You are on page 1of 198

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2015

CNCM
Chişinău 2016
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 10
2015

NBCM
Chişinău 2016

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 10
2015

CNCM
Chişinău 2016

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2016
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 10, 2015. – 2016. – 198 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-213-3
(Print). – ISBN 978-9975-49-214-0 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2016

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 10

0 GENERALITĂŢI........................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................... 10
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 10
006 Standardizare şi standarde ................................................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 10
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................... 11
02 Biblioteconomie .............................................................................. 13
08 Poligrafii. Lucrări colective .............................................................. 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .............................................................................. 14
159.9 Psihologie........................................................................................... 14
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ....................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................... 15
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .......................................... 15
27 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 15
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................ 16
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie .................................................. 17
32 Politică ............................................................................................ 18
33 Economie. Ştiinţe economice .......................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă ....................................................................... 22
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................... 25
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................. 26
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................... 26
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................ 36
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................. 37
51 Matematică .................................................................................... 38
57 Ştiinţe biologice .............................................................................. 39
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 40
61 Medicină ......................................................................................... 40
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................... 43

5
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 44
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ........ 46
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ............................................. 46
7 Artă. Fotografie. Cinematografie. Divertisment. Sport ..................... 46
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................... 47
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ...................................... 48
78 Muzică ............................................................................................ 48
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .............................................. 49
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 50
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 50
82 Literatură ........................................................................................ 54
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 62
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ...................................................... 62
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .................................................................. 62
93/94 Istorie ........................................................................................ 62
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei............................................ 62
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................. 63
94(100) Istorie universală ............................................................................ 63
94(498) Istoria României ............................................................................. 64
94(=135.1) Istoria românilor ........................................................................ 65
Index de nume ............................................................................................. 69
Index de subiecte ......................................................................................... 76
Index geografic ............................................................................................ 78
Index de editori............................................................................................ 78
Index de ISBN eronate ................................................................................. 78

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 79

0 GENERALITĂŢI........................................................................................... 79
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................... 79
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 79
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 79
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 79
02 Biblioteconomie .............................................................................. 80

6
06 Organizaţii ( în general) .................................................................. 80
069 Muzee ................................................................................................... 80
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 80
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .............................................................................. 80
1/14 Filozofie ....................................................................................... 80
159.9 Psihologie........................................................................................... 81
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ....................................... 81
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................... 82
27 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 82
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................ 82
31 Statistică. Demografie. Sociologie .................................................. 82
32 Politică ............................................................................................ 84
33 Economie. Ştiinţe economice .......................................................... 86
34 Drept. Jurisprudenţă ....................................................................... 99
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 103
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 105
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 106
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 112
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 113
51 Matematică .................................................................................. 113
53 Fizică ............................................................................................. 113
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 113
59 Zoologie ........................................................................................ 114
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 114
60 Biotehnologie ................................................................................ 114
61 Medicină ....................................................................................... 114
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................... 118
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 120
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 122
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 124
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...... 125
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................... 125

7
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT........................ 125
72 Arhitectură .................................................................................... 125
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 125
78 Muzică .......................................................................................... 126
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 126
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 128
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 128
82 Literatură ...................................................................................... 130
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................. 135
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .. 135
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 135
93/94 Istorie ...................................................................................... 136
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 136
Index de nume ........................................................................................... 139
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 147

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 148

0 GENERALITĂŢI......................................................................................... 148
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 148
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 148
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 148
005 Conducere şi organizare. Management .............................................. 148
005.1 Teoria şi practica organizării ............................................................ 148
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................. 148
02 Biblioteconomie ............................................................................ 149
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 149
070 Ziaristică. Presă ................................................................................... 149
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................ 150
1/14 Filozofie ..................................................................................... 150
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................. 150
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 150
3 ŞTIINŢE SOCIALE ...................................................................................... 151
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 151

8
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 151
32 Politică .......................................................................................... 152
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 161
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 165
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 167
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 168
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 168
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 173
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 173
61 Medicină ....................................................................................... 173
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................... 174
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 175
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 175
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 176
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT........................ 176
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 176
72 Arhitectură .................................................................................... 177
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 177
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 177
78 Muzică .......................................................................................... 177
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 178
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 179
82 Literatură ...................................................................................... 180
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................. 188
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 188
93/94 Istorie ...................................................................................... 189
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 189
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 197

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(2011-2268)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2011. Duca, Gheorghe.
Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; consiliul șt.: Ion Ababii [et
al.] ; bibliogr.: Lidia Zasavițchi, Janna Nikolaeva ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Cen-
trală "Andrei Lupan" (Inst.). – Chișinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 679 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-7-6 (în cop. tare).
[2015-2223].
- - 1. Management academic. 2. Ştiinţă – Management.
001.32(478)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2012. Ciobanu, M.
Protecția informației : Ghid pentru lucrările de laborator / M. Ciobanu ; red. resp.: M.
Ciobanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie și Management în Electronică și Telecomu-
nicații, Catedra Telecomunicații. – Chișinău : Tehnica-Info, 2015. – 139, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. este indica pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 139 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-381-9.
[2015-2078].
004.056:621.39(076.5)
006 Standardizare şi standarde
2013. Arsene, Igor.
Metrologia sportului : Caiet de seminare : (pentru studenţi) / Arsene Igor ; Univ. de Stat
de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : [USEFS],
2015. – 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-18-6.
[2015-2025].
006.91:796/797(076.5)
Год души. – Vezi Nr 2037.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2014. Cultura Moldovei Sovietice în documente și materiale, 1944-1991 / Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Istorie și Geografie, Lab. Șt., Patrimoniul cultural, naț. și

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

universal în sistemul educațional ; editor : Valentina Ursu ; sel. de Valentin Burlacu [et al.]. –
Ed. a 2-a, rev. și compl. – Chișinău : Pontos, 2015 (CE UASM). – 269 p. : facs., tab. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă, rom. cu caractere chirilice. – Apare cu sprijinul financiar al Admi-
nistraţiei companiei "Conluxart", Chişinău, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-680-8.
[2015-2091].
- - 1. Cultură – Republica Moldova – Surse istorice.
008(478)"1944/1991"(093)
2015. "Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate", confe-
rinţă internaţională (2015 ; Chişinău). Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin
diversitate = National identities in intercultural dialogue: unity through diversity : Conferinţă
internaţională, 28-31 oct. 2015 : Progr. şi rez. comunic. / com. org.: Ion Gumenâi [et al.]. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 92 p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Biroul Relaţii Interetnice
al Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 80 ex.
ISBN 978-9975-71-713-7.
[2015-2111].
- - 1. Cultură.
008(082)=135.1=111=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2016. Alexe Rău – născut în Zodia Cărţii : Periplu biobibliografic / Bibl. Naț. a Rep.
Moldova ; alcăt.: Parascovia Calev, Maria Sargun ; dir. gen.: Elena Pintilei ; concepție, ed.
îngrijită, red. bibliogr.: Aliona Tostogan. – Chișinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-
va, 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 201 p.
10 ex.
ISBN 978-9975-9696-2-8.
[2015-1997].
- - 1. Biblioteconomie – Indici bibliografici. 2. Rău, Alexe, 1953-2015, bibliolog, scriitor,
filosof – Biobibliografie.
016:[02+929 Rău]
2017. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 11, 2014. – 2015. – 194 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-187-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-188-4 (PDF). –
[2015-1978].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2018. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publicaţii de note. Publicaţii de artă.
Resurse electronice. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,

11
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-
0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2014. – 2015. – 363 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte
lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-189-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-190-7 (PDF). –
[2015-1979].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Re-
cenzii – Publicaţii de note – Publicaţii de artă – Resurse electronice – Articole din reviste şi
ziare.
015(478)
2019. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2015 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-191-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-192-1 (PDF). –
[2015-1980].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2020. Nr 2, 2015. – 2015. – 172 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-193-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-194-5 (PDF).
– [2015-1981].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare
015(478)
2021. Nr 3, 2015. – 2015. – 172 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-195-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-196-9 (PDF).
– [2015-1982].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare
015(478)
2022. Eleonora Romanescu : Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova, Proiectul
Editorial ″Moldavica″ ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. de proiect: Elena Turuta. – Chișinău : Bibli-
oteca Naţională a Republicii Moldova, 2015. – 127 p. : fot. ; 21 cm. – (Seria ″Plasticienii Mol-
dovei″, ISBN 978-9975-4493-6-6).
50 ex.
ISBN 978-9975-4493-7-3.
[2015-1994].
- - 1. Pictură – Indici bibliografici. 2. Romanescu, Eleonora, 1926 - …, pictor – Biobibli-
ografie.
016:[73/76+929 Romanescu]
2023. Istratii, Teodora.
Creativitate şi putere de schimbare : Studiu biobibliografic : în onoarea doctorului
habilitat Margarita Daver / Teodora Istratii, Victoria Moşneaga ; red. șt.-bibliogr.: Ludmila
Corghenci ; ed. îngrijită de: Irina Cerneauscaite ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. In-

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

form. Biblioteconomic, Inst. de Cercet. Filologice și Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2015. –


105 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Universitaria", ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 53-a).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-70-6.
[2015-2027].
- - 1. Lingvistică – Indici bibliografici. 2. Daver, Margarita, 1955 - …, lingvist – Biobiblio-
grafie.
016:[80/81+929 Daver]
02 BIBLIOTECONOMIE
2024. Biblioteca Naţională pe calea Integrării Europene : [în 2 vol.] / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; alcăt.: Svetlana Barbei ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova, 2015 (Tipogr. "Primex-Com") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4493-
9-7.
Vol. 1 : Realizările Bibliotecii Naţionale sub egida directorului Alexe Rău : (ian. 1992 –
apr. 2015). – 2015. – 130 p. : il., fot. color. – 10 ex. – ISBN 978-9975-9696-1-1. – [2015-
1996].
- - 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
027.54(478)
2025. Osoianu-Filip, Vera.
Biblioteca publică între percepţia tradiţională şi utilizatorul modern / Vera Osoianu-Filip
; dir. gen.: Elena Pintilei ; pref.: Hermina G. B. Anghelescu ; prez. graf.: Iulian Filip ; Bibl. Naț.
a Rep. Moldova. – Chișinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2015. – 231 p. : il.,
fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-4493-8-0.
[2015-1995].
- - 1. Biblioteci publice.
027.5
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2026. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a
studenţilor şi masteranzilor (2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale ştiinţelor
socioumanistice : 75 de ani de la fondare : Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi
masteranzilor / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2015 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 132 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-241-9.
[2015-1984].
082:378.637(478-25)=00
2027. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",
conferinţa ştiinţifică anuală (17 ; 2015 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice
şi modernizării învăţământului : 75 de ani de la fondare : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", Seria 17 / coord. şt.: Racu Igor ;

13
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-46-238-9.
Vol. 2. – 2015. – 322 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun.
Chişinău – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-240-2. – [2015-1983].
082:378.637(478-25)=00
2028. Vol. 3. – 2015. – 300 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
mun. Chişinău – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-46-243-3. – [2015-1985].
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2029. Batog, Mariana.
Modalităţi de intervenţie psihologică în cazul tulburării posttraumatice de stres la copii
şi adolescenţi : Suport metodologic pentru psihologii şcolari / Mariana Batog ; coord. şt.:
Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 123 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94-96 (44 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-082-6.
[2015-2059].
- - 1. Psihologie pedagogică.
159.922.7/.8+37.015.3
2030. Furdui, Emilia.
Aplicarea terapiei Snoezelen în reabilitarea psihologică a copiilor cu deficienţe de auz :
Suport metodologic / Emilia Furdui ; coord. şt.: Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015
[Tipogr. "Cavaioli"]. – 47 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-41 (25 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-48-081-9.
[2015-2058].
- - 1. Copii cu deficienţe de auz – Reabilitare psihologică.
159.922.7+376.353
2031. Olărescu, Valentina.
Perspective psihosociale ale abuzului şi neglijării copilului / Valentina Olărescu, Ar-
mand Veleanovici ; coord.: Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe
ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 67 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 64-67 (63 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-085-7.
[2015-2063].
- - 1. Abuzul asupra copilului – Aspecte psihosociale.
[159.922.7+37.018]:343.62
2032. Pavlenko, Lilia.
Adolescenţa – vârsta dilemelor : Suport metodologic pentru psihologii şcolari / Lilia
Pavlenko ; coord. şt.: Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 55 p. :


fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 52-54 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-084-0.
[2015-2062].
- - 1. Psihologia adolescentului.
159.922.8+37.015.3
2033. Шаповаловa, Ольга.
Введение в прикладной анализ поведения : Учебник / Ольга Шаповаловa. –
[Кишинэу] : Gunivas, 2015. – 142, [1] p. : il. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-3012-2-0.
[2015-1989].
- - 1. Psihologia comportamentului.
159.9.019.4(075)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2034. Țîrdea, Teodor N.
Bioetică: repere teoretico-metodologice : Compendiu / Teodor N. Țîrdea ; red. resp.:
Vitalie Ojovanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ.
de Bioetică din Rep. Moldova, Catedra Filosofie şi Bioetică. – Chișinău : Medicina, 2015. –
138 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-004-2.
[2015-2092].
- - 1. Bioetică.
17(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2035. "Călugăria în lume în epoca postmodernă", conferinţă practică internaţio-
nală (3 ; 2014 ; Chişinău). Călugăria în lume în epoca postmodernă = Иночество в миру в
эпоху постмодерна : Материалы III международной богословско-практической
конференции "Паисиевские чтения" , 6-7 декабря 2014, Молдова : 220 de ani de la trece-
rea la cele veşnice a Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi / пер. с рум. на рус.: Елена-
Алина Патракова. – Кишинев : Православное братство во имя прп. Паисия
Величковского, 2015 [Tipogr. "Energraf"]. – 209, [3] p. : fot. ; 20 cm.
Antetit.: Православное братство во имя прп. Паисия Величковского, Респ. Молдо-
ва, Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий Кицканский монастырь, Свято-Филаретовский
православно-христианский ин-т, Рос. Федерация [и др.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3091-0-3.
[2015-2013].
- - 1. Creştinism.
27-72(082)=135.1=161.1

15
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

2036. Manolache, Stelian.


Provocările gnosticismului : în câteva lucrări teologico-filosofice din primele secole
creştine / Stelian Manolache. – Chişinău : Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan", 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 110, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 108-109 (31 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-5-2.
[2015-1992].
- - 1. Gnosticism.
27-87+141
2037. Год души : Православный календарь : с чтением на каждый день … / сост.:
И. А. Смолькин. – Кишинэу : Камно, 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 23 cm. – ISBN 978-
9975-4427-6-3.
2016. – 2015. – 384 p. : il. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
4427-7-0. – [2015-2138].
- - 1. Calendare creştine ortodoxe.
27-56+006.954.4
2038. Токикс, Имре.
Иеремия / Имре Токикс ; Церковь адвентистов седьмого дня. – Кишинэу : Б. и.,
2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 127 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в
Субботней школе: (октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года), ISBN 978-9975-53-428-4).
1800 ex.
ISBN 978-9975-53-535-9.
[2015-2211].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2039. Токикс, Имре.
Иеремия / Имре Токикс ; Церковь адвентистов седьмого дня. – Кишинэу : Б. и.,
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 255, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Пособие по изучению
Библии в Субботней школе с комментариями для учителей и Малые группы (октябрь,
ноябрь, декабрь 2015 года), ISBN 978-9975-53-426-0).
700 ex.
ISBN 978-9975-53-536-6.
[2015-2212].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
2040. ″Integrare prin cercetare și inovare″, conferință științifică națională cu par-
ticipare internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică națională cu participare inter-
națională ″Integrare prin cercetare și inovare″ : Rezumate ale comunicărilor, 10-11 noiem.
2015 / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Florentin Paladi [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-701-4.
Ştiinţe sociale. – 2015. – 287 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom.,
engl., fr., alte lb străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-71-
704-5. – [2015-2108].
3:378.4(478-25)(082)=00

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE


303 Metode ale ştiinţelor sociale
2041. Malcoci, Ludmila.
Fenomenul discriminării în Moldova: percepțiile populației : Studiu comparativ / Ludmila
Malcoci, Arcadie Barbăroșie , Inst. de Politici Publice. – Chișinău : [Lexon-Prim], 2015 [Tipo-
grafia "Reclama"]. – 68 p. : diagr. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova,
Progr. Egalitate şi Participare Civică, şi al The Swedish Organisation for Individual Relief –
SOIR Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9609-4-6.
[2015-2040].
- - 1. Discriminarea în Republica Moldova.
303.4:316.647.82(478)
2042. Idem în lb. engl.: The Phenomenon of Discrimination in Moldova: Perceptions of
the Population : A Comparative Study. – Chișinău : [Lexon-Prim], 2015 [Tipografia Reclama].
– 39, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Fundației Soros Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9609-3-9.
[2015-2039].
- - 1. Discriminarea în Republica Moldova.
303.4:316.647.82(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de Cercetări
Economice. – Vezi Nr 2048.
314/316 Societate
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
2043. Informarea vs manipularea electoratului / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. Sociologilor şi Demografilor
din Moldova ; col. red.: Andrei Dumbrăveanu (coord.) [et al.]. – Chișinău : CEP USM, 2015. –
216 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Est-Europeane-Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-694-9.
[2015-2115].
- - 1. Opinii publice – Campanii electorale.
316.654:[324+070]=135.1=161.1
2044. Psihosociologia relaţiei copil-profesionist în domeniul social : Suport de
curs : Instruirea profesioniştilor din cadrul serviciilor sociale pentru copiii în situaţie de risc şi
copiii separaţi de părinţi / Viorica Dumbrăveanu, Corneliu Ţăruş, Cristina Triboi [et al.] ;
coord.: Diana Cheianu-Andrei, Inga Russu ; Centrul de Investigaţii şi Consultanţă

17
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

"SocioPolis", Caritas Rep. Cehă, Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. – Chişinău : S. n.,
2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 271 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 269-271 (62 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare. – 750 ex.
ISBN 978-9975-87-010-8.
[2015-2160].
- - 1. Psihologie socială. 2. Copii în situaţie de risc – Protecţie socială.
316.61:364.2-053.2(075)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
2045. ″Non-verbal communication as a means of achieving social and human
rights″, regional conference (10 ; Chisinau ; 2015). 10th Eastern and Central European
Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal commu-
nication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau / org.
com.: Aurelia Racu [et al.] ; sci. com.: Victor Siniov [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 191 p. : diagr., tab. ; 24 cm.
Antetit.: State Ped. Univ. ″Ion Creangă″ from Chișinău, Assoc. for Persons with Mental
Disabilites "Humanitas". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-549-6.
[2015-2185].
- - 1. Comunicare nonverbală – Copii cu dizabilităţi.
316.772.2:376(082)=135.1=111=161.1
32 POLITICĂ
2046. Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, politici şi strategii de
acomodare din perspectiva academică = Moldovan peace dialogues: societal integration,
accommodative policies and strategies, from an academic perspective = Мирные диалоги в
Молдове: социальная интеграция, аккомодативные политики и стратегии с
академической точки зрения : Studii internaţionale / coord.: Valentina Teosa, Cristina Morari
; col. red.: Teosa Valentina [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 244, [1] p. : fot. ; 29 cm.
Tit., pref., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de
tit. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Agenţiei Austrică pentru Dezvoltare desfăşurată de NGO Inst. pentru dezvoltare democratică
şi socială CIVIC, Centrul Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi
soluţionarea conflictelor al Fac. Relaţii Inten., Ştiinţe Politice şi Administrative [et al.]. – 100
ex.
ISBN 978-9975-71-715-1.
[2015-2118].
- - 1. Republica Moldova – Integrare socială – Politici – Strategii.
32(478)(082)=135.1=111=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2047. Rusnac, Gheorghe.
Din agenda de lucru a Ambasadei Republicii Moldova în Italia : (2008-2011) / Gheor-
ghe Rusnac, Valeriu Moşneaga ; Univ. de Studii Politice şi Economice "Constantin Stere",
Bibl. Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 207, [1] p. : h., tab. ; 24
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-561-8.
[2015-2197].
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Relaţii diplomatice.
327:341.7(478)"2008/2011"
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
Juc, Victor. Securitatea Naţională şi Politica Externă ale Republicii Moldova în contex-
tul transformărilor structurale de sistem post-război rece. – Vezi Nr 2075.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


2048. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de
Cercetări Economice, Ed. a 5-a / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţional de Cercetări
Econ. ; col. red.: Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice, 2015 – . – 29 cm. – ISSN 1857-3630.
Nr. 1, 2015. – 2015. – 153 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4326-
6-5 (eronat). – [2015-2122].
- - 1. Institutul Naţional de Cercetări Economice – Anale. 2. Economie. 3. Statistică.
33+31(082)=135.1=161.1
2049. ″Integrare prin cercetare și inovare″, conferință științifică națională cu par-
ticipare internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică națională cu participare inter-
națională ″Integrare prin cercetare și inovare″ : Rezumate ale comunicărilor, 10-11 noiem.
2015 / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Florentin Paladi [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-701-4.
Ştiinţe juridice și economice. – 2015. – 279 p. : fig. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldo-
va. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISBN 978-
9975-71-703-8. – [2015-2107].
[33+34]:378.4(478-25)(082)=00
2050. Scutelniciuc, Valentina.
Dicţionar de termeni economici : român-francez / Valentina Scutelniciuc, Rodica
Maţcan ; MOLDCCOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2015.
– 136 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 135 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-81-003-6.
[2015-2000].
- - 1. Economie – Terminologie.
33(038)=135.1=133.1
330 Economie în general. Economie politică
2051. Устиян, Иван.
Л. Н. Толстой: социально-экономический институционализм в романе "Анна Каре-
нина" : Пушкин и Толстой: созвучие и параллели творчества / Иван Устиян. – Кишинёв :

19
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – (Серия: Писатели-экономисты


мира, ISBN 978-9975-53-492-5). – ISBN 978-9975-53-525-0 .
Том 1. – 2015. – 397, [128] p. fot. – Bibliogr.: p. 393-396 (86 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-53-526-7 (în cop. tare). – [2015-2188].
- - 1. Doctrine economice. 2. Instituţionalismul în opera lui Lev Tolstoi.
330.837:821.161.1.09
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2052. Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер,
Н. Г. Шестенко-Дячек, В. Ф. Чебан ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерной механики,
промышленности и транспорта, Деп. транспорта. – Chişinău : UTM, 2015 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-45-270-0.
Ч. 7: Малый бизнес. Прогнозирование и планирование в организациях. – 2015. –
78 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 76 (6 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-396-7. – [2015-2076].
- - 1. Afaceri – Planificare.
334.7(075.8)
336 Finanţe
2053. "Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar", conferinţă
ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). "Inovaţii, performanţă şi competitivitate în secto-
rul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector" : Conferin-
ţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinsu / com. de progr.: Ulian Galina [et al.]. –
Chişinău : [CEP USM], 2015. – 314 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi bănci. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50
ex.
ISBN 978-9975-71-712-0.
[2015-2117].
- - 1. Finanţe – Inovaţii.
[336+001.895](082):378.4(478-25)=135.1=161.1
2054. Щербатюк, В. В.
Основы финансово-хозяйственного контроля : Учебное пособие / В. В. Щербатюк,
В. И. Евдокимович ; Европ. ун-т Молдовы, Экон. фак., Каф. финансов и бухгалтерского
учета. – Кишинев : Европейский университет Молдовы, 2015 (Tipogr. ″Adrilang″). – 240 p.
: tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 151-156 (140 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-7-7.
[2015-1986].
- - 1. Control bugetar. 2. Controlul economiei.
336.148+338.24(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
2055. "Priorități strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii
Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial", conferinţă ştiinţifică inter-
naţională (10 ; 2015 ; Chişinău). Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a econo-
miei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Confe-

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

rinţe Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015 / col. red.: Galina Ulian [et al.]. – Chişinău :
CEP USM, 2015. – 577 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi In-
formatică Econ. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 110
ex.
ISBN 978-9975-71-711-3.
[2015-2114].
- - 1. Economia Republicii Moldova – Modernizare inovaţională. 2. Economie mondială.
338(478):339.9(082)=135.1=111=161.1
Щербатюк, В. В. Основы финансово-хозяйственного контроля. – Vezi Nr 2054.

338.48 Turism. Economia turismului


2056. Agroturismul în Moldova : 10 pași pentru o afacere de succes / Viorel Miron,
Marina Miron, Marek Krysztoforski [et al.] ; Centrul European de Cooperare, Agenția Naț. de
Dezvoltare Rurală, Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova. – Chișinău : S. n., 2015
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 199, [1] p. : fot., tab. color ; 24 cm.
Aut. pe cop. Nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 200 (37 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Min. Afacerilor Externe al Rep. Polone. – 800 ex.
ISBN 978-9975-53-569-4.
[2015-2198].
- - 1. Agroturism – Republica Moldova.
338.48:338.43(478)
2057. "Turismul şi dezvoltarea societăţii", conferinţa ştiinţifică naţională (2 ; 2015
; Chişinău). Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare
internaţională, ed. a 2-a, 25-26 sept. 2015 / com. şt.: Sedleţchi Iurii (preşedinte) [et al.]. –
Chişinău : USEM, 2015 (Tipogr. "Adrilanga"). – 267, [1] p. : des., fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3041-8-4.
[2015-1987].
- - 1. Turism – Dezvoltarea societăţii.
[338.48+316.42]:378(478-25)(082)=135.1=111=161.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2058. Pituşcan, F.
Organizarea şi tehnica comerţului : Note de curs / F. Pituşcan, A. Scutaru ;
MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2015. – 328 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 328 (8 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-81-004-3.
[2015-2001].
- - 1. Comerţ – Organizare.
339.1(075.8)

21
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
Analiza compatibilităţii legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europe-
ne în domeniul egalităţii şi nediscriminării. – Vezi Nr 2061.

Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "In-


teracţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii", (Palatul Re-
publicii, 14 noiemb. 2014). – Vezi Nr 2062-64.

2059. În arestul poliției : O descriere empirică a drepturilor suspecților din patru juris-
dicții / Jodie Blackstock, Ed Cape, Jacqueline Hodgson [et al.] ; trad. din lb. engl. de Dana
Manole. – [Chişinău] : Cartier ; Cambridge : Intersentia, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 565
p. : tab. ; 24 cm. – (Cartier juridic / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
Tit. orig.: Inside Police Custody. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-987-4.
[2015-2139].
- - 1. Justiţie penală. 2. Drept penal internaţional.
341.4(4)
2060. Poalelungi, Mihai.
Convenția Europeană a Drepturilor Omului : Obligații pozitive și negative : Monografie /
Mihai Poalelungi. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 318 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 287-318 (457 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-539-7 (în cop. tare).
[2015-2183].
- - 1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
341.231.14(4)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2061. Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele
europene în domeniul egalității și nediscriminării : Studiu / Pavel Grecu, Nadejda
Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.] ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova CRJM. – Chi-
șinău : [Imprint Star], 2015. – 194 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3002-8-5.
[2015-2016].
- - 1. Drepturile omului – Domeniul egalităţii şi nediscriminării.
342.7+341.231.14(4)
2062. "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi solu-
ţii", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Culegerea comunicărilor partici-
panţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul interna-
ţional: provocări şi soluţii", (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014) : Manifestare dedicată celei
de-a 70-a aniversări a dlui profesor univ. Nicolae Osmochescu : [în 3 vol.] / resp. de ed.:
Violeta Cojocaru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24 cm. –
ISBN 978-9975-53-556-4.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 1. – 2015. – 234, [1] p. : fot. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Asoc. Judecăto-
rilor din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe
bibliogr. în note la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-564-9. – [2015-2201].
- - 1. Dreptul intern al Republicii Moldova. 2. Drept internaţional.
342.1(478)+341(082)=135.1=133.1=161.1
2063. Vol. 2. – 2015. – 329, [2] p. : fot. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Asoc. Ju-
decătorilor din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe
bibliogr. în note la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-557-1. – [2015-2202].
- - 1. Drepturile omului.
342.72/.73+341.231.14(082)=135.1=133.1=161.1
2064. Vol. 3. – 2015. – 182 p. : fot. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Asoc. Judecă-
torilor din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-566-3 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – [2015-2203].
- - 1. Dreptul intern al Republicii Moldova. 2. Drept internaţional.
342.1(478)+341(082)=135.1=111=133.1
2065. Электоральные процессы в Республике Молдова: реальность, тенден-
ции и перспективы / Кишин. фил. Междунар. Ин-тa мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан гос.-участников МПА
СНГ (МИМРД МПА СНГ). – Кишинэу : Princeps, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 312
p. : fig., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-3037-3-6 (în cop. tare).
[2015-2121].
- - 1. Procese electorale în Republica Moldova.
342.8:324(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2066. Copețchi, Stanislav.
Calificarea infracțiunilor : Note de curs / Stanislav Copețchi, Igor Hadîrcă ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 349 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 339-349 (199 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-547-2 (în cop. tare).
[2015-2193].
- - 1. Calificarea infracţiunilor.
343.2/.7(075.8)
2067. Corcea, Nicolae.
Violenţa în familie : Monografie / Nicolae Corcea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 351, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 315-352 (432 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-716-8.
[2015-2112].
- - 1. Violenţa în familie – Protecţie juridico-penală.
343.6

23
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

2068. Pungă, Alexei.


Activitatea specială de investigaţii : dosarele speciale : [pentru uzul studenţilor] / Alexei
Pungă, Alexandru Pareniuc ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI]. – 63 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (28 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-121-18-7.
[2015-2095].
- - 1. Proceduri penale speciale.
343.137(075)
2069. Rusu, Vitalie.
Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat copiilor victime și
martori în procesul penal / Vitalie Rusu, Arina Țurcan ; resp. de ed.: Lilian Darii. – Chișinău :
[Cu drag], 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 112 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4388-9-6.
[2015-2148].
- - 1. Apărarea minorilor. 2. Copii victime – Asistenţă juridică.
343.121.5:343.163
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
2070. Ulianovschi, Xenofon.
Manual de drept penal militar : [pentru uzul studenţilor] / Xenofon Ulianovschi ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Public. – Chișinău : [ULIM], 2015. –
446 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 429-446 (272 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-71-3.
[2015-2100].
- - 1. Drept penal militar.
344.1(075.8)
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
2071. Cojocari, Eugenia.
Dezmembrămintele dreptului de proprietate (alte drepturi reale) : Note de curs / Euge-
nia Cojocari, Liliana Dandara, Vasilii Perederco ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova,
Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere". – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişi-
nău : UCCM, 2015. – 103 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 101-103 (45 tit.) şi în subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-81-002-9.
[2015-1999].
- - 1. Dreptul de proprietate.
347.23(075.8)
2072. Lege Nr 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe : Publicat: 29.05.2015 în Mo-
nitorul Oficial Nr 131-138 : art. Nr 249 : Data intrării în vigoare : 29.11.2015. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 72 p. ; 21 cm. – (Actualizat = Обновленный).

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. pe cop.: Codul locativ al Republicii Moldova = Жилищный кодекс Республики


Молдова. – Text paral.: lb. rom., rusă.
ISBN 978-9975-3050-5-1.
[2015-2137].
- - 1. Codul locativ al Republicii Moldova.
347.254(478)(094.4)=135.1=161.1
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2073. Drept civil. Partea specială : (Scheme, speţe, teste) : [pentru uzul studenţilor] /
Bănărescu Iulia, Brumă Sorin, Chelaru Oleg [et al.] ; sub red.: Gheorghe Chibac, Sergiu
Baieș ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Privat. – Ed. a 2-a, (modificată și
compl.). – Chişinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 325 p. : scheme, tab. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-546-5.
[2015-2208].
- - 1. Drept civil.
347.4(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2074. Drept succesoral : Suport de curs / Eugenia Cojocari, Elena Constantinescu,
Iulia Bănărescu [et al.] ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. de
Drept, Catedra Drept Privat. – Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 388, [3]
p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-532-8.
[2015-2209].
- - 1. Drept succesoral.
347.65/.68(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2075. Juc, Victor.
Securitatea Națională și Politica Externă ale Republicii Moldova în contextul transfor-
mărilor structurale de sistem post-război rece : [monografie] / Victor Juc ; Inst. de Cercet.
Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei. – Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice
şi Politice al AŞM, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –199 p. ; 20 cm.
Bibliogr.:p. 185-197 (164 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-530-4 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-2215].
- - 1. Securitate naţională – Republica Moldova. 2. Republica Moldova – Politică exter-
nă.
351.746+327(478)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
2076. Плешка, Виталий.

25
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Наставление по разведке : Пособие для студентов Военной кафедры / Плешка


Виталий ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – Кишинев : [USEFS], 2015. – 66 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 65 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-12-4.
[2015-2019].
- - 1. Pregătire militară.
355.233(075.8)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condiţi-
ile societăţii în tranziţie". – Vezi Nr 2118.

2077. Ghidul Mediatorului comunitar / echipa de proiect: Nina Pungă [et al.] ; coord.:
Marin Alla. – [Chişinău : S. n., 2015] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-53-559-5.
[2015-2218].
- - 1. Servicii ale mediatorului comunitar.
364.42/.44(036)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
2078. Codul educaţiei al Republicii Moldova : Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Ofi-
cial Nr. 319-324, art. Nr 634 : Data intrării în vigoare: 23.11.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux,
2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 168 p. ; 21 cm. – (Actualizat = Обновленный).
ISBN 978-9975-3050-6-8.
[2015-2136].
- - 1. Codul educaţiei al Republicii Moldova.
37(478)(094.4)
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2079. Afanas, Aliona.
Managementul activităţii educative la clasa de elevi: aspecte teoretice şi metodologice
: Monografie / Aliona Afanas ; coord. şt.: Maria Hadîrcă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. –
110 p.: fig., tab. ; 29 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei, ISBN 978-9975-48-093-2).
Bibliogr.: p. 78-80 (61 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-48-070-3.
[2015-2060].
- - 1. Management educaţional.
37.0
2080. Bolboceanu, Aglaida.
Consiliere psihologică pentru orientare şi dezvoltare în carieră : Ghid de aplicare /
Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 92 p. : des., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 77-78 (30 tit.). – 50 ex.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-48-071-0.
[2015-2049].
- - 1. Orientare profesională.
37.048.4: 331.548
2081. Cibotaru, Liubovi.
Educaţia civică : Clasele a 5-a – a 8-a : Suport didactic / Liubovi Cibotaru ; coord.: Ta-
mara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 37 p. : fig. ; 29 cm. – (Suport
didactic, Instituţiile de Învăţământ cu Instruire în Limbile Minorităţilor Naţionale, ISBN 978-
9975-48-075-8) (Predarea disciplinelor şcolare în limba română).
50 ex.
ISBN 978-9975-48-074-1.
[2015-2052].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4:811.135.1′243
2082. Codul Educaţiei al Republicii Moldova : COD Nr. 152 din 17.07.2014 : Publi-
cat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr 634 : Data intrării în vigoare:
23.11.2014 / Parlamentul Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. –
135 p. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-87-013-9.
[2015-2141].
- - 1. Codul educaţiei al Republicii Moldova.
37.0(478)(094.4)
2083. Integralizarea naţional-europeană a valorilor educaţiei umaniste : Studiu
monografic / Tamara Cazacu, Adrian Ghicov, Nelu Vicol [et al.] ; coord.: Tamara Cazacu ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 80 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei / coord
de Lilia Pogolşa, ISBN 978-9975-48-093-2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 77-80 (82 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-092-5.
[2015-2070].
- - 1. Educaţie umanistă.
37.017
2084. Perspective metodologice de formare/dezvoltare a competenţelor discipli-
nare ale elevilor în context axiologic : Culegere de articole / Tamara Cazacu, Adrian
Ghicov, Nelu Vicol [et al.] ; coord.: Tamara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. –
150, [1] p. : digr., fig., tab. ; 21 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei, ISBN 978-9975-48-093-2).
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.
ISBN 978-9975-48-087-1.
[2015-2065].
- - 1. Educaţie umanistă.
37.017=135.1=161.1

27
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

2085. "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în do-


meniul culturii fizice", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Probleme
actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale : consacrate Zilei Mondiale a Calităţii, 14-15 noiem. 2014 /
col. red.: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2014. – 630 p. : fig., graf., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. –
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-07-0.
[2015-2017].
- - 1. Educaţie fizică. 2. Cultură fizică.
37.0+796/799(082)=135.1=161.1
2086. Recomandări de implementare a Modelului de integrare naţional-
europeană a valorilor educaţiei umaniste în gimnaziu şi liceu : Portofoliu / Tamara Caza-
cu, Liuba Cibotaru, Lilia Frunze [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Edu-
caţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 34 p. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (21
tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-088-8.
[2015-2066].
- - 1. Educaţie umanistă.
37.017
2087. Stratan, Ecaterina.
Educaţia moral-spirituală : clasa 1-a / Ecaterina Stratan. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 56 p. : il. color ; 25 cm.
Aut. este indica pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-130-08-0.
19,00 lei. – [2015-2174].
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93
2088. Stratan, Ecaterina.
Educaţia moral-spirituală : clasa a 4-a / Ecaterina Stratan. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015
[Tipogr. "Poligraf-Design"]. – 56 p. : il. color ; 25 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-130-11-0.
19,00 lei. – [2015-2175].
- - 1. Educaţie moral-spirituală.
37.017.93
2089. Ungureanu, Constantin.
Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918) /
Constantin Ungureanu ; a contribuit: Eugen Patraş ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de
Istorie. – Chișinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 456 p. : tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl., germ. – Bibliogr.: p. 422-442. – Apare cu sprijinul financiar al Inst.
Bukowina din Augsburg, Rep. Federativă Germania. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-548-9.
[2015-2207].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Învăţământul din Bucovina – Istorie.


37.0(477.85)(091)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
Batog, Mariana. Modalităţi de intervenție psihologică în cazul tulburării posttraumatice
de stres la copii şi adolescenți. – Vezi Nr 2029.

2090. Botgros, Ion.


Competenţa de cunoaştere ştiinţifică – sistem optimizator : Ghid metodologic / Ion Bot-
gros, Ludmila Franţuzan, Crenguţa Simion ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 127 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-076-5.
[2015-2053].
- - 1. Competenţe şcolare.
37.015
2091. Guceac, Viorela.
Ascultarea activă: strategie de dezvoltare a comunicării eficiente la elevii de vîrstă şco-
lară mică : (Lucrare metodică în ajutorul cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi
studenţilor din instituţiile pedagogice) / Viorela Guceac. – Chişinău : [Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) a AŞM], 2015. – 59 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-46 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-3-8.
[2015-1991].
- - 1. Competenţe de comunicare – Ascultare activă.
37.015(076.5)
Pavlenko, Lilia. Adolescenţa – vârsta dilemelor. – Vezi Nr 2032.

2092. Studierea copilului prin metoda observării şi documentării : Suport de curs :


Pedagogie în Învăţământul Primar : Masterat / Fundația Liechtenstein Development Service
(LED), Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Centrul Educațional Didactic ″Pas cu
Pas″ ; alcăt.: Liliana Saranciuc-Gordea, Ludmila Ursu. – Chișinău : Epigraf, 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 134 p. ; 26 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-125-71-0.
[2015-2224].
- - 1. Educaţie – Practici.
37.015
2093. Сазонов, Вениамин.
Подготовка к успеху : От понимания – к управлению : Тренинговый курс : Рабочая
тетрадь / Вениамин Сазонов, Сергей Прокопов, Сергей Катарага ; "Начало жизни". –
[Chişinău : S. n., 2015] (Tipogr. "Policolor") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-3029-2-0.
Первое полугодие : Понимание себя. – 2015. – 100 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de
tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern.

29
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Development Cooperation Agency (SIDA). – 5000 ex. – ISBN 978-9975-3029-2-0 (eronat)


(broşată în spirală). – [2015-2098].
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2094. "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", coloc-
viu ştiinţifico-practic (2015 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte
lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 martie 2015 / com. şt.: Svetlana
Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 119 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Germanică
şi Comunicare Interculturală. – Texte : lb. rom., engl., gem., alte lb. străine. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-710-6.
[2015-2110].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811(082)=00
2095. Cazacu, Tamara.
Ştiinţe : Clasa a 3-a : Fişe didactice / Tamara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldo-
va, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr.
"Cavaioli"]. – 32 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Auxiliar didactic pentru elevi şi profesori, Instituţiile
de Învăţământ cu Instruire în Limbile Minorităţilor Naţionale) (Predarea disciplinelor şcolare în
limba română).
Text parţial : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-072-7.
[2015-2050].
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Metodica predării.
37.016.046:[502+811.135.1′243]
2096. Decuseară, Ala.
Învăţăm a scrie scriind : Scriere ghidată : pentru clasele a 5-a – 12-a : Hai să cunoşti
compoziţia din interior / Ala Decuseară. – [Chişinău : S. n.], 2015 (Tipogr. "Prag-3" SRL). –
192 p. : tab. ; 20 cm. – (Educaţie pentru societate).
Bibliogr.: p. 192 (3 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-77-258-7.
[2015-2182].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
2097. Frunze, Lilia.
Educaţia civică : Clasele a 9-a – a 10-a : Fişe didactice / Lilia Frunze ; coord.: Tamara
Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 67 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Auxiliar didac-
tic pentru elevi şi profesori, Instituţiile de Învăţământ cu Instruire în Limbile Minorităţilor Naţio-
nale) (Predare disciplinelor şcolare în limba română).
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-077-2.
[2015-2054].
- - 1. Educaţie civică – Metodica predării.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016.046:[37.017.4:811.135.1′243]
2098. Odoleanu, Natalia.
Bune practici : Dezvoltarea competenţei de soluţionare a problemelor de mediu : Su-
port didactic pentru profesori / Natalia Odoleanu ; au colab.: V. Şchiopu [et al.] ; coord.: Ta-
mara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 38 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-078-9.
[2015-2055].
- - 1. Educaţie ecologică – Metodica predării.
37.016.046:502/504
2099. Roşcovanu, Veronica.
Bune practici : Dezvoltarea personalităţii elevului prin abordarea comunicativ-valorică :
Portofoliu didactic la limba şi literatura română / Veronica Roşcovanu ; coord.: Tamara Caza-
cu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 37 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Suport didactic
pentru elevi şi profesori, Instituţiile de Învăţământ cu Instruire în Limbile Minorităţilor Naţiona-
le, ISBN 978-9975-48-075-8).
Referinţe bibliogr.: p. 36 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-079-6.
[2015-2056].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării. 2. Literatură română – Meto-
dica predării.
37.016.046:[811.135.1'243+821.135.1.09]
2100. Starîş, Angela.
Formarea cetăţeniei active în cadrul disciplinelor Istorie şi Educaţie civică : (clasele a
5-a – a 9-a) : Ghid metodologic / Angela Starîş ; coord. şt.: Angela Cara ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015
[Tipogr. "Cavaioli"]. – 71 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 64-68 (78 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-091-8.
[2015-2069].
- - 1. Istorie – Metodica predării. 2. Educaţie civică – Metodica predării.
37.016.046:[94+37.017.4]
2101. Surugiu, Dorina.
Nuevas tendencias en la metodología de E/LE : Apoyo para el curso de Didáctica de la
lengua española / Dorina Surugiu ; Univ. Pedagógica de Estado "I. Creangă", Fac. de Leng. y
Lit. Extranjeras, Dep. De Leng. y Lit. Románicas. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 138 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 14 ex.
ISBN 978-9975-115-75-9.
[2015-2097].
- - 1. Limba spaniolă – Metodica predării.
37.016.046:811.134.2
2102. Volcovscaia, Maria.

