовной тера-
пией, самым физиологическим безвредным методом лечения" : [интервью с гл. врачом
мед. психотерапевтического центра "Incredere-DNM"] / записала Людмила Шимановская
// Молдавские ведомости. – 2015. – 27 марта. – Р. 9.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1063. Munteanu, Galina. Inima lui Pavel Borş : [pe marginea discuţiei cu Pavel Borş,
cardiochirurg la Spitalul Republican din mun. Chişinău] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. –
2015. – 20 mar. – P. 8.

1064. Vioară, Victoria. Cine îngrijeşte inima la Spitalul Republican : [pe marginea discu-
ţiei cu Liviu Maniuc, şeful Secţiei de chirurgie a malformaţiilor cardiace din cadrul Spitalului
Republican] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 18.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1065. Vioară, Victoria. Biocombustibilul – sursă de energie şi de... pace în Republica
Moldova : [despre proiectul "Energie şi Biomasă", implementat sub egida Uniunii Europene şi
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 6 mar. –
P. 23.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1066. Моисеев, Сергей. Второй этап проекта "Энергия и биомасса" : [по материа-
лам беседы с менеджером проекта Александру Урсул и дир. Агентства по энергоэф-
фективности Михаилом Стратан] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 6 марта. – Р. 14.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
1067. Шимановская, Марина. Валерий Буцану: "Мы выводим промышленную ав-
томатизацию Молдовы на новый уровень культуры производства и снижения экономи-
ческих затрат" : [по материалам беседы с генер. дир. компании Salonix-TEH Валерием
Буцану] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 6 марта. – Р. 9.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1068. Bodnarenco, Elena. Comuniştii au propus amendamente : [pe marginea Legii or-
ganice nr. 303 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare : interviu cu E.
Bodnarenco, preşedinte al Comisiei parlamentare a administrării de stat, a dezvoltării regio-
nale, a mediului şi schimbărilor climaterice] / consemnare: Ludmila Borisova // Comunistul. –
2015. – 19 mar. – P. 6-7.

1069. Боднаренко, Елена. Чтобы "водный" закон действовал по закону, коммуни-


сты предложили к нему поправки : [интервью с председателем парламент. комис. гос.
администрации, регион. развития, окруж. среды и изменения климата Е. Боднаренко] /
записала Людмила Борисова // Коммунист. – 2015. – 12 марта. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 903)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
(Vezi Nr 1041)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
(Vezi Nr 1043)
631.5 Lucrări agricole
1070. Colesnic, Iurie. Destin de savant basarabean : [despre Alexei Bârlădeanu, gene-
tician (1883-1960)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 27 mar.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1071. Axenti, Ion. Organismul de certificare a produselor de uz fitosanitar – prestator de


servicii operative şi de calitate pentru agricultori : [pe marginea discuţiei cu Vladimir Moşoi,
administratorul Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosani-
tar şi a Fertilizanţilor, şi Olga Nicolaescu, expert] / Ion Axenti // Gazeta satelor. Curierul agri-
col. – 2015. – 27 mar.

631.9 Alte întrebări


1072. Boincean, Boris. Asolamentul – un factor important în practicarea agriculturii eco-
logice / Boris Boincean // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 13 mar. – Va urma.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1073. Andrievski, Andrei. Andrei Andrievski: "Moldova trebuie să-şi construiască pro-
pria doctrină a propagandei" : [interviu cu red. portalului rus de analiză politică ava.md] /
consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 31 mar. – P. 5 ; Idem în
lb. rusă. – 27 марта. – P. 7. – Еженед. прил. на рус. яз.

1074. Gherciu, Ana. Filme dublate în rusă, bani şi legi permisive : [pe marginea discuţiei
cu Dumitru Ţâra, conducătorul grupului de presă "Realitatea", Mariana Onceanu-Hadârcă,
membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, şi Inga Coroban, şefa Direcţiei Achiziţii
televizuale] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 10.

1075. Gherciu, Ana. Televiziunile ruseşti nu fac jurnalism, ci propagandă / Ana Gherciu
// Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 10.

1076. Raţă, Mariana. Sub "tancul informaţional" al Rusiei : [securizarea spaţiului infor-
maţional din Rep. Moldova : pe marginea discuţiei cu Dinu Ciocan, preşedintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, Vladimir Hotineanu, preşedintele Comisiei parlamentare
cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, şi Chiril Lucinschi, proprietar al
posturilor TV7 şi TNT Bravo] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 27 mar. – P. 4-5.

1077. Старыш, Константин. Четыре "анти" : По какому пути пойдет развитие оте-
чественного медийного пространства, избавившись от "информационной интервен-
ции"? / Константин Старыш, Аурелиу Матеуца // Независимая газета = Moldova inde-
pendentă. – 2015. – 27 марта. – Р. 6-7.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1078. Erizanu, Gheorghe. Gheorghe Erizanu: "Părinţii nu citesc, respectiv nici copiii nu
citesc" : [interviu cu dir. Ed. "Cartier"] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. –
13 mar. – P. 17.

1079. Mihail, Viorel. Omul care face cultura bună : [despre Gheorghe Erizanu, dir. Ed.
"Cartier"] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 13 mar. – P. 5.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1080. Vidraşcu, Anatol. Anatol Vidraşcu: "Nu pot admite o carte pentru copii prost edita-
tă" : [interviu cu dir. Grupului Editorial „Litera”] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. –
13 mar. – P. 5.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1081. Responsabilitatea operatorului poştal şi a beneficiarilor / cor. ziarului // Drep-
tul. – 2015. – 27 mar. – P. 6.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1082. Буцану, Валерий. Инновационные проекты "под ключ" от резидента
"Tracom" : [интервью с генер. дир. предприятия "Salonix-Tex" SRL В. Буцану] / взял ин-
тервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 20 марта. –
Р. 7.

1083. Моисеев, Сергей. Эффективное управление предприятием в период эконо-


мического кризиса : [по материалам беседы с Microsoft Business Development Manager в
Молдове Сергеем Шмыгалевым, руководителем направления продвижения ERP Micro-
soft Владимиром Егоровым и коммер. дир. компании BASS Systems Евгением Мошану] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 марта. – Р. 9.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1084. Таран, Ангелина. Первый Фестиваль домашнего вина : [о предстоящем Фес-
тивале молд. вина, апр. 2015 : по материалам беседы с председателем Торгово-
промышленной палаты Валериу Лазэр] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 13 марта. – Р. 23.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


1085. Кожокару, Виктор. "Картина была бы идиллической, но есть нюансы..." : [ин-
тервью с генер. дир. АО "Франзелуца" В. Кожокару] / записал: Олег Ветров // MK World
Weekly. – 2015. – 26 марта – 1 апр. – Р. 3, 18.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1086. Luchian, Tamara. Tamara Luchian: "Mă mîndresc cu succesele repurtate de co-
legele mele şi mă simt obligată să le mulţumesc pentru dăruire" : [interviu cu dir. fabiricii "Io-
nel" din mun. Chişinău] // Săptămîna. – 2015. – 6 mar. – P. 10.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


1087. Шимановская, Людмила. Тудор Талпэ: "Обрести домашний очаг в новом
доме Urbanconstruct означает сделать лучшие инвестиции в ваш комфорт и безопасное
будущее" : [по материалам беседы с генер. дир. компании “Urbanconstruct-ТТ” Т. Талпэ]
/ Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 31 марта.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
1088. Colesnic, Iurie. Amprentele epocii noastre... : [din istoria primei Grădini Publice
din Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 19.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1089. Bulat, Vladimir. Problema patrimoniului Republicii Moldova este că nu se aplică
legile : [interviu cu V. Bulat, critic şi istoric de artă] / consemnare: Lucia Belu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 12 mar. – P. 8-9.

1090. Ogrinji, Mihai. Castelul Peleş : [din istoria monumentului de cultură şi arhitectură
din localitatea Sinaia, România] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 14.

