You are on page 1of 172

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 2
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 2
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 2, 2015. – 2015. – 172 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-193-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-194-5 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 11

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 11
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 11
003 Sisteme de scriere şi notare .................................................................. 11
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 11
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 12
050 Publicaţii periodice şi seriale................................................................. 12
08 Poligrafii. Lucrări colective .......................................................................... 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ........................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 13
1/14 Filozofie ................................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 13
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 14
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 14
32 Politică ........................................................................................................ 15
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 21
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 26
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 27
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 33
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 33
51 Matematică ................................................................................................ 34
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 34
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 35

5
61 Medicină ..................................................................................................... 35
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 38
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice..................................................................................... 39
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................ 42
7 Artă. Fotografie. Cinematografie. Divertisment. Sport ................................. 42
72 Arhitectură .................................................................................................. 42
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 42
78 Muzică ........................................................................................................ 43
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 43
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 44
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 44
82 Literatură .................................................................................................... 47
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 56
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................. 56
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 56
Index de nume ............................................................................................. 61
Index de subiecte ......................................................................................... 66
Index geografic ............................................................................................ 67
Index editori................................................................................................. 68
ISBN eronat .................................................................................................. 68

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 69

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 69
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 69
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 69
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 69
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 69
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 70

6
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 70
050 Publicaţii periodice şi seriale................................................................. 72
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................. 73
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................... 73
069 Muzee ................................................................................................... 73
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 73
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 73
1/14 Filozofie ................................................................................................... 73
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................... 73
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 74
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 74
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 74
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 74
32 Politică ........................................................................................................ 75
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 76
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 79
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 82
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................. 84
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 84
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 86
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 86
51 Matematică ................................................................................................ 87
53 Fizică ........................................................................................................... 87
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 87
59 Zoologie ...................................................................................................... 88
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 88
61 Medicină ..................................................................................................... 88
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 90

7
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice..................................................................................... 91
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 93
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................................ 94
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................ 94
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini............................................................................ 94
72 Arhitectură .................................................................................................. 95
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 96
73 Arte plastice ................................................................................................ 96
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 96
78 Muzică ........................................................................................................ 96
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 97
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 98
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 98
82 Literatură .................................................................................................... 98
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 105
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............... 108
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 109
93/94 Istorie .................................................................................................. 111
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 111
Index de nume ........................................................................................... 118
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 124

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 125

0 GENERALITĂŢI...................................................................................................... 125
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................. 125
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 125

8
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................. 125
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 125
06 Organizaţii ( în general) ............................................................................ 125
070 Ziaristică. Presă ................................................................................... 125
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.......................................................................................... 126
1/14 Filozofie ................................................................................................. 126
159.9 Psihologie......................................................................................... 126
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................... 126
27 Creştinism. Religie creştină ....................................................................... 126
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................... 127
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................ 127
32 Politică ...................................................................................................... 127
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 135
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 140
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 141
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 142
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 143
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................... 146
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 146
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 146
53 Fizică ......................................................................................................... 146
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................... 147
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..................................................................... 148
61 Medicină ................................................................................................... 148
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 149
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 150
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................... 151
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ....................................................... 151

9
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 151
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini.......................................................................... 151
72 Arhitectură ................................................................................................ 151
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 152
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 152
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................................... 152
78 Muzică ...................................................................................................... 152
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 153
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 154
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 154
82 Literatură .................................................................................................. 155
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 163
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 163
93/94 Istorie .................................................................................................. 163
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 163
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 171

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(262-479)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
262. Smid, Siemon.
Technology Transfer Handbook : Moldovan-Estonian cooperation in Technology Trans-
fer by learning good practice / Siemon Smid, Vitalie Moraru, Vitalie Varzari ; Tallinn Univ. of
Technology from Estonia (TUT), Chamber of Commerce and Industry of the Rep. Moldova,
Agency for Innovation and Technology Transfer of the Rep. Moldova (AITT). – Chişinău ;
Tallinn : S. n., 2015 [Tipogr. "Impressum"]. – 86 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4089-7-4.
[2015-399].
- - 1. Tehnologii inovative – Republica Moldova – Estonia – Cooperare.
001.891.5(478+474.2):[339.9+334.7]
003 Sisteme de scriere şi notare
263. Терехов, Б. М.
Простая стенознаковая скоропись : (Простые стенознаки вместо букв) / Терехов
Б. М. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 42 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-42 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3045-1-1.
[2015-402].
- - 1. Sisteme de scriere.
003.21/.23
264. Терехов, Б. М.
Простая фонковая скоропись : ("Нотное" письмо на "трёхрядке" с однозначной
огласовкой) / Терехов Б. М. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 60 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 59-60 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3045-2-8.
[2015-403].
- - 1. Sisteme de scriere prescurtată.
003.27
005 Conducere şi organizare. Management
265. Graur, Elena.
Management : Note de curs / Elena Graur, Tatiana Baran ; MOLDCOOP, Univ. Coope-
ratist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2014. – 512 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 502-511. – 100 ex.

11
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

ISBN 978-9975-114-97-4.
[2015-375].
- - 1. Management.
005(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
266. "Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric", conferinţă ştiin-
ţifică (2014 ; Chişinău). Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : In honorem
Valeria Cozma : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014 / col. red.: Valentina
Ursu [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 278 p. : fot., tab. ; 25 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Administraţiei companiei "Conluxart", Chişinău. – 150 ex.
ISBN 978-9975-51-611-2 (în cop. tare).
[2015-382].
- - 1. Cultură.
008(082)=135.1=161.1
050 Publicaţii periodice şi seriale
267. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Catalog / marketing, colecta-
re a informaţiei şi publ.: Varo-Inform SRL ; red.-şef.: Zazuc T. P. – Chişinău : Varo-Inform,
2015 (Tipogr. "Almor-Plus") – . – ISSN 1857-0542.
2015. – 2015. – 502 p., [1] f. sepărătoare. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Ind. alf. al
produselor şi serviciilor, într.: p. 49-72. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4483-7-6. – [2015-360].
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova. 2. Pro-
ducători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)=135.1=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
268. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă-
tori", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţi-
onală a Doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cer-
cetători", 10 mar. 2015 : Teze / comitetul şt.: Duca Maria [et al.]. – Chişinău : AŞM : UAŞM,
2015 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 181 p. : fig. ; 26 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3036-4-4.
[2015-484].
082:[001.38+378]=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
269. Matematica distractivă : Poezioare cu întrebare. Colorăm şi învăţăm. Probleme
/ text: Ala Bujor ; il., design: Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Epigraf, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 95 p. : il. ; 24 cm. – (120 de activităţi pentru copii de 4-7 ani, ISBN
978-9975-125-47-5).
1000 ex.
ISBN 978-9975-125-54-3.
[2015-299].
- - 1. Cărţi pentru copii.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

087.5:51
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
270. Jilinschi, Iulia.
Magia albă destinată femeilor : [în 5 vol.] / Iulia Jilinschi. – [Chişinău] : IJ Gold, 2015
(Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3052-0-4. – (Biblioteca de aur a magiei
contemporane din Balcani, ISBN 978-9975-3052-2-8).
Vol. 1. – 2015. – 107 p. : il. color. – 10000 ex. – ISBN 978-9975-3052-1-1. – [2015-
431].
- - 1. Magie albă.
133.4:29-5
159.9 Psihologie
271. Şova, Tatiana.
Toleranţa la stres : [monografie] / Tatiana Şova, Lilia Balţat ; coord. şt.: Maia Cojocaru-
Borozan. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă")]. – 95 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 87-95 (97 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-195-5.
[2015-322].
- - 1. Stres – Aspecte psihologice.
159.942
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
272. Diacenco, Grigore.
Călăuza propovăduitorului ortodox / Prot. Grigore Diacenco ; trad. din lb. rusă şi adap-
tat de Prot. Mitr. Zosima Toia. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 572,
[1], I-XL p. ; 21 cm.
Ind. alf.: p. XV-XXXIX. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-455-0 (în cop. tare).
[2015-295].
- - 1. Ortodoxie – Predici.
27-46
273. Rotaru, Noie.
Mănăstirea Hirova – sfînt locaş cu un destin neprevăzut = Монастырь Гирова –
святая обитель с непредсказуемой судьбой = Hirova Monastery – a Saint Sanctuary with
an unpredictable destiny / Noie Rotaru ; trad. în rusă: Vera Frolov ; trad. în engl.: Igor
Tapalaje. – Bălţi : [Indigou Color], 2014. – 135 p. : facs., fot., fot. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 133-134 (21 tit.) şi în subsol. – Apare
cu sprijinul financiar al Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova, Eparhia Chişinăului, dnei Galina
Iepuri. – 20 ex.
ISBN 978-9975-9581-7-2.
[2015-429].
- - 1. Mănăstirea Hirova – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
27+726.71(478-22)=135.1=111=161.1

13
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
274. Republica Moldova : Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS) : monitoriza-
rea situaţiei copiilor şi femeilor : Raport final … / Centrul Naţ. de Sănătate Publ., Agenţia
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Org. Mondială a Sănătăţii – Chişinău : S. n., 2014
[Tipogr. "Elan Poligraf"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-66-441-7.
… 2012. – 2014. – 300 p. : fig., tab. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naţiunilor
Unite pentru Copii (UNICEF), cu contribuţia Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coopera-
re, Biroului Regional pentru Europa al Org. Mondiale a Sănătăţii. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
66-442-4. – [2015-306].
- - 1. Sănătate – Copii – Femei – Republica Moldova – Indicatori.
303.5:613/614(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. – Vezi Nr 283.
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
275. Stratificarea socială în condiţiile transformării societăţii din Republica
Moldova / Victor Juc, Tatiana Spătaru, Vladimir Blajco [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Secţia Sociologie. – Chişinău : Institutul de Cercetări
Juridice şi Politice al AŞM, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 271 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. –
100 ex.
ISBN 978-9975-53-445-1.
[2015-286].
- - 1. Stratificare socială – Repubblica Moldova.
316.34(478)
276. Terzi-Barbaroşie, Daniela.
Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor : Aportul societăţii civile şi al secto-
rului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 3 în Republica Moldova / Daniela Terzi-
Barbaroşie ; Inst. de Politici Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Inde-
pendent Think-Tank. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 64 p. : fig., tab. color ;
30 cm. – (Obiectivul ; 3, ISBN 978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 63 (8 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-2-1.
[2015-329].
- - 1. Egalitatea genurilor – Republica Moldova – Promovare.
316.356.2-055.2:[061.2+334](478)
277. Idem în lb. engl. : Promote Gender Equality and Empower Women : Civil Society
and Private Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 3 in the Republic of

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldova. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-plus"]. – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm. –
(Goal ; 3).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 59 (8 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-0-6.
[2015-337].
- - 1. Egalitatea genurilor – Republica Moldova – Promovare.
316.356.2-055.2:[061.2+334](478)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
278. Extremismul şi separatismul – provocări la adresa securităţii regionale şi
naţionale : [studii] / Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
coord. al ed.: Victor Juc. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 83 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – [30] ex.
ISBN 978-9975-3043-0-6.
[2015-302].
- - 1. Separatism. 2. Extremism.
323.1/.2:351.746(082)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
279. "Romii/ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multicul-
turală, istorico-tradiţională (1414-2014)", conferinţă ştiinţifică romologică republicană
(2014 ; Chişinău). Romii/ţiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multicultu-
rală, istorico-tradiţională (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Repu-
blicane, 8 apr. 2014, Chişinău / alcăt., red. şt.: Ion Duminica. – Chişinău : Centrul de Etno-
logie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014 (Tipogr.
"Prag-3"). – 435 p. : fot., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie
[et al.]. – Texte : lb. rom., romă, engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 600 ex.
ISBN 978-9975-77-236-5.
[2015-378].
- - 1. Romi – Republica Moldova – Istorie.
323.15+94(=214.58) (478)"1414/2014"(082)=00
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
280. Maior, George Cristian.
Incertitudine : Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI / George Cristi-
an Maior. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – XXXIX, 233, [1]
p. : h. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-
7).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 227-234. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-967-6 (în cop. tare).
124,00 lei. – [2015-481].
- - 1. Relaţii internaţionale –Viziuni strategice.

15
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

327(100)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
281. Acorduri de asociere ale Republicii Moldova: compatibilităţi şi diferenţe / Inst.
de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord. al ed.: Victor Juc. –
Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 98 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – [30] ex.
ISBN 978-9975-9742-9-5.
[2015-303].
- - 1. Acorduri de asociere – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
327(478+4)(082)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
282. Republica Moldova. Guvernul. Programul de activitate al Guvernului Republicii
Moldova, 2015-2018 / Guvernul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
70 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă.
[2015-465].
- - 1. Guvernul Republicii Moldova – Program de activitate, 2015-2018.
328.13(478)=135.1=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
283. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de Cerce-
tări Economice, Ed. a 4-a / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţional de Cercetări Econ. ; col. red.:
Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2014 – . – 29 cm. – ISSN 1857-3630.
Nr 2, 2014. – 2014. – 153 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4326-6-5 (ero-
nat). – [2015-359].
- - 1. Institutul Naţional de Cercetări Economice – Anale. 2. Economie. 3. Statistică.
33+31(082)=135.1=161.1
284. Наука-2014 : Научно-исследовательская деятельность студентов – вклад в
науку будущего : Сборник научных трудов магистров и студентов / Москов. акад. экон. и
права, Тирасп. филиал ; отв. ред.: Згурян М. А. – Тирасполь : Б. и., 2014 (Tipogr.
"TesLine"). – 389 p. : des., diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3027-0-8.
[2015-325].
- - 1. Ştiinţe economice. 2. Ştiinţe juridice. 3. Tehnologii informaţionale.
[33+34+004]:378.4(478-21)(082)
285. Наука-2014 : Приоритетные направления развития : сборник научных тру-
дов профессорского-преподавательского состава / Москов. Акад. экон. и права, Тирасп.
филиал ; отв. ред.: Згурян Михаил Антонович. – Тирасполь : Б. и., 2014 (Tipogr.
"TesLine"). – 348 p. : des., fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., bulgară, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3027-1-5.
[2015-326].
- - 1. Ştiinţe economice. 2. Ştiinţe juridice. 3. Educaţie.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[33+34+37.0]:378.4(478-21)(082)=135.1=161.1=163.2
286. "Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию",
международная научно-практическая конференция (3 ; 2014 ; Тирасполь). Соци-
альные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию : Сборник научных трудов
ученых, преподавателей, аспирантов, представителей органов исполнительной власти
и бизнеса III Международной научно-практической конференции г. Тирасполь, 2-3 апр.
2014 г. / сост.: Корниевская Е. В. ; редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тирасполь : НУО
ВППО "Тираспольский межрегиональный университет", 2014 (ГУИПП "Бендерская типо-
графия "Полиграфист"). – 412, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: НУО ВППО "Тирасп. межрегион. ун-т". – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4332-6-6.
[2015-405].
- - 1. Dezvoltare socială – Aspecte economice, legislative.
[33+34]:316.4/.6(082)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
287. Iordache, Romaniţa Elena.
Prevenirea discriminării în relaţiile de muncă : Ghid pentru angajatori / Romaniţa Elena
Iordache ; coord.: Nadejda Hriptievschi ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. – Chişinău
: [Imprint Star], 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 27, [1] p. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Egalitate şi Partici-
pare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3002-4-7.
[2015-450].
- - 1. Discriminarea muncii – Prevenire.
331.101.24:349.2
288. Iordache, Romaniţa Elena.
Prevenirea discriminării în relaţiile de muncă : Ghid pentru angajaţi / Romaniţa Elena
Iordache ; coord.: Nadejda Hriptievschi ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. – Chişinău
: [Imprint Star], 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 25 p. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Egalitate şi Partici-
pare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3002-5-4.
[2015-451].
- - 1. Discriminarea muncii – Prevenire.
331.101.24:349.2
Macrinici, Sorina. Analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale în domeniul nediscrimi-
nării în câmpul muncii cu standardele europene. – Vezi Nr 328.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


289. Graur, Elena.
Istoria şi teoria cooperaţiei de consum : Note de curs / Elena Graur ; MOLDCOOP,
Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2014. – 161, [10] p. :
organigr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154-155 (35 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-114-96-7.

17
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

[2015-374].
- - 1. Sisteme cooperative – Istorie.
334.7(091)(075.8)
290. Jalencu, Marian.
Management inovaţional şi transfer tehnologic : (Ghidul antreprenorului inovativ) /
Marian Jalencu, Viorica Rugină-Matran, Mihaela Balmuş-Andone ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Administrarea Afacerilor, Incubatorul Inovaţional "Inventica-USM".
– Chişinău : CEP USM, 2015. – 211 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 195-198 (63 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic din Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-623-9.
[2015-472].
- - 1. Afaceri inovative.
334.7:001.895
291. Пармакли, Д. М.
Экономика, организация и планирование на предприятии : Учебное пособие / Д.
М. Пармакли, К. П. Дарманчев ; Таракл. гос. ун-т им. Григория Цамблак. – Тараклия : Б.
и., 2014 [Tipogr. "Centrografic"]. – 240 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9943-5-4.
[2015-419].
- - 1. Antreprenoriat – Organizare – Planificare.
334(075.8)
336 Finanţe
292. Manole, Tatiana.
Managementul finanţelor publice locale: probleme şi oportunităţi : Monografie / Manole
Tatiana, Stratan Alexandru ; red. şt.: Manole Tatiana ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişi-
nău : INCE, 2014. – 160 p. : tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 150-156 (63 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9932-3-4.
[2015-363].
- - 1. Finanţe publice locale.
336.14:352
293. Manole, Tatiana.
Metodologia eficientizării managementului finanţelor publice : Monografie / Manole Ta-
tiana, Ungur Cristina ; red. şt.: Perciun Rodica ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău :
INCE, 2014. – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 185-192 (95 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9932-9-6.
[2015-366].
- - 1. Finanţe publice – Management.
336.1

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
294. Economia şi statistica ramurii : Indicaţii metodice privind calculaţia costului şi
determinarea preţului produselor / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară, Catedra
Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele ; elab.: Angela Ghelbet, Luminiţa Bernaz ; red.
resp.: Valentina Bulgaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 42 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-42 (23 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-351-6.
[2015-394].
- - 1. Costuri de producţie – Calculaţie.
338.5:67/68(076.5)
295. Prices and tariffs : (university course) / Ana Gumovschi (coord.), Daniela Popa,
Olga Conencov [et al.] ; Acad. of Econ. Studies of Moldova, Investments and Capital Markets
Chair. – Chişinău : RGP Grup, 2014. – 170 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-167 (54 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3021-0-4.
[2015-362].
- - 1. Preţuri. 2. Tarife.
338.5(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
296. Gribincea, Tatiana.
Reducerea sărăciei extreme şi a foamei : Aportul societăţii civile şi al sectorului privat
la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 1 în Republica Moldova / Tatiana Gribincea ; Inst. de
Politici Publice, Center for Econ. Development, Expert-Grup Independent Think-Tank. – Chi-
şinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 44 p. : graf., tab. color ; 30 cm. – (Obiectivul ; 1,
ISBN 978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 44 (18 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-0-7.
[2015-327].
- - 1. Reducerea sărăciei – Republica Moldova.
338.124:[061.2+334](478)
297. Idem în lb. engl. : Reduce Extreme Poverty and Hunger : Civil Society and Priva-
te Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 1 in the Republic of Moldo-
va. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 44 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Goal ; 1).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 44 (18 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-8-3.
[2015-335].
- - 1. Reducerea sărăciei – Republica Moldova.
338.124:[061.2+334](478)

19
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

338.48 Turism. Economia turismului


298. Bazele managementului inovării : (pentru specialitatea turism) : Manual / Ana
Avornic, Alexandru Gribincea, Victoria Ganea [et al.] ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Euro-
pene. – Chişinău : INCE, 2014. – 231 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 218-219 (20 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9932-8-9.
[2015-365].
- - 1. Turism – Procese de inovare.
338.48:001.895(075.8)
299. Platon, Nicolae.
Organizarea şi gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural : [manual] / Nicolae
Platon ; Agenţia Turismului a Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 216 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Girueta" ; Vol. 2,
ISBN 978-9975-3014-0-4).
Aut. nu este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 212-213 (27 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-433-2 (în cop. tare).
[2015-457].
- - 1. Turism rural – Afaceri.
338.48:334(075)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
300. Culiuc, Elena.
Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare : Aportul societăţii civile şi al sectoru-
lui privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 8 în Republica Moldova / Elena Culiuc ; Inst.
de Politici Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Independent Think-Tank.
– Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 40 p. : fig. color ; 30 cm. – (Obiectivul ; 8,
ISBN 978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 39 (30 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-7-6.
[2015-334].
- - 1. Cooperare internaţională – Republica Moldova.
339:[061.2+334](478)
301. Idem în lb. engl. : Create a Global Partnership for Development : Civil Society
and Private Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 8 in the Republic of
Moldova. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 40 p. : fig., tab. color ; 30 cm. –
(Goal ; 8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 39 (30 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-5-1.
[2015-342].
- - 1. Cooperare internaţională – Republica Moldova.
339:[061.2+334](478)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.1 Probleme generale. Piaţă


302. Knowledge Marketing : être compétent dans une économie compétitive /
coord.: Oleg Curbatov. – Chişinău : Impressum, 2015. – 192 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4089-6-7.
[2015-272].
- - 1. Marketing.
339.138(082)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
303. Konst, Uwe.
Exportă cu succes în Uniunea Europeană : Un ghid practic pentru întreprinderile mici şi
mijlocii din Republica Moldova / Uwe Konst ; Inst. de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul". –
[Chişinău : IDIS "Viitorul", 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 44 p. : fot., fig., tab. color ; 24 cm. –
(Biblioteca IDIS "Viitorul", ISBN 978-9975-4156-6-8).
Bibliogr.: p. 39-41. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Hanns Seidel. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4156-7-5.
[2015-456].
- - 1. Export – Uniunea Europeană.
339.56(478):061.1EU
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
304. Ciobanu, Rodica.
Logica juridică : Note de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Teoria şi Istoria Dreptului. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 277 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 276-277 (32 tit.), la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-613-0.
[2015-468].
- - 1. Logică juridică.
340.11:16(075.8)
305. Gîrla, Lilia.
Malpraxis medical: implicaţii de drept penal : Suport de curs : (adnotat cu glosar, prac-
tica judiciară, scheme şi acte normative) : Ciclu 2: Studii masterat / Gîrla Lilia ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 227 p. : scheme ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 208-227 (219 tit.), la sfârşitul modulelor şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-615-4.
[2015-469].
- - 1. Malpraxis medical. 2. Infracţiuni de malpraxis medical.
340.6:343.3/.7(075.8)
306. Pantea, Oleg.
Teoria generală a statului şi dreptului : culegere de teste / Oleg Pantea, Olga Cobîlaş ;
Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. Drept, Catedra: Drept public. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Contrast-Design"). – 58 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 55-58 (88 tit.) şi în subsol. – 25 ex.

21
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

ISBN 978-9975-4249-7-4.
[2015-371].
- - 1. Teoria statului şi a dreptului – Teste.
340.12(079)
341 Drept internaţional
307. "Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii pozitive şi responsabilitate", con-
ferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău). Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii pozitive şi res-
ponsabilitate : Conferinţă ştiinţifică pentru studenţii ciclului 1, 2 şi doctoranzi, 8 apr. 2014 :
Rezumatele comunicărilor / resp. ed.: Violeta Cojocaru, Diana Sârcu. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 122 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Intern. şi Drept al Re-
laţiilor Econ. Externe. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-620-8.
[2015-471].
341.6:378(082)=135.1=111
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
308. Astrahan, Liliana.
Copilul în contact cu sistemul de justiţie : Ghid pentru profesionişti din domeniul protec-
ţiei copilului / aut., coord.: Liliana Astrahan ; au contribuit: Iveta Bartunkova [et al.] ; Repre-
zentanţa Fundaţiei Elveţiene "Terre des hommes-Lausanne" în Rep. Moldova. – Chişinău :
Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei "Terre des hommes", 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 23, [2] p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-4497-4-8 (broşată în spirală).
Gratuit. – [2015-455].
- -1. Protecţia copilului.
342.72/.73-053.2:364.44
309. Compilaţie de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în familie / Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
92 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Biroului de Afaceri Intern. în Domeniul Combaterii Drogu-
rilor şi Aplicării Legii cu suportul Ambasadei SUA în Rep. Moldova, a Fondului ONU pentru
Populaţie, Fundaţiei OAK.
[2015-463].
- - 1. Violenţă în familie – Prevenire – Combatere.
342.7:343.54(094)
310. Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova : din
29.07.1994 : Data intrării în vigoare: 27.08.1994. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 64 p. ; 11 x 15 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4426-2-6 (eronat).
[2015-462].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
311. "Роль и место Гагаузской автономии в современной Молдове : Про-
шлое. Настоящее. Будущее : 20 лет АТО Гагаузия", международная научно-
практическая конференция (2015 ; Комрат). Сборник докладов Международной науч-
но-практической конференции "Роль и место Гагаузской автономии в современной
Молдове : Прошлое. Настоящее. Будущее : 20 лет АТО Гагаузия" / гл. ред.: П. М. Па-
шалы. – Спец. вып. – Комрат : Б. и., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 211 p. : fig., n. muz.,
[8] p. fot. color ; 24 cm.
Antetit.: Науч.-исслед. Центр Гагаузии им. M. В. Маруневич. – Texte : lb. rom., engl.,
alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 260 ex.
ISBN 978-9975-66-445-5.
[2015-458].
- - 1. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Republica Moldova.
342.53(478-29):323.17(=512.165)(082)=00
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
312. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.02.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 167 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3008-6-5.
[2015-440].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
313. Rusanovschi, Sergiu.
Evaluarea cadrului normativ al practicilor privind implicarea copiilor în procesul penal în
Republica Moldova / Sergiu Rusanovschi ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n.,
2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 84 p. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 58-59 (53 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – [100] ex.
ISBN 978-9975-80-922-1.
[2015-446].
- - 1. Procedură penală juvenilă – Republica Moldova.
343.137.5(478)
314. Idem în lb. engl. : Assessment of regulatory framework and practice in criminal
proceedings involving children in the Republic of Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015] (Tipogr.
"Bons Offices"). – 84 p. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 58-59 (53 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – [100] ex.
ISBN 978-9975-80-921-4.
[2015-445].
- - 1. Procedură penală juvenilă – Republica Moldova.
343.137.5(478)
315. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и дополнениями : обновлен 10.02.2015. – Кишинев : Lavilat-Info, 2015
[Tipogr. "Vite-jesc"]. – 254 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с
последними изменениями).

23
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

300 ex.
ISBN 978-9975-123-80-8.
[2015-420].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
347 Drept civil
316. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări :
Actualizat 10.02.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 240 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-86-0.
[2015-426].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
317. Idem în lb. rusă : Гражданский кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и дополнениями : обновлен 10.02.2015. – Кишинев : Lavilat-Info, 2015
[Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 283 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с
последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-82-2.
[2015-422].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.1 Generalităţi
318. Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : Scheme, spe-
ţe, teste / Arapu Elena, Cara Aliona, Cazac Octavian [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra Drept Civil. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 189
p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 188-189 (36 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-457-4.
[2015-296].
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
319. Chibac, Natalia.
Dreptul turismului : Studiu monografic / Natalia Chibac. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-
P. "Tipografia Centrală"]. – 124 p. : scheme ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 111-122 (186 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-451-2.
[2015-291].
- - 1. Dreptul turismului.
347.44:338.48

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

320. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor / Sergiu Baieş, Gheorghe Mîţu, Oc-
tavian Cazac [et al.] ; coord.: Sergiu Baieş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Cate-
dra Drept Civil. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 750, [1] p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-458-1 (în cop. tare).
[2015-297].
- - 1. Drept civil.
347.4(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
321. Codul de executare al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modifi-
cări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.02.2015. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 120 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3008-7-2.
[2015-441].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
[347.91/.97+343.2](478)(094.4)
322. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
completări : Actualizat 10.02.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 108
p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-84-6.
[2015-424].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
323. Idem în lb. rusă : Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова :
с последними изменениями и дополнениями : обновлен 10.02.2015. – Кишинев : Lavilat-
Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 129 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări =
Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-83-9.
[2015-423].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
348.8 Drept eclesiastic ale bisericilor neromane-catolice
324. Phidas, Vlassios I.
Drept canonic: o perspectivă ortodoxă / Vlassios O. Phidas ; editare, trad., note şi co-
mentarii de Claudia Elena Dinu şi Adrian Lucian Dinu ; Inst. de Teologie Ortodoxă de Studii
Superioare. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 216, [2] p. ; 24 cm. – (Analecta
Chambesiana ; 1, ISBN 978-9975-51-621-1).
Bibliogr.: p. 210-216 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-622-8.
[2015-354].
- - 1. Drept canonic.
348.819

25
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
325. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 10.02.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 90 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-85-3.
[2015-425].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
326. Idem în lb. rusă : Трудовой Кодекс Республики Молдова : с последними из-
менениями и дополнениями : обновлен 10.02.2015. – Кишинев : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr.
"Vite-jesc"]. – 105 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними
изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-81-5.
[2015-421].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
327. Josanu, Dorin.
Reglementarea juridică a salarizării / Dorin Josanu, Iulian Drumea ; coord.: Iulian Dru-
mea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova (CNPM), Biroul Organizaţiei Intern.
a Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale (ILO-ACT/EMP). – Chişinău : S. n., 2014
[Tipogr. "Sofart Studio"]. – 66, [2] p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 62-66. – Apare cu sprijinul financiar al
Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4033-9-9.
[2015-321].
- - 1. Dreptul muncii – Salarizare.
349.232
328. Macrinici, Sorina.
Analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii
cu standardele europene : Raport / Sorina Macrinici, Romaniţa Iordache, Nadejda
Hriptievschi ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova. – Chişinău : [Imprint Star], 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 100 p. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3002-3-0.
[2015-449].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2+331.101.24(047)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
329. Ciobanu, Gheorghe.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Diagnosticul economic privind sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare în Repu-


blica Moldova : Studiu / Gheorghe Ciobanu ; co-aut.: Viorel Furdui, Alexandru Osadci ; Con-
gresul Autorităţilor Locale din Rep. Moldova. – Chişinău : [Polisan-Service], 2014. – 104 p. :
fig., tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9657-9-8.
[2015-310].
- - 1. Aprovizionare cu apă şi canalizare – Diagnostic economic.
351.777/.778:338.4(478)
330. Guţuleac, Victor.
Drept poliţienesc : [pentru uzul studenţilor] / Victor Guţuleac ; Inst. de Ştiinţe Penale şi
Criminologie Aplicată ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe din Moldova. –
Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 334 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-448-2 (în cop. tare).
[2015-289].
- - 1. Drept poliţienesc.
351.74:342(075)
331. Raionul Orhei : (Starea administrativ-teritorială, ecologico-geografică şi econo-
mico-turistică) / aut.-coord.: Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi, Constantin Bulimaga [et al.] ;
Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de Ecologie şi Protecţia
Mediului, Univ. de Stat din Tiraspol [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 288 p. : fot., h. color ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului raional Orhei, preşedinte Ion Ştefîrţă. – 500
ex.
ISBN 978-9975-53-450-5 (în cop. tare).
[2015-290].
- - 1. Orhei – Raion – Republica Moldova – Structură administrativ-teritorială.
[352+908](478-21)
332. Sarivan, Ana.
Accesul grupurilor social vulnerabile la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare :
Studiu / Ana Sarivan ; coord.: Tatarov Sergiu ; Congresul Autorităţilor Locale din Rep. Moldo-
va. – Chişinău : [Polisan-Service], 2014. – 59 p. : fig. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare In-
tern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3001-1-7.
[2015-308].
- - 1. Aprovizionare cu apă şi canalizare – Gestionare.
351.777/.778:364
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
333. Cuzneţov, Larisa.

27
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Consilierea şi educaţia familiei. Introducere în consilierea ontologică complexă a fami-


liei / Larisa Cuzneţov ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Primex-Com"). – 488 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 482-488 (91 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-20-4.
[2015-273].
- - 1. Educaţie pentru familie.
37.018.1
334. Pentru reforme calitative în educaţie / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ;
coord.: Lilia Nahaba. – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 60 p. : fot. color, tab. ; 24 cm. – (Pro Didactica, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Aici şi
Acum, ISBN 978-9975-3013-3-6).
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Soc. Deschisă prin intermediul Fun-
daţiei Soros-Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3013-4-3.
[2015-452].
- - 1. Educaţie – Reforme.
37.014
335. Idem în lb. rusă : За качественные реформы в образовании / пер.: Ольга
Косован. – Кишинэу : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). –
60 p. : fot. color, tab. ; 24 cm. – (Pro Didactica, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Aici şi Acum, ISBN
978-9975-3013-3-6).
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Soc. Deschisă prin intermediul Fun-
daţiei Soros-Moldova. – 600 ex.
ISBN 978-9975-3013-5-0.
[2015-453].
- - 1. Educaţie – Reforme.
37.014
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
336. Goraş-Postică, Viorica.
Psihopedagogia comunicării : Suport de curs / Viorica Goraş-Postică, Mariana Boteza-
tu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 146 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 143-146 (90 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-572-0.
[2015-466].
- - 1. Psihopedagogie.
37.015.3(075)
337. Noi înşine : Caietul elevului : [educaţia antreprenorială] / Junior Achievement
Moldova ; coord. ed.: Adela Scutaru-Guţu, Mariana Sevacov. – Chişinău : Pontos, 2014 (Ti-
pografia Reclama). – 29, [2] p. : des. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA, Min. Afacerilor Externe al Estoniei. –
500 ex.
ISBN 978-9975-51-595-5.
[2015-381].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Glotodidacticii. – Vezi Nr 403.

338. Цвик, Ирина.


Формирование межкультурной компетенции филологов в процессе изуче-
ния/преподавания всемирной литературы в вузе : [монография] / Ирина Цвик. – Киши-
нёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Valinex"). – 220 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 212-219 (94 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-260-2.
[2015-397].
- - 1. Literatură universală – Metodica predării.
37.016.046:821.09
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
339. Gremalschi, Anatol.
Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu : Aportul societăţii civile şi al
sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 2 în Republica Moldova / Anatol
Gremalschi ; Inst. de Politici Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Inde-
pendent Think-Tank. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 64 p. : tab. color ; 30
cm. – (Obiectivul ; 2, ISBN 978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar
al European Union. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-1-4.
[2015-328].
- - 1. Învăţământ general obligatoriu – Republica Moldova.
37.091:[061.2+334](478)
340. Idem în lb. engl. : Ensure Access to General Compulsory Education : Civil Socie-
ty and Private Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 2 in the Republic
of Moldova. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 64 p. : tab. color ; 30 cm. – (Goal
; 2).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar
al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-9-0.
[2015-336].
- - 1. Învăţământ general obligatoriu – Republica Moldova.
37.091:[061.2+334](478)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
341. Ajută copilul să crească om mare! Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare / Pro-
iectul "Parteneriat Global pentru Educaţie în Rep. Moldova", Min. Educaţiei al Rep. Moldova,
Global Partrnership for Education [et al.] ; coord.: Lia Sclifos. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 30 p. : fig., il., fot. color ; 24 x 24 cm. – (Ajută-l să crească om mare!).
[2015-464].
- - 1. Educaţie timpurie.
373.2

29
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

342. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Culegere de rezumate ale


tezelor de master / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Ped., Catedra Ped. Preşcolară. –
Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2014. – 124 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
ISBN 978-9975-4010-6-7.
[2015-315].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:005(082)
343. Ursache, Silvia.
Animalele de la zoo : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia Nîş.
– [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15 x 22
cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-32-8 (cartonată).
[2015-275].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
344. Ursache, Silvia.
Animalele din pădure : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia
Nîş. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15
x 22 cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-33-5 (cartonată).
[2015-276].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
345. Ursache, Silvia.
Ce creşte în grădină : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia Nîş.
– [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15 x 22
cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-126-34-2 (cartonată).
[2015-277].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
346. Ursache, Silvia.
Cine stă la menajerie : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia
Nîş. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15
x 22 cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-35-9 (cartonată).
[2015-278].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
347. Ursache, Silvia.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cine trăieşte la fermă : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia
Nîş. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15
x 22 cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-36-6 (cartonată).
[2015-279].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
348. Ursache, Silvia.
Fructele din livadă : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia Nîş. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15 x 22
cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-37-3 (cartonată).
[2015-280].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
349. Ursache, Silvia.
Păsările de la zoo : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia Nîş. –
[Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15 x 22
cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-38-0 (cartonată).
[2015-281].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
350. Ursache, Silvia.
Păsările din pădure : [pentru copii de 1-5 ani] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Natalia Nîş.
– [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [12] p. : il. color ; 15 x 22
cm. – (Colecţia "Cunosc lumea pas cu pas", ISBN 978-9975-126-31-1).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-126-39-7 (cartonată).
[2015-282].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
351. Integrarea persoanelor cu dizabilităţi: Percepţii şi bariere : (culegere de arti-
cole) / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială,
Catedra Psihopedagogie specială, APDI HUMANITAS ; coord. şt.: Aurelia Racu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – [Chişinău] : Pontos, 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 102, [1] p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-613-6.
[2015-353].
- - 1. Educaţie incluzivă.

31
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

376(082)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
352. Autonomia instituţională universitară în Republica Moldova : [studii de eva-
luare] / Tempus ; editori: Romeo V. Ţurcan, Larisa Bugaian. – [Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 215 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. –
300 ex.
ISBN 978-9975-4496-9-4.
[2015-301].
- - 1. Învăţământ superior – Repubblica Moldova.
378.4(478)
353. Calugher, Viorica.
Învăţământul superior de cultură fizică din Republica Moldova: între tradiţie şi reformă :
(monografie) / Calugher Viorica ; red. şt.: Goncearuc Svetlana. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Valinex"]. – 226 p. : fig., tab. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 174-1197 (281 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-265-7.
[2015-396].
- - 1. Învăţământ superior de cultură fizică.
378:796/799(478)
354. "Facultatea de Pedagogie: tradiţie şi modernitate. Dialogul generaţiilor",
conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău). Facultatea de Pedagogie: tradi-
ţie şi modernitate. Dialogul generaţiilor : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu
participare internaţională, 31 oct. 2014, Chişinău : [în 2 vol.] / coord.: Larisa Sadovei, Ludmila
Ursu. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-
222-8. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă".
Vol. 1. – 2014. – 223 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-223-5. – [2015-323].
- - 1. Învăţământ pedagogic superior.
378.637(478-25)(082)=135.1=161.1
355. Vol. 2. – 2014. – 213 p. : fig. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-224-2. – [2015-324].
- - 1. Învăţământ pedagogic superior.
378.637(478-25)(082)=135.1=161.1
356. Repositionner les universites dans le developpement de l'Afrique : Actes
du colloque, 8-9 juin 2011, Lomé / Intern. Asoc. of Univ. Professors and Lecturers, Syndicat
de l'Enseignement Supérieur du Togo ; coord.: Michel Gay, Ibrahim Chitou. – [Chişinău] :
Impressum, [2014]. – 267 p. : diagr., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4089-5-0.
[2015-271].
- - 1. Învăţământ superior – Africa.
378(6)(082)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
357. Folclorul copiilor / alcăt.: Nicolae Băieşu ; cop. şi concepţie graf.: Mihai
Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 162, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai
căutate perle folclorice, ISBN 978-9975-61-874-8).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-875-5.
[2015-477].
- - 1. Folclorul copiilor.
398+821-93
358. Volontir, Oleg.
Folclor muzical din Moldova : îndrumar / Oleg Volontir ; transcriere muz.: Ion Olaru,
Gheorghe Nicolaescu. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 90, [1] p. :
fig., n. muz. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0217-0.
ISBN 978-9975-65-377-0.
[2015-304].
- - 1. Folclor muzical – Republica Moldova – Studii.
398.8(478)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
359. Cantaragiu, Iuliana.
Asigurarea unui mediu durabil : Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atinge-
rea ţintelor naţionale ale ODM 7 în Republica Moldova / Iuliana Cantaragiu ; Inst. de Politici
Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Independent Think-Tank. – Chişi-
nău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 60 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Obiectivul ; 7, ISBN
978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 51-52 (71 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-6-9.
[2015-333].
- - 1. Protecţia mediului – Republica Moldova.
502/504:[061.2+334](478)
360. Idem în lb. engl. : Ensure a Sustainable Environment : Civil Society and Private
Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 7 in the Republic of Moldova. –
Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 64 p. : graf., tab. color ; 30 cm. – (Goal ; 7).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 60-62 (48 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-4-4.
[2015-341].
- - 1. Protecţia mediului – Republica Moldova.
502/504:[061.2+334](478)
361. Raboşapca, Irina.

