You are on page 1of 186

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 6
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 6
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 6, 2015. – 2015. – 186 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-201-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-202-7 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................... 9
070 Ziaristică. Presă ........................................................................................................ 9
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 10
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .................................................................................. 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 11
159.9 Psihologie ............................................................................................................ 11
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 12
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ....................................................................................... 12
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 13
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 14
32 Politică .......................................................................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 20
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 29
53 Fizică ............................................................................................................................................ 29
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 30
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 31
61 Medicină ....................................................................................................................................... 31
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 34
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 35
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 39
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ...................................................................................................................................... 39
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 39
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 39
78 Muzică .......................................................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 41
82 Literatură....................................................................................................................................... 43

5
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 64
929 Ştiinţe biografice şi înrudite....................................................................................... 65
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 66
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 66
Autoreferate .................................................................................................................. 68
Index de nume .............................................................................................................. 71
Index de titluri................................................................................................................ 79
Index de subiecte .......................................................................................................... 80
Index geografic.............................................................................................................. 82
Index de editori.............................................................................................................. 82
Index de ISBN eronate ................................................................................................... 83

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 84

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 84
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 84
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................................................................. 84
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................................. 84
005 Conducere și organizare. Management ...................................................................... 84
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ...................................................................................... 85
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 85
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 85
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 85
069 Muzee.................................................................................................................... 85
070 Ziaristică. Presă ...................................................................................................... 85
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 85
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 86
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 86
159.9 Psihologie ............................................................................................................ 86
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 86
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ....................................................................................... 86
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 87
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 87
32 Politică .......................................................................................................................................... 87
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 89
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 93
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 98
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 100
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 100
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 102
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 103
51 Matematică ................................................................................................................................. 103
53 Fizică .......................................................................................................................................... 103
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 104
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 105

6
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................................... 105
58 Botanică ...................................................................................................................................... 105
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 105
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 105
61 Medicină ..................................................................................................................................... 105
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 109
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 110
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 116
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 116
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 116
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 117
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 117
78 Muzică ........................................................................................................................................ 117
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 120
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 123
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 123
82 Literatură..................................................................................................................................... 124
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 127
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 129
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 131
Index de nume ............................................................................................................ 135
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate ..... 142

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 143

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 143


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 143
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................... 143
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................................ 143
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .................................................................................... 143
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 143
030 Lucrări de referinţă generale ................................................................................... 143
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 143
070 Ziaristică. Presă .................................................................................................... 143
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 144
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 144
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 144
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 144
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 145
32 Politică ........................................................................................................................................ 145
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 155
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 160
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 161
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 162
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 162

7
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 166
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 166
53 Fizică .......................................................................................................................................... 166
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 167
61 Medicină ..................................................................................................................................... 167
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 168
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 169
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 169
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 170
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 170
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 170
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 170
78 Muzică ........................................................................................................................................ 170
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 171
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 172
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 172
82 Literatură..................................................................................................................................... 173
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 178
929 Ştiinţe biografice şi înrudite..................................................................................... 178
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 179
Index de nume ............................................................................................................ 181
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ....................................................................... 186

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IUNIE NR 6 JUNE
(1097-1357)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1097. Alexandru-Horaţiu Frişcu : [poet satiric] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala "Alba Iulia" ; alcăt.: Viorica Ţurcan, Elena Caldare ; red. bibliogr.: Irina
Tutun ; ed. îngrijită: Mariana Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 94 p. :
fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-64-7.
[2015-1125].
- - 1. Frişcu, Alexandru-Horaţiu, 1949 - …, poet satiric – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929Frişcu]
1098. Olga Chiriac : [profesoară de limbă franceză] : Biobibliografie / Bibl. Publ. Raio-
nală "Mihail Sadoveanu" [Străşeni] ; alcăt.: Valentina Corjiţa ; ed. îngrijită de Nadejda Pădure.
– Străşeni : S. n., 2015 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 44 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-52-180-2.
[2015-1316].
- - 1. Chiriac, Olga, 1953 - …, profesoară de limbă franceză – Biobibliografie.
016:[811.133.1+929Chiriac]
1099. Vasile Badiu: Școala unei "surprinzătoare forţe spirituale" : [scriitor] : Biobi-
bliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Liviu Rebreanu" ; alcăt.: Lina Iftodi ; red.
bibliogr.: Claudia Tricolici ; contribuţii: Alexandra Badiu, Ana Creţu ; ed. îngrijită de Mariana
Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 93 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-72-2.
[2015-1131].
- - 1. Badiu, Vasile, 1933-1994, scriitor, critic literar – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Badiu]
070 Ziaristică. Presă
1100. Lange, Carol.
Educaţie mediatică : Ghid practic pentru bibliotecari / Carol Lange ; trad. din lb. engl.:
Irina Didencu ; IREX Europa, Novateca. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 166 p.
: fig., fot. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului și Muncă al
Dep. de Stat american. – 30 ex.
ISBN 978-9975-120-61-6 (broşată în spirală).

9
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Gratuit. – [2015-1122].
- - 1. Educaţie mediatică.
[070+659.3]:021.2
1101. Idem în lb. rusă : Медиаграмотность : Практическое руководство для биб-
лиотекарей / пер. с англ.: Анастасия Куликовская. – [Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Fox-
trot")]. – 166 p. : fig., fot. ; 30 cm.
Apare cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului și Muncă
al Dep. de Stat american. – 30 ex.
ISBN 978-9975-120-62-3 (broşată în spirală).
Gratuit. – [2015-1123].
- - 1. Educaţie mediatică.
[070+659.3]:021.2
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1102. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi
studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014 : [în 2
vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . – 30 cm. – ISBN 978-
9975-45-249-6.
Vol. 2. – 2014. – 583 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
40 ex. – ISBN 978-9975-45-382-0. – [2015-1264].
082:378.662(478-25)=135.1=161.1
1103. "Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE",
conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională
"Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE" : Consacrată aniversării
de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, 16-17 martie
2015, Chişinău / col. red.: Ştefan Levinţa [et al.]. – Chişinău : US Tiraspol, 2015. – 278 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Catedra Ştiinţe Sociale. – Tex-
te : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol.
ISBN 978-9975-76-151-2.
[2015-1196].
082:378.4(478-25)=00
1104. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă") – . – 20 cm. – (Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi competi-
torilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.
Vol. 14, Partea 1-a. – 2015. – 344 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-236-5. – [2015-1184].
- - 1. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău – Anale.
082:378.637(478-25)=135.1=111=161.1
1105. Vol. 14, Partea a 2-a. – 2015. – 292 p. : fig. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-46-237-2. – [2015-1185].
- - 1. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău – Anale.
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
1106. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiin-
ţifică interuniversitară (2015 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 3 apr.


2015 / col. red., com. org.: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 163 p. :
tab., fig., fot. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art.– 40 ex.
ISBN 978-9975-45-384-4.
[2015-1269].
082:378.662(478-25)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1107. Cartea celor mai bune prietene : Teste. Activităţi. Distracţii şi multe altele /
trad. din engl.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2014 (Tipărit în China). – 32 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: The Best Friends Book : Quizzes. Activities. Fun and More. – F. f. de tit. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-858-8 (broşată).
[2015-1183].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1108. Câte-n lună şi-n stele : 150 de curiozităţi explicate pe înţelesul copiilor / con-
cepţie: Ala Bujor ; il.: Vadim Rusu. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Epigraf, 2015 (Combinatul Poli-
grafic). – 79 [1] p. : il. color ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-61-1 (în cop. tare).
[2015-1305].
- - 1. Curiozităţi pentru copii.
087.5
1109. Hai să-ţi spun… : 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările
celor mici. Ce? Cine? Unde? Cînd? Cum? De ce? / text : Ala Bujor, Cristina Duca ; il.: Vadim
Rusu ; cop.: Vadim Rusu, Veronica Mariţ. – Ed. rev. – Chişinău : Epigraf, 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 79 p. : il. color ; 27 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-125-62-8 (în cop. tare).
[2015-1306].
- - 1. Curiozităţi pentru copii.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1110. Bolea, Zinaida.
Bazele consilierii psihologice : Suport de curs / Zinaida Bolea ; Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Aplicată. – Chişinău :
CEP USM, 2015. – 167, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-670-3.
[2015-1205].
- - 1. Consiliere psihologică.

11
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

159.964.2(075.8)
1111. Ştefaneţ, Diana.
Cum să reducem stresul zilnic şi stresul de examinare : Ghid metodologic pentru elevi,
profesori şi părinţi / Diana Ştefaneţ ; coord.: Palade Gabriel [et al.] ; Colegiul Financiar-Bancar
din Chişinău, Catedra "Ştiinţe Socio-Umane". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Totex-Lux"). –
170 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152-157 (77 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-3060-0-3.
[2015-1164].
- - 1. Stres – Prevenire – Diminuare.
159.942.5:37.015.3
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1112. Capcelea, Valeriu.
Introducere în etica ecologică / Valeriu Capcelea, Arcadie Capcelea ; ref. şt.: Vasile
Buzdugan, Teodor Ţîrdea. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 329 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 316-326 (201 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Centrului
Regional de Mediu Moldova, din fondurile Uniunii Europene. – 800 ex.
ISBN 978-9975-61-893-9 (în cop. tare).
[2015-1160].
- - 1. Etică ecologică.
17:502/504
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1113. Heruvima (Efrosinia).
Ție, Doamne, mă închin / Monahia Heruvima (Efrosinia). – Bălţi : S. n., 2015 (Tipogra-
fia din Bălţi). – 23 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-132-14-5.
[2015-1218].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1114. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove).
Managementul activităţilor economice din sistemul Eparhial al Bisericii Creştin-
Ortodoxe : [din Republica Moldova] / Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Iunie Prim"). – 192 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Numele adevărat al aut.: Cantarean Nicolae. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4121-9-3 (în cop. tare).
[2015-1215].
- - 1. Biserica creştin-ortodoxă din Republica Moldova – Management.
271.22(478):27-7
1115. Николаев, Дмитрий.
Мир старообрядчества Молдовы / Дмитрий Николаев, Пётр Донцов. – Кишинев :
Б. и., 2015 (Tipogr. "Grafic Design"). – 256 p., [16] p. fot. color, tab. ; 21 cm.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 232-236 (11 tit.). – 1000 ex.


ISBN 978-9975-3035-8-3 (în cop. tare).
[2015-1276].
- - 1. Staroveri – Republica Moldova.
271.2(=161.1)(478)
1116. Христианское вероучение для детей / Библейская Лига. – Кишинев :
Библейская Лига, 2015 (Tipogr. "Poliart"). – 187, [6] p. : il. color ; 27 cm.
Tit. pe cop.: Научи меня верить. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9813-5-4 (în cop. tare).
[2015-1307].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1117. Шубернецкий, Иван В.
Не обманывайтесь : [библейские истины] / Иван В. Шубернецкий, Лидия Т. Шу-
бернецкая ; отв. ред.: Георге Зэмостяну ; Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
– Кишинев : Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 187 p. : fot. color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-487-1 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-1111].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
1118. Evaluarea modelelor educaţiei incluzive în Republica Moldova : Sumar stu-
diu / APSCF [Asociaţia ONG-urilor din Domeniul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului] ;
grupul de cercetători: Ludmila Malcoci [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Arva Color").
– 20 p. : il., diagr. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Global Campaign for Education şi Swedish
Org. for Individual Relief (SOIR). – 200 ex.
ISBN 978-9975-127-42-4.
[2015-1172].
- - 1. Educaţie incluzivă – Republica Moldova – Studii de cercetare.
303.4:376(478)
1119. Idem în lb. engl.: Evaluation of Moldova's Inclusive Education Models :
Summary/Research. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 20 p. : il., diagr. color ;
28 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Global Campaign for Education şi Swedish
Org. for Individual Relief (SOIR). – 50 ex.
ISBN 978-9975-127-43-1.
[2015-1173].
- - 1. Educaţie incluzivă – Republica Moldova – Studii de cercetare.
303.4:376(478)
1120. Malcoci, Ludmila.

13
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Incluziunea elevilor cu CES în școlile din comunitate : studiu sociologic / Ludmila


Malcoci, Inga Chistruga-Sinchevici ; Asoc. ONG-urilor din Domeniul Protecţiei Sociale a
Familiei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 56 p. : diagr. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Global Campaign for Education şi Swedish Org. for Indi-
vidual Relief (SOIR). – 300 ex.
ISBN 978-9975-127-41-7.
[2015-1171].
- - 1. Educaţie incluzivă – Studii sociologice.
303.4:376
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
1121. Bejan, Octavian.
Culegere de studii sociale : (economie, politologie, sport și sociologie) / Octavian Bejan
; Centrul de Prevenire și Asistență Criminologică, Alianța pentru Promovarea Dreptului. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 41, [1] p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-666-6.
[2015-1202].
- - 1. Studii sociale.
316.3/.4
1122. Dimensiuni psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional din per-
spectivă regională durabilă / Carolina Platon, Ana Sîrbu, Angela Potâng [et al.] ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Aplicată. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 227 [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-660-4.
[2015-1204].
- - 1. Psihologie socială.
316.6:37.0
32 POLITICĂ
323 Politică internă
1123. Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe
: Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013) / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova ; col. red.: Simion Carp [et al.]. – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al
RM, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 403 p. ; 24 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-121-11-8.
[2015-1088].
- - 1. Criminalitate politică.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323.2+343.301(082)=135.1=161.1
324 Alegeri
1124. Rader, Steven P.
Campania "Hai la vot" : Ghid = Компания "Приходи и голосуй" : Руководство / Ste-
ven P. Rader ; trad. din engl.: Maria Postevca ; Intern. Republican Inst. – [Chişinău] : Arc,
[2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 16 ; 16 p. ; 21 cm.
Tit. orig.: Get Out the Vote Campaing. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. –
Carte-valet (inversă). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-894-6.
[2015-1082].
- - 1. Campanii electorale.
324=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1125. Efremov, Valeriu.
Structuri. Organizaţii. Politici europene : Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 64 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 63-64. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3016-9-5.
[2015-1232].
- - 1. Integrare europeană – Teste.
327:061.1EU(079)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1126. "Teoria şi practica integrării europene", conferinţă ştiinţifică studenţească
(2015 ; Chişinău). Teoria şi practica integrării europene : Conferinţă ştiinţifică studenţească
dedicată Zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai 2015 / col. red.: Braga
Mihail, Maftei Vitalie [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 127 p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.
ISBN 978-9975-45-383-7.
[2015-1270].
- - 1. Integrare europeană.
[327(478)+061.1EU]:378(082)=135.1=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1127. Cazacu, Vitalie.
Teorie economică : Curs de prelegeri / Vitalie Cazacu, Tatiana Chirilă ; Inst. de Relaţii
Intern. din Moldova, Fac. Econ. Mondială şi Relaţii Econ. Intern, Catedra Teorie Econ. şi
Business Intern. – Chişinău : IRIM, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 237 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 235-237 (74 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4023-6-1.
[2015-1168].
- - 1. Teorie economică.
330.1(075.8)

15
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1128. Benu, Victor.
Negocierea contractului (convenţiei) colectiv de muncă : Ghid pentru liderii de sindicat /
Benu Victor, Ion Cucu, Dutca Mihail ; Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova. – Ed. a
2-a. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. SA "Crio") – 107 p. : des., fig. ; 24 cm. – (Biblioteca
activistului sindical).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 105-106 (22 tit.). – 700 ex.
[2015-1180].
- - 1. Contracte colective de muncă – Negocieri.
331.105.6:349.22
331.105.44 Sindicate
1129. Şavca, Tatiana.
Dezvoltarea comunicării : Ghid pentru asociaţiile sindicale teritoriale şi organizaţiile
sindicale primare / Tatiana Şavca, Tatiana Şaptefraţi ; Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din
Serviciile Publice din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Ericon"). – 98 p. : fot.
color, fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 82 (13 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei CNV International. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3018-3-1.
[2015-1318].
- - 1. Sindicate – Dezvoltarea comunicării.
331.105.44:316.77
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1130. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova : Programul de dezvol-
tare strategică, 2015-2015 / Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. – [Chişinău
: S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 59 p. : fig., tab. ; 29 cm.
[2015-1143].
- - 1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova – Dezvoltare strategică.
334:788(478)
1131. Idem în lb. engl. : Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldo-
va : Strategic Development Program, 2015-2017. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 58 p. : fig., tab. ; 29 cm.
[2015-1144].
- - 1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova – Dezvoltare strategică.
334:788(478)
336 Finanţe
1132. Fală, Alexandru.
Diagnosticul deprecierii leului moldovenesc / Alexandru Fală ; Centru Analitic Indepen-
dent Expert-Grup, Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 12 p. : fig. ; 28 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova /
Progr. Buna Guvernare în cadrul proiectului "Relaţiile UE-Moldova – Monitorizarea Progresu-
lui în contextul Politicii Europene de Vecinătate". – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-971-9.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1084].
- - 1. Leul moldovenesc – Depreciere.
336.74(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1133. Popa, Ana.
Moldova și Rusia: între relații comerciale și dependență economică / Ana Popa ; Cen-
tru Analitic Independent Expert-Grup. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 28
p. : fig., tab. ; 28 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-80-972-6.
[2015-1085].
- - 1. Comerţ exterior – Republica Moldova – Rusia.
339.5(478+470)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1134. Lupaşcu, Zinaida.
History of the Romanian State and Law : (Study Guide, Textbook) : Full Time
Education / Zinaida Lupaşcu ; State Univ. of Moldova, Law Fac., Dep. of Theory and History
of Law. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-71-636-9.
Cicle I : Bachelor. – 2015. – 243 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-71-637-6. – [2015-1208].
- - 1. Istoria dreptului românesc.
340(498)(091)(075.8)
341 Drept internaţional
1135. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : amendată de Protocoalele nr. 11
şi 14, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13 / Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 56 p. ; 11 x
15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Fiduciar pentru Drepturile Omului. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-486-4.
[2015-1115].
- - 1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
341.231.14(4)
1136. Idem în lb. rusă : Европейская конвенция по правам человека : измененная
и дополненная Протоколами № 11 и № 14 в сопровождении Дополнительного протоко-
ла и Протоколов № 4, 6, 7, 12 и 13. – Кишинев : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].
– 58 p. ; 11 x 15 cm.
Изд. при фин. поддержке Трастового Фонда по Правам Человека. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-485-7.
[2015-1114].
- - 1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
341.231.14(4)

17
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1137. Bîrgău, Mihail.
Dreptul constituţional al ţărilor străine : Curs universitar / Mihail Bîrgău, Valeriu Gureu.
– Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 295 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-255-3.
[2015-1166].
- - 1. Dreptul constituţional al ţărilor străine.
342.4(100-87)(075.8)
1138. Comisia Naţională de Integritate : Raport anual de activitate / Comisia Naţio-
nală de Integritate ; resp. ed.: Cristina Dumbravan. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 35 p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2015-1140].
- - 1. Comisia Naţională de Integritate – Republica Moldova – Rapoarte.
342.5(478)(047)
1139. Ghidul persoanei delegate de concurentul electoral: observator(-oare), re-
prezentant(-ă) cu drept de vot consultativ, persoană de încredere : Alegerile locale generale
din 14 iunie 2015 / Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul
Electoral. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 15 p. : fig., tab. color ; 21
cm.
[2015-1138].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8(478)
1140. Idem în lb. rusă : Руководство для лиц делегированных от конкурентов на
выборах: наблюдателя, представителя с правом совещательного голоса, доверенного
лица : Всеобщие местные выборы, 14 июня 2015 г. – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"]. – 16 p. : tab. color ; 21 cm.
[2015-1141].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)(075)
1141. Ghidul preşedintelui(-tei) biroului electoral al secţiei de votare la alegeri
locale generale, 14 iunie 2015 / Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă
Comisia Electorală Centrală. – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 9 p. :
tab. color ; 15 x 21 cm.
F. f. de tit.
[2015-1137].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)
1142. Manualul membrului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi :
Alegerile locale generale, 14 iunie 2015 / Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 87
p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
[2015-1133].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342.8:352/354(478)(075)
1143. Idem în lb. rusă : Учебник члена окружного избирательного совета второго
уровня : Всеобщие местные выборы, 14 июня 2015 г. – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 97 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
[2015-1135].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)(075)
1144. Manualul membrului (-EI) consiliului electoral de circumscripţie de nivelul
întîi : Alegerile locale generale, 14 iunie 2015 / Comisia Electorală Centrală, Centrul de In-
struire Continuă în Domeniul Electoral. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 96 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
[2015-1132].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)(075)
1145. Idem în lb. rusă : Учебник члена окружного избирательного совета первого
уровня : Всеобщие местные выборы, 14 июня 2015 г. – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 104 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
[2015-1134].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)(075)
1146. Tipa, Ion.
Răspunderea juridică a funcţionarilor publici şi a demnitarilor : Ghid metodic / Ion Tipa ;
Acad. de Administrare Publică, Dep. Învăţământ Superior, Catedra Ştiinţe Juridice. – Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipografia Reclama). – 139 p. : tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3019-4-7.
[2015-1345].
- - 1. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici.
[342.98+343.35]:35.08(075)
1147. Учебник члена участкового избирательного бюро : Всеобщие местные
выборы, 14 июня 2015 г. / Центральная избирательная комиссия, Центр непрерывного
образования в избирательной сфере. – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 132 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
[2015-1136].
- - 1. Alegeri locale generale – Instruire.
342.8:352/354(478)(075)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe. – Vezi Nr
1123.

1148. Protecţia copilului în contact cu sistemul de justiţie : Suport informativ pen-


tru angajaţii poliţiei / Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene "Terre des hommes – Lausanne" în
Rep. Moldova ; au contribuit : Ana Racu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 119, [34] p. : fig., tab. ; 30 cm.

19
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Bibliogr.: p. 99-101 (16 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene.
Broşată în spirală.
[2015-1280]
- - 1. Copiii în contact cu legea – Protecţie – Intervenţia poliţiei.
343.121.5:351.746
347 Drept civil
347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului
1149. Platon, Lilian.
Dreptul telecomunicaţiilor : Curs universitar / Lilian Platon, Grigore Varaniţa ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul antreprenoriatului. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Foxtrot"). – 184 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-164 (168 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-68-5.
[2015-1129].
- - 1. Dreptul telecomunicaţiilor.
347.83(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1150. Ungurean, Ivan.
Reforma sectorului justiţiei în Republica Moldova : concepte teoretico-științifice, stan-
darde instituționale / Ivan Ungurean ; Inst. pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Funda-
mentale ale Omului. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 (Tipografia Reclama). – 32 p. : tab. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3079-2-5 (în cop. tare).
[2015-1324].
- - 1. Justiţie – Republica Moldova.
347.96/.99(478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1151. Dezvoltarea Sistemului național de inventariere a emisiilor de gaze cu efect
de seră : Ghid practic pentru utilizatori / Oficiul Schimbarea Climei OSC) al Min. Mediului,
Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ; adaptat din lb. engl.: Marius Ţăranu ;
echipa proiectului: Vasile Scorpan [et al.] ; coord.: Serghei Palihovici, Silvia Pană-Carp ;
contribuitori: Elena Bicova [et al.]. – Chişinău : Ministerul Mediului al Republicii Moldova :
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
[84] p. : fig., tab. color ; 22 x 30 cm.
114 ex.
ISBN 978-9975-53-497-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 987-6543-1234-55
[2015-1139].
- - 1. Poluarea aerului – Protecţie.
351.777
1152. Implementarea sistemului de management energetic în instituţiile publice :
Ghid practic / aut.: Ion Muntean, Norbert Pehertofer, Constantin Enciu [et al.] ; Agenţia de

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) GmbH. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2015-1277].
- - 1. Management energetic – Instituţii publice.
351.824.11
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1153. Cheianu-Andrei, Diana.
Necesităţile prestatorilor de servicii sociale în relaţionarea cu copiii separaţi de părinţi
şi copiii în situaţie de risc : [studiu] / Diana Cheianu-Andrei ; Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă "SocioPolis". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 120 p. : diagr., il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 114 (13 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-80-978-8.
[2015-1243].
- - 1. Copii în situaţie de risc – Servicii sociale.
364.2-053.2
1154. UNICEF in Moldova : who we are, what we do / UNICEF. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 51 p. : il., fig. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2015-1281].
- - 1. Ajutoare sociale – Copii din familii vulnerabile.
364.4
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1155. Necesităţi, priorităţi și responsabilităţi în educaţia din Republica Moldova :
Raport de cercetare : (analiza şi interpretarea datelor cantitative) / Sorin Cace, Corina Cace,
Andrei Pârvan [et al.] ; coord.: Sorin Cace [et al.] ; au colab.: Ionela Ionescu [et al.] ; Asoc.
pentru dezvoltare şi promovare socio-economică "Catalactica". – Chişinău : Bons Offices,
2015. – 163, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o
Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-968-9.
[2015-1078].
- - 1. Educaţie – Republica Moldova.
37.0(478)
1156. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",
conferinţă ştiinţifică anuală (17 ; 2015 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice
şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cerce-
tătorilor UPS "Ion Creangă" : 75 de ani de la fondare : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col.
red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă") – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-46-238-9.

21
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Vol. 1. – 2015. – 392 p. : fig. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chi-
şinău – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-46-239-6. – [2015-1294].
- - 1. Învăţământ – Modernizare. 2. Educaţie – Modernizare.
37.0:378.637(478-25)=135.1=161.1
1157. Soroceanu, Zinaida.
Ghidul de buzunar pentru părinţi : Sfaturi utile / Zinaida Soroceanu. – [Chişinău : S. n.],
2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 89, [3] p. ; 14 x 17 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţia JANIVO. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-504-5 (broşată în spirală).
[2015-1106].
- - 1. Educaţia părinţilor.
37.018.262
1158. "Гуманизация современной системы образования", нац. науч.-паркт.
конф. (2014 ; Комрат). Гуманизация современной системы образования : Националь-
ная научно-практическая конференция / редкол.: Арикова З. Н. [и др.]. – Комрат : US
Comrat, 2014. – 215 p. des., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Комрат. Гос. ун-т, Фак. нац. культуры, Каф. педагогики. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4440-1-9.
[2015-1296].
- - 1. Educaţie.
37.0(082)=135.1=161.1
1159. Курачицки, А.
Лекции по педагогике : В помощь учителю-практику / А. Курачицки. – Кишинев :
Învăţătorul Modern, 2015 (Tipogr. "Cavaioli") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3038-2-8. –
(Приложение к журналу "Învăţătorul modern").
Ч. 2. – 2015. – 76 p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
3038-3-5. – [2015-1347].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1160. Competența interculturală : Auxiliar didactic / Centrul Educațional "Pro Didac-
tica", Consiliul Naț. al Tineretului din Moldova ; coord.: Viorica Goraş-Postică. – Chişinău :
Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2015. – 172 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Biblioteca
Pro Didactica", ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria "Auxilia", ISBN 978-9975-3013-6-7).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
Elveţiene pentru Copii "Pestalozii" (PCF). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3013-7-4.
[2015-1087].
- - 1. Competenţe interculturale.
37.015(082)
1161. Murariu, Cătălina.
Pădurea în contextul dezvoltării durabile : Material didactic pentru profesori şi elevi /
Cătălina Murariu, Radu Melu ; coord.: Antoanela Costea, Costel Bucur ; au contribuit: Arcadie

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Capcelea [et al.] ; Progr. regional de Guvernare și Aplicare a Legislaţiei Forestiere (faza II),
Banca Mondială, WWF, IUCN, Uniunea Intern. pentru Conservarea Naturii. – [Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 65 p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a a cop. – Referinţe bibliogr.: p. 65. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Uniunii Europene. – [200] ex.
ISBN 978-9975-120-65-4.
[2015-1126].
- - 1. Educaţie ecologică – Dezvoltarea pădurilor.
37.015:[502.7+630]
1162. Radu, Mariana.
Depăşeşte mediocritatea : [formarea şi dezvoltarea personalităţii] / Mariana Radu. –
[Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 228 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 225. – F. f. de tit. – [10] ex.
ISBN 978-9975-120-67-8.
[2015-1128].
- - 1. Formarea şi dezvoltarea personalităţii.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1163. Bodrug-Lungu, Valentina.
Educaţie pentru drepturile omului : Ghidul profesorului : Clasele a 8-a – a 9-a / Valenti-
na Bodrug-Lungu, Valentina Olaru, Nina Uzicov ; Amnesty Intern. Moldova, Min. Educaţiei. –
[Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 135, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
Referinţe bibliogr.: p. 132-133. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. "Education,
Empowerment, Justice" al Amnesty Intern. Norvegia. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-972-0.
[2015-1080].
- - 1. Educaţie pentru drepturile omului – Metodica predării.
37.016:341.231.14
Construcţii identitare. – Vezi Nr 1325-27.

1164. Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în şcoală : ghid pentru profesori /


Inst. de Formare Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab.
de: Tatiana Tintiuc [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare
Continuă, 2015. – 201 p. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor
Pedagogice în Educaţia Incluzivă, ISBN 978-9975-4489-3-2).
Bibliogr.: p. 190 (140 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4489-5-6.
[2015-1175].
- - 1. Educaţie incluzivă – Metodica predării.
37.016.046:376
1165. Introducere în psihologia unicității umane : ghid pentru profesori / Inst. de
Formare Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab. de:
Carolina Perjan [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare

23
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Continuă, 2015. – 135 p. : tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţi-
ilor Pedagogice în Educaţia Incluzivă, ISBN 978-9975-4489-3-2).
Bibliogr.: p. 132 (76 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4489-6-3.
[2015-1176].
- - 1. Psihologie – Metodica predării.
37.016.046:159.923
1166. Tetelea, Margarita.
Strategii de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi : Ghid metodologic pen-
tru profesori şi studenţi / Margarita Tetelea, Viorica Crişciuc ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi, Catedra de arte şi educaţie artistică. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2015 (Tipo-
grafia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 39, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39-36 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-142-2.
[2015-1155].
- - 1. Muzică – Metodica predării.
37.016.046:78
1167. Ţâgulea, Ion.
Culoare : [educaţie artistică-plastică] : Ghid metodic pentru profesori şi studenţi / Ion
Ţăgulea ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Universităţii de Stat
din Tiraspol). – 155 p. : fig. ; 25 cm. – (Laboratorul "Tehnologia educaţiei artistico-plastice" ;
Vol. 12).
Bibliogr.: p. 147-148 (61 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-143-7.
[2015-1197].
- - 1. Coloristică – Metodica predării.
37.016.046:7.017.4
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1168. Creativitatea şi inovaţiile în şcoală : Suport didactic / Inst. de Formare Conti-
nuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab. de: Aksana
Talkachova [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Conti-
nuă, 2015. – 192 p. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Peda-
gogice în Educaţia Incluzivă, ISBN 978-9975-4489-3-2).
Bibliogr.: p. 188-190 (35 de tit.).
ISBN 978-9975-4489-7-0.
[2015-1177].
- - 1. Inovaţii în educaţia incluzivă.
37.091:376(075)
1169. Platon, Carolina.
Repere psihopedagogice ale evaluării în învăţămînt / Carolina Platon ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 189 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 180-189 (143 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-659-8.
[2015-1207].
- - 1. Evaluare – Psihopedagogie.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.091
1170. Rezistenţa la educaţie : Note de curs pentru formarea iniţială şi continuă a ca-
drelor didactice / Zorilo Larisa (coord.), Ciobanu Lora, Foca Eugenia [et al.] ; Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe
ale educaţiei. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 204 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 181-188 (102 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-27-5.
[2015-1216].
- - 1. Educaţie.
37.091(075)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1171. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa
veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-983-2.
[2015-1245].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1172. Limba engleză : Citim și pronunțăm / [text de Constantin Dragomir]. – Chişinău
: Moldpresa Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [10] p. : il. color ; 22 cm. – (Co-
lecţia "Să creşti mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-4-4 (cartonată).
[2015-1333].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
373.2:811.111
1173. Murguleţ, Daniela.
Describing Actions in Simple Present. Pupil’s Set : [cartonaşe pentru elevii claselor
primare] / Daniela Murguleţ ; FELT School. – [Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015.
– 44 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apar într-o mapă comună. – Index : f. 44. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-87-5.
Gratuit. – [2015-1152].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1174. Murguleţ, Daniela.
My Daily Programme : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Murguleţ Daniela ;
FELT School. – [Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015. – [72] f. : il. color ; 14 x 21
cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 31. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-83-7.

25
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Gratuit. – [2015-1149].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1175. Murguleţ, Daniela.
My Daily Programme. Pupil’s Set : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela
Murguleţ ; FELT School. – [Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015. – 30 f. : il. color ;
8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apar într-o mapă comună. – Index : f. 30. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-86-8.
Gratuit. – [2015-1151].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1176. Murguleţ, Daniela.
Numbers : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELT School.
– [Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015. – 33 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards
for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apar într-o mapă comună. – Index : f. 33. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-84-4.
Gratuit. – [2015-1150].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1177. Murguleţ, Daniela.
The Legend of the English Vowels : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela
Murguleţ ; FELT School. – [Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă], 2015. – 31 f. : il. color ;
8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0)
Apar într-o mapă comună. – Index : f. 31. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-82-0.
Gratuit. – [2015-1148].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1178. Tăutu, Inesa.
Animale din ţinuturile calde şi reci : Hrană şi adăpost : Decupez şi aplic / Inesa Tăutu ;
graf.: T. Varvariuc ; cop.: I. Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 36
fişe : il. color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4342-8-7.
[2015-1260].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:59
1179. Tăutu, Inesa.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Animale domestice : Hrană şi adăpost : Decupez şi aplic / Inesa Tăutu ; graf.: T.


Varvariuc, I. Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 36 fişe : il. color ;
29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4349-0-4.
[2015-1259].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:636
1180. Tăutu, Inesa.
Animale sălbatice : Hrană şi adăpost : Decupez şi aplic / Inesa Tăutu ; graf.: T.
Varvariuc ; cop.: I. Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 36 fişe : il.
color ; 29 cm.
Apar într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4342-7-0.
[2015-1261].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:59
1181. Тэуту, Инеса.
Умные прописи и цифры : [тетрадь] / Инеса Тэуту. – Кишинев : Dorinţa, 2015
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – [24] p. ; 25 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-12-7.
[2015-1258].
373.2
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1182. Tehnologiile cloud în educaţia incluzivă : Suport didactic / Inst. de Formare
Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab.: Simion Caisîn [et
al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2015. – 189 p.
: imagini ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Pedagogice în
Educaţia Incluzivă, ISBN 978-9975-4489-3-2).
Bibliogr.: p. 188 (11 tit.).
ISBN 978-9975-4489-8-7.
[2015-1174].
- - 1. Educaţie incluzivă – Tehnologii cloud.
376:004(075)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1183. Popa, Iulius.
Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălţi : [aspecte istorice] / Iulius Popa. – Chişinău
: S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 184 p. : fig., fot., n. muz. ; 23 cm.
Rez.: lb. engl. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Chiril Lucinschi, Alexandru Patereu,
univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – 220 ex.
ISBN 978-9975-53-488-8.
[2015-1110].

27
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

- - 1. Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălţi – Istorie.


377.8(478-21)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1184. Formarea universitară în medii digitale: cercetări teoretico-experimentale :
Omagiu doctorului habilitat în pedagogie, profesorului universitar Ilie Lupu / Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi ; red. şt.: Valeriu Cabac. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2015. –
277, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-128-6.
[2015-1313].
- - 1. Formarea profesorilor şcolari.
378:004(082)
1185. INNObarometru … : Raport / Eduard Hîrbu ; colab. proiect: Roman Chirca [et
al.] ; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-80-975-7.
… 2014. – 2015. – 62 p. : fig., tab. color. – Bibliogr.: p. 62 (20 tit.). – 400 ex. – ISBN
978-9975-80-976-4.
[2015-1246].
- - 1. Inovare – Întreprinderi.
[378+334]:001.895(478)
1186. Lenţa, Anatol.
Catedra de Filologie Franceză "Grigore Cincilei" a Universităţii de Stat din Moldova :
1965-2015 : Giuvaer lingvistic şi didactic / Anatol Lenţa. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 131
p. : fot. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-671-0.
[2015-1206].
- - 1. Catedra de Filologie Franceză "Grigore Cincilei" a Universităţii de Stat din
Moldova – Istorie.
378(478-25)(091):811.133.1(082)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
1187. Colac, Tudor.
Tradiţie şi spiritualitate în civilizaţia cinegetică : Reflexe de la Festivalul Ceaunul şi
grătarul / Tudor Colac. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 208 p. : il., fot.
color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 208 (32 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul SVPM. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3058-9-1.
[2015-1320].
- - 1. Bucate vânătoreşti.
[392.8+641.55]:639.1
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Probleme actuale ale arheolo-
giei, etnologiei şi studiului artelor". – Vezi Nr 1333.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

398 Folclor
1188. "Folclor şi postfolclor în contemporaneitate", conferinţă internaţională
(2014 ; Chişinău). Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Inter-
naţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău / col. red.: Victoria Melnic [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 275 p. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-185-7.
[2015-1315].
- - 1. Folclor.
398.8(082)=135.1=111=161.1
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1189. Analiza pieţei instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor eco-
logice în Republica Moldova / Min. Mediului, Fast Training Consulting SRL ; elab.: Alina
Jijie [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : fig., tab. color ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (15 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondu-
lui Global de Mediu. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-491-8.
[2015-1113].
- - 1. Ecologia Republicii Moldova – Tehnologii – Instrumente financiare.
502/504:338.2(478)
1190. Idem în lb. engl. : Market analysis of financial instruments for the facilitation of
eco-technologies in the Republic of Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 96 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (14 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondu-
lui Global de Mediu. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-490-1.
[2015-1112].
- - 1. Ecologia Republicii Moldova – Tehnologii – Instrumente financiare.
502/504:338.2(478)
1191. Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a regiunii de
dezvoltare Nord / Agenția Dezvoltare Regională Nord, Inst. De Ecologie şi Geografie al
AŞM. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 102 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională. – 300 ex.
ISBN 978-9975-132-28-2.
[2015-1220].
- - 1. Mediul ambiant – Tehnologii de dezvoltare – Republica Moldova.
502/504(478)(082)
53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
1192. Ivanov, L.

29
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Fenomene ale transferului de masă şi căldură : Ciclu de prelegeri / aut.: L. Ivanov, V.


Vişanu ; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Inginerie Mecanică Industrială şi Transporturi. Dep.
Procese, Maşini şi aparate Industriale. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 91, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 66-67 (29 tit.). – 50 ex.
[2015-1265].
- - 1. Transfer de masă şi căldură.
536.2(075)
539 Structura fizică a materiei
539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
1193. Nika, Denis L.
Phonon engineering in graphene and semiconductor nanostructures : (Monograph) /
Denis L. Nika ; Moldova State Univ., Fac. of Physics and Engineering, Dep. of Theoretical
Physics "Iu. Perlin". – Chişinău : CEP USM, 2015. – 183 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-667-3.
[2015-1211].
- - 1. Fononi – Semiconductori.
539.12:537.31
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1194. Raportul V naţional al Republicii Moldova cu privire la diversitatea biologi-
că : Convenţia privind Diversitatea Biologică / Alexandru Teleuţă, Michael R. Appleton, Bog-
dan Popa [et al.] ; au contribuit: Lazăr Chirică [et al.] ; Min. Mediului. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 72 p. : fig., fot., h., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 68-72 (89 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al GEF (Fondului Global de Mediu), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD). – 135 ex.
ISBN 978-9975-80-320-5 (eronat).
[2015-1247].
- - 1. Diversitate biologică – Republica Moldova.
57(478)(047)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1195. Чтения памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа /
Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-геогр. фак., Каф. зоологии и
общей биологии НИЛ "Биомониторинг" ; оргком.: Фоменко В. Г. [и др.]. – Тирасполь :
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2015. – 179 p. :
des., tab. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3081-0-6.
[2015-1297].
- - 1. Hidrobiologie.
574(082)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
1196. Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice / Zaharia
Neculiseanu, Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu [et al.] ; Centrul Naţ. de Mediu. – Ed. a 3-a.
– Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 112 p. : fot. color, tab., fig. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 1. – Bibliogr.: p. 101. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al
Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD şi cofinanţat de Fundaţia
EcoCatalyst Foundation.
[2015-1146].
- - 1. Macronevertebrate acvatice – Calitatea apei.
592/595:504.4.064
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1197. Babić, Violeta.
Cartea puştoaicelor / Violeta Babić ; trad. din sârbă: Octavia Nedelcu ; il.: Ana
Grigorjev. – Ed. a 10-a. – Chişinău : Arc, 2015 (Imprimat în Ungaria). – 163, [1] p. : il. color ;
23 cm.
Tit. orig.: Knjiga za svaku devojčicu. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-889-2.
[2015-1227].
- - 1. Sănătatea şi igiena pubertăţii.
613.956
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1198. Evaluarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la serviciile de sănăta-
te : Raport de studiu = Оценка доступа людей живущих с ВИЧ к услугам
здравоохранения : Отчет исследования / Maria Vremiş, Vasile Cantarji, Stela Bivol [et al.] ;
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
"CBS-AXA". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 90 ; 92 p. : fig., tab. color ; 24
cm. + CD-rom, ISBN 978-9975-80-965-8.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Mala-
riei. – 750 ex.
ISBN 978-9975-80-964-1.
[2015-1089].
- - 1. Infecţia HIV – Republica Moldova – Servicii medicale.
614.2/.4:[616.98:578.828 HIV](478)=135.1=161.1
1199. Medpark – furnizorul nr. 1 de sănătate şi expertul tău în tratarea bolilor de
inimă = Medpark – ведущий поставщик услуг в области здравоохранения и твой эксперт
в лечении заболеваний сердца / Medpark Spital Internaţional. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 30, [2] ; 30, [2] p. : fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit.
[2015-1147].

31
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

- - 1. Medpark – Servicii.
614.2(478-25)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1200. Donos, Ala.
Pneumonia comunitară la copii : Ghid practic / Ala Donos ; Univ. de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Reclama). – 108 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 103-107 (71 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-58-054-0 (în cop tare).
[2015-1328].
- - 1. Pneumonie – Copii.
616.24-002-053.2(075)
1201. Tuberculoza la adult : Protocol clinic naţional : PCN-123 / Liliana Domente, So-
fia Alexandru, Constantin Iavorschi [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 138 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 135-138 (73 tit.).
[2015-1279].
- - 1. Tuberculoză pulmonară – Diagnostic – Tratament.
616.24-002.5-07-08
1202. Tuberculoza la copil : Protocol clinic naţional : PCN-55 / Liliana Domente, Sofia
Alexandru, Constantin Iavorschi [et al.] ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. – Chişinău
: S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 150 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 147-150 (77 tit.).
[2015-1278].
- - 1. Tuberculoză pulmonară – Copii – Diagnostic – Tratament.
616.24-002.5-07-08
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1203. Beschieru, Eugeniu.
Traumatismele ficatului: etiopatogenie, diagnostic, tratament : Recomandări metodice /
Eugeniu Beschieru, Radu Gurghiş ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu", Catedra Chirurgie Nr. 1 "Nicolae Anestiadi". – Chişinău : Licorn, 2015. – 32
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-30 (63 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9790-5-4.
[2015-1153].
- - 1. Traumatismele ficatului – Diagnostic – Tratament.
616.36-07-089(076.5)
1204. Hotineanu, Vladimir.
Norme metodologice privind analiza şi evaluarea calităţii vieţii pacienţilor hepatici chi-
rurgical asistaţi : Îndrumări metodice / Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacov, Eugeniu Darii ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Chirurgie 2. – Chi-
şinău : Medicina, 2015. – 41 p. : tab. ; 20 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. : p. 37-41 (70 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-118-90-3.
[2015-1228].
- - 1. Boli hepatice – Tratament chirurgical.
616.36-089-036(076.5)
1205. Lupaşco, Iulianna.
Hepatitele cronice şi alte forme ale bolilor cronice difuze ale ficatului : (screening-ul
profilactic, frecvenţa, factorii de risc, diagnosticul clinico-paraclinic şi statutul hormonal, trata-
mentul) : [monografie] / Iulianna Lupaşco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Ericon"). – 328 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3018-2-4. (în cop. tare).
[2015-1319].
- - 1. Hepatite cronice.
616.36-07/-08
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine
1206. Beschieru, Eugeniu.
Traumatismele splinei: etiopatogenie, diagnostic, tratament : Recomandări metodice /
Eugeniu Beschieru, Radu Gurghiş ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu", Catedra Chirurgie Nr. 1 "Nicolae Anestiadi". – Chişinău : Licorn, 2015. – 28
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9790-7-8.
[2015-1154].
- - 1. Splina – Traumatismele – Diagnostic – Tratament.
616.411-07-089(076.5)
1207. Stratulat, Silvia.
Consilierea şi testarea la HIV a adolescenţilor : (pentru prestatorii de servicii) : Mapa
participantului / Silvia Stratulat, Ştefan Gheorghiţa, Ala Iaţco. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 64 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (36 tit.). – Apare cu spri-
jinul financiar al Uniunii Europene. – [900] ex.
ISBN 978-9975-53-475-8.
[2015-1116].
- - 1. Infecţie HIV – Adolescenţi – Testare – Consiliere.
616.4:[616.98:578.828HIV]-053.6
1208. Idem în lb. rusă : Консультирование и тестирование подростков на ВИЧ :
(для поставщиков услуг) : Карточка участника. – Кишинёв : Б. и., 2014 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 79 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (36 tit.). – Apare cu spri-
jinul financiar al Uniunii Europene. – [300] ex.
ISBN 978-9975-53-484-0.
[2015-1118].
- - 1. Infecţie HIV – Adolescenţi – Testare – Consiliere.
616.4:616.98:578.828HIV-053.6

33
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


1209. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi
studenţilor consacrată celei de-a 50-a aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie [2014] : [în 2
vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . – 30 cm. – ISBN 978-
9975-45-249-6.
Vol. 1. – 2014. – 532 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40
ex. – ISBN 978-9975-45-381-3. – [2015-1263].
- - 1. Inginerie. 2. Informatică.
[62+004]:378.662(478-25)(082)=135.1=161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1210. Codreanu, Constantin.
Instalaţii şi reţele electrice ale clădirilor : [pentru uzul studenţilor] / Constantin Codrea-
nu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015. – 403 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. : p. 402 (16 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-63-367-3.
[2015-1330].
- - 1. Instalaţii electrice – Clădiri.
621.316.17(075.8)
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-
comandă
621.391 Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţii-
lor. Teoria semnalizării
1211. Nazaroi, Ion.
Sisteme şi rețele de comunicaţii digitale : ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii. Catedra Teleco-
municaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . – 20 cm.
Partea a 2-a. – 2015. – 48, [1] p. : tab., fig. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:
p. 48 (6 tit.). – 55 ex. – [2015-1268].
- - 1. Sisteme de comunicaţii digitale.
621.391(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1212. Практическое руководство для уличного освещения в сельских рай-
онах Молдовы / Любомир Кирияк, Николае Могоряну, Ион Мунтян [и др.] ; консультант
: Игорь Няга ; Агентство Междунар. Сотрудничества Германии (GIZ) GmbH, Ин-т Разви-
тия и Социальных Инициатив (ИРСИ) "Viitorul". – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"]. – 140 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 126-127 (39 tit.) şi în subsol. – Изд. при
фин. поддержке Правительства Румынии, Шведского Агентства по Междунар. Развитию
(Sida) и Европейского Союза.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1145].
- - 1. Iluminarea străzilor – Sate – Republica Moldova.
628.9(478-22)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1213. Republica Moldova : Notă privind politica forestieră / Andrew Mitchell, Arcadie
Capcelea, Nina Rinnerberger [et al.] ; trad. şi adapt. din engl.: Aurel Lozan, Bogdan Popa ;
fot.: Aurel Lozan ; Banca Mondială. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 51 p.
: fig., h., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-892-6.
[2015-1225].
- -1. Politica forestieră a Republicii Moldova.
630(478)
1214. Idem în lb. engl.: Republic of Moldova : Forest Policy Note. – Chişinău : Ştiinţa,
2015 (Combinatul Poligrafic). – 51 p. : fig., h., tab. ; 30 cm.
550 ex.
ISBN 978-9975-67-973-2.
[2015-1226].
- - 1. Politica forestieră a Republicii Moldova.
630(478)
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1215. Gavriliţa, Lidia.
Protecţia plantelor prin utilizarea entomofagului Trichogramma SPP : (Recomandări
metodice) / Gavriliţa Lidia ; ref. şt.: Leonid Voloşciuc, Tudor Nastas ; Inst. de Genetică, Fizio-
logie şi Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 26, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (7 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-256-0.
[2015-1167].
- - 1. Protecţia plantelor.
632.937:595.792(076.5)
634 Horticultură în general
1216. Babuc, Vasile.
Producerea materialului săditor de măr / Vasile Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu
Gudumac ; USAID din Partea Poporului american, Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dez-
voltarea Întreprinderilor ACED, Miilennium challenge corporation United States of America. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). – 138 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 105-108 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-120-66-1.

