You are on page 1of 175

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 4
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 4
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 4, 2015. – 2015. – 172 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-197-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-198-3 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................................................................... 9
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................... 9
02 Biblioteconomie .............................................................................................................................. 9
070 Ziaristică. Presă ...................................................................................................... 10
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 11
159.9 Psihologie ............................................................................................................ 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 11
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ....................................................................................... 11
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 12
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 13
32 Politică .......................................................................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 22
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 23
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 30
51 Matematică ................................................................................................................................... 31
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 32
53 Fizică ............................................................................................................................................ 32
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 32
58 Botanică ........................................................................................................................................ 32
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 33
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 33
61 Medicină ....................................................................................................................................... 33
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 36
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 37
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 39
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 40
78 Muzică .......................................................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 41
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 41
82 Literatură....................................................................................................................................... 42
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 49

5
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ............................................................................ 49
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 49
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 50
Autoreferate .................................................................................................................. 52
Index de nume .............................................................................................................. 56
Index de titluri................................................................................................................ 60
Index de subiecte .......................................................................................................... 61
Index geografic.............................................................................................................. 62
Index de editori.............................................................................................................. 62
Index de ISBN eronate ................................................................................................... 63

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 64

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 64
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 64
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................................................................. 64
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............................................. 64
006 Standardizare şi standarde ....................................................................................... 64
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ...................................................................................... 64
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 65
050 Publicaţii periodice şi seriale ..................................................................................... 66
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 66
069 Muzee.................................................................................................................... 66
070 Ziaristică. Presă ...................................................................................................... 66
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 66
159.9 Psihologie ............................................................................................................ 66
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 67
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 67
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 67
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 67
32 Politică .......................................................................................................................................... 68
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 70
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 80
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 84
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 84
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 85
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 87
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 88
51 Matematică ................................................................................................................................... 88
53 Fizică ............................................................................................................................................ 88
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 89
58 Botanică ........................................................................................................................................ 89
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 90
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 90
61 Medicină ....................................................................................................................................... 90

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 98


63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 99
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 103
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 104
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 105
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 105
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 106
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 106
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 106
78 Muzică ........................................................................................................................................ 106
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 106
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 107
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 107
82 Literatură..................................................................................................................................... 108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 112
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 112
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 113
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 113
Index de nume ............................................................................................................ 114
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate ..... 120

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 122

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 122


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 122
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................... 122
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................................ 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .................................................................................... 122
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 122
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 123
070 Ziaristică. Presă .................................................................................................... 123
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 123
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 123
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 124
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 124
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 126
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 126
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 126
32 Politică ........................................................................................................................................ 126
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 137
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 142
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 145
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 146
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 146
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 150

7
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 150
51 Matematică ................................................................................................................................. 150
52 Astronomie. Geodezie ................................................................................................................ 151
53 Fizică .......................................................................................................................................... 151
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 151
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 151
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 151
61 Medicină ..................................................................................................................................... 151
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 152
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 154
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 154
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 155
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 155
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 155
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 155
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 155
78 Muzică ........................................................................................................................................ 156
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 157
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 159
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 159
82 Literatură..................................................................................................................................... 160
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 166
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 166
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 167
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 167
Index de nume ............................................................................................................ 169
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ....................................................................... 175

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
APRILIE NR 4 APRILE
(670-880)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
670. Raport privind activitatea CSŞDT [Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dez-
voltare Tehnologică] şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi ino-
vării în anul 2014 şi în perioada ... / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.: Aurelia Hanganu ;
coord.: Nicolae Stratan, Maria Donica. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei
Lupan" (Institut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3044-6-7.
… 2011-2014. – 2015. – 422 p. : fig., tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3044-7-4. –
[2015-738].
- - 1. Cercetare-inovare – Republica Moldova.
001.891(478)(047)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
671. Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate de Universitatea Tehnică a
Moldovei : (1964-2014) : Indice bibliografic / Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehnico-Şt. ;
alcăt.: Elena Ţurcan ; red. resp.: Lilia Popov. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n.,
2014. – 47 p. ; 21 cm.
[2015-755].
016:378.662(478-25)
672. IDIS publications ... / Adrian Ghicov, Ana-Maria Veverita, Anatol Moldovan [et
al.] ; coord. of ed.: Ana-Maria Veverita ; Inst. for Development and Social Initiatives (IDIS
"Viitorul"). – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 21 x 30 cm.
... 2014. – 2015. – 24 p. : tab. color. – Aut. sunt indicaţi la p. 1-a. – F. f. de tit. – [2015-
747].
019.9
673. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de
comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul… / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
resp. de ed.: Tatiana Celpan. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (In-
stitut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
… 2014. – 2015. – 827, [4] p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3044-4-3. – [2015-739].
- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:001.89(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
674. Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Janna
Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi ; coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. şt.: Nelly Ţurcan. – Ed. enci-

9
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

clopedică. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "An-


drei Lupan", 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 534, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 516-535. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4094-8-3 (în cop. tare).
[2015-720].
- - 1. Biblioteconomie – Dicţionare.
02(038)
070 Ziaristică. Presă
675. Брия, Владимир.
Психология журналистского расследования : (конспекты лекций) / Владимир Брия
; Ин-т дипломат., полит. исслед. и вопросов безопасности. – Кишинэу : Tehnica-Info,
2015. – 439 p. : fig., tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-63-370-3 (în cop. tare).
[2015-736].
- - 1. Jurnalistică.
070:159.9(075.8)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
676. Lumea din jur : Animale, plante, fenomene, imagini, texte, activităţi / concepţie
şi text: Ala Bujor ; il. şi cop.: Veronica Mariţ. – [Chişinău] : Epigraf, 2015 (Combinatul Poligra-
fic). – 61, [2] p. : des. color ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-60-4 (în cop. tare).
[2015-835].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
677. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele Ştiinţi-
fice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul = Annales de L'Université
de Cahul = Annals of the University of Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul ; col. red.: Sergiu Cornea (red.-şef) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2014 (Tipogr.
"Centrografic") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9626-1-2. – ISSN 1857-2170.
Vol. 10. – 2014. – 260 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr. – Texte : lb. rom.,
engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-94-9. – [2015-869].
082:378.4(478-21)=00
678. "Viitorul ne aparţine", conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2015 ; Chişi-
nău). Viitorul ne aparţine : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor,
Ed. a 5-a, 29 aprilie 2015 : Teze / com. şt.: Maria Duca [et al.] ; com. org.: Gheorghe Bobînă
[et al.]. – Chişinău : AŞM : UAŞM, 2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 128 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3036-5-1.
[2015-814].
082:378.4(478)=135.1=111=161.1

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
679. Şova, Tatiana.
Managementul stresului profesional al cadrelor didactice / Tatiana Şova ; coord. şt.:
Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n.,
2014 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 277 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 257-277 (289 tit.).
ISBN 978-9975-46-196-2.
[2015-856].
- - 1. Stres profesional – Pedagogi.
159.944:37.091
Zagaevschi, Corina. Educaţie pentru dezvoltare emoţională şi sănătate mintală. –
Vezi Nr 740.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
680. Kopuşçu, Viktor.
Çakirlär : Ay-Boba Mihail Çakir / Viktor Kopuşçu ; bilim konsultantı: Sergi Kopuşçu ;
Gagauziya M. Maruneviç Adina, Bilim-Aaraştirma Merkezi, "Aydinnik" Kultura-Aydinnatmak
Cümnä Topluluu. – Komrat : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 30 cm.
[Vol.] 1. – 2015. – 207 p. : fot., n. muz., tab. – Rez. paral.: lb. engl., găgăuză, turcă, ru-
să. – Bibliogr.: p. 144-154 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 201-204. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-53-462-8 (în cop. tare). – [2015-735].
- - 1. Ciachir, Mihail, 1861-1938, protoiereu, iluminist al Basarabiei.
27-72:37.091
681. Parabolele Domnului Isus : Caiet pentru participanţii taberei El-Şadai / Asoc.
Obştească El-Şadai. – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 47 p. : il. ; 20
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-53-481-9.
[2015-717].
27-29
682. Toia, Zosima.
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil din Durleşti : la 150 de ani / Prot. Mitr. Zosima Toia. –
Chişinău : S. n., 2015 (F. E.-P. "Tipografia Centrală"). – 90, [2] p. : fig., tab., [60] p. fot., fot.
color ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Durleşti. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-473-4 (în cop. tare).
[2015-718].
- - 1. Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Durleşti – Republica Moldova – Is-
torie.

11
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

271.22(478)(091)
683. Присакару, Вячеслав.
Святая Гора Афон – молитвенница вселенной : путеводитель / авт. текста, фот.:
Вячеслав Присакару. – [Кишинэу] : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 319 p. : fot.
color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 315 (14 tit.). – Изд. при фин. поддержке Валерия Тарасова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-466-6 (în cop. tare).
[2015-708].
- - 1. Muntele Athos – Mănăstiri – Grecia.
27+726.11(495)
684. Фаулер, Джон М.
Евангелие от Луки / Джон М. Фаулер ; гл. ред.: Лариса Качмар ; пер.: Люба Сапа ;
Biserica (Uniunea de сonferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. – Киши-
нэу : Biserica a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 128 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней
школе: апрель, май, июнь 2015 года, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 2 квартал).
1800 ex.
ISBN 978-9975-53-465-9.
[2015-726].
- - 1. Biserica a Adventiştilor de Ziua a Şaptea.
27-29
685. Фаулер, Джон М.
Евангелие от Луки / Джон М. Фаулер ; гл. ред.: Лариса Качмар ; пер.: Люба Сапа ;
Biserica (Uniunea de сonferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. –
Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p. ; 20 cm. – (Пособие по
изучению Библии в Субботней школе с комментарием для учителей: апрель, май, июнь
2015 года, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 2 квартал).
1800 ex.
ISBN 978-9975-53-464-2.
[2015-744].
- - 1. Adventişti de Ziua a Şaptea.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
686. Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în percepţia populaţiei
din Republica Moldova : Barometru de opinie : Rezultatele sondajului repetat, 2013 : Moni-
torul Sănătăţii 1(12)/2014 : Raport de studiu / Ghenadie Ţurcanu, Andrei Moşneaga, Stela
Bivol [et al.] ; Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). – Chişinău : S. n.,
2014 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 76 p. : fig., tab. color ; 28 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldo-
va/Progr. Sănătate Publică. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-439-4.
[2015-706].
- - 1. Servicii medicale spitaliceşti – Republica Moldova – Sondaje.
303.425:614.2(478)

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
687. Cheianu-Andrei, Diana.
Analiza lacunelor în domeniul managementului migraţiei : Republica Moldova / Diana
Cheianu-Andrei, Adriana Barilov ; Misiunea OIM în Rep. Moldova. – [Chişinău] : Grafic De-
sign, 2015. – 88 p. : fig. color, tab. ; 31 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 81-86 şi în subsol. – Apare cu spri-
jinul financiar al Uniunii Europene prin Progr. Tematic în domeniul Migraţiei şi Azilului al UE,
cofinanţat de Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii, Organizaţiei Intern. pentru Migraţiune
[et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3035-3-8.
[2015-681].
- - 1. Migraţiune – Republica Moldova.
314.15(478)
688. Idem în lb. engl. : Migration Management Gaps Analysis : Republic of Moldova. –
[Chişinău] : Grafic Design, 2015. – 88 p. : fig. color, tab. ; 31 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 81-86 şi în subsol. – Apare cu spri-
jinul financiar al Uniunii Europene prin Progr. Tematic în domeniul Migraţiei şi Azilului al UE,
cofinanţat de Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii, Organizaţiei Intern. pentru Migraţiune
[et al.]. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3035-4-5.
[2015-682].
- - 1. Migraţiune – Republica Moldova.
314.15(478)
316 Sociologie
689. "Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei comportamentale", confe-
rinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiin-
ţifică naţională cu participare internaţională "Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei
comportamentale" / com. şt.: Racu Igor [et al.] ; coord.: Vîrlan Maria ; col. red.: Şleahtiţchi
Mihai [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 246 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art.
ISBN 978-9975-46-215-0.
[2015-861].
- - 1. Comportament deviant.
316.624:376.58(082)
690. Probleme actuale ale dezvoltării sociale şi soluţionarea lor în Republica
Moldova : Ghid metodic / Rojco A., Stremenovscaia Z., Garabajii E. [et al.] ; red. şt.: Rojco
Anatolii ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ., Confederaţia Naţ. a Sindicatelor Moldova. – Ed. 1-a. –
Chişinău : INCE, 2015. – 108 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102-104 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3032-3-1.
[2015-811].

13
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

- - 1. Dezvoltare socială.
316.42(478)
691. Timuş, Andrei.
Satisfacerea cerinţelor de bază ale omului – imperativul vieţii = Удовлетворение
базовых требований человека – императив жизни / Timuş Andrei ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 152 p. : tab. ; 22 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 149 (13 tit.). –
300 ex.
ISBN 978-9975-53-397-3.
[2015-716].
- - 1. Dezvoltarea agriculturii – Cercetări sociologice.
316.334.2:338.43
32 POLITICĂ
692. "Stability, Growth and Prosperity – In the European Space", conference
with international participation (2015 ; Chişinău). Stability, Growth and Prosperity – In the
European Space : Materials of conference with international participation, Held on March 26-
27, 2015, in Chisinau, Moldova / ed. board.: Sedleţchi Iurie [et al.]. – Chişinău : USEM, 2015
(Tipogr. "Adrilang"). – 263, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. – Supplement "Moldovian Journal of
International Law and International Relations", Nr 2, 2014, ISSN 1857-1999.
Antetit.: European Univ. of Moldova, Kazan Cooperative Inst. – Texte : lb. rom., engl.,
fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-4-6.
[2015-790].
- - 1. Relaţii internaţionale – Spaţiul european. 2. Situaţie social-economică – Spaţiul
european. 3. Jurisprudenţă – Spaţiul european.
33+34(082)=00
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană. – Vezi Nr
707.

Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sis-


temului internaţional şi proceselor integraţioniste = Strengthening the rule of law in the
Republic of Moldova in the context of the evolution of the international system and integration
processes = Укрепление верховенства права в Республике Молдова в контексте
эволюции международной системы и интеграционных процессов. – Vezi Nr 706.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
693. Volniţchi, Igor.
Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2014) / Igor Volniţchi. – Ed. a 2-a. –
Chişinău : Estetini, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 220 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Iurii Iacubov. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4174-7-1.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-680].
- - 1. Partide – Republica Moldova – Istorie.
329(478)(091)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
694. Performanţe într-o economie competitivă", conferinţă internaţională (2 ;
2015 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Performanţe într-o economie competitivă" =
Conférence internationale "Etre performant dans une economie competitive", Ediţia a 2-a, 25-
26 aprilie 2014 : [în 2 vol.]. – Chişinău : [Impressum], 2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-4089-
9-8.
[Vol. 1]. – 2014. – 252 p. : fig., tab. – Antetit.: Inst. Intern. de Management "Imi-Nova".
– Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – ISBN 978-9975-3069-0-4. – [2015-874].
- - 1. Economie – Dezvoltare.
33(082)=135.1=111=133.1
695. Vol. 2. – 2014. – 113 p. : fig., tab. – Antetit.: Inst. Intern. de Management "Imi-
Nova". – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte : lb. engl., fr. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-3069-1-1. – [2015-875].
- - 1. Economie – Dezvoltare.
33(082)=111=133.1
330 Economie în general. Economie politică
696. Савенко, Л. В.
Микроэкономика : Учебно-методическое пособие / Л. В. Савенко ; Междунар. ин-т
менеджмента "Imi-Nova". – Кишинёв : [Impressum], 2015. – 135 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. p.: 132 (21 tit.).
ISBN 978-9975-4089-8-1.
[2015-873].
- - 1. Microeconomie.
330.101.542(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
697. Карабет, М. А.
Оценка персонала : (Курс лекций) / М. А. Карабет ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат :
[US Comrat], 2015. – 76 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-76 (48 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3059-5-2.
[2015-816].
- - 1. Relaţii umane – Întreprinderi.
331.108:005.95/.96(075)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
698. Parmacli, Dmitrii.
Dezvoltarea inovaţională a întreprinderilor : (curs universitar) / Dmitrii Parmacli, Andrei
Popa, Alexandru Stratan ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Cahul : [US Cahul], 2014 (Tipogr.
"Centrografic"). – 192 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 190-192 (29 tit.). – 200 ex.

15
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

ISBN 978-9975-914-95-6.
[2015-870].
- - 1. Întreprinderi – Dezvoltare.
334.7(075.8)
336 Finanţe
699. Belobrov, Angela.
Money & Banking : Lecture Notes : [în vol.] / Angela Belobrov ; Acad. of Econ. Studies
of Moldova. – [Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europress")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-
51-641-9
Vol. 1. – 2015. – 136 p. : fig., tab. color. – Referinţe bibliogr.: p. 131-132 (32 tit.) la
sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-51-642-6. – [2015-830].
- - 1. Bănci şi finanţe.
336.7(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
700. "Creşterea economică în condiţiile globalizării ", conferinţă internaţională ştiin-
ţifico-practică (9 ; 2014 ; Chişinău). Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic
growth in conditions of globalization, Ed. a 9-a, 16-17 oct., 2014 : [în 2 vol.] / com. şt.: Stratan
Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-4185-0-8. –
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. (INCE), Min. Econ. al Rep. Mol-
dova
Vol. 1. – 2014. – 367 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4185-1-5
(eronat). – [2015-833].
- - 1. Creştere economică – Dezvoltare durabilă.
338.1:316.42(082)=135.1=111=161.1
701. Vol. 2. – 2014. – 304 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-
4185-2-2 (eronat). – [2015-834].
- - 1. Creştere economică – Dezvoltare durabilă.
338.1:316.42(082)=135.1=111=161.1
338.48 Turism. Economia turismului
702. Platon, Nicolae.
Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova : [monografie] / Nicolae Platon ; au
contribuit: Victor Ciobanu [et al.] ; consultanţi: Vasile Grişca [et al.] ; Agenţia Turismului a
Rep. Moldova. – Chişinău : Elan Poligraf, 2015. – 428 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm. – (Colecţia
"Girueta", ISBN 978-9975-3014-0-4 ; Vol. 3).
Bibliogr.: p. 425-427. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-435-6 (în cop. tare).
[2015-704].
- - 1. Trasee turistice – Republica Moldova.
338.48(478)
703. Platon, Nicolae.
Strategia de Dezvoltare a Turismului "Turism 2020" / Nicolae Platon ; grupul de lucru:
Stanislav Rusu [et al.] ; Agenţia Turismului a Rep. Moldova. – (Ed. specială). – Chişinău :

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Elan Poligraf, 2014. – 176 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Girueta", ISBN 978-9975-3014-0-
4).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-434-9 (în cop. tare).
[2015-703].
- - 1. Turism – Republica Moldova – Strategii.
338.48(478)=135.1=161.1
704. Platon, Nicolae.
Vernisaj turistic. Republica Moldova = Tourism Kaleidoscope. Republic of Moldova :
monografie / Nicolae Platon ; trad. şi adapt.: Rodica Baicu, Victoria Barcari. – Chişinău : Elan
Poligraf, 2015. – 120 p. : fot., h. color ; 25 cm. – (Colecţia "Girueta", ISBN 978-9975-3014-0-4
; Vol. 4).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-436-3 (în cop. tare şi supracop.).
[2015-705].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)=135.1=111
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
705. Глобальные трансформации международной экономической системы
: Коллективная монография / А. А. Старостина, В. А. Кравченко, Е. Л. Канищенко [и др.]
; Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко,
Рыбниц. фил. – Тирасполь : Издательство Приднестровского Университета, 2015 (ГУ-
ИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 345, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3010-0-8 (în cop. tare).
[2015-749].
- - 1. Economie mondială.
339.9
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
Stability, Growth and Prosperity – In the European Space. – Vezi Nr 692.

341 Drept internaţional


706. "Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei
sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste", conferinţă ştiinţifică internaţio-
nală anuală (8 ; 2014 ; Chişinău). Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în
contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste = Strengthening the
rule of law in the Republic of Moldova in the context of the evolution of the international
system and integration processes = Укрепление верховенства права в Республике
Молдова в контексте эволюции международной системы и интеграционных процессов :
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun.
2014, Chişinău : [în vol.] / red. şef.: Alexandru Buruian. – Chişinău : CEP USM, 2014 – . – 30
cm. – ISBN 978-9975-9742-6-4.

17
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Vol. 2 : Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – 293 p. – Antetit.:


Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de Drept Intern. din
Rep. Moldova, Inst. de Relaţii Intern. din Moldova [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150+50 ex. – ISBN 978-9975-9742-7-1. –
[2015-713].
- - 1. Drept internaţional. 2. Relaţii internaţionale.
341+327(082)=135.1=161.1
707. Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană / Ale-
xandru Burian, Natalia Beregoi, Cristina Burian [et al.] ; red. coord.: Alexandru Burian ; Inst.
de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Strategice al
Univ. de Studii Europene din Rep. Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Chi-
şinău : CEP USM, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 266 p. ; 24 cm. – (Supliment la
"Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale", Nr 2, 2014, ISSN
1857-1999).
Aut. sunt indicate pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-603-1.
[2015-712].
- - 1. Integrare europeană.
341+327(4)=135.1=111=161.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
708. Electorala 2014 : 30 noiembrie 2014 : Documente şi cifre cu privire la alegerile
parlamentare de legislatura a 20-a / Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-476-5.
Partea 1-a. – 2014. – 668 p. : tab. – 700 ex. – ISBN 978-9975-53-477-2. – [2015-733].
- - 1. Alegeri – Republica Moldova – Documente.
342.8:328(478)(094)
709. Partea a 2-a. – 2014. – 419 p. : tab. – 700 ex. – ISBN 978-9975-53-478-9. –
[2015-732].
- - 1. Alegeri – Republica Moldova – Documente.
342.8:328(478)(094)
710. Ghidul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova / Parlamentul Rep.
Moldova, Progr. PNUD. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 103 p. : fot., [1] f.
împăturită în 2 f. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Secretariatului
Parlamentului.
[2015-690].
- - 1. Activitate parlamentară – Republica Moldova.
342.53(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
711. Airapetean, Artur.
Le Jugement en Tant que le Plus Important Acte de la Justice : Monographie / Artur
Airapetean ; Univ. Européenne de Moldavie. – Kishinev : [USEM], 2015. – 103 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-34 (56 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3041-3-9.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-828].
- - 1. Procedură penală – Hotărâri judiciare.
343.12/.15+347.97/.99
712. Brînza, Sergiu.
Tratat de drept penal. Partea specială : [în 2 vol. : pentru uzul studenţilor] / Sergiu
Brînza, Vitalie Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Crimi-
nologie. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 27 cm. – ISBN 978-9975-
53-468-0.
Vol. 1. – 2015. – 1326 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Indice alf.: p. 1325-
1326. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-469-7 (în cop. tare). – [2015-741].
- - 1. Drept penal.
343.3/.7(075)
713. Vol. 2. – 2015. – 1297 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Indice alf.: p.
1294-1297. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-470-3 (în cop. tare). – [2015-742].
- - 1. Drept penal.
343.3/.7(075)
714. Buguţa, Elena.
Instituţia împăcării în dreptul penal al Republicii Moldova : Monografie / Elena Buguţa ;
Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Inst. de Cercetări şi Expertize Ştiinţifice în Drept.
– Chişinău : Cartea Juridică, 2014 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 234 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 213-232 (270 tit.) şi în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-4458-6-3 (în cop. tare).
[2015-700].
- - 1. Drept penal – Împăcarea – Republica Moldova.
343.2(478)
715. Ghid cu privire la aplicarea pedepsei / Gheorghe Ulianovschi, Dorin Popescu,
Viorica Puica [et al.] ; coord.: Ghenadie Nicolaev, Mihaela Vidaicu. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipografia-Sirius]. – 103 p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Ameri-
cane / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-171-5.
[2015-821].
- - 1. Pedepse penale.
343.24/.29
716. Ghid practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reţinute /
Fundaţia Soros-Moldova, Proiectul operaţional "Garanţii procesuale la etapa urmăririi penale"
; au contribuit: Alexandru Cocîrţă [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 80 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-125-56-7.
[2015-729].
- - 1. Persoane reţinute – Drepturi.
343.12/.13
717. Modele de acte procedurale în procesul penal / Constantin Gurschi, Petru
Ursache, Iurie Sedleţchi [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi ; Asoc. Judecătorilor din Moldo-

19
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

va. – Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1398 p.
; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Uni-
te pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-908-5 (în cop. tare).
[2015-676].
- - 1. Procedură penală – Modele de acte.
343.1(094.7)
347 Drept civil
718. Catan, Victor.
Organele de ocrotire a normelor de drept : Suport de curs / Victor Catan ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2015. – 113 p. : fig. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 111-113 (34 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-370-7.
[2015-803].
- - 1. Organele de ocrotire a normelor de drept.
347+351.74 (075.8)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
719. Climova, Alla.
Particularităţile procedurii de examinare a litigiilor cadastrale : Suport de curs / Climova
Alla, Pisarenco Olga ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cate-
dra Drept Patrimonial. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 113 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-374-5.
[2015-807].
- - 1. Drept patrimonial.
347.2(075.8)
720. Ursu, Viorica.
Drepturile patrimoniale : Suport de curs / Viorica Ursu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2015. – 112 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 109-112 (69 tit.), la sfârşitul temelor şi în subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-45-371-4.
[2015-804].
- - 1. Drept patrimonial.
347.2(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
721. Bănărescu, Iulia.
Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldova : Studiu monografic / Iulia
Bănărescu ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. –
Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 295 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 248-269 (283 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-480-2 (în cop. tare).

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-715].
- - 1. Drept succesoral – Republica Moldova.
347.67(478)
722. Codul familiei al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 01.04.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 80 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex.
ISBN 978-9975-3050-1-3.
[2015-781].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.7 Drept comercial
723. Bostan, Ina.
Dreptul afacerilor : Suport de curs / Ina Bostan, Denis Băbălău ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2015. – 96 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 93-96 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-372-1.
[2015-805].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
Airapetean, Artur. Le Jugement en Tant que le Plus Important Acte de la Justice. –
Vezi Nr 711.

724. Macovei, Gheorghe.


Formele de apărare a drepturilor civile : Suport de curs / Macovei Gheorghe, Borş Ana,
Jimbei Ina ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişi-
nău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 268 p. : scheme ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-483-3.
[2015-737].
- - 1. Drept procesual civil.
347.91/.95(075.8)
725. Pisarenco, Olga.
Metodologia întocmirii actelor procesual civile : Suport de curs / Olga Pisarenco ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Chi-
şinău : Tehnica-UTM, 2015. – 88 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 86-88 (48 tit.) şi la sfârşitul te-
melor. – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-366-0.
[2015-799].
- - 1. Acte procesuale civile – Întocmire.
347.91(075.8)

21
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
726. Teacă, Ilie.
Drept cadastral : Suport de curs / Ilie Teacă, Alla Climova ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial [et al.]. – Chişinău : Tehni-
ca-UTM, 2015. – 105 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 93-105 (213 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-368-4.
[2015-801].
- - 1. Drept cadastral.
349.4(075.8)
727. Teacă, Ilie.
Problemele reglementării regimului proprietăţii funciare : Suport de curs / Ilie Teacă ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial [et
al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 80, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 74-81 (148 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-369-1.
[2015-802].
- - 1. Drept funciar.
349.4(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
Catan, Victor. Organele de ocrotire a normelor de drept. – Vezi Nr 718.

Deputaţi ai Sfatului Ţării (1917-1918), primari de Chişinău (1918-1940). – Vezi Nr


854.

728. Dupu, Adrian.


Achiziţii publice în Republica Moldova : Ghid pentru sectorul privat / Adrian Dupu ;
Agenţia de Cooperare Intern. a Germaniei (GIZ) GmbH. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 27 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – Referinţe bibliogr.: p. 26. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Guvernului României, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare
Intern. (Sida), Uniunii Europene.
[2015-691].
- - 1. Achiziţii publice – Republica Moldova.
351.712(478)
729. Împreună pentru performanţe în guvernarea locală, 2013-2014 : Programul
bunelor practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova / Consiliul Europei, Guvernul
Rep. Moldova, IDIS "Viitorul". – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 31 p. : fig.,
fot. color ; 24 cm.
F. f. de tit.
[2015-785].
- - 1. Administraţie publică locală – Republica Moldova – Practici.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

352(478)
730. Perju, Veaceslav.
The Sistems for Explozives, Drugs and Contraband Detection : [pentru uzul studenţilor]
/ Veaceslav Perju, Igor Sofronescu, Lilian Gram ; Armed Forces Military Acad. "Alexandru cel
Bun", Center for Defense and Security Strategic Studies. – Chişinău : Armed Forces Military
Academy "Alexandru cel Bun", 2015. – 62 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58-61 (52 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3048-1-8.
[2015-677].
- - 1. Sisteme de detectare.
351.73+351.761(075)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
731. Negru, Valentina.
Vestimentaţia militară : Aspecte terminologice / Valentina Negru ; consultant şt.: Con-
stantin Manolache ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun". – Chişinău : Aca-
demia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2014. – 116 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 71-74 (69 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4265-8-9.
[2015-678].
- - 1. Vestimentaţie militară – Terminologie.
355.14:81'373
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
732. Ghidul experţilor cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de
servicii sociale / Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Consiliul Naţ. de
Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, Lumos Foundation Moldova. – Chişinău :
Lumos Foundation Moldova, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 111 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Lumos Protecting Children. Providing Solutions. – 150
ex.
ISBN 978-9975-80-912-2.
[2015-827].
- - 1. Servicii sociale.
364(036)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
733. Cojocaru-Borozan, Maia.
Cultura de gen în educaţie / Cojocaru-Borozan Maia, Ţurcan (Balţat) Lilia, Arbuz Irina.
– Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 179 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 171-179 (111 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-217-4.
[2015-863].
- - 1. Educaţie de gen. 2. Cultură de gen.
37.0.15:305

23
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

734. Copilul meu e singur acasă : Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în
străinătate / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) ; text:
Daniela Platon, coord.: Cezar Gavriliuc. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Urma ta, 2015 (Tipogr.
"Căpăţînă-Print"). – 35, [1] p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9963-8-9.
[2015-829].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
735. Formarea competenţei de educaţie ecologică în cadrul pregătirii iniţiale a
cadrelor didactice pentru învăţământul primar şi preşcolar : monografie colectivă / Lud-
mila Ursu (coord.), Liliana Saranciuc-Gordea, Tatiana Rusuleac [et al.] ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă", Lab. Şt. "Ecoeducaţie". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. –
243 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 208-216 (120 tit.).
ISBN 978-9975-46-219-8.
[2015-865].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015
736. Fundamentele ştiinţelor educaţiei : Manual universitar / Maia Cojocaru-
Borozan, Larisa Sadovei, Ludmila Papuc [et al.] ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Universităţii Pedagogice de Stat "Ion
Creangă"). – 446 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 429-445 (258 tit.) şi la sfârşitul modulelor.
ISBN 978-9975-46-207-5.
[2015-857].
- - 1. Educaţie.
37.0(075.8)
737. Gînju, Stela.
Educaţie ecologică : (pentru Specialitatea Pedagogie preşcolară) : Suport de curs /
Gînju Stela, Teleman Angela ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Fac. de
Ped., Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 142 p. : des.,
diagr., fig., fot., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 141-142 (19 tit.) şi în subsol.
ISBN 978-9975-46-220-4.
[2015-866].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015(075.8)
738. Martea, Galina.
Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale / Galina Martea ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Re-
clama). – 203 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 198-203 (43 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-634-1.
[2015-746].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie.
37.0
739. Teleman, Angela.
Educaţia ecologică : Suport de curs / Teleman Angela, Gînju Stela ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă", Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 96 p.
: tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 95-96 (22 tit.).
ISBN 978-9975-46-221-1.
[2015-867].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015(075.8)
740. Zagaievschi, Corina.
Educaţie pentru dezvoltare emoţională şi sănătate mintală : Suport de curs / Corina
Zagaievschi, Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Cate-
dra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 194 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 183-192 (107 tit.).
ISBN 978-9975-46-209-9.
[2015-858].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3+159.942(075)
741. Люленов, П. В.
Формула жизни : [о воспитание молодежи] / П. В. Люленов. – Кишинэу : Б. и., 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 55 p. : fig., fot. ; 20 cm.
În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-463-5.
[2015-722].
- - 1. Educaţia tineretului.
37.018
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
742. Briţchi, Aliona.
Învăţămîntul simultan : Note de curs pentru studenţi / Aliona Briţchi, Larisa Sadovei. –
Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 151 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 150-151 şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-212-9.
[2015-859].
- - 1. Învăţământ simultan.
37.091(075.8)
743. Cojocaru-Borozan, Maia.
Integrare socioprofesională prin discurs didactico-ştiinţific : [monografie] / Maia Cojoca-
ru-Borozan, Ecaterina Ţarnă, Larisa Sadovei. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I.
Creangă"]. – 236 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 230-236 (102 tit.).
ISBN 978-9975-46-218-1.
[2015-864].

25
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

- - 1. Comunicare didactică.
37.091
744. "Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare : Ştiinţe
exacte şi ştiinţe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective", conferinţă ştiinţifică in-
ternaţională (2015 ; Chişinău). Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curricu-
lare : Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective : Materialele Confe-
rinţei Ştiinţifice Internaţionale, 25-28 septembrie 2014, Chişinău : [în vol.] / com. şt.: Mitrofan
Cioban (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : [US Tiraspol], 2015. – 20 cm. – ISBN 978-9975-76-
148-2. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Tiraspol.
Vol. 1. – 2015. – 244 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., germ. – Rez.: lb. rom., engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-149-9. – [2015-849].
- - 1. Învăţământ de performanţă – Ştiinţe exacte.
37.091:5(082)=135.1=111=112.2
745. Vol. 2. – 2015. – 199 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., ucr., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-150-5. – [2015-
850].
- - 1. Învăţământ de performanţă – Ştiinţe exacte.
37.091:5(082)=00
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
746. Cebanu, Lilia.
Educaţia pentru sănătate în instituţia preşcolară : Ghid metodologic / Lilia Cebanu, An-
gela Cazacu-Stratu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"]. – 124 p. : fig., tab., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 114-117 (53 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-234-8.
[2015-818].
- - 1. Educaţie pentru sănătate – Preşcolari.
373.2:613.954
747. Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : Caiet de scriere / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] :
Bons Offices, 2015. – 52 p. : des. ; 24 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-883-5.
[2015-771].
373.2.016:811.135.1(075.2)
748. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 6-7ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi : Rusu Florica [et al.] ; pict.:
Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 40 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădini-
ţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-930-6.
[2015-774].
373.2
749. Cimpoieş, Valentina.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Lumina, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 56 p. : des., des. color ;
28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-380-0.
[2015-779].
373.2:51
750. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mijlocie : (4-5 ani) / Valentina Cimpoieş ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Lumina, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 44 p. : des., des.
color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-379-4.
[2015-778].
373.2:51
751. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Lumina, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 36 p. : des., des. color ;
28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-378-7.
[2015-777].
373.2:51
752. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Chişinău] :
Bons Offices, 2015. – 36 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-
926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-945-0.
[2015-772].
- - 1. Educaţie timpurie – Mediul înconjurător.
373.2:502
753. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi : Rusu Florica [et al.] ;
pict.: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 44 p. : des., des. color ; 28 cm. –
(Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-947-4.
[2015-773].
- - 1. Educaţie preşcolară – Mediul înconjurător.
373.2:502
754. Cimpoieş, Valentina.
Mediul înconjurător : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi : Florica Rusu [et al.] ;
consultanţi : Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 32
p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).

27
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-946-7.
[2015-775].
- - 1. Educaţie timpurie – Mediul înconjurător.
373.2:502
755. Furdui, Maia.
My First Vocabulary : Level 4 / Furdui Maia, Furdui Diana. – [Chişinău : Indigou Color],
2015. – 43 p. : des. color ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3054-3-3.
[2015-810].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
373.2:811.111
756. Furdui, Maia.
My First Vocabulary : Level 3 / Furdui Maia, Furdui Diana. – [Chişinău : Indigou Color],
2015. – 43 p. : des. color ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3054-2-6.
[2015-809].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
373.2:811.111
757. Furdui, Maia.
My First Vocabulary : Level 2 / Furdui Maia, Furdui Diana. – [Chişinău : Indigou Color],
2015. – 43 p. : des. color ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3054-1-9.
[2015-808].
- - 1. Limba engleză pentru copii.
373.2:811.111
758. Haheu-Munteanu, Efrosinia.
Metode ludice de studiere a mediului ambiant / Efrosinia Haheu-Munteanu ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 142 p. : fig. ; 20
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 138 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-213-6.
[2015-860].
- - 1. Educaţie preşcolară – Mediul ambiant.
373.2
759. Murguleţ, Daniela.
Colours : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELT School. –
Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2015. – 25 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 25. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-75-2.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gratuit. – [2015-791].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
760. Murguleţ, Daniela Vasile.
Feelings and Emotions : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Vasile
Murguleţ ; FELT School. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2015. – 13 f. : il. color ; 8
x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0)
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 13. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-81-3.
Gratuit. – [2015-793].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
761. Murguleţ, Daniela.
Jobs : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELT School. –
Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2015. – 20 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 21. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-80-6.
Gratuit. – [2015-792].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
762. Murguleţ, Daniela Vasile.
School Supplies : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Vasile Murguleţ ;
FELT School. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2015. – 41 f. : il. color ; 8 x 11 cm. –
(Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 41. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-85-1.
Gratuit. – [2015-794].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
763. Teoria şi metodologia familiarizării preşcolarilor cu natura / Andon C.,
Haheu E., Gordea L. [et al.] ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ed. a
2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 251 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 247-248 (40 tit.).
ISBN 978-9975-46-216-7.
[2015-862].
- - 1. Educaţie preşcolară – Cunoaşterea naturii.
373.2
764. Zglavoci, Valentina.
Pe potecile vacanţei : Din clasa a 3-a în clasa a 4-a / Valentina Zglavoci. – Ed. rev. şi
compl. – Chişinău : Epigraf, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. : il., tab. ; 24 cm.

29
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

1500 ex.
ISBN 978-9975-125-57-4.
[2015-721].
373.3
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
765. Academia de Pictură "Stati Art". APSA / Acad. de Pictură "Stati Art". – [Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [16] p. : fot. color ; 21 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2015-692].
- - 1. Academia de pictură "Stati Art" – Republica Moldova – Istorie.
378.67(478-25)(091)=135.1=111
398 Folclor
766. Doina : Identitate, destin, valorificare : Festivalul Doinei, ed. a 3-a, 2014 / Con-
stantin Rusnac, Diana Bunea, Tudor Colac [et al.] ; dir. de proiect: Alexandru Dorogan ; con-
cepţie, coord., coaut., glosar, bibliogr. selectivă, resp. ed.: Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi
notografie: Gheorghe Nicolaescu ; fot.: Iulian Fanaru, Victor Bădulescu ; IPNA Compania
"Teleradio-Moldova". – Chişinău : Notograf Prim, 2015. – 127 p. : fot. color, n. muz., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 106-110 (80
tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : Sudzucker Moldova SA, Fundaţia
Edelweiss, Azmol Company SRL. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0221-7.
ISBN 978-9975-3058-0-8.
[2015-839].
- - 1. Doina. 2. Folclor muzical.
398.8+784.4
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
767. Strategia de implementare a Convenţiei pentru managementul deşeurilor
pentru navigaţia interioară pe Dunăre în Republica Moldova = Strategy for
implementation of the Convention for Waste Management for Inland Navigation on the
Danube in the Republic of Moldova / Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Min. Mediului,
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în cadrul Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al
RM [et al.] ; coord.: Hans Berger, Gina Mirea. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 23, [1] ; 23, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.:
p. 23 şi în subsol. – [400] ex.
ISBN 978-9975-80-941-2.
[2015-826].
- - 1. Protecţia mediului înconjurător – Eliminarea deşeurilor – Republica Moldova.
504.06:351.777.613(478)(083.9)=135.1=111
768. Todos, Petru.
Evaluarea impactului de mediu : (suport de curs) / Petru Todos ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 174 p. : fig., tab. ; 30 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.


