You are on page 1of 174

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 7
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 7
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 7, 2015. – 2015. – 174 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-205-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-206-5 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................................ 9
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................... 9
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 10
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 11
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ...................................................................................... 11
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 12
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ....................................................................................... 12
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 13
32 Politică .......................................................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 19
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 24
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 24
51 Matematică ................................................................................................................................... 24
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 25
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 25
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 26
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 26
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 26
61 Medicină ....................................................................................................................................... 26
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 29
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 29
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................................................. 30
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....................................................... 31
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 32
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 32
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 32
78 Muzică .......................................................................................................................................... 32
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 34
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 34
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 34
82 Literatură....................................................................................................................................... 38

5
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 52
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 53
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 53
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 53
Autoreferate .................................................................................................................................. 55
Index de nume .............................................................................................................................. 58
Index de titluri ............................................................................................................................... 63
Index de subiecte ......................................................................................................................... 64
Index geografic ............................................................................................................................. 65
Index de editori ............................................................................................................................. 66

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 67

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 67
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 67
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 67
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 67
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 67
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 67
069 Muzee .................................................................................................................................... 67
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 68
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 68
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 68
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 68
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 69
32 Politică .......................................................................................................................................... 69
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 69
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 71
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 75
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 76
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 76
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 77
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 78
51 Matematică ................................................................................................................................... 78
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 79
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 80
58 Botanică ........................................................................................................................................ 80
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 82
61 Medicină ....................................................................................................................................... 82
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 96
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 96
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 101
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 101

6
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 102
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 102
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 102
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 102
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 102
78 Muzică ........................................................................................................................................ 102
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 107
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 107
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 107
82 Literatură..................................................................................................................................... 108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 115
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 115
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 115
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 116
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 116
Index de nume ............................................................................................................................ 117
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 124

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 125

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 125


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 125
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 125
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 125
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 125
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 125
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 126
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 126
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 126
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 126
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 126
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 126
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 127
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 128
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 128
32 Politică ........................................................................................................................................ 128
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 138
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 143
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 144
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 146
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 146
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 149
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 149
51 Matematică ................................................................................................................................. 150
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 150

7
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 150
61 Medicină ..................................................................................................................................... 150
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 151
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 151
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 152
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 152
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ............................................................................................................................... 152
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 153
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 153
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 153
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 153
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 153
78 Muzică ........................................................................................................................................ 154
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 156
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 157
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 157
82 Literatură..................................................................................................................................... 158
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 163
908 Monografii ale localităţilor .................................................................................................... 163
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 164
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 164
Index de nume ............................................................................................................................ 167
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 173

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IULIE NR 7 JULY
(1358-1575)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1358. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Academicieni și membri corespondenți =
Academics Correspondent Members / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ;
col. red.: Gheorghe Duca (președinte) [et al.] ; trad. în lb. engl.: Olga Covaliova. – Chişinău :
[Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut) al AŞM], 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 191 p. : fot. color ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3044-0-5 (în cop. tare).
[2015-1405].
- - 1. Academicieni – Republica Moldova – Biografii.
001.32(478)(092)=135.1=111
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1359. Gremalschi, Anatol.
Informatică : Manual pentru clasa a 12-a / Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei
Braicov ; comisia de evaluare : Gheorghe Chistrugă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
– [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 144 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 11200 ex.
ISBN 978-9975-67-984-8.
[2015-1468].
- - 1. Informatică.
004(075.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1360. Academician Mircea Bologa : [fizician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; concepţia lucrării: Mircea Bologa ; red. şt.:
Constantin Manolache ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; coord.: Ion Xenofontov ; bibliogr.:
Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 407 p. : fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-2-1 (în cop. tare).
[2015-1414].
- - 1. Termofizică – Indici bibliografici. 2. Electrofizică – Indici bibliografici. 3. Bologa,
Mircea, 1935 - …, fizician, academician – Biobibliografie.
016:[53+62+929 Bologa]

9
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

1361. Profesorul universitar Alexandru Nederiţa la a 60-a aniversare : [din dome-


niul contabilităţii] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; au contribuit: Angela
Popovici, Ludmila Grabarovschi ; resp. ed.: Inga Cotoros. – Chişinău : ASEM, 2015. – 172 p.
: fot. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-736-2.
[2015-1365].
- - 1. Contabilitate – Indici bibliografici. 2. Nederiţa, Alexandru, 1955 - …, profesor uni-
versitar din domeniul contabilităţii – Biobibliografie.
016:[657+929 Nederiţa]
1362. Şpac, Ion.
Revista "Basarabia economică" (1919-1940) : cercetare bibliografică / Ion Şpac, Silvia
Ghinculov (coord.) ; Bibl. Şt. a Acad. de Studii Econ. din Moldova, Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan" a Acad. de Ştiinţe din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Departamentului
Editorial-Poligrafic al ASEM). – 191 p. : fot. ; 20 cm.
În red. aut. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-734-8.
[2015-1368].
- - 1. Revista "Basarabia economică", 1919-1940 – Indici bibliografici.
016:[050+33(478)]
1363. Timpul l-a scos în cale : Constantin Tănase : [ziarist, analist politic] : Biobiblio-
grafie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Dep. "Memoria Chişinăului" ;
alcăt.: Ludmila Capiţa ; coord.: Lidia Kulikovski ; contribuţii: Parascovia Onciu [et al.] ; red.
bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Foxtrot"]. – 330 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-77-7.
[2015-1479].
- - 1. Publicistică – Indici bibliografici. 2. Tănase, Constantin, 1949-2014, ziarist, analist
politic – Biobibliografie.
016:[070(478)+929 Tănase]
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1364. Biblia pentru copii : Povestiri biblice cu ilustrații / Soc. Biblică Interconfesio-
nală din Rep. Moldova ; [repovestită de] Borislav Arapovici, Vera Mattelmiäki ; [trad. din lb.
rusă de Nicolae Doru, Julian Crăită]. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Societatea Biblică Interconfe-
sională din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Iunisoft", Ucraina). – 542 p. : il. color ; 21 cm.
Tit. orig.: [Children's Bible IBT]. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-909-46-4 (în cop. tare).
[2015-1352].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27-23
1365. Idem în lb. rusă : Детская Библия : Библейские рассказы в картинках /
Межконфесиональное Библейское Общество Респ. Молдова ; сост.: Борислав

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Арапович и Вера Маттелмяки. – Изд. 47-е. – [Кишинэу] : Societatea Biblică Interconfesio-


nală din Moldova, 2015 (Тип. "Юнисофт", Украина). – 542 p. : il. color ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-909-47-1 (în cop. tare).
[2015-1353].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27-23
1366. Bujor, Ala.
Lumea din jur : Animale, plante, fenomene : Caiet de activităţi / Ala Bujor ; il.: Veronica
Mariţ. – Chişinău : Epigraf, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des. ; 28 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-125-65-9.
[2015-1422].
087.5
1367. Ce ştim despre animale ? : 7-12 ani / trad. din it.: Rodica Chiriacescu ; cop.:
Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). – 47, [1] p. : fot. color ; 28 cm. –
(Prima mea carte, ISBN 978-9975-61-862-5).
Tit. orig.: i Perche? degli Animali. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-863-2 (în cop. tare).
[2015-1561].
- - 1. Animale – Curiozităţi pentru copii.
087.5:59
1368. Ce ştim despre corpul uman : 7-12 ani / trad. din it.: Rodica Chiriacescu ; il.,
imagini: Elena Gomano ; cop.: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Imprimat în China). –
47, [1] p. : fot., il. color ; 28 cm. – (Prima mea carte, ISBN 978-9975-61-862-5).
Tit. orig.: i Perche? del corpo umano. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-864-9 (în cop. tare).
[2015-1562].
- - 1. Corpul uman – Curiozităţi pentru copii.
087.5:611
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1369. Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere : (aspecte fi-
losofice) : [monografie] / Inst. de Istorie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Sectorul Filozofie ;
coord. şt.: Ana Pascaru. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 216 p. ; 21
cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4387-4-2.
[2015-1406].
- - 1. Cunoaştere – Aspecte filosofice. 2. Filosofie morală.
165+17
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere. – Vezi Nr 1369.

11
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1370. Acatistul icoanei Făcătoare de minuni din mănăstirea Hârbovăț / Mănăstirea
"Adormirii Maicii Domnului" Hârbovăţ. – Chișinău : S. n., 2015 (.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
16 p. ; 23 cm.
[2015-1459].
- - 1. Acatistul icoanei Făcătoare de minuni din mănăstirea Hârbovăţ.
27-535.8
1371. Cartea de rugăciuni cu psalmi / text îngrijit de ieromonahul Petru Pruteanu. –
Chişinău : Viţă adevărată, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 299, [1] p. ; 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9735-8-8 (în cop. tare).
[2015-1420].
- - 1. Rugăciuni. 2. Psalmi.
27-282.5
1372. Radu, Ştefan.
Predici : [în 8 vol.] / Ştefan Radu. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă") – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-53-307-2.
Vol. 4 : Puterea renăscătoare a cuvântului. – 2015. – 589 p. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-53-505-2. – [2015-1404].
- - 1. Predici.
279.13
1373. Serafim (Razmeriţa).
Mănăstirea Ţipova : [Republica Moldova] / Arhimandrit Serafim (Razmeriţa). – Chişinău
: S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : fot. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-396-6.
[2015-1423].
- - 1. Mănăstirea Ţipova – Republica Moldova – Istorie.
27-78:726.71(478-22)(091)
1374. Бёрге, Шантц.
Миссионерство / Шантц Бёрге ; гл. ред.: Лариса Качмар ; пер.: Максим Кондратов.
– Кишинев : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 256 p. ; 20 cm. – (Пособие по
изучению Библии в Субботней школе с комментариями для учителей и Малые группы :
(июль, август, сентябрь 2015 года ; 3 квартал, ISBN 978-9975-53-426-0).
700 ex.
ISBN 978-9975-53-506-9.
[2015-1411].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1375. Бёрге, Шантц.
Миссионерство / Шантц Бёрге ; гл. ред.: Лариса Качмар ; пер.: Максим Кондратов.
– Кишинэу : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. ; 20 cm. – (Пособие по

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

изучению Библии в Субботней школе : (июль, август, сентябрь 2015 года ; 3 квартал,
ISBN 978-9975-53-428-4).
1800 ex.
ISBN 978-9975-53-507-6.
[2015-1412].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
1376. Кылчик, Федор.
Свято-Георгиевская Церковь села Казаклия : [raionul Ciadîr-Lunga] / Федор
Кылчик. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 240, [8] p. : fot. color, facs. ; 25 cm.
Bibliogr,: p. 171-171 (34 tit.). – 350 ex.
ISBN 978-9975-128-36-0 (în cop. tare).
[2015-1463].
- - 1. Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Cazaclia – Raionul Ciadîr-Lunga – Republica
Moldova – Istorie.
271.22(478-22)(091)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
1377. Furtună, Dorian.
Homo Aggressivus : De ce nu se opresc războaiele şi violenţa / Dorian Furtună. – Chi-
şinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 660 p. : imagini ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 586-660 (1366 tit.) şi în note la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3079-4-9 (în cop. tare).
[2015-1544].
- - 1. Agresivitate umană. 2. Comportament agresiv.
316.6/.7:17
32 POLITICĂ
1378. Powell, Jonathan.
Noul Machiavelli : Cum se gestionează puterea în lumea modernă / Jonathan Powell ;
pref. de Mihnea Constantinescu ; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2014 (Tipogr. "Poligraf"). – 491, [1] p. ; 20 cm. – (Colec-
ţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pîslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: The New Machiavelli. – Bibliogr.: p. 459-431 (21 tit.). – Indice : p. 462-490. –
500 ex.
ISBN 978-9975-79-912-6 (în cop. tare).
[2015-1356].
- - 1. Politică – Interpretări. 2. Guvernare – Interpretări.
32
1379. Republica Moldova pe calea modernizării : [context social-politic] : Studiu en-
ciclopedic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice, Bibl. Şt. Centrală

13
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

"Andrei Lupan" (Inst.) ; consiliul coord.: Victor Moraru [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan", 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 480 p. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3073-0-7 (în cop. tare).
[2015-1408].
- - 1. Republica Moldova – Modernizare social-politică – Cercetări ştiinţifice.
[32+34](478)(082)
1380. Republica Moldova … : Raport de stare a ţării / aut.: Adrian Lupuşor, Alexan-
dru Fală, Ana Popa [et al.] ; Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Friedrich Ebert
Stiftung. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-
988-7.
… 2015. – 2015. – 48 p. : fig., tab. color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-989-4. –
[2015-1433].
- - 1. Republica Moldova – Geopolitică – Economie – Sondaje de opinie.
[32+33(478)]:303.425
1381. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova … : State of the Country Report. – Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-990-0.
2015. – 2015. – 48 p. : fig., tab. color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-991-7. – [2015-
1434].
- - 1. Republica Moldova – Geopolitică – Economie – Sondaje de opinie.
[32+33(478)]:303.425
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1382. Juc, Victor.
Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord : [pentru uzul stu-
denţilor] / Victor Juc, Mîtcu Silvia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice şi
Politice, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Acad. Militare a Forţelor
Armate "Alexandru cel Bun". – Chişinău : Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Insti-
tut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 148-160 (194 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-1-4.
[2015-1415].
- - 1. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord – Activităţi nemilitare.
327.51(075)
Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană. – Vezi Nr 1404.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1383. Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республи-
кой Молдова / авт.-сост.: Костаки Георге ; Inst. for Democracy. – Комрат : Институт де-
мократии, 2015. – 264 p. ; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Бухаресте. –
3000 ex.
ISBN 978-9975-4474-4-7.
[2015-1518].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană.
327(478)+[327:061.1EU]

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1384. Волницки, Игорь.
История партий Республики Молдова, 1991-2014 гг. / Игорь Волницки ; пер.:
Лилия Ботнарюк. – 2-е изд. – Кишинэу : Estetini, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 244
p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4174-9-5.
[2015-1427].
- - 1. Partide politice – Republica Moldova – Istorie.
329(478)(091)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1385. Securitatea şi sănătatea în muncă : Culegere de acte legislative şi normative
privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare la 1 iulie 2015 = Охрана здоровья и
безопасность труда : Справочник : Сборник законодательных и нормативных актов в
области охраны здоровья и бзопасности труда на 1 июля 2015 года / [alcăt.]: Gheorghe
Ţaralunga. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia Reclama]. – 87 ; 89 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-059-5.
[2015-1543].
- - 1. Securitatea muncii – Acte legislative şi normative.
331.45+614.8(094)=135.1=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1386. Băncilă, Natalia.
Evaluarea întreprinderii : Manual pentru studenţii facultăţilor de economie şi finanţe /
Natalia Băncilă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Finanţe şi Asigurări. – Chişinău
: ASEM, 2015. – 231 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 230-231 (37 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-732-4.
[2015-1351].
- - 1. Întreprinderi – Metode de evaluare.
334.7+658.5(075.8)
1387. Акулай, Елена.
Совершенствование политики поддержки малых и средних предприятий в Рес-
публике Молдова / Елена Акулай ; науч. ред.: Стратан Александру ; Нац. Ин-т Экон.
Исследований. – Кишинэу : НИЭИ, 2015. – 177 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 139-152 (236 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4422-3-7.
[2015-1455].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Republica Moldova.
334.71/.72(478)

15
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

336 Finanţe
1388. Filip, Angela.
Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova
: Monografie / Filip Angela ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Primex Com"). – 150 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 113-121 (194 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-31-0.
[2015-1363].
- - 1. Marketing bancar – Republica Moldova.
336.71(478):339.138
1389. Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie : [monografie] / Rodica Per-
ciun, Radu Cuhal, Dorina Clichici [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Iliadi ; Inst. Naţ. de Cercetări
Econ. – Chişinău : INCE, 2015. – 414 p. : fig., tab ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 372-379 (123 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-4-8.
[2015-1349].
- - 1. Stabilitate financiară – Economia de piaţă.
336.13.012.23
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
1390. Platon, Nicolae.
Tourism Development Strategy "Tourism 2020" / Nicolae Platon ; workig group: Stanis-
lav Rusu [et al.] ; transl. and adapt.: Rodica Baicu ; Tourism Agency of the Rep. of Moldova. –
(Sepcial edition). – Chişinău : Elan Poligraf, 2014. – 84 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Gi-
rueta", ISBN 978-9975-3014-0-4).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-437-0.
[2015-1530].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)
1391. Repubblica di Moldova : Guida Turistica. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 38 p. : fot. color
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-66-458-5.
[2015-1533].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)(036)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1392. "Marketing, comerţ, merceologie: evoluţii şi tendinţe în condiţiile globaliză-
rii economice", conferinţă naţională cu participare internaţională (1 ; 2014 ; Chişinău).
Conferinţa naţională cu participare internaţională "Marketing, comerţ, merceologie: evoluţii şi

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tendinţe în condiţiile globalizării economice", Ediţia 1, 27-28 noiemb. 2014, ASEM / coord.:
Oxana Savciuc, Mihail Cernavca. – Chişinău : ASEM, 2015. – 367 p. : des., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-737-9.
[2015-1366].
- - 1. Marketing. 2. Merceologie. 3. Comerţ.
[339.138+620.2]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1393. International Trade : training Manual / aut.: Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek
[et al.] ; ed. by: Y. Kozak, A. Gribincea. – Chişinău : S. n., 2016! 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). –
234 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 233-234 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-259-1.
[2015-1556].
- - 1. Comerţ internaţional.
339.5(075.8)
339.7 Finanţe internaţionale
1394. Ionescu, Ionel-Eduard.
Portfolio management : [pieţe şi sisteme financiare] / Ionel-Eduard Ionescu. – Chişinău
: S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 157, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (16 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-182-1.
[2015-1485].
- - 1. Pieţe şi sisteme financiare – Management.
339.7
1395. Андреева, Т. Г.
Международные расчеты и финансирование : Конспект лекций : для специально-
сти 08.00.14 Мировая экономика и международные экономические отношения / Анд-
реева Т. Г. ; Гос. Ин-т Междунар. Отношений Респ. Молдовы, Фак. Мировой экон. и
Междунар. экон. отношений. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 156 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142-144 (64 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-251-5.
[2015-1554].
- - 1. Finanţe internaţionale.
339.7(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1396. Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Re-
publica Moldova … : Raport / Vladislav Gribincea, Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi [et al.]
; Foundation Open Society Inst. – Chişinău : Centrul de Resurse Juridice din Moldova, 2015
(Tipogr. "Imprint Star") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3002-6-1.

17
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

…2013-2014. – 2015. – 117 p. : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN
978-9975-3002-7-8 (Tipogr. "Imrpint Star"). – [2015-1359].
- - 1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Hotărâri. 2. Republica Moldova – Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului – Executarea hotărârilor.
341.645(4):342.7(478)(047)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1397. Dabija, Tatiana.
Controlul constituţionalităţii legilor : monografie / Tatiana Dabija ; sub red. şt.: Alexan-
dru Arseni ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe
Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 289 p. : graf.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 264-289 (556 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-257-7.
[2015-1555].
- - 1. Controlul constituţionalităţii legilor.
342.565.2
1398. Drepturile omului în Moldova : Retrospectiva anului … : Raport / aut.: Pavel
Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.] ; au contribuit: Olga Manole, Eduard
Scutaru ; ed. în lb. rom.: Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asoc. "Promo-Lex", Civil Rights
Defenders. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Depol Promo") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-
4378-1-3.
… 2014. – 2015. – 144 p. : diagr., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex. – Gra-
tuit. – ISBN 978-9975-4378-6-8. – [2015-1364].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.72/.73(478)(047)
1399. Ioniţă, Lilia.
Reforma Centrului Naţional Anticorupţie: Între realizări, perspective şi provocări / Lilia
Ioniţă ; Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stiftund (FES). – Chişinău : Car-
tier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 11 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-906-5.
[2015-1453].
- - 1. Centrul Naţional Anticorupţie – Republica Moldova – Reforme.
342.565.4(478):[328.185+343.352]
1400. Procesele Electorale Incluzive : Un ghid pentru organele de management
electoral cu privire la promovarea egalității de gen și participării femeilor / UN Women, PNUID
; contribuitori : Julie Ballington [et al]. – Chișinău : Imprint Plus, 2015. – 128 p. : fig., fot. color ;
25 cm.
Referinţe bibliogr.: p.126-128
ISBN 978-1-63214-018-0
[2015-1458].
- - 1. Procese electorale incluzive.
342.82/.83:305
1401. Tomuleţ, Călin.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Funcţia publică : Suport de curs / Călin Tomuleţ ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişi-
nău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 259 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 248-256 şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3079-5-6.
[2015-1545].
- - 1. Funcţii publice.
342.98+35.08(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1402. Zaharia, Victor.
Metodologia de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele
tratamente în Republica Moldova / Victor Zaharia ; coord.: Ceslav Panico ; Inst. de Reforme
Penale (IRP). – Chişinău : Cartea Juridică, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 112 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-
Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3003-2-2.
[2015-1401].
- - 1. Tortură – Republica Moldova – Prevenire – Combatere.
343.255(478)=135.1=111
1403. Боршевский, Андрей.
Борьба с торговлей людьми : Учебник / Боршевский А. П. ; Inst. for Democracy. –
Комрат : [Институт демократии], 2014. – 127 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-78 (101 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Oak Foundation. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4474-2-3.
[2015-1517].
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54(075)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
Tomuleţ, Călin. Funcţia publică. – Vezi Nr 1401.

351/354 Administraţie publică


1404. "Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană", conferinţă
ştiinţifico-practică internaţională (2015 ; Chişinău). Managementul public şi guvernanţa în
Uniunea Europeană = Public Management and Governance in the European Union : Materia-
lele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 12 mai 2015 / col. red.: Valentin Beniuc
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 175 p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-241-6.
[2015-1552].
- - 1. Administraţie publică. 2. Guvernanţa în Uniunea Europeană.
351/354+327:061.1EU(082)=135.1=161.1
1405. Загуменник, В. І.

19
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Державне управління : та виконавча влада в Україні : Навчальний посібник / В. І.


Загуменник, В. В. Проценко. – Бендери : Київ : Б. и., 2015 (ДУВПП "Бендерська друкарня
"Поліграфіст"). – 295 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3074-5-1 (în cop. tare).
[2015-1456].
[351/354+342.5](477)(075)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1406. Человек – Легенда : К 70-летию Великой Победы и 90-летию со дня рож-
дения Вячеслава Сергеевича Басалина / Русская Община Респ. Молдова. – Кишинев :
Б. и., 2015 (Полиграфкомбинат). – 75, [1] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке Посольства Российской Федерации в Респ. Молдова. –
300 ex.
ISBN 978-9975-129-14-5 (în cop. tare).
[2015-1469].
- - 1. Fapte ostășești.
355.48(092)+821-82
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1407. Argint, Doina.
Cutiuţa muzicală 1 / Argint Doina, Scutelnic Elena. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Notograf Prim")]. – 24 p. : des. color ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-84-002-6.
[2015-1541].
- - 1. Educaţie muzicală.
37.015:78
1408. Bulat, Galina.
Evaluarea dezvoltării copilului : Ghid metodologic / Galina Bulat, Domnica Gînu, Nadia
Rusu ; Lumos Foundation Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lumos
Foundation, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 215 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 158-161 (68 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Lumos Foundation. – 1850 ex.
ISBN 978-9975-80-916-0 (Bons Offices) (eronat).
[2015-1435].
- - 1. Dezvoltarea copilului – Evaluare.
37.015
1409. "Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale”, forum cultural
internaţional (2015 ; Chişinău). Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale :
Materialele Forumului Cultural Internaţional, 26 februarie 2015 / col. red.: Gheorghe Perju
(red.-şef) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Grafema-Libris"). – 228 p. : fig., fot. color. ;
21 cm.
Antetit.: Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga". – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Europene prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-


2013. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-186-4.
[2015-1537].
- - 1. Educaţie artistică.
37.015:7.01(082)=135.1=161.1=161.2
Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere. –
Vezi Nr 1475.

1410. Promovarea valorilor tradiţionale prin artă şi cultură : Ghid educativ trans-
frontalier / Progr. Operaţional Comun România-Ucraina-Rep. Moldova 2007-2013 ; Colegiul
de Muzică "Ştefan Neaga", Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, Ucraina [et al.] ; elab.: Margarita Tetelea [et al.] ;
red. şt.: Vitalie Belâi. – [Chişinău] : Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga", 2015 [Tipogr.
"Grafema-Libris"]. – 56 p.: fig., fot. color ; 21 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune, ISBN
978-9975-52-188-8).
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-52-187-1 (Tipogr. "Grafema-Libris").
[2015-1538].
- - 1. Educaţie artistică şi culturală.
37.015
1411. Raileanu-Ciobanu, Olga.
Pedagogia competenţelor : Suport de curs / Raileanu-Ciobanu Olga ; coord.: Cuzneţov
Larisa ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Primex Com"). – 117 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p.108-113 (59 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-33-4.
[2015-1361].
- - 1. Pedagogia competenţelor.
37.015(075.8)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1412. Kuleva, Vera.
Didaktika işleri toplumu : (başlankı klaslar için) üürediciyä deyni kiyat / Vera Kuleva,
Lübov Vornikova ; отв. ред.: Güllü Karanfil. – [Комрат : Главное управление образования
Гагаузии], 2012 (Тип. Анкара, Турция). – 102 p. : des. ; 30 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4305-4-8.
[2015-1387].
37.016
1413. Mocrac, Irina.
The Kids Academy Puzzle : Catalog : Materiale didactice pentru studierea în paralel a
limbilor străine / Irina Mocrac ; fot.. Vladimir Cechir. – Chişinău : Centrul pedagogic Inovaţio-
nal "Ion Groza", 2015 (Tipogr. "Policolor") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3046-4-1.
Primăvara 2015 (Nr 1). – 2015. – 26, [1] p. : des., fot. color. – F. f. de tit. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-3046-5-8. – [2015-1529].

21
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

- - 1. Limba engleză – Metodica predării.


37.016.046:811
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1414. Déjà Vu : Liceul "Spiru Haret" : [din Chişinău] : Promoţia 2015 : Ed. a 7-a : al-
bum / Liceul Teoretic "Spiru Haret" ; red.: Ţurcanu Mihaela, Podoleanu Simona-Patricia. –
[Chişinău] : Elan Inc, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 105, [3] p. : fot. ; 28 cm.
87 ex.
ISBN 978-9975-66-454-7 (în cop. tare).
[2015-1532].
- - 1. Liceul "Spiru Haret" din Chişinău – Promoţia 2015.
37.091(478-25)(084.12)
1415. Pedagogi români notorii : (din Basarabia interbelică şi postbelică) : In memori-
am profesorului universitar Gheorghe Gonţa, doctor habilitat, ex-şef catedra Istoria Români-
lor, UPS "Ion Creangă" : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Muzeul Ped. Republican,
Muzeul "Ion Creangă" al UPSC ; coord.: Virgil Mândâcanu, Valeriu Volcov ; red. resp.: Ludmi-
la Armaşu, Marcela Vâlcu ; cop.: Chirchina Olga, Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-115-08-7.
Vol. 2. – 2015. – 355 p. : fig., fot., [1] f. port., [2] f. fot. color. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-51-572-6. – [2015-1473].
- - 1. Pedagogi remarcabili – Republica Moldova – Istorie.
37.091(478)(092)(091)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1416. Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : Lecturi literare : pentru clasa 1-a / Valentina Cimpoieş, Angela Cutasevici ;
imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 78, [2] p. : il. ; 24
cm. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-984-9.
[2015-1447].
- - 1. Limba română – Texte literare.
373.3.016:821-93
1417. Ursache, Silvia.
Animale polare : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte informative / Silvia
Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014] (Combi-
natul Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună!", ISBN
978-9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-24-3.
[2015-1508].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1418. Ursache, Silvia.
Aparate electrocasnice și electronice : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi
texte informative / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Libris, [2014] (Combinatul Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem
lumea împreună!", ISBN 978-9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-27-4.
[2015-1511].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1419. Ursache, Silvia.
Garnituri și piese de mobilier : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte in-
formative / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris,
[2014] (Combinatul Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea
împreună!", ISBN 978-9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-25-0.
[2015-1509].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1420. Ursache, Silvia.
Scule, unelte, instrumente : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte infor-
mative / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris,
[2014] (Combinatul Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea
împreună!", ISBN 978-9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-28-1.
[2015-1512].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1421. Ursache, Silvia.
Sporturi : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte informative / Silvia Ursa-
che ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014] (Combinatul
Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună!", ISBN 978-
9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-26-7.
[2015-1510].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1422. Ursache, Silvia.
Vietăţi acvatice : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte informative / Silvia
Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014] (Combi-
natul Poligrafic). – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună!", ISBN
978-9975-4480-1-7).
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-29-8.
[2015-1513].

23
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1423. Uşak başçasımda dil ilerlemesi : 2-ci küçük hem orta grupa için : programa /
Центр науч. исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; yaratici grupa :
Novak A. D. [et al.]. – [Комрат : Главное управление образования Гагаузии], 2012 (Тип.
Анкара, Турция). – 56 p. : tab. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-5-5.
[2015-1381].
373.2
1424. Uşak başçasımda dil ilerlemesi : (büük grupa için) / Центр науч.
исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич. – [Комрат : Главное
управление образования Гагаузии], 2012 (Тип. Анкара, Турция). – 181 p. : il., tab. color;
30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-6-2.
[2015-1382].
373.2.016:811.512.165
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1425. Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din
Republica Moldova / Centrul Educaţional "Pro Didactica", Asoc. Naţ. a Companiilor din
Domeniul TIC ; dir. de proiect: Rima Bezede ; coord.: Octombrina Moraru, Ana Chiriţa. –
Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 80 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica", ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria "Aici şi
Acum", ISBN 978-9975-3013-3-6).
Apare cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian
Development Cooperation/ADC. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4485-0-5.
[2015-1440].
- - 1. Învăţământ tehnic – Tehnologii informaţionale.
377:[62+004](478)(082)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (Folclor şi creaţie componistică) în
contemporaneitate. – Vezi Nr 1460.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
1426. Iavorschi, Victor.
Matematica : Teste pregătitoare pentru examenul de Bacalaureat : cl. 12-a / Victor
Iavorschi. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia din Orhei)]. – 83 p. ; 21 cm.
[1000] ex.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-3034-1-5.
[2015-1523].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1427. Райски, Тудорица.
Математика : Тесты для подготовки к итоговому тестированию : 4 класс /
Тудорица Райски, Валентина Гайчук, Тамара Демченко. – [Кишинэу] : Lyceum, 2015
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3017-9-4.
[2015-1506].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
1428. Tiron, Ştefan. D.
Astronomie : [pentru uzul studenţilor] / Ştefan D. Tiron, Ion M. Nacu ; ref. şt.: Eugen
Gheorghiţă [et al.] ; sub red.: Ştefan D. Tiron. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E-P. "Tipografia
Centrală"). – 416 p. : fig., fig. color, [16] p. planşe color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 410-411. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3064-0-9 (în cop. tare).
[2015-1507].
- - 1. Astronomie.
52(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1429. Chimia : Caiet de lucrări practice : Cl. a 11-12-a / Svetlana Kudriţcaia, Elena
Mihailov, Tatiana Litvinova [et al.]. – Ed. a 2-a, ad., şi rev. – Chișinău : Arc, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 24 p. : tab. ; 20 cm.
F. f. de tit.
[2015-1450].
54(076.5)
1430. Chimia : Caiet de lucrări practice : Cl. a 10-a / Svetlana Kudriţcaia, Tatiana
Litvinova, Elena Mihailov, [et al.]. – Ed. a 2-a, ad., şi rev. – Chișinău. : Arc, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 20 p. : tab. ; 20 cm.
F. f. de tit.
[2015-1451].
54(076.5)
1431. Химия : Тетрадь для практических работ : Для 7-9 класса / Светлана
Кудрицкая, Елена Михайлов, Татьяна Литвинова [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. –
Chişinău : Arc, 2015 (F.E.-P. "Tipogrfia Centrală"). – 20 p. : tab. ; 20 cm.
F. f. de tit.
[2015-1452].
54(076.5)

25
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1432. Daradur, Mihail.
New Drought Products: Transforming Drought Information to Facilitate Decision Mak-
ing / Mihail Daradur, Lazar Chirica, Valeriu Cazac [et al.] ; Min. of Environment of the Rep. of
Moldova, Research and Project Centre "Eco Logistica". – Chişinău : Estetini, 2015. – 88 p. :
fig., tab. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 77-80. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4111-7-2.
[2015-1525].
- - 1. Secetă – Republica Moldova.
551.577.38:574(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
1433. "International Congress of Geneticists and Breeders", international
congress (10 ; 2015 ; Chişinău). The Xth International Congress of Geneticists and Breeders
: Abstract Book, 28 June – 1 Juliy 2015, Chisinau, Rep. of Moldova / intern. sci. com.: Maria
Duca [et al.] ; org. com.: Eugenia Cotenco [et al.]. – [Chişinău] : UAŞM : Institutul de Geneti-
că, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, 2015 (Tipogr. "ArtPoligraf")]. – 215 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Antetit.: Sci. Assoc. of Geneticists and Breeders of the Rep. of Moldova, Univ. of the
Acad. of Sciences of Moldova (UnASM), Inst. of Genetics, Physiology and Plant Protection of
the ASM (IGPPP). – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-933-56-8 (Biotehdesign).
[2015-1354].
575+577.21(082)=135.1=111=161.1
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
The Xth International Congress of Geneticists and Breeders. – Vezi Nr 1433.
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
1434. Anatomia omului : (culegere de cursuri pentru Facultatea Farmacie) / colectiv
de aut.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr [et al.] ; au colab.: Mihail Ştefaneţ [et
al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-
Sirius). – 399 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 397-399 (66 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-186-9.
[2015-1487].
- - 1. Anatomia omului.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

611(075.8)
1435. Culegere de teste şi probleme de situaţie la anatomia omului : [în vol.] / co-
lectiv de aut.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Angela Babuci [et al.] ; sub red.: Ilia
Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra de Anatomie a Omului. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-57-147-0.
[Vol.] 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale. –
2015. – 264 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 450 ex. – ISBN 978-9975-57-185-2. –
[2015-1486].
- - 1. Sistem cardiovascular – Teste. 2. Sistem limfatic – Teste. 3. Sistem nervos – Tes-
te. 4. Organe senzoriale – Teste.
611.1+611.4+611.8(079)
1436. Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human
Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în
vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 8-a, trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor = Locomotor Apparatus = Опорно-двигательный
аппарат. – 2015. – 292 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 291.
– 800 ex. – ISBN 978-9975-57-170-8. – [2015-1484].
- - 1. Sistemul locomotor – Anatomia omului. 2. Anatomia omului – Sistemul locomotor.
611.7(076.5)=135.1=111=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn
1437. Zavalişca, Aurica.
Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia
şi recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă şcolară prin metode
fizice : Monografie / Aurica Zavalişca ; Acad. de Ştiinţe din Rep. Moldova, Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Europress"). – 70 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 68-70 (41 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-51-639-6.
[2015-1358].
- - 1. Cultură fizică. 2. Dezvoltarea fizică a elevilor.
[613.71+796.012.6]:37.091
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
Securitatea şi sănătatea în muncă. – Vezi Nr 1385.
Ţopa, Tudor. Comoară sufletească. – Vezi Nr 1508.
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1438. Igiena profesională a cavităţii bucale : Aspecte teoretice, practice şi studii de
caz / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Pavel Gnatiuc [et al.] ; coaut.: Marianna Solovei, Ana

27
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Șarban ; trad. în rom.: Corneliu Năstase [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 68 p. : fig., fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 63-64 (16 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-53-513-7.
[2015-1410].
- - 1. Cavitate bucală – Igienă. 2. Igienă bucală.
616.31-083(078.7)
1439. Terehov, Alexei.
Principiile moderne de organizare şi planificare a serviciului parodontologic naţional /
Alexei Terehov, Corneliu Năstase, Pavel Gnatiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ed. a 2-a, ad.
şi corectată. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 52 p. : tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 52 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-514-4.
[2015-1417].
- - 1. Afecţiuni parodontale – Organizarea asistenţei curativ-profilactice.
616.311.2:614.2
616.8 Neuropatologie. Neurologie
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
1440. Revenco, Mircea.
Tulburări de personalitate : Clinica şi evaluarea psihiatrico-legală : [monografie] / Mir-
cea Revenco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 216 p. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 204-216 (259 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-992-4 (în cop. tare).
[2015-1454].
- - 1. Tulburări de personalitate. 2. Psihiatrie legală.
616.89:340.63
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1441. Algoritmul de diagnostic al maladiilor alergice asociate invaziei parazitare :
(Recomandări metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin [et al.] ; Inst.
Publ., Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Foxtrot"]. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 23 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-78-4.
[2015-1480].
- - 1. Boli alergice. 2. Infecţii cu paraziţi.
616.99-056-07(076.5)
1442. Particularitățile etiopatogenetice, epidemiologice şi clinico-evolutive ale
maladiilor alergice asociate invaziei helminto-parazitare la populația Moldovei : (Materi-
ale metodice) / Lucia Andrieş, Tatiana Gorelco, Tatiana Culeşin [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Fox-
trot"]. – 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39-40 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-80-7.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1482].
- - 1. Boli alergice. 2. Infecţii cu paraziţi.
616.99-056.2(478)(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
1443. Clinica şi terapia intensivă a sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui :
Elaborare metodică / Cojocaru Victor, Cerneţchi Olga, Coşpormac Viorica [et al.] ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatolo-
gie Nr 2. – Chişinău : ASEM, 2015. – 97 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-97 (178 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-75-741-6.
[2015-1367].
- - 1. Sindromul HELLP – Complicaţii – Terapie.
618.3-06:616.151.5-08(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1444. Popescu, Victor.
Elemente fundamentale de electrotehnică, electronică şi automatizare : Pentru studenţi
/ Victor Popescu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 254 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 253 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-206-5.
[2015-1550].
- - 1. Electrotehnică. 2. Electronică. 3. Automatizare.
621.3+681.5(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1445. Managementul durabil al terenurilor / Gheorghe Cainarean, Anatolie Fala,
Gheorghe Jigău [et al.] ; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală, Proiectul Agricultura Competitivă
în Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 192 p. : fig. color., tab. ;
30 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr.: p. 191-192 (90 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Proiectului MAC-P. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-493-2 (eronat) (în cop. tare).
[2015-1402].
- - 1. Agricultură competitivă – Management.
630/632:338.43
631/638 Agricultură
633 Cultura plantelor de câmp
1446. "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldo-
va", conferinţă ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19

29
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

iun. 2015 / red. resp.: Vozian Valeriu. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 395 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, IP Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp
"Selecţia". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-508-3 (în cop. tare).
[2015-1403].
- - 1. Plante de câmp – Republica Moldova – Cercetări ştiinţifice.
633(478):001.89(082)=135.1=161.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1447. Albot, Nata.
Moldova din bucătăria mamei mele / Nata Albot. – Chişinău : Casa Imago, 2015
(Tipogr. "Nova Imprim"). – 317, [7] p. : fot. color ; 22 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4345-3-9.
[2015-1348].
- - 1. Bucate moldoveneşti.
641.55(478)(083.12)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
1448. Ciobanu, Constantin Gh.
Retrospectivă poştal-filatelică : [în vol.] / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ;
Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor şi
Cartofiliştilor din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Reclama") – . – 24 cm. –
ISBN 978-9975-80-220-8.
Vol. 5 : Poşta Republicii Moldova. – 2015. – 352 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu suportul financiar al filatelistului german Uwe Konst. – 300 ex. – ISBN
978-9975-4157-1-2. – [2015-1547].
- - 1. Poşta Republicii Moldova – Istorie.
656.8(478)(091)
657 Contabilitate
1449. Grumeza, Dumitru.
Expertiza contabilă : (Note de curs) / Dumitru Grumeza ; Acad. de Studii Econ. a Mol-
dovei, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi Audit". – Chişinău : Tipografia "Foxtrot",
2015. – 91 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 89-91 (25 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-79-1.
[2015-1481].
- - 1. Expertiză contabilă.
657.6(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Băncilă, Natalia. Evaluarea întreprinderii. – Vezi Nr 1386.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1450. Pocenciuc, Galina.


Management financiar : [întreprinderi] / Pocenciuc Galina ; Romania-Ukraine-Rep. of
Moldova, Cross Border Cooperation. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 77 p. :
fig., tab. ; 29 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune, ISBN 978-9975-128-39-1).
Bibliogr.: p. 67-68 (20 tit.). – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 35 ex.
ISBN 978-9975-128-37-7.
[2015-1466].
- - 1. Managementul financiar al întreprinderii.
658.1:334.7
1451. Povzun, Serghei.
Managementul vânzărilor : manual / Serghei Povzun, Carolina Tcaci ; Romania-
Ukraine-Rep. of Moldova, Cross Border Cooperation. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 80 p. : tab. ; 29 cm. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-
128-28-5).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 78-79 (26 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-128-38-4.
[2015-1465].
- - 1. Managementul vânzărilor.
658.8(075)
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
1452. Ganea, Grigore.
Linii tehnologice în industria alimentară : [manual] / Grigore Ganea, Mircea Bernic, Do-
rel Cojoc. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 226 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 225-226 (22 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-80-993-1 (în cop. tare).
[2015-1416].
- - 1. Linii tehnologice – Industria alimentară.
663.02/.06+664.02/.06(075.8)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor
plastice
1453. Ciudin, Rodica.
Transformări nanostructurale privind îmbunătăţirea calităţii produselor din materiale
polimerice şi compozite / Rodica Ciudin. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). –
210 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 199-210 (91 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-51-659-4.
[2015-1474].
- - 1. Materiale polimerice.
678.5/.7

31
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

681 Mecanică de precizie. Mecanică fină


681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
Popescu, Victor. Elemente fundamentale de electrotehnică, electronică şi automatiza-
re. – Vezi Nr 1444.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1454. Grupul "Vibrație" : 10 ani : [de la crearea crupului de creaţie a artiştilor plastici]
/ [aut.-alcăt.] : George Petrea ; cop.: Viorica Didic-Vlas ; Uniunea Artiştilor Plastici din Rep.
Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – [16] p. : reprod. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-133-03-6.
[2015-1460].
- - 1. Pictură.
73/75.071.1(084.11)
1455. Самбурик, Елена.
Художественное воспитание : Учебник для 2 класса / Елена Самбурик, Лилия
Присэкару ; пер. с рум.: Олег Даги, Алла Уварова ; стихи: Аркадие Сучевяну ; пер.:
Мирослава Метляева ; comisia de evaluare: Galina Golubi [et al.] ; М-во Просвещение
Респ. Молдова. – Ed. a 2-a. – Кишинев : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95 p. : des.
color ; 24 cm.
7400 ex.
ISBN 978-9975-61-903-5.
[2015-1449].
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.2)
78 MUZICĂ
1456. Argint, Doina.
Muzica clasică : pentru micii interpreţi : Aranjamente simple pentru vioară şi pian : Cla-
sele 1-2 / Doina Argint ; red.: Olga Vlaicu, Aurelia Bacalov. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Notograf Prim"). – 39 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0227-9.
ISBN 978-9975-84-001-9.
[2015-1540].
- - 1. Muzică pentru vioară. 2. Muzică pentru pian.
787.1+786.2(075.2)
1457. Borş, Alexandru.
Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 5-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 103, [1] p. : fot. ;
24 cm.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31800 ex.
ISBN 978-9975-67-979-4.
[2015-1394].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
1458. Caflers, Elvira.
Le monde de piano : Méthode de piano pour débutants : [în 2 vol.] / Elvira Caflers, Na-
talia Godbillon ; notograf: Elvira Caflers, Natalia Godbillo ; il.: Inna Britcova. – [Chişinău] :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-51-660-0.
Vol. 1. – 2015. – 82 p. : il., n. muz. – 10 ex. – ISBN 978-9975-51-661-7. – [2015-1527].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1459. Vol. 2. – 2015. – 82 p. : il., n. muz. – 10 ex. – ISBN 978-9975-51-662-4. – [2015-
1528].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1460. "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (Folclor şi creaţie componis-
tică) în contemporaneitate”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Pa-
trimoniul muzical din Republica Moldova (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneita-
te = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor / col. red.: Melnic Victoria (red. şt.) [et al.]. – Chi-
şinău : AMTAP, 2015 (Tipogr. "Valinex"). – 70 p. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9617-6-9.
[2015-1400].
78+398.8(478)(082)=135.1=111=161.1
1461. Scutelnic, Elena.
Teste de evaluare semestriale şi anuale la disciplina Solfegiu şi Teoria Muzicii : pentru
clasele 1-7 / Elena Scutelnic, Doina Argint. – [Chişinău] : S. n., 2015 [Tipogr. "Notograf
Prim"]. – [33] p. : n. muz. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0226-2.
ISBN 978-9975-84-000-2.
[2015-1539].
- - 1. Solfegiu – Teste. 2. Teoria muzicii – Teste.
784.9+78.01(079)
1462. Zaharia, Liliana.
Educaţie muzicală : Caietul elevului : Clasa a 5-a / Liliana Zaharia. – Ed. a 3-a, rev. şi
compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 52 p. : n. muz., tab. ; 24
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-66-6.