35
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

[2015-1127].
- - 1. Pomi altoiţi de măr – Producere.
634.11:631.5
634.8 Viticultură
1217. Gaina, Boris.
Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii : [monografie] / Boris Gaina, Eugeniu
Alexandrov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Lexon-Plus, 2015 (Tipografia Recla-
ma). – 259 p. : tab., fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 256-259 (100 tit.). – Apare cu suportul financiar al Unităţii Consolidate pen-
tru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol,
Bancii Comerciale EuroCreditBank. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3079-3-2.
[2015-1321].
- - 1. Viticultură – Istorie.
634.8(091)
1218. Кара, С. В.
Научные основы производства виноградо-винодельческой продукции в условиях
Юга Республики Молдова : Учебное пособие / С. В. Кара, Н. Д. Перстнёв ; Комрат. Гос.
Ун-т, Аграрно-техн. Фак., Каф. Растениеводства. – Комрат : US Comrat, 2015. – 155 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 154-155 (41 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3064-1-6.
[2015-1275].
- - 1. Viticultură – Republica Moldova.
634.8(478)(075.8)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1219. Парфентьев, Б. А.
Информационные жанры телевидения : Учебно-методическое пособие / Б. А.
Парфентьев ; Молд. гос. ун-т, Фак. журналистики и коммуникационных наук, Деп. радио
и телевидения. – Кишинев : CEP USM, 2015. – 87 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-669-7.
[2015-1203].
- -1. Televiziune – Genuri informative.
654.17(076.5)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1220. Regulamentul circulaţiei rutiere : Aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova Nr. 357 din mai 2009 / Asoc. Intern. a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA",
Centrul de Instruire Personalului pentru Transporturi Intern ; col. red.: Serghei Taran, Irina
Botnaru. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europress"). – 174 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-636-5.
[2015-1255].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.


656.11.05:351.811
657 Contabilitate
1221. "Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne", colocviu
ştiinţific (2015 ; Chişinău). Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne =
Theoretical and Practical Approaches of Modern Accounting : Culegere de comunicări în
cadrul colocviului ştiinţific, 10 iulie 2015 / com. şt.: Lilia Grigoroi [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Arva Color"). – 370 p. : fig. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-127-40-0.
[2015-1170].
- - 1. Contabilitate.
657(082)=135.1=161.1
1222. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova.
Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Mol-
dova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Dira-AP") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-4169-1-7.
… 2014. – 2015. – 38 p. : tab., il. – F. f. de tit. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3039-2-7. –
[2015-1293].
- - 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Rapoar-
te.
657:061.231(478)(047)
1223. Taban, Elena.
Indicaţii metodice la disciplina "Contabilitatea impozitelor în turism" : Lucrare metodico-
didactică pentru ciclul 2 Masterat / Elena Taban ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. de
Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism. – Chişinău : US Tiraspol, 2015. –
97 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76-78 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-152-9.
[2015-1195].
- - 1. Contabilitatea impozitelor – Turism.
[657.41/.45+336.226]:338.48(076.5)
1224. Viorel Ţurcanu : Profesor, savant, manager în cadrul şcolii superioare : La cea
de-a 70-a aniversare şi 45 ani de activitate didactică şi ştiinţifică / Acad. de Studii Econ. a
Moldovei ; elab.: Lilia Grigoroi [et al.] ; resp., coord. de ed.: Irina Golocialova ; bibliogr.: Silvia
Habaşăscu. – Chişinău : ASEM, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 179 p. : fot. color. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Publ. şt. şi didactice ale profesorului universitar, doctor habilitat
Viorel Ţurcanu : p. 165-179. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-738-6.
[2015-1341].
- - 1. Ţurcanu, Viorel, 1945 - …, profesor universitar în domeniul contabilităţii.
657:378(092)=135.1=161.1
1225. Щербатюк, В. В.

37
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Новый план счетов бухгалтерского учёта : Справочное пособие / В. В. Щербатюк ;


Европ. ун-т Молдовы, Экон. фак., Каф. финансов и бухгалтерского учёта. – Кишинев :
USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilang"). – 72 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3041-6-0.
[2015-1292].
- - 1. Evidenţă contabilă.
657.4(075)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1226. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova: proble-
me, tendinţe şi perspective (III) = Финансирование малых и средних предприятий
Республики Молдова: проблемы, тенденции и перспективы (III) = Financing of small-
scale and medium-scale enterprises in the Republic of Moldova: challenges, trends and
prospects (III) / Valentina Veveriţa, Angela Secrieru, Ion Tornea [et al.] ; Inst. pentru Dezvolta-
re şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău : Viitorul IDIS, 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4216-5-2. – (Biblioteca IDIS "Viitorul", ISBN 978-
9975-4216-4-5).
[Vol.] 3. – 2015. – 307, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe p. a 8-a. – Tit., text, cu-
prins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Finanţelor din Germanie
şi băncii KFW (Germania). – 500 ex. – ISBN 978-9975-4216-6-9. – [2015-1100].
- - 1. Finanţarea întreprinderilor – Republica Moldova.
658.14:334.72(478)=135.1=111=161.1
1227. Финансовый менеджмент [предприятия] : Учебно-методическое пособие
/ Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; Экон. фак, Каф. финансов и кредита ; сост.:
И. В. Толмачева. – Тирасполь : Приднестровский государственный университет им. Т.
Г. Шевченко, 2015. – 150 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 129 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3010-6-0.
[2015-1283].
- - 1. Finanţele întreprinderii – Management.
658.15:336.64(076.5)
1228. Финансовый менеджмент [предприятия] : Учебное пособие / Приднест-
ров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; Экон. фак, Каф. финансов и кредита ; сост.: И. В.
Толмачева. – Тирасполь : Приднестровский государственный университет им. Т. Г.
Шевченко, 2015. – 91p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 90 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3010-7-7.
[2015-1284].
- - 1. Finanţele întreprinderii – Management.
658.15:336.64(075.8)
1229. Финансовая политика предприятия : Учебное пособие / Приднестров.
гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; Экон. фак, Каф. финансов и кредита ; сост.: И. В. Толма-
чева. – Тирасполь : Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко,
2015. – 207 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 166-168 (34 tit.). – 100 ex.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-3010-9-1.
[2015-1286].
- - 1. Politică financiară a întreprinderii.
658.14:336.02(075.8)
1230. Экономика предприятия : Учебно-практическое пособие / Кара М. Ф.,
Кураксинова С. С., Акулова О. А. [и др.]. – Комрат : Комратский Государственный
Университет, 2015. – 220 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3059-6-9.
[2015-1262].
- - 1. Economia întreprinderii.
658.5(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Probleme actuale ale arheolo-
giei, etnologiei şi studiului artelor". – Vezi Nr 1333.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
1231. Cemîrtan, Romeo.
Rezervaţia peisagistică Ţâpova : Ghidaj turistic / Romeo Cemîrtan. – Chişinău : S. n.,
2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 40 p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-39 (17 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-496-3.
[20115-1105].
- - 1. Rezervaţia peisagistică Ţâpova – Republica Moldova.
[712.23+338.48](478-22)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1232. Samburic, Elena.
Educaţia plastică : Manual pentru clasa a 2-a / Elena Samburic, Lily Prisăcaru ; poezii
de Arcadie Suceveanu ; comisia de evaluare: Lilia Carp [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 95 p. ; 24 cm.
32430 ex.
ISBN 978-9975-61-895-3.
[2015-1295].
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.2)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1233. Bienala Internaţională de Pictură = International Painting Biennial, Chişinău-
2015 : [ed. a 4-a] / aut., concepţie, coord., curator: Tudor Zbârnea ; trad.: Veronica Galcenco ;
fot.: Iurie Foca ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova,

39
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Centrul de Artă "Amprente". – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 169 p. : ima-
gini color, fot. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-960-3.
[2015-1086].
- - 1. Pictură.
75:061.4=135.1=111
78 MUZICĂ
1234. Tanaşciuc, Profir.
Baştină, plai fermecat : (Şlagăre. Ciclu cu 42 de texte şi compoziţii muzicale) / Profir
Tanaşciuc ; aranjament muz.: Victor Botnaru. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 88 p. ; 28 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-3016-8-8.
[2015-1231].
- - 1. Compoziţii muzicale.
784
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1235. Liricul Basarabean : cale a deveniri prezente! : [din istoria Teatrului Naţional de
Operă şi Balet "Maria Bieşu"] / aut. textului : Valeria Şeican ; Teatru Naţ. de Operă şi Balet
"Maria Bieşu" din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Monarh"). – 405, [6] p. :
fot. color ; 30 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 397-405 (164 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
BC "Victoriabank" SA. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4461-0-5 (în cop. tare).
[2015-1314].
- - 1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" din Republica Moldova – Istorie.
792.54(478-25)(091)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1236. Management biomotric educaţional : ghid metodico-didactic pentru profesori
şi studenţi la disciplina "Educaţie fizică" / Pavlov Victoria, Pavlov Leonid, Vanicikin Vladimir
[et al.] ; red. şt.: Silistraru Nicolae ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra "Educa-
ţie fizică". – Chişinău : AMTAP, 2015 (Tipogr. UCCM). – 59 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 57-59 (77 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9617-4-5.
[2015-1235].
- - 1. Motricitate.
796.012(075)
1237. Manual pentru lideri şi antrenori [de fotbal] = Руководство для лидеров и
тренеров [по футболу] / Open Fun Football Schools. – [Ed. a 5-a]. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipografia-Sirius). – 128 ; 128 p. : des. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-183-8.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1291].
- - 1. Fotbal – Instruire.
796.332(075)=135.1=161.1
1238. Курдов, И.
Начальная подготовка в борьбе самбо в процессе физического воспитания сту-
дентов / И. Курдов, С. Курдов, Е. Милякова-Роман ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. –
Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 163 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 162-163 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-254-6.
[2015-1165].
- - 1. Sambo – Instruire.
796.814:378
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1239. Academicianul Nicolae Corlăteanu: prin labirintul vieții : Un secol de la naş-
tere şi un deceniu de la trecerea spre cele veşnice / Fac. de Litere a Univ. de Stat din Moldo-
va, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; resp. ed.: Octavian Moșin [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 55 p. : il. ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-663-5.
[2015-1213]
- - 1. Corlăteanu, Nicolae, 1915-2005, lingvist.
80/81(092)
1240. "Epoca marilor deschideri: Rolul limbilor şi al literaturilor în societatea plu-
ralistă", colocviu cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Colocviu cu participare
internaţională "Epoca marilor deschideri: Rolul limbilor şi al literaturilor în societatea pluralis-
tă" : prilejuit de jubileul de 50 de ani ai Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de
Stat din Moldova, 27-28 martie 2014, Chişinău / com. şt.: Jean-Michel Adam [et al.] ; com.
org.: Eufrosinia Axenti. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 461, [1] p. ; 30 cm.
Antetit.: Agenţia Univ. a Francofoniei, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit.
Străine. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex.
ISBN 978-9975-71-647-5.
[2015-1214].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică şi istorie literară.
80/81+821.09(082)=00
1241. Oglindă, Emilia.
Lingvistică contrastiv-tipologică : (Suport de curs) / Emilia Oglindă, Aliona Sobol ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Rom., Lingvistică Generală şi Lb. Clasice. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 159 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-639-0.
[2015-1212].
- - 1. Lingvistică contrastiv-tipologică – Limbi romanice.
81'44:811.13(075.8)

41
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

1242. Oglindă, Emilia.


Lingvistică generală şi romanică : (Suport de curs) / Emilia Oglindă ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Rom., Lingvistică Generală şi Lb. Clasice. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 159 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 165-171 (111 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-640-6.
[2015-1210].
- - 1. Lingvistică generală. 2. Lingvistică romanică.
81'1+811.13'1(075.8)
1243. Rusu, Grigore.
Arta vorbirii : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Rusu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 191 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 186-187 (44 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-502-1.
[2015-1096].
- - 1. Arta vorbirii.
808.5(075)
811 Limbi individuale
811.13 Limbi romanice
Oglindă, Emilia. Lingvistică generală şi romanică. – Vezi Nr 1242.

811.133.1 Limba franceză


1244. Cotlău, Maria.
Manuel de Français : 8e classe / Maria Cotlău, Maria Guzun, Maria Scobioală ; comisia
de evaluare : Viorica Grosu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – Chişinău :
Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 159 p. : il. color ; 26 cm.
18000 ex.
ISBN 978-9975-61-898-4.
[2015-1339].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1245. Manuel de Français : 4e classe / Ala Bujor, Maria Scobioală, Zinaida Vîrlan [et
al.] ; comisia de evaluare: Elena Drăgan [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a.
– Chişinău : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 111 p. : il. color ; 26 cm.
29000 ex.
ISBN 978-9975-61-897-7.
[2015-1338].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
1246. Manuel de Français : 9e classe / Cezaria Vasilache, Ala Bujor, Eufrosinia Axenti
[et al.] ; comisia de evaluare : Larisa Apreutesei [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Ed. a 4-a]. – Chişinău : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 159 p. : il. color ; 26 cm.
17100 ex.
ISBN 978-9975-61-904-2.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1340].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
1247. Ionaş, Anatol.
Paradigmatica şi sintagmatica numelor de culori de ton Roşu : în limbile rusă şi română
: monografie / Anatol Ionaş ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac de Filologie. – Chişinău : US
Tiraspol, 2014. – 192 p. : tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 168-182. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-135-2.
[2015-1194].
- - 1. Nume de culori – Ton roşu – Semantică.
811.135.1'37+811.161.1'37
1248. Răciula, Lilia.
Caietul studentului. Exerciţii şi aplicaţii la cursul Stilistica funcţională / Lilia Răciula ;
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Lb. Rom. şi Filologie Roma-
nică. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 128 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 124-126. – 20 ex.
ISBN 978-9975-132-30-5.
[2015-1217].
811.135.1'38(076.5)
811.161.1 Limba rusă
Ionaş, Anatol. Paradigmatica şi sintagmatica numelor de culori de ton Roşu : în limbile
rusă şi română. – Vezi Nr 1247.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1249. Antologie : Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, ed. 1-a :
(eseuri, poezii, opinii) / Acad. Europeană a Soc. Civile, Proiectul "Alternativa Soc." – PAS. –
Chişinău : [OMCT], 2014. – 200 p. : fot. ; 21 cm. – Conţine : Evadare din pedepse ; Evasione
dalle pene ; Criterii ; Criteri ; Psihoză / Luca Cipolla. August şi noi ; August an dus / Dumitru
Marius Gabriel. Oftat închis în auz ; Saarlaa kapanan oflamak / Tudor Zanet. Inima decide /
Petra Ana Mirică-Bobiţ. Cetina / Stan Gabriela-Elena. Acum şi-ntotdeauna / Delia Tronciu.
Macedoneancă / Tamara Dragovici. Limba Română / Mădălina Partole. Vreau să te uit /
Inesa las. *** Te arunc în largul mării,… / Corbu Mihaela. Vis apocaliptic / Violeta Calaraşanu.
În pădurea liniştită / Cătălina Railean. Vreau să renasc / Denisa Lepădatu. Amurg de toamnă
/ Cibotaru Sandu. Definiţii / Andealina Agache. De dor / Mădălina Pripa. Mătase / Alina
Saban. Nu-mi ajungi / Elena Mihalachi. Călătoresc / Tudor Morari. Femeia-lacrimă divină /
Nadejda Gogu. aminteşte-mi / Ana Maria Gibu. Ca melcii… / Denis Chirtoacă. să iubesc
oamenii / Iordache Noni-Emil. Filozofie / Cristian Ştefănescu. Valsul fantomelor / Mardan
Madalina. Bariton / Doina Gumeniuc. *** Al tău parfum feeric… / Adriana Gosu. Cercul strâmt
/ Cristina Nicoleta Dumitru. Impact / Andreea Violeta Bobe. Mic tratat despre stelele închinate
nouă / Georgiana Ingrid Stoleru. Buchetul de flori dintr-un vas / Mihaela Butuc. delir 2 / Mir-

43
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

cea-Andrei Florea. Imaginaţia / Marina Manastîrlî. Pentru Dumnezeu / Cristina Croitoru. Ace-
eaşi cale / Diana Enache. Lecţia de adâncirea sufletului în tălpi / Laura Ţugarev. Leagăn
blajin / Ion Beşleaga. Miţă / Miruna Ştefana Belea. Olarul / Victor Rusu. Vioara / Alexandra
Hanganu. Acasă / Ecaterina Gabriela Trifoi. Prizonier în primăvara mea / Tatiana Scurtu-
Munteanu. Lacul în secret / Ion Băbălău. Iubirile primăverii / Elena Larisa Stan. Cântecul
gândului / Mariana Eftemie Kabbout. ţarină sfântă / Mihaela Aionesei. Moto: "În lumea asta
sunt zboruri…" / Lucian-Victor Bota. Dorodont / Tatiana Scripa. Mi-e dor / Ion Perciune. Pri-
măvara sufletului meu / Marius Cioarec. Pleoapele mele, ochii tăi / Anna Amoaşii. ***Iubirea
mea astrală-n sentimente… / Petru Hasnaş. Gînduri în descîntec / Zinaida Ambroci. nişte
carenţe / Popescu Adrian-Nicolae. Să laşi emoţia / Constantin Predescu-Neacsu. gândire /
Vasile Pintilie. Monocromie / Iuliana Păun. Sonetul Nordului / Dorel Gaftoneanu. *** ce iau cu
mine? / Ilie Virgil Florin. ce-aş mai locui… / Stejărel Ionescu. Revenire / Liuba Pamparau.
Strădalnic / Galina Matcovschi. Cântec / Solcan Vasile. Zoreşte-mă, iubito! / Vasile Popovici.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4346-4-1 (eronat).
[2015-1163].
- - 1. Poezie – Antologii.
821-82
1250. Jereghi, Alexei.
Educaţia şi morala : [maxime] / Alexei Jereghi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia
Reclama). – 144 p. ; 20 cm. – (Enciclopedia înţelepciunii în 42 volume, ISBN 978-9975-58-
053-3 ; Vol. 2).
Bibliogr.: p. 135-144 (212 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-052-6.
[2015-1329].
- - 1. Maxime.
821-84
821.131.1 Literatură italiană
1251. Cuvinte pe stradă … în lume : [povestiri] / trad. din lb. it.: Ecaterina Deleu ;
cop.: Renzo Galli. – Chişinău : Arva Color, 2015. – 112 p. ; 16 cm. – Conţine : Dumnezeul
nostru, al tuturor / Sumaya Abdel Qader. În numele ui Dumnezeu ; Spre casă ; Totul e dra-
goste / Igor de Amicis. Ceaiul în deşert / Gabriele Falcioni. Frig ; Dispariţia Annei Karenina ;
Trei kilograme / Francesca Garello. Memoria, memorii / Andrea Nicolussi Golo. Tremurul uşor
al frunzelor ; În întunericul nopţii / Biagio Proietti. Mulţumesc, unchiule ; Pagina 899 / Bruno
Zaffoni. Nu am timp / Zia Camilla. Procesul / Luigi Brasili. Reţete ; Iată-mă / Ramona Corrado.
Jurnalul Annei ; Călătorie la Bethleem ; Nicule din Al Mansura / Norberto Julini. Pinocchio
pierdut. Ultima ficţiune / Carlo Alberto Parmeggiani. Copertele roşii / Danilo Tramonti.
Samanta şi fluturele / Rosanna Bragagna. Terasa din Deal / Livio Dalpiaz. Omul şi câinele /
Giuseppe D'Emilio. O pietricică în buzunar / Lidia Filippi. Hoţul de apusuri / Barbara Lottini.
Amica / Rita Mazzon. Arun / Fabio Novel. Pe propriile picioare / Luisa Pachera. Până la răs-
cruce ; O doamnă cumsecade / Marinette Pendola. Numai în pământul nostru ; Ţara care nu
mai este / Snežana Petrovic. Pluralul / Meriam Al-Ghajariah. Voi reveni cu siguranţă / Andrea
Angiolino. Culori / Pelagio D'Afro. Acasă / Danuta Dobkowska. Aniversarea ; Lucifer / Davide
Galati. Rădăcinile ascunse în mine / Rahma Nur. Data viitoare / Livia Alegi. Zboară-zboară /

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Davide Daniele. Naima / Martina Dei Cas. Întuneric/Lumină / Marco Donna. Magdalena /
Giuliana Raffaelli. Bip / Renzo Saffi.
Tit. orig.: Parole per strada ...nel mondo.
ISBN 978-9975-127-39-4.
[2015-1169].
- - 1. Povestiri.
821.131.1-82=135.1
821.135.1 Literatură română
1252. Alecsandri, Vasile.
Poezii / Vasile Alecsandri ; selecţie: Vasile Romanciuc ; il.: Oxana Diaconu ; cop.: Vla-
dimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 383 p. : il. ;
20 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-179-4.
[2015-1189].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Alecsandri
1253. Antologia baladei culte / st. introd., sel. a textelor şi note biobibliogr. de Mircea
V. Ciobanu. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 142, [1] p. ; 20 cm. – (Colec-
ţia "Câmpul de lectură", ISBN 978-9975-67-968-8). – Conţine : Dochia şi Traian (Sub muntele
Pion, în Moldova) / Gheorghe Asachi. Zburătorul / Ion Heliade-Rădulescu. Baba Cloanţa /
Vasile Alecsandri. Mihnea şi baba (După o tradiţie) ; Muma lui Ştefan cel Mare ; Daniel Sihas-
tru ; Mircea cel Mare şi solii / Dimitrie Bolintineanu. Diamantul Nordului (Capriccio) ; Umbra lui
Istrate Dabija-voievod / Mihai Eminescu. Moartea lui Fulger ; Nunta Zamfirei ; El-Zorab ; Paşa
Hassan / George Coşbuc. Frumoasa Irină ; Novăceştii ; Pintea ; Gruia (Baladă din popor) /
Ştefan Octavian Iosif. Balada munţilor ; Balada morţii ; Balada popii din Rudeni ; Balada unui
greier mic ; Balada chiriaşului grăbit / George Topârceanu. Nastratin Hogea la Isarlâk ; Riga
Crypto şi lapona Enigel / Ion Barbu. Baladă ardeleană / Emil Isac. Balada spânzuratului /
Adrian Maniu. Balada vechii spelunci / Alexandru Philippide. Baladă pentru miez de noapte /
Radu Gyr. Buffalo Bill ; Baladă studenţească / Radu Stanca. Mistreţul cu colţi de argint ;
Alexandru refuzând apa ; Regele, fiul copacului ; Balada prinţului nesărutat / Ştefan Augustin
Doinaş. Istoria lui Claus şi a giganticei spălătorese ; Vedeniile regelui Pepin ; Balada zâmbe-
telor / Leonid Dimov. Balada crinilor care şi-au scris frumos / Emil Brumaru. Balada baionetei
din Bayonne ; Balada vechiului taxi / Şerban Foarţă. Balada unei seri de iarnă / Aureliu Busu-
ioc. Balada edievală / Mircea Cărtărescu.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-969-5.
[2015-1222].
- - 1. Balade.
[821.135.1-144+821.135.1(478)]-82
1254. Antologia poeziei româneşti cu forma fixă / ed. îngrijită, pref., notă asupra
ed., concepte şi bibliogr. de Nicolae Leahu, Raisa Leahu. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Combi-
natul Poligrafic). – 220, [2] p.; 20 cm. – (Colecţia "Câmpul de lectură", ISBN 978-9975-67-
968-8). – Conţine : Ahrosticon / Dimitrie Eustatievici Braşoveanul. Lucsandra / Alecu Văcă-
rescu. Nume [Mă duc, stăpână, de-acum şi nu ştiu de-oi mai veni] ; Nume [La obrazul ce
fireşte…] ; Nume [Acest foc ce dinadins…] ; Nume [Cu a feţăi tale rază…] / Costache Co-

45
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

nachi. La noi… / Bogdan Petriceicu Haşdeu. Asta-i Patria, etern cuvânt / Gheorghe
Cutasevici. Balada baionetei din Bayonne ; Rondelul rozei vânturilor ; Sonet în contrarimă ;
Ferestre în aprilie / Şerban Foarţă. Baladă ; Sonet neterminat ; Sonetul de pe insulă ; Sonet
[Ţi-an pus piper pisat în aşternuturi…] ; Sonet [Azi vom pleca spre fericire…] ; Sonet [Mi-am
cheltuit pitacii de-a valma pe sonete…] ; Transcrierea sonetuli nr. 19, et. V, ap. 14 / Emil
Brumaru. [Doamne, Doamne, mult zic Doamne…] ; [Bate, Doamne, şi mai lasă…] ; [Duce-m-
aţ cu norii-n vânt…] / Anonim. Catrene ; Broasca-ţestoasă ; Sonet estival ; Sonete pluvioase /
George Topârceanu. Portret ; Poezia cititorului / Nicolae Labiş. Stih [Pentru Sfântul Onisifor] ;
Stih [pentru Sfântul Ioan cel Scund] / Dosoftei. Cum cântă marea ; Spre Cythera ; Ex-voto /
Dimitrie Anghel. Aici sosi pe vremuri / Ion Pillat. Cerească atingere ; Asfinţit marin ; Noiembrie
; Răsărit magic ; Cariatide ; Don Quijote ; Lângă vatră ; Cerbul ; Măgăruşul / Lucian Blaga. E
ziua cea din urmă ; Rondel de primăvară ; Sobet / B. Fundoianu. [Ai văzut…] ; Ciob de sonet /
Nichita Stănescu. Non dolet ; Cântecul lui Iacint în rozariu ; Sonet ridico / Mihai Ursachi.
Trece un om… / Vasile Romanciuc. Catharsis (II) ; Peşte de mare ; Imperiul nisipului, Sahara
; Nufărul magic ; Albatrosul lui Baudelaire ; Fluture de noapte ; Echilibru imperfect / Arcadie
Suceveanu. Ghazel ; Gazel ; Glossă ; Care-i amorul meu în astă lume ; Ai noştri tneri / Mihai
Eminescu. Gazel ; Lupta vieţii (Gazel) ; Ritornele / George Coşbuc. [Glosă] ; (Sonet dublu)
[găsesc tot mai puţine lucruri care merită să fie scrise…] ; [Pentru artist, femeia nu-i femeie…]
/ Mircea Cărtărescu. [În explozia…] ; [În octombrie…] ; [Umbra unui ram..] ; [Vrăjită, apă..] /
Florin Vasiliu. [Cad flori de cireş…] ; [O dată pe an…] ; [Cariul în grindă…] ; [În ridurile…] ;
[Căzând frunzele…] ; [Iată cum devii…] ; [Nu-i magia mea…] ; [La prima noastră…] ; [A fi
singură…] ; [Primul ciripit…] ; [Tocmai spulberă…] ; [Un fluture alb…] ; [O răspundere…] ;
[Vântul scuturând…] / Şerban Codrin. [casă la munte…] ; [da – o poezie…] ; [pe ducă-i
anul…] / Mircea Petean. Nunta de la Cana Galileea ; Mica răstignire ; Gravitaţie ; [sonetul
inocenţei pierdute odată cu ultimul vers] ; Sonetul sonetelor / Emilian Galaicu-Păun. Pantum /
Cincinat Pavelescu. Pantum ; Iambul ; Vorbeşte-ncet ; Iubind în taină ; Oricare cap îngust ;
Oricâte stele ; Afară-i toamnă ; Sunt ani la mijloc ; Când însuşi glasul ; Trecut-au anii ; Vene-
ția ; Răsai asupra mea ; Spleen ; Păianjenul de aur ; Sonuri şi culori ; Pianistul (Dublu sonet) /
Mircea C. Demetriade. Pantum / Ioanid Romanescu. Pantum [Plonjez definitiv în tine…] ;
Pantum [Din când în când ne-ntoarcem…] / Ion Roşioru. Stâncă în spaţiu / Constantin Seve-
rin, Şerban Codrin. Ritornele / Ilie I. Deleanu. Rondelul lucrurilor ; Rondelul crinilor ; Rondelul
cupei de Murano ; Rondelul rozelor ce mor ; Rondelul marilor roze ; Rondelul apei din ograda
japonezului ; Rondelul chinezilor din Paris / Alexandru Macedonski. Rondel de toamnă ; Ron-
delul ochiului de geam ; Rondelul semnului ceresc ; Rondelul gutuilor ; Rondelul rondelurilor ;
Sonetul ultimei iubiri ; Pe malul Stixului / Leonid Dimov. Rondelul însetării / Pavel Boţu.
Ronset [Amiezi, amurguri, dimineţi, amiezi…] ; Ronset [A fost? Va mai veni? Mai este
incă?...] ; Ronset [Macină moara, uruie valţul…] / Horia Bădescu. Sestina. Seara pe câmpie /
Bonifaciu Florescu. Către Tibru ; La introducerea limbii naţionale în publica învăţătură în
Moldavia, la 1828 / Gheorghe Asachi. Sonet I. La anul 1830 / Ion Heliade-Rădulescu. Lacul
de Como / Vasile Alecsandri. Clavirul / Traian Demetrescu. Naiadele / Alexandru Obedenaru.
Poezia ; Toamnă ; Sonet modern ; Înserare ; Terţine / Şt. O. Iosif. Cântăreţul meu ; Spre
Venus ; Vedenii ; Poem feeric ; Simbolism de toamnă ; Sonata lunii ; Afurisenie ; Coroana
coroanelor (fragment) / Paul Mihnea. Cioclul (sonet invers. În ritm liber) / Mihai Codreanu.
Moartea visurilor. VII ; IX / Ştefan Petică. Sonet [Cuprinde-mă din nou, singurătate…] ; Gân-
deşte-te… ; Sonet [Acum din nou îmi treci pe sub fereastră…] ; Apus / Octavian Goga. Sonet
(Strada) / Alexandru Gherghel. Sonet ; Tristeţea Lenorei (Sonet dublu) / Panait Cerna. Moar-

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tea florilor / Alfred Moşoiu. Sonet / George Bacovia. Caliacra ; Sălcii elegiace ; Marea ; Floa-
rea-soarelui / Nichifor Crainic. Sonetul ; Sonetul este-un leu ; Sonetul este-o dramă ; Când s-
a lăsat şi ultima cortină… / Victor Eftimiu. Cucuveaua / Tudor Arghezi. Munţii ; Copacul ;
Banchizele ; Gest ; Răsărit ; Text / Ion Barbu. Dorm florile ; Moise ; scara lui Iacob ; Eglogă
marină ; Splin ; Reverie ; Mănăstire. XVI ; Poezia. Grădinile amăgirii ; Noapte roşie ; Cronica-
rul ; Domniţa / Mateiu I. Caragiale. Teleologie / Vintilă Horia. Lete ; Păpădia / G. Călinescu.
Ecou mineral / Virgil Teodorescu. Sonetul amintirii fără glas ; Sărutul ; Durată ; Doar tu ; Dan-
sul ; Sonete către Euridice. I ; Metamorfozele / Ştefan Aug. Doinaş. Basm ; Înţelegere / Aure-
liu Busuioc. Sonetul psalm ; Sonetul sonetului ; Sonetul bibliotecii ; Caii / Gheorghe Tomozei.
Sonet ; În stitul binecunoscut / Tudor George. [cu ochii la cerul de ieri] ; [aş vrea să facem
oameni de zăpadă] ; [septembrie fără asprimea verii] ; [aştept un deal tihnit păscut de vite] ;
[acelaşi magic joc rotund cu plute] ; [cu flori şi cu boboci de sticlă rece] / Constantin Buzea. I.
… Şi, rătăcind pe apa neantului de dor ; VI. Edenul meu de mugur şi soare / Radu Cârneci.
Sonet ; Fantezie / Ion Vinea. Testament ; Monarh de moarte ; Sonet de toamnă / Romulus
Vulpescu. Verona / Anatol Ciocanu. Ovidiu ; Fiinţa ; Ca prima oară ; Rame de toamnă ; 1.
Frunza ; 4. Nobleţe / Gheorghe Pituţ. Sonet / Ioanid Romanescu. Înnoptând într-o cameră
plină cu cărţi ; Făcându-se dimineaţa într-o cameră plină cu cărţi ; Manierisme / Mircea Ivă-
nescu. Doamne-fereşte / Mircea Dinescu. Solilocul aproape vesel al lui Omar Khayyam ; De
socrates ; Nemăsurare / Leo Butnaru. Către cititor ; W.C. ; Diva (The Ultimate Modern Toy) ;
Armăsarul şi păuşa / Alexandru Muşina. sonet 4 ; sonet 8 ; sonet de liubov, trist 12 / Dumitru
Crudu. Replică la replică / Păstorel (Al. O. Theodoreanu). Sonetul numai sunet / Ion Hadârcă.
Bibliogr.: p. 222 (13 tit.). – Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-971-8.
[2015-1224].
- - 1. Poezie.
[821.135.1-1+821.135.1(478)-1]-82
1255. Limba Română este Patria mea : Culegere de poezii şi eseuri / concept, reali-
zare graf.: Natalia Berebiuc ; coord.: Iuliana Gorea Costin ; fot.: Mihai Potârniche, Cicerone
Mândru. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 (Tipografia Reclama). – 155 p. : fot., fot.
color ; 14 cm. – Conţine : Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ; Epigonii ; Odă (în metru antic) ;
Glossă ; Atât de fragedă ; Lacul ; Seara pe deal ; Floare albastră ; O, rămâi ; Replici ; Ce te
legeni ; O, mamă ; Mai am un singur dor ; Pe lângă plopii fără soţ ; La steaua / Mihai Emines-
cu. Cântecul gintei latine ; Odă ostaşilor noştri ; Concertul în luncă ; Malul Siretului ; Rodica /
Vasile Alecsandri. Lui Eminescu / Alexandru Vlahuţă. Graiul neamului ; Nunta Zamfirei ; Ma-
ma ; Patria română / George Coşbuc. Sunt român / Bogdan Petriceicu Haşdeu. Noaptea de
mai ; Rondelul meu / Alexandru Macedonski. Noi ; Oltul ; Rugăciune / Octavian Goga. Lumina
; Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ; Linişte / Lucian Blaga. Câmpul libertăţii / Ştefan
Octavian Iosif. Decembrie / George Bacovia. Eu nu mă spăl de poporul meu ; Dezîmblânzirea
; Necuvintele ; Ce bine că eşti / Nichita Stănescu. Ex libris ; Testament / Tudor Arghezi. Tre-
buia să poarte un nume / Marin Sorescu. Laudă limbii române / Petre Ghelmez. Limba româ-
nească / George Sion. Testament literar / Enăchiţă Văcărescu. Ţara mea / Ioan Neniţescu.
Lumină lină ; Logos / Ioan Alexandru. E prea puţin ; Totuşi, iubirea ; Ce frumoasă eşti / Adrian
Păunescu. Ţară ; Ax ; Batrani, sihastri ; Cântec ; Cuminţenia Pământului / Ana Blandiana.
Limba română / Emilia Plugaru. Limba română / Mircea Duţescu. Ţara mea / Marius Robu.
Nu e limbă mau frumoasă / Romeo Tarhon. Limba noastră / Alexei Mateevici. Limba strămo-
şească / Nicolae Costenco. Scrisoare din Basarabia ; Eminescu, Pentru ea ; Limba noastră

47
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

cea română ; Salvaţi-vă limba ; Vreau să te văd ; Cad pe ape ; În limba ta ; Mă rog de tine ;
Nu, nu mi-e totuna ; Mi-e dor de tine, mamă ; Cu viaţa, cu dorul ; Răsai ; Reaprindeţi candela
; Făptura mamei ; Pasărea ; Tu, iarbă, tot ai mamă? ; Lacrima ; Legământ (Lui Mihai Emines-
cu) ; Mâinile mamei ; La Mănăstirea Căpriana / Grigore Vieru. Cu limba noastră ; Limba ma-
ternă ; Bucuraţi-vă ; Doar femeia ; Dator ; Axa / Dumitru Matcovschi. Eu nu mă las de limba
noastră / Petru Cărare. Închinare ; Cuvintele ; Busuioc / Vasile Romanciuc. Verbele verdelui ;
Cuvintele limbii materne / Ion Vatamanu. Limba ; Auzi din creanga nopţii / Leonida Lari. Grai ;
Verb matern / Liviu Damian. O altă limbă mai frumoasă nu-i ; El / Victor Teleucă. Limba ma-
mei / Anatol Ciocanu. Şi va fi atât de simplu ; Ce iarbă înaltă / Anatol Codru. Prefaţă la Mate-
evici ; Ea era aşa frumoasă ; Limba noastră cea română (Lui Grigore Vieru) / Nicolae Dabija.
Ecoul ; De ţară / Valeriu Matei. Metamorfoză / Emil Loteanu. Ţară de viori ; O libertate / Ion
Hadârcă. Pentru când se desfac mugurii / Vasile Leviţchi. Rampa / Eugen Cioclea. Monolog.
Pentru Maica Maria / Galina Furdui.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3030-8-8.
[2015-1326].
- - 1. Poezie.
[821.135.1-1+821.135.1(478)-1]-82
1256. Poezia manieristă românească / sel., st. introd. şi note biobibliogr. de Lucia
Ţurcanu. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 109, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Câmpul de lectură", ISBN 978-9975-67-968-8). – Conţine : O zi şi o noapte de primăvară la
Văcăreşti, sau Primăvara amorului (fragment) / Iancu Văcărescu. Carpina / Costache Co-
nachi. Pentru cei ce să mândresc peste fire ; Porunca toporului ; Nestatornica lumii ;
Rugăciună către oul ce(l) roşu de Paşti ; Sluga către stăpânul său ; Piramidă / Ioardache
Golescu. Înmormântarea şi toate sunetele clopotului ; Niponul ; Rondelul pagodei / Alexandru
Macedonski. Imagini, toamna ; Miniatură persană ; Faunul ; Drum de noapte ; Vânătoare / Ion
Pillat. Seară de îngheţ ; Ialomicioara ; Castelul / Adrian Maniu. Cântec pentru dezbrăcare ;
Daedal ; Ariadna ; Hermes ; Icar / Vasile Voiculescu. Păuni culorile năvălesc în priviri ; Un
semn până unde ; Acvarium acvarium ; Păsări împart somnul în înălţime / Ilarie Voronca.
Frageda ; În perdea ; Luna s-a / Tudor Arghezi. Senior de ceaşcă ; Sfârşit princiar / Eugen
Jebeleanu. Text ; Poartă / Ion Barbu. Proemiu ; Luna cu lauri albaştri ; Mătasa depărtărilor ;
Oglindă / Dan Botta. Călimara ; Smochina ; Pepenele verde ; Păpădia ; Rochia de moar
(fragment) / George Călinescu. Basorelief ; Aezi ; Acorduri pentru prinţesa trupului ; Poem ;
Privelişte / Alexandru Robot. Pod nou de ritmuri ; Grunji ardeau pe iezere ; Tamburine valahă
; Incest / Simion Stolnicu. Copacii-s duşi în cerul plin de maci ; Un mac ceresc, albastru, e
pământul / Paul Mihnea. Regie ; Solie ; Cântec descîntec / Nina Cassian. Prinos ; Umilinţă ;
Bilanţ de toamnă / Valentin Roşca. Dramă-n gamă ; Pomelnicul regilor / Romulus Vulpescu.
Douăsprezece poeme într-un vers ; Adolescenţă ; Caii / Gheorghe Tomozei. În timpul războ-
iului din Troia / Horia Zilieru. Stampă ; Haiku ; Descrierea dealului ; Cântec / Nichita Stănes-
cu. Onomatopee ; Ci numai coamele ; Dragoste / Anatol Codru. Hartă veche ; Turnul Babel
(fragment) ; Rondelul lumânărilor / Leonid Dimov. Albastru câmp cu aripi / Dan Laurenţiu. În
cetăţile andive ; Variaţii / Nora Iuga. Cântecul cavaleristului ; Te rog Beatrice să ne întâlnim /
Virgil Mazilescu. Jeu d'amour / Cezar Ivănescu. Calea lactee ; Izbăvire ; Tăcerea / Daniel
Turcea. Cîntec de adolescent ; Balada poetului de duminică ; Numărătoare pentru puștoaice
şi bababâci ; Cântec ; Apocrifa 1 ; Jurnal / Emil Brumaru. Inel cu engimă ; A treia scrisoare ;
Benedictus / Mihai Ursachi. Moneda ; Cadran al desfrunzirii ; Poemul memoriei / Adrian Po-

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

pescu. Cu vremea şi chii tăi ; Contrabas II ; Aeramen / Ion Mircea. Pasăre oarbă ; Omagiu lui
Brâncuşi ; Clepsidră / Nicolae Dabija. Holorimă ; Clepsidră ; Cvasi-palindrom ; Sonet ; Placă
(puţin) defectă ; A/@ ; Allemandă ; Dactilogramă ; Gramofon / Şerban Foarţă. Nufărul magic ;
Balada unei scoici visătoare ; Catedrală medievală ; Lacrima lui Ovidiu / Arcadie Suceveanu.
Tanka versus tempus / Virgil Bulat.
Bibliogr.: p.: 109-110 (27 tit.). – Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-970-1.
[2015-1223].
- - 1. Poezie.
[821.135.1-1+821.135.1(478)-1]-82
1257. Tudoran, Dorin.
Băsesc, deci exist! Intelighenție și Putere în România, 2004-2014 : [eseuri] / Dorin Tu-
doran ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 247 p. ; 19
cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-985-0.
[2015-1237].
- - 1. Eseuri.
821.135.1-4 Tudoran
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1258. Afanas-Creciun, Tatiana.
Ale gândurilor poeme / Tatiana Afanas-Creciun. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia
"Foxtrot"). – 62 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-120-71-5.
[2015-1130].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Afanas-Creciun
1259. Barbu, Ecaterina.
Jumătate de veac cu Anatol Codru : Povestea dragostei noastre / Ecaterina Barbu ;
pref.: Tudor Palladi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Re-
clama). – 324 , [4] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-653-2.
[2015-1282].
- - 1. Scrieri biografice. 2. Codru, Anatol, 1936-2010, poet, regizor de teatru.
821.135.1(478)-9 Barbu
1260. Belibov, Eugenia.
Amprentele dorului : [versuri] / Eugenia Belibov. – Chişinău : Chişinău-Prim, 2015
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 44 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3024-2-5.
[2015-1095].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Belibov

49
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

1261. Bordeianu, Ala.


Îngerii iau chip de oameni : Povestiri din viaţă şi articole publicate în ziarele "Toaca",
"Altarul Credinţei" şi "Scara spre Cer" / Ala Bordeianu. – Chişinău : Iulian, 2015 [Tipogr. "Ce-
tatea de Sus"]. – 122 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4140-9-8.
[2015-1162].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-92 Bordeianu
1262. Busuioc, Aureliu.
Culori : [versuri, povestiri, eseuri, poezii şi povestiri pentru copii] / Aureliu Busuioc ;
sel.: Vasile Romanciuc ; il.: Oxana Diaconu-Catan ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău :
Prut Internaţional, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 387 p. : il. : 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi
copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-183-1(în cop. tare).
[2015-1191].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Eseuri.
821.135.1(478)-9 Busuioc
1263. Chișca, Olga.
Suflet în oglindă : Culegere de citate ce reflectă psihologia omului / Olga Chișca. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 74 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 72 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-673-4.
[2015-1201].
- - 1. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Chişca
1264. Ciobanu, Anatol.
Cu tine dragostea-mi rămâne : [versuri] / Anatol Ciobanu ; cop.: E. Semenţov. – Bălţi :
S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 135 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-132-26-8.
[2015-1219].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciobanu
1265. Ciocanu, Doru.
Dicţionar au′afed : [enunţuri] / Doru Ciocanu. – [Ed.] a 2-a. – Chişinău : Urma ta, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 230 p. ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-9963-9-6.
[2015-1241].
- - 1. Enunţuri.
821.135.1(478)-9 Ciocanu
1266. Ciornei, Vsevolod.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cuvinte și tăceri : Antologie de versuri / Vsevolod Ciornei ; cop.: Vitalie Coroban. –


Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 207 p. ; 19 cm. – (Colecţia "Cartier Popu-
lar" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-986-7.
[2015-1238].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciornei
1267. Cojocaru, Lidia.
Poezii : [în vol.] / Lidia Cojocaru. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 (Tipografia Reclama) –
. – 20 cm. – ISBN 978-9975-3030-9-5.
Vol. 2 : Imn al frumuseții. – 2015. – 114 [2] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3079-0-1. –
[2015-1343]
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cojocaru
1268. Vol. 3 : Roua dimineții. – 2015. – 112 [2] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3079-1-
8. – [2015-1344].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cojocaru
1269. Cutasevici, Gheorghe.
Periferia distractivă : (Două nuvele satirice) / Gheorghe Cutasevici. – Chişinău : Labi-
rint, 2015. – 319 [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-34-4.
[2015-1248].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Cutasevici
1270. Doibani, Tatiana.
Lacrima pocăinţei : Poezii creştine / Tatiana Doibani ; cop.: Olga Cebanu. – Chişinău :
Cuvîntul-ABC, 2015 (Tipogr. "Cavaioli"). – 119 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4003-7-4.
[2015-1199].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-141 Doibani
1271. Druţă, Gheorghe.
Reflecţii colorate / Gheorghe Druţă. – Chişinău : Labirint, 2015. – 67 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-32-0.
[2015-1250].
- - 1. Reflecţii.
821.135.1(478)-84 Druţă
1272. Dumbrăveanu, Victor.
Iubirea noastră-i ca și ura : Roman / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Vitalie Coroban. –
Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 696 [1] p. ; 20 cm.

51
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

400 ex.
ISBN 978-9975-79-977-5 (în cop. tare).
[2015-1240].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Dumbrăveanu
1273. Filip, Iulan.
Amestec de timpuri : [versuri] / Iulian Filip. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Prut Internaţional,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 182, [1] p. ; 12 cm.– [(Laurii poeziei, ISBN 978-9975-
54-169-5)].
ISBN 978-9975-54-170-1(în cop. tare).
[2015-1192].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1274. Galaicu-Păun, Emilian.
Arme grăitoare : Antologie de versuri / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. –
Ed. ne varietur. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 199, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-979-9.
99,00 lei. – [2015-1079].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Galaicu-Păun
1275. Grosu, Lidia.
De ţară port o cruce : Versuri / Lidia Grosu ; pref.: Claudia Voiculescu. – Chişinău : La-
birint, 2015. – 96 p. ; 19 cm.
ISBN 978-9975-122-31-3.
[2015-1251].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Grosu
1276. Guzun, Elena.
10 poeme / Elena Guzun ; il. de aut. – [Chişinău : Bons Offices, 2015]. – 104 p. : il. ; 25
cm.
[10] ex.
ISBN 978-9975-80-973-3.
[2015-1081].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Guzun
1277. Hanganu, Ion.
Nuvele / Ion Hanganu ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău
: Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 169, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-655-6.
[2015-1247].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Hanganu

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1278. Lungu, Eugen.


Portret de grup : O altă imagine a poeziei basarabene : Antologie / Eugen Lungu ; cop.:
Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206 [1] p. ;
19 cm. – (Colecţie aniversară ; 15) (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu,
ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-989-8.
[2015-1236].
- - 1. Poezie – Antologii.
821.135.1(478)-1-82
1279. Roşca, Tudor.
Dor aprins în Ţara mea : [versuri] / Tudor Roşca. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia
Reclama). – 264 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-58-056-4.
[2015-1327].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşca
1280. Russo, Alecu.
Scrieri / Alecu Russo ; ed. îngrijită, st. introd., tabel cronologic, note şi comentarii de
Teodor Vârgolici ; cop.: Vitalie Ichim. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 284
p. : fot. ; 22 cm. – (Colecţia "Moştenire", ISBN 978-9975-67-986-2).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-987-9 (în cop. tare).
[2015-1342].
- - 1. Scrieri istorice. 2. Cugetări. 3. Literatură română – Critică literară
821.135.1(478) Russo6+821.135.1(478)-9 Russo+821.135.1.09
1281. Sârbu, Liuba.
Floarea sufletului : [versuri] / Liuba Sârbu ; graf.: Vasile Botnaru. – Chişinău : Iulian,
2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 76 p. : des. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-133-00-5.
[2015-1230].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Sârbu
1282. Tăzlăuanu, Valentina.
Ceea ce rămâne : [eseuri] / Valentina Tăzlăuanu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău :
Arc, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 102 [1] p. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-61-902-8.
[2015-1242].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Tăzlăuanu
1283. Ţurcanu, Ianoş.

