You are on page 1of 176

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2015

CNCM
Chişinău 2015

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 9
2015

NBCM
Chişinău 2015

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 9
2015

CNCM
Chişinău 2015

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2015
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 9, 2015. – 2015. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-209-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-210-2 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................................ 9
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................... 9
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 10
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 12
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 12
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 13
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ....................................................................................... 13
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 13
32 Politică .......................................................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 14
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 15
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 28
51 Matematică ................................................................................................................................... 29
53 Fizică ............................................................................................................................................ 29
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 29
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 30
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 30
58 Botanică ........................................................................................................................................ 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 31
61 Medicină ....................................................................................................................................... 31
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 34
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 36
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 38
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....................................................... 38
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 38
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 38
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 39
78 Muzică .......................................................................................................................................... 39
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 40
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 40
82 Literatură....................................................................................................................................... 43
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 53

5
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 53
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 53
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 53
Autoreferate .................................................................................................................................. 58
Index de nume .............................................................................................................................. 62
Index de titluri ............................................................................................................................... 67
Index de subiecte ......................................................................................................................... 68
Index geografic ............................................................................................................................. 70
Index de editori ............................................................................................................................. 70

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 71

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 71
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 71
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 71
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 71
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 71
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 71
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 71
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 71
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 72
069 Muzee .................................................................................................................................... 72
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 72
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 72
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 72
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 72
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 72
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 73
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ....................................................................................... 73
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 73
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 75
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 75
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 75
32 Politică .......................................................................................................................................... 76
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 78
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 85
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 90
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 91
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 92
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 96
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 97
53 Fizică ............................................................................................................................................ 98
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 99
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 99
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 99
58 Botanică ...................................................................................................................................... 100

6
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 100
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 100
61 Medicină ..................................................................................................................................... 100
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 101
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 104
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 108
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 109
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 110
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 110
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 111
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 111
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 111
78 Muzică ........................................................................................................................................ 111
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 112
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 112
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 112
82 Literatură..................................................................................................................................... 113
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 118
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 118
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 119
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 119
Index de nume ............................................................................................................................ 121
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 128

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 129

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 129


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 129
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 129
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 129
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 129
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 130
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 130
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 130
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 130
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 130
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 130
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 131
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 131
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 131
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 132
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 132
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 132
32 Politică ........................................................................................................................................ 132
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 140

7
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 146
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 149
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 149
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 150
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 154
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 154
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 154
61 Medicină ..................................................................................................................................... 154
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 155
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 155
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 156
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 157
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 157
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 157
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 158
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 158
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 158
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 158
78 Muzică ........................................................................................................................................ 159
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 159
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 161
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 161
82 Literatură..................................................................................................................................... 162
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 169
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 169
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 170
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 170
Index de nume ............................................................................................................................ 171
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 176

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(1782-2010)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1782. Cotelea, Vitalie.
Microsoft SQL Server 2014 : Pas cu pas / Vitalie Cotelea, Marian Cotelea ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Cibernetică şi Informatică Econ.". – Chişinău : [ASEM],
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 278 p. : fig., tab. ; 29 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 250 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-735-5.
[2015-1862].
- - 1. Microsoft SQL Server 2014.
004.65(075.8)
1783. Maftea, Serghei.
Gestiunea datelor cu procesorul textual Microsoft Word 2007: [ghid de utilizare] / Ser-
ghei Maftea, Rodica Bulai ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, Catedra "Activita-
tea Specială de Investigaţii". – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI, 2015. – 72 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 72 (6 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-121-13-2.
[2015-1819].
- - 1. Microsoft Word 2007 – Aplicarea operaţiilor.
004.45(076.5)
1784. Tehnici de comutaţie : Ghid de laborator / N. Bejan, L. Nemerenco, S. Andro-
nic [et al.] ; red. coord.: L. Nemerenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Manage-
ment în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : UTM, 2015. –
98, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96-97 (24 tit.). – 50 ex.
[2015-1838].
- - 1. Tehnici de comutaţie.
004.72(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1785. Andrei Blanovschi : [economist] : 85 de ani de la naştere : Biobibliografie /
Acad. de Administrare Publică ; alcăt.: Lilia Canţîr. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont
Studio"]. – 132 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-76-6.
[2015-1873].

9
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Economie – Indici bibliografici. 2. Blanovschi, Andrei, 1929 - …, economist – Biobiblio-


grafie.
016:[33+929 Blanovschi]
1786. Mihail Terentii : Viaţa şi opera : Biobibliografie : (in memoriam) : Se consacră
aniversării a 80-a de la naşterea savantului : [în domeniul pedagogiei] / alcăt.: Liuba Terentii.
– Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM). – 31 p. :
fot. color ; 21 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-75-743-0.
[2015-1869].
- - 1. Pedagogie – Indici bibliografici. 2. Terentii, Mihail, 1935-2012, savant-pedagog –
Biobibliografie.
016:[37.0+929 Terentii]
1787. Ювілейний бібліографічний покажчик : До 20-рiччя кафедри украïнськоï
фiлологiï / Приднiстр. Державний Ун-т iм. Т. Г. Шевченка, Iн-т мови та літератури, Каф.
укр. фiлологii ; уклад.: Дружинець М. Л. (відповів. ред.), Прісовська Г. Є. (заст. відповід.
ред.) ; авт. вступ. ст.: Дружинець М. Л., Осадчук В. О. – Бендеры : Полiграфист, 2015. –
76 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-3074-6-8.
[2015-1972].
- - 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Literatură – Indici bibliografici.
016:[80/81+378(478-29)]
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1788. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (10 ; 2014 ; Bălţi).
Interuniversitaria : Materialele colocviului ştiinţific studenţesc, Ed. a 10-a, 16 mai 2014 / col.
red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2015. – 243, [1]
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-143-9.
[2015-1860].
082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1
1789. ″Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani″, conferință
șiințifică națională cu participare internaţională (2015 ; Chișinău). Învățămîntul superior
din Republica Moldova la 85 de ani : Materialele conferinței științifice naționale cu participare
internațională, 24-25 sept. 2015, Chișinău / com. șt.: Moșanu-Șupac Lora (președinte) [et al.].
– Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol). – 21 cm. – ISBN 978-
9975-76-158-1.
Vol. 1 : Probleme actuale ale științelor exacte și ale naturii. – 2015. – 325 p. : fig., tab.
– Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-159-8. – [2015-1820].
- - 1. Științe exacte. 2. Ştiinţe ale naturii.
5:378(478)(082)=135.1=111=161.1

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1790. Vol. 2 : Probleme actuale ale științelor sociale și umanistice. – 2015. – 223 p. :
fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-160-4. – [2015-1821].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică literară. 3. Educaţie.
[80/81+821.09+37.0]:378(478)(082)=135.1=111=161.1
1791. Vol. 3 : Probleme actuale ale didacticii științelor. – 2015. – 273 p. : fig., tab. –
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-161-1. – [2015-1822].
082:378(478)=00
1792. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (5 ;
2014 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ed. a 5-a : Materialele Colloquia
Professorum din 10 oct. 2014 / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipo-
grafia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 351, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb.
străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-144-6.
[2015-1965].
082:378.4(478-21)=00
1793. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.] ; resp.
ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-560-7.
Ştiinţe ale naturii şi exacte. – 2015. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl.,
fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-71-685-
7. – [2015-1890].
- - 1. Ştiinţe ale naturii. 2. Ştiinţe exacte.
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
1794. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.].
– Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN978-9975-71-557-7.
Vol. 1 : Ştiinţe socioumanistice. – 2015. – 263, [1] p. : diagr. – Texte : lb. rom., engl., fr.,
alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 85 ex. – ISSN
1857-2588. – ISBN 978-9975-71-682-6. – [2015-1887].
- - 1. Istorie. 2. Filozofie. 3. Lingvistică.
[94+1/14+80/82]:378.4(478-25)=00
1795. Vol. 2 : Ştiinţe socioumanistice. – 2015. – 212 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISSN 1857-3622. – ISBN 978-
9975-71-684-0. – [2015-1889].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1796. Animale de companie / il.: Maurizia Rubino ; [trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu].
– [Chişinău] : Arc, 2015 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 16 x 25 cm. – (Unde este
mami?, ISBN 978-9975-61-865-6).
Tit. orig.: Cute pets. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-866-3 (cartonată).
[2015-1883].

11
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5
1797. Animale domestice / il.: Maurizia Rubino ; [trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu]. –
[Chişinău] : Arc, 2015 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 16 x 25 cm. – (Unde este
mami?, ISBN 978-9975-61-865-6).
Tit. orig.: Farm animals. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-867-0 (cartonată).
[2015-1884].
- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5
1798. Animale sălbatice / il.: Maurizia Rubino ; [trad. din lb. engl.: Lucia Ţurcanu]. –
[Chişinău] : Arc, 2015 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 16 x 25 cm. – (Unde eşti
mami?, ISBN 978-9975-61-865-6).
Tit. orig.: Forest animals. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-868-7 (cartonată).
[2015-1885].
- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1799. Căldare, Dumitru.
Virtutea – temelia existenței umane : Biobibliografie / Dumitru Căldare ; alcăt.: Alexan-
dra Cojuhari ; ed. îngrijită: Octavian Moșin, Svetlana Coandă ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Istorie și Filosofie, Dep. Filosofie și Antropologie. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 235
p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliografie [a doctorului habilitat în ştiinţe filosofice D. Căldare]: p. 201-221. – Referin-
ţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-699-4.
[2015-1902].
- - 1. Filozofie. 2. Căldare, Dumitru, 1945 - …, doctor habilitat în ştiinţe filosofice.
1/14(092)(01)
159.9 Psihologie
1800. Davidescu, Elena.
Psihologia proceselor cognitive : Suport de curs / Elena Davidescu, Victoria Saracuţa ;
Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. Psihologie și Asistență Socială, Catedra Psiholo-
gie și Asistență Socială. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 190 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 189-190 (22 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-110-37-2.
[2015-1947].
- - 1. Psihologia proceselor cognitive.
159.93/.95(075.8)
Învăţământul universitar şi piaţa muncii. – Vezi Nr 1862.

1801. Толстая, С. В.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Метафорические ассоциативные карты как инструмент в работе практического


психолога : Теоретические и практические основы метода / С. В. Толстая ; Центр до-
полнительного психологического образования PSY-студия LIBERTAS-Свобода. – [Ки-
шинэу] : CEP USM, 2015. – 131 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 131 (18 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-71-686-4.
[2015-1891].
- - 1. Psihologie profundă – Tehnici.
159.964:615.851
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1802. ″Educație și viață spirituală în Basarabia : Tradiții și perspective″, confe-
rință științifică cu participare internațională (2015 ; Chișinău). Conferință științifică cu
participare internațională ″Educație și viață spirituală în Basarabia : Tradiții și perspective″, 1-
3 oct. 2015, Chișinău / coord.: Ion Gumenâi, Octavian Moșin. – Chișinău : CEP USM, 2015. –
451 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie și Filosofie, Biserica ″Întâmpinarea
Domnului″. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-700-7.
[2015-1903].
- - 1. Educaţie spirituală.
271.22(478)(082)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1803. Jarcuțchi, Ion.
Pacea de la București : (din istoria diplomatică a încheierii tratatului de pace ruso-turc
de la 16 (28) mai 1812) : [monografie] / Ion Jarcuțchi, Vlad Mischevca ; ref. șt.: Demir
Dragnev, Valentin Constantinov ; Inst. de Istorie al Acad. de Științe a Moldovei. – Ed. a 2-a,
rev. și ad. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 421 p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 383-397 (244 tit.). – Referinţe bibliogr în subsol. – Ind. de
nume : p. 413-421. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-695-6.
[2015-1898].
- - 1. Rusia-Turcia – Relaţii diplomatice. 2. România – Istorie.
327(470+560)+94(498)″1812″
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1804. Cojocaru, Corina.
Les régimes parlementaires et le mécanisme constitutionnel en Europe Centrale et
Orientale / Corina Cojocaru ; consultant sci.: Jean-Claude Colliard [et al.] ; Univ. Libre Intern.
de Moldova. – Chișinău : ULIM, 2015. – 282 p. : fig., tab. ; 28 cm.

13
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Bibliogr.: p. 269-276. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. tematic : p. 279 – 280.


ISBN 978-9975-124-69-0.
[2015-1828].
- - 1. Parlamente – Europa. 2. Drept constituţional – Europa.
328:342.4/.5(4)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1805. Барактарь, Анатолие.
Практикум по Основам Экономической Кибернетики : (для студентов факультета
Экономической Кибернетики, Статистики и Информатики) / Анатолие Барактарь, Ана-
тол Годоноагэ ; Молд. Акад. Экон. Знаний, Каф. Экон. Кибернетики и Информатики. –
[Кишинэу] : МАЭЗ, 2015. – 59 p. : fig., tab. ; 21 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 58-59 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-745-4.
[2015-1867].
- - 1. Cibernetică economică.
330.46:519.71(076.5)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1806. Branașco, Natalia.
Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-economice : Mono-
grafie / Branașco Natalia. – [Chișinău : S. n.], 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 268 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217-237 (231 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-39-6.
[2015-1949].
- - 1. Migraţia internaţională a forţei de muncă.
331.556.4:338
Învăţământul universitar şi piaţa muncii. – Vezi Nr 1862.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1807. Эффективность землепользования: теория, методика, практика : Моно-
графия / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич, Т. Д. Дудугло [и др.] ; под. ред.: Д. М. Пармакли
; Комрат. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр "Прогресс". – Комрат : Б. и., 2015 (Tipogr.
"Centrografic"). – 274 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 257-260 (72 tit.).
ISBN 978-9975-9943-9-2.
[2015-1842].
- - 1. Proprietate asupra pământului.
332.2:631
336 Finanţe
1808. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actu-
alizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 214 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-123-90-7.
[2015-1799].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
338.48 Turism. Economia turismului
1809. Перожок, Ион.
Гид по Кишиневу : Республика Молдова / Ион Перожок ; пер.: Ион Перожок ; фот.:
Г. Мэржиняну. – [Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 110 p. : fot., h. color, [4]
p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 109-110 (31 tit.). – Изд. при фин. поддержке Ассоц. Патроната
Индустрии Туризма. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-473-8.
[2015-1961].
- - 1. Chişinău – Republica Moldova – Aspecte turistice.
338.48(478-25)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1810. Codul vamal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 117 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-97-6.
[2015-1806].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1811. Crudu, Rodica.
Integrare economică şi economia Uniunii Europene : [pentru uzul studenţilor] / Rodica
Crudu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Relaţii Econ. Intern.". – Chişinău : ASEM,
2015. – 393 p. : fig., tab., fig. color ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 384-393 (186 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi
ASEM. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-739-3.
[2015-1863].
- - 1. Integrare economică europeană. 2. Economia Uniunii Europene.
339.923:061.1EU(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1812. Bujor, Valeriu.
Teoria generală a dreptului : (Note de curs) / Valeriu Bujor, Larisa Buga ; IPÎ "Inst. de
Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi
Criminologie Aplicată, 2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 102, [5] p. ; 20 cm.

15
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.


ISBN 978-9975-133-06-7 (Tipogr. "Tipocart Print").
[2015-1846].
- - 1. Teoria generală a dreptului.
340.12(075.8)
1813. "Reglementări legale şi aspecte practice ale activităţii de protecţie, pază şi
securitate", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (2015 ; Chişinău). Re-
glementări legale şi aspecte practice ale activităţii de protecţie, pază şi securitate : Materialele
conferinţei ştiinţifice interuniversitare studenţeşti, 27 martie 2015, Chişinău / col. red.: Bîrgău
Mihai (red.-şef) [et al]. – Chişinău : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Re-
publica Moldova, 2015 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 100 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova, Catedra "Drept". –
Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-19-3.
[2015-1841].
- - 1. Reglementări juridice. 2. Securitatea ordinii publice.
340.13+351.74(082)
341 Drept internaţional
1814. Instituţia apatridiei în dreptul internaţional: teorie şi practică : Conferinţa ştiin-
ţifico-practică internaţională "Instituţia apatridiei în dreptul naţional şi internaţional prin prisma
procesului de racordare a cadrului legal autohton la standardele Uniunii Europene", 9 de-
cembrie 2011. Conferinţa studenţească interuniversitară "10 ani de la aderare a Republicii
Moldova la Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor", 6 noiembrie 2012 : Culegere de
articole ştiinţifice / Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Reprezentanţa în
Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocaţilor, Inst. Cercetări in Domeniul Protecţiei Drepturi-
lor Omului, ULIM. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Notograf Prim")]. – 166 p. : fot. color ; 24
cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR).
– 100 ex.
ISBN 978-9975-4270-9-8.
[2015-1851].
- - 1. Refugiaţi – Protecţia drepturilor omului.
341.43:341.231.14(082)=00
Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului. – Vezi Nr 1820.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1815. Buga, Larisa.
Elemente de drept constituțional : (Note de curs) / Larisa Buga ; red. șt.: Bujor Valeriu ;
IPÎ "Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată". – Chișinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi
Criminologie Aplicată, 2015 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 133, [1] p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 130 (19 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.
– 300 ex.
ISBN 978-9975-133-05-0 (Tipogr. "Tipocart Print").

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-1845].
- - 1. Drept constituţional.
342.4(075.8)
1816. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi com-
pletări : Actualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 150 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-89-1.
[2015-1798].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1817. Idem în lb. rusă: Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : с по-
следними изменениями и дополнениями : обновлен 10.09.2015. – Кишинев : Lavilat-Info,
2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 162 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с
последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-99-0.
[2015-1808].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1818. Dezvoltarea Constituţională a Republicii Moldova : Culegere de lucrări ştiinţi-
fice / Instituţia de Învăţământ superior privat Univ. "Perspectiva-INT" ; col. red.: Eşanu Andrei
[et al.]. – Chişinău : Universitatea Perspectiva-INT, 2015 (Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 123
p. : fot. color ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în sub-
sol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3045-3-5.
[2015-1976].
- - 1. Drept constituţional – Republica Moldova.
342.4(478)(082)=135.1=111=161.1
1819. Human rights in Moldova : Retrospective ... : Report / Pavel Postica, Nadejda
Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.] ; have contributed : Olga Manole, Eduard Scutaru ;
Assoc. "Promo-Lex", Civil Rights Defenders. – Chisinău : S. n., [2015 (Tipogr. "Depol
Promo")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4378-7-5.
… 2014. – 2015. – 140 p. : diagr., graf., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4378-8-2. – Gratuit. – [2015-1878].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.72/.73(478)(047)
1820. "Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului", masă rotundă cu participare inter-
naţională" (2015 ; Chişinău). Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde cu
participare internaţională consacrată zilei internaţionale a drepturilor omului, 10 decembrie
2014 / com. org.: Andrei Groza [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. –
389 p. : tab. ; 20 cm.

17
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Antetit.: Acad. de Administrare Publ. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-115-68-1.
[2015-1813].
- - 1. Drepturile omului.
342.7+341.231.14(082)=135.1=111
1821. ″Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept″, con-
ferință internațională (2014 ; Chișinău). Conferinţa Internaţională ″Rolul justiţiei constituţio-
nale în protecţia valorilor statului de drept″ : 20 ani : Adoptarea Constituţiei Republicii Moldo-
va, 8-9 septembrie 2014, Chișinău / echipa de sel.: Maria Strulea [et al.] ; coord.: Lilia Rusu ;
resp. ed.: Rodica Secrieru ; trad.: Mihaela Beschieru [et al.]. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 222 p. : fot. color ; 21 x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare în Rep. Moldova (PNUD). – [400] ex.
ISBN 978-9975-61-920-2.
[2015-1913].
- - 1. Drept constituţional – Republica Moldova.
342.4(478)(082)
1822. Idem în lb. engl.: International Conference ″The role of constitutional justice in
protecting the values of the rule of law″ : 20th Anniversary Constitution of the Republic of
Moldova, 8-9 sept. 2014, Chișinău / transl.: Mihaela Beschieru [et al.]. – Chișinău : Arc, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 222 p. : fot. color ; 21x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare în Rep. Moldova (PNUD). – [400] ex.
ISBN 978-9975-61-921-9.
[2015-1914].
- - 1. Drept constituţional – Republica Moldova.
342.4(478)(082)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1823. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
completări : Actualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 203
p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-95-2.
[2015-1804].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1824. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actu-
alizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 126 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-94-5.
[2015-1803].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1825. Idem în lb. rusă: Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними из-
менениями и дополнениями : обновлен 10.09.2015. – Кишинев : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr.
"Vite-Jesc"]. – 145 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними
изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-96-9.
[2015-1805].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
Ghid practic privind intervenţia eficientă a poliţiei în cazurile de violenţă în fami-
lie. – Vezi Nr 1841.

1826. Manea, Vladislav.


Ghid metodic la disciplina: Drept execuțional penal : (Ciclul 1: Licență) / Vladislav Ma-
nea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chișinău : CEP USM,
2015. – 226 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 203-187 (187 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-691-8.
[2015-1895].
- - 1. Drept execuţional penal.
343.8(076.5)
1827. Oceretnîi, Anastasia.
Raport de evaluare a implementării de către Institutul de Reforme Penale a proiectului
"Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenței juvenile în Republi-
ca Moldova" : Perioada de implementare: iulie 2014 – iulie 2015 / Anastasia Oceretnîi ; au
contribuit: Daniela Groza ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Chișinău : Cartea Juridică, 2015
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 51 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 37 (4 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei
Finlandei la București. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3003-7-7.
[2015-1911].
- - 1. Delincvenţă juvenilă – Acţiuni de prevenire.
343.224.1(478):364.46
1828. Selevestru, Irina.
Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine : Monografie / Irina Selevestru ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chișinău : CEP USM, 2015. –
310 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 266-302 (491 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-698-7.
[2015-1901].
- - 1. Delapidarea averii străine – Răspundere penală.
343.72
1829. Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Mol-
dova : Program de prevenire primară a delincvenţei juvenile (Raionul Căuşeni). Program de
prevenire a delincvenţei juvenile (Raionul Ungheni/Căuşeni) / Igor Dolea, Victor Zaharia,

19
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Arina Ţurcan [et al.] ; coord.: Daniela Groza ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Chişinău :
Cartea Juridică, 2014! 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 224 p. : fig., scheme color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 141-148 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3003-6-0.
[2015-1924].
- - 1. Delincvenţă juvenilă – Prevenire.
[343.85+37.017]:343.224.1(478)
1830. Ţurcan, Arina.
Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor
victime ale infracțiunilor / Arina Țurcan, Vitalie Rusu ; resp. ed.: Lilian Darii ; Consiliul Naţ.
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. – Chişinău : [Masterprint], 2015. – 44 p. ; 21 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-4477-6-8.
[2015-1937].
- - 1. Asistenţă juridică – Copii victime.
343.163:343.62
1831. Zaharia, Victor.
Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor
în conflict cu legea / Victor Zaharia, Vasile Rotaru ; resp. ed.: Lilian Darii ; Consiliul Naţ. pen-
tru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. – Chişinău : [Masterprint], 2015. – 48 p. ; 21 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-4477-4-4.
[2015-1935].
- - 1. Asistenţă juridică – Copii în conflict cu legea.
343.163:343.224.1
1832. Zaharia, Victor.
Standarde de calitate ale activității avocaților pe cauzele penale cu implicarea copiilor
martori ai infracţiunilor / Victor Zaharia, Vasile Rotaru ; resp. ed.: Lilian Darii ; Consiliul Naţ.
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. – Chişinău : Masterprint, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
[250] ex.
ISBN 978-9975-4477-5-1.
[2015-1936].
- - 1. Asistenţă juridică – Copii martori.
343.163:343.14-053.2
347 Drept civil
1833. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actua-
lizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 240 p. ; 20 cm. – (Nou
cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-88-4.
[2015-1797].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1834. Codul familiei al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 37 ; 42 p. ; 20 cm.
– (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-123-91-4.
[2015-1800].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1835. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
completări : Actualizat 10.09.201. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 111
p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-92-1.
[2015-1801].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1836. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 90 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cel mau recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-87-7.
[2015-1796].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1837. Idem în lb. rusă : Трудовой кодекс Республики Молдова : с последними из-
менениями и дополнениями : обновлен 10.09.2015. – Кишинёв : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr.
"Vite-jesc"]. – 105 p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări = Новый с последними
изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-9612-4-0.
[2015-1809].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
1838. Codul funciar al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 10.09.2015. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015 [Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 28 ; 32 p. ; 20 cm.
– (Nou ce cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-123-93-8.
[2015-1802].

21
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.


349.42(478)(094.4)=135.1=161.1
1839. Lege cu privire la locuințe a Republicii Moldova = Закон о жилье
Республики Молдова : cu ultimele modificări şi completări : Monitorul Oficial nr. 131-
138/249 din 29.05.2015 : Actualizat 10.09.2015. – [Ed. rev.]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2015
[Tipogr. "Vite-Jesc"]. – 25 ; 29 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с
последними изменениями).
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – 300 ex.
ISBN 978-9975-123-98-3.
[2015-1807].
- - 1. Lege cu privire la locuinţe a Republicii Moldova.
349.444(478)(094.4)=135.1=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1840. ″Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor in-
tegraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană″,
conferință științifică (2015 ; Chișinău). Administrația publică din Republica Moldova în
contextul proceselor integraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu Uniu-
nea Europeană : Materiale ale conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice din 01 iunie 2015 /
col. red.: Igor Bucătaru [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 172 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relații Intern., Științe Politice și Administrative,
Dep. Științe Politice și Administrative. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-693-2.
[2015-1897].
- - 1. Administraţie publică – Republica Moldova – Integrare Europeană.
351/354(478):[327:061.1EU](082)
1841. Ghid practic privind intervenţia eficientă a poliţiei în cazurile de violenţă în
familie / Centrul de Drept al Femeilor, Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Inspectoratul
General al Poliţiei ; elab.: Vladimir Cazacov [et al.]. – Chişinău : Centrul de Drept al Femeilor,
2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 144 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova,
Fundaţiei OAK, Biroului de Relaţii Intern. în Domeniul Combaterii Drogurilor şi Apicării Legii
[et al.]. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-87-000-9.
[2015-1910].
- - 1. Violenţa în familie – Intervenţia poliţiei.
351.74+343.54/.55
Reglementări legale şi aspecte practice ale activităţii de protecţie, pază şi securi-
tate. – Vezi Nr 1813.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


Ватав, Г. А. Бои в излучине Днестра. – Vezi Nr 1986.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1842. Bolduratu, Sofia.
Repere pentru o educaţie de calitate : in memoriam Mihail Terentii, primul doctor
habilitat în domeniul pedagogice din Republica Moldova : Consemnări pe marginea materia-
lelor Simpozionului pedagogic internaţional "Valorile moral-spirituale ale educaţiei", (3-4 apri-
lie 2015) / Sofia Bolduratu. – Chişinău : ASEM, 2015. – 40 p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 40 (5 tit.). – [20] ex.
ISBN 978-9975-75-742-3.
[2015-1865].
- - 1. Educaţie.
37.0
1843. Cuznețov, Larisa.
Parteneriatul educativ familie – cultură postfigurativă. Repere teoretice și aplicative :
Monografie / Cuznețov Larisa, Simcenco Irina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişi-
nău. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 140 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-140 (108 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-36-5.
[2015-1946].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
1844. Duplava, Maria.
Educație pentru sănătate : Anul 1 de studiu : Curs opțional / Maria Duplava. – Chișinău
: Policadran, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 64 p. : des., fot. color ; 24 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-4218-1-2.
[2015-1931].
- - 1. Educaţie pentru sănătate.
37.015:613.95(075)
1845. Duplava, Maria.
Educație pentru sănătate : Anul 2 de studiu : Curs opțional / Maria Duplava. – Chișinău
: Policadran, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 67, [1] p. : des., fot. color ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4218-2-9.
[2015-1932].
- - 1. Educaţie pentru sănătate.
37.015:613.95(075)
1846. "Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva inte-
grării europene", conferință internațională (6 ; Chișinău ; 2014). Conferinţa internaţională
"Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene", [Ed.
a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău] / col. red.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişi-
nău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 284 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Texte : lb. rom., fr., rusă., alte lb.
străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 155 ex.
ISBN 978-9975-110-38-9.

23
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

[2015-1948].
- - 1. Educaţie.
37.0(082)=00
1847. Ștefârța, Adelina.
Fundamentele și istoria pedagogiei : Suport de curs / Adelina Ștefârța ; Univ. de Studii
Politice și Econ. Europene, Fac. Relații Intern. și Științe Socio-Umane, Catedra Științe ale
Educației și Lb. Moderne. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Contrast-Design"]. – 135 p. : fot.
color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4249-8-1 (în cop. tare).
[2015-1977].
- - 1. Pedagogie – Istorie.
37.0(091)(075.8)
1848. Vinnicenco, Elena.
Introducere în pedagogie : Teoria educaţiei : Note de curs / Elena Vinnicenco, Dumitru
Patraşcu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a
celor cu Funcţii de Conducere, Catedra Management Educaţional. – Chişinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 92 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.
ISBN 978-9975-115-71-1.
[2015-1815].
- - 1. Teoria educaţiei.
37.0(075.8)
1849. Возобновляемые источники энергии. Экологическое воспитание. Че-
ловек и окружающая среда. Воспитание для развития сообщества : Учебное посо-
бие для факультативных предметов в рамках доуниверситетского образования / Сими-
он Кайсын, Аурелия Швец, Наталья Халаим [и др.] ; ред.-коорд.: Симион Кайсын ; Про-
ект ″Энергия и биомасса в Молдове″. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). –
188 p. : fot. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 181 (8 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-002-3.
[2015-1928].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1850. Iordăchescu, Iulia.
Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor : Tehnici de lucru : Auxiliar didactic pen-
tru profesorii de limba şi literatura română / Iulia Iordăchescu. – [Chişinău] : Arc, 2015 (Com-
binatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-61-566-2. – (Didactica, ISBN 978-9975-61-
915-8).
Partea a 4-a. – 2015. – 119 p. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-61-916-5. – [2015-1774].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1851. Chicu, Valentina.
Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățămînt preșcolar, primar și
secundar general : Aspecte manageriale : Anul școlar ... / Valentina Chicu ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-80-894-1.
... 2015-2016. – 2015. – 48 p. : fig. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 2000 ex. – ISBN
978-9975-87-003-0. – [2015-1912].
- - 1. Proces educaţional – Organizare.
37.091
1852. Ne rugăm pentru Alecsandri : Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"[din Chişinău]
: 25 de ani : [de la fondare] / Daniela Vacarciuc, Strătilă Silvia, Friptu Marta [et al.] ; Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri". – Chișinău : Cu drag : Liceul "Vasile Alecsandri", 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 192 p. : fot., fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în text. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4388-8-9.
[2015-1925].
- - 1. Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişinău – Istorie.
37.091(478)(091)
1853. Календа, Анна.
Мир вокруг нас : Подборка статей для проведения открытых, нестандартных уро-
ков, КВН, предметных недель, конкурсов, познавательных игр / Анна Календа. –
Кишинэу : Labirint, 2015. – 76 p. : fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-122-36-8.
[2015-1766].
- - 1. Activităţi facultative în şcoală.
37.091:911
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1854. Carabet, Natalia.
Caiet de matematică / Natalia Carabet. – [Chişinău] : Biblion, 2015 (Combinatul Poli-
grafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 32, [1] p. : il., tab. ; 24 cm. – (În-
văţăm şi ne jucăm : 5-6 ani, ISBN 978-9975-111-88-1) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-
89-8) (Billion).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-87-4.
[2015-1966].
373.2:51
1855. Carabet, Natalia.
Matematica / Natalia Carabet. – [Chişinău] : Biblion, 2015 (Combinatul Poligrafic de ti-
părire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 48, [1] p. : il., tab. ; 29 cm. – (Învăţăm şi ne
jucăm: 5-6 ani, ISBN 978-9975-111-88-1) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-89-8) (Billion).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-90-4.
[2015-1967].

25
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Matematica pentru preşcolari.


373.2:51
1856. Murguleţ, Daniela.
The Missing Letters: Teacher’s Set / Murguleț Daniela ; FELTS School. – [Bălți : Cen-
trul pentru Educaţie Continuă], 2015. – 32 f. : il. color ; 21 x 30 cm. – (Flashcards for Primary
Learners, ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Serviciul de
Dezvoltare din Liechtenstein". – 50 ex.
ISBN 978-9975-916-90-5.
[2015-1941].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1857. Murguleţ, Daniela.
Toys : Pupil’s Set / Daniela Murguleţ ; FELT School. – [Bălți : Centrul pentru Educaţie
Continuă], 2015. – 38 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-
9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 37. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-89-9.
[2015-1940].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1858. Ungureanu, Mihai.
Ne întrecem la cântat : Cântece și jocuri pentru copiii de vârstă fragedă / Mihai Ungu-
reanu ; notografie: Cristi Șarban ; il.: Marina Andruhina. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 20 p. : il. color ; 20 x 21 cm.
2000 ex.
ISMN 979-0-3480-0230-9.
ISBN 978-9975-61-924-0.
[2015-1974].
- - 1. Cântece pentru copii. 2. Jocuri.
373.2:821.135.1(478)-93
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1859. "Picture of Poverty in Societies Under Transformation", conference inter-
national (2015 ; Chişinău). Programme of the International Conference: "Picture of Poverty
in Societies Under Transformation" = "Наратив бедности в условиях системной транс-
формации общества", October, 23-25, 2014 / sci. ed.: Liya Kalinnikova Magnusson, Corne-
lia Bodorin ; com. şt.: Racu Igor [et al.] ; resp. ed.: Natalia Ciubotaru. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 322 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: "Ion Creangă" State Ped. Univ., R. Moldova, Center for Russian and Eurasian
studies, Uppsala University, Sweden, NGO Children an Youth with Disabilities Associated
"VITA" [et al.]. – Tit. pe cop.: lb. rom. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-115-69-8.
[2015-1814].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Învăţământ special. 2. Educaţie incluzivă.


376:364.2(082)=135.1=111=161.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1860. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar / Nina Bîrnaz, Otilia
Dandara, Viorica Goraș-Postică [et al.] ; coord.: Vladimir Guțu ; Min. Educației al Rep. Moldo-
va. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 127 p. : diagr. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 104 (18 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-689-5.
[2015-1893].
- - 1. Curriculum universitar – Politici.
378
1861. Cuznețov, Larisa.
Ghid metodologic pentru realizarea stagiului de practică profesională : Masteratul Con-
silierea și educația familiei / Larisa Cuznețov, Carolina Calaraș ; Univ. Ped. de Stat "I. Crean-
gă" din Chișinău. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 135 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 129-135 (91 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-35-8.
[2015-1945].
- - 1. Educaţia familiei.
378:37.018.262
1862. "Învăţământul universitar şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Învăţământul universitar şi piaţa muncii:
conexiuni şi perspective : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 21 noiem. 2014 /
coord.: Vladimir Guţu, Maia Şevciuc ; col. red.: Nadejda Velişco [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 543 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul
de Cercetare Ştiinţe Educaţionale şi Socioumanistice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al proiectului instituțional
11.817.08.43F Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor din
perspectiva interconexiunii învăţământului superior şi a mediului economic. – 70 ex.
ISBN 978-9975-71-675-8.
[2015-1886].
- - 1. Învăţământ superior. 2. Piaţa muncii. 3. Psihologie.
378+331.5+159.9(082)=135.1=111=161.1
1863. "Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region",
international conference (2015 ; Chisinau). Professional Education and Economic Needs
of the Black Sea Region : International Conference, 24 April 2015, Chisinau, Rep. of Moldova
/ sci. board: Victor Tvircun [et al.] ; org. com.: Bratislav Dordevic [et al.]. – Chisinau : ASEM,
2015. – 200 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Intern. Road Transport Union (IRU), Black
Sea Trade & Development Bank [et al.]. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-744-7.
[2015-1866].
- - 1. Învăţământ superior – Economie.
378:33(082)

27
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

1864. Rusanov, Larisa.


În continuu urcuş : Incubatorul de Afaceri ASEM : 10 ani de succes / Larisa Rusanov.
– Chișinău : [ASEM], 2015. – 40 p. : fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-746-1.
[2015-1868].
- - 1. Incubatorul de Afaceri al Academiei de Studii Economice a Moldovei.
378.633(478-25):334
1865. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova : 70 : [ani de la fondare] / colectiv de aut.: Gheorghe Baciu (coord.), Ion
Ababii, Olga Cernețchi [et al.] ; resp. de ed.: Ion Ababii ; trad.: Viorica Macovei. – [Chișinău] :
USMF "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 227,
[1] p. : fot., fot. color ; 22 x 23 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial : lb. engl. – Bibliogr.: p. 228. – Cu semn
de carte. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-474-5 (Tipogr. "Elan Poligraf") (în cop. tare).
[2015-1962].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Repu-
blica Moldova – Istorie.
378.661(478-25)(091)
1866. Universitatea de Stat din Tiraspol la 85 de ani, 1930-2015 / colectiv de aut.:
Mitrofan Cioban, Andrei Hariton, Eugen Gheorghiță [et al.] ; col. red.: Laurențiu Calmuțchi
(preşedinte) ; Min. Educației al Rep. Moldova. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia Universităţii
de Stat din Tiraspol). – 387 p. : il., fot. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în text. – 300 ex.
ISBN 978-9975-76-156-7.
[2015-1848].
- - 1. Universitatea de Stat din Tiraspol – Republica Moldova – Istorie.
378.4(478-25)(091)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1867. Energie verde pentru toţi : Ghid / A.O. "Centrul Primului Ajutor". – [Chişinău :
S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Granturi Mici al Fondului Global de
Mediu, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
[2015-1939].
- - 1. Energie regenerabilă.
504.062.2
1868. Prevenirea incendiilor în păduri prin aplicarea metodelor moderne : Proiec-
tul: Utilizarea Fluxurilor de Apă pentru reprimarea incendiilor forestiere cu ajutorul tehnologii-
lor noi: "Streams-2-Suppress-Fires" / Progr. Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre 2007-
2013" ; elab. : Roman Corobov [et al.]. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 10, [2] p. : fig. color, tab. ; 30 cm. – (Hotare comune – Soluţii comune, ISBN 978-9975-66-
469-1).

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 12. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.


– 100 ex.
ISBN 978-9975-66-470-7 (Tipogr. "Elan Poligraf").
[2015-1958].
- - 1. Prevenirea incendiilor în păduri. 2. Incendii forestiere – Utilizarea apei – Tehnolo-
gii.
504.4.062.2+[614.841.42:630]
51 MATEMATICĂ
517 Analiză
1869. Neagu, Vasile.
Operatori noetherieni cu aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Vasile Neagu ; Univ. de
Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UST). – 200 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 195-197 (45 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-154-3.
[2015-1770].
- - 1. Teoria operatorilor (matematică).
517.98(075)
1870. Perjan, Andrei.
Ecuaţii diferenţiale cu derivate parțiale / Andrei Perjan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Fundamentale. – Chişinău : CEP USM, 2015.
– 227 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 223-225 (27 tit.). – Index : p. 226-227. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-690-1.
[2015-1894].
- - 1. Ecuaţii diferenţiale. 2. Ecuaţii cu derivate parţiale.
517.91/.95(075.8)
53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
1871. Rusu, Alexandru.
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri / Alexandru Rusu, Spiridon Rusu ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. –
Chişinău : UTM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-323-3.
[Vol.] 3 : Electromagnetismul. – 2015. – 233 p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
60 ex. – ISBN 978-9975-45-385-1. – [2015-1829].
- - 1. Electromagnetism.
537.8(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
1872. "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry", inter-
national conference (18 ; 2015 ; Chişinău). The XVIII-th International Conference "Physical
Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry" : (Dedicated to the memory of the
professor Constantin Turta and professor Mihail Revenco) : Book of Abstracts, October 8-9,

29
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

2015 Chişinău, Moldova / org. com.: Gheorghe Duca [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2015. –
161 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Chemistry, State Univ. of Moldova [et al.]. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. of aut.: p. 158-161. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-692-5.
[2015-1896].
- - 1. Chimie fizică.
544(082)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
1873. Plămădeală, Gheorghe.
Geologie istorică : (suport de curs pentru studenţii specialităţii biologie şi geografie) /
Gheorghe Plămădeală ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi
ale Mediului. – Ed. rev. şi prescurtată. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2015. –
169, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 169. – 30 ex.
ISBN 978-9975-50-146-0.
[2015-1861].
- - 1. Geologie istorică.
551.7(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1874. Biologie : clasa a 6-a : Caiet pentru evaluare formativă / Natalia Curea, Lidia
Foca, Lilia Leuca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia din Orhei]. – 21 cm. – ISBN 978-
9975-3034-7-7
Varianta "A". – 2015. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex. –
ISBN 978-9975-3034-8-4. – [2015-1876].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
1875. Varianta "B". – 2015. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2500
ex. – ISBN 978-9975-3034-9-1. – [2015-1877].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
1876. Biologie : Lucrări de laborator : clasa a 9-a / Galina Iuraș, Aliona Glijin, Angela
Port [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia din Orhei]. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9808-5-2.
[2015-1942].
57(076.5)
1877. Biologie : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă : clasa a 7-a / Lidia
Dencicov-Cristea, Natalia Curea, Valentina Iavorschi [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipo-
grafia Reclama). – 21 cm. – ISBN 978-9975-58-065-6.
Varianta "A". – 2015. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – ISBN 978-
9975-58-066-3. – [2015-1943].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1878. Varianta "B". – 2015. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – ISBN
978-9975-58-067-0. – [2015-1944].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
1879. Кокырцэ, Петру.
Из опыта по экологической генетике : (Краткий философский анализ и комплекс-
ный эксперимент на примере Mentha spicata L.) / Кокырцэ Петру. – Кишинэу : CEP USM,
2015. – 90 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 85-87 (38 tit.). – 45 ex.
ISBN 978-9975-71-697-0.
[2015-1900].
- - 1. Genetică ecologică – Mentha spicata L.
575:582.949.27
579 Microbiologie
1880. Sandulachi, Luiza.
Microbiologia generală : Note de curs / Luiza Sandulachi, Liliana Popescu ; red. resp.:
Luiza Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Ali-
mentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău : UTM, 2015. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2015. – 86, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:
p. 82 (26 tit.). – 50 ex. – [2015-1835].
- - 1. Microbiologie.
579.2(075.8)
1881. Partea a 2-a. – 2015. – 61, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 56 (21 tit.). – 50 ex. – [2015-1836].
- - 1. Microbiologie.
579.2(075.8)
58 BOTANICĂ
1882. ″Conservation of Plant Diversity″, scientigic symposium (2015 ; Chișinău).
International Scientific Symposium ″Conservation of Plant Diversity″ : Dedicated to the 65th
anniversary of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova, 28-30
sept. 2015 / progr. com.: Gheorghe Duca [et al.] ; org. com.: Alexandru Teleuţă [et al.]. –
Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 127 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Botanical Garden (Inst.) of ASM. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-3036-8-2.
[2015-1859].
- - 1. Diversitatea plantelor.
58:631/635(082)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1883. Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cer-
cetători : [ai USMF "Nicolae Testimiţanu"] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

31
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Testemiţanu" din Rep. Moldova ; com. org.: Ion Ababii (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : [Me-
dicina], 2015. – 333 p. ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-002-8.
[2015-18971].
61:378.4(478-25)(082)=135.1=111
1884. Semne, sindroame şi personalităţi notorii în oncologie, hematologie şi me-
dicina universală : (definiţii şi tălmăciri în limba română) : Îndrumar clinico-didactic /
Corcimaru Ion, Mereuţă Ion, Bacalîm Lilia [et al.] ; sub red.: Nicolae Ghidirim ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chișinău : USMF "Nicolae
Testemiţanu", 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 224 p. : fig., fot. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 214-223 (184 tit.). – [Indice] : p. 194-213.
– 300 ex.
ISBN 978-9975-66-472-1 (Tipogr. "Elan Poligraf") (în cop. tare).
[2015-1960].
- - 1. Medicină – Terminologie.
61(038)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1885. Aleea savanţilor şi medicilor iluştri = The Alley of Brilliant Scientists and
Doctors : [din Republica Moldova] / colectiv de aut.: Iulian Grossu (coord.), Ion Ababii, Emil
Ceban [et al.] ; trad.: Eugenia Loghin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : USMF "Nicolae Testemiţanu", 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 152, [3] p. : fot. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-007-3.
[2015-1964].
- - 1. Medici iluştri – Republica Moldova – Biografii.
614.253.1(478)(092)=135.1=111
1886. Baciu, Gheorghe.
File din trecutul medicinei Basarabene / Gheorghe Baciu. – Chișinău : S. n., 2015
[Combinatul Poligrafic]. – 159 p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-129-16-9 (în cop. tare).
[2015-1795].
- - 1. Personalităţi din domeniul medicinii.
614.253.1(478)(092)
1887. Friptuleac, Grigorie.
Aerul atmosferic și sănătatea populației : [pentru uzul studenţilor] / Grigorie Friptuleac ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chișinău : Medicina, 2015. –
78 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76-77 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-001-1.
[2015-1870].
- - 1. Igiena aerului.
614.71(075)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1888. Codreanu, Nadejda.
Evaluarea bolii varicoase în calitate de marker surogat al stărilor trombofilice în sarcină
/ Codreanu Nadejda, Ştefan Gaţcan, Murşiev Cristina ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Fac. Medicină, Catedra Obstetrică şi Ginecologie. – Chişinău : S. n.,
2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 64 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 57-64 (47 tit.). – 17 ex.
ISBN 978-9975-115-73-5.
[2015-1817].
- - 1. Boli varicoase – Femei gravide.
616.15-007.64:618.2
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1889. Controlul tuberculozei la nivelul asistenței medicale primare : Ghid / colectiv
de aut.: Valentina Vilc, Sofia Alexandru, Valeriu Crudu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", Centrul pen-
tru Politici și Analize în Sănătate. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 146 p. : fig.,
fig. color, tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 124-126 (45 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-120-82-1.
[2015-1771].
- - 1. Tuberculoză – Asistenţă medicală – Control.
616.24-002.5:614.2/.4
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1890. Ababii, Ion.
Patologie hipofaringiană : [studiu] / Ababii Ion, Osman Victor, Cabac Vasile ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chișinău : Instituția publică
Universitară de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", 2015 [Tipogr. "Elan
Poligraf"]. – 156 p. : fig., fig. color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 133-156 (275 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-471-4 (Tipogr. "Elan Poligraf") (în cop. tare).
[2015-1959].
- - 1. Patologie hipofaringiană – Diagnostic – Tratament.
616.321-071-089
1891. Ungureanu, Sergiu.
Aspecte clinice de diagnostic și tratament ale esofagului Barrett : Monografie / Sergiu
Ungureanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie
FEC MF. – Chișinău : [Pontos], 2015 [Tipogr. "Europress"]. – 156 p. : fig., fig. color, tab. ; 24
cm.
Referințe bibliogr.: p. 146-156 (129 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-658-7.
[2015-1780].