31
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Русская речь : Ghid pentru profesori : Clasa a 5-a / Maria Volcovscaia, Nina
Gorbaciova ; comisia de evaluare: Eugenia Burlacu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Prut Internaţional, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 59, [1] p. : tab. ; 24 cm,
Bibliogr.: p. 59 (18 tit.).
ISBN 978-9975-54-226-5.
[2015-2129].
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
37.016.046:811.161.1
2103. Новак, Евгения.
Я и мир вокруг меня : Дидактический материал по развитию русской речи
учащихся гимназий с румынским языком обучения / Евгения Новак ; coord.: Tamara
Cazacu ; Акад. наук Респ. Молдова, Ин-т пед. наук. – Кишинэу : Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 67 p. : fig. ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-48-086-4.
[2015-2064].
- - 1. Limba rusă pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.161.1'243
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2104. Cebanu, Lilia.
Managementul activităţilor extraşcolare : Ghid metodologic / Lilia Cebanu ; coord. şt.:
Maria Hadîrcă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institu-
tul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 83 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 73-74 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-083-3.
[2015-2061].
- - 1. Activităţi extraşcolare – Organizare.
37.091
2105. Metodologia de optimizare a curriculumului şcolar : Monografie / Ion Bot-
gros, Ludmila Franţuzan, Sergiu Baciu [et al.] ; coord. șt.: Ion Botgros ; Acad. de Științe a
Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chișinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 332 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Științe ale educației / coord. de Lilia
Pogolșa, ISBN 978-9975-48-093-2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 40 ex.
ISBN 978-9975-48-098-7.
[2015-2073].
- - 1. Curriculum şcolar – Metodologii.
37.091
2106. Plan managerial : anul şcolar 2015-2016 : [Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi"
din Chişinău] / Direcţia Generală Educaţiei, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău,
Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi. – Chişinău : [Gunivas] : Liceul
Teoretic "Gheorghe Asachi", 2015. – 332 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-3012-4-4 (Gunivas).
[2015-1990].

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişinău – Organizarea educaţiei şi învă-


ţământului.
37.091(478-25)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2107. Cemortan, Stela.
Dimensiuni psiho-pedagogice ale socializării copiilor de vârstă timpurie : Monografie /
Stela Cemortan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Insti-
tutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 111 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Ştiinţe
ale educaţiei / coord. de Lilia Pogolşa, ISBN 978-9975-48-093-2).
Bibliogr.: p. 108-110 (48 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-073-4.
[2015-2051].
- - 1. Educaţie timpurie.
373.2
2108. Cimpoieș, Valentina.
Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina
Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Lumina, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 56 p. :
fig. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-889-7.
[2015-2156].
373.2.016:51
2109. Evaluare criterială prin descriptori în învățămîntul primar : Clasa 1 : Ghid
metodologic / Mariana Marin, Valentina Gaiciuc, Angela Popovici [et al.] ; coord. șt.: Lilia
Pogolșa, Mariana Marin ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Științe ale Educației. – Chişi-
nău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 84 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 82-83 (31 tit.) şi în subsol. – 70
ex.
ISBN 978-9975-48-097-0.
[2015-2072].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
2110. Ghețoi, Petru.
Alfabetul vesel / Petru Ghețoi. – [Chişinău] : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron"). – [28] p. :
des. color ; 28 cm. – (Casa poveştilor : Hai să învăţăm împreună alfabetul şi cifrele!, ISBN
978-9975-128-17-9) (Alfabetul. Cifrele. Poveşti).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-128-47-6.
[2015-2009].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2.016
2111. Pascari, Valentina.
Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară : Ghid metodologic / Valenti-
na Pascari. – Ed. a 2-a (rev. şi compl.). – [Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă")]. – 172 p. : scheme, tab. ; 24 cm.

33
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Bibliogr.: p. 169-172 (66 tit.). – [5000] ex.


ISBN 978-9975-53-558-8.
[2015-2196].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2112. Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie : Cu-
legere de articole / Stela Cemortan, Oxana Paladi, Jana Racu [et al.] ; coord. şt.: Stela
Cemortan, Oxana Paladi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişi-
nău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 111 p. : fig., tab. ; 21 cm. –
(Ştiinţe ale educaţiei, ISBN 978-9975-48-093-2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex.
ISBN 978-9975-48-089-5.
[2015-2067].
- - 1. Educaţie timpurie.
373.2
2113. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Caiet de scriere şi exerciţii suplimentare la Abecedar : Clasa 1-a / Ecaterina Rusu-
Rîşcan, Eliza Stratan. – Ed. rev. – Chişinău : Pontos, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 87, [1]
p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-87-102-0.
[2015-2144].
373.3.016:811.135.1
2114. Socializarea copiilor de vârstă timpurie : Monografie / Tatiana Vasian, Jana
Racu, Zinaida Stanciuc [et al.] ; coord. şt.: Tatiana Vasian ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr.
"Cavaioli"]. – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei / coord. de Lilia Pogolşa, ISBN
978-9975-48-093-2).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-090-1.
[2015-2068].
- - 1. Educaţie timpurie.
373.2
2115. Tăutu, Inesa.
Născut în Moldova : [fişe cu informaţii, imagini pentru colorat : pentru elevii claselor
primare] / Inesa Tăutu, Tudoriţa Raischi. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 [Tipogr. "Poligraf-
Design"]. – 48 f. : il. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – 500 ex.
ISBN 978-9975-130-16-5.
35,00 lei. – [2015-2173].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:39(478)
2116. Никитченко, Алла.
Культура добрососедства : Место где мы живем : Тетрадь для 2-го класса / авт.-
коорд.: Алла Никитченко ; соавт.: Маргарита Араджиони, Ирина Брунова-Калисецкая ;

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

коорд.: Виорика Гораш-Постикэ, Рима Безеде ; Образоват. Центр "Про-Дидактика". –


Кишинэу : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 88 p. : fig. ;
30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 600 ex.
ISBN 978-9975-4485-3-6.
[2015-2159].
373.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2117. Bucun, Nicolae.
Sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie la şcolarul mic : [studiu] / Nicolae
Bucun, Aurelia Glavan ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Științe ale Educației. – Chișinău
: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 154 p. : fig. ; 29 cm. – (Științe
sociale, ISBN 978-9975-48-094-9).
Bibliogr.: p. 90-100 (240 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-48-095-6.
[2015-2071].
- - 1. Copii hiperactivi.
376.5
2118. "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie", conferinţă interna-
ţională (2015 ; Chişinău). Conference Book of the International Conference "Fenomenul
sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной
трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation",
October, 23-25, 2014, Chişinău / sci. ed.: Liya Kalinnikova Magnusson, Silvia Belibova. –
[Chişinău] : S. n. ; Sweden, 2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 318 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Antetit.: State Ped. Univ. "Ion Creanga", Chisinau, Moldova, Uppsala Center for Rus-
sian and Eurasian Studies / UCRS Uppsala Univ., Sweden, Nat. Ped. Univ. "M. Dragoma-
nov", Ukraine [et al.]. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex.
ISBN 978-9975-115-74-2 (în cop. tare).
[2015-2096].
- - 1. Copii cu dizabilităţi – Impactul sărăciei. 2. Educaţie incluzivă.
376+364.2(082)=135.1=161.1
Furdui, Emilia. Aplicarea terapiei Snoezelen în reabilitarea psihologică a copiilor cu
deficienţe de auz. – Vezi Nr 2030.

2119. Методические и организационные аспекты школьной инклюзии :


Учебно-методическое пособие / Ибришим Л., Панаитова С., Микотина В. [и др.]. – [Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 99 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 97-99 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-012-2.
[2015-2135].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376(075)

35
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2120. Făuritorii unei istorii de aur : [70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : album] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chișinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 153, [5] p. :
fot. color ; 22 x 23 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-53-543-4 (în cop. tare).
[2015-2195].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Chişi-
nău – Albume.
378.661(478-25)(084.12)
2121. Năstase, Corneliu.
Instruirea profesional-orientată a studenților stomatologi : Actualități și tendințe
moderne / Corneliu Năstase, Alexei Terehov ; consultant șt.: Valeriu Burlacu. – Chișinău : S.
n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-545-8.
[2015-2214].
- - 1. Instruirea studenţilor stomatologi.
378:616.31
2122. Popa, Iulius.
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi : (1945-2015) : [70 de ani de la fondare] /
Iulius Popa. – Chișinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 516 p. : fot., fot. color ;
24 cm.
Rez.: lb. engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-538-0.
[2015-2192].
- - 1. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Istorie.
378.4(478-21)(091)
2123. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi = Alecu Russo Bălţi State Uni-
versity / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 76 p. : fot., diagr. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex.
ISBN 978-9975-85-008-7.
[2015-2007].
- - 1. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Istorie.
378.4(478-21)(091)=135.1=111
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
2124. Soroceanu, Evdochia.
Ritualurile calendaristice ale găgăuzilor : Studiu etnolingvistic = Gaguzlarin kalendar
adetleri : Etnolingvistik aaraştırması / Evdochia Soroceanu ; trad. în lb. rom.: Gheorghe Gheţu
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Gunivas, 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 258 p. : tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., găgăuză. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 236-
246. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 300 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-3012-3-7.
[2015-2226].
- - 1. Găgăuzi – Obiceiuri populare.
39(=512.165):81'27=135.1=512.165
391/395 Etnografie
2125. Квилинкова, Елизавета.
Курбан у гагаузов : (Архаическая современность) : (монография) / Елизавета
Квилинкова ; науч. консультант: Христов П. ; Акад. наук Молдовы, Ин-т культ. наследия.
– Кишинев : Б. и., 2015 (И.П.Ф. "Центральная Типография"). – 487 p. : fot., [8] p. fot. color
; 21 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 445-472 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-503-8 (în cop. tare).
[2015-2184].
- - 1. Găgăuzi – Ritualul kurban. 2. Ritualul kurban – Găgăuzi.
392(=512.165)
398 Folclor
2126. Două mii de proverbe și zicători din folclorul românilor / sel. de Silvia Ursa-
che ; il.: Alexei Gurschi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 112 p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-126-53-3.
[2015-2153].
- - 1. Proverbe. 2. Zicători.
398.9(=135.1)
Legende despre Ştefan cel Mare. – Vezi Nr 2227.

2127. Legendele neamului românesc / sel., adaptare: Silvia Ursache. – [Chișinău] :


Silvius Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. : des. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-54-0.
[2015-2152].
- - 1. Legende româneşti.
398.22(=135.1)
2128. Triboi, Vasile.
Totul despre superstiţiile sportive / Vasile Triboi, Ursache Simona. – Chişinău :
[USEFS], 2015. – 208 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 198-208 (180 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-131-20-9.
[2015-2026].
- - 1. Superstiţii sportive.
398.3:796/799
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
2129. ″Integrare prin cercetare și inovare″, conferință științifică națională cu par-
ticipare internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică națională cu participare inter-
națională ″Integrare prin cercetare și inovare″ : Rezumate ale comunicărilor, 10-11 noiem.

37
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

2015 / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Florentin Paladi [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-701-4.
Ştiinţe ale naturii şi exacte. – 2015. – 191 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Mol-
dova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex. – ISBN 978-
9975-71-705-2. – [2015-2109].
5:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2130. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : Тетрадь ученика 2-го класса / Зинаида Галбен-Панчук, Светлана
Галбен, Стелла Дьякону. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), [2015]
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-027-8 (eronat).
[2015-2172].
502/504(075.2)
2131. Исак, Андрей.
Охрана окружающей среды: приоритеты европейской интеграции для Молдовы /
Андрей Исак ; Междунар. ассоц. хранителей реки Eco-TIRAS. – Кишинэу : Eco-TIRAS,
2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (4 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-550-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-2200].
- - 1. Protecţia mediului înconjurător – Republica Moldova – Integrare europeană.
504.06+[327(478):061.1EU]
51 MATEMATICĂ
2132. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices, 2015. – 56 p. : fig. ; 24 cm. – (Calea spre perfor-
manţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-890-3.
[2015-2142].
51(075.2)
2133. Matematică : Manual pentru clasa a 5-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga
Şpuntenco [et al.] ; comisia de evaluare: Aliona Laşcu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-
va. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 232 p. : fig. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar din sursele Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-206-7.
[2015-2127].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2134. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник : 5 класс / trad. din lb. rom.: Ludmila
Ursu. – [Кишинэу] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 231, [1] p. : fig. color ; 24 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.


ISBN 978-9975-54-219-7.
[2015-2128].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2135. Stratan, Eliza.
Caiet la matematică : clasa 1-a / Eliza Stratan, Veronica Gurduza. – [Chişinău] : S. n.,
2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 68 p. : il. ; 24 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-80-999-3.
[2015-2145].
51(075.2)
2136. Попа, Елена.
Тесты по математике : 2 класс : (вводные, текущие и итоговые) и упражнения для
индивидуальной работы / Елена Попа, Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – [Изд. 2-е].
– Кишинёв : Interprint, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 63, [1] p. fig., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4032-5-2.
[2015-2225].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
517 Analiză
2137. Goriuc, Ion.
Probleme şi exerciţii la analiza matematică / Ion Goriuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematică. – Chişinău : UTM, 2015. –
139 p. ; 20 cm.
75 ex.
ISBN 978-9975-45-398-1.
[2015-2077].
- - 1. Analiză matematică.
517(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2138. Biologie : Caiet de evaluări : clasa a 11-a, profil real / Lidia Dencicov-Cristea,
Liuba Şlevcova, Valentina Buzu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia Reclama]. – 21
cm. + An.: 2 f. câte 4 p. – ISBN 978-9975-58-069-4.
Varianta "A". – 2015. – 32 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-58-070-0. – [2015-2035].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2139. Varianta "B". – 2015. – 32 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000
ex. – ISBN 978-9975-58-071-7. – [2015-2036].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)

39
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

2140. Biologie : Lucrări de laborator : clasele a 8-şi a 9-a / Lidia Dencicov-Cristea, Na-
talia Curea, Elizaveta Şarban [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipografia Reclama]. – 54, [2]
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-58-068-7.
[2015-2034].
57(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
2141. Lupaşcu, Teodor.
Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human Anatomy
= Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] /
Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 7-a, trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale =
The cardiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs = Cердечно-
сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств. –
2015. – 432 p. : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 431. – 700 ex. –
ISBN 978-9975-57-184-5. – [2015-2029].
- - 1. Anatomia omului. 2. Sistem cardiovascular. 3. Sistem limfatic. 4. Sistem nervos.
611.1+611.4+611.8(076.5)=135.1=111=161.1
2142. Ştefaneţ, Mihail.
Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor
Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – [Ed. a 3-a]. – Chi-
şinău : Medicina, 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-118-54-5.
Vol. 2. – 2015. – 431 p. : fig. – 300 ex. – ISBN 978-9975-57-195-1 (Tipografia-Sirius). –
[2015-2031].
- - 1. Anatomia omului.
611.1/.8(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2143. "Probleme actuale ale morfologiei", conferință ştiințifică internațională
(2015 ; Chişinău). Probleme actuale ale morfologiei = Actual Issues of Morphology =
Актуальные вопросы морфологии : Materialele Conferinței Ştiințifice Internaționale : dedi-
cată celor 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", 15-16 oct. 2015, Chișinău / sub red.: Ilia Catereniuc, Boris Topor. – Chișinău :
S. n., 2015 (Tipografia "Sirius"). – 427 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. Șt. de
Morfologie din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-57-194-4.
[2015-2030].
- - 1. Morfologie (medicină).

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

612.01:616.1/.9(082)=135.1=111=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2144. Croitoru, Cătălina.
Cahier pour les travaux de laboratoire en matiere d'hygiene generale : (semestres 3-4)
/ Cătălina Croitoru, Lili Groza, Elena Ciobanu ; publ. par: Gheorghe Ostrofeţ ; IP Univ. d'Etat
de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu". – Chişinău : Medicina, 2015. – 84 p. : tab.
; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 84 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-009-7.
[2015-2178].
613(076.5)
2145. Кроитору, Кэтэлина.
Тетрадь для практических занятий по общей гигиене / Кэтэлина Кроитору, Лили
Гроза, Елена Чобану ; под ред.: Георге Острофец ; Гос. ун-т медицины и фармации
"Николае Тестемицану", Каф. общей гигиены. – Кишинёв : Medicina, 2015. – 107 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 107 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-008-0.
[2015-2087].
613(076.5)
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
2146. Răspunsul la violenţa partenerului intim şi violenţa sexuală împotriva fe-
meilor : Ghid clinic şi de politici OMS / Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Biroul Regional
pentru Europa, Biroul OMS din Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 54 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 47-53 şi în subsol.
[2015-2162].
- - 1. Violenţă sexuală – Protecţie.
613.881:343.541
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2147. Cotelea, Tamara.
Posibilități de identificare a compuşilor ce se izolează din materialul biologic cu solvenţi
polari : Aplicații practice pentru studenţii anului 4 / Tamara Cotelea, Lidia Simonov ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Farmacie, Catedra de chimie
farmaceutică şi toxicologică. – Chișinău : Medicina, 2015. – 91 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor de lab. – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-005-9.
[2015-2093].
615.076(076.5)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2148. Manualul de proceduri standard pentru organizarea asistenței
hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare / Svetlana Cebotari, Lucia Andri-
eş, Natalia Popuşoi [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",

41
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui. – Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 447 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 49 (19 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-541-0 (în cop. tare).
[2015-2187].
- - 1. Hemoterapie.
615.38.07(075)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2149. Andrieş, Lucia.
Ghid de imunohematologie / Lucia Andrieş, Svetlana Cebotari ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naț. de Transfuzie a Sângelui. – Chișinău :
S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 140 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 140 (7 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9595-9-9 (în cop. tare).
[2015-2220].
- - 1. Imunohematologie.
616.15:612.1
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
2150. Manifestări cutaneo-mucoase în boala cronică de rinichi : tratat / Cristian
Radu Jecan, Ruxandra Diana Sinescu, Laura Răducu [et al.] ; coaut.: Ionel Alexandru
Checheriţă [et al.] ; sub coord.: Cristian Radu Jecan [et al.]. – [Chişinău] : Tipografia Centrală,
2015. – 200 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-563-2 .
[2015-2210].
- - 1. Boli renale.
616.61:616.5
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
2151. Prisăcaru, Viorel.
Epidemiologie specială : Manual / Prisăcaru Viorel ; Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Epidemiologie. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia
Reclama). – 411 p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Biblioteca ″Meșterul Manole″, ISBN 978-9975-58-
024-3).
Bibliogr.: p. 411 (18 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-064-9.
[2015-2033].
- - 1. Epidemiologie.
616.9-036.22(075.8)
618 Ginecologie. Obstetrică
2152. Фрипту, Валентин.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Преэклампсия и эклампсия : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания


срочной акушерской помощи / Валентин Фрипту, Стелиан Ходорожя ; под ред.: Петру
Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т
Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медицины
Респ. Молдова. – [Изд. 3-е]. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipografia Sirius). – 18 p. : il., il. color
; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-180-7.
[2015-2028].
- - 1. Complicaţii ale sarcinii – Prim ajutor.
618.3-06-083.98(076)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2153. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică cu
participare internaţională (3 ; 2015 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare intern., Ed. a 3-a, 12-13 noiem. 2015, Chişinău,
Rep. Moldova / com. şt.: Constantin Ţuleanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 257 p. :
fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Conferinţe", ISBN 978-9975-71-718-2).
Antetit.: Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Dep.
"Alimentări cu căldură, apă, gaze şi protecţia mediului". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Index : p. 256. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-719-9.
[2015-2113].
- - 1. Energii regenerabile.
620.95:[628.8+697](082)=135.1=111=161.1
2154. Возобновляемые источники энергии – шанс для развития сельских
территорий Молдовы / Януш Голашевски, Катаржина Грецка, Рафал Краковски [и др.]
; пер.: Наталия Козак ; "ACSA" Нац. Агентство по Развитию Села, Поморский центр
сельскохозяйственного консультирования в Гданьске, Отделение в Сатром Поле. –
[Кишинэу] : ACSA ; [Польша] : Старое Поле, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. :
fig., fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-53-555-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-2199].
- - 1. Energii regenerabile.
620.95(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
2155. Теория передачи информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежан Н., Анд-
роник С. [и др.] ; отв. ред.: Кицул И. ; техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмен-
та в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : UTM, 2015
– . – 21 cm.

43
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Ч. 7. – 2015. – 158, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
155 (12 tit.). – 50 ex. – [2015-2086].
- - 1. Transmisia informaţiilor.
621.391(075)
629 Tehnica mijloacelor de transport
2156. "Sisteme de transport şi logistică", conferinţă internaţională (2015 ; Chişi-
nău). Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct.
2015, Chişinău / red. resp.: Dumitru Solomon. – Chişinău : Evrica, 2015 (Tipografia Academi-
ei de Ştiinţe a RM). – 376, [7] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Texte, rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3061-7-1.
[2015-2120].
- - 1. Sisteme de transport. 2. Sisteme de logistică.
629.01/.08+656(082)=135.1=111=161.1
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
2157. "Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства", международная научно-практическая конференция (2015 ;
Тирасполь). Современное состояние и перспективы инновационного развития сельско-
го хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства, 16-17 нояб. 2015 г. / отв. ред.: А. В. Гуманюк. – Тирасполь : Eco-Tiras, 2015
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 567 p. : fig., graf., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Гос. учреждение "Приднестровский орденов Трудового Красного Знамени
и Трудовой Славы научно-исследовательский институт сельского хозяйства". – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-552-6 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2015-2204].
- - 1. Agricultură – Inovaţii.
[631+338.43]:001.32(082)
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
2158. Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova / Igor Gorașov, Radu Voicu,
Dumitru Croitoru [et al.] ; experţi : Igor Goraşov [et al.] ; coord. ed.: Mihai Roșcovan [et al.] ;
Min. Mediului, AO ″Alternative Intern. de dezvoltare″. – Chișinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 79, [1] p. : diagr., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 67 (20 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-531-1.
[2015-2186].
- - 1. Agricultură ecologică – Republica Moldova.
631.147(478)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
2159. Nicolaescu, Gheorghe.
Tehnologia de producere a strugurilor de masă : (Manual tehnologic) / Gheorghe Nico-
laescu, Fiodor Cazac, Andrei Cumpanici. – Chişinău : ACED, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). –
240 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 227-233 (215 tit.) şi în subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-87-016-0.
[2015-2161].
- - 1. Struguri de masă – Tehnologii de producere.
634.8(075)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2160. Celac, Valentin R.
Cultura lintei (Lens culinaris Med.) : (Îndrumar) / Valentin R. Celac ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Genetică. Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : fot., tab. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-554-0.
[2015-2189].
- - 1. Linte – Tehnologii de cultivare.
635.658
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2161. Ciubucciu, Vlad.
Parcul Urban de Autobuze Chişinău : Un pic de istorie / Vlad Ciubucciu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc ; Parcul Urban de Autobuze Chişinău. – Chişinău : Pontos, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 153, [2] p. : fig., fot. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-686-0.
[2015-2155].
- - 1. Parcul Urban de Autobuze Chişinău – Istorie.
656.1(478-25)(091)
2162. Solomon, Dumitru.
Transporturi rutiere de mărfuri şi pasageri : (Proiect de an) / Dumitru Solomon ; Acad.
de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2014 (Tipografia Aca-
demia de Ştiinţe a Republicii Moldova) – . – 20 cm. – (Seria : Inginerie, Transport şi Logistică,
ISBN 978-9975-4448-6-6).
Cartea a 2-a : Organizarea transporturilor rutiere de pasageri. – 2014. – 198, [1] p. :
fig., tab. – 250 ex. – ISBN 978-9975-4448-8-0. – [2015-2048].
- - 1. Transport rutier de pasageri – Organizare.
656.1.025.2:378(075)

45
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2163. Mironov, Svetlana.
Managementul producției : Note de curs / Svetlana Mironov ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. Științe Econ., Catedra Administrarea Afacerilor. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 287
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 278-280 (49 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-688-8.
[2015-2105].
- - 1. Managementul producţiei.
658.5(075.8)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică
2164. Izvoreanu, B.
Teoria sistemelor : Îndrumar de laborator / B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red.
resp.: A. Gremalschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectro-
nică, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : UTM, 2015 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-45-331-8.
Partea a 2-a. – 2015. – 58, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 52 (14 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-395-0. – [2015-2075].
681.51(076.5)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

692 Părţi şi elemente structurale ale construcţiilor


2165. Cismaru, Ivan.
Construcţii-pardoseli din lemn : [pentru uzul studenţilor] / Ivan Cismaru. – Chişinău :
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Inst.), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
302, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 300-302. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-6-9 (în cop. tare).
[2015-1993].
- - 1. Pardoseli din lemn.
692.535.1(075)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
2166. ″Integrare prin cercetare și inovare″, conferință științifică națională cu par-
ticipare internațională (2015 ; Chișinău). Conferința științifică națională cu participare inter-
națională ″Integrare prin cercetare și inovare″ : Rezumate ale comunicărilor, 10-11 noiem.
2015 / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Florentin Paladi [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-701-4.
Științe umanistice. – 2015. – 164 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb.
rom., engl., fr., alte lb străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex. – ISBN 978-9975-
71-702-1. – [2015-2106].

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7/.9:378(478-25)(082)=00
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2167. "Moldovan Art for your Heart", art symposium (2014 ; Brussels). Art
Symposium "Moldovan Art for your Heart", Brussels, Belgium 2014 / resp. for ed., design:
Natalia Procop ; consultant: Tudor Fabian ; transl.: Diana Caldare-Raicu [et al.]. – [Chişinău] :
Cultural Center "ARTELIT", 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 31, [4] p. : fot. color, reprod. ; 14 x 20
cm.
Antetit.: Cultural Center "ARTELIT", Rep. of Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4117-6-9.
[2015-1988].
- - 1. Arte plastice.
73/76(082)
2168. Moneda în Republica Moldova / Silviu Andrieş-Tabac, Ana Boldureanu, Lilia
Dergaciova [et al.] ; coord.: Ana Boldureanu, Eugen Nicolae ; red. şt.: Eugen Nicolae ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.). – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifi-
că Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 503, [2] p. : fig.
color ; 25 cm. – (Enciclopedica, ISBN 978-9975-3089-0-8).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 480-502 şi în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3073-9-0 (în cop. tare).
[2015-2222].
- - 1. Monede – Istorie. 2. Istoria monedei.
737.1:336.74(091)
2169. Saloanele Moldovei, ediţia a 25-a, 2015 : [catalog] / Min. Culturii al Rep. Mol-
dova, Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu",
Bacău, România [et al.] ; text: Tudor Stăvilă, Petru Bejan ; colectiv red.: Popa Mariana [et al.]
; fot.: Mihai Potârniche. – Chişinău ; Bacău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 31 p. : fot.,
reprod. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 624 ex.
ISBN 978-9975-87-006-1.
[2015-2157].
- - 1. Arte plastice.
73/74(478+498)(084)
2170. Simpozion de numismatică (15 ; 2015 ; Chişinău). Al XV-lea simpozion de
numismatică : Programul şi rezumatele comunicărilor, 29-30 oct. 2015 / com. şt.: Eugen Sava
(preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ana Boldureanu (preşedinte) [et al.]. – [Chişinău] : Muzeul
Naţional de Istorie a Moldovei, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36, [2] p. ; 20 cm.
Antetit.: Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst. de
Arheologie "Vasile Pârvan" al Acad. Române. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-87-018-4.
[2015-2133].
- - 1. Numismatică.
737(082)=135.1=161.1

47
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2171. Gagauz koraflari / Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei M. V. Marunevici
; гл. ред.: Пашалы П. М. – Komrat : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 148 p. : fot.,
fot. color, tab. ; 24 cm.
Texte : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 145. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-560-1.
[2015-2194].
- - 1. Covoare găgăuze.
746.1(478-29)(091)=512.165=161.1
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2172. Daghi, Ion.
Eminesciana plastică : ciclul filosofic = L'eminescienne plastique : le cycle philosophi-
que / Ion Daghi ; coord.: Dumitru Gabura ; trad. în fr.: Larisa Tanasieva ; consultant : Mihai
Cimpoi ; fot.: Iurie Foca. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 110 p. : reprod.,
fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., fr. – Text parţial : lb. engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-106-0.
[2015-2094].
- - 1. Pictură. 2. Mihai Eminescu în arta plastică.
75:821.135.1.09=135.1=133.1
78 MUZICĂ
2173. Badrajan, Svetlana.
Literatura muzicală : pentru şcolile de muzică şi de artă : anii 1-2 de studii : clasele 4-5
(2-3) / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notografie: Cristian Şarban ;
Min. Culturii al Rep. Moldova. – [Chișinău] : Grafema Libris, 2015. – 236 p. : il., n. muz. ; 21
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.
ISMN 979-0-3480-0229-3.
ISBN 978-9975-52-189-5.
[2015-2181].
- - 1. Teoria muzicii.
78(075.8)
2174. Burlea, Vlad.
Creionări : Preludii pentru pian / muz.: Vlad Burlea ; text şi îngrijire: Inna Hatipova. –
Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 16 p. : n. muz. ; 30 cm.
30 ex.
ISMN 979-0-3480-0237-8.
ISBN 978-9975-51-682-2.
[2015-2015].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
2175. Caiet pentru ţambal = For Cimbalom / aranjament pentru ţambal, red. şt.,
notografie: Valeriu Luţă ; trad. text: Ioana Galaiuco ; Min. Culturii al Rep. Moldova. – Chişinău
: Grafema Libris, 2015 – . – 29 cm.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[Partea] a 5-a : Ansambluri. – 2015. – 131 p. : n. muz. – Tit., text parţial paral.: lb. rom.,
engl. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 150 ex. – ISMN 979-0-
3480-0236-1. – ISBN 978-9975-52-194-9. – [2015-2179].
- - 1. Muzică pentru ţambal.
789
2176. Gagim, Ion.
Fenomenul muzical Gheorghe Mustea / Ion Gagim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr.
"Balacron"). – 254 p. : n. muz., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 253-254 (34 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-85-002-5 (în cop. tare).
[2015-2002].
- - 1. Mustea, Gheorghe, 1951 - …, compozitor, dirijor şi muzicolog moldovean.
78.071(478)
2177. Ţurcanu, L.
Abecedarul muzicii şi solfegiu : Manual pentru şcolile de muzică şi de artă : Clasele 1-2
/ L. Ţurcanu, A. Ţurcanu ; notografie: Mihai Păun. – [Chișinău] : Grafema Libris, 2015. – 191
p. : n. muz. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0233-0.
ISBN 978-9975-52-191-8.
[2015-2180].
- - 1. Teoria muzicii.
78.01(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2178. Arsene, Igor.
Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică în educaţia fizică şi
sport : Caiet de seminare : (pentru studenţii) / Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : [USEFS], 2015. – 38 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 33-36 (88 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-14-8.
[2015-2021].
796.011(076.5)
2179. Manolachi, Victor.
Ghid metodic şi legislativ al Federaţiei de Judo din Republica Moldova / Victor
Manolachi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Federaţia de Judo din Rep. Moldova,
Acad. Olimpică a Rep. Moldova. – Chişinău : [USEFS], 2015. – 344, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 343-344 (29 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-131-13-1.
[2015-2020].
- - 1. Federaţia de Judo din Republica Moldova.
796.853.23.06(478)

49
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învățământ în domeniul


culturii fizice. – Vezi Nr 2085.

2180. Triboi, Vasile.


Teoria şi metodica culturii fizice : Caiet de seminare : (pentru studenţi) / Triboi Vasile,
Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii
Fizice. – Chişinău : [USEFS], 2015. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-16-2.
[2015-2023].
796.01(076.5)
2181. Triboi, Vasile.
Teoria şi metodica educaţiei fizice : Caiet de seminare : (pentru studenţi) / Triboi Vasi-
le, Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii
Fizice. – Chişinău : [USEFS], 2015. – 36 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-17-9.
[2015-2024].
796.01(076.5)
2182. Triboi, Vasile.
Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv : Caiet de seminare : (pentru studenţi) /
Triboi Vasile, Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Meto-
dica Culturii Fizice. – Chişinău : [USEFS], 2015. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (40 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-15-5.
[2015-2022].
796.015(076.5)
2183. Мокроусов-Кучук, Елена.
Современный спортивный отбор детей для настольного тенниса как эффектив-
ный фактор обучения на этапе начальной подготовки : Монография / Елена Мокроусов-
Кучук ; науч. консультант: Манолаки В. Г. – [Кишинэу : USEFS] ; Saarbrückem : LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 163 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 147-161 (175 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-131-08-7 (USEFS). – ISBN 978-3-659-57371-2 (LAP LAMBERT Aca-
demic Publishing).
[2015-2018].
- - 1. Tenis de masă – Instruire.
796.386.015
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2184. Milescu Spătarul, Nicolae.
Dicţionarul greco-slavo-român-latin (secolul XVII) = Греческо-cлавянско-румынско-
латинский словарь (XVII век) = Greek-slavonik-romanian-latin dictionary (XVII century) /
Nicolae Milescu Spătarul ; prelucrare, transcriere, adnot. și introd.: Alexandru Nichitici ; trad.
în engl. (introducerea): Nelly Karmazin ; red. în engl.: Inga Coroban ; Asoc. Naţ. a Tinerilor

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Istorici din Moldova (ANTIM). – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1547, [3] p.,
[1] f. port. ; 30 cm. – (Colecţia "Istorii şi documente necunoscute – IDN", D 1).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. alf., cuvintelor omise, cuvintelor greceşti : p. 1124-
1548. – Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-927-1 (în cop. tare).
[2015-2167].
- - 1. Limba greacă – Dicţionare. 2. Limba slavă veche – Dicţionare. 3. Limba română –
Dicţionare. 4. Limba latină – Dicţionare.
81'374.823=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2185. English for You : Workbook : Form : 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Fo-
ca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed.
"Prut"), 2015 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 95, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-212-8.
[2015-2125].
811.111(075.3)
2186. English for You : pupil's book : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Fo-
ca [et al.] ; comisia de evaluare: Larisa Codeacova, Alina Legcobit ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 128 p. : des. color ; 27 cm.
Apare cu sprijinul financiar din sursele Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-199-2.
[2015-2126].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
2187. Nicolaev, Eudochia.
English Lexicology : (Suport de curs pentru studenţi) / Eudochia Nicolaev, Lucia Şchio-
pu, Irina Rusu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra universitara Lb. Engl. – Chişinău :
S. n., 2015 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 167, [1] p. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 167 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-245-7.
[2015-2119].
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111′374(075.8)
2188. Workbook : for essay writing practice / Cristina Cernei, Aliona Arsene, Aliona
Caraman [et al.] ; special coord.: Elena Cernei. – Chişinău : [Cartdidact], 2015 [Tipografia
Reclama]. – 116 p. : fig. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3033-3-0.
[2015-2041].
811.111(076.5)

51
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

811.13 Limbi romanice


811.131.1 Limba italiană
2189. Porumb, Tatiana.
Storia della lingua italiana : dal latino all'italiano medievale / Tatiana Porumb ; red.
principal : Ion Dumbrăveanu ; Asoc. pentru promovarea limbii şi culturii italiene Dante Alighi-
eri. – Chișinău : CEP USM, 2015. – 131 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 126-129 şi în subsol. – Indice degli argomenti : p. 130-131. – 200
ex.
ISBN 978-9975-71-708-3.
[2015-2116].
- - 1. Limba italiană – Istorie. 2. Limba latină – Istorie.
811.131.1'0+811.124'0(075)
811.133.1 Limba franceză
2190. Ungureanu, Valentina.
Rezumate la limba franceză : pentru clasele 10-12 : Creativitatea. Civilizaţia. Gramati-
ca / Valentina Ungureanu, Viorica Olaru. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-33-6.
[2015-2166].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075)
811.135.1 Limba română
2191. Bolocan, Viorica.
Limba şi literatura română : clasa a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – [Ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 101 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-85-004-9.
[2015-2004].
811.135.1(075.2)
2192. Bondarenco, Nina.
Teste la limba română : pentru clasa a 5-a din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
cu limba rusă de instruire : Evaluări / Nina Bondarenco. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipografia
Reclama]. – 28 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-58-063-2.
[2015-2043].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1'243(079)
2193. Limba şi literatura română : Modele de teste pentru examenul de absolvire a
gimnaziului / coord.: Viorica Gonciaruc. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 64 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-32-9.
[2015-2149].

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.