53
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Omul mării revine : [versuri] / Ianoş Ţurcanu ; concepţie graf.: Alexandru Bostan ; pict.:
Adriana Achihaei (Botez). – Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 175 p. : il. color ; 14 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-52-184-0.
[2015-1317].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
1284. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 volume / Traian Vasilcău ; cop., concepţia
graf.: Alexandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 8 : Temeliile Lumii. Carte de veşnictăire : (Poeme, cronici şi eseuri poetice, nepu-
blicate în volum). – 2015. – 547 p. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Dezvolta-
rea Rep. Moldova "Edelweiss". – [500] ex. – ISBN 978-9975-52-183-3 (în cop. tare). – [2015-
1099].
- - 1. Poezie. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-9 Vasilcău
1285. Verejanu, Renata.
Opere alese : [în 3 vol.] / Renata Verejanu. – Chişinău : OMCT, 2015 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-4289-1-0.
Vol. 1 : Opera poetică. – 2015. – 440 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4289-8-9. –
[2015-1325].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478) Verejanu2+821.135.1(478)-1 Verejanu
1286. Vieru, Grigore.
Cântec de iubire : [versuri] / Grigore Vieru ; sel.: Vasile Romanciuc ; il.: Olga Cazacu ;
cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 281,
[1] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
ISBN 978-9975-54-180-0 (în cop. tare).
[2015-1190].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1287. Антология малой прозы литературной группы "Белый Арап" : Книга
рассказов / ред.: Олег Краснов. – Кишинев : Б. и., 2015 (Тип. "Metrompaş"). – 479 p. : fot. ;
15 cm. – Conţine : Прогулка ; Пьяный сентябрь ; Корабли ; Корова ; Заклятие ; На тех
скамейках, за песочнецей, где сирень… ; Нечаянно нагрянет / Михаил Поторак. Морфий
и морфин ; Чёрный кофе / Олег Панфил. Зингер – гений восприятия ; Hallo, Brother! /
Сергей Белкин. Судьба барабанщицы / Юрий Хоровский. Рита / Зоя Мастер. Новый год
; Тётя Зина Золотко / Александра Юнко. Люшина смерть / Олеся Рудягина. На том бе-
регу / Роман Кожухаров. Голубые драконы понедельника / Денис Башкиров. Бег на
длинные дистанции / Попов Александр. Не реальность. Not reality / Александр Медведь.
Чтобы не снился ; Цвет бирюзы / Иванова Светлана. Ловец ; Рецензия, полученная
мною по электронной почте / Оксана Мамчуева. Шелковица ; Тетрадь ; Репетитор ;
Нелюбимая ; Новое платье / Олег Краснов. Одаро-массандр / Татьяна Орлова. Когда

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

зашумят кипарисы / Вика Чембарцева. Тата / Наталья Новохатная. Колыбельная ; Сло-


во / Анжела Енаки. Утро / Елена Кушнир. Тварь ; Мусор / Сергей Узун.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3026-6 (în cop. tare).
[2015-1287].
- - 1. Povestiri – Antologii.
821.161.1(478)-3-82
1288. Бер, Игорь.
Тихое озеро : Детективный роман / Игорь Бер ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chişinău :
Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 438 p. ; 20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-65-382-4.
[2015-1104].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-312.4 Бер
1289. Дуганов, Павел.
Стэп* от Дуганова : Стихи, Тосты, Эссе, Притчи / Павел Дуганов ; худож.: Н. Ки-
бич. – Кишинёв : DAAC Hermes pres, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 203 p. : il., fot.
color ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9598-4-1 (în cop. tare).
[2015-1097].
- - 1. Poezie. 2. Proverbe. 3. Aforisme.
821.161.1(478)-9 Дуганов
1290. Енаки, Анжела.
Наковальня Бриджмена : [рассказы] / Анжела Енаки. – Кишинев : Б. и., 2015
(Tipogr. "Metrompaş"). – 79 p. ; 15 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3026-5-4 (în cop.).
[2015-1288].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Енаки
1291. Запша, Андрей.
Великая битва : Трилогия : [фантастический роман] / Андрей Запша ; худож.:
Дойна Шеремет. – [Кишинев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 494 p. : il. color
; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-482-6 (în cop. tare).
[2015-1103].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-311.9 Запша
1292. Костишар, Валентина.
…и Пушкина снова прочесть : [стихи] / Валентина Костишар ; рис.: Эмиля Килде-
ску. – Кишинев : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 133 p. : des. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Рос. центра науки и культуры в РМ. – 300 ex.

55
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

ISBN 978-9975-53-498-7.
[2015-1091].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Костишар
1293. Панчеха, Людмила.
Я – просто женщина с душой поэта : Сборник стихотворений / Людмила Панчеха.
– Бельцы : Б. и., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 108 p. ; 20 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-132-29-9.
[2015-1221].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Панчеха
1294. Паскал, Надежда.
Сибирский лабиринт : стихи / Надежда Паскал. – Кишинев : Notograf Prim, 2014. –
412 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4270-3-6. (în cop tare).
[2015-1323].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Паскал
1295. Поторак, Михаил.
Идёт ветер к югу… : истории из разной жизни : [рассказы] / Михаил Поторак. –
Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Metrompaş"). – 240 p. ; 11 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-3026-4-7.
[2015-1289].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Поторак
1296. Серакуца, Штефан.
Cердце на ладони : [стихи] / Штефан Серакуца. – Изд. 2-ое, доп. – Кишинев :
Лабиринт, 2015. – 255 p. ; 18 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-122-33-7.
[2015-1249].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Серакуца
821.162.1 Literatură poloneză
1297. Wojtyla, Karol.
Poeme alese / Karol Wojtyla ; sel. şi trad.: Nicolae Mareş. – Ed. a 2-a, ad. – Chişinău :
Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 153, [5] p. ; 12 cm. – [(Laurii poezi-
ei, ISBN 978-9975-54-169-5)].
ISBN 978-9975-54-155-8(în cop. tare).
[2015-1193].
- - 1. Poezie.
821.162.1-1 Wojtyla

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.512.165(478)Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


1298. Karagançu, Vlad-Demir.
Yaprak dökümü : Şiir kitabı / Vlad-Demir Karagançu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015. –
232, [1] p. ; 14 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-63-374-1.
[2015-1331].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Karagançu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1299. Curcubeie de cuvinte : Pagini alese din literatura pentru copii : Antologie de
texte literare : [în vol.] / selecţie: Ala Bujor ; cop.: Estela Răileanu, Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a.
– Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-125-
44-4. – Conţine : Jucăriile cele cuminte ; Toamna ; Concertul primăverii / George Coşbuc. În
curtea mea ; Gîndăcelul ; Călătoare!... ; Cîntăreţul ; În fel de fel de feţe ; Pasăre de noapte ;
Voinicul! ; Hoinar / Emil Gîrleanu. Pui de raţă ; Ceapa ; În ţara lui mură-n gură / Nina Cassi-
an. Rîndunica / Elena Farago. Cântecul Berzei ; Fluierul cel păstoresc ; Colindiţă / din folc-
lor. Hoţul / Cicerone Teodorescu. O lăcustă ; Vaca lui Dumnezeu ; Fetica ; Miere şi ceară ;
Horă în grădină ; Joc de creion ; Pădurea copiilor ; Calendarul copiilor ; Una este mama ;
Creion ; Ziua cenuşie ; Un ciob de primăvară / Tudor Arghezi. Cărăbuşul de aramă / Lucian
Blaga. Povestea casei ; Răzbunarea iepurelui ; Vulpiţa şi tigrul / poveste populară chineză.
Elefantul curios / Lev Tolstoi. De ce hiena are spinarea dungată / poveste populară maro-
cană. Lupul şi cei şapte iezi ; Nălbiţa şi rujuliţa ; Şarpele alb ; privighetoarea cea cîntătoare şi
jucăuşă ; Firul de pai, tăciunele şi bobul de fasole ; Şase voinici care cutreieră lumea ; Crăia-
sa albinelor ; Bunicul şi nepotul ; Fusul, seveica şi acul ; Flacăra albastră / Fraţii Grimm.
Găinuşa roşie / Joseph Jacobs. Noi, albinele ; Fetiţa cu cozi ; O întîmplare deosebită ; Cire-
şul ; Nueluşa de alun / Călin Gruia. Copiii din crîng / Konstantin Uşinski. Winnie ursuleţul
A. A. Milne (repovestire de Al. Mitru). Cei doi melci kiyi şi yogo / Regia Fabiola. Cum l-a
păcălit broscuţa pe leu / poveste indiană. Povestea babei şi cocoşului / poveste populară
turcească. Doi călători ; Tatăl şi cei zece feciori ; Dedal şi Icar / Alexandru Mitru. Spiriduşii
cu nasuri lungi / poveste japoneză. Ariciul ; Iepurele ; Zi de vară ; Decorul ; Cioara (frag-
ment) ; Un duel ; Broasca ţestoasă / George Topîrceanu. Ecoul vieţii / după Body Mind
Spirit. Întîiul drum / Ion Agârbiceanu. Povestea furnicii ; Amintiri despre mama (fragment) ;
Vânătorii de raţe ; Fosăilă ; Crăciunul ; Şoapte de nuc / Ion Druţă. Puiul / Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti. La mestecănei (fragment) ; Dumbrava minunată (fragmente) ; Povestea
cu privighetoarea ; Domnu Trandafir (fragment) / Mihail Sadoveanu. La medeleni (fragment)
; Prăvale-baba (fragmente) / Ionel Teodoreanu. Ciobănilă (fragment) / Vasile Voiculescu.
Mamei / Duiliu Zamfirescu. Mama / Nicolae Costenco. Mama / Dumitru Matcovschi. De-ai
fi… ; De ce? ; Ghicitoare fără sfîrşit / Grigore Vieru. D-l goe… / Ion Luca Caragiale. Bunicul
; Bunica ; Domnul Vucea (fragment) / Barbu Ştefănescu-Delavrancea. Poveste de omăt ; A
înflorit o păpădie ; Ce să fie oare? / Otilia Cazimir. Şcoala ; Biblioteca lui stardi ; Strada /
Edmondo de Amicis. La mijloc de codru des ; Codrule, măria-ta ; Revedere ; Călin. File din
poveste (fragment) ; Călin nebunul / Mihai Eminescu. Feţele soarelui / Aurora Humulescu.
Scrisoare de la rîndunele ; Grîul / Elena Dragoş. Iarna, cu papuci de gheaţă / Tiberiu

57
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Jugănaru. Fulg / Nicolae Labiş. Toamna ; Coboară toamna ; Sara / Octavian Goga. Cele 4
anotimpuri ; Iarna în pădure ; Urechile şi picioarele celei lungi ale iepurelui ; Coada ursoaicei ;
De o mie de ori de ce? ; Graiul pomilor ; Lacrimile trandafirilor ; Sfecla de zahăr / Eugen
Jianu. Poveste de iarnă / Mircea Sîntimbreanu. Darul mamei natura / poveste indo-
americană. Iepuraşul căruia îi plăcea mierea / poveste europeană. Facerea lumii ; Legenda
cerbului ; Legenda ariciului ; Legenda salciei plîngătoare ; Dumnezeu, munţii, albina şi ariciul
; Vîntul ; legenda vîntului ; Mihai Viteazul ; Ştefan cel Mare şi norocul ; Dreptatea lui Vlad
ţepeş ; Povestea Vrancei / legendă populară. Legenda privighetorii ; Legenda inului / culea-
să de Mihail Sadoveanu. Stigletele ; În pădurea petrişorului ; Părul din ograda bunicilor
(fragment) / Mihail Sadoveanu. Dans / George Lesnea. Parabola larvei ; Povestea creionu-
lui / Paolo Coelho. Greierul şi furnica / Alexandru Donici. Furnica şi greierul / Cincinar
Pavelescu. Şiretenia iepurelui / Ionel Pop. Pif, paf, puf (fragment) ; Fram, ursul polar (frag-
ment) / Cezar Petrescu. Zîna munţilor ; Greuceanu / Petre Ispirescu. Aventurile lui
Habarnam şi ale prietenilor săi (fragmente) / Nikolai Nosov. Gulliver în ţara piticilor (frag-
ment) / Jonathan Swift. Fluturele-galben-de-o-z / Silvia Kerim. Povestea brazilor şi a hîrtiei /
Demostene Botez. Minunata călătorie a lui Nils Hölgersson prin Sudeia (fragmente) / Selma
Lagerlöf. Muntele cel hodoronc-tronc / Marin Sorescu. Corbul şi vulpea / Gheorghe Asachi.
Basmul cu fata din piatră şi cu feciorul de împărat, cel cu noroc la vînat / Alexandru Odo-
bescu. Tandreţe / George Şovu. amintiri din copilărie (fragmente) / Ion Creangă. În ajun de
Anul Nou / Fănuş Neagu. Muc cel mic / Wilhelm Hauff. Floricica ; Cîntecul lui Mihai Viteazul
; Constantin Brîncoveanul / culeasă de Vasile Alecsandri. Păunaşul Codrilor ; Mihu copilul ;
Înşiră-te, mărgărite / Vasile Alecsandri.
Vol. 2. – 2014. – 407 p. : il. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-125-53-6 (în cop. tare). –
[2015-1303].
- - 1. Antologii de texte literare pentru copii.
821-93-82
1300. Fructe : Carte de colorat / il.: Cristina Kaciurovskaia. – [Chişinău] : Arc, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – [18] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-892-2.
[2015-1077].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1301. Hai să ne jucăm şi să colorăm împreună cu iepuraşul Ricky : [carte de colo-
rat] / concepţie şi il.: Walter Carzon ; trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2014
(Imprimat în China). – 24 p. ; 30 cm. – (Cu 60 de autocolante cadou!, ISBN 978-9975-61-805-
2).
Tit. orig.: Let’s Play&color with Ricky the rabbit. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-820-5.
[2015-1182].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1302. Hai să ne jucăm şi să colorăm împreună cu şoricelul Tim : [carte de colorat]
/ concepţie şi il.: Walter Carzon ; trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2014
(Imprimat în China). – 24 p. ; 30 cm. – (Cu 60 de autocolante cadou!, ISBN 978-9975-61-805-
2).

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Let’s Play&color with Tim the Mouse. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-806-9.
[2015-1181].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1303. Legume : Carte de colorat / il.: Cristina Kaciurovskaia. – [Chişinău] : Arc, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-891-5.
[2015-1076].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1304. Ora de culcare. În junglă : Poveste de noapte bună cu păpuşi de deget / trad.
din engl.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în China). – [12] p. : il. ; 28 cm.
Tit. orig.: Bedtime in the wild : A bedtime storz with finger puppets. – F. f. de tit. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-61-846-5 (în cop. tare).
[2015-1308].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1305. Ora de culcare. La fermă : Poveste de noapte bună cu păpuşi de deget / trad.
din engl.: Lucia Ţurcanu. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în China). – [12] p. : il. ; 28 cm.
Tit. orig.: Bedtime on the farm : A bedtime story with finger puppets. – F. f. de tit. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-847-2 (cartonată).
[2015-1309].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1306. Prietenii mei : Poezii folclorice pentru micuţi / concept: Iurie Albu ; il.: Veronica
Coţofană. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 10 p. ;
15 cm. – (Pentru mămici care citesc poezii la cei mici, ISBN 978-9975-4058-2-9).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3011-2-1 (cartonată).
[2015-1198].
- - 1. Poezii pentru copii.
821-93
1307. Spicuşorul de cuvinte : Carte de lectură pentru copii / sel. şi prelucrare: Ala
Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 479 p. : il. ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-63-5 (în cop. tare).
[2015-1304].
- - 1. Antologii de texte literare pentru copii.
821-93-82

59
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

821.135.1-93 Literatură română


1308. Hristos a înviat! : [poezii pentru copii] / texte sel. de Vasile Romanciuc ; il.: Vic-
toria Raţă. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015 (Tipogr. "Serebia"). – 10 p. : il. ; 28 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-69-915-0.
[2015-1186].
- - 1. Poezii pentru copii.
[821.135.1+821.135.1(478)]-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1309. Cine zice "mu"? : [poezii pentru copii] / [pict.: Vera Bannova]. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : Biblion, 2015 [Tipărit în Ucraina]. – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Din folclorul copii-
lor).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-71-3 (cartonată).
[2015-1159].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93
1310. Crudu, Dumitru.
O bătrână de unsprezece ani : Teatru pentru copii / Dumitru Crudu ; il. de Olga Caza-
cu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 23 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-69-917-4.
[2015-1187].
- - 1. Piese pentru copii.
821.135.1(478)-93 Crudu
1311. Dragomir, Constantin.
Alfabetul pentru pici curioși, isteți, voinici / Constantin Dragomir ; il.: E. Ermakov. – Chi-
şinău : Moldpresa Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [10] p. : il. color ; 22 cm. –
(Colecţia "Să creşti mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-8-2 (cartonată).
[2015-1337].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dragomir
1312. Dragomir, Constantin.
Cifre minunate și ciudate : Învățăm cifrele / Constantin Dragomir ; il.: I. Şleahov. – Chi-
şinău : Moldpresa Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [10] p. : il. color ; 22 cm. –
(Colecţia "Să creşti mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-3-7 (cartonată).
[2015-1332].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dragomir
1313. Dragomir, Constantin.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Creștem mari și învățăm : Culorile memorăm : [poezii pentru copii] / Constantin Dra-
gomir ; il.: M. Perfilov. – Chişinău : Moldpresa Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). –
[10] p. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să creşti mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-5-1 (cartonată).
[2015-1334].
821.135.1(478)-93 Dragomir
1314. Dragomir, Constantin.
De-a huţa, Măriuţă : [poezii pentru copii] / Constantin Dragomir ; [pict.: Alexei Gurschii].
– Chişinău : Biblion, 2015 [Tipărit în Ucraina]. – [12] p. : il. color ; 22 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-68-3 (cartonată).
[2015-1156].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dragomir
1315. Dragomir, Constantin.
Fii copil politicos : Poartă-te frumos! : [poezii pentru copii] / Constantin Dragomir ; il.: Z.
Parakşeev. – Chişinău : Moldpresa Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [10] p. : il.
color ; 22 cm. – (Colecţia "Să creşti mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-6-8 (cartonată).
[2015-1335].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dragomir
1316. Dragomir, Constantin.
Poezii pentru copii / Constantin Dragomir ; il.: E. Ermakov. – Chişinău : Moldpresa
Grup, 2015 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [10] p. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să creşti
mare, puişor", ISBN 978-9975-4347-2-0).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4347-7-5 (cartonată).
[2015-1336].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dragomir
1317. Partole, Claudia.
Bună dimineața, Dimineață! : [poezii pentru copii] / Claudia Partole ; il. de Olga Caza-
cu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31 [1] p. : il. ; 28
cm.
ISBN 978-9975-54-190-9.
[2015-1188].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Partole
1318. Plămădeală, Viorica.
Darul lui Moş Crăciun : Poveşti / Viorica Plămădeală. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Tipocart Print")]. – 14 p. ; 20 cm.
50 ex.

61
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

ISBN 978-9975-3016-7-1.
[2015-1161].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1319. Plămădeală, Viorica.
Povestea lui Bujor : Din trăistuţa fermecată : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 23 [1] p. : des.
; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-656-3.
[2015-1256].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1320. Scripa, Tatiana.
Pentru tine, Copilaş, Ziceri despre-un Motănaş : Poezii despre Motănelul Dorodont şi
peripeţiile sale : 4+ / Tatiana Scripa ; il.: Viorica Didic. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices") – 47, [1] p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-970-2.
[2015-1209].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Scripa
1321. Ştirbu, Titus.
Alfabet cu zâmbet : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; [pict. Alexei Gurschii]. – Chişi-
nău : Biblion, 2015 [Tipărit în Ucraina]. – [12] p. : il. color ; 22 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-69-0 (cartonată).
[2015-1157].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1322. Țîrdea-Spinei, Elena.
Grădinița cărților : [poezii pentru copii] / Elena Țîrdea-Spinei. – [Chişinău : S. n., 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 23, [1] p. : il. color ; 24 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-53-489-5.
[2015-1117].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţîrdea-Spinei
1323. Vine moşul de la vie : [poezii pentru copii] / [adaptare de Constantin Dragomir ;
pict.: Vera Bannova]. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Biblion, 2015 [Tipărit în Ucraina]. – [12] p. : il.
color ; 22 cm. – (Din folclorul copiilor).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-70-6 (cartonată).
[2015-1158].
- - 1. Poezii pentru copii.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93
821.41-93 Literatură în limbi afro-asiatice (hamito-semitice)
1324. Ali Baba şi cei 40 de hoţi : Poveste arabă / concept: Iurie Albu ; il.: Olesea
Beloconnaia. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 19
p. : il. color ; 24 cm. – (Citim pe silabe, ISBN 978-9975-4105-8-8) (Pentru copiii care vor să
descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-3-3.
[2015-1109].
- - 1. Poveşti.
821.411.21-93=135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Colocviu cu participare internaţională "Epoca marilor deschideri: Rolul limbilor
şi al literaturilor în societatea pluralistă". – Vezi Nr 1240.

1325. Construcţii identitare : Reverberaţii ale modelului cultural francez în context


european şi universal : [în 3 vol.] / coord.: Oana-Maria Petrovici, Gina Nimigean. – Bălţi :
Universitatea de Stat "Alecu Russo" ; Iaşi : Vasiliana 98, 2014. – 24 cm. – ISBN 978-9975-50-
111-8. – ISBN 978-973-116-329-1.
Vol. 1 : Literatură. – 2014. – 324, [2] p. – Texte : lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-50-129-3 (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – ISBN
978-973-116-363-5 (Vasiliana 98). – [2015-1310].
- - 1. Critică şi istorie literară.
821.09(082)=135.1=133.1
1326. Vol. 2 : Literatură. Studii culturale. – 2014. – 321, [3] p. : il., tab. – Texte : lb.
rom., engl., fr., germ., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-50-130-9 (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – ISBN 978-973-116-364-2
(Vasiliana 98). – [2015-1311].
- - 1. Critică şi istorie literară.
821.09(082)=00
1327. Vol. 3 : Lingvistică. Didactică. – 2014. – 397, [3] p. – Texte : lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-131-6 (Universitatea de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi). – ISBN 978-973-116-365-9 (Vasiliana 98). – [2015-1312].
- - 1. Lingvistică. 2. Didactică.
811'1+37.016(082)=00
821.135.1.0 Literatură română
Crudu, Dumitru. Priviri pe furişi. – Vezi Nr 1329.

Russo, Alecu. Scrieri. – Vezi Nr 1280.

1328. Ţurcanu, Lucia.


Manierismul românesc : Manifestări și atitudini : Eseu / Lucia Ţurcanu ; cop.: Vitalie
Coroban. – Chişinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 229 [1] p. ; 19 cm. – (Colecţia
"Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Bibliogr. : p. 218-225 (131 tit.). – 500 ex.

63
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

ISBN 978-9975-79-988-1.
[2015-1239].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1329. Crudu, Dumitru.
Priviri pe furiş : [critică literară] / Dumitru Crudu ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 212 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-63-0.
[2015-1124].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Literatură
română – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+821.135.1.09
821.161.1.0 Literatură rusă
1330. Кушниренко, Виктор Филиппович.
"Священна для души поэта…" : Путешествие по Бессарабскому пушкинскому
кольцу / Виктор Кушниренко ; гл. ред.: Виктор Кушниренко ; фот.: А. Ботнарь [и др.]. –
Кишинев : Б. и., 2015 (И.П.Ф. "Центральная типография"). – 279, [1] p. : il., fot. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-501-4 (în cop. tare).
[2015-1092].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare. 2. Puşkin, Aleksandr, 1799-1837, poet şi
dramaturg clasic rus.
821.161.1.09
1331. Сузанская, Т. Н.
Классика и современность: уроки русской литературы / Т. Н. Сузанская. – Киши-
нев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 387 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 380-387 (127 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-479-6 (în cop. tare).
[2015-1094].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1332. "Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern
Europe", colloquim (Chişinău ; 2014). Fortified sites from the 1st millennium BC : In Central
and South-Eastern Europe : Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium, Sa-
harna, July 24th-26th, 2014 / ed. board: Aurel Zanoci [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 120 p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Friedrich-Schiller-Univ. Jena. – Texte : lb. engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-80-980-1.
[2015-1244].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Arheologie – Europa.
902/904(4-11/-13)"-1-0"(082)=111=133.1
1333. "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", conferin-
ţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică cu participare interna-
ţională "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", Ed. a 7-a, 26-28 mai
2015, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / com. şt.: Victor Ghilaş [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 159 p. ; 20 cm.
Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţ. Arheo-
logică (Chişinău), Inst. de Arheologie "Vasile Pârvan" (Bucureşti) [et al.] – Sponsori : Univ. de
Stat din Moldova, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Univ. Tehn. din Moldova [et al.]. – 200
ex.
ISBN 978-9975-3058-8-4.
[2015-1322].
- - 1. Arheologie. 2. Etnologie. 3. Arte.
902+39+7.0(082)
1334. Sava, Eugen.
Aşezări din perioada târzie a epocii bronzului în spaţiul Pruto-Nistrean (Noua-
Sabatinovka) / Eugen Sava ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei.
– Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 592 p. :
fig., fot. color ; 25 cm. – (Seria Biblioteca "Tyragetia" / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci ; 26,
ISBN 978-9975-80-903-0).
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 531-571. – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-904-7 (în cop. tare).
[2015-1083].
- - 1. Republica Moldova – Epoca de bronz – Istorie.
903(478)"637"
1335. Генуэзская Газария и Золотая Орда = The Genoese Gazaria and the Go-
den Horde / Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т археологии им. А. Х. Халикова, Нац. акад.
наук Украины [и др.] ; под ред. С. Г. Бочарова и А. Г. Ситдикова ; науч. рецензенты: И.
Л. Кызласов [и др.]. – Казань ; Симферополь : Б. и. ; Кишинев : Stratum Plus :
Университет "Высшая антропологическая школа", 2015 (И.П.Ф. "Центральная
типография"). – 693, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 31 cm. – (Серия "Археологические
источники Восточной Европы", ISBN 978-9975-4272-6-5).
Tit., cuprins, introd., rez. paral.: lb. engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4272-7-2 (Stratum Plus) (în cop. tare şi supracop.).
[2015-1090].
- - 1. Cercetări arheologice – Europa.
902/904(4)(082)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. – Vezi Nr 1336.

65
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1336. Colesnic, Iurie.
Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, foto: Iurie Colesnic ; cop.: Brânduşa Colesnic. –
[Chişinău] : Epigraf, [2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-906-
17-3.
Vol. 10. – 2015. – 341, [2] p. : il., facs., fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-125-59-8 (în
cop. tare). – [2015-1093].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Personalităţi basarabene.
94(478)+929
1337. Содоль, В. А.
Монастыри Советской Молдавии: взаимоотношения с государством и хозяйст-
венная деятельность = Monasteries in Soviet Moldavia: Their Relations with the State and
Economic Activities : (1944-1962) / В. А. Содоль ; отв. ред.: В. Я. Гросул ; науч. рецензен-
ты: В. П. Степанов, П. М. Шорников ; облож.: Д. А. Топал ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Каф. отечественной истории. – Тирасполь : Stratum Plus, 2015 (И.П.Ф. "Цен-
тральная типография"). – 250, [5] p. : fot., tab. ; 20 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rusă, engl. – Text : lb. rusă. – Rez.: paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. în note : p. 201-222. – Bibliogr.: p. 223-230 (76 tit.). – Ind. de subiecte,
nume, geogr.: p. 240-251. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4272-9-6.
[2015-1098].
- - 1. Mănăstiri – Republica Moldova – Istorie.
94(478)"1944/1962":[27+726.71(478)]
1338. Carte de citire : la istoria Moldovei din epoca antică pînă în sec. al XVIII-lea /
Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova" ; coord.: Nazaria Sergiu ; cop., imagini : Iaroslav
Oliinîc. – Chişinău : Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova", 2015 [F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"]. – 119, [16] p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-53-494-9.
[2015-1102].
- - 1. Republica Moldova – Epoca antică – Istorie.
94(478)"0/17"(075.3)
1339. Idem în lb. rusă : Книга для чтения : по истории Молдовы от античности до
XVIII-го века. – Кишинев : Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova", 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 119, [16] p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке Партии социалистов Респ. Молдова. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-53-493-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-1101].
- - 1. Republica Moldova – Epoca antică – Istorie.
94(478)"0/17"(075.3)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1340. Carte de citire : la istoria modernă şi contemporană a Moldovei / Asoc. Istorici-


lor şi Politologilor "Pro-Moldova"; coord. proiectului : Nazaria Sergiu ; cop., imagini : Iaroslav
Oliinîc. – Chişinău : Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova", 2015 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 169, [12] p. : fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 167-168. – Apare cu sprijinul financiar al Partidului Socialiştilor din Rep.
Moldova. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-53-500-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-1108].
- - 1. Republica Moldova – Epoca modernă şi contemporană – Istorie.
94(478)"1806/1940"(075.3)
1341. Idem în lb. rusă : Книга для чтения : по новой и новейшей истории Молдовы.
– Кишинев : Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro Moldova", 2015 [F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"]. – 169, [12] p. : fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 167-168. – Изд. при фин. поддержке Партии социалистов Респ.
Молдова. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-53-495-6 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-1107].
- - 1. Republica Moldova – Epoca modernă şi contemporană – Istorie.
94(478)"1806/1940"(075.3)
1342. Tufar, N. H.
Gagauzların istoriyası denemelär : Komrat Respublikası 1906 iı. Oguz Devleti IX-X
asirlär / Tufar N. H., Tufar N. N., Kinayätulı Z. ; red. kol.: Paşalı P. M. [et al.] ; Gagauziya M.
V. Maruneviç Adina, Bilim-Aaraştirma Merkezi. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al
Găgăuziei "M. V. Marunevici", 2015. – 68 p. : fot. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p.60-62.
ISBN 978-9975-3075-1-2.
[2015-1253].
- - 1. Komrat – Republica Moldova – Istorie 2. Găgăuzi – Istorie.
94(478-21)
1343. Idem în lb. rusă : Очерки истории гагаузов : Комратская Республика 1906
год. Огузское государство IX-X в.в. – Комрат : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei
"M. V. Marunevici", 2015. – 68 p. : fot. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p.60-62.
ISBN 978-9975-3075-2-9.
[2015-1254].
- - 1. Komrat – Republica Moldova – Istorie. 2. Găgăuzi – Istorie.
94(478-21)
94(=512.165) Istoria găgăuzilor
1344. Găgăuzii şi românii : Însemnări = Гагаузы и румыны : Очерки / Anatol Măcriş
; Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Agerpress Typo, 2015. –
44[7] p. : fot., h. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: lb. rusă.
ISBN 978-9975-3075-3-6.
[2015-1252].
- - 1. Găgăuzi – Istorie.

67
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

94(=512.165)(478)+94(=135.1)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
Pentru titlul doctor
1345. Cauşan, Corina.
Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul rural : Specialitatea : 521.01 –
Teorie economică ; politici economice : Autoref. tz. de doct. în econ. / Corina Cauşan ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 25-26 (24 tit.).
[2015-102 Teze].
331.4(043.2)
1346. Coşerin, Paul.
Modelul structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului
ecologo-economic contemporan : Specialitatea : 521.03 – Economie şi management în do-
meniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Coşerin Paul ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (11 tit.).
[2015-98 Teze].
338.47:656.6(043.2)
1347. Cretoiu, Raluca Ionela.
Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii : Specialitatea
: 521.02 – Economie mondială ; Relaţii economice internaţionale : Autoref. tz. de doct. în
econ. / Raluca Ionela Creţoiu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 32 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (10 tit.).
[2015-99 Teze].
339.9:334.72(043.2)
1348. Frăsîneanu, Pantelemon.
Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor naturale în Republica
Moldova : Specialitatea 521.03 – Economie şi Management (în sectorul gaze naturale) :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Frăsîneanu Pantelemon ; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 28 (27 tit.).
[2015-93 Teze].
338.45:622.324.5(478)(043.2)
1349. Garştea, Nina.
Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova : Specialitatea :
553.01-Drept privat (drept civil) : Autoref. tz. de doct. în drept / Nina Garştea ; Inst. de Cerce-
tări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (24 tit.).
[2015-101 Teze].
347.763:656(478)(043.2)
1350. Morărescu, Adrian.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului : Spe-


cialitatea : 552.08-Drept internaţional şi european public : Autoref. tz. de doct. în drept / Adri-
an Morărescu ; Univ. de Stat. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (24 tit.).
[2015-103 Teze].
341.231.14(043.2)
1351. Muntean, Ion.
Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale
: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate (energetică) : Autoref. tz. de
doct. în econ. / Muntean Ion ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business. –
Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (19 tit.).
[2015-91 Teze].
620.9:352/354(478)(043.2)
1352. Ostavciuc, Dinu.
Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii :
Specialitatea 554.03 Drept procesual penal, 554.04 Criminalistică : Autoref. tz. de doct. în
drept / Dinu Ostavciuc ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău, 2015. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (30 tit.).
[2015-96 Teze].
[343.13/.14+349.98]:343.54(043.2)
1353. Păscăluţă, Felicia.
Formele controlului respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă :
Specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale : Autoref. tz. de doctor în drept /
Felicia Păscăluţă ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (35 tit.).
[2015-97 Teze].
349.2:331.45(043.2)
1354. Rusnac, Constantin.
Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare : Specialitatea
554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative : Autoref. tz. de doct. în
drept / Rusnac Constantin ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău, 2015. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30 (12 tit.).
[2015-95 Teze].
343.98(043.2)
1355. Rusu, Victor.
Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului con-
temporan : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept / Rusu
Victor ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (73 tit.).
[2015-94 Teze].
342.534(478)(043.2)
1356. Savu, Cosmina Silviana.
Impactul proceselor de integrare europeană şi globalizare asupra turismului : Speciali-
tatea : 521.02 – Economie mondială ; Relaţii economice internaţionale : Autoref. tz. de doct.

69
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

în econ. / Cosmina Silviana Savu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 32 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (7 tit.).
[2015-100 Teze].
338.48:339.9(043.3)
1357. Virgil, Grigore.
Fundamente metodologice ale pregătirii specifice a juniorilor 1 (12-13 ani) în dansul
sportiv : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe ped. / Grigore Virgil ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Mol-
dova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (37 tit.).
[2015-92 Teze].
796.015:793.3(043.2)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bîrgău, Mihail 1137
A Blaga, Lucian 1254-55, 1299
Achihaei (Botez), Adriana 1283 Blandiana, Ana 1255
Adam, Jean-Michel 1240 Bobe, Andreea Violeta 1249
Afanas-Creciun, Tatiana 1258 Bodrug-Lungu, Valentina 1163
Afteni, I. 1178-80 Bolea, Zinaida 1110
Agache, Andealina 1249 Bolintineanu, Dimitrie 1253
Agârbiceanu, Ion 1299 Bordeianu, Ala 1261
Aionesei, Mihaela 1249 Bostan, Alexandru 1283-84
Al-Ghajariah, Meriam 1251 Bota, Lucian-Victor 1249
Albu, Iurie 1306, 1324 Botez, Demostene 1299
Alecsandri, Vasile 1252-55, 1299 Botta, Dan 1256
Alegi, Livia 1251 Botnaru, Irina 1220
Alexandrov, Eugeniu 1217 Botnaru, Vasile 1281
Alexandru, Ioan 1255 Botnaru, Victor 1234
Alexandru, Sofia 1201 Boţu, Pavel 1254
Ambroci, Zinaida 1249 Braga, Mihail 1106, 1126
Amicis, Edmondo de 1299 Bragagna, Rosanna 1251
Amicis, Igor 1251 Brasili, Luigi 1251
Amoaşii, Anna 1249 Braşoveanul, Dimitrie Eustatievici 1254
Anghel, Dimitrie 1254 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 1299
Angiolino, Andrea 1251 Brumaru, Emil 1253-54, 1256
Appleton, Michael R. 1194 Bucur, Costel 1161
Apreutesei, Larisa 1246 Bujor, Ala 1109, 1245-46, 1299, 1307
Arghezi, Tudor 1254-56, 1299 Bulat, Virgil 1256
Asachi, Gheorghe 1253-54, 1299 Busuioc, Aureliu 1253-54, 1262
Axenti, Eufrosinia 1240, 1246 Butnaru, Leo 1254
Butuc, Mihaela 1249
B Buzdugan, Vasile 1112
Buzea, Constantin 1254
Babić, Violeta 1197
Babuc, Vasile 1216 C
Bacinschi, Mihai 1282
Bacovia, George 1254-55 Cabac, Valeriu 1184
Badiu, Alexandra 1099 Cace, Corina 1155
Badiu, Vasile (1099) Cace, Sorin 1155
Bannova, Vera 1309, 1323 Caisîn, Simion 1164-65, 1168, 1182
Barbu, Ecaterina 1259 Calaraşanu, Violeta 1249
Barbu, Ion 1253-54, 1256 Caldare, Elena 1097
Băbălău, Ion 1249 Camilla, Zia 1251
Bădescu, Horia 1254 Cantarji, Vasile 1198
Bejan, Octavian 1121 Capcelea, Arcadie 1112, 1161, 1213-14
Belea, Miruna Ştefana 1249 Capcelea, Valeriu 1112
Belibov, Eugenia 1260 Caragiale, Ion Luca 1299
Beloconnaia, Olesea 1324 Caragiale, Mateiu I. 1254
Benu, Victor 1128 Carare, Petru 1255
Berebiuc, Natalia 1255 Carp, Lilia 1232
Beschieru, Eugeniu 1203, 1206 Carp, Simion 1123
Beşleaga, Ion 1249 Carzon, Walter 1301-02
Bicova, Elena 1151 Cassian, Nina 1256, 1299
Bivol, Stela 1198 Cauşan, Corina 1345

71
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Cazacov, Vladimir 1204 Creangă, Ion 1299


Cazacu, Olga 1286, 1310, 1317 Cretoiu, Raluca Ionela 1347
Cazacu, Vitalie 1127 Creţu, Ana 1099
Cazimir, Otilia 1299 Crişciuc, Viorica 1166
Călinescu, George 1254, 1256 Croitoru, Cristina 1249
Călinescu, G. → v. Călinescu, George Crudu, Dumitru 1254, 1310, 1329
Cărtărescu, Mircea 1253-54 Cucu, Ion 1128
Cârneci, Radu 1254 Cutasevici, Gheorghe 1254, 1269
Cebanu, Olga 1270
Cemîrtan, Romeo 1231 D
Cerna, Panait 1254 Dabija, Nicolae 1255-56
Cheianu-Andrei, Diana 1153 D-Afro, Pelagio 1251
Chirca, Roman 1185 Dalpiaz, Livio 1251
Chiriac, Olga (1098) Damian, Liviu 1255
Chirică, Lazăr 1194 Daniele, Davide 1251
Chirilă, Tatiana 1127 Darii, Eugeniu 1204
Chirtoacă, Denis 1249 Dei Cas, Masrtina 1251
Chistruga-Sinchevici, Inga 1120 D'Emilio, Giuseppe 1251
Chișca, Olga 1263 Deleanu, Ilie I. 1254
Cibotaru, Sandu 1249 Deleu, Ecaterina 1251
Cimpoieş, Valentina 1171 Demetrescu, Traian 1254
Cioarec, Marius 1249 Demetriade, Mircea C. 1254
Ciobanu, Anatol 1264 Diaconu, Oxana 1252
Ciobanu, Lora 1170 Diaconu-Catan, Oxana 1262
Ciobanu, Mircea V. 1253 Didencu, Irina 1100
Ciocanu Anatol 1254-55 Didic, Viorica 1320
Ciocanu, Doru 1265 Dimov, Leonid 1253-54, 1256
Cioclea, Eugen 1255 Dinescu, Mircea 1254
Ciornei, Vsevolod 1266 Dobkowska, Danuta 1251
Cipolla, Luca 1249 Doibani, Tatiana 1270
Codreanu, Constantin 1210 Doinaş, Ştefan Augustin 1253-54
Codreanu, Mihai 1254 Domente, Liliana 1201
Codrin, Şerban 1254 Donici, Alexandru 1299
Codru, Anatol 1255-56 Donna, Marco 1251
Coelho, Paolo 1299 Donos, Ala 1200
Cojocaru, Lidia 1267-68 Dosoftei 1254
Colac, Tudor 1187 Dragomir, Constantin 1172, 1311-16, 1323
Colesnic, Brânduşa 1336 Dragoş, Elena 1299
Colesnic, Iurie 1336 Dragovici, Tamara 1249
Conachi, Costache 1254, 1256 Drăgan, Elena 1245
Corbu, Mihaela 1249 Druţă, Gheorghe 1271
Corjiţa, Valentina 1098 Druţă, Ion 1299
Coroban, Vitalie 1257, 1266, 1272, 1274, Duca, Cristina 1109
1278, 1328 Dumbravan, Cristina 1138
Corrado, Ramona 1251 Dumbrăveanu, Victor 1272
Costea, Antoanela 1161 Dumitru, Cristina Nicoleta 1249
Costenco, Nicolae 1255, 1299 Dutca, Mihail 1128
Coşbuc, George 1253-55, 1299 Duţescu, Mircea 1255
Coşerin, Paul 1346
Cotlău, Maria 1244 E
Coţofană, Veronica 1306
Crainic, Nichifor 1254 Efremov, Valeriu 1125

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Eftimiu, Victor 1254 Grigorjev, Ana 1197


Eminescu, Mihai 1253-55, 1299 Grigoroi, Lilia 1221, 1224
Enache, Diana 1249 Grimm Fraţii 1299
Enciu, Constantin 1152 Grosu, Lidia 1275
Erizanu, Gheorghe 1266, 1274, 1278 Grosu, Viorica 1244
Ermakov, E. 1311, 1316 Gruia, Călin 1299
Gudumac, Eugeniu 1216
F Gureu, Valeriu 1137
Fabiola, Regia 1299 Gurghiş, Radu 1203, 1206
Fală, Alexandru 1132 Gurschii, Alexei 1314, 1321
Falcioni, Gabriele 1251 Guzun, Elena 1276
Farago, Elena 1299 Guzun, Maria 1244
Filip, Iulan 1273 Gyr, Radu 1253
Filippi, Lidia 1251 H
Florea, Mircea-Andrei 1249
Florescu, Bonifaciu 1254 Habaşăscu, Silvia 1224
Foarţă, Şerban 1253-54, 1256 Hadârcă, Ion 1254-55
Foca, Eugenia 1170 Hanganu, Alexandra 1249
Foca, Iurie 1233 Hanganu, Ion 1277
Frăsîneanu, Pantelemon 1348 Harjevschi, Mariana 1097, 1099
Frişcu, Alexandru-Horaţiu (1097) Hasnaş, Petru 1249
Fundoianu, B. 1254 Haşdeu, Bogdan Petriceicu 1254-55
Furdui, Galina 1255 Hauff, Wilhelm 1299
Heliade-Rădulescu, Ion 1253-54
G Heruvima (Efrosinia), monahia 1113
Gaftoneanu, Dorel 1249 Hîrbu, Eduard 1185
Gaina, Boris 1217 Horia, Vintilă 1254
Galaicu-Păun, Em. → v. Galaicu-Păun, Hotineanu, Vladimir 1204
Emilian Humulescu, Aurora 1299
Galaicu-Păun, Emilian 1254, 1328 I
Galati, Davide 1251
Galcenco, Veronica 1233 Iaţco, Ala 1207
Galicu-Păun, Em. 1254, 1257, 1274 Iavorschi, Constantin 1201
Galli, Renzo 1251 Ichim, Vitalie 1280
Garello, Franesca 1251 Iftodi, Lina 1099
Garştea, Nina 1349 Ionaş, Anatol 1247
Gavriliţa, Lidia 1215 Ionescu, Ionela 1155
George, Tudor 1254 Ionescu, Stejărel 1249
Ghelmez, Petre 1255 Iordache, Noni-Emil 1249
Gheorghiţa, Ştefan 1207 Iosif, Ştefan Octavian 1253-55
Gherghel, Alexandru 1254 Iosif, Şt. O. → v. Iosif, Ştefan Octavian
Ghilaş, Victor 1333 Isac, Emil 153
Gibu, Ana Maria 1249 Ispirescu, Petre 1299
Gîrleanu, Emi 1299 Iuga, Nora 1256
Goga, Octavian 1254-55, 1299 Ivanov, L. 1192
Gogu, Nadejda 1249 Ivănescu, Cezar 1256
Golescu, Ioardache 1256 Ivănescu, Mircea 1254
Golocialova, Irina 1224
Goraş-Postică, Viorica 1160 J
Gorea Costin, Iuliana 1255 Jacobs, Joseph 1299
Gosu, Adriana 1249 Jebeleanu, Eugen 1256

73
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Jereghi, Alexei 1250 Mazilescu, Virgil 1256


Jianu, Eugen 1299 Mazzon, Rita 1251
Jijie, Alina 1189-90 Măcriş, Anatol 1344
Jugănaru, Tiberiu 1299 Mândru, Cicerone 1255
Julini, Norberto 1251 Melnic, Victoria 1188
Melu, Radu 1161
K Mihalachi, Elena 1249
Kabbout, Lucian-Victor 1249 Mihnea, Paul 1254, 1256
Kaciurovskaia, Cristina 1300, 1303 Milne, A. A. 1299
Karagançu, Vlad-Demir 1298 Mind Spirit, Body 1299
Kerim, Silvia 1299 Mircea, Ion 1256
Kinayätulı, Z. 1342 Mirică-Bobiţ, Petra Ana 1249
Kravcenko, Vladimir 1252, 1262, 1286 Mitchell, Andrew 1213-14
Mitru, Al. 1299
L Morari, Tudor 1249
Morărescu, Adrian 1350
Labiş, Nicolae 1254, 1299 Moșin, Octavian 1239
Lagerlöf, Selma 1299 Moşoiu, Alfred 1254
Lange, Carol 1100 Muntean, Ion 1152
Lari, Leonida 1255 Muntean, Ion 1351
Laurenţiu, Dan 1256 Murariu, Cătălina 1161
Leahu, Nicolae 1254 Murguleţ, Daniela 1174-77
Leahu, Raisa 1254 Muşina, Alexandru 1254
Lenţa, Anatol 1186
Lepădatu, Denisa 1249 N
Lesnea, George 1299
Levinţa, Ştefan 1103 Nastas, Tudor 1215
Leviţchi, Vasile 1255 Nazaria, Sergiu 1338, 1340
Loteanu, Emil 1255 Nazaroi, Ion 1211
Lottini, Barbara 1251 Neagu, Fănuş 1299
Lozan, Aurel 1213, 1213-14 Neculiseanu, Zaharia 1196
Lungu, Eugen 1278 Nedelcu, Octavia 1197
Lupaşco, Iulianna 1205 Neniţescu, Ioan 1255
Lupaşcu, Zinaida 1134 Nicolussi Golo, Andrea 1251
Lupu, Ilie (1184) Nika, Denis L. 1193
Nimigean, Gina 1325-27
M Nosov, Nikolai 1299
Novel, Fabio 1251
Macedonski, Alexandru 1254-56 Nur, Rahma 1251
Maftei, Vitalie 11
Malcoci, Ludmila 1118-20 O
Manastîrlî, Marina 1249
Maniu, Adrian 1253, 1256 Obedenaru, Alexandru 1254
Mardan, Madalina 1249 Odobescu, Alexandru 1299
Mardare, Marcela 1277 Oglindă, Emilia 1241-42
Mareş, Nicolae 1297 Olaru, Valentina 1163
Marin, Mariana 1163 Oliinîc, Iaroslav 1338-41
Mariţ, Veronica 1109, 1299 Ostavciuc, Dinu 1352
Marius Gabriel, Dumitru 1249 P
Matcovschi, Dumitru 1255, 1299
Matcovschi, Galina 1249 Pachera, Luisa 1251
Mateevici, Alexei 1255 Palade, Gabriel 1111
Matei, Valeriu 1255 Palihovici, Serghei 1151

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Palladi, Tudor 1259 R


Pamparau, Liuba 1249
Pană-Carp, Silvia 1151 Racu, Ana 1148
Parakşeev, Z. 1315 Racu, Igor 1104-05, 1156
Parmeggiani, Carlo Alberto 1251 Rader, Steven P. 1124
Partole, Claudia 1317 Radu, Mariana 1162
Partole, Mădălina 1249 Raffaelli, Giuliana 1251
Paşalı, P. M. 1342 Raileanu, Cătălina 1249
Pavelescu, Cincinat 1254, 1299 Raţă, Victoria 1308
Pavlov, Leonid 1236 Răciula, Lilia 1248
Pavlov, Victoria 1236 Răileanu, Estela 1299
Pădure, Nadejda 1098 Rinnerberger, Nina 1213-14
Păscăluţă, Felicia 1353 Robot, Alexandru 1256
Păun, Iuliana 1249 Robu, Marius 1255
Păunescu, Adrian 1255 Roişoru, Ion 1254
Pârvan, Andrei 1155 Romanciuc, Ruxanda 1259, 1277, 1319
Pehertofer, Norbert 1152 Romanciuc, Vasile 1252, 1254-55, 1262,
Pendola, Marinette 1251 1286, 1308
Perciune, Ion 1249 Romanescu, Ioanid 1254
Perfilov, M. 1313 Roşca, Tudor 1279
Perjan, Carolina 1156, 1165 Roşca, Valentin 1256
Peşteanu, Ananie 1216 Rusnac, Constantin 1354
Petean, Mircea 1254 Russo, Alecu 1280
Petică, Ştefan 1254 Rusu, Grigore 1243
Petrescu, Cezar 1299 Rusu, Vadim 1109
Petrovic, Snežana 1251 Rusu, Victor 1249, 1355
Petrovici, Oana-Maria 1325-27 S
Philippide, Alexandru 1253
Pillat, Ion 1254, 1256 Saban, Alina 1249
Pintilie, Vasile 1249 Sadoveanu, Mihail 1299
Pituţ, Gheorghe 1254 Saffi, Renzo 1251
Platon, Carolina 1122, 1169 Samburic, Elena 1232
Platon, Lilian 1149 Sava, Eugen 1334
Plămădeală, Viorica 1318-19 Savu, Cosmina Silviana 1356
Plugaru, Emilia 1255 Sârbu, Liuba 1281
Pogolşa, Vitalie 1288 Scobioală, Maria 1244-45
Pop, Ionel 1299 Scorpan, Vasile 1151
Popovici, Vasile 1249 Scripa, Tatiana 1249, 1320
Popa, Ana 1133 Scurtu-Munteanu, Tataiana 1249
Popa, Bogdan 1194, 1213 Secrieru, Angela 1226
Popa, Iulius 1183 Semenţov, E. 1264
Popescu, Adrian 1256 Severin, Constantin 1254
Popescu, Adrian-Nicolae 1249 Silistraru, Nicolae 1236
Postevca, Maria 1124 Sion, George 1255
Potâng, Angela 1122 Sîntimbreanu, Mircea 1299
Potârniche, Mihai 1255 Sîrbu, Ana 1122
Predescu-Neacsu, Constantin 1249 Sobol, Aliona 1241
Pripa, Mădălina 1249 Solcan, Vasile 1249
Prisăcaru, Lily 1232 Sorescu, Marin 1255, 1299
Proietti, Biagio 1251 Soroceanu, Zinaida 1157
Stan, Elena Larisa 1249
Stan, Gabriela-Elena 1249