33
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Esofagul Barrett – Diagnostic – Tratament.


616.329-07/-08
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1892. Prisacaru, Viorel.
General Epidemiology : with Medicine Based on Evidence / Prisacaru Viorel ; transl. by
Angela Paraschiv ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy,
Epidemiology Dep. – Chișinău : Medicina, 2015. – 177 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 169-171 (44 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-82-003-5.
[2015-1872].
- - 1. Epidemiologie.
616.9-036.22:614.4(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
1893. Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподавательского состава инженерно-технического института : за 2014 г., г.
Тирасполь, 16-24 января 2015 г. / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь :
Tesline, 2015. – 156 p. : des., tab. ; 29 cm. – Посвящается 85-летию ПГУ им. Т. Г. Шев-
ченко, 25-летию Инженерно-технического института.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3027-2-2.
[2015-1881].
- - 1. Inginerie – Cercetări ştiinţifice.
[62+001.895]:378(082)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
1894. Plămădeală, Vasile.
Motoare termice pentru tracțiunea feroviară : Indicații metodice privind efectuarea
lucrării de an și lucrărilor practice / Vasile Plămădeală, Ilie Beiu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Dep. Transporturi. – Chișinău : UTM, 2015. –
96 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 90 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-387-5.
[2015-1831].
- - 1. Motoare termice – Tracţiune feroviară.
621.4:656.22(076.5)
624 Construcţii civile în general
624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
1895. Construcții din beton armat : Calculul și alcătuirea elementelor structurii de re-
zistență a clădirilor industriale etajate din beton armat monolit : Material didactic / Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie și Construcții, Catedra Construcții și Mecanica Structu-
rilor ; elab.: A. Cîrlan [et al.] ; red. resp.: Teodor Sârbu. – Chișinău : UTM, 2015. – 170, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-159 (16 tit.). – 50 ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-45-388-2.
[2015-1832].
- - 1. Construcţii din beton armat.
624.012.45.07(075.8)
1896. Construcţii din beton armat : Calculul şi alcătuirea grinzii cadrului clădirii in-
dustriale multietajate : Material didactic / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi
Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor ; elab.: E. Sidorenco, [et al.] ; red.
resp.: Teodor Sârbu. – Chişinău : UTM, 2015. – 49, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 42 (8 tit.). – 50 ex.
[2015-1837].
- - 1. Construcţii din beton armat.
624.012.45.072.2(075.8)
1897. Turculeț, Mihail.
Noțiuni, termeni și definiții pentru construcții din lemn : Manual / Mihail Turculeț ; red.
resp.: Anatolie Taranenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie și Construcții,
Catedra Construcții și Mecanica Structurilor. – Chișinău : UTM, 2015. – 195 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 195 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-386-8.
[2015-1830].
- - 1. Construcţii din lemn.
624.011.1(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1898. Ciudin, Rodica.
Metode şi aparate folosite în procesul de reciclare a deşeurilor : Îndrumar de laborator /
Ciudin Rodica, Dumitraşcu Dănuţ Dumitru. – Chişinău : Pontos, 2015 [Tipogr. "Print Caro"]. –
40 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 40 (14 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-51-672-3.
[2015-1778].
- - 1. Deşeuri – Procese de reciclare.
628.4:351.777.61(076.5)
1899. Direcţii tehnice pentru Sisteme Naturale de Tratare pentru Managementul
Apelor Uzate în Comunităţile Rurale : Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre
2007-2013 / European Union, WASTEnet. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")].
– 24 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-
128-28-5).
Bibliogr.: p. 23-24 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
ISBN 978-9975-66-467-7.
[2015-1956].
- - 1. Ape uzate – Sisteme naturale de tratare.
628.3:504.4.06

35
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
1900. Vronschih, Mihail.
Istoria şi evoluţia cercetărilor aplicative la cultura florii-soarelui efectuate în ICCC
"Selecţia" : (în perioada 1945-2014) = История и эволюция прикладных исследований по
культуре подсолнечника, проведённых в Институте полевых культур "Селекция" : (в
период 1945-2014 гг.) / M. Vronschih ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Cercet. pentru
Culturile de Cîmp ″Selecția″. – Chișinău : Notograf Prim, 2015. – 280 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliografice în text. – Apare cu sprijinul financiar
al Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor a MAIA a Moldovei. – 200 ex.
ISBN 978-9975-84-004-0.
[2015-1849].
- - 1. Floarea-soarelui – Tehnologii de cultivare.
633.85=135.1=161.1
634 Horticultură în general
1901. Bucarciuc, Victor.
Soiuri de măr de perspectivă : [studiu] / Victor Bucarciuc ; ACED Proiectul Competitivi-
tatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chișinău : ACED, 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 136 p. : tab., il. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 129-133 (90 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-87-004-7.
[2015-1929].
- - 1. Soiuri de măr.
634.11
1902. Попа, Сергей.
Производство сливы : Технологическое пособие / Сергей Попа, Александра Бра-
гиш, Андрей Кумпанич ; коорд.: Сильвия Руссу ; ACED Проект ″Конкурентоспособность
сельского хозяйства и развитие предприятий″. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Foxtrot").
– 181, [3] p. : des., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 178-181 (104 tit.) şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке американского
народа через Агентство США USAID. – 500 ex.
ISBN 978-9975-120-87-6.
[2015-1772].
- - 1. Cultura prunului.
634.22(075)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1903. Solomon, Dumitru.
Transporturi rutiere de mărfuri şi pasageri / Dumitru Solomon ; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe
a Moldovei) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3061-4-0. – (Seria : Inginerie, Transport şi Logisti-
că, ISBN 978-9975-4448-6-6).
Cartea a 3-a : Calcularea costurilor de transport rutier de pasageri : (Lucrare metodi-
că). – 2015. – 196 p. – Bibliogr.: p. 192 (4 tit.). – 250 ex. – ISBN 978-9975-3061-5-7. – [2015-
1879].
- - 1. Transport rutier de pasageri – Calcularea costurilor.
656.1.025/.03(076.5)
1904. Cartea a 4-a : Organizarea transporturilor raionale și internaționale de pasageri :
(Proiect de an). – 2015. – 223 p. : fig., graf., tab. – Bibliogr.: p. 223 (5 tit.). – 250 ex. – ISBN
978-9975-3061-6-4. – [2015-1880].
- - 1. Transport de pasageri – Organizare.
656.1.025.2.072:378
657 Contabilitate
1905. Panuș, Valentina.
Contabilitate managerială avansată : aplicații și evaluări / Valentina Panuș ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Chișinău :
CEP USM, 2015. – 112 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 101. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-696-3.
[2015-1899].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657(079)
1906. Ţurcanu, Viorel.
Contabilitate de gestiune & control de gestiune : (în industria prelucrătoare) : Monogra-
fie / Viorel Ţurcanu, Svetlana Mihaila ; red. şt.: Vasile Bucur ; Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei. – [Chişinău] : ASEM, 2015. – 230 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 191-202. – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-740-9.
[2015-1864].
- - 1. Contabilitate de gestiune.
657.47+658.5
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Ţurcanu, Viorel. Contabilitate de gestiune & control de gestiune. – Vezi Nr 1906.

37
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1907. Moldova : Ghidul Vinurilor / sub îngrijirea, trad. în lb. it.: Carlo Policano ; coord.
naţ.: Carlo Policano [et al.] ; trad. în lb. rom.: Valeriu Anischievici ; trad. în lb. rusă : Snejana
Zacepa ; trad. în lb. engl.: Maria Anischievici, Cătălina Țurcanu. – [Chișinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Nova Imprim")]. – [382] p. : fig., fig. color ; 13 x 22 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., it., rusă. – 700 ex.
ISBN 978-9975-4345-5-3.
[2015-1968].
- - 1. Vinuri – Republica Moldova.
663.2(478)(036)=00
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1908. Tehnologia confecţiilor : Indicaţii metodice pentru proiectul de an / Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară, Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi ;
elab.: Angela Scripcenco, Elena Ursu ; red. resp.: Angela Scripcenco. – Chişinău : UTM,
2015. – 46 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 32-33 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-389-9.
[2015-1833].
- - 1. Tehnologia confecţiilor.
687(076.5)
1909. Idem în lb. rusă : Технология швейных изделий : Методические указания к
курсовому проекту. – Chişinău : UTM, 2015. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-34 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-390-5.
[2015-1834].
- - 1. Tehnologia confecţiilor.
687(076.5)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1910. Kruch, Nicolaus-Otto.
Fecit : Bronze Plastiken objekte zeichungen = Bronze scuptures objects drawings : [al-
bum] / Nicolaus-Otto Kruch ; fot.: Gerold Birzle [et al.] ; texts : A. Alamoreanu [et al.] ; transl.:
Eda und Kurtfritz Handel [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015] (Tipogr. "Bons Offices"). – 127 p. :
reprod. fot. color ; 28 cm.
Text paral.: lb. engl., germ. – [300] ex.
ISBN 978-9975-87-001-6.
[2015-1783].
- - 1. Sculptură – Albume.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

730(084)=112.2=111
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1911. Monica & Paul Timofei : [pictori : album] / Ambasada României în Rep. Moldo-
va, Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei. – [Chişinău : S. n. ; Bucureşti] : Litera, 2015 (Combinatul
Poligrafic din Chişinău). – 62, [1] p. : des. color ; 25 x 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Petrom Moldova.
ISBN 978-606-33-0164-3 (Litera, Bucureşti).
[2015-1812].
- - 1. Pictură.
75.071.1(084.11)
78 MUZICĂ
1912. Melnic, Tamara.
Instruirea pianistică a maturilor începători în clasa de "Pian General" : Elaborare ştiinţi-
fico-metodică / Tamara Melnic ; red. şt.: Victoria Tcacenco ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Catedra "Pian General". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Primex Com"]. – 26 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (23 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-44-0.
[2015-1954].
- - 1. Pian – Instruire.
786.2.087.4(076.5)
1913. Zgureanu, Teodor.
Proorocul David : Oratoriu / Teodor Zgureanu ; notograf.: Roman Romanciuc. – Chiși-
nău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 67, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.
30 ex.
ISMN 979-0-3480-0231-6.
ISBN 978-9975-51-673-0.
[2015-1855].
- - 1. Psalmi (muzică).
783.27
1914. Варданян, Алена.
Методика анализа фортепианных концертов сонатно-циклического типа в твор-
честве композиторов Республики Молдова : Проблемы интерпретации : Методическая
разработка / Алена Варданян ; науч. ред.: Галина Кочарова ; Акад. Музыки, Театра и
Изобразит. Искусств. – Кишинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 46 p. : n. muz. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (77 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-40-2.
[2015-1950].
- - 1. Concert pentru pian şi orchestră.
785.6.04:[786.2+785.11](478)(076.5)
1915. Варданян, Алена.
Новаторские черты в композиционно-драматургической структуре концерта для
фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского : Методическая разработка / Алена Варда-

39
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

нян ; науч. ред.: Галина Кочарова ; Акад. Музыки, Театра и Изобразит. Искусств. – Ки-
шинев : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 45 p. : n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (71 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-41-9.
[2015-1951].
- - 1. Concert pentru pian şi orchestră.
785.6.04:[786.2+785.11](076.5)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1916. Tudor Casapu, eternul campion : [la haltere] / Acad. de Științe a Moldovei,
Bibl. Șt. Centrală ″Andrei Lupan″ (Inst.), Centrul de Cercet. Enciclopedice [et al.] ; coord.:
Elena Baban ; consultant șt.: Teodor Furdui ; red. șt.: Constantin Manolache ; resp. de ed.:
Ion Xenofontov. – Ed. a 2-a, rev. și ad. – Chișinău : Biblioteca Științifică Centrală "Andrei
Lupan" (Institut) : Federaţia de Haltere din Republica Moldova, 2015 (Tipogr. "Bons Offices").
– 287 p. : fig., fot., fot. color ; 22 cm. – (Legendele sportului moldovenesc, ISBN 978-9975-
3044-2-9).
Rez. paral.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr selectivă despre Tudor Casapu : p. 220-227
(120 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun.
Chișinău.
ISBN 978-9975-3073-8-3 (în cop. tare).
[2015-1930].
- - 1. Casapu, Tudor, 1963 - …, halterofil, campion olimpic.
796.88(478)(092)(082)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1917. Mihalachi, Ana.
Fenomenologia tipologică a categoriei tranzitivităţii verbale : Studii de autor / Ana
Mihalachi ; dir. publ.: Ana Guţu ; consultanţi şt.: Victor Untilă [et al.] ; red. resp.: Zinaida Radu
[et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Chişi-
nău : ULIM, 2015. – 202 p. : tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-60-7.
[2015-1969].
- - 1. Limbi străine – Sintaxă.
81'367=135.1=133.1
1918. Кривотуров, Юрий.
Интерпретационные стратегии в лингвистике, переводе и дидактике / Юрий Кри-
вотуров ; dir. publ.: Ana Guţu ; red. şt.: Elena Prus [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova,
Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2015. – 146 p. : tab. ; 20 cm.
Texte : lb. engl., germ., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.
ISBN 978-9975-124-61-4.
[2015-1970].
- - 1. Lingvistică. 2. Teoria traducerii. 3. Limbi străine – Metodica predării.
81'1'25+[37.016.046:811]=111=112.2=161.1

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
1919. Creanga, Oxana.
Centrul deictic în textul narativ englez : Monografie / Oxana Creanga ; red. șt.: Cornelia
Cincilei ; Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 169 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 147-162 (240 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-687-1.
[2015-1892].
- - 1. Limba engleză – Lingvistică.
811.111'1
1920. Șaganean, Gabriela.
Workbook on translation studies : [pentru uzul studenţilor] / Gabriela Șaganean, Irina
Marchitan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. și Lit. Străine, Dep. Traducere, Interpretare
și Lingvistică Aplicată. – Chișinău : [Pontos], 2015 [Tipogr. "Europress"]. – 130 p. : tab. ; 21
cm.
Text parţial : lb. rom., rusă. – Bibliogr.. p. 129-130 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-670-9.
[2015-1853].
- - 1. Limba engleză – Traducerea. 2. Teoria traducerii.
811.111'25(075)
811.13 Limbi romanice
811.133.1 Limba franceză
1921. Aide-Mémoire grammatical / Claudia Prigorschi, Eufrosinia Axenti, Lidia
Botnaru [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. și Lit. Străine, Dep. de Lingvistică și
Comunicare Interculturală. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 134 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 134 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-683-3.
[2015-1888].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075)
1922. Manuel de français : 7e / Maia Cotelea, Larisa Căzănescu, Zinaida Ciobanu [et
al.] ; comisia de evaluare: Ala Antonov [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a].
– [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 150, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru manuale. – [16500] ex.
ISBN 978-9975-67-985-5.
[2015-1776].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
1923. Azemco, Galina.
Vorbiți cu noi, vorbiți ca noi : Curs practic pentru începători = Говорите с нами. Гово-
рите как мы : Практический курс румынского языка для начинающих / Galina Azemco,
Tatiana Bilscaia. – [Тирасполь] : Б. и., 2015 (ГУИПП "Бендерская типография
"Полиграфист"). – 319 p. ; 21 cm.

41
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – În red. aut. – 100 ex.


ISBN 978-9975-4298-7-0.
[2015-1973].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.8)
1924. Eremia, Anatol.
Tezaurul toponimic românesc : Republica Moldova : (TTR-M) : Arealul Cantemir / Ana-
tol Eremia. – Chişinău : Tehnica-Info ; Iaşi : S. n., 2015 [Tipografia "PIM", Iaşi]. – 226 p. :
imagini ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-9975-63-375-8.
[2015-1857].
- - 1. Toponime – Republica Moldova.
811.135.1'373.21:94(478)
1925. Limba română : Manual pentru clasa a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruia-
nă, Silvia Cotelea [et al.] ; comisia de evaluare: Viorica Morcov [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 179 p. : fig. color
; 24 cm.
[32 000] ex.
ISBN 978-9975-67-975-6.
[2015-1775].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1926. Lucrări de evaluare la limba şi literatura română : Clasa a 6-a / Nastas Sve-
tlana, Gutium Galina, Ganu Veronica [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia din Orhei)].
– 46 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3034-6-0.
[2015-1908].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1927. Lucrări de evaluare la limba şi literatura română : Clasa a 7-a / Nastas Sve-
tlana, Gutium Galina, Ganu Veronica [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia din Orhei)].
– 38 p. : tab. ; 21cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3034-5-3.
[2015-1907].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1928. Lucrări de evaluare la limba şi literatura română : Clasa a 8-a / Svetlana
Nastas, Galina Gutium, Urecheanu Dorina [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia din
Orhei)]. – 38 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3034-4-6.
[2015-1906].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.


811.135.1+821.135.1.09(079)
1929. Lucrări de evaluare la limba şi literatura română : Clasa a 9-a / Svetlana
Nastas, Galina Gutium, Urecheanu Dorina [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia din
Orhei)]. – 38 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3034-2-2.
[2015-1905].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1930. Lucrări de evaluare la limba şi literatura română : Teste la limba şi literatura
română : Clasa a 5-a / Nastas Svetlana, Gutium Galina, Ganu Veronica [et al.]. – [Chişinău :
S. n., 2015 (Tipografia din Orhei)]. – 38 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-3034-3-9.
[2015-1909].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1931. Negrescu-Babuș, Inna.
Limba română în condițiile diglosiei : (studiu diacronic) / Inna Negrescu-Babuș ; Acad.
de Științe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chișinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2015
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 191 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 172-192 (286 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4358-3-3.
[2015-1963].
- - 1. Limba română.
811.135.1'27
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1932. Caragiale, Ion Luca.
Opere : Ediţie în 3 volume / Ion Luca Caragiale ; ed., cronol., notă asupra ed., note şi
comentarii: Stancu Ilin [et al.] ; st. introd. şi coord.: Stancu Ilin ; resp. ed.: Mihai Papuc ; cop.:
Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 22 cm. – (Moştenire, ISBN
978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-988-6.
[Vol.] 3 : Teatru. Scrieri despre teatru. – 2015. – 791 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-991-6 (în cop.
tare). – [2015-1794].
- - 1. Piese. 2. Scrieri despre teatru.
[821.135.1Caragiale2+821.135.1-2 Caragiale]:792.072.3
1933. Rebreanu, Liviu.

43
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Ciuleandra : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chișinău] :
Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 166, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-013-0.
81,00 lei. – [2015-1921].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Rebreanu
1934. Rebreanu, Liviu.
Ion : Roman / Liviu Rebreanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chișinău] : Cartier,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 462, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier Popular XX : Colecţie aniversa-
ră ; 8 / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-012-3.
99,00 lei. – [2015-1919].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Rebreanu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1935. Benderschi, Andrei.
Facerea lumii : Cronică de familie : [şi istoria satului Răciula, raionul Călăraşi] / Andrei
Benderschi ; cop.: Victor Luca. – Chișinău : Tehnica-Info, 2015. – 284, [1] p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-380-2.
[2015-1858].
- - 1. Scrieri autobiografice. 2. Răciula – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova
– Istorie.
821.135.1(478)-94 Benderschi+94(478-22)
1936. Bern, Vill.
Подсознательная тень : [рассказы] / Vill Bern, Evyelle Husman ; худож.: Валерий
Чокля. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 195, [1] p. : il. ; 19 cm.
Numele adevărat al aut.: Тудор Прутяну, Анна Кожокару. – Apare cu spriginul finan-
ciar al Ava Invest Group, Daconis SRL. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-915-3.
[2015-1933].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34=161.1 [Bern+Husman]

Buruiană, Gheorghe. Istoria neamului meu. – Vezi Nr 1974.

1937. Cheianu, Constantin.


Teatru : Antologie / Constantin Cheianu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 539 p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe
Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
300 ex.
ISBN 978-9975-86-008-6.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

199,00 lei. – [2015-1922].


- - 1. Piese.
821.135.1(478)-2 Cheianu
1938. Chisari, Liliana.
Grădina sufletului meu : Un tratat al cunoașterii de sine : [versuri, reflecţii, eseuri] / Lili-
ana Chisari ; design: Cătălina Caranfil ; graf.: Liliana Chisari. – [Chișinău] : Tipocart Print,
2015. – 120 p. : des., fot. color ; 20 cm.
125 ex.
ISBN 978-9975-133-07-4.
[2015-1847].
- - 1. Selecţiuni.
821.135.1(478)-8 Chisari
1939. Crăciun, Valentin.
Molipsit de dor : Versuri / Valentin Crăciun ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – [Chișinău] :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 66, [1] p. : fot., fot. color, il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-674-7.
[2015-1777].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Crăciun
1940. Druţă, Ion.
Casa mare : Dramă în trei acte, zece tablouri / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. –
[Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 115 p. : fot. ; 20 cm. – (Cartier Popular /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-009-3.
70,00 lei. – [2015-1915].
- - 1. Drame.
821.135.1(478)-2 Druţă
1941. Druţă, Ion.
Doina : Dramă în trei acte / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 94, [2] p. : fot. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheor-
ghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor) .
500 ex.
ISBN 978-9975-86-010-9.
58,00 lei. – [2015-1916].
- - 1. Drame.
821.135.1(478)-2 Druţă
1942. Druţă, Ion.
Păsările tinereţii noastre : Dramă în două părţi / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. –
[Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 115 p. : fot. ; 20 cm. – (Cartier Popular /
coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-011-6.
70,00 lei. – [2015-1920].

45
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Drame.
821.135.1(478)-2 Druţă
1943. Filip, Cristina.
Mă-nec in albe crizanteme : Poezii / Filip Cristina. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Şagius-Grafic")]. – 26 p. ; 21 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-4227-3-4.
[2015-1782].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1944. Grâu, Gheorghe.
Iluzia tăcerii : Poeme / Gheorghe Grâu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 111, [1] p. ; 20 cm. – [(Cartier popular / coord. de Gheorghe
Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4)].
500 ex.
ISBN 978-9975-86-007-9.
54,00 lei. – [2015-1917].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Grâu
1945. Lector in Libris : Scriitori basarabeni despre lectură, carte, bibliotecă: o antolo-
gie = Писатели Бессарабии о чтении, книге, библиотеке: антология / Bibl. Municipală "B.
P. Hasdeu", Filiala ″Onisifor Ghibu″ ; sel. și trad. în lb. rusă de Ivan Pilchin ; coord.: Lidia
Kulikovski ; ed. îngrijită : Mariana Harjevschi. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Foxtrot"). –
295 p. ; 21 cm. – Conţine : Unui scriitor voluminos = Большому писателю ; Unui scriitor
pentru copii = Детскому писателю ; Epitafuri pe mormântul… = Эпитафии на могиле… /
Aureliu Busuioc. Liber Mundi ; Biblioteca lui Cantemir = Библиотека Кантемира ; Eminescu
şi lumea cărţilor = Эминеску и мир книг ; În spaţiul bibliotecii. "Ontos concentrst în libros…" =
В стенах библоитеки. "Онтос, собранный в либрос…" / Mihai Cimpoi. Bibliotecile =
Библиотеки ; Pâinea noastră cea de toate filele = Хлеб наш книжный ; Început = Начало ;
Borges = Борхес ; Biblioteca noaptea = Библиотека ночью / Vasile Romanciuc. Lecturi
foarte fugare : (studiu fotografic) = Мимолетные страницы : (фото-исследование) / Iulian
Filip. Şi cărţile au suflet = У книг есть тоже души ; O revistă ca o bibliotecă… = Журнал как
библиотека / Nicolae Dabija. Metamorfoză = Превращение / Eugen Cioclea. Mă încumet =
Осмелюсь ; Odă Marelui Cititor = Ода великому Читателю ; Autori, cerneluri = торы,
чернила Semne de carte = Книжные закладки ; Expertiză = Экспертиза ; Cu un număr-
două mai mare = На один-два размера больше ; Cartea unică = Уникальная книга ; Cartea
= Книга / Leo Butnaru. Spune-mi ce citeşti ca să-ţi spun ce scrii = Скажи мне, что ты
читаешь, и я скажу, что ты пишешь ; De la Petruşka la citirea crtică = От Петрушки – к
чтению под критическим угом ; Plăcută zăbavă = Приятная забава ; Cartea ca eros =
Книга как эрос / Eugen Lungu. Poveştile nerentabile = Нерентабильные истории ; Întâm-
plări în bibliotecă = Происшествие в библиотеке ; Parisul, un mit niciodată pierdut: jurnal =
Париж – вечный миф, который никогда не терялся: днвник / Arcadie Suceveanu. Borges
bibliosoful = Борхес-билиософ ; Primul bibliotecar din lume = Первый в мире
библиотекарь ; Cum arată un curs special de bibliosofie = Как выглядит спецкурс по
библиософии? Câmpul de lectură / Alexe Rău. Marginalii la o teorie (încă) nescrisă = Поле
чтения. Заметки на полях (еще) ненаписанной теории ; Glose pentru poetica cititului =

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Глоссы к пэтике чтения ; Cartea (p-book): instrucţiuni de utilizare = Книга (p-book):


инструкция по эксплуатации ; Biblioteca incompletă = Неполная библиотека / Mircea V.
Ciobanu. Nesomnul cuvintelor = Бессонница слов ; Apocalipsa de la orele mici =
Апокалипсис в поздние часы / Teo Chiriac. summer in Bessarabia ; Jurnal la Contrafort =
Дневник для Contrafort ; Laudă cărţii, laudă lecturii = Похвала книге, похвала чтению /
Vasile Gârneţ. roman-simulacru = роман-симулякр ; déjà-vu = дежавю ; ciotul = сучок ;
litere mari = большие буквы ; lectură = чтение ; Biblioteca = Библиотека / Grigore Chiper.
citesc în pat romanul lui crăciun = читаю в постели роман крэчуна ; pastorală (II) =
пастораль (II) ; citindu-l pe eliade = читая элиаде / Maria Şleahtiţchi. to be or not to be /
Nicolae Spătaru. Ce este cultura pentru mine? = Что означает для меня культура? Drumul
cenuşii şi drumul Damascului pentru Augustin Buzura = Путь пепла и путь Дамаска для
Аугустина Бузуры ; Ce… dar mai ales cum că citeşti = Что… и в особенности как читать /
Vitalie Ciobanu. Poezia de după poezie = Поэзия после поэзии ; Cărţi de promovat adoles-
cenţa = Книги для юношества ; Cărţi de făcut scriitori = Книга для будущих писателей ;
Ţesut viu. 10x10 : (fragment) = Живая ткань. 10х10 : (фрагмент) / Emilian Galaicu-Păun.
Cartea pentru copii = Детская книга ; Vama cărţilor = Книжный досмотр ; Manualul de fizică
= Учебник физики ; Lecturi italiene = Итальянские чтения ; Biblioteca lui Tim = Библиотека
Тима ; Copacii tăiaţi = Вырубленные деревья ; Garajul citeşte = Гараж читает ; Copiii
citesc = Дети читают ; Proust = Пруст ; Cartea de autor şi cartea inutilă = Авторская и
бесполезная книга ; Joyce a ucis cititorul = Джойс убил читателя / Gheorghe Erizanu.
Jurnalul bibliotecarului = Дневник библиотекаря / Dumitru Crudu. Manifestul cărţii =
Манифест книги / Vasile Ernu. Biblidioteca (istorie) : (fragmente) = Библидиотека (история)
: (фрагменты) / Mihail Vakulovski. citesc & beau cafea = читаю & пью кофе ; citesc ars poet
= читаю ars poet ; cites & mă salinger = читаю & сэлинджерствую ; citesc & mă camuflez =
читаю & маскируюсь ; citesc printre rânduri = читаю между строк ; loc de citit = место для
чтения ; Nu nu mai = Нет больше не / Alexandru Vakulovski. uitarea = забвение ;
geoGrafică = геоГрафическое ; matrimonială = свадебное ; iubirea ce ne protejează =
любовь, что нас хранит ; happy end ; gogol în google = гоголь в гугле ; şi poezia trece prin
stomac = и путь поэзии лежит через желудок ; poet cu edgar pentru mihu = поэма с
эдгаром для мишули / Maria Pilchin. Cărţi-fereastră şi cărţi-oglindă = Книги-окна и книги-
зеркала ; Influenţe = Влияния ; Kindle ; Moduri ale lecturii = Способы чтения ; Lectura de
dragul celuilalt = Чтение ради другого / Alexandru Cosmescu. journal / Hose Pablo.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-88-3.
[2015-1773].
- - 1. Selecţiuni.
821.135.1(478)-8=135.1=161.1
1946. Lupuleac, Anatolii.
Dor, măi dor : [versuri] / Anatolii Lupuleac. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2015. – 156 p.
; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-3058-7-7.
[2015-1850].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Lupuleac
1947. Vieru, Grigore.

47
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Opera poetică : [în 2 vol.] / Grigore Vieru ; ed. îngrijită de Em. Galaicu-Păun, Dorin
Onofrei ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chișinău] : Cartier, [2015] (Combinatul Poligrafic). – 13 x 17
cm. – (Colecţia ″Poesis″ / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-86-001-7). – ISBN
978-9975-86-002-4. – Apare într-o învelitoare comună cu încă o carte.
[Vol.] 1. – [2015]. – 197, [2] p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-86-003-1 (în cop. tare). –
160,00 lei. – [2015-1785].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)Vieru2+821.135.1(478)-1 Vieru
1948. [Vol.] 2. – [2015]. – 175, [1] p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-86-004-8 (în cop. ta-
re). – 160,00 lei. – [2015-1786].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)Vieru2+821.135.1(478)-1 Vieru
1949. Vrabie, Lidia.
Dor sfânt : [versuri] / Lidia Vrabie. – Chișinău : [Pontos], 2015 [Tipogr. "Europress"]. –
67, [1] p. ; 21 cm.
130 ex.
ISBN 978-9975-51-675-4.
[2015-1854].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vrabie
1950. Гаврилова, Надежда.
Трудное счастье : (Повесть и стихи) / Надежда Гаврилова ; рис.: Татьяна Голбан.
– Кишинэу : Лабиринт, 2015. – 117 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-122-38-2.
[2015-1768].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.135.1(478)-8 Гаврилова=161.1
1951. Килдеску, Эмиль.
Мозаика жизни : [рассказы] / Эмиль Килдеску ; рис. авт. – Кишинёв : Б. и., 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 308 p. : reprod., fot., [1] f. port. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-979-5 (în cop. tare).
[2015-1927].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-94=161.1 Килдеску
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1952. Вассерман, Александр.
Женщина в профиль : [роман] / Вассерман Александр. – Кишинев : Б. и., 2015
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 268 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-115-77-3 (în cop. tare).
[2015-1874].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Вассерман

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.163.2 Literatură bulgară


1953. Anecdote gabrovene / [trad.] din bulg.: Gheorghe Marin ; pref.: Spas Ghergov ;
postf.: Gheorghe Gheorghiu ; graf., cop.: Isaia Cârmu. – Ed. a 4-a, rev. și compl. – Chișinău :
Pontos, 2015 [Tipografia Reclama]. – 137, [2] p. : il. ; 12 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-671-6.
[2015-1852].
- - 1. Anecdote.
821.163.2-36=135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1954. Roman, Liliana.
Magic Reading : Form 6 / Liliana Roman. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex-
Com")]. – 38 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-110-43-3.
[2015-1953].
- - 1. Selecţiuni.
821-93:811.111
1955. Roman, Liliana.
Magic Reading : Form 8 / Liliana Roman. – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Primex-
Com")]. – 56 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-110-42-6.
[2015-1952].
- - 1. Selecţiuni.
821-93:811.111
821.135.1-93 Literatură română
1956. Păcală şi Tândală : [povestiri pentru copii] / il. de Simion Zamşa ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2015 (Combinatul Poligrafic din Chişi-
nău). – 46, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de
Anatol Vidraşcu). – Conţine : Scrisoarea XII. Păcală şi Tândală / Costache Negruzzi. Păcală /
Ion Creangă. Păcalî în satul lui / Ioan Slavici.
ISBN 978-606-33-0080-6 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2015-1811].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1957. Beșliu, Tanea.
O poveste de Crăciun / Tanea Beșliu ; il.: Dina Barbăroșie. – [Chișinău : S. n., 2015
(Combinatul Poligrafic). – 29, [3] p. : il. color ; 25 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-129-17-6 (în cop. tare).
[2015-1975].

49
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Beşliu
1958. Druţă, Ion.
Balada celor cinci motănaşi / Ion Druţă ; il. de Mihaela Paraschivu ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 17 x 21 cm. –
(Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-980-5 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-1789].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Druţă
1959. Druță, Ion.
Povestea furnicii / Ion Druță ; il. de Silvia Olteanu. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Combi-
natul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de
Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-997-3 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-1792].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Druţă
1960. Gavrilov, Nadejda.
Din lumea copilăriei : Povestiri şi poezii pentru cei mici / Nadejda Gavrilov ; prez. graf.:
Tatiana Holban. – Chişinău : Labirint, 2015. – 31, [1] p. : il., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-39-9.
[2015-1769].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Gavrilov
1961. Ştirbu, Titus.
Cifrele : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează cifrele! / Titus Ştirbu
; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în China). – [12] p. : des.
color ; 14 x 22 cm. – (Creionaşul, ISBN 978-9975-111-52-2).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-53-9 (cartonată).
[2015-1763].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1962. Ştirbu, Titus.
În pădure : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează animalele! / Titus
Ştirbu ; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în China). – [12] p.
: il. color ; 14 x 22 cm. – (Creionaşul, ISBN 978-9975-111-52-2).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-54-6 (cartonată).
[2015-1764].
- - 1. Poezii pentru copii.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Ştirbu
1963. Ştirbu, Titus.
La fermă : 5 poezioare vesele! : Ascultă poezioarele şi memorizează animalele! / Titus
Ştirbu ; textul citeşte: Mariana Bahnaru. – Chişinău : Biblion, 2014 (Tipărit în China). – [12] p.
: des. color ; 14 x 22 cm. – (Creionaşul, ISBN 978-9975-111-52-2).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-55-3 (cartonată).
[2015-1765].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
1964. Vieru, Grigore.
Cele mai frumoase flori : [povestire pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Oana Ispir. –
[Chișinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color 17 x 21 cm. – (Colecţia
"Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-996-6 (în cop. tare).
50,00 lei. – [2015-1791].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
1965. Vieru, Grigore.
Pâine cu rouă : [povestiri pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Roman Tolici. – [Chişinău]
: Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 17 x 21 cm. – (Colecţia "Cartier
codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-981-2 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2015-1790].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
1966. Vieru, Grigore.
Toporul cu coadă de păun : [povestire pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Ghenadie
Popescu. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – [32] p. : il. color ; 17 x 21 cm.
– (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-982-9 (în cop. tare).
[2015-1793].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
1967. Греку, Мирча.
Страшная Сказка : (Сказка для детей младшего школьного возраста, направлен-
ная на профилактику развития страхов) / Мирча Греку, Жанна Греку ; науч. ред.: Мария
Вырлан ; худож.: Игорь Хмельницкий. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr. "Policolor"). – [20]
p. : il. color ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3029-1-3.
[2015-1971].
- - 1. Poveşti.

51
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

821.135.1(478)-93 Греку =161.1


821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1968. Поэзии прекрасная страна : Литературный альманах : Первый городской
детский конкурс юных авторов и чтецов. – Тирасполь : TesLine, 2015. – 40 p. : fot. color ;
30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3027-3-9.
[2015-1882].
- - 1. Selecţiuni.
821.161.1(478)-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
Lucrări de evaluare la Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1926.

1969. Șimanschi, Ludmila.


Opera literară în postmodernitate : (Cu referință la "Levantul" de Mircea Cărtărescu) / Ludmila
Șimanschi ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 184 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-183 (201 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-466-0.
[2015-1955].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1970. Cubleşan, Constantin.
Ion Druţă: conştiinţă a istoriei basarabene : Lecturi / Constantin Cubleşan ; cop.: Vitalie
Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 175, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier
Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-976-8.
88,00 lei. – [2015-1923].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
1971. Spiridon Vangheli, sau Despre valorile copilăriei / Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Bibl. Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; alcăt.: Mihai Papuc ; resp. de ed.: Mircea
V. Ciobanu. – Chişinău : Ştiinţa : Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (Combinatul Poligra-
fic). – 327 p. : fot. ; 22 cm. – (Personalităţi notorii ; 7, ISBN 978-9975-67-955-8).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art., în text şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-997-8 (în cop. tare).
[2015-1856].
- - 1. Vangheli, Spiridon, 1932- …, scriitor.
821.135.1(478).09(092)(082)
821.161.1.09 Literatură rusă
1972. Колесник, Любовь.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Блестящая дружина талантов : Русская литература XIX века : Учебное пособие /


Любовь Колесник. – Кишинёв : Б. и., 2015 [Tipogr. "Garamont Studio"]. – 176 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 176 (9 tit.). – 29 ex.
ISBN 978-9975-115-72-8.
[2015-1816].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09"18"(075.8)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
Lăpuşna. – Vezi Nr 1983.

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1973. Cartaleanu, Eugenia.
Atlas geografic : Clasele 5-7 / Eugenia Cartaleanu. – Chişinău : Tipocart Print, 2015. –
72 p. : fig., h. color ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Ind. al denumirilor geogr.: p. 64-71. – F. f. de tit. – [2000]
ex.
ISBN 978-9975-133-04-3.
[2015-1844].
- - 1. Geografie – Atlase.
912.43(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
1974. Buruiană, Gheorghe.
Istoria neamului meu : [Buruiană] / Gheorghe Buruiană. – Chişinău : Grafic-Design,
2015. – 756 p. : fig., fot. ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3063-0-0 (în cop. tare).
[2015-1818].
- - 1. Istoria neamului Buruiană. 2. Scrieri autobiografice.
929.52(478)+821.135.1(478)-94
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1975. Bodean, Tamara.
Teste de evaluare formativă la istorie : Epoca antică și medievală : Clasa a 10-a / Ta-
mara Bodean ; Liceul Teoretic ″Dante Alighieri″. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 90 p. : fig., tab. ; 29 cm.
71 ex.
ISBN 978-9975-115-78-0.
[2015-1843].

53
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

- - 1. Istorie – Teste.
94″0/14″(079)
1976. Bodean, Tamara.
Teste de evaluare formativă la istorie : Epoca contemporană : Clasa a 12-a / Tamara
Bodean ; Liceul Teoretic "Dante Alighieri". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 62 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-115-79-7.
[2015-1875].
- - 1. Istorie – Teste.
94"19/20"(079)
1977. Guzun, Silvia.
Istorie : Caiet de lucru : [cl. a 4-a] / Silvia Guzun. – Ed. a 6-a. – Chișinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Totex-Lux"). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3060-2-7.
[2015-1840].
94(075.2)
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Atlas : istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1989.

Felea, Alina. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epo-
ca contemporană. – Vezi Nr 1991.

Felea, Alina. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epo-
ca modernă. – Vezi Nr 1992.

Felea, Alina. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epo-
cile: antică şi medievală. – Vezi Nr 1990.

Долгий, Адрин. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1993.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


1978. Moraru, Anton.
Războiul URSS împotriva României: 1940-1941 / Anton Moraru. – Chișinău : Labirint,
2015. – 157 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-122-37-5.
[2015-1767].
- - 1. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste – Istorie. 2. Republica Moldova – Istorie.
[94(47+57)+94(498)]″1940/1941″
Гуцул, Н. Ф. Они сражались против фашизма. – Vezi Nr 1987.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova


Benderschi, Andrei. Facerea lumii. – Vezi Nr 1935.

1979. Ciubucciu, Vlad.


Frații mei carpatici-indienii : Romii în Moldova / Vlad Ciubucciu. – Chișinău : Pontos,
2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 258, [3] p. : fig., fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-666-2.
[2015-1779].
- - 1. Istoria romilor din Republica Moldova.
94(478)(=214.58)
1980. Colesnic, Iurie.
Chișinăul nostru necunoscut / Iurie Colesnic. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 631, [1] p. : fot., facs. ; 21 cm. – (Colecția "C(art)ier / coord. de Vitalie Coroban,
ISBN 978-9975-79-947-8).
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 622-632. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-999-7 (în cop. tare).
288,00 lei. – [2015-1918].
- - 1. Chişinău – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-25)
1981. Fală, Porfirie.
File de istorie şi biografie : [ale publicistului şi politicianului Porfirie Fală] / Porfirie Fală
; alcăt.: Gheorghe Ianachevici. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 275 p. :
fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-377-2.
[2015-1810].
- - 1. Basarabia – Istorie. 2. Fală, Porfirie, 1877 – 19??, învăţător martir, politician.
94(478)+94(498)
1982. Iorga, Nicolae.
Neamul românesc în Basarabia / Nicolae Iorga ; ed. îngrijită, introducere, note şi co-
mentarii de Iordan Datcu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 470 p. ; 20
cm. – (Pagini despre Basarabia, ISBN 978-9975-67-995-4).
Referinţe bibliogr. în note şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-67-996-1.
[2015-1787].
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)+94(498)
1983. Lăpuşna : Studii de istorie şi arheologie / Asoc. Obştească "PRO-Historica" ;
coord. şt.: Gheorghe Postică ; secretar şt.: Teodor Candu. – Chişinău : Masterprint, 2015. –
261, [7] p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-4477-3-7.

55
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

[2015-1934].
- - 1. Lăpuşna – Sate – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Istorie – Arheologie.
94(478-22)+902(478)
1984. Melnic-Vitiu, Ana.
Istoria vieții mele : [istoria familiei Vitiu din Chişinău] / Ana Melnic-Vitiu. – Chișinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 160 p. : facs., fot., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-85-2.
[2015-1784].
- - 1. Melnic-Vitiu, Ana, 1930 - …, chimist.
94(478)(092)
1985. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional
de Istorie a Moldovei : (ed. a 25-a), 8-9 octombrie 2015 : Program. Rezumatele comunicărilor
/ Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 87 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-007-8.
[2015-1926].
[94(478)+902/904(478)]:069(082)=00
1986. Ватав, Г. А.
Бои в излучине Днестра : (1941-1944 гг.) : (сборник писем, статей, документов) / Г.
А. Ватав ; науч. ред.: Дубровский А. Д. – Кишинев : Б. и., 2015 (Combinatul Poligrafic). –
469, [3] p. : fot., tab., facs. ; 25 cm. – 70 лет : подвиг отцов в наследство сыновьям.
Bibliogr.: p. 465-468. – 500 ex.
ISBN 978-9975-129-15-2 (în cop. tare).
[2015-1788].
- - 1. Republica Moldova în al Doilea Război Mondial.
94(478)″1941/1944″+355.48(47+57)
1987. Гуцул, Н. Ф.
Они сражались против фашизма : Боевой колокол памяти : : статьи, документы,
списки, публикации / Н. Ф. Гуцул. – 2-ое изд., испр. и доп. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Policolor"). – 880 p. : fot., fot. color, facs. ; 30 cm. – K 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în text. – Изд. при фин. помощи Администрации
Томской области Российской Федерации и Анатолия Петровского при поддержке Ма-
риана Лупу. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-3029-0-6 (în cop. tare).
[2015-1827].
- - 1. Participanţi în al Doilea Război Mondial.
94(478)+94(47+57)"1941/1944"(093.2)
1988. Когда инновации становятся традицией : [статьи, лекции и интервью по
истории становления Гагаузии в составе Республики Молдова] / Науч. исслед. центр
Гагаузии им. М. В. Маруневич ; сост.: П. М. Пашалы [и др.]. – Гагаузия : Б. и., 2015
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 273 p. : fot., tab., [21] p. fot., fot. color ; 24 cm.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Texte : lb. găgăuză, germ., turcă, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
Спонсоры : Г. И. Морар, Г. М. Пашалы, Н. Н. Кисеев.
ISBN 978-9975-66-468-4.
[2015-1957].
- - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-29):323.17(082)=00
94(498) Istoria României
Fală, Porfire. File de istorie şi biografie. – Vezi Nr 1981.

Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Basarabia. – Vezi Nr 1982.

Jarcuţchi, Ion. Pacea de la Bucureşti. – Vezi Nr 1988.

94(=135.1) Istoria românilor


1989. Dolghi, Adrian.
Atlas : istoria românilor şi universală : Material didactic pentru gimnaziu şi liceu / Adrian
Dolghi, Alina Felea. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 72, [1] p. : h.
color ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 73 (27 tit.). – F. f. de tit.
[2015-1823].
- - 1. Istoria românilor – Atlase. 2. Istorie universală – Atlase.
94(=135.1)+94(100)(084.4)
1990. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epocile: antică şi
medievală : Clasa a 10-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Prag-3"). – 20 p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în
spaţiu, ISBN 978-9975-77-229-7).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-256-3.
[2015-1904].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1991. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca
contemporană : Clasa a 12-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n.,
2014! 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 16 p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi
orientarea în spaţiu, ISBN 978-9975-77-229-7).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-254-9.
[2015-1825].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"1939/2014"(084.3)(075.3)
1992. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca modernă :
Clasa a 11-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2014! 2015

57
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

[Tipogr. "Prag-3"]. – 15, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în


spaţiu, ISBN 978-9975-77-229-7).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-255-6.
[2015-1826].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur
94(=135.1)+94(100)″1645/1918″(084.3)(075.3)
1993. Долгий, Адриан.
История румын и всеобщая история : Дидактический материал для формирова-
ния компетенций : 9 класс : Гид и тесты для подготовки к экзамену / Адриан Долгий,
Алина Феля. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3"). – 88, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-253-2.
[2015-1824].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)(079)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1994. Doga-Mîrzac, Mariana.
Gestiunea sistemului de finanţare a businessului mic şi mijlociu în contextul dezvoltării
proceselor economice : Specialitatea 522.01. Finanţe : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe
econ. / Doga-Mîrzac Mariana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 38 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-35 (37 tit.).
[2015-134 Teze].
334.72:338.1(043.2)
Pentru titlul doctor
1995. Andronachi, Victor.
Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a
poligonului Willis : 321.21 – Neurochirurgie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Victor
Andronachi ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chi-
şinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (18 tit.).
[2015-150 Teze].
616.831-089(043.2)
1996. Botez, Mihai.
Laserterapia neinvazivă în afecţiunile inflamatorii cronice ale colului uterin : 321.15 Ob-
stetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Botez Mihai ; Inst. Medico-
Sanitară Publ. Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (38 tit.).
[2015-137 Teze].
618.147-002+615.849.19(043.2)
1997. Brînzila, Liuba.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Contabilitatea investiţiilor imobiliare : 552.02 – Contabilitate ; Audit ; Analiză economică


: Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Brînzila Liuba ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (12 tit.).
[2015-147 Teze].
657.421.1:330.322.2(043.2)
1998. Calcîi, Cornelia.
Particularităţile de diagnostic şi optimizarea managementului terapeutic în epilepsiile
copiilor de vîrstă mică : 321.05 – Neurologie clinică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Calcîi Cornelia ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău,
2015. – 26 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (41 tit.).
[2015-143 Teze].
616.853-053.2-07-08(043.2)
1999. Chiperi, Nadejda.
Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilităţi mintale uşoare din perspectiva di-
verselor modele de educaţie : Specialitatea 511.06 – Psihologie specială : Autoref. tz. de
doct. în psihologie / Chiperi Nadejda ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişi-
nău, 2015. – 32 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (33 tit.).
[2015-145 Teze].
159.922.762(043.2)
2000. Donica, Veronica.
Efectul apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici şi productivi la caprele
periparturiente şi progenitura lor : 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe biologice / Donica Veronica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 26
p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (64 tit.).
[2015-138 Teze].
636.39.087:612.015.3(043.2)
2001. Kononova, Tatiana.
Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă
germană : Specialitatea: 532.02. Didactica lb. germ. : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. /
Tatiana Kononova ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2015. – 27 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 22-24 (34 tit.).
[2015-140 Teze].
37.016.046:811.112.2(043.2)
2002. Idem în lb. rusă : Формирование социокультурной компетенции у студентов
на материале текстов прессы на немецком языке : Специальность: 532.02. Дидактика
немецкого яз. : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук. – Кишинэу, 2015. –
30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (34 tit.).
[2015-141 Teze].
37.016.046:811.112.2(043.2)

59
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

2003. Mogol, Natalia.


Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul dezvoltării europene a Re-
publicii Moldova : Specialitatea: 521.03. Econ. şi management (în domeniul proprietăţii inte-
lectuale) : Autoref. tz. pentru conferirea gradului şt. de doct. în ştiinţe econ. / Mogol Natalia ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.).
[2015-144 Teze].
347.77(478)(043.2)
2004. Munteanu, Rita.
Prevenirea şi combaterea nihilismului juridic în cadrul societăţii contemporane : Spe-
cialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului : Autoref. tz. d doct. în drept / Munteanu Rita ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (22 tit.).
[2015-139 Teze].
340.12(043.2)
2005. Pavlic, Gabriela.
Variantele clinice şi unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkin-
son : (studiu clinic, fiziologic) : 321.05 – Neurologie clinică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
medicale / Pavlic Gabriela ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2015. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (47 tit.).
[2015-146 Teze].
616.858-008.6-08(043.2)
2006. Percinschi, Olga.
Marketingul inovaţional în activitatea de art-business: direcţii şi posibilităţi de aplicare :
(în baza pieţei lucrărilor de artă plastică) : Specialitatea 521.04. Marketing şi Logistică :
Autoref. tz. pentru conferirea gradului şt. de doct. în ştiinţe econ. / Percinschi Olga ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (36 tit.).
[2015-148 Teze].
73/76:339.138(043.2)
2007. Prohin, Andrei.
Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI) : 611.02.
Istoria românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe istorice / Prohin Andrei ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (27 tit.).
[2015-136 Teze].
94(498)"14/15"(043.2)
2008. Tufeanu, Magda.
Subrealizarea şcolară a adolescenţilor contemporani în contextul schimbării sociale :
511.03 – Psihologie socială : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Tufeanu Magda ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (23 tit.).
[2015-142 Teze].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316.6:37.015.3(043.2)
2009. Ureche, Corneliu.
Reabilitarea chirurgicală a pacientelor cu cancer al glandei mamare supuse tratamen-
tului complex : 321.20 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Ureche
Cornelui ; Inst. Medico-Sanitară Publ. Inst. Oncologic. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (34 tit.).
[2015-149 Teze].
618.19-006.6-089:615.849(043.2)
2010. Valuţa, Ana.
Biotehnologia cultivării sursei de antioxidanţi-cianobacteria Nostoc Linckia : 167.01 –
Biotehnologie, bionanotehnologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Valuţa Ana ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Chişinău, 2015. – 30 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (47 tit.).
[2015-135 Teze].
573.6.086.83:663.1(043.2)

61
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Index de nume

A C
Ababii, Ion 1865, 1883, 1885, 1890 Cabac, Vasile 1890
Alamoreanu, A. 1910 Calaraș, Carolina 1861
Alexandru, Sofia 1889 Calcîi, Cornelia 1998
Andronachi, Victor 1995 Calmuţchi, Laurenţiu 1866
Andronic, S. 1784 Candu, Teodor 1983
Andruhina, Marina 1858 Canţîr, Lilia 1785
Anischievici, Maria 1907 Carabet, Natalia 1854-55
Anischievici, Valeriu 1907 Caragiale, Ion Luca 1932
Antonov, Ala 1922 Caranfil, Cătălina 1938
Axenti, Eufrosinia 1921 Cartaleanu, Eugenia 1973
Azemco, Galina 1923 Casapu, Tudor (1916)
Cazacov, Vladimir 1841
B Căldare, Dumitru 1799
Baban, Elena 1916 Căzănescu, Larisa 1922
Bacalîm, Lilia 1884 Cârmu, Isaia 1953
Baciu, Gheorghe 1865, 1886 Ceban, Emil 1885
Bahnaru, Mariana 1961-63 Cernețchi, Olga 1865
Barbăroșie, Dina 1957 Cheianu, Constantin 1937
Beiu, Ilie 1894 Chicu, Valentina 1851
Bejan, N. 1784 Chiper, Grigore 1945
Benderschi, Andrei 1935 Chiperi, Nadejda 1999
Bern, Vill 1936 Chiriac, Teo 1945
Beschieru, Mihaela 1821-22 Chisari, Liliana 1938
Beșliu, Tanea 1957 Cimpoi, Mihai 1945
Bilscaia, Tatiana 1923 Cincilei, Cornelia 1919
Birzle, Gerold 1910 Cioban, Mitrofan 1866
Bîrgău, Mihai 1813 Ciobanu, Mircea V. 1945, 1971
Bîrnaz, Nina 1860 Ciobanu, Vitalie 1945
Blanovschi, Andrei (1785) Ciobanu, Zinaida 1922
Bodean, Tamara 1975-76 Cioclea, Eugen 1945
Bodorin, Cornelia 1859 Ciubotaru, Natalia 1859
Bolduratu, Sofia 1842 Ciubucciu, Vlad 1979
Botez, Mihai 1996 Ciudin, Rodica 1898
Botnaru, Lidia 1921 Cîrlan, A. 1895
Branașco, Natalia 1806 Coandă, Svetlana 1799
Brînzila, Liuba 1997 Codreanu, Nadejda 1888
Bucarciuc, Victor 1901 Cojocaru, Corina 1804
Bucătaru, Igor 1840 Cojuhari, Alexandra 1799
Bucur, Vasile 1906 Colesnic, Iurie 1980
Buga, Larisa 1812, 1815 Colliard, Jean-Claude 1804
Bujor, Valeriu 1812, 1815 Constantinov, Valentin 1803
Bulai, Rodica 1783 Corcimaru, Ion 1884
Bulimaga, Tatiana 1793 Coroban, Vitalie 1933-34, 1937, 1940-42,
Buruiană, Gheorghe 1974 1944, 1947-48, 1958, 1970, 1980
Buruiană, Maria 1925 Corobov, Roman 1868
Busuioc, Aureliu 1945 Cosmescu, Alexandru 1945
Butnaru, Leo 1945 Cotelea, Maia 1922
Cotelea, Marian 1782

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cotelea, Silvia 1925 Galaicu-Păun, Emilian 1945, 1947-48, 1970


Cotelea, Vitalie 1782 Ganu, Veronica 1926-27, 1930
Crăciun, Valentin 1939 Gaţcan, Ştefan 1888
Creanga, Oxana 1919 Gavrilov, Nadejda 1960
Creangă, Ion 1956 Gârneţ, Vasile 1945
Crudu, Dumitru 1945 Gheorghiță, Eugen 1866
Crudu, Rodica 1811 Gheorghiu, Gheorghe 1953
Crudu, Valeriu 1889 Ghidirim, Nicolae 1884
Cubleşan, Constantin 1970 Glijin, Aliona 1876
Cubreacov, Natalia 1925 Goraș-Postică, Viorica 1860
Curea, Natalia 1874-75, 1877-78 Grâu, Gheorghe 1944
Cuznețov, Larisa 1843, 1861 Grossu, Iulian 1885
Groza, Andrei 1820
D Groza, Daniela 1827, 1829
Dabija, Nicolae 1945 Gumenâi, Ion 1802
Dandara, Otilia 1860 Gutium, Galina 1926-30
Darii, Lilian 1830-32 Guţu, Ana 1917-18
Datcu, Iordan 1982 Guţu, Vladimir 1860, 1862
Davidescu, Elena 1800 Guzun, Silvia 1977
Dencicov-Cristea, Lidia 1877-78 H
Doga-Mîrzac, Mariana 1994
Dolea, Igor 1829 Hariton, Andrei 1866
Dolghi, Adrian 1989-92 Harjevschi, Mariana 1945
Donica, Veronica 2000 Holban, Tatiana 1960
Dordevic, Bratislav 1863 Hriptievschi, Nadejda 1819
Dragnev, Demir 1803 Husman, Evyelle 1936
Druţă, Ion 1940-42, 1958-59
Duca, Gheorghe 1872, 1882 I
Dumitraşcu, Dănuţ Dumitru 1898 Ianachevici, Gheorghe 1981
Duplava, Maria 1844-45 Iavorschi, Valentina 1877-78
E Ichim, Vitalie 1932
Iordăchescu, Iulia 1850
Eremia, Anatol 1924 Iorga, Nicolae 1982
Erizanu, Gheorghe 1933-34, 1937, 1940-42, Ispir, Oana 1964
1944, 1945 Iuraș, Galina 1876
Ernu, Vasile 1945
Eşanu, Andrei 1818 J

F Jarcuțchi, Ion 1803

Fală, Porfirie 1981 K


Felea, Alina 1989-92 Kalinnikova Magnusson, Liya 1859
Filip, Cristina 1943 Kononova, Tatiana 2001
Filip, Iulian 1945 Kruch, Nicolaus-Otto 1910
Foca, Lidia 1874-75 Kulikovski, Lidia 1945
Friptu, Marta 1852 Kurtfritz Handel, Eda und 1910
Friptuleac, Grigorie 1887
Furdui, Teodor 1916 L
G Leuca, Lilia 1874-75
Loghin, Eugenia 1885
Galaicu-Păun, Em. → v. Galaicu-Păun, Emili- Luca, Victor 1935
an

63
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Lungu, Eugen 1945 Percinschi, Olga 2006


Lupuleac, Anatolii 1946 Perjan, Andrei 1870
Pilchin, Ivan 1945
M Pilchin, Maria 1945
Macovei, Viorica 1865 Plămădeală, Gheorghe 1873
Macrinici, Sorina 1819 Plămădeală, Vasile 1894
Maftea, Serghei 1783 Policano, Carlo 1907
Manea, Vladislav 1826 Popescu, Ghenadie 1966
Manolache, Constantin 1916 Popescu, Liliana 1880-81
Manole, Olga 1819 Port, Angela 1876
Marchitan, Irina 1920 Postica, Pavel 1819
Marin, Gheorghe 1953 Postică, Gheorghe 1983
Melnic, Tamara 1912 Prigorschi, Claudia 1921
Melnic-Vitiu, Ana 1984 Prisacaru, Viorel 1892
Mereuţă, Ion 1884 Priţcan, Valentina 1788, 1792
Mihaila, Svetlana 1906 Prohin, Andrei 2007
Mihalachi, Ana 1917 Prus, Elena 1918
Mischevca, Vlad 1803 R
Mogol, Natalia 2003
Moraru, Anton 1978 Racu, Igor 1859
Morcov, Viorica 1925 Radu, Zinaida 1917
Moșanu-Șupac, Lora 1789-91 Rău, Alexe 1945
Moșin, Octavian 1799, 1802 Rebreanu, Liviu 1933-34
Munteanu, Rita 2004 Revenco, Mihail 1872
Murguleţ, Daniela 1856-57 Roman, Liliana 1954-55
Murşiev, Cristina 1888 Romanciuc, Roman 1913
Romanciuc, Ruxanda 1939
N Romanciuc, Vasile 1945
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1846 Rotaru, Vasile 1831-32
Nastas, Svetlana 1926-30 Rubino, Maurizia 1796-98
Neagu, Vasile 1869 Rusanov, Larisa 1864
Negrei, Viorica 1990-92 Rusu, Alexandru 1871
Negrescu-Babuș, Inna 1931 Rusu, Lilia 1821-22
Negruzzi, Costache 1956 Rusu, Spiridon 1871
Nemerenco, L. 1784 Rusu, Vitalie 1830

O S

Oceretnîi, Anastasia 1827 Sainciuc, Lică 1958-59, 1964-65


Olteanu, Silvia 1959 Sandulachi, Luiza 1880-81
Onofrei, Dorin 1947-48 Saracuţa, Victoria 1800
Osman, Victor 1890 Sârbu, Teodor 1895-96
Scripcenco, Angela 1908
P Scutaru, Eduard 1819
Secrieru, Rodica 1821-22
Pablo, Hose 1945 Sidorenco, E. 1896
Paladi, Florentin 1793-95 Selevestru, Irina 1828
Panuș, Valentina 1905 Simcenco, Irina 1843
Papuc, Mihai 1932, 1971 Slavici, Ioan 1956
Paraschiv, Angela 1892 Solomon, Dumitru 1903-04
Paraschivu, Mihaela 1958 Spas, Ghergov 1953
Patraşcu, Dumitru 1848 Spătaru, Nicolae 1945
Pavlic, Gabriela 2005

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stancu, Ilin 1932 Vieru, Grigore 1947-48, 1964-66


Strătilă, Silvia 1852 Vilc, Valentina 1889
Strulea, Maria 1821-22 Vinnicenco, Elena 1848
Suceveanu, Arcadie 1945 Vrabie, Lidia 1949
Vronschih, Mihail 1900
Ș
Х
Șaganean, Gabriela 1920
Șarban, Cristi 1858 Xenofontov, Ion 1916
Şevciuc, Maia 1862
Șimanschi, Ludmila 1969 Z
Şleahtiţchi, Maria 1945 Zacepa, Snejana 1907
Ștefârța, Adelina 1847 Zaharia, Victor 1829, 1831-32
Ştirbu, Titus 1961 Zamşa, Simion 1956
T Zgureanu, Teodor 1913
Zmeev, Vladimir 1956
Taranenco, Anatolie 1897
Tcacenco, Victoria 1912 Б
Teleuţă, Alexandru 1882 Барактарь, Анатолие 1805
Terentii, Liuba 1786 Брагиш, Александра 1902
Terentii, Mihail (1786)
Timofei, Monica (1911) В
Timofei, Paul (1911)
Tolici, Roman 1965 Варданян, Алена 1914-15
Tufeanu, Magda 2008 Вассерман, Александр 1952
Turculeț, Mihail 1897 Ватав, Г. А. 1986
Turta, Constantin 1872 Вырлан, Мария 1967
Tvircun, Victor 1863 Г
Ţ Гаврилова, Надежда 1950
Ţurcan, Arina 1829-30 Годоноагэ, Анатол 1805
Țurcanu, Cătălina 1907 Голбан, Татьяна 1950
Ţurcanu, Lucia 1796-98 Греку, Жанна 1967
Ţurcanu, Viorel 1906 Греку, Мирча 1967
Гуцул, Н. Ф. 1987
U
Д
Ungureanu, Mihai 1858
Ungureanu, Sergiu 1891 Долгий, Адриан 1993
Untilă, Victor 1917 Дружинець, М. Л. 1787
Ureche, Corneliu 2009 Дубровский, А. Д. 1986
Urecheanu, Dorina 1928-29 Дудугло, Т. Д. 1807
Ursu, Elena 1908 К
V Кайсын, Симион 1849
Vacarciuc, Daniela 1852 Календа, Анна 1853
Vakulovski, Alexandru 1945 Килдеску, Эмиль 1951
Vakulovski, Mihail 1945 Кокырцэ, Петру 1879
Valuţa, Ana 2010 Колесник, Любовь 1972
Vangheli, Spiridon (1971) Кононова, Татьяна 2002
Velişco, Nadejda 1862 Кочарова, Галина 1914-15
Vidraşcu, Anatol 1956 Кривотуров, Юрий 1918
Кумпанич, Андрей 1902

65
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

М С
Мэржиняну, Г. 1809 Скрипченко, Анжела 1909
О Т
Осадчук, В. О. 1787 Тодорич, Л. П. 1807
Толстая, С. В. 1801
П
Ф
Пармакли, Д. М. 1807
Пашалы, П. М. 1988 Феля, Алина 1993
Перожок, Ион 1809
Попа, Сергей 1902 Х
Прісовська, Г. Є. 1787 Халаим, Наталья 1849
Р Хмельницкий, Игорь 1967

Руссу, Сильвия 1902 Ч


Чокля, Валерий 1936
Ш
Швец, Аурелия 1849

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri

Administraţia publică din Republica Moldova Ghid practic privind intervenţia eficientă a
în contextul proceselor integraţioniste din poliţiei în cazurile de violenţă în familie
Europa şi prevederilor acordului de asociere 1841
cu Uniunea Europeană 1840 Human rights in Moldova 1819
Aide-Mémoire grammatical 1921 Instituţia apartidiei în dreptul internaţional
Aleea savanţilor şi medicilor iluştri 1885 1814
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional
Moldova 1793-95 în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţi-
Andrei Blanovschi 1785 lor fundamentale ale omului 1820
Anecdote gabrovene 1953 International Conference ″The role of
Animale de companie 1796 constitutional justice in protecting the values
Animale domestice 1797 of the rule of law″ 1822
Animale sălbatice 1798 International Scientific Symposium
Biologie 1874-79 "Conservation of Plant Diversity" 1882
Cadrul de referinţă al curriculumului universi- Interuniversitaria 1788
tar 1860 Învăţământul universitar şi piaţa muncii: cone-
Codul civil al Republicii Moldova 1833 xiuni şi perspective 1862
Codul contravențional al Republicii Moldova Învăţămîntul superior din Republica Moldova
1816 la 85 de ani 1789-91
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- Lăpuşna 1983
va 1835 Lector în Libris 1945
Codul de procedură penală al Republicii Lege cu privire la locuinţe a Republicii Moldo-
Moldova 1823 va 1839
Codul familiei al Republicii Moldova 1834 Limba română 1925
Codul fiscal al Republicii Moldova 1808 Lucrări de evaluare la limba şi litereatura
Codul funciar al Republicii Moldova 1838 română 1926-30
Codul muncii al Republicii Moldova 1836 Manuel de français 1922
Codul penal al Republicii Moldova 1824 Mihail Terentii 1786
Codul vamal al Republicii Moldova 1810 Moldova 1907
Conferinţa internaţională "Formarea şi conso- Monica & Paul Timofei 1911
lidarea spaţiului educaţional unic din per- Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiu-
spectiva integrării europene" 1846 nea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie
Conferinţa Internaţională "Rolul justiţiei consti- a Moldovei 1985
tuţionale în protecţia valorilor statului de Ne rugăm pentru Alecsandri 1852
drept" 1821 Păcală şi Tândală 1956
Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţio- Prevenirea incendiilor în păduri prin aplicarea
nală "Educaţie şi viaţă spirituală în Basara- metodelor moderne 1868
bia : Tradiţii şi perspective" 1802 Professional Education and Economic Needs
Construcţii din beton armat 1895-96 of the Black Sea Region 1863
Controlul tuberculozei la nivelul asistenţei Programm of the International Conference:
medicale primare 1889 "Picture of Poverty in Societies Under
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţi- Transformation" 1859
lor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 1883 Programm of the International Conference:
Dezvoltarea Constituţională a Republicii "Наратив бедности в условиях системной
Moldova 1818 трансформации общества" 1859
Direcţii tehnice pentru Sisteme Naturale de Reglementări legale şi aspecte practice ale
Tratare pentru Managementul Apelor Uzate activităţii de protecţie, pază şi securitate
în Comunităţile Rurale 1899 1813
Energie verde pentru toţi 1867

67
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Semne, sindroame şi personalităţi notorii în Возобновляемые источники энергии.


oncologie, hematologie şi medicina univer- Экологическое воспитание. Человек и
sală 1884 окружающая среда. Воспитание для раз-
Situaţia actual privind prevenirea delincvenţei вития сообщества 1849
juvenile în Republica Moldova 1829 Доклады итоговой научной конференции
Spiridon Vangheli, sau Despre valorile copilă- профессорско-преподавательского со-
riri 1971 става инженерно-технического института
Tehnici de comutaţie 1784 1893
Tehnologia confecţiilor 1908 Закон о жилье Республики Молдова 1839
The Alley of Brilliant Scientists and Doctors Когда инновации становятся традицией
1885 1988
The XVIII-th International Conference Кодекс Республики Молдова о правонару-
"Physical Methods in Coordination and шениях 1817
Supramolecular Chemistry" 1872 Поэзии прекрасная страна 1968
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică 1792 Технология швейных изделий 1909
Tudor Casapu, eternul campion 1916 Трудовой кодекс Республики Молдова 1837
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Уголовный кодекс Республики Молдова
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Mol- 1825
dova 1865 Эффективность землепользования 1807
Universitatea de Stat din Tiraspol la 85 de ani, Ювілейний бібліографічний покажчик 1787
1930-2015 1866

Index de subiecte
Activităţi facultative în şcoală 1853 - vamal al Republicii Moldova 1810
Administraţie publică, Republica Moldova, Concert pentru pian şi orchestră 1914-15
integrare Europeană 1840 Construcţii din beton armat 1895-96
Anecdote 1953 - din lemn 1897
Ape uzate, sisteme naturale de tratare 1899 Contabilitate, teste 1905
Asistenţă juridică, copii în conflict cu legea Contabilitate de gestiune 1906
1831 Critică literară 1791
- copii martori 1832 Cultura prunului 1902
- copii victime 1830 Curriculum universitar, politici 1860
Biologie, teste 1874-75, 1877-78 Delapidarea averii străine, răspundere penală
Boli varicoase, femei gravide 1888 1828
Cărţi cu jocuri 1796-98 Delincvenţă juvenilă, acţiuni de prevenire
Cântece pentru copii 1858 1827,1829
Chimie fizică 1872 Deşeuri, procese de reciclare 1898
Cibernetică economică 1805 Diversitatea plantelor 1882
Coduri, civil al Republicii Moldova 1833 Drame 1940-42
- contravenţional al Republicii Moldova 1816- Drept, constituţional 1815
17 - - Europa 1804
- de procedură civilă al Republicii Moldova - - Republica Moldova 1818, 1821-22
1835 - execuţional penal 1826
- de procedură penală al Republicii Moldova Drepturile omului 1820
1823 - Republica Moldova 1819
- familiei al Republicii Moldova 1834 Economia Uniunii Europene 1811
- fiscal al Republicii Moldova 1808 Economie, indici bibliografici 1785
- funciar al Republicii Moldova 1838 Ecuaţii, cu derivate parţiale 1870
- muncii al Republicii Moldova 1836-37 - diferenţiale 1870
- penal al Republicii Moldova 1824-25 Educaţie 1790,1842, 1846

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- ecologică 1849 Medici iluştri, Republica Moldova, biografii


- incluzivă 1859 1885
- în familie 1843,1861 Medicină, terminologie 1884
- pentru sănătate 1844-45 Microbiologie 1880-81
- spirituală 1802 Microsoft SQL Server 2014 1782
Electromagnetism 1871 Microsoft Word 2007, aplicarea operaţiilor
Energie regenerabilă 1867 1783
Epidemiologie 1892 Migraţia internaţională a forţei de muncă 1806
Esofagul Barrett, diagnostic, tratament 1891 Motoare termice, tracţiune feroviară 1894
Filozofie 1794, 1799 Parlamente, Europa 1804
Floarea-soarelui, tehnologii de cultivare 1900 Participanţi în al Doilea Război Mondial 1987
Genetică ecologică, mentha spicata L 1879 Patologie hipofaringiană, diagnostic, tratament
Geografie, atlase 1973 1890
Geologie istorică 1873 Pedagogie, indici bibliografici 1786
Igiena aerului 1887 - istorie 1847
Incendii forestiere, utilizarea apei, tehnologii Personalităţi din domeniul medicinii 1886
1868 Pian, instruire 1912
Incubatorul de Afaceri al Academiei de Studii Piaţa muncii 1862
Economice a Moldovei 1864 Pictură 1911
Inginerie, cercetări ştiinţifice 1893 Piese 1932, 1937
Integrare economică europeană 1811 Poezie 1939, 1943-44, 1946-50
Istoria neamului Buruiană 1974 Poezii pentru copii 1960-63
Istorie 1975-76, 1794 Povestiri 1936, 1950
- românilor 19891993,1979 - pentru copii 1956, 1958-60, 1964-66
- universală 1989-93 Poveşti 1957, 1967
Învăţământ, primar 1856-57 Prevenirea incendiilor în păduri 1868
- special 1859 Proces educaţional, organizare 1851
- superior 1862-63 Proprietatea asupra pământului 1807
Jocuri 1858 Psalmi (muzică) 1913
Lege cu privire la locuinţe a Republicii Moldo- Psihologia proceselor cognitive 1800
va 1839 Psihologie 1801,1862
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişi- Refugiaţi, protecţia drepturilor omului 1814
nău, istorie 1852 Reglementări juridice 1813
Limbi, engleză 1919-20 Romane 1933-34, 1952
- franceză 1921-22 Scrieri, autobiografice 1935, 1974
- română 1925, 1931 - despre teatru 1932
- - metodica predării 1850 Sculpură, albume 1910
- - teste 1926-30 Securitatea ordinii publice 1813
- - pentru alolingvi 1923 Selecţiuni 1938, 1945, 1854-55, 1968
Limbi străine, metodica predării 1917 Soiuri de măr 1901
- sintaxă 1917 Ştiinţe, ale naturii 1789, 1793
Lingvistică, indici bibliografici 1787 - exacte 1789, 1793
Lingvistică 1790, 1794, 1918 Tehnici de comutaţie 1784
Literatură, indici bibliografici 1787 Tehnologia confecţiilor 1908-09
- română, critică şi interpretare 1969 Teorie, educaţiei 1848
- - metodica predării 1850 - generală a dreptului 1812
- - teste 1926-30 - operatorilor (matematică) 1869
- română din Republica Moldova, critică şi - traducerii 1918, 1920
interpretare 1970 Toponime, Republica Moldova 1924
- rusă, critică şi interpretare 1972 Transport, de pasageri, organizare 1904
Matematica pentru preşcolari 1855 - rutier de pasageri, calcularea costurilor 1903
Tuberculoză, asistenţă medicală, control 1889

69
Cronica cărţii Nr 9-2015 ≡ Book annals Nr 9-2015

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica


"Nicolae Testemiţanu" din Republica Mol- Moldova, istorie 1866
dova, istorie 1865 Vinuri, Republica Moldova 1907
Violenţa în familie, intervenţia poliţiei 1841

Index geografic
Basarabia, istorie 1981-82 Republica Moldova, istorie 1978
Chişinău, Republică Moldova, aspecte turisti- Republica Moldova în al Doilea Război Mon-
ce 1809 dial 1986
Chişinău, Republica Moldova, istorie 1980 România, istorie 1803
Găgăuzia, Republica Moldova, istorie 1988 Rusia-Turcia, relaţii diplomatice 1803
Lăpuşna, sate, raionul Hânceşti, Republica Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
Moldova, istorie, arheologie 1983 istorie 1978
Răciula, sate, raionul Călăraşi, Republica
Moldova, istorie 1935

Index de editori
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 1783 Lavilat-Info 1808, 1810, 1816-17, 1823, 1823-
Academia de Ştiinţe a Moldovei 1971 25, 1833-39
ACED 1901 Liceul "Vasile Alecsandri" 1852
Arc 1796-98, 1821-22, 1821-22, 1850, 1858 Masterprint 1830-32, 1983
ASEM 1782, 1811, 1842, 1863-64, 1906 Medicina 1883, 1887, 1892
ATIC 1903-04 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 1985
Biblion 1854-55, 1961-63 Notograf Prim 1900, 1946
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Policadran 1845
(Institut) 1916 Pontos 1891, 1898, 1913, 1920, 1939, 1949,
Cartea Juridică 1827, 1829 1953, 1979
Cartier 1934, 1937, 1940-42, 1944, 1947-48, Ştiinţa 1922, 1925, 1932, 1971, 1982
1958-59, 1964-66, 1970, 1980 Tehnica-Info 1924, 1935, 1981
Centrul de Drept al Femeilor 1841 Tesline 1893, 1968
Centrul pentru Educaţie Continuă 1856-57 Tipocart Print 1938, 1973
CEP USM 1793-95, 1799, 1801-03, 1826, ULIM 1804, 1917-18
1828, 1840, 1860, 1862, 1870, 1872, 1879, Universitatea de Stat "Alecu Russo" 1788,
1905, 1919, 1921 1873
Cu drag 1852 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Eco-TIRAS 1868 Sport din Republica Moldova 1813
Evrica 1903-04 Universitatea Perspectiva-INT 1818
Federaţia de Haltere din Republica Moldova USMF "Nicolae Testemiţanu" din Republica
1916 Moldova 1865, 1884-85, 1890
Grafic-Design 1974 UTM 1784, 1871, 1880-81, 1894-97, 1908-09
Institutul de Filologie al AŞM 1931 Лабиринт 1950
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie МАЭЗ 1805
Aplicată 1812, 1815 Полiграфист 1787
Labirint 1853, 1960, 1978

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(3264-3665)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3264. Rotaru, Tatiana. Un nou bilanţ al creativităţii şi performanţei tinerilor savanţi / Ta-
tiana Rotaru // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 75-77 : fot. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 3324, 3373, 3436, 3445, 3663)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 3336)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 3439, 3461, 3465, 3470)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 3663)
02 BIBLIOTECONOMIE
3265. Cereteu, Igor. Colecţia de carte veche din biblioteca Bisericii cu hramul Sf. Ghe-
orghe din satul Cojuşna : [raionul Străşeni] / Igor Cereteu, Octavian Moşin // Conferință științi-
fică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspec-
tive, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 355-378. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 358 (2 tit.).

3266. Tostogan, Aliona. Alexei Rău – omul credinţei adevărate : [in memoriam dir. Bibl.
Naţ. a Rep. Moldova (1953-2015)] / Aliona Tostogan // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P.
10 : fot. – ISSN 1857-4424.

050 Publicaţii periodice şi seriale


3267. Nesterov, Vasile. …În Basarabia și pe linia frontului : [din ist. revistei "Carpații"
(1933-1948), fondată de Ionel Pop] / Vasile Nesterov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 9. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
9. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3291)

71
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
3268. Ploşniţa, Elena. Biletul de intrare şi marketingul muzeal / Elena Ploşniţa //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 393-400. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 399 (4 tit.). – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3526, 3574-75, 3656)

070 Ziaristică. Presă


3269. Serjant, Vera. Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecţia de
presă a MNIM (Muzeul Național de Istorie a Moldovei) : (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) / Vera
Serjant // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 315-333 : il. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 332 (7 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3384)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 3286)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3270. Batog, Mariana. Fenomenul dezvoltării posttraumatice – oportunitate în evoluția
personalului / Mariana Batog // Conferinţa internaţională : Formarea şi consolidarea spaţiului
educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. –
Chişinău, 2015. – P. 15-21 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 20-21 (12 tit.).

3271. Paladi, Aliona. Interconexiuni dintre locul de control și optimism : [aspecte psiho-
logice] / Aliona Paladi // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 51-57 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

3272. Racu, Iulia. Ridicat de inteligenţă emoţională / Racu Iulia, Domniţa Natalia // Psi-
hologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 122-126 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (4 tit.). – ISSN 1857-0224.

3273. Savca, Lucia. Inteligenţa spirituală – nevoia de sens a omenirii / Lucia Savca //
Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia:
Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 398-403. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 403 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3441)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 3557)

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3274. Eremia, Ion. Educația ateistă la Universitatea de Stat din Moldova – o experiență
nereușită a autorităților sovietice / Ion Eremia // Conferință științifică cu participare internațio-
nală : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău.
– Chişinău, 2015. – P. 273-298. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 292-298 (101 tit.).

2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios


(Vezi Nr 3459)

25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE


(Vezi Nr 3539)

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3275. Bulancea, Denis. Din istoria vieţii bisericeşti a Parohiei satului Oneşti : [ţinutul Or-
hei] / Denis Bulancea // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață
spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P.
316-326 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 325-326 (36 tit.).

3276. Condrea, Irina. Tezaur spiritual la Biserica "Sfântul Gheorghe" din Cojuşna : [ra-
ionul Străşeni] / Irina Condrea // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și
viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015.
– P. 344-354 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 353-354 (9 tit.).

3277. Copușciu, Victor. Membrii comisiei de traducere a cărților religioase în limba gă-
găuză în anul 1907 : [despre Arhimandritul Sofronie (Fotopulos), Protoiereul Chiriac Topalov,
Protoiereul Spiridon Murenevici [et al.] // Conferință științifică cu participare internațională :
Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. –
Chişinău, 2015. – P. 157-162. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 161-162 (11 tit.).

3278. Danilov, Maria. Pagini din viața spirituală la Mănăstirea Noul Neamț [România].
Surse documentare și noi interpretări (1881-1883) : (din corespondența egumenului Teofan
Cristea și contele Vasile Dabija) / Maria Danilov // Conferință științifică cu participare interna-
țională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chiși-
nău. – Chişinău, 2015. – P. 118-117 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 133-137
(43 tit.).

3279. Dragnev, Emil. Registrele profeţilor şi apostolilor din tamburul turlei Bisericii Sf.
Gheorghe din Suceava şi contextul artei post-bizantine / Emil Dragnev // Tyragetia. – 2015. –
Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 51-78 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 73-76 (92 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3280. Duminica, Ivan. Viața bisericească a bulgarilor din Basarabia în prima jumătate a
sec. al XIX-lea / Ivan Duminica // Conferință științifică cu participare internațională : Educație

73
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău,
2015. – P. 95-117 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 113-117 (90 tit.).

3281. Eșanu, Andrei. Valori educative creștine în Panegiricul lui Dimitrie Cantemir dedi-
cat Sfântului mare mucenic Dimitrie / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu // Conferință științifică
cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective,
1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 31-37. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. :
p. 36-37 (10 tit.).

3282. Fuștei, Nicolae. "Rugăciunea minții" în viziunea Cuviosului Paisie Velicicovschi :


[călugăr și teolog ortodox de la Mănăstirea Neamț, România] / Nicolae Fuștei // Conferință
științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și
perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 38-54. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 53-54 (18 tit.).

3283. Gumenâi, Ion. Biserica ortodoxă, minoritățile religioase și politica Imperiului Rus
față de acestea : (cazul Basarabiei) / Ion Gumenâi // Conferință științifică cu participare inter-
națională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015,
Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 76-94. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 91-94 (39
tit.).

3284. Lisnic, Ioan. Aportul mitropolitului Visarion Puiu la dezvoltarea învățământului teo-
logic : [1879-1964] / protoiereu Ioan Lisnic // Învățătorul modern. – 2015. – Nr 5. – P. 65-69. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2820.

3285. Lisnic, Ioan. Școlile eparhiale din cadrul Episcopiei Hotinului : (1923-1944) : [jud.
Bălți, Soroca și Hotin] / Ioan Lisnic // Conferință științifică cu participare internațională : Edu-
cație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişi-
nău, 2015. – P. 219-226. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 225-226 (23 tit.).

3286. Manea, Lăcrămioara. Din activitatea tipografică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-


Bodoni : (1808-1812, 1813-1821) şi prezenţa unor ediţii vechi româneşti în colecţii nord-
dobrogene / Lăcrimioara Manea // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P.
91-104. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (24 tit.) şi în notele de sub-
sol. – ISSN 1857-0240.

3287. Moşin, Octavian. Biserica "Sf. Gheorghe" din satul Cojuşna la popas aniversar :
[raionul Străşeni : 200 de ani de la înfiinţare] / Octavian Moşin, Irina Cereş // Conferință științi-
fică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspec-
tive, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 327-343 : fot. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 341-343 (32 tit.).

3288. Moșin, Octavian. Unele aspecte privitoare la zidirea și sfințirea Bisericii "Întâmpi-
narea Domnului" din Chișinău / Octavian Moșin, Teodor Candu // Conferință științifică cu
participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 5-21 : an. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. :
p. 20-21 (54 tit.).

3289. Moșin, Octavian. Vrednici slujitori la Biserica "Întâmpinarea Domnului" : [din Chi-
șinău : despre viața și activitatea protoiereului Mihail Ciachir, preotului Alexei Ioan Cazanschi,
preotul Nicolae Timuș [et al.] / Octavian Moșin // Conferință științifică cu participare internațio-
nală : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău.
– Chişinău, 2015. – P. 22-30. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 30 (27 tit.).

3290. Prisac, Lidia. Religiozitatea în ceremonialul nupțial sovietic moldovenesc : [la în-
temeierea familiei] / Lidia Prisac // Conferință științifică cu participare internațională : Educație
și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău,
2015. – P. 299-306 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 303-304 (10 tit.).

3291. Scutaru, Silvia. Propagarea moralei creștine în revista Luminătorul : (1908-1918) /


Silvia Scutaru // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală
în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 163-171 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 171 (17 tit.).

3292. Синявская, Наталья. Две истории монастыря Злоць = Two stories of the Zlots
Monastery : [о мужском монастыре "Святого великомученика Георге" Чимишлийского
района] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 52-53 : fot. –
Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3265, 3440, 3447, 3574, 3585, 3594, 3653, 3657, 3663)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3293. Jelescu, Petru. Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor elec-
torale ale adolescenţilor / Petru Jelescu, Elvira Ciobanu // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 77-87. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
87 (9 tit.). – ISSN 1857-0224.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 3313)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3294. Chirtoagă, Ion. Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni : (1914-
1940) / Ion Chirtoagă // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 227-238. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 238 (5 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
0240.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

316 Sociologie
(Vezi Nr 3293)

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


3295. Muntean, Iulian. Atitudinea – trăsătură caracterială importantă în obţinerea per-
formanţelor = Attitude – Important Character Traits in Obtaining Performance / Iulian Mun-
tean, Diana Ciobanu, Natalia Vîhocenco // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 80-84. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (8 tit.). – ISSN 1810-
9136.
316.6 Psihologie socială
3296. Bucun, Nicolae. Particularitățile psihologice ale personalității copiilor cu maladii
respiratorii cronice / Nicolae Bucun, Ana Tarnovschi // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. –
P. 42-50 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (6 tit.). – ISSN 1811-5470.

3297. Reprezentarea socială a hemofiliei: o abordare narativă / Francesca Emiliani,


Laura Palareti, Natalia Cojocaru [et al.] // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2015. – Nr 3. – P. 93-108 : an. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (21 tit.). –
ISSN 1857-0224.

3298. Şleahtiţchi, Mihai. Devianţa, între apatie, aroganţă şi asocial. Trei intervenţii sinte-
tice în psihosociologia comportamentului inadecvat / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedago-
gie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 109-114. – Referinţe bibliogr. : p. 110,
113, 114 (39 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 3434)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


3299. Caşu, Diana. Chestiunea familiei în RSSM în contextul Perestroikăi, 1985-1988 /
Diana Caşu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 283-289. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3290)
32 POLITICĂ
322 Relaţii dintre biserică şi stat
3300. Fuştei, Nicolae. Consiliul pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă
Consiliul de Miniştri al URSS : (1943-1965) – un organ de legătură dintre Stat şi Biserică /
Nicolae Fuştei // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 249-257. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 255-256 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-0240.
323 Politică internă
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
3301. Лисный, Олег. Олег Лисный: "Независимость требует зрелости" : [вице-
президент аналит. центра "Политика" из Украины о влиянии укр. фактора на молд.
реалии] // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3302. Călugăreanu, Vitalie. Tic-tac-ul de ghilotină = The Tick-Tock of a Guillotine : [as-
pecte soc.-pol.] / Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 20-23 :
fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0399.

3303. Голя, Анатолий. Между "DA" и "нет" : [о массовой акцией протеста плат-
формы "DA" (Demnitate și adevăr) в Респ. Молдова] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr
9. – P. 3-8 : fot. – ISSN 1857-0186.

3304. Гуцуляк, Виктор. 24 года независимости Республики Молдова: в чём её суть


и каково состояние дел / Виктор Гуцуляк // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2015. – Nr 5. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (6 tit.). – ISSN
2345-1130.

3305. Кропанцева, Татьяна. Последняя провинция : [24-я годовщина со дня про-


возглашения независимости Респ. Молдова] / Татьяна Кропанцева // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 24-25 : fot. – ISSN 1857-0399.

324 Alegeri
3306. Голя, Анатолий. Выборы без победителей = Elections without winners : [о ме-
стных выборах, 28 июня 2015 : взгляд политолога] / Анатолий Голя // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 16-19 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-
0399.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3307. Caciuc, Anatol. Dafina Gercheva: "Republica Moldova are nevoie de instituții
transparente" : [pe marginea discuției cu Coordonatorul Rezident al ONU și Reprezentant
Permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Rep. Moldova D. Gercheva] /
Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 32-34 : fot. – ISSN 1857-0399.