ISBN 978-9975-80-956-6.
[2015-776].
- - 1. Protecţia mediului.
504.064(075.8)
51 MATEMATICĂ
769. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Chişinău : S. n., 2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. : des. ; 24 cm. –
(Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-933-7.
[2015-769].
51(075.2)
770. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 56 p. : des. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă,
ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-954-2.
[2015-770].
51(075.2)
771. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [clasa] a 3-a / Valentina
Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău : S. n., 2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. :
des. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-932-0.
[2015-768].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
772. Guţu, Ion.
Matematicile Cangurului – 2015 : Concursul "Kangourou" în Moldova la 20 de ani / Ion
Guţu, Valeriu Guţu, Galina Rîbacova. – Chișinău : Vega, 2015 (Tipografia Editurii
″Universul″). – 34 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 33100 ex.
[2015-696].
- - 1. Matematică.
51(076.5)
773. Idem în lb. rusă : Математика Кенгуру – 2015 : 20 лет Конкурсу "Kangourou" в
Молдове. – Chişinău : Vega, 2015 (Tipografia Editurii "Universul"). – 36 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 9650 ex.
[2015-697].
- - 1. Matematică.
51(076.5)

31
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

517 Analiză
774. Puţuntică, Vitalie.
Calculul integral al funcţiilor de o variabilă reală / Vitalie Puţuntică ; Univ. de Stat din Ti-
raspol, Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale. – Chişinău : [US Tiraspol], 2015. –
127 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 127 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-146-8.
[2015-848].
517.3(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
775. Holban, Ion.
Elanul tineresc şi visul cutezător al astrofizicianului Nicolae Donici : cititorul unei citade-
le ştiinţifice la Nistru / Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriţă ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale (IDIS) "Viitorul". – [Chişinău : S. n.], 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 36 p. : fig.,
fot. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 33-36 (47 tit.).
[2015-748].
- - 1. Donici, Nicolae, 1874-1956, astrofizician.
52(092)
53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
776. Begleţ, Natalia.
Termodinamica tehnică : Note de curs / Natalia Begleţ, Serghei Palaş ; red. resp.:
Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimen-
tări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . – 20 cm. – ISBN 978-
9975-45-360-8.
Partea 1-a. – 2015. – 102 p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 102
(14 tit.). – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-361-5. – [2015-795].
- - 1. Termodinamică tehnică.
536.7:621.1(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
777. Chimia : Caiet de lucrări practice : clasele 10-11-12 / Svetlana Kudriţcaia, Tatia-
na Litvinova, Elena Mihailov [et al.]. – Ed. a 2-a, ad. şi rev. – [Chişinău] : Arc, [2015] (Tipogr.
"Bons Offices"). – 28 p. : fig., tab. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[2015-782].
54(076.5)
58 BOTANICĂ
778. "Biologia şi progresul ştiinţific", conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău).
Conferinţa Ştiinţifică "Biologia şi progresul ştiinţific": consacrată aniversării a 85 de ani din
ziua naşterii şi a 62 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică a dlui Petru Tarhon, 15 ian. 2015
: Culegere de materiale / editor : Petru Tarhon ; com. org.: M. Ursu [et al.] ; cop.: Ruxanda

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 175 p. : fig., fot. color, [1] f. port. ; 21
cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120
ex.
ISBN 978-9975-51-640-2.
[2015-832].
- - 1. Fiziologia plantelor.
581.1(092)(082)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
779. Plop, Larisa.
Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus Vulgaris în Codrii centrali : [mo-
nografie] / Larisa Plop, Ion Toderaş, Tudor Cozari ; red. şt.: Ion Toderaş ; Acad. Militară "Ale-
xandru cel Bun", Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău : [Academia Milita-
ră "Alexandru cel Bun"], 2015. – 121, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 103-115 (246 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3048-0-1.
[2015-701].
- - 1. Amfibii – Republica Moldova.
597.9:591.1/.5(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
780. Golovin, Boris.
Geometria clinico-anatomică a dinţilor permanenţi şi spaţiului lor endodontic : (Reco-
mandări metodice pentru studenţi, rezidenţi şi medici stomatologi terapeuţi) / Boris Golovin,
Valeriu Burlacu, Vasile Zagnat. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 41 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-41 (36 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-892-7.
[2015-765].
- - 1. Dinţi – Structură anatomică.
611.314(076.5)
781. Sistemul nervos central. Splanhnologie : (culegere de cursuri) / Ilia
Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batâr [et al.] ; au colab.: Mihail Ştefăneţ [et al.] ; sub
red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). –
21 cm.
[Vol.] 2. – 2015. – 340 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 338-339 (56
tit.). – 600 ex. – ISBN 978-9975-57-174-6. – [2015-822].
- - 1. Anatomia omului.
611.1/.8(075)

33
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


782. Bejenari, Vasile.
Profilul de sănătate a populaţiei raionului Edineţ şi factorii ce o determină / Vasile Be-
jenari, Vera Popovici ; au contribuit: Mariana Chişca [et al.] ; Serviciul de Supraveghere
de Stat a Sănătăţii Publice, Centrul de Sănătate Publică Edineţ. – Edineţ : S. n., 2015
[Tipografia-Sirius]. – 76 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-175-3.
[2015-823].
- - 1. Sănătate publică – Raionul Edineţ – Republica Moldova – Tabele statistice.
613/614(478-21/-22)(083.4)
783. Sănătatea şi starea de bine : principii care-ţi pot schimba viaţa / Biserica Creş-
tină Adventistă de Ziua a Şaptea ; resp. ed.: Gheorghe Zămosteanu ; colab. şi consultanţi: Albert
Reece [et al.] ; sub red. lui Mark A. Finley, Peter N. Landless. – Chişinău : Biserica Creştină
Adventistă de Ziua a Şaptea, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 126, [2] p. : fot. color,
tab. ; 12 x 18 cm.
[Tit. orig.: Health and Wellness : Secrets That Will Change Your Life]. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – [3500] ex.
ISBN 978-9975-53-440-6.
[2015-710].
- - 1. Sănătate personală.
613:279.13
784. Минчин, Григорий.
Мудрость быть здоровым, или Презумпция здоровья / Г. Е. Минчин. – [Кишинев :
Б. и., 2015 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 202, [5] p. : fig., tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3006-9-8.
[2015-854].
- - 1. Sănătate personală.
613
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
785. Aspecte clinice, psihologice şi de tratament în dependenţa de alcool : (în-
drumar metodic) / I. Nastas, Larisa Boronin, A. Nacu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală. –
Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 25 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-461-1.
[2015-711].
- - 1. Dependenţă de alcool – Tratament.
613.81(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
786. Damaşcan, Ghenadie.
Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală : (Monografie) / Ghenadie Damaşcan, Constantin Eţco ; Inst. Publ.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.


"Primex Com"]. – 328 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 271-297 (312 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-25-9.
[2015-813].]
- - 1. Asigurare de asistenţă medicală.
614.2:368.942
787. Metodologia monitorizării surselor naturale de radon (222Rn) şi evaluarea
riscului radiologic pentru populaţia expusă : Ghid / Vîrlan Serghei, Coreţchi Liuba,
Bahnarel Ion [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publ., Lab. Şt. Igiena Radiaţiilor. – Chişinău :
[Centrul Naţional de Sănătate Publică], 2014. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 40-41 (45 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-4027-6-7.
[2015-695].
- - 1. Radiaţii – Monitorizare.
614.8.086.5
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
788. Roşca, Andrei.
Semnificaţia executării programului de asigurare a calităţii în terapia cu radiaţii ionizate
: Indicaţii metodice / Andrei Roşca, Bahnarel Ion, Coreţchi Liubov ; Centrul Naţ. de Sănătate
Publ., Lab. Şt. Igiena Radiaţiilor. – Chişinău : [Centrul Naţional de Sănătate Publică], 2014. –
18 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. a 2-a. – Bibliogr.: p. 17 (12 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4027-3-6.
[2015-694].
- - 1. Terapie cu radiaţii ionizate.
615.84(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
789. Golovin, Boris.
Urgenţe medicale în stomatologie terapeutică : (Recomandări metodice pentru stu-
denţi, rezidenţi şi medici stomatologi terapeuţi) / Boris Golovin, Valeriu Burlacu ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Im-
plantologie Orală şi Stomatologie Terapeutică "Arsenie Guţan". – Chişinău : S. n., 2014
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 16 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-893-4.
[2015-766].
- - 1. Stomatologie terapeutică.
616.31-083.98-085(076.5)

35
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


790. Albinuţa chirurgicală : Recomandări practice pentru rezidenţi în specialităţi chi-
rurgicale / C. Lepadatu, N. Şipitico, S. Ungureanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 69, [7] p. : fig., tab. ; 30 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-460-4 (în cop. tare).
[2015-734].
- - 1. Chirurgie – Materiale – Instrumente.
617-089(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
791. Avort fără riscuri: recomandări pentru sistemele de sănătate în probleme de
strategie şi practică / Org. Mondială a Sănătăţii, Biroul Regional pentru Europa. – Ed. a 2-a. –
[Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 125 p. : graf., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Tudor Foundation din Marea
Britanie cu sprijinul OMS.
[2015-783].
- - 1. Avort medicamentos – Recomandări.
618.39-085
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
792. Academician Ion Tighineanu : [domeniul nanotehnologiilor, tehnologiilor semi-
conductoare] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan"
(Inst.) ; red. şt.: Constantin Manolache ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; coord.: Ion
Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei
Lupan" (Institut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 295 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84-260 (1066 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3044-5-0 (în cop. tare).
[2015-728].
- - 1. Tighineanu, Ion, 1955 - …, academician, domeniul nanotehnologiilor.
621.315.5:[016+929 Tighineanu]
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
793. Plămădeală, Vasile.
Motoare auto : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice /
Vasile Plămădeală, Ilie Beiu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi
Transporturi, Dep. Transporturi. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 90 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 83 (10 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-363-9.
[2015-796].
- - 1. Motoare auto – Construcţie.
621.43(076.5)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
794. Codul bunelor practici în domeniul frigului şi condiţionării aerului / Anatol
Tărîţă (coord.), Vasile Cartofeanu, Ion Jicul [et al.] ; Asoc. Obştească a Frigotehniştilor, Univ.
Tehn. a Moldovei, Oficiul Ozon. – [Ed. a 2-a, actualizată, compl.]. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 116 p. : tab. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 4. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-923-8.
[2015-762].
- - 1. Tehnica frigului. 2. Agenţi frigorifici.
621.56/.59+628.8
624 Construcţii civile în general
624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
795. Bîrcă, M.
Mecanica structurilor : Structuri static nedeterminate : Îndrumar metodic / M. Bîrcă, I.
Creţu ; red. resp.: A. Taranenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Con-
strucţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. – 103
p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 94 (6 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-363-9 (eronat).
[2015-817].
- - 1. Statica construcţiilor.
624.041(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
Codul bunelor practici în domeniul frigului şi condiţionării aerului. – Vezi Nr 794.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
633 Cultura plantelor de câmp
796. Catalogul soiurilor de plante pentru anul … = Каталог сортов растений на
… год = Catalog of plant varieties for year … : [al Republicii Moldova] / Comisia de Stat pen-
tru Testarea Soiurilor de Plante ; elab.: Mihail Machidon (resp. ed.) [et al.]. – Ed. oficială. –
Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm.
… 2015. – 2015. – 127 p. : tab. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1500
ex. – [2015-743].
- - 1. Soiuri de plante – Cataloage.
633/635(478)(085)=135.1=111=161.1
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
797. Пёрстнев, Н. Д.

37
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Ампелоэкология : Учебное пособие / Н. Д. Перстнёв, С. В. Кара ; Комрат. Гос. Ун-


т, Аграрно-технол. фак., Каф. Растениеводства. – Комрат : [Комратский Государствен-
ный Университет], 2015. – 78 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78 (18 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3059-0-7.
[2015-750].
- - 1. Viticultură.
634.8:504(075.8)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
798. Aizenştadt, Constantin.
Întrebări şi teste tematice pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisu-
lui de conducere subcategoriile/categoriile C1/C, BE, C1/CE, D1/DE şi D1/D : ediţie didactică
= Экзаменационные тематические задачи для подготовки к теоретическому экзамену на
получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий C1/C, BE, C1/CE,
D1/DE и D1/D : учебное издание / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu ; design.: Serghei
Arhanghelschi. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 55 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 1. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3068-0-5.
[2015-855].
- - 1. Permise de conducere – Teste.
656.091.1(079)=135.1=161.1
656.1 Transport rutier
799. Onceanu, Vasile.
Regulamentul circulaţiei rutiere : comentat succint = Правила дорожного движения :
с кратким комментарием / Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Vite-jesc"]. – 128 p. : fig. color ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3006-5-0.
[2015-853].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
657 Contabilitate
800. Frecăuţeanu, Alexandru.
Ghid la evidenţa contabilă în gospodăriile agricole conform noilor acte normative / Ale-
xandru Frecăuţeanu. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 86 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61 (5 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-229-4.
[2015-819].
- - 1. Evidenţă contabilă – Agricultură.
657.15:631.16
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
801. Старцева-Сенникова, Н. В.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие : [în vol.] / Н. В.
Старцева-Сенникова, Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии в

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

механике и транспорта, Деп. транспорта. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2015 – . – 21 cm. –


ISBN 978-9975-45-270-0.
Ч. 6 : Технологии менеджмента организаций. – 2015. – 119 p. : fig., tab. – Bibliogr.:
p. 117 (8 tit.). – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-373-8. – [2015-806].
- - 1. Managementul întreprinderii.
658.5(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
802. "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale", conferinţă ştiinţifică interna-
ţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Învăţământul artistic – dimen-
siuni culturale", 3 aprilie, 2015 : Rezumatele lucrărilor / col. red.: Tatiana Comendant, Angela
Rojnoveanu. – Chişinău : [AMPTAP], 2015 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 40 p. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9617-5-2.
[2015-843].
7:37.015(082)
7.0 Artă în general
DAS Directory : Arhitecţii şi designerii Republicii Moldova 2014-2015. – Vezi Nr 804.

803. Răileanu, Veronica.


Proiectarea ergonomică a mobilei (bucătăria) : (pentru studenţii anului 2, Design Interi-
or) : Suport de curs / Răileanu Veronica, Ceban Elena ; UPS "Ion Creangă" din Chişinău,
Fac. "Arte plastice şi design", Catedra "Arte decorative". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. UPS
"I. Creangă"]. – 75 p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 52-53 (53 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-226-6.
[2015-868].
- - 1. Design interior – Bucătărie.
7.05:643.3(075.8)
72 ARHITECTURĂ
804. DAS Directory : Arhitecţii şi designerii Republicii Moldova, … = Architescts and
Designers of the Republic of Moldova / red.-şef: Violetta Darsalia ; trad. în lb. engl.: Corina
Sile ; fot.: Natalia Caradjova [et al.]. – [Chişinău : S. n.], 2015 (Tipografia "Nova-Imprim") – . –
33 cm. – ISBN 978-9975-4355-4-3.
… 2014-2015. – 2015. – 294, [2] p. : il., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
[3000] ex. – ISBN 978-9975-4355-5-0 (în cop. tare şi supracop.). – [2015-812].
- - 1. Arhitecţi – Republica Moldova. 2. Designeri – Republica Moldova.
72+7.05(478)(092)=135.1=111
805. Thacker, Gerald.
Ghid pentru construcţia şi proiectarea clădirilor instanţelor judecătoreşti din Republica
Moldova / Gerlad Thacker ; au contribuit: Victoria Căpătici, Vitalie Iaţiuc ; trad. din lb. engl.:
Liliana Ursu. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 76 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 61-62 (24 tit.) şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [200] ex.

39
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

ISBN 978-9975-80-905-4.
[2015-825].
- - 1. Clădiri pentru instanţe judecătoreşti – Republica Moldova – Proiectare.
725.11:34(478)
806. Idem în lb. engl. : Guidelines for Construction and Design of Moldova
Courthouses. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 76 p. : fig., fot., tab. ; 24
cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 61-62 (24 tit.) şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [100] ex.
ISBN 978-9975-80-906-1.
[2015-824].
- - 1. Clădiri pentru instanţe judecătoreşti – Republica Moldova – Proiectare.
725.11:34(478)
Присакару, Вячеслав. Святая Гора Фона – молитвенница вселенной. – Vezi Nr
683.

741/744 Desen
Steaua de joi. Poemele mamei. – Vezi Nr 807.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


807. Steaua de joi. Poemele mamei : [catalog de artă plastică şi arta cusutului : a
Ecaterinei Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi ; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed.
îngrijită de Elena Harconiţă. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo",
2015. – 32 ; 8 p. : imagini color ; 23 x 26 cm.
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-50-141-5.
[2015-754].
- - 1. Pictură. 2. Arta cusutului.
75.071.1+746.4(084.11)
78 MUZICĂ
808. Crigănuţă, Ştefan.
Anii vin, anii trec : (Romanţe şi cântece de suflet) / Ştefan Crigănuţă ; [notografie: Dra-
gomir Şarban]. – [Chişinău : Notograf Prim, 2015]. – 36 p. : n. muz. ; 29 cm.
Text parţial : lb. rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Briceni.
– [100] ex.
ISMN 979-0-3480-0222-4.
ISBN 978-9975-3058-1-5.
[2015-840].
- - 1. Romanţe.
784.3
Doina. – Vezi Nr 766.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


809. Gala premiilor UNITEM 2015 : [Uniunea Teatrală din Moldova] : Ediţia a 14-a /
proiect coord. de Alexandru Grecu ; ed. îngrijită de: Victoria Cazacu. – [Chişinău : S. n., 2015]
(Tipogr. "Bons Offices"). – 67 p. : fot., fot. color ; 20 x 20 cm.
F. f. de tit.
[2015-784].
- - 1. Teatru – Republica Moldova – Aprecieri.
792(478)
810. Mardari, Mircea.
Studiu coregrafic / Mircea Mardari ; îngrijire textului, studiu introd. şi comentarii: Antip
Ţarălungă ; red. şt.: Eugen Gîrneţ, Iurie Gorşcov. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – 335 p. : fig., fot., n. muz. ; 21 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0223-1.
ISBN 978-9975-3058-6-0.
[2015-842].
793.3(075)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.131.1 Limba italiană
Bejuc, V. L. Ghid de conversaţie român-italian = Guida di conversazione romeno-
italiano. – Vezi Nr 812.

811.133.1 Limba franceză


811. Eşanu, Cornelia.
Gramatica limbii franceze : Conjugarea verbului francez : [pentru elevi, studenţi] / Cor-
nelia Eşanu. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 176 p. ; 23 cm.
ISBN 978-9975-3008-5-8.
[2015-852].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'367.625(075)
811.135.1 Limba română
812. Bejuc, V. L.
Ghid de conversaţie român-italian = Guida di conversazione romeno-italiano : Pentru
turişti şi oameni de afaceri / V. L. Bejuc. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
366, [1] p. ; 12 x 17 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., it. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-80-925-2.
[2015-767].
- - 1. Ghid de conversaţie român-italian.
811.135.1-25+811.131.1-25

41
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

813. Limba şi literatura română : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat


: profilul umanist si real / coord.: Viorica Gonciaruc. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 104 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-25-1.
[2015-763].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1(478).09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
814. Andronachi, Igor.
Tinereţea – iubire şi inspiraţie : [meditaţii, versuri] / Igor Andronachi. – Chişinău : Labi-
rint, 2015. – 203, [1] p.: il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-30-6.
[2015-759].
821.135.1(478)-9 Andronachi
815. Bilanţul concursului "Compunem poezii cu Iulian Filip". – [Chişinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Print Caro")]. – 1 f. împăturită în 24 părţi : des. color ; 7 x 8 cm. – (Provocările
iuliene A4 (e).
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-238-6.
[2015-820].
821.135.1(478)-82
816. Ciobanu, Valerian.
Opt puncte de reper : Reflecţii biobibliografice / Valerian Ciobanu. – Chişinău : Labirint,
2015. – 43 p., [1] f. port. color ; 20 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-122-28-3.
[2015-757].
821.135.1(478)-94 Ciobanu
817. Ciocanu, Dina.
Fântâni fără ciutură : [roman] / Dina Ciocanu ; cop.: Dina Ciocanu, Eugeniu Caţaveică.
– Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 352 p. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-958-0.
[2015-761].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Ciocanu
818. Dergaci, Vergiliu.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CORa(I)bia MIRaculoasă "Agapornis" : Versuri minţindu-le de tot amornic pe cele albe


/ Vergiliu Dergaci ; cop.: Alexandru Manolache. – Chişinău : Ideal, 2015 (Tipogr. "Iutastan"). –
231, [6] p. ; 20 cm. – (Colecţia IDEAL ; 121, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3051-1-2.
[2015-871].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Dergaci
819. Diordiev, Ion.
În oglinda vieţii îi vedem pe alţii : Catrene / Ion Diordiev ; cop.: Radu Diordiev. – [Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron")]. – 196 p. ; 11 x 16 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-128-32-2.
[2015-844].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Diordiev
820. Leon-Guţu, Maria.
În vis cu mama : [povestiri, versuri, amintiri] / Maria Leon-Guţu ; cop.: Ruxanda Ro-
manciuc. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipografia Reclama). – 108 p. : fig., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-645-7.
[2015-872].
821.135.1(478)-9 Leon-Guţu
821. Manole, Ana.
Mă rog de mă iartă… : meditaţii, sentinţe, mărturii / Ana Manole ; il., cop.: Timotei Bă-
trânu ; postf.: Elena Tamazlâcaru. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Reclama). – 142, [2] p.
: il. ; 11 x 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
[200] ex.
ISBN 978-9975-58-050-2.
[2015-698].
821.135.1(478)-9 Manole
822. Petrica, Nicolae.
Eu mi-aşi repeta viaţa … : [memorii] / Nicolae Petrica ; cop.: Roman Scorpan. – Chişi-
nău : Tehnica-Info, 2014. – 208 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-63-369-7.
[2015-719].
821.135.1(478)-94 Petrica
823. Proca, Ion.
Struguraş de peste Nistru : [schiţe din istoria sanatoriului "Struguraş", satului Molovata
Nouă, raionul Dubăsari] / Ion Proca. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 232
p. : fot., [8] p. fot. color ; 21 cm.
Note : p. 230-231 (87 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-176-5.
[2015-838].

43
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

821.135.1(478)-9 Proca:[614+94(478)]
824. Reabţov, Valentin.
Aud văd, văd aud : Notiţele unui traducător : [reflecţii, polemici] / Valentin Reabţov ;
cop.: Eugen Gorceag-Jr. – Chişinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 192, [3] p. : fot. ; 20 cm.
Text : lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-643-3.
[2015-745].
821.135.1(478)-94=135.1=161.1 Reabţov
825. Sofroni, Ana.
Licăriri ale Luminii divine : Cântece creştine / Ana Sofroni ; aranjament muz.: Maia Bă-
lan. – Chişinău : Cu drag, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 152 p. : fot. ; 20 cm.
În red. aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4388-6-5.
[2015-760].
- - 1. Cântece religioase.
821.135.1(478)-141 Sofroni
826. Volniţchi, Igor.
Prizonierii amurgului : Povestiri / Igor Volniţchi ; pict.: Snejana Pşeneac. – Chişinău :
Estetini, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 164 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Companiei de Consultanţă şi Promovare "Poliexpert". –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4174-6-4.
[2015-679].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Volniţchi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
827. Каюров, Георгий.
Немая судьба : Эхо войны : [рассказы] / Георгий Каюров ; Изд. центр лит. журна-
ла "Наше поколение". – Кишинёв : Б. и., 2015 [Combinatul Poligrafic]. – 86 p. ; 23 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-129-12-1.
[2015-683].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Каюров
821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova
828. Куртев, Николай.
Пословици, поговорки, устойчиви словосъчетания / Николай Куртев, Анна
Малешкова ; Таракл. държавен ун-т. – Кишинев : [Cuşnir & Co], 2015 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"] – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-4251-3-1.
Том 3. – 2015. – 235 p. – 150 ex. – ISBN 978-9975-4251-6-2. – [2015-724].
- - 1. Proverbe. 2. Maxime.
821.163.2(478)-84 Куртев

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
829. Tărîmul literelor : Prima mea carte de lectură: povestioare / sel. şi adapt.: Ala
Bujor. – [Chişinău] : Epigraf, [2015] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. : il. color ; 25 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-125-55-0 (în cop. tare).
[2015-723].
- - 1. Poveşti.
821-93
821.113-93 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)
830. Andrersen, Hans Christian.
Răţuşca cea urâtă : [poveste] / Hans Christian Andersen ; il.: Raisa Sînchetru. – Chişi-
nău : Libelula (PROMO plus), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. – (Citim pe silabe,
ISBN 978-9975-4105-8-8).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3011-3-8.
[2015-714].
- - 1. Poveşti.
821.113.4-93 Andersen
821.135.1-93 Literatură română
831. Blaga, Lucian.
Din copilăria mea : [poezii pentru copii] / Lucina Blaga ; il. de Elena Karachentseva ;
cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera ; Bucureşti : Litera (mică), 2015 (Combinatul Poli-
grafic). – 31, [1] p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori
români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-1).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-758-5 (în cop. tare).
[2015-837].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1-93 Blaga
832. Eminescu, Mihai.
Povestea codrului : [versuri] / Mihai Eminescu ; il. de Igor Vieru ; cop.: Vitalie Coroban.
– [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : des. color ; 21 cm. – (Cartier
"Codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-974-4 (în cop. tare).
[2015-685].
- - 1. Poezie.
821.135.1-93 Eminescu
833. Ispirescu, Petre.
Aleodor împărat : [poveşti] / Petre Ispirescu ; il. de Carolina Rabei ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău] : Litera ; Bucureşti : Litera (mică), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 46, [1]
p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori români ilustraţi /
col. îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-1).

45
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-757-8 (în cop. tare).
[2015-836].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Ispirescu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
834. Cutasevici, Gheorghe.
Cântecul cu mingi frumoase = The song of beautiful balls = Песня про мячи : [poezii
pentru copii] / Gheorghe Cutasevici ; trad. în lb. engl.: Ion Arion, trad. în lb. rusă: Gheorghe
Cutasevici ; pict.: Ion Vătămăniţă. – Ed. a 2-a trilingvă. – Chişinău : Labirint, 2015. – 39 p. :
des. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-29-0.
[2015-758].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93=135.1=111=161.1 Cutasevici
835. Cutasevici, Gheorghe.
Pe străduţa cu poveşti : [poezii pentru copii] / Gheorghe Cutasevici ; prez. graf.: Vadim
Rusu. – Ed. a 2-a (il.). – Chişinău : Labirint, 2015. – 27 p. : il. color ; 26 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-122-27-6.
[2015-756].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Cutasevici
836. Hlib, Lidia.
Legendele Zânei Flora / Lidia Hlib ; concepție: Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Li-
bris, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 26 cm. – (Colecţia "Vreau să citesc o
carte", ISBN 978-9975-126-41-0).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-44-1.
[2015-688].
- - 1. Legende.
821.135.1(478)-93 Hlib
837. Hlib, Lidia.
Poveştile căsuţei cu surprize / Lidia Hlib ; concepţie: Silvia Ursache. – [Chişinău] :
Silvius Libris, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 26 cm. – (Colecţia "Vreau
să citesc o carte", ISBN 978-9975-126-41-0).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-45-8.
[2015-689].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Hlib
838. Partole, Claudia.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Domnişoara Cineluţa, Ioana-Ionela-Ionuţa : [poezii, poveşti] / Claudia Partole ; prez.


graf.: Ana Iacub-Potârniche. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015 [Combinatul Poligrafic]. – 47,
[1] p. : des. color ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-40-3 (în cop. tare).
[2015-788].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Partole
839. Popa, Nicolae.
Ghiozdanul zburător : Microroman / Nicolae Popa ; il.: Nicolae Popa ; cop., concepţie
graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95 p. : des. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-880-9.
[2015-780].
- - 1. Romane pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popa
840. Schiţco-Căpăţînă, Nina.
În Poiana Fagului : poezii, ghicitori pentru copii de toate vîrstele / Nina Schiţco-
Căpăţînă ; il.: Ana Manole ; postf.: Tudor Palladi. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Recla-
ma). – 64 p. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
500 ex.
ISBN 978-9975-58-051-9.
[2015-699].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Schiţco-Căpăţînă
841. Soroceanu, Nina.
Emma e cu noi! : (Poem pentru bunici, copii şi părinţi care, fiindcă se iubesc şi că sunt
uniţi, chiar sunt fericiţi!) / Nina Soroceanu. – Chişinău : Baştina-Radog, 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 15 p. : fot. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-471-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-709].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
842. Ursache, Silvia.
Istorioare hazlii / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015 (Combinatul Poligra-
fic). – 31, [1] p. : il. color ; 26 cm. – (Colecţia "Vreau să citesc o carte", ISBN 978-9975-126-
41-0).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-42-7.
[2015-686].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ursache
843. Ursache, Silvia.

47
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Legendele vietăţilor / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015 (Combinatul Po-
ligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 26 cm. – (Colecţia "Vreau să citesc o carte", ISBN 978-9975-
126-41-0).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-3-4.
[2015-687].
- - 1. Legende.
821.135.1(478)-93 Ursache
844. Vangheli, Spiridon.
Сomoara : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; il. de Violeta Zabulica ; cop.: Mi-
hai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, [2015] (Tipogr. "Baştina-Radog"). – 20 p. : des. color ; 26
cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-61-881-6.
[2015-789].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vangheli
845. Vieru, Grigore.
Ceasul : [povestire pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Dorina Scorocîrja. – [Chişinău] :
Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 23, [1] p. : des. color ; 17 x 21 cm. – (Colecţia "Cartier
codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-973-7 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-684].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
846. Vieru, Grigore.
Mama : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Igor Vieru. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] :
Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier "Codobelc" /
coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
2000 ex.
ISBN 978-9975-79-975-1 (în cop. tare).
[2015-787].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
821.14-93 Literatură greacă (elenă)
847. Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi / după Esop ; il.: Marina Andruhina ; cop. şi
concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95 p. : il. ;
21 cm.
ISBN 978-9975-61-583-9 (eronat).
[2015-786].
- - 1. Poveşti.
821.14'01-93

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
848. Pleşca, Nae-Simion.
"Fierbe lumea din adâncuri"… : (Eminescu: unitatea operei, publicistica în raport cu
poezia, imaginea lirică a Europei) : Eseu / Nae-Simion Pleşca ; pref.: Mihai Cimpoi ; Inst. de
Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Academic Intern. "Mihai Eminescu". – Chişi-
nău : [Universul], 2015. – 180 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 177-179 (51 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-47-098-8.
[2015-693].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 813.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
849. Дергачев, Валентин А.
Памятники культуры Криш Молдовы : (с каталогом) = Monuments of Criş Сulture in
Moldova : (with catalogue) / Валентин А. Дергачев, Ольга В. Ларина ; Акад. Наук Респ.
Молдовы, Ин-т культур. наследия. – Кишинэу : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 500, [4] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rusă, engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 345-348. – Изд. при
фин. поддержке Елены и Юрия Дерид, Алексея Рыбалко, Сергея Марар. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-449-9.
[2015-730].
- - 1. Monumente din epoca neolitică – Republica Moldova.
902/903(478)"634"
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
850. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simpozion
(9 ; 2015 ; Chişinău). Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", ed. a 9-a : Se dedică Jubileului de 50 de ani ai Universităţii Tehnice a Moldovei :
Culegere de lucrări / com. de program : Bostan Ion [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2014. –
300 p. : fig., tab., fig., fot. color ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, AŞM, Univ. Tehn. "Gh.
Asachi", Iaşi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al AŞM. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-368-0 (în cop. tare).
[2015-815].
- - 1. Istoria civilizaţiilor. 2. Istoria românilor.
930.85:94(=135.1):378.662(082)=135.1=111

49
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 860.

851. Statnic, Eugen.


Părinţii războaielor: 1914-1918 şi 1939-1945 / Eugen Statnic. – [Chişinău : S. n.], 2015
[Tipogr. "Balacron"]. – 308, [3] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 304-308. – 500 ex.
ISBN 978-9975-128-34-6.
[2015-846].
- - 1. Primul Război Mondial, 1914-1918 – Istorie. 2. Al doilea Război Mondial, 1939-
1945 – Istorie.
94(100)"1914/1945"
852. Назария, Сергей.
Генезис, ход и итоги второй мировой войны: факты и мифология / Сергей Наза-
рия ; науч. консультант: Буриан Александр Дмитриевич ; науч. ред.: Поливцев Влади-
мир Николаевич ; cop.: Iaroslav Oliinîc ; Каф. междунар. отношений гос. ин-та междунар.
отношений Молдовы, Ассоц. историков и политологов "Pro-Moldova", Фонд "Историче-
ская Память". – Изд. 3-е, доп. – Кишинёв : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 695
p. : tab. ; 30 cm. – К 70-летию Великой Победы над фашизмом.
Bibliogr.: p. 658-693 şi în subsol. – Изд. при содействии Партии социалистов Респ.
Молдова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-456-7 (în cop. tare).
[2015-740].
- - 1. Al Doilea Război Mondial, 1939-1945 – Istorie.
94(100)"1918/1945"
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
853. Cojocaru, Constantin.
Edineţul de odinioară : O istorie în imagini a localităţii / Constantin Cojocaru, Ion Ne-
grei, Ion Bâlba ; coord.: Ion Negrei. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 191, [1] p.
: facs., fot. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului
orăşenesc Edineţ. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-33-9.
[2015-845].
- - 1. Edineţ – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
854. Deputaţi ai Sfatului Ţării (1917-1918), primari de Chişinău (1918-1940) / Pri-
măria mun. Chişinău, Inst. de Istorie al AŞM ; [alcăt.]: Negrei Ion. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Notograf Prim"]. – 16 p. : fot. ; 20 cm. – (Personalităţi marcante ale neamului, ISBN
978-9975-3058-3-9) (Personalităţi marcante ale Chişinăului, ISBN 978-9975-3058-4-6).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3058-5-3.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-841].
94(478)"1917/1940"+352.075.2(478-25)(092)
855. Istoria Republicii Moldova : din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre /
V. E. Andruşceac, P. P. Bârnea, P. A. Boico [et al.] ; Asoc. oamenilor de ştiinţă din Moldova
"N. Milescu Spătaru". – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 463 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-472-7.
[2015-727].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"0/20"
856. Idem în lb. rusă : История Республики Молдова : с древнейших времен до
наших дней. – Изд. 3-е, уточненное и доп. – Кишинэу : Б. и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 384 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1450 ex.
ISBN 978-9975-53-474-1.
[2015-731].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"0/20"
857. Ţopa, Tudor.
Demnitatea nu se vinde : [din istoria satului Palanca, raionul Ştefan Vodă] / Tudor Ţopa
; fot.: Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 204 p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în text. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3031-4-9 (în cop. tare).
[2015-725].
- - 1. Palanca – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
858. Булгар, Степан.
Гагаузский народ в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг. / Степан Булгар.
– Кишинев : Б. и., 2015 [Tipogr. "Balacron"]. – 671, [1] p. : fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Янишогло Федора
Евгеньевича. – [500] ex.
ISBN 978-9975-128-35-3 (în cop. tare).
[2015-847].
94(478)(=512.165)"1941/1945"
859. Любич, Павел.
Кагулъ : [în vol.] / Павел Любич. – Кишинев : Б. и., 2015 [Tipogr. "Elena-V.I."] – . – 25
cm. – ISBN 978-9975-3022-1-0.
Кн. 2. – 2015. – 263 p. : fot., i-ivi p. fot. – Bibliogr.: p. 252-257 şi în subsol. – ISBN 978-
9975-3022-2-7 (în cop. tare). – [2015-707].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
94(=135.1) Istoria românilor
860. Dolghi, Adrian.

51
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Istoria românilor şi universală : Ghid şi teste de pregătire pentru examen : clasa a 9-a /
Adrian Dolghi, Alina Felea. – [Chişinău : Cetatea de Sus], 2015. – 112 p. : fig., fig. color, h.,
tab. ; 23 cm. – (Examen 2015).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3009-8-8.
[2015-702].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
861. Cuciureanu, Gheorghe.
Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contex-
tul proceselor de globalizare : 521.03 – Economie şi management (în cercetare-dezvoltare) :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe econ. / Cuciureanu Gheorghe ; Inst. Naţ. de Cercetări
Econ. – Chişinău, 2015. – 45 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 40-41 (39 tit.).
[2015-49 Teze].
001.89:339.9(043.2)
862. Grosu, Victoria.
Impactul disfuncţiilor cronice ale miocardului asupra stării fiziologice integrale a cordu-
lui şi metabolismului organismului : 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de
doct. habilitat în ştiinţe biologice / Grosu Victoria ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizio-
logie şi Sanocreatologie, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2015. – 55 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47-52 (71 tit.).
[2015-48 Teze].
612.17-053.2(043.2)
863. Камал Намик Оглу Макили-Алиев.
Влияние международного права прав человека на конституционное право в
Азербайджанской Республике, Респ. Молдова и Грузии : 552 – Публичное право (552.01
– Конституционное право) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра хабилитат права /
Камал Намик Оглу Макили-Алиев ; АН Молдовы. – Кишинэу, 2015. – 58, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 53-57 (70 tit.).
[2015-41 Teze].
342.4(478+479.24+479.22):341.231.14(043.2)
Pentru titlul doctor
864. Bajan, Maia.
Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de
mobilă : 522.02 – Contabilitate; Audit; Analiză economică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
econ. / Bajan Maia ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (19 tit.).
[2015-46 Teze].
657.15:684.4(043.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

865. Berdeu, Ion.


Optimizarea monitoringului antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-
purulente la nivel de instituţie medicală : 331.01 Epidemiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Berdeu Ion ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-22 (41 tit.).
[2015-43 Teze].
616.9-036.22-084(043.2)
866. Curcubăt, Stela.
Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedo-
logice : 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geonomice / Curcubăt Stela ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Ecologie şi Geografie. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (61 tit.).
[2015-57 Teze].
631.4:911.2(043.2)
867. Enachi, Mihail.
Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în baza matricelor
seminconductiare şi dielectrice din InP, Al2O3, şi TiO2 : 134.01 Fizica şi tehnologia materiale-
lor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Enachi Mihail ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (37 tit.).
[2015-50 Teze].
621.315.592(043.2)
868. Fuior-Bulhac, Liliana.
Evaluarea ecografică a retardului de creştere intrauterină a fătului : 324.01 – Radiolo-
gie şi imagistică medicală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Fuior-Bulhac Liliana ;
Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. –
31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (42 tit.).
[2015-52 Teze].
618.33-073(043.2)
869. Juravle, Mariana.
Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei "Pregăti-
re sportivă teoretică" : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
: Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Juravle Mariana ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (29 tit.).
[2015-56 Teze].
37.015:796.077.5(043.2)
870. Lazacovici, Dmitri.
Monitoringul rezidurilor de ftalaţi în produse vitivinicole : 166.02. Protecţia mediului
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. tz. de doct. în chimie / Lazacovici
Dmitri ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Chişinău, 2015. – 26 p. : fig., tab. ; 21
cm.

53
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Bibliogr.: p. 21-23 (17 tit.).


[2015-47 Teze].
[543.064+663.258.3]:504.06(043.2)
871. Plop, Aliona.
Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului : Specialitatea 554.01 –
Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Plop Aliona ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (21 tit.).
[2015-59 Teze].
343.621(043.2)
872. Rapcea, Vitalie.
Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole
din Republica Moldova : Specialitatea 521.04. Marketing şi logistică : Autoref. tz. de doct. în
econ. / Rapcea Vitalie ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 33 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (18 tit.).
[2015-51 Teze].
339.138:634.1(478)(043.2)
873. Raţă, Sorin.
Modelarea aplicării mijloacelor specifice înotului în refacerea şi recuperarea persoane-
lor de vârsta 31-40 de ani : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi
recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Raţă Sorin ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (28 tit.).
[2015-55 Teze].
797.2.02+615.8(043.2)
874. Sajen, Octavian.
Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infec-
tare : 331.01 – Epidemiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Sajen Octavian ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – 27 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (35 tit.).
[2015-44 Teze].
616.36-002.2-036(043.2)
875. Savciuc, Vladimir.
Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii : Specialitatea: 552.01 – Finanţe :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Vladimir Savciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2015. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (11 tit.).
[2015-60 Teze].
336.64(043.2)
876. Slobodeanu, Svetlana.
Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi : 552.02 – Contabilitate; Audit; Analiză
economică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Slobodeanu Svetlana ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (10 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-42 Teze].
657.6:657.4(478)(043.2)
877. Stăvilă, Mihai.
Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal : Specialitatea şt.:
554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Stăvilă Mihai ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (18 tit.).
[2015-54 Teze].
343.21(043.2)
878. Şoric, Gabriela.
Aspecte evolutive, clinice şi paraclinice ale spondiloartritei anchilozante şi artritei reac-
tive urogenitale cu afectare oculară : 321.04 – Reumatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Şoric Gabriela ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (31 tit.).
[2015-45 Teze].
616.721-002.77-036(043.2)
879. Tihon-Pascal, Ludmila.
Aspectele clinice şi medico-sociale ale stărilor de urgenţă ginecologică în Republica
Moldova : 321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Tihon-
Pascal Ludmila ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (28 tit.).
[2015-58 Teze].
618-083.98(043.2)
880. Tofan, Elena.
Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea losartanului,
lisinoprilului şi asocierii lor : 314.01 Farmacologie şi farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe medicale / Tofan Elena ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (21 tit.).
[2015-53 Teze].
615.22:616.12-008.46(043.2)

55
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Index de nume
Bunea, Diana 766
A Burian, Alexandru 707
Airapetean, Artur 711 Burian, Cristina 707
Aizenştadt, Constantin 798-99 Burlacu, Valeriu 780, 789
Andon, C. 763 Buruian, Alexandru 706
Andrersen, Hans Christian 830 C
Andronachi, Igor 814
Andruhina, Marina 847 Capatici, Victoria → v. Căpătici, Victoria
Andruşceac, V. E. 855 Caradjova, Natalia 804
Arbuz, Irina 733 Cartofeanu, Vasile 794
Arhanghelschi, Serghei 798 Catan, Victor 718
Arion, Ion 834 Catereniuc, Ilia 781
Caţaveică, Eugeniu 817
B Cazacu, Victoria 809
Bacinschi, Mihai 839, 844, 847 Cazacu-Stratu, Angela 746
Bahnarel, Ion 787-88 Căpătici, Victoria 805-06
Baicu, Rodica 704 Ceban, Elena 803
Bajan, Maia 864 Cebanu, Lilia 746
Barcari, Victoria 704 Celpan, Tatiana 673
Barilov, Adriana 687-88 Cheianu-Andrei, Diana 687-88
Batâr, Dumitru 781 Chişca, Mariana 782
Băbălău, Denis 723 Cimpoi, Mihai 848
Bădulescu, Victor 766 Cimpoieş, Valentina 747-54, 769-71
Bălan, Maia 825 Cioban, Mitrofan 744-45
Bălan, Pavel 857 Ciobanu, Silvia 807
Bănărescu, Iulia 721 Ciobanu, Valerian 816
Bătrânu, Timotei 821 Ciobanu, Victor 702
Bâlba, Ion 853 Ciocanu, Dina 817
Bârnea, P. P. 855 Climova, Alla 719, 726
Begleţ, Natalia 776 Cocîrţă, Alexandru 716
Beiu, Ilie 793 Cojocaru-Borozan, Maia 679, 733, 736, 740,
Bejenari, Vasile 782 743
Bejuc, V. L. 812 Cojocaru, Constantin 853
Belobrov, Angela 699 Colac, Tudor 766
Berdeu, Ion 865 Comendant, Tatiana 802
Beregoi, Natalia 707 Coreţchi, Liuba 787
Berger, Hans 767 Coreţchi, Liubov 788
Bivol, Stela 686 Cornea, Sergiu 677
Bîrcă, M. 795 Coroban, Vitalie 832
Blaga, Lucian 831 Costin, Ecaterina 807
Bobînă, Gheorghe 678 Cozari, Tudor 779
Boico, P. A. 855 Creţu, I. 795
Boronin, Larisa 785 Crigănuţă, Ştefan 808
Borş, Ana 724 Cuciureanu, Gheorghe 861
Bostan, Ina 723 Curcubăt, Stela 866
Bostan, Ion 850 Cutasevici, Gheorghe 834-35
Briţchi, Aliona 742 D
Brînza, Sergiu 712-13
Buguţa, Elena 714 Damaşcan, Ghenadie 786
Bujor, Ala 676, 829 Darsalia, Violetta 804

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dergaci, Vergiliu 818 Harconiţă, Elena 807


Diordiev, Ion 819 Hlib, Lidia 836-37
Diordiev, Radu 819 Holban, Ion 775
Dolghi, Adrian 860
Donica, Maria 670 I
Donici, Nicolae (775) Iacub-Potârniche, Ana 838
Dorogan, Alexandru 766 Iatiuc, Vitalie → v. Iaţuc, Vitalie
Duca, Maria 678 Iaţiuc, Vitalie 805-06
Dupu, Adrian 728 Ispirescu, Petre 833
E J
Eminescu, Mihai 832 Jicul, Ion 794
Enachi, Mihail 867 Jimbei, Ina 724
Esop 847 Juravle, Mariana 869
Eşanu, Cornelia 811
Eţco, Constantin 786 K
F Karachentseva, Elena 831
Kopuşçu, Sergi 680
Fanaru, Iulian 766 Kopuşçu, Viktor 680
Felea, Alina 860 Kudriţcaia, Svetlana 777
Finley, Mark A. 783
Frecăuţeanu, Alexandru 800 L
Fuior-Bulhac, Liliana 868
Furdui, Diana 755-57 Landless, Peter N. 783
Furdui, Maia 755-57 Lazacovici, Dmitri 870
Leon-Guţu, Maria 820
G Lepadatu, C. 790
Litvinova, Tatiana 777
Garabajii, E. 690 Lupaşcu, Teodor 781
Gavriliuc, Cezar 734
Ghicov, Adrian 672 M
Ghilaş, Victor 766
Gînju, Stela 737, 739 Machidon, Mihail 796
Gîrneţ, Eugen 810 Macovei, Gheorghe 724
Golovin, Boris 780, 789 Manolache, Alexandru 818
Gonciaruc, Viorica 813 Manolache, Constantin 731, 792
Gorceag-Jr., Eugen 824 Manole, Ana 821, 840
Gordea, L. 763 Mardari, Mircea 810
Gorşcov, Iurie 810 Mariţ, Veronica 676
Gram, Lilian 730 Martea, Galina 738
Grecu, Alexandru 809 Mihailov, Elena 777
Grigoriţă, Mugur Ioan 775 Mirea, Gina 767
Grişca, Vasile 702 Moldovan, Anatol 672
Grosu, Victoria 862 Moşneaga, Andrei 686
Gurschi, Constantin 717 Murguleţ, Daniela → v. Murguleţ, Daniela
Guţu, Ion 772-73 Vasile
Guţu, Valeriu 772-73 Murguleţ, Daniela Vasile 759-62