75
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Stanca, Radu 1253 Ț


Stănescu, Nichita 1254-56
Stoleru, Georgiana Ingrid 1249 Ţăranu, Marius 1151
Stolnicu, Simion 1256 Ţâgulea, Ion 1167
Stratulat, Silvia 1207 Ţîrdea, Teodor 1112
Suceveanu, Arcadie 1232, 1254, 1256 Țîrdea-Spinei, Elena 1322
Sumaya Abdel Quader 1251 Ţugarev, Laura 1249
Swift, Jonathan 1299 Ţurcan, Viorica 1097
Ţurcanu, Ianoş 1283
Ş Ţurcanu, Lucia 1107, 1256, 1301-02, 1304-
05, 1328
Şaptefraţi, Tatiana 1129 Ţurcanu, Viorel (1224)
Şavca, Tatiana 1129
Şeican, Valeria 1235 U
Şovu, George 1299
Şleahov, I. 1312 Ungurean, Ivan 1150
Ştefaneţ, Diana 1111 Ungureanu, Laurenţia 1196
Ştefănescu-Delavrancea, Barbu 1299 Ursachi, Mihai 1254, 1256
Ştirbu, Titus 1321 Uşinski, Konstantin 1299
Uzicov, Nina 1163
T
V
Taban, Elena 1223
Talkachova, Aksana 1168 Vanicikin, Vladimir 1236
Tanaşciuc, Profir 1234 Varaniţa, Grigore 1149
Taran, Serghei 1220 Varvariuc, T. 1178-80
Tarhon, Romeo 1255 Vasilache, Cezaria 1246
Tăutu, Inesa 1178-80 Vasilcău, Traian 1284
Tăzlăuanu, Valentina 1282 Vasiliu, Florin 1254
Teleucă, Victor 1255 Vatamanu, Ion 1255
Teleuţă, Alexandru 1194 Văcărescu, Alecu 1254
Teodoreanu, Ionel 1299 Văcărescu, Enăchiţă 1255
Teodorescu, Cicerone 1299 Văcurescu, Iancu 1256
Teodorescu, Virgil 1254 Vârgolici, Teodor 1280
Tetelea, Margarita 1166 Verejanu, Renata 1285
Theodoreanu, Al. O. 1254 Veveriţa, Valentina 1226
Timuţa, Aliona 1171 Vieru, Grigore 1255, 1286, 1299
Tintiuc, Tatiana 1164 Vinea, Ion 1254
Tipa, Ion 1146 Virgl Florin, Ilie 1249
Tolstoi, Lev 1299 Virgil, Grigore 1357
Toma, Radu 1104-05 Vişanu, V. 1192
Tomozei, Gheorghe 1254, 1256 Vîrlan, Zinaida 1245
Topârceanu, George 1253-54, 1299 Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii
Tornea, Ion 1226 Moldove 1114
Tramonti, Danilo 1251 Vlahuţă, Alexandru 1255
Tricolici, Claudia 1099 Voiculescu, Claudia 1275
Trifoi, Ecaterina gabriela 1249 Voiculescu, Vasile 1256, 1299
Tronciu, Delia 1249 Voloşciuc, Leonid 1215
Tudoran, Dorin 1257 Voronca, Ilarie 1256
Tufar, N. H. 1342 Vremiş, Maria 1198
Tufar, N. N. 1342 Vulpescu, Romulus 1254, 1256
Turcea, Daniel 1256
Tutun, Irina 1097

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

W Кожухаров, Роман 1287


Костишар, Валентина 1292
Wojtyla, Karol 1297 Краснов, Олег 1287
Z Куликовская, Анастасия 1101
Кураксинова, С. С. 1230
Zaffoni, Bruno 1251 Курачицки, А. 1159
Zamfirescu, Duiliu 1299 Курдов, И. 1238
Zanet, Tudor 1249 Курдов, С. 1238
Zanoci, Aurel 1332, 1334 Кушнир, Елена 1287
Zbârnea, Tudor 1233 Кушниренко, Виктор Филиппович 1330
Zilieru, Horia 1256 Кызласов, И. Л. 1335
Zorilo, Larisa 1170
Zubcov, Elena 1196 Л

А Ланг, Кэрол 1101

Акулова, О. А. 1230 М
Арикова, З. Н. 1158 Мастер, Зоя 1287
Б Мамчуева, Оксана 1287
Медведь, Александр 1287
Башкиров, Денис 1287 Милякова-Роман, Е. 1238
Белкин, Сергей 1287 Могоряну, Николае 1212
Бер, Игорь 1288 Мунтян, Ион 1212
Ботнарь, А. 1330
Бочарова, С. Г. 1335 Н

Г Назария, Сергей Михайлович 1339, 1341


Николаев, Дмитрий 1115
Георгицэ, Штефан 1208 Новохатная, Наталья 1287
Гросул, В. Я. 1337 Няга, Игорь 1212
Д О
Донцов, Пётр 1115 Орлова, Татьяна 1287
Дуганов, Павел 1289
П
Е
Панфил, Олег 1287
Енаки, Анжела 1287, 1290 Панчеха, Людмила 1293
Парфентьев, Б. А. 1219
И Паскал, Надежда 1294
Иванова, Светлана 1287 Пашалы, П. М. 1343
Перстнёв, Н. Д. 1218
З Попа, Л. Л. 1195
Попов, Александр 1287
Запша, Андрей 1291 Поторак, Михаил 1287, 1295
Зэмостяну, Георге 1117
Р
К
Рудягина, Олеся 1287
Кара, М. Ф. 1230
Кара, С. В. 1218 С
Кибич, Н. 1289
Килдеску, Эмил 1292 Серакуца, Штефан 1296
Кинаятулы, З. 1343 Ситдикова, А. Г. 1335
Кирияк, Любомир 1212 Содоль, В. А. 1337

77
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Степанов, В. П. 1337
Стратулат, Сильвия 1208
Сузанская, Т. Н. 1331
Т
Толмачева, И. В. 1227-29
Топал, Д. А. 1337
Туфар, Н. Н. 1343
Туфар, Н. Х. 1343
Тэуту, Инеса 1181
У
Узун, Сергей 1287
Ф
Фоменко, В. Г. 1195
Х
Хоровский, Юрий 1287
Ч
Чембарцева, Вика 1287
Ш
Шеремет, Дойна 1291
Шорников, П. М. 1337
Шубернецкая, Лидия Т. 1117
Шубернецкий, Иван В. 1117
Щ
Щербатюк, В. В. 1225
Ю
Юнко, Александра 1287
Я
Яцко, Алла 1208

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii Criminal Politics: Legal-historical reflections,
moderne 1221 manifestations and consequences 1123
Academicianul Nicolae Corlăteanu: prin labi- Criminalitatea politică: Reflecţii istoric-juridice,
rintul vieţii 1239 manifestări şi consecinţe 1123
Ali Baba şi cei 40 de hoţi 1324 Curcubeie de cuvinte 1299
Analiza pieţei instrumentelor financiare pentru Cuvinte pe stradă… în lume 1251
facilitarea tehnologiilor ecologice în Dezvoltarea Sistemului naţional de
Republica Moldova 1189 inventariere a emisiilor de gaze cu efect de
Antologia baladei culte 1253 seră 1151
Antologia poeziei româneşti cu forma fixă Dimensiuni psihologice ale calităţii vieţii în
1254 mediul educaţional din perspectivă
Antologie 1249 regională durabilă 1122
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Evaluarea accesului persoanelor care trăiesc
Profesionişti din Republica Moldova 1222 cu HIV la serviciile de sănătate 1198
Bienala Internaţională de Pictură 1233 Evaluarea modelelor educaţiei incluzive în
Calitatea factorilor de mediu în contextul Republica Moldova 1118
dezvoltării durabile a regiunii de dezvoltare Evaluation of Moldova's Inclusive Education
Nord 1191 Models 1119
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Financing of small-scale and medium-scale
Moldova 1130 enterprises in the Republic of Moldova:
Carte de citire 1338, 1340 chellenges, trends and prospects (III) 1226
Cartea celor mai bune prietene 1107 Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din
Câte-n lună şi-n stele 1108 Republica Moldova: probleme, tendinţe şi
Chamber of Commerce and Industry of the perspective (III) 1226
Republic of Moldova 1131 Folclor şi pstfolclor în contemporaneitate 1188
Cine zice "mu"? 1309 Formarea universitară în medii digitale 1184
Colocviu cu participare internaţională "Epoca Fortifies sites fromthe 1st millenium BC 1332
marilor deschideri: Rolul limbilor şi al Fructe 1300
literaturilor în societatea pluralistă" 1240 Găgăuzii şi românii 1344
Comisia Naţională de Integrate 1138 Ghidul persoanei delegate de concurentul
Competenţa interculturală 1160 electoral 1139
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a Ghidul preşedintelui(-tei) biroului electoral al
colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor secţiei de votare la alegeri locale
consacrată celei de-a 50-a aniversări a generale1141
U.T.M., 20-21 octombrie 2014 1102 Hai să ne jucăm şi să colorăm împreună cu
Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a iepuraşul Ricky 1301
colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor Hai să ne jucăm şi să colorăm împreună cu
consacrată celei de-a 50-a aniversări a şoricelul Tim 1302
U.T.M. 1209 Hai să-ţi spun… 1109
Conferinţa ştiinţifică cu participare Hristos a înviat! 1308
internaţională "Probleme actuale ale Implementarea sistemului de management
arheologiei, etnologiei şi studiului artelor" energetic în instituţiile publice 1152
1333 INNObarometru 1185
Conferinţă ştiinţifică internaţională "Evoluţia Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în
mentalităţii tineretului în contextul integrării şcoală 1164
Moldovei în UE" 1103 International Painting Biennaial 1233
Construcţii identitare 1325-27 Introducere în psihologia unicităţii umane
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 1165
1135 Legume 1303
Creativitatea şi inovaţiile în şcoală1168 Limba engleză 1172

79
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Limba Română este Patria mea 1255 Teoria şi practica integrării europene 1126
Liricul Basarabean 1235 The Genoese Gazaria and the Goden Horde
Management biomotoric educaţional 1236 1335
Manual de Français 1245-46 Theoretical and Practical Approaches of
Manual pentru lideri şi antrenori [de fotbal] Modern Accounting 1221
1237 Tuberculoza la adult 1201
Manualul membrului (-EI) consiliului electoral Tuberculoza la copii 1202
de circumscripţie de nivelul întîi 1144 UNICEF in Moldova 1154
Manualul membrului consiliului electoral de Vine moşul de la vie 1323
circumscriţie de nivelul doi 1142 Антология малой прозы литературной
Market analysis of financial instruments for the группы "Белый Арап" 1287
facilitation of eco-technologies in the Re- Гагаузы и румын 1344
public of Moldova 1190 Генуэзская Газария и Золотая Орда 1335
Medpark – furnizorul nr. 1 de sănătate şi Гуманизация современной системы обра-
expertul tău în tratarea bolilor de inimă зования 1158
1199 Европейская конвенция по правам челове-
Medpark – ведущий поставщик услуг в ка 1136
области здравоохранения и твой эксперт Книга для чтения 1339, 1341
в лечении заболеваний сердца 1199 Оценка доступа людей живущих с ВИЧ к
Monitorizarea calităţii apei în baza услугам здравоохранения 1198
macronevertebratelor acvatice 1196 Практическое руководство для уличного
Necesităţi, priorităţi şi responsabilităţi în освещения в сельских районах Молдовы
educaţia din Republica Moldova 1155 1212
Ora de culcare. În junglă 1304 Руководство для лидеров и тренеров [по
Ora de culrare. La fermă 1305 футболу] 1237
Poezia manieristă românească 1256 Руководство для лиц делегированных от
Prietenii mei 1306 конкурентов на выборах 1140
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice Учебник члена окружного избирательного
1104-05 совета второго уровня 1143
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi Учебник члена окружного избирательного
modernizării învăţământului 1156 совета первого уровня
Protecţia copilului în contact cu sistemul de Учебник члена участкового избирательного
justiţie 1148 бюро 1147
Raport V naţional al Republicii Moldova cu Финансирование малых и средних пред-
privire la diversitatea biologică 1194 приятий Республики Молдова: пробле-
Regulamentul circulaţiei rutiere 1220 мы, тенденции и перспективы (III) 1226
Republic of Moldova 1214 Финансовая политика предприятия 1229
Republica Moldova 1213 Финансовый менеджмент [предприятия]
Rezistenţa la educaţie 1170 1227-28
Spicuşorul de cuvinte 1304 Христианоское вероучение для детей 1116
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico- Чтения памяти кандидата биологических
ştiinţific 1106 наук, доцента Л. Л. Попа 1195
Tehnologiile cloud în educaţia incluzivă 1182 Экономика предприятия 1230

Index de subiecte

Aforisme 1289 Antologii de texte literare pentru copii 1299,


Ajutoare sociale, copii din familii vulnerabile 1307
1154 Arheologie 1332-33
Alegeri lcoale generale, instruire 1139-45, Arta vorbirii 1243
1147 Arte 1333

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesio- Etică ecologică 1112


nişti din Republica Moldova, rapoarte 1222 Etnologie 1333
Balade 1253 Evaluare, psihopedagogie 1169
Biserica creştin-ortodoxă din Republica Mol- Evidenţă contabilă 1225
dova, management 1114 Finanţarea întreprinderilor, Republica Moldova
Boli hepatice, tratament chirurgical 1204 1226-28
Bucate vânătoreşti 1187 Folclor 1188
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Fononi, semiconductori 1193
Moldova, dezvoltare strategică 1130-31 Formarea profesorilor şcolari 1184
Campanii electorale 1124 Formarea şi dezvoltarea personalităţii 1162
Catedra de Filologie Franceză "Grigore Cinci- Fotbal, instruire 1237
lei" a Universităţii de Stat din Moldova, isto- Găgăuzi, istorie 1342-44
rie 1186 Hepatite cronice 1205
Cărţi, de colorat 1300-03 Hidrobiologie 1195
- pentru copii 1107, 1304-06, 1311-12 Iluminarea străzilor, Republica Moldova 1212
Cercetări arheologice, Europa 1335 Infecţia HIV 1198,1207-08
Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălţi, Informatică 1209
istorie 1183 Inginerie 1209
Coloristică, metodica predării 1167 Inovare, întreprinderi 1185
Comerţ exterior, Republica Moldova–Rusia Inovaţii în educaţia incluzivă 1168
1133 Instalaţii electrice, clădiri 1210
Comisia Naţională de Integrare, Republica Integrare europeană 1125-26
Moldova 1138 Istoria dreptului românes 1134
Competenţe interculturale 1160 Învăţământ, modernizare 1156
Compoziţii muzicale 1234 - primar 1173-77
Consiliere psihologică 1110 Justiţie, Republica Moldova 1150
Contabilitate 1221 Leul moldovenesc, depreciere 1132
Contabilitatea impozitelor, turism 1223 Limbi, engleză pentru copii 1172
Contracte colective de muncă, negocieri 1128 - franceză 1244-46
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Lingvistică 1240-42, 1327
1135-36 Literatură, religioasă 1113, 1116-17
Copii în situaţie de risc, servicii sociale 1153 - română, critică literară 1280, 1328
Copiii în contact cu legea 1148 - - din Republica Moldova, critică şi interpreta-
Criminalitate politică 1123 re 1329
Critică şi istorie literară 1240, 1325-26 - rusă, critică şi interpretare 1330-31
Cugetări 1263, 1280 Macronevertebrate acvatice, calitatea apei
Curiozităţi pentru copii 1108-09 1196
Didactică 1327 Management energetic, instituţii publice 1152
Diversitate biologică, Republica Moldova 1194 Maxime 1250
Dreptul, constituţional al ţărilor străine 1137 Mănăstiri, Republica Moldova, istorie 1337
- telecomunicaţiilor 1149 Mediul ambiant, tehnologii de dezvoltare 1191
Ecologia Republicii Moldova 1189-90 Medpark, servicii 1199
Economia întreprinderii 1230 Motricitate 1236
Educaţie 1155-58, 1170 Muzică, metodica predării 1166
- ecologică 1161 Nume de culori, ton roşu 1247
- incluzivă 1118-20, 1164, 1182 Nuvele 1269, 1277
- mediatică 1100-01 Pedagogie 1159
- pentru drepturile omului 1163 Personalităţi basarabene 1336
- plastică 1232 Pictură 1233
- preşcolară 1171, 1178-80 Piese pentru copii 1310
Enunţuri 1265 Pneumonie, copii 1200
Eseuri 1257, 1262, 1282, 1284

81
Cronica cărţii Nr 6-2015 ≡ Book annals Nr 6-2015

Poezie 1249, 1252, 1254-56, 1258, 1260, Sambo, instruire 1238


1262, 1264, 1266-68, 1270, 1273-76, 1278- Sănătatea şi igiena pubertăţii1197
79, 1281, 1283-86, 1289, 1292-94, 1296-98 Scrieri, biografice 1259
Poezii pentru copii 1308-09, 1314-17, 1320-23 - istorice 1280
Politica forestieră a Republicii Moldova 1213- Sindicate, dezvoltarea comunicării 1129
14 Sisteme de comunicaţii digitale 1211
Politică financiară a întreprinderii 1229 Splină, traumatismele 1206
Poluarea aerului, protecţie 1151 Staroveri, Republica Moldova 1115
Pomi altoiţi de măr, producere 1216 Stres, prevenire, diminuare 1111
Povestiri 1251, 1261-62, 1287,1290, 1295 Studii sociale 1121
Povestiri pentru copii 1319 Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria
Poveşti 1318, 1324 Bieşu" din Republica Moldova, istorie 1235
Protecţia plantelor 1215 Televiziune, genuri informative 1219
Proverbe 1289 Teorie economică 1127
Psihologie, metodica predării 1165 Transfer de masă şi căldură 1192
- socială 1122 Traumatismele ficatului1203
Răspunderea juridică a funcționarilor publici Tuberculoză pulmonară, diagnostic, tratament
1146 1201-02
Reflecţii 1271 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Crean-
Regulamentul circulaţiei rutiere 1220 gă" din Chişinău, anale 1104-05
Rezervaţia peisagistică Ţâpova, Republica Viticultură, istorie 1217
Moldova 1231 Viticultură, Republica Moldova 1218
Romane 1272, 1288, 1291

Index geografic
Komrat, Republica Moldova, istorie 1342
Republica Moldova, istorie 1334, 1336, 1338-41

Index de editori
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al RM Chişinău-Prim 1260
1123 Cuvîntul-ABC 1270
Agerpress Typo 1344 DAAC Hermes pres 1289
AMTAP 1236 Dorinţa 1178-81
Arc 1107, 1112, 1124, 1197, 1232, 1244-46, Epigraf 1108-09, 1299, 1307, 1336
1282, 1300-05 Grafema Libris 1283-84
Arva Color 1251 Institutul de Formare Continuă 1164-65, 1168,
ASEM 1224 1182
Asociaţia Istoricilor şi Politologilor "Pro- IRIM 1127
Moldova" 1338-41 Iulian 1261, 1281
Biblion 1309, 1314, 1321, 1323 Învăţătorul Modern 1159
Bons Offices 1155, 1276 Labirint 1271, 1275
Cartier 1163, 1257, 1266, 1272, 1274, 1278, Lexon-Plus 1217
1328 Lexon-Prim 1150, 1255, 1267-68
Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei Libelul (PROMO plus) 1306, 1324
"M. V. Marunevici" 1342-43 Licorn 1203, 1206
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1160 Lumina 1288
Centrul pentru Educaţie Continuă 1173-77 Medicina 1204
CEP USM 1110, 1121-22, 1134, 1169, 1186, Ministerul Mediului al Republicii Moldova 1151
1193, 1219, 1239-42, 1263 Moldpresa Grup 1172, 1311-13, 1315-16

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 1334 US Comrat 1158, 1218


Notograf Prim 1294 US Tiraspol 1103, 1223, 1247
OMCT 1249, 1285 USEM 1225
Pontos 1220, 1259, 1277, 1319 Viitorul IDIS 1226
Presa universitară bălţeană 1166, 1184 Библейская Лига 1116
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Комратский Государственный Университет
(PNUD) 1151 1230
Prut Internaţional 1252, 1262, 1273, 1286, Лабирин 1296
1297, 1308, 1310, 1317 Приднестровский государственный
Stratum Plus 1335, 1337 университет им. Т. Г. Шевченко 1195,
Ştiinţa 1213-14, 1253-54, 1256, 1280 1227-29
Tehnica-Info 1210, 1298 Университет "Высшая антропологическая
Tehnica-UTM 1102, 1106, 1126, 1192, 1209, школа" 1335
1211 Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Universitatea de Stat "Alecu Russo" 1325-27 Дня 1117
Urma ta 1265

Index de ISBN eronate


ISBN 978-9975-80-320-5 1194
ISBN 978-9975-4346-4-1 1249

83
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IUNIE NR 6 JUNE
(2063-2452)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2063. Balmuş, Victor. Libertatea creaţiei ştiinţifice şi asigurarea interesului public în
activitatea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare / Victor Balmuş // Akademos. – 2015. –
Nr 2. – P. 58-65 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (21 tit.). – ISSN
1857-0461.

2064. Holban, Ion. Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea


ţării / Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun) // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 47-57 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (36 tit.). – ISSN 1857-0461.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2065. Borta, Grigori. Partea tenebră a economiei informaționale = The Dark Side of
Information economics / Grigori Borta // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 97-102 : fig. – Tit.,
text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102 (8 tit.). –
ISSN 1810-9136.

2066. Bostan, Viorel. Simularea computaţională a curgerilor turbulente în rotoarele


eoliene / Viorel Bostan // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 86-93 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 92-93 (34 tit.). – ISSN 1857-0461.

2067. Cocieru, Mariana. Digitizarea – provocare a viitorului sau oportunitate a prezen-


tului = Digitisation – a Challenge of the Future or Opportunity of Present / Mariana Cocieru //
Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12
decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 159-164. – Text : lb. rom. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164 (4 tit.).

005 Conducere și organizare. Management


2068. Bilaş, Ludmila. Managementul strategic al resurselor umane şi al potenţialului
personal al colaboratorilor întreprinderilor în condiţiile diversităţii culturilor de afaceri: impor-
tanţa echipelor şi leadership-ului = Strategic Management of Human Resources and
Employees' Potential in the Context of Business Cultures' Diversity: the Role of Teams and
Leadership / Ludmila Bilaş, Marina Crastin // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 7-16 : fig. – Tit.,

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (11 tit.). – ISSN
1810-9136.

2069. Чебан, В. И. Менеджмент: история возникновения, развития, классическое


направление и основные принципы системного подхода / В. И. Чебан // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 7-12. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 12 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2070. Caraman, Iurie. Particularităţi ale consumului cultural în localităţile urbane din
Republica Moldova / Iurie Caraman // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2015. – Nr 1. – P. 101-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (6 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2067)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2071. Eţco, Ludmila. Revista tezelor de doctorat, susţinute de cercetătorii departa-
mentului ştiinţific al IMSP Institutul Mamei şi Copilului la specialitatea 321.15 (14.00.01) "Ob-
stetrică şi ginecologie" (1994-2014) / Ludmila Eţco // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2.
– P. 34-40. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (4 tit.). – ISSN 1810-5289.
02 BIBLIOTECONOMIE
2072. Gândea, Maria. Zilele bibliotecii Nicolae Titulescu – sărbătoare a cărții : [Bibl.
Publ. din or. Ialoveni] / Maria Gândea // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 16-17 : fot. –
ISSN 1857-4424.

2073. Stroici, Cristina. Novateca în raionul Ștefan Vodă : [despre proiectul de moder-
nizare a bibl. publ.] / Cristina Stroici // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 22-23. – ISSN
1857-4424.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 2288)
070 Ziaristică. Presă
2074. Stepanov, Georgeta. Vocaţia socială a jurnalismului: abordări teoretice / Geor-
geta Stepanov // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 145-
158. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157-158 (18 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2298)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2075. Ciorici, Margarita. Tradiţie şi continuitate în sursele psaltice autohtone : (în ba-
za descrieri codicologice şi a conţinutului liturgic al unui manuscris din "Colecţia Mănăstirii
Noului Neamţ", ANMR, fond nr. 2119, INV. 4, U. P. 2) = The Tradition and Continuity of Local
Psaltic Sources : (Based on Codicological Description and Liturgical Content of the Manu-

85
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

script from Noul Neamț Monastery Collection, NARM nr. 2119, INV. 4, U. P. 2) / Margarita
Ciorici, Silvia Corlăteanu-Granciuc // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele
Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 240-250.
– Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 250 (4 tit.).

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2076. Cosmescu, Alexandru. Specificul descrierii fenomenologice : [aspecte filosofi-
ce] / Alexandru Cosmescu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1.
– P. 180-192. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192 (16 tit.). – ISSN 1857-2294.

2077. Idjilov, Roman. Disciplinaritatea discursului metafilosofic / Roman Idjilov // Re-


vista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 193-201. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 201 (13 tit.). – ISSN 1857-2294.

2078. Pascaru, Ana. Consideraţii filosofice asupra independenţei societăţii contempo-


rane: cazul Republicii Moldova / Ana Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 159-168. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 168 (6 tit.). –
ISSN 1857-2294.

2079. Роговая, Галина. Нравственные основы современности: проблемы


трансформации и институционные регуляторы / Галина Роговая // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 73-86. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 86 (14 tit.). – ISSN 1857-2294.

159.9 Psihologie
2080. Bivol, Aliona. Aspecte psihologice ale politicii represive a regimurilor totalitare /
Aliona Bivol // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe :
Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 79-86. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 86 (12 tit.).

2081. Gagauz, Olga. Percepţia bătrâneţii şi imaginea persoanelor vârstnice / Olga


Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2015. – Nr 1. – P. 112-123 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (5 tit.). –
ISSN 1857-2294.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
(Vezi Nr 2200)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 2248)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2082. Chistruga-Sînchevici, Inga. Dimensiuni ale politicii familiale din Republica Mol-
dova în contextul politicilor familiale europene / Inga Chistruga-Sînchevici // Revista de Filo-
sofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 124-135. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 135 (21 tit.). – ISSN 1857-2294.

2083. Mîndru, Valeriu. Transformările social-economice şi evoluţii ale nivelului de trai


/ Valeriu Mîndru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 93-
100 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2078)

32 POLITICĂ
2084. Ejov, Cristina. Conceptul de europenizare şi cadrul său teoretic / Cristina Ejov,
Aleksandr Ejov // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 32-
40. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (17 tit.). – ISSN 1857-2294.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


2085. Carp, Simion. Normele juridice discriminatorii – trăsătură a regimurilor de gu-
vernare totalitare şi de ocupaţie / Simion Carp, Elena Carp // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 371-403. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

2086. Carp, Simion. Reflecţii asupra unor practici politice şi tratamente specifice re-
gimurilor totalitare / Simion Carp, Oleg Rusu // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-
juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-
historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 214-223. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 222-223 (13 tit.).

2087. Dubcoveţchi, Anişoara. Democraţia – un regim necesar pentru omenire / Ani-


şoara Dubcoveţchi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 44-48 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

323 Politică internă


(Vezi Nr 2080, 2428)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 2086)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2088. Varta, Ion. Geneza conflictului transnistrean / Ion Varta // Criminalitatea politică:
Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal
Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and
Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). –
Chişinău, 2015. – P. 295-301. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

2089. Varzari, Pantelimon. Puterea elitistă şi modernizarea politică a Republicii Mol-


dova: repere conceptuale şi de conţinut / Pantelimon Varzari // Revista de Filosofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 41-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
51-52 (25 tit.). – ISSN 1857-2294.

2090. Голя, Анатолий. Отставка. Ожидаемая и незаметная : [об отставке прави-


тельства Кириллa Габурич] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 5-11 : fot. – ISSN
1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2145, 2172)

324 Alegeri
2091. Bolun, Ion. Formalizarea aspectelor de monotonie ale metodelor "voturi-
decizie" multiopţionale = Formalization of Monotony Aspects of Multioptional "Votes-Desision"
Methods / Ion Bolun // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 78-87. – Tit., text paral.: lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2092. Casiadi, Oleg. Strategii geopolitice în contextul ascensiunii politice a lui V. Putin
/ Oleg Casiadi, Valeriu Harabara // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifes-
tări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 224-231. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

2093. Juc, Victor. Redimensionarea intereselor geopolitice ale marilor puteri în condi-
ţiile edificării sistemului internaţional postrăzboi rece / Victor Juc, Veaceslav Ungureanu //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 7-22. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 22 (33 tit.). – ISSN 1857-2294.

2094. Sterpu, Vladimir. Provocări actuale în materie de securitate transatlantică /


Vladimir Sterpu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 202-
209. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 209 (20 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2186, 2255, 2430)

327(100-87) Politica externă a țărilor de peste hotare

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2095. Sclifos, Eugen-Tudor. Diplomaţia franco-anglo-rusă în perioada 1856-1857 şi


problema sudului Basarabiei / Eugen-Tudor Sclifos // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. –
Nr 1. – P. 26-36 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 34-36 (67 tit.). – ISSN
1857-1964.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2096. Larii, Iurie. Repercusiunile conflictului transnistrean asupra situaţiei de sistem
instituţional / Iurie Larii, Liliana Creangă // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice,
manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical
reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele
conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 122-
133. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (10 tit.).

2097. Varzari, Vitalie. Consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova prin


prisma noilor realităţi geopolitice regionale în Europa de Est / Vitalie Varzari // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 23-31. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 31 (10 tit.). – ISSN 1857-2294.

2098. Выртосу, Александр. Партнерство с ЕС, в котором желаний больше, чем


возможностей : [об участии Респ. Молдова в саммите "Восточного партнерства" в Риге]
/ Александр Выртосу // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 56-58 : fot. – (Вектор & Интеграция). –
ISSN 1857-0186.

329 Partide și mișcări politice


2099. Cărbune, Radj. Aspecte teoretico-metodologice în analiza partidului politic și a
campaniei electorale prin prisma ideilor lui Constantin Stere / Radj Cărbune // Revista Naţio-
nală de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 40-43 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 39 (38 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 2091)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2100. Boaghi, Viorica. Spectrul ştiinţei în economie: contractul de transfer tehnologic /
Viorica Boaghi // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.131-137.– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 137 (45 tit.) – ISSN 1857-0461.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 2111)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2101. Timuş, Andrei. Ridicarea responsabilităţii sătenilor, coproprietari ai pământului,
pentru sporirea eficienţei producţiei / Andrei Timuş // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 87-92 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (4 tit.).
– ISSN 1857-2294.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

(Vezi de asemenea Nr 2120)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2102. Nicov, Irina. Rolul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (antreprenorial) în
economia Republicii Moldova / Irina Nicov // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 81-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 85 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2107)

336 Finanţe
2103. Bacal, Petru. Taxele pentru utilizarea resurselor de apă în Republica Moldova,
problemele şi direcţiile reformării lor = Taxes for the Use of Water Resources in the Republic
of Moldova, Problems and Directions of Their Reforming / Petru Bacal // Economica. – 2015.
– Nr 2. – P. 43-50 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 50 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

2104. Cheltuielile publice pentru sănătate în Republica Moldova şi România: rea-


lităţi şi posibilităţi de optimizare / Victoria Ganea, Cristina Copăceanu, Cristina Gafton [et
al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 74-80 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

2105. Cucirevii, Vladimir. Particularităţile formării şi utilizării surselor bugetare pentru


asigurarea creşterii economice = Peculiarities of Formation and Use of Budgetary Resources
for the Purpose of Economic Growth / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2015. – Nr 2. – P.
51-61 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61
(8 tit.). – ISSN 1810-9136.

2106. Enache, Ruxanda. Naţionalizare sau lichidare? : [a Băncii de Economii, Băncii


Sociale și Unibank] / Ruxanda Enache // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 100-103 : fot. – (Pro &
Contra). – ISSN 1857-0186.

2107. Galanton, Natalia. Achiziţia colaborativă – una din soluţiile diminuării cheltuieli-
lor pentru întreprinderile mici şi mijlocii = Collaborative Procurement – a Solution for Reducing
Costs for SMEs / Natalia Galanton // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 17-22 : fig. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN 1810-
9136.

2108. Ţugui, Alexandru. Consolidarea controlului intern: interes managerial în vede-


rea creşterii performanţelor financiare = Strengthening the Internal Control: Management
Interest in Order to Increase Financial Performance / Alexandru Ţugui, Aliona Bîrcă, Gabriel
Chelariu // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 36-42 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

2109. Балабан, Сергей. Штормовое предупреждение : [о кризисе в фин. сфере] /


Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 34-37 : fot. – (Настроения & Ожидания). –
ISSN 1857-0186.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2110. Басова, Ирина. Приток денег населения : [о девальвации нац. валюты] /


Ирина Басова // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 24-31 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

2111. Врагалева, Вероника. О порядке перерасчета подoходного налога с зара-


ботной платы / Вероника Врагалева, Ольга Голбан // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6.
– P. 5-7 : fot. – ISSN 1813-4408.

2112. Гропа (Мицова), Людмила. О новом формуляре Расчета по налогу на


недвижимое имущество (форма BIJ-15) / Людмила Гропа (Мицова) // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 6. – P. 7-11 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2113. Танас, Александр. Специальное наблюдение : [гос. контроль и надзор за


банковским сектором] / Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 32-33 : fot. – (Банки
& Надзор). – ISSN 1857-0186.

2114. Тостоган, Павел. Возможен ли зачет НДС по налоговой накладной, выпи-


санной поставщиком после утраты статуса плательщика НДС? / Павел Тостоган // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 60-62 : fot. – ISSN 1813-4408.

2115. Цирюльникова, Наталья. Об учете и налогообложении внесения активов


в уставный капитал с последующим отчуждением доли / Наталья Цирюльникова, Мар-
чела Дима // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P.14-17 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2116. Чешуев, Виссарион. Спасение BEM [Banca de Economii] : за и против /


Виссарион Чешуев // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 48-51 : fot. – (Система & Банк). – ISSN
1857-0186.

2117. Чиреш, Елена. Налоговая накладная как объект судебного спора / Елена
Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 63-69 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2129)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2118. Baltag, Grigore. Studiul rentabilităţii producţiei cărnii de porc / Grigore Baltag,
Elena Baranov // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.122-126. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 126 (4 tit.) – ISSN 1857-0461.

2119. Ianioglo, Alina. Marja de siguranță financiară ca indicator al nivelului securității


economice = Financial Safety Margin as an Indicator of Economic Security Level / Alina
Ianioglo // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 23-27 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

2120. Timuş, Andrei. Probleme privind creşterea eficienţei activităţilor productive şi


nivelului de trai al coproprietarilor pământului / Andrei Timuş // Akademos. – 2015. – Nr 2. –

91
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

P.127-130 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (5 tit.) – ISSN 1857-
0461.

2121. Игуменов, Валерий. Гордость и унижение Греции : [экон. ситуация] / Ва-


лерий Игуменов // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 73 : fot. – (Долги & Кредиторы). – ISSN 1857-
0186.
(Vezi de asemenea Nr 2105, 2127)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2122. Budianschi, Dumitru. La sfat cu societatea civilă : [interviu cu Dumitru
Budianschi, expert la Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] / interviu de Alexandra
Marin // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 104-107 : fot. – ISSN 1857-0186.

2123. Nikolai, Andrei. Economie vulnerabilă : [în Rep. Moldova] / Andrei Nikolai //
Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 108-110 : fot. – (Experţi & Analiză). – ISSN 1857-0186.

338.48 Turism. Economia turismului


2124. Продиус, Марина. Сезон открыт : [турист. рынок Молдовы] / Марина Про-
диус // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 89-91 : fot. – ISSN 1857-0186.

2125. Соловей, Валентина. Поголовный туризм? : [в Респ. Молдова] / Валентина


Соловей // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 78-79 : fot. – (Статистика & Погрешность). – ISSN
1857-0186.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2126. Кисиль, С. М. Мотивы покупки плодовой продукции / С. М. Кисиль // Agricul-
tura Moldovei. – 2015. – Nr 5/6. – P. 16-19 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 19 (8 tit.). – ISSN 0582-5229.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2127. Diaconu, Tatiana. Considerente cu privire la comerţul exterior al Republicii
Moldova cu produse agroalimentare = Considerations on External Trade of the Republic of
Moldova a with Agro-Food Products / Tatiana Diaconu // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 28-
35 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (8
tit.). – ISSN 1810-9136.

2128. Olteanu, Constantin. Transparenţa intră în vamă : [proceduri simplificate a


Serviciului Vamal] / Constantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 112 : fot. – ISSN 1857-
0186.

2129. Ţurcanu, Radu. Amendamente recente la legislaţia vamală / Radu Ţurcanu,


Lilia Dabija // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 54-59. – ISSN 1813-4408.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2130. Васкауцан, Александр. Экспорт в обертке? : [проблемы экспорта молдав-


ских товаров на российском рынке] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 6. – P.
44-46 : fot. – (Соглашение & Меморандум). – ISSN 1857-0186.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2131. Patraşcu, Dorina. Aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul politicii euro-
pene de vecinătate şi parteneriatului estic = Assessment of the Position of the Republic of
Moldova within European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership / Dorina
Patraşcu, Ina Patraşcu // Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 70-77 : fig., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (7 tit.). – ISSN 1810-9136.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 2198)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


2132. Avornic, Gheorghe. Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur ştiinţific ne-
valorificat : [prozator, publicist, jurist şi om politic : 150 de ani de la naştere (1865-1936)] /
Gheorghe Avornic, Raisa Grecu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 5-10 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

2133. Humă, Ioan. Despre opera juridică steriană în faza gândului ce se înfiripa : [pe
marginea lucrării "Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin
Stere" de Raisa Grecu, Chișinău, Universul, 2009] / Ioan Humă // Revista Naţională de Drept.
– 2015. – Nr 6. – P. 11-13 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1811-0770.

2134. Mâţă, Dan Constantin. Locul lui Constantin Stere în gândirea juridică româ-
nească / Dan Constantin Mâţă // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 34-39 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (38 tit.). – ISSN 1811-0770.

2135. Mihalache, Iurie. Opera juridică a lui Constantin Stere în procesul de recepţio-
nare a dreptului roman / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P.
21-23. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 2197)

341 Drept internaţional


2136. Chiriţa, Ghenadie. Metode şi mijloace de purtare a războiului ca forme de mani-
festare a criminalităţii politice / Ghenadie Chiriţa, Sofia Chiriţa // Criminalitatea politică: Reflec-
ții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics:
Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015
: (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău,
2015. – P. 190-198. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 198 (17 tit.).

2137. Тимченко, Лилиана. Право на образование в самопровозглашенном


государстве : (по материалам решения Европейского суда по правам человека по делу
"Катан и другие против Молдовы и России" от 19 октября 2012 г.) / Лилиана Тимченко //

93
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi


ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences
: Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28
februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 64-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2135, 2139, 2167)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2138. Ante-proiect de Constituţie întocmit de secţia de studii a Partidul Ţărănesc
cu expunere de motive de C. Stere : (fragment) // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 15-17 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

2139. Cojocaru, Radion. Abordări juridice privind asigurarea dreptului la viaţă în regi-
unea trasnistriană a Republicii Moldova / Radion Cojocaru, Veaceslav Gratii // Criminalitatea
politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Cri-
minal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013
and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie
2013). – Chişinău, 2015. – P. 109-116. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115-116
(13 tit.).

2140. Corj, Mihai. Data actului oficial : [despre perfecționarea Legii cu privire la actele
normative] / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 6. – P. 4-14. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 14 (35 tit.). – ISSN 1810-309X.

2141. Grecu, Raisa. Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor naţio-
nale: Anteproiect de Constituţie / Raisa Grecu, Valentina Coptileţ // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 18-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (8
tit.). – ISSN 1811-0770.

2142. Larii, Iurie. Acapararea sau menţinerea ilegală a puterii de stat – cauză a dez-
ordinilor de masă şi impediment în realizarea drepturilor politice ale cetăţenilor / Iurie Larii //
Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi
ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences
: Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28
februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 134-140. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
140 (15 tit.).

2143. Popa, Cristina. Consolidarea Parlamentului Republicii Moldova în condiţiile


constituţionalismului contemporan / Cristina Popa // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 6. – P. 22-
28. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (33 tit.). – ISSN 1810-309X.

2144. Popa, Cristina. Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în cadrul puterilor
de stat / Cristina Popa // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 48-54. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 54 (25 tit.). – ISSN 1810-3081.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2145. Saca, Victor. Aspecte generale şi particulare ale politicilor de guvernare în con-
diţiile Republicii Moldova / Victor Saca, Irina Teut // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 53-65. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (4 tit.). –
ISSN 1857-2294.

2146. Şaptefraţi, Silvia. Incursiuni istorice cu privire la tentativele de lovitură de stat şi


uzurpare a puterii / Silvia Şaptefraţi, Anatol Reghiment // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 147-151. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 151 (9 tit.) şi în note de subsol.

2147. Боршевский, А. Особенности правового и этно-демографического поло-


жения еврейского населения Бессарабии (1812-1914 гг.) / А. Боршевский // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 19-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23 (24
tit.). – ISSN 1810-3081.

2148. Сосна, Б. Отдельные нормы Кодекса Республики Молдова о правонару-


шениях нуждаются в корректировке / Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 4-7. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2132-33, 2150)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
(Vezi Nr 2171)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2149. Andronache, Anatolie. Criminalizarea politicii şi criminalitatea politizată / Ana-
tolie Andronache, Constantin Rusnac // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, mani-
festări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 160-163. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (8 tit.).

2150. Andronache, Anatolie. Libertatea individuală şi securitatea persoanei în cazul


aplicării măsurii preventive / Anatolie Andronache // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-
juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-
historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 302-309. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 309 (9 tit.) şi în note de subsol.

2151. Antoci, Albert. Aspecte istorice şi probleme actuale privind respectarea dreptu-
rilor omului în raport cu asigurarea confidenţialităţii urmăririi penale / Albert Antoci // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 24-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 27 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2152. Carp, Simion. Exploatarea muncii deţinuţilor ca element al politicii represive a


regimurilor totalitare / Simion Carp, Oleg Rusu // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-
juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-
historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 20-27. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (12 tit.).

2153. Chiriţa, Valentin. Managementul ineficient al infrastructurilor critice – cauza


criminalităţii politice / Valentin Chiriţa, Ghenadie Cosovan // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 232-241. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 241 (7 tit.).

2154. Cojocaru, Radion. Perspectiva incriminării separatismului în legislaţia penală a


Republicii Moldova / Radion Cojocaru // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, mani-
festări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 242-247. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 247 (5 tit.).

2155. Gherman, Marian. Rolul ofiţerului de investigaţii în combaterea criminalităţii po-


litice în Republica Moldova / Marian Gherman, Boris Glavan // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 248-253. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 253 (11 tit.).

2156. Glavan, Boris. Aspecte juridice privind investigaţiile speciale în contextul com-
baterii criminalităţii politice în Republica Moldova / Boris Glavan // Criminalitatea politică:
Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal
Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and
Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). –
Chişinău, 2015. – P. 117-121. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (4 tit.).

2157. Larii, Iurie. Importanţa lustraţiei în combaterea criminalităţii politice / Iurie Larii,
Ruslan Condrat // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe :
Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 254-266. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 266 (15 tit.).

2158. Pareniuc, Alexandru. Lupta contra oponenţilor politici prin măsuri speciale de
investigaţii / Alexandru Pareniuc // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări
şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 141-146. – Rez.


în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

2159. Schibin, Vladislav. Atacul de tip raider ca formă de realizare a preluării forţate a
întreprinderii / Vladislav Schibin // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 6. – P. 28-34. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (27 tit.). – ISSN 1810-309X ; Закон и жизнь. – 2015. –
Nr 6. – P. 41-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (27 tit.). – ISSN 1810-
3081.

2160. Ursu, Veaceslav. Corupţia politică ca formă de manifestare a criminalităţii politi-


ce / Veaceslav Ursu, Serghei Bacinschi // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice,
manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical
reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele
conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 152-
159. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (7 tit.).

2161. Ursu, Veaceslav. Unele reflecţii privind respectarea principiilor dreptului penal
în activitatea organelor de aplicare a dreptului în Republica Moldova / Veaceslav Ursu //
Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi
ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences
: Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28
februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 289-294. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2142, 2444)

347 Drept civil


2162. Atamusov, Renata. Parteneriatul public-privat din perspectiva aprofundării par-
ticipării civice / Renata Atamusov // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015.
– Nr 1. – P. 210-218. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 218 (12 tit.). – ISSN 1857-
2294.
(Vezi de asemenea Nr 2164)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2163. Сосна, А. Правовая природа договора оптовой купли-продажи в
законодательстве Республике Молдовa / А. Сосна, И. Арсени // Legea şi viaţa. – 2015. –
Nr 6. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (17 tit.). – ISSN 1810-
309X.

2164. Станишевский, Александр. Договор подряда / Александр Станишевский //


Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 70-78 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
– ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2100)

347.7 Drept comercial


2165. Macovei, Gheorghe. Actele de procedură ale instanţei de judecată dispuse în
cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare / Gheorghe Macovei

97
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

// Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 6. – P. 15-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
21 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2166. Macovei, Gheorghe. Aplicarea acţiunii procesuale de încetare a procesului civil
în cadrul examinării cauzelor de insolvabilitate / Gheorghe Macovei // Закон и жизнь. – 2015.
– Nr 6. – P. 35-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (6 tit.). – ISSN 1810-
3081.

2167. Сосна, А. Особенности правового регулирования арбитража в зарубежных


странах / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 8-13. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (16 tit.). – ISSN 1810-3081.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2168. Босый, Д. Особенности изменения индивидуального трудового договора
со спортсменами и тренерами / Д. Босый // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 13-19. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (20 tit.). – ISSN 1810-3081.

2169. Мурса, Люба. О расчете дней ежегодного оплачиваемого отпуска / Люба


Мурса // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 79-83 : fot. – ISSN 1813-4408.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2170. Belecciu, Ştefan. Impactul autonomiei speciale asupra statutului de stat unitar /
Ştefan Belecciu // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe :
Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 72-78. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78 (3 tit.).

2171. Boaghi, Denis. Aspecte comparative între ţările Uniunii Europene şi Republica
Moldova privind administrarea unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special de guvernare
/ Denis Boaghi, Victor Guţuleac // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – P. 27-34. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (27 tit.). – ISSN 1810-3081.

2172. Cebotaru, Mihai. Lacunele admise de către forţele de ordine (inclusiv MAI) în
perioada evenimentelor postelectorale din aprilie 2009 care au avut loc în Republica Moldova
/ Mihai Cebotaru // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe :
Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and
consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 174-189. – Rez. în lb. engl.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2173. Larii, Iurie. Erorile reformei Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiziunilor sub-
ordonate – factorii care subliniază securitatea naţională / Iurie Larii, Veaceslav Grati // Crimi-
nalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia
2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences :
Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28
februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 267-275. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol.

2174. Şirăuţeanu, Ionel. De strajă vieţii : [despre Ion Lisnic, lt.-col. de poliţie în cadrul
Secţiei supraveghere circulaţie armament a Inspectoratului General de Poliţie] / Ionel
Şirăuţeanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

2175. Vlas, Ion. "Datoria noastră e să ne cinstim înaintaşii, sau O pildă de iubire de ţa-
ră şi de neam pentru generaţia de astăzi" : [dialog cu Ion Vlas, primarul comunei Bieşti, raio-
nul Orhei] / a dialogat Raia Rogac // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 18-25 :
fot. – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 2097, 2119, 2129, 2305)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2176. Baciu, Vladislav. Un comandant ghidat de camaraderie : [despre col.
Veaceslav Rusu, comandant al Brigăzii "Moldova" din Bălți] / Vladislav Baciu // Oastea Mol-
dovei. – 2015. – Nr 6. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

2177. Jalbă, Alina. Muniţiilor armatei – responsabilitate maximă : [despre proiectul


"Organizarea şi desfăşurarea cursului specializat în domeniul Managementului stocurilor de
armament şi muniţii"] / Alina Jalbă // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 10-11 : fot. – ISSN
1857-3703.

2178. Jalbă, Alina. Stîngul, stîngul! Cadenţa defineşte milităria novicilor : [în Brigada
de Infanterie Motorizată "Ştefan cel Mare" din Chişinău] / Alina Jalbă // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 5. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

2179. Mocan, Nadejda. "Scutul Păcii 2015" – evaluare pentru misiuni internaţionale :
[exerciţiul de menţinere a păcii la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată
"Moldova" din municipiul Bălţi] / Nadejda Mocan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 14-
19 : fot. – ISSN 1857-3703.