33
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

[2015-1560].
78(075.3)
1463. Мовила, Валентина.
Музыкальное воспитание : Тетрадь ученика : 4-й класc / Валентина Мовила,
Тамара Демченко ; design: Victoria Eşanu-Gavriliţă. – Chişinău : Epigraf, 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 21, [3] p. : n. muz., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-125-64-2.
[2015-1559].
78(075.2)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1464. Federaţia Moldovenească de Fotbal. Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ediţia
2014-2015 / aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris Harcenco ; Federaţia Moldovenească de Fotbal. –
Chişinău : Print Elit, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 144 p. : fot., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4136-9-5.
[2015-1557].
- - 1. Federaţia Moldovenească de Fotbal – Anuare.
796.332(478)(058)
1465. Tăbîrţa, Vasile.
Rugby : pregătire de forţă-viteză : monografie / Tăbîrţa Vasile. – [Chişinău] : S. n.,
2015 (Tipogr. "Valinex"). – 128 p.: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 118-128 (192 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-269-5.
[2015-1399].
- - 1. Rugby.
796.333
1466. Крайждан, О. М.
Воспитание координационных способностей в художественной гимнастике : Мо-
нография / Крайждан О. М., Афтимичук О. Е. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Valinex"). –
194 p. : des., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127-150 (260 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-267-1.
[2015-1398].
- - 1. Gimnastică artistică.
796.412.2
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1467. Ghid de terminologie științifică / aut.: Ețco Constantin, Popușoi Natalia, Buta
Galina [et al.] ; red. resp.: Ețco Constantin ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină și Farmacie
″Nicolae Testemițanu″, Șc. de Management în Sănătate Publică. – Chișinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Primex-Com"). – 110 p. ; 21 cm.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – 100 ex.


ISBN 978-9975-110-34-1
[2015-1461].
- - 1. Terminologie ştiinţifică.
81′276.6:001.891=00
811 Limbi individuale
1468. Guţu, Ana.
Eseuri traductologice / Ana Guţu ; red. şt.: Zinaida Radu ; Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Chişinău : [ULIM], 2015
(Tipografia-Sirius). – 160 p. : des., graf., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 153-160 şi în subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-124-53-9.
[2015-1488].
- - 1. Teoria traducerii.
811'25
811.111 Limba engleză
1469. At the Crossroads : Student’s Book 12 / Margareta Duşciac, Maria Gîscă, Eli-
saveta Onofreiciuc [et al.] ; comisia de evaluare : Nina Moraru [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 143 p. : fot. ; 26 cm. –
(English Awareness).
12000 ex.
ISBN 978-9975-61-899-1.
[2015-1390].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
1470. Ciobanu, Zinaida.
Manuel de Français A2 : 5e / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov ; comisia de evaluare:
Viorica Daltă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f.
de tit. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 132 p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-083-4.
[2015-1534].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
1471. Manuel de Français : 3e classe / Eugenia Onufrei, Zinaida Vîrlan, Ala Bujor [et
al.] ; comisia de evaluare: Victoria Manea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 3-
a]. – Chişinău : Arc, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 111 p. : il. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 14730 ex.
ISBN 978-9975-61-896-0.
[2015-1514].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
1472. Vîrlan, Zinaida.

35
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Manuel de français : 2e classe / Zinaida Vîrlan, Eugenia Onufrei, Maria Scobioală ; co-
misia de evaluare : Antonina Mihailuţa [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Prut Internaţional, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 103, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-196-1.
[2015-1391].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
811.135.1 Limba română
1473. Bahnaru, Vasile.
Dicţionar explicativ pentru elevi : [al limbii române] / Vasile Bahnaru, Veronica Purice-
Păcuraru. – Chişinău : Farmec-Lux, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 512 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-3050-3-7 (în cop. tare).
[2015-1431].
- - 1. Limba română – Dicţionare explicative.
811.135.1'374.3
1474. Codreanca, Lidia.
Limba română în Basarabia : (1812-1918) : Studii şi materiale de arhivă / Lidia Co-
dreanca ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Chişinău : Institutul de Filolo-
gie, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 258 p. : facs. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-250-8.
[2015-1553].
- - 1. Limba română – Istorie.
811.135.1'0
1475. "Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontie-
re", conferinţă ştiinţifico-metodică internaţională (2015 ; Chişinău). Limba română în
contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei ştiinţifico-
metodice internaţionale, Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutindeni, Chişi-
nău, 24-26 iulie 2015 / coord.: Mariana Marin ; col. red.: Mariana Marin [et al.]. – Chişinău :
Învăţătorul Modern, 2015 (Tipogr. "Cavaioli"). – 183 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Asoc. Gen. a Învăţătorilor din România, Filiala din Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3038-4-2.
[2015-1369].
- - 1. Limba română.
811.135.1'27+37.015(082)
1476. Limba şi literatura română : Manual pentru elevii claselor a 12-a din şcolile cu
instruire în limba rusă / Tamara Cristei, Iulia Iordăchescu, Liuba Objelean [et al.] ; comisia de
evaluare : Tatiana Callo [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău :
Arc, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 189, [2] p. : fot. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – 4500 ex.
ISBN 978-9975-61-900-4.
[2015-1389].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1'243+821.135.1.09(075.3)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.161.1 Limba rusă


1477. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература : 5 класс : Учебник для школ с обучением на русском
языке / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; экспертная комиссия: Наталья Мазыкина [и
др.] ; М-во Просвещения Респ. Молдова. – Kишинэу : Vector V-N, 2015 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 335, [1] p. : des. ; 24 cm.
8600 ex.
ISBN 978-9975-4123-1-5.
[2015-1413].
- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
1478. Рассказова, Т. В.
Русский язык : Учебник для 2 класca / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова ; comisia
de evaluare: Maria Volcovscaia [et al.] ; consultant şt.: Evghenia Novac ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 199, [1] p. : il.
color ; 24 cm.
7400 ex.
ISBN 978-9975-67-976-3.
[2015-1467].
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.2)
1479. Черных, Т. Г.
Русская литература. Русский язык : 12 класс : Учебник для лицеев с русским язы-
ком обучения / Т. Г. Черных, Р. Ф. Горшкова, Л. И. Демченко ; comisia de evaluare: Oxana
Dumitraş [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Chişi-
nău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 271, [1] p. : fot. ; 24 cm.
3200 ex.
ISBN 978-9975-65-385-5.
[2015-1426].
- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
811.161.2 Limba ucraineană
1480. Кожухар, К. С.
Калинка : Пiдручнiк з украϊнськоϊ мови та читання для 2 класу / К. С. Кожухар, Т. Г.
Суфтiна ; comisia de evaluare : Ludmila Rokiţkaia [et al.] ; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educa-
ţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 207, [1] p. : des. ; 24
cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-67-982-4.
[2015-1392].
- - 1. Limba ucraineană – Texte literare.
811.161.2+821.161.2.09(075.2)
1481. Туницька, М. В.

37
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Українська мова і література : Підручник для 5 класу / М. В. Туницька, А. І. Чорно-


валова, А. І. Нікітченко ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 298, [1] p. : des. ; 24 cm.
31800 ex.
ISBN 978-9975-67-983-1.
[2015-1395].
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare.
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
811.163.2 Limba bulgară
1482. Димитрова, Иваничка.
Родна реч : Български език и читанка : Учебник за 2 клас / Иваничка Димитрова,
Екатерина Дериволкова ; comisia de evaluare: Maria Grădinar [et al.] ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 182, [1] p. : des.
; 24 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-67-977-0.
[2015-1396].
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)
811.512.165 Limba găgăuză
1483. Gagauz dili hem literatura okumaklari : 5-inci klas / I. D. Bankova, I. I.
Baboglu, A. I. StoIetnäya [et al.] ; comisia de evaluare: Oxana Uzun, Maria Pandur ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 259
p. : des. ; 24 cm.
1750 ex.
ISBN 978-9975-67-974-9.
[2015-1393].
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare.
811.512.165+821.512.165.09(075.3)
1484. Gagauzça sinonimnär sözlü / Todur Marinoglu, Lidiya Baurçulu, Güllü Karanfil
[et al.] ; науч. ред.: E. Popoviç-Soroçanu ; науч. консультант: P. Çebotar. – Комрат :
[Главное управление образования Гагаузии], 2010. – 312 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 305 (15 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-3-1.
[2015-1386].
- - 1. Limba găgăuză – Dicţionare de sinonime.
811.512.165'374.2'373.421
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
Человек – Легенда. – Vezi Nr 1406.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.112.28 Literatură evreiască în limba idiş


1485. Шрайбман, Ихил.
Литературные портреты : [еврейских писателей] / Ихил Шрайбман ; пер. и изд.:
Марина Шрайбман ; худож.: Анатолий Пелин. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 339, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-657-0.
[2015-1357].
- - 1. Eseuri.
821.112.28-4 Шрайбман=161.1
821.134.2 Literatură spaniolă
1486. Unamuno, Miguel de.
Abel Sánchez : Istoria unei pasiuni : roman / Miguel de Unamuno ; trad. din lb. span.
de Valentina Buzilă ; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 187
p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-909-7.
[2015-1436].
- - 1. Romane.
821.134.2-31=135.1 Unamuno
821.135.1 Literatură română
1487. Bacovia, George.
Alean : [versuri] / George Bacovia ; il. de Victoria Cozmolici ; cop.: Vladimir Zmeev. –
[Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2015 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 31,
[1] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol
Vidraşcu).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-606-33-0032-5 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2015-1558].
- - 1. Poezii.
821.135.1-1 Bacovia
1488. Caragiale, Ion Luca.
Opere : Ediţie în 3 volume / Ion Luca Caragiale ; ed., cronologie, notă asupra ed. şi
comentarii de Stancu Ilin [et al.] ; st. introd. şi coord. de Stancu Ilin ; resp. ed.: Mihai Papuc ;
cop.: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic) – . – 23 cm. – (Colecţia
"Moştenire", ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-988-6.
[Vol.] 1 : Proză literară. În volume. – 2015. – 623 p. : fot., [1] f. port. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-989-
3 (în cop. tare). – [2015-1515].
- - 1. Nuvele. 2. Piese. 3. Schiţe (literatură).
821.135.1 Caragiale6+821.135.1-3 Caragiale
1489. [Vol.] 2 : Proză literară. În periodice. Postume. – 2015. – 655 p., [1] f. port. – Re-
ferinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex. – ISBN
978-9975-67-990-9 (în cop. tare). – [2015-1516].

39
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

- - 1. Povestiri. 2. Piese. 3. Schiţe (literatură). 4. Cronici.


821.135.1 Caragiale6+821.135.1-3 Caragiale

Лупашко, Михаил. Загадка Эминеску. – Vezi Nr 1510.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1490. Ambroci, Zinaida.
Sfinţiţi prin iubire : Versuri = Sanctified by love : Lyrics / Zinaida Ambroci ; trad.: Cristi-
na Botnari ; fot.: Anatol Damian ; Cenaclul literar-artistic "Lumina Sufletului". – Chişinău :
Universul, 2015. – 104 p. : fot. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-105-3.
[2015-1475].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ambroci=135.1=111
1491. Armaşu, Liliana.
Mâine va fi altfel : [versuri] / Liliana Armaşu ; pref.: Mircea V. Ciobanu ; cop., concepţie
graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 94, [1] p. ; 24 cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-61-908-0.
[2015-1448].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Armaşu
1492. Calamanciuc, Gheorghe.
Celebritatea ghinionistului : roman / Gheorghe Calamanciuc ; cop.: Ada Ţâbuleac. –
Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 198 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-510-6.
[2015-1430].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Calamanciuc
1493. Clubul poeților desculți… : …scriem alb pe negru… : (volum antologic) / Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onosifor Ghibu" ; Clubul poeţilor desculţi…; coord. ed.:
Vitalie Răileanu ; antologatori, resp. de ed.: Vitalie Răileanu, Alexandra Bobu. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 233 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-73-9.
[2015-1476].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1-82
1494. Donici, Leon.
Scrieri : Ediţie în 2 volume / Leon Donici ; text îngrijit, pref., tab. cronologic, note şi co-
mentarii, bibliogr. critică selectivă de Ana-Maria Brezuleanu ; cop.: Vitalie Ichim. – Chişinău :
Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic) – . – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire", ISBN 978-9975-67-
986-2). – ISBN 978-9975-67-992-3.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[Vol.] 1 : Proză literară în volume. – 2015. – 560 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind.
analitic de nume : p. 518-530. – Conţine: Noul seminar : (roman); Floare amară : (nuvele) /
trad. din ruseşte de G. M. Ivanov ; trad. revizuită de Ana-Maria Brezuleanu. – Apare cu spriji-
nul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-993-0 (în cop. tare). – [2015-
1548].
- - 1. Romane. 2. Nuvele.
821.135.1(478)Donici6+821.135.1(478)-3 Donici
1495. [Vol.] 2 : Proză din periodice. Eseuri. Evocări. Publicistică. Corespondenţă. –
2015. – 451 p. : fig., fot. – Bibliogr.: p. 426-431 (100 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Culturii. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-994-7 (în cop. tare). – [2015-1549].
- - 1. Eseuri. 2. Nuvele. 3. Schiţe.
821.135.1(478)Donici6+821.135.1(478)-9 Donici
1496. Goian, Ana.
Armonia Cuvîntului : [versuri] / Ana Goian. – [Chișinău] : Uniprint, 2015. – 88 p. ; 21
cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4390-3-9.
[2015-1536].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Goian
1497. Iaşcenco-Zabelinschi, Renata.
Stropi de polen : [povestiri] / Renata Iaşcenco-Zabelinschi. – Rezina : S. n., 2015 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-53-467-3 (în cop. tare).
[2015-1425].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3
1498. Mîrzac, Daniela.
Phoenix : [versuri] / Mîrzac Daniela. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Print-Caro")]. –
66 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-56-239-3.
[2015-1551].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mîrzac
1499. Onică, Ana.
Forţa iubirii : Roman inspirat din fapte reale / Ana Onică ; cop.: Marian Onică. – Chişi-
nău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 258, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-300-8.
[2015-1526].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Onica
1500. Partole, Claudia.

41
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Trandafirul pustiului : Roman / Claudia Partole. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"). – 142, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-383-1.
[2015-1407].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Partole
1501. Popa, Petre.
Numai de bine : publicistică : [în vol.] / Petre Popa ; prez. graf.: Anatol Adam. –
[Chişinău : Grafema Libris] ; Soroca : [Uniprint], 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-52-156-
7.
[Vol. 2]. – 2013. – 195, [2] p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-52-157-4. – [2015-1519].
- - 1. Reflecţii. 2. Confesiuni. 3. Interviuri.
821.135.1(478)-9 Popa
1502. Rață, Valeriu.
Frămîntul sufletului meu : (poezii) / Valeriu Rață ; pref.: Iurie Colesnic ; cop.: Valeriu
Herţa ; graf.: Teodor Buzu ; fot.: Vasile Şoimaru. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron").
– 231 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-128-40-7.
[2015-1397].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Raţă
1503. Roibu, Nicolae.
Insectarul vesel : (Întâmplări cu personalităţi din Republica Moldova) : [micronuvele] /
Nicolae Roibu ; cop.: Vitalie Leca. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
287 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii al Republicii Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-515-1.
[2015-1421].
- - 1. Micronuvele.
821.135.1(478)-83 Roibu
1504. Sârbu, Liuba.
Floarea sufletului : [versuri] / Liuba Sârbu ; graf.: Vasile Botnaru. – [Ed. a 2-a]. – Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 74, [1] p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-995-5.
[2015-1441].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Sârbu
1505. Selivanov-Gavriliţă, Claudia.
Aici e vatra : Poezii = Ecco, qui sono le mie origini : Poesia / Claudia Selivanov-
Gavriliţă ; trad.: Elena Damaschin. – Ed. bilingvă. – Soroca : Uniprint, 2015. – 152 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., it. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4390-2-2.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1520].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Selivanov-Gavriliţă =135.1=131.1
1506. Tanașciuc, Profir.
Clandestini acasă : (Poezii, povestioare, dedicații) / Profir Tanașciuc ; des., fot.: Maca-
rie Tanașciuc. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 75, [1] p. : des., fot. ; 28
cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-133-02-9.
[2015-1378].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-8 Tanaşciuc
1507. Tarlapan, Efim.
În imperiul unei... fraze : O antologie cronologică a aforismului românesc / Efim Tarla-
pan ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2015
(Combinatul Poligrafic). – 363, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 356-358 (37 tit.).
ISBN 978-9975-54-200-5 (în cop. tare).
[2015-1535].
- - 1. Aforisme.
[821.135.1(478)-84+821.135.1-84]-82
1508. Ţopa, Tudor.
Comoară sufletească : [despre medicii Ludmila şi Constantin Eţco] / Tudor Ţopa ; fot.:
Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 204 p. : fot. color. ; 21 cm.
Text parţial : lb. rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3031-5-6 (în cop. tare).
[2015-1424].
821.135.1(478)-94 Ţopa+614(092)
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1509. Авидон, Нина.
Тороплюсь подарить : [стихи, рассказы] / Нина Авидон. – Кишинев : Б. и., 2015
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 136 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-66-453-0 (în cop. tare).
[2015-1531].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-8 Авидон
1510. Лупашко, Михаил.
Загадка Эминеску : (издание с параллельным текстом поэмы М. Эминеску
"Лучафэр") / Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 48 p. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-77-246-4.
[2015-1380].
- - 1. Eseuri. 2. Poezie.

43
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

821.161.1(478)-4 Лупашко +821.135.1-1 Eminescu=135.1=161.1


1511. Лупашко, Михаил.
Солью и саблей : (сборник исторических произведений) / Михаил Лупашко. – Ки-
шинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 252 p. : il. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-77-245-7.
[2015-1379].
- - 1. Scrieri istorice.
821.161.1(478)-94 Лупашко
1512. Рубинштейн, Олег.
Грани : Стихи / Олег Рубинштейн. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). –
102 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-32-7.
[2015-1360].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Рубинштейн
1513. Савосин, Вадим.
Пока я жив… : Стихи и воспоминания, 1976-2015 / Вадим Савосин, Inga Bely (Са-
восин). – Кишинев : Metrompaş, 2015. – 155, [5] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3026-7-8 (în cop. tare).
[2015-1371].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Савосин
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1514. Gaydarcı, G.
Ana Tarafım : (pietlär) / G. Gaydarcı. – Ed. a 2-a. – Комрат : [Главное управление
образования Гагаузии], 2011 [(Тип. Анкара, Турция)]. – 79 p. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4305-7-9.
[2015-1388].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Gaydarcı
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1515. Abecedar : 0+ / pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Seria "Cartea cu
puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-8-7 (cartonată).
[2015-1492].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821-93

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1516. Gogoaşa : 0+. – Chişinău : A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС
ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Cartea cu puzzle, ISBN 978-
9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3055-9-4 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3066-1-4 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-1489].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821-93
1517. Mireasa : [carte de colorat] / adapt.: Alexei Gurschii ; pict.: Şcetinkina Iulia. –
Chişinău : Biblion, 2015 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Rusia). – 16 p. ; 29 cm. – (Colorăm-
citim, ISBN 978-9975-111-73-7).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-111-75-1.
[2015-1374].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1518. Miss Univers : [carte de colorat] / adapt.: Alexei Gurschii ; pict.: Şcetinkina Iulia.
– Chişinău : Biblion, 2015 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Rusia). – 16 p. ; 29 cm. – (Colorăm-
citim, ISBN 978-9975-111-73-7).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-111-76-8.
[2015-1375].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1519. Nunta de vis : [carte de colorat] / adapt.: Alexei Gurschii ; pict.: Şcetinkina Iulia.
– Chişinău : Biblion, 2015 (Combinatul Poligraf, or. Tveri, Rusia). – 16 p. ; 29 cm. – (Colorăm-
citim, ISBN 978-9975-111-73-7).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-111-74-4.
[2015-1373].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1520. Prinţesa orientală : [carte de colorat] / adapt.: Alexei Gurschii ; pict.: Şcetinkina
Iulia. – Chişinău : Biblion, 2015 (Combinatul Poligraf, or. Tveri, Rusia). – 16 p. ; 29 cm. –
(Colorăm-citim, ISBN 978-9975-111-73-7).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-111-72-0.
[2015-1372].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1521. Regina frumuseţii : [carte de colorat] / adapt.: Alexei Gurschii ; pict.: Şcetinkina
Iulia. – Chişinău : Biblion, 2015 (Combinatul Poligraf or. Tveri, Rusia). – 16 p. ; 29 cm. – (Co-
lorăm-citim, ISBN 978-9975-111-73-7).
F. f. de tit. – 5000 ex.

45
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

ISBN 978-9975-111-77-5.
[2015-1376].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
1522. Trei purceluşi : 0+. – Chişinău : A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип.
"РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Seria "Cartea cu
puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3067-0-6 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-3066-2-1 (Bejuc-Iuvo) (car-
tonată).
[2015-1491].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1523. [Creangă, Ion].
Capra cu trei iezi : [poveste] / [Ion Creangă] ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-80-897-2.
[2015-1445].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1524. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : 0+ : [poveste] / Ion Creangă ; pict.: Irina Oleinik. – Chişinău : Bejuc-
Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов на Дону). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc
Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-6-9 (cartonată).
[2015-1497].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1525. [Creangă, Ion].
Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / [Ion Creangă] ; prez. graf.: Petru Gheţoi. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : des., color ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-80-909-2.
[2015-1444].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1526. Creangă, Ion.
Fata babei şi fata moşneagului : 0+ : [poveste] / Ion Creangă ; pict.: Irina Oleinik. –
Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов на Дону). – [12] p. : il. color ; 22
cm. – (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-7-6 (cartonată).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1498].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1527. [Creangă, Ion].
Punguţa cu doi bani : [poveste] / [Ion Creangă] ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Chişinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : des. color ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-80-985-6.
[2015-1443].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1528. [Creangă, Ion].
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / [Ion Creangă] ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Chişinău
: S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : des. color ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-80-987-0.
[2015-1442].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1529. Andon, Victor.
Căţeluşul şi usturoiul : [poezii pentru copii] / Victor Andon. – Ed. a 2-a, compl. – Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 39 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-28-0.
[2015-1362].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Andon
1530. Chiciuc, L.
Tăpuşele-tăpuşele : Poezii pentru micuţi / L. Chiciuc ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : des. color ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-80-986-3.
[2015-1446].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Chiciuc
1531. Craciun, Eugenia.
Numărătoare : 0+ : [poezii] / Eugenia Craciun, Victor Guzun. – Chişinău : A.V.i.T Publ :
Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов на Дону). – [12] p. : il. color ; 22 cm. –
(Bunicuţa pentru bebeluşi, ISBN 978-9975-4019-8-2) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. sunt indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3067-1-3 (A.V.i.T. Publ.). – ISBN 978-9975-3066-9-0 (Bejuc-Iuvo)
(cartonată).
[2015-1500].
- - 1. Poezii pentru copii.

47
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

821.135.1(478)-93 Craciun
1532. Guzun, Victor.
Abecedar : [poezii] / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo,
2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 15 cm. – (Seria
"Ochişori", ISBN 978-9975-3062-4-9) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-5-6 (cartonată).
[2015-1501].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1533. Guzun, Victor.
Animalele din pădure : [poezii pentru copii] / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. –
Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12
x 15 cm. – (Seria "Ochişori", ISBN 978-9975-3062-4-9) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-4-7 (cartonată).
[2015-1504].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1534. Guzun, Victor.
Animalele din pădure : 0 + / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-
Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Se-
ria "Cartea cu puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-3-8 (cartonată).
[2015-1495].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821.135.1(478)-93 Guzun
1535. Guzun, Victor.
Animalele domestice : [poezii pentru copii] / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. –
Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12
x 15 cm. – (Seria "Ochişori", ISBN 978-9975-3062-4-9) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3057-3-0 (cartonată).
[2015-1503].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1536. Guzun, Victor.
Animalele domestice : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-
Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Se-
ria "Cartea cu puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copiii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-4-5 (cartonată).
[2015-1496].
- - 1. Cărţi cu puzzle.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Guzun
1537. Guzun, Victor.
Animalele exotice : [poezii pentru copii] / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişi-
nău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 15
cm. – (Seria "Ochişori", ISBN 978-9975-3062-4-9) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-6-3 (cartonată).
[2015-1502].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
1538. Guzun, Victor.
Animalele exotice : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo,
2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Seria
"Cartea cu puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-5-2 (cartonată).
[2015-1494].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821.135.1(478)-93 Guzun
1539. Guzun, Victor.
Autospeciale : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015
(Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Seria "Cartea
cu puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-0-7 (cartonată).
[2015-1490].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821.135.1(478)-93 Guzun
1540. Guzun, Victor.
Transport : 0+ / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo, 2015
(Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов-на Дону). – [12] p. : il. color ; 12 x 14 cm. – (Seria "Cartea
cu puzzle", ISBN 978-9975-3062-7-0) (Bejuc Vladimir pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3062-9-4 (cartonată).
[2015-1493].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
821.135.1(478)-93 Guzun
1541. Guzun, Victor.
Păsări : 0+ : [poezii] / Victor Guzun ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : Bejuc-Iuvo,
2015 (Тип. "РОНИиС ПАК", г. Ростов на Дону). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – (Bejuc Vladimir
pentru copii).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-3066-8-3 (cartonată).
[2015-1499].
- - 1. Poezii pentru copii.

49
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

821.135.1(478)-93 Guzun
1542. Sârbu, Liuba.
Oare luna are casă? : [poezii pentru copii] / versuri, graf.: Liuba Sârbu. – Chişinău :
Florile Dalbe, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : il. color ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9806-9-2 (în cop. tare).
[2015-1418].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Sârbu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1543. Самоний, Натали.
До свиданья, детский сад… здравствуй школа! : Стихотворения, книжка-
раскраска / Натали Самоний ; худож.-ил.: В. Оробец. – Бендеры : Полиграфист, 2015. –
26, [1] p. : il. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4332-7-3.
[2015-1457].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93 Самоний
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1544. Popa, Elena.
Miracolul textelor literare : Disciplină opțională : Clasa a 2-a / Elena Popa, Braghiş Ma-
ria. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Interprint, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 55, [1] p. ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9978-4-3.
[2015-1419].
- - 1. Limba română – Texte literare.
821.09:811.135.1(075.2)
821.112.28(478).0 Literatură evreiască în limba idiş din Republica Moldova
1545. Lemster, Moisei.
Eliezer Șteinbarg : Fabulist şi cuget rafinat al spiritualităţii evreieşti / Moisei Lemster ;
trad. din idiș de aut. ; îngrijire: Boris Druță ; graf.: Veronica Druță. – Chișinău : Cavaioli, 2015.
– 184 p. : graf., tab. ; 20 cm.
Tit. orig.: Еврейский баснописец и мудрец Элиэзер Штейнбарг. – 100 ex.
Bibliogr.: p. 171-177 (90 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-59-002-0.
[2015-1370].
- - 1. Literatură evreiască în idiş – Critică şi interpretare.
821.112.28(478).09

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1476.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1546. Eugen Cioclea în dioptria criticii şi studiilor literare / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concept, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia
Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 212 p.
: fig., fot. ; 21 cm.
Bibliografia poetului Eugen Cioclea : p. 184-212. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-74-6.
[2015-1477].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
[821.135.1(478).09+016](092)(082)
1547. Simion, Eugen.
Viaţa ca un roman: Constantin Stere scriitorul : Eseuri / Eugen Simion, Mihai Cimpoi ;
tab. cronologic de Victor Durnea. – [Chişinău] : Gunivas, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 146 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 130 (22 tit.). – Referinţe critice : p. 131-135 şi în subsol. – Apare cu spriji-
nul financiar al Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4467-9-2.
[2015-1409].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.0 Literatură rusă
Горленко, Ф. М. Русский язык и литература. – Vezi Nr 1477.

Черных, Т. Г. Русская литература. Русский язык. – Vezi Nr 1479.

821.161.2.0 Literatură ucraineană


Кожухар, К. С. Калинка. – Vezi Nr 1480.

Туницька, М. В. Українська мова і література. – Vezi Nr 1481.

821.512.165.0 Literatură în limba găguză


Gagauz dili hem literatura okumaklari. – Vezi Nr 1483.

821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


1548. Gagauz literaturası : 10-ci klas için : Hrestomatiya / Центр науч.
исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. –
[Комрат : Главное управление образования Гагаузии], 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 72
p. : fot. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-0-0.
[2015-1383].

51
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

- - 1. Literatură găgăuză – Crestomaţii.


821.512.165(478).09(075.3)
1549. Gagauz literaturası : 11-ci klas için : Hrestomatiya / Центр науч.
исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. –
[Комрат : Главное управление образования Гагаузии], 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 104
p. : fot. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-1-7.
[2015-1384].
- - 1. Literatură găgăuză – Crestomaţii.
821.512.165(478).09(075.3)
1550. Gagauz literaturası : 12-ci klas için : Hrestomatiya / Центр науч.
исследования и научно-метод. работ им. М. Маруневич ; отв. ред.: Güllü Karanfil. –
[Комрат : Главное управление образования Гагаузии], 2011 (Тип. Анкара, Турция). – 135
p. : fot. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4305-2-4.
[2015-1385].
- - 1. Literatură găgăuză – Crestomaţii.
821.512.165(478).09(075.3)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1551. Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova : atlas : pentru clasele 8-9 /
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova, Î.S. Inst. de Geodezie, Prospecţiuni
Tehnice şi Cadastru "Ingeocad" ; red. resp.: Gennadi Sîrodoev [et al.] ; fot., imagini: T.
Izverskaia [et al.]. – [Chişinău] : Ingeocad, [2015] (Combinatul Poligrafic). – 36, [1] p. : fig., h.
color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3076-1-1.
[2015-1471].
- - 1. Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova – Atlase.
911.2/.3(478)(084.4)(075.3)
1552. Râmbu, Nicolae.
Geografie : Manual pentru clasa a 5-a / Nicolae Râmbu, Petru Prunici, Zinaida Calanda
; comisia de evaluare: Sergiu Axânti [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fig. color ; 24 cm.
31800 ex.
ISBN 978-9975-65-387-9.
[2015-1432].
- - 1. Geografie.
911(075.3)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
1553. Geografia continentelor şi oceanelor : atlas : pentru clasele 6-7 / Agenţia Re-
laţii Funciare şi Cadastru a Rep. Moldova, Î. S. Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cadastru "Ingeocad" ; red. resp.: Ghennadi Sîrodoev [et al.] ; fot., imagini: Vasile Chiriac [et
al.]. – [Chişinău] : Ingeocad, [2014] (Combinatul Poligrafic). – 32, [1] p. : fig., h. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4039-7-9.
[2015-1470].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase.
913(21/26)(084.4)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. În culisele istoriei. – Vezi Nr 1555.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477) Istoria Ucrainei
1554. Туряница, Юрий.
Любовь наша – Медведевцы : [район Мукачево, Украина] : Историко-
этнографический очерк / Юрий Туряница, Стефан Туряница ; авт. пер. с укр.: С. В.
Таряницa ; худож. оформл.: М. М. Демьян ; Закарпатская областная организация Нац.
союза краеведов Украины. – [Кишинёв : Б. и., 2015] (Tipogr. "Foxtrot"). – 172 p. : fot. ; 20
cm.
Bibiogr.: p. 173 (16 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-120-75-3.
[2015-1478].
- - 1. Медведевцы – Закарпатская область – Район Мукачево – Украина –
История.
94(477.87-22)
94(478) Istoria Republicii Moldova
Ciucescu, Doru. File din istoria şoptită a românilor. – Vezi Nr 1558.

1555. Colesnic, Iurie.


În culisele istoriei : [personalităţi marcante din Republica Moldova] / Iurie Colesnic. –
Chişinău : Cultura, 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 355 p. : fot., imagini, facs. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-81-4 (în cop. tare) (Tipogr. "Foxtrot").
[2015-1483].
- - 1. Republica Moldova – Personalităţi marcante – Istorie.
94(478)+929
1556. Stati, Vasile.
Moldova şi moldovenii. Statornicirea în istorie : Sec. XI-XVII : Dovezile istorice ale Mol-
dovei. Documenta Moldaviae Historica / Stati Vasile ; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Chişinău : S. n.,
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 205 p. : tab., h., il., h. color. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova. – Bibliogr.: p.
203-205 (59 tit.). – 1000 ex.

53
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

ISBN 978-9975-53-511-3.
[2015-1428].
- - 1. Republica Moldova – Secolele XI-XVII – Istorie.
94(478)"10/16"
1557. Idem în lb. rusă : Молдова и молдаване. Становление в истории. XI-XVII вв.
Documenta Moldaviae Historica : Исторические свидетельства Молдовы. – Кишинэу : Б.
и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 216 p. : tab., h., il., h. color. ; 20 cm.
Изд. при содействии Партии Социалистов Респ. Молдова. – Bibliogr.: p. 210-216
(143 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-512-0.
[2015-1429].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"10/16"
94(498) Istoria României
1558. Ciucescu, Doru.
File din istoria şoptită a românilor : [în 3 vol.] / Doru Ciucescu. – [Chişinău] : Gunivas,
[2015] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4068-7-1.
(Vol. 1). – [2015]. – 109 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4068-8-8. – [2015-1505].
- - 1. Istoria românilor.
94(498)+94(478)
1559. Dezmembrarea României. Anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului
Bucovinei şi Ţinutului Herţa – 1940 : (Studiu şi culegere de documente) / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Cercet. Juridice şi Politice, Inst. de Studiul Arhivelor [et al.] ; îngrijire de
Mihai Taşcă, Wolfram Niess ; coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău : Cartea Juridică : Serebia,
2015 (Tipogr. "Balacron"). – 948 p. : tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – Ind. de nume, geogr.: p.
873-948. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3003-4-6 (Cartea Juridică). – ISBN 978-9975-128-41-4 (Serebia) (în
cop. tare).
[2015-1462].
- - 1. Dezmembrarea României – Anul 1940 – Istorie.
[94(498)+94(47+57)]"1940"
94(=135.1) Istoria românilor
1560. Românii în Gulag : Memorii, mărturii, documente : [în vol.] / Univ. de Stat din
Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Istorie Socială "ProMemoria" ; editori:
Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Balacron") – . – 25 cm. – (Seria "Studii, documente, memorii", ISBN 978-9975-100-80-9 ; 5).
– ISBN 978-9975-128-09-4.
Vol. 2. – 2015. – 362 p. : fot., facs. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Ind. de nume, toponime : p. 347-360. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Aface-
rilor Externe – Dep. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 300 ex. – ISBN 978-
9975-128-42-1 (în cop. tare). – [2015-1464].
- - 1. Deportări staliniste în Basarabia – Memorii – Documente.
[94(=135.1)(478):94(470)]"1940/1951"(082)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1561. Manic, Ștefan.
Macromicetele din ecosistemele Republicii Moldova : (taxonomie, bioecologie, corolo-
gie) : 164.01-Botanica : Autoref. tz. de doct. habilitat în șt. biologice / Ștefan Manic ; Acade-
mia de Științe a Moldovei. Grădina Botanica (Institut). – Chişinău, 2015. – 45 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 37-41 (97 tit.).
[2015-110 Teze].
582.24/.28:502.75(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
1562. Dumbrăveanu, Radu.
Studierea spaţiilor topologice cu structuri algebrice : Specialitatea : 111.04-Geometrie
şi topologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice / Radu Dumbrăveanu ; Univ. de Stat.
din Tiraspol. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (46 tit.).
[2015-109 Teze].
515.12(043.2)
1563. Gîncu, Irina.
Orientările valorice în formarea profesională : Specialitatea : 533.01-Pedagogie univer-
sitară : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Irina Gîncu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (44 tit.).
[2015-105 Teze].
378(043.2)
1564. Grimailo, Nelea.
Rolul organizaţiilor internaţionale regionale în procesul de creare a normelor de drept
internaţional : Specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public : Autoref. al tz. de
doct. în drept / Grimailo Nelea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi
Politice. – Chişinău, 2015. – 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (35 tit.).
[2015-116 Teze].
341.1(043.2)
1565. Marinescu, Ioana Andreea.
Organizarea economico-managerială a controlului biochimic şi biofizic în vederea asi-
gurării sustenabilităţii sanitare : Specialitatea 521.03 – Econ. şi management în domeniul de
activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Marinescu Ioana Andreea ; Univ. Liberă In-
tern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (34 tit.).
[2015-115 Teze].
614.3:005(043.2)
1566. Pascaru-Goncear, Valeria.
Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere
psihopedagogică la studenţi : Specialitatea : 533.01-Pedagogie universitară : Autoref. tz. de

55
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

doct. în pedagogie / Valeria Pascaru-Goncear ; Univ. de Stat. din Moldova. – Chişinău, 2015.
– 34 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (52 tit.).
[2015-108 Teze].
378(043.2)
1567. Pleşca, Nae-Simion.
Relaţii intercontextuale între poezia şi publicistica eminesciană : 622.01 – Literatura
română : Autoref. tz. de doct. în filologie / Pleşca Nae-Simion ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. De Filologie. – Chişinău, 2015. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (23 tit.).
[2015-113 Teze].
821.135.1.09(043.2)
1568. Podlesnaia, Natalia.
Pictura monumentală din Basarabia şi RSS Moldovenească : 651.01 – Teoria şi istoria
artelor plastice : Autoref. tz. de doct. în studiu artelor şi culturologie / Natalia Podlesnaia ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 30, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (69 tit.).
[2015-107 Teze].
75.052(478)(043.2)
1569. Sandu, Tatiana.
Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză : (Studiu ex-
perimental) : 621.03 – Fonetică şi fonologie ; dialectologie ; istoria limbii ; sociolingvistică ;
etnolingvistică (limba engleză) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Tatiana Sandu ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (66 tit.).
[2015-106 Teze].
811.111′342(043.2)
1570. Secrieru, Serghei.
Studiu comparativ al particularităţilor morfo-productive la suine de diferite genotipuri :
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe agricole / Secrieru Serghei ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. –
28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (23 tit.).
[2015-114 Teze].
636.4.033(043.2)
1571. Sîrbu, Dumitru.
Synthesis, study of ferrocene and porphyrin derivatives and their complexes with
transition metals (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru, and Pd) : 141.01. Inorganic chemistry : Summary of
the doctoral thesis in chemical sciences / Dumitru Sîrbu ; The Institute of Chemistry of the
Academy of Sciences of Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (36 tit.).
[2015-111 Teze].
546.4/.7(043.2)
1572. Stana, George.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cooperarea interațională dintre România și alte țări europene în domeniul migrației for-
ței de muncă : Specialitatea : 521.02 – Economie mondială ; relații economice internaționale :
Autoref. tz. de doct. în științe econ. / George Stana ; Univ. Liberă Internațională din Moldova.
– Chişinău, 2015. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (16 tit.).
[2015-112 Teze].
[339.924:331.556.4](498+4)(043.2)
1573. Şestacova, Tatiana.
Controlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui (helianthus annuus l.) la mană
(plasmopara halstedii f. berl et de toni) : 162.01 – Genetică vegetală : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe biologice / Tatiana Şestacova ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. –
Chişinău, 2015. – 31 p. fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (28 tit.).
[2015-104 Teze].
575.1:633.85 (043.2)
1574. Tariq, Murad.
Metodologia managerială de prevenire a abandonului şcolar în liceele din Izrael, secto-
rul Arab : Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
ped. / Murad Tariq ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 29 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-25 (62 tit.).
[2015-117 Teze].
37.091(043.2)
1575. Ţurcan (Balţat), Lilia.
Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice : Specialitatea: 533.01. Pedago-
gie universală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Lilia Ţurcan (Balţat) ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (49 tit.).
[2015-118 Teze].
378(043.2)

