You are on page 1of 181

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 5
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 5
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 5, 2015. – 2015. – 180 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-199-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-200-3 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................................ 9
02 Biblioteconomie .............................................................................................................................. 9
06 Organizaţii (în general) ................................................................................................................. 10
069 Muzee .................................................................................................................................... 10
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 10
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 10
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 10
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 11
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 11
32 Politică .......................................................................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 12
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 13
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 17
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 19
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 19
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 27
51 Matematică ................................................................................................................................... 27
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 27
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 27
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 28
61 Medicină ....................................................................................................................................... 28
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 31
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 32
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 35
78 Muzică .......................................................................................................................................... 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 35
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 35
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 35
82 Literatură....................................................................................................................................... 38
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 49
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 49
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ....................................................................................... 49
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 49
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 50
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 50
Index de nume .............................................................................................................................. 58
Index de titluri ............................................................................................................................... 62
Index de subiecte ......................................................................................................................... 63

5
Index geografic ............................................................................................................................. 65
Index de editori ............................................................................................................................. 65
ISBN eronat .................................................................................................................................. 65

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 66

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 66
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 66
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 66
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 66
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 67
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 67
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 67
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 67
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 67
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 69
069 Muzee .................................................................................................................................... 69
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 69
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 70
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 70
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 70
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 70
28 Islam ............................................................................................................................................. 70
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 70
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 70
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 71
32 Politică .......................................................................................................................................... 71
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 75
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 81
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 87
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 90
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 90
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 98
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 99
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 99
58 Botanică ...................................................................................................................................... 100
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 100
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 100
61 Medicină ..................................................................................................................................... 100
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 105
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 105
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 108
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 109
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 109

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.


grădini .................................................................................................................................... 109
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 109
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 110
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 110
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 110
78 Muzică ........................................................................................................................................ 110
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 110
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 111
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 111
82 Literatură..................................................................................................................................... 112
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 117
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 119
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 120
Index de nume ............................................................................................................................ 121
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 128

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 129

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 129


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 129
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 129
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 129
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 129
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 130
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 130
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 130
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 130
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 130
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 131
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 131
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 131
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 132
32 Politică ........................................................................................................................................ 132
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 142
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 147
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 149
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 150
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 150
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 156
51 Matematică ................................................................................................................................. 156
52 Astronomie. Geodezie ................................................................................................................ 156
53 Fizică .......................................................................................................................................... 157
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 157
61 Medicină ..................................................................................................................................... 157
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 158

7
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 158
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 159
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 159
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 160
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 160
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 160
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 160
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 160
78 Muzică ........................................................................................................................................ 161
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 162
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 164
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 164
82 Literatură..................................................................................................................................... 164
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 171
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 172
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 172
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 172
Index de nume ............................................................................................................................ 175
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 181

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MAI NR 5 MAY
(881-1096)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
881. Pleşca, Natalia.
Proiectarea sistemelor informatice : Ghid metodic / Natalia Pleşca, Ruslana
Goncearenco, Ludmila Nigreţchi-Croitor ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi
Informatică, Dep. de Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-
71-632-1.
Ciclul 1. – 2015. – 79 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 79 (12 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-
71-633-8. – [2015-957].
- - 1. Sisteme informatice – Proiectare.
004.414(076.5)
02 BIBLIOTECONOMIE
882. Alexe Rău, omul oglindirii polivalente / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.:
Raisa Mahu, Ecaterina Dmitric. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2015.
– 191, [5] p. : fot. ; 25 cm. – (Colecţia "Bibliosofie", ISBN 978-9975-4493-3-5).
100 ex.
ISBN 978-9975-4493-4-2.
[2015-1034].
- - 1. Rău, Alexe, 1953-2015, bibliolog, filozof, poet, eseist.
02+929 Rău
883. Varta, Tatiana.
Istoria Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova în documente de arhivă / Tatiana Var-
ta, Ion Varta ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Mol-
dova, 2012. – 364 p. : tab. ; 30 cm.
Text : lb. rusă, parţial în lb. rom., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4368-6-1.
[2015-902].
- - 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Istorie.
027.54(478-25)(091)=161.1
884. Райлян, Елена.
Инновационная маркетинговая стратегия в деятельности научной библиотеки /
Елена Райлян, Оксана Савчук ; Молд. Экон. Акад. – Кишинэу : МЭА, 2015. – 216 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-199 (82 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-75-722-8.
[2015-1063].

9
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

- - 1. Biblioteci ştiinţifice – Marketing.


027.021:339.138
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
069 Muzee
Miron, Viorel. Turismul în Arealul dunărean al Moldovei. – Vezi Nr 899.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


885. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC – 2009-
2011 : [în vol.] / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp.: Dumitru
Solomon. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a RM) – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-942-91-1. – ISSN 1857-1735.
Vol. 2 (15). – 2015. – 303 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3061-3-3 (în cop. tare). – [2015-895].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
886. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2015 :
Ştiinţe ale naturii şi exacte : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de
ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 126, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 85 ex.
ISBN 978-9975-71-652-9.
[2015-967].
082:378=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
887. Grecu, Mircea.
A story about lost happiness : (Antidrug tale for primary school children) / Mircea Gre-
cu, Jana Grecu ; sci. ed.: Pavel Abraham ; il.: Igor Hmelnitsky. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Prag-3"). – [20] p. : des. color ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-77-241-9.
[2015-1003].
- - 1. Povestiri pentru copii.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
Cojocaru-Borozan, Maia. Dimensiunea anatomo-fiziologică a culturii emoţionale. –
Vezi Nr 927.

888. Толстая, Светлана.


Основы психологического консультирования: теория и практика : Учебное посо-
бие / С. В. Толстая ; Молд. гос. ун-т, Фак. психологии и пед. наук, Каф. прикладной пси-
хологии. – Кишинэу : CEP USM, 2015. – 243 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 230-232. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-630-7.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-955].
- - 1. Psihologie.
159.9.07(075.8)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
889. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2015 :
Ştiinţe sociale : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed.: Tatiana
Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 276, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-651-2.
[2015-966].
[3+070+159.9]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
890. Ţurcan, Iuliu.
Statistica ramurii : Note de curs / Iuliu Ţurcan, Rina Ţurcan ; red. resp.: Svetlana Albu ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Catedra Evaluarea şi Mana-
gementul Imobilului. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 96, [1] p. : graf., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 96-97 (25 tit.).
[2015-1020].
- - 1. Statistică.
311.3(076.5)
314/316 Societate
316 Sociologie
891. Ţăranu, Mariana S.
Sociologie : Sugestii metodologice : [pentru uzul studenților] / Mariana S. Ţăranu ;
Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica, 2015 [Tipografia AŞM].
– 112 p. : tab. ; 20 cm. – (Seria "Ştiinţe Socio-Umane şi Limbi Moderne", ISBN 978-9975-
4448-9-7).
Bibliogr.: p. 1100-112 (45 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-3061-0-2.
[2015-975].
- - 1. Sociologie.
316(075.8)
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
892. Varzari, Pantelimon.
Sociologie politică : (Note de curs) / Pantelimon Varzari ; Univ. de Studii Politice şi
Econ. Europene "Constantin Stere", Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău : USPEE "Constantin Stere" : ICJP, 2015 (Tipografia "Europress"). –
268 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 261-268 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-644-0.
[2015-1005].
- - 1. Sociologie politică.

11
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

316.334.3:32(075.8)
316.6 Psihologie socială
893. Psychology of Economic Self-Determination of Persona and Community :
Proceedings of the III International scientific and practical seminar, Aprilie 24th, 2015 / ed. by :
Irina Bondarevskaya, Irina Caunenco ; org. com.: Bondarevskaya Irina [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 74 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-66-447-9.
[2015-1046].
- - 1. Psihologie socială.
316.6:330.15(082)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
894. Vicol, Liliana.
Psihologia comunicării în afaceri : Note de curs / Liliana Vicol, Maria Mancaş ; Acad.
de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Comunicare Econ. şi Didactică". – Chişinău : ASEM,
2015. – 269 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-731-7.
[2015-1066].
- - 1. Psihologia comunicării – Afaceri.
316.77:334(075.8)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
895. Голя, Анатолий.
Слово не воробей : [комментарии к заявлениям политиков] / Анатолий Голя ; обл.:
Сильвия Луневи. – Кишинэу : Estetini, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 336 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4174-8-8.
[2015-945].
- - 1. Declaraţii ale politicienilor – Comentarii.
323(478):070
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
896. Dodu-Gugea, Larisa.
Societăţile transnaţionale ca creator economic : Îndrumări didactice / Larisa Dodu-
Gugea, Alexandru Gribincea ; red. şt.: Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Chişinău : ULIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 78 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 65-67 (36 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-235-5.
[2015-921].
- - 1. Societăţi transnaţionale.
334.726+339.94(076.5)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
897. Beloborov, Angela.
Manual de curs : [Certificatul European Bancar] / Angela Beloborov, Victoria Cociug,
Larisa Mistrean ; European Foundation Certificate in Banking, Liga Bancherilor din Moldova.
– Chişinău : Liga Bancherilor din Moldova, 2015 (Tipografia Academiei de Studii Economice a
Moldovei). – 520 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 463-470 şi în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-728-7.
[2015-898].
- - 1. Bănci – Structură economică şi financiară. 2. Certificatul European Bancar.
336.7(478+4)(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
898. Covdii, Galina.
Economia şi statistica ramurii : Culegere de probleme / Galina Covdii, Aliona Dodu,
Marcel Gîrbu ; red. resp.: Damian Uşanlî ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică,
Industrială şi Transporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2015. – 63, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (18 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-379-0.
[2015-1017].
- - 1. Economia întreprinderii. 2. Statistica întreprinderii.
338.4/.5:311.3(076.5)
338.48 Turism. Economia turismului
899. Miron, Viorel.
Turismul în Arealul dunărean al Moldovei : Dezvoltarea capacităţilor muzeelor locale
pentru promovarea mobilităţii de transport şi turismului la Dunăre / Viorel Miron, Marina Miron
; Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova. – Chişinău : Masterprint, 2015. – 135 p. : fig.,
fot. color, tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Cooperare
Transnaţională în Sud-Estul Europei.
ISBN 978-9975-4477-2-0.
[2015-943].
- - 1. Turism – Republica Moldova. 2. Muzee – Promovarea turismului.
338.48(478)+069(478-21)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
Dodu-Gugea, Larisa. Societăţile transnaţionale ca creator economic. – Vezi Nr 896.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
900. "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene",
conferinţă ştiinţifică anuală (2013, 2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică anuală "Ştiinţa
juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene" cu genericul: "Ştiinţa juridică
universitară în contextul procesului de promovare a valorilor general-umane", 10 dec. 2013,

13
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

14 noiem. 2014, Chişinău / red. şef : Vitalie Gamurari. – [Chişinău] : ULIM, [2015 (Tipogr.
"Notograf Prim")]. – 187 p. : tab. ; 25 cm. – (Symposia Profesorum).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3058-2-2.
[2015-1032].
- - 1. Ştiinţe juridice.
34:378(082)=135.1=161.1
901. "Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к за-
конодательству Европейского Союза", международная научно-практическая кон-
ференция (2015 ; Кишинев). Особенности адаптации законодательства Молдовы и
Украины к законодательству Европейского Союза : Международная научно-
практическая конференция, 27-28 мартa 2015 г. / орг. ком.: Бужор В. (председатель) [и
др.]. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4043-
3-4.
Часть 2. – 2015. – 198 p. – Antetit.: Ин-т юрид. и полит., Акад. наук Респ. Молдова,
Славян. ун-т [и др.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500
ex. – ISBN 978-9975-4043-4-1. – [2015-1041].
- - 1. Legislaţie – Republica Moldova – Ucraina. 2. Adaptare la legislaţia Uniunii Europene.
34(478+477)(082)=00
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
902. Pădure, Andrei.
Infanticide. Neonaticide. Medico-legal examination of newborn cadavers : (guideline) /
Andrei Pădure, Anatolii Bondarev ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae
Testemitanu", Dep. of Forensic Medicine. – Chişinău : Medicina, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 27 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-86-6.
[2015-881].
- - 1. Medicină legală.
340.6(076.5)
341 Drept internaţional
903. Beniuc, Liliana.
Dreptul relaţiilor internaţionale al Uniunii Europene prin prisma prevederilor tratatului de
la Lisabona / Liliana Beniuc ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Drept. – Chişi-
nău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 131 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 123-128 (102 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-249-2.
[2015-935].
- - 1. Dreptul relaţiilor internaţionale – Uniunea Europeană. 2. Tratatul de la Lisabona.
341.1:061.1EU
Cojocaru, Vladlen. Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. – Vezi Nr 906.

904. Vrabie, Andrei.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aspecte juridico-teoretice ale dialogului dintre Uniunea Europeană şi statele terţe


privind liberalizarea regimului de vize / Andrei Vrabie ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Mol-
dova. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 90 p. ; 21 cm.
Adnot.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 79-88 (100 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-246-1.
[2015-933].
- - 1. Liberalizarea regimului de vize – Uniunea Europeană – State terţe.
[341.238:061.1EU]+351.755/.756
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
905. Codul electoral al Republicii Moldova: Publicat: 08.12.1997 în Monitorul Ofi-
cial Nr. 81, art. Nr 667 : Data intrării în vigoare: 08.12.1997 : modificat / Comisia Electorală
Centrală. – Chişinău : Universul, 2015. – 248 p. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-47-104-6.
[2015-904].
- - 1. Codul electoral al Republicii Moldova.
342.8(478)(094.4)=135.1=161.1
906. Cojocaru, Vladlen.
Compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Convenţiei Europene pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale : monografie / Vladlen Cojocaru, Elena Aramă
; ref. şt.: Teodor Cîrnaţ, Diana Scobioală ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Drept
Public". – Chişinău : ASEM, 2015. – 181 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 172-181 (107 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-729-4.
[2015-1064].
- - 1. Drepturile omului – Protecţie – Republica Moldova. 2. Convenţia Europeană pen-
tru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 3. Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului.
342.7+341.231.14
Dolea, Igor. Mecanismul de dejudiciarizare în Republica Moldova. – Vezi Nr 907.

Melnic, Violeta. Aide Memoire : Standards of Behavior, Gender and Human Traffick-
ing with special considerations of child rights and protection. – Vezi Nr 910.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


907. Dolea, Igor.
Mecanismul de dejudiciarizare în Republica Moldova / Igor Dolea, Victor Zaharia ;
coord.: Daniela Groza ; Inst. de Reforme Penale, UNICEF. – Chişinău : Cartea Juridică, 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 146 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3003-3-9.
[2015-1073].
- - 1. Dejudicizarea în Republica Moldova.
343.224.1+342.7(478)

15
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

908. Ghid cu privire la aplicarea pedepsei / Gheorghe Ulianovschi, Dorin Popescu,


Viorica Puica [et al.] ; coord.: Ghenadie Nicolaev, Mihaela Vidaicu. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 104 p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Dep. de Stat al SUA. – 700
ex.
ISBN 978-9975-57-177-7.
[2015-1030].
- - 1. Pedepse – Aplicare.
343.24/.29
909. Mariţ, Alexandru.
Calificarea infracţiunii : (Aspecte teoretico-normative şi practice ale încadrării juridico-
penale ale infracţiunii) : Manual / Alexandru Mariț ; red. şef: Iurie Sedleţchi ; Univ. de Studii
Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public [et al.]. – Chişinău : Centrul
Editorial "Universitatea de Studii Europene din Moldova", 2015 (Tipogr. "Adrilang"). – 419 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 410-416 (213 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-5-3.
[2015-908].
- - 1. Infracţiuni – Calificare. 2. Drept penal.
343.23(075.8)
910. Melnic, Violeta.
Aide Memoire : Standards of Behavior, Gender and Human Trafficking with special
considerations of child rights and protection : Guidance to Eutn-mali personnel : ghid / Violeta
Melnic ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de drept. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 46 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 39-42 şi în subsol. – F. f. de tit. –
50 ex.
ISBN 978-9975-56-248-5.
[2015-934].
- - 1. Drepturile copilului – Protecţie. 2. Trafic de fiinţe umane.
343.4+342.72/.73
347 Drept civil
911. "Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi perspecti-
ve", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Codul civil al Republi-
cii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi perspective : Materialele conferinţei internaţionale,
ştiinţifico-practice, (Chişinău, 19-20 septembrie 2013). – Chişinău : CEP USM, 2015. – 420 p.
; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Fundaţia germ. pentru Cooperare
Juridică Intern. (Fundaţia IRZ). – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-643-7.
[2015-960].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(082)=135.1=161.1

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


912. Dreptul contractelor : Suport de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru,
Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial [et al.] ; elab.: Alla Climova. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2015. – 156 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-375-2.
[2015-1014].
- - 1. Dreptul contractelor.
347.4+347.75/.76(075.8)
347.7 Drept comercial
Dreptul contractelor. – Vezi Nr 912.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
913. Crîşmaru, Valentin.
Cadrul legislativ comunitar şi naţional privind agricultura ecologică / Valentin Crîşmaru ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print Caro"]. – 17 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (15 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-253-9.
[2015-1053].
- - 1. Drept agrar.
349.42
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
914. Executarea prevederilor Convenţiei de la Aarhus în Moldova : Ghidul funcţi-
onarului public / Iordanca-Rodica Iordanov (coord.), Pavel Zamfir, Natalia Zamfir [et al.] ;
coord.: Iordanca-Rodica Iordanov. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2015 [Tipogr. "Elan
Poligraf"]. – 124 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 122-123 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-444-8.
[2015-1045].
- - 1. Dreptul mediului – Republica Moldova. 2. Convenţia de la Aarhus.
349.6(478):504.06
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
915. Cercetarea urmelor : Suport de curs / Dep. Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţ. al
Poliţiei de Frontieră, Catedra Discipline de Specialitate ; elab.: Staraşciuc Ion. – Chişinău :
Grafic Design, 2015. – 56 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55-56 (13 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europe-
ne, Dep. de Stat al SUA, OIM [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-1-4.
[2015-1009].
- - 1. Poliţie de frontieră – Cercetarea urmelor.

17
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

351.746.1:343.982(075.8)
916. Controlul la trecerea frontierei de stat în conformitate cu principiile de pro-
filare : Suport de curs / Dep. Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţ. al Poliţiei de Frontieră, Cate-
dra Discipline de Specialitate ; elab.: Carolina Moraru. – Chişinău : Grafic Design, 2015. –
100 p. : fig., fot., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100 (35 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,
Dep. de Stat al SUA, OIM [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-2-1.
[2015-1010].
- - 1. Poliţie de frontieră – Control vamal.
351.746.1:339.543(075.8)
917. Identificarea mijloacelor de transport după codul VIN : Suport de curs / Dep.
Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţ. al Poliţiei de Frontieră, Catedra Discipline de Specialitate ;
elab.: Octavian Troşcenco. – Chişinău : Grafic Design, 2015. – 128 p. : fig., fot., tab. color ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 126-128 (453 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu-
ropene, Dep. de Stat al SUA, OIM [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-5-2.
[2015-1011].
- - 1. Poliţie de frontieră – Controlul autovehiculelor.
351.746.1:351.811.123.2(075.8)
918. Identificarea persoanelor pe baza amprentelor digitale : Suport de curs /
Dep. Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţ. al Poliţiei de Frontieră, Catedra Discipline de Speciali-
tate ; elab.: Rodica Cuhut. – Chişinău : Grafic Design, 2015. – 136 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-136 (30 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene, Dep. de Stat al SUA, OIM [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-6-9.
[2015-1012].
- - 1. Poliţie de frontieră – Luarea amprentelor digitale.
351.746.1:343.982.34(075.8)
919. Studiul particularităţilor individuale ale scrisului pentru stabilirea autentici-
tăţii unor acte, a unor iscălituri, a caracterului unei persoane : Suport de curs / Dep.
Poliţiei de Frontieră, Colegiul Naţ. al Poliţiei de Frontieră, Catedra Discipline de Specialitate ;
elab.: Octavian Troşcenco. – Chişinău : Grafic Design, 2015. – 84 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (32 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-7-6.
[2015-1013].
- - 1. Poliţie de frontieră – Autenticitatea actelor – Metode.
351.746.1:003.09(075.8)
920. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică cu
participare internaţională (2015 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Mate-
riale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015 / com. org.:
Andrei Groza [et al.]. – Chişinău : [AAP], 2015 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 480 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., ru-
să. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
200 ex.
ISBN 978-9975-3019-3-0.
[2015-1027].
- - 1. Administrare publică.
351/354(082)=135.1=161.
Vrabie, Andrei. Aspecte juridico-teoretice ale dialogului dintre Uniunea Europeană şi
Statele terţe privind liberalizarea regimului de vize. – Vezi Nr 904.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
921. Accesul la medicamente compensate în Republica Moldova / Centrul pentru
Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) ; contribuţii: Rita Seicaș [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 88 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.
– 100 ex.
ISBN 978-9975-66-448-6.
[2015-1047].
- - 1. Asigurări medicale – Medicamente compensate.
364.3:615.2(478)
922. Evaluarea strategică a sistemului de protecţie a copiilor în Republica Mol-
dova : Raport / Georgette Mulheir, Kate Richardson, Lina Gyllensten [et al.] ; coord.: Viorica
Dumbrăveanu [et al.] ; Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Min. Educaţiei, Min. Sănătă-
ţii [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 219, [1] p. : fig., tab. color, fot. ;
30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Lumos. – 250 ex.
ISBN 978-9975-80-917-7.
[2015-909].
- - 1. Protecţia copilului – Servicii sociale – Republica Moldova.
[364+37.018]:342.7-053.2(478)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
923. Mîsliţchi, Valentina.
Parteneriatul educaţional familie-grădiniţă-şcoală : Ghid metodologic / Valentina
Mîsliţchi ; red. şt.: Botnari Valentina ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie, Catedra
Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2015. – 209 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 154-158 (64 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3040-7-8 (broşată în spirală).
[2015-1058].
- - 1. Educaţie – Familie-grădiniţă-şcoală.
37.018

19
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

924. Necesităţi, priorităţi și responsabilităţi în educaţia din Republica Moldova :


Raport de cercetare : (analiza integrată a datelor colectate în etapa ex-ante în etapa ex-post
a cercetării) / Mihnea Preotesi, Sorin Cace, Nicolae Sali [et al.] ; coord.: Mihnea Preotesi [et
al.] ; Asoc. pentru dezvoltare şi promovare socio-economică "Catalactica". – Chişinău : Bons
Offices, 2015. – 88 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 62-64. – Apare cu suportul financiar al
Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-966-5.
[2015-1074].
- - 1. Educaţie – Republica Moldova.
37.0(478)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
925. Antoci, Diana.
Paradigmele patopsihologiei : Ghid metodologic / Diana Antoci ; red. şt.: Botnari Valen-
tina ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău :
[Pulsul Pieţei], 2015. – 174 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 169 (17 tit.) şi la sfârşitul paragr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3040-9-2 (broşată în spirală).
[2015-1060].
- - 1. Psihopedagogie. 2. Patopsihologie.
37.015.3:159.964.4
926. Bodrug-Lungu, Valentina.
Educație pentru drepturile omului : Manual pentru învățământul gimnazial : (clasele 8-
9) / Valentina Bodrug-Lungu, Valentina Olaru, Nina Uzicov ; comisia de experţi: Andrei
Brighidin [et al.] ; Amnesty Intern. Moldova, Min. Educaţiei. – Chişinău : Cartier, 2015 (Com-
binatul Poligrafic). – 199 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de
Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
Referinţe bibliogr.: p. 198-199. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. "Education,
Empowerment, Justice al Amnesty Intern. Norvegia. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-79-978-2.
[2015-925].
- - 1. Educaţie pentru drepturile omului.
37.015:342.7(075.3)
927. Cojocaru-Borozan, Maia.
Dimensiunea anatomo-fiziologică a culturii emoţionale : [monografie] / Maia Cojocaru-
Borozan, Nadejda Stratan ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău
: S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 132 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 118-132 (138 tit.).
ISBN 978-9975-46-208-2.
[2015-977].
- - 1. Cultură emoţională.
37.015.3+159.942
928. Cojocaru-Borozan, Maia.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pedagogia culturii emoţionale : [monografie] / Cojocaru-Borozan Maia, Zagaievschi


Corina, Stratan Nadejda ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 187-200 (201 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-214-3.
[2015-978].
- - 1. Pedagogia culturii emoţionale.
37.015.3
929. Cojocaru-Borozan, Maia.
Valorile culturii emoţionale reflectate în înţelepciunea popoarelor lumii : [monografie] /
Maia Cojocaru-Borozan, Nadejda Mocanu, Balţat Lilia ; Univ. Ped. de Stat "I. Creangă" din
Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 235 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 225-235 (148 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-206-8.
[2015-976].
- - 1. Cultură emoţională.
37.015.3+821-84
930. Micleuşanu, Zinaida.
Bazele consilierii : Ghid metodologic / Micleuşanu Zinaida, Cuzneţov Larisa ; Univ. de
Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 126 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 124-126 (41 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-24-2.
[2015-887].
- - 1. Consiliere psihopedagogică.
37.015
931. "Valorile moral-spirituale ale educaţiei", simpozion pedagogic internaţional
(2015 ; Chişinău). Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Mate-
rialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău / coord. şt.: Lilia
Pogolşa [et al.] ; col. red.: Viorica Andriţchi [et al.]. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educa-
ţiei, 2015 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – 338 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Inst. de Ştiinţe ale educaţiei. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-069-7.
[2015-896].
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017(082)=135.1=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
932. Ixari, Aliona.
Tehnici de predare-învăţare-evaluare a lexicului de specialitate în limba engleză pentru
scopuri specifice : monografie / Aliona Ixari. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 168 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm. + An.: 1 f. împăturită.
Bibliogr.: p. 159-167 (127 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-66-449-3.
[2015-1048].

21
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

- - 1. Limba engleză – Metodica predării.


37.016.046:811.111'373
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
933. Ambasadori ai educaţiei de calitate / Sorin Cace, Lilian Danilov, Ion Guţu [et
al.] ; coord.: Nicolae Sali [et al.] ; Asoc. pentru dezvoltare şi promovare socio-economică
"Catalactica". – Chişinău : Bons Offices, 2015. – 96 p. : fot. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o
Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-961-0.
[2015-911].
- - 1. Pedagogi.
37.091(092)
934. Implementarea standardelor de calitate în instituţiile de învăţământ general
: Crestomaţie / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; sel. şi adapt.: Viorica Andriţchi ; coord. şt.: Lilia
Pogolşa, Nicolae Bucun. – Chişinău : [Cavaioli], 2015. – 67 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 67 (16 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al reprezentanţei UNI-
CEF în Rep. Moldova. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-59-138-6.
[2015-912].
- - 1. Organizarea învăţământului general.
37.091
935. Pro Asachi : Anuar didactic : [al Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişi-
nău] / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun. Chişinău, Liceul Teoretic
"Gh. Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Angela Cutasevici. – Chişinău : Gunivas, 2015. –
118 p. : fig., fot. tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Asoc. Obşteşti "Gh. Asachi". – 100 ex.
ISBN 978-9975-4467-5-4.
[2015-899].
- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi".
37.091(082)(058)=135.1=133.1
936. Standarde de calitate ale instituţiilor de învăţământ general şi instrumente
de evaluare aferente acestora / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; elab.: Callo Tatiana [et al.] ;
coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – Chişinău : [Cavaioli], 2015. – 71 p. : tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-59-139-3.
[2015-913].
- - 1. Organizarea învăţământului general.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
937. Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et al.] ; comisia de
evaluare: Maria Harea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a [10-a], rev. – [Chişi-
nău] : Ştiinţa : Prut Internaţional 2015 (Combinatul Poligrafic). – 143, [1] p. : des. color ; 26
cm.
[34500] ex.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-972-5 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-54-191-6 (Prut Internaţional).


[2015-1055].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1(075.2)
938. Carabet, Natalia.
Caiet de scriere / Natalia Carabet ; [pict.: Tatiana Lagaeva]. – Chişinău : Biblion, 2015
("Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver). – 32, [1] p. : des. ; 24
cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-
9975-111-50-8).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-67-6.
[2015-877].
373.2
939. Cojocaru, Ion.
O călătorie în Împărăţia Cifrelor : (De la zero la nouă) : Ghid didactico-metodic / Ion
Cojocaru. – Chişinău : US Tiraspol, 2015 (Tipogr. "Pulsul Pieţei"). – 63 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-63 (41 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3040-8-5 (Pulsul Pieţei).
[2015-1059].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3.016:51
940. Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Culegere de rezumate ale
tezelor de master : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "I. Creangă", Fac. Pedagogie, Catedra
Pedagogie Preşcolară ; coord. de ed.: Gînju Stela [et al.]. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2015 – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-3040-3-0.
Vol. 2. – 2015. – 152 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3040-4-7.
– [2015-1057].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2(082)
941. Новак, Евгения.
Букварь : [учебник русского языка и литературы для 1 класса] / Евгения Новак,
Татьяна Рассказова, Ольга Попова ; пер. текстов с др. яз. на рус.: Я. Аким [и др.] ; экс-
пертная комиссия: Наталья Соколова [и др.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed.
a 3-a]. – [Кишинев] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : des. color ; 26 cm. – (Раду-
га).
[9000] ex.
ISBN 978-9975-61-803-8 (eronat).
[2015-1056].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09](075.2)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
942. Bodorin, Cornelia.
Copiii cu dizabilităţi multiple – activităţi dezvoltativ-recuperative : Ghid practic / Cornelia
Bodorin, Natalia Ciubotaru, Valentina Lebedeva. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. UPS "I.
Creangă"]. – 223 p. : tab. ; 20 cm.

23
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Bibliogr.: p. 222-223 (13 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-46-230-3.
[2015-980].
- - 1. Educaţie specială.
376
Evaluarea strategică a sistemului de protecţie a copiilor în Republica Moldova. –
Vezi Nr 922.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


943. Analiza comparativă a autonomiei universitare instituţionale în Danemarca,
Lituania, România, Scoţia şi Suedia / Tempus, Proiectul EUniAM ; editori : Romeo V. Țur-
can, Larisa Bugaian ; expert extern: John Reilly ; experţi interni : Olav Jull Sorensen [et al.]. –
Chişinău : [Cuvîntul-ABC], 2015 (Tipogr. "Cavaioli"). – 613 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4003-5-0.
[2015-949].
- - 1. Universități – Europa – Studii comparative.
378.4(4)
944. Idem în lb. engl.: Benchmarking Analysis of Institutional University Autonomy in
Denmark, Lithuania, Romania, Scotland and Sweden / transl.: Tatiana Lucinschi, Stela Guvir.
– Chişinău : [Cuvîntul-ABC], 2015 (Tipogr. "Cavaioli"). – 655, [1] p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4003-6-7.
[2015-950].
- - 1. Universități – Europa – Studii comparative.
378.4(4)
945. Catalog, 2014/2015 : [activitatea Universităţii Agrare din Moldova : în vol.] / Gh.
Cimpoieş, V. Vrancean, Veronica Prisăcaru [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Chişinău : [UASM], 2015 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 27 cm. – ISBN 978-9975-64-265-1.
Vol. 1. – 2015. – 293 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-266-8. – [2015-1054].
- - 1. Universitatea Agrară din Moldova – Organizare – Funcţionare.
378.663(478-25)
946. Vol. 2. – 2015. – 200 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-267-5. – [2015-
920].
- - 1. Universitatea Agrară din Moldova – Organizare – Funcţionare.
378.663(478-25)
947. Ciclul masterat : Rezumatele tezelor de master : anii de studii: 2011-2013 ;
2012-2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 563 p.
: fig. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-650-5.
[2015-965].
378:34(082)=135.1=161.1

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

948. Drept şi activitate vamală : Masterat / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Constituţional şi Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 247, [1]
p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-654-3.
[2015-969].
- - 1. Programe de master – Drept vamal.
378:[34+339.543](073.8)=135.1=111
949. Materiale metodico-didactice pentru programul de studii de masterat : Pro-
ceduri judiciare civile (90 cr.) / Ana Borş, Felicia Chifa, Igor Coban [et al.] ; coord.: Elena Belei
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 249 p. : tab. ; 30 cm.
Text parțial : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-644-4.
[2015-961].
378:347.91(076.5)
950. Program de master "Drept civil" : suport curricular / Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 176 p. :
tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-646-8.
[2015-963].
- - 1. Programe de master – Drept civil.
378:347(073.8)=135.1=111
951. Program de master "Drept internaţional" : Suport curricular / Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Intern. şi Drept al Relaţiilor Econ. Externe. – Chişinău
: CEP USM, 2015. – 174 p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-656-7.
[2015-971].
- -1. Programe de master – Drept internațional.
378:341(073.8)=135.1=111
952. Program de master "Drept penal" : Suport curricular / Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 223,
[1] p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-645-1.
[2015-962].
- - 1. Programe de master – Drept penal.
378:343(073.8)=135.1=111
953. Program de master "Drept public" : Suport curricular / Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Administrativ. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 219, [1] p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-658-1.

25
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

[2015-973].
- - 1. Programe de master – Drept public.
378:342(073.8)=135.1=111
954. Program de master "Dreptul în afaceri" : Suport curricular / col. de aut.: Nico-
lae Roşca, Sergiu Băieşu, Victor Volcinschi [et al.] ; red. resp.: Nicolae Roşca ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. – Chişinău : CEP USM,
2015. – 214 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50
ex.
ISBN 978-9975-71-653-6.
[2015-968].
- - 1. Programe de master – Dreptul în afaceri.
378:347.7(073.8)
955. Program de master "Dreptul muncii" : Suport curricular / Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2015. –
185, [1] p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-655-0.
[2015-970].
- - 1. Programe de master – Dreptul muncii.
378:349.2(073.8)=135.1=111
956. Program de master "Proces penal şi criminalistică" : Suport curricular / Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 193 p. : tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-657-4.
[2015-972].
- - 1. Programe de master – Proces penal – Criminalistică.
378:[343.1+343.9](073.8)=135.1=111
957. Program de masterat "Dreptul în afaceri" : Suport curricular / colectiv de aut.:
Avornic Gheorghe, Cojocaru Eugenia, Humă Ioan [et al.] ; red. resp.: Mihalache Iurie ; Univ.
de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de Drept, Catedra Drept Privat.
– Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 312 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul curriculum-urilor. – [100] ex.
ISBN 978-9975-53-499-4 (în cop. tare).
[2015-951].
- - 1. Programe de master – Dreptul în afaceri.
378:347.7(073.8)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
958. Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare :
Matematică. Fizică. Chimie. Geografie. Limba engleză. Limba franceză. Biologie : clasa a 11-
a : Ghid pentru elevi şi părinţi. – Chişinău : Lumina, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 352 p. : fig.,
tab. ; 22 cm. – (Comparăm rezolvările proprii cu modelul propus, ISBN 978-9975-65-373-2).
Texte : lb. rom., engl., fr. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-65-376-3.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1038].
- - 1. Matematică. 2. Fizică. 3. Chimie. 4. Geografie. 5. Limba engleză. 6. Limba fran-
ceză. 7. Biologie.
5+91+81(075)=135.1=111=133.1
51 MATEMATICĂ
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
959. Lazari, Alexandru.
Sisteme Dinamice Deterministe şi Stochastice : Evoluţie, optimizare şi control optimal
discret : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Lazari, Dmitrii Lozovanu, Maria Capcelea ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. de Matematici Aplicate. – Chi-
şinău : CEP USM, 2015. – 310 p. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 300-310 (194 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al grantului
14.819.02.14F "Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare stochastice". –
50 ex.
ISBN 978-9975-71-642-0.
[2015-959].
- - 1. Sisteme dinamice deterministe. 2. Sisteme stochastice.
519.2+519.8(075)
519.8 Cercetări operaţionale
Lazari, Alexandru. Sisteme Dinamice Deterministe şi Stochastice. – Vezi Nr 959.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


960. Coşcodan, Mihai.
Meteorologie şi climatologie / Mihai Coşcodan, Maria Nedealcov ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Ştiinţe ale Solului, Geografie, Geologie, Silvicul-
tură şi Design. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 215 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 215 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-629-1.
[2015-954].
- - 1. Meteorologie. 2. Climatologie.
551.5(075)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
961. Olaru, Efim.
Dicţionar de ecologice şi protecţie a mediului / aut., resp. ed.: Efim Olaru ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 76, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77 (6 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-378-3.
[2015-1016].
- - 1. Ecologie – Dicţionare. 2. Protecţia mediului – Dicţionare.
[574+502/504](038)

27
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
962. Ghid practic privind organizarea alimentaţiei raţionale a sportivilor / Grigo-
re Friptuleac, Vladislav Rubanovici, Alexei Chirlici [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Igienă. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-230-0.
[2015-936].
- - 1. Alimentaţia raţională a sportivilor.
613.2+796.071.2(075)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
963. Şcoala de management în sănătate publică : 10 ani de la lansarea Programu-
lui de Master : Ediţie bienală, nr. 5 / Oleg Lozan, Rodica Gramma, Larisa Spinei [et al.] ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Şcoala de Mana-
gement în Sănătate Publică (ŞMSP). – Chişinău : ŞMSP, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 76
p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Publ. didactice ed. sub egida ŞMSP : p. 62-64. – 500
ex.
ISBN 978-9975-66-452-3.
[2015-1051].
- - 1. Sănătate publică – Management. 2. Şcoala de Management în Sănătate Publică.
614.2:378.661(478-25)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
964. Manual de receptură / Victor Ghicavîi, Ecaterina Stratu, Vadim Gavriluţa [et al.]
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Farmacologie şi
Farmacologie Clinică. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Chişinău : Medicina, 2015. – 158 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 156 (8 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-118-75-0.
[2015-879].
- - 1. Receptură.
615(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
965. Malîga, O.
Medical imaging in tables and algorithms : Guidelines / O. Malîga, N. Rotaru, A. Obadă
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Primex Com"] – 62 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62 (11 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-22-8.
[2015-885].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Diagnostic radiologic.
616-073.7(076.5)
966. Idem în lb. rusă : Лучевая диагностика в таблицах и алгоритмах :
Методические рекомендации. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Primex Com"]. – 62 p. : fig.,
scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62 (11 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-30-3.
[2015-891].
- - 1. Diagnostic radiologic.
616-073.7(076.5)
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
967. Dumitraş, Tatiana.
Tusea cronică : Elaborare metodică / Tatiana Dumitraş, Sergiu Matcovschi, Tatiana
Cotov ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 55 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51-55 (71 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-233-1.
[2015-928].
- - 1. Tusea cronică – Evoluţie – Tratament.
616.24-008.4-036.1(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
968. Bernaz, Eduard.
Managementul medicamentos şi chirurgical al pacienţilor cu picior diabetic : Recoman-
dări practice pentru rezidenți chirurgi, medici de familie și endocrinologi / Eduard Bernaz, Ion
Balica ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu, Catedra de
Chirurgie FEC MF. – Chişinău : Gunivas, 2015. – 57 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 52-56 (62 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4467-6-1.
[2015-900].
- - 1. Diabet zaharat – Membre inferioare – Tratament.
[616.379-008.64+617.58]-089(076.5)
969. Bernaz, Eduard.
Piciorul diabetic ca entitate nosologică. Etiopatogeneză, clasificare, manifestare clinică,
screening : Recomandări practice pentru rezidenți chirurgi, medici de familie și endocrinologi /
Eduard Bernaz, Veronica Gonța ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu, Catedra de Chirurgie FEC MF. – Chişinău : Gunivas, 2015. – 72 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 63-69 (75 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4467-8-5.
[2015-901].
- - 1. Diabet zaharat – Membre inferioare – Tratament.
[616.379-008.64+617.58]-036(076.5)
970. Berzan, Diana.

29
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Complicaţiile postoperatorii precoce ale cancerului colorectal operat în regim de urgen-


ţă : [pentru uzul studenţilor] / Berzan Diana ; coord.: Serghei Ignatenco ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Medicină 1, Catedra chirurgie Nr. 1 "N.
Anestiadi". – Chişinău : Pontos, 2015. – 82 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 73-81 (73 tit.).
ISBN 978-9975-51-648-8 (broşată în spirală).
[2015-892].
- - 1. Cancer colorectal – Complicaţii postoperatorii.
616.34/.35-006.6-089(075)
971. Hotineanu, Adrian.
Patologia chirurgicală a ficatului : Îndrumare metodică / Adrian Hotineanu ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie 2. – Chişinău :
Medicina, 2015. – 90 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 82-88 (92 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-87-3.
[2015-882].
- - 1. Boli ale ficatului. 2. Patologia chirurgicală a ficatului.
616.36-089(076.5)
972. Vlasov, Lilia.
Innovative approaches in pathophysiology and management of hepatorenal syndrome /
Lilia Vlasov ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy, Dep. of Internal
Medicine, Discipline of Internal Medicine − Clinical synthesis. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 75 p. : fig., fig. color, tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-75 (88 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-977-1.
[2015-1075].
- - 1. Sindromul hepato-renal.
616.36-004+616.61-005
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
Vlasov, Lilia. Innovative approaches in pathophysiology and management of hepato-
renal syndrome. – Vezi Nr 972.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


973. Accidentul vascular cerebral. Diagnosticul imagistic : Recomandări
metodice / S. Marga, N. Rotaru, O. Malîga [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 118 p. : fig. ; 15 x
21 cm.
Bibliogr.: p. 118 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-27-3.
[2015-889].
- - 1. Accident vascular cerebral – Diagnostic.
616.831-005.1-073.7(076.5)
974. Marga, S.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Neuroradiologia. Metodele de examinare : Recomandări metodice / S. Marga, N. Rota-


ru, O. Malîga ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu. – Chişinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 76 p. : fig. ; 15 x 21 cm.
Bibliogr.: p. 76. – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-26-6.
[2015-888].
- - 1. Neuroradiologie.
616.831-073.7:615.849(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
975. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", conferinţă naţională (2015 ;
Chişinău). Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova : Materialele conferinţei naţionale a
moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2015 / resp. ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău : Asocia-
ţia Moaşelor din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 40 p. : fig., fot., fot. color,
tab. ; 30 cm.
Antetit.: Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-56-240-9 (Tipogr. "Print-Caro").
[2015-919].
- - 1. Moaşe (obstetrică). 2. Asistenţă perinatală. 2. Naşterea copilului.
618:614.253.5(478)(082)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
976. Metalizări în jet de plasmă cu aliaje pe bază de nichel : [pentru uzul studenţi-
lor] / Lungu Sergiu, Filipov Teodor, Paraschiv Dragoş [et al.] ; ref. şt.: Doru Bardac [et al.]. –
Chişinău : Tehnica-Info, 2015 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 226 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Opus Technicum").
Bibliogr.: p. 221-226 (121 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al SC "Laborator
Titanizare" SRL, Iaşi. – [100] ex.
ISBN 978-9975-63-371-0.
[2015-946].
- - 1. Metalizare în jet de plasmă – Maşini agricole.
621.7.029:631.3(075.8)
977. Straturi subţiri tribologice depuse prin metoda PVD : [pentru uzul studenţilor]
/ Rotariu Constantin, Paraschiv Dragoş, Popa Sorin [et al.] ; ref. şt.: Ioan Bolunduţ [et al.]. –
Chişinău : Tehnica-Info, 2015 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 219 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Opus Technicum").
Bibliogr.: p. 197-219 (295 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al SC "Laborator
Titanizare" SRL, Iaşi. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-372-7.
[2015-947].
- - 1. Straturi subţiri tribologice – Pulverizare.
621.793.029(075.8)

31
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


978. Ionescu (Burlibaşa), Carmen Cezarina.
Strunjirea cu viteze mari a oţelurilor de rulmenţi : [pentru uzul studenţilor] / Ionescu
(Burlibaşa) Carmen Cezarina, Paraschiv Dragoş, Popa Sorin ; ref. şt.: Doru Bardac [et al.]. –
Chişinău : Tehnica-Info, 2015 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 201 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Opus Technicum").
Bibliogr.: p. 192-196 (315 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al SC "Laborator
Titanizare" SRL, Iaşi. – 150 ex.
ISBN 978-9975-63-373-4.
[2015-948].
- - 1. Oţel – Tăiere şi aşchiere.
621.91/.94:669.14(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
979. Ene, Vladimir.
Teoria automobilului : Curs universitar de prelegeri cu aplicaţii practice / Vladimir Ene ;
Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2015 [Tipografia
AŞM]. – 168 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria "Ştiinţe Socio-Umane şi Limbi Moderne", ISBN
978-9975-4448-9-7).
Bibliogr.: p. 168 (14 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-3061-2-6.
[2015-894].
- - 1. Automobile – Construcţie. 2. Teoria automobilului.
629.3.01/.02(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
980. Ghid privind conservarea şi utilizarea raţională a umidităţii din sol / Parte-
neriatul Global al Apei pentru Europa Centrală şi de Est (GWP CEE), Inst. de Pedologie,
Agrochimie şi Protecţia Solului "Nicolae Dimo", Univ. Agrară de Stat din Moldova [et al.] ;
alcăt.: Kuharuk Ecaterina [et al.] ; red. resp.: Bratco Dumitru. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 47 p. : fig. color, tab. ; 21cm.
Bibliogr.: p. 46-47 (28 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului
Integrated Drought Management (IDMP), Global Water Partnership Central and Eastern
Europe (GWP CEE). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-236-2.
[2015-929].
- - 1. Analiza solului. 2. Umiditatea solului.
631.42/.43
981. Idem în lb. rusă : Гид по сохранению и рациональному использованию влаги
почв. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 53 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 52-53 (27 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului


Integrated Drought Management (IDMP), Global Water Partnership Central and Eastern
Europe (GWP CEE). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-237-9.
[2015-930].
- - 1. Analiza solului. 2. Umiditatea solului.
631.42/.43
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
982. Рекомендации по применению биологически активных веществ рас-
тительного происхождения для выращивания злаковых культур / Ин-т генетики,
физиологии и защиты растений, Акад. Наук Молдовы ; [сост.]: Ботнарь В. Ф. [и др.]. –
Кишинев : Б. и., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 16, [1] p. : des., fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-56-223-2.
[2015-941].
- - 1. Substanţe de origine vegetală – Cereale. 2. Cereale – Substanţe de origine vege-
tală.
631.871:633.1(049.3)
983. Рекомендации по применению регуляторов роста растений в техно-
логии возделывания овощных культур / Ин-т генетики, физиологии и защиты расте-
ний, Акад. Наук Молдовы ; [сост.]: Ботнарь В. Ф. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 24, [1] p. : des., fot. color, tab. ; 21 cm. – (Библиотека овощеводства).
200 ex.
ISBN 978-9975-56-224-9.
[2015-942].
- - 1. Stimulente pentru plante – Legume.
631.811.98:635.1/.8(049.3)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
984. "Transporturi: Inginerie, economie şi management", conferinţă naţională
ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). "Transporturi: Inginerie, economie şi management" :
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică, 22-23 mai, Chişinău / com. org.: Valentin Amariei [et
al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi,
Dep. Transporturi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
50 ex.
ISBN 978-9975-45-380-6.
[2015-1018].
- - 1. Transport – Management. 2. Economia transportului.
[656+338.47]:005(082)=135.1=161.1
657 Contabilitate
985. Ţurcanu, Viorel.