2180. Radvan, Inga. La plăcinte înainte... : [despre alimentaţia militarilor] / Inga


Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

2181. Radvan, Inga. Puterea argumentului, singura armă a ofiţerului ONU : [pe margi-
nea discuţiei cu lt. col. Timoftei Starodub aflat în misiunea din Sudanul de Sud] / Inga Radvan
// Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2182. Radvan, Inga. Tineri, îndrăzneţi, cutezători: Portrete de ofiţeri : [Pantelei Țaran,
Mihail Bucliș, Sorin Muntean [et al.], absolvenţi ai Acad. Militare "Alexandru cel Bun"] / Inga
Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 7-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

2183. Vosimeric, Dmitrii. Colonelul Vasile Juravschi: "Verticalitate, moralitate şi pro-


fesionalism în tot ceea ce faci" : [pe marginea discuţiei cu infanteristul marin, specialist în
telecomunicaţii, lector superior la catedra militară ASEM] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldo-
vei. – 2015. – Nr 5. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3703.

2184. Vosimeric, Dmitrii. Nicolae Petrica, primul general al Armatei Naţionale / Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 22-24 : fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 2155, 2436)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
2185. Попов, Владимир. У РМ есть "ЗК", но до 1 октября 2015 г. : [об участии
Молдовы в системе "Зеленой Карты"] / Владимир Попов // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 60-
61 : fot. – (Страхование & Полисы). – ISSN 1857-0186.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2186. Carp, Simion. Unele aspecte ale instruirii în instituţiile de învăţământ ale auto-
proclamatei republicii nistrene / Simion Carp, Alexandru Pareniuc // Criminalitatea politică:
Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal
Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and
Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). –
Chişinău, 2015. – P. 209-213. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

2187. Comendant, Tatiana. Valori şi potenţialităţi cultural-educaţionale ale tinerei ge-


neraţii prin folclor = Folklore Values and its Cultural-Educational Potential for the Young
Generation / Tatiana Comendant, Arina Ţurcan // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate :
Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. –
P. 127-132 : fig. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2193)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2188. Marin, Mariana. Cutia neagră – evaluarea! : [în sistemul educaţional : editorial] /
Mariana Marin // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 3. – P. 3-5 : fot. – ISSN 1857-2820.

2189. Курачицки, Анжела. Первый урок : [школьная жизнь учителя : editorial] /


Анжела Курачицки // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 1 : Ed. specială. – P. 3 : fot. – ISSN
1857-4491.
(Vezi de asemenea Nr 2190)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2190. Gînju, Stela. Parteneriatul – vector fundamental în educaţia durabilă a preşcola-
rilor : reflecţii în urma unei mese rotunde : [la Catedra Ped. Preşcolară a UPS "I. Creangă"] /
Stela Gînju, Efrosinia Haheu, Natalia Carabet // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – P. 6-8 :
fot. – ISSN 1857-4610.

2191. Golubiţchi, Silvia. Educatoarea – manager?! : [editorial] / Silvia Golubiţchi //


Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4610.

2192. Lungu, Viorelia. Dezvoltarea personalităţii la preşcolari / Viorelia Lungu // Gră-


diniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – P. 27-28 : fot. – ISSN 1857-4610.

2193. Silistraru, Nicolae. Valorificarea principiilor culturii morale a preşcolarilor / Nico-


lae Silistraru, Silvia Golubiţchi // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – P. 8-10 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 10 (4 tit.). – ISSN 1857-4610.

2194. Stanciuc, Zinaida. Învăţarea experienţială – un deziderat al educaţiei preşcola-


re / Zinaida Stanciuc // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – P. 4-5 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 5 (7 tit.). – ISSN 1857-4610.

2195. Курачицки, Анжела. Лекция 16. Этнопедагогический характер образова-


тельного процесса начальной школы. Воспитание традициями / Анжела Курачицки //
Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 1 : Ed. specială. – P. 84-87 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 87
(5 tit.).– ISSN 1857-4491.
(Vezi de asemenea Nr 2192)

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


2196. Argint, Lucia. Un studiu al bunelor practici: modelul şcolii europene
"Artweekend" : Rezultatele proiectului "Şcoala de vară Altair-2014", Eretria, Grecia / Lucia
Argint // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 3. – P. 67-70 : an., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (5
tit.). – ISSN 1857-2820.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2197. Avornic, Gheorghe. Constantin Stere – profesor şi rector universitar : [la Fac.
de Drept a Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi] / Gheorghe Avornic, Raisa Grecu // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 14-17 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

2198. Ciobanu, Rodica. Învăţământul juridic: de la Stere la noi / Rodica Ciobanu //


Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 25-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.30 (25
tit.). – ISSN 1857-0461.

2199. Feuraş, Eugenia. Eficienţa experimentului ASEM privind funcţionarea şcolii


doctorale / Eugenia Feuraş // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.141-145 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. –ISSN 1857-0461.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

(Vezi de asemenea Nr 2183, 2226)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2200. Cocieru, Mariana. Divinităţi mitologice de origine proto-indo-europeană în aten-
ţia etnologului Victor Cirimpei / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 20-
22. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (19 tit.). – ISSN 1857-4424.

2201. Procop, Svetlana. Promotoarea şcolii etnografice naţionale. Dr. hab. Zinovia
Şofransky la 70 de ani : [etnolog] / Svetlana Procop // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 177-
178 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2435)

391/395 Etnografie
2202. Cocieru, Mariana. ...Ar fi împlinit 81 de ani... dr. hab. Nicolae Băieşu – in me-
moriam : [etnolog (1934-2015)] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P.
12-13 : fot. – ISSN 1857-4424.

2203. Cojocaru, Ludmila D. Manuscrise etnografice din prima jumătate a sec. XX pri-
vind moravurile şi tradiţia de nuntă în Basarabia = Ethnographic Manuscripts from the First
Half of the 20th Century: Wedding Traditions of Basarabia / Ludmila D. Cojocaru // Folclor şi
postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie
2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 133-138. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 137-138 (12 tit.) şi în notele de subsol.

2204. Popa, Pavel. Semnificaţia simbolică a ştergarului de ritual = Symbolic


Significance of Ritual Towel / Pavel Popa // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Mate-
rialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P.
138-142. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (10 tit.).

2205. Николаева, Надежда. Современные болгарские семейно-бытовые обряды


села Парканы : [района Слободзия] = Ritualurile familiale bulgărești contemporane din
satul Parcani = Contemporary Bulgarian Rites from Parcani Village / Надежда Николаева //
Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12
decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 96-101. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă.
398 Folclor
2206. Bobeico, Valentina. Pe malul Nistrului, izvor nesecat de folclor şi tradiţie : [în
raionul Criuleni] / Valentina Bobeico // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 69-83 : fot. – ISSN
0132-6635.

2207. Buruiană, Ion. O inteligenţă sclipitoare – folclorista Lilia Hanganu (1955 –2005)
/ Ion Buruiană // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 9-10 : fot. – ISSN 1857-4424.

2208. Moisei, Ludmila. Motive folclorice în ornamentica tradiţională = Folk Elements


in Traditional Ornamentation / Ludmila Moisei // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate :

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. –


P. 150-156. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (8 tit.).

2209. Самбриш, Елена. Народная художественная культура Приднестровья как


объект исследования = Cultura artistică populară din Transnistria ca obiect de cercetare =
Transnistrian Folk Culture as a Research Subject / Елена Самбриш // Folclor şi postfolclor în
contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 171-176. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 176 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2187, 2319, 2321-22, 2324-27, 2334-35, 2337-38, 2341)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2210. Chirică, Lazăr. Supravegherea calităţii componentelor de mediu – siguranţa ca-
lităţii vieţii populaţiei în Republica Moldova / Lazăr Chirică, Gavril Gîlcă, Nina Zgîrcu // Mediul
Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 2-6 : fig. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1810-9551.

2211. Cooperarea transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor şi determinarea


toleranţei ecosistemelor acvatice / Elena Zubcov, Lucia Bileţchi, Natalia Zubcov [et al.] //
Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 66-72 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
72 (15 tit.) – ISSN 1857-0461.

2212. Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de


calcar "Lafarge Ciment" (Moldova S.A.) : (până la exploatare) / C. Certan, C. Bulimaga, A.
Burghelea [et al.] // Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 26-32 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 32 (12 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 2267)
51 MATEMATICĂ
514 Geometrie
2213. Lungu, Alexandru. Şcoala de geometrie discretă şi cristalografie matematică şi
profesorul universitar Alexandru Palistrant : [specializat în geometrie (1933-2014)] / Alexan-
dru Lungu // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 164-168 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 167-168 (15 tit.) – ISSN 1857-0461.

53 FIZICĂ
2214. Duca, Gheorghe. Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti. Acad.
Mircea Bologa la 80 de ani : [fizician în domeniul termo- şi electrofizică] / Gheorghe Duca, Ion
Tighineanu // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 179-181 : fot. – ISSN 1857-0461.

532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor


2215. Григорьев, А. И. Критерий неустойчивости заряженной капли в
электростатическом подвесе / А. И. Григорьев, С. О. Ширяева // Электронная обработка

103
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 44-50 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 48-50 (45 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 2218)

537 Electricitate. Magnetism


2216. Частные обобщения вольт-амперных характеристик коронного
разряда в газах / Ф. П. Гросу, Ан. М. Болога, М. К. Болога [et al.] // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 51-57 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.

2217. Ющишина, А. Н. О возможных формирования углеродных наноматериалов


при электроразрядной обработке углеводородов / А. Н. Ющишина, Н. И. Кускова, Д. И.
Челпанов // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 1-5 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 5 (16 tit.). – ISSN 0013-5739.

538.9 Fizica substanţelor condensate


2218. Апфельбаум, М. С. Стационарные предпробойные вольт-амперные
характеристики слабопроводящих, жидких диэлектриков и слабоионизованных газов /
М. С. Апфельбаум, В. И. Владимиров, В. Я Печёркин // Электронная обработка
материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 58-66 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 65-66 (27 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2219. Апостолова, Р. Д. Особенности электрохимического преобразования
композиции LiMn2O4 с углеродным наполнителем Norit в модельном литиевом
аккумуляторе / Р. Д. Апостолова, Р. П. Песков, Е. М. Шембель // Электронная обработка
материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 93-99 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 99 (11 tit.). – ISSN 0013-5739.

543 Chimie analitică


2220. Снежко, Л. А. Синтез фосфатов кальция на титане / Л. А. Снежко, О. А.
Калиниченко, Д. А. Миснянкин // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51,
Nr 3. – P. 114-119 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118-119 (17 tit.). –
ISSN 0013-5739.

544 Chimie fizică


2221. Размерный эффект микротвердости нанокристаллических CO-W
покрытий, получаемых из цитратных и глюконатных растворов / С. А. Силкин, А.
В. Готеляк, Н. И. Цынцару [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol.
51, Nr 3. – P. 25-32 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (32 tit.). –
ISSN 0013-5739.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2222. Calitatea apelor curgătoare din bazinul hidrografic al fluviului Nistru : (în
limitele Republicii Moldova) / Anatol Tărîţă, Raisa Lozan, Maria Sandu [et al.] // Mediul Ambi-
ant. – 2015. – Nr 3. – P. 21-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 25 (13 tit.). – ISSN
1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 2103)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 2210)
58 BOTANICĂ
2223. Flavescence doree – agent patogen care pune în pericol viticultura Repu-
blicii Moldova / Constantin Dadu, Vitalie Cebanu, Boris Gaina [et al.] // Agricultura Moldovei.
– 2015. – Nr 5/6. – P. 30. – ISSN 0582-5229 ; Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 120-121. –
ISSN 1857-0461.
59 ZOOLOGIE
(Vezi Nr 2290, 2300)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 2248)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2224. Omagiu doamnei Maria Moraru – conferenţiar în ştiinţe medicale : [la Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 97 : fot. – Semnat: Colectivul Catedrei Igienă a
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – ISSN 1729-8687.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2225. Aspecte medico-sociale de organizare, supraveghere şi monitorizare a stă-
rii de sănătate a copiilor din municipiul Chişinău în asistenţa medicală primară / Con-
stantin Eţco, Galina Buta, Zinaida Cobâleanu [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 13-16 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2226. Eţco, Constantin. Savantul şi pedagogul Ion Prisacari : 80 de ani de la naştere


: [prof. la Catedra Medicină Socială şi Organizare a Ocrotirii Sănătăţii de la Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Constantin Eţco // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 98-99 : fot. – ISSN 1729-8687.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2227. Spinei, Aurelia. Necesitatea implementării programului de sănătate orală la co-


pii în Republica Moldova / Aurelia Spinei // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 65-70 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69-
70 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

2228. Vîrlan, Serghei. Posibilităţi moderne de măsurare experimentală a principalelor


surse naturale de radiaţii ionizate / Serghei Vîrlan // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 25-30 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 30 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

2229. Навчук, И. В. Изучение связей между заболеваемостью и смертностью от


болезней системы кровообращения у сельского населения / И. В. Навчук, В. И. Чебан,
Ж. А. Ревенко // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. –
P. 34-36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2230. Продиус, Марина. Стоимость здоровья / Марина Продиус // Profit. – 2015. –


Nr 6. – P. 92-94 : fot. – (Цены & Рынок). – ISSN 1857-0186.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2231. Influenţa compuşilor bioactivi de origine vegetală asupra reacţiei sistemu-
lui imun la acţiunea radiaţiilor ionizante / Liuba Coreţchi, Irina Plăvan, Ion Bahnarel [et al.]
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 17-24. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (37 tit.). – ISSN 1729-8687.

2232. Timoşco, Maria. Elucidarea oportunităţii includerii enterococilor autohtoni în


componenţa preparatelor microbiene destinate fortificării sănătăţii / Maria Timoşco, Victoria
Bogdan, Aliona Velciu // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 60-64 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (16 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 2236)

616 Patologie. Medicină clinică


2233. Marin, Ion. Serviciul traumatologie şi ortopedie – compartiment indivizibil în
complexul de securitatea a sănătăţii populaţiei : (sinteză doctrinară) / Ion Marin, Constantin
Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 4-6 : fot.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2232, 2234, 2240, 2251)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
(Vezi Nr 2229)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2234. Ababii, Ion. Vaccinoterapia în managementul tratamentului complex al amigda-


litei cronice la copii / Ion Ababii, Serghei Ghinda, Lucian Danilov // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 37-47 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 46-47 (28 tit.). – ISSN 1729-8687.

2235. Bucov, Victoria. Situaţia epidemiologică privind tusea convulsivă în Republica


Moldova / Victoria Bucov, Anatolie Melnic, Laura Ţurcan // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 33 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2236. Calenda, Olga. Reacţiile de adaptare şi indicatorii reactivităţii imune în tubercu-


loza pulmonară sub influenţa adaptogenului BioR / Olga Calenda, Serghei Ghinda, Evelina
Lesnic // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 60-64 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

2237. Caraiani, Olga. Criteriile diagnosticului diferenţial al tuberculozei pulmonare cu


pneumonia comunitară trenantă / Olga Caraiani, Evelina Lesnic // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 52-59 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 59 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

2238. Factorii care influenţează managementul pneumoniilor comunitare / Victo-


ria Brocovschi, Victor Botnaru, Doina Rusu [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 86-91. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
89-91 (51 tit.). – ISSN 1729-8687.

2239. Gaţcan, Şt. Patologia bronhopulmonara şi sarcina / Şt. Gaţcan, Olesea


Zagaevschi, Maria Croitor // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 48-52. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (8 tit.). – ISSN 1810-5289.

2240. Neamţu, Liuba. Sindroame clinice în pneumonii cu Mycoplasma la copii / Liuba


Neamţu, Svetlana Şciuca // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 65-69 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

2241. Particularităţile tuberculozei pulmonare în funcţie de metoda depistării /


Aurelia Ustian, Nelea Cernenco, Evelina Lesnic [et al.] // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 48-51 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 51 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2242. Alexa, Zinaida. Evoluţia naturală a diabetului gestaţional / Zinaida Alexa, Ana-
stasia Casieanciuc, D. Harea // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 70-73 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

2243. Alexa, Zinaida. Prevenirea şi tratamentul hipotiroidiei în timpul sarcinii / Zinaida


Alexa, Veronica Cernelev, Aristia Şeremet // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 74-
77. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (22 tit.). – ISSN 1810-5289.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2244. Lacusta, Victor. Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă /


Victor Lacusta, Ion Lupan, Valeriu Fala // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 94-98 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (20 tit.) – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2053)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2245. Цыбырнэ, И. В. Вторичная профилактика системной красной волчанки / И.
В. Цыбырнэ, В. Н. Андреев // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 2. – P. 91-94. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (26 tit.). – ISSN
1729-8687.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2246. Infecţia căilor urinare la gravide / Zinaida Sârbu, Olga Cerneţchi, C. Ostrofeţ
[et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 10-15 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (29 tit.). – ISSN 1810-5289.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2247. Taran, Anatolie. Managementul abdominoplastiei / Anatolie Taran, Violetta
Cuşnir // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 70-73:
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

618 Ginecologie. Obstetrică


2248. Asistenţa medicală acordată pacientelor cu patologie extragenitală severă
în secţia RTIF / Viorica Coşpormac, Şt. Gaţcan, Ionela Jovmir [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 16-20 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 20 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

2249. Carauş, Iu. Managementul patologiei extragenitale în obstetrică / Iu. Carauş, Şt.
Gaţcan // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 5-9. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 9 (19 tit.). – ISSN 1810-5289.

2250. Dereglările neurologice ale copiilor prematuri expuşi neuroprotecţiei ante-


natale cu sulfat de magneziu / Mariana Sprincean, Ludmila Eţco, Ala Curteanu [et al.] //
Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 21-26 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 26 (14 tit.). – ISSN 1810-5289.

2251. Jitarciuc, Ala. Particularităţile adaptării clinice a nou-născuţilor MVG în perioa-


da neonatală / Ala Jitarciuc // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – P. 27-34 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

2252. Ludmila Eţco – doctor habilitat în ştiinţe medicale : [omagiu la 70 de ani a


medicului obstetrician-ginecolog la Centrul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului] // Sănătate

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – P. 95-96 : fot. – Semnat:


Colectivul IMSP Institutul Mamei şi Copilului, colegiul de redacţie. – ISSN 1729-8687.

2253. Serbenco, A. Particularităţile evoluţiei sarcinii şi naşterii la femeile cu diabet za-


harat / A. Serbenco, Şt. Gaţcan, Daniela Roşca // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. –
P. 41-47 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (20 tit.). – ISSN 1810-
5289.
(Vezi de asemenea Nr 2239, 2242-43, 2246)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


2254. Академику М. К. Бологе – 80 лет : [д-р техн. наук] // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 120-121 : fot. – ISSN 0013-5739.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
2255. Chistruga, Boris. Importanţa intensităţii energetice a Republicii Moldova în con-
textul integrării în Uniunea Europeană = The Importance of Energy Intensity of the Republic
of Moldova in the Context of European Union Integration / Boris Chistruga, Dumitru Simonov
// Economica. – 2015. – Nr 2. – P. 62-69 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 2066)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
2256. Петриченко, С. В. Сравнение электрических характеристик искровых раз-
рядов в слое металлических и графитовых гранул, погруженных в жидкость / С. В. Пет-
риченко, Н. И. Кускова, Д. И. Листовский // Электронная обработка материалов. – 2015.
– Vol. 51, Nr 3. – P. 38-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (12
tit.). – ISSN 0013-5739.

621.35 Tehnică electrochimică


2257. Быканова, В. В. Синтез и фотокаталитическая активность покрытий на
основе системы Tix ZnyOz / В. В. Быканова, Н. Д. Сахненко, М. В. Ведь // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 73-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79 (37 tit.). – ISSN 0013-5739.

2258. Гологан, В. Ф. Влияние источника питание и индуктивно-емкостного уст-


ройства на процесс осаждения никеля / В. Ф. Гологан, Ж. И. Бобанова, С. Х. Ивашку //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 18-24 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (6 tit.). – ISSN 0013-5739.

2259. Сироткин, С. Н. Методы и устройства выравнивания плотности тока при


электрохимической обработке длинномерных изделий микронных толщин / С. Н. Си-
роткин, Т. А. Воронина // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. –

109
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

P. 100-105 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 104 (3 tit.). – ISSN 0013-
5739.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


2260. Cojocaru, M. Highly Alloyed Steel Matrix for Tools Fabricated by Powder
Metallurgy / M. Cojocaru, F. Velcea, P. Badica // Электронная обработка материалов. –
2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 87-92 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (9
tit.). – ISSN 0013-5739.

2261. Влияние выработке электролита на характеристики анодной


электролитно-плазменной нитроцементации / С. А. Кусманов, Ю. В. Паркаева, И. С.
Фролов [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 11-17 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16-17 (41 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


2262. Получение вольфрамокобальтовых дисперсных порошков
электроэрозионным диспергированием компактных образцов твердых сплавов,
в том числе отходов / А. Д. Верхотуров, М. И. Дворник, Т. Б. Ершова [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 6-10 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (5 tit.). – ISSN 0013-5739.

623 Tehnică militară


(Vezi Nr 2293)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2263. Cuza, Petru. Aproximaţia sistematică în utilizarea raţională a speciilor şi genoti-
purilor de stejar la împădurirea şi gospodărirea durabilă a pădurilor din Republica Moldova /
Petru Cuza, Alexandru Dascaliuc // Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 7-15 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 15 (13 tit.). – ISSN 1810-9551.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
2264. Дука, Г. Г. К вопросу экологической, продовольственной и медицинской
безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН : [perfecționa-
rea producției agricole] / Г. Г. Дука, А. А. Кудряшева, Г. Е. Маковейчук // Akademos. –
2015. – Nr 2. – P. 78-85 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (9 tit.) –
ISSN 1857-0461.

2265. Слусарь, Александр. Отрасль на пороге гибели : [интервью с председате-


лем Респ. союза Uniagroprotect Александром Слусарь] / записал Александр Базь // Pro-
fit. – 2015. – Nr 6. – P. 38-40 : fot. – (Аграрии & Власть). – ISSN 1857-0186.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2266. Dediu, Ion. Fondatorul radioecologiei naţionale. Doctorul habilitat în biologie
Grigore Stasiev la 75 de ani : [dr. hab. în biologie, domeniul de cercetare : pedologie,
biosferologie, filosofie] / Ion Dediu // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 175-176 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 176 (9 tit.) – ISSN 1857-0461.

2267. Dediu, Ion. Grigore Stasiev – un savant notoriu : [prof. univ., pedolog, dr.
habilitat în biologie, domeniul ştiinţific: pedologie, agrochimie, protecţia mediului la 75 de ani] /
Ion Dediu // Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 38-39 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 39 (8
tit.). – ISSN 1810-9551.

2268. Ursu, Andrei. Pedocreaţii – neoformaţiuni pedologice în solurile Moldovei / An-


drei Ursu // Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 16-20 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
20 (12 tit.). – ISSN 1810-9551.

2269. Ursu, Andrei. Rolul polifuncţional al solului. 2015 – Anul Internaţional al Soluri-
lor; 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului / Andrei Ursu // Akademos. – 2015. – Nr 2. –
P.103-106 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (10 tit.) – ISSN 1857-
0461.
(Vezi de asemenea Nr 2270, 2284)

631.5 Lucrări agricole


2270. Asolamentele furajero-cerealiere – calea spre sistemul eco-ameliorativ (or-
ganic) al agriculturii / M. Lupaşcu, M. Lala, N. Bolocan [et al.] // Agricultura Moldovei. –
2015. – Nr 3/4. – P. 11-12 : schemă. – Rez. în lb. engl. ; Nr 5/6. – P. 23-27: fig., tab. –
Bibliogr. : p. 27 (13 tit.). – ISSN 0582-5229.

2271. Macidon, Mihail. Promovăm soiurile valoroase pentru ţara noastră : [de plante] /
Mihail Macidon // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 5/6. – P. 20-22 : tab. – ISSN 0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 2284)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2272. Gumovschi, A. Tehnologia de cultivare a super-cerealei – grâului spelta în sis-
tem de agricultura ecologică / A. Gumovschi // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 5/6. – P.
28-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Va urma. – ISSN 0582-5229.

2273. O viaţă consacrată culturilor de sorg : (doctorul în ştiinţe agricole Gheorghe


Moraru la 80 de ani) / Teodor Furdui, Boris Găină, Vasile Botnari [et al.] // Agricultura Moldo-
vei. – 2015. – Nr 3/4. – P. 36-39 : fot. – ISSN 0582-5229.

2274. Постолати, Алексей. Специфика сопряженности урожая со средовыми


факторами у озимой пшеницы / Алексей Постолати, Титу Сергей // Akademos. – 2015. –

111
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Nr 2. – P.107-110 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (4 tit.) – ISSN
1857-0461.

2275. Рену, Жан-Поль. Принципы разумного орошения при выращивании кукуру-


зы / Жан-Поль Рену // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 3/4. – P. 13-19 : fig., tab. – ISSN
0582-5229.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
(Vezi Nr 2270)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
2276. Ciocârlan, Nina. Păpădia – planta cu beneficii uimitoare asupra sănătăţii / Nina
Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – P. 40-41 : fot. – ISSN 1810-9551.

634 Horticultură în general


2277. Golban, Artur. Abordări non-parametrice în măsurarea competitivităţii întreprin-
derilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova / Artur Golban // Agricultura Moldo-
vei. – 2015. – Nr 5/6. – P. 11-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15
(7 tit.). – ISSN 0582-5229.

2278. Sava, Parascovia. Cercetări orientate la dezvoltarea culturilor bacifere /


Parascovia Sava // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.111-116 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 116 (16 tit.) – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2126)

634.8 Viticultură
2279. Gaina, Boris. Impactul consumului de struguri şi al produselor derivate vitivini-
cole asupra sănătăţii organismului uman / Boris Gaina, Eugeniu Alexandrov // Agricultura
Moldovei. – 2015. – Nr 5/6. – P. 31-33. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (18 tit.).
– ISSN 0582-5229.

2280. Golubi, Roman. Dinamica acizilor organici şi glucidelor pe durata coacerii a


strugurilor de soiuri Vitis Labrusca / Golubi Roman // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 5/6. –
P. 34-38 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (12 tit.). – ISSN
0582-5229.

2281. Габерь, Георге. Виноградный бум : [интервью с председателем Ассоц.


Производителей и Экспортеров Столового Винограда РМ Георге Габерь] / записал
Алена Корнегруца и Игорь Любеку // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 66-72 : fot. – (Бизнес &
Перспектива). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2223)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2282. Botnari, Vasile. Asistenţa ştiinţifică pentru domeniul producţiei de ceapă / Vasi-
le Botnari // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 73-77. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 77 (14 tit.) – ISSN 1857-0461.
2283. Gaina, B. Patriarhul legumiculturii Petru Patron la 80 de ani : [savant, doctor
habilitat în ştiinţe agricole] / B. Gaina, Gh. Tudorache, V. Botnari // Agricultura Moldovei. –
2015. – Nr 5/6. – P. 39. – ISSN 0582-5229.

2284. Iliev, P. Bulgării din sol şi impactul lor asupra productivităţii şi calităţii cartofului /
P. Iliev // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 3/4. – P. 21-31 : fig., tab. – Art. 1 : Nr 1/2. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 31 (27 tit.). – ISSN 0582-5229.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.4 Porci. Porcine
(Vezi Nr 2118)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


2285. Вуткарева, И. И. Особенности получения этанола из частично
депротеинизированной молочной сыворотки / И. И. Вуткарева, М. К. Болога //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 106-113 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113 (14 tit.). – ISSN 0013-5739.

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general


2286. Golban, Rita. Studiul bacteriologic al izolării bacteriilor coliforme din lapte / Rita
Golban // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 3/4. – P. 32-35 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : p. 35 (8 tit.). – ISSN 0582-5229.

639.1 Vânătoare
2287. Bârcă, Constantin. Acum o jumătate de secol... : [amintiri despre vânători şi
pescari] / Constantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 12-13 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 12-13 : fot. – ISSN
1857-4513.

2288. Ciobanu, Cristina. Muzeul mediului şi vânătorii din Uzarzewo, Polonia : [despre
Muzeul Cinegetic] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P.
25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 25 : fot. –
ISSN 1857-4513.

2289. Ciocoi, Oleg. 140 de ani: dezvoltare, perspective : [interviu cu Oleg Ciocoi, pre-
şedintele Consiliului Rep. al Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova] / cor. rev. // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2290. Codru, Ion. Lapinul pe meleag moldav : [despre iepurele de vizuină] / Ion Codru
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

2291. Cultul estonian al vânătorii / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2015. – Nr 6. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
6. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4513.

2292. Domenco, Ion. Din marea dragoste : [eseu] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

2293. Galas, Mihail. Eroare sau alegerea corectă? : [a armei de vânătoare] / Mihail
Galas // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

2294. Groza, Ion. Şi la muncă, şi la cânt, ialovenenii primii sunt : [pe marginea discuţi-
ei cu Gheorghe Grosu, managerul subdiviziunii Teritoriale Ialoveni a Soc. Vânătorilor şi Pes-
carilor din Rep. Moldova] / Ion Groza // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P.
17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 17 : fot. –
ISSN 1857-4513.

2295. Grosu, Igor. Câinii de vânătoare îşi etalează exteriorul : [pe marginea expoz.
rep. a câinilor de vânătoare, ed. a 8-a, 17 mai 2015, Chişinău] / Igor Grosu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

2296. Kazacenko, Serghei. Centrul de instruire cinegetică : [al vânătorilor] / Serghei


Kazacenko // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

2297. Munteanu, Andrei. Principiul ştiinţific şi gospodăria cinegetică : [Soc. Vânători-


lor şi Pescarilor din Moldova la 140 de ani de existenţă] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

2298. Nesterov, Vadim. Basarabia vânătorească : [rev. de vânătoare cu același tit.


apărută la 1 ian. 1943] / Vadim Nesterov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. –
P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 7 : fot. –
ISSN 1857-4513.

2299. Reniţă, Alecu. Dar mai întâi să iubiţi natura! : [Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din
Moldova la 140 de ani de existenţă] / Alecu Reniţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015.
– Nr 6. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P.
2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2300. Rour, Laurenţiu. Mereu la datorie : [despre Anatol Savin, dr. în zoologie, cercet.
șt., membru de Onoare al Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova] / Laurenţiu Rour // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

2301. Şelaru, Neculai. Istorie şi aniversare : [Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Moldo-
va la 140 de ani de existenţă] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr
6. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 2 : fot.
– ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2174, 2376)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2302. Curarari, Vitalie. Pescuitul ilicit : [în raioanele republicii] / Vitalie Curarari // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

2303. Rusnac, Vladimir. Maria Sa, Crapul : [specie de peşti (Cyprinus carpio)] / Vla-
dimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2304. Фуртунэ-Ефремов, Оливия. Оливия Фуртунэ-Ефремов : [интервью с ве-
дущей на Нац. Телевидении Moldova 1] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. –
Nr 6. – P. 12-15 : fot. – ISSN 1857-0518.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2305. Соломонов, Сергей. Флипнем до космодрома? Транспортная фантазия на
улицах Кишинева : [о развитии гор. транспорта муниципия Кишинэу] / Сергей Соломо-
нов // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 62-64 : fot. – (Проекты & Дороги). – ISSN 1857-0186.

657 Contabilitate
2306. Nederiţa, Alexandru. Noile Indicaţii metodice privind particularităţile contabilită-
ţii în organizaţiile necomerciale: conţinutul de bază şi modul de implementare / Alexandru
Nederiţa, Elena Taban // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – P. 36-53 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2108, 2115, 2117, 2169)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2307. Moraru, Victor. Mecanismele acţiunii politico-mediatice: tentaţia demistificării /
Victor Moraru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 136-
144. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (25 tit.). – ISSN 1857-2294.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2308. Exigenţe pentru struguri şi vinuri ecologice (biologice) / Boris Gaina, Alain
Poulard, Eliza Gurjui [et al.] // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.117-119. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (7 tit.) – ISSN 1857-0461.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


2309. Вайнруб, Илья. Цена вопроса – 10 млн. леев : [интервью с генеральным
директором компании "Fortuna Plus" Илья Вайнруб] / записал Вадим Сильвестру // Profit.
– 2015. – Nr 6. – P. 41-43 : fot. – ISSN 1857-0186.

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului
(Vezi Nr 2212)
669 Metalurgie
2310. Колесник, Е. В. Закономерности структурообразования сплавов Fe-Zn,
электроосажденных из сульфатного электролита / Е. В. Колесник // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – P. 33-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (19 tit.). – ISSN 0013-5739.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
2311. Troianowski, Lidia. Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei
/ Lidia Troianowski // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 41-46. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 45-46 (33 tit.) – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2407)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2312. Tentiuc, Ion. Patrimoniul cultural-istoric naţional: paradigmele indiferenţei şi
consecinţele nefaste ale acestora / Ion Tentiuc, Eugen Sava // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 282-288. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 287-288 (14 tit.).

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2313. Condraticova, Liliana. Piese de feronerie artistică lucrate de meşteri autohtoni
la hotarului secolelor XIX – XX / Liliana Condraticova // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 152-
156. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (8 tit.) – ISSN 1857-0461.

2314. Popuşoi, Liliana. La început a fost lutul... : [despre expoz. cu acelaşi generic, la
Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei] / Liliana Popuşoi ; fot. : Andrei Mardari // Moldova. – 2015.
– Nr 5/6. – P. 28-31 : fot. – ISSN 0132-6635.

2315. Rusu-Haraba, Anastasia. O poveste despre noi : [pe marginea discuţiei cu Ma-
ria Cristea, meşter de costume naţ.] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. –
P. 41-49 : fot. – ISSN 0132-6635.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2316. Jitaru, Valentin. Victor Palii, cavaler al culorilor : [despre pictorul scenograf la
Teatrul Naţ. "Vasile Alecsandri"] / Valentin Jitaru // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 56-58 : fot. –
ISSN 1857-0674.

2317. Rusu-Haraba, Anastasia. Maria Mardare-Fusu: "O lume de care suntem în-
demnaţi să ne apropiem" : [pe marginea discuţiei cu pictoriţa] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. :
Iurie Foca // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 54-60 : fot. – ISSN 0132-6635.

2318. Stavilă, Tudor. Pictura romantică a lui Vasile Naşcu : [pictor din Slobozia, Rep.
Moldova] / Tudor Stavilă // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 157-160 : fot. – Referinţe bibliogr.
: p. 160 (23 tit.) – ISSN 1857-0461.

78 MUZICĂ
2319. Badrajan, Svetlana. Muzicanţii şi muzica stradală de conotaţie folclorică – repe-
re sociale şi funcţionale : (preliminarii la un studiu de caz) = Musicians and Street Folk Music
– Social and Functional References : (Preliminary to a Case Study) / Svetlana Badrajan //
Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12
decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 46-50 : fig. – Text : lb. rom. – Rez. în lb.
rom., engl.

2320. Boghean, Valy. Valy Boghean, omul pământului. Omul acestui pământ : [inter-
viu cu interpretul de muzică uşoară] / interviu realizat de Liliana Popuşoi // Moldova. – 2015. –
Nr 5/6. – P. 108-117 : fot. – ISSN 0132-6635.

2321. Botnaru, Victor. Studierea şi interpretarea muzicii tradiţionale în baza cercetării


fonogramelor expediţiilor folclorice = The Study of Traditional Music and its Performance
Based on the Analysis of Recordings from Folklore Expeditions / Victor Botnaru // Folclor şi
postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie
2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 115-117. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2322. Bunea, Diana. O melodie funebră cu valoare de unicat în repertoriul lăutarilor


de la Edineţ = A Unique Funeral Melody in the Repertoire of Lautars from Edinet / Diana
Bunea // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale,
11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 51-53. – Text : lb. rom. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (6 tit.).

2323. Burlea, Vlad. Folclorul ca punct de reper în revitalizarea activităţii muzicale


componistice = Folklore as Landmarks in the Revitalization of Composing Musical Activity /
Vlad Burlea // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţio-
nale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 272-275 : n. muz. – Text : lb.
rom. – Rez. în lb. rom., engl.

2324. Butnaru, Tatiana. La vatra doinelor: Momente de regăsire sufletească : [feno-


menul doinei în ipostază de specie folclorică : pe marginea cărţii cu același tit. de Tudor Co-
lac] / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 3-5. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 5 (8 tit.). – ISSN 1857-4424.

2325. Cârstea, Sergiu. Trompeta în folclorului românesc: studiu antologic dedicat


trompetiştilor din România şi Republica Moldova = The Trumpet in Romanian Folk Music:
Anthological Study Dedicated to the Trumpeters from România and the Republic of Moldova /
Sergiu Cârstea // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Interna-
ţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 77-84. – Text : lb. rom. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (5 tit.).

2326. Ceban, Daniela. Viaţa muzicală a unui sat: pe urmele investigaţiilor folclorice în
satul Văratic, raionul Râşcani = The musical Life of a Village: Tracking Folklore Investigations
in Varatic, Rascani District / Daniela Ceban, Svetlana Badrajan // Folclor şi postfolclor în
contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 88-91. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
91 (5 tit.).

2327. Chiseliţă, Vasile. Categorii ale popularului muzical în Republica Moldova : (o


abordare preliminară) = The Cathegories of Contemporary Music's Popular in the Republic of
Moldova : (a Preliminary Approach) / Vasile Chiseliţă // Folclor şi postfolclor în contemporane-
itate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău,
2015. – P. 11-16. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (5 tit.).

2328. Ciobanu, Ghenadie. Moduri de abordare a folclorului în propria creaţie = Modes


of Approaching Folklore in my own Creation / Ghenadie Ciobanu // Folclor şi postfolclor în
contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău.
– Chişinău, 2015. – P. 183-190 : n. muz. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 190 (9 tit.).

2329. Cristescu, Constanţa. Tipuri melodice în colindele din Bucovina = Melodic


Types in the Christmas Carols from Bucovina / Constanţa Cristescu // Folclor şi postfolclor în

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău.


– Chişinău, 2015. – P. 32-38. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
38 (8 tit.) şi în notele de subsol.

2330. Domenco, Ion. Netrecător şi neîntinat, farmecul muzicii lui Hanganu : [spectacol
in memoriam trompetistului Valeriu Hanganu (1961-1991) din or. Cantemir] / Ion Domenco //
Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4424.

2331. Domenco, Ion. Trecea fanfara militară... : [despre fanfara lui Clim Zgardan din
satul Vadul lui Isac, raionul Cahul] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P.
10-11. – ISSN 1857-4424.

2332. Garnett, Rodney. The International Legacy of Moldovan Folklore Music: Aurality
and Improvisation = Patrimoniul internațional al folclorului moldovenesc: oralitate și virtuozita-
te / Rodney Garnett // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei
Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 16-20. – Text : lb.
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (5 tit.).

2333. Ghilaş, Victor. Folclorul şi etnografia muzicală în preocupările ştiinţifice ale lui
Dimitrie Cantemir = Folklore and Musical Ethnography in the Scientific Works of Dimitrie
Cantemir / Victor Ghilaş // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei
Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 7-10. – Text : lb. rom.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (7 tit.).

2334. Melnic, Victoria. Influenţe folclorice în sonatele compozitorului Gheorghe Nea-


ga = Folk Influences in the Sonatas of Gheorghe Neaga / Victoria Melnic, Natalia Chiciuc //
Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12
decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 203-206. – Text : lb. rom. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 206 (5 tit.).

2335. Roşca, Sergiu. Scurtă sinteză asupra creaţiei "3 Preludii pentru pian pe motiv
de doină" de Sergiu Roşca = Short Annotation on "3 Preludes for Piano, Based on Doina Folk
Song" by Sergiu Roșca / Sergiu Roşca // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materia-
lele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 267-
268. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 268 (4 tit.).

2336. Rusu, Mihaela. Formula estetică a serialismului integral : [în muzică] / Mihaela
Rusu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P. 219-227. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 227 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.

2337. Tanasiiciuc, Natalia. Importanţa folclorului în arta vocală academică. Particula-


rităţi interpretative în Doina de V. Rotaru şi Doina prel. de S. Zlatov = The Importance of
Folklore for Academic Vocal art. Performing Characteristics of the Doina by V. Rotaru and the
Doina Arranged by S. Zlatov / Natalia Tanasiiciuc // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate
: Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. –
P. 228-231. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 231 (3 tit.).

119
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2338. Zamfira Dănilă, Irina. Tradiţie şi continuitate în interpretarea muzicii populare


bucovinene: Maria Surupat şi Mina Pâslaru = Tradition and Continuity in Bucovinian Folk
Music Performance: Maria Surupat and Mina Pâslaru / Irina Zamfira Dănilă // Folclor şi
postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie
2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 56-62 : an., n. muz. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (7 tit.).

2339. Гупалова, Елена. Особенности изучения произведений молдавских


авторов в классе преподавателя Людмилы Ваверко = Unele particularități ale studierii
repertoriului pianistic autohton în clasa profesoarei Ludmila Vaverco = Some Peculiarities of
Learning Musical Works by Moldovan Composers with Professor Ludmila Vaverko / Елена
Гупалова // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale,
11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 232-236. – Text : lb. rusă. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 236 (5 tit.).

2340. Жуля, Виолетта. Виолетта Жуля и Алекс Каланча : [интервью с молд.


музыкантами] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 6. – P. 106-108 : fot. –
ISSN 1857-0518.

2341. Кочарова, Галина. К проблеме "композитор и фольклор" в аспекте


интертекстуальности = Problema "compozitorul și folclorul" sub aspectul intertextualității =
About the Problem "Composer and Folklore" in the Aspect of the Intertextuality / Галина
Кочарова // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţiona-
le, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 190-196. – Text : lb. rusă. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 196 (8 tit.).

2342. Мироненко, Елена. Формы существования национального музыкального


фольклора в современной Молдове = Formele de existență ale folclorului muzical în Mol-
dova contemporană = Lifestyle Forms in the Muzical Folklore of Modern Moldova / Елена
Мироненко // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţio-
nale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 197-203. – Text : lb. rusă. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 203 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2075, 2206, 2332)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2343. Guja, Diana. Locul în care vezi lumea prin camera din spate : [pe marginea Fes-
tivalului de Film Documentar Cronograf, ed. a 12-a, 12-18 mai 2015, Chişinău] / Diana Guja ;
fot. : Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 12-14 : fot. – ISSN 0132-6635.

2344. Olărescu, Dumitru. Abordări etnografice şi etnofolclorice din perspectiva esteti-


cii filmului de artă = Ethnographic and Ethnofolkloric Approaches from the Perspective of Art
Film Aesthetics / Dumitru Olărescu // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 165-171.


– Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (8 tit.).

2345. Гослинг, Райан. Секс-символ нашего времени : [интервью с амер. актером


Р. Гослингом] / записала спец. кор. журн. ; пер. с англ. : Тома Иванова // Aquarelle. –
2015. – Nr 6. – P. 16-19 : fot. – ISSN 1857-0518.

792 Teatru. Artă scenică


2346. Bejenaru, Olga. Spectacolul "Familia Tot" : [montarea spectacolului cu acelaşi
tit. de dramaturgul Istvan Orkeny, la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu”] / Olga Bejenaru // Teatru.
– 2015. – Nr 15. – P. 33-34 : fot. – ISSN 1857-0674.

2347. Bulhac, Eleonora. La mulţi ani, maestre Vladimir Cobasnean! : [80 de ani de la
nașterea actorului de la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Eleonora Bulhac // Teatru. – 2015. –
Nr 15. – P. 35 : fot. – ISSN 1857-0674.

2348. Ciobanu, Rodica. Colegii din preajmă un pivot al trupei : [Tudor Andriuţă, actor
la Teatrul Republ. Muz. Dramatic "B. P. Hasdeu" din Cahul] / Rodica Ciobanu // Teatru. –
2015. – Nr 15. – P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-0674.

2349. Cobasnean, Vladimir. "Să fii actor la 80 de ani e foarte bine!" : interviu cu Vla-
dimir Cobasnean, actor la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" / a intervievat: Larisa Ungurea-
nu // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 1-4 : fot. – ISSN 1857-0674.

2350. Diviza, Ion. Angajare de clovn la Satiricus : un spectacol de Sandu Grecu, pre-
miera – 13 mai 2015 : [pe marginea spectacolului cu același tit., realizat după textul drama-
turgului român Matei Vişniec] / Ion Diviza // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 37-39 : fot. – ISSN
1857-0674.

2351. Ghimpu, Dina. Zâna cea bună a "Gintei Latine" : [despre Zina Ţărnă, şef relaţii
cu publicul la Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină"] / Dina Ghimpu // Teatru. – 2015. – Nr
15. – P. 43-44 : fot. – ISSN 1857-0674.

2352. Mihalache, Ana. "Poiana fermecată" a "Gintei Latine" : [impresiile despre spec-
tacolul cu acelaşi tit. în regia lui Tudor Ţărnă] / Ana Mihalache // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P.
45-46 : fot. – ISSN 1857-0674.

2353. Pisică, Alina. "Bătrânii noştri sunt cei mai buni" : [montarea spectacolului "Bă-
trânii noştri", la Teatrul "Satiricus" în regia lui Sandu Grecu] / Alina Pisică // Teatru. – 2015. –
Nr 15. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-0674.

2354. Plăcintă Aurica. Casa Mare a lui "Guguţă" : [pe marginea Festivalului Naţ. de
Teatru pentru Copii cu acelaşi generic, ed. a 1-a, 25-31 mai 2015] / Aurica Plăcintă // Teatru.
– 2015. – Nr 15. – P. 54-55 : fot. – ISSN 1857-0674.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2355. Popuşoi, Liliana. Cronică de spectator. "Filumena Marturano sau Divorţ în stil
italian" : [pe marginea spectacolului cu acelaşi tit., în regia lui Alexandru Vasilachi, la Teatrul
Naţ. "Mihai Eminescu"] / Liliana Popuşoi ; fot. : Ian Onică // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P.
22-25 : fot. – ISSN 0132-6635.

2356. Severin, Doina. Luluţa joacă la Naţional : [interviu cu Doina Severin, actriţă la
Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / interviu realizat de Eleonora Stăncuţă // Teatru. – 2015. – Nr
15. – P. 35-36 : fot. – ISSN 1857-0674.

2357. Tăbureanu, Veronica. ClassFest – o platformă culturală ce încurajează tinerii :


[pe marginea Festivalului Intern. al Şcolilor de Teatru şi Film ClassFest, ed. a 5-a, 28 apr. – 3
mai 2015, Chişinău] / Veronica Tăbureanu // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 16-21 : fot. –
ISSN 0132-6635.

2358. Tipa, Violeta. Frumoasa sărbătoare acasă la Guguţă : Festivalul Naţ. al teatre-
lor pentru copii : Ed. 1-a, 25-31 mai 2015 / Violeta Tipa // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 11-14 :
fot. – ISSN 1857-0674.

2359. Ungureanu, Larisa. "Noroc, Pepi!" : [montarea spectacolului "Pepi Cioraplung"


după Astrid Lindgren, la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" în regia lui Petru Hadîrcă] / Larisa
Ungureanu // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-0674.

2360. Ungureanu, Larisa. Vine apa...se duce apa... : [montarea spectacolului "Vine
apa sau Nimfodora", la Teatrul Republ. Muz.-Dramatic "B. P. Hasdeu" de regizorul Anatol
Burlacu] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-0674.

2361. Ага, Николай. Спектакль – напоминание : [о постанове спектакля "Варшав-


ский набат" по пьесе сов. драматурга Вадима Коростылёва на сцене драм. театра "С
улицы Роз" режиссера Юрия Хармелина] / Николай Ага // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P.
15-17 : fot. – ISSN 1857-0674.

2362. Королева, Эльфрида. Война и люди : [о постановке спектакля "Семейство


Тотов" венгер. авт. Иштвана Эркения на сцене Нац. Театра "Михай Эминеску" режиссе-
ра Александра Козуб] / Эльфрида Королева // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 8-10 : fot. –
ISSN 1857-0674.

2363. Сташок, Марина. Артистка "с каскадом" : [интервью с актрисой Русского


театра им. "А Чехова" Мариной Сташок] / записала Валентина Склярова // Teatru. –
2015. – Nr 15. – P. 40-42 : fot. – ISSN 1857-0674.

2364. Шишкина, А. Портрет в интерьере Василий Павленко : [о актере драмат.


театра "С улицы Роз"] / А. Шишкина // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 47-49 : fot. – ISSN
1857-0674.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2365. Этот насыщенный юбилейный театральный сезон : [45-летие театра


"Н. С. Аронецкой", г. Тирасполь] / cor. rev. // Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 59-60 : fot. –
ISSN 1857-0674.
(Vezi de asemenea Nr 2316, 2367)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2366. Cojocaru, Corina. Constantin Şeremet: "Eu am scos opinca-n scenă" : [despre
fostul solist în Ansamblul de Dansuri Populare "Joc"] / Corina Cojocaru // Moldova. – 2015. –
Nr 5/6. – P. 50-53 : fot. – ISSN 0132-6635.

2367. Popa, Pavel. Dicţionarul coregrafilor din Republica Moldova. Mihai Chiriac / Pa-
vel Popa // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4424.

2368. Tcacenco, Victoria. The Tango Phenomenon in the Cultural Realites of


Contemporary Sweden = Fenomenul tangoului în realitățile culturale ale Suediei contempo-
rane / Victoria Tcacenco // Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei
Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 105-112. – Text : lb.
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111-112 (11 tit.).

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2369. Radvan, Inga. Hînceştenii pregătiţi de armată : [pe marginea evenimentului
sportiv în raionul Hânceşti] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 5. – P. 6-7 : fot. –
ISSN 1857-3703.