3308. Mohamed bin Ali Mohamed Al-Maliki. Republica Moldova – Statul Qatar : [inter-
viu cu Mohamed bin Ali Mohamed Al-Maliki, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al
Statului Qatar în Rep. Moldova] / interviu de Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2015. –
Nr 29. – P. 12-14 : fot. – ISSN 1857-0399.

3309. Sclifos, Eugen-Tudor. Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile fran-
co-ruse şi problema românească / Eugen-Tudor Sclifos // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 155-166. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 164-166
(63 tit.). – ISSN 1857-0240.

3310. Stănculescu, Gabriel. NATO fortifică armata Moldovei : [pachet de asistență teh-
nică a Alianței Nord-Atlantice pentru apărarea Moldovei] / Gabriel Stănculescu // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 28-30 : fot. – ISSN 1857-0399.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare

77
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

(Vezi Nr 3655)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
3311. Споялэ, Виктория. Годовщина Соглашения об ассоциации Молдовы с
Евросоюзом : [27 июня 2014] / Виктория Споялэ // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29.
– P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-0399.

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 3660)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
3312. Isachi, Silvia Elena. Managementul în economia cunoaşterii = The management
in the knowledge economy / Silvia Elena Isachi, Georgiana Chiţiga // Economie şi Sociologie.
– 2014. – Nr 4. – P. 26-31 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 31 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3313. Paniş, Olga. Aspecte statistice privind costul unitar al forţei de muncă = Statistical
Issues in the Concept of Unit Labour Costs / Olga Paniş // Economica. – 2015. – Nr 3. – P.
94-99 : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99
(8 tit.). – ISSN 1810-9136.

3314. Suslenco, Alina. Modelarea relaţiilor dintre competitivitate şi capitalul uman =


Modeling the Relationship between Competitiveness and Human Capital / Alina Suslenco //
Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 14-20 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

3315. Продиус, Марина. Работа на час : [проблема заработной платы в Респ.


Молдова] / Марина Продиус // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 86-87 : fot. – (Цена & Рынок). –
ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3316)

331.105.44 Sindicate
3316. Onici, Victor. Victor Onici: "Insistăm asupra respectării legislației și reangajări ce-
lor disponibilizați" : [interviu cu V. Onici, președintele Sindicatului Lucrătorilor Instituțiilor Ban-
care și de Asigurări (SIBA)] / a intervievat: Margareta Mocreac // Profit. – 2015. – Nr 9. – P.
108-111 : fot. – (Lichidare & Drepturi). – ISSN 1857-0186.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 3565)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3317. Botnari, Nadejda. Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale
prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate şi creştere = Financial Performance

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Evaluation of Industrial Enterprises in Terms of Profitability, Return and Growth Dimensions /


Nadejda Botnari, Ana Nedelcu // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 49-59 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (6 tit.). – ISSN 1810-
9136.

3318. Muntean, Neli. Accepţiuni ale conceptului de risc în activitatea de antreprenoriat =


Concepts of Risk in Entrepreneurial Activity / Neli Muntean, Iulian Muntean // Economica. –
2015. – Nr 3. – P. 69-79 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 79 (38 tit.). – ISSN 1810-9136.

3319. Sula, Victor. Procesul de creare a valorii în cadrul unei întreprinderi prin prisma
distribuţiei resurselor materiale = The process of creating value in a company through the
distribution of material resources / Victor Sula // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P.
43-47 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
47 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 3592)
336 Finanţe
3320. Arapu, Anatol. Privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare ca
urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 / Anatol Arapu
// Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 13-15 ; Idem în lb. rusă. – P. 15-17. – ISSN 1857-
3991.

3321. Bacal, Petru. Aplicarea taxelor pentru utilizarea resurselor biologice în Republica
Moldova şi recomandări de reformare a acestora = Application of Taxes for Use of Biological
Resources in Moldova and Recommendations for its Reforming / Petru Bacal // Economica. –
2015. – Nr 3. – P. 60-68 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 68 (11 tit.). – ISSN 1810-9136.

3322. Certan, Anastasia. Impozitarea nerezidenților (2) / Anastasia Certan // Monitorul


Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 81-85 : fot. – Art. 1 : Nr 5, 2014. – ISSN 1857-3991.

3323. Chițan, Valeriu. Criza din Moldova – Consecință a "bolilor cronice" : [interviu cu
Valeriu Chițan, ex-ministrul Finanțelor] / cor. rev. // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 118-119 : fot. –
ISSN 1857-0186.

3324. Cuciureanu, Gheorghe. Politica inovării în Republica Moldova în contextul Uniunii


Inovării = Innovation policy in the Republic of Moldova in the context of the Innovation Union
commitments / Gheorghe Cuciureanu, Vitalie Minciună // Economie şi Sociologie. – 2014. –
Nr 4. – P. 104-110. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 110 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

3325. Drăgoescu, Raluca-Mariana. Estimarea eficienţei cheltuielilor cu educaţia terţiară


în ţările UE = Estimating the Efficiency of Tertiary Education Expenditure in EU Countries /
Raluca-Mariana Drăgoescu, Ioana-Maria Bucerzan, Ramona Bere // Economica. – 2015. – Nr
3. – P. 100-109 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 109 (9 tit.). – ISSN 1810-9136.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3326. Garmandir, Mihail. Încetarea procesului de insolvabilitate / Mihail Garmandir, Irina


Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 77-80 : fot. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-
3991.

3327. Kuciuk, Valeriu. Types of taxes, their definition, method of collected and reexami-
nation of the implementation of their purpose : (Comparative law) / Valeriu Kuciuk, Udi
Rahmani // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 31-40. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (24 tit.). – ISSN 2345-1130.

3328. Luchian, Ivan. Inovaţiile bancare şi problemele respectării drepturilor consumato-


rilor / Ivan Luchian, Angela Filip // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 91-95 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.

3329. Lupașco, Oleg. Cu privire la dosarul contribuabilului : (compartimentul executare


silită) / Oleg Lupașco // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 68-71 : fot. – ISSN 1857-3991.

3330. Negruța, Veaceslav. Misiunea (im)posibilă a FMI : [Fondul Monetar Internațional :


interviu cu Veaceslav Negruța, expertul Centrului Analitic Independent "Expert-Grup"] / a
dialogat Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 100-105 : fot. – (Moldova & Finanțe). –
ISSN 1857-0186.

3331. Soloviova, Marina. Sustenabilitatea balanţei de plăţi a Republicii Moldova =


Balance of Payments Sustainability: Evidence from the Republic of Moldova / Marina
Soloviova // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 85-93 : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (8 tit.). – ISSN 1810-9136.

3332. Stavinschi, Tatiana. Configurarea sistemului de T.V.A. în urma implementării


Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană / Tatiana Stavinschi,
Alina Timotin // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 86-89 : fot. – ISSN 1857-3991.

3333. Ursu, Gheorghe. MoldCredit marchează cinci ani : [interviu cu Gheorghe Ursu,
managerul companiei] / interviu acordat agenției "INFOTAG" // Profit. – 2015. – Nr 9. – P.
114-115 : fot. – (Microfinanţare & Rezultate). – ISSN 1857-0186.

3334. Vragaleva, Veronica. Privind veniturile angajaților agenților economici ai căror ac-
tivitate de bază este realizarea de programe / Veronica Vragaleva, Olga Golban // Monitorul
Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 34-39 : fot. – ISSN 1857-3991.

3335. Балабан, Сергей. Пережить 9,5 недель : [о ситуации в банковском секторе] /


Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 22-26. – (Настроения & Ожидания). – ISSN
1857-0186.

3336. Балабан, Сергей. Электронные услуги: требуется доработка! : [в налоговой


службе Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 38-39. – (Наблю-
дения & Предложения). – ISSN 1857-0186.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3337. Басова, Ирина. Банки демонстрируют рост : [о состояние банковской систе-


мы Респ. Молдова] / Ирина Басова // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 30-36 : fot., tab. – (О бан-
ках подробно). – ISSN 1810-0186.

3338. Врагалева, Вероника. О порядке заполнения налогового отчета CNOTAREX


15 / Вероника Врагалева, Марина Кравченко // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 18-33
: fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3339. Горенштейн, Лев. О причинах, условиях и налоговых последствиях прове-


дение гарантийного ремонта и источнике его образование / Лев Горенштейн // Monitorul
Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 103-110 : fot. – ISSN 1857-3991.

3340. Негарэ, Геннадий. Об учете возмещаемых нанимателями затрат и НДС по


коммунальным услугам / Геннадий Негарэ // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 6-8 :
fot. – ISSN 1813-4408.

3341. Рейтинг банков : [о фин. устойчивости банков Респ. Молдовы] / записала


спец. кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 46-51 : tab. – (Банки & Ранжир). – ISSN 1857-
0186.

3342. Сидоренко, Владимир. Мы им про Фому, они нам – про Ерему : [налог. зако-
нодательство Респ. Молдова] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 79-81.
– (Законодательство & Роялти). – ISSN 1857-0186.

3343. Споялэ, Виктория. Молдова осталась без внешней помощи : [до утвержде-
ния нового меморандума сотрудничества с междунар. валютным фондом] / Виктория
Споялэ // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 38-39 : fot. – ISSN 1857-0399.

3344. Станишевский, Александр. Значительно ли повторное нарушение? : [в на-


логовой системе] / Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P.
34-35 : fot. – ISSN 1813-4408.

3345. Станишевский, Александр. О договорах цессии и принятия долга /


Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 62-67 : fig., fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3346. Стрэжеску, Аркадий. Держать курс! : [о девальвации приднестровского руб-


ля : интервью с зам. пред. Приднестровского банка (ПРБ) Ольгой Радуловой] / Аркадий
Стрэжеску // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 52-54 : fot. – (Банки & Политика). – ISSN 1857-
0186.

3347. Цирюльникова, Наталья. О курсовых разницах по валютным вкладам в ус-


тавный капитал / Наталья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 16-
20 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3348. Чиреш, Елена. Дарение или материальная помощь? : [для работников пред-
приятий] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 42-50 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

3349. Шпак, Галина. О дарении : [налогообложение недвижимого имущества] / Га-


лина Шпак // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – P. 40-41 : fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 3512)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3350. Buşmachiu, Eugenia. Cu privire la unele posibilităţi de modelare a eficienţei pro-
iectelor Parteneriatelor Public-Private = Concerning some possibilities for modelling PPP
projects efficiency / Eugenia Buşmachiu, Ion Potlog // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4.
– P. 117-122. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 122 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

3351. Certan, Ion. Innovation Clusters – Model for Industry Development / Ion Certan //
Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 58-64 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 64 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

3352. Grigoraş, Maria. Percepţiile noii generaţii de consumatori asupra produselor


agroalimentare ecologice / Maria Grigoraş // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 129-135 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

3353. Zaharco, Silvia. Influenţa mecanismului de formare a preţurilor asupra performan-


ţelor întreprinderii = The Influence of Price Formation Mechanism on Enterprise's
Performances / Silvia Zaharco // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 40-48 : fig., tab. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (4 tit.). – ISSN 1810-
9136.
(Vezi de asemenea Nr 3572, 3584)

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


3354. Kara, Bestenigar. Perspectivele dezvoltării economiei regionale din Orientul Mij-
lociu şi Asia Centrală în contextul reducerii preţurilor la produsele petroliere = Economic
developments and perspectives of the Middle East and Central Asia countries against low oil
prices / Bestenigar Kara, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P.
7-15 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 15 (13 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 3325)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3355. Andreeva, Tatiana. Probleme asigurării securităţii energetice şi perspectivele de
dezvoltare a Republicii Moldova în spaţiul economic şi energetic al Mării Negre = The
problems of ensuring energy security and development prospects of Republic of Moldova in
the economic and energetic region of the Black Sea / Tatiana Andreeva // Economie şi Socio-

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

logie. – 2014. – Nr 4. – P. 54-58. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 58 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.

3356. Васкауцан, Александр. Распутье аграриев : [о ситуации в с.-х свере : по ма-


териалам беседы с пред. Респ. союза "Uniagroprotect" Александром Слусарь и пред.
ассоц. "Moldova-fruct" Юрием Фала] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 9. – P.
18-21 : fot. – (Реформы & АПК). – ISSN 1857-0186.

3357. Врабие, Виталий. Виталий Врабие: "Будущее Tracom – за инновационными


технологиями" : [интервью с дир. пром. парка "Tracom"] / записала Татьяна Кропанцева
// Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 44-48 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3307, 3314-15, 3543)

338.48 Turism. Economia turismului


3358. Certan, Simion. Potenţialul turismului rural al Republicii Moldova = Rural tourism
potential of the Republic of Moldova / Simion Certan, Ion Certan // Economie şi Sociologie. –
2014. – Nr 4. – P. 32-42 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 42 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

3359. Roitman, Irina. Dezvoltarea calităţii serviciilor turistice în condiţii de globalizare a


turismului = Development of the Tourism Service Quality under Tourism Globalization / Irina
Roitman // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 30-39 : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (25 tit.). – ISSN 1810-9136.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3360. Petrovici, Sergiu. Dezvoltarea strategică a pieţei cerealelor în baza abordării de
marketing = Strategic Development of the Cereals Market based on Marketing Approach /
Sergiu Petrovici, Sergiu Mîrza // Economica. – 2015. – Nr 3. – P. 7-13. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

3361. Сокиркэ, Алексей. О розничной торговле основными нефтепродуктами и


сжиженным газом на заправочных станциях / Алексей Сокиркэ // Monitorul Fiscal. – 2015.
– Nr 5. – P. 71-73 : fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 3339)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3362. Cel mai performant echipament de scanare la frontiera externă a RM cu UE
pus în funcțiune la Leușeni / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2015. – Nr 3. – P.
25-26 : fot. – ISSN 1857-2979.

3363. Filmer, Andrew. Reforma sistemelor de management al resurselor umane : [în


Serviciul Vamal] / Andrew Filmer // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-2979.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3364. Mocanu, Alexandru. Proiectul de lege cu privire la Sistemul Vamal: unele consi-
derente / Alexandru Mocanu // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 4-7. – ISSN 1857-2979.

3365. Moldovanu, Sergiu. Promovarea integrității colaboratorilor vamali / Sergiu Moldo-


vanu // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 10-11. – ISSN 1857-2979.

3366. Popenco, Artiom. Serviciul Vamal crește calitatea serviciilor prestate / Artiom
Popenco // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 12-14. – ISSN 1857-2979.

3367. Revesz, Patricia. Patricia Revesz: "Serviciul Vamal dispune de resursele necesa-
re pentru promovarea integrității" : [interviu cu consilierul în domeniul integrității a Directoratu-
lui pentru Consolidarea Capacităților a Organizației Mondiale a Vămilor] / interviu realizat de
Tatiana Șompol // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-2979.

3368. Serviciul Vamal deschide Laboratorul Vamal / Serviciul Vamal al Rep. Moldova
// Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 23-24. – ISSN 1857-2979.

3369. Șompol, Tatiana. Progresele obținute de către Serviciul Vamal în rezultatul im-
plementării reformelor / Tatiana Șompol // Vama. – 2015. – Nr 3. – P. 15-20 : fig. – ISSN
1857-2979.
(Vezi de asemenea Nr 3652)

339.7 Finanţe internaţionale


3370. Luchian, Ivan. Centrele financiare internaţionale ca elemente de bază ale globali-
zării = International financial centres as basic elements of globalization / Ivan Lchian // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 59-63 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (16 tit.). – ISSN 1857-4130.

3371. Sturzu, Ion. Clasificarea şi regimul de notificare a împrumuturilor/creditelor exter-


ne / Ion Sturzu // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1813-4408.

3372. Гореловa, Елена. Жесткие условия МВФ : [Международного валютного фон-


да : интервью с зам. дир. Центра стратегических исслед. и реформ (CISR) Еленой Го-
реловой] / записала спец. кор. журн. // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 40-45 : fot. – (Кризис &
Экономика). – ISSN 1857-0186.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3373. Duşcov, Raisa. Stabilirea unui sistem naţional de inovare ca o condiţie de creşte-
re a competitivităţii ţărilor în economia globală = Establishing a national system of innovation
as a growth condition of country's competitiveness in the global economy / Raisa Duşcov //
Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 72-84 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (16 tit.). – ISSN 1857-4130.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3376)
341 Drept internaţional
3374. Beneș, Olga. Jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului în materie
de apatridie / Olga Beneș, Iurie Mărgineanu // Instituţia apatridiei în dreptul internaţional:
teorie și practică : Culegere de articole științifice. – Chișinău, 2015. – P. 46-51. – Rez. în lb. fr.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3375. Cârnaț, Teodor. Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel european /


Teodor Cârnaț, Mariana Pavlencu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 18-24. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 23-24 (42 tit.). – ISSN 1811-0770.

3376. Cușnir, Valeriu. Investigațiile sub acoperire prin prisma reglementărilor internațio-
nale și legislației unor state europene / Valeriu Cușnir, Ionel Țurcanu // Jurnalul Juridic Naţio-
nal: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 4-10. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 10 (27 tit.). – ISSN 2345-1130.

3377. Gamurari, Vitalie. Instituția apatridiei în dreptul internațional prin prisma politicii
promovate de UNHCR [Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați] în materie de
azil și de refugiați / Vitalie Gamurari // Instituţia apatridiei în dreptul internaţional: teorie și
practică : Culegere de articole științifice. – Chișinău, 2015. – P. 13-25. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3378. Nucu, Marian. Reglementări internaţionale privind traficul ilicit de droguri / Marian
Nucu // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 44-49. – Rez. în lb. rom., engl.– Referinţe
bibliogr. : p. 49 (11 tit.). – ISSN 1810-3081.

3379. Осояну, Наталья. Правовое положение лица без гражданства в


международном частном праве / Наталья Осояну // Instituţia apatridiei în dreptul internaţi-
onal: teorie și practică : Culegere de articole științifice. – Chișinău, 2015. – P. 30-36. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3400, 3410)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3380. Bostan, Ina. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancțiunilor contravențio-
nale / Ina Bostan // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 60-65. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

3381. Cațaveică, Eugeniu. Interpretarea restrictivă și interpretarea extensivă în contex-


tul Convenției Europene a Drepturilor Omului / Eugeniu Cațaveică // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 48-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (21 tit.).
– ISSN 1811-0770.

3382. Costachi, Gheorghe. Cultura juridică a funcționarului public – garanție a securită-


ții persoanei în statul de drept / Gheorghe Costachi, Irina Iacub // Jurnalul Juridic Naţional:
teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 17-23. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
23 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3383. Guțuleac, Victor. Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii admi-


nistrativ-disciplinare a funcționarului public / Victor Guțuleac, Tatiana Mostovei // Legea şi
viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 13-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (21 tit.).
– ISSN 1810-309X.

3384. Lăpuşan, Aurelia. Europeanul Costa-Foru şi Liga drepturilor Omului şi ale Cetă-
ţenilor pentru integrarea Basarabiei în viaţa politică a României după 1918 : [despre Constan-
tin Costa-Foru, jurnalist român, avocat şi activist pentru drepturile omului (1856-1935)] / Aure-
lia Lăpuşan // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 239-248. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 248 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3385. Pavlencu, Mariana. Cadrul normativ naţional în domeniul prevenirii, constatării şi


eliminării formelor de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi / Mariana Pavlencu // Legea şi
viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 28-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34 (29
tit.). – ISSN 1810-309X.

3386. Pușcaș, Victor. Notorium non est probandum or Q.E.D. : (analiză juridică – studiu
de caz constituțional) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 4-
12. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11-12 (34 tit.). – ISSN 1810-309X.

3387. Țurcan, Serghei. Unele considerațiuni privind asigurarea principiului evitării apa-
tridiei în Legea cetățeniei Republicii Moldova / Serghei Țurcan // Instituţia apatridiei în dreptul
internaţional: teorie și practică : Culegere de articole științifice. – Chișinău, 2015. – P. 37-45.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3388. Костаки, Г. Борьба с дискриминацией / Г. Костаки // Закон и жизнь. – 2015. –


Nr 9. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

3389. Сосна, Б. Все равны: некоторые аспекты права равенства граждан в Молдо-
ве / Б. Сосна, Л. Сосна // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 10-14. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (6 tit.). – ISSN 1810-3081.

3390. Черба, В. Отдельные проблемы назначения административных наказаний и


порядка их обжалования / В. Черба // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. –
Nr 5. – P. 66-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (8 tit.). – ISSN 2345-
1130.
(Vezi de asemenea Nr 3375)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3391. Băetu, Alina Ludmila. Plângerea prealabilă, între noul și vechiul cod de procedu-
ră penală al României / Alina Ludmila Băetu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2015. – Nr 5. – P. 55-59. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (15 tit.). – ISSN
2345-1130.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3392. Bejan, Octavian. Unele probleme privind incriminarea îmbogățirii ilicite, individua-
lizarea răspunderii penale și reglementarea confiscării / Octavian Bejan // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 11-16. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

3393. Buguţa, E. Coraportul dintre cazul fortuit şi infracţiunea săvîrşită din neglijenţă / E.
Buguţa // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 50-54. – Rez. în lb. rom., engl.– Referinţe
bibliogr. : p. 54 (15 tit.). – ISSN 1810-3081.

3394. Buguţa, Elena. Noţiunea, condiţiile şi efectele cazului fortuit în dreptul penal / Ele-
na Buguţa // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 24-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 27 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

3395. Buguța, Elena. Subiectul activ și subiectul pasiv al infracțiunii de primire a unei
remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației / Elena Buguța,
Sergiu Gavajuc // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 24-30. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

3396. Corcea, Nicolae. "Dreptul la corecție" versus violența în familie asupra copiilor:
studii de caz / Nicolae Corcea // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 51-61. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (35 tit.). – ISSN 1811-0770.

3397. Gârla, Lilia. Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making


and rational choice / Lilia Gârla, Iacob Rub // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P.
25-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 32-33 (52 tit.). – ISSN 1811-0770.

3398. Larii, Iurie. Pericolul și tendințele infracționalității legate de circulația ilegală a sub-
stanțelor narcotice / Iurie Larii, Marian Nicu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 9. – P. 19-23. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

3399. Selevestru, Irina. Urmările prejudiciabile și legătura cauzală în ipoteza infracțiuni-


lor prevăzute la art. 191 "Delapidarea averii străine" din Codul penal. Partea 1 / Irina
Selevestru // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 41-47. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 46-47 (43 tit.). – ISSN 1811-0770.

3400. Sorbala, Mihail. Analiza sub aspect de drept comparat a infracțiunilor de reținere,
sau Arestare ilegală în legislația penală a altor state / Mihail Sorbala // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 62-66. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (19 tit.). –
ISSN 1811-0770.

3401. Stati, Vitalie. Reglementarea răspunderii pentru infracțiunile prevăzute la art. 330²
"îmbogățirea ilicită" din Codul penal: controverse, soluții, perspective / Vitalie Stati // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 2-12 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 11-12 (61 tit.). – ISSN 1811-0770.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3402. Ulianovschi, Xenofon. Legitima apărare: aspecte juridico-penale militare / Xeno-


fon Ulianovschi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 13-17 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 17 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

3403. Vasiloi, Djulieta. Aspecte privind problemele criminologice în cercetarea conse-


cințelor criminalității / Djulieta Vasiloi // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. –
Nr 5. – P. 47-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (10 tit.). – ISSN 2345-
1130.

3404. Флоря, Василий. Теория и практика противодействия преступности в


современных условиях : [по материалам междунар. науч.-практ. конф., 31 окт. 2014 г.,
Львов, Украина] / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 39-40 :
fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 40 (4 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3416)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3405. Новак, А. Проблемы расчёта налога на добавленную стоимость при сме-
шанных поставках / А. Новак // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 40-44. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

3406. Сосна, А. Проблемы имплементации договора факторинга в Республике


Молдове / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 15-21. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (21 tit.). – ISSN 1810-3081.

3407. Шаргу, Л. Защита экономических и финансовых прав должников и взыскате-


лей в исполнительном производстве / Л. Шаргу, К. Лупу // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9.
– P. 28-39. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (14 tit.). – ISSN 1810-3081.

347 Drept civil


3408. Гетманцев, Максим. Процессуальный порядок исследования вещественных
доказательств в гражданском судопроизводстве Украины / Максим Гетманцев // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 73-76. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 76 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3327, 3349)

347.7 Drept comercial


3409. Reniţă, Gheorghe. Anularea mărcii înregistrate cu rea-credinţă: probleme şi soluţii
/ Gheorghe Reniţă // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 11-18 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

3410. Bodrug, Viorica. Protecţia drepturilor de autor şi drepturilor conexe: combaterea


şi prevenirea pirateriei. Standarde europene / Viorica Bodrug // Intellectus. – 2015. – Nr 3. –
P. 19-26 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (12 tit.). – ISSN
1810-7079.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3411. Bologan, Galina. Aprecierea similitudinii mărcilor în vederea stabilirii riscului de


confuzie în cadrul examinării de fond / Galina Bologan // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 33-
40 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

3412. Examinarea mărcilor care sunt constituite din elemente ce descriu fals pro-
dusele/serviciile sau conţin asemenea componente / Natalia Mogol, Ludmila Cocieru,
Svetlana Sahan [et al.] // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 41-50. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 49 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

3413. Pilat, Sofia. Consideraţii privind instituţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe
în sistemul legislativ al Republicii Moldova / Sofia Pilat // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 27-
32 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (19 tit.). – ISSN 1810-7079.

3414. Сидоренко, Владимир. Закон правительству не указ : [о разработке кодекса


автомобильного транспорта] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 64-67. –
ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3569)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3415. Railean, Petru. Rolul justiției în asigurarea legalității la nivelul administrației publi-
ce / Petru Railean // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – P. 41-46. –
Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (34 tit.). – ISSN 2345-1130.

3416. Лозан, Нина. Адвокатура и коррупция – несовместимы! : [о защите интересов


клиентов : интервью с пред. Союза адвокатов Молдовы (САМ) Ниной Лозан] / беседо-
вал Владимир Попов // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 82-85 : fot. – (Право & Система). – ISSN
1857-0186.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3417. Lungu, Adrian. Considerații teoretico-practice privind instituția protecției datelor
cu caracter personal ale salariatului / Adrian Lungu // Revista Naţională de Drept. – 2015. –
Nr 9. – P. 67-72 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (12 tit.). – ISSN
1811-0770.

3418. Macovei, Tatiana. Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale contractului individual


de muncă / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – P. 34-38 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 38 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

3419. Romandaș, Nicolae. Stabilirea perioadei de probă la plasarea în câmpul muncii /


Nicolae Romandaș // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 3566)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică

89
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3420. Bădărău, Elena. Securitatea naţională şi diminuarea riscurilor ciberameninţărilor =


National security & reducing of cyber-attack risks / Elena Bădărău // Economie şi Sociologie.
– 2014. – Nr 4. – P. 85-103 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 103 (11 tit.). – ISSN 1857-4130.

3421. Caprian, Iulia. Modele moderne de control financiar intern = Modern models of
internal financial control / Iulia Caprian, Maria Cojocaru // Economie şi Sociologie. – 2014. –
Nr 4. – P. 123-132 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 132 (13 tit.). – ISSN 1857-4130.

3422. Sturza, Alexei. Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din


Republica Moldova = Self-evaluation of the intellectual potential of the public authorities of the
Republic of Moldova / Alexei Sturza // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 111-116 :
fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116
(15 tit.). – ISSN 1857-4130.

3423. Черба, В. Правовое регулирование управления органам внутренних дел / В.


Черба // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – P. 22-27. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 27 (14 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3382, 3395, 3415, 3564)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3424. Andronachi, Natalia. Cînd rachetiștii înfruntă irealizabilul : [despre procesul de
restabilire a tehnicii militare din Regimentul de Rachete Antiaeriene "Dimitrie Cantemir" din
Durlești] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 16-19 : fot. – ISSN
1857-3703.

3425. Andronachi, Natalia. Pe aici [nu] se trece : [misiunile de deminare a Batalionului


Geniu de la Negreşti, raionul Strășeni] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr
9. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

3426. Andronachi, Natalia. Un militar cu sacrificiul națiunii : [despre locotenent-colonelul


Marcel Ursu din satul Terebna, raionul Edineț] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 8. – P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

3427. Radvan, Inga. "Înălțimile sufletului de parașutist" : [calificarea parașutiștilor din ba-
talionul cu destinație specială "Fulger"] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P.
4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

3428. Radvan, Inga. Artileria la linia de "Foc" : [despre exerciţiul multinaţional în teren
"Scutul de foc 2015", organizat la Baza milit. de instruire "Bulboaca"] / Inga Radvan // Oastea
Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

3429. Radvan, Inga. Pe aripile vîntului şi ale speranţelor... : [despre maiorul pilot Dumi-
tru Manea, de la Baza de Aviaţie din Lunga-Mărculeşti, raionul Floreşti] / Inga Radvan // Oas-
tea Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3703.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3430. Radvan, Inga. Secretul milităriei de succes : [despre tinerii ofițeri ai Armatei Naț.
Cornel Croitoru și Serghei Digore] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 8-9
: fot. – ISSN 1857-3703.

3431. Radvan, Inga. Un pacificator moldovean pe străzile întunericului : [despre Iulia


Madan, pacificator din Rep. Centrafricană] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8.
– P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

3432. Vosimeric, Dmitrii. "Sea Breeze 2015" – împreună pentru pace, pe apă, în aer,
pe pămînt : [participarea milit. din Armata Naţ. la exerciţiul multinaţional, desfăşurat în Ucrai-
na, 31 aug.-12 sept. 2015] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 12-17 :
fot. – ISSN 1857-3703.

3433. Vosimeric, Dmitrii. Standarde occidentale la poligonul Bulboaca : [despre proce-


sul de modernizare a Bazei Militare de Instruire a Armatei Naț. de la Bulboaca, raionul Anenii-
Noi] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.

3434. Красковская, Валерия. Влияние личностных особенностей на социальную


адаптацию военнослужащих / Красковская Валерия, Раку Жанна // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 115-121 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 121 (4 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 3310)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 3328)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3435. Bâlici, Veronica. Modernitate și eficiență în procesul educațional / Veronica Bâlici
// Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 11-16. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 16
(4 tit.). – ISSN 1811-5470.

3436. Coropceanu, Eduard. Cercetarea – factor de integrare a științei și motivare pen-


tru instruire / Eduard Coropceanu, Diana Chicu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 27-
33. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

3437. Cuzneţov, Larisa. Dezvoltarea personalităţii micului şcolar în contextul explorării


optime a mass-media în educaţie / Larisa Cuzneţov, Silvia Şpac // Didactica Pro… – 2015. –
Nr 4. – P. 7-16 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (14 tit.). –
ISSN 1810-6455.

3438. Gherasim, Cristina. Aspecte privind încadrarea copiilor de nobili din Basarabia în
sistemul de învăţământ imperial rus / Cristina Gherasim // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 :

91
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

Istorie. Muzeologie. – P. 123-132 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 131
(17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3439. Goraș-Postică, Viorica. Cercetarea praxiologică a Managementului Proiectelor


Educaționale de Intervenție / Viorica Goraș-Postică // Conferinţa internaţională : Formarea şi
consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15
oct. 2014, Chișinău]. – Chişinău, 2015. – P. 131-134. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 134 (4
tit.).

3440. Goraş-Postică, Viorica. Educaţia adulţilor: provocări actuale şi perspective spiri-


tuale / Viorica Goraş-Postică // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și
viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015.
– P. 422-436. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 435-436 (15 tit.).

3441. Goraş-Postică, Viorica. Provocări şi deschideri pentru consilierea spirituală. Ex-


curs în baza teoriei şi practicii comunitare americane / Viorica Goraş-Postică // Didactica
Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 30-34 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (8
tit.). – ISSN 1810-6455.

3442. Grigoroi, Lilia. Educaţie comunitară : contabilitatea nu e doar pentru contabili /


Lilia Grigoroi // Didactica Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 41-44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 44 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

3443. Lungu, Viorelia. Managementul activității educaționale – factor important în asigu-


rarea calității / Viorelia Lungu // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 3. – P. 18-22 : fig., fot. –
Referințe bibliogr. : p. 22 (9 tit.). – ISSN 1857-4610.

3444. Mafteuţa, Rodica. Sistemul de competenţe ale managerilor instituţiilor preuniversi-


tare ce condiţionează atingerea performanţei şcolare / Rodica Mafteuţa // Didactica Pro… –
2015. – Nr 4. – P. 36-40 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (15 tit.).
– ISSN 1810-6455.

3445. Moroșanu, Gabriela Adina. Managementul cercetării explicative în științe – o


funcție de reglare între planul administrativ-managerial și cel pedagogic? / Gabriela Adina
Moroșanu // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 21-26. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 26 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

3446. Rață, Iulian. Influența educației spiritual asupra dezvoltării valorilor morale ale
adolescenților contemporani / Iulian Rață // Învățătorul modern. – 2015. – Nr 5. – P. 60-64. –
Referinţe bibliogr. : p. 64 (11 tit.). – ISSN 1857-2820.

3447. Rotaru, Parascovia. Educaţia spirituală şi familia creştină la o răscruce a istoriei /


Parascovia Rotaru // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață spiri-
tuală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P.
404-413. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 413 (4 tit.).

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3448. Rudic, Gheorghe. Alfabetizarea funcțională în Republica Moldova / Gheorghe


Rudic, Serghei Stog // Conferinţa internaţională : Formarea şi consolidarea spaţiului educaţi-
onal unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. – Chişi-
nău, 2015. – P. 250-255 : des., tab. ; Idem în lb. rusă. – P. 143-149 : des., tab.

3449. Rudic, Gheorghe. Educația în Republica Moldova – zona de acoperire "apropiată"


și cea "îndepărtată" : (O conversație cu mine însumi "Apropiata" zonă de acoperire BAC-
2014, PISA și Codul Educației) / Gheorghe Rudic, Serghei Stog // Conferinţa internaţională :
Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed.
a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. – Chişinău, 2015. – P. 247-249.

3450. Șleahtițchi, Mihai. Didactogenia, fenomenul care desfigurează învățământul /


Mihai Șleahtițchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 1-
6. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (19 tit.). – ISSN 1857-0224.
3451. Vicol, Nelu. Perspective tradiționale și axiologice în formarea profesională / Nelu
Vicol, Lilia Voloh // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 62-67 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 67 (23 tit.). – ISSN 1811-5470.

3452. `Vinnicenco, Elena. Aspecte psihologice ale dimensiunii interculturale în cadrul


mediului educaţional / Elena Vinnicenco // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2015. – Nr 3. – P. 88-92. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (6 tit.). – ISSN
1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 3455, 3663)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3453. Racu, Igor. Relaţia dintre factorii de personalitate şi interesele, valorile profesiona-
le la vârsta adolescentă / Racu Igor, Buzdugan Marcela // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – P. 127-135 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 135 (15 tit.). – ISSN 1857-0224.

3454. Solovei, Rodica. Valenţe educative ale parteneriatului şcoală-biserică / Rodica


Solovei, Ştefan Eftodii // Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață
spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P.
414-421. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 421 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3272)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3455. Clapatiuc, Alexandra. Studiul artei expresioniste în context curricular / Alexandra
Clapatiuc // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 17-20. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 20 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

3456. Cosovan, Olga. Opţiunea de a învăţa limba română. Pe tot parcursul vieţii / Olga
Cosovan // Didactica Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 22-25 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 25 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

93
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3457. Marin, Mariana. De Ziua Limbii Române! : [Interviu cu M. Marin, președintele


Asoc. Gen. a Învățătorilor din România, filiala din Rep. Moldova] / cor. rev. // Învățătorul
modern. – 2015. – Nr 5. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-2820.

3458. Scutaru-Guţu, Adela. Centre comunitare de educaţie a adulţilor – a fi sau a nu fi


în Republica Moldova / Adela Scutaru-Guţu // Didactica Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 2-6 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (4 tit.). – ISSN 1810-6455.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3459. Argint, Alexandru. Baza legislativă a învăţământul primar şi secundar laic din Ba-
sarabia în anii 1857-1878 / Alexandru Argint // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Mu-
zeologie. – P. 133-142. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (21 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3460. Cartaleanu, Tatiana. Experiențe avansate de dezvoltare curriculară în școli / Tati-


ana Cartaleanu, Olga Cosovan // Învățătorul modern. – 2015. – Nr 5. – P. 82-83 : fot. – ISSN
1857-2820.

3461. Cerbușca, Pavel. Managementul autoconducerii școlare și valorificarea muncii de


voluntariat în sistemul educațional preuniversitar / Pavel Cerbușca // Conferinţa internaţională
: Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed.
a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. – Chişinău, 2015. – P. 83-88. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr.: p. 87 (6 tit.).

3462. Cristea, Sorin. Şcoala – centru comunitar / Sorin Cristea // Didactica Pro… –
2015. – Nr 4. – P. 49-52 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (10 tit.). –
ISSN 1810-6455.

3463. Golubiţchi, Silvia. Conținuturi educaționale autentice pentru preșcolari : [editorial]


/ Silvia Golubiţchi // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 3. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4610.

3464. Isacova, Aliona. Impactul parteneriatului educațional grădiniță-familie asupra dez-


voltării lexicului la copii de vârstă preșcolară / Aliona Isacova, Valentina Mîșlițchi // Grădiniţa
Modernă. – 2015. – Nr 3. – P. 4-10 : fig., fot., tab. – Referințe bibliogr. : p. 10 (4 tit.). – ISSN
1857-4610.

3465. Leșan, Lilia. Aptitudinile și stilurile de comunicare ale managerilor grupelor de


preșcolari / Lilia Leșan, Diana Antoci // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 3. – P. 15-17 : fig.,
fot. – Referințe bibliogr. : p. 17 (9 tit.). – ISSN 1857-4610.

3466. Muşenco, Angela. Standardele profesionale în evaluarea cadrelor manageriale ca


instrument de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale, dezbătute la Şoldăneşti /
Angela Muşenco, Iurie Melinte // Didactica Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 35-36 : fot. – ISSN
1810-6455.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3467. Pascari, Valentina. Perspectiva evaluării criteriale în contextul continuității institu-


ție preșcolară-școală primară / Valentina Pascari // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 3-
10. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.

3468. Silistraru, Nicolae. Socializarea copilului preșcolar / Nicolae Silistraru, Silvia


Golubițchi // Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 3. – P. 11-14 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 14 (6
tit.). – ISSN 1857-4610.
(Vezi de asemenea Nr 3469)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3469. Danii, Anatol. Metode de integrare educațională a copiilor cu CES [Cerințe Edu-
caționale Speciale] de vârsta preșcolară în baza Pedagogiei Curative de alternativă / Anatol
Danii, Oleg Ababii // Conferinţa internaţională : Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional
unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. – Chişinău,
2015. – P. 6-8 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 8 (9 tit.).

3470. Iurașco, Elena. Abandonul școlar și metode de prevenire a lui la copiii cu cerințe
educative speciale / Iurașco Elena // Conferinţa internaţională : Formarea şi consolidarea
spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014,
Chișinău]. – Chişinău, 2015. – P. 174-180 : tab. – Referințe bibliogr.: p. 180 (5 tit.).

3471. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Constituirea de parteneriate pentru societatea


incluzivă / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Conferinţa internaţională : Formarea şi consolida-
rea spaţiului educaţional unic din perspectiva integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014,
Chișinău]. – Chişinău, 2015. – P. 3-5 : tab.

3472. Stamatin, Otilia. Impactul copilului cu autism asupra modului de viaţă a familiei /
Stamatin Otilia, Chirilă Lidia // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr
3. – P. 33-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (8 tit.). – ISSN 1857-0224.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3473. Midari, Veronica. Învăţământul profesional tehnic din Republica Moldova bazat pe
instituţionalizarea mecanismelor de interacţiune dintre sistemul educaţional şi economic =
Vocational Education System in the Republic of Moldova based on Institutionalization of
Interaction Mechanism between Education and Economic Systems / Veronica Midari // Eco-
nomica. – 2015. – Nr 3. – P. 21-29. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 29 (15 tit.). – ISSN 1810-9136.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3474. Duca-Gribincea, Aurelia. Standarde educaţionale în antreprenoriat.
Antreprenoriatul intelectual şi diagnosticul gradului de pregătire a studenţilor cu ajutorul IST
Amthauer / Aurelia Duca-Gribincea, Alexandru Gribincea // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P.
65-74 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73-74 (19 tit.). – ISSN
1810-7079.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3475. Ianioglo, Maria. Conceptualizarea Modelului pedagogic de formare a competenței


de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic / Maria Ianioglo // Univers
Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 68-76 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (14
tit.). – ISSN 1811-5470.

3476. Puzur, Elena. Modalități de antrenare și formare a capacităților adaptive la stu-


denți / Elena Puzur // Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – P. 58-61. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 61 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

3477. Sofroni, Natalia. Demersuri metodologice de eficientizare a didacticii literaturii


franceze prin prisma exerciţiului euristic : [în mediul universitar] / Natalia Sofroni // Didactica
Pro… – 2015. – Nr 4. – P. 25-29 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29
(5 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 3274)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


(Vezi Nr 3290)

391/395 Etnografie
(Vezi Nr 3647)

398 Folclor
3478. Botezatu, Grigore. Culegător şi cercetător al folclorului din Ţara Fagilor : [pe mar-
ginea lucrării "Folclor din Ţara Fagilor", alcăt. : N. Băieşu] / Grigore Botezatu // Realităţi Cultu-
rale. – 2015. – Nr 9. – P. 8. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (7 tit.). – ISSN 1857-4424.

3479. Burduja, Mariana. Festivalul Dinastiilor la Rezina : [pe marginea Festivalului-


concurs al dinastiilor artistice "La Izvorul Neamului", satul Sahrna Nouă, ed. a 1-a, 19 iul.
2015] / Mariana Burduja // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 9. – ISSN 1857-4424.

3480. Buruiană, Ion. O folcloristă – Lilia Hanganu (10.06.1955-26.07.2005). Argumente


pentru neuitare / Ion Buruiană // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 134-136 : fot. – ISSN 1857-
4300.

3481. Buruiană, Ion. Un etnolog de seamă – Nicolae Băieșu (24.06.1934-07.06.2015) /


Ion Buruiană // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 139-142 : fot. – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 3643, 3647)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3482. Boincean, Boris. Scientific basis for ecological restructuring of agriculture on
the steppes / Boris Boincean // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 106-112 : fig. – Rez. în lb.
engl. – ISSN 1857-3517.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3483. Capcelea, Victor. The impact of automotive transport on the air quality in
Northern Moldova Plateau / Victor Capcelea // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 92-95 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.

3484. Kolomiets, Irina. Ecological details of forming convergent corolla painting / Irina
Kolomiets, Liviu Codreanu // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 53-59 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (13 tit.). – ISSN 1857-3517.

3485. Mustață, Gheorghe. Comunication in the living world and its ecological
significance / Gheorghe Mustață // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 30-39. – Referinţe bibliogr.
: p. 38-39 (7 tit.). – ISSN 1857-3517.

3486. Mustaţă, Gheorghe. Evolution does not wipe out its traces, but keeps them
functional / Gheorghe Mustaţă // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 3-20 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (19 tit.). – ISSN 1857-3517.

3487. Mustață, Gheorghe. Individual environment and its building / Gheorghe Mustață
// Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 40-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (26
tit.). – ISSN 1857-3517.

3488. Țugulea, Andrian. The modification of concentration of assimilating pigments in


some species of trees under the action of transport emissions / Andrian Țugulea // Noosfera.
– 2015. – Nr 14. – P. 67-75 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (12 tit.). – ISSN
1857-3517.

3489. Voloșciuc, Leonid. Plant protection problems in ecological agriculture / Leonid


Voloșciuc // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 96-105 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 104-105 (25 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 3497-99, 3503)

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
3490. Григорьев, А. И. О критериях электростатической неустойчивости поверхно-
сти жидкости при однородном и неоднородном распределении плотности заряда / А. И.
Григорьев, С. О. Ширяева // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4.
– P. 42-48 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (30 tit.). – ISSN 0013-
5739.

3491. Жакин, А. И. Кинетика агрегирования в неполярных жидких диэлектриках / А.


И. Жакин // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 49-60 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

534 Vibraţii mecanice. Acustică


(Vezi Nr 3490)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

537 Electricitate. Magnetism


3492. Влияние параметров коронной обработки поверхности
полиакрилонитрильных мембран на эффективность разделения водомасляных
эмульсий / В. О. Дряхлов, М. Ю. Никитина, И. Г. Шайхиев [et al.] // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 104-109 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (21 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3491, 3517)

538.9 Fizica substanţelor condensate


(Vezi Nr 3491)
539 Structura fizică a materiei
539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
3493. Khanfekr, A. Microwave and Conventional Sintering and Grain Growth Behavior
of Nano-Nb Doped BaNiO3 Prepared from Microwave Hydrothermal Powders / A. Khanfekr,
R. Naghizadeh, M. Tamizifar // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr
4. – P. 1-8 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7-8 (26 tit.). – ISSN 0013-
5739.