33
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Raportarea financiară conform standardelor internaţionale : Lucrare metodică şi practi-


că : (în baza unui exemplu integral) / Viorel Ţurcanu, Irina Golocialova. – Chişinău : S. n.,
2015 (Combinatul Poligrafic). – 448, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 449 (12 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-129-13-8 (în cop. tare).
[2015-926].
- - 1. Contabilitate financiară.
657.15(076.5)
986. Vasile Bucur : Eminent om de ştiinţă, animator neobosit al cercetării : [în
domeniul contabilităţii] : la cea de-a 75-a aniversare : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a
Moldovei ; resp. şi coord.: Galina Bădicu ; colab.: Lilia Cauş, Rodica Cuşmăunsă ; bibliogr.:
Elena Pancratov. – Chişinău : ASEM, 2015. – 187 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Publicaţiile profesorului universitar, doctor habilitat : p. 165-
187. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-727-8.
[2015-897].
- - 1. Contabilitate. 2. Bucur, Vasile, 1940 - …, doctor habilitat în domeniul contabilităţii.
657:[016+929 Bucur]=135.1=161.1
987. Лапицкая, Людмила.
Аудит : учебное пособие / Людмила Лапицкая ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Бухгал-
терский учет и аудит". – Кишинэу : МЭА, 2015. – 409 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 407-409. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-730-0.
[2015-1065].
- - 1. Audit.
657.01(075.8)
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
988. Cojuhari, Irina.
Modelare şi identificare : Ghid pentru proiectarea de curs / Irina Cojuhari, B. Izvoreanu
; red. resp.: A. Gremalschi ; Univ. Tehn. din Moldova, Fac. Calculatoare, Informatică şi Micro-
electronică, Catedra de Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2015. – 119 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 105 (7 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-376-9.
[2015-1015].
- - 1. Automatică – Modelare – Identificare.
681.5.015(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
989. Berezovicova, Tatiana.
Suita instrumentală în creaţia componistică din Republica Moldova : (Secolul XX) / Ta-
tiana Berezovicova ; red. şt.: Victoria Melnic ; notografiere : Tatiana Berezovicova ; cop.:

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ruxanda Romanciuc ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : Pontos, 2015
(CE UASM). – 170 p. : n. muz., scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 104-115 (185 tit.) şi în subsol. – 70 ex.
ISMN 979-0-3480-0225-5.
ISBN 978-9975-51-652-5.
[2015-1008].
- - 1. Muzică instrumentală – Republica Moldova – Istorie.
785(478)(091)
990. Melnic, Tamara.
Principiile instruirii formative în clasa de Pian general : Elaborare ştiinţifico-metodică /
Tamara Melnic ; red. şt.: Victoria Tcacenco ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Cate-
dra Pian General. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Primex Com"]. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (36 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-29-7.
[2015-890].
- - 1. Pian general – Instruire formativă.
786.2(076.5)
991. Zgureanu, Teodor.
Simfonia copiilor. Ecouri dacice : Patru tablouri simfonice / Teodor Zgureanu ;
notografiere: Olga Peicev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE
UASM). – 58, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0201-9.
ISBN 978-9975-51-650-1.
[2015-922].
- - 1. Muzică simfonică.
785.11
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
Ghid practic privind organizarea alimentaţiei raţionale a sportivilor. – Vezi Nr 962.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
992. De la lingvistica tradiţională spre sinergetică = From traditional to synergetic
linguistics : In honorem Profesor Valentin Cijacovschi / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst.
de Cercetări Filologice şi Interculturale ; dir. publ.: Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus, Victor
Untilă ; consultanţi şt.: Dragoş Vicol [et al.] ; red. resp.: Inga Stoianov [et al.]. – Ed. a 2-a. –
Chişinău : ULIM, 2015. – 298 p. : tab. ; 20 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
ISBN 978-9975-124-59-1.
[2015-1033].
- - 1. Lingvistică.
81'27'32(082)=00

35
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

993. "La francopolyphonie: L'interculturalité et l'hérmeneutique á travers la


linguistique, la littérature, la traduction et la communication", colloque international
(10 ; 2014 ; Chişinău). Colloque international "La francopolyphonie: L'interculturalité et
l'hérmeneutique á travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication", 10e
éd., ULIM, 27 mars 2015, Chişinău / com. sci.: Jacques Demorgon [et al.] ; com. d'org.: Elena
Prus [et al.]. – Chişinău : ISFI, ULIM, 2015. – 55 p. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Libre Intern. de Moldova, Inst. de Recherches Philologiques et
Interculturelles, Fac. des Lettres. – Texte : lb. rom., engl., fr. alte lb. străine. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-54-6.
[2015-1001].
- - 1. Francopolifonie.
80/81:811.133.1(082)=00
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
958.

994. "Probleme actuale de lingvistică", simpozion ştiinţific (2015 ; Chişinău).


Probleme actuale de lingvistică : Materialele simpozionului ştiinţific cu participare internaţio-
nală : In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu : 100 de ani de la naştere, 15-16 mai 2015,
Chişinău / com. şt.: Anatol Ciobanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 378 p. : fig., tab.,
[1] f. port. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Rom., Lingvistică Generală
şi Lb. Clasice. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-662-8.
[2015-974].
- - 1. Lingvistică.
80/81(082)=00
995. Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник нау-
кових праць : (Періодичне видання) / Приднiстр. Державний ун-т iм. Т. Г. Шевченкa, Iн-т
Мови та Літератури, Каф. Украϊниськоi Фiлологiϊ ; редкол.: М. Л. Дружинець [и др.]. –
Тирасполь : Б. и., 2014 (ДУВПП "Бендерська типография "Полиграфист") – . – 20 cm. –
(Серія: Лінгвістика і літературознавство, ISBN 978-9975-3074-1-3). – ISBN 978-9975-
4332-9-7.
Вып. 1. – 2015. – 518 p. : fot. – Texte : lb. ucr., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., ucr., rusă.
– 78 ex. – ISBN 978-9975-3074-0-6. – [2015-1036].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică literară.
80/81+821-82.09=161.2=111=161.1
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
996. Abramova, Oxana.
English : Sample Tests for the 12th form Pupils to Excel at the Baccalaureate Exam,
2013-2014 / Abramova Oxana, Cazacu Angela, Capbatut Natalia. – [Chişinău : Infohandi,
2014]. – 80 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9819-9-6.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2019-1037].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
997. Best EFL Teaching Practices Studying Foreign Languages – Opening New
Doors : 2015 META Conference Brochure [April 25th, 2015] / Moldovan English Teachers
Association (META) ; ed. board: Amy Samuelson [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 59 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – 51 ex.
ISBN 978-9975-56-252-2.
[2015-1052].
- - 1. Limba engleză.
811.111(082)
998. Ganaciuc, Diana.
My English : 4 : Workbook for the 4th grade pupil / Ganaciuc Diana. – [Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Primex Com")] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-110-06-8.
Part 2. – 2015. – 88 p. : fig., tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-110-19-8. – [2015-884].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.112.2 Limba germană
999. Chiseliov, Victor.
Übungsbuch der deutschen grammatik / Chiseliov Victor, Barbaroş Ninel ; Staatliche
Pädagogische Univ. "Ion Creangă", Lehrstuhl für Deutsche Philologie. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipografia UPS "Ion Creangă") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-46-228-0.
Teil 1 : Morphologie. – 2015. – 191 p. : tab. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-229-7. –
[2015-979].
- - 1. Limba germană – Gramatică.
811.112.2'366(076.5)
811.135.1 Limba română
1000. Gavriliţă, Raisa.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 7-a / Raisa
Gavriliţă. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 56 p. ; 26 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-61-890-8.
[2015-924].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1001. Вулпе, Aнна.
Румынский : легко и просто : Самоучитель для начинающих / A. Вулпе, А.
Завадски, И. Гуцу. – [Кишинёв] : Biblion, 2015 [Combinatul Poligraf, or. Tveri, Rusia]. – 304
p. : tab. ; 24 cm. + CD-rom
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-57-7.
[2015-878].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.

37
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

811.135.1'243
811.512.165 Limba găgăuză
1002. Gagauz dilinin orfografiya hem punktuaţiya kurallari = Правила
орфографии и пунктуации гагаузского языка / Gagauziya M. V. Maruneviç Adina Bilim-
Aaraştirma Merkezi, Gagauziya Genel Üüretim Bakannii, Komrat Devlet Univ. ; kolverim için
cuvapçıla: P. A. Çebotar [et al.]. – Eni red. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")].
– 72, [1] ; 72, [1] p. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Tiparlanêr
Gagauzyia Bakannık Komitetinin finans yardımınnan. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-451-6.
[2015-1050].
- - 1. Limba găgăuză – Gramatică.
811.512.165'35=512.165=161.1
1003. Lingvistika terminneri danişma sözlüü : gagauzça-rusça-rominca = Словарь-
справочник лингвистических терминов : русско-гагаузско-румынский = Dicţionar-îndrumar
de termeni lingvistici : român-rus-găgăuz / Moldova Bilimnär Akad. Kultura Mirası İnst., Mol-
dova Devlet Univ., Gagauziya Genel Üüretmäk Müdürlüü ; alcăt.: Soroçanu Evdokiya,
Tatyana Şarşov ; red. şt.: C. Cemîrtan. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 311 p. : tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 306-310. – Apare cu
sprijinul financiar al Univ. de Stat din Moldova, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topuluklar Başkanlığı. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-71-612-3.
[2015-953].
- - 1. Limba găgăuză – Terminologie lingvistică. 2. Limba română – Terminologie lin-
gvistică. 3. Limba rusă – Terminologie lingvistică.
[811.512.165+811.161.1+811.135.1]'374.823'1
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
Cojocaru-Borozan, Maia. Valorile culturii emoţionale reflectate în înţelepciunea po-
poarelor lumii. – Vezi Nr 929.

821.134.2 Literatură spaniolă


1004. Padrón, Justo Jorge.
Arta poetică = El arte del poema = The art of the poem = Искусство поэзии / Justo
Jorge Padrón ; trad.: Nicolae Dabija ; transl. by Louis Bourne ; пер.: Тамары Шмундряк ; il.:
E. Lisovskaia. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2015 (Tipogr. "Universul"). – 144
p. : il. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., span., rusă. – 350 ex.
ISBN 978-9975-47-103-9 (eronat) (în cop. tare).
[2015-905].
- - 1. Poezie.
821.134.2-1 Padrón=00

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1005. Bujor, Liuba-Drăgostița.
Un singur dor : [versuri] / Liuba-Drăgostița Bujor ; pref.: Tudor Palladi ; postf.: Vlad
Zbârciog ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 196, [4] p. : n.
muz. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-647-1.
[2015-1006].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bujor
1006. Caracuianu, Eugenia.
Ialoveni între pămînt şi soare : [versuri] / Eugenia Caracuianu ; cop.: Ruxanda Roman-
ciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 111, [4] p. : des., fot. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-649-5.
[2015-1007].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Caracuianu
1007. Chiper, Grigore.
Absintos. Nori de cerneală : Antologie de poeme în selecţia autorului / Grigore Chiper ;
pref.: Nina Corcinschi ; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 143 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [450] ex.
ISBN 978-9975-61-885-4.
[2015-917].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chiper
1008. Filip, Iulian.
Cât Vieru ne-a rămas? : [eseuri] / Iulian Filip. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-
Caro")]. – 30 p. : des., fot. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-221-8.
[2015-940].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Filip
1009. Filip, Iulian.
Fii! ; Paznicul : [poezii] / Iulian Filip ; des. de aut. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 1 f. împăturită în 24 p. : des., des. color ; 7 x 8 cm. – (Provocările iuliene A4
(e)).
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-219-5.
[2015-938].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1010. Filip, Iulian.

39
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Intimitatea dialogului cu lumea în spectacolul stereotip al devenirii (mortului?) : [versuri,


povestiri, piese, reflecţii] / Filip Iulian. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 194 p.
: des., fot. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 190 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-199-0.
[2015-937].
821.135.1(478)-9 Filip
1011. Filip, Iulian.
Îmi place să fiu! Îţi place să fii? : [poezii] / Iulian Filip ; des. de aut. – [Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 16 p. : des. ; 8 x 10 cm. – (Provocările iuliene A4 (d)).
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-220-1.
[2015-939].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1012. Gorun, Tamara.
O poezie pentru tine / Tamara Gorun. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 60
p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-57-176-0.
[2015-1029].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Gorun
1013. Maru, Aura.
Du-te free : Poeme / Aura Maru ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 64 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galai-
cu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-983-6.
[2015-918].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Maru
1014. Oprea-Roşca, Valentina.
Ascultă-mi zâmbetul : Versuri / Valentina Oprea-Roşca ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 238, [9] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-580-1.
[2015-923].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-14 Oprea-Roşca
1015. Plăieşu, Raisa.
Timpul din noi : Poezii creştine / Raisa Plăieşu ; cop., prez. graf.: Viorica Didic ; Cena-
clul literar-creştin "Cuvântul" al Mănăstirii "Sf. Ap. Andrei". – Chişinău : Universul, 2015. – 83
p. : il. ; 20 cm.
100 ex.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-47-103-9.
[2015-903].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Plăieşu
1016. Roșca, Valentin.
Amiaza lucrurilor : [versuri] / Valentin Roșca ; antologie şi pref. de Eugen Lungu ; cop.,
concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, [2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 62, [1]
p. : des. ; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [400] ex.
ISBN 978-9975-61-882-3 (în cop. tare).
[2015-915].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşca
1017. Ţurcanu, Ion.
Cîteva povestioare / Ion Ţurcan ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Prag-3"). – 103 p. ; 11 x 18 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-77-242-6.
[2015-1004].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Ţurcanu
1018. Vatamanu, Ion.
Contur de meditație : [versuri] / Ion Vatamanu ; antologie şi pref. de Lucia Ţurcanu ;
cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, [2015] (Tipogr. "Bons Offices"). –
62, [1] p. : des. ; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii . – [400] ex.
ISBN 978-9975-61-884-7 (în cop. tare).
[2015-916].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vatamanu
821.161.1 Literatură rusă
1019. Гоголь, Н. В.
Вечера на хуторе близ Диканьки ; Ночь перед Рождеством : [рассказы] / Н. В.
Гоголь ; пересказ: Е. В. Харитонов ; худож.: Иванка Костру. – [Кишинев] : Bons Offices,
2015. – [28] p. : des. color ; 20 x 20 cm.
[10] ex.
ISBN 978-9975-80-957-3.
[2015-910].
- - 1. Povestiri.
821.161.1-32 Гоголь
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1020. Еленин, Николай.
Мансарда в красном квартале : Авантюрный роман / Николай Еленин. – Кишинёв
: Б. и., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 333, [1] p. ; 11 x 17 cm.
100 ex.

41
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

ISBN 978-9975-66-450-9.
[2015-1049].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Еленин
1021. Рубинштейн, Олег.
Словесная палитра : cтихи / Олег Рубинштейн. – Кишинёв : Б. и., 2015 [Tipogr.
"Primex-Com"]. – 116 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-23-5.
[2015-886].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Рубинштейн
821.163(497.16) Literatură muntenegreană
1022. Perović, Sreten.
Steaua salcâmului : [versuri] / Sreten Perović ; în româneşte de Nicolae Dabija, Ion
Deaconescu ; cop., prez. graf.: Aurel David. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă,
2014 [Tipogr. "Universul"]. – 108 p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Pegas").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4148-8-3.
[2015-944].
- - 1. Poezie.
821.163(497.16)-1 Perović =135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1023. Abecedar viu : 0+ / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Manual pentru cei mici,
ISBN 978-9975-3056-8-6) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3056-9-3 (cartonată).
[2015-994].
- - 1. Cărți pentru copii.
821-93
1024. Capra şi lupul : [poveste]. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebeluşi,
ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-4-9 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-3-1 (Bejuc-Iuvo) (în
cop. tare).
[2015-999].
- - 1. Povești.
821-93
1025. Cine-i oare? / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Manual pentru cei mici,
ISBN 978-9975-3056-8-6) (Bejuc Vladimir pentru copii).

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 3000 ex.


ISBN 978-9975-3057-0-9 (cartonată).
[2015-992].
- - 1. Cărți pentru copii.
821-93
1026. Crăciun, Evghenia.
Abecedar : 0+ / Evghenia Crăciun. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : des. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebe-
luşi, ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4019-9-9 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-9689-8-0 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-981].
- - 1. Cărți pentru copii.
821-93
1027. Ghicitori : 0+ / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону] – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Manual pentru cei mici,
ISBN 978-9975-3056-8-6) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-2-3 (cartonată).
[2015-991].
- - 1. Cărți pentru copii.
821-93
1028. Gogoaşa : [poveste]. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebeluşi,
ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-7-0 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-6-2 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-1000].
- - 1. Povești.
821-93
1029. Scufiţa roşie : [poveste]. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebeluşi,
ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-6-3 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-5-5 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-998].
- - 1. Povești.
821-93
1030. Timpul anotimpurile : 0+ / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Manual pentru cei
mici, ISBN 978-9975-3056-8-6) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 300 ex.

43
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

ISBN 978-9975-3057-1-6 (cartonată).


[2015-993].
- - 1. Cărți pentru copii.
821-93
1031. Trei purceluşi : 0+ : [poveste]. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru
bebeluşi, ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-5-6 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-4-8 (Bejuc-Iuvo) (în
cop. tare).
[2015-997].
- - 1. Povești.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1032. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : 0+ : [poveste] / Ion Creangă ; pict.: Irina Oleinik. – Chişinău :
Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. –
(Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-9-2 (cartonată).
[2015-995].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
1033. Creangă, Ion.
Ursul păcălit de vulpe : 0+ : [poveste] / Ion Creangă ; pict.: Irina Oleinik. – Chişinău :
Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. –
(Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-3-2 (cartonată).
[2015-996].
- - 1. Povești.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1034. Filip, Iulian.
Cartea-n miez şi-n rădăcină. Cine duce-n mâini o carte e un om şi jumătate : [poezii
pentru copii] / Iulian Filip ; des. de aut. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 14 ;
14 p. : des. ; 10 x 14 cm. – (Provocările iuliene A4(g).
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-56-232-4.
[2015-927].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filip
1035. Guzun, Victor.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Animalele din pădure : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleșco. – Chişinău : Bejuc-
Iuvo, 2015 [Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc
Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-7-8 (cartonată).
[2015-985].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1036. Guzun, Victor.
Animalele domestice : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleșco. – Chişinău : Bejuc-
Iuvo, 2015 [Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. - (Bejuc
Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-8-5 (cartonată).
[2015-983].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1037. Guzun, Victor.
Autospeciale : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleșco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc Vladimir pen-
tru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-2-5 (cartonată).
[2015-987].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1038. Guzun, Victor.
Fructe : 0+ / Victor Guzun. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebeluşi,
ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-3-2 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-2-4 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-984].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1039. Guzun, Victor.
Învăţăm animalele : 0+ / Victor Guzun. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : des. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru
bebeluşi, ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-3055-0-1 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-9689-9-7 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-982].
- - 1. Cărți pentru copii.

45
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

821.135.1(478)-93 Guzun
1040. Guzun, Victor.
Învăţăm animalele : 0+ / Victor Guzun. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : des. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru
bebeluşi, ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-1-8 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-0-0 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-989].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1041. Guzun, Victor.
Legume : 0+ / Victor Guzun. – Chişinău : A.V.i.T. Publ ; Bejuc-Iuvo, 2015 [Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bunicuţa pentru bebeluşi,
ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-2-5 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3056-1-7 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-986].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1042. Guzun, Victor.
Maşini agricole : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleșco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo,
2015 [Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc Vladimir
pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-1-8 (cartonată).
[2015-988].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1043. Guzun, Victor.
Transport : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleșco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015
[Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc Vladimir pen-
tru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-0-1 (cartonată).
[2015-990].
- - 1. Cărți pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1044. Osoianu, Maria P.
Aricică – gospodarul pădurii : Carte cu poveşti, de colorat, scrisă pe silabe : [în vol.] /
Maria P. Osoianu. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus") – . – 20 cm. – ISBN
978-9975-4043-5-8.
Vol. 1. – 2015. – 40 p. : des. – ISBN 978-9975-4043-6-5. – [2015-1028].
- - 1. Cărți pentru copii.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Osoianu
1045. Plămădeală, Viorica.
Almanah literar : pentru copii : Citim şi colorăm / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 26 p. : des., fot. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4043-7-2.
[2015-1042].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1046. Plămădeală, Viorica.
Înţelepciunea proverbelor : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 13, [1] p. : fig. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4043-8-9.
[2015-1043].
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1047. Plămădeală, Viorica.
Păunel în Păcălia : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 8 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4043-9-6.
[2015-1044].
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1048. Răileanu, Iurie.
Etno ABC / versuri, foto: Iurie Răileanu. – Chişinău : Răileanu Iurie, 2015 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"). – 83, [1] p. : fot. color ; 21 x 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9772-6-5 (în cop. tare).
[2015-907].
- - 1. Etnografie – Familiarizarea copiilor.
821.135.1(478)-93 Răileanu:39
1049. Scripa, Tatiana.
Povestiri rimate despre Dorodont în fapte : 6+ / Scripa Tatiana ; pref.: Raisa Plăieşu ;
il.: Viorica Didic. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 46, [2] p. : il., il. color ; 30
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-967-2.
[2015-1071].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Scripa
1050. Știrbu, Titus.
Calculatorul cu vărguță : [poezii pentru copii] / Titus Știrbu ; il.: Tatiana Varvariuc. –
[Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europress")]. – [20] p. : il. ; 30 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-626-6.

47
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

[2015-1067].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1051. Коркина, Алла.
Хроники учёного Кота : Книга для чтения и театральных постановок в начальных
классах / Алла Коркина, Дмитрий Николаев ; худож.: Александр Сидалковский. – Киши-
нёв : Grafic Design, 2015. – 188 p. ; 29 cm.
Изд. при фин. поддержке Рус. культуры в РМ при содействии Посольства РВ в
Молдове, КСРС и РЦНК в РМ. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3035-9-0.
[2015-1039].
821.161.1(478)-93 [Коркина+ Николаев]
1052. Самоний, Натали.
Любознательный ежонок : Стихотворения для детей школьного и младшего
школьного возраста / Натали Самоний ; худож.-ил.: Лариса Прокопьевна Больбот. –
Бендеры : Полиграфист, 2015. – 32, [1] p. : des., fot. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке компании "Мир Компьютеров". – 100 ex.
ISBN 978-9975-4332-8-0.
[2015-1035].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93 Самоний
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. – Vezi Nr 995.

821.112.2(437).09 Literatură germană din Republica Cehă


1053. Vrabie, Diana.
Kafka, sau Alegoria omului modern : Note de curs / Diana Vrabie, Maria Abramciuc ;
ref. şt.: Constantin Pricop. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 189 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 183-187 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-631-4.
[2015-956].
- - 1. Literatură germană – Critică şi interpretare.
821.112.2(437.1/.2).09
821.135.1.0 Literatură română
Gavriliţă, Raisa. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1000.

821.161.1.0 Literatură rusă


1054. Батаева, Ольга.
"Твоей молвой наполнен сей предел…" : [экспозиции Дома- музея А.С. Пушкина] /
Ольга Батаева. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 80 p. : fot., fot. color ; 12 x 17
cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text parţial paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-240-2.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1002].
- - 1. Puşkin, Aleksandr, 1799-1837, poet rus.
821.161.1.09:069=135.1=111=161.1
1055. "М. Ю. Лермонтов в контексте русской и мировой культуры", научно-
практическая конференция (2014 ; Кишинёв). М. Ю. Лермонтов в контексте русской и
мировой культуры : (к 200-летию со дня рождения) : Материалы научно-практической
конференции, Кишинёв / редкол.: В. Н. Носов [и др.]. – Кишинёв : CEP USM, 2014. – 93
p. ; 21 cm.
Antetit.: Молд. гос. ун-т, Деп. рус. филологии, Центр фонда "Русский мир" при
Молд. гос. ун-те [и др.]. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-602-4.
[2015-952].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(082)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
Modele de rezolvare a temelor pe acasă conform manualelor în vigoare. – Vezi Nr
958.

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii


Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie.
– Vezi Nr 1066.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Alexe Rău, omul oglindirii polivalente. – Vezi Nr 882.

1056. Elita social-politică şi economică a Basarabiei : sec. XIX – începutul sec. XX


: [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie ; coord.: Sergiu Bacalov ; recenzenţi
şt.: Demir Dragnev, Liliana Condraticova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – .
– 24 cm. – ISBN 978-9975-80-962-7.
[Vol.] 1 : Documente / alcăt.: Sergiu Bacalov [et al.] – 2015. – Texte : lb. rusă, parţial în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 352 p. : tab. – 80 ex. – ISBN 978-9975-80-963-4. –
[2015-1072].
- - 1. Elitele social-politice şi economice ale Basarabiei, sec. XIX-XX.
[929.5+94(478)]"18/19"(093)=161.1
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1057. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 13-14 mai 2015 :
Ştiinţe umanistice : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.:
Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 144 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-641-3.
[2015-958].

49
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

[94+1/14+8]:378(082)=00
94(100) Istorie universală
Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie.
– Vezi Nr 1066.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(438) Istorie Poloniei
1058. Varta, Ion.
Mareşalul Józef Piłsudski şi Basarabia / Ion Varta ; Serviciul de Stat de Arhivă al Rep.
Moldova, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova, Ambasada Rep. Polone. – Chişinău : [Asociaţia pentru
Istorie şi Civilizaţie Românească], 2013. – 119 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4492-0-5.
[2015-1031].
- - 1. Polonia – Relaţii politice externe. 2. Piłsudski, Józef, 1867-1935, mareşal al Polo-
niei.
94(438):[94(478)+929 Piłsudski]=135.1=111

94(47) Istoria USSR Partea Europeană


Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Civilizaţia sovietică. – Vezi Nr 1063.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1059. Catanoi, Spiridon.
Cârnăţenii Noi : [raionul Căuşeni] : File de istorie / Spiridon Catanoi ; pref.: Anton
Barbaroș ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 35,
[1] p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Anatolie Linu, Andrei Braga, Alexandru Savca [et al.].
– 150 ex.
ISBN 978-9975-51-654-9.
[2015-1069].
- - 1. Cârnăţenii Noi – Sate – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1060. Florea, Maria.
Satul Nou : leagăn de dor : [din istoria satului, raionul Cimişlia] / Maria Florea ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 286, [5] p. : fig., fot., h. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 285-286 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-651-8.
[2015-1068].
- - 1. Satul Nou – Sate – Raionul Cimişlia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1061. Galaju, Claudia.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Comuna Zîrneşti – străveche vatră strămoşească : [raionul Cahul] / Claudia Galaju. –


Chişinău : [Lexon-Prim], 2015 (Tipografia Reclama). – 350 p. : fot., h., fot. color, n. muz., tab.
; 25 cm.
Bibliogr.: p. 278 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei comunei Zîrneşti,
raionul Cahul. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3030-7-1 (în cop. tare).
[2015-1062].
- - 1. Zîrneşti – Sate – Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1062. Moraru, Alexandru.
Basarabia Mareşalului Antonescu, 1941-1944. Documente şi Materiale / Alexandru
Moraru. – Chişinău : Tipocart Print, 2015. – 343 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3016-6-4.
[2015-1040].
- - 1. Basarabia, 1941-1944 – Istorie. 2. Antonescu, Ion, 1882-1946, mareşal român.
94(478)"1941/1944"
1063. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Civilizaţia sovietică : studiu cultural-istoric / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipografia Reclama). – 36 p. ; 20 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-58-055-7.
[2015-1061].
- - 1. Uniunea Sovietică – Istorie.
94(478)+94(47+57)
94(569.4) Istoria Israelului
1064. Rugină, Aurelian.
Întemeierea Statului Israel / Aurelian Rugină. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 88 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN
978-9975-79-902-7).
Bibliogr.: p. 83-85 (58 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-968-3.
55,00 lei. – [2015-914].
- - 1. Israel – Istorie.
94(569.4)
94(=135) Istoria aromânilor
1065. Trifon, Nicolas.
Aromânii pretutindeni, nicăieri : urmat de Aromâna vorbită la Metsovo de Stamatis Beis şi
de Nomadismul la aromâni de Thede Kahl / Nicolas Trifon ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru. –
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 607 p. : fig., fot., h., tab. ; 21
cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. pe cop. paral.: lb. rom., aromână. – Tit. orig.: Les Aroumains un peuple qui s'en va.
– Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume : p. 585-590. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-971-3 (în cop. tare).
270,00 lei. – [2015-1070].

51
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

- - 1. Aromâni – Istorie.
94(=135)
94(=135.1) Istoria românilor
1066. Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria românilor, universală şi ar-
heologie : Program. Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi
Filosofie. – Ed. a 2-a. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 94 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 90 ex.
ISBN 978-9975-71-649-9.
[2015-964].
94(=135.1)+94(100)+902(082)=135.1=111=161.1

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1067. Cataranciuc, Sergiu.
Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuia : 112.03 –
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe ma-
tematice / Cataranciuc Sergiu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică.
– Chişinău, 2015. – 47 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-44 (122 tit.).
[2015-78 Teze].
519.7+519.8(043.2)
1068. Suman, Serghei.
Paternul morfofuncţional şi semnificațiile clinice ale complexului
coledocopancreaticoduodenal : 311.01 – Anatomia omului : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe medicale / Suman Serghei ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 45 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-42 (92 tit.).
[2015-81 Teze].
611.34:616.366-002(043.2)
1069. Zolotcov, Anatolie.
Calculul rezistenţei pereţilor construcţiilor monolite la acţiuni seismice : Specialitatea
211.02 Materiale de construcţii, elemente şi edificii : Autoref. tz. de doct. habilitat / Zolotcov
Anatolie ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-46 (25 tit.).
[2015-76 Teze].
693.56(043.2)
Pentru titlul doctor
1070. Adsîz, Remzi.
Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură
generală din Kîrgîstan şi Turcia : (pe exemplul limbii engleze) : Specialitatea: 532.02 – Didac-
tică limbii engleze : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ped. / Remzi Adsîz ; Univ. Ped. de Stat "I.
Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (40 tit.).
[2015-63 Teze].

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016.046:811.111(043.2)
1071. Antoci, Ruslan.
Evaluarea statusului microbian la carcasele de bovine, ovine şi porcine în funcţie de
condiţiile şi perioada de păstrare : Specialitatea: 431.03 – Microbiologie, virusologie,
epizootologie, micologie şi imunologie veterinară : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale –
veterinare / Antoci Ruslan ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (22 tit.).
[2015-74 Teze].
636.09:637.6(043.2)
1072. Bordian, Mariana.
Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatori-
lor casnici : Specialitatea: 553.01 – Drept civil : Autoref. tz. de doct. în drept / Bordian Mariana
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept al Antreprenoriatului. – Chişinău,
2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (29 tit.).
[2015-69 Teze].
347.45/.47(043.2)
1073. Branişte, Gheorghe.
Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii Facultăţilor de Educaţie
Fizică şi Sport : Specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ped. / Branişte Gheorghe ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (34 tit.).
[2015-89 Teze].
378:796/799(043.2)
1074. Caraterzi, Galina.
Influenţa hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator şi utilizarea rezultate-
lor acesteia în sanocreatologie : 161.04 – Sanocreatologa : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
biologice / Carterzi Galina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi
Sanocreatologie. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (45 tit.).
[2015-86 Teze].
612.223:616.1/.2(043.2)
1075. Chisiliţa, Violeta.
Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personale : Specialitatea 553.01 – Drept
privat (dreptul civil) : Autoref. tz. de doct. în drept / Chisiliţa Violeta ; Univ. de Stat din Moldo-
va. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (38 tit.).
[2015-68 Teze].
347.2(043.2)
1076. Ciobanu, Cristina.
Specia Cynara Scolymus L. – sursă de noi produse farmaceutice : 316.01 – Farmacie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe farmaceutice / Ciobanu Cristina ; Inst. Publ. Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.

53
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Bibliogr.: p. 24-26 (45 tit.).


[2015-87 Teze].
615.322(043.2)
1077. Cocemasov, Alexandr.
Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu : 131.04 – Fizică com-
putaţională şi modelarea proceselor : Autoref. tz. de doct. în fizică / Cocemasov Alexandr ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (19 tit.).
[2015-62 Teze].
539.21(043.2)
1078. Cociu, Valeriu.
Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui : 431.01 – Terapia, toxicologia şi farmaco-
logia veterinară : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medical-veterinare / Cociu Valeriu ; Univ. Agra-
ră de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (41 tit.).
[2015-84 Teze].
636.09:636.2(043.2)
1079. Crasnobaev, Adrian.
Protecţia dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos : Specialita-
tea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Crasnobaev Adrian ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (24 tit.).
[2015-88 Teze].
342.7(043.2)
1080. Eder, Veronica.
Studierea şi evaluarea virusurilor gripale în perioadele pandemică şi interepidemică :
163.04 – Microbiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Eder Veronica ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova [et
al.]. – 34 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-30 (37 tit.).
[2015-83 Teze].
578.82/.83(043.2)
1081. Fidelschi, Serghei.
Cultura Černoles în perioada sec. al X-lea – prima jumătate a sec. al VIII-lea a. chr. :
Specialitatea 613-01 – Arheologie : Autoref. tz. de doct. în istorie / Fidelschi Seghei ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie. – Chişinău, 2015. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (27 tit.).
[2015-75 Teze].
903(477.63/.65)(043.2)
1082. Galescu, Andrei.
Tratamentul chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei
: 321.22 – Urologie şi andrologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Galescu Andrei ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău,
2014. – 37 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-33 (34 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-85 Teze].
616.613-003.7-089.879(043.2)
1083. Gâf-Deac, Maria.
Particularităţile organizării gestiunii corporative în România : Specialitatea 251.03 –
Economie şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. /
Gâf-Deac Maria ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (41 tit.).
[2015-82 Teze].
334.78(498):005(043.2)
1084. Glavan, Aurelia.
Modele complexe de intervenţie în psihocorecţia sindromului de hiperactivitate cu defi-
cit de atenţie la şcolarul mic : Specialitatea 511.06 – Psihologie specială : Autoref. tz. de doct.
în psihologie / Glavan Aurelia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău,
2015. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (36 tit.).
[2015-67 Teze].
376.5:159.922.7(043.2)
1085. Globu, Nelea.
Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului : Specialitatea 531.01 –
Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Globu Nelea ; Inst. de Ştiinţe
ale Educaţiei. – Chişinău, 2015. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-28 (49 tit.).
[2015-72 Teze].
378(043.2)
1086. Gorincioi, Veronica.
Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din perspectiva
de gen : Specialitatea 511.01 – Psihologie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie /
Gorincioi Veronica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (12 tit.).
[2015-71 Teze].
159.942:378(043.2)
1087. Ion-Bocănete, Oana.
Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienţei economice a managementu-
lui corporativ : Specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Ion-Bocănete Oana ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Chişinău, 2015. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (14 tit.).
[2015-66 Teze].
658.1:005(043.2)
1088. Lisa, Galina.
Managementul fidelizării clienţilor în domeniul serviciilor hoteliere : Specialitatea
521.03 Econ. şi Management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în econ. / Lisa
Galina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (7 tit.).
[2015-73 Teze].

55
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

640.41:005(043.2)
1089. Marusic, Galina.
Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip
rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor : 122.03 – modelare, metode matematice,
produse program : Autoref. tz. de doct. în informatică / Marusic Galina ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (38 tit.).
[2015-79 Teze].
519.711:504.4.062.2(043.2)
1090. Mihov, Dmitri.
Productivitatea plantaţiilor viticole şi calitatea strugurilor în funcţie de soi, aplicarea gi-
berelinei (GAз) şi inciziei inelare : 411.07 – Viticultură : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe agricole /
Mihov Dmitri ; Inst. Publ. Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău,
2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (38 tit.).
[2015-64 Teze].
634.86:631.811.98(043.2)
1091. Popescu, Dorin.
Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova: Speciali-
tatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Popescu Dorin
; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (28 tit.).
[2015-77 Teze].
343.23(478)(043.2)
1092. Smeşnoi, Valentina.
Caracterul devierilor imune la pacienţii cu toxocaroză asociată cu afectarea aparatului
respirator : 324.03 – diagnostic de laborator : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Smeşnoi Valentina ; Inst. Medico-Sanitară Publică Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc". – Chişinău, 2015. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (55 tit.).
[2015-65 Teze].
616.24-002.8+616-056.2:616.98(043.2)
1093. Tragone, George.
Abuzul de drept : (probleme teoretico-practice) : Specialitatea: 551.01 – Teoria genera-
lă a dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Tragone George ; Univ. Liberă Intern. din Moldo-
va. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (37 tit.).
[2015-90 Teze].
340.12(043.2)
1094. Veleanovici, Armand Cătălin.
Tulburări emoţionale la copiii aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare : 511.06 – Psihologie
specială : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Veleanovici Armand Cătălin ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (36 tit.).
[2015-70 Teze].