57
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Index de nume

A C
Adam, Anatol 1501 Caflers, Elvira 1458-59
Albot, Nata 1447 Cainarean, Gheorghe 1445
Ambroci, Zinaida 1490 Calamanciuc, Gheorghe 1492
Andon, Victor 1529 Calanda, Zinaida 1552
Andrieş, Lucia 1441-42 Callo, Tatiana 1476
Arapovici, Borislav 1364 Capiţa, Ludmila 1363
Argint, Doina 1407, 1456, 1461 Caragiale, Ion Luca 1488-89
Armaşu, Liliana 1491 Catereniuc, I. → v. Catereniuc, Ilia
Armaşu, Ludmila 1415 Catereniuc, Ilia 1434-35
Arseni, Alexandru 1397 Cazac, Valeriu 1432
Atanasov, Iulia 1470 Çebotar, P. 1484
Axânti, Sergiu 1552 Cebotari, Margareta 1546
Cechir, Vladimir 1413
B Cerevatov, Iuri 1417-22
Baboglu, I. I. 1483 Cernavca, Mihail 1392
Babuci, Angela 1435 Cerneţchi, Olga 1443
Bacalov, Aurelia 1456 Chiciuc, L. 1530
Bacinschi, Mihai 1491 Chirchina, Olga 1415
Bacovia, George 1487 Chiriac, Vasile 1553
Bahnaru, Vasile 1473 Chiriacescu, Rodica 1367-68
Baicu, Rodica 1390 Chirica, Lazar 1432
Ballington, Julie 1400 Chiriţa, Ana 1425
Bankova, I. D. 1483 Chistrugă, Gheorghe 1359
Batîr, Dumitru 1434 Cimpoi, Mihai 1547
Baurçulu, Lidiya 1484 Cimpoieş, Valentina 1416
Bălan, Pavel 1508 Ciobanu, Constantin Gh. 1448
Băncilă, Natalia 1386 Ciobanu, Mircea V. 1491
Belâi, Vitalie 1410 Ciobanu, Zinaida 1470
Bely (Савосин), Inga 1513 Cioclea, Eugen (1546)
Beniuc, Valentin 1404 Ciucescu, Doru 1558
Bernic, Mircea 1452 Ciudin, Rodica 1453
Bezede, Rima 1425 Clichici, Dorina 1389
Bobu, Alexandra 1493 Codreanca, Lidia 1474
Bocconi, Sarah 1367-68 Cojoc, Dorel 1452
Bologa, Mircea (1360) Cojocaru, Ludmila D. 1560
Borş, Alexandru 1457 Cojocaru, Victor 1443
Botnari, Cristina 1490 Colesnic, Iurie 1502, 1555
Botnaru, Vasile 1504 Constantinescu, Mihnea 1378
Braghiş, Maria 1544 Corlat, Sergiu 1359
Braicov, Andrei 1359 Coroban, Vitalie 1378
Brezuleanu, Ana-Maria 1494-95 Coroi, Eugen 1457
Britcova, Inna 1458-59 Coşpormac, Viorica 1443
Bujor, Ala 1366, 1471 Cotenco, Eugenia 1433
Bulat, Galina 1408 Cotoros, Inga 1361
Buta, Galina 1467 Covaliova, Olga 1358
Buzilă, Valentina 1486 Cozmolici, Victoria 1487
Buzu, Teodor 1502 Craciun, Eugenia 1531
Crăită, Julian 1364

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Creangă, Ion 1523-28 Goian, Ana 1496


Cristei, Tamara 1476 Golubi, Galina 1455
Cuhal, Radu 1389 Gomano, Elena 1368
Culeşin, Tatiana 1441-42 Gorelco, Tatiana 1441-42
Cutasevici, Angela 1416 Grabarovschi, Ludmila 1361
Cuzneţov, Larisa 1411 Grădinar, Maria 1482
Grecu, Pavel 1396
D Gremalschi, Anatol 1359
Dabija, Tatiana 1397 Gribincea, A. 1393
Daghi, Victor 1464 Gribincea, Vladislav 1396
Daltă, Viorica 1470 Grimailo, Nelea 1564
Damaschin, Elena 1505 Grumeza, Dumitru 1449
Damian, Anatol 1490 Gurschii, Alexei 1517-21
Daradur, Mihail 1432 Guţu, Ana 1468
Didic-Vlas, Viorica 1454 Guzun, Victor 1531-41
Donici, Leon 1494-95 H
Doru, Nicolae 1364
Druță, Boris 1545 Hanganu, Aurelia 1360
Druță, Veronica 1545 Harcenco, Boris 1464
Duca, Gheorghe 1358 Harjevschi, Mariana 1363
Duca, Maria 1433 Herţa, Valeriu 1502
Dumbrăveanu, Radu 1562 Hriptievschi, Nadejda 1396, 1398
Dumbrăveanu-Munteanu, Doina 1398
Dumitraş, Oxana 1479 I
Durnea, Victor 1547 Iaşcenco-Zabelinschi, Renata 1497
Duşciac, Margareta 1469 Iavorschi, Victor 1426
E Ichim, Vitalie 1488-89, 1494-95
Iliadi, Gheorghe 1389
Eşanu-Gavriliţă, Victoria 1463 Ionescu, Ionel-Eduard 1394
Ețco, Constantin 1467 Ioniţă, Lilia 1399
Evtuşenko, Ana 1480 Iordăchescu, Iulia 1476
Ivanov, G. M. 1494
F Izverskaia, T. 1551
Fala, Anatolie 1445 J
Fală, Alexandru 1380-81
Filip, Angela 1388 Jigău, Gheorghe 1445
Furtună, Dorian 1377 Juc, Victor 1382
G K
Ganea, Grigore 1452 Karanfil, Güllü 1412, 1484, 1548-50
Gaydarcı, G. 1514 Kozak, Y. 1393
Gheorghiţă, Eugen 1428 Kudriţcaia, Svetlana 1429-30
Gheţoi, Petru 1523, 1525, 1527-28, 1530 Kuleva, Vera 1412
Ghinculov, Silvia 1362 Kulikovski, Lidia 1363, 1546
Gîncu, Irina 1563
Gînu, Domnica 1408 L
Gîscă, Maria 1469 Leca, Vitalie 1503
Globa, L. 1436 Lemster, Moisei 1545
Gnatiuc, Pavel 1438-39 Litvinova, Tatiana 1429
Godbillon, Natalia 1458-59 Lupaşcu, T. → v. Lupaşcu, Teodor
Godorozea, Maria 1448

59
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Lupaşcu, Teodor 1434-36 Pascaru-Goncear, Valeria 1566


Lupuşor, Adrian 1380-81 Pădureac, Lidia 1560
Perciun, Rodica 1389
M Perju, Gheorghe 1409
Macrinici, Sorina 1398 Petrea, George 1454
Manea, Victoria 1471 Petrencu, Anatol 1560
Manic, Ștefan 1561 Pîslariuc, Virgil 1378
Manolache, Constantin 1360 Platon, Nicolae 1390
Manole, Olga 1398 Pleşca, Nae-Simion 1567
Marin, Mariana 1475 Pleşco, Alexandr 1515, 1532-41
Marinescu, Ioana Andreea 1565 Pocenciuc, Galina 1450
Marinoglu, Todur 1484 Podlesnaia, Natalia 1568
Mariţ, Veronica 1366 Podoleanu, Simona-Patricia 1414
Mattelmiäki, Vera 1364 Popa, Ana 1380-81
Mândâcanu, Virgil 1415 Popa, Elena 1544
Melnic, Victoria 1460 Popa, Petre 1501
Mihailov, Elena 1429-30 Popescu, Victor 1444
Mihailuţa, Antonina 1472 Popovici, Angela 1361
Mîrzac, Daniela 1498 Popoviç-Soroçanu, E. 1484
Mîtcu, Silvia 1382 Popușoi Natalia 1467
Mocrac, Irina 1413 Postica, Pavel 1398
Moraru, Nina 1469 Povzun, Serghei 1451
Moraru, Octombrina 1425 Powell, Jonathan 1378
Moraru, Victor 1379 Prunici, Petru 1552
Pruteanu, Petru 1371
N Purice-Păcuraru, Veronica 1473
Nacu, Ion M. 1428 R
Năstase, Corneliu 1438-39
Nederiţa, Alexandru (1361) Radu, Ştefan 1372
Niess, Wolfram 1559 Radu, Zinaida 1468
Nikolaeva, Janna 1360 Raileanu-Ciobanu, Olga 1411
Novac, Evghenia 1478 Rață, Valeriu 1502
Novak, A. D. 1423 Răileanu, Vitalie 1493, 1546
Râmbu, Nicolae 1552
O Revenco, Mircea 1440
Roibu, Nicolae 1503
Objelean, Liuba 1476 Rokiţkaia, Ludmila 1480
Oleinik, Irina 1524, 1526 Romanciuc, Ruxanda 1415
Oliinîk, Iaroslav 1486, 1556 Rusu, Nadia 1408
Onciu, Parascovia 1363 Rusu, Stanislav 1390
Onică, Ana 1499
Onică, Marian 1499 S
Onofreiciuc, Elisaveta 1469
Onufrei, Eugenia 1471-72 Sandu, Tatiana 1569
Oprea, Valeriu 1417-22 Savciuc, Oxana 1392
Sârbu, Liuba 1504, 1542
P Scobioală, Maria 1472
Scutaru, Eduard 1398
Pandur, Maria 1483 Scutelnic, Elena 1407, 1461
Panico, Ceslav 1402 Secrieru, Serghei 1570
Papuc, Mihai 1488-89 Selivanov-Gavriliţă, Claudia 1505
Partole, Claudia 1500 Serafim (Razmeriţa), Arhimandrit 1373
Pascaru, Ana 1369

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Simion, Eugen 1547 Vidraşcu, Anatol 1487


Sîrbu, Dumitru 1571 Vîrlan, Zinaida 1471-72
Sîrodoev, Ghennadi 1551, 1553 Vlaicu, Olga 1456
Solovei, Marianna 1438 Volcov, Valeriu 1415
Sporek, T. 1393 Volcovscaia, Maria 1478
Stana, George 1572 Vornikova, Lübov 1412
Stanciu, Sergiu 1507 Vozian, Valeriu 1446
Stancu, Ilin 1488-89
Stati, Vasile 1556 W
StoIetnäya, A. I. 1483 Xenofontov, Ion 1360
Ş Z
Șarban, Ana 1438 Zaharia, Liliana 1462
Şcetinkina, Iulia 1517-21 Zaharia, Victor 1402
Şestacova, Tatiana 1573 Zavalişca, Aurica 1437
Şiclovan, Alexandru 1378 Zmeev, Vladimir 1487
Şoimaru, Vasile 1502, 1559
Şpac, Ion 1362 А
Ştefaneţ, Mihail 1434
Авидон, Нина 1509
T Акулай, Елена 1387
Андреева, Т. Г. 1395
Tanașciuc, Macarie 1506 Арапович, Борислав 1365
Tanașciuc, Profir 1506 Афтимичук, О. Е. 1466
Tariq, Murad 1574
Tarlapan, Efim 1507 Б
Taşcă, Mihai 1559
Tăbîrţa, Vasile 1465 Басалин, Вчеслав Сергеевич (1406)
Tănase, Constantin (1363) Бёрге, Шантц 1374-75
Tcaci, Carolina 1451 Боршевский, Андрей 1403
Terehov, Alexei 1438-39 Ботнарюк, Лилия 1384
Tetelea, Margarita 1410 В
Timuţa, Aliona 1416
Tiron, Ştefan. D. 1428 Волницки, Игорь 1384
Tricolici, Claudia 1363
Tomuleţ, Călin 1401 Г

Ţ Гайчук, Валентина 1427


Горленко, Ф. М. 1477
Ţaralunga, Gheorghe 1385 Горшкова, Р. Ф. 1479
Ţâbuleac, Ada 1492
Ţopa, Tudor 1508 Д
Ţurcan (Balţat), Lilia 1575 Даги, Олег 1455
Ţurcanu, Mihaela 1414 Демченко, Л. И. 1479
U Демченко, Тамара 1427, 1463
Демьян, М. М. 1554
Unamuno, Miguel de 1486 Дериволкова, Екатерина 1482
Ursache, Silvia 1417-22 Димитрова, Иваничка 1482
Uzun, Oxana 1483
З
V
Загуменник, В. І. 1405
Vâlcu, Marcela 1415

61
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

К Р
Качмар, Лариса 1374-75 Райски, Тудорица 1427
Кожухар, К. С. 1480 Рассказова, Т. В. 1478
Кондратов, Максим 1374-75 Рубинштейн, Олег 1512
Костаки, Георге 1383
Крайждан, О. М. 1466 С
Кудрицкая, Светлана 1431 Савосин, Вадим 1513
Кылчик, Федор 1376 Самбурик, Елена 1455
Л Самоний, Натали 1543
Стати, Василий 1557
Литвинова, Татьяна 1431 Стратан, Александру 1387
Лупашко, Михаил 1510-11 Сузанская, Т. Н. 1477
Суфтiна, Т. Г. 1480
М Сучевяну, Аркадие 1455
Мазыкина, Наталья 1477 Т
Маттелмяки, Вера 1365
Метляева, Мирослава 1455 Таряницa, С. В. 1554
Михайлов, Елена 1431 Туницька, М. В. 1481
Михайлова, Т. Н. 1478 Туряница, Стефан 1554
Мовила, Валентина 1463 Туряница, Юрий 1554
Н У
Нікітченко, А. І. 1481 Уварова, Алла 1455
О Ч
Олийнык, Ярослав 1557 Черных, Т. Г. 1479
Оробец, В. 1543 Чорновалова, А. І. 1481
П Ш
Пелин, Анатолий 1485 Шрайбман, Ихил 1485
Присэкару, Лилия 1455 Шрайбман, Марина 1485
Проценко, В. В. 1405

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
Abecedar 1515 International Trade 1393
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Academicieni Îmbunătăţirea calităţii învăţământului vocaţio-
şi membri corespondenţi 1358 nal tehnic în domeniul TIC din Republica
Academician Mircea Bologa 1360 Moldova 1425
Academics Correspondent Members 1358 Limba română în contextual dialogului
Acatistul icoanei Făcătoare de minuni din intercultural pedagogic fără frontier 1475
mănăstirea Hârbovăţ 1370 Limba şi literatura română 1476
Algoritmul de diagnostic al maladiilor algerice Lucrări practice la Anatomia Omului 1436
asociate invaziei parazitare 1441 Managementul durabil al terenurilor 1445
Anatomia omului 1434 Managementul public şi guvernanţa în Uniu-
At the Crossroads 1469 nea Europeană 1404
Biblia pentru copii 1364 Manuel de Français 1471
Cartea de rugăciuni cu psalmi 1371 Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
Ce ştim despre corpul uman 1368 "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor
Chimia 1429-30 de câmp în Republica Moldova" 1446
Clinica şi terapia intensivă a sindromului Micc Univers 1518
HELLP şi a complicaţiilor lui 1443 Mireasa 1517
Clubul poeţilor desculţi 1493 Notebook for Practical work at Human Anato-
Conferinţa naţională cu participare internaţio- my 1436
nală "Marketing, comerţ, merceologie: evo- Nunta de vis 1519
luţii şi tendinţe în condiţiile globalizării eco- Particularităţile etiopatogeneticce, epidemiolo-
nomice" 1392 gice şi clinico-evolutive ale maladiilor aler-
Culegere de teste şi problem de situaţie la gice asociate invaziei helminto-parazitare la
anatomia omului 1435 populaţia Moldovei 1442
Déjà Vu 1414 Patrimoniul muzical din Republica Moldova
Descentralizarea axiologică în cosietatea (Folclor şi creaţie componistică) în contem-
bazată pe cunoaştere 1369 poraneitate 1460
Dezmembrarea României. Anexarea de către Pedagogi români notorii 1415
URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Prinţesa orientală 1520
Ţinutului Herţa – 1940 1559 Procesele Electorale Incluzive 1400
Dimensiunea europeană a educaţiei artistice Profesorul universitar Alexandru Nederiţa la a
şi culturale 1409 60-a aniversare 1361
Drepturile omului în Modlova 1398 Promovarea valorilor tradiţionale prin artă şi
Eugen Cioclea în dioptria criticii şi studiilor cultură 1410
literare 1546 Public Management and Governance in the
Executarea hotărârilor Curţii Europene a European Union 1404
Drepturilor Omului de către Republica Mol- Regina frumuseţii 1521
dova 1396 Repubblica di Moldova 1391
Federaţia Moldovenească de Fotbal. Anuarul Republic of Moldova 1381
Fotbalului Moldovenesc 1464 Republica Moldova 1380
Gagauz dili hem literatura okumaklari 1483 Republica Moldova pe calea modernizării
Gagauz literaturası 1548-50 1379
Geografia continentelor şi oceanelor 1553 Românii în Gulag 1560
Geografia fizică şi umană a Republicii Securitatea şi sănătatea în muncă 1385
Moldova 1551 Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie
Ggagauzça sinonimnär sözlü 1484 1389
Ghid de terminologie ştiinţifică 1467 The musical heritage of the Republic of Mol-
Gogoaşa 1516 dova (Folklore and Composers' work) and
Grupul "Vibraţie" 1454 Contemporaneity 1460
Igiena profesională a cavităţii bucale 1438

63
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

The Xth International Congress of Geneticists Охрана здоровья и безопасность труда


and Breeders 1433 1385
Timpul l-a scos în cale 1363 Практические занятия по анатомии челове-
Trei purceluşi 1522 ка 1436
Uşak başçasımda dil ilerlemesi 1423-24 Соглашение об ассоциации между Евро-
Детская Библия 1365 пейским Союзом и Республикой Молдова
Музыкальное наследие Республики 1383
Молдова и современность (Фольклор и Химия 1431
композиторское творчество) 1460 Человек – Легенда 1406

Index de subiecte
Academicieni, Republica Moldova, biografii Deportări staliniste în Basarabia, memorii,
1358 documente 1560
Acatistul icoanei Făcătoare de minuni din Dezmembrarea României, anul 1940, istorie
mănăstirea Hârbovăţ 1370 1559
Administraţie publică 1404 Dezvoltarea copilului, evaluare 1408
Afecţiuni parodontale, organizarea asistenţei Dezvoltarea fizică a elevilor 1437
curativ-profilactice 1439 Drepturile omului, Republica Moldova 1398
Aforisme 1507 Educaţie, artistică 1409
Agresivitate umană 1377 - artistică şi culturală 1410
Agricultură competitivă, management 1445 - muzicală 1407, 1457
Anatomia omului 1434, 1436 - plastică 1455
Animale, curiozităţi pentru copii 1367 - preşcolară 1417-22
Astronomie 1428 Electrofizică, indici bibliografici 1360
Automatizare 1444 Electronică 1444
Biblia pentru copii 1364-65 Electrotehnică 1444
Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Cazaclia, Eseuri 1485, 1495, 1510
raionul Ciadîr-Lunga, Republica Moldova, Expertiză contabilă 1449
istorie 1376 Fapte ostăşeşeti 1406
Boli alergice 1441-42 Federaţia Modlovenească de Fotbal, anuare
Bucate moldoveneşti 1447 1464
Cavitate bucală, igienă 1438 Filosofie morală 1369
Cărţi, cu puzzle 1515-16, 1522, 1534, 1536, Finanţe internaţionale 1395
1538-40 Funcţii publice 1401
- de colorat 1517-21 Geografia continentelor şi oceanelor, atlase
Centrul Naţional Anticorupţie, Republica 1553
Moldova, reforme 1399 Geografia fizică şi umană a Republicii Moldo-
Comerţ 1392 va, atlase 1551
- internaţional 1393 Geografie 1552
Comportament agresiv 1377 Gimnastică artistică 1466
Confesiuni 1501 Guvernanţa în Uniunea Europeană 1404
Contabilitate, indici bibliografici 1361 Guvernare, interpretări 1378
Controlul constituţionalităţii legilor 1397 Igienă bucală 1438
Corpul uman, curiozităţi pentru copii 1368 Infecţii cu paraziţi 1441-42
Cronici 1489 Informatică 1359
Cultură fizică 1437 Interviuri 1501
Cunoaştere, aspecte filosofice 1369 Istoria românilor 1558
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întreprinderi, metode, evaluare 1386
hotărâri 1396 Întreprinderi mici şi mijlocii, Republica Moldo-
va 1387

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Învăţământ tehnic, tehnologii informaţionale Pictură 1454


1425 Piese 1488-89
Liceul "Spiru Haret" din Chişinău, promoţia Pieţe şi sisteme financiare, management 1394
2015 1414 Plante de câmp, Republica Moldova, cercetări
Limbi, bulgară 1482 ştiinţifice 1446
- engleză 1413, 1469 Poezie 1487, 1490-91, 1493, 1496, 1498,
- franceză 1470-72 1502, 1504-06, 1509-10, 1512-14
- găgăuză 1483-84 Poezii pentru copii 1529-33, 1535, 1537,
- română 1473, 1475-76 1541-43
- română, istorie 1474 Politică, interpretări 1378
- română, texte literare 1416, 1544 Poşta Republicii Moldova, istorie 1448
- rusă 1477-79 Povestiri 1489, 1497, 1509
- ucraineană 1480-81 Poveşti 1523-28
Linii tehnologice, industria alimentară 1452 Predici 1372
Literatră, ucraineană, critică şi interpretare Procese electorale incluzive 1400
1481 Psalmi 1371
- evreiască în idiş, critică şi interpretare 1545 Psihiatrie legală 1440
- găgăuză, crestomaţii 1548-50 Publicistică, indici bibliografici 1363
- - critică şi interpretare 1483 Reflecţii 1501
- religioasă 1374-75 Revista "Basarabia economică", 1919-1940,
- română, critică şi interpretare 1476 indici bibliografici 1362
- română din Republica Moldova, critică şi Romane 1486, 1492, 1494, 1499-1500
interpretare 1546-47 Rugăciuni 1371
- rusă, critică şi interpretare 1477, 1479 Rugby 1465
Management, financiar al întreprinderii 1450 Schiţe (literatură) 1488-89,1495
- vânzărilor 1451 Scrieri istorice 1511
Marketing 1392 Secetă, Republica Moldova 1432
- bancar, Republica Moldova 1388 Securitatea muncii, acte legislative şi normati-
Matematică, teste 1426-27 ve 1385
Materiale polimerice 1453 Sindromul HELLP, complicaţii, terapie 1443
Mănăstirea Ţipova, Republica Moldova, istorie Sistem, cardiovascular, teste 1435
1373 - limfatic, teste 1435
Merceologie 1392 - nervos, teste 1435
Micronuvele 1503 - locomotor, anatomia omului 1436
Muzică, pentru pian 1456, 1458-59 Solfegiu, teste 1461
- pentru vioară 1456 Stabilitate financiară, economia de piaţă 1389
Nuvele 1488, 1494-95 Teorie, muzicii, teste 1461
Organe senzoriale, teste 1435 - traducerii 1468
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Terminologie ştiinţifică 1467
activităţi nemilitare 1382 Termofizică, indici bibliografici 1360
Partide politice, Republica Moldova, istorie Tortură, Republica Moldova, prevenire, com-
1384 batere 1402
Pedagogi remarcabili, Republica Moldova, Trafic de fiinţe umane 1403
istorie 1415 Tulburări de personalitate 1440
Pedagogia competenţelor 1411 Turism, Republica Moldova 1390-91

Index geografic
Republica Moldova–Curtea Europeană a Republica Moldova, geopolitică, economie,
Drepturilor Omului, executarea hotărârilor sondaje de opinie 1380-81
1396 Republica Moldova, integrare europeană 1383

65
Cronica cărţii Nr 7-2015 ≡ Book annals Nr 7-2015

Republica Moldova, istorie 1557 Republica Moldova, istorie 1556


Republica Moldova, modernizare social- Медведевцы, Закарпатская область, pайон
politică, cercetări ştiinţifice 1379 Мукачевo, Украина, история 1554
Republica Moldova, personalităţi marcante,
istorie 1555

Index de editori
A.V.i.T. Publ 1516, 1522, 1531 Institutul de Filologie 1474
AMTAP 1460 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Arc 1367-68, 1429-31, 1455, 1469, 1471, Plantelor al AŞM 1433
1476, 1486, 1491 Interprint 1544
ASEM 1361, 1386, 1392, 1443 Învăţătorul Modern 1475
Bejuc-Iuvo 1515-16, 1522, 1524, 1526, 1531- Lexon-Prim 1377, 1401
41 Lumina 1479, 1500, 1552
Biblion 1517-21 Lumos Foundation 1408
Bibliotec Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Lyceum 1427-28
(Institut) al AŞM 1358, 1360, 1379, 1382 Metrompaş 1513
Cartea Juridică 1402, 1559 Pontos 1415, 1437, 1453, 1458-59, 1485,
Cartier 1378, 1399 1499
Casa Imago 1447 Print Elit 1464
Cavaioli 1545 Prut Internaţional 1470, 1472, 1507
Centrul de Resurse Juridice din Moldova 1396 Serebia 1559
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1425 Silvius Libris 1417-22
Centrul pedagogic Inovaţional "Ion Groza" Societatea Biblică Interconfesională din Re-
1413 publica Moldova 1364-65
Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" 1410 Ştiinţa 1359, 1457, 1478, 1480-83, 1488-89,
Cultura 1555 1494-95
Elan Inc 1414 Tipografia "Foxtrot" 1449
Elan Poligraf 1390 UAŞM 1433
Epigraf 1366, 1462-63 ULIM 1468
Estetini 1384, 1432 Uniprint 1496, 1501, 1505
Farmec-Lux 1473 Universul 1490
Florile Dalbe 1542 Vector V-N 1477
Fundaţia "Draghiştea" 1508 Viţă adevărată 1371
Grafema Libris 1501 Главное управление образования Гагаузии
Gunivas 1547, 1558 1412, 1423-24, 1484, 1514, 1548-50
Imprint Plus 1400 Институт демократии 1403
INCE 1389 НИЭИ 1387
Ingeocad 1551, 1553 Полиграфист 1543

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IULIE NR 7 JULY
(2453-2857)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2453. Percinschi, Natalia. Open Innovation: The Preconditions of Their Creation and
Strategies / Natalia Percinschi, Svetlana Dodon // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 62-67 : fig.,
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2472)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2454. Cernelev, Olga. Rolul tehnologiilor informaţionale în domeniul cercetării-dezvoltării
/ Olga Cernelev // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 83-85 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2455, 2517, 2554)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2455. Cocieru, Mariana. Salvgardarea patrimoniului cultural intangibil în era tehnologii-
lor informaționale avansate / Mariana Cocieru // Patrimoniul muzical din Republica Moldova :
(Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P.18-19. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 2749, 2822)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 2691)
069 Muzee
(Vezi Nr 2717)

67
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2456. Vintilă, Horia. Miguel de Unamuno în carne și spirit : Cu Julian Marias [filozof și
eseist spaniol] despre gânditor și romancier / Horia Vintilă ; trad. din lb. span. de Valentina
Buzilă // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 97-103. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2825)

159.9 Psihologie
2457. Hurezeanu, Adriana. Rezultatele unor testări psihologice uzuale la un lot de elevi
corelate cu performanţa şcolară / Adriana Hurezeanu, Ileana Prejbeanu, Marcelina Mihai //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 64-66 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2458. Babisanda, Victor. Sfinții Apostoli Petru și Pavel / preotul paroh Victor Babisanda
// Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 39-40 : fot. – ISSN 1857-4963.

2459. Botezul Domnului în Sfânta Scriptură și Iconografie : [predică] // Luminătorul. –


2015. – Nr 1. – P. 10-13.

2460. Buburuz, Petru. Un nume bun al omului e mai scump decât orice bogăție… :
[despre înălțarea Bisericii "Sf. Apostol Petru și Pavel " din Chișinău] / preotul Petru Buburuz //
Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 9-20.

2461. Chifăr, Calistrat. Privegherea și rugăciunea sunt arme ale sufletului : interviu cu
Părintele Calistrat de la Vlădiceni / cor. rev. // Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 25-29.

2462. Cuvânt la Botezul Domnului a Sfântului Ioan Gură de Aur : [predică] // Lumină-
torul. – 2015. – Nr 1. – P. 3-9.

2463. Goreanu, Venianim. Chip și asemănare a omului cu Dumnezeu : [studiu teologic]


/ Arhimandritul Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2015. – Nr 1. – P. 33-52. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 49-52 (65 tit.).

2464. (Goreanu), Veniamin. Crearea omului printr-un act creator special : [studiu teolo-
gic] / Arhimandritul Veniamin (Goreanu) // Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 30-44. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 41-45 (54 tit.).

2465. Mitropolitul Iosif Mușat : [al Moldovei : 600 de ani de la trecerea la Domnul] //
Luminătorul. – 2015. – Nr 1. – P. 31-32.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2466. Negru, Nina. De ce "mitropolia de aur" a Patriarhiei Române? : [despre preotul mi-
litar Ioan Doliscinschi din Basarabia (1878-1929)] / Negru Nina // Oameni, Locuri, Destine. –
2014. – Nr 7/8. – P. 51-52. – ISSN 1857-4963.

2467. Nicolescu, Nicolae. Dumnezeiasca lumină a Nașterii Domnului : [meditații] / preo-


tul Nicolae Nicolescu // Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 21-24.

2468. Părintele Paisie Aghioritul a fost trecut în rândul sfinților : [(1924-1994) : ca-
nonizarea lui la 13 ian. 2015, Grecia] // Luminătorul. – 2015. – Nr 1. – P. 14-23.

2469. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiuri-


lor). Pastorală la Nașterea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basara-
biei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – P. 3-8 : fot.

2470. Sofroni, Ana. Părintele Arsenie Boca – alesul lui Dumnezeu pentru neamul româ-
nesc [viața și activitatea (1910-1989)] / Ana Sofroni // Luminătorul. – 2015. – Nr 1. – P. 24-30.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 30 (8 tit.).

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 2496, 2498)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2471. Агаркова, Лилиана. О перспективе внедрение Соглашения об ассоциации
между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их го-
сударствами-членами - с одной стороны, и Республикой Молдова – с другой стороны, в
области налогообложения / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 92-
96 : fot. – ISSN 1857-3991.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2472. Certan, Simion. Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii inte-
lectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica
Moldova / Simion Certan, Ion Certan // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 68-75 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


(Vezi Nr 2545)

69
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2473. Alcaz, Nicolae. Noţiunea şi principiile flexicurităţii / Nicolae Alcaz // Revista Naţio-
nală de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 58-63. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63
(7 tit.). – ISSN 1811-0770.

2474. Barierele pentru reîncadrarea în mediul ocupaţional a persoanelor cu


dizabilitate cauzată de maladii netransmisibile / Alina Ferdohleb, Vadim Raţă, Vladimir
Bebîh [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P.
74-76 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2475. Bebîh, Vladimir. Necesitatea adaptării metodologiei Organizaţiei Internaţionale a


Muncii privind evaluarea traumatismului / Vladimir Bebîh, Vadim Raţa, Rodica Ţabur // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 94-97 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2519, 2594, 2617)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 2735)
336 Finanţe
2476. Cebaniuc, Irina. Unele aspecte privind efectuarea controlului fiscal la întreprinde-
rile aflate în proces de insolvabilitate / Irina Cebaniuc // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 7.
– P. 49-50 : fot. – ISSN 1813-4408.

2477. Legea bugetului de stat pe anul 2015 / Serviciul Fiscal de Stat al Rep. Moldova
// Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 11-17 ; 18-25. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

2478. Lupaşco, Oleg. Aspecte metodologice privind executarea silită a obligaţiilor calcu-
late de către Inspecţia de Stat în Construcţii / Oleg Lupaşco // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr
4. – P. 76-77 : fot. – ISSN 1857-3991.

2479. Врагалева, Вероника. О возмещении физическому лицу – резиденту Рес-


публики Молдова, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, сумм
излишне уплаченного/удержанного подоходного налога / Вероника Врагалева, Марина
Кравченко // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 78-91 : fot. – ISSN 1857-3991.

2480. Гропа (Мицова), Людмила. О новом Отчете по сборам за пользование зо-


ной автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоной за чертой
населенного пункта (форма TFZD-15) / Людмила Гропа (Мицова) // Contabilitate şi audit.
– 2015. – Nr 7. – P. 27-31 : fot. – ISSN 1813-4408.

2481. Закерничная, Анна. О применении НДС и подоходного налога при оказании


услуг нерезидентом резиденту Республики Молдова / Анна Закерничная // Contabilitate
şi audit. – 2015. – Nr 7. – P. 25-27 : fot. – ISSN 1813-4408.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2482. Чиреш, Елена. Зачет НДС и смена режима налогообложения / Елена Чиреш
// Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 7. – P. 51-55 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 2471, 2511, 2530)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2483. Arpintin, Veronica. Valorile Veronicăi Arpintin = Veronica Arpintin and her values
: [susținerea businessului mic : interviu cu managerul naţ. pentru Rep. Moldova din echipa
BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)] / consemnare de cor. rev. //
Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – P. 12-16 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2484. Cotorobai, Sergiu. Deciziile Organizației Mondiale a Vămilor cu privire la clasifica-
rea mărfurilor / Sergiu Cotorobai // Vama. – 2015. – Nr 2. – P. 15-16. – ISSN 1857-2979.

2485. Furtuna, Daniela. Regulile generale de clasificare : [a mărfurilor] / Daniela Furtuna


// Vama. – 2015. – Nr 2. – P. 9-14. – ISSN 1857-2979.

2486. Furtuna, Daniela. Rolul secției clasificarea mărfurilor în activitatea vamală / Da-
niela Furtuna // Vama. – 2015. – Nr 2. – P. 7-8. – ISSN 1857-2979.

2487. Istrati, Nina. Norme metodologice de clasificare a mărfurilor / Nina Istrati // Vama.
– 2015. – Nr 2. – P. 17-21. – ISSN 1857-2979.

2488. Niculai, Nadejda. Legislația Republicii Moldova cu privire la clasificarea mărfurilor


/ Nadejda Niculai // Vama. – 2015. – Nr 2. – P. 2-6. – ISSN 1857-2979.

2489. Novac, Valentina. Importul paralel, proprietatea intelectuală şi concurenţa / Valen-


tina Novac, Ştefan Novac // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 52-58 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

2490. Popușoi, Mihail. Decizii tarifare prealabile / Mihail Popușoi // Vama. – 2015. – Nr
2. – P. 22-59 : an. – ISSN 1857-2979.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2491. Avornic, Gheorghe. Fundamente teoretice şi practice care alimentează necesita-
tea aplicării (utilizării) "dreptului discreţionar" / Gheorghe Avornic, Dumitru Postovan // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 2-11 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 11 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

341 Drept internaţional


2492. Luca, Ala. Protecţia migranţilor în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
şi a Cartei Sociale Europene / Ala Luca // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 64-
69. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2493. Ciocîrlan, Gh. Cetăţenia – instituţie politico-juridică / Gh. Ciocîrlan // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 51-54. – Rez. în lb. rom., engl – Referinţe bibliogr. : p. 54 (15 tit.).
– ISSN 1810-3081.

2494. Ciocîrlan, Gh. Concepţii ştiinţifice cu privire la natura juridică a cetăţeniei / Gh.
Ciocîrlan // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 34-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 38 (14 tit.). – ISSN 1810-309X.

2495. Corj, Mihai. Data emiterii, aprobării sau adoptării actului oficial / Mihai Corj // Re-
vista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 18-27 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 27 (35 tit.). – ISSN 1811-0770.

2496. Costachi, Gheorghe. Finanţarea separatismului – factor de periclitare a securităţii


naţionale a Republicii Moldova : [pe marginea mesei rotunde "Separatismului – pericol pentru
societatea contemporană", 23 apr. 2015] / Gheorghe Costachi, Valeriu Kuciuk // Legea şi
viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 4-14. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11-14 (52
tit.). – ISSN 1810-309X.

2497. Cuzneţov, Alexandru. Evoluţia cheltuielilor de executare în sistemul de drept al


Republicii Moldova / Alexandru Cuzneţov, Cristina Prisacari // Revista Naţională de Drept. –
2015. – Nr 7. – P. 28-31. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1811-0770.

2498. Боршевский, А. Особенности и правовая характеристика защиты прав этни-


ческих меньшинств в Республике Молдова / А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2015. –
Nr 7. – P. 28-34. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (10 tit.). – ISSN 1810-
3081.

2499. Федоров, Г. Теория разделения властей и практика её применения / Г. Фе-


доров // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 4-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Va urma. –
ISSN 1810-3081.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2500. Buga, Larisa. Cu privire la construirea legii penale după modelul normei juridice
penale / Larisa Buga // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 28-33. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 33 (28 tit.). – ISSN 1810-309X.
2501. Ciobanu, Igor. Evoluţia pedepselor ca sancţiuni de drept penal / Igor Ciobanu,
Ana Negruţa // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 14-17. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2502. Corcea, Nicolae. Latura subiectivă a violenţei în familie prevăzute la alin. (1) art.
201 CP RM / Nicolae Corcea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 53-57. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

2503. Oltu, Vadim. Eroarea în cazul comiterii infracţiunii şi posibilitatea aplicării unor cir-
cumstanţe care înlătură urmărirea penală / Vadim Oltu, Ion Pavel // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 75-79. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (27 tit.).
– ISSN 1811-0770.

2504. Pavel, Ion. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legale de
deservirea populaţiei: elemente care indică pericolul social şi justificarea incriminării / Ion
Pavel, Sergiu Gavajuc // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 80-84. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

2505. Selevestru, Irina. Fapta prejudiciabilă din cadrul infracţiunilor prevăzute la art. 191
"Delapidarea averii străine" din Codul penal. Partea I / Irina Selevestru // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 48-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (36
tit.). – ISSN 1811-0770.

2506. Стратулат, В. Правовые средства защиты от насилия в семье / В. Стратулат


// Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 44-50. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
50 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2507. Mănescu, Costin. Raporturile internaţionale privind cooperarea dintre state pentru
prevenirea şi combaterea fenomenului de evaziune / Costin Mănescu // Legea şi viaţa. –
2015. – Nr 7. – P. 39-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (9 tit.). – ISSN
1810-309X.

2508. Răileanu, Ion. Aspecte juridice ale bancrutei de stat în contextul executării obliga-
ţiunilor contractuale / Ion Răileanu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 15-17. – Rez. în lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
2509. Сосна, Б. Новый закон "О жилье" нуждается в изменение / Б. Сосна, Н. Кибак
// Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
22 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2510. Ţaranu, Ludmila. Caracterele juridice ale atributelor de identificare a persoanei fi-
zice / Ludmila Ţaranu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 70-74. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2511. Горенштейн, Лев. О составе и порядке вычета судебных расходов, понесен-


ных экономическими агентами в досудебном порядке и в судебной инстанции / Лев
Горенштейн // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 97-103 : fot. – ISSN 1857-3991.

347.7 Drept comercial


2512. Ardelean, Grigore. Consideraţii privind inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire
a dreptului de autor / Grigore Ardelean // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 21-25 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

2513. Cocieru, Ludmila. Femei care au făcut istorie şi mărci care le-au făcut femei :
(Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi Margaret Thatcher) : [mărci britanice în cadrul pro-
prietății intelectuale] / Ludmila Cocieru // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 46-51 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50-51 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

2514. Cojocari, Eugenia. Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale – o problemă de ac-


tualitate continuă / Eugenia Cojocari // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 10-15 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

2515. Curmei, Ion. Notorietatea mărcii. Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii / Ion
Curmei // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 26-34 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 33-34 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

2516. Cuzneţov, Alexandru. Evoluţia contractelor comerciale : (perioada medievală-


prezent) / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 12-13 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.

2517. Ламбов, Александр. О юридической значимости лицензионных соглашений,


заключенных через Интернет, и о применимом к ним законодательстве / Александр
Ламбов // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 16-20 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 20 (4 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2489, 2689)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2518. Сосна, А. О некоторых проблемах реформирования судебной системы / А.
Сосна // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 27 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2519. Macovei, Tatiana. Cercetarea accidentelor de muncă / Tatiana Macovei // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 32-38 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 38 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.

2520. Slabu, Gheorghe Sorin. Munca desfăşurată în baza contractului individual de


muncă sau în baza unui contract de prestări servicii / Gheorghe Sorin Slabu // Legea şi viaţa.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– 2015. – Nr 7. – P. 18-23. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (16 tit.). –
ISSN 1810-309X.

2521. Босый, Д. Особенности правового регулирования труда профессиональных


спортсменов и тренеров / Д. Босый // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – P. 35-38. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (4 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.3 Drept social


2522. Proca, Ludmila. Dreptul la indemnizaţii al persoanelor asigurate şi neasigurate în
perioada de maternitate, creştere şi îngrijire a copilului / Ludmila Proca // Revista Naţională
de Drept. – 2015. – Nr 7. – P. 39-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47
(61 tit.). – ISSN 1811-0770.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


2523. Cernei, Olga. Drepturile şi obligaţiile vînzătorului ca subiect al contractului de vân-
zare-cumpărare a terenurilor / Olga Cernei // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – P. 24-28. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2524. Şalaru, Ion. Argumentarea politicilor de prevenire şi control al bolilor netransmisi-
bile / Ion Şalaru, Nelea Tabuncic // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2015. – Nr 3. – P. 12-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (9 tit.). – ISSN
1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2496)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2525. Andronachi, Natalia. Aspiranții epoleților de ofițer: calea adevăratelor caractere :
[la Acad. Militară "Alexandru cel Bun"] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr
7. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

2526. Baciu, Vladislav. "Efort comun – 2015": experiența interoperabilității : [exercițiu


pentru militarii Armatei Naț.] / Vladislav Baciu ; fot. : Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 7. – P. 4-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

2527. Radvan, Inga. Preotul militar Veaceslav Hortolomei: "Armata ajută tînărul să însu-
șească noțiunea de apărător, îndrumător, ajutător" : [pe marginea discuției cu V. Hortolomei] /
Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.

2528. Radvan, Inga. Primul glonte versus primele emoții : [despre ostașii de la Centrul
de instruire din Dănceni] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 18-19 : fot. –
ISSN 1857-3703.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2529. Radvan, Inga. Sacrificiul securității pas cu pas : [pe marginea discuției cu lt.-col.
Igor Antoci, pacificator în Sudanul de Sud, Africa] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015.
– Nr 7. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2530. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 / Serviciul Fiscal de
Stat al Rep. Moldova // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 25-35 ; 35-46. – Idem în lb. rusă.
– ISSN 1857-3991.
368 Asigurări
2531. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 /
Serviciul Fiscal de Stat al Rep. Moldova // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 47 ; 48-49. –
Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2532. Aspectele dezvoltării fizice a elevilor din familiile complete şi familiile tempo-
rar dezintegrate / Virgil Manole, Aculina Zaporojan, Vladimir Lîsenco [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 58-61 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2533. Cerbușca, Pavel. Elaborarea proiectelor educaționale cu caracter comunitar / Pa-


vel Cerbușca // Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere :
Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didacti-
ce Române de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 112 : fot.

2534. Hadîrcă, Maria. Educație interculturală și educație plurilingvă în învățământul se-


cundar general / Maria Hadîrcă // Limba română în contextul dialogului intercultural pedago-
gic fără frontiere : Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a
Cadrelor Didactice Române de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 33-39 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (6 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2535. Ghicov, Adrian. Proba textului: de la gândirea cititorului la satisfacția vorbitorului,
sau Cum ghidăm elevul să interpreteze informația culturală a unui mesaj / Adrian Ghicov //
Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Con-
ferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de
Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 40-47 : fot. – Bibliogr. : p. 47 (5 tit.).

2536. Pașca, Magda. Metode de înțelegere și însușire a limbii române literare ca o reali-
tate complexă / Magda Pașca, Simina Roșu // Limba română în contextul dialogului intercultu-
ral pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala
de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. –
P. 67-70. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (5 tit.).

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2537. Popovici, Angela. Considerații privind receptarea, decodificarea și dezvoltarea


mesajului sonor la elevii alolingvi / Angela Popovici // Limba română în contextul dialogului
intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţiona-
le. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chiși-
nău, 2015. – P. 55-60 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (11 tit.).