3494. The Effect of Removing Worn Particles by Ultrasonic Cleaning on the Wear
Characterization of LM13 Alloy / M. Haji Ghassemi, V. Abouei, M. Moshtaghi [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 76-83 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (12 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


(Vezi Nr 3491)

542 Chimie de preparare şi experimentală


(Vezi Nr 3496)
544 Chimie fizică
3495. Acceleration anode dissolution of tungsten and its alloys in neutral
solutions of salts / V. V. Parshutin, A. M. Paramonov, A. V. Coval [et al.] // Noosfera. –
2015. – Nr 14. – P. 76-78 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (3 tit.). –
ISSN 1857-3517.

3496. Electroplated coatings on the basis of iron on steel and ways of increase
of their corrosion resistance / V. V. Parshutin, E. Pasincovschy, A. V. Koval [et al.] // Noo-
sfera. – 2015. – Nr 14. – P. 79-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
84-85 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 3511)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

551.5 Meteorologie. Climatologie


(Vezi Nr 3536)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3497. Тромбицкий, Илья. Илья Тромбицкий: размышления о воде : [дир. Между-
нар. экол. ассоц. хранителей реки Днестр Eco-Tiras, д-р биол. наук] // Работай! &
Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 40-42 : fot. – ISSN 1857-0399.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
3498. Așevschi, Valentin. European community environmental law and environmental
rights / Valentin Așevschi // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 23-29. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 29 (9 tit.). – ISSN 1857-3517.

3499. Dediu, Ion I. The origin and the succession of the ecological paradigms / Ion I.
Dediu // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 21-22. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 22
(8 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 3484-85, 3487, 3497, 3501)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


3500. Unal, B. Investigation of the Quenched Surfaces of Visibly Luminescent Ma-
cro/Nanoporous Silicon under the Exposure of Typical Neuron Culture Media / B. Unal //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 14-21 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (25 tit.). – ISSN 0013-5739.

579 Microbiologie
3501. Постолакий, О. М. Липидный состав биомассы стрептомицетов после
воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой
интенсивности / О. М. Постолакий, А. А. Братухина, С. А. Бурцева // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 84-89 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 88-89 (34 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3500)

58 BOTANICĂ
3502. Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi
6 ani de conservare în stare liofilizată / Ludmila Batîr, Valerina Slanina, Tamara Sîrbu [et
al.] // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 96-101 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 100 (17 tit.). – ISSN 1810-7079.

3503. Kolomiets, Irina. About evolution of corolla color in flowering plants / Irina
Kolomiets // Noosfera. – 2015. – Nr 14. – P. 60-66 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 66 (17 tit.). – ISSN 1857-3517.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

59 ZOOLOGIE
3504. Geacu, Sorin. Aspecte faunistice din Basarabia anilor 1940-1944 : [aspecte ist.] /
Sorin Geacu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

3505. La becațină : [pasăre de baltă, din familia Scolopacidae, ordinul Charadriiformes


(Gallinago gallinago)] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 4 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-
4513.
(Vezi de asemenea Nr 3554, 3556)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.3 Băuturi. Băuturi curative
(Vezi Nr 3540)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
(Vezi Nr 3270, 3294, 3590)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3508)

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 3296, 3508)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
(Vezi Nr 3297)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


(Vezi Nr 3296)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
3506. Lupașco, Vera. Actualitatea și analiza dizabilității primare la persoanele cu defici-
ențe vizuale (adulți) / Vera Lupașco, Maria Ciobanu, Tatiana Lupașco // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 5. – P. 8-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3507. Lupașco, Vera. Particularitățile clinico-funcționale și tratamentul cataractei secun-


dare / Vera Lupașco, Tatiana Lupașco, Renata Strah // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2015. – Nr 5. – P. 4-7 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 7 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

3508. Magdei, Corina. Efectul futaronului în tratamentul complex la nou-născuți / Corina


Magdei, Eudochia Magdei, Victoria Verejan // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 5. – P. 14-15. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (6
tit.). – ISSN 1729-8687.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


3509. Botez, Ilie. Metode performante de prelucrare a materialelor: productivitatea
avansată, rebuturi minime / Ilie Botez, Maxim Vaculenco, Ion Dicusară // Intellectus. – 2015. –
Nr 3. – P. 111-119 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (7 tit.).
– ISSN 1810-7079.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
3510. Popescu, Maria. Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă şi
competitivă = The consolidation of partnerships for sustainable, competitive and secure
energy / Maria Popescu, Corina Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 64-
71 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (6
tit.). – ISSN 1857-4130.

3511. Shetty, K. S. Studies on Corrosion Behavior of 6061 Al-15 vol. pet. SiC(p) Compo-
site in HCl Medium by Electrochemical Techniques / K. S. Shetty, A. N. Shetty //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 68-75 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73-75 (34 tit.). – ISSN 0013-5739.

3512. Танас, Александр. Позиция ANRE: между молотом и наковальней : [о повы-


шение тарифов на газ и электроэнергию] / Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr 9. – P.
56-59. – (Тарифы & Политика). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3355)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


3513. Study of Hot Corrosion Resistance of Electroless Nickel Coating with
Different Content of Phosphorous in Molten Salt Deposit Na2SO4-NaCl at 650ºC / M.
Ghaderi, M. Rezagholizadeh, H. Nasiri-Vatan [et al.] // Электронная обработка материалов.
– 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 61-67 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
66-67 (24 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3357)

621.3 Electrotehnică

101
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3514. Qi-Bin Lin. Effects of Different Treatment of TiO2 Electrodes on Photovoltaic


Characteristics of Dye-Sensitized Solar Cells / Qi-Bin Lin, Li-Wei Wang, Shi-Hua Huang //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 90-97 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

3515. Ковалева, Ольга. Проблемы и решения водородной энергетики:


электрохимические технологии / Ольга Ковалева, Виктор Ковалев // Intellectus. – 2015. –
Nr 3. – P. 78-90 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90 (15
tit.). – ISSN 1810-7079.

3516. Коронно-разрядный дипольный двигатель / М. К. Болога, Ф. П. Гросу, В.


Д. Шкилев [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 98-
103 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.

3517. Определение динамических нагрузок на электродную систему при


шпуровом электроразрядном разрушении грунтов / А. Р. Ризун, В. А. Поздеев, А. Н.
Рачков [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 110-113
: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (7 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3490)

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3518. Popescu, Victor. Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice / Victor
Popescu, Viorel Rotari // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 83-86 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

3519. Popescu, Victor. Estimation of Influence Factors of Quality of Electricity Supply /


Victor Popescu // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 108-110 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


3520. Латушкина, С. Д. Вакуумно-дуговые карбонитридтитановые покрытия,
осажденные из сепарированных плазменных потоков / С. Д. Латушкина, А. Г. Жижченко,
О. И. Посылкина // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 22-
21 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27 (9 tit.). – ISSN 0013-
5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


3521. Производительность и качество наплавки при коаксиальной подаче
лазерного излучения и газопорошковой смеси (струи) / К. Занг, Д. Яо, В. С.
Коваленко [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 34-
41 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (11 tit.). – ISSN 0013-5739.

622 Industrie minieră


622.3 Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3517)

623 Tehnică militară


3522. Andronachi, Natalia. Prutul a eliberat-o din "captivitate" : [despre blindata germ.,
descoperită pa malul rîului] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 20-
21 : fot. – ISSN 1857-3703.

3523. Cercel, Alexandru. Vânătoare fără plumb? : [interzicerea folosirii alicelor de


plumb la vânătoare] / Alexandru Cercel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P.
3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 3 : fot. –
ISSN 1857-4513.

3524. Leru, Ario. Alegerea alicelor – eficiența tirului : [pentru vânat] / Ario Leru // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

3525. Radvan, Inga. 100 de "opere" ale mecanicilor militari : [repararea unităţilor de teh-
nică de luptă a milit. din Brigada "Ştefan cel Mare" / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015.
– Nr 9. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

3526. Ciobanu, Cristina. Aripa cinegetică a Muzeului Agriculturii Maghiare : [din or. Bu-
dapesta, Ungaria] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P.
25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 25 : fot. –
ISSN 1857-4513.
630 Silvicultură
(Vezi Nr 3488, 3538)
631/638 Agricultură
(Vezi Nr 3356)
631 Agricultură în general
3527. Todorova, Liudmila. Modernization of the agricultural production based on
intensified innovation processes / Liudmila Todorova // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P.
136-142 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3528. Frunze, Nina. Impactul antropic asupra formării fracţiei aminoacide a azotului din
sol şi rezervelor sale / Nina Frunze // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 42-46 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (12 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 3532)

103
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
3529. Bacean, Ion. Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în
solurile agricole ale Republicii Moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada
1990-2012 / Ion Bacean, Marius Ţăranu // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 35-41 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 3535)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 3482, 3489)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
3530. Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după sche-
mele modificate / Tudor Nastas, Natalia Răileanu, Valeria Cheptanaru [et al.] // Ştiinţa Agri-
colă. – 2015. – Nr 1. – P. 67-70 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70
(3 tit.). – ISSN 1857-0003.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
3531. Gumovschi, A. Tehnologia de cultivare a supercerealei - grâului spelta în sistem
de agricultură ecologică / A. Gumovschi // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 20-
24.– Art. 1 : Nr 5/6. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (6 tit.). – ISSN 0582-5229.

3532. Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul


heterotic Reid Iodent X Bsss-b37 / Ghenadie Rusu, Pantelimon Borozan, Simion Musteaţa
[et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 3-9 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 9 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

3533. Постолати, А. А. Особенности селекции озимой пшеницы в условиях


Бельцкой степи на фоне усиления континентальности и нестабильности климата / А. А.
Поcтолати // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 15-18 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 18 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
3534. Evaluarea gradului de sterilitate la floarea-soarelui / Tatiana Şestacova, Ion
Gîscă, Aliona Cucereavîi [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 10-14 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13-14 (20 tit.). – ISSN 1857-0003.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general


3535. Balan, Valerian. Efectul fertilizări foliare şi al răririi fructelor asupra recoltei la soiul
de măr Florina / Valerian Balan, Sergiu Vămăşescu // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 61-
66 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (15 tit.). – ISSN 1857-0003.

3536. Chihai, Marcela. Gradul de modificare a valorii unor indici biochimici la fructele de
măr în funcţie de temperatura de păstrare aplicată / Marcela Chihai, Nicolae Bujoreanu //
Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 56-60 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 60 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

3537. Golban, Artur. The role of financial services in increasing the competitiveness of
the horticultural sector of the Republic of Moldova / Artur Golban // Ştiinţa Agricolă. – 2015. –
Nr 1. – P. 143-150 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 150 (8 tit.). –
ISSN 1857-0003.

3538. Kitschuk, Natalya. Der Einfluss von den abiotischen faktoren der umwelt auf das
wachstum und die produktivität des eingeführten Schwarznussbaums in der waldpflanzenge-
sellschaften des mittleren und unteren Dnjestrs / Natalya Kitschuk // Noosfera. – 2015. – Nr
14. – P. 49-52 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (14 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 3356)

634.8 Viticultură
3539. Bratco, Dumitru. Viţa de vie şi vinul în credinţele religioase / Dumitru Bratco, Va-
sile Haheu // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 24-26. – Referinţe bibliogr. : p. 26
(20 tit.). – ISSN 0582-5229.

3540. Gaina, Boris. The impact of the grapes and the derived products wine on the
health and human organism / Boris Gaina, Eugeniu Alexandrov // Noosfera. – 2015. – Nr 14.
– P. 86-91. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90-91 (18 tit.). – ISSN 1857-3517.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3541. Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme
de intercropping / Silvia Brînduşa Hamburdă, Neculai Munteanu, Vasile Stoleru [et al.] //
Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 47-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54-55 (24 tit.). – ISSN 1857-0003.

3542. Mihnea, Nadejda. Rezistenţa genotipică a tomatelor la arşiţă / Nadejda Mihnea,


Galina Lupaşcu, Sofia Grigorcea // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 102-107 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
3543. Никифоров, Е. А. Проблема породообразовательного процесса в животно-
водстве Молдовы, или Диалектика развития национальной экономики / Е. А. Никифоров
// Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 36-38. – ISSN 0582-5229.

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


3544. Balanescu, Savva. Eficacitatea probioticelor în tratamentul gastroenteropatiilor la
puii broiler / Savva Balanescu, Eugen Voiniţchi // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 96-100
: tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99-100 (19 tit.). – ISSN 1857-0003.

3545. Macari, Ana. Influenţa remediului BioR asupra unor parametri ai endotoxicozei şi
dipeptidelor histidinice în serul sanguin la puii broiler / Ana Macari // Ştiinţa Agricolă. – 2015.
– Nr 1. – P. 101-105 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 104-105 (26 tit.). –
ISSN 1857-0003.

3546. Грищенко, Клавдия. Кто вылечит крокодила : [по материалом беседы с ве-
теринарами клиники "Vig-Vet" SRL Валерием Макрием и Юрием Самсоном] / Клавдия
Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3552-53)

636.5/.6 Păsări
3547. Zaitceva, Diana. Efectul suplimentării hranei cu diferite forme de seleniu, iod, zinc
şi α-tocoferol asupra unor indici bioproductivi, hematologici şi ai statutului antioxidant la puii
broiler / Diana Zaitceva // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 106-111 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (14 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 3544-45)

636.7 Câini
3548. Sara, Bianca. Copoiul Ardelenesc : [rasă de câine de vânătoare : la Festivalul ci-
negetic "Vânătoare la ceaun", ed. a 6-a, Băile Figa, România] / Bianca Sara // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

3549. Tamás, Berkény. Hrănirea câinilor de vânătoare / Berkény Tamás // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3550. Meleşco, Sofia. Factorii de risc în producerea laptelui de vacă materie-primă / So-
fia Meleşco // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 32-35. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 35 (12 tit.). – ISSN 0582-5229.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3551. Методика разработки унифицированной системы электрооборудования


энергосберегающих технологических линий обработки молока / Л. Ф. Волконович,
М. Г. Кушнир, А. Л. Волконович [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 87-95 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie


3552. Antoci, Ruslan. Monitoringul coloniilor microbiene izolate de la carcasele de bovi-
ne, ovine şi porcine / Ruslan Antoci // Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – P. 112-118 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

3553. Enciu, Valeriu. Respectarea cerinţelor privind standardele de comercializare a


cărnii de pasăre – premiză a exportului către Uniunea Europeană / Valeriu Enciu, Sofia
Meleşco // Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32 (13 tit.). – ISSN 0582-5229.

639.1 Vânătoare
3554. Bragagiu, Vladimir. Vânatul cu grijă se crește : [despre creșterea fazanilor pentru
vânat din orașul Cahul] / Vladimir Bragagiu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9.
– P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 8-9 :
fot. – ISSN 1857-4513.

3555. Cercel, Alexandru. Arma lui Alexandru Ioan Cuza : [pușca de vânătoare : primul
domnitor al României (1859-1866)] / Alexandru Cercel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 9. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
9. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.

3556. Duduciuc, Stan. O zi cu pitpalaci : [specie de păsări din ordinul


"Galliformes" (Coturnix coturnix) : la vânătoare în satul Malcoci, raionul Ialoveni] / Stan
Duduciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

3557. Fii competent și responsabil : [etica vânătorească] / cor. rev. // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513. – Va urma.

3558. Rojic, Vladimir. Greșelile tipice ale vânătorilor începători în timpul tirului / Vladimir
Rojic // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

3559. Vânatul rănit: cum procedăm? : [reguli de vânătoare] / cor. rev. // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3504-05, 3523-24, 3548-49, 3596)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

107
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3560. Rusnac, Vladimir. Raiul răpitorilor : [pescuitul de toamnă] / Vladimir Rusnac //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.

3561. Vâlcu, St. Pe o coadă de pește : [braconajul în pescuit] / St. Vâlcu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
3562. Barcari, Igor. Industria hotelieră din municipiul Chişinău – realităţile perioadei
postcriză = The hotel industry in Chisinau – realities of the post crisis period / Igor Barcari,
Amalia Gurgui, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 48-53 :
fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53
(10 tit.). – ISSN 1857-4130.

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


3563. Виеру, Кэлин. Dolce vita в Молдове – это гуляние на кухне : [о ресторанном
бизнесе : интервью с бизнесменом Кэлином Виеру] / записал Михаил Осеньев // Profit. –
2015. – Nr 9. – P. 68-73 : fot. – ISSN 1857-0186.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 3286)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
3564. Моисеев, Сергей. Реконструкция аэропорта : [о модернизации главного аэ-
ропорта страны] / Сергей Моисеев // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 60-63. – (Концессия &
Инвестиции). – ISSN 1857-0186.
657 Contabilitate
3565. Negară, Ghenadie. Aspecte contabile privind modelul de reevaluare a imobilizări-
lor corporale / Ghenadie Negară // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 9-12 : fot., tab. –
ISSN 1813-4408.

3566. Мурса, Любовь. Как главному бухгалтеру уволиться и передать дела /


Любовь Мурса, Анжела Голубишина // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 73-78 : fot.
– ISSN 1813-4408.

3567. Недерица, Александр. Рабочий план счетов некоммерческих организаций:


порядок разработки и применения / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2015.
– Nr 9. – P. 55-60 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3568. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет производственных затрат вспомо-


гательных затрат вспомогательных производств / Людмила Скакунова // Monitorul Fiscal.
– 2015. – Nr 5. – P. 94-99 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 3421)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3569. Botnari, Nadejda. Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice =
Enterprise insolvency: economic and legal implication / Nadejda Botnari, Angela Timuş,
Veaceslav Botnari // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – P. 16-25. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 3537)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3570. Investigation of Solvothermal Synthesis and Formation Mechanism of
Fe3O3/C Microspheres / H. Safarzadeh, R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M. Ghaderi [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – P. 9-13 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3361, 3512)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3571. Левитская, Алла. Методология оценки имплементации организационных
нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия / Алла Левитская,
Надежда Яниогло // Intellectus. – 2015. – Nr 3. – P. 51-57 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 3540)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


(Vezi Nr 3540)

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


3572. Сидоренко, Владимир. Хлебопекам "шьют" дело : [о повышение цен на хле-
бопродукты] / Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 74-78. – ISSN 1857-0186.

669 Metalurgie
669.2/.8 Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase
3573. Галанин, С. И. Электрохимическое фактурирование поверхности серебра /
С. И. Галанин, И. С. Висковатый // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol.
51, Nr 4. – P. 28-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (11 tit.). –
ISSN 0013-5739.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
3574. Chiroşca, Adelaida. Scheme iconografice consacrate Adormirii Maicii Domnului
din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei / Adelaida Chiroşca // Tyragetia. – 2015.
– Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 359-374 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 371-372 (30 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3575. Stăvilă, Vera. O colecţie de desene şi litografii antireligioase din patrimoniul Mu-
zeului Naţional de Istorie a Moldovei / Vera Stăvilă // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 375-382 : il. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 382 (2 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3576. Кропанцева, Татьяна. Страсть обладать : [по материалом беседы с прези-


дентом Международного клуба коллекционеров Молдовы Виктором Токмаковым и с
консультантом антикварного магазина, реставратором Александром Оцелом] / Татьяна
Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3279)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3577. Tănase, Cristina. Mateiaş (judeţul Braşov), geneza unui monument al eroilor din
Primul Război Mondial / Cristina Tănase // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeo-
logie. – P. 185-190 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 190 (4 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 3577, 3653)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3578. Грищенко, Клавдия. Василий – сын Василе и отец Василике : [по материа-
лом беседы с нар. мастером гончарных изделий Василием Гончар из села Ходжинешть
района Калараш] / Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 26-29
: fot. – ISSN 1857-0399.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3579. Caciuc, Anatol. Gheorghe Lisița: "Cred în frumusețea sufletului omenesc" : [pe
marginea discuției cu pictorul] / Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P.
46-49 : fot. – ISSN 1857-0399.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3580. Călăraş, Viorica. Revelaţie prin culoare : [pe marginea expoz. "Lumea în viziunea
pictorului Gheorghe Munteanu", or. Bălţi, aug.] / Viorica Călăraş // Realităţi Culturale. – 2015.
– Nr 9. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4424.

78 MUZICĂ
3581. Cepraga, Nadejda. Nadejda Cepraga: "Moldova este adresa inimii mele" : [inter-
viu cu interpreta din Rep. Moldova] / interviu de Anatol Caciuc // Работай! & Отдыхай! –
2015. – Nr 29. – P. 42-44 : fot. – ISSN 1857-0399.

3582. Cumatrenco, Sergiu. Artiştii noştri – soli ai culturii şoldăneştene : [pe marginea
Festivalului Intern. de Fanfare "Iosif Ivanovici", ed. a 11-a, 7-9 aug. 2015, Galaţi] / Sergiu
Cumatrenco // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-4424.

3583. Domenco, Ion. Netrecător şi neîntinat, farmecul muzicii lui Hanganu : [spectacol in
memoriam trompetistului Valeriu Hanganu (1961-1991) din or. Cantemir] / Ion Domenco //
Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4424.

3584. Doru, Ion. Gheorghe Raicu: "Eu nu cânt că pot cânta" : [pe marginea discuţiei cu
rapsodul popular din satul Bucuria, raionul Cahul] / Ion Doru // Realităţi Culturale. – 2015. –
Nr 9. – P. 5-6 : fot. – ISSN 1857-4424.

3585. Scutaru, Silvia. Activitatea şcolii de cântăreţi bisericeşti din Basarabia : (1889-
1918) / Silvia Scutaru // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 173-178 :
an. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 177 (24 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-0240.

3586. Стоянова, Вера. Молдавская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков:


бессарабцы – Петербургской консерватории / Вера Стоянова // Tyragetia. – 2015. – Vol.
9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 167-171. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
171 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
3587. Есиненку, Николета. Откровение от Николеты : [интервью с дир. театра
"Spălătorie" Николетой Есиненку] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай!
– 2015. – Nr 29. – P. 20-22 : fot. – ISSN 1857-0399.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3588. Dimcea, Filuţă. Cuprinşi de iureşul Horei... : [pe marginea festivalului "Jocul din
străbuni lăsat", ed. a 1-a, s. Cociula, raionul Cantemir, 07. iun. 2015] / Filuţă Dimcea // Reali-
tăţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 17-19. – ISSN 1857-4424.

3589. Popa, Pavel. Hora – simbol identităţii noastre naţionale : [dans popular] / Pavel
Popa // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 14-17. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). –
ISSN 1857-4424.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3590. Тестемицану, Иван. Травмы. Лечение. Оплата : [интервью с вице-
президентом Федерации футбола Молдовы (ФФМ) Иваном Тестемицану] / беседовал
Владимир Сидоренко ; fot.: Борис Харченко // Profit. – 2015. – Nr 9. – P. 88-90 : fot. –
(Футбол & Жизнь). – ISSN 1857-0186.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3591. Andronachi, Natalia. Două decenii de performanțe lingvistice : [la Acad. Militară
"Alexandru cel Bun"] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8. – P. 22-24 : fot.
– ISSN 1857-3703.

3592. Belous, Natalia. Stilul corespondenţei de afaceri : [aspecte lingvistice] / Natalia


Belous // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – P. 79-83. – ISSN 1813-4408.

3593. Negrescu-Babuș, Inna. Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvis-


tic european / Inna Negrescu-Babuș // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 94-98. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 98 (7 tit.). – ISSN 1857-4300.

3594. Oglindă, Emilia. Aspecte lingvistice ale limbajului religios / Emilia Oglindă // Con-
ferință științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții
și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 389-397. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 397 (11 tit.).

3595. Postică, Elena. Stejarul de la Caracui. Expoziţie dedicată centenarului de la naş-


terea academicianului Nicolae Corlăteanu : [la Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei, mai-iun. 2015]
/ Elena Postică // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 387-392. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 391 (10 tit.). – ISSN 1857-0240.

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 3600)
811.135.1 Limba română
3596. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505.

3597. Păcuraru, Veronica. Polisemia și dezambiguizarea unor unități recente ale voca-
bularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări și reconsiderări
în contextul informatizării lexicografiei / Veronica Păcuraru // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P.
70-81. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 80-81 (19 tit.) și în notele de subsol. – ISSN
1857-4300.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3598. Ungureanu, Violeta. Act de referință vs act de limbaj / Violeta Ungureanu //


Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 99-105. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 105 (14
tit.). – ISSN 1857-4300.

3599. Verebceanu, Galaction. O variantă moldovenească a cărţii populare "Alexandria".


Sintaxa (4) / Galaction Verebceanu // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 82-93. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (14 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2, 2014. – ISSN 1857-4300.

3600. Voinea-Postolache, Ramona-Mihaela. Adaptarea anglicismelor în limba română


contemporană : (în baza limbajului economic) / Ramona-Mihaela Voinea-Postolache //
Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 106-113. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 113 (8
tit.). – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 3457, 3640)

811.512.165 Limba găgăuză


(Vezi Nr 3277)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
3601. Tărîţă, Marius. "Dezgheţul" atmosferei de creaţie – Conferinţa republicană a tineri-
lor scriitori : Chişinău, 22-24 noiembrie 1957 / Marius Tărîţă // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr
2 : Istorie. Muzeologie. – P. 271-281. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 281 (13
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


3602. Wagner, Kathryn. Dansatoarea lui Degas : [roman : fragm.] / Kathryn Wagner ;
trad. din lb. engl. de Adriana-Carmen Racoviță ; des.: Aurel Guțu // Noi. – 2015. – Nr 9. – P.
13, 25 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

821.133.1(729.4) Literatură franceză din Haiti


3603. Bunultatădumnezeu, omul și tigrul : (poveste populară haitiană) / trad. de Ște-
fan Tudor ; des. de Tatiana Varvariuc // Alunelul. – 2015. – Nr 9. – P. 12-13 : il. – ISSN 1857-
4173.

821.135.1 Literatură română


3604. Coșbuc, George. Zile de toamnă : [versuri] / George Coșbuc // "a" MIC". – 2015.
– Nr 9. – P. 14. – ISSN 1857-3770.

3605. Cu pana la pălărie, cu puşca… la poezie : [versuri] // Vânătorul şi Pescarul Mol-


dovei. – 2015. – Nr 9. – P. 23 : fot. – Conţine : Legenda lui Noe / Corneliu Sofronie ; Javra /
Virgil Petcu ; Celor care au beția vitezei / Ciupi Rădulescu ; Păduchi / George Petrone ; Des-
pre masculii bovini ; Cine fură azi un ou / Florea Ștefănescu. – ISSN 1857-4505.

3606. Labiș, Nicolae. Bunica : [versuri] / Nicolae Labiș // Noi. – 2015. – Nr 9. – P. 22 : il.
– ISSN 1857-0798.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3607. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar. Nanuc : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar
Petrescu ; des.: Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 9. – Supl.: P. 65-72 : il. – Art. 1 : Nr 1. –
ISSN 1857-0798.

3608. Sântimbreanu, Mircea. Bobocii : [povestire] / Mircea Sântimbreanu // "a" MIC". –


2015. – Nr 9. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 4. – ISSN 1857-3770.

3609. Teodoriu, Sorin. Prometeu, vulturul și Dumitrache : [povestire] / Sorin Teodoriu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505.
(Vezi de asemenea Nr 3610)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3610. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva : [versuri] // Noi. – 2015. – Nr 9. – P.
8-9 : il. – Conține : Septembrie / Ion Hadîrcă ; Struguri / Zaharia Stancu ; După ce… / Magda
Isanos ; Dans / Nicolae Labiș ; Lumina toamnei / Grigore Vieru ; Inscripție pe o zi de toamnă /
Vasile Voiculescu ; Emoție de toamnă / Nichita Stănescu ; Lied / Al. O. Teodoreanu ; Copacul
/ Ion Barbu. – ISSN 1857-0798.

3611. Bârcă, Tache. Dresații : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2015. – Nr 9. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505.

3612. Domenco, Ion. Din Crezul lui Ion Domenco : [versuri] / Ion Domenco // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 20-21 : fot. – Conţine : Mama ; Mâinile tatei ; La mormântul
tatălui ; Umbră ; Seara ; Te văd, te aud ; Prieten vechi, de azi-duşman ; Când cornul tâng... ;
Îndemnul gliei ; Chiar dacă... ; Era mai... – ISSN 1857-4424.

3613. Filip, Vitalie. Ce e vacanța ; Septembrie ; Șoarecii și mămăliga ; Visul pescarului :


[versuri] / Vitalie Filip // "a" MIC". – 2015. – Nr 9. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN
1857-3770.

3614. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (VII) : [povestire : fragm.] /


Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – P. 18-19 : fot.
– Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505.

3615. Suntem, prin ea, un dor și un neam : [versuri] // "a" MIC". – 2015. – Nr 9. –
Supl.: "a"MIC" didactic : P. 1-2. – Conține : Limba română / Arcadie Suceveanu ; Grai / Liviu
Damian ; Cuvintele limbii române / Ion Vatamanu ; Patria / Vasile Romanciuc ; Aici / Dumitru
Matcovschi ; Țara / Arcadie Suceveanu ; Cuvinte sfinte / Gheorghe Blănaru ; Baladă / Nicolae
Dabija. – ISSN 1857-3770.

3616. Știrbu, Titus. Voie bună la cei mici : [versuri] / Titus Știrbu // Alunelul. – 2015. – Nr
9. – P. 10-11 : il. – ISSN 1857-4173.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3617. Țurcanu, Nicolae. S-a dus vacanța ; Au fost nepoții : (fragm.) ; Frumoasă mamă ;
Cântec de leagăn ; Salutarea noastră : [versuri] / Nicolae Țurcanu ; des. de Ana Evtușenco //
Alunelul. – 2015. – Nr 9. – P. 6-7 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

3618. Vangheli, Spiridon. Guguță : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Alexei


Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 9. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-4173.

3619. Vangheli, Spiridon. Mă duc, mă duc la școală : [versuri] / Spiridon Vangheli //


Alunelul. – 2015. – Nr 9. – P. 2 : il. – ISSN 1857-4173.

821.161.1 Literatură rusă


3620. Бабанин, Леонид. Записки таежного жителя : [рассказ] / Леонид Бабанин //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 18-19 : fot. – Продолж. следует. – ISSN
1857-4513.

3621. Ветрова, Тамара. Бабочка с черными крыльями : Рассказ / Тамара Ветрова


// Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 73-75 : fot. – ISSN 1857-0100.

3622. Высоцкий, Владимир. Охота на волков : [стихи] / Владимир Высоцкий //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

3623. Евтушенко, Евгений. Дай Бог! : [стихи] / Евгений Евтушенко // Наше поколе-
ние. – 2015. – Nr 6. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

3624. Иванов, Александр. Под аккорды ночи лунной ; Богиня старого метро ; Ночь
танцует танец тени ; Черный ангел : [стихи] / Александр Иванов // Наше поколение. –
2015. – Nr 6. – P. 90-91 : fot. – ISSN 1857-0100.

3625. Королева, Анжелика. Ничья жена : Киноповесть / Анжелика Королева // На-


ше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 55-72 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-0100.

3626. Крекер, Ирен. Виновата ли зима в том, что я одна? : [о творчестве рос. по-
этессе Татьяны Снежиной, авт.-исполн. песен (1972-1995)] / Ирен Крекер // Наше поко-
ление. – 2015. – Nr 6. – P. 3-5. – ISSN 1857-0100.

3627. Маслобоев, Олег. Дожди над Касабланкой : Роман / Олег Маслобоев // Наше
поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 19-42 : fot. – Contin. Începutul : Nr 5. – ISSN 1857-0100.

3628. Молодых, Вадим. Пустые головы : Повесть / Вадим Молодых // Наше поко-
ление. – 2015. – Nr 6. – P. 6-18 : fot. – Contin. Începutul. : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

3629. Неверящий, Фома. Охотнички : [рассказ] / Фома Неверящий // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3630. Родин, Виктор. Визит на кануне ; Рука Ее Величества ; Портрет с родинкой :


[рассказы] / Виктор Родин // Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 76-89 : fot. – ISSN
1857-0100.

3631. Родичева, Юлия. Свидание ; "О, магия любви, она царит во всем…" ; "Во все
века жила любовь…" "Не исчезай в безмолвии ночном…" ; Кураж ; "Хотелось немного
узнать…" "Все суета сует, все переходящие…" Напутствие ; Северный вальс ; "Поворо-
ты, зигзаги судьбы…" "Благословенна жизнь…" "Мы гости на Земле и гости в небе-
сах…" : [стихи] / Юлия Родичева // Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 97-98 : fot. –
ISSN 1857-0100.

3632. Черных, Вероника. Кролик в тележке ; Дети одного рассвета : [рассказы] /


Вероника Черных // Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 43-54 : fot. – ISSN 1857-0100.

3633. Чехов, А. П. Дорогая собака : [рассказ] / А. П. Чехов // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2015. – Nr 9. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3634. Каюров, Георгий. Жёлтый император : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше
поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 99-104 : fot. – Contin. Începutul. : Nr 1. – ISSN 1857-0100.

3635. Маслоброд, Сергей. Побег в детство ; Угощение для мамы ; На форуме


пляжа ; "Возникла мысль – и тут же сон сбежал…" ; "Однажды странный сон приснился
мне…" ; Окружение ; "Вся наша жизнь – какой-то длинный день…" ; Две зари : [стихи] /
Сергей Маслоброд // Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.2 Literatură ucraineană


3636. Деришева, Екатерина. Зазеркалье ; Солнце в зените ; Одиночники ; Послед-
ний лист ; Минутная слабость ; Бессонница ; Прильни! Губишь? ; Лепта ; Остров ; Азъ
тмение : [стихи] / Екатерина Деришева // Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – P. 92-94 : fot.
– ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză
3637. Gârlea, Olesea. Diabolizarea personalității : (O perspectivă psihanalitică a roma-
nului "Un diavol în paradis" de Henry Miller) : [scriitor american (1891-1980)] / Olesea Gârlea
// Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 48-57. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 57 (4
tit.). – ISSN 1857-4300.
821.135.1.0 Literatură română
3638. Apetri, Dumitru. Opera poetică a lui Lucian Blaga în arealul spiritualității ruse:
hermeneutica receptării : [poet, filozof, dramaturg român (1985-1961)] / Dumitru Apetri //
Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 114-122. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 122 (6
tit.). – ISSN 1857-4300.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3639. Ivanov, Nadejda. Întoarcerea la origini prin oglinda alterității : [pe marginea roma-
nului "Maitreyi" de Mircea Eliade] / Nadejda Ivanov // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 40-47.
– Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 46-47 (22 tit.). – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 3647)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3640. Butnaru, Tatiana. "Să batem clopotele, frate..." : (Semnificaţia limbii române în
poezia contemporană) / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 1-2. –
Referinţe bibliogr. : p. 2 (8 tit.). – ISSN 1857-4424.

3641. Ciocanu, Ion. Spiritul autohton în nuvelistica anilor '60-'70 / Ion Ciocanu //
Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 8-20. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-4300.

3642. Cocieru, Mariana. Orizontul de casă mare a prozei lui Vlad Ioviţă : [despre creaţia
scriitorului (1935-1983)] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 22-24. –
Referinţe bibliogr. : p. 24 (11 tit.). – ISSN 1857-4424.

3643. Cocieru, Mariana. Valoarea estetică a constituentelor mitico-folclorice în "Poves-


tea cu cucoșul roșu" de V. Vasilache : [scriitor (1926-2008)] / Mariana Cocieru // Philologia. –
2015. – Nr 3/4. – P. 58-69. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 68-69 (26 tit.). – ISSN
1857-4300.

3644. Gherman, Oxana. "Vocile" lui homo artifex între ficțiune și realitate : [pe marginea
romanului "Voci sau dublul suicid din zona lacurilor" de Vladimir Beșleagă] / Oxana Gherman
// Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 21-30. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 30 (19
tit.). – ISSN 1857-4300.

3645. Oprișan, Ion. Pavel Balmuș – dincolo : [critic și istoric literar] / Ion Oprișan //
Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 137-138 : fot. – ISSN 1857-4300.

3646. Sârbu, Inga. Alexei Marinat, omul din Gulag: condiția tragică : [despre viața și ac-
tivitatea scriitorului (1924-2009)] / Inga Sârbu // Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – P. 31-39. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 39 (3 tit.). – ISSN 1857-4300.

3647. Țîbulac-Ciobanu, Mariana. Concepte etnografice oglindite în opera lui Ștefan


Ciobanu : [cercet., istoric și filolog român (1883-1950)] / Mariana Țîbulac-Ciobanu // Conferin-
ță științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și
perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 214-218. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 218 (4 tit.).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
3648. Закревский, Сергей. 13 идей для бархатного сезона : [в разных странах ми-
ра] / Сергей Закревский // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 10-13 : fot. – ISSN
1857-0399.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3649. Синявская, Наталия. Венские каникулы : [Австрия : записки путешественни-


ка] / Наталя Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – P. 14-16 : fot. – ISSN
1857-0399.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Buruiană, Ion. O folcloristă – Lilia Hanganu (10.06.1955-26.07.2005). – Vezi Nr 3480.

Buruiană, Ion. Un etnolog de seamă – Nicolae Băieșu (24.06.1934-07.06.2015). – Vezi


Nr 3481.

Hatlas, Jerzy. Protoiereus Mihail Chakir – orthodox priest, gagauzian spiritual leader and
historian : (1861-1938). – Vezi Nr 3657.

Lăpuşan, Aurelia. Europeanul Costa-Foru şi Liga drepturilor Omului şi ale Cetăţenilor


pentru integrarea Basarabiei în viaţa politică a României după 1918. – Vezi Nr 3384.

Moșin, Octavian. Vrednici slujitori la Biserica "Întâmpinarea Domnului". – Vezi Nr 3289.

Oprișan, Ion. Pavel Balmuș – dincolo. – Vezi Nr 3645.

Poştarencu, Dinu. Ioan Halippa, cercetător pasionat al istoriei Basarabiei. – Vezi Nr


3661.

Sârbu, Inga. Alexei Marinat, omul din Gulag: condiția tragică. – Vezi Nr 3646.

Tostogan, Aliona. Alexei Rău – omul credinţei adevărate. – Vezi Nr 3266.

Zobolotnaia, Lilia. Enigmele, miturile şi realităţile testamentului Mariei (Lupu) Radziwill.


– Vezi Nr 3664.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


(Vezi Nr 3662)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
(Vezi Nr 3661)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
3650. Griţco, Ana. Marele Război. Mărturii foto-documentare. : (Expoziţie consacrată
centenarului de la declanşarea Primului Război Mondial) : [la Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei,
31 iul.-22 sept. 2014] / Ana Griţco // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. –
P. 383-386 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0240.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3651. Griţco, Ana. Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuţii cartofilice / Ana
Griţco // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 335-352 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 349 (10 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3309, 3577, 3665)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


(Vezi Nr 3283, 3652, 3656)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3652. Cereş, Irina. Exportul de mărfuri din Principatul Moldova în Imperiul Rus la sfârşi-
tul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea / Irina Cereş // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2
: Istorie. Muzeologie. – P. 79-90 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88-89
(40 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3653. Chiaburu, Elena. Despre clopotele şi clopotarii din Ţara Moldovei : (până la 1859)
/ Elena Chiaburu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 29-50. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-50 (74 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
0240.

3654. Colesnic, Iurie. Constantin Stere și formarea intelectualității naționale basarabene


: [prozator, publicist, jurist şi om politic (1865-1936)] / Iurie Colesnic // Conferință științifică cu
participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3
oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – P. 243-253. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. :
p. 253 (6 tit.).

3655. Danilov, Maria. Preliminarii diplomatice în problema Basarabiei din anii 1914-1916
/ Maria Danilov // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 191-201. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 200 (23 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
0240.

3656. Emilciuc, Andrei. Medalia "Pentru munca de realizare excelentă a mobilizării ge-
nerale din anul 1914" : din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei / Andrei Emilciuc
// Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 353-358 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 357 (6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3657. Hatlas, Jerzy. Protoiereus Mihail Chakir – orthodox priest, gagauzian spiritual
leader and historian : (1861-1938) – and the question of emancipation of gagauzians as the
indepedent nation / Jerzy Hatlas, Marek Żyromski // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 179-184. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 183-184 (11 tit.). –
ISSN 1857-0240.

3658. Petrescu, Victor. Ștefan cel Mare. Ctitor de cultură / Victor Petrescu // Philologia.
– 2015. – Nr 3/4. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 7 (8 tit.). – ISSN
1857-4300.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

3659. Podgurschi, Ludmila. Să aveţi credinţă, fiţi de neamul vostru! : [pe marginea săr-
bătorii în memoria ostaşilor căzuţi în bătălia de la Lipnic, raionul Ocniţa, 20 aug. 2015] / Lud-
mila Podgurschi // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4424.

3660. Postică, Elena. Victor Andreev: "Şi atunci când Patria îşi va recăpăta libertatea..."
: [despre fraţii Victor şi Ion Andreev, membrii organizaţiei "Partidul Libertăţii" din RSSM] /
Elena Postică // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 259-270 : fot. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 270 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
0240.

3661. Poştarencu, Dinu. Ioan Halippa, cercetător pasionat al istoriei Basarabiei : [istoric,
arhivist şi redactor (1871-1941)] / Dinu Poştarencu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 143-154 : an. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (26 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3662. Tomuleţ, Valentin. Mazili şi ruptaşi ştiutori de carte din Basarabia în prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea / Valentin Tomuleţ // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Mu-
zeologie. – P. 105-122. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121 (44 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3663. Xenofontov, Ion. Propaganda antireligioasă din RSS Moldovenească în mediul


științific și educațional / Ion Xenofontov // Conferință științifică cu participare internațională :
Educație și viață spirituală în Basarabia: Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. –
Chişinău, 2015. – P. 265-272. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 269-272 (67 tit.).