811.135.1+821.135.1.09(079)
2194. Ora de română : Clasa 5-a : Exerciţii de vocabular şi gramatică : Auxiliar didac-
tic pentru elevi şi profesori / Erica Ranga, Nelly Parii, Margarita Tolstousov [et al.] ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Educaţie Lingvistică şi Literară. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Chişinău : Integritas, 2015. – 110, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3085-0-2.
[2015-2221].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.3)
2195. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Teste la limba română : Caiet : Clasa 1-a / Ecaterina Rusu-Rîşcan, Eliza Stratan, Ve-
ronica Gurduza ; imagini: Veronica Gurduza. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 32 p. : il. ; 24 cm.
[2500] ex.
ISBN 978-9975-80-998-6.
[2015-2146].
811.135.1(079)
2196. State, Livia.
Educare de valori prin valori : Caietul elevului : clasa a 8-a : Suport didactic la limba şi
literatura română / Livia State ; coord.: Tamara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 [Tipogr.
"Cavaioli"]. – 30 p. : fig. ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-48-080-2.
[2015-2057].
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
811.161.1 Limba rusă
2197. Рассказова, Татьяна.
Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 64 p. : des. ; 24 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-85-003-2.
[2015-2003].
811.161.1(075.2)
2198. Рассказова, Татьяна.
Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 72 p. : des. ; 24 cm.
[7000] ex.
ISBN 978-9975-85-005-6.
[2015-2005].
811.161.1(075.2)

53
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

811.163.2 Limba bulgară


2199. Български език и литература : за 5 клас / Кирилка Демирева, Надежда
Кара, Елена Рацеева [и др.] ; comisia de experţi: Maria Grădinaru [et al.] ; М-во на
просветата на Респ. Молдова. – Изд. 4-то, прераб. – [Кишинев] : Cartier, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 256 p. : il., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de
Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
820 ex.
ISBN 978-9975-79-984-3.
[2015-2147].
- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică şi interpretare.
811.163.2+821.163.2.09(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2200. Chișinăul meu : [memorii, amintiri] / alcăt.: N. Cataeva. – [Chișinău] : S. n. ;
Moscova : PK Galeria, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – 279 p. : fot., [16] p. fot., fot.
color ; 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Chişinău şi Primarului General Dorin
Chirtoacă. – 1000 ex.
ISBN 978-5-904170-29-5 (″PK Galeria″). – ISBN 978-9975-53-544-1 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală") (în cop. tare).
[2015-2205].
- - 1. Istoria Chişinăului.
821-94+94(478-25)
2201. Idem în lb. rusă : Мой Кишинев : [воспоминания, мемуары]. – [Кишинэу] : Б.
и. ; Москва : Галерия, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 358, [1] p. : fot., [16] p. fot., fot.
color ; 22 cm.
Изд. при фин. поддержке Примэрии г. Кишинёва, ген. примарa Дорина Киртоакэ.
ISBN 978-5-904170-29-5 (ООО "ПК Галерия"). – ISBN 978-9975-53-542-7 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2015-2206].
- - 1. Istoria Chişinăului.
821-94+94(478-25)
821.135.1 Literatură română
2202. Lecturi literare : Antologie pentru clasele 5-6-a / selecţia textelor : Mircea Cio-
banu, Dumitru Boicu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 275 p. ;
24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-85-006-3.
[2015-2006].
- - 1. Selecţiuni.
821.135.1-8+821.135.1(478)-8(075.3)
2203. Инструкция для побега : Антология современной румынской поэзии / [aut.
de sel.: Виктория Акимова-Круду] ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2015

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Tipogr. "Bons Offices"). – 207, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord.: Gheor-
ghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – Conţine : Поэма про канал ; К югу, в Лэчены ; Не
будем вспоминать ; Среди танцующей толпы / Штефан Багиу. Едет трактор Е 82.5 ; 3
мл конфидора ; Сизиф и горячая шатенка ; Нервно переступая с ноги на ногу ; Human
nature app version 3.0 ; А в графе "причина" было пусто ; Жалюзи / Ион Бузу. представь
замерзшую улицу Нью-Йорка ; утро висит как-то особенно ; жду машину чтобы загру-
зить ; ящики с виноградом ; сердце валяет дурака ; ты трепач, Виктор ; кроме нервов
выброшенных в меня из пулемета ; где я, боец К 1? / Виктор Цветов (Виктор Няга).
Патриотическое ; 30 ; Антониу ; *** [Лев сделал на голове бубу…] ; Научи меня сбежать
из моей головы ; Нигдемир ; Пять дней ; Из сателлита улицы / Клаудиу Комартин. Без
названия 8 ; Без названия 11 ; Прохладная галька на твоем пути / Козмин Перца. Кло-
уны ; Стихотворение пополам ; ***[на старой заправке…] ; ***[отделяю себя от мяса
этой ночи…] ; ***[мой глаз между зловонной жидкостью резни…] ; ***[наш страх собрал
нас всех в одном из нас…] / Руксандра Новак. Идем со мной, я точно знаю, куди идти ;
***[Чтобы войти в реальность…] ; ***[Я – сексуальный механизм…] ; ***[Полы чистые
сверкающие…] ; ***[Чувствуется по интонации…] ; ***[Нет названия тому…] / Дан Сочиу.
Джонс ; Солнечный день в Берлине ; Рыба (встреча с лотофагами) ; Еще один поэт
природы ; Мои отцы / Богдан Александру Станеску. ***[ненависть заполняет меня шаг
за шагом…] ; Гибридное создание ; ***[подо мной расползается…] ; Чистота ; [подни-
маю глаза…] ; [мои амбиции всегда провал…] ; [исключенная…] / Домника Друмя. Это
больше чем объятие ; ты не захочешь поверить в то, что ; то, что растет в моей голове ;
автопортрет ; корточки ; красный ; днд / Мони Стэнилэ. Самый глупый человек ; Капи-
тал ; Элегия кода ; Девочка со спичками ; Ответ / Раду Ванку. Поэма ног ; ***[Хотя ино-
гда книги бывают скучные…] ; ***[Я дам ему отличное образование…] ; Давай повоем
вместе, Джим ; Basarabia go home ; Зарисовки ; Буюканы ; Девушка ; under construction ;
одуванчики / Александру Вакуловский. избранный ; незнакомка ; сумащедшая книга ;
стихотворение ; стихотворение любви ; превосходная голова моего друга ; внутри моей
головы ; неотразимый / Дан Коман. Провинциалка ; Марианна ; Провинциалы ; Адила ;
Какая ты миленькая ; Бутерброд ; Квазинеизвестная ; Продолжать отношения ; Адила
вспоминает / Адела Гречану. утренние дыхания ; [могу молчать потому что могу гово-
рить…] ; боль как иностранный язык ; Прикосновения ; 7 фрагментов с Иустином / Рэз-
ван Цупа. Лулу ; Радости секонд-хенд и печали высшего сорта ; Уильямс ; Вечерний
монолог ; когда ничего (не) происходит с тобой ; Субботнее одиночество / Лилиана
Армашу. Цветные грезы ; моя кровь действительно красная ; (.) ; carmine ; здесь не
было только тебя ; я знаю что сделал в этой жизни ; ты лучше ; Шаги наших отцов /
Михаил Вакуловски. Immigrant song ; жажда и отвращение ; Завтра, в это же время ;
Объяснение из гарема / Марин Мэлайку-Хондарь. как Ленин и Крупская ; Тетяника ;
Тромбонист боря ; Похороны Розеты ; Ода банкам ; Рыжая кошка / Диана Епуре.
фальшивый Димитрий Круду ; Димитрий ; Димитрий ; Димитрий ; Димитрий ; Димитрий ;
отец Димитрия спит ; ***[уборщица собирается…] ; кто-то другой / Думитру Круду.
400 ex.
ISBN 978-9975-86-019-2.
124,00 lei. – [2015-2134].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1+821.135.1(478)-1=161.1

55
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Эминеску: Поиск и загадки. – Vezi Nr 2235.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2204. Belicov, Serafim.
Alte elegii contra frigului : [pamflete] / Serafim Belicov ; cop.: Victor Sochircă. – Chişi-
nău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 208 p. : fot. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-553-3.
[2015-2191].
- - 1. Pamflete.
821.135.1(478)-94 Belicov
2205. Borş, Pavel.
Stranierii : Roman / Pavel Borș ; pref.: Mihai Cimpoi ; cop.: Eudochia Zavtur. – Chiși-
nău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 247 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-534-2.
[2015-2213].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Borş
2206. Cipileaga, Vitali.
De vorbă cu Emma : [eseuri] / Vitali Cipileaga ; design cop.: Ina Moroşanu. – [Chişinău]
: Bestseller, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 183, [6] p. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3093-0-1 (print). – ISBN 978-9975-3093-1-8 (Ebook).
[2015-2165].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Cipileaga
2207. Corolețchi, Vladimir.
Sunt și eu stea : Roman / Vladimir Coroleţchi. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipografia
Reclama). – 220 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-676-1.
[2015-2088].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Coroleţchi
2208. Ernu, Costache.
Eugenia : Povestire / Costache Ernu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 80 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-301-5 (în cop. tare).
[2015-2163].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Ernu
2209. Filip, Iulian.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Noroc polyglot 2 : Poezie & grafică iuliană / Iulian Filip. – [Chișinău : S. n., 2015] (Tipo-
grafia Academiei de Științe a Moldovei). – 86 p.
Texte : lb. rom., engl., il., alte lb. străine. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-390-2.
[2015-2047].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
Lecturi literare. – Vezi Nr 2202.

2210. Levițchi, Vasile.


Adaos la cartea de vise : poezie, publicistică / Vasile Levițchi ; sel.: Arcadie Suceveanu
; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul
Poligrafic). – 274, [5] p. ; 21 cm. – (Scriitori contemporani).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-222-7 (în cop. tare).
[2015-2130].
- - 1. Poezie. 2. Selecţiuni.
821.135.1(478)-8 Leviţchi
2211. Majeure, Lola.
Sweet Vera Cruz : Roman / Lola Majeure. – Chișinău : Pontos, 2015 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 100 p. ; 20 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-51-668-6.
[2015-2090].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-312 Majeure
2212. Matei, Sergiu.
Trimite-l, Doamne, înapoi pe Ştefan : Versuri / Sergiu Matei ; cop.: Ruxanda Romaniuc.
– Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 23, [1] p. : des. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-51-684-6.
[2015-2014].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Matei
2213. Scobioală, Aurel.
Scriitorii când erau copii : [scrieri autobiografice] / Aurel Scobioală ; cop.: Sergiu Stan-
ciu. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (Combinatul Poligrafic). – 294,
[4] p. : fot. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-224-1 (în cop. tare).
[2015-2131].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.135.1(478)-94 Scobioală
2214. Snegur, Crina.

57
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Captivă a zborului : [versuri] / Crina Snegur. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"]. – 112 p. ; 13 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-551-9.
[2015-2190].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Snegur
2215. Stoica, Valentina.
Forța sentimentelor : Piese / Valentina Stoica ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 184 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-679-2.
[2015-2089].
- - 1. Piese.
821.135.1(478)-2 Stoica
Инструкция для побега. – Vezi Nr 2203.

821.161.1 Literatură rusă


2216. Отгон, Лариэль.
Диалект : [стихи] / Лариэль Отгон ; худож. оформ.: Арефин Никита. – [Кишинев] :
Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 211 p. : il., [1] f. port. ; 13 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-520-5 (în cop. tare).
[2015-2217].
- - 1. Poezie.
821.161.1-1 Отгон
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2217. Глек, Сергей.
Скрипач : повесть / Сергей Глек. – Кишинев : Notograf Prim, 2015. – 100 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-84-005-7.
[2015-2044].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Глек
2218. Новохатняя, Наталья.
Побыть в тишине : Рассказы, повести, сказки, миниатюры / Наталья Новохатняя.
– Кишинёв : Б. и., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 143, [1] p. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке М-ва культуры Респ. Молдова. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-523-6.
[2015-2216].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Новохатняя
2219. Tкачук, Марк Е.
Грядущее прошлое : Три эссе о рождении, гибели и надежде : Антропологическая
проза = The Coming Past : Three Essays on Birth, Death and Hope : Anthropological Prose /

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Марк Е. Ткачук ; науч. ред.: И. В. Манзура ; ред. на англ. яз.: Ю. Тимотина ; диз. обл.: Д.
А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus, 2015 (И.П.Ф. "Центральная типография"). – 294, [1]
p. : il. ; 13 x 17 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4482-8-4 (în cop. tare).
[2015-2046].
- - 1. Eseuri.
821.161.1(478)-4 Tкачук
2220. Цуркан, Галина.
Маяки, миражи : стихи / Галина Цуркан ; обл.: Надежда Потынга. – Кишинев : Б.
и., 2015 [Tipografia Reclama]. – 83, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-58-061-8.
[2015-2032].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Цуркан
821-93 Literatură pentru copii
2221. Cenuşăreasa : Puzzle : 260 piese : 3 + . – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr.
"Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
Apar într-o cutie.
ISBN 978-9975-4274-1-8.
49,00 lei. – [2015-2171].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2222. Crăiasa Zăpezilor : Puzzle : 260 piese : 3+ . – [Chişinău] : Dorinţa, 2015
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
Apar într-o cutie.
ISBN 978-9975-130-18-9.
49,00 lei. – [2015-2169].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2223. Elefănţelul încăpăţânat : poveste africană / il.: Raisa Sânchetru. – Chișinău :
Libelula (PROMO plus), 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 19 p. : il. color ; 23 cm. –
(Citim pe silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3011-4-5.
[2015-2227].
- - 1. Poveşti.
821-93
2224. Luceafărul : Puzzle : 260 piese : 3 + . – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Po-
ligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
Apar într-o cutie.
ISBN 978-9975-130-17-2.
49,00 lei. – [2015-2170].
- - 1. Puzzle.

59
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

821-93:794.5
2225. Mica Sirenă : Puzzle : 260 piese : 3+. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Po-
ligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
Apar într-o cutie.
ISBN 978-9975-130-19-6.
49,00 lei. – [2015-2168].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
821.135.1-93 Literatură română
2226. Creangă, Ion.
Amintiri din copilărie : [povestire] / Ion Creangă ; prez. graf.: Domniţa Maria Vieru. –
[Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 64, [18] p. : il.
color ; 23 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-55-7.
[2015-2150].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
2227. Legende despre Ștefan cel Mare / sel. și adapt.: Silvia Ursache ; cop.: Iulian
Gramaţki. – [Chișinău] : Silvius Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-59-5.
[2015-2151].
- - 1. Legende.
821.135.1-93+398.22
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2228. Chiciuc, L.
Ghicitori cu animale / L. Chiciuc ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – [10] p. : il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-80-910-8.
[2015-2143].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Chiciuc
2229. Doga, Alexandru.
Lumea de vizavi : [poezii pentru copii] / Alexandru Doga ; pict.: Ana Potârniche. – [Chi-
şinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : des. color ; 27 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-128-46-9.
[2015-2008].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Doga
2230. Osoianu-Niconov, Maria.
Culoarea florilor : Carte cu poezii de colorat / Maria Osoianu-Niconov. – Chişinău :
Tipocart Print, 2015. – 20 p. : des. ; 20 cm.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

300 ex.
ISBN 978-9975-133-09-8.
[2015-2123].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
2231. Osoianu-Niconov, Maria.
Iepuraşul cel isteţ şi prietenii lui : Carte cu poveşti / Maria Osoianu-Niconov. – Chişinău
: Tipocart Print, 2015. – 36 p. : des. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-133-10-4.
[2015-2124].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
2232. Plămădeală, Viorica.
Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişi-
nău : Iulian, 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 16 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3090-0-4.
[2015-2102].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
2233. Tomiță Corini, Maria.
Snop de raze aurii : Poezii pentru copii / Maria Tomiță Corini ; il.: Cristina Covrig. –
Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 15, [1] p. : des. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-66-478-3.
[2015-2099].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Tomiţă Corini
2234. Vizir, Elena.
Un arici cârlionțat : Povești în versuri şi 60 de ghicitori / Elena Vizir ; il. de Petru Ghețoi.
– Chișinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2015 (Tipogr. "Balacron"). – 48 p. : il. color
; 28 cm. – (Colecţia "De la pietre auzite").
ISBN 978-9975-54-218-0 (în cop. tare).
[2015-2101].
- - 1. Poveşti. 2. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Vizir
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2193.

State, Livia. Educare de valori prin valori. – Vezi Nr 2196.

2235. Эминеску: Поиск и загадка : (издание с параллельным текстом поэмы


"Лучафэр" на румынском, русском и гагаузском языках) / Михаил Лупашко, Сергей

61
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Скрипник, Виталий Сочкан [и др.]. – [Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Prag-3")]. – 64 p. : il. ;
20 cm.
Texte : lb. rom., găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 62-64. – Изд. при фин.
поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului".
ISBN 978-9975-77-257-0.
[2015-2012].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Poezie.
821.135.1.09+821.135.1-1 Eminescu =135.1=161.1=512.165
821.163.2.0 Literatură bulgară
Български език и литература. – Vezi Nr 2199.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2236. Козлов, В. И.
Население степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII – начала XI веков:
балкано-дунайская культура = Population of the Danube-Dniester Steppes in Late 8th –
Early 11th Centuries: Balkan-Danube Culture / В. И. Козлов ; отв. ред.: Н. Д. Руссев ; обл.:
Д. А. Топал ; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т археологии им. А. Х. Халикова, Ин-т ис-
тории материальной культуры Рос. Акад. наук [и др.]. – Казань ; Санкт-Петербург : Б. и.
; Кишинев : Stratum plus, 2015 (Издательский дом "Казанская недвижимость"). – 320, [1]
p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Археологические источники Восточной Европы = Archeological
Records of Eastern Europe, ISBN 978-9975-4272-6-5).
Tit. paral.: lb. rusă, engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe
bibliogr.: p. 297-311. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4482-6-0 (în cop. tare).
[2015-2045].
- - 1. Situri arheologice Balcano-Dunărene.
902/904(497)"7/10"
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504). – Vezi Nr
2241.
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2237. Cocârlă, Pavel.
Dicţionar de civilizaţie medievală / Pavel Cocârlă. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipo-
grafia Reclama]. – 420 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-3079-8-7 (în cop. tare şi supracop.).
[2015-2038].
- - 1. Civilizaţie medievală – Dicţionare.
930.85"375/1492"(038)
2238. Dialogul civilizațiilor. Interfețe istorice și culturale : Culegere de articole =
Dialogue of civilizations. Historical andw cultural interferences : The coollection of articles : Ad
Honorem Victor Țvircun / coord. șt.: Lilia Zabolotinaia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – [Chiși-

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nău] : Cartdidact, [2015 (Tipografia Reclama)]. – 307 p. : tab., fot., fot. color, [1] f. port. color ;
25 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe
bibliogr. în text şi subsol. – F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-3033-4-7 (în cop. tare).
[2015-2042].
- - 1. Istoria civilizaţiilor. 2. Cultură.
930.85+008(082)=135.1=111=161.1
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Enciu, Nicolae. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 2248.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
2239. Academician Valeriu Pasat : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; bibliogr.: Maria Poştarencu. – Chişinău :
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" (Institut), 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 175, [1] p. ;
21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Opera şt.: p.156-176. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3089-2-2 (în cop. tare).
[2015-2140].
- - 1. Istorie. 2. Pasat, Valeriu, 1958 - …, istoric, academician – Biobibliografie.
94(478):[016+929 Pasat]
2240. Agachi, Ştefan.
La Nistru, la mărgioară… : Cetatea Ciobruciu, Iurghici-Palanca : File de istorie / text:
Ştefan Agachi ; pref.: Ion Negrei. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print Caro"). – 240 p.: h.
; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 170 ex.
ISBN 978-9975-51-683-9.
[2015-2164].
- - 1. Cioburciu – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie. 2. Palan-
ca – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2241. Boldur, Alexandru V.
Ştefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504) : Studiu de istorie socială şi politică /
Alexandru V. Boldur. – Chişinău : Timpul, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 287 p. : il.,
fig., fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 260-280 (814 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9598-5-8.
[2015-2104].
- - 1. Ştefan cel Mare, 1457-1504, voievod al Moldovei.
[94(478)+94(498)]+929 Ştefan cel Mare
2242. ″Cetatea Soroca – Istorie, memorie și tradiții seculare″, conferință (Soroca
; 2014). Cetatea Soroca – Istorie, memorie și tradiții seculare : Materialele conferinței, 4-5

63
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

apr. 2014, Soroca / coord.: Sergiu Musteață. – Chișinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices").
– 278, [1] p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm. – (Seria : Istorii și Documente Necunoscute – IDN :
Culegere de studii ; C 5 / coord.: Sergiu Musteaţă, ISBN 978-9975-61-925-7).
Antetit.: Univ. Ped. de Stat ″Ion Creangă″ din mun. Chişinău, Fac. de Istorie și Geogra-
fie. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Uniunii Europene.
ISBN 978-9975-61-926-4 (în cop. tare).
[2015-2158].
- - 1. Cetatea Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478)″11/18″(082)
Chişinăul meu. – Vezi Nr 2200.

2243. Poștarencu, Dinu.


Zgurița : Trecut și prezent : [raionul Drochia] / Dinu Poștarencu ; coord. de proiect, red.:
Livia Lupașcu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 295, [1] p. : facs., fot., fot.
color, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Domnului Valeriu Tarasov,
dir. general FSP ″Extremum″. – 300 ex.
ISBN 978-9975-87-009-2 (în cop. tare).
[2015-2132].
- - 1. Zguriţa – Sate – Raionul Drochia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2244. Rotaru, Noie.
Orașul Bălți : Pagini de istorie : Unele aspecte social-economice din istoria urbei / Noie
Rotaru. – Bălți : S. n., 2015 (Tipogr. "Indigou Color"). – 200 p. : fig., facs., fot., tab. ; 26 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 195-200 (100 tit.) şi în subsol. –100 ex.
ISBN 978-9975-3054-4-0.
[2015-2103].
- - 1. Bălţi – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
2245. Țvircun, Victor.
Pe urmele trecutului : Culegere de articole = Следами минувшего : Сборник статей /
Victor Țvircun. – Chişinău : Cartdidact, 2015 (Tipografia Reclama). – 319, [1] p. : tab., [16] p.
fot. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – Indice de nume : p. 306-319. – Apare cu sprijinul financiar al lui
Igor Krapivka, dir. gen. al OOO "Orvento Metal", or. Chişinău. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3033-2-3 (în cop. tare).
[2015-2219].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)=00
94(498) Istoria României
2246. Cei mai de seamă domnitori români / sel. și adapt.: Iulian Gramațki. –
[Chișinău] : Silvius Libris, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 160 p. : il. ; 24 cm.
[2000] ex.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-126-63-2.
[2015-2154].
- - 1. Domnitori români – Biografii.
94(498)(092)
2247. Duţu, Alesandru.
Armata română de la Prut la Stalingrad şi înapoi la Prut : (1941-1944) / Alesandru Du-
ţu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia "Reclama"]. – 282 p. : fog., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 279-280. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3030-6-4 (în cop. tare).
[2015-2037].
- - 1. România în cel de-al Doilea Război Mondial.
[94(498)+94(47+57)+94(478)]:355.48(498)]"1941/1944"
94(=135.1) Istoria românilor
2248. Enciu, Nicolae.
Istoria românilor şi universală : epoca contemporană : clasa a 12-a : [manual] / Nicolae
Enciu, Tatiana Mistreanu ; coord. șt.: Demir Dragnev. – [Chișinău] : Civitas, 2015 [Tipogr.
"Arva Color"]. – 142, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 142. – 100 ex.
ISBN 978-9975-936-68-2.
[2015-2177].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)"19/20″(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2249. Fala, Valeriu.
Tratamentul complex la pacienţii cu parodontită cronică şi edentaţii : 323.01 – Stomato-
logie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Fala Valeriu ; IP Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 45 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 35-40 (109 tit.).
[2015-153 Teze].
616.314.17-089(043.2)
Pentru titlul doctor
2250. Baranetz, Efrat.
Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehno-
logice de informare şi comunicare : 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe pedagogice / Baranetz Efrat ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. –
39 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-36 (81 tit.).
[2015-165 Teze].
37.091:004.588(043.2)
2251. Bulai, Iurie.

65
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Bazele ştiinţifice, pregătirea şi efectuarea prezentării spre recunoaştere : Specialitatea


554.04 – Criminalistică, Expertiză judiciară, Investigaţii operative : Autoref. tz. de doct. în
drept / Bulai Iurie ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău, 2015. – 36 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (22 tit.).
[2015-158 Teze].
343.982.3(043.2)
2252. Burlacu, Natalia.
Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din per-
spectiva formării competenţelor transversale la informatică : 532.02 – Didactica informaticii :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Burlacu Natalia ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău,
2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (30 tit.).
[2015-151 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2253. Carp, Iurie.
Rolul autoeducaţiei în pregătirea specialistului de educaţie fizică şi sport : Specialita-
tea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
pedagogice / Carp Iurie ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişi-
nău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (13 tit.).
[2015-168 Teze].
37.041:796.071.4(043.2)
2254. Eşanu, Valentina.
Marii demnitari ai Ţării Moldovei în domnia lui Ştefan cel Mare : (1457-1504) : Speciali-
tatea: 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe istorice / Eşanu
Valentina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-24 (62 tit.).
[2015-157 Teze].
94(478)"1457/1504"(092)(043.2)
2255. Feghiu, Leonid.
Lambourile pe vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisulare : 321.18
– Ortopedie şi traumotologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Feghiu Leonid ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2015. – 39 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 31-36 (43 tit.).
[2015-160 Teze].
617.584:616.14-089.844(043.2)
2256. Iaseniuc, Oxana.
Spectroscopia optică a sticlelor calcogenice (As4S3Se3)1-xSnx : 134.01 – Fizica şi tehno-
logia materialelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice /
Iaseniuc Oxana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău, 2015. – 25
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (45 tit.).
[2015-154 Teze].
539.213:621.315.592 (043.2)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2257. Jorovlea, Elvira.


Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldova :
521.03 – Econ. şi management în domeniu de activitate : Autoref. al. tz. de doct. în econ. /
Jorovlea Elvira ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 31 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (13 tit.).
[2015-159 Teze].
005.32:658.1(478)(043.2)
2258. Josu, Natalia.
Cercetarea grupoizilor topologici cu unităţi multiple : 111.04 – Geometrie şi topologie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice / Josu Natalia ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişi-
nău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (49 tit.).
[2015-156 Teze].
514.1(043.2)
2259. Lăpădat (Răuţ), Raluca Aurora.
Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze :
621.07 – Glotodidactică (limba franceză) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Lăpădat (Răuţ)
Raluca Aurora ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (28 tit.).
[2015-164 Teze].
37.016.046:811.133.1(043.2)
2260. Levandovski, Vladislav.
Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticriză : 523.01. Cibernetică şi Infor-
matică Economică : Autoref. tz. de doct. în econ. / Levandovski Vladislav. – Chişinău, 2015. –
27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (54 tit.).
[2015-166 Teze].
330.46/.47(043.2)
2261. Merei, Luminiţa Eleni.
Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, începutul secolului al XX-lea : Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului :
Autoref. tz. de doct. în drept / Merei Luminiţa Eleni ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (36 tit.).
[2015-161 Teze].
343.82(498)(043.2)
2262. Moga, Ecaterina.
Particularităţile interacţiunii autoapreciere – nivel de expectanţe la tineri : 511.01 – Psi-
hologie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Moga Ecaterina ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (59 tit.).
[2015-167 Teze].
159.923(043.2)
2263. Moisei, Ludmila.

67
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Ornamentica ţesăturilor tradiţionale din Republica Moldova : Specialitatea 612.01 – Et-


nologie : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Moisei Ludmila ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie. – Chişinău, 2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (41 tit.).
[2015-169].
746.1.048(478)(043.2)
2264. Paladi, Aliona.
Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri : 511.01 – Psiholo-
gie generală : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Paladi Aliona ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (28 tit.).
[2015-170 Teze].
159.923(043.2)
2265. Pavel, Maria.
Formarea iniţială a viitorilor învăţători prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi co-
municaţionale : 532.02 Didactica informaticii : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Pavel Maria
; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (32 tit.).
[2015-155 Teze].
37.016.046:004(043.2)
2266. Staricov, Estela.
Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii din învăţământul
universitar : Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
ped. / Staricov Estela ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (53 tit.).
[2015-152 Teze].
378(043.2)
2267. Tihoneac, Victor.
Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchi : 653.01 – Muzicologie /
Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturologie / Tihoneac Victor ; Acad. de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (7 tit.).
[2015-163 Teze].
788.6(043.2)
2268. Zagareanu, Andrei.
Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali : 421.03.
Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe agricole / Zagareanu Andrei ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 26
p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (51 tit.).
[2015-162 Teze].
638.12(043.2)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Caraman, Aliona 2188
A Carp, Iurie 2253
Ababii, Ion 2011 Cataeva, N. 2200
Achiri, Ion 2133 Catereniuc, Ilia 2141, 2143
Afanas, Aliona 2079 Cazac, Fiodor 2159
Agachi, Ştefan 2240 Cazacu, Tamara 2081, 2083-84, 2086, 2095,
Aladin, Lara 2185-86 2097-99, 2103, 2196
Andrieş, Lucia 2148-49 Cebanu, Lilia 2104
Andrieş-Tabac, Silviu 2168 Cebotari, Svetlana 2148-49
Anghelescu, Hermina G. B. 2025 Celac, Valentin R. 2160
Arsene, Aliona 2188 Cemortan, Stela 2107, 2112
Arsene, Igor 2013, 2178, 2180-82 Cerneauscaite, Irina 2023
Cernei, Cristina 2188
B Cernei, Elena 2188
Checheriţă, Ionel Alexandru 2150
Baciu, Sergiu 2105 Cheianu-Andrei, Diana 2044
Badrajan, Svetlana 2173 Chelaru, Oleg 2073
Baieș, Sergiu 2073 Chibac, Gheorghe 2073
Baranetz, Efrat 2250 Chiciuc, L. 2228
Barbăroșie, Arcadie 2041-42 Chitoroagă, Valentina 2017-21
Barbei, Svetlana 2024 Cibotaru, Liuba → v. Cibotaru, Liubovi
Batog, Mariana 2029 Cibotaru, Liubovi 2081, 2086
Bănărescu, Iulia 2073-74 Cimpoi, Mihai 2172, 2205
Bejan, Petru 2169 Cimpoieş, Valentina 2108, 2132
Belibova, Silvia 2118 Ciobanu, Elena 2144
Belicov, Serafim 2204 Ciobanu, M. 2012
Blackstock, Jodie 2059 Ciobanu, Mircea 2202
Boicu, Dumitru 2202 Ciocanu, Gheorghe 2040, 2049, 2129, 2166
Bolboceanu, Aglaida 2029-32, 2080 Cipileaga, Vitali 2206
Boldur, Alexandru V. 2241 Cismaru, Ivan 2165
Boldureanu, Ana 2168, 2170 Ciubucciu, Vlad 2161
Bolocan, Viorica 2191 Cocârlă, Pavel 2237
Bondarenco, Nina 2192 Codeacova, Larisa 2186
Borş, Pavel 2205 Cojocari, Eugenia 2071, 2074
Botgros, Ion 2090, 2105 Cojocaru, Violeta 2062-64
Braicov, Andrei 2133 Cojuhari, I. 2164
Brumă, Sorin 2073 Constantinescu, Elena 2074
Bucun, Nicolae 2117 Copețchi, Stanislav 2066
Bulai, Iurie 2251 Corcea, Nicolae 2067
Burlacu, Eugenia 2102 Corcevschi, Svetlana 2094
Burlacu, Natalia 2252 Corghenci, Ludmila 2023
Burlacu, Valentin 2014 Coroban, Inga 2184
Burlacu, Valeriu 2121 Coroban, Vitalie 2203
Burlea, Vlad 2174 Corolețchi, Vladimir 2207
Buzu, Valentina 2138-39 Cotelea, Tamara 2147
C Covrig, Cristina 2233
Cozonac, Renata 2018-21
Caldare-Raicu, Diana 2167 Creangă, Ion 2226
Calev, Parascovia 2016 Crenguţa, Simion 2090
Cape, Ed 2059 Croitoru, Cătălina 2144
Cara, Angela 2100 Croitoru, Dumitru 2158

69
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Cumpanici, Andrei 2159 Gramațki, Iulian 2227, 2246


Curea, Natalia 2140 Grădinaru, Maria 2199
Grecu, Pavel 2061
D Gremalschi, A. 2164
Daghi, Ion 2172 Groza, Lilia 2144
Dandara, Liliana 2071 Guceac, Viorela 2091
Darii, Lilian 2069 Gumenâi, Ion 2015
Decuseară, Ala 2096 Gurduza, Veronica 2135, 2195
Dencicov-Cristea, Lidia 2138-40 Gurschi, Alexei 2126
Dergaciova, Lilia 2168 H
Doga, Alexandru 2229
Dragnev, Demir 2248 Hadîrcă, Igor 2066
Duca, Gheorghe 2011 Hadîrcă, Maria 2079, 2104
Dumbrăveanu, Andrei 2043 Hatipova, Inna 2174
Dumbrăveanu, Ion 2189 Hodgson, Jacqueline 2059
Dumbrăveanu, Viorica 2044 Hriptievschi, Nadejda 2061
Duţu, Alesandru 2247
I
E
Iaseniuc, Oxana 2256
Efrim, Oleg 2059 Ignatiuc, Iulia 2185-86
Enciu, Nicolae 2248 Ionescu, Iustina 2061
Erizanu, Gheorghe 2203 Istratii, Teodora 2023
Ernu, Costache 2208 Izvoreanu, B. 2164
Eşanu, Valentina 2254
J
F
Jecan, Cristian Radu 2150
Fabian, Tudor 2167 Jorovlea, Elvira 2257
Fala, Valeriu 2249 Josu, Natalia 2258
Feghiu, Leonid 2255 Juc, Victor 2075
Filip, Iulian 2025, 2209
Fiodorov, I. 2164 K
Foca, Iurie 2172 Kalinnikova Magnusson, Liya 2118
Foca, Ludmila 2185-86 Karmazin, Nelly 2184
Franţuzan, Ludmila 2090, 2105 Krysztoforski, Marek 2056
Frunze, Lilia 2086, 2097
Furdui, Emilia 2030 L
G Laşcu, Aliona 2133-34
Lăpădat (Răuţ), Raluca Aurora 2259
Gabura, Dumitru 2172 Legcobit, Alina 2186
Gagim, Ion 2176 Levandovski, Vladislav 2260
Gaiciuc, Valentina 2109 Levițchi, Vasile 2210
Galaiuco, Ioana 2175 Lupașcu, Livia 2243
Ghețoi, Petru 2110, 2228, 2234 Lupaşcu, Teodor 2141
Gheţu, Gheorghe 2124 Lupaşcu, Tudor 2142
Ghicov, Adrian 2083-84 Luţă, Valeriu 2175
Glavan, Aurelia 2117
Globa, Lilian 2141 M
Gonciaruc, Viorica 2193
Gorașov, Igor 2158 Majeure, Lola 2211
Gorbaciova, Nina 2102 Malcoci, Ludmila 2041-42
Goriuc, Ion 2137 Manolache, Stelian 2036

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Manolachi, Victor 2179 Păun, Mihai 2177


Manole, Dana 2059 Perederco, Vasilii 2071
Marin, Alla 2077 Perjan, Carolina 2026-28
Marin, Mariana 2109 Petrescu, Ion 2011
Matei, Sergiu 2212 Pintilei, Elena 2016, 2024-25
Maţcan, Rodica 2050 Pituşcan, F. 2058
Merei, Luminiţa Eleni 2261 Plămădeală, Viorica 2232
Milescu Spătarul, Nicolae 2184 Poalelungi, Mihai 2060
Miron, Marina 2056 Pogolșa, Lilia 2105, 2107, 2109, 2114
Miron, Svetlana 2022 Popa, Iulius 2122
Miron, Viorel 2056 Popa, Mariana 2169
Mironov, Svetlana 2163 Popovici, Angela 2109
Mistreanu, Tatiana 2248 Popuşoi, Natalia 2148
Moga, Ecaterina 2262 Porumb, Tatiana 2189
Moisei, Ludmila 2263 Poștarencu, Dinu 2243
Morari, Cristina 2046 Poştarencu, Maria 2239
Moroşanu, Ina 2206 Potârniche, Ana 2229
Moşneaga, Valeriu 2047 Potârniche, Mihai 2169
Moşneaga, Victoria 2023 Povestca, Lazari 2085
Musteață, Sergiu 2242 Prisăcaru, Viorel 2151
Procop, Natalia 2167
N Pungă, Alexei 2068
Năstase, Corneliu 2121 Pungă, Nina 2077
Negrei, Ion 2240 R
Nichitici, Alexandru 2184
Nicolae, Eugen 2168 Racu, Aurelia 2045
Nicolaescu, Gheorghe 2159 Racu, Igor 2026-28
Nicolaev, Eudochia 2187 Racu, Jana 2112, 2114
Nikolaeva, Janna 2011 Raischi, Tudoriţa 2115
Ranga, Erica 2194
O Răducu, Laura 2150
Odoleanu, Natalia 2098 Rău, Alexe (2016)
Ojovanu, Vitalie 2034 Rojnoveanu, Angela 2173
Olaru, Viorica 2190 Romanciuc, Ruxanda 2161, 2208, 2212, 2215
Olărescu, Valentina 2031 Romanescu, Eleonara (2022)
Osmochescu, Nicolae (2062-64) Roșcovan, Mihai 2158
Osoianu-Filip, Vera 2025 Roşcovanu, Veronica 2099
Osoianu-Niconov, Maria 2230-31 Rotaru, Noie 2244
Ostrofeţ, Gheorghe 2144 Rotaru, Stela 2173
Rusnac, Gheorghe 2047
P Russu, Inga 2044
Rusu, Irina 2187
Paladi, Aliona 2264 Rusu, Vitalie 2069
Paladi, Florentin 2040, 2129, 2166 Rusu-Rîşcan, Ecaterina 2113, 2195
Paladi, Oxana 2112
Pareniuc, Alexandru 2068 S
Parii, Nelly 2194
Pasat, Valeriu (2239) Saranciuc-Gordea, Liliana 2092
Pascari, Valentina 2111 Sargun, Maria 2016
Patraş, Eugen 2089 Sava, Eugen 2170
Pavel, Maria 2265 Sânchetru, Raisa 2223
Pavlenko, Lilia 2032 Scobioală, Aurel 2213

71
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Scutaru, A. 2058 Țurcan, Arina 2069


Scutelniciuc, Valentina 2050 Ţurcanu, A. 2177
Sedleţchi, Iurii 2057 Ţurcanu, L. 2177
Simonov, Lidia 2147 Țvircun, Victor (2238); 2245
Sinescu, Ruxandra Diana 2150
Siniov, Victor 2045 U
Snegur, Crina 2214 Ulian, Galina 2053, 2055
Sochircă, Victor 2204 Ulianovschi, Xenofon 2070
Solomon, Dumitru 2156, 2162 Ungureanu, Constantin 2089
Soroceanu, Evdochia 2124 Ungureanu, Valentina 2190
Stanciu, Sergiu 2210, 2213 Ursache, Silvia 2126-27, 2227
Stanciuc, Zinaida 2114 Ursache, Simona 2128
Staricov, Estela 2266 Ursu, Ludmila 2092, 2134
Starîş, Angela 2100 Ursu, Valentina 2014
State, Livia 2196
Stăvilă, Tudor 2169 V
Stoica, Valentina 2215
Stratan, Alexandru 2048 Vasian, Tatiana 2114
Stratan, Ecaterina 2087-88 Veleanovici, Armand 2031
Stratan, Eliza 2113, 2135, 2195 Verbeţchi, Eugen (2068)
Suceveanu, Arcadie 2210 Vicol, Nelu 2083-84
Surugiu, Dorina 2101 Vieru, Domniţa Maria 2226
Vizir, Elena 2234
Ş Voicu, Radu 2158
Volcovscaia, Maria 2102
Şarban, Cristian 2173 Volosatîi, Boris 2106
Şarban, Elizaveta 2140
Şchiopu, Lucia 2187 Z
Şchiopu, V. 2098
Şlevcova, Liuba 2138-39 Zabiaco, Olesea 2017-21
Şpuntenco, Olga 2133 Zabolotinaia, Lilia 2238
Ştefaneţ, Mihail 2142 Zagareanu, Andrei 2268
Zasaviţchi, Lidia 2011
T Zavtur, Eudochia 2205
Tanasieva, Larisa 2172 А
Tăutu, Inesa 2115
Teosa, Valentina 2046 Акимова-Круду, Виктория 2203
Terehov, Alexei 2121 Акири, Ион 2134
Tihoneac, Victor 2067 Андроник, С. 2155
Timuţa, Aliona 2108, 2132 Араджиони, Маргарита 2116
Tolstousov, Margarita 2194 Арефин, Никита 2216
Tomiță Corini, Maria 2233 Армашу, Лилиана 2203
Topor, Boris 2143 Б
Tostogan, Aliona 2016
Triboi, Cristina 2044 Багиу, Штефан 2203
Triboi, Vasile 2128, 2180-82 Бежан, Н. 2155
Turuta, Elena 2022 Безеде, Рима 2116
Брагиш, Мария 2136
Ț Брайков, Андрей 2134
Ţăruş, Corneliu 2044 Брунова-Калисецкая, Ирина 2116
Țîrdea, Teodor N. 2034 Бузу, Ион 2203
Ţuleanu, Constantin 2153

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В М
Вакуловски, Михаил 2203 Манзура, И. В. 2219
Вакуловский, Александру 2203 Манолаки, В. Г. 2183
Ванку, Раду 2203 Микотина, В. 2119
Мокроусов-Кучук, Елена 2183
Г Мэлайку-Хондарь, Марин 2203
Галбен, Светлана 2130 Н
Галбен-Панчук, Зинаида 2130
Глек, Сергей 2217 Никитченко, Алла 2116
Голашевски, Януш 2154 Новак, Евгения 2103
Гораш-Постикэ, Виорика 2116 Новак, Руксандра 2203
Грецка, Катаржина 2154 Новохатняя, Наталья 2218
Гречану, Адела 2203
Гроза, Лили 2145 О
Губер, Ю. Е. 2052 Острофец, Георге 2145
Гуманюк, А. В. 2157 Отгон, Лариэль 2216
Д П
Демирева, Кирилка 2199 Панаитова, С. 2119
Драгалин, Светлана 2136 Патракова, Елена-Алина 2035
Друмя, Домника 2203 Пашалы, П. М. 2171
Дьякону, Стелла 2130 Перца, Козмин 2203
Е Плешка, Виталий 2076
Попа, Елена 2136
Евдокимович, В. И. 2054 Потынга, Надежда 2220
Епуре, Диана 2203 Прокопов, Сергей 2093
И Р
Ибришим, Л. 2119 Рассказова, Татьяна 2197-98
Исак, Андрей 2131 Рацеева, Елена 2199
Руссев, Н. Д. 2236
К
С
Кара, Надежда 2199
Катаева, Н. 2201 Сазонов, Вениамин 2093
Катарага, Сергей 2093 Скрипник, Сергей 2235
Квилинкова, Елизавета 2125 Смолькин, И. А. 2037
Кицул, И. 2155 Сочиу, Дан 2203
Козак, Наталия 2154 Сочкан, Виталий 2235
Козлов, В. И. 2236 Станеску, Богда Александру 2203
Коман, Дан 2203 Стратулат, Петру 2152
Комартин, Клаудиу 2203 Стэнилэ, Мони 2203
Краковски, Рафал 2154
Кроитору, Кэтэлина 2145 Т
Круду, Думитру 2203 Тимотина, Ю. 2219
Л Tкачук, Марк Е. 2219
Токикс, Имре 2038-39
Лупашко, Михаил 2235 Топал, Д. А. 2219, 2236

73
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

У Цуркан, Галина 2220


Устиян, Иван 2051 Ч
Ф Чебан, В. Ф. 2052
Чобану, Елена 2145
Фрипту, Валентин 2152
Ш
Х
Шаповаловa, Ольга 2033
Ходорожя, Стелиан 2152 Шестенко-Дячек, Н. Г. 2052
Христов, П. 2125 Шпунтенок, Ольга 2134
Ц Щ
Цветов, Виктор 2203 Щербатюк, В. В. 2054
Цупа, Рэзван 2203

Index de titluri
10th Eastern and Central European Regional Conference Book of the International
Conference on Alternative and Conference "Pictures of poverty in societies
Augumentative Communication "Non-verbal under transformation" 2118
communication as a means of achieving Conference Book of the Internarional
social and human rights" 2045 Conference "Нарратив бедности в
Academician Valeriu pasat 2239 условиях системной трансформации
Actual Issues of Morphology 2143 общества" 2118
Agroturismul în Moldova 2056 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare
Al XV-lea simpozion de numismatică 2170 internaţională "Integrare prin cercetare şi
Alecu Russo Bălţi State University 2123 inovare" 2040, 2049, 2129, 2166
Alexe Rău – născut în Zodia Cărţii 2016 Crăiasa Zăpezilor 2222
Analele Institutului Naţional de Cercetări Culegerea comunicărilor participanţilor la
Economice 2048 Conferinţa ştiinţifică internațională "Interac-
Analiza compatibilităţii legislaţiei din Republica ţiunea dreptului intern cu dreptul internațio-
Moldova cu standardele europene în do- nal: provocări şi soluţii" 2062-64
meniul egalităţii şi nediscriminării 2061 Cultura Moldovei Sovietice în documente şi
Art Symposium "Moldovan Art for your Heart" materiale, 1944-1991 2014
2167 Dialogul civilizaţiilor. Interferenţe istorice şi
Bibliografia Naţională a Moldovei 2017-21 culturale 2238
Biblioteca Naţională pe calea Integrării Euro- Dialoguri de pace în Moldova: integrare socia-
pene 2024 lă, politici şi strategii de acomodare din per-
Biologie 2138-40 spectiva academică 2046
Caiet pentru ţambal 2175 Două mii de proverbe şi zicători din folclorul
Călugăria în lume în epoca postmodernă 2035 românilor 2126
Cei mai de seamă domnitori români 2246 Drept civil. Partea specială 2073
Cenuşăreasa 2221 Drept succesoral 2074
Cetatea Soroca – Istorie, memorie şi tradiţii Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova
seculare 2242 2158
Chişinăul meu 2200 Elefănţelul încăpăţânat 2223
Codul Educaţiei al Republicii Moldova 2082 Eleonora Romanescu 2022
Conference Book of the International Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie 2153
Conference "Fenomenul sărăciei în condiţii- English for You 2185-86
le societăţii în tranziţie" 2118 Evaluare criterială prin descriptori în
învăţămîntul primar 2109