33
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe / Irina Raboşapca ; red. şt.: An-
gela Timus ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : INCE,
2014. – 212 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 184-194 (148 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-1-7.
[2015-368].
- - 1. Mediul înconjurător – Riscuri – Protecţie.
504.03
51 MATEMATICĂ
362. Caiet la matematică : clasa a 3-a / Lilia Tighineanu, Elena Rotaru, Svetlana
Cucoş [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2014]. – 64 p. : il. ; 28 cm. – (Tema pentru
acasă).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-8-7.
[2015-370].
51(075.2)
363. Popa, Elena.
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative : Matematică : cla-
sa 1 / Elena Popa, Maria Braghiş. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Interprint, 2014 [F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"]. – 55, [1] p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9978-1-2.
[2015-284].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
364. Долгов, Юрий Александрович.
Случайные числа : Справочник / Ю. А. Долгов ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко. – Тирасполь : Приднестровский Университет, 2015. – 692 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 691-692 (31 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3010-2-2 (în cop. tare).
[2015-485].
- - 1. Statistică matematică.
519.22/.6
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
365. Batîr, Dumitru.
Chimie : mică enciclopedie / Dumitru Batîr ; red. şt.: Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice al
AŞM, 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 528 p. : fig., fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Mica enciclope-
die", ISBN 978-9975-4239-7-7).
Bibliogr.: p. 528. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4239-8-4.
[2015-437].
- - 1. Chimie – Enciclopedii.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54(031)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
366. Culegere de teste şi probleme de situaţie la Anatomia Omului : [în vol.] /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului ; sub
red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 21 cm.
– ISBN 978-9975-57-147-0.
[Vol.] 2 : Sistemul Nervos Central. Splanhnologie / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu,
Angela Babuci [et al.]. – 2015. – 267 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 400 ex. – ISBN
978-9975-57-169-2. – [2015-372].
- - 1. Anatomia omului – Teste.
611.1/.8(079)
367. Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Workbook
in Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практические занятия по анатомии
человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 5-a, trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9896-9-5.
Vol. 2 : Viscere. Sistemul Nervos Central = Internal organs. Central Bervous System =
Внутренние органы. Центральная нервная система / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa
[et al.]. – 2015. – 304 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 303. –
750 ex. – ISBN 978-9975-57-168-5. – [2015-373].
- - 1. Anatomia omului.
611.1/.8(076.5)=135.1=111=161.1
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
368. Filipschi, Laurenţia.
Reducerea mortalităţii copiilor : Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atinge-
rea ţintelor naţionale ale ODM 4 în Republica Moldova / Laurenţia Filipschi ; Inst. de Politici
Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Independent Think-Tank. – Chişi-
nău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 56 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Obiectivul ; 4, ISBN
978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 56 (24 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-3-8.
[2015-330].
- - 1. Reducerea mortalităţii copiilor – Republica Moldova.
612.67-053.2:[061.2+334](478)
369. Idem în lb. engl. : Reduce Child Mortality : Civil Society and Private Sector
Contribution to Achieving the National Targets of MDG 4 in the Republic of Moldova. – Chişi-
nău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 56 p. : tab. color ; 30 cm. – (Goal ; 4).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 56 (24 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-1-3.
[2015-338].

35
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

- - 1. Reducerea mortalităţii copiilor – Republica Moldova.


612.67-053.2:[061.2+334](478)
370. Hadjiu, Svetlana.
Dezvoltarea neuropsihică şi evaluarea neurologică a sugarului şi copilului de vârstă
mică : [monografie] / Svetlana Hadjiu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 588 p. :
fig., tab., [12] p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 550-585 (902 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Întreprinderii Mixte "Becor" SRL, Reprezentanţei SA "Gedeon Richter" în RM. – 300
ex.
ISBN 978-9975-57-165-4.
[2015-432].
- - 1. Diagnostic neurologic – Copii.
[612.8+616.8-053.3]-07
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
371. Вакцинация ребенка : Вопросы и ответы для любящих родителей / Нац. Центр
Общественного Здоровья. – [Chişinău : S. n., 2015] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31 p. : tab. ;
20 cm.
F. f. de tit.
[2015-312].
- - 1. Vaccinuri – Copii.
615.371-053.2:616.9(049.3)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
372. Guţan, Virgiliu.
Rolul capnografiei în monitoringul pacienţilor supuşi ventilaţiei artificiale pulmonare :
Elaborare metodică / Virgiliu Guţan, Doriana Cojocaru ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie Nr 2. – Chişi-
nău : [Medicina], 2014. – 67 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-65 (51 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-74-3.
[2015-352].
- - 1. Capnografie – Boli pulmonare.
615.84:616.24(076.5)
373. "Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos",
conferinţă ştiinţifică naţională (2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţiona-
le în cadrul proiectului instituţional "Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de
viaţă sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficientelor aparatului locomotor la populaţia de
vîrstă şcolară prin metode fizice", 14 noiem. 2014 / col. red.: Racu Sergiu (red. resp.) [et al.].
– Chişinău : [USEFS], 2014. – 118 p. : des., fig., tab. color ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-09-4.
[2015-314].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Gimnastică medicală.
615.825(082)=135.1=161.1
616 Patologie. Medicină clinică
374. Conduita integrată a maladiilor alergice la copii : Monografie / Ala Cojocaru,
Liubov Vasilos, Marina Aramă [et al.] ; sub red.: Ala Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
IMSP Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 247 p. : fig., tab.,
[4] p. fig. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-124-27-0 (eronat).
[2015-400].
- - 1. Boli alergice – Copii.
616-056.2-053.2
616.1/.9 Patologie specială
375. Fluoroza dentară : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Gnatiuc, Corneliu Năstase,
Alexei Terehov [et al.]. – Ed. a 2-a, ad. şi corectată. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 84 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 74-80 (97 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-452-9.
[2015-292].
- - 1. Fluoroză dentară.
616.314-008.8-079.4-08(075)
376. Idem în lb. engl. : Dental fluorosis : [pentru uzul studenţilor]. – Ed. a 2-a, ad. şi co-
rectată. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig., fig. color, tab. ;
20 cm.
Bibliogr. p. 74-80 (97 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-453-6.
[2015-293].
- - 1. Fluoroză dentară.
616.314-008.8-079.4-08(075)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
377. Cernomoriţ, Tatiana.
Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii : Aportul societăţii civile şi al secto-
rului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 6 în Republica Moldova / Tatiana
Cernomoriţ ; Inst. de Politici Publice, Center for Economic Development, Expert-Grup Inde-
pendent Think-Tank. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 52 p. : fig., tab. color ;
30 cm. – (Obiectivul ; 6, ISBN 978-9975-4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 50-51 (32 tit.) şi în de subsol. – F. f. de tit. –
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-5-2.
[2015-332].
- - 1. Boli infecţioase – Republica Moldova – Combatere.
616.98:578.828:[061.2+334](478)
378. Idem în lb. engl. : Combat HIV/AIDS, Tuberculosis and Other Diseases : Civil So-
ciety and Private Sector Contribution to Achieving the National Targets of MDG 6 in the Re-

37
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

public of Moldova. – Chişinău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 52 p. : fig., tab. color ; 30
cm. – (Goal ; 6).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 49-50 (32 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-3-7.
[2015-340].
- - 1. Boli infecţioase – Republica Moldova – Combatere.
616.98:578.828:[061.2+334](478)
618 Ginecologie. Obstetrică
379. Ţăruş, Maria.
Îmbunătăţirea sănătăţii materne : Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atinge-
rea ţintelor naţionale ale ODM 5 în Republica Moldova / Maria Ţăruş ; Inst. de Politici Publice,
Center for Economic Development, Expert-Grup Independent Think-Tank. – Chişinău : IPP,
2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 44 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Obiectivul ; 5, ISBN 978-9975-
4415-6-8).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 44 (25 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4414-4-5.
[2015-331].
- - 1. Sănătate maternă – Republica Moldova – Îmbunătăţire.
618.2-082:[061.2+334](478)
380. Idem în lb. engl. : Improve Maternal Health : Civil Society and Private Sector
Contribution to Achieving the National Targets of MDG 5 in the Republic of Moldova. – Chişi-
nău : IPP, 2012 [Tipogr. "Almor-Plus"]. – 40 p. : tab. color ; 30 cm. – (Goal ; 5).
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 40 (25 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4415-2-0.
[2015-339].
- - 1. Sănătate maternă – Republica Moldova – Îmbunătăţire.
618.2-082:[061.2+334](478)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
381. Ghid în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie
regenerabilă / Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de EST (REC), SEC-
TOR ; coord.: Octavii Ivanov. – Chişinău : [Polisan-Service], 2014. – 55, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 56. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Sudeze pentru Cooperare şi
Dezvoltare Intern. (SIDA). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3001-2-4.
[2015-309].
- - 1. Energii regenerabile – Măsuri de eficienţă.
620.9

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

382. Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova: Un drum de patru ani (2011-2014) /


Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. –
65 p. : fig., fot., tab. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-80-934-4.
[2015-443].
- - 1. Resurse energetice – Republica Moldova.
[620.9+662.6/.9](478)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
383. Studiu de evaluare a Sistemelor Naturale de Tratare pentru Managementul
Apelor Uzate din Comunităţile Rurale : Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre,
2007-2013 / Univ. Democritus din Thrace, WASTEnet. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 82 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Common borders. Common solutions).
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-66-443-1.
[2015-307].
- - 1. Ape reziduale – Tratare.
628.3:504.4.06
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
384. Construcţia şi exploatarea ansamblurilor de vehicule : [set din 15 planşe] /
text, graf.: Gheorghe Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţ. –
[Chişinău : Toneti-Exim, 2015]. – 15 f. : il. color ; 30 x 42 cm.
Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-9-4.
[2015-358].
- - 1. Vehicule – Construcţie.
629.3.02/.07
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
385. "Agricultura Conservativă: concept, oportunităţi, aplicaţii", conferinţă ştiin-
ţifico-practică cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Agricultura Conservativă:
concept, oportunităţi, aplicaţii : Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională :
Rezumatele rapoartelor = Conservation Agriculture: Concept, Opportunities and Applications
: Scientific-Practical Conference with international participation : Abstracts = Консервативное
земледелие: теория и практика применения : Научно-Практическая Конференция с
международным участием, Chişinău, Moldova, 25 februarie 2015 : Rezumate / comitet org.:
Victor Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 28 p. ; 30 cm.
Antetit.: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Progr. Fondului Intern. pentru
Dezvoltarea Agriculturii (UCIP-IFAD), Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului
"Nicolae Dimo", Centrul Republican de Pedologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
130 ex.

39
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

ISBN 978-9975-80-940-5.
[2015-444].
631/638(082)=135.1=111=161.1
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
386. Каталог средств защиты растений / Компания "Дюпон". – [Изд. 2-ое]. –
[Кишинев : Lider Agro, 2015 (Tipogr. "Nova Imprim")]. – 115 p. : fot., scheme, tab. color ; 30
cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4312-4-8 (broşată în spirală).
[2015-476].
- - 1. Protecţia plantelor.
632.93/.98(085)
387. Каталог средств защиты растений / Компания "Химагромаркетинг". –
[Кишинев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 112 p. : fig., fot., tab. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-459-8.
[2015-298].
- - 1. Protecţia plantelor.
632.93/.98(085)
633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
388. Negru, Petru.
Fiabilitatea ecosistemului viticol în condiţii ecologice la regim de gradient : [monografie]
/ Petru Negru ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. –
Chişinău : S. n., 2015 (Combinatul Poligrafic). – 498 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 474-496 (324 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Centrului pentru Finanţa-
rea Cercetării Fundamentale şi Aplicative a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-129-10-7.
[2015-356].
- - 1. Viticultură.
634.8:581.5
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
389. Utilaj în industria poligrafică : Utilaj tipografic Pre-Press : Note de curs / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Uşoară, Catedra Design şi Tehnologii Poligrafice ; elab.:
Lucia Adascaliţa, Viorica Cazac ; red. resp.: Viorica Cazac. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015.
– 112 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-348-6.
[2015-392].
- - 1. Utilaj tipografic.
655:681.6(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


390. Aizenştadt, Constantin.
Comentariu succint : la setul "Întrebări şi teste (tematice) pentru pregătirea de exame-
nul teoretic şi obţinerea permisului de conducere categoriile/subcategoriile A1, A2, A, B1 şi B"
= Краткий авторский комментарий : к сборнику "Экзаменационные (тематические)
задачи для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского
удостоверения категорий/подкатегорий А1, А2, А, В1 и В" / Constantin Aizenştadt, Vasile
Onceanu. – [Ed. rev.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 131, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9983-6-9.
[2015-428].
- - 1. Permise de conducere – Teste – Comentarii.
656.091.1(0.072)=135.1=161.1
391. Aizenştadt, Constantin.
Întrebări şi teste tematice pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisu-
lui de conducere categoriile/subcategoriile A1, A2, A, B1 şi B = Экзаменационные
тематические задачи для подготовки к теоретическому экзамену на получение
водительского удостоверения категорий/подкатегорий А1, А2, А, В1 и В / Constantin
Aizenştadt, Vasile Onceanu ; design, graf.: Serghei Arhanghelschi. – Ed. rev. – Chişinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 144 p. : fig. color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3006-4-3.
[2015-427].
- - 1. Permise de conducere – Teste.
656.091.1(079)=135.1=161.1
657 Contabilitate
392. Caraman, Stela.
Contabilitatea managerială : Note de curs / Stela Caraman, Rodica Cuşmăunsă ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 184,
[3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 182-183 (18 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-454-3.
[2015-294].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
393. Mihaila, Svetlana.
Bazele contabilităţii : Note de curs / Svetlana Mihaila, Ana Avornic ; Univ. de Studii Po-
litice şi Econ. Europene. – Chişinău : INCE, 2014. – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 147-148 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9932-6-5.
[2015-364].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
394. Tuhari, Tudor.

41
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Contabilitate : Note de curs / Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga ; MOLDCOOP,
Univ. Cooperatist-Comercială din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : UCCM, 2015. –
308 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 285-287 (48 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-114-98-1.
[2015-376].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
395. Stratan, Alexandru.
Dezvoltarea potenţialului economic al întreprinderii în contextul tendinţelor europene :
Monografie / Stratan Alexandru, Ileana Anastase ; red. şt.: Stratan Alexandru ; Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. – Chişinău : INCE, 2014. – 213 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 167-178 (187 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-0-0.
[2015-367].
- - 1. Economia întreprinderii.
658.5:339.9
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
396. Ivancic, Albert.
Chimie parfumerică şi cosmetică : Ghid de lucrări practice / Albert Ivancic ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-624-6.
[2015-473].
- - 1. Chimie cosmetică.
665.5:547(076.5)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
Rotaru, Noie. Mănăstirea Hirova – sfînt locaş cu un destin neprevăzut. – Vezi Nr 273.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


397. Florea, Eleonora.
Istoria artelor plastice : (Curs de prelegeri) / Eleonora Florea. – [Ed. a 2-a, rev. şi
compl.]. – Chişinău : [Copitec-Plus], 2014. – 164 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 163-164. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4057-3-7.
[2015-361].
- - 1. Arte plastice – Istorie.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

73/76.03(075.8)
78 MUZICĂ
398. Festivalul internaţional de muzică "Mărţişor 2015", 1-10 martie, ed. a 49-a /
Min. Culturii al Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24,
[1] p. : fot. color ; 22 x 24 cm.
F. f. de tit.
[2015-398].
- - 1. Festivalul internaţional de muzică "Mărţişor 2015".
78:394.2
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
Teatrul lui Dumitru Matcovschi. – Vezi Nr 460.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


399. Ambrosi, Nicolai.
Sport : mică enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ; red. şt.: Constantin Ma-
nolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. –
Chişinău : Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 408 p.: fot.; 20 cm. – (Colecţia "Mica enciclopedie", ISBN 978-9975-4239-7-7).
Bibliogr.: p. 359-363. – Indice de tit.: p. 364-381.
ISBN 978-9975-3044-1-2 (în cop. tare).
[2015-438].
- - 1. Sport – Enciclopedii.
796/799(031)
400. Botnarenco, Teodor.
Polo pe apă : Material didactic / Teodor Botnarenco ; red. şt.: V. Dorgan. – Chişinău :
[USEFS], 2014. – 135 p. : fig., fig. color, des. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 135 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-06-3.
[2015-313].
- - 1. Polo pe apă – Tehnici.
797.253(075)
401. Визитей, Николай.
Идея олимпизма и спорт : (Философско-культурологический анализ проблемы) :
[монография] / Визитей Николай, Манолаки Вячеслав ; Гос. ун-т физ. воспитания и
спорта Молдовы, Олимпийская Акад. Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr.
"Valinex"]. – 264 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 253-264. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-264-0 (în cop. tare).
[2015-395].
- - 1. Mişcarea olimpică.
796.032.011

43
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
402. Limbaje Specializate : [tehnice] : Anuar ştiinţific / Univ. Tehn. a Moldovei,
Catedra Lb. Moderne. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm. – ISSN 1857-1379. –
ISBN 978-9975-45-008-9.
Nr 7. – 2014. – 86, [1] p. – Tit. pe cop.: Grupul Observare Limbaje Specializate. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-341-7. – [2015-391].
- - 1. Limbaje specializate – Tehnică.
81'276.6:62(082)
403. "Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Glotodidacticii", conferinţă ştiinţifică
(2014 ; Chişinău). Probleme Actuale ale Lingvisticii şi Glotodidacticii : Conferinţa Ştiinţifică
cu Participare Internaţională, (27 noiem. 2014) : Rezumatele comunicărilor / comitetul şt.:
Maria Cotlău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 386 p. : tab. ; 20
cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Filologie Germ. – Texte : lb. rom.,
engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30
ex.
ISBN 978-9975-115-59-9.
[2015-320].
- - 1. Lingvistică. 2. Glotodidactică.
81'1+37.016.046(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
Bejuc, V. L. Ghid de conversaţie român-englez. – Vezi Nr 409.

404. Chirdeachin, Alexei.


Fonetica limbii engleze (Africatele). Note de curs / Alexei Chirdeachin ; dir. publ.: Elena
Prus ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filologice şi Intercul-
turale [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2014. – 44 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 41-44 (58 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-49-2.
[2015-311].
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
811.111'34(075.8)
405. Herţa, Lilia.
The English Verb : Suport de curs / Herta Lilia, Mardari Alina ; UPS "Ion Creangă". –
Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 213 p. : fig. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 213 (14 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-115-57-5.
[2015-319].
- - 1. Limba engleză – Verbe.
811.111'625(075)
406. Lifari, Viorica.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Methodological Guide to The Introduction in the History of the English Language / Vi-
orica Lifari, Silviana Cupcic ; Moldova State Univ., Foreign Languages and Lit. Fac., German-
ic Linguistics and Cross-Cultural, Communication Dep. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 83 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-80 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-619-2.
[2015-470].
- - 1. Limba engleză – Istorie.
811.111'0(076.5)
811.112 Limba germană
407. Roga, Victoria.
Einführung in die deutsche stilistik : Handbuch für das 2. Studienjahr / Victoria Roga,
Tatiana Babin-Rusu ; Univ. de Stat din Moldova ; Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică
Germanică şi Comunicare Interculturală. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 131 p. : tab. ; 24
cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-608-6.
[2015-467].
- - 1. Limba germană – Stilistică.
811.112.2'38(075)
811.133.1 Limba franceză
408. Culegere de texte : la limba franceză : pentru studenţii anului I, Facultatea Pro-
tecţie, Pază şi Securitate : (suport didactic) / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Cate-
dra Lb. Moderne ; elab.: Zinaida Coronovschi. – Chişinău : [USEFS], 2015 [Tipocart Print]. –
46 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 46 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3016-4-0.
[2015-415].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română
409. Bejuc, V. L.
Ghid de conversaţie român-englez / V. L. Bejuc. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 127 p. : il. ; 12 x 17 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-80-924-5.
[2015-442].
- - 1. Ghid de conversaţie român-englez.
811.135.1-25+811.111-25
410. Butuc, Marin.
Particularităţi ale evoluţiei lexicului militar românesc din epoca medievală / Marin Butuc
; coord. şt.: Anatol Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Acad. Militară a Forţelor Armate
"Alexandru cel Bun". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 263 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.

45
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Adnot. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 220-230 (194 tit.) şi în subsol. – Indice de
nume : p. 231. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-446-8 (în cop. tare).
[2015-287].
- - 1. Limba română – Terminologie militară.
811.135.1'276.6:355
411. Cibotaru, Liubovi.
Verbul : Note de curs la Morfologia limbii române literare : Pentru studenţii Facultăţii de
Filologie / Liubovi Cibotaru ; UPS "Ion Creangă", Fac. de Filologie, Catedra de Lb. Rom. şi
Filologie Clasică. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 64 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 63-64. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-55-1.
[2015-317].
- - 1. Limba română – Verbe.
811.135.1'625(075.8)
412. Hâncu, Dumitru I.
Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; revizie şt.: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a,
actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 471 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Dicţionare şcolare", ISBN 978-9975-67-961-9).
Bibliogr.: p. 470-471. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-962-6.
[2015-479].
- - 1. Limba română – Dicţionare.
811.135.1'374.3
413. Hâncu, Dumitru I.
Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; revizie şt.: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a,
actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 471 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Dicţionare şcolare", ISBN 978-9975-67-961-9).
[6000] ex.
ISBN 978-9975-67-963-3 (în cop. tare).
[2015-480].
- - 1. Limba română – Dicţionare.
811.135.1'374.3
811.58 Limbi sino-tibetane
414. Roşcov, Anastasia.
Farmecul Caracterelor Chinezeşti : Caiet de scriere : Nivel de iniţiere / Roşcov Anasta-
sia. – Chişinău : [Pulsul Pieţii], 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3040-1-6.
Partea 1-a. – 2015. – 50, [1] p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-3040-2-3. – [2015-316].
811.581(075)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
415. Ceapoiu, Florica Gh.
101 Rondeluri : selecţie de autor / Florica Gh. Ceapoiu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ;
cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal". – Chişinău : Ideal, 2015 (Tipogr.
"Iutastan"). – 134, [5] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Ideal"; 120, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3051-0-5.
[2015-474].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Ceapoiu
416. Merticaru, Mihai.
101 sonete : selecţie de autor / Mihai Merticaru ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.:
Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal". – Chişinău : Ideal, 2015 (Tipogr. "Iutastan"). –
135, [6] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Ideal", ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 119).
100 ex.
ISBN 978-9975-4290-9-2.
[2015-401].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Merticaru
417. Păunescu, Adrian.
Maluri de Prut : [versuri] / Adrian Păunescu ; cop., concepţie graf.: Vitalie Ichim. – [Ed.
a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 192, [3] p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-67-964-0.
[2015-478].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Păunescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
418. Budeanu, Gheorghe.
Suntem aici o cruce pe apa Nistrului : [interviuri] / Gheorghe Budeanu ; cop.: Renata
Raţa. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 197, [3] p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-443-7.
[2015-285].
821.135.1(478)-83 Budeanu
419. Busuioc, Aureliu.
Singur în faţa dragostei : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 8-a,
definitivă. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 163, [1] p. – (Cartier popular
: Colecţie aniversară ; 13 / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-959-1.

47
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

99,00 lei. – [2015-454].


- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
420. Dragomir, Constantin.
Coiful magic : Mituri şi legende ale popoarelor lumii / Constantin Dragomir. – [Ed. a 3-
a]. – [Chişinău] : Dragodor, [2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 285 p. : des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3005-1-3.
[2015-283].
- - 1. Legende.
821.135.1(478)-343 Dragomir
421. Druţă, Ion.
Biserica Albă : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 543 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier clasic" /
coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-899-0).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-936-2 (în cop. tare şi supracop.).
196,00 lei. – [2015-439].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
422. Dumbrăveanu, Luminiţa.
În Grădina Te Iubesc : (poemCLIPuri) : Poezie / Luminiţa Dumbrăveanu ; pict., graf. de
Aurel David, Teodor Buzu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f.
de tit. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 130, [4] p. : il. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-168-8 (în cop. tare).
[2015-343].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Dumbrăveanu
423. Goma, Paul.
Arta refugii : O copilărie transilvană : Roman / Paul Goma ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed.
a 4-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 399 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Carti-
er clasic" / coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-899-0).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-964-5 (în cop. tare şi supracop.).
[2015-436].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Goma
424. Hasnaş, Dumitru.
Confesiunea sufletului : versuri / Dumitru Hasnaş – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr.
"Universul"). – 83 p. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-47-101-5.
[2015-475].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Hasnaş

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

425. Iordache, Simion.


Ţie-ţi cânt… : Poezii / Simion Iordache ; cop.: Aurel Guţu. – Chişinău : Iulian, 2015
[Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 12 p. ; 10 x 14 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4140-6-7.
[2015-412].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iordache
426. Ladaniuc, Victor.
Camera nr. 33 : Roman / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015
(Tipografia Reclama). – 455 p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-3031-2-5.
[2015-407].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Ladaniuc
427. Ladaniuc, Victor.
Paznic la crizanteme : Alte 101 poeme / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia
"Draghiştea", 2015 (Tipografia Reclama). – 115 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3031-3-2.
[2015-408].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ladaniuc
428. Ladaniuc, Victor.
Rămâne cum va fi : Răvaşe de dragoste / Victor Ladaniuc ; cop.: Aurel Guţu. –
Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 (Tipografia Reclama). – 412 p. : fot. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-3031-1-8.
[2015-406].
821.135.1(478)-9 Ladaniuc
429. Madan-Barbăneagră, Claudia.
În ţara lui Ştefan cel Mare : Versuri / Claudia Madan-Barbăneagră ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 [CE UASM]. – 68 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-623-5.
[2015-355].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Madan-Barbăneagră
430. Rusu-Bucico, Veronica.
Odată, însă, am găsit Adevărul… : Versuri / Veronica Rusu-Bucico. – [Bălţi : Indigou
Color, 2014]. – 79 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9581-8-9.
[2015-430].
- - 1. Poezie.

49
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

821.135.1(478)-1 Rusu-Bucico
431. Şiman, Augustina.
Cămaşa lui : proză scurtă / Augustina Şiman ; cop.: Ina Moroşanu ; fot.: Roxanne
Werter. – Chişinău : Ancestrala, 2015 (Tipografia Reclama). – 159 p. : fig., fot. ; 19 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4219-3-5.
[2015-409].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Şiman
432. Ţurcanu, Ianoş.
Caută femeia = Cherchez la femme : [aforisme, cugetări] / Ianoş Ţurcanu ; pict.: Ariad-
na Adriana ; fot.: Sergiu Guţu ; cop.: Octavian Magaleas. – [Chişinău : S. n., 2015] (Tipografia
"Simbol-N.P."). – 64 p. : il. ; 10 x 14 cm.
Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text : lb. rom.
ISBN 978-9975-9898-6-2.
[2015-369].
- - 1. Aforisme. 2. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Ţurcanu
433. Vodă, Gheorghe.
Contra căderii : Poezie / Gheorghe Vodă ; selecţie: Vasile Romanciuc ; cop.: Sergiu
Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic).
– 181, [5] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-186-2 (în cop. tare).
[2015-350].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vodă
434. Zănoagă, Eugen.
Aleea cuvintelor în floare : [versuri] / Eugen Zănoagă. – Chişinău : Elan INC, 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 48 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-446-2.
[2015-459].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Zănoagă
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
435. Бургеля, Ирина.
Ангелы поют : [стихи] / Ирина Бургеля ; дизайн обл.: Романчук Руксанда. – Chişi-
nău : Pontos, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. : des. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-619-8 (în cop. tare).
[2015-300].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Бургеля

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
436. Animalele din pădure : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi apli-
că / pict.: Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combinatul
Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x 22
cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-63-8.
[2015-390].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93
437. Animalele domestice : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi apli-
că / pict.: Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combinatul
Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x 22
cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-62-1.
[2015-389].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93
Folclorul copiilor. – Vezi Nr 357.

438. Grădina zoologică : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi aplică /


pict.: Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combinatul Poli-
grafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x 22 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-61-4.
[2015-388].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93
439. Maşa şi Ursul : carte de colorat = Маша и Медведь : раскраска / [il.: Pogorelîi
Vasile]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Combinatul Poligrafic). – [20] p. : des., des. color ; 29 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9523-9-2.
[2015-357].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
440. Poveşti : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi aplică / pict.:
Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combinatul Poligrafic
de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x 22 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-60-7.
[2015-387].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93

51
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

441. Zânele : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi aplică / pict.:


Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combinatul Poligrafic
de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x 22 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-59-1.
[2015-386].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93
442. Zburăm, mergem, înotăm : Carte cu 100 de abţibilduri : Găseşte deosebirile şi
aplică / pict.: Moskovka O. ; cop.: Prihodkin I. – Chişinău : Biblion, 2015 (Tipărit la "Combina-
tul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [20] p. : des. color ; 16 x
22 cm.
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-58-4.
[2015-385].
- - 1. Cărţi cu abţibilduri.
821-93
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
443. Twain, Mark.
Prinţ şi cerşetor : [roman pentru copii] / Mark Twain ; trad. de Eugen B. Marian ; il.:
Alexei Colâbneac ; cop.: Pavel Zmeev. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 243, [3] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii,
ISBN 978-9975-54-174-9).
Tit. orig.: The Prince and the Pauper.
ISBN 978-9975-54-181-7 (în cop. tare).
[2015-347].
- - 1. Romane pentru copii.
821.111(73)-93 Twain =135.1
821.112.2 Literatură germană
444. Grimm, Jacob.
Scufiţa Roşie : [poveste] / Fraţii Grimm ; trad. din germ. de Daniel Gicu ; il.: Lică
Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. –
(Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-962-1 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-482].
- - 1. Poveşti.
821.112.2-93 Fraţii Grimm =135.1
445. Spyri, Johanna.
Heidi, fetiţa munţilor : [roman] / Johanna Spyri ; repovestită în rom. de Jean Grosu ; il.
de Olga Cazacu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.
"Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 217, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii,
ISBN 978-9975-54-174-9).
Tit. orig.: Heidis Lehrund Wanderjahre.
ISBN 978-9975-54-182-4 (în cop. tare).

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-348].
- - 1. Romane pentru copii.
821.112.2(494)-93 Spyri =135.1
821.135.1-93 Literatură română
446. Eminescu, Mihai.
Poezie. Proză / Mihai Eminescu ; ed. alcăt. şi îngrijită de Eugen Lungu ; il.: Catrin
Bespaliuc ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"),
2015 (Combinatul Poligrafic). – 465, [1] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN
978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-178-7 (în cop. tare).
[2015-346].
- - 1. Poezie. 2. Nuvele.
821.135.1-93 Eminescu
447. Gârleanu, Emil.
Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri pentru copii] / Emil Gârleanu ; resp. de ed.:
Vasile Romanciuc ; il. de Ioana Bodnar ; cop.: Pavel Zmeev. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 121, [5] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca
pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-189-3 (în cop. tare).
[2015-351].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Gârleanu
448. Petrescu, Cezar.
Fram, ursul polar : [roman pentru copii] / Cezar Petrescu ; resp. de ed.: Vasile Roman-
ciuc ; il. de Alexei Colâbneac ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe
f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi
copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-176-3 (în cop. tare).
[2015-344].
- - 1. Romane pentru copii.
821.135.1-93 Petrescu
449. Sântimbreanu, Mircea.
Recreaţia mare : [povestiri pentru copii] / Mircea Sântimbreanu ; resp. de ed.: Vasile
Romanciuc ; il. de Alexei Colâbneac ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 235, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca
pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-184-8 (în cop. tare).
[2015-349].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Sântimbreanu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
450. Grecu, Mircea.
În căutarea fericirii pierdute : (Poveste antidrog pentru copiii de vârstă preşcolară şi din
clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.: Pavel Abraham ; consultanţi: Alesea

53
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Frunze [et al.] ; pict.: Igor Hmelniţki. – Chişinău : [Baştina-Radog], 2014 (Tipogr. "Policolor").
– [20] p. : il. color ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4232-5-0.
[2015-410].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93Grecu:373.2/.3
451. Idem în lb. rusă : Сказка о потерянной радости : (Антинаркотическая история
для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – Кишинёв : [Baştina-Radog],
2014 (Tipogr. "Policolor"). – [20] p. : des. color ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4232-6-7.
[2015-411].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93Греку:373.2/.3
452. Petrea, George.
Desene hazlii pentru voi, copii / George Petrea ; des., cop. de aut. – Chişinău : Pontos,
2014 [Tipografia Reclama]. – 24 p. : des. ; 14 x 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-617-4.
[2015-383].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Petrea
453. Plămădeală, Viorica.
Ruginite vremuri : [povestiri pentru copii] / Viorica Plămădeală. – [Chişinău] : Iulian,
2015 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 20 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4140-8-1.
[2015-414].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
454. Plămădeală, Viorica.
Voievodul Nicuşor : Citim şi colorăm / Viorica Plămădeală. – [Chişinău] : Iulian, 2015
[Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 20 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4140-7-4.
[2015-413].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
455. Sainciuc, Lică.
Cenuşăreasa : [poveste] / Lică Sainciuc ; [adaptare] după Charles Perrault ; il.: Lică
Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – [38] p. : il. color ; 21 cm. –
(Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-963-8 (în cop. tare).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-483].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Sainciuc
821.14 Literatură greacă (elenă)
456. Homer.
Iliada. Odiseea : [poeme] / Homer. Eneida : [poem] / Vergiliu ; repovestite pentru copii
de George Andreescu ; ed. îngrijită de Delia Damirescu ; il. de Sergiu Pascaru ; cop.: Vladi-
mir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 241, [2] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-177-0 (în cop. tare).
[2015-345].
- - 1. Poeme antice.
[821.14'02-93 Homer+821.124'02-93 Vergiliu]=135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
457. Șleahtițchi, Maria.
Romanul generaţiei' 80 : Construcţie şi reprezentare : Eseu / Maria Şleahtiţchi ; cop.:
Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 246, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Bibliogr.: p. 231-241 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 243-247. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-950-8.
128,00 lei. – [2015-434].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
821.09
821.135.1.0 Literatură română
Plămădeală, Viorica. Biografia scriitorului. – Vezi Nr 459.

458. Plămădeală, Viorica.


Literatura în culori : Ore opţionale : Caietul elevului pentru clasa a 5-a şi a 6-a / Viorica
Plămădeală. – [Chişinău] : Iulian, 2015 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 108 p. : des., tab. ; 20
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3009-9-5.
[2015-417].
821.135.1.09(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
459. Plămădeală, Viorica.
Biografia scriitorului : Prezentarea vieţii şi activităţii scriitorului / Viorica Plămădeală. –
[Chişinău] : Iulian, 2014 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 28 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 3 (2 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3009-7-1.
[2015-416].
821.135.1(478).09+821.135.1.09
460. Teatrul lui Dumitru Matcovschi : Culegere de articole, cronici şi interviuri /
conceptul şi sel.: Larisa Ungureanu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chişinău : UNITEM,

55
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 124 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia UNITEM ; 9, ISBN 978-9975-
9821-3-9).
Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Bibliogr. selectivă: p. 80-100. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Uniunii Teatrale din Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9821-4-6.
[2015-435].
- - 1. Critică teatrală.
821.135.1(478).09+792.072.3
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
461. Topor, Radu.
Rezumate la Geografie : pentru clasele 10-12 : pregătire pentru examenul de Bacalau-
reat + Eseuri / Radu Topor. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 152 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-27-5.
[2015-433].
- - 1. Geografie.
91(075.3)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
462. Atlas geografic şcolar : Clasele 5-11 / [colectiv de aut.]: A. Bejan, Gh. Bejena-
ru, A. Bilîc [et al.] ; red. resp.: Valentin Sofroni, Olga Cazanţeva ; red. cartografi: Maria Mucilo,
Ion Brînză ; red. denum. geogr.: Anatol Eremia. – [Ed. rev. şi actualizată]. – Chişinău : Iulian,
2014. – 116, [1] p. : fot., h. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3009-1-9.
[2015-418].
- - 1. Geografie – Atlase.
911(084.4)(075.3)
463. Ţîcu, Lucia.
Glosar la geomorfologie : (concepte, principii, teorii şi metode) / Ţîcu Lucia ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Fac. de Istorie şi Geografie, Catedra Etnologie şi
Geografie. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 176 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 173-176. – 55 ex.
ISBN 978-9975-115-56-8.
[2015-318].
- - 1. Geografie – Dicţionare.
911(038)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 469.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

464. Primul Război Mondial şi Basarabia (1914-1918) : (Culegere de studii şi arti-


cole) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie ; coord.: Andrei Emilciuc ; rec. şt.: Constan-
tin Ungureanu. – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 251 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4387-3-5.
[2015-448].
- - 1. Primul Război Mondial, 1914-1918 – Basarabia – Istorie.
[94(100)+94(478)]"1914/1918"(082)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
465. Guţuţui, Veaceslav.
Nisporeni. Istorie şi Tradiţii. Perspective de viitor / Veaceslav Guţuţui, Cornelia Cimbir ;
fot.: Veaceslav Guţuţui, Dumitru Mititelu. – Nisporeni : Iutastan, 2013. – 70 p. : fot., tab. ; 27
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68 (12 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Centrului de Consultanţă EurInform. – 1400 ex.
ISBN 978-9975-4060-3-1.
[2015-380].
- - 1. Nisporeni – Raion – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
466. Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale: Identităţile
Chişinăului, ediţia a 2-a, 1-2 octombrie 2013, Chişinău ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs.
Dezvoltarea Urbanistică, 25 iunie 2014, Chişinău / coord.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Cor-
duneanu. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 307 p. : fig., fot., h., tab. ; 30 cm.
– (Seria : Istorii şi Documente Necunoscute – IDN : Culegere de studii ; C 4 / coord.: Sergiu
Musteaţă, ISBN 978-9975-61-871-7).
Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Chişinău şi SA. "Apă-Canal Chişinău". – 200 ex.
ISBN 978-9975-61-872-4 (în cop. tare).
[2015-447].
- - 1. Chişinău – Istorie.
94(478-25)(082)=135.1=111
467. Кудрин, Владимир.
Приднестровье. Путеводитель / Владимир Кудрин. – Бендеры : Полиграфист,
2014. – 253, [1] p. : fig., fot., [32] p. fig., fot. color ; 19 cm.
Bibliogr.: p. 253-254 (16 tit.). – Изд. при фин. поддержке ЭксимБанка. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4332-5-9.
[2015-404].
- - 1. Transnistria – Istorie.
94(478-24):338.48
468. Любич, Павел.
Рождённые в Кагуле / Павел Любич. – Кишинев : Б. и., 2014 [Tipogr. "Elan Poligraf"]
– . – 25 cm. – ISBN 978-9975-66-427-1.

57
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Книга 2 : Отличница с золотой медалью : [об Анне Потаповне Любич]. – 2014. –


107 p., i-xxiv, i-xvi p. fot., fot. color. – Изд. при фин. поддержке Стог Кирилла. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-66-428-8 (în cop. tare). – [2015-305].
94(478-21)
94(=135.1) Istoria românilor
469. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Ghid şi teste de pregătire pentru examenul de Bacalau-
reat / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 200 p. : h. ; 20
cm. – (Bac 2015).
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-237-2.
[2015-379].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
94(=214.58)(478) Istoria poporului român (ţigănesc) din Republica Moldova
Romii/ţigani din Republica Moldova: comunitate etno-socială, multiculturală, is-
torico-tradiţională (1414-2014). – Vezi Nr 279.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
470. Aculai, Elena.
Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldo-
va în contextul tendinţelor europene contemporane : Specialitatea: 521.03 – Econ. şi mana-
gement (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. pentru conferirea gradului şt. de doct.
habilitat în ştiinţe econ. / Aculai Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări
Econ. – Chişinău, 2015. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-41 (41 tit.).
[2015-22 Teze].
334.72(478):005(043.2)
471. Idem în lb. rusă : Управление развитием сектора малых и средних предпри-
ятий в Республике Молдова в контексте современных европейских тенденций : Специ-
альность: 521.03 – Экономика и менеджмент (в предпринимательской деятельности) :
Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра хабилитат экон. наук. – Кишинэу, 2015. – 45 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-42 (41 tit.).
[2015-23 Teze].
334.72(478):005(043.2)
Pentru titlul doctor
472. Condrea, Elena.
Managementul competitivităţii sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii
alimentare a Republicii Moldova : Specialitatea 521.03 – Econ. şi management în domeniul
de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Condrea Elena ; Univ. Agrară de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2015. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (36 tit.).

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-18 Teze].
338.439.6(478)(043.2)
473. Macovei, Cristian.
Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen : Specialitatea ştiinţifică:
554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Macovei Cristian ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (28 tit.).
[2015-16 Teze].
343.154(043.2)
474. Negru, Alina.
Acţiunea normelor juridice în timp şi spaţiu : (Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a
dreptului) : Autoref. tz. de doct. în drept / Negru Alina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2015. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-30 (28 tit.).
[2015-21 Teze].
340.134(043.2)
475. Pînzaru, Tudor.
Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de gu-
vernare şi reprezentative : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în
drept / Pînzaru Tudor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. –
Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (54 tit.).
[2015-24 Teze].
342.572(043.2)
476. Titica, Ghenadie.
Flora şi vegetaţia stepelor subdeşertice din Republica Moldova : 164.01 – Botanica :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Titica Ghenadie ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,
Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.).
[2015-25 Teze].
581.9(478)(043.2)
477. Troţchii, Ivan.
Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe prin metoda de re-
zervor : 253.03. – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. în tehn.
/ Troţchii Ivan ; Inst. Publ. "Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare". – Chişi-
nău, 2015. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (38 tit.).
[2015-19 Teze].
663.223(043.2)
478. Idem în lb. rusă : Совершенствование технологии производства белых игри-
стых вин резервуарным способом : 253.03. – Технология алкогольных и безалкоголь-
ных напитков : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра техн. наук. – Кишинев, 2015. –
27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (38 tit.).
[2015-20 Teze].