3664. Zobolotnaia, Lilia. Enigmele, miturile şi realităţile testamentului Mariei (Lupu)


Radziwill : [fiica fostului domn al Moldovei, Vasile Lupu (1627-1661)] / Lilia Zobolotnaia //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 9-28 : an., fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24-26 (51 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3267, 3274-75, 3281, 3290, 3294, 3330)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 3267, 3555, 3652, 3662)

94(=163.2) Istoria bulgarilor


(Vezi Nr 3280)

94(=512.165) Istoria găgăuzilor


3665. Булгар, Степан. Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период
1918-1940 гг.: история и личности / Степан Булгар, Иван Думиника // Tyragetia. – 2015. –
Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 203-226 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 222-224 (49 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

Index de nume

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bucerzan, Ioana-Maria 3325


A Bucun, Nicolae 3296
Ababii, Oleg 3469 Buguţa, E. 3393
Abouei, V. 3494 Buguța, Elena 3394-95
Alexandrov, Eugeniu 3540 Bujoreanu, Nicolae 3536
Andreev, Ion 3660 Bulancea, Denis 3275
Andreev, Victor 3660 Burduja, Mariana 3479
Andreeva, Tatiana 3355 Buruiană, Ion 3480-81
Andronachi, Natalia 3424-26, 3522, 3591 Buşmachiu, Eugenia 3350
Antoci, Diana 3465 Butnaru, Tatiana 3640
Antoci, Ruslan 3552 Buzdugan, Marcela 3453
Apetri, Dumitru 3638 C
Arapu, Anatol 3320
Argint, Alexandru 3459 Caciuc, Anatol 3307-08, 3579, 3581
Așevschi, Valentin 3498 Candu, Teodor 3288
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693,
B 1710-1711) 3281
Bacal, Petru 3321 Capcelea, Victor 3483
Bacean, Ion 3529 Caprian, Iulia 3421
Balan, Valerian 3535 Cartaleanu, Tatiana 3460
Balanescu, Savva 3544 Caşu, Diana 3299
Balmuș, Pavel 3645 Cațaveică, Eugeniu 3381
Barbu, Ion 3610 Cazanschi, Alexei Ioan (3289)
Barcari, Igor 3562 Călăraş, Viorica 3580
Batîr, Ludmila 3502 Călugăreanu, Vitalie 3302
Batog, Mariana 3270 Cârnaț, Teodor 3375
Bădărău, Elena 3420 Cebaniuc, Irina 3326
Băetu, Alina Ludmila 3391 Cepraga, Nadejda 3581
Băieșu, Nicolae 3478, (3481) Cerbușca, Pavel 3461
Bănulescu-Bodoni, Gavriil, Mitropolit al Basa- Cercel, Alexandru 3523, 3555
rabiei (1813-1821) 3286 Cereş, Irina 3287, 3652
Bâlici, Veronica 3435 Cereteu, Igor 3265
Bârcă, Tache 3611 Certan, Anastasia 3322
Bejan, Octavian 3392 Certan, Ion 3351, 3358
Belous, Natalia 3592 Certan, Simion 3358
Beneș, Olga 3374 Chakir, Mihail (3289, 3657)
Bere, Ramona 3325 Cheptinaru, Valeria 3530
Beșleagă, Vladimir 3644 Chiaburu, Elena 3653
Blaga, Lucian 3638 Chicu, Diana 3436
Blănaru, Gheorghe 3615 Chihai, Marcela 3536
Bodrug, Viorica 3410 Chirilă, Lidia 3472
Boincean, Boris 3482 Chiroşca, Adelaida 3574
Bologan, Galina 3411 Chirtoagă, Ion 3294
Borozan, Pantelimon 3532 Chițan, Valeriu 3323
Bostan, Ina 3380 Chiţiga, Georgiana 3312
Botez, Ilie 3509 Ciobanu, Cristina 3526
Botezatu, Grigore 3478 Ciobanu, Diana 3295
Botnari, Nadejda 3317, 3569 Ciobanu, Elvira 3293
Botnari, Veaceslav 3569 Ciobanu, Maria 3506
Bragagiu, Vladimir 3554 Ciobanu, Ștefan 3647
Bratco, Dumitru 3539 Ciocanu, Ion 3641
Clapatiuc, Alexandra 3455

121
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

Cocieru, Ludmila 3412 Eliade, Mircea 3639


Cocieru, Mariana 3642-43 Emilciuc, Andrei 3656
Codreanu, Liviu 3484 Emiliani, Francesca 3297
Cojocaru, Maria 3421 Enciu, Valeriu 3553
Cojocaru, Natalia 3297 Eremia, Anatol 3596
Colâbneac, Alexei 3618 Eremia, Ion 3274
Colesnic, Iurie 3654 Eșanu, Andrei 3281
Condrea, Irina 3276 Eșanu, Valentina 3281
Copușciu, Victor 3277 Evtușenco, Ana 3617
Corcea, Nicolae 3396
Corlăteanu, Nicolae 3595 F
Coropceanu, Eduard 3436 Filip, Angela 3328
Cosovan, Olga 3456, 3460 Filip, Vitalie 3613
Costa-Foru, Constantin (3384) Filmer, Andrew 3363
Costachi, Gheorghe 3382 Frunze, Nina 3528
Coșbuc, George 3604 Fuştei, Nicolae 3282, 3300
Coval, A. V. 3495-96
Cristea, Sorin 3462 G
Cristea, Teofan 3278
Croitoru, Cornel 3430 Gaina, Boris 3540
Cucereavîi, Aliona 3534 Gamurari, Vitalie 3377
Cuciureanu, Gheorghe 3324 Garmandir, Mihail 3326
Cumatrenco, Sergiu 3582 Gavajuc, Sergiu 3395
Cușnir, Valeriu 3376 Gârla, Lilia 3397
Cuza, Alexandru Ioan, domn al Moldovei Gârlea, Olesea 3637
(1859-1866) 3555 Geacu, Sorin 3504
Cuzneţov, Larisa 3437 Gercheva, Dafina 3307
Ghaderi, M. 3513, 3570
D Gherasim, Cristina 3438
Gherman, Oxana 3644
Dabija, Nicolae 3615 Gîscă, Ion 3534
Dabija, Vasile 3278 Golban, Artur 3537
Damian, Liviu 3615 Golban, Olga 3334
Danii, Anatol 3469 Golubiţchi, Silvia 3463, 3468
Danilov, Maria 3278, 3655 Goraş-Postică, Viorica 3439-41
Dediu, Ion I. 3499 Gribincea, Alexandru 3354, 3474, 3562
Dicusară, Ion 3509 Gribincea, Corina 3510
Digore, Serghei 3430 Grigoraş, Maria 3352
Dimcea, Filuţă 3588 Grigorcea, Sofia 3542
Domenco, Ion 3583, 3612 Grigoroi, Lilia 3442
Domniţa, Natalia 3272 Griţco, Ana 3650-51
Doru, Ion 3584 Gumenâi, Ion 3283
Dragnev, Emil 3279 Gumovschi, A. 3531
Drăgoescu, Raluca-Mariana 3325 Gurgui, Amalia 3562
Duca-Gribincea, Aurelia 3474 Guțu, Aurel 3602
Duduciuc, Stan 3556 Guțuleac, Victor 3383
Duminica, Ivan 3280
Duşcov, Raisa 3373 H
E Hadîrcă, Ion 3610
Haheu, Vasile 3539
Ebrahimi-Kahrizsangi, R. 3570 Haji Ghassemi, M. 3494
Eftodii, Ştefan 3454 Halippa, Ioan (3661)

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Hamburdă, Silvia Brînduşa 3541 Magdei, Corina 3508


Hanganu, Lilia (3480) Magdei, Eudochia 3508
Hanganu, Valeriu 3583 Manea, Dumitru 3429
Hatlas, Jerzy 3657 Manea, Lăcrămioara 3286
Marin, Alexandra 3330
I Marin, Mariana 3457
Iacub, Irina 3382 Marinat, Alexei (3646)
Ianioglo, Maria 3475 Matcovschi, Dumitru 3615
Ioviţă, Vlad 3642 Mărgineanu, Iurie 3374
Isachi, Silvia Elena 3312 Meleşco, Sofia 3550, 3553
Isacova, Aliona 3464 Melinte, Iurie 3466
Isanos, Magda 3610 Midari, Veronica 3473
Iurașco, Elena 3470 Mihnea, Nadejda 3542
Ivanov, Nadejda 3639 Miller, Henry 3637
Minciună, Vitalie 3324
J Mîrza, Sergiu 3360
Mîșlițchi, Valentina 3464
Jelescu, Petru 3293 Mocanu, Alexandru 3364
K Mocreac, Margareta 3316
Mogol, Natalia 3412
Kara, Bestenigar 3354 Mohamed bin Ali Mohamed Al-Maliki 3308
Khanfekr, A. 3493 Moldovanu, Sergiu 3365
Kitschuk, Natalya 3538 Moraru, Adrian 3607
Kolomiets, Irina 3484, 3503 Moroșanu, Gabriela Adina 3445
Koval, A. V. 3496 Moshtaghi, M. 3494
Kuciuk, Valeriu 3386, 3327 Mostovei, Tatiana 3383
Moşin, Octavian 3265, 3287-89
L Muntean, Iulian 3295, 3318
Labiș, Nicolae 3606, 3610 Muntean, Neli 3318
Larii, Iurie 3398 Munteanu, Gheorghe 3580
Lăpuşan, Aurelia 3384 Munteanu, Neculai 3541
Leru, Ario 3524 Murenevici, Spiridon 3277
Leșan, Lilia 3465 Mustaţă, Gheorghe 3485-87
Lisița, Gheorghe 3579 Musteaţa, Simion 3532
Lisnic, Ioan 3284-85 Muşenco, Angela 3466
Li-Wei Wang 3514 N
Luchian, Ivan 3328, 3370
Lungu, Adrian 3417 Naghizadeh, R. 3493
Lungu, Viorelia 3443 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 3471
Lupașco, Oleg 3329 Nasiri-Vatan, H. 3513
Lupașco, Tatiana 3506-07 Nastas, Tudor 3530
Lupașco, Vera 3506-07 Nedelcu, Ana 3317
Lupaşcu, Galina 3542 Negară, Ghenadie 3565
Lupu, Vasile, domn al Moldovei (1627-1661) Negrescu-Babuș, Inna 3593
3664 Negruța, Veaceslav 3330
Nesterov, Vasile 3267
M Nicu, Marian 3378, 3398
Macari, Ana 3545 Nucu, Marian 3378
Macovei, Tatiana 3418 O
Madan, Iulia 3431
Mafteuţa, Rodica 3444 Oglindă, Emilia 3594

123
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

Onici, Victor 3316 Rezagholizadeh, M. 3513


Oprișan, Ion 3645 Roitman, Irina 3359
Rojic, Vladimir 3558
P Romanciuc, Vasile 3615
Paladi, Aliona 3271 Romandaș, Nicolae 3419
Palareti, Laura 3297 Rotari, Viorel 3518
Paniş, Olga 3313 Rotaru, Parascovia 3447
Paramonov, A. M. 3495 Rotaru, Tatiana 3264
Parshutin, V. V. 3495-96 Rub, Iacob 3397
Pascari, Valentina 3467 Rudic, Gheorghe 3449
Pasincovschy, E. 3496 Rusnac, Vladimir 3560
Pavlencu, Mariana 3375, 3385 Rusu, Ghenadie 3532
Păcuraru, Veronica 3597 S
Petcu, Virgil 3605
Petrescu, Cezar 3607 Safarzadeh, H. 3570
Petrescu, Victor 3518, 3658 Sahan, Svetlana 3412
Petrone, George 3605 Sara, Bianca 3548
Petrovici, Sergiu 3360 Savca, Lucia 3273
Pilat, Sofia 3413 Sântimbreanu, Mircea 3608
Ploşniţa, Elena 3268 Sârbu, Inga 3646
Podgurschi, Ludmila 3659 Sclifos, Eugen-Tudor 3309
Popa, Pavel 3589 Scutaru, Silvia 3291, 3585
Popenco, Artiom 3366 Scutaru-Guţu, Adela 3458
Popescu, Maria 3510 Selevestru, Irina 3399
Popescu, Victor 3519 Serjant, Vera 3269
Postică, Elena 3595, 3660 Shetty, A. N. 3511
Poştarencu, Dinu 3661 Shetty, K. S. 3511
Potlog, Ion 3350 Shi-Hua Huang 3514
Prisac, Lidia 3290 Silistraru, Nicolae 3468
Puiu, Visarion 3284 Sîrbu, Tamara 3502
Pușcaș, Victor 3386 Slanina, Valerina 3502
Puzur, Elena 3476 Sofroni, Natalia 3477
Sofronie (Fotopulos), Arhimandrit 3277
Q Sofronie, Corneliu 3605
Qi-Bin Lin 3514 Solovei, Rodica 3454
Soloviova, Marina 3331
R Sorbala, Mihail 3400
Stamati-Ciurea, Constantin 3614
Racoviță, Adriana-Carmen 3602 Stamatin, Otilia 3472
Racu, Igor 3453 Stancu, Zaharia 3610
Racu, Iulia 3272 Stati, Vitalie 3401
Radvan, Inga 3427-31, 3525 Stavinschi, Tatiana 3332
Radziwill (Lupu), Maria (3664) Stănculescu, Gabriel 3310
Rahmani, Udi 3327 Stănescu, Nichita 3610
Raicu, Gheorghe 3584 Stăvilă, Vera 3575
Railean, Petru 3415 Stere, Constantin 3654
Rață, Iulian 3446 Stog, Serghei 3448-49
Rădulescu, Ciupi 3605 Stoleru, Vasile 3541
Răileanu, Natalia 3530 Strah, Renata 3507
Rău, Alexei (3266) Sturza, Alexei 3422
Reniţă, Gheorghe 3409 Sturzu, Ion 3371
Revesz, Patricia 3367 Suceveanu, Arcadie 3615

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sula, Victor 3319 Vasiloi, Djulieta 3403


Suslenco, Alina 3314 Vatamanu, Ion 3615
Vămăşescu, Sergiu 3535
Ș Vâlcu, St. 3561
Şestacova, Tatiana 3534 Velicicovschi, Paisie 3282
Șleahtițchi, Mihai 3298, 3450 Verebceanu, Galaction 3599
Șompol, Tatiana 3367, 3369 Verejan, Victoria 3508
Şpac, Silvia 3437 Vicol, Nelu 3451
Ștefan cel Mare, domn al Moldovei (1457- Vieru, Grigore 3610
1504) 3658 Vinnicenco, Elena 3452
Ștefănescu, Florea 3605 Vîhocenco, Natalia 3295
Știrbu, Titus 3616 Voiculescu, Vasile 3610
Voinea-Postolache, Ramona-Mihaela 3600
T Voiniţchi, Eugen 3544
Voloh, Lilia 3451
Tamás, Berkény 3549 Voloșciuc, Leonid 3489
Tamizifar, M. 3493 Vosimeric, Dmitrii 3432-33
Tarnovschi, Ana 3296 Vragaleva, Veronica 3334
Tănase, Cristina 3577
Tărîţă, Marius 3601 W
Teodoreanu, Al. O. 3610
Teodoriu, Sorin 3608 Wagner, Kathryn 3602
Timotin, Alina 3332 X
Timuş, Angela 3569
Timuș, Nicolae 3289 Xenofontov, Ion 3663
Todorova, Liudmila 3527
Tomuleţ, Valentin 3662 Z
Topalov, Chiriac 3277 Zaharco, Silvia 3353
Tostogan, Aliona 3266 Zaitceva, Diana 3547
Tudor, Ștefan 3603 Zobolotnaia, Lilia 3664
Ț А
Ţăranu, Marius 3529 Арсени, И. 3406
Țîbuleac-Ciobanu, Mariana 3647
Țugulea, Andrian 3488 Б
Țurcan, Serghei 3387
Țurcanu, Ionel 3376 Бабанин, Леонид 3620
Țurcanu, Nicolae 3617 Балабан, Сергей 3335-36
Басова, Ирина 3337
U Болога, М. К. 3516
Братухина, А. А. 3501
Ulianovschi, Xenofon 3402 Булгар, Степан 3665
Unal, B. 3500 Бурцева, С. А. 3501
Ungureanu, Violeta 3598
Ursu, Gheorghe 3333 В
Ursu, Marcel 3426
Васкауцан, Александр 3356
V Ветрова, Тамара 3621
Виеру, Кэлин 3563
Vaculenco, Maxim 3509 Висковатый, И. С. 3573
Vangheli, Spiridon 3618-19 Волконович, А. Л. 3551
Varvariuc, Tatiana 3603 Волконович, Л. Ф. 3551
Vasilache, V. 3643 Врабие, Виталий 3357

125
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

Врагалева, Вероника 3338 Л


Высоцкий, Владимир 3622
Латушкина, С. Д. 3520
Г Левитская, Алла 3571
Лисный, Олег 3301
Галанин, С. И. 3573 Лозан, Нина 3416
Гетманцев, Максим 3408 Лупу, К. 3407
Голубишина, Анжела 3566
Голя, Анатолий 3303, 3306 М
Гончар, Василий 3578
Гореловa, Елена 3372 Макрий, Валерий 3546
Горенштейн, Лев 3339 Маслобоев, Олег 3627
Григорьев, А. И. 3490 Маслоброд, Сергей 3635
Грищенко, Клавдия 3546, 3578 Моисеев, Сергей 3564
Гросу, Ф. П. 3516 Молодых, Вадим 3628
Гуцуляк, Виктор 3304 Мурса, Любовь 3566

Д Н

Деришева, Екатерина 3636 Неверящий, Фома 3629


Дряхлов, В. О. 3492 Негарэ, Геннадий 3340
Думиника, Иван 3665 Недерица, Александр 3567
Никитина, М. Ю. 3492
Е Никифоров, Е. А. 3543
Новак, А. 3405
Евтушенко, Евгений 3623
Есиненку, Николета 3587 О
Ж Осеньев, Михаил 3563
Осояну, Наталья 3379
Жакин, А. И. 3491 Оцел, Александр 3576
Жижченко, А. Г. 3520
П
З
Поздеев, В. А. 3517
Закревский, Сергей 3648 Попов, Владимир 3416
Занг, К. 3521 Постолакий, О. М. 3501
И Постолати, А. А. 3533
Посылкина, О. И. 3520
Иванов, Александр 3624 Продиус, Марина 3315
К Р
Каюров, Георгий 3634 Радулова, Ольга 3346
Ковалев, Виктор 3515 Раку, Жанна 3434
Ковалева, Ольга 3515 Рачков, А. Н. 3517
Коваленко, В. С. 3521 Ризун, А. Р. 3517
Королева, Анжелика 3625 Родин, Виктор 3630
Костаки, Г. 3388 Родичева, Юлия 3631
Кравченко, Марина 3338
Красковская, Валерия 3434 С
Крекер, Ирен 3626 Самсон, Юрий 3546
Кропанцева, Татьяна 3305, 3357, 3576, Сидоренко, Владимир 3342, 3414, 3572,
3587 3590
Кушнир, М. Г. 3551 Синявская, Наталия 3292, 3649
Скакунова, Людмила 3568

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Слусарь, Александр 3356


Снежина, Татьяна 3626
Сокиркэ, Алексей 3361
Сосна, А. 3406
Сосна, Б. 3389
Сосна, Л. 3389
Споялэ, Виктория 3311, 3343
Станишевский, Александр 3344-45
Стоянова, Вера 3586
Стрэжеску, Аркадий 3346
Т
Танас, Александр 3512
Тестемицану, Иван 3590
Токмаков, Виктор 3576
Тромбицкий, Илья 3497
Ф
Фала, Юрий 3356
Флоря, Василий 3404
Х
Харченко, Борис 3590
Ц
Цирюльникова, Наталья 3347
Ч
Черба, В. 3390, 3423
Черных, Вероника 3632
Чехов, А. П. 3633
Чиреш, Елена 3348
Ш
Шайхиев, И. Г. 3492
Шаргу, Л. 3407
Ширяева, С. О. 3490
Шкилев, В. Д. 3516
Шпак, Галина 3349
Ю
Яниогло, Надежда 3571
Яо, Д. 3521

127
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2015 ≡ Magazine article annals Nr 9-2015

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-3770


2. Agricultura Moldovei. – 2015. – Nr 7/8. – ISSN 0582-5229
3. Alunelul. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-4173
4. Conferinţa internaţională : Formarea şi consolidarea spaţiului educaţional unic din perspecti-
va integrării europene, [Ed. a 6-a, 13-15 oct. 2014, Chișinău]. – Chişinău, 2015. – [1948].
5. Conferință științifică cu participare internațională : Educație și viață spirituală în Basarabia:
Tradiții și perspective, 1-3 oct. 2015, Chișinău. – Chişinău, 2015. – [1903].
6. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1813-4408
7. Didactica Pro… – 2015. – Nr 4. – ISSN 1810-6455
8. Economica. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1810-9136
9. Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-4130
10. Grădiniţa Modernă. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-4610
11. Instituţia apatridiei în dreptul internaţional: teorie și practică : Culegere de articole științifice. –
Chișinău, 2015. – [1851].
12. Intellectus. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1810-7079
13. Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-2820
14. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2015. – Nr 5. – ISSN 2345-1130
15. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1810-309X
16. Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-3991
17. Noi. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-0798
18. Noosfera. – 2015. – Nr 14. – ISSN 1857-3517
19. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 8, 9. – ISSN 1857-3703
20. Philologia. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 1857-4300
21. Profit. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-0186
22. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0224
23. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-4424
24. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1811-0770
25. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1729-8687
26. Ştiinţa Agricolă. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-0003
27. Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – ISSN 1857-0240
28. Univers Pedagogic. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1811-5470
29. Vama. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-2979
30. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-4505
31. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 9. – ISSN-1810-3081
32. Наше поколение. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-0100
33. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 9. – ISSN 1857-4513
34. Работай! & Отдыхай! – 2015. – Nr 29. – ISSN 1857-0399
35. Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 4. – ISSN 0013-5739

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
SEPTEMBRIE NR 8 SEPTEMBER
(3360-3815)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 3635)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3360. Ban Ki-Moon. Mesajul secretarului general ONU cu privire la Ziua Internațională a
alfabetizării : [8 sept. 2015] / Ban Ki-Moon // Moldova suverană. – 2015. – 9 sept.

3361. Galben, Andrei. Civilizații paralele care evoluează spre fuziune (1) / Andrei Gal-
ben // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 7.

3362. Macovei, Ion. Ce a pierdut Moldova la Lvov? : [pe marginea lucrărilor ed. a 3-a a
Congresului Culturii al Parteneriatului Estic, sept. 2015, Lvov] / Ion Macovei // Timpul. – 2015.
– 11 sept. – P. 15.

3363. Сидоров, Михаил. Правозащитный центр русской диаспоры – на страже ин-


тересов соотечественников / Михаил Сидоров // Молдавские ведомости. – 2015. – 29
сент.

02 BIBLIOTECONOMIE
3364. Basarab, Marin. Cum promovăm lectura? : [în societate] / Marin Basarab // Tim-
pul. – 2015. – 25 sept. – P. 12.

3365. Ghicov, Adrian. Izvoarele înțelepciunii și virtuțile formative ale exprimării orale :
[pe marginea concursului de cultură și inteligență literară "La izvoarele înțelepciunii", ed.
2015, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"] / Adrian Ghicov // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 17 sept. – P. 5.

3366. Grecu, Doina. Femeile din Chișinău citesc de două ori mai mult decât bărbații :
[pe marginea datelor statistice ale Bibliotecii municipale "B.P. Hasdeu" și Bibliotecii Naționale
a Republicii Moldova] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 sept. – P. 8-9.

3367. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski: "Eu niciodată nu am acceptat să mă aflu sub
umbrela cuiva" : interviu cu dir. Departamentului Studii și Cercetări la Biblioteca Municipală
"B. P. Hasdeu", Chișinău / consemnare: Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 4 sept. – P. 4-
5.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3368. Ursu, Svetlana. Accesul la informație – calea spre infinitul cunoașterii : [despre lo-
cul și rolul bibl. școlare] / Svetlana Ursu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 4.

3369. Андреева, В. Роль школьной библиотеки в формировании информационной


культуры : [из опыта б-ки Теоретического Лицея им. Академика К. Сибирского] / В. Анд-
реева // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 4.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
3370. Mereacre, Sorin. "Civic Fest aduce un suflu nou, energie și entuziasm pentru cei
care lucrează spre binele comunităților lor" : interviu cu S. Mereacre, președintele Fundației
Est-Europene // Ziarul de gardă. – 2015. – 17 sept. – P. 14.

3371. Тромбицкий, Илья. О мерах доверия и недоверии : [о роли неправительств.


орг. в Респ. Молдова] / Илья Тромбицкий // Молдавские ведомости. – 2015. – 15 сент.
(Vezi de asemenea Nr 3577)
070 Ziaristică. Presă
3372. Bantoș, Alexandru. "Mă neliniștește starea tot mai alarmantă a presei noastre" :
interviu cu A. Bantoș, red.-șef al rev. "Limba Română" / interviu de Diana Vrabie // Ziarul de
gardă. – 2015. – 3 sept. – P. 10-11.

3373. Domenco, Ion. Îmi macină sufletul această mare durere : [in memoriam lui Ale-
xandru Șchendrea, ziarist (1956-2015)] / Ion Domenco // Vocea poporului. – 2015. – 25 sept.
– P. 10. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3794)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3374. Noica, Constantin. Cugetări și aforisme (24-27) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 3, 10, 17, 24 sept. – P. 3. – Art. 1 :1 ian.

159.9 Psihologie
3375. Popov, Tatiana. Care este impactul autoaprecierii neadecvate la elevii de vârstă
școlară mică? : [aspecte psihologice] / Tatiana Popov // Univers pedagogic pro. – 2015. – 17
sept. – P. 8.

3376. Toma, Sergiu. Sergiu Toma: "Sunt ferm convins că un tată poate să realizeze
sarcinile specifice unui copil, la fel ca o mamă" : [interviu cu psihologul] / interviu de Raisa
Răzmeriță // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 22.
3377. Turchina, Tatiana. Copiem pe celălalt, devenim ca celălalt, obținem o profesie ca
altcineva pentru că așa a spus mama sau tata : [interviu cu T. Turchina, psiholog] / consem-
nare: Raisa Răzmeriță // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P. 21.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3378. Погребняк, Петр. Петр Погребняк: "Йога направлена внутрь нас" : [интервью
с руководителем Ассоциации Antara] / записал Алексей Попов // Панорама. – 2015. – 18
сент. – Р. 20.
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
3379. Munteanu, Natalia. Ajutorarea aproapelui, între caritate și ortodoxie : [despre acti-
vitatea Misiunii Sociale "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei] / Natalia Munteanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 14 sept. – P. 4. .

3380. Varta, Ion. Mecena al timpurilor noastre : [Vasile Gavriliță, filantrop, ctitor de bise-
rici] / Ion Varta // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3590)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3381. Moșin, Octavian. De ce sunt taxe în biserică? (1) / Octavian Moșin // Literatura și
arta. – 2015. – 24 sept. – P. 2.

3382. Moșin, Octavian. Dumnezeu ajută, dar nu pune în traistă : [învățătură creștină] /
Octavian Moșin // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 2.

3383. Moșin, Octavian. Relațiile părinți-copii în prag de căsătorie (1, 2) : [în contextul
învățăturii creștine] / Octavian Moșin // Literatura și arta. – 2015. – 10, 17 sept. – P. 2.

3384. Rusu, Dinu. Tismana – vechea mănăstire din Țara Românească : [județul Gorj] //
Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 14.

3385. Stănilă, Moni. După nume sau după fapte : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2015. – 11 sept. – P. 14.

3386. Stănilă, Moni. Faptele legii, faptele credinței / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 18
sept. – P. 14.

3387. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [din cartea cu același tit.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de
Nicolae Fuștei // Curierul ortodox. – 2015. – 17 sept. – P. 7. – Conține : Prefață ; Studiul 1.
Căutarea Adevărului. Existența lui Dumnezeu. Patru categorii de dovezi care o demonstrează
; Studiul al 2-lea. Dovezi logice și naturale privind existența lui Dumnezeu. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3379, 3591)

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
3388. Manolescu, Nicolae. Unde sunt femeile de altă dată? : [egalitate de gen] / Nicolae
Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 sept. – P. 7.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3389. Ciubotaru, Adrian. Marea imigrație a popoarelor : [criza refugiaților din Orientul
Apropiat și Africa de Nord] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

3390. Loghin, Vlad. Rolul sindicatelor crește în societatea cu deficit de brațe de muncă :
[pe marginea analizei, efectuată de către George Friedman, președintele Grupului de consul-
tanță strategică "Stratfor", privind descreșterea populației] / Vlad Loghin // Vocea poporului. –
2015. – 18 sept. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

3391. Силвестру, Екатерина. У брошенных стариков появилась надежда на бе-


женцев : [интервью с нач. управления по делам беженцев Бюро миграции и убежища
Министерства внутренних дел Е. Силвестру] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2015. – 18 сент. – Р. 9.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
3392. Ciobanu, Mircea V. Constanta Caragiale : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chișinău. – 2015. – 4 sept. – P. 6. – (A-politice).

3393. Morăraș, Mihai. Dulce de Suceava, Amar de Cernăuți : [pe marginea vol. cu ace-
lași tit. de Maria Toacă și Doina Cernica] / Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2015. – 24
sept. – P. 2.
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
3394. Pop, Ioan-Aurel. "Unirea trebuie să fie mai mult decât o speranță, trebuie să fie o
certitudine, mai întâi în mințile oamenilor și apoi în faptele lor" : interviu cu istoricul I.-A. Pop,
rector al Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. –
2015. – 25 sept. – P. 4-5.

3395. Țâcu, Octavian. Experiențe poloneze (1) O țară între martirologie și decomunizare
; (2) Institutul Memoriei Naționale (Polonia) / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 4, 11 sept. –
P. 13.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3396. Basarab, Marin. Avem societate civilă, nu avem lideri / Marin Basarab // Timpul. –
2015. – 11 sept. – P. 12.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3397. Basarab, Marin. Doar unirea va salva Republica Moldova / Marin Basarab // Tim-
pul. – 2015. – 18 sept. – P. 12.

3398. Butnaru, Val. Bumper : [despre unirea Inteligentă] / Val Butnaru // Jurnal de Chiși-
nău. – 2015. – 11 sept. – P. 7.

3399. Cazanciu, Petru. De la "istoria succesului" la stat capturat : [aspecte soc.-pol] ./


Petru Cazanciu // Moldova suverană. – 2015. – 15 sept. – Va urma.

3400. Căpiță, Ionel. Normalul nenormal : [aspecte soc.-pol.] / Ionel Căpiță // Natura. –
2015. – Sept. (Nr 9). – P. 14.

3401. Ciobanu, Mircea V. Despre carieră : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chiși-
nău. – 2015. – 18 sept. – P. 6. – (A-politice).

3402. Ciobanu, Mircea V. Despre feed-back : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chișinău. – 2015. – 11 sept. – P. 6. – (A-Politice).

3403. Ciobanu, Mircea V. Miza tinerilor : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chiși-
nău. – 2015. – 25 sept. – P. 6. – (A-politice).

3404. Ciobanu, Victor. Hai la alegeri? : [despre alegeri anticipate înaintate de către ma-
nifestanți] / Victor Ciobanu // Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P. 7.

3405. Ciubotaru, Adrian. Vraja Maidanului (1-3) : [despre protestele sub egida Platfor-
mei "Demnitate și Adevăr"] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 11, 18, 25
sept. – P. 6.

3406. Cojocariu, Tudor. Două sărbători prost înțelese, dar fastuos serbate : [Ziua Inde-
pendenței și Ziua Limbii noastre cea Română] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 4 sept. –
P. 12.

3407. Cojocariu, Tudor. O nouă probă a neputinței noastre : [despre protestele sub egi-
da Platformei "Demnitate și Adevăr"] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P. 12.

3408. Conțiu, Mihai. Cît vor mai răbda moldovenii? : [aspecte soc.-pol.] / Miahi Conțiu //
Moldova suverană. – 2015. – 9 sept.

3409. Conțiu, Mihai. Cum va fi administrat 6 septembrie, de către cine și în folosul cui? :
[privind protestul organizat de Platforma "Demnitate și adevăr"] / Mihai Conțiu // Moldova
suverană. – 2015. – 4 sept.

3410. Conțiu, Mihai. Prioritatea complotului asupra revoltelor : [despre protestele orga-
nizate sub egida Platformei "Demnitate și Adevăr" din 6 sept.] / Mihai Conțiu // Moldova suve-
rană. – 2015. –16 sept.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3411. Corobceanu, Svetlana. Nicolae Osmochescu: "Trebuie creată o celulă de criză


pentru scoaterea statului din captivitate" : [pe marginea discuției cu Nicolae Osmochescu,
expert constituțional] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 11 sept. – P. 7.

3412. Cupcea, Sandu Aristin. Constelația Limbii Române : [situația lingvistică] / Sandu
Aristin Cupcea // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 7.

3413. Dabija, Nicolae. Unica soluție : [reîntregirea țării] / Nicolae Dabija // Literatura și
arta. – 2015. – 17 sept. – P. 1.

3414. Declarația Partidului Comuniștilor din Republica Moldova : [privind situația


soc.-pol., 10 sept. 2015] / Com. Central al Partidului Comuniștilor din Rep. Moldova // Moldo-
va suverană. – 2015. – 15 sept.

3415. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Acești 24 de ani sînt pierduți pentru noi" : [interviu cu
președintele Partidului Socialiștilor din Rep. Moldova] / interlocutor: Dmitri Ciubașenco //
Socialiștii. – 2015. – Sept. (Nr 10). – P. 2-3 ; Социалисты. – 2015. – Сент. (Nr 10). – Р. 2-3.

3416. Dulgheru, Valeriu. Figuranții dezastrului nostru : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 3.

3417. Dungaciu, Dan. Războiul fără învingători de la Chișinău : [art. dir. Institutului de
Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române] / Dan Dungaciu // Timpul. –
2015. – 11 sept. – P. 7 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 sept. – P. 7.

3418. Fidelschi, Grigore. O națiune ce-și caută istoria, sau Sunt românii basarabeni un
"bobor"? / Grigore Fidelschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 25 sept.

3419. Gârneț, Vasile. Cei de la mijloc : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Gârneț // Ziarul națio-
nal. – 2015. – 4 sept. – P. 7.

3420. Grozavu, Petru. Și dacă guvernarea cedează? : [despre revendicările proiectului


politic Platforma "Demnitate și Adevăr"] / Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2015. – 10 sept.
– P. 2.

3421. Josu, Nina. Poporul are dreptate : [despre protestele organizate de Platforma civi-
că "Demnitate și Adevăr"] / Nina Josu // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 2.

3422. Mândâcanu, Virgil. Acești binevoitori lacomi de putere : [aspecte soc.-pol.] / Virgil
Mândâcanu // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 7.

3423. Mândâcanu, Virgil. Basarabia vrea acasă : [despre protestele sub egida Platfor-
mei civice "Demnitate și Adevăr"] / Virgil Mândâcanu // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. –
P. 2.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3424. Mârzenco, Vasile. "Noi vrem să mâncăm, la noi acasă, pâinea noastră…" : reflec-
țiile Dir. Executiv al Federației Naț. a Fermierilor din Moldova / pentru conformitate: Ilie Bujor
// Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 18 sept.

3425. Mihail, Viorel. De ce nu vor avea loc alegeri anticipate : [pe marginea protestelor
din 6 sept. a Platformei "Demnitate și Adevăr"] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 11 sept.
– P. 7.

3426. Mischevca, Ion. Ca la ușa cortului : [despre mitingul din 27 sept. organizat de
"Partidul Socialiștilor" condus de Igor Dodon și "Partidul Nostru" condus de Renato Usatîi] /
Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 sept. – P. 6.

3427. Mischevca, Ion. "Mișcarea dadaistă" este, în esență, neomarxistă : [despre pro-
testele Platformei Civice "Demnitate și Adevăr"] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2015. – 14 sept. – P. 6.

3428. Mischevca, Ion. Moldo-Maidanul se amână, dar nu se exclude : [despre proteste-


le Platformei Civice "Demnitate și Adevăr"] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 11 sept. – P. 6.

3429. Mischevca, Ion. "Patria mea este limba română" : [renașterea naț. în a.1990-
1992] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 sept. – P. 6.

3430. Morăraș, Mihai. Bună țară, rea croială, mama ei de rânduială... : .[aspecte soc.-
pol.] / Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 3.

3431. Morăraș, Mihai. Ocoli-vom oare al nouălea val? : [context soc.-pol.] / Mihai Moră-
raș // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 1.

3432. Nantoi, Oazu. "Dacă cerem alegeri anticipate, trebuie să ne gândim și la conse-
cințe" : interviu cu analistul politic O. Nantoi / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de
Chișinău. – 2015. – 11 sept. – P. 3.

3433. Negru, Nicolae. O revoluție anunțată, riscuri și iluzii : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae
Negru // Ziarul național. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

3434. Negru, Nicolae. Singurul lider al AIE-3? : [pe marginea interviului, acordat de că-
tre Vlad Plahotniuc, vice-președintele Partidului Democrat din Moldova, portalului Tribuna.md]
/ Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 6.

3435. Nicu, Dan. De ce nu sunt de acord cu principala revendicare a Platformei Civice


"Demnitate și Adevăr"? / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 sept. – P. 6.

3436. Nicu, Dan. 31 August 1989, o adevărată zi revoluționară : [despre mișcarea de re-
naștere naț.] / Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 1 sept. – P. 6.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3437. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Oamenii așteptau ca venirea forțelor de-
mocratice în țară să aducă libertate, stabilitate…" : [interviu acordat de către copreședintele
coord. al Partidului Popular din Rep. Moldova postului de radio Europa Liberă] // Săptămîna.
– 2015. – 18 sept. – P. 6.

3438. Onceanu, Ilie. Platforma DA vrea să schimbe clasa politică : [Platforma Civică
Demnitate și Adevăr] / Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 sept. – P. 3.

3439. Popa, Iulius. Bietul românism basarabean : [identitatea națională] / Iulius Popa //
Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 3.

3440. Roșca, Iurie. R. Moldova: Saltul mortal din raiul comunist în paradisul european /
Iurie Roșca // Moldova suverană. – 2015. – 9, 10, 11, 16, 18 sept. ; Săptămîna. – 2015. – 18
sept. – P. 8. – Va urma.

3441. Rusu, Sebastian. Mitingul din Chișinău, confiscat de politicienii aflați în solda
Kremlinului / Sebastian Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 sept. – P. 6.

3442. Sprânceană, Vitalie. "S-ar putea să ne trezim datori cu milioane pe care nu le-am
cheltuit" : interviu cu V. Sprânceană, politolog, activist civic / pentru conformitate: Alina Radu
// Ziarul de gardă. – 2015. – 24 sept. – P. 10.

3443. Stănilă, Moni. Pe cine dăm jos, pe cine punem în loc? : [aspecte soc.-pol.] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 14.

3444. Streleț, Valeriu. Premierul Valeriu Streleț a răspuns la demersul protestatarilor din
PMAN : [10 sept. 2015] / Valeriu Streleț // Moldova suverană. – 2015. – 11 sept.

3445. Șcerbina, Romeo. Post scriptum cu voință de adevăr : (Reflecții de la sărbătorile


naț.) / Romeo Șcerbina // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 1.

3446. Timofti, Nicolae. Declarație a președintelui R. Moldova, Nicolae Timofti, în legătu-


ră cu evenimentele publice recente / Nicolae Timofti // Moldova suverană. – 2015. – 10 sept.

3447. Țâcu, Octavian. Groparii : [context soc.-pol.] / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. –
18 sept. – P. 13.

3448. Untilă, Veaceslav. Despre riscurile alegerilor anticipate / Veaceslav Untilă // Tim-
pul. – 2015. – 18 sept. – P. 10.

3449. Untilă, Veaceslav. Stabilirea priorităților : [context soc.-pol.] / Veaceslav Untilă //


Timpul. – 2015. – 4 sept. – P. 10.

3450. Vasiliu, Vadim. Cum și-au păstrat basarabenii spiritul românesc : [pe marginea
prelegerii "Politica și identitatea națională ieri și azi", susținută de către Oleg Serebrian, isto-

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ric, cu prilejul inaugurării anului academic 2015-2016 la Universitatea Pedagogică de Stat


"Ion Creangă"] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 sept. – P. 3.

3451. Voloc, Sergiu. Platforma DA se va împrieteni cu actuala guvernare, iar masele vor
fi prostite : [interviu cu S. Voloc, actor] / consemnare: Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 11 sept. – P. 5; Ibidem în lb. rusă. – 2015. – 18 сент. – P. 8.

3452. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Moldova ar fi evitat soarta dramatică a unui
stat capturat, dacă grupările de la putere nu i-ar fi folosit pe tutorii lor europeni" : [scrisoare
adresată lui Thorbjorn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei, 9 sept. 2015] // Co-
munistul. – 2015. – 17 sept. – P. 3 ; Коммунист. – 2015. – 17 сент. – Р. 2.

3453. Барбарошие, Аркадие. Аркадие Барбарошие: "Главная причина возможного


срыва переговоров с МВФ – не протесты" : [интервью с дир. Института публичной поли-
тики] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 22 сент.

3454. Васильева, Галина. Протестуют все : [об акции протеста, орг. Гражданской
платформой "Достоинство и правда"] / Галина Васильева // Панорама. – 2015. – 11
сент. – Р. 1, 16-17.

3455. Григорьевс, Алекс. Алекс Григорьевс: В случае досрочных выборов победу


могут одержать пророссийские силы : [по материалам интервью латв. эксперта и поли-
толога Алекса Григорьевса радио "Europa Liberă"] / кор. газ. // Молдавские ведомости. –
2015. – 18 сент. – Р. 3.

3456. Григорьевс, Алекс. Алекс Григорьевс: "Если будет какая-то возможность


устроить заварушку здесь, то она будет устроена" : [интервью латв. полит. консультан-
та для "Радио Свобода"] / записал Ярослав Шимов // Панорама. – 2015. – 18 сент. – Р.
10.

3457. Додон, Игорь. Европейская интеграция в Молдове обанкротилась : [о поло-


жении в стране : интервью с председателем Партии социалистов Респ. Молдова И.
Додон] / беседовал Олег Краснов // MK KH World Weekly. – 2015. – 17-23 сент. – Р. 4.

3458. Западинский, Роберт. Быть или не быть выборам? : [досрочные выборы :


акции протеста платформы "Demnitate și Adevăr", от 6 сент.] / Роберт Западинский //
Коммерсант info. – 2015. – 18 сент. – Р. 3.

3459. Нантой, Оазу. Оазу Нантой: "Главный вопрос Молдовы – вырваться из по-
рочного круга, когда мы вначале создаем себе идолов, а потом их свергаем" : [интер-
вью с полит. аналитиком] / записал Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 8
сент.

3460. Нэстасе, Андрей. Андрей Нэстасе: "Почему у нас не может быть революции
акаций?" : [интервью с лидером Гражданской платформы "Demnitate și Adevăr"] // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 сент. – P. 7. – Еженед. прил. на рус. яз.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3461. Реницэ, Валериу. Валериу Реницэ: "Цопа, кажется, опять не на ту лошадь


поставил!" : [о протестах под руководством Гражданской платформы "Demnitate și Ade-
văr" : интервью с полит. комментатором] / беседовал Николай Менюк // Молдавские
ведомости. – 2015. – 15 сент.

3462. Стимповский, Дойна. Парадокс: все политические партии согласны с про-


тестующими : [гражданской платформы "Demnitate și Adevăr"] / Дойна Стимповский //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 11 сент. – P. 8. – Еженед. прил. на рус. яз.

3463. Ткач, Сергей. Возможна трагическая развязка протестов гражданской плат-


формы "DA" : [полит. ситуация] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 11
сент. – Р. 1-2.

3464. Тодуа, Зураб. Вегетарианский майдан : [о протестах под руководством граж-


данской платформы "Demnitate și Adevăr"] / Зураб Тодуа // Панорама. – 2015. – 18 сент.
– Р. 6.

3465. Тодуа, Зураб. Зураб Тодуа: "Природа хаоса в значительной степени кроется
в особенностях Молдовы" : [интервью с политологом] / беседовал Сергей Ткач // Мол-
давские ведомости. – 2015. – 22 сент.

3466. Цырдя, Богдан. Агония олигархата : [о протестах под руководством граж-


данской платформы "Demnitate și Adevăr"] / Богдан Цырдя // Панорама. – 2015. – 18
сент. – Р. 8.

3467. Чебан, Евгений. Что готовит нам парламент? : От референдума до рефор-


мирования нотариата / Евгений Чебан // Панорама. – 2015. – 25 сент. – Р. 6.

3468. Чубашенко, Дмитрий. АЕИ(Альянс Европейской Интеграции) и ДА ("Demni-


tate și Adevăr" ) надо спешить, пока на митинги не вышла оппозиция / Дмитрий Чуба-
шенко // Панорама. – 2015. – 11 сент. – Р. 7.

3469. Чубашенко, Дмитрий. Альянс олигархов должен уйти: [обществ.-полит. ас-


пекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 25 сент. – Р. 7.

3470. Чубашенко, Дмитрий. Новые политики для новой политики / Дмитрий Чуба-
шенко // Панорама. – 2015. – 4 сент. – Р. 7.

3471. Чубашенко, Дмитрий. Плахотнюк наносит ответный удар : [протестующим


платформы "Demnitate și Adevăr" : по материалам интервью полит. лидера Влада Пла-
хотнюк порталу "Трибуна"] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 18 сент. – Р. 7.
3472. Шевченко, Максим. Молдова имеет право объединиться с Румынией, а
Приднестровье – с Россией : [по материалам интервью рос. журналиста Максима Шев-
ченко для "Русской службы новостей"] / кор. газ. // Молдавские ведомости. – 2015. – 18
сент. – Р. 3.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3474)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3473. Lazurca, Marius. Marius Lazurca: "România crește în prestigiu în ochii cetățenilor
R. Moldova" : [var. prescurtată a interviului acordat de către Ambasadorul României la Chiși-
nău pentru HotNews.ro] // Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P. 8.

3474. Lazurca, Marius. Marius Lazurca: doar un război mai poate schimba drumul eu-
ropean al Chișinăului : [interviu acordat de către Ambasadorul României în Rep. Moldova
agenției Mediafax] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 sept. – P. 8-9.

3475. Macovei, Monica. "Nu împărțiți instituțiile de drept între partide: tu iei procurorul
general, tu iei CNA – asta e incorect" : interviu cu M. Macovei, membră a Parlamentului Uniu-
nii Europene din partea României / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015.
– 10 sept. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. – 25 сент. – P. 8.

3476. Macovei, Monica. Monica Macovei: "O țară pe care o iubești nu o furi!" : [interviu
cu europarlamentarul român] // Economist. – 2015. – 2 sept. – P. 8-9.

3477. Pettit, James D. James D. Pettit: "Moldova ar avea de câștigat de la cooperarea


cu FMI" : [interviu cu Ambasadorul SUA în Rep. Moldova] / consemnare: Raisa Lozinschi //
Ziarul național. – 2015. – 25 set. – P. 3.

3478. Schetyna, Grzegorz. Emigrația ilegală trebuie oprită! E marea provocare pentru
Europa : [interviu cu G. Schetyna, ministrul Afacerilor Externe al Poloniei] / consemnare: Ion
M. Ioniță // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 sept. – P. 13.

3479. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "На карте мира – такой, какой ее видит
ИГИЛ, - Молдова включена в зону его интересов" : [интервью с дир. Института дипло-
матических политических исследований и вопросов безопасности] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 11 сент. – Р. 3.

3480. Терсман, Ингрид. "За пять лет сменилось шесть правительств и три прези-
дента. Молдова нуждается в стабильности" : интервью с ее Превосходительством,
Послом Швеции в Молдове И. Терсман / интервью взяла Алина Раду // Ziarul de gardă. –
2015. – 4 сент. – P. 8. – Рус. версия.
(Vezi de asemenea Nr 3520)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3481. Tomac, Eugen. Chișinăul a ratat confirmarea poveștii de succes a Uniunii Euro-
pene : [relațiile dintre București și Chișinău : interviu cu E. Tomac, parlamentar român] / con-
semnare: Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 sept. – P. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3482. Dungaciu, Dan. Fondul Moldova – Planul Marshall al României pentru Republica
Moldova : [art. experților Fundației Universitară a Mării Negre] / Dan Dungaciu, Petrișor Peiu
// Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 19.