72 ARHITECTURĂ
1091. Vioară, Victoria. Teo Naval: În Republica Moldova se practică arhitectura "la co-
mandă" : [pe marginea discuţiei cu Teo Naval, arhitect] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. –
13 mar. – P. 21.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
1092. Dabija, Nicolae. Un Brâncuşi italian : [Vincenzo Bianchi, sculptor ital.] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 1.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


1093. Bortă, Victoria. Mărţişoare din pănuşi : [pe marginea discuţiei cu Natalia Cangea,
meşter popular] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 6 mar. – P. 24.

1094. Ciutac, Lia. Etnopera: Valori tradiţionale în viaţa modernă : [pe marginea discuţiei
cu Elena Eţcu, meşter popular] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 31.

1095. Nica, Virginia. Artă cu bănuţi : [pe marginea discuţiei cu Mariana Catelea, meşte-
riţă în tehnica lipirii monedelor] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2015. – 20 mar. – P. 9.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1096. Scobioală, Elena. Moldova: destinaţie turistică care poate să cucerească prin is-
cusinţă : [despre Natalia Cangea, meşter popular în arta din pănuşi, din oraşul Criuleni] /
Elena Scobioală // Natura. – 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 7.

1097. Ştefan, Andreea. Patrimoniul moldovenesc, apreciat în întreaga lume : [pe margi-
nea discuţiei cu Tatiana Popa, meşter popular în ţesutul covoarelor în bumbi, din satul Palan-
ca, raionul Călăraşi] / Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2015. – Mar. (Nr 10). – P. 18 ;
Объектив Европа. – 2015. – Март (Nr 10). – Р. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1098. Bulat, Vladimir. Cincisprezece primăveri fără Andrei : [in memoriam pictorului An-
drei Sârbu (1950-2000)] / Vladimir Bulat // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 19.

1099. Colesnic, Iurie. Un soldat de gardă păzind copilăria : [despre Elena Uţă-Chelaru,
pictoriţă, originară din Chişinău (1930-2013)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P.
19.

1100. Gherciu, Ana. Victoria Cozmolici, femeia care pictează femeia : [pe marginea dis-
cuţiei cu pictoriţa] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 16.

1101. Сулин, Сергей. В Созвездье Золотой Рыбы : [интервью с молд. художником


С. Сулиным] / записала Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independen-
tă. – 2015. – 13 марта. – Р. 16.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


1102. Nica, Sorin. România, aşa cum nu o ştim, cum n-am mai văzut-o : Interviu cu S.
Nica, aut. paginii Photo Historia / interviu de Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr.
(Nr 1/2). – P. 12-15.

78 MUZICĂ
1103. Beghiu, Tatiana. Eugen Doga – compozitorul sufletelor româneşti : [78 de ani de
la naşterea compozitorului] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 5 mar. – P. 24.

1104. Bruma, Cristina. "Averea mea este muzica şi publicul" : [pe marginea discuţiei cu
Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei "Lăutarii] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2015. –
27 mar. – P. 11.

1105. Bruma, Cristina. "Toată viaţa mi-am dedicat-o iubirii şi femeii" : [pe marginea dis-
cuţiei cu Dan Bitman, liderul trupei "Holograf" din România] / Cristina Bruma // Evenimentul
zilei. – 2015. – 13 mar. – P. 11.

1106. Bruma, Cristina. De ce cifra 3 îi poartă noroc Darei : [pe marginea discuţiei cu
Dara, interpretă de muzică uşoară, şi Alla Donţu, producător] / Cristina Brumă // Evenimentul
zilei. – 2015. – 6 mar. – P. 11.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1107. Hadei, Daniela. Dorul lui Ionel Istrati : [pe marginea discuţiei cu Ionel Istrati, inter-
pret de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 20 mar. – P. 18.

1108. Hadei, Daniela. Viorel Burlacu: "Muzica este aerul pe care-l respir" : [pe marginea
discuţiei cu Viorel Burlacu, interpret de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2015. – 13 mar. – P. 18.

1109. Negru, Lena. "Hoţii îmi fură muzica!" : [pe marginea discuţiei cu Eugen Doga,
compozitor] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 20 mar. – P. 9.

1110. Negru, Lena. "Nu pot să cred că moldovenii au votat masiv pentru Romanyuta!" :
[despre finala naţ. Eurovision : pe marginea discuţiei cu Alla Donţu, producătoare de proiecte
muz.] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 6 mar. – P. 8.

1111. Tamazlâcaru, Elena. Leonid Moşanu, ultimul mohican... : [in memoriam interpre-
tului la fluier] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 6.

1112. Vintilă, Mircea. "Muzica folk mai are o şansă dacă vine cu ceva nou" : [interviu cu
M. Vintilă, interpret de muzică folk din România] / consemnare: Sebastian Dan // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 31 mar. – P. 13.

1113. Орлов, Сергей. Сергей Орлов: "Отличительная черта отбора на Евровиде-


ние – скандальные истории" : [о проблемах отбора победителя и участия молд. испол-
нителей : интервью с молд. продюсером] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 20 марта. – Р. 11.

1114. Стеничева, Наталья. Латтик, Аарре-Пауль: "Кишиневский орган в очень хо-


рошей форме" : [по материалам беседы с эстон. органистом А.- П. Латтик] / Наталья
Стеничева // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 марта.

1115. Стеничева, Наталья. Лиана Исакадзе отказалась от скрипки Страдивари :


[по материалам беседы со скрипачкой Л. Исакадзе, уроженке из Грузии] / Наталья Сте-
ничева // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 марта.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1116. Constantin, Mihai. "Sper ca românii să vadă povestea asta tristă şi dură" : [des-
pre filmul "De ce eu?", regizor Tudor Giurgiu : interviu cu M. Constantin, actor] / consemnare:
Florin Ghioca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 mar. – P. 15.

792 Teatru. Artă scenică


1117. Andriuţă, Tudor. "... Trebuie, neapărat, să veniţi mai des la Cahul..." : interviu cu
T. Andriuţă, actor la Teatrul "B.P. Hasdeu" din Cahul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
25 mar. – P. 11.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1118. Bortă, Victoria. Umorul şi drama actorului Gheorghe Pârlea : [pe marginea discu-
ţiei cu actorul-umorist] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 27 mar. – P. 17.

1119. Bruma, Cristina. Boris Cremene: "Am plecat din disperare" : [pe marginea discu-
ţiei cu B. Cremene, actor de teatru] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2015. – 20 mar. –
P. 11.

1120. Caranfil, Ninela. Ninela Caranfil: "Actul de creaţie este unul tămăduitor..." : [inter-
viu cu actriţa Teatrului Naţional "Mihai Eminescu"] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natu-
ra. – 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 8-9.

1121. Culicovschi, Raisa. Un profesor iscusit, un mare actor : [despre State Dragomir,
actor de origine basarabeană] (1870-1920)] / Raisa Culicovschi // Literatura şi arta. – 2015. –
5 mar. – P. 6.

1122. Grecu, Sandu. "Clasa politică din Republica Moldova – personaje istorice din sati-
ra universală" : [interviu cu S. Grecu, regizor la Teatrul "Satiricus I. L. Caragiale"] / pentru
conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2015. – 12 mar. – P. 10-11 ; Ziarul de gardă. –
2015. – 13 марта. – P. 8. – Рус. версия.

1123. Stimpovschii, Doina. Teatrul Tăcerii: Viaţa lui Constantin Brâncuşi prezentată
prin pantomimă : [pe marginea creaţiei lui George Ciolpan, actor-mim basarabean, stabilit în
Braşov, România] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 mar. – P.
12.

1124. Vişan, Dorel. "La noi în casă a fost comandamentul german în Război" : [interviu
cu D. Vişan, actor de teatru şi cinema din România] / consemnare: Laurenţiu Ungureanu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 mar. – P. 10-14.