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

159.942(043.2)
1095. Vozian, Marin.
Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular : 321.13 – chirurgie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe medicale / Vozian Marin ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (42 tit.).
[2015-80 Teze].
616.346.2-003.2-089(043.2)
1096. Yelkuvan, Fahri.
Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan :
Specialitatea 531.03 – Ped. istorică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Yelkuvan Fahri ;
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 25 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (50 tit.).
[2015-61 Teze].
37.091:94(=512.161)(043.2)

57
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Index de nume

A C
Abraham, Pavel 887 Cace, Sorin 924, 933
Abramciuc, Maria 1053 Callo, Tatiana 936
Abramova, Oxana 996 Capbatut, Natalia 996
Adsîz, Remzi 1070 Capcelea, Maria 959
Albu, Svetlana 890 Carabet, Natalia 938
Amariei, Valentin 984 Caracuianu, Eugenia 1006
Andriţchi, Viorica 931, 934 Caraterzi, Galina 1074
Antoci, Diana 925 Catanoi, Spiridon 1059
Antoci, Ruslan 1071 Cataranciuc, Sergiu 1067
Aramă, Elena 906 Caunenco, Irina 893
Avornic, Gheorghe 957 Cauş, Lilia 986
Cazacu, Angela 996
B Çebotar, P. A. 1002
Bacalov, Sergiu 1056 Cemîrtan, C. 1003
Bacinschi, Mihai 1007, 1016, 1018 Chifa, Felicia 949
Balica, Ion 968 Chiper, Grigore 1007
Balţat, Lilia 929 Chirlici, Alexei 962
Barbaroș, Anton 1059 Chiseliov, Victor 999
Barbaroş, Ninel 999 Chisiliţa, Violeta 1075
Bardac, Doru 976 Cijacovschi, Valentin 992
Bădicu, Galina 986 Cimpoieş, Gh. 945-46
Băieşu, Sergiu 954 Ciobanu, Anatol 994
Belei, Elena 949 Ciobanu, Cristina 1076
Beloborov, Angela 897 Ciubotaru, Adrian 1065
Beniuc, Liliana 903 Ciubotaru, Natalia 942
Berezovicova, Tatiana 989 Cîrnaţ, Teodor 906
Bernaz, Eduard 968-69 Climova, Alla 912
Berzan, Diana 970 Coban, Igor 949
Bodorin, Cornelia 942 Cocemasov, Alexandr 1077
Bodrug-Lungu, Valentina 926 Cociu, Valeriu 1078
Bolunduţ, Ioan 977 Cociug, Victoria 897
Bondarev, Anatolii 902 Cojocaru, Eugenia 957
Bondarevskaya, Irina 893 Cojocaru, Ion 939
Bordian, Mariana 1072 Cojocaru, Vladlen 906
Borş, Ana 949 Cojocaru-Borozan, Maia 927-29
Botnari, Valentina 923, 925 Cojuhari, Irina 988
Bourne, Louis 1004 Condraticova, Liliana 1056
Branişte, Gheorghe 1073 Corcinschi, Nina 1007
Bratco, Dumitru 980 Corlăteanu, Nicolae (994)
Brighidin, Andrei 926 Coroban, Vitalie 1013
Bucun, Nicolae 934, 936 Coşcodan, Mihai 960
Bucur, Vasile (986) Cotelea, Silvia 937
Bugaian, Larisa 943-44 Cotov, Tatiana 967
Bujor, Liuba-Drăgostița 1005 Covdii, Galina 898
Bulimaga, Tatiana 886, 889, 1057 Crasnobaev, Adrian 1079
Buruiană, Maria 937 Crăciun, Evghenia 1026
Creangă, Ion 1032-33
Crîşmaru, Valentin 913

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cuhut, Rodica 918 Gramma, Rodica 963


Cuşmăunsă, Rodica 986 Grecu, Jana 887
Cutasevici, Angela 935 Grecu, Mircea 887
Cuzneţov, Larisa 930 Gremalschi, A. 988
Gribincea, Alexandru 896
D Groza, Andrei 920
Dabija, Nicolae 1004, 1022 Groza, Daniela 907
Danilov, Lilian 933 Guţu, Ana 992
David, Aurel 1022 Guţu, Ion 933
Deaconescu, Ion 1022 Guvir, Stela 944
Demorgon, Jacques 993 Guzun, Victor 1035-43
Didic, Viorica 1015, 1049 Gyllensten, Lina 922
Dmitric, Ecaterina 882 H
Dodu, Aliona 898
Dodu-Gugea, Larisa 896 Harea, Maria 937
Dolea, Igor 907 Hmelnitsky, Igor 887
Dragnev, Demir 1056 Hotineanu, Adrian 971
Dumbrăveanu, Viorica 922 Humă, Ioan 957
Dumitraş, Tatiana 967
I
E
Ignatenco, Serghei 970
Eder, Veronica 1080 Ion-Bocănete, Oana 1087
Ene, Vladimir 979 Ionescu (Burlibaşa), Carmen Cezarina 978
Ermicioi, Aurelia 937 Iordanov, Iordanca-Rodica 914
Ixari, Aliona 932
F Izvoreanu, B. 988
Fidelschi, Serghei 1081 K
Filip, Iulian 1008-11, 1034
Filipov, Teodor 976 Kuharuk, Ecaterina 980
Florea, Maria 1060
Friptuleac, Grigore 962 L

G Lagaeva, Tatiana 938


Lazari, Alexandru 959
Galaicu-Păun, Em. 1013 Lebedeva, Valentina 942
Galaju, Claudia 1061 Lisa, Galina 1088
Galescu, Andrei 1082 Lisovskaia, E. 1004
Gamurari, Vitalie 900 Lozan, Oleg 963
Ganaciuc, Diana 998 Lozovanu, Dmitrii 959
Gavriliţă, Raisa 1000 Lucinschi, Tatiana 944
Gavriluţa, Vadim 964 Lungu, Eugen 1016
Gâf-Deac, Maria 1083 Lungu, Sergiu 976
Ghicavîi, Victor 964
Gînju, Stela 940 M
Gîrbu, Marcel 898 Mahu, Raisa 882
Glavan, Aurelia 1084 Malîga, O. 965, 973-74
Globu, Nelea 1085 Mancaş, Maria 894
Golocialova, Irina 985 Marga, S. 973-74
Goncearenco, Ruslana 881 Marin, Mariana 926
Gonța, Veronica 969 Mariţ, Alexandru 909
Gorincioi, Veronica 1086 Maru, Aura 1013
Gorun, Tamara 1012

59
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Marusic, Galina 1089 Pricop, Constantin 1053


Matcovschi, Sergiu 967 Prisăcaru, Veronica 945-46
Melnic, Tamara 990 Prus, Elena 992-93
Melnic, Victoria 989 Puica, Viorica 908
Melnic, Violeta 910
Micleuşanu, Zinaida 930 R
Mihalache, Iurie 957 Răileanu, Iurie 1048
Mihov, Dmitri 1090 Rău, Alexe (882)
Miron, Marina 899 Reilly, John 943-44
Miron, Viorel 899 Richardson, Kate 922
Mistrean, Larisa 897 Romanciuc, Ruxanda 989, 991, 1005-06,
Mîsliţchi, Valentina 923 1014, 1059-60
Mocanu, Nadejda 929 Roşca, Nicolae 954
Moraru, Alexandru 1062 Roșca, Valentin 1016
Moraru, Carolina 916 Rotariu, Constantin 977
Mulheir, Georgette 922 Rotaru, N. 965, 973-74
N Rubanovici, Vladislav 962
Rugină, Aurelian 1064
Nedealcov, Maria 960
Nicolaev, Ghenadie 908 S
Nigreţchi-Croitor, Ludmila 881 Sali, Nicolae 924, 933
O Samuelson, Amy 997
Scobioală, Diana 906
Obadă, A. 965 Scripa, Tatiana 1049
Olaru, Efim 961 Sedleţchi, Iurie 909
Olaru, Valentina 926 Seicaș, Rita 921
Oleinik, Irina 1032-33 Smeşnoi, Valentina 1092
Oprea-Roşca, Valentina 1014 Solomon, Dumitru 885
Osoianu, Maria P. 1044 Sorensen, Olav Jull 943-44
Soroçanu, Evdokiya 1003
P Spinei, Larisa 963
Padrón, Justo Jorge 1004 Staraşciuc, Ion 915
Palladi, Tudor 1005 Stoianov, Inga 992
Pancratov, Elena 986 Stratan, Nadejda 927-28
Paraschiv, Dragoş 976-78 Stratu, Ecaterina 964
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1063 Suman, Serghei 1068
Pădure, Andrei 902 Ș
Pâslariuc, Virgil 1064-65
Peicev, Olga 991 Şarşov, Tatyana 1003
Perović, Sreten 1022 Știrbu, Titus 1050
Piłsudski, Józef (1058)
Plăieşu, Raisa 1015, 1049 T
Plămădeală, Viorica 1045-47 Tcacenco, Victoria 990
Pleşca, Natalia 881 Terentii, Mihail (931)
Pleşco, Alexandr 1023, 1025, 1027, 1030, Tragone, George 1093
1035-37, 1042-43 Trifon, Nicolas 1065
Pogolşa, Lilia 931, 934, 936 Troşcenco, Octavian 917, 919
Pogolşa, Vitaliu 1017
Popa, Sorin 977-78 Ţ
Popescu, Dorin 908, 1091
Preotesi, Mihnea 924 Ţăranu, Mariana S. 891

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţâu, Nicolae 896 Больбот, Лариса Прокопьевна 1052


Ţurcan, Iuliu 890 Ботнарь, В. Ф. 982-83
Ţurcan, Rina 890 Бужор, В. 901
Țurcan, Romeo V. 943-44
Ţurcanu, Ion 1017 В
Ţurcanu, Lucia 1018 Вулпе, A. → см. Вулпе, Анна
Ţurcanu, Viorel 985 Вулпе, Aнна 1001
U Г
Ulianovschi, Gheorghe 908 Гоголь, Н. В. 1019
Untilă, Victor 992 Голя, Анатолий 895
Uşanlî, Damian 898 Гуцу, И. 1001
Uzicov, Nina 926
Д
V
Дружинець, М. Л. 995
Varta, Ion 883, 1058 Друмя, Думитру 981
Varta, Tatiana 883
Varvariuc, Tatiana 1050 Е
Varzari, Pantelimon 892
Vatamanu, Ion 1018 Еленин, Николай 1020
Veleanovici, Armand Cătălin 1094 Завадски, А. 1001
Vicol, Dragoş 992 К
Vicol, Liliana 894
Vidaicu, Mihaela 908 Коркина, Алла 1051
Vlasov, Lilia 972 Костру, Иванка 1019
Volcinschi, Victor 954 Кухарук, Екатерина 981
Volosatîi, Boris 935
Vozian, Marin 1095 Л
Vrabie, Andrei 904 Лапицкая, Людмила 987
Vrabie, Diana 1053 Луневи, Сильвия 895
Vrancean, V. 945-46
М
Y
Малыга, О. 966
Yelkuvan, Fahri 1096 Марга, С. 966
Z
Н
Zagaievschi, Corina 928
Zaharia, Victor 907 Николаев, Дмитрий 1051
Zamfir, Natalia 914 Новак, Евгения 941
Zamfir, Pavel 914 Носов, В. Н. 1055
Zavtoni, Oxana 975 П
Zbârciog, Vlad 1005
Zgureanu, Teodor 991 Попова, Ольга 941
Zolotcov, Anatolie 1069
Р
А
Райлян, Елена 884
Аким, Я. 941 Рассказова, Татьяна 941
Ротару, Н. 966
Б Рубинштейн, Олег 1021
Батаева, Ольга 1054

61
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

С Х
Савчук, Оксана 884 Харитонов, Е. В. 1019
Самоний, Натали 1052
Сидалковский, Александр 1051 Ш
Соколова, Наталья 941 Шмундряк, Тамара 1004
Т
Толстая, С. В. → см. Толстая, Светлана
Толстая, Светлана 888
Index de titluri

Abecedar 937 De la lingvistica tradiţională spre sinergetică


Abecedar viu 1023 992
Accesul la medicamente compensate în Drept şi activitate vamală 948
Republica Moldova 921 Dreptul contractelor 912
Accidentul vascular cerebral. Diagnosticul Elita social-politică şi economică a Basarabiei
imagistic 973 1056
Alexe Rău, omul oglindirii polivalente 882 Evaluarea strategică a sistemului de protecţie
Ambasadori ai educaţiei de calitate 933 a copiilor în Republica Moldova 922
Analele ATIC 885 Executarea prevederilor Convenţiei de la
Analiza comparativă a autonomiei universitare Aarhus în Moldova 914
instituţionale în Danemarca, Lituania, Ro- From traditional to synergetic linguistics 992
mânia, Scoţia şi Suedia 943 Gagauz dilinin orfografiya hem punktuaţiya
Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova kurallari 1002
975 Ghicitori 1027
Benchmarking Analysis of Institutional Univer- Ghid cu privire la aplicarea pedepsei 908
sity Autonomy in Denmark, Lithuania, Ro- Ghid practic privind organizarea alimentaţiei
mania, Scotland and Sweden 944 raţionale a sportivilor 962
Best EFL Teaching Practices Studying For- Ghid privind conservarea şi utilizarea raţională
eign Languages – Opening New Doors 997 a umidităţii din sol 980
Capra şi lupul 1024 Gogoaşa 1028
Catalog 945-46 Identificarea mijloacelor de transport după
Cercetarea urmelor 915 docul VIN 917
Ciclul masterat 947 Identificarea persoanelor pe baza amprentelor
Cine-i oare? 1025 digitale 918
Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – Implementarea standardelor de calitate în
realizări, rezerve şi perspective 911 instituţiile de învăţământ general 934
Codul electoral al Republicii Moldova 905 Lingvistica terminneri danişma sözlüü 1003
Colloque international "La francopolyphonie: Management şi consiliere în educaţie preşco-
L'interculturalité et l'hérmeneutique á lară 940
travers la linguistique, la littérature, la Manual de receptură 964
traduction et la communication" 993 Materiale metodico-didactice pentru programul
Conferinţa ştiinţifică anuală "Ştiinţa juridică de studii de masterat 949
autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor Metalizări în jet de plasmă cu aliaje pe bază
europene" cu genericul: "Ştiinţa juridică uni- de nichel 976
versală în contextul procesului de promova- Modele de rezolvare a temelor pe acasă
re a valorilor general umane" 900 conform manualelor în vigoare 958
Controlul la trecerea frontierei de stat în con- Necesităţi, priorităţi şi responsabilităţi în edu-
formitate cu principiile de profilare 916 caţia din Republica Moldova 924
Pro Asachi 935

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Probleme actuale de lingvistică 994 Şcoala de management în sănătate publică


Program de master "Drept internaţional" 951 963
Program de master "Drept penal" 952 Teoria şi practica administrării publice 920
Program de master "Drept public" 953 Timpul anotimpurile 1030
Program de master "Dreptul în afaceri" 954 Transporturi: Inginerie, economie şi manage-
Program de master "Dreptul muncii" 955 ment 984
Program de master "Proces penal şi crimina- Trei purceluşi 1031
listică" 956 Valorile moral-spirituale ale educaţiei 931
Program de masterat "Drept civil" 950 Vasile Bucur : eminent om de ştiinţă, animator
Program de masterat "Dreptul în afaceri" 957 neobosit al cercetării 986
Psyhology of Economic Self-Determination of Актуальні проблеми мовознавства та літе-
Persona and Community 893 ратурознавства 995
Scufiţa roşie 1029 М. Ю. Лермонтов в контексте русской и
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice мировой культуры 1055
studenţeşti 1057 Особенности адаптации законодательства
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice Молдовы и Украины к законодательству
studenţeşti 886, 889 Европейского Союза 901
Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Правила орфографии и пунктуации гагауз-
românilor, universală şi arheologie 1066 ского языка 1002
Standarde de calitate ale instituţiilor de învă- Рекомендации по применению биологиче-
ţământ general şi instrumente de evaluare ски активных веществ растительного
aferente acestora 936 происхождения для выращивания злако-
Straturi subţiri tribologice depuse prin metoda вых культур 982
PVD 977 Рекомендации по применению регуляторов
Studiul particularităţilor individuale ale scrisului роста растений в технологии возделыва-
pentru stabilirea autenticităţii unor acte, a ния овощных культур 983
unor iscălituri, a caracterului unei persoane
919

Index de subiecte
Abecedare 937, 941 Cărţi pentru copii 1023, 1025-27, 1030, 1035-
Accident vascular cerebral, diagnostic 973 45
Adaptare la legislaţia Uniunii Europene 901 Cereale, substanţe de origine vegetală 982
Administrare publică 920 Certificatul European Bancar 897
Alimentaţia raţională a sportivilor 962 Chimie 958
Analiza solului 980-81 Climatologie 960
Aromâni, istorie 065 Codul, civil al Republicii Moldova 911
Asigurări medicale, medicamente compensate - electoral al Republicii Moldova 905
921 Consiliere psihopedagogică 930
Asistenţă perinatală 975 Contabilitate 986
Audit 987 - financiară 985
Automatică, modelare, identificare 988 Convenţia Aarhus 914
Automobile, construcţie 979 Convenţia Europeană pentru apărarea dreptu-
Bănci, structură economică şi financiară 897 rilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 906
istorie 883 Critică literară 995
Biblioteci ştiinţifice, marketing 884 Cultură emoţională 927, 929
Biologie 958 Curtea Europeană a Drepturilor Omului 906
Boli ale ficatului 971 Declaraţii ale politicienilor, comentarii 895
Cancer colorectal, complicaţii postoperatorii Dejudicizarea în Republica Moldova 907
970

63
Cronica cărţii Nr 5-2015 ≡ Book annals Nr 5-2015

Diabet zaharat, membre inferioare, tratament - simfonică 991


968-69 Naşterea copilului 975
Diagnostic radiologic 965-66 Neuroradiologie 974
Drept, agrar 913 Organizarea învăţământului general 934, 936
- penal 909 Oţel, tăiere şi aşchiere 978
Dreptul contractelor 912 Patologia chirurgicală a ficatului 971
- mediului, Republica Moldova 914 Patopsihologie 925
- relaţiilor internaţionale 903 Pedagogi 933
Drepturile, copilului, protecţie 910 Pedagogia culturii emoţionale 928
- omului, protecţie, Republica Moldova 906 Pedepse, aplicare 908
Ecologie, dicţionare 961 Pian general, instruire formativă 990
Economie, transportului 984 Poezie 1004-07, 1009, 1011-16, 1018, 1021-
- întreprinderii 898 22
Educaţie 923-24 Poezii pentru copii 1034, 1050, 1052
- moral-spirituală 931 Poliţie de frontieră 915-19
- pentru drepturile omului 926 Povestiri 1017, 1019
- preşcolară 940 Povestiri pentru copii 887, 1049
- specială 942 Poveşti 1024, 1028-29, 1031-33
Elitele social-politice şi economice ale Basa- Programe de master 950-57
rabiei, sec. XIX-XX 1056 Protecţia, copilului, servicii sociale, Republica
Eseuri 1008 Moldova 922
Etnografie, familiarizarea copiilor 1048 - mediului, dicţionare 961
Fizică 958 Psihologie 888
Francopolifonie 993 - comunicării, afaceri 894
Geografie 958 - socială 893
Infracţiuni,calificare 909 Psihopedagogie 925
Învăţământ primar 939 Receptură 964
Legislaţie, Republica Moldova–Ucraina 901 Romane 1020
Liberalizarea regimului de vize, Uniunea Sănătate publică, management 963
Europeană–State terţe 904 Sindromul hepato-renal 972
Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" 935 Sisteme, dinamice deterministe 959
Limbi, engleză 932, 958, 996-98 - informatice 881
- franceză 958 - stochastice 959
- găgăuză 1002-03 Societăţi transnaţionale 896
- germană 999 Sociologie 891
- română 1000, 1003 - politică 892
- - pentru alolingvi 1001 Statistică 890
- rusă 1003 - întreprinderii 898
Lingvistică 992, 994-95 Stimulente pentru plante, legume 983
Literatură, germană, critică şi interpretare Straturi subţiri tribolice, pulverizare 977
1053 Subtsanţe de origine vegetală, cereale 982
- română, teste 1000 Şcoala de Management în Sănătate Publică
- rusă, critică şi interpretare 1055 963
Matematică 958 Ştiinţe juridice 900
Medicină legală 902 Teoria automobilului 979
Metalizare în jet de plasmă, maşini agricole Trafic de fiinţe umane 910
976 Transport, management 984
Meteorologie 960 Tratatul de la Lisabona 903
Moaşe (obstetrică) 975 Turism, Republica Moldova 899
Muzee, promovarea turismului 899 Tusea cronică, evoluţie, tratament 967
Muzică, instrumentală, Republica Moldova, Umiditatea solului 980-81
istorie 989

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Universitatea Agrară din Moldova, organizare, Universităţi, Europa 943-44


funcţionare 945-46
Index geografic
Basarabia, istorie 1062
Cârnăţenii Noi, sate, raionul Căuşeni, Republica Moldova, istorie 1059
Israel, istorie 1064
Polonia, relaţii politice externe 1058
Satul Nou, sate, raionul Cimişlia, Republica Moldova, istorie 1060
Uniunea Sovietică, istorie 1063
Zîrneşti, sate, raionul Cahul, Republica Moldova, istorie 1061

Index de editori
A.V.i.T Publ 1024, 1026, 1028-29, 1031, Gunivas 935, 968-69
1038-41 ICJP 892
AAP 920 Infohandi 996
Arc 941, 1000, 1007, 1016, 1018 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 931
ASEM 894, 906, 986 ISFI 993
Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova Lexon-Prim 1061
975 Liga Bancherilor din Moldova 897
Asociaţia pentru Istorie şi Civilizaţie Româ- Lumina 958
nească 1058 Masterprint 899
ATIC 885, 979 Medicina 902, 964, 971
Bejuc-Iuvo 1023-33, 1035-43 Pontos 970, 989, 991, 1005-06, 1014, 1050,
Biblion 938, 1001 1059-60
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 882- Prut Internaţional 937
83 Pulsul Pieţei 923, 925, 940
Bons Offices 924, 933-34, 1019 Răileanu Iurie 1048
Cartea Juridică 907 ŞMSP 963
Cartier 926, 1013, 1064-65 Ştiinţa 937
Cavaioli 936 Tehnica-Info 976-78
Centrul Editorial "Universitatea de Studii Tehnica-UTM 890, 898, 912, 961, 984, 988
Europene din Moldova" 909 Tipocart Print 1062
CEP USM 881, 885, 888-89, 911, 947-56, UASM 945-46
959-60, 994, 1003, 1053, 1055, 1057, 1066 ULIM 896, 900, 992-93
Cuvîntul-ABC 943-44 Universul 905, 1015
Eco-TIRAS 914 US Tiraspol 939
Editura pentru Literatură şi Artă 1004, 1022 USPEE "Constantin Stere" 892
Estetini 895 МЭА 884, 987
Evrica 885, 891, 979 Полиграфист 1052
Grafic Design 915-19, 1051

ISBN eronat
ISBN 978-9975-61-803-8 941
ISBN 978-9975-47-103-9 1004

65
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MAI NR 5 MAY
(1611-2062)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1611. Roşca, Alfreda. Un mesaj al Uniunii Europene util pentru comunitatea ştiinţifică
din Republica Moldova : [studiu privind raportul pentru a. 2014 al Comisiei Europene cu gene-
ricul "Performanța UE în cercet. și inovare. Procesul în inovare la nivel de țară UE"] / Alfreda
Roşca // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 44-50 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 50 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1614, 1675, 1760, 1936)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1612. Bădărău, Elena. Securizarea electronică naţională şi estimarea riscurilor elec-
tronice în spaţiul economic = National Electronic Security and Electronic Risks Estimates in
Economic Sphere / Elena Bădărău, Alexandru Gribincea // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 7-
22 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (9
tit.). – ISSN 1810-9136.

1613. Gherman, Teodora. Implementarea "Cloud Computing" în e-Guvernare / Teo-


dora Gherman // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 368-371 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 371 (7 tit.).

1614. Gherman, Teodora. Perspectivele implementării ecotehnologiilor informaţionale


în infrastructura inovaţională a Republicii Moldova / Teodora Gherman, Vlad Cornea // Admi-
nistrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 100-106. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
105-106 (12 tit.) și în note. – ISSN 1813-8489.

1615. Rusu, Rodica. Hate speech in on-line media of the Republic of Moldova / Rodi-
ca Rusu, Ion Bambuleac // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 175-177.
– Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 177 (11 tit.).

1616. Перчинская, Ольга. Использование Интернет-маркетинга для развития


арт-бизнеса / Ольга Перчинская // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 38-43 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1623, 1692, 1707, 1788, 1795, 1879, 1901)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 1793, 1927)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1617. Cultura în democraţie: opțiuni și contradicții : [ancheta "Sud-Est cultural", cu
participarea scriitorilor : Eugen Lungu, Vladimir Beșleagă, Leo Botnaru [et al.] // Sud-Est
cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 66-76 : tab. – ISSN 1857-0143.

1618. Tăzlăuanu, Valentina. Cultură şi democraţie : [avantext] / Valentina Tăzlăuanu


// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 3-6. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2021)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1619. Kulikovski, Lidia. Liviu Rebreanu – creator de destine. Semnificaţiile unei bibli-
ografii : [pe marginea Catalogului-bibliografic cu același tit.] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 87-96 : tab. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

159.9 Psihologie
(Vezi Nr 1684, 1858-59)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1819, 1821, 1832, 1839, 1866)

02 BIBLIOTECONOMIE
1620. Butuceanu, Andrei. Colaborarea fructuoasă între două biblioteci româneşti :
[dintre Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" şi Bibl. Judeţeană "George Coşbuc", Bistriţa-Năsăud,
România] / Andrei Butuceanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 190-193 : fot. –
ISSN 1811-900X.

1621. Capiţa, Ludmila. Uşi deschise spre lumina cărţii : [la Bibl. "Transilvania", filiala
Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", 12-19 oct. 2014] / Ludmila Capiţa // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 54, Nr 4. – P. 172-174 : fot. – ISSN 1811-900X.

1622. Cheradi, Natalia. Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliote-


cilor universitare din Republica Moldova / Cheradi Natalia // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr
4. – P. 39-59 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (14 tit.). – ISSN 1811-
900X.

1623. Drozdovschi, Diana. E-siguranţa şi e-protecţie. Luna securităţii pe internet :


[despre colaborarea Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" cu Centrul de guvernare electronică din
cadrul Guvernului Rep. Moldova] / Diana Drozdovschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. –
P. 136-139 : fot. – ISSN 1811-900X.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1624. Fonari, Victoria. 2014 – anul Dumitru Matcovschi la sediul central al B. M. "B.
P. Hasdeu" / Victoria Fonari // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 133-135. – ISSN
1811-900X.

1625. Grîu, Natalia. Dezbaterea educațională – un exercițiu de empatie lectorală și de


formare a competenței de relaționare : (Programul de promovare a lecturii "Chișinăul citește o
carte", ed. 2014) / Natalia Grîu, Angela Timuș // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 155-
157. – Referințe bibliogr. : p. 157 (4 tit.). – ISSN 1811-900X.

1626. Harjevschi, Mariana. Evoluţia politicilor în sistemul naţional al bibliotecilor din


Republica Moldova / Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 11-28 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (30 tit.). – ISSN 1811-900X.

1627. Iftodi, Lina. O săptămînă de taină şi lumină... : [pe marginea săptămânii uşilor
deschise cu genericul "Bibliografiile – surse de informare" la bibl. "L. Rebreanu", 26 noiem.
2014, Chișinău] / Lina Iftodi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 150-154. – ISSN
1811-900X.

1628. Kulikovski, Lidia. Fedex – instrumentul inovator de stimulare şi încurajare a


inovaţiei a fost validat: impactul cifric, social şi profesional : [la Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu"] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 115-120. – Rez. în lb.
engl. – ISSN 1811-900X.

1629. Kulikovski, Lidia. Valenţe contemporane ale orientării de marketing în bibliote-


cile universitare din Republica Moldova / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr
4. – P. 60-64. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

1630. Martin, Eugen. O viziune documentară nouă asupra evoluţiei politicilor de bi-
bliotecă în Republica Moldova / Eugen Martin // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 29-
35. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

1631. Moldovan, Liliana. Managementul organizării evenimentelor comunitare : [în


bibl.] / Liliana Moldovan // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 69-86. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1811-900X.

1632. Moraru, Viorica. "Vreau să-mi citeşti" – un proiect duminical de relaţii


intergeneraţionale : [la Bibl. Publică "Ovidius", filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Viorica
Moraru, Ion Borş // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 158-161 : fot. – ISSN 1811-900X.

1633. Onciu, Parascovia. Parteneriatul cu colegii clujeni, o chezăşie a realizărilor filia-


lei "Transilvania" : [a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Parascovia Onciu // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 170-171 : fot. – ISSN 1811-900X.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1634. Pohilă, Vlad. Neuitarea, datoria noastră profesională şi morală : [a bibliotecarilor


și bibliologilor : editorial] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 7-10. – ISSN
1811-900X.

1635. Răileanu, Vitalie. Colaborarea Bibliotecii "Onisifor Ghibu" cu scriitori şi edituri


din România : [filiala Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Vitalie Răileanu, Margareta Cebotari //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 143-149. – ISSN 1811-900X.

1636. Repanovici, Angela. Politicile de bibliotecă din Republica Moldova: secţiunea


transversală istorică / Angela Repanovici // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 35-38. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

1637. Repanovici, Angela. Strategia de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Re-


publica Moldova sub semnul orientării de marketing/ Angela Repanovici // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 65-69. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

1638. Starciuc, Savela. Talentul – un atu al bibliotecarului contemporan : [pe margi-


nea sărbătorii cu genericul "Biblioteca Municipală are talente!", 30 dec. 2014, Chișinău] /
Savela Starciuc // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 175-179. – ISSN 1811-900X.

1639. Şatravca, Tatiana. Săptămâna uşilor deschise la filiala "Târgu-Mureş": tradiţie şi


inovaţie : [a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] / Tatiana Şatravca // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
54, Nr 4. – P. 162-166 : fot. – ISSN 1811-900X.

1640. Tartacovschi, Galina. Nocturna bibliotecilor – o campanie de bun augur : [a


Bibl. Publice din România] / Galina Tartacovschi // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P.
167-169 : fot. – ISSN 1811-900X.

1641. Боканча, Эвелина. Баркодирование: некоторые практические аспекты : [в


Мун. Б-ки им. "Б. П. Хашдэу"] / Эвелина Боканча // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. –
P. 127-129. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

1642. Щелчкова, Маргарита. Культурные инновации в библиотеке им. "М. В. Ло-


моносова" : [филиал Мун. Б-ки им. "Б. П. Хашдэу"] / Маргарита Щелчкова // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 120-127. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 1619)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 1956)
070 Ziaristică. Presă
1643. Ciobanu, Vitalie. Cum se face o revistă de cultură în Basarabia? / Vitalie Cio-
banu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 26-30. – ISSN 1857-0143.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1644. Pohilă, Vlad. Admirabilele tăceri ale lui Alecu Reniţă : [jurnalist : omagiu] / Vlad
Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 198-201. – ISSN 1811-900X.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1645. Bonchiş, Elena. Parenting incomplet, agresivitate şi subperformanţă şcolară /
Bonchiş Elena, Roman Daniela // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015.
– Nr 2. – P. 59-65 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (10 tit.). – ISSN
1857-0224.

1646. Plămădeală, V. Genul ca determinantă a singurătăţii / Plămădeală V., Perjan C.


// Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – P. 129-135 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (4 tit.). – ISSN 1857-0224.

1647. Racu, Iulia. Interrelaţia dintre ostilitate şi strategiile comportamentale în situaţii


de conflict la preadolescenţi / Racu Iulia, Cazacenco Tatiana // Psihologie. Pedagogie specia-
lă. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – P. 81-88 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 88 (5 tit.). – ISSN 1857-0224.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1648. Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (IV) : [mitropo-
litul Gurie Grosu (1877-1943) : studii şi cercetări] / Veronica Boldişor // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 54, Nr 4. – P. 101-114. – Rez. în lb. engl. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1811-900X.

1649. Condrea, Irina. Contribuţia mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni la propaga-


rea cărţii de cult în secolul XIX / Irina Condrea // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 116-118. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
118 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1828, 1833-34, 1861, 1883, 1971)

28 ISLAM
(Vezi Nr 1668)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
1650. Studeneanschi, Elena. Asigurarea egalităţii de gen în contextul prevederilor
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană / Elena Studeneanschi //
Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 140-142. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 140 (3 tit.). – ISSN 1813-8489.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1651. Rusu, Rodica. Tendinţe migraţioniste în Republica Moldova / Rodica Rusu //
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 141-144 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 143-144 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1920)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1652. Coman, Liliana. Procesul socializării abordat în arealul ştiinţific / Liliana Coman
// Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozio-
nului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 246-251. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 251 (15 tit.).

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


(Vezi Nr 1615)

316.6 Psihologie socială


1653. Sîrbu, Ana. Abordări conceptuale ale calităţii vieţii şi dezvoltării regionale dura-
bile / Ana Sîrbu, Angela Potâng // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 92-99 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (12 tit.). – ISSN 1810-7079.

1654. Spînu, Stela. Intercultural communication in a globalized world: realities and


perspectives / Stela Spînu // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 117-130. – Referinţe
bibliogr. : p. 129-130 (15 tit.). – ISSN 1813-8489.

1655. Şleahtiţchi, Mihai. O dilemă psihosociologică presantă: Rs = Rc sau Rs ≠ Rc? /


Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – P. 1-
11 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9-11 (29 tit.) și în notele de subsol. –
ISSN 1857-0224.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1656. Popescu, Teodor. Cultura politică – factor esenţial în constituirea şi consolida-
rea societăţii democratice / Teodor Popescu // Teoria şi practica administrării publice : Mate-
riale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău,
2015. – P. 149-151. – Rez. în lb. engl.

1657. Varzari, Pantelimon. Democratizarea şi modernizarea politică a societăţii tran-


zitive: reflecţii conceptuale şi de conţinut / Pantelimon Varzari // Teoria şi practica administră-

71
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

rii publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai


2015. – Chişinău, 2015. – P. 138-140. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1618)

323 Politică internă


323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
1658. Голя, Анатолий. Худой мир : [полит. ситуация на Украине] / Анатолий Голя
// Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0399.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1659. Васкауцан, Александр. Равный диалог : [по материалам встречи премьер-
министра Кирилла Габурича и башкана Гагаузии Ирины Влах, май 2015] / Александр
Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 38-39 : fot. – (Люди & Обстоятельства). – ISSN
1857-0186.

1660. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный : [обществ.-полит. аспекты :


интервью с депутатом, пред. парламентской фракции Партии социалистов] / записала
спец. кор. журн. // Aquarelle. – 2015. – Nr 5. – P. 22-25 : fot. – ISSN 1857-0518.

1661. Гречаный, Зинаида. Ставка на порядок! : [интервью с кандидатом на


должность мэра г. Кишинёва Зинаидой Гречаный] / записала спец. кор. журн. // Profit. –
2015. – Nr 5. – P. 62-65 : fot. – (Кандидат & Программа). – ISSN 1857-0186.

1662. Киртока, Василий. Рычаги Василия Киртоки : [интервью с кандидатом на


должность мэра г. Кишинёва] / записал Александр Танас ; фот.: Игорь Погоревич //
Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 54-58 : fot. – (Власть & Выборы). – ISSN 1857-0186.

324 Alegeri
1663. Solomon, Constantin. Agitaţia electorală în campania pentru alegerile parla-
mentare din 2014 în Republica Moldova / Constantin Solomon // Teoria şi practica administră-
rii publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai
2015. – Chişinău, 2015. – P. 125-128. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 128 (7 tit.).

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1664. Bantuş, Anatolie. Principiul subsidiarităţii: definiţie, evoluţie şi tendinţe / Anato-
lie Bantuş // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 32-38. – Rez. În lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37-38 (18 tit.). – ISSN 1813-8489.

1665. Cebotari, Svetlana. Politica hard-power a Federației Ruse în Republica Moldo-


va / Svetlana Cebotari // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 177-180.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 180 (10 tit.).

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1666. Dulschi, Silvia. Gândirea diplomatică în Orientul Antic / Silvia Dulschi // Admi-
nistrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 108-116. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 115-116 (21
tit.). – ISSN 1813-8489.

1667. Ejova, Cristina. Aspects of Moldova – U.S. relations in the context of Russian
geostrategical interest (1994-2009) / Cristina Ejova, Timur Luchin // Teoria şi practica admi-
nistrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22
mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 181-183. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 183 (12
tit.).

1668. Mânăscurtă, Cezar. Diplomaţia publică: expresia occidentului pentru lumea is-
lamică / Cezar Mânăscurtă, Ana Gîncu // Teoria şi practica administrării publice : Materiale
ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 158-161. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160-161 (10 tit.).

1669. Munteanu, Igor. Interviu cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Re-


publicii Moldova în SUA / consemnare de Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2015. –
Nr 27. – P. 19-22 : fot. – ISSN 1857-0399.

1670. Pettit, James. James Pettit: "SUA susţin Republica Moldova pentru a-şi atinge
obiectivul – Integrarea Europeană" = James Pettit: "The U.S Supports Moldova to Achieve its
European Integration Objective" : [interviu cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
SUA în Rep. Moldova] / consemnare de Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr
27. – P. 14-18 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.

1671. Tărâţă, Orest. Evaluarea politicilor publice în condițiile integrării europene /


Orest Tărâţă, Mariana Iațco // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferin-
ţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 172-
175. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 175 (4 tit.).

1672. Голя, Анатолий. Без перспективы : [по материалам саммита "Восточного


Партнерства", 21 мая 2015, Рига, Латвия] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 5-
11 : fot. – ISSN 1857-0186.

1673. Минтао, Тун. Шелковый путь – символ общения Востока и Запада : [о реа-
лизации проекта "Один пояс и один путь" : ст. Чрезвычайного и Полномочного Посла
КНР в Респ. Молдова Тун Минтао] / записала спец. кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 5. –
P. 66-69 : fot. – (Проекты & Континенты). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1736, 1791, 1801, 1803, 1809)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 1613)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1674. Căldare, Gheorghe. Colaborarea Republicii Moldova cu organizaţiile internaţio-
nale în domeniul democratizării societăţii / Gheorghe Căldare // Teoria şi practica administrării

73
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015.


– Chişinău, 2015. – P. 144-148. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 147-148 (13 tit.).

1675. Certan, Simion. Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi


Republica Moldova asupra formării potenţialului intelectual / Simion Certan, Ion Certan //
Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 51-61 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 61 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

1676. Saca, Victor. Reflecţii asupra proceselor integraţioniste ale Republicii Moldova
în contextul relaţiei democratizare-modernizare / Victor Saca // Teoria şi practica administrării
publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 121-125. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (4 tit.).

1677. Tărâţă, Orest. Poziţionarea Republicii Moldova în ultimele tendinţe şi strategii în


brandingul de ţară / Orest Tărâţă, Doina Gherman // Teoria şi practica administrării publice :
Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişi-
nău, 2015. – P. 169-172. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1667, 1671)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1678. Dulschi, Silvia. Rolul şi funcţionarea organizaţiilor interparlamentare / Silvia
Dulschi // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice
cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 152-154. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 154 (11 tit.).

1679. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Politica de transformare necesită con-


secvenţă" : [interviu cu vicepreședintele parlamentului] / interviu de Gabriel Stănculescu //
Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-0399.

1680. Vieriu, Dumitru. Importanţa Parlamentului ca instituţie de stat / Dumitru Vieriu //


Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 50-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 58 (8 tit.)
și în note. – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1613, 1663)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1681. Голя, Анатолий. Непрочный союз = The Shaky Aliance : [между партиями
Либерал-Демократов, Демократов и Коммунистов] / Анатолий Голя // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 23-25 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-
0399.

1682. Турко, Татьяна. Проблема внешнеполитической ориентации в программах


политических партий Республики Молдова / Татьяна Турко, Родика Светличный // Teo-
ria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 155-158. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 157-158 (16 tit.).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1683. Badâr, Iurie. Imaginaţia creativă – instrument de edificare a prosperităţii : [pe
marginea cărţii "Economia imaginaţiei creative" de Dumitru Moldovanu, Chişinău, Ştiinţa, Arc,
2014] / Iurie Badâr // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 109-112 : fot. – ISSN 1810-7079.

1684. Covaş, Lilia. Spre o nouă paradigmă: economia comportamentală = Towards a


New Paradigm: Behavioural Economics / Lilia Covaş, Andreea Grădinaru // Economica. –
2015. – Nr 1. – P. 39-43. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 43 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1685. Feuraş, Eugenia. Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de învăţământ superior:
experienţa europeană = Employability of Students in Higher Education Institutions: European
Experience / Eugenia Feuraş // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 90-97 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (3 tit.). – ISSN 1810-
9136.

1686. Nirean, Elena. Analiza subocupării şi şomajului în Republica Moldova =


Analysis of Underemployment and Unemployment in the Republic of Moldova / Elena Nirean
// Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 31-38 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

1687. Мурса, Люба. Готовимся к проверке инспекцией труда / Люба Мурса // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 75-78 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1714, 1813)

331.105.44 Sindicate
1688. Susarenco, Tamara. Managementul informaţional al resurselor umane în sindi-
cate / Tamara Susarenco // Teoria practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 388-392 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 392 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1699)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1689. Frunze, Oleg. Provocările dezvoltării regionale în secolul al XXI-lea / Oleg Frun-
ze // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 95-98 : tab. – Rez. În lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 98 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.

1690. Продиус, Марина. Я куплю себе дом… : [рынок жилья] / Марина Продиус //
Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 80-82 : fot. – (Цены & Недвижимость). – ISSN 1857-0186.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

(Vezi de asemenea Nr 1880)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1691. Boaghi, Leonid. Întreprinderea dominantă în contextul globalizării economiei /
Leonid Boaghi, Ludmila Fulga, Andrei Blanovschi // Teoria şi practica administrării publice :
Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişi-
nău, 2015. – P. 360-362. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 362 (5 tit.).

1692. Барбарошие, Екатерина. Значение информационного обеспечения для


экономической безопасности предприятий / Екатерина Барбарошие, Надежда Назар //
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 302-303 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 303 (4 tit.).

1693. Беда, Оксана. Необходимость планирования деятельности малых


предприятий / Оксана Беда // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferin-
ţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 320-
321 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 321 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2061)

336 Finanţe
1694. Bacal, Petru. Taxele pentru valorificarea subsolului în Republica Moldova şi ne-
cesitatea reformării lor = Taxes for the Subsoil Exploitation in the Republic of Moldova and
Necessity of Reforming Them / Petru Bacal // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 74-82 : fig.,
tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 82 (8 tit.).
– ISSN 1810-9136.

1695. Cernit, Rodica. Specificul gestionării proprietăţii municipale în condiţiile de criză


economică = The Specific of Municipal Property Management in the Conditions of Economic
Crisis / Rodica Cernit // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 83-89. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

1696. Chistruga, Boris. Efectele crizei financiare asupra sistemului sănătăţii şi impac-
tul asupra forţei de muncă. Cazul Greciei = Financial Crisis Effects on Health System and the
Impact on the Labor Force. Case Study: Greece / Boris Chistruga, Vasile-Valentin Stan //
Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 98-107 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

1697. Gaibu, Corina. Raportul Kroll: reputaţia costă : [despre situația financiară la
Banca de Economii, Banca Socială și Unibank : interviu cu Corina Gaibu, expert economic
din cadrul IDIS "Viitorul"] / interviu de Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 100-104 :
fot. – ISSN 1857-0186.

1698. Mocanu, Eleonora. Tendinţe actuale ale sistemului de achiziţii publice din Re-
publica Moldova / Eleonora Mocanu, Tatiana Tofan // Teoria şi practica administrării publice :

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişi-


nău, 2015. – P. 362-363. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 363 (4 tit.).

1699. Olteanu, Constantin. Bugetul şi proverbiala îngăduinţă a sindicatelor : [deza-


cord în aprobarea proiectelor bugetului] / Constantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 5. – P.
112-113 : fot. – (Sindicate & Influență). – ISSN 1857-0186.

1700. Olteanu, Constantin. Misterul unei devalizări evidente : [investigația companiei


Kroll Associated UK Limited a situației financiare la Banca de Economii, Banca Socială și
Unibank] / Constantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 98-99 : fot. – ISSN 1857-0186.

1701. Olteanu, Constantin. Povara majorării TVA la carne : [în Rep. Moldova] / Con-
stantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 110-111 : fot. – ISSN 1857-0186.

1702. Ţurcan, Pavel. Clasificarea taxelor vamale / Pavel Ţurcan // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 66-70. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (8
tit.). – ISSN 1811-0770.

1703. Vragaleva, Veronica. Comentarii la prevederile Codului fiscal privind aplicarea


impozitului pe venit în anul 2015 / Veronica Vragaleva, Olga Golban // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 5. – P. 16-23 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1704. Балабан, Сергей. Парадоксы в действии : [об девальвации нац. валюты] /


Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 24-27 : fot. – (Настроения & Ожидание). –
ISSN 1857-0186.

1705. Басова, Ирина. Темпы развития банков : [Молдовы] : По результатам пер-


вого кв. 2015 г. / Ирина Басова // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 30-36 : tab. – ISSN 1857-0186.

1706. Васкауцан, Александр. Кому помог Kroll? : [investigația companiei Kroll As-
sociated UK Limited a situației financiare la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank] /
Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 46-53. – (Банки & Деньги). – ISSN
1857-0186.

1707. Гропа (Мицова), Людмила. Об изменениях в разделах VI-IX НК и в Законе


о введении в действе раздела VI НК : [об изменениях в Налоговом кодексе] / Людмила
Гропа (Мицова) // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 23-28. – ISSN 1813-4408.

1708. Митков, Олег. В помощь пользователям услуги "e-Factura" : [электронные


налоговые накладные] / Олег Митков // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 46-48. –
ISSN 1813-4408.

1709. Недерица, Александр. Методическое пособие по составлению


финансовых отчетов: практических рекомендации по применению / Александр
Недерица // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 29-33 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1710. Ставинский, Игорь. Новое в порядке применение НДС и акцизов : [об из-
менениях в Налоговом кодексе] / Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5.
– P. 6-15 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

1711. Уманский, Наталья. Наталья Уманский: "Мы заинтересованы в процвета-


нии своих клиентов" : [интервью с банкиром] / записала Татьяна Иванова // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-0399.

1712. Чиреш, Елена. Об исчислении подоходного налога с заработной платы с 1


мая 2015 г. / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 62-63 : fot. – ISSN
1813-4408.

1713. Штефырцэ, Наталья. Правовое регулирование банковской деятельности


в Республике Молдове. Роль взаимодействия Национального банка Молдовы и Парла-
мента в законотворческом процессе / Наталья Штефырцэ, Игорь Бацалай // Teoria şi
practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare inter-
naţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 304-307. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 307 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1714, 1776, 1964)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1714. Anghelache, Constantin. Corelaţia între inflaţie şi șomaj = The Correlation
between Inflation and Unemployment / Constantin Anghelache, Alexandru Manole // Econo-
mica. – 2015. – Nr 1. – P. 115-123 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (10 tit.). – ISSN 1810-9136.

1715. Estimarea securităţii economice şi diminuarea riscurilor / Alexandru


Gribincea, Doriana Forna, Raisa Duşcov [et al.] // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P.
72-90 : fig., tab. – Rez. În lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90 (29 tit.). – ISSN 1813-8489.

1716. Frunze, Oleg. Clustering-ul ca oportunitate pentru dezvoltarea regională / Oleg


Frunze, Svetlana Frunze // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 298-302 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 302 (5 tit.).

1717. Olteanu, Constantin. Agricultorii îşi revendică drepturile : [despre majorarea


fondului de subvenționare a agriculturii pentru 2015 și finanțarea proiectelor din contului cre-
ditului polonez] / Constantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 108-109 : fot. – (Fermieri &
Proteste). – ISSN 1857-0186.

1718. Ulinici, Adrian. Eficiența conducerii: modalităţi de calculare şi realizare : [în


economie] / Adrian Ulinici // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 156-161 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160-161 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


1719. Anghelache, Constantin. Metode de analiză a PIB prin utilizarea modelelor
statistico-econometrice = GDP Analysis Methods Through the Use of Statistical Econometric
Models / Constantin Anghelache, Mădălina-Gabriela Anghel // Economica. – 2015. – Nr 1. –
P. 124-130. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
130 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1720. Sturza, Alexei. Evoluţia poziţionării Republicii Moldova în diverse clasamente
internaţionale : [aspecte economice] / Alexei Sturza // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2.
– P. 143-155. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154-155 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

1721. Zbancă, Andrei. Managementul investiţiilor în plantaţiile de cireşe : [în Rep.


Moldova] / Andrei Zbancă, Ghenadie Negritu // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P.
13-16 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (3 tit.). – ISSN 0582-5229.

1722. Головатюк, Владимир. Тревожное отставание роста : [производитель-


ность труда в Респ. Молдова : интервью с депутатом парламента Респ. Молдова Вла-
димиром Головатюком] / записала спец. кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 22-23 :
fot. – (Труд & Производительность). – ISSN 1857-0186.

1723. Молдован-Бэтрынак, Виорелия. Как улучшить качество знаний : [интер-


вью с д-ром экономики Виорелия Молдован-Бэтрынак, вице-ректором Междунар. Неза-
вис. у-та Молдовы] / consemnare de Aurel Radu // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. –
P. 52-55 : fot. – ISSN 1857-0399.

1724. Прогноз экономики на 2015 : [Респ. Молдовы] / информ. агенство "Инфо-


таг" // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 40-44. – (Стагнация & Рецессия). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1891)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1725. Соломонов, Сергей. Продажи автомобилей: цивилизованный рынок или
автомобильная свалка? / Сергей Соломонов // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 70-73 : fot., tab.
– (Продажи & Рынок). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1616, 1622, 1629, 1637)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1726. Blanovschi, Andrei. Teorii şi politici de comerţ exterior / Andrei Blanovschi //
Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 60-71. – Rez. În lb. engl. – Bibliogr. : p. 71 (8 tit.).
– ISSN 1813-8489.

1727. Cârnaţ, Teodor. Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport / Teo-


dor Cârnaţ, Octavian Ciobanu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 11-15. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1728. Ciobanu, Octavian. Dimensiuni teoretico-practice de realizare a controlului ulte-


rior / Octavian Ciobanu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 61-65. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.

1729. Coşer, Cornel. Exportul agroalimentar al Republicii Moldova – resurse implicate


şi potenţial manifestat = Agri-Food Export of the Republic of Moldova – Involved Resources
and Manifested Potential / Cornel Coşer // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 108-114. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (5 tit.). – ISSN
1810-9136.

339.7 Finanţe internaţionale


1730. Hîncu, Rodica. Analiza comparativă a dezvoltării pieţelor de capital din ţările
dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare din UE şi Republica Moldova, pe baza abordării
indicativ-funcţionale = Comparative Analysis of Capital Markets Development in Developed
and Developing Countries of the EU and the Republic of Moldova, Based on Indicative and
Functional Approach / Rodica Hîncu, Svetlana Biloocaia // Economica. – 2015. – Nr 1. – P.
56-66 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 66 (14 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 1789)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1731. Chirinciuc, Iurie. Identificarea alianţelor strategice ca derivate ale cooperării în
contextul economic global = Identification of Strategic Alliances as Derivatves of Cooperation
in the Global Economic Context / Iurie Chirinciuc // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 44-55 :
fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (15
tit.). – ISSN 1810-9136.

1732. Gribincea, Alexandru. Diplomaţia economică ca mecanism de rezolvare a pro-


blemelor internaţionale / Alexandru Gribincea // Teoria şi practica administrării publice : Mate-
riale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău,
2015. – P. 128-131 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (6 tit.).