2370. Сидоренко, Владимир. Крушение надежд : [о подготовке футбольных ко-


манд Молдовы на ЕВРО-2016] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 6. – P. 84-88 :
fot. – (Футбол & Общество). – ISSN 1857-0186.

2371. Чебану, Павел. Итоги футбольного сезона : [интервью с президентом Фут-


больной Федерации Молдовы Павлом Чебану] / записал Владимир Сидоренко // Profit.
– 2015. – Nr 6. – P. 80-83 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 2168)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2372. Ciobanu, Mircea V. Jocuri semiotice şi hermeneutice, sau Despre nume (I) :
[aspecte lingvistice] / Mircea V. Ciobanu // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 84-89 : fot. – Va
urma. – ISSN 0132-6635.

2373. Eremia, Anatol. Ctitor al filologiei româneşti. Acad. Nicolae Corlăteanu la 100
de ani de la naştere : [in memoriam (1915-2005)] / Anatol Eremia // Akademos. – 2015. – Nr
2. – P. 161-163 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (6 tit.) – ISSN 1857-0461.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2374. Ţurcanu, Andrei. Fenomenul şaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerţia


dogmei (II) / Andrei Ţurcanu // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 146-151. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-0461.

2375. Соколов, Владимир. Тема: "Удивление перед иностранным языком –


главное качество для переводчика" / Владимир Соколов // Наше поколение. – 2015. – Nr
2. – P. 10-12. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 2076, 2451)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2376. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
2377. Petrescu, Cezar. Fram ursul polar. Îndărăt, spre oceanul polar : [fragm. din vol.
cu acelaşi tit.] / Cezar Petrescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 6. – Supl.: P. 41-
48. – Art. 1: Nr 1. – ISSN 1857-0798.

2378. Stănescu, Nichita. Vara : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi. – 2015. – Nr 6. – P.


22 : il. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2379. Bârcă, Tache. Vânător cu ţeava strâmbă : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 18-19. – ISSN 1857-4505.

2380. Butnaru, Leo. Poezie şi imagine, inclusiv o turmă de lei străvezii : [eseu] / Leo
Butnaru // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 94-97 : fot. – ISSN 0132-6635.

2381. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (IV) : [povestire :


fragm.] / Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – P. 20-
21 : fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. –
P. 20-21 : fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4513.

2382. Спэтару, Николае. Город проигранный в карты : [стихи] / Николае Спэтару


; пер. с рум. : Иван Пилкин // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. a 4-a a cop. – ISSN
1857-0100.

2383. Спэтару, Николае. Я всего лишь проездом ; Знаки ; Город поигранный в


карты ; По какому номеру ещё можно найти революцию? ; Поэма в одиночестве ; Апо-
калипсис снова отложен ; Последнее слово без смысла ; Печаль читает из Рильке ;

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Дороги всеядны ; Сон одного прагматика : [стихи] / Николае Спэтару // Наше поколение.
– 2015. – Nr 2. – P. 85-87 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1 Literatură rusă


2384. Деминова, Валерия. Песочные часы ; Актриса ; Крик дождя ; Самоубийст-
во ; Укус судьбы ; Зеркало : [стихи] / Валерия Деминова // Наше поколение. – 2015. – Nr
2. – P. 88-89 : fot. – ISSN 1857-0100.

2385. Крамер, Александр. Фрагменты немецкой жизни : [дневник путешествен-


ника] / Александр Крамер // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 100-104 : fot. – Про-
долж. следует. – ISSN 1857-0100.

2386. Кузьмичёва, Анастасия. Исподтишка ; "Ты любишь меня, когда я дале-


ка…" ; "Напрокат, как лыжи…" ; "Злые дворники ругают ветер…" ; "Знаю, грим мне со-
всем не к лицу…" ; Перевернутые танцы ; "Разгляди меня случайно…" ; "Я разглядела
трещину в ночи…" ; "Позову тебя украдкой…" ; "Мне говорили, ворон небо закрыть
сумеет…." : [стихи] / Анастасия Кузьмичёва // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 90-91
: fot. – ISSN 1857-0100.

2387. Куприн, А. Вальдшнепы : [рассказ] / А. Куприн // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2015. – Nr 6. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

2388. Кураш, Владислав. За миллион к звёздам : [повесть] / Владислав Кураш //


Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 31-53 : fot. – ISSN 1857-0100.

2389. Май, Мира. Пианино ; Отголоски ; Май, СССР ; Папе ; Тигра : [стихи] / Мира
Май // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 94-95 : fot. – ISSN 1857-0100.

2390. Николич, Чеслав. Признание ; Помни! Триолет ; Твой взгляд. Триолет ;


Чужая ; Было. Триолет ; Мой старый пёс ; Вопросы ; На пороге ; И вы сможете ; Пиши! :
[стихи] / Чеслав Николич // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-
0100.

2391. Оболенский, Андрей. Невероятное происшествие в город Юго-Камске :


[рассказ] / Андрей Оболенский // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 54-57 : fot. – ISSN
1857-0100.

2392. Под знаком Орфея : [стихи] // Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6.


– P. 19. – Conţine: В единой связке ; Голуби ; "Застыл…" / Екатерина Цуммер ; Охота
это жизнь / Сергей Казаченко. – ISSN 1857-4513.

2393. Соловьёв, Игорь. Совет шамана : Велосипедная жизнь : [рассказы] /


Игорь Соловьёв // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 58-65 : fot. – ISSN 1857-0100.

2394. Филиппов, Сергей. На жизнь поэта ; "Любить всегда тяжелый крест…" ;


"Не время повернуло вспять…" ; "После тяжелых странствий к скитаний…" ; "Как пламя

125
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

горю и не гасну…" ; "Люблю статичность положений…" ; "Если ты невзначай захворал,


занемог…" ; "По направлению к метро…" : [стихи] / Сергей Филиппов // Наше
поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 98-99 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2395. Гольденберг, Мина. Дон Жуан ; "Застрахуйте от дурака…" ; "Никогда не
спрошу…" ; "Отпусти меня скитаться…" ; "Калараш! Легкий всадник, гонец…" ; "Мои
друзья! Любите жизнь!" ; "Невесомо снег ложился в грязь…" ; "И погуляли листодеры…"
; "Завьюжен февраль окаянством бредовым…" ; "А когда я не вспомню все имена…" ;
"Прощай, ты, видно, не моя судьба…" : [стихи] / Мина Гольденберг // Наше поколение. –
2015. – Nr 2. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

2396. Дуб, Иван. Сюрприз для Настеньки : [повесть] / Иван Дуб // Наше поколе-
ние. – 2015. – Nr 2. – P. 21-30 : fot. – Art. 1 : Nr. 12, 2014. – ISSN 1857-0100.

2397. Закалад, Анатолий. Невыдуманные рассказы : [короткая проза] / Анатолий


Закалад // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 66-68 : fot. – Содержит: Мишка Медве-
дев ; Невольный грех ; Людка Кабанова ; А была ли любовь. – ISSN 1857-0100.

2398. Каюров, Георгий. Жёлтый император : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше


поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 69-84 : fot. – Art. 1 : Nr. 1. – ISSN 1857-0100.

2399. Хомечко, Игорь. Тоби ; Штабист ; Березка ; С днем победы : [рассказы] /


Игорь Хомечко // Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – P. 13-20 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2400. Spătaru, Nicolae. Festivalul Internaţional de Poezie "Primăvara Europeană a
Poeţilor" : [pe marginea festivalului cu acelaşi generic, ed. a 5-a, 6-9 mai 2015, Chişinău] /
Nicolae Spătaru ; fot. : Andrei Mardari, Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 6-9 :
fot. – ISSN 0132-6635.

821.111.0 Literatură engleză


(Vezi Nr 2311)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2401. Burlacu, Alexandru. Romanul lui Stere între paradigma modernistă şi postmo-
dernistă : [pe marginea romanului "În preajma revoluţiei"] / Alexandru Burlacu // Akademos. –
2015. – Nr 2. – P. 31-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.35 (6 tit.). – ISSN
1857-0461.

2402. Cimpoi, Mihai. Publicistica: între doctrinarism şi proza de idei : [în opera lui
Constantin Stere] / Mihai Cimpoi // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 36-40. – Rez. în lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-0461.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2403. Colesnic, Iurie. Un Chişinău al lui Stere şi un Stere al Chişinăului : [despre viaţa
şi activitatea scriitorului în oraş] / Iurie Colesnic // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 100-107 :
fot. – ISSN 0132-6635.

2404. Danilov, Maria. Un omagiu postum : [pe marginea operei "Paisianismul în con-
textul cultural şi spiritual sud-est european (sec XVIII-XII)", Chişinău, Pontos, 2014] / Maria
Danilov // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 169-172. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (9 tit.)-
ISSN1857-0461.

2405. Galaicu-Păun, Emilian. Cărţile pe care le-am citit, cărţile care m-au scris : [scrii-
torul și rolul lecturii] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 90-93 : fot. –
ISSN 0132-6635.

2406. Şleahtiţchi, Maria. Vitalie Ciobanu şi ego-naraţiunile criticii : [pe marginea vol.
"Scribul în grădina fermecată", publicat la Ed. Arc, 2014] / Maria Şleahtiţchi // Moldova. –
2015. – Nr 5/6. – P. 98-99 : fot. – ISSN 0132-6635.

2407. Troianowski, Lidia. Constantin Stere – captiv de limitele esteticii poporaniste /


Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – P.
169-179. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179 (20 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 2134-35, 2138, 2197, 2311, 2438, 2447)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2408. Bodean, Sergiu. Un eveniment remarcabil pentru ştiinţa arheologică naţională :
[pe marginea cărţii "Памятники культуры Криш Молдовы (с каталогом)" de Valentin
Dergacev şi Olga Larina, Chişinău, 2015] / Sergiu Bodean // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P.
173-174. – ISSN 1857-0461.

2409. Алексеев, А. Ю. Серебряные килики из скифских курганов Солоха и Бабы /


А. Ю. Алексеев // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 207-221 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219-
221 (47 tit.). – ISSN 1608-9057.

2410. Бурков, С. Б. Амулеты и талисманы из "египетского фаянса" с территории


Дагестана / С. Б. Бурков // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии
до Этрурии. – P. 321-334. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 329-334
(92 tit.). – ISSN 1608-9057.

2411. Вертиенко, А. В. Саркофаг из Чана и его изобразительная программа / А.


В. Вертиенко // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 251-261 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 258-261
(55 tit.). – ISSN 1608-9057.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2412. Дан, Р. Между озером Урмия и Каспийским морем: восточная экспансия


Урарту / Р. Дан // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 33-43 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (62 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

2413. Кац, В. И. Не все амфоры с энглифическими клеймами принадлежат


Гераклее Понтийской / В. И. Кац // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от
Ассирии до Этрурии. – P. 337-346 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 345-346 (14 tit.). – ISSN 1608-9057.

2414. Ла Фарина, Р. Старые открытия и новые датировки позднего Арин-берда


(Армения) / Р. Ла Фарина // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от
Ассирии до Этрурии. – P. 45-56 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
53-56 (54 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

2415. Лифантий, О. В. Орнитоморфные изображения на золотых аппликативных


украшениях одежды скифов / О. В. Лифантий // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 167-182 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 178-182 (74 tit.). – ISSN 1608-9057.

2416. Махортых, С. В. Изображения редуцированной лапы животного и кисти


человеческой руки в искусств степной и лесостепной Скифии / С. В. Махортых, Р.
Ролле // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P.
183-204 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 201-204 (62 tit.). – ISSN
1608-9057.

2417. Назо, А. Ориентализирующая культура Этрурии : [regiune a Romei antice:


epoca de fier] / А. Назо // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии
до Этрурии. – P. 17-32 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29-32
(116 tit.). – ISSN 1608-9057.

2418. Новоженов, В. А. Колесный транспорт и евразийские коммуникации


ранних номадов / В. А. Новоженов // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль:
от Ассирии до Этрурии. – P. 57-88 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 81-88 (125 tit.). – ISSN 1608-9057.

2419. Панковский, В. Б. Слободзейские псалии / В. Б. Панковский // Stratum plus.


– 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 265-296 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 292-296 (71 tit.). – ISSN 1608-9057.

2420. Папанова, В. А. Пригородные усадьбы ольвийской хоры V – IV вв. до н. э. :


(итоги раскопок 2003 – 2013 гг.) / В. А. Папанова, С. Н. Ляшко // Stratum plus. – 2015. – Nr
3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 223-249 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 244-249 (98 tit.). – ISSN 1608-9057.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2421. Переводчикова, Е. В. Искусство раннесакского времени Южного Урала и


его восточные параллели / Е. В. Переводчикова, А. Д. Таиров // Stratum plus. – 2015. –
Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 121-141 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137-141 (74 tit.). – ISSN 1608-9057.

2422. Подушкин, А. Н. Египетский фаянс в погребениях могильников Кылышжар


и Культобе Южного Казахстана / А. Н. Подушкин // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 307-320 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 317-320 (44 tit.). – ISSN 1608-9057.

2423. Тот, Ф. М. Зооморфный псалий скифского времени из рога косули с


поселения в Среднем Потисье в Венгрии / Ф. М. Тот // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 297-306 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 304-306 (36 tit.). – ISSN 1608-9057.

2424. Филипович, В. Скифские влияния в центральной части Балкан в раннем


железном веке / В. Филипович // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от
Ассирии до Этрурии. – P. 89-97 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
96-97 (30 tit.). – ISSN 1608-9057.

2425. Хельмут-Крамбергер, А. Хронология и распространение золотых


нашивных бляшек в раннескифское время : (VIII – VII вв. до н. э.) / А. Хельмут-
Крамбергер // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до
Этрурии. – P. 143-166 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 161-166
(99 tit.). – ISSN 1608-9057.

2426. Яблонский, Л. Т. Звериный стиль ранних кочевников Приаралья в


контексте их исторического развития / Л. Т. Яблонский // Stratum plus. – 2015. – Nr 3 :
Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – P. 101-119 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 114-119 (93 tit.). – ISSN 1608-9057.

908 Monografii ale localităţilor


2427. Кротевич, Ольга. Залечь на дно в Брюгге и еще 6 отличных идей уединен-
ного отдыха : [в Бельгии : записки путешественника] / Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2015. – Nr 6. – P. 118-121 : fot. – (Саквояж). – ISSN 1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Buruiană, Ion. O inteligenţă sclipitoare – folclorista Lilia Hanganu (1955 –2005). –
Vezi Nr 2207.

Chirtoagă, Ion. Istoricul Gheorghe Gonţa nu mai este printre noi. – Vezi Nr 2434.

Cocieru, Mariana. ...Ar fi împlinit 81 de ani... dr. hab. Nicolae Băieşu – in memoriam. –
Vezi Nr 2202.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Colesnic, Iurie. Un Chişinău al lui Stere şi un Stere al Chişinăului. – Vezi Nr 2403.

Dediu, Ion. Fondatorul radioecologiei naţionale. Doctorul habilitat în biologie Grigore


Stasiev la 75 de ani. – Vezi Nr 2266.

Dediu, Ion. Grigore Stasiev – un savant notoriu. – Vezi Nr 2267.

Dragnev, Demir. Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani. – Vezi Nr 2437.

Duca, Gheorghe. Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti. Acad. Mircea


Bologa la 80 de ani. – Vezi Nr 2214.

Eremia, Anatol. Ctitor al filologiei româneşti. Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani
de la naştere. – Vezi Nr 2373.

Eţco, Constantin. Savantul şi pedagogul Ion Prisacari : 80 de ani de la naştere. – Vezi


Nr 2226.

Gaina, B. Patriarhul legumiculturii Petru Patron la 80 de ani. – Vezi Nr 2283.

Ghimpu, Dina. Zâna cea bună a "Gintei Latine". – Vezi Nr 2351.

Jitaru, Valentin. Victor Palii, cavaler al culorilor. – Vezi Nr 2316.

Ludmila Eţco – doctor habilitat în ştiinţe medicale. – Vezi Nr 2252.

Lungu, Alexandru. Şcoala de geometrie discretă şi cristalografie matematică şi


profesorul universitar Alexandru Palistrant. – Vezi Nr 2213.

O viaţă consacrată culturilor de sorg : (doctorul în ştiinţe agricole Gheorghe Moraru


la 80 de ani). – Vezi Nr 2273.

Omagiu doamnei Maria Moraru – conferenţiar în ştiinţe medicale. – Vezi Nr 2224.

Popa, Pavel. Dicţionarul coregrafilor din Republica Moldova. Mihai Chiriac. – Vezi Nr
2367.

Procop, Svetlana. Promotoarea şcolii etnografice naţionale. Dr. hab. Zinovia


Şofransky la 70 de ani. – Vezi Nr 2201.

Rour, Laurenţiu. Mereu la datorie. – Vezi Nr 2300.

Stavilă, Tudor. Pictura romantică a lui Vasile Naşcu. – Vezi Nr 2318.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vosimeric, Dmitrii. Nicolae Petrica, primul general al Armatei Naţionale. – Vezi Nr


2184.

Академику М. К. Бологе – 80 лет. – Vezi Nr 2254.

Шишкина, А. Портрет в интерьере Василий Павленко. – Vezi Nr 2364.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
2428. Casiadi, Oleg. Deportări pe principii etnice – crime politice ale regimului stalinist
/ Oleg Casiadi, Valeriu Harabara // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifes-
tări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 97-102. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102 (12 tit.).

2429. Enciu, Nicolae. De la Marele Război pentru apărarea Patriei la Marele Război
pentru apărarea Patriilor : [70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
(1939-1945)] / Nicolae Enciu // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 56-64 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 63-64 (30 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 2152)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2430. Ciobanu, Ghenadie. Regimul totalitar bolşevic (Lenin, Stalin, Hruşciov, Brejnev,
Andropov, Cernenko, Gorbaciov) – 74 de ani de acţiuni criminale pentru distrugerea credinţei
creştine / Ghenadie Ciobanu // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi
consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 310-325. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2431. Bulat, Nicolae. Cetatea Soroca : [deschiderea cetăţii după restaurare, 15 mai
2015] / Nicolae Bulat ; fot. : Andrei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – P. 32-39 : fot. –
ISSN 0132-6635.

2432. Carp, Simion. Consecinţele cenzurii şi accesului interzis la informaţie asupra


spiritului naţional / Simion Carp, Elena Carp // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice,
manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical
reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele
conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 87-96.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95-96 (14 tit.) şi în note de subsol.

2433. Chiriţa, Ghenadie. Pogromul de la Chişinău din 1903 – un exemplu elocvent al


criminalităţii politice / Ghenadie Chiriţa, Valentin Chiriţa // Criminalitatea politică: Reflecții

131
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 103-108. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (8 tit.).

2434. Chirtoagă, Ion. Istoricul Gheorghe Gonţa nu mai este printre noi : [in memoriam
profesorului universitar la Fac. de ist. şi etnopedagogie a Univ. de Stat "Ion Creangă"] / Ion
Chirtoagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 145-147 : fot. – ISSN 1857-
1964.

2435. Ciobanu-Suhomlin, Irina. Ştefan cel Mare – erou cultural al contemporaneităţii


= Stephen the Great – Cultural Hero of Contemporaneity / Irina Ciobanu-Suhomlin // Folclor şi
postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 decembrie
2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 121-127. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 126-127 (9 tit.).

2436. Danu, Eugenia. Vasile Ţanţu şi mişcarea naţională în rândurile militarilor mol-
doveni de pe frontul român (1917) : (130 de ani de la naştere şi 75 de ani de la moartea lui
Vasile Ţanţu (1882-1937), neînfricat militant al mişcării de eliberare naţ. din Basarabia) /
Eugenia Danu // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 37-55 : fot. – Art. 1: Nr 3,
2012. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 53-55 (152 tit.). – ISSN 1857-1964.

2437. Dragnev, Demir. Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani / Demir Dragnev // Destin
românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 139-144 : fot. – ISSN 1857-1964.

2438. Duca, Gheorghe. Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naştere :
[discurs ţinut în deschiderea Conf. Şt. Intern. cu genericul "Constantin Stere – prozator, publi-
cist, jurist şi om politic. La 150 de ani de la naştere", Chişinău, 1 iun. 2015] / Gheorghe Duca
// Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 13-14. – ISSN 1857-0461.

2439. Guţu, Ina. 97 de ani de la Unirea Basarabiei cu România : [pe marginea eveni-
mentului cu acelaşi generic, Chişinău, 27 mar. 2015] / Ina Guţu // Destin românesc : ser.
nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 135-138 : fot. – ISSN 1857-1964.

2440. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Începuturile româneşti ale oraşului Bălţi : [din


Rep. Moldova] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. –
P. 102-115 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 112-115 (86 tit.). – ISSN
1857-1964.

2441. Moraru, Pavel. Din activitatea contrainformativă şi represivă a NKVD/MAI al


RSS Moldoveneşti în primii ani postbelici / Pavel Moraru // Criminalitatea politică: Reflecții
istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Le-
gal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 :
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015.
– P. 53-63. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2442. Negrei, Ion. Constantin Stere – deputat în Sfatul Ţării al Basarabiei / Ion Negrei
// Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 18-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 24 (42 tit.). – ISSN 1857-0461.

2443. Negru, Elena. Disputa istoriografică şi diplomatică sovieto-română privind Basa-


rabia : (anul 1972) / Elena Negru, Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2015. –
Nr 1. – P. 65-101 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1964.

2444. Odagiu, Iurie. Prescripţia tragerii la răspundere a persoanelor care au participat


la infracţiunile de genocid împotriva poporului Republicii Moldova / Iurie Odagiu // Criminalita-
tea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 =
Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013
and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie
2013). – Chişinău, 2015. – P. 276-281. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 281 (8 tit.)
şi în note de subsol.

2445. Petrencu, Anatol. Represiune stalinistă: modul de funcţionare. Cazul familiei


Ogurţov / Anatol Petrencu // Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi
consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections,
manifestations and consequences : Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). – Chişinău, 2015. – P. 39-52. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2446. Scutaru-Cristea, Iulia. Anul Unu: un sfert de secol de la înfiinţarea Asociaţiei


Culturale Pro Basarabia şi Bucovina : (Bucureşti) / Iulia Scutaru-Cristea // Destin românesc :
ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 116-119 : fot. – ISSN 1857-1964.

2447. Tofan, Eugenia. Constantin Stere şi viaţa lui ca un roman : [pe marginea Conf.
Şt. Intern. cu genericul "Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om politic. La 150 de
ani de la naştere", 1 iun. 2015] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 12. – ISSN
1857-0461.

2448. Varta, Ion. Recrutări a 59 500 de români basarabeni din R.S.S. Moldovenească
la munci forţate în perioada 26 august-4 noiembrie 1940 / Ion Varta // Criminalitatea politică:
Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi ediţia 2015 = Criminal
Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences : Edition 2013 and
Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28 februarie 2013). –
Chişinău, 2015. – P. 28-38. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2095, 2333)

94(498) Istoria României


2449. Cojocaru, Gheorghe. "Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie"
ca preocupare dominantă a academicianului Ioan-Aurel Pop / Gheorghe Cojocaru //
Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 6-8. – ISSN 1857-0461.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

2450. Otiman, Ion Păun. O întâlnire cu semnificaţii istorice : [între reprezentanţii Casei
Regale a României şi Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Bucureşti, 2 apr. 2015] / Păun Ion
Otiman // Akademos. – 2015. – Nr 2. – P. 9-11 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (11 tit.). –
ISSN 1857-0461.

2451. Pop, Ioan-Aurel. Latinitatea românilor : [prelegere publ. cu ocazia conferirii tit.
de Doctor honoris causa la USM, Chişinău, 2 apr. 2015] / Ioan-Aurel Pop // Destin românesc :
ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – P. 6-17 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 16-17 (33 tit.). –
ISSN 1857-1964.

2452. Turliuc, Cătălin. Constantin Stere şi Constituţia României din 1923 / Cătălin
Ţurliuc, Marius Balan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – P. 28-33. – Rez. în lb.
rom., engl. – ISSN 1811-0770.

94(=411.16) Istoria evreilor


(Vezi Nr 2147)

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Budianschi, Dumitru 2122
A Bulat, Nicolae 2431
Ababii, Ion 2234 Bulhac, Eleonora 2347
Alexa, Zinaida 2242-43 Bulimaga, C. 2212
Alexandrov, Eugeniu 2279 Bunea, Diana 2322
Andriuţă, Tudor 2348 Burghelea, A. 2212
Andronache, Anatolie 2149-50 Burlacu, Alexandru 2401
Antoci, Albert 2151 Burlacu, Anatol 2360
Argint, Lucia 2196 Burlea, Vlad 2323
Atamusov, Renata 2162 Buruiană, Ion 2207
Avornic, Gheorghe 2132, 2197 Buta, Galina 2225
Butnaru, Leo 2380
B Butnaru, Tatiana 2324
Bacal, Petru 2103 C
Bacinschi, Serghei 2160
Baciu, Vladislav 2176 Calenda, Olga 2236
Badica, P. 2260 Carabet, Natalia 2190
Badrajan, Svetlana 2319 Caraiani, Olga 2237
Bahnarel, Ion 2231 Caraman, Iurie 2070
Balan, Marius 2452 Carauş, Iu. 2249
Balmuş, Victor 2063 Carp, Elena 2085, 2432
Baltag, Grigore 2118 Carp, Simion 2085-86, 2152, 2186, 2432
Baranov, Elena 2118 Casiadi, Oleg 2092, 2428
Băieşu, Nicolae (2202) Casieanciuc, Anastasia 2242
Bârcă, Constantin 2287 Cărbune, Radj 2099
Bârcă, Tache 2379 Cârstea, Sergiu 2325
Bejenaru, Olga 2346 Ceban, Daniela 2326
Belecciu, Ştefan 2170 Cebanu, Vitalie 2223
Bilaş, Ludmila 2068 Cebotaru, Mihai 2172
Bileţchi, Lucia 2211 Cernelev, Veronica 2243
Bivol, Aliona 2080 Cernenco, Nelea 2241
Bîrcă, Aliona 2108 Cerneţchi, Olga 2246
Boaghi, Denis 2171 Certan, C. 2212
Boaghi, Viorica 2100 Chelariu, Gabriel 2108
Bobeico, Valentina 2206 Chiciuc, Natalia 2334
Bodean, Sergiu 2408 Chiriac, Mihai (2367)
Bogdan, Victoria 2232 Chirică, Lazăr 2210
Boghean, Valy 2320 Chiriţa, Ghenadie 2136, 2433
Bolocan, N. 2270 Chiriţa, Sofia 2136
Bologa, Mircea (2214) Chiriţa, Valentin 2153, 2433
Bolun, Ion 2091 Chirtoagă, Ion 2434, (2437)
Borta, Grigori 2065 Chiseliţă, Vasile 2327
Bostan, Viorel 2066 Chistruga, Boris 2255
Botnari, V. 2283 Chistruga-Sînchevici, Inga 2082
Botnari, Vasile 2273, 2282 Cimpoi, Mihai 2402
Botnaru, Victor 2238, 2321 Ciobanu, Cristina 2288
Brocovschi, Victoria 2238 Ciobanu, Ghenadie 2328, 2430
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2081 Ciobanu, Mircea V. 2372
Bucliș, Mihail 2182 Ciobanu, Rodica 2198, 2348
Bucov, Victoria 2235 Ciobanu, Vitalie 2406

135
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Ciobanu-Suhomlin, Irina 2435 Dubcoveţchi, Anişoara 2087


Ciocârlan, Nina 2276 Duca, Gheorghe 2214, 2438
Ciocoi, Oleg 2289
Ciorici, Margarita 2075 E
Cirimpei, Victor 2200 Ejov, Aleksandr 2084
Cobasnean, Vladimir 2347, 2349 Ejov, Cristina 2084
Cobâleanu, Zinaida 2225 Enache, Ruxanda 2106
Cocieru, Mariana 2067, 2200, 2202 Enciu, Nicolae 2429
Codru, Ion 2290 Eremia, Anatol 2373, 2376
Cojocaru, Corina 2366 Eţco, Constantin 2225-26, 2233
Cojocaru, Gheorghe 2449 Eţco, Ludmila 2071, 2250, (2252)
Cojocaru, Ludmila D. 2203
Cojocaru, M. 2260 F
Cojocaru, Radion 2139, 2154
Colac, Tudor 2324 Fala, Valeriu 2244
Colesnic, Iurie 2403 Feuraş, Eugenia 2199
Comendant, Tatiana 2187 Foca, Iurie 2317
Condrat, Ruslan 2157 Furdui, Teodor 2273
Condraticova, Liliana 2313 G
Copăceanu, Cristina 2104
Coptileţ, Valentina 2141 Gafton, Cristina 2104
Coreţchi, Liuba 2231 Gagauz, Olga 2081
Corj, Mihai 2140 Gaina, B. 2283
Corlăteanu, Nicolae (2373) Gaina, Boris 2223, 2273, 2279, 2308
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 2075 Galaicu-Păun, Emilian 2405
Cosmescu, Alexandru 2076 Galanton, Natalia 2107
Cosovan, Ghenadie 2153 Galas, Mihail 2293
Coşpormac, Viorica 2248 Ganea, Victoria 2104
Crastin, Marina 2068 Garnett, Rodney 2332
Creangă, Liliana 2096 Gaţcan, Şt. 2239, 2248-49, 2253
Cristea, Maria 2315 Gândea, Maria 2072
Cristescu, Constanţa 2329 Gherman, Marian 2155
Croitor, Maria 2239 Ghilaş, Victor 2333
Cucirevii, Vladimir 2105 Ghimpu, Dina 2351
Curarari, Vitalie 2302 Ghinda, Serghei 2234, 2236
Curteanu, Ala 2250 Gîlcă, Gavril 2210
Cuşnir, Violetta 2247 Gînju, Stela 2190
Cuza, Petru 2263 Glavan, Boris 2155-56
Golban, Artur 2277
D Golban, Rita 2286
Dabija, Lilia 2129 Golubi, Roman 2280
Dadu, Constantin 2223 Golubiţchi, Silvia 2191, 2193
Danilov, Lucian 2234 Gonţa, Gheorghe (2434)
Danilov, Maria 2404 Gratii, Veaceslav 2139, 2173
Danu, Eugenia 2436 Grecu, Raisa 2132-33, 2141, 2197
Dascaliuc, Alexandru 2263 Grecu, Sandu 2350, 2353
Dediu, Ion 2266-67 Grosu, Gheorghe 2294
Dergacev, Valentin 2408 Grosu, Igor 2295
Diaconu, Tatiana 2127 Groza, Ion 2294
Diviza, Ion 2350 Guja, Diana 2343
Domenco, Ion 2292, 2330-31 Gumovschi, A. 2272
Dragnev, Demir 2437 Gurjui, Eliza 2308

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Guţu, Ina 2439 Marin, Mariana 2188


Guţuleac, Victor 2171 Marşalcovschi, Teo-Teodor 2440
Mâţă, Dan Constantin 2134
H Melnic, Anatolie 2235
Habeu, Efrosinia 2190 Melnic, Victoria 2334
Hadîrcă, Petru 2359 Mihalache, Ana 2352
Hanganu, Lilia (2207) Mihalache, Iurie 2135
Hanganu, Valeriu 2330 Mîndru, Valeriu 2083
Harabara, Valeriu 2092, 2428 Mocan, Nadejda 2179
Harea, D. 2242 Moisei, Ludmila 2208
Holban, Ion 2064 Moraru, Adrian 2377
Humă, Ioan 2133 Moraru, Gheorghe (2273)
Moraru, Maria (2224)
I Moraru, Pavel 2307, 2441
Moraru, Victor 2307
Ianioglo, Alina 2119 Muntean, Sorin 2182
Idjilov, Roman 2077 Munteanu, Andrei 2297
Iliev, P. 2284
N
J
Naşcu, Vasile 2318
Jalbă, Alina 2177-78 Neaga, Gheorghe 2334
Jitarciuc, Ala 2251 Neamţu, Liuba 2240
Jitaru, Valentin 2316 Nederiţa, Alexandru 2306
Jovmir, Ionela 2248 Negrei, Ion 2442
Juc, Victor 2093 Negru, Elena 2443
Juravschi, Vasile 2183 Negru, Gheorghe 2443
K Nesterov, Vadim 2298
Nicov, Irina 2102
Kazacenko, Serghei 2296 Nikolai, Andrei 2123
L O
Lacusta, Victor 2244 Odagiu, Iurie 2444
Lala, M. 2270 Olărescu, Dumitru 2344
Larii, Iurie 2096, 2142, 2157, 2173 Olteanu, Constantin 2128
Larina, Olga 2408 Onică, Ian 2355
Lesnic, Evelina 2236-37, 2241 Orkeny, Istvan 2346
Lindgren, Astrid 2359 Ostrofeţ, C. 2246
Lisnic, Ion 2174 Otiman, Ion Păun 2450
Lozan, Raisa 2222
Lungu, Alexandru 2213 P
Lungu, Viorelia 2192 Palii, Victor (2316)
Lupan, Ion 2244 Palistrant, Alexandru (2213)
Lupaşcu, M. 2270 Pareniuc, Alexandru 2158, 2186
M Pascaru, Ana 2078
Patraşcu, Dorina 2131
Macidon, Mihail 2271 Patraşcu, Ina 2131
Macovei, Gheorghe 2165-66 Pâslaru, Mina 2338
Mardare-Fusu, Maria 2317 Petrencu, Anatol 2445
Mardari, Andrei 2314, 2400, 2431 Petrescu, Cezar 2377
Marin, Alexandra 2122 Petrica, Nicolae (2184)
Marin, Ion 2233 Petrov (Cotun), Cristina 2064

137
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Pisică, Alina 2353 Stănescu, Nichita 2378


Plăcintă, Aurica 2354 Stepanov, Georgeta 2074
Plăvan, Irina 2231 Stere, Constantin 2099, 2132, 2197, 2402-
Pop, Ioan-Aurel 2449, 2451 (03), 2407, 2438, 2442, 2447
Popa, Cristina 2143-44 Sterpu, Vladimir 2094
Popa, Pavel 2204, 2367 Stroici, Cristina 2073
Popuşoi, Liliana 2314, 2320, 2355 Surupat, Maria 2338
Poulard, Alain 2308
Prisacari, Ion (2226) Ș
Procop, Svetlana 2201 Şaptefraţi, Silvia 2146
R Şciuca, Svetlana 2240
Şelaru, Neculai 2301
Radvan, Inga 2180-82, 2369 Şeremet, Aristia 2243
Reghiment, Anatol 2146 Şeremet, Constantin 2366
Reniţă, Alecu 2299 Şirăuţeanu, Ionel 2174
Rogac, Raia 2175 Şleahtiţchi, Maria 2406
Roşca, Daniela 2253 Șofransky, Zinovia (2201)
Roşca, Sergiu 2335 Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
Rotaru, V. 2337 1504) 2435
Rour, Laurenţiu 2300
Rusnac, Constantin 2149 T
Rusnac, Vladimir 2303 Taban, Elena 2306
Rusu, Doina 2238 Tanasiiciuc, Natalia 2337
Rusu, Mihaela 2336 Taran, Anatolie 2247
Rusu, Oleg 2086, 2152 Tăbureanu, Veronica 2357
Rusu, Veaceslav 2176 Tărîţă, Anatol 2222
Rusu-Haraba, Anastasia 2315, 2317 Tcacenco,Victoria 2368
S Tentiuc, Ion 2312
Teut, Irina 2145
Saca, Victor 2145 Tighineanu, Ion 2214
Sandu, Maria 2222 Timoşco, Maria 2232
Sava, Eugen 2312 Timuş, Andrei 2101, 2120
Sava, Parascovia 2278 Tipa, Violeta 2358
Savin, Anatol (2300) Tofan, Eugenia 2447
Sârbu, Zinaida 2246 Troianowski, Lidia 2311, 2407
Schibin, Vladislav 2159 Tudorache, Gh. 2283
Sclifos, Eugen-Tudor 2095 Turliuc, Cătălin 2452
Scutaru-Cristea, Iulia 2446
Serbenco, A. 2253 Ț
Severin, Doina 2356 Ţanţu, Vasile 2436
Silistraru, Nicolae 2193 Țaran, Pantelei 2182
Simonov, Dumitru 2255 Ţărnă, Tudor 2352
Spătaru, Nicolae 2400 Ţărnă, Zina (2351)
Spinei, Aurelia 2227 Ţugui, Alexandru 2108
Sprincean, Mariana 2250 Ţurcan, Arina 2187
Stamati-Ciurea, Constantin 2381 Ţurcan, Laura 2235
Stanciuc, Zinaida 2194 Ţurcanu, Andrei 2374
Starodub, Timoftei 2181 Ţurcanu, Radu 2129
Stasiev, Grigore (2266-67)
Stavilă, Tudor 2318 U
Stăncuţă, Eleonora 2356
Ungureanu, Larisa 2349, 2359-60

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ungureanu, Veaceslav 2093 Ведь, М. В. 2257


Ursu, Andrei 2268-69 Вертиенко, А. В. 2411
Ursu, Veaceslav 2160-61 Верхотуров, А. Д. 2262
Ustian, Aurelia 2241 Владимиров, В. И. 2218
Воронина,Т. А. 2259
V Врагалева, Вероника 2111
Varta, Ion 2088, 2448 Вуткарева, И. И. 2285
Varzari, Pantelimon 2089 Выртосу, Александр 2098
Varzari, Vitalie 2097 Г
Vasilachi, Alexandru 2355
Velcea, F. 2260 Габерь, Георге 2281
Velciu, Aliona 2232 Габурич, Кирилл 2090
Vengher, Mihai 2343, 2400 Голбан, Ольга 2111
Vişniec, Matei 2350 Гологан, В. Ф. 2258
Vîrlan, Serghei 2228 Гольденберг, Мина 2395
Vlas, Ion 2175 Голя, Анатолий 2090
Vosimeric, Dmitrii 2183-84 Гослинг, Райан 2345
Готеляк, А. В. 2221
Z Григорьев, А. И. 2215
Zagaevschi, Olesea 2239 Гропа (Мицова), Людмила 2112
Zamfira Dănilă, Irina 2338 Гросу, Ф. П. 2216
Zgardan,Clim 2331 Гупалова, Елена 2339
Zgîrcu, Nina 2210 Д
Zlatov, S. 2337
Zubcov, Elena 2211 Дан, Р. 2412
Zubcov, Natalia 2211 Дворник, М. И. 2262
Деминова, Валерия 2384
А Дима, Марчела 2115
Ага, Николай 2361 Дуб, Иван 2396
Алексеев, А. Ю. 2409 Дука, Г. Г. 2264
Андреев, В. Н. 2245 Е
Апостолова, Р. Д. 2219
Апфельбаум, М. С. 2218 Ершова, Т. Б. 2262
Арсени, И. 2163, 2167
Ж
Б
Жуля, Виолетта 2340
Базь, Александр 2265
Балабан, Сергей 2109 З
Басова, Ирина 2110 Закалад, Анатолий 2397
Бобанова, Ж. И. 2258
Болога, Ан. М. 2216 И
Болога, М. К. 2216, (2254), 2285
Боршевский, А. 2147 Иванова, Тома 2345
Босый, Д. 2168 Ивашку, С. Х. 2258
Бурков, С. Б. 2410 Игуменов, Валерий 2121
Быканова, В. В. 2257 К
В Казаченко, Сергей 2392
Вайнруб, Илья 2309 Каланча, Алекс 2340
Васкауцан, Александр 2130 Калиниченко, О. А. 2220
Кац, В. И. 2413

139
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Каюров, Георгий 2398 Петриченко, С. В. 2256


Кисиль, С. М. 2126 Печёркин, В. Я. 2218
Козуб, Александр 2362 Пилкин, Иван 2382
Колесник, Е. В. 2310 Подушкин, А. Н. 2422
Корнегруца, Алена 2281 Попов, Владимир 2185
Королева, Эльфрида 2362 Постолати, Алексей 2274
Коростылёв, Вадим 2361 Продиус, Марина 2124, 2230
Кочарова, Галина 2341
Крамер, Александр 2385 Р
Кротевич, Ольга 2304, 2340, 2427 Ревенко, Ж. А. 2229
Кудряшева, А. А. 2264 Рену, Жан-Поль 2275
Кузьмичёва, Анастасия 2386 Роговая, Галина 2079
Куприн, А. 2387 Ролле, Р. 2416
Курачицки, Анжела 2189, 2195
Кураш, Владислав 2388 С
Кускова, Н. И. 2217, 2256
Кусманов, С. А. 2261 Самбриш, Елена 2209
Сахненко, Н. Д. 2257
Л Сидоренко, Владимир 2370-71
Силкин, С. А. 2221
Ла Фарина, Р. 2414 Сильвестру, Вадим 2309
Листовский, Д. И. 2256 Сироткин, С. Н. 2259
Лифантий, О. В. 2415 Склярова, Валентина 2363
Любеку, Игорь 2281 Слусарь, Александр 2265
Ляшко, С. Н. 2420 Снежко, Л. А. 2220
М Соколов, Владимир 2375
Соловей, Валентина 2125
Май, Мира 2389 Соловьёв, Игорь 2393
Маковейчук, Г. Е. 2264 Соломонов, Сергей 2305
Махортых, С. В. 2416 Сосна, А. 2163, 2167
Мироненко, Елена 2342 Сосна, Б. 2148
Миснянкин, Д. А. 2220 Спэтару, Николае 2382-83
Мурса, Люба 2169 Станишевский, Александр 2164
Сташок, Марина 2363
Н
Т
Навчук, И. В. 2229
Назо, А. 2417 Таиров, А. Д. 2421
Николаева, Надежда 2205 Танас, Александр 2113
Николич, Чеслав 2390 Тимченко, Лилиана 2137
Новоженов, В. А. 2418 Титу, Сергей 2274
Тостоган, Павел 2114
О Тот, Ф. М. 2423
Оболенский, Андрей 2391 Ф
П Филипович, В. 2424
Павленко, Василий (2364) Филиппов, Сергей 2394
Панковский, В. Б. 2419 Фролов, И. С. 2261
Папанова, В. А. 2420 Фуртунэ-Ефремов, Оливия 2304
Паркаева, Ю. В. 2261 Х
Переводчикова, Е. В. 2421
Песков, Р. П. 2219 Хармелин, Юрий 2361

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Хельмут-Крамбергер, А. 2425
Хомечко, Игорь 2399
Ц
Цирюльникова, Наталья 2115
Цуммер, Екатерина 2392
Цыбырнэ, И. В. 2245
Цынцару, Н. И. 2221
Ч
Чебан, В. И. 2069, 2229
Чебану, Павел 2371
Челпанов, Д. И. 2217
Чешуев, Виссарион 2116
Чиреш, Елена 2117
Ш
Шембель, Е. М. 2219
Ширяева, С. О. 2215
Шишкина, А. 2364
Э
Эркениь, Иштван 2362
Ю
Ющишина, А. Н. 2217
Я
Яблонский, Л. Т. 2426

141
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2015 ≡ Magazine article annals Nr 6-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 3/4, 5/6. – ISSN 0582-5229


2. Akademos. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0461
3. Aquarelle. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-0518
4. Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1810-5289
5. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1813-4408
6. Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări şi consecințe : Ediţia 2013 şi edi-
ţia 2015 = Criminal Politics: Legal-historical reflections, manifestations and consequences :
Edition 2013 and Edition 2015 : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 28
februarie 2013). – Chişinău, 2015. – [1088].
7. Destin românesc : ser. nouă. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-1964
8. Economica. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1810-9136
9. Folclor şi postfolclor în contemporaneitate : Materialele Conferinţei Internaţionale, 11-12 de-
cembrie 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – [1315].
10. Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4610
11. Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 1 : Ed. specială ; Nr 3. – ISSN 1857-2820
12. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1810-309X
13. Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1810-9551
14. Moldova. – 2015. – Nr 5/6. – ISSN 0132-6635
15. Noi. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-0798
16. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 5, 6. – ISSN 1857-3703
17. Profit. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-0186
18. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-4424
19. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-2294
20. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1811-0770
21. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1729-8687
22. Stratum plus. – 2015. – Nr 3 : Ориентальный стиль: от Ассирии до Этрурии. – ISSN 1608-
9057
23. Teatru. – 2015. – Nr 15. – ISSN 1857-0674
24. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-4505
25. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 6. – ISSN-1810-3081
26. Наше поколение. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-0100
27. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-4513
28. Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 3. – ISSN 0013-5739

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IUNIE NR 5 JUNE
(2215-2607)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2215. Bologa, Mircea. "Mi-am serbat aniversarea cu cele mai senine gânduri despre
Academie" : [interviu cu academicianul M. Bologa] / a consemnat Eugenia Tofan // Literatura
şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 6.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2216. Моисеев, Сергей. Стратегия продвижения IT-Молдова : [о Стратегии повы-
шения конкурентоспособности индустрии информ. технологий на 2015-2021 гг. : по
материалам беседы с дир. Ассоциации частных IT-компаний Анной Кирица и дир. груп-
пы компаний AlfaSoft Юрием Коробан] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 5 июня. – Р. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 2377)
02 BIBLIOTECONOMIE
2217. Balan, Lucia. Elena Butucel, prietena cărţii : [dir. adjunct al Bibliotecii Municipale
"B. P. Hasdeu", Chişinău] / Lucia Balan // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 8.

030 Lucrări de referinţă generale


2218. Colesnic, Iurie. Un enciclopedist din tagma visătorilor : [despre Manuil Poleac,
enciclopedist şi om de cultură (1890-1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P.
19.
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
2219. Misail, Nicolae. Eforturi pentru a asigura un viitor ţării : [pe marginea discuţiei cu
Iacob Cerlat, preşedintele Ligii Studenţilor Basarabeni din Ploieşti, România] / Nicolae Misail
// Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 8.

070 Ziaristică. Presă


2220. Mikashavidze, Maia. "Avem nevoie de instituţii media competitive împotriva pro-
pagandei ruseşti" : interviu cu M. Mikashavidze, prof. la Institutul georgian de afaceri publice,

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Şcoala caucaziană de jurnalism şi management media / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 12 iun. – P. 12.

2221. Negru, Lena. "Războiul m-a făcut să cresc" : [pe marginea discuţiei cu Olga
Căpăţînă, jurnalistă în Franţa, originară din Rep. Moldova] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău.
– 2015. – 26 iun. – P. 9.

2222. Казанчиу, Петру. Власти Молдовы пытаются "зачистить" информационное


поле : [о средствах масс. информации и плюрализме мнений] / Петру Казанчиу // Пано-
рама. – 2015. – 26 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2281)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2223. Noica, Constantin. Cugetări şi aforisme (21-23) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 4, 11, 18 iun. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

2224. Pasat, Dumitru. Magisteriul filosofic blagian : [120 de ani de la naşterea lui Lucian
Blaga : contribuţii filosofice] / Dumitru Pasat // Univers pedagogic pro. – 2015. – 4 iun. – P. 5.

2225. Pasat, Dumitru. O revelatoare zăbavă asupra operei lui Immanuel Kant : [pe mar-
ginea operei filosofului germ. (1724-1804)] / Dumitru Pasat // Univers pedagogic pro. – 2015.
– 25 iun. – P. 5.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2226. Moşin, Octavian. "Avem o societate bolnavă care trebuie vindecată" : interviu cu
O. Moşin, preot la Biserica Universităţii de Stat / pentru conformitate: Ana-Maria Veveriţa //
Ziarul de gardă. – 2015. – 25 iun. – P. 10-11.

2227. Moşin, Octavian. De ce nu putem avea copii? (1, 2) / Octavian Moşin // Literatura
şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 6 ; 25 iun. – P. 3.

2228. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel // Curierul ortodox. – 2015. – 18 iun. – P. 1.

2229. Stănilă, Moni. Duminica tuturor Sfinţilor / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 5 iun. –
P. 14.

2230. Stănilă, Moni. Pescari de oameni : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Timpul. –
2015. – 12 iun. – P. 14.

2231. Stănilă, Moni. Sutaşul ? : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 26
iun. – P. 14.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
2232. Friedman, George. Europa trece prin două crize simultan : [art. preşedintelui
Agenţiei de analiză Stratfor] / George Friedman; trad. și adapt.: Ana Stan // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 1 iun. – P. 10.

2233. Onceanu, Ilie. Analiza Stratfor: Calmul de la Kremlin se transformă în nelinişte /


Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 iun. – P. 10.

2234. Protestele din Europa de Est şi efectul lor geopolitic : [pe marginea analizei
Agenţiei Stratfor] / trad. de Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 iun.
– P. 8-9.

2235. Scarlat, George. România poate şi trebuie să devină putere regională : [art. ex-
pertului Fundaţiei Universitară a Mării Negre] / George Scarlat // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P.
23.

323 Politică internă


2236. Ciobanu, Mircea V. Intelectualul ca necesitate inutilă : [eseu] / Mircea V. Ciobanu
// Jurnal de Chişinău. – 2015. – 26 iun. – P. 6. – (A-politice).

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2237. Boia, Lucian. Lucian Boia: "Identitatea nu este ceva picat din cer. Identitatea ți-o
asumi și ți-o afirmi’" : [interviu cu istoricul român despre cartea sa "Cum s-a românizat Româ-
nia"] / a consemnat Lucian Popescu // Săptămîna. – 2015. – 12 iun. – P. 8-10.

2238. David, Teodor. Apel de suflet : Către fraţii mei români din Rep. Moldova : [adresat
de către vicepreşedintele "Vetrei Româneşti", Filiala Bihor, România] / Teodor David // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 3.