1125. Мигулина, Татьяна. Гала премий UNITEM-2015 : [23 марта 2015, Кишинэу] /
Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 марта. – Р.
30.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1126. Hadei, Vitalie. Scheletele din dulapul fotbalului moldovenesc : [pe marginea cazu-
rilor de corupţie] / Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 27 mar. – P. 19.

1127. Savciuc, Vitalie. Suplimentele nutritive – beneficiu pentru sport? / Vitalie Savciuc
// Ziarul naţional. – 2015. – 27 mar. – P. 19.

1128. Чобану, Эдуард. Рожденный под звездой футбола : [60 лет со дня рождения
президента Федерации футбола Респ. Молдова Павла Чобану] / Эдуард Чобану // Па-
норама. – 2015. – 27 марта. – Р. 22.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1129. Ostafii, Valeriu. Traducător şi interpret: asemănări şi diferenţe, privite prin prisma
propriei experienţe / Valeriu Ostafii // Moldova suverană. – 2015. – 4 mar.

1130. Pohilă, Vlad. A fost odată o traducătoare... : [in memoriam Ninei Ischimji (1920-
2009)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 7.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1131. Cernov, Alexandrina. Valea Timocului nu va avea o "limbă vlahă" funcţională :
[interviu cu A. Cernov, şefa Catedrei de limbă şi literatură română la Universitatea din Cernă-
uţi] / consemnare: Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 mar. – P. 5.

1132. Colţun, Gheorghe. Frazeologisme care au în componenţa lor unităţii de măsură


arhaice (2) A. Unităţile şi instrumentele de măsurat lungimile mici, pietrificate în frazeologisme
./ Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 5 mar. – P. 3. – Art. 1 : 26 febr.

1133. Colţun, Gheorghe. Frazeologisme care au în componenţa lor unităţii de măsură


arhaice (3) 8. Unităţile şi instrumentele de măsurat lungimile mari, pietrificate în
frazeologisme / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 12 mar. – P. 3. – Art. 1 : 26 febr.

1134. Condrea, Irina. Dependenţa de "în dependenţă" : [utilizarea locuțiunii în lb. rom.] /
Irina Condrea // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 25.

1135. Cosniceanu, Maria. Gabur, Gaburici : [provenienţa numelor] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 25.

1136. Cosniceanu, Maria. Parfeni : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 13 mar. – P. 25.

1137. Cosniceanu, Maria. Potârcă. Poghircă : [provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 25.

1138. Eremia, Anatol. Cetăţuiele : [aspecte toponimice] / Anatol Eremia // Natura. –


2015. – Mar. (Nr 3). – P. 7.

1139. Ончану, Илие. Влашский язык – шаг к сербизации тимокских румын : [по ма-
териалам беседы с писателем Владом Похилэ] / Илие Ончану // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 20 марта. – P. 8. – Еженед. приложение на рус. яз.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

821.112.2 Literatură germană


1140. Hahn, Ulla. Început de octombrie ; Rătăcire ; Pentru Dorian Gray ; Curăţenie ; Tai-
că-meu ; Poem : [versuri] / Ulla Hahn ; trad. şi prezentare de Vasile Gârneţ // Contrafort. –
2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 24.

821.135.1 Literatură română


1141. Cârneci, Radu. Jocul de-a Facerea ; Clipa eternă ; Alungarea din Rai ; câmpii
plângând ; grădini şi vii ; păduri pierind ; oraşul-caracatiţă ; Ea, Trista ; Ziditorul de himere :
[versuri] / Radu Cârneci // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 5.

1142. Codruţ, Mariana. O culme, un soare al disperării: libertatea : [jurnal] / Mariana


Codruţ // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 9.

1143. Creangă-Caia, Olguţa. Zugrăvirea icoanei (3) : (fragm. din cartea "Copilăria Sfin-
tei Teodora de la Sihla") / Olguţa Creangă-Caia // Florile dalbe. – 2015. – 5 mar. – P. 7. –
Contin. Începutul : 1 ian.

1144. Deaconescu, Ion. Povestea continuă : (fragm. de roman) / Ion Deaconescu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 4.

1145. Densuşianu, Ovid. Basarabia : [versuri] / Ovid Densuşianu // Literatura şi arta. –


2015. – 26 mar. – P. 1.

1146. Drăgoşanu, Cezara. Ascultă tu, dragă copile... : [versuri] / Cezara Drăgoşanu //
Florile dalbe. – 2015. – 19 mar. – P. 1.

1147. Gyr, Radu. As’noapte, Iisus... : [versuri] / Radu Gyr // Literatura şi arta. – 2015. –
19 mar. – P. 1.

1148. Matei Gherman, Corina. 8 Martie ; Vine primăvara ; Arc peste Prut ; Mărţişor ;
Succesiune ; Confuzie ; Prin cartea istoriei : [versuri] / Corina Matei Gherman // Florile dalbe.
– 2015. – 5 mar. – P. 8.

1149. Micle, Veronica. Nu plânge : [versuri] / Veronica Micle // Literatura şi arta. – 2015.
– 5 mar. – P. 1.

1150. Moţoc, Iulia. Maria şi Machiavelli : (fragm. de roman) / Iulia Moţoc // Contrafort. –
2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 16-17.

1151. Petcu, Virgil. Rondelul generozităţii : [versuri] / Virgil Petcu // Florile dalbe. – 2015.
– 12 mar. – P. 1.

1152. Roman, Sergiu. Povestea Monseniorului de Gournay : [fragm. de roman] / Sergiu


Roman // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 21-22.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1153. Stănescu, Nichita. Cea mai scumpă de pe lume! : [versuri] / Nichita Stănescu //
Florile dalbe. – 2015. – 5 mar. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1154. Anton, Ion. Uşoară, ţărâna conştiinţei... : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2015. – 26 mar. – P. 5.

1155. Bajureanu, Ion. La ceasul sfânt, jubiliar : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

1156. Bivol, Efim. Vicevres(a)-n vis : [versuri satirice] / Efim Bivol // Florile dalbe. –
2015. – 26 mar. – P. 8.

1157. Butnaru, Leo. Adolescentul şi lesa buldogului : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 6 mar. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1158. Butnaru, Leo. Era pe vremea porumbului în lapte... : (Pagini de jurnal) / Leo But-
naru // Flux. – 2013. – 20 mar. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1159. Butnaru, Leo. Labirint fără minotaur? : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 13 mar. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1160. Butnaru, Leo. Libertatea de a porni sau Boala secolului : [cosmogramă] / Leo
Butnaru // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 8.

1161. Butnaru, Leo. Şi fi-vor măslinii sălbatici altoiţi pe cei rodnici : (Pagini de jurnal) /
Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 27 mar. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1162. Codreanca, Lidia. În pădurea Veveriţei... : [povestire] / Lidia Codreanca // Natura.


– 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 15.

1163. Codreanca, Lidia. Mănăstirea veveriţei : [povestire] / Lidia Codreanca // Florile


dalbe. – 2015. – 19 mar. – P. 8.

1164. Colesnic, Iurie. Un poet împotriva tuturor : [despre Emil Loteanu, poet şi cineast] /
Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 13, 20 mar. – Continuare. Începu-
tul : 13 febr. – Va urma.

1165. Cristea, Anatol. Râul Prut către Dumnezeu ; Micuţei mele E. : [versuri] / Anatol
Cristea // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 2.

1166. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer (eseu) / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015.
– 5 mar. – P. 1.

1167. Dabija, Nicolae. De la noi : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. –
5 mar. – P. 4.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1168. Damian, Liviu. Sforarii ; Ar fi o ruşine ; Dreptul poetului ; Hârtia ; Cercuri ; Flagel ;
Destin ; Mamei ; Şi dacă... ; Cunună nu de laur, de salcâm : [versuri] / Liviu Damian // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 1, 5.