1733. Tofan, Tatiana. Reducerea inegalităţilor economice şi sociale – obiectivul prin-


cipal al politicii coeziunii UE / Tatiana Tofan // Teoria şi practica administrării publice : Mate-
riale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău,
2015. – P. 296-298. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 298 (4 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1734. Negru, Boris. Probleme teoretice şi practice ale interpretării normelor juridice /
Boris Negru // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 39-49. – Rez. În lb. engl. –Bibliogr.
: p. 49 (15 tit.). – ISSN 1813-8489.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1735. Федоров, Г. Понятие, принципы и гарантии законности / Г. Федоров //


Закон и жизнь. – 2015. – Nr 5. – P.17-25. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1810-3081.

341 Drept internaţional


1736. Burian, Alexandru. Dimensiuni conceptuale ale securităţii în raport cu sisteme-
le internaţionale / Alexandru Burian, Ludmila Nofit // Teoria şi practica administrării publice :
Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişi-
nău, 2015. – P. 164-166 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1678, 1896)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1737. Belecciu, Ştefan. Condiţiile de eficienţă a controlului actelor şi faptelor adminis-
trative / Ştefan Belecciu, Ion Cojocaru // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 216-219. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 219 (7 tit.).

1738. Costachi, Gheorghe. Dreptul omului la educaţie – un drept indispensabil edifi-


cării statului de drept / Gheorghe Costachi // Teoria şi practica administrării publice : Materiale
ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 204-208. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 207-208 (22 tit.).

1739. Costache, Gheorghe. Reflecţii asupra securităţii juridice în statul de drept /


Gheorghe Costache, Irina Iacub // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 5. – P. 4-9. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (25 tit.). – ISSN 1810-309X.

1740. Costachi, Gheorghe. Rolul justiţiei în contextul asigurării legalităţii procesului


electoral / Gheorghe Costachi, Petru Railean // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2015. – Nr 3. – P. 4-9 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8-9 (18 tit.). –
ISSN 2345-1130.

1741. Iacub, Irina. Răspunderea politică şi juridică a membrilor guvernului: reglemen-


tări, viziuni şi argumente / Irina Iacub // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 230-236. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 236 (24 tit.).

1742. Popa, Cristina. Analiza doctrinară a rolului, funcţiilor, realizării şi protecţiei con-
stituţiei în statul de drept / Cristina Popa // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P.
58-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

1743. Popa, Cristina. Reglementarea constituţională a raporturilor dintre Parlamentul


şi Guvernul Republicii Moldova / Cristina Popa // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2015. – Nr 3. – P. 29-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (21 tit.). – ISSN
2345-1130.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1744. Postovan, Dumitru. Dreptul poliţienesc şi "dreptul discreţionar" / Dumitru


Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 22-34 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

1745. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 2 din 20.01.2015


pentru interpretarea articolului 1 alin. (3) combinat cu articolele 69 şi 70 din Constituţia Repu-
blicii Moldova (imunitatea şi încetarea mandatului deputatului) : (Sesizarea nr. 6b/2014) //
Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – P. 63-76 ; 99-114. – Idem în
lb. rusă. – ISSN 1810-7257.

1746. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 26 din 11.11.2014


pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi legale referitoare la imunitatea judecătorului
(2) : (Sesizarea nr. 51a/2014) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2015. – Nr
1/2. – P. 85-93 ; 124-133. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1810-7257.

1747. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 30 din 11.12.2014


pentru controlul constituţionalităţii articolului 9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (stimularea financiară a colaboratorilor
vamali) : (Sesizarea nr. 18a/2014) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2015. –
Nr 1/2. – P. 94-98 ; 134-138. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1810-7257.

1748. Slipenski, Boris. Imunitatea şefului de stat: conţinut şi limite / Boris Slipenski //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 14-18. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 18 (33 tit.). – ISSN 2345-1130.

1749. Slipenski, Boris. Reflecţii asupra instituţiei răspunderii şefului de stat / Boris
Slipenski // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 5. – P. 25-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 30-31 (31tit.). – ISSN 1810-309X.

1750. Zubco, Valeriu. Garantarea şi realizarea stricto jure a prevederilor constituţiona-


le privind contenciosul administrativ / Valeriu Zubco // Teoria şi practica administrării publice :
Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişi-
nău, 2015. – P. 219-222. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 222 (3 tit.).

1751. Костаки, Георге. Необходимость взаимосвязи между государством и пра-


вом для построения правового государства / Георге Костаки, Ирина Якуб // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 5. – P. 4-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (9 tit.).
– ISSN 1810-3081.

1752. Сидоренко, Владимир. Соответствие Конституции : [фин. законодатель-


ство] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 90-93 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1615, 1756, 1760)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1753. Caragacean, Valeriu. Demarcarea infracţiunii de răpire a minorului de către ru-
dele apropiate (art. 164 CP RM), de răpirea unei persoane (art. 164 CP RM) / Valeriu

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Caragacean // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-


practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 274-278. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 277 (5 tit.) şi în note.

1754. Călugăreanu, Vitalie. Savuraţi România... Schimbaţi Moldova! : [despre Direc-


ția Naț. Anticorupție, România și Centrul Naț. Anticorupție, Rep. Moldova] / Vitalie Călugărea-
nu // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

1755. Ciobanu, Igor. Coraportul legăturii cauzale cu alte elemente ale componenţei
de infracţiune / Igor Ciobanu, Narciza Nedelcu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5.
– P. 16-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

1756. Corcea, Nicolae. Unele concluzii privind violenţa în familie şi faptele conexe în
dreptul penal comparat / Nicolae Corcea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P.
46-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (35 tit.). – ISSN 1811-0770.

1757. Lunca, Ion. Reflecţii critice privind proiectul de modificare a art. 201 CP RM /
Ion Lunca // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 77-80 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (9 tit.). – ISSN 1811.

1758. Reniță, Gheorghe. Conotații teoretico-practice privind provocarea la acte de co-


rupție / Gheorghe Reniță, Sergiu Brânză // Teoria şi practica administrării publice : Materiale
ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 278-281. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 281 (7 tit.).

1759. Selevestru, Irina. Obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art. 191 "dela-
pidarea averii străine" din Codul Penal. Partea II / Irina Selevestru // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 39-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (37 tit.).
– ISSN 1811-0770.

1760. Ştefănoaia, Mihai. Cercetări ştiinţifice referitoare la infracţiunile privind traficul


de persoane / Mihai Ştefănoaia // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 35-38. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

1761. Tighineanu, Alexandra. Caracterizarea juridico-penală a infracţiunilor săvîrşite


cu aplicarea violenţei / Alexandra Tighineanu, Valeriu Bujor // Jurnalul Juridic Naţional: teorie
şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 10-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (11
tit.). – ISSN 2345-1130.

1762. Tipa, Ion. Alternativele la pedeapsa cu închisoarea aplicate funcţionarilor publici


şi demnitarilor pentru săvârşirea infracţiunilor de corupţie / Ion Tipa // Teoria şi practica admi-
nistrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22
mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 208-212. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
212 (5 tit.).

83
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1763. Țarină, Cristina. Cristina Țarină: "Lăsați CNA-ul să muște!" : [interviu cu directo-
rul adjunct al CNA] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2015. –
Nr 27. – P. 28 : fot. – ISSN 1857-0399.

1764. Vasiloi, Djulieta. Unele aspecte ale pericolului criminalităţii economice / Djulieta
Vasiloi // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 19-21. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 1741, 1841)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


1765. Ulianovschi, Xenofon. Participaţia la infracţiunile militare / Xenofon Ulianovschi
// Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 6 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


1766. Schibin, Vladislav. Determinantele regimului juridic al întreprinderii / Vladislav
Schibin // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 37-41. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (26 tit.). – ISSN 2345-1130.

1767. Tofan, Tatiana. Aspecte teoretice ale securităţii economice / Tatiana Tofan //
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 307-309. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 309 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1713)

347 Drept civil


1768. Macovei, Gheorghe. Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor ci-
vile reglementate de legislaţia Republicii Moldova / Gheorghe Macovei // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 22-28. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 28 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

1769. Macovei, Gheorghe. Primirea cererii introductive şi intentarea procesului civil în


vederea examinării cauzelor de insolvabilitate / Macovei Gheorghe // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 71-76. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (10 tit.).
– ISSN 1811-0770.

1770. Sochirca, Stela. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar / Stela


Sochirca // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – P. 42-45. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (6 tit.). – ISSN 2345-1130.

1771. Крецу, Василий. К вопросу о самостоятельности приказного производства


как отдельного вида гражданского судопроизводства / Василий Крецу, Илона Жосану //
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 227-230. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 230 (5 tit.).

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1772. Cebotari, Valentina. Domiciliul – atribut distinctiv al persoanei fizice / Valentina
Cebotari, Ludmila Ţaranu // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 237-239.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 239 (12 tit.).

1773. Otgon, Ala. Conceptul şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate comu-
nă pe cote-părţi / Ala Otgon // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 53-57. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1774. Slutu, Nicolai. Noţiunea de contract sportiv – contract de muncă, desprinsă din
analizs dispoziţiilor legale interne / Nicolai Slutu, Gheorghe Sorin Slabu // Legea şi viaţa. –
2015. – Nr 5. – P. 18-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (26 tit.). – ISSN
1810-309X.

1775. Бернавски, Григоре. Григоре Бернавски: "Кто будет работать вместо


нас…" : [интервью с президентом Ассоц. Междунар. Перевозчиков Молдовы] / записал
Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 74-78 : fot. – ISSN 1857-0186.

1776. Штефырцэ, Наталья. Правовое регулирование банковской деятельности


в Республике Молдова. Роль взаимодействия Национального банка Молдовы и Парла-
мента в законотворческом процессе / Наталья Штефырцэ, Игорь Бацалай // Teoria şi
practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare inter-
naţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 304-307. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 307 (4 tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 1777)

347.7 Drept comercial


1777. Pisarenco, Olga. Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate intelectuală /
Olga Pisarenco // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 9-13 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 12 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

1778. Popescu, Rodica. Procedura de constatare a notorietăţii mărcii în Republica


Moldova / Rodica Popescu // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 23-27 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.

1779. Rău, Maria. Litigii judiciare privind apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii.
Marcă versus nume de domeniu / Maria Rău // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 28-32 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1780. Reniţă, Gheorghe. Nulitatea contractelor de autor: aspecte teoretice şi practice


/ Gheorghe Reniţă // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 17-22 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

1781. Rotari, Iuliana. Protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine în


practica unor state diferite / Iuliana Rotari // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 33-37 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1782. Moraru, Elena. Modalităţile tragerii la răspundere juridică a statului şi reprezen-
tanţilor săi / Elena Moraru // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 5. – P. 10-17. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (27 tit.). – ISSN 1810-309X.

1783. Кырнац, Теодор. Независимый суд : [интервью с членом Высшего Совета


Магистратуры юристом Теодором Кырнац] / записал Владимир Попов // Profit. – 2015. –
Nr 5. – P. 84-89 : fot. – (Юстиция & Реформа). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1746)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1784. Romandaş, Nicolae. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit = Право на
ежегодный оплачиваемый отпуск / Nicolae Romandaş // Работай! & Отдыхай! – 2015. –
Nr 27. – P. 36-37 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

1785. Босый, Д. Общая характеристика источников правового регулирования


труда профессиональных спортсменов и тренеров / Д. Босый // Закон и жизнь. – 2015. –
Nr 5. – P. 26-34. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (16 tit.). – ISSN 1810-
3081.

1786. Сосна, Борис. Совершенствование гарантий трудовых прав работников от


дискриминации по признаку возраста / Борис Сосна, Василий Драгомир // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 5. – P. 10-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.).
– ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1747)

349.3 Drept social


(Vezi Nr 1816)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 1773)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1787. Azizov, Nighina. Rolul relaţiilor politice şi administrative în procesul de imple-


mentare a Strategiei naţionale de descentralizare / Nighina Azizov // Administrarea Publică. –
2015. – Nr 2. – P. 132-139. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138-139 (13 tit.). –
ISSN 1813-8489.

1788. Barbăroşie, Ecaterina. Asigurarea calitativă a sistemului de securitate a infor-


maţiilor în Republica Moldova în perioada de criză economică / Ecaterina Barbăroşie, Oleg
Frunze // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 91-94 : fig. – Rez. În lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 94 (3 tit.). – ISSN 1813-8489.

1789. Buga, Oleg. Managementul public şi politicile de economie externă ale colectivi-
tăţilor locale / Oleg Buga // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 284-288.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 288 (4 tit.).

1790. Ciobanu, Tatiana. Promovarea valorilor etice la nivel local / Tatiana Ciobanu //
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 422-425. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 424-425 (13 tit.).

1791. Cornea, Sergiu. Implementation of the provisions of Moldova-EU Association


Agreement under the existing territorial-administrative delimitation: an(im)possibile mission? /
Sergiu Cornea // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 39-42. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (5 tit.).

1792. Dulschi, Ion. Metoda de caz în formarea competenţelor profesionale : [a funcți-


onarilor publici] / Ion Dulschi // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferin-
ţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 22-24.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (3 tit.).

1793. Frunze, Oleg. Securitatea energetică – o provocare pentru viitorul Republicii


Moldova / Oleg Frunze // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 309-314 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 313-314 (12 tit.).

1794. Gheorghiţa, Tamara. Modernizarea managementului funcţiei publice şi al func-


ţionarului public în Republica Moldova / Tamara Gheorghiţă // Teoria şi practica administrării
publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (4 tit.).

1795. Gherman, Teodora. e-Guvernare sectorială realizată prin sistemul informaţional


integrat în sănătate / Teodora Gherman, Grigore Voloşciuc // Teoria şi practica administrării
publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 382-385. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 385 (3 tit.).

87
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1796. Gorea, Victoria. Interdependenţa dintre eGuvernarea Republicii Moldova şi re-


tehnologizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale / Victoria Gorea // Administra-
rea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 166-173. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172-173
(10 tit.). – ISSN 1813-8489.

1797. Guţuleac, Victor. Principiile de bază ale administraţiei publice locale / Victor
Guţuleac, Elena Comarniţcaia // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale confe-
rinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 212-
216. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 216 (15 tit.).

1798. Mihalache, Sveatoslav. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii economice a


Republicii Moldova / Sveatoslav Mihalache // Teoria şi practica administrării publice : Materia-
le ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău,
2015. – P. 316-319. – Rez. în lb. engl.

1799. Pascaru, Ana. Contribuţia organizaţiilor administraţiei publice la consolidarea


societăţii moldoveneşti / Ana Pascaru // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 27-29. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.).

1800. Popovici, Angela. Delegarea eficientă în cadrul instituţiilor publice / Angela Po-
povici, Corneliu Popovici // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 37-39. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (7 tit.).

1801. Richicinschi, Iurie. Securitatea Republicii Moldova în contextul implementării


Acordului de Asociere la Uniunea Europeană / Iurie Richicinschi // Teoria şi practica adminis-
trării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai
2015. – Chişinău, 2015. – P. 161-163. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (7 tit.).

1802. Sîmboteanu, Aurel. Interconexiuni teoretico-metodologice şi aplicative în evolu-


ţia reformei administraţiei publice din Republica Moldova / Aurel Sîmboteanu // Administrarea
Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 11-23. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23 (18 tit.).
– ISSN 1813-8489.

1803. Sîmboteanu, Aurel. Unele reflecţii asupra prevederilor Acordului de Asociere cu


Uniunea Europeană privind domeniul administraţiei publice / Aurel Sîmboteanu // Teoria şi
practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare inter-
naţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 7-12. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 11-12 (13 tit.).

1804. Secrieru, Vasile. Importanţa dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici /


Vasile Secrieru, Galina Ulian // Teoria practica administrării publice : Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 425-427 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 427 (4 tit.).

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1805. Severin, Alina. Eficienţa politicii manageriale în modernizarea activităţii profesi-


onale a funcţionarilor publici / Alina Severin // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 174-
178. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.

1806. Stirbu, Svetlana. Opportunities for enhancing hazard and crisis management in
the administrative system of the Republic of Moldova / Svetlana Stirbu, Sveatoslav Mihalache
// Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu parti-
cipare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 357-360. – Rez. în lb. rom.

1807. Şaptefraţi, Tatiana. Administraţia publică postmodernistă şi Noul serviciu public


/ Tatiana Şaptefraţi // Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – P. 24-30. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 29-30 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.

1808. Şaptefraţi, Tatiana. Administraţia publică şi noul management public / Tatiana


Şaptefraţi // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 34-37. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (6 tit.).

1809. Zubco, Angela. Instituţia medierii – element important în procesul de moderni-


zare a administraţiei publice şi a integrării europene / Angela Zubco // Teoria şi practica ad-
ministrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22
mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 42-45. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (5 tit.).

1810. Яниогло, Алина. Показатели оценки экономической безопасности


предприятия / Алина Яниогло // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 104-108 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1689, 1711, 1715, 1727-28, 1737, 1744, 1752, 1762, 1886)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1811. Cibotaru, Viorel. Dezvoltarea profesională a personalului armatei naţionale: te-
orie şi practică / Viorel Cibotaru // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale confe-
rinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 12-
18 : an. – Rez. în lb. engl.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1812. Пойсик, Михаил. Индексация: пенсионерам придется потерпеть : [интер-
вью с д-ром экономики, сотрудником Нац. ин-т экономических исслед. Акад. Наук Мол-
довы Михаилом Пойсик] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015.
– Nr 27. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-0399.

368 Asigurări
1813. Bulicanu, Mihail. Aspecte teoretice şi practice privind identificarea necesităţilor
de dezvoltare profesională/instruire a personalului din cadrul Casei Naţionale de Asigurări
Sociale / Mihail Bulicanu // Teoria practica administrării publice : Materiale ale conferinţei

89
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 428-430 :


fig. – Rez. în lb. engl.

1814. Cebotarenco, Parascovia. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat


obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2015 /
Parascovia Cebotarenco // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 53-56 : fot. – ISSN
1813-4408.

1815. Mihalache, Iurie. Dificultăţi în aplicarea legii nr. 553/1998 cu privire la asigurare
obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători / Iurie Mihalache // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – P. 7-10 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 10 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

1816. Republica Moldova. Parlamentul (2009 -). Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015 : [Nr 73 din 12. 04. 2015 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 5. – P. 87-96 ; 97-108 : an., tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408.

1817. Republica Moldova. Parlamentul (2009 -). Legea fondurilor asigurării obligato-
rii de asistenţă medicală pe anul 2015 : [Nr 102-104 din 28. 04. 2015 cu modif. şi compl.
ulterioare] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 109-110 ; 110-111. – Idem în lb. rusă.
– ISSN 1813-4408.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1818. Afanas, Aliona. Valorile educaţionale ale cadrului didactic în postmodernitate /
Aliona Afanas, Vasile Vrânceanu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Miha-
il Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 44-47. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (6 tit.).

1819. Boldirescu, Sergiu. Educaţia morală ca dimensiune în formarea/dezvoltarea


personalităţii elevului / Sergiu Boldirescu, Nina Petrovschi // Valorile moral-spirituale ale edu-
caţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4
aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 135-138. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 138 (5 tit.).

1820. Bucun, Nicolae. Sistemul de învăţământ – promotor al identității naţionale / Ni-


colae Bucun // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 73-76. – ISSN 1811-5470.

1821. Cebanu, Lilia. Parteneriatul şcoală – familie în educaţia morală a elevilor / Lilia
Cebanu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 231-
234. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 234 (6 tit.).

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1822. Cucoş, Constantin. Etosul educativ comunitar – evoluţii actuale şi de perspec-


tivă / Constantin Cucoş // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 3-11. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 11 (3 tit.). – ISSN 1811-5470.

1823. Flueraş, Vasile. O introducere la competența în educaţie / Vasile Flueraş // În-


văţătorul Modern. – 2015. – Nr 2. – P. 6-8 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

1824. Goraş-Postică, Viorica. Fundraising: provocări şi necesităţi actuale pentru insti-


tuţiile educaţionale / Viorica Goraş-Postică // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 1. – P. 7-8 : fot.
– Referinţe bibliogr. : p. 8 (4 tit.). – ISSN 1857-2820.

1825. Graneţkaia, Lilia. Formarea toleranţei culturale prin educaţie culturală muzicală
ca element al culturii spirituale / Lilia Graneţkaia // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 169-173. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
173 (10 tit.).

1826. Grigor, Ina. Coeziunea socială: valoarea-reper a parteneriatului educaţional /


Ina Grigor // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 224-
227. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 227 (10 tit.).

1827. Jitari, Mariana. Educaţie prin cultură şi consumerism cultural / Mariana Jitari //
Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 56-60. – ISSN 1857-0143.

1828. Mândâcanu, Virgil. Armonia dintre ştiinţă, cultură şi credinţă în realizarea idea-
lului creştin naţional-european / Virgil Mândâcanu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 94-97. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97
(10 tit.).

1829. Morari, Marina. Orientarea valorică a educației artistice : [în școală] / Marina
Morari // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 139-
143. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (9 tit.).

1830. Nicolaescu-Onofrei, Liliana. Haideţi să avem curajul de a fi moderni! : [interviu


cu Liliana Nicolaescu-Onofrei, Viceministru al educaţiei] / a dialogat Mariana Marin // Învăţăto-
rul Modern. – 2015. – Nr 1. – P. 3-6 : fot. – ISSN 1857-2820.

1831. Orîndaş, Lilian. Parteneriatul familie – şcoală în promovarea valorilor educaţiei /


Lilian Orîndaş // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materia-
lele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P.
241-243. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 243 (7 tit.).

91
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1832. Paniş, Aliona. Dezvoltarea prin valori a cadrului didactic în instituţia educaţiona-
lă / Aliona Paniş, Violeta Vrabie // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail
Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 48-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9 tit.).

1833. Pâslaru, Vlad. Educaţia moral-spirituală – un termen pedagogic / Vlad Pâslaru //


Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionu-
lui pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 41-44. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (3 tit.).

1834. Pogolşa, Lilia. Valorile educaţiei moral-spirituale / Lilia Pogolşa // Valorile mo-
ral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic
internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 5-24 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 24 (16 tit.).

1835. Popa, Ludmila. Limbajul – valoare educațională în contextul esenței umane /


Ludmila Popa // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materia-
lele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P.
162-166. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (7 tit.).

1836. Saranciuc-Gordea, Liliana. Promovarea valorilor ecologice ale bioeticii la


treapta primară de învăţământ / Liliana Saranciuc-Gordea // Valorile moral-spirituale ale edu-
caţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4
aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 146-149. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 149 (9 tit.).

1837. Vicol, Nelu. Contiguitatea etică a activităţii cadrelor didactice în educarea tinerei
generaţii / Nelu Vicol, Iuliana Barna, Tatiana Mereuţă // Valorile moral-spirituale ale educaţiei :
In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 25-28. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (7
tit.).

1838. Vrînceanu, Vasile. Participarea – aspect important în managementul calităţii :


[în educație] / Vasile Vrînceanu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 36-38. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (3 tit.). – ISSN 1811-5470.

1839. Zolotariov, Elena. O nouă viziune asupra paradigmei educaţiei morale şi spiri-
tuale în context curricular / Elena Zolotariov // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In me-
moriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 156-159. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (3
tit.).

1840. Раку, Ж. Особенности психологической готовности детей к школе / Ж. Раку


// Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – P. 125-128. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 128 (12 tit.). – ISSN 1857-0224.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1841. Собкин, В. Проявление психологического и физического насилия в стенах


школы как социальная проблема / Собкин В., Синицару Л. // Psihologie. Pedagogie spe-
cială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – P. 116-124 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 123-124 (15 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1864, 1869)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


1842. Arbuz-Spatari, Olimpiada. Subiect-obiectul în cunoaşterea şi creaţia artistico-
plastică: referiri specifice pentru învăţământul artistic / Olimpiada Arbuz-Spatari // Valorile
moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului peda-
gogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 166-169. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p.169 (4 tit.).

1843. Barna, Iuliana. Educaţia religioasă: dimensiuni pedagogice, sociale şi culturale /


Iuliana Barna, Nelu Vicol // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail
Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 305-307. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 307 (6 tit.).

1844. Cosumov, Marina. Educaţia estetică şi extra-estetică prin artă / Marina


Cosumov // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 150-
152. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.152 (6 tit.).

1845. Zolotariov, Elena. Stimularea inteligenţei emoţionale a elevilor ca instrument de


spiritualizare a demersului educaţional / Elena Zolotariov, Eugenia Foca // Valorile moral-
spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic
internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 207-209. – Rez. în lb.fr. –
Referinţe bibliogr. : p. 209 (6 tit.).

1846. Волковская, Мария. Роль формирования культуроведческой компетенции


для развития толерантности учащихся лицеев / Мария Волковская, Нина Горбачева //
Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionu-
lui pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 209-211. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 211 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1649, 1855)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1847. Globa, Angela. Utilizarea tablei interactive în procesul de predare-învăţare a
tehnicii Divide et impera din cadrul cursului universitar "Tehnici de programare" / Angela
Globa // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 45-55 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 55 (17 tit.). – ISSN 1811-5470.

1848. Şchiopu, Constantin. Receptarea literaturii prin sistemul de exerciţii-sarcini cu


un caracter interactiv / Constantin Şchiopu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 39-44 :
diagr. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (3 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1867)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1849. Ceban, Larisa. Evaluarea la lecţiile de biologie : [atelier didactic] / Larisa Ceban
// Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 2. – P. 42-43 : fot., tab. – ISSN 1857-2820.

1850. Cebanu, Lilia. Prefigurări moderne în formarea continuă a cadrelor didactice /


Lilia Cebanu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materiale-
le simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P.
53-56. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (7 tit.).

1851. Ciobanu, Lora. Impactul lecţiilor de Ştiinţe asupra formării sentimentelor patrio-
tice ale elevilor claselor primare / Lora Ciobanu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 183-186. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
186 (8 tit.).

1852. Clichici, Veronica. Tendinţe europene în dezvoltarea profesională a cadrelor


didactice / Veronica Clichici // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail
Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 71-74. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (6 tit.).

1853. Isac, Ştefania. Aplicarea principiilor andragogice de învăţare în procesul de


formare profesională a specialiştilor / Ştefania Isac // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 67-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (6
tit.).

1854. Solovei, Rodica. Motivaţia pentru învăţare în contextul formării axiologice a ele-
vilor la lecţia de religie / Rodica Solovei // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam
Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 285-288. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 288 (5 tit.).

1855. Vicol, Nelu. Profil de pedagog. Crezul slujirii – crez al cinstirii / Nelu Vicol // Va-
lorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului
pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 130-134. – Rez. în
lb. engl.

1856. Vrabii, Violeta. Raportul etică – autoeficacitate în dezvoltarea personală a ca-


drului didactic / Violeta Vrabii, Aliona Paniş // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memo-
riam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 83-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (11
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1645, 1829, 1839, 1874)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1857. Carabet, Natalia. Managementul şedinţelor metodice în instituţia preşcolară /


Natalia Carabet // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 1. – P. 7-9 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 9 (12 tit.). – ISSN 1857-4610.

1858. Cerlat, Raisa. Particularități alese gestionării emoțiilor negative la cadrele didac-
tice din învățământul primar / Raisa Cerlat // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memo-
riam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 61-64 : tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (8
tit.).

1859. Crişciuc, Viorica. Dezvoltarea copilului prin artă în antepreşcolaritate / Viorica


Crişciuc // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 189-
192. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (5 tit.).

1860. Dascal, Angela. Promovarea valorilor sociale în educaţia timpurie / Angela


Dascal // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 251-
254. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 254 (5 tit.).

1861. Duminica, Stella. Familia creştină – un model al educaţiei de gen a copiilor de


vârstă preşcolară / Stella Duminica // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam
Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 238-240. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 240 (4 tit.).

1862. Golubiţchi, Silvia. Copilăria – un univers de descoperit : [aspecte psihol.] / Sil-


via Golubiţchi // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4610.

1863. Muşenco, Angela. Competenţele profesionale ale inspectorilor şcolari din per-
spectiva europeană / Angela Muşenco // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam
Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 65-67. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (6 tit.).

1864. Popova, Marina. Liceul "Vasil Levski" din Chişinău şi politica educaţională a
Bulgariei faţă de bulgarii basarabeni / Marina Popova // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. –
P. 26-35 : diagr. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (6 tit.). – ISSN 1811-5470.

1865. Silistraru, Nicolae. Modalităţi de cunoaştere a copilului-preşcolar / Nicolae Silis-


traru, Silvia Golubiţchi // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 1. – P. 9-11 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 11 (5 tit.). – ISSN 1857-4610.

1866. Stanciuc, Zinaida. Educaţia moral-patriotică în contextul curriculumului preşco-


lar / Zinaida Stanciuc // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii :
Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău,
2015. – P. 143-146. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (3 tit.).

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1867. Straistari-Lungu, Cristina. Promovarea valorilor prin studierea limbilor străine


de la vârsta preşcolară / Cristina Straistari-Lungu // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In
memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 176-178. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (3
tit.).

1868. Vasian, Tatiana. Promovarea valorilor educaţiei incluzive în instituţiile preşcola-


re / Tatiana Vasian // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii :
Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău,
2015. – P. 215-217. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 217 (5 tit.).

1869. Волковская, Мария. Роль формирования культурноведческой


компетенции для развития толерантности учащихся лицеев / Мария Волковская, Нина
Горбачева // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele
simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 209-
211. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 211 (4 tit.).

1870. Гузган, Валентин. О системе образования, любимых педагогах и учениках


: [интервью с дир. лицея им. "И. Крянгэ" В. Гузган] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2015. – Nr 5. – P. 30-33 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 1840-41, 1879)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1871. Cara, Angela. Configuraţia valorilor morale în contextul incluziunii educaţionale /
Angela Cara // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materiale-
le simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P.
200-202. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 202 (4 tit.).

1872. Cara, Sergiu. Norme morale și etice în acordarea serviciilor integrate copiilor cu
dezabilități / Sergiu Cara // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail
Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 217-220. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 220 (5 tit.).

1873. Cucer, Angela. Reflecţii privind formarea specialiştilor în domeniul educaţiei in-
cluzive / Angela Cucer // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii :
Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău,
2015. – P. 56-61. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 (11 tit.).

1874. Frunze, Olesea. Evaluarea componentei intelectuale de pregătire către şcoală a


copiilor cu cecitate / Frunze Olesea // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2015. – Nr 2. – P. 49-58 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (4 tit.).
– ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1868)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1875. Handrabura, Loretta. O nouă fereastră deschisă spre un viitor mai performant
şi calitativ în învăţământul profesional tehnic : [interviu cu Loretta Handrabura, viceministră a
educaţiei] / a dialogat Olga Balanici // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 2. – P. 3-5 : fot. –ISSN
1857-2820.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1876. Creţu, Bogdan. Bogdan Creţu: "Alegerea va cîntări enorm" : [interviu cu dr.
conf. în filologie la Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi] / consemnare: Gheorghe Nicu //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 207-212. – ISSN 1811-900X.

1877. Cuciureanu, Gheorghe. Cum evaluăm tezele de doctorat în Republica Moldo-


va? / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 62-69 : fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (12 tit.). – ISSN 1810-7079.

1878. Dermenji-Gurgurov, Svetlana. Eficienţa jocului de rol în procesul de formare


pentru cariera didactică a studenţilor filologi / Svetlana Dermenji-Gurgurov // Valorile moral-
spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic
internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 80-83. – Rez. în lb. engl.

1879. Feinstein, Sheryl. Status of instructional technology use by teachers in Moldova


and Tanzania and technology based instructional strategies / Sheryl Feinstein, Olga Morozan,
Lucas Mwahombela // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 56-62 : tab. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 62 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

1880. Fotea, Alexandru-Cristian. Rolul instituţiilor de învăţământ superior în cadrul


teoriilor şi politicilor de dezvoltare economică regională = The Role of Higher Education
Institutions within the Theories and Policies of Regional Economic Development / Alexandru-
Cristian Fotea, Corneliu Guţu // Economica. – 2015. – Nr 1. – P. 23-30. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (15 tit.). – ISSN 1810-9136.

1881. Lozan, Oleg. Educaţia continuă în medicină şi farmacie în viziunea beneficiarilor


şi a prestatorilor / Oleg Lozan, Eugen Bendelic, Ana Dolinschi // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 4-8 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 8 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

1882. Lungu, Viorelia. Adaptarea şi schimbarea în procesul pregătirii viitorilor peda-


gogi în contextul programului universitar / Viorelia Lungu // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr
1. – P. 14-15 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (5 tit.). – ISSN 1857-4610.

1883. Moşin, Octavian, Masterate creştine întru revigorarea învăţământului teologic şi


religios / Octavian Moşin // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail
Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 269-272. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 272 (8 tit.).

1884. Nastas, Svetlana. Valorile unei personalităţi într-un sistem : [despre Aurelia
Raileanu, dr. în pedagogie, conf. univ. (1942-2008)] / Svetlana Nastas // Valorile moral-

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic


internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 113-115. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 115 (3 tit.).

1885. Ojovanu, Vitalie. Valorile spirituale şi formarea tinerei generaţii. Crâmpeie din
creaţia ştiinţifică a profesorului universitar Mihail Terentii / Vitalie Ojovanu // Valorile moral-
spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic
internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 101-104. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 104 (5 tit.).

1886. Ţiţchiev, Inga. Competenţe şi finalităţi de studii în dezvoltarea personalului din


administrarea publică / Inga Ţiţchiev // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 371-373 :fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 373 (3 tit.).

1887. Ţurcanu, Nicanor. La început de cale, la mijloc de vis, sau Viaţa ca pradă în vi-
ziunea lui Timotei Melnic : [omagiu : 80 de ani de la naşterea prof. univ.] / Nicanor Ţurcanu //
Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 147-152 : fot. – ISSN 2345-1629.

1888. Vicol, Nelu. Mihail Terentii – nobilul om, savant, pedagog, manager : [in memo-
riam] / Nelu Vicol, Victor Ţămpău // Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mi-
hail Terentii : Materialele simpozionului pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 91-93.
(Vezi de asemenea Nr 1629, 1637, 1685, 1902, 1904)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


1889. Cocieru, Mariana. Dimensiuni diacronice ale mitologiei autohtone în studiile şti-
inţifice ale lui Victor Cirimpei : [etnolog] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr
5. – P. 21-23. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (21 tit.). – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 2044)

398 Folclor
1890. Dobrogeanu, Nicolae. Folcloristul bucovinean Grigore Bostan : (75 de ani de la
naştere) / Nicolae Dobrogeanu // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 20 : fot. – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1981)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1891. Drumea, Dumitru. Structura proiectului planului de management al regiunii
"Răutul inferior" și dezvoltării durabile a raioanelor Telenești și Orhei / Dumitru Drumea //
Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 105-109. – ISSN 1857-3517.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1892. Mustaţă, Gheorghe. Communication in the living world and its ecological
significance / Gheorghe Mustaţă // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 54-63. – Referinţe bibliogr.
: p. 53 (34 tit.). – ISSN 1857-3517.

1893. Mustaţă, Gheorghe. Plăgile ecologice ameninţă viitorul omului şi al planetei /


Gheorghe Mustaţă, Mariana Mustaţă // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 39-53. – Referinţe
bibliogr. : p. 53 (34 tit.). – ISSN 1857-3517.
1894. Politicile Societăţii pe Acţiuni "Lafarge Ciment" (Moldova) privind mana-
gementul biodiversităţii în carierele de calcar din siturile companiei / Constantin
Bulimaga, Vladimir Mogîldea, Aurel Burghelea [et al.] // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 33-
38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.

1895. Şelaru, Neculai. Natura sălbatică : [protecţia faunei] / Neculai Şelaru // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 6-7. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 6-7. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1644)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1896. Aşevschi, Valentin. Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republi-
cii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu / Valentin Aşevschi // Noosfera. – 2015. –
Nr 13. – P. 23-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (16 tit.). – ISSN 1857-
3517.

1897. Дедю, Ион И. Очерки генезиса и эволюции (смены) экологических


парадигм / Ион И. Дедю // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 3-22. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 19-22 (101 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1836, 1892)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


(Vezi Nr 1942)

578 Virusologie
1898. Спыну, Константин. Константин Спыну: "Изваром прививку не заменишь" :
[интервью с главным вирусологом Респ. Молдова] / записала Татьяна Кропанцева //
Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 42-45 : fot. – ISSN 1857-0399.

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 1895)

59 ZOOLOGIE
1899. Duduciuc, Stanislav. Pacientul... cântăreţ : [despre sturzul cântător, pasăre
cuibăritoare (Turdus philomelos)] / Stanislav Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 5. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
5. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1900. Savin, Anatol. Iepurele de vizuină – o perspectivă a vânatului în Moldova :


[despre specia de iepure de vizuină (Oryctolagus cuniculus europaeus)] / Anatol Savin //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1901. Ciobanu, Emil. Tendinţele implementării sistemelor informaţionale în medicină /
Emil Ciobanu // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 282-284. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 284 (4 tit.).

1902. Eţco, Constantin. Leonid Cobâleanschi – rector, savant şi om de omenie : [dr.


habilitat în ştiinţe medicale, prof. univ. (1939-1994)] / Constantin Eţco // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 80 : fot. – ISSN 1729-8687.

1903. Gheorghe Russu – ilustru organizator al ocrotirii sănătății, fondator al asi-


gurării medicale obligatorii : [in memoriam : (1938-2014)] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 77-78 : fot. – Semnat : Colectivul CNAM, cole-
giul de red. – ISSN 1729-8687.

1904. Prisăcaru, Viorel. Viorel Prisăcaru: "Hărnicia, perseverenţa, onestitatea şi cura-


jul sunt calităţi prin care omul izbuteşte să se afirme în orice domeniu" : [interviu cu dr.
habilitat în medicină, prof. univ.] / consemnare: Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2.
– P. 63-70 : fot. – ISSN 2345-1629.

1905. Rotaru, Tatiana. Trecerea în eternitate a academicianului Vasile Anestiadi :


[medic, prof. univ. şi acad. (1928-2014)] / Tatiana Rotaru // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 75-76 : fot. – ISSN 1729-8687.

1906. Тэнасе, Раиса. Раиса Тэнасе: "Свой организм надо уважать" : [интервью с
зав. отд-нием гастроэнтерологи Респ. клинической больницы] / записала Татьяна Кро-
панцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 46-48 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 1696, 1881)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


1907. Evoluţia mortalităţii infantile în Republica Moldova în perioada 2000-2013 /
Constantin Eţco, Zinaida Cobâleanu, Iurie Guzgan [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 20-24 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (12 tit.). – ISSN 1729-8687.

1908. General and specific aspects of medical demographic processes in Chişi-


nău municipality during the years 2011-2013 / Igor Feofanov, C. Bogataia, Vasilii Socolov

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[et al.] // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 90-97 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
97 (3 tit.). – ISSN 1857-3517.

1909. Trombofilia ereditară ca una din principalele cauze ale problemelor repro-
ductive la femeile din Republica Moldova / K. Boiciuc, D. Badicean, V. Scurtu [et al.] //
Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 61-68 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 68 (26 tit.). – ISSN 1810-5289.
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.1 Factori climaterici
1910. Cu privire la politicile de sănătate pentru adaptarea la temperaturile ambi-
entale extreme în contextul schimbărilor climatice / Ala Overcenco, Valeriu Pantea, Nico-
lae Opopol [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1.
– P. 8-16 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (26 tit.). – ISSN 1729-
8687.

613.2 Dietetică
1911. Tomaş, Galina. Caracteristica şi evaluarea alimentaţiei reale a femeilor care
practică exerciţiul fizic dozat după metoda UNICA / Galina Tomaş // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 17-19 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 19 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn


(Vezi Nr 1911)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 1817)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 1922, 1928)

616 Patologie. Medicină clinică


1912. Babici, Octavian. Managementul tratamentului politraumatismelor / Octavian
Babici, Vasile Puşcaşu, Igor Chirac // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2015. – Nr 1. – P. 69-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (4 tit.). –
ISSN 1729-8687.

1913. Petru Stratulat – regretat organizator şi savant în Perinatologie : [dr.


habilitat în medicină, prof. univ. (1948-2015)] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 78-79 : fot. – Semnat : Colectivul CNAM, colegiul de red. –
ISSN 1729-8687.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1914. Leahu, Olga. The dynamics of morbidity and some peculiarities of arterial
hypertension in the municipality of Chişinău and rural areas in the years 2011-2013 / Olga
Leahu, Vasilii Socolov, Liudmila Socolova // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 98-104 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 104 (3 tit.). – ISSN 1857-3517.

1915. Цыбырнэ, И. Экспертная оценка определения ограничения возможностей


и трудоспособности при острой ревматической лихорадке и хронической ревматической
болезни сердца с пороком и без порока сердца / И. Цыбырнэ, В. Андреев, Г. Безу //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 32-39. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (21 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 1931)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1916. Bucov, Victoria. Problemele tusei convulsive pe plan mondial / Victoria Bucov //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 29-31. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

1917. Chiper, Natalia. Setul de categorii pentru aprecierea stării de funcţionare,


dizabilitate şi sănătate a copiilor cu patologie bronho-pulmonară la copii – instrument practic
derivat din clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii la copil şi adoles-
cent (CIF-Ca, OMS, 2007) / Natalia Chiper // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 46-
51 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (11 tit.). – ISSN 1810-5289.

1918. Rotaru, Dorina. Infecţia nosocomială bacteriană la copii prematuri / Dorina Ro-
taru // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 18-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 30-33 (81 tit.). – ISSN 1810-5289.

1919. Sindromul de detresă respiratorie acută la o lăuză cu multiple complicaţii


pulmonare şi extrapulmonare : (caz clinic) / V. Cojocaru, L. Eţco, V. Stasiuc [et al.] // Bule-
tin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 74-79 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 79 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

1920. Unele caracteristici socioeconomice, epidemiologice şi clinice ale bolnavi-


lor de tuberculoză pulmonară migranţi / Evelina Lesnic, Artiom Jucov, Serghei Ghinda [et
al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 24-28 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

1921. Запухлых, Мариана. Лор никогда не заменит врача-фониатра : [интервью


с врачом фониатром М. Запухлых] / записала Светлана Маркова // Aquarelle. – 2015. –
Nr 5. – P. 34-36 : fot. – ISSN 1857-0518.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1922. Caracteristica nivelului de testosteron în diabetul experimental pe fondul
administrării tincturii de propolis / Ana Mărjineanu, Aurelia Crivoi, Elena Chiriţa [et al.] //
Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 83-89 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89
(16 tit.). – ISSN 1857-3517.

1923. Cernelev, Olga. Influenţa consumului băuturilor nealcoolice îndulcite asupra


dezvoltării obezităţii în rândul populaţiei / Olga Cernelev // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 65-68. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 67-68 (34 tit.). – ISSN 1729-8687.

1924. Dumbrava, Vlada. Coagulopatii la pacienţii cu patologii hepatice / Vlada Dum-


brava, Lucia Cobîltean, Nicolae Proca // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2015. – Nr 1. – P. 40-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (34 tit.).
– ISSN 1729-8687.

1925. Lupaşco, Iuliana. Hepatitele cronice (factori de risc, aspecte clinico-metabolice


de diagnostic) şi eficacitatea tratamentului antiviral / Iuliana Lupaşco // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 46-58. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 58 (31 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1926. Neuroprotecţia antenatală cu sulfat de magneziu şi evaluarea neurologică
la distanţă a copiilor prematuri / Mariana Sprîncean, Petru Stratulat, Ludmila Eţco [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – P. 59-64. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (33 tit.). – ISSN 1729-8687.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1927. Belâi, Adrian. Managementul timpului în sectorul chirurgical al spitalului: impor-
tanţa informatizării, instruirii personalului şi impactul asupra productivităţii muncii / Adrian
Belâi // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu
participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 288-293 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 292-293 (19 tit.).

618 Ginecologie. Obstetrică


1928. Analgezia paravertebrală a travaliului / A. Cotelnic, St. Cernei, T. Florica [et
al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 80-81. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (16 tit.).
– ISSN 1810-5289.

1929. Analiza indicatorilor sănătăţii materne şi perinatale pe arii de referire şi în


maternităţile Republicii Moldova pentru anii 2014 şi 2013 / P. Stratulat, Ala Curteanu, Şt.
Gaţcan [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 3-9 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (8 tit.). – ISSN 1810-5289.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1930. Controverse actuale în terapia tocolitică / Gh. Grecu, I. Opalco, Ala Burlacu
[et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 52-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 (27 tit.). – ISSN 1810-5289.

1931. Friptu, Valentin. Hipertensiunea indusa de sarcină şi conduita naşterii / Valentin


Friptu, Angela Marian-Pavlenco, Diana Pareniuc // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. –
P. 69-73 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (15 tit.). – ISSN 1810-
5289.

1932. Petru Stratulat, dr. hab. în medicină, profesor universitar, 08.12.1948 –


29.01.2015 : [in memoriam] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 93-95 : fot. –
ISSN 1810-5289.

1933. Sârbu, Zinaida. Insuficienţa ovariană prematură: controverse în tratament / Zi-


naida Sârbu // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 40-45 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (26 tit.). – ISSN 1810-5289.

1934. Semnificaţia markerilor predictivi în diagnosticul naşterilor premature / Di-


ana Madan, V. Petrov, I. Opalco [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – P. 33-40
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (16 tit.). – ISSN 1810-5289.