2538. Suruceanu, Maria. Dezvoltarea limbajului elevilor în contextul funcționalității / Ma-


ria Suruceanu // Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere :
Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didacti-
ce Române de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 48-54 : fot. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (17 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


(Vezi Nr 2580)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2539. Устурой, Николай. Человек стоит столько, сколько стоит его слово : [о дир.
Братушанского колледжа зоотехнии и ветеринарной медицины, р-н Единец Сергея
Александровича Долищинского] / Николай Устурой // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. –
Nr 7/8. – P. 29-31 : fot. – ISSN 1857-4963.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2540. Cuciureanu, Gheorghe. Zece provocări pentru studiile doctorale din Republica
Moldova / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 76-82 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

2541. Etapele instruirii postuniversitare în cadrul Catedrei Medicină Socială și Ma-


nagement Sanitar "Nicolae Testemițanu" la 70 ani de la fondare / Dumitru Tintiuc, Tudor
Grejdean, Leonid Margine [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 2. – P. 324-328 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
328 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

2542. 70 ani a cercetărilor științifice în cadrul Catedrei Medicină Socială și Mana-


gement Sanitar "Nicolae Testemițanu" / Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdean, Leonid Margine
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 320-
324 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 323-324 (6 tit.). – ISSN 1857-
0011.
(Vezi de asemenea Nr 2605)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

77
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2543. Popa, Pavel. Coronița – simbolul purificării și al demnității miresei / Pavel Popa //
Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 24-25. – Rez. în lb. rom.

398 Folclor
2544. Cernea, Natalia. Colindatul în satul Anadol, Reni – între trecut și prezent / Natalia
Cernea, Diana Bunea // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie com-
ponistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и
современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the
Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău,
2015. – P. 26. – Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea Nr 2739, 2746)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2545. Dediu, Ion. Grigore Antipa și bioeconomia / Ion Dediu // Mediul Ambiant. – 2014. –
Nr 4. – P. 40-41. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (18 tit.). – ISSN 1810-9551.

2546. Dispersia poluanților în condiții meteorologice nefavorabile și influența asu-


pra nivelului de poluare al aerului atmosferic în urbele Republicii Moldova / Lazăr
Chirică, Gavril Gâlcă, Violeta Balan [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 16-22 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (10 tit.). – ISSN 1810-9551.

2547. Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function:


improving water quality / Ostroumov S. A., Miron A. A., Kotelevtsev S. V. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 17-28 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 25-28 (39 tit.). – ISSN 1857-064X.

2548. Gliga, Olesea. Conţinutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componen-


tele mediului ambiant / Olesea Gliga // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 103-112 : fig., fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111-112 (17 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2710)

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
2549. Bujac, Cristina. One subfamily of cubic systems with invariant lines of total multip-
licity eight and with two distinct real infinite singularities / Cristina Bujac // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2015. – Nr 1. – P. 48-86 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86 (36 tit.). – ISSN 1024-7696.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2550. Lazari, Alexandru. Determining the Optimal Evolution Time for Markov Processes
with Final Sequence of States / Alexandru Lazari // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldovei. Matematica. – 2015. – Nr 1. – P. 115-126. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 126 (9 tit.). – ISSN 1024-7696.
514 Geometrie
2551. Popa, Alexandru. On the distinction between one-dimensional Euclidean and
hyperbolic spaces / Alexandru Popa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei.
Matematica. – 2015. – Nr 1. – P. 97-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102
(10 tit.). – ISSN 1024-7696.

515.1 Topologie
2552. Arnautov, V. I. On the number of ring topologies on countable rings / V. I.
Arnautov, G. N. Ermakova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matemati-
ca. – 2015. – Nr 1. – P. 103-114. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (6 tit.). –
ISSN 1024-7696.

2553. Choban, Mitrofan M. lp (R)-equivalence of topological spaces and topological


modules / Mitrofan M. Choban, Radu N. Dumbrăveanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldovei. Matematica. – 2015. – Nr 1. – P. 20-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 47 (11 tit.). – ISSN 1024-7696.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului
2554. Landslides susceptibility assessment in Codri Plateau using logistic
regression and artificial neural networks analysis with GIS : [Geographic Information
System] / Murat Ercanoğlu, Nicolae Boboc, Iurii Bejan [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr
4. – P. 23-30 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (12 tit.). – ISSN 1810-
9551.

551.5 Meteorologie. Climatologie


(Vezi Nr 2582, 2695, 2697)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


2555. Ciobanu, Elena. Bioelementele din sursele decentralizate de apă potabilă : [din
sursele subterane] / Elena Ciobanu, Gheorghe Ostrofeţ // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 62-64 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 64 (14 tit.). – ISSN 1729-8687.

2556. Importanța zonelor umede pentru menținerea ihtiofaunei Nistrului și Prutului


inferior / Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaș Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 120-126 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p.125-126 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

(Vezi de asemenea Nr 2546)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2557. Sistematica modernă în studiul biologiei / Oleg Botnaru, Vasile Grati, Tudor
Cozari [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 4-7 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1810-
9551.

2558. Toma, Constantin. Professor Ionel Miron on his 80th anniversary : [dr. în biologie,
chimist la Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iași] / Constantin Toma // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 185-188 : fot. – ISSN 1857-064X.

573 Biologie generală şi teoretică


2559. Influența stresului oxidativ indus asupra componenței și activității antioxi-
dante a biomasei de Spirulina platensis / Rudic V., Rudi L., Cepoi L. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 146-153 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.152-153 (11 tit.). – ISSN 1857-064X.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


2560. Philipenko, Sergey. The zoobenthos role in the development of the parasitic
communities in Kuchurgan reservoir / Philipenko Sergey // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 138-145 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p.144-145 (21 tit.). – ISSN 1857-064X.

2561. Курчински, Маргарета. Экологические факторы, привлекающие птиц на


территорию аэропорта и их устранение / Маргарета Курчински // Mediul Ambiant. – 2014.
– Nr 4. – P. 8-12 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (22 tit.). – ISSN 1810-
9551.
(Vezi de asemenea Nr 2547, 2568)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


2562. Molodoi, Elena. Particularități biotehnologice privind obținerea manoproteinelor
din drojdia Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 / Molodoi Elena // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 167-175 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p.174-175 (20 tit.). – ISSN 1857-064X.

579 Microbiologie
2563. Usatîi, Agafia. Metode de extragere din levuri a β-glucanilor și proprietățile lor fizi-
co-chimice / Usatîi Agafia, Chiselița Natalia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 153-159 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.159
(19 tit.). – ISSN 1857-064X.

58 BOTANICĂ
2564. Călugăreanu-Spătaru, Tatiana. Acumularea metaboliților secundari în Rhodiola
Rosea L. în funcție de condițiile mediului / Călugăreanu-Spătaru Tatiana // Buletinul Acade-

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 90-92 (28 tit.). – ISSN 1857-064X.

2565. Ciobanu, Cristina. Dinamica acumulării principiilor active în frunzele de Cynara


scolymus L. cultivată în Republica Moldova / Ciobanu Cristina // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 160-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p.166-167 (22 tit.). – ISSN 1857-064X.

2566. Ciocârlan, Nina. Luminița nopții (Oenothera biennis L.) – beneficii şi proprietăți /
Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 47-49 : fot. – ISSN 1810-9551.

2567. Izverscaia, Tatiana. Threatened with regional extinction vascular plants


recommended for state protection in the Republic of Moldova / Tatiana Izverscaia, V.
Ghendov // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 1-3 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 3 (13 tit.). – ISSN 1810-9551.

2568. Munteanu-Molotievskiy N. Occurrence of Sitona weevils (coleoptera,


curculionidae) in Alfalfa crops in the Republic of Moldova / N. Munteanu-Molotievskiy, S.
Bacal, A. Moldovan // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la
cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P.
240-245 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 245 (11 tit.).

2569. Ștefîrță, Anastasia. Răspunsul specific și nespecific al plantelor la acțiunea stre-


sului hidric și termic: relațiile interactive dintre status-ul apei și protecția antioxidantă / Ștefîrță
Anastasia, Leahu Ig., Toma S. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2015. – Nr 1. – P. 29-46. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 40-46 (122 tit.). – ISSN
1857-064X.

2570. Градиенты водного потенциала, транспирация и эффективное


использование воды растениями сой Glycine max L. / Кириллов Александр, Харчук
Олег, Козьмик Раиса [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2015. – Nr 1. – P. 99-109 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.108-109 (22 tit.). –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 2736)

59 ZOOLOGIE
2571. Munteanu, Andrei. Particularitățile biologice și evoluția populației raței roșii
(Aytnya nyroca) în bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut / Munteanu Andrei, Cojan Con-
stantin, Bogdea Larisa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. –
Nr 1. – P. 126-131. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.131 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.

2572. Murariu, Dumitru. Present interest and perspectives of the zoological studies /
Murariu Dumitru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. –
P. 131-137. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.137 (11 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 2561, 2736)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 2541-42)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2573. Bodrug, Alina. Influența alimentației și efortului fizic dinamic asupra motilității
tractului digestiv la om / Bodrug Alina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 46-55 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 54-55 (24
tit.). – ISSN 1857-064X.

2574. Chirlici, Alexei. Prevenirea maladiilor netransmisibile în planurile de acţiuni ale


OMS pentru Europa în domeniul alimentelor şi nutriţiei / Alexei Chirlici // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 149-152. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 152 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2575. Croitoru, Cătălina. Riscul dezvoltării modificărilor indicilor fiziologici şi stărilor


premorbide la elevii ce utilizează computerul / Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 66-71 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.

2576. Feofanov, Igori. Unele aspecte ale morbidităţii prin obezitate în municipiul Chişi-
nău / Igori Feofanov, Cornelia Bogataia, Mihail Palanciuc // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 92-94 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 94 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

2577. Lîsenco, Vladimir. Dezvoltarea fizică a elevilor din raionul Cahul / Vladimir
Lîsenco, Veronica Gîsca, Veceslav Carp // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 72-74 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74
(5 tit.). – ISSN 1729-8687.

2578. Булат, Ольга. Иммунная система в период возрастной диминуации функций


органов и систем организма / Булат Ольга // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 64-69. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 68-69 (23
tit.). – ISSN 1857-064X.

2579. Фурдуй, Ф. И. Три важнейшие проблемы физиологии и санокреатологии, де-


терминирующие состояние, здоровья общества. Пути их решения : (Пленарный доклад
на IV – ом Съезде физиологов СНГ) / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 4-17. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 15-17 (35 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 2665)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


2580. Abilităţi igienice la elevii instituţiilor de învăţământ primar din Republica
Moldova / Victor Meşina, Victor Zepca, Natalia Arnaut [et al.] // Sănătate publică, economie şi

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 134-136 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 136 (4 tit.).– ISSN 1729-8687.

2581. Cultivarea deprinderilor de îngrijire a corpului la elevii claselor primare / Na-


talia Arnaut, Victor Zepca, Angela Cazacu-Stratu [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 158-160. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 160 (4 tit.).– ISSN 1729-8687.

613.1 Factori climaterici


2582. Pantea, Valeriu. Pagubele sociale şi economice asociate temperaturilor extrem de
înalte în vara anului 2007, în Republica Moldova / Valeriu Pantea, Ala Overcenco, Rodica
Osman // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 167-
172 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (25 tit.).– ISSN 1729-
8687.

613.2 Dietetică
2583. Cernelev, Olga. Abordarea intervenţiilor de reducere a consumului de sare în rân-
dul populaţiei / Olga Cernelev // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 3. – P. 164-167 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 167 (16
tit.).– ISSN 1729-8687.

2584. Evaluarea riscului pentru sănătatea populației la încorporarea pesticidelor


prin consumarea legumelor / Raisa Sîrcu, Iurie Pînzaru, Mariana Zavtoni [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 46-48 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2585. Poleacova, Lilia. Impactul rației cu diferit conținut al componentelor constituente


asupra potențialului vital și masei corpului șobolanilor senili / Poleacova Lilia // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 55-63 : tab. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (32 tit.). – ISSN 1857-064X.

2586. Rolul nutriţionistului în cabinetul medical / Monica Tarcea, Florina Ruţa, Mădă-
lin Miron [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. –
P. 140-143. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (13 tit.).– ISSN 1729-8687.

2587. Tcaci, Eudochia. Igiena şi siguranţa produselor culinare în unităţile alimentare din
municipiul Chişinău / Eudochia Tcaci, Ludmila Antosii // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 54-58 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 58 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

2588. Zaporojan, Aculina. Alimentaţia copiilor în şcoală – o provocare pentru specialiştii


din domeniul / Aliona Zaporojan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 3. – P. 137-139. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 139 (13 tit.). –
ISSN 1729-8687.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2589. Zavtoni, Mariana. Evaluarea igienică a gradului de contaminare a legumelor cu


reziduuri de pesticide / Mariana Zavtoni, Nicolae Opopol, Raisa Sîrcu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 79-82 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2574, 2606)

613.3 Băuturi. Băuturi curative


2590. Estimarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin maladii netransmisibile,
condiţionat de factorul hidric / Grigore Friptuleac, Vladimir Bernic, Inga Miron [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 76-79 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

2591. Miron, Inga. Estimarea stării de sănătate a populaţiei din or. Cahul în relaţie cu
calitatea apei potabile / Inga Miron, A. Calendari, V. Lîsenco // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 84-87 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 86-87 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


2592. Bebîh, Vladimir. Evaluarea calităţii informaţiei privind morbiditatea profesională
cauzată de afecţiuni netransmisibile / Vladimir Bebîh, Alina Ferdohleb, Vadim Raţa // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 82-84. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2593. Ghervas, Vadim. Sănătatea și securitatea muncii personalului medical din servici-
ul de asistență medicală oncologică din Republica Moldova / Vadim Ghervas, Larisa Spinei //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 340-344 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 343-344 (33 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2594. Metodele ergonomice utilizate pentru evidenţierea determinanţilor afecţiuni-


lor netransmisibile / Ion Bahnarel, Alina Ferdohleb, Tatiana Ceban [et al.] // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 89-92 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


2595. Consumul de marijuana în grupul de prieteni şi absenteismul de la facultate
– predictori semnificativi pentru statusul de "heavy smoker" la studenţii timişeni /
Mihaela Popa, Corneluţa Fira-Mladinescu, Cristina Petrescu [et al.] // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 100-103 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (16 tit.).– ISSN 1729-8687.

2596. Consumul de tutun printre elevii claselor a V-a – a XII-a din localităţile rurale
din Republica Moldova / Angela Cazacu-Stratu, Victor Zepca, Zoltan Abram [et al.] // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 106-109 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108-109 (8 tit.).– ISSN 1729-8687.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2597. Arapu, Valentin. Asistenţa medicală primară şi promovarea sănătăţii / Valentin
Arapu, Tudor Bîtcă // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr
3. – P. 147-149. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148-149 (13 tit.).– ISSN
1729-8687.

2598. Arapu, Valentin. Unii factori de mediu şi de sănătate / Valentin Arapu, Tudor Bîtcă
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 44-45. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

2599. Cebanu, Serghei. Starea de sănătate a sportivilor – problemă actuală de sănătate


publică / Serghei Cebanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015.
– Nr 3. – P. 33-38. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (52 tit.). – ISSN
1729-8687.

2600. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun.
Chişinău în relaţie cu condiţiile de instruire / Angela Cazacu-Stratu, I. Cojocaru, Svetlana
Gherciu-Tutuescu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015.
– Nr 3. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (5 tit.). –
ISSN 1729-8687.

2601. Filip, Corneliu. Urmările Cernobîlului nu pot fi uitate / Corneliu Filip // Oameni, Lo-
curi, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 113-114 : fot. – ISSN 1857-4963.

2602. Gangalic, Lilian. Activitatea profesională a resurselor umane în secțiile de statisti-


că medicală în cadrul serviciului spitalicesc / Lilian Gangalic, Larisa Spinei // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 345-347. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 347 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

2603. Guştiuc, Vasile. Factorii mediului de instruire din instituţiile de învăţământ preuni-
versitar şi impactul lor asupra sănătăţii elevilor / Vasile Guştiuc // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 54 (30 tit.). – ISSN 1729-8687.

2604. Problemele actuale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Re-


publica Moldova / Grigore Friptuleac, Nicolae Opopol, Mihail Pîslă [et al.] // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 8-12. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 12 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

2605. Răspândirea maladiilor netransmisibile în populaţia de studenţi-medici / Lilia


Lupu, Angela Bivol, Rodica Ignat [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 27-31 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 30-31 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2606. Sîrcu, Raisa. Estimarea expunerii şi încorporării cotidiene a hidrocarburilor aroma-


tice policiclice la populaţia oraşului Chişinău / Raisa Sîrcu, Iurie Pînzaru // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 115-117 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (15 tit.).– ISSN 1729-8687.

2607. Tihon, Aliona. Impactul negativ al comportamentului sedentar asupra stării de să-
nătate / Aliona Tihon // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr
3. – P. 117-120. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (6 tit.).– ISSN 1729-
8687.

2608. Tîrsîna, Alla. Expunerea populaţiei la mercur – o problemă majoră de sănătate


publică şi în Republica Moldova / Alla Tîrsîna // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 97-99. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 99
(16 tit.).– ISSN 1729-8687.

2609. Uncuța, Andrei. Aspectul comunicării în managementul administrativ al instituțiilor


medico-sanitare / Andrei Uncuța // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2015. – Nr 2. – P. 12-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (3
tit.). – ISSN 1857-0011.

2610. Zavtoni, Mariana. Problema gestionării şi utilizării pesticidelor şi impactul lor asu-
pra stării de sănătate a populaţiei / Mariana Zavtoni // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 87-89 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 89 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2474, 2524, 2582)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2611. Burduniuc, Olga. Conştientizarea populaţiei privind consumul de antimicrobiene
în Republica Moldova / Olga Burduniuc, Greta Balan // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 160-163. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 163 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

616 Patologie. Medicină clinică


2612. Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecţioase la copii / Con-
stantin Spînu, Igor Spînu, Ludmila Bîrca [et al.] // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 90-95 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

2613. Alexa, Daniel. Rolul ecografiei în evaluarea patologiei neuromusculare / Daniel


Alexa, Oana Arhire, Cristian Dinu Popescu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 85-90 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
90 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2614. Dereglări cognitive la vârstnici / Dumitru Tintiuc, Anatol Negară, Tudor Grejdean
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 317-
319. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 319 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

2615. Palanciuc, Mihail. Epidemiologia traumatismelor rutiere în Republica Moldova /


Mihail Palanciuc, Veaceslav Cemîrtan // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2015. – Nr 3. – P. 39-41 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1729-8687.

2616. Particularităţi privind evoluţia neoplaziilor în judeţul Constanţa, în perioada


2010-2013 : [România] / Beatrice Severin, Cecilia Adumitresi, Floarea Damaschin [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 25-27 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2475, 2604, 2661-62)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2617. Dinamica şi structura maladiilor cardiovasculare la angajaţii din ramurile de
bază ale economiei naţionale / Iulia Eftodii, Victor Meşina, Veaceslav Vasiliev // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 22-24 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2618. Glavan, Iulian. Fibrinoliza locală în hemoragiile spontane intraventriculare / Iulian


Glavan, Dorin Bolduma, Sergiu Toma // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 264-267 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 267 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

2619. Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: Repe-


re bibliografice / Oxana Grosu, Ion Moldovanu, Stela Odobescu [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 76-81. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-81 (59 tit.). – ISSN 1857-0011.

2620. Moraru, Sergiu. Implicațiile radicalilor liberi în patogeneza infarctului miocardic /


Sergiu Moraru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 307-312 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 312 (19 tit.). –
ISSN 1857-0011.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2621. Pattern-ul respirator la pacienții cu durere cronică / Stela Odobescu, Olga
Golubev, Ion Moldovanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2015. – Nr 2. – P. 119-122 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
122 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2622. Vetricean, Sergiu. Maladia urechii operate. 1. Noțiuni de anatomie și fiziologie cli-
nică a urechii, caracteristica generală a infecțiilor cronice și supurative ale mastoidului / Ser-
giu Vetricean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –

87
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

P. 296-302 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 301-302 (15 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2623. Vetricean, Sergiu. Maladia urechii operate. 2. Tehnicile chirurgicale de


mastoidectomie / Sergiu Vetricean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 2. – P. 302-307. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
306-307 (30 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2624. Cernat, M. Tumorile gastrointestinale stromale gastrice : (Revista literaturii) / M.
Cernat // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P.
329-340 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 336-340 (121 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2625. Consideraţii privind managementul îngrijirilor la pacienţii cu diabet / Maria Li-


liana Iliescu, Dana Teodora Anton-Păduraru, Bogdan Mugur Manole [et al.] // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2626. Friptuleac, Grigore. Aspecte ale morbidităţii prin boli ale aparatului digestiv în re-
laţie cu unii factori de risc / Grigore Friptuleac, David Sabau, Vladislav Rubanovici // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (26 tit.). – ISSN 1729-8687.

2627. Trifan, Valentina. Starea funcțională a sistemului somatosenzorial trigeminal la


copii cu malocluzie de clasa III-a sub influența tratamentul ortodontic / Valentina Trifan //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 351-357 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 356-357 (12 tit.). – ISSN 1857-
0011.
(Vezi de asemenea Nr 2573, 2576)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2628. Opopol, Nicolae. Impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătăţii / Nicolae
Opopol // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 48-
51. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50-51 (35 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2629. Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular : (caz clinic) / Tatia-
na Musteață, Oleg Pascal, Olga Golubev [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 223-225 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 225 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2630. Actualități despre fenomenul disreflexiei autonome : (Revista literaturii) /
Aliona Cucovici, Oleg Pascal, Valeria Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 59-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 62 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

2631. Actualități în diagnosticul și tratamentul durerii lombare : (recomandări de


management în baza ghidurilor internaționale / Svetlana Pleșca, Marina Sangheli, Vitalie
Lisnic [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 22-28 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (35 tit.). – ISSN
1857-0011.

2632. Actualități în diagnosticul și tratamentul nevralgiei postherpetice / Cristina


Marcoci, Vitalie Lisnic, Marina Sangheli [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 28-33 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 32-33 (29 tit.). – ISSN 1857-0011.

2633. Actualități în diagnosticul și tratamentul polineuropatiei demielinizante in-


flamatorii cronice / Oxana Jugurt, Eugen Gavriliuc, Vitalie Lisnic [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 16-21 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

2634. Actualități în problema osificării heterotopice neurogene : (Revista literaturii) /


Tatiana Musteață, Oleg Pascal, Olga Golubev [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 40-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 43-45 (72 tit.). – ISSN 1857-0011.

2635. Andrușca, Alexandru. Cercetarea perspectivelor de tratament prin metoda de


stimulare cerebrală profundă la pacienții cu maladia Parkinson / Alexandru Andrușca, Mihail
Gavriliuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P.
45-50. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (12 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2636. Aspecte clinico-evolutive în tratamentul trombolitic al accidentului vascular


cerebral acut / Eremei Zota, Igor Crivorucica, Dumitru Cernobrov [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 188-192 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.192 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

2637. Aspecte epidemiologice și clinice ale sclerozei laterale amiotrofice în Repu-


blica Moldova / Diana Găină, Anna Belenciuc, Vitalie Lisnic [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 129-135 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 134-135 (32 tit.). – ISSN 1857-0011.

2638. Boghean, Nina. Afectarea sistemului nervos în infecția cu virusul HIV / Nina
Boghean, Elena Salinschi, Natalia Crețu-Babanuță // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 198-200 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p.200 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2639. Caz clinic: scleroza laterală amiotrofică cu debut precoce / Mihail Gavriliuc,
Natalia Șalari, Elena Manole [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 2. – P. 226-229 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 228-229 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

2640. Ciobanu, Natalia. Accidentul vascular cerebral ischemic și sindromul metabolic /


Natalia Ciobanu, Stanislav Grigore // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 2. – P. 90-94 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94
(19 tit.). – ISSN 1857-0011.

2641. Ciolac, Dumitru. Stimularea magnetică transcraniană în epilepsia nou diagnosti-


cată / Dumitru Ciolac, Stanislav Groppa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 208-211. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
210-211 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

2642. Comorbidities and side effects of the imunomodulatory treatment in multiple


sclerosis / C. Grosu, E. Mitropoulou, C. D. Popescu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 166-172 : fig., tab – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p.171-172 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

2643. Complicația prin transformare hemoragică a accidentului vascular cerebral


ischemic: factori predictivi clinici, imagistici și de laborator : (Revista literaturii) / Elena
Costru-Tașnic, Tatiana Pleșcan, Mihail Gavriliuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 50-59 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 57-59 (36 tit.). – ISSN 1857-0011.

2644. Curca, Cristina. Fenomenul fotofobiei la pacienții cu migrenă și în patologiile of-


talmologice : (Revista literaturii) / Cristina Curca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 69-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 73-75 (73 tit.). – ISSN 1857-0011.

2645. Diagnosticul și tratamentul disecțiilor arteriale cervico-cerebrale. Caz clinic


și revista literaturii / Diana Concescu, Ion Moldovanu, Stela Odobescu [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 214-220 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219-220 (49 tit.). – ISSN 1857-0011.

2646. Dificultăți de diagnostic etiologic la pacienții cu ictus criptogenic / Natalia


Șalari, Elena Manole, Olesea Odainic [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 122-129 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 128-129 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

2647. Diomid Gherman – ilustră persoană a contemporaneității : [in memoriam patri-


arhului neurologiei moldave(1928-2014)] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 358-359 : fot. – ISSN 1857-0011.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2648. Disreflexia autonomă la pacient cu traumatism vertebro-medular la nivelul


C4-C5 : caz clinic / Aliona Cucovici, Oleg Pascal, Valeria Robu [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 221-223 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 223 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

2649. Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie : Caz clinic și revis-
ta literaturii / Tatiana Rusu, Igor Gherman, Aurel Bodiu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 278-282 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 281-282 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

2650. Epilepsia la pacienții cu tumori cerebrale / Mihail Andronic, Sergiu Toma, Iulian
Glavan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 245-250. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 250 (11 tit.). – ISSN 1857-
0011.

2651. Există oare o "persoană migrenoasă"? : Studiu clinico-psihologic și perspective-


le de cercetare / Ion Moldovanu, Olesea Draganova, Stela Odobescu [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 153-156 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

2652. Friptuleac, Grigore. Aspecte igienico-epidemiologice ale accidentelor vasculare


cerebrale : (sinteză bibliografică) / Grigore Friptuleac, Vladimir Bernic // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 21 (26 tit.). – ISSN 1729-8687.

2653. Gasnaș, Alexandru. Neuroplasticitatea cerebrală în accidentul vascular cerebral /


Alexandru Gasnaș, Stanislav Groppa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 100-107 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 105-107 (44 tit.). – ISSN 1857-0011.

2654. Gavriliuc, Pavel. Actualități în Miastenia Gravis / Pavel Gavriliuc, Vitalie Lisnic,
Mihail Gavriliuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2.
– P. 33-39 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (13 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2655. Glavan, Aurelia. Aspecte ale intervenției psihologopedice în cazul pacienților cu


afazii instalate în urma traumelor cranio-cerebrale în Clinica de Neurologie și Neurochirurgie
a IMSP Institutul de Medicină Urgentă / Aurelia Glavan, Ecaterina Barbu, Pîrțac Ludmila //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 211-213. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 213 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

2656. Glavan, Aurelia. Evaluarea neuropsihologică a particularităților de personalitate la


copiii cu epilepsie / Aurelia Glavan, Siric Irina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 177-181 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p.180-181 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2657. Groppa, Stanislav. Epileptogeneza procesului cauzat de neurocisticercoză – noi


concepții și abordări / Stanislav Groppa, Nadejda Gorincioi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 107-110 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 109-110 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

2658. Groppa, Stanislav. Statusul epileptic în unitatea de terapie intensivă: frecvența,


management și impactul asupra outcome-ului : studiu retrospectiv / Stanislav Groppa, Cristi-
na Munteanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 193-197 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.197 (28 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2659. Importanța EEG de densitate înaltă în detectarea modificărilor epileptiforme


interictale și localizarea focarelor epileptogene / Stanislav Groppa, Vitalie Chiosa, Cristina
Munteanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
2. – P. 201-208 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.207-208 (20
tit.). – ISSN 1857-0011.

2660. Leahu, Pavel. Accidentul vascular cerebral repetat la adult după înlăturarea mal-
formației angiocavernoase la nivel pontin : (Caz clinic) / Pavel Leahu, Vera Ciobanu // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 233-237 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 237(7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2661. Lisinschi, Gabriela. Aspecte clinice și de inițiere a tratamentului antiepileptic în


crizele epileptice primar declanșată la adulți / Gabriela Lisinschi, Liliana Iuhtimovschi // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 110-113 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2662. Manea, Diana. Asocierea manifestărilor neurologice și oncologice / Diana Manea,


Tatiana Bălănuță // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
2. – P. 185-187 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.187 (5 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2663. Manifestările clinice și managementul farmacologic al tulburărilor de mișcare


după accident vascular cerebral : (Caz clinic) / Cristina Barbarii, Daniela Aftene, Alexandru
Gasnaș [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2.
– P. 229-233 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 232-233 (19 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2664. Mecanismele comune ale migrenei cu fenomenele ischemice în accidentul


cerebral ischemic și sindromul coronarian acut : (Revista literaturii) / Ina Moldovanu,
Violeta Maticiuc, Andrei Uncuța [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 62-69. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
67-69 (53 tit.). – ISSN 1857-0011.

2665. Meningoencefalita virală: aspecte clinice și neurofiziologice / Stanislav


Groppa, Diana Manea, Nadejda Gorincioi [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 181-184 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p.184 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

2666. Particularitățile activității electroencefalografice delta interictale în cadrul


migrenei cronice asociate cu asimetrie ventriculară / Lidia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela
Odobescu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr
2. – P. 136-140 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (9 tit.). –
ISSN 1857-0011.

2667. Pîrvu, Diana. Stimularea magnetică transcraniană în tulburări de conștiință / Diana


Pîrvu, Alexandru Gasnaș, Stanislav Groppa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 94-100. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 98-100 (42 tit.). – ISSN 1857-0011.

2668. Prevalența și caracteristicile clinice ale sclerozei multiple în Republica Mol-


dova / Marina Sangheli, Mihail Gavriliuc, Olesea Odainic [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 140-147 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 146-147 (38 tit.). – ISSN 1857-0011.

2669. Rolul hiperexcitabilității vestibulare și celei neuromusculare la pacienții cu


migrenă / Ion Moldovanu, Irina Bulubaș, Stela Odobescu [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 148-152 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.152 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

2670. Rusu, Tatiana. Chist osos anevrismal al coloanei vertebrale : Caz clinic și revista
literaturii / Tatiana Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2015. – Nr 2. – P. 274-278 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 277-
278 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2671. Rusu, Tatiana. Vertebroplastia percutană în tumorile primare și secundare a co-


loanei vertebrale : Revista literaturii / Tatiana Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 238-245 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 242-245 (93 tit.). – ISSN 1857-0011.

2672. Statusul vegetativ persistent hridrocefalic : Prezentare de caz / Andrei Peciul,


Iulian Glavan, Ion Marina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2015. – Nr 2. – P. 282-285 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 285
(7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2673. The utility of transcranial magnetic stimulation in assessing the corticother-


apy efficiency in multiple sclerosis patients during relapse / Daniela-Marilena Trofin,
Orest Bolbocean, Dan Trofin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2015. – Nr 2. – P. 172-177 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.176-177 (15
tit.). – ISSN 1857-0011.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2674. Transcranial magnetic brain stimulation in post-stroke rehabilitation: a brief


review with a focus on motor recovery / Vitalii, Cozac, Lilia Rotaru, Andrei Uncuța [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 82-85. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84-85 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

2675. Trappingul unui anevrism gigant de porțiune intracavernoasă de arteră caro-


tidă internă și revascularizarea cerebrală prin high-flow bypass extra-intracranian (RC-
M2) : Prezentare de caz / Victor Andronachi, Grigore Zapuhlîh, Serghei Borodin [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 271-274 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 274 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

2676. Tratamentul chirurgical prin craniectomie osteoclastică al hematoamelor in-


tracerebrale spontane de geneză hipertensivă / Artiom Pădureț, Sergiu Toma, Dorin Bol-
duma [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 267-270. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 269-270 (8 tit.). – ISSN
1857-0011.

2677. Tulburări de sudorație la pacienții cu migrenă cronică și durere lombară cro-


nică : Studiu clinic / Stela Odobescu, Victoria Nicolaev, Ion Moldovanu [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 162-166 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.166 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

2678. Tulburările afective la pacienții cu diferite forme de vertij / Stela Odobescu,


Ecaterina Chiriac, Lilia Rotaru [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 156-161 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p.161 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

2679. Unele aspecte referitoare la manifestările clinice, diagnosticul diferențial și


patogenia reacțiilor encefalice la copiii de vârstă fragedă / Victor Pâslaru, Ana Chetraru,
Aurelia Iarovoi [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. –
Nr 2. – P. 293-295. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 295 (6 tit.). – ISSN
1857-0011.

2680. Utilizarea probelor diagnostice simple și accesibile de diagnostic al vertijului


în experiența clinică / Ion Moldovanu, Inna Prepeliță, Ecaterina Chiriac [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 114-118 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

2681. Vaculin, Nicolae. Variațiile bioxidului de carbon la bolnavii în stare de comă / Ni-
colae Vaculin // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 260-263 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 263 (13 tit.). – ISSN
1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 2613, 2682-84, 2688)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 2638)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2682. Ablația chirurgicală a glioamelor cerebrale cu utilizarea tehnologiei lazer /
Valerii Timirgaz, Eugeniu Condrea, Artur Cauia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 251-254 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 254 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

2683. Andronachi, Victor. Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare


de circulație anterioară a poligonului Willis / Victor Andronachi, Grigore Zapuhlîh, Ion Preguza
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 254-259. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 259 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2684. Tratamentul chirurgical al leziunilor cerebrale parenchimatoase posttrauma-


tice : Prezentare de caz / Ion Preguza, Iulian Glavan, Ion Marina [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 285-287 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 287 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

2685. Концу, Олег. Как помочь пациенту достичь гармонии души и тела : [интервью
с пласт. хирургом клиники Sancos Олегом Концу] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle.
– 2015. – Nr 7/8. – P. 18-21 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 2622-23, 2675-76)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


(Vezi Nr 2644)
618 Ginecologie. Obstetrică
2686. Cernelev, Olga. Repere actuale în domeniul promovării alăptării / Olga Cernelev,
Diana Goncearuc // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3.
– P. 128-131. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (22 tit.).– ISSN 1729-
8687.

2687. Hemoragiile obstetricale și necesitatea de a începe transfuzia / Anatolie


Cotelnic, Ștefan Cernei, Tatiana Florică [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – P. 348-350 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 350 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

2688. Iliciuc, Ion. Impactul tulburărilor neurologice embrio-fetale pentru sănătatea uma-
nă / Ion Iliciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 288-293 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 293 (10 tit.). – ISSN
1857-0011.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară
2689. Implementarea sistemelor flexibile automatizate – mijloc de sporire a produc-
tivităţii muncii şi de reducere a preţului de cost al produselor finite / Ilie Botez, Alexei
Botez, Andrei Nastas [et al.] // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 116-123 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2690. Popescu, Victor. Analysis of Short-Circuit Currents in Distributive Electric
Networks / Victor Popescu // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 113-115 : fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 114-115 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

2691. Negrei, Ion. Expoziția agricolă de la Edineț : [din istoria expozițiilor, 1896-1916] /
Ion Negrei // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 128-134 : fot. – ISSN 1857-4963.
(Vezi de asemenea Nr 2567, 2694)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
2692. Gaitur, Victoria. Călăuza mea în viață: "Să dăm mai mult decât cerem" : [interviu
cu Victoria Gaitur, președinta Org. Regionale a Fermierilor din Rep. Moldova] / consemnare:
Corneliu Filip // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 32-35 : fot. – ISSN 1857-
4963.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2693. Bucur, Gh. Particularități ale sistemelor convenționale și de alternativă de lucrare
a solului în cadrul sistemului de agricultură durabilă / Gh. Bucur // Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldo-
va", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 174-183 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 182-183 (4 tit.).

2694. Rarități pedologice în codrii Moldovei / A. Ursu, I. Marcov, V. Gogu [et al.] //
Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 13-15 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 15 (10 tit.). – ISSN 1810-9551.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2703)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 2702, 2707)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
2695. Вронских, М. Влияние среднемесячных объемов осадков на урожай с/х
культур в условиях Молдовы / Вронских М. // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
"Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun.
2015. – Chişinău, 2015. – P. 315-326 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 326 (5
tit.).

633.1 Cereale. Recolte de grâne


2696. Boaghe, L. Impactul lucrărilor pedoameliorative asupra producției grâului de
toamnă pe soloneț cernoziomic automorf / L. Boaghe, V. Filipciuc, V. Chiriliuc // Materialele
conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republi-
ca Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 157-162 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 162 (3 tit.).

2697. Leah, T. Impactul riscului de secetă asupra producției principalelor culturi cerealie-
re din Moldova / T. Leah // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor
la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. –
P. 224-229 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 229 (6 tit.).

2698. Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb /


Anastasia Ștefîrță, Melenciuc V., Aluchi N. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 76-85 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
83-85 (36 tit.). – ISSN 1857-064X.

2699. O viață consacrată culturilor de sorg. Doctorul în științe agricole Gheorghe


Moraru la 80 de ani / Teodor Furdui, Boris Găină, Vasile Botnari [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 182-185 : fot. – ISSN 1857-064X.

2700. Partas, E. Mostre noi pentru colecția națională de referință la porumb, importantă
în testul la distinctivitate / E. Partas, S. Mistreț, A. Patlatîi // Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19
iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 66-72 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72
(4 tit.).

2701. Rotari, S. Rezultatele cercetărilor de ameliorarea a grâului durum de toamnă în


Republica Moldova / S. Rotari // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cerce-
tărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău,
2015. – P. 72-77 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (7 tit.).

97
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2702. Sașco, E. Comportarea unor hibrizi reciproci de grâu comun de toamnă la atacul
maladiilor micotice în diverse condiții climatice / E. Sașco // Materialele conferinţei ştiinţifico-
practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19
iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 77-84 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
83-84 (5 tit.).

2703. Siuris, A. Testarea borhotului de cereale ca îngrășământ la fertilizarea culturilor


de câmp în condițiile Republicii Moldova / A. Siuris, V. Plămădeală // Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldo-
va", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 266-270 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 270 (4 tit.).

2704. Veveriță, E. Rezultatele cercetărilor la cultura de triticale / E. Veveriță, S.


Leatamborg // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura
plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 98-103 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (9 tit.).

2705. Постолати, А. Хозяйственно-биологические особенности новых сортов


озимой пшеницы – Нумитор и Кэприяна плюс / А. Постолати, А. Плешка // Materialele
conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republi-
ca Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 133-137 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 137 (3 tit.).

2706. Преимущества новых сортов озимого ячменя Ексчелент и Сперанца / В.


Возиян, М. Кишка, А. Плешка [et al.] // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele
cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişi-
nău, 2015. – P. 113-115 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115 (5 tit.).

633.6 Plante de zahăr şi amidon


2707. Ungureanu, A. Principalele boli la sfecla de zahăr în condițiile Moldovei / A. Ungu-
reanu // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor
de câmp în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 284-290 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 289-290 (8 tit.).

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
2708. Influence of trace elements on the Vitis vinifera L. resistance to the wintering
/ Velikasar Sofia, Toma S., Tudorache Gh. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 69-76 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
76 (11 tit.). – ISSN 1857-064X.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2709. Direcțiile actuale și realizările în domeniul ameliorării culturilor leguminoase


pentru boabe la IP ICCC "Selecția" / V. Vozian, M. Iacobuță, L. Avădănii [et al.] // Materiale-
le conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Repu-
blica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 103-108 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 108 (10 tit.).

2710. Manic, Ștefan. Contribuții privind cunoașterea macromicetelor din Republica Mol-
dova : (dinamica sezonieră a fenofazelor) : [familie de ciuperci mari] / Ștefan Manic // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 31-39 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39
(15 tit.). – ISSN 1810-9551.

2711. Saltanovici, Tatiana. Identificarea genotipurilor rezistente prin aplicarea metode-


lor de analiză a gametofitului masculin la tomate / Tatiana Saltanovici, Ludmila Antoci, Vasile
Botnari // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 96-102 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 101-102 (16 tit.). – ISSN 1810-7079.

2712. Vasilachi, Iuliana. Aplicarea glicozidelor ca mijloc eficient de sporire a viabilității


semințelor de legume / Vasilachi Iuliana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 92-99 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99
(16 tit.). – ISSN 1857-064X.

2713. Будак, А. Итоги исследований по селекции сои в Институте Генетики,


Физиологи и Защиты Растений АН РМ / А. Будак, В. Челак, В. Ротару // Materialele confe-
rinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica
Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 108-113 : tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 113 (3 tit.).

2714. Маковей, М. Д. Генетический потенциал коллекции мутантов томата и его


значение для решение задач практической селекции / Маковей М. Л., Ганя А. И. // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – P. 110-119 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (13 tit.). – ISSN 1857-064X.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.7 Câini
2715. Nichiforov, Vadim. Ieşirea pe teren a câinelui de vânătoare / Vadim Nichiforov //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

639.1 Vânătoare
2716. Al deceniilor ecou : (Gala SVPM – 140) : [a Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din
Moldova, iunie 2015] / consemnare: Constantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 7. – P. a 1-a a cop.-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 7. – P. a 1-a a cop.-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2717. Both, Stefan. Muzeul vânătorii de la Liceul Silvic din Timişoara : [România] / Ste-
fan Both // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

2718. Domenco, Ion. Generoşi cu natura : [pe marginea discuţiei cu Vladimir Bejenaru,
preşedintele colectivului de vânători şi pescari din comuna Cârpeşti, raionul Cantemir] / Ion
Domenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

2719. Duduciuc, Stanislav. Continuitate : [despre vânătoare : pe marginea discuţiei cu


frații Cebotari din satul Mîncenii de Sus, raionul Rezina] / Stanislav Duduciuc // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

2720. Groza, Ion. Lotul de fazani 2015 : [Rep. Moldova] / Ion Groza // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

2721. Munteanu, Andrei. Vânat, prejudicii, despăgubiri : [vânătoarea de mistreţi] / An-


drei Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

2722. Posudin, Alexandr. Amatorism şi artizanat : [tipuri de arme de vânătoare] /


Posudin Alexandr // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 14-15 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-
4513.

2723. Savin, Anatol. Lupii şi... noi : [măsuri de protecţie] / Anatol Savin // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

2724. Sărătilă, Vlad. Căuşeni: repere vânătoreşti cu caracter educativ : [pe marginea
manifestaţiei cu ocazia împlinirii a 140 de ani a Soc. Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova,
Căuşeni, 31 mai 2015] / Vlad Sărătilă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P.
4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 4-5 : fot. –
ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2715, 2774)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2725. Bulat, Dumitru. Deschidere la peşte : [sezonul de pescuit] / Dumitru Bulat // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

2726. Rusnac, Vladimir. Factorii climaterici şi comportamentul / Vladimir Rusnac // Vâ-


nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2727. Muntenegru – un mixt de tradiţii culinare = Montenegro – a crazy mix of
culinary traditions / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – P. 32-36 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2728. Стате, Сперанца. Сперанца Стате: "Работа на Pro TV дарит мне новые эмо-
ции и знакомства" : [интервью с ведущей новостей Pro TV] / записала Светлана Марко-
ва // Aquarelle. – 2015. – Nr 7/8. – P. 32-34 : fot. – ISSN 1857-0518.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 2615)
656.7 Transport aerian
(Vezi Nr 2561)
657 Contabilitate
2729. Foalea, Lidia. Tratamentul contabil și fiscal al operațiunilor de concesiune la con-
cesionar / Lidia Foalea, Pavel Tostogan // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 7. – P. 17-24 :
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2730. Panuş, Valentina. Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabi-
le / Valentina Panuş, Natalia Zlatina / Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P. 104-112 : fot., tab.
– ISSN 1857-3991.