1169. Diordiev, Ion. Ajutoarea : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 5
mar. – P. 4.

1170. Diordiev, Ion. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar.
– P. 8.

1171. Diviza, Ion. Matematică... inferioară : [versuri satirice] / Ion Diviza // Florile dalbe. –
2015. – 26 mar. – P. 8.

1172. Filimon, Tamara. Să cresc mare pân-la soare! : [povestire] / Tamara Filimon //
Florile dalbe. – 2015. – 19 mar. – P. 4.

1173. Hâncu, Maria Augustina. Librăria din Centru ; Portrete de familie ; Încrederea ;
Privire mediterană ; Limitele nu-mi vor atinge niciodată tălpile ; Unic : [versuri] / Maria
Augustina Hâncu // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 5.

1174. Iacob, Petru. La poalele Olimpului ; Măştile ; Saturaţie ; Datornic ; Corelaţie : [ver-
suri] / Petru Iacob // Moldova suverană. – 2015. – 11 mar.

1175. Ladaniuc, Victor. Sunt ; Cuvintele, toate ; Veniţi, amicii mei, acum ; Punţi de-
argint ; Înger Păzitor ; Iureş ; Încercare ; Inorogul : [versuri] / Victor Ladaniuc // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

1176. Marian, Boris. Închinare : [versuri] / Boris Marian // Făclia. – 2015. – 27 mar. – P.
11.

1177. Mihail, Viorel. Povestire despre transformarea omului în rahat / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2015. – 6 mar. – P. 8-9. – Contin. Începutul :

1178. Mironov, Filip. Adresa primăverii : [versuri] / Filip Mironov // Florile dalbe. – 2015.
– 12 mar. – P. 4.

1179. Moroşanu, Andrei. Cucuveaua : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta.


– 2015. – 5 mar. – P. 8.

1180. Partole, Claudia. Peisaj cu dimineţi şi clipe (1) : [eseu] / Claudia Partole // Natura.
– 2015. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1181. Rusnac, Vladimir. La mormântul lui Ion Creangă : [versuri] / Vladimir Rusnac //
Făclia. – 2015. – 6 mar. – P. 7.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1182. Rusnac, Vladimir. Moldova ; Grâul inimii : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –
2015. – 27 mar. – P. 7, 11.

1183. Silvestru, Aurelian. Copilul disperat : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 27 mar.

1184. Silvestru, Aurelian. Datori cu dragoste : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 20 mar.

1185. Silvestru, Aurelian. Interesul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curie-
rul agricol. – 2015. – 6 mar.

1186. Silvestru, Aurelian. Între război şi pace : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sa-
telor. Curierul agricol. – 2015. – 13 mar.

1187. Silvestru, Aurelian. Între război şi pace : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –
2015. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1188. Silvestru, Aurelian. Oşteni sau cetăţeni? : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura
şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 1.

1189. Silvestru, Aurelian. Tristeţile inventatorului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatu-


ra şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 1.

1190. Sobieţki, Ludmila. Primăvara : [versuri] / Ludmila Sobieţki // Florile dalbe. – 2015.
– 19 mar. – P. 4.

1191. Soroceanu, Nina. Păcăleală inversă : [versuri satirice] / Nina Soroceanu // Florile
dalbe. – 2015. – 26 mar. – P. 8.

1192. Tabac, Dan. 100 ron ; CV ; Anunţ ; Electorala ; Amăgire ; De sărbători ; Tristeţea ;
Terapie prin scris ; Bobic ; Requiem pentru un gândac ; touch sceen defect ; Poem biografic
exerciţiu master : [versuri] / Dan Tabac // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2).
– P. 7.

1193. Tănase, Constantin. Absurdul, ca unica şansă : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 6.

1194. Tănase, Constantin. "Căţeaua" lui Voronin : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 6.

1195. Tănase, Constantin. Cine sunt "procurorii"? : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 6.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

1196. Tănase, Constantin. Naţionalismul la moldoveni: când rusul ne scuipă, noi îl pu-
păm... : fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 mar. –
P. 6.

1197. Tănase, Constantin. Plugul blestemat : fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 6.

1198. Tănase, Constantin. Guvernul sub nuc şi sub clar de lună? : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 6.

1199. Tănase, Constantin. O monstruoasă coaliţie: "statul ticălos" şi "cetăţeanul ticălos"


: fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 6 mar. – P. 6.

1200. Tănase, Constantin. Suferinţa solitară : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 6.

1201. Tofan-Bâlici, Maria. Flori pentru mama : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura
şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 6.

1202. Vasilcău, Traian. Eterna fiinţare : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. –
2015. – 26 mar. – P. 8.

1203. Vieru, Grigore. Prietenul : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2015. – 26
mar. – P. 1.

1204. Zagaevschi, Vitalie. Peţitor în ceruri : [versuri] / Vitalie Zagaevschi // Literatura şi


arta. – 2015. – 12 mar. – P. 2.

1205. Дариенко, Петре. Кощунство ; Свет истины... : [стихи] / Петре Дариенко ; пер.
Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 20 марта. – Р.
12.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1206. Gherman, Marcel. Mireasa centaurului: Incursiune în proza fantastică (1) / Marcel
Gherman // Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 18-19. – Va urma.

1207. Manolescu, Nicolae. Hazard sau necesitate : [în istoria literaturii] / Nicolae Mano-
lescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mar. – P. 7.

80 de ani de la naşterea lui Timotei Melnic, cercetător în istoria literaturii


1208. Buga, Ion. Promotor al Adevărului şi Frumosului : / Ion Buga // Literatura şi arta. –
2015. – 5 mar. – P. 7.

1209. Pâslaru, Vlad. Urmaş al Stagiritului la Pedagogicul Crengian / Vlad Pâslaru // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 7.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1210. Ţurcanu, Nicanor. Timotei Melnic – octogenar / Nicanor Ţurcanu // Literatura şi


arta. – 2015. – 5 mar. – P. 7.

1211. Zagaevschi, Vladimir. Din studenţie mereu căutând frumosul în literatură / Vladi-
mir Zagaevschi // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 7.

821.111.0 Literatură engleză


1212. Stănilă, Moni. Minunata lume nouă : [pe marginea romanului cu acelaşi tit. de Al-
dous Huxley] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 14.

821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză


1213. Stănilă, Moni. Gândurile femeilor : [pe marginea romanului "Orele" de Michael
Cunningham] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


1214. Codreanu, Theodor. "Nu numărul contează, ci dacă dintre cărţile tale măcar una
singură va supravieţui în faţa timpului" : [interviu cu T. Codreanu, critic literar] / interviu de
Raia Rogac // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 4.

1215. Dabija, Nicolae. ...El clădeşte statui luminii : [despre Tudor Nedelcea, scriitor şi
critic literar] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 5
.
1216. Soviany, Octavian. "Premiile contează numai material, fiindcă prestigiu nu prea
mai au" : [interviu cu O. Soviany, scriitor] / consemnare: Florina Pîrjol // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 11 mar. – P. 10-11.

1217. Ştefănescu, Alex. Cum şi-a salvat scrisul Leonard Oprea : [despre creaţia scriito-
rului L. Oprea până în anul 1999] / Alex Ştefănescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
30 mar. – P. 15.

1218. Zamfirache, Cosmin. Un pionier: Ion Creangă şi opera porno : [pe marginea dis-
cuţiei cu Constantin Parascan, specialist în opera scriitorului] / Cosmin Zamfirache // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2015. – 3 mar. – P. 15.

70 de ani de la naşterea lui Theodor Codreanu, critic literar


1219. Dabija, Nicolae. Un codrean de-al nostru / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2015. – 26 mar. – P. 4.

1220. Gabura, Dumitru. Theodor Codreanu – exegetul structurilor arheale / Dumitru


Gabura // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 4.