1935. Stratulat, P. Particularităţile dezvoltării antropometrice a nou-născuţilor MVG în


primul an de viaţă / P. Stratulat, Ala Curteanu, Ala Jitarciuc // Buletin de Perinatologie. –
2015. – Nr 1. – P. 10-17 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (10
tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1918-19, 1922)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1936. Porcescu, Gavril. Soluții inovative de conversie a energiei eoliene / Gavril
Porcescu // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 81-87 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 86 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1937. Popescu, Victor. Analiza fiabilităţii sistemelor electrice / Victor Popescu //
Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 100-103 : fot., fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 103 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1938. Un destin de savant împlinit : [60 de ani de la naşterea dr. habilitat în ştiinţe
agricole Boris Boincean] / Gheorghe Duca, Mihail Lupaşco, Tudor Furdui [et al.] // Noosfera. –
2015. – Nr 13. – P. 120-123. – ISSN 1857-3517.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1939. Popov, Leonid. Managementul integrat al calităţii solului / Leonid Popov // Teo-
ria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare
internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – P. 364-365. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 365 (8 tit.).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1940. Andronic, Larisa. Virusurile tomatelor – citopatologie şi diagnostic / Larisa An-
dronic, Valeriu Bujoreanu // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 31-34 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (9 tit.). – ISSN 0582-5229.

1941. Tulbure, Ion. Analiza metodelor de evaluare a gradului de atac al viţei-de-vie de


către mildiu / Ion Tulbure, Iulia Haidarlî // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 64-67 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (5 tit.). – ISSN 1857-3517.

1942. Витион, П. Г. Оценка педобионтов и энтомофагов как биоиндикатор к


пестицидам / П. Г. Витион // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 113-119 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (3 tit.). – ISSN 1857-3517.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1943. Gumovschi, Andrei. Tehnologia de cultivare a supercerealei – grâul spelta – în
sistem de agricultură ecologică / Andrei Gumovschi // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 68-76.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (6 tit.). – ISSN 1857-3517.

1944. Micu, A. Verificarea reacţiei liniilor de porumb în citoplasmele sterilizante de tip


M(S) şi C şi identificarea componenţei alelelor genelor nucleare Rf / Micu A. // Agricultura
Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 23-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (14
tit.). – ISSN 0582-5229.
1945. Pîrvan, Pintilie. Protecţia juridică a realizărilor Institutului de Fitotehnie "Porum-
beni" / Pintilie Pîrvan, Silvia Mistreţ // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 14-16 : fot., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1946. Rolul viermicompostului în ameliorarea calităţii şi sporirea productivităţii


porumbului / Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana, T. Brad [et al.] // Agricultura Moldovei. –
2015. – Nr 1/2. – P. 26-28 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (3
tit.). – ISSN 0582-5229.

634 Horticultură în general


1947. Tulbure, Ion. Probleme de ecologie în pomicultura / Ion Tulbure, Iulia Haidarlî //
Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 110-112 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 112
(10 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1721, 1966)

634.8 Viticultură
1948. Tulbure, Ion. Aprecierea zonelor de risc şi importanţa lor în amplasarea planta-
ţiilor viticole pe pante / Ion Tulbure, Iulia Haidarlî // Noosfera. – 2015. – Nr 13. – P. 77-82 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (6 tit.). – ISSN 1857-3517.

1949. Кисиль, М. Пример служения агрономической науке : [60 лет со дня рож-
дения генер. дир. Ин-та Садоводства, Виноградарства и Пищевых Технологий Констан-
тину Даду] / М. Кисиль // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 38-39. – ISSN 0582-
5229.

1950. Разработка экологического паспорта на сорт столового винограда


Презентабил / М. Ф. Кисиль, С. М. Кисиль, Ю. С. Бондаренко [et al.] // Agricultura Moldo-
vei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 9-10. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (6 tit.). – ISSN 0582-5229.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1951. Iliev, P. Bulgării din sol şi impactul lor asupra productivităţii şi calităţii cartofului /
P. Iliev // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 29-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Va
urma. – ISSN 0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 1940)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
1952. Никифоров, Е. А. Волшебная страна коз : [в Респ. Молдова] / Никифоров
Е. А. // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – P. 35-38. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (10 tit.).
– Окончание. Нач. : Nr 11/12, 2014. – ISSN 0582-5229.

636.7 Câini
1953. Chirpa, V. Laika, dresată la mistreţ : [specie de câine] / V. Chirpa // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.7./.9 Alte animale crescute de om


(Vezi Nr 1900)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
(Vezi Nr 1701)

639.1 Vânătoare
1954. Bălan, Eliade. Despre vânătorii-model şi antimodele : [etica vânătorească] / Eli-
ade Bălan // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

1955. Căpiţă, Ionel. Omul întregului : [despre fostul dir. a Asoc. Jud. a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi din Botoşani Vasile Dabija (1956-2015)] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

1956. Ciobanu, Cristina. Muzeul de vânătoare şi echitaţie din Polonia : [Muzeul Cine-
getic din Varșovia] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P.
25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 25 : fot. –
ISSN 1857-4513.

1957. Dibăcie şi precauţie : [despre competiţiile intern. ale câinilor de rasă Laika la
mistreţ în volieră] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 14 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1958. Duduciuc, Stanislav. Omul de la casa cu narcise : [pe marginea discuţiei cu


Vladimir Postolachi, membru de Onoare al Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Rep. Moldova] /
Stanislav Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 8-9. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 8-9. – ISSN 1857-4513.

1959. Munteanu, Andrei. Căpriorul: frumoasă zămislire a naturii... [interviu cu Andrei


Munteanu, renumitul savant din domeniul zoologiei integrale autohtone] / consemnare: Igor
Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 1-a a cop. -1 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 1-a a cop. -1 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1960. Pleşca, Boris. Pregătirea spaţiilor vânătorești : [despre activitatea biotehnică a


grupului de vânători din comuna Ciorescu, municipiul Chişinău] / Boris Pleşca // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4513.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

1961. Savin, Anatol. Prădătorismul şi parazitismul : [cauze şi consecinţe] / Anatol Sa-


vin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 10. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 10. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1953, 1987)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1962. Rusnac, Vladimir. Izvorul bogăţiei piscicole : [despre speciile de peşti] / Vladi-
mir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
1963. Ţurcanu, Lucia. Strategii editoriale : [despre sistemul editorial în Rep. Moldova]
/ Lucia Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 61-65. – ISSN 1857-0143.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 1815)

657 Contabilitate
1964. Nani, Mihail. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans în instituţiile publi-
ce: aspecte teoretice şi practice = Clearance Accounting with Advance Holders in Public
Institutions: Theoretical and Practical Aspects / Mihail Nani // Economica. – 2015. – Nr 1. – P.
67-73 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
73 (4 tit.). – ISSN 1810-9136.

1965. Цирюльникова, Наталья. Об амортизации обесцененных активов /


Наталья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – P. 34-35 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

1966. Чиреш, Елена. Учет в плодоводстве / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. –


2015. – Nr 5. – P. 66-74 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit
1967. Zestrea, Rodica. Posibilități de utilizare a făinii de boboase în tehnologia panifi-
cației / Rodica Zestrea, Varvara Popescu, Olga Boeștean // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P.
88-91 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (9 tit.). – ISSN 1810-
7079.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 1894)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 1844, 2021)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
1968. Cerguţă, Ludmila. Biografia monumentală – ghid în lumea întâmplărilor : [din
oraşul Bălţi] / Ludmila Cerguţă // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 9-11 : fot. – ISSN
1857-4424.
72 ARHITECTURĂ
1969. Камбур, Наталья. Архитектор – ремесленник : [Роберт Курц, гл. архитектор
Кишинева (1944-1951)] / Наталья Камбур // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 48-
49 : fot. – ISSN 1857-0399.

1970. Пасат, Анатолий. Сорокская крепость – "Возрождение легенды" : [откры-


тие после реставрации, 16 мая, 2015 г.] / Анатолий Пасат // Profit. – 2015. – Nr 5. – P. 96
: fot. – (Памятники & Архитектура). – ISSN 1857-0186.

1971. Синявская, Наталья. Святое место на улице Комсомольской = A Holy


Place on Ulitsa Komsomolskaya : [о Петропавловском женском монастыре в городе Бен-
деры-Тигина, Респ. Молдова] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr
27. – P. 42-43 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
1972. Кудрявцева, Елена. Счастливый Мастер : [Андрей Тихон, народный мас-
тере, скульптор по дереву] / записала Елена Кудрявцева // Работай! & Отдыхай! – 2015.
– Nr 27. – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1973. Rogalnicov, Cristina. Expoziţii de artă şi imagini la Biblioteca Centrală – in-
strument al implicării şi promovării tinerelor talente : [la Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu"] /
Cristina Rogalnicov // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 140-142 : fot. – ISSN 1811-
900X.

1974. Zabulica, Violeta. Păsările, cerul, norii... = Птицы, небо, облака… : [pe margi-
nea discuţiei cu pictoriţa Violeta Zabulica-Diordiev] / записала Елена Кудрявцева //
Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – P. 32-35 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. –
ISSN 1857-0399.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

78 MUZICĂ
1975. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Lumină călăuzitoare : [100 de ani de la naşterea cân-
tăreţei de operă și muzică populară, artistă a poporului din URSS, Tamara Ciobanu (1914-
1990)] / Liuba-Drăgostiţa Bujor // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 217-220 : fot. –
ISSN 1811-900X.

1976. Domenco, Ion. ...Doar cântecul de-a pururi viu : [pe marginea discuţiei cu Vasi-
le Lipcan, rapsod popular din satul Ciobalaccia, raionul Cantemir la cei de 45 ani de activitate
culturală] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4424.

1977. Ghilaş, Victor. Doina în contemporaneitate : [pe marginea cărţii "Doina: Identi-
tate, destin, valorificare" : sintetizarea rezultatelor "Festivalului Doinei", ed. a 3-a, 2014, Chi-
şinău, Notograf Prim, 2014] / Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 7-8 : fot.
– ISSN 1857-4424.

1978. Ţurcan, Valeriu. "Arborele Botgros" devine tot mai viguros : [despre Vasile Bot-
gros, conducătorul şi dirijorul Orchestrei de muzică populară "Andrieş" de la Casa de Cultură
din Hânceşti] / Valeriu Ţurcan // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 4-6 : fot. – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1825)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1979. Портман, Натали. Откровения Мисс Безупречности : [интервью с амер. ак-
трисой Натали Портман] / записала спец. кор. журн. ; пер. с англ.: Тома Иванова //
Aquarelle. – 2015. – Nr 5. – P. 26-29 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 2021)

792 Teatru. Artă scenică


1980. Nechit, Irina. Libertatea ca temă de spectacol şi libertatea propriu-zisă : [în
spectacolelor de teatru] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 52-55. – ISSN
1857-0143.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1981. Popa, Pavel. Dansul popular – limbaj şi expresie coregrafică / Pavel Popa //
Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 13-15. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (5 tit.). – ISSN
1857-4424.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1982. Groza, Ion. Ialovenenii deschid sezonul : [la tirul sportiv, 3 mai 2015] / Ion Groza
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

1983. Groza, Ion. Mult râvnita Cupă a Chişinăului : [pe marginea competiţiei sportive
"La undiţă cu plută, un cârlig, o şansă", desfășurată la lacul Valea Morilor, 26 apr. 2015,
Chişinău] / Ion Groza ; fot. : Stanislav Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. –
Nr 5. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P.
16 : fot. – ISSN 1857-4513.

1984. Kolesov, Vladimir. Regulile ţintirii efective a vânatului : [pentru vânătorii începă-
tori] / Vladimir Kolesov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. – ISSN
1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1774, 1785)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1985. Sofronie, Natalia. Noţiunea de competenţă literară în taxonomia competenţelor
/ Natalia Sofronie // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 20-25. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 25 (14 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1876, 1878)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1986. Callo, Tatiana. Relaţia limbă-vorbire în esenţializarea diatopică a vorbitorului
cult : [al limbii române] / Tatiana Callo // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – P. 12-19. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.

1987. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol


Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 9. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 9. – ISSN 1857-4513.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2 Literatură germană
1988. Grimm, Jacob. Băiatul care a învăţat limba animalelor : [poveste] / Frații Grimm
; trad. de Ştefan Tudor ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – P. 12-13 : il.
– ISSN 1857-4173.

821.133.1 Literatură franceză


1989. Gamarra, Piere. Cuvintele vrăjite : [povestire] / Pierre Gamarra // "a" MIC". –
2015. – Nr 5/6. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2. – ISSN 1857-3770.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

821.134.2 Literatură spaniolă


1990. Unamuno, Miguel de. Abel Sánchez. Istoria unei pasiuni : [fragm. din romanul
cu acelaşi tit. în curs de apariţie] / Miguel de Unamuno ; trad. din lb. span. Valentina Buzilă //
Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 96-100. – ISSN 1857-0143.

821.135.1 Literatură română


1991. Abălaşei-Donosă, Constanţa. Ascult timpul : [versuri] / Constanţa Abălaşei-
Donosă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 260. – ISSN 1811-900X.

1992. Am cunoscut cu toţi durerea ce e, avem la masă cîte-un scaun gol : [ver-
suri] // Noi. – 2015. – Nr 5. – P. 8-9 : des. – Conţine: Zurgălăul / Nicolae Labiş ; Vîntul pustiirii
(Urgia cerească) / Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul ; Baladă / Anatol Codru ; Tocirea / Nichita
Stănescu ; Cămăşile / Grigore Vieru. – ISSN 1857-0798.

1993. Anca, George. Tiraspol : [versuri] / George Anca // Biblio Polis. – 2014. – Vol.
54, Nr 4. – P. 259-260. – ISSN 1811-900X.

1994. Arghezi, Tudor. Cheile : [povestire : fragm. din vol. "Cartea cu jucării"] / Tudor
Arghezi // "a" MIC". – 2015. – Nr 5/6. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

1995. Dabija, Vasile. Vine-un iepuraş agale : [versuri] / Vasile Dabija // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 5. – ISSN 1857-4505.

1996. Păunescu, Adrian. Bieții lampagii : [versuri] / Adrian Păunescu // Învăţătorul


Modern. – 2015. – Nr 1. – P. 5. – ISSN 1857-2820.

1997. Petrescu, Cezar. Fram ursul polar : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Pe-
trescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 5. – Supl.: P. 33-40. – Va urma. Începutul :
Nr 1. – ISSN 1857-0798.

1998. Pop, Ionel. Paznicii noştri : [povestire] / Ionel Pop // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 5. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

1999. Silva, Ştefan. Glasul mioritic : [versuri] / Ştefan Silva // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 54, Nr 4. – P. 261. – ISSN 1811-900X.

2000. Zamfirescu, Violeta. Na, împotmoleşte-te : [versuri] / Violeta Zamfirescu // Noi.


– 2015. – Nr 5. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2001. Belicov, Serafim. Elegii contra frigului : [eseuri] / Serafim Belicov // Viaţa Basa-
rabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 137-142 : fot. – Conţine: Totdeauna la timpul acum ; Trei culori
cunosc pe lume. – ISSN 2345-1629.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2002. Busuioc, Aureliu. Caviar de Manciuria : [povestire] / Aureliu Busuioc // Vânăto-


rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.

2003. Butnaru, Leo. Două vizite ale lui Marinetti în Rusia (2) : [eseu] / Leo Butnaru //
Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 77-86. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-0143.

2004. Căpiţă, Ionel. Miracolul iubirii : [versuri] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 54, Nr 4. – P. 201. – ISSN 1811-900X.

2005. Cârchelan, Iuliu. Fluierul tatei : [povestire] / Iuliu Cârchelan ; des. de Victoria
Raţă // Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – P. 4-5 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

2006. Chiper, Grigore. Fragmentul şi detaliul : [versuri] / Grigore Chiper // Sud-Est


cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 91-95. – Conţine: Parcul închis ; Pe fundalul iernii ; Pleci ; Frag-
mentul și detaliul ; Cât clipa e lungă ; Metaforă&singurătate ; Romancero ; Prietenie. – ISSN
1857-0143.

2007. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Viaţă "Nalersa" : [povestire] / Mihail Gheorghe Ci-
botaru // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 76-102 : fot. – ISSN 2345-1629.

2008. Ciocanu, Anatol. Cine vine din poveste?... : (Hai ghicește cine este?) / Anatol
Ciocanu ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – P. 10-11 : fot., il. – ISSN
1857-4173.

2009. Grosu, Lidia. Lumina golului ; Sol ; Drept mărturie ; Ţară de dor, România ; Pa-
săre Phoenix, Limba Română ; Destin transnistrean ; Răscumpărare ; Fără atentate ; Misio-
narism ; Balada orbului ; Nu am timp pentru ură : [versuri] / Lidia Grosu / Viaţa Basarabiei. –
2015. – Nr 2. – P. 51-57 : fot. – ISSN 2345-1629.

2010. Maxim, Dumitru-Dan. Ruga tatei (sau ieşirea in infern) : [versuri] / Dumitru-Dan
Maxim // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 159 : fot. – ISSN 2345-1629.

2011. Osoianu-Niconov, Maria. Urări cu ocazia Anului Nou 2015 : [versuri] / Maria
Osoianu-Niconov // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 262. – ISSN 1811-900X.

2012. Partole, Claudia. "Dacă ai dorințe bune…" ; "Dacă soarele-i în nori…" : [versuri]
/ Claudia Partole // Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – P. 22. – ISSN 1857-4173.

2013. Partole, Claudia. Inima ; Albinuţe-ţărăncuţe ; Urechilă, dragă iepuraş ; Coţofana


; Eroii din poveşti... ; O grădiniţă, într-o poieniţă ; La culcare : [versuri] / Claudia Partole ; des.
de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – P. 14-15 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

2014. Pârlea, Gheorghe. Sorcova pentru Basarabia : [versuri] / Gheorghe Pârlea //


Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 262. – ISSN 1811-900X.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

2015. Raţă, Valeriu. Nu e zadar de-o ţară e cinstit : [versuri] / Valeriu Raţă // Biblio Po-
lis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 202. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 1992)

2016. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (III) : [povestire : fragm.]


/ Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 18-19 : fot.
– Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 21 :
fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4513.

821.161.1 Literatură rusă


2017. Есенин, Сергей. Отговорила роща золотая : [стихи] / Сергей Есенин //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 5. – ISSN 1857-4513.

2018. Тургенев, И. С. На охоте – летом : [стихи] / И. С. Тургенев // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

2019. Тургенев, И. С. Хорь и Калиныч : [рассказ] / И. С. Тургенев // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2020. Ciobanu, Mircea V. O literatură antitotalitară : [universală] / Mircea V. Ciobanu
// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 31-45. – ISSN 1857-0143.

2021. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., artă, film] / Marcel Gher-
man // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 106-110. – Conţine: Dispariţia lui Günter Grass ;
Premiul Goncourt pentru debut ; Premiul Man Bookler International ; "Numărul zero" în tradu-
cere românească ; Festivalul de Film de la Cannes. – ISSN 1857-0143.

2022. Şleahtiţchi, Maria. Tendințele romanului sud-est european / Maria Şleahtiţchi //


Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 46-51. – ISSN 1857-0143.

821.135.1.0 Literatură română


2023. Alexandrescu, Sorin. Melancolie: mod de întrebuinţare : [pe marginea creaţiei
poetului român Emil Cioran] / Sorin Alexandrescu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P.
101-105. – ISSN 1857-0143.

2024. Anton, Doina-Cezara. Valorificarea mitului biblic, 120 de ani de la naşterea lui
Lucian Blaga : [pe marginea operei literare a poetului român (1895-1961)] / Doina-Cezara
Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 44-50 : fot. – ISSN 2345-1629.

2025. Cimpoi, Mihai. Călinescu: "ideea totală" asupra literaturii : (50 de ani de la
moarte) : [comunicare ținută în cadrul conf. șt. consacrată comemorării lui George Călinescu,
critic și ist. lit., scriitor român (1899-1965)] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2.
– P. 20-22. – ISSN 2345-1629.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2026. Codreanu, Theodor. Theodor Codreanu: "Nu numărul contează, ci dacă dintre
cărţile tale măcar una singură va supravieţui în faţa timpului" : [interviu cu crit. şi ist. literar
român] / a intervievat: Raia Rogac // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 106-111. – ISSN
2345-1629.

2027. Gabura, Dumitru. Theodor Codreanu la 70 de ani. Exegetul structurilor arheale


: [crit. şi ist. literar român] / Dumitru Gabura // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 112-113 :
fot. – ISSN 2345-1629.

2028. Holban, Ion. Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu : [în opera lui Mihai
Eminescu] / Ion Holban // Intellectus. – 2015. – Nr 1. – P. 70-80 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 (23 tit.). – ISSN 1810-7079.

2029. Lungu, Eugen. Un celebru parodiat : [pe marginea creaţiei poetului român Ale-
xandru Depărățeanu (1834-1865)] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 7-
15. – ISSN 1857-0143.

2030. Nedelcea, Tudor. Theodor Codreanu la 70 de ani : [crit. şi ist. literar] / Tudor
Nedelcea // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 103-105. – ISSN 2345-1629.

2031. Popa, Vasile S. Vasile S. Popa: "Când inspiraţia îţi dă ghes, găseşti timp şi pen-
tru a face literatură..." : [interviu cu scriitorul român] / consemnare: Daniel Dragomirescu //
Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 213-216. – ISSN 1811-900X.

2032. Ţurcanu, Lucia. Manierismul românesc. Conceptismul şi copilărirea limbajului :


[în creația scriitorilor români] / Lucia Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – P. 16-24. –
Referinţe bibliogr. : p. 24 (10 tit.). – ISSN 1857-0143.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2033. Băieşu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev inspirat din folclor : (80 de ani de la naş-
tere) / Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4424.

2034. Caldare, Elena. Vladimir Beşleagă este unul dintre cei mai reprezentativi scrii-
tori ai literaturii române din Republica Moldova : [întâlnire cu scriitorul la Liceul-Internat mun.
cu profil sportiv din Chișinău] / Elena Caldare // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 180-
182. – ISSN 1811-900X.

2035. Cimpoi, Mihai. Constantin Stere în viaţă şi în literatură, azi : (150 de ani de la
naştere) : [scriitor român (1865-1936)] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P.
5-6 : fot. – ISSN 2345-1629.

2036. Cimpoi, Mihai. Receptarea critică: evaluări, aproximaţii, dileme, paradoxuri : [pe
marginea operei literare lui Constantin Stere] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr
2. – P. 6-19. – ISSN 2345-1629.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

2037. Ciocanu, Ion. Leonida Lari – poeta durerilor noastre : [despre creaţia poetei
(1949-2011)] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 58-62 : fot. – ISSN 2345-
1629.

2038. Colesnic, Iurie. Un cunoscut rămas necunoscut, 150 de ani de la naşterea lui
Constantin Stere : (variantă de rev.) : [scriitor român (1865-1936)] / Colesnic Iurie // Viaţa
Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 23-43 : fot. – ISSN 2345-1629.

2039. Javelea, Svetlana. Iulian Filip: "Ce fel de urme înţelegi să laşi pe lume?" : [pe
marginea cărţii "Urmele mele frumoase"] / Svetlana Javelea // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54,
Nr 4. – P. 187-189 : fot. – ISSN 1811-900X.

2040. Lesenciuc, Adrian. Angajare sub aparenţa jocului : [pe marginea cărţii "De mâ-
nă cu Marele Joker" de Maria Pilchin] / Adrian Lesenciuc // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. –
P. 87-90. – ISSN 1857-0143.

2041. Moldovanu, Anastasia. Reflecţii de la discuţia cărţii "Voiaj de nuntă în trei" :


(Conferinţă literară de totalizare) : [a scriitorului și scenaristului Mihai Ştefan Poiată] / Anasta-
sia Moldovanu // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 183-186. – ISSN 1811-900X.

2042. Palladi, Tudor. Narațiunea între ironie și armonie, sau Decagonul critic al unei
scrieri autobiografice impresionante : [pe marginea vol. "Camera nr. 33" de Victor Ladaniuc,
scriitor basarabean] / Tudor Palladi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – P. 114-125 : fot. –
ISSN 2345-1629.

2043. Pohilă, Vlad. Flori de tei eminescian la mormântul academicianului Constantin


Popovici : [ist. şi crit. literar (1924-2010)] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. –
P. 221-226 : fot. – ISSN 1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 1617, 1887)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2044. Бер-Глинка, А. И. Домашние змеи как элемент традиционной культуры
народов Европы / А. И. Бер-Глинка // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая
Европа: интерпретация культур. – P. 17-84 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 74-84 (287 tit.). – ISSN 1608-9057.

2045. Биоархеологический анализ антропологического материала из пеще-


ры Вертеба / Дж. Карстен, М. П. Сохацкий, С. Хайнс [et al.] // Stratum plus. – 2015. – Nr 2
: Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 121-144 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 140-144 (78 tit.). – ISSN 1608-9057.

2046. Борзунов, В. А. Укрепленные поселения первой половины эпохи бронзы


севера Западной Сибири / В. А. Борзунов // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Европа: интерпретация культур. – P. 295-315 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 313-315 (37 tit.). – ISSN 1608-9057.

2047. Гасанова, А. М. Археометаллургическое изучение металлических изделий


из археологических памятников периода средней бронзы Азербайджана / А. М.
Гасанова // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация
культур. – P. 317-328 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 328 (11
tit.). – ISSN 1608-9057.

2048. Гаскевич, Д. Л. Погребения буго-днестровской неолитической культуры:


критический анализ источников / Д. Л. Гаскевич // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 :
Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 181-206 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 200-206 (101 tit.). – ISSN 1608-9057.

2049. Горелик, А. Ф. По запутанному следу: к возникновению одной


неолитической стоянки-мастерской в Подонцовье : [Украина] / А. Ф. Горелик, С. М.
Дегерменджи // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация
культур. – P. 233-274 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 268-274
(141 tit.). – ISSN 1608-9057.

2050. Иванова, С. В. "Протобуджакский горизонт" Северо-Западного


Причерноморья / С. И. Иванова // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 275-294 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 290-294 (84 tit.). – ISSN 1608-9057.

2051. Комплексные исследования оборонительных сооружений, производ-


ственных комплексов и остатков построек на трипольском поселении у села
Небелевка : [Украина] / М. Ю. Видейко, Дж. Чепмэн, Н. Б. Бурдо [et al.] // Stratum plus. –
2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 147-170 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 168-170 (33 tit.). – ISSN 1608-9057.

2052. Курганы бронзового века у села Тузлы в верховьях Березанского


лимана / С. Н. Разумов, А. И. Смирнов, Л. И. Смирнов [et al.] // Stratum plus. – 2015. – Nr
2 : Доисторическая Европа: интерпретация культур. – P. 329-357 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 355-357 (36 tit.). – ISSN 1608-9057.

2053. Лысенко, С. Д. К вопросу о культурной принадлежности Гордеевского


могильника / С. Д. Лысенко // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа:
интерпретация культур. – P. 207-230 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 225-230 (99 tit.). – ISSN 1608-9057.

2054. Смирнов, А. М. "Ограбленные" дольмены Кавказа и билокальный


погребальный обряд / А. М. Смирнов // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая
Европа: интерпретация культур. – P. 111-118 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 118 (11 tit.). – ISSN 1608-9057.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

2055. Сырбу, Г. В. Гончарные комплексы позднего энеолита Пруто-


Днестровского междуречья : (по материалам поселения Тринка-Изворул луй Лука) / Г.
В. Сырбу // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация
культур. – P. 171-178 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (14
tit.). – ISSN 1608-9057.

2056. Чепмэн, Дж. Фрагментация в археологии: собирая по кусочкам / Дж. Чеп-


мэн, Б. Гайдарска // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпрета-
ция культур. – P. 85-110 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
107-110 (70 tit.). – ISSN 1608-9057.

2057. Шалк, Э. Две коллекции находок из курганов на территория Украины : (На-


циональный музей естественной истории Смитсоновского института, Вашингтон, окр.
Колумбия) / Э. Шалк // Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпре-
тация культур. – P. 361-380 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 380
(17 tit.). – ISSN 1608-9057.

908 Monografii ale localităţilor


2058. Raţă, Valeriu. Lansarea la Chişinău a albumului etnofotografic al comunei
Miroslăveşti din judeţul Iaşi : [pe marginea lansării albumului monogr. "Miroslăveşti prin ochiul
timpului nostru" de Gheorghe Pârlea, Chişinău, Serebia, 2014] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. –
2014. – Vol. 54, Nr 4. – P. 194-197 : fot. – ISSN 1811-900X.

2059. Кротевич, Ольга. Майорка остров пьянящих закатов : [записки путешест-


венника] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 5. – P. 118-121 : fot. – (Саквояж). –
ISSN 1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Băieşu, Nicolae. Scriitorul Ion Diordiev inspirat din folclor. – Vezi Nr 2033.

Boldişor, Veronica. File din viaţa unei biserici şi a unui mitropolit (IV). – Vezi Nr 1648.

Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Lumină călăuzitoare. – Vezi Nr 1975.

Căpiţă, Ionel. Omul întregului. – Vezi Nr 1955.

Colesnic, Iurie. Cel mai mare animator al cooperaţiei basarabene şi bibliofil. – Vezi Nr
2061.

Cimpoi, Mihai. Constantin Stere în viaţă şi în literatură, azi : (150 de ani de la naşte-
re). – Vezi Nr 2035.

Colesnic, Iurie. Un cunoscut rămas necunoscut, 150 de ani de la naşterea lui Con-
stantin Stere. – Vezi Nr 2038.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dobrogeanu, Nicolae. Folcloristul bucovinean Grigore Bostan. – Vezi Nr 1890.

Eţco, Constantin. Leonid Cobâleanschi – rector, savant şi om de omenie. – Vezi Nr


1902.

Gheorghe Russu – ilustru organizator al ocrotirii sănătății, fondator al asigurării


medicale obligatorii. – Vezi Nr 1903.

Nastas, Svetlana. Valorile unei personalităţi într-un sistem. – Vezi Nr 1884.

Nedelcea, Tudor. Theodor Codreanu la 70 de ani. – Vezi Nr 2030.

Petru Stratulat, dr. hab. în medicină, profesor universitar, 08.12.1948 –


29.01.2015. – Vezi Nr 1932.

Petru Stratulat – regretat organizator şi savant în Perinatologie. – Vezi Nr 1913.

Pohilă, Vlad. Admirabilele tăceri ale lui Alecu Reniţă. – Vezi Nr 1644.

Pohilă, Vlad. Flori de tei eminescian la mormântul academicianului Constantin Popo-


vici. – Vezi Nr 2043.

Rotaru, Tatiana. Trecerea în eternitate a academicianului Vasile Anestiadi. – Vezi Nr


1905.

Ţurcan, Valeriu. "Arborele Botgros" devine tot mai viguros. – Vezi Nr 1978.

Ţurcanu, Nicanor. La început de cale, la mijloc de vis, sau Viaţa ca pradă în viziunea
lui Timotei Melnic. – Vezi Nr 1887.

Un destin de savant împlinit. – Vezi Nr 1938.

Vicol, Nelu. Mihail Terentii – nobilul om, savant, pedagog, manager. – Vezi Nr 1888.

Камбур, Наталья. Архитектор – ремесленник. – Vezi Nr 1969.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2026-27)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2060. Şandru, Ilie. Cotul Donului, 1942 – marea tragedie românească : [aspecte isto-
rice a cărţii-document cu acelaşi tit.] / Ilie Şandru // Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – P.
203-204. – ISSN 1811-900X.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

94(478) Istoria Republicii Moldova


2061. Colesnic, Iurie. Cel mai mare animator al cooperaţiei basarabene şi bibliofil :
[Vasile Ghenzul (1885, Chişinău – 1969, Bucureşti)] / Iurie Colesnic // Biblio Polis. – 2014. –
Vol. 54, Nr 4. – P. 227. – ISSN 1811-900X.

94(498) Istoria României


2062. Groza, Andrei. "Rumân" sau "Român", "Rumânia" sau "România" : [istoria cu-
vintelor și numelui] / Andrei Groza // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale
conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 4-7. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2026-27)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Botnaru, Leo 1617
A Brad, T. 1946
Abălaşei-Donosă, Constanţa 1991 Brânză, Sergiu 1758
Afanas, Aliona 1818 Bucov, Victoria 1916
Alexandrescu, Sorin 2023 Bucun, Nicolae 1820
Anca, George 1993 Buga, Oleg 1789
Andronic, Larisa 1940 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1975
Anestiadi, Vasile (1905) Bujor, Valeriu 1761
Anghel, Mădălina-Gabriela 1719 Bujoreanu, Valeriu 1940
Anghelache, Constantin 1714, 1719 Bulicanu, Mihail 1813
Anton, Doina-Cezara 2024 Bulimaga, Constantin 1894
Anton, Ion 1904 Burghelea, Aurel 1894
Arbuz-Spatari, Olimpiada 1842 Burian, Alexandru 1736
Arghezi, Tudor 1994 Burlacu, Ala 1930
Aşevschi, Valentin 1896 Busuioc, Aureliu 2002
Azizov, Nighina 1787 Butnaru, Leo 2003
Butuceanu, Andrei 1620
B Buzilă, Valentina 1990
Babici, Octavian 1912 C
Bacal, Petru 1694
Badâr, Iurie 1683 Caciuc, Anatol 1669-70
Badicean, D. 1909 Caldare, Elena 2034
Balanici, Olga 1875 Callo, Tatiana 1986
Bambuleac, Ion 1615 Capiţa, Ludmila 1621
Bantuş, Anatolie 1664 Cara, Angela 1871
Barbăroşie, Ecaterina 1788 Cara, Sergiu 1872
Barna, Iuliana 1837, 1843 Carabet, Natalia 1857
Bădărău, Elena 1612 Caragacean, Valeriu 1753
Băieşu, Nicolae 2033 Cazacenco, Tatiana 1647
Bălan, Eliade 1954 Căldare, Gheorghe 1674
Bănulescu Bodoni, Gavriil 1649 Călinescu, George 2025
Belâi, Adrian 1927 Călugăreanu, Vitalie 1754, 1763
Belecciu, Ştefan 1737 Căpiţă, Ionel 1955, 2004
Belicov, Serafim 2001 Cârchelan, Iuliu 2005
Bendelic, Eugen 1881 Cârnaţ, Teodor 1727
Beşleagă, Vladimir 1617, 2034 Ceban, Larisa 1849
Biloocaia, Svetlana 1730 Cebanu, Lilia 1821, 1850
Blaga, Lucian (2024) Cebotarenco, Parascovia 1814
Blanovschi, Andrei 1691, 1726 Cebotari, Margareta 1635
Boaghi, Leonid 1691 Cebotari, Svetlana 1665
Boclaci, Tatiana 1946 Cebotari, Valentina 1772
Boeștean, Olga 1967 Cerguţă, Ludmila 1968
Bogataia, C. 1908 Cerlat, Raisa 1858
Boiciuc, K. 1909 Cernei, St. 1928
Boincean, Boris (1938) Cernelev, Olga 1923
Boldirescu, Sergiu 1819 Cernit, Rodica 1695
Boldişor, Veronica 1648 Certan, Ion 1675
Bonchiş, Elena 1645 Certan, Simion 1675
Bostan, Grigore (1890) Cheradi, Natalia 1622
Botgros, Vasile (1978) Chiper, Grigore 2006

121
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

Chiper, Natalia 1917 Curteanu, Ala 1929, 1935


Chirac, Igor 1912
Chirinciuc, Iurie 1731 D
Chiriţa, Elena 1922 Dabija, Vasile (1955), 1995
Chirpa, V. 1953 Dascal, Angela 1860
Chistruga, Boris 1696 Depărățeanu, Alexandru 2029
Cibotaru, Mihail Gheorghe 2007 Dermenji-Gurgurov, Svetlana 1878
Cibotaru, Viorel 1811 Diordiev, Ion (2033)
Cimpoi, Mihai 2025, 2035-36 Dobrogeanu, Nicolae 1890
Ciobanu, Cristina 1956 Dolinschi, Ana 1881
Ciobanu, Emil 1901 Domenco, Ion 1976
Ciobanu, Igor 1755 Dragomirescu, Daniel 2031
Ciobanu, Lora 1851 Drozdovschi, Diana 1623
Ciobanu, Mircea V.2020 Drumea, Dumitru 1891
Ciobanu, Octavian 1727-28 Duca, Gheorghe 1938
Ciobanu, Tamara (1975) Duduciuc, Stanislav 1899, 1958, 1983
Ciobanu, Tatiana 1790 Dulschi, Ion 1792
Ciobanu, Vitalie 1643 Dulschi, Silvia 1666, 1678
Ciocanu, Anatol 2008 Dumbrava, Vlada 1924
Ciocanu, Ion 2037 Duminica, Stella 1861
Cioran, Emil 2023 Duşcov, Raisa 1715
Cirimpei, Victor 1889
Clichici, Veronica 1852 E
Cobâleanschi, Leonid (1902)
Cobâleanu, Zinaida 1907 Ejova, Cristina 1667
Cobîltean, Lucia 1924 Eminescu, Mihai 2028
Cocieru, Mariana 1889 Eremia, Anatol 1987
Codreanu, Theodor 2026-(27, 2030) Eţco, Constantin 1902, 1907
Codru, Anatol 1992 Eţco, L. 1919
Cojocaru, Ion 1737 Eţco, Ludmila 1926
Cojocaru, V. 1919 Evtuşenco, Ana 2014
Colâbneac, Alexei 1988, 2008 F
Colesnic, Iurie 2038, 2061
Coman, Liliana 1652 Feinstein, Sheryl 1879
Comarniţcaia, Elena 1797 Feofanov, Igor 1908
Condrea, Irina 1649 Feuraş, Eugenia 1685
Corcea, Nicolae 1756 Filip, Iulian 2039
Cornea, Sergiu 1791 Florica, T. 1928
Cornea, Vlad 1614 Flueraş, Vasile 1823
Costache, Gheorghe 1739 Foca, Eugenia 1845
Costachi, Gheorghe 1738, 1740 Fonari, Victoria 1624
Cosumov, Marina 1844 Forna, Doriana 1715
Coşer, Cornel 1729 Fotea, Alexandru-Cristian 1880
Cotelnic, A. 1928 Friptu, Valentin 1931
Covaş, Lilia 1684 Frunze, Oleg 1689, 1716, 1788, 1793
Cremeneac, Larisa 1946 Frunze, Olesea 1874
Creţu, Bogdan 1876 Frunze, Svetlana 1716
Crişciuc, Viorica 1859 Fulga, Ludmila 1691
Crivoi, Aurelia 1922 Furdui, Tudor 1938
Cucer, Angela 1873
Cuciureanu, Gheorghe 1877 G
Cucoş, Constantin 1822 Gabura, Dumitru 2027

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gaibu, Corina 1697 Jitarciuc, Ala 1935


Gamarra, Piere 1989 Jitari, Mariana 1827
Gaţcan, Şt. 1929 Jucov, Artiom 1920
Genzul, Vasile (2061)
Gheorghiţa, Tamara 1794 K
Gherman, Doina 1677 Kolesov, Vladimir 1984
Gherman, Marcel 2021 Kulikovski, Lidia 1619, 1628-29
Gherman, Teodora 1613-14, 1795
Ghilaş, Victor 1977 L
Ghinda, Serghei 1920
Gîncu, Ana 1668 Labiş, Nicolae 1992
Globa, Angela 1847 Ladaniuc, Victor 2042
Golban, Olga 1703 Lari, Leonida 2037
Golubiţchi, Silvia 1862, 1865 Leahu, Olga 1914
Goraş-Postică, Viorica 1824 Lesenciuc, Adrian 2040
Gorea, Victoria 1796 Lesnic, Evelina 1920
Graneţkaia, Lilia 1825 Lipcan, Vasile 1976
Grădinaru, Andreea 1684 Lozan, Oleg 1881
Grecu, Gh. 1930 Luchin, Timur 1667
Gribincea, Alexandru 1612, 1715, 1732 Lunca, Ion 1757
Grigor, Ina 1826 Lungu, Eugen 1617, 2029
Grimm, Jacob 1988 Lungu, Viorelia 1882
Grimm, Wilhelm 1988 Lupaşco, Iuliana 1925
Grîu, Natalia 1625 Lupaşco, Mihail 1938
Grosu, Gurie (1648) M
Grosu, Igor 1959
Grosu, Lidia 2009 Macovei, Gheorghe 1768-69
Groza, Andrei 2062 Madan, Diana 1934
Groza, Ion 1982-83 Manole, Alexandru 1714
Gumovschi, Andrei 1943 Marian-Pavlenco, Angela 1931
Guţu, Corneliu 1880 Marin, Alexandra 1697
Guţuleac, Victor 1797 Marin, Mariana 1830
Guzgan, Iurie 1907 Martin, Eugen 1630
Matcovschi, Dumitru 1624
H Maxim, Dumitru-Dan 2010
Haidarlî, Iulia 1941, 1947-48 Mărjineanu, Ana 1922
Handrabura, Loretta 1875 Mânăscurtă, Cezar 1668
Harjevschi, Mariana 1626 Mândâcanu, Virgil 1828
Hîncu, Rodica 1730 Melnic, Timotei (1887)
Holban, Ion 2028 Mereuţă, Tatiana 1837
Micu, A. 1944
I Mihalache, Iurie 1815
Mihalache, Sveatoslav 1798, 1806
Iacub, Irina 1739, 1741 Mistreţ, Silvia 1945
Iațco, Mariana 1671 Mocanu, Eleonora 1698
Iftodi, Lina 1627 Mogîldea, Vladimir 1894
Iliev, P. 1951 Moldovan, Liliana 1631
Ioan Iacob Hozevitul (Sfîntul) 1992 Moldovanu, Anastasia 2041
Isac, Ştefania 1853 Moldovanu, Dumitru 1683
J Morari, Marina 1829
Moraru, Adrian 1997
Javelea, Svetlana 2039 Moraru, Elena 1782

123
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

Moraru, Viorica 1632 Pilchin, Maria 2040


Morozan, Olga 1879 Pisarenco, Olga 1777
Moşin, Octavian 1883 Pîrvan, Pintilie 1945
Munteanu, Andrei 1959 Plămădeală, V. 1646
Munteanu, Igor 1669 Pleşca, Boris 1960
Mustaţă, Gheorghe 1893 Pogolşa, Lilia 1834
Mustaţă, Mariana 1893 Pohilă, Vlad 1634, 1644, 2043
Musteaţă, Gheorghe 1892 Poiată, Mihai Ştefan 2041
Muşenco, Angela 1863 Pop, Ionel 1998
Mwahombela, Lucas 1879 Popa, Cristina 1742-43
Popa, Ludmila 1835
N Popa, Pavel 1981
Nani, Mihail 1964 Popa, Vasile S. 2031
Nastas, Svetlana 1884 Popescu, Rodica 1778
Nechit, Irina 1980 Popescu, Teodor 1656
Nedelcea, Tudor 2030 Popescu, Varvara 1967
Nedelcu, Narciza 1755 Popescu, Victor 1937
Negritu, Ghenadie 1721 Popov, Leonid 1939
Negru, Boris 1734 Popova, Marina 1864
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1830 Popovici, Angela 1800
Nicu, Gheorghe 1876 Popovici, Constantin (2043)
Nirean, Elena 1686 Popovici, Corneliu 1800
Nofit, Ludmila 1736 Porcescu, Gavril 1936
Postolachi, Vladimir 1958
O Postovan, Dumitru 1744
Potâng, Angela 1653
Ojovanu, Vitalie 1885 Prisăcaru, Viorel 1904
Olteanu, Constantin 1699-1701, 1717 Proca, Nicolae 1924
Onciu, Parascovia 1633 Puşcaşu, Vasile 1912
Opalco, I. 1930, 1934
Opopol, Nicolae 1910 R
Orîndaş, Lilian 1831
Osoianu-Niconov, Maria 2011 Racu, Iulia 1647
Otgon, Ala 1773 Radu, Aurel 1723
Overcenco, Ala 1910 Railean, Petru 1740
Raileanu, Aurelia (1884)
P Raţă, Valeriu 2015, 2058
Raţă, Victoria 2006
Palihovici, Liliana 1679 Răileanu, Vitalie 1635
Palladi, Tudor 2042 Rău, Maria 1779
Paniş, Aliona 1832, 1856 Rebreanu, Liviu 1619
Pantea, Valeriu 1910 Reniţă, Alecu (1644)
Pareniuc, Diana 1931 Reniță, Gheorghe 1758, 1780
Partole, Claudia 2012-13 Repanovici, Angela 1636-37
Pascaru, Ana 1799 Richicinschi, Iurie 1801
Păunescu, Adrian 1996 Rogac, Raia 2026
Pârlea, Gheorghe 2014, 2058 Rogalnicov, Cristina 1973
Pâslaru, Vlad 1833 Roman, Daniela 1645
Perjan, C. 1646 Romandaş, Nicolae 1784
Petrescu, Cezar 1997 Roşca, Alfreda 1611
Petrov, V. 1934 Rotari, Iuliana 1781
Petrovschi, Nina 1819 Rotaru, Dorina 1918
Pettit, James 1670 Rotaru, Tatiana 1905

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rusnac, Vladimir 1962 Şleahtiţchi, Maria 2022