2731. Недерица, Александр. Об учете и налогообложении безнадежной дебитор-


ской задолженности / Александр Недерица, Людмила Грабаровская // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 7. – P. 5-17 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

2732. Недерица, Александр. Формирование учетных политик некоммерческих ор-


ганизаций в соответствии с новыми Методическими указаниями / Александр Недерица
// Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 7. – P. 56-67 : fot. – ISSN 1813-4408.

2733. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет производственных затрат и каль-


куляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ : [нац. стан-
дарты бухгалтерского учета] / Людмила Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – P.
114-115 : fot., tab. – Contin. Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-3991.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
2734. Nesterov, Vadim. Vulpea şi hrubele de vin ale lui Ştefan cel Mare : [hrubele de la
"Veritas Panciu" SA, jud. Vrancea, România] / Vadim Nesterov // Vânătorul şi Pescarul Mol-

101
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

dovei. – 2015. – Nr 7. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –


2015. – Nr 7. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
2735. Şaitan, Alexandru. Selectarea informaţiei privind designul industrial în vederea
dezvoltării afacerii / Alexandru Şaitan, Pavel Prisăcaru // Intellectus. – 2015. – Nr 2. – P. 35-
45 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (5 tit.). – ISSN 1810-
7079.
(Vezi de asemenea Nr 2822)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2736. Barac, Grigore. Parcul Național Ceahlău : [România] / Grigore Barac // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 42-46 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (6 tit.). – ISSN 1810-
9551.
(Vezi de asemenea Nr 2737)

72 ARHITECTURĂ
2737. Renaşterea cetăţii Soroca = The second birth of Soroci fortress : [despre originea
fortăreței din Rep. Moldova] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – P. 62-66
: fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2738. Păstrăguș, Mihai. Parcova – un prilej al dialogului stilurilor picturale : [pe margi-
nea expoz. de pictură a Taberei de vară, ed. a 12-a, satul Parcova, raionul Edineț] / Mihai
Păstrăguș // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 209-217 : fot. – ISSN 1857-4963.

78 MUZICĂ
2739. Badrajan, Svetlana. Fenomenul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiționale –
valoare, conținuturi, funcție în spațiu și timp / Svetlana Badrajan // Patrimoniul muzical din
Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное
наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское
творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers'
works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău :
Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 7-8. – Rez. în lb. rom.

2740. Bunea, Diana. Lăutarul Ion Popov – portret de creație : [dirijor al orchestrei "Cio-
cârlia" din Edineț] / Diana Bunea // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi
creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The musical


heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity
: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. –
Chişinău, 2015. – P. 16. – Rez. în lb. rom.

2741. Calancea, Alex. "Rupt" de la Alex Calancea = "Rupt" from Alex Calancea : [inter-
viu cu Alex Calancea şi Andrei Glavan, membrii trupei "Rupt"] / consemnare de cor. rev. //
Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – P. 44-50 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

2742. Cârstea, Sergiu. Capriccio pentru trompetă și pian de Boris Dubosarschi – o mos-
tră de neofolclorism în creația componistică autohtonă / Sergiu Cârstea, Victoria Melnic //
Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 27-28. – Rez. în lb. rom.

2743. Chiseliță, Vasile. Orchestra Folclor ca factor de conservare, actualizare, valorifi-


care și diseminare mediatică a muzicii tradiționale din Republica Moldova / Vasile Chiseliță //
Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 9-10. – Rez. în lb. rom.

2744. Ciobanu, Ghenadie. Compozitorul Ghenadie Ciobanu în dialog cu Mihai Fusu :


[interviu] // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 77-80 : fot. – ISSN 1857-4963.

2745. Ciobanu, Gheorghe. Creații simfonice din perioada 2010-2014: comentarii de au-
tor / Gheorghe Ciobanu // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie
componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и
современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the
Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău,
2015. – P. 34-36. – Rez. în lb. rom.

2746. Cristescu, Constanța. Cântecul de cătănie din Bucovina / Constanța Cristescu //


Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 14-16. – Rez. în lb. rom.

2747. Daniță, Tatiana. Lucrarea corală Țară de Gheorghe Mustea: particularități compo-
ziționale și aspecte de interpretare / Tatiana Daniţă // Patrimoniul muzical din Republica Mol-

103
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

dova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие


Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 61-62. – Rez. în lb. rom.

2748. Doroș, Svetlana. Cântecul liric propriu-zis din zona codrilor: subiecte și grupuri
tematice / Svetlana Doroș, Svetlana Badrajan // Patrimoniul muzical din Republica Moldova :
(Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P.19-20. – Rez. în lb. rom.

2749. Gustar. Spirit de libertate = Gustar. Spirit of freedom : [din istoria festivalului,
desfăşurat la Orhei, Rep. Moldova] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 7/8. –
P. 68-72 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

2750. Hatipova, Inna. Elemente folclorice în limbajul muzical al lucrărilor pentru pian ale
compozitorilor din Republica Moldova / Inna Hatipova // Patrimoniul muzical din Republica
Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 42-43. – Rez. în lb. rom.

2751. Hatipova, Inna. Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republi-
ca Moldova / Inna Hatipova // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie
componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и
современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the
Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău,
2015. – P. 31-32. – Rez. în lb. rom.

2752. Tanasiiciuc, Natalia. Creația vocală a compozitorilor din Republica Moldova în


practica caracteristică internațională / Natalia Tanasiiciuc // Patrimoniul muzical din Republica
Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 65. – Rez. în lb. rom.

2753. Tcacenco, Victoria. Asimilarea esteticii și stilisticii jazzului în Trio-ul pentru Clari-
net, corn și pian de O. Negruța / Victoria Tcacenco, Irina Pleșcan // Patrimoniul muzical din
Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное
наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers'
works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău :
Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 46. – Rez. în lb. rom.

2754. Балабан, Лариса. Особенности изучение произведений композиторов


Республики Молдове в классе профессора Л. В. Аксеновой = Aspecte ale studierii creații-
lor compozitorilor din Republica Moldova în clasa profesorului L. B. Axionova / Лариса
Балабан // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în
contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность :
(Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldo-
va : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţio-
nală, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 63-65. –
Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2755. Белых, Маргарита. 13 инвенции для фортепиано И. Маковея: традиционное


в организации полифонического цикла = 13 invențiuni pentru pian de I. Macovei: tradiții și
inovații în organizarea ciclului polifonic / Маргарита Белых // Patrimoniul muzical din Repu-
blica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное
наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское
творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers'
works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău :
Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 30. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2756. Биттман, Дан. Дан Биттман : [интервью с рум. певцом] / записала Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 7/8. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-0518.

2757. Варданян, Алена. Трактовка жанра фортепианного концерта в


композиторском творчестве Республики Молдова на рубеже XX-XXI веков = Tratarea
genului de concert pentru pian și orchestră în creația componistică din Republica Moldova la
confluența secolelor XX-XXI / Алена Варданян // Patrimoniul muzical din Republica Moldova
: (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 50-51. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2758. Кочарова, Галина. Luttuoso Владимира Чолака: воплощение жанра траурной


музыки = Luttuoso de Vladimir Ciolac: realizarea genului de muzică funebră / Галина
Кочарова // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în
contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность :
(Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldo-
va : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţio-
nală, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 29-30. –
Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2759. Мироненко, Елена. Концерт для оркестра № 2 Г. Мусти как воплощение


музыкального неофольклоризма = Concertul pentru orchestră Nr 2 de Gh. Mustea – expre-
sie a neofolclorismului muzical / Елена Мироненко // Patrimoniul muzical din Republica
Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное наследие
Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское творчество) = The
musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers' works) and
Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele
comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 32-33. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2760. Пилипецкий, Сергей. Память о Марии Чеботарь на её родине : [молд.


певица (сопрано) (1910-1949)] = Memoria despre Maria Cebotari în patria sa / Сергей
Пилипецкий // Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică)
în contemporaneitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность :
(Фольклор и композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldo-
va : (Folklore and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţio-
nală, 23 iunie 2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 67-68. –
Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2761. Рябошапка, Людмила. Пианист Александр Бондурянский. Универсальность


творчества = Pianistul Alexandru Bondureanski – un artist complet / Людмила Рябошапка //
Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 66-67. – Text : lb. rusă. –
Rez. în lb. rusă.

2762. Циркунова, Светлана. Вальсы для фортепиано Константина Златова: общая


характеристика, особенности музыкального языка, тематизма и формообразования =
Valsurile pentru pian de Constantin Zlatov: caracteristica generală și particularitățile limbajului
muzical, ale temtismului și arhitectonicii / Светлана Циркунова // Patrimoniul muzical din
Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = Музыкальное
наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и композиторское
творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore and Composers'
works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chişinău :
Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 40-41. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rusă.

2763. Чобану-Сухомлин, Ирина. Полистилистический характер современного


композиторского творчества в Республике Молдова = Caracterul polistilistic al creației
componistice actuale din Republica Moldova / Ирина Чобану-Сухомлин // Patrimoniul muzi-
cal din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate =
Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – P. 36-38. – Text : lb. rusă. –
Rez. în lb. rusă.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2764. Festivalul "San Fermin" – cursa cu tauri = Have the legs of a bull : [or. Pamplo-
na, Spania : tradiţii şi obiceiuri] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – P. 52-
58 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

2765. Turea, Larisa. Pseudo-cine-geticos, Cannes 2015 : [despre festivalul de film] / La-
risa Turea // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 90-96. – ISSN 1857-0143.

2766. Уизерспун, Риз. Самая известная "Блондинка в Законе" : [интервью с амер.


актрисой Риз Уизерспун] / записала спец. кор. журн. ; пер. с англ.: Тома Иванова //
Aquarelle. – 2015. – Nr 7/8. – P. 14-17 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 2822)

792 Teatru. Artă scenică


2767. Chircă, Viorica. Viorica Chircă: "Când intru în scenă, parcă aud vocea lui Valeriu
Cupcea, văd mizanscene cu marii actori ai Naționalului" : [interviu cu actrița Teatrului Naț.
"Mihai Eminescu"] / interviu de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 86-89. –
ISSN 1857-0143.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2768. Belicov, Serafim. Rădăcinile ne vor asigura perenitatea ; Arta care ține locul pâinii
: [Vladimir Curbet la 85 de ani, prim-maestru de balet al Ansamblului Naț. academic de stat
de dansuri populare "Joc"] / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 86-89 :
fot. – ISSN 2345-1629.

2769. Cimpoi, Mihai. "Jocul" : frumusețe, demnitate, sfințenie : [Vladimir Curbet la 85 de


ani, prim-maestru de balet al Ansamblului Naț. academic de stat de dansuri populare "Joc"] /
Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 84-85. – ISSN 2345-1629.

2770. Curbet, Vladimir. Vladimir Curbet: "Am descoperit un izvor inepuizabil de comori
create de popor" : [interviu cu prim-maestru de balet al Ansamblului Naț. academic de stat de
dansuri populare "Joc"] / consemnare: Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 90-
93 : fot. – ISSN 2345-1629.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 2521, 2599)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2771. Vicol, Nelu. Să cunoaștem cuvântul ca să potențializăm cultura limbajului / Nelu
Vicol // Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materiale-
le Conferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Româ-

107
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

ne de Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 61-63 : fot. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

2772. Соколов, Владимир. Тема: "Переводчику важнее знать не иностранный


язык, а родной" / Владимир Соколов // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 10-14. –
Sfârșit. Art. 1: Nr 2. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 2537)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
2773. Cerbușca, Pavel. Vorbirea corectă: un act de civism / Pavel Cerbușca // Limba
română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei
Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutin-
deni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 73-74 : fot.

2774. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol


Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505.

2775. Pâslaru, Vlad. Limba română și interculturalitatea / Vlad Pâslaru // Limba română
în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei Ştiinţifico-
Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutindeni, 24-26
iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 29-32 : fot.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
2776. Antal de Dorohoi, Aurelian. Acum!... ; "…și-și toarce fusul timpului șfoara…" ;
"…copiii…" ; "Siluete fantomatice danseazî-n crepusculul serii…" : [versuri] / Aurelian Antal
de Dorohoi // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 183 : fot. – ISSN 1857-4963.

2777. Cazimir, Otilia. Cumătra vulpe : [versuri] / Otilia Cazimir // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505.

2778. Cu pana la pălărie, cu puşca la poezie... : [versuri] // Vânătorul şi Pescarul Mol-


dovei. – 2015. – Nr 7. – P. 21 : fot. – Conţine: Unui vânător bătrân / Eugen Coţa ; Unuia... /
Girel Barbu ; Să vânăm lumina lunii / Adrian Păunescu ; Milostivul / Vladimir Rusnac ; Capca-
na căsniciei / Nicolae Gonţ-Topor ; Când a tras cu puşca-n luncă / Mihai Enache ; Unui vână-
tor încornorat / Petre Stănescu ; Alegorică / Ion Ciobanu. – ISSN 1857-4505.

2779. Mânzărar, Mircea. Locul unde se pierd îngerii ; Pruncul înfășat în sârmă ghimpată
: [meditații] / Mircea Mânzărar // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 147-149 : fot. – ISSN
2345-1629.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2780. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar. În ostrovul pustiu, de la capătul pământului :
[fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Petrescu ; des. de Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 7.
– Supl.: P. 49-56. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-0798.

2781. Pop, Lucian. Poveste vânătorească : [povestire] / Lucian Pop // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505.

2782. Topârceanu, George. Zi de vară : [versuri] / George Topârceanu // Noi. – 2015. –


Nr 7. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.
(Vezi de asemenea Nr 2536)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2783. Терицану, Васiле. Краïна Букiв = Țara Fagilor ; Триптих = Triptic ; Шевченкова
сльоза = De la Taras tânguire ; Примусове заслання = Autoexilare forțată ; Гамлетıвське =
Ca Hamlet ; Коли у свıти все звершиться = Când toate-n lume s-or împlini ; Безсоння =
Insomnie ; На зразок глоси = Un fel de glosă ; Начеб живий = Viu de parcă : [versuri] /
Васiле Терицану // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 184-189 : fot. – ISSN
1857-4963.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2784. Carp, Oleg. Eu și eu și altele : [eseuri] / Oleg Carp // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr
3. – P. 82-85. – Conține : Eu și eu ; Pruncul muri la final de dans ; Vipus aleargă în somn ; Cu
Lupinca în fân. – ISSN 1857-0143.

2785. Codreanca, Lidia. Odată, la chindii : [povestire] / Lidia Codreanca // Noi. – 2015. –
Nr 7. – P. 30-31 : il. – ISSN 1857-0798.

2786. Cojocaru, Constantin. Poeme într-un vers ; Prutul Despărțirii ; Hobby : [versuri] /
Gheorghe Cojocaru // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 179-182 : fot. – ISSN
1857-4963.

2787. Crudu, Dumitru. Poezii pentru Zoia Gheorghevna : [versuri] / Dumitru Crudu ;
des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2015. – Nr 7. – P. 8-9 : il. – Conţine: "zăpada topită... " ;
"camera ei pustie..." ; "după moartea ei..." ; "groaza se apropie ca un nor..." ; "Mă învîrteam
prin curtea îngheţată şi lunecoasă..." ; "ori de cîte ori soţia mea deschide uşa tresar..." ; "stau
pe un scaun lîngă Zoia Gheorghevna...". – ISSN 1857-0798.

2788. Crudu, Dumitru. Uite așa o să ne lichideze pe toți : [roman : fragm.] / Dumitru
Crudu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 132-146 : fot. – ISSN 2345-1629.

2789. Cuzminschi, Pavel. Amintirile unui moșneag basarabean / Pavel Cuzminschi //


Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 44-50. – ISSN 1857-4963.

2790. Cuzuioc, Ion. Domnul Creator : [versuri] / Ion Cuzuioc // Luminătorul. – 2014. – Nr
6. – P. 45.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2791. Dolenga, Lotis. Năluciri ; Vin umbrele… : [versuri] / Lotis Dolenga // Oameni, Lo-
curi, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 161 : fot. – ISSN 1857-4963.

2792. Fabian, Nicolae. Filouzii (I-X) : [versuri] / Nicolae Fabian // Viaţa Basarabiei. –
2015. – Nr 3. – P. 57-62 : fot. – ISSN 2345-1629.

2793. Partole, Claudia. Straniera acasă : [fragm. din romanul "Viața unei nopți sau
Totentanz" în curs de apariție] / Claudia Partole // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 69-83
: fot. – ISSN 2345-1629.

2794. Răileanu, Vitalie. Îndrăgostit de tăcere : [versuri] / Vitalie Răileanu // Sud-Est cul-
tural. – 2015. – Nr 3. – P. 74-81. – Conține : "În acest remun de aer…" ; "voi fi un singuratic
Far maritim…" ; "Sunt îndrăgostit…" ; "Viața mea-i aceasta zbuciumată mare…" ; Confesiune
; "nu sunt sigur dacă am fericit pe cineva…" ; Rătăcit ; Doar furtunile de mare ; "Dureros…" ;
"Când ai venit la facultate…" ; Patimă. – ISSN 1857-0143.

2795. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (V) : [povestire : fragm.] /


Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – P. 18-19 : fot.
– Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 18-19
: fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4513.

2796. Trifan, Călina. Ancorați în lumină : [versuri] / Călina Trifan // Sud-Est cultural. –
2015. – Nr 3. – P. 71-73. – Conține : Soi de tăcere ; Lumea e plină de miloși ; Împărtășanie ;
Împunsături în inimă ; Toamnă ; Cel mai citit poem ; Fortuna ; Anii ; Vânt prielnic. – ISSN
1857-0143.

2797. Виеру, Григорий. Рубахи : [стихи] / Григорий Виеру ; пер. с молд. Б. Дубро-
вин // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

2798. Гольденберг, Мина. Старая, старая сказка… ; Свой караван верблюдов ;


Письмо в Париж ; Мелодия : [притчи] / Мина Гольденберг // Наше поколение. – 2015. –
Nr 3. – P. 95-100 : fot. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 2778)

821.161.1 Literatură rusă


2799. Азнаурян, Ованес. Она сказала: "До свидания!" : [повесть] / Ованес Азнау-
рян // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 15-23 : fot. – ISSN 1857-0100.

2800. Бескровный, Олег. Ветром обернусь ; Как бездомному приюты ; Судьба ;


Осенняя рапсодия : [стихи] / Олег Бескровный // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P.
77-78 : fot. – ISSN 1857-0100.

2801. Богословская, М. Про лису : [стихи] / М. Богословская // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2802. Газизова, Лилия. Татарская сирень ; Ладья против лёгкой фигуре ; Папа и
фуэте ; "Ноябрь по-польски листопад…" ; Дельфин ; Касабланка ; "О чём думают эта
женщина…" ; "С самого моего рождения…" ; Знаки ; "Каждое утро…" : [стихи] / Лилия
Газизова // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 75-76 : fot. – ISSN 1857-0100.

2803. Канака, Канат. Чехов ; Парк ; Пиаф ; Снегопад ; Гасану : [стихи] / Канат Кана-
ка // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 73-74 : fot. – ISSN 1857-0100.

2804. Каргопольцева, Екатерина. Луна ; Дачное ; Славянск ; "Скорбь гнетущую не


пряча…" ; "Дойдя в молчании…" ; "А сердце выскочить готово!..." ; "Гудящий вихрь огня
и дыма…" ; "Брат мой кровный, православный, что с тобой?..." ; "Видно, время пришло
моё…" ; "Не жалей меня! Не надо…" ; "Над толпою изредка взлетая…" ; "После долгого
красноречия…" ; "Ненарушаемый покой…" ; "Говорил, умолял, пророчил…" : [стихи] /
Екатерина Каргопольцева // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 71-72 : fot. – ISSN
1857-0100.

2805. Крамер, Александр. Фрагменты немецкой жизни : [дневник


путешественника] / Александр Крамер // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 101-104 :
fot. – Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-0100.

2806. Курганов, Алексей. Философист алкоголистического значение : [рассказ] /


Алексей Курганов // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 46-47 : fot. – ISSN 1857-0100.

2807. Малацидзе, Эдуард. Федя : [рассказ] / Эдуард Малацидзе // Наше


поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 81-91 : fot. – Art. 1 : Nr 12, 2012. – ISSN 1857-0100.

2808. Машнова, Мила. Всё, что осталось ; Харьков – Москва ; Время ; Ябрь ; Троя ;
Забирай эти сны : [стихи] / Мила Машнова // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 93-94 :
fot. – ISSN 1857-0100.

2809. Петруша, Александр. Чистописание ; Полеты во сне и наяву. Планер ; Ды-


хание осени ; МВДист ; Мица ; Рыжая пудель ; О силе слово вещего : [рассказы] / Алек-
сандр Петруша // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 37-45 : fot. – ISSN 1857-0100.

2810. Питерская, Марита. Сын Дракона : [рассказ] / Марита Питерская // Наше по-
коление. – 2015. – Nr 3. – P. 64-68 : fot. – ISSN 1857-0100.

2811. Подзоров, Павел. Властелин ; Счастье – в космосе ; Второе пришествие :


[рассказы] / Павел Подзоров // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 24-26 : fot. – ISSN
1857-0100.

2812. Скадиньш, Владимир. Перед Рождеством ; Мой город. Зимняя рыбалка ;


Шериф и Колорадо : [рассказы] / Владимир Скадиньш // Наше поколение. – 2015. – Nr 3.
– P. 27-36 : fot. – ISSN 1857-0100.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2813. Толстой, Лев Николаевич. Охота пуще неволи : (Рассказ охотника) / Лев
Николаевич Толстой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 20-21 : fot. –
ISSN 1857-4513.

2814. Шилкин, Сергей. Октябрь ; Медный конь ; Петербургские тайны : [стихи] /


Сергей Шилкин // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 79-80 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2815. Дёмина, Надежда. "В чистой квартире со светлыми стенами…" ; "Греюсь я в
скольжении и звуках…" ; "Знаю , что не вовремя и рано…" ; "Катилось солнце, наполняя
сад…" ; "Тону в стихах, вдыхая запах яблок…" ; "Под берёзкой в платьице цветном…" ;
"Сдержусь, поверю, покачаю головой…" ; "Потеря памяти – полезна для души…" : [сти-
хи] / Надежда Дёмина // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 69-70 : fot. – ISSN 1857-
0100.

2816. Каюров, Георгий. Жёлтый император : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше


поколение. – 2015. – Nr 3. – P. 53-63 : fot. – Art. 1: Nr. 1. – ISSN 1857-0100.

2817. Пагын, Сергей. "Человек к человеку летит, идёт…" ; "Вода – сияющая безд-
на…" ; Разговор ; "Мы ждали снега, а его всё нет…" ; "Дети в траве – Елена и Алек-
сандр…" ; Вечером ; "Кончается прозрачный керосин…" ; "Каждодневное мужество
жить…" ; "(А рубаху мне ты не ту надел…)" ; "Сны и память входит в осенний быт…" ; "В
конце всех концов ты сидишь на пороге…" : [стихи] / Сергей Пагын // Oameni, Locuri,
Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 176-178 : fot. – ISSN 1857-4963.

2818. Парнет, Иван. Деревенский блат-бастер : [рассказ] / Иван Парнет // Oameni,


Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 163-173. – ISSN 1857-4963.

2819. Равло, Федор. Мои Братушаны ; Ах пора весенняя!… ; Поэзия ; Раздумья о


жизни : [стихи] / Федор Равло // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 174-175. –
ISSN 1857-4963.

2820. Хамурару, Оливия. Ведь я люблю тебя! ; "Почему так легко говоришь о люб-
ви?..." ; "Не знаю, как мне объяснить…" ; "Как низко пал на колени…" ; "В груди ком
неведомой силы…" : [стихи] / Оливия Хамурару // Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – P.
92 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2821. Ciobanu, Mircea V. Artistul imoral : [în literatura universală] / Mircea V. Ciobanu //
Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 33-39. – ISSN 1857-0143.

2822. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., artă, film] / Marcel Gherman
// Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 104-107. – Conţine : Premiile teatrale Tony ; Festiva-
lul de la Bayreuth ; Noi expoziții la British Museum ; Festivalul Ars Electronica ; Premiul
Strega ; Festivalul de Film de la Tokyo. – ISSN 1857-0143.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2823. Tăzlăuanu, Valentina. Despre critică : [în literatură : avantext] / Valentina Tăzlă-
uanu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 3-5. – ISSN 1857-0143.

821.135.1.0 Literatură română


2824. Cimpoi, Mihai. Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu / Mihai
Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 5-13 : fot. – ISSN 2345-1629.

2825. Codreanu, Theodor. Gândirea filosofică a lui Eminescu / Theodor Codreanu // Vi-
aţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 24-28. – ISSN 2345-1629.

2826. Gabuja, Daria. Magia rostirii în opera lui M. Sadoveanu / Daria Gabuja // Limba
română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Conferinţei
Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de Pretutin-
deni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – P. 71-73 : fot.

2827. Georgescu, N. "Postumiada" eminesciană : [despre poeziile postume ale scriitoru-


lui] / N. Georgescu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 19-23. – ISSN 2345-1629.

2828. Lungu, Eugen. Poetul cu lira de argint : [pe marginea creației poetului român Ale-
xandru Sihleanu (1834-1857)] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 6-23. –
ISSN 1857-0143.

2829. Nedelcea, Tudor. "Nimic nu este absolut decât natura" : [în opera scriitorului Mihai
Eminescu] / Tudor Nedelcea // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 14-18. – ISSN 2345-
1629.

2830. Pilchin, Maria. Răzvan Voncu, sau Despre apolinicul dionisiac : [pe marginea căr-
ții "O istorie literară a vinului în România" de Răzvan Voncu] / Maria Pilchin // Sud-Est cultu-
ral. – 2015. – Nr 3. – P. 47-50. – ISSN 1857-0143.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2831. Anton, Doina-Cezara. Studiu de sinteză. A fi om: o artă sau un destin? : (Opinii
de sinteză pe marginea romanului "Temă pentru acasă" de Nicolae Dabija) / Doina-Cezara
Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 46-56 : fot.– Referinţe bibliogr. : p. 55-56 (24
tit.). – ISSN 2345-1629.

2832. Bârcă, Constantin. "...redescoperind veşnicia într-un polonic..." : [pe marginea


cărţii "Tradiţie şi spiritualitate în civilizaţia cinegetică, Reflexe de la Festivalul Ceaunul şi gră-
tarul" de Tudor Colac] / Constantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. –
P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – P. 17 : fot. –
ISSN 1857-4513.

2833. Chiaburu, Elena. Spiritul de căutare și îndrăzneala gîndirii : [Iurie Colesnic la 60


de ani, scriitor, istoric literar] / Elena Chiaburu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 94-100.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1629.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

2834. Cimpoi, Mihai. Publicistica: între doctrinarism și proza de idei (II) : 150 de ani de
la nașterea lui Constantin Stere / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 29-45.
– Art. 1 : Nr 2. – Referinţe bibliogr. : p. 42-45 (67 tit.). – ISSN 2345-1629.

2835. Ciocanu, Ion. Investigație sociopsihologică și reflecție discursivă în romanul post-


totalitar / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 63-68 : fot. – ISSN 2345-1629.

2836. Ciocanu, Ion. Prezență activă, demnă de toată prețuirea : [a criticului literar Tudor
Palladi] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 110-118. – ISSN 2345-1629.

2837. Colesnic, Iurie. Acum 75 de ani… : [de la fondarea Uniunii Scriitorilor din Moldo-
va] / Iurie Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – P. 101-109 : fot. – ISSN 2345-1629.

2838. Colesnic, Iurie. Lotis Dolenga : [despre viața și activitatea poetei basarabene
(1905-1961)] / Iurie Colesnic // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 53-58 : fot. –
ISSN 1857-4963.

2839. Colesnic, Iurie. Pavel Cuzminschi: un patriarh al memorialisticii : [scriitor basara-


bean (1857-1941)] / Iurie Colesnic // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 42-43 :
fot. – ISSN 1857-4963.

2840. Datcu, Iordan. Restituirea operei lui Ion Buzdugan : [scriitor basarabean (1887-
1976)] / Iordan Datcu // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 194-195 : fot. – ISSN
1857-4963.

2841. Grigurcu, Gheorghe. O conștiință a Basarabiei : [despre creația literară a poetului


Ion Buzdugan] / Gheorghe Grigurcu // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 196. –
ISSN 1857-4963.

2842. Papuc, Mihai. Ion Buzdugan: Breviar biografic : [poet basarabean (1887-1976)] /
Mihai Papuc // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 193 : fot. – ISSN 1857-4963.

2843. Țurcanu, Lucia. Poezia anului 2014 în Basarabia / Țurcanu Lucia // Sud-Est cultu-
ral. – 2015. – Nr 3. – P. 24-32. – ISSN 1857-0143.

2844. Viziru, Andrei. Flori de măr în prag de toamnă, la Parcova și Edineț : [pe margi-
nea Festivalului Intern. de Creație Literară "Titel Constantinescu", ed. a 7-a 2014, Râmnicu
Sărat, Edineț] / Andrei Viziru // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 207-208. –
ISSN 1857-4963.
821.16.0 Literatură în limbi slave
821.161.1.0 Literatură rusă
2845. Филимошкина, Наталья. Под "лапой давящей судьбы" : [о лит. деятельно-
сти рус. писателем П. П. Ершовым] / Наталья Филимошкина // Наше поколение. – 2015.
– Nr 3. – P. 48-52 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.2.0 Literatură ucraineană

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2846. Butnaru, Leo. Ajungând din urmă contemporaneitatea… : [despre specificul


avangardei ucrainene] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 51-70. – ISSN
1857-0143.

821.163.2.0 Literatură bulgară


2847. Șleahtițchi, Maria. Despre importanța lucrurilor care nu se întâmplă : [pe margi-
nea romanului "Un roman natural" a scriitorului bulgar Gheorghi Gospodinov] / Maria
Șleahtițchi // Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – P. 40-46. – ISSN 1857-0143.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2848. Muntenegru – adrenalina turistică a Balcanilor = Montenegro – the tourist
adrenaline at the Balkans : [note de călătorie] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2015. –
Nr 7/8. – P. 24-30 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

2849. Кротевич, Ольга. 6 отличных альтернатив "Мальчишнику в Вегасе" : [штат


Невада, США : записки путешественника] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2015. – Nr 7/8.
– P. 10-12 : fot. – (Саквояж). – ISSN 1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Belicov, Serafim. Rădăcinile ne vor asigura perenitatea ; Arta care ține locul pâinii. – Vezi
Nr 2768.

Chiaburu, Elena. Spiritul de căutare și îndrăzneala gîndirii. – Vezi Nr 2833.

Cimpoi, Mihai. "Jocul" : frumusețe, demnitate, sfințenie. – Vezi Nr 2769.

Colesnic, Iurie. Lotis Dolenga. – Vezi Nr 2838.

Colesnic, Iurie. Pavel Cuzminschi: un patriarh al memorialisticii. – Vezi Nr 2839.

Negru, Nina. De ce "mitropolia de aur" a Patriarhiei Române? – Vezi Nr 2466.

O viață consacrată culturilor de sorg. Doctorul în științe agricole Gheorghe Moraru la


80 de ani. – Vezi Nr 2699.

Papuc, Mihai. Ion Buzdugan: Breviar biografic. – Vezi Nr 2842.

Sofroni, Ana. Părintele Arsenie Boca – alesul lui Dumnezeu pentru neamul românesc. –
Vezi Nr 2470.

Toma, Constantin. Professor Ionel Miron on his 80th anniversary. – Vezi Nr 2558.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

Пилипецкий, Сергей. Память о Марии Чеботарь на её родине. – Vezi Nr 2760.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 2513)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2850. Andrieș-Tabac, Silviu. Încetățenirea tridentului familiei Cupcici în heraldica terito-
rială : (raionul Edineț, orașul Edineț și orașul Cupcini, Republica Moldova) / Silviu Andrieș-
Tabac // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 121-127 : fig. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol. – ISSN 1857-4963.

2851. Gumenâi, Ion. Din istoria localității Edineț în Evul Mediu / Ion Gumenâi // Oameni,
Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 119-120. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. –
ISSN 1857-4963.

2852. Ișaev, Maria. Să nu lăsăm în paragină mormintele deputaților Sfatului Țării : [inter-
viu cu Maria Ișaev, cercetător istoric] / interviu de Irina Nechit // Oameni, Locuri, Destine. –
2014. – Nr 7/8. – P. 157-159. – ISSN 1857-4963.

2853. Negrei, Ion. Deputați ucraineni în Sfatul Țării al Basarabiei / Ion Negrei // Oameni,
Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 9-14. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN
1857-4963.

2854. Negrei, Ion. Din istoria localităților Cupcini și Brătușeni, raionul Edineț : (perioada
medievală) / Ion Negrei // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P.18-24. – Referinţe
bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-4963.

2855. Negrei, Ion. Pan Halippa – un om care n-a vrut să fie sub vremi : [pe marginea
conferinței "Pan Halippa – o viață în slujba ideii de unitate națională" 6 dec. 2013, Edineț] /
Ion Negrei // Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 199-204. – Referinţe bibliogr. în
note de subsol. – ISSN 1857-4963.

2856. Pârlea-Conovali, Veronica. Trecuți prin calvarul siberian : [mărturiile deportaților


din satul Brătușenii Vechi, raionul Edineț] / Veronica Pârlea-Conovali // Oameni, Locuri, Des-
tine. – 2014. – Nr 7/8. – P. 95-99 : fot. – ISSN 1857-4963.
(Vezi de asemenea Nr 2691)

94(498) Istoria României


2857. Pârlea-Conovali, Veronica. Românii de pretutindeni, uniți în cuget și-n simțire :
impresii de călătorie și incursiuni istorice / Veronica Pârlea-Conovali // Oameni, Locuri, Desti-
ne. – 2014. – Nr 7/8. – P. 144-146. – ISSN 1857-4963.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bebîh, Vladimir 2474-75, 2592
A Bejan, Iurii 2554
Abram, Zoltan 2596 Bejenaru, Vladimir 2718
Adumitresi, Cecilia 2616 Belenciuc, Anna 2637
Aftene, Daniela 2663 Belicov, Serafim 2768
Aghioritul, Paisie 2468 Bernic, Vladimir 2590, 2652
Alcaz, Nicolae 2473 Bivol, Angela 2605
Alexa, Daniel 2613 Bîrca, Ludmila 2612
Aluchi, N. 2698 Bîtcă, Tudor 2597-98
Andrieș-Tabac, Silviu 2850 Boaghe, L. 2696
Andronachi, Natalia 2525 Boboc, Nicolae 2554
Andronachi, Victor 2675, 2683 Boca, Arsenie (2470)
Andronic, Mihail 2650 Bodiu, Aurel 2649
Andrușca, Alexandru 2635 Bodrug, Alina 2573
Antal de Dorohoi, Aurelian 2776 Bogataia, Cornelia 2576
Antipa, Grigore 2545 Bogdea, Larisa 2571
Antoci, Igor 2529 Boghean, Nina 2638
Antoci, Ludmila 2711 Bolbocean, Orest 2673
Anton, Doina-Cezara 2831 Bolduma, Dorin 2618, 2676
Anton, Ion 2770 Bondureanski, Alexandru 2761
Anton-Păduraru, Dana Teodora 2625 Borodin, Serghei 2675
Antosii, Ludmila 2587 Botez, Alexei 2689
Arapu, Valentin 2597-98 Botez, Ilie 2689
Ardelean, Grigore 2512 Both, Stefan 2717
Arhire, Oana 2613 Botnari, Vasile 2699, 2711
Arnaut, Natalia 2580-81 Botnaru, Oleg 2557
Arnautov, V. I. 2552 Buburuz, Petru 2460
Arpintin, Veronica 2483 Bucur, Gh. 2693
Avădănii, L. 2709 Buga, Larisa 2500
Avornic, Gheorghe 2491 Bujac, Cristina 2549
Axionova, L. B. 2754 Bulat, Denis 2556
Bulat, Dumitru 2556, 2725
B Bulubaș, Irina 2669
Bunea, Diana 2544, 2740
Babisanda, Victor 2458 Burduniuc, Olga 2611
Bacal, S. 2568 Butnaru, Leo 2846
Baciu, Vladislav 2526 Buzdugan, Ion (2840-42)
Badrajan, Svetlana 2739, 2748 Buzilă, Valentina 2456
Bahnarel, Ion 2594
Balan, Greta 2611 C
Balan, Violeta 2546
Barac, Grigore 2736 Calancea, Alex 2741
Barbarii, Cristina 2663 Calendari, A. 2591
Barbu, Ecaterina 2655 Carp, Oleg 2784
Barbu, Girel 2778 Carp, Veceslav 2577
Bălănuță, Tatiana 2662 Cauia, Artur 2682
Bârcă, Constantin 2716, 2832 Cazacu-Stratu, Angela 2581, 2596, 2600
Cazimir, Otilia 2777

117
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

Călugăreanu-Spătaru, Tatiana 2564 Colac, Tudor 2832


Cârstea, Sergiu 2742 Colesnic, Iurie (2833), 2837-39
Ceban, Tatiana 2594 Concescu, Diana 2645
Cebaniuc, Irina 2476 Condrea, Eugeniu 2682
Cebanu, Serghei 2599 Corcea, Nicolae 2502
Cebotari, Maria (2760) Corj, Mihai 2495
Cemîrtan, Veaceslav 2615 Costachi, Gheorghe 2496
Cepoi, L. 2559 Costru-Tașnic, Elena 2643
Cerbușca, Pavel 2533, 2773 Cotelnic, Anatolie 2687
Cernat, M. 2624 Cotorobai, Sergiu 2484
Cernea, Natalia 2544 Coţa, Eugen 2778
Cernei, Olga 2523 Cozac, Vitalii 2674
Cernei, Ștefan 2687 Cozari, Tudor 2557
Cernelev, Olga 2454, 2583, 2686 Crețu-Babanuță, Natalia 2638
Cernobrov, Dumitru 2636 Cristescu, Constanța 2746
Certan, Ion 2472 Crivorucica, Igor 2636
Certan, Simion 2472 Croitoru, Cătălina 2575
Chetraru, Ana 2679 Crudu, Dumitru 2787-88
Chiaburu, Elena 2833 Cuciureanu, Gheorghe 2540
Chifăr, Calistrat 2461 Cucovici, Aliona 2630, 2648
Chiosa, Vitalie 2659 Cupcea, Valeriu 2767
Chircă, Viorica 2767 Curbet, Vladimir (2768-69)-70
Chiriac, Ecaterina 2678, 2680 Curca, Cristina 2644
Chirică, Lazăr 2546 Curmei, Ion 2515
Chiriliuc, V. 2696 Cuzminschi, Pavel 2789, (2839)
Chirlici, Alexei 2574 Cuzneţov, Alexandru 2497, 2516
Chiselița, Natalia 2563 Cuzuioc, Ion 2790
Chiseliță, Vasile 2743
Choban, Mitrofan M. 2553 D
Cimpoi, Mihai 2769, 2724, 2834 Dabija, Nicolae 2831
Ciobanu, Cristina 2565 Damaschin, Floarea 2616
Ciobanu, Elena 2555 Daniță, Tatiana 2747
Ciobanu, Ghenadie 2744 Datcu, Iordan 2840
Ciobanu, Gheorghe 2745 Dediu, Ion 2545
Ciobanu, Igor 2501 Dodon, Svetlana 2453
Ciobanu, Ion 2778 Dolenga, Lotis 2791, (2838)
Ciobanu, Mircea V. 2821 Domenco, Ion 2718
Ciobanu, Natalia 2640 Doroș, Svetlana 2748
Ciobanu, Vera 2660 Draganova, Olesea 2651
Ciocanu, Ion 2835-36 Dubosarschi, Boris 2742
Ciocârlan, Nina 2566 Duduciuc, Stanislav 2719
Ciocîrlan, Gh. 2493-94 Dumbrăveanu, Radu N. 2553
Ciolac, Dumitru 2641
Ciolac, Vladimir 2758 E
Cocieru, Ludmila 2513
Cocieru, Mariana 2455 Eftodii, Iulia 2617
Codreanca, Lidia 2785 Elisabeta a II-a (regină) 2513
Codreanu, Theodor 2825 Eminescu, Mihai 2829
Cojan, Constantin 2571 Enache, Mihai 2778
Cojocari, Eugenia 2514 Ercanoğlu, Murat 2554
Cojocaru, Constantin 2786 Eremia, Anatol 2774
Cojocaru, I. 2600 Ermakova, G. N. 2552

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F Groppa, Stanislav 2641, 2653, 2657-59, 2665,


2667
Fabian, Nicolae 2792 Grosu, C. 2642
Feofanov, Igori 2576 Grosu, Oxana 2619
Ferdohleb, Alina 2474, 2592, 2594 Groza, Ion 2720
Filip, Corneliu 2601, 2692 Gumenâi, Ion 2851
Filipciuc, V. 2696 Guştiuc, Vasile 2603
Fira-Mladinescu, Corneluţa 2595
Florică, Tatiana 2687 H
Foalea, Lidia 2729
Friptuleac, Grigore 2590, 2604, 2626, 2652 Hadîrcă, Maria 2534
Furdui, Teodor 2699 Halippa, Pan 2855
Furtuna, Daniela 2485-86 Hatipova, Inna 2750-51
Fusu, Mihai 2744 Hortolomei, Veaceslav 2527
Hurezeanu, Adriana 2457
G
I
Gabuja, Daria 2826
Gaitur, Victoria 2692 Iacobuță, M. 2709
Gangalic, Lilian 2602 Iarovoi, Aurelia 2679
Gasnaș, Alexandru 2653, 2663, 2667 Ignat, Rodica 2605
Gavajuc, Sergiu 2504 Iliciuc, Ion 2688
Gavriliuc, Eugen 2633 Iliescu, Maria Liliana 2625
Gavriliuc, Mihail 2635, 2639, 2643, 2654, Istrati, Nina 2487
2668 Ișaev, Maria 2852
Gavriliuc, Pavel 2654 Iuhtimovschi, Liliana 2661
Găină, Boris 2699 Izverscaia, Tatiana 2567
Găină, Diana 2637 J
Gâlcă, Gavril 2546
Georgescu, N. 2827 Jugurt, Oxana 2633
Ghendov, V. 2567
Gherciu-Tutuescu, Svetlana 2600 K
Gherman, Diomid (2647) Kotelevtsev, S. V. 2547
Gherman, Igor 2649 Kuciuk, Valeriu 2496
Gherman, Marcel 2822
Ghervas, Vadim 2593 L
Ghicov, Adrian 2535
Gîsca, Veronica 2577 Lazari, Alexandru 2550
Glavan, Andrei 2741 Leah, T. 2697
Glavan, Aurelia 2655-56 Leahu, Ig. 2569
Glavan, Iulian 2618, 2650, 2672, 2684 Leahu, Pavel 2660
Gliga, Olesea 2548 Leatamborg, S. 2704
Gogu, V. 2694 Lisinschi, Gabriela 2661
Golubev, Olga 2621, 2629, 2634 Lisnic, Vitalie 2631-33, 2637, 2654
Goncearuc, Diana 2686 Lîsenco, V. 2591
Gonţ-Topor, Nicolae 2778 Lîsenco, Vladimir 2532, 2577
Goreanu, Venianim 2463-64 Luca, Ala 2492
Gorincioi, Nadejda 2657, 2665 Lungu, Eugen 2828
Gospodinov, Gheorghi 2847 Lupaşco, Oleg 2478
Grati, Vasile 2557 Lupu, Lilia 2605
Grejdean, Tudor 2541-42, 2614 M
Grigore, Stanislav 2640
Grigurcu, Gheorghe 2841 Macovei, I. 2755