1221. Nedelcea, Tudor. Un profund cărturar contemporan / Tudor Nedelcea // Literatura


şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 4
.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1222. Butnaru, Leo. Leo Butnaru: "Ţin la prieteniile literare, la afinităţile elective, inclusiv
transfrontaliere..." : [interviu cu scriitorul] / consemnare: Doina Stimpovschii // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 30 mar. – P. 10.

1223. Cuţitaru, Natalia. Tainele verbului matern : [pe marginea creaţiei poetului Liviu
Damian] / Natalia Cuţitaru // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

1224. Dabija, Nicolae. "Dacă aş fi barbar, aş cuceri Italia!" : [interviu cu N. Dabija, poet] /
interviu de Carolina Bologan // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 5.

1225. Dabija, Nicolae. "Tata" : [in memoriam poetului Liviu Damian] / Nicolae Dabija //
Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 1.

1226. Esinencu, Nicoleta. Nicoleta Esinencu: "Noi nu penalizăm politicienii şi uităm" :


[interviu cu scriitoarea] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 20 mar. – P. 17.

1227. Gabura, Dumitru. Misterul poemelor lui Victor Teleucă : (perioada 1959-1988) /
Dumitru Gabura // Literatura şi arta. – 2015. – 19 mar. – P. 4.

1228. Holban, Ioan. Poezia lui Liviu Damian : [80 de ani de la naşterea poetului] / Ioan
Holban // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

1229. Mihail, Viorel. In memoriam Aurel Ciocanu : [scriitor, stabilit în SUA (1943-2014)] /
Mihail Viorel // Săptămîna. – 2015. – 6 mar. – P. 7.

1230. Pasat, Valeriu. Argumente pentru promovarea lui Constantin Stere ca membru de
onoare post-mortem al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [scriitor, publicist (1865-1936)] /
Valeriu Pasat // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 3.

1231. Şleahtiţchi, Maria. Şotronul politicului şi revistele aniversare / Maria Şleahtiţchi //


Contrafort. – 2015. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 2.

1232. Ţâganaş-Pântea, Elvira. Sunt o lacrimă de-a lui Eminescu : [in memoriam poetu-
lui Grigore Vieru] / Elvira Ţâganaş-Pântea // Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 mar. – P. 8.

1233. Vangheli, Spiridon. Bat clopotele în poezia lui Liviu Damian : [80 de ani de la naş-
terea poetului] / Spiridon Vangheli // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 5.

1234. Лупашко, Михаил. И звонит и тревожит... : [о творчестве писателя Иона Дру-


цэ] / Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 6 марта.
– Р. 11.

75 de ani de la nașterea scriitorului Victor Ladaniuc


1235. Dumbrăveanu, Andrei. Victor al nostru / Andrei Dumbrăveanu // Literatura şi arta.
– 2015. – 5 mar. – P. 5.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1236. Grosu, Lidia. "Aici, la această margine a sufletului..." / Lidia Grosu // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

1237. Lescu, Mihai. Victor de la Draghiştea / Mihai Lescu // Literatura şi arta. – 2015. –
5 mar. – P. 5.
1238. Schiţco, Nicolae. Înainte-mergătorul "Draghiştei" / Nicolae Schiţco // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

821.161.1.0 Literatură rusă


821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
1239. Lorcenkov, Vladimir. Vladimir Lorcenkov, scriitor: "Aş vota cu bucurie pentru uni-
rea Moldovei cu România" : [interviu cu scriitorul rus din Rep. Moldova, stabilit în Canada] /
consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 mar. – P. 5.

1240. Каюров, Георгий. Книги Георгия Каюрова – культурная нить, связавшая


Молдову с Канадой : [интервью с писателем] / записал Олег Дашевский // Молдавские
ведомости. – 2015. – 6 марта. – Р. 11.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Baciu, Gheorghe. Daniel Ciugureanu – un valoros model de prim-ministru (1885-1950).
– Vezi Nr 1243.

Bologa, Mircea. Cheia succesului academicianului Ion Tighineanu. – Vezi Nr 1047.

Bortă, Mihail. În sprijinirea canonizării sfinţilor basarabeni : [Gavriil Bănulescu-


Bodoni(1746-1821), Alexandru Baltaga (1861-1941), şi Alexei Mateevici (1888-1917)]. – Vezi
Nr 790.

Caranfil, Ninela. Ninela Caranfil: "Actul de creaţie este unul tămăduitor...". – Vezi Nr
1120.

Colesnic, Iurie. Destin de savant basarabean : [despre Alexei Bârlădeanu, genetician


(1883-1960)]. – Vezi Nr 1070.

Colesnic, Iurie. Un soldat de gardă păzind copilăria : [despre Elena Uţă-Chelaru, picto-
riţă, originară din Chişinău (1930-2013)]. – Vezi Nr 1099.

Musteaţă, Simeon. Sergiu Petrovici – savant şi profesor de vocaţie : [prof. la Universi-


tatea Cooperatist-Comercială din Moldova]. – Vezi Nr 1037.

Omul, istoricul, profesorul Gheorghe Gonţa : [in memoriam şefului Catedrei de Isto-
rie a Românilor, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (1948-2015)]. – Vezi Nr
1038.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

Ţurcanu, Nicanor. Timotei Melnic – octogenar. – Vezi Nr 1210.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1241. Ţâcu, Octavian. Despre solidaritatea europeană şi viitorul R. Moldova / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2015. – 20 mar. – P. 9.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1242. Golubiţki, Serghei. "Aurul românesc nu va fi întors niciodată" : [problema restituirii
tezaurului de către Rusia : interviu cu S. Golubiţki, filolog, scriitor și analist financiar rus] /
consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 mar. – P. 4. ; Idem în
lb. rusă. - 13 mar. – P. 7. – Еженед. прил. на рус. яз.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1243. Baciu, Gheorghe. Daniel Ciugureanu – un valoros model de prim-ministru (1885-
1950) / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 5 mar. – P. 3.

1244. Boldur, Alexandru. Istoria Basarabiei sub dominaţia rusească. Justificarea "Isto-
riei Basarabiei sub ruşi" : [fragm. din cartea "Istoria Basarabiei sub dominaţia rusească"] /
Alexandru Boldur // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 12-13. – Va urma.

1245. Colesnic, Iurie. Constantin Stere : [om politic, al doilea preşedinte al Sfatului Ţării
(1865-1936)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 26 mar. – P. 7.

1246. Colesnic, Iurie. Puterea idealului : [despre Vasile Gafencu, membru al Sfatului
Ţării (1886-1942)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 13 mar. – P. 19.

1247. Colesnic, Iurie. Zece zile care au cutremurat Basarabia : [despre votarea Actului
Unirii Basarabiei cu România, 27 mar. 1918] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 27 mar. – P.
19.

1248. Enciu, Nicolae. Unirea Basarabiei cu România ca formă de materializare a drep-


tului naţiunilor la autodeterminare / Nicolae Enciu // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P.
2.

1249. Mischevca, Ion. Basarabia – teritoriu românesc de sacrificiu : [97 de ani de la uni-
rea Basarabiei cu România] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 mar.
– P. 6.

1250. Moraru, Anton. Generalii şi ofiţerii români care au luptat pentru Basarabia trebuie
să fie reabilitaţi în faţa legii / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 26 mar. – P. 3.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1251. Negrei, Ion. Vasile Cijevschi (17 octombrie 1880 – 14 iulie 1931), omul care a
schimbat destinul Basarabiei : [deputat al Sfatului Ţării] / Ion Negrei // Literatura şi arta. –
2015. – 26 mar. – P. 2.

1252. Pasat, Valeriu. Argumente pentru promovarea Eufrosiniei Kersnovski ca membru


de onoare post-mortem al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [figură emblematică a Basarabiei
din a doua jumătate a sec. XX (1908-1994)] / Valeriu Pasat // Literatura şi arta. – 2015. – 12
mar. – P. 3.