59
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

663.223(043.2)
479. Ţurcanu, Adrian.
Piaţa valutar-financiară internaţională şi influenţa ei asupra economicei naţionale :
Specialitatea 521.02 – Econ. mondială; relaţii econ. intern. : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
econ. / Ţurcanu Adrian ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (28 tit.).
[2015-17 Teze].
336.76:338(478)(043.2)

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A C
Abraham, Pavel 450 Calugher, Viorica 353
Aculai, Elena 470 Cantaragiu, Iuliana 359-60
Adascaliţa, Lucia 389 Cara, Aliona 318
Adriana, Ariadna 432 Caraman, Stela 392
Aizenştadt, Constantin 390-91 Catererniuc, I. → v. Catereniuc, Ilia
Ambrosi, Nicolai 399 Catereniuc, Ilia 366-67
Anastase, Ileana 395 Cazac, Octavian 318, 320
Andreescu, George 456 Cazac, Viorica 389
Aramă, Marina 374 Cazacu, Olga 445
Arapu, Elena 318 Cazanţeva, Olga 462
Arhanghelschi, Serghei 391 Ceapoiu, Florica Gh. 415
Astrahan, Liliana 308 Cernomoriţ, Tatiana 377-78
Aşevschi, Valentin 331 Chibac, Natalia 319
Avornic, Ana 298, 393 Chirdeachin, Alexei 404
Chitou, Ibrahim 356
B Cibotaru, Liubovi 411
Babin-Rusu, Tatiana 407 Cimbir, Cornelia 465
Babuci, Angela 366 Cimpoi, Mihai 415-16
Bacinschi, Mihai 357 Ciobanu, Anatol 410
Bahnaru, Vasile 412-13 Ciobanu, Gheorghe 329
Baieş, Sergiu 320 Ciobanu, Rodica 304
Balmuş-Andone, Mihaela 290 Cobîlaş, Olga 306
Balţat, Lilia 271 Cojocaru, Ala 374
Baran, Tatiana 265 Cojocaru, Doriana 372
Bartunkova, Iveta 308 Cojocaru, Violeta 307
Batîr, Dumitru 365 Cojocaru-Borozan, Maia 271
Băieşu, Nicolae 357 Colâbneac, Alexei 443, 448-49
Bejan, A. 462 Condrea, Elena 472
Bejenaru, Gh. 462 Conencov, Olga 295
Bejuc, V. L. 409 Corduneanu, Alexandru 466
Bernaz, Luminiţa 294 Coroban, Vitalie 419, 421, 423, 457
Bespaliuc, Catrin 446 Coronovschi, Zinaida 408
Bilîc, A. 462 Cotlău, Maria 403
Blajco, Vladimir 275 Crivoi, Aurelia 331
Bodnar, Ioana 447 Cucoş, Svetlana 362
Botezatu, Mariana 336 Culiuc, Elena 300-01
Botnarenco, Teodor 400 Cupcic, Silviana 406
Braghiş, Maria 363 Curbatov, Oleg 302
Brădescu, Pavel 399 Cuşmăunsă, Rodica 392
Brînză, Ion 462 Cuzneţov, Larisa 333
Budeanu, Gheorghe 418 D
Bugaian, Larisa 352
Bujor, Ala 269 Damirescu, Delia 456
Bulgaru, Valentina 294 David, Aurel 422
Bulimaga, Constantin 331 Diacenco, Grigore, prot. 272
Busuioc, Aureliu 419 Dinu, Adrian Lucian 324
Butuc, Marin 410 Dinu, Claudia Elena 324
Buzu, Teodor 422 Dolghi, Adrian 469

61
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Dorgan, V. 400 Guţuţui, Veaceslav 465


Dragomir, Constantin 420
Drumea, Iulian 327 H
Druţă, Ion 421 Hadjiu, Svetlana 370
Duca, Gheorghe 365 Hasnaş, Dumitru 424
Duca, Maria 268 Hâncu, Dumitru I. 412-13
Dumbrăveanu, Luminiţa 422 Herţa, Lilia 405
Duminica, Ion 279 Hmelniţki, Igor 450
E Homer 456
Hriptievschi, Nadejda 287-88, 328
Emilciuc, Andrei 464
Eminescu, Mihai 446 I
Eremia, Anatol 462 Ichim, Vitalie 417
Erizanu, Gheorghe 419 Iordache, Romaniţa → v. Iordache, Romaniţa
Ermurache, Gheorghe 384 Elena
F Iordache, Romaniţa Elena 287-88, 328
Iordache, Simion 425
Felea, Alina 469 Ivancic, Albert 396
Filipschi, Laurenţia 368-69 Ivanov, Octavii 381
Florea, Eleonora 397
Frolov, Vera 273 J
Frunze, Alesea 450 Jalencu, Marian 290
Fulga, Viorica 394 Jilinschi, Iulia 270
Furdui, Viorel 329 Josanu, Dorin 327
G Juc, Victor 275, 278, 281

Galaicu-Păun, Em. 457 K


Ganea, Victoria 298 Konst, Uwe 303
Gay, Michel 356 Kravcenko, Vladimir 422, 445-46, 448, 456
Gârleanu, Emil 447
Ghelbet, Angela 294 L
Gicu, Daniel 444
Gîrla, Lilia 305 Ladaniuc, Victor 426-28
Globa, L. 367 Lifari, Viorica 406
Gnatiuc, Pavel 375-76 Lungu, Eugen 446
Goma, Paul 423 Lupaşcu, T. → v. Lupaşcu, Teodor
Goncearuc, Svetlana 353 Lupaşcu, Teodor 366-67
Goraş-Postică, Viorica 336 M
Graur, Elena 265, 289
Grecu, Jana 450 Macovei, Cristian 473
Grecu, Mircea 450 Macrinici, Sorina 328
Gremalschi, Anatol 339-40 Madan-Barbăneagră, Claudia 429
Gribincea, Alexandru 298 Magaleas, Octavian 432
Gribincea, Tatiana 296-97 Maior, George Cristian 280
Grimm, Jacob 444 Maleca, Ina 394
Grosu, Jean 445 Manolache, Alexandru 415-16
Gumovschi, Ana 295 Manolache, Constantin 399
Guţan, Virgiliu 372 Manole, Tatiana 292-93
Guţu, Aurel 425, 428 Mardari, Alina 405
Guţu, Sergiu 432 Marian, Eugen B. 443
Guţuleac, Victor 330 Mariţ, Veronica 269

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Merticaru, Mihai 416 Roşca, Victor 385


Mihaila, Svetlana 393 Roşcov, Anastasia 414
Mititelu, Dumitru 465 Rotaru, Elena 362
Mîţu, Gheorghe 320 Rotaru, Noie 273
Moraru, Vitalie 262 Rugină-Matran, Viorica 290
Moroşanu, Ina 431 Rusanovschi, Sergiu 313-14
Moskovka, O. 436-38, 440-42 Rusu-Bucico, Veronica 430
Mucilo, Maria 462
Musteaţă, Sergiu 466 S

N Sadovei, Larisa 354-55


Sainciuc, Lică 444б 455
Nahaba, Lilia 334 Sarivan, Ana 332
Năstase, Corneliu 375-76 Sântimbreanu, Mircea 449
Negru, Alina 474 Sârcu, Diana 307
Negru, Petru 388 Sclifos, Lia 341
Nicolaescu, Gheorghe 358 Scutaru-Guţu, Adela 337
Nîş, Natalia 343-50 Sevacov, Mariana 337
Smid, Siemon 262
O Sofroni, Valentin 462
Olaru, Ion 358 Spătaru, Tatiana 275
Onceanu, Vasile 390-91 Spyri, Johanna 445
Onofrei, Dorin 421, 423 Stanciu, Sergiu 433
Osadci, Alexandru 329 Stratan, Alexandru 283, 292, 395

P Ş

Pantea, Oleg 306 Şiman, Augustina 431


Pascaru, Sergiu 456 Şleahtiţchi, Maria 457
Păunescu, Adrian 417 Şova, Tatiana 271
Pâslariuc, Virgil 280 T
Perciun, Rodica 293
Perrault, Charles 455 Tapalaje, Igor 273
Petrea, George 52 Tatarov, Sergiu 332
Petrescu, Cezar 448 Terehov, Alexei 375-76
Phidas, Vlassios I. 324 Terzi-Barbaroşie, Daniela 276-77
Pînzaru, Tudor 475 Tighineanu, Lilia 362
Platon, Nicolae 299 Timus, Angela 361
Plămădeală, Viorica 453-54, 458-59 Titica, Ghenadie 476
Pogorelîi, Vasile 439 Toia, Zosima, Prot. Mitr. 272
Popa, Daniela 295 Topor, Radu 461
Popa, Elena 363 Tricolici, Claudia 460
Prihodkin, I. 436-38, 440-42 Troţchii, Ivan 477
Prus, Elena 404 Tuhari, Tudor 394
Twain, Mark 443
R
Ţ
Raboşapca, Irina 361
Racu, Aurelia 351 Ţăruş, Maria 379-80
Racu, Sergiu 373 Ţîcu, Lucia 463
Raţa, Renata 418 Ţurcan, Romeo V. 352
Roga, Victoria 407 Ţurcanu, Adrian 479
Romanciuc, Ruxanda 351, 429 Ţurcanu, Ianoş 432
Romanciuc, Vasile 433, 447-49

63
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

U З
Ungur, Cristina 293 Згурян, М. А. → см. Згурян, Михаил
Ungureanu, Constantin 464 Антонович
Ungureanu, Larisa 460 Згурян, Михаил Антонович 284-85
Ursache, Silvia 343-50
Ursu, Ludmila 354-55 К
Ursu, Valentina 266 Корниевская, Е. В. 286
V Косован, Ольга 335
Кудрин, Владимир 467
Varzari, Vitalie 262
Vasilos, Liubov 374 Л
Vergiliu 456 Любич, Анна Потаповна (468)
Vodă, Gheorghe 433 Любич, Павел 468
Volontir, Oleg 358
М
W
Манолаки, Вячеслав 401
Werter, Roxanne 431
Н
Z
Нахаба, Лилия 335
Zazuc, T. P. 267
Zănoagă, Eugen 434 П
Zmeev, Pavel 443
Zmeev, Vladimir 447, 449 Пармакли, Д. М. 291
Пашалы, П. М. 311
А
Р
Абрахам, Павел 451
Акулай, Елена 471 Романчук, Руксанда 435

Б С

Бургеля, Ирина 435 Соколов, В. М. 286

В Т

Визитей, Николай 401 Терехов, Б. М. 263-64


Троцкий, Иван 478
Г
Ф
Греку, Жанна 451
Греку, Мирча 451 Фрунзе, Алеся 451
Х
Д
Хмельницкий, Игорь 451
Дарманчев, К. П. 291
Долгов, Ю. А. → см. Долгов, Юрий Ц
Александрович Цвик, Ирина 338
Долгов, Юрий Александрович 364

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
Acorduri de asociere ale Republicii Moldova Ghid în domeniul eficienţei energetice şi
281 valorificării surselor de energie regenerabilă
Agricultura Conservativă: concept, oportuni- 381
tăţi, aplicaţii 385 Grădina zoologică 438
Ajută copilul să crească om mare! Educaţie Identităţile Chişinăului 466
pentru toţi şi pentru fiecare 341 Integrarea persoanelor cu dizabilităţi 351
Analele Institutului Naţional de Cercetări Jurisdicţia teritorială a statelor: obligaţii şi
Economice 283 responsabilitate 307
Animalele din pădure 436 Knowledge Marketing 302
Animalele domestice437 Limbaje Specializate 402
Atlas geografic şcolar 462 Lucrări practice la Anatomia Omului 367
Autonomia instituţională universitară în Repu- Management şi consiliere în educaţie preşco-
blica Moldova 352 lară 342
Bazele managementului inovării 298 Maşa şi Ursul 439
Caiet la matematică 362 Matematica distractivă 269
Codul civil al Republicii Moldova 316 Materialele Conferenţei Ştiinţifice Naţionale în
Codul de executare al Republicii Moldova 321 cadrul proiectului instituţional "Tendinţe
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- contemporane pentru menţinerea unui re-
va 322 gim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi recu-
Codul muncii al Republicii Moldova 325 perarea deficientelor aparatului locomotor la
Codul penal al Republicii Moldova 312 populaţia de vîrstă şcolară prin metode fizi-
Compilaţie de acte normative în domeniul ce" 373
prevenirii şi combaterii violenţei în familie Noi înşine 337
309 Patrimoniul cultural naţional şi universal 266
Conduita integrată a maladiilor alergice la Pentru reforme calitative în educaţie 334
copii 374 Poveşti 440
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Docto- Prices and tariffs 295
ranzilor "Tendinţe contemporane ale dez- Primul Război Mondial şi Basarabia 464
voltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă- Probleme Actuale ale Lingvisticii şi
tori" 268 Glotodidacticii 403
Conservation Agriculture: Concept, Programul de activitate al Guvernului Republi-
Opportunities and Applications 385 cii Moldova 282
Консервативное земледелие: теория и Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 382
практика применения 385 Raionul Orhei 331
Constituţia Republicii Moldova 310 Repositionner les universites dans le
Construcţia şi exploatarea ansamblurilor de developpement de l'Afrique 356
vehicule 384 Republica Moldova 274
Culegere de teste şi probleme de situaţie la Romii/ţiganii din Republica Moldova 279
Anatomia Omului 366 Stratificarea socială în condiţiile transformării
Culegere de texte 408 societăţii din Republica Moldova 275
Dental fluorosis 376 Studiu de evaluare a Sistemelor Naturale de
Drept civil 318 Tratare pentru Managementul Apelor Uzate
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 320 din Comunităţile Rurale 383
Economia şi statistica ramurii 294 Teatrul lui Dumitru Matcovschi 460
Extremismul şi separatismul – provocări la Utilaj în industria poligrafică 389
adresa securităţii regionale şi naţionale 278 Varo. Moldova 267
Facultatea de Pedagogie 354 Workbook in Human Anatomy 367
Festivalul internaţional de muzică "Mărţişor Zânele 441
2015" 398 Zburăm, mergem, înotăm 442
Fluoroza dentară 375 Вакцинация ребенка 371
Folclorul copiilor 357

65
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Гражданский кодекс Республики Молдова Сборник докладов Международной научно-


317 практической конференции "Роль и ме-
Гражданский процессуальный кодекс Рес- сто Гагаузской автономии в современной
публики Молдова 323 Молдове : Прошлое. Настоящее. буду-
За качественные реформы в образовании щее : 20 лет АТО Гагаузия" 311
335 Социальные проекты новой эпохи:
Каталог средств защиты растений 386-87 инновации через интеграцию 286
Маша и Медведь 439 Трудовой Кодекс Республики Молдова 326
Наука-2014 284-85 Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
Практические занятия по анатомии лики Молдова 315
человека 367

Index de subiecte
Acorduri de asociere, Republica Moldova –
Uniunea Europeană 281
Afaceri inovative 290 Cultură 266
Aforisme 432 Dezvoltare socială, aspecte economice,
Anatomia omului 366-67 legislative 286
Antreprenoriat , organizare, planificare 291 Diagnostic neurologic, copii 370
Ape reziduale, tratare 383 Discriminarea muncii, prevenire 287-88
Aprovizionare cu apă şi canalizare, diagnostic Drept, canonic 324
economic 329 - civil 318, 320
Aprovizionare cu apă şi canalizare, gestionare - poliţienesc 330
332 - muncii 327-28
Arte plastice, istorie 397 - turismului 319
Boli alergice, copii 374 Economia întreprinderii 395
Boli infecţioase, Republica Moldova, combate- Economie 283
re 377-78 Educaţie 285, 334-35
Capnografie, boli pulmonare 372 - incluzivă 351
Cărţi, cu abţibilduri 436-38, 440-42 - pentru familie 333
- de adrese 267 - preşcolară 342
- de colorat 439 - timpurie 341
- pentru copii 269, 343-50, 452, 454 Egalitatea genurilor, Republica Moldova,
Chimie, enciclopedii 365 promovare 276-77
- cosmetică 396 Energii regenerabile, măsuri de eficienţă 381
Coduri, civil al Republicii Moldova 316-17 Export, Uniunea Europeană 303
- de executare al Republicii Moldova 321 Extremism 278
- de procedură civilă al Republicii Moldova Festivalul internaţional de muzică "Mărţişor
322-23 2015" 398
- de procedură penală al Republicii Moldova Finanţe, publice, management 293
315 - - locale 292
- muncii al Republicii Moldova 325-26 Fluoroză dentară 375-76
- penal al Republicii Moldova 312 Folclor muzical, Republica Moldova, studii 358
Constituţia Republicii Moldova 310 Folclorul copiilor 357
Contabilitate 392-94 Geografie 461-63
Cooperare internaţională, Republica Moldova Ghid de conversaţie român-englez 409
300-01 Gimnastică medicală 373
Costuri de producţie, calculaţie 294 Glotodidactică 403
Critică teatrală 460 Guvernul Republicii Moldova, program de
Cugetări 432 activitate 282

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Infracţiuni de malpraxis medical 305 Procedură penală juvenilă, Republica Moldova


Institutul Naţional de Cercetări Economice, 313-14
anale 283 Producători de mărfuri şi servicii, Republica
Istorie, românilor, teste 469 Moldova, cărţi de adrese 267
- universală, teste 469 Protecţie, copilului 308
Învăţământ, general obligatoriu, Republica - mediului, Republica Moldova 359-60
Moldova 339-40 - plantelor 386-87
- pedagogic superior 354-55 Psihopedagogie 336
- superior, Africa 356 Reducerea mortalităţii copiilor, Republica
- - Republica Moldova 352 Moldova 368-69
- - de cultură fizică 353 Reducerea sărăciei, Republica Moldova 296-
Legende 420 97
Limbi, engleză 404-06 Relaţii internaţionale, viziuni strategice 280
- franceză 408 Resurse energetice, Republica Moldova 382
- germană 407 Romane 419, 421, 423, 426
- română 410-13 Romane pentru copii 443-44, 448
Limbaje specializate, tehnică 402 Romi, Republica Moldova, istorie 279
Lingvistică 403 Sănătate, copii, femei, Republica Moldova 274
Literatură, universală, critică şi interpretare Sănătate maternă, Republica Moldova, îmbu-
457 nătăţire 379-80
- - metodica predării 338 Separatism 278
Logică juridică 304 Sisteme, cooperative, istorie 289
Magie albă 270 - de scriere 263-64
Malpraxis medical 305 Sport , enciclopedii 399
Management 265 Statistică 283
Marketing 302 - matematică 364
Matematică, teste 363 Stratificare socială, Republica Moldova 275
Mănăstirea Hirova, Raionul Orhei, Republica Stres, aspecte psihologice 271
Moldova, istorie 273 Ştiinţe, economice 284-85
Mediul înconjurător, riscuri, protecţie 361 - juridice 284-85
Mişcarea olimpică 401 Tarife 295
Nuvele 446 Tehnologii, informaţionale 284
Ortodoxie, predici 272 - inovative, Republica Moldova – Estonia,
Permise de conducere 390-91 cooperare 262
Poeme antice 456 Teoria statului şi a dreptului 306
Poezie 415-17, 422, 424-25, 427, 429-30, Turism, procese de inovare 298
433-35, 446 - rural, afaceri 299
Polo pe apă, tehnici 400 Utilaj tipografic 389
Povestiri 431 Vaccinuri, copii 371
Povestiri pentru copii 447, 449, 453 Vehicule, construcţie 384
Poveşti 444, 450-51, 455 Violenţă în familie, prevenite, combatere 309
Preţuri 295 Viticultură 388
Primul Război Mondial, 1914-1918 – Basara-
bia 464

Index geografic
Chişinău, istorie 466
Nisporeni, raion, Republica Moldova, istorie 465
Orhei, raion, Republica Moldova, structură administrativ-teritorială 331
Transnistria, istorie 467
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova 311

67
Cronica cărţii Nr 2-2015 ≡ Book annals Nr 2-2015

Index editori
Ancestrala 431 Interprint 363
Arc 357, 466 IPP 276-77, 296-97, 300-01, 339-40, 359-60,
AŞM 268 368-69, 377-80
Baştina-Radog 450-51 Iulian 425, 453, 458-59, 462
Biblion 436-38, 440-42 Iutastan 465
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan " Lavilat-Info 315-17, 322-23, 325-26
(Institutul) 399 Lider Agro 386
Bons Offices 464 Lumina 358
Cartier 280, 419, 421, 423, 444, 455, 457 Medicina 372
Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Poligraf-Design 362
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Polisan-Service 329, 332, 381
279, 281 Pontos 266, 324, 336-37, 351, 429, 435, 452
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 334-35 Prut Internaţional 422, 433, 443, 445-49, 456
CEP USM 290, 304-05, 307, 336, 396, 406-07 Pulsul Pieţei 342, 414
Copitec-Plus 397 Reprezentanţa din Republica Moldova a
Cuvîntul-ABC 352 Fundaţiei "Terre des hommes" 308
Dragodor 420 RGP Grup 295
Eco-TIRAS 383 Silvius Libris 343-50
Elan INC 434 Ştiinţa 412-13, 417
Epigraf 269 Tehnica-UTM 294, 389, 402
Farmec-Lux 310, 312, 321 TEO-Educaţional 461
Fundaţia "Draghiştea" 426-28 Toneti-Exim 384
Ideal 415-16 UAŞM 268
IDIS "Viitorul" 303 UCCM 265, 289, 394
IJ Gold 270 ULIM 404
Impressum 302, 356 UNITEM 460
Imprint Star 287-88, 328 USEFS 373, 400, 408
INCE 283, 292-93, 298, 361, 393, 395 Varo-Inform 267
Indigou Color 273, 430 НУО ВППО "Тираспольский
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al межрегиональный университет" 286
AŞM 275, 278 Полиграфист 467
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM 365 Приднестровский Университет 364

ISBN eronat
ISBN 978-9975-4326-6-5 283
ISBN 978-9975-4426-2-6 310
ISBN 978-9975-124-27-0 374

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(396-794)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 422)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


396. Harjevschi, Mariana. Cărţile electronice – context şi dileme : [studii și cercetări] /
Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 14-17. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p.17 (4 tit.). – ISSN 1811-900X.

397. Pohilă, Vlad. Elogiu internetului : [editorial] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 53, Nr 3. – P. 7-10. – ISSN 1811-900X.

398. Кобозева, А. А. Стеганографический метод, обеспечивающий проверку


целостности и аутентичности передаваемых данных / А. А. Кобозева, М. А. Козина //
Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 77-86 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (13 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 408, 416, 523)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


399. Ciocanu, Sergius. Sistemul de protejare a patrimoniului cultural construit în Re-
publica Moldova. De la distrugere la eforturile de restabilire (1991-2014) / Sergius Ciocanu //
Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ;
Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău,
2015. – P. 286-290. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

400. Ţîbulac, Mariana. Dezvoltarea coeziunii managementului cultural în Republica


Moldova după 1991 / Ţîbulac Mariana // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P.
124-128. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

401. Valorile culturii și ale patrimoniului cultural – surse ale demnității noastre na-
ționale : Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, trimis cu prilejul Zilei Cultu-
rii Naționale // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 5-7 : fot. – ISSN 1814-988X.
(Vezi de asemenea Nr 596, 603, 622, 707, 737, 759)

69
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
402. Răileanu, Vitalie. Practici și inovații în elaborarea și editarea volumelor de Exege-
ze : (elaborate în Laboratorul de cercetări literare și biobibliografie "Onisifor Ghibu") / Vitalie
Răileanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-
900X.

02 BIBLIOTECONOMIE
403. Andreev, Oxana. De la gândirea creativă spre o bibliotecă inovativă : [teorie și
practică] / Oxana Andreev // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 65-68. – Rez. în lb.
engl. – ISSN 1811-900X.

404. Bulduma, Gabriela. Viaţa capitalei prin prisma unei bibliografii : ["Bibliografia Mu-
nicipiului Chișinău", Vol. 1, 2, 3, 4] / Gabriela Bulduma // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3.
– P. 77-82. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.82 (3 tit.). – ISSN 1811-900X.

405. Cheradi, Natalia. Impactul mediului de marketing asupra funcţionării bibliotecilor


universitare din Republica Moldova / Natalia Cheradi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. –
P. 53-67 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (16 tit.). – ISSN 1811-900X.

406. Ciobanu, Liuba. Biblioteca din şoseaua Hânceşti la ceas aniversar : [la cea de-a
20-a aniversare : săptămâna uşilor deschise la Bibl. Publ. "Ovidius"] / Liuba Ciobanu, Ion
Borş // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 125-130. – ISSN 1811-900X.

407. Ghimpu, Natalia. O conferință națională biblioteconomică de succes : [pe margi-


nea conf. "Bibliotecile între două continente: practici info-documentare" (Rep. Moldova versus
Statele Unite ale Americii) cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a filialei "Ovidius", 12-
18 mai 2014, Chișinău] / Natalia Ghimpu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 131-134 :
fot. – ISSN 1811-900X.

408. Habaşescu, Silvia. Bibliotecarul universitar – mediator în procesul de studiere şi


cercetare : [pe marginea proiectului "Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru învăță-
mântul economic superior din Moldova"] / Silvia Habaşescu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52,
Nr 2. – P. 100-102. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (4 tit.). – ISSN 1811-900X.

409. Harjevschi, Mariana. Bibliotecarii din Chişinău simt pulsul implicării la edificarea
viitorului european al capitalei lor : [interviu cu Mariana Harjevschi, dir. general al Bibl. Muni-
cipale "B. P. Hasdeu"] / consemnare: Liliana Moldovan // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3.
– P. 87-95 : fot. – ISSN 1811-900X.

410. Iftodi, Lina. Bibliotecarul – elementul creator, implicat şi coordonator al activităţii


bibliotecii : [teorie și practică] / Lina Iftodi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 61-64. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (4 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1811-900X.

411. Javelea, Svetlana. "Trolleybook" – un nou proiect de succes al Bibliotecii Munici-


pale "B. P. Hasdeu" : [pe marginea proiectului de lectură, distracție și divertisment pentru

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

copii derulat în perioada iul.-sept. 2014] / Svetlana Javelea // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53,
Nr 3. – P. 96-100 : fot. – ISSN 1811-900X.

412. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Publică Modernă – prispa comunităţii : [inaugurarea


procesului de modernizare și inovare a bibl. publ. din țară, pe marginea conf. "Start biblioteci-
lor publice", Programul Novateca, Chișinău, 16 iul. 2014] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 94-97. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

413. Kulikovski, Lidia. Instruire pentru inovaţie la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"
/ Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 11-13. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p.13 (5 tit.). – ISSN 1811-900X.

414. Kulikovski, Lidia. Loializarea/fidelizarea utilizatorilor : [în bibliotecă] / Lidia


Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 11-18. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 18 (18 tit.). – ISSN 1811-900X.

415. Kulikovski, Lidia. Munca noastră-i teatru, iar tot ce facem e spectacol : [activita-
tea Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. –
P. 17-25. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25 (7 tit.). – ISSN 1811-900X.

416. Kulikovski, Lidia. Social media – instrument de coroborare a relaţiei bibliotecii cu


utilizatorii / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 46-51. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (6 tit.). – ISSN 1811-900X.

417. Mihail, Zamfira. "Tezaurul" Bibliotecii Academiei Române / Zamfira Mihail // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 19-23 : fot. – Rez. în lb. fr. – ISSN 1811-900X.

418. Moldovanu, Anastasia. Interacțiunea bibliotecar-utilizator prin intermediul catalo-


gului partajat : (la Filiala de Arte "T. Arghezi" a BM "B. P. Hasdeu") / Anastasia Moldovanu //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 28-31. – Rez. în lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 31 (7
tit.). – ISSN 1811-900X.

419. Müller, Raphaela. Update. jung & erwachsen (tânăr și adult). Noul program oferit
de Biblioteca Municipală din München / Raphaela Müller ; trad. : Alex Sterescu // Biblio Polis.
– 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 82-86. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

420. Onciu, Parascovia. Biblioteca "Transilvania" – centru al inovaţiei şi creativităţii în


sectorul Ciocana al capitalei : [filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Parascovia Onciu //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

421. Osoianu, Vera. Anul integrării informaţionale a bibliotecilor publice: bilanţuri / Vera
Osoianu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 68-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 73 (7 tit.). – ISSN 1811-900X.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

422. Petrescu, Lola Maria. Servici inovatoare în biblioteci / Lola Maria Petrescu, Geor-
geta Topan // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 25-42. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1811-900X.

423. Pohilă, Vlad. Despre topuri, ca modalităţi de promovare a lecturilor : [editorial] /


Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 7-10. – ISSN 1811-900X.

424. Pohilă, Vlad. Impresie despre Salonul Internaţional de carte 2014 : [ed. a 23-a, la
Bibl. Naţ., 31 aug.-4 sept. cu genericul "Cărțile unesc Europa"] /Vlad Pohilă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 208-212.– ISSN 1811-900X.

425. Raţă, Valeriu. Profesia de bibliotecar merită mai multă atenţie : [ziua bibliotecaru-
lui, desfăşurată la Teatru Naţ. "Mihai Eminescu", 23 apr. 2014] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 109-114. – ISSN 1811-900X.

426. Tamazlâcaru, Elena. La volanul "Trolleybook"-ului – filiala "Alba Iulia" : : [pe mar-
ginea proiectului de lectură, distracție și divertisment pentru copii derulat în perioada iul.-sept.
2014] / Elena Tamazlâcaru // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 101-102 : fot. – ISSN
1811-900X.

427. Ţurcan, Nelly. Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiţie sine qua non a evoluţiei
profesionale / Nelly Ţurcan // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 43-53. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52-53 (15 tit.). – ISSN 1811-900X.

428. Ungureanu, Diana. Explorarea bibliotecii ca spațiu info-cultural: realități și per-


spective / Diana Ungureanu, Cristina Rogalnicov // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P.
73-77. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 402, 763)

050 Publicaţii periodice şi seriale


429. Pohilă, Vlad. LA, o cetate zidită cu inspiraţie, efort şi jertfire : [omagiu : ziarul "Lite-
ratura şi arta" la 60 de ani] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 124-125.
– ISSN 1811-900X.

430. Stâncă, Teodosia. Vă mulţumesc pentru că faceţi o revistă de duminică... : [oma-


giu : "Literatura şi arta" la 60 de ani] / Teodosia Stâncă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3.
– P. 126-127. – ISSN 1811-900X.

431. Şoimaru, Vasile. "Literatura şi arta" – unicul "drog" consumat de mine până în
prezent... : [omagiu : ziarul la 60 de ani] / Vasile Şoimaru // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr
3. – P. 126. – ISSN 1811-900X.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
432. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra dezvoltării societăţii civile în Republica Mol-
dova / Gheorghe Costachi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 23-27 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 ( 26 tit.). – ISSN 1811-0770.

433. Ungureanu, Ciprian. Fenomenul asocierii în Republica Moldova : [a organizațiilor


neguvernamentale] / Ciprian Ungureanu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P.
48-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 52 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 448)

069 Muzee
434. Sava, Panfil. Muzeul Olimpic – important centru cultural-sportiv din Republica
Moldova / Panfil Sava, Nicolae Ambrosi // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog
istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 227-231.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 231 (3 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 530, 583, 604, 768)

070 Ziaristică. Presă


435. Enachi, Valentina. Imagini şi stereotipuri de gen în presa autohtonă. Analize
comparative / Valentina Enachi // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric :
Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 75-83. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 83 (9 tit.) şi în note de subsol.

436. Mărgărit, Iulia. În slujba cărții și a culturii "Cetatea Bibliopolis" din Chișinău și sluji-
torii ei / Iulia Mărgărit // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 213-215.– ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 571)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
437. Fay, Ştefan J. O figură renascentistă : [Mircea Vulcănescu, filosof, filolog, econo-
mist, sociolog român (1904-1952) : in memoriam] /Ştefan J. Fay // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 154-158. – ISSN 1811-900X.

438. Fonari, Victoria. Fericirea cunoaşterii şi încredinţarea tezaurului gnomic : [studii și


cercetări] / Victoria Fonari // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 88-93 : des. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (8 tit.). – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 678)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 590)

73
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
439. Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (II), (III) : [despre
mitropolitul Gurie Grosu (1877-1943) : studii şi cercetări] / Veronica Boldişor // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 74-87 ; Vol. 53, Nr 3. – P. 39-45. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – Contin. Începutul : Vol. 51, Nr 1. – Art. 1 : Vol. 51, Nr 1. – ISSN
1811-900X.

440. Învierea Domnului = The Resurrection of Christ : [tradiții] / text: Inna Jeltova //
Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 76-78 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

441. Poştarencu, Dinu. Ctitorul Constantin Namesnic [1832-1905] / Dinu Poştarencu //


Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ;
Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău,
2015. – P. 305-307 : fot. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

442. Poştarencu, Dinu. O biserică dispărută din Chişinău: Sf. Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil : [din istoria bisericii] / Dinu Poştarencu // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor
internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea
Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 188-206 : fig. – Referinţe bibliogr. în note de
subsol.

443. Principalul locaș sfânt al Chișinăului = The main Chisinau Cathedral : [despre
Catedrala Nașterii Domnului] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 74-
75 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 611, 731)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
444. Pascaru, Vlad. Egalitatea de gen și politica moldovenească / Vlad Pascaru // Mol-
doveanca. – 2015. – Nr 1/2. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-3053.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
316 Sociologie
316.811 Nupţialitate. Căsătorie
445. Felea, Alina. Căsătoriile românilor (moldoveni) cu țiganii în Basarabia 1812-1822 /
Alina Felea // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală,
istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane,
8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 64-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de
subsol.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
446. Colesnic, Iurie. Iorgu Tudor – om politic şi scriitor : [din Basarabia (1885-1974)] /
Iurie Colesnic // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 164-165 : fot.– ISSN 1811-900X.

447. Костаки, Г. Квоты – необходимая мера обеспечения гендерного баланса в


политике / Г. Костаки, С. Злобин // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 4-8. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7-8 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


448. Ungureanu, Ciprian. Raportul putere politică – opoziţie şi rolul ONG-urilor în ca-
drul acestuia / Ciprian Ungureanu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – P. 32-36. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
449. Голя, Анатолий. Торги после выборов : [парламент. выборы : взгляд поли-
толога] / Анатолий Голя // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 16-19 : fot. –ISSN
1857-0399.

450. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный: "Европа не возьмет Молдову на со-


держание" : [интервью с политиком] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 20-23 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 486)

324 Alegeri
451. Bolun, Ion. Monotonia unor metode "voturi-decizie" RP multiopţionale = Monotony
of Some Multioptional "Votes-Decision" PR Methods / Ion Bolun // Economica. – 2014. – Nr 3.
– P. 70-79 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 79 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


452. Dulschi, Silvia. Introducere în disciplina "Evoluţia diplomaţiei internaţionale" / Sil-
via Dulschi // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 122-127. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 127(8 tit.). – ISSN 1813-8489.

453. Nunziata, Enrico. Interviu cu Excelența Sa Ambasadorul Italiei în Republica Mol-


dova Domnul Enrico Nunziata = The Interview with the Ambassador of Italy to the Republic of
Moldova, Mr. Enrico Nunziata / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 16-
22 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

454. Латакас, Римантас. Римантас Латакас: "Главное – не бояться" = Rimantas


Latakas: "The most important thing is not to be afraid" : [интервью Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Литовской Республики в Республике Молдова] / записала Татьяна

75
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 10-15 : fot. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 780)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


455. Gumenâi, Ion. Politica Imperiului Rus faţă de lipovenii din sudul Basarabiei în pe-
rioada împăratului Alexandru I / Ion Gumenâi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1.
– P. 50-61. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


456. Căldare, Gheorghe. Poziţia actorilor internaţionali în reglementarea conflictului
transnistrean la etapa actuală / Gheorghe Căldare, Corneliu Corman // Administrarea Publică.
– 2015. – Nr 1. – P. 114-121. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121 (12 tit.). –
ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 744)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 451)
329 Partide şi mişcări politice
457. Negru, Elena. Campania "frăţească" a PCM [Partidul Comunist din Moldova] îm-
potriva audiovizualului din RSR [Republica Socialistă România] : (anii 70-80 ai sec. XX) :
[studiu] / Elena Negru // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 113-123. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


(Vezi Nr 757)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
458. Maxim, Vasile. Personalităţi marcante ale gândirii economice româneşti / Vasile
Maxim, Oleg Buga // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Con-
ferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 147-152. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 152 (6 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 437)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


459. Cojuhari, Andrei. Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi reflectarea lor în
Republica Moldova = Concept Issues Regarding the Labor Market and Its Reflection in Re-
public of Moldova / Andrei Cojuhari, Liuba Dorofeev // Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 59-69
: tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (6
tit.). – ISSN 1810-9136.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


460. Blanovschi, Andrei. Întreprinderea – unitate de bază a economiei naţionale / An-
drei Blanovschi // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 69-85 : schemă, tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

461. Crudu, Rodica. Mediul de afaceri în Republica Moldova: Constrângeri şi perspec-


tive = Buisiness environment in the Republic of Moldova: Constraints and perspectives /
Rodica Crudu, Emilia Cebotari // Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 23-34 : fig. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (9 tit.). – ISSN 1810-9136.

462. Sîrbu, Ion. Diagnoza de dezvoltare şi analiza economică a întreprinderilor comer-


ciale din judeţul Maramureş, România = Development Diagnosis and Economic Analysis of
Businesses from Maramures Country, Romania / Ion Sîrbu, Florin-Ioan Bretan // Economica.
– 2014. – Nr 3. – P. 41-47 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 47 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

463. Варинский, Александр. В бизнесе мы идем рука об руку : [интервью с учре-


дителями строит. компании VARINCOM Александром и Андреем Варинские] / записала
спец. кор. журн. // Aquarelle. – 2015. – Nr 2. – P. 14-16 : fot. – ISSN 1857-0518.

336 Finanţe
464. Аблина, Людмила. О новом формуляре Единого налогового отчета
(Декларации) UNIF 14 / Людмила Аблина // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 2. – P. 47-54
: fot., tab. – ISSN 1813-4408.

465. Захарченко, Ирина. Особенности заполнения Декларации о подоходном


налоге (VEN 12) за 2014 год / Ирина Захарченко, Светлана Слободяну // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 2. – P. 15-41 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1813-4408.

466. Митков, Олег. Об упрощении сдачи электронных налоговых отчетов / Олег


Митков // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 2. – P. 65-67. – ISSN 1813-4408.

467. Смокинэ, Корина. Корина Смокинэ: "Я всегда предельно честна с клиента-
ми" : [интервью с банкиром] / записал Еуджениу Кушнир // Работай! & Отдыхай! – 2015.
– Nr 26. – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

468. Станишевский, Александр. Требуются деньги или договор займа /


Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 2. – P. 77-81 : fot. – Referin-
ţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare

77
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

469. Ioniţă, Irina. Irina Ioniţă: "Doar noi decidem în ce culori va fi vopsită ziua care abia
începe" : [interviu cu specialistul în cadrul Proiectului LGSP al Agenţiei SUA pentru Dezvolta-
re Intern. (USAID)] / interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 1/2. – P. 6-9 :
fot. – ISSN 1857-3053.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


470. Pohilă, Vlad. Totul e să ajungi la timp... : [Vasile Şoimaru, economist, conf. univ.,
publicist la 65 de ani] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 169-173 : fot. –
ISSN 1811-900X.

471. Popa, A. M. Crearea mecanismului de gestionarea a crizelor din cadrul sectorului


agricol al Găgăuziei. Abordare conceptuală = Conceptual Approach for Creating the
Mechanism of Crisis Management in Agriculture in ATU Gagauzia / A. M. Popa, S. S.
Curaxina // Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 35-40 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (10 tit.). – ISSN 1810-9136.

472. Гарштя, Натан. Экономика попала на лей : [интервью с экономомическом


аналитиком Н. Гарштя] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. –
Nr 26. – P. 24-25 : fot. – ISSN 1857-0399.

473. Кропанцева, Татьяна. Утомленные сказкой : [об экономомическом кризисе в


Респ. Молдова] / Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 32-33
: fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 480)

338.48 Turism. Economia turismului


(Vezi Nr 496)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
474. Savciuc, Oxana. Rolul brandingului în marketingul strategic = The Role of
Branding in Strategic Marketing / Oxana Savciuc, Igor Belostecinic // Economica. – 2014. –
Nr 3. – P. 48-52 : schemă. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 51-52 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


475. Niculai, Nadejda. Clasificarea mărfurilor în comerţul exterior / Nadejda Niculai //
Vama. – 2015. – Nr 1. – P. 2-3. – ISSN 1857-2979.

476. Raportul activităţii Serviciului Vamal în anul 2014 / Serviciul Vamal al Rep.
Moldova // Vama. – 2015. – Nr 1. – P. 16-18 : tab. – ISSN 1857-2979.

477. Russu, Eugeniu. Contingente preferenţiale : [politică comercială] / Eugeniu Rus-


su, Octavian Maimaş // Vama. – 2015. – Nr 1. – P. 4-10 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (9
tit.). – ISSN 1857-2979.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

478. Scripca, Galina. Certificarea originii mărfurilor în cadrul Acordului de Asociere


RM-UE (DCTFA) / Galina Scripca // Vama. – 2015. – Nr 1. – P. 11-15 : tab. – ISSN 1857-
2979.