119
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

Macovei, Tatiana 2519 Nicolaev, Victoria 2677


Manea, Diana 2662, 2665 Nicolescu, Nicolae 2467
Manic, Ștefan 2710 Niculai, Nadejda 2488
Manole, Bogdan Mugur 2625 Novac, Ştefan 2489
Manole, Elena 2639, 2646 Novac, Valentina 2489
Manole, Virgil 2532
Marcoci, Cristina 2632 O
Marcov, I. 2694 Odainic, Olesea 2646, 2668
Margine, Leonid 2541-42 Odobescu, Stela 2619, 2621, 2645, 2651,
Marias, Julian 2456 2666, 2669, 2677-78
Marina, Ion 2672, 2684 Oltu, Vadim 2503
Maticiuc, Violeta 2664 Opopol, Nicolae 2589, 2604, 2628
Mănescu, Costin 2507 Osman, Rodica 2582
Mânzărar, Mircea 2779 Ostrofeţ, Gheorghe 2555, 2575
Melenciuc, V. 2698 Ostroumov, S. A. 2547
Melnic, Victoria 2742 Overcenco, Ala 2582
Meşina, Victor 2580, 2617
Mihai. Marcelina 2457 P
Miron, A. A. 2547
Miron, Inga 2590-91 Palanciuc, Mihail 2576, 2615
Miron, Ionel (2558) Palladi, Tudor 2836
Miron, Mădălin 2586 Pantea, Valeriu 2582
Mistreț, S. 2700 Panuş, Valentina 2730
Mitropoulou, E. 2642 Papuc, Mihai 2842
Moldovan, A. 2568 Partas, E. 2700
Moldovanu, Ina 2664 Partole, Claudia 2793
Moldovanu, Ion 2619, 2621, 2645, 2651, Pascal, Oleg 2629-30, 2634, 2648
2666, 2669, 2677, 2680 Pașca, Magda 2536
Molodoi, Elena 2562 Patlatîi, A. 2700
Moraru, Adrian 2780 Pavel, Ion 2503-04
Moraru, Gheorghe (2699) Pădureț, Artiom 2676
Moraru, Sergiu 2620 Păstrăguș, Mihai 2738
Munteanu, Andrei 2571, 2721 Păunescu, Adrian 2778
Munteanu, Cristina 2658-59 Pârlea-Conovali, Veronica 2856-57
Munteanu-Molotievskiy, N. 2568 Pâslaru, Victor 2679
Murariu, Dumitru 2572 Pâslaru, Vlad 2775
Mustea, Gh. 2759 Peciul, Andrei 2672
Mustea, Gheorghe 2747 Percinschi, Natalia 2453
Musteață, Tatiana 2629, 2634 Petrescu, Cezar 2780
Mușat, Iosif 2465 Petrescu, Cristina 2595
Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
N Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) 2469
Philipenko, Sergey 2560
Nastas, Andrei 2689 Pilchin, Maria 2830
Nechit, Irina 2767, 2852 Pînzaru, Iurie 2584, 2606
Nedelcea, Tudor 2829 Pîrțac, Ludmila 2655
Negară, Anatol 2614 Pîrvu, Diana 2667
Negrei, Ion 2691,2853-55 Pîslă, Mihail 2604
Negru, Nina 2466 Plămădeală, V. 2703
Negruţa, Ana 2501 Pleșca, Svetlana 2631
Negruța, O. 2753 Pleșcan, Irina 2753
Nesterov, Vadim 2734 Pleșcan, Tatiana 2643
Nichiforov, Vadim 2715

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Poleacova, Lilia 2585 Sîrcu, Raisa 2584, 2589, 2606


Pop, Lucian 2781 Slabu, Gheorghe Sorin 2520
Popa, Alexandru 2551 Sofroni, Ana 2470
Popa, Mihaela 2595 Spinei, Larisa 2593, 2602
Popa, Pavel 2543 Spînu, Constantin 2612
Popescu, C. D. 2642 Spînu, Igor 2612
Popescu, Cristian Dinu 2613 Stamati-Ciurea, Constantin 2795
Popescu, Victor 2690 Stănescu, Petre 2778
Popov, Ion (2740) Stere, Constantin 2834
Popovici, Angela 2537 Suruceanu, Maria 2538
Popușoi, Mihail 2490
Postovan, Dumitru 2491 Ș
Posudin, Alexandr 2722 Şaitan, Alexandru 2735
Preguza, Ion 2683-84 Șalari, Natalia 2639, 2646
Prejbeanu, Ileana 2457 Şalaru, Ion 2524
Prepeliță, Inna 2680 Șleahtițchi, Maria 2847
Prisacari, Cristina 2497 Ștefîrță, Anastasia 2569, 2698
Prisăcaru, Pavel 2735
Proca, Ludmila 2522 T
R Tabuncic, Nelea 2524
Tanasiiciuc, Natalia 2752
Radvan, Inga 2527-29 Tarcea, Monica 2586
Raţă, Vadim 2474-75, 2592 Tăzlăuanu, Valentina 2823
Răileanu, Ion 2508 Tcacenco, Victoria 2753
Răileanu, Vitalie 2794 Tcaci, Eudochia 2587
Robu, Valeria 2630, 2648 Thatcher, Margaret 2513
Roșu, Simina 2536 Tihon, Aliona 2607
Rotari, S. 2701 Timirgaz, Valerii 2682
Rotaru, Lidia 2666 Tintiuc, Dumitru 2541-42, 2614
Rotaru, Lilia 2674, 2678 Tîrsîna, Alla 2608
Rubanovici, Vladislav 2626 Toderaș, Ion 2556
Rudi, L. 2559 Toma, Constantin 2558
Rudic, V. 2559 Toma, S. 2569, 2708
Rusnac, Vladimir 2726, 2778 Toma, Sergiu 2618, 2650, 2676
Rusu, Tatiana 2649, 2670-71 Topârceanu, George 2782
Ruţa, Florina 2586 Tostogan, Pavel 2729
S Trifan, Călina 2796
Trifan, Valentina 2627
Sabau, David 2626 Trofin, Dan 2673
Sadoveanu, M. 2826 Trofin, Daniela-Marilena 2673
Salinschi, Elena 2638 Tudorache, Gh. 2708
Saltanovici, Tatiana 2711 Turea, Larisa 2765
Sangheli, Marina 2631-32, 2668
Sașco, E. 2702 Ț
Savin, Anatol 2723 Ţabur, Rodica 2475
Sărătilă, Vlad 2724 Ţaranu, Ludmila 2510
Selevestru, Irina 2505 Țurcanu, Lucia 2843
Severin, Beatrice 2616
Sihleanu, Alexandru 2828 U
Siric, Irina 2656
Siuris, A. 2703 Uncuța, Andrei 2609, 2664, 2674
Ungureanu, A. 2707

121
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

Ursu, A. 2694 Г
Usatîi, Agafia 2563
Газизова, Лилия 2802
V Ганя А. И. 2714
Гольденберг, Мина 2798
Vaculin, Nicolae 2681 Горенштейн, Лев 2511
Vasilachi, Iuliana 2712 Грабаровская, Людмила 2731
Vasiliev, Veaceslav 2617 Гропа (Мицова), Людмила 2480
Velikasar, Sofia 2708
Vetricean, Sergiu 2622-23 Д
Veveriță, E. 2704
Vicol, Nelu 2771 Дёмина, Надежда 2815
Vintilă, Horia 2456 Долищинский, Сергей Александрович 2539
Viziru, Andrei 2844 Дубровин, Б. 2797
Voncu, Răzvan 2830 Ершов, П. П. 2845
Vosimeric, Dmitrii 2526 З
Vozian, V. 2709
Закерничная, Анна 2481
Z Златов, Константин 2762
Zabulică, Violeta 2787 И
Zaporojan, Aculina 2532, 2588
Zapuhlîh, Grigore 2675, 2683 Иванова, Тома 2766
Zavtoni, Mariana 2584, 2589, 2610
Zepca, Victor 2580-81, 2596 К
Zlatina, Natalia 2730 Канака, Канат 2803
Zlatov, Constantin 2762 Каргопольцева, Екатерина 2804
Zota, Eremei 2636 Каюров, Георгий 2816
А Кибак, Н. 2509
Кириллов, Александр 2570
Агаркова, Лилиана 2471 Кишка, М. 2706
Азнаурян, Ованес 2799 Козьмик, Раиса 2570
Аксеновой, Л. В. 2754 Концу, Олег 2685
Кочарова, Галина 2758
Б Кравченко, Марина 2479
Балабан, Лариса 2754 Крамер, Александр 2805
Белых, Маргарита 2755 Кротевич, Ольга 2685, 2756, 2849
Бескровный, Олег 2800 Курганов, Алексей 2806
Биттман, Дан 2756 Курчински, Маргарета 2561
Богословская, М. 2801 Л
Бондурянский, Александр 2761
Боршевский, А. 2498 Ламбов, Александр 2517
Босый, Д. 2521
Будак, А. 2713 М
Булат, Ольга 2578 Маковей, И. 2755
В Маковей, М. Д. 2714
Малацидзе, Эдуард 2807
Варданян, Алена 2757 Маркова, Светлана 2728
Виеру, Григорий 2797 Машнова, Мила 2808
Возиян, В. 2706 Мироненко, Елена 2759
Врагалева, Вероника 2479 Мусти, Г. 2759
Вронских, М. 2695

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Н Ч
Недерица, Александр 2731-32 Чеботарь, Марии (2760)
Челак, В. 2713
П Чиреш, Елена 2482
Пагын, Сергей 2817 Чобану-Сухомлин, Ирина 2763
Парнет, Иван 2818 Чокинэ, В. К. 2579
Петруша, Александр 2809 Чолак, Владимир 2758
Пилипецкий, Сергей 2760 Ш
Питерская, Марита 2810
Плешка, А. 2705-06 Шилкин, Сергей 2814
Подзоров, Павел 2811
Постолати, А. 2705
Р
Равло, Федор 2819
Ротару, В. 2713
Рябошапка, Людмила 2761
С
Скадиньш, Владимир 2812
Скакунова, Людмила 2733
Соколов, Владимир 2772
Сосна, А. 2518
Сосна, Б. 2509
Стате, Сперанца 2728
Стратулат, В. 2506
Т
Терицану, Васiле 2783
Толстой, Лев Николаевич 2813
У
Уизерспун, Риз 2766
Устурой, Николай 2539
Ф
Федоров, Г. 2499
Филимошкина, Наталья 2845
Фурдуй, В. Ф. 2579
Фурдуй, Ф. И. 2579
Х
Хамурару, Оливия 2820
Харчук, Олег 2570
Ц
Циркунова, Светлана 2762

123
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2015 ≡ Magazine article annals Nr 7-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. Altitude. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 1857-4815


2. Aquarelle. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 1857-0518
3. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2015. – Nr 1. – ISSN
1024-7696
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-
0011
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-064X
6. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1813-4408
7. Intellectus. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1810-7079
8. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1810-309X
9. Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere : Materialele Con-
ferinţei Ştiinţifico-Metodice Internaţionale. Şcoala de Vară a Cadrelor Didactice Române de
Pretutindeni, 24-26 iulie 2015. – Chișinău, 2015. – [1369].
10. Luminătorul. – 2014. – Nr 6. – 2015. – Nr 1.
11. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp
în Republica Moldova", Bălţi, 19 iun. 2015. – Chişinău, 2015. – [1403].
12. Mediul Ambiant. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1810-9551
13. Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-3991
14. Noi. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1857-0798
15. Oameni, Locuri, Destine. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-4963
16. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1857-3703
17. Patrimoniul muzical din Republica Moldova : (Folclor şi creaţie componistică) în contempora-
neitate = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность : (Фольклор и
композиторское творчество) = The musical heritage of the Republic of Moldova : (Folklore
and Composers' works) and Contemporaneity : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie
2015, Chişinău : Rezumatele comunicărilor. – Chişinău, 2015. – [1400].
18. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1811-0770
19. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1729-8687
20. Sud-Est cultural. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0143
21. Vama. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-2979
22. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1857-4505
23. Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3. – ISSN 2345-1629
24. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 7. – ISSN-1810-3081
25. Наше поколение. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0100
26. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1857-4513

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
IULIE NR 7 JULY
(2608-3049)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2608. Rotaru, Tatiana. Aripi de zbor în creativitate : [pe marginea discuției cu Valeriu
Canțer, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare] / Tatiana Rotaru //
Săptămîna. – 2015. – 24 iul. – P. 7, 31.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2609. Ciobanu, Mariana. Mariana Ciobanu: "Prejudecățile împiedică fetele să aleagă o
carieră în IT" : [interviu cu inginerul la compania Visa din Londra, originară din Rep. Moldova]
/ consemnare: Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 15.

2610. Моисеев, Сергей. Маркетинговые решения для фиксированного интернет


доступа : [по материалам беседы с менеджером по маркетингу Sun Communications
Натальей Кирка, зам. дир. по маркетингу компании StarNet Soluții Алексеем Мунтяну и
дир. молд. представительства междунар. сети Интернет-магазинов Евгением Наку] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 31 июля. – Р. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2611. Manolescu, Nicolae. Ce înţelegem prin cultură : [art. criticului literar român] / Ni-
colae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 iul. – P. 15.

2612. Tîlvăr, Angel. "Cunoaşterea limbii române va permite accesul nemijlocit la infor-
maţia corectă" : [despre crearea Centrului de Informare al României la Universitatea de Stat
din Comrat : interviu cu A. Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotarele
României] / consemnare: Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2015. – 10 iul. – P. 4; Ibidem în
lb. rusă : P. 12.

2613. Voncu, Răzvan. E necesară o regândire a ICR : [despre activitatea Institutului


Cultural Român] / Răzvan Voncu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 iul. – P. 7.

02 BIBLIOTECONOMIE
2614. Bortă, Victoria. Cărţile electronice, noul trend la bibliotecă : [pe marginea discuţiei
cu Maria Bivol, şefa Serviciului activităţi culturale şi sociale a Bibliotecii Municipale "B. P.
Hasdeu", Chişinău] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. – 17 iul. – P. 17.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2615. Lupu, Viorica. Instruirea bibliotecarilor din colegii şi şcoli profesionale – în vizorul
ABRM : [pe marginea lucrărilor atelierului profesional cu genericul "Direcţii şi orientări priorita-
re de dezvoltare a bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic", iun. 2015, Chişinău] /
Viorica Lupu, Tatiana Ambroci // Univers pedagogic pro. – 2015. – 2 iul. – P. 5.

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)


2616. Ambros, Iurie. "Masoneria din R. Moldova este profanată" : [interviu cu Iu.
Ambros, secretar al lojii masonilor din R. Moldova] / consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul
național. – 2015. – 31 iul. – P. 9.

2617. Robu, Alexandrina. Alexandrina Robu, excepţia excepţiilor : [interviu cu preşedin-


tele Asociaţiei Europene a Tinerilor Antreprenori] // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 8.

070 Ziaristică. Presă


2618. Badea Gueritee, Iulia. Moldova, un colț de Europă în presa franceză : [interviu cu
Iu. Badea Gueritee, resp. de rubricile România și Moldova pentru rev. "Courrier International"
din Franța] / consemnare: Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 iul. –
P. 8-9.
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2619. Cojocaru, Nicolae. Interpretarea sensului unor cuvinte nu ţine doar de filologie :
[argumente filosofice] / Nicolae Cojocaru // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 8.

159.9 Psihologie
2620. Ţâcu, Octavian. Un nume basarabean uitat – Vasile Pavelcu : [psiholog (1900-
1991)] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 2644)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2621. Babcenco-Răduleanu, B. Din problemele necredinței contemporane / B.
Babcenco-Răduleanu // Curierul ortodox. – 2015. – 20 iul. – P. 5. – Conține : 1. Definiția
indiferentismului religios ; 2. Indiferentism religios și ateism ; 3. Deosebirea dintre ateism și
indiferentism religios.

2622. Găină, Ion. Zicere pe Aleea Genezei : [despre crearea Aleei Genezei în cadrul
Muzeului memorial "Părintele Ioan Zlotea" din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni] / Ion Găină //
Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 6.

2623. Ungureanu, Ion. Tezaurul Sfintei Scripturi : [despre crearea Aleei Genezei în ca-
drul Muzeului memorial "Părintele Ioan Zlotea" din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni] / Ion Ungu-
reanu // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 6.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2624. Vancu, Anca. Moartea misterioasă a celui mai promiţător istoric : [Ioan Petru Culi-
anu, istoric al religiilor(1950-1991)] / Anca Vancu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13
iul. – P. 10-13.
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2625. Augustin (Mitropolit de Florina). Predica Mitropolitului Augustin (Kandiotis) de
Florina în ziua pomenirii prorocului Ilie Râvnitorul : 20 iul./2 aug. / Mitropolit de Florina Augus-
tin // Curierul ortodox. – 2015. – 20 iul. – P. 7.

2626. Bujoreanu, Viorel. Cum să ne rugăm? / Viorel Bujoreanu // Curierul ortodox. –


2015. – 20 iul. – P. 7.

2627. Moşin, Octavian. Cine ne fură copii? (1-4) : [despre soluţiile Bisericii pentru culti-
varea valorilor autentice copiilor] / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2015. – 2, 9, 16, 23
iul. – P. 2.

2628. Sălcuţeanu, Lina. Complexul muzeal "Părintele Ioan Zlotea" din Sălcuţa : [raionul
Căuşeni] / Lina Sălcuţeanu // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 6.

2629. Stănilă, Moni. Cereţi şi vi se va da : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Timpul. –


2015. – 17 iul. – P. 14.

2630. Stănilă, Moni. Cui ne asemănăm? : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Timpul. –
2015. – 10 iul. – P. 14.

2631. Stănilă, Moni. Diferenţa la evanghelişti / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 3 iul. –
P. 14.

2632. Stănilă, Moni. Înmulțirea pâinilor : [context biblic] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015.
– 24 iul. – P. 14.

2633. Stănilă, Moni. Puțina credință / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 14.

2634. Tamazlâcaru, Elena. Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, Sfântul României
: [pe marginea cărţii "Părintele Arsenie Boca, un sfânt al zilelor noastre" de Dan Lucinescu,
Bucureşti, ed. SIAJ, 2009] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 8.

2635. Xenofontov, Ion. Zece curiozităţi despre Mănăstirea Japca : [din istoria complexu-
lui monahal din raionul Floreşti] / Ion Xenofontov // Moldova suverană. – 2015. – 14 iul.

2636. Мошин, Октавиан. "Наше общество нуждается в лечении" : интервью со


священником Церкви Государственного университета О. Мошин / интервью вела Анна-
Мария Веверица // Ziarul de gardă. – 2015. – 10 июля. – P. 13. – Рус. версия.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
2637. Colesnic, Victoria. În căutarea egalității : [pe marginea discuției cu Angela Frolov,
coord. de programe de la Centrul de Informații "Genderdoc-M"] / Victoria Colesnic // Timpul. –
2015. – 24 iul. – P. 23.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaţiei
2638. Ciutac, Lia. Situaţia demografică din R. Moldova se agravează văzând cu ochii :
[potrivit datelor statistice oficiale] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 10 iul. – P. 23.

2639. McFarlane, Ian. Ian McFarlane: "BNS [Biroul Național de Statistică] trebuie să se
apuce de treabă!" : [interviu cu reprezentantul Fondului ONU pentru Populaţie în Rep. Moldo-
va] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 10.

2640. Саинсус, Валериу. Валериу Саинсус: "Процесс депопуляции молдавского


народа происходит очень интенсивно" : [по материалам беседы с демографом] / кор.
газ. // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 июля. – Р. 10.

32 POLITICĂ
2641. Chifu, Iulian. Vot geopolitic la Chişinău: Între proeuropeni şi proruşi a câştigat
România : [art. fostului consilier al preşedintelui României] / Iulian Chifu // Evenimentul zilei. –
2015. – 3 iul. – P. 5 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 13.

2642. Ciobanu, Mircea V. Unionismul pașnic / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău.


– 2015. – 24 iul. – P. 7. – (A-Politice).

2643. Friedman, George. Friedman: Nu înţeleg de unde a venit ideea că statul rus este
genial şi puternic? : [interviu acordat de către G. Friedman, fondatorul companiei de analiză
politică Strattfor, pentru Radio Liberty] // Economist. – 2015. – 1 iul. – P. 6.

2644. Furtună, Dorian. "Nu există guvernare care să nu identifice un dușman extern sau
intern spre care să recanalizeze ura cetățenilor" : [interviu cu D. Furtună, aut. cărții "Homo
aggresivus. De ce nu se opresc războaiele și violența"] / consemnare: Ileana Rusu // Eveni-
mentul zilei. – 2015. – 31 iul. – P. 20.

2645. Piontkovski, Andrei. Andrei Piontkovski: "Reunirea cu România, soluția radicală


privind Transnistria" : [interviu cu politologul rus] / consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 29 iul. – P. 7 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 24 июля. – P. 7.

2646. Powell, Jonathan. Contemporan cu predecesorii : [fragm. din cartea "Noul Machi-
avelli" / Jonathan Powell // Săptămîna. – 2015. – 31 iul. – P. 8-9. – Va urma.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2647. Scarlat, George. România și Germania în jurul Republicii Moldova : [art. expertu-
lui Fundației Universitare a Mării Negre] / George Scarlat // Evenimentul zilei. – 2015. – 24 iul.
– P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

2648. Țâcu, Octavian. Noua ordine mondială : [despre actuala reconfigurare a lumii] /
Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 13.

2649. Казанчиу, Петру. Новая "стратегия коммуникации" ЕС в странах "Восточного


партнерства" как очередной пример европейского нарциссизма / Петру Казанчиу //
Панорама. – 2015. – 17 июля. – Р. 6.

323 Politică internă


2650. Dârjan, Liviu. Cele trei valori interzise la vânzare: [limba, credința și tezaurul folc-
loric] / Liviu Dârjan // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 3.

2651. Mischevca, Ion. Podul de flori : [Ungheni, 11 iul. 2015] / Ion Mischevca // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2015. – 13 iul. – P. 6.

2652. Țâcu, Octavian. Bunica mea : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Țâcu // Timpul. –
2015. – 31 iul. – P. 13.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2653. Ciubotaru, Adrian. Istorii de manual (1, 2) : [aspecte pol. în țările din Europa și
Asia] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 iul. – P. 6 ; 24 iul. – P. 7.

2654. Codriţchi, Diana. Europa care ne inspiră. 10 lucruri din Marele Ducat de Luxem-
burg care pot inspira Moldova / Diana Codriţchi // Obiectiv european. – 2015. – Iul. (Nr 14). –
P. 18 ; Объектив Европа. – 2015. – Июль (Nr 14). – P. 8.

2655. Nicu, Dan. Cheia reunirii României este la București / Dan Nicu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 21 iul. – P. 6.

2656. Orha, Ignațiu. Demnitatea națională : [a poporului român] / Ignațiu Orha // Litera-
tura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 3.

2657. Țurcanu, Mihail. Imperiul republicilor populare separatiste : [scenarii privind solu-
ționarea conflictului transnistrean] / Mihail Țurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 24, 31 iul. –
P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : P.14.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2658. Bogatu, Petru. Falşii amici ai cauzei europene : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu
// Ziarul naţional. – 2015. – 3 iul. – P. 6.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2659. Cibotaru, Mihail Gh. Bărbat de bărbăţie : [despre Grigore Eremei, ultimul prim-
secretar al PC al RSS Moldovenești febr.-aug. 1991] / Mihail Gh. Cibotaru // Literatura şi arta.
– 2015. – 9 iul. – P. 6.

2660. Ciobanu, Mircea V. O ţară obosită : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2015. – 17 iul. – P. 6. – (A-Politice).

2661. Ciobanu, Mircea V. Salvând cetatea, ori Schimbarea schimbării : [despre alegerile
primarului general din 28 iun. 2014] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 3 iul.
– P. 6. – (A-politice).

2662. Ciutac, Ion. Ambiguităţi parlamentare : [despre alegerea preşedintelui în parla-


ment] / Ion Ciutac // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 7.

2663. Ciutac, Ion. Dezastrul din Moldova – consecințele formei parlamentare de guver-
nământ / Ion Ciutac // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 11, 13.

2664. Cojocariu, Tudor. 4 lucruri pentru următorii 4 ani : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Co-
jocariu // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 12.

2665. Cojocariu, Tudor. De bine despre manifestanţii unionişti, dar nu şi despre liderii
lor / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 12.

2666. Cojocariu, Tudor. Ruptura reconfirmată de locale şi imperativul următorului pas :


[despre alegerile primarului general din 28 iun. 2014] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 3
iul. – P. 12.

2667. Cojocaru, Nicolae. Din istoria rezistenței noastre spiritule : [pe marginea cărții
"Conștiința națională sub regimul comunist totalitar (RSSM: 1956-1963) de Vladimir Beșlea-
gă] / Nicolae Cojocaru // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 7.

2668. Conţiu, Mihai. Manelizarea românismului în Republica Moldova / Mihai Conţiu //


Moldova suverană. – 2015. – 1 iul.

2669. Conțiu, Mihai. O țară pentru politicieni, nu și pentru cetățenii ei / Mihai Conțiu //
Moldova suverană. – 2015. – 22 iul.

2670. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Doar alegerile anticipate pot salva țara" : [interviu cu
președintele Partidului Socialiștilor din Rep. Moldova] // Socialiștii. – 2015. – Iul. (Nr 10). – P.
2 ; Социалисты. – 2015. – Июль (Nr 10). – Р. 2.

2671. Dulgheru, Valeriu. Se caută un premier : [context soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru //


Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 3.

2672. Dulgheru, Valeriu. Ţara mea de dincolo de Prut... : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu
Dulgheru // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 3.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2673. Gârneț, Vasile. A fost sacrificat ministerul strategic? : [reformele efectuate de Mi-
nisterul Educației în context soc.-pol.] / Vasile Gârneț // Ziarul național. – 2015. – 31 iul. – P.
7.

2674. Gârneţ, Vasile. Tensiuni pe dreapta, certuri pe stânga : [în eșchierul pol.] / Vasile
Gârneţ // Ziarul naţional. – 2015. – 17 iul. – P. 7.

2675. Gulca, Ilie. Un guvern-marionetă nu va salva Republica Moldova : [pe marginea


discuţiei cu Oazu Nantoi, observator politic] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 10 iul.
– P. 5.

2676. Josu, Nina. ...Şi tristeţi ziditoare de nemuritor suflet : [aspecte soc.-pol.] / Nina Jo-
su // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 3.

2677. Leancă, Iurie. "Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene s-a transformat
în Ministerul Propagandei" : interviu cu Iu. Leancă, președintele Partidului Popular European
din Moldova / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 31 iul. – P. 4-5.

2678. Malerius, Stephan. "Societatea civilă trebuie să-i înveţe pe cetăţeni că viitorul ţării
depinde doar de ei" : interviu cu S. Malerius, liderul proiectului "Societate civilă. Dialog pentru
progres", implementat de Fundaţia germană Konrad-Adenauer-Stiftung / pentru conformitate:
Ana-Maria Veveriţa // Ziarul de gardă. – 2015. – 9 iul. – P. 18-19.

2679. Marulea, Alexei. Dorul de Europa : [context soc.-pol : interviu cu A. Marulea, om


de cultură] / interviu de Victor Ladaniuc // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 3.

2680. Mischevca, Ion. Analiza interpretărilor şi asumărilor p(r)ost-electorale / Ion


Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 iul. – P. 6.

2681. Moraru, Anatol. O nouă alianță, un nou guvern, o nouă speranță! / Anatol Moraru
// Evenimentul zilei. – 2015. – 31 iul. – P. 3 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 10.

2682. Moroşanu, Andrei. Femeia cu dor de irişi : [despre Ludmila Scalnâi, om politic şi
de cultură] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 2.

2683. Negru, Nicolae. Au trecut DNA şi FBI Prutul? : [investigarea fraudei de la Banca
de Economii a Moldovei : context soc.-politic] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 17
iul. – P. 6.

2684. Negru, Nicolae. Moldovenii aşteptând o minune : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Ne-
gru // Ziarul naţional. – 2015. – 10 iul. – P. 6.

2685. Negru, Nicolae. Voturile geopolitice şi cele din suburbiile Chişinăului sunt morale /
Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2015. – 3 iul. – P. 6.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2686. Nicu, Dan. De ce nu va fi Maia Sandu prim-ministru? / Dan Nicu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 28 iul. – P. 6.

2687. Onceanu, Ilie. "Varianta zero", un eufemism al politicii moldoveneşti : [pe margi-
nea discuţiei cu Anatol Ţăranu, dir. Centrului de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon"] /
Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 iul. – P. 3.

2688. Patraş, Mihai. Respirăm timpul înghesuit al aşteptării / Mihai Patraş // Literatura şi
arta. – 2015. – 2 iul. – P. 7.

2689. Pisica, Alina. Romii din Râşcani, băştinaşi fără reşedinţă / Alina Pisica // Ziarul de
gardă. – 2015. – 16 iul. – P. 14 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 24 июля. – P. 7.

2690. Scarlat, George. Maia Sandu, ultimul cartuș al basarabenilor : [candidat la funcția
de prim-ministru al Rep. Moldova : art. expertului Fundației Universitare a Mării Negre] / Ge-
orge Scarlat // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 22.

2691. Soltan, Petru. Oare am ratat şansa? : [aspecte soc.-pol.] / Petru Soltan // Literatu-
ra şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 1.

2692. Stănilă, Moni. Neschimbarea la faţă a Moldovei : [aspecte soc.-pol.] / Moni Stănilă
// Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 14.

2693. Tănase, Silviu. Crima, ca "ideologie supremă în stat", sau Respublica la final de
drum : [aspecte soc.-pol.] / Silviu Tănase // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 7.

2694. Ţâcu, Octavian. Teoria formelor occidentale fără fond moldovenesc, sau De ce Ti-
tu Maiorescu mai are dreptate / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 13.

2695. Țurcanu, Mihail. Alegerile au trecut, negocierile au trecut, acum la treabă! : [des-
pre constituirea Alianței pentru Integrare Europeană – 3] / Mihai Țurcanu, Valentin Buda //
Evenimentul zilei. – 2015. – 24 iul. – P. 4-5 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 12-13.

2696. Ţurcanu, Mihail. Prioritate zero: Coaliţie europeană reală şi reforme! / Mihail Ţur-
canu // Evenimentul zilei. – 2015. – 3 iul. – P. 17.

2697. Ţurcanu, Mihail. Purgatoriul tranziţiei şi Podul mântuirii naţionale / Mihail Ţurcanu
// Evenimentul zilei. – 2015. – 17 iul. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

2698. Untilă, Veaceslav. Importanţa victoriei lui Dorin Chirtoacă : [la alegerile locale din
28 iun. 2015] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 10 iul. – P. 10.

2699. Untilă, Veaceslav. Problemele securității naționale / Veaceslav Untilă // Timpul. –


2015. – 24 iul. – P. 11.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2700. Vasiliu, Vadim. UE presează Chişinăul să investească un nou Guvern / Vadim


Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 iul. – P. 5.

2701. Voloc, Sergiu. Actorul Sergiu Voloc: "Gata! Eu nu mai iubesc nici un firicel de iar-
bă din Moldova!" : [interviu cu actorul] / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 10
iul. – P. 9-10.

2702. Voncu, Răzvan. Prioritățile în Basarabia: educația și cultura / Răzvan Voncu //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 iul. – P. 7.

2703. Василиу, Вадим. Приднестровье за полгода до "выборов" в Верховный Со-


вет : [предстоящие выборы (дек. 2015)] / Вадим Василиу // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 3 июля. – P. 10. – Еженед. прил. на рус. яз.

2704. Воронин, Владимир. Сегодняшняя Молдова – это коррупция в огромных


масштабах : [о реалиях и перспективах страны : интервью председателя Партии Ком-
мунистов Респ. Молдова В. Воронина азерб. информ.-аналит. порталу haqqin.az] / под-
готовила Анна Жданова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 17
июля. – Р. 4-5.

2705. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Только досрочные выборы спасут страну" : [ин-
тервью с председателем Партии социалистов Респ. Молдова] / записал Самуил Карпе-
нин // Панорама. – 2015. – 10 июля. – Р. 8 ; MK World Weekly. – 2015. – 9-15 июля. – Р. 2.

2706. Жосу, Виктор. "Если не получается жить вместе, надо разводиться" : [интер-
вью с молд. политологом В. Жосу] / интервьюировал Дмитрий Чубашенко // Панорама.
– 2015. – 24 июля. – Р. 16-17.

2707. Митин, Вадим. В поисках утраченной евроинтеграции : [о создании нового


Альянса за европейскую интеграцию] / Вадим Митин // Панорама. – 2015. – 24 июля. –
Р. 3.

2708. Панорман, Пелагея. Хотят избирать президента в узком кругу : [о перегово-


рах по созданию правящей коалиции] / Пелагея Панорман // Панорама. – 2015. – 17
июля. – Р. 1, 5.

2709. Ткач, Сергей. Молдавские выборы указали на "русскую зиму"? : [местные


выборы, 28 июня 2015] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 3 июля. – Р. 2.

2710. Ткач, Сергей. Молдове нужен Геракл : [о создании Альянса за евроинтегра-


цию-3] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 28 июля.

2711. Чубашенко, Дмитрий. Альянс победившего маразма : [о создании Альянса


за европейскую интегарцию-3] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 31 июля. –
Р. 7.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2712. Чубашенко, Дмитрий. В Молдове появилась альтернатива "прооевропей-


ской" центральной власти / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 3 июля. – Р. 7.

2713. Чубашенко, Дмитрий. "История О" Плахотнюка и Молдовы : [обществ.-


полит. контекст] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 10 июля. – Р. 7.

2714. Чубашенко, Дмитрий. Плахотнюк – следующий президент Молдовы? /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 24 июля. – Р. 7.

2715. Чуря, Корнелиу. Корнелиу Чуря: "Я не считаю, что мы в кризисе. Никаких су-
пер-мер новый кабмин не должен предпринимать" : [интервью с экспертом IDIS Viitorul]
/ записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 7 июля.

324 Alegeri
2716. Dodon, Igor. Igor Dodon: Alegerile locale au demonstrat că Partidul Socialiştilor
rămîne a fi principala forţă de opoziţie : [despre bilanţul alegerilor locale din 14 şi 28 iun.
2015, făcute de către preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. de
presă, iun. 2015] // Moldova suverană. – 2015. – 1 iul.

2717. Moraru, Anatol. Partidele proeuropene au câştigat detaşat alegerile locale : [des-
pre rezultatele turului 2 al alegerilor locale, 28 iun. 2015] / Anatol Moraru, Cristina Mathias //
Evenimentul zilei. – 2015. – 3 iul. – P. 4-5 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 12-13.

2718. Postică, Pavel. "Scrutinul a fost marcat de un număr foarte mare al cazurilor de
utilizare a resurselor administrative" : interviu cu P. Postică, șeful Misiunii de Observare
Promo-Lex în cadrul alegerilor locale gen. 2015 // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 17.

2719. Васильева, Галина. Индульгенция для партий власти : [о результатах перв.


и втор. туров выборов в мест. органы власти, 14 и 28 июня 2015 г.] / Галина Васильева
// Панорама. – 2015. – 3 июля. – Р. 4-6.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2720. Duleba, Alexander. "Oamenii se uită spre trecut atunci când îşi pierd încrederea
în prezent, sau când nu-şi mai dau seama cum ar trebui să fie acest prezent" : Interviu cu A.
Duleba, dir. Centrului de Cercetare al Asociaţiei pentru Politica Externă Slovacă / pentru
conformitate: Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 2 iul. – P. 10-11.

2721. Теффт, Джон. Посол холодного мира : [интервью с послом США в Москве Д.
Теффт] / записали: Михаил Ростовский, Андрей Яшлавский // MK World Weekly. – 2015.
– 16-22 июля. – Р. 8.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2722. Cerba, Valeriu. Valeriu Cerba: "Rusia și-a recunoscut calitatea de stat agresor în
Moldova" : [despre conflictul transnistrean : interviu cu ex-membrul Comisiei Unificate de
Control] / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 10, 24.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2723. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: Go for Moldova, proiect pentru salvarea Republicii
Moldova : [art. dir. Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române]
// Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 7 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 31 iul. – P. 4-5.

2724. Filimon, Alexandru. Eurasia, un concept incert inventat de Rusia pentru Rusia :
[pe marginea analizei lui Eugene Ciausovski de la compania americană Stratfor ] / Alexandru
Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 iul. – P. 8-9 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 31
июля. – Р. 8-9.

2725. Filimon, Alexandru. Stratfor: Turcia, un pivot regional și o enigmă : [pe marginea
analizei companiei Stratfor] / Alexandru Filimon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 iul.
– P. 8-9.

2726. Scarlat, George. De ce ar pune Iohannis obrazul pentru Tsipraşii de Chişinău? :


[art. expertului de la Fundaţia Universitară a Mării Negre] / George Scarlat // Evenimentul
zilei. – 2015. – 17 iul. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14 ; Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 20 ;
Economist. – 2015. – 15 iul. – P. 8-9.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2727. Gherman, Natalia. Natalia Gherman a rostit un discurs la reuniunea dedicată Pla-
nului de acţiuni al CoE privind reformele democratice în R. Moldova : [discursul Prim-
ministrului interimar la deschiderea primei reuniuni a Comitetului Permanent pentru
implementarea Planului de acţiuni al CoE privind susţinerea reformelor democratice în
Republica Moldova pentru anii 2013-2016, 30 iun. 2015, Chişinău] / Natalia Gherman //
Moldova suverană. – 2015. – 2 iul.

2728. Gribincea, Mihai. Ambasadorul Mihai Gribincea: "Succesul DCB depinde de voin-
ţa politică de la Chişinău" : [despre perspectiva proiectului de pachete "Defence Capacity
Buiding" : interviu acordat de către ambasadorul Rep. Moldova la NATO postului de Radio
Europa Liberă] / interlocutor: Liliana Barbăroşie // Obiectiv european. – 2015. – Iul. (Nr 14). –
P. 16 ; Объектив Европа. – 2015. – Июль (Nr 14). – P. 6.

2729. Groza, Iulian. Iulian Groza: "Acordul este bun, nu este cazul să inventăm bicicle-
ta" : [despre Acordul de Asociere a Rep. Moldova la Uniunea Europeană : interviu cu coord.
de programe la Institutul pentru Politici şi Reforme Europene din Moldova] / consemnare:
Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2015. – Iul. (Nr 14). – P. 10 ; Объектив Европа. –
2015. – Июль (Nr 14). – P. 4.

2730. Miron, Sergiu. Basarabia la răscruce : [problema transnistreană în context intern.]


/ Sergiu Miron // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 2.

2731. Naumescu, Valentin. Ce șanse reale mai are occidentalizarea Basarabiei? : [art.
conf. la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România] / Valentin Naumescu // Mol-
dova suverană. – 2015. – 31 iul.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2732. Onceanu, Ilie. Republica Moldova riscă să piardă suportul UE şi al FMI : [pe mar-
ginea declaraţiilor lui Petras Austrevicius, coraportor Parlamentului European pentru Rep.
Moldova] / Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 iul. – P. 3.

2733. Воронин, Владимир. Молдова – государство молдавского народа : [письмо


председателем Партии коммунистов Респ. Молдова адресован. пред. Европейского
парламента Мартину Шульцу, 7 июля 2015] / Владимир Воронин // Независимая газета
= Moldova independentă. – 2015. – 10 июля. – Р. 3.

2734. Дамиан, Георге. Республика Молдова сохраняет европейский выбор. Мягкое


подбрюшье Европы / Георге Дамиан // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 июля. – P.
9. – Еженед. прил. на рус. яз.

2735. Додон, Игорь. Игорь Додон: Соглашение об ассоциации с ЕС оказалось оче-


редной политической "приманкой" : [об итогах перв. года ассоциации Респ. Молдова с
Европейским Союзом] // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 июля. – Р. 1, 4 ; MK World
Weekly. – 2015. – 16-22 июля. – Р. 4 ; Панорама. – 2015. – 17 июля. – Р. 8 ; Коммерсант
info. – 2015. – 17 июля. – Р. 4.

2736. Иванова, Виолетта. ЕС – Молдова: путь преодоления : [об участии в работе


лет. сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, 22-26 июня 2015, Страсбург :
беседа с председателем фракции Партии Коммунистов Респ. Молдова в Парламенте
В. Ивановой] / беседовала Лариса Михеева // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2015. – 3 июля. – Р. 7.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2737. Bogatu, Petru. O eroare aducătoare de moarte politică : [Maia Sandu, candidat la
postul de prim-ministru] / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 31 iul. – P. 6.

2738. Bogatu, Petru. O marionetă sau un Guvern al eliberării statului din captivitatea
oligarhică? : [constituirea noului cabinet de miniștri] / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. –
24 iul. – P. 6.

2739. Ciobanu, Victor. Chinurile guvernării : [despre crearea alianței de guvernare AIE
3] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2015. – 3 iul. – P. 7.

2740. Cojocariu, Tudor. Mirajul unei alianţe (pro)europene / Tudor Cojocariu // Timpul. –
2015. – 10 iul. – P. 12.

2741. Cojocariu, Tudor. Un nou guvern al partidelor, dar nu și al cetățenilor / Tudor Co-
jocariu // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 12.

2742. Conțiu, Mihai. Un Acord plin de dezacorduri și șantaje în stil mafiot : [despre crea-
rea noii alianțe de guvernare] / Mihai Conțiu // Moldova suverană. – 2015. – 24 iul.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2743. Corobceanu, Svetlana. "Executantul" a fost votat : [despre formarea noului cabi-
net de miniștri] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 31 iul. – P. 3.

2744. Gârneț, Vasile. O guvernare cu pumnalele pe masă : [Alianța proeuropeană AIE-


3] / Vasile Gârneț // Ziarul național. – 2015. – 24 iul. – P. 7.

2745. Grozavu, Petru. Republica Moldova, împărțită la 3 : [despre crearea noii alianțe
de guvernare] / Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 2.

2746. Macovei, Ion. Maia Sandu – noul premier (?) : [candidat la postul de prim-
ministru] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 7.

2747. Mischevca, Ion. Alianța ce se coace în luna lui cuptor : despre constituirea noii
alianțe de guvernare] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 iul. – P. 6.