1253. Roşca, Andrei. Basarabia românească în 1918-1940 sau 22 de ani de gospodări-


re românească în Basarabia. 4. Agricultura şi industria / Andrei Roşca // Literatura şi arta. –
2015. – 5 mar. – P. 2. – Art. 1 : 19 febr.

1254. Roşca, Andrei. Basarabia românească în 1918-1940 sau 22 de ani de gospodări-


re românească în Basarabia. 5. Căile de comunicare: căi ferate, şosele şi poduri. Organiza-
rea muncii. / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015. – 12 mar. – P. 2. – Art. 1 : 19 febr.

1255. Roşca, Andrei. Basarabia românească în 1918-1940 sau 22 de ani de gospodări-


re românească în Basarabia. 6. Sănătatea publică / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015.
– 19 mar. – P. 2. – Art. 1 : 19 febr.

1256. Russev, Nicolai. Istoria Principatului Moldovei este şi istoria banilor : [interviu
acordat de către N. Russev, istoric, portalului Noi.md] / interlocutor: Irina Astahova // Comu-
nistul. – 2015. – 12 mar. – P. 14.

1257. Ţurcanu, Ion. Specificul Unirii Basarabiei : [fragm. din "Bessarabiana. Teritoriul
dintre Prut şi Nistru în câteva ipostaze istorice şi reflecţii istoriografice"] / Ion Ţurcanu // Tim-
pul. – 2015. – 20 mar. – P. 2-3.

94(498) Istoria României


1258. Boia, Lucian. "Regina Maria a fost discretă" : [interviu cu istoricul L. Boia, coord.
vol. "Jurnalul de război" al Reginei Maria (1875-1938)] / consemnare: Medeea Stan // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 mar. – P. 10.

1259. Damian, George. Dispariţia statului Moldova : [aspecte ist.] / George Damian //
Timpul. – 2015. – Mar. (Ed. specială) ; Timpul. – 2015. – 27 mar. – P. 23.

1260. Dobândă, Viorica. Alexandru Ioan Cuza – simbol al Unirii : [195 de ani de la naş-
terea primului domn al Principatelor Române Unite (1820-1873)] / Viorica Dobândă // Făclia.
– 2015. – 27 mar. – P. 10.

1261. Filimon, Alexandru. Romii din Transnistria, cadavre vii ale istoriei : [despre depor-
tarea romilor din România în Transnistria, anul 1942 : pe marginea scrisorii fostului deportat,
adresată Centrului de Resurse pentru Comunitate din România] / Alexandru Filimon // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 mar. – P. 4.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

Index de nume

Botgros, Nicolae 1104


A Botnarciuc, Vasile 1037
Andrievski, Andrei 1073 Boţan, Igor 825
Andriuţă, Tudor 1117 Brâncuşi, Constantin 1123
Anton, Ion 1039, 1154 Bruma, Cristina 1104-06, 1119
Astahova, Irina 1256 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 805
Aurescu, Bogdan 861 Buda, Valentin 838, 889
Austrevicius, Petras 866 Budeanu, Gheorghe 1120
Axenti, Ion 1071 Budza, Oleg 961
Buga, Ion 1208
B Bujor, Ilie 945
Bulat, Olga 1122
Baciu, Gheorghe 1243 Bulat, Vladimir 1089, 1098
Badea, Viorel 820 Burea, Irina 1035
Bajureanu, Ion 1155 Burlacu, Viorel 1108
Baltaga, Alexandru (790) Buruiană, Maria 1017
Baraboi, Valentina 1015 Buruiană, Ovidiu 817, 1021
Baraliuc, Valentin 1007 Butnaru, Leo 1157-61, 1222
Barbăroşie, Arcadie 814 Buzilă, Varvara 1040
Basarab, Marin 821-22
Bănulescu-Bodoni, Gavriil (790) C
Bârlădeanu, Alexei (1070)
Beghiu, Tatiana 1103 Candiba, Stelian 1033
Beiu, Lucia 820, 868 Candu, Andrian 903
Belu, Lucia 1089 Cangea, Natalia 1093, (1096)
Bendas, Mihai 1008 Canţâr, Maria 1015
Beţivu, Ala 1014 Capcelea, Valeriu 1034
Bianchi, Vincenzo (1092) Caranfil, Ninela 1120
Bilevschi, Mihail 1028 Casian, Ion 977
Bitman, Dan 1105 Casian, Valentina (979)
Bivol, Efim 1156 Cataraga, Iurie 924
Bînzari, Nicu 920 Catelea, Mariana 1095
Bobeico, Valentina 1052 Căpiţă, Ionel 1041
Bocancea, Sorin 823 Cârneci, Radu 1141
Bodnarenco, Elena 1068 Ceban, Larisa 996
Bogatu, Petru 858, 886 Cebotari, Ludmila 1014
Boia, Lucian 1258 Cernov, Alexandrina 1131
Boincean, Boris 1072 Chercheja, Lucia 1017
Boldur, Alexandru 1244 Chicu, Angela 904
Bolec, Elena 1031 Chiriac, Liubomir 955
Bolfa, Alexandru 824 Chişlea, Ion 925-26
Bologa, Ana 1015 Chivriga, Viorel 946
Bologa, Mircea 1047 Cibotaru, Viorel 991
Bologan, Carolina 1224 Cijevschi, Vasile (1251)
Bordan, Valeriu 1032 Cimpoieşu, Ana 898
Borisova, Ludmila 1068 Ciobanu, Anatol 997
Borş, Pavel 1063 Ciobanu, Liliana 1031
Bortă, Mihail 790 Ciobanu, Mircea V. 826-29
Bortă, Victoria 1078, 1093, 1118, 1226 Ciobanu, Parascovia 1031
Bostan, Ion 1048 Ciobanu, Victor 947

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciobanu,Vitalie 1102 Diviza, Ion 1171


Ciocan, Dinu 1076 Dobândă, Viorica 1260
Ciocanu, Aurel (1229) Doga, Eugen (1103), 1109
Ciolpan, George 1123 Domenti, Liliana 1060
Ciornei, Vsevolod 830 Donici, Nicolae (1046)
Cioroianu, Adrian 817 Donţu, Alla 1106, 1110
Ciubotaru, Adrian 831 Dor, Teo 913
Ciubuc, Nicolae 948 Dragomir, State (1121)
Ciucium, Ion 1009 Drăgoşanu, Cezara 1146
Ciugureanu, Daniel (1243) Duca, Gheorghe 778, 1048-49
Ciuhrii, Elena 1010 Dudulica, Liubomir 967-68
Ciutac, Lia 977, 1094 Dulgheru, Valeriu 833
Codreanca, Lidia 1162-63 Dumbrăveanu, Andrei 999, 1235
Codreanu, Theodor 1214, (1219-21) Dumitru, Mihnea 814
Codruţ, Mariana 1142 Duşciac, Dorin 1042
Cojocariu, Tudor 879, 998
Cojocaru, Chiril (985) E
Cojocaru, Violeta 1035 Enciu, Nicolae 1248
Colesnic, Iurie 1070, 1088, 1099, 1164, 1245- Eremia, Anatol 1138
47 Erizanu, Gheorghe 1078 (-79)
Colţun, Gheorghe 1132-33 Ernu, Vasile 812
Condrea, Irina 1134 Erşov, Larisa 1000
Constantin, Mihai 1116 Esinencu, Nicoleta 1226
Conţiu, Mihai 880-81, 887 Eţcu, Elena 1094
Corneanu, Constantin 813 Evola, Julius 789
Coroban, Inga 1074
Coronciuc, Olga 978, 980 F
Cosniceanu, Maria 1135-37
Costandache, Gheorghe 958 Fărâmă, Mihai 901
Covalciuc, Elena (1011) Filat, Vlad 888
Cozmolici, Victoria 1100 Filimon, Alexandru 813-14, 823, 834, 862,
Crâşmaru, Romeo 874 873, 882-83, 1261
Creangă, Ion 1218 Filimon, Tamara 1172
Creangă-Caia, Olguţa 1143 Filipovici, Lionora 1011-12
Cremene, Boris 1119 Fotache, Violeta 1058
Cristea, Anatol 1165 Franţ, Lilia 899
Culicovschi, Raisa 1121 Furdui, Teodor 1048
Cunningham, Michael 1213 Furdui, Viorel 977
Cupcea, Polina 978 G
Cuţitaru, Natalia 1223
Gabura, Dumitru 1220, 1227
D Gaburici, Chiril 951
Dabija, Nicolae 777, 1092, 1166-67, 1215, Gafencu, Vasile (1246)
1219, 1224-25 Gagauz, Olga, 805
Damian, George 832, 1259 Gârneţ, Vasile 1140
Damian, Liviu 1168, 1223, (1225, 1228, 1233) Gâscă, Anna 1014
Dan, Sebastian 1112 Gherciu, Ana 835, 1074-75, 1100
Danu, Dumitru 1027 Gherman, Marcel 1206
Dara 1106 Ghimpu, Mihai 889
Deaconescu, Ion 1144 Ghioca, Florin 1116
Densuşianu, Ovid 1145 Giurgiu, Tudor 1116
Diordiev, Ion 1169-70 Golubiţki, Serghei 1242