479. Ţurcanu, Radu. Aplicarea mecanismului de amânare a determinării definitive a


valorii în vamă a mărfurilor importate / Radu Ţurcanu, Lilia Dabija // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 2. – P. 71-76. – ISSN 1813-4408.

339.7 Finanţe internaţionale


480. Gancearuc, Olga. Interferenţa dintre preţurile internaţionale la petrol şi paritatea
monedei naţionale în evoluţia preţurilor interne la combustibili : (cazul Republicii Moldova) =
Interference Between oil International Price and National Currency Parity in Domestic Fuel
Price Evolution : (case of the Republic of Moldova) / Olga Gancearuc // Economica. – 2014. –
Nr 3. – P. 80-86 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 86 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

481. Guştiuc, Andrei. Regimul juridic de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor


de creditare în Germania şi Italia / Andrei Guştiuc, Cristina Tîşcu // Administrarea Publică. –
2015. – Nr 1. – P. 39-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45-48 (51 tit.). – ISSN
1813-8489.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


482. Şişcan, Zorina. Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere =
The Priority Areas of Cross-Border Economic Cooperation / Zorina Şişcan, Violetta Matei //
Economica. – 2014. – Nr 3. – P. 7-22 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (11 tit.). – ISSN 1810-9136.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
483. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă /
Gheorghe Costache, Viorel Albu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6-7 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 487, 500)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


484. Enicov, Vadim. Securitate persoanei ca element component al securităţii naţiona-
le / Vadim Enicov // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – P. 18-22. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 22 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

485. Timofti, Margareta. Interviu cu Prima Doamnă a Republicii Moldova Margareta


Timofti = The interview with the first lady of Republic of Moldova Margareta Timofti / consem-
nare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 10-14 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl.
– ISSN 1857-4815.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

486. Федоров, Г. Место и роль государства и негосударственных организаций в


политической системе / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 8-14. – Rez. în
lb. engl., rusă. – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 491, 503)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


487. Buga, L. Tehnica juridico-penală: concept şi structură / L. Buga // Закон и жизнь.
– 2015. – Nr 2. – P. 48-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (31 tit.). –
ISSN 1810-3081.

488. Buguţă, E. Durata procesului penal cu implicarea minorilor / E. Buguţă // Закон и


жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 54-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (12 tit.).
– ISSN 1810-3081.

489. Buguţă, Elena. Mecanismul şi condiţiile realizării dreptului la acţiune civilă de că-
tre minori-victime într-un proces penal / Elena Buguţă, Arina Ţurcan // Legea şi viaţa. – 2015.
– Nr 2. – P. 13-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18 (15 tit.). – ISSN
1810-309X.

490. Corcea, Nicolae. Violenţa sexuală – ca modalitate a violenţei în familie: implicaţii


juridico-penale / Nicolae Corcea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 44-47. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 47 (7 tit.). – ISSN 1811-0770.

491. Florea, Vasile. Infracţiunile săvârşite de minori şi cu participarea lor în Republica


Moldova / Vasile Florea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 30-32 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.

492. Martin, Daniel. Calificarea concursului de infracţiuni. Partea 2 / Daniel Martin,


Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 37-43. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr : p. 43 (29 tit.). – ISSN 1811-0770. – Art. 1 : Nr 1.

493. Stati, Vitalie. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la


22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie "Cu privire la practica judiciară în
procesele penale despre sustragerea bunurilor", nr. 23 din 28.06.2004 / Vitalie Stati // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 2-18 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16-18 ( 95 tit.). – ISSN 1811-0770.

494. Бужор, Валериу. Валериу Бужор: "Мы создаем элиту криминологии"


[интервью с президентом Ин-та уголовного права и прикладной криминологии] / записа-
ла Елена Антонова // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 44-45 : fot. – ISSN 1857-
0399.

495. Флоря, В. Международная научно-практическая "Теория и практика противо-


действия преступности в современных условиях", Львов, 31 октября 2014 г. / В. Флоря //

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 19-21. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
21 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


496. Сосна, А. Особенности защиты прав потребителей при оказании туристиче-
ских услуг / А. Сосна, И. Арсени, Н. Рашкова // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 32-38.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (13 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 481)

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
497. Mihalache, Iurie. Problemele juridice ale transportului rutier de bagaje neînsoţite
(colete) / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 19-22 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


498. Prisac, Alexandru. Stingerea obligaţiilor prin compensare şi confuziune în proce-
dura insolvabilităţii / Alexandru Prisac // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – P. 28-31. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

499. Rotaru-Maslo, Liliana. Dreptul aplicabil contractului de vânzare internaţională / Li-


liana Rotaru-Maslo // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – P. 7-13. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.7 Drept comercial


500. Ciobanu, Natalia. Principiul autonomiei de voinţă – fundamental determinării legii
aplicabile contractului comercial internaţional / Natalia Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr
2. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

501. Cuzneţov, Alexandru. Conceptul şi trăsăturile specifice ale contractelor comercia-


le / Alexandru Cuzneţov, Olga Cojocaru // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P.
28-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 695)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


502. Dinescu, Petre. "M-am îndrăgostit de Basarabia înainte de a o vedea!..." : (inter-
viu cu Petre Dinescu, magistrat din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea) / consemnare: Tamara
Gorincioi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 202-208 : fot. – ISSN 1811-900X.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
503. Boişteanu, Eduard. Consideraţii privind dreptul salariatului la respectul vieţii pri-
vate la locul de muncă / Eduard Boişteanu, Nicolae Romandaş // Administrarea Publică. –

81
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

2015. – Nr 1. – P. 57-67 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 66-67 (25 tit.).
– ISSN 1813-8489.

504. Boişteanu, Eduard. Unele reflecţii juridice privind elucidarea conceptului de "for-
me ale parteneriatului social" în legislaţia muncii a Republicii Moldova / Eduard Boişteanu //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – P. 33-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

505. Romandaş, Nicolae. Cereți statului ajutor = Требуйте помощи государства : [in-
demnizații pentru îngrijirea copilului bolnav și de deces] / Nicolae Romandaş // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 42-43 : fot. – ISSN 1857-0399.

506. Капша, Т. Социальное партнерство в сфере труда: основные правовые ас-


пекты / Т. Капша // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 14-18. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 18 (25 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.3 Drept social


(Vezi Nr 506, 770)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


507. Trofimov, Igor. Reflecţii teoretice privind răspunderea patrimonială în dreptul me-
diului / Igor Trofimov // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 49-56. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 56 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
508. Barbăroşie, Ecaterina. Aplicarea marketingului în administraţia publică din Repu-
blica Moldova / Ecaterina Barbăroşie, Nadejda Nazar, Steluţa Tighineanu // Administrarea
Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 95-103. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (4 tit.). –
ISSN 1813-8489.

509. Belicov, Serafim. "Adevărata ţară-i dedesubt" : [comemorarea fostului primar al


Chişinăului, Nicolae Costin (1936-1995)] / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1.
– P. 141-143 : fot. – ISSN 2345-1629.

510. Duminica, Ivan. Bulgarul Hristofor Kirov (1844-1888) – activist pe tărâmul social al
Chişinăului / Ivan Duminica // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale,
ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25
iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 115-127 : an., fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol.

511. Duminica, Ivan. Dmitrii Mincov – un bulgar la cârma Chişinăului (1850-1854 ;


1857-1864) : [fost primar] / Ivan Duminica // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor
internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 100-114 : an., fig. – Rez. în lb. germ. –
Referinţe bibliogr. în note de subsol.

512. Forna, Norina-Consuela. Experienţa protecţiei sănătăţii / Norina-Consuela Forna,


Alexandru Gribincea // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 86-94. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 94 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

513. Richicinschi, Iurie. Securitatea: noţiune şi conţinut / Iurie Richicinschi // Adminis-


trarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P. 128-131. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130-
131 (11 tit.). – ISSN 1813-8489.

514. Saca, Victor. Procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Re-
publicii Macedonia / Victor Saca, Oleg Solomon // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – P.
11-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

515. Амброс, Александру. Александру Амброс: "Мы помогаем горожанам стать


гражданами" : [интервью с примаром г. Унгень] / записала Татьяна Иванова // Работай!
& Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 28-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


516. Andronachi, Natalia. Ai noştri pe pământ afgan : [pe marginea discuţiei cu pluto-
nierul major Iurii Frecăuţean, fost combatant moldovean în războiul din Afganistan] / Natalia
Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

517. Baciu, Vladislav. Istoria de succes a sergentului Goncear : [despre Vadim


Goncear, sergent din Brigada "Moldova"] / Vladislav Baciu // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr
2. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

518. Racu, Gheorghe. Genistul ce "urcă" prin fapte : [interviu cu maiorul Gh. Racu din
Batalionul de Geniu] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 18-
19 : fot. – ISSN 1857-3703.

519. Radvan, Inga. Infanteriştii antrenaţi în instrucţii : [a militarilor Brigăzii "Ştefan cel
Mare"] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

520. Sărbătoare dublă pentru militarii din Cahul : [Brigada "Dacia" la cea de-a 23-a
aniversare] / consemnare cor. rev. // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN
1857-3703.

521. Ţîbulac, Mariana. Comemorare a 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din


Afganistan : [pe marginea conf. şt., organizată la Sala Mare a Centrului de Cultură şi Istorie
Militară, Chişinău, 25 febr. 2014] / Mariana Ţîbulac // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. –
Nr 1. – P. 125-126. – ISSN 1857-2022.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

522. Vosimeric, Dmitrii. "Pista" epoleţilor de locotenent : [despre pregătirea cadrelor în


rezervă a Acad. Militare "Alexandru cel Bun"] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015.
– Nr 2. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

523. Vosimeric, Dmitrii. Tehnologiile ţintesc perfecţiunea. Militarul model, între poligon
şi simulator / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 20-22 : fot. – ISSN
1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 749, 766)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
524. Сичинский, К. Общие предпосылки совершенствования системы правового
регулирования договора добровольного имущественного автострахования КАСКО / К.
Сичинский // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 38-43. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 43 (13 tit.). – ISSN 1810-3081.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
525. Bezede, Rima. Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere
/ Rima Bezede // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 29-33 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

526. Cojocaru, Tudor. Politici educaţionale: concept şi tendinţe / Tudor Cojocaru // Di-
dactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 5-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8
(9 tit.). – ISSN 1810-6455.

527. Colesnic, Iurie. Memoria ca o armă împotriva uitării... : [Valeria Vasilescu, dir.
Şcolii Normale "Florica Niţa" din Chişinău (1888-1958)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. –
2015. – Nr 1/2. – P. 12-13 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

528. Cristea, Sorin. Management strategic în educaţie / Sorin Cristea // Didactica


Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 51-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (6
tit.). – ISSN 1810-6455.

529. Mafteuţă, Natalia. Consideraţii privind problema spaţiilor şcolare din Basarabia în
primele decenii ale secolului al XX-lea / Natalia Mafteuţă // Revista de Istorie a Moldovei. –
2014. – Nr 1. – P. 62-73 : an., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1857-2022.

530. Moisei, Ludmila. Aspecte ale educaţiei pentru patrimoniul etnografic în cadrul re-
laţiei şcoală-muzeu / Ludmila Moisei // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric :
Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 265-272. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : p. 272 (3 tit.) şi în note de subsol.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

531. Şchiopu, Constantin. Formarea elevului – cititor prin tehnica generării de alterna-
tive / Constantin Şchiopu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 12-15 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (2 tit.). – ISSN 1810-6455.

532. Сосна, Б. Новый кодекс об образовании Молдовы нуждается в некоторых


изменениях / Б. Сосна, А. Сосна // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – P. 21-26. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (6 tit.). – ISSN 1810-3081.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


533. Cartaleanu, Tatiana. Strategii de proiectare didactică : [la disciplina limba şi lit.
rom.] / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 16-19 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


534. Bezniţchi, Lidia. Şi iar despre calitate în educaţie... : [greşeli frecvente comise de
elevi la concursurile de matematică şi la examenele de bacalaureat] / Lidia Bezniţchi, Roman
Copăceanu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 42-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 48 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.

535. Filip, Galina. Masă rotundă: Strategia sectorială de descentralizare. Optimizarea


reţelei şcolare : [pe marginea lucrărilor, 15 ian. 2015, Chișinău] / Galina Filip, Iurie Melinte //
Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 33-34. – ISSN 1810-6455.

536. Moga, Ecaterina. Abilitate şi competenţă – 11 căi în atingerea excelenţei : [la Li-
ceul Teoretic "Elimul Nou", Chişinău] / Ecaterina Moga // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P.
23-26 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (22 tit.). – ISSN 1810-6455.

537. Negru, Eugenia. Săptămânile Uniunii Europene în şcolile din Moldova : [pe mar-
ginea proiectului "Promovarea Uniunii Europene în școlile din Rep. Moldova", elab. de Pro
Didactica] / Eugenia Negru, Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – P. 35-
38 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


(Vezi Nr 769)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


538. Vacarciuc, Daniela. Valoarea în sine a Chişinăului în anii Renaşterii naţionale şi
astăzi : [despre Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chișinău] / Daniela Vacarciuc // Identi-
tăţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimo-
niul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P.
263-266 : fot. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 530, 753)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


(Vezi Nr 405, 408, 522, 738)

85
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


539. Botezatu, Grigore. Pantelimon Halippa – etnolog : [1883-1979] / Grigore Botezatu
// Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 76-86 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 86 (19 tit.).
– ISSN 2345-1629.
(Vezi de asemenea Nr 768)

391/395 Etnografie
540. Cotoman, Carolina. Alimentaţia în cadrul ritualului de înmormântare / Carolina
Cotoman // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei
ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 213-219 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 219 (7 tit.) şi în note de subsol.

541. Cujbă, Lucia. Sfântul Valentin – sărbătoare fără sărbătorit? : [tradiții și obiceiuri] /
Lucia Cujbă ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 92-97 : fot. – ISSN
0132-6635.

542. Domenco, Ion. Din tezaurul tradiţiilor populare : [pe marginea Festivalului raional
al Sărbătorilor de iarnă, raionul Cantemir, dec. 2014] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. –
2015. – Nr 2. – P. 15-16 : fot. – ISSN 1857-4424.

543. Filip, Iulian. Pe un tărâm, cu ne-nţelesuri multe... : [amintiri despre etnograful şi


folcloristul Victor Cirimpei] / Iulian Filip // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. –
ISSN 1857-4424.

544. Negri, Ludmila. Feeria sărbătorilor de iarnă : [pe marginea Festivalului raional al
tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, raionul Făleşti, 27 dec. 2014] / Ludmila Negri // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 2. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4424.

545. Stănilă, Moni. La plăcinte înainte, la război – tot așa : [tradiții și obiceiuri] / Moni
Stănilă ; des. de Vasile Botnaru // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 98-99 : des. – ISSN 0132-
66.

546. Stănilă, Moni. Povești strămoșești : [tradiții și obiceiuri] / Moni Stănilă // Moldova.
– 2015. – Nr 1/2. – P. 100. – ISSN 0132-6635.

398 Folclor
547. Băieşu, Nicolae. Folclorul copiilor : [cântece de leagăn] / Nicolae Băieşu // Reali-
tăţi Culturale. – 2015. – Nr 2. – P. 1-2. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 693)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

548. Noroc, Larisa. Direcţiile de activitate a societăţii naturaliştilor şi amatorilor de ştiin-


ţe naturale din Basarabia : [fondată la 15 mar. 1904] / Larisa Noroc, Oleg Bujor // Patrimoniul
cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 118-134. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 134 (18 tit.) şi în note
de subsol.

51 MATEMATICĂ
517 Analiză
549. Положаенко, С. А. Математическая модель "поршневого" вытеснения не-
смешивающихся жидкостей при фильтрации в пористой среде / Положаенко С. А., Лы-
сенко Н. А. // Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 52-57 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (18 tit.). – ISSN 1857-0070.

53 FIZICĂ
550. К 60-летию академика Иона Тигиняну : [д-р хабилитат физ.-мат. наук,
проф., акад. Академии Наук Молдовы] // Электронная обработка материалов. – 2015. –
Vol. 51, Nr 1. – P. 122-123 : fot. – ISSN 0013-5739.

533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei


(Vezi Nr 568)
534 Vibraţii mecanice. Acustică
551. Думитраш, П. Г. Приготовление высокодисперсных суспензий бентонита в
бичастотном кавитационном поле / П. Г. Думитраш, М. К. Болога, Т. Д. Шемякова //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – P. 85-91 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

536 Căldură. Termodinamică


552. Исследование эффективности применения коротких диффузоров в
компактных теплообменниках / Юша В. Л., Васильев В. К., Филькин Н. Ю. [et al.] //
Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 41-46 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (5 tit.). – ISSN 1857-0070.

539 Structura fizică a materiei


553. Эффект отрицательного магнетосопротивления в поперечном
магнитном поле в квантовых нитях Bi / А. А. Николаева, Л. А. Конопко, А. К. Цуркан
[et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – P. 45-53 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (30 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
554. Photocatalytic Properties of TiO2 Nanotubes Doped with Ag, Au and Pt or
Covered by Ag, Au and Pt Nanodts / Mihail Enachi, Maria Guix, Tudor Braniste [et al.] //

87
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – P. 3-8 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 6-8 (32 tit.). – ISSN 0013-5739.

59 ZOOLOGIE
555. Ciocoi, Oleg. Răspândirea șacalului la noi : [o specie nouă pentru fauna noastă
(Canis aureus)] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 9 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-
4513.

556. Munteanu, Andrei. Cum ajutăm potârnichea iarna / Andrei Munteanu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4513.

557. Nesterov, Vadim. Linguatuloza – o parazitoză mai puțin cunoscută la vânat și la


câini / Vadim Nesterov, Constantin I. Sabău // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1.
– P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 19 : fot.
– ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 582, 593)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 698)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


558. Чобану, Георге. Георге Чобану: Ургентная медицина должна быть приорите-
том : [интервью с директором ин-та, д-р хабилитат] / записал Аурел Раду // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 52-57 : fot. – ISSN 1857-0399.

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 563-65)
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
559. Darii, Eugeniu. Implicaţiile diagnosticului şi tratamentului asupra calităţii vieţii pa-
cienţilor cirotici chirurgical trataţi pentru hipertensiunea portală / Eugeniu Darii // Arta Medica.
– 2015. – Nr 1. – P. 22-27. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p.
25-27 (77 tit.). – ISSN 1810-1852.

560. Particularităţi de diagnostic şi tratament chirurgical a herniei ventrale latera-


le (Spiegel) / Vladimir Hotineanu, Vasile Lipovan, Liviu Andon [et al.] // Arta Medica. – 2015.
– Nr 1. – P. 3-5 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 5 (9
tit.). – ISSN 1810-1852.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

561. Полянский, И. Ю. Лапароскопическая холецистэктомия у больной с полным


обратным расположением внутренних органов / Полянский И. Ю., Андриец В. В., Ше-
ремет М. И. // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P. 50-51 : fig. – Tit. paral.: lb. engl, rusă. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 51 (7 tit.). – ISSN 1810-1852.

562. Скурту, Алина. Уровень метаболитов оксида азота в плазме крови и


желудочном соке и его роль в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни /
Алина Скурту // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P. 11-14 : tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 13-14 (25 tit.). – ISSN 1810-1852.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


563. Balagura, Marcel. Diagnosticul afecţiunilor tractului urogenital la populaţia rurală
din Republica Moldova / Marcel Balagura // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P. 45-49 : tab. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 49 (22 tit.). – ISSN 1810-
1852.

564. Balagura, Marcel. Diagnosticul şi tratamentul bolnavilor cu cistită din mediul rural
al Republicii Moldova / Marcel Balagura // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P. 34-40 : fig., tab.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 40 (15 tit.). – ISSN 1810-
1852.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.3 Ortopedie
565. Marin, Ion. Osteoclastomul benign, controverse medicobiologice, principii de tra-
tament / Ion Marin, Ion Baciu // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P. 18-21 : fig. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 21 (35 tit.). – ISSN 1810-1852.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


566. Новая технология лапаролифтинга в симультанном хирургическом
лечении желчекаменной болезни и гинекологических заболеваний / Б. С.
Запорожченко, В. В. Колодий, И. Е. Бородаев [et al.] // Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – P.
15-17 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 17 (9 tit.). – ISSN 1810-1852.

567. Современные подходы к лечению больных осложнённым хроническим


панкреатитом с позиции применения миниинвазивных хирургических вмеша-
тельств / Шевченко В. Г., Запорожченко Б. С., Муравьёв П. Т. [et al.] // Arta Medica. –
2015. – Nr 1. – P. 6-10 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 10 (5 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 559, 561, 567)

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 566)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
568. Birsan, Nicolae. Plasma gasification – the waste-to-energy solution for the future /
Nicolae Birsan // Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 87-93 : fig., fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0070.

569. Puterea reactivă în liniile electrice / Brezan V., Rimschi V., Paţiuk V. [et al.] //
Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 6-15 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (15 tit.). – ISSN 1857-0070.

570. Şit, Mihail. Unitatea de alimentare cu energie pentru sere industriale / Şit Mihail,
Şit Boris // Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 16-21 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (17 tit.). – ISSN 1857-0070.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
571. Болога, М. Журналу "Электронная обработка материалов" – 50 лет / М. Бо-
лога // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – P. 1-2. – ISSN 0013-
5739.

572. Исследование работы сезоннодействующего термостабилизатора грун-


та / Евдокимов В. С., Максименко В. А., Васильев В. К. [et al.] // Problemele Energeticii
Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 62-67 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 66-67 (10 tit.). – ISSN 1857-0070.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
573. Daud, V. Utilizarea arzătoarelor de gaze tip "DAVA" cu funcţionare în regim de
sarcină variabilă la producerea energiei termice şi apei calde / Daud V. // Problemele Energe-
ticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 67-76 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 76 (18 tit.). – ISSN 1857-0070.

574. Денисова, А. Е. Эффективность многомодульных солнечных коллекторов-


приставок к водогрейным котлам / Денисова А. Е., Мазуренко А. С, Денисова А. С. //
Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 47-51 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (9 tit.). – ISSN 1857-0070.

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
575. Дорошенко, А. В. Процессы совместного тепломассообмена в аппаратах
солнечных абсорбционных холодильных систем / Дорошенко А. В., Людницкий К. В. //

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 29-41 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41 (15 tit.). – ISSN 1857-0070.

576. Фот, А. Н. Разработка способа расчета холодильных машин с узлом конден-


сации комбинированного охлаждения / Фот А. Н., Васильев В. К. // Problemele Energeticii
Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 58-62 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 61-62 (22 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 570)

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


577. Влияние рН на состав и свойства сплавов Co-W, полученных из
глюконатного электролита / Ж. И. Бобанова, В. И. Петренко, Г. Ф. Володина [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – P. 26-37 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37 (27 tit.). – ISSN 0013-5739.

623 Tehnică militară


578. Rojic, Vladimir. Cu arma nu-i de glumit : [reguli ale tehnicii securității] / Vladimir
Rojic // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


579. Артеменко, С. В. Фторированные эфиры – рабочие тела для
низкотемпературного цикла Ренкина на органических веществах / Артеменко С. В. //
Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – P. 21-28 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (18 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 552, 568, 573-74)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
(Vezi Nr 572)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
580. A vedea primăvara în Keukenhof = To see the spring in Keukenkof : [despre fes-
tivalul olandez de flori] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 56-61 : fot.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.7 Câini

91
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

581. Nichiforov, Vadim. Crusta de gheață: pericol pentru câinii de vânătoare / Vadim
Nichiforov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. – (Chinologie). –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. –
(Кинология). – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 721)

639.1 Vânătoare
582. Bătrânu, Ion. Competiții pe distanțe lungi : [despre obiectivele echipei primare de
vânători din comuna Tohatin, mun. Chișinău conduşi de Vitalie Miron] / Ion Bătrânu // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

583. Ciobanu, Cristina. Muzeul din Letonia : [despre Muzeul Cinegetic din Riga] / Cris-
tina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

584. Ciocoi, Oleg. Mai multă transparență, mai multă eficiență : [pe marginea ședinței
ordinare a Consiliului Rep. cu privire la activitatea SVRM, Chişinău, 17 dec. 2014] / Oleg
Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 1-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 1-a a cop.-1 : fot. – ISSN 1857-
4513.

585. Domenco, Ion. Prietenoși în zona de frontieră : [despre colectivul de vânători și


pescari din satul Toceni, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 1. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1.
– P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

586. Domenco, Ion. Vânătorul fără glume e ca arma fără trăgaci : [despre vânătorul
Tudor Bolocan din satul Țiganca, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 1. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

587. Duduciuc, Stanislav. La vânat cocoșari : [pasăre sedentară Turdus pilaris] / Sta-
nislav Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

588. Mihailov, Veaceslav. O vânătoare de pomină! : [amintiri vânătorești] / Veaceslav


Mihailov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.

589. Ouș, Adela. Vânător contemporan : [despre Valeriu Staver din satul Ghidighici,
mun. Chișinău] / Adela Ouș // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 15 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-
4513.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

590. Pangică, Val (junior). Etica organizatorului de vânători colective / Val Pangică jr.
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

591. Pastoureanu, Michel. Vânătoriile romane : [tradiții vânătorești] / Michel


Pastoureanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.

592. Sugrubov, V. Învață din greu, vânează ușor : [sfaturi pentru vânători] / V.
Sugrubov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

593. Vânătoarea la vulpe iarna cu gonași // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. –


Nr 1. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 8 :
fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 557, 581, 634, 636)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


594. Rusnac, Vladimir. Mormâșca făcătoare de minuni : [în ajutorul pescarilor amatori]
/ Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 23 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

595. Rusnac, Vladimir. Pescuitul la copcă / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 1. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
596. Noroc, Larisa. Radioul interbelic în programul de activitate a căminului cultural din
Basarabia / Larisa Noroc // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materiale-
le Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 40-51. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 51 (14 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 457)
657 Contabilitate
597. Nederiţa, Alexandru. Noile formulare de situaţii financiare: conţinutul de bază şi
interconexiunea cu conturile contabile / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2015. –
Nr 2. – P. 5-14 : fot., tab. – Sfârșit. Începutul : Nr 1. – ISSN 1813-4408.

598. Ţugulschi, Iuliana. Abordări şi controverse privind contabilitatea costurilor =


Approaches and Controversies of Cost Accounting / Iuliana Ţugulschi, Inga Cotoros // Eco-
nomica. – 2014. – Nr 3. – P. 53-58 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase
599. Димитриев, Сергей. Сергей и Елена Димитриев : [интервью с ген. дир. груп-
пы компаний Călărași Divin и его супругой] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2015. – Nr 2. – P. 90-92 : fot. – ISSN 1857-0518.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
600. Carpov, Aurelia. Art Nouveau-ul moldovenesc în contextul stilului european : [în
artele vizuale, design şi arhitectură] / Aurelia Carpov // Identităţile Chişinăului : Materialele
conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs.
Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 221-233 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în note de subsol.

601. Moisei, Ludmila. Funcţiile şi dimensiunile ornamenticii ca parte integrantă a artei


populare / Ludmila Moisei // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materiale-
le Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 220-226. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 226 (7 tit.) şi în note de subsol.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
602. Carp, Ana. Planul urbanistic general al Chişinăului. Evoluţie şi dificultăţi / Ana
Carp // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct.
2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişi-
nău, 2015. – P. 207-213 : an. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

603. Onica, Dorina. Peisajul cultural – model de reprezentare şi promovare a identităţii


culturale : [în Rep. Moldova] / Dorina Onica // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor
internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea
Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 276-285 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 284 (14 tit.) şi în note de subsol.

604. Ploşniţa, Elena. Consideraţii privind muzeificarea monumentelor istorice în Repu-


blica Moldova / Elena Ploşniţa // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Ma-
terialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 172-184. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 184 (7 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 765)

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


605. Cataraga, Sergiu. Cimitirele și monumentele militare ca parte componentă a pa-
trimoniului cultural național / Sergiu Cataraga // Patrimoniul cultural naţional şi universal:

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
202-208. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 208 (4 tit.) şi în note de subsol.

606. Pintilii, Ecaterina. Viaţa culturală a localităţilor române în perioada interbelică.


Studiu de caz: căminul cultural "Luceafărul", comuna Văleni, jud. Cahul (1937-1939) / Ecate-
rina Pintilii, Eugen Cernenchi // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Mate-
rialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 190-196. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 196 (5 tit.) şi în note de subsol.

607. Rusanovschi, Iulian. Monumentul celor trei martiri basarabeni va fi reconstituit la


Chişinău de ASCOR : [a scriitorului Alexei Mateevici ; a red. ziarului "Cuvântul moldovenesc"
Simeon Murafa ; a ing.-hotarnic Andrei Hodorogea] / Iulian Rusanovschi // Identităţile Chişi-
năului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural
al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 214-220 : fot.
– Referinţe bibliogr. în note de subsol.

608. Şlapac, Mariana. Date noi privind cetatea bastionată de lângă Chişinău : [situată
în zona Visternicenilor între râul Bâc şi pârâul Gălbăcica] / Mariana Şlapac // Identităţile Chi-
şinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural
al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 56-61 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 (12 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 399)

72 ARHITECTURĂ
609. Danilov, Maria. Din istoricul construcţiei Pensionului-orfelinat pentru copii de nobili
din Chişinău (1900-1904) : Documentar / Maria Danilov // Identităţile Chişinăului : Materialele
conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs.
Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 137-143 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în note de subsol.

610. Şlapac, Mariana. Problema mansardării în oraşul Chişinău / Mariana Şlapac //


Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ;
Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău,
2015. – P. 267-271 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 270 (4 tit.).

611. Самый большой собор в Молдове = The Biggest Cathedral in Moldova : [об
Кафедральном соборе Успения Богоматери, г. Дрокия] / consemnare de cor. rev. //
Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 28-29 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0399.

612. Синявская, Наталья. Тайны усадьбы Мындык и 2000-й город СССР = The
Secrets of Mîndîc Manor House and The 2,000th City of the USSR : [об старинной усадьбы
из с. Мындык, р-на Дрокия] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26.
– P. 30-31 : fot. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 529, 600, 753, 768)

95
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
613. Грищенко, Клавдия. Повелительница стихий : [о народном мастере,
керамистe Элеонора Сорока] / Татьяна Кропанцева // Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr
26. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


614. Jalbă, Ghenadie. Ghenadie Jalbă: "Cultura îl poate ajuta pe om să fie trestia care
gândește…" : [interviu cu pictorul] / interviu realizat de Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. –
2015. – Nr 1/2. – P. 36-43 : fot. – ISSN 0132-6635.

615. Romanescu, Eleonora. Vopselele cuvântătoare ale Eleonorei Romanescu =


Говорящие краски Элеоноры Романеску : [pe marginea discuției cu pictorița] / записала
Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 16-19 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
616. Bunea, Diana. Trecut şi prezent în muzica formaţiei "The Other Europeans" :
[apărută în America la începutul s. 20] / Diana Bunea // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 2. –
P. 18-21 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (4 tit.). – ISSN 1857-4424.

617. Cozma, Valeria. Promovarea artei muzicale naţionale în spaţiul cultural european
/ Valeria Cozma, Cristina Rudei (Zagoreţ) // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog
istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 84-97. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 97 (11 tit.) şi în note de subsol.

618. Nicolaescu, Gheorghe. Un inel în destinul triunghiului existenţial : [pe marginea


creaţiei artistice a muzicianului basarabean Ion Dascăl] / Gheorghe Nicolaescu // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4424.

619. Nucă, Nicoleta. Nicoleta Nucă: "Daca viitorul meu va fi așa cum mi-l imaginez, va
ști despre asta toată lumea!" : [interviu cu interpreta de muzică ușoară] / interviu de Liliana
Popușoi // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 76-83 : fot. – ISSN 0132-6635.

620. Samoilenco, Valentina. Dinastia de muzicieni Teodorovici / Valentina Samoilenco


// Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-
14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 157-164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 164 (12 tit.)
şi în note de subsol.

621. Stepan, Ilona. Ilona Stepan: "Cei șapte ani de-acasă, muzicali…" : [interviu cu
prim-dirijor și conducător artistic al Capelei Corale Academice "Doina", artistă emerită] / inter-
viu realizat de Iurie Andronic // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 3-13 : fot. – ISSN 0132-6635.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

622. Ursu, Valentina. Problema valorificării patrimoniului muzical naţional la Congresul


I al Uniunii Compozitorilor din RSS Moldovenească / Valentina Ursu // Patrimoniul cultural
naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 52-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 61 (14 tit.) şi în note de subsol.

623. Урсу, Адриан. Адриан Урсу: "Каждое путешествие – новый медовый месяц" :
[интервью с эстрад. певцом] / записала Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! –
2015. – Nr 26. – P. 8-11 : fot. –ISSN 1857-0399.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
624. Destinul. La 9 martie își sărbătorește ziua de naștere Mihai Volontir, artist al
poporului din Republica Moldova = With a wave of the destiny. On March 9, the Merited
Artist of Moldova Mihai Volontir celebrates his birthday / consemnare de cor. rev. ; foto : Mihai
Potârniche // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 66-73 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
ISSN 1857-4815.

625. Ştirbu, Alina. Fenomenala actriţa Marica Balan, în gloria succesului şi drama im-
pasibilităţii : [despre viaţa şi activitatea actriţei de film şi de teatru (1936-2014)] / Alina Ştirbu //
Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-
tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 79-85 – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

626. Хоффман, Дастин. Откровения истинного джентльмена, или ищите женщину


: [интервью с амер. актером Д. Хоффман] // записала спец. кор. журн. ; пер. с англ. :
Тома Иванова // Aquarelle. – 2015. – Nr 2. – P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-0518.

792 Teatru. Artă scenică


627. Cenuşă, Zina. Secvenţe cotidiene. Florin Piersic şi eu – fiara : [despre actorul ro-
mân] / Zina Cenuşă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 261-262. – ISSN 1811-900X.

628. Verebceanu, Stela. Stela Verebceanu: "Sunt un soi de artist…provocat" : [interviu


cu scenografa și designerul de costume la Teatrul Naț. "Eugen Ionesco"] / interviu de Liliana
Popușoi ; fot. : Natalia Mitereva // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 22-35 : fot. – ISSN 0132-
6635.

629. Греку, Санду. Санду Греку: "Мы живем в жанре абсурда" : [интервью с гл.
режиссером театра "Satiricus Ion Luca Caragiale"] / записала Инна Желтова // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 624)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


630. Cocieru, Mariana. Dimensiunea pe verticală a dansului folcloric : [Pavel Popa, 60
de ani de la naşterea maestrului în artă] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr
2. – P. 8-10 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (4 tit.). – ISSN 1857-4424.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

631. Cojocaru, Corina. În ritm de JOC cu Vladimir Curbet : [pe marginea discuției cu V.
Curbet, conducător artistic al ansamblului "Joc"] / Corina Cojocaru ; fot. : Mihai Potârniche //
Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 14-21 : fot. – ISSN 0132-6635.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


632. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu: "Noi nu vom permite pătrunderea în fotbal a vio-
lenţei, şantajului, ameninţărilor..." : [interviu cu preşedintele Federației Mold. de Fotbal] /
interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 1/2. – P. 14-16 : fot. – ISSN 1857-
3053.
(Vezi de asemenea Nr 434)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
633. Raţă, Valeriu. O aniversare în magia limbii române : [Anatol Ciobanu, filolog, prof.
univ. la 80 de ani] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 167-169 : fot. –
ISSN 1811-900X.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
634. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [românești : dicționar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
635. Trei purceluşi : (Poveste populară engl.) / trad. de Ştefan Tudor ; des. de Anatol
Smâşleav // Alunelul. – 2015. – Nr 2. – P. 12-13 : il. – ISSN 1857-4173.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


636. Hemingway, Ernest. Scurta viață a lui Francis Macomber : [povestire] / Ernest
Hemingway // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.135.1 Literatură română


637. Anton, Ion. Pastila de neuitare : [eseu] / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. –
Nr 1. – P. 54-56 : fot. – Conține: Eminescu, poet național și universal ; Eminescu, venerat ca
un sfânt ; Grigore Vieru – "poet cu lirica-n lacrimi". – ISSN 2345-1629.

638. David, Elia. Boţ de nea : [versuri] / Elia David // Noi. – 2015. – Nr 2. – P. 22 : il. –
ISSN 1857-0798.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

639. Eminescu, Mihai. Afară-i toamnă : [versuri] / Mihai Eminescu // Viaţa Basarabiei.
– 2014. – Nr 4. – P. 54. – ISSN 1814-988X.

640. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar. Fram face nazuri : [fragm. din vol. cu acelaşi
tit.] / Cezar Petrescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 2. – Supl. : P. 9-16 . – Va
urma. Începutul : Nr 1. – ISSN 1857-0798.

641. Pietreanu, Radu. Lecţie de istorie : [versuri] / Radu Pietreanu // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 217-218.– ISSN 1811-900X.

642. Аргези, Тудор. Колыбельная Мицуре ; Вечер : [стихи : пер. с молд. яз] /
Тудор Аргези ; пер. : Э. Александровой // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. a 4-a a
cop. – ISSN 1857-0100.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


643. Anton, Ion. Sora mea, fiica bunicului : Nuvelă : [fragm.] / Ion Anton // Viaţa Basa-
rabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 114-130 : fot. – ISSN 1814-988X.

644. Belicov, Serafim. Elegii contra frigului / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. –
2014. – Nr 4. – P. 141-146 : fot. – Conţine : Scrisori neexpediate ; A fi prin iubire ; O clipă de
sinceritate. – ISSN 1814-988X.

645. Belicov, Serafim. Jurnal pe sărite / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2015. –
Nr 1. – P. 122-128 : fot. – Conţine: Necunoscutele cunoscutului banal ; Locul şi timpul neuită-
rii ; Miracolul venirii celui fără de sfârşit. – ISSN 2345-1629.

646. Caliniuc, Ioan. Viu tricolor : [versuri] / Ioan Caliniuc // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
52, Nr 2. – P. 173. – ISSN 1811-900X.

647. Ciocanu, Aurel. Păsărel ; Lângă soare ; Cocoşii bătăuşi ; În vârful macului ; Aţi
văzut?... ; Ghinda ; A bătut un urs la geam ; Pe o frunză : [versuri] / Aurel Ciocanu ; des. de
Victoria Raţă // Alunelul. – 2015. – Nr 2. – P. 10-11 : il., fot. – ISSN 1857-4173.

648. Dumbrăveanu, Victor. Crâmpeie din romanul "Iubirea noastră-i ca şi ura" : [fragm.
din romanul cu acelaşi tit.] / Victor Dumbrăveanu // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 66-
87 : fot. – ISSN 1814-988X.

649. Esinencu, Nicolae. Cu mortul în spate : [poem] / Nicolae Esinencu // Viaţa Basa-
rabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 27-49 : fot. – ISSN 2345-1629.

650. Filip, Iulian. Casa cu fată de măritat : [proză scurtă : fragm.] / Iulian Filip // Viaţa
Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 57-69 : fot. – ISSN 2345-1629.

651. Filip, Iulian. Îmi place că taţii noştri au fost fântânari... ; Capcană sferică ; Nuntă şi
insomnie în hotelul Valahia ; Dor de somn şi gând de moarte ; A înviat mortul? ; Oglinda pe

99
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

care tot am întrebat-o ; Somn adânc ; Bufniţa ; Nufărul şi orhideea ; Punerea problemei ; Cel
mai eficient mijloc de transport ; Rourări, rădăcinări ; Toaca de Târgovişte ; Doctore de dinţii
mei ; Revărsări ; Pescuit de toamnă în Deltă ; Valurile şi malurile Dunării ; Sfaturi pescăreşti
de bună comportare cu râmele ; Pescuitul în apele mele ; Laborator ambulant : [versuri] /
Iulian Filip // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 55-65 : des. – ISSN 1814-988X.

652. Gugel, Anatol. Proiecţie ; Metamorfoză ; Piatra filozofală ; Speranţa ; Odă prover-
bului ; Reminiscenţă ; Suflerul ; De profundis ; Ştafeta ; Cocorii ; Replică : [versuri] / Anatol
Gugel // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 70-75 : fot. – ISSN 2345-1629.

653. Langa, Andrei. Poezii haiku : (din vol. HALO, ed. trilingvă rom.-span.-catalană) /
Andrei Langa ; trad. : Pere Bessò // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 103-107 : fot. –
ISSN 1814-988X.

654. Maxim, Dumitru-Dan. Rugă ; Libertate : [versuri] / Dumitru-Dan Maxim // Viaţa


Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 159-160 : fot. – ISSN 2345-1629.

655. Pârlea, Gheorghe. Aniversară : [versuri] / Gheorghe Pârlea // Biblio Polis. – 2014.
– Vol. 52, Nr 2. – P. 174. – ISSN 1811-900X.

656. Postolachi, Ghenadie. Lupul de foc şi prinţesa sciţilor : [poveste : fragm.] / Ghe-
nadie Postolachi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 129-140 : fot. – ISSN 2345-1629.

657. Raţă, Valeriu. Îşi toarce firul cel frumos : [versuri] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 136. – ISSN 1811-900X.

658. Raţă, Valeriu. Revista "Bibliopolis" : [versuri] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2014.
– Vol. 52, Nr 2. – P. 262. – ISSN 1811-900X.

659. Vieru, Grigore. Mama ; Cântec despre alb ; Ceasul ; Ghiocelul ; Sora ; Furnica ;
Tata ; Hulubaşul ; Mingea ; Prietenul ; Stea-stea, logostea : [versuri] / Grigore Vieru ; des. de
Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4173.