2748. Mischevca, Ion. Principii şi valori : [despre constituirea alianţei de guvernare] / Ion
Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 iul. – P. 6.

2749. Moșneag, Victor. CV-ul premierului Streleț : [despre Valeriu Streleț, premier de-
semnat al Rep. Moldova] / Victor Moșneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 30 iul. – P. 10.

2750. Negru, Nicolae. Aceeași AIE în apa aceluiași râu : [despre constituirea noii alianțe
de guvernare] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 24 iul. – P. 6.

2751. Nicu, Dan. Valeriu Streleț și reinstalarea în mediocritate : [despre investirea în


funcție a prim-ministrului V. Streleț : aspecte soc.-pol.] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 30 iul. – P. 6.

2752. Radu, Alina. Șansele Maiei Sandu vs șansele lui Valeriu Streleț : [despre forma-
rea noului guvern] / Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015. – 30 iul. – P. 11.

2753. Ткач, Сергей. Требуется премьер "без комплексов" : [о создании нового ка-
бинета министров] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 7 июля.

2754. Хорошнюк, Влад. До полной евроинтеграции : [о составе и программе ново-


го правительства Респ. Молдова] / Влад Хорошнюк // Панорама. – 2015. – 31 июля. – Р.
1, 3.
(Vezi de asemenea Nr 2815)

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2755. Negru, Nicolae. Toată lumea iubește PD-ul? : [despre rolul Partidului Democrat
din Moldova în cadrul Alianței pentru Guvernarea Europeană-3] / Nicolae Negru // Ziarul
național. – 2015. – 31 iul. – P. 6.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2756. Чубашенко, Дмитрий. Додон и Усатый: вместе нельзя порознь : [о перспек-


тивах сотрудничества Партии социалистов Респ. Молдова и "Нашей партии"] / Дмитрий
Чубашенко // Панорама. – 2015. – 17 июля. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2705, 2716)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331.105.44 Sindicate
2757. Leahova, Irina. Federaţia "Sindindcomservice", o familie sănătoasă : [pe margi-
nea lucrărilor Congresului al 6-lea al Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi
Producerii de Mărfuri "Sindindcomservice" ; iun. 2015, Chişinău] / Irina Leahova ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 3 iul. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2758. Popovici, Aurel. "Sindicatele vor face tot posibilul pentru a-i opri pe medici în ţară"
: Interviu cu A. Popovici, preşedintele Federaţiei Sindicale "Sănătatea" din Moldova / con-
semnare: Natalia Hadârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 10 iul. – P. 8. –
Idem în lb. rusă.

2759. Ţurcanu, Natalia. "Sindgeocad" a făcut faţă provocărilor timpului : [pe marginea
lucrărilor Conf. a 12-a a Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Cadastrului, Geologiei şi Geo-
deziei "Sindgeocad", iun. 2015, Chişinău] / Natalia Ţurcanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea popo-
rului. – 2015. – 3 iul. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2760. Gumovschi, Andrei. Oare e cazul ca străinii să poată cumpăra din pământul nos-
tru? / Andrei Gumovschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 3 iul.

2761. Анализ рынка недвижимости за первое полугодие 2015 / анализ Агентст-


ва недвижимости "Лара" // Панорама. – 2015. – 24 июля. – Р. 22 ; 31 июля. – Р. 10.

2762. Тимотин, Марина. Кондоминиум: война или мир? : [о проекте закона о кон-
доминиуме] / Марина Тимотин, Елена Замура // Молдавские ведомости. – 2015. – 31
июля. – Р. 4, 10.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2763. Калак, Дмитрий. Проект по консолидации бизнеса в рамках DCFTA завер-
шен : [об итогах проекта "Повышение уровня информированности и наращивание по-
тенциала бизнеса в рамках DCFTA, реализов. Торгово-пром. палатой Молдовы совме-
стно с Ассоциацией европейского бизнеса] / Дмитрий Калак // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 24 июля. – Р. 14.

336 Finanţe
2764. Bugetul s-a menţinut pe linia de plutire în primele cinci luni. Urmează dezas-
trul? : [despre funcţionalitatea bugetului publ. naţ.] // Economist. – 2015. – 8 iul. – P. 8-9.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2765. Filimon, Alexandru. Forbes: Implicarea Rusiei în "furtul secolului" lipseşte din
Raportul Kroll : [pe marginea art. din rev. "Forbes" de Frances Coppola] / Alexandru Filimon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 14 iul. – P. 5.

2766. Mihalache, Sveatoslav. Sveatoslav Mihalache: BNM încalcă legea pe care trebu-
ie s-o asigure? : [adresarea expertului financiar către Banca Națională a Moldovei] // Econo-
mist. – 2015. – 29 iul. – P. 5.

2767. Negruţă, Veaceslav. Veaceslav Negruţă: Blocarea anumitor cheltuieli de către


executiv este o măsură temporară : [interviu acordat de către fostul ministru al Finanţelor
postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Liliana Barbăroşie // Economist. – 2015. – 8
iul. – P. 6.

2768. Nica, Virginia. Bugetul statului, între aşteptările autorităţilor şi criză : [pe marginea
discuţiei cu Gheorghe Costandachi, expert la Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] /
Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 iul. – P. 3.

2769. Şalamac, Mariana. Contul unic al contribuabilului, sau Cum simplificăm procesul
de achitare a impozitelor / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 1 iul. – P. 8-9.

2770. Șalamac, Mariana. Sectorul care a provocat criza economiei moldovenești este
cel mai puțin afectat de aceasta : [sistemul bancar în prima jumătate a a. 2015] / Mariana
Șalamac // Economist. – 2015. – 22 iul. – P. 5.

2771. Михалаке, Святослав. Святослав Михалаке: "Наши политики давно пригото-


вили себе убежище в Латинской Америке" : [интервью с фин. экспертом] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 3 июля. – Р. 3.

2772. Мицова, Людмила. Налоговая служба обязана соблюдать законы : [интер-


вью с нач. управления методологии местных налогов и сборов Главной государствен-
ной налоговой инспекции Л. Мицовой ] / записал Владимир Сидоренко // Молдавские
ведомости. – 2015. – 10 июля. – Р. 9.

2773. Пойсик, Михаил. Банки: ликвидировать нельзя рекапитализировать : [о си-


туации в "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank"] / Михаил Пойсик // Молдав-
ские ведомости. – 2015. – 3 июля. – Р. 2, 4.

2774. Сидоренко, Владимир. Один президент и трое бывших министров юстиции


плохо сторожат Основной закон : [о нарушениях положений Конституции в сфере нац.
публ. бюджета] / Владимир Сидоренко // Молдавские ведомости. – 2015. – 3 июля. – Р.
9.

2775. Такий, Александр. Искаженная динамика : [о деятельности банков. системы]


/ Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 24 июля. – Р. 4.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2776. Такий, Александр. Кто капитализирует молдавские банки / Александр Такий


// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 31 июля. – Р. 4.

2777. Шикирлийская, Татьяна. Девальвация лея поддерживает бюджет : [по ма-


териалам беседы с депутатом парламента Владимиром Головатюк] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 31 июля. – Р. 6.

2778. Шикирлийская, Татьяна. Налоговая инспекция приступила к водным проце-


дурам : [о сборе информации об объеме воды Главной государственной налоговой
инспекцией] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015.
– 24 июля. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
2779. Тодуа, Зураб. Кто довел Грецию до ручки? : [об экон. ситуации в Греции] /
Зураб Тодуа // Панорама. – 2015. – 10 июля. – Р. 6.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2780. Datoria externă a Republicii Moldova – evoluții și interpretări // Săptămîna. –
2015. – 31 iul. – P. 6.

2781. Frunză, Ilie. Agricultorii ajutați de donatori externi : [pe marginea discuției cu Ana-
tolie Fală, coordonator Marketing și Promovare în cadrul Agenției Naționale de Dezvoltare
Rurală] / Ilie Frunză // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 24 iul.

2782. Gulca, Ilie. "Acum 4/5 din cetățenii RM sunt la limita sărăciei" : [pe marginea dis-
cuției cu Ion Munteanu, expert asociat, și Tatiana Lariușin, economist, Institutul pentru Dez-
voltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] / Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 24 iul. – P. 4.

2783. Moldova ratează 3 mld. de lei în urma înghețării finanțării externe: [studiu ela-
borat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup] // Economist. – 2015. – 29 iul. – P. 6.

2784. Moraru, Anatol. La un pas de faliment! : Suspendarea finanțării externe, un peri-


col extrem de grav pentru Republica Moldova / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2015. –
31 iul. – P. 6 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 15.

2785. Moraru, Anatol. Republica Moldova se confruntă cu riscuri fără precedent : [pe
marginea rap. de stare a ţării "Macro 2015", cu tema "Promovarea securităţii economice şi
sociale în contextul unor riscuri majore", realizat de Centrul Analitic Independent "Expert-
Grup"] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2015. – 17 iul. – P. 6.

2786. Nica, Virginia. Efectele ratării finanţării din exterior: slăbirea economiei, apariţia
revoltelor în societate şi migraţia populaţiei : [pe marginea discuţiei cu Alexandru Fală şi

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Roman Chircă, experţi în economie în cadrul Centrului Analitic Independent "Expert Grup"] /
Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 iul. – P. 3.

2787. Nica, Virginia. Republica Moldova, şantajabilă şi în pericol de a avea curent elec-
tric doar câteva ore pe zi / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 iul. – P. 3.

2788. Olteanu, Constantin. Transfer de responsabilitate în ședința ANRE : [despre pro-


blema tarifelor la energia electrică] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2015. – 24 iul. – P.
10.

2789. Pisica, Alina. De ce s-au scumpit energia electrică și gazele naturale? / Alina Pi-
sica // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 12.

2790. Povestea intermediarilor din sectorul energetic moldovenesc : [analiza sche-


melor de achiziţie a energiei electrice şi altor resurse energetice în ultimii 20 de ani, efectuată
de site-ul analitic Mold-Street] // Economist. – 2015. – 8 iul. – P. 12-13.

2791. Slusari, Alexandru. Alexandru Slusari: "Sezonul de recoltare a promisiunilor s-a


încheiat" : [interviu cu preşedintele Uniunii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli
"UniAgroProtect"] // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 13.

2792. Şalamac, Mariana. Cum a provocat criza bancară ameninţări fără precedent în
adresa securităţii economice a ţării : [pe marginea "Raportului de Stare a Ţării 2015", lansat
de Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] / Mariana Şalamac // Economist. – 2015. – 15
iul. – P. 4.

2793. Șalamac, Mariana. Deprecierea leului se face tot mai simțită. Valul de scumpiri ne
acoperă : [majorarea tarifelor pentru energia electrică și gazele naturale : context econ.] /
Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 22 iul. – P. 8-9.

2794. Алайба, Думитру. "Всякое проявление контроля – риск коррупции" : интер-


вью с Д. Алайба, главой секретариата Экономического совета при премьер-министре /
записал Александр Греков // Ziarul de gardă. – 2015. – 11 июля. – P. 8. – Рус. версия.

2795. Васильева, Галина. Молдове "перекрыли краны" : [о приостановке фин.


поддержки Молдовы крупными зарубежными донорами] / Галина Васильева // Панора-
ма. – 2015. – 10 июля. – Р. 1, 4.

2796. Марфин, Павел. Кризис – за пределами государственности : [о фин.-экон.


ситуации] / Павел Марфин // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 17
июля. – Р. 3.

2797. Могоряну, Николае. Тарифы на электроэнергию: полное отсутствие эконо-


мики и морали / Николае Могоряну // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. –
31 июля. – Р. 18.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2798. Моисеев, Сергей. Арифметика новых тарифов : [о повышении тарифов на


природный газ и электроэнергию : по материалам беседы с председателем Ассоциации
потребителей энергии Николаем Могоряну] / Сергей Моисеев // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 24 июля. – Р. 16.

2799. Пойсик, Михаил. Вымыслы и факты вокруг цен на бензин и дизельное топ-
ливо : [экон. аспекты] / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2015. – 24 июля. – Р.
10.

2800. Пойсик, Михаил. Кровопускание национальной экономике / Михаил Пойсик //


Молдавские ведомости. – 2015. – 10 июля. – Р. 9.

2801. Слусарь, Александр. Олигархи с миллиардами, а фермеры – с пустыми


обещаниями : [интервью для Jurnala.md председателем Ассоциации сельскохозяйст-
венных производителей UniAgroProtect А. Слусаря] // Коммерсант info. – 2015. – 17
июля. – Р. 6.

2802. Чешуев, Виссарион. Молдавия – какой мы ею гордились : [об экон. резуль-


татах в советский период] / Виссарион Чешуев // Независимая газета = Moldova inde-
pendentă. – 2015. – 17 июля. – Р. 6-7.

2803. Шаларь, Галина. Галина Шаларь: "Повышение тарифов поставит под вопрос
существование самих производителей энергоресурсов" : [интервью дир. Кишин. центра
стратегических исследований и реформ телеканалу СТС] // Молдавские ведомости. –
2015. – 28 июля.

338.48 Turism. Economia turismului


2804. Miron, Marina. Moldova promovează proiecte de turism la Marea Neagră / Marina
Miron // Economist. – 2015. – 1 iul. – P. 7 ; Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

2805. Платон, Николай. Николай Платон: "Иностранные туристы удивляются, по-


чему монастырям несколько веков, а в них установлены стеклопакеты" : [интервью с
дир. Агентства по туризму Респ. Молдова] / записал Владимир Тхорик // Панорама. –
2015. – 31 июля. – Р. 16-17.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2806. Morath, Christian. Ambiţiile lui Christian Morath, noul GEO al Linella şi
Unimarket: Dublarea reţelei până la finalul anului 2016 : [interviu cu dir. gen. al companiei
"Dragan Group Retail"] / interviu realizat de Maria Hurduc // Economist. – 2015. – 8 iul. – P. 7.

339.3 Comerţ interior


2807. Chișlea, Ion. De ce nu are Republica Moldova un comerț civilizat? / Ion Chișlea //
Economist. – 2015. – 29 iul. – P. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2808. Șalamac, Mariana. Diagnosticul comerțului interior, cauzele comerțului ilicit și cum
reformăm sectorul : [pe marginea discuției cu Viorel Chivriga, expert econ.] / Mariana
Șalamac // Economist. – 2015. – 29 iul. – P. 8-9.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2809. Дарвай, Владислав. "На мировых рынках конкуренция между нашими госу-
дарствами исключена" : [интервью с торг. представителем Рос. Федерации в Респ.
Молдова В. Дарвай] / подготовила Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. –
2015. – 31 июля. – Р. 3.

339.7 Finanţe internaţionale


2810. României îi pasă de R. Moldova! : [despre alocațiile financiare pentru dezvoltare]
// Ziarul național. – 2015. – 24 iul. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 2781, 2784, 2786, 2795, 2881)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2811. Рейдман, Олег. Греческий кризис: оборотная сторона : [о греческом экон.
кризисе и уроках для Респ. Молдова : интервью с депутатом Парламента О. Рейдман] //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 10 июля. – Р. 8.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2812. "Cinci ani de la ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoane-
lor cu dizabilități. Analiza aspectelor juridice și practice" : [pe marginea lucrărilor conf.
intern. șt.-practice cu același generic, iul. 2015, Chișinău] / cor. ziarului // Dreptul. – 2015. –
17 iul. – P. 4.

2813. Drepturile omului în Moldova. Retrospectiva anului 2014 : [pe marginea rap.
elaborat de Asociația "Promo-Lex"] / cor. ziarului // Dreptul. – 2015. – 24 iul. – P. 4.

2814. Gherman, Natalia. Premierul interimar Natalia Gherman a adresat un mesaj cu


prilejul Zilei Constituției : [29] / Natalia Gherman // Moldova suverană. – 2015. – 30 iul.

2815. Zaharia, Lilia. Integritatea, o condiţie esenţială pentru combaterea corupţiei :


[despre activitatea Comisiei Naţionale de Integritate] / Lilia Zaharia // Obiectiv european. –
2015. – Iul. (Nr 14). – P. 9 ; Объектив Европа. – 2015. – Июль (Nr 14). – P. 3.

2816. Валетт-Валла, Гийом. "Прозрачность является главным топливом демокра-


тии" : Интервью с Г. Валет-Валла, генер. секретарем Высшего совета по прозрачности
публичной жизни / интервью реализовала Анна-Мария Веверица // Ziarul de gardă. –
2015. – 3 июля. – P. 8-9. – Рус. версия.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2817. Чебан, Евгений. Имеют ли право врачи отказывать в обслуживании русскоя-


зычным пациентам? / Евгений Чебан // Молдавские ведомости. – 2015. – 10 июля. – Р.
10.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2818. Potâng, Lilia. "Bărbaţii, care sunt bătuţi de soţii, nu depun plângeri pentru că le
este ruşine" : [interviu cu L. Potâng, juristă în cadrul Asociaţiei Promo-Lex] / consemnare:
Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 23.

2819. Менюк, Николай. Имитация борьбы с коррупцией в Республике Молдова /


Николай Менюк, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 24 июля. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2815)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2820. Ciutac, Lia. Principiile britanice se regăsesc în avocatura din R. Moldova : [pe
marginea discuției cu Doina Ioana Străisteanu, avocată] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 24
iul. – P. 17.

2821. Oprea, Corina. Contestarea actelor executorului judecătoresc / Corina Oprea //


Ziarul de gardă. – 2015. – 9 iul. – P. 20.

2822. Oprea, Corina. Cum să-mi execut hotărârea judecătorească? // Ziarul de gardă. –
2015. – 23 iul. – P. 2.

2823. Oprea, Corina. Executorul judecătoresc – actorul final al actului de justiţie / Corina
Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 16 iul. – P. 16.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2824. Vodă, Corina. Convenţiile colective de muncă – ce prevăd şi cine le iniţiază? / Co-
rina Vodă // Economist. – 2015. – 15 iul. – P. 2.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


2825. Enachi, Vitalie. Cum schimbă regulile de joc noua Lege cu privire la locuinţe ce
urmează să intre în vigoare : [pe marginea prevederilor legii, aprob. la 30 apr. 2015 de către
Parlament] / Vitalie Enachi // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 10.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2826. Axenti, Ion. "Cubolta-i mândria noastră..." : [pe marginea discuţiei cu Alexandru
Sârbu, primarul satului Cubolta, raionul Sângerei] / Ion Axenti // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 17 iul.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2827. Bosnea, Laura. "Nu am promis nimic, pentru că nu știu ce va fi mâine, văd cum
promit ăștia din Parlament" : interviu cu L. Bosnea, consilier în Consiliul raional Râșcani /
pentru conformitate: Alina Pisica // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 10-11 ; Idem. în lb.
rusă. – 2015. – 31 июля. – P. 8.

2828. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă: "Nu vrem să alergăm după iluzii pierdute prin
birourile de la Kremlin!" : [interviu cu primarul gen. al mun. Chişinău] / consemnare: Oleg Ivan
// Evenimentul zilei. – 2015. – 17 iul. – P. 4-5 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 12-13.

2829. Conţiu, Mihai. Mite şi recompense electorale dintr-un buget alimentat cu bani ex-
terni : [despre necesitatea reformării sistemului administraţiei publ. locale] / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2015. – 16 iul.

2830. Rusu, Ileana. Viața trăită cu 320 km/h : [pe marginea discuției cu Sergiu Braga,
primarul satului Ulmu, raionul Ialoveni] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2015. – 24 iul. – P.
17.

2831. Rusu, Rodica. În localităţile rurale, mai puţin contează din ce partid te tragi sau
chiar vectorul ca atare : [interviu cu R. Rusu, primarul satului Teliţa, raionul Anenii Noi] / con-
semnare: Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 4.

2832. Vlah, Irina. Irina Vlah, başcanul Găgăuziei: "Când merg prin localităţi şi oamenii
îmi mulţumesc, mă umplu de energie" : [interviu cu başcanul Găgăuziei] / interviu de Ileana
Rusu // Evenimentul zilei. – 2015. – 3 iul. – P. 3 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 10.

2833. Безобразов, Дмитрий. О паспорте и паспортных данных : [юрид. aспекты] /


Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 3 июля. –
Р. 10.

2834. Киртоакэ, Дорин. План европейского преобразования и обустройства Киши-


нева : [интервью с генер. примаром мун. Кишинэу Д. Киртоакэ] / записал Илие Ончану //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 июля. – P. 8. – Еженед. прил. на рус. яз.

2835. Харуца, Елиферие. Что стоит за столичным древопадом : [интервью с гла-


вой муницип. предприятия "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" Е. Харуца] // записал
Владимир Сидоренко // Молдавские ведомости. – 2015. – 31 июля. – Р. 10.

2836. Чегаровская, Любовь. Примэрия Кишинева экономить не может : [по мате-


риалам беседы с генер. примаром мун. Кишинэу Дорином Киртоакэ] / Любовь Чегаров-
ская // Панорама. – 2015. – 17 июля. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 2639)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2837. Roncea, Victor. Apriga şi trista viaţă a fondatorului trupelor de comando româ-
neşti, basarabeanul Mihai Ţanţu : [despre paraşutistul basarabean(1914-1979)] / Victor Ron-
cea // Moldova suverană. – 2015. – 14 iul.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
2838. Dudulica, Liubomir. Viciile bunului procurat : [sfatul avocatului] / Liubomir
Dudulica // Vocea poporului. – 2015. – 10 iul. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2839. Beghiu, Tatiana. Părinții temporari fericirea și tristețea orfanilor : [despre casele
de copii de tip familial] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 15.

2840. David, Teodor. Marii intelectuali din Basarabia, Nicolae Dabija și Aurelian Silves-
tru la Colegiul Național "Samuil Vulcan" din municipiul Beiuș, România : [art. vicepreședintelui
"Vatra Românească", filiala Bihor, România] / Teodor David // Literatura și arta. – 2015. – 23
iul. – P. 2.

2841. Martea, Galina. Dezvoltarea socială şi calitatea învăţământului prin interacţiunea


identităţii / Galina Martea // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 24.

2842. Roşca, Igor. Disciplina şi monitorizarea strictă asigură calitatea reparaţiilor : [din
experienţa Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport a sectorului Botanica, mun. Chişinău] / Igor
Roşca // Univers pedagogic pro. – 2015. – 9 iul. – P. 6.

2843. Sandu, Maia. "Un prim-ministru bun trebuie să fie un om liber" : interviu cu M.
Sandu, ministrul în exercițiu al Educaţiei / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă.
– 2015. – 16 iul. – P. 10-11; Idem în lb. rusă . – 2015. – 24 июля. – P. 8-9.

2844. Sandu, Maia. Rata de promovare a examenului de Bacalaureat a crescut cu peste


10% faţă de anul trecut : Discursul ministrului în exerciţiu al Educaţiei în cadrul conf. de presă
din 30 iun. 2015 / Maia Sandu // Moldova suverană. – 2015. – 1 iul. ; Univers pedagogic pro.
– 2015. – 2 iul. – P. 1.

2845. Severin, Maricela. Integrarea ştiinţelor – viziune europeană : [în procesul educați-
onal] / Maricela Severin // Univers pedagogic pro. – 2015. – 2 iul. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2627)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2846. Botnari, Ina. "Altair 2015": mai mult decât distracţie : [despre activităţile din tabăra
de matematică "Altair", oraşul Nessebar, Bulgaria] / Ina Botnari // Univers pedagogic pro. –
2015. – 9 iul. – P. 4.

2847. Raileanu, A. La "Speranţa" copiii se bucură de surprizele vacanţei : [despre activi-


tatea în cadrul taberei "Speranţa" din raionul Sângerei] / A. Raileanu // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2848. Ştefan, Sergiu. Tabără de vară în culori : [despre tabăra cu sejur de zi "Clubul ju-
niorilor" la Liceul Teoretic "Elimul Nou", mun. Chişinău] / Sergiu Ştefan // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2849. Baltag, Stela. "Am acceptat intrigată provocarea..." : [interviu cu S. Baltag, învăţă-
toare la Liceul Teoretic "Ion Creangă" din mun. Chişinău] / interviu de Natalia Pîslaru // Uni-
vers pedagogic pro. – 2015. – 2 iul. – P. 3.

2850. Budişteanu, Alexandru. Un liceu unic : [din istoria Liceului Teoretic "Ion Creangă"
din mun. Bălţi] / Alexandru Budişteanu // Făclia. – 2015. – 10 iul. – P. 1-2.

2851. Donţu, Iurie. Gimnaziul-Internat nr. 2 – reorganizat în Gimnaziul "Decebal" / Iurie


Donţu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 9 iul. – P. 2.

2852. Loghin, Vlad. Cea mai bună grădiniţă din raion, renovată cu sprijinul americanilor
: [grădiniţa-creşă nr. 1 din oraşul Drochia] / Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului.
– 2015. – 3 iul. – P. 13. – Idem în lb. rusă.

2853. Roibu, Maria. Elevii din Tighina primesc ajutor din România şi umiliri din partea
Transnistriei : [interviu cu M. Roibu, dir. Liceului Teoretic "Alexandru cel Bun" din Tighina] /
consemnare: Stan Lipcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 10 iul. – P. 3 ; Idem în lb. rusă : Р.
9-10.

2854. Vasilache, Grigore. "Eu nu îmi imaginez şcoala fără pensionari" : interviu cu G.
Vasilache, dir. Liceului Academic Român-Englez "Mircea Eliade" / interviu de Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 iul. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2855. Colesnic, Victoria. Autismul, o problemă (in)existentă : [pe marginea discuţiei cu
Aliona Dumitraş, preşedintele Asociaţiei Obşteşti "Sos Autism"] / Victoria Colesnic // Timpul. –
2015. – 17 iul. – P. 15.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2856. Bilevschi, Mihail. Şcoala Profesională Cupcini: vector european : [interviu cu M.
Bilevschi, dir. Şcolii Profesionale din Cupcini] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2015. –
3 iul. – P. 8.

2857. Darie, Teodor. De la entuziasm până la pasiune : [despre Ana Turtureanu, prof. la
Şcoala Profesională nr. 1 din mun. Bălţi] / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2015. – 9
iul. – P. 3.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2858. Leahova, Irina. "...Vom distruge totul din temelii, după care..." : [pe marginea dis-
cuţiei cu Vasile Nogai, fost specialist principal la Comitetul de Stat pentru învăţământul profe-
sional-tehnic din RSSM, Ilie Pădureţ, dir. Şcolii Profesionale nr. 8 din mun. Chişinău şi Simion
Guţu, prof. la Şcoala Profesională nr. 4 din mun. Bălţi] / Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari //
Vocea poporului. – 2015. – 10 iul. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2859. Manolache, Ala. Învăţământul medical postsecundar – alimentat din propria com-
bustie : [interviu cu A. Manolache, dir. Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie "Raisa
Pacalo" din Chişinău] / a intervievat Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 10 iul. – P. 3.

2860. Munteanu, Serghei. Şcoala Profesională Orhei: "Cu investiţii minime, încercăm să
facem lucruri frumoase" : [interviu cu S. Munteanu, dir. Şcolii Profesionale din Orhei] / con-
semnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 3 iul. – P. 6-7.

2861. Reabțov, Gheorghe. Evocări despre tata : [in memoriam lui Constantin Reabțov,
pedagog de la Școala Ped. din Cahul] / Gheorghe Reabțov // Literatura și arta. – 2015. – 23
iul. – P. 2.

2862. Rusu, Boris. CTC – Primul Centru de Excelenţă din ţară : (interviu cu B. Rusu, dir.
Colegiului de Transporturi) / consemnare: Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 10 iul. – P. 4.

2863. Tihon, Tudor. ŞP Călăraşi: gazdă a Concursului Cel mai Bun în Meserie : [interviu
cu T. Tihon, dir. Şcolii Profesionale din Călăraşi] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. –
2015. – 10 iul. – P. 6-7.

2864. Чегаровская, Любовь. Не всем университеты заканчивать : [о реорганиза-


ции проф.-тех. образования] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2015. – 10 июля. – Р.
9.
(Vezi de asemenea Nr 2615)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2865. Ababii, Ion. Profesorul Mihail Maniuc, septuagenar : [prof. la Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P.
12.

2866. Chicuş, Nicolae. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" – emblemă va-
lorică în timp / Nicolae Chicuş // Făclia. – 2015. – 3 iul. – P. 3.

2867. Chirilescu, Carolina. Cresc taxele în învăţământul universitar : [pentru anul de


studii 2015-2016] / Carolina Chirilescu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 10 iul. – P. 4.

2868. Cojocaru, Vasile. Închinare la vârsta împlinirilor : [60 de ani de la naşterea Elenei
Ţap, lector superior la Catedra Management Educaţional a Universităţii Pedagogice de Stat
"I. Creangă"] / Vasile Cojocaru // Făclia. – 2015. – 3 iul. – P. 2.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2869. Lipcanu, Stan. Totul despre admiterea în facultățile din Moldova / Stan Lipcanu //
Evenimentul zilei. – 2015. – 24 iul. – P. 20.

2870. Mihailovici, Stela. Locuri de studii mai multe, burse mai puține : [în învățământul
universitar în anul de studii 2015-2016] / Stela Mihailovici // Ziarul național. – 2015. – 24 iul. –
P. 4-5.

2871. Munteanu, Galina. 70 de ani de învățământ superior medical : [pe marginea dis-
cuției cu Aurel Danilov, Alexandru Izvorean și Filip Ambros, foști prof. la Universitatea de Stat
de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"] / Galina Munteanu // Ziarul național. – 2015.
– 24 iul. – P. 9.

2872. Rață, Mariana. Profesorul Moldovan de la New York : [pe marginea discuției cu
Vadim Moldovan, lector la Universitatea din New York, originar din Rep. Moldova] / Mariana
Rață // Ziarul național. – 2015. – 31 iul. – P. 10.

2873. Saranciuc-Gordea, Liliana. Cunoaşterea de sine – un pas spre alegerea unei fa-
cultăţi potrivite : [interviu cu L. Saranciuc-Gordea, dir. Centrului de Ghidare şi Consiliere în
Carieră a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"] / consemnare: Diana Antoniu //
Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 22.

2874. Zubcu, Cristina. Portretul pedagogului ideal : [despre Valeriu Bordan, conf. univ.
la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)] / Cristina Zubcu // Făclia. – 2015.
– 3 iul. – P. 11.

2875. Абабий, Ион. Медицинский университет ждет новых студентов : [беседа с


ректором Государственного Медицинского и Фармацевтического Университета им.
Николая Тестемицану И. Абабий] / беседовала Любовь Чегаровская // Панорама. –
2015. – 17 июля. – Р. 9.

2876. Шимановская, Марина. Времен связующая нить : [70 лет создания Государ-
ственного медицинского и фармацевтического университета им. Николая Тестемицану :
по материалам беседы с ветеранами здравоохранения Галиной Винченко и Тамарой
Юзефович] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 10 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2612)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2877. Berdianu, Varvara. Taina mistică a iei / Varvara Berdianu // Literatura şi arta. –
2015. – 9 iul. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2878. Bujor, Ilie. O Academie a naturii în inima codrilor : [pe marginea discuției cu Vitalie
Gogu, director, și Ecaterina Barcari, șefa Secției Știință la Rezervația Naturală "Codrii" din
cadrul Agenției "Moldsilva"] / Ilie Bujor // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 24 iul.

2879. Dumbrăveanu, Andrei. Generalul Nistrului : [in memoriam lui Alexandru Sefer,
ecologist(1925-1994)] / Andrei Dumbrăveanu // Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 4.

2880. Hadârcă, Natalia. Poluarea mediului: consecinţele acesteia le resimt generaţii în-
tregi : [pe marginea lucrărilor atelierului cu tema "Contextul instrumentelor economice ale
politicii de mediu" din cadrul proiectului "Reforma Fiscală de Mediu", implementat de Ministe-
rul Mediului cu asistenţa PNUD şi Facilităţii Globale de Mediu] / Natalia Hadârcă // Vocea
poporului. – 2015. – 10 iul. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

2881. Raţă, Mariana. Bani româneşti pentru ecologia R. Moldova : [pe marginea discuţi-
ei cu Sergiu Palihovici, ministrul Mediului] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2015. – 10 iul. –
P. 4.

51 MATEMATICĂ
2882. Predilecţia de crinii libertăţii : [spicuiri de la conf. de comemorare a lui Petru
Osmătescu (1925-2001), pedagog, fost preşedinte al Asociaţiei Matematicienilor din Rep.
Moldova, 12 iun. 2015, Chişinău] // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 7. – Conţine : Cuge-
tul serafic al unui Om / Vasile Ursu ; Crezul meu la imperativ / Petru Soltan ; Organizator ale
cercetărilor de excepţie / Mitrofan Ciobanu ; Fenomenul Osmătescu / Ion Văluţă.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
2883. Scorpan, Vasile. Viitorul climatic al Republicii Moldova: fenomene extreme şi doar
două anotimpuri : [interviu cu V. Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei din cadrul
Ministerului Mediului] / consemnare: Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15
iul. – P. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 24 июля. – P. 10.

59 ZOOLOGIE
2884. Мустяза, Виктор. Кинолог Виктор Мустяза: "Собака – не игрушка, а ответст-
венность" : [интервью с кинологом В. Мустяза] / записал Олег Дашевский // Молдавские
ведомости. – 2015. – 17 июля. – Р. 12.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2885. Cibotaru, Mihail Gh. Poezia Sănătăţii, Sănătatea poeziei : [omagiu pentru Lucia
Chircă, medic] / Mihail Gh. Cibotaru // Săptămîna. – 2015. – 10 iul. – P. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2886. Radu-Dodu, Aurelia. Schopenhauer spunea: nouă zecimi din fericirea noastră
depind de sănătate : interviu cu A. Radu-Dodu, dir. gen. al Institutului Internațional de Medici-
nă Modernă "On-Clinic Moldova" / consemnare: Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 31 iul.
– P. 5.

2887. Винятинский, Николай. Почему на севере Молдовы – запредельная смерт-


ность населения? : [по материалам беседы с дир. Центра семейной медицины района
Единец Олегом Гуцан, гл. санитарным врачом Василием Беженарь и нач. управления
безопасности продуктов питания Марином Веремчук] / Николай Винятинский // Молдав-
ские ведомости. – 2015. – 10 июля. – Р. 3.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


2888. Rotaru, Tatiana. Frații gemeni Gleb Drăgan și Boris Draganov : [savanți în dome-
niul tehnicii] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2015. – 31 iul. – P. 7.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-


tice. Economie energetică
(Vezi Nr 2803)
627 Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Baraje şi centrale hidraulice de
energie
2889. Leahova, Irina. "Pietrele subacvatice" ale activităţii Nodului hidrotehnic Costeşti-
Stânca : [pe marginea discuţiei cu Vasile Cojocari, administratorul Direcţiei Nodului hidroteh-
nic Costeşti-Stânca] / Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 3 iul. – P.
7. – Idem în lb. rusă

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
(Vezi Nr 2760)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
2890. Grubîi, Lilia. Îngrăşămintele potrivite pentru sol / Lilia Grbîi // Ziarul naţional. –
2015. – 17 iul. – P. 15.

633/635 Horticultură
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2891. Patriarhul legumiculturii : [80 de ani de la naşterea lui Petru Patron, savant în
domeniul legumiculturii] // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 10 iul.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
2892. Proiectul transfrontalier "Promovarea producţiei sustenabile şi implementa-
rea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România – R. Mol-
dova şi Ucraina" : [obiective şi activităţi] // Moldova suverană. – 2015. – 7 iul.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2893. Ibacka, Cabral. "Știam că românii o să-mi spună "cioroiule" sau "maimuță" : [inter-
viu cu C. Ibacka, prezentator TV din România] / consemnare: Bianca Dumitru // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 28 iul. – P. 15.

657 Contabilitate
2894. Ceban, Irina. Irina Ceban, Ecofin-Audit-Service: Contul Unic al Contribuabilului va
uşura mult viaţa contabililor, va economisi bani şi timp companiilor : [dialog cu dir. companiei
Ecofin-Audit-Service] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2015. – 15 iul. – P. 6.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2895. Mihailovici, Stela. Energie de la UE : [pe marginea discuţiei cu Ludmila
Abramciuc, conducătoarea companiei de producere a brichetelor din biomasa din Bălţi] /
Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2015. – 3 iul. – P. 16.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
2896. Prețul la burse a zahărului, cel mai mic din ultimii șase ani. Producătorii
moldoveni așteaptă timpuri "mai bune" pentru industrie : [relatările lui Octavian Armașu,
dir. financiar al companiei Suedzucker Moldova] / cor. ziarului // Economist. – 2015. – 22 iul. –
P. 6.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


2897. Литовцева, Елена. "Мечтаю строить красивый город!" : [по материалам бе-
седы с руководителем компании "Gonvaro-Con" Павлом Постолаки] / Елена Литовцева
// MK World Weekly. – 2015. – 23-29 июля. – Р. 3.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
2898. De ce doar un procent din localităţile Moldovei au planuri urbanistice : [im-
plementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de
localităţi pe anii 2013-2016] / cor. ziarului // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 6.

2899. Hadei, Daniela. Splendoarea din "Valea Morilor" : [parc din mun. Chişinău] / Dani-
ela Hadei // Ziarul naţional. – 2015. – 17 iul. – P. 16.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2900. Hadei, Daniela. Averea unor nobili francezi, la Vadul lui Vodă : [despre conacul
Sicard din orășelul Vadul lui Vodă, mun. Chișinău] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. –
31 iul. – P. 16.

2901. Hadei, Daniela. Bogăția unui boier grec, la Dolna : [conacul Zamfir Ralli din satul
Dolna, raionul Strășeni] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. – 24 iul. – P. 16.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2902. Mincan, Mihai. Brâncuși: portret al muncitorului genial : [despre creația sculptoru-
lui român Constantin Brâncuși (1876-1957)] / Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 20 iul. – P. 10-12.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2903. Beghiu, Tatiana. "Ne jucăm cu metalul la fel cum se joacă copiii cu plastilina" : [pe
marginea discuţiei cu Ion Cojocari, meşter popular din satul Răscăieţi, raionul Ştefan-Vodă] /
Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 2 iul. – P. 24.

2904. Popa, Victoria. Ultimul cuptor al lui Alexei Scripnic : [pe marginea discuției cu Ale-
xei Scripnic, meșter-olar din satul Hoginești, raionul Călărași] / Victoria Popa // Jurnal de
Chișinău. – 2015. – 24 iul. – P. 3.

2905. Scobioală, Elena. Moldova: destinație turistică care poate să cucerească prin is-
cusință : [covorul din bumbi : despre meșterița populară din satul Palanca, raionul Călărași,
Tatiana Popa] / Elena Scobioală // Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2906. Beghiu, Tatiana. Amintiri din copilărie în culorile maestrului Lică Sainciuc : [pe
marginea discuţiei cu Lică Sainciuc, ilustrator de carte] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2015. – 16 iul. – P. 24.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2907. Beghiu, Tatiana. Isaia Cârmu : Renascentismul contemporan cu noi : [in memori-
am graficianului (1940-2015)] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 23 iul. – P. 24.

2908. Lungu, Eugen. Isai Cârmu, sau Condiția cărții : [in memoriam lui Isai Cârmu, ilus-
trator de carte (1940-2015)] / Eugen Lungu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 24 iul. – P. 6.

2909. Marian, Ana. Miriam Gamburd la ea acasă, la Chişinău : [despre plasticiana și


sculptorița, stabilită în Israel] / Ana Marian // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 6.

2910. Mudrea, Andrei. "Azi, oamenii de artă nu prezintă nici un interes pentru oficialități"
: [interviu cu A. Mudrea, artist plastic] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. –
Iul. (Nr 7). – P. 8-9.

2911. Partole, Claudia. Un grafician-poet, care pictează cu razele sufletului... : [despre


creaţia lui Iurie Braşoveanu, artist plastic] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2015. – 16
iul. – P. 1, 4.

2912. Vlas, Vlad. A colorat drumul de-acasă – acasă : [pe marginea discuţiei cu Arcadie
Răileanu, pictor, stabilit în România] / Vlad Vlas // Ziarul naţional. – 2015. – 3 iul. – P. 9.

2913. Гаврилов, Андрей. Пилигрим Евразии : [80 лет со дня рождения художника
Бориса Полякова] / Андрей Гаврилов // Панорама. – 2015. – 10 июля. – Р. 24.

78 MUZICĂ
2914. Bortă, Victoria. Necunoscută acasă, apreciată în lume : [pe marginea discuţiei cu
Alexandra Conunov, violonistă, stabilită în Elveţia] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2015. –
17 iul. – P. 10.

2915. Cuzuioc, Ion. Vasile Iovu, omul din nai! : [omagiu naistului] // Literatura și arta. –
2015. – 23 iul. – P. 1.

2916. Dabija, Nicolae. Fantezie pentru pian şi orchestră : se dedică prim-dirijorului Cris-
tian Florea : [șef al Orchestrei Naț. de Cameră] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. –
2 iul. – P. 1.

2917. Hadei, Daniela. Le cântă francezilor în limba română : [pe marginea discuţiei cu
Vika Mahu, interpretă de muzică folk, stabilită în Franţa] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2015. – 10 iul. – P. 21.

2918. Iovu, Vasile. Artistul care doinește la nai cu lacrima neamului românesc : [interviu
cu V. Iovu, naist] / consemnare: Tamara Gorincioi // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 6.

2919. Jbanca, Florin. Angela Ciochină, sfârşitul unui calvar fără sfârşit : [in memoriam
interpretei de muzică pop din România (1955-2015)] / Florin Jbanca // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2015. – 10 iul. – P. 11.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2920. Mâță, Nicu. Nicu Mâță, o voce de aur a folclorului românesc : [interviu cu interpre-
tul de muzică populară] / consemnare: Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 23 iul. – P. 7.

2921. Mincan, Mihai. Sergiu Celibidache: filosoful cu baghetă : [dirijor şi compozitor ro-
mân (1912-1996)] / Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 iul. – P. 10-13.

2922. Morăraș, Mihai. Vasile Iovu, puțin mai altul de cum îl cunoaștem… : [65 de ani de
la nașterea naistului Vasile Iovu] / Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 6.

2923. Negru, Lena. "Madame Veronique" s-a întors acasă : [pe marginea discuţiei cu
Veronica Ungureanu, violonistă, stabilită în Canada] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. –
2015. – 17 iul. – P. 11.

2924. Negru, Lena. "Sunt un visător" : [pe marginea discuţiei cu Corneliu Botgros, violo-
nist al Orchestrei "Lăutarii"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 10 iul. – P. 8.

2925. Negru, Lena. Valy Boghean, susţinut de Dan Puric : [pe marginea discuţiei cu
Valy Boghean, interpret şi instrumentist] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 3 iul. –
P. 10.
60 de ani de la nașterea compozitorului Ilie Văluță
2926. Căpiţă, Ionel. Cuprins de iubire / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul.
– P. 7.

2927. Dabija, Nicolae. Inspiraţia de pândă... / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015.
– 16 iul. – P. 7.

2928. Diviza, Ion. Casa noastră a-mbătrânit... / Ion Diviza // Literatura şi arta. – 2015. –
16 iul. – P. 7.

2929. Grosu, Lidia. Ilie Văluţă: splendorile anotimpului Poezie / Lidia Grosu // Literatura
şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 7.