Rusu, Rodica 1615, 1651 Şleahtiţchi, Mihai 1655
Russu, Gheorghe (1903) Ştefănoaia, Mihai 1760
S T
Saca, Victor 1676 Tartacovschi, Galina 1640
Saranciuc-Gordea, Liliana 1836 Tărâţă, Orest 1671, 1677
Savin, Anatol 1900, 1961 Tăzlăuanu, Valentina 1618
Sârbu, Zinaida 1933 Terentii, Mihail (1649, 1652, 1818-19, 1821,
Schibin, Vladislav 1766 1825-26, 1828-29, 1831-37, 1839, 1842-
Scurtu, V. 1909 46, 1850-56, 1858-61, 1863, 1866-69,
Secrieru, Vasile 1804 1871-73, 1878, 1883-85, 1888)
Selevestru, Irina 1759 Tighineanu, Alexandra 1761
Severin, Alina 1805 Timuș, Angela 1625
Silistraru, Nicolae 1865 Tipa, Ion 1762
Silva, Ştefan 1999 Tofan, Tatiana 1698, 1733, 1767
Sîmboteanu, Aurel 1802-03 Tomaş, Galina 1911
Sîrbu, Ana 1653 Tudor, Ştefan 1988
Slabu, Gheorghe Sorin 1774 Tulbure, Ion 1941, 1947-48
Slipenski, Boris 1748-49
Slutu, Nicolai 1774 Ț
Sochirca, Stela 1770 Ţaranu, Ludmila 1772
Socolov, Vasilii 1908, 1914 Țarină, Cristina 1763
Socolova, Liudmila 1914 Ţămpău, Victor 1888
Sofronie, Natalia 1985 Ţiţchiev, Inga 1886
Solomon, Constantin 1663 Ţurcan, Pavel 1702
Solovei, Rodica 1854 Ţurcan, Valeriu 1978
Spînu, Stela 1654 Ţurcanu, Lucia 1963, 2032
Sprîncean, Mariana 1926 Ţurcanu, Nicanor 1887
Stamati-Ciurea, Constantin 2016
Stan, Vasile-Valentin 1696 U
Stanciuc, Zinaida 1866
Starciuc, Savela 1638 Ulian, Galina 1804
Stasiuc, V. 1919 Ulianovschi, Xenofon 1765
Stănculescu, Gabriel 1679 Ulinici, Adrian 1718
Stănescu, Nichita 1992 Unamuno, Miguel de 1990
Stere, Constantin (2035)-36, (2038) V
Stirbu, Svetlana 1806
Straistari-Lungu, Cristina 1867 Varzari, Pantelimon 1657
Stratulat, P. 1929, 1935 Vasian, Tatiana 1868
Stratulat, Petru (1913), 1926, (1932) Vasiloi, Djulieta 1764
Studeneanschi, Elena 1650 Vicol, Nelu 1837, 1843, 1855, 1888
Sturza, Alexei 1720 Vieriu, Dumitru 1680
Susarenco, Tamara 1688 Vieru, Grigore 1992
Voloşciuc, Grigore 1795
Ş Vrabie, Violeta 1832
Şandru, Ilie 2060 Vrabii, Violeta 1856
Şaptefraţi, Tatiana 1807-08 Vragaleva, Veronica 1703
Şatravca, Tatiana 1639 Vrânceanu, Vasile 1818
Şchiopu, Constantin 1848 Vrînceanu, Vasile 1838
Şelaru, Neculai 1895

125
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

Z Дедю, Ион И. 1897


Драгомир, Василий 1786
Zabulica, Violeta 1974
Zamfirescu, Violeta 2000 Е
Zbancă, Andrei 1721
Zestrea, Rodica 1967 Есенин, Сергей 2017
Zolotariov, Elena 1839, 1845 Ж
Zubco, Angela 1809
Zubco, Valeriu 1750 Жосану, Илона 1771
А З
Андреев, В. 1915 Запухлых, Мариана 1921
Б И
Балабан, Сергей 1704 Иванова, С. В. 2050
Барбарошие, Екатерина 1692 Иванова, Татьяна 1711
Басова, Ирина 1705 Иванова, Тома 1979
Бацалай, Игорь 1713, 1776
Беда, Оксана 1693 К
Безу, Г. 1915 Камбур, Наталья 1969
Бер-Глинка, А. И. 2044 Карстен, Дж. 2045
Бернавски, Григоре 1775 Киртока, Василий 1662
Боканча, Эвелина 1641 Кисиль, М 1949
Бондаренко, Ю. С. 1950 Кисиль, М. Ф. 1950
Борзунов, В. А. 2046 Кисиль, С. М. 1950
Босый, Д. 1785 Костаки, Георге 1751
Бурдо, Н. Б. 2051 Крецу, Василий 1771
В Кропанцева, Татьяна 1812, 1898, 1906
Кротевич, Ольга 1870, 2059
Васкауцан, Александр 1659, 1706 Кудрявцева, Елена 1972б 1974
Видейко, М. Ю. 2051 Курц, Роберт (1969)
Витион, П. Г. 1942 Кырнац, Теодор 1783
Влах, Иринa 1659
Волковская, Мария 1846, 1869 Л

Г Лысенко, С. Д. 2053

Габурич, Кирилл 1659 М


Гайдарска, Б. 2056 Маркова, Светлана 1921
Гасанова, А. М. 2047 Минтао, Тун 1673
Гаскевич, Д. Л. 2048 Митков, Олег 1708
Головатюк, Владимир 1722 Молдован-Бэтрынак, Виорелия 1723
Голя, Анатолий 1658, 1672, 1681 Мурса, Люба 1687
Горбачева, Нина 1846, 1869
Горелик, А. Ф. 2048 Н
Гречаный, Зинаида 1660-61
Гропа (Мицова), Людмила 1707 Назар, Надежда 1692
Гузган, Валентин 1870 Недерица, Александр 1709
Никифоров, Е. А. 1952
Д
П
Даду, Константин (1949)
Дегерменджи, С. М. 2049 Пасат, Анатолий 1970

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Перчинская, Ольга 1616 Ш


Погоревич, Игорь 1662
Пойсик, Михаил 1812 Шалк, Э. 2057
Попов, Владимир 1783 Штефырцэ, Наталья 1713, 1776
Портман, Натали 1979 Щ
Продиус, Марина 1690
Щелчкова, Маргарита 1642
Р
Я
Разумов, С. Н. 2052
Раку, Ж. 1840 Якуб, Ирина 1751
Яниогло, Алина 1810
С
Светличный, Родика 1682
Сидоренко, Владимир 1752, 1775
Синицару, Л. 1841
Синявская, Наталья 1971
Смирнов, А. И. 2052
Смирнов, А. М. 2054
Смирнов, Л. И. 2052
Собкин, В. 1841
Соломонов, Сергей 1725
Сосна, Борис 1786
Сохацкий, М. П. 2045
Спыну, Константин 1898
Ставинский, Игорь 1710
Сырбу, Г. В. 2055
Т
Танас, Александр 1662
Тихон, Андрей 1972
Тургенев, И. С. 2018-19
Турко, Татьяна 1682
Тэнасе, Раиса 1906
У
Уманский, Наталья 1711
Ф
Федоров, Г. 1735
Х
Хайнс, С. 2045
Ц
Цирюльникова, Наталья 1965
Цыбырнэ, И. 1915
Ч
Чепмэн, Дж. 2051, 2056
Чиреш, Елена 1712, 1966

127
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2015 ≡ Magazine article annals Nr 5-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 5/6. – ISSN 1857-3770


2. Administrarea Publică. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1813-8489
3. Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 0582-5229
4. Alunelul. – 2015. – Nr 5/6. – ISSN 1857-4173
5. Aquarelle. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-0518
6. Biblio Polis. – 2014. – Vol. 54, Nr 4. – ISSN 1811-900X
7. Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-5289
8. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1813-4408
9. Economica. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-9136
10. Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4610
11. Intellectus. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1810-7079
12. Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-2820
13. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 3. – ISSN 2345-1130
14. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1810-7257
15. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1810-309X
16. Noi. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-0798
17. Noosfera. – 2015. – Nr 13. – ISSN 1857-3517
18. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0224
19. Profit. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-0186
20. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-4424
21. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1811-0770
22. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1729-8687
23. Stratum plus. – 2015. – Nr 2 : Доисторическая Европа: интерпретация культур. – ISSN
1608-9057
24. Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0143
25. Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu partici-
pare internaţională, 22 mai 2015. – Chişinău, 2015. – [1027].
26. Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1811-5470
27. Valorile moral-spirituale ale educaţiei : In memoriam Mihail Terentii : Materialele simpozionu-
lui pedagogic internaţional, 3-4 aprilie 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – [896].
28. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-4505
29. Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 2. – ISSN 2345-1629
30. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 5. – ISSN-1810-3081
31. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-4513
32. Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 27. – ISSN 1857-0399

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
MAI NR 5 MAY
(1751-2214)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1751. Vodă, Corina. Parcurile IT – sol fertil pentru noile tehnologii? : [pe marginea pro-
iectului de lege privind crearea parcurilor din industria tehnologiei informaţiei şi comunicărilor]
/ Corina Vodă // Economist. – 2015. – 27 mai. – P. 2.

1752. Торрес, Пилар. Технологии – ключ к производительности, экономическому


развитию и процветанию : [интервью с генер. дир. "Microsoft" по новым рынкам в Цен-
тральной и Восточной Европе П. Торрес] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 15 мая. – Р. 16.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1753. Barna, Horia. Cultura are nevoie de o ancoră pentru public : [interviu cu H. Barna,
fost dir. al Institutului Cultural Român din Spania] / consemnare: Doina Stimpovschii // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 mai. – Р. 7 ; Idem. În lb. rusă. – 2015. – 29 мая. – Р. 9.

1754. Barna, Horia. Horia Barna: "Aderarea R. Moldova la UE va fi făcută cu tot spriji-
nul românesc" : [interviu cu reprezentantul Institutului Cultural Român de la Bucureşti] / inter-
viu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 29 mai. – P. 9.

1755. Cazacu, Lilia. Cultura mai presus de toate / Lilia Cazacu // Natura. – 2015. – Mai
(Nr 5). – P. 5.

1756. Morăraş, Mihai. Uniţi în cuget şi-n simţiri, sub steagul nostru tricolor : [despre in-
augurarea Centrului cultural român "Eudoxiu Hurmuzachi" la Cernăuţi, 10 mai 2015] / Mihai
Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
1757. Arion, Liuba. Comunicare şi educaţie interculturală în biblioteci : [pe marginea lu-
crărilor simp. intern. cu genericul "Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie intercultura-
lă", apr. 2015, Chişinău] / Liuba Arion // Univers pedagogic pro. – 2015. – 21 mai. – P. 6.

1758. Arion, Liuba. Săptămâna cărţii în şcoală : [organizată de bibl. școlare din mun.
Chişinău] / Liuba Arion // Univers pedagogic pro. – 2015. – 28 mai. – P. 6.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1759. Cojocariu, Tudor. Primul meu ONGFest : [pe marginea ed. a 6-a a Festivalului
organizaţiilor non-guvernamentale din România, 8-10 mai 2015, Bucureşti] / Tudor Cojocariu
// Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 12.

070 Ziaristică. Presă


1760. Din Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova : [3 mai 2014 – 3
mai 2015 : elab. de org. neguvernamentale din domeniul mass-media] // Ziarul de gardă. –
2015. – 7 mai. – P. 20 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 8 мая. – P. 13 ; Jurnal de Chişinău. –
2015. – 8 mai. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2024)

1761. Revista Natura : [la 25 de ani de la fondare] // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P.
8-9. – Conţine: Apărare şi promovare a valorilor / Vladimir Beşleagă ; În aşteptarea Bucuriei /
Aurelian Silvestru ; O enciclopedie / Nicolae Dabija ; Ca-ntre fraţi / Gheorghe Pârlea ; Inesti-
mabilă comoară / Ninela Caranfil ; Natura şi Omul ca Întreg / Mihai Cimpoi ; Ocrotitoare şi
tămăduitoare / Aurel Dănilă ; La Mulţi Ani pentru "Natura"! / Tudor Iaşcenco ; Un dar frumos /
Anatol Eremia ; Veridicitate şi demnitate / Andrei Munteanu ; Revista "Natura" şi creaţia lui
Dumnezeu / Tudor Lupaşcu.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1762. Dughin, Aleksandr. Eurasia în viziunea metafizică şi geopolitică a lui Jean
Parvulesco : [intervenţia prof. rus în cadrul colocviului, dedicat filosofului de origine român, 28
febr. – 1 mar. 2015, Bucureşti] / Aleksandr Dughin // Flux. – 2015. – 15 mai. – P. 5. – Contin.
Art. 1 : 30 apr.

1763. Mutti, Claudio. Vasile Lovinescu. Geografia sacră şi ideea de imperiu (2) : [text
rostit de către scriitorul ital. în cadrul colocviului, dedicat filosofului de origine român Jean
Parvulesco, 28 febr. – 1 mar. 2015, Bucureşti] / Claudio Mutti // Flux. – 2015. – 8 mai. – P. 5.
– Referinţe bibliogr. : 18 tit. – Art. 1 : 30 apr.

1764. Noica, Constantin. Cugetări şi aforisme (17-20) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 7 mai. – P. 3. – Art. 1 :1 ian.

1765. Pasat, Dumitru. Lucian Blaga în situaţia spirituală a epocii sale : [viziunea filoso-
fică a poetului român] / Dumitru Pasat // Univers pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 7.

1766. Pasat, Dumitru. Magisteriul filosofic blagian : [120 de ani de la naşterea lui Luci-
an Blaga] / Dumitru Pasat // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 10 ; Literatura şi arta. – 2015. – 28
mai. – P. 8.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1767. Wyeth, Alex. Rolul ocult al Martinismului în Rusia : [intervenţia cercetătorului el-
veţian în cadrul colocviului, dedicat filosofului de origine român Jean Parvulesco, 28 febr. – 1
mar. 2015, Bucureşti] / Alex Wyeth // Flux. – 2015. – 22 mai. – P. 5. – Contin. Art. 1 : 30 apr.

159.9 Psihologie
1768. Stimpovschii, Doina. Training cu Angela Stafii. "Puterea personală este puterea
de a te accepta aşa cum eşti" : [pe marginea discuţiei cu Angela Stafii, consilier în dezvoltare
personală] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 mai. – Р. 5.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1769. Dabija, Nicolae. "Veniţi de luaţi lumină!" : [pe marginea discuţiei cu Î.P.S Calinic
Argatu, arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. –
28 mai. – P. 1.

1770. Moşin, Octavian. Gătindu-ne de Duminica Mare / Octavian Moşin // Literatura şi


arta. – 2015. – 28 mai. – P. 1.

1771. Moşin, Octavian. Să se înalţe şi rugăciunile noastre / Octavian Moşin // Literatura


şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 2.

1772. Puiu, Visarion. Povăţuiri creştineşti : [din cartea "Câteva povăţuiri creştineşti pen-
tru săteni" de acelaşi aut.] / Mitropolit Visarion Puiu // Curierul ortodox. – 2015. – 14 mai. – P.
7.

1773. Stănilă, Moni. "Eu sunt" : [context biblic] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 8 mai.
– P. 14.

1774. Stănilă, Moni. Orbul din naştere : [din Evanghelia după Ioan] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 14.

1775. Stănilă, Moni. Pogorârea Duhului Sfânt / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 29 mai.
– P. 14.

1776. Stănilă, Moni. Rugăciunea lui Iisus / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 22 mai. –
P. 14.

1777. Stănilă, Moni. Scăldătoarea Vitezda / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 1 mai. –
P. 14.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
1778. Filimon, Alexandru. Vechea şi Noua Rusie. Cum vede un jurnalist american
Odesa şi Transnistria : [pe marginea studiului Strattfor de Eugene Ciausovski] / Alexandru
Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mai. – Р. 8-9.

1779. Strattfor: Lupta dintre Occident şi Est pentru Balcani : [geopolitică : Rusia și
Occidentul] / trad. de Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 mai. – Р. 8-9.

1780. Злобин, Николай. Зачем Америке Россия? : [интервью с дир. Центра гло-
бальных интересов в Вашингтоне Н. Злобиным] / записал Игорь Субботин // MK World
Weekly. – 2015. – 21-17 мая. – Р. 7.

323 Politică internă


1781. Bogatu, Petru. Nebunia expulzării liderului unionist : [din Rep. Moldova a lui Ge-
orge Simion, liderul Platformei "Acţiunea 2012"] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 15
mai. – P. 6.

1782. Conţiu, Mihai. Ce nu înţeleg cei de la Mişcarea unionistă "Acţiunea 2012" / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 19 mai.

1783. Conţiu, Mihai. De ce activiştii unionişti nu sînt oneşti cu moldovenii? / Mihai


Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 20 mai.

1784. Corobceanu, Svetlana. "Unionismul expulzat cu duba..." : [pe marginea discuţiei


cu George Simion, liderul Platformei Unioniste Acţiunea 2012] / Svetlana Corobceanu // Jur-
nal de Chişinău. – 2015. – 15 mai. – P. 7.

1785. Dabija, Nicolae. Alte argumente pentru reunire : (discurs la Marea Adunare Naţi-
onală din 16 mai 2015, la 203 ani de la raptul Basarabiei) / Nicolae Dabija // Literatura şi arta.
– 2015. – 21 mai. – P. 1.

1786. Macovei, Tatiana. Ce înseamnă Unirea? / Tatiana Macovei // Timpul. – 2015. – 1


mai. – P. 8 ; Timpul. – 2015. – Mai (Ed. specială).

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1787. Damian, George. Rada Populară a Basarabiei cere autonomie culturală : [pe
marginea proiectului de lege, înaintat de Rada Populară a Basarabiei din Ucraina] / George
Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 mai. – Р. 5.

1788. Vasiliu, Vadim. Rada Populară a Basarabiei este o făcătură a serviciilor speciale
ruse : [pe marginea discuţiei cu Dmitri Timciuk, coord. grupului "Rezistenţa informaţională"] /
Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mai. – Р. 5.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1789. Andronic, Dan. Statalitatea şi idolatria : [aspecte soc.-pol.] / Dan Andronic // Eve-
nimentul zilei. – 2015. – 18 mai. – P. 7.

1790. Basarab, Marin. Chişinăul are nevoie de un primar apolitic : [cursa electorală
pentru alegerile locale din 14 iun. 2015] / Marin Basarab // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 12.

1791. Bogatu, Petru. Cei doi inamici ai Republicii Moldova : [despre birocratizarea sta-
tului şi tergiversarea reformelor] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 1 mai. – P. 6.

1792. Bogatu, Petru. Eliberarea unionismului : [ca formă a democraţiei de masă] / Petru
Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 22 mai. – P. 6.

1793. Buda, Valentin. Transnistria, capra falimentară cu coada băţoasă / Valentin Buda
// Evenimentul zilei. – 2015. – 21 mai. – P. 4.

1794. Calus, Kamil. Studiu polonez: Oligarhii ce guvernează la moment Moldova sunt
principalii adversari ai integrării europene : [studiul analitic, realizat de către Kamil Calus,
expert al Centrului de Cercetări Orientale din Varşovia] // Economist. – 2015. – 13 mai. – P.
8-9 ; Flux. – 2015. – 15 mai. – P. 1, 3.

1795. Chirtoca, Vasilii. Vasile Chirtoca: "Eu nu sînt adeptul doctrinelor politice, mă ba-
zez pe oameni şi raţiune" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău
la alegerile locale din 14 iun. 2015] / consemnare: Olga Siniţaru, Iuri Dziatkovski // Comunis-
tul. – 2015. – 7 mai. – P. 6-7.

1796. Chirtoca, Vasilii. "Noi sîntem printre puţinii care au păstrat şi au sporit patrimoni-
ul posesorilor de bonuri" : interviu oferit de candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişi-
nău V. Chirtoca // Comunistul. – 2015. – 21 mai. – P. 12-13.

1797. Chirtoca, Vasilii. Platforma electorală a candidatului la funcţia de primar gen. şi a


candidaţilor în Consiliul Municipal Chişinău din partea Partidului Comuniştilor din RM : [pentru
alegerile locale din 14 iun. 2015] / Vasilii Chirtoca // Comunistul. – 2015. – 21 mai. – P. 6-7.

1798. Ciobanu, Mircea V. "Dreptate" şi legalitate : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chişinău. – 2015. – 1 mai. – P. 6. – (A-Politice).

1799. Ciobanu, Mircea V. Kroll şi Ionesco : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2015. – 15 mai. – P. 6. – (A-politice).

1800. Ciobanu, Mircea V. Mintea consumatorului de ştiri ca teren de luptă / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 22 mai. – P. 6. – (A-politice).

1801. Ciobanu, Mircea V. O sută de zile ale Guvernului Gaburici / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 29 mai. – P. 6. – (A-politice).

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1802. Ciobanu, Mircea V. Ziua împăcării : [consemnarea zilei de 9 mai] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 8 mai. – P. 6. – (A-politice).

1803. Ciobanu, Victor. Lupta anemică pentru capitală : [campania electorală pentru
alegerile locale, 14 iun. 2015] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2015. – 22 mai. – P. 7.

1804. Ciocanu, Ion. Răsuflet pe buza prăpastiei : [aspecte soc.-pol.] / Ion Ciocanu // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 3.

1805. Ciubotaru, Adrian. Despre cum e cu neputinţă ceva nou în Ţara Moldovei : [as-
pecte soc.-pol.] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 15 mai. – P. 6.

1806. Ciubotaru, Adrian. Statul eşuat şi epocile lui de aur / Adrian Ciubotaru // Jurnal
de Chişinău. – 2015. – 22 mai. – P. 6.

1807. Cojocariu, Tudor. Bătălia surdă pentru Primăria Chişinău : [despre campania
electorală a alegerilor locale din 14 iun. 2015] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 8 mai. –
P. 12.

1808. Cojocariu, Tudor. Ce e de făcut după manifestaţiile unioniste? / Tudor Cojocariu


// Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 12.

1809. Cojocariu, Tudor. Nevoia de prioritizare şi protestul din 7 iunie : [aspecte soc.-
pol.] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 12.

1810. Dulgheru, Valeriu. S-a trezit oare elita politică? / Valeriu Dulgheru // Literatura şi
arta. – 2015. – 21 mai. – P. 2.

1811. Dungaciu, Dan. Tensiune, proteste şi pesimism în R. Moldova : [opiniile lui


Dan Dungaciu, dir. Institutului pentru Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei
Române] // Economist. – 2015. – 6 mai. – P. 6.

1812. Filat, Vlad. Vlad Filat: Integrarea europeană nu se negociază! : interviu cu liderul
Partidului Liberal Democrat din Moldova / Sursa: Unimedia // Moldova suverană. – 2015. – 21
mai ; Stejarul. – 2015. – 27 mai. – P.3.

1813. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Oamenii trebuie să-şi facă o imagine clară despre cele ce
se întîmplă, dar să nu fie manipulaţi şi induşi în eroare cu atîta neruşinare" : interviu cu liderul
Partidului Liberal Democrat din Moldova // Săptămîna. – 2015. – 22 mai. – P. 12.

1814. Morăraş, Mihai. Prin labirintul ultimelor şanse : [alegeri locale : aspecte preelecto-
rale] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 3.

1815. Moşneag, Victor. Candidaţii la primăriile celor mai mari oraşe din R. Moldova :
[pentru alegerile locale din 14 iun. 2015] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 14
mai. – P. 4-5.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1816. Munteanu, Valeriu. În pas vioi spre Uniunea Vamală : [context soc.-pol.] / Valeriu
Munteanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 20 mai. – P. 7.

1817. Negru, Nicolae. Strategia lui Chirtoacă împotriva lui Chirtoca : [aspecte ale cam-
paniei electorale pentru funcţia de primar gen. al mun. Chişinău la alegerile locale din 14 iun.
2015] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 15 mai. – P. 6.

1818. Nicu, Dan. Pericolele alegerilor locale : [din 14 iun. 2015] / Dan Nicu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 28 mai. – Р. 4.

1819. Nicu, Dan. Unionismul capătă turaţii în Republica Moldova / Dan Nicu // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2015. – 19 mai. – Р. 6.

1820. Popa, Victoria. O campanie electorală inertă, cu sloganuri primitive : [pe margi-
nea campaniei electorale pentru alegerile locale din 14 iun. 2015] / Victoria Popa // Jurnal de
Chişinău. – 2015. – 29 mai. – P. 3.

1821. Saharneanu, Valeriu. Moartea Republicii din aprilie : [pe marginea evenimentelor
din apr. 2009] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 15 mai. – P. 12 ; Событие
недели. – 2015. – 15 мая. – Р. 18.

1822. Stimpovschii, Doina. Femeile din Republica Moldova vor mai multe drepturi : [pe
marginea lucrărilor Forumului Naţional al Femeilor din Grupurile Etnice cu genericul "Egale
prin diferenţă, ne implicăm în politică"] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 7 mai. – P. 5.

1823. Tănase, Constantin. "Proiectul statalist" – o vacă de muls pentru clasa politică :
[preluat din ziarul "Timpul", 14 mai 2012] / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 8 mai. – P.
6 ; Timpul. – 2015. – Mai (Ed. specială).

1824. Ţâcu, Octavian. Bâta poporului : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2015. – 8 mai. – P. 13.

1825. Ţurcanu, Mihail. Vacuum-ul identitar moldovenesc / Mihail Ţurcanu // Evenimen-


tul zilei. – 2015. – 15 mai. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 15 мая. – Р. 18.

1826. Untilă, Veaceslav. Miza care ne uneşte! : [campania electorală pentru alegerile
locale din 14 iun. 2015] / Veaceslav Untilă // Evenimentul zilei. – 2015. – 1 mai. – P. 12 ;
Событие недели. – 2015. – 1 мая. – Р. 18.

1827. Untilă, Veaceslav. Perspectivele taberei democratice : [despre campania electo-


rală a alegerilor locale din 14 iun. 2015] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 8 mai. – P. 10.

1828. Untilă, Veaceslav. Problemele cetăţenilor şi scrutinul electoral / Veaceslav Untilă


// Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 9.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1829. Urechean, Serafim. Serafim Urechean: "Revin la primărie, pentru că am o datorie


faţă de cetăţeni" : [interviu acordat de către candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chi-
şinău portalului "Tribuna"] // Stejarul. – 2015. – 27 mai. – P. 9.

1830. Vasiliu, Vadim. Temeri că Transnistria acceptă UE : [pe marginea discuţiei cu


Andrei Safonov, politolog] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 mai. – P.
3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 15 мая. – Р. 10.

1831. Vlas, Vlad. Despre alegeri, putinizare şi cultura fricii / Vlad Vlas // Ziarul naţional.
– 2015. – 22 mai. – P. 7.

1832. Гибу, Николай. Отчизна : [о подвиге и патриотизме : диалог с кинорежиссе-


ром Н. Гибу] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2015. – 12 мая. – P. 8,12 ; 15 мая. – Р. 9.

1833. Гречаный, Зинаида. В Кишиневе надо не политикой заниматься, а работать


на благо столицы : [фрагм. из беседы с кандидатом на должность генер. примара мун.
Кишинэу на выборах 14 июня 2015 г. З. Гречаной] / беседовал Артур Ефремов ; подго-
товила Елена Ройтбурд // MK World Weekly. – 2015. – 30 апр. – 6 мая. – Р. 3.

1834. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный: "Кишинев сегодня нужно спасать, и


мы это сделаем!" : [фрагм. беседы с кандидатом на должность генер. примара мун.
Кишинэу на мест. выборах 14 июня 2015 в рамках передачи "Главное" на канале TVC
21] // Молдавские ведомости. – 2015. – 22 мая. – Р. 2 ; Панорама. – 2015. – 22 мая. – Р.
8.

1835. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный: "Мы – рука Молдовы" : [беседа с


кандидатом на должность генер. примара мун. Кишинэу в рамках интернет-передачи
"Без мифов"] / беседовал Владимир Тхорик // Панорама. – 2015. – 29 мая. – Р. 8-9.

1836. Гурэу, Виктор. "Мы – стабилизирующее звено между ностальгически-


советским прошлым, настоящим – диким капитализмом и будущим" : [интервью с кан-
дидатом в советники мун. Кишинэу на мест. выборах 14 июня 2015 В. Гурэу] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 29 мая. – Р. 4.

1837. Гурэу, Виктор. Виктор Гурэу: "На выборах каждый обещает стать хозяином
города, в то время как должен стать слугой народа" : [интервью с муниц. советником
мун. Кишинэу] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 1 мая. –
Р. 1-2.

1838. Западинский, Роберт. Каким путем пойдет страна? : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Роберт Западинский // Коммерсант info. – 2015. – 22 мая. – Р. 3.

1839. Казанский, Александр. Референдум в Бельцах: "рука Кремля" или попытка


справиться с вонью? : [о решении муницип. совета Бэлць провести 1 нояб. 2015 г. мест.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

консультат. референдум по вопр. расширения мест. автономии] / Александр Казанский


// Молдавские ведомости. – 2015. – 29 мая. – Р. 1, 3.

1840. Кашу, Илиан. Илиан Кашу: "Пока мы 20 лет спорим об идентичности, улицы
подметать некому" : [беседа в передаче "Без мифов" с кандидатом на пост генер. при-
мара мун. Кишинэу] / беседовал Владимир Тхорик // Панорама. – 2015. – 22 мая. – Р.
16-17.

1841. Киртока, Василий. Василий Киртока: "Я уверен, что наш город ожидает
светлое будущее" : [беседа с кандидатом на должность генер. примара мун. Кишинэу в
Интернет-передаче на pan.md] // Панорама. – 2015. – 29 мая. – Р. 5.

1842. Киртока, Василий. Василий Киртока: Вы удивитесь, как все подешевеет :


Интервью кандидата на пост генер. примара мун. Кишинэу / записал Штефан Молдова-
ну // Панорама. – 2015. – 15 мая. – Р. 7.

1843. Киртока, Василий. Василий Киртока: Кишиневу нужна комплексная про-


грамма развития : [интервью кандидата на пост генер. примара мун. Кишинэу на мест.
выборах, 14 июня 2015 года] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 15
мая. – Р. 9.

1844. Киртока, Василий. Городу нужен хозяин : [oсн. пункты предвыбор. плат-
формы кандидата на должность генер. примара мун. Кишинэу на мест. выборах, 14
июня 2015 г.] / Василий Киртока // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. –
15 мая. – Р. 3.

1845. Мухаметшин, Фарит. Стратегия интеграции национальных меньшинств –


отвечает ли она реалиям жизни? : [о "Стратегии интеграции национальных меньшинств
на 2015-2020 годы", представл. для обсуждения Правительством Респ. Молдова : ст.
Чрезв. и Полномоч. посла Рос. Федерации в Респ. Молдова] / Фарит Мухаметшин //
Молдавские ведомости. – 2015. – 15 мая. – Р. 3.

1846. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "То, что происходит в Молдове, похо-
же на игру в казино в долг пьяных молодых людей" : [интервью с дир. Института ди-
пломатическо-политических исследований и вопросов безопасности] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 26 мая.

1847. Павлов, Николай. Серафим Урекян: "Есть кандидаты, которые хотят поэкс-
периментировать, - и есть готовый примар, который не будет делать акцент на геопо-
литике" : [по материалам обществ. дискуссии под назв. "Кишиневцы спрашивают –
примар отвечает" с участием кандидата на должность генер. примара мун. Кишинэу
Серафима Урекян, 27 мая 2015, Кишинэу] / Николай Павлов // Молдавские ведомости. –
2015. – 29 мая. – Р. 3.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1848. Панорман, Пелагея. Кто станет новым примаром столицы? : [по данным оп-
роса обществ. мнения, представл. Ассоциацией социологов и демографов Молдовы] /
Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 22 мая. – Р. 3.

1849. Ткач, Сергей. Воины Хаоса : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Мол-
давские ведомости. – 2015. – 1 мая. – Р. 3.

1850. Ткач, Сергей. Почему Молдову ожидает цепь общественно-политических


провокаций / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 19 мая.

1851. Тодуа, Зураб. Деградация : [о предстоящих выборах в мест. органы власти,


14 июня 2015] / Зураб Тодуа // Панорама. – 2015. – 29 мая. – Р. 6.

1852. Урекян, Серафим. Серафим Урекян: "Неважно, какого цвета кошка, главное,
чтобы она ловила мышей" : [размышления кандидата на пост генер. примара мун. Ки-
шинэу] / подготовил Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 8 мая. – Р. 4.

1853. Усатый, Ренато. Бельцам нужен антикризисный менеджер! : [интервью с


кандидатом на должность примара г. Бэлць Р. Усатым] / записала Наталья Николаева //
Панорама. – 2015. – 29 мая. – Р. 16.

1854. Чубашенко, Дмитрий. Во имя Европы Плахотнюк и Филат должны уйти /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 29 мая. – Р. 7.

1855. Чубашенко, Дмитрий. Нужны досрочные выборы парламента : [обществ.-


полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 8 мая. – Р. 7.

1856. Чудак, Александр. "Москва и Брюссель не имеют ничего общего с корруп-


цией в Кишиневской примэрии" : [по материалам участия в заседании Международного
пресс-клуба "Социальный резонанс" кандидата на пост генер. примара мун. Кишинэу
Илиана Кашу, 20 мая 2015, Кишинэу] / Чудак Александр // MK World Weekly. – 2015. –
21-27 мая. – Р. 11.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1857. Buda, Valentin. Este Riga, finalul "poveştii de succes" moldoveneşti? : [pe mar-
ginea Summit-ului Parteneriatului Estic, 20-21 mai 2015, Riga] / Valentin Buda // Evenimentul
zilei. – 2015. – 25 mai. – P. 4.

1858. Chifu, Iulian. Cooperare întărită UE – NATO pentru securitatea europeană / Iuli-
an Chifu // Evenimentul zilei. – 2015. – 21 mai. – P. 13.

1859. Chifu, Iulian. Cu războiul la uşă, Europa tremură spăşită în fundul curţii : [pe
marginea Summit-ului Parteneriatului Estic, 20-21 mai 2015, Riga] / Iulian Chifu // Evenimen-
tul zilei. – 2015. – 26 mai. – P. 13.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1860. Ciobanu, Victor. Sindromul post-Riga : [pe marginea rezultatelor Summitului de


la Riga, 21-22 mai 2015] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2015. – 29 mai. – P. 7.

1861. Cioculescu, Şerban Filip. Neutralitatea Moldovei este de faţadă : [interviu cu Ş.


F. Cioculescu, expert în studii de securitate şi apărare] / consemnare: Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 mai. – P. 7.

1862. Cristea, Andi. Europarlamentarul Andi Cristea: UE va sta cu ochii pe Chişinău,


vinovaţii de "jaful bancar" trebuie traşi la răspundere : [interviu cu membrul Comisiei pentru
afaceri externe a Parlamentului European] / consemnare: Victoria Vioară // Timpul. – 2015. –
15 mai. – P. 8.

1863. Dungaciu, Dan. PE – de la "ambuguitate constructuvă" la "certitudine destructivă"


: [pe marginea Summit-ului Parteneriatului Estic, 20-21 mai 2015, Riga] / Dan Dungaciu //
Evenimentul zilei. – 2015. – 27 mai. – P. 7.

1864. Filimon, Alexandru. "Republica Moldova are poarta deschisă către UE la Riga" :
[pe marginea discuţiei cu Siegfried Mureşan, membru al delegaţiei Parlamentului European
pentru Rep. Moldova] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 20 mai. – Р.
8 ; Idem în lb. rusă. – 1 мая. – P. 10.

1865. Kuhnhardt, Ludger. Ludger Kuhnhardt: "R. Moldova nu face reforme pentru UE"
: [interviu cu dir. Institutului pentru Integrare Europeană din cadrul Universităţii din Bonn,
Germania] / consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2015. – 1 mai. – P. 5.

1866. Mischevca, Ion. Summitul de la Riga a pus capăt răzgâielilor : [pe marginea
Summitului de la Riga, 21-22 mai 2015] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015.
– 27 mai. – Р. 6.

1867. Moraru, Anatol. În loc să se apropie de ţintă, R. Moldova se îndepărtează de


standardele europene : [despre vizita în Rep. Moldova a coraportorilor Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei Lise Christoffersen şi Piotr Wach, mai 2015] / Anatol Moraru // Eveni-
mentul zilei. – 2015. – 19 mai. – P. 4.

1868. Mureşan, Siegfried. "Federaţia Rusă preferă o clasă politică slabă, coruptă, şan-
tajabilă pentru a păstra puterea" : Interviu cu deputatul european S. Mureşan, membru al
delegaţiei Parlamentului European pentru Rep. Moldova / interviu de Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 29 mai. – P. 7.

1869. Paşcu, Ioan Mircea. Vicepreşedintele Parlamentului European: Statele din regiu-
ne sunt obiectul subversiunii Kremlinului : [interviu cu I. M. Paşcu, vicepreşedintele Parlamen-
tului European] / consemnare: Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 7.

1870. Scarlat, George. La Riga nu a fost nici "Ialta", nici "Ribbentrop-Molotov" (1, 2) :
[pe marginea Summit-ului Uniunea Europeană – Parteneriatul Estic de Vecinătate, 21-22 mai
2015, Riga, Letonia : [art. expertului Fundaţiei Universitară a Mării Negre] / George Scarlat //

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 mai. – Р. 10-11 ; Idem în lb. rusă. – 29 mai. – P. 12-
13 ; Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 22

1871. Scarlat, George. Politica de susţinere necondiţionată a Republicii Moldova dău-


nează reformelor : [art. expertului Fundaţiei Universitară a Mării Negre] / George Scarlat //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 mai. – Р. 12-13.

1872. Scarlat, George. Republica Moldova este îndreptată spre capitularea necondiţio-
nată ; Iniţiativa reglementării conflictului transnistrean ar putea veni din Rusia: [context de
securitate intern. : art. analistului Fundaţiei Universitare a Mării Negre] / George Scarlat //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 mai. – P. 7-9.

1873. Ţâcu, Octavian. Un summit fără istorie : [pe marginea Summit-ului Parteneriatului
Estic, 20-21 mai 2015, Riga] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 13.

1874. Vasilică, Valeriu. De ce vin liderii europeni în Moldova? / Valeriu Vasilică // Eve-
nimentul zilei. – 2015. – 19 mai. – P. 7.

1875. [Романов, Александр]. Быть ли новой войне за Приднестровье? / Алек-


сандр, Романов // Коммерсант info. – 2015. – 29 мая. – Р. 10.

1876. Шубель, Дирк. Дирк Шубель: "Красивые слова нужно подтверждать кон-
кретными делами" : [интервью агентству "Инфотаг" руководителем Департамента по
странам Восточного партнерства в Европейской службе внешнего действия] / подгото-
вил Анатолий Голя // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 22 мая. – Р. 16
; Коммерсант info. – 2015. – 22 мая. – Р. 7.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1877. Ţurcanu, Mihail. De la Vilnius la Riga, şi înapoi în URSS / Mihail Ţurcanu // Eve-
nimentul zilei. – 2015. – 26 mai. – P. 7.

1878. Кубряков, Влад. Пример Киева против робости Кишинева / Влад Кубряков //
Событие недели. – 2015. – 29 мая. – Р. 14.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1879. Beiu, Lucia. Republica Moldova a ajuns la sfârşitul iluziilor : [pe marginea dezba-
terii "Sfârşitul iluziilor – R. Moldova între România şi Rusia", organizată de Fundaţia Universi-
tară a Mării Negre] / Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 mai. – P. 5 ; Idem în
lb. rusă. – 8 мая. – P. 10.

1880. Druc, Mircea. Mircea Druc: "R. Moldova are o şansă unică de a se integra rapid
în UE" : [interviu cu fostul prim-ministru al Rep. Moldova] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul
naţional. – 2015. – 15 mai. – P. 8.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1881. Dulgheru, Valeriu. Riga e începutul sfârşitului? : [Rep. Moldova în contextul lu-
crărilor Summit-ului Parteneriatului Estic, 21-22 mai 2015, Riga] / Valeriu Dulgheru // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 7.

1882. Filimon, Alexandru. Republica Moldova are vocaţie europeană : [pe marginea
art. semnat de Andi Cristea, preşedintele delegaţiei Parlamentului European pentru Rep.
Moldova, publ. pe platforma europeană The Parliament Magazine] / Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 mai. – Р. 8.

1883. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Declaraţia Summitului de la Riga, rezultat


pozitiv pentru R. Moldova" : [interviu acordat de către ministrul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene postului de radio Europa Liberă] // Stejarul. – 2015. – 27 mai. – P. 5.

1884. Mischevca, Ion. Unire prin integrare sau Integrare prin unire? (1, 2) / Ion
Moschevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18, 20 mai. – Р. 6.

1885. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (12, 13) : [Transnistria : din "Note informative din partea partenerilor de
dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 5, 8 mai. – Art. 1 : 26 mar.

1886. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (14) : [Populaţia : din "Note informative din partea partenerilor de dezvolta-
re"] // Moldova suverană. – 2015. – 12 mai. – Art. 1 : 26 mar.

1887. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (15) : [Migraţia şi dezvoltarea : din "Note informative din partea partenerilor
de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 13 mai. – Art. 1 : 26 mar.

1888. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (16) : [Reformele pieţei muncii : din "Note informative din partea partenerilor
de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 15 mai. – Art. 1 : 26 mar.

1889. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (17, 18) : [Reformele pieţei muncii : din "Note informative din partea partene-
rilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 26, 27 mai. – Art. 1 : 26 mar. – Va urma.

1890. Reniţă, Iurie. Experienţele României care pot fi de folos Republicii Moldova : [in-
terviu cu Iu. Reniţă, ambasadorul Rep. Moldova în România] // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 7 mai. – P. 8-9.

1891. Scarlat, George. Şansa integrării europene are un nume: România (1, 2) : [art.
expertului Fundaţiei Universitare a Mării Negre] / George Scarlat // Evenimentul zilei. – 2015.
– 21, 22 mai. – P. 7.

1892. Жосу, Виктор. Скажи, европеец, в чем сила? : [об европ. интеграции] / Вик-
тор Жосу // Панорама. – 2015. – 22 мая. – Р. 7.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1893. Лупашко, Михаил. Нейтралитет Молдовы – спасение и развитие / Михаил


Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 22 мая. – Р. 7.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1894. Filat, Vlad. Un partid serios trebuie să fie tot timpul pregătit de alegeri : interviu
acordat Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres de către V. Filat, preşedintele Partidului
Liberal Democrat din Moldova // Săptămîna. – 2015. – 1 mai. – P. 5.

1895. Константинов, Александр. Воронинская тайна : [о Владимире Воронине,


председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова] / Александр Константинов // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 29 мая. – Р. 4.

1896. Маслин, Валерий. Честно говоря : [ответы на вопросы председателя Пар-


тии Коммунистов Респ. Молдова Владимира Воронина в рамках заседания "Пресс-
клуба", 27 мая 2015 г.] / Валерий Маслин // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2015. – 29 мая. – Р. 5.

1897. Ткач, Сергей. Проект Лянкэ: не окажется ли политический патрон холостым?


: [об Европейской народной партии и ее лидере Юрие Лянкэ] / Сергей Ткач // Молдав-
ские ведомости. – 2015. – 8 мая. – Р. 9.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1898. Moldovanu, Ion. Angajatorii ar putea achita cote diferenţiate de asigurări sociale :
[pe marginea discuţiei cu Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova, Oxana Lipcanu, coord. de proiect a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Gheorghe
Ţurcanu, viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei [et al.] / Ion Moldovanu ; fot.:
Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 15 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1899. Moldovanu, Ion. Identitatea reclamanţilor, protejată de inspectorii de muncă : [pe


marginea discuţiei cu Ovidiu Jurca, specialist superior în domeniul activităţii cu salariaţii în
cadrul Biroului Internaţional al Muncii de la Budapesta, şi Dumitru Stăvilă, dir. Inspectoratului
de Stat al Muncii] / Ion Moldovanu ; fot. de Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 22 mai.
– P. 6. – Idem în lb. rusă.

1900. Moldovanu, Ion. Şanse egale vs. privilegii oferite femeilor pe piaţa muncii : [pe
marginea discuţiei cu Tudor Guţu, jurist-expert al Federaţiei Sindicatelor din Agricultură şi
Alimentaţie "Agroindsind"] / Ion Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. –
29 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

1901. Stimpovschii, Doina. Expertul social, o nouă profesie în Republica Moldova /


Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mai. – Р. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1902. Vioară, Victoria. Ce meserii ar trebui să-şi aleagă tinerii ca să nu şomeze : [pe
marginea discuţiei cu Alina Gorschi, reprezentant al Agenţiei Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă] / Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 9.

1903. Перспективы занятости и социальной защиты в мире 2015 : [по данным


доклада Международной организации труда] // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 22 мая. – Р. 29.
331.105.44 Sindicate
1904. Hadârcă, Natalia. SINDASP va milita pentru o politică socială adecvată : [pe
marginea lucrărilor Congresului al 5-lea al Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile
Publice, 24 apr. 2015, Chişinău] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2015. – 8 mai. – P. 4.
– Idem în lb. rusă.

1905. Ivanov, Dumitru. Dumitru Ivanov – virtuţi de lider înnăscut : [interviu cu D. Ivanov,
preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / consemnare: Tudor Rusu // Făclia. – 2015. –
15 mai. – P. 8-9.