660. Vieru, Grigore. Trei culori ; Eminescu ; La Mănăstirea Căpriana ; Limba noastră
cea română ; Răsai : [versuri] / Grigore Vieru ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2015. – Nr 2.
– P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-0798.
(Vezi de asemenea Nr 637)

821.161.1 Literatură rusă


661. Катков, Иван. Над гнездом синицы : [рассказ] / Иван Катков // Наше поколе-
ние. – 2015. – Nr 1. – P. 34-44 : fot. – ISSN 1857-0100.

662. Колесников, Владимир. Философия Холковских пещер ; Плетёные орна-


менты ; Труд мельника ; Меловая флора ; Жестовая гора ; Меловая сосна ; Славянское
единство ; Летний вечер ; Рукотворный источник ; Одежда русской красавицы : [расска-

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

зы] / Владимир Колесников // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 45-53 : fot. – ISSN


1857-0100.

663. Лаврова, Ольга. "Пьются травы легко…" ; "В неподкупном свете солнца…" ;
"Под парами туманов…" ; "Дождь снова щедр на разговоры…" ; Иерусалим ; "Километ-
ры путей обдувает ветрами…" ; "Утро в росах…" ; "Я помню, как мне в девяностых…" :
[стихи] / Ольга Лаврова // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 97-98 : fot. – ISSN 1857-
0100.

664. Николаенко, Никита. Борьба за акции : Рассказ / Никита Николаенко // Наше


поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 28-33 : fot. – ISSN 1857-0100.

665. Уткин, Сергей. Непримиримость с судьбой ; Прозаические миниатюры ; Ре-


чевые штампы как печать бездарности ; Постановочная поэзия, или Игра в лирического
героя ; Место для Солнца ; Девочка присвоила Победу ; Затаённая молитва князя ;
Вечер в нотах Листа ; Отстранить от поэзии ; Приравненное к бакалейному настоящему
; Как парень город унижал ; Прикованное традицией искусство ; Освобождающие книги :
[миниатюры] / Сергей Уткин // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 82-90 : fot. – ISSN
1857-0100.

666. Ханин, Михаил. Миллионерша : [рассказ] / Михаил Ханин // Наше поколение.


– 2015. – Nr 1. – P. 54-67 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


667. Гамаюнов, Игорь. Цапля моя : Повесть / Игорь Гамаюнов // Наше поколение.
– 2015. – Nr 1. – P. 5-27 : fot. – Окончание. Начало : Nr. 12, 2014. – ISSN 1857-0100.

668. Дуб, Иван. Сюрприз для Настеньки : [повесть] / Иван Дуб // Наше поколение.
– 2015. – Nr 1. – P. 68-77 : fot. – Продолж. следует. Начало : Nr. 12, 2014. – ISSN 1857-
0100.

669. Каюров, Георгий. Жёлтый император : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше


поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 78-81 : fot. – ISSN 1857-0100.

670. Нягу, Анатолий. Гимн настоящему человеку ; Счастье ; Просветление ; Ост-


ров одинокий ; Давным давно ; Родина ; Мы советские люди ; Русь моя! : [стихи] / Ана-
толий Нягу // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 91-92 : fot. – ISSN 1857-0100.

671. Пинегина, Ирина. Весенняя страна ; "Ковром зеленым расстилается тра-


ва…" ; "Конь вороной мой…" ; В кабак за счастьем ; "Молчу – молчанье золото, а ты…" ;
Исповедь : [стихи] / Ирина Пинегина // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 103-104 : fot.
– ISSN 1857-0100.

672. Сафта, Лариса. Доброе утро! ; Ревность ; День счастья ; Вечная любовь ;
Подарки для любви ; Я приветствую весну! ; Каскад хокку : [стихи] / Лариса Сафта //
Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 99-100 : fot. – ISSN 1857-0100.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

673. Ступина, Алла. В час пик ; Бой с внуком ; Благодетелям ; Не медово, не


сладко… ; Сон в Долине Роз ; Весенние грезы ; Ночь в музее : [стихи] / Алла Ступина //
Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 93-94 : fot. – ISSN 1857-0100.

674. Терновецкий, Сергей. Сыну ; "Не рвите душу мне, прошу…" ; "Он жил как
все…" ; "Однажды кот ко мне пришёл…" ; "Спешите жить, ведь жизнь так быстротеч-
на…" ; "Хочу прожить я девяносто, вы не смейтесь…" : [стихи] / Сергей Терновецкий //
Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 101-102 : fot. – ISSN 1857-0100.

675. Хомечко, Игорь. Умеющая ждать ; "Ты теперь далеко, за границей…" ; "Мчат
белогривые карету…" ; Полярная ночь ; "На стекле в серой дымке матовой…" ; "Век
клонирует киллерский день…" ; "В плащ-палатку серую тумана…" ; "Истерта жизнь, как
старое письмо…" : [стихи] / Игорь Хомечко // Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – P. 95-96
: fot. – ISSN 1857-0100.

821.214.21 Literatură hindi


676. Vrăbioiul curajos : [poveste populară hindusă] / trad. de Ştefan Tudor ; des. de
Sergiu Puică // Alunelul. – 2015. – Nr 2. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 531)

821.131.1.0 Literatură italiană


(Vezi Nr 682)

821.134.2(861).0 Literatură columbiană


677. Căpiţă, Ionel. Îngerii l-au luat pentru totdeauna pe Gabriel Garcia Marquez în lu-
mea lor : [scriitor columbian (1927-2014) : in memoriam] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2014.
– Vol. 52, Nr 2. – P. 257-258 : fot. – ISSN 1811-900X.

821.135.1.0 Literatură română


678. Anton, Doina-Cezara. Mesajul filozofic al nuvelei "Sărmanul Dionis" : [de M. Emi-
nescu] : (Studiu de sinteză) / Doina-Cezara Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 17-
26 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (8 tit.). – ISSN 2345-1629.

679. Căpiţă, Ionel. S-a stins poeta trăirilor reconstituite : [Nina Cassian, poetă, eseistă
şi trad. rom. (1924-2014) : in memoriam] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2.
– P. 258-259 : fot. – ISSN 1811-900X.

680. Cimpoi, Mihai. Eminescu: cei doi Eliade / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. –
2015. – Nr 1. – P. 9-14 : fot. – ISSN 2345-1629.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

681. Cimpoi, Mihai. Garabet Ibrăileanu: asemănări tipologice / Mihai Cimpoi // Viaţa
Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 15-16. – ISSN 2345-1629.

682. Manitta, Giussepe. Eminescu, Leopardi e l'identitá nazionale : [identitățile creaţiei


lui Mihai Eminescu şi a poetului ital. Giacomo Leopardi] / Giussepe Manita // Viaţa Basarabi-
ei. – 2014. – Nr 4. – P. 26-42. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1814-988X.

683. Movilă, Lica. Un exemplu de demnitate şi patriotism : [Mihail Kogălniceanu, crit. li-
terar, om politic, istoric şi sociolog (1817-1891)] / Lica Movilă // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr
1. – P. 151-153 : fot. – ISSN 2345-1629.

684. Olaru Nenati, Lucia. O coincidenţă tulburătoare la Ipoteşti : [mitul eminescian] /


Lucia Nenati Olaru // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 43-48. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1814-988X.

685. Pop, Ioan-Aurel. Eminescu şi Transilvania : (sau elogiul culturii naţionale româ-
neşti) / Ioan-Aurel Pop // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 5-12. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 742)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


686. Burlacu, Alexandru. "Dacă peste o sută de ani îşi va aminti cineva..." : (interviu
cu Alexandru Burlacu la aniversare a 60-a) : [prof., crit. literar] / a intervievat: Vitalie Răileanu
// Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 179-181 : fot. – ISSN 1811-900X.

687. Căpiţa, Ionel. Sfătosul de la Coloniţa a tăcut... : [Ion Proca, poet (1945-2014) : in
memoriam] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 260 : fot. – ISSN 1811-
900X.

688. Cebotari, Margareta. Dumitru Matcovschi în destinul Basarabiei : [pe marginea


conf. intern. "Basarabia – cuvânt de dor și deșteptare în opera lui Dumitru Matcovschi"
organizată de Bibl. "Onisifor Ghibu", 19 mar. 2014, Chișinău] / Margareta Cebotari // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 135-137 : fot. – ISSN 1811-900X.

689. Ciobanu, Mircea V. Poezia care mă dorește : [pe marginea poeziilor de dragoste]
/ Mircea V. Ciobanu // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 60-69 : fot. – ISSN 0132-6635.

690. Ciocanu, Ion. Aluzia în romanul "Vin chinezii!" de Nicolae Esinencu / Ion Ciocanu
// Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 50-53 : fot. – ISSN 2345-1629.

691. Ciocanu, Ion. Partea de zbor a lui Vasile Toma : (Pentaptic eseistic) : [despre via-
ţa şi creaţia poetului (1954-2013) / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 92-
102 : fot. – ISSN 1814-988X.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

692. Colesnic, Iurie. A trăit nu din poezie, ci pentru poezie : (versiune de revistă) :
[despre viaţa şi activitatea lui Alexandru Robot, poet român (1916-1941)] / Iurie Colesnic //
Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 110-121 : fot. – ISSN 2345-1629.

693. Colesnic, Iurie. Destinul ca o necunoscută matematică... : [Sevastos Elena


Odorica, folcloristă, poetă, prozatoare publicistă basarabeană (1864-1929)] / Iurie Colesnic //
Moldoveanca. – 2015. – Nr 1/2. – P. 12 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN
1857-3053.

694. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija: "Victoria noastră cea mai mare a fost schimbarea
de mentalităţi" : [interviu cu scriitorul basarabean] / consemnare: Ghenadie Nicu // Biblio
Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 144-153. – ISSN 1811-900X.

695. Fonari, Victoria. Axa valorică a poeziei lui Dumitru Matcovschi şi drepturile de au-
tor / Fonari Victoria // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 31-38 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.). – ISSN 1811-900X.

696. Gabura, Dumitru. Concepte de psihologie transpersonală şi integrativă în proce-


sul de creaţie a poetului Victor Teleucă / Dumitru Gabura // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4.
– P. 131-140 : fot. – ISSN 1814-988X.

697. Gabura, Dumitru. Misterul poemelor lui Victor Teleucă : (perioada 1959-1988) /
Dumitru Gabura // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 1. – P. 87-97 : fot. – ISSN 2345-1629.

698. Lungu, Alexandru. Alexandru Lungu: "Puţini sunt cei care au vocaţia dreptei folo-
siri a libertăţii" : [interviu cu medicul, poetul, graficianul, pictorul român (1924-2008)] / con-
semnare: Andrei Burac // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 138-143. – ISSN 1811-
900X.

699. Moţoc, Radu. Etymologicum Magnum Romaniae, lucrare fundamentală a învăţa-


tului B. P. Hasdeu (II) : [comemorarea scriitorului la 175 de ani (1838-1907)] / Radu Moţoc //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 186-199. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
Contin. Începutul : Vol. 51, Nr 1. – ISSN 1811-900X.

700. Nastas, Jeni. Viaţa şi activitatea lui Teodor Nencev : [poet (1913-1944)] / Jeni
Nastas // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiin-
ţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 135-139. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
139 (6 tit.) şi în note de subsol.

701. Pohilă, Vlad. Înălţarea prin cuvânt a lui Ionel Căpiţă : [poet, eseist : omagiu] / Vlad
Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 174-176 : fot. – ISSN 1811-900X.

702. Raţă, Valeriu. Demers obştesc pentru revenirea lui Paul Goma acasă : [scriitorul,
publicistul și militantul anticomunist] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 53, Nr 3. – P.
108-111 : fot. – ISSN 1811-900X.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

703. Raţă, Valeriu. Harnic asanator al societăţii noastre : [Alexandru-Horaţiu Frişcu,


publicist şi scriitor satirico-umoristic la 65 de ani] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
53, Nr 3. – P. 130-134 : fot. – ISSN 1811-900X.

704. Răileanu, Vitalie. Lidia Codreanca – poeta cuvintelor latine : (la aniversare) / Vita-
lie Răileanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 176-177 : fot. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 446, 607)

821.161.1.0 Literatură rusă


705. Butnaru, Leo. Doamnele avangardei și dragostea : [despre creația poetelor ruse] /
Leo Butnaru // Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 72-75 : fot. – ISSN 0132-6635.

706. Прокоп, Светлана. "Цыганская тема", отраженная в русской художественной


литературе конца XVIII-XIX вв. / Светлана Прокоп // Romii/ţiganii din Republica Moldova :
Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Confe-
rinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 86-127. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 125-127 (16 tit.) şi în note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 741, 762)

821.214.58(478).0 Literatură romă, țigănească


(Vezi Nr 790)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
707. Musteaţă, Sergiu. Arheologia urbană şi situaţia din Chişinău / Sergiu Musteaţă //
Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ;
Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău,
2015. – P. 9-19 : an., fot. – Referințe bibliogr. în note de subsol.

708. Tentiuc, Ion. Chişinăul în lumina noilor descoperiri arheologice / Ion Tentiuc //
Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ;
Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău,
2015. – P. 20-28 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 27-28 (44 tit.) şi în note de subsol.

709. Алексеенко, Н. А. Новые находки молдавских монет в юго-западном Крыму /


Н. А. Алексеенко, Л. В. Дергачёва, Ю. А. Цепков // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время
войны. Победители и побежденные. – P. 347-353 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 352-353 (28 tit.). – ISSN 1608-9057.

710. Атанасов, Г. Г. Крепостные ворота ранневизантийского Доростола и средне-


векового Дрыстра VI-X вв. / Г. Г. Атанасов, Н. Д. Руссев // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 :
Время войны. Победители и побежденные. – P. 237-247 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 246-247 (32 tit.). – ISSN 1608-9057.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

711. Белецкий, С. В. Анатолий Николаевич Кирпичников. Жизнь и труды : [совет-


ский и российский археолог] / С. В. Белецкий, И. Н. Платонова // Stratum plus. – 2014. –
Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 17-26 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
26 (9 tit.). – ISSN 1608-9057.

712. Белецкий, С. В. Топорик из Суздальского Ополья / С. В. Белецкий // Stratum


plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 65-72 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70-72 (32 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1608-9057.

713. Возный, И. П. Ударное вооружение Северной Буковины XII – первой полови-


ны XIII вв. / И. П. Возный // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 55-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62-64
(56 tit.). – ISSN 1608-9057.

714. Иващенко, М. В. Керамические клейма из херсонесского "нимфеума" / М. В.


Иващенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. –
P. 273-281 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 280-281 (32 tit.).
– ISSN 1608-9057.

715. Казанский, М. М. Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения на-


родов / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 105-111 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109-
111 (37 tit.). – ISSN 1608-9057.

716. Каинов, С. Ю. Боевые полумаски Восточной Европы в свете последних на-


ходок и новых исследований / С. Ю. Каинов, Ю. А. Кулешов // Stratum plus. – 2014. – Nr
6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 83-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 95-98 (51 tit.). – ISSN 1608-9057.

717. Кирилко, В. П. Крепостные сооружения средневековой Алушты / В. П.


Кирилко // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
177-234 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 231-234 (56 tit.). – ISSN
1608-9057.

718. Клейн, Л. С. "Русь" в системе этнонимов как ключ к происхождению термина /


Л. С. Клейн // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. –
P. 283-286 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 286 (5 tit.). – ISSN
1608-9057.

719. Кривенко, А. В. Находки сербских средневековых монет в междуречье Прута


и Днестра / А. В. Кривенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 339-345 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 344-
345 (20 tit.). – ISSN 1608-9057.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

720. Курбатов, А. В. Ольстра по письменным и археологическим данным / А. В.


Курбатов // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
99-102 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (19 tit.). – ISSN 1608-
9057.

721. Михайлова, Е. Р. Снаряжение всадника и коня в псковских длинных курганах


/ Е. Р. Михайлова // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежден-
ные. – P. 73-82 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-82 (59 tit.). –
ISSN 1608-9057.

722. Мыц, В. Л. Армянская община Каффы в войне с турками-османами 1475 гг. /


В. Л. Мыц // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
149-161. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 159-161 (42 tit.). – ISSN
1608-9057.

723. Носов, Е. Н. Предметы вооружения с Рюрикова городища : (по материалам


раскопок 2011- 2012 гг.) / Е. Н. Носов, Н. В. Хвощинская // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 :
Время войны. Победители и побежденные. – P. 47-54 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (15 tit.). – ISSN 1608-9057.

724. Носова, Л. В. Тира середины I в. н. э.: политическая история по данным ну-


мизматики / Л. В. Носова // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 315-326 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
324-326 (49 tit.). – ISSN 1608-9057.

725. Сакса, А. И. Старый кафедральный собор в Выборге – уникальный объект


культурного наследия / А. И. Сакса // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Побе-
дители и побежденные. – P. 261-270 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 270 (9 tit.). – ISSN 1608-9057.

726. Скрипинская, Н. Ю. Бастионная система крепости Ямбург / Н. Ю. Скрипин-


ская // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 249-
260 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 259-260 (31 tit.). – ISSN
1608-9057.

727. Сорочан, С. Б. Византийские военные силы в Крыму в VI – VII вв. / С. Б. Со-


рочан // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P.
113-131. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 125-131 (147 tit.). – ISSN
1608-9057.

728. Cтародубцев, Г. Ю. Русские монеты последней четверти X – первой полови-


ны XI вв. и денежное обращение домонгольский Руси / Г. Ю. Стародубцев // Stratum
plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 329-337. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 335-337 (29 tit.). – ISSN 1608-9057.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

729. Туровский, Е. Я. Монетное дело Херсонеса: между Митридатом Евпатором и


императором Тиберием (63 г. до н. э. – 37 г. н. э.) / Е. Я. Туровский // Stratum plus. –
2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 307-314 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 314 (20 tit.). – ISSN 1608-9057.

730. Федорук, А. В. Артиллерия в Великой войне 1409-1411 гг. : (по письменным


источникам и археологическим материалам) / А. В. Федорук // Stratum plus. – 2014. – Nr
6 : Время войны. Победители и побежденные. – P. 133-147 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145-147 (55 tit.). – ISSN 1608-9057.

731. Шпилев, А. Г. Перстни с христианской символикой конца X-XVII вв. из Кур-


ской области / А. Г. Шпилев // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны. Победители и
побежденные. – P. 287-304 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 302-
304 (31 tit.). – ISSN 1608-9057.

732. Штурм крепости Ландскрона по археологическим данным / П. Е. Соро-


кин, Б. С. Короткевич, В. Н. Матвеев [et al.] // Stratum plus. – 2014. – Nr 6 : Время войны.
Победители и побежденные. – P. 163-174 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 173-174 (22 tit.). – ISSN 1608-9057.

908 Monografii ale localităţilor


733. Madrid. Un oraș cu stil și caracter = Madrid. The city of pioneers : [or. din Spa-
nia : note de călătorie] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – P. 32-39 : fot.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

734. Кропанцева, Татьяна. Сказочная Беларусь: крепкий Мир и "невидимый" Не-


свиж : [из истории замков Мир и Несвиж] / Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! –
2015. – Nr 26. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-0399.

735. Смирнова, Нина. В Европу за романтикой! : [записки путешественника] / Ни-


на Смирнова // Aquarelle. – 2015. – Nr 2. – P. 116-118 : fot. – (Саквояж). – ISSN 1857-
0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
736. Țîcu, Lucia. Simion Mehedinți – fondatorul geografiei moderne române / Lucia
Țîcu // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-
14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 106-117. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 117 (10 tit.)
şi în note de subsol.

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
(Vezi Nr 736)

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (II), (III) : [despre mi-
tropolitul Gurie Grosu (1877-1943) : studii şi cercetări]. – Vezi Nr 439.

Botezatu, Grigore. Pantelimon Halippa – etnolog : [1883-1979]. – Vezi Nr 539.

Căpiţă, Ionel. Îngerii l-au luat pentru totdeauna pe Gabriel Garcia Marquez în lumea lor
: [scriitor columbian (1927-2014) : in memoriam]. – Vezi Nr 677.

Căpiţă, Ionel. S-a stins poeta trăirilor reconstituite : [Nina Cassian, poetă, eseistă şi
trad. rom. (1924-2014) : in memoriam]. – Vezi Nr 679.

Căpiţa, Ionel. Sfătosul de la Coloniţa a tăcut... : [Ion Proca, poet (1945-2014) : in me-
moriam]. – Vezi Nr 687.

Ciocanu, Ion. Partea de zbor a lui Vasile Toma : (Pentaptic eseistic) : [despre viaţa şi
creaţia poetului (1954-2013). – Vezi Nr 691.

Cocieru, Mariana. Dimensiunea pe verticală a dansului folcloric : [Pavel Popa, 60 de


ani de la naşterea maestrului în artă]. – Vezi nr 630.

Colesnic, Iurie. A trăit nu din poezie, ci pentru poezie : (versiune de revistă) : [despre
viaţa şi activitatea lui Alexandru Robot, poet român (1916-1941)]. – Vezi Nr 692.

Colesnic, Iurie. Chişinăul de altădată : [despre Sebastian Teodorescu, Reindhold


Scheibler, Anibal Dobjanschi, foști primari a Chișinăului]. – Vezi Nr 759.

Colesnic, Iurie. Destinul ca o necunoscută matematică... : [Sevastos Elena Odorica,


folcloristă, poetă, prozatoare publicistă basarabeană (1864-1929)]. – Vezi Nr 693.

Colesnic, Iurie. Iorgu Tudor – om politic şi scriitor : [din Basarabia (1885-1974)]. – Vezi
Nr 446.

Colesnic, Iurie. Memoria ca o armă împotriva uitării... : [Valeria Vasilescu, dir. Şcolii
Normale "Florica Niţa" din Chişinău (1888-1958)]. – Vezi Nr 527.

Destinul. La 9 martie își sărbătorește ziua de naștere Mihai Volontir, artist al poporului
din Republica Moldova. – Vezi Nr 624.

Duminica, Ivan. Bulgarul Hristofor Kirov (1844-1888) – activist pe tărâmul social al


Chişinăului. – Vezi Nr 510.

Duminica, Ivan. Dmitrii Mincov – un bulgar la cârma Chişinăului (1850-1854 ; 1857-


1864) : [fost primar]. – Vezi Nr 511.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Fay, Ştefan J. O figură renascentistă : [Mircea Vulcănescu, filosof, filolog, economist,


sociolog român (1904-1952) : in memoriam]. – Vezi Nr 437.

Maxim, Vasile. Personalităţi marcante ale gândirii economice româneşti. – Vezi Nr 458.

Nastas, Jeni. Viaţa şi activitatea lui Teodor Nencev : [poet (1913-1944)]. – Vezi Nr 700.

737. Pohilă, Vlad. Boema armeană pe malurile Senei : [despre personalităţi celebre de
origine arm.] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 212-216 : fot. – ISSN
1811-900X. – (Cultura pe glob).

Pohilă, Vlad. Fidel şi înţelept străjer al românismului : [Constantin Bobeică, pedagog şi


publicist, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial (1924-2013) : in memoriam]. – Vezi Nr
769.

Pohilă, Vlad. Înălţarea prin cuvânt a lui Ionel Căpiţă : [poet, eseist : omagiu]. – Vezi Nr
701.

Pohilă, Vlad. Totul e să ajungi la timp... : [Vasile Şoimaru, economist, conf. univ., pu-
blicist la 65 de ani]. – Vezi Nr 470.

Poştarencu, Dinu. Ctitorul Constantin Namesnic [1832-1905]. – Vezi Nr 441.

Raţă, Valeriu. Harnic asanator al societăţii noastre : [Alexandru-Horaţiu Frişcu, publi-


cist şi scriitor satirico-umoristic la 65 de ani]. – Vezi Nr 703.

Raţă, Valeriu. O aniversare în magia limbii române : [Anatol Ciobanu, filolog, prof.
univ. la 80 de ani]. – Vezi Nr 633.

Rusanovschi, Iulian. Monumentul celor trei martiri basarabeni va fi reconstituit la Chi-


şinău de ASCOR : [a scriitorului Alexei Mateevici ; a red. ziarului "Cuvântul moldovenesc"
Simeon Murafa ; a ing.-hotarnic Andrei Hodorogea]. – Vezi Nr 607.

Ştirbu, Alina. Fenomenala actriţa Marica Balan, în gloria succesului şi drama impasibi-
lităţii : [despre viaţa şi activitatea actriţei de film şi de teatru (1936-2014)]. – Vezi Nr 625.

Ursu, Valentina. Conferenţiarul universitar Valeria Cozma la 70 de ani : [dr. în istorie].


– Vezi Nr 738.

Белецкий, С. В. Анатолий Николаевич Кирпичников. Жизнь и труды : [советский


и российский археолог]. – Vezi Nr 711.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


(Vezi Nr 607, 782)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
738. Ursu, Valentina. Conferenţiarul universitar Valeria Cozma la 70 de ani : [dr. în is-
torie] / Valentina Ursu // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele
Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 9-33.

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei


930.25 Arhivistică. Arhive
739. Moraru, Alexandru. Caracteristica fondului arhivistic Nr. 49, "Comitetul Regional
Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei" : [cercetări] / Alexandru Moraru // Cohorta. – 2014. – Nr
1/2. – P. 164-172. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-0100.

930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor


(Vezi Nr 754)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
740. Bagrin, Mariana. Consideraţii privind cauzele intervenţiei şi retragerii trupelor so-
vietice din Afganistan / Mariana Bagrin // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 138-146. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100. – (25 de ani de la războ-
iul sovieto-afgan).

741. Bîrlădeanu, Virgiliu. Politici imperiale ruse de reconfigurare a identităţilor teritoria-


le la finele secolului al XVIII-lea: comentarii la însemnările unui călător rus : [studiu pe margi-
nea cărţii "Călătoria prin toată Crimeea şi Basarabia în anul 1799" de Pavel Sumarokov,
Moscova, 1800] / Virgiliu Bîrlădeanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 38-
49. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

742. Codreanu, Theodor. Eminescu şi rădăcinile ontologice ale expansionismului ru-


sesc / Theodor Codreanu // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 49-53. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1814-988X.

743. Cojocaru, Gheorghe. 90 de ani de la conferinţa sovieto-română de la Viena : [27


mar.-2 apr 1924] / Cojocaru Gheorghe // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P.
129-138. –ISSN 1857-2022.

744. Constantinov, Valentin. Confruntări politico-diplomatice Polono-Otomane în pro-


blema revenirii Movileştilor în scaunul Moldovei la începutul anului 1616 / Valentin
Constantinov // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 19-29. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

745. Crăciunescu, Adrian. Helsinki, Chişinău, Bucureşti – legături indirecte / Adrian


Crăciunescu // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2
oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. –
Chişinău, 2015. – P. 159-167 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

746. Duminica, Ivan. Voluntarii moldoveni şi bulgarii din armata rusă : (sf. sec. XVIII –
înc. sec. XIX) : Documente inedite / Ivan Duminica // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 20-37 :
an. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

747. Enciu, Nicolae. Primul Război Mondial ca piatră de hotar în istoria omenirii / Nico-
lae Enciu // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 77-87. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

748. Mischevca, Vlad. 1711: "Nenorocita campanie de la Prut" a lui Petru I : [primul
război ruso-turc (1710-1713)] / Vlad Mischevca // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 5-19 : an.,
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

749. Svetlicinâi, Evgheni C. Confesiuni personale despre războiul din Afganistan : [in-
terviu cu Evgheni Svetlicinâi, lt. col. în rezervă, șeful Serviciului de Securitate SA "AGO-
DACIA"] / interviu realizat de Ion Xenofontov // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 147-163. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-0100. – (25 de ani de la războiul sovieto-afgan).

750. Ungureanu, Constantin. Conferinţa internaţională "Primul Război Mondial – per-


spectivă istorică şi istoriografică" : [comemorarea a 100 de ani de la izbucnire : 3-5 iun. 2014]
/ Constantin Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 149-151. –ISSN
1857-2022.

751. Xenofontov, Ion. Imaginea adversarului în războiul din Afganistan (1979-1989) în


percepţia participanţilor din RSS Moldovenească / Ion Xenofontov // Cohorta. – 2014. – Nr
1/2. – P. 115-137. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
0100. – (25 de ani de la războiul sovieto-afgan).
(Vezi de asemenea Nr 455, 516, 722, 758)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


752. Buga, Vasile. Dispute istoriografice româno-sovietice / Vasile Buga // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 100-112. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 780)

94(478) Istoria Republicii Moldova


753. Argint, Lucia. Contribuţii la istoria clădirii uneia dintre cele mai vechi şcoli din Chi-
şinău : [despre Liceul Teoretic "Gh. Asachi"] / Lucia Argint // Identităţile Chişinăului : Materia-
lele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului
vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 234-241 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 241 (5 tit.) şi în note de subsol.

754. Bacalov, Sergiu. Consideraţii privind perioada tătaro-mongolă din istoria oraşului
Chişinău / Sergiu Bacalov // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale,
ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25
iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 29-55 : an., fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în note de subsol.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

755. Bacalov, Sergiu. Liste cu volintiri din Basarabia participanţi la războiul din 1806-
1812 / Sergiu Bacalov // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 38-63 : an., fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

756. Bolduma, Viorel. Sfântul Ierarh Petru Movilă – personalitate marcantă a neamului
românesc / Viorel Bolduma // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materia-
lele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 98-105. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 104-105 (14 tit.) şi în note de subsol.

757. Burlacu, Valentin. Crearea "cultului eroului legendar al revoluţiei bolşevice şi al


luptătorului ilegalist pentru eliberarea Basarabiei şi reunirea ei cu Patria Sovietică" în discur-
sul istoriografic al lui I. Bodiul / Valentin Burlacu // Patrimoniul cultural naţional şi universal:
dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
153-156. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 156 (9 tit.) şi în note de subsol.

758. Burlacu, Valentin. Crearea mitului "Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie" şi al
"Biruinţei Puterii Sovietice" în Moldova în istoriografia sovietică moldovenească / Valentin
Burlacu // Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei
ştiinţifice, 13-14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 62-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
73-74 (15 tit.) şi în note de subsol.

759. Colesnic, Iurie. Chişinăul de altădată : [despre Sebastian Teodorescu, Reindhold


Scheibler, Anibal Dobjanschi, foști primari a Chișinăului] / Iurie Colesnic // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 53, Nr 3. – P. 24-27 : fot. – Rez. în lb. fr. – ISSN 1811-900X.

760. Colesnic, Iurie. Cluburile Chișinăului : [file de istorie] / Iurie Colesnic // Moldova. –
2015. – Nr 1/2. – P. 84-91 : fot. – ISSN 0132-6635.

761. Colesnic, Iurie. Momentul adevărului : [amintiri despre bombardarea Chişinăului


de armatele româno-germane văzute de martori oculari, iul. 1941] / Iurie Colesnic // Identităţi-
le Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul
cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 151-
158 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

762. Danilov, Maria. Basarabia în notele de călătorie ale lui V. L. Dedlov : (sfârşitul
sec. al XIX-lea) : [pe marginea vol. "În jurul Rusiei. Polonia, Basarabia, Crimeea, Ural, Finlan-
da. Portrete şi peisaje", Sankt-Petersburg, 1895] / Maria Danilov // Revista de Istorie a Mol-
dovei. – 2014. – Nr 2. – P. 40-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1857-2022.

763. Danilov, Maria. Mărturii ieşene în Chişinăul de altădată: carte, eterie şi cenzură :
(primele trei decenii ale veacului al XIX-lea) : [despre bibl. lui Dimitrie Covdelas, profesor la
Acad. Domnească din Iaşi (1780-1831)] / Maria Danilov // Identităţile Chişinăului : Materialele
conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 76-83 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în note de subsol.

764. Emilciuc, Andrei. Proiectarea primei căi ferate în Basarabia : între imperativul
dezvoltării şi asumarea poverii fiscale : (1863-1867) / Andrei Emilciuc // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 13-28 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

765. Larsson, Bo. Memories, identity and heritage in urban built environment – in rela-
tion to urban planning. The case of Chişinău and Černivci (Cernăuţi) – two cities hit by geno-
cide, forced migrations, changing national boundaries and political systems in the 20th cen-
tury / Bo Larsson // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a,
1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. –
Chişinău, 2015. – P. 168-177 : fig. – Rez. în lb. engl.

766. Munteanu, Sergiu. RSSM în componenţa Districtului Militar Odessa (1945-1953) /


Sergiu Munteanu, Eduard Ohladciuc // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 108-114. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

767. Nesterov, Tamara. Câteva secvenţe controversate din istoria studierii Chişinăului
– componente ale identităţii sale istorico-culturale / Tamara Nesterov // Identităţile Chişinăului
: Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al
Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 84-93 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

768. Nicolaev, Gheorghe. File din istoria neîmplinită a Muzeului de Arhitectură şi Et-
nografie a Satului din Chişinău / Gheorghe Nicolaev // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014.
– Nr 2. – P. 83-99. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.

769. Pohilă, Vlad. Fidel şi înţelept străjer al românismului : [Constantin Bobeică, peda-
gog şi publicist, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial (1924-2013) : in memoriam] /
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2. – P. 217-218 : fot. – ISSN 1811-900X.

770. Poştarencu, Dinu. Două secvențe din istoria statului Ștefan cel Mare și Sfânt din
Chișinău / Dinu Poștarencu // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale,
ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25
iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 291-293 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Va urma. –
ISSN 1857-0399.

771. Poştarencu, Dinu. Informaţii istorice referitoare la trei clădiri din Chişinău: Spitalul
de Copii, Direcţia Căilor Ferate şi casa lui Şvarţman / Dinu Poștarencu // Identităţile Chişinău-
lui : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al
Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 297-304 : fig. –
Referinţe bibliogr. în note de subsol.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

772. Poştarencu, Dinu. Primele atestări documentare ale localităţilor Calfa, Horeşti,
Rujniţa, Târnova din părţile Sorocii, Tomeştii Vechi şi Zguriţa : [studiu istoric] / Dinu
Poştarencu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 104-112. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

773. Roitman, Alexandr. Unele consideraţii privind populaţia evreiască din oraşul Chi-
şinău (1774-1851) / Aleksandr Roitman // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor
internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea
Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 94-99. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note de subsol.

774. Sava, Lucia. Strada Carol Schmidt: spaţializarea sinelui individual sau loc al me-
moriei colective / Lucia Sava // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţiona-
le, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25
iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P.144-150 : fot. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note de
subsol.

775. Sava, Lucia. Străzile Chişinăului ţarist: de la spaţiul public la modelarea identităţii :
(sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX) / Lucia Sava // Identităţile Chişinăului : Mate-
rialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului
vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 128-136. – Rez. în lb. fr. –
Referinţe bibliogr. : p. 136 (29 tit.) şi în note de subsol.

776. Şoimaru, Vasile. Vasile Şoimaru: "Cartea despre tragedia de la Cotul Donului es-
te proiectul meu de suflet" : [despre ultimele publicaţii ale aut. : interviu cu publicistul, prof.
univ. şi economistul moldovean] / a intervievat: Gheorghe Budeanu // Viaţa Basarabiei. –
2014. – Nr 4. – P. 147-154 : fot. – ISSN 1814-988X.

777. Tateo, Giuseppe. Substitution, secession and negotiation: reading the post-soviet
Chişinău / Giuseppe Tateo // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale,
ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25
iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 178-187 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 187 (16 tit.) şi în note
de subsol.

778. Tomuleţ, Valentin. Categorii de țigani din Basarabia în prima jumătate a secolului
al XIX-lea / Valentin Tomuleţ // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială,
multiculturală, istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Romologice Republicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 41-56 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. în note de subsol.

779. Ţăranu, Mariana S. Primul val de deportare a basarabenilor : (iunie 1941) / Maria-
na S. Ţăranu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 48-72 : an., fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

780. Tărîţă, Marius. Problema importanţei oraşului Bălţi în corespondenţa consulară


poloneză în anii 1919-1920 / Marius Tărîţă // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 88-93 : an., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

781. Zaffi, Davide. Autonomy and culture. Te case of Bessarabia : [studiu] / Davide
Zaffi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 74-87. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

782. Морозан, Владимир. Из истории службы дворян Бессарабии в армии России


в XIX в. / Владимир Морозан // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 64-76. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 404, 539, 602, 699, 751-52, 786-89)

94(498) Istoria României


783. Crăciun, Victor. Eminescu în slujba neamului : [despre viața și activitatea lui Con-
stantin Brâncoveanu Basarab Vodă, domn al Ţării Româneşti (1688-1714) : discurs în cadrul
celui de-al 3-lea Congr. Intern. de eminescologie 2014, Chișinău] / Victor Crăciun // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – P. 7-25. – Contin. Începutul : Nr. 3. – Referinţe bibliogr. : p. 24-
25 (54 tit.). – ISSN 1814-988X.

784. Eșanu, Andrei. Considerații privind datarea unui document din sec. al XVI-lea :
[pe marginea actului privind moșia Hireștii în perioada de domnie a lui Bogdan Lăpușneanu
(1568-1572)] / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr
1. – P. 101-103. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

785. Moraru, Pavel. Organizarea Serviciilor Pretorale ale Armatei române pe Frontul
din Răsărit (1941-1944) / Petru Moraru // Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – P. 94-107 : an. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0100.

786. Pop, Ioan-Aurel. Lecţia de românism a românilor de la răsărit : (sau cum am de-
venit moldovean...) : [studiu] / Ioan-Andrei Pop // Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr
1. – P. 5-18. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

787. Sclifos, Eugen-Tudor. Conferinţa ştiinţifică "Unirea Principatelor Române în anul


1859 şi destinul Basarabiei" : [cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la unirea Principatelor,
organizat la Chişinău, 24 ian. 2014] / Eugen-Tudor Sclifos // Revista de Istorie a Moldovei. –
2014. – Nr 1. – P. 123-124. – ISSN 1857-2022.

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 756)
94(=214.58) Istoria romilor, țiganilor
788. Bacalov, Sergiu. Un episod din istoria ţiganilor şerbi ai nobililor basarabeni Prun-
cul / Sergiu Bacalov // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multicul-
turală, istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Repu-
blicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 72-78 : an. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

789. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Gli schiavi "zingari". Le specificitá della schiavitù


medioevale in Moldova nei secoli XV-XVII / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Romii/ţiganii din
Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională, (1414-2014)
: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. –
P. 25-40 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

790. Danilov, Maria. Ţiganii din Tara Moldovei după o istorie necunoscută a lui Ange
Bally : (sfârşitul secolului al XVIII-lea) : [pe marginea lucrării lui A. Bally "Un ouvrage d’il y a
un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave", Vălenii-de-Munte, 1940, 156 p.] / Maria
Danilov // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală, istori-
co-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8
apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 57-63. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

791. Seminar Ştiinţific Romologic Internaţional "Romii în ţările ex-sovietice: isto-


rie, etnografie, politică" : (Rep. Moldova, Chişinău, 2-4 apr. 2013) / trad. : Ion Duminica //
Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-
tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 199-245. – Va urma.

792. Tomuleţ, Valentin. Negustori alogeni în structura etnică a burgheziei comerciale


din Chişinău (1812-1868) / Valentin Tomuleţ // Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţe-
lor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Patrimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea
Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015. – P. 62-75 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. în note de subsol.

793. Калашникова, Наталья. В гостях у цыганских баронов Молдовы : [в г.


Сороки и Атаки] / Наталья Калашникова // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunita-
te etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţi-
fice Romologice Republicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 166-178. – Referinţe
bibliogr. : p. 178 (5 tit.).