3483. Fule, Stefan. Stefan Fule: "În cazul Republicii Moldova vorbim de două mari pro-
vocări…" : [interviu acordat de către fostul comisar european pentru extindere și vecinătatea
estică postului de radio Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 9 sept. – P. 9.

3484. Понта, Виктор. Заявление премьер-министра Румынии Виктора Понты после


совместного заседания правительств Молдовы и Румынии в Констанце : [от 22 сент.
2015 г.] / Виктор Понта // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 25 сент. –
Р. 16.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3485. Bogatu, Petru. Lichidatorul Voronin l-a învins pe bolșevicul Lenin : [despre posibi-
la fuziune a Partidului Comuniștilor din Rep. Moldova și Partidul Democrat din Moldova] /
Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 25 sept. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3486. Hadârcă, Natalia. Formalizarea economiei informale, un obiectiv comun al parte-
nerilor sociali din Europa : [pe marginea lucrărilor Conferinței regionale privind formalizarea
economiei informale, 14-16 sept. 2015, Budva, Muntenegru] / Natalia Hadârcă // Vocea popo-
rului. – 2015. – 25 sept. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3487. Коваленко, Ирина. Парадоксы рынка рабочей силы : [по данным Нацио-
нального бюро статистики за 2-й квартал 2015 г.] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 12.

331.105.44 Sindicate
3488. Calea parcursă de Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor : [pe
marginea lucrărilor Congresului V al Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din
Rep. Moldova, 9 sept. 2015, Chișinău] / pagină realizată de Irina Leahova ; fot.: Nicu Bînzari
// Vocea poporului. – 2015. – 11 sept. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

3489. Cimpoieșu, Ana. "Să nu admitem mediocrizarea învățământului" : [comunicarea


președintelui Consiliului raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei în ca-
drul întrunirii liderilor organelor sindicale republ., 9 sept. 2015, Chișinău] / Ana Cimpoieșu //
Făclia. – 2015. – 25 sept. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

3490. Damir, Tamara. "Nu cerem pentru a huzuri, ci pentru a munci cu demnitate" : [co-
municarea președintelui Consiliului raional Călărași al Federației Sindicale a Educației și
Științei în cadrul întrunirii liderilor organelor sindicale republ., 9 sept. 2015, Chișinău] / Tama-
ra Damir // Făclia. – 2015. – 25 sept. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3491. Eni, Dumitru. Să fie Sindicatul doar observator? : [comunicarea președintelui


Consiliului raional Drochia al Federației Sindicale a Educației și Științei în cadrul întrunirii
liderilor organelor sindicale republ., 9 sept. 2015, Chișinău] / Dumitru Eni // Făclia. – 2015. –
25 sept. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

3492. Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor la ora bilanțului : [pe


marginea discuției cu Boris Rojnevschi, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor
și Drumarilor] / pagină realizată de Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 4 sept. – P. 4.
– Idem în lb. rusă.

3493. Hadârcă, Natalia. A fost lansat anul de studii 2015-2016 : [de către Confederația
Națională a Sindicatelor din Moldova în comun cu Institutul Muncii] / Natalia Hadârcă ; fot.:
Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 18 sept. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

3494. Leahova, Irina. Lavrentie Râjalo: "Totul se bazează pe oameni concreți" : [pe
marginea discuției cu L. Râjalo, președintele comitetului sindical al Întreprinderii "Regia
Transport Electric", mun. Chișinău] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 4 sept. – P.
7. – Idem în lb. rusă.

3495. Leahova, Irina. Reuniunea subregională a Uniunii Globale IndustriALL : [pe mar-
ginea lucrărilor reuniunii subregionale a org. membre din țările CSI, sept. 2015, Chișinău] /
Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 11 sept. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

3496. Lupușor, Tamara. Redimensionarea indicatorilor Educației : [pe marginea lucrări-


lor întrunirii liderilor organelor sindicale republ., 9 sept. 2015, Chișinău] / Tamara Lupușor //
Făclia. – 2015. – 25 sept. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

3497. Moldovanu, Ion. Intenție sinceră de a oferi continuitate mișcării sindicale din con-
strucții : [pe marginea lucrărilor Congresului al 6-lea al Federației "Sindicons", sept. 2015,
Chișinău] / Ion Moldovanu ; fot. : Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 25 sept. – P. 4. –
Idem în lb. rusă.

3498. Sindicatele propun măsuri de formalizare a muncii nedeclarate : [pe marginea


lucrărilor seminarului privind economia informală, sept. 2015, Chișinău] / pagină realizată de
Ion Moldovanu ; fot. : Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 18 sept. – P. 6. – Idem în lb.
rusă.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
3499. Глазова, Татьяна. Парадоксы первичного рынка недвижимости : [по данным
Национального бюро статистики] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3500. Gudima, Natalia. Natalia Gudima: "Astăzi producătorii sunt foarte demotivați" : [in-
terviu acordat de către antreprenoare la Asoc. Producătorilor Etici de ferestre postului de
Radio Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 23 sept. – P. 9.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3501. Gurău, Sergiu. "La Civic Fest, aștept să cunosc cât mai multe istorii de succes,
bune practici, inițiative inovatoare" : interviu cu S. Gurău, dir. întreprinderii sociale "Floare de
cireș" în cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii // Ziarul de
gardă. – 2015. – 24 sept. – P. 16.

3502. Лазэр, Валериу. ТПП будет и впредь оказывать практическую поддержку


развитию предприятий : Из интервью президента Торгово-промышленной палаты госу-
дарственному информационному агентству "Молдпрес" / cor. ziarului // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 25 сент. – Р. 17.

3503. Чобану, Марин. Марин Чобану: "Пример СЭЗ Bălți убеждает – Молдова нуж-
дается в реиндустриализации" : [интервью с гл. администратором зоны свободного
предпринимательства СЭЗ Bălți] / записал Александр Романов // Панорама. – 2015. – 18
сент. – Р. 5.
336 Finanţe
3504. Banking-ul viitorului, desprins din filmele SF: Cum se vor schimba lucrurile
peste 10 ani // Economist. – 2015. – 23 sept. – P. 5.

3505. Gaibu, Sergiu. Care vor fi efectele majorării ratei de bază la 19,5% / Sergiu Gaibu
// Economist. – 2015. – 2 sept. – P. 5.

3506. Liga bancherilor: Responsabilitatea pentru securitatea economică a statului


o poartă atât Guvernul, cât și BNM / cor. ziarului // Economist. – 2015. – 16 sept. – P. 5.

3507. Mihalache, Sveatoslav. Cuplați centurile de siguranță! Intrăm în zona de turbulen-


țe! : [despre evoluția cursului valutar și a ratelor dobânzilor la credite] / Sveatoslav Mihalache
// Economist. – 2015. – 16 sept. – P. 6.

3508. Soluția pentru stoparea recesiunii economice din Republica Moldova : [pro-
puneri ale Consiliului de Administrație al Ligii bancherilor din Moldova] // Săptămîna. – 2015.
– 25 sept. – P. 10.

3509. Unele aspecte ale politicii monetare promovate în R. Moldova / Consiliul de


Administrare al Ligii Bancherilor din Moldova // Moldova suverană. – 2015. –17 sept.

3510. Ursu, Gheorghe. Dacă încredere nu e, nimic nu e : [interviu acordat de către G.


Ursu, managerul Companiei de Microfinanţare "MoldCredit", postului de radio Europa Liberă]
// Săptămîna. – 2015. – 4 sept. – P. 13.

3511. Коммюнике Лиги банкиров Молдовы по аспектам денежно-кредитной


политики, проводимой в Республике Молдова : [от 15 сент. 2015 г.] / Администра-
тивный совет Лиги банкиров Молдовы // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 25 сент. – Р. 5.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3512. Муравский, Александр. Александр Муравский: "Ситуация с бюджетом дей-


ствительно непростая" : из интервью бывш. министра экономики агентству "Инфотаг" //
Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 16.

3513. Такий, Александр. Тревожные сигналы с рынка госбумаг : [о спросе на гос.


ценные бумаги] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. –
4 сент. – Р. 4.

3514. Шеларь, Галина. Курс лея: падающего – толкни? : [интервью исполн. дир.
Центра стратег. исследований и реформ Г. Шеларь агентству Инфотаг] // Молдавские
ведомости. – 2015. – 22 сент.

3515. Шикирлийская, Татьяна. Долги по оплате налога на недвижимость : [по ма-


териалам беседы с Георгием Гаснаш, нач. управления местных налогов и сборов мун.
Кишинэу] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. –
11 сент. – Р. 6.

3516. Шикирлийская, Татьяна. Факторы повышенного риска в работе налоговых


постов / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 25
сент. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3517. Anul 2015 - un an dificil pentru economia R. Moldova : [pe marginea analizei
situației econ., efectuată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] // Tim-
pul. – 2015. – 4 sept. – P. 11.

3518. Cîteva "poze" cu economia noastră din acest an : [estimările Institutului pentru
Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] // Săptămîna. – 2015. – 11 sept. – P. 6.

3519. IDIS: Agricultura și comerțul extern vor scădea drastic : [din rap. "Criza eco-
nomică – impact și măsuri de răspuns", realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale "Viitorul"] // Economist. – 2015. – 2 sept. – P. 6.

3520. Lupușor, Adrian. 5 motive pentru care regiunea transnistreană întârzie să imple-
menteze Acordul de Asociere cu UE : [aspecte econ. : studiul Centrului Analitic Independent
"Expert-Grup"] / Adrian Lupușor] // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 21.

3521. Parlicov, Victor. "În spatele intermediarilor care importă energie electrică ar sta
Partidul Democrat" : [despre suspendarea majorării tarifelor la energia electrică : interviu cu
V. Parlicov, expert în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul" / inter-
viu de Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 11 sept. – P. 4.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3522. Statistica contrazice sentimentul de recesiune, PIB-ul a crescut cu 2,9% în


trimestrul doi : [date ale Biroului Național de Statistică] // Economist. – 2015. – 16 sept. – P.
7.

3523. Statisticile oficiale vs recesiunea economiei moldovenești : [date ale Biroului


Național de Statistică] // Economist. – 2015. – 23 sept. – P. 6.

3524. Șalamac, Mariana. Cum vor autoritățile să salveze economia națională și ce spun
experții / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 2 sept. – P. 4.

3525. Vasiliu, Vadim. Studiu: Chișinăul și Tiraspolul vor câștiga dacă își vor uni econo-
miile : pe marginea studiului "O analiză comparativă a dezvoltării pe cele două maluri ale
Nistrului. Politici implementate, politici dezirabile", realizat în cadrul Universității "Lucian Bla-
ga" din Sibiu / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 sept. – P. 5.

3526. Кицан, Валериу. Валериу Кицан: "Мы давно живем не по средствам" : из ин-
тервью бывш. министра финансов агентству "Инфотаг" // Экономическое обозрение
"Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 16.

3527. Коваленко, Ирина. Молдавская экономика накануне рецессии : [по итогам


перв. полугодия 2015 года : по материалам беседы с экономистом Еленой Гореловой и
депутатом парламента Владимиром Головатюк] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 3.

3528. Муравский, Александр. Александр Муравский: "Не исключаю, что будет


принято решение об отправке части работников в неоплачиваемые отпуска" : [интервью
экс-министра экономики агентству Инфотаг] // Панорама. – 2015. – 4 сент. – Р. 10.

3529. Шикирлийская, Татьяна. Антикризисные меры плюс повышение ставки ре-


финансирования : [о Программе антикризисных мер на 2015-2017 гг.] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 6.

338.48 Turism. Economia turismului


3530. Luca, Alexandra. Ungheniul turistic / Alexandra Luca // Natura. – 2015. – Sept.
(Nr 9). – P. 2.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
3531. Чобану, Марин. Марин Чобану: Инвесторы сами не приходят – их надо при-
влекать, убеждать и уважать : [интервью с гл. администратором Свободной Экономиче-
ской зоны "Bălți"] / взял интервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 5.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3532. Șalamac, Mariana. Implementarea Acordului de Asociere: ce s-a reușit într-un an
: [pe marginea Rap. de progres "Euromonitor. Realizări și dificultăți în implementarea Acordu-

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lui de Asociere UE – RM (iulie 2014 – iulie 2015)" elab. de Asociația "Adept" și Centrul Anali-
tic Independent Expert-Grup] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 16 sept. – P. 8-9.

3533. Казанчиу, Петру. От "истории успеха" к "захваченному государству" : [аспек-


ты внешней торговли Респ. Молдовы] / Петру Казанчиу // Молдавские ведомости. –
2015. – 8 сент. ; Панорама. – 2015. – 11 сент. – Р. 19.

3534. Калак, Дмитрий. "Отложенный эффект" DCFTA : [об итогах за год примене-
ния в Респ. Молдова Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торгов-
ле с Европейским Союзом] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос пресс".
– 2015. – 4 сент. – Р. 8.

3535. Калак, Дмитрий. Порт Джурджулешть расширяет возможности экспорта : [о


деятельности Международного свободного порта в Джурджулешть] / Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 11 сент. – Р. 8.

3536. Национальный день Республики Молдова : [на всемир. Выставке "Ехро


Milano 2015" 29 авг. 2015 г.] / по материалам пресс-службы правительства РМ // Эконо-
мическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 17.

339.7 Finanţe internaţionale


3537. Chișlea, Ion. Cît de pregătite sunt autoritățile pentru a încheia un acord cu FMI?:
[Fondul Monetar Internațional] / Ion Chișlea // Săptămîna. – 2015. – 25 sept. – P. 6.

3538. Калак, Дмитрий. Платформа для координации внешней помощи : [о поста-


новлении nr. 561 от 19 авг. 2015 г. Правительства Респ. Молдова] / Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 9.

3539. Калак, Дмитрий. Стратегия привлечения инвестиций: локальный подход к


глобальной проблеме : [о проекте Национальной стратегии привлечения инвестиций
для развития экспорта на 2016-2020 гг.] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 25 сент. – Р. 8.

3540. Коваленко, Ирина. Миссия МВФ невыполнима? : [по поводу визита в Респ.
Молдова миссии Международного валютного фонда, 22 сент.–6 окт. 2015] / Ирина Ко-
валенко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 25 сент. – Р. 14.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3541. Chișlea, Ion. Cât de pregătite sunt autoritățile pentru a încheia un acord cu FMI? /
Ion Chișlea // Economist. – 2015. – 16 sept. – P. 4.

3542. Mihailovici, Stela. Mâna întinsă de la București : [pe marginea ședinței comune a
guvernelor României și Republicii Moldova, sept. 2015, Constanța] / Stela Mihailovici // Ziarul
național. – 2015. – 25 set. – P. 8.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3543. Nica, Virginia. Suportul de milioane al României pentru Republica Moldova / Vir-
ginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 sept. – P. 2-3.

3544. Șalamac, Mariana. Cum facem implementarea Acordului de Asociere cu UE în


Transnistria o "misiune posibilă" : [pe marginea rap. efectuat de economiștii de la Expert-
Grup] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 23 sept. – P. 8-9.

3545. Șalamac, Mariana. Programul Compact s-a încheiat cu succes. Când vom benefi-
cia de un Compact II? : [pe marginea discuției cu Valentina Badrajan, dir. executiv al Fondului
Provocările Mileniului Moldova, și Leslie McCuaig, dir. rezident de țară al Corporației Provo-
cările Mileniului] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 9 sept. – P. 6.

3546. Антонов, Павел. Ренато Усатый: "Мы с Шанцевым сближаем города и стра-
ны"… : [о сотрудничестве примэрии мун. Бэлць и Нижегородской области, Рос. Феде-
рации] / Павел Антонов // MK KH World Weekly. – 2015. – 17-23 сент. – Р. 5.

3547. Калак, Дмитрий. Протокол заседания молдавско-болгарской комиссии : [о 7-


м заседании молд.-болг. межправительств. комис. По экон. сотрудничеству, 10-11 сент.
2015, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18
сент. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3507)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3548. Onceanu, Ilie. Referendum pentru modificarea Constituției: un joc al AIE 3 sau o
necesitate : [despre inițiativa legislativă privind organizarea referendumului de modificare a
Constituției] / Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 sept. – P. 4.

3549. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase: Avem un sistem apropiat celui sovietic,
unde există un "politbiuro" care decide totul : [interviu acordat de către președintele Curții
Constituționale a Rep. Moldova Agenției germ. Deutsche Welle] // Timpul. – 2015. – 25 sept.
– P. 9.
3550. Кан, Клод. Покидая Молдову : [ст. советника в обл. прав человека в Пред-
ставительстве ООН] / Клод Кан // Ziarul de gardă. – 2015. – 11 сент. – P. 8-9. – Рус. вер-
сия.

3551. Сидоров, Михаил. Михаил Сидоров: "Поддержку России ощущаем постоян-


но" : [интервью рук. Информационно-аналитического правозащитного центра при Коор-
динационном совете российских соотечественников в Респ. Молдова изд. "Русское
слово"] / записала Ирина Агапкина // Молдавские ведомости. – 2015. – 4 сент. – Р. 2, 10
; Панорама. – 2015. – 4 сент. – Р. 22.

3552. Ткач, Сергей. Зачем президент передал обществу компромат на самого се-
бя? : [законность об отставке] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 15 сент.
(Vezi de asemenea Nr 3411)

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3553. Bagrin, Lucia. Unele reflecții de ordin teoretic și juridic asupra infracțiunilor
săvîrșite împotriva familiei și minorilor / Lucia Bagrin // Dreptul. – 2015. – 25 sept. – P. 4.

3554. Brînză, Sergiu. Reflecții cu privire la necesitatea definirii legislative a noțiunii de


prostituție / Sergiu Brînză // Dreptul. – 2015. – 11 sept. – P. 1, 3-5. – Referințe bibliogr.: p. 4-
5.

3555. Copii – autori ai infracțiunilor în primul semestru al anului 2015 / Serviciul de


presă al Procuraturii Generale // Dreptul. – 2015. – 4 sept. – P. 5.

3556. Numărul cazurilor de victimizare a minorilor este în creștere / Serviciul de pre-


să al Procuraturii Generale // Dreptul. – 2015. – 4 sept. – P. 5.

3557. Onceanu, Ilie. Corupția în Moldova este întreținută de politicieni : [pe marginea
afirmațiilor Laurei Ștefan, expert anticorupție din România] / Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 16 sept. – P. 5.

3558. Popov, Ruslan. Aplicarea art. 256 și 324 din Codul penal pentru infracțiunile co-
mise de către cei din personalul instituțiilor medico-sanitare sau din personalul instituțiilor de
învățământ / Ruslan Popov // Dreptul. – 2015. – 18 sept. – P. 1, 3-5. – Referințe bibliogr.: p.
5(37 tit.).

3559. Violența în familie – o încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamenta-


le ale omului ce trebuie stopată la timp : [pe marginea datelor statistice ale Inspectoratului
General de Poliție] / cor. Dreptul // Dreptul. – 2015. – 23 sept. – P. 5.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
3560. Pașatii, Iulian. Noi drepturi pentru consumatori – scop vechi, inițiativă legislativă
nouă : [pe marginea proiectelor de modif. la Codul civil la Rep. Moldova] / Iulian Pașatii //
Economist. – 2015. – 30 sept. – P. 2.

3561. Коваленко, Ирина. План мероприятий по охране интеллектуальной собст-


венности : [о Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности до
2020 года : по материалам беседы с зам. генер. дир. Государственного агентства по
интеллектуальной собственности Ионом Цыганаш] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 18.

3562. Показатели креативной индустрии в Молдове : [об исследовании рынка


креативных индустрии] / Независимый Аналитический центр "Expert-grup"] // Экономи-
ческое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 11 сент. – Р. 12.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3563. Bogatu, Petru. Misiunea europeană a procurorului român anunță schimbarea :
[despre misiunea comunitară în Rep. Moldova a ex-procurorului din România Mariana Ale-
xandru] / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 6.

3564. Clima, Nicolae. "Demnitatea funcției de judecător, într-un nou Cod de Etică" : [in-
terviu cu N. Clima, inspector-judecător principal în cadrul Inspecției Judiciare de pe lângă
Consiliul Superior al Magistraturii] / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2015. – 17 sept. – P. 10-11.

3565. Danileț, Cristi. Moldova trebuie să-și crească propriul "procuror european" : [inter-
viu cu C. Danileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România] / consemnare:
Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 sept. – P. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015.
– 25 сент. – P. 9.

3566. Nica, Virginia. Reforma care va distruge Procuratura? : [despre noua lege a Pro-
curaturii : pe marginea declarațiilor lui Ion Diacov, procurorul mun. Chișinău] / Virginia Nica //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 sept. – P. 3.

3567. Tapiola, Pirkka. Ambasadorul UE la Chișinău face precizări privind misiunea ex-
procurorului DNA în Republica Moldova : [precizări ale Ambasadorului Uniunii Europene la
Chișinău P. Tapiola privind activitățile ex-procurorului român în cadrul proiectului Uniunii
Europene "Sprijinirea proceselor de investigare pre-judiciară, urmărire penală și organizare a
apărării în Rep. Moldova"] // Dreptul. – 2015. – 25 sept. – P. 2.

3568. Валиков, Игнат. Иван Дьяков: "Генпрокуратура почти не борется с коррупци-


ей" : [по материалам пресс-конф. главного прокурора мун. Кишинэу Ивана Дьякова, 14
сент. 2015] / Игнат Валиков // Панорама. – 2015. – 18 сент. – Р. 17.

3569. Задойнов, Роман. Роман Задойнов: "Из соображений "коллегиальности" я не


хочу быть соучастником преступлений" : [интервью с адвокатом] / записала Юлия Се-
менова // Панорама. – 2015. – 4 сент. – Р. 18.

3570. Менюк, Николай. Демократичная Европа решила создать в Молдове центр


принятия решений в лице генпрокурора : [по материалам пресс-конф. прокурора мун.
Кишинэу Иона Дьякова, 14 сент. 2015] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. –
2015. – 18 сент. – Р. 3, 10.

3571. Тапиола, Пиркка. Разъяснения Посла ЕС в Республике Молдова Пиркка Та-


пиолы о деятельности бывшего румынского прокурора в рамках проекта финансируе-
мого ЕС // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 25 сент. – Р. 18.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3572. Oprea, Corina. Ce este un Contract individual de muncă? / Corina Oprea // Ziarul
de gardă. – 2015. – 17 sept. – P. 17.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3573. Bucur, Iancu. "Starea lucrurilor în Soroca va fi mult mai bună peste 4 ani" : [pe
marginea discuției cu Mihai Mâțu, președintele raionului Soroca] / Iancu Bucur // Ziarul națio-
nal. – 2015. – 18 sept. – P. 9.

3574. Dimitriu, Anatolie. Anatolie Dimitriu: "Am venit la Ialoveni să implementez refor-
mele inițiate în Parlament" : [interviu cu președintele raionului Ialoveni] / interviu de Iancu
Bucur // Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P. 9.

3575. Furdui, Viorel. Viorel Furdui: "Reformele nu merg, nu se mișcă înainte" : [interviu
acordat de către dir. executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova postului Radio
Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 30 sept. – P. 8.

3576. Munteanu, Natalia. De ce nu l-a găsit Interpolul pe Gheorghe Papuc : [pe margi-
nea discuției cu Fredolin Lecari, șeful Interpol de la Chișinău] / Natalia Munteanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 28 sept. – P. 5.

3577. Vasiliu, Vadim. Ministerul de Interne, luat la puricat: are prea mulți șefi : [pe mar-
ginea rap. de analiză funcțională, realizat de echipa de experți străini] / Vadim Vasiliu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 21 sept. – P. 3.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3578. Colesnic, Victoria. Majorarea vârstei de pensionare între teamă și necesitate /
Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 3391)
368 Asigurări
3579. Коваленко, Ирина. Диагноз страховой медицины / Ирина Коваленко // Эко-
номическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 4 сент. – Р. 15.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3580. Bujor, Leonid. Leonid Bujor: "Pentru limba maternă și salariile profesorilor eram
gata să-mi prezint și demisia": [relatările fostului ministru al Educației] / Leonid Bujor // Făclia.
– 2015. – 11 sept. – P. 4.

3581. Bujor, Leonid. Leonid Bujor: "Relațiile de prietenie cu România pot și trebuie să
aibă viitor" : [despre participarea ministrului Educației la lucrările Congresului al 31-lea al
Asociației Generale a Învățătorilor din România, 28-30 aug. 2010, Constanța] // Făclia. –
2015. – 25 sept. – P. 4.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3582. Caisîn, Simion. Performanța școlară. Ce legătură există între ea și bugetul alocat
educației? / Simion Caisîn // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 2.

3583. Hingley, Julian. "Singura modalitate prin care se poate schimba România este
prin educație" : [interviu cu J. Hingley, expert britanic în educație] / consemnare: Remus Flo-
rescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 sept. – P. 11.

3584. Martea, Galina. A fost lansată prima lucrare ce pune în valoare personalitatea ca-
drului didactic : Adresare cadrelor didactice din Basarabia în legătură cu apariția și lansarea
antologiei pedagogice "Pedagogi români notorii din Basarabia Interbelică și Postbelică",
coord. Virgil Mândâcanu / Galina Martea // Univers pedagogic pro. – 2015. – 17 sept. – P. 4.

3585. Martea, Galina. Urare/Adresare către cadrele didactice din Basarabia și felicitări
pentru apariția și lansarea antologiei pedagogice "Pedagogi români notorii din Basarabia
Interbelică și Postbelică", coord. Virgil Mândâcanu / Galina Martea // Timpul. – 2015. – 11
sept. – P. 19.

3586. Pârvan, Andrei. Andrei Pârvan: "E nevoie nu doar să vorbim, ci și să facem lucruri
concrete" : [reforma educațională : dialog cu reprezentantul Departamentului de Cercetare
Dezvoltare al Asociației pentru Promovare și Dezvoltare Socio-Economică Catalactica din
România] / dialog de Andrei Dumbrăveanu // Făclia. – 2015. – 18 sept. – P. 7.

3587. Rusu, Tudor. Încotro duc urmele lenei intelectuale? / Tudor Rusu // Făclia. –
2015. – 25 sept. – P. 1.

3588. Rusu, Tudor. Relevanța cunoștințelor. Există ea real în instruire? / Tudor Rusu //
Făclia. – 2015. – 18 sept. – P. 1.

3589. Rusu, Tudor. Virgil Mândâcanu, în limbajul propriului vraf de cărți : [omagiu cerce-
tătorului în pedagogie] / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 8.

3590. Țetiuhin, M. Nicolae Ștefan Casso militantul școlii naționale : [filantrop (1839-
1904)]/ M. Țetiuhin // Univers pedagogic pro. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

3591. Vladimir (Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove). Mesajul


Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir cu prilejul începutului noului an de învățământ / Vladimir,
Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove // Curierul ortodox. – 2015. – 17 sept. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3496)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3592. Galamaga, Olga. Lecțiile de sănătate – oportunitate de neamânat a școlii / Olga
Galamaga // Făclia. – 2015. – 11 sept. – P. 5.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3593. Brînza, Dorin. Educația antreprenorială – pretendentă la Prioritatea nr.1 în învă-
țământ / Dorin Brînza // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 2.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3594. Gherciu, Ana. Ce zic profesorii de istorie despre manualele cu care trebuie să lu-
creze : [pe marginea opiniilor cadrelor didactice] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 25 sept. –
P. 16.

3595. Macovei, Ion. S-au împlinit 25 de ani de la introducerea cursului Istoria Românilor
: [pe marginea discuției cu prof. univ. Anton Moraru, Pavel Parasca, Gheorghe Corovai [et al.]
/ Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P. 11.

3596. Moraru, Anton. Istoria românilor în școală : [obiect de studiu în școlile din Rep.
Moldova] / Anton Moraru // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3597. Curtescu-Marinciuc, Tamara. ALTAIR, din perspectiva noului an școlar, a unui
nou cadru legal… : [despre activitatea Taberei Specializată de Matematică ALTAIR] / Tamara
Curtescu-Marinciuc // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 5.

3598. Eni, Dumitru. Evaluare după principiul "Hai să ghicim!" : [aspecte ale evaluării lu-
crărilor scrise la BAC] / Dumitru Eni // Făclia. – 2015. – 25 sept. – P. 1-1.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3599. Gimnaziul "Ion Ungureanu" – o instituție fără corigenți la capitolul Demnitate
: [din satul Opaci, raionul Căușeni] // Făclia. – 2015. – 25 sept. – P. 6-7. – Conține : Bunul
nume obligă : interviu cu Tatiana Pălăduță, dir. Gimnaziului "Ion Ungureanu" / interviu de Vlad
Sărătilă ; Părinții – sprijin de nădejde / T.D. Pălăduță ; Măiestria vine din profesionalismul
pedagogului / Timofei Blaj ; Vom fi apți să facem față schimbării / Tatiana Dragan ; Programul
pas cu pas și educația incluzivă / Angela Caliman.

3600. Grecu, Doina. Statul învață, dar nu îndrumă : [despre orientarea profesională în
învățământul liceal] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 18 sept. – P. 5 ;
Idem în lb. rusă. – 2015. – 25 сент. – P. 8.

3601. Iachim, Ion. Entuziasm și dăruire : [performanțe la Liceul Teoretic "B. P. Hasdeu"
din mun. Bălți] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 3.

3602. LT "Al. I. Cuza" – mai mult decât un nume, o tradiție : [pe marginea discuției cu
M. Dobzeu, dir. Liceului Teoretic "Al. I. Cuza" din mun. Chișinău, Nichita Holban, Eugenia
Burlacu, dir. adjuncți [et al.] / pagini realizate de Elena Vorotneac // Făclia. – 2015. – 18 sept.
– P. 4-5.

3603. Popov, Tatiana. Rolul parteneriatului școală-familie în educarea copilului de vâr-


stă școlară mică / Tatiana Popov // Univers pedagogic pro. – 2015. – 24 sept. – P. 5.

3604. Prisacuța, Maria. Ce învățăminte oferă școala privată? : [din experiența Liceului
Teoretic "Litterarum", mun. Chișinău] / Maria Prisacuța // Făclia. – 2015. – 11 sept. – P. 6.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3605. Romaniuc, Liliana. Liceul Teoretic "M. Viteazul" – o Școală Altfel… : din mun.
Chișinău : [art. dir. Seven Hills International School, România] / Liliana Romaniuc // Făclia. –
2015. – 11 sept. – P. 6.

3606. Rusu, Adrian. 2015 – triumf al liceenilor AȘM : [despre spiritul inovației și moder-
nității la Liceul Academiei de Științe a Moldovei] / Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P.
3.

3607. Stașevschi, Svetlana. Gimnaziul nr. 53: o școală prietenoasă copilului : [din mun.
Chișinău] / Svetlana Stașevschi // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 8.

3608. Ștefan, Sergiu. Totaluri, realizări și propuneri în cadrul conferinței pedagogilor la


Hâncești : [aug. 2015] / Sergiu Ștefan // Univers pedagogic pro. – 2015. – 3 sept. – P. 3.

3609. Vicol, Nelu. În educație punctul se pune pe astăzi! : [pe marginea ghidului
metodol. "Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar : cl. 1", elab. în cadrul
Institutului de Științe ale Educației] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2015. – 17 sept. –
P. 3.

3610. Ивашченко, Татьяна. Школа где используется европейский опыт : [из опыта
нач. русской школы nr. 95, мун. Кишинэу] / Татьяна Ивашченко // Univers pedagogic pro.
– 2015. – 24 sept. – P. 6.

3611. Ника, Вирджиния. Надежды преподавателей, взятки и реформы молдавско-


го образования : [по материалам ежегод. конф. учителей мун. Кишинэу "Доступ, значе-
ние, качество в сфере образования – возможности сегодня и завтра", 20 авг. 2015,
Кишинэу] / Вирджиния Ника // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 4 sept. – P. 8-9. – Еже-
нед. прил. на рус. яз.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3612. Grecu, Doina. "Unii mi-au închis ușa în nas". Dizabilitatea nu este o sentință : [as-
pecte ale educației incluzive] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 sept. –
P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3613. O adresă concretă a succesului : Școala Profesională nr. 5 din mun. Bălți / pagi-
nă realizată de A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3614. Dulgheru, Valeriu. Dumitru Mnerie – un pilon al învățământului în Timișoara : [60
de ani de la naștere] / Valeriu Dulgheru // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 3.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3615. Grigorescu, Grigore. Un model național moral și intelectual : [profesorul Nicanor


Babără la 75 de ani de la naștere și 50 de ani de muncă didactică] / Grigore Grigorescu //
Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 5.

3616. Popa, Iulius. La mulți ani, "Alecu Russo"! : (70 de ani ai Universității bălțene) :
[Univ. de Stat "Aleco Russo" din Bălți] / Iulius Popa // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P.
3.

3617. Prisăcaru, Viorel. Forjeria cadrelor sănătății : [70 de ani de la fondarea Universită-
ții de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"] / Viorel Prisăcaru // Literatura și
arta. – 2015. – 3 sept. – P. 6.

3618. Țapoc, Vasile. Acest inevitabil deznodământ fericit : [in memoriam Eugeniei
Fonari (1940-2015), prof. la Universitatea de Stat din Moldova] / Vasile Țapoc, Dumitru Păsat
// Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 5.

3619. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) la 85 de ani : Cate-
dra Pedagogie și Psihologie Generală // Făclia. – 2015. – 18 sept. – P. 3.

3620. Шимановская, Марина. Лечебный факультет ГМФУ имени Николае Тесте-


мицану: от сердца к сердцу : [интервью с деканом лечебного фак. nr. 1 Георгием Плэ-
чинтэ, продеканом Еленой Раевски, зав. каф. анатомии человека Ильей Катеренюк [et
al.] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2015. – 11 сент. – Р. 4.

3621. Шимановская, Марина. Стоматологический факультет ГМФУ имени Николае


Тестемицану: "Красивая улыбка на все времена!" : [по материалам беседы с деканом
Стоматологического факультета Государственного медицинского и фармацевтического
университета им. Н. Тестемицану Ионом Лупан, проф. Георгием Николау и зав. каф.
стоматологической пропедевтики Дианой Ункуца] / Марина Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2015. – 25 сент. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3595)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3622. Moraru, Anton. Etnografia Basarabiei interbelice : [anii 1918-1940] / Anton Moraru
// Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 3.

3623. Moraru, Anton. Un mare muzeograf și savant român : [despre Iosif Lepși, dir. al
Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău în anii 1932-1944] / Anton
Moraru // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3624. Căpiță, Ionel. Muzeul – făclia vie a memoriei : [despre Muzeul Ținutului Edineț din
orașul Edineț] / Ionel Căpiță // Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 7.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3625. Iacovlev, Vladimir. "Mergeți la Academia de Științe și veți vedea un monstru" : [in-
terviu cu cercetătorul șt. V. Iacovlev, aut. Programului Național Strategic de Acțiuni în dome-
niul Protecției Mediului Înconjurător] / interlocutor: Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 4 sept.
– P. 8-9.

3626. Leahova, Irina. Am putea rămâne fără apă: Republica Moldova, în prag de catas-
trofă ecologică : [pe marginea discuției cu Elena Zubcova, șefa Laboratorului de Hidrobiologie
și Ecotoxicologie din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei] / Irina
Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 18 sept. – P. 8 ; 25 sept. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

3627. Mihailovici, Stela. Unde se respiră cel mai poluat aer în R. Moldova : [pe margi-
nea datelor Centrului de Monitoring al Calității Aerului Atmosferic și Radioactivității Mediului] /
Stela Mihailovici // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 4-5.

3628. Munteanu, Valeriu. Reformele de mediu sunt o necesitate vitală pentru domeniu :
[interviu cu V. Munteanu, ministrul Mediului] / a intervievat Lilia Curchi // Natura. – 2015. –
Sept. (Nr 9). – P. 3.
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3629. Hadârcă, Natalia. O șansă pentru copiii și părinții ajunși la disperare : [despre re-
cuperarea copiilor bolnavi de autism prin terapia cu delfini] / Natalia Hadârcă // Vocea poporu-
lui. – 2015. – 18 sept. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

616 Patologie. Medicină clinică


3630. Мереуца, Ион. Ион Мереуца: "Философия онкологии такова – никто не за-
страхован от рака, но бояться его не надо" : [интервью с зав. каф. онкологии, гематоло-
гии и радиотерапии Государственного медицинского и фармацевтического университе-
та им. Н. Тестемицану] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости. –
2015. – 4 сент. – Р. 4.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


(Vezi Nr 3620)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3631. Tutunaru, Natalia. "Meseria este ca un drog" : [pe marginea discuției cu Vlad Bra-
șoveanu, șeful Secției de Transplant Hepatic "Dan Setlacec" a Institutului Clinic Fundeni,
București] / Natalia Tutunaru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 11 sept. – P. 11.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3632. Lujanskaya, Tanya Daniel. Tanya Daniel Lujanskaya: "Cred că țara va ieși din
impas atunci când la cârmuire vor fi nu 50, dar peste 50 la sută femei" : [interviu cu președin-
tele Alianței pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă din Moldova] / consemnare: Lia
Ciutac // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3521)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3633. Cebanu, Ion. Mesajul directorului general al Agenției "Moldsilva" cu ocazia "Zilei
lucrătorului din silvicultură" / Ion Cebanu // Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 4.

3634. Grubîi, Ghenadie. Resurse forestiere mondiale / Ghenadie Grubîi // Natura. –


2015. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

3635. Miron, Aliona. Cercetări științifice aplicative : [în domeniul silviculturii] / Aliona Mi-
ron, Valeriu Caisân // Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

3636. Șpitoc, Liliana. Cooperarea internațională: peste 10 proiecte cu efecte la nivel na-
țional și mondial : [din activitatea Agenției "Moldsilva"] / Liliana Șpitoc // Natura. – 2015. –
Sept. (Nr 9). – P. 5.

3637. Talmaci, Ion. Amenajamentul – mecanism de bază a gestiunii durabile : [în proce-
sul de implementare a regimului silvic] / Ion Talmaci, Erii Prosii, Aliona Miron // Natura. –
2015. – Sept. (Nr 9). – P. 4.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3638. Moroșanu, Andrei. Cerul toamnei greu pe umăr : [despre Vladimir Novac, dir. So-
cietății Agricole Tetracom-Agro, satul Ghindești, raionul Florești] / Andrei Moroșanu // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 2.

3639. Teslaru, Grigore. Alexei Jitaru – omul faptelor frumoase : [agricultor inovator din
satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor. Curierul agricol. –
2015. – 4 sept.
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3640. Andrieș, Serafim. Eroziunea, factorul principal de degradare a solului / Serafim
Andrieș, Vladimir Filipciuc // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 18 sept.

3641. Pânzaru, Boris. Omul care nu-și schimbă ascensiunea : [70 de ani de la nașterea
lui Ion Lazăr, șef de laborator în cadrul Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a
Solului] / Boris Pânzaru, Gheorghe Pamucci // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 7.

633/635 Horticultură

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
3642. Gumovschi, Andrei. O super-cereală pentru Moldova – grâul Sprelta / Andrei
Gumovschi // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 11, 25 sept.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3643. Concluziile și recomandările Consiliului Europei și OSCE privind inițiativele
legislative de modificare a Codului audiovizualului // Dreptul. – 2015. – 18 sept. – P. 2.

3644. Huidu, Șerban. "Vor fi reacții urâte, de hulă. Sunt pregătit" : [interviu cu Ș. Huidu,
realizator la postul Prima TV, România] / consemnare: Alexandra Constanda // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 22 sept. – P. 13.

3645. Popovici, Serghei. Serghei Popovici: "De 12 ani, în serviciul societății informațio-
nale a Republicii Moldova" : [interviu cu dir. gen. al Centrului de Telecomunicații Speciale] /
consemnare: Cristina Pendea // Moldova suverană. – 2015. – 10 sept.

3646. Моисеев, Сергей. Международный роуминг для молдавских пользователей :


[по материалам беседы с нач. упр. развития регулирования Национального агентства
по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных техноло-
гий Аллой Байдауз и нач. юрид. упр. агентства Лилианом Платон] / Сергей Моисеев //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 14.

3647. Морарь, Наталья. Наталья Морарь: "Я дважды уходила с канала Publika из-
за Влада Плахотнюка" : [интервью с журналисткой канала TV7] / записал Дмитрий Те-
рехов // MK KH World Weekly. – 2015. – 17-23 сент. – Р. 6.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3648. Моисеев, Сергей. Маркетинговые приемы ЖДМ : [по материалам беседы с
зам. генер. дир. по коммер. деятельности "Железной дороги Молдовы" Аркадием Ви-
кол] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 11 сент. – Р.
9.
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
676 Industria hârtiei
3649. Моргун, Виктор. Виктор Моргун: "Мы не ставим перед собой задачу монопо-
лизировать рынок, на котором работаем, мы стараемся сохранить лидерские позиции
на нем" : [интервью с генер. дир. компании "Cartnord"] // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 7.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


3650. Leahova, Irina. Tamara Luchian: "Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în
baza legislației" : [pe marginea discuției cu Ala Stâncu, președintele com. sindical al Fabricii
de confecții "Ionel", Tamara Luchian, dir., Elena Căinăreanu, economist pentru relații externe
[et al.] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 11 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

3651. Luchian, Tamara. Fabrica "Ionel" la 70 de ani : [despre activitatea fabricii de con-
fecții "Ionel"] / Tamara Luchian // Săptămîna. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3652. Hadei, Daniela. Clădirea care a găzduit Sfatul Țării : [blocul principal al Academiei
de Muzică, Teatru și Arte Plastice : pe marginea discuției cu Teodor Zgureanu și Iustin Scar-
lat, prof. la aceeași inst.] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. – 4 sept. – P. 16.

3653. Lupașcu, Eliza. Premiul Europa Noastră: Moldova este încurajată să-și protejeze
patrimoniul cultural-istoric : [pe marginea discuției cu Ion Ștefăniță, dir. Agenției de Inspectare
și Restaurare a Monumentelor] / Eliza Lupașcu // Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 9.

72 ARHITECTURĂ
3654. Hadei, Daniela. Biserica din lemn de pe vremea lui Ștefan cel Mare : [din satul Ho-
rodiște, raionul Călărași] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 16.

3655. Malanețchi, Vasile. Omul care sfințește piatra : [arhitectul mold. Nicon Zaporojan]
/ Vasile Malanețchi ; fot.: Victor Garștea // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 1, 6.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
3656. Bortă, Victoria. Autorul clovnilor ce plâng : [in memoriam lui Valeriu Rotari, sculp-
tor, aut. compoziției de pe frontispiciul clădirii Circului din mun. Chișinău] / Victoria Bortă //
Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P. 16.

3657. Cimpoieș Prodan, Olimpia. Analiza artistică a sculpturii "Cauza națională" : [rea-
lizator Andrei Dohotaru] / Olimpia Cimpoieș Prodan // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. –
P. 6 ; Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 24.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3658. Bulat, Olga. "Vreau să creez ceva mai bun, să depășesc și să mă autodepășesc"
: [pe marginea discuției cu Tatiana Shubnikova, pictoriță] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. –
2015. – 10 sept. – P. 24 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 18 сент. – P. 9.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3659. Bulat, Vladimir. "O antologie a picturii moldovenești" va fi lansată la Chișinău și


București : [interviu cu V. Bulat, autor al albumului, critic și istoric de artă] / consemnare:
Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 7 sept. – P. 7.

3660. Kravcenko, Vladimir. Valoarea intrinsecă a lui Isaia Cârmu : [despre opera artisti-
că a graficianului] / Vladimir Kravcenko // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

3661. Penelul din ram de măslin : [65 de ani de la nașterea lui Victor Cobzac, artist
plastic] / Colegii de la Școala Republicană de Arte Plastice // Literatura și arta. – 2015. – 10
sept. – P. 6.

3662. Sâdnic, Eleonora. Aerul de-acasă… : [despre creația Otiliei Tarlapan, artist plas-
tic] / Eleonora Sâdnic // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 6.

3663. Stănilă, Moni. Arta ca mărturisire : [despre creația Ligiei Seculici, artist plastic din
România] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 14.

3664. Vacaru, Nicoleta. Nicoleta Vacaru: Oamenii îmi spun: "Vreau dragoste!" și eu pic-
tez dragoste : [interviu cu pictorița] / consemnare: Victoria Hâncu // Timpul. – 2015. – 25 sept.
– P. 17.

3665. Булат, Ольга. "Страна, которая ценит своих артистов лишь посмертно, еще
долгое время будет оставаться в состоянии застоя" : [по материалам беседы с худож.
Чезарой Колесник] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 25 сент. – P. 9. – Рус. вер-
сия.
78 MUZICĂ
3666. Hadei, Daniela. Emoții prin rock : [despre trupa "FlashBlood"] / Daniela Hadei //
Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P. 18.