1906. Leahova, Irina. Constructorii de maşini şi-au ales preşedintele de sindicat : [pe
marginea lucrărilor Congresului al II-lea al Federaţiei Sindicatelor din Industria Constructoare
de Maşini şi Aparate şi Învăţământul Profesional de Profil] / Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari //
Vocea poporului. – 2015. – 22 mai. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

1907. Leahova, Irina. Perspectivele mişcării sindicale din raionul Basarabeasca pe ca-
lea reformelor : [pe marginea discuţiei cu Nicolai Nicolaev, preşedintele Consiliului
interramural al sindicatelor din Basarabeasca] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 8
mai. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1908. Loghin, Vlad. Sindicatele solicită examinarea problemei economiei informale de


către Consiliul Suprem de Securitate : [pe marginea scrisorilor Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova, adresate lui Nicolae Timofti, preşedintele Rep. Moldova şi lui
Andrian Candu, preşedintele Parlamentului] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 15
mai. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

1909. Loghin, Vlad. Uniţi ca niciodată să facă faţă provocărilor : [pe marginea lucrărilor
Congresului 6 al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări din
Rep. Moldova, 15 mai 2015, Chişinău] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 22 mai. –
P. 8. – Idem în lb. rusă.

1910. Preguza, Ion. Influenţă în detrimentul activităţii independente a sindicatului / Ion


Preguza // Vocea poporului. – 2015. – 29 mai. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

1911. Tichişan, Maria. Maria Tichişan: "Formula mea de viaţă: să ai curaj şi să ai drep-
tatea de partea ta" : [interviu cu preşedintele consiliului raional Cahul al Sindicatului Educaţiei
şi Ştiinţei] / consemnare: Tamara Lupuşor // Făclia. – 2015. – 29 mai. – P. 4. – (Supl. "Lumi-
na" ; Nr 5).

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1912. Ţurcanu, Natalia. Sindicatul "Viitorul" va canaliza eforturile membrilor spre valori-
le europene : [pe marginea lucrărilor Congresului al V-lea al Sindicatului Angajaţilor din Învă-
ţământ şi Educaţie "Viitorul", 23 apr. 2015, Chişinău] / Natalia Ţurcanu // Vocea poporului. –
2015. – 8 mai. – P. 5. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2091)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1913. Savca, Dian. "Cu regret, continuăm să activăm într-o "societate tulbure" : [interviu
cu D. Savca, dir. executiv al Organizaţiei Regionale Orhei a Federaţiei Naţionale a fermierilor
din Moldova] / ed. îngr. de Ilie Bujor // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 15 mai. –
(Ed. spec. a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova ; Nr 3).

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1914. Studiu IDIS: Finanţarea, punctul slab al ÎMM-urilor moldoveneşti : [pe margi-
nea studiului privind sectorul într. mici şi mijlocii, realizat de Centrul analitic IDIS "Viitorul"] //
Economist. – 2015. – 13 mai. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1938)

336 Finanţe
1915. Bejan, Viorica. Noutăţi în domeniul reglementării valutare : [pe marginea proiec-
tului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 mar. 2008 privind regle-
mentarea valutară] / Viorica Bejan // Economist. – 2015. – 13 mai. – P. 2.

1916. Mihalache, Sveatoslav. Marii scenarişti şi regizori ai sărăciei noastre : [în siste-
mul bancar din Rep. Moldova] / Sveatoslav Mihalache // Economist. – 2015. – 13 mai. – P.
11.

1917. Stoiciu, Victoria. Quo vadis, Moldova? : [situația din sistemul bancar] / Victoria
Stoiciu // Evenimentul zilei. – 2015. – 29 mai. – P. 18.

1918. Teodorovici, Eugen. "Ţin ca relaţia pe care Fiscul o are cu orice contribuabil să
plece de le prezumţia de nevinovăţie" : [interviu cu E. Teodorovici, ministrul Finanţelor al
României] / moderator: Dan Andronic // Evenimentul zilei. – 2015. – 25 mai. – P. 10-11.

1919. Гашикулина, Евгения. Новый филиал ProCredit Bank на Ботанике – "визит-


ная карточка" банковской системы при въезде в город : [интервью с зам. председате-
лем правления ProCredit Bank Е. Гашикулиной] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 22 мая. – Р. 7.

1920. Такий, Александр. Банки пытаются приноровиться к изгибам денежной по-


литики / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 29 мая. –
Р. 4.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1921. Такий, Александр. Микрофинансовые учреждения в 2014 году : [по данным


Национальной комиссии по финансовому рынку] / Александр Такий // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 4.

1922. Шикирлийская, Татьяна. Налоговые нарушения разделили на незначи-


тельные и значительные : [о поправках в раздел 5-й Налогового кодекса "Налоговое
администрирование"] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 22 мая. – Р. 6.

1923. Шикирлийская, Татьяна. Неизменный рост акцизных ставок : [об изм. в На-
логовый кодекс на 2015 г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2015. – 29 мая. – Р. 6.

1924. Шикирлийская, Татьяна. Стандартная ставка НДС вместо сниженной : [об


изм., внес. в Налоговый кодекс] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1925. Banca Mondială despre mediul de afaceri din RM: Mita şi controalele cresc,
încrederea în sistemul judecătoresc scade : [pe marginea rap. "Climatul investiţional în Rep.
Moldova", elab. de Banca Mondială] // Economist. – 2015. – 27 mai. – P. 7.

1926. Nica, Virginia. Fondul de subvenţionare "sapă" baricade : [pe marginea discuţiei
cu Vlad Loghin, viceministrul Agriculturi şi Industriei Alimentare] / Virginia Nica // Ziarul naţio-
nal. – 2015. – 1 mai. – P. 15.

1927. Sainciuc, Olga. Finanţări pentru un management durabil al terenurilor : interviu


cu O. Sainciuc, dir. adjunct al Unităţii Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea
Proiectelor în domeniul Agriculturii / a intervievat Lilia Curchi // Gazeta satelor. Curierul agri-
col. – 2015. – 8 mai.

1928. Socor, Vladimir. Vladimir Socor: "Multe dintre firele acestei afaceri duc către
Moscova" : [pe marginea rap. "Kroll" : interviu cu analistul politic al Fundaţiei Jamestown şi al
Eurasia Daily Monitor] // Ziarul naţional. – 2015. – 8 mai. – P. 5.

1929. Şalamac, Mariana. Reabilitarea sistemelor de irigare, sau Cum trecem la o agri-
cultură performantă / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 13 mai. – P. 6.

1930. Transnistria , în impas. Nu poate achita nici măcar salariile reduse la 70% /
cor. ziarului // Economist. – 2015. – 20 mai. – P. 4.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1931. Бриде, Стефан. Стефан Бриде: "Мне нужно было подумать, прежде чем со-
гласиться" : [из интервью агентству "Инфотаг" вице-премьера Респ. Молдова] // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 8 мая. – Р. 17.

1932. Тимотин, Марина. Клубника по сто лей означает конец сельского хозяйства
: [по материалам беседы с зам. министра сельск. хоз-ва и перерабатыв. пром-сти Вла-
дом Логин и экон. аналитиком Виорелом Киврига] / Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 22 мая. – Р. 9.

1933. Экономический рост Молдовы. Требуется малый и средний бизнес :


[подгот. Ассоциация малого и среднего бизнеса "Lumea Liberă"] // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 19. – Продолж. следует.

338.48 Turism. Economia turismului


1934. Ungureanu, Tudor. Adresare-iniţiativă cu privire la relansarea programului de ac-
ţiuni pentru desăvârşirea şi consolidarea infrastructurii cultural-turistice a complexului monas-
tic "Căpriana" şi a teritoriilor adiacente, prevăzut de conceptul din Hotărirea Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 506 din 11.09.1991 : [către Nicolae Timofti, preşedintele Rep. Moldova,
Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, Chiril Gaburici, prim-ministru [et al.] / Tudor Un-
gureanu // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 2.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1935. Leahova, Irina. Comerţul stradal rămâne în continuare o problemă acută : [pe
marginea lucrărilor conf. intern. cu participarea reprezentanţilor org.-membre ale "StreeNet",
mai 2015, Chişinău] / Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 15 mai. –
P. 5. – Idem în lb. rusă.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1936. Exportă cu succes în Uniunea Europeană (12,13,14, 15): Un ghid practic pen-
tru într. mici şi mijlocii din Rep. Moldova : [ed., publicat de Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] // Moldova suverană. – 2015. – 6, 7, 8, 12 mai. – Art. 1 : 26 mar.

1937. Калак, Дмитрий. Внешнеэкономические приоритеты Гагаузии : [по материа-


лам беседы с башканом Гагаузии Ириной Влах и перв. зам. башкана по экон. вопр.
Вадимом Чебан] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 8
мая. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1952)

339.7 Finanţe internaţionale


1938. Tekaia, Ridha. Investitorii străini cred în potenţialul Republicii Moldova : [interviu
cu R. Tekaia, preşedintele Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova, Ludmila Climoc şi
Alexander Koss, membrii Consiliului de administraţie] / cor. ziarului // Săptămîna. – 2015. –
29 mai. – P. 10.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1939. Пойсик, Михаил. Приток валюты из-за рубежа стремительно сокращается /


Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2015. – 8 мая. – Р. 4.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1940. Калак, Дмитрий. Фонд для малого бизнеса – "денежный" итог саммита в Ри-
ге : [по итогам саммита "Восточного партнерства" в Риге, 20-21 мая 2015 г. ] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 29 мая. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 2015)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1941. Zalimas, Dainius. "Constituţia nu este un pact despre suicid, ci un mijloc de apă-
rare a statului" : [interviu cu D. Zalimas, preşedintele Curţii Constituţionale a Lituaniei] / con-
semnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 10-11.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1942. Burea, Irina. Abordări privind violenţa în familie: Date statistice, recomandări
practice şi legislaţie : [pe marginea discuţiei cu Angelina Zaporojan-Pîrgari, preşedintele, şi
Viorelia Albu, coord. al serviciului juridic al Centrului de Drept al Femeilor] / Irina Burea //
Dreptul. – 2015. – 15 mai. – P. 5.

1943. Morar, Dan. Daniel Morar, fost şef al DNA din România, despre lupta cu corupţia:
"Dacă nu există voinţă politică internă, nu faci nimic" : [interviu acordat de către ex-procurorul
şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România portalului Anticorupție] // Economist. –
2015. – 20 mai. – P. 8-9.

1944. Oprea, Corina. Ghidul Procesului Penal : [aspecte juridice] / Corina Oprea // Zia-
rul de gardă. – 2015. – 21 mai. – P. 15.

1945. Ţărnă, Cristina. Cristina Ţărnă: "Drepturile funcţionarilor corupţi au cântărit mai
greu la Curtea Constituţională" : [neconstituționalitatea testării integrității judecătorilor : inter-
viu cu vicedir. Centrului Naţional Anticorupţie] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul naţional. –
2015. – 22 mai. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2210)

347 Drept civil


1946. Oprea, Corina. Etapele unui proces civil : [aspecte juridice] / Corina Oprea // Zia-
rul de gardă. – 2015. – 14 mai. – P. 15.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1947. Dudulica, Liubomir. Împărţirea bunului comun: soluţii : [prevederile Codului civil:
consultaţia avocatului] / Liubomir Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 29 mai. – P. 10. –
Idem în lb. rusă.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1948. Danileţ, Cristi. "O justiţie controlată politic nu va fi niciodată Justiţie!" : interviu cu
C. Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România / consemnare: Mihail
Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 19 mai. – P. 5.

1949. Filimon, Alexandru. Începe bătălia pentru procurori independenţi : [proiectul Legii
Procuraturii : pe marginea discuţiei cu Cristi Danileţ, evaluator din partea Uniunii Europene a
Strategiei de reformă din sectorul de justiţie al Rep. Moldova, Vladislav Gribincea, preşedinte-
le Centrului de Resurse Juridice, şi Eduard Ţugui, expert la Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale "Viitorul"] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 mai.
– Р. 3.

1950. Lozan, Nina. "Corupţia şi avocatura sunt incompatibile" : Interviu cu N. Lozan,


preşedinta Uniunii Avocaţilor din Rep. Moldova / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul
de gardă. – 2015. – 28 mai. – P. 10-11.

1951. Mihailovici, Stela. Avocată peste Ocean : [pe marginea discuţiei cu Daniela
Mazniuc, originară din Rep. Moldova, avocat în Montreal, Canada] / Stela Mihailovici // Ziarul
naţional. – 2015. – 22 mai. – P. 10.

1952. Soţchi, Inna. Cum obţinem certificatul de forţă majoră în cazul embargoului :
[consultaţia avocatului] / Inna Soţchi // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 23.

1953. Visternicean, Dumitru. "Un stat de drept este puternic dacă puterea judecăto-
rească este puternică" : (Interviu cu D. Visternicean, membru al Consiliului Superior al magis-
traturii) / consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2015. – 15 mai. – P. 3-4.

1954. Избран новый председатель Союза адвокатов : [Нина Лозан : по мате-


риалам конгресса Союза адвокатов Молдовы, 22 мая 2015, Кишинэу] / cor. ziarului //
Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 29 мая. – Р. 19.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1955. Concediul de odihnă anual : [prevederi legislative după Codul Muncii] // Dreptul.
– 2015. – 15 mai. – P. 6.

1956. Loghin, Vlad. Jocul cui îl face Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei? :
[pe marginea proiectului de lege pentru modif. şi completarea Codului muncii] / Vlad Loghin //
Vocea poporului. – 2015. – 29 mai. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1957. Loghin, Vlad. Modificarea şi completarea Codului Muncii, la discreţia Guvernului :


[pe marginea discuţiei cu Ion Preguza, şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţiona-
le a Sindicatelor din Moldova] / Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. –
22 mai. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

349.3 Drept social


1958. Centrul de plasament temporar al copilului : [prevederi ale Regulamentului-
cadru al Centrului de plasament temporar al copilului, aprob. prin hotărârea nr. 1018 din 13
sept. 2014 a Guvernului Rep. Moldova] // Dreptul. – 2015. – 8 mai. – P. 6.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1959. Reglementări privind grădinile zoologice : [prevederi ale Legii grădinilor zoolo-
gice nr. 136-XVI din 14 iunie 2007] // Dreptul. – 2015. – 1 mai. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1960. Balan, Oleg. Crima de la Durleşti – fără suspecţi, iar Perju şi Papuc – la libertate :
[din activitatea Ministerului de Interne : interviu cu ministrul de Interne, O. Balan] / pentru
conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2015. – 14 mai. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă.
– 2015. – 29 мая. – P. 8.

1961. Cîrlig, Mihai. Mihai Cîrlig: "Ca şi veteranii războiului, eu cred în Victorie!" : [inter-
viu cu pretorul sectorului Râşcani al mun. Chişinău] / consemnare: Violeta Scrisu //
Săptămîna. – 2015. – 8 mai. – P. 10.

1962. Gherciu, Ana. Tic-tac: un an de la recensământul populaţiei : [din 12-25 mai


2014] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 5.

1963. Implementarea legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional în ca-


drul APL [Administrarea Publică Locală] : Probleme şi soluţii : [pe marginea lucrărilor
mesei rotunde, organizată de către Agenţia Naţională de Business, mai 2015, Chişinău] //
Dreptul. – 2015. – 8 mai. – P. 4.

1964. Şalamac, Mariana. Continuă masiv investiţiile occidentale în modernizarea dru-


murilor moldoveneşti / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 6 mai. – P. 8.

1965. Балан, Олег. Олег Балан: "В реформе МВД есть несколько задолженностей"
: интервью агентству "Молдпрес" министра внутренних дел // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 8 мая. – Р. 18.

1966. Гэмурарь, Антон. "Если протестуешь, если сопротивляешься, если даешь


отпор, то, в конце концов, и враги начнут тебя уважать" : [интервью с генерал-майором
полиции А. Гэмурарь] / интервью реализовало Анета Гросу // Ziarul de gardă. – 2015. – 1
мая. – P. 8. – Рус. версия.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

1967. Руфа, Мариана. Менеджмент твердых отходов на основе практики ЕС : [ин-


тервью с исполн. дир. Ассоциации Европейского бизнеса М. Руфа] / записал Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 17.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1968. Buda, Valentin. Batalion comun cu România şi sprijin tehnico-militar de la NATO
: [pe marginea vizitei la Bucureşti a lui Viorel Cibotaru, ministrul Apărării, mai 2015] / Valentin
Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 25 mai. – P. 5.

1969. Cubreacov, Vlad. Exemplul Kievului vs timiditatea Chişinăului : [despre acordurile


militare dintre Rep. Moldova şi Rusia] / Vlad Cubreacov // Evenimentul zilei. – 2015. – 25 mai.
– P. 7.

1970. Gulca, Ilie. Armata 14, fără cordon ombilical : [despre denunţarea de către Rada
Supremă de la Kiev a acordului privind dreptul de tranzit spre Transnistria al trupelor ruseşti] /
Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 29 mai. – P. 4.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1971. Glavan, Ruxanda. CNA trebuie să se pronunţe: Fenomenul "licitaţiilor trucate" es-
te răspândit nu doar în medicină : interviu cu R. Glavan, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei // Ziarul de gardă. – 2015. – 7 mai. – P. 18-19 ; Idem. În lb. rusă. – 2015. – 22 мая. –
P. 8-9.

1972. Менюк, Николай. Игорь Калдаре: "Стратегия власти – заставить людей


умирать до достижения биологической старости, чтобы они не смогли выйти на пен-
сию" : [о пенсион. реформе : по материалам беседы с аналитиком Игорем Калдаре] /
Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 29 мая. – Р. 11.

368 Asigurări
1973. Manole, Mihai. Mihai Manole: "Riscul de suspendare a dreptului de emitere a
Cărţii verzi are cauze strict interne" : [interviu acordat de către dir. executiv al Biroului Naţio-
nal al Asiguratorilor de Autovehicule postului de radio Europa Liberă] // Economist. – 2015. –
6 mai. – P. 9.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1974. Ciutac, Lia. Tinerele pot decide singure ce carieră să aleagă : [pe marginea dis-
cuţiei cu Ana Efros, coord. de comunicare al proiectului "GirlsGolt", şi Anca Albu, formator în
cadrul proiectului] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 15.

1975. Colesnic, Iurie. Un scriitor a fost profesorul lui Stere : [Ivan Neciui-Leviţki, scriitor
ucr., prof. la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din Chişinău între anii 1873-1885 (1838-1918)] / Iurie
Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 7.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1976. Educaţia adulţilor – factor important pentru dezvoltarea locală şi abilitarea


oamenilor : [pe marginea lucrărilor conf. intern. în problemele diversificării ofertei şi sporirii
accesului la programe educaţionale relevante pentru populaţia matură din Rep. Moldova, 28
apr. 2015, Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 7 mai. – P. 4-5.

1977. Gremalschi, Anatol. "Sistemul educaţional din R. Moldova este introvertit şi ghi-
dat de ofertă" : interviu cu A. Gremalschi, dir. de programe în cadrul Institutului de Politici
Publice / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 22 mai. – P. 5.

1978. Maia Sandu – câştigătoarea premiului pentru responsabilitate socială : [pre-


miu pentru Leadership în Responsabilitate Socială pentru regiunea Europa şi Asia Centrală,
decernat de Parteneriatul Global pentru Responsabilitate Socială ministrului Educaţiei Maia
Sandu, 12 mai 2015, Washington, SUA] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 2.

1979. Mândâcanu, Virgil. Eurostandardul în educaţia conştiinţei naţionale / Virgil


Mândâcanu // Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 13.

1980. Raileanu, A. Muzeul Pedagogic îşi aşteaptă vizitatorii : [pe marginea discuţiei cu
Valeriu Volcov, dir. Muzeului Pedagogic Republican, şi Maria Tetuihin, muzeograf] / A.
Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 21 mai. – P. 6.

1981. Sandu, Maia. Abateri grave de la legislaţie în organizarea concursurilor de anga-


jare a directorilor de şcoli din capitală : declaraţia ministrului Educaţiei / Maia Sandu // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 1.

1982. Sandu, Maia. Declaraţia ministrului Educaţiei, Maia Sandu, în cadrul briefingului
de presă din data de 6 mai 2015 : [privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
funcţia de dir. şi dir. adjunct în inst. de învăţământ gen.] // Moldova suverană. – 2015. – 8
mai.

1983. Vascan, Ion. O nouă modă – deprinderile de viaţă : [aspecte de reformare a pro-
cesului educaţional] / Ion Vascan // Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 1.

1984. Рудик, Г. А. Семь "патовых ситуаций" в современной школе : Краткое изло-


жение выступления на Сократовских чтениях в Оксфорде в 2015 году / Г. В. Рудик //
Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 6.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1985. Boian, Ion. Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educa-
ţie fizică / Ion Boian // Univers pedagogic pro. – 2015. – 28 mai. – P. 5.

1986. Raileanu, A. Drepturi egale la educaţie de calitate pentru toţi : [pe marginea lucră-
rilor seminarului instructiv-metodic cu tema "Predarea limbii române ca limbă străină", mai
2015, Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 4.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1987. Apostol al luminii : [Nicolae Babuc, dir. al Liceului Teoretic "George Meniuc" din
mun. Chişinău] // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 1.

1988. Bendas, Mihai. Disciplina şi corectitudinea asigură educaţia performantă : [40 de


ani de la fondarea Gimnaziului "Sergiu Moraru" din satul Obreja, raionul Făleşti] / Mihai
Bendas // Făclia. – 2015. – 29 mai. – P. 10-11.

1989. Ciuparu, Dragoş Mihael. "BACul va fi european atunci când nu vom mai avea
nevoie de camere de supraveghere" : [interviu cu D.M. Ciuparu, consilier al Misiunii Uniunii
Europene de Consiliere în Politici Publice în Moldova pentru Ministerul Educaţiei de la Chişi-
nău] / consemnare: Olga Ciobanu // Obiectiv european. – 2015. – Mai (Nr 12). – P. 3 ;
Объектив Европа. – 2015. – Май (Nr 12). – Р. 3.

1990. Cojocaru, Nicolae. Cizmarul fără un picior : [fragm. din cartea de memorii "Nevo-
ia de mărturisiri despre vremurile sub care ai trăit" a prof. univ.] / Nicolae Cojocaru // Făclia. –
2015. – 15 mai. – P. 15.

1991. Gaidar, Ala. Cu paşi serioşi spre profesionalism : [dialog cu A. Gaidar, dir. Liceu-
lui Teoretic "M. Eminescu", oraşul Cahul] / interlocutor: Valentina Stoica // Făclia. – 2015. – 1
mai. – P. 6.

1992. Gherciu, Ana. Ucraina: şcoala moldovenească vs. cea românească : [pe margi-
nea discuţiei cu Andrei Munteanu, dir. şcolii din satul Frumuşica Veche, raionul Sărata,
Ucraina, şi Alexei Verjac, dir. şcolii din satul Horbova, raionul Herţa, Ucraina] / Ana Gherciu //
Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 16-17.

1993. Preocupări manageriale la final de an şcolar : [pe marginea şedinţei în plen a


managerilor principali ai inst. de învăţământ primar, secundar gen. din mun. Chişinău, mai
2015] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 28 mai. – P. 6.

1994. Reforma învăţământului: pas cu pas : [opiniile participanţilor la dezbaterea


"Parteneriatul şcoală-actori sociali", organizată de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare
Socio-Economică Catalactica : Ion Bejan, primarul satului Pârliţa, raionul Ungheni, Maria
Stamati, preşedintele Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor, Gimnaziul "Ion Vatamanu" din satul
Pârliţa, Eleodor, parohul Bisericii "Sf. Ioan" din satul Pârliţa [et al.] / a consemnat Dina
Vrăjmaşu // Făclia. – 2015. – 1 mai. – P. 6.

1995. Rusu, Adrian. Educaţie alimentată de aspiraţii europene - la Liceul Teoretic Cos-
teşti, raionul Ialoveni / Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 4-5. – Conţine : Cultivăm
tendinţa spre frumos prin activităţi extracurriculare / Agafia Meriacre ; Creştem talente din
clasa 1 / Svetlana Bortă ; Ne cizelăm abilităţile prin schimb de experienţă / Ana Groza.

1996. Tonu, Valentina. În raionul Hânceşti, 50-70 cadre didactice abandonează anual
instituţiile de învăţământ / Valentina Tonu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 21 mai. – P. 4-
5.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1997. Tonu, Valentina. Reformele educaţionale realizate şi preconizate în raionul Hân-


ceşti / Valentina Tonu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 14 mai. – P. 5.

1998. Veveriţa, Ana-Maria. Bacalaureat 2015: reguli noi şi pedepse dure / Ana-Maria
Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. – 28 mai. – P. 18.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1999. Gimnaziul Ciulucani, Teleneşti: şcoala unde se plăsmuiesc suflete nobile //
Făclia. – 2015. – 29 mai. – P. 4-5. – Conţine: [Interviu cu Lilia Popa, dir. Gimnaziului] ; Copilul
e ca un arbore... / Ana Tihon ; În era tehnologiilor moderne este uşor să-ţi evaluezi competen-
ţele / Rodica Nastas ; De dragul colectivului... / Maria Druţă.

2000. Liceul "L. Damian" din Râşcani – loc al demnităţii profesionale / consemnare:
Vlad Sărătilă // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 12-13. – Conţine: Stela Scripliuc: "Nimeni până
acum nu s-a plâns de prea multă transparenţă" : [interviu cu dir. liceului] ; Trebuie să mun-
ceşti din greu, ca să pară că e uşor / Nina Varzari ; Perseverenţă, muncă, disciplină... / Ange-
la Bîlici ; Remedii împotriva singurătăţii / Lilia Botnaru

2001. Liceul Teoretic "N. Iorga" din Chişinău de 25 de ani în avangarda Educaţiei //
Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 8-9. – Conţine: Suntem o familie mare, unită prin dragostea de
cunoaştere : [interviu cu Natalia Grozav, dir. interimar] / a intervievat R. Vulturescu ; LT "N.
Iorga": configuraţia valorilor / A. Blanaru ; Puterea cuvântului / Galina Matcovschi ; Citirea cu
reflecţie / Stella Vârlan ; Succesul, prilej de bucurie / Aida Gonţa.

2002. Sărbătoarea de bilanţ a visurilor şi succeselor : [despre Liceul Teoretic "V.


Anestiade" din satul Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti] / pagină realizată de Natalia Pîslaru //
Univers pedagogic pro. – 2015. – 21 mai. – P. 7.

2003. Vetrilă, Sorina. Manualul digital – o achiziţie inteligentă a elevului modern : [pe
marginea lucrărilor work-shopului intern. cu genericul "Valorificarea manualelor digitale în
învăţământul primar", apr. 2015, Chişinău] / Sorina Vetrilă // Univers pedagogic pro. – 2015. –
7 mai. – P. 6.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2004. Galben, Dorin. Dansul copiilor surzi : [despre Internatul pentru copiii surzi din
oraşul Bălţi] / Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 18.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2005. Ciobanu, Vlad. "Mondostud-Art" în ascensiune : [pe marginea discuţiei cu Victor
Sâli, dir. Colegiului "Mondostud-Art", Larisa Ceban, dir. adjunct pentru educaţie, Adrian
Ceban, prof. [et al.] / Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 29 mai. – P. 7.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2006. Darie, Teodor. În pas cu alfabetul datoriei : [despre Natalia Ciobanu, prof. la
Şcoala Profesională nr. 1 din mun. Bălţi] / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2015. –
14 mai. – P. 3.

2007. E nevoie de un suflu nou imprimat instituţiilor cu trecut glorios : [despre


Şcoala Profesională din Cimişlia] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 8 mai.
– P. 4-5. – Conţine: "Cu aportul ME şi al întregii societăţi vom putea dubla, dacă nu tripla
numărul de elevi în următorii ani" / Sergiu Suhan ; O echipă profesionistă şi un mediu priete-
nos elevului – scopul Şcolii Profesionale din Cimişlia / Tudor Pozneac.

2008. Lavric, Nadejda. Instruirea tehnico-profesională – în vizorul sindicaliştilor euro-


peni : [pe marginea lucrărilor reuniunii experţilor pe problemele învăţământului profesional-
tehnic din ţările europene, 15-17 apr. 2015, Barcelona, Spania] / Nadejda Lavric // Făclia. –
2015. – 29 mai. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

2009. Svenlei, Igor. Şcoala în care talentele prind culoare : [interviu cu I. Svenlei, dir.
Colegiului "Alexandru Plămădeală"] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. – 2015. – 8 mai. –
P. 6-7.

2010. Şcoala Profesională din Răzeni, deschisă spre colaborare / consemnare: R.


Vulturescu // Făclia. – 2015. – 1 mai. – P. 4-5. – Conţine : Şcoala profesională trebuie să
pregătească gama de specialişti necesară economiei naţionale : [interviu cu Natalia Bivol, dir.
Şcolii Profesionale din Răzeni, raionul Ialoveni] ; Echipamentul modern – baza pregătirii pro-
fesionale / Gheorghe Gaidău ; Chiar dacă nu este în vogă... / Silvia Mihăilă ; Practica elevilor
– componentă indispensabilă a procesului educaţional / Mihai Negru ; Disciplinele generale
contează / Nicolae Florea.

2011. Vulturescu, R. Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi, promotor activ al învăţământu-
lui dual / R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 29 mai. – P. 8-9. – Conţine : [Interviu cu Lucia
Caraiman, directorul Şcolii Profesionale nr. 5 din municipiul Bălţi] ; Mediul de afaceri, partener
de încredere / Aliona Vicol ; "Ne caracterizează spiritul de echipă" / Liuba Gornea.

2012. Коваленко, Ирина. Очередная реформа профессионального образования :


[о "Плане модернизации профессионального образования", утв. правительством Респ.
Молдова] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 8 мая.
– Р. 16.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2013. Ababii, Ion. Toate vămile vieţii le-a trecut cu capul sus, păstrându-şi verticalitatea
: [in memoriam Larisei Lupu, prof. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu"] / Ion Ababii // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 3.

2014. Ababii, Ion. Vocaţie şi devotament profesiei: profesorul Nicolae Gladun, septua-
genar : [şeful catedrei Chirurgie, facultatea de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. –
2015. – 22 mai. – P. 5.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2015. Baciu, Gheorghe. Talentat savant, pedagog şi specialist în medicina legală : [in-
terviu cu Gh. Baciu, prof. la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu"] / a dialogat Traian Musteaţă // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 22.

2016. Botnarciuc, Vasile. Afirmare şi ascensiune : [85 de ani de la fondarea Universită-


ţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)] / Vasile Botnarciuc // Literatura şi arta. – 2015.
– 14 mai. – P. 6.

2017. Cea mai veche forjerie de cadre pedagogice : [Facultatea de Filologie din ca-
drul Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), la 85 de ani] // Făclia. – 2015. – 1
mai. – P. 3.

2018. Dumbrăveanu, Ion. Catedra de filologie spaniolă şi italiană a USM la 50 de ani /


Ion Dumbrăveanu // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 3.

2019. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu – un nume devenit renume : 25 de ani de


la conferirea numelui marelui patriot al medicinii moldave Universităţii de Medicină şi Farma-
cie din Chişinău / Constantin Eţco // Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 7 ; 22 mai. – P. 14.

2020. Manolescu, Nicolae. Ce n-am învăţat în facultate : [despre promovarea comu-


nismului și marxsizmulu în învăț. superior din perioada sovietică] / Nicolae Manolescu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 mai. – Р. 15.

2021. Ţapoc, Vasile. Maestru spiritual prin înţelepciune : [Nicolae Cojocaru, prof. univ.
la Universitatea de Stat din Moldova] / Vasile Ţapoc // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. –
P. 8.

2022. Vino cu noi în lumea geografiei! : [despre Facultatea de Geografie din cadrul
Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), la 85 de ani] / cor. ziarului // Făclia. –
2015. – 8 mai. – P. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2023. Capcelea, Arcadie. Arcadie Capcelea: "E nevoie de mai multă dragoste faţă de
Natura-Mamă" : [interviu cu ex-ministrul Mediului] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natu-
ra. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 6.

2024. Straton, Cristina. "Reforma instituţională este o provocare majoră, dar necesară"
: [pe marginea participării lui Sergiu Palihovici, ministrul mediului, la şedinţa Clubului Jurnaliş-
tilor de Mediu, 14 mai 2015, Chişinău] / Cristina Straton // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P.
4.

2025. Гараба, Владимир. Черная Книга как свидетельство хищничества и жадно-


сти : [интервью с председателем террит. орг. Мун. Кишинэу Экологического движения

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Респ. Молдова В. Гараба] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015.


– 15 мая. – Р. 4.

2026. Глазова, Татьяна. Экологические факторы жилищного строительства : [по


результатам мониторинга состояния окруж. среды в мун. Кишинэу в 2014 г. обществ.
орг. Экологическое движение Кишинэу, "Viitorul verde" и "Ecosfera"] / Татьяна Глазова //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 1761)

51 MATEMATICĂ
2027. Romanciuc, Mariana. Matematica aplicată a lui Ion Valuţă : [prof. de matematică
la Universitatea Tehnică a Moldovei] / Mariana Romanciuc // Literatura şi arta. – 2015. – 28
mai. – P. 6.
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
2028. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (10) / Ion
Holban, Mugur Ioan Grigoriţă // Făclia. – 2015. – 1 mai. – P. 7. – Art. 1 : 6 febr. – Conține :
fragm. din lucrarea astrofizicianului Nicolae Donici "Încercări de studiere a cromosferei în
afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu deschidere circulară la Evian -les-Bains
(Haute-Savoie) și la observatorul Janssen din vîrful muntelui "Mon Blanc" (1).

2029. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (11) / Ion
Holban, Mugur Ioan Grigoriţă // Făclia. – 2015. – 8 mai. – P. 8. – Art. 1 : 6 febr. – Conține :
fragm. din lucrarea astrofizicianului Nicolae Donici "Încercări de studiere a cromosferei în
afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu deschidere circulară la Evian-les-Bains (Haute-
Savoie) și la observatorul Janssen din vîrful muntelui "Mon Blanc" (2).

2030. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (12) / Ion
Holban, Mugur Ioan Grigoriţă // Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 15. – Art. 1 : 6 febr. – Conține :
fragm. din lucrarea astrofizicianului Nicolae Donici "Încercări de studiere a cromosferei în
afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu deschidere circulară la Evian-les-Bains (Haute-
Savoie) și la observatorul Janssen din vîrful muntelui "Mon Blanc" (3).

2031. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (13) / Ion
Holban, Mugur Ioan Grigoriţă // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 15. – Art. 1 : 6 febr. – Conține :
fragm. din lucrarea astrofizicianului Nicolae Donici "Încercări de studiere a cromosferei în
afara eclipselor de soare cu un spectrograf cu deschidere circulară la Evian-les-Bains (Haute-
Savoie) și la observatorul Janssen din vîrful muntelui "Mon Blanc" (4).

53 FIZICĂ
2032. Duca, Gheorghe. Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti : [80 de ani
de la naşterea academicianului Mircea Bologa] / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Literatura
şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 6.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2033. Fomin, Vladimir M. În maratonul după nanotehnologii : [interviu cu V. M. Fomin,


prof. în cadrul Institutului Leibniz al Corpului Solid şi Studiului Materialelor din Dresda, Ger-
mania] / consemnare: Florentin Paladi // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 7.

2034. Manolache, Constantin. Academicianul Mircea Bologa, promotor al cercetărilor


enciclopedice şi de istorie a ştiinţei : [80 de ani de la naşteera cercetătorului în domeniul fizicii
aplicate] / Constantin Manolache, Iulia Malcoci, Ion Xenofontov // Făclia. – 2015. – 29 mai. –
P. 6.
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 2013, 2015)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2035. Basarab, Marin. Medicina calitativă vine din respectul reciproc / Marin Basarab //
Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 12.

2036. Buga, Mircea. "Dacă medicii vor înceta să mai activeze, din cauza fricii de a fi
pedepsiţi arbitrar..." : interviu cu ministrul Sănătăţii, M. Buga / pentru conformitate: Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2015. – 21 mai. – P. 10-11.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


(Vezi Nr 2014)
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2037. Şcerbina, Romeo. Profesorul omeniei : [70 de ani de la naşterea lui Nicolae
Gladun, chirurg în Secţia de chirurgie toracică a Spitalului Republican] / Romeo Şcerbina //
Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 3.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
2038. Моисеев, Сергей. План по дорожно-ремонтным работам за счет внешних
займов : [о работах на автодороге Хынчешть – Чимишлия] / Сергей Моисеев // Эконо-
мическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 29 мая. – Р. 14.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2039. Apostolachi, Iurie. "Pădurile – durerea ce nu ne prea doare": interviu cu Iu.
Apostolachi, dir. gen. al Agenţiei "Moldsilva" / pentru conformitate: Grigore Teslaru // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 15 mai.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2040. Reniţă, Alecu. Scrisoare deschisă : [privind degradarea Fondului Forestier Naţio-
nal : adresată de către preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova primului Ministru al Rep.
Moldova, Chiril Gaburici] / Alecu Reniţă // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 3.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
2041. Кетрарь, Вадим. "Финишная стометровка" ирригационного проекта Compact
: [об итогах Проекта по переходу к высокопродуктивному сельскому хозяйству Респ.
Молдова по Программе Compact] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 1929)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2042. Grecu, Doina. Cum au otrăvit sovieticii pământurile Moldovei : [pe marginea dis-
cuţiei cu Vladimir Garaba, preşedintele Mişcării Ecologice din Chişinău] / Doina Grecu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 mai. – P. 8-9 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 15 мая. – Р.
8.

2043. Nica, Virginia. "Arme noi" în lupta contra dăunătorilor : [pe marginea discuţiei cu
Vladimir Todiraş, expert în protecţia plantelor din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Virginia Nica // Ziarul naţional. –
2015. – 15 mai. – P. 15.
634 Horticultură în general
2044. Moroşanu, Andrei. Grădina cu cercei de stele : [pe marginea discuţiei cu Sergiu
David, inginer-agronom, şi Iurie Bivol, preşedintele Cooperativei de Întreprinzători
"Fructagrocom" din raionul Ialoveni] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai.
– P. 7.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2045. Onceanu, Ilie. Codul Audiovizualului, între lupta cu propaganda şi monopolul :
[despre proiectele de legi de modificare a Codului Audiovizualului] / Ilie Onceanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 27 mai. – Р. 7.

2046. Rujina, Maria. Între radio şi televiziune : [pe marginea discuţiei cu Sandu
Scobioală, moderator de emisiune la "Radio Moldova"] / Maria Rujina // Ziarul naţional. –
2015. – 29 mai. – P. 18.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 2179)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2047. Шимановская, Людмила. Сергей Таран: "Учеба в центре CIPTI – залог ус-
пешной карьеры профессиональных автомобильных перевозчиков Молдовы" : [по ма-
териалам беседы с дир. Центра подготовки международных перевозчиков CIPTI С.
Таран] / Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 19 мая.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2048. Gontar, Margarita. Oamenii care demontează propaganda rusă din Ucraina : [in-
terviu cu M. Gonta, co-autoarea proiectului Stop Fake de la Kiev] / consemnare: Ilie Onceanu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 mai. – P. 5.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2049. Таран, Ангелина. Страница в истории молдавского виноделия, которую на-
писал CEED : [о реализации проекта "Повышение конкурентоспособности и развитие
предприятий", финансир. Агентством США по международному развитию] / Ангелина
Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 15 мая. – Р. 23.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2050. Терехов, Дмитрий. Дешевый хлеб стоит слишком дорого : [по материалам
беседы с экс-министром сельск. хоз-ва Василием Бумаковым, генер. дир. предприятия
"Франзелуца " в период 1989-2003 Спиридоном Данилеску, председателем Ассоциации
сельхозпроизводителей "Униагропротект" Александром Слусарь [etc.] / Дмитрий Тере-
хов // MK World Weekly. – 2015. – 7-13 мая. – Р. 3, 11.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2051. Hadei, Daniela. Castelul lui Dracula : [Castelul Bran, România] / Daniela Hadei //
Ziarul naţional. – 2015. – 29 mai. – P. 16.

2052. Штефэницэ, Ион. Ион Штефэницэ: "В Молдове приостановлен процесс раз-
рушения памятников" : [интервью с руководителем Агентства по инспектированию и
реставрации памятников] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. –
1 мая. – Р. 12.
72 ARHITECTURĂ
2053. Hadei, Daniela. Capodopera de pe 31 August 1989 : [sediul principesei Natalia
Dadiani al Muzeului Naţional de Artă al Moldovei] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. –
1 mai. – P. 16.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2054. Hadei, Daniela. Fostul Tribunal al jud. Lăpuşna din Chişinău : [clădire construită
pentru destinaţie administrativă în anii 80 ai sec. XIX] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2015. – 15 mai. – P. 16.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2055. Bortă, Anastasia. Profesoara care merge în ie la şcoală : [pe marginea discuţiei
cu Olga Chiriac, meşter popular, prof. de la liceul "Ion Vatamanu" din oraşul Străşeni] / Ana-
stasia Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 29 mai. – P. 19.

2056. Ciutac, Lia. Mihai Stamati creează căluţi bălani : [pe marginea discuţiei cu Mihai
Stamati, designer de jucării din lemn pentru copii] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 22 mai. –
P. 15.

2057. Scobioală, Elena. Andrei Tihon şi lemnul care cântă : [despre meşterul popular
din satul Neculăieuca, raionul Orhei] / Elena Scobioală // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 5.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2058. Bortă, Victoria. Artista aleasă să ilustreze cărţi la "Amazon" : [pe marginea discu-
ţiei cu Aliona Bereghici, ilustratoare de cărţi] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 22
mai. – P. 19.

2059. Ciutac, Lia. "O mândră nu e mândră, dacă nu e îmbrăcată în ie" : pe marginea
discuţiei cu Mihai Ungureanu, artist plastic, stabilit în Italia] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 1
mai. – P. 18.

2060. Colesnic, Iurie. Un neam cu un destin greu de imaginat... : [Aurel David, pictor şi
grafician (1934-1984)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 19.

2061. Куликова, Людмила. "Песня женщины" от Виктории Козмолич : [по мате-


риалам беседы с художницей Викторией Козмолич] / Людмила Куликова // Панорама. –
2015. – 29 мая. – Р. 22.

In memoriam lui Isai Cârmu, pictor (1940-2015)


2062. Braga, Tudor. Un plastician notoriu / Tudor Braga // Literatura şi arta. – 2015. – 7
mai. – P. 8.

2063. Maestrul Isai Cârmu // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 25.

2064. Marin, Gheorghe. Şi tot despre carte am vorbit... / Gheorghe Marin // Literatura şi
arta. – 2015. – 14 mai. – P. 8.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
2065. Bruma, Cristina. Dinastia virtuozilor : [pe marginea discuţiei cu Vasile Advahov,
viorist, conducătorul Orchestrei municipale a Fraţilor Advahov] / Cristina Bruma // Evenimen-
tul zilei. – 2015. – 1 mai. – P. 11.

2066. Hadei, Daniela. Florile de liliac plâng pentru Ana Barbu : [in memoriam interpretei
(1959-2015)] // Ziarul naţional. – 2015. – 22 mai. – P. 18.

2067. Hadei, Daniela. Patru băieţi şi rockul lor "pieptănat" : [pe marginea discuţiei cu
Andrei Ciobanu, basistul trupei "Whynona Ryderz" din Rep. Moldova] / Daniela Hadei // Ziarul
naţional. – 2015. – 15 mai. – P. 18.

2068. Lenţa, Anatol. În faţa Doinei lui Nicolae Sulac au "capitulat" şi francezii / Anatol
Lenţa // Făclia. – 2015. – 15 mai. – P. 3.

2069. Negru, Lena. "Ei sunt viaţa şi sufletul meu" : [pe marginea discuţiei cu Lidia Beje-
naru-Botgros, interpretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 8
mai. – P. 8.

2070. Negru, Lena. Aliona Moon, despre Eurovision 2015 : [pe marginea discuţiei cu
Aliona Moon, interpretă de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 29
mai. – P. 9.

2071. Negru, Lena. Artiştii, îndureraţi de decesul Anei Barbu : [pe marginea discuţiei cu
Nelly Ciobanu, Carisma, Georgeta Voinovan, interprete de muzică uşoară şi folk [et al.] /
Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 22 mai. – P. 10.

2072. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. George Enescu – model educaţional : [calităţile


umane ale compozitorului, violonistului, pedagogului și dirijorului român (1881-1955)] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 10.

2073. Стеничева, Наталья. Ровесник Победы: ансамблю "Флуераш" – 70 лет / На-


талья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2015. – 15 мая. – Р. 11.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2074. Filimon, Alexandru. Adam Michnik: "Pericolul cel mare e atunci când arta şi pro-
paganda se confundă" : [filmul ca artă adevărată : pe marginea discuţiei cu A. Michnik, disi-
dent polonez] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 mai. – Р. 3.

2075. Lipcanu, Stan. Cinematografia Moldovei doarme-n cizme cu rolele la picior : [pe
marginea discuţiei cu Sergiu Prodan, preşedintele Uniunii Cineaştilor, şi Virgiliu Mărgineanu,
dir. OWH Studio] / Stan Lipcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 22 mai. – P. 17.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2076. Mărgineanu, Virgiliu. Virgiliu Mărgineanu: "Cineaştii autohtoni depun eforturi


maxime..." : [pe marginea ed. a 12-a a Festivalului Internaţional de Film Documentar Crono-
graf, 12-18 mai 2015, Chişinău : interviu cu dir. Festivalului] / interviu de Victoria Bortă //
Ziarul naţional. – 2015. – 8 mai. – P. 19.

2077. Mihailovici, Stela. Actriţă de film indian : [pe marginea discuţiei cu Aliona Mun-
teanu, actriţă de cinema din Rep. Moldova] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 1
mai. – P. 10.