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

Gonţa, Gheorghe (1038) K


Graur, Natalia 1036
Grecu, Doina 805, 964, 981, 1131 Kartal, Mehmet Selim 863
Grecu, Sandu 1122 Kersnovski, Eufrosinia 1252
Grecu, Viorica 966 Konst, Uwe 955
Gribincea, Petru (1007) L
Grigoriţă, Mugur Ioan 1046
Grosu, Aneta 972 Ladaniuc, Victor 1175, (1235-38)
Grosu, Eugenia 785 Latakas, Rimantas 864
Grosu, Lidia 1236 Leahova, Irina, 907, 1060
Grosu, Vladimir 969 Leancă, Iurie, 838, 842, 887, 890
Grumaz, Alexandru 877 Lescu, Mihai 1237
Gulca, Ilie 965,993 Leşco, Alexandru 964
Guţu, Ina 1014 Leviţchi, Aurelia 1014
Guţu, Tatiana (1024) Lipovan, Vasile (1033)
Guzun, Silvia 1013 Litra, Leonid 839, 883
Gyr, Radu 1147 Loghin, Vlad 908, 927, 992, 994, 1028
Lorcenkov, Vladimir 1239
H Loteanu, Emil (1164)
Hadar, Anton 900 Lozinschi, Raisa 871
Hadârcă, Natalia 897, 901-02 Luchian, Tamara 1086
Hadei, Daniela 1052, 1054, 1107-08 Luchianenco, Boris 983
Hadei, Vitalie 1126 Lucinschi, Chiril 1076
Hahn, Ulla 1140 Lupaşcu, Tudor (1051)
Hanganu, Aurelia 779 Lupu, Iurie 976
Harconiţa, Elena (783) M
Hâncu, Maria Augustina 1173
Hîncu, Mihail 903 Macovei, Ion 956, 1042, 1080
Hobotkov, Valeri 904 Macovei, Petru 834
Holban, Ioan 1228 Macrinici, Sandu 1036
Holban, Ion 1046 Maniuc, Liviu 1064
Hotineanu, Vladimir 1076 Manolescu, Nicolae 1207
Huxley, Aldous 1212 Marian, Boris 1176
Marinescu, Marian-Jean 865
I Matcaş, Natalia 910
Iacob, Petru 1174 Mateevici, Alexei (790)
Ioan Cuza,Alexandru, domn al Principatelor Matei Gherman, Corina 1148
Române Unite, (1859-1866) 1260 Mândâcanu, Virgil 1001, 1010
Ionescu, Ruxandra 1058 Melnic, Timotei (1208-11)
Ioniţă, Sorin 965 Micle, Veronica 1149
Ischimji, Nina (1130) Mihail, Viorel 1079, 1177, 1229
Istrati, Ionel 1107 Miron, Oxana 910
Ivan, Oleg 838 Mironov, Filip 1178
Ivanov, Dumitru 905-06 Mischevca, Ion 891, 1249
Moldovanu, Ion 909, 961
J Moraru, Anatol 928
Moraru, Anton 1250
Jolondcovschi, Alexandru 836 Moroşanu, Andrei 979, 1179
Josanu, Efim 837 Moscalenco, Sveatoslav 1047
Juc, Victor 986 Moscalenco, Vsevolod 1047
Moşanu, Leonid (1111)
Moşanu-Şupac, Lora 1032

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moşin, Octavian 791-94 Petrovici, Sergiu (1037)


Moşoi, Vladimir 1071 Petruţi, Doru 834
Moţoc, Iulia 1150 Pikula, Norbert G. 993
Munteanu, Galina 980, 1063 Pîrjol, Florina 1216
Munteanu, Valeriu 981 Pîrvulescu, Cristian 868
Murgescu, Bogdan 817 Pîslaru, N. 1013
Musteaţă, Simeon 1037 Pîslaru, Natalia 1016, 1024
Mutti, Claudio 786 Platon, Vera 909
Pohilă, Vlad 1130
N Popa, Iulius 783, 1029
Nani, Anastasia 870 Popa, Tatiana 1097
Nantoi, Oazu, 840 Primac, Gheorghe 1017
Naval,Teo 1091 Prisăcaru, Viorel 1039
Nazaria, Sergiu 862 Puică, Viorica 970
Nedelcea, Tudor 795, (1215), 1221 R
Negrei, Ion 1251
Negru, Lena 1109-10 Radu, Alina 839
Negru, Nicolae 841 Radu, Victoria (1011)
Negură, Vitalie (1031) Raileanu, A. 1026, 1030
Nica, Sorin 1102 Rapcea, Vitalie 929
Nica, Virginia 1095 Raţă, Mariana 1055, 1076
Nicolaescu, Olga 1071 Rogac, Raia 1214
Nicu, Dan 842 Roman, Sergiu 1152
Nistiriuc, Alexandru 959 Romer, Martin 912
Noica, Constantin 787 Roşca, Andrei 1253-55
Roşca, Iurie 808
O Roşca, Nina 913
Ogrinji, Mihai 1090 Rotari, Simion 983
Olteanu, Constantin 949-50 Rotaru, Tatiana 1018, 1053
Onceanu, Ilie 810, 866 Rusnac, Vladimir 1181-82
Onceanu-Hadârcă, Mariana 1074 Russev, Nicolai 1256
Oprea, Corina 975 Rusu, Adrian 1025
Oprea, Leonard 1217 Rusu, Sebastian 843
Ostafii, Valeriu 1129 Rusu, Tudor 905, 914, 1003, 1011

P S

Palade, Viorica 1044 Saharneanu, Valeriu 815


Paladi, Mihail 911 Saharov, Sofronie 796
Parascan, Constantin 1218 Sainciuc, Olga 959
Parea, Zinaida 1015 Sainciuc, Vlad 789
Partole, Claudia 1180 Salii, Ana 915
Parvulesco, Constantin 788 Savciuc, Vitalie 1127
Parvulesco, Jean (786, 788-89) Saviuc, Aliona 1019
Pasat, Valeriu 1230, 1252 Sârbu, Andrei (1098)
Păduraru, Pavel 1002 Sârbu, Maria 910
Pădure, Victoria 840, 867 Sărătilă, Vlad 1031
Pârlea, Gheorghe 1118 Schiţco, Nicolae 1238
Pâslaru, Vlad 1209 Schmemann, Alexander 797
Peiu, Petrişor 867, 944 Scobioală, Diana 972
Petcu, Virgil 1151 Scobioală, Elena 1096
Petrescu, Ion 780 Scornici, Ludmila 1017