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Făuritorii unei istorii de aur 2120 Probleme actuale ale morfologiei 2143
For Cimbalom 2175 Probleme actuale ale ştiinţelor
Gagauz koraflari 2171 socioumanistice 2026
Ghidul Mediatorului comunitar 2077 Probleme actuale privind perfecţionarea
Identităţi naţionale în dialog intercultural: sistemului de învăţămînt în domeniul culturii
unitate prin diversitate 2015 fizice 2085
Informarea vs manipularea electoratului 2043 Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
Innovation, performance and competitiveness modernizării învăţământului 2027-28
in the financial sector 2053 Psihosociologia relaţiei copil-profesionist în
Inovaţii, performanţă ş competitivitate în domeniul social 2044
sectorul funciar 2053 Răspunsul la violenţa partenerului intim şi
Integralizarea naţional-europeană a valorilor violenţa sexuală împotriva femeilor 2146
educaţiei umanistice 2083 Recomandări de implementare a Modelului de
În arestul poliţiei 2059 integrare naţional-europeană a valorilor
Lecturi literare 2202 educaţiei umaniste în gimnaziu şi liceu
Lege Nr 75 din 30.04.2015 cu privire la locuin- 2086
ţe 2072 Repere metodologice pentru socializarea
Legende despre Ştefan cel Mare 2227 copiilor de vârstă timpurie 2112
Legendele neamului românesc 2127 Saloanele Moldovei 2169
Limba şi literatura română 2193 Sisteme de transport şi logistică 2156
Luceafărul 2224 Socializarea copiilor de vârstă timpurile 2114
Manifestări cutaneo-mucoase în boala cronică Studierea copilului prin metoda observării şi
de rinichi 2150 documentării 2092
Manualul de proceduri standard pentru orga- Turismul şi dezvoltarea societăţii 2057
nizarea asistenţei hemotransfuzionale în Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
cadrul instituţiei medico-sanitare 2148 2123
Matematică 2133 Workbook 2188
Materialele colocviului ştiinţifico-practic "As- Актуальные вопросы морфологии 2143
pecte lingvistice şi glotodidactice în preda- Български език и литература 2199
rea limbilor străine" 2094 Возобновляемые источники энергии – шанс
Metodologia de optimizare a curriculumului для развития сельских территорий Мол-
şcolar 2105 довы 2154
Mica Sirenă 2225 Год души 2037
Moldovan peace dialogues: societal Иночество в миру в эпоху постмодерна
integration, accommodative policies and 2035
strategies, from an acdemic perspective Инструкция для побега 2203
2046 Методические и организационные аспекты
Moneda în Republica Moldova 2168 школьной инклюзии 2119
National Bibliography of Moldova 2017-21 Мирные диалоги в Молдове: социальная
National identities in intercultural dialogue: интеграция, аккомодативные политики и
unity through diversity 2015 стратегии с академической точки зрения
Ora de română 21947 2046
Perspective metodologice de forma- Мой Кишинев 2201
re/dezvoltare a competențelor disciplinare Современное состояние и перспективы
ale elevilor în context axiologic 2084 инновационного развития сельского хо-
Plan managerial 2106 зяйства 2157
Priorităţi strategice de modernizare inovaţio- Теория передачи информации 2155
nală a economiei Republicii Moldova şi poli- Электоральные процессы в Республике
tici de dezvoltare durabilă la nivel mondial Молдова 2065
2055 Эминеску: Поиск и загадка 2235

75
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Index de subiecte

Abuzul asupra copilului, aspecte psihosociale Curriculum şcolar , metodologii 2105


2031 Discriminarea în Republica Moldova 2041-42
Activităţi extrașcolare, organizare 2104 Doctrine economice 2051
Afaceri, planificare 2052 Domnitori români , biografii 2246
Agricultură, inovaţii 2157 Drept, civil 2073
Agricultură ecologică, Republica Moldova - intern al Republicii Moldova 2062, 2064
2158 - internaţional 2062, 2064
Agroturism, Republica Moldova 2056 - penal internaţional 2059
Analiză matematică 2137 - penal militar 2070
Anatomia omului 2141-42 - succesoral 2074
Apărarea minorilor 2069 - de proprietate 2071
Arte plastice 2167,2169 Drepturile omului 2061, 2063
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, Economia Republicii Moldova, modernizare
articole din reviste şi ziare 2017-21 inovaţională 2055
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Economie 2048
2024 - terminologie 2050
Biblioteci publice 2025 - mondială 2055
Biblioteconomie, indici bibliografici 2016 Educaţie, practici 2092
Bioetică 2034 - civică 2081, 2097, 2100
Biologie, teste 2138-39 - ecologică, metodica predării 2098
Boli renale 2150 - fizică 2085
Calendare creştine ortodoxe 2037 - incluzivă 2118-19
Calificarea infracţiunilor 2066 - moral-spirituală 2087-88
Civilizaţi medievală, dicţionare 2237 - timpurie 2107, 2112, 2114
Coduri, educaţiei al Republicii Moldova 2078, - umanistă 2083-84, 2086
2082 Energii regenerabile 2153-54
- locativ al Republicii Moldova 2072 Epidemiologie 2151
Comerţ, organizare 2058 Eseuri 2206, 2219
Competenţe de comunicare, ascultare activă Federaţia de Judo din Republica Moldova
2091 2179
Competenţe şcolare 2090 Finanţe, inovaţii 2053
Complicaţii ale sarcinii, prim ajutor 2152 Găgăuzi, obiceiuri populare 2124
Comunicare nonverbală , copii cu dizabilităţi - ritualul kurban 2125
2045 Ghicitori 2228, 2234
Control bugetar 2054 Gnosticism 2036
Controlul economiei 2054 Hemoterapie 2148
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Imunohematologie 2149
2060 Instituţionalismul în opera lui Lev Tolstoi 2051
Copii, cu deficienţe de auz, reabilitare psiho- Institutul Naţional de Cercetări Economice,
logică 2030 anale 2048
- cu dizabilităţi, impactul sărăciei 2118 Instruirea studenţilor stomatologi 2121
- hiperactici 2117 Istoria, Chişinăului 2200-01
- în situaţie de risc, protecţie socială 2044 - civilizaţiilor 2238
- victime, asistenţă juridică 2069 - monedei 2168
Covoare găgăuze 2171 - românilor 2248
Creştinism 2035 Istorie, metodica predării 2100
Cultură, Republica Moldova, surse istorice - universală 2248
2014 Învăţământ, primar 2109, 2115
Cultură 2015, 2238 - preşcolar 2110-11
Cultură fizică 2085 - din Bucovina, istorie 2089

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Justiţie penală 2059 Povestiri 2208, 2217-18


Legende 2227 Povestiri pentru copii 2226
Legende româneşti 2127 Poveşti 2223, 2231-32, 2234
Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişi- Pregătire militară 2076
nău, organizarea educaţiei şi învățămân- Proceduri penale speciale 2068
tului 2106 Procese electorale în Republica Moldova
Limbi, bulgară 2199 2065
- engleză 2186-87 Protecţia mediului înconjurător, Republica
- franceză 2190 Moldova, integrare europeană 2131
- greacă, dicţionare 2184 Proverbe 2126
- italiană, istorie 2189 Psihologie, adolescentului 2032
- latină, dicţionare 2184 - comportamentului 2033
- - istorie 2189 - pedagogică 2029
- română, dicţionare 2184 - socială 2044
- - metodica predării 2096 Puzzle 2221-22, 2224-25
- - teste 2192-94 Relaţii, diplomatice 2047
- - pentru alolingvi, metodica predării 2099 - internaţionale 2047
- rusă, metodica predării 2102 Ritualul kurban, găgăuzi 2125
- - pentru alolingvi, metodica predării 2103 Romane 2205, 2207, 2211
- slavă veche, dicţionare 2184 Scrieri autobiografice 2213
- spaniolă, metodica predării 2101 Securitate naţională, Republica Moldova 2075
- străine, metodica predării 2094 Selecţiuni 2202, 2210
Linte, tehnologii de cultivare 2160 Servicii ale mediatorului comunitar 2077
Literatură, bulgară, critică şi interpretare 2199 Sistem, cardiovascular 2141
- religioasă 2038-39 - limfatic 2141
- română, critică şi interpretare 2235 - nervos 2141
- - metodica predării 2099 - de transport 2156
- - teste 2193 - de logistică 2156
Management, academic 2011 Situri arheologice Balcano-Dunărene 2236
- educaţional 2079 Statistică 2048
- producţiei 2163 Struguri de masă, tehnologii de producere
Matematică 2133-34, 2136 2159
Mihai Eminescu în arta plastică 2172 Superstiţii sportive 2128
Monede, istorie 2168 Ştiinţă, management 2011
Morfologie (medicină) 2143 Ştiinţe ale naturii, metodica predării 2095
Muzică, pentru pian 2174 Tenis de masă, instruire 2183
- pentru ţambal 2175 Teoria muzicii 2173, 2177
Numismatică 2170 Transmisia informaţiilor 2155
Opinii publice, campanii electorale 2043 Transport rutier de pasageri, organizare 2162
Orientare profesională 2080 Turism, dezvoltarea societăţii 2057
Pamflete 2204 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Parcul Urban de Autobuze Chişinău, istorie istorie 2122-23
2161 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
Pardoseli din lemn 2165 "Nicolae Testemiţanu" din Chişinău, al-
Pictură 2172 bume 2120
Piese 2215 Violenţă, în familie, protecţie juridico-penală
Poezie 2203, 2209-40, 2212, 2114, 2216, 2067
2220, 2235 - sexuală, protecţie 2146
Poezii pentru copii 2229-30, 2233 Zicători 2126

77
Cronica cărţii Nr 10-2015 ≡ Book annals Nr 10-2015

Index geografic

Bălţi, oraşe, Republica Moldova, istorie 2244 Republica Moldova, istorie 2245
Cetatea Soroca, Republica Moldova, istorie - integrare socială, politici, strategii 2046
2242 - politică externă 2075
Cioburciu, sate, raionul Ştefan Vodă, Republi- România în cel de-al Doilea Război Mondial
ca Moldova, istorie 2240 2247
Palanca, sate, raionul Ştefan Vodă, Republica Zguriţa, sate, raionul Drochia, Republica
Moldova, istorie 2240 Moldova, istorie 2243

Index de editori
ACED 2159 Institutul Naţional de Cercetări Economice
ACSA 2154 2048
Arc 2184, 2242 Integritas 2194
ATIC 2162 Interprint 2136
Bestseller 2206 Iulian 2232
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Lexon-Prim 2041-42, 2237, 2247
2016, 2022, 2024-25 Libelula (PROMO plus) 2223
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" 2106
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 2011, Lumina 2108
2036, 2091, 2165, 2168, 2239 Medicina 2034, 2142, 2144-45, 2147
Bons Offices 2132 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2170
Camera Naţională a Cărţii 2014-21 Notograf Prim 2217
Cartdidact 2188, 2238, 2245 Pontos 2014, 2113, 2161, 2174, 2207-08,
Cartier 2059, 2199, 2203 2211-12, 2215, 2239-40
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 2116 Princeps 2065
CEP USM 2015, 2040, 2043, 2046, 2049, Prut Internaţional 2102, 2130, 2133-34, 2185-
2053, 2055, 2067, 2094, 2129, 2153, 2163, 86, 2210, 2213, 2234
2166, 2189 Silvius Libris 2126-27, 2226-27, 2246
Civitas 2248 Stratum Plus 2219, 2236
Cu drag 2069 Ştiinţa 2123, 2176, 2191, 2197-98, 2202
Cultural Center "ARTELIT" 2167 Tehnica-Info 2012
Dorinţa 2087-88, 2115, 2221-22, 2224-25 TEO-Educaţional 2190, 2193
Eco-TIRAS 2131, 2157 Timpul 2241
Epigraf 2092 Tipocart Print 2230-31
Evrica 2156, 2162 Tipografia Centrală 2150
Farmec-Lux 2072, 2078 UCCM 2050, 2058, 2071
Grafema Libris 2173, 2175, 2177 ULIM 2023, 2070
Gunivas 2033 USEFS 2013, 2076, 2085, 2128, 2178-83
Gunivas 2124 USEM 2057,
Imprint Star 2061 UTM 2052, 2137, 2155, 2164
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Европейский университет Молдовы 2054
AŞM 2075 Камно 2037
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2029-32, Православное братство во имя прп. Паисия
2079-81, 2083-84, 2086, 2090, 2095, 2097- Величковского 2035
2100, 2103-05, 2107, 2109, 2112, 2114,
2117, 2196
Index de ISBN eronate
ISBN 978-9975-4326-6-5 2048 ISBN 978-9975-54-027-8 2130
ISBN 978-9975-3029-2-0 2093

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(3666-4159)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3666. Gujuman, Lucia. Importanţa activităţii inovaţionale asupra creşterii competitivităţii
întreprinderilor şi a economiei naţionale / Lucia Gujuman // Priorităţi strategice de moderniza-
re inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mon-
dial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P.
400-404. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 404 (6 tit.).

3667. Minciună, Vitalie. Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldo-
va? : [în sfera ştiinţei şi inovării] / Vitalie Minciună, Gheorghe Cuciureanu // Akademos. –
2015. – Nr 3. – P. 30-38 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (8 tit.).
– ISSN 1857-0461.

3668. Pingel-Rollmann, Heinrich. Analysis of Moldovan Science: structure, results, eu-


ropean integration, challenges and recommendations / Heinrich Pingel-Rollmann //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 39-45 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
44-45 (26 tit.). – ISSN 1857-0461.

3669. Козиков, Иван А. Научное наследие М. В. Ломоносова как один из


источников ноосферных представлений / Иван А. Козиков, Валентина Стан //
Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 7-13. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (6 tit.). –
ISSN 1812-2566.

3670. Перчинская, Н. П. Открытые инновации в зарубежных странах и Республике


Молдова = Open innovation in foreign countries and in the Republic of Moldova / Н. П.
Перчинская // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 8-13 : fig. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (8 tit.). – ISSN 2345-1106.
(Vezi de asemenea Nr 3757, 3956)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 3683, 3718, 3899)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3671. Chistol, Andrei. Andrei Chistol: "Dacă dorim să fim competitivi la nivel european,
trebuie să creăm condiţii necesare pentru ca inovarea şi creativitatea să se dezvolte în cadrul

79
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

unei noi politici culturale" = Andrei Chistol: "If we want to be competitive at European level we
must create the necessary conditions in order to develop creativity and innovation through a
new cultural policy" : [interviu cu Secretarul de Stat în cadrul Min. Culturii] / interviu de Liliana
Popușoi // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 10-19 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. –
ISSN 0132-6635.

3672. Ungheni – o poartă a culturii şi tradiţiilor noastre spre Europa : [raion, Rep.
Moldova] / cor. rev. // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 94-108 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 3944, 4058, 4103)

02 BIBLIOTECONOMIE
3673. Podgurschi, Ludmila. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii în raionul Ocniţa : [pe
marginea ed. a 5-a, 31 aug. 2015] / Ludmila Podgurschi // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10.
– P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 3946)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 4141)
070 Ziaristică. Presă
3674. Guzun, Mihai. Mass-media în perioada de tranziţie: oportunităţi axiologice / Mihai
Guzun // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 98-106. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
105-106 (19 tit.). – ISSN 1812-2566.

3675. Madan, Vlad. Informaţia ca formă de promovare a intereselor politice = Informa-


tion as means of promoting political interests / Vlad Madan // Vector European. – 2015. – Nr
1. – P. 92-97. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (7 tit.). –
ISSN 2345-1106.

3676. Душакова, Ирина. Проблемы и перспективы анализа СМИ: взгляд этнолога /


Ирина Душакова // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 69-78. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 77-78 (23 tit.). – ISSN 1812-2566.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3677. Tabarcea, Ala. Iraţionali în mod previzibil / Ala Tabarcea // Priorităţi strategice de
modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la
nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău,
2015. – P. 514-518. – Rez. în lb. engl.

3678. Tabarcea, Ala. Raţiunea în condiţii de abundenţă a resurselor / Ala Tabarcea,


Aliona Iacob // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Mol-
dova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 473-478. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 478 (2 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3835)

159.9 Psihologie
3679. Ala, Victoria. Influenţa stresului asupra atenţiei la fotbalişti / Victoria Ala, Nicolae
Crăciun // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 83-84
: tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

3680. Ciobanu, Adriana. Tulburările de limbaj şi impactul acestora asupra afectivităţii la


copii / Ciobanu Adriana, Barbuceanu Iulia // Conference Book of the International Conference
"Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях
системной трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under
transformation", October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 229-233 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 233 (5 tit.).

3681. Gonţa, Victoria. Modelul psihoterapeutic integrativ de lucru cu victimele violenţei


în familie / Victoria Gonţa // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 65-74 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

3682. Losîi, Elena. Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres / Elena


Losîi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – P. 104-112 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

3683. Racu, Igor. Comportamentul agresiv la adolescenţii dependenţi la computer / Igor


Racu, Iulia Racu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – P.
113-121 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (5 tit.). – ISSN 1857-
0224.

3684. Racu, Iulia. Interrelaţia dintre inteligenţa emoţională şi personalitate la adolescenţi


/ Iulia Racu, Tatiana Gangan // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. –
Nr 4. – P. 98-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (4 tit.). –
ISSN 1857-0224.

3685. Кобылянская, Лариса. Особенности выбора стратегий совладающего пове-


дения в трудных жизненных ситуациях в юношеском возрасте / Лариса Кобылянская //
Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 75-83. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 83 (7 tit.). – ISSN 1857-2502.

3686. Ковалева, Елена. Причины деструктивного поведения в юношеском


возрасте / Елена Ковалева // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 3-11 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 3814)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3687. Codreanu, Theodor. Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (II) : [teolog, poet,
crit. literar român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 36-46. –
Referințe bibliogr. în note, p. 45-46 (56 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 4159)

100 de ani de la naşterea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(1915-2007)
3688. Dorneanu, Valer. Un mare şi adevărat slujitor al Biserici Ortodoxe Române / Valer
Dorneanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 201-204 : fot. – ISSN 0235-9111.

3689. Dumitriu, Ioan. Casa memorială din Tocileni / Ioan Dumitriu // Limba Română. –
2015. – Nr 3/4. – P. 214-215 : fot. – ISSN 0235-9111.

3690. Georgescu, Florin. Un chip luminos, un spirit erudit şi ecumenic, marcat de blân-
deţe şi bucuria comunicării cu oamenii / Florin Georgescu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4.
– P. 205-210 : fot. – ISSN 0235-9111.

3691. Popescu (Coban), Steluţa. O candelă a neuitării Părintelui / Steluţa Popescu


(Coban) // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 216-221 : fot. – ISSN 0235-9111.

3692. Rusu, Georgel. În memoria copilului desculţ. File din viaţa Patriarhului Teoctist :
[pe marginea cărţii cu acelaşi tit. de Mihai Arăpaşu] / Georgel Rusu // Limba Română. – 2015.
– Nr 3/4. – P. 222-223. – ISSN 0235-9111.

3693. Rusu, Georgel. ...nasc şi la Moldova oameni, nasc şi la Moldova sfinţi / Georgel
Rusu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 211-213 : fot. – ISSN 0235-9111.

3694. Savu, Teofan. Şapte ani de la naşterea în ceruri a Părintelui Patriarh Teoctist / mi-
tropolitul Teofan // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 196-200 : fot. – ISSN 0235-9111.

3695. Ţurcanu, Ion. Câteva amintiri şi observaţii despre Patriarhul Teoctist / Ion Ţurcanu
// Limba română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 224-230. – ISSN 0235-9111.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3696. Buga, Olga. Reflecţii asupra unor procese migraţionale / Olga Buga, Natalia Mel-
nic // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi
politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţiona-
le, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 420-421. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. :
p. 421 (2 tit.).

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3697. Burdelnîi, Eugeniu. Migranţii de muncă în UE: probleme ale integrării / Eugeniu
Burdelnîi // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 47-57. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 56-57 (10 tit.). – ISSN 1812-2566.

3698. Railean, Elena. Efectul major al globalizării asupra educaţiei: îmbătrânirea demo-
grafică = The major effect of the globalization on education: aging population / Elena Railean
// Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 87-92 : fig. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 91-92 (7 tit.). – ISSN 2345-1106.

3699. Оставная, Алла Н. Трудовая миграция приднестровского населения:


проблемы и тенденции / Алла Н. Оставная // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 107-115 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114-115 (12 tit.). – ISSN 1812-2566.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3700. Cheianu, Silvia. Gradul de vulnerabilitate victimală a copilului abandonat = Le
degré de vulnérabilité victimes d’enfant abandonné = The degree of the victims vulnerability
of abandoned child / Silvia Cheianu // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 97-102. – Text :
lb. rom. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (5 tit.). – ISSN 2345-1106.

3701. Ionescu, Ion I. Educaţie pentru dezvoltarea durabilă / Ion I. Ionescu // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 3/4. – P. 326-338 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 335-338
(63 tit.). – ISSN 0235-9111.

3702. Mocanu, Victor. Premises for class structures in the Republic of Moldova / Victor
Mocanu, Andrei Dumbrăveanu // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 55-60. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (16 tit.). – ISSN 1857-4130.

316.6 Psihologie socială


3703. Balan, Tatiana. Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvol-
tării profesionale / Tatiana Balan, Viorica Andriţchi // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 26-34 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

3704. Iurchevici, Iulia. Aspecte ale conflictului în familia tânără / Iulia Iurchevici // Psiho-
logie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – P. 24-36 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

3705. Șleahtițchi, Mihai. Despre autoritarism, autosuficienţă, avariţie, aventurism şi avi-


ditate. Cinci intervenţii sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat / Mihai
Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – P. 88-97. –
Referinţe bibliogr. : p. 89, 91, 95-97 (57 tit.). – ISSN 1857-0224.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3706. Zubenschi, Mariana. Social expectancy in vocational realization / Mariana


Zubenschi // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 59-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 64 (6 tit.). – ISSN 1857-2502.

3707. Кауненко, Ирина И. Психологические универсалии "коллективизм-


индивидуализм" этнических групп Республики Молдова на современном этапе / Ирина
И. Кауненко // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 48-58. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 58 (5 tit.). – ISSN 1857-2502.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


3708. Ciobanu, Adriana. Planificarea activităţii de formare a comunicării alternative şi
augmentative pe bază de diagnostic / Adriana Ciobanu // 10th Eastern and Central European
Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal
communication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau.
– Chişinău, 2015. – P. 69-73. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 73 (3 tit.).

3709. Olărescu, Valentina. Locul şi rolul comunicării multimodale în recuperarea copiilor


cu dizabilităţi / Valentina Olărescu // 10th Eastern and Central European Regional Conference
on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal communication as a means of
achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 74-81.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 81 (4 tit.).

32 POLITICĂ
3710. Mischevca, Mariana. Comunism şi urbanism în Europa de Est : (1945-1989) / Ma-
riana Mischevca // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 339-347 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. în note, p. 346-347 (20 tit.). – ISSN 0235-9111.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


(Vezi Nr 3675)

323 Politică internă


3711. Putină, Natalia. Diaspora între fenomen istoric şi categorie ştiinţifică : (abordare
teoretico-metodologică) / Natalia Putină // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 27-40. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-40 (30 tit.). – ISSN 1812-2566.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


3712. Enachi, Andrei. Diaspora's role in integration paths: the cases of Armenia and
Moldova / Andrei Enachi, Tigran Yepremyan // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 79-97. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93-97 (52 tit.). – ISSN 1812-2566.

3713. Racu, Andrei. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Austria şi Regatului
Belgiei / Andrei Racu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 33-36. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 36 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3714. Варданян, Эрнест. Геополитический интерес и национальный интерес: со-


отношение концептуальных подходов в российской и западной научной литературе /
Эрнест Варданян // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 169-190. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 186-190 (70 tit.). – ISSN 1812-2566.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3715. Pîrţac, Grigore. Unele aspecte privind realizarea politicii interetnice în Republica
Moldova / Grigore Pîrţac // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 127-133. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 133 (4 tit.). – ISSN 1812-2566.

3716. Tăbârţă, Ion. Tranziţia democratică a sistemului politic moldovenesc: rezultate es-
timative / Ion Tăbârţă // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 134-146 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145-146 (15 tit.). – ISSN 1812-2566.

3717. Голя, Анатолий. Неожиданный разворот : [обществ.-полит. ситуация] / Ана-


толий Голя // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-0186.

324 Alegeri
3718. Кабаченко, Павел. Умные выборы: организация избирательного процесса и
предотвращение нарушений в эпоху информационных технологий / Павел Кабаченко //
Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 58-68. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (16
tit.). – ISSN 1812-2566.

3719. Цвятков, Николай. Референдумы февраля 2014 года в гагаузском регионе


Республики Молдова: социально-политические аспекты / Николай Цвятков, Анна
Горбан, Елена Куйжуклу // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 147-156 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (7 tit.). – ISSN 1812-2566.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3720. Mîrzac, Elena. KFOR-ul "asaltat" de jurnalişti : [pe marginea proiectului "Consoli-
darea capacităţilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de securitate şi cooperare între Rep.
Moldova şi NATO"] / Elena Mîrzac // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 9-10 : fot. –
ISSN 1857-3703.

3721. Nicolaescu, Irina. Parteneriatul social în sfera muncii: experienţa Republicii Mol-
dova şi Georgiei / Irina Nicolaescu // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 116-126. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124-126 (13 tit.). – ISSN 1812-2566.

3722. Percinschi, Natalia. Retrospective asupra Parteneriatului Estic = Retrospective


on the Eastern Partnership / Natalia Percinschi, Gheorghe Rîciu // Vector European. – 2015.
– Nr 1. – P. 79-86 : diagr. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86
(22 tit.). – ISSN 2345-1106.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3723. Căldare, Gheorghe. Implementarea proiectelor de asistenţă comunitară: practica
internaţională şi naţională / Gheorghe Căldare, Iulia Smirnov // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. –
P. 157-168. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 167-168 (12 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 3839)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3724. Iaţco, Mariana. Unele aspecte privind evaluarea politicilor publice în practica gu-
vernării democratice / Mariana Iaţco // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 41-46. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (6 tit.). – ISSN 1812-2566.

329 Partide şi mişcări politice


3725. Coposu, Corneliu. Corneliu Coposu: O viaţă trăită în cinste, integritate şi demnita-
te a suferinţei : [interviu cu cele două surori ale politicianului român, Flavia Coposu-Bălescu şi
Rodica Coposu] / a dialogat Antonina Sârbu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 137-147
: fot. – ISSN 2345-1629.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


3726. Tabarcea, Ala. Confuzii metodologice ce stăpînesc manualele mainstream de
economie / Ala Tabarcea // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar =
Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică
internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 306-311. – Rez. în lb. engl.
– Referințe bibliogr. : p. 311 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3697)

330 Economie în general. Economie politică


3727. Tabarcea, Ala. Reconsiderarea descoperirii adevărului în ştiinţa economică / Ala
Tabarcea // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, perfor-
mance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct.
30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 290-295. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr.
: p. 295 (4 tit.).

3728. Terzi, Dmitri. Metode de construire a intervalelor de încredere ale prognozelor /


Dmitri Terzi // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldo-
va şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Inter-
naţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 102-108 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 108 (4 tit.).

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3729. Buga, Oleg. Despre unele situaţii de pe piaţa muncii din Republica Moldova / Oleg
Buga, Natalia Melnic // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republi-
cii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifi-
ce Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 512-513. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 513 (5 tit.).

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3730. Postolachi, Valentina. Comportamentul ofertei de muncă în contextul provocărilor


economiei de tranziţie / Valentina Postolachi // Priorităţi strategice de modernizare inovaţiona-
lă a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-
a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 311-317 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 317 (3 tit.).

3731. Postolachi, Valentina. Particularităţile pieţei muncii din Republica Moldova / Va-
lentina Postolachi, Alexandru Scutaru // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 298-303 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 303 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3721, 3843)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3732. Bajura, Tudor. Updated indicators regarding the land market in Republic of Mol-
dova / Tudor Bajura // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 44-48 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (2 tit.). – ISSN 1857-4130.

3733. Şestacova, Angela. Atractivitatea investiţională a pieţei imobiliare în Republica


Moldova / Angela Şestacova // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 352-356 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 356 (6 tit.).

3734. Ţurcan (Şuşu), Aurelia. Identificarea riscului investiţional în societatea cunoaşterii


= Identification of the risk of investment in the knowledge society / Aurelia Ţurcan (Şuşu),
Nicolae Sedleţchi // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 30-35 : fig., tab. – Text : lb. rom. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (12 tit.). – ISSN 2345-1106.

3735. Онофрей, Александр. Актуальные проблемы земледелия ATO Гагаузия /


Александр Онофрей, Татьяна Дудогло // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 486-490 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 490 (3 tit.).

3736. Шестаковская, Анжела. Современное состояние рынка инвестиций в


недвижимость в Республике Молдова / Шестаковская Анжела // Inovaţii, performanţă şi
competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 104-107 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 107 (5 tit.).

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3737. Cerbusca, Viorica. Financing SME future development / Viorica Cerbusca // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 139-142. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 142 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3738. Cojocaru, Maria. Întreprinderile mici şi mijlocii – agenţi ai inovării / Maria Cojoca-
ru, Diana Grozav // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation,
performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională,
Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 36-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 42 (6 tit.).

3739. Maier, Lidia. Inovarea şi sofisticarea afacerilor în Republica Moldova = Innovation


and sophistication business in Moldova / Lidia Maier // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P.
22-29 : tab. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (2 tit.). – ISSN
2345-1106.

3740. Mîrzac, Mariana. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare a busines-


sului mic şi mijlociu din Republica Moldova / Mariana Mîrzac // Inovaţii, performanţă şi compe-
titivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial
sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P.
227-231 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 231 (5 tit.).

3741. Stratan, Alexandru. Assessment of the business environment in the Republic of


Moldova: key trends and determining factors / Alexandru Stratan, Elena Aculai, Natalia
Vinogradova // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 19-30 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29-30 (32 tit.). – ISSN 1857-4130.

3742. Ulian, Galina. Ways to overcome the constraints through strategic development of
support system for financing small and medium business / Galina Ulian, Mariana Mirzac //
Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 61-68 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 68 (12 tit.). – ISSN 1857-4130.

3743. Пасат, Анатолий. Зачем им наш берег молдавский? : [о развитие иностр.


бизнеса в Респ. Молдова] / Анатолий Пасат // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 52-55 : fot. –
ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3760, 3935)

336 Finanţe
3744. Caprian, Iulia. Role of tax penalties in taxpayers education / Iulia Caprian, Iurie
Caprian // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 78-84 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.
3745. Căprian, Iulia. Эффективность финансового контроля / Iulia Căprian, Olga Co-
vali, Iurie Căprian // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation,
performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională,
Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 271-275. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 275 (12 tit.).

3746. Clichici, Dorina. Corporate governance – determinant of Moldovan banking


system stability / Dorina Clichici, Iulia Lupu // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 93-
96 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3747. Coca, Carmen-Elena. Gestionarea sistemelor de plăţi şi de decontări / Carmen-


Elena Coca, Galina Ulian // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar =
Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică
internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 137-143. – Rez. în lb. engl.
– Referințe bibliogr. : p. 143 (6 tit.).

3748. Cojocaru, Maria. Rolul controlului financiar public intern în eficientizarea mana-
gementului finanţelor publice / Maria Cojocaru, Iulia Caprian // Priorităţi strategice de moder-
nizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel
mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 231-237 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 237 (16 tit.).

3749. Dolghi, Cristina. Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în siste-
mul de management al riscului / Cristina Dolghi // Priorităţi strategice de modernizare inovaţi-
onală a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a
10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 50-53. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 53 (5 tit.).

3750. Dolgopol, Angela. Valorificarea experienţei occidentale de stimulare a activităţii


investiţionale a inovaţiilor şi a cercetărilor ştiinţifice prin intermediul acordării facilităţilor fiscale
/ Angela Dolgopol // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii
Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 497-499 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 499 (5 tit.).

3751. Filip, Angela. Operaţiunile de depozit ale băncii comerciale şi rolul lor în activita-
tea băncii / Angela Filip, Cristina Cheli // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul
financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa
ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 186-195 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 195 (20 tit.).

3752. Filip, Angela. Rolul resurselor financiare în activitatea băncilor comerciale din Re-
publica Moldova / Angela Filip, Mihai Gîrlea, Olga Ciobanu // Priorităţi strategice de moderni-
zare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel
mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 238-244 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 244 (5 tit.).

3753. Ganea, Victoria. Control financiar-fiscal versus evaziune fiscală / Victoria Ganea,
Liliana Isac // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, per-
formance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct.
30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 265-270 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 270 (4 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3754. Grebencea, Otilia. Cât mai credităm? : [situația din sectorul financiar-bancar] /
Otilia Grebencea // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 96-98. – (Economie & Inflaţie). – ISSN 1857-
0186.

3755. Griciuc, Petru. Privind motivele şi modul de instituire a posturilor fiscale / Petru
Griciuc, Valeriu Severin // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 49-50 : fot.– ISSN 1813-
4408.

3756. Iliadi, Gheorghe. Conceptual foundations for improving fair redistribution as a


prerequisite for financial stability of the state / Gheorghe Iliadi // Economie şi Sociologie. –
2015. – Nr 1. – P. 36-39. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (7 tit.). –
ISSN 1857-4130.

3757. Jalencu, Marian. Finanţarea proiectelor de transfer tehnologic în Republica Mol-


dova / Maria Jalencu, Mihaela Balmuş-Andone, Viorica Rugină-Matran // Inovaţii, performanţă
şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 30-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 35 (8 tit.).

3758. Moroi, Tatiana. Streamlining financing of the district healthcare institutions of the
hospital level in the Republic of Moldova / Tatiana Moroi // Economie şi Sociologie. – 2015. –
Nr 1. – P. 120-126 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (4
tit.). – ISSN 1857-4130.

3759. Nederiţa, Alexandru. Aspecte practice privind deconectarea, contabilizarea şi im-


pozitarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi
audit. – 2015. – Nr 10. – P. 18-24 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3760. Sula, Victor. Cash flows management at the enterprise level / Victor Sula // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 74-77. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 77 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

3761. Ştahovschi, Ada. Unele aspecte ale reglementării şi supravegherii operaţiunilor


de credit a băncilor comerciale în condiţiile integrării în Uniunea Europeană / Ada Ştahovschi
// Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and
competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015,
Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 196-198. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 198 (3
tit.).

3762. Ştefaniuc, Olga. Analiza gestiunii riscului de credit în băncile comerciale şi posibi-
lităţi de reabilitare a creditelor neperformante / Olga Ştefaniuc, Daniela Bumbac // Inovaţii,
performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and
competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015,
Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 156-165 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 165
(5 tit.).

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3763. Ştefaniuc, Olga. La titrisation – caracteristiques, avantages et risques / Olga


Ştefaniuc, Daniela Bumbac // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 200-207 : fig. – Rez. în lb.
rom. – Referințe bibliogr. : p. 207 (3 tit.).

3764. Ştefaniuc, Olga. Specificul operaţiunilor băncilor comerciale pe piaţa valorilor mo-
biliare în Republica Moldova / Olga Ştefaniuc, Angela Filip // Priorităţi strategice de moderni-
zare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel
mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 174-180 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 180 (9 tit.).

3765. Timofei, Olga. The role of banking sector for state's financial stability / Olga
Timofei // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 127-133 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

3766. Ulian, Galina. Universalizarea activităţii bancare în baza diversificării serviciilor /


Galian Ulian, Natalia Gorea // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar =
Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică
internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 5-14. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 14 (5 tit.).

3767. Балабан, Сергей. В ожидании президента : [отбор кандидатов на должность


губернатора Нац. Банка Респ. Молдова] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 10. – P.
18-19. – (Избранники & Назначенцы). – ISSN 1857-0186.

3768. Балабан, Сергей. От перемены мест… курс не меняется : [о ситуации на ва-


лютном рынке] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 22-25 : fot. – (Настроения
& Ожидания). – ISSN 1857-0186.

3769. Басова, Ирина. Падающая прибыльность : [в банков. секторе] / Ирина Басо-


ва // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 32-39 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

3770. Васкауцан, Александр. Урезание бюджета : [о фин. ситуации Нац. комис. по


финн. рынку (НКФР)] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 30-31. – (Кри-
зис & Рынок). – ISSN 1857-0186.

3771. Кантемир, Аурелия. О налоговых последствиях списания основных средств


/ Аурелия Кантемир // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 24-28. – ISSN 1813-4408.

3772. Марин, Александра. Под надзором : [о проекте закона о фин. организациях


предлагаемый Нац. комиссии по фин. рынку (НКФР)] / Александра Марин // Profit. –
2015. – Nr 10. – P. 48-49. – (Финансы & Капитал). – ISSN 1857-0186.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3773. Мороз, Светлана. О подразделениях, должностях и автомобилях : [о налого-


вых обязательств] / Светлана Мороз // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 10-18 :
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3774. Мулик, Андрей. Новые тенденции в организации бюджетного процесса в


Республике Молдова / Андрей Мулик // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 245-251. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 251 (2 tit.).

3775. Филип, Юрие. Приводной ремень : [интервью с зам. пред. Нац. комис. по
фин. рынку (НКФР) Юрием Филипом] / записал Александр Танас // Profit. – 2015. – Nr 10.
– P. 26-28 : fot. – (Регулятор & Рынок). – ISSN 1857-0186.

3776. Цирюльникова, Наталья. Учет и налогообложение операций по отчуждению


хозяйственным обществом изъятых долей : (акций) / Наталья Цирюльникова, Людмила
Аблина // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 29-35 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3777. Чиреш, Елена. НДС и поставки ниже рыночной стоимости / Елена Чиреш //
Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 9-10 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3778. Штефанюк, Ольга. Основные направления стратегического управления


банковской деятельностью в условиях кризиса / Ольга Штефанюк // Inovaţii, performanţă
şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 119-121 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 121 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3737, 4032, 4035)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3779. Ganciucov, Valentina. Adaptarea modelului balanţei interramurale natural-valorile
pentru evaluarea economiei neobservate = Adapting input-output model to evaluate non-
observed economy / Valentina Ganciucov, Tatiana Gutium // Vector European. – 2015. – Nr
1. – P. 36-40 : tab. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (4 tit.).
– ISSN 2345-1106.

3780. Luşmanschi, Galina. Importanţa informaţiei privind costurile de producţie relevan-


te la adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului / Luşmanschi Galina // Priorităţi strategice de
modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la
nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău,
2015. – P. 59-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 64 (7 tit.).

3781. Panuş, Valentina. Optimizarea costurilor cu personalul prin efectul instruirii / Va-
lentina Panuş // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Mol-
dova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 65-68 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 68 (3 tit.).

3782. Zbârciog, Valeriu. Capitalul, adevărul şi puterea minţii: realităţi scontate în secolul
XXI / Valeriu Zbârciog, Maria Hămuraru, Natalia Vandenberghe // Inovaţii, performanţă şi
competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 93-96. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 96 (7 tit.).

3783. Zlatina, Natalia. Concepte şi dezvoltări privind evaluarea consumurilor incorporate


în costuri / Natalia Zlatina // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 95-101 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 101 (5 tit.).

3784. Щербатюк, Василий. Актуальные вопросы счётного отражения бизнес-


процессов рыночной экономики = Current issues countable reflection of business
processes market economy / Василий Щербатюк // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P.
48-57 : an. – Text : lb. rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (13
tit.). – ISSN 2345-1106.

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 3792)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3785. Alcaz, Tudor. Consideraţii generale privind sistemul logistic agroalimentar / Tudor
Alcaz, Nicolae Hîncu, Vasile Russu // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferin-
ţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 64-80 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 80 (6 tit.).

3786. Alcaz, Tudor. Reflexii generale privind logistica organizaţiilor economice / Tudor
Alcaz, Nicolae Hîncu, Vasile Russu // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferin-
ţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 46-63 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 62-63 (15 tit.).

3787. Cojocaru, Maria. Operaţiunile de fuziuni şi achiziţii – mijloc de îmbunătăţire a per-


formanţelor economice / Maria Cojocaru, Anca-Simona Hromei // Inovaţii, performanţă şi
competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 217-226 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 226 (6 tit.).

3788. Deliu, Angela. Veniturile şi doar ele... : [în activitatea economică] / Angela Deliu //
Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională,
25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 80-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr. : p. 81 (5 tit.).

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3789. Dodon, Svetlana. Directions of government debt management modernization


through state securities market of the Republic of Moldova = Direcţii de modernizare a mana-
gementului datoriei de stat prin piaţa hîrtiilor de valoare a Republicii Moldova / Svetlana
Dodon // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 57-62 : fig., tab. – Text : lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (8 tit.). – ISSN 2345-1106.

3790. Enache, Ruxanda. Inovaţii necesare şi posibile efecte : [în domeniul economic] /
Ruxanda Enache // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 108-110. – (Consiliu & Activitate). – ISSN
1857-0186.

3791. Gherman, Olimpiu. Evoluţia cheltuielilor publice pentru agricultură în contextul


strategiei de dezvoltare a agriculturii şi mediul rural din Moldova : (2014-2020) / Olimpiu
Gherman, Liliana Cimpoieş // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 357-362 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 362 (5 tit.).

3792. Patraş, Mihai. Analiza calităţii informaţiilor statistice economice, financiar-bancare,


comerciale etc.: cazul RM cu date comparative privind şi alte state / Mihai Patraş // Priorităţi
strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvolta-
re durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 30-41 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 41 (10 tit.).

3793. Prisac, Igor. Economic dynamics of the Republic of Moldova in the context of Eu-
ropean integration / Igor Prisac // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 113-119 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (11 tit.). – ISSN 1857-4130.