2239. Decizia de constituire a Blocului Unităţii Naţionale : [aprob. de participanţii la


Marşul Unirii, 16 mai 2015, Chişinău] // Timpul. – 2015. – Iun. (Ed. specială) ; Timpul. – 2015.
– 5 iun. – P. 9.

2240. Druc, Mircea. Din cuvântul de salut adresat de Mircea Druc , ex-prim-ministru al
Republicii Moldova (1990-1991) : [participanţilor la lansarea proiectului "Identitate Culturală –
Patrimoniu European", 31 mai 2015, Chişinău] / Mircea Druc // Literatura şi arta. – 2015. – 4
iun. – P. 1.

2241. Filimon, Alexandru. Este Ucraina o ţară europeană? / Alexandru Filimon // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 iun. – P. 8-9.

2242. Filimon, Alexandru. Unificarea Basarabiei cu România e un fapt firesc. Limba


moldovenească, o absurditate : [despre conceptele intelectualului român George Ciorănescu
: pe marginea discuţiei cu Mihaela Toader, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Comunismului şi Memoria Exilului Românesc din Bucureşti] / Alexandru Filimon // Adevărul :


ed. de Moldova. – 2015. – 3 iun. – P. 7.

2243. Mătcaş, Nicolae. Din discursul dlui Nicolae Mătcaş, prof. univ., dr., ex-ministru al
Ştiinţei şi Învăţământului din Republica Moldova în perioada 1990-1994 : [participanţilor la
lansarea proiectului "Identitate Culturală – Patrimoniu European", 31 mai 2015, Chişinău] /
Nicolae Mătcaş // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 1.

2244. Moraru, Anton. Cu privire la teoria naţiunii române / Anton Moraru // Literatura şi
arta. – 2015. – 4 iun. – P. 3.

2245. Tomac, Eugen. "Românii", din interes, vor fi deconspiraţi şi umiliţi! : [interviu cu E.
Tomac, deputat în Parlamentul României] / consemnare: Valentin Buda // Evenimentul zilei. –
2015. – 5 iun. – P. 7 ; Ibidem ]n lb. rusă : Р. 15.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2246. "Naţionalizarea" BEM scufundă R. Moldova. R. Moldova va deveni un stat
eşuat? : [rap. Fundaţiei Universitare a Mării Negre, elab. de Departamentul de Studii Estice şi
Departamentul de Studii Economice] // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 8.

2247. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă: "Am încredere că, de luni, vom continua pro-
iectele începute la Primăria Chişinăului" : [interviu cu candidatul la funcţia de primar gen. al
mun. Chișinău] / consemnare: Oleg Ivan // Evenimentul zilei. – 2015. – 26 iun. – P. 5 ; Ibidem
în lb. rusă : Р. 13.

2248. Chirtoca, Vasile. Biografia este cel mai bun detector de minciuni : [interviu cu V.
Chirtoca, candidat pentru funcţia de primar gen. al mun. Chişinău la alegerile locale din 14
iun. 2015] // Comunistul. – 2015. – 11 iun. – P. 4-5.

2249. Ciobanu, Mircea V. Anarhiştii spaţiului public?/ Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 12 iun. – P. 11.

2250. Ciobanu, Mircea V. Noi votăm, nu medităm! : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2015. – 5 iun. – P. 6. – (A-politice).

2251. Ciobanu, Mircea V. Tragicul şi comicul zilelor noastre : [eseu] / Mircea V. Ciobanu
// Jurnal de Chişinău. – 2015. – 19 iun. – P. 6. – (A-politice).

2252. Ciobanu, Victor. De la manevre – la negocieri! : [context soc.-pol.] / Victor Cioba-


nu // Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 7.

2253. Ciubaşenco, Dmitrii. Scrînciobul politic moldovenesc se clatină spre stînga /


Dmitrii Ciubaşenco // Socialiştii. – 2015. – Iun. (Nr 9). – P. 5. – Ed. specială ; Социалисты. –
2015. – Июнь (Nr 9). – P. 5.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2254. Cojocariu, Tudor. Fuga de idei şi eroarea indecişilor : [despre campania electora-
lă, turul 2, pentru alegerile locale în mun. Chişinău din 28 iun.] / Tudor Cojocariu // Timpul. –
2015. – 26 iun. – P. 12.

2255. Cojocariu, Tudor. Nu mai vreau să votez : [context politic şi geopolitic] / Tudor
Cojocariu // Timpul. – 2015. – 12 iun. – P. 12.

2256. Cojocariu, Tudor. O viziune pentru protestele care vor veni / Tudor Cojocariu //
Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 12.

2257. Conţiu, Mihai. Republica Moldova, ca stat eşuat, sau Naţiune existentă doar pe
hârtie / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 5 iun.

2258. Dabija, Nicolae. Un primar pentru liniştea noastră : [despre candidaţii la funcţia de
primar gen. al mun. Chişinău] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 1.

2259. Damian, George. Ce alianţe se vor forma după alegerile locale? / George Dami-
an // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 iun. – P. 2.

2260. Dulgheru, Valeriu. Împinşi pe marginea prăpastiei : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 2.

2261. Dulgheru, Valeriu. Să nu transformăm ziua de 28 iunie într-o nouă zi neagră :


[aspecte preelectorale] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 2.

2262. Dungaciu, Dan. Lupta pentru Chişinău va fi o luptă între Est şi Vest : [în alegerile
locale din 14 iun. 2015 : interviu cu Dan Dungaciu, preşedintele Institutului de Ştiinţe Politice
şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române] / consemnare: Alexandru Filimon // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 10 iun. – P. 5.

2263. Filimon, Alexandru. Consilierul municipal care a refuzat să ajungă ministru : [pe
marginea discuţiei cu Mihai Severovan, candidat independent la funcţia de consilier al mun.
Chişinău] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 iun. – P. 3.

2264. Foy, Henry. Moldova, pe spatele copiilor : [art. jurnalistului de la publ. engl. "Fi-
nancial Times"] / Henry Foy ; trad.: Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 25 iun. – P.
14.

2265. Gârneţ, Vasile. Ce ne facem cu suporterii candidaţilor? : [despre campania electo-


rală pentru alegerile locale din mun. Chişinău, turul 2, din 28 iun. 2015] / Vasile Gârneţ //
Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P. 7.

2266. Gârneț, Vasile. În campanie viforoşi, demolatori – în ziua votului... doar raţionali :
[despre campania electorală pentru alegerile locale din 14 iun. 2015] / Vasile Gârneţ // Ziarul
naţional. – 2015. – 12 iun. – P. 6.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2267. Josu, Nina. Pentru un nou/vechi primar – Dorin Chirtoacă : [candidat la funcţia de
primar gen. al mun. Chişinău la alegerile locale din 14 iun. 2015] / Nina Josu // Literatura şi
arta. – 2015. – 11 iun. – P. 3.

2268. Macovei, Ion. De ce moldovenii condamnă corupţia şi iau mită? : [pe marginea
discuţiei cu Andrei Popa, rectorul Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Andrei
Strâmbeanu, scriitor, Dumitru Marian, producător de film [et al.] / Ion Macovei // Timpul. –
2015. – 26 iun. – P. 9.

2269. Martea, Galina. Idealul naţional corelat cu identitatea şi unitatea naţională, cu as-
piraţia de reîntregire a neamului românesc : [dialog cu G. Martea, scriitoare, stabilită în Olan-
da] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 22.

2270. Mândâcanu, Virgil. Fraţilor, de ce nu ne merge bine în Ţară? : [situația soc.-pol] /


Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 3.

2271. Mândâcanu, Virgil. Mai culegem firimituri de lumină : [aspecte soc.-pol.] / Virgil
Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 3.

2272. Mihail, Viorel. Domnul Grigore Eremei : [80 de ani de la naşterea lui Grigore
Eremei, om politic] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 19 iun. – P. 7.

2273. Moldovan, Vadim. Republica Moldova are o reputaţie proastă : [despre situația
soc.-pol. : interviu cu V. Moldovan, prof. la Columbia University din SUA, originar din Rep.
Moldova] / consemnare: Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 iun. –
P. 4.

2274. Munteanu, Valeriu. Valeriu Munteanu: Gaburici şi-a cumpărat diplomă de la Piaţa
Centrală : [interviu cu deputatul în Parlament] / consemnare: Doina Grecu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 11 iun. – P. 4.

2275. Naţionalizarea BEM scufundă Republica Moldova : [pe marginea analizei Fun-
daţiei Universitare a Mării Negre] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 iun. – P. 10-11.

2276. Negru, Nicolae. Diavolul citând Scriptura, sau Care e sensul boicotării alegerilor /
Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P. 6.

2277. Nicu, Dan. Divizarea "alor noştri" – o constantă a vieţii politice din Republica Mol-
dova / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 iun. – P. 6.

2278. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Decizia de trecere la etapa de post-


monitorizare ar reprezenta o recunoaştere a faptului că democraţia în R. Moldova este puter-
nică" : [interviu oferit de vicepreşedintele Parlamentului RM pentru Infoeuropa.md] / cor. zia-
rului // Stejarul. – 2015. – 24 iun. – P. 8-9.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2279. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Povara ignoranţei noastre şi a hoţiei lor : [aspecte


soc.-pol.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 12 iun. – P. 4.

2280. Păduraru, Pavel. Cum va avea loc reconfigurarea coaliţiei de guvernare după
alegerile locale? : [pe marginea discuţiei cu Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal din
Moldova, Eugen Carpov, membru al Partidului Popular European din Moldova, Artur
Reşetnicov, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova [et al.] / Pavel Păduraru
// Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 11.

2281. Popa, Victoria. Mass-media, "prin ochelarii" politicienilor : [pe marginea discuţiei
cu Petru Macovei, dir. Asociaţiei Presei Independente, şi Pavel Postică, şeful Misiunii de
observare Promo-Lex] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 5 iun. – P. 4.

2282. Popovici, Teodor. Ignoranţa ca viciu : (Îndemn către tineretul rep.) / Teodor Po-
povici // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 2.

2283. Socor, Vladimir. R. Moldova, la un pas de catastrofă: Triumful corupţiei şi reduta


politică a Rusiei : [interviu acordat Ziare.com de către V. Socor, analist politic al Fundaţiei
Jamestown] // Economist. – 2015. – 17 iun. – P. 9.

2284. Ţâcu, Octavian. Cele patru uniri, care au rămas trei, cu România sau Rusia : [as-
pecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 13.

2285. Ţâcu, Octavian. Ultimul bastion : [despre alegerile locale din 28 iun. 2015 în mun.
Chişinău] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 13.

2286. Ţurcanu, Mihail. Treziţi-vă, în 28 iunie, putem îndrepta greşelile istoriei! : [în turul
2 al alegerilor locale în mun. Chişinău] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 26 iun.
– P. 7 ; Событие недели. – 2015. – 26 июня. – Р. 14.

2287. Ungureanu, Ion. Insomnii înainte de dezastru : [aspecte soc.-pol. : context al ale-
gerilor locale din 14 iun. 2015] / Ion Ungureanu // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 1-2.

2288. Untilă, Veaceslav. O iniţiativă cu iz separatist : [pe marginea deciziei Consiliului


Municipal Bălţi de a organiza un referendum local la 1 noiem. 2015] / Veaceslav Untilă //
Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 9.

2289. Untilă, Veaceslav. Republica Moldova are nevoie de un nou ideal... / Veaceslav
Untilă // Timpul. – 2015. – 12 iun. – P. 10.

2290. Untilă, Veaceslav. Un vot solidar pentru Dorin Chirtoacă : [în turul 2 al alegerilor
locale în mun. Chişinău] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 10.

2291. Urecheanu, Serafim. "Sînt sigur că cetăţeanul va alege o bună gospodărire a tre-
burilor capitalei, va alege experienţa, sinceritatea, deschiderea către oameni şi stabilitatea" :

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Interviu cu S. Urecheanu, candidat pentru funcţia de primar gen. al mun. Chişinău //


Săptămîna. – 2015. – 5 iun. – P. 10.

2292. Vovc, Vitalie. Despre democraţie cu dor / Vitalie Vovc // Ziarul de gardă. – 2015. –
25 iun. – P. 2.

2293. Вишневская, Виктория. В госструктурах должно быть меньше людей, но


платить им нужно много : [об итогах 100-дневной деятельности на посту премьер-
министра Кирилла Габурича] / Виктория Вишневская // Панорама. – 2015. – 5 июня. – Р.
18.

2294. Воронин, Владимир. Молдова – перед угрозой народных волнений : [высту-


пление председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова на встрече с послами заруб.
стран в Кишинэу, 25 июня 2015, Кишинэу] / Владимир Воронин // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2015. – 26 июня. – Р. 2, 7.

2295. Гречаный, Зинаида. Железная леди Кишинева : [интервью с кандидатом на


должность генер. примара мун. Кишинэу на мест. выборах 14 июня 2015 г. З. Гречаной]
// Молдавские ведомости. – 2015. – 5 июня. – Р. 2.

2296. Дашевский, Олег. Инородный компонент : [по материалам респ. конф., при-
уроченной к 20-летию принятия Рамочной конвенции о защите нац. меньшинств, 27
июня 2015, Кишинэу] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 30 июня.

2297. Дунгачиу, Дан. Финансовая система кровоточит. Падет редут Кишинев? :


[интервью дир. Института политических наук и международных отношений Академии
наук Румынии] / Дан Дунгачиу; кор. газ. // Событие недели. – 2015. – 19 июня. – Р. 15.

2298. Кашу, Илиан. Кишинев надо выводить из депрессии! : [интервью с кандида-


том на должность генер. примара мун. Кишинэу на мест. выборах 14 июня 2015 И.
Кашу] / записала Кристина Малека // MK World Weekly. – 2015. – 11-17 июня. – Р. 2.

2299. Киртока, Василий. Биография – лучший детектор лжи : [интервью с кандида-


том на должность генер. примара мун. Кишинэу В. Киртока] / записали Ольга Синицару
и Юрий Дзятковский // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 4 июня. –
Р. 2-3. – Спец. вып. ; Nr 2 ; Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 5
июня. – Р. 8-9.

2300. Крымов, Дмитрий. Сто дней "после детства" : [по материалам пресс-конф.
председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова Владимира Воронина, посвящ. 100
дням управления страной правительства Габурича] / Дмитрий Крымов // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2015. – 5 июня. – Р. 3.

2301. Морару, Анатол. Спустя 100 дней, экономика хромает и задыхается : [об от-
чете о деятельности правительства, представл. премьером Кириллом Габурич] / Ана-
тол Морару // Событие недели. – 2015. – 12 июня. – Р. 15.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2302. Панорман, Пелагея. В бой идут одни "геополитики" : [во 2-ом туре мест. вы-
боров в мун. Кишинэу] / Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 26 июня. – Р. 1, 3.

2303. Панорман, Пелагея. Ультиматум Габурича в условиях угрозы дефолта : [по


поводу откр. письма премьер-министра Кирилла Габурича с требованием отставки
руководства Генпрокуратуры, Нацбанка и Нацкомиссии по финансовому рынку, 6 июня
2015] / Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 12 июня. – Р. 3.

2304. Смешная, Татьяна. Ультиматум Габурича : [по поводу откр. письма премьер-
министра Кирилла Габурича с требованием отставки руководства Генпрокуратуры,
Нацбанка и Нацкомиссии по финансовому рынку, 6 июня 2015] / Татьяна Смешная //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 12 июня. – Р. 2.

2305. Фрунзе, Василиса. Габурич сто дней смотрел на работу правительства гла-
зами топ-менеджера : [об отчете о деятельности правительства в перв. 100 дней, пред-
ставл. премьером Кириллом Габурич] / Василиса Фрунзе // Молдавские ведомости. –
2015. – 5 июня. – Р. 2.

2306. Чубашенко, Дмитрий. Завтра война? : [обществ.-полит. аспекты] / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2015. – 12 июня. – Р. 7.

2307. Чубашенко, Дмитрий. Молдавские политические качели уходят влево : [об-


ществ.-полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 5 июня. – Р. 7.

2308. Швейкина, Ольга. Местные выборы-2015: кого и зачем будем выбирать? /


Ольга Швейкина // Молдавские ведомости. – 2015. – 12 июня. – Р. 1, 9.

2309. Яниев, Владимир. Владимир Яниев: "Считаю главной задачей способство-


вать формированию общества горожан – созидателей" : [интервью с независ. кандида-
том на должность муницип. советника в Кишинэу на мест. выборах 14 июня 2015 г.] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 5 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2222, 2226)

324 Alegeri
2310. Alegerile locale generale din 14 şi 28 iunie 2015 : [rezultatele alegerilor pentru
alegerea primarului conform datelor Comisiei Electorale Centrale] / cor. ziarului // Moldova
suverană. – 2015. – 30 iun.

2311. Beşleagă, Vladimir. "Orheienii au muşcat nada" : [despre rezultatele alegerilor lo-
cale din 14 iun. 2015 : interviu cu V. Beşleagă, scriitor] / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de
Chişinău. – 2015. – 19 iun. – P. 3.

2312. Ciubotaru, Adrian. Sub zodia cancerului : [despre rezultatele alegerilor locale din
14 iun. 2015] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 19 iun. – P. 6.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2313. Cum au votat cetăţenii în cadrul alegerilor locale din 14 iunie : [pe marginea
datelor Comisiei Electorale Centrale] / cor. ziarului // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 3.

2314. Lupta continuă. Reacţiile liderilor politici la rezultatele alegerilor locale : [din
14 iun. 2015, în mun. Chişinău : din coment. lui Dorin Chirtoacă, candidat la funcţia de primar
gen., Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal, Zinaida Greceanîi, candidat la funcţia de
primar gen. [et al.] // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 5.

2315. Mischevca, Ion. Panem et circenses, sau Radiografia alegerilor locale : [despre
rezultatele alegerilor locale din 14 iun. 2015] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 17 iun. – P. 6.

2316. Moşneag, Victor. Bilanţul alegerilor : [despre rezultatele alegerilor locale din 14
iun. 2015] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 18 iun. – P. 12-13.

2317. Negru, Nicolae. După jaful secolului, enigma secolului? : [despre rezultatele ale-
gerilor locale din 14 iun. 2015] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 6.

2318. Tănase, Silviu. Cine va câştiga alegerile? : [despre impactul rezultatelor alegerilor
locale din 14 iun. 2015] / Silviu Tănase // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 2.

2319. Васильева, Галина. Молдавские села проголосовали за партии власти : [о


результатах мест. выборов, 14 июня 2015] / Галина Васильева // Панорама. – 2015. – 19
июня. – Р. 16-17, 20.

2320. Косарев, Валерий. Неужели в самом деле карусели уцелели? : [о результа-


тах выборов в органы мест. власти, 14 июня 2015] / Валерий Косарев // Коммерсант
info. – 2015. – 19 июня. – Р. 6.

2321. Павлов, Николай. Результаты проевропейских партий – ниже, чем на мест-


ных выборах-2011 : [о результатах мест. выборов от 14 июня 2015 г.] / Николай Павлов
// Молдавские ведомости. – 2015. – 19 июня. – Р. 2.

2322. Тодуа, Зураб. Итоги выборов – предсказуемый результат : [об итогах выбо-
ров в мест. органы власти, 14 июня 2015 г.] / Зураб Тодуа // Панорама. – 2015. – 19
июня. – Р. 6.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2323. Băluţel, Adrian. Parteneriatul Estic: realităţile Summit-ului de la Riga : [21-22 mai
2015] / Adrian Băluţel // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

2324. Bogatu, Petru. Ce semnifică preocuparea NATO pentru apărarea Republicii Mol-
dova? / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P. 6.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2325. Dumitru, Elena. Noul Război Rece, încins la Summitul G7 : [pe marginea lucrări-
lor Summit-ului liderilor celor mai industrializate şapte ţări din lume, iun. 2015, castelul Elmau,
Germania] / Elena Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 iun. – P. 11.

2326. Filimon, Alexandru. Ce mai înseamnă graniţele pentru Europa : [pe marginea
analizei Strattfor, semnată de către George Friedman] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 29 iun. – P. 8-9.

2327. Filimon, Alexandru. Republica Moldova, slăbiciunea mandatului lui Traian Bă-
sescu : [pe marginea cărţii "Cronică de Cotroceni" de Adriana Săftoiu, fost consilier al preşe-
dintelui României Traian Băsescu] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
8 iun. – P. 5 . – Idem în lb rusă. – 12 июня. – P. 10.

2328. Filimon, Alexandru. Summit-ul de la Riga i-a făcut pe plac lui Putin. Moldova me-
rită mai mult : [pe marginea discuţiei cu Eugen Tomac, deputat român] / Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 iun. – P. 5.

2329. FUMN: Republica Moldova va deveni un stat eşuat? : [rap. al Fundaţiei Univer-
sitare a Mării Negre] // Economist. – 2015. – 24 iun. – P. 10.

2330. Negru, Nicolae. Ce facem cu "cadoul" lui Poroşenko? : [despre denunţarea acor-
dului care permitea militarilor ruşi să tranziteze teritoriul ucr. spre Transnistria] / Nicolae Ne-
gru // Ziarul naţional. – 2015. – 5 iun. – P. 6.

2331. Roşcovanu, Nadea. Neutralitatea, fatală pentru R. Moldova : [pe marginea inter-
venţiilor lui Petrişor Peiu, reprezentant al Fundaţiei Universitare a Mării Negre, şi Victor Juc,
politolog, în cadrul conf. "Viitorul parteneriatului dintre Rep. Moldova şi NATO în condiţiile
noilor provocări regionale", 3 iun. 2015, Chişinău] / Nadea Roşcovanu // Jurnal de Chişinău. –
2015. – 5 iun. – P. 7.

2332. Vasiliu, Vadim. Alegerile din Orhei au demonstrat că societatea civilă este neco-
aptă : [pe marginea lucrărilor Forumului regional al societăţii civile din Parteneriatul Estic,
"Cum să fortificăm soc. Civilă? Opurtunități. Obsatacole. Impact." iun. 2015, Chişinău] / Va-
dim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 iun. – P. 5.

2333. Мискевка, Ион. Рижский саммит прекратил баловство : [об Итоговой декла-
рации саммита Восточного партнерства, 21-21 мая 2014, Рига] / Ион Мискевка // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 июня. – P. 10. – Еженед. прил. на рус. яз.

2334. Ткач, Сергей. "Бессарабский вопрос": намечается перезагрузка? : [приднест-


ров. вопрос в междунар. контексте] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 9
июня.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2335. Ciobanu, Victor. Expresul Odesa – Chişinău : [despre numirea ex-preşedintelui
georgian Mihail Saakaşvili guvernator al regiunii Odesa : context intern.] / Victor Ciobanu //
Ziarul naţional. – 2015. – 5 iun. – P. 7.

2336. Filimon, Alexandru. Transnistria, un cal troian al relaţiilor dintre Rusia şi Europa :
[pe marginea analizei Agenţiei Strattfor] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 15 iun. – P. 8.

2337. Калак, Дмитрий. Прошел год после подписания соглашения с ЕС : [о Согла-


шении об Ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом, подпис. 27 июня 2014
г.] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 26 июня. – Р. 8.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2338. Buda, Valentin. Moldova, mai aproape de NATO, comuniştii, mai aproape de ba-
lamuc! : [pe marginea vizitei în Rep. Moldova a membrilor Comitetului pentru Parteneriate şi
Securitate prin Cooperare al NATO, iun. 2015] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. –
5 iun. – P. 6.

2339. "Confesiuni" la sfârşit de mandat. Ambasadorii Republicii Moldova în țările UE,


despre realizări și provocări : [Portugalia, Estonia şi Cehia] / consemnare: Olga Ciobanu //
Obiectiv european. – 2015. – Iun. (Nr 13). – P. 9. – Conţine: "A fost mai mult un pariu cu noi
înşine, pe care l-am câştigat" / Valeriu Turea (Lisabona) ; "Am învăţat de la estonieni şi am
lansat iniţiative civice acasă" / Victor Guzun (Tallin) ; "Am reușit să arătăm Cehiei frumosul
chip al neamului nostru" / Ştefan Gorda(Praga).

2340. Corupția a încetinit procesul de integrare a Moldovei în UE : [pe marginea raportu-


lui de progres "Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014",
elab. de Asociaţia Adept şi Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] // Dreptul. – 2015. –
19 iun. – P. 2.

2341. Expert-Grup: Progresele, obţinute sub presiune străină, subminate de corup-


ţie şi politizarea spaţiului public : [pe marginea raportului de progres "Republica Moldova
în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014", elab. de Asociaţia Adept şi Centrul
Analitic Independent "Expert-Grup"] // Economist. – 2015. – 17 iun. – P. 4.

2342. Filimon, Alexandru. UE trebuie să ofere Republicii Moldova o perspectivă euro-


peană : [pe marginea conf. de presă, ţinută de Victor Chirilă, dir. executiv al Asociaţiei pentru
Politică Externă] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 iun. – P. 4.
2343. Gorda, Ştefan. Ambasadorul RM în Cehia: "Următoarea etapă – depunerea unei
cereri oficiale de aderare la UE" : [interviu cu ex-Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Rep. Moldova în Cehia] / interviu de Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 10.

2344. Gorea Costin, Iuliana. Iuliana Gorea Costin: "Geografic vorbind, suntem europeni
dintotdeauna" : [interviu cu fosta Ambasadoare a Rep. Moldova la Consiliul Europei, stabilită
la Bucureşti] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P. 8.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2345. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (19, 20) : [Reformele educaţiei : din "Note informative din partea partenerilor
de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 3, 4 iun. – Art. 1 : 26 mar.

2346. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (21) : [Reformele educaţiei : din "Note informative din partea partenerilor de
dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 9 iun. – Art. 1 : 26 mar.

2347. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (22) : [Educaţia vocaţională şi formarea : din "Note informative din partea
partenerilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 10 iun. – Art. 1 : 26 mar.

2348. Ştefan, Andreea. Cooperarea Moldovei cu NATO, sub sceptrul neutralităţii / An-
dreea Ştefan // Obiectiv european. – 2015. – Iun. (Nr 13). – P. 16.

2349. Головатюк, Владимир. Евразийская перспектива Молдовы / Владимир Го-


ловатюк // Коммерсант info. – 2015. – 19 июня. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2329)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2350. Тодуа, Зураб. Неусвоенные уроки : [о левых полит. партиях] / Зураб Тодуа //
Панорама. – 2015. – 12 июня. – Р. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2351. Loghin, Vlad. Inegalităţile izbitoare compromit veniturile populaţiei : [despre veni-
turile disponibile medii lunare] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 26 iun. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.

2352. Moldovanu, Ion. Trei sute de tineri, angajaţi în câmpul muncii la încheierea studii-
lor : [despre ed. a 5-a a Forului meseriilor şi Târgului locurilor de muncă, mai 2015, Chişinău :
pe marginea discuţiei cu Ruxanda Glavan, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Maia Sandu, ministrul Educaţiei, Victor Zubcu, viceministrul Tineretului şi Sportului [et al.] /
Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2015. – 5 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2356)

331.105.44 Sindicate
2353. Budza, Oleg. "Să avem curaj, competenţă pentru a schimba în bine viaţa salariaţi-
lor" : interviu cu O. Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova /
pentru conformitate: Angela Chicu // Vocea poporului. – 2015. – 5 iun. – P. 4. – Idem în lb.
rusă.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2354. Damir, Tamara. Undă verde noilor oportunităţi : [despre activitatea Consiliului ra-
ional Călăraşi al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei] / Tamara Damir // Făclia. – 2015.
– 26 iun. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6).

2355. Hadârcă, Natalia. Sindicatul "Sănătatea" şi-a ales un nou preşedinte : [pe margi-
nea lucrărilor Congresului VI al Sindicatului "Sănătatea", 29 mai 2015, Chişinău] / Natalia
Hadârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 5 iun. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2356. Leahova, Irina. Angajaţii serviciilor publice visează la salarii mai bune : [pe margi-
nea discuţiei cu Piotr Bradarschi, preşedintele Asociaţiei Teritoriale "SINDASP" din Basara-
beasca, Andrei Mihailov, preşedintele com. sindical de la primăria oraşului, şi Nicolai Nicola-
ev, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raion] / Irina Leahova ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 5 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2357. Leahova, Irina. Patrimoniul cultural, adus la sapă de lemn : [despre situaţia în
domeniul culturii : pe marginea discuţiei cu Alexandra Pereverzeva, preşedintele Consiliului
Ramural al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din raionul Basarabeasca] / Irina Leahova ;
fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 26 iun. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2358. Leahova, Irina. Resursele sistemului educaţional : [pe marginea discuţiei cu Zina-
ida Barduc, preşedintele Asociaţiei teritoriale a federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei,
raionul Basarabeasca] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 12 iun. – P. 4. – Idem în
lb. rusă.

2359. Loghin, Vlad. Guvernele, patronatele şi sindicatele din lume, unite contra principa-
lelor provocări globale : [pe marginea lucrărilor celei de-a 104-a ses. a Confederaţiei Interna-
ţionale a Muncii, iun. 2015, Geneva, Franţa] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 19
iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2360. Loghin, Vlad. Industria uşoară, cu aceleaşi probleme grele : [pe marginea lucrări-
lor Congresului al VI-lea al Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară, 4 iun. 2015, Chişi-
nău] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 12 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2361. Loghin, Vlad. La insistenţa sindicatelor, angajarea specialiştilor tineri devine un


imperativ pentru ţară : [despre Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe
anul 2015 : pe marginea discuţiei cu Petru Chiriac, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 12 iun. – P. 7. – Idem în
lb. rusă.

2362. Sârbu, Maria. Dinamica exerciţiului continuu : [despre activităţile de formare conti-
nuă organizate de Consiliul municipal Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei] /
Maria Sârbu // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6).

2363. Semeniuc, Tudor. "Adevărul este singura odraslă a Timpului" : [interviu cu T.


Semeniuc, preşedinte al Consiliului raional Râşcani al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţei] / consemnare: Tamara Lupuşor // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 2-3. – (Supl. "Lumina"
; Nr 6).

2364. Ţurcanu, Natalia. Cultura a ajuns o cenuşăreasă în Republica Moldova? : [pe


marginea lucrărilor Congresului VI al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură, 4 iun. 2015, Chişi-
nău] / Natalia Ţurcanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 5 iun. – P. 8. – Idem în
lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2407)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2365. Panţâru, Bogdan. Vindem terenurile la străini sau gospodărim noi, pe pământuri-
le, care-s încă ale noastre? / Bogdan Panţâru // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 19
iun.

2366. Глазова, Татьяна. Закон о жилье через полгода вступит в силу : [о положе-
ниях нового Закона о жилье] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 12 июня. – Р. 12.

2367. Кетрарь, Вадим. Факторы риска земельного кадастра : [Земельный кадастр


Респ. Молдова по состоянию на 1 янв. 2015 г.] / Вадим Кетрарь // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2015. – 5 июня. – Р. 22.

336 Finanţe
2368. Chişlea, Ion. Cum reducem povara fiscală fără a prejudicia veniturile la buget / Ion
Chişlea // Economist. – 2015. – 24 iun. – P. 4.

2369. Inversiunea ratelor la depozitele bancare. Ce va urma? : [evoluția ratei


dobînzilor pentru depozitele bancare] / cor. ziarului // Săptămîna. – 2015. – 12 iun. – P. 14.

2370. Moraru, Anatol. Cele mai mari bănci din Moldova, sub supravegherea specială a
BNM : [despre regimul de supraveghere specială la Moldova-Agroindbank, Moldindconbank
şi Victoriabank] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2015. – 19 iun. – P. 6.

2371. Nica, Virginia. Până unde cade leul moldovenesc? / Virginia Nica // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 26 iun. – P. 5.
2372. Nica, Virginia. Sistemul bugetar, zguduit din temelii de datorii şi favoruri pentru
bănci / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 iun. – P. 5.

2373. Головатюк, Владимир. Негативные последствия политики Нацбанка для


экономики / Владимир Головатюк // Панорама. – 2015. – 5 июня. – Р. 6.

2374. Михалаке, Святослав. Святослав Михалаке: "Если не будет подписан мемо-


рандум с МВФ, лей упадет до 35 за доллар" : [интервью с фин. экспертом] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 16 июня.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2375. Пойсик, Михаил. Чем ниже курс – тем больше подешевевших леев поступа-
ет в бюджет / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2015. – 26 июня. – Р. 9.

2376. Такий, Александр. Banca de Economii: национализировать нельзя ликвиди-


ровать / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 12 июня.
– Р. 4.

2377. Такий, Александр. Централизованные вливания для проблемных банков /


Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 26 июня. – Р. 4.

2378. Чешуев, Виссарион. Валютное издевательство над здравым смыслом : [ин-


тервью с экспертом-экономистом В. Чешуевым] / подготовила Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 26 июня. – Р. 9.

2379. Шикирлийская, Татьяна. В Налоговом кодексе 1 мая перенесли на 1 января


: [об изм. в Налоговом кодексе и в законе nr. 71 от 12 апр. 2015 г.] / Татьяна Шикирлий-
ская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 12 июня. – Р. 6.

2380. Шикирлийская, Татьяна. Как возместить излишне уплаченный подоходный


налог? / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 5
июня. – Р. 6.

2381. Шикирлийская, Татьяна. Круг субъектов налогообложения по местным сбо-


рам : [об изм. в Налоговый кодекс в 2015 г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 19 июня. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2382)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2382. Cartea Albă 2015: Ce propun investitorii pentru îmbunătăţirea climatului de
afaceri : [pe marginea ed. a 4-a a Cărţii Albe, elab. de Asociaţia Investitorilor Străini] // Eco-
nomist. – 2015. – 3 iun. – P. 8-9.

2383. Criză de subvenţii agricole în 2015 : [pe marginea prevederilor Regulamentului


cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli pentru anul 2015, adopt. de Guvernul Rep. Moldova : sursa: mold-street.com] // Eco-
nomist. – 2015. – 24 iun. – P. 6.

2384. Şalamac, Mariana. De ce investiţiile masive în agricultura moldovenească nu dau


roade : [pe marginea studiului, realizat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Maria-
na Şalamac // Economist. – 2015. – 17 iun. – P. 6.

2385. Şalamac, Mariana. Producerea legumelor şi a plantelor aromatice, sau Cum dez-
voltăm agricultura de valoare adăugată înaltă : [despre implementarea proiectului "Competiti-

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

vitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor"] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 24


iun. – P. 8-9.

2386. Дашевский, Олег. Николай Вардуль: Молдове нужен свой Ли Куан Ю и зако-
нодательство о контроле за расходами : [по материалам участия Николая Вардуль, гл.
ред. рос. "Финансовой газеты", в заседании медиа-клуба "Формат А-3"] / Олег Дашев-
ский // Молдавские ведомости. – 2015. – 19 июня. – Р. 4.

2387. Коваленко, Ирина. Рост ВВП обеспечили финансовые услуги : [по материа-
лам беседы с экономистом Еленой Гореловой, нач. Департамента национальных сче-
тов и макроэкономического синтеза Национального бюро статистики Валентиной Гыди-
лика, и депутатом Парламента Владимиром Головатюк] / Ирина Коваленко // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 19 июня. – Р. 16.

2388. Могоряну, Николай. Над программой помощи малообеспеченным потреби-


телям электроэнергии никто не работает : о проекте закона об электроэнергии : [интер-
вью с председателем Ассоциации потребителей энергии Н. Могоряну] / записала Ма-
рина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 19 июня. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2416)

338.48 Turism. Economia turismului


2389. Hârjău, Ludmila. Ţara mea – destinaţie turistică / Ludmila Hârjău // Natura. –
2015. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

2390. Recomandări în legătură cu achiziționarea serviciilor turistice / Serviciul de inform.


și comunicare cu mass-media, APC // Dreptul. – 2015. – 19 iun. – P. 5.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2391. Калак, Дмитрий. ВТО оценит торговую политику Молдовы : [по поводу бесе-
ды с нач. упр. торговой политики и Всемирной Торговой Организации Министерства
экономики Вадимом Гумене] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 19 июня. – Р. 8.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2392. Калак, Дмитрий. Совместный контроль на границе по стандартам ЕС : [по
материалам беседы с генер. дир. Таможенной службы Молдовы Тудором Балицки] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 12 июня. – Р. 8.

2393. Урсу, Татьяна. Правовая реформа на таможне дает результаты : [по мате-
риалам беседы с генeр. дир. Таможенной службы Тудором Балицки] / Татьяна Урсу //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 26 июня. – Р. 16.

339.7 Finanţe internaţionale

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2394. Kremer, Alex. Birocraţia împiedică cetăţenii Moldovei să-şi găsească de lucru :
[art. dir. Băncii Mondiale în Moldova] / Alex Kremer // Săptămîna. – 2015. – 19 iun. – P. 5.

2395. Kremer, Alex. Cetăţenii Moldovei merită o economie curată : [art. dir. Băncii Mon-
diale în Moldova] / Alex Kremer // Economist. – 2015. – 17 iun. – P. 10.

2396. Кремер, Алекс. Жители Молдовы заслуживают чистой экономики : [ст. главы
представительства Всемирного банка в Молдове] / Алекс Кремер // Панорама. – 2015. –
19 июня. – Р. 7 ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 19 июня. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 2384)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2397. Калак, Дмитрий. Молдова – между ЕАЭС и ЕС : [по материалам заседания
Совета глав правительств стран СНГ, 29 мая 2015, поселок Бурабай, Казахстан] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 5 июня. – Р. 8.

2398. Споялэ, Еужения. Еужения Споялэ: MOLDAC – на пути к подписанию Со-


глашения о взаимном признании с ЕА : [интервью с дир. Национального центра по
аккредитации] / интервью взяла Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 5 июня. – Р. 9.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2399. Instituţia Ombudsmanului din Republica Moldova desfăşoară o campanie de
combatere a torturii / cor. ziarului // Dreptul. – 2015. – 26 iun. – P. 4.

2400. Tănase, Constantin. Tragedia unui stat în agonie: RM a renunţat la propriul ei act
de naştere : [despre principiile Declaraţiei de Independenţă] / Constantin Tănase // Timpul. –
2015. – 19 iun. – P. 8 ; Timpul. – 2015. – Iun. (Ed. specială).

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2401. Kovesi, Laura Codruţa. "În fiecare zi suntem întrebaţi: "Astăzi nu arestaţi pe ni-
meni?" : [interviu cu L. C. Kovesi, procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, România] /
consemnare: Mihai Voinea, Cristian Delcea, Anca Simina // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 17 iun. – P. 12-13 ; Moldova suverană. – 2015. – 24 iun.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2402. Şalamac, Mariana. Medierea, sau Cum doi se ceartă şi ambii câştigă : [pe margi-
nea "Memorandumului de colaborare în vederea promovării medierii" semnat de Ministerul
Justiției, Consiliul de Mediere, Centrul European pentru Soluționarea Disputelor (CEDR Lon-
dra) [et al.] discuţiei cu Aelita Orhei, mediator, şi Valeriu Lazăr, dir. Camerei de Comerţ şi
Industrie] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 3 iun. – P. 4.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2403. Moşneag, Victor. Reforma Procuraturii – în minoritate : [pe marginea Proiectului
de Lege privind Procuratura] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 4 iun. – P. 4-5 ;
Idem în lb. rusă. – 2015. – 12 июня. – P. 4.

2404. Oprea, Corina. Cum să-mi execut hotărârea judecătorească? : [consultaţia juristu-
lui] / Corina Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 25 iun. – P. 16.

2405. Тимотин, Марина. Сержиу Бэиешу: "Ни партия, ни альянс не могут выдви-
гать кандидатуру генерального прокурора" : [о реформе генер. прокуратуры : по мате-
риалам беседы с деканом факультета права Молдавского государственного универси-
тета С. Бэиешу] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 12 июня. – Р. 10.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2406. Nica, Virginia. Firul roşu al socialismului în Codul Muncii : [noile prevederi ale Co-
dului Muncii : pe marginea discuţiei cu Corina Gaibu, expert la Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale "Viitorul"] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 iun. – P.
4.

2407. Preguza, Ion. Protejarea drepturilor şi intereselor salariaţilor de către sindicate


prin amendarea Codului muncii : [pe marginea proiectului de lege pentru modif. Codului Mun-
cii] / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2015. – 19 iun. – P. 2, 5. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2408. Coteţ, Vlad. N-a venit nimeni de pe alt continent şi din altă ţară, dar au distrus tot
ai noştri : [interviu cu V. Coteţ, viceprimar al mun. Chişinău] / consemnare: Tatiana Anghel //
Moldova suverană. – 2015. – 25 iun.

2409. Dabija, Natalia. Ce face o femeie la primărie? : [pe marginea discuţiei cu Elena
Dobzeu, primar în satul Grozeşti, raionul Nisporeni, şi Nadejda Darie, primar în satul Zberoa-
ia, raionul Nisporeni] / Natalia Dabija // Ziarul de gardă. – 2015. – 25 iun. – P. 12 ; Idem în lb.
rusă. – 2015. – 26 июня. – P. 9.

2410. Furdui, Viorel. "Sistemul de administrare în R. Moldova este nefuncţional" : Inter-


viu cu V. Furdui, dir. executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova / pentru confor-
mitate: Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. – 4 iun. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. –
2015. – 26 июня. – P. 8.

2411. Moroşanu, Andrei. Femeia sorbită de iubire : [Valentina Casian, primarul oraşului
Străşeni] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 3.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2412. Valette-Valla, Guillaume. "Transparenţa este carburantul numărul unu al demo-


craţiei" : interviu cu G. Valette-Valla, secretar gen. al Înaltei Autorităţi pentru transparenţa
vieţii publice din Franţa / pentru conformitate: Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. –
18 iun. – P. 10-11.

2413. Онофрийчук, Юрий. Зона национального значения : [интервью с примаром


поселка Вадул-луй-Водэ Ю. Онофрийчук] / cor. ziarului // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2015. – 4 июня. – (Спец. вып. ; Nr 1).
(Vezi de asemenea Nr 2259)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2414. Glavan, Ruxanda. Dacă nu munceşti măcar 15 ani, nu beneficiezi de pensie : [in-
terviu cu R. Glavan, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei] / consemnare: Dorin Gal-
ben // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 10.

2415. Loghin, Vlad. Sistemul de pensii trebuie reformat. Cu cât mai repede, cu atât mai
bine / Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 26 iun. – P. 11. – Idem în
lb. rusă.

2416. Strelcov, Valeriu. De ce pensia noastră e atât de mică? / Valeriu Strelcov // Co-
munistul. – 2015. – 25 iun. – P. 6.

2417. Şalamac, Mariana. Reforme tergiversate: Cât mai rezistă sistemul actual de pen-
sii? : [pe marginea discuţiei cu Adrian Lupuşor, dir. executiv al Centrului Analitic Independent
Expert-Grup, Laura Grecu, viceministrul Muncii, protecţiei Sociale şi Familie, şi Maria Bortă,
preşedintele Casei Naţionale pentru Asigurările Sociale] / Mariana Şalamac // Economist. –
2015. – 10 iun. – P. 8-9.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2418. Donţu, Iurie. Conlucrare braţ la braţ : [pe marginea prevederilor Codului Educaţiei]
/ Iurie Donţu // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6).

2419. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: dintotdeauna în serviciul şcolii (1, 2) : [în
sprijinul reformării învăţământului primar] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 4 iun. – P. 3 ; 11
iun. – P. 5.

2420. Găluşcă, Ion. Lumina din cuvântul "Pedagogiei creştine" : [pe marginea cercetării
"Pedagogia creştină" de Virgil Mândâcanu] / Ion Găluşcă // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 2.

2421. Malcoci, Iulia. Je ne sius pas Charlie : [despre rolul religiei în şcoală] / Iulia Mal-
coci // Făclia. – 2015. – 5 iun. – P. 6.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2422. Olaru-Ţurcan, Natalia. Om al cuvântului inteligent şi al generozităţii : [despre Ga-


lina Martea, cercetător şi poetă] / Natalia Olaru-Ţurcan // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. –
P. 5.

2423. Pârnău, Ion. Educaţia – un proces continuu : [în Egipt şi Grecia Antică] / Ion
Pârnău // Făclia. – 2015. – 19 iun. – P. 3.

2424. Pleşu, Andrei. Învăţământul autohton, ce-i de făcut? : [art. analistului din Româ-
nia] / Andrei Pleşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 iun. – P. 6.

2425. Sandu, Maia. "Nu ne aşteptăm la rezultate spectaculoase, pentru că atunci când
vorbim despre calitatea educaţiei, sunt încă foarte multe lucruri de făcut" : Interviu cu M.
Sandu, ministru demisionat al Educaţiei // Univers pedagogic pro. – 2015. – 25 iun. – P. 3.

2426. Sandu, Maia. Maia Sandu: "E foarte greu de spus dacă mă văd sau nu într-o ur-
mătoare echipă" : [din interviul acordat de către ministrul Educaţiei postului de Radio Europa
Liberă] // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 7.

2427. Sandu, Maia. Mesaj cu ocazia încheierii anului de studii : [adresat de către minis-
trul Educaţiei] / Maia Sandu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 4 iun. – P. 1.

2428. Trifan, Aurelia. "Pledez pentru reabordarea competenţelor psihopedagogice" : [în


școala primară din or. Călărași] / Aurelia Trifan // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 4. – (Supl.
"Lumina" ; Nr 6).
(Vezi de asemenea Nr 2358)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2429. Beghiu, Tatiana. Jumătate de secol în şcoală : [pe marginea discuţiei cu Vasile şi
Maria Ichim, prof. din satul Pituşca, raionul Călăraşi] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2015. – 4 iun. – P. 15.

2430. Colesnic, Iurie. Directorul Gimnaziului Nr. 1 din Chişinău... : [Vasile Soloviov, dir.
Gimnaziului nr. 1 de băieţi (1831-1904)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 18 iun. – P.
15.

2431. Colesnic, Iurie. Magia anonimatului impus... : [din istoria Liceului Militar din Chişi-
nău, prezentată de către Leonid Gheorghian, stabilit în Germania] / Iurie Colesnic // Timpul. –
2015. – 12 iun. – P. 19.

2432. Cazacu, Nicolae. Bacalaureatul lui Eugen Coşeriu : [(1921-2002) lingvist] / Nico-
lae Cazacu // Făclia. – 2015. – 12 iun. – P. 5.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2433. Leahova, Irina. Domeniul educaţie simte o lipsă acută de tineri specialişti şi de
elevi : [pe marginea discuţiei cu Jana Roman, dir. Liceului Teoretic din satul Recea, şi Irina

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Cojocari, psiholog şcolar la Gimnaziul din satul Branişte, raionul Râşcani] / Irina Leahova ;
fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 26 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2434. Pascaru, Anastasia. LT "Universum" – promotor de valori : Interviu cu A.


Pascaru, dir. Liceului Teoretic "Universum" din comuna Sărata Galbenă, raionul Hânceşti] /
pagini realizate de Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 19 iun. – P. 4-5.

2435. Popescu, Galina. Gimnaziul Coşcalia: obişnuinţa altitudinii : [interviu cu G. Po-


pescu, dir. Gimnaziului din comuna Coşcalia, raionul Căuşeni, Petru Popescu şi Ion Bâtcă,
profesori] / consemnare: Vlad Sărătilă // Făclia. – 2015. – 12 iun. – P. 3.

2436. Postică, Silvia. "Tot ce am mai bun este ambiţia" : Interviu cu S. Postică, metodis-
tă, grădiniţa nr. 225, Educatoarea anului 2015 / interviu de Natalia Pîslaru // Univers pedago-
gic pro. – 2015. – 11 iun. – P. 3.

2437. Silvestru, Aurelian. "Şcoala este datoare să făurească oameni buni" : [interviu cu
A. Silvestru, dir. Liceului de Creativitate şi Inventică "Prometeu" din mun. Chişinău] / pentru
conformitate: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 18 iun. – P. 4-5.

2438. Zolotariov, Elena. Căi viabile pentru a stimula inteligenţa spirituală şi morală la
discipolii treptei primare de studii / Elena Zolotariov // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 7.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2439. Ciobanu, Ludmila. Copii cu CES – copii speciali : [clasificările clasice (UNESCO,
1995) privind includerea copiilor în categorii cu cerinţe educaţionale speciale] / Ludmila Cio-
banu // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2440. Albu, Aliona. Şcoala Profesională Rezina: în continuă schimbare : [dialog cu A.
Albu, dir. Şcolii Profesionale din Rezina] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 12
iun. – P. 6-7.

2441. Leahova, Irina. Viitorul învăţământului profesional şi tehnic se află sub semnul în-
trebării : [pe marginea discuţiei cu Vasile Nogai, fost specialist principal în Comitetul de Stat
pentru învăţământul profesional-tehnic] / Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului.
– 2015. – 26 iun. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2442. Raileanu, A. Pedagogii din sistemul de învăţământ profesional secundar studiază


metodologia elaborării planului de învăţământ : [pe marginea lucrărilor seminarului teoretico-
practic cu tema "Metodologia elaborării planului de învăţământ", 11-12 iun. 2015, Chişinău] /
A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 18 iun. – P. 1, 3.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2443. Savin, Vladimir. Parteneriatele – o cale sigură de avansare profesională : [interviu


cu V. Savin, dir. Şcolii Profesionale din Ungheni] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. –
2015. – 5 iun. – P. 4-5.

2444. Temciuc, Cristina. Zborul spre mâine al absolvenţilor Şcolii Profesionale nr. 2 din
Chişinău : [75 de ani de la fondarea Şcolii] / Cristina Temciuc // Făclia. – 2015. – 5 iun. – P. 7.