794. Каунова, Наталия. Исследование идентичности ромов: этнопсихологический


аспект / Наталия Каунова // Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială,
multiculturală, istorico-tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Romologice Republicane, 8 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 179-188 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 188 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 445, 778)

94(=411.16) Istoria evreilor


(Vezi Nr 773)

117
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Index de nume
Buguţă, Elena 489
A Bujor, Oleg 548
Albu, Viorel 483 Bulduma, Gabriela 404
Ambrosi, Nicolae 434 Bunea, Diana 616
Andon, Liviu 560 Burac, Andrei 698
Andreev, Oxana 403 Burlacu, Alexandru 686
Andronachi, Natalia 516 Burlacu, Valentin 757-58
Andronic, Iurie 621 Butnaru, Leo 705
Anton, Doina-Cezara 678 C
Anton, Ion 637, 643
Argint, Lucia 753 Caliniuc, Ioan 646
Carp, Ana 602
B Carpov, Aurelia 600
Bacalov, Sergiu 754-55, 788 Cartaleanu, Tatiana 533
Baciu, Ion 565 Cassian, Nina 679
Baciu, Vladislav 517 Cataraga, Sergiu 605
Bagrin, Mariana 740 Căldare, Gheorghe 456
Balagura, Marcel 563-64 Căpiţă, Ionel 677, 679, 687, (701)
Balan, Marica (625) Cebanu, Pavel 632
Bally, Ange 790 Cebotari, Emilia 461
Barbăroşie, Ecaterina 508 Cebotari, Margareta 688
Băieşu, Nicolae 547 Cenuşă, Zina 627
Bătrânu, Ion 582 Cernenchi, Eugen 606
Belicov, Serafim 509, 644-45 Cheradi, Natalia 405
Belostecinic, Igor 474 Cimpoi, Mihai 680-81
Bessò, Pere 653 Ciobanu, Anatol (633)
Bezede, Rima 525 Ciobanu, Cristina 583
Bezniţchi, Lidia 534 Ciobanu, Liuba 406
Birsan, Nicolae 568 Ciobanu, Mircea V. 689
Bîrlădeanu, Virgiliu 741 Ciobanu, Natalia 500
Blanovschi, Andrei 460 Ciocanu, Aurel 647
Bobeică, Constantin (769) Ciocanu, Ion 690-91
Boişteanu, Eduard 503-04 Ciocanu, Sergius 399
Boldişor, Veronica 439 Ciocoi, Oleg 555, 584
Bolduma, Viorel 756 Cirimpei, Victor (543)
Bolocan, Tudor (586) Cocieru, Mariana 630
Bolun, Ion 451 Codreanca, Lidia 704
Borş, Ion 406 Codreanu, Theodor 742
Botezatu, Grigore 539 Cojocaru, Corina 631
Botnaru, Vasile 545 Cojocaru, Gheorghe 743
Braniste, Tudor 554 Cojocaru, Olga 501
Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Cojocaru, Tudor 526
Româneşti (1688-1714) (783) Cojuhari, Andrei 459
Bretan, Florin-Ioan 462 Colesnic, Iurie 446, 527, 692-93, 759-61
Brezan, V. 569 Constantinov, Valentin 744
Budeanu, Gheorghe 776 Copăceanu, Roman 534
Buga, L. 487 Copeţchi, Stanislav 492
Buga, Oleg 458 Corcea, Nicolae 490
Buga, Vasile 752 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 789
Buguţă, E. 488 Corman, Corneliu 456

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Costachi, Gheorghe 432, 483 Florea, Vasile 491


Costin, Nicolae (509) Fonari, Victoria 438, 695
Cotoman, Carolina 540 Forna, Norina-Consuela 512
Cotoros, Inga 598 Frecăuţean, Iurii 516
Covdelas, Dimitrie 763 Frişcu, Alexandru-Horaţiu (703)
Cozma, Valeria 617, (738)
Crăciun, Victor 783 G
Crăciunescu, Adrian 745 Gabura, Dumitru 696-97
Cristea, Sorin 528 Gancearuc, Olga 480
Crudu, Rodica 461 Garcia Marquez, Gabriel (677)
Cujbă, Lucia 541 Ghimpu, Natalia 407
Curaxina, S. S. 471 Goma, Paul 702
Curbet, Vladimir 631 Goncear, Vadim 517
Cuzneţov, Alexandru 501 Goraş-Postică, Viorica 537
D Gorincioi, Tamara 502
Gribincea, Alexandru 512
Dabija, Lilia 479 Grosu, Gurie (439)
Dabija, Nicolae 694 Gugel, Anatol 652
Danilov, Maria 609, 762-63, 790 Guix, Maria 554
Darii, Eugeniu 559 Gumenâi, Ion 455
Dascăl, Ion 618 Guştiuc, Andrei 481
Daud, V. 573
David, Elia 638 H
Dinescu, Petre 502 Habaşescu, Silvia 408
Dobjanschi, Anibal (759) Halippa, Pantelimon 539
Domenco, Ion 542, 585-86 Harjevschi, Mariana 396, 409
Dorofeev, Liuba 459 Hasdeu, B. P. 699
Duduciuc, Stanislav 587 Hemingway, Ernest 636
Dulschi, Silvia 452 Hodorogea, Andrei (607)
Dumbrăveanu, Victor 648 Hotineanu, Vladimir 560
Duminica, Ion 791
Duminica, Ivan 510-11, 746 I
E Ibrăileanu, Garabet 681
Iftodi, Lina 410
Emilciuc, Andrei 764 Iohannis, Klaus 401
Eminescu, Mihai 637, 639, 678, 682 Ioniţă, Irina 469
Enachi, Mihail 554
Enachi, Valentina 435 J
Enciu, Nicolae 747
Enicov, Vadim 484 Jalbă, Ghenadie 614
Eremia, Anatol 634 Javelea, Svetlana 411
Esinencu, Nicolae 649, 690 Jeltova, Inna 440
Eșanu, Andrei 784 K
Eșanu, Valentina 784
Evtuşenco, Ana 659 Kirov, Hristofor (510)
Kogălniceanu, Mihail (683)
F Kulikovski, Lidia 412-16
Fay, Ştefan J. 437 L
Felea, Alina 445
Filip, Galina 535 Langa, Andrei 653
Filip, Iulian (543), 650-51 Larsson, Bo 765

119
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Latakas, Rimantas 454 Nesterov, Tamara 767


Lăpușneanu, Bogdan 784 Nesterov, Vadim 557
Leopardi, Giacomo 682 Nichiforov, Vadim 581
Lipovan, Vasile 560 Nicolaescu, Gheorghe 618
Lungu, Alexandru 698 Nicolaev, Gheorghe 768
Nicu, Ghenadie 694
M Niculai, Nadejda 475
Mafteuţă, Natalia 529 Noroc, Larisa 548, 596
Maimaş, Octavian 477 Nucă, Nicoleta 619
Manitta, Giussepe 682 Nunziata, Enrico 453
Marin, Ion 565 O
Martin, Daniel 492
Matcovschi, Dumitru 688, 695 Ohladciuc, Eduard 766
Mateevici, Alexei (607) Olaru Nenati, Lucia 684
Matei, Violetta 482 Onciu, Parascovia 420
Maxim, Dumitru-Dan 654 Onica, Dorina 603
Maxim, Vasile 458 Osoianu, Vera 421
Mărgărit, Iulia 436 Ouș, Adela 589
Mehedinți, Simion 736
Melinte, Iurie 535 P
Mihail, Zamfira 417 Pangică, Val (junior) 590
Mihailov, Veaceslav 588 Pascaru, Vlad 444, 469, 632
Mihalache, Iurie 497 Pastoureanu, Michel 591
Mincov, Dmitrii 511 Paţiuk, V. 569
Miron, Vitalie 582 Pârlea, Gheorghe 655
Mischevca, Vlad 748 Petrescu, Cezar 640
Mitereva, Natalia 628 Petrescu, Lola Maria 422
Moga, Ecaterina 536 Piersic, Florin (627)
Moisei, Ludmila 530, 601 Pietreanu, Radu 641
Moldovan, Liliana 409 Pintilii, Ecaterina 606
Moldovanu, Anastasia 418 Ploşniţa, Elena 604
Moraru, Adrian 640 Pohilă, Vlad 397, 423-24, 429, 470, 701, 737,
Moraru, Alexandru 739 769
Moraru, Pavel 785 Pop, Ioan-Aurel 685, 786
Moţoc, Radu 699 Popa, A. M. 471
Movilă, Lica 683 Popa, Pavel (630)
Müller, Raphaela 419 Popușoi, Liliana 619, 628
Munteanu, Andrei 556 Postolachi, Ghenadie 656
Munteanu, Sergiu 766 Poştarencu, Dinu 441-42, 770-72
Murafa, Simeon (607) Potârniche, Mihai 541, 624, 631
Musteaţă, Sergiu 707 Prisac, Alexandru 498
N Proca, Ion (687)
Puică, Sergiu 676
Namesnic, Constantin (441)
Nastas, Jeni 700 R
Nazar, Nadejda 508 Racu, Gheorghe 518
Nederiţa, Alexandru 597 Radvan, Inga 519
Negri, Ludmila 544 Raţă, Valeriu 425, 633, 657-58, 702, 703
Negru, Elena 457 Raţă, Victoria 647
Negru, Eugenia 537 Răileanu, Vitalie 402, 686, 704
Nencev, Teodor (700) Richicinschi, Iurie 513

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rimschi, V. 569 Teleucă, Victor 696-97


Robot, Alexandru (692) Tentiuc, Ion 708
Rogalnicov, Cristina 428 Teodorescu, Sebastian (759)
Roitman, Alexandr 773 Tighineanu, Steluţa 508
Rojic, Vladimir 578 Timofti, Margareta 485
Romandaş, Nicolae 503, 505 Tîşcu, Cristina 481
Romanescu, Eleonora 615 Toma, Vasile (691)
Rotaru-Maslo, Liliana 499 Tomuleţ, Valentin 778, 792
Rudei (Zagoreţ), Cristina 617 Topan, Georgeta 422
Rusanovschi, Iulian 607 Trofimov, Igor 507
Rusnac, Vladimir 594-95 Tudor, Iorgu (446)
Russu, Eugeniu 477 Tudor, Ştefan 635, 676
Rusu-Haraba, Anastasia 614
Ț
S
Ţăranu, Mariana S. 779
Sabău, Constantin I. 557 Ţîbulac, Mariana 400, 521
Saca, Victor 514 Țîcu, Lucia 736
Samoilenco, Valentina 620 Ţugulschi, Iuliana 598
Sava, Lucia 774-75 Ţurcan, Arina 489
Sava, Panfil 434 Ţurcan, Nelly 427
Savciuc, Oxana 474 Ţurcanu, Radu 479
Scheibler, Reindhold (759)
Sclifos, Eugen-Tudor 787 U
Scripca, Galina 478 Ungureanu, Ciprian 433, 448
Sevastos, Elena Odorica (693) Ungureanu, Constantin 750
Sîrbu, Ion 462 Ungureanu, Diana 428
Smâşleav, Anatol 635 Ursu, Valentina 622, 738
Solomon, Oleg 514
Staver, Valeriu (589) V
Stati, Vitalie 493
Stănilă, Moni 545-46 Vacarciuc, Daniela 538
Stâncă, Teodosia 430 Vasilescu, Valeria (527)
Stepan, Ilona 621 Verebceanu, Stela 628
Sterescu, Alex 419 Vicol, Liuba 518
Sugrubov, V. 592 Vieru, Grigore 637, 659-60
Sumarokov, Pavel 741 Volontir, Mihai (624)
Svetlicinâi, Evgheni C. 749 Vosimeric, Dmitrii 522-23
Vulcănescu, Mircea (437)
Ș
X
Şchiopu, Constantin 531
Şişcan, Zorina 482 Xenofontov, Ion 749, 751
Şit, Boris 570 Z
Şit, Mihail 570
Şlapac, Mariana 608, 610 Zabulică, Violeta 660
Şoimaru, Vasile 431, (470), 776 Zaffi, Davide 781
Ştirbu, Alina 625
А
T
Аблина, Людмила 464
Tamazlâcaru, Elena 426 Александровa, Э. 642
Tateo, Giuseppe 777 Алексеенко, Н. А. 709
Tărîţă, Marius 780 Амброс, Александру 515

121
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Андриец, В. В. 561 И
Антонова, Елена 494
Аргези, Тудор 642 Иванова, Татьяна 515
Арсени, И. 496 Иванова, Тома 626
Артеменко, С. В. 579 Иващенко, М. В. 714
Атанасов, Г. Г. 710 К
Б Казанский, М. М. 715
Белецкий, С. В. 711-12 Каинов, С. Ю. 716
Бобанова, Ж. И. 577 Калашникова, Наталья 793
Болога, М. 571 Капша, Т. 506
Болога, М. К. 551 Катков, Иван 661
Бородаев, И. Е. 566 Каунова, Наталия 794
Бужор, Валериу 494 Каюров, Георгий 669
Кирилко, В. П. 717
В Кирпичников, Анатолий Николаевич (711)
Клейн, Л. С. 718
Варинский, Александр 463 Кобозева, А. А. 398
Варинский, Андрей 463 Козина, М. А. 398
Васильев, В. К. 552, 572, 576 Колесников, Владимир 662
Возный, И. П. 713 Колодий, В. В. 566
Володина, Г. Ф. 577 Конопко, Л. А. 553
Г Короткевич, Б. С. 732
Костаки, Г. 447
Гамаюнов, Игорь 667 Кривенко, А. В. 719
Гарштя, Натан 472 Кропанцева, Татьяна 450, 454, 472-73, 615,
Голя, Анатолий 449 734
Греку, Санду 629 Кротевич, Ольга 599
Гречаный, Зинаида 450 Кулешов, Ю. А. 716
Грищенко, Клавдия 613, 623 Курбатов, А. В. 720
Кушнир, Еуджениу 467
Д
Л
Денисова, А. Е. 574
Денисова, А. С. 574 Лаврова, Ольга 663
Дергачёва, Л. В. 709 Латакас, Римантас 454
Димитриев, Елена 599 Лысенко, Н. А. 549
Димитриев, Сергей 599 Людницкий, К. В. 575
Дорошенко, А. В. 575
Дуб, Иван 668 М
Думитраш, П. Г. 551 Мазуренко, А. С 574
Е Максименко, В. А. 572
Матвеев, В. Н. 732
Евдокимов, В. С. 572 Митков, Олег 466
Михайлова, Е. Р. 721
Ж Морозан, Владимир 782
Желтова, Инна 629 Муравьёв, П. Т. 567
Мыц, В. Л. 722
З
Н
Запорожченко, Б. С. 566-67
Захарченко, Ирина 465 Николаева, А. А. 553
Злобин, С. 447 Николаенко, Никита 664

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Носов, Е. Н. 723 Т
Носова, Л. В. 724
Нягу, Анатолий 670 Терновецкий, Сергей 674
Тигиняну, Ион (550)
П Туровский, Е. Я. 729
Петренко, В. И. 577 У
Пинегина, Ирина 671
Платонова, И. Н. 711 Урсу, Адриан 623
Положаенко, С. А. 549 Уткин, Сергей 665
Полянский, И. Ю. 561 Ф
Прокоп, Светлана 706
Федоров, Г. 486
Р Федорук, А. В. 730
Раду, Аурел 558 Филькин, Н. Ю. 552
Рашкова, Н. 496 Флоря, В. 495
Романеску, Элеонорa 615 Фот, А. Н. 576
Руссев, Н. Д. 710 Х
С Ханин, Михаил 666
Сакса, А. И. 725 Хвощинская, Н. В. 723
Сафта, Лариса 672 Хомечко, Игорь 675
Синявская, Наталья 612 Хоффман, Дастин 626
Сичинский, К. 524 Ц
Скрипинская, Н. Ю. 726
Скурту, Алина 562 Цепков, Ю. А. 709
Слободяну, Светлана 465 Цуркан, А. К. 553
Смирнова, Нина 735
Смокинэ, Корина 467 Ч
Сорока, Элеонора (613) Чобану, Георге 558
Сорокин, П. Е. 732
Сорочан, С. Б. 727 Ш
Сосна, А. 496, 532
Сосна, Б. 532 Шевченко, В. Г. 567
Станишевский, Александр 468 Шемякова, Т. Д. 551
Cтародубцев, Г. Ю. 728 Шеремет, М. И. 561
Ступина, Алла 673 Шпилев, А. Г. 731
Ю
Юша, В. Л. 552

123
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2015 ≡ Magazine article annals Nr 2-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. Administrarea Publică. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1813-8489


2. Altitude. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 1857-4815
3. Alunelul. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4173
4. Aquarelle. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0518
5. Arta Medica. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-1852
6. Biblio Polis. – 2014. – Vol. 52, Nr 2 ; Vol. 53, Nr 3. – ISSN 1811-900X
7. Cohorta. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0100
8. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1813-4408
9. Didactica Pro… – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-6455
10. Economica. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-9136
11. Identităţile Chişinăului : Materialele conferinţelor internaţionale, ed. a 2-a, 1-2 oct. 2013 ; Pa-
trimoniul cultural al Chişinăului vs. Dezvoltarea Urbanistică, 25 iun. 2014. – Chişinău, 2015.
– [2015-447].
12. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1810-309X
13. Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 0132-6635
14. Moldoveanca. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1857-3053
15. Noi. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0798
16. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-3703
17. Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric : Materialele Conferinţei ştiinţifice, 13-
14 noiem. 2014. – Chişinău, 2014. – [2015-382].
18. Problemele Energeticii Regionale. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0070
19. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4424
20. Revista de Istorie a Moldovei. – 2014. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-2022
21. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1811-0770
22. Romii/ţiganii din Republica Moldova : Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-
tradiţională, (1414-2014) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr.
2014. – Chişinău, 2014. – [2015-378].
23. Stratum plus. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1608-9057
24. Vama. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-2979
25. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4505
26. Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1814-988X – 2015. – Nr 1. – ISSN 2345-1629
27. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 2. – ISSN-1810-3081
28. Наше поколение. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0100
29. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4513
30. Работай & Отдыхай! – 2015. – Nr 26. – ISSN 1857-0399
31. Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 1. – ISSN 0013-5739

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(368-776)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
368. Callo, Tatiana. Patron al cercetării ştiinţifice confirmate : [Valeriu Canţer, preşedin-
tele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare] / Tatiana Callo // Literatura şi arta. –
2015. – 5 febr. – P. 6.

369. Leahova, Irina. Tehnologiile avansate, o oportunitate de creştere economică : [pe


marginea discuţiei cu Anatolie Sidorenco, dir. Institutului Inginerie Electronică şi Nanotehno-
logii al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 6 febr.
– P. 8. – Idem în lb. rusă.

370. Tighineanu, Ion. Academicianul Ion Tighineanu în aprecieri internaţionale : [ inter-


viu cu I. Tighineanu, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare:
Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 1.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


371. Rusu, Tudor. Civilizaţiile, ca fiice ale culturii : [pe marginea lucrărilor Conf. Şt. In-
tern. "Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimba-
re", 20-21 febr. 2015, Comrat] / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 10.

02 BIBLIOTECONOMIE
372. Tamazlâcaru, Elena. Mariana Harjevschi, cărţile, bibliotecile şi "lecţiile" ei : [des-
pre dir. Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi
arta. – 2015. – 19 febr. – P. 4.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
373. Ciobanu, Vitalie. "Contrafort" – 20 de ani. Cuvânt de mulţumire : [20 de ani de la
lansarea rev.] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 3.

374. Ciubotaru, Adrian. Câteva idei generale (1,2) : [reflectarea realităţii în mass-
media] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 13, 20 febr. – P. 6.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
159.9 Psihologie
375. Sârbu, Otilia. Atenţie la naşteri premature, degradare şi suicid : [pe marginea pro-
iectului de sprijinire a copiilor şi tinerilor din mediul rural, aflaţi în dificultate : interviu cu O.
Sârbu, dir. Caritas Moldova] // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 1-2.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
376. Baştovoi, Savatie. Post şi libertate / ieromonah Savatie Baştovoi // Curierul orto-
dox. – 2015. – 12 febr. – P. 5.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


377. Colesnic, Iurie. Un om ca o lumină... : [despre preotul Iuliu Cireş din Transnistria
(1916-1960)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 6 febr. – P. 19.

378. Grigori, V. Despre iubirea aproapelui / V. Grigori // Curierul ortodox. – 2015. – 12


febr. – P. 7.

379. Moşin, Octavian. Cum să petrecem Postul Mare? / Octavian Moşin // Literatura şi
arta. – 2015. – 26 febr. – P. 2.

380. Moşin, Octavian. Din 23 februarie intrăm în Postul cel Mare / Octavian Moşin // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 2.

381. Moşin, Octavian. Mai este astăzi actuală şi necesară ascultarea? / Octavian
Moşin // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 2.

382. Rusu, A. Poveşti şi interpretări, pentru copii şi părinţi : [prezenţe de valori creştine
în povestea despre Cenuşăreasă] / A. Rusu // Curierul ortodox. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

383. Stănilă, Moni. Începutul Triodului : [și semnificația lui] / Moni Stănilă // Timpul. –
2015. – 6 febr. – P. 14.

384. Stănilă, Moni. Înfricoşătoarea judecată : [despre Duminica Înfricoşătoare din peri-
oada Triodului] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 14.

385. Tamazlâcaru, Elena. Preotul Petru Buburuz la 50 de ani de preoţie : [despre preo-
tul paroh al Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din mun. Chişinău] / Elena Tamazlâcaru //
Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 432)

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
386. Loghin, Vlad. De ce tot mai mulţi moldoveni nu au acces pe teritoriul Federaţiei
Ruse? : [pe marginea discuţiei cu Valentina Ungureanu, şefa secţiei politici migraţionale de la
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 27
febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 478)

32 POLITICĂ
387. Dumitru, Mihnea. "Prutul curge într-o eră europeană..." : [interviu cu M. Dumitru,
analist politic de la Bucureşti] / consemnare: Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2015. – 9 febr. – P. 5.

388. Matveev, Veaceslav. Europa naţiunilor – un alt proiect al vechiului continent /


Veaceslav Matveev // Comunistul. – 2015. – 19 febr. – P. 10-11.

389. Русу, Себастиан. Коррупция может похоронить европейскую мечту Респуб-


лики Молдова : [интервью с полит. консультантом С. Руссу] / cor. ziarului // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 6 февр. – P. 8. – Еженед. прил. на рус. яз.

323 Politică internă


390. Cuzuioc, Ion. Talentul român basarabean n-are frontiere : [despre Maria Tonu,
preşedintele Comunităţii moldovenilor români din Ontario, Toronto, Canada] / Ion Cuzuioc //
Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 8.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


391. Bahnaru, Vasile. Unionismul şi politicienii noştri / Vasile Bahnaru // Literatura şi
arta. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

392. Buda, Valentin. Moldova, visul european ce devine coşmar / Valentin Buda //
Evenimentul zilei. – 2015. – 13 febr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 13 февр. – Р. 18.

393. Ciobanu, Mircea V. Diagnosticul şi tratamentul : [în politica mold.] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

394. Ciobanu, Mircea V. Unionismul pragmatic : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 20 febr. – P. 6. – (A-Politice).

395. Ciobanu, Mircea V. Vânătorul şi vânatul : [în politica mold.] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 13 febr. – P. 6. – (A-Politice).

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

396. Ciubotaru, Adrian. Trăiască stăpânirea! : [aspecte soc.-pol.] / Adrian Ciubotaru //


Jurnal de Chişinău. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

397. Cojocariu, Tudor. Un procuror independent, european şi moldovean : [despre re-


facerea Alianţei pentru Integrare Europeană] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 6 febr. –
P. 7.

398. Conţiu, Mihai. Dacă nu-i bun, atunci de ce vor toţi să-i semene? : [despre Vladimir
Voronin, preşedintele Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Mihai Conţiu // Moldova
suverană. – 2015. – 17 febr.

399. Crîşmaru, Romeo. Alianţa şchioapă : [context soc.-pol.] / Romeo Crîşmaru //


Evenimentul zilei. – 2015. – 6 febr. – P. 17.

400. Crîşmaru, Romeo. Proeuropeni cu emoţii şi orgolii : [context soc.-pol.] / Romeo


Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 febr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 27
февр. – Р. 18.

401. Damian, George. Toate partidele din Republica Moldova sunt în cădere liberă :
[pe marginea sondajului, efectuat de CBS-AXA, în ian. 2015] / George Damian // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 18 febr. – P. 5.

402. Dulgheru, Valeriu. O a treia forţă?! : [context soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 3.

403. Dulgheru, Valeriu. Să salvăm cursul proeuropean : [context soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 3.

404. Filat, Vlad. V. Filat: "Datoria noastră este să asigurăm Republica Moldova cu con-
diţii de stabilitate" : interviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres de către V. Filat,
preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova // Săptămîna. – 2015. – 27 febr. – P. 5;
Stejarul. – 2015. -25 febr. – P. 7.

405. Gârneţ, Vasile. Când şi cum se vor încheia negocierile? : [pe marginea negocieri-
lor pentru o nouă guvernare pro-europeană] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2015. – 6
febr. – P. 6.

406. Grosu, Ion. Drama moldovenească : [context soc.-pol.] / Ion Grosu // Săptămîna.
– 2015. – 27 febr. – P. 14.

407. Ivanov, V. A venit timpul unor acţiuni hotărîte! : Alocuţiunea preşedintelui fracţiunii
Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova la deschiderea ses. parlamentare de primăvară-
vară (12 febr. 2015) / V. Ivanov // Comunistul. – 2015. – 19 febr. – P. 2.

408. Josu, Nina. Speranţa moare ultima : [aspecte soc.-pol.] / Nina Josu // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 febr. – P. 3.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

409. Macovei, Ion. Bătălia pentru Găgăuzia : [despre viitoarele alegeri ale bașcanului
în Autonomia Găgăuză, 22 mar. 2015] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 17.

410. Manole, Ion. Politicienii "dresează" cetăţenii : [interviu cu I. Manole, dir. executiv al
Asociaţiei "Promo-Lex"] / consemnare: Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5
febr. – P. 4.

411. Mischevca, Ion. "Dodoniada" a început şi continuă în Găgăuzia : [pe marginea vii-
toarelor alegeri din 22 mar. 2015 a başcanului ATO Găgăuzia] / Ion Mischevca // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 5 febr. – P. 6.

412. Necşutu, Mădălin. Manual de supravieţuire în caz de "invazie politică" / Mădălin


Necşutu // Evenimentul zilei. – 2015. – 6 febr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 6 февр.
– Р. 18.

413. Negru, Nicolae. Culoarea Guvernului şi soarta R. Moldova / Nicolae Negru // Zia-
rul naţional. – 2015. – 13 febr. – P. 6.

414. Nicu, Dan. Perioada 2009-2014 s-a încheiat : [aspecte soc.-pol.] / Dan Nicu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 febr. – P. 6.

415. Patraş, Mihai. Despre posibilitatea depăşirii crizei politice : [context soc.-pol.] / Mi-
hai Patraş // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 3.

416. Petruţi, Doru. Guvernul din umbră : [context soc.-pol.] / Doru Petruţi // Evenimen-
tul zilei. – 2015. – 20 febr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 20 февр. – Р. 18.

417. Reniţă, Alecu. Tăcerea cetăţenilor naşte monştri : [situația soc.-pol.] / Alecu
Reniţă // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 1.

418. Stimpovschii, Doina. Găgăuzia este călcâiul lui Ahile pentru Chişinău : [pe mar-
ginea sintezei a situaţiei din UTA Găgăuzia, realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 febr. – P. 3.

419. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Să urmăm cu fermitate cursul politic în numele
căruia am început în 2009 marile schimbări!" : Discursul vicepreşedintelui fracţiunii parlamen-
tare a Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul şedinţei de inaugurare a ses. de
primăvară-vară a legislativului // Stejarul. – 2015. – 18 febr. – P. 6.

420. Şleahtiţchi, Maria. Godot, bufonii şi ce altceva? : [aspecte soc.-pol.] / Maria


Şleahtiţchi // Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct. (Nr 9/10). – P. 2.

421. Ţâcu, Octavian. Lecţii de istorie pentru Dodon şi Narîşkin : [aspecte de identitate
naţ.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 9.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

422. Ţâcu, Octavian. Statul eşuat : [Rep. Moldova] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. –
6 febr. – P. 9. – Conţine : Statul eşuat între teoretizare şi cauzalitate ; Trăsăturile statului
eşuat ; Între resurse interne şi intervenţia externă: soluţii pentru salvarea unui stat falimentar.

423. Ţurcanu, Ion. În drum spre UE : [despre obiectivele și problemele RM] / Ion Ţur-
canu // Săptămîna. – 2015. – 20 febr. – P. 9.

424. Ţurcanu, Mihail. Ameninţările secolului pentru statalitatea seculară : [aspecte


soc.-pol.] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 13 febr. – P. 12 ; Событие недели.
– 2015. – 13 февр. – Р. 18.

425. Ţurcanu, Mihail. Oratoria moldovenească, între birocraţie şi populism / Mihail


Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 febr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 27
февр. – Р. 18.

426. Untilă, Veaceslav. Moldova la cheremul comuniştilor : [pe marginea votării de că-
tre comunişti a noului guvern] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 10.

427. Voronin, Vladimir. Discursul lui Vladimir Voronin la şedinţa plenară a Parlamentu-
lui : [privind acordarea votului de încredere Guvernului în frunte cu Chiril Gaburici, 18 febr.
2015] / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2015. – 19 febr. – P. 1 ; Коммунист. – 2015. – 19
февр. – Р. 2.

428. Боцан, Игорь. Игорь Боцан: "Если Гимпу поддержит Лянкэ, история Молдовы
примет другой оборот" : [интервью с полит. аналитиком] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2015. – 6 февр. – Р. 2.

429. Васильева, Галина. Чем живет Гагаузия перед выборами / Галина Василье-
ва // Панорама. – 2015. – 20 февр. – Р. 24-25, 32.

430. Влах, Ирина. Как будут обустраивать Гагаузию : [осн. тез. предвыбор. плат-
формы кандидата на должность башкана Гагаузии на выборах 22 марта 2015 г.] / Ирина
Влах // Экономическое обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 27 февр. – Р. 18.

431. Воронин, Владимир. Для преодоления нынешнего кризиса в Молдове, мы


немедленно должны принять чрезвычайные меры : [выступление лидера Партии
Kоммунистов Респ. Молдова на пленар. Заседании Парламента Респ. Молдова, 18
февр. 2015] / Владимир Воронин // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015.
– 20 февр. – Р. 2.

432. Гилецкий, Валерий. Усилиями молдавского депутата ПАСЕ приняла резо-


люцию в защиту христиан : [интервью с председателем комиссии по социальным во-
просам, здравоохранения и устойчивому развитию Парламентской ассамблеи Совета
Европы В. Гилецким] / записали Елена Замура, Марина Тимотин // Молдавские ведомо-
сти. – 2015. – 6 февр. – Р. 1, 3.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

433. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Мы готовы решить проблемы гастарбайтеров и
аграриев" : [интервью руководителя пресс-клуба "Социальный резонанс" Игоря Додон,
лидера Партии социалистов Респ. Молдова] // Панорама. – 2015. – 6 февр. – Р. 9.

434. Киртоакэ, Николае. Николае Киртоакэ: "Правительство продержится, пока


на него не свалят всю ответственность за кризис" : [интервью с полит. аналитиком] /
записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 20 февр. – Р. 9.

435. Менюк, Николай. Вячеслав Ионицэ: "Впервые наша власть создала свой ру-
котворный кризис" : [по материалам беседы с экс-депутатом Парламента Респ. Молдо-
ва Вячеславом Ионицэ в рамках пресс-клуба "Социальный резонанс", 13 февр. 2015] /
Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 февр.

436. Менюк, Николай. Зинаида Гречаный: "Россия без нас обойдется, мы без нее
– нет" : [по материалам беседы с депутатом Парламента Респ. Молдова Зинаидой
Гречаной в рамках Международного пресс-клуба "Социальный резонанс"] / Николай
Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 10 февр.

437. Панчук, Василий. Достойную жизнь нужно делать всем вместе : [беседа с
депутатом Парламента Респ. Молдова В. Панчук] / беседовала Людмила Борисова //
Коммунист. – 2015. – 5 февр. – Р. 6-7.

438. Решетников, Артур. "ПКРМ – не часть альянса, а оппозиция" : [интервью с


депутатом Парламента Респ. Молдова А. Решетниковым] / записал Александр Токар-
ский // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 27 февр. – Р. 10 ; MK
World Weekly. – 2015. – 26 февр. – 4 марта. – Р. 3.

439. Ройтбурд, Елена. Народу "бросили кость", а инoстранцам пускают пыль в


глаза : [по материалам беседы с депутатом Парламента Респ. Молдова Зинаидой Гре-
чаной в рамках Международного пресс-клуба "Социальный резонанс"] / Елена Ройт-
бурд // MK World Weekly. – 2015. – 12-18 февр. – Р. 3.

440. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: "Я избавлю Молдову от Филата и Плахот-
нюка" : [интервью с лидером партии "Partidul Nostru–Наша Партия"] / записал Павел
Антонов // MK World Weekly. – 2015. – 19-25 февр. – Р. 4; Панорама. – 2015. – 20 февр.
– Р. 8.

441. Цуркану, Михаил. Европейское правление или молдавское правление? / Ми-


хаил Цуркану // Событие недели. – 2015. – 6 февр. – Р. 18.

442. Чубашенко, Дмитрий. Болотом по Европам : [обществ.-полит. контекст] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 20 февр. – Р. 5.

443. Чубашенко, Дмитрий. К годовщине референдума в Гагаузии : [от 2 февр.


2014 г.] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 6 февр. – Р. 5.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

444. Шевченко, Руслан. Левобережье: реалии и перспективы : [об осн. полит.


процессах в регионе] / Руслан Шевченко // Панорама. – 2015. – 13, 20 февр. – Р. 29 ; 27
февр. – Р. 26-27.

445. Яниогло, Валерий. Валерий Яниогло: "Отрицание Гагаузии – не упущение


правящих проевропейских меньшинств, а их официальная позиция" : [интервью с кан-
дидатом в башканы Гагаузии на предст. выборах 22 марта 2015 г.] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 24 февр.
(Vezi de asemenea Nr 473, 477, 496, 540, 552)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


446. Austrevicius, Petras. "Şefii de la procuratură, Vamă, Fisc, CNA nu trebuie numiţi
de politicieni" : interviu cu P. Austrevicius, europarlamentar, raportor pentru Rep. Moldova în
cadrul Parlamentului European / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015. –
12 febr. – P. 10-11.

447. Bauer, Teofil. "Rusia intenţionează să pună mâna pe toată Ucraina" : [interviu cu
T. Bauer, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti] / consemnare: Elena Dumitru // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 25 febr. – P. 10.

448. Bogatu, Petru. Dublul mandat al lui Klaus Iohannis la Chișinău : [pe marginea vizi-
tei oficiale la Chişinău a preşedintelui României, 24-25 febr. 2015] / Petru Bogatu // Ziarul
naţional. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

449. Buda, Valentin. Preşedintele Klaus Iohannis, la Chişinău: "Drumul european e


singurul care merită parcurs" : [pe marginea vizitei la Chişinău a lui Klaus Iohannis, preşedin-
tele României, 24-25 febr. 2015] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 febr. – P.
8-9.

450. Chişlea, Ion. Schimbarea paradigmei politice în relaţia Bucureşti-Chişinău : [pe


marginea vizitei lui Klaus Iohannis, preşedintele României, la Chişinău, 24-25 febr. 2015] / Ion
Chişlea // Economist. – 2015. – 25 febr. – P. 2.

451. Expert-Grup: Dificultăţile politice împiedică buna implementare a reformelor


asumate faţă de UE : [pe marginea studiului privind evoluţia procesului de implementare a
Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, efectuat de către experţii
Centrului analitic independent Expert-Grup] // Economist. – 2015. – 18 febr. – P. 4.

452. Filimon, Alexandru. Nici Putin nu ştie ce reprezintă Uniunea Vamală. Republica
Moldova nu mai poate da înapoi : [pe marginea discuţiei cu Ileana Racheru, cercetător speci-
alizat în spaţiul ex-sovietic la Institutul Diplomatic Român] / Alexandru Filimon // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 27 febr. – P. 4-5.

453. Fota, Iulian. Moldovenii au hotărît să se auto-finlandizeze : [interviu acordat de că-


tre Iu. Fota, fost consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui României,
pentru Ziare.com] // Moldova suverană. – 2015. – 25 febr.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

454. Gârneţ, Vasile. Vorbe şi fapte pentru R. Moldova în epoca Iohannis : [pe margi-
nea vizitei oficiale la Chişinău a lui Klaus Iohannis, preşedintele României, 24-25 febr. 2015] /
Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2015. – 27 febr. – P. 7.

455. Iohannis, Klaus. Klaus Iohannis: Obligaţi-i pe politicieni să facă aceleaşi lucruri ca
România pentru combaterea corupţiei : [pe marginea declaraţiilor preşedintelui României, în
cadrul vizitei la Chişinău, 24-25 febr. 2015] // Moldova suverană. – 2015. – 26 febr.

456. Iohannis, Klaus. Klaus Iohannis: "Şansa R. Moldova este România!" : [fragm. din
discursul preşedintelui României la Universitatea de Stat din Moldova, 25 febr. 2015] / Klaus
Iohannis // Ziarul naţional. – 2015. – 27 febr. – P. 3.

457. Mischevca, Ion. Iohannis a venit în susţinerea cetăţenilor moldoveni, nu a partide-


lor : [pe marginea vizitei la Chişinău a lui Klaus Iohannis, preşedintele României, 24-25 febr.
2015] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

458. Negru, Nicolae. Iohannis, oferte şi promisiuni de unire : [pe marginea vizitei oficia-
le la Chişinău a lui Klaus Iohannis, preşedintele României, 24-25 febr. 2015] / Nicolae Negru
// Ziarul naţional. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

459. Nicu, Dan. Klaus Iohannis şi Republica Moldova, un nou început : [pe marginea
vizitei la Chişinău a lui Klaus Iohannis, preşedintele României, 24-25 febr. 2015] / Dan Nicu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 febr. – P. 6.

460. Stejărescu, Alexandru. Mesajul lui Iohannis şi ce au înţeles politicienii de la Chi-


şinău : [pe marginea vizitei lui Klaus Iohannis, preşedintele României, la Chişinău, 24-25 febr.
2015] / Alexandru Stejărescu // Flux. – 2015. – 27 febr. – P. 3.

461. Xu-Feihong. "România se situează în poarta Drumului Mătăsii Asia – Europa" :


[art. Ambasadorului Chinei la Bucureşti] / Xu-Feihong // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
19 febr. – P. 12.

462. Дамиан, Георге. Украинский конфликт напомнил о приднестровской пробле-


ме Кишинева / Георге Дамиан // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 февр. – P. 9. –
Еженед. прил. на рус. яз.

463. Мухаметшин, Фарит. "Российская сторона не намерена возводить вокруг


себя стены и, тем более, отгораживаться от молдавского народа" - Мухаметшин : Ин-
тервью Посла России в Молдове Ф. Мухаметшина РИА "Новости" в рамках проекта,
посвященного Дню дипломатического работника // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 18 ; Коммерсант info. – 2015. – 20 февр. – Р. 6.

464. Панорман, Пелагея. Евроинтеграция Молдовы – национальный приоритет


Румынии : [по поводу визита в Кишинэу президента Румынии Клауса Иоханниса, 24-25
февр. 2015 г.] / Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 27 февр. – Р. 3.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

465. Петтит, Джеймс Д. Джеймс Д. Петит: "Проблема номер один, с которой стал-
кивается сегодня Молдова, это проблема коррупции" : из интервью посла США в Мол-
дове кор. Радио Europa Liberă // Экономическое обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 20
февр. – Р. 17.

466. Филимон, Александру. Визит Путина в Будапешт отражается на отношени-


ях Румынии с Молдовой : [по материалам беседы с председателем Института полити-
ческих наук и международных отношений Академии Румынии Даном Дунгачиу и журна-
листом из Румынии Эмилем Хурезяну] / Александру Филимон // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 27 февр. – P. 10. – Еженед. прил. на рус. яз.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


467. Damian, George. Cât de corecte sunt previziunile Stratfor privind dizolvarea Rusi-
ei? : [pe marginea prognozei Agenţiei americane de analiză Stratfor] / George Damian //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 febr. – P. 6.

468. Damian, George. Previziune Stratfor: Rusia se va dizolva, România se va uni cu


Basarabia : [pe marginea prognozei Agenţiei americane de analiză Stratfor] / George Dami-
an, Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 febr. – P. 8-9.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


469. Iancu, Liviu. Elita politică de la Chişinău, reticentă faţă de europenizarea Republi-
cii Moldova : [interviu cu L. Iancu, ed. al publ. Europunkt din Bucureşti, platformă online de
informare şi analiză] / consemnare: Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
24 febr. – P. 8-9.

470. Klipii, Igor. "Elementul central în lupta cu corupţia în Lituania îl constituie opinia
publică" : [interviu cu I. Klipii, Ambasadorul Rep. Moldova în Lituania] // Ziarul de gardă. –
2015. – 26 febr. – P. 10-11.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


471. Bogatu, Petru. Noul Guvern: unde dai şi unde crapă : [pe marginea funcţionalităţii
noului Guvern în frunte cu Chiril Gaburici] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr.
– P. 6.

472. Gaburici, Chiril. Chiril Gaburici: "Funcţia de prim-ministru al R. Moldova este nu


doar o mare onoare, ci şi o mare responsabilitate" : Discursul candidatului desemnat la func-
ţia de prim-ministru al Rep. Moldova în plenul Parlamentului, 18 febr. 2015 // Stejarul. – 2015.
– 25 febr. – P. 4-5.

473. Ţurcanu, Ion. Un guvern de unitate iraţională : [pe marginea constituirii noului gu-
vern] / Ion Ţurcanu // Săptămîna. – 2015. – 27 febr. – P. 12.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

474. Программа деятельности Правительства Республики Молдова на 2015-


2018 годы : Предложения и обещания из раздела программы "Экономическое разви-
тие, повышение конкурентоспособности и создание рабочих мест" // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 19.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
475. Filimon, Alexandru. Liberalii din Chişinău trebuie să vorbească deschis despre
doctrina liberală : [pe marginea discuţiei cu Liviu Brătescu, istoric şi cercetător al liberalismu-
lui românesc] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 febr. – P. 4.

476. Voronin, Vladimir. În interesul Moldovei. Punct : [interviu cu V. Voronin, preşedin-


tele Partidului comuniştilor din Rep. Moldova] / a dialogat Olga Siniţaru // Comunistul. – 2015.
– 5 febr. – P. 3-4.

477. Иванова, Виолетта. Фракция ПКРМ: "Люди устали от политических дрязг, от


предвыборной лихорадки" : [интервью газете "Пульс" главы парламент. фракции Пар-
тии коммунистов Респ. Молдова В. Ивановой] // Коммунист. – 2015. – 5 февр. – Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
478. Вербицкая, Надежда. Чемодан. Вокзал. Куда? : [о причинах трудов. мигра-
ции населения Респ. Молдова] / Надежда Вербицкая // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2015. – 27 февр. – Р. 5.