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

Scutaru, Livia 909 Ţurcanu, Ion 1257


Silvestru, Aurelian 1183-89 Ţurcanu, Irina 1015
Slagter, Wicher 883 Ţurcanu, Mihail 845-46
Snegur, Mircea 837 Ţurcanu, Natalia 920
Sobieţki, Ludmila 1190 Ţurcanu, Nicanor 1210
Sochircă, Natalia 919
Soroceanu, Nina 1191 U
Soviany, Octavian 1216 Ungureanu, Laurenţia 1053
Spătaru, Tudor 1051 Ungureanu, Laurenţiu 1124
Stan, Medeea 1258 Untilă, Veaceslav 847, 893
Stanciu, Sergiu 897 Ursu, Andrei 1043
Stănescu, Nichita 1153 Ursu, Valentina 836
Stănilă, Moni 798-801, 1212-13 Ursul, Silvia 1044
Stere, Constantin 1230, (1245) Uţă-Chelaru, Elena (1099)
Stimpovschii, Doina 1004, 1123, 1222
Strajesco, Natalia 1020 V
Stratan, Alexandru 984
Sula, Ion 950 Vangheli, Spiridon 1233
Suruceanu, Nicolae 902 Varta, Ion 862
Vascan, Ion 1005
S Vasilcău, Traian 1202
Vasiliu, Vadim 863, 1073, 1239, 1242
Şalamac, Mariana 884, 930, 951 Vedraşco, Liviu 1055
Şleahtiţchi, Maria 1231 Veveriţa, Ana-Maria 1045
Ştefan, Andreea 1097 Vicol, Nelu 1006
Ştefănescu, Alex 1217 Vidraşcu, Anatol 1080
T Vieru, Grigore 1203, (1232)
Vieru, Vadim 964
Tabac, Dan 1192 Vintilă, Mircea 1112
Tamazlâcaru, Elena 1111 Vioară, Victoria 802, 817, 861, 986, 1021,
Tapiola, Pirkka 870-71 1064-65, 1091
Taran, Anghelina 952 Vişan, Dorel 1124
Tănase, Alexandru 962 Vlah, Irina 858
Tănase, Constantin 844, 1193-1200 Voloh, Larisa 982
Tâlvăr, Angel 873 Voloşciuc, Silvia 921
Teleucă, Victor 1227 Vornicova, Natalia 910
Teleuţă, Alexandru 1054 Vulturescu, R. 1014-15
Temciuc, Cristina 905
Teoctist (Patriah) 795 W
Teslaru, Grigore 985 Wyeth, Alex 789
Tighineanu, Ion 781, (1047-50)
Tîlvăr, Angel 874 Z
Tofan, Eugenia 1050
Tofan-Bâlici, Maria 1201 Zagaevschi, Vitalie 1204
Zagaevschi, Vladimir 1211
Ţ Zamfirache, Cosmin 1218
А
Ţap, Iurie 977
Ţapoc, Vasile (1034) Андроник, Раиса 934
Ţâcu, Octavian 816, 872, 892, 1241
Ţâganaş-Pântea, Elvira 1232 Б
Ţâra,Dumitru 1074 Барбэрошие, Аркадий 848

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Блинкена, Энтони 875 Коваленко, Ирина 934-35, 954, 995


Боднаренко, Елена 1069 Кожокару, Виктор 1085
Борисова, Людмила 1069 Корончук,Ольга 987
Боршевич, Виктор 856 Костандаки, Георге 936
Боршевич, Виктор 818 Крянгэ, Штефан 942
Бошняга, Алексей 922 Купча, Полина 987
Букарский, Владимир 859
Буцану, Валерий 1067, 1082 Л

В Лазэр, Валериу 1084


Латтик, Ааре-Пауль 1114
Васильева, Галина 848 Литра, Леонид 852
Ветров,Олег 1085 Лупашко, Михаил 853, 1205, 1234
Влах, Ирина 849, 855, 859 Лупулчук, Игорь 988
Лупушор, Адриан 954
Г
М
Габурич, Кирилл 875
Герман, Артур 935 Марин, Алина 989
Глазова, Татьяна 922-23 Матеуца, Аурел 1077
Головатюк, Владимир 942 Менюк, Николай 806
Головин, Борис 1061 Мереуца, Александр 1059
Горелова, Елена 954 Мигулина, Татьяна 1125
Гречаная, Зинаида 931 Мироник, Алла 784
Гурэу, Виктор 806, 932 Митин, Вадим 876
Михалаке, Корнелий 894
Д Моисеев, Сергей 782, 1066, 1083
Дариенко, Петре 1205 Мошану, Евгений 1083
Дашевский, Олег 818-19, 1240 Н
Дашкевич, Александр 782
Додон, Игорь 850 Нестерова, Оксана 937
Драгунов, Юрий 1062
Друцэ, Ион 1234 О

Е Ончану, Илие 1139


Орлов, Сергей 1113
Егоров, Владимир 1083
П
Ж
Павличенко, Виталия 854
Жосу, Виктор 809, 851 Поалелунжь, Михай 973
Пойсик, Михаил 1057
З Похилэ, Влад 1139
Замура, Елена 932 Припа, Петр 922
Пуйкэ, Виорика 974
И Пушкаш, Виктор 963
Исакадзе, Лиана 1115 Р
К Радиола,Николае 990
Ройтбурд, Елена 855
Калак, Дмитрий 957, 960, 1082 Романеску, Денис 990
Кара, Валентин 848 Рошкован, Михай 989
Катарага, Юрий 933
Каюров, Георгий 1240
Кедми, Яков 811, 878

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2015

С
Савин, Виктор 1056 Х
Сидоренко, Владимир 931
Старыш, Константин 1077 Херца, Вероника 943
Стеничева, Наталья 1114-15 Храновски, Елена 990
Стратан, Михаил 1066 Ц
Сулин, Сергей 1101
Цырдя, Богдан 896
Т
Ч
Такий, Александр 938-39
Талпэ,Тудор 1087 Чебан, Михаил 943
Таран, Ангелина 1084 Чегаровская, Любовь 1023
Темрин,Сергей 942 Чегаровский, Андрей 940
Терехов, Дмитрий 856 Чиботару,Сергей 782
Тимотин, Марина 878, 896, 932, 936, Чобану, Павел (1128)
1056,1113 Чобану, Эдуард 1128
Тодуа, Зураб 819 Чубашенко, Дмитрий 811, 885
Токарский, Александр 854, 988 Чудак, Александр 860
Тхорик, Владимир 973
Ш
У
Шикирлийская, Татьяна 941-43
Унгуряну, Теодор 995 Шимановская, Людмила 1062, 1087
Урсул, Александр 1066 Шимановская, Марина 1059, 1067
Усатый, Ренато 857, 895 Шинкарь, Виталий 803-04
Устюгова, Наталья 784, 803-04, 1022, 1061, Шмыгалев, Сергей 1083
1101 Шопрад, Эмерик 876
Шупак, Инна 1022
Ф
Я
Филип, Юрий 995
Фумзиле, Мламбо-Нгкука 807 Ярмуш, Николае 782

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Contrafort
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Gazeta satelor. Curierul agricol
12. Jurnal de Chişinău
13. Literatura şi arta
14. Moldova suverană
15. Natura Nr 3
16. Obiectiv european
17. Săptămîna
18. Stejarul
19. Timpul
20. Univers pedagogic pro
21. Vocea poporului
22. Ziarul de gardă
23. Ziarul naţional
24. Коммунист
25. Mк Kн World Weekly
26. Молдавские ведомости
27. Независимая газета = Moldova independentă
28. Объектив Европа
29. Панорама
30. Событие недели
31. Экономическое обозрение

171
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,00
Coli ed. 9,03
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 3

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

172