3794. Rusu, Gheorghe. Public Management and its influence for economic growth in the
Republic of Moldova / Gheorghe, Rusu, Mihai Bumbu // Priorităţi strategice de modernizare
inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial,
Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 405-
412. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 412 (4 tit.).

3795. Solomon, Dumitru. Sisteme de transport şi logistică aplicative în activitățile eco-


nomice / Dumitru Solomon // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Inter-
naţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 3-12 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referințe bibliogr. : p. 12 (16 tit.).

3796. Stratan, Alexandru. Cercetătorul unor fenomene social-economice noi. Doctor


Anatolii Rojco la 70 de ani : [dr. în economie, cercetător la Inst. Naț. de Cercetări Economice
(INCE)] / Alexandru Stratan // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 181-182 : fot. – ISSN 1857-
0461.

3797. Tcaci, Alexandru. Aspectele analizei factoriale a rentabilităţii în întreprinderile


agricole / Alexandru Tcaci, Natalia Tcaci, Virgina Cojocaru // Priorităţi strategice de moderni-
zare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015.
– P. 81-88 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 88 (4 tit.).

3798. Tcaci, Natalia. Diagnosticul riscului operaţional şi al elasticităţii profitului / Natalia


Tcaci, Alexandru Tcaci, Ion Dombrovschi // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 74-80 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 80 (4 tit.).

3799. Tonu, Valentin. Prognozarea consumului de gaze naturale în sectorul rezidenţial


în funcţie de temperatura mediului ambiant în perioada rece a anului / Valentin Tonu // Ener-
gie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională,
Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 15-26 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl.

3800. Ţuleanu, Constantin. Aspecte conceptuale privind piaţa energiilor de reţea din
Republica Moldova / Constantin Ţuleanu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferin-
ţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău,
Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 47-53. – Rez. în lb. engl.

3801. Ţurcan (Şuşu), Aurelia. Rolul I.M.M în creşterea competitivităţii economiei Repu-
blicii Moldova = The role of SMEs in growth of competitiveness in economy of Republic of
Moldova / Aurelia Ţurcan (Şuşu) // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 41-48 : fig., tab. –
Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (5 tit.). – ISSN 2345-1106.

3802. Verejan, Nicolae. Locul şi rolul activităţii de transport auto în economia naţională /
Nicolae Verejan // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-
30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 321-325. – Rez. în lb. rom.

3803. Васкауцан, Александр. ВВП – минус два : [Валовой внутренний продукт в


молд. экономики] / Александр Васкауцан // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 29. – (Экономика &
Прогнозы). – ISSN 1857-0186.

3804. Марин, Александра. Нереальные квоты : [энергетической эффективности :


по материалам беседы с дир. Ин-та энергетики Респ. Молдова Михай Тыршу] / Алек-
сандра Марин // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 40-42. – ISSN 1857-0186.

3805. Пармакли, Дмитрий. Методика определения минимальных показателей


эффективности использования земли в сельском хозяйстве / Дмитрий Пармакли // Prio-
rităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de
dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31
oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 4-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 13
(3 tit.).

3806. Продиус, Марина. Аппетит не по росту : [о соц.-экон. ситуации в Респ. Мол-


дова] / Марина Продиус // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 65-67. – ISSN 1857-0186.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

(Vezi de asemenea Nr 3666, 3992)

338.48 Turism. Economia turismului


3807. Burbulea, Rodica. Aplicarea strategiilor de produs în cadrul agenţiei de turism /
Burbulea Rodica, Movileanu Veronica // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifi-
că naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P.
36-40 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 40 (4 tit.).

3808. Buşu, Dan Alexandru. Resursele turistice ale litoralului românesc / Dan Alexan-
dru Buşu, Petru Roşca // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Repu-
blicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiin-
ţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 526-539 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referințe bibliogr. : p. 539 (9 tit.).

3809. Capaţina, Grigori. Impulsionarea activităţii turistice – chezăşie a prosperării eco-


nomice / Grigori Capaţina, Valentina Capaţina // Priorităţi strategice de modernizare inovaţio-
nală a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a
10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 468-472 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 472 (2 tit.).

3810. Daniliuc, Aliona. Direcţii de perspectivă a turismului internaţional în Republica


Moldova / Aliona Daniliuc // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională
cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 29-32. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 32 (5 tit.).

3811. Duhlicher, Grigore. Rolul turismului în dezvoltarea şi integrarea financiară inter-


naţională a RM / Duhlicher Grigore // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 11-
15 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 15 (5 tit.).

3812. Fedorciucova, Svetlana. Viticultura Moldovei ca instrument de atragere a turis-


mului / Fedorciucova Svetlana // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţi-
onală cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 57-62.
– Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 62 (7 tit.).

3813. Gîlca, Constantin. Moldova turistică – situaţia actuală / Constantin Gîlcă // Turis-
mul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-
26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 258-260. – Rez. în lb. rom. – Referințe
bibliogr. : p. 260 (5 tit.).

3814. Lupu, Constantin. Comentarea principiilor codului de etică în turism / Lupu Con-
stantin, Şargu Lilia // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 33-35. – Rez. în
lb. rom., engl.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3815. Nica, Mihaela. Dezvoltarea turismului în Germania / Mihaela Nica, Alexandru


Gribincea // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare
internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 267-268. – Rez. în lb. engl.
– Referințe bibliogr. : p. 268 (5 tit.).

3816. Pantea, Oleg. Ponderea dreptului în dezvoltarea turismului: realităţi şi perspective


/ Oleg Pantea // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participa-
re internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 41-45. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr. : p. 44-45 (8 tit.).

3817. Şargu, Lilia. Organizarea şi coordonarea activităţii de turism în Republica Moldo-


va / Şargu Lilia, Lupu Constantin // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 7-
10. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 10 (3 tit.).

3818. Zaporojan, Tatiana. Dezvoltarea turismului în Asia de Est / Tatiana Zaporojan,


Alexandru Gribincea // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 261-262. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 262 (8 tit.).

3819. Сосна, А. Договоры о туристических услугах: понятие, содержание, порядок


заключения / Сосна А., Праштина Е. // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţi-
fică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P.
214-218. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 218 (4 tit.).

3820. Сосна, Б. Правовое положение туристов / Сосна Б., Герчогло Л. // Turismul şi


dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept.
2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 224-229. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p.
229 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3844, 3896)

339.1 Probleme generale. Piaţă


3821. Cernavca, Mihai. Managementul sortimentului vopselelor comercializate pe piaţa
de consum a Moldovei / Mihai Cernavca // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa
ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău,
2015. – P. 63-69 : fig., tab.– Referințe bibliogr. : p. 69 (3 tit.).

3822. Percinschi, Olga. The analysis of the art market from Republic of Moldova with
innovative marketing elements : (based on the author's interview) / Olga Percinschi // Econo-
mie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 134-138. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 138 (3 tit.). – ISSN 1857-4130.

3823. Tabarcea, Ala. Reconsiderarea factorilor determinanţi ai pieţei / Ala Tabarcea //


Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de
dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31
oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 491-496. – Rez. în lb. engl.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3824. Teleucă, Lina. Rolul distribuţiei în dezvoltarea economică şi asigurarea dezvoltării


durabile / Lina Teleucă, Mariana Teleucă // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 479-485 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 485 (6 tit.).

3825. Щербатюк, Василий. Новый порядок учетного отражения обязательств


рыночных структур / Василий Щербатюк, Мокан Олеся // Turismul şi dezvoltarea societăţii
: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. –
Chişinău, 2015. – P. 202-207 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 207
(3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3777)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3826. Hamuraru, Maria. Merchandising-ul mărfurilor: aspect metodologic / Maria
Hamuraru, Adriana Buzdugan // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 453-459 : fig., tab. – Rez. în
lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 459 (5 tit.).

3827. Чиреш, Елена. Учет таможенных платежей / Елена Чиреш // Contabilitate şi


audit. – 2015. – Nr 10. – P. 61-68 : fot.– ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3831, 4039)

339.7 Finanţe internaţionale


3828. Colesnicova, Tatiana. The global financial market: analysis and perspectives /
Tatiana Colesnicova // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 97-104 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

3829. Roşca, Petru. Strategii de atragere a investiţilor străine / Petru Roşca, Valerian
Sălăvăstru, Leonid Roşca // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei
Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 363-371. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 371 (10 tit.).

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3830. Duscov, Raisa. Europe's small countries, EU states / Raisa Duscov, Alexandru
Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.

3831. Kara, Bestenigar. Germany & Turkey – a partnership perspective / Bestenigar


Kara, Sedat Hasan Karacaoglo, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr
1. – P. 40-43 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (5 tit.). – ISSN
1857-4130.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
3832. Conţescu, Valentina. INJ îşi modernizează procesul de instruire : [Inst. Naţ. al
Justiţiei] / Valentina Conţescu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P.
13 : fot. – ISSN 1857-2405.

3833. Hülshörster, Stefan. Stefan Hülshörster: "Atâta timp cât un stat partener abor-
dează serios reformele, IRZ îi va oferi contribuţia sa de specialitate" : [interviu cu dir. executiv
adjunct al Fundaţiei Germane pentru Cooperarea Juridică Intern. (IRZ)] / cor. rev. // Revista
Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. 2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.
(Vezi de asemenea Nr 4072)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare


3834. Gulian, Mariana. Abordarea doctrinară a responsabilităţii şi răspunderii juridice în
domeniul ocrotirii sănătăţii / Mariana Gulian // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 27-32. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (26 tit.). – ISSN 1810-309X.

3835. Ursu, Viorica. Evoluţia conceptului de vinovăţie cu valoare juridică în teologie şi fi-
losofie, în contextul istoric / Viorica Ursu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 37-41. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.

3836. Халабуденко, О. Право и экономика vs право и мораль: некоторые методо-


логические замечания / О. Халабуденко // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – P. 26-31. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (24 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3816)

341 Drept internaţional


3837. Olaru, Efim. Protecţia populaţiei civile – imperativul principal al Convențiilor de la
Geneva / Efim Olaru, Ştepan Cavan // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă
tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep.
Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 222-227. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 227 (6
tit.).

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3838. Cimpoeşu, Dorin. Criza constituţională din Republica Moldova (II) / Dorin Cimpo-
eşu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 300-304 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 304
(9 tit.). – Art. 1 : Nr 1/4, 2013. – ISSN 0235-9111.

3839. Pantea, Oleg. The law within the context of European integration process, through
the application of the legal norm by the state bodies / Oleg Pantea // Vector European. –
2015. – Nr 1. – P. 63-67. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (16 tit.). –
ISSN 2345-1106.

3840. Poalelungi, Mihai. Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii private / Mihai Poalelungi // Revista Institu-

99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

tului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. 21-27 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

3841. Гуцуляк, В. О несовершенстве кодекса "О правонарушениях", или Eщё раз о


наболевшем / В. Гуцуляк, Е. Комарницкая, В. Черба // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. –
P. 13-25 : schemă. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25 (40 tit.). – ISSN
1810-3081.

3842. Мунтян, Ю. Статистический анализ референдумов в Республики Молдова /


Ю. Мунтян, Н. Мунтян // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – P. 32-35. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 35 (7 tit.). – ISSN 1810-3081.

3843. Продиус, Марина. Зарплата президентов : [в разных странах] / Марина Про-


диус // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 76-77 : fot. – (Цена & Рынок). – ISSN 1857-0186.

3844. Слуту, Николай. Правовое регулирование туризма в Республике Молдова /


Слуту Николай, Черба Валерий // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P.
230-235. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 235 (4 tit.).

3845. Сосна, Л. Принцип равноправия граждан в Молдове и его защита / Л. Сосна //


Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
44 (7 tit.). – ISSN 1810-3081.

3846. Черба, В. Административная ответственность за правонарушения, посягаю-


щие на здоровье населения, здоровье лица, санитарно-эпидемиологический режим / В.
Черба // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 42-49. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 49 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3713, 3820, 3933)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
3847. Secrieru, Vasile. Importanţa Curţii de Conturi în gestionarea mijloacelor financiare
de către instituţiile publice / Vasile Secrieru // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în secto-
rul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferin-
ţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 100-103. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 103 (7 tit.).

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3848. Buguţa, Elena. Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de primire a unei
remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei / Elena Buguţa,
Sergiu Gavajuc // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 9-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 15 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

3849. Corcea, Nicolae. Violenţa în familie asupra vârstnicilor: aspecte criminologice şi


juridico-penale / Nicolae Corcea // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P.
43-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (16 tit.). – ISSN 1857-2405.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3850. Doga, Anatolie. Analiza doctrinară şi normativă a infracţiunii de reţinere, sau


Arestarea ilegală / Anatolie Doga // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P.
171-175. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 175 (11 tit.) şi în note de subsol.

3851. Doga, Anatolie. Elemente de drept comparat privind incriminarea infracţiunii de


reţinere sau arestare ilegală / Anatolie Doga // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa
ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău,
2015. – P. 185-192. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 191-192 (23 tit.).

3852. Moraru, Elena. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a


unei conduite ilicite / Elena Moraru // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 4-8. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

3853. Popov, Ruslan. Analiza de drept penal a infracţiunii de fals în documentele conta-
bile : (art. 3351 CP RM) / Ruslan Popov, Vitalie Stati // Turismul şi dezvoltarea societăţii :
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. –
Chişinău, 2015. – P. 166-170. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 170 (10 tit.).

3854. Popov, Ruslan. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de servicii : (Art. 328
CP RM)): aspecte de drept penal / Ruslan Popov, Vitalie Stati // Turismul şi dezvoltarea soci-
etăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a.
– Chişinău, 2015. – P. 176-181. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 181 (5 tit.).

3855. Ţîganaş, Ion. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Reacţia socială


împotriva fenomenului de contrafacere / Ion Ţîganaş // Revista Institutului Naţional al Justiţiei.
– 2015. – Nr 2. – P. 15-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2405.

3856. Ulian, Galina. Combaterea fraudei fiscale şi a spălării banilor: aspecte economice,
instituţionale şi legislative / Galina Ulian, Vasile Şarco // Inovaţii, performanţă şi competitivita-
te în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector :
Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 258-
264 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 264 (4 tit.).

3857. Vizdoga, Tatiana. Sentinţa pe baza probelor administrate în faza de urmărire pe-
nală ca act al justiţiei penale / Tatiana Vizdoga, Sanda Ţoncu // Turismul şi dezvoltarea socie-
tăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a.
– Chişinău, 2015. – P. 182-184. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. : p. 184 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3681)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3858. Шаргу, Л. Правовое регулирование последствий неисполнения финансовых,
экономических денежных обязательств / Л. Шаргу, К. Лупу // Закон и жизнь. – 2015. – Nr

101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

10. – P. 35-40. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (11 tit.). – ISSN 1810-
3081.
(Vezi de asemenea Nr 3836)

347 Drept civil


3859. Bâcu, Adelina. Dimensiuni teoretico-ştiinţifice privind clasificarea pozitivistă a
principiilor dreptului procesual civil / Adelina Bâcu, Igor Bâcu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr
10. – P. 16-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (17 tit.). – ISSN 1810-
309X.

3860. Taşcă, Mihai. Jean Etienne-Marie Portalis – părintele Codului civil francez :
[(1746-1807)] / Mihai Taşcă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. a 3-
a cop. : fot. – ISSN 1857-2405.

3861. Сосна, А. Исполнение судебных решений, определений, постановлений,


приказов и других исполнительных документов / А. Сосна, Н. Слуту // Legea şi viaţa. –
2015. – Nr 10. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (12 tit.). – ISSN
1810-309X.

341 Drept internaţional


(Vezi Nr 3869)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


3862. Станишевский, Александр. Залог – право на чужую вещь / Александр
Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 69-76 : fot. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


3863. Bîtcă, Ion. Condiţiile refuzului de a negocia = Conditions of refusal to negotiate :
[contracte] / Ion Bîtcă, Vitalie Curarari // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 72-79. – Text :
lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (12 tit.). – ISSN 2345-1106.
(Vezi de asemenea Nr 3862)

347.7 Drept comercial


3864. Buzdugan, Adriana. Practici de apreciere a notorietății mărcii / Adriana Buzdugan
// Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici
de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-
31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 519-525 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p.
525 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4027)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3865. Creţu, Vasile. Legislaţia: principalele etape de dezvoltare a procedurii în ordonan-
ţă / Vasile Creţu, Ilona Josanu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Va urma. –
ISSN 1857-2405.

3866. Moscalciuc, Vitalie. Căutarea pârâtului în cadrul procesului civil / Vitalie


Moscalciuc // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. 49-51 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

3867. Popov, Ruslan. Părerea procurorilor pe marginea proiectului de Lege cu privire la


Procuratură nu poate fi neglijată / Ruslan Popov // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –
2015. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-2405.

3868. Reniţă, Gheorghe. Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice şi practice /


Gheorghe Reniţă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. 38-42 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-
2405.

3869. Şonţu, Felicia. Jurisprudența CtEDO în cazuri de susţinere a regimurilor separa-


tiste / Felicia Şonţu // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – P. 52-60 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3870. Vieriu, Eufemia. The sources and principles of labor law / Eufemia Vieriu // Vector
European. – 2015. – Nr 1. – P. 67-72. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66-71-
72 (16 tit.). – ISSN 2345-1106.

3871. Сосна, Б. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины / Б. Сосна,


Н. Слуту // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – P. 45-50. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 50 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


3872. Ardelean, Grigore. Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea
prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene / Grigo-
re Ardelean // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – P. 22-26. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 26 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3873. Dragomir, Lilia. Analiza şi importanţa indicatorilor managementului performanţei
în administraţiile publice locale în Republica Moldova / Lilia Dragomir, Tatiana Covalschi,
Tamara Hulapova // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation,
performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională,
Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 97-99 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 99 (5 tit.).

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3874. Dragomir, Lilia. Managementul veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor admi-


nistrativ-teritoriale în Republica Moldova / Lilia Dragomir, Olga Ştefaniuc, Tatiana Covalschi //
Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and
competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015,
Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 73-75 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 75 (4
tit.).

3875. Rubanovici, Vladislav. Despre alocaţii financiare de stat destinate alimentaţiei


sportivilor / Vladislav Rubanovici, Grigore Friptuleac, Serghei Cebanu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 59-62 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

3876. Stratan, Alexandru. Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale / Ale-


xandru Stratan // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 88-91 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 91 (4 tit.). – ISSN 1857-0461.

3877. Ştahovschi, Ada. Ierarhizarea activităţilor de control intern managerial în instituţii-


le publice / Ada Ştahovschi, Constantin Dudău // Priorităţi strategice de modernizare inovaţio-
nală a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a
10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 109-114.
– Rez. în lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 114 (3 tit.).

3878. Ştahovschi, Ada. Implementarea controlului intern managerial în instituţiile publi-


ce / Ada Ştahovschi, Constantin Dudău, Alexandru Gribincea // Turismul şi dezvoltarea socie-
tăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a.
– Chişinău, 2015. – P. 152-156. – Rez. în lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 156 (4 tit.).

3879. Петря, Наталья. Село миллионеров : [интервью с примаром села Костешть


р-н Яловень Натальей Петря] / записал Алена Корнегруца, Игорь Любек // Profit. – 2015.
– Nr 10. – P. 62-64. – (Бизнес & Фермеры). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3834)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3880. Andronachi, Natalia. Lovitura de "AUR" a infanteristului Dmitrii Sîrbu : [coman-
dant de pluton din Brigada de Infanterie Motorizată "Ştefan cel Mare"] / Natalia Andronachi //
Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

3881. Andronachi, Natalia. Militari şi buni studenţi : [ai Armatei Naţ. : Ion Popescu, Ma-
riana Volovei, Marius Eșanu [et al.]] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10.
– P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

3882. Barbăneagră, Alexei. Un general pentru ţară şi armată : [despre generalul de di-
vizie Pavel Creangă] / Alexei Barbăneagră // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 22-24 :
fot. – ISSN 1857-3703.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3883. Butuc, Marin. Cercetat, deci adevărat! : [interviu cu căpitanul Marin Butuc, şeful
Centrului de studii strategice de apărare şi securitate] / interviu de Inga Radvan // Oastea
Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

3884. Radvan, Inga. Artileriştii au asigurat Scutul : Salve de foc la Bulboaca au marcat
închiderea exerciţiului internaţional "Scutul de foc 2015" / Inga Radvan // Oastea Moldovei. –
2015. – Nr 10. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

3885. Radvan, Inga. Aviatorii au testat limita imposibilului : [curs de supravieţuire orga-
nizat de milit. Batalionului cu Destinaţie Specială] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015.
– Nr 10. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.

3886. Radvan, Inga. Militarii care stau de gardă ţării : [a Batalionului de Gardă din Arma-
ta Naţ.] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-
3703.

3887. Ţărălungă, Elena. Autoevaluarea gender în sectorul de securitate şi apărare : [pe


marginea ședinței de iniţiere a procesului de autoevaluare interinstituţională] / Elena
Ţărălungă // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3888. Cornea, Sergiu. Efectele sărăciei în mediul rural al Republicii Moldova / Cornea
Sergiu // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condiţiile
societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной трансформации
общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation", October, 23-25, 2014,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 218-228 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 228
(25 tit.).

3889. Patraş, Mihai. Despre necesitatea urgentă de revizuire a mărimilor pensiilor în


Republica Moldova şi despre legea veniturilor garantate / Mihai Patraş // Inovaţii, performanţă
şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and competitiveness in the
financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău,
2015. – P. 44-47. – Rez. în lb. engl.

3890. Vîrlan, M. Problematica familiilor sărace în cadrul sistemului de asistenţă socială /


Vîrlan M., Frunze O. // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei
în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной
трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation",
October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 164-170 : fig. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3930)

105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3891. Черба, В. Административная ответственность за нарушение прав
потребителей / В. Черба // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – P. 4-12. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

368 Asigurări
3892. Caprian, Iulia. Caracteristici şi structura fondului de rezervă / Iulia Caprian // Prio-
rităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de
dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31
oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 224-230 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p.
229-230 (14 tit.).

3893. Caprian, Iulia. Căile de perfecţionare a gestionării activităţii societăţilor de asigu-


rări / Iulia Caprian // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation,
performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională,
Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 76-80 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 80 (9 tit.).

3894. Cobzari, Ludmila. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – sursă


principală de finanţare a sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova / Ludmila
Cobzari, Oxana Miron, Tatiana Moroi // Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul
financiar = Innovation, performance and competitiveness in the financial sector : Conferinţa
ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 53-60 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 60 (5 tit.) ; Priorităţi strategice de modernizare inova-
ţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed.
a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 208-216
: fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 216 (5 tit.).

3895. Dolghi, Cristina. Strategii de modernizare a sistemului de asigurări din Republica


Moldova sub influenţa reformelor economice la nivel naţional şi mondial / Cristina Dolghi //
Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de
dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31
oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 22-29 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 29
(7 tit.).

3896. Алешина, Елена. Медицинское страхование как фактор развития туризма в


Молдавии / Алешина Елена // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţio-
nală cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – P. 219-223
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 223 (4 tit.).

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3897. Bolboceanu, Aglaida. Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei
psihologice în sistemul educaţional / Aglaida Bolboceanu // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P.
84-95 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (19 tit.). – ISSN 1857-2502.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3898. Losîi, Elena. Aspecte psihologice ale agresivităţii şcolare la vârsta preadolescentă
/ Losîi Elena // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în
condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной
трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation",
October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 170-180. – Rez. în lb. engl. – Referin-
țe bibliogr. : p. 180 (8 tit.).

3899. Reţeaua Look@It – un potenţial mecanism de formare şi dezvoltare a e-


competenţelor elevilor şi tinerilor / Ion Coşuleanu, Anastasia Ştefaniţa, Irina Cojocaru [et
al.] // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 99-106 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 106 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 3701, 3918)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3900. Camenev, Zinaida. Fium foreign language teaching/learning, culture and
translation / Zinaida Camenev, Nadejda Esanu, Teodora Istrati // Materialele colocviului ştiinţi-
fico-practic "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015. –
Chişinău, 2015. – P. 94-100. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 100 (10 tit.).

3901. Corcevschi, Svetlena. Projektarbeit als fester bestandteil des


fremdsprachenunterrichts / Svetlana Corcevschi // Materialele colocviului ştiinţifico-practic
"Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015 . – Chişinău,
2015. – P. 5-8. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 8 (10 tit.).

3902. Creanga, Oxana. A case study of figural narrative: the short story "Before/After"
by Mary McCluskey / Oxana Creanga // Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte
lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015. – Chişinău, 2015. – P.
81-86. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 86 (5 tit.).

3903. Guranda, Elvira. Exprimarea fazei finale a acţiunii verbale prin mijloacele lexicale
/ Elvira Guranda, Ana Pomelnicova // Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvis-
tice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015 . – Chişinău, 2015. – P. 52-
58. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 58 (6 tit.).

3904. Hadârcă, Maria. Competenţa de lectură – concept, structură şi mediu de formare /


Maria Hadârcă // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 120-129 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 129 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

3905. Melenciuc, Dumitru. Social linguistic motivation in the formation of abbrigdged le-
xical units in modern English / Dumitru Melenciuc // Materialele colocviului ştiinţifico-practic
"Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015. – Chişinău,
2015. – P. 74-80. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 79-80 (17 tit.).

107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3906. Şchiopu, Constantin. Textul literar: comprehensiune şi receptare / Constantin


Şchiopu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 114-119 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 119 (6
tit.). – ISSN 0235-9111.

3907. Жейнов, Д. Д. Методические аспекты разработки задач для рабочей тетради


по начертательной геометрии / Д. Д. Жейнов, С. И. Дынту, А. П. Шулетя // Sisteme de
transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 275-278. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 278 (3 tit.).

3908. Жейнов, Д. Д. О методике проведения лекций по начертательной геометрии


с использованием рабочей тетради / Д. Д. Жейнов, С. И. Дынту, А. П. Шулетя // Sisteme
de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 279-282. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 282 (3 tit.).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3909. Bălănel, Vera. Vera Bălănel: "Sunt fericită că lucrez într-un colectiv de oameni va-
loroşi, dedicaţi în totalitate profesiei de învăţător" : [interviu cu dir. Liceului Teoretic "Vasile
Vasilache" din Chişinău] / interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2015. – Nr 5. – P. 6-9
: fot. – ISSN 1857-3053.

3910. Cabac, Eugeniu. Consideraţii asupra determinării punctajului pentru itemii de co-
rectare / Eugeniu Cabac, Lina Cabac // Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte
lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015 . – Chişinău, 2015. – P.
47-51. – Rez. în lb. germ. – Referințe bibliogr. : p. 50-51 (4 tit.).

3911. Robu, Viorel. Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii
Moldova / Viorel Robu, Cătălina Stoica // Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – P. 12-25 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (12 tit.). – ISSN 1857-2502.

3912. Roga, Victoria. Evaluarea – un stimulent eficient în activitatea de învăţare / Victo-


ria Roga // Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în
predarea limbilor străine", 28 mar. 2015 . – Chişinău, 2015. – P. 9-15. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 15 (9 tit.).

3913. Курачицки, Анжела. Лекция 18. Критериальное оценивание учащихся через


дескрипторы / Анжела Курачицки // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 3 : Ed. specială. – P.
85-87 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (4 tit.). – ISSN 1857-4491.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3914. Cemortan, Stela. Coordonatele socializării copiilor de vârstă timpurie / Stela
Cemortan // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie : Culegere
de articole. – Chişinău, 2015. – P. 19-44 : fig. – Referințe bibliogr. : p. 43-44 (39 tit.).

3915. Ciobanu, Adriana. Direcţiile principale ale intervenţiei psihologice a preşcolarilor


cu reţinere în dezvoltarea psihică / Ciobanu Adriana // Conference Book of the International
Conference "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

условиях системной трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under


transformation", October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 156-163. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 163 (3 tit.).

3916. Coman, Liliana. Atitudinea parentală faţă de socializarea copiilor de vârstă timpu-
rie / Liliana Coman // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie :
Culegere de articole. – Chişinău, 2015. – P. 62-70. – Referințe bibliogr. : p. 70 (20 tit.).

3917. Dascal, Angela. Integrarea domeniilor de cunoaştere în scopul socializării copiilor


/ Angela Dascal // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie : Cule-
gere de articole. – Chişinău, 2015. – P. 52-61. – Referințe bibliogr. : p. 60-61 (21 tit.).

3918. Jardan, Svetlana. Frica şi anxietatea la copiii cu vârsta de 4-6 ani – factor pertur-
bator al socializării / Svetlana Jardan // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de
vârstă timpurie : Culegere de articole. – Chişinău, 2015. – P. 71-77 : fig. – Referințe bibliogr. :
p. 76-77 (13 tit.).

3919. Paladi, Oxana. Bazele teoretice ale socializării copiilor de vârstă timpurie / Oxana
Paladi // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie : Culegere de
articole. – Chişinău, 2015. – P. 5-18. – Referințe bibliogr. : p. 18 (16 tit.).

3920. Racu, Igor. Mediul şcolar – sursa de anxietate în preadolescenţă / Racu Igor, Ra-
cu Iulia // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condiţiile
societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной трансформации
общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation", October, 23-25, 2014,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 142-147. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 147 (13
tit.).

3921. Racu, Jana. Formarea abilităţilor comunicative la preşcolari ca factor al socializării


eficiente / Jana Racu // Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie :
Culegere de articole. – Chişinău, 2015. – P. 45-51. – Referințe bibliogr. : p. 50-51 (14 tit.).

3922. Курачицки, Анжела. "Все начинается со школьного звонка…" : [editorial] /


Анжела Курачицки // Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 3 : Ed. specială. – P. 3 : fot. – ISSN
1857-4491.
(Vezi de asemenea Nr 3960)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3923. Bodorin, Cornelia. Metode alternative şi augumentative folosite în comunicarea
copiilor cu surdocecitate congenitală / Bodorin Cornelia, Ciubotaru Natalia // 10th Eastern and
Central European Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication
″Non-verbal communication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct.
2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 82-91 : des. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr. : p. 91 (6 tit.).

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3924. Danii, Anatol. Consilierea familiei în dezvoltarea comunicării la copii cu


polihandicap autist / Anatol Danii, Oleg Ababii // 10th Eastern and Central European Regional
Conference on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal communication as
a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015.
– P. 118-123. – Referințe bibliogr. : p. 123 (5 tit.).

3925. Racu, A. Unele particularităţi de dezvoltare a mijloacelor verbale de comunicare la


copiii cu deficienţe de intelect / A. Racu, V. Creţu // 10th Eastern and Central European Regi-
onal Conference on Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal
communication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau.
– Chişinău, 2015. – P. 171-174.

3926. Racu, Aurelia. Analiza sumativă a rezultatelor sondajului privind informarea şi


percepţia incluziunii educaţionale şi sociale / Racu Aurelia, Belibova Silvia, Cebotaru Nina //
Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii
în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной трансформации общества" =
"Pictures of poverty in societies under transformation", October, 23-25, 2014, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 148-156. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 155-156 (4 tit.).

3927. Seniov, Victor. Evoluţii recente în domeniul abordării dizabilităţii şi al incluziunii /


Seniov Victor, Racu Aurelia // 10th Eastern and Central European Regional Conference on
Alternative and Augmentative Communication ″Non-verbal communication as a means of
achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 21-27.
– Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 27 (4 tit.).

3928. Simac, Ana. Aplicarea art-terapiei ca mijloc de recuperare şi integrare a copiilor cu


deficienţe / Simac Ana // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sără-
ciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной
трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation",
October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 207-217. – Rez. în lb. engl. – Referin-
țe bibliogr. : p. 217 (4 tit.).

3929. Stempovschi, Elena. Redimensionarea competenţelor specialiştilor implicaţi în


procesul de recuperare a persoanelor cu CES / Stempovschi Elena, Haraz Svetlana // 10th
Eastern and Central European Regional Conference on Alternative and Augmentative
Communication ″Non-verbal communication as a means of achieving social and human
rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 109-112. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referințe bibliogr. : p. 112 (4 tit.)

3930. Бодорин, Корнелия. Абилитационный ресурс малоимущих семей,


воспитывающих детей с нарушениями слуха в Республике Молдова / Бодорин
Корнелия // Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condi-
ţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях системной трансформации
общества" = "Pictures of poverty in societies under transformation", October, 23-25, 2014,
Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 69-92 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p.
90-92 (26 tit.).

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3931. Максимчук, Виктория. Влияние педагогической компетентности родителей


на формирование коммуникативных навыков у детей с множественными нарушениями /
Максимчук Виктория // 10th Eastern and Central European Regional Conference on Alterna-
tive and Augmentative Communication ″Non-verbal communication as a means of achieving
social and human rights″, 12-14 oct. 2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 92-97 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 97 (5 tit.).

3932. Максимчук, Виктория. Социально профессиональная дискриминация


молодых людей с умственной отсталостью в Республики Молдова / Максимчук
Виктория, Калинникова Магнуссон Лия // Conference Book of the International Conference
"Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranziţie" = "Нарратив бедности в условиях
системной трансформации общества" = "Pictures of poverty in societies under
transformation", October, 23-25, 2014, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 122-134. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 133-134 (14 tit.)

3933. Раку, Сергей. Интеграция как фактор социализации и защиты прав детей с
ограниченными возможностями / Раку Сергей, Синёва Евгения Павловна // 10th Eastern
and Central European Regional Conference on Alternative and Augmentative Communication
″Non-verbal communication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct.
2015, Chisinau. – Chişinău, 2015. – P. 163-167. – Referințe bibliogr. : p. 167 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3709)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3934. Cocieru, Mariana. Note aniversare pe portativul recunoştinţelor... : [despre Vitalie
Belîi, profesor la Colegiul de Muz. "Ştefan Neaga" din Chişinău] / Mariana Cocieru // Realităţi
Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4424.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3935. Jalencu, Marian. Iniţierea şi susţinerea start-up-urilor studenţeşti – o modalitate
de dezvoltare a afacerilor inovative / Marian Jalencu // Priorităţi strategice de modernizare
inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial,
Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 42-
48. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 48 (8 tit.).

3936. Prodan, Nicolae. Abordări metodologice ale lucrului individual al studenţilor / Ni-
colae Prodan, Valeriu Platon, Ala Garştea // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională
a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 54-58. – Rez. în
lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 58 (8 tit.).

3937. Railean, Elena. Analitica învăţării pentru învăţământul superior = Learning


analytics for university studies / Elena Railean // Vector European. – 2015. – Nr 1. – P. 102-
106 : fig. – Text : lb. rom. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (6 tit.). – ISSN
2345-1106.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3938. Solomon, Dumitru. Proiectarea sistemelor aplicative de transport şi logistică pen-


tru activităţi economice : [în sistemul de învăţământ superior] / Dumitru Solomon // Sisteme
de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. –
Chişinău, 2015. – P. 13-26 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 26 (5 tit.).

3939. Tofan, Eugenia. Alteţa Sa Regală Principele Radu al României – Doctor Honoris
Causa al Universităţii AŞM : [pe marginea ceremoniei de acordare a tit., 28 sept. 2015] /
Eugenia Tofan // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-0461.

3940. Жейнов, Д. Д. Пути повышение эффективности занятий по графический


дисциплинам для студентов заочной формы обучения / Д. Д. Жейнов, С. И. Дынту, А. П.
Шулетя // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct.
2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 271-274. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
274 (3 tit.).

3941. Комплексный подходов к решению заданий по инженерной графике /


Шулетя А. П., Д. Д. Жейнов, С. И. Дынту [et al.] // Sisteme de transport şi logistică : Mate-
rialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 283-287 :
fig. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 287 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3881, 3950)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


(Vezi Nr 3676, 3707)
391/395 Etnografie
3942. Bilţiu, Pamfil. Cruci din Oltenia – însemne ale viziunii asupra morţii şi vieţii de din-
colo : [tradiţii şi obiceiuri] / Pamfil Bilţiu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 348-351 : fot.
– Rez. în lb. engl. – ISSN 0235-9111.

3943. Duşacova, Natalia. The Republic of Moldova in anglophone historiography:


ethnological perspective / Natalia Duşacova // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 135-139. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138-139 (35 tit.). – ISSN 1857-0461.

3944. "Luminează haina mea, taina sufletului meu şi mă mântuieşte" : [pe marginea
"Paradei Portului Popular", ed. a 2-a, 27 aug. 2015, Chişinău] / cor. rev. ; fot. : Mihai Vengher
// Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 44-45 : fot. – ISSN 0132-6635.

3945. Rotaru, Valentina. Ziua Daciei : [despre hramul satului Olişcani, raionul Şoldă-
neşti, 19 sept. 2015] / Valentina Rotaru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 21-22 : fot.
– ISSN 1857-4424.

3946. Stroici, Cristina. Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului la Biblioteca Publică :


[despre şezătoarea spiritual-educativă dedicată sfintei sărbători, în satul Olăneşti, raionul
Ştefan-Vodă, 21 sept. 2015] / Cristina Stroici // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 3-4 :
fot. – ISSN 1857-4424.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

398 Folclor
3947. Duminica, Ion. O premieră în spaţiul ştiinţific umanistic est-europeană: reuniunea
romologică internaţională găzduită de AŞM : [pe marginea Conf. Intern. romologică "Întruni-
rea anuală a Societăţii de Studiere a Folclorului Ţigănesc", 10-12 sept. 2015] / Ion Duminica
// Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 23-25. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4051, 4053)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
3948. Ceapă, Mihail. Metoda parametrică de construire a familiilor monoparametrice de
linii / Mihail Ceapă, Sergiu Dîntu, Ivan Ştirbul // Sisteme de transport şi logistică : Materialele
Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 264-270 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 270 (2 tit.).

3949. Ceapă, Mihail. Rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice pe suprafeţe com-


plexe : [în matematică] / Mihail Ceapă, Sergiu Dîntu, Ivan Ştirbul // Sisteme de transport şi
logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015.
– P. 258-263 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 263 (3 tit.).

3950. Marcus, Solomon. Solomon Marcus: Mi-a curs viaţa, de la repetenţie la Acade-
mie, şi trăiesc acum miracolul recunoaşterii mele... : [interviu cu mat. şi acad. român] / con-
semnare: Raia Rogac // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 87-89. – ISSN 2345-1629.

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
3951. Ţopa, Mihai. Influenţa rotaţiei Pământului şi formei lui asupra forţei de greutate a
corpului / Mihai Ţopa, Lilia Socolov // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă
tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep.
Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 194-197. – Rez. în lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 197 (4 tit.).

3952. Ţopa, Mihai. Oscilaţii parametrice armonice într-un mediu rezistent / Mihai Ţopa,
Victor Gumea // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu parti-
cipare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău,
2015. – P. 104-107 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Referințe bibliogr. : p. 107 (3 tit.)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3953. Nedealcov, Maria. Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor stan-
dardizaţi SPI şi SPEI / Maria Nedealcov, Valentin Răileanu // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P.
46-50 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3954. Tudorache, Gheorghe. Particularităţile secetei anului 2015 şi unele măsuri de di-
minuare a impactului în sectorul agricol / Gheorghe Tudorache, Anatolie Ignat // Akademos. –
2015. – Nr 3. – P. 71-74 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

59 ZOOLOGIE
3955. Tristan. Porumbelul gulerat : (Columba palumbus) / Tristan // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
3956. Ursachi, Veaceslav. Nanotehnologiile – în ascensiune. Conferinţa internaţională
"Nanotehnologii şi Inginerie Biomedicală", ediţia a 3-a : [23-26 sept. 2015] / Veaceslav Ur-
sachi // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 27-29. – ISSN 1857-0461.

61 MEDICINĂ
3957. Evaluarea factorilor de mediu şi comportamentali ce influenţează sănătatea
sportivilor juniori care practică fotbalul / Serghei Cebanu, Grigore Friptuleac, Vladislav
Rubanovici [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7.
– P. 14-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

3958. Martin, Ştefan Adrian. Recuperarea sportivilor de elită din canotaj pe baza ratei
metabolice în repaus şi a activităţii prestate / Ştefan Adrian Martin, Valeriu Tomescu // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 55-59 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

611 Anatomie. Anatomie comparată


3959. Belic, O. Morphology of the spleen and its ligamentous apparatus / O. Belic // Cu-
rierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 37-47 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 46-47 (60 tit.). – ISSN 1857-0666.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
3960. Evaluarea obiceiurilor alimentare ale unui lot de adolescenţi de la Liceul cu
Program Sportiv din Iaşi / Adriana Albu, Rodica Mihaela Hodorcă, Ionuţ Onose [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 52-55 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

3961. Tomaş, Galina. Caracteristica şi evaluarea alimentaţiei reale a femeilor care prac-
tică exerciţiul fizic dozat după metoda UNICA / Galina Tomaş, Constantin Eţco // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 62-65 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3962. Aspectele patologiilor profesionale la sportivii de performanţă / Alina


Ferdohleb, Elena Gurghiş, Vladimir Bebîh [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
37 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3963. Buşneag, Răzvan. Managementul serviciilor de medicină sportivă în România /
Răzvan Buşneag, Carmen Buşneag // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2015. – Nr 7. – P. 10-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (10 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3964. Realizări şi perspective ale medicinii sportive din Republica Moldova / Ghe-
orghe Ştefăneţ, Maria Robu, Dorin Balmuş [et al.] // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9
(7 tit.). – ISSN 1729-8687.

3965. Robu, Maria. Istoria medicinii sportive în Republica Moldova / Maria Robu // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 102-104.– ISSN
1729-8687.

3966. Ţuleanu, Constantin. Bazele metodologice aplicate la analiza şi dirijarea manifes-


tărilor riscului, componentele cheie şi oportunităţile lor / Constantin Ţuleanu, Vasile Mamaliga,
Natalia Andriaş-Amirulloev // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-
ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldo-
va. – Chişinău, 2015. – P. 89-93. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 93 (9 tit.).