H N

Haheu, E. 763 Nacu, A. 785


Haheu-Munteanu, Efrosinia 758 Nastas, I. 785
Hanganu, Aurelia 670, 674, 792 Negrei, Ion 853-54

57
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Negru, Valentina 731 Rusu, Stanislav 703


Nicolaescu, Gheorghe 766 Rusu, Vadim 835
Nicolaev, Ghenadie 715 Rusuleac, Tatiana 735
Nikolaeva, Janna 674, 792
S
O
Sadovei, Larisa 736, 742-43
Oliinîc, Iaroslav 852 Sainciuc, Lică 832, 845-46
Onceanu, Vasile 798-99 Sajen, Octavian 874
Saranciuc-Gordea, Liliana 735
P Savciuc, Vladimir 875
Palaş, Serghei 776 Schiţco-Căpăţînă, Nina 840
Palladi, Tudor 840 Scorocîrja, Dorina 845
Papuc, Ludmila 736 Scorpan, Roman 822
Parmacli, Dmitrii 698 Sedleţchi, Iurie 692, 717
Partole, Claudia 838 Sile, Corina 804
Perju, Veaceslav 730 Sînchetru, Raisa 830
Petrica, Nicolae 822 Slobodeanu, Svetlana 876
Pisarenco, Olga 719, 725 Sofronescu, Igor 730
Platon, Daniela 734 Sofroni, Ana 825
Platon, Nicolae 702-04 Soroceanu, Nina 841
Plămădeală, Vasile 793 Stati, Vitalie 712-13
Pleşca, Nae-Simion 848 Statnic, Eugen 851
Plop, Aliona 871 Stăvilă, Mihai 877
Plop, Larisa 779 Stratan, Alexandru 698, 700-01
Poalelungi, Mihai 717 Stratan, Nicolae 670
Popa, Andrei 698 Stremenovscaia, Z. 690
Popa, Nicolae 839 Ş
Popescu, Dorin 715
Popov, Lilia 671 Şarban, Dragomir 808
Popovici, Vera 782 Şipitico, N. 790
Proca, Ion 823 Şleahtiţchi, Mihai 689
Pşeneac, Snejana 826 Şoric, Gabriela 878
Puica, Viorica 715 Şova, Tatiana 679
Puţuntică, Vitalie 774 Ştefăneţ, Mihail 781
R T
Rabei, Carolina 833 Tamazlâcaru, Elena 821
Racu, Igor 689 Taranenco, A. 795
Rapcea, Vitalie 872 Tarhon, Petru 778
Raţă, Sorin 873 Tărîţă, Anatol 794
Răileanu, Veronica 803 Teacă, Ilie 726-27
Reabţov, Valentin 824 Teleman, Angela 737, 739
Reece, Albert 783 Thacker, Gerald 805-06
Rîbacova, Galina 772-73 Tighineanu, Ion (792)
Rojco, A. → v. Rojco, Anatolii Tihon-Pascal, Ludmila 879
Rojco, Anatolii 690 Timuş, Andrei 691
Rojnoveanu, Angela 802 Timuţa, Aliona 747-54, 769-71
Romanciuc, Ruxanda 778, 820 Toderaş, Ion 779
Roşca, Andrei 788 Todos, Petru 768
Rusnac, Constantin 766 Tofan, Elena 880
Rusu, Florica 748, 753-54 Toia, Zosima 682

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţ Булгар, Степан 858


Буриан, Александр Дмитриевич 852
Ţarălungă, Antip 810 Бырня, П. П. 856
Ţarnă, Ecaterina 743
Ţopa, Tudor 857 Г
Ţuleanu, Constantin 776
Ţurcan (Balţat), Lilia 733 Губер, Ю. Е. 801
Ţurcan, Elena 671 Д
Ţurcan, Nelly 674
Ţurcanu, Ghenadie 686 Дергачев, Валентин А. 849
U К
Ulianovschi, Gheorghe 715 Камал Намик Оглу Макили-Алиев 863
Ungureanu, S. 790 Канищенко, Е. Л. 705
Ursache, Petru 717 Кара, С. В. 797
Ursache, Silvia 836-37, 842-43 Карабет, М. А. 697
Ursu, Liliana 805 Качмар, Лариса 684-85
Ursu, Ludmila 735 Каюров, Георгий 827
Ursu, M. 778 Кравченко, В. А. 705
Ursu, Viorica 720 Куртев, Николай 828
V Л
Vangheli, Spiridon 844 Ларина, Ольга В. 849
Vătămăniţă, Ion 834 Любич, Павел 859
Veverita, Ana-Maria 672 Люленов, П. В. 741
Vidaicu, Mihaela 715
Vidraşcu, Anatol 831, 833 М
Vieru, Grigore 845-46 Малешкова, Анна 828
Vieru, Igor 832, 846 Минчин, Г. Е. → см. Минчин, Григорий
Vîrlan, Maria 689 Минчин, Григорий 784
Vîrlan, Serghei 787
Volniţchi, Igor 693, 826 Н
X Назария, Сергей 852
Xenofontov, Ion 792 П
Z Пёрстнев, Н. Д. 797
Поливцев, Владимир Николаевич 852
Zabulica, Violeta 844 Присакару, Вячеслав 683
Zagaievschi, Corina 740
Zagnat, Vasile 780 С
Zasaviţchi, Lidia 674
Zămosteanu, Gheorghe 783 Савенко, Л. В. 696
Zglavoci, Valentina 764 Сапа, Люба 684-85
Zmeev, Vladimir 831, 833 Старостина, А. А. 705
Старцева-Сенникова, Н. В. 801
А
Ф
Андрущак, В. Е. 856
Фаулер, Джон М. 684-85
Б
Бойко, П. А. 856 Ч
Брия, Владимир 675 Чебан, В. Ф. 801

59
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Index de titluri
Academia de Pictură "Stati Art". APSA 765 Evoluţia sistemului internaţional şi procesele
Academician Ion Tighineanu 792 de integrare europeană 707
Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitali- Formarea competenţei de educaţie ecologică
ceşti în percepţia populaţiei din Republica în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didacti-
Moldova 686 ce pentru învăţământ primar şi preşcolar
Albinuţa chirurgicală 790 735
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Fundamentele ştiinţelor educaţiei 736
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 677 Gala premiilor UNITEM 809
Annales de L'Université de Cahul 677 Ghid cu privire la aplicarea pedepsei 715
Annals of the University of Cahul 677 Ghid practic de monitorizare a respectării
Aspecte clinice, psihologice şi de tratament în drepturilor persoanei reţinute 716
dependenţa de alcool 785 Ghidul deputatului în Parlamentul Republicii
Avort fără risc 791 Moldova 710
Bilanţul concursului "Compunem poezii cu Ghidul experţilor cu privire la procedura de
Iulian Filip" 815 acreditare a prestatorilor de servicii sociale
Catalogul soiurilor de plante pentru anul 796 732
Chimia 777 IDIS publications 672
Codul bunelor practici în domeniul frigului şi Istoria Republicii Moldova 855
condiţionării aerului 794 Împreună pentru performanţe în guvernarea
Codul familiei al Republicii Moldova 722 locală 729
Conférence internationale "Etre perforant Învăţământul de performanţă la disciplinele din
dans une economie competitive" 694-95 ariile curriculare : Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale
Conferinţa internaţională "Performanţe într-o naturii. Obiective. Strategii. Perspective 744
economie competitivă 694-95 Limba şi literatura română 813
Conferinţa Ştiinţifică "Biologia şi progresul Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor
ştiinţific" 778 de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţi-
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Învăţă- fică din Republica Moldova 673
mântul artistic – dimensiuni culturale" 802 Lumea din jur 676
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare Metodologia monitorizării surselor naturale de
internaţională "Dimensiuni psihosociale şi radon (222Rn) şi evaluarea riscului radiologic
legale ale devianţei comportamentale" 689 pentru populaţia expusă 787
Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate Modele de acte procedurale în procesul penal
de Universitatea Tehnică a Moldova 671 717
Consolidarea statului de drept în Republica Parabolele Domnului Isus 681
Moldova în contextul evoluţiei sistemului Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi 847
internaţional şi proceselor integraţioniste Probleme actuale ale dezvoltării sociale şi
706 soluţionarea lor în Republica Moldova 690
Copilul meu e singur acasă 734 Raport privind activitatea CSŞDT şi rezultatele
Creşterea economică în condiţiile globalizării ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei
700 şi inovării 670
DAS Directory 804 Sănătatea şi starea de bine 783
Deputaţi ai Sfatului Ţării (1917-1918), primari Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus:
de Chişinău (1918-1940) 854 Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" 850
Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţe ale Sistemul nervos central. Splanhologie 781
informării 674 Stability, Growth and Prosperity – In the
Doina 766 European Space 692
Economic growth in conditions of globalization Steaua de joi. Poemele mamei 807
700 Strategia de implementare a Convenţiei pen-
Electorală 708-09 tru managementul deşeurilor pentru naviga-

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ţia interioară pe Dunăre în Republica Mol- Teoria şi metodologia familiarizării preşcolari-


dova 767 lor cu natura 763
Strategy for implementation of the Convention Viitorul ne aparţine 678
for Waste Management for Inland Naviga- Глобальные трансформации международ-
tion on the Danube in the Republic of Mol- ной экономической системы 705
dova 767 История Республики Молдова 856
Strengthening the rule of law in the Republic Каталог сортов растений 796
of Moldova in the context of the evolution of Укрепление верховенства права в Респуб-
the international system and integration лике Молдова в контексте эволюции ме-
processes 706 ждународной системы и интеграционных
Tărîmul literelor 829 процессов 706

Index de subiecte
Academia de Pictură "Stati Art”, Republica Design interior, bucătării 803
Moldova, istorie 765 Designeri, Republica Moldova 804
Achiziţii publice, Republica Moldova 728 Dezvoltare socială 690
Acte procesuale civile, întocmire 725 Dezvoltarea agriculturii, cercetări sociologice
Activitate parlamentară, Republica Moldova 691
710 Dinţi, structură anatomică 780
Administraţie publică locală, Republica Moldo- Doina 766
va, practici 729 Drept, cadastral 726
Agenţi frigorifici 794 - funciar 727
Al doilea Război Mondial, 1939-1945, istorie - internaţional 706
851-52 - patrimonial 719-20
Alegeri, Republica Moldova, documente 708- - penal 712-14
09 - procesual civil 724
Amfibii, Republica Moldova 779 - succesoral, Republica Moldova 721
Anatomia omului 781 Dreptul afacerilor 723
Arhitecţi, Republica Moldova 804 Economie, dezvoltare 694-95
Arta cusutului 807 - mondială 705
Asigurare de asistenţă medicală 786 Educaţia tineretului 741
Avort medicamentos, recomandări 791 Educaţie 736, 738
Bănci şi finanţe 699 - de gen 733
Biblioteconomie, dicţionare 674 - ecologică 735, 737, 739
Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" - în familie 734
din Durleşti, Republica Moldova, istorie 682 - pentru sănătate 746
Biserica Adventiştilor de Ziua a Şaptea 684-85 - preşcolară, cunoaşterea naturii 763
Cărţi pentru copii 676 - - mediul ambiant 758
Cântece religioase 825 - - mediul înconjurător 753
Cercetare-inovare, Republica Moldova 670 - timpurie, mediul înconjurător 752, 754
Chirurgie, materiale, instrumente 790 Evidenţă contabilă, agricultură 800
Clădiri pentru instanţe judecătoreşti, Republi- Fiziologia plantelor 778
ca Moldova, proiectare 805-06 Folclor muzical 766
Codul familiei al Republicii Moldova 722 Ghicitori 840
Comportament deviant 689 Ghid de conversaţie român-italian 812
Comunicare didactică 743 Integrare europeană 707
Creştere economică, dezvoltare durabilă 700- Istorie, civilizaţiilor 850
01 - românilor 850, 860
Cultură de gen 733 - universală 860
Dependenţă de alcool, tratament 785 Întreprinderi, dezvoltare 698

61
Cronica cărţii Nr 4-2015 ≡ Book annals Nr 4-2015

Învăţământ, de performanţă, ştiinţe exacte Protecţie, mediului 768


744-45 - mediului înconjurător, eliminarea deşeurilor,
- primar 759-62 Republica Moldova 767
- simultan 742 Proverbe 828
Jurisprudenţă, spaţiul european 692 Psihologie pedagogică 740
Jurnalistică 675 Radiaţii, monitorizare 787
Legende 836, 843 Regulamentul circulaţiei rutiere 799
Limbi, engleză pentru copii 755-57 Relaţii, internaţionale 692, 706
- franceză, gramatică 811 - umane, întreprinderi 697
- română, teste 813 Romane 817
Literatură, română 813, 848 - pentru copii 839
Managementul întreprinderii 801 Romanţe 808
Matematică 771-73 Sănătate, personală 783-84
Maxime 828 - publică, raionul Edineţ, Republica Moldova,
Mănăstiri, Grecia 683 tabele statistice 782
Microeconomie 696 Servicii, medicale spitaliceşti, Republica
Migraţiune, Republica Moldova 687-88 Moldova, sondaje 686
Monumente din epoca neolitică, Republica - sociale 732
Moldova 849 Sisteme de detectare 730
Motoare auto, construcţie 793 Situaţie social-economică, spaţiul european
Organele de ocrotire a normelor de drept 718 692
Partide, Republica Moldova, istorie 693 Soiuri de plante, cataloage 796
Pedepse penale 715 Statica construcţiilor 795
Permise de conducere, teste 798 Stomatologie terapeutică 789
Persoane reţinute, drepturi 716 Stres profesional, pedagogi 679
Pictură 807 Ştiinţă, Republica Moldova, indici bibliografici
Poezie 818-19, 832 673
Poezii pentru copii 831, 834-35, 838, 840, Teatru, Republica Moldova, aprecieri 809
841, 846 Tehnica frigului 794
Povestiri 826-27 Terapie cu radiaţii ionizate 788
Povestiri pentru copii 842, 844-45 Termodinamică tehnică 776
Poveşti 829-30, 833, 837, 838, 847 Trasee turistice, Republica Moldova 702
Primul Război Mondial, 1914-1918, istorie 851 Turism, Republica Moldova, strategii 703-04
Procedură penală, hotărâri juridice 711 Vestimentaţie militară, terminologie 731
- - modele de acte 717 Viticultură 797

Index geografic
Cahul, oraşe, Republica Moldova, istorie 859
Edineţ, oraşe, Republica Moldova, istorie 853
Palanca, sate, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova, istorie 857
Republica Moldova, istorie 855-56

Index de editori
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan- Baştina-Radog 841
dru cel Bun" 731, 779 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
AMPTAP 802 "Alecu Russo" din Bălţi 807
Arc 777, 839, 844, 847 Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan"
Armed Forces Military Academy "Alexandru (Institut) 670, 673-74, 792
cel Bun" 730 Biserica a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din
Asociaţia Judecătorilor din Moldova 717 Republica Moldova 684
AŞM 678

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea Litera 831, 833


783 Lumina 749-51, 796
Bons Offices 747-48, 752-54, 770 Lumos Foundation Moldova 732
Cartea Juridică 714 Notograf Prim 766
Cartier 832, 845-46 Pontos 699, 738, 778, 820, 824
Centrul Naţional de Sănătate Publică 787-88 Silvius Libris 836-38, 842-43
Centrul pentru Educaţie Continuă 759-62 Tehnica-Info 675, 822, 850
CEP USM 706-07 Tehnica-UTM 718-20, 723, 725-27, 776, 793,
Cetatea de Sus 860 795, 801
Cu drag 825 TEO-Educaţional 813
Cuşnir&Co 828 UAŞM 678
Elan Poligraf 702-04 Universul 848
Epigraf 676, 716, 764, 829 Urma ta 734
Estetini 693, 826 US Cahul 677, 698
Farmec-Lux 722, 811 US Comrat 697
Fundaţia "Draghiştea" 857 US Tiraspol 744-45, 774
Grafic Design 687-88 USEM 692, 711
Ideal 818 Vega 7725-73
Impressum 694-96 Издательство Приднестровского Универси-
INCE 690, 700-01 тета 705
Indigo Color 755-57 Комратский Государственный Университет
Labirint 814, 816, 834-35 797
Libelula (PROMO plus) 830

Index de ISBN eronate

ISBN 978-9975-4185-1-5 700


ISBN 978-9975-4185-2-2 701
ISBN 978-9975-45-363-9 795
ISBN 978-9975-61-583-9 847

63
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
APRILIE NR 4 APRILIE
(1198-1610)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1198. Stratan, Alexandru. Science and technology challenges in a globalized economy /
Alexandru Stratan // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (3 tit.).

1199. Цуркан-Шушу, Аурелия. Сравнительный анализ инновационного развития


Молдовы со странами бывшего СССР / Аурелия Цуркан-Шушу // Creşterea economică în
condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-
practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 109-113 : fig., tab . –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (9 tit.).

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1200. Ghiţiu, Lilia. Promovarea produselor autohtone prin intermediul brand-
platformelor în cadrul reţelelor sociale / Lilia Ghiţiu // Creşterea economică în condiţiile globa-
lizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a,
16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 129-133 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 133 (8 tit.).

006 Standardizare şi standarde


1201. Habaşescu, Silvia. Tendinţe actuale de dezvoltare a standardelor de catalogare /
Silvia Habaşescu // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 14-16 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
15-16 (6 tit.). – ISSN 1857-4890.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1202. Ştefăniţă, Ion. Protecţia patrimoniului este o investiţie în dezvoltarea durabilă : [a
localităților din Rep. Moldova] / Ion Ştefăniţă // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 50-52 : fot. –
ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1367, 1578)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
1203. Arion, Liuba. Integrarea bibliotecii în comunitatea şcolară: definire, fundamentare
şi modalităţi de realizare / Liuba Arion // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 23-24 : fot. –
ISSN 1857-4890.

1204. Bejan, Eugenia. Autodezvoltarea personalităţii: Program de formare pentru ado-


lescenţi la Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" / Eugenia Bejan // Revista ABRM.
– 2015. – Nr 1. – P. 10-12 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (6 tit.). – ISSN 1857-4890.

1205. Butucel, Elena. Dezvoltarea bibliotecilor – reale beneficii pentru comunitate / Ele-
na Butucel // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4890.

1206. Handrabura, Loretta. Rolul bibliotecii din învățământ în demersul de modernizare


a sectorului educației / Loretta Handrabura // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 36-38. –
referințe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-6455.

1207. Melihov, Valentina. Cartea – vector în formarea profesională : [cercetare pe mar-


ginea chestionarului cu același tit.] / Valentina Melihov, Natalia Lazarev // Revista ABRM. –
2015. – Nr 1. – P. 26-32 : fig., tab. – ISSN 1857-4890.

1208. Olărescu, Angela. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova /


Angela Olărescu // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 8-10 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 9-
10 (7 tit.). – ISSN 1857-4890.

1209. Stratan, Zinaida. Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică UTM – la 50 de ani : [or. Chişinău] /


Zinaida Stratan, Natalia Zavtur, Georgeta Ghenghea // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 4-
7 : fot. – ISSN 1857-4890.

1210. Ursu, Vera. Bibliotecarii şcolari învaţă continuu : [panelul profesional al Conf.
Asoc. Bibl. din Rep. Moldova cu genericul "Biblioteca și comunitatea școlară: confluențe
pentru cunoștințe", la Liceul Teoretic "Minerva", or. Chișinău] / Vera Ursu // Revista ABRM. –
2015. – Nr 1. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-4890.

1211. Мустяцэ, Виктория. Внедрение автоматизированной информационно-


библиотечной системы: опыт вузовской библиотеки : [Bibl. Centrală USM] / Виктория
Мустяцэ // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 17-19 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 19 (4 tit.). – ISSN 1857-4890.

1212. Чакир, Лариса. Факторы влияющие на посещаемость библиотеки / Лариса


Чакир // Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – P. 21-22 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (3 tit.). –
ISSN 1857-4890.

65
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

050 Publicaţii periodice şi seriale


1213. Tăzlăuanu, Valentina. Un sfert de veac cu "Sud-Est" : [25 de ani de la apariția
primului număr al revistei] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 3-5.
– ISSN 1857-0143.
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 1507)
070 Ziaristică. Presă
1214. Mânăscurtă, Ioan. Alexandru Gromov, în april... : [amintiri despre jurnalist (1925-
2011)] / Ioan Mânăscurtă // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 88-91 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1579)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1215. Anţibor, Ludmila. Relaţiile interpersonale ca dimensiune psihologică a calităţii
vieţii / Ludmila Anţibor // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 45-58 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58 (18 tit.). – ISSN 1857-2502.

1216. Balode, Neli. Inteligenţa emoţională ca factor predictiv al sindromului burnout în


activitatea didactică / Neli Balode // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 3-10 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

1217. Cucer, Angela. Mecanisme ale intervenţiei în contextul asistenţei psihologice în


caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi / Angela Cucer // Psihologie. – 2015. – Nr
1/2. – P. 66-73. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13 tit.). – ISSN 1857-
2502.

1218. Jitaru, Oana. Sinergia limbajelor iubirii şi asertivităţii – cale de reducere a violenţei
în mediul familial / Jitaru Oana // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. –
Nr 1. – P. 1-6. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 5-6 (18 tit.). – ISSN 1857-
0224.

1219. Otomega, Iulia. Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare
la adolescenţi / Iulia Otomega // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 11-18 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (17 tit.). – ISSN 1857-2502.

1220. Perciun, Natalia. Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi / Natalia Perciun,


Artiom Andrusenco // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 74-80 : an., fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (11 tit.). – ISSN 1857-2502.

1221. Savca, Lucia. Obstacole în calea fericirii / Lucia Savca // Psihologie. – 2015. – Nr
1/2. – P. 89-95 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (6 tit.). – ISSN 1857-
2502.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1222. Stamatin, Otilia. Consecinţele abuzului fizic faţă de copii din ciclul primar / Otilia
Stamatin, Gabriela Bălan-Scânteie // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 29-38. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (11 tit.). – ISSN 1857-2502.

1223. Şleahtiţchi, Mihai. Devianţa, de la anancastă la anticonformare : (cinci incursiuni


sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat) / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie.
Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 1. – P. 125-131. – ISSN 1857-0224.

1224. Адэскэлицэ, Виорика. Особенности личности юношей со склонностью к за-


висимому поведению / Адэскэлицэ Виорика // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2015. – Nr 1. – P. 119-124 : tab., fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 124 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

1225. Кирица, Ольга. Механизмы преодолевающего поведения солдат-


карабинеров / Ольга Кирица // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 81-88 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (7 tit.). – ISSN 1857-2502.

1226. Шевченко, Росина Петровна. Влияние модели самоотношения на уровень


социальной фрустрированности у военнослужащих с невротическими и психосоматиче-
скими расстройствами / Росина Петровна Шевченко // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P.
59-65 : des. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1227. Mănăstirea Saharna = Il Monastero di Saharna : [raionul Rezina, Rep. Moldova] /
consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 44-45 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1228. Nesterov, Tamara. Ţâpova, cel mai impresionant complex rupestru de cult creştin
de pe teritoriul Republicii Moldova : [aspecte ist. şi arheologice] / Tamara Nesterov ; fot. :
Petru Cazacu [et al.] / Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 44-49 : fot. – ISSN 0132-6635.

1229. Solcanu, Ion I. O filă din istoria învăţământului teologic românesc. Seminarul Or-
todox din Ismail (1857-1877) / Ion I. Solcanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4.
– P. 17-40 : an., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 35-40 (254 tit.). – Sfâr-
şit. Începutul : Nr 1/2. – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 1383, 1506)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 1317)

67
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1230. Roşca, Petru. Evoluţia procesului de migraţie în ţările Uniunii Europene în per-
spectivă / Petru Roşca, George Stana // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Eco-
nomic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 176-183 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
183 (6 tit.).

1231. Ungureanu, Constantin. Populaţia din sud-vestul reg. Odesa (sudul Basarabiei)
în perioada 1940-2001 / Constantin Ungureanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr
3/4. – P. 88-101 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 101 (26 tit.). – Va
urma. – ISSN 1857-1964.

1232. Vinogradova, Valentina. Impactul factorilor demografice asupra inegalităţii în bu-


năstarea gospodăriilor casnice / Valentina Vinogradova // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a
9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 299-304 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl.
(Vezi de asemenea Nr 1346)

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1233. Moga, Ecaterina. Nivelul de autoapreciere şi expectanţe – elemente distinctive în
dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor / Ecaterina Moga // Univers Pedagogic. –
2015. – Nr 1. – P. 26-33 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (24 tit.). – ISSN
1811-5470.

1234. Murariu, Dănuţ. Adaptarea socială la adolescenţi – un construct multidimensional


complex / Dănuţ Murariu // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 39-44 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (22 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1219)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1235. Oleynikov, Sergey. Political system of the gained independence states in the con-
text of their cultural and information development / Oleynikov Sergey // Revista Moldoveneas-
că de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 98-101. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101 (2 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1236. Голя, Анатолий. Разногласия до выборов довели : [местные выборы в Респ.


Молдова, 14 июня 2015] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 5-9 : fot. – ISSN
1857-0186.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1237. Chirtoacă, Natalia. Spectrul instituţional de reducere a riscurilor, avertizare timpu-
rie şi acţiune preventivă în viziunea OSCE / Chirtoacă Natalia, Mătăşel Alina // Consolidarea
statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proce-
selor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetă-
tori, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 71-80. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 80 (13 tit.) şi în notele de subsol.

1238. Gafiţa, Vlad. România, Marea Neagră şi geopolitica resurselor energetice / Gafiţa
Vlad // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4.
– P. 133-142. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (13 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1239. Gâtlan, Vasile. Simpozionul internaţional: "Românii din afara graniţelor ţării. Re-
publica Moldova – opţiuni şi perspective: între Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică" :
[pe marginea simp. cu acelaşi tit. cu ocazia a 20 de ani de activitate de la reînfiinţarea Des-
părţământului "Mihail Kogălniceanu", 30 oct. 2014] / Vasile Gâtlan // Destin românesc : ser.
nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 134-141 : fot. – ISSN 1857-1964.

1240. Pintescu, Florin. România şi Marea Neagră: consideraţii geoistorice,


geoeconomice şi geostrategice / Pintescu Florin // Revista Moldovenească de Drept Interna-
ţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 90-97. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (16 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1241. Буриан, Александр. Проблемы сотрудничества и противостояния в


причерноморском регионе в контексте современных геополитических трансформаций /
Буриан Александр // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2014. – Nr 3. – P. 25-31. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (15
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1242. Голя, Анатолий. Правительство европейского недоверия / Анатолий Голя //


Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 5-9 : fot. – ISSN 1857-0186.

1243. Киндыбалюк, Оляна. Европейское энергетическое пространство: между


геополитическое нестабильностью и трубопроводной политикой / Киндыбалюк Оляна //
Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului interna-
ţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a
tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 67-70. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (5 tit.) şi în notele de subsol.

1244. Киндыбалюк, Оляна. Состояние и ближайшие перспективы энергетической


безопасности в Причерноморском регионе / Киндыбалюк Оляна // Revista Moldoveneas-

69
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

că de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 48-55. – Rez. în lb.


rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54-55 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

1245. Минтао, Тун. Известность РМ в КНР : [интервью с Чрезвычайным и Полно-


мочным Послом Китайской Нар. Респ. в Респ. Молдова] / записал Александр Танас //
Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 68-73 : fot. – (Посол & Миссия). – ISSN 1857-0186.

1246. Харуца, Анна. О военно-политическом сотрудничестве России и Сирии в


современных условиях / Харуца Анна // Consolidarea statului de drept în Republica Moldo-
va în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Con-
ferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişi-
nău, 2014. – Vol. 2. – P. 115-120. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (7 tit.) şi în
notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1311, 1484, 1610)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1247. Назария, Сергей. Роль Джурджулештского порта в обеспечении
геоэкономической безопасности Республики Молдова / Назария Сергей // Revista Mol-
dovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 39-44. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1248. Marin, Alexandra. Corupția reduce investițiile : [în Rep. Moldova] / Alexandra Ma-
rin // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 110-111 : fot. – (Investiții & Impact). – ISSN 1857-0186.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1249. Globa, Galina. Role of analytics in sustainable development / Galina Globa //
Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization
: conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 70-74 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73-74 (7 tit.).

1250. Suşu-Ţurcan, Aurelia. Fundamentele teoretice privind conceptele de "noua eco-


nomie" şi "economie bazată pe cunoaştere" / Aurelia Suşu-Ţurcan, Ecaterina Negru, Adrian
Lungu // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1.
– P. 146-152 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 151-152 (22 tit.).

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1251. Arvintii, Cristina. Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova şi principalele
destinaţii ale acesteia în ultimii opt ani / Cristina Arvintii // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 289-291 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 291 (7 tit.).

1252. Bugaian, Larisa. Probleme privind formarea competenţelor necesare pieţei muncii
/ Larisa Bugaian // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 202-206. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 206 (11 tit.).

1253. Macovei, Tatiana. Reglementarea concediului de maternitate în legislaţia naţiona-


lă şi cea străină / Macovei Tatiana // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 99-113. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 110-113 (31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1254. Managementul resurselor umane în domeniul CDI – o problemă pentru eco-


nomia Republicii Moldova / Ion Holban, Gheorghe Cuciureanu, Igor Cojocaru [et al.] //
Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization
: conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 226-234
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 234 (21 tit.).

1255. Roşca, Petru. Aplicarea strategiilor de dezvoltare a forţei de muncă în Uniunea


Europeană / Petru Roşca, George Stana // Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 221-225. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 225
(6 tit.).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1256. Tofan, Tatiana. Caracteristicile dezvoltării regionale în Republica Moldova / Tatia-
na Tofan // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1.
– P. 159-162. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 162 (3 tit.).

1257. Олейник, Петр. Обзор рынка жилья : [о снижение цен на недвижимость] /


Петр Олейник // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 52-56. – (Жилье & Рынок). – ISSN 1857-0186.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1258. Guslicova, Natalia. Метод мониторинга инновационной деятельности
предприятий: опыт стран ЕС, США и Японии / Natalia Guslicova // Creşterea economică în
condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-
practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 182-187 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 187 (15 tit.).

1259. Luchian, Ivan. Principalele modele de finanţare a parteneriatelor public-private /


Ivan Luchiian, Ion Potlog // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth
in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 116-121 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (12 tit.).

71
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1260. Sîrbu, Ion. Abordarea sistemică în funcţionarea societăţilor comerciale din judeţul
Maramureş, România / Ion Sîrbu, Florin-Ioan Bretаn // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a
9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 75-77 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 77 (6 tit.).

1261. Timco, Carolina. Outsourcingul în procesul decizional de selectarea a furnizorilor


/ Carolina Timco // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 177-181 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 181 (4 tit.).

336 Finanţe
1262. Afteni, Laura. Analiza comparativă a sistemului fiscal al Republicii Moldova cu ce-
le din statele membre ale Uniunii Europene / Laura Afteni // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a
9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 107-110 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 110 (7 tit.).

1263. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziţii generale : [cu modif. şi
compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 4-10 ;
164-171. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 8-14 ;
173-180. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1264. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul II. Impozitul pe venit : [cu modif. şi
compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 10-36 ;
172-202. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 15-41 ;
181-211. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1265. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa pe valoarea adăugată : [cu
modif. şi compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. –
P. 37-53 ; 203-221. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. –
P. 53-69 ; 225-243. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1266. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. şi compl. până
la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 54-62 ; 222-231 :
an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 73-82 ; 248-
258 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1267. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscală Accizele : [cu
modif. şi compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. –
P. 63-114 ; 232-289. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3.
– P. 85-134 ; 260-317. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1268. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile imobiliare Ac-
cizele : [cu modif. şi compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

specială. – P. 115-119 ; 290-294 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fis-
cal. – 2015. – Nr 3. – P. 138-143 ; 321-326 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1269. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu modif. şi compl.
până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 120-124 ; 295-
299 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 147-
152 ; 331-337 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1270. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale :
[cu modif. şi compl. până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială.
– P. 125-128 ; 300-303 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015.
– Nr 3. – P. 154-158 ; 339-343 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1271. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IX. Taxele rutiere : [cu modif. şi compl.
până la 01.05.2015] // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 129-139 ; 304-
314 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 159-
169 ; 344-356 : an. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1272. Cucirevii, Vladimir. Politica fiscal-bugetară şi activizarea factorilor interni de creş-


tere economică / Vladimir Cucirevii // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Econo-
mic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014.
– Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 143-148 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148
(3 tit.).

1273. Garmandir, Mihail. Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Satisfacerea


creanţelor creditorilor chirografari / Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. –
2015. – Nr 1. – P. 57-63 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-3991.

1274. Garmandir, Mihail. Tranzacţia în cadrul procedurii de insolvabilitate / Mihail


Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 75-78 : fot. – ISSN 1857-
3991.

1275. Gherbovet, Sergiu. Cauzele crizelor financiare / Sergiu Gherbovet // Creşterea


economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf.
intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 157-159. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (15 tit.).

1276. Ghileţchi, Eugen. "Spălarea banilor" în vizorul CNPF : [interviu cu Eugen


Ghileţchi, şeful Serviciului Stabilitate şi Monitorizare a Activităţilor de Prevenire şi Combatere
a spălării banilor din cadrul Comisei Naţ. a Pieţei Financiare] / consemnare de cor. rev. //
Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 99-101 : fot. – (Fenomen & Efecte). – ISSN 1857-0186.

1277. Luchian, Ivan. Contagiunea financiară: concept, forme şi căi de transmisie / Ivan
Luchian // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2.
– P. 61-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (23 tit.).

73
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1278. Manole, Tatiana. Finanţarea învăţământului public în condiţiile autonomiei financi-


are / Tatiana Manole // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 10-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (11 tit.).

1279. Panuş, Valentina. Cu privire la efectuarea livrărilor impozitate cu T.V.A. la cota


zero a bunurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asis-
tenţă investiţională / Valentina Panuş, Mariana Voloh // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P.
97-98 : fot. – ISSN 1857-3991.

1280. Plămădeală, Natalia. Cu privire la evidenţa fiscală a subdiviziunilor şi obiectelor


impozabile / Natalia Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. – ISSN
1857-3991.

1281. Prisăcaru, Ion. În serviciul contribuabilului : [interviu cu şeful Inspectoratului Fiscal


Principal de Stat Ion Prisăcaru] / interviu de Maria Trifan // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. –
P. 8-10 : fot. – ISSN 1857-3991.

1282. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlurilor I şi II ale Codului fiscal : [Nr 1164-XIII din 24. 04. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 140-150 ; 315-327 : an. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 42-52 ; 212-224. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1857-3991.

1283. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului III al Codului fiscal : [Nr 1417-XIII din 17. 12. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 150-153 ; 328-331 : an. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 69-72 ; 244-247. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1857-3991.

1284. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului IV al Codului fiscal : [Nr 1054-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 154-156 ; 331-334 . – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 83-84 ; 258-259. – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1857-3991.

1285. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului V al Codului fiscal : [Nr 408-XV din 26. 07. 2001 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 156-159 ; 334-337. – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 135-137 ; 317-320. – Idem în lb. rusă.
– ISSN 1857-3991.

1286. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului VI al Codului fiscal : [Nr 1056-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 159-162 ; 338-341. – Idem în lb. rusă. –

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 144-146 ; 327-330. – Idem în lb. rusă.
– ISSN 1857-3991.

1287. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului VII al Codului fiscal : [Nr 94-XV din 01. 04. 2004 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 162 ; 341. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1813-
4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 153 ; 338. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

1288. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului VIII al Codului fiscal : [Nr 68-XVI din 05. 05. 2005 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 163 ; 342. – Idem în lb. rusă. – ISSN
1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 158 ; 343. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-
3991.

1289. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a ti-
tlului IX al Codului fiscal : [Nr 317-XVI din 02. 11. 2006 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – P. 163 ; 342. – Idem în lb. rusă. – ISSN
1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 3. – P. 170 ; 356. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-
3991.

1290. Sochircă, Alexei. Unele aspecte referitoare aplicări MCC : [maşină de casă şi de
control] / Alexei Sochircă // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 77-80 : fot., tab. – ISSN
1857-3991.

1291. Timoftei, Olga. Piaţa valorilor mobiliare: evoluţii şi tendinţe în Republica Moldova /
Olga Timoftei // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 134-138 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138 (5 tit.).

1292. Voloh, Mariana. PRORATA privind T.V.A. – aspecte fiscale şi contabile / Mariana
Voloh // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 49-51 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

1293. Vragaleva, Veronica. Declararea veniturilor persoanelor fizice şi juridice: norme


generale şi particularităţi ale anului 2014 / Veronica Vragaleva, Olga Golban // Monitorul
Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 8-34 : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-3991.

1294. Агаркова, Лилиана. Налоговые нормы для Налогового кодекса / Лилиана


Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 79-82 : fot. – ISSN 1857-3991.

1295. Агаркова, Лилиана. "Штрихи к портрету" нового Налогового кодекса / Лилиа-


на Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 64-69 : fot. – ISSN 1857-3991.

1296. Балабан, Сергей. Валютная депрессия : [об инфляции молдавского лея] /


Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 20-23. – ISSN 1857-0186.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1297. Балабан, Сергей. На пороге перемен : [об инфляции молдавского лея] / Сер-
гей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 21-23. – ISSN 1857-0186.

1298. Горенштейн, Лев. О консервации основных средств, порядке отнесения на


вычеты расходов, связанных с их содержанием, и о зачете НДС по этим расходам / Лев
Горенштейн // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 83-87 : fot. – ISSN 1857-3991.

1299. Гропа, Людмила. О новом отчёте по сборам за природные ресурсы / Люд-


мила Гропа, Кристина Кира // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 11-16 : fot. – ISSN
1857-3991.

1300. Динамика развития банков : [в Респ. Молдовы] / кор. журн. // Profit. – 2015. –
Nr 4. – P. 30-36 : tab. – ISSN 1857-0186.

1301. Лапицкая, Людмила. Практические аспекты перехода на новые НСБУ : [нац.


стандарты бухгалтерского учета] / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. –
P. 108-110 : fot. – ISSN 1857-3991.

1302. Мокряк, Виктор. Валютная драма 2009-2015 гг. : [об обесценивание молдав-
ского лея] / Виктор Мокряк // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 36-41. – ISSN 1857-0186.

1303. Плэмэдялэ, Наталия. О порядке определения недоимки в АИС "Contul curent


al contribuabilului" / Наталия Плэмэдялэ // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 52-55 : fot.
– ISSN 1857-3991.

1304. Твердохлеб, Майя. Налоговый контроль – законная процедура / Майя Твер-


дохлеб // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 72-74 : fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 1330, 1526)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1305. Bucos, Tatiana. Educaţia – oportunitate în formarea potenţialului de dezvoltare
economică sustenabilă / Tatiana Bucos // Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 163-168 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 168 (6 tit.).

1306. Coreachin, Serghei. O analiză a dezvoltării industriei şi a potenţialului de produc-


ţie a gazelor de şist / Serghei Coreachin, Alexandru Gribincea, Iulita Bîrcă // Creşterea eco-
nomică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern.
şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 78-83 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (15 tit.).

1307. Percinschi, Natalia. Parteneriatul public-privat: esenţă, principii, bariere / Natalia


Percinschi, Lidia Maier // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 153-158 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 158 (11 tit.).

1308. Pilkington, Marc. Some implications for economic growth. Complementarities


between the French and Moldovan higher education systems / Marc Pilkington // Creşterea
economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf.
intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 54-58 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58 (20 tit.).

1309. Toacă, Zinovia. Costul unitar al muncii, esenţa şi semnificaţia acestui indicator /
Zinovia Toacă, Zaharia Olărescu, Lilia Tolocico // Creşterea economică în condiţiile globaliză-
rii = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 96-102 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 102 (10 tit.).

1310. Пармакли, Дмитрий. Некоторые особенности графического метода


исследований в сельском хозяйстве / Дмитрий Пармакли // Creşterea economică în con-
diţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică,
Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 20-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 25 (3 tit.).

1311. Силагадзе, Автандил. "Интеграционные экономические индикаторы"


Евросоюза и некоторые вопросы развития постсоветских стран – новых
ассоциированных членов ЕС / Силагадзе Автандил // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 78-83 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 1376)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1312. Bajura, Tudor. Productivitatea muncii şi rodnicia pământului în agricultura Repu-
blicii Moldova la etapa de postprivatizare / Tudor Bajura // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a
9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 308-311 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 311 (3 tit.).

1313. Bride, Stephane Christophe. Scopul meu este accelerarea reformelor : [interviu
cu ministrul economiei al RM Stephane Christophe Bride] / cor. rev. // Profit. – 2015. – Nr 4. –
P. 94-97 : fot. – (Ministru & Obiective). – ISSN 1857-0186.

1314. Iliadi, Gheorghe. Necesitatea şi oportunitatea investigaţiilor ale noii paradigme de


stat în reglementarea optimizării nivelului inflaţiei / Gheorghe Iliadi // Creşterea economică în
condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-
practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 22-26. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 26 (3 tit.).

77
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1315. Marin, Alexandra. Prognoze pisimiste : [în sectoarele economice pentru anul
2015] / Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 80-82. – (Moldova & Economie). – ISSN
1857-0186.

1316. Olteanu, Constantin. Să nu transformăm ţăranul, morarul şi brutarul în cerşetori :


[despre situația din domeniul agroalimentar] / Constantin Olteanu // Profit. – 2015. – Nr 4. – P.
104-106. – (Pâine & Preţuri). – ISSN 1857-0186.

1317. Rojco, Anatolii. Evaluarea statistică a legăturii dintre inegalitate şi creşterea eco-
nomică în Republica Moldova / Anatolii Rojco // Creşterea economică în condiţiile globalizării
= Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 238-242 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 242 (7 tit.).

1318. Гореловa, Елена. Взгляд на экономику : [интервью с зам. дир. Центра стра-
тегических исслед. и реформ Еленой Гореловой] / записала спец. кор. журн. // Profit. –
2015. – Nr 4. – P. 38-39. – (Экономика & Бюджет). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1254, 1330, 1348, 1483-84)
338.48 Turism. Economia turismului
1319. Beţivu, Danaia. Politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă a turismu-
lui fluvial / Danaia Beţivu // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth
in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 188-192 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192 (8 tit.).