331.105.44 Sindicate
479. Bumbac, Grigore. Drepturile salariaţilor, protejate prin conlucrare cu diferiţi speci-
alişti : [interviu cu Gr. Bumbac, preşedintele Consiliului Interramural al sindicatelor din raionul
Floreşti] / interlocutor: Ion Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzaru // Vocea poporului. – 2015. – 6 febr.
– P. 6. – Idem în lb. rusă.

480. Leahova, Irina. Cultură pe un fundament de mare entuziasm : [pe marginea discu-
ţiei cu Larisa Şestacovschi, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din raionul Cău-
şeni, Vladimir Melnic, dir. Casei de Cultură, Nicolae Sandu, preşedintele Consiliului
interramural al sindicatelor din raionul Căuşeni [et al.] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2015. – 27 febr. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

481. Leahova, Irina. Sindicatele încearcă să rezolve toate problemele ce ţin de compe-
tenţa lor : [despre funcţionarea org. sindicale din raionul Căuşeni : pe marginea discuţiei cu
Nicolae Sandu, preşedintele Consiliului Interramural al sindicatelor din raionul Căuşeni, şi
Elena Baluţă, preşedintele com. sindical de la SA "Modern Service"] / Irina Leahova // Vocea
poporului. – 2015. – 13 febr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

482. Loghin, Vlad. Sindicatele din Republica Moldova cer modificarea legii pensiilor :
[pe marginea discuţiei cu Maria Creminscaia, expert în probleme financiare şi soc.-econ. al
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, Nicolae Garaz, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor
din Cultură, Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria
Materialelor de Construcţii "Sindicons" [et al.] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 20
febr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

483. Stratila, Nicolae. Nicolae Stratila: "Produsele de import au marginalizat producţia


autohtonă" : [dialog cu preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică
şi Resurse Energetice din Rep. Moldova] / a dialogat Natalia Ţurcanu // Vocea poporului. –
2015. –13 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

484. Suboci, Natalia. Solidaritatea socială şi economică, un imperativ al sindicatelor :


[pe marginea lucrărilor seminarului cu genericul "Solidaritate socială şi economică", organizat
de Federaţia Sindicală "Moldova – business – sind" şi Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ,
Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Rep. Moldo-
va, 25-28 febr. 2015, Chişinău] / Natalia Suboci // Vocea poporului. – 2015. – 27 febr. – P. 4.
– Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 533, 561, 605)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


485. Cosarciuc, Valeriu. Agricultura e viaţa noastră : Teze din Raportul de dare de
seamă, prezentat Adunării generale a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, 27 febr.
2015, Chişinău / Valeriu Cosarciuc // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 27 febr.

486. Taran, Anghelina. Piaţa mobiliară: vor scădea, oare, preţurile? / Anghelina Taran
// Comunistul. – 2015. – 19 febr. – P. 12-13.

487. Глазова, Татьяна. Рост себестоимости строительства будет сдерживать


снижение цен на жилье : [о тенденциях на рынке жилой недвижимости в Кишинэу] /
Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 12.

488. Глазова, Татьяна. Рынок аренды жилья пора переводить в леи : [по мате-
риалам беседы с дир. агентства недвижимости Nika Imobil Петром Олейник и дир.
агентства недвижимости Euroimobil Раду Шитовым] / Татьяна Глазова // Экономическое
обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 27 февр. – Р. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


489. Калак, Дмитрий. "Сделано в Молдове" - индикатор наших возможностей : [по
материалам беседы с президентом Торгово-промышленной палаты Валериу Лазэр] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 февр. – Р. 8.

336 Finanţe
490. Garştea, Natan. Ce se întâmplă cu leul moldovenesc şi ce va fi mai departe? /
Natan Garştea // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 13.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

491. Garştea, Natan. Despre cursul leului şi ce va urma / Natan Garştea // Economist.
– 2015. – 18 febr. – P. 10.

492. Garştea, Natan. Leul moldovenesc are nevoie de instilator : [despre deprecierea
valutei naţ.] / Natan Garştea // Săptămîna. – 2015. – 20 febr. – P. 6.

493. Holban, Oleg. EuroCreditBank revine în calitate de jucător cu drepturi depline pe


piaţa bancară din Moldova : [dialog cu O. Holban, preşedintele EuroCreditBank] / a dialogat
Ion Chişlea // Economist. – 2015. – 18 febr. – P. 5.

494. Loghin, Vlad. Actualul sistem de impozitare îi jecmăneşte pe cei săraci şi îi favori-
zează pe cei bogaţi : [pe marginea discuţiei cu Anatoli Rojco, cercetător la Institutul Naţional
de Cercetări Economice] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 13 febr. – P. 12. – Idem
în lb. rusă.

495. Scarlat, George Coşmarul noului guvern de la Chişinău. Sistemul nu mai rezistă :
[situația din sistemul bancar: pe marginea analizei Fundaţiei Universitare a Mării Negre] /
George Scarlat // Economist. – 2015. – 25 febr. – P. 4; Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
26 febr. – P. 8-9.

496. Stoiciu, Victoria. Marele jaf al deceniului în Republica Moldova, sau Cioburi de
iluzii portocalii : [despre criza financiară] / Victoria Stoiciu // Economist. – 2015. – 25 febr. – P.
10.

497. Surugiu, Victor. Serviciile financiare de consum din Moldova: reformatare : [pe
marginea prevederilor Legii privind încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind
serviciile financiare de consum] / Victor Surugiu // Comunistul. – 2015. – 5 febr. – P. 12.

498. Головатюк, Владимир. Состояние денежного рынка в 2014 году и истинные


причины обесценения молдавского лея / Владимир Головатюк // Панорама. – 2015. – 20
февр. – Р. 26-27.

499. Костандаки, Георге. Георге Костандаки: "Забирайте леи из банка, срочно по-
купайте валюту, открывайте депозиты в зарубежных банках" : [об обесценивании нац.
валюты : интервью с независимым экспертом] / записал Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 3 февр.

500. Костандаки, Георге. Потерянный город : [о бюджете мун. Кишинэу : интер-


вью с экон. экспертом Г. Костандаки] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведо-
мости. – 2015. – 20 февр. – Р. 4.

501. Семенова, Юлия. Почему молдавский лей стремительно падает? / Юлия


Семенова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 20 февр. – Р. 5.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

502. Такий, Александр. Дисбалансы показателей : [о достаточноcти капитала в


коммер. банках] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос – пресс". – 2015.
– 27 февр. – Р. 4.

503. Такий, Александр. Минфину придется поднять ставки, чтобы не завалить


пирамиду ГЦБ : [о ставках гос. ценных бумаг] / Александр Такий // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 февр. – Р. 4.

504. Такий, Александр. Нет ясности – нет доверия, или Вопросы без ответов : [о
ситуации в "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank"] / Александр Такий // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 4.

505. Талмач, Леонид. Moldindconbank – на пути к лидерству : [интервью с пред-


седателем Правления Moldindconbank Л. Талмач] // Экономическое обозрение "Логос–
пресс". – 2015. – 20 февр. – Р. 6.

506. Холбан, Олег. "EuroCreditBank возвращается в качестве полноправного иг-


рока на банковский рынок Молдовы" : [интервью с председателем Правления
EuroCreditBank О. Холбан] // Экономическое обозрение "Логос–пресс". – 2015. – 20
февр. – Р. 5.

507. Шикирлийская, Татьяна. Национальный публичный бюджет – в "минусе" :


[за 2014-й г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос – пресс". –
2015. – 27 февр. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
508. Asistenţa SUA pentru sectorul agricol din Moldova capătă "un gust deose-
bit" : [pe marginea discuţiei cu Jim Herne, dir. Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvol-
tarea Întreprinderilor, Ion Perju, vice-dir. proiectului, Andrei Cumpanici, specialist în siguranţa
alimentului şi măsurile sanitare şi fitosanitare [et al.] / cor. ziarului // Economist. – 2015. – 18
febr. – P. 8-9.

509. Boncea, Lucian Costin. "ANSA devine garantul calităţii produselor alimentare
moldoveneşti" : [interviu cu L. C. Boncea, consilier al Misiunii Uniunii Europene în Politici
Publice pentru Rep. Moldova] / consemnare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2015. –
Febr. (Nr 9). – P. 9, 16.

510. Loghin, Vlad. Puterea de cumpărare a populaţiei Moldovei, una dintre cele mai
scăzute din lume : [pe marginea studiului realizat de către Consumer Price Index] / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 6 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.
511. Negruţa, Veaceslav. 2015: Prognoze economice şi nu doar / Veaceslav Negruţa //
Economist. – 2015. – 25 febr. – P. 11 ; Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 8.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

512. Sula, Ion. Ion Sula: Trebuie să trecem de la mentalitatea de preşedinte de colhoz
la cea de manager agricol : [interviu acordat de către dir. gen. al Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor portalului Tribuna] / consemnare: Cristina Pendea // Moldova suverană.
– 2015. – 5 febr.

513. Surdu, Ion. Republica Moldova, în pragul falimentului : [pe marginea studiului
"Republica Moldova – radiografia dinaintea prăbuşirii" realizat de către Petrişor Gabriel Peiu,
expert în cadrul Fundaţiei Universitare a Mării Negre] / Ion Surdu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 2 febr. – P. 5.

514. Американская помощь для сельскохозяйственного сектора в Молдове


обретает "особый вкус" : [о реализации проекта "Конкурентоспособность сельского
хозяйства и развитие предприятий" : пo материалам беседы с дир. проекта Джимми
Херн, зам. дир. проекта Ионом Пержу, специалистом по безопасности пищ. продуктов и
сан. и фитосан. мер Андреем Кумпанич [et al.] / cor.ziarului // Экономическое обозрение
"Логос – пресс". – 2015. – 27 февр. – Р. 24-25.

515. Визитей, Евгений. Падение Молдовы... : [экон. контекст] / Евгений Визитей //


Коммерсант info. – 2015. – 20 февр. – Р. 7.

516. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ: "В этом году все увидят, как обеднели"
: [интервью с экс-главой комис. по экономике, бюджету и финансам Парламента Респ.
Молдова в рамках интернет-передачи "Без мифов"] / беседовал Владимир Тхорик //
Панорама. – 2015. – 20 февр. – Р. 4.

517. Кетрарь, Вадим. Факторы "хорошей статистики" в сельскохозяйственном


производстве : [по данным Национального бюро статистики за 2014 г.] / Вадим Кетрарь
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 февр. – Р. 22.

518. Слусарь, Александр. Про субсидии, польский кредит и диверсантов в собст-


венной стране : [интервью с вице-председателем Конфедерации патронатов, предсе-
дателем Союза агропроизводителей "UniAgroProtect" А. Слусарь] / беседовал Юрий
Дзятковский // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 27 февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 489, 499)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
519. Chişlea, Ion. Expo Milano 2015, oportunitate remarcabilă de intrare pe pieţele oc-
cidentale : [despre participarea Rep. Moldova în cadrul expoziţiei Expo Milano 2015, 1 mai –
31 oct. 2015] / Ion Chişlea // Economist. – 2015. – 18 febr. – P. 6.

520. Калак, Дмитрий. Негативные тенденции во внешней торговле : [по данным


Национального бюро статистики] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос –
пресс". – 2015. – 20 февр. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 625)

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

339.7 Finanţe internaţionale


521. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "Avem unităţi cu mare experienţă de gestio-
nare a mijloacelor din fonduri externe" : [pe marginea situaţiei privind acordarea creditului
polonez pentru dezvoltarea agriculturii : interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimenta-
re] // Economist. – 2015. – 4 febr. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 518)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


522. Dungaciu, Dan. Republica Moldova – un cocktail exploziv la frontiera României :
[pe marginea Raportului Departamentului de Analize şi Cercetări Economice al Fundaţiei
Universitare a Mării Negre, coord. de Petrişor Peiu] / Dan Dungaciu // Timpul. – 2015. – 6
febr. – P. 22-23.

523. Моисеев, Сергей. Как увеличить скорость международных перевозок : [по


материалам 11-го ежегод. заседания Межправительственной Комиссии TRACECA (Ме-
ждународный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия), 29 янв. 2015, Стамбул] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 6 февр. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 489)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
524. Dabija, Ana. "Libertatea, cea mai visată în închisoare" : interviu cu A. Dabija, dir.
Departamentului Instituţiilor Penitenciare / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gar-
dă. – 2015. – 5 febr. – P. 18-19; Ziarul de gardă. – 2015. – 13 февр. – P. 8. – Еженед. прил.
на рус. яз.

525. Stati, Vasile. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la


22.12.2014 în hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie "Cu privire la practica judiciară în
procesele penale despre sustragerea bunurilor", Nr 23 din 28.06.2004 / Vasile Stati // Dreptul.
– 2015. – 13 febr. – P. 1, 3-4 ; 20 febr. – P. 1, 3-5.

526. Traficul de persoane în vizorul organelor de drept : [pe marginea evaluării acti-
vităţii de urmărire penală sub aspectul combaterii traficului de persoane, efectuată de către
Procuratura Generală] / serviciul de presă al Procuraturii Generale // Dreptul. – 2015. – 6
febr. – P. 5.

527. Ţâcu, Octavian. Fenomenul DNA [Direcția Națională Anticorupție] şi schimbarea


la faţă a României / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 9.

528. Pевенко, Анна. "Больше жертв, но... меньше" : интервью с А. Ревенко, дир.
Центра по борьбе с торговлей людьми при Министерстве внутренних дел // Ziarul de
gardă. – 2015. – 20 февр. – Р. 8.
(Vezi de semenea Nr 531, 542, 579, 583)

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
529. Dudulica, Liubomir. Moştenire cu probleme : [consultaţia avocatului] / Liubomir
Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 20 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


530. Bivol, Andrei. Andrei Bivol: "Nici o guvernare de la Chişinău nu a renunţat la ob-
sesia de a controla justiţia" : [interviu cu şeful Casei de avocatură "Hanganu, Tănase şi Par-
tenerii"] / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 10.

531. Fenomenul torturii prin prisma datelor statistice : [pe marginea evaluării de că-
tre Procuratura Generală a situaţiei pentru anul 2014] // Dreptul. – 2015. – 6 febr. – P. 5.

532. Scutirea de taxa de stat pentru judecarea pricinilor civile // Dreptul. – 2015. –
27 febr. – P. 6.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
533. Condratiuc, Valeriu. Convenţia colectivă, o pistă pentru negocierea Contractului
colectiv de muncă : [interviu cu V. Condratiuc, vicepreşedintele raionul Hânceşti, şi Ana Cim-
poieşu, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Hânceşti] / consemnare:
Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2015. – 13 febr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

534. Dudulica, Liubomir. Pot spera că voi fi despăgubit sau nu? : [consultaţia avocatu-
lui privind soluţionarea litigiului individual de muncă] / Liubomir Dudulica // Vocea poporului. –
2015. – 13 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

535. Preguza, Ion. Sindicatele cer inspectarea muncii conform cerinţelor Convenţiilor
OIM : [pe marginea prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81 privind
inspecţia muncii] / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2015. – 20 febr. – P. 4. – Idem în lb.
rusă ; Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. – P. 9.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
536. Aşa primar, mai rar! : [despre Ştefan Roşca, primarul satului Cornova din raionul
Ungheni] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 4 febr. – P. 4-5.

537. Baciu, Gheorghe. Moartea suspectă a primarului de Chişinău : [in memoriam lui
Nicolae Costin (1936-1995)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 2.

538. Badan, Tatiana. "Rolul şi locul administraţiei locale încă nu este conştientizat" :
[comentariu de T. Badan, preşedintele Congresului Autorităţilor Locale din Moldova] / pentru
conformitate: Ilie Bujor // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 6 febr.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

539. Darie, Marcel. De ce Chişinăul nu a ajuns să arate ca Sibiul: rolul Primăriei capita-
lei / Marcel Darie // Economist. – 2015. – 18 febr. – P. 12; Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. –
P. 9.

540. Nicu, Dan. Întoarcerea la românism, prin recensământ : [pe marginea datelor pre-
alabile ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2014 privind etnia şi limba
vorbită a locuitorilor] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 febr. – P. 6.

541. Petru Cigoreanu, primarul faptelor : [din satul Horeşti, raionul Ialoveni] / cor. zia-
rului // Stejarul. – 2015. – 25 febr. – P. 6.

542. Revenco, Ana. Mai multe victime, dar... mai puţine : [interviu cu A. Revenco, dir.
Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne] // Ziarul
de gardă. – 2015. – 12 febr. – P. 16.

543. Залевский, Виктор. Виктор Залевский: "Помогать людям, заботиться о горо-


де – наша первейшая обязанность" : [интервью с примаром г. Фэлешть] / записал В.
Стрелков // Коммунист. – 2015. – 26 февр. – Р. 8-9.

544. Фурдуй, Виорел. Виорел Фурдуй: "Полное введение закона о местном само-
управлении откладывается в третий раз" : [интервью с исполн. дир. Конгресса местных
органов власти] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 13
февр. – Р. 3.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


545. Catan, Victor. Ziua memoriei – îndemn la pace : [23 de ani de la începutul Războ-
iului de pe Nistru, 2 martie 1992] / Victor Catan // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 2 ;
Ziarul de gardă. – 2015. – 26 febr. – P. 4-5.

546. Felgenhauer, Pavel. În Ucraina nu va fi pace. Ne pregătim pentru un război mon-


dial : [interviu acordat de către P. Felgenhauer, expert militar independent, publ. "The Villa-
ge"] // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 8.

547. Mihailovici, Stela. Cu ce ne apărăm? : [pe marginea discuţiei cu Vitalie Marinuţă,


ex-ministru al Apărării] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. – P. 4-5.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
548. Фрунзе, Василиса. Старые пенсии проиндексируют, новые будут рассчиты-
вать по иной формуле : [по материалам беседы министра Труда, Социальной Защиты и
Семьи Руксанды Главан Radio Europa Liberă ] / Василиса Фрунзе // Молдавские ведо-
мости. – 2015. – 27 февр. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 621)

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
549. Malcoci, Iulia. Nu poţi imprima pe hârtie soarta fiecăruia : [aspecte ale consilierii
profesionale în şcoală] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 2.

550. Mândâcanu, Virgil. Impactul educaţiei conştiinţei naţionale – factor decisiv proeu-
ropean / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 febr. – P. 5.

551. Mândâcanu, Virgil. Să renunţăm la învăţarea reproductivă în favoarea celei crea-


tive / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2015. – 20 febr. – P. 2.

552. Sandu, Maia. "Mai multor formaţiuni din Parlament le este frică de alegeri anticipa-
te" : interviu cu M. Sandu, ministrul Educaţiei / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2015. – 19 febr. – P. 10-11.

553. Санду, Майя. "Нынешний молдавский политический класс оторван от реаль-


ности" : [интервью с министром Просвещения Респ. Молдова М. Санду] / интервью
реализовано Алиной Раду // Ziarul de gardă. – 2015. – 27 февр. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 371)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


554. Cibotari-Gruşcean, Sofia. Rolul educativ al teatrului : [despre experienţa Liceului
Teoretic "Petru Rareş" din mun. Chişinău] / Sofia Cibotari-Gruşcean // Făclia. – 2015. – 20
febr. – P. 10.

555. Ciucium, Ion. Liceul "V. Alecsandri" din Călăraşi – o familie unită / Ion Ciucium //
Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 14-15.

556. Ghicov, Adrian. Ion Iachim: De la sensul pedagogiei la sensul înţeles al lumii prin
textul creativ : [despre contribuţiile ped. ale lui Ion Iachim] / Adrian Ghicov // Univers pedago-
gic pro. – 2015. – 19 febr. – P. 7.

557. Gimnaziul Hirova: şcoala unde se ţese norocul // Făclia. – 2015. – 20 febr. – P.
12-13. – Conţine : [Interviu cu Felicia Gheorghiţă, directorul Gimnaziului Hirova din raionul
Călăraşi] ; Şcoala unde vocaţia mi se împleteşte cu norocul / Ana Purcel ; Dacă viaţa mi-ar da
o tinereţe, aş trăi-o braţ la braţ tot cu profesia de dascăl / Elena Spînu ; Activitatea metodică:
corelare şi conlucrare permanentă / Aurelia Oaserele ; Profesorul poate schimba lumea /
Iraida Spânu.

558. Gimnaziul Pohrebeni – în pas cu reforma din educaţie : [din raionul Orhei] //
Făclia. – 2015. – 13 febr. – P. 4-5. – Conţine : [Interviu cu Svetlana Cojocari, directorul Gim-
naziului Pohrebeni din raionul Orhei] / consemnare: R. Vulturescu ; Dezvoltarea personalităţii
prin activităţi extraşcolare / Svetlana Burduniuc ; Consiliul metodic – eficienţă şi inovaţie /
Raisa Saharneanu ; Atelierul – oportunitate de formare a standardelor de eficienţă / Olga
Stoler.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

559. Grecu, Oleg. "Muzica este o enigmă şi calea spre ea trebuie să fie la fel de enig-
matică, plină de farmec" : Interviu cu O. Grecu, prof. de acordeon, Liceul Republican de Mu-
zică "Ciprian Porumbescu" / a intervievat Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. –
12 febr. – P. 3.

560. Iachim, Ion. Satul creşte, numărul elevilor scade : [pe marginea discuţiei cu Ion
Chistol, dir. Liceului "Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei] / Ion Iachim //
Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 febr. – P. 4.

561. Leahova, Irina. Problemele din educaţie, doar pe umerii pedagogilor? : [pe margi-
nea discuţiei cu Nina Bragari, preşedintele Consiliului raional Căuşeni al Sindicatului Educaţi-
ei şi Ştiinţei, şi Rica Cernat, dir. Liceului "A. Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni] / Irina
Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 20 febr. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

562. Liceul "Ştefan cel Mare", Bravicea: portdrapel în învăţământul din Călăraşi //
Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 4-5. – Conţine : [Şcoala din Bravicea – una performantă : inter-
viu cu Elena Godovaniuc, dir. Liceului "Ştefan cel Mare" din satul Bravicea, raionul Călăraşi] /
consemnare: R. Vulturescu ; Parteneriatul şcoala – familie: de la pasivitate la implicare /
Diana Goncearuc ; Programul Corpului Păcii SUA – Educaţie pentru Sănătate / Elena Suvac ;
Paşi siguri în modernizarea instruiri / Sergiu Godovaniuc.

563. LT "Alexandru cel Bun" din Sângera – în calea spre afirmare / pagini realizate
de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 6-7. – Conţine : Experienţa bogată – chezăşia
succesului : [pe marginea discuţiei cu Valeriu Zavate, dir. Liceului Teoretic "Alexandru cel
Bun"] ; Educând elevul, ne autoformăm ; Activităţi extracurs – element primordial / Svetlana
Solomiţchi ; Apreciem individualitatea şi mizăm pe inovaţie / Maria Sârbu.

564. Moga, Ecaterina. "Elimul Nou" – o instituţie axată pe valori : [interviu cu E. Moga,
dir. Liceului Teoretic "Elimul Nou", mun. Chişinău] / consemnare: Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2015. – 5 febr. – P. 4.

565. Nicolaescu-Onofrei, Liliana. Liliana Nicolaescu-Onofrei: "Implicarea comunităţii


în viaţa şcolii – imperios necesară" : [pe marginea şedinţei Clubului managerilor şcolari din
mun. Chişinău, febr. 2015, Chişinău] / serviciu de presă al ME // Univers pedagogic pro. –
2015. – 19 febr. – P. 2.

566. Nour, Victor. Fişa de cuantificare a calificativelor de evaluare a eficienţei didactice


: [despre experienţa Liceului Teoretic "George Meniuc", mun. Chişinău] / Victor Nour ; coord.
şt. : Nicolae Babuc // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

567. Roşca, Ion. Eroare, neglijenţă sau inutilitate??? : [adresare către Maia Sandu, mi-
nistrul Educaţiei, privind funcţionalitatea Centrelor Metodice din componenţa direcţiilor raiona-
le de învăţământ] / Ion Roşca // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 11.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

568. Silvestru, Aurelian. Aurelian Silvestru: Concurenţa care îi aşteaptă pe copiii de


azi va fi foarte acerbă : [interviu cu dir. Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu", mun.
Chişinău] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. – Febr. (Nr 2). – P. 8.

569. Slivciuc, Ion. "Elevii cunosc tot mai puţin matematica" : [interviu cu I. Slivciuc,
prof. din raionul Edineţ] / consemnare: Liliana Rusu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 19
febr. – P. 3.

570. Ştirbu, Aurelia. Relaţia mentor-debutant şi valenţele sale multiple : [în licee] / Au-
relia Ştirbu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 19 febr. – P. 5.

571. Vascan, Ion. Poţi vorbi la lecţie despre un roman citit doar de 4-5 elevi? : [dialog
cu I. Vascan, prof. la Gimnaziul din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă] / interlocutor: Virgil
Mândâcanu // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 3.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


572. Lungu, Valentina. Evaluarea fără note: între da şi nu : [la școala-grădiniță nr. 152
"Pas cu pas"] / / Valentina Lungu // Făclia. – 2015. – 13 febr. – P. 1-2; 20 febr. – P. 1, 3.

573. Practici incluzive la Străşeni : [din experienţa Grădiniţei-creşă nr. 2 "Mugurel" din
oraşul Străşeni] / pagină realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 5
febr. – P. 7.

574. Rusu, Adrian. Leagăn al copilăriei – Grădiniţa nr. 67 "Sălcioara" din capitală /
Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 7.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
575. Ciucium, Ion. Cultura organizaţională – criteriu de bază al educaţiei în şcoala pro-
fesională : [pe marginea şedinţei Consiliului directorilor şcolilor profesionale din regiunea de
Nord a Rep. Moldovei, ţinută la Şcoala profesională din Mărculeşti, raionul Floreşti] / Ion
Ciucium // Făclia. – 2015. – 27 febr. – P. 8-9.

576. Cucoreanu, Liviu. A deveni un bun conducător este un proces care nu se încheie
niciodată : [interviu cu L. Cucoreanu, director, şi Ana Tâltu, director adjunct la şcoala de Me-
serii nr. 17 din Glodeni] / pagini realizate de Mihai Bendas // Făclia. – 2015. – 20 febr. – P. 8-
9.

577. Învăţământul dual – o realitate în ascendenţă : [pe marginea activităţii Şcolii de


Meserii nr. 17 din Glodeni] / pagini realizate de Mihai Bendas // Făclia. – 2015. – 20 febr. – P.
8-9.

578. O şcoală solicitată este o instituţie performantă : [Şcoala Profesională nr. 4 din
mun. Bălţi] // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 10-11. – Conţine : [Interviu cu Mihai Râmiş, directo-
rul Şcolii Profesionale nr. 4] / consemnare: R. Vulturescu ; Instruirea practică – prima treaptă

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

în carierea profesională / Valentin Bujor ; Managementul – o verigă tare în procesul educaţio-


nal / Galina Ţurcanu ; Condiţiile de studii, trai şi odihnă sunt permanent în atenţia noastră /
Gheorghe Curarari.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


579. Bujor, Valeriu. Institutul de Criminologie – locul unde se împlinesc destine : inter-
viu cu V. Bujor, preşedintele Consiliului de administraţie al Institutului de Ştiinţe Penale şi
Criminologie Aplicată / interviu de Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 20 febr. – P. 5.

580. Iachim, Ion. Timotei Melnic – 75 : [omagiu pentru prof. univ., specialist în domeni-
ul teoriei literaturii] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2015. – 19 febr. – P. 3.

581. Ostafii, Valeriu. Studiu în domeniul inteligenţei emoţionale : [desfăşurat de către


Teresa Pozo Rico, doctorandă a Universităţii din Alicante, Spania, în cadrul Universităţii Libe-
re Internaţionale din Moldova] / Valeriu Ostafii // Moldova suverană. – 2015. – 10 febr.

582. Rusu, Adrian. 20 de ani dăruiţi scopului nobil: Institutul Nistrean de Economie şi
Drept: [fondat în 1995, or. Bălți] / Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 8-9.

583. Valeriu Bujor – savant şi mentor care educă oameni şi caractere : [prof. univ.
la Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată] / cor. ziarului // Făclia. – 2015. – 20
febr. – P. 1, 4.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
584. Bortă, Victoria. Dragobetele nostru : [celebrarea Dragobetelui românesc : pe
marginea discuţiei cu Tudor Colac, etnolog] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 13
febr. – P. 17.

585. Caraman, Vlad. Elogiu lui Victor Cirimpei : Portretul etnologului la 75 de ani / Vlad
Caraman // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
586. Holban, Ion. Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici,
ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (1-3) (1874-1960)] / Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriţă
// Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 12 ; 13 febr. – P. 3 ; 20 febr. – P. 14.

53 FIZICĂ
587. Canţer, Valeriu. "Totdeauna am plasat în centrul atenţiei omul şi problemele lui" :
[dialog cu V. Canţer, cercetător-fizician] / interlocutor: Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 6 febr. –
P. 1.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

60 de ani de la nașterea lui Valeriu Canțer, academician-fizician


588. Avornic, Gheorghe. Un model de profesionalism, erudiţie şi cultură aleasă : [60
de ani de la naşterea lui Valeriu Canţer, academician-fizician] / Gheorghe Avornic // Literatura
şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 7.

589. Avornic, Gheorghe. Valeriu Canţer, la popas aniversar ; Valeriu Canţer – un nu-
me notoriu în elita oamenilor de ştiinţă din Republica Moldova : [60 de ani de la naşterea
academicianului fizician] / Gheorghe Avornic // Dreptul. – 2015. – 6 febr. – P. 1, 3.

590. Cuciureanu, Gheorghe. Valoarea adevărată străluceşte prin omenie : [60 de ani
de la naşterea lui Valeriu Canţer, academician-fizician] / Gheorghe Cuciureanu // Săptămîna.
– 2015. – 6 febr. – P. 5.

591. Galben, Andrei. Savant şi om de o cumsecădenie rară : [60 de ani de la naşterea


lui Valeriu Canţer, academician-fizician] / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr.
– P. 6.

592. Moşin, Octavian. În căutarea înţelepciunii : Academicianul Valeriu Canţer la ceas


aniversar / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 2.

593. Prus, Elena. O notă înaltă moralităţii în Ştiinţă : [60 de ani de la naşterea lui Vale-
riu Canţer, academician-fizician] / Elena Prus // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 7.

594. Rotaru, Tatiana. Anii-lumină ai lui Valeriu Canţer : [60 de ani de la naşterea a
academicianului-fizician] / Tatiana Rotaru // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 6.

595. Şi ştiinţa are nevoie de puţină adrenalină în plus : [60 de ani de la naşterea lui
Valeriu Canţer, academician-fizician] / Alexandru Roşca, Valerian Dorogan, Mariana Şlapac
[et al.] // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 368)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


596. Duca, Gheorghe. Chimia este soarta mea în căutarea propriului drum : [despre
destinul savantului-chimist] / Gheorghe Duca // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 25.

597. Lupaşcu, Tudor. Dintotdeauna am fost adeptul ideii că cel mai bun chimist este
Dumnezeu : [interviu cu T. Lupaşcu, dir. Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Rep.
Moldova] / consemnare: Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 6.

65 de ani de la nașterea lui Tudor Lupașcu, directorul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiin-
ţe a Rep. Moldova
598. Bileţchi, Nicolae. Savant cu o aleasă cultură / Nicolae Bileţchi // Literatura şi arta.
– 2015. – 26 febr. – P. 7.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

599. Ciobanu, Raisa. Un om cu paşi de melc se îndrepta spre Institutul de Chimie /


Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 7.

600. Cosma, Cristina. Cercetător notoriu / Cristina Cosma // Literatura şi arta. – 2015.
– 26 febr. – P. 7.

601. Dabija, Nicolae. Un sufletist / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr.
– P. 1.

602. Duca, Gheorghe. Savant şi manager de prestigiu: Tudor Lupaşcu la 65 de ani /


Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. –
P. 1.

603. Vlad, Pavel. Tudor Lupaşcu – savant şi manager de vocaţie / Pavel Vlad, Con-
stantin Turtă, Aculina Arîcu // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
604. Corobceanu, Svetlana. O viaţă mai bună, cu investiţii europene : [inaugurarea cu
suportul Uniunii Europene a Centrului medicilor de familie în satul Molovata Nouă, raionul
Dubăsari] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 20 febr. – P. 4.

605. Dutca, Mihail. "O ţară precum e Republica Moldova nu-şi poate permite un alt sis-
tem de sănătate" : dialog cu M. Dutca, vicepreşedintele Sindicatului "Sănătatea" / a dialogat
Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 13 febr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

606. Tomacinschi, Angela. Obezitatea – problema secolului XXI : [interviu cu Angela


Tomacinschi, terapeut] / pentru conformitate Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2015. – 19 febr.
– P. 19.

607. Мереуца, Александр. Александр Мереуца: Как рождаются диагнозы : [ин-


тервью с мед. дир. лаборатории Invitro Diagnostics] // Экономическое обозрение "Логос –
пресс". – 2015. – 27 февр. – Р. 9.

608. Чегаровская, Любовь. Врачи уходят из профессии : [по материалам исслед.


на тему "Медицинские работники в Респ. Молдова: причинны ухода из профессии",
провед. Министерством здравоохранения] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2015. –
20 февр. – Р. 28.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


609. Coman, Alexandru. "Noi dorim ca distribuitorii să garanteze calitatea medicamen-
telor" : [interviu cu A. Coman, dir. Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale] / con-
semnare: Ion Surdu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 febr. – P. 5.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
610. Lozinschi, Octavian. Boală şi stigmat, sau Usturoiul şi stafia trecutului : [despre
medicamentele psihiatrice] / Octavian Lozinschi // Ziarul de gardă. – 2015. – 19 febr. – P. 8.

618 Ginecologie. Obstetrică


611. Шимановская, Марина. Штефан Гацкан: "Мы выполняем свою работу каче-
ственно, оперативно, обеспечивая здоровье матерей и детей" : [по материалам беседы
с генер. дир. Респ. Института матери и ребенка Шт. Гацкан] / Марина Шимановская //
Молдавские ведомости. – 2015. – 27 февр. – Р. 11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
612. 15 mari realizări ale Gas Natural Fenosa în 15 ani de activitate în Moldova :
[despre domeniul electroenergetic] // Săptămîna. – 2015. – 13 febr. – P. 10-11.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
613. Dulgheru, Valeriu. Când vom elimina s(c)lavul din noi? : [despre Gheorghe Bote-
zatu, inginer de origine basarabeană (1882-1940)] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –
2015. – 12 febr. – P. 2.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
614. Moroşanu, Andrei. Dumbrava minunată : [despre Vladimir Novac, dir. Societăţii
Agricole "Tetracom-agro" din raionul Floreşti] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015. –
19 febr. – P. 6.

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


615. Можэ, Энтони. Энтони Можэ: "Sade принесет в Молдову международный
опыт реализации инфраструктурных проектов" : [восстановление ирригационных сис-
тем : интервью с дир. представительства фр. компании Sade в Респ. Молдова] // Эко-
номическое обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 20 февр. – Р. 15.

633/635 Horticultură
616. Arhip, Vlad. Constantin Dadu – omul care vorbeşte cu şoapta frunzelor : [60 de
ani de la naşterea dir. Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare] /
Vlad Arhip // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 6.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

617. Arhip, Vlad. Frunzele de dor ale lui Constantin Dadu : [60 de ani de la naşterea
dir. Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare] / Vlad Arhip // Gaze-
ta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 20 febr.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
618. Andros, Timofei. Timofei Andros la 75 de ani : [interviu cu T. Andros, fost ministru
al Informaticii, Informaţiilor şi Telecomunicaţiilor] // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 7.

619. Iacob, Mihail. Mihail Iacob: "Fără motivare, rezultatele nu sunt cele aşteptate" :
[interviu cu dir. gen. al ÎS "Radiocomunicaţii"] / interlocutor: Natalia Hadârcă // Vocea poporu-
lui. – 2015. – 27 febr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

620. Popovici, Serghei. Serghei Popovici: "Numărul de utilizatori ai semnăturii digitale


este în creştere" : [interviu acordat de către dir. gen. al Î.S. "Centrul de telecomunicaţii specia-
le" portalului Tribuna] / consemnare: Andriana Cheptine // Moldova suverană. – 2015. – 17
febr.

621. Бегю, Татьяна. Вероника Кику-Бобок: "Молодежь помогает мне сохранить


равновесие в жизни" : [по материалам беседы с руководителем Молодежного медиа-
центра Вероникой Кику-Бобок] / Татьяна Бегю // Ziarul de gardă. – 2015. – 27 февр. – P.
9.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


622. Pohilă, Vlad. File dintr-o biografie ce trebuie consemnate : [despre Boris Mihala-
che, dir. adjunct al Editurii "Universul"] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. –
P. 2.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
623. Моисеев, Сергей. Текущая работа исполнительной дирекции Союза транс-
портников и дорожников : [по материалам беседы с исполн. дир. Союза транспортников
и дорожников Респ. Молдова Думитру Албулеса] / Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 20 февр. – Р. 14.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
624. Таран, Ангелина. Прямая речь виноделов : [по материалам беседы с генер.
дир. группы компаний Bostovan Виктором Бостан, вице-президентом компании Lion-gri
Нелли Сонник и генер. дир. ООО Invinprom Константином Сары] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 23.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


625. Калак, Дмитрий. Низкий спрос на "высокий градус" : [о рынке алкогольных
напитков : по материалам беседы с нач. упр. таможенной службы Натальей Чумаченко
и председателем Ассоциации производителей крепких алкогольных напитков Молдовы
Сергеем Сырги] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. –
13 февр. – Р. 8.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


626. Efimov, Boris. Producătorul din Moldova care vinde marfa în reţelele "Auchan" şi
"Carefour" a ajuns şi în SUA : [interviu cu B. Efimov, dir. gen. al AO"Orhei-Vit"] // Săptămîna.
– 2015. – 6 febr. – P. 4.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
627. Beghiu, Tatiana. Alina Bradu: "Am parcurs drumul pe care nu aveam cum să nu-l
aleg" : [pe marginea discuţiei cu Alina Bradu, designer vestimentar] / Tatiana Beghiu // Ziarul
de gardă. – 2015. – 26 febr. – P. 24.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


628. Глазова, Татьяна. Свод правил по переходу на еврокоды : [по материалам
беседы с зам. министра регионального развития и строительства Анатолием Золотко-
вым] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос – пресс". – 2015. – 20 февр.
– Р. 12.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
629. Hadei, Daniela. Regina Serbiei, într-un conac din Chişinău : [conacul familiei Ca-
zimir-Cheşco din mun. Chişinău, monument de arhitectură de valoare naţ.] / Daniela Hadei //
Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. – P. 16.

630. Ogrinji, Mihai. Palatul Culturii din Iaşi : [monument de istorie şi arhitectură] / Mihai
Ogrinji // Natura. – 2015. – Febr. (Nr 2). – P. 14.

72 ARHITECTURĂ
631. Zaharia, Lilia. Cetatea Sorocii. Restaurarea și reabilitarea bijuteriei medievale de
pe malul Nistrului face parte dintr-un proiect transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană /
Lilia Zaharia // Natura. – 2015. – Febr. (Nr 2). – P. 16.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


632. Стеничева, Наталья. Картины из остатков пира : [о творчестве художника-
медальера Семена Одайник] / Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2015. –
17 февр.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


633. Munteanu, Galina. Meşterul de la Alexanderfeld : [pe marginea discuţiei cu Ale-
xandru Vlagu, meşter popular, sculptor în lemn, din satul Alexanderfeld, raionul Cahul] / Gali-
na Munteanu // Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. – P. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


634. Дашевский, Олег. Светопоклонница из Будапешта : [по материалам беседы
с венгер. художницей Беатрис МакКай-Кoвакс] / Олег Дашевский // Молдавские ведомо-
сти. – 2015. – 3 февр.

635. Маккай-Ковакс, Беатрис. Таинство теней в живописи МакKай-Ковакс : [ин-


тервью с венгер. художницей] / записала Людмила Куликова // Панорама. – 2015. – 6
февр. – Р. 28.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


636. Gherciu, Ana. Natalia Gârbu, între colaje şi mozaicuri : [pe marginea discuţiei cu
Natalia Gârbu, fotograf] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 31.

637. Лупашку, Макс. Макс Лупашку: "Красота рядом, и надо лишь захотеть ее
увидеть" : [интервью с фотографом] / записал Денис Романеску // Молдавские ведомо-
сти. – 2015. – 6 февр. – Р. 11.
78 MUZICĂ
638. Bulat, Olga. Sergiu Iarovoi de la "Gândul Mâţei" într-o poveste muzicală la chitară
: [pe marginea discuţiei cu Sergiu Iarovoi, compozitorul trupei "Gândul Mâţei"] / Olga Bulat //
Ziarul de gardă. – 2015. – 12 febr. – P. 24 ; Ziarul de gardă. – 2015. – 13 февр. – P. 9. –
Еженед. прил. на рус. яз.

639. Crăciun, Vasile. Rezistenţa muzicii populare împotriva regimului sovietic, sau
Cum Vasile Crăciun a readus acasă, în Basarabia, instrumentele naţionale româneşti : [inter-
viu cu V. Crăciun, prof. univ. la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice] / pentru confor-
mitate: Tamara Gorincioi, Vasile Şoimaru // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 7.