3967. Ţuleanu, Constantin. Pericole şi riscuri ce pot interveni în tehnosfera ramurii de


aprovizionare cu gaze combustibile / Constantin Ţuleanu, Vasile Mamaliga, Natalia Andriaş-
Amirulloev // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu partici-
pare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău,
2015. – P. 115-121. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 121 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3758, 3846, 3894, 4036, 4042, 4067)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3968. Bacinschi, Nicolae. Aspecte metodologice de utilizare a medicamentelor în sport
/ Nicolae Bacinschi, Victor Ghicavîi // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2015. – Nr 7. – P. 68-72. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (9 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3969. Bernaz, E. P. Evaluation of consumption in defined daily doses of antimicrobial


drugs for systemic use in hospitals / E. P. Bernaz // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5.
– P. 6-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (24 tit.). – ISSN 1857-0666.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

3970. Ghicavîi, Victor. Farmacologia sportului – imperativ al timpului prin personalizarea


utilizării medicamentelor la sportivi / Victor Ghicavîi, Natalia Bacinschi // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 66-68. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 68 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

3971. Ghicavîi, Victor. Particularităţi de interacţiune a vitaminelor şi mineralelor / Victor


Ghicavîi, Vadim Gavriluţa, Gheorghe Guşuilă // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 72-74. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74
(12 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 3983-84, 4066)

3972. Podgurschi, Lilia. Beneficiile magneziului în activitatea sportivilor / Lilia


Podgurschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P.
75-78. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77-78 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


3973. Chihai, Victoria. Aspectele tratamentului recuperator prin kinetoterapie posturală
la pacienţii cu deficit ventilator restrictiv / Victoria Chihai, Gheorghe Ştefăneţ, Mihail Chihai //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 94-98 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.

3974. Gîncu, Mariana. Rolul exerciţiilor fizice sistematice în menținerea şi fortificarea


stării de sănătate a femeilor / Mariana Gîncu, Natalia Silitrari // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 84-88 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

3975. Влад, Виолина. Эффективность лазеротерапии и магнитотерапии в


комплексон лечении спортсменов с травматическими повреждениями / Виолина Влад,
Дорин Балмуш // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. –
P. 50-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 3988)

616 Patologie. Medicină clinică


3976. Babiuc, V. The treatment of donor areas in patients with burns using preparations
based on azo compounds / V. Babiuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 3-5 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 5 (13 tit.). – ISSN 1857-0666.

3977. Expression of CK5 basal cytokeratin in primary breast carcinoma / V. Fulga,


O. Mazuru, V. David [et al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 19-23 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (20 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3978. Plescan, T. Clinical application of perfusion computed tomography in the early di-
agnosis of acute ischemic stroke and hemorrhagic transformation prediction / T. Plescan, E.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Costru-Tasnic, M. Gavriliuc // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 24-32 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (54 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 3982)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3979. Stratan, Valentina. Teoria ereditară a cancerului pulmonar / Valentina Stratan,
Vladimir Şutchin, Valeriu Bîlba // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 65-70 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (25 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 3973)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3980. A comparative study of rehabilitation methods of patients with edentulous
arches associated with insufficient bone volume / D. Sirbu, O. Solomon, M. Mostovei [et
al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 32-37 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

3981. Optimization of orthodontic treatment for children with Angle class III
malocclusion by determining the influence of blink-reflex indices / V. Trifan, V. Lacusta,
I. Lupan [et al.] // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – P. 10-15 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 15 (21 tit.). – ISSN 1857-0666.

3982. Tambala, C. Duplex ultrasonography in evaluation of complications of portal


hypertension in liver cirrhosis / C. Tambala, L. Spinei // Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr
5. – P. 16-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (14 tit.). – ISSN 1857-
0666.
(Vezi de asemenea Nr 3959)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3983. Eficacitatea tratamentului cu SPONDI-LIZ cremă în leziuni posttraumatice şi
osteoartroză deformantă / Dorin Balmuş, Natalia Cornea, Sergiu Matcovschi [et al.] // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 45-48 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

3984. Eficacitatea tratamentului local cu Fastum gel, Lioton gel şi Dimexid la paci-
enţii cu osteoartroză deformantă / Liliana Groppa, Oxana Bujor, Rodica Usatîi [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 48-49. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

3985. Erhan, Nicolae. Artroscopia în tratamentul traumatismelor şi maladiilor articulaţiei


umărului la sportivi / Nicolae Erhan // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2015. – Nr 7. – P. 42-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (10 tit.). –
ISSN 1729-8687.

3986. Erhan, Nicolae. Tratamentul artroscopic al leziunilor ligamentului încrucişat ante-


rior al genunchiului la sportivi / Nicolae Erhan, Andrei Olaru // Sănătate publică, economie şi

117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 40-42 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 42 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

3987. Oportunitatea evaluării statusului disfuncţional al muşchilor masticatori cu


impact asupra posturii cefalice la sportivi / Vitalie Gribenco, Iurie Ţărălungă, Mariana
Ceban [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P.
91-94. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

3988. Tăbîrţă, Alisa. Sindromul radicular lombar la pacienţii cu amputaţia membrului in-
ferior, primar protezaţi / Alisa Tăbîrţă // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2015. – Nr 7. – P. 99-101 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101
(11 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3989. Buşneag, Carmen. Aprecierea suprasolicitării neuro-psihosenzoriale a medicilor
sportivi şi a antrenorilor în România / Carmen Buşneag, Răzvan Buşneag // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 29-34. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 34 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3990. Codreanu, I. Analysis of the legal framework on donation and transplantation of
organs and cells in the Republic of Moldova / I. Codreanu // Curierul medical. – 2015. – Vol.
58, Nr 5. – P. 51-57. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (22 tit.). – ISSN 1857-
0666.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3991. Nikolai, Andrei. Misiune imposibilă : [situația din Rep. Moldova în sectorul elec-
troenergetic] / Andrei Nikolai // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 105. – (Energie & Eficiență). –
ISSN 1857-0186.

3992. Моисеев, Сергей. Методы энергоэффективности : [в Респ. Молдова : по ма-


териалам беседы с рук. проекта ESCO Moldova Николаем Захария, экспертом Никола-
ем Глинчан и менеджером Кориной Келеменчук [et al.] / Сергей Моисеев // Profit. – 2015.
– Nr 10. – P. 43-45. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3804)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice
3993. Aspecte cavitaţionale în funcţionarea pompelor submersibile / Ion Şaragov,
Petru Pleşca, Lilian Balmuş [et al.] // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep.
Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 136-141 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 141
(3 tit.).
626 Lucrări hidrotehnice în general
3994. Caracteristicile hidrografice necesare pentru proiectarea construcţiilor nece-
sare pentru proiectarea construcţiilor hidrotehnice amplasate pe un râu / Ion Şaragov,
Petru Pleşca, Rodica Ceban [et al.] // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă
tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep.
Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 155-161 : fig. – Rez. în lb. engl.

3995. Determinarea parametrilor hidrologici şi hidraulici pentru amplasarea nodu-


lui hidrotehnic pe un rîu / Petru Pleşca, Ion Şargov, Vitalie Ignat [et al.] // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-
13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 245-251 : fig. – Rez. în lb.
engl.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3996. Beţ, Dionisie. Etichetarea energetică a aparatelor de climatizare în Republica
Moldova / Dionisie Beţ, Valentin Tonu, Vera Guţui // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015,
Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 150-154 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

3997. Codreanu, Constantin. Poluarea luminoasă în iluminatul stradal / Constantin Co-


dreanu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare
internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. –
P. 126-135 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 135 (3 tit.).

3998. Leu, Vasile. Consideraţii privind necesitatea stabilirii zonelor unitare de încălzire în
cadrul SACET / Vasile Leu, Mihai Cernei // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferin-
ţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău,
Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 27-32. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 32 (5
tit.).

3999. Leu, Vasile. Consideraţii privind zonele de protecţie a reţelelor termice / Vasile
Leu, Mihai Cernei // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu
participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişi-
nău, 2015. – P. 33-36 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 36 (5 tit.).

629 Tehnica mijloacelor de transport


4000. Ceban, Victor. Direcţii de ridicare a capacităţii de funcţionare a cuplelor cilindrice
greu solicitate / Victor Ceban // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei
Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 226-235 : fig. – Rez. în lb.
rom.

4001. Ene, Vladimir. Tribologia segmenţilor de piston ai motoarelor pentru automobile:


dispozitive şi metode de cercetare / Vladimir Ene // Sisteme de transport şi logistică : Materia-

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

lele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 198-225 : fig.
– Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 223-225 (22 tit.).

4002. Gordelenco, Pavel. Parametric aided design in the construction of automobiles /


Pavel Gordelenco // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale,
27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 246-251 : fig. – Referințe bibliogr. : p. 251
(9 tit.).

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4003. Cebanu, Ion. Manager ambiţios : [interviu cu Ion Cebanu, dir. Agenţiei Moldsilva] /
a intervievat Margareta Mocreac // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 90-95 : fot. – (Domeniu &
Performanţe). – ISSN 1857-0186.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 3954)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4004. Corcimaru, Serghei. Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologii-
lor arabile asupra calităţii solului / Serghei Corcimaru // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 51-56
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
4005. Voloşciuc, Leonid. Realizări în protecţia microbiologică a plantelor / Leonid Vo-
loşciuc // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 57-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 63-64 (24 tit.). – ISSN 1857-0461.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4006. Постолати, Алексей. Некоторые аспекты селекции озимой пшеницы в
условиях Бельцкой степи / Алексей Постолати, Титу Сергей // Akademos. – 2015. – Nr 3.
– P. 75-81 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (4 tit.). – ISSN 1857-
0461.

634 Horticultură în general


4007. Balan, Valerian. Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului / Vale-
rian Balan // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 82-87. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 86-87 (46 tit.). – ISSN 1857-0461.

634.8 Viticultură
(Vezi Nr 3812)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4008. Gaina, Boris. Un remarcabil savant legumicultor. Membru corespondent al AŞM
Petru Patron la 80 de ani / Boris Gaina, Vasile Botnari // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 179-
180 : fot. – ISSN 1857-0461.

639.1 Vânătoare
4009. Botezat, Bianca. Franţa: splendoarea vânătorii / Bianca Botezat, Alexandru Cer-
cel ; fot.: Alexandru Cercel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 24-25 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 24-25 : fot. – ISSN
1857-4513.

4010. Ciocoi, Oleg. Scrisoare deschisă către dl Valeriu Streleţ, prim-ministrul Republicii
Moldova : [privind interzicerea vânătorii la speciile de păsări acvatice şi a iepurelui de câmp în
sezonul de vânătoare 2015-2016] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. –
Nr 10. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. –
P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4513.

4011. Domenco, Ion. Într-un ceas bun! : [despre colaborarea Asoc. Județene a Vânăto-
rilor și Pescarilor din jud. Galați, România și Soc. Vânătorilor și Pescarilor din raionul Cante-
mir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 13 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-
4513.

4012. Grosu, Igor. Îngrijorare şi revoltă : [pe marginea proiectului "Cu privire la sezonul
de vânătoare 2015-2016"] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. –
P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 4-5 :
fot. – ISSN 1857-4513.

4013. Munteanu, Andrei. Ce vânăm? Cum vânăm? : [pe marginea proiectul "Cu privire
la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2015-2016"] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

4014. Respectă limitele! : [etica vânătorească] / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 10. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2015. – Nr 10. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

4015. Rour, Laurenţiu. Sămânţa – în sol fertil : [despre cursurile de perfecționare a cu-
noștințelor vânătorilor din Moldova la Univ. "Ștefan cel Mare" din Suceava] / Laurenţiu Rour //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

4016. Sabaneev, Leonid. La fazani : [despre organizarea vânatului la fazani] / Leonid


Sabaneev // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

4017. Savin, Anatol. Unealta primară şi evoluţia ei : [despre cuţitul de vânătoare] / Ana-
tol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

4018. Vlas, Grigore. Cu friptura pe ţeavă : [braconajul în vânătoarea de iepuri] / Grigore


Vlas // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3955)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4019. Bulat, Dumitru. Zborişul, răspărul şi ghiborţul de Dunăre : [specii de peşti] / Dumi-
tru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

4020. Rusnac, Vladimir. Măiestrie pentru avat : [(Aspius aspius) specie de pești din fa-
milia Cyprinidae] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P.
23 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 23 : fot. –
ISSN 1857-4513.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
4021. Chirmici, Vasile. Gestiunea riscurilor logistice în procesul de livrare a mărfurilor /
Vasile Chirmici // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-
30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 116-118.

4022. Solomon, Dumitru. Modele informaţionale pentru sistemele de transport şi logisti-


că prin depozite centrale şi locale / Dumitru Solomon // Sisteme de transport şi logistică :
Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 27-
45 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referințe bibliogr. : p. 45 (17 tit.).

656.1 Transport rutier


4023. Armaşu, Sergiu. Indicatori de progres al siguranţei rutiere / Sergiu Armaşu // Sis-
teme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişi-
nău. – Chişinău, 2015. – P. 294-298. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 298 (7 tit.).

4024. Mihalache, Iurie. Caracteristicile transportului public urban de călători / Iurie Miha-
lache, Irina Păduraru // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 92-98. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 97-98 (24 tit.). – ISSN 1857-0461.

4025. Solomon, Dumitru. Organizarea transporturilor de pasageri prin puncte interme-


diare / Dumitru Solomon // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţi-

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

onale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 125-144 : tab. – Rez. în lb. rom. –
Referințe bibliogr. : p. 144 (2 tit.).

4026. Solomon, Dumitru. Sistemul integrat şi actualizat de management în transportul


rutier / Dumitru Solomon // Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţi-
onale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 305-316 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referințe bibliogr. : p. 316 (3 tit.).

4027. Verejan, Nicolae. Reglementări manageriale şi economice a întreprinderilor din


domenil transporturilor rutiere / Nicolae Verejan // Sisteme de transport şi logistică : Materiale-
le Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 317-320. –
Rez. în lb. rom.

4028. Армашу, Серджиу. Показатели прогресса в обеспечении безопасности


дорожного движения / Серджиу Армашу // Sisteme de transport şi logistică : Materialele
Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 299-304. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 304 (7 tit.).
(Vezi de asemenea 3802)

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


4029. Насыров, Риф. К вопросу о сертификации подвижного состава в Республике
Молдова / Риф Насыров, Олег Петров // Sisteme de transport şi logistică : Materialele
Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. – Chişinău, 2015. – P. 252-257 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 257 (8 tit.).

4030. Петров, Олег. Выбор базовых показателей услуг предприятий


инфраструктуры железной дороги Молдовы / Олег Петров, Кристина Павлинчюк // Sis-
teme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişi-
nău. – Chişinău, 2015. – P. 185-190 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 189 (2
tit.).
656.7 Transport aerian
4031. Сергеев, Моисей. Расклад концессии : [Кишин. Междунар. Аэропортa] / Мои-
сей Сергеев // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 56-60. – ISSN 1857-0186.

657 Contabilitate
4032. Ciobanu, Veaceslav. Evidenţa contabilă şi fiscală a TVA în cadrul unui contract
de locaţiune / Veaceslav Ciobanu // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – P. 56-60 : fot.–
ISSN 1813-4408.

4033. Grabarovschi, Ludmila. Unele aspecte privind aplicarea IFRS 13 "evaluarea la


valoarea justă" / Ludmila Grabarovschi // Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a
economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 89-94 : fig.,tab. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 94 (6 tit.).

123
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

4034. Щербатюк, Василий. Актуальные вопросы стандартизации учетных


процессов : [бух. учета] / Василий Щербатюк // Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferin-
ţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26 sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău,
2015. – P. 251-255 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 255 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3759, 3771, 3776, 3825)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


4035. Данильченко, Леонид. Методические аспекты оценки экономической
эффективности использования оборотных средств предприятия / Леонид Данильченко
// Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici
de dezvoltare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-
31 oct. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 195-200. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 200
(10 tit.).
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
661 Produse chimice propriu zise
(Vezi Nr 3821)
662 Explozivi. Combustibili
4036. Mamaliga, Vasile. Contribuţii conceptuale la elaborarea teoriei unui management
modern în perspectiva deminuării pericolelor şi riscurilor din tehnosfera ramurii de aprovizio-
nare cu gaze / Vasile Mamaliga, Constantin Ţuleanu, Natalia Andriaş-Amirulloev // Energie,
eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed.
a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 184-187. – Rez.
în lb. engl.

4037. Mamaliga, Vasile. Taxonomia – instrument util în cuantificarea, evidenţa şi moni-


torizarea pericolelor şi riscurilor din ramura aprovizionării cu gaze combustibile / Vasile
Mamaliga, Constantin Ţuleanu, Natalia Andriaş-Amirulloev // Energie, eficienţă, ecologie şi
educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb.
2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 77-82. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 82 (6 tit.).

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4038. Brumărel, Iurie. Un credit de "milioane" : [interviu cu Iurie Brumărel, dir. executiv
al Programului "Filiera Vinului"] / a intervievat Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 10. – P.
100-104 : fot. – (Sector & Restructurare). – ISSN 1857-0186.

4039. Онофрей, Александр. Диагностика и анализ малых и средних предприятий


винодельческой отрасли АТО Гагаузия / Александр Онофрей, Снежана Муска // Priorităţi
strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvolta-
re durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 444-452 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 452 (14
tit.).

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


4040. Гуцуляк, Вячеслав. Совет по конкуренции не прав : [о повышение цен на
хлеб : интервью с пред. Нац. ассоц. хлебопеков и мукомолов Респ. Молдова (НАХМ)
Вячеславом Гуцуляком] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – Nr 10. – P. 68-
72. – (Суд & Дело). – ISSN 1857-0186.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
4041. Leahova, Irina. "Ionel", arta afacerilor : [70 de ani de activitate a într. de confecţii] /
Irina Leahova // Moldoveanca. – 2015. – Nr 5. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3053.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

699.8 Măsuri de protecţie a construcţiilor şi clădirilor


4042. Proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată pentru clădiri multietajate sub as-
pectul securităţii la incendiu / Olga Susan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Panaitescu [et al.] //
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţio-
nală, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 54-61 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 61 (6 tit.).

4043. Ţuleanu, Constantin. Aspecte conceptuale privind soluţiile de sporire a eficienţei


energetice a clădirilor din Republica Moldova / Constantin Ţuleanu, Livia Leanca, Andrian
Leanca // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare
internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. –
P. 142-149 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 148-149 (4 tit.).

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
4044. Bînzari, Andrei. Analiza fondului de clădiri rezidenţiale şi pentru învăţământ din
Republica Moldova / Andrei Bînzari, Constantin Ţuleanu // Energie, eficienţă, ecologie şi
educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed. a 3-a, 12-13 noiemb.
2015, Chişinău, Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – P. 171-183 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 183 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3710)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4045. Braga, Tudor. Saloanele Moldovei – un traiect artistic în ascendenţă : [pe margi-
nea expoz., organizată la Centrul Expoz. "Constantin Brâncuşi", 31 aug. 2015] / Tudor Braga
// Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 46-55 : fot. – ISSN 0132-6635.

4046. Gabura, Dumitru. Eminesciana plastică : [pe marginea albumului cu acelaşi tit. de
Ion Daghi, artist plastic mold.] / Dumitru Gabura // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 72-
73 : fot. – ISSN 2345-1629.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

4047. Guja, Diana. Conspiraţii pentru un spaţiu public creativ – Mândrele lui Mihai Ungu-
reanu : [pictor] / Diana Guja // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 76-77 : fot. – ISSN 0132-
6635.

4048. Rusu-Haraba, Anastasia. Simbolul arborelui în creaţia lui Aurel David, sau Arta
drept pilon al lumii : [pictor (1935-1984)] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Iurie Foca // Moldo-
va. – 2015. – Nr 9/10. – P. 56-65 : fot. – ISSN 0132-6635.

4049. Spînu, Constantin. Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral : [pictor-
scenograf] / Constantin Spînu // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 158-162 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 162 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

4050. Zbârnea, Tudor. Bienala Internaţională de Pictură 2015 : [pe marginea expoz. cu
acelaşi tit., ed. a 4-a, 5-27 aug.] / Tudor Zbârnea // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P.
352-355 : fot. – ISSN 0235-9111.

78 MUZICĂ
4051. Chiseliţă, Vasile. În memoriam Dumitru Blajinu : [violonist, dirijor, compozitor şi
folclorist (1934-2015)] / Vasile Chiseliţă // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 18-19 : fot.
– ISSN 1857-4424.

4052. Ghilaş, Victor. Vladimir Axionov – omul deplin al muzicologiei din Republica Mol-
dova : (65 de ani de la naştere) : [(1950-2012)] / Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. – 2015. –
Nr 10. – P. 13-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

4053. Popa, Aculina. Valorificăm repertoriul haiducesc : [pe marginea Festivalul-concurs


Naţ. al Cântecului haiducesc "Trec anii haiducului", ed. a 2-a, satul Ţahnăuţi, raionul Rezina,
30 aug.] / Aculina Popa // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 5-6 : fot. – ISSN 1857-
4424.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4054. Arta cinematografică din Republica Moldova – un post scriptum din partea
autorilor : [pe marginea lucrării cu acelaşi tit. de Ana-Maria Plămădeală, Dumitru Olărescu,
Violeta Tipa] // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 155-157. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN
1857-0461.

4055. Жереги, Кристиан. Край земли: зона ATO : [о постановке одноимен. фильма
: интервью с укр. режиссером Кристианом Жереги] / записала Олеся Оксем // Profit. –
2015. – Nr 10. – P. 78-79 : fot. – (Кино & Взгляд). – ISSN 1857-0186.

792 Teatru. Artă scenică


4056. Bârcă, Constantin. Viaţa : [in memoriam actorului mold. de teatru și cinema Mihai
Volontir (1934-2015)] / Constantin Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. –

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 17 : fot.


– ISSN 1857-4513.

4057. Cremene, Boris. Boris Cremene: "Te pregăteşti de un rol la fel cum îţi coşi o hai-
nă" : [interviu cu actorul din Rep. Moldova] / interviu realizat de Victoria Colesnic // Clipa
siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-3673.

4058. Festivalul Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" – un regal de muzică


bună şi o galerie de interpretări de excepţie : [ed. a 23-a, 4-13 sept. 2015] / cor. rev. ; fot. :
Mihai Vengher, Ludmila Cuceva // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 22-25 : fot. – ISSN 0132-
6635.

4059. Garusov, Olga. Regizorul unei epoci teatrale. Doctor Honoris Causa al AŞM Ion
Ungureanu la 80 de ani / Olga Garusov // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 183-184 : fot. –
ISSN 1857-0461.

4060. Mărgineanu, Victoria. Dragoste după gratii : [pe marginea spectacolului-


document "Shakespeare pentru Ana" de regizorii Mihai Fusu și Luminița Tîcu montată la
Teatrul Naț. "Mihai Eminescu"] / Victoria Mărgineanu ; fot.: Ramin Mazur // Clipa siderală. –
2015. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-3673.

4061. Mânăscurtă, Ioan. Maria Bieşu, sfidarea destinului : [Primadona Operei Naț. din
Rep. Moldova, soprană (1935-2012)] / Ioan Mânăscurtă ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova. –
2015. – Nr 9/10. – P. 26-31 : fot. – ISSN 0132-6635.

4062. Mânăscurtă, Ioan. Temă liberă cu Titus Jucov : [in memoriam dir. Teatrului de
păpuşi "Licurici" (1950-2013)] / Ioan Mânăscurtă // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 72-75 :
fot. – ISSN 0132-6635.

4063. Popuşoi, Liliana. Baritonul Iurie Gâscă, aristocratul primei scene lirice a ţării : [so-
list la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet "Maria Bieşu"] / Liliana Popuşoi ; fot. : Mihai Vengher //
Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 32-35 : fot. – ISSN 0132-6635.

4064. Popuşoi, Liliana. "Otello" – un amalgam de stări şi emoţii, care ating cele mai
sensibile coarde ale unei societăţi în dezvoltare : [pe marginea spectacolului cu acelaşi tit., în
regia lui Andrea Battistini, la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet "Maria Bieşu"] / Liliana Popuşoi ;
fot. : Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 36-39 : fot. – ISSN 0132-6635.

4065. Turea, Larisa. Reuniunea Teatrelor Naţionale româneşti la Chişinău – triumful


creativităţii : [pe marginea festivalului cu acelaşi generic, 17-27 sept. 2015] / Larisa Turea ;
fot. : Ian Onică // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 66-71 : fot. – ISSN 0132-6635.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4066. Agenţia Naţională Antidoping: primii paşi în lupta împotriva dopajului în
sport / Serghei Afanasenco, Odetta Ţîganaş, Mihail Grumeza [et al.] // Sănătate publică,

127
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – P. 78-82. – Rez. în lb. engl., rusă. –


Referinţe bibliogr. : p. 82 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

4067. Dansurile sportive – ocupaţie pentru sănătate / Livia Ţapu, Alina Ferdohleb,
Serghei Cebanu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. –
Nr 7. – P. 88-91. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (10 tit.). – ISSN 1729-
8687.
(Vezi de asemenea Nr 3679, 3875, 3957-58, 3960-65, 3968, 3970, 3972, 3975, 3985-
87, 3989)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4068. Babin-Rusu, Tatiana. Dezvoltarea competenţelor lingvistice prin intermediul scrie-
rii academice / Tatiana Babin-Rusu // Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvis-
tice şi glotodidactice în predarea limbilor străine", 28 mar. 2015 . – Chişinău, 2015. – P. 16-
22. – Rez. în lb. germ. – Referințe bibliogr. : p. 22 (3 tit.).

4069. Ciobanu, Mircea V. Jocuri semiotice şi hermeneutice, sau Despre nume (II) : [as-
pecte lingvistice] / Mircea V. Ciobanu // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 80-85 : fot. – Art. 1 :
Nr 5/6. – ISSN 0132-6635.

4070. Dascălu, Daniela. Terminologia machiajului din perspectiva antropologiei culturale


/ Daniela Dascălu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 73-77 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 77 (13 tit.). – ISSN 0235-9111.

4071. Mocanu, Alexandra. Trei gramatici din Muntenia, lucrări ale unor autori cu vocaţia
de întemeietori : [Ienăchiţă Văcărescu, Ion Heliade Rădulescu, Iordache Golescu] / Alexandra
Mocanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 292-299 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p.
299 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

4072. Munteanu, Cristinel. Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice /


Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 101-113 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. în note, p. 112-113 (28 tit.). – ISSN 0235-9111.

4073. Sclifos, Valeriu. Contribuţia cercetătorilor basarabeni la valorificarea resurselor


frazeologice regionale de la Est de Prut / Valeriu Sclifos // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P.
140-143. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

4074. Ţurcanu, Andrei. Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III) /


Andrei Ţurcanu // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 150-154.– Rez. în lb. rom., engl. – Art. 1 :
Nr 1. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (4 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4079)

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba franceză
4075. Ştefănoaia, Ioana. Din istoria preocupărilor referitoare la terminologia lingvistică.
Reprezentanţi ai lingvisticii franceze / Ioana Ştefănoaia // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
P. 59-72 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 70-72 (42 tit.). – ISSN 0235-
9111.

811.135.1 Limba română


4076. Eremia, Anatol. Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II)
/ Anatol Eremia // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 88-97 : fot. – Art. 1 : Nr 1/2. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 97 (13 tit.). – ISSN 0235-9111.

4077. Eremia, Anatol. Savantul care a marcat o epocă în filologia românească : [Nicolae
Corlăteanu (1915-2005)] / Anatol Eremia // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 251-261 :
fot. – Referințe bibliogr. : p. 261 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.

4078. Hadârcă Ion. Limba română versus politica : [prelegere publ. ţinută cu prilejul Săr-
bătorii Naţ. a Limbii Române la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 31 aug. 2015] / Ion Hadârcă //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 9-22. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (50 tit.). – ISSN 1857-0461.
P. 22 (50 tit. în lb. rom.)

4079. Mînăscurtă, Cezar. Conceptul de simbol: definire, elemente şi fenomene adiacen-


te / Cezar Mînăscurtă // Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – P. 14-26. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (27 tit.). – ISSN 1812-2566.

4080. Pop, Ioan-Aurel. Despre latinitatea limbii române / Ioan-Aurel Pop // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 3/4. – P. 9-23 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 21-23 (44 tit.). – ISSN
0235-9111.

4081. Popuşoi, Carolina. Calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate în lim-


ba română din Basarabia / Carolina Popuşoi // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 47-53 :
fot. – Referințe bibliogr. : p. 53 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

4082. Ţurcanu, Ion. Reflecţii asupra tâlcului unor cuvinte (II) : [româneşti] / Ion Ţurcanu
// Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 78-87 : fot. – Rez. în lb. engl. – Art. 1 : Nr 1/2. –
ISSN 0235-9111.
4083. Vrabie, Diana. Dinamica greşelilor lexico-semantice: copierea de sens sau calcu-
lul semantic / Diana Vrabie // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 54-58 : fot. – Referințe
bibliogr. în note, p. 58 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
4084. Galaicu-Păun, Emilian. Compasiunea în-Nobel-ează! : [despre laureaţii Premiului
Nobel] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 88-89 : fot. – ISSN 0132-
6635.

821.133.1 Literatură franceză


4085. France, Anatole. Cămaşa unui om fericit : [povestire] / Anatole France ; des. de
Eduard Maidenberg // Alunelul. – 2015. – Nr 10. – P. 5 : il. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


4086. Cu pana la pălărie, cu puşca… la poezie : [versuri] // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 10. – P. 21 : fot. – Conţine : "Câinii latră, ursul merge" / Nicolae Zărnescu
; Primarul şi câinii / Gheorghe Constantinescu ; Cuţu-cuţu / Girel Barbu ; Percepte morale /
Ioan Martin ; Eva ştim că s-a-ntrupat / George Zarafu ; Sfat bătrânesc / Marian Popescu Eva ;
Biblică / Arcadie Chirşbaum ; Şarpele / Nicolae Bunduri ; Unui ginere / Ion Pena. – ISSN
1857-4505.

4087. Molea, Loredana. Cora : [povestire] / Loredana Molea // Clipa siderală. – 2015. –
Nr 2. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3673.

4088. Moruzi, Dumitru C. Pribegi în ţară răpită : [roman : fragm.] / Dumitru C. Moruzi //
Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 366-376. – ISSN 0235-9111.

4089. Petrescu, Cezar. Fram, ursul polar : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Cezar Petres-
cu ; des.: Adrian Moraru // Noi. – 2015. – Nr 10. – Supl.: P. 73-80 : il. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN
1857-0798.

4090. Sadoveanu, Mihail. Domnu Trandafir : [povestire : fragm.] / Mihail Sadoveanu //


"a" MIC". – 2015. – Nr 10. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

4091. Sântimbreanu, Mircea. Elev : [povestire] / Mircea Sântimbreanu // "a" MIC". –


2015. – Nr 10. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1-2. – ISSN 1857-3770.

4092. Scripca, Constantin. Brazii care cîntă : [versuri] / Constantin Scripca // Noi. –
2015. – Nr 10. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

4093. Stănescu, Nichita. Focule, măria-ta ; Ceasornicul ; Am zărit ; Peştişorul de aur ;


Cotoii merg la şcoală : [versuri] / Nichita Stănescu ; des. de Nadejda Olaru // Alunelul. – 2015.
– Nr 10. – P. 10-11 : fot., il. – ISSN 1857-4173.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
4094. Anton, Ion. Toamnă ; Destinul ca judecător ; Gloria ; Scara vieţii ; Funia suferinţei
; Da pentru Nu ; Partid(ă) ; Văz biplan ; Bărbatul ca măr ; Perpetuare ; Barometru ; Început de

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

sfârşit : [versuri] / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 29-36 : fot. – ISSN 2345-
1629.

4095. Bârcă, Tache. Lupău : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2015. – Nr 10. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015.
– Nr 10. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

4096. Belicov, Serafim. Cu pururi drag de mare şi Carpaţi ; Partea noastră de nume :
[eseuri] / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 132-136 : fot. – ISSN 2345-
1629.

4097. Bordeianu, Teodor. Oboseală : [povestire] / Teodor Bordeianu // Clipa siderală. –


2015. – Nr 2. – P. 18-19. – ISSN 1857-3673.

4098. Borş, Pavel. Stranierii : [fragm. din romanul cu același tit.] / Pavel Borş // Viaţa
Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 49-65. – ISSN 2345-1629.

4099. Botnaru, Virgil. Cu alineat ; xerox ; sonet ; fără ţigări ; februarie ; return to
innocence ; jurnal ; istorie ; ei ; haiku basarabean ; apel nepreluat : [versuri] / Virgil Botnaru //
Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 170-175 : fot. – ISSN 0235-9111.

4100. Bulat, Eugenia. Cât îi trebuie unui om?... : [reflecţii] / Eugenia Bulat // Clipa side-
rală. – 2015. – Nr 2. – P. 22-23. – ISSN 1857-3673.

4101. Bulat, Eugenia. Din poemele străiniei. Inedite : [versuri] / Eugenia Bulat // Viaţa
Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 66-71 : fot. – Conţine : Limba română în străinie ; O, libertate,
sfântă libertate! ; La moartea lui Vasile Vâşcu, disident politic, militant pentru demnitate naţio-
nală şi Limba Română în Basarabia ; Poetului şi omului cetăţii Iulian Filip ; Pentru Nichita ;
Maestrului Ion Ungureanu ; "... Şi cum nimic nu va mai fi la fel..." ; "Septembrie, reintru-n
timpul meu...". – ISSN 2345-1629.

4102. Burac, Andrei. Mergi până se termină drumul – 5 (II) : [jurnal] / Andrei Burac //
Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 377-384. – Art. 1 : Nr 1/2. – ISSN 0235-9111.

4103. Butnaru, Leo. Cultura în postcomunism : (după un sfert de veac) : [eseu] / Leo
Butnaru // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 86-87 : fot. – ISSN 0132-6635.

4104. Cenuşă, Zina. O călătorie în Regatul Suediei ; Două prietene ; Un câine : [poves-
tiri] / Zina Cenuşă // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 92-96 : fot. – ISSN 2345-1629.

4105. Chirilov, Victoria. Adamul meu şi E(v)a ; La colţul stelelor ; Metamorfoză ; Roaba
inspiraţiei : [povestiri] / Victoria Chirilov // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 105-107. –
ISSN 2345-1629.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

4106. Ciobanu, Mircea V. Criza lalelelor ; ceainicul ; intrare în legendă ; poemul lumi(ni)i
; lumea mea de hârtie : [versuri] // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 26-27 : fot. – ISSN
1857-3673.

4107. Diordiev, Ion. Catrene / Ion Diordiev // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 90-
91. – ISSN 2345-1629.

4108. Galaicu-Păun, Emilian. Efigie ; Materie sau lumină ; Silenzio stampa ; Bras de fer
; Priveghi ; "Viaţă legată cu aţă" ; Greenpeace/pax aeternum ; Şcoala vieţii ; Coup de grâce ;
Mort beat ; Diptic fumat ; Mutatis mutandis ; Jus vita necisque ; Zippo ; M. M. ; Despărţire de
Goethe ; Ars poetica ; Pietà : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun ; des.: Violeta Zabulică // Noi. –
2015. – Nr 10. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

4109. Grama, Steliana. Exodul faraonilor : Piesă / Steliana Grama // Viaţa Basarabiei. –
2015. – Nr 4. – P. 108-131 : fot. – ISSN 2345-1629.

4110. Graur, Valeriu. Asamblare de gene ; Eu sunt : [versuri] / Valeriu Graur // Clipa si-
derală. – 2015. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-3673.

4111. Matcovschi, Dumitru. Omul şi pământul ; Toate păsările ; Pui de vrabie vorbea ;
Strugur ; În podgorii galbene : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; des. de Lică Sainciuc // Alune-
lul. – 2015. – Nr 10. – P. 6-7 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

4112. Maxim, Dumitru-Dan. Protest ; A murit animalul din oameni : [versuri] / Dumitru-
Dan Maxim // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 159-160 : fot. – ISSN 2345-1629.

4113. Mătcaş, Nicolae. Mai mare bogăţie nu-i când ai ; Un dar nu-l vindeci, care nu te
lasă ; Zadarnic. Limba ne-a salvat şi-acasa ; Mai straşnic decât râurile toate ; Cel mai bogat
în patrii om din lume ; Sub valul tău al pavezei legale ; Ca iedera în corp ţi-au concrescut ; Ţi-
e inima un purice de frică ; Le-ar sta mai bine, poate, -acestor bei ; Dar sunt convins că-n
ceasul de apoi ; Eu numai cu mileniile mă-mpac : [versuri] / Nicolae Mătcaş // Limba Română.
– 2015. – Nr 3/4. – P. 163-169 : fot. – ISSN 0235-9111.

4114. Portas, Valentin. Porcul venit în ajutor : [fabulă] / Valentin Portas // "a" MIC". –
2015. – Nr 10. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

4115. Romanciuc, Vasile. De carte înfiat... : [versuri] / Vasile Romanciuc // Clipa sidera-
lă. – 2015. – Nr 2. – P. 2. – ISSN 1857-3673.

4116. Snegur, Crina. Povara : [versuri] / Crina Snegur // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr
4. – P. 28 : fot. – ISSN 2345-1629.

4117. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (VIII) : [povestire : fragm.]


/ Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – P. 18-19 :
fot. – Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4118. Suceveanu, Arcadie. Cucul din cusătură ; Niciodată n-ai fost aşa ; Indigoul norilor
; Tableta de diazepam ; Moneda de aur ; Genealogie ; Ultima dimineaţă ; Groparul Florea ;
Cântec de leagăn pentru părinţi ; Palimpsest cu hieroglife sonore ; De data asta ; Băiatul
auriu ; Ferestre stinse de îngeri ; Viaţa ta ajunge iarăşi la noi ; Poveste de primăvară ; Nu te
mai văd... : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 145-162 :
fot. – ISSN 0235-9111.

4119. Ştirbu, Titus. Bucăţica de plăcintă : [povestire] / Titus Ştirbu ; des. de Anatol
Smâşleaev // Alunelul. – 2015. – Nr 10. – P. 4 : il. – ISSN 1857-4173.

4120. Tudor, Ştefan. Frunzele şi rădăcina : (scenetă după fabula cu acelaşi titlu de Ale-
xandru Donici) / Ştefan Tudor ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr 10. – P. 12-13
: il. – ISSN 1857-4173.

821.161.1 Literatură rusă


4121. Бабанин, Леонид. Записки таежного жителя : [рассказ] / Леонид Бабанин //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – Contin. Începutul : Nr 9. –
ISSN 1857-4513.

4122. Успенский, Эдуард. Рыболов : [стихи] / Эдуард Успенский // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.163.4 Literatură în limba sârbă-croată


4123. Unul mie, iar celelalte ţie : (poveste din Herţegovina) / trad. de Ştefan Tudor ;
des. de Tatiana Varvariuc // Alunelul. – 2015. – Nr 10. – P. 16-17 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4124. Caraman, Viorica-Ela. Devenirea eului interior în spaţiul detenţiei. Soljeniţîn, Ste-
inhardt, Müller (II) / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 176-186 :
fot. – Art. 1 : Nr 1/2. – Referințe bibliogr. : p. 186 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.

4125. Cimpoi, Mihai. Sfârşitul literaturii: predicţie şi realitate / Mihai Cimpoi // Viaţa Ba-
sarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 5-7 : fot. – ISSN 2345-1629.
(Vezi de asemenea Nr 4070)

821.111.0 Literatură engleză


(Vezi Nr 3902)
821.135.1.0 Literatură română
4126. Bantoş, Ana. Solomon Marcus. Provincialism – modernitate – postmodernitate din
perspectiva expansiunii cunoaşterii : [eseu] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4.
– P. 29-35 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 35 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.

4127. Bojoncă, Iurie. Însemnele unui "ADR timişorean" : [65 de ani ce la naşterea criti-
cului literar român Adrian Dinu Rachieru] / Iurie Bojoncă // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. –
P. 265-272 : fot. – ISSN 0235-9111.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

4128. Boldea, Iulian. Eugène Ionesco – intransigenţă şi valoare : [despre publicistica


scriitorului (1909-1994)] / Iulian Boldea // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 24-28 : fot. –
Referințe bibliogr. : p. 27-28 (22 tit.). – ISSN 0235-9111.

4129. Cernica, Doina. Sub cerul apostolatului şi al României Mari : [65 de ani de la naş-
terea criticului literar român Adrian Dinu Rachieru] / Doina Cernica // Limba Română. – 2015.
– Nr 3/4. – P. 273-275 : fot. – ISSN 0235-9111.

4130. Diaconu, Mircea A. Agârbiceanu şi problema evreiască : [despre opera scriitorului


român Ion Agârbiceanu (1882-1963)] / Mircea A. Diaconu // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4.
– P. 130-144 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 144 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.

4131. Grati, Aliona. 80 de ani ai unui scriitor remarcabil – Paul Goma / Aliona Grati //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 144-149 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

4132. Molea, Loredana. Du-te free cu Aura Maru : [pe marginea cărţii cu acelaşi tit.] /
Loredana Molea // Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-3673.

4133. Nicolae, Mihai. Recitind Dumitru C. Moruzi : [despre viaţa şi activitatea scriitorului
român (1850-1914)] / Mihai Nicolae // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 356-365 : fot. –
ISSN 0235-9111.

4134. Paşca, Roxana. O lucrare valoroasă în domeniul antroponomasticii : [pe marginea


vol. "Pragmatica numelui şi a numirii neconvenţionale: de la paradigme teoretice la practici
discursive" de Diana Felecan] / Roxana Paşca // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 281-
285 : fot. – ISSN 0235-9111.

4135. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Amintiri din hritosferă, un superlativ al lucidităţii : [pe
marginea vol. cu acelaşi tit. de Vasile Andru, Bucureşti, Antet, 2014] / Alexandru Ovidiu Vinti-
lă // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 276-280 : fot. – ISSN 0235-9111.

4136. Vrabie, Diana. Adrian Dinu Rachieru şi Basarabia : [despre opera criticului literar
român] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 262-264. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 4046)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4137. Anton, Ion. Ion Anton: Graţie "Florilor Dalbe", am ajuns să văd Parisul şi să culeg
laurii unui premiu de notorietate mondială : [interviu cu poetul mold.] / consemnare: Victor
Ladaniuc // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 43-48. – ISSN 2345-1629.