1320. Colesnicova, Tatiana. Principalele mecanisme de susţinere turismului viti-vinicol


în diferite ţări ale lumii / Tatiana Colesnicova, Tatiana Iaţişin // Creşterea economică în condi-
ţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed.
a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 322-325. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 325 (16 tit.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1321. Cârnaţ, Teodor. Evoluţia reglementărilor tarifare ca parte componentă a politicii
vamale a statului / Teodor Cârnaţ, Pavel Ţurcan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4.
– P. 25-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

1322. Ciobanu, Octavian. Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal /


Octavian Ciobanu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 73-76. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

1323. Ciobanu, Octavian. Controlul documentar al mărfurilor trecute peste frontiera va-
mală a Republicii Moldova / Octavian Ciobanu // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. – P. 45-51. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (15 tit.). – ISSN 1810-3081.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1324. Declarare electronică la toate posturile vamale = la dogana di Moldova inaugu-


ra un nuovo sistema / consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 16-
17. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1325. Gribincea, Alexandru. Diplomaţia economică a Republicii Moldova – cheia suc-


cesului relaţiilor externe de comerţ / Alexandru Gribincea // Creşterea economică în condiţiile
globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a
9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 63-65 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 65 (9 tit.).

1326. Ţurcan, Pavel. Conceptul de tarif vamal ca instrument principal de realizare a re-
glementării tarifare / Pavel Ţurcan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 77-80. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

1327. Ţurcan, Pavel. Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor ca factor


determinant în facilitarea şi dezvoltarea comerţului extern / Pavel Ţurcan // Legea şi viaţa. –
2015. – Nr 4. – P. 17-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (7 tit.). – ISSN
1810-309X.

1328. Ţurcan, Pavel. Taxa vamală ca element al tarifului vamal / Pavel Ţurcan // Закон
и жизнь. – 2015. – Nr 4. – P. 52-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (16
tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1501)

339.7 Finanţe internaţionale


1329. Kremer, Alex. Un bun prieten al Moldovei = A Good Friend of Moldova : [interviu
cu Dir. de Ţară al Băncii Mondiale din Moldova] / consemnare de cor. rev. // Profit. – 2015. –
Nr 3. – P. 58-62 ; 90-94 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0186.

1330. Perciun, Rodica. Abordarea metodologică pentru asigurarea stabilităţii financiare


a statului / Rodica Perciun // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth
in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 31-37 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (4 tit.).

1331. Perciun, Rodica. Analiza modelelor de stress-test a instituţiilor financiare: experi-


enţa internaţională / Rodica Perciun, Alexandru Colesnicov, Tatiana Colesnicova // Creşterea
economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf.
intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 67-70 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (3 tit.).

1332. Tabuncic, Mariana. Gustul amar al investitorilor străini : [în Rep. Moldova] /
Mariana Tabuncic // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 112-115 : fot. – (Promisiuni & Realitate). –
ISSN 1857-0186.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

79
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1333. Certan, Simion. Considerente cu privire la integrarea economică a Republicii


Moldova / Simion Certan, Ion Certan // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Eco-
nomic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 42-47 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
47 (14 tit.).

1334. Roşcovanu, Eugen. Globalizarea şi imm-urile din Moldova: provocări şi perspec-


tive de integrare economică / Eugen Roşcovanu // Creşterea economică în condiţiile globali-
zării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-
17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 215-220 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 220 (8 tit.).

1335. Ulinici, Adrian. Transformarea relaţiilor economice internaţionale / Adrian Ulinici,


Alexandru Gribincea // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 275-277 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 277 (13
tit.).
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1336. Balan, Petru. Rolul judecătorului internaţional în procesul probatoriu / Balan Petru
// Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului inter-
naţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a
tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 25-31. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (10 tit.) şi în notele de subsol.

1337. Burian, Cristina. "Deşeurile cosmice" şi răspunderea internaţională pentru daune


cauzate de obiecte lansate în spaţiul cosmic / Burian Cristina // Consolidarea statului de drept
în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţionis-
te: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3
iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
42-43 (17 tit.) şi în notele de subsol.

1338. Cara-Rusnac, Aliona. Răspunderea părţilor în contractului electronic prin prisma


normelor internaţionale / Cara-Rusnac Aliona // Consolidarea statului de drept în Republica
Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele
Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 44-49. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (8 tit.) şi în
notele de subsol.

1339. Cerchez, Adela. Metode şi feluri de racordare a formelor răspunderii juridice auto-
htone la standardele şi valorile europene / Adela Cerchez // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. –
P. 39-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

1340. Gabura, Tudor. Mecanismele de protecţie a persoanei fizice în procesul de trage-


re la răspundere internaţională / Gabura Tudor // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nal şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 45-57. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 57 (6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1341. Larion, Alina. Rolul Declaraţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1998 /
Larion Alina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014.
– Nr 4. – P. 58-65. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (15 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1342. Lisenco, Vladlena. International peacebuilding organizations / Lisenco Vladlena //


Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 9-
16. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (13 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

1343. Nica, Alexandra. Accepţiunile principiului imunităţii statului / Nica Alexandra // Re-
vista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 66-
74. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (20 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

1344. Sîrcu, Artur. Organizarea şi structura tribunalelor penale naţionale internaţionali-


zate / Sîrcu Artur // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 4. – P. 75-83. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (13 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 1238, 1356)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1345. Todorov, Maxim. Unele viziuni privind modul de determinare a prejudiciului cau-
zat prin decesul persoanei / Todorov Maxim // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 84-91. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 91 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1346. Ţărălungă, Victoria. Protecţia drepturilor omului în contextul traficului ilegal de


migranţi / Ţărălungă Victoria, Frangulea Sandu // Consolidarea statului de drept în Republica
Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele
Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 278-289. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 287-289
(36 tit.) şi în notele de subsol.

1347. Zaporojan, Veaceslav. Incidenţa unei hotărâri definitive şi irevocabile de con-


damnare asupra mandatului parlamentar / Veaceslav Zaporojan, Sergiu Stratan // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 31-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 35 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

1348. Горелова, Елена. Возможности зкономического прорыва для Молдовы /


Горелова Елена // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2014. – Nr 4. – P. 92-98 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1349. Сосна, Б. Закон должен быть конституционным, справедливым и гуманным /


Б. Сосна // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. – P. 12-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (3 tit.). – ISSN 1810-3081.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1350. Ciobanu, Igor. Locul întâmplării în cadrul determinismului şi al incidentului (cazus-
ului) în dreptul penal / Igor Ciobanu, Narciza Nedelcu // Revista Naţională de Drept. – 2015. –
Nr 4. – P. 23-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (7 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1351. Ostavciuc, Dinu. Constatarea semnelor infracţiunii şi pornirea urmăririi penale în


cazuri de traficare a copiilor, pe baza informaţiilor obţinute din măsurile speciale de investiga-
ţie / Dinu Ostavciuc // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 4. – P. 10-16. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 16 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

1352. Rusnac, Constantin. Rolul audierii la investigarea faptei săvârșite în legitimă apă-
rare : [în săvârșirea infracțiunii] / Constantin Rusnac // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 4. – P. 22-
25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

1353. Stati, Vitalie. Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii "persoană publică" :
(alin. (2) art. 123 din Codul penal) / Vitalie Stati, Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept.
– 2015. – Nr 4. – P. 12-22 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20-22 (65 tit.).
– ISSN 1811-0770.

1354. Ştefănoaia, Mihai. Subiectul infracţiunilor privind traficul de persoane în dreptul


comparat / Mihai Ştefănoaia // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – P. 36-40. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

1355. Агаркова, Алена. Становление уголовной ответственности за массовые


беспорядки в странах СНГ / Алена Агаркова // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 4. – P. 26-30. –
Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1810-309X.

1356. Кузьмичев, Максим. Международно-правовые механизмы противодействия


торговле людьми / Кузьмичев Максим // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3. – P. 61-70. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 69-70 (16 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1357. Прилуцкий, Сергей. Судебный контроль в механизме уголовной юстиции


Украины и Молдовы: сравнительно-правовой аспект / Прилуцкий Сергей // Revista Mol-
dovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 114-120. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (3 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 1218, 1382)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1358. Cerchez, Adela. Aspecte controversate privind identificarea formelor răspunderii


juridice / Adela Cerchez // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 4. – P. 5-9. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 9 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1359. Сосна, А. Личные неимущественные права и их виды в гражданском праве
Республики Молдова / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. – P. 18-25. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (20 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1360. Şargu, Lilia. Aspecte juridice ale procesului de negociere a contractelor economi-
ce în relaţiile internaţionale / Lilia Şargu // Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 137-140 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 140 (6 tit.).

1361. Сосна, А. Возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств и


ответственность за неисполнение обязательств / А. Сосна, В. Санду // Закон и жизнь. –
2015. – Nr 4. – P. 26-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (8 tit.). – ISSN
1810-3081.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1362. Avornic, Gheorghe. Instituţia Avocatul Poporului (Ombudsmanul) şi "dreptul dis-
creţionar" / Gheorghe Avornic, Dumitru Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr
4. – P. 2-11 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (29 tit.). – Contin. Începutul:
Nr 3. – ISSN 1811-0770.

1363. Павловский, Станислав. А судьи кто? : [интервью с адвокатам Станиславом


Павловским] / записал Владимир Попов // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 61-63 : fot. – (Инве-
стиции & Суды). – ISSN 1857-0186.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1364. Капша, Т. Оплата труда в Республике Молдова и в АТО Гагаузия:
сравнительно-правовые аспекты / Т. Капша, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. –
P. 5-11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (22 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1253, 1341)
349.3 Drept social
1365. Босый, Д. Особенности правового регулирования труда профессиональных
спортсменов и тренеров / Д. Босый // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. – P. 33-38. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

83
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1366. Буриан, Александр. Космос и экология в XXI-М веке: реальности и


перспективы / Буриан Александр // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 9-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 13-15 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1367. Babuc, Monica. Monica Babuc: "Chişinăul va deveni o capitală culturală europea-
nă" : [interviu cu ministrul culturii] / text de Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2015. – Nr
129/130. – P. 46-53 : fot. – ISSN 1857-0534.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1368. Baciu, Vladislav. "Scutul Nordic – 2015". Premieră militară la nordul ţării : [exerci-
ţiu militar] / Vladislav Baciu // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 6-19 : fot. – ISSN 1857-
3703.

1369. Vosimeric, Dmitrii. Două războaie şi o carieră de militar : [pe marginea discuţiei
cu Oleg Platonov, colonel în rezervă al Armatei Naţ.] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 4. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

1370. Vosimeric, Dmitrii. SMS-ul salvator, sau Renaşterea unei armate : [despre războ-
iul din or. Donbas, Ucraina] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 22-24
: fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 1225-26)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1371. Cojocaru, Maria. Riscul de sărăcie şi excluziune socială în mediul rural din Repu-
blica Moldova / Maria Cojocaru, Ghenadie Timofti // Creşterea economică în condiţiile globali-
zării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-
17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 235-237 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 237 (4 tit.).

1372. Garabajii, Ecaterina. Serviciul de îngrijire de tip familial – alternativa azilurilor de


bătrâni / Ecaterina Garabajii // Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic
growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 276-279. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 279 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1253)
368 Asigurări
1373. Bantaş, Timur. Asterra Group – dinamica este pozitivă : [interviu cu Timur Bantoş,
dir. reprezentației Botanica a Asterra Group] / consemnare de cor. rev. // Profit. – 2015. – Nr
3. – P. 102-104 : fot. – ISSN 1857-0186.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1374. Gaiciuc, Victor. Interviu cu Victor Gaiciuc : [preşedintele soc. de asigurări "Acord
Group"] / consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 24-25 : fot. –
ISSN 2345-1157.

1375. Gamurari, Veaceslav. Asigurările din RM în perspectiva condiţiilor de criză : [in-


terviu cu Veaceslav Gamurari, brokerul Managing Partener Insurance-Reinsurance Broker
Coverins LTD AON] / a intervievat: Aliona Cornegruţă // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 108-111 :
fot. – (Piaţă & Asigurări). – ISSN 1857-0186.

1376. Timuş, Angela. Cadrul de reglementare – risc sau beneficiu în dezvoltarea unei
afaceri de asigurare / Angela Timuş, Cristina Ungur // Creşterea economică în condiţiile glo-
balizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a,
16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 43-46. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 46 (14 tit.).

1377. Васкауцан, Александр. Конфликт в BNАА : [Biroul Naț. al Asigurărilor de Auto-


vehicule] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 24-26. – ISSN 1857-0186.

1378. Гайчук, Виктор. Опасность потери полиса "ЗК" : ["Зеленой карты" : интервью
с пред. Адм. Совета Нац. Бюро страховщиков Молдовы В. Гайчуком] / записал Влади-
мир Попов // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 64-67 : fot. – ISSN 1857-0186.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1379. Cristea, Sorin. Educaţia juridică : [dicţionar] / Sorin Cristea // Didactica Pro… –
2015. – Nr 2. – P. 54-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (7 tit.). –
ISSN 1810-6455.

1380. Hubenco, Teodora. Educaţia artistico-plastică din perspectivă curriculară : [în


scoli] / Teodora Hubenco // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 10-12 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

1381. Mușenco, Angela. Educația anticorupție în școală, a fi sau a nu fi? / Angela


Mușenco // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 32-34 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (4 tit.).
– ISSN 1810-6455.

1382. Pâslaru, Vlad. Educaţia anticorupţie: concept, terminologie, strategie / Vlad Pâsla-
ru // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 2-9 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 9 (11 tit.). – ISSN 1810-6455.

1383. Pogolşa, Lilia. Consideraţii cu privire la educaţia religioasă / Lilia Pogolşa // Uni-
vers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – P. 3-21 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 20-
21 (16 tit.). – ISSN 1811-5470.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1384. Sîrbu, Maria. Analiza categorială şi prototipică: studiu asupra reprezentării sociale
a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar / Sîrbu Maria, Sanduleac Sergiu // Psi-
hologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 1. – P. 104-112 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1215, 1219-20, 1229, 1278, 1305)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1385. Boguş, Rodica. Abordarea textului literar de proporţii în gimnaziu: o provocare :
[după romanul "Lătrînd la lună" de Aureliu Busuioc] / Rodica Boguş // Didactica Pro… – 2015.
– Nr 2. – P. 21-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (4 tit.). – ISSN
1810-6455.

1386. Jitari, Mariana. Un exerciţiu de motivare a lecturii : [pe marginea operelor literare]
/ Mariana Jitari // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 29-31 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 31
(6 tit.). – ISSN 1810-6455.

1387. Şchiopu, Constantin. Consideraţii privind metodologia receptării operelor drama-


tice în şcoală / Constantin Şchiopu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – P. 42-46. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (3 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1388. Andriţchi, Viorica. Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor
didactice / Viorica Andriţchi, Stela Galemba // Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – P. 19-28. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (15 tit.). – ISSN 1857-2502. – Art. 1 : Nr 5/6,
2014.

1389. Cartaleanu, Tatiana. Strategii de proiectare didactică III. Strategia gîndirii critice :
[la limba şi lit. rom.] / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 16-21 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (8 tit.). – Art. 1 : Nr 5/6, 2014. – ISSN
1810-6455.

1390. Cosovan, Olga. Oferte şi opţiuni pe aria limbă şi comunicare : [curs opțional] / Ol-
ga Cosovan // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 34-36 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN
1810-6455.

1391. Daniţă, Ghenadie. Managementul evaluării cadrelor didactice / Ghenadie Daniţă //


Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 13-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 15 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

1392. Globu, Nelea. Învăţătorul constructivist – o alternativă la dimensiunea postmoder-


nistă / Nelea Globu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – P. 64-70 : tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 70 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

1393. Goraş-Postică, Viorica. Monitorizarea implementării curriculumului vocaţional TIC


din perspectiva fezabilităţii / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 38-
42 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1394. Vicol, Nelu. Nevoia de compensaţie în dezvoltarea personală şi profesională a


cadrelor didactice / Nelu Vicol // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – P. 58-63 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

1395. Адэскэлицэ, Виорика. Взаимосвязь самоотношения и профессиональной


эффективности педагогов / Адэскэлицэ Виорика // Psihologie. Pedagogie specială. Asis-
tenţă socială. – 2015. – Nr 1. – P. 27-36 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
36 (10 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1206, 1398)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


(Vezi Nr 1203, 1222, 1384)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1396. Belibova, Silvia. Antrenarea părinților în procesul de dezvoltare a comunicării la
copii cu deficiențe / Silvia Belibova // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 44-46 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 1217)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1397. Tagadiuc, Olga. Instruirea doctorală în spaţiul educaţional şi de cercetare euro-
pean : [în medicină] / Olga Tagadiuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 17-21. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
20-21(12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1398. Trofaila, L. Sociabilitatea studenţilor viitori pedagogi în condiţiile economiei de pia-


ţă / Trofaila L. // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 1. – P. 84-97
: tab. – Rez. în lb. rom., engl.– Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (21 tit.). – ISSN 1857-0224.

1399. Топал, Юрий. Самооценка, как психологический фактор формирования


правового сознания студентов / Юрий Топал // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – P. 34-
41. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (15 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 1209, 1308, 1418)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1400. Catarev, Cristina. Paştele – sărbătoarea luminii : [pe marginea mesei rotunde cu
același tit., Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] / Cristina Catarev // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 4.
– P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

1401. Cocieru, Mariana. Medalionul literar-artistic Mărţişor: tradiţie şi simbol al primăve-


rii : [pe marginea evenimentului cu acelaşi tit., 1 mar. 2015] / Mariana Cocieru // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 4. – P. 5-6 : fot. – ISSN 1857-4424.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1402. Şărănuţă, Silvia. Încondeierea ouălor – străvechi meşteşug românesc : [tradiţii


populare] / Silvia Şărănuţă // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 4. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-
4424.

398 Folclor
1403. Cocieru, Mariana. Strigătura folclorică: definiţie, geneză, funcţionalitate, clasifica-
re : [specie folclorică] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 4. – P. 19-22. –
Referinţe bibliogr. : p. 22 (20 tit.). – ISSN 1857-4424.

1404. Mărţişorul : (din creaţia populară) // "a" MIC". – 2015. – Nr 3. – Supl.: "a" MIC" di-
dactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.
(Vezi de asemenea Nr 1583, 1591)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1405. Chiriac, Eugenia. The vegetation on the limestone of the medium sarmatian
upstream the natural area "Făureşti" / Eugenia Chiriac, Boris Nedbaliuc // Revista Botanică. –
2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 96-99. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (11 tit.). – ISSN
1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 1494)

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 1406)
517 Analiză
1406. Smîntînă, Aliona. Tehnologii de rezolvare a ecuațiilor cu parametru / Aliona
Smînînă // Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – P. 47-51 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 51 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.

519.8 Cercetări operaţionale


1407. Косенков, В. М. Математическое моделирование переходных процессов в
разрядном контуре и разрядной камере электрогидравлической установки / В. М.
Косенков, В. М. Бычков // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. –
P. 66-72 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72 (16 tit.). – ISSN 0013-
5739.
53 FIZICĂ
(Vezi Nr 1491)
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
1408. Карпович, И. Н. Исследование характеристик тонких слоев жидкости в
неоднородном электрическом поле / И. Н. Карпович // Электронная обработка
материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 50-54 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 53-54 (19 tit.). – ISSN 0013-5739.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei


1409. Поляков, Д. Н. Синергетика пылевой плазмы и технологические аспекты
применения криогенной пылевой плазмы / Д. Н. Поляков, Л. М. Василяк, В. В. Шумова //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 41-49 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (48 tit.). – ISSN 0013-5739.

537 Electricitate. Magnetism


1410. Пячин, С. А. Создание интерметаллидных покрытий электроискровым
осаждением титана и алюминия на стальную подложку / С. А. Пячин, А. А. Бурков //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 16-23 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (17 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 1407)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1411. Влияние обработки дрожжей Saccharomyces cerevisiae
миллиметровыми волнами на показатели сбраживания в технологии
производства биоэтанола / А. Я. Якунов, А. И. Нижельская, Л. В. Маринченко [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 55-60 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59-60 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

58 BOTANICĂ
1412. Calugaru-Spataru, T. Effects of natural growth regulator Reglalg on the Rhodiola
rosea L. callus growth rate / Calugaru-Spataru T. // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. –
P. 5-9 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (10 tit.) – ISSN 1857-095X.

1413. Miron, Aliona. Flora diversity of the protected natural area "Bluegrass river
meadow" / Miron Aliona, Postolache Gheorghe, Titica Ghenadie // Revista Botanică. – 2015.
– Vol. 7, Nr 1. – P. 77-81. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81 (8 tit.). – ISSN
1857-095X.

1414. Natural crop protection based on plant resources on the Juniperus sabina L.
in the Republic of Moldova / Elisovetskaya Dina, Nastas Tudor, Bucatel Vasile [et al.] //
Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 65-70 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 69-70 (9 tit.). – ISSN 1857-095X.

1415. Sedcenco, Maria. Impact of sucrose concentration on in vitro culture long-term


storage of rare species / Sedcenco Maria // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 46-
50 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (9 tit.). – ISSN 1857-095X.

1416. Teleuţă, Alexandru. Biological peculiarities and nutritional value of Astragalus


galegiformis L. and Galega orientalis Lam. species in Moldova / Teleuţă Alexandru, Ţîţei
Victor, Coşman Sergiu // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 126-133 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (15 tit.). – ISSN 1857-095X.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1417. The seasonal activity of photosystem II and enzimes of degradation of


hydrogen peroxide and during dehydration of Buxus sempervirens L. leaves / Nina
Zdioruk, Tudor Ralea, Natalia Jelev [et al.] // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 27-
30 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.30 (5 tit.). – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 1502-03)
59 ZOOLOGIE
1418. Munteanu, Andrei. S-au dus lupii? Vin şacalii? : [interviu cu zoologul şi prof. univ.
Andrei Munteanu] / realizat de Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. –
P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 4 : fot. –
ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1514)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 1397)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
1419. Lupu, Lilia. Componenţa fizică a sănătăţii şi calitatea vieţii a viitorilor medici : (rev.
lit.) / Lilia Lupu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1.
– P. 34-40. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38-40 (44 tit.). – ISSN
1857-0011.

613.2 Dietetică
1420. Rubanovici, Vladislav. Principiile de bază privind organizarea alimentaţiei sporti-
vilor / Vladislav Rubanovici, Grigore Friptuleac, Alexei Chirlici // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 269-273 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 273 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1421. Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi anti-
tuberculoase / Sergiu Parii, Vladimir Valica, Fliur Macaev [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 445-451 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 451 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1422. Produse vegetale şi fitopreparate cu acţiune hipoglicemiantă / Maria Cojoca-
ru-Toma, Robert Ancuceanu, Tatiana Calalb [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 440-444. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 443-444 (28 tit.). – ISSN 1857-0011.

616 Patologie. Medicină clinică

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1423. Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei / Veaceslav
Fulga, Oxana Mazuru, Lucian Rudico [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 103-107 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 106-107 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

1424. Carcinomul mamar lobular invaziv: are componenţă celulară omogenă? /


Veaceslav Fulga, Lucian Rudico, Oxana Mazuru [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 99-102 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 102 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1425. Gudumac, Eva. Dificultăţi de diagnostic în tumorile mediastinale la copil / Eva


Gudumac, Irina Livşit // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 1. – P. 320-324 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 324 (6 tit.). –
ISSN 1857-0011.

1426. Gudumac, Eva. Hidatidoza multiplă – prezentare de caz clinic / Eva Gudumac, Iri-
na Livşit // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P.
324-328 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 328 (5 tit.). – ISSN 1857-
0011.

1427. Particularităţile alergoparazitozelor la populaţia Moldovei şi principiile de


abordare diagnostică şi imunoreabilitare / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 184-
192 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 192 (12 tit.). – ISSN
1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1470)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1428. Arion, Marian. Diagnosticul imagistic al anevrismului aortal şi sindromului aortal
acut / Marian Arion, Tatiana Pleşcan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 483-491 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 490-491 (62 tit.). – ISSN 1857-0011.

1429. Eficacitatea antihipertensivă a blocantelor canalelor de calciu (lercanidipină


vs amplodipină) la pacienţii cu sindrom metabolic şi hipertensiune arterială uşoară şi
moderată / Valeriu Revenco, Marcel Abraş, Viorica Ochişor [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 145-152 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 151-152 (28 tit.). – ISSN 1857-0011.

1430. Ictusul criptogenic : (rev. lit) / Elena Manole, Natalia Şalari, Olesea Odainic [et
al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 61-64.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

1431. Ponderea unor profiluri ale metilării promotorului genei P15 (locus: CDKN2B)
la pacienții cu cardiopatie ischemică de origine aterosclerotică / Victor Popescu, Diana

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

Manea , Cristina Butovscaia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 1. – P. 138-141 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 141 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

1432. Popa, Ana. Evaluarea factorilor de risc cardiovascular la pacienţii coronarieni cu


prediabet şi diabet zaharat / Ana Popa, Marina Domenti, Natalia Caproş // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 152-156 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 155-156 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1433. Stratulat, Silvia. Stresul oxidativ la pacienţii cu sindromul metabolic în dependen-


ţă de dereglarea metabolismului glucidic / Silvia Stratulat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 128-133 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

1434. Tăzlăvan, Tatiana. Anemia şi transfuzia de eritrocite la pacienţii critici / Tatiana


Tăzlăvan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P.
78-81 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (23 tit.). – ISSN 1857-
0011.

1435. Бутовская, Кристина. Генетические предикторы нарушений сердечного


ритма и проводимости : (обзор лит.) / Кристина Бутовская // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 22-29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (57 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1436. Calenda, Olga. Reacţiile de adaptare nespecifice generale ale bolnavilor de tu-
berculoză pulmonară sub influenţa preparatului imunomodulator BIOR sau extractul de
eleuterococ / Olga Calenda // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 1. – P. 236-240 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 240 (8
tit.). – ISSN 1857-0011.

1437. Caracteristica tuberculozei pulmonare cu rezistenţă medicamentoasă extinsă


/ Aurelia Ustian, Alina Malic, Nelea Cernenco [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 227-230 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 230 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

1438. Caraiani, Olga. Particularităţile clinice şi morfopatologice ale infiltratelor pulmona-


re de diferită geneză / Olga Caraiani, Radu Niguleanu, Evelina Lesnic // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 201-208 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 208 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

1439. Chirvas, Elena. Dereglările statutului imun celular la pacienţii cu astm bronşic în
asociere cu infecţia cronică cu virusul hepatic B varianta serologică HbsAG negativă /Anti
HBcor total pozitivă / Elena Chirvas // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 1. – P. 175-179. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
178-179 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1440. Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită


cronică decompensată / Lucian Danilov, Ion Ababii, Serghei Ghinda [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 397-403 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 403 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

1441. Markerii biologici al inflamaţiei în pneumoniile comunitare / Sergiu Mat-


covschi, Tatiana Dumitraş, Ana Popa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 193-196. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 195-196 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

1442. Optimizarea managementul otitei medii recidivante la copii / Svetlana


Diacova, Ion Ababii, Mihai Maniuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 403-407 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 407 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

1443. Paralele imagistice şi morfopatologice în chistul hidatic pulmonar necompli-


cat la copii / Eva Gudumac, Stanislav Babuci, Vergil Petrovici [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 339-343 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 343 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

1444. Pneumoniile comunitare la pacienţii obezi : (rev. lit.) / Tatiana Dumitraş, Sergiu
Matcovschi, Cornelia Talmaci [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 54-58. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
57-58 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

1445. Sarafoleanu, Codruţ. Modificările morfologice laringiene datorate bolii de reflux


gastroesofagian / Codruţ Sarafoleanu, Lilia Scutelnic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 393-396 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 396 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

1446. Цыбырнэ, Ион. Экспертная оценка определения ограничения возможностей


и трудоспособности при болезнях органов дыхания : (Бронхиальная астма, хроническое
легочное сердце) / Ион Цыбырнэ, Василий Андреев, Геннадие Безу // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 220-227. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 226-227 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

1447. Цыбырнэ, Ион. Экспертная оценка определения ограничения возможностей


и трудоспособности при болезнях органов дыхания : (Пневмонии, обструктивный хро-
нический бронхит, бронхоэктатическая болезнь) / Ион Цыбырнэ, Василий Андреев,
Геннадие Безу // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1.
– P. 212-220. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219-220 (14 tit.). – ISSN
1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1421)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1448. Boala de reflux gastroesofagian, hernia hiatală, esofagul Barrett – considera-


ţii curative chirurgicale în raport cu rezultatele la distanţă / Vladimir Iacub, Eugen Guţu,
Vasile Guzun [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 1. – P. 297-301 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 300-301 (21
tit.). – ISSN 1857-0011.

1449. Corețchi, Ianoș. Influența profeturului asupra echilibrului acido-bazic și electrolitic


/ Ianoș Corețchi, Ecaterina Stratu, Victor Ghicavîi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 133-137 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 137 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

1450. Diabetul gestaţional – factori de risc, screening şi diagnostic : (rev. lit.) / Stela
Vudu, Tatiana Mardari, Lorina Vudu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 40-44 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 43-44 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1451. Ghelimici, Tatiana. Rolul Helicobacter Pylori în hepatita cronică virală C / Tatiana
Ghelimici, Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupașco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 172-175 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 175 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

1452. Hotineanu, Vladimir. Hemoragiile digestive severe în cadrul bolii Crohn / Vladimir
Hotineanu, Tudor Timiş, Vadim Ţurcan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 301-305 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 305 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

1453. Lupaşco, Iuliana. Rolul gonadotropinelor în organismul uman şi particularităţile


metabolismului la pacienţii cu patologia ficatului : (rev. lit.) / Iuliana Lupaşco, Vlada-Tatiana
Dumbrava, Elena Berezovscaia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2015. – Nr 1. – P. 44-48. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (27
tit.). – ISSN 1857-0011.

1454. Taran, Natalia. Evaluarea citocromului P450 la pacienţii cu hepatită cronică virală
C în funcţie de activitatea procesului inflamator hepatic (în baza sindromului de citoliză) şi
infecţiei virale / Natalia Taran, Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupaşco // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 167-171 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

1455. Un caz de chistadenocarcinom mucinos gigantic abdominal / Alexandru


Babin, Victor Curca, Ion Garştea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 495-499 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 498-499 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

1456. Перспективы мониторинга стоматологического здоровья детей школь-


ного возраста с помощью европейских индикаторов / Петр Леус, Ион Лупан, Ауре-
лия Спиней [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 1. – P. 429-436 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 435-436
(12 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1432, 1477, 1479-80)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


1457. Prisacaru, Olesea. Particularităţile infecţiei în centrele de arsuri / Olesea Prisăca-
ru, Jana Bernic, Ion Prisăcaru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 1. – P. 366-370 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 369-
370 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

1458. Ureche, Corneliu. Recidivarea cancerului mamar la pacientele cu reconstrucţie


mamară imediată cu lamboul TRAM supuse mastectomiei cu prezervarea pielii / Corneliu
Ureche, Adrian Hotineanu, Serghei Burgoci // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 90-94 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 93-94 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1459. Balagura, Marcel. Adenomul de prostată / Marcel Balagura // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 458-468 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 467-468 (31 tit.). – ISSN 1857-0011.

1460. Balagura, Marcel. Durerea în diagnosticul preventiv al afecţiunilor urogenitale /


Marcel Balagura // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
1. – P. 468-477 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 476-477 (34 tit.).
– ISSN 1857-0011.

1461. Chistul renal simplu la copii / Jana Bernic, Boris Curajos, Vera Dzero [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 343-347 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 347 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

1462. Ghicavîi, Vitalii. Tratamentul endoscopic al stricturilor de uretră la bărbați / Vitalii


Ghicavîi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P.
407-414 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 413-414 (33 tit.). – ISSN
1857-0011.

1463. Malformaţiile arteriovenoase ale uterului: opţiuni de diagnostic şi tratament :


(caz clinic) / Ala Ţurcan, Eduard Bernaz, Vladimir Gura [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 380-384 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 384 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1464. Culiuc, Vasile. Varicele membrelor inferioare cauzate de reflux venos non-
safenian / Vasile Culiuc, Dumitru Casian, Eugen Guţu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 309-313 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 313 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1465. Managementul traumatismului toracic grav / Gheorghe Ghidirim, Vladimir


Kusturov, Anna Kusturova [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 1. – P. 273-277. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 276-
277 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1466. Modificările activităţii enzimelor lizozomale în ţesutul osos în osteopatia ex-


perimentală şi influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni / Olga Tagadiuc, Olga
Ştîrba, Valeriana Pantea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2015. – Nr 1. – P. 114-120 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
119-120 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

1467. Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimen-


tale şi la remedierea cu compuşi bioactivi autohtoni / Valeriana Pantea, Lilia Andronache,
Veronica Sardari [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015.
– Nr 1. – P. 107-114 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113-114 (14
tit.). – ISSN 1857-0011.

1468. Moroz, Petru. Plastia defectelor osoase diafizare segmentare la copil / Petru
Moroz, Argentina Sandrosean, Iuri Sandrosean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 359-362. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 362 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

1469. Tagadiuc, Olga. Modificările indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în osteo-
patiile experimentale şi la remedierea lor cu compuşi bioactivi autohtoni / Olga Tagadiuc,
Veronica Sardari, Valeriana Pantea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 1. – P. 120-128 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 127-128 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1470. Cărăuşu, Ghenadie. Terapia diverselor forme clinice a depresiilor rezistente /
Ghenadie Cărăuşu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 1. – P. 240-249 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 249 (16 tit.). –
ISSN 1857-0011.

1471. Dumanschi, Carolina. Particularitățile parametrilor stresului oxidativ și efectele


simvastatinei în funcție de stentul utilizat / Carolina Dumanschi // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 141-145 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

1472. Particularităţile psihoneurologice de dezvoltarea a copiilor prematuri expuşi


antenatal sulfatului de magneziu / Mariana Sprîncean, Petru Stratulat, Ludmila Eţco [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 258-265 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 264-265 (14 tit.). – ISSN 1857-
0011.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
1473. Rolul sistemului de screening în diagnosticul precoce al diformităţilor coloa-
nei vertebrale / Nicolae Caproş, Anna Kusturova, Constantin Eţco [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 350-355. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 354-355 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1474. Ferdohleb, Alexandru. Strategia chirurgicală în stricturile iatrogene ale căii biliare
principale / Alexandru Ferdohleb // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 1. – P. 291-296 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
296 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1475. Gudumac, Eva. Aspecte clinico-morfopatologice ale proceselor inflamatorii cu lo-


calizare visceral-cavitară şi osteogenă în infecţia acută chirurgicală la copii / Eva Gudumac,
Vergil Petrovici, Ina Revenco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 1. – P. 328-334 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 334 (4
tit.). – ISSN 1857-0011.

1476. Maxian, Viorel. Tratamentul chirurgical neurofiziologic ghidat în tumorile cerebrale


supratentoriale în zonele elocvente / Viorel Maxian // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 373-379 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 379 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

1477. Rezultatele tratamentului chirurgical al pacienţilor cu patologia căii biliare


principale pe fondal de malortaţie duodenală asociată cu duodenostază / Artur
Hurmuzache, Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 277-283 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 282-283 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

1478. Şavga, Nicolae (jr.). Operaţii în deformităţile scoliotice la copii / Nicolae Şavga
(jr.), Nicolae Şavga, Ion Sîrbu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 1. – P. 355-359 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 359
(10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1479. Transplant hepatic: Spania vs Republica Moldova – schimb de experienţă /


Adrian Hotineanu, Angela Peltec, Luis Castells [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 179-184 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 184 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

1480. Tratamentul chirurgical al complicaţiilor evolutive în pancreatita cronică /


Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol Cazac [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 283-290 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 289-290 (33 tit.). – ISSN 1857-0011.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1481. Valoarea examenului histopatologic în diagnosticul proceselor inflamatorii


aderenţiale abdominale postoperatorii la copii / Eva Gudumac, Lilia Baranov, Jana Bernic
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 314-
320 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 320 (3 tit.). – ISSN 1857-
0011.
(Vezi de asemenea Nr 1448)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


1482. Ivanov, Gheorghe. Facoemulsificarea în tratamentul cataractei: studiu retrospec-
tiv / Gheorghe Ivanov, Natalia Vintea, Irina Lîsîi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – P. 384-390 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 389-390 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 1423-24 )
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1483. Duca, Aurelia. Analiza factorilor privind utilizarea eficientă a energiei în industria
alimentară a Republicii Moldova / Aurelia Duca, Corina Gribincea // Creşterea economică în
condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-
practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 141-145 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (6 tit.).

1484. Андреева, Татьяна. Некоторые аспекты энергетической безопасности


Республики Молдова в экономическом и энергетическом контексте Черноморского
региона / Андреева Татьяна // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2014. – Nr 4. – P. 121-126. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 125-126 (3 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

1485. Парликов, Виктор. Энергетический синдром : [интервью с бывшем генер.


дир. Национального агентства по регулированию в энергетике РМ Виктором Парлико-
вым] / записал Владимир Попов // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 56-59 : fot. – (Энергоресурс
& Потребление). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1238, 1243-44, 1484)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


1486. Investigation of Tribological Properties of Carbide Coatings Deposited by
Electrospark at Piezoelectric Tribocontact / J. Padgurskas, A. Žunda, R. Rukuiža [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 24-30 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.3 Electrotehnică

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1487. Гайдар, Г. П. Тензосопротивление как источник информации о параметре


анизотропии подвижности K = µ ┴ / µII и многодолинных полупроводниках и некоторые
новые возможности деформационной метрологии / Г. П. Гайдар // Электронная обра-
ботка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 85-92 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 91-92 (35 tit.). – ISSN 0013-5739.

1488. Ланин, В. Л. Индукционный нагрев шариковых выводов припоя для монтажа


корпусов BGA / В. Л. Ланин, И. И. Сергачев, В. Т. Хотькин // Электронная обработка
материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 61-65 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 65 (8 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.35 Tehnică electrochimică


1489. Сироткин, С. И. Расчет формы электродов для обеспечения равномерного
распределения плотности тока и оптимальных конструкционных параметров биполяр-
ной установки электрохимической обработки проволоки / С. И. Сироткин, Т. А. Ворони-
на // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 106-109 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (6 tit.). – ISSN 0013-5739.

1490. Шкилев, В. Д. Об использовании электроразрядных технологий для иденти-


фикации диэлектрических и металлических изделий / В. Д. Шкилев, А. М. Парамонов, А.
В. Коваль // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 99-105 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 104-105 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1491. Свойства углеродных наноматериалов, полученных из газообразного
сырья с помощью высокочастотной разрядно-импульсной обработки / Л. З.
Богуславский, А. Д. Руль, И. М. Кирьян [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 1-7 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 6-7
(16 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1492. Картузов, В. В. Мультифрактальный анализ микроструктур алюминиевых
сплавов, обработанных электрогидроимпульсным методом / В. В. Картузов, Я. Ю
Дмитришина // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 31-35 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (6 tit.). – ISSN 0013-5739.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1493. Palancean, A. Classification of forest stands of the national forestry fund
depending on influence of human element / A. Palancean, V. Gogu // Revista Botanică. –
2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 82-87. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (6 tit.). – ISSN
1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 1498)

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1494. Leah, Tamara. Management measures for sustainable agricultural landscapes of
Moldova / Tamara Leah // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 137-142. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (7 tit.). – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 1312)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1495. Leah, Tamara. Degradarea solurilor şi politicile agricole / Tamara Leah // Creşte-
rea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf.
intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 312-316. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 315-316 (12 tit.).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1496. Application of procedures for pests' density reglation in the public gardens /
Gavriliţa Lidia, Nastas Tudor, Corban Victor [et al.] // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1.
– P. 147-152 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (4 tit.). – ISSN 1857-
095X.

1497. Gladcaia, A. Influence of nectariferous plants on maintaining the natural balance


in tomato field agrocenoses / Gladcaia A., Cheptinari V., Nastas T. // Revista Botanică. –
2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 110-114 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (7
tit.). – ISSN 1857-095X.

1498. Stingaci, Aurelia. Using virus to restore and construct stable forest ecosystem for
control of the species Hyphantria cunea Drury / Stingaci Aurelia // Revista Botanică. – 2015. –
Vol. 7, Nr 1. – P. 121-125 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (10 tit.). –
ISSN 1857-095X.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1499. О циклическом характере производства продукции растениеводства /
Дмитрий Пармакли, Татьяна Дудогло, Людмила Тодорич [et al.] // Creşterea economică în
condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-
practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 317-321 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 321 (3 tit.).

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
(Vezi Nr 1422)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general


1500. Marinescu, M. Apple fruit callus: cellular and subcellular organization / Marinescu
M., Kolesnikova L. // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 22-26. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (18 tit.). – ISSN 1857-095X.

1501. Moroz, Victor. Sectorul horticol al Republicii Moldova în condiţiile austere ale co-
merţului extern / Victor Moroz, Anatolie Ignat // Creşterea economică în condiţiile globalizării
= Economic growth in conditions of globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 337-344 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 344 (10 tit.).

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1502. Caus, M. Peroxidase activity in cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings obtained
from seeds treated with natural growth regulator Reglalg / Caus M., Dascaliuc A. // Revista
Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 10-15 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15
(11 tit.). – ISSN 1857-095X.

1503. Progesterone 5B-reductase from horseradish (Armoracia rusticana): cloning,


sequence comparison and molecular modelling / Oleg Budeanu, Catarina Costa, Andreas
Loebers [et al.] // Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – P. 31-45 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-41 (39 tit.). – ISSN 1857-095X.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.8 Pisici
1504. Imperativul vremii: păstrarea genofondului : [despre pisica salbatică (Felis
silvestris) : pe marginea discuţiei cu prof. Andrei Munteanu] / consemnare: Igor Grosu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

639.1 Vânătoare
1505. Borodavkin, Igor. Două săptămâni de fericire : [impresii de la vânătoare] / Igor
Bordavkin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

1506. Căpiţă, Ionel. Minunea lui Dumnezeu, vânătoarea şi religia : [eseu] / Ionel Căpiţă
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

1507. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic din Lesce, Slovenia / Cristina Ciobanu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1508. Ciocoi, Oleg. Să luăm o decizie oportună : [modificări operate la Legea regnului
animal] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

1509. Colac, Tudor. Festival polivalent : [pe marginea Festivalului umorului vânătoresc
din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești] / Tudor Colac // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr
4. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-4424.

1510. Colac, Tudor. Pe cuvânt de vânător... : [Festivalul umorului vânătoresc, ed. 1-a,
satul Cotiujeni Mari, raionul Şoldăneşti] / Tudor Colac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 4. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. –
Nr 4. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

1511. Elisei, Gheorghe. Un optimism ce generează activitate : [interviu cu Gh. Elisei,


conducătorul subdiviziunii Teritoriale Călăraşi a Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Rep. Mol-
dova] / realizat de Stanislav Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P.
10-11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 10-11 :
fot. – ISSN 1857-4513.

1512. Groza, Ion. Cu abacul la vânat : [pe marginea seminarului republican cu genericul
"Metodele de efectuare a evaluării vânatului"] / Ion Groza // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 4. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
4. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

1513. Pleşca, Boris. Arma este prietena, dar şi duşmanul vânătorului : [reguli de securi-
tate] / Boris Pleşca // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 13 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.

1514. Sărătilă, Vlad. O vânătoare în beneficiul...vulpilor : [vânătorii din satul Sălcuţa, ra-
ionul Căuşeni] / Vlad Sărătilă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 5 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-
4513.

1515. Sugrobov, V. Cerinţe făţă de alegerea armei : [de vânătoare : reguli de folosire] /
V. Sugrobov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

1516. Tudor, Stanislav. Un romantic pe poteci de vânătoare : [despre vânătorul Ion


Moşneaga din satul Scoreni, raionul Străşeni] / Stanislav Tudor // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 4. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 4. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

1517. Vâlcu, St. Pasiune venită din poveşti : [pe marginea discuţiei cu Alexei Druţă, vâ-
nător din satul Ţibirca, raionul Călăraşi, membru de Onoare al Soc. Vânătorilor şi Pescarilor
din Rep. Moldova] / St. Vâlcu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 11 : fot. –

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-


4513.