3667. Мигулина, Татьяна. Хэдлайнеры этноджазового фестиваля : [о междунар.


этноджазов. фестивале, 24-27 февр. 2015, Кишинэу] / Татьяна Мигулина // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 22.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3668. Meșină, Viorica. Viorica Meșină: "Dacă ai un scop bine determinat și știi ce vrei,
poți să îți faci loc, indiferent de gen" : [interviu cu prima femeie regizoare de film în Rep. Mol-
dova] / interviu de Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 31.

3669. Булат, Ольга. "Я чувствовала, как у меня подрастают крылья…" : [по мате-
риалам беседы с артисткой цирка Михаелой Мустяцэ] / Ольга Булат // Ziarul de gardă. –
2015. – 4 сент. – P. 9. – Рус. версия.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3670. Голер, Михаил. Михаил Голер: "Как я учил Марию Биешу… петь" : [из вос-
поминаний молд. кинорежиссера] // Молдавские ведомости. – 2015. – 18 сент. – Р. 11.

3671. Пирожок, Владимир. Владимир Пирожок: "Встречайте кино России!" : [о 3-м


кинематограф. фестивале "Свидание с Россией", 10-14 окт. 2015 : интервью с генер.
продюсером] / записала Екатерина Мишанчук // Панорама. – 2015. – 18 сент. – Р. 22.

792 Teatru. Artă scenică


3672. Bartoș, Pavel. "Când m-am născut am râs, dar n-au înțeles părinții" : [interviu cu
P. Bartoș, actor la Teatrul Odeon din România] / consemnare: Victor Arvunescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 23 sept. – P. 15.

3673. Bortă, Victoria. Reunire prin teatru : [despre "Reuniunea teatrelor naționale", 17-
27 sept. 2015, Chișinău] / Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 17.

3674. Cornișteanu, Mircea. "Teatrele noastre își continuă drumul unul spre celălalt" :
[interviu cu M. Cornișteanu, dir. Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova] / interviu de
Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 25 sept. – P. 8.

3675. Hadârcă, Petru. "Cele mai frumoase premii sunt aplauzele spectatorilor" : [interviu
cu P. Hadârcă, dir. Teatrului Național "Mihai Eminescu"] / consemnare: Gheorghe Budeanu //
Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 8-9.

3676. Naforniță, Valentina. Valentina Naforniță: "Cei dinafară m-au apreciat mai mult" :
[interviu cu soprana] / consemnare: Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 11 sept. – P.
17.

3677. Nechit, Irina. Constantin Chiriac: "Așteptându-l pe Godot" e unul din cele mai im-
portante spectacole ale Teatrului Național din Sibiu" : [pe marginea discuției cu C. Chiriac, dir.
Teatrului Național "Radu Stanca" din Sibiu] / Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 25
sept. – P. 8.

3678. Tamazlâcaru, Elena. Autumnale emoții și accente lirice… : [pe marginea Festiva-
lului Internațional de Operă și Balet "Maria Bieșu", ed. a 23-a, sept. 2015, Chișinău] / Elena
Tamazlâcaru // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 6.

3679. Zamfirescu, Florin. "La Mineriadă m-a salvat un miner" : [interviu cu F. Zamfires-
cu, actor de teatru și cinema din România] / consemnare: Monica Andronescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 3 sept. – P. 8-11.

In memoriam actorului Mihai Volontir (1934-2015)


3680. Ghimpu, Dina. Valențele autenticului : [republ. din culegerea "Mihai Volontir, sau
Despre Vocația omenescului"] / Dina Ghimpu // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3681. La plecarea Domnitorului Mihai Volontir… : necrolog // Literatura și arta. –


2015. – 17 sept. – P. 8.- Semnat: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Stanislav Groppa [et al.].

3682. Negru, Lena. A mai apus o stea… / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. –
18 sept. – P. 9.

3683. Rusu, Vitalie. Amintiri despre "singuraticul celebru", Mihai Volontir : [interviu cu V.
Rusu, actorul Teatrului Național "Mihai Eminescu"] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul națio-
nal. – 2015. – 25 set. – P. 17.

3684. Stănilă, Moni. Budulai va rămâne / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P.
14.

3685. Tamazlâcaru, Elena. [Mihai Volontir] / Elena Tamazlâcaru // Literatura și arta. –


2015. – 17 sept. – P. 8.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3686. Cimpoi, Mihai. "Jocul", frumusețe, demnitate, sfințenie : [omagiu pentru Ansam-
blul Național Academic de Dansuri Populare "Joc"] / Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2015.
– 24 sept. – P. 6.

3687. Dabija, Nicolae. Dăruitorul de minuni : [despre Ansamblul Național Academic de


Dansuri Populare "Joc"] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 1.

85 de ani de la nașterea lui Vladimir Curbet, conducătorul Ansamblului Național Academic de


Dansuri Populare "Joc"
3688. Belicov, Serafim. Partea noastră de nume / Serafim Belicov // Literatura și arta. –
2015. – 24 sept. – P. 6.

3689. Colac, Tudor. Coregraf, etnograf, folclorist / Tudor Colac // Literatura și arta. –
2015. – 24 sept. – P. 6.

3690. Moroșanu, Andrei. Gravitația purității din cuget / Andrei Moroșanu // Literatura și
arta. – 2015. – 24 sept. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3691. Țâcu, Octavian. Criminalizarea fotbalului / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 25
sept. – P. 13.

3692. Албот, Раду. Раду Албот: "Стипендии от министерства спорта я не получаю"


: [интервью с молд. теннисистом] / записал Владимир Сидоренко // Молдавские ведо-
мости. – 2015. – 11 сент. – Р. 12.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3693. Афанасенко, Сергей. Сергей Афанасенко: "Катастрофически растет количе-


ство детей, освобожденных от физкультуры" : [интервью с бывш. министром молодежи
и спорта] / записал Виталий Шутиков // Молдавские ведомости. – 2015. – 4 сент. – Р. 11.

3694. Глазова, Татьяна. Нужен конкурс идей и проектов : [о перспективах стр-ва


многофункц. республ. стадиона] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 18 сент. – Р. 10.

3695. Хелбет, Валерий. Валерий Хелбет: "Наши турниры – проверка мастерства


для юных теннисистов" : [интервью с вице-президентом Федерации тенниса Молдовы] /
полосы подготовил Борис Харченко // Панорама. – 2015. – 11 сент. – Р. 21.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3696. Vicol, Nelu. Să cunoaștem cuvântul ca să potențializăm cultura limbajului / Nelu
Vicol // Univers pedagogic pro. – 2015. – 3 sept. – P. 7.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3697. Bahnaru, Vasile. La ceasul dorului aprins : [despre Veronica Păcuraru, cercetător
șt. coord. la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei] / Vasile Bahnaru //
Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 6.

3698. Cosniceanu, Maria. Bontea : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 18 sept. – P. 25.

3699. Cosniceanu, Maria. Bulmaga : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 25 sept. – P. 25.

3700. Cosniceanu, Maria. Burac : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2015. – 11 sept. – P. 25.

3701. Eremia, Anatol. Sate cu vechime de veacuri (2) : [despre proveniența denumirilor
satelor din spațiul de la Est de Carpați] / Anatol Eremia // Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P.
7. – Art. 1 : Aug. (Nr 8).

3702. Limba română, regina noastră sfântă : [31 aug. Sărbătoarea Naț. "Limba Noas-
tră cea română" : interviu cu Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe, Mihai Cim-
poi, critic literar, Anatol Ciobanu, cercetător lingvist [et al.] / interviu de Eugenia Tofan // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 7.

3703. Moroșanu, Andrei. O viață ancorată în tărie de stâncă : [despre Nicanor Babără,
cercetător lingvist, prof. la Univ. de Stat din Moldova] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –
2015. – 10 sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3372, 3412, 3429)

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3704. Bourne, Louis. Ierburi ; Pentru uitare ; Orbis Semănatul speranțelor : [versuri] /
Louis Bourne // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 5.

3705. Flynn, John Michael. Autentic ; Fiica durerii și mângâierii părintelui ; Halucinații
pe calea ferată : [versuri] /John Michael Flynn // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 5.

3706. Foster, Jeanne Robert. Constantin Brâncuși Copacul ; Constantin Brâncuși Omul
; Constantin Brâncuși Muncitorul ; Constantin Brâncuși Portretul ; Cină cu Brâncuși : [versuri]
/ Jeanne Robert Foster ; trad. din engl. // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


3707. Alecsandri, Vasile. Țara ; Stelele ; Romanța de toamnă : [versuri] / Vasile Alec-
sandri // Florile dalbe. – 2015. – 10 sept. – P. 8.

3708. Alexandru, S. Periuța cea glumeață : [versuri] / S. Alexandru // Florile dalbe. –


2015. – 24 sept. – P. 1.

3709. David, Teodor. Poruncile neamului românesc : [versuri] / Teodor David // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 2.

3710. Dinescu, Viorel. Coboară, Grigore!... : [versuri] / Viorel Dinescu // Literatura și ar-
ta. – 2015. – 10 sept. – P. 1.

3711. Gyr, Radu. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! : [versuri] / Radu Gyr // Moldova
suverană. – 2015. – 22 sept.

3712. Merticaru, Mihai. Sonetul Limbii Române ; Calea robilor ; Bețești ; Silfidă ; Încân-
tare și stupoare : [versuri] / Mihai Merticaru // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 5.

3713. Pena, Ion. Anii mei ; Leit-motiv ; Om sărac ; Amintirea vârstei ; Iubirea : [versuri] /
Ion Pena // Florile dalbe. – 2015. – 17 sept. – P. 8.

3714. Plugaru, Emilia. S-a sfârșit vacanța mare : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dal-
be. – 2015. – 3 sept. – P. 1.

3715. Sadoveanu, Mihail. În pădurea Petrișorului : [povestire] / Mihail Sadoveanu //


Săptămîna. – 2015. – 25 sept. – P. 8-9.

3716. Sorescu, Marin. Cum? : [versuri] / Marin Sorescu // Florile dalbe. – 2015. – 17
sept. – P. 1.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3717. Tomozei, Gheorghe. Pădure : [versuri] / Gheorghe Tomozei // Florile dalbe. –


2015. – 24 sept. – P. 4.

3718. Tudor, Corneliu Vadim. Ultima cafea : (poem inedit) / Corneliu Vadim Tudor // Li-
teratura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 1 ; Moldova suverană. – 2015. –16 sept.

3719. Vicol, Mihai Sultana. Poetul la 70 de ani : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Litera-
tura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 5.

3720. Vintilă, Viorel. Reflecții… : [versuri] / Viorel Vintilă // Florile dalbe. – 2015. – 10
sept. – P. 1.
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord
3721. Tărâțeanu, Vasile. Fără de aripi : [versuri] / Vasile Tărâțeanu // Literatura și arta. –
2015. – 24 sept. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3722. Anton, Ion. Anul deplinei victorii : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"]
/ Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 24 sept. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

3723. Anton, Ion. De la Dragoș-Vodă pornire… : [fragm. din povestirea istorică "Zodia
Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 3 sept. – P. 2. – Va urma.

3724. Anton, Ion. Durerea veacurilor : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 24
sept. – P. 5.

3725. Anton, Ion. Simbolul heraldic al țării : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zim-
brului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 17 sept. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

3726. Anton, Ion. Vânătoarea decisivă : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"]
/ Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 10 sept. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

3727. Bajureanu, Ion. Sodoma noastră și Gomora… : [versuri] / Ion Bajureanu // Litera-
tura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 2.

3728. Bivol, Zina. Poezia născută în cămașă ; Sărutul din umbră ; Doamna Ploaia :
[versuri] / Zina Bivol // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 8.

3729. Blănaru, Gheorghe. Scrânciobul mării : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Florile dal-
be. – 2015. – 3 sept. – P. 4.

3730. Cârchelan, Iuliu. Ce lege? : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Moldova suverană. –


2015. – 23

3731. Chifiac, Tudor. Monologul pescarului : [nuvelă] / Tudor Chifiac // Moldova suvera-
nă. – 2015. – 4 sept.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3732. Ciornei, Vsevolod. Poetul ironic în vremuri cinice : [versuri] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2015. – 11 sept. – P. 8-10. – Conține : Noi, cei contaminați de cântec ; Hotar ;
Nupțială ; Sărutul ; Singurătatea și o rochie nouă ; Romanță cu arbori ; Cuvinte și tăceri ;
Trecere prin vad ; Un fel de-a fi ; Sfârșitul poveștii ; Urme de sânge ; Bastonul din raniță ;
Duminică ; Supraviețuit ; Umbra dresată ; Repetentă ; Slănina suverană ; Studii medii obliga-
torii ; Vivat… și nu prea ; Ceai repetat la ora cinci ; Fondul de idei al strănutului ; Cântec fără
muzică.

3733. Ciornei, Vsevolod. Urme de sânge : [versuri] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. –


2015. – 18 sept. – P. 7.

3734. Covrig, Octombrina. La marginea cerului : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile


dalbe. – 2015. – 3 sept. – P. 6.

3735. Cucu, Viorel. Narcis : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept.
– P. 8.

3736. Dabija, Nicolae. Fii ai limbii române : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. –
2015. – 3 sept. – P. 1.

3737. Dabija, Nicolae. Limba Română : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. –
2015. – 3 sept. – P. 1.

3738. Diordiev, Ion. Mama – prima femeie de pe pământ : [povestire] / Ion Diordiev //
Florile dalbe. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

3739. Doga, Alexandru. Băncuțe înstrăinate : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura și


arta. – 2015. – 17 sept. – P. 3.

3740. Doga, Alexandru. Salveaz-o, Doamne : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura și


arta. – 2015. – 10 sept. – P. 8.

3741. Filip, Vasile. Toamna : [versuri] / Vasile Filip // Florile dalbe. – 2015. – 10 sept. –
P. 4.

3742. Iacob, Petru. Versuri noi cu haz de necaz / Petru Iacob // Florile dalbe. – 2015. –
17 sept. – P. 8. – Conține : Acele ; Ciocănitoarea ; Gospodina ; Cu grijă ; Cameleonul.

3743. Josu, Nina. Lupul : [eseu] / Nina Josu // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 8.

3744. Martea, Galina. Dascălul satului : [versuri] / Galina Martea // Timpul. – 2015. – 11
sept. – P. 19.

3745. Martea, Galina. Dascălul satului : [versuri] / Galina Martea // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 17 sept. – P. 4.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3746. Mămăligă, Paraschiva. Ursulețul de pluș : [povestire] / Paraschiva Mămăligă //


Natura. – 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 12. – Sfârșit. Începutul : Iun. (Nr 6).

3747. Mocanu, Geta. Prima zi de toamnă: [versuri] / Geta Mocanu // Florile dalbe. –
2015. – 17 sept. – P. 4.

3748. Morăraș, Mihai. Balada unui pelerin : [versuri] / Mihai Morăraș // Literatura și arta.
– 2015. – 24 sept. – P. 1.

3749. Moroșanu, Andrei. Trandafirii se stingeau în zori : nuvelă / Andrei Moroșanu // Li-
teratura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 4.

3750. Partole, Claudia. Elenis, prietenul meu… : (Jurnal naiv) / Claudia Partole // Florile
dalbe. – 2015. – 3 sept. – P. 8.

3751. Partole, Claudia. Peisaj cu dimineţi şi clipe (5) : [eseu] / Claudia Partole // Natura.
– 2015. – Sept. (Nr 9). – P. 6. – Art. 1 : Mar. (Nr 3).

3752. Romanciuc, Vasile. Învățătorii : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dalbe. –


2015. – 10 sept. – P. 8.

3753. Romanescu, Maria. Trec ani, vin ani ; Poveste de toamnă ; Atitudine ; Despărțire ;
Ziua mamei : [versuri] / Maria Romanescu // Literatura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 5.

3754. Rusnac, Vladimir. La icoana țării : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2015. –
11 sept. – P. 5.

3755. Săndulescu, Ludmila. Îndemn ; Iubirea ; Bătrânii noștri ; Iartă-ne, Doamne! : [ver-
suri] / Ludmila Săndulescu // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 4.

3756. Scobioală, Aurel. Griji : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. – 2015. – 3
sept. – P. 4.

3757. Silvestru, Aurelian. Alegerea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curie-
rul agricol. – 2015. – 25 sept.

3758. Silvestru, Aurelian. Cartea și esența vieții : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura
și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 1.

3759. Silvestru, Aurelian. Ecoul binefacerii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 11 sept.

3760. Silvestru, Aurelian. Frica de eșec : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și arta.
– 2015. – 17 sept. – P. 1.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3761. Silvestru, Aurelian. Iarba-uitării : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și arta. –


2015. – 24 sept. – P. 1.

3762. Silvestru, Aurelian. Secretul nemuririi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 4 sept.

3763. Silvestru, Aurelian. Sufletul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015. – Sept.
(Nr 9). – P. 6.

3764. Snegur, Crina. Povara ; (Re)creație ; Biata lumânare ; Cântul focului muribund
;.."Patru zări și nu știu cîte ape" ; Iertați-mă : [versuri] / Crina Snegur // Literatura și arta. –
2015. – 17 sept. – P. 4.

3765. Soroceanu, Nina. Iepurilă cel viteaz ; Poftele lui Ipate : [versuri] / Nina Soroceanu
// Florile dalbe. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

3766. Tănase, Constantin. Balada comunistului cu un picior de lemn : fragm. din cartea
"Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 6.

3767. Tănase, Constantin. Codru-i frate cu românul : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

3768. Tănase, Constantin. Dodonismul, simptomul vidului patriotic la moldoveni : fragm.


din cartea "Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

3769. Tănase, Constantin. Eu nu mă supăr pe Sofia Rotaru : fragm. din cartea "Ochiul
lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 6.

3770. Tănase, Constantin. Primul editorial : fragm. din cartea "Groapa cu lei", 2014 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 6.

3771. Tănase, Constantin. Topuri cu valori și nonvalori : fragm. din cartea "Groapa cu
lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P. 6.

3772. Tănase, Constantin. Șansa luminoasă a unei nopți întunecoase : fragm. din car-
tea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 6.

3773. Tănase, Constantin. Taxe pentru buna funcționare a statului de drept : fragm. din
cartea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 18 sept. – P. 6.

3774. Vâlcu, Mihai. În Țara mea ; În limba mamei : [versuri] / Mihai Vâlcu // Gazeta sate-
lor. Curierul agricol. – 2015. – 18 sept.

3775. Vicol, Nelu. Viața-ntreagă în cuvânt ; Cuvântul-dăinuire ; Cuvântul omului ; Vigoa-


rea cuvântului ; Cuvintele-inele ; Cuvântul-împlinire ; În viață prin cuvânt ; Prins în cuvânt ;

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ultimul sunet… ; Cuvintele mele ; Cuvântul-poartă ; Cuvântul-tălmaci ; Numele cuvântului?! ;


Cuvintele-averi : [versuri] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2015. – 10 sept. – P. 5.

3776. Vieru, Grigore. Casa mea : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura și arta. – 2015. –
3 sept. – P. 1.

3777. Vodă, Gheorghe. De-a caii : [povestire] / Gheorghe Vodă // Florile dalbe. – 2015.
– 17 sept. – P. 4.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
3778. Bortă, Victoria. Strănepoata lui Creangă la Chișinău : [pe marginea discuției cu
scriitoarea Olguța Creangă-Caia] / Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 18 sept. – P. 8.

3779. Cristea-Enache, Daniel. Neuitatul Paler : [pe marginea creației lui Octavian Paler,
scriitor] / Daniel Cristea-Enache // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 sept. – P. 15.

3780. Cristea-Enache, Daniel. Poezie religioasă și nu prea : [pe marginea creației litera-
re a lui Tudor Arghezi] / Daniel Cristea-Enache // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 14
sept. – P. 7.

3781. Kiktenko, Larisa. Cine e interesat de profanarea operei lui Eminescu? : [pe mar-
ginea cărții "Enigma Eminescu" de Mihail Lupașcu, discutată în cadrul Salonului Intern. de
carte, 31 aug. 2015] / Larisa Kiktenko // Literatura și arta. – 2015. – 17 sept. – P. 4.

3782. Nencescu, Marian. De la catedră, în arena literară – un destin împlinit, Lina Co-
dreanu : [pe marginea creației criticului literar] / Marian Nencescu // Literatura și arta. – 2015.
– 3 sept. – P. 5.

3783. Scarlat, Marin. Un scriitor demn de repus în valoare : [Ion Pena, scriitor interzis
(1911-1944)] / Marin Scarlat // Florile dalbe. – 2015. – 17 sept. – P. 8.

3784. Tofan, Eugenia. Eminescu și cultura universală : [pe marginea lucrărilor Congre-
sului Mondial al Eminescologilor, ed. a 4-a, 3-4 sept. 2015, Chișinău] / Eugenia Tofan // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 4.

821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord


70 de ani de la nașterea poetului Vasile Tărâțeanu
3785. Codreanu, Theodor. Bucovina lui / Theodor Codreanu // Literatura și arta. – 2015.
– 24 sept. – P. 4.

3786. Crigan, Grigore. Poetul – legendă / Grigore Crigan // Literatura și arta. – 2015. –
24 sept. – P. 4-5.

3787. Dabija, Nicolae. Descântece de domesticit zimbri / Nicolae Dabija // Literatura și


arta. – 2015. – 24 sept. – P. 1.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3788. Morăraș, Mihai. Fratele meu Vasile Tărâțeanu… / Mihai Morăraș // Literatura și
arta. – 2015. – 24 sept. – P. 1.

3789. Nedelcea, Tudor. Crucificat pe harta țării / Tudor Nedelcea // Literatura și arta. –
2015. – 24 sept. – P. 5.

3790. Vicol, Mihai Sultana. La vârsta înțelepților atenieni / Mihai Sultana Vicol // Litera-
tura și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3791. Ciobanu, Raisa. Oare cât valorează spiritul cristic al poetului Grigore Vieru? /
Raisa Ciobanu // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 2.

3792. Codreanu, Theodor. Ion Druță și memoria identitară (2, 3) / Theodor Codreanu //
Literatura și arta. – 2015. – 3, 10 sept. – P. 5. – Art. 1 : 27 aug.

3793. Colesnic, Iurie. Odinioară în provincie… : [despre Eustafie Negovschi, cercetător


literar (1882-1942)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 4 sept. – P. 19.

3794. Colesnic, Iurie. Ziarul "Basarabia" ca o școală națională : [despre contribuțiile lui
Constantin Stere, scriitor, la scoaterea ziarului] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 18 sept. –
P. 18.

3795. David, Eugenia. Ea răspândea în jur lumină : [despre Eugenia Rusu, soția regre-
tatului poet Vladimir Rusu] / Eugenia David // Săptămîna. – 2015. – 4 sept. – P. 12.

3796. Furdui, Galina. Spiritul are nevoie de hrană, așa am fost alcătuiți : [interviu cu G.
Furdui, poetă] / interviu de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 18 sept. – P. 12.

3797. Kletnikov, Effim. O poezie multisemantică și înălțătoare : (Laudatio la acordarea


Premiului Sceptrul Poeziei poetului Nicolae Dabija din Republica Moldova în cadrul Sărbătorii
Teiului din Macedonia) : prezentat de către poetul din Macedonia / Effim Kletnikov ; trad. din
macedoneană: Tatiana Betoska // Literatura și arta. – 2015. – 10 sept. – P. 4.

3798. Morăraș, Mihai. Duminica cea mare a lui Grigore Vieru : [despre inaugurarea
Complexului Muzeal "Grigore Vieru" în satul Pererita, raionul Briceni] / Mihai Morăraș // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 1-2.

3799. Moroșanu, Andrei. Fecioara din cântec de pasăre : [despre creația poetică a
Ludmilei Săndulescu] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 4.

3800. Pasat, Dumitru. Brav oștean al voroavei și pisaniei românești : [omagiu scriitorului
Manole Neagu] / Dumitru Pasat // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3801. Stănilă, Moni. Sângele și apa : [pe marginea piesei "Sângele și apa" de Alexe
Rău] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 14.

3802. Stoica, Valentina. Claudia Partole pe urmele Claudiei Pilat : [pe marginea discuți-
ei cu Claudia Partole, scriitoare] / Valentina Stoica // Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 6.

3803. Țvetov, Victor. "Nu trebuie să ne plângem mereu, ci să profităm de acest spațiu
marginal" : interviu cu poetul V. Țvetov / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. – 2015.
– 18 sept. – P. 19.
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
3804. Colesnic, Iurie. Grecov : [despre Iurie Grecov, scriitor (1938-2010)] / Iurie
Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 24 sept. – P. 7.

3805. Мариан, Борис. Борис Мариан: "Скромность – прямой путь к забвению" : [ин-
тервью с писателем] / записала Юлия Семенова // Панорама. – 2015. – 25 сент. – Р. 10.
– Окончание следует.
821.581.0 Literatură chineză
3806. Su, Tong. "La Universitate, cine nu scria o poezie, o nuvelă era considerat anor-
mal" : [interviu cu S. Tong, scriitor] / consemnare: Alexandra Șerban // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2015. – 22 sept. – P. 10-11.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Codreanu, Theodor. Bucovina lui. – Vezi Nr 3785.
Colesnic, Iurie. Odinioară în provincie… – Vezi Nr 3793.
Colesnic, Iurie. Părintele unei reforme epocale. – Vezi Nr 3808.
Colesnic, Iurie. Un monument în inimile noastre. – Vezi Nr 3809.
Domenco, Ion. Îmi macină sufletul această mare durere. – Vezi Nr 3373.
Moraru, Anton. Un mare muzeograf și savant român. – Vezi Nr 3623.
Nedelcea, Tudor. Crucificat pe harta țării. – Vezi Nr 3789.
Scarlat, Marin. Un scriitor demn de repus în valoare. – Vezi Nr 3783.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3807. Ionașcu, Vlad. Carol al XII-lea la Varnița : [despre refugiul armatei suedeze după
bătălia de la Poltava, între anii 1711-1715, la Varnița, raionul Anenii Noi] / Vlad Ionașcu //
Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 18 sept.

94(478) Istoria Republicii Moldova

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

3808. Colesnic, Iurie. Părintele unei reforme epocale : [George Murgoci-Munteanu,


consultant șt. la implementarea reformei agrare în Basarabia (1872-1925)] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2015. – 11 sept. – P. 18.

3809. Colesnic, Iurie. Un monument în inimile noastre : [despre Iustin Frâțiman, politici-
an și publicist (1870-1927)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 25 sept. – P. 18.

3810. Josanu, Efim. 5-6. Fenomenul Kersnovskaia : [pe marginea vol. de amintiri
"Homo Sovieticus" de Eufrosinia Kersnovskaia] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 3,
10 sept. – P. 7. – Art. 1 : 18 iun.

3811. Mârzencu, Gheorghe. Independența: eroi falși, eroi adevărați (1, 2) : [despre Or-
ganizația de rezistență armată antisovietică "Armata din Pădure", anii 1944-1954] / Gheorghe
Mârzencu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 4, 11 sept. – P. 8.

3812. Moraru, Anton. Greșeala Curții Constituționale : [despre declarația


neconstituonalității decretului nr. 376-V din 24 iun. 2010 al președintelui Rep. Moldova privind
declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupației sovietice] / Anton Moraru // Literatura și arta. –
2015. – 17 sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3623)

94(498) Istoria României


3813. Miron, Sergiu. Personalități germane în destinul României : [regele Carol 1, rege-
le Ferdinand și președintele Klaus Iohannis] / Sergiu Miron // Literatura și arta. – 2015. – 10
sept. – P. 2.

3814. Șeicaru, Pamfil. Pamfil Șeicaru, cel mai cunoscut jurnalist român din perioada in-
terbelică, despre "Ștefan cel Mare", de A. Boldur / Pamfil Șeicaru // Timpul. – 2015. – 18 sept.
– P. 7.
94(=135.1) Istoria românilor
3815. Dulgheru, Valeriu. Pietrele neamului vorbesc… (1, 2) / Valeriu Dulgheru // Litera-
tura și arta. – 2015. – 10, 17 sept. – P. 3.

Index de nume
Badrajan, Valentina 3545
A Bagrin, Lucia 3553
Alecsandri, Vasile 3707 Bahnaru, Vasile 3697
Alexandru, S. 3708 Bajureanu, Ion 3727
Andrieș, Serafim 3640 Ban Ki-Moon 3360
Andronescu, Monica 3679 Bantoș, Alexandru 3372
Anton, Ion 3722-26 Bartoș, Pavel 3672
Arghezi, Tudor 3780 Basarab, Marin 3364, 3396-97
Arvunescu, Victor 3672 Belicov, Serafim 3688
Betoska, Tatiana 3797
B Bivol, Zina 3728
Bînzari, Nicu 3488, 3493, 3497-98
Babără, Nicanor (3615, 3703)

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Blaj, Timofei 3599 Constanda, Alexandra 3644


Blănaru, Gheorghe 3729 Conțiu, Mihai 3408-10
Bogatu, Petru 3485, 3563 Cornișteanu, Mircea 3674
Boldur, A. 3814 Corobceanu, Svetlana 3411, 3432
Bortă, Victoria 3656, 3673, 3676, 3683, 3778 Corovai, Gheorghe 3595
Bourne, Louis 3704 Cosniceanu, Maria 3698-3700
Brașoveanu, Vlad 3631 Covrig, Octombrina 3734
Brînza, Dorin 3593 Creangă-Caia, Olguța 3778
Brînză, Sergiu 3554 Crigan, Grigore 3786
Bucur, Iancu 3573-74 Cristea-Enache, Daniel 3779-80
Budeanu, Gheorghe 3675 Cucu, Viorel 3735
Bujor, Ilie 3424 Cupcea, Sandu Aristin 3412
Bujor, Leonid 3580-81 Curbet, Vladimir (3688-90)
Bulat, Olga 3658-59 Curchi, Lilia 3628
Burlacu, Eugenia 3602 Curtescu-Marinciuc, Tamara 3597
Butnaru, Val. 3398
D
C
Dabija, Nicolae 3413, 3687, 3736-37, 3787,
Caisîn, Simion 3582 3797
Caliman, Angela 3599 Damir, Tamara 3490
Caragiale, Constanta 3392 Danileț, Cristi 3565
Carol 1, rege al României (1881-1914) (3813) David, Eugenia 3795
Casso, Nicolae Ștefan (3590) David, Teodor 3709
Cazanciu, Petru 3399 Diacov, Ion 3566
Căinăreanu, Elena 3650 Dimitriu, Anatolie 3574
Căpiță, Ionel 3400, 3624 Dinescu, Viorel 3710
Cârchelan, Iuliu 3730 Diordiev, Ion 3738
Cârmu, Isaia (3660) Dobzeu, M. 3602
Cebanu, Ion 3633 Dodon, Igor 3415
Cernica, Doina 3393 Doga, Alexandru 3740
Chifiac, Tudor 3731 Dohotaru, Andrei 3657
Chiriac, Constantin 3677 Domenco, Ion 3373
Chișlea, Ion 3537, 3541 Dragan, Tatiana 3599
Cimpoi, Mihai 3686, 3702 Druță, Ion 3792
Cimpoieș Prodan, Olimpia 3657 Duca, Gheorghe 3681, 3702
Cimpoieșu, Ana 3489 Dulgheru, Valeriu 3416, 3614, 3815
Ciobanu, Anatol 3702 Dumbrăveanu, Andrei 3586
Ciobanu, Mircea V. 3392, 3401-03 Dungaciu, Dan 3417, 3482
Ciobanu, Raisa 3791
Ciobanu, Victor 3404 E
Ciornei, Vsevolod 3732-33 Eni, Dumitru 3491, 3598
Ciubașenco, Dmitri 3415 Eremia, Anatol 3701
Ciubotaru, Adrian 3389, 3405
Ciutac, Lia 3632, 3668 F
Clima, Nicolae 3564
Cobzac, Victor 3661 Ferdinand, rege al României (1914-1927)
Codreanu, Lina 3782 (3813)
Codreanu, Theodor 3785, 3792 Fidelschi, Grigore 3418
Cojocariu, Tudor 3406-07 Filip, Vasile 3741
Colac, Tudor 3689 Filipciuc, Vladimir 3640
Colesnic, Iurie 3793-94, 3804, 3808-09 Florescu, Remus 3583
Colesnic, Victoria 3578 Flynn, John Michael 3705

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

Fonari, Eugenia (3618) Josanu, Efim 3810


Foster, Jeanne Robert 3706 Josu, Nina 3421, 3743
Frâțiman, Iustin (3809)
Friedman, George 3390 K
Fule, Stefan 3483 Kersnovskaia, Eufrosinia (3810)
Furdui, Galina 3796 Kiktenko, Larisa 3781
Furdui, Viorel 3575 Kletnikov, Effim 3797
Fuștei, Nicolae 3387 Kravcenko, Vladimir 3660
G Kulikovski, Lidia 3367

Gaibu, Sergiu 3505 L


Galamaga, Olga 3592 Lazăr, Ion (3641)
Galben, Andrei 3360 Lazurca, Marius 3473-74
Garștea, Victor 3655 Leahova, Irina 3488, 3492, 3494-95, 3626,
Gavriliță Vasile (3380) 3650
Gârneț, Vasile 3419 Lecari, Fredolin 3576
Gherciu, Ana 3594 Lepși, Iosif (3623)
Ghicov, Adrian 3365 Lipcanu, Stan 3367, 3796
Ghimpu, Dina 3680 Loghin, Vlad 3390
Grecov, Iurie (3804) Lozinschi, Raisa 3477
Grecu, Doina 3366, 3451, 3600, 3612 Luca, Alexandra 3530
Grigorescu, Grigore 3615 Luchian, Tamara 3651
Groppa, Stanislav 3681 Lujanskaya, Tanya 3632
Grosu, Aneta 3564 Lupașcu, Eliza 3653
Grozavu, Petru 3420 Lupașcu, Mihail 3781
Grubîi, Ghenadie 3634 Lupușor, Adrian 3520
Gudima, Natalia 3500 Lupușor, Tamara 3496
Gulca, Ilie 3394, 13521
Gumovschi, Andrei 3642 M
Gurău, Sergiu 3501
Gyr, Radu 3711 Macovei, Ion 3362, 3595
Macovei, Monica 3475-76
H Malanețchi, Vasile 3655
Manolescu, Nicolae 3388
Hadârcă, Natalia 3486, 3493, 3629 Martea, Galina 3584-85, 3744-45
Hadârcă, Petru 3675 Mămăligă, Paraschiva 3746
Hadei, Daniela 3652, 3654 Mândâcanu, Virgil 3422-23, 3584-85, (3589)
Hâncu, Victoria 3664 Mârzencu, Gheorghe 3811
Hingley, Julian 3583 Mârzenco, Vasile 3424
Holban, Nichita 3602 Mâțu, Mihai 3573
Huidu, Șerban 3644 McCuaig, Leslie 3545
I Mereacre, Sorin 3370
Merticaru, Mihai 3712
Iachim, Ion 3601 Meșină, Viorica 3668
Iacob, Petru 3742 Mihail, Viorel 3425
Iacovlev, Vladimir 3625 Mihailovici, Stela 3542, 3627
Iohanis, Klaus (3813) Mihalache, Sveatoslav 3507
Ionașcu, Vlad 3807 Miron, Aliona 3635, 3637
Ioniță, Ion M. 3478 Miron, Sergiu 3813
Mischevca, Ion 3426-29
J Mnerie, Dumitru 3614
Jitaru, Alexei (3639) Mocanu, Geta 3747

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovanu, Ion 3497-98 Pop, Ioan-Aurel 3394


Moraru, Anton 3595-96, 3622-23, 3812 Popa, Iulius 3439, 3616
Morăraș, Mihai 3393, 3430-31, 3748, 3788, Popov, Ruslan 3558
3798 Popov, Tatiana 3375, 3603
Moroșanu, Andrei 3638, 3690, 3703, 3749, Popovici, Serghei 3645
3799 Prisacuța, Maria 3604
Moșin, Octavian 3381-83 Prisăcaru, Viorel 3617
Munteanu, Natalia 3379, 3576 Prosii, Erii 3637
Munteanu, Valeriu 3628
Murgoci-Munteanu, George (3808) R

N Radu, Alina 3442, 3475


Raileanu, A. 3613
Naforniță, Valentina 3676 Rău, Alexe 3801
Nantoi, Oazu 3432 Răzmeriță, Raisa 3376-77
Neagu, Manole (3800) Râjalo, Lavrentie 3494
Nechit, Irina 3674, 3677, 3803 Rojnevschi, Boris 3492
Nedelcea, Tudor 3789 Romanciuc, Vasile 3752
Negovschi, Eustafie (3793) Romanescu, Maria 3753
Negru, Lena 3682 Romaniuc, Liliana 3605
Negru, Nicolae 3433-34 Roșca, Iurie 3440
Nencescu, Marian 3782 Rotari, Valeriu (3656)
Nica, Virginia 3481, 3543, 3566 Rusnac, Vladimir 3754
Nicu, Dan 3435-36 Rusu, Adrian 3606
Noica, Constantin 3374 Rusu, Dinu 3384
Novac, Vladimir (3638) Rusu, Eugenia (3795)
Rusu, Sebastian 3441
O Rusu, Tudor 3587-89
Oleinic, Alexandru 3437 Rusu, Vitalie 3683
Onceanu, Ilie 3438, 3548, 3557, 3565 S
Oprea, Corina 3572
Osmochescu, Nicolae 3411 Sadoveanu, Mihail 3715
Săndulescu, Ludmila 3755, 3799
P Sărătilă, Vlad 3599
Paler, Octavian (3779) Sâdnic, Eleonora 3662
Pamucci, Gheorghe 3641 Scarlat, Iustin 3652
Parasca, Pavel 3595 Scarlat, Marin 3783
Parlicov, Victor 3521 Schetyna, Grzegorz 3478
Partole, Claudia 3750-51, 3802 Scobioală, Aurel 3756
Pasat, Dumitru 3618, 3800 Seculici, Lidia 3663
Pașatii, Iulian 3560 Serebrian, Oleg 3450
Păcuraru, Veronica (3697) Shubnikova, Tatiana 3658
Păduraru, Pavel 3625 Silvestru, Aurelian 3757-63
Pălăduță, Tatiana 3599 Snegur, Crina 3764
Pânzaru, Boris 3641 Sorescu, Marin 3716
Pârvan, Andrei 3586 Soroceanu, Nina 3765
Peiu, Petrișor 3482 Sprânceană, Vitalie 3442
Pena, Ion 3713, 3783 Stașevschi, Svetlana 3607
Pendea, Cristina 3645 Stănilă, Moni 3385-86, 3443, 3663, 3684,
Pettit, James D. 3477 3801
Plahotniuc, Vlad 3434 Stâncu, Ala 3650
Plugaru, Emilia 3714 Stere, Constantin 3794

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

Stimpovschi, Doina 3659 V


Stoica, Valentina 3802
Streleț, Valeriu 3444 Vacaru, Nicoleta 3664
Sturza, Alexandru 3387 Varta, Ion 3380
Su, Tong 3806 Vasiliu, Vadim 3450, 3525, 3577
Vâlcu, Mihai 3774
Ș Vicol, Mihai Sultana 3719, 3719, 3790
Vicol, Nelu 3609, 3696, 3775
Șalamac, Mariana 3524, 3532, 3544-45 Vieru, Grigore 3776, 3791, 3798
Șcerbina, Romeo 3445 Vintilă, Viorel 3720
Șchendrea, Alexandru 3373 Vladimir (Mitropolit al Chișinăului și al Întregii
Șeicaru, Pamfil 3814 Moldove) 3591
Șerban, Alexandra 3806 Vodă, Gheorghe 3777
Șpitoc, Liliana 3636 Voloc, Sergiu 3451
Ștefan, Laura 3557 Volontir, Mihai (3680-85)
Ștefan, Sergiu 3608 Voronin, Vladimir 3452
Ștefăniță, Ion 3653 Vorotneac, Elena 3602
T Vrabie, Diana 3372

Talmaci, Ion 3637 Z


Tamazlâcaru, Elena 3678, 3685 Zamfirescu, Florin 3679
Tapiola, Pirkka 3567 Zaporojan, Nicon (3655)
Tarlapan, Otilia 3662 Zgureanu, Teodor 3652
Tănase, Alexandru 3549 Zubcova, Elena 3626
Tănase, Constantin 3766-73
Tărâțeanu, Vasile 3721, (3785-90) А
Teslaru, Grigore 3639
Tetiuhin, M. 3590 Агапкина, Ирина 3551
Thorbjorn, Jagland 3452 Албот, Раду 3692
Tighineanu, Ion 3681 Андреева, В. 3369
Timofti, Nicolae 3446 Антонов, Павел 3546
Toacă, Maria 3393 Афанасенко, Сергей 3693
Tofan, Eugenia 3702, 3784 Б
Toma, Sergiu 3376
Tomac, Eugen 3481 Байдауз, Аллa 3646
Tomozei, Gheorghe 3717 Барбарошие, Аркадий 3453
Tudor, Corneliu Vadim 3718 Биешу, Мария (3670)
Turchina, Tatiana 3377 Булат, Ольга 3665, 3669
Tutunaru, Natalia 3631
В
Ț
Валиков, Игнат 3568
Țapoc, Vasile 3618 Васильева, Галина 3454
Țâcu, Octavian 3395, 3447, 3691 Викол, Аркадий 3648
Țetiuhin, M. 3590
Țvetov, Victor 3803
Г
U
Гаснаш, Георгий 3515
Untilă, Veaceslav 3448-49 Глазова, Татьяна 3499, 3694
Ursu, Gheorghe 3510 Голер, Михаил 3670
Ursu, Svetlana 3368 Головатюк, Владимир 3527
Гореловa, Еленa 3527
Григорьевс, Алекс 3455-56

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д П
Додон, Игорь 3457 Пирожок, Владимир 3671
Дьяков, Иван 3568, 3570 Платон, Лилиан 3646
Плахотнюк, Влад 3471
З Плэчинтэ, Георгий 3620
Задойнов, Роман 3569 Погребняк, Петр 3378
Западинский, Роберт 3458 Понта, Виктор 3484
Попов, Алексей 3378
И
Р
Ивашченко, Татьяна 3610
Раду, Алина 3480
К Раевски, Еленa 3620
Реницэ, Валериу 3461
Казанчиу, Петру 3533 Романов, Александр 3503
Калак, Дмитрий 3531, 3534-35, 3538-39,
3547 С
Кан, Клод 3550
Катеренюк, Илья 3620 Семенова, Юлия 3569, 3805
Кицан, Валериу 3526 Сидоренко, Владимир 3692
Коваленко, Ирина 3487, 3527, 3540, 3561, Сидоров, Михаил 3363, 3551
3579 Силвестру, Екатерина 3391
Колесник, Чезара 3665 Стимповский, Дойна 3462
Краснов, Олег 3457 Т
Л Такий, Александр 3513
Лазэр, Валериу 3502 Тапиола, Пиркка 3571
Лупан, Ион 3621 Терехов, Дмитрий 3647
Терсман, Ингрид 3480
М Тимотин, Марина 3391, 3453, 3479
Ткач, Сергей 3463, 3465, 3552
Мариан, Борис 3805 Тодуа, Зураб 3464-65
Менюк, Николай 3461, 3570 Тромбицкий, Илья 3371
Мереуца, Ион 3630
Мигулина, Татьяна 3667 У
Мишанчук, Екатерина 3671
Моисеев, Сергей 3646,3648 Ункуца, Диана 3621
Морарь, Наталья 3647 Усатый, Ренато 3546
Моргун, Виктор 3649 Х
Муравский, Александр 3512, 3528
Мустяцэ, Михаелa 3669 Харченко, Борис 3695
Хелбет, Валерий 3695
Н
Ц
Нантой, Оазу 3459
Ника, Вирджиния 3611 Цыганаш, Ион 3561
Николау, Георгий 3621 Цырдя, Богдан 3466
Нэстасе, Андрей 3460
Ч
О
Чебан, Евгений 3467
Осталеп, Валерий 3479 Чобану, Марин 3503, 3531
Чубашенко, Дмитрий 3468-71

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2015

Ш Шимановская, Марина 3620-21, 3630


Шимов, Ярослав 3456
Шевченко, Максим 3472 Шутиков, Виталий 3693
Шеларь, Галина 3514
Шикирлийская, Татьяна 3515-16, 3529

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate


1. Adevărul : ed. de Moldova 14. Socialiştii
2. Comunistul 15. Timpul
3. Curierul ortodox 16. Univers pedagogic pro
4. Dreptul 17. Vocea poporului
5. Economist 18. Ziarul de gardă
6. Făclia 19. Ziarul naţional
7. Florile dalbe 20. Коммерсант info
8. Gazeta satelor. Curierul agricol 21. Коммунист
9. Jurnal de Chişinău 22. Mк Kн World Weekly
10. Literatura şi arta 23. Молдавские ведомости
11. Moldova suverană 24. Панорама
12. Natura Nr 9 25. Социалисты
13. Săptămîna 26. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,35
Coli ed. 9,68
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 9

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

176