2078. Motea, Claudia. Claudia Motea: "Cred în puterea tradiţională a artiştilor de aici" :
[interviu cu actriţa din România] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 1 mai.
– P. 17.

2079. Turea, Larisa. Cinematografia românească în frunte la Cannes : [ed. a 68-a a


Festivalului Internaţional de Film, mai 2015, Cannes, Franţa] / Larisa Turea // Timpul. – 2015.
– 29 mai. – P. 24.

2080. Turea, Larisa. Comoara de la Croisette: un etaj mai jos, Porumboiu şi Muntean :
[pe marginea ed. a 68-a a Festivalului Internaţional de Film, mai 2015, Cannes] / Larisa Turea
// Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 20.

792 Teatru. Artă scenică


2081. Bortă, Victoria. Amintiri din cabina de machiaj : [pe marginea discuţiei cu Valen-
tina Colosenco, machieza sopranei Maria Bieşu] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. –
22 mai. – P. 17.

2082. Fasolă, Alexandra. "Dacă nu sunt fericită, nu am curajul să greşesc pe scenă" :


[interviu cu A. Fasolă, actriţă la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti] / consemnare: Monica
Andronescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 mai. – P. 10-11.

2083. Ghimpu, Dina. Zâna cea bună a "Gintei Latine" : [Zina Ţărnă, şefa relaţii cu pu-
blicul la Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină"] / Dina Ghimpu // Literatura şi arta. – 2015. –
28 mai. – P. 6.

2084. Petraşcu, Ianoş. "Mă tem să nu devenim o ţară moartă" : interviu cu I. Petraşcu,
regizor şi coregraf al spectacolului "Şah Mat", lansat în cadrul Class Fest 2015 / interviu de
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 22 mai. – P. 20.

2085. Răcilă, Anatol. Teatrul şi copiii : [interviu cu A. Răcilă, dir. gen. al Teatrului Naţio-
nal "Vasile Alecsandri" din Bălţi] / interviu de Valentin Jitaru // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P.
16.

2086. Stimpovschii, Doina. Filumena Marturano, sau Divorţ italian : [despre spectaco-
lul "Filumena Marturano" de Eduardo de Felippo, realizat la Teatrul Naţional "Mihai Emines-
cu", regizor Sandu Vasilache] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19
mai. – Р. 7.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2087. Булат, Ольга. Актриса Алена Мунтяну: "Чем сильнее удар, тем амбициознее
я становлюсь" : [по материалам беседы с актрисой Аленой Мунтяну, уроженке Респ.
Молдова, прожив. в Канаде] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 15 мая. – Р. 9. –
Рус. версия.

2088. Харет, Константин. Театр без слов, но с чувствами... : [беседа с дир. Рус-
ского драматического театра им. А.П. Чехова К. Харетом] / беседовала Наталья Устю-
гова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 15 мая. – Р. 13.

2089. Ященков, Павел. Кармен ХХ века : [памяти рос. балерины Майи Плисецкой
(1925-2015)] / Павел Ященков // MK World Weekly. – 2015. – 7-13 мая. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2090. Buda, Valentin. Tudor Casapu, omul care a împins toate greutăţile vieţii : [halte-
rofil] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 8 mai. – P. 29.

2091. Lupuşor, Tamara. Valenţele podiumului : [ed. a 19-a a Spartachiadei Sindicatului


Educaţiei şi Ştiinţei, 15-16 mai 2015, Chişinău] / Tamara Lupuşor // Făclia. – 2015. – 29 mai.
– P. 2-3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

2092. Ţâcu, Octavian. Campionii Europei : [pe marginea rezultatelor participării sportivi-
lor moldoveni la Campionatul European de haltere, apr. 2015, Tbilisi, Georgia] / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 13.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2093. Colţun, Gheorghe. Unităţile şi instrumentele de măsurat capacitatea, pietrificate
în frazeologisme / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 7 mai. – P. 3. – Contin. Începu-
tul : 30 apr.

2094. Cosniceanu, Maria. Beşliu. Beșleagă : [originea numelor] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 25.

2095. Cosniceanu, Maria. Conea. Conev : [originea numelor] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 25.

2096. Cosniceanu, Maria. Luca : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 8 mai. – P. 22.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

100 de ani de la nașterea lui Nicolae Corlăteanu, academician și lingvist


2097. Codreanca, Lidia. Academicianul Nicolae Corlăteanu – 100 de ani / Lidia Co-
dreanca // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 14.

2098. Cosniceanu, Maria. Patriarh al lingvisticii româneşti / Maria Cosniceanu // Litera-


tura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 7.

2099. Eremia, Anatol. Pedagog de vocaţie, savant notoriu în filologia românească /


Anatol Eremia // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 7.

2100. Moşin, Octavian. Prin labirintul vieţii / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2015.
– 14 mai. – P. 7.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.131.1 Literatură italiană
2101. Rodari, Gianni. Ce miros au meseriile? : [versuri] / Gianni Rodari // Florile dalbe.
– 2015. – 21 mai. – P. 1.
821.134.2 Literatură spaniolă
2102. Padron, Justo Jorge. Ars poetica : (fragm. de poem) / Justo Jorge Padron ; trad.
de Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


2103. Arghezi, Tudor. A fost... ; April ; Arici, Arici, Bogorici ; Zdreanţă ; Alfabetul ; Cre-
ion : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. – 2015. – 21 mai. – P. 8.

2104. Bădescu, Scipione I. Trompetele răsună : [versuri] / Scipione I. Bădescu // Litera-


tura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 1.

2105. Cristi, Adi. Tablou fără pânză : [versuri] / Adi Crsiti // Literatura şi arta. – 2015. –
7 mai. – P. 1.

2106. Dinescu, Viorel. Poetul cu vorba de aur ; Tu, abstractă culoare! ; Zi eternă ; Na-
vigaţie : [versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 5.

2107. Eminescu, Mihai. Mihai Eminescu în Timpul: "Cu sabia n-a fost luată însă nici
Bucovina de austrieci, nici Basarabia de ruşi, ci prin Fraudă" : Fragm. din art. publ. de poet în
ziarul "Timpul", în 1878 // Timpul. – 2015. – Mai (Ed. specială).

2108. Genaru, Ovidiu. Eu am crezut... : [versuri] / Ovidiu Genaru // Literatura şi arta. –


2015. – 21 mai. – P. 1.

2109. Luchian, Aurora. 1 iunie : [versuri] / Aurora Luchian // Florile dalbe. – 2015. – 28
mai. – P. 1.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2110. Păunescu, Adrian. Să fie pace în lume! : [versuri] / Adrian Păunescu // Florile
dalbe. – 2015. – 7 mai. – P. 1.

2111. Popescu, Crina. Somnul cuvintelor ; Taina ; Rugă pentru Înţelepciune ; Dragoste
între cuvinte ; Incertul ; Valul pe piatră ; Inimi pe mâini ; Umbra cuvântului : [versuri] / Crina
Popescu // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 4.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2112. Anton, Ion. Tragice poluări : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 28
mai. – P. 5.

2113. Bajureanu, Ion. Cum te simţi, căsuţa mea? : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 2.

2114. Belicov, Serafim. Totdeauna la timpul acum : [jurnal] / Serafim Belicov // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 4.

2115. Butnaru, Leo. În disperare de cauză, vă anunţ că sunt optimist : (Pagini de jurnal)
/ Leo Butnaru // Flux. – 2015. – 8 mai. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2116. Butnaru, Leo. Nu discuta cu ignoranţii... (2) : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2015. – 29 mai. – P. 8. – Art. 1 : 22 mai. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2117. Butnaru, Leo. Nu discuta cu ignoranţii... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux.
– 2015. – 22 mai. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2118. Butnaru, Leo. Să civilizezi sau să de-civilizezi? : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2015. – 15 mai. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2119. Căpiţă, Ionel. Nefericitul nostru : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2015. – Mai (Nr
5). – P. 4.

2120. Cîrchelan, Iuliu. Copii... : [versuri] / Iuliu Cîrchelan // Moldova suverană. – 2015.
– 13 mai.

2121. Codru, Anatol. Baladă : [versuri] / Anatol Codru // Săptămîna. – 2015. – 8 mai. –
P. 1.

2122. Covrig, Octombrina. Mister : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. –


2015. – 7 mai. – P. 6.

2123. Diordiev, Ion. Catrene / Ion Diordiev // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5.

2124. Diordiev, Ion. Pentru muncă şi răsplată ; Papagalul somnoros ; Nasul purceluşu-
lui : [povestiri] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 8.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2125. Doga, Alexandru. Călătoria în noapte ; Zilierul ; Cu plinul, cu deşertul... ; De-o fi ;


Eclipsă de gânduri ; Tu, suflete, ; Lacrima mamei ; Stau crucile ; O cale : [versuri] / Alexandru
Doga // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 5.

2126. Druţă, Mihail. Trei Marii : (Schiţă) / Mihail Druţă // Literatura şi arta. – 2015. – 7
mai. – P. 6.

2127. Frişcu, Alexandru-Horaţiu. In memoriam : [lui Alexe Rău, biblioteconomist şi po-


et: versuri] / Alexandru-Horaţiu Frişcu // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 8.

2128. Marşalcovschi, Teo Teodor. Cugetul lui Filimon Bodiu : [monolog în versuri din
tragedia "Filimon Bodiu sau De mă trec rămâne codrul"] / Teo Teodor Marşalcovschi // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 4.

2129. Moroşanu, Andrei. Căldăruşa cuminte : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatu-


ra şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 1.

2130. Plugaru, Emilia. Floarea crescută pe asfalt : [povestire] / Emilia Plugaru // Florile
dalbe. – 2015. – 21 mai. – P. 8.

2131. Romanciuc, Vasile. Pomul : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dalbe. – 2015.
– 7 mai. – P. 4.

2132. Rusnac, Vladimir. Biserica : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2015. – 22


mai. – P. 11.

2133. Rusnac, Vladimir. Într-un cântec : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2015. –
29 mai. – P. 3.

2134. Scripa, Tatiana. Mă-ndur de voi... : [versuri] / Tatiana Scripa // Florile dalbe. –
2015. – 7 mai. – P. 8.

2135. Silvestru, Aurelian. Amănuntele : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2015. – 14 mai. – P. 1.

2136. Silvestru, Aurelian. Destinul ca vioară : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi


arta. – 2015. – 7 mai. – P. 1.

2137. Silvestru, Aurelian. Mireasa din tablou : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sa-
telor. Curierul agricol. – 2015. – 15 mai.

2138. Silvestru, Aurelian. Poporul paşnic : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 22 mai.

2139. Silvestru, Aurelian. Puterea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curie-
rul agricol. – 2015. – 29 mai.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2140. Stere, Constantin. În preajma revoluţiei : Fragmentarium : [din romanul cu ace-


laşi tit.] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2015. – 15 mai. – P. 8-9. – Va urma.

2141. Stere, Constantin. În preajma revoluţiei : Fragmentarium : [din romanul cu ace-


laşi tit.] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2015. – 15, 22 mai. – P. 8-9. – Va urma.

2142. Stere, Constantin. În preajma revoluţiei : Fragmentarium : [din romanul cu ace-


laşi tit.] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2015. – 29 mai. – P. 8-9. – Contin. Începutul : 15
mai.

2143. Stere, Constantin. Singur împotriva tuturor. Preludii / Constantin Stere //


Săptămîna. – 2015. – 1, 8 mai. – P. 8-9.

2144. Stere, Constantin. Toamna de la Năpădeni : [versuri] / Constantin Stere // Tim-


pul. – 2015. – 8 mai. – P. 19.

2145. Strâmbeanu, Andrei. Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef al DNA : [versuri satiri-
ce] / Andrei Strâmbeanu // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 8.

2146. Ştirbu, Titus. Cum ne-am schimbat numele : [povestire] / Titus Ştirbu // Florile
dalbe. – 2015. – 14 mai. – P. 8.

2147. Tarlapan, Efim. Braconierul ; Fraţilor mei : [versuri] / Efim Tarlapan // Natura. –
2015. – Mai (Nr 5). – P. 15.

2148. Tănase, Constantin. Basarabia cea fără proroc şi fără noroc : fragm. din cartea
"Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 6.

2149. Tănase, Constantin. Despre căderea pe gânduri : fragm. din cartea "Groapa cu
lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 6.

2150. Tănase, Constantin. Despre logica politică : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 8 mai. – P. 6.

2151. Tănase, Constantin. Frontiera lui Cantemir : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 6.

2152. Tănase, Constantin. Ideea europeană şi umilinţa naţională : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 6.

2153. Tănase, Constantin. Las’că-i bine! : pamflet optimist : fragm. din cartea "Ochiul
lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 6.

2154. Tănase, Constantin. Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară... : fragm. din
cartea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 6.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2155. Tănase, Constantin. Un glonţ în fruntea RM de la lunetistul Putin : fragm. din car-
tea "Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 6.

2156. Tănase, Constantin. Unde te-ai pornit, Moldovă dragă? : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 6.

2157. Tofan-Bâlici, Maria. Ultimul sunet : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 28 mai. – P. 6.

2158. Ţopa, Efimia. Ghiocelul ; Brebenelul ; Toporaşul ; Viorica ; Mărţişorii ; Liliacul ;


Laleaua ; Narcisa ; Lăcrimioara ; Nu-mă-uita ; Zambilele; Stânjenelul ; Romaniţa ; Petuniile ;
Floarea-miresei ; Floarea de salcâm ; Bujorul ; Iasomia ; Floarea de tei ; Caprifoiul ; Panselu-
ţele ; Păpădia ; Floarea-soarelui ; Gura-leului ; Margaretele : [versuri] / Efimia Ţopa // Florile
dalbe. – 2015. – 14 mai. – P. 8.

2159. Vasilcău, Traian. Lacrima de Huşi : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta.
– 2015. – 28 mai. – P. 1.

2160. Vieru, Grigore. Casa mea : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2015. – 14
mai. – P. 1.

2161. Vieru, Grigore. Cămăşile : [versuri] / Grigore Vieru // Săptămîna. – 2015. – 8 mai.
– P. 1.

2162. Vîlcu, Mihai. Cameleonică ; Tot mă-ntreb... ; Justificare ; Tristă constatare... :


[versuri] / Mihai Vîlcu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 8 mai.

821.14 Literatură greacă (elenă)


2163. Kamoulakou, Eleni. Chemarea : (nuvelă) / Eleni Kamoulakou ; trad. de Vera
Condrea // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2164. Andronesco, Nicholas. Cunoaştere şi autocunoaştere : Discurs asupra metodei
– poezia : [către cititorii din Basarabia al scriitorului de origine român, stabilit în SUA] / Nicho-
las Andronesco // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 4.

2165. Cimpoi, Mihai. Destinul valorilor : [microeseu scris cu ocazia alegerii academicia-
nului în calitate de membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte] / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 4.

2166. Josu, Nina. Însemnări de la un festival de anvergură : [Festivalul Internaţional


Primăvara Europeană a Poeţilor, mai 2015, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2015.
– 21 mai. – P. 4.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2167. Răileanu, Vitalie. Poezia exprimată prin oameni de cultură : [Festivalul Internaţi-
onal Primăvara Europeană a Poeţilor, mai 2015, Chişinău] / Vitalie Răileanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 21 mai. – P. 4.

2168. Spătaru, Nicolae. Reper sigur pe harta literaturii europene : [pe marginea ed. a 5-
a a Festivalului Internaţional de Poezie "Primăvara Europeană a Poeţilor", 6-9 mai 2015,
Chişinău] / Nicolae Spătaru // Florile dalbe. – 2015. – 28 mai. – P. 2-3.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


2169. Dabija, Nicolae. Taina poeziei : [pe marginea creaţiei poetului span. Justo Jorge
Padron] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 5.

2170. Deaconescu, Ion. Despre poezie, sau A sta la masă cu Dumnezeu : [pe margi-
nea creaţiei poetului span. Justo Jorge Padron : art. preşedintelui Academiei Internaţionale
"Mihai Eminescu"] / Ion Deaconescu // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 5.
821.135.1.0 Literatură română
2171. Colesnic, Iurie. Un gălăţean adoptat de Chişinău : [scriitorul Nicolae Ionescu, cu
numele literar Nicolae Dunăreanu (1881-1973)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 22 mai. –
P. 19.

2172. Grosu, Lidia. Poezia lui Nicholas Andronesco – o sugestie la inventarierea ener-
giilor : [pe marginea creaţiei lui Nicholas Andronesco, poet român, stabilit în SUA] / Lidia
Grosu // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 4.

2173. Tănase, Iulian. "Am fost mutilat sufleteşte când părinţii m-au trimis în Bacău, la
şcoală" : [interviu cu I. Tănase, scriitor] / consemnare: Anca Vancu // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2015. – 11 mai. – P. 12-13.

2174. Voncu, Răzvan. Marin Preda şi Basarabia : [pe marginea cărţii "Marin Preda. Un
portret în arhivele Securităţii" de Ioana Diaconescu] / Răzvan Voncu // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2015. – 26 mai. – Р. 7.

2175. Zamfirache, Cosmin. Ioan Slavici, spion al germanilor? : [pe marginea vieţii şi
creaţiei scriitorului] / Cosmin Zamfirache // Moldova suverană. – 2015. – 6 mai. – Contin.
Începutul : 29 apr.
(Vezi de asemenea Nr 1765)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2176. Baciu, Gheorghe. Dumitru Matcovschi cu suferinţe supraomeneşti : [despre cau-
zele trecerii în nefiinţă a poetului] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P.
4.

2177. Bileţchi, Nicolae. Calea spre propăşire a literaturii şi povaţa paşilor poetului : [pe
marginea romanului "Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija] / Nicolae Bileţchi // Literatura şi
arta. – 2015. – 28 mai. – P. 4.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

2178. Buga, Ion. Un vrednic scriitor român transnistrean – Ion Diordiev : [80 de ani de la
naşterea scriitorului] / Ion Buga // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 5.

2179. Ciocanu, Ion. Două colecţii de cărţi binevenite pe raft : [pe marginea colecţiilor
"Cunosc lumea pas cu pas" şi "Eu sunt mic, dar vreau să ştiu" de scriitoarea Silvia Ursache
de la ed. "Silvius Libris"] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 5.

2180. Colesnic, Iurie. Constantin Stere şi faţetele lui necunoscute : [150 de ani de la
naşterea scriitorului (1865-1936)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 8 mai. – P. 19.

2181. Colesnic, Iurie. Labirinturile trecutului basarabean : [Pavel Ştefan Leonard, scrii-
tor şi cugetător (1837-1891)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 19.

2182. Colesnic, Iurie. Scriitoarea din Schinoasa : [Elena Dobroşinschi-Malai (1898-


1971)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 1 mai. – P. 19.

2183. Cucereavîi, Mihai. Decanul de la "Chipăruș" : [scriitorul Ion Diordiev la 80 de ani]


/ Cucereavîi, Mihai // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 8.

2184. David, Teodor. Apel către participanţii la Simpozionul "Grigore Vieru": [20-23 mai
2015, Chişinău – Iaşi : adresat de către vicepreşedintele Filialei Bihor "Vatra Românească" şi
prof. de la Şcoala Gimnazială "Oltea Doamna" din Oradea, România] / Teodor David, Laura
Ienei David // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 7.

2185. Dinescu, Viorel. Pietrele vor striga : [omagiu poetului Grigore Vieru] / Viorel Di-
nescu // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 5.

2186. Florea, Serafim. Serafim Saka militant al demnităţii naţionale : [in memoriam
scriitorului (1935-2011)] / Serafim Florea // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 25.

2187. Grosu, Lidia. Poetul Mihail Dolgan: un arhitect al adevărului : [despre creația scri-
itorului] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 7.

2188. Josu, Nina. Averse de impresii : [pe marginea ed. a 7-a a Festivalului Internaţio-
nal de Poezie "Grigore Vieru", 20 mai 2015, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2015.
– 28 mai. – P. 5.

2189. Mihail, Viorel. Constantin Stere. La a doua înjunghiere : [150 de ani de la naşte-
rea scriitorului] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 1 mai. – P. 1, 7.

2190. Palladi, Tudor. Cheia de aur a epigramei... : [Ion Diordiev, poet-epigramist la 80


de ani] / Tudor Palladi // Făclia. – 2015. – 22 mai. – P. 11.

2191. Pârnău, Ion. În prag aniversar : [50 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Li-
teratură "Mihail Kogălniceanu"] / Ion Pârnău // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 8.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2192. Reniţă, Alecu. Cu zâmbetul în apărarea Naturii : [despre creaţia lui Efim Tarla-
pan, epigramist] / Alecu Reniţă // Natura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 15.

2193. Rusu, Ileana. Omul care face năravul politicienilor de răsul curcilor : [despre Şte-
fan Agachi, epigramist şi caricaturist] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2015. – 8 mai. – P.
8-9 ; Событие недели. – 2015. – 8 мая. – Р. 16-17.

2194. Vicol, Mihai Sultana. Marea manifestare a lirei : [pe marginea ed. a 7-a a Festi-
valului Internaţional de Poezie "Grigore Vieru", 20 mai 2015, Chişinău] / Mihai Sultana Vicol //
Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 5.

821.161.1.0 Literatură rusă


2195. Лупашко, Михаил. Несгибаемый Шолохов : [к 110-летию со дня рождения
рус. писателя Михаила Шолохова] / Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2015. – 29 мая. – Р. 13.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2196. Stănilă, Moni. Cel mai tradus scriitor tânăr din Moldova : [Vladimir Lorcencov,
scriitor de lb. rusă] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 14.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
908 Monografii ale localităţilor
2197. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: Feţele Munchenului [Germania] / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 13.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Labirinturile trecutului basarabean. – Vezi Nr 2181.

Colesnic, Iurie. Scriitoarea din Schinoasa. – Vezi Nr 2182.

Colesnic, Iurie. Un gălăţean adoptat de Chişinău. – Vezi Nr 2171.

Colesnic, Iurie. Un neam cu un destin greu de imaginat... – Vezi Nr 2060.

Colesnic, Iurie. Un scriitor a fost profesorul lui Stere. – Vezi Nr 1975.

Cucereavîi, Mihai. Decanul de la "Chipăruș". – Vezi Nr 2183.

Duca, Gheorghe. Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti. – Vezi Nr 2032.

Florea, Serafim. Serafim Saka militant al demnităţii naţionale. – Vezi Nr 2186.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Manolache, Constantin. Academicianul Mircea Bologa, promotor al cercetărilor enciclo-


pedice şi de istorie a ştiinţei. – Vezi Nr 2034.

Marin, Gheorghe. Şi tot despre carte am vorbit... – Vezi Nr 2064.

Moşin, Octavian. Prin labirintul vieţii. – Vezi Nr 2100.

Negru, Nina. Oameni din Basarabia istorică – Vezi Nr 2206.

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. George Enescu – model educaţional. – Vezi Nr 2072.

Romanciuc, Mariana. Matematica aplicată a lui Ion Valuţă. – Vezi Nr 2027.

Ященков, Павел. Кармен ХХ века. – Vezi Nr 2089.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2198. Dima, Nicholas. "Cotul Donului-1942" şi "Românii din jurul României" : [pe mar-
ginea lucrărilor, semnate de către cercetătorul Vasile Şoimaru : art. prof. din SUA] / Nicholas
Dima // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 3.

2199. Dobândă, Viorica. Alexandru cel Bun – stabilizator de ţară : [615 ani de la dom-
nia Domnitorului Moldovei (1375/1380-1432)] / Viorica Dobândă // Univers pedagogic pro. –
2015. – 7 mai. – P. 7.

2200. Domenco, Ion. Neamul românesc este etern prin eroii săi. Martirii căzuți în lupte-
le pentru eliberarea Basarabiei, comemorați la Țiganca : [raionul Cantemir] / Ion Domenco //
Evenimentul zilei. – 2015. – 25 mai. – P. 9.

2201. Mischevca, Vlad. Anexarea de la 1812: câteva premise şi constatări / Vlad


Mischevca // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 3.

2202. Moraru, Anton. Dimensiunea tristă a suferinţei : [75 de ani de la anexarea Basa-
rabiei la Uniunea Sovietică] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 14 mai. – P. 3.

2203. Moraru, Anton. Intervenţia militară sovietică în Basarabia : [în iun.-iul. 1940] / An-
ton Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 21 mai. – P. 3.

2204. Moraru, Anton. Republica Moldova în contextul Războiului Rece / Anton Moraru
// Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 3.

2205. Negru, Gheorghe. Constantin Stere în vizorul poliţiei secrete a Imperiului Rus /
Gheorghe Negru // Literatura şi arta. – 2015. – 28 mai. – P. 7.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2206. Negru, Nina. Oameni din Basarabia istorică : [Elena Alistar, membru al Sfatului
Ţării (1873-1955)] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 1 mai. – P. 8.

2207. Rusu, Ileana. "Copii în cătuşele Siberiei" : [despre deportările din 1941-1949 : pe
marginea discuţiei cu Anatol Petrencu, istoric, Boris Vasiliev, locuitor din satul Sărătenii vechi,
raionul Teleneşti, şi Dumitru Diacov, politician] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2015. – 29
mai. – P. 6-7.

2208. Simion, George. Apologia Răului de la origini până în prezent : [pe marginea ac-
tului de anexare a Basarabiei din 16 mai 1812] / George Simion // Timpul. – 2015. – 8 mai. –
P. 12.

2209. Stimpovschii, Doina. Pedepse medievale în închisorile Basarabiei ţariste : [pe


marginea studiului, realizat de către Artur Leşcu, istoric] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 19 mai. – Р. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 29 мая. – Р. 10.

2210. Strătilă, Victor. O noapte de război la Abaclia : 5 apr. 1944 / Victor Strătilă // Na-
tura. – 2015. – Mai (Nr 5). – P. 14.

2211. Ţâcu, Octavian. Salvaţi Expediţiile Memoriei de birocraţii de la Bucureşti : [despre


proiectul pentru tineret Expediţiile Memoriei] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 15 mai. – P.
13.

2212. Назария, Сергей. Сергей Назария: "Документы сигуранцы подтверждают –


симпатии нашего населения были тотально на стороне Советского Союза" : [интервью
с руководителем Ассоциации историков и политологов "Pro-Moldova"] / записали: Елена
Замура, Марина Аблисимова, Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2015. – 1
мая. – Р. 1, 10.
94(498) Istoria României
2213. Lupan, Nicolae. Manipulatorii reîntregirii teritoriale a României : La 97 de ani ai
Actului Unirii de la Chişinău / Nicolae Lupan // Literatura şi arta. – 2015. – 7 mai. – P. 2.

2214. Tanaşoca, Nicolae-Şerban. "Nu cred că românii din R. Moldova pot construi o
nouă naţiune romanică viabilă" : interviu cu istoricul N.-Ş. Tanaşoca, dir. Institutului de Studii
Sud-Est Europene din Bucureşti / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 15
mai. – P. 20.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Index de nume

Bortă, Svetlana 1955


A Bortă, Victoria 1754, 2058, 2076, 2078, 2081
Ababii, Ion 2013-14 Botnarciuc, Vasile 2016
Advahov, Vasile 2065 Botnaru, Lilia 2000
Agachi, Ştefan (2193) Braga, Tudor 2062
Albu, Anca 1974 Bruma, Cristina 2065
Albu, Viorelia 1942 Buda, Valentin 1793, 1857, 1968, 2090
Alexandru cel Bun, domn al Moldovei, (1400- Budeanu ,Gheorghe 2023
1432) 2199 Budza ,Oleg 1898
Alistar, Elena (2206) Buga, Ion 2178
Andronesco, Nicholas 2164, 2172 Buga, Mircea 2036
Andronescu, Monica 2082 Bujor, Ilie 1913
Andronic, Dan 1789, 1918 Burea, Irina 1942, 1953
Anton, Ion 2112 Butnaru, Leo 2115-18
Apostolachi, Iurie 2039 C
Argatu, Calinic 1769
Arghezi, Tudor 2103 Calus, Kamil 1794
Arion, Liuba 1757-58 Candu, Andrian 1908, 1934
Capcelea, Arcadie 2023
B Caraiman, Lucia 2011
Babuc, Nicolae 1987 Caranfil, Ninela 1761
Baciu, Gheorghe 2015, 2176 Carisma 2071
Bajureanu, Ion 2113 Casapu, Tudor 2090
Balan, Oleg 1960 Cazacu, Lilia 1755
Barbu, Ana (2066), 2071 Căpiţă, Ionel 2119
Barna, Horia 1753-54 Cârmu, Isai (2062-64),
Basarab, Marin 1790, 2035 Ceban, Adrian 2005
Bădescu, Scipione I.2104 Ceban, Larisa 2005
Beiu, Lucia 1879 Chifu, Iulian 1858-59
Bejan, Ion 1994 Chiriac, Olga 2055
Bejan, Viorica 1915 Chirtoca, Vasile 1795
Bejenaru-Botgros, Lidia 2069 Chirtoca, Vasilii 1795-97
Belicov, Serafim 2114 Christoffersen, Lise 1867
Bendas, Mihai 1988, 2009 Ciausovski, Eugene 1778
Bereghici, Aliona 2058 Cibotaru, Viorel 1968
Beşleagă, Vladimir 1761 Cimpoi, Mihai 1761, 2165
Bieşu, Maria 2081 Ciobanu, Andrei 2067
Bileţchi, Nicolae 2177 Ciobanu, Mircea V. 1798-1802
Bivol, Iurie 2044 Ciobanu, Natalia (2006)
Bivol, Natalia 2010 Ciobanu, Nelly 2071
Bîlici, Angela 2000 Ciobanu, Olga 1989
Bînzari, Nicu 1898-1900, 1906, 1935, 1957 Ciobanu, Victor 1803, 1860
Blaga, Lucian 1765-66 Ciobanu, Vlad 2005
Blanaru, A. 2001 Ciocanu, Ion 1804, 2179
Bogatu, Petru 1781, 1791-92 Cioculescu, Şerban Filip 1861
Boian, Ion 1985 Ciubotaru, Adrian 1805-06
Bologa, Mircea (2032, 2034) Ciuparu, Dragoş Mihael 1989
Bortă, Anastasia 2055 Ciutac, Lia 1974, 2056, 2059

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cîrchelan, Iuliu 2120 Dulgheru, Valeriu 1810, 1881


Cîrlig, Mihai 1961 Dumbrăveanu, Ion 2018
Climoc, Ludmila 1938 Dunăreanu, Nicolae (2171)
Codreanca, Lidia 2097 Dungaciu, Dan 1811, 1863
Codru, Anatol 2121 Dziatkovski, Iuri 1795
Cojocariu, Tudor 1759, 1807-09
Cojocaru, Nicolae 1990, (2021) E
Colesnic, Iurie 1975, 2060, 2171, 2180-82 Efros, Ana 1974
Colosenco, Valentina 2081 Eleodor (Paroh) 1994
Colţun, Gheorghe 2093 Eminescu, Mihai 2107
Condrea, Vera 2163 Enescu, George (2072)
Conţiu, Mihai 1782-83 Eremia, Anatol 1761, 2099
Corlăteanu, Nicolae (2097-2100) Eţco, Constantin 2019
Corobceanu, Svetlana 1784, 1868
Cosniceanu, Maria 2094-96, 2098 F
Covrig, Octombrina 2122
Cristea, Andi 1862, 1882 Fasolă, Alexandra 2082
Cristi, Adi 2105 Felippo, Eduardo de 2086
Cubreacov, Vlad 1969 Filat, Vlad 1812-13, 1894
Cucereavîi, Mihai 2183 Filimon, Alexandru 1778, 1861, 1864, 1882,
Curchi, Lilia 1927 1949, 2074
Florea, Nicolae 2010
D Florea, Serafim 2186
Fomin, Vladimir M. 2033
Dabija, Nicolae 1761, 1769, 1785, 2102, Frişcu, Alexandru-Horaţiu 2127
2169, 2177
Dadiani, Natalia 2053 G
Damian, George 1787
Darie, Teodor 2006 Gaburici, Chiril 1934, 2040
David, Aurel (2060) Gaidar, Ala 1991
David, Laura Ienei 2184 Gaidău, Gheorghe 2010
David, Teodor 2184 Galben, Dorin 2004
David. Sergiu 2044 Garaba, Vladimir 2042
Dănilă, Aurel 1761 Genaru, Ovidiu 2108
Danileţ, Cristi 1948-49 Gherciu, Ana 1962, 1992
Deaconescu, Ion 2170 Gherman, Natalia 1883
Diaconescu, Ioana 2174 Ghimpu, Dina 2083
Diacov, Dumitru 2207 Gladun, Nicolae 2014, (2037)
Dima, Nicholas 2198 Glavan, Ruxanda 1971
Dinescu, Viorel 2106, 2185 Gontar, Margarita 2048
Diordiev, Ion 2123-24, (2178, 2183, 2190) Gonţa, Aida 2001
Dobândă, Viorica 2199 Gornea, Liuba 2011
Dobroşinschi-Malai, Elena (2182) Gorschi, Alina 1902
Doga, Alexandru 2125 Grecu, Doina 2042
Dolgan, Mihail 2187 Gremalschi, Anatol 1977
Domenco, Ion 2200 Gribincea, Vladislav 1949
Donici, Nicolae 2028-31 Grigoriţă, Mugur Ioan 2028-31
Druc, Mircea 1880 Grosu, Aneta 1960, 2036
Druţă, Maria 1999 Grosu, Lidia 2172, 2187
Druţă, Mihail 2126 Groza, Ana 1995
Duca, Gheorghe 2032 Grozav, Natalia 2001
Dudulica, Liubomir 1947 Gulca, Ilie 1970, 1977, 2214
Dughin, Aleksandr 1762 Guţu, Tudor 1900

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

H Mărgineanu, Virgiliu 2075-76


Mândâcanu, Virgil 1979
Hadârcă, Natalia 1904 Meriacre, Agafia 1995
Hadei, Daniela 2051, 2053-54, 2066-67 Michnik, Adam 2074
Holban, Ion 2028-31 Mihail, Viorel 2189
I Mihailovici, Stela 1951, 2077
Mihalache, Sveatoslav 1916
Iaşcenco, Tudor 1761 Mihăilă, Silvia 2010
Ionescu, Nicolae 2171 Mischevca, Ion 1866, 1884
Ivanov, Dumitru 1905 Mischevca, Vlad 2201
Moldovanu, Ion 1898-1900
J Moon, Aliona 2070
Jitaru, Valentin 2085 Morar, Dan 1943
Josu, Nina 2166, 2188 Moraru, Anatol 1867
Jurca, Ovidiu 1899 Moraru, Anton 2202-04
Morăraş, Mihai 1756, 1814
K Moroşanu, Andrei 2044, 2129
Moşin, Octavian 1770-71, 2100
Kamoulakou, Eleni 2163 Moşneag, Victor 1815, 1950
Koss, Alexander 1938 Motea, Claudia 2078
Kuhnhardt, Ludger 1865 Munteanu, Aliona 2077
L Munteanu, Andrei 1761, 1992
Munteanu, Valeriu 1816
Lavric, Nadejda 2008 Mureşan, Siegfried 1864, 1868
Leahova, Irina 1906-07, 1935 Musteaţă, Traian 2015
Lenţa, Anatol 2068 Mutti, Claudio 1763
Leonard, Pavel Ştefan (2181)
Leşcu, Artur 2209 N
Lipcanu, Oxana 1898 Nastas, Rodica 1999
Lipcanu, Stan 2075 Nechit, Irina 2084
Loghin, Vlad 1908-09, 1926, 1956-57 Neciui-Leviţki, Ivan (1975)
Lorcencov, Vladimir 2196 Negru, Gheorghe 2205
Lovinescu, Vasile 1763 Negru, Lena 2069-71
Lozan, Nina 1950 Negru, Mihai 2010
Lozinschi, Raisa 1865 Negru, Nicolae 1817
Luchian, Aurora 2109 Negru, Nina 2206
Lupan, Nicolae 2213 Nica, Virginia 1926, 2043
Lupaşcu, Tudor 1761 Nicolaev, Nicolai 1907
Lupu, Larisa (2013) Nicu, Dan 1818-19
Lupuşor, Tamara 1911, 2091 Noica, Constantin 1764
M O
Macovei, Tatiana 1786 Onceanu, Ilie 2045, 2048
Malcoci, Iulia 2034 Oprea, Corina 1944, 1946
Manolache, Constantin 2034
Manole, Mihai 1973 P
Manolescu, Nicolae 2020
Marin, Gheorghe 2064 Padron, Justo Jorge 2102, 2169-70
Marşalcovschi, Teo Teodor 2128 Paladi, Florentin 2033
Matcovschi, Dumitru 2176 Palihovici, Sergiu 2024
Matcovschi, Galina 2001 Palladi, Tudor 2190
Mazniuc, Daniela 1951 Parvulesco, Jean 1763, 1767

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pasat, Dumitru 1765-66 Scrisu, Violeta 1961


Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2072 Silvestru, Aurelian 1761, 2135-39
Paşcu, Ioan Mircea 1869 Simion, George 1781, 1784, 2208
Păduraru, Pavel 1941 Siniţaru, Olga 1795
Păunescu, Adrian 2110 Slavici, Ioan 2175
Pârlea, Gheorghe 1761 Socor, Vladimir 1928
Pârnău, Ion 2191 Soţchi, Inna 1952
Petraşcu, Ianoş 2084 Spătaru, Nicolae 2168
Petrencu, Anatol 2207 Stafii, Angela 1768
Pîslaru, Natalia 2002 Stamati, Maria 1994
Plugaru, Emilia 2130 Stamati, Mihai 2056
Popa, Lilia 1999 Stănilă, Moni 1773-77, 2196
Popa, Victoria 1820 Stăvilă, Dumitru 1899
Popescu, Crina 2111 Stere, Constantin 2140-44, (2180, 2189),
Pozneac, Tudor 2007 2205
Preda, Marin 2174 Stimpovschii, Doina 1753, 1768, 1822,
Preguza, Ion 1910, 1957 1901,2086, 2209
Prodan, Sergiu 2075 Stoica, Valentina 1991
Puiu, Visarion (Mitropolit) 1772 Stoiciu, Victoria 1917
Straton, Cristina 2024
R Strătilă, Victor 2210
Raileanu, A. 1980, 1986 Strâmbeanu, Andrei 2145
Raţă, Mariana 1880, 1945 Suhan, Sergiu 2007
Răcilă, Anatol 2085 Sulac, Nicolae 2068
Răileanu, Vitalie 2167 Svenlei, Igor 2009
Rău, Alexe (2127) Ş
Reniţă, Alecu 2040, 2192
Reniţă, Iurie 1890 Şalamac, Mariana 1929, 1964
Rodari, Gianni 2101 Şcerbina, Romeo 2037
Romanciuc, Mariana 2027 Şoimaru, Vasile 2198
Romanciuc, Vasile 2131 Ştirbu, Titus 2146
Rujina, Maria 2046
Rusnac, Vladimir 2132-33 T
Rusu, Adrian 1995, 2007 Tanaşoca, Nicolae-Şerban 2214
Rusu, Ileana 2193, 2207 Tarlapan, Efim 2147, 2192
Rusu, Tudor 1905 Tănase, Constantin 1823, 2148-56
S Tănase, Iulian 2173
Tekaia, Ridha 1938
Saharneanu, Valeriu 1821 Teodorovici, Eugen 1918
Safonov, Andrei 1830 Teslaru, Grigore 2039
Sainciuc, Olga 1927 Testemiţanu, Nicolae (2019)
Saka, Serafim (2186) Tetuihin, Maria 1980
Sandu, Maia 1978, 1981-82 Tichişan, Maria 1911
Savca, Dian 1913 Tighineanu, Ion 2032
Sărătilă, Vlad 2000 Tihon, Ana 1999
Sâli, Victor 2005 Tihon, Andrei (2057)
Scarlat, George 1870-72, 1891 Timciuk, Dmitri 1788
Scobioală, Elena 2057 Timofti, Nicolae 1908, 1934
Scobioală, Sandu 2046 Todiraş, Vladimir 2043
Scripa, Tatiana 2134 Tofan-Bâlici, Maria 2157
Scripliuc, Stela 2000 Tonu, Valentina 1996-97

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Turea, Larisa 2079-80 X


Ț Xenofontov, Ion 2034
Ţapoc, Vasile 2021 Z
Ţărnă, Zina 2083
Ţărnă, Cristina 1945 Zalimas, Dainius 1941
Ţâcu, Octavian 1824, 1873, 2092, 2197, 2211 Zamfirache, Cosmin 2175
Ţopa, Efimia 2158 Zaporojan-Pîrgari, Angelina 1942
Ţugui, Eduard 1949 А
Ţurcanu, Gheorghe 1898
Ţurcanu, Mihail 1825, 1877, 1948 Аблисимова, Марина 2212
Ţurcanu, Natalia 1912
Б
U
Балан, Олег 1965
Ungureanu, Mihai 2059 Бриде, Стефан 1931
Ungureanu, Tudor 1934 Булат, Ольга 2087
Untilă, Veaceslav 1826-28 Бумаков, Василий 2050
Urechean, Serafim 1829
Ursache, Silvia 2179 В

V Влах, Ирина 1937


Воронин, Владимир (1895)-96
Valuţă, Ion (2027)
Vancu, Anca 2173 Г
Varzari, Nina 2000 Гараба, Владимир 2025
Vascan, Ion 1983 Гашикулина, Евгения 1919
Vasilache, Sandu 2086 Гибу, Николай 1832
Vasilcău, Traian 2159 Глазова, Татьяна 2026
Vasilică, Valeriu 1874 Голя, Анатолий 1876
Vasiliev, Boris 2207 Гречаный, Зинаида 1833-35
Vasiliu, Vadim 1779, 1788, 1830 Гросу, Анетa 1966
Vârlan, Stella 2001 Гурэу, Виктор 1836-37
Verjac, Alexei 1992 Гэмурарь, Антон 1966
Vetrilă, Sorina 2003
Veveriţa, Ana-Maria 1998 Д
Vicol, Aliona 2011
Vicol, Mihai Sultana 2194 Данилеску, Спиридон 2050
Vieru, Grigore 2160-61, (2185) Дашевский, Олег 2025, 2052
Vioară, Victoria 1862, 1869, 1902
Visternicean, Dumitru 1953 Е
Vîlcu, Mihai 2162
Vlas, Vlad 1831 Ефремов, Артур 1833
Vodă, Corina 1751 Ж
Voinovan, Georgeta 2071
Volcov, Valeriu 1980 Жосу, Виктор 1892
Voncu, Răzvan 2174
З
Vrăjmaşu, Dina 1994
Vulturescu, R. 2001, 2010-11 Замура, Елена 2212
Западинский, Роберт 1838
W
Злобин, Николай 1780
Wach, Piotr 1867
Wyeth, Alex 1767

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

К Романов, Александр 1875


Рудик, Г. А. 1984
Казанский, Александр 1839 Руфа, Мариана 1967
Калак, Дмитрий 1937, 1940, 1967
Калдаре, Игорь 1972 С
Кашу, Илиан 1840, 1856
Кетрарь, Вадим 2041 Слусарь, Александр 2050
Киврига, Виорел 1932 Стеничева, Наталья 2073, 2212
Киртока, Василий 1841-44 Субботин, Игорь 1780
Коваленко, Ирина 2012 Т
Козмолич, Виктория 2061
Константинов, Александр 1895 Такий, Александр 1920-21
Кубряков, Влад 1878 Таран, Ангелина 2049
Куликова, Людмила 2061 Таран, Сергей 2047
Терехов, Дмитрий 2050
Л Тимотин, Марина 1836-37, 1846, 1932
Логин, Влад 1932 Ткач, Сергей 1849-50, 1897
Лозан, Нина 1954 Тодуа, Зураб 1851
Лупашко, Михаил 1893, 2195 Торрес, Пилар 1752
Лянкэ, Юрие 1897 Тхорик, Владимир 1835, 1840

М У

Маслин, Валерий 1896 Урекян, Серафим 1847, 1852


Менюк, Николай 1852, 1972 Усатый, Ренато 1853
Моисеев, Сергей 2038 Устюгова, Наталья 1832, 2088
Молдовану, Штефан 1842 Х
Мунтянy, Алена 2087
Мухаметшин, Фарит 1845 Харет, Константин 2088
Н Ч
Назария, Сергей 2212 Чебан, Вадим 1937
Николаева, Наталья 1853 Чубашенко, Дмитрий 1854-55
Чудак, Александр 1856
О
Ш
Осталеп, Валерий 1846
Шикирлийская, Татьяна 1922-24
П Шимановская, Людмила 2047
Павлов, Николай 1847 Шолохова, Михаила (2195)
Панорман, Пелагея 1848 Штефэницэ, Ион 2052
Плисецкая, Майя (2089) Шубель, Дирк 1876
Пойсик, Михаил 1939 Я
Р Ященков, Павел 2089
Ройтбурд ,Елена 1833

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2015

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Gazeta satelor. Curierul agricol
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 5
15. Obiectiv european
16. Săptămîna
17. Stejarul
18. Timpul
19. Univers pedagogic pro
20. Vocea poporului
21. Ziarul de gardă
22. Ziarul naţional
23. Коммерсант info
24. Mк Kн World Weekly
25. Молдавские ведомости
26. Независимая газета = Moldova independentă
27. Объектив Европа
28. Панорама
29. Событие недели
30. Экономическое обозрение

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,58
Coli ed. 9,91
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 5

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

181