1518. Vânătoarea în Polonia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 16-


17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 16-17 : fot.
– ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 1557)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1519. Bulat, Dumitru. Linul – obiect de perspectivă în piscicultura autohtonă : [specie de
pești euro-asiatică] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 22 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 22 : fot. – ISSN
1857-4513.

1520. Rusnac, Vladimir. Roşioara: pasiune şi încântare : [specie de peşti] / Vladimir


Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1521. Beregoi, Natalia. Relaţia dintre mass-media şi procesul de globalizare / Beregoi
Natalia // Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului
internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale
anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 32-38. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (17 tit.) şi în notele de subsol.

1522. Stan, Elise. Maestrul unicat, sau Cea mai bună orchestră de muzică populară din
spaţiul românesc : [dialog cu E. Stan, realizatoare TVR] / a dialogat: Rodica Iuncu // Destin
românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 6-17 : fot. – ISSN 1857-1964.

1523. Богза, Лорена. Как воспитывает дочь и что приготовит к пасхальному столу
самая известная телеведущая страны : [интервью с телеведущей PRO TV, Л. Богза] /
записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 4. – P. 16-18 : fot. – ISSN 1857-0518.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


1524. Ботнарь, Василий. Свежий воздух для ЖДМ : [железнодороги Молдовы : ин-
тервью с министром трансп. и дорожной инфраструктуры Василием Ботнарь] / записал
Игорь Любеку // Profit. – 2015. – Nr 4. – P. 44-49 : fot. – (Транспорт & Инвестиции). – ISSN
1857-0186.

656.7 Transport aerian


1525. Firican, George. Interviu cu George Firican: "Evoluţia Aviaţiei Civile din RM este
remarcabilă" : [dir. regional adjunct al Org. Intern. a Aviaţiei Civille] / consemnare de cor. rev.
// Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 28-31 : fot. – ISSN 2345-1157.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

657 Contabilitate
1526. Panuș, Valentina. Ajutor material: aspecte fiscale și contabile / Valentina Panuș,
Mariana Voloh // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 98-99. – ISSN 1857-3991.

1527. Panuş, Valentina. Noţiunea de semnificaţie în fundamentarea raţionamentului


profesional contabil / Valentina Panuş // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 91-95 : fot., tab.
– ISSN 1857-3991.

1528. Zlatina, Natalia. Despre diferenţa dintre deprecierea şi reevaluarea mijlocului fix /
Natalia Zlatina, Valentina Panuş // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 106-108 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-3991.

1529. Zlatina, Natalia. Repere aplicative privind tranziţia la noile reglementări contabile /
Natalia Zlatina, Valentina Panuş // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 91-105 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-3991.

1530. Горенштейн, Лев. Формы проведения оценки имущества и условия отнесе-


ния на вычеты расходов по оценке / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. –
P. 72-76 : fot. – ISSN 1857-3991.

1531. Лапицкая, Людмила. Особенности бухгалтерского учета платежных обществ


/ Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P. 81-83 : fot. – ISSN 1857-3991.

1532. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет производственных затрат и каль-


куляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ : [нац. стан-
дарты бухгалтерского учета] / Людмила Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1. – P.
86-90 : fot., tab. – Продолж. след. – ISSN 1857-3991.

1533. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет производственных затрат и каль-


куляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ / Людмила
Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 2. – P. 88-90 : fot., tab. – Продолж. Нач. : Nr 1. –
ISSN 1857-3991.

1534. Яблуновский, Александр. Платежные карты : [интервью с вице-президента


MasterCard Ukraine Александром Яблуновским] / записал Игорь Любек // Profit. – 2015. –
Nr 4. – P. 70-73 : fot. – (Деньги & Расчеты). – ISSN 1857-0186.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 1200)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
(Vezi Nr 1411)
662 Explozivi. Combustibili

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1535. Gazoductul Iași-Ungheni = Il Gazodotto Iași-Ungheni / consemnare de cor. rev. //


Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 10-11 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN
2345-1157.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase
1536. Пойсик, Михаил. Смутные горизонты молдавского алкоголя / Михаил Пойсик
// Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1.
– P. 174-176 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 176 (4 tit.).

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
1537. Билинкис, Александр. Национальный Бренд, или Как вырастить молдавские
бренды с нуля и сделать их уважаемыми в 25 странах мира : [интервью с председате-
лем Совета AO Orhei-Vit Александром Билинкисом] / записал Александр Танас // Profit.
– 2015. – Nr 3. – P. 42-51 : fot. – (Производство & Экспорт). – ISSN 1857-0186.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


676 Industria hârtiei
1538. Перепелкина, А. А. Влияние униполярного коронного разряда на свойства
целлюлозно-бумажных материалов / А. А. Перепелкина, М. Ф. Галиханов, Л. Р. Мусина
// Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. 36-40 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (16 tit.). – ISSN 0013-5739.

677 Industrie textilă


1539. Tabuncic, Mariana. Performanța unei industrii : [despre industria textilă din Rep.
Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit. – 2015. – Nr 3. – P. 118-120 : fot. – ISSN 1857-0186.

681 Mecanică de precizie. Mecanică fină


682/683 Fierărie, forjă de meşteşugar
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1540. Лукьян, Тамара. Как создать и сохранить самый легендарный молдавский
бренд : [интервью с дир. фабрики "Ionel", Т. Лукьян] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2015. – Nr 4. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0518.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 1578)

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 1380)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1541. Rusu-Haraba, Anastasia. Constantin Musteaţă: "Deasupra noastră, Îl avem pe
acelaşi Dumnezeu..." : [pe marginea discuţiei cu pictorul] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot :
Andrei Mardari // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 34-39 : fot. – ISSN 0132-6635.

1542. Teodor Macari – Pictorul Memoriei = Teodor Macari – il pittore della memoria /
consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 48-49 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

78 MUZICĂ
1543. Barbu, Natalia. Natalia Barbu: "La noi acasă se aude permanent muzică, e parte
din mine şi din familia mea" : [interviu cu interpreta] / a intervievat: Liliana Popuşoi // Moldova.
– 2015. – Nr 3/4. – P. 92-97 : fot. – ISSN 0132-6635.

1544. Cojocaru, Corina. Petre Neamţu: "A fi dirijor nu înseamnă să dai din mână" : [pe
marginea discuţiei cu dir. artistic şi prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor a
Filarmonicii Naţ. "Serghei Lunchevici"] / Corina Cojocaru ; fot. : Andrei Mardari, Mihai Potârni-
che // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 22-27 : fot. – ISSN 0132-6635.

1545. Iuncu, Rodica. Talentul între şcoala şi arta pianistică / Rodica Iuncu // Sud-Est
cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 98-107. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 1522)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1546. Todercan, Valentin. Offorisme / text de Valentin Todercan ; concept: Ana
Popenco // VIP magazin. – 2015. – Nr 129/130. – P. 54-60 : fot. – ISSN 1857-0534.

1547. Turea, Larisa. Despre Noul Val românesc : [Festivalul de film românesc din Por-
tugalia, Festa do cinema romeno, noiem. 2014, Lisabona] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. –
2015. – Nr 1. – P. 88-97. – ISSN 1857-0143.

1548. Лайвли, Блейк. Блейк Лайвли и ее кухня успеха : [интервью с амер. актри-
сой] / записала спец. кор. журн. ; пер. с англ. : Тома Иванова // Aquarelle. – 2015. – Nr 4.
– P. 20-23 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 1578)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


1549. Cheianu, Constantin. Moldovenii : [piesă de teatru : fragm.] / Constantin Cheianu
// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 82-87. – ISSN 1857-0143.

1550. Golubnic, Elena. Cel mai grandios festival concurs de teatru organizat la Mingir :
[pe marginea festivalului "Rampa Teatrală" ed. 1-a, satul Mingir, raionul Hâncești, 29 mar.
2015] / Elena Golubnic // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 4. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4424.

1551. Khalil-Butucel, Dorina. "Divina Comedie" a teatrului polonez contemporan : [Fes-


tival teatral, ed. a 7-a, Cracovia, Polonia] / Dorina Khalii-Butucel // Sud-Est cultural. – 2015. –
Nr 1. – P. 74-81. – ISSN 1857-0143.

1552. Nechit, Irina. Războiul din casa pompierului : [pe marginea piesei "Familia Tót" de
Õrkeny István, adaptată de regizorul Alexandru Cozub] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. –
2015. – Nr 1. – P. 71-73. – ISSN 1857-0143.

1553. Tăbureanu, Veronica. Carnavalul de la Iaşi, pe scena Teatrului Naţional : [pe


marginea turneului, 27-28 mar. 2015, Chişinău] / Veronica Tăbureanu ; fot. : Ian Onică //
Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 8-11 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 1596)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 1365, 1420)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1554. Cocârlă, Pavel. Profesorul și cercetătorul Ion Eremia – sexagenar : [omagiu] / Pa-
vel Cocârlă, Valentin Tomuleț // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 144-147 :
fot. – ISSN 1857-1964.

1555. Gabinschi, Marcu. Formează oare articolul o clasă de cuvinte (o "parte de vorbi-
re"?) / Marcu Gabinschi // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 60-79. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 78-79 (14 tit.). – ISSN 1857-4300.

1556. Cotelnic, Teodor. Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015) : [im memoriam : dr.


habilitat în filologie] / Teodor Cotelnic, Ion Eţcu // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 137-140 :
fot. – ISSN 1857-4300.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1557. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1558. Verebceanu, Galaction. O variantă moldovenească a cărţii populare "Alexandria".


Morfologia (3) / Galaction Verebceanu // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 80-103. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (15 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2, 2014. – ISSN 1857-4300.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.134.2 Literatură spaniolă
1559. Monterroso, Augusto. Iepurele şi Leul ; Maimuţoiul care dorea să devină scriitor
satiric ; Musca care visa să devină vultur ; Oaia neagră ; Înţeleptul care a luat puterea ; Bufni-
ţa care dorea să salveze umanitatea ; Girafa care a înţeles că totul este relativ ; Raza de
soare care a căzut de două ori pe acelaşi loc ; Monologul Răului ; Gândacul visător ; Broasca
care voia să fie o broască autentică ; Pigmalion ; Monologul Binelui ; Cele două cozi sau
Filosoful electic ; Calul care şi-l imagina pe Dumnezeu ; Câinele care dorea să fie o fiinţă
umană ; Măgarul şi Flautul ; Paradisul imperfect ; Praştia lui David ; Gallus aveorum ovorum ;
Corbii bine crescuţi ; Vulpoiul cel mai înţelept : [fabule] / Augusto Monterroso : trad. din span.
Valentina Buzilă // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 111-119. – ISSN 1857-0143.

821.135.1 Literatură română


1560. Florescu, Elisa. Lumina adevărului : [povestire] / Elisa Florescu // "a" MIC". –
2015. – Nr 4. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1-2. – ISSN 1857-3770.

1561. Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! : [versuri] // Alunelul. – 2015. – Nr 4. – P. 2-3 :


il. – Conţine: Primăvara / Vasile Alecsandri ; La Paşti : (fragm.) / George Coşbuc ; Floricică
mititică : (din folclor) ; Sunt creştin / Corneliu Mitru ; Hristos a înviat : (fragm.) ; Rugăciune /
Alexei Mateevici. – ISSN 1857-4173.

1562. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar. Fram s-a născut departe, în gheţurile polare :
[fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Petrescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 4.
– Supl.: P. 25-32. – Contin. Începutul : Nr 1. – ISSN 1857-0798.

1563. Sadoveanu, Mihail. Mărţişor : [legendă] / Mihail Sadoveanu // "a" MIC". – 2015. –
Nr 3. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 2-3. – ISSN 1857-3770.

1564. Tamaş, Valeria. Cîntec de primăvară : [versuri] / Valeria Tamaş // Noi. – 2015. –
Nr 4. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

1565. Voci de clopot spun minunea lui Iisus : [versuri] // Noi. – 2015. – Nr 4. – P. 8-9 :
des. – Conţine: Clopotele de Paşti / C. Z. Buzdugan ; Înviere / Ion Mureşan ; Hristos a Înviat! /
Vasile Militaru ; Îngerul şi mironosiţele / Alexei Mateevici ; Imn al învierii / Valeriu Gafencu ;
Paştile / M. Popescu. – ISSN 1857-0798.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1566. Armaşu, Liliana. De pe un picior pe altul ; Călugăriţa eretică ; La umbra cărţilor ;
Despre ceea ce nu poţi spune ; O poveste ; Aveţi cumva iluzii? ; La pândă ; Gest pentru viitor
: [versuri] / Liliana Armaşu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 59-65. – ISSN 1857-0143.

1567. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Mama, tata şi eu : (cântec) ; O veste... ; Petale de flori ;


Fluturaş ; Am o păpuşică : (cântec) : [versuri] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; des. de Aliona Timuţă
// Alunelul. – 2015. – Nr 4. – P. 10-11 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

1568. Busuioc, Aureliu. Lipitorile : [povestire] / Aureliu Busuioc // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

1569. Butnaru, Leo. Două vizite ale lui Marinetti în Rusia (1) : [eseu] / Leo Butnaru //
Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 48-58. – Va urma. – ISSN 1857-0143.

1570. Damian, Liviu. Verb matern ; Grai ; [Poetul...] ; [Cine vede-un rău şi tace...] ; Aud ;
Clopoţei pentru miei : [versuri] / Liviu Damian // "a" MIC". – 2015. – Nr 3. – Supl.: "a" MIC"
didactic : P. 4. – ISSN 1857-3770.

1571. Diordiev, Ion. Bujorul ; Lupte ; Fotbal ; Păpuşica ; Plânge ursul... ; Hulubaşul ;
Musca ; Gândacii ; Vrăbiuţa ; Rândunica : [versuri] / Ion Diordiev ; des. de Ana Evtuşenco //
Alunelul. – 2015. – Nr 4. – P. 14-15 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

1572. Scobioală, Aurel. Mărţişoare : [povestire] / Aurel Scobioală // "a" MIC". – 2015. –
Nr 3. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

1573. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (II) : [povestire : fragm.] /


Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – P. 20 : fot. –
Contin. Începutul : Nr 3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4.
– P. 20-21 : fot. – Contin. Începutul : Nr 3. – ISSN 1857-4513.

821.163.2 Literatură bulgară


1574. Pelin, Elin. Vine primăvara! : [povestire] / Elin Pelin // "a" MIC". – 2015. – Nr 3. –
Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

821.411.41(63) Literatură etiopeană


1575. Sfaturi străine : [poveste etiopiană] / trad. din lb. amharică ; des. de Sergiu Puică
// Alunelul. – 2015. – Nr 4. – P. 12-13 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1576. Butnaru, Leo. O critică dezorientată nu poate orienta : [critica literară în texte] /
Leo Butnaru // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 84-87 : fot. – ISSN 0132-6635.

1577. Ciobanu, Mircea V. Lumea ca intertext : [pe marginea textelor literare] / Mircea V.
Ciobanu // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 65-71 : fot. – ISSN 0132-6635.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1578. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., artă, film] / Marcel Gherman
// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 120-124. – Conţine: Ursul de Argint pentru un film
românesc ; Berlinala 2015 ; Premiile Oscar 2015 ; Festivalul Sundance ; Cele mai populare
expoziţii de la Luvru ; Săptămâna Mozart la Salzdburg ; O povestire inedită despre Sherlock
Holmes ; Voltaire despre toleranţă ; Michel Houellebecq între literatură şi politică. – ISSN
1857-0143.

1579. Negru, Elena. O pagină din confruntarea ideologică sovieto-română din anul
1983: "Literaturnaia gazeta" versus "România literară" / Elena Negru, Gheorghe Negru //
Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 55-61 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 61 (17 tit.). – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 1386)

821.113.4.0 Literatură daneză


1580. Marmier, X. Din viaţa lui Andersen : [Hans Christian : scriitor danez (1805-1875)] /
X. Marmier ; trad. Ruxandra Vlahuţă // "a" MIC". – 2015. – Nr 4. – Supl.: "a" MIC" didactic : P.
3-4. – ISSN 1857-3770.

821.133.1.0 Literatură franceză


1581. Ţurcanu, Lucia. Patrick Modiano, tăcerea din spatele cuvintelor : [viaţa şi creaţia
literară a scriitorului francez] / Lucia Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 38-43. –
ISSN 1857-0143.

821.135.1.0 Literatură română


1582. Ciobanu, Mircea V. Citindu-i pe critici : [pe marginea textelor literare ale scriitorilor
români şi moldoveni] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 14-30. –
ISSN 1857-0143.

1583. Cirimpei, Victor. Merite aparte ale unei vechi cărticele cu naraţiuni glumeţe : [pe
marginea vol. "Literatura populară sau Palavre şi anecdote, 100 subiecte" de E. Baican] /
Victor Cirimpei // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 104-112. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-4300.

1584. Gavrilov, Anatol. Structura cronotopică a universului artistic în "Hanul Ancuţei"


[de Mihail Sadoveanu]. Timp istoric, timp mitic sau timp ciclic? / Anatol Gavrilov // Philologia.
– 2015. – Nr 1/2. – P. 24-46. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (8 tit.) și în notele
de subsol. – ISSN 1857-4300.

1585. Lungu, Eugen. Self-made man : [pe marginea vol. "Scurtă istorie. Panorama al-
ternativă a literaturii române" de Mihai Zamfir, Cartea Românească-Polirom, 2011] / Eugen
Lungu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 10-13. – ISSN 1857-0143.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1586. Verejanu, Dan. Eminescu în viziunea lui Lucian Blaga / Dan Verejanu // Philologia.
– 2015. – Nr 1/2. – P. 15-23. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (7 tit.). – ISSN
1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 1587)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1587. Băicean, Iraida. "Lumea pe dos" şi paznicul subversiv : (Vlad Ioviţă în dialog inter-
textual cu Ion Creangă) : [pe marginea nuvelei cinematografice "Se caută un paznic" de V.
Ioviţă / Iraida Băicean // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 8-14. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 14 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.

1588. Buruiană, Ion. Un academician fără titlu, sau Cu tristeţe despre scriitorul şi savan-
tul Ion Ciocanu : [la 75 de ani] / Ion Buruiană // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 122-133 : fot.
– Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (38 tit.). – ISSN 1857-4300.

1589. Ciocanu, Ion. Aureliu Busuioc – romancierul : [despre opera scriitorului (1928-
2012)] / Ion Ciocanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 105-118 : fot. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1964.

1590. Esinencu, Nicolae. Nicolae Esinencu: "Timpul meu e un pumn de cireşe..." : [in-
terviu cu scriitorul] / interviu de Antonina Sârbu ; fot : Andrei Mardari, Nicolae Răileanu //
Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 12-21 : fot. – ISSN 0132-6635.

1591. Filip, Iulian. Dihotomii în teatrul comic popular, valoarea efortului depus şi parabo-
la sfârâiacului la Ion Creangă şi Victor Cirimpei : [pe marginea cărţii "Comicul folcloric, literar
şi politic-naţional" de V. Cirimpei] / Iulian Filip // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 113-118. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-4300.

1592. Lungu, Eugen. Învăţătorul meu, Ion Ciocanu : [despre crit. literar] / Eugen Lungu
// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 6-9. – ISSN 1857-0143.

1593. Matei, Valeriu. Poezia Leonidei Lari : [pe marginea creației poetei mold.] / Valeriu
Matei ; fot : Mihai Potârniche, Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – P. 76-81 : fot. –
ISSN 0132-6635.

1594. Romanciuc, Vasile. Vasile Romanciuc: "Cartea mea este un elogiu adus numelor
de botez româneşti" : [interviu cu poetul] / interviu de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2015.
– Nr 1. – P. 44-47. – ISSN 1857-0143.

1595. Rusu, Nicolae. Destin: (Vlad Pohilă la 60 de ani) : [scriitor] / Nicolae Rusu // Des-
tin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 142-143 : fot. – ISSN 1857-1964.

1596. Tăzlăuanu, Valentina. Romanul ca opţiune teatrală : [pe marginea spectacolelor


literare] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 66-70. – ISSN 1857-
0143.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

1597. Ţurcanu, Andrei. Andrei Ţurcanu: "Povestea unui David basarabean care îl îm-
punge cu peniţa pe Goliat-ul sovietic e puţin cam exagerată" : [dialog cu crit. literar] / interviu
de Nina Corcinschi // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – P. 31-37. – ISSN 1857-0143.

1598. Ţurcanu, Andrei. Anii' 60: critica literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială
/ Andrei Ţurcanu // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-
4300.
(Vezi de asemenea Nr 1385)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
(Vezi Nr 1228)

908 Monografii ale localităţilor


1599. Cevolani, Giordano. Sardinia – patria viilor şi a războinicilor antici : [note de călă-
torie] / Giordano Cevolani // Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – P. 34-37 : fot. – ISSN
2345-1157.

1600. Chirtoagă, Ion. Baia : [localitate din Suceava, România] / Ion Chirtoagă // Destin
românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 102-119 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 117-119 (98 tit.). – ISSN 1857-1964.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Buruiană, Ion. Un academician fără titlu, sau Cu tristeţe despre scriitorul şi savantul Ion Ciocanu.
– Vezi Nr 1588.

Cocârlă, Pavel. Profesorul și cercetătorul Ion Eremia – sexagenar. – Vezi Nr 1554.

Cojocaru, Corina. Petre Neamţu: "A fi dirijor nu înseamnă să dai din mână". – Vezi Nr 1544.

Cotelnic, Teodor. Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015). – Vezi Nr 1556.

Datcu, Iordan. La plecarea unui coleg. In memoriam Tiberiu Avramescu. – Vezi Nr 1609.

Lungu, Eugen. Învăţătorul meu, Ion Ciocanu. – Vezi Nr 1592.

Marmier, X. Din viaţa lui Andersen. – Vezi Nr 1580.

Rusu, Nicolae. Destin: (Vlad Pohilă la 60 de ani). – Vezi Nr 1595.

Ţogoiev, Vladimir. Vasile Oatul: pagini de biografie. – Vezi Nr 1607.

Ţurcanu, Lucia. Patrick Modiano, tăcerea din spatele cuvintelor. – Vezi Nr 1581.

929.5 Genealogie

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 1601)
929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
1601. Furtună, Alexandru. Neamul Teodosiu (Kisăţiski) : [familie de nobili din Basara-
bia] / Alexandru Furtună // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 92-104 : an.,
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 102 (21 tit.). – ISSN 1857-1964.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
1602. Zub, Alexandru. Critică şi (re) construcţie în discursul istoric : [prelegere publ.
susţinută la Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, 22 oct. 2014] / Alexandru Zub // Destin româ-
nesc : ser. nouă. – 2014. – Nr 3/4. – P. 6-16 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 15-16 (65
tit.). – ISSN 1857-1964.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
(Vezi Nr 1605-06)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1603. Enciu, Nicolae. Participarea României la Primul Război Mondial ca temă de cer-
cetare în istoriografia sovietică / Nicolae Enciu // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. – Nr
3/4. – P. 62-76 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 75-76 (69 tit.). – ISSN
1857-1964.

1604. Negru, Gheorghe. "Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : (prima


jum. a an. '70 ai sec. XX) / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2.
– P. 60-76 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 76 (43 tit.). – ISSN 1857-
1964.

94(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1605. Chirtoagă, Ion. Populaţia Ţinutului Hotin în sec. XVIII – prima jum. a sec. XIX / Ion
Chirtoagă, Valentina Chirtoagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 77-91 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 90-91 (63 tit.). – ISSN 1857-1964.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1606. Cotelnic, Teodor. Rusificarea Basarabiei sub dominaţia ţaristă (1812-1918) / Te-
odor Cotelnic // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 47-59 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 58-59 (35 tit.). – ISSN 1857-4300.

1607. Ţogoiev, Vladimir. Vasile Oatul: pagini de biografie : [participant activ la edifica-
rea arhivelor de stat (1876-1940) / Vladimir Ţogoiev // Destin românesc : ser. nouă. – 2014. –
Nr 3/4. – P. 41-54 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 50-54 (93 tit.). –
ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 1231, 1610)

113
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

94(498) Istoria României


1608. Constantinov, Valentin. Ţările Române la sf. sec. XVI şi înc. sec. XVII. Unirea
politică a Ţărilor Române de către Mihai Viteazul (1591-1601) / Valentin Constantinov // Des-
tin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 26-37 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 37 (19 tit.). – ISSN 1857-1964.

1609. Datcu, Iordan. La plecarea unui coleg. In memoriam Tiberiu Avramescu : [ist. lite-
rar şi eminent editor (1933-2014)] / Iordan Datcu // Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 134-136 :
fot. – ISSN 1857-4300.

1610. Parasca, Pavel. Principatele Române în politica Rusiei în sec XVIII / Pavel
Parasca // Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – P. 38-59 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 57-59 (222 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 4, 2012. – ISSN 1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 1603-04)

Index de nume
Barbu, Natalia 1543
A Băicean, Iraida 1587
Ababii, Ion 1440, 1442 Bălan-Scânteie, Gabriela 1222
Abraş, Marcel 1429 Bejan, Eugenia 1204
Afteni, Laura 1262 Belibova, Silvia 1396
Alecsandri, Vasile 1561 Beregoi, Natalia 1521
Ancuceanu, Robert 1422 Berezovscaia, Elena 1453
Andersen, Hans Christian (1580) Bernaz, Eduard 1463
Andrieş, Lucia 1427 Bernic, Jana 1457, 1461, 1481
Andriţchi, Viorica 1388 Beţivu, Danaia 1319
Andronache, Lilia 1467 Bîrcă, Iulita 1306
Andrusenco, Artiom 1220 Blaga, Lucian 1586
Anţibor, Ludmila 1215 Boguş, Rodica 1385
Arion, Liuba 1203 Borodavkin, Igor 1505
Arion, Marian1428 Bretаn, Florin-Ioan 1260
Armaşu, Liliana 1566 Bride, Stephane Christophe 1313
Arvintii, Cristina 1251 Bucatel, Vasile 1414
Avornic, Gheorghe 1362 Bucos, Tatiana 1305
Avramescu, Tiberiu (1609) Budeanu, Oleg 1503
Bugaian, Larisa 1252
B Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1567
Bulat, Dumitru 1519
Babin, Alexandru 1455 Burgoci, Serghei 1458
Babuc, Monica 1367 Burian, Cristina 1337
Babuci, Stanislav 1443 Buruiană, Ion 1588
Baciu, Vladislav 1368 Busuioc, Aureliu 1385, 1568, 1589
Baican, E. 1583 Butnaru, Leo 1569, 1576
Bajura, Tudor 1312 Butovscaia, Cristina 1431
Balagura, Marcel 1459-60 Butucel, Elena 1205
Balan, Petru 1336 Buzdugan, C. Z. 1565
Balode, Neli 1216 Buzilă, Valentina 1559
Bantaş, Timur 1373
Baranov, Lilia 1481

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

C Corcinschi, Nina 1597


Coreachin, Serghei 1306
Calalb, Tatiana 1422 Corețchi, Ianoș 1449
Calenda, Olga 1436 Cornegruţă, Aliona 1375
Calugaru-Spataru, T. 1412 Cosovan, Olga 1390
Caproş, Natalia 1432 Costa, Catarina 1503
Caproş, Nicolae 1473 Coşbuc, George 1561
Caraiani, Olga 1438 Coşman, Sergiu 1416
Cara-Rusnac, Aliona 1338 Cotelnic, Teodor 1556,1606
Cartaleanu, Tatiana 1389 Cozub, Alexandru 1552
Casian, Dumitru 1464 Creangă, Ion 1587, 1591
Castells, Luis 1479 Cristea, Sorin 1379
Catarev, Cristina 1400 Cucer, Angela 1217
Caus, M. 1502 Cucirevii, Vladimir 1272
Cazac, Anatol 1480 Cuciureanu, Gheorghe 1254
Cazacu, Petru 1228 Culeşin, Tatiana 1427
Căpiţă, Ionel 1506 Culiuc, Vasile 1464
Cărăuşu, Ghenadie 1470 Curajos, Boris 1461
Cârnaţ, Teodor 1321 Curca, Victor 1455
Cebaniuc, Irina 1273-74
Cerchez, Adela 1339, 1358 D
Cernenco, Nelea 1437
Certan, Ion 1333 Damian, Liviu 1570
Certan, Simion 1333 Danilov, Lucian 1440
Cevolani, Giordano 1599 Daniţă, Ghenadie 1391
Cheianu, Constantin 1549 Dascaliuc, A. 1502
Cheptinari, V. 1497 Datcu, Iordan 1609
Chiriac, Eugenia 1405 Diacova, Svetlana 1442
Chirlici, Alexei 1420 Diordiev, Ion 1571
Chirtoacă, Natalia 1237 Dîrul, Alexandru (1556)
Chirtoagă, Ion 1600, 1605 Domenti, Marina 1432
Chirtoagă, Valentina1605 Druţă, Alexei 1517
Chirvas, Elena 1439 Duca, Aurelia 1483
Ciobanu, Cristina 1507 Duduciuc, Stanislav 1511
Ciobanu, Igor 1350 Dumanschi, Carolina 1471
Ciobanu, Mircea V. 1577, 1582 Dumbrava, Vlada-Tatiana 1451, 1453-54
Ciobanu, Octavian 1322-23 Dumitraş, Tatiana 1441, 1444
Ciocanu, Ion (1588)-89, (1592) Dzero, Vera 1461
Ciocoi, Oleg 1508 E
Ciorănică, Rodica 1367
Cirimpei, Victor 1583, 1591 Elisei, Gheorghe 1511
Cocârlă, Pavel 1554 Elisovetskaya, Dina 1414
Cocieru, Mariana 1401, 1403 Enciu, Nicolae 1603
Cojocaru, Corina 1544 Eremia, Anatol 1557
Cojocaru, Igor 1254 Eremia, Ion (1554)
Cojocaru, Maria 1371 Esinencu, Nicolae 1590
Cojocaru-Toma, Maria 1422 Eţco, Constantin 1473
Colac, Tudor 1509-10 Eţco, Ludmila 1472
Colesnicov, Alexandru 1331 Eţcu, Ion 1556
Colesnicova, Tatiana 1320, 1331 Evtuşenco, Ana 1571
Constantinov, Valentin 1608
Corban, Victor 1496

115
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

F Guzun, Vasile 1448


Ferdohleb, Alexandru 1474 H
Filip, Iulian 1591
Firican, George 1525 Habaşescu, Silvia 1201
Florescu, Elisa 1560 Handrabura, Loretta 1206
Frangulea, Sandu 1346 Holban, Ion 1254
Friptuleac, Grigore 1420 Hotineanu, Adrian 1458, 1477, 1479-80
Fulga, Veaceslav 1423-24 Hotineanu, Vladimir 1452, 1477, 1480
Furtună, Alexandru 1601 Hubenco, Teodora 1380
Hurmuzache, Artur 1477
G
I
Gabinschi, Marcu 1555
Gabura, Tudor 1340 Iacub, Vladimir 1448
Gafencu, Valeriu 1565 Iaţişin, Tatiana 1320
Gafiţa, Vlad 1238 Ignat, Anatolie 1501
Gaiciuc, Victor 1374 Iliadi, Gheorghe 1314
Galemba, Stela 1388 Ioviţă, Vlad 1587
Gamurari, Veaceslav 1375 István, Õrkeny 1552
Garabajii, Ecaterina 1372 Iuncu, Rodica 1522, 1545
Garmandir, Mihail 1273-74 Ivanov, Gheorghe 1482
Garştea, Ion 1455 J
Gavriliţa Lidia 1496
Gavrilov, Anatol 1584 Jelev, Natalia 1417
Gâtlan, Vasile1239 Jitari, Mariana 1386
Ghelimici, Tatiana 1451 Jitaru, Oana 1218
Ghenghea, Georgeta 1209
Gherbovet, Sergiu 1275 K
Gherman, Marcel 1578 Khalil-Butucel, Dorina 1551
Ghicavîi, Victor 1449 Kolesnikova, L. 1500
Ghicavîi, Vitalii 1462 Kremer, Alex 1329
Ghidirim, Gheorghe1465 Kusturov, Vladimir 1464
Ghileţchi, Eugen 1276 Kusturova, Anna 1465, 1473
Ghinda, Serghei 1440
Ghiţiu, Lilia 1200 L
Gladcaia, A. 1497
Globa, Galina 1249 Lari, Leonida 1593
Globu, Nelea 1392 Larion, Alina 1341
Gogu, V. 1493 Lazarev, Natalia 1207
Golban, Olga 1293 Leah, Tamara 1494-95
Golubnic, Elena 1550 Lesnic, Evelina 1438
Goraş-Postică, Viorica 1393 Lisenco, Vladlena 1342
Gorelco, Tatiana 1427 Livşit, Irina 1425-26
Gribincea, Alexandru 1306, 1325, 1335 Lîsîi, Irina 1482
Gribincea, Corina 1483 Loebers, Andreas 1503
Gromov, Alexandru (1214) Luchian, Ivan 1259, 1277
Grosu, Igor 1418, 1504 Lungu, Adrian 1250
Groza, Ion 1512 Lungu, Eugen 1585, 1592
Gudumac, Eva 1425-26, 1443, 1475, 1481 Lupaşco, Iuliana 1453
Gura, Vladimir 1463 Lupaşco, Iulianna 1451, 1454
Guslicova, Natalia 1258 Lupu, Lilia 1419
Guţu, Eugen 1448, 1464

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

M O
Macaev, Fliur 1421 Oatul, Vasile (1607)
Macari, Teodor 1542 Ochişor, Viorica 1429
Macovei, Tatiana 1253 Odainic, Olesea 1430
Maier, Lidia 1307 Olărescu, Angela 1208
Malic, Alina 1437 Olărescu, Zaharia 1309
Manea, Diana 1431 Oleynikov, Sergey 1235
Maniuc, Mihai 1442 Olteanu, Constantin 1316
Manole, Elena 1430 Onică, Ian 1553
Manole, Tatiana 1278 Ostavciuc, Dinu 1351
Mardari, Andrei 1541, 1544, 1590 Otomega, Iulia 1219
Mardari, Tatiana 1450
Marin, Alexandra 1248, 1315 P
Marinescu, M. 1500 Padgurskas, J. 1486
Marmier, X. 1580 Palancean, A. 1493
Matcovschi, Sergiu 1441, 1444 Pantea, Valeriana 1466-67, 1469
Mateevici, Alexei 1561, 1565 Panuş, Valentina 1279, 1526-29
Matei, Valeriu 1593 Parasca, Pavel 1610
Maxian, Viorel 1476 Parii, Sergiu 1421
Mazuru, Oxana 1423-24 Pâslaru, Vlad 1382
Mătăşel, Alina 1237 Pelin, Elen 1574
Mânăscurtă, Ioan 1214 Peltec, Angela 1479
Melihov, Valentina 1207 Percinschi, Natalia 1307
Militaru, Vasile 1565 Perciun, Natalia 1220
Miron, Aliona 1413 Perciun, Rodica 1330-31
Mitru, Corneliu 1561 Petrescu, Cezar 1562
Modiano, Patrick (1581) Petrovici, Vergil 1443, 1475
Moga, Ecaterina 1233 Pilkington, Marc 1308
Monterroso, Augusto 1559 Pintescu, Florin 1240
Moraru, Adrian 1562 Platonov, Oleg 1369
Moroz, Petru 1468 Plămădeală, Natalia 1280
Moroz, Victor 1501 Pleşca, Boris 1513
Munteanu, Andrei 1418, 1504 Pleşcan, Tatiana 1428
Murariu, Dănuţ 1234 Pogolşa, Lilia 1383
Mureşan, Ion 1565 Pohilă, Vlad (1595)
Mușenco, Angela 1381 Popa, Ana 1432, 1441
N Popenco, Ana 1546
Popescu, M. 1565
Nastas, T. 1497 Popescu, Victor 1431
Nastas, Tudor 1414, 1496 Popov, Ruslan 1353
Neamţu, Petre 1544 Popuşoi, Liliana 1543
Nechit, Irina 1552, 1594 Postolache, Gheorghe 1413
Nedbaliuc, Boris 1405 Postovan, Dumitru 1362
Nedelcu, Narciza 1350 Potârniche, Mihai 1544, 1593
Negru, Ecaterina 1250 Potlog, Ion 1259
Negru, Elena 1579 Prisacaru, Olesea 1457
Negru, Gheorghe 1579, 1604 Prisăcaru, Ion 1281, 1457
Nesterov, Tamara 1228 Puică, Sergiu 1575
Nica, Alexandra 1343
Niguleanu, Radu 1438 R
Ralea, Tudor 1417

117
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

Răileanu, Nicolae 1590 Ş


Revenco, Ina 1475
Revenco, Valeriu 1429 Şalari, Natalia 1430
Rojco, Anatolii 1317 Şargu, Lilia 1360
Romanciuc, Vasile 1594 Şavga, Nicolae (jr.) 1478
Roşca, Petru 1230,1255 Şavga, Nicolae 1478
Roşcovanu, Eugen 1334 Şărănuţă, Silvia 1402
Rubanovici, Vladislav 1420 Şchiopu, Constantin 1387
Rudico, Lucian 1423-24 Şleahtiţchi, Mihai 1223
Rukuiža, R. 1486 Ştefăniţă, Ion 1202
Rusnac, Constantin 1352 Ştefănoaia, Mihai 1354
Rusnac, Vladimir 1520 Ştîrba, Olga 1466
Rusu, Nicolae 1595 T
Rusu-Haraba, Anastasia 1541
Tabuncic, Mariana 1332, 1539
S Tagadiuc, Olga 1397, 1466, 1469
Sadoveanu, Mihail 1563, 1584 Talmaci, Cornelia 1444
Sandrosean, Argentina 1468 Tamaş, Valeria 1564
Sandrosean, Iuri 1468 Taran, Natalia 1454
Sanduleac, Sergiu 1384 Tăbureanu, Veronica 1553
Sarafoleanu, Codruţ 1445 Tăzlăuanu, Valentina 1213, 1596
Sardari, Veronica 1467, 1469 Tăzlăvan, Tatiana 1434
Savca, Lucia 1221 Teleuţă, Alexandru 1416
Sărătilă, Vlad 1514 Timco, Carolina 1261
Sârbu, Antonina 1590 Timiş, Tudor 1452
Scobioală, Aurel 1572 Timoftei, Olga 1291
Scutelnic, Lilia 1445 Timofti, Ghenadie 1371
Sedcenco, Maria 1415 Timuş, Angela 1376
Sîrbu, Ion 1260, 1478 Timuţă, Aliona 1567
Sîrbu, Maria 1384 Titica, Ghenadie 1413
Sîrcu, Artur 1344 Toacă, Zinovia 1309
Smîntînă, Aliona 1406 Todercan, Valentin 1546
Sochircă, Alexei 1290 Todorov, Maxim 1345
Solcanu, Ion I. 1229 Tofan, Tatiana 1256
Sprîncean, Mariana 1472 Tolocico, Lilia 1309
Stamati-Ciurea, Constantin 1573 Tomuleț ,Valentin1554
Stamatin, Otilia 1222 Trifan, Maria 1281
Stan, Elise 1522 Trofaila, L. 1398
Stana, George 1230, 1255 Tudor, Stanislav 1516
Stati, Vitalie 1353 Turea, Larisa 1547
Stingaci, Aurelia 1498 Ţ
Stratan, Alexandru 1198
Stratan, Sergiu 1347 Ţărălungă, Victoria 1346
Stratan, Zinaida 1209 Ţîţei Victor 1416
Stratu, Ecaterina 1449 Ţogoiev, Vladimir 1607
Stratulat, Petru 1472 Ţurcan, Ala 1463
Stratulat, Silvia 1433 Ţurcan, Pavel 1321, 1326-28
Sugrobov, V. 1515 Ţurcan, Vadim 1452
Suşu-Ţurcan, Aurelia 1250 Ţurcanu, Andrei1597-98
Ţurcanu, Lucia 1581

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

U Ботнарь, Василий 1524


Буриан, Александр 1241, 1366
Ulinici, Adrian 1335 Бурков, А. А. 1410
Ungur, Cristina 1376 Бутовская, Кристина 1435
Ungureanu, Constantin 1231 Бычков, В. М. 1407
Ureche, Corneliu 1458
Ursu, Vera 1210 В
Ustian, Aurelia 1437
Василяк, Л. М. 1409
V Васкауцан, Александр 1377
Воронина, Т. А. 1489
Valica, Vladimir 1421
Vâlcu, St. 1517 Г
Vengher, Mihai 1593
Verebceanu, Galaction 1558 Гайдар, Г. П. 1487
Verejanu, Dan 1586 Гайчук, Виктор 1378
Vicol, Nelu 1394 Галиханов, М. Ф. 1538
Vinogradova, Valentina 1232 Голя, Анатолий 1236,1242
Vintea, Natalia 1482 Гореловa, Елена 1318, 1348
Viteazul, Mihai, domn al Ţării Româneşti Горенштейн, Лев 1298, 1530
(1591-1601) 1608 Гропа, Людмила 1299
Vlahuţă, Ruxanda 1580 Д
Voloh, Mariana 1279, 1292, 1526
Vosimeric, Dmitrii 1369-70 Дмитришина, Я. Ю. 1492
Vragaleva, Veronica 1293 Дудогло, Татьяна 1499
Vudu, Lorina 1450
Vudu, Stela 1450 И

Z Иванова, Тома 1548

Zamfir, Mihai 1585 К


Zaporojan, Veaceslav 1347 Капша, Т. 1364
Zavtur, Natalia 1209 Карпович, И. Н. 1408
Zdioruk, Nina 1417 Картузов, В. В. 1492
Zlatina, Natalia 1528-29 Киндыбалюк, Оляна 1243-44
Zub, Alexandru 1602 Кира, Кристина 1299
Žunda, A. 1486 Кирица, Ольга 1225
А Кирьян, И. М. 1491
Коваль, А. В. 1490
Агаркова, Алена 1355 Косенков, В. М. 1407
Агаркова, Лилиана 1294-95 Кротевич, Ольга 1523, 1540
Адэскэлицэ, Виорика 1224, 1395 Кузьмичев, Максим 1356
Андреев, Василий 1446-47
Андреева, Татьяна 1484 Л
Арсени, И. 1359, 1364 Лайвли, Блейк 1548
Б Ланин, В. Л. 1488
Лапицкая, Людмила 1301, 1531
Балабан, Сергей 1296-97 Леус, Петр 1456
Безу, Геннадие 1446-47 Лукьян, Тамара 1540
Билинкис, Александр 1537 Лупан, Ион 1456
Богза, Лорена 1523 Любек, Игорь 1534
Богуславский, Л. З. 1491 Любеку, Игорь 1524
Босый, Д. 1365

119
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2015 ≡ Magazin article annals Nr 4-2015

М Сергачев, И. И. 1488
Силагадзе, Автандил 1311
Маринченко, Л. В. 1411 Сироткин, С. И. 1489
Минтао, Тун 1245 Скакунова, Людмила 1532-33
Мокряк, Виктор 1302 Сосна, А. 1359, 1361
Мусина, Л. Р. 1538 Сосна, Б. 1349
Мустяцэ, Виктория 1211 Спиней, Аурелия 1456
Н Т
Назария, Сергей 1247 Танас, Александр 1245, 1537
Нижельская, А. И. 1411 Твердохлеб, Майя 1304
О Тодорич, Людмила 1499
Топал, Юрий 1399
Олейник, Петр 1257
Х
П
Харуца, Анна 1246
Павловский, Станислав 1363 Хотькин, В. Т. 1488
Парамонов, А. М. 1490
Парликов, Виктор 1485 Ц
Пармакли, Дмитрий 1310, 1499 Цуркан-Шушу, Аурелия 1199
Перепелкина, А. А. 1538 Цыбырнэ, Ион 1446-47
Плэмэдялэ, Наталия 1303
Пойсик, Михаил 1536 Ч
Поляков, Д. Н. 1409
Попов, Владимир 1363, 1378, 1485 Чакир, Лариса 1212
Прилуцкий, Сергей 1357 Ш
Пячин, С. А. 1410
Шевченко, Росина Петровна 1226
Р Шкилев, В. Д. 1490
Руль, А. Д. 1491 Шумова, В. В. 1409

С Я

Санду, В. 1361 Яблуновский, Александр 1534


Якунов, А. Я. 1411

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-3770


2. Alunelul. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-4173
3. Aquarelle. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-0518
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-
0011
5. Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului interna-
ţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a
tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – [2015-713].
6. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 4 : Ed. specială. – ISSN 1813-4408

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7. Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of


globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol.
1. – [2015-833].
8. Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 9-a, 16-17 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol.
2. – [2015-834].
9. Destin românesc : ser. nouă. – 2013. – Nr 1/2. – 2014. – Nr 3/4. – ISSN 1857-1964
10. Didactica Pro… – 2015. – Nr 2. – ISSN 1810-6455
11. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1810-309X
12. Moldova. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 0132-6635
13. Moldova în Progres. – 2015. – Nr 2. – ISSN 2345-1157
14. Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 1, 2, 3. – ISSN 1857-3991
15. Noi. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-0798
16. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-3703
17. Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1857-4300
18. Psihologie. – 2015. – Nr 1/2. – ISSN 1857-2502
19. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0224
20. Profit. – 2015. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-0186
21. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-4424
22. Revista ABRM. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4890
23. Revista Botanică. – 2015. – Vol. 7, Nr 1. – ISSN 1857-095X
24. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2014. – Nr 3, 4. –
ISSN 1857-1999
25. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1811-0770
26. Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0143
27. Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1811-5470
28. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-4505
29. VIP magazin. – 2015. – Nr 129/130. – ISSN 1857-0534
30. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 4. – ISSN-1810-3081
31. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-4513
32. Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 2. – P. – ISSN 0013-5739

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
APRILIE NR 4 APRIL
(1262-1750)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1262. Chiriţă, Ana. Ana Chiriţă: "Moldova se confruntă cu o criză de specialişti în IT" :
[pe marginea lucrărilor forumului "Moldova ICT Summit 2015", 29-30 apr. 2015, Chişinău :
interviu acordat de către dir. executiv al Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din dome-
niul TICpostului de radio Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 29 apr. – P. 11.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1263. Cocieru, Ion. Cărturar erudit şi mare patriot român : (210 ani de la naşterea lui
Timotei Cipariu 1805-1887) / Ion Cocieru // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 3.