640. Hadei, Daniela. AKORD, de la folclor, la dance şi ritmuri latino : [pe marginea dis-
cuţiei cu Igor Sârbu şi Igor Stribiţchi, membrii trupei "Akord"] / Daniela Hadei // Ziarul naţional.
– 2015. – 13 febr. – P. 18.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

641. Hadei, Daniela. Cezara: "De multe ori mi-am dorit să renunţ" : [pe marginea discu-
ţiei cu interpreta de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 20 febr. – P.
18.

642. Hadei, Daniela. Doina Sulac: "Este de datoria mea să cânt" : [pe marginea discu-
ţiei cu interpreta de muzică populară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 6 febr. – P.
21.

643. Mihaiu, Virgil. Trigon încununând Festivalul Ethno Jazz de la Chişinău : [despre
cea de-a 13-a ed. a Festivalului Ethno Jazz, 25-28 sept. 2014, Chişinău] / Virgil Mihaiu //
Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct. (Nr 9/10). – P. 20-21.

644. Negru, Lena. "Melodia "Boschetar" mă hrăneşte şi astăzi" : [pe marginea discuţiei
cu Valy Boghean, muzician] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 20 febr. – P. 10.

645. Partole, Claudia. Maestrul care mângâie văzduhul... : [65 de ani de la naşterea lui
Petre Neamţu, dirijorul orchestrei "Folclor"] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2015. – 5
febr. – P. 2.

646. Tomuleţ, Valentin. Destinul privighetorii de sub geana Carpaţilor : [despre Maria
Iliuţ, interpretă de muzică populară] / Valentin Tomuleţ // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr.
– P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
(Vezi Nr 733)
792 Teatru. Artă scenică
647. Condeescu, Ada. "Nu joc în ceva în care nu cred, oricâţi bani aş lua" : [interviu cu
A. Condeescu, actriţă din România] / consemnare : Monica Andronescu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 16 febr. – P. 12-13.

648. Ghimpu, Dina. Familia Tot şi năluca războiului : [pe marginea spectacolului "Fa-
milia TOT" de Istvan Orkeny, dramaturg maghiar montat la Teatrul Naţional "Mihai Emines-
cu", regizor Alexandru Cozub] / Dina Ghimpu // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 6.

649. Ungureanu, Larisa. Omul comportamentului modal : [55 de ani de la naşterea ac-
torului şi regizorului Alexandru Grecu] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2015. – 12
febr. – P. 1.

650. Мигулина, Татьяна. Опера Верди на молдавской сцене : [о постановке опе-


ры "Травиата" Джузеппе Верди : по материалам беседы с режиссером-постановщиком
Нац. театра оперы и балета им. Марии Биешу Элеонорой Константиновой, дирижером
Дмитрием Кырчумару и солисткой Мариной Кара] / Татьяна Мигулина // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 13 февр. – Р. 30.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

651. Фусу, Михай. Человек-оркестр Думитру Фусу : [интервью с актером М. Фусу,


сыном актера и режиссера Думитру Фусу] / записал Олег Дашевский // Молдавские
ведомости. – 2015. – 17 февр.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


652. Robu, Ion. Ion Robu, directorul Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv:
"Pînă la urmă, rămîn doar faptele concrete ale omului" : [interviu] / a intervievat: Ion Radu //
Săptămîna. – 2015. – 6 febr. – P. 29.

653. Spătaru, Dan. Spătaru a ajuns la Astra, dar visul său e să evolueze pentru Real
Madrid : [interviu cu D. Spătaru, fotbalist] / interviu de Gheorghe Lungu // Ziarul naţional. –
2015. – 27 febr. – P. 19.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
654. Condrea, Irina. Ce este cu "foaia de boală" : [utilizarea expresiei] / Irina Condrea
// Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 25.

655. Condrea, Irina. La moment : [utilizarea expresiei] / Irina Condrea // Timpul. –


2015. – 6 febr. – P. 25.

656. Condrea, Irina. Ordinea cuvintelor şi ordonarea ideilor : [în lb. rom.] / Irina Con-
drea // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 25.

657. Cosniceanu, Maria. Afteni : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 13 febr. – P. 25.

658. Cosniceanu, Maria. Chihai : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 6 febr. – P. 25.

75 de ani de la naşterea Mariei Cosniceanu, cercetător ştiințific, filolog


659. Bileţchi, Nicolae. Pasiune şi generozitate / Nicolae Bileţchi // Literatura şi arta. –
2015. – 5 febr. – P. 7.

660. Melniciuc, Ion. Cântecele tinereţii noastre / Ion Melniciuc, Cecilia Melniciuc // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 7.

661. Pohilă, Vlad. Elegantă în viaţă, elegantă şi în cercetare / Vlad Pohilă // Literatura
şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 7.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
662. Bota, Hanna. Escapada nocturnă prin oraşul tău ; festival ; orbul de pe aleea cla-
sicilor ; o singură literatură : [versuri] / Hanna Bota // Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct. (Nr
9/10). – P. 7.

663. Codruţ, Mariana. Un jazz infernal : [jurnal] / Mariana Codruţ // Contrafort. – 2014.
– Sept. - Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

664. Corbu, Daniel. Divina tragedie : [versuri] / Daniel Corbu // Literatura şi arta. –
2015. – 26 febr. – P. 1.

665. Creangă-Caia, Olguţa. Casa cu îngeri (2) : (fragm. din cartea "Copilăria Sfintei
Teodora de la Sihla") / Olguţa Creangă-Caia // Florile dalbe. – 2015. – 5 febr. – P. 7. –
Contin. Începutul : 1 ian.

666. Eminescu, Mihai. Iubind în taină : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. –
2015. – 12 febr. – P. 1.

667. Păunescu, Adrian. Iartă-ne, Grigore : [versuri] / Adrian Păunescu // Florile dalbe.
– 2015. – 12 febr. – P. 8.

668. Stănescu, Nichita. De dragoste : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. –


2015. – 19 febr. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


669. Anton, Ion. Grigore Vieru : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 12 febr.
– P. 8.

670. Anton, Ion. Tighina : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 26 febr. – P. 5.

671. Bajureanu, Ion. Piesa gata – s-a jucat... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 19 febr. – P. 3.

672. Bajureanu, Ion. S-a ales grâul de neghină : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 febr. – P. 2.

673. Belicov, Serafim. Anticul Prut : [versuri] / Serafim Belicov // Florile dalbe. – 2015.
– 12 febr. – P. 8.

674. Benea, Marcela. Ferice de cei ce aud gura lui Dumnezeu cum vorbeşte : [versuri]
/ Marcela Benea // Săptămîna. – 2015. – 27 febr. – P. 9. – Conţine : Acolo, de unde eu vin... ;
Îţi aud plînsul ; Şantier ; Cine stă, neştiut? ; O linie dreaptă.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

675. Blănaru, Gheorghe. Între fabulaţie şi fabulă : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Flori-
le dalbe. – 2015. – 5 febr. – P. 8. – Conţine : Visul omului ; Două sfaturi şi-un amic ; Anunţul ;
Ca fraţii... ; Raiul fecioarei ; Explicaţie ; Noroi camuflat ; În căutarea echilibrului ; Testamentul
mistreţului.

676. Butnaru, Leo. Cobaiul : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2014. –


Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

677. Butnaru, Leo. În legătură cu acest eveniment : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 6 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

678. Butnaru, Leo. Orgoliul nu încântă, ci... încruntă : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 27 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

679. Butnaru, Leo. Prezenţa celuilalt : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 20 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

680. Butnaru, Leo. Spunerea de sine : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 13 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

681. Cărare, Petru. Chiar dacă nu ajută, nu încurcă : [povestire satirică] / Petru Cărare
// Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 13 febr.

682. Cărare, Petru. Monumentul de la Prăpădeni : [povestire satirică] / Petru Cărare //


Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 6 febr.

683. Cărare, Petru. Prolog sau Unde s-a răsturnat carul cu proşti ; Demnitarul şi opo-
zantul ; Consultaţie medicală ; Bietul Ipolit ; Teama de gura lumii : [versuri satirice] / Petru
Cărare // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 3.

684. Cărare, Petru. Scrisoare mamei : (fragm. de poem) / Petru Cărare // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 febr. – P. 1.

685. Cibotaru, Arhip. Cântecul şomerului flămând : [versuri] / Arhip Cibotaru // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 1.

686. Cibotaru, Arhip. Rugăciune ; Delir ; La fundul mlaştinii de haos ; Stafia bâtei ; Vo-
ce cobitoare ; Rugăciune / Arhip Cibotaru // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 5.

687. Ciobanu, Valerian. Deasupra Bermudelor : [povestire] / Valerian Ciobanu // Florile


dalbe. – 2015. – 19 febr. – P. 8.

688. Cosmescu, Alex. Longplayer : [note] / Alex Cosmescu // Contrafort. – 2014. –


Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 21.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

689. Dabija, Nicolae. Întâlnirea de peste ani : [povestire] / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2015. – 5 febr. – P. 1.

690. Diviza, Ion. Măgarul şi dragostea : [fabulă] / Ion Diviza // Florile dalbe. – 2015. –
26 febr. – P. 8.

691. Doni, Gheorghe. Efigie ; Crez ; Atât mi se îngăduie : [versuri] / Gheorghe Doni //
Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 1.

692. Donţu, Iurie. O strună sfîntă, lină : [versuri] / Iurie Donţu // Literatura şi arta. –
2015. – 12 febr. – P. 5.

693. Grosu, Lidia. Poetul-taină : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2015. – 12
febr. – P. 5.

694. Iachim, Ion. Păstorind cu Ahile : (fragm. de roman) / Ion Iachim // Florile dalbe. –
2015. – 5 febr. – P. 8.

695. Josu, Nina. Uşa de taină : Povestire fantastică : (fragm.) / Nina Josu // Literatura
şi arta. – 2015. – 26 febr. – P. 4.

696. Lari, Leonida. E magul... : [versuri] / Leonida Lari // Florile dalbe. – 2015. – 12
febr. – P. 8.

697. Plugaru, Emilia. Mărţişor : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. – 2015. – 26
febr. – P. 1.

698. Prohin, Victor. Omul de zăpadă : [povestire] / Victor Prohin // Florile dalbe. –
2015. – 19 febr. – P. 4.

699. Rotaru, Petru. Gânduri roi în miez de iarnă sau Durute doruri în context contem-
poran : [versuri] / Petru Rotaru // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 12. – Conţine : Cu dor de "Fă-
clia" ; Lumină vie ; Mare, fie-ne drept martor ; Gând basarabean ; Soarele rămână-n ceruri.
Nu - războiului!

700. Rusnac, Vladimir. Va fi : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2015. – 6 febr. –


P. 13.

701. Silvestru, Aurelian. Datori cu dragoste : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –


2015. – Febr. (Nr 2). – P. 5.

702. Silvestru, Aurelian. Gratitudinea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.


Curierul agricol. – 2015. – 27 febr.

703. Silvestru, Aurelian. Îngerul rănit : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 13 febr.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

704. Silvestru, Aurelian. Nimeni nu rămâne singur : [eseu] / Aurelian Silvestru // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 1.

705. Silvestru, Aurelian. Omul şi locul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –
2015. – 26 febr. – P. 1.

706. Silvestru, Aurelian. Puterea întregului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 6 febr.

707. Silvestru, Aurelian. Recompensa : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.


Curierul agricol. – 2015. – 20 febr.

708. Tănase, Constantin. Corupţie şi anticorupţie : fragm. din cartea "Groapa cu lei" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 6 febr. – P. 6.

709. Tănase, Constantin. De ce la moldoveni omul rău îl conduce pe omul frumos? :


fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 6.

710. Tănase, Constantin. De la euroscepticism spre antieuropenism şi înapoi spre


moldovenismul sovietic : fragm. din cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. –
2015. – 20 febr. – P. 6.

711. Tănase, Constantin. În lumea celor fără de diplome : fragm. din cartea "Groapa
cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

712. Tănase, Constantin. Are noua nomenclatură pufuşor pe botişor? : fragm. din car-
tea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 6 febr. – P. 6.

713. Tănase, Constantin. Asta-i soarta ta, neamule... : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 20 febr. – P. 6.

714. Tănase, Constantin. Sclavii dulcilor iluzii : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 6.

715. Tănase, Constantin. Toate încep de la reforma morală a societăţii : fragm. din
cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 6.

716. Tofan-Bâlici, Maria. Doar poetul : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi arta.
– 2015. – 19 febr. – P. 6.

717. Trifan, Călina. Logica locului ; Ediţia Princeps ; Vatra limbii ; Orizontul ; Jalon ; Ri-
tual cu umbra ; Anii ; Dacă n-ar fi premeditat ; Bănuiala ; Îmbrăţişare ; Rugă ; Idolatrie ; Spai-
ma ; Quod erat demonstrandum : [versuri] / Călina Trifan // Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct.
(Nr 9/10). – P. 7.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

718. Vicol, Ion. "Sveati Ştefan Vodă" : [nuvelă ist.] / Ion Vicol // Literatura şi arta. –
2015. – 5 febr. – P. 4.

719. Vieru, Grigore. Chipul tău, mamă ; Tu eşti un geniu ; Joc de familie ; Candela ;
Dreapta laudă ; Reaprindeţi candela : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. – 2015. – Febr. (Nr
2). – P. 9.

720. Vieru, Grigore. Copiii şi artistul : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. –
2015. – 12 febr. – P. 1.

721. Vieru, Grigore. Lacrima : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2015. – 5 febr.
– P. 1.

722. Vieru, Grigore. Nu am, moarte, cu tine nimic : [versuri] / Grigore Vieru // Florile
dalbe. – 2015. – 12 febr. – P. 8.

821.14 Literatură greacă (elenă)


723. Dimoula, Kiki. Viziunea periculoasă a fanteziei : [versuri] / Kiki Dimoula ; trad.:
Angela Bratsou // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
724. Romanul picaresc al lui Olaf Kuhl : [pe marginea romanului "Animale moarte" de
Olaf Kuhl] / pagină realizată de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). –
P. 24.
821.134.2(861).0 Literatură columbiană
725. Stănilă, Moni. Document şi documentaţie : [pe marginea romanului "Generalul în
labirintul său" de Gabriel Garcia Marquez] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 6 febr. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


726. Alexandrescu, Sorin. Sorin Alexandrescu: "În România şi în Moldova, în amân-
două statele, doar o democraţie stabilă şi o administraţie responsabilă pot lucra cu folos la
construirea unei ţări noi, ancorate stabil în Europa" : [interviu cu istoricul şi criticul literar] /
interlocutor: Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 11-14.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


727. Bogasiu, Sava. Patria în opera lui Grigore Vieru / Sava Bogasiu // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 12 febr. – P. 6.

728. Cibotaru, Mihail Gh. Mereu cu gândul la alţii : [in memoriam scriitorului Arhip Ci-
botaru(1935-2010)] / Mihail Gh. Cibotaru // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 5.

729. Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru, "aproape" de noi, postmodernii / Mihai Cimpoi // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 4.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

730. Ciocanu, Ion. Nicolai Costenco şi fluviul din noi (1, 2) : [pe marginea creaţiei scrii-
torului] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2015. – 5 febr. – P. 3; 12 febr. – P. 2-3.

731. Ciocanu, Ion. Umoristul şi satiricul veacului : [80 de ani de la naşterea lui Petru
Cărare, scriitor] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 3.

732. Codreanu, Theodor. Grigore Vieru din perspectiva critică : [pe marginea tz. doct.
"Viaţa şi opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sinteză" de Florentina Narcisa
Boldeanu] / Theodor Codreanu // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 5.

733. Colesnic, Iurie. Un poet împotriva tuturor : [despre Emil Loteanu, poet şi cineast
(1936-2003)] / Iurie Colesnic // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 13, 27 febr. – Va
urma.

734. Corbu, George. Astru de primă mărime în constelaţia umorului naţional : [Ion Divi-
za, epigramist] / George Corbu // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 5.

735. Corbu, Haralambie. Vocaţia de scriitor şi publicist a filosofului, juristului şi politici-


anului Constantin Stere (1865-1936) / Haralambie Corbu // Literatura şi arta. – 2015. – 19
febr. – P. 4.

736. Cum v-aţi simţit în paginile "Contrafort"-ului şi ce înseamnă pentru Dvs. co-
laborarea cu revista noastră? : [ancheta "Contrafort" cu Arcadie Suceveanu, preşedintele
Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova, Nicolae Negru, analist, Vasile Romanciuc, poet [et al.] //
Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct. (Nr 9/10). – P. 15-19.

737. David, Eugenia. Talent şi omenie : [in memoriam scriitorului Arhip Cibotaru] / Eu-
genia David // Literatura şi arta. – 2015. – 19 febr. – P. 5

738. Donos, Alexandru. Un poet nonconformist : [80 de ani de la naşterea lui Petru
Cărare, scriitor] / Alexandru Donos // Săptămîna. – 2015. – 13 febr. – P. 8.

739. Gherciu, Ana. Grigore Vieru pe care nu l-am cunoscut : [pe marginea discuţiei cu
Raisa Vieru, soţia poetului Grigore Vieru] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 3.

740. Ghicov, Adrian. Ion Iachim, vocaţia textului formativ : [pe marginea creaţiei scriito-
rului] / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

741. Jitaru, Valentin. Erupţiile vulcanului – septuagenar, Gheorghe Calamanciuc :


[scriitor şi publicist] / Valentin Jitaru // Făclia. – 2015. – 6 febr. – P. 4.

742. Negru, Nina. Samizdat basarabean : [80 de ani de la naşterea lui Petru Cărare,
scriitor] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 13 febr. – P. 7.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

743. Postolache, Gheorghe. Un epigramist pe cinste : [60 de ani de la naşterea epi-


gramistului Ion Diviza] / Gheorghe Postolache // Florile dalbe. – 2015. – 26 febr. – P. 8.

744. Răpeanu, Elis. Ion Diviza şi taxa pe talent : [pe marginea creaţiei epigramistului] /
Elis Răpeanu // Literatura şi arta. – 2015. – 5 febr. – P. 5.

745. Rotaru, Tatiana. Omagiu unui critic şi istoric literar : [85 de ani de la naşterea lui
Haralambie Corbu] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2015. – 20 febr.

746. Sălcuţan, Mihai. Variante ale finalului unei balade : [pe marginea textului "Baladei
celor deportaţi" de Grigore Vieru] / Mihai Sălcuţan // Literatura şi arta. – 2015. – 26 febr. – P.
5.

747. Ţurcanu, Andrei. Epifanii lirice între inefabil şi deghizare : [pe marginea creaţiei
poetei Leonida Lari] / Andrei Ţurcanu // Contrafort. – 2014. – Sept. - Oct. (Nr 9/10). – P. 9-10.

748. Vicol, Mihai Sultana. Grigore Vieru, Mihai Eminescu şi Adrian Păunescu / Mihai
Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 4.

80 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru (1935-2009)


749. Alexandru, Ioan. Povara graiului / Ioan Alexandru // Florile dalbe. – 2015. – 12
febr. – P. 8.

750. Bruma, Cristina. "Am fost ultimul artist care l-a îmbrăţişat pe scenă" : [despre po-
etul Grigore Vieru : pe marginea discuţiei cu Fuego, interpret din România] / Cristina Bruma //
Evenimentul zilei. – 2015. – 13 febr. – P. 11.

751. Cimpoi, Mihai. Candoare şi frăgezime / Mihai Cimpoi // Florile dalbe. – 2015. – 12
febr. – P. 8.

752. Corbu, Daniel. Poetul Grigore Vieru în oglinzile timpului / Daniel Corbu // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 4.

753. Cristi, Adi. Neatinsul de moarte, Grigore Vieru / Adi Cristi // Literatura şi arta. –
2015. – 26 febr. – P. 5.

754. Grosu, Lidia. Meditaţii cu şi despre Grigore Vieru / Lidia Grosu // Literatura şi arta.
– 2015. – 12 febr. – P. 5

755. Dabija, Nicolae. Alte întâmplări cu Grigore Vieru / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2015. – 19 febr. – P. 1.

756. Dabija, Nicolae. Fratele lui Eminescu / Nicolae Dabija // Florile dalbe. – 2015. – 12
febr. – P. 8.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

757. Donţu, Iurie. Pasiune şi admiraţie pentru Grigore Vieru / Iurie Donţu // Literatura şi
arta. – 2015. – 12 febr. – P. 5.

758. Morăraş, Mihai. Fratele nostru de limbă, doină, de istorie şi dor / Mihai Morăraş //
Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 6.

759. Pohilă, Vlad. Un model netrecător, mereu demn de urmat / Vlad Pohilă // Natura.
– 2015. – Febr. (Nr 2). – P. 9.

760. Rusnac, Iov. Grigore Vieru – un mare poet al Basarabiei dezmoştenite / Iov
Rusnac // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 4.

761. Stănescu, Nichita. Curată şi pură limpezire / Nichita Stănescu // Florile dalbe. –
2015. – 12 febr. – P. 8.

762. Şcerbina, Romeo. Poetul fără vârstă : (80 de ani de la naşterea poetului Grigore
Vieru) / Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 6.

763. Tulnic, Vitalie. Un miracol poetic / Vitalie Tulnic // Florile dalbe. – 2015. – 12 febr.
– P. 8.

821.14.0 Literatură greacă (elenă)


764. Stănilă, Moni. Terapie prin artă : [pe marginea romanului "Alexis Zorba" de Nikos
Kazantzakis] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 27 febr. – P. 14.

821.161.1.0 Literatură rusă


765. Colesnic, Iurie. "Basarabia... mi-a devenit o a doua patrie" : [despre Grigore
Komarov, memorialist şi publicist de origine rusă] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 27 febr.
– P. 18.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


766. Лорченков, Владимир. Владимир Лорченков: "В Молдавии почти нет ника-
кой культурной жизни!" : [интервью с рус. молд. писателем, прожив. в Канаде] / записал
Вадим Василиу // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 февр. – P. 7. – Еженед. прил. на
рус. яз.

767. Шатохина, Елена. Шум времени : [о книге "Проклятый город Кишинев...", по-
священной русскоязычным поэтам-семидесятниках Молдовы : интервью с писательни-
цей Е. Шатохиной] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 13
февр. – Р. 11.

821.162.3.0 Literatură cehă


768. Rehak, Jakub. Jakub Rehak: "Poemul a devenit parte din viaţa mea" : [interviu cu
poetul din Cehia] / interviu de Katerina Nechvilova ; trad. de Marcel Gherman // Contrafort. –
2014. – Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 22.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
769. Черткова, Елена. Страна фрекен Бок : [о Швеции] / Елена Черткова // Мол-
давские ведомости. – 2015. – 20 февр. – Р. 11.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Un om ca o lumină... : [despre preotul Iuliu Cireş din Transnistria
(1916-1960)]. – Vezi Nr 377.

Colesnic, Iurie. Vânători basarabeni rămaşi în istorie. Un scriitor vânător-Constantin


Stamati-Ciurea. – Vezi Nr 773.

Corbu, Haralambie. Vocaţia de scriitor şi publicist a filosofului, juristului şi politicianului


Constantin Stere (1865-1936). – Vezi Nr 770.

Duca, Gheorghe. Savant şi manager de prestigiu: Tudor Lupaşcu la 65 de ani. – Vezi


Nr 602.

Dulgheru, Valeriu. Când vom elimina s(c)lavul din noi? : [despre Gheorghe Botezatu,
inginer de origine basarabeană (1882-1940)]. – Vezi Nr 613.

Tomuleţ, Valentin. Destinul privighetorii de sub geana Carpaţilor : [despre Maria Iliuţ,
interpretă de muzică populară] / Valentin Tomuleţ. – Vezi Nr 646.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
770. Colesnic, Iurie. Un român în Rada Ucrainei : Transnistreanul Ion I. Dumitraşcu
(26.07.1893, Grigoriopol -?) fost inginer constructor) / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 20
febr. – P. 19.

771. Лупашко, Михаил. Ялта – до, после и во время... : [70 лет с периода прове-
дения Ялтинской конф. лидеров антигитлеровской коалиции] / Михаил Лупашко // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 27 февр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 776)

94(478) Istoria Republicii Moldova


772. Cojocaru, Gheorghe. O reintrare ignobilă în arenă : [pe marginea declaraţiei Co-
mitetului Central al Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova privind discursul lui Gheorghe
Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul Academiei Române, noiem.
2014, Bucureşti] / Gheorghe Cojocaru // Literatura şi arta. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

773. Colesnic, Iurie. Vânători basarabeni rămaşi în istorie. Un scriitor vânător-


Constantin Stamati-Ciurea : [pe marginea cărții "Amintiri despre vânătoarea în Basarabia",
tipărită la Odesa, 1854 cu participarea boerilor moldoveni: Victor Dicescu (1907-1891), Vasile
Kalmuţki (1823-1888) şi Mihail Constantin Stamati-Ciurea, feciorul scriitorului (1872-1930)] /
Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 19.

774. Macovei, Ion. Dragostea pentru istorie l-a scos din beznă : [pe marginea discuţiei
cu Andrei Eşanu, academician-istoric] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 6 febr. – P. 17.

775. Roşca, Andrei. Basarabia românească în 1918-1940 sau 22 de ani de gospodări-


re românească în Basarabia / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015. – 19, 26 febr. – P. 2.
– Conţine : 1. Premisele Unirii Basarabiei cu Regatul României şi realizarea acesteia ; 2.
Dinamica populaţiei. 3. Administraţia, justiţia, biserica şi şcoala.

776. Ţâcu, Octavian. Fanarioţii : [pe marginea cărţii lui George F. Jewsbury "Anexarea
Basarabiei la Rusia (1774-1828)"] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 9.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bulat, Olga 606, 638


Bumacov, Vasile 521
A Bumbac, Grigore 479
Alexandrescu, Sorin 726 Burduniuc, Svetlana 558
Alexandru, Ioan 749 Butnaru, Leo 676-80
Andronescu, Monica 647 C
Andros, Timofei 618
Anton, Ion 669-70 Calamanciuc, Gheorghe 741
Arhip, Vlad 616-17 Callo, Tatiana 368
Arîcu, Aculina 603 Canţer, Valeriu 368, 587,(588-95)
Austrevicius, Petras 446 Caraman, Vlad 585
Avornic, Gheorghe 588-89 Catan, Victor 545
Cărare, Petru 681-84, (731, 738, 742)
B Cernat, Rica 561
Babuc, Nicolae 566 Cezara 641
Baciu, Gheorghe 537 Cheptine, Andriana 620
Badan, Tatiana 538 Chistol, Ion 560
Bahnaru, Vasile 391 Chişlea, Ion 450, 493, 519
Bajureanu, Ion 671-72 Cibotari-Gruşcean, Sofia 554
Baluţă, Elena 481 Cibotaru, Arhip 685-86, (728, 737)
Baştovoi, Savatie 376 Cibotaru, Mihail Gh. 728
Bauer, Teofil 447 Cigoreanu, Petru 541
Beghiu, Tatiana 627 Cimpoi, Mihai 729, 751
Belicov, Serafim 673 Cimpoieşu, Ana 533
Bendas, Mihai 576-77 Ciobanu, Mircea V.393-95
Benea, Marcela 674 Ciobanu, Raisa 599
Bileţchi, Nicolae 598, 659 Ciobanu, Valerian 687
Bivol, Andrei 530 Ciobanu, Vitalie 373, 726
Bînzaru, Nicu 479 Ciobanu, Vlad 579
Blănaru, Gheorghe 675 Ciocanu, Ion 730-31
Bogasiu, Sava 727 Ciochină, Valentina 602
Bogatu, Petru 448, 471 Cireş, Iuliu (377)
Boghean, Valy 644 Cirimpei, Victor (585)
Boldeanu, Florentina Narcisa 732 Ciubotaru, Adrian 374, 396
Boncea, Lucian Costin 509 Ciucium, Ion 555, 575
Bortă, Victoria 584 Codreanu, Theodor 732
Bota, Hanna 662 Codruţ, Mariana 663
Botezatu, Gheorghe (613) Cojocari, Svetlana 558
Bradu, Alina 627 Cojocariu, Tudor 397
Bragari, Nina 561 Cojocaru, Gheorghe 772
Bratsou, Angela 723 Colac, Tudor 584
Brătescu, Liviu 475 Colesnic, Iurie 377,733, 765, 770, 773
Bruma, Cristina 750 Coman, Alexandru 609
Buburuz, Petru (385) Condeescu, Ada 647
Buda, Valentin 392, 449 Condratiuc, Valeriu 533
Budeanu, Gheorghe 568 Condrea, Irina 654-56
Bujor, Ilie 538 Conţiu, Mihai 398
Bujor, Valentin 578 Corbu, Daniel 664, 752
Bujor, Valeriu 579, 583 Corbu, George 734
Corbu, Haralambie 735, (745)

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

Corobceanu, Svetlana 604 Filimon, Alexandru 387, 452, 469, 475


Cosarciuc, Valeriu 485 Fota, Iulian 453
Cosma, Cristina 600 Fuego 750
Cosmescu, Alex 688 Furdui, Teodor 602
Cosniceanu, Maria 657-58, (659-61)
Costenco, Nicolai 730 G
Costin, Nicolae (537) Gaburici, Chiril 427, 472
Cozub, Alexandru 648 Galben, Andrei 591
Crăciun, Vasile 639 Garaz, Nicolae 482
Creangă-Caia, Olguţa 665 Garcia Marquez, Gabriel 725
Creminscaia, Maria 482 Garştea, Natan 490-92
Cristi, Adi 753 Gârbu, Natalia 636
Crîşmaru, Romeo 399-400 Gârneţ, Vasile 405, 454, 724
Cuciureanu, Gheorghe 590 Gheorghiţă, Felicia 557
Cucoreanu, Liviu 576 Gherciu, Ana 636, 739
Cumpanici, Andrei 508 Gherman, Marcel 768
Curarari, Gheorghe 578 Ghicov, Adrian 556, 740
Cuzuioc, Ion 390 Ghimpu, Dina 648
D Godovaniuc, Elena 562
Godovaniuc, Sergiu 562
Dabija, Ana 524 Goncearuc, Diana 562
Dabija, Nicolae 601, 689, 755-56 Gorincioi, Tamara 639
Dadu, Constantin (616-17) Grecu, Alexandru 649
Damian, George 401, 467-68 Grecu, Doina 410
Darie, Marcel 539 Grecu, Oleg 559
David, Eugenia 737 Grigori, V. 378
Dicescu, Victor 773 Grigoriţă, Mugur Ioan 586
Dimoula, Kiki 723 Grosu, Aneta 524
Diviza, Ion 690, 734, (743)-44 Grosu, Ion 406
Doni, Gheorghe 691 Grosu, Lidia 693, 754
Donici, Nicolae 586
Donos, Alexandru 738 H
Donţu, Iurie 692, 757 Hadârcă, Natalia 533, 619
Dorogan, Valerian 595 Hadei, Daniela 629, 640-42
Duca, Gheorghe (596), 602, 772 Harjevschi, Mariana 372
Dudulica, Liubomir 529, 534 Herne, Jim 508
Dulgheru, Valeriu 402-03, 613 Holban, Ion 586
Dumitraşcu, Ion I. (770) Holban, Oleg 493
Dumitru, Elena 447
Dumitru, Mihnea 387 I
Dungaciu, Dan 522
Dutca, Mihail 605 Iachim, Ion 556, 560, 564, 580, 694, 740
Iacob, Mihail 619
E Iancu, Liviu 469
Iarovoi, Sergiu 638
Efimov, Boris 626 Iliuţ, Maria (646)
Eminescu, Mihai 666, 748 Iohannis, Klaus 448-50, 454-60
Eşanu, Andrei 774 Ivanov, V. 407
F J
Felgenhauer, Pavel 546 Jewsbury, George F. 776
Filat, Vlad 404 Jitaru, Valentin 741

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Josu, Nina 408, 695 Nour, Victor 566


Novac, Vladimir (614)
K
O
Kalmuţki, Vasile 773
Kazantzakis, Nikos 764 Oaserele, Aurelia 557
Klipii, Igor 470 Ogrinji, Mihai 630
Komarov, Grigore (765) Onceanu, Ilie 468
Kuhl, Olaf 724 Orkeny, Istvan 648
Ostafii, Valeriu 581
L
P
Lari, Leonida 696, 747
Leahova, Irina 369, 480-81, 561 Partole, Claudia 645
Loghin, Vlad 386,482, 494, 510, 605 Patraş, Mihai 415
Loteanu, Emil (733) Păduraru, Pavel 530
Lozinschi, Octavian 610 Păunescu, Adrian 667, 748
Lungu, Gheorghe 653 Peiu, Petrişor 522
Lungu, Valentina 572 Peiu, Petrişor Gabriel 513
Lupaşcu, Tudor 597,(598-603) Pendea, Cristina 512
Perju, Ion 508
M Petruţi, Doru 416
Macovei, Ion 409,774 Pîslaru, Natalia 559, 573
Malcoci, Iulia 549 Plugaru, Emilia 697
Manole, Ion 410 Pohilă, Vlad 622, 661, 759
Marinuţă, Vitalie 547 Popovici, Serghei 620
Matveev, Veaceslav 388 Postolache, Gheorghe 743
Mândâcanu, Virgil 550-51, 571 Pozo Rico, Teresa 581
Melnic, Timotei (580) Preguza, Ion 535
Melnic, Vladimir 480 Prohin, Victor 698
Melniciuc, Cecilia 660 Prus, Elena 593
Melniciuc, Ion 660 Purcel, Ana 557
Mihailovici, Stela 547 R
Mihaiu, Virgil 643
Mihalache, Boris (622) Racheru, Ileana 452
Mischevca, Ion 411, 457 Radu, Alina 446, 552
Moga, Ecaterina 564 Radu, Ion 652
Moldovanu, Ion 479 Răpeanu, Elis 744
Morăraş, Mihai 758 Râmiş, Mihai 578
Moroşanu, Andrei 614 Rehak, Jakub 768
Moşin, Octavian 379-81, 592 Reniţă, Alecu 417
Munteanu, Galina 633 Revenco, Ana 542
Robu, Ion 652
N Rojco, Anatoli 494
Neamţu, Petre (645) Romanciuc, Vasile 736
Nechvilova, Katerina 768 Roşca, Andrei 595, 775
Necşutu, Mădălin 412 Roşca, Ion 567
Negru, Lena 644 Roşca, Ştefan (536)
Negru, Nicolae 413, 458, 736 Rotaru, Petru 699
Negru, Nina 742 Rotaru, Tatiana 594, 745
Negruţa, Veaceslav 511 Rusnac, Iov 760
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 565 Rusnac, Vladimir 700
Nicu, Dan 414, 459, 540 Rusu, A. 382

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

Rusu, Adrian 563, 574, 582 T


Rusu, Liliana 569
Rusu, Tudor 371, 587 Talmaci, Victor 482
Tamazlâcaru, Elena 372, 385
S Taran, Anghelina 486
Tănase, Constantin 708-15
Saharneanu, Raisa 558 Tâltu, Ana 576
Sandu, Maia 552, 567 Tighineanu, Ion 370
Sandu, Nicolae 480-81 Tofan, Eugenia 370, 597
Sălcuţan, Mihai 746 Tofan-Bălici, Maria 716
Sârbu, Igor 640 Tomacinschi, Angela 606
Sârbu, Otilia 375 Tomuleţ, Valentin 646
Scarlat, George 495 Tonu, Maria (390)
Sidorenco, Anatolie 369 Trifan, Călina 717
Silvestru, Aurelian 568, 701-07 Tulnic, Vitalie 763
Siniţaru, Olga 476 Turtă, Constantin 603
Slivciuc, Ion 569
Solomiţchi, Svetlana 563 Ț
Spătaru, Dan 653
Spânu, Iraida 557 Ţâcu, Octavian 421-22, 527, 776
Spînu, Elena 557 Ţurcanu, Andrei 747
Stamanti-Ciurea, Constantin (773) Ţurcanu, Galina 578
Stamati-Ciurea, Mihail Constantin 773 Ţurcanu, Ion 423, 473
Stati, Vasile 525 Ţurcanu, Mihail 424-25
Stănescu, Nichita 668, 761 Ţurcanu, Natalia 483
Stănilă, Moni 383-84, 725, 764 U
Stejărescu, Alexandru 460
Stere, Constantin (735) Ungureanu, Larisa 649
Stimpovschii, Doina 418 Ungureanu, Valentina 386
Stoiciu, Victoria 496 Untilă, Veaceslav 426
Stoler, Olga 558
Stratila, Nicolae 483 V
Streleţ, Valeriu 419 Vascan, Ion 571
Stribiţchi, Igor 640 Vicol, Ion 718
Suboci, Natalia 484 Vicol, Mihai Sultana 748
Suceveanu, Arcadie 736 Vieru, Grigore 719-722, 727, 729, 732, 739,
Sula, Ion 512 746, 748, (749-63)
Sulac, Doina 642 Vieru, Raisa 739
Surdu, Ion 513, 609 Vlad, Pavel 603
Surugiu, Victor 497 Vlagu, Alexandru 633
Suvac, Elena 562 Voronin, Vladimir (398), 427, 476
Ș Vulturescu, R. 558, 562, 578

Şcerbina, Romeo 762 X


Şestacovschi, Larisa 480 Xu-Feihong 461
Şlapac, Mariana 595
Şleahtiţchi, Maria 420 Z
Şoimaru, Vasile 639
Ştefan, Andreea 509 Zaharia, Lilia 631
Ştirbu, Aurelia 570 Zavate, Valeriu 563
А
Албулеса, Думитру 623

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Антонов, Павел 440 Костандаки, Георге 499-500


Куликова, Людмила 635
Б Кумпанич, Андрей 514
Бегю, Татьяна 621 Кырчумару, Дмитрий 650
Борисова, Людмила 437 Л
Бостан, Виктор 624
Боцан, Игорь 428 Лазэр, Валериу 489
Лорченков, Владимир 766
В Лупашко, Михаил 771
Василиу, Вадим 766 Лупашку, Макс 637
Васильева, Галина 429 М
Вербицкая, Надежда 478
Верди, Джузеппе 650 Маккай-Ковакс, Беатрис 634-35
Визитей, Евгений 515 Менюк, Николай 434-36
Влах, Ирина 430 Мереуца, Александр 607
Воронин, Владимир 431 Мигулина, Татьяна 650
Можэ, Энтони 615
Г Моисеев, Сергей 523, 623
Гацкан, Штефан 611 Мухаметшин, Фарит 463
Гилецкий, Валерий 432 О
Главан, Руксанда 548
Глазова, Татьяна 487-88, 628 Одайник, Семена 632
Головатюк, Владимир 498 Олейник, Петр 488
Гречаная, Зинаида 436
П

Д Панорман, Пелагея 464


Панчук, Василий 437
Дамиан, Георге 462 Пержу, Ион 514
Дашевский, Олег 634, 651, 767 Петтит, Джеймс Д. 465
Дзятковский, Юрий 518
Додон, Игорь 433 Р
Дунгачиу, Дан 466 Раду, Алина 553
З Ревенко, Анна 528
Решетников, Артур 438
Залевский, Виктор 543 Ройтбурд, Елена 439
Замура, Елена 432 Романеску, Денис 637
Золотков, Анатолий 628 Русу, Себастиан 389
И С
Иванова, Виолетта 477 Санду, Майя 553
Ионицэ, Вячеслав 435, 516 Сары, Константин 624
Иоханнис, Клаус 464 Семенова, Юлия 501
Слусарь, Александр 518
К Сонник, Нелли 624
Калак, Дмитрий 489, 520, 625 Стеничева, Наталья 632
Кара, Марина 650 Стрелков, В. 543
Кетрарь, Вадим 517 Сырги, Сергей 625
Кику-Бобок, Вероника 621 Т
Киртоакэ, Николае 434
Константинова, Элеонора 650 Такий, Александр 502-04

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2015

Талмач, Леонид 505 Ц


Таран, Ангелина 624
Тимотин, Марина 428, 432, 445, 499-500, Цуркану, Михаил 441
544 Ч
Токарский, Александр 438
Тхорик, Владимир 516 Чегаровская, Любовь 608
Черткова, Елена 769
У Чубашенко, Дмитрий 442-43
Усатый, Ренато 440 Чумаченко, Наталья 625

Ф Ш

Филимон, Александру 466 Шатохина, Елена 767


Фрунзе, Василиса 548 Шевченко, Руслан 444
Фурдуй, Виорел 544 Шикирлийская, Татьяна 507
Фусу, Думитру 651 Шимановская, Марина 611
Фусу, Михай 651 Шитов, Раду 488

Х Я

Херн, Джимми 514 Яниогло, Валерий 445


Холбан, Олег 506
Хурезяну, Эмиль 466

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Contrafort
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Gazeta satelor. Curierul agricol
12. Jurnal de Chişinău
13. Literatura şi arta
14. Moldova suverană
15. Mк Kн World Weekly
16. Natura Nr 2
17. Obiectiv european
18. Săptămîna
19. Stejarul
20. Timpul
21. Univers pedagogic pro
22. Vocea poporului
23. Ziarul de gardă
24. Ziarul naţional
25. Коммерсант info
26. Коммунист
27. Молдавские ведомости
28. Независимая газета = Moldova independentă
29. Панорама
30. Событие недели
31. Экономическое обозрение

171
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,00
Coli ed. 9,06
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 2

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

172