2930. Iliaş, Elena. Artist cu suflet mare de copil / Elena Iliaş // Literatura şi arta. – 2015.
– 16 iul. – P. 7.

2931. Strâmbeanu, Andrei. Succesul baştinei noastre / Andrei Strâmbeanu // Literatura


şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 7

780.6 Instrumente muzicale


2932. Negru, Lena. Basarabeanul care dă viaţă viorii : [pe marginea discuţiei cu Sergiu
Munteanu, lutier, stabilit în România] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 3 iul. – P.
11.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2933. Breazu, Mircea. "Ne simţeam ca într-un război adevărat pe platoul lui Sergiu" : [in-
terviu cu M. Breazu, actor român, stabilit în Germania] / consemnare: Adrian Epure // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 iul. – P. 11.

2934. Prodan, Sergiu. "Să faci film în R. Moldova este un moft sau o nebunie" : [interviu
cu S. Prodan, președintele Uniunii Cineaștilor din Rep. Moldova] / consemnare: Victoria Bortă
// Ziarul național. – 2015. – 31 iul. – P. 17.

2935. Гибу, Николай. Клара : [к 90-летию рос. киноактрисы Клары Лучко : интервью
с режиссером Н. Гибу] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 3 июля.
– Р. 11-13 ; 10 июля. – Р. 12. – Окончание. нач. : 19 июня.

2936. Гибу, Николай. Николай Гибу: "Трудно перечислить все звездные имена, ко-
торые у меня снимались" : [интервью с молд. кинорежиссером] / записал Дмитрий Си-
доров // Панорама. – 2015. – 24 июля. – Р. 19. – Продолж. следует.

2937. Гибу, Николай. Николай Гибу: "Честная позиция не может именоваться под-
вигом" : [интервью с молд. кинорежиссером] / записал Дмитрий Сидоров // Панорама. –
2015. – 31 июля. – Р. 9. – Нач. : 17 июля.

2938. Гибу, Николай. Николай Гибу: "Я не ретушировал советский строй" : [интер-
вью с молд. кинорежиссером] / записал Дмитрий Сидоров // Панорама. – 2015. – 17
июля. – Р. 10. – Продолж. следует.

2939. Негарэ, Николай. Фильм о том, как жизнь побеждает смерть : [о фильме
"11:30" : беседа с лауреатом 24-го Междунар. кинофорума "Золотой витязь" Н. Негарэ] /
подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2015. –
3 июля. – Р. 11.

2940. Устюгова, Наталья. "Кина" уже нет... : [по материалам беседы с кинокрити-
ком Виктором Андоном] / Наталья Устюгова, Павел Марфин // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2015. – 17 июля. – Р. 7.

792 Teatru. Artă scenică


2941. Bortă, Victoria. "Gura de rai" din Chișinău : [pe marginea discuției cu Vitalie Că-
răuș, dir. Teatrului Epic de Etnografie și Folclor "Ion Creangă" din mun. Chișinău] / Victoria
Bortă // Ziarul național. – 2015. – 24 iul. – P. 17.

2942. Chertic, Anne Marie. "Peste tot există "patrihoţi" : Interviu cu A. M. Chertic, actriţă
la teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2015. – 3 iul. – P. 19.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2943. Cocea, Dina. Dina Cocea: "Actoria cere mari sacrificii" : [interviu cu actrița de la
Teatrul Național "Mihai Eminescu"] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. – 2015. –
31 iul. – P. 19.

2944. Cremene, Boris. Boris Cremene: "Unica salvare e unirea cu România" : [interviu
cu actorul moldovean] / consemnare: Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 10 iul. – P. 31.

2945. Mătcaș, Nicolae. Câtă vreme știm : [80 de ani de la nașterea lui Ion Ungureanu,
actor, om de cultură] / Nicolae Mătcaș // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 31 iul. – P. 7.

2946. Negru, Lena. "Să vezi cum jucăm o bătută!" : [pe marginea discuţiei cu Gheorghe
Pârlea, actor la Teatrul "Luceafărul"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 17 iul. – P.
10.
(Vezi de asemenea Nr 2701)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2947. Juravschi, Nicolae. Nicolae Juravschi: "Ne-am dorit mai multe medalii, dar asta-i
realitatea în care activăm" : Interviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres de
către preşedintele Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv // Moldova suverană. – 2015. – 7
iul.

2948. Винницкая, Ольга. Аарон Кук – олимпийская надежда Молдовы : [о спорт.


карьере англ. тхэквондиста Аароне Кук, выступающего за команду Молдовы] / Ольга
Винницкая // Панорама. – 2015. – 24 июля. – Р. 20.

2949. Чебану, Павел. Павел Чебану: "А кроме футбола – ничего" : [интервью с
президентом Федерации футбола Молдовы] / записал Виталий Шутиков // Молдавские
ведомости. – 2015. – 28 июля.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2950. Cosniceanu, Maria. Ciomârtan : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.
– 2015. – 31 iul. – P. 25.

2951. Cosniceanu, Maria. Grumeza : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 24 iul. – P. 25.

2952. Cosniceanu, Maria. Prescornic. Naforniţă : [originea numelor] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2015. – 10 iul. – P. 25.

2953. Cosniceanu, Maria. Zbânţu : [originea numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 3 iul. – P. 25.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2954. Eremia, Anatol. Braniștile domnești : [context terminologic] / Anatol Eremia // Na-
tura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

2955. Un adevărat patriot şi fervent apărător al limbii române : [despre Eugenia Chi-
osa, filolog] / Albina Dumbrăveanu, Ion Dumbrăveanu, Valentina Butnaru [et al.] // Jurnal de
Chişinău. – 2015. – 3 iul. – P. 19.

2956. Vasiliu, Vadim. De ce basarabenilor li "se primeşte" să se felicite "cu sărbătoa-


rea". Greşeli de exprimare în spaţiul dintre Prut şi Nistru : [pe marginea discuţiei cu Vlad
Pohilă, scriitor] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 iul. – P. 4.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.134.2 Literatură spaniolă
2957. Padron, Justo Jorge. Ars poetica : (fragm. de poem) / Justo Jorge Padron ; trad.
de Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


2958. Argatu, Calinic. Imn lui Nicolae al lui Dabija / Calinic Argatu, Arhiepiscop al Arge-
şului şi Muscelului // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 6.

2959. Goga, Octavian. Ţară minoră, ţară de secături : [versuri] / Octavian Goga // Făclia.
– 2015. – 10 iul. – P. 8.

2960. Rădulescu, Mircea Dem. Uniţi-vă, români! : [versuri] / Mircea Dem Rădulescu //
Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 1.

2961. Teodoreanu, Păstorel. Odă sarmalei ; Geometrie bahică : [versuri] / Păstorel Te-
odoreanu // Moldova suverană. – 2015. – 16 iul.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2962. Bajureanu, Ion. Și moartea este muritoare : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 2.

2963. Bajureanu, Ion. Un dram doar de credinţă : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2015. – 16 iul. – P. 2.

2964. Berdianu, Varvara. Portret de bărbat : [versuri satirice] / Varvara Berdianu // Lite-
ratura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 8.

2965. Bordeianu, Leo. Cântec pentru țară : [versuri] / Leo Bordeianu // Literatura și arta.
– 2015. – 23 iul. – P. 1.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2966. Bordeianu, Leo. Harta ; Pânzele albe ale libertății ; O, mamă : [versuri] / Leo Bor-
deianu // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 4.

2967. Caliniuc, Ioan. Dulce vis ; La Sulina ; La cimitirul Bellu : [versuri] ; Cosmonautul ;
Capra noastră și "polomoșnicul" lui Stalin ; O poză cu istorie : [nuvele] / Ioan Caliniuc // Litera-
tura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 4.

2968. Cemârtan-Spânu, Margareta. Basarabia şi Basarabenii : (fragm. din cartea "Pa-


sărea fără aripi") / Margareta Cemârtan-Spânu // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 8.

2969. Ciocanu, Doru. Băbuţă ; Binefăcător ; Echilibru ; Iad ; Iedul cel mic ; Ileana
Cosînzeana ; Konsignaţie ; Micul prinţ ; Relativitate ; Ţepeş ; Veşnicie ; Willy : [povestiri scur-
te] / Doru Ciocanu // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 7.

2970. Codreanca, Lidia. Mănăstirea Saharna ; Poză din copilărie ; Drum de ţară ; Gân-
duri de toamnă ; Evadare ; Solitudine ; Stare ; Noiembrie ; Cade frunza ; Pastel de toamnă ;
În prag de iarnă ; Iarna ; Acuarelă cu gerul ; Aprilie ; Grădina cu bujori ; În loc de testament ;
Ab initio ; Carpe diem! ; Şi dacă ; Amintirea, ce facem cu ea? ; Privighetoarea ; Nu-mi pasă ;
Vară : [versuri] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 5.
2971. Cucu, Victor. Basarabia mea scumpă : [versuri] / Victor Cucu // Literatura şi arta.
– 2015. – 9 iul. – P. 3.

2972. Dabija, Nicolae. Chişinău : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. –
16 iul. – P. 1.

2973. Dabija, Nicolae. Stare ; Istorie ; Cireş amar ; Noiembrie ; Cină ; Îndimineţare ;
Schit ; Clopot fără de limbă ; Antică ; Elena Troiei ; Lied ; Caligrafia ierbii ; Contaminare ;
Câmpia profeţilor ; Vânătoarea de oameni ; Istorie ; Ninsori ; Întomnări ; Ciclopul ; Singurăta-
tea necesară ; Supărări ; Îndrăgostiţi ; Compuneri ; Fără de lacrimi... ; Tăcerea noastră vorbi-
toare... ; Pasăre rănită ; Întâlnire ; La măritişul amazoanei ; Clipa ; An cu patru ierni ; Umbra ;
Cel mai scurt sonet ; Glosă : [versuri] / Nicolae Dabija ; grafică de Iurie Braşoveanu // Litera-
tura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 5.

2974. Josanu, Efim. Vremea coasei... : [eseu] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015.
– 2 iul. – P. 1.

2975. Mărgineanu, Ion. Şi, Doamne, mi-e atât de dragă : [versuri] / Ion Mărgineanu // Li-
teratura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 1.

2976. Mihail, Viorel. Lupii : Mitologicale / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 3 iul. – P.
8-9. – Art. 1 : 19 iun.

2977. Mihalachi, Elena. Eu și Poezia ; Dimineața ; Locuiește-mă ; Dacă ai ști ; Mama ;


Inutil ; Delir ; Mîinile : [versuri] / Elena Mihalachi // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 5.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

2978. Mischevca, Vlad. Frate de peste Prut : [versuri] / Vlad Mischevca // Literatura şi
arta. – 2015. – 2 iul. – P. 2.

2979. Moroșanu, Andrei. Cascada de lumină : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatu-


ra și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 8.

2980. Moroşanu, Andrei. Ghinionul : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. –


2015. – 9 iul. – P. 8.

2981. Partole, Claudia. Peisaj cu dimineţi şi clipe (3) : [eseu] / Claudia Partole // Natura.
– 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 5. – Art. 1 : Mar. (Nr 3).

2982. Rusnac, Anatol. Mesaj către sătenii mei, sau Balada Ocniţei : [versuri] / Anatol
Rusnac // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 8.

2983. Rusnac, Constantin. "Vrăjit de trupa de la Licurici..." : [versuri] / Constantin


Rusnac // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 7.

2984. Silvestru, Aurelian. Crucea artistului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 3 iul.

2985. Silvestru, Aurelian. Cuvântul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curie-
rul agricol. – 2015. – 17 iul.

2986. Silvestru, Aurelian. Gratitudinea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015. –


Iul. (Nr 7). – P. 5.

2987. Silvestru, Aurelian. Orbul şi lumina : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2015. – 9 iul. – P. 1.

2988. Silvestru, Aurelian. Previziunea preşedintelui : (Fragm. din cartea "Cum e să fii
celebru"] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 1.

2989. Silvestru, Aurelian. Roata vremii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 10 iul.

2990. Silvestru, Aurelian. Schimbarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și arta. –


2015. – 23 iul. – P. 1.

2991. Tănase, Constantin. Cine şi de ce se teme de patriotismul şi naţionalismul nos-


tru? : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 10 iul. – P.
6.

2992. Tănase, Constantin. Complotul tăcerii împotriva Republicii Moldova : fragm. din
cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2993. Tănase, Constantin. Dacă nu știi rusește, nu ești patriot moldovan! : fragm. din
cartea "Groapa cu lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 6.

2994. Tănase, Constantin. De ce, bă Ionelule? : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 6.

2995. Tănase, Constantin. Minorităţile şi Rusia lui Putin : fragm. din cartea "Groapa cu
lei" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 6.

2996. Tănase, Constantin. O scrisoare către Putin... : fragm. din cartea "Groapa cu lei" /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 6.

2997. Tănase, Constantin. Petru Rareș, popa și generalul Alexei : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 6.

2998. Tănase, Constantin. Toată vara greierașul… : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop"
/ Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 6.

2999. Vasilcău, Traian. Scrisoare pentru domnul Păunescu : [versuri] / Traian Vasilcău
// Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 6.

821.163.2 Literatură bulgară


3000. Stamboliev, Ognean. Rudenie prin alegere : [eseu] / Ognean Stamboliev // Litera-
tura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3001. Pohilă, Vlad. Remarcabil apărător al culturii și dreptății noastre românești : [Klaus
Heitmann, romanist literar german] / Vlad Pohilă // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 7.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


3002. Dabija, Nicolae. Lansare de carte la marginea lumii : [jurnal spaniol : despre seria
de prezentări în Spania a vol. "Ars poetica. Arta poeziei" de Justo Jorge Padron, Chişinău,
ed. pentru Literatură şi Artă, 2015] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 1,
4.

821.135.1.0 Literatură română


3003. Borcea, Ştefan. Păstorel Teodoreanu, epigramistul gastronom / Ştefan Borcea //
Moldova suverană. – 2015. – 16 iul.

3004. Dabija, Nicolae. Mama Floarea : [despre Floarea Păunescu, mama poetului Adri-
an Păunescu] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 1.

3005. Pârvulescu, Ioana. Fișierul Eminescu : [Mihai Eminescu în viziunea criticului lite-
rar Titu Maiorescu] / Ioana Pârvulescu // Săptămîna. – 2015. – 24 iul. – P. 8-9.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

3006. Ștefănescu, Alex. Nicolae Balotă și amintirile lui din închisoare : [din viața criticu-
lui și istoricului literar N. Balotă (1925-2014)] / Alex Ștefănescu // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2015. – 20 iul. – P. 15.

3007. Vicol, Mihai Sultana. "El își va purta statuia în eternitate" : [despre cea de-a 3-a
ed. a Festivalului Internațional "Adrian Păunescu", 17-19 iul. 2015, Craiova, România] / Mihai
Sultana Vicol // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 6.

3008. Vicol, Mihai Sultana. Irepetabilul Adrian Păunescu : [omagiu poetului român
(1943-2010] / Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2694)

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


3009. Bileţchi, Nicolae. Un scriitor care se vrea adus acasă: Mircea Streinul : [105 ani
de la naşterea poetului şi prozatorului bucovinean (1910-1945)] / Nicolae Bileţchi // Literatura
şi arta. – 2015. – 16 iul. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3010. Belâi, Liviu. Un om al stelelor printre noi : [poetul Ioan Caliniuc] / Liviu Belâi // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 4.

3011. Colesnic, Iurie. Pe valurile memoriei cu Nichifor Crainic : [despre creaţia poetului
şi filosofului Nichifor Crainic (1889-1972)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 19.

3012. Dabija, Nicolae. Cavaler al Speranţei : [in memoriam poetului Anatol Rusnac] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 8.

3013. Fonari, Victoria. Victor Teleucă în tăcerea Sfinxului blagian : [analiza comparată a
operei poetice a lui V. Teleucă cu cea a lui Lucian Blaga] / Victoria Fonari // Literatura şi arta.
– 2015. – 2 iul. – P. 4.

3014. Graur, Ion. Prietenul meu Leo : [70 de ani de la nașterea poetului Leo Bordeianu]
/ Ion Graur // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 4.

3015. Mihail, Viorel. Doamna Zadnipru : [despre Vanda Zadnipru, soţia regretatului Pe-
tru Zadnipru] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 17 iul. – P. 8-9.

3016. Mihail, Viorel. Tu o frunză, eu o frunză. Două frunze împreună... : [despre Elena
Vatamanu, soţia regretatului Ion Vatamanu] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 10 iul. – P.
9.

3017. Morăraş, Mihai. Cel care a ţinut aprins focul din vatră : [in memoriam poetului
Anatol Rusnac] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 8.

3018. Morăraș, Mihai. Cel mai iubit dintre… scriitori : [omagiu scriitorului Nicolae Dabija]
/ Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 2.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3019. Morăraş, Viorica. "Din nou ninge floare de tei..." : in memoriam poetului Dumitru
Matcovschi (1939-2013) / Viorica Morăraş // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

3020. Moroșanu, Andrei. Cornul de vânătoare : [70 de ani de la nașterea poetului Leo
Bordeianu] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 4.

3021. Tamazlâcaru, Elena. Constantin Stere, titanul românismului, la 150 de ani de la


naştere : [pe marginea lucrărilor conf. şt. "Constantin Stere – prozator, publicist, jurist şi om
politic", 1 iun. 2015, Chişniău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

In memoriam scriitorului Vasile Vasilache (1926-2008)


3022. Vasilache, Valeriu. În aşteptare / Valeriu Vasilache // Jurnal de Chişinău. – 2015.
– 17 iul. – P. 19.

3023. Vasilache, Victor. Ah, amintirile!... Vai, amintirile!... / Victor Vasilache // Jurnal de
Chişinău. – 2015. – 24 iul. – P. 19.

3024. Vasilache-Bobână, Lidia. Amintiri… / Lidia Vasilache-Bobână // Jurnal de Chiși-


nău. – 2015. – 31 iul. – P. 8.

821.161.1.0 Literatură rusă


3025. Stănilă, Moni. Cehov : [despre povestirile scriitorului A. P. Cehov] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2015. – 17 iul. – P. 14.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3026. Șmundeac, Tamara. Cărturarul Nikolai Savostin : [in memoriam scriitorului (1926-
2015)] / Tamara Șmundeac ; trad. de Eugenia David // Săptămîna. – 2015. – 24 iul. – P. 14.

3027. Дашевский, Олег. Николай Савостин оставил в память сорок книг и "древо"
потомков : [памяти рус. писателя Молдовы Николая Савостина (1926-2015)] / Олег Да-
шевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 21 июля.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3028. Macovei, Ion. Saharna continuă să impresioneze arheologii : [pe marginea discu-
ţiei cu Ion Niculiţă şi Aurel Zanoci, cercetători în arheologie] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. –
10 iul. – P. 18.

908 Monografii ale localităţilor


3029. Rusu, Dinu. Poveşti de călătorie pe un fir de apă (2) : [satele Văratic, Costești și
Duruitoarea-Veche din raionul Râşcani, Rep. Moldova] / Dinu Rusu // Natura. – 2015. – Iul.
(Nr 7). – P. 2. – Art. 1 : Iun. (Nr 6).

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

3030. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: paradoxuri elveţiene / Octavian Ţâcu // Tim-
pul. – 2015. – 10 iul. – P. 8.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Beghiu, Tatiana. Isaia Cârmu : Renascentismul contemporan cu noi. – Vezi Nr 2907.

Colesnic, Iurie. Parabola existenţei. – Vezi Nr 3039.

Colesnic, Iurie. Schiță pentru un posibil portret. – Vezi Nr 3041.

Lungu, Eugen. Isai Cârmu, sau Condiția cărții. – Vezi Nr 2908.

Mincan, Mihai. Brâncuși: portret al muncitorului genial. – Vezi Nr 2902.

Patriarhul legumiculturii. – Vezi Nr 2891.

Pohilă, Vlad. Remarcabil apărător al culturii și dreptății noastre românești. – Vezi Nr


3001.

Predilecţia de crinii libertăţii. – Vezi Nr 2882.

Reabțov, Gheorghe. Evocări despre tata. – Vezi Nr 2861.

Rotaru, Tatiana. Frații gemeni Gleb Drăgan și Boris Draganov. – Vezi Nr 2888.

Ștefănescu, Alex. Nicolae Balotă și amintirile lui din închisoare. – Vezi Nr 3006.

Ţâcu, Octavian. Un nume basarabean uitat. – Vasile Pavelcu. – Vezi Nr 2620.

Гаврилов, Андрей. Пилигрим Евразии. – Vezi Nr 2913.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(478) Istoria Republicii Moldova
3031. Baciu, Gheorghe. Localitatea Bălți pe timpul regimului țarist (1812-1917) / Gheor-
ghe Baciu // Literatura și arta. – 2015. – 23 iul. – P. 3.

3032. Beghiu, Tatiana. Durerea deportărilor, împietrită de-a lungul anilor : [despre cel
de-al doilea val al deportărilor din Basarabia, anul 1949] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. –
2015. – 9 iul. – P. 17.

3033. Botnariuc (Gore), Ludmila. Lungul drum spre nicăieri, sau Durere și dragoste de
revenire : [mărturii despre familia deportată în Siberia în anul 1949] / Ludmila Botnariuc (Go-
re) // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 19.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3034. Bulgaru, Ana. Povestea Anei Bulgaru, fostă deportată în Siberia : [interviu cu ori-
ginara din Ungheni] / consemnare: Marina Casian // Curierul ortodox. – 2015. – 20 iul. – P. 6.

3035. Candu, Ion. Fragment din cartea "Românii în Gulag", vol. 2 : [extras din vol. cu
acelaşi tit., de Anatol Petrencu, Ludmila C. Cojocaru, Lidia Pădureac, vol. 2., Chișinău, ed.
"Balacron", 2015] / Ion Candu // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 10 iul. – P. 7.

3036. Ciobanu, Raisa. Ochii mamei înlăcrimaţi de dor : [despre destinul familiei Emanuil
şi Eufrosinia Guţan din Orhei, deportaţi în Siberia] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –
2015. – 2 iul. – P. 2.

3037. Codreanca, Lidia. De ce Ștefan cel Mare mai este și Sfânt / Lidia Codreanca //
Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 9.

3038. Cojocaru, Ludmila D. "Viaţa persoanelor deportate a fost o luptă şi un sacrificiu


continuu" : [pe marginea vol. "Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente" : interviu cu L.
D. Cojocaru, conf. univ. la Institutul "ProMemoria" al Universităţii de Stat din Moldova] / inter-
viu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2015. – 3 iul. – P. 7.

3039. Colesnic, Iurie. Parabola existenţei : [despre destinul lui Vladimir Gh. Laşcu, inte-
lectual basarabean] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 3 iul. – P. 19.

3040. Colesnic, Iurie. Pulsul istoriei adevărate... : [din istoria monumentului de cultură
de pe strada Serghei Lazo 1 (fosta str. Nemţească), mun. Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul.
– 2015. – 10 iul. – P. 19.

3041. Colesnic, Iurie. Schiță pentru un posibil portret : [Gheorghe Bezviconi, istoric
(1910-1966)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 19.

3042. Colesnic, Iurie. Trăite și văzute : [pe marginea memoriilor lui Ovidiu Creangă, de
origine basarabeană, stabilit în Canada] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 24 iul. – P. 18.

3043. Josanu, Efim. 2. Fenomenul Kersnovskaia : [pe marginea vol. de amintiri "Homo
Sovieticus" de Eufrosinia Kersnovskaia] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 23 iul. –
P. 7. – Art. 1 : 18 iun.

3044. Olaru-Cemârtan, Viorica. Destinele deportaților / Viorica Olaru-Cemârtan // Natu-


ra. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 13. – Conține : Atac asupra celor incomozi puterii ; Scenarii
diabolice ; Soarta primarului din Ghidighici : [destinul familiei lui Nicolae Costin din satul Ghi-
dighici, raionul Vadul-lui-Vodă] ; Tată a opt copii – condamnat la moarte : [destinul familiei
Iacub din satul Cozmenii Vechi, raionul Fălești] ; Deportat după de a candidat în Parlamentul
României : [destinul familiei lui Efim Afanase Ojoga din orașul Chișinău] ; Foamete și frică
pentru viitor ; Viață printre păduchi și purici.

3045. Rusu, Dinu. Cornova, satul din amfiteatru : [din raionul Ungheni] / Dinu Rusu //
Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

3046. Tofan, Alla. 28 iunie 1940, zi de doliu: 75 de ani de la anexarea Basarabiei şi


Nordului Bucovinei : [pe marginea lucrărilor conf., susţinute cu ocazia comemorării evenimen-
tului, iun. 2015, Paris] / Alla Tofan // Ziarul de gardă. – 2015. – 2 iul. – P. 15.

3047. Лупашко, Михаил. И дата. И урок... : [75 лет со дня образования Молдавской
Советской Социалистической Республики в составе СССР] / Михаил Лупашко // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2015. – 17 июля. – Р. 2.

94(498) Istoria României


3048. Ogrinji, Mihai. Palatul Mogoșoaia : [din județul Ilfov, România : aspecte ist.] / Mi-
hai Ogrinji ; fot. Cristian Pitulice // Natura. – 2015. – Iul. (Nr 7). – P. 14.

3049. Vieru-Işaev, Maria. Paşi de rememorare pentru căpitanul Gheorghe Andronachi :


[aut. al vol. "Albumul Basarabiei: În jurul marelui Eveniment al Unirii"] / Maria Vieru-Işaev //
Literatura şi arta. – 2015. – 9 iul. – P. 7.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Breazu, Mircea 2933


A Buda, Valentin 2695
Ababii, Ion 2865 Budeanu, Gheorghe 2910
Abramciuc, Ludmila 2895 Budişteanu, Alexandru 2850
Ambroci, Tatiana 2615 Bujor, Ilie 2878
Ambros, Filip 2871 Bujoreanu, Viorel 2626
Ambros, Iurie 2616 Bulgaru, Ana 3034
Andronachi, Gheorghe 3049 Butnaru, Valentina 2955
Antoniu, Diana 2873 C
Argatu, Calinic 2958
Armașu, Octavian 2896 Caliniuc, Ioan 2967, 3010
Augustin (Mitropolit de Florina) 2625 Candu, Ion 3035
Austrevicius, Petras 2732 Canțer, Valeriu 2608
Axenti, Ion 2826 Casian, Marina 3034
Căpiţă, Ionel 2926
B Cărăuș, Vitalie 2941
Babcenco-Răduleanu, B. 2621 Cârmu, Isai (2907-08)
Baciu, Gheorghe 3031 Ceban, Irina 2894
Badea Gueritee, Iulia 2618 Cehov, A. P. 3025
Bajureanu, Ion 2962-63 Celibidache, Sergiu (2921)
Balotă, Nicolae (3006) Cemârtan-Spânu, Margareta 2968
Baltag, Stela 2849 Cerba, Valeriu 2722
Barbăroşie, Liliana 2728, 2767 Chertic, Anne Marie 2942
Barcari, Ecaterina 2878 Chicuş, Nicolae 2866
Beghiu, Tatiana 2720, 2839, 2903, 2906-07, Chifu, Iulian 2641
3032 Chiosa, Eugenia (2955)
Belâi, Liviu 3010 Chircă, Lucia 2885
Berdianu, Varvara 2877, 2964 Chircă, Roman 2786
Beșleagă, Vladimir 2667 Chirilescu, Carolina 2867
Bezviconi, Gheorghe (3041) Chirtoacă, Dorin 2698, 2828
Bileţchi, Nicolae 3009 Chișlea, Ion 2807, 2894
Bilevschi, Mihail 2856 Chivriga, Viorel 2808
Bivol, Maria 2614 Ciausovski, Eugene 2724
Bînzari, Nicu 2757-59, 2852, 2858, 2889 Cibotaru, Mihail Gh. 2659,2885
Blaga, Lucian 3013 Ciobanu, Mariana 2609
Boca, Arsenie 2634 Ciobanu, Mircea V. 2642, 2660-61
Bogatu, Petru 2658, 2737-38 Ciobanu, Mitrofan 2882
Boghean, Valy 2925 Ciobanu, Raisa 3036
Borcea, Ştefan 3003 Ciobanu, Victor 2739
Bordan, Valeriu (2874) Ciobanu, Vlad 2859, 2862
Bordeianu, Leo 2965-66, (3014, 3020) Ciocanu, Doru 2969
Bortă, Victoria 2614, 2914, 2934, 2941 Ciochină, Angela (2919)
Bosnea, Laura 2827 Ciubotaru, Adrian 2653
Botgros, Corneliu 2924 Ciutac, Ion. 2662-63
Botnari, Ina 2846 Ciutac, Lia 2638, 2820
Botnariuc (Gore), Ludmila 3033 Cocea, Dina 2943
Braga, Sergiu 2830 Codreanca, Lidia 2970, 3037
Braşoveanu, Iurie 2911,2973 Codriţchi, Diana 2654
Brâncuși, Constantin (2902) Cojocari, Ion 2903

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

Cojocari, Vasile 2889 F


Cojocariu, Tudor 2664-66, 2740-41
Cojocaru, Ludmila C. 3035 Fală, Alexandru 2786
Cojocaru, Ludmila D. 3038 Fală, Anatolie 2781
Cojocaru, Nicolae 2619,2667 Filimon, Alexandru 2618, 2724-25, 2765
Cojocaru, Vasile 2868 Florea, Cristian 2916
Colesnic, Iurie 3011, 3039-42 Fonari, Victoria 3013
Colesnic, Victoria 2609, 2637, 2855, 2944 Friedman, George 2643
Conţiu, Mihai 2668-69, 2742, 2829 Frolov, Angela 2637
Conunov, Alexandra 2914 Frunză, Ilie 2781
Coppola, Frances 2765 Furtună, Dorian 2644
Corobceanu, Svetlana 2743 G
Cosniceanu, Maria 2950-53
Costandachi, Gheorghe 2768 Galben, Dorin 2818
Costin, Nicolae 3044 Gamburd, Miriam (2909)
Crainic, Nichifor (3011) Găină, Ion 2622
Creangă, Ovidiu3042 Gârneț, Vasile 2673-74, 2744
Cremene, Boris 2944 Gherciu, Ana 2639
Cucu, Victor 2971 Gherman, Natalia 2727, 2814
Culianu, Ioan Petru (2624) Goga, Octavian 2959
Cuzuioc, Ion 2915 Gogu, Vitalie 2878
Gorincioi, Tamara 2918
D Graur, Ion 3014
Dabija, Nicolae 2840, 2916, 2927, 2957, Gribincea, Mihai 2728
2972-73, 3002, 3004, 3012, (3018) Grosu, Lidia 2929
Danilov, Aurel 2871 Groza, Iulian 2729
Darie, Teodor 2857 Grozavu, Petru 2745
David, Eugenia 3026 Grubîi, Lilia 2890
David, Teodor 2840 Gulca, Ilie 2675, 2677, 2782, 2854
Dârjan, Liviu 2650 Gumovschi, Andrei 2760
Diviza, Ion 2928 Guţan, Emanuil 3036
Dodon, Igor 2670, 2716 Guţan, Eufrosinia 3036
Donţu, Iurie 2851 Guţu, Simion 2858
Draganov, Boris (2888) H
Drăgan, Gleb (2888)
Dudulica, Liubomir 2838 Hadârcă, Natalia 2758, 2880
Duleba, Alexander 2720 Hadei, Daniela 2899-2901, 2917
Dulgheru, Valeriu 2671-72 Heitmann, Klaus (3001)
Dumbrăveanu, Albina 2955 Hurduc, Maria 2806
Dumbrăveanu, Andrei 2879
Dumbrăveanu, Ion 2955 I
Dumitraş, Aliona 2856 Ibacka, Cabral 2893
Dumitru, Bianca 2893 Iliaş, Elena 2930
Dungaciu, Dan 2723 Iovu, Vasile 2915, 2918, (2922)
E Ivan, Oleg 2828
Izvorean, Alexandru 2871
Eminescu, Mihai 3005
Enachi, Vitalie 2825 J
Epure, Adrian 2933 Jbanca, Florin 2919
Eremei, Grigore (2659) Josanu, Efim 2974, 3043
Eremia, Anatol 2954 Josu, Nina 2676

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Juravschi, Nicolae 2947 Moșneag, Victor 2749


Mudrea, Andrei 2910
K Munteanu, Galina 2871
Kersnovskaia, Eufrosinia 3043 Munteanu, Ion 2782
Munteanu, Natalia 2920
L Munteanu, Serghei 2860
Munteanu, Sergiu 2932
Ladaniuc, Victor 2679
Lariușin, Tatiana 2782 N
Laşcu, Vladimir Gh. (3039)
Leahova, Irina 2757, 2858, 2889 Nantoi, Oazu 2675
Leancă, Iurie 2677 Naumescu, Valentin 2731
Lipcanu, Stan 2831, 2853, 2869, 2886 Nechit, Irina 2942-43
Loghin, Vlad 2852 Negru, Lena 2923-25, 2932, 2946
Lozinschi, Raisa 2616 Negru, Nicolae 2683-85, 2750, 2755
Lucinescu, Dan 2634 Negruţă, Veaceslav 2767
Lungu, Eugen 2908 Nica, Virginia 2768, 2786-87, 2883
Lupu, Viorica 2615 Nicu, Dan 2655, 2686, 2751
Niculiţă, Ion 3028
M Nogai, Vasile 2858
Macovei, Ion 2746, 3028 O
Mahu, Vika 2917
Maiorescu, Titu 2694, 3005 Ogrinji, Mihai 3048
Malerius, Stephan 2678 Ojoga, Efim Afanase 3044
Maniuc, Mihail (2865) Olaru-Cemârtan, Viorica 3044
Manolache, Ala 2859 Olteanu, Constantin 2788
Manolescu, Nicolae 2611 Onceanu, Ilie 2687, 2732
Marian, Ana 2909 Oprea, Corina 2821-23
Martea, Galina 2841 Orha, Ignațiu 2656
Marulea, Alexei 2679 Osmătescu, Petru (2882)
Matcovschi, Dumitru (3019) P
Mathias, Cristina 2717
Mărgineanu, Ion 2975 Padron, Justo Jorge 2957, 3002
Mătcaș, Nicolae 2945 Palihovici, Sergiu 2881
Mâță, Nicu 2920 Partole, Claudia 2911, 2981
McFarlane, Ian 2639 Patraş, Mihai 2688
Mihail, Viorel 2976, 3015-16 Patron, Petru (2891)
Mihailovici, Stela 2870, 2895 Pavelcu, Vasile (2620)
Mihalache, Sveatoslav 2766 Păduraru, Pavel 2701, 2722
Mihalachi, Elena 2977 Pădureac, Lidia 3035
Mincan, Mihai 2902, 2921 Pădureţ, Ilie 2858
Miron, Marina 2804 Păunescu, Adrian 3004, (3008)
Miron, Sergiu 2730 Păunescu, Floarea (3004)
Mischevca, Ion 2651, 2680, 2747-48 Pârlea, Gheorghe 2946
Mischevca, Vlad 2978 Pârvulescu, Ioana 3005
Moldovan, Vadim 2872 Petrencu, Anatol 3035
Moraru, Anatol 2681, 2717, 2784-85 Piontkovski, Andrei 2645
Morath, Christian 2806 Pisica, Alina 2689, 2789, 2827
Morăraș, Mihai 2922, 3017-18 Pitulice, Cristian 3048
Morăraş, Viorica 3019 Pîslaru, Natalia 2849
Moroșanu, Andrei 2682, 2979-80, 3020 Pohilă, Vlad 2956, 3001
Moşin, Octavian 2627 Popa, Tatiana (2905)

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

Popa, Victoria 2904, 3038 Strâmbeanu, Andrei 2931


Popovici, Aurel 2758 Streinul, Mircea (3009)
Postică, Pavel 2718 Streleț, Valeriu (2749), 2751-52
Potâng, Lilia 2818
Powell, Jonathan 2646 Ș
Prodan, Sergiu 2934 Șalamac, Mariana 2769-70, 2792-93, 2808
Puric, Dan 2925 Șmundeac, Tamara 3026
R Ştefan, Andreea 2729
Ştefan, Sergiu 2848
Radu, Alina 2752, 2843 Ștefănescu, Alex 3006
Radu-Dodu, Aurelia 2886
Raileanu, A. 2847 T
Raţă, Mariana 2872, 2881 Tamazlâcaru, Elena 2634, 3021
Rădulescu, Mircea Dem 2960 Tănase, Constantin 2991-98
Răileanu, Arcadie 2912 Tănase, Silviu 2693
Reabțov, Constantin (2861) Teleucă, Victor 3013
Reabțov, Gheorghe 2861 Teodoreanu, Păstorel 2961, 3003
Robu, Alexandrina 2617 Tihon, Tudor 2863
Roibu, Maria 2853 Tîlvăr, Angel 2612
Roncea, Victor 2837 Tofan, Alla 3046
Roşca, Igor 2842 Turtureanu, Ana (2857)
Rotaru, Tatiana 2608, 2888
Rusnac, Anatol 2982, (3012, 3017) Ț
Rusnac, Constantin 2983
Rusu, Boris 2862 Ţanţu, Mihai (2837)
Rusu, Dinu 3029, 3045 Ţap, Elena (2868)
Rusu, Ileana 2612, 2644, 2830, 2832 Ţăranu, Anatol 2687
Rusu, Rodica 2831 Ţâcu, Octavian 2620, 2648, 2652, 2694, 3030
Țurcanu, Mihail 2657, 2695-97
S Ţurcanu, Natalia 2759
Sainciuc, Lică 2906 U
Sandu, Maia 2690, 2737, 2746, 2752, 2843-
44 Ungureanu, Ion 2623, (2945)
Saranciuc-Gordea, Liliana 2873 Ungureanu, Veronica 2923
Savostin, Nikolai (3026) Untilă, Veaceslav 2698-99
Sălcuţeanu, Lina 2628 Ursu, Vasile 2882
Sârbu, Alexandru 2826 V
Scalnâi, Ludmila (2682)
Scarlat, George 2647, 2690, 2726 Vancu, Anca 2624
Scobioală, Elena 2905 Vasilache, Grigore 2854
Scorpan, Vasile 2883 Vasilache, Valeriu 3022
Scripnic, Alexei 2904 Vasilache, Vasile (3022-24)
Sefer, Alexandru (2879) Vasilache, Victor 3023
Severin, Maricela 2845 Vasilache-Bobână, Lidia 3024
Silvestru, Aurelian 2840, 2984-90 Vasilcău, Traian 2999
Slusari, Alexandru 2791 Vasiliu, Vadim 2645, 2700, 2956
Soltan, Petru 2691, 2882 Vatamanu, Elena (3016)
Stamboliev, Ognean 3000 Vatamanu, Ion 3016
Stănilă, Moni 2629-33,2692, 3025 Văluţă, Ilie (2926-31)
Stere, Constantin (3021) Văluţă, Ion 2882
Străisteanu, Doina Ioana 2820 Veveriţa, Ana-Maria 2678

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vicol, Mihai Sultana 3007-08 Дашевский, Олег 2715, 2884, 3027


Vieru-Işaev, Maria 3049 Додон, Игорь 2705 2735
Vlah, Irina 2832
Vlas, Vlad 2912 Ж
Vodă, Corina 2824 Жданова, Анна 2704
Voloc, Sergiu 2701 Жосу, Виктор 2706
Voncu, Răzvan 2613, 2702 Замура, Елена 2762
Vulturescu, R. 2856, 2860, 2863
И
X
Иванова, Виолетта 2736
Xenofontov, Ion 2635
К
Z
Казанчиу, Петру 2649
Zadnipru, Petru 3015 Калак, Дмитрий 2763
Zadnipru, Vanda (3015) Карпенин, Самуил 2705
Zaharia, Lilia 2815 Кирка, Наталья 2610
Zanoci, Aurel 3028 Киртоакэ, Дорин 2834, 2836
Zubcu, Cristina 2874 Кук, Аарон 2948
А Л
Абабий, Ион 2875 Литовцева, Елена 2897
Аблисимова, Марина 2809 Лупашко, Михаил 3047
Алайба, Думитру 2794 Лучко, Клара (2935)
Андон, Виктор 2940
М
Б
Марфин, Павел 2796,2940
Беженарь, Василий 2887 Менюк, Николай 2819
Безобразов, Дмитрий 2833 Митин, Вадим 2707
В Михалаке, Святослав 2771
Михеева, Лариса 2736
Валетт-Валла, Гийом 2816 Мицова, Людмила 2772
Василиу, Вадим 2703 Могоряну, Николае 2797-98
Васильева, Галина 2719, 2795 Моисеев, Сергей 2610, 2798
Веверица, Анна-Мария 2636, 2816 Мошин, Октавиан 2636
Веремчук, Марин 2887 Мунтяну, Алексей 2610
Винницкая, Ольга 2948 Мустяза, Виктор 2884
Винченко, Галина 2876
Винятинский, Николай 2887 Н
Воронин, Владимир 2704, 2733 Наку, Евгений 2610
Г Негарэ, Николай 2939

Гаврилов, Андрей 2913 О


Гибу, Николай 2935-38 Ончану, Илие 2834
Головатюк, Владимир 2777
Греков, Александр 2794 П
Гуцан, Олег 2887
Панорман, Пелагея 2708
Д Платон, Николай 2805
Пойсик, Михаил 2773, 2799-2800
Дамиан, Георге 2734 Поляков, Борис (2913)
Дарвай, Владислав 2809 Постолаки, Павел 2897

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2015

Р
Рейдман, Олег 2811
Ростовский, Михаил 2721
С
Савостин, Николай (3027)
Саинсус, Валериу 2640
Сидоренко, Владимир 2772, 2774, 2835
Сидоров, Дмитрий 2936-38
Слусарь, Александр 2801
Т
Такий, Александр 2775-76
Теффт, Джон 2721
Тимотин, Марина 2762, 2771, 2819
Ткач, Сергей 2709-10, 2753
Тодуа, Зураб 2779
Тхорик, Владимир 2805
У
Устюгова, Наталья 2939-40
Х
Харуца, Елиферие 2835
Хорошнюк, Влад 2754
Ч
Чебан, Евгений 2817
Чебану, Павел 2949
Чегаровская, Любовь 2836, 2864, 2875
Чешуев, Виссарион 2802
Чубашенко, Дмитрий 2706, 2711-14, 2756
Чуря, Корнелиу 2715
Ш
Шаларь, Галина 2803
Шикирлийская, Татьяна 2777-78
Шимановская, Марина 2876
Шульц, Мартин 2733
Шутиков, Виталий 2949
Ю
Юзефович, Тамара 2876
Я
Яшлавский, Андрей 2721

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Economist
5. Evenimentul zilei
6. Făclia
7. Gazeta satelor. Curierul agricol
8. Jurnal de Chişinău
9. Literatura şi arta
10. Moldova suverană
11. Natura Nr 7
12. Obiectiv european
13. Săptămîna
14. Socialiștii
15. Timpul
16. Univers pedagogic pro
17. Vocea poporului
18. Ziarul de gardă
19. Ziarul naţional
20. Коммерсант info
21. Mк Kн World Weekly
22. Молдавские ведомости
23. Независимая газета = Moldova independentă
24. Объектив Европа
25. Панорама
26. Социалисты
27. Экономическое обозрение

173
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,11
Coli ed. 9.43
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 7

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

174