02 BIBLIOTECONOMIE
1264. Dascăl, Liviu. Exponent al bunătăţii omeneşti : [in memoriam lui Alexe Rău, dir.
Bibliotecii Naţionale a Rep. Moldova (1953-2015)] / Liviu Dascăl // Literatura şi arta. – 2015. –
16 apr. – P. 8.

1265. Doliu în lumea culturii: Directorul Bibliotecii Naţionale s-a stins din viaţă :
[necrolog: Alexe Rău, dir. Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (1953-2015)] / red. ziaru-
lui // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 apr. – P. 7.

1266. Filozoful bibliotecii, pornit spre ceruri : [necrolog : Alexe Rău, dir. Bibliotecii Na-
ţionale a Republicii Moldova (1953-2015)] // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 8. – Au
semnat: Nicolae Timofti, Adrian Candu, Chiril Gaburici [et al.].

1267. Globa, Elizaveta. Idei inovative în implementarea proiectelor de bibliotecă : [din


experienţa Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei] / Elizaveta Globa // Univers pedago-
gic pro. – 2015. – 2 apr. – P. 5.

1268. Mihailov-Globa, Nina. Cartea - un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit:
[rolul bibl. școlare] / Nina Mihailov-Globa // Univers pedagogic pro. – 2015. – 2 apr. – P. 6.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1269. Păsat, Dumitru. Cărturar şi gânditor deopotrivă : [in memoriam lui Alexe Rău, dir.
Bibliotecii Naţionale a Rep. Moldova (1953-2015)] / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2015.
– 16 apr. – P. 8.

1270. Zaiţev, Tatiana. Celebri bărbaţi bibliotecari / Tatiana Zaiţev // Florile dalbe. – 2015.
– 30 apr. – P. 2.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
1271. Milică, Ioan. Exerciţiul demnităţii : [25 de ani de la editarea primului nr. al rev.
"Limba română" : art. conf. univ. de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi] / Ioan
Milică // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 24 apr. – P. 8.

1272. Roibu, Nicolae. Sofianul cu protocol diplomatic : [60 de ani de la naşterea lui Ni-
colae Schiţco, editor, jurnalist] / Nicolae Roibu // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 6.

65 de ani de la naşterea ziaristului Iulius Popa


1273. Ciobanu, Raisa. Aristocrat al zilelor noastre / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –
2015. – 30 apr. – P. 7.

1274. Dabija, Nicolae. Un om dintr-o bucată / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015.
– 30 apr. – P. 1.

1275. Guţu, Valentin. Ce e scris e sfânt / Valentin Guţu // Literatura şi arta. – 2015. – 30
apr. – P. 7.

1276. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Acest destin aparte / Teo-Teodor Marşalcovschi //


Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

1277. Moraru, Anton. Ziarist talentat şi mare patriot al neamului românesc / Anton Mora-
ru // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

1278. Popa, Gheorghe. Doar un sfat pentru Iulius Popa / Gheorghe Popa // Literatura şi
arta. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1279. Dughin, Aleksandr. Cele trei chipuri ale lui Jean Parvulesco, văzute de Aleksandr
Dughin : [despre personalitatea lui Jean Parvulesco, filosofului de origine română (1929-
2010) : art. politologului rus] / Aleksandr Dughin ; trad. de Vlad Sauciuc // Flux. – 2015. – 3
apr. – P. 5.

1280. James, Laurent. Jean Parvulesco, Dominique de Roux şi conştiinţa superioară a


României : [comunicare prezentată de către scriitorul fr. în cadrul colocviului, dedicat filosofu-

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

lui de origine română, Jean Parvulesco, 28 febr. – 1 mar. 2015, Bucureşti] / Laurent James //
Flux. – 2015. – 10 apr. – P. 5. – Va urma.

1281. Mutti, Claudio. Vasile Lovinescu. Geografia sacră şi ideea de imperiu : [text rostit
de către scriitorul ital. în cadrul colocviului, dedicat filosofului de origine român Jean
Parvulesco, 28 febr. – 1 mar. 2015, Bucureşti] / Claudio Mutti // Flux. – 2015. – 30 apr. – P. 5.
– Referinţe bibliogr. : 8 tit. – Va urma.

1282. Noica, Constantin. Cugetări şi aforisme (13-16) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 2, 9, 23, 30 apr. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

1283. Păsat, Dumitru. Lucian Blaga în situaţia spirituală a epocii sale : (120 de ani de la
naştere) / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 5.

1284. Roux, Dominique de. "O vară românească – Marea Vara" (1968) : [text rostit de
către scriitorul fr. Laurent James în cadrul colocviului, dedicat filosofului de origine română
Jean Parvulesco, 28 febr. – 1 mar. 2015, Bucureşti] / Dominique de Roux // Flux. – 2015. –
24 apr. – P. 5.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1285. Arsene, Dorina. Amabilitatea şi respectul – esenţiale la locul de muncă / Dorina
Arsene // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 25.

1286. Arsene, Dorina. Respectă-te: fii mai exigent cu propria persoană : [după Codul
bunelor maniere] / Dorina Arsene // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 25.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1287. Mischevca, Ion. Paştele şi păscutul : [despre semnificaţia fenomenului Învierii
Domnului] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 apr. – P. 6.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


1288. Cojocaru, Viorel. Şi îngerii sărbătoresc Paştele în ceruri... : [interviu cu părintele
V. Cojocaru de la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Natura. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 8-9.

1289. Fuştei, Nicolae. Iisus a înviat cu adevărat! / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. –
2015. – 8 apr. – P. 5.

1290. Învierea Domnului – Sfintele Paşte, cea mai importantă sărbătoare în lume /
pagină îngr. de Natalia Ţurcanu // Vocea poporului. – 2015. – 10 apr. – P. 12. – Idem în lb.
rusă.

1291. Moşin, Octavian. Cu gândul la femeia creştină / Octavian Moşin // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 23 apr. – P. 2.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1292. Moşin, Octavian. Legătura dintre vii şi adormiţi / Octavian Moşin // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 16 apr. – P. 1.

1293. Moşin, Octavian. Mai facem milostenie? / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2015. – 30 apr. – P. 2.

1294. Moşin, Octavian. Prin credinţă vom înfrunta greutăţile / Octavian Moşin // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 2.

1295. Moşin, Octavian. Să fim vrednici de Înviere! / Octavian Moşin // Literatura şi arta.
– 2015. – 9 apr. – P. 2.

1296. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Pastorala ÎPS Mitropolit şi


Exarh Petru la sărbătoarea Învierii Domnului / Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiu-
rilor // Flux. – 2015. – 10 apr. – P. 1, 8.

1297. Pojoga, Silvia. Duhul Adevărului îl găsim doar în Biserica Sfinţilor Părinţi : [despre
învăţătura Arhiepiscopului Teofan al Poltavei, întemeietorul Bisericii Ortodoxe libere din afara
Rusiei, şi Sfântului Ioan de San Francisco, ocrotitorul Ortodoxiei în Lumea Nouă] / Silvia
Pojoga // Făclia. – 2015. – 10 apr. – P. 15.

1298. Pojoga, Silvia. Părintele Serafim Rose : [ieromonah al Bisericii Ortodoxe Ruse din
afara Rusiei în SUA (1934-1982)] / Silvia Pojoga // Făclia. – 2015. – 24 apr. – P. 5.

1299. Raţă, Mariana. Învierea : [pe marginea discuţiei cu maica stareţă Epistemia
Goncearenco de la Mănăstirea Suruceni] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 10 apr. –
P. 4-5.

1300. Stănilă, Moni. "Iată Împăratul tău vine" : [învierea Domnului] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2015. – 10 apr. – P. 14.

1301. Şeremet, Sava. Există o necesitate de comunicare pentru ca preoţii să înţeleagă


cerinţele şcolii : [dialog cu S. Şeremet, parohul Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" din
satul Baimaclia, raionul Cantemir] / interlocutor: Andrei Dumbrăveanu // Făclia. – 2015. – 10
apr. – P. 7.

1302. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Pastorală la Învierea


Domnului / Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove // Curierul ortodox. – 2015.
– 8 apr. – P. 1; Flux. – 2015. – 10 apr. – P. 1, 8.

1303. Zgureanu, Marcel. Calea spre Dumnezeu – calea spre a atinge frumosul din noi :
interviu cu preotul M. Zgureanu din satul Drăguşeni, raionul Străşeni / consemnare: Alina
Rusu // Curierul ortodox. – 2015. – 8 apr. – P. 6.

1304. Чурсин, Вадим. Время думать о Вечности : [интервью с настоятелем церкви


Покрова Пресвятой Богородицы села Малиновское, район Рышкань, протоиереем В.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

Чурсиным] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova indepen-


dentă. – 2015. – 10 апр. – Р. 7.

1305. Чурсин, Вадим. Для молитвы нет расстояний : интервью с настоятелем


церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Малиновское, район Рышкань, протоие-
реем В. Чурсиным / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2015. – 17 апр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1514,1551)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1306. Ciobanu, Victor. Încotro, Moldova? : [pe marginea Barometrului Opiniei Publice] /
Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2015. – 17 apr. – P. 7.

1307. Mischevca, Ion. Schimbarea la moldoveni : [pe marginea rezultatelor studiului


realizat de compania sociol. "Fondul Opiniei Publice" şi ale "Barometrului Opiniei Publice"] /
Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 apr. – P. 6.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1308. David, Daniel. "Am ajuns să credem despre noi lucruri care nu ne caracterizează"
: [interviu cu D. David, psiholog, prof. de la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Româ-
nia] / consemnare: Claudia Spiridon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 apr. – P. 11.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1309. Strugațki, Boris. Fascismul este un feudalism care n-a reuşit să evolueze : [art.
scriitorului rus "Fascismul - o chestie foarte simplă"] / Boris Strugațki ; trad. de Marin Basarab
// Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 12.

323 Politică internă


1310. Bogatu, Petru. Politica răstignirii şi Dumnezeul libertăţii / Petru Bogatu // Ziarul na-
ţional. – 2015. – 10 apr. – P. 6.

1311. Cojocariu, Tudor. Imperativul votului salvator al diasporei / Tudor Cojocariu //


Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 22.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1312. Guţu, Ana. Primul Congres al diasporei unioniste, Palatul Parlamentului, Bucu-
reşti, 3-5 aprilie 2015 : [discurs prezentat în cadrul Congresului] / Ana Guţu // Literatura şi
arta. – 2015. – 9 apr. – P. 2.

1313. Saharneanu, Valeriu. Salvarea vine din Unire / Valeriu Saharneanu // Evenimen-
tul zilei. – 2015. – 17 apr. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 17 апр. – Р. 18.

1314. Simion, George. Nu te întreba ce poate face Ţara pentru tine... / George Simion //
Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 12.

1315. Ştirbu, Alina. Popas în istorie : [8 apr. – Ziua Internaţională a Romilor] / Alina Ştir-
bu // Moldova suverană. – 2015. – 8 apr.

1316. Ţurcanu, Mihail. Unirea, între emoţii româneşti şi comoţii moldoveneşti (1, 2) / Mi-
hail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 3, 10 apr. – P. 12..

1317. Țurcanu, Mihail. Объединение, между румынскими эмоциями и молдавскими


потрясениями (1, 2) / Mihail Țurcanu // Событие недели. – 2015. – 3, 10 апр. – Р. 18.

1318. Тылвэр, Ангел. Румыния поддерживала, поддерживает и будет поддержи-


вать европейский путь Республики Молдова : [интервью с министром делегатом по
отношениям с румынами со всего мира А. Тылвэр] / подготовил Ромео Крышмару //
Событие недели. – 2015. – 3 апр. – Р. 15.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1319. Buda, Valentin. Reîntregirea, ca imperativ naţional : [al populaţiei româneşti de pe
ambele maluri ale Prutului] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 3 apr. – P. 12 ;
Событие недели. – 2015. – 3 апр. – Р. 18.

1320. Dulgheru, Valeriu. Aducem Basarabia acasă : [pe marginea lucrărilor Primului
Congres al diasporei unioniste, 3-5 aprilie 2015, Bucureşti] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi
arta. – 2015. – 9 apr. – P. 2.

1321. Gherciu, Ana. Un Cantacuzino în exil politic la Bruxelles : [pe marginea discuţiei
cu Matei Cantacuzino, arhitect român, stabilit în Belgia] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 10
apr. – P. 18.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1322. Alegeri locale generale Dorin Chirtoacă vs. Zinaida Greceanîi / consemnare:
Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 apr. – P. 3. – Conţine: Zinaida
Greceanîi: "Chişinăul se află într-o groapă de gunoi" : [interviu cu candidatul la funcţia de
primar gen. al mun. Chişinău] ; Dorin Chirtoacă: "Dodon şi Voronin se ascund în spatele lui
Greceanîi" : [interviu cu primarul gen. al mun. Chişinău].

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1323. Analiza FUMN: Republica Moldova, la sfârşit de epocă. Fotografia momentu-


lui : [pe marginea studiului Fundaţiei Universitare a Mării Negre] // Economist. – 2015. – 22
apr. – P. 8-9.

1324. Căpiţă, Ionel. Un neam fără memorie este pierdut : [eseu] / Ionel Căpiţă // Natura.
– 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 9.

1325. Ciobanu, Mircea V. Alegerile locale: parada personalităţilor / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2015. – 24 apr. – P. 6. – (A-Politice).

1326. Ciobanu, Mircea V. Eroi şi antieroi : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2015. – 3 apr. – P. 6. – (A-politice).

1327. Ciobanu, Mircea V. Filantropie pascală : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 10 apr. – P. 6. – (A-Politice).

1328. Ciobanu, Mircea V. "Gândirea pozitivă" : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2015. – 17 apr. – P. 7. – (A-Politice).

1329. Ciubotaru, Adrian. Răscrucea din fundac, sau Despre ultimul drum al R. Moldova
(1, 2) / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 apr. – P. 7; 24 apr. – P. 6.

1330. Cojocariu, Tudor. Minorităţile noastre cele manipulate : [pe marginea proiectului
de lege privind atribuirea raionului Taraclia statutului de "raion naţional-cultural"] / Tudor
Cojocariu // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 12.

1331. Cojocariu, Tudor. Reconfigurarea scenei politice, dar nu şi a publicului / Tudor


Cojocariu // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 12.

1332. Combaterea corupţiei, conflictul transnistrean şi creşterea economică, cele


mai mari restanţe ale R. Moldova : [pe marginea rezultatelor studiului, realizat de către
Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova] // Dreptul. – 2015. – 24 apr. – P. 7.

1333. Conţiu, Mihai. O ţară imposibil de modelat după valorile occidentale. Cine-i de vi-
nă? : [pe marginea rezultatelor Barometrului Opiniei Publice, realizat de Institutul de Politici
Publice] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 23 apr.

1334. Conţiu, Mihai. Puterea politică, Biserica şi poporul ca victimă a lor / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2015. – 29 apr.

1335. Corobceanu, Svetlana. Republica găgăuzo-bulgară : [despre proiectul de lege


privind conferirea statutului de raion naţ.-cultural pentru raionul Taraclia] / Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 10 apr. – P. 8.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1336. Donici, Leon. Unitatea naţională: Propaganda în Basarabia : (Art. publ. în rev.
"Societatea de mâine", Cluj, an 1, nr. 13, 6 iul. 1924) / Leon Donici // Literatura şi arta. –
2015. – 16 apr. – P. 7.

1337. Dulgheru, Valeriu. Punctul terminus al rătăcirii : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 3.

1338. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Raportul Kroll trebuie făcut public!" : interviu acordat Agen-
ţiei Informaţionale de Stat "Moldpres" de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din
Moldova // Stejarul. – 2015. – 29 apr. – P. 3.

1339. Filimon, Alexandru. Stabilitatea politică şi încrederea populaţiei scad considerabil


: [pe marginea Barometrului Opiniei Publice al Institutului de Politici Publice] / Alexandru
Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 apr. – P. 2.

1340. Gaburici, Chiril. Chiril Gaburici: "Vreau să readuc omul în centrul tuturor politicilor
noastre" : [discursul prim-ministrului Rep. Moldova în cadrul Forumului Aleşilor Locali ai Parti-
dului Liberal Democrat din Moldova, 4 apr. 2015, Chişinău] // Stejarul. – 2015. – 8 apr. – P. 4.

1341. Gârneţ, Vasile. Neantul moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Gârneţ // Ziarul
naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

1342. Gârneţ, Vasile. 7 aprilie 2009 în trei fotograme / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. –
2015. – 10 apr. – P. 7.

1343. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi: A venit timpul să oprim haosul şi să facem
ordine în capitală : Interviu cu candidatul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova la postul de
primar gen. al mun. Chişinău pentru rev. "AQ" // Socialiştii. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 14-15.
– Ed. specială ; Социалисты. – 2015. – Апр. (Nr 4). – P. 14-15. – Спец. вып.

1344. Guţu, Sergiu. Ecouri stridente : [aspecte soc.-pol.] / Sergiu Guţu // Săptămîna. –
2015. – 17 apr. – P. 7.

1345. Josanu, Efim. Introspecţii : [eseu] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 23
apr. – P. 2.

1346. Leancă, Iurie. Aducerea comuniştilor la putere, o trădare : [interviu cu Iu. Leancă,
fondatorul Partidului Popular European din Moldova] / consemnare: Ilie Onceanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 8 apr. – P. 3.

1347. Negru, Nicolae. Demnitate, fără prostie : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Zia-
rul naţional. – 2015. – 24 apr. – P. 6.

1348. Nicu, Dan. Glorificarea ocupaţiei sovietice – garanţia "statalităţii moldoveneşti" :


[aspecte soc.-pol.] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 apr. – P. 6.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1349. Postică, Pavel. Campania electorală a început imediat după Paşti : [interviu cu P.
Postică, şeful Efortului de Monitorizare "Promo-Lex"] / consemnare: Doina Grecu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 27 apr. – P. 5.

1350. Scarlat, George. Republica Moldova, la sfârşit de epocă. Fotografia momentului :


[art. expertului Fundaţiei Universitară a Mării Negre] / George Scarlat // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 22 apr. – P. 8-9.

1351. Ţâcu, Octavian. Blajinii... blajinilor : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Ţâcu // Timpul.
– 2015. – 24 apr. – P. 13.

1352. Ţâcu, Octavian. Votul nostru cel de toate zilele / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015.
– 17 apr. – P. 13.

1353. Ţurcanu, Mihail. Sondaj de scurt metraj : [aspecte soc.-pol.] / Mihail Ţurcanu //
Evenimentul zilei. – 2015. – 24 aprilie. – P. 12 ; Событие недели. – 2015. – 4 апр. – Р. 18.

1354. Ţurcanu, Mihail. Test pentru partide şi geopolitică ascunsă : [alegerile locale, pre-
conizate pentru 14 iun. 2015] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 17 apr. – P. 4.

1355. Untilă, Veaceslav. Miza care ne uneşte : [despre campania electorală a alegerilor
locale, preconizate la 14 iun. 2015] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 10.

1356. Untilă, Veaceslav. Noi vom taxa orice abuz al puterii / Veaceslav Untilă // Timpul.
– 2015. – 10 apr. – P. 10.

1357. Васильева, Галина. Пустились во все местные : [об избират. кампании для
мест. выборов, запланиров. 14 июня 2015 г.] / Галина Васильева // Панорама. – 2015. –
30 апр. – Р. 5.

1358. Вишневская, Виктория. Обеднели и разочаровались : [по результатам "Ба-


рометра общественного мнения", провед. Центром социол. исследований и маркетинга]
/ Виктория Вишневская // Панорама. – 2015. – 17 апр. – Р. 1, 3.

1359. Всеобщие местные выборы Дорин Киртоакэ vs. Зинаида Гречаная / за-
писал Вадим Василиу // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 24 апр. – P. 8. – Еженед.
прил. на рус. яз. – Содерж.: Зинаида Гречаная: "Кишинев находится в мусорной яме" :
[интервью с кандидатом на должность генер. примара мун. Кишинэу] ; Дорин Киртоакэ:
"Додон и Воронин прячутся за спиной Гречаной" : [интервью с генер. примаром мун.
Кишинэу].

1360. Заявление ПКРМ по поводу событий 7 апреля 2009 года : [Партии Комму-
нистов Респ. Молдова от 7 апр. 2015] // Независимая газета = Moldova independentă. –
2015. – 10 апр. – Р. 2.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1361. Казанский, Александр. План "В" для Молдовы: конец эпохи евроинтегра-
ции, начало эпохи унионизма : [обществ.-полит. аспекты] / Александр Казанский // Мол-
давские ведомости. – 2015. – 24 апр. – Р. 2.

1362. Кашу, Илиан. Илиан Кашу: "Кишиневская примэрия потеряла земли на сум-
му 780 миллионов евро" : [интервью с кандидатом на должность генер. примара мун.
Кишинэу на предстоящих выборах 14 июня 2015 г.] / записал Павел Антонов // Панора-
ма. – 2015. – 24 апр. – Р. 17.

1363. Киртока, Василий. Василий Киртока: "Я опираюсь на людей и здравый


смысл" : [беседа с кандидатом на должность генер. примара мун. Кишинэу] / беседова-
ли: Ольга Синицару, Юрий Дзятковский // Коммунист. – 2015. – 30 апр. – Р. 8-9.

1364. Киртока, Василий. От слов – к делу! : [беседа с кандидатом на должность


генер. примара мун. Кишинэу В. Киртока] / беседовали: Ольга Синицару, Юрий Дзят-
ковский // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 30 апр. – Р. 3.

1365. Лужина, Наталья. Формально – третий, по совести – единственный : [14 лет


со дня инаугурации Владимира Воронина, третьего президента Респ. Молдова (2001-
2009)] / Наталья Лужина // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 10
апр. – Р. 3.

1366. Солонарь, Владимир. Судьба депутата : [интервью с экс-депутатом Парла-


мента Респ. Молдова, прожив. в США, В. Солонарь] / записал Александр Токарский //
MK World Weekly. – 2015. – 23-29 апр. – Р. 5.

1367. Урекян, Серафим. Серафим Урекян: "Нынешняя власть обращается с Ки-


шиневом как с девушкой легкого поведения" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с
председателем Счетной палаты Респ. Молдова] / записал Дмитрий Терехов // MK World
Weekly. – 2015. – 9-15 апр. – Р. 6.

1368. Цырдя, Богдан. Страна идет ко дну... : [ответы молд. политолога на вопр.
журналистов армянских изданий] / Богдан Цырдя // Коммерсант info. – 2015. – 10 апр. –
Р. 10.

1369. Чубашенко, Дмитрий. Коммунизм и евроинтеграция : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 3 апр. – Р. 7.

1370. Чубашенко, Дмитрий. Местные выборы = референдум о (не)доверии "про-


европейской" власти / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 10 апр. – Р. 7.

1371. Чубашенко, Дмитрий. Освобождение Молдовы: Гагаузия, Кишинев, Бельцы,


далее везде : [о компании по мест. выборам, 14 июня 2015 г.] / Дмитрий Чубашенко //
Панорама. – 2015. – 17 апр. – Р. 7.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1372. Чубашенко, Дмитрий. Прокаженная власть : [обществ.-полит. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 30 апр. – Р. 7.

1373. Чубашенко, Дмитрий. У них не получилось : [по результатам "Барометра


общественного мнения", провед. Центром социол. исследований и маркетинга] / Дмит-
рий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 24 апр. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1383,1393, 1417)

324 Alegeri
1374. Crâşmaru, Romeo. Alegeri găgăuze, în Moldova Europeană : [alegerea Irinei
Vlah, başcanul UTA Găgăuzia, 22 mar. 2015] / Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2015.
– 10 apr. – P. 12 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 18.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1375. Buda, Valentin. UE – ultimul cartuş! : [pe marginea "Raportului de Progres al Re-
publicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate în anul 2014", prezentat de Pirkka
Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. –
2015. – 3 apr. – P. 4 ; ; Ibidem în lb. rusă : Р. 4.

1376. Cel mai dur Raport de progres al UE pentru Moldova : [pe marginea Raportului
de progres al Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, prezentat de
Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chișinău] // Economist. – 2015. – 1 apr. –
P. 6.

1377. Cristea, Andi. "Ritmul avansării spre Vest depinde de seriozitatea guvernării de la
Chișinău" : interviu cu A. Cristea, şeful Delegaţiei Parlamentului European la Comisia parla-
mentară de cooperare cu Rep. Moldova / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de
gardă. – 2015. – 2 apr. – P. 18-19.

1378. Florea, Ioana. Donald Tusk le-a sugerat autorităţilor să recâștige încrederea popu-
laţiei. O misiune imposibilă pentru acestea : [pe marginea vizitei la Chişinău a lui Donald
Tusk, preşedintele Consiliului European, 28-29 apr. 2015] / Ioana Florea // Flux. – 2015. – 30
apr. – P. 3.

1379. Kuhnhardt, Ludger. Atitudinea dublă faţă de reforme nu va duce niciodată la in-
tegrarea în UE : [interviu cu L. Kuhnhardt, dir. Centrului pentru Studii Europene de Integrare
din cadrul Universităţii din Bonn, Germania] / consemnare: Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 30 apr. – P. 3.

1380. Schloer, Hardy F. "România trebuie să negocieze separat cu Rusia" : [interviu cu


H. F. Schloer, specialist german în geopolitică] / consemnare: Elena Dumitru // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 1 apr. – P. 10-11.

1381. Ştefârţă, Sorina. Uniunea Europeană îşi condiţionează tot mai mult sprijinul : [pe
marginea Raportului de progres al Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecină-
tate, prezentat de Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chișinău] / Sorina

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştefârţă // Obiectiv european. – 2015. – Apr. (Nr 11). – P. 7 ; Объектив Европа. – 2015. –
Апр. (Nr 11). – P. 7.

1382. Tapiola, Pirkka. "Să lucrăm împreună ca să construim o ţară mai bună!" : dialog
cu Ambasadorul P. Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova / interviu de Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 3 apr. – P. 8-9. – Idem în lb. rusă.

1383. Tersman, Ingrid. Ambasadoarea Suediei: Este esenţial ca noul Guvern să imple-
menteze cu adevărat reforma Justiţiei : [interviu cu I. Tersman, ambasadorul Suediei la
Chişniău] / consemnare: Victoria Vioară // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 8.

1384. Tîlvăr, Angel. Singura obligaţie pe care o au românii, indiferent unde ar fi, este să
iubească România : interviu cu A. Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste
hotare în Guvernul României / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2015. –
2 apr. – P. 3.

1385. Tîlvăr, Angel. Vrem să încurajăm presa de limba română din Republica Moldova :
[interviu cu A. Tîlvăr, ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare în Guvernul
României] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 22.

1386. Wisner, Frank G. "Nu vrem să ne întoarcem la un Război Rece!" : [interviu cu F.


G. Wisner, fost secretar de stat interimar al SUA] / consemnare: Ana Stan // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 21 apr. – P. 7.

1387. Киврига, Виорел. Виорел Киврига: "Ошибаются те, кто считает, что им все
сойдет с рук – в ЕС есть инструменты для проверки хода реализации соглашения с
Молдовой" : [интервью с экон. экспертом] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 24 апр. – Р. 9.

1388. Лазурка, Мариус. "Хочу внести свой вклад в поддержание европейского


курса Молдовы" : [интервью с Чрез. и Полномоч. Послом Румынии в Респ. Молдова М.
Лазурка] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2015. – 10 апр. – Р. 7.
– Прил. "Наш регион" (Nr 1).

1389. Панорман, Пелагея. Молдова рискует потерять новые транши от ЕС : [по


материалам Доклада о прогрессах Респ. Молдова в 2014 году в рамках Европейской
политики соседства, представл. Пирккой Тапиола, главы делегации Европейского Сою-
за в Кишинэу] / Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 3 апр. – Р. 4.

1390. Тун, Минтао. "Совместное создание "одного пояса и одного пути", достиже-
ние взаимной выгоды и общего выигрыша : Ст. Чрезв. и Полномоч. Посла КНР в Мол-
дове / Тун Минтао // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 18.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1391. Goriunov, Maxim. "Putin şi 86% din cetăţenii ruşi se consideră imperiu" : [interviu
cu M. Goriunov, publicist] / consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. –2015. –
15 apr. – P. 7.

1392. Lozinschi, Raisa. "Să fim mândri că suntem români!" : [pe marginea interviului,
acordat de către Angel Tâlvăr, ministrul delegat pentru relaţii cu românii de pretutindeni din
Guvernul de la Bucureşti] / Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1393. Damian, George. Problemele Transnistriei înseamnă anularea drumului european
pentru Republica Moldova / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 apr. –
P. 6.

1394. Filimon, Alexandru. Republica Moldova, între parcurs european şi europenizare


cu o justiţie nereformată : [pe marginea discuţiei cu Radu Carp, prof. la Facultatea de Ştiinţe
Politice, Universitatea din Bucureşti] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015.
– 16 apr. – P. 8.

1395. Gherman, Natalia. "La Summitul de la Riga vom cere să fim diferenţiaţi de parte-
nerii estici după propriile rezultate" : interviu acordat pentru AIS Moldpres de către ministrul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, N. Gherman // Moldova suverană. – 2015. – 10 apr.

1396. Gherman, Natalia. Ce vrem, nu vom cere la Summitul de la Riga : interviu acordat
pentru AIS Moldpres de N. Gherman, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene //
Săptămîna. – 2015. – 10 apr. – P. 4.

1397. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "La Bruxelles am auzit cuvinte de apreciere
la adresa R. Moldova" : interviu acordat de ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
postului de radio Europa Liberă // Stejarul. – 2015. – 1 apr. – P. 5.

1398. Mureşan, Siegfried. Siegfried Mureşan, europarlamentar: Republica Moldova es-


te principalul beneficiar al fondurilor UE : [pe marginea interviului, acordat de către membrul
delegaţiei Parlamentului European pentru Rep. Moldova] / consemnare: Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 apr. – P. 4.

1399. Natalia Gherman, diplomata de invidiat a R. Moldova : [ministrul Afacerilor Ex-


terne şi Integrării Europene] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 8 apr. – P. 12-13.

1400. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "PPE a văzut în PLDM un partener de în-
credere în R. Moldova" : [pe marginea participării la Sesiunea ordinară a Adunării Parlamen-
tare a Consiliului Europei, 20-24 apr. 2015 : interviu cu vicepreşedintele Parlamentului] //
Stejarul. – 2015. – 29 apr. – P. 8-9.

1401. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (3) : [Dezvoltarea sectorului privat şi climatul de afaceri : din "Note informati-

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ve din partea partenerilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 1, 2, 3 apr. – Art. 1 :


26 mar.

1402. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (4) : [Politica comercială: din "Note informative din partea partenerilor de
dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 1, 2, 3 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1403. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (5) : [Finanțe publice: din "Note informative din partea partenerilor de dez-
voltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 1, 2, 3 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1404. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (6) : [Consolidarea managementului administrării publice ; Combaterea
corupţiei : din "Note informative din partea partenerilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. –
2015. – 15 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1405. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (7) : [Guvernarea electronică ; Descentralizarea şi dezvoltarea regională :
din "Note informative din partea partenerilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. –
16 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1406. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (8) : [Sectorul justiției : din "Note informative din partea partenerilor de dez-
voltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 16 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1407. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (9) : [Drepturile omului : din "Note informative din partea partenerilor de
dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 23 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1408. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (10) : [Egalitatea de gen şi drepturile femeilor : din "Note informative din
partea partenerilor de dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 24 apr. – Art. 1 : 26 mar.

1409. Recomandările partenerilor europeni de dezvoltare ai Moldovei pentru Gu-


vernul Gaburici (11) : [Societatea civilă : din "Note informative din partea partenerilor de
dezvoltare"] // Moldova suverană. – 2015. – 28 apr. – Art. 1 : 26 mar. – Va urma.

1410. Суружиу, Виктор. Новая стратегия безопасности : [о разработке новой Стра-


тегии нац. безопасности с учетом геополит. реалий] / Виктор Суружиу // Панорама. –
2015. – 3 апр. – Р. 19.

1411. Филимон, Александру. Республика Молдова – между европейской интегра-


цией и европеизацией с неформированной юстицией : [по материалам беседы с проф.
Бухаресткого университета Раду Карп] / Александру Филимон // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 24 апр. – P. 9. – Еженед. прил. на рус. яз.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1412. Фрунзе, Василиса. Проевропейская коалиция дала старт антироссийской


кампании : [по материалам интервью президента Респ. Молдова Николая Тимофте
агентству "Укринформ"] / Василиса Фрунзе, Николай Менюк // Молдавские ведомости. –
2015. – 3 апр. – Р. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 1387)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1413. Raţă, Mariana. Europenii din spatele miniştrilor : [despre experţii europeni din
structurile Guvernului Rep. Moldova] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 17 apr. – P.
3.

329 Partide şi mişcări politice


1414. Gorghiu, Alina. Alina Gorghiu: "Aleşii locali sunt liantul dintre cetăţeni şi guverna-
re" : [mesajul copreşedintelui Partidului Naţional Liberal din România adresat Forumului Aleşi-
lor Locali ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, 4 apr. 2015, Chişinău] // Stejarul. –
2015. – 8 apr. – P. 4.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


1415. Daul, Joseph. Joseph Daul: "PLDM este singurul reprezentant al PPE în Moldo-
va!" : [discursul preşedintelui Partidului Popular European în cadrul Forumului Aleşilor Locali
ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, 4 apr. 2015, Chişinău] // Stejarul. – 2015. – 8 apr.
– P. 3.

1416. Dodon, Igor. Igor Dodon: Despre lucruri importante pe scurt : [pe marginea răs-
punsurilor lui I. Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, în cadrul Clubu-
lui de Presă "Rezonanţă Socială"] // Socialiştii. – 2015. – Apr. (Nr 3). – P. 2. – Ed. specială ;
Социалисты. – 2015. – Апр. (Nr 3). – P. 2. – Спец. вып.

1417. Dodon, Igor. Igor Dodon: La alegerile locale poporul Moldovei e obligat să obţină
victoria asupra partidelor de oligarhi şi hoţi : [interviu cu preşedintele Partidului Socialiştilor
din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2015. – Apr. (Nr 3). – P. 9. – Ed. specială ; Социалисты. –
2015. – Апр. (Nr 3). – P. 9. – Спец. вып.

1418. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Dumneavoastră sunteţi primii gardieni ai suveranităţii şi in-
dependenţei ţării" : [discursul preşedintelui PLDM în cadrul Forumului Aleşilor Locali ai Parti-
dului Liberal Democrat din Moldova, 4 apr. 2015, Chişinău] // Stejarul. – 2015. – 8 apr. – P. 5.

1419. Filimon, Alexandru. De ce îşi face partid Iurie Leancă : [despre formarea Partidu-
lui Popular European din Moldova : pe marginea discuţiei cu Igor Boţan, dir. Asociaţiei pentru
Democraţie Participativă, Nicolae Chirtoacă, preşedintele Partidului Forţa Poporului, Roman
Mihăeş, analist politic [et al.] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1
apr. – P. 3.

1420. Roşca, Iurie. Cele două roluri ale lui Iurie Leancă: de gropar al lui Filat şi de valet
al Occidentului / Iurie Roşca // Flux. – 2015. – 3 apr. – P. 3.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1421. Ţâcu, Octavian. Tăcerea mieilor : [despre constituirea Partidului Popular Euro-
pean din Moldova] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 13.

1422. Ţîrdea, Bogdan. Despre duşmanii Moldovei sau partidele antisistem : [orientarea
geopolitică a Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2015.
– 24 apr. – P. 7.

1423. Иванов, Иван. Игорь Додон: Социалисты хотят не конфронтации, а сотруд-


ничества. Но только не с ворами и олигархами : [по материалам участия председателя
Партии социалистов Респ. Молдова Игоря Додон в заседании междунар. пресс-клуба
"Социальный резонанс", 1 апр. 2015, Кишинэу] / Иван Иванов // Молдавские ведомости.
– 2015. – 3 апр. – Р. 3.

1424. Ройтбурд, Елена. Игорь Додон: Социалисты хотят не конфронтации, а со-


трудничества. Но только не с ворами и олигархами : [по материалам участия председа-
телем Партии социалистов Респ. Молдова Игоря Додон в заседании междунар. пресс-
клуба "Социальный резонанс", 1 апр. 2015, Кишинэу] / Елена Ройтбурд // MK World
Weekly. – 2015. – 2-8 апр. – Р. 3.

1425. Социалисты хотят не конфронтации, а сотрудничества. Но только не с


ворами и олигархами : [по материалам участия председателем Партии социалистов
Респ. Молдова Игоря Додон в заседании междунар. пресс-клуба "Социальный резо-
нанс", 1 апр. 2015, Кишинэу] // Панорама. – 2015. – 3 апр. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1346)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1426. Loghin, Vlad. Numărul angajaţilor din economia naţională s-a redus cu aproape
60 de mii de persoane : [pe marginea discuţiei cu Sergiu Bernevec, preşedintele Federaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind", Victor Talmaci, preşedin-
tele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii "Sindicons"
şi Valentina Mazur, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică,
Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri "SindLUCAS"] / Vlad Loghin // Vocea
poporului. – 2015. – 10 apr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

1427. Loghin, Vlad. Salariul minim adânceşte sărăcia în ţară : [pe marginea discuţiei cu
Iurie Morcotîlo, cercetător econ. la Centrul analitic "Expert-Grup", şi Ana Moldovanu, şefa
Departamentului protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 17 apr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

1428. Moldovanu, Ion. Iniţiativă privind reabilitarea profesională a invalizilor : [pe margi-
nea discuţiei cu Anton Sabo, managerul Departamentului Internaţional al Centrului de Reabili-
tare şi Formare Profesională din Austria, Gero Stuller, ataşat pentru muncă, afaceri sociale şi
protecţia consumatorului al Ambasadei Austriei la Chişinău, şi Oleg Budza, preşedintele

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2015. – 3 apr. –


P. 6. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
1429. Loghin, Vlad. Liderii sindicali, între ciocan şi nicovală : [pe marginea discuţiei cu
Stela Ciobanu, preşedintele Consiliului Interramural al sindicatelor din raionul Edineţ, şi Vitalie
Sorocan, vicepreşedintele raionului Edineţ] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 17
apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

1430. Chicu-Dimitriu, Silvia. Dacă Educaţia este declarată prioritate naţională, atunci
Învăţământul pedagogic trebuie să devină dublu prioritar : [interviu cu S. Chicu-Dimitriu, pre-
şedintele Comitetului sindical al colaboratorilor Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Crean-
gă"] / consemnare: Tamara Lupuşor // Făclia. – 2015. – 24 apr. – P. 2-3. – (Supl. "Lumina" ;
Nr 4).

1431. Un lider sindicalist care a lăsat urme adânci în conştiinţa semenilor : [80 de
ani de la naşterea lui Grigore Eremei] // Vocea poporului. – 2015. – 24 apr. – P. 4. – Idem în
lb. rusă. – Conţine: Modestia hominem ornat / Dumitru Ivanov ; Un om cu verticalitate şi cu un
curaj de netăgăduit / Petru Chiriac ; Interesele salariaţilor, mai presus de orice / Ana Selina ;
Un deschizător de drumuri / Natalia Suboci ; Un lider extrem de sensibil faţă de cei din jurul
său / Valerian Cristea ; Exemplu de activitate intensă / Victor Benu.

1432. Декларация Генерального Совета Национальной Конфедерации Проф-


союзов Молдовы в связи с социально-экономической ситуацией в Республике
Молдова : [от 2 апр. 2015 г.] // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10
апр. – Р. 11.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1433. Глазова, Татьяна. В пригороде дешевле. Цены на индивидуальные жилые
дома продолжают снижаться / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 12.
1434. Глазова, Татьяна. Общественная жизнь на рынке недвижимости : [о созда-
нии обществ. ассоц. "Общество независимых оценщиков Респ. Молдова" и обществ.
орг. "Объединение агентств недвижимости Респ. Молдова"] / Татьяна Глазова // Эко-
номическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1435. Lupan, Ilie. Noi oportunităţi pentru antreprenoriatul feminin, în drumul spre Uniu-
nea Europeană : [pe marginea lucrărilor celei de-a 3-a ed. a conf. intern. "Antreprenoriatul
feminin contribuie la crearea locurilor de muncă", apr. 2015, Chişinău] / Ilie Lupan ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 10 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

1436. Şalamac, Mariana. Diagnosticul antreprenoriatului moldovenesc: cum se dezvoltă


afacerile în profil teritorial / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 22 apr. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1473)

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
1437. Budianschi, Dumitru. Cele mai importante 11 modificări în noua Lege a Bugetului
/ Dumitru Budianschi // Moldova suverană. – 2015. – 16 apr.