4138. Butnaru, Tatiana. Poetul dragostei de ţară. Reflecţii despre poezia lui Dumitru
Matcovschi / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – P. 1-3 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 3 (5 tit.). – ISSN 1857-4424.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4139. Ciocanu, Ion. Eleganţa şi eficienţa discursului epigramatic : [pe marginea cărţii "O
mie şi una de epigrame" de Gheorghe Bâlici] / Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr
4. – P. 79-83. – ISSN 2345-1629.

4140. Ciocanu, Ion. Romanul-bombă al anului 2015 : [pe marginea romanului "Dragos-
tea noastră-i ca şi ura" de Victor Dumbrăveanu]/ Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr
4. – P. 74-78 : fot. – ISSN 2345-1629.

4141. Loc de pelerinaj la baştina poetului Grigore Vieru : [pe marginea inaugurării
Casei-Muzeu "Grigore Vieru" şi bustul poetului, satul Pererîta, raionul Briceni, 31 aug. 2015] /
cor. rev. ; fot. : Valerie Volontir, Mihai Vengher // Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – P. 40-43 : fot.
– ISSN 0132-6635.

4142. Negură, Petru. De la o "eliberare" la alta. Scriitorii basarabeni în primul an de pu-


tere sovietică (1940-1941) : strategii de integrare şi forme de încadrare / Petru Negură //
Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 67-89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 2345-1262.

4143. Şleahtiţchi, Maria. Farmecul discret al aşteptării : [pe marginea cărţii "Mâine va fi
altfel" de Liliana Armaşu, Chişinău, Arc, 2015] / Maria Şleahtiţchi // Moldova. – 2015. – Nr
9/10. – P. 90-92 : fot. – ISSN 0132-6635.

4144. Ţurcanu, Marina. "Îndoială a fost şi rămâne principiul meu de viaţă" : [pe margi-
nea cărţii cu acelaşi tit. de Vasile Malaneţchi, Vladimir Beşleagă] / Marina Ţurcanu // Limba
Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 286-291 : fot. – ISSN 0235-9111.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4145. Reabţeva, Svetlana. Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei
istorice / Svetlana Reabţeva // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 128-134 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134 (25 tit.). – ISSN 1857-0461.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bârcă, Constantin. Viaţa. – Vezi Nr 4056.
Chiseliţă, Vasile. În memoriam Dumitru Blajinu. – Vezi Nr 4051.
Cocieru, Mariana. Note aniversare pe portativul recunoştinţelor... – Vezi Nr 3934.
Colesnic, Iurie. Un imn al iubirii eterne. – Vezi Nr 4151.
Eremia, Anatol. Savantul care a marcat o epocă în filologia românească. – Vezi Nr 4077.
Gaina, Boris. Un remarcabil savant legumicultor. Membru corespondent al AŞM Petru Patron la 80 de
ani. – Vezi Nr 4008.

Garusov, Olga. Regizorul unei epoci teatrale. Doctor Honoris Causa al AŞM Ion Ungureanu la 80 de
ani. – Vezi Nr 4059.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

Ghilaş, Victor. Vladimir Axionov – omul deplin al muzicologiei din Republica Moldova. – Vezi Nr 4052.

Grati, Aliona. 80 de ani ai unui scriitor remarcabil – Paul Goma. – Vezi Nr 4131.

Mânăscurtă, Ioan. Maria Bieşu, sfidarea destinului. – Vezi Nr 4061.

Nicolae, Mihai. Recitind Dumitru C. Moruzi. – Vezi Nr 4133.

Spînu, Constantin. Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral. – Vezi Nr 4049.

Stratan, Alexandru. Cercetătorul unor fenomene social-economice noi. Doctor Anatolii Rojco la 70 de
ani. – Vezi Nr 3796.

Taşcă, Mihai. Jean Etienne-Marie Portalis – părintele Codului civil francez : [(1746-1807)]. – Vezi Nr
3860.
929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
(Vezi Nr 4149)
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 3943)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
(Vezi Nr 4150, 4156)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4146. Cuşco, Andrei. 1878, înainte şi după: construcţie naţională românească, politici
imperiale ruse şi viziuni ale alterităţii în Basarabia de Sud / Andrei Cuşco // Plural. – 2015. –
Vol. 3, Nr 1. – P. 34-51. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
2345-1262.

4147. Mischevca, Vlad. Pacea de la Bucureşti din 1812: însumarea unor concluzii / Vlad
Mischevca // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 305-320 : fot. – Referințe bibliogr. în note,
p. 318-320 (75 tit.). – ISSN 0235-9111.

4148. Sclifos, Eugen-Tudor. Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după


războiul Crimeii : (1856) / Eugen-Tudor Sclifos // Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 123-127. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126-127 (36 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4149)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4149. Agachi, Alexei. Poziţia nobilimii basarabene faţă de tentativele funcţionarilor ţarişti
de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813-1815 / Alexei Agachi // Akademos. – 2015. –

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 3. – P. 115-122. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (43 tit.). – ISSN
1857-0461.

4150. Caşu, Igor. "Revoluţia silenţioasă": revizuirea identităţii naţionale în Moldova So-
vietică la apogeul "dezgheţului" lui Hruşciov : (1956-1957) / Igor Caşu // Plural. – 2015. – Vol.
3, Nr 1. – P. 103-126. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
2345-1262.

4151. Colesnic, Iurie. Un imn al iubirii eterne : [despre Vasile Cijevschi, om politic din
Basarabia (1880-1931)] / Iurie Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 97-104 : fot. –
ISSN 2345-1629.

4152. Dumitru, Diana. Basarabenii în viziunea administraţiei româneşti în a doua jumă-


tate a anului 1941 / Diana Dumitru // Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 90-102. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

4153. Musteaţă, Sergiu. Rolul anului 1991 în destinul Republicii Moldova / Sergiu Mus-
teaţă // Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 127-140. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

4154. Snegur, Mircea. Lecţii de viaţă ale unui floreştean potrivit (chibzuit) la locuri (func-
ţii) potrivite : [fragm. din vol. de scrieri în curs de apariție] / Mircea Snegur // Viaţa Basarabiei.
– 2015. – Nr 4. – P. 8-27. – ISSN 2345-1629.

4155. Suveică, Svetlana. Între imperiu şi statul-naţiune: metamorfoze ale elitei basara-
bene : (1918) / Svetlana Suveică // Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 52-66. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

4156. Taki, Victor. 1812 şi crearea regiunii Basarabia: construirea provinciei sub domi-
naţia imperială rusă / Victor Taki // Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 19-33. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

4157. Tomuleţ, Valentin. Geneza burgheziei basarabene, sau Cum au fost ratate posi-
bilităţile comercial-industriale naţionale în Basarabia : (1812-1868) / Valentin Tomuleţ //
Akademos. – 2015. – Nr 3. – P. 107-114. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
113-114 (48 tit.). – ISSN 1857-0461.

4158. Voronovici, Alekandr. Anul 1924. Justificând separatismul: înfiinţarea RASS Mol-
dovenească şi istoria politică în Republica Moldovenească Nistreană / Alexandr Voronovici //
Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – P. 141-158. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 2345-1262.
(Vezi de asemenea Nr 4142, 4146)

137
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

94(498) Istoria României


4159. Damian, Theodor. Mihai Viteazul şi ortodoxia românească : [domnitor în Ţara
Românească (1593-1601)] / Theodor Damian // Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – P. 321-
325 : fot. – ISSN 0235-9111.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Beşleagă, Vladimir 4144


A Beţ, Dionisie 3996
Ababii, Oleg 3924 Bieşu, Maria (4061)
Aculai, Elena 3741 Bilţiu, Pamfil 3942
Afanasenco, Serghei 4066 Bîlba, Valeriu 3979
Agachi, Alexei 4149 Bînzari, Andrei 4044
Agârbiceanu, Ion 4130 Bîtcă, Ion 3863
Ala, Victoria 3679 Blajinu, Dumitru (4051)
Albu, Adriana 3960 Bodorin, Cornelia 3923
Alcaz, Tudor 3785-86 Bojoncă, Iurie 4127
Andriaş-Amirulloev, Natalia 3966-67, 4036-37 Bolboceanu, Aglaida 3897
Andriţchi, Viorica 3703 Boldea, Iulian 4128
Andronachi, Natalia 3880-81 Bordeianu, Teodor 4097
Andru, Vasile 4135 Borş, Pavel 4098
Anton, Ion 4094, 4137 Botezat, Bianca 4009
Arăpaşu, Mihai 3692 Botnari, Vasile 4008
Ardelean, Grigore 3872 Botnaru, Virgil 4099
Armaşu, Liliana 4143 Braga, Tudor 4045
Armaşu, Sergiu 4023 Brumărel, Iurie 4038
Axionov, Vladimir (4052) Buga, Oleg 3729
Buga, Olga 3696
B Buguţa, Elena 3848
Bujor, Oxana 3984
Babin-Rusu, Tatiana 4068 Bulat, Dumitru 4019
Babiuc, V. 3976 Bulat, Eugenia 4100-01
Bacinschi, Natalia 3968, 3970 Bumbac, Daniela 3762-63
Bajura, Tudor 3732 Bumbu, Mihai 3794
Balan, Petru (4049) Bunduri, Nicolae 4086
Balan, Tatiana 3703 Burac, Andrei 4102
Balan, Valerian 4007 Burbulea, Rodica 3807
Balmuş, Dorin 3964, 3983 Burdelnîi, Eugeniu 3697
Balmuş, Lilian 3993 Buşneag, Carmen 3963, 3989
Balmuş-Andone, Mihaela 3757 Buşneag, Răzvan 3963, 3989
Bantoş, Ana 4126 Buşu, Dan Alexandru 3808
Barbăneagră, Alexei 3882 Butnaru, Leo 4103
Barbu, Girel 4086 Butnaru, Tatiana 4138
Barbuceanu, Iulia 3680 Butuc, Marin 3883
Battistini, Andrea 4064 Buzdugan, Adriana 3826, 3864
Bălănel, Vera 3909
Bâcu, Adelina 3859 C
Bâcu, Igor 3859
Bâlici, Gheorghe 4139 Cabac, Eugeniu 3910
Bârcă, Constantin (4056) Cabac, Lina 3910
Bârcă, Tache 4095 Camenev, Zinaida 3900
Bebîh, Vladimir 3962 Capaţina, Grigori 3809
Belibova, Silvia 3926 Capaţina, Valentina 3809
Belic, O. 3959 Caprian, Iulia 3744, 3748, 3892-93
Belicov, Serafim 4096 Caprian, Iurie 3744
Belîi, Vitalie (3934) Caraman, Viorica-Ela 4124
Bernaz, E. P. 3969 Caşu, Igor 4150

139
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

Cavan, Ştepan 3837 Constantinescu, Gheorghe 4086


Căldare, Gheorghe 3723 Conţescu, Valentina 3832
Căprian, Iulia 3745 Coposu, Corneliu 3725
Căprian, Iurie 3745 Coposu, Rodica 3725
Ceapă, Mihail 3948-49 Coposu-Bălescu, Flavia 3725
Ceban, Mariana 3987 Corcea, Nicolae 3849
Ceban, Rodica 3994 Corcevschi, Svetlena 3901
Ceban, Victor 4000 Corcimaru, Serghei 4004
Cebanu, Ion 4003 Corlăteanu, Nicolae (4077)
Cebanu, Serghei 3875, 3957, 4067 Cornea, Natalia 3983
Cebotaru, Nina 3926 Cornea, Sergiu 3888
Cemortan, Stela 3914 Costru-Tasnic, E. 3978
Cenuşă, Zina 4104 Coşuleanu, Ion 3899
Cerbusca, Viorica 3737 Covali, Olga 3745
Cercel, Alexandru 4009 Covalschi, Tatiana 3873-74
Cernavca, Mihai 3821 Crăciun, Nicolae 3679
Cernei, Mihai 3998-99 Creanga, Oxana 3902
Cernica, Doina 4129 Creangă, Pavel 3882
Cheianu, Silvia 3700 Cremene, Boris 4057
Cheli, Cristina 3751 Creţu, V. 3925
Chihai, Mihail 3973 Creţu, Vasile 3865
Chihai, Victoria 3973 Cuceva, Ludmila 4058
Chirilov, Victoria 4105 Cuciureanu, Gheorghe 3667
Chirmici, Vasile 4021 Curarari, Vitalie 3863
Chirşbaum, Arcadie 4086 Cuşco, Andrei 4146
Chiseliţă, Vasile 4051
Chistol, Andrei 3671 D
Cijevschi, Vasile (4151) Daghi, Ion 4046
Cimpoeşu, Dorin 3838 Damian, Theodor 3687, 4159
Cimpoi, Mihai 4125 Danii, Anatol 3924
Cimpoieş, Liliana 3791 Daniliuc, Aliona 3810
Ciobanu, Adriana 3680, 3708, 3915 Dascal, Angela 3917
Ciobanu, Mircea V. 4069, 4106 Dascălu, Daniela 4070
Ciobanu, Olga 3752 David, Aurel 4048
Ciobanu, Veaceslav 4032 David, V. 3977
Ciocanu, Ion 4139-40 Deliu, Angela 3788
Ciocoi, Oleg 4010 Diaconu, Mircea A. 4130
Ciubotaru, Natalia 3923 Diordiev, Ion 4107
Clichici, Dorina 3746 Dîntu, Sergiu 3948-49
Cobzari, Ludmila 3894 Dodon, Svetlana 3789
Coca, Carmen-Elena 3747 Doga, Anatolie 3850-51
Cocieru, Mariana 3934 Dolghi, Cristina 3749, 3895
Codreanu, Constantin 3997 Dolgopol, Angela 3750
Codreanu, I. 3990 Dombrovschi, Ion 3798
Codreanu, Theodor 3687 Donici, Alexandru 4120
Cojocaru, Irina 3899 Domenco, Ion 4011
Cojocaru, Maria 3738, 3748, 3787 Dorneanu, Valer 3688
Cojocaru, Virgina 3797 Dragomir, Lilia 3873-74
Colesnic, Iurie 4151 Dudău, Constantin 3876, 3878
Colesnic, Victoria 4057 Duhlicher, Grigore 3811
Colesnicova, Tatiana 3828 Dumbrăveanu, Andrei 3702
Coman, Liliana 3916 Dumbrăveanu, Victor 4140

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Duminica, Ion 3947 Goma, Paul (4131)


Dumitriu, Ioan 3689 Gonţa, Victoria 3681
Dumitru, Diana 4152 Gordelenco, Pavel 4002
Duscov, Raisa 3830 Gorea, Natalia 3766
Duşacova, Natalia 3943 Grabarovschi, Ludmila 4033
Grama, Steliana 4109
E Grati, Aliona 4131
Enache, Ruxanda 3790 Graur, Valeriu 4110
Enachi, Andrei 3712 Grebencea, Otilia 3754
Ene, Vladimir 4001 Gribenco, Vitalie 3987
Eremia, Anatol 4076-77 Gribincea, Alexandru 3815, 3818, 3830-31,
Erhan, Nicolae 3985-86 3878
Esanu, Nadejda 3900 Griciuc, Petru 3755
Eșanu, Marius 3881 Groppa, Liliana 3984
Eţco, Constantin 3961 Grosu, Igor 4012
Evtuşenco, Ana 4120 Grozav, Diana 3738
Grumeza, Mihail 4066
F Guja, Diana 4047
Gujuman, Lucia 3666
Fedorciucova, Svetlana 3812 Gulian, Mariana 3834
Felecan, Diana 4134 Gumea, Victor 3952
Ferdohleb, Alina 3962, 4067 Guranda, Elvira 3903
Filip, Angela 3751-52, 3764 Gurghiş, Elena 3962
Filip, Iulian 4101 Guşuilă, Gheorghe 3971
Foca, Iurie 4048 Gutium, Tatiana 3779
France, Anatole 4085 Guţui, Vera 3996
Friptuleac, Grigore 3875, 3957 Guzun, Mihai 3674
Frunze, O. 3890
Fulga, V. 3977 H
Fusu, Mihai 4060
Hadârcă, Ion 4078
G Hadârcă, Maria 3904
Hamuraru, Maria 3826
Gabura, Dumitru 4046 Haraz, Svetlana 3929
Gaina, Boris 4008 Hămuraru, Maria 3782
Galaicu-Păun, Emilian 4084, 4108 Heliade Rădulescu, Ion 4071
Ganciucov, Valentina 3779 Hîncu, Nicolae 3785-86
Ganea, Victoria 3753 Hodorcă, Rodica Mihaela 3960
Gangan, Tatiana 3684 Hromei, Anca-Simona 3787
Garştea, Ala 3936 Hulapova, Tamara 3873
Garusov, Olga 4059 Hülshörster, Stefan 3833
Gavajuc, Sergiu 3848
Gavriliuc, M. 3978 I
Gavriluţa, Vadim 3971
Gâscă, Iurie 4063 Iacob, Aliona 3678
Georgescu, Florin 3690 Iaţco, Mariana 3724
Gherman, Olimpiu 3791 Ignat, Anatolie 3954
Ghicavîi, Victor 3968, 3970-71 Ignat, Vitalie 3995
Ghilaş, Victor 4052 Iliadi, Gheorghe 3756
Gîlca, Constantin 3813 Ionesco, Eugène 4128
Gîncu, Mariana 3974 Ionescu, Ion I. 3701
Gîrlea, Mihai 3752 Isac, Liliana 3753
Golescu, Iordache 4071 Istrati, Teodora 3900

141
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

Iurchevici, Iulia 3704 Minciună, Vitalie 3667


Miron, Oxana 3894
J Mirzac, Mariana 3742
Jalencu, Marian 3757, 3935 Mischevca, Mariana 3710
Jardan, Svetlana 3918 Mischevca, Vlad 4147
Josanu, Ilona 3865 Mînăscurtă, Cezar 4079
Jucov, Titus (4062) Mîrzac, Elena 3720
Mîrzac, Mariana 3740
K Mocanu, Alexandra 4071
Mocanu, Victor 3702
Kara, Bestenigar 3831 Mocreac, Margareta 4003
Karacaoglo, Sedat Hasan 3831 Molea, Loredana 4087, 4132
L Moraru, Adrian 4089
Moraru, Elena 3852
Lacusta, V. 3981 Moroi, Tatiana 3758, 3894
Ladaniuc, Victor 4137 Moruzi, Dumitru C. 4088, (4133)
Leahova, Irina 4041 Moscalciuc, Vitalie 3866
Leanca, Andrian 4043 Mostovei, M. 3980
Leanca, Livia 4043 Movileanu, Veronica 3807
Leu, Vasile 3998-99 Munteanu, Andrei 4013
Losîi, Elena 3682, 3898 Munteanu, Cristinel 4072
Lupan, I. 3981 Musteaţă, Sergiu 4153
Lupu, Constantin 3814, 3817
Lupu, Iulia 3746 N
Luşmanschi, Galina 3780 Nedealcov, Maria 3953
M Nederiţa, Alexandru 3759
Negură, Petru 4142
Madan, Vlad 3675 Nica, Mihaela 3815
Maidenberg, Eduard 4085 Nicolae, Mihai 4133
Maier, Lidia 3739 Nicolaescu, Irina 3721
Malaneţchi, Vasile 4144 Nikolai, Andrei 3991
Mamaliga, Vasile 3966-67, 4036-37
Marcus, Solomon 3950, 4126 O
Marian Popescu, Eva 4086 Olaru, Andrei 3986
Marin, Alexandra 4038 Olaru, Efim 3837
Martin, Ioan 4086 Olaru, Nadejda 4093
Martin, Ştefan Adrian 3958 Olărescu, Dumitru 4054
Maru, Aura 4132 Olărescu, Valentina 3709
Matcovschi, Dumitru 4111, 4138 Onică, Ian 4065
Matcovschi, Sergiu 3983 Onose, Ionuţ 3960
Maxim, Dumitru-Dan 4112
Mazur, Ramin 4060 P
Mazuru, O. 3977
Mărgineanu, Victoria 4060 Paladi, Oxana 3919
Mătcaş, Nicolae 4113 Panaitescu, Valeriu 4042
Mânăscurtă, Ioan 4061-62 Pantea, Oleg 3816, 3839
McCluskey, Mary 3902 Panuş, Valentina 3781
Melenciuc, Dumitru 3905 Pascaru, Vlad 3909
Melnic, Natalia 3696, 3729 Paşca, Roxana 4134
Mihai Viteazul, domn al Ţarii Românești Patraş, Mihai 3792, 3889
(1593-1601) 4159 Patron, Petru (4008)
Mihalache, Iurie 4024 Păduraru, Irina 4024

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pena, Ion 4086 Rour, Laurenţiu 4015


Percinschi, Natalia 3722 Rubanovici, Vladislav 3875, 3957
Percinschi, Olga 3822 Rugină-Matran, Viorica 3757
Petrescu, Cezar 4089 Rusnac, Vladimir 4020
Pingel-Rollmann, Heinrich 3668 Russu, Vasile 3785-86
Pîrţac, Grigore 3715 Rusu, Georgel 3692-93
Platon, Valeriu 3936 Rusu, Gheorghe 3794
Plămădeală, Ana-Maria 4054 Rusu-Haraba, Anastasia 4048
Plescan, T. 3978
Pleşca, Petru 3993-95 S
Poalelungi, Mihai 3840 Sabaneev, Leonid 4016
Podgurschi, Lilia 3972 Sadoveanu, Mihail 4090
Podgurschi, Ludmila 3673 Sainciuc, Lică 4111
Pomelnicova, Ana 3903 Savin, Anatol 4017
Pop, Ioan-Aurel 4080 Savu, Teofan 3694
Popa, Aculina 4053 Sălăvăstru, Valerian 3829
Popescu (Coban), Steluţa 3691 Sântimbreanu, Mircea 4091
Popescu, Ion 3881 Sârbu, Antonina 3725
Popov, Ruslan 3853-54, 3867 Sclifos, Eugen-Tudor 4148
Popuşoi, Carolina 4081 Sclifos, Valeriu 4073
Popușoi, Liliana 3671, 4063-64 Scripca, Constantin 4092
Portalis, Jean Etienne-Marie (3860) Scutaru, Alexandru 3731
Portas, Valentin 4114 Secrieru, Vasile 3847
Postolachi, Valentina 3730-31 Sedleţchi, Nicolae 3734
Potârniche, Mihai 4061 Seniov, Victor 3927
Prisac, Igor 3793 Severin, Valeriu 3755
Prodan, Nicolae 3936 Silitrari, Natalia 3974
Putină, Natalia 3711 Simac, Ana 3928
R Sirbu, D. 3980
Sîrbu, Dmitrii 3880
Rachieru, Adrian Dinu (4127, 4129), 4136 Smâşleaev, Anatol 4119
Racu, A. 3925 Smirnov, Iulia 3723
Racu, Andrei 3713 Snegur, Crina 4116
Racu, Aurelia 3926-27 Snegur, Mircea 4154
Racu, Igor 3683, 3920 Socolov, Lilia 3951
Racu, Iulia 3683-84, 3920 Solomon, Dumitru 3795, 3938, 4022, 4025-26
Racu, Jana 3921 Solomon, O. 3980
Radvan, Inga 3883-86 Spinei, L. 3982
Railean, Elena 3698, 3937 Spînu, Constantin 4049
Răileanu, Valentin 3953 Stamati-Ciurea, Constantin 4117
Reabţeva, Svetlana 4145 Stati, Vitalie 3853-54
Reniţă, Gheorghe 3868 Stănescu, Nichita 4093
Rîciu, Gheorghe 3722 Stempovschi, Elena 3929
Robu, Maria 3964-65 Stoica, Cătălina 3911
Robu, Viorel 3911 Stratan, Alexandru 3741, 3796, 3876
Roga, Victoria 3912 Stratan, Valentina 3979
Rogac, Raia 3950 Streleţ, Valeriu 4010
Rojco, Anatolii (3796) Stroici, Cristina 3946
Romanciuc, Vasile 4115 Suceveanu, Arcadie 4118
Roşca, Leonid 3829 Sula, Victor 3760
Roşca, Petru 3808, 3829 Susan, Olga 4042
Rotaru, Valentina 3945 Suveică, Svetlana 4155

143
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

Ș Ţîganaş, Odetta 4066


Ţoncu, Sanda 3857
Şarco, Vasile 3856 Ţopa, Mihai 3951-52
Şargov, Ion 3993-95 Ţuleanu, Constantin 3800, 3966-67, 4036-37,
Şargu, Lilia 3814, 3817 4042-44
Şchiopu, Constantin 3906 Ţurcan (Şuşu), Aurelia 3734, 3801
Şestacova, Angela 3733 Ţurcanu, Andrei 4074
Şleahtiţchi, Maria 4143 Ţurcanu, Ion 3695, 4082
Șleahtițchi, Mihai 3705 Ţurcanu, Marina 4144
Şonţu, Felicia 3869
Ştahovschi, Ada 3761, 3877-78 U
Ştefaniţa, Anastasia 3899
Ştefaniuc, Olga 3762-64, 3874 Ulian, Galina 3742, 3747, 3766, 3856
Ştefăneţ, Gheorghe 3964, 3973 Ungureanu, Ion (4059), 4101
Ştefănoaia, Ioana 4075 Ungureanu, Mihai 4047
Ştirbu, Titus 4119 Ursachi, Veaceslav 3956
Ştirbul, Ivan 3948-49 Ursu, Viorica 3835
Şutchin, Vladimir 3979 Usatîi, Rodica 3984

T V

Tabarcea, Ala 3677-78, 3726-27, 3823 Vandenberghe, Natalia 3782


Taki, Victor 4156 Varvariuc, Tatiana 4123
Tambala, C. 3982 Văcărescu, Ienăchiţă 4071
Taşcă, Mihai 3860 Vâşcu, Vasile 4101
Tăbârţă, Ion 3716 Vengher, Mihai 3944, 4058, 4063-64, 4141
Tăbîrţă, Alisa 3988 Verejan, Nicolae 3802, 4027
Tcaci, Alexandru 3797-98 Vieriu, Eufemia 3870
Tcaci, Natalia 3797-98 Vieru, Grigore 4141
Teleucă, Lina 3824 Vinogradova, Natalia 3741
Teleucă, Mariana 3824 Vintilă, Alexandru Ovidiu 4135
Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Vizdoga, Tatiana 3857
Române (3688-95) Vîrlan, M. 3890
Terzi, Dmitri 3728 Vlas, Grigore 4018
Timofei, Olga 3765 Volontir, Mihai (4056)
Tipa, Violeta 4054 Volontir, Valerie 4141
Tîcu, Luminița 4060 Voloşciuc, Leonid 4005
Tofan, Eugenia 3939 Volovei, Mariana 3881
Tomaş, Galina 3961 Voronovici, Alekandr 4158
Tomescu, Valeriu 3958 Vrabie, Diana 4083, 4136
Tomuleţ, Valentin 4157 Y
Tonu, Valentin 3799, 3996
Trifan, V. 3981 Yepremyan, Tigran 3712
Tristan 3955
Tudor, Ştefan 4120, 4123 Z
Tudorache, Gheorghe 3954 Zabulică, Violeta 4108
Turea, Larisa 4065 Zaporojan, Tatiana 3818
Ț Zarafu, George 4086
Zărnescu, Nicolae 4086
Ţapu, Livia 4067 Zbârciog, Valeriu 3782
Ţărălungă, Elena 3887 Zbârnea, Tudor 4050
Ţărălungă, Iurie 3987 Zlatina, Natalia 3783
Ţîganaş, Ion 3855 Zubenschi, Mariana 3706

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

А Куйжуклу, Елена 3719


Курачицки, Анжела 3913, 3922
Аблина, Людмила 3776
Алешина, Елена 3896 Л
Армашу, Серджиу 4028
Лупу, К. 3858
Б Любек, Игорь 3879
Бабанин, Леонид 4121 М
Балабан, Сергей 3767-68
Балмуш, Дорин 3975 Максимчук, Виктория 3931-32
Басова, Ирина 3769 Марин, Александра 3772, 3804
Бодорин, Корнелия 3930 Моисеев, Сергей 3992
Мокан, Олеся 3825
В Мороз, Светлана 3773
Мулик, Андрей 3774
Варданян, Эрнест 3714 Мунтян, H. 3842
Васкауцан, Александр 3770, 3803 Мунтян, Ю. 3842
Влад, Виолина 3975 Муска, Снежана 4039
Г Н
Герчогло, Л. 3820 Насыров, Риф 4029
Глинчан, Николае 3992
Голя, Анатолий 3717 О
Горбан, Анна 3719
Гуцуляк, В. 3841 Оксем, Олеся 4055
Гуцуляк, Вячеслав 4040 Онофрей, Александр 3735, 4039
Оставная, Алла Н. 3699
Д
П
Данильченко, Леонид 4035
Дудогло, Татьяна 3735 Павлинчюк, Кристина 4030
Душакова, Ирина 3676 Пармакли, Дмитрий 3805
Дынту, С. И. 3907-08, 3940-41 Пасат, Анатолий 3743
Перчинская, Н. П. 3670
Ж Петров, Олег 4029-30
Петря, Наталья 3879
Жейнов, Д. Д. 3907-08, 3940-41 Постолати, Алексей 4006
Жереги, Кристиан 4055 Праштина, Е. 3819
З Продиус, Марина 3806, 3843

Захария, Николае 3992 Р

К Раку, Сергей 3933

Кабаченко, Павел 3718 С


Калинникова Магнуссон, Лия 3932 Сергеев, Моисей 4031
Кантемир, Аурелия 3771 Сидоренко, Владимир 4040
Кауненко, Ирина И. 3707 Синёва, Евгения Павловна 3933
Келеменчук, Корина 3992 Слуту, Н. 3861, 3871
Кобылянская, Лариса 3685 Слуту, Николай 3844
Ковалева, Елена 3686 Сосна, А. 3819, 3861
Козиков, Иван А. 3669 Сосна, Б. 3820, 3871
Комарницкая, Е. 3841 Сосна, Л. 3845
Корнегруца, Алена 3879 Стан, Валентина 3669

145
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2015 ≡ Magazine article annals Nr 10-2015

Станишевский, Александр 3862 Цирюльникова, Наталья 3776


Т Ч
Танас, Александр 3775 Черба, В. 3841, 3846, 3891
Титу, Сергей 4006 Черба, Валерий 3844
Тыршу, Михай 3804 Чиреш, Елена 3777, 3827
У Ш
Успенский, Эдуард 4122 Шаргу, Л. 3858
Шестаковская, Анжела 3736
Ф Штефанюк, Ольга 3778
Филип, Юрие 3775 Шулетя, А. П. 3907-08, 3940-41

Х Щ

Халабуденко, О. 3836 Щербатюк, Василий 3784, 3825, 4034

Ц
Цвятков, Николай 3719

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-3770


2. Akademos. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-0461
3. Alunelul. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-4173
4. Clipa siderală. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-3673
5. Conference Book of the International Conference "Fenomenul sărăciei în condiţiile societăţii în tranzi-
ţie" = "Нарратив бедности в условиях системной трансформации общества" = "Pictures of poverty in
societies under transformation", October, 23-25, 2014, Chişinău. – [2015-2096].
6. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1813-4408
7. Curierul medical. – 2015. – Vol. 58, Nr 5. – ISSN 1857-0666
8. Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 1. – ISSN 1857-4130
9. Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conferinţă tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională, Ed.
a 3-a, 12-13 noiemb. 2015, Chişinău, Rep. Moldova. – [2015-2113].
10. Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar = Innovation, performance and
competitiveness in the financial sector : Conferinţa ştiinţifică internaţională, Oct. 30-31, 2015, Chisinau. – Chişi-
nău, 2015. – [2015-2117].
11. Învăţătorul Modern. – 2015. – Nr 3 : Ed. specială. – ISSN 1857-4491
12. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1810-309X
13. Limba Română. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 0235-9111
14. Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvistice şi glotodidactice în predarea limbilor străi-
ne", 28 mar. 2015. – Chişinău, 2015. – [2015-2110].
15. Moldoscopie. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1812-2566
16. Moldova. – 2015. – Nr 9/10. – ISSN 0132-6635
17. Moldoveanca. – 2015. – Nr 5. – ISSN 1857-3053
18. Noi. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-0798
19. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-3703
20. Plural. – 2015. – Vol. 3, Nr 1. – ISSN 2345-1262
21. Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvol-
tare durabilă la nivel mondial, Ed. a 10-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 oct. 2015. – Chişinău,
2015. – [2015-2114].
22. Profit. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-0186
23. Psihologie. – 2015. – Nr 3/4. – ISSN 1857-2502
24. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1857-0224
25. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-4424
26. Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vârstă timpurie : Culegere de articole. – Chişi-
nău, 2015. – [2015-2067].
27. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-2405
28. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 7. – ISSN 1729-8687
29. Sisteme de transport şi logistică : Materialele Conferinţei Internaţionale, 27-30 oct. 2015, Chişinău. –
[2015-2120].
30. 10th Eastern and Central European Regional Conference on Alternative and Augmentative
Communication ″Non-verbal communication as a means of achieving social and human rights″, 12-14 oct. 2015,
Chisinau. – [2015-2185].
31. Turismul şi dezvoltarea societăţii : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 25-26
sept. 2015, ed. a 2-a. – Chişinău, 2015. – [2015-1987].
32. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-4505
33. Vector European. – 2015. – Nr 1. – ISSN 2345-1106
34. Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – ISSN 2345-1629
35. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 10. – ISSN-1810-3081
36. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 10. – ISSN 1857-4513

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(3816-4277)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3816. Duca, Gheorghe. Reformarea sau distrugerea științei? : [10 ani de la implemen-
tarea Codului cu privire la știință și inovare] / Gheorghe Duca // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P.
4.

3817. Moraru, Anton. Formula narativă a deducției : [pe marginea lucrărilor ses. șt. a
Academiei Oamenilor de Știință din România cu genericul "Rolul instituțiilor academice în
renașterea și dezvoltarea economică, socială și culturală a României", 24-25 sept. 2015, Iași]
/ Anton Moraru, Anatol Petrencu, Anatol Munteanu // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 3.

3818. Rotaru, Tatiana. Moldova se află pe locul cinci de la urmă cu 5 doctori la 100
mii de locuitori / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 22 oct. – P. 5.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3819. Моисеев, Сергей. Партнеры по организации кибернетической безопасно-
сти : [по материалам беседы с Валерием Анестиади, дир. кампании Dekart , преп. Техн.
ун-та Александром Райлян и исполн. дир. Центра электронного упр. E-Government
Юрием Цуркану] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. –
23 окт. – Р. 14.

3820. Шикирлийская, Татьяна. Единый налог для IT–компаний и их работников :


[о проекте Закона о парках индустрии информационных технологий] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 9 окт. – Р. 6.

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
3821. Негруца, Людмила. Кадровый аудит – необходимость для современного
бизнеса и ключевой элемент его эффективности : [интервью с генер. дир. компании
"Capitolium-Elit" Л. Негруца] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 окт.
– Р. 18.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3822. Galben, Andrei. Civilizații paralele care evoluează spre fuziune (2) / Andrei
Galben // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 7. – Art. 1 : 24 sept.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
3823. BM "B. P. Hasdeu" – 138 ani de la fondare / pentru conformitate: Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 22 oct. – P. 4. – Semnat: Elena Dabija, Zinaida
Sochircă, Elizaveta Globa, Angela Amorțitu, Natalia Ghimpu.

3824. Cernat, Oana. Cea mai mare bibliotecă privată din România, în pericol de a fi
închisă : [Biblioteca Franceză "Eugene Ionesco" din Galați] / Oana Cernat // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 26 oct. – P. 15.

3825. Ghicov, Adrian. Vârstele cărții și pedagogia umanului : [despre Claudia Bala-
ban, dir. Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă"] / Adrian Ghicov // Univers pedago-
gic pro. – 2015. – 1 oct. – P. 3.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
070 Ziaristică. Presă
3826. Budișteanu, Alexandru. Iulius Popa – un cronicar competent : [pe marginea
creației ziaristului : art. doctorului arhitect din România] / Alexandru Budișteanu // Literatura și
arta. – 2015. – 15 oct. – P. 7.

3827. Cepoi, Corina. "Aici sunt mai multe provocări decât în Moldova" : [interviu cu C.
Cepoi, director de țară a publicației Internews, în Kârgâzstan] / interviu de Lia Ciutac // Tim-
pul. – 2015. – 9 oct. – P. 16.

3828. Forumul Mass-media din R. Moldova (1; 2015; Chișinău). Primul Forum
mass-media din R. Moldova : [27-28 oct. 2015, Chișinău] // Ziarul de gardă. – 2015. – 29 oct.
– P. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 30 окт. – P. 3.

3829. Problemele presei din Republica Moldova, între jurnaliști și politicieni : [pe
marginea lucrărilor primului Forum Media, 27 oct. 2015, Chișinău] // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2015. – 28 oct. – P. 7.

3830. Scrisoare deschisă pentru sprijinirea presei scrise : adresată Parlamentului


Rep. Moldova, Guvernului Rep. Moldova, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicații-
lor, Consiliului Municipal Chișinău, Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", din partea Asocia-
ției Presei Independente, "Moldpresa Grup" SRL, "Timpul de dimineață" [et al.] 1 oct. 2015 //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 oct. – P. 16.

3831. Țurcanu, Natalia. Academia pentru mass-media "Dialog Social 2015", la cea
de-a treia ediție : [oct. 2015, Cocieri, raionul Dubăsari] / Natalia Țurcanu ; fot.: Ion Sclifos //
Vocea poporului. – 2015. – 2 oct. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3832. Un an fără Constantin Tănase : [in memoriam ziaristului] // Timpul. – 2015. –


30 oct. – P. 7. – Conține : Fără el / Ana Gherciu ; Timpul niciodată nu va mai fi același / Dorin
Galben ; "Sunt de la ziarul Timpul" / Victoria Colesnic ; Pătrățelul de hârtie cu idei / Ion Maco-

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

vei ; Parabola lui Constantin Tănase / Lia Ciutac ; Nu e târziu să-l cunoașteți… / Moni Stănilă
; "Blestemul de a fi" al omului frumos / Silvia Strătilă ; Să nu încui ușa, că poate mai vine
cineva… / Tatiana T. Macovei.
(Vezi de asemenea Nr 3950-52)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3833. Căldare, Dumitru. Dimitrie Cantemir: concepte moral-creștine în lucrarea "Di-
vanul" / Dumitru Căldare // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 4.

3834. Martea, Galina. Ideea națională - factor decisiv în cultura unui popor : [dialog cu
G. Martea, scriitoare, stabilită în Olanda] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Timpul. – 2015. –
2 oct. – P. 24 ; Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 3.

3835. Noica, Constantin. Cugetări și aforisme (28-31) / Constantin Noica // Florile


dalbe. – 2015. – 1, 8, 15, 22 oct, . – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

3836. Păsat, Dumitru. Constantin Noica versus Mihai Eminescu : [aspecte filosofice] /
Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 oct. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4088)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3837. Andronic, Dimitrie. Scrisoare către un frate creștin : Despre înjurătură / Dimitrie
Andronic // Curierul ortodox. – 2015. – 15 oct. – P. 5.

3838. Cuibaru, Tatiana. Bisericile din lemn au dispărut din raionul Ungheni / Tatiana
Cuibaru // Curierul ortodox. – 2015. – 15 oct. – P. 6.

3839. Moșin, Octavian. De ce sunt taxe în biserică? (2) / Octavian Moșin // Literatura
și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 2. – Art. 1 : 24 sept.

3840. Moșin, Octavian. Să revenim la adevăratele hramuri! / Octavian Moșin // Litera-


tura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 2.

3841. Munteanu, Natalia. De ce nu se mai cântă muzică bizantină în bisericile din


Moldova : [pe marginea discuției cu Ieromonahul Petru Pruteanu de la Mănăstirea Zăbriceni] /
Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 14 oct. – P. 4.

3842. Stănilă, Moni. Contează faptele noastre? / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 23
oct. – P. 14.

3843. Stănilă, Moni. Mântuiți ca prin foc / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P.
14.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3844. Stănilă, Moni. Voia noastră : [aspecte biblice] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. –
2 oct. – P. 14.

3845. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [din cartea cu același tit.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de
Nicolae Fuștei // Curierul ortodox. – 2015. – 15 oct. – P. 7. – Contin. Începutul : 17 sept. -
Conține : Studiul al 3-lea. Continuare și dovezi morale ; Studiul al 4-lea. Continuare și dovezi
istorice ; Dovada istorică. – Va urma.

3846. Греку, Дойна. Ребенку не нужны 99 крестных : Какие ошибки делают мол-
даване во время крещения : [по материалам беседы со священником церкви "Sfântul
Dumitru" в Кишинэу Андреем Русу] / Дойна Греку // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2
окт. – P. 8-9. – Еженед. прил. на рус. яз.
(Vezi de asemenea Nr 4029, 4040, 4089)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
3847. Munteanu, Natalia. De ce au nevoie femeile pentru a reuși în afaceri : [pe mar-
ginea rap. proiectului "Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul public
și de afaceri", implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] / Nata-
lia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 oct. – P. 4.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3848. Loghin, Vlad. Viața pensionarilor: sărăcie, suferință și umilință : [pe marginea
rezultatelor barometrului demografic "Calitatea vieții persoanelor vârstnice", realizat de Insti-
tutul Național de Cercetări Economice] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 9 oct. – P.
12. – Idem în lb. rusă.

3849. Rusu, Ileana. Tergiversarea publicării datelor recensământului din anul trecut s-
a premeditat : [despre recensământul populației și al locuinței din anul 2014] / Ileana Rusu //
Evenimentul zilei. – 2015. – 30 oct. – P. 3 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 10.

3850. Stimpovschii, Doina. Bătrânii din Republica Moldova trăiesc rău și foarte rău :
[pe marginea studiului realizat de Centrul de Cercetări Demografice] / Doina Stimpovschii //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 oct. – P. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3851. Munteanu, Natalia. Femeile nu conduc în Republica Moldova : [pe marginea
rap. Programului Național de Asigurare a Egalității de Gen pe anii 2010-2015, implementat în

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

Rep. Moldova cu suportul Misiunii OSCE] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 6 oct. – P. 4.

32 POLITICĂ
3852. Naumescu, Valentin. Rușii se mută strategic în Siria. Se coace Pactul Occiden-
tului cu Rusia? : [art. conf. univ. la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca] / Valentin
Naumescu // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 11.