2445. Un test al profesionalismului – concursul "Cel mai bun în meserie" : (la Şcoa-
la de Meserii nr. 12, satul Viişoara, raionul Ştefan Vodă) / pagini realizate de Adrian Rusu //
Făclia. – 2015. – 19 iun. – P. 6-7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2446. Căldare, Dumitru. Profesorul Gheorghe Ciocanu – rectorul speranţelor şi al viito-
rului Universităţii de Stat din Moldova / Dumitru Căldare // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun.
– P. 7.

2447. Ciobanu, Anatol. Homo Locum Ornat ... : [Gheorghe Ciocanu, rector al Universi-
tăţii de Stat din Moldova] / Anatol Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 7.

2448. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) la 85 de ani : Facul-
tatea Biologie şi Chimie // Făclia. – 2015. – 19 iun. – P. 1-2.

2449. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) la 85 de ani : Facul-
tatea Fizică şi Matematică // Făclia. – 2015. – 26 iun. – P. 1, 3.

2450. Veveriţa, Ana-Maria. Peste şase mii de burse pentru tinerii din R. Moldova care
doresc să studieze în străinătate / Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. – 4 iun. – P.
12-13 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 19 июня. – P. 6-7.

2451. Абабий, Ион. Здесь учат настоящему и непростому делу – лечить людей :
[интервью с ректором Государственного университета Медицины и Фармацевтики им.
Н. Тестемицану И. Абабий] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости.
– 2015. – 19 июня. – Р. 4.

2452. Бужор, Валериу. Валериу Бужор: "Диплом нашего вуза открывает перед мо-
лодым специалистом многие двери" : [интервью с президентом Института уголовного
права и прикладной криминологии] // Молдавские ведомости. – 2015. – 26 июня. – Р. 9.

2453. Кердиваренко, Наталья. Наталья Кердиваренко: Университет имени Нико-


лае Тестемицану дал молдавской медицине массу прекрасных специалистов : [интер-
вью с проф., одной из перв. выпускниц Кишиневского медицинского института] / запи-
сала Елена Василаки // Панорама. – 2015. – 26 июня. – Р. 19.

2454. Соломон, Дмитрий. Европейские стандарты обучения в ATIC : [интервью с


ректором Академии транспорта, информатики и коммуникаций Д. Соломон] / записала
Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 5 июня. – Р. 4.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2455. Шимановская, Марина. ULIM подтвердил свою позицию лидера в высшем


образовании Молдовы : [об участии Международного Независимого Университета
Молдовы в рейтинге Европейского Союза U-Multirank 2015] / Марина Шимановская //
Молдавские ведомости. – 2015. – 30 июня.
(Vezi de asemenea Nr 2219)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2456. Sărănuţă, Silvia. Prosopul : [valori ale culturii populare și tradiționale din Basara-
bia] / Silvia Sărănuţă // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 6.

398 Folclor
2457. In memoriam dr. hab. Nicolae Băieşu : (24 iun. 1934 – 7 iun. 2015) : [specialist
în folcloristică] // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 7. – Semnat : Conducerea AȘM și
Dir. Inst. de Filologie al AȘM.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2458. Capcelea, Gabriela. Schimb de bune practici în Bazinul Mării Negre : [pe margi-
nea lucrărilor conf. regionale "Participarea publică şi buna guvernare de mediu în cadrul
sectorului de management al apei din regiunea Mării Negre" ; 15-16 mai 2015, Varna, Bulga-
ria] / Gabriela Capcelea // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

2459. Gumovschi, Andrei. Cum poate deveni gunoiul o afacere profitabilă / Andrei
Gumovschi // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

2460. Palihovici, Sergiu. Sergiu Palihovici: Dragostea şi cultul faţă de natură ne deschi-
de drumul şi în mileniul trei de a supravieţui şi prospera ca neam pe pământul nostru : [inter-
viu cu ministrul Mediului] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). –
P. 8-9.

2461. Vagogne, Pascal. Este important să acţionăm împreună pentru a evita schimbări-
le climatice dăunătoare : [scrisoare comună din partea Excelenţei sale Pascal Vagogne,
Ambasador francez şi Excelenţei Sale Phil Batson, Ambasador britanic în Rep. Moldova] //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 iun. – P. 7.

2462. Veveriţa, Ana-Maria. "Reduce, reciclează, reutilizează" – o lecţie ce trebuie învă-


ţată de cetăţenii noştri / Ana-Maria Veveriţa // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

53 FIZICĂ
(Vezi Nr 2215)

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2463. Baciu, Gheorghe. Medici basarabeni – demni de comemorare : [despre Petre Ca-
zacu (1871-1956) şi Daniel Ciugureanu (1885-1950)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. –
2015. – 25 iun. – P. 8.

2464. Buga, Mircea. "Orice reformă este dureroasă şi există persoane care încearcă s-o
stopeze" : [interviu cu M. Buga, ministrul Sănătăţii] / consemnare: Irina Papuc // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 2 iun. – P. 10.

2465. Bujarov, Sorina. Spitalele raionale, cu utilaj performant, dar fără doctori : [pe
marginea interviurilor pentru Sănătate Info a managerului spitalului din Călăraşi Silvia Bobes-
cu, dir. spitalului din Vulcăneşti Mihail Gheorghiev şi ministrului Sănătăţii Mircea Buga] / Sori-
na Bujarov // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 iun. – P. 7.

2466. Ciobanu, Raisa. Un împătimit al cercetării : [pe marginea lansării cărţii "Istorii de
suferinţe şi victimizări omeneşti" de Gheorghe Baciu] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –
2015. – 11 iun. – P. 5.

2467. Nica, Virginia. Radiografia şpăgilor în spitalele Republicii Moldova : [pe marginea
studiului "Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în percepţia populaţiei din Rep.
Moldova", realizat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate] / Virginia Nica // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 23 iun. – P. 7.

2468. Şturheţcaia, Olga. Medicii de la Spitalul Clinic Municipal "Sfîntul Arhanghel Mihail"
– la straja sănătăţii noastre : [pe marginea discuţiei cu Mihail Ciobanu, dir. Spitalului Clinic
Municipal "Sfîntul Arhanghel Mihail"] / Olga Şturheţcaia // Săptămîna. – 2015. – 19 iun. – P.
12.

2469. Буга, Мирча. Если врачи перестанут работать из-за страха быть произволь-
но наказанными, пострадает все общество : Интервью с министром Здравоохранения
М. Буга / интервью реализовано Аннетой Гросу // Ziarul de gardă. – 2015. – 5 июня. – P.
8. – Рус. версия.

2470. Чегаровская, Любовь. Медицинский полис гарантирует... дополнительные


расходы : [по результатам втор. опроса обществ. мнения на тему "Доступ и качество
медицинских больничных услуг в восприятии жителей Респ. Молдова", провед. Цен-
тром социол. исследований и маркетинга CBS-AXA] / Любовь Чегаровская // Панорама.
– 2015. – 26 июня. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 2355)

616 Patologie. Medicină clinică


616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2471. Beghiu, Tatiana. Neglijenţele care cauzează dereglările din viaţa noastră : [pe
marginea discuţiei cu Ana Godina, medic endocrinolog] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2015. – 25 iun. – P. 19.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2472. Gorea, Ilarion. N. Testemiţanu şi neurochirurgia moldavă : [despre rolul savantului
: dialog cu I. Gorea, neurochirurg] / interlocutor: Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. –
26 iun. – P. 6.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


2473. Jantâc, Nicolae. Lumina ochilor lacomă de frumuseţi : (Notiţe de la Conf. Şt.-
practică a Oftalmologilor din mun. Chişinău, ed. a 4-a, iun. 2015) / Nicolae Jantâc // Literatura
şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 6.

618 Ginecologie. Obstetrică


2474. Belâi, Liviu. Câmpul de maci, văzut prin crăpătura vagonului marfar : [despre
Ludmila Eţco, specialist în domeniul obstetricii şi ginecologiei] / Liviu Belâi // Literatura şi arta.
– 2015. – 18 iun. – P. 6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2475. Zaharia, Lilia. Pădurea din Boghenii Noi administrată după model european : [pe
marginea discuţiei cu Grigore Ştefârţă, pădurarul-şef al pădurii din comuna Boghenii Noi,
raionul Ungheni, Grigore Diţă, pădurar, Victor Filipovici, expert în domeniul forestier [et al.] /
Lilia Zaharia ; fot.: Constantin Grigoriţă // Obiectiv european. – 2015. – Iun. (Nr 13). – P. 7-8.

631/638 Agricultură
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2476. Gumovschi, Andrei. Cum obţinem grâu bun pentru panificaţie / Andrei
Gumovschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 12 iun.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
(Vezi Nr 2385)

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2477. Grubâi, Lilia. Secretele viţei-de-vie şi ale vinului de la Căuşeni : [pe marginea dis-
cuţiei cu Gheorghe Gogu, viticultor din Căuşeni] / Lilia Grubâi // Ziarul naţional. – 2015. – 5
iun. – P. 15.

2478. Rementova, Sorina. Un deschizător de drumuri în viticultură şi vinificaţie : [pe


marginea discuţiei cu Gheorghe Olteanu, viticultor şi vinificator din raionul Cahul] / Sorina
Rementova // Evenimentul zilei. – 2015. – 26 iun. – P. 6 ; Событие недели. – 2015. – 26
июня. – Р. 15.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2479. Ursoi, Mihai. Transmisiile TV prin intermediul satelitului – oportunitate pentru piaţa
de televiziune din Republica Moldova : [interviu cu M. Ursoi, dir. gen. al SES Astra pentru
România, Bulgaria şi Rep. Moldova] / interviu de Ion Chişlea // Economist. – 2015. – 3 iun. –
P. 6.

2480. Моисеев, Сергей. Программа перехода на цифровое телевидение : [о пере-


ходе с 17 июня с аналогового на цифровое телевидение] / Сергей Моисеев // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 19 июня. – Р. 14.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2481. Амброси, Григорий. Научный подход к сертификации транспортных услуг :
[интервью с председателем Технического комитета стандартизации на транспорте Гр.
Амброси] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 26 июня. – Р. 14.

2482. Катан, Виктор. Минтранс против реформ? : [о реформах в транспорт. отрас-


ли : беседа с председателем Патронатной ассоциации в области соответствия продук-
ции Респ. Молдова В. Катан] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 26
июня. – Р. 15.

656.7 Transport aerian


2483. Cunoaște-ți drepturile în calitate de pasager al curselor aeriene / Serviciul de in-
form. și comunicare cu mass-media, APC // Dreptul. – 2015. – 19 iun. – 5.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 2281)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2484. Таран, Ангелина. Стоимость сертификации сократилась на 30 процентов :
[по материалам беседы с нач. отд. виноделия Минсельхоза Валериу Чеботарь, дир.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Национального центра проверки качества алкогольной продукции Виктором Бадареу, и


дир. Национального бюро винограда и вина Дмитрием Мунтяну] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 12 июня. – Р. 23.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2485. Кайряк, Петр. "Милина" добралась до Новых Анен : [производство хлебобу-
лочных изделий : интервью с президентом компании "Милина" П. Кайряк] / записала
Любовь Тарабурка // Панорама. – 2015. – 19 июня. – Р. 8.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
2486. Глазова, Татьяна. Детальные градостроительные планы в сокращенном ва-
рианте : [в мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 19 июня. – Р. 12.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2487. Hadei, Daniela. Castel unic în lume : [Castelul Peleş din Sinaia, România, fosta
reşedinţă de vară a Regelui Carol I] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P.
16.

2488. Hadei, Daniela. Târgul de la Lăpuşna : [despre reabilitarea Curţii Domneşti de la


Lăpuşna, raionul Hânceşti] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 16.

2489. Hadei, Daniela. Vila din coasta Parlamentului : [a fostului avocat Moisei Kligman :
monument de arhitectură de însemnătate naţională din mun. Chişinău] / Daniela Hadei //
Ziarul naţional. – 2015. – 5 iun. – P. 16.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2490. Mihailovici, Stela. Creator de mobilă în Cehia : [pe marginea discuţiei cu Con-
stantin Râlea, meşter-lemnar, stabilit în Cehia] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 5
iun. – P. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2491. Куликова, Людмила. "Заземление" небесного до земного от Виолетты Ди-
ордиевой : [по материалам беседы с книж. иллюстратором В. Диордиевой] / Людмила
Куликова // Панорама. – 2015. – 26 июня. – Р. 22.

78 MUZICĂ
2492. Dabija, Nicolae. Omul cu două inimi : [Iurie Sadovnic, interpret de muzică folk] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 1.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2493. Grecu, Oleg. Ciprian Porumbescu – mare patriot român : [compozitor, muzician
(1853-1883)] / Oleg Grecu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 18 iun. – P. 7.

2494. Groza, Loredana. "Mergeam cu vacile, mulgeam oile, nu am fost un copil răsfăţat"
: [interviu cu L. Groza, interpretă de muzică uşoară din România] / consemnare: Alexandra
Constanda // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 iun. – P. 15.

2495. Hadei, Daniela. Adriana Ochişanu: "Costumul popular pune în valoare cântecul" :
[pe marginea discuţiei cu Adriana Ochişanu, interpretă de muzică populară] / Daniela Hadei //
Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 18.

2496. Hadei, Daniela. Interpreta care vrea să cucerească Germania : [pe marginea dis-
cuţiei cu Carolina Gorun, interpretă de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2015. – 5 iun. – P. 18.

2497. Negru, Lena. "Nu am fugit din România!" : [pe marginea discuţiei cu Pavel Stra-
tan, interpret de muzică] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 12 iun. – P. 13.

2498. Negru, Lena. Ian Raiburg a devenit bunic! : [pe marginea discuţiei cu Ian Raiburg,
compozitor și interpret de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 5 iun.
– P. 10.

2499. Ogrinji, Mihai. Palatul Cantacuzino din Bucureşti : [Muzeul Naţional "George
Enescu"] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 14.

2500. Мигулина, Татьяна. Тенденции новой музыки : [о 24-м Междунар. фестивале


"Дни новой музыки", июнь 2015, Кишинэу : по материалам беседы с худож. дир. фести-
валя Геннадием Чобану] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 26 июня. – Р. 30.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2501. Moraru, Marin. "Filmul românesc e plin de beep-uri. De-aia nu mai joc" : [interviu
cu M. Moraru, actor de film şi teatru din România] / consemnare: Florin Ghioca // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 10 iun. – P. 15.

2502. Negru, Lena. "Care Valetta? Eu am de cules cireşele şi căpşunele!" : [pe margi-
nea discuţiei cu Sergiu Ciorescu, cineast] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 26
iun. – P. 10.

2503. Гибу, Николай. Клара : [к 90-летию рос. киноактрисы Клары Лучко : интервью
с режиссером Н. Гибу] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 19 июня.
– Р. 11-13 ; 26 июня. – Р. 12-13. – Продолж. следует.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

792 Teatru. Artă scenică


2504. Bortă, Victoria. Semnalul de alarmă al lui Paulencu : [pe marginea discuţiei cu Ion
Paulencu, solist al Operei Naţionale] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 26 iun. – P.
17.

2505. Cozaru, Nelly. Spectacolul Drept ca o linie...: Impresii teatrale : [dialog cu N.


Cozaru, actriţă] / interlocutor: Vera Mereuţă // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 7.

2506. Gâlcă, Ghenadie. Ghenadie Gâlcă: "Teatrul nu înseamnă doar distracţie şi uitare
de probleme" : [interviul cu actorul la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"] / consemnare: Sabi-
na Semeniuc // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 24.

2507. Puric, Dan. Dan Puric: "Vă aştept cu toată dragostea, o să ne mirăm împreună" :
[interviu cu actorul român] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 26 iun. –
P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2579)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2508. Saenco, Svetlana. Medalii pentru R. Moldova la Jocurile Europene de la Baku :
[interviu cu Sv. Saenco, luptătoare] / consemnare: Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2015. –
19 iun. – P. 19.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr 2432)
811.135.1 Limba română
2509. Colţun, Gheorghe. Frazeologisme cuprinzând termeni ai portului românesc (1-2) /
Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 11, 18 iun. – P. 3. – Va urma.

2510. Cosniceanu, Maria. Balmuş : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 12 iun. – P. 25.

2511. Cosniceanu, Maria. Potângă : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 5 iun. – P. 25.

2512. Cucu, Viorel. Verbul a uita : [etimologii subiective] / Viorel Cucu // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 18 iun. – P. 4.

2513. Eremia, Anatol. Orheiul Vechi : [context al toponimiei cognitive] / Anatol Eremia //
Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2514. Andronesco, Nicholas. Adagio ; Ţara mea : din cartea IV de poezie "Sine Die –
Sensibilitatea metagalaxiei" / Nicholas Andronesco // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P.
4.

2515. Căldăraru, Emilia. Toate meseriile : [versuri] / Emilia Căldăraru // Florile dalbe. –
2015. – 11 iun. – P. 1.

2516. Crăciun, Petre. Ţara Adevărului şi Împăratul Minciună : [poveste] / Petre Crăciun
// Florile dalbe. – 2015. – 18 iun. – P. 10-11.

2517. Cucu, Viorel. Paşaport ; Dimineaţa ; Bătrâneţe : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura
şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 5.

2518. Cucu, Viorel. Profesorul meu : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura şi arta. – 2015. –
4 iun. – P. 1.

2519. Eminescu, Mihai. Calul troian : [versuri] / Mihai Eminescu // Literatura şi arta. –
2015. – 11 iun. – P. 1.

2520. Farago, Elena. Bine-ai venit, vacanţă mare! : [versuri] / Elena Farago // Florile
dalbe. – 2015. – 18 iun. – P. 1.

2521. Farago, Elena. Bondarul leneş ; Şireata ; Un gând ; Cloşca ; De ziua mamei ; Doi
fraţi cuminţi ; Nelu ; Dacă-mi aplec smerit genunchii... : [versuri] / Elena Farago // Florile dal-
be. – 2015. – 4 iun. – P. 8.

2522. Posteucă, Vasile. Jale basarabeană : [versuri] / Vasile Posteucă // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 25 iun. – P. 1.

2523. Selenity-Aga, Lucia. Fluturaşul Morpho : [povestire] / Lucia Selenity-Aga // Florile


dalbe. – 2015. – 4 iun. – P. 8.

2524. Zăgan, Costel. Generaţii : [versuri] / Costel Zăgan // Florile dalbe. – 2015. – 4 iun.
– P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2525. Anton, Ion. Cetatea Sorocii : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 18 iun.
– P. 5.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2526. Bajureanu, Ion. Eu nu îmi schimb primarul : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 2.

2527. Bradu, Ion. Din tinda bisericii : [eseu] / Ion Bradu // Literatura şi arta. – 2015. – 4
iun. – P. 6.

2528. Butnaru, Leo. Zăpăceala de la Herculane : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux.
– 2015. – 5 iun. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2529. Căpiţă, Ionel. Batjocura : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P.
4.

2530. Cibotaru, Mihail Gh. Răzvrătita : (nuvelă) / Mihail Gh. Cibotaru // Literatura şi arta.
– 2015. – 18 iun. – P. 5.

2531. Ciobanu, Ion. Boul şi cioara : [fabulă] / Ion Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. –
11 iun. – P. 8.

2532. Ciobanu, Svetlana. Aventurile unei picături de apă : [povestire] / Svetlana Cioba-
nu // Florile dalbe. – 2015. – 4 iun. – P. 4.

2533. Ciocanu, Anatol. Mărţişor ; Casa ; Cântec de leagăn ; Cu trenul ; La mare ; La


grădiniţă : [versuri] / Anatol Ciocanu // Florile dalbe. – 2015. – 18 iun. – P. 12.

2534. Ciocoi, Gheorghe. Cetatea Sorocii : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 18 iun. – P. 1.

2535. Dabija, Doina. Orbul ; "De prea mult soare..." : [nuvele] / Doina Dabija // Literatura
şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 4.

2536. Dabija, Doina. Păcatul : eseu / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun.
– P. 8.

2537. Diordiev, Ion. Catrene cu piper / Ion Diordiev // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun.
– P. 8.

2538. Fonari, Victoria. Ultimul Clopoţel : [versuri] / Victoria Fonari // Făclia. – 2015. – 5
iun. – P. 6.

2539. Ghilaş, Victor. Patrioţii ţării : [versuri] / Victor Ghilaş // Literatura şi arta. – 2015. –
11 iun. – P. 8.

2540. Gramaţki, Iulian. Rezistenţă pe un cap de pod : [povestire] / Iulian Gramaţki // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 5.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2541. Grosu, Valeria. Anişoara : [povestire] / Valeria Grosu // Florile dalbe. – 2015. – 18
iun. – P. 12.

2542. Mihail, Viorel. Lupii : Mitologicale / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 19, 26
iun. – P. 8-9. – Va urma.

2543. Moroşanu, Andrei. Demonii : (Foileton) / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2015. – 11 iun. – P. 2.

2544. Moroşanu, Andrei. Elisabeth : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2015. – 11 iun. – P. 8.

2545. Moroşanu, Andrei. Ochiul satanei : (Foileton) / Andrei Moroşanu // Literatura şi


arta. – 2015. – 25 iun. – P. 3.

2546. Partole, Claudia. File din Jurnalul meu / Claudia Partole // Florile dalbe. – 2015. –
18 iun. – P. 13.

2547. Partole, Claudia. La bunei, în sat... : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. –
2015. – 4 iun. – P. 4.

2548. Partole, Claudia. Mă-nvârt în jurul axei mele, sau ReÎntâlnirea cu Sine : (răspun-
suri fără întrebări) / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 6.

2549. Partole, Claudia. Peisaj cu dimineţi şi clipe (2) : [eseu] / Claudia Partole // Natura.
– 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 5. – Art. 1 : Mar. (Nr 3).

2550. Plăieşu, Raisa. Te rog, nu zice nu ; Steaua sfântă ; Ce este astăzi omul? ; În cine
crezi, tu, omule?... ; Cum poţi să vorbeşti în două limbi odată? ; Limba română ; Veniţi la
mănăstire... : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 5.

2551. Popovici, Teodor. Ce mai e şi Dragostea? : eseu / Teodor Popovici // Literatura şi


arta. – 2015. – 4 iun. – P. 8.

2552. Sandulescu, Ludmila. Omul sfinţeşte locul : [versuri] / Ludmila Sandulescu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 6.

2553. Silvestru, Aurelian. Avertisment : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2015. – 25 iun. – P. 1.

2554. Silvestru, Aurelian. Bumerangul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015. –


Iun. (Nr 6). – P. 5.

2555. Silvestru, Aurelian. Curtenii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 19 iun.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2556. Silvestru, Aurelian. Fericirea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2015. – 4 iun. – P. 1.

2557. Silvestru, Aurelian. Fraţii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 5 iun.

2558. Silvestru, Aurelian. Retras în sine : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 26 iun.

2559. Silvestru, Aurelian. Străinul din inima aproapelui tău... : [eseu] / Aurelian Silvestru
// Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 12 iun.

2560. Slutu-Soroceanu, Nina. Catedrala : (Triptic) / Nina Slutu-Soroceanu // Literatura


şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 5. – Conţine: 1. Înveşniciţi în armonie... ; 2. A doua naştere ; 3.
Învierea.

2561. Stere, Constantin. Ilenuţa : [din cartea "Merele, harbujii şi albinele" : adapt. după
romanul "În preajma revoluţiei"] / Constantin Stere ; adapt. de Ion Druţă // Florile dalbe. –
2015. – 11 iun. – P. 8.

2562. Stere, Constantin. În preajma revoluţiei : Fragmentarium : [din romanul cu acelaşi


tit.] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2015. – 5 iun. – P. 8-9. – Sfârşit. Începutul : 15 mai.

2563. Tănase, Constantin. ... amintiţi-vă de Zina Karabina : fragm. din cartea "Groapa
cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 6.

2564. Tănase, Constantin. Cu dragoste, de rău despre noi, moldovenii : fragm. din car-
tea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 12 iun. – P. 6.

2565. Tănase, Constantin. Mihai Eminescu, cel anonim şi neiubit : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 6.

2566. Tănase, Constantin. O pană publicistică hrănită cu jăratic : fragm. din cartea
"Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 6.

2567. Tănase, Constantin. Sangheli şi Cucu : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop", 2000 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 6.

2568. Tănase, Constantin. Somnul opiniei publice : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop",
2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 6.

2569. Tănase, Constantin. Violenţele de limbaj : fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 19 iun. – P. 6.

2570. Toma, Eleonora. Cântare numelui de român ; Cântec comun ; Generaţia nouă ;
Fecioara Maria ; Necontenită ploaie ; Deznădejde ; Nucul de acasă ; Picături de lună ; Colin-

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dul jucăriilor de brad ; De un secol, de-o vecie... ; Ora matinală ; Aş vrea să fiu o iarbă de
acasă... : [versuri] / Eleonora Toma // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 5.

2571. Vicol, Nelu. Călător, cuvântul ; De unde cuvântul? ; Cuvântul – jurământ ; Cuvân-
tul – pecete ; Tablele cuvintelor ; Cântec despre cuvânt ; Neuitarea cuvântului ; Cuvântul în
lumină ; Prin cuvânt ; Cuvântul, în ceas de cumpănă ; Chiar şi-atunci... ; A fost cândva cuvân-
tul... ; Psalm cuvântului : [versuri] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2015. – 11 iun. – P.
7.

2572. Vicol, Nelu. Drumul cuvântului : [eseu] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. –
2015. – 11 iun. – P. 7.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
2573. Cimpoi, Mihai. "Neliniştita existenţă" a unui poet etern îndrăgostit : [despre creaţia
poetului Mihai Sultana Vicol] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 5.

2574. Cimpoi, Mihai. Adevărul despre boala şi moartea lui Eminescu / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 4.

2575. Cimpoi, Mihai. G. Topîrceanu: hilaritatea tragică : [pe marginea ed. în două vol. a
operei lui George Topîrceanu, în cadrul col. "Opere fundamentale", coord. de Eugen Simion] /
Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 4.

2576. Dabija, Nicolae. Ion Ciurea, un poet al iubirii de departe a Ţării : [pe marginea
creaţiei poetice a scriitorului român, stabilit în Germania] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta.
– 2015. – 25 iun. – P. 4.

2577. Ştefănescu, Alex. Cum a crescut nivelul mediu de cultură din România : [despre
Dinu Flămând, trad.] / Alex Ştefănescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 iun. – P.
13.

2578. Teodorescu, Cristian. "Există o complicitate a ziariştilor cu politica" : [interviu cu


C. Teodorescu, scriitor] / consemnare: Medeea Stan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1
iun. – P. 12-13.

2579. Vişniec, Matei. Matei Vişniec: "Democraţia e învinsă de violenţă" : [interviu cu


dramaturgul, stabilit la Paris] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 18 iun. – P. 15.

2580. Voncu, Răzvan. Moromeţii şi Basarabia : [60 de ani de la apariţia romanului "Mo-
romeţii" de Marin Preda] / Răzvan Voncu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 iun. – P.
7.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

2581. Anton, Ion. Vârsta împlinirilor : [60 de ani de la naşterea scriitoarei Claudia
Partole] / Ion Anton // Făclia. – 2015. – 12 iun. – P. 5 // Florile dalbe. – 2015. – 18 iun. – P.
12.

2582. Butnaru, Valentina. De dragul Doamnei Argentina : [85 de ani de la naşterea Ar-
gentinei Cupcea-Josu, trad.] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 26 iun. – P.
19.

2583. Ciobanu, Mircea V. Mircea V. Ciobanu: "Un flirt cu poezia" : [interviu cu criticul li-
terar] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 19 iun. – P. 17.

2584. Colesnic, Iurie. Moartea şi nemurirea lui Stere : [150 de ani de la naşterea lui
Constantin Stere, scriitor şi om politic] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 5 iun. – P. 19.

2585. David, Eugenia. Fragilitate şi tărie : [Elena Vatamanu, red. şi trad.] / Eugenia Da-
vid // Săptămîna. – 2015. – 5 iun. – P. 14.

2586. Josu, Nina. Muzeul Naţional de Literatură "Mihail Kogălniceanu" – nucleu al spiri-
tualităţii : [consemnarea aniversării de 50 de ani de la fondarea Muzeului] / Nina Josu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 5.

2587. Plăieşu, Raisa. Cuvântul poetei înalţă şi mântuieşte : [omagiu pentru Claudia
Partole, scriitoare] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 6.

2588. Răileanu, Vitalie. Zodierul, râvnitul poet Valentin Roşca : [despre creaţia poetului]
/ Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 5.

2589. Павлов, Николай. Юрие Колесник, пламенный рыцарь Бессарабии : [60 лет
со дня рождения писателя, историографа Юрия Колесник] / Николай Павлов // Молдав-
ские ведомости. – 2015. – 26 июня. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2593)

821.58.0 Literatură în limbi sino-tibetane


2590. Manolescu, Nicolae. China actuală prin prisma romanului poliţist : [scriitorului Qiu
Xiaolong] / Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 iun. – P. 15.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2591. Rusu, Dinu. Poveşti de călătorie pe un fir de apă (1) : [satul Pociumbăuţi din raio-
nul Râşcani, Rep. Moldova] / Dinu Rusu // Natura. – 2015. – Iun. (Nr 6). – P. 2.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Baciu, Gheorghe. Medici basarabeni – demni de comemorare : [despre Petre Cazacu
(1871-1956) şi Daniel Ciugureanu (1885-1950)]. – Vezi Nr 2463.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Belâi, Liviu. Câmpul de maci, văzut prin crăpătura vagonului marfar : [despre Ludmila
Eţco, specialist în domeniul obstetricii şi ginecologiei]. – Vezi Nr 2474.

Cazacu, Nicolae. Bacalaureatul lui Eugen Coşeriu : [(1921-2002) lingvist]. – Vezi Nr


2432.

Colesnic, Iurie. Un enciclopedist din tagma visătorilor : [despre Manuil Poleac, enciclo-
pedist şi om de cultură. – Vezi Nr 2218.

Grecu, Oleg. Ciprian Porumbescu – mare patriot român : [compozitor, muzician (1853-
1883)]. – Vezi Nr 2493.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
2592. Damian, George. Moscova a denunţat Pactul Hitler-Stalin [Ribbentrop-Molotov] cu
jumătate de gură : [despre pactul de neagresiune semnat de URSS şi Germania la 23 aug.
1939] / George Damian, Ion Surdu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 iun. – P. 4.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2593. Pasat, Valeriu. Constantin Stere, la masă cu doi suverani ai Europei, în ajunul
Primului Război Mondial. (Amănunte edificatoare din viața celebrului nostru consângean, în
dialog cu istoricul Valeriu Pasat, membru titular al Academiei de Științe a Republicii Moldova)
/ consemnare: Mariana Cebotari // Literatura şi arta. – 2015. – 4 iun. – P. 7.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2594. Colesnic, Iurie. Drama de neuitat a Basarabiei... : [din amintirile lui Alexandre de
Laryssa, originar din Soroca, stabilit în Canada] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 26 iun. –
P. 19.

2595. Crăciun, Victor. Ziua sinistră a românilor : [75 de ani de la cotropirea Basarabiei
de către Rusia Sovietică] / Victor Crăciun // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 7.

2596. Cristea, Anatol. Masacrul începe vara : [75 de ani de la cotropirea Basarabiei de
către Rusia Sovietică] / preot Anatol Cristea // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 7.

2597. Documente ale istoriei : [Avizul comis. Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pen-
tru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a protocolului
adiţional secret din 23 aug. 1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina
de Nord] // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 7.

2598. Filimon, Alexandru. Contribuţia "Basarabiei necunoscute" la cultura română :


[despre vol. 10 al seriei enciclopedice "Basarabia necunoscută" : pe marginea discuţiei cu

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Iurie Colesnic, autor] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 iun. – P.
4.

2599. Gorincioi, Tamara. Basarabia, sângerând şi după 75 de ani de la anexiunea so-


vietică : (Impresii de la Conf. Şt. Intern. "75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabi-
ei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa – 28 iun. 1940", 12-13 iun. 2015, Chişinău) / Tamara
Gorincioi // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. – P. 4.

2600. Holban, Ion. "Nepot de stejar şi văr primar cu mărul domnesc" : [in memoriam lui
Eugen Holban(1920-2015), istoric, originar din Chişinău, stabilit la Paris] / Ion Holban // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 11 iun. – P. 4.

2601. Josanu, Efim. 1. Fenomenul Kersnovskaia : [pe marginea vol. de amintiri "Homo
Sovieticus" de Eufrosinia Kersnovskaia] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 18 iun. –
P. 3.

2602. Moraru, Anton. Ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940:
o cercetare obiectivă a adevărului istoric / Anton Moraru // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 31.

2603. Olaru-Cemârtan, Viorica. "Totalitarismul a ajuns prin metode pseudodemocratice


la guvernare" : Interviu cu V. Olaru-Cemârtan, istoric, autoarea monogr. "Deportările din
Basarabia" / pentru conformitate: Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. – 11 iun. – P.
18-19 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 19 июня. – P. 8.

2604. Roşca, Andrei. Revenirea : [75 de ani de la cotropirea Basarabiei de către Rusia
Sovietică] / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015. – 25 iun. – P. 7.

2605. Ţâcu, Octavian. Dosarele deportărilor: cazul Grosu : [Mihail Grosu, originar din
satul Costuleni, raionul Ungheni] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 26 iun. – P. 13.

2606. Ţâcu, Octavian. Dosarele deportărilor: cazul Sicorschi : [despre soarta lui Con-
stantin Anton Sicorschi şi a familiei sale din satul Nimereuca, raionul Soroca] / Octavian Ţâcu
// Timpul. – 2015. – 12 iun. – P. 13.

2607. Поляки во время осады Сорокской крепости съели всех собак : [из исто-
рии Сорокской крепости, памятнике средневековой архитектуры] / подготовила Наталья
Стеничева // Молдавские ведомости. – 2015. – 5 июня. – Р. 11.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Căpăţînă, Olga 2221
A Căpiţă, Ionel 2529
Albu, Aliona 2440 Cebotari, Mariana 2593
Andronesco, Nicholas 2514 Cerlat, Iacob 2219
Anghel, Tatiana 2408 Chicu, Angela 2353
Anton Sicorschi, Constantin 2606 Chiriac, Petru 2361
Anton, Ion 2525, 2581 Chirilă, Victor 2342
Chirtoacă, Dorin 2247, 2267, 2290, 2314
B Chirtoca, Vasile 2248
Chişlea, Ion 2368, 2479
Baciu, Gheorghe 2463, 2466 Chiţan, Simona 2579
Bajureanu, Ion 2526 Cibotaru, Mihail Gh. 2530
Balan, Lucia 2217 Cimpoi, Mihai 2573-75
Barduc, Zinaida 2358 Ciobanu, Anatol 2447
Batson, Phil 2461 Ciobanu, Ion 2531
Băieşu, Nicolae (2457) Ciobanu, Ludmila 2439
Băluţel, Adrian 2323 Ciobanu, Mihail 2468
Băsescu, Traian 2327 Ciobanu, Mircea V. 2236, 2249-51, 2583
Bâtcă, Ion 2435 Ciobanu, Olga 2339
Beghiu,Tatiana 2264, 2429, 2471 Ciobanu, Raisa 2466
Belâi, Liviu 2474 Ciobanu, Svetlana 2532
Beşleagă, Vladimir 2311 Ciobanu, Victor 2252, 2335
Bînzari, Nicu 2355-57, 2364, 2415, 2433, Ciobanu, Vlad 2434
2441 Ciocanu, Anatol 2533
Blaga, Lucian 2224 Ciocanu,Gheorghe (2446-47)
Bobescu, Silvia 2465 Ciocoi, Gheorghe 2534
Bogatu, Petru 2324 Ciorănescu, George 2242
Boia, Lucian 2237 Ciorescu, Sergiu 2502
Bologa, Mircea 2215 Ciubaşenco, Dmitrii 2253
Bortă, Maria 2417 Ciubotaru, Adrian 2312
Bortă, Victoria 2504, 2583 Ciugureanu, Daniel (2463)
Bradarschi, Piotr 2356 Ciurea, Ion 2576
Bradu, Ion 2527 Cojocari, Irina 2433
Buda, Valentin 2245, 2338 Cojocariu, Tudor 2254-56
Budeanu, Gheorghe 2460 Colesnic, Iurie 2218, 2430-31, 2584, 2594,
Budza, Oleg 2353 2598
Buga, Mircea 2464-65 Colţun, Gheorghe 2509
Bujarov, Sorina 2465 Constanda, Alexandra 2494
Butnaru, Leo 2528 Conţiu, Mihai 2257
Butnaru, Valentina 2582 Cosniceanu, Maria 2510-11
Butucel, Elena 2217 Coşeriu, Eugen (2432)
C Coteţ, Vlad 2408
Cozaru, Nelly 2505
Capcelea, Gabriela 2458 Crăciun, Petre 2516
Carpov, Eugen 2280 Crăciun, Victor 2595
Casian, Valentina 2411 Cristea, Anatol 2596
Cazacu, Nicolae 2432 Cucu, Viorel 2512, 2517-18
Cazacu, Petre (2463) Cupcea-Josu, Argentina (2582)
Căldare, Dumitru 2446
Căldăraru, Emilia 2515

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

D Gogu, Gheorghe 2477


Gorda, Ştefan 2339, 2343
Dabija, Doina 2535-36 Gorea Costin, Iuliana 2344
Dabija, Natalia 2409 Gorea, Ilarion 2472
Dabija, Nicolae 2258, 2492, 2576 Gorincioi, Tamara 2599
Damian, George 2259, 2592 Gorun, Carolina 2496
Damir, Tamara 2354 Gramaţki, Iulian 2540
Darie, Nadejda 2409 Greceanîi, Zinaida 2314
David, Eugenia 2585 Grecu, Doina 2274
David, Teodor 2238 Grecu, Laura 2417
Delcea, Cristian 2401 Grecu, Oleg 2493
Diordiev, Ion 2537 Grigoriţă, Constantin 2475
Diţă, Grigore 2475 Grosu, Mihail 2605
Dobzeu, Elena 2409 Grosu, Valeria 2541
Donţu, Iurie 2418 Groza, Loredana 2495
Druc, Mircea 2240 Grubâi, Lilia 2477
Druţă, Ion 2561 Gulca, Ilie 2220, 2311
Dulgheru, Valeriu 2260-61 Gumovschi, Andrei 2459, 2476
Dumitru, Elena 2325 Guzun, Victor 2339
Dungaciu, Dan 2262
H
E
Hadârcă, Natalia 2355
Eminescu, Mihai 2519 Hadei, Daniela 2487-89, 2495-96
Eremei, Grigore (2272) Hadei, Vitalie 2508
Eremia, Anatol 2513 Hârjău, Ludmila 2389
Eţco, Ludmila (2474) Holban, Eugen (2600)
F Holban, Ion 2600

Farago, Elena 2520-21 I


Filimon, Alexandru 2234, 2241-42, 2262-63, Ichim, Maria 2429
2326-28, 2336, 2342, 2598 Ivan, Oleg 2247
Filipovici, Victor 2475
Flămând, Dinu 2577 J
Fonari, Victoria 2538
Foy, Henry 2264 Jantâc, Nicolae 2473
Friedman, George 2232, 2326 Josanu, Efim 2601
Furdui, Viorel 2410 Josu, Nina 2267, 2586
Juc, Victor 2331
G
K
Gaibu, Corina 2406
Galben, Dorin 2414 Kant, Immanuel 2225
Găluşcă, Ion 2420 Kersnovskaia, Eufrosinia 2601
Gâlcă, Ghenadie 2506 Kligman, Moisei 2489
Gârneţ, Vasile 2265-66 Kovesi, Laura Codruţa 2401
Gheorghian, Leonid 2431 Kremer, Alex 2394-95
Gherciu, Ana 2343 L
Ghilaş, Victor 2539
Ghimpu, Mihai 2280, 2314 Laryssa, Alexandre de 2594
Ghioca, Florin 2501 Lazăr, Valeriu 2402
Glavan, Ruxanda 2352, 2414 Leahova, Irina 2356-58, 2433, 2441
Godina, Ana 2471 Loghin, Vlad 2351, 2359-61, 2415

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lupuşor, Adrian 2417 Palihovici, Sergiu 2460


Lupuşor, Tamara 2363 Panţâru, Bogdan 2365
Papuc, Irina 2464
M Partole, Claudia 2546-49, (2581, 2587)
Macovei, Ion 2268 Pasat, Dumitru 2224-25
Macovei, Petru 2281 Pasat, Valeriu 2593
Malcoci, Iulia 2421 Pascaru, Anastasia 2434
Manolescu, Nicolae 2590 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2279, 2472
Marian, Dumitru 2268 Paulencu, Ion 2504
Martea, Galina 2269, (2422) Păduraru, Pavel 2280
Mătcaş, Nicolae 2243 Pârnău, Ion 2423
Mândâcanu, Virgil 2269-71, 2420 Peiu, Petrişor 2331
Mereuţă, Vera 2505 Pereverzeva, Alexandra 2357
Mihail, Viorel 2272, 2542 Pîslaru, Natalia 2436-37
Mihailov, Andrei 2356 Plăieşu, Raisa 2550, 2587
Mihailovici, Stela 2490 Pleşu, Andrei 2424
Mikashavidze, Maia 2220 Poleac, Manuil (2218)
Misail, Nicolae 2219 Popa, Andrei 2268
Mischevca, Ion 2315 Popa, Victoria 2281
Moldovan, Vadim 2273 Popescu, Galina 2435
Moldovanu, Ion 2352 Popescu, Lucian 2237
Moraru, Anatol 2370 Popescu, Petru 2435
Moraru, Anton 2244, 2602 Popovici, Teodor 2282, 2551
Moraru, Marin 2501 Porumbescu, Ciprian (2493)
Moroşanu, Andrei 2411, 2543-45 Posteucă, Vasile 2522
Moşin, Octavian 2226-27 Postică, Pavel 2281
Moşneag, Victor 2316, 2403 Postică, Silvia 2436
Munteanu, Valeriu 2274 Preda, Marin 2580
Preguza, Ion 2407
N Puric, Dan 2507
Nechit, Irina 2507 R
Negru, Lena 2221, 2497-98, 2502
Negru, Nicolae 2276, 2317, 2330 Raiburg, Ian 2498
Nica, Virginia 2371-72, 2406, 2467 Raileanu, A. 2442
Nicolaev, Nicolai 2356 Raţă, Mariana 2344
Nicu, Dan 2277 Răileanu, Vitalie 2588
Nogai, Vasile 2441 Râlea, Constantin 2490
Noica, Constantin 2223 Rementova, Sorina 2478
Reşetnicov, Artur 2280
O Roman, Jana 2433
Roşca, Andrei 2604
Ochişanu, Adriana 2495 Roşca, Valentin 2588
Ogrinji, Mihai 2499 Roşcovanu, Nadea 2331
Olaru-Cemârtan, Viorica 2603 Rusu, Adrian 2445
Olaru-Ţurcan, Natalia 2422 Rusu, Dinu 2591
Olteanu, Gheorghe 2478
Onceanu, Ilie 2233 S
Oprea, Corina 2404
Orhei, Aelita 2402 Saakaşvili, Mihail 2335
Sadovnic, Iurie (2492)
P Saenco, Svetlana 2508
Sandu, Maia 2352, 2425-27
Palihovici, Liliana 2278

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2015

Sandulescu, Ludmila 2552 U


Savin, Vladimir 2443
Săftoiu Adriana 2327 Ungureanu, Ion 2287
Sărănuţă, Silvia 2456 Untilă, Veaceslav 2288-90
Sărătilă, Vlad 2435 Urecheanu, Serafim 2291
Sârbu, Maria 2362 Ursoi, Mihai 2479
Scarlat, George 2235 V
Selenity-Aga, Lucia 2523
Semeniuc, Sabina 2506 Vagogne, Pascal 2461
Semeniuc, Tudor 2363 Valette-Valla, Guillaume 2412
Silvestru, Aurelian 2437, 2553-59 Vasiliu, Vadim 2332
Simina, Anca 2401 Vatamanu, Elena (2585)
Simion, Eugen 2575 Veveriţa, Ana-Maria 2226, 2410, 2412, 2450,
Slutu-Soroceanu, Nina 2560 2462, 2603
Socor, Vladimir 2283 Vicol, Mihai Sultana 2573
Soloviov, Vasile 2430 Vicol, Nelu 2571-72
Stan, Ana 2232 Vişniec, Matei 2579
Stan, Medeea 2578 Voinea, Mihai 2401
Stănilă, Moni 2229-31 Voncu, Răzvan 2580
Stere, Constantin 2561-62, (2584), 2593 Vovc, Vitalie 2292
Stimpovschii, Doina 2273 Vulturescu, R. 2440, 2443
Stratan, Pavel 2497
Strâmbeanu, Andrei 2268 X
Strelcov, Valeriu 2416 Xiaolong, Qiu 2590
Surdu, Ion 2592
Z
Ș
Zaharia, Lilia 2475
Şalamac, Mariana 2384-85, 2402, 2417 Zăgan, Costel 2524
Ştefan, Andreea 2348 Zolotariov, Elena 2438
Ştefănescu, Alex 2577 Zubcu, Victor 2352
Ştefârţă, Grigore 2475
Şturheţcaia, Olga 2468 А
T Абабий, Ион 2451
Амброси, Григорий 2481
Tănase, Constantin 2400, 2563-69
Tănase, Silviu 2318 Б
Temciuc, Cristina 2444
Teodorescu, Cristian 2578 Бадареу, Виктор 2484
Toader, Mihaela 2242 Балицки, Тудор 2392-93
Tofan, Eugenia 2215 Буга, Мирча 2469
Toma, Eleonora 2570 Бужор, Валериу 2452
Tomac, Eugen 2245, 2328 Бэиешу, Сержиу 2405
Topîrceanu, George 2575 В
Trifan, Aurelia 2428
Turea, Valeriu 2339 Вардуль, Николая 2386
Василаки, Елена 2453
Ț Васильева, Галина 2319
Ţâcu, Octavian 2284-85, 2605-06 Вишневская, Виктория 2293
Ţurcanu, Mihail 2286 Воронин, Владимир 2294
Ţurcanu, Natalia 2364

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г П
Габурич, Кирилл 2293, 2301, 2303-05 Павлов, Николай 2321,2589
Гибу, Николай 2503 Панорман, Пелагея 2302-03
Глазова, Татьяна 2366, 2486 Пойсик, Михаил 2375
Головатюк, Владимир 2349, 2373, 2387
Гореловой, Еленa 2387 С
Гречаный, Зинаида 2295 Синицару, Ольга 2299
Гросу, Аннетa 2469 Смешная, Татьяна 2304
Гумене, Вадим 2391 Соломон, Дмитрий 2454
Гыдилика, Валентинa 2387 Споялэ, Еужения 2398
Д Стеничева, Наталья 2607

Дашевский, Олег 2296, 2386 Т


Дзятковский, Юрий 2299 Такий, Александр 2376-77
Диордиев, В. 2491 Тарабурка, Любовь 2485
Дунгачиу, Дан 2297 Таран, Ангелина 2398, 2484
К Тимотин, Марина 2309, 2374, 2388, 2405
Ткач, Сергей 2334
Казанчиу, Петру 2222 Тодуа, Зураб 2322, 2350
Кайряк, Петр 2485
Калак, Дмитрий 2337, 2391-92, 2397 У
Катан, Виктор 2482 Урсу, Татьяна 2393
Кашу, Илиан 2298 Устюгова, Наталья 2378
Кердиваренко, Наталья 2453
Кетрарь, Вадим 2367 Ф
Кирица, Аннa 2216
Киртока, Василий 2299 Фрунзе, Василиса 2305
Коваленко, Ирина 2387 Ч
Колесник, Юрие (2589)
Коробан, Юрие 2216 Чеботарь, Валериу 2484
Косарев, Валерий 2320 Чегаровская, Любовь 2470
Кремер, Алекс 2396 Чешуев, Виссарион 2378
Крымов, Дмитрий 2300 Чобану, Геннадий 2500
Куликова, Людмила 2491 Чубашенко, Дмитрий 2306-07
Л Ш
Лучко, Клара (2503) Швейкина, Ольга 2308
Шикирлийская, Татьяна 2379-81
М Шимановская, Людмила 2454
Малека, Кристина 2298 Шимановская, Марина 2451, 2455
Мигулина, Татьяна 2500 Я
Мискевка, Ион 2333
Михалаке, Святослав 2374 Яниев, Владимир 2309
Могоряну, Николай 2388
Моисеев, Сергей 2216, 2480
Морару, Анатол 2301
Мунтяну, Дмитрий 2484
О
Онофрийчук, Юрий 2413

185
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova 16. Săptămîna


2. Comunistul 17. Stejarul
3. Curierul ortodox 18. Timpul
4. Dreptul 19. Univers pedagogic pro
5. Economist 20. Vocea poporului
6. Evenimentul zilei 21. Ziarul de gardă
7. Făclia 22. Ziarul naţional
8. Florile dalbe 23. Коммерсант info
9. Flux 24. Mк Kн World Weekly
10. Gazeta satelor. Curierul agricol 25. Молдавские ведомости
11. Jurnal de Chişinău 26. Независимая газета = Moldova
12. Literatura şi arta independentă
13. Moldova suverană 27. Панорама
14. Natura Nr 6 28. Событие недели
15. Obiectiv european 29. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,81
Coli ed. 10.34
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 6

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

186