1438. Cele mai importante 11 modificări în Politica Fiscală pentru anul curent : [pe
marginea propunerilor Guvernului Rep. Moldova] // Săptămîna. – 2015. – 17 apr. – P. 6.

1439. Moraru, Anatol. Cum a influenţat criza de la începutul anului politica băncilor /
Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2015. – 24 aprilie. – P. 10 ; Событие недели. – 2015. –
4 апр. – Р. 19.

1440. Negruţă, Veaceslav. "Pasivitatea instituţiilor statului dă mult de bănuit" : Interviu


cu V. Negruţă, fost ministru al Finanţelor (2000-2013) / interviu realizat de Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 24 apr. – P. 5.

1441. Stejărescu, Alexandru. Buget de austeritate. Guvernul se bazează pe încasări


fiscale şi mila finanţatorilor externi : [despre proiectul bugetului de stat pentru anul 2015] /
Alexandru Stejărescu // Flux. – 2015. – 10 apr. – P. 2.

1442. Șalamac, Mariana. Datoria externă, în scădere pentru prima dată în ultimii 11 ani :
[după datele Băncii Naț.] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 1 apr. – P. 4.

1443. Şalamac, Mariana. Expert-Grup: criza din sectorul bancar, principala cauză a re-
cesiunii în 2015 : [pe marginea studiului experţilor din cadrul Centrului analitic independent
Expert-Grup] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 22 apr. – P. 4.

1444. Vasiliu, Vadim. Bugetul Republicii Moldova abia ţine ţara pe linia de plutire : [pe
marginea discuţiei cu Galina Şelari, dir. executiv al Centrului de Investigaţii Strategice şi
Reforme] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 apr. – P. 5.

1445. Балмош, Галина. Страсти по бюджету : [о нац. бюджете на 2015 г. : беседа с


депутатом парламента Г. Балмош] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2015. – 3 апр. – Р. 7.

1446. Карташов, Сергей. Персональное предложение каждому клиенту


Comerţbank : [интервью с председателем Правления КБ Comerţbank С. Карташовым] //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 7.

1447. Такий, Александр. Готовимся к росту инфляции. Инфляция зашкалила за


пределы установленного Нац. банком Молдовы таргета "5%+ 1,5 процентных пункта". /
Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 4.

1448. Такий, Александр. Депозитный перекос : [о ситуации в банков. системе] /


Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 17 апр. – Р. 4.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1449. Такий, Александр. Депозиты разбалансированы, кредиты сокращаются : [по


данным Национального банка Молдовы] / Александр Такий // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 4.

1450. Шикирлийская, Татьяна. Налоговая политика требует разъяснений : [об


изм. внес. правительством в Налоговый кодекс] / Татьяна Шикирлийская // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 6.

1451. Шикирлийская, Татьяна. Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1


мая / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 17
апр. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1452. Loghin, Vlad. Curentul electric ar putea să se scumpească de aproape două ori,
iar gazele naturale cu 50 la sută / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 3 apr. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.

1453. Melnicenko, Serghei. Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă cri-
ză economică din ultimii 25 de ani : [interviu acordat de către S. Melnicenko, analist econ. din
Tiraspol, postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 8 apr. – P. 9.

1454. Orhei, Aelita. La ce să ne aşteptăm în sectorul privat şi climatul de afaceri – Note


informative din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova : [recomandări cu privi-
re la politici și reforme din partea partenerilor de dezvoltare] / Aelita Orhei // Economist. –
2015. – 1 apr. – P. 2.

1455. Негруца, Вячеслав. Реформы отменяются : [прогноз экон. развития на 2015


г.] / Вячеслав Негруца ; пер. Андрей Гилан // Панорама. – 2015. – 3 апр. – Р. 18.

1456. Таран, Ангелина. Виноград "Молдова" - вне конкуренции в ЕС : [по мате-


риалам беседы с председателем Ассоциации производителей и экспортеров столового
винограда Георге Габери] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2015. – 17 апр. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 1582)

338.48 Turism. Economia turismului


1457. Fodoreanu, Gheorghe. Moldova are condiţii extraordinare pentru dezvoltarea tu-
rismului rural : [interviu cu Gh. Fodoreanu, fostul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţii-
lor de Turism din România] / consemnare: Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
16 apr. – P. 5.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1458. Gherciu, Ana. Un pas înainte pentru turismul receptor în Moldova : [pe marginea
discuţiei cu Natalia Ţurcanu, dir. executiv al Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor din
Rep. Moldova] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 24.

1459. Paladi, Viorica. Descoperă-ţi plaiul natal : [itinerar turistic în zona Prutului de Jos]
/ Viorica Paladi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 17 apr.

1460. Фодоряну, Георге. Молдова располагает исключительными условиями для


развития сельского туризма : [интервью с бывш. председателем Национальной ассо-
циации туристических агентств Румынии Г. Фодоряну] / записала Лучия Бею // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 24 апр. – P. 10. – Еженед. прил. на рус. яз.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 1631)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1461. Comerţul extern este în cădere liberă : [pe marginea datelor Biroului Naţional de
Statistică pentru primele două luni ale anului 2015] // Economist. – 2015. – 8 apr. – P. 2.

1462. Exporturile către UE au atins o cotă record : Coment. econ. al Agenţiei Informa-
ţionale de Stat Moldpres // Moldova suverană. – 2015. – 9 apr.

1463. Fală, Alexandru. Expert-Grup: Acordul de Liber Schimb cu CSI are prevederi dis-
criminatorii faţă de Moldova: [opiniile expertului] / Alexandru Fală // Economist. – 2015. – 29
apr. – P. 4.

1464. Grecu, Doina. Rusia îşi pierde ponderea în economia Republicii Moldova : [pe
marginea studiului "Moldova şi Rusia: între relaţii comerciale şi dependenţă economică",
prezentat de "Expert-Grup"] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 apr. – P.
7.

1465. Konst, Uwe. Exportă cu succes în Uniunea Europeană (4-11): Un ghid practic
pentru într. mici şi mijlocii din Rep. Moldova / Uwe Konst; cuv. Înainte de Liubomir Chiriac ;
editat/publicat de Institutul de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" // Moldova suverană. –
2015. –1, 3, 7,15, 16, 17, 22, 30. – Art. 1 : 26 mar.

1466. Şalamac, Mariana. Cum s-a schimbat poziţia Rusiei ca destinaţie comercială şi
care sunt cele mai vulnerabile sectoare : [pe marginea studiului realizat de Centrul analitic
independent Expert-Grup] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 8 apr. – P. 4.

1467. Калак, Дмитрий. Октавиан Калмык: Внедрение DCFTA требует консолиди-


рованных усилий властей и бизнеса : [о внедрении положений соглашения об углубл. и
всеобъемл. свобод. торговле с Европейским Союзом : по материалам беседы с зам.
министра экономики О. Калмык] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 30 апр. – Р. 9.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1468. Калак, Дмитрий. "Сдержанный оптимизм" в диалоге Кишинева и Тирасполя :


[аспекты внешнеторг. деятельности] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2015. – 17 апр. – Р. 8.

1469. Калак, Дмитрий. ТПП и ЕВА помогают предприятиям реализовать потенциал


DCFTA : [по материалам беседы с президентом Торгово-промышленной палаты Вале-
риу Лазэр и исполн. дир. Ассоциации европейского бизнеса Марианой Руфа] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 17 апр. – Р. 9.

1470. Калак, Дмитрий. Электронные таможенные декларации вместо внутренних


постов : [по материалам беседы с генер. дир. Таможенной службы Тудором Балицки и
председателем Ассоциации таможенных брокеров Молдовы Валерианом Батку] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 апр. – Р. 8.

1471. Морару, Анатол. Реалии жестче официальных прогнозов : [о торгов. отно-


шениях Респ. Молдова в янв.-февр. 2015 г.] / Анатол Морару // Событие недели. – 2015.
– 17 апр. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 1456, 1591)

339.7 Finanţe internaţionale


1472. Moraru, Anatol. Banca Mondială: Republica Moldova intră în recesiune : [pe mar-
ginea discuţiei cu Ruslan Piontkivsky, economist superior al Băncii Mondiale pentru Rep.
Moldova, şi Alexander Kremer, dir. Băncii Mondiale în Rep. Moldova] / Anatol Moraru // Eve-
nimentul zilei. – 2015. – 17 apr. – P. 10.

1473. Коваленко, Ирина. Европейский банк обозначил проблемы молдавского


бизнеса : [по результатам пятого раунда "Обследования состояния деловой среды и
показателей работы предприятий", провед. Европейским банком Развития и Реконст-
рукции и Всемирным банком] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 17 апр. – Р. 17.

1474. Коваленко, Ирина. Негативный сценарий для экономики и госбюджета : [по


материалам беседы с экономистом Еленой Гореловой и постоянным представителем
Всемирного банка в респ. Молдова Алексом Кремер] / Ирина Коваленко // Экономиче-
ское обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 16.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
(Vezi Nr 1475)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1475. Bulat, Olga. Persoanele din internatele psihoneurologice: fără acte de identitate şi
fără drepturi : [pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu genericul "Implementarea art. 12
(Egalitatea în faţa legii) a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi de

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

către Republica Moldova", 23 apr. 2015, Chişinău] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2015. –
30 apr. – P. 14.

1476. Закон о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова : [проект


разработ. парламент. фракцией Партии Kоммунистов Респ. Молдова] // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2015. – 3 апр. – Р. 5.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1477. Centrele de reabilitare a victimelor violenţei în familie : [pe marginea prevede-
rilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare a victimelor
violenţei în familie] // Dreptul. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

1478. Grecu, Doina. Victimele violenţei în familie, neglijate de asistenţii sociali şi poliţie :
[pe marginea Raportului de evaluare a modului de emitere şi executare a ordonanţelor de
protecţie în cazurile de violenţă în familie în perioada 2012-2014, lansat de Asociaţia "Promo-
Lex"] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 apr. – P. 4.

1479. Munca deţinuţilor : [prevederile Statutului executării pedepsei de către condam-


naţi] // Dreptul. – 2015. – 17 apr. – P. 6.

1480. Oprea, Corina. Cum facem faţă violenţei domestice / Corina Oprea // Ziarul de
gardă. – 2015. – 9 apr. – P. 15.

1481. Stati, Vitalie. Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii "persoană publică"
(alin.(2) art. 123 din Codul penal) / Vitalie Stati, Ruslan Popov // Dreptul. – 2015. – 17 apr. –
P. 1-5. – Referinţe bibliogr.: p. 4-5.

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1482. Dudulica, Liubomir. Compania de construcţii nu-şi onorează obligaţiile – ce soluţii
există? : [consultaţia avocatului] / Liubomir Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 10 apr. – P.
10. – Idem în lb. rusă.

1483. Moody, Clive. Magistraţii CSJ au amânat pronunţarea deciziei în dosarul


Microinvest : [interviu cu C. Moody, reprezentantul asociatului majoritar al companiei
Microinvest în litigiul cu privire la executarea silită a contractelor de investiţie] / cor. ziarului //
Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 7.

347.7 Drept comercial


1484. Oprea, Corina. Despre afaceri : Cine sunt – persoană fizică sau juridică? : [con-
sultaţia juristului] / Corina Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 apr. – P. 15.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1485. Boţan, Igor. În Republica Moldova justiţia se reformează doar pe hârtie : [interviu
cu I. Boţan, dir. executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă "Adept"] / consemnare:
Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 apr. – P. 3.

1486. Danileţ, Cristi. "Devalizările pot falimenta un stat ca RM în câteva zile" : interviu
cu C. Danileţ, judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România / interviu
de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 3 apr. – P. 5.

1487. Danileţ, Cristi. Dacă nu funcţionează justiţia, clar nu ajungeţi în UE! : [expunerea
lui C. Danileţ, evaluator din partea Uniunii Europene a Strategiei de reformă din sectorul de
justiţie al Moldovei, în cadrul "Clubului de Dialog"] / consemnare: Ilie Onceanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 24 apr. – P. 3.

1488. Grosu, Vladimir. Interesele în justiţie şi rezultatele reformei : interviu cu V. Grosu,


ministrul Justiţiei / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 9 apr. –
P. 10-11.

1489. Guzun, Boris. Sângele apă nu se face (1) ; KGB-ul conduce ţara (2) : [din amintiri-
le juristului] / Boris Guzun // Literatura şi arta. – 2015. – 2, 9 apr. – P. 7.

1490. Reforma Procuraturii – unul dintre cele mai importante elemente din reforma
justiţiei : [pe marginea lucrărilor conf. intern. "Reformarea procuraturii în Rep. Moldova"] //
Dreptul. – 2015. – 24 apr. – P. 3.

1491. Бостан, Галина. Галина Бостан: "За кресло судьи уже не платят – его пере-
дают по наследству" : [интервью с председателем Центра анализа и предупреждения
коррупции и коордонатор проектов Лилией Ионица] / записала Марина Тимотин // Мол-
давские ведомости. – 2015. – 7 апр.

1492. Скобиоалэ, Диана. "Я выступаю за европейскую подготовку прокуроров в


Республике Молдова" : интервью с исполн. дир. Национального института юстиции Д.
Скобиоалэ / реализовано Аннетой Гроссу // Ziarul de gardă. – 2015. – 10 апр. – Р. 8. –
Рус. версия.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1493. Grecu, Viorica. La angajare, perfectaţi contractul de muncă, pentru a nu bate
pragurile instanţelor / Viorica Grecu // Evenimentul zilei. – 2015. – 3 apr. – P. 7.

1494. Loghin, Vlad. Contractul colectiv de muncă, posibilităţi nelimitate pentru proteja-
rea drepturilor salariaţilor : [pe marginea discuţiei cu Ludmila Prisăcari, preşedintele sindicatu-
lui Colegiului de zootehnie şi medicină veterinară din Brătuşeni, raionul Edineţ] / Vlad Loghin
// Vocea poporului. – 2015. – 10 apr. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1495. Modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim : [prevederile Legii nr.


1432-XIV din 28 dec. 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim] //
Dreptul. – 2015. – 24 apr. – P. 6.

1496. Прегуза, Ион. Ион Прегуза: "Иностранные инвесторы принуждают власть


принять новый Трудовой кодекс с целью урезать права работников" : [интервью с нач.
юрид. департамента Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 24 апр. – Р. 3.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1497. Alexandru Ambros: "Ungheniul trebuie şi va avea statut de municipiu" : [pe mar-
ginea discuţiei cu Alexandru Ambros, primar de Ungheni] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. –
29 apr. – P. 11.

1498. Axenti, Ion. Peresecina – o comuniune întru credinţă şi prosperitate : [pe margi-
nea discuţiei cu Nicolae Buzu, primarul satului Peresecina, raionul Orhei] / Ion Axenti // Gaze-
ta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 10 apr.

1499. Ce regiuni au cele mai dezvoltate reţele de drumuri şi cât cheltuiesc pentru
întreţinerea lor : [pe marginea studiului Biroului Naţional de Statistică] // Economist. – 2015.
– 22 apr. – P. 6.

1500. Gămurar, Anton. "Dacă te opui, dacă rezişti, dacă ripostezi – şi duşmanii te res-
pectă" : interviu cu generalul-maior de poliţie A. Gămurar / pentru conformitate: Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2015. – 30 apr. – P. 10-11.

1501. Macovei, Ion. Raioanele din nordul republicii îşi doresc coridoare rutiere : [despre
Programul regional sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor, aprob. de Consiliul Regio-
nal pentru Dezvoltare Nord] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 10.

1502. Primarul din satul lui Dumitru Matcovschi : [pe marginea discuţiei cu Valentina
Paierele, primarul satului Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. –
29 apr. – P. 10.

1503. Satul cu "12 primari" şi cu 59 de proiecte : [pe marginea discuţiei cu Feodosia


Bunescu, primarul satului Băhrineşti, raionul Floreşti] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 1 apr.
– P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1418)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1504. Balmoş, Galina. Galina Balmoş: "Sîntem obligaţi să-i ajutăm pe veteranii Marelui
Război pentru Apărarea Patriei" : [discurs susţinut în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Mol-
dova] // Comunistul. – 2015. – 16 apr. – P. 16.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1505. Loghin, Vlad. Reformarea sistemului de pensii nu mai suferă amânare : [pe mar-
ginea recomandărilor experţilor Băncii Mondiale] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. –
24 apr. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1506. Cum procedăm în cazul în care procurăm un produs neconform : [recoman-
dări ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor] // Dreptul. – 2015. – 24 apr. – P. 5.

368 Asigurări
1507. Manoli, Mihai. Ce se va întîmpla dacă R. Moldova va fi exclusă din sistemul Carte
Verde şi cine a provocat această situaţie : [interviu cu M. Manoli, dir. executiv al Biroului
Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule] // Săptămîna. – 2015. – 17 apr. – P. 13.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1508. Boldirescu, Sergiu. Discurs în cadrul Şedinţei cu protopopii din Episcopia Centru
şi inspectorii şcolari din episcopiile Mitropoliei Moldovei : [privind predarea religiei în şcoală] /
Sergiu Boldirescu // Curierul ortodox. – 2015. – 8 apr. – P. 7.

1509. Bucur, Iancu. Societatea civilă a pus umărul la reforma educaţiei din R. Moldova :
[pe marginea discuţiei cu Anatol Gremalschi, dir. de programe al Institutului de Politici Publi-
ce] / Iancu Bucur // Ziarul naţional. – 2015. – 24 apr. – P. 9.

1510. Gagim, Ion. Gânditorul revoltat din Chişinău : [portretul profesional al lui Vlad Pâs-
laru, cercetător în pedagogie, reflectat în vol. "Pedagogi români. Medalioane şi interviuri" de
Anton Lica, Bucureşti, 2015] / Ion Gagim, Ioana Axentii // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr.
– P. 6.

1511. Gremalschi, Anatol. Proiectul "Consolidarea politicilor educaţionale şi creşterea


nivelului de susţinere a acestora de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului educaţio-
nal" : Interviu cu A. Gremalschi, dir. de programe, Institutul de Politici Publice // Moldova
suverană. – 2015. – 28 apr.

1512. Grosu, Igor. "Vom menţine rigori înalte de corectitudine şi obiectivitate" : Interviu
cu I. Grosu, viceministrul Educaţiei : (Sursa: www.edu.md) // Univers pedagogic pro. – 2015.
– 30 apr. – P. 3.

1513. Martea, Galina. "Formarea calitativă a cadrului didactic este un fenomen extrem
de necesar pentru sistemul de învăţământ naţional" : Interviu cu G. Martea, scriitoare, stabili-
tă în Olanda / a intervievat Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 16 apr. – P.
3.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1514. Moşin, Octavian. Octavian Moşin: "Cultivăm virtutea creştină" : [interviu cu preotul
la capela studenţească "Întâmpinarea Domnului" din incinta Universităţii de Stat din Moldova]
/ consemnare: Andrei Dumbrăveanu // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 2.

1515. Nobilul om, savant, pedagog, manager : [in honorem lui Mihail Terentii (1935-
2012)] / Institutul de Științe ale Educației // Univers pedagogic pro. – 2015. – 9 apr. – P. 5.

1516. Raileanu, A. Calitatea – criteriul esenţial de apreciere a activităţii sistemului de in-


struire din Moldova : [pe marginea lucrărilor conf. "De la asigurarea calităţii la strategia de
dezvoltare", 7-9 apr. 2015, Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 16 apr.
– P. 1.

1517. Rusu, Tudor. Educaţia şi multele ei ascunzişuri întunecoase / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2015. – 10 apr. – P. 8.

1518. Sandu, Maia. Ministrul Educaţiei pledează pentru reformarea învăţămîntului peda-
gogic : Interviu acordat pentru AIS Moldpres de către M. Sandu, ministru al Educaţiei // Mol-
dova suverană. – 2015. – 15 apr.

1519. Simpozion Pedagogic Internaţional "Valorile moral-spirituale ale educaţiei" :


[3-4 apr. 2015, Chişinău] / pagini realizate de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. –
2015. – 9 apr. – P. 1, 4-5.

1520. Vicol, Nelu. Mirabilul cuvânt... : [context educaţional] / Nelu Vicol // Univers peda-
gogic pro. – 2015. – 16 apr. – P. 5.

1521. Гремальски, Анатол. От "школы для всех" к "школе для каждого" : [интер-
вью с дир. программ Института публичных политик А. Гремальски] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 апр. – Р. 4.

1522. Санду, Майя. Министерству просвещения нужен "мощный институт оценки и


контроля качества" : Из интервью министра Просвещения М. Санду Государственному
информационному агентству Молдпрес // Экономическое обозрение "Логос пресс". –
2015. – 10 апр. – Р. 17.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1523. Beghiu, Tatiana. Regândirea concepţiei învăţământului liceal: nevoia de a educa
personalităţi : [pe marginea discuţiei cu Anatol Gremalschi, dir. de programe al Institutului de
Politici Publice] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 apr. – P. 4-5.

1524. Bendas, Mihai. Valorile – prioritate în educarea tinerei generaţii : [Liceul Teoretic
"Mihail Sadoveanu" din oraşul Hânceşti] / Mihai Bendas // Făclia. – 2015. – 17 apr. – P. 6-7.

1525. Ciucium, Ion. Gimnaziul de la poalele Măgurii : [despre Gimnaziul din satul Bo-
cani, raionul Făleşti] / Ion Ciucium // Făclia. – 2015. – 10 apr. – P. 4-5.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1526. Conţiu, Mihai. Cum se va pregăti Ministerul Educaţiei pentru examenul de Baca-
laureat din anul acesta? / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2015. – 10 apr.

1527. Iovcev, Ion. Ion Iovcev: "Am trăit momente sublime la Alba-Iulia şi la Lancrăm" :
[interviu cu dir. Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din Tiraspol] / consemnare: Nina Josu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 2.

1528. Învăţătorii promovează schimbarea în educaţie : [pe marginea lucrărilor conf.


naţ. "Tradiţii asociative ale învăţătorilor" cu genericul "Schimbarea vine de la noi", 29 mar.
2015, Chişinău] / pagină realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 2
apr. – P. 3.

1529. Raileanu, A. LT "Elimul Nou" – instituţia ce are chemarea sacră de a oferi tuturor
şansa să se realizeze în viaţă : [pe marginea lucrărilor conf. pedagogilor din Rep. Moldova
"Copilul de azi – expertul de mâine", ed. a 11-a, 14-15 apr. 2015, Chişinău] / A. Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2015. – 23 apr. – P. 6.

1530. Starţun, Olga. Apropo de pretestările 2015 : [pe marginea lucrării de pretestare la
Limba şi Literatura Română, ciclul gimnazial] / Olga Starţun // Făclia. – 2015. – 10 apr. – P. 9.

1531. Trofim, Tatiana. "Încerc să-mi asum toate riscurile pe care le presupune cariera
mea profesională" : Interviu cu T. Trofim, cadru didactic de sprijin la Gimnaziul Mireşti, raionul
Hânceşti / consemnare: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 23 apr. – P. 3.

1532. Чегаровская, Любовь. Памятка претенденту на степень бакалавра / Любовь


Чегаровская // Панорама. – 2015. – 24 апр. – Р. 9.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1533. Cîrlan, Natalia. Rolul educatorului în evoluţia preşcolarului / Natalia Cîrlan // Uni-
vers pedagogic pro. – 2015. – 16 apr. – P. 5.

1534. Marin, Mariana. În dezbateri: elementele inovativeale Codului educaţiei : [pe mar-
ginea lucrărilor "mesei rotunde" cu genericul "Evaluarea criterială prin descriptori în învăţă-
mântul primar", apr. 2015, Chişinău] / Mariana Marin // Univers pedagogic pro. – 2015. – 9
apr. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1535. Stan, Nicolae. Activități extracurriculare pentru copiii cu CES: [cerințe educative
speciale] / Nicolae Stan // Univers pedagogic pro. – 2015. – 2 apr. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1536. Arta prelucrării lemnului dezvăluită şi însuşită la şcoala Profesională nr. 4
din mun. Chişinău // Făclia. – 2015. – 10 apr. – P. 10-12.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1537. Ciucium, Ion. Rădăcini adânci în solul fertil al timpului : [Colegiul Pedagogic "Va-
sile Lupu" din Orhei"] / Ion Ciucium // Făclia. – 2015. – 24 apr. – P. 6-7.

1538. Lupu, Ala. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în pregătirea specialiştilor din


domeniul transportului feroviar / Ala Lupu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 16 apr. – P. 4.

1539. Parteneriatele – chezăşie a realizării învăţământului de performanţă // Făclia.


– 2015. – 17 apr. – P. 4-5. – Conţine: O şcoală performantă conduce inevitabil spre o societa-
te de succes : [interviu cu Vladimir Surdu, dir. Şcolii Profesionale nr. 3 din mun. Bălţi] / pentru
conformitate: R. Vulturescu ; Parteneriatul social – vector în dezvoltarea învăţământului pro-
fesional / Liuba Ţuvrilă ; Specialiştii de calitate sunt răsplata muncii noastre / Stela
Zatvorniţchi.

1540. Pârlea-Conoval, Veronica. Colegiul Naţional de Coregrafie, rampă de lansare


spre marile scene ale lumii / Veronica Pârlea-Conoval // Făclia. – 2015. – 24 apr. – P. 4.

1541. Raileanu, A. Adaptarea sistemului de învăţământ profesional la cerinţele pieţei


muncii – temă de discuţie pentru experţii internaţionali : [pe marginea lucrărilor conf. intern.
"Educaţia profesională şi necesităţile economice ale ţărilor din regiunea Bazinului Mării Ne-
gre", 24 apr. 2015, Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 30 apr. – P. 1.

1542. "Să devenim o şcoală agrară europeană" – scopul echipei pedagogice de la


Şcoala de Meserii nr. 12 Viişoara, r. Ştefan Vodă // Făclia. – 2015. – 24 apr. – P. 2-3.

1543. Крапивка, Игорь. Базовые проблемы профессионального образования и


подготовки специалистов для предприятий реального сектора экономики / Игорь Кра-
пивка // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 апр. – Р. 15.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1544. Eţco, Constantin. Centru important al ştiinţei medicale : 70 de ani ai Universităţii
de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău "Nicolae Testemițeanu" / Constantin Eţco //
Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1545. In Memoriam – Constantin Matcovschi : [primul decan al Facultăţii de Farmacie


a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (1930-2015)] / Biroul
Senatului USMF "Nicolae Testemițanu" // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 30.

1546. Legea privind bursele private : [pe marginea prevederilor Legii nr. 130 privind
bursele private] // Dreptul. – 2015. – 10 apr. – P. 6.

1547. Nedbaliuc, Boris. Profesor, mentor, model demn de urmat : [in memoriam lui Pa-
vel Pulbere, decan al Facultăţii Biologie şi Chimie la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu
sediul la Chişinău) (1935-1997)] / Boris Nedbaliuc, Diana Coşcodan // Făclia. – 2015. – 10
apr. – P. 3.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1548. Pop, Ioan-Aurel. "Trebuie să dispară ideea că profesorul e stăpân" : [interviu cu I.-
A. Pop, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, România] / consemnare: Lau-
renţiu Ungureanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 apr. – P. 10-11.

1549. Rusu, Tudor. Un Mare Dispărut al educaţiei : [in memoriam Larisei Lupu, prof. la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (1940-2015)] / Tudor
Rusu // Făclia. – 2015. – 17 apr. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1430)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


1550. Paştele Blajinilor – legendă, tradiţie şi mister // Gazeta satelor. Curierul agricol.
– 2015. – 17 apr.

391/395 Etnografie
1551. Mathias, Cristina. Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare : [tradiţii şi obice-
iuri în ultimele şapte zile ale postului Sfintelor Paşte] / Cristina Mathias // Evenimentul zilei. –
2015. – 3 apr. – P. 24-25.

1552. Şărănuţă, Silvia. Costumul naţional / Silvia Şărănuţă // Literatura şi arta. – 2015. –
2 apr. – P. 6.

1553. Sărănuţă, Silvia. Încondeierea ouălor – străvechi meşteşug românesc / Silvia


Sărănuţă // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 8.

1554. Scobioală, Elena. Moldova: destinaţie turistică care poate să cucerească prin is-
cusinţă (3) : [despre Angela Don, meşter popular în arta încondeierii ouălor] / Elena Scobioală
// Natura. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 7. – Art. 1 : Febr. (Nr 2).
(Vezi de asemenea Nr 1290)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
1555. Bătrânu, Ion. Dincolo de frecvenţele probabilităţii : [despre Ion Scutelniciuc, cerce-
tător matematician] / Ion Bătrânu // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1556. Ciobanu, Mihai. Sorgintea disciplinei interioare : [despre Ion Scutelniciuc cercetă-
tor matematician] / Mihai Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1557. Lumea captivă a formulelor : [Ion Scutelniciuc, cercetător matematician] // Litera-


tura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1558. Melniciuc, Ion. Descălecat din constelaţia miracolului : [despre Ion Scutelniciuc
cercetător matematician] / Ion Melniciuc // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
1559. Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (8, 9) : [in
memoriam astrofizicianului Nicolae Donici (1874-1960)] / Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriţă //
Făclia. – 2015. – 10, 24 apr. – P. 15. – Art. 1 : 6 febr.

53 FIZICĂ
1560. Andronesco, Nicolas. Fiziografia Eminescu : Predând fizica după Eminescu :
Geneza - facerea : [art. prof. de la Universitatea New Haven, SUA] / Nicolas Andronesco //
Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 5.

1561. Tofan, Eugenia. Cel mai citat savant al Republicii Moldova : [Ion Tighineanu,
prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prof. univ., fizician] / Eugenia Tofan //
Făclia. – 2015. – 10 apr. – P. 14.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1562. Bersuker, Isaac. Isaac Bersuker: "Fără ştiinţă şi învăţămînt, ţara se va transforma
într-o colonie înapoiată" : [interviu cu profesorul la Institutul de Chimie Teoretică al Universită-
ţii Texas din Austin, originar din Chişinău] // Comunistul. – 2015. – 2 apr. – P. 8.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1563. Панов, Александр. Сейсмическая безопасность зданий / Александр Панов //
Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 18.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 1544)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1564. Gaţcan, Ştefan. Perspective în sănătatea femeii : [despre planificarea familiei și
sănătatea reproductivă] / Ştefan Gaţcan // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 7.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1565. Cooperare moldo-română în domeniul sănătăţii : [pe marginea întâlnirii dintre
Mircea Buga, ministrul Sănătăţii, cu Marius Lazurca, Ambasadorul României în Rep. Moldo-
va, 24 mar. 2015, Chişinău] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 1 apr. – P. 13.

1566. Cuzuioc, Ion. Constantin Rusu: doctorul fidel cauzei lui Esculap : [despre C. Ru-
su, şeful Consiliului de Control şi Revedere a Deciziilor din cadrul Consiliului Naţional pentru
Determinarea Dizabilității şi Capacităţii de Muncă] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2015. –
2 apr. – P. 5.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1567. Galben, Dorin. Impactul catastrofei de le Cernobîl: copii cu retard mintal şi îmbol-
năviri de cancer : [pe marginea discuţiei cu Liuba Coreţchi, şefa laboratorului igiena radiaţiilor
şi radiobiologiei din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică, Ion Bahnarel, vicedirector,
şi Iurie Chiriţă, inginer coord.] / Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 8.

1568. Ministrul care vrea să "vindece" sistemul medical din R. Moldova : [pe margi-
nea discuţiei cu Mircea Buga, ministrul Sănătăţii] / cor. ziarului // Stejarul. – 2015. – 1 apr. –
P. 8-9.

1569. Puiu, Ion. "Mii de copii pot fi salvaţi" : [prin vaccinare : interviu cu I. Puiu, conf.
univ. la Catedra medicină de familie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"N. Testemiţanu"] / consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2015. – 24 apr. – P. 5.

1570. Мереуца, Александр. Invitro Diagnostics поможет найти причину аллергии :


[интервью с мед. дир. лаборатории Invitro Diagnostics А. Мереуцэ] / записала Марина
Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 3 апр. – Р. 9.

1571. Суетнова, Светлана. "Диагноз может поставить только врач!" : [интервью с


врачом С. Суетновой] / записала Елена Васильева // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 25.

616 Patologie. Medicină clinică


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
1572. Lucan, Mihai. "Chestia cu Viena e o gogoaşă. În România sunt medici mult mai
buni" : [interviu cu M. Lucan, dir. Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj-
Napoca, România] / consemnare: Florina Pop // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 apr.
– P. 12-13.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1573. Gavriliuc, Mihail. Evoluţia ascensiunii : [in memoriam lui Diomid Gherman, neuro-
log (1928-2014)] / Mihail Gavriliuc // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 7.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1574. Mihailovici, Stela. Păduri private, amenajate cu sprijinul UE : [pe marginea discu-
ţiei cu Dumitru Galupa, dir. Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice din Chişinău, Aurel
Lozan, coord. naţ. al proiectului "FLEG", Vasile Iliescu, şeful Întreprinderii Silvice Teleneşti [et
al.] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 3.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1575. Slusari, Alexandru. Promisiunile nu trag la cântar. Contează numai faptele con-
crete : teze din raportul de activitate a Asociaţiei Republicane a Producătorilor Agricoli în anul
2014, prezentat în cadrul Adunării Generale Anuale a Asociaţiei, mar. 2015, Chişinău] / Ale-
xandru Slusari // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 3 apr.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1576. Boincean, Boris. Asolamentul – un factor important în practicarea agriculturii eco-
logice / Boris Boincean // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 3 apr. – Contin. Începutul
: 13 mar.

631.5 Lucrări agricole


1577. Gumovschi, Andrei. Atenţie, în primăvară, la procurarea seminţelor / Andrei
Gumovschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 10 apr.

1578. Gumovschi, Andrei. Semănatul culturilor de primăvară – lucrări prioritare / Andrei


Gumovschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 17, 24 apr.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1579. Nica, Virginia. Sol fertil, roadă bogată : [pe marginea discuţiei cu Alexandra
Braghiş, specialist în protecţia plantelor] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2015. – 10 apr. –
P. 15.

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
1580. Long, Lynn. Horticultorul american Lynn Long: Excelaţi pentru a putea accesa
orice piaţă de desfacere a fructelor : [interviu cu consultantul-horticultor din SUA acordat
portalului econ. Mold-Street.com] // Economist. – 2015. – 8 apr. – P. 8.

634.8 Viticultură
(Vezi Nr 1456)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
1581. Nica, Virginia. Secretele unei grădini înfloritoare : [pe marginea discuţiei cu Tatia-
na Sârbu, şefa Laboratorului de floricultură de la Grădina Botanică (Institut)] / Virginia Nica //
Ziarul naţional. – 2015. – 17 apr. – P. 15.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
1582. Şalamac, Mariana. Industria autohtonă a laptelui: cum merg afacerile şi de ce es-
te indispensabilă modernizarea sectorului : [pe marginea discuţiei cu Carolina Linte, dir. exe-
cutiv al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de Lapte şi Produse Lactate] / Mariana Şalamac
// Economist. – 2015. – 29 apr. – P. 8.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1583. Bogatu, Petru. Propaganda şi hârtia de turnesol : [despre iniţiativa legislativă de
amendare a Codului audiovizualului] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

1584. Reinstaurarea cenzurii sub paravanul luptei cu propaganda. Dispare presa


liberă? : [pe marginea iniţiativei legislative privind operarea amendamentelor la Codul audio-
vizualului şi în Legea cu privire la libertatea de exprimare] // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 8-9.

1585. Vasilică, Valeriu. Securitatea informaţională: între stângăcie politică şi interes


special / Valeriu Vasilică // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 apr. – P. 2.

1586. Моисеев, Сергей. Для внедрения цифрового телевидения нужны деньги и


время / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. –
Р. 14.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1587. Моисеев, Сергей. Экстраординарная ситуация в транспортной отрасли : [по
материалам беседы с исполн. дир. Союза транспортников и дорожников Молдовы Ду-
митру Албулеса и пред. Союза Владимиром Флоря] / Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 апр. – Р. 14.

657 Contabilitate
1588. Şalamac, Mariana. Congresul Naţional al Contabililor – cel mai important eveni-
ment dedicat profesioniştilor din domeniu : [4 apr. 2015, Chişinău] / Mariana Şalamac // Eco-
nomist. – 2015. – 8 apr. – P. 6.

1589. Шикирлийская, Татьяна. Бухучет, аудит и анализ в новых нормативных до-


кументах : [по материалам науч.-практ. конф. "Бухучет, аудит и экономический анализ
– соответствие, изменения и совершенствование", 2 апр. 2015, Кишинэу] / Татьяна
Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р. 6.

1590. Шикирлийская, Татьяна. "Профессия бухгалтера – взгляд в будущее" : [по


материалам 2-го Национального конгресса бухгалтеров Респ. Молдова, 4 апр. 2015,
Кишинэу] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. –
10 апр. – Р. 5.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1591. Таран, Ангелина. Экспорт молдавского алкоголя на фоне эмбарго : [за 2014
г.] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 10 апр. – Р.
23.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


1592. Olteanu, Constantin. Să nu transformăm ţăranul, morarul şi brutarul în cerşetori /
Constantin Olteanu // Moldova suverană. – 2015. – 10 apr. ; Gazeta satelor. Curierul agricol.
– 2015. – 10 apr.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
1593. Colesnic, Iurie. Nepăsarea care ne-a furat istoria : [despre Cimitirul Râşcanu din
mun. Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 19.

1594. Hadei, Daniela. Cimitirul de Onoare de la Ţiganca : [cimitirul ostaşilor români din
satul Ţiganca, raionul Cantemir] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 17 apr. – P. 16.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1595. Hadei, Daniela. De două secole, în Măcăreuca : [despre monumentul de arhitec-
tură, Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" din satul Măcăreuca, raionul Drochia] /
Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 10 apr. – P. 16.

1596. Ogrinji, Mihai. Castelul Cantacuzino din Buşteni : [România] / Mihai Ogrinji // Na-
tura. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 14.

72 ARHITECTURĂ
1597. Hadei, Daniela. "Grădina eternităţii" în Dendrariu : [din mun. Chişinău] / Daniela
Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 24 apr. – P. 16.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
1598. Beghiu, Tatiana. Prelucrarea pieilor, cunoscută încă din timpurile când Basarabia
era la ea acasă : [pe marginea discuţiei cu Constantin Cojan, meşter popular în arta prelucră-
rii pieilor din satul Colibaşi, raionul Cahul] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 23
apr. – P. 17.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1599. Bortă, Anastasia. Băiatul cu "mâini neliniştite" : [pe marginea discuţiei cu Alexei
Luca, pictor din satul Costeşti, raionul Ialoveni] / Anastasia Bortă // Ziarul naţional. – 2015. –
24 apr. – P. 19.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1600. Dohotaru, Constanţa. Tinereţe fără bătrâneţe, despre Vasile Dohotaru : [60 de
ani de la naşterea artistului plastic Vasile Dohotaru] / Constanţa Dohotaru // Timpul. – 2015. –
10 apr. – P. 25.

1601. Moroşanu, Andrei. Erupţiile de lumină ale durerii inocente : [pe marginea expozi-
ţiei operei Mariei Mardare-Fusu, artist plastic] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015.
– 9 apr. – P. 6.

1602. Rusu, Ileana. "Nu sunt atâtea icoane de zugrăvit, câte păcate am eu de spălat..." :
[pe marginea discuţiei cu Eugen Ţîbîrnac, pictor-grafician] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. –
2015. – 10 apr. – P. 8-9 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 16-17.

1603. Sâdnic, Eleonora. Zodia gemeni : [despre creaţia pictoriţei Galina Vieru] / Eleono-
ra Sâdnic // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 6.

1604. Tamazlâcaru, Elena. Florentin Leancă şi icoanele sufletului său... : [despre creaţia
artistului plastic] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 6.

1605. Килдеску, Эмиль. Произведения Крянгэ в графике Эмиля Килдеску : [интер-


вью с живописцем Э. Килдеску] / записала Людмила Куликова // Панорама. – 2015. – 3
апр. – Р. 17.

78 MUZICĂ
1606. Boţan, Stela. Stela Boţan, senzaţia de la "Eurovision" : [interviu cu interpreta de
muzică uşoară] / interviu realizat de Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 24 apr. – P.
18.

1607. Bruma, Cristina. De câte ori vin la Chişinău, cânt printre lacrimi : [pe marginea
discuţiei cu Gheorghe Zamfir şi Vasile Iovu, naişti] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. –
2015. – 10 apr. – P. 11.

1608. Bruma, Cristina. De 27 de ani, are aceleaşi emoţii la Chişinău : [pe marginea dis-
cuţiei cu Sofia Vicoveanca, interpretă de muzică populară din România] / Cristina Bruma //
Evenimentul zilei. – 2015. – 3 apr. – P. 11.

1609. Colesnic, Iurie. Un monument pentru lăutarul anonim : [lăutarii ca mesageri ai ar-
tei naţ.] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 19.

1610. Hadei, Daniela. Anatol Mârzencu: "Mă duce gândul la casa părintească" : [pe
marginea discuţiei cu Anatol Mârzencu, interpret de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul
naţional. – 2015. – 10 apr. – P. 19.

1611. Hadei, Daniela. Maria Stoianov: "Îmi spun gândul cu voce tare" : [pe marginea
discuţiei cu Maria Stoianov, textieră şi interpretă de muzică populară ] / Daniela Hadei // Zia-
rul naţional. – 2015. – 17 apr. – P. 18.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1612. Hristov, Alexandrina. Alexandrina Hristov: Scena mea s-a născut în Bucureşti :
[interviu cu interpreta de muzică, stabilită la Bucureşti] / consemnare: Lucia Beiu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 9 apr. – P. 4.

1613. Neamţu, Petre. O viaţă dăruită muzicii : Interviu cu P. Neamţu, prim-dirijor al or-
chestrei "Folclor" / interviu de Maria Mocanu // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 6.

1614. Negru, Lena. Iurie Sadovnic munceşte la un film documentar : [pe marginea dis-
cuţiei cu interpretul de muzică folk] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 apr. – P.
9.

1615. Negru, Lena. "Nu mă pot dezlipi de această palmă de pământ!" : [pe marginea
discuţiei cu Silvia Zagoreanu, interpretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2015. – 10 apr. – P. 11.

1616. Romanyuta, Eduard. Eduard Romanyuta: "Sunt convins că voi aduce Eurovisio-
nul în Moldova" : [interviu cu câştigătorul concursului naţ. Eurovision, originar din Ucraina] /
consemnare: Simion Ciochină // Ziarul naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 21.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1617. Andriuţă, Valeriu. "Actorul este avocatul propriului său rol" : [interviu cu V.
Andriuţă, actor, stabilit în România] / consemnare: Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 23 apr. – P. 7.

1618. Giurgiu, Tudor. "Sinuciderea lui Panait a însemnat simbolic şi o primă mare
schimbare în justiţie" : [pe marginea filmului "De ce eu?" : interviu cu T. Giurgiu, regizor şi
scenarist din România] // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 apr. – P. 19.

1619. Plămădeală, Ana-Maria. Este o mare nechibzuinţă să-ţi lipseşti un popor de ci-
nematografie" : [interviu cu A.-M. Plămădeală, aut. studiului "Arta cinematografică din Rep.
Moldova"] / consemnare: Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 3 apr. – P. 19.