3853. Vasiliu, Vadim. Stratfor: Rusia beneficiază de pe urma instabilității din Republi-
ca Moldova : [pe marginea analizei agenției amer. Stratfor] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 9 oct. – P. 11.

323 Politică internă


3854. Alexe, Dan. Dan Alexe: "Rămân optimist în legătură cu viitorul european al Mol-
dovei, chiar dacă procesul va fi mai lung" : [interviu cu jurnalistul român, stabilit în Belgia] /
interlocutor: Vasile Gârneț // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 12-15.

3855. Chircă, Sergiu I. Declarația de Independență generează și justifică întregirea


neamului românesc / Sergiu I. Chircă // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 7.

3856. Dabija, Nicolae. O sărbătoare comună : [31 Aug. – Zi Națională a Limbii Româ-
ne în Rep. Moldova și România] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 1.

3857. Platformă-program pentru unirea poporului român : Sfatul Țării-100, consti-


tuit în Casa memorială "Constantin Stere" la Bucov, județul Prahova, la 6-13 iul. 2015 // Tim-
pul. – 2015. – 23 oct. – P. 4.

3858. Simion, George. Feuda Republicii Moldova : interviu cu G. Simion, liderul Plat-
formei Unioniste "Acțiunea 2012" / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. –
30 oct. – P. 5.

3859. Simion, George. George Simion: "Sunt trei variante: cu România, cu nimeni și
cu Rusia" : [interviu cu președintele Platformei unioniste "Acțiunea 2012"] / interviu de Raisa
Lozinschi // Ziarul național. – 2015. – 2 oct. – P. 8.

3860. Simion, George. Planul re-unirii : [art. liderului Platformei Unioniste Acțiunea
2012] / George Simion // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 12. – Va urma.

3861. Поверо, Марко. "Последние выборы проводились между Европейским


союзом и Евразийским союзом, но никто не предложил план, который бы строго касал-
ся Молдовы" : [интервью с коорд. проекта в рамках Общественной миссии "Диакония"
М. Поверо] / интервью брала Ольга Булат // Ziarul de gardă. – 2015. – 30 окт. – P. 8. –
Рус. версия.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


3862. Coposu-Bălescu, Flavia. Recunoașterea independenței R. Moldova, "o mare
greșeală"! : [interviu cu F. Coposu-Bălescu și Rodica Coposu, surorile lui Corneliu Coposu,
președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (1914-1995)] / a dialogat
Antonina Sârbu // Ziarul național. – 2015. – 9 oct. – P. 8.

3863. Miron, Sergiu. Războiul ruso-ucrainean și destinul Basarabiei : [opinie vizavi de


reîntregirea Basarabiei în contextul evenimentelor din Ucraina] / Sergiu Miron // Ziarul națio-
nal. – 2015. – 2 oct. – P. 9.

3864. Mândâcanu, Virgil. Numai Reunirea ne va salva! / Virgil Mândâcanu // Literatu-


ra și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 2.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3865. Bogatu, Petru. Avocații Țopilor față în față cu ostaticii lui Plahotniuc : [pe margi-
nea lucrărilor Forumului cu participarea reprezentanților guvernării și ai societății civile, oct.
2015, Chișinău] / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

3866. Bogatu, Petru. Confruntarea nebunilor : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Zi-
arul național. – 2015. – 9 oct. – P. 6.

3867. Bogatu, Petru. De la protest la isterie : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Zia-
rul național. – 2015. – 2 oct. – P. 6.

3868. Bogatu, Petru. Republica Moldova trăiește doar pentru că-i conectată la Româ-
nia / Petru Bogatu // Ziarul național. – 2015. – 23 oct. – P. 6.

3869. Carasciuc, Lilia. "Dacă nu va vâsli spre Uniunea Europeană, țara noastră va
lua o direcție greșită" : [interviu cu L. Carasciuc, dir. executiv al Transparency International-
Moldova / interviu și fot. de Lilia Zaharia // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 16 oct. – P. 8.

3870. Carp, Radu. Radu Carp: Protestele de la Chișinău sunt periculoase : [interviu cu
secretarul executiv al Partidului Național Liberal din România] / consemnare: Doina
Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 oct. – P. 7.

3871. Ciobanu, Mircea V. Despre birocrație, fără ură : [aspecte soc.-pol.] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 23 oct. – P. 6. – (A-politice).

3872. Ciobanu, Mircea V. Despre unitatea (de nezdruncinat) dintre partid și popor /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 16 oct. – P. 6. – (A-politice).

3873. Ciobanu, Mircea V. Ipocriții : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. –


2015. – 30 oct. – P. 4. – (A-politice).

3874. Ciobanu, Mircea V. Soluția radicală : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chișinău. – 2015. – 2 oct. – P. 6. – (A-politice).

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

3875. Ciobanu, Mircea V. Troleibuzul corupților : [eseu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal


de Chișinău. – 2015. – 9 oct. – P. 6. – (A-politice).

3876. Ciobanu, Victor. Am vrea noi și Dreptate, și Adevăr. Dar nici chiar Plahotniuc
cu Usatîi să ni le facă! / Victor Ciobanu // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 7.

3877. Ciobanu, Victor. Moldova o ia la stânga : [aspecte soc.-pol.] / Victor Ciobanu //


Ziarul național. – 2015. – 2 oct. – P. 7.

3878. Ciobanu, Victor. Vladimiriada: 3,2,1,… : [context soc.-pol.] / Victor Ciobanu //


Ziarul național. – 2015. – 23 oct. – P. 7.

3879. Ciornei, Vsevolod. Capturați de divizare : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei


// Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 2.

3880. Ciornei, Vsevolod. Legea și tocmeala : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2015. – 23 oct. – P. 2.

3881. Ciornei, Vsevolod. Schimbarea fără capăt : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Cior-
nei // Săptămîna. – 2015. – 2 oct. – P. 2.

3882. Ciubotaru, Adrian. Povestea unui naufragiu : [despre arestarea lui Vlad Filat,
liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova : context soc.-pol.] / Adrian Ciubotaru // Jurnal
de Chișinău. – 2015. – 30 oct. – P. 4.

3883. Ciubotaru, Adrian. Unirea, acum sau niciodată? (1, 2) / Adrian Ciubotaru // Jur-
nal de Chișinău. – 2015. – 16, 23 oct. – P. 6.

3884. Dabija, Nicolae. Corupția ca politică de stat / Nicolae Dabija // Literatura și arta.
– 2015. – 8 oct. – P. 1.
3885. Damian, George. Alianța pentru Integrare Europeană rămâne deocamdată în
picioare / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 oct. – P. 3.

3886. Damian, George. Cine și cum ucide "vectorul european" de la Chișinău? / Ge-
orge Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 oct. – P. 6.

3887. Damian, George. Rădăcina tuturor relelor din Republica Moldova. Cineva vrea
distrugerea Acordului de Asociere cu UE / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 27 oct. – P. 6.

3888. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Țara noastră există datorită vouă, nu datorită celor
care vă conduc și fură din rezultatele muncii noastre" : Luarea de cuvânt a deputatului la
deschiderea ses. de toamnă-iarnă a Parlamentului, 15 oct. 2015 // Moldova suverană. –
2015. – 16 oct.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3889. Dulgheru, Valeriu. Am ajuns la covata spartă : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 3.

3890. Dulgheru, Valeriu. Centrul–Dreapta a murit. Trăiască Centrul–Dreapta! / Vale-


riu Dulgheru // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 3.

3891. Dulgheru, Valeriu. Simbioză periculoasă : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru


// Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 3.

3892. Dumitru, Elena. Vlad Filat: cum a ajuns unul dintre cei mai puternici oameni din
Moldova și cine l-a sacrificat / Elena Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 oct. –
P. 8-9.

3893. Dungaciu, Dan. Moldova, pe urmele României? : [coment. dir. Institutului de


Politică Externă al Academiei Române] / Dan Dungaciu // Evenimentul zilei. – 2015. – 23 oct.
– P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

3894. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Dacă deschid paranteza, risc să arunc în aer toată politi-
ca moldovenească" : [pe marginea interviului, acordat de către președintele Partidului Liberal
Democrat din Moldova, portalului "Tribuna"] // Săptămîna. – 2015. – 2 oct. – P. 12.

3895. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Păpușarul a reușit să mai facă un joc" : [discursul preșe-
dintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul ședinței Parlamentului, 15 oct.
2015] // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 3.

3896. Gârneț, Vasile. Chiar trebuie să traversăm și UsatoDodonia? / Vasile Gârneț //


Ziarul național. – 2015. – 2 oct. – P. 7.

3897. Gârneț, Vasile. Se mai poate construi ceva într-un câmp de luptă? / Vasile Gâr-
neț // Ziarul național. – 2015. – 23 oct. – P. 7.

3898. Grosu, Valerian. Pentru binele Țării : [amendamente și compl. la acțiunile Plat-
formei Civice "Dreptate și Adevăr"] / Valerian Grosu // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 8; Litera-
tura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 2.

3899. Jalbă, Zoia. Implicarea în politică nu a fost un scop în sine, dar nici o simplă
întîmplare : [interviu cu Z. Jalbă, consultant superior al Direcției Generale de Documentare
Parlamentară] / interviu de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 2 oct. – P. 5.

3900. Mândruță, Lucian. Scrisoare către moldoveanul care crede că are o țară / Luci-
an Mândruță // Timpul. – 2015. – 9 oct. – P. 4.

3901. Mihail, Viorel. În căutarea poporului pierdut, sau Cum a fost descoperit
zăcămîntul aurifer "Poporul moldovenesc" / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 2 oct. – P. 7.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

3902. Miron, Sergiu. Basarabia se dorește descătușată și întregită : [problema Trans-


nistriei] / Sergiu Miron // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 11.

3903. Mischevca, Ion. "DA" și "DU" – două fețe ale "monedei" RU : [aspecte soc.-pol.]
/ Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 oct. – P. 6.

3904. Mischevca, Ion. Alianța de carton : [aspecte soc.-pol.] / Ion Mischevca // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 28 oct. – P. 6.

3905. Mischevca, Ion. Războiul politic de la Chișinău pe înțelesul tuturor / Ion


Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 oct. – P. 6.

3906. Moraru, Anton. Cercetarea totalitarismului sovietic / Anton Moraru // Literatura


și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 3.

3907. Moșneag, Victor. Autodenunțul lui Ilan Șor și reacția persoanelor vizate : [des-
pre dosarul lui Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova : context soc.-pol.] /
Victor Moșneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 22 oct. – P. 6-7.

3908. Naumescu, Valentin. Recviem pentru Basarabia : [coment. conf. univ. la Uni-
versitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca] / Valentin Naumescu // Evenimentul zilei. – 2015. –
30 oct. – P. 7.

3909. Năstase, Andrei. R. Moldova – ultima șansă : [interviu acordat de către A. Năs-
tase, unul dintre liderii Platformei Civice "Demnitate și Adevăr", pentru Ziare.com] / consem-
nare: Ioana Ene Dogioiu // Moldova suverană. – 2015. – 7 oct. ; Jurnal de Chișinău. – 2015. –
9 oct. – P. 8.

3910. Negru, Nicolae. Dialogul "interpușilor!, un eșec necesar : [pe marginea lucrărilor
Forumului cu participarea reprezentanților guvernării și ai societății civile, oct. 2015, Chișinău]
/ Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

3911. Negru, Nicolae. Pactul salvator : [despre "pactul social" propus de către condu-
cerea de vârf a Rep. Moldova societății civile] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 9
oct. – P. 6.

3912. Negură, Petru. Protestele de la Chișinău, între îngeri, demoni și alte ființe ima-
ginare : [despre manifestația din 4 oct., organizată de Platforma Civică "Demnitate și Adevăr"]
/ Petru Negură, Vitalie Sprînceană // Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 14.

3913. Nicu, Dan. Schimbarea domnilor – bucuria nebunilor : [aspecte soc.-pol.] / Dan
Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 oct. – P. 6.

3914. Palihovici, Sergiu. Frica de a nu pierde influența politică blochează reformele :


[interviu cu S. Palihovici, șeful Cancelariei de Stat] / consemnare: Ion Surdu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 29 oct. – P. 3.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3915. Patraș, Mihai. Despre protestele populare și posibilele soluții : [organizate de


Platforma "Demnitate și Adevăr" / "Da" în Piața Marii Adunări Naț.] / Mihai Patraș // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 13 oct. – P. 8-9.

3916. Păduraru, Pavel. Ce se ascunde după războiul contra lui Filat? : [aspecte soc.-
pol.] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 10.

3917. Păduraru, Pavel. R. Moldova, între Renato Usatîi și Vlad Plahotniuc : [aspecte
soc.-pol.] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 7.

3918. Popescu, Nicu. Nicu Popescu: "Avem nevoie de un guvern care guvernează
altfel" : [interviu cu analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate] / interviu
de Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 9 oct. – P. 7.

3919. Povero, Marco. "Ultimele alegeri din R. Moldova s-au dat între Uniunea Euro-
peană și Uniunea Vamală, dar nimeni nu a propus un plan care să vizeze strict Moldova" :
[interviu cu M. Povero, cord. de proiect în cadrul Misiunii Sociale "Diaconia"] / pentru confor-
mitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2015. – 15 oct. – P. 10-11.

3920. Saharneanu, Valeriu. Șahul geopolitic al mitingurilor / Valeriu Saharneanu //


Evenimentul zilei. – 2015. – 9 oct. – P. 7; Ibidem în lb. rusa : Р. 14.

3921. Șleahtițchi, Maria. Idoli, saltimbanci, sforari : [în politica Rep. Moldova] / Maria
Șleahtițchi // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 2.

3922. Tănase, Silviu. Partidul este adevăratul stăpân : [context soc.-pol.] / Silviu Tă-
nase // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 2.

3923. Tulbure, Alexei. Protestul din fața Guvernului rămâne până la alegerile anticipa-
te : [interviu cu A. Tulbure, fost ambasador, participant la protestul Platformei "Demnitate și
Adevăr"] / consemnare: George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 oct. – P. 4.

3924. Țâcu, Octavian. Șobolanii : [aspecte soc.-pol.] / Octavian Țâcu // Timpul. –


2015. – 23 oct. – P. 13.

3925. Țurcanu, Mihail. Bolșevismul mitic al moldovanului mioritic / Mihail Țurcanu //


Evenimentul zilei. – 2015. – 9 oct. – P. 7; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

3926. Țurcanu, Mihail. De la "povestea de succes" la "miliardul înapoi" / Mihail Țurca-


nu // Evenimentul zilei. – 2015. – 16 oct. – P. 7.

3927. Țurcanu, Mihail. Purpură moldovenească din glod reciclat : [aspecte soc.-pol.] /
Mihail Țurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 23 oct. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

3928. Voronin, Vladimir. Noi suntem datori să salvăm Moldova : [interviu cu V. Voro-
nin, președintele Partidului Comuniștilor din Rep. Moldova] // Comunistul. – 2015. – 8 oct. –
P. 3-4 ; Коммунист. – 2015. – 8 окт. – Р. 3-4.

3929. Горелова, Елена. У последней черты. Первопричина протестных выступ-


лений граждан Молдовы – компетентное мнение экономиста и социолога : [интервью с
экон. экспертом Е. Гореловой и социологом Светланой Нестеровой] / интервью вела
Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2015. – 9 окт. – Р. 10.

3930. Западинский, Роберт. Каждый сам за себя… : [об акциях протеста органи-
зованные Платформой “Demnitate și Adevăr”, Наша партия и Партия Социалистов] /
Роберт Западинский // Коммерсант info. – 2015. – 9 окт. – Р. 3.

3931. Карп, Раду. Протесты в Кишиневе опасны : [интервью с исполн. секрета-


рем Национал-либерал. партии Румынии Р. Карп] / записала Дойна Стимповский //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 окт. – P. 8. – Еженед. прил. на рус. яз.

3932. Смешная, Татьяна. Лишний человек в молдавской политике : [о лишении


лидера либерал-демократов Владимира Филат депутат. неприкосновенности] / Татьяна
Смешная // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. – Р. 1-2.

3933. Спрынчанэ, Виталие. "Может оказаться, что мы должны миллионы, кото-


рых не тратили" : [интервью с политологом В. Спрынчанэ] / интервью брала Алина Раду
// Ziarul de gardă. – 2015. – 2 окт. – P. 8. – Рус. версия.

3934. Ткач, Сергей. Объединение – логическая развязка протестов Платформы


ДА / Сергей Ткач // Коммерсант info. – 2015. – 9 окт. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3938-39)

324 Alegeri
3935. Vasiliu, Vadim. Au fost sau nu fraudate alegerile din 2014? : [pe marginea de-
clarațiilor vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale Ștefan Urâtu] / Vadim Vasiliu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 oct. – P. 3.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3936. Cenușă, Dionis. România, factorul rusesc și erodarea agendei europene în
Moldova / Dionis Cenușă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 oct. – P. 2.

3937. Cristea, Andi. Andi Cristea: "Ar fi nedrept ca proiectul european să fie denigrat
în baza uzurii actualelor forțe pro-UE" : [interviu cu eurodeputatul român] / consemnare: Ilie
Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 29 oct. – P. 8-9.

3938. Dungaciu, Dan. "UE are atâta forță în Republica Moldova câtă vrea Republica
Moldova" : [interviu cu D. Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre] / con-
semnare: Ilie Onceanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 oct. – P. 5.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3939. Ghinea, Cristian. "UE nu este pregătită să facă poliție economică cu oligarhii" :
interviu cu C. Ghinea, dir. al Centrului Român de Politici Europene / interviu de Svetlana
Corobceanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 9 oct. – P. 5.

3940. Malmstrom, Cecilia. Suntem foarte îngrijorați de scandalul bancar din R. Mol-
dova : [fragm. din discursul Comisarului european pentru comerț la finalul vizitei în Rep. Mol-
dova, oct. 2015] / Cecilia Malmstrom // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 20.

3941. Malmstrom, Cecilia. Cecilia Malmstrom: Corupția face ca lucrurile pozitive care
se pot spune despre Moldova să nu se vadă : [interviu cu Comisarul European pentru Co-
merț, realizat de cor. de DW din Rep. Moldova] // Economist. – 2015. – 28 oct. – P. 9.

3942. Mănăstireanu, Dănuț. "Criza imigranților arată lipsa de coerență în Europa, lip-
sa unui lider se vede acum" : [interviu cu D. Mănăstireanu, dir. pentru credință și dezvoltare,
Regiunea Europei de Est și a Orientului Apropiat în cadrul organizației World Vision Internati-
onal] / consemnare: Ramona Iacobițe // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 22 oct. – P. 12-
13.

3943. Tapiola, Pirkka. "Nu putem aplauda, atunci când nu e nimic de aplaudat în Mol-
dova" : interviu cu P. Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Rep. Moldova / pentru
conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2015. – 8 oct. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. –
2015. – 16 окт. – P. 8.

3944. Țâcu, Octavian. Nodul sirian : [despre implicarea Rusiei în conflictele din Siria] /
Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 4027)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3945. Chifu, Iulian. Republica Moldova în ceasul al doisprezecelea : interviu cu Iu.
Chifu, fost consilier prezidențial pentru Afaceri strategice, securitate și politică externă în
mandatul președintelui Traian Băsescu / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. –
23 oct. – P. 5.

3946. Cristea, Andi. "Chișinăul nu a făcut nimic pentru stoparea posturilor de propa-
gandă antieuropeană" : [interviu cu A. Cristea, președintele Delegației la Comitetul parlamen-
tar de asociere UE – Moldova] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P.
11.

3947. Knotz, Ulrike. "Principiul celor patru ochi: Dacă dorești să devii bogat în Ger-
mania, nu ar trebui să fii politician" : interviu cu Excelența Sa U. Knotz, Ambasador al Rep.
Federale Germania în Rep. Moldova / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2015. – 1 oct. – P. 10-11; Idem în lb. rusă. – 2015. – 9 окт. – P. 8.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

3948. Lazurca, Marius. Marius Lazurca: "România are răspunderi unice față de R.
Moldova" : [interviu cu Excelența Sa, Ambasadorul României la Chișinău, în cadrul emisiunii
"România de Est" de la Național FM] // Ziarul național. – 2015. – 23 oct. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3954)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3949. Beghiu, Tatiana. Femeile, (ne)potrivite pentru a fi ambasadoare : [despre can-
didații la posturile de conducători ai misiunilor diplomatice] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă.
– 2015. – 1 oct. – P. 17.

3950. Benea, Diana. Diana Benea: "Am dorit să le spunem oamenilor să nu aștepte
mila nimănui, întrucât atât prezentul, cât și viitorul lor depind de felul în care înțeleg să-și
construiască, la ei acasă, Europa" : [interviu cu jurnalista postului Radio Europa Liberă, resp.
pentru Campania "AICI este Europa liberă", organizată între 1-30 aug. 2015] / interviu de
Vitalie Ciobanu ; pag. îngr. de Ruxanda Druță // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). –
P. 16-17.

3951. Botnaru, Vasile. Vasile Botnaru: "Mă dezarmează faptul că oamenii de la țară,
cei mai mulți dintre ei, nu fac nicio legătură între actul votării la care au participat și calitatea
guvernării ce-i nemulțumește" : [interviu cu jurnalistul postului Radio Europa Liberă, implicat
în Campania "AICI este Europa liberă", organizată între 1-30 aug. 2015] / interviu de Vitalie
Ciobanu ; pag îngr. de Ruxanda Druță] // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 16.

3952. Ciocan, Iulian. Iulian Ciocan: "Nu cred că fără o tutelă occidentală putem scăpa
de viciile tranziției" : [interviu cu jurnalistul postului Radio Europa Liberă, implicat în Campania
"AICI este Europa liberă", organizată între 1-30 aug. 2015] / interviu de Vitalie Ciobanu ; pag.
îngr. de Ruxanda Druță // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 17.

3953. Dungaciu, Dan. Republica Moldova, între România și Rusia : [art. dir. Institutu-
lui de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și coord. Departamentului
economic al Fundației Mării Negre] / Dan Dungaciu, Petrișor Peiu // Timpul. – 2015. – 9 oct. –
P. 8-9 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 oct. – P. 8-9.

3954. Мальмстрем, Сесилия. ЕС не может внедрить реформы вместо РМ : ин-


тервью агентству "Инфотаг" европейского комиссара по торговле С. Мальмстрем, посе-
тившей Молдову 22-25 окт. // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 окт.
– Р. 16.

3955. Naumescu, Valentin. Scena finală din "Casino". Un moment de reculegere pen-
tru opțiunea proeuropeană a Republicii Moldova : [art. conf. univ. la Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj Napoca, România] / Valentin Naumescu // Economist. – 2015. – 21 oct. – P.
10.

3956. Roșca, Iurie. Integrarea Europeană ca ideologie de stat și maladie colectivă /


Iurie Roșca // Moldova suverană. – 2015. – 22 oct.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3957. Untilă, Veaceslav. Dreptul la un viitor european / Veaceslav Untilă // Timpul. –


2015. – 16 oct. – P. 10.

3958. Untilă, Veaceslav. Integrarea europeană – de unde am pornit și unde am ajuns


/ Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 10.

3959. Мику, Сава. Снова об объединении и европейской интеграции / Сава Мику


// Событие недели. – 2015. – 30 окт. – Р. 14.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3960. Marian, Eugeniu. Partidul Poporului : [22 de ani de existență a Partidului Co-
muniștilor din Rep. Moldova] / Eugeniu Marian // Comunistul. – 2015. – 23 oct. – P. 4 ;
Коммунист. – 2015. – 23 окт. – Р. 4.

3961. Negru, Nicolae. Calea lui Filat și calea PLDM / Nicolae Negru // Ziarul național.
– 2015. – 23 oct. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3962. Burrow, Sharan. Să combatem lăcomia corporațiilor! : Mesajul secretarului ge-
neral al International Trade Union Confederation cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii De-
cente, marcată la 7 oct. / Sharan Burrow // Vocea poporului. – 2015. – 2 oct. – P. 5. – Idem în
lb. rusă.

3963. Dîrzu, Daniela. Construiește-ți inteligent cariera profesională : [despre proiectul


"Muncă Decentă pentru TINEri", implementat de Asociația pentru Copii și Tineret "Făclia" și
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova] / Daniela Dîrzu // Vocea poporului. –
2015. – 9 oct. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

3964. Loghin, Vlad. Comisiile multidisciplinare de combatere a muncii informale își


dovedesc rostul : [pe marginea discuției cu Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației
Naționale a Sindicatelor din Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 16 oct. – P.
7. – Idem în lb. rusă.

3965. Loghin, Vlad. Piața muncii se prăbușește : [pe marginea discuției cu Iurie
Morcotîlo, cercetător econ. la Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] / Vlad Loghin //
Vocea poporului. – 2015. – 9 oct. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3966. Piața muncii în R. Moldova este o preocupare serioasă și constantă a sin-


dicatelor : [pe marginea studiului "Piața muncii în Rep. Moldova", realizat de Institutul Muncii
în colaborare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova] / pagină realizată de
Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 2 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3967. Глазова, Татьяна. Экономия на квадратных метрах : [о рынке жилой не-
движимости в мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 10.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3968. Коваленко, Ирина. Стартапы без госпроверок : [по материалам беседы с
нач. Управления политики развития малых и средних предприятий Министерства эко-
номики Валентиной Веверица] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 30 окт. – Р. 17.

336 Finanţe
3969. Ciobanu, Marina. Alex Kremer: "E inacceptabil ca cetățenii R. Moldova să plă-
tească pentru pierderile, care au fost prognozate și puteau fi evitate" : [despre viziunea Băncii
Mondiale asupra situației bancare din Rep. Moldova] / Marina Ciobanu // Ziarul de gardă. –
2015. – 15 oct. – P. 4-5.

3970. Colesnic, Victoria. Leul moldovenesc, la răscruce de drumuri / Victoria


Colesnic // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 8.

3971. Criza economiei moldovenești ocolește sectorul bancar // Economist. –


2015. – 28 oct. – P. 5.

3972. De ce se vor reduce veniturile și ce cheltuieli au fost tăiate : pe marginea


proiectului de lege pentru modif. și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2015 //
Săptămîna. – 2015. – 30 oct. – P. 13.

3973. Gladei, Roger. Supravegherea sectorului de credit nebancar: probleme vechi,


soluții noi / Roger Gladei // Economist. – 2015. – 28 oct. – P. 2.

3974. Lupușor, Adrian. Cum alegem noul Guvernator al BNM? : [Banca Națională a
Moldovei] / Adrian Lupușor // Moldova suverană. – 2015. – 13 oct. ; Economist. – 2015. – 14
oct. – P. 5 ; Săptămîna. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

3975. Negruța, Veaceslav. Cum de oprit perpetuarea injustiției: cazul celor (primelor?)
trei bănci / Veaceslav Negruța // Economist. – 2015. – 28 oct. – P. 4.

3976. Șalamac, Mariana. Bugetul de stat, rectificat. De ce se vor reduce veniturile și


ce cheltuieli au fost tăiate : [pentru anul 2015] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 21
oct. – P. 8.

3977. Кетрарь, Вадим. Всемирный банк советует сократить ассигнования и под-


нять налоги для аграрного сектора : [об отчете об эффективности публ. расходов в
сельск. хоз-ве Молдовы] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 9 окт. – Р. 16.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3978. Морару, Анатол. Что нужно знать о ликвидации трех проблемных банков :
["Banca de Economii", "Banca Socială", "Unibank"] / Анатол Морару // Событие недели. –
2015. – 9 окт. – Р. 15.

3979. Такий, Александр. Минус три банка, минус 12,8 миллиардов леев активов :
[о ликвидации "Banca de Economii", "Banca Socială", "Unibank"] / Александр Такий // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 окт. – Р. 4.

3980. Шикирлийская, Татьяна. Налоговики в погонах? : [о проекте закона о ста-


тусе Государственной налоговой службы] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 6.

3981. Шикирлийская, Татьяна. Тезисы к налоговой политике : [излож. в плане


действий правительства на 2015-2016 гг.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4001)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3982. Калак, Дмитрий. Турецкая модель индустриализации: проммарки "all inclu-
sive" / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 9.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3983. Chișlea, Ion. O investiție mică, care poate aduce o plusvaloare enormă fermieri-
lor moldoveni : [proiectul "Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor", finanțat de
Agenția amer. USAID] / Ion Chișlea // Economist. – 2015. – 21 oct. – P. 9.

3984. Chișlea, Ion. Țara lui Papură Vodă : [aspecte econ.] / Ion Chișlea // Economist.
– 2015. – 7 oct. – P. 4.

3985. Frunză, Ilie. ACSA implementează cu succes proiecte investiționale în satele


Moldovei : [pe marginea lucrărilor seminarului cu genericul "Dezvoltarea unui spectru de
servicii agricole și neagricole, cooperării și consultărilor – calea spre sporirea stabilității eco-
nomice în localitățile rurale din Moldova", sept. 2015, Chișinău] / Ilie Frunză // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 2 oct.

3986. Leahova, Irina. Se așteaptă majorarea prețurilor la energie electrică și gaze :


[pe marginea briefingului oferit de către Valeriu Triboi, viceministrul Economiei] / Irina
Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 16 oct. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

3987. Moraru, Anatol. Criza politică scufundă și economia țării / Anatol Moraru // Eve-
nimentul zilei. – 2015. – 23 oct. – P. 6 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 15.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

3988. Nica, Virginia. Modernizarea agriculturii în concepția Băncii Mondiale : [pe mar-
ginea studiului Băncii Mondiale "Suportul public pentru sectorul agricol din Moldova"] / Virgi-
nia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 19 oct. – P. 5 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 23
окт. – P. 10.

3989. Tarifele la energia electrică: între realități și speculații : Comentariul econ. al


Agenției Informaționale de Stat Moldpres // Moldova suverană. – 2015. – 21 oct.

3990. Кетрарь, Вадим. "Некритическое" падение сельхозпроизводства : [по дан-


ным Национального бюро статистики] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 30 окт. – Р. 22.

3991. Могоряну, Николае. Тарифы – это не игрушка и не предмет торга : [о та-


рифах на природ. газ и электр. энергии] / Николае Могоряну // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 23 окт. – Р. 15.
(Vezi de aasemenea Nr 3965, 3977, 4000-4001)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3992. Moraru, Anatol. Multe ați realizat, dar mai aveți multe de făcut! : [despre vizita
la Chișinău a Ceciliei Malmstrom, Comisarul European pentru comerț] / Anatol Moraru //
Evenimentul zilei. – 2015. – 30 oct. – P. 6 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 15.

3993. Moraru, Anatol. Transnistria rămâne "în aer" de la 1 ianuarie : [despre viitorul
relațiilor econ. ale regiunii transnistrene cu Uniunea Europeană] / Anatol Moraru // Evenimen-
tul zilei. – 2015. – 9 oct. – P. 6.

3994. Munteanu, Natalia. Cum pot fi protejate produsele moldovenești pe piața din
UE / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 oct. – P. 4.

3995. Politica comercială a R. Moldova, prezentată la reuniunea OMC : [despre


participarea lui Octavian Calmîc, viceministrul Economiei, la reuniunea țărilor membre ale
Organizației Mondiale a Comerțului, 19-21 oct. 2015, Geneva] / Serviciul de Comunicare și
Relații Publice al Ministerului Economiei // Moldova suverană. – 2015. – 22 oct.

3996. Калак, Дмитрий. Год действия DCFTA: ожидания и разочарования мол-


давского бизнеса : [по материалам междунар. конф. "Выиграем как можно больше от
DCFTA" (Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с Евро-
пейским Союзом), 22-23 окт. 2015, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 30 окт. – Р. 8.

3997. Калак, Дмитрий. "Другой подход" к продовольственной безопасности в ЕС


: [о результатах сравнит. анализа процедур и правил регламентирования экспорта-
импорта прод. продукции в Европейском Союзе и в Молдове, провед. рум. экспертами] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 23 окт. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3941)

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


3998. Carp, Radu. De ce România nu poate oferi creditul de 150 mil. de euro Republi-
cii Moldova : [art. secretarului executiv al Partidului Național Liberal din România] / Radu
Carp // Economist. – 2015. – 7 oct. – P. 10.

3999. Peiu, Petrișor. Relația Republicii Moldova (RM) cu Fondul Monetar Internațional
(FMI) – perspectivă după vizita delegației FMI : [art. expertului Fundației Universitare a Mării
Negre] / Petrișor Peiu // Economist. – 2015. – 14 oct. – P. 4.

4000. Șalamac, Mariana. Investițiile străine în economia moldovenească: câte sunt și


de unde provin? / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 7 oct. – P. 8.

4001. Коваленко, Ирина. Прогнозы и рекомендации Всемирного банка : [по ре-


зультатам визита в Респ. Молдова экспертов Всемир. банка] / Ирина Коваленко // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. – Р. 12.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4002. Macovei, Ion. România poate fi un actor-cheie în strategia energetică / Ion Ma-
covei // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 16-17.

4003. Peiu, Petrișor. Despre acordul RM – FMI și condițiile fondului : [interviu cu P.


Peiu, expertul econ. al Fundației Universitare a Mării Negre] // Săptămîna. – 2015. – 23 oct. –
P. 6.

4004. Калак, Дмитрий. Противоречивые показатели бизнес-барометра в Молдо-


ве : [по материалам ежекварт. исслед. провод. Торгово-пром. палатой Молдова-
Франция] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. –
Р. 8.
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4005. Gercheva, Dafina. Organizația Națiunilor Unite: 70 de ani de provocări și reali-
zări / Dafina Gercheva // Ziarul de gardă. – 2015. – 22 oct. – P. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. –
23 окт. – P. 3.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4006. Cojocaru, Nicolae. Nu depolitizarea, ci scoaterea instituțiilor de drept de sub
dictatul partidelor / Nicolae Cojocaru // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 12.

4007. Curtea Constituțională a Republicii Moldova, la 20 de ani de la fondare : [pe


marginea lucrărilor conf. intern. aniversare, sept. 2015, Chișinău] / cor. ziarului // Dreptul. –
2015. – 2 oct. – P. 3.

4008. Untilă, Veaceslav. Modificarea Constituției – o garanție a stabilității / Veaceslav


Untilă // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 10.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
4009. Șalamac, Mariana. Peste 7 mld. de lei, cheltuiți cu nereguli în 2014. Cum se
execută recomandările Curții de Conturi : [pe marginea studiului "Despre cum se pierd banii
publici – analiza Rapoartelor Curții de Conturi din 2014", elaborat de Centrul Analitic Inde-
pendent Expert-Grup] / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 14 oct. – P. 8.

4010. Шикирлийская, Татьяна. О статусе Счетной палаты : [по материалам бе-


седы с чл. Счетной палаты Респ. Молдова Анжелой Паскару] / Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 окт. – Р. 6.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4011. Studiu privind expertiza psihologică-judiciară a victimelor torturii în Repu-
blica Moldova : [pe marginea studiului realizat în cadrul Institutului de Reforme Penale] / cor.
Dreptul // Dreptul. – 2015. – 2 oct. – P. 4.

4012. Țurcanu, Natalia. Combaterea traficului de ființe umane, dezbătută la o confe-


rință regională : [pe marginea lucrărilor conf. cu genericul "Zece ani de la Convenția Consiliu-
lui Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane: Rezultate și perspective din Eu-
ropa de Est (Belarus, Moldova, Ucraina), oct. 2015, Chișinău] / Natalia Țurcanu // Vocea
poporului. – 2015. – 9 oct. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

4013. Кетрару, Виорел. "В мире современных технологий не может быть так,
чтобы крупная сумма денег вдруг исчезла неизвестно куда" : [интервью дир. Нацио-
нального центра по борьбе с коррупцией В. Кетрару агентству "Инфотаг"] // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 3869, 4014-15)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
4014. Carasciuc, Lilia. "Dacă nu va vâsli spre Uniunea Europeană, țara noastră va
lua o direcție greșită" : [despre reforma în sistemul judiciar și combaterea corupției : interviu
cu L. Carasciuc, dir. executiv Trasparency International-Moldova] / interviu de Lilia Zaharia //
Ziarul de gardă. – 2015. – 22 oct. – P. 14 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 23 окт. – P. 8.

4015. Greytak, Scott A. "Țările cele mai sărace din lume sunt cele mai corupte" : [re-
forma în sistemul judiciar : interviu cu S. A. Greytak, consilier politic și analist de cercetare la
Justice at Stake Washington, DC] / pentru conformitate: Victor Moșneag // Ziarul de gardă. –
2015. – 22 oct. – P. 10-11.

4016. Morar, Daniel. "Oamenii sunt decisivi. Ei pot schimba sistemul" : [interviu cu D.
Morar, judecător la Curtea Constituțională a României] / pentru conformitate: Victor Moșneag
// Ziarul de gardă. – 2015. – 29 oct. – P. 10-11.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4017. Oprea, Corina. Ce drepturi am într-un proces de judecată? Dar obligații?


/Corina Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 29 oct. – P. 10-11.

4018. Oprea, Corina. Ce presupune automatizarea instanțelor judecătorești? / Corina


Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 15 oct. – P. 16.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4019. Oprea, Corină. Despre concediere : [aspecte juridice] / Corina Oprea // Ziarul
de gardă. – 2015. – 1 oct. – P. 16.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4020. Chiriac, Liubomir. "Guvernanții din Republica Moldova trebuie să preia practici
de conducere aplicate în Occident" : interviu cu L. Chiriac, dir. executiv al Institutului pentru
Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul" / interviu de Lilia Zaharia // Jurnal de Chișinău. –
2015. – 23 oct. – P. 8.

4021. Chironda, Victor. Despre problemele orașului… de ziua lui : [mun. Chișinău] /
Victor Chironda // Săptămîna. – 2015. – 16 oct. – P. 14. – Conține : 1. Transportul public ; 2.
Infrastructura pietonală ; 3. Spațiile publice ; 4. Viața culturală locală ; 5. Administrația locală.

4022. Colesnic, Victoria. Dreptatea ocolește animalele de companie : [supravegherea


și protecția] / Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 22.

4023. Poștaru, Constantin. Hogineștii, o comună cu fața spre viitor : [dialog cu C.


Poștaru, primarul comunei Hoginești, raionul Călărași] / consemnare: Ilie Bujor // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 9 oct.

4024. Studiu: R. Moldova este departe de a avea o alimentație sigură : [pe marginea
lucrărilor "mesei rotunde" în cadrul proiectului "Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al
Republicii Moldova și al Georgiei cu cele din Uniunea Europeană", sept. 2015, Chișinău] //
Jurnal de Chișinău. – 2015. – 30 oct. – P. 7.

4025. Влах, Ирина. Башкан Гагаузии: "Мы приглашаем деловое сообщество на


уникальное мероприятие" : [о проведении Перв. междунар. инвест. форума в Комрате :
интервью с башканом Гагаузии И. Влах] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2015. – 23 окт. – Р. 16.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4026. Madan, Iulia. Observatorul ONU Iulia Madan supraveghează pacea fragilă din
Africa : [interviu cu supraveghetorul ONU în Rep. Centrafricană] / interviu de Victoria Colesnic
// Timpul. – 2015. – 16 oct. – P. 16.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4027. Ban, Ki-moon. Mesajul secretarului general ONU cu ocazia Zilei Internaționale
a Persoanelor în Etate / Ban Ki-moon // Moldova suverană. – 2015. – 2 oct.

4028. Grecu, Doina. Problemele pentru creșterea unui copil în Republica Moldova :
[pe marginea rap. realizat de Centrul Analitic "Expert Grup"] / Doina Grecu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 8 oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3848)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4029. Boldirescu, Serghei. "Dumnezeu este lumină, și acolo unde este lumina credin-
ței, școala devine altfel" : [dialog cu părintele S. Boldirescu, prof. de religie și etică la Liceul
Teoretic "Mron Costin" din Florești] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2015. – 23 oct.
– P. 1, 3.

4030. Canțer, Valeriu. Semănătorii de lumină : De Ziua Intern. a profesorilor / Valeriu


Canțer // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 1. ; Univers pedagogic pro. – 2015. – 8 oct. –
P. 2.

4031. Ciubotaru, Anatolie. O zi care ne reconfirmă rosturile : [5 oct. – Ziua profesio-


nală a Pedagogului] / Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 4.

4032. Colesnic, Iurie. Un pedagog model : [despre Teodor D. Iacobescu, prof. român
în Basarabia (1888-?)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 19.

4033. Colesnic, Victoria. Educația face un pas înapoi : [despre modif. la Regulamen-
tul de evaluare a candidaților la funcția de director și director adjunct al instituțiilor educaționa-
le] / Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 12.

4034. Conferința științifică "Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și


perspective", desfășurată la USM : [1-3 oct. 2015, Chișinău] // Curierul ortodox. – 2015. –
15 oct. – P. 6.

4035. Gălușcă, Ion. Educația congelată în minciună: [despre educația naț.-creștină] /


Ion Gălușcă // Făclia. – 2015. – 16, 23 oct. – P. 2.

4036. Ghicov, Adrian. Când ne aducem intelectualii acasă?: [meditații de Ziua Intern.
a Pedagogului] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 2.

4037. Holban, Ion. Porțile cunoașterii :[amintiri] / Ion Holban // Făclia. – 2015. – 2 oct.
– P. 14. – (Mari pedagogi publiciști).

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4038. Moșin, Octavian. Conferința științifică "Educație și viață spirituală în Basarabia.


Tradiții și perspective", desfășurată la USM : [1-3 oct. 2015, Chișinău] / Octavian Moșin //
Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 2.

4039. Stadnițchi, Parascovia. Libertatea – un element indispensabil al educației


postmoderne / Parascovia Stadnițchi // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 10.

4040. Tiron, Adrian. Învățământul religios în Belgia : [art. preotului de la Parohia orto-
doxă "Nașterea Sf. Ioan Botezatorul", Belgia] / Adrian Tiron // Curierul ortodox. – 2015. – 15
oct. – P. 3.

4041. Zgureanu, Teodor. Cum ne îngrijim de educația muzicală și estetică? Încotro


mergem? / Teodor Zgureanu // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 15.

4042. Дудник, Наталья. Воспитание экологической культуры / Наталья Дудник,


Евгений Дудник // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 4094, 4238)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4043. Chirilescu, Carolina. Stanislav Ciubotaru din Hâncești, profesorul anului 2015 