1620. Stimpovschii, Doina. "Cronograf" aduce în Moldova documentare din Noua Zee-
landă şi India : [pe marginea discuţiei cu Virgiliu Mărgineanu, dir. Festivalului Internaţional de
Film Documentar "Cronograf", 12-28 mai 2015, Chişinău] / Doina Stimpovschii // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 15 apr. – P. 5.

792 Teatru. Artă scenică


1621. Bulhac, Eleonora. La mulţi ani pentru Vladimir Cobasnean! : [80 de ani de la naş-
terea actorului de la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"] / Eleonora Bulhac // Jurnal de Chişi-
nău. – 2015. – 24 apr. – P. 8.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1622. Cojocaru, Alina. Alina Cojocaru: "Am ajuns să fac balet dintr-un accident" : [inter-
viu cu balerina din România, prim-balerină a English National Balet] / consemnare: Dan Mari-
nescu, Florin Ghioca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 apr. – P. 15.

1623. Ghimpu, Dina. O dragoste veche şi mereu nouă, Poezia... : [pe marginea
monospectacolului "Femeia cu suflet de tei" montat pe scena Teatrului de Poezie "Alexe
Mateevici", protagonistă Ninela Caranfil] / Dina Ghimpu // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr.
– P. 6.

1624. Josu, Nina. La Gala premiilor UNITEM : [ed. a 14-a, 22 mar. 2015, Chişinău] / Ni-
na Josu // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 4.

1625. Moroşanu, Andrei. Refugiul lui Rigoletto : În amintirea ilustrului interpret de operă
Nicolae Herlea (1927-2014) : [la Teatrul de Operă și Balet] / Andrei Moroşanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 23 apr. – P. 6.

1626. Motea, Claudia. "Când aud că cineva este de peste Prut, mi se înmoaie inima" :
[interviu cu C. Motea, actriţă de teatru din România, stabilită în SUA] / consemnare: Doina
Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 apr. – P. 7.

1627. Tomuleţ, Valentin. Vocaţie onorabilă: Magistrul Vladimir Cobasnean la vârsta îm-
plinirilor : [80 de ani de la naşterea actorului, prof. la Facultatea de Arte Frumoase a Universi-
tăţii de Stat din Moldova] / Valentin Tomuleţ // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 6.

1628. Zamfirescu, Vlad. "Eu nu cred în talent" : [interviu cu V. Zamfirescu, actor la Tea-
trul Bulandra şi Teatrul Nottara din Bucureşti] / consemnare: Monica Andronescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 21 apr. – P. 10-11.

1629. Берова, Сильвия. Двойной юбилей : интервью с актрисой и педагогом С.


Беровой / подготовил Виктор Андон // Независимая газета = Moldova independentă. –
2015. – 17 апр. – Р. 13.

1630. Булат, Ольга. "Можно превратить роль в жемчужину, сказав лишь две реп-
лики за весь спектакль" : [по материалам беседы с актрисой Театра им. Эжена Ионеско
Даниелой Бурлака] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 10 апр. – Р. 9. – Рус. вер-
сия.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
1631. Эргюн, Хайдар. Хайдар Эргюн: "Торгово-развлекательный центр Shopping
MallDova был создан для комфорта своих посетителей" : [интервью с генер. дир. ком-
пании Lemi Invest] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 24 апр. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1632. Buda, Valentin. Fotbalistele Moldovei ţintesc gloria sportului rege : [pe marginea
discuţiei cu Marin Mitran, antrenor, şi Alina Şteţco, antrenoarea lotului naţional de fotbal femi-
nin] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 17 apr. – P. 29.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1633. Hadei, Vitalie. Supercupa Europei poate ajunge la Chişinău : [pe marginea discu-
ţiei cu Pavel Ciobanu, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / Vitalie Hadei // Ziarul
naţional. – 2015. – 17 apr. – P. 19.

1634. Ţâcu, Octavian. Sensul vieţii : [despre şcoala de box din satul Grimâncăuţi, raio-
nul Briceni] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 13.

1635. Афанасенко, Сергей. Сергей Афанасенко: "В жизни нет ничего невозможно-
го" : [интервью с министром молодежи и спорта] / записал Эдуард Чобану // Панорама.
– 2015. – 17 апр. – Р. 20.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1636. Frosin, Constantin. Traducerea – componentă psihologică a comunicării globali-
zate : [art. prof. de la Universitatea "Danubius" din Galaţi, România] / Constantin Frosin //
Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 4.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1637. Alexandru Dîrul : [in memoriam cercetătorului filolog (1929-2015] // Literatura şi
arta. – 2015. – 23 apr. – P. 8. – Semnat: Conducerea AȘ a RM, Direcția Inst. De Filologie al
AȘ a Moldovei.

1638. Ciocanu, Ion. Minim, maxim, superior etc. : [utilizarea corectă a adjectivelor] / Ion
Ciocanu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 3 apr.

1639. Ciocanu, Ion. Pufoaica : [despre denumirea populară a hainei] / Ion Ciocanu //
Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 17 apr.

1640. Colţun, Gheorghe. Modalităţi arhaice de măsurare a suprafeţelor şi reflectarea lor


în frazeologisme / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 2 apr. – P. 3.

1641. Colţun, Gheorghe. Unităţile şi instrumentele de măsurat capacitatea, pietrificate


în frazeologisme / Gheorghe Colţun // Florile dalbe. – 2015. – 30 apr. – P. 3.

1642. Cosniceanu, Maria. Cotorobai : [originea numelui de familie] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 25.

1643. Cosniceanu, Maria. Stoian : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 3 apr. – P. 25.

1644. Cosniceanu, Maria. Telembici : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 10 apr. – P. 25.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1645. Eremia, Anatol. Fortificaţii medievale : [aspecte ale toponimiei ist.] / Anatol Eremia
// Natura. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

1646. Marin, Mariana. Un nou proiect – o nouă speranţă pentru salvgardarea limbii ro-
mâne : [pe marginea proiectului de cercetare aplicativă "Strategii pedagogice ale formării
vorbitorului cult de limbă română"] / Mariana Marin // Univers pedagogic pro. – 2015. – 23
apr. – P. 4.

1647. Vorbitorul cult de limba română: realizări, probleme, perspective : [pe margi-
nea lucrărilor mesei rotunde, 16 apr. 2015, Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 23
apr. – P. 1, 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 1271)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1648. Andronesco, Nicolas. Templu ; Simbioza II : [versuri] ; Timpul ucis : (fragm. de
roman] / Nicolas Andronesco // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 5.

1649. Coşbuc, George. La Paşti ; Ziua Învierii : (fragm.) : [versuri] / George Coşbuc //
Florile dalbe. – 2015. – 9 apr. – P. 1.

1650. Iorga, Nicolae. Nu L-au cunoscut : [versuri] / Nicolae Iorga // Florile dalbe. – 2015.
– 2 apr. – P. 7.

1651. Luchian, Aurora. Păcăleală de 1 Aprilie : [versuri] / Aurora Luchian // Florile dal-
be. – 2015. – 2 apr. – P. 1.

1652. Marcu, Emilian. Iluzie ; Dor de Eminescu : [poeme] / Emilian Marcu // Literatura şi
arta. – 2015. – 30 apr. – P. 4.

1653. Măgăruşul : (legendă biblică / adapt. după Ion Agârbiceanu // Florile dalbe. –
2015. – 2 apr. – P. 4.

1654. Militaru, Vasile. Hristos a înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Literatura şi arta. –
2015. – 9 apr. – P. 1.

1655. Popescu, Florentin. Scriu versuri în neştire noaptea : [versuri] / Florentin Popescu
// Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 1.

1656. Răsună imnul Învierii sfânt... : [versuri] / pagină pregătită de Ion Anton // Florile
dalbe. – 2015. – 9 apr. – P. 8. – Conţine : Învierea / Mihai Eminescu ; De Paşti / Tudor Ar-
ghezi ; Hristos a înviat! / Vasile Militaru ; Christos a înviat / Alexandru Vlăhuţă ; Imn al Învierii /
Valeriu Gafencu ; Pe cruce / Vasile Voiculescu ; Îngerul şi mironosiţele / Alexe Mateevici.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr1271)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1657. Anton, Ion. Cum o mai duci, lume?... : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015.
– 30 apr. – P. 5.

1658. Bajureanu, Ion. Îţi văd măreaţa veşnicie : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1659. Bajureanu, Ion. Mare-i dorul cel de mamă... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 8.

1660. Bajureanu, Ion. Neam ales : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2015.
– 2 apr. – P. 2.

1661. Bajureanu, Ion. O zi plină de har : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2015. – 9 apr. – P. 3.

1662. Bajureanu, Ion. Tricolorul : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2015. –
30 apr. – P. 2.

1663. Bâlici, Gheorghe. Şi asta poate fi... : [povestire] / Gheorghe Bâlici // Florile dalbe.
– 2015. – 23 apr. – P. 4.

1664. Bârcă, Constantin. Plâns naţional : [povestire satirică] / Constantin Bârcă // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 8.

1665. Butnaru, Leo. Încotro suflă vântul veacului : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2015. – 24 apr. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1666. Butnaru, Leo. Libertatea – antagonismul păcatului : (Pagini de jurnal) / Leo Butna-
ru // Flux. – 2013. – 3 apr. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1667. Butnaru, Leo. Şi pe soare, şi pe nor, porumb fiert pentru popor! : (Pagini de jurnal)
/ Leo Butnaru // Flux. – 2015. – 30 apr. – P. 8. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1668. Cărare, Petru. Cum încercase tatăl meu să intre în partid : [povestire] / Petru Că-
rare // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 24 apr.

1669. Cărare, Petru. Hai la cărţi! : [versuri satirice] / Petru Cărare // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 10 apr.

1670. Chircă, Lucia. Şi totuşi vine primăvara : [versuri] / Lucia Chircă // Literatura şi arta.
– 2015. – 9 apr. – P. 3.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1671. Cibotaru, Arhip Simion. Ea are umblet galeş ; Gelozie ; Chipul tău ; Eşti depar-
te... ; Versul inima alină ; Dimineaţa în codru ; Nu mă lăsa la bătrâneţe : [versuri] / Arhip Simi-
on Cibotaru // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 5.

1672. Cibotaru, Arhip Simion. Paştele Blajinilor : (poem pascal) / Arhip Simion Cibotaru
// Moldova suverană. – 2015. – 17 apr.

1673. Ciobanu, Ion. Amintiri : [versuri] / Ion Ciobanu // Literatura şi arta. – 2015. – 23
apr. – P. 7.

1674. Ciocanu, Anatol. Mireasa-n doliu – sfântă libertate. Cunună de sonete : (poem in-
edit) / Anatol Ciocanu // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 5.

1675. Codru, Anatol. De ce? : [versuri] / Anatol Codru // Literatura şi arta. – 2015. – 23
apr. – P. 1.

1676. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015.
– 16 apr. – P. 1.

1677. Diordiev, Ion. Numărătoare dulce : [povestire satirică] / Ion Diordiev // Florile dal-
be. – 2015. – 30 apr. – P. 8.

1678. Donici, Iurie. Două rugi : [versuri] / Iurie Donici // Literatura şi arta. – 2015. – 16
apr. – P. 8.

1679. Drăgoşanu, Cezara. Erotică : [versuri] / Cezara Drăgoşanu // Florile dalbe. –


2015. – 30 apr. – P. 1.

1680. Drăgoşanu, Cezara. La Blajini : [versuri] / Cezara Drăgoşanu // Florile dalbe. –


2015. – 23 apr. – P. 1.

1681. Halaicu, Basily. Un rând despre coautoare : [povestire] ; Dată de mama-i ; Horele,
silabele mele ; Ruda mea de iubire ; Institutul instituturilor ; Stea de care-atârnă cerul ; Luată
de Domnul : [versuri] / Basily Halaicu // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 5.

1682. Jitaru, Ana. 7 aprilie 2009 : [versuri] / Ana Jitaru // Literatura şi arta. – 2015. – 9
apr. – P. 3.

1683. Manole, Ana. Blajinii : [eseu] / Ana Manole // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. –
P. 8.

1684. Moroşanu, Andrei. Cum am devenit tătic : [povestire satirică] / Andrei Moroşanu //
Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 8.

1685. Moroşanu, Andrei. Suferinţa : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2015. – 2 apr. – P. 8.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1686. Petrea, George. Primăvara ; Soarele ; Zorile : [versuri] / George Petrea // Florile
dalbe. – 2015. – 30 apr. – P. 8.

1687. Portas, Valentin. Calul bătrân şi calul pentru alergări : [fabulă] / Valentin Portas //
Florile dalbe. – 2015. – 30 apr. – P. 8.

1688. Rusnac, Anatol. Două inimi ; Prin verbul lui Coşbuc ; Primăvara ; Femeia mea ;
Deşi mi-e dor... ; Cuvântul ; Omul cu păcatul ; Cupa singur să mi-o beau ; Pe valuri ; La Nistru
; Testament ; Eu şi tu : [versuri] / Anatol Rusnac // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 5.

1689. Rusnac, Vladimir. Omule frumos la suflet : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –
2015. – 17 apr. – P. 1.

1690. Silvestru, Aurelian. Bumerangul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 3 apr.

1691. Silvestru, Aurelian. Cuvântul regelui : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 30 apr. – P. 1.
1692. Silvestru, Aurelian. Datori cu dragoste : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 24 apr.

1693. Silvestru, Aurelian. Oglinzile înţelepciunii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura


şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 1.

1694. Silvestru, Aurelian. Omul grăbit : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015. –
Apr. (Nr 4). – P. 5.

1695. Silvestru, Aurelian. Piatra de pe suflet : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi


arta. – 2015. – 2 apr. – P. 1.

1696. Silvestru, Aurelian. Sufletul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 17 apr.

1697. Silvestru, Aurelian. Trei întrebări fundamentale : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 1.

1698. Strâmbeanu, Andrei. Femeie rea... = Femme fiere... = Kuhne Frau... = Дерзкая
женщина : [versuri] / Andrei Strămbeanu ; pref. și trad. în lb. fr., germ. şi rusă de Ion Mărgi-
neanu // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 5.

1699. Ştirbu, Titus. Ajun de Paşti : [versuri] / Titus Ştirbu // Florile dalbe. – 2015. – 9 apr.
– P. 2.

1700. Tănase, Constantin. Culori îngroşate : fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 6.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1701. Tănase, Constantin. Cum voi merge la Dumnezeu : fragm. din cartea "Groapa cu
lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

1702. Tănase, Constantin. Între Iisus şi Iuda : fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 6.

1703. Tănase, Constantin. Sistemul neclintit : fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 6.

1704. Tănase, Constantin. De ce ninge cu Dumnezeu... : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 6.

1705. Tănase, Constantin. Meditaţii la poarta abatorului : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 17 apr. – P. 6.

1706. Tănase, Constantin. Nani, nani, semeţ popor : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop",
2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 6.

1707. Tănase, Constantin. Neruşinarea de Eminescu : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 6.

1708. Todosă, Nicolae. Bătălia continuă ; Limba noastră ; Fir de grâu ; Pe malul mării ;
Nu fii pe frunză supărată ; File ; O mare : [versuri] / Nicolae Todosă // Literatura şi arta. –
2015. – 23 apr. – P. 4.

1709. Vicol, Ion. Sfinţirea "noii Rome" : (fragm. din romanul patristic "Îngerii Bizanţului",
închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, întocmai cu apostolii) / Ion Vicol // Literatura şi
arta. – 2015. – 9 apr. – P. 1, 4.

1710. Vicol, Nelu. Cuvântul-cântare ; Cuvântul-știre ; Cuvântul-știre ; Cuvântul-libertate ;


Cuvântul-trunchi ; Cuvântul-urzire ; Nemoartea-cuvântului ; Cuvântul-strop ; Fără cuvânt ;
Cuvântul-permanență ; Sunt cuvânt ; Învierea cuvântului : [versuri] / Nelu Vicol // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 16 apr. – P. 5.

1711. Vieru, Grigore. Floriile : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2015. – 2 apr. –
P. 4.

1712. Vieru, Grigore. La Mănăstirea Căpriana : [versuri] / Grigore Vieru // Făclia. –


2015. – 17 apr. – P. 2.

1713. Vieru, Grigore. Trei culori : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. – 2015. –
30 apr. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 1623, 1656)

821.14 Literatură greacă (elenă)

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1714. Valtinos, Thanassis. Paştele meu : [reflecții] / Thanassis Valtinos ; trad. din lb.
greacă de Angela Bratsou // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 1.

821.161.1 Literatură rusă


1715. Veltman, A. F. O veche poveste despre Prut : [legendă] / A. F. Veltman ; trad. din
lb. rusă de Vlad Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 apr. – P. 7.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111.0 Literatură engleză
1716. Stănilă, Moni. Rămăşiţele zilei : [pe marginea romanului cu acelaşi tit. de Kazuo
Ishiguro] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


1717. Cimpoi, Mihai. Călinescu: "Ideea totală" asupra literaturii - 50 de ani de la moarte
: [pe marginea operei lui George Călinescu, critic şi istoric literar] / Mihai Cimpoi // Literatura
şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 4.

1718. Cimpoi, Mihai. Nichita Stănescu: logocentrism şi ontocentrism – tăcerile şi plăceri-


le textului / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 5.

1719. Vascan, Ion. Un scriitor basarabean fericit : [pe marginea creaţiei scriitorului ro-
mân de origine basarabean Ion Lazu] / Ion Vascan // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P.
8.

1720. Zamfirache, Cosmin. Ioan Slavici, spion al germanilor? : [pe marginea vieţii şi
creaţiei scriitorului] / Cosmin Zamfirache // Moldova suverană. – 2015. – 29 apr. – Va urma.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


1721. Dabija, Nicolae. Grigore von Bostan, baronul poeziei : [in memoriam lui Grigore
Bostan, scriitor (1940-2004)] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 9 apr. – P. 1.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1722. Baciu, Gheorghe. Ni-e dor de tine, Lidia Istrati! : [in memoriam scriitoarei Lidia Is-
trati (1941-1997)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 8

1723. Colesnic, Iurie. Acum 75 de ani... : [despre constituirea Societăţii Scriitorilor din
Basarabia, 24-25 mar. 1940] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 19.

1724. Condur-Mantea, Nina. Stră-strănepoţii Piţigoiului Zbânţ : [despre scriitorului Ion


Iachim] / Nina Condur-Mantea // Univers pedagogic pro. – 2015. – 23 apr. – P. 8.

1725. E la nave va... : [60 de ani de la naşterea lui Val Butnaru, scriitor şi jurnalist] //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 apr. – P. 8. – Conţine: Val şi valurile / Eugen Lungu ; Omul
care vede idei / Arcadie Suceveanu.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1726. Filip, Iulian. Să ne bucurăm că am ajuns liberi să vorbim de Libertate : [despre


creaţia literară a lui Nicolae Todosă, cetăţean de onoare al satului Cucoara, raionul Cahul] /
Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 4.

1727. Mischevca, Vlad. Legendele Prutului : [din manuscrisul cărţii "Prut. O antologie is-
torico-literară a râului"] / Vlad Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 apr. – P.
8-9.

1728. Palladi, Tudor. În căutarea "viersului" ce-"alină inima" : [pe marginea creaţiei poe-
tului Arhip Simion Cibotaru] / Tudor Palladi // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 5.

1729. Papuc, Teodor. În căutarea unei cruci : [despre Leon Donici, scriitor (1887-1926)]
/ Teodor Papuc // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 7.

1730. Silvestru, Aurelian. "Îl vreau pe om mai bun!" : [dialog cu A. Silvestru, scriitor] / a
dialogat Elena Cemortan // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 1.

1731. Starţun, Vasile. Cu drag despre Vasile Badiu : [in memoriam : 80 de ani de la
naşterea criticului şi istoricului literar(1933-1994)] / Vasile Starţun // Literatura şi arta. – 2015.
– 2 apr. – P. 5.

1732. Stănilă, Moni. "Acest copac tăcut" : [pe marginea creaţiei poetice a lui Alexe Rău]
/ Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 14.

1733. Todosă, Nicolae. E greu să scrii despre tine, dar e ... un noroc să poţi s-o faci /
Nicolae Todosă // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1734. Rusu, Dinu. Tradiţia şi respectul au viză de reşedinţă la Cucoara : [din raionul Ca-
hul] / Dinu Rusu // Natura. – 2015. – Apr. (Nr 4). – P. 6.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Baciu, Gheorghe. Ion Pelivan – susţinător al Marii Uniri. – Vezi Nr 1739.

Baciu, Gheorghe. Ni-e dor de tine, Lidia Istrati! – Vezi 1722.

Holban, Ion. Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (8, 9).- Vezi Nr
1559.

Moraru, Anton. Ziarist talentat şi mare patriot al neamului românesc. – Vezi Nr 1277.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mutti, Claudio. Vasile Lovinescu. Geografia sacră şi ideea de imperiu. – Vezi Nr 1281.

Păsat, Dumitru. Lucian Blaga în situaţia spirituală a epocii sale. – Vezi Nr 1283.

Popa, Gheorghe. Doar un sfat pentru Iulius Popa. Vezi Nr 1278.

Tofan, Eugenia. Cel mai citat savant al Republicii Moldova. – Vezi Nr 1561.

Zamfirache, Cosmin. Ioan Slavici, spion al germanilor? Vezi Nr 1720.

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde


1735. Belicov, Serafim. Trei culori cunosc pe lume : [25 de ani de la legalizarea Drape-
lului de Stat al Rep. Moldova] / Serafim Belicov // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 2.

1736. Chircu, Ion. Trei culori şi-o singură iubire – românească : [tricolorul ca simbol al
identităţii naţ.] / Ion Chircu // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 2.

1737. Mischevca, Vlad. Drapelul de Stat al Republicii Moldova – la un sfert de veac!


(1990-2015) / Vlad Mischevca // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 1-2.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1738. Şlapac, Mariana. Dervişii din Cetatea Ismailului : [despre desenul "Steme și in-
scripții aflate pe werk-urile cetății Ismailului”, realizat de locotenent-colonelul armatei țariste
Andrei Litov] / Mariana Şlapac // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1749)

94(478) Istoria Republicii Moldova


1739. Baciu, Gheorghe. Ion Pelivan – susţinător al Marii Uniri : [membru al Sfatului Ţării
(1876-1954)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 7.

1740. Baciu, Gheorghe. Pantelimon Halippa – promotor al Unirii din 1918 : [scriitor, pre-
şedinte al Sfatului Ţării (1883-1979)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2015. – 2 apr. –
P. 2.

1741. Colesnic, Iurie. Rămas fără mormânt... : [despre Paul Gore, istoric român basa-
rabean (1875-1927)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 30 apr. – P. 7.

1742. Colesnic, Iurie. Viaţa ca un miracol : [despre Vladimir Cristi, membru al Sfatului
Ţării (1880-1956)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 10 apr. – P. 19.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

1743. Damian, George. Ştefan cel Mare chiar vorbea "limba moldovenească" cu boierii
Puţeanu şi Căcărează? / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 apr. – P.
8-9.

1744. Postică, Natalia. Pâinea surghiunului din amintirile deportaţilor : Interviu cu N.


Postică, victimă a deportărilor staliniste / pentru conformitate: Antonina Sârbu // Ziarul de
gardă. – 2015. – 23 apr. – P. 10-11 ; Ziarul de gardă. – 2015. – 24 апр. – P. 8. – Рус. версия.

1745. Roşca, Andrei. Basarabia românească în 1918-1940 sau 20 de ani gospodărire


românească în Basarabia / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1593, 1748)

94(498) Istoria României


1746. Moraru, Anton. Mişcarea teroristă în spatele Frontului Român : [anii 1939-1945] /
Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 16 apr. – P. 3.

1747. Moraru, Anton. Ostaşi români, căzuţi pentru Basarabia : [anii 1941-1945] / Anton
Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 23 apr. – P. 3.

1748. Moraru, Anton. Să-i pomenim pe toţi ofiţerii şi ostaşii români care au murit în lup-
tele pentru eliberarea Basarabiei în 1941-1944 / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2015. – 2
apr. – P. 3.

1749. Păvăloi, Andrei. Mihail Kogălniceanu: făuritor al unităţii şi independenţei naţionale


/ Andrei Păvăloi // Literatura şi arta. – 2015. – 30 apr. – P. 3.

94(=214.58) Istoria romilor, țiganilor


1750. Duminica, Ivan. Romii/țiganii din Republica Moldova: Comunitate etnosocială,
multiculturală, istorico-tradițională (1414-2014) / Ivan Duminica // Flux. – 2015. – 3 apr. – P. 6.
– Contin. Începutul : 18 mai 2012

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bulat, Olga 1475


A Bulhac, Eleonora 1621
Agârbiceanu, Ion 1653 Bunescu, Feodosia 1503
Ambros, Alexandru 1497 Butnaru, Leo 1665-67
Andriuţă, Valeriu 1617 Butnaru, Val (1725)
Andronesco, Nicolas 1560, 1648 Buzu, Nicolae 1498
Andronescu, Monica 1628 C
Anton, Ion 1657
Arghezi, Tudor 1656 Candu, Adrian 1266
Arsene, Dorina 1285-86 Cantacuzino, Matei 1321
Axenti, Ion 1498 Caranfil, Ninela 1623
Axentii, Ioana 1510 Carp, Radu 1394
Călinescu, George 1717
B Căpiţă, Ionel 1324
Baciu, Gheorghe 1722, 1739-40 Cărare, Petru 1668-69
Badiu, Vasile (1731) Cemortan, Elena 1730
Bahnarel, Ion 1567 Chicu-Dimitriu, Silvia 1430
Bajureanu, Ion 1658-62 Chircă, Lucia 1670
Balmoş, Galina 1504 Chircu, Ion 1736
Basarab, Marin 1309 Chiriac, Liubomir 1465
Bătrânu, Ion 1555 Chiriac, Petru 1431
Bâlici, Gheorghe 1663 Chiriţă, Ana 1262
Bârcă, Constantin 1664 Chiriţă, Iurie 1567
Beghiu, Tatiana 1523, 1598 Chirtoacă, Dorin 1322
Beiu, Lucia 1457, 1612, 1617 Chirtoacă, Nicolae 1419
Belicov, Serafim 1735 Cibotaru, Arhip Simion 1671-72, 1728
Bendas, Mihai 1524 Cimpoi, Mihai 1717-18
Benu, Victor 1431 Ciobanu, Ion 1673
Bernevec, Sergiu 1426 Ciobanu, Mihai 1556
Bersuker, Isaac 1562 Ciobanu, Mircea V. 1325-28
Bînzari, Nicu 1435 Ciobanu, Pavel 1633
Blaga, Lucian (1283) Ciobanu, Raisa 1273
Bogatu, Petru 1310, 1583 Ciobanu, Stela 1429
Boincean, Boris 1576 Ciobanu, Victor 1306
Boldirescu, Sergiu 1508 Ciocanu, Anatol 1674
Bortă, Anastasia 1599 Ciocanu, Ion 1638-39
Bortă, Victoria 1619 Ciochină, Simion 1616
Bostan, Grigore (1721) Cipariu, Timotei (1263)
Boţan, Igor 1419, 1485 Ciubotaru, Adrian 1329
Boţan, Stela 1606 Ciucium, Ion 1524,1537
Braghiş, Alexandra 1579 Cîrlan, Natalia 1533
Bratsou, Angela 1714 Cobasnean, Vladimir (1621, 1627)
Bruma, Cristina 1607-08 Cocieru, Ion 1263
Bucur, Iancu 1509 Codru, Anatol 1675
Buda, Valentin 1319, 1375,1632 Cojan, Constantin 1598
Budeanu, Gheorghe 1288 Cojocariu, Tudor 1311, 1330-31
Budianschi, Dumitru 1437 Cojocaru, Alina 1622
Budza, Oleg 1428 Cojocaru, Viorel 1288
Buga, Mircea 1565, 1568 Colesnic, Iurie 1593, 1609, 1723,1741-42

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

Colţun, Gheorghe 1640-41 Frosin, Constantin 1636


Condur-Mantea, Nina 1724 Fuştei, Nicolae 1289
Conţiu, Mihai 1333-34, 1526
Coreţchi, Liuba 1567 G
Corobceanu, Svetlana 1335, 1440 Gaburici, Chiril 1266, 1340
Cosniceanu, Maria 1642-44 Gafencu, Valeriu 1656
Coşbuc, George 1649 Gagim, Ion 1510
Coşcodan, Diana 1547 Galben, Dorin 1587
Crâşmaru, Romeo 1374 Galupa, Dumitru 1574
Cristea, Andi 1377 Gaţcan, Ştefan 1564
Cristea, Valerian 1431 Gavriliuc, Mihail 1573
Cristi, Vladimir (1742) Gămurar, Anton 1500
Cuzuioc, Ion 1566 Gârneţ, Vasile 1341-42
D Gherciu, Ana 1321, 1458
Gherman, Diomid (1573)
Dabija, Nicolae 1274, 1676, 1721 Gherman, Natalia 1395-97, 1399
Damian, George 1393, 1743 Ghimpu, Dina 1623
Danileţ, Cristi 1486-87 Ghioca, Florin 1622
Dascăl, Liviu 1264 Giurgiu, Tudor 1618
Daul, Joseph 1415 Globa, Elizaveta 1267
David, Daniel 1308 Goncearenco, Epistemia maica stareţă 1299
Diordiev, Ion 1677 Gore, Paul (1741)
Dîrul, Alexandru 1637 Gorghiu, Alina 1414
Dodon, Igor 1416-17 Goriunov, Maxim 1391
Dohotaru, Constanţa 1600 Greceanîi, Zinaida 1322, 1343
Dohotaru, Vasile (1600) Grecu, Doina 1349, 1464, 1478
Don, Angela (1554) Grecu, Viorica 1439
Donici, Iurie 1678 Gremalschi, Anatol 1509, 1511, 1523
Donici, Leon 1336,(1729) Grosu, Aneta 1384, 1500
Donici, Nicolae (1559) Grosu, Igor 1512
Drăgoşanu, Cezara 1679-80 Grosu, Vladimir 1488
Dudulica, Liubomir 1482 Gulca, Ilie 1486
Dughin, Aleksandr 1279 Gumovschi, Andrei 1577-78
Dulgheru, Valeriu 1320, 1337 Guţu, Ana 1312
Dumbrăveanu, Andrei 1301, 1514 Guţu, Sergiu 1344
Duminica, Ivan 1750 Guţu, Valentin 1275
Dumitru, Elena 1380 Guzun, Boris 1489
E H
Eminescu, Mihai 1656 Hadei, Daniela 1594-95, 1597, 1606, 1610-11
Eremei, Grigore (1431) Hadei, Vitalie 1633
Eremia, Anatol 1645 Halaicu, Basily 1681
Eţco, Constantin 1544 Halippa, Pantelimon (1740)
Herlea, Nicolae 1625
F Holban, Ion 1559
Fală, Alexandru 1463 Hristov, Alexandrina 1612
Filat, Vlad 1338, 1418 I
Filimon, Alexandru 1339, 1394, 1398, 1419
Filip, Iulian 1726 Iachim, Ion (1724)
Florea, Ioana 1378 Iliescu, Vasile 1574
Fodoreanu, Gheorghe 1457 Iorga, Nicolae 1650

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iovcev, Ion 1527 Matcovschi, Constantin (1545)


Iovu, Vasile 1607 Mateevici, Alexe 1656
Ishiguro, Kazuo 1716 Mathias, Cristina 1551
Istrati, Lidia (1722) Mazur, Valentina 1426
Ivanov, Dumitru 1431 Mărgineanu, Ion 1698
Mărgineanu, Virgiliu 1620
J Mândâcanu, Virgil 1513
James, Laurent 1280, 1284 Mârzencu, Anatol 1610
Jitaru, Ana 1682 Melnicenko, Serghei 1453
Josanu, Efim 1345 Melniciuc, Ion 1558
Josu, Nina 1527, 1624 Mihailov-Globa, Nina 1268
Mihailovici, Stela 1574
K Mihăeş, Roman 1419
Milică, Ioan 1271
Kogălniceanu, Mihail 1749 Militaru, Vasile 1654, 1656
Konst, Uwe 1465 Mischevca, Ion 1287, 1307
Kremer, Alexander 1472 Mischevca, Vlad 1715, 1727, 1737
Kuhnhardt, Ludger 1379 Mitran, Marin 1632
L Mocanu, Maria 1613
Moldovanu, Ana 1427
Lazu, Ion 1719 Moldovanu, Ion 1428
Lazurca, Marius 1565 Moody, Clive 1483
Leancă, Florentin 1604 Moraru, Anatol 1439, 1472
Leancă, Iurie 1346, 1419-20 Moraru, Anton 1277, 1746-48
Lica, Anton 1510 Morcotîlo, Iurie 1427
Linte, Carolina 1582 Moroşanu, Andrei 1601, 1625, 1684-85
Litov, Andrei 1738 Moşin, Octavian 1291-95, 1514
Loghin, Vlad 1382, 1426-27, 1429, 1452 Moşneag, Victor 1377, 1488
1494, 1505 Motea, Claudia 1626
Long, Lynn 1580 Mureşan, Siegfried 1398
Lovinescu, Vasile 1281 Mutti, Claudio 1281
Lozan, Aurel 1574
Lozinschi, Raisa 1392, 1569 N
Luca, Alexei 1599 Neamţu, Petre 1613
Lucan, Mihai 1572 Nedbaliuc, Boris 1547
Luchian, Aurora 1651 Negru, Lena 1614-15
Lungu, Eugen1725 Negru, Nicolae 1347
Lupan, Ilie 1435 Negruţă, Veaceslav 1440
Lupu, Ala 1538 Nica, Virginia 1579, 1581
Lupu, Larisa (1549) Nicu, Dan 1348
Lupuşor, Tamara 1430 Noica, Constantin 1282
M O
Macovei, Ion 1385, 1501 Ogrinji, Mihai 1596
Manole, Ana 1683 Olteanu, Constantin 1592
Manoli, Mihai 1507 Onceanu, Ilie 1346, 1379, 1485, 1487
Marcu, Emilian 1652 Oprea, Corina 1480, 1484
Mardare-Fusu, Maria 1601 Orhei, Aelita 1454
Marin, Mariana 1534, 1646
Marinescu, Dan 1622 P
Marşalcovschi, Teo-Teodor 1276
Martea, Galina 1513 Paierele, Valentina 1502

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

Paladi, Viorica 1459 Sandu, Maia 1518


Palihovici, Liliana 1400 Sauciuc, Vlad 1279
Palladi, Tudor 1728 Sărănuţă, Silvia 1552-53
Papuc, Teodor 1729 Sâdnic, Eleonora 1603
Parvulesco, Jean (1279)-81, 1284 Sârbu, Antonina 1744
Păsat, Dumitru 1269, 1283 Sârbu, Tatiana 1581
Păvăloi, Andrei 1749 Scarlat, George 1350
Pârlea-Conoval, Veronica 1540 Schiţco, Nicolae (1272)
Pâslaru, Vlad 1510 Schloer, Hardy F. 1380
Pelivan, Ion (1739) Scobioală, Elena 1554
Petrea, George 1686 Scutelniciuc, Ion (1555-58)
Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Selina, Ana 1431
Plaiurilor) 1296 Silvestru, Aurelian 1690-97, 1730
Piontkivsky, Ruslan 1472 Simion, George 1314
Pîslaru, Natalia 1519, 1528, 1531 Slavici, Ioan 1720
Plămădeală, Ana-Maria 1619 Slusari, Alexandru 1575
Pojoga, Silvia 1297-98 Sorocan, Vitalie 1429
Pop, Florina 1572 Spiridon, Claudia 1308
Pop, Ioan-Aurel 1548 Srugațki, Boris 1309
Popa, Gheorghe 1278 Stan, Ana 1386
Popa, Iulius (1273-78) Stan, Nicolae 1535
Popescu, Florentin 1655 Starţun, Olga 1530
Popov, Ruslan 1481 Starţun, Vasile 1731
Portas, Valentin 1687 Stati, Vitalie 1481
Postică, Natalia 1744 Stănescu, Nichita 1718
Postică, Pavel 1349 Stănilă, Moni 1300, 1716, 1732
Prisăcari, Ludmila 1494 Stejărescu, Alexandru 1441
Puiu, Ion 1569 Stimpovschii, Doina 1620, 1626
Pulbere, Pavel (1547) Stoianov, Maria 1611
Strâmbeanu, Andrei 1698
R Stuller, Gero 1428
Raileanu, A. 1516, 1529, 1541 Suboci, Natalia 1431
Raţă, Mariana 1299, 1413 Suceveanu, Arcadie 1725
Rău, Alexe (1264-66, 1269), 1732 Surdu, Vladimir 1539
Roibu, Nicolae 1272 Ș
Romanyuta, Eduard 1616
Rose, Serafim (1298) Şalamac, Mariana 1436, 1442-43, 1466,
Roşca, Andrei 1745 1582,1588
Roşca, Iurie 1420 Şelari, Galina 1444
Roux, Dominique de 1280, 1284 Şeremet, Sava 1301
Rusnac, Anatol 1688 Şlapac, Mariana 1738
Rusnac, Vladimir 1689 Ştefârţă, Sorina 1381
Rusu, Alina 1303 Şteţco, Alina1632
Rusu, Dinu 1734 Ştirbu, Alina 1315
Rusu, Ileana 1602 Ştirbu, Titus 1699
Rusu, Tudor 1517, 1549
T
S
Talmaci, Victor 1426
Sabo, Anton 1428 Tamazlâcaru, Elena 1604
Sadovnic, Iurie 1614 Tapiola, Pirkka 1375-76, 1381-82
Saharneanu, Valeriu 1313 Tănase, Constantin 1700-07

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tâlvăr, Angel 1392 Zamfirache, Cosmin 54, 1720


Terentii, Mihail (1515) Zamfirescu, Vlad 1628
Tersman, Ingrid 1383 Zatvorniţchi, Stela 1539
Tighineanu, Ion (1561) Zgureanu, Marcel 1303
Timofti, Nicolae 1266
Tîlvăr, Angel 1384-85 А
Todosă, Nicolae 1708, 1726, 1733 Албулеса, Думитру 1587
Tofan, Eugenia 1561 Андон, Виктор 1629
Tomuleţ, Valentin 1627 Антонов, Павел 1362
Trofim, Tatiana 1531 Афанасенко, Сергей 1635
Tusk, Donald 1378
Б
Ț
Балицки, Тудор 1470
Ţâcu, Octavian 1351-52, 1421,1634 Балмош, Галина 1445
Ţîbîrnac, Eugen 1602 Батку, Валериан 1470
Ţîrdea, Bogdan 1422 Березовская, Ольга 1388
Ţurcanu, Mihail 1316-17, 1353-54 Берова, Сильвия 1629
Ţurcanu, Natalia 1290, 1458 Бею, Лучия 1460
Ţuvrilă, Liuba 1539 Бостан, Галина 1491
U Булат, Ольга 1630
Бурлака, Даниела 1630
Ungureanu, Laurenţiu 1548
Untilă, Veaceslav 1355-56 В

V Василиу, Вадим 1359


Васильева, Галина 1357
Valtinos, Thanassis 1714 Васильева, Елена 1571
Vascan, Ion 1719 Вишневская, Виктория 1358
Vasilică, Valeriu 1585 Воронин, Владимир 1365
Vasiliu, Vadim 1322, 1391, 1444
Veltman, A. F. 1715 Г
Vicol, Ion 1709 Габери, Георге 1456
Vicol, Nelu 1520, 1710 Гилан, Андрей 1455
Vicoveanca, Sofia 1608 Глазова, Татьяна 1433-34
Vieru, Galina 1603 Горелова, Елена 1474
Vieru, Grigore 1711-13 Гремальски, Анатол 1521
Vioară, Victoria 1383 Гречаный, Зинаида 1359
Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Гроссу, Аннетa 1492
Moldove) 1302
Vlah, Irina 1374 Д
Vlăhuţă, Alexandru 1656
Voiculescu, Vasile 1656 Дашевский, Олег 1496
Vulturescu, R. 1539 Дзятковский, Юрий 1363-64
Додон, Игорь 1423-25
W
И
Wisner, Frank G. 1386
Иванов, Иван 1423
Z Ионица, Лилия 1491
Zagoreanu, Silvia 1615 К
Zaiţev, Tatiana 1270
Zamfir, Gheorghe 1607 Казанский, Александр 1361
Калак, Дмитрий 1467-70

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2015

Калмык, Октавиан 1467 Тимотин, Марина 1387, 1491, 1521


Карп, Раду 1411 Тимофте, Николаи 1412
Карташов, Сергей 1446 Токарский, Александр 1366
Кашу, Илиан 1362 Тун, Минтао 1390
Киврига, Виорел 1387 Тылвэр, Ангел 1318
Килдеску, Эмиль 1605
Киртоакэ, Дорин 1359 У
Киртока, Василий 1363-64 Урекян, Серафим 1367
Коваленко, Ирина 1473-74 Устюгова, Наталья 1304-05, 1445
Крапивка, Игорь 1543
Кремер, Алекс 1474 Ф
Крышмару, Ромео 1318
Куликова, Людмила 1605 Филимон, Александру 1411
Флоря, Владимир 1587
Л Фодоряну, Георге 1460
Фрунзе, Василиса 1412
Лазурка, Мариус 1388
Лазэр, Валериу 1469 Ц
Лужина, Наталья 1365
Цырдя, Богдан 1368
М
Ч
Менюк, Николай 1412
Мереуца, Александр 1570 Чегаровская, Любовь 1532
Моисеев, Сергей 1586-87 Чобану, Эдуард 1635
Морару, Анатол 1471 Чубашенко, Дмитрий 1369-73
Чурсин, Вадим 1304-05
Н
Ш
Негруца, Вячеслав 1455
Шикирлийская, Татьяна 1450-51, 1589-90
П Шимановская, Марина 1570
Панов, Александр 1563 Э
Панорман, Пелагея 1389
Прегуза, Ион 1496 Эргюн, Хайдар 1631

Р
Ройтбурд, Елена 1424
Руфа, Мариана 1469
С
Санду, Майя 1522
Синицару, Ольга 1363-64
Скобиоалэ, Диана 1492
Солонарь, Владимир 1366
Суетнова, Светлана 1571
Суружиу, Виктор 1410
Т
Такий, Александр 1447-49
Тапиола, Пирккa 1389
Таран, Ангелина 1456, 1591
Терехов, Дмитрий 1367

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate


1. Adevărul : ed. de Moldova 18. Stejarul
2. Comunistul 19. Timpul
3. Curierul ortodox 20. Univers pedagogic pro
4. Dreptul 21. Vocea poporului
5. Economist 22. Ziarul de gardă
6. Evenimentul zilei 23. Ziarul naţional
7. Făclia 24. Коммерсант info
8. Florile dalbe 25. Коммунист
9. Flux 26. Mк Kн World Weekly
10. Gazeta satelor. Curierul agricol 27. Молдавские ведомости
11. Jurnal de Chişinău 28. Независимая газета = Moldova
12. Literatura şi arta independentă
13. Moldova suverană 29. Объектив Европа
14. Natura Nr 4 30. Панорама
15. Obiectiv european 31. Событие недели
16. Săptămîna 32. Социалисты
17. Socialiştii 33. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,23
Coli ed. 9,69
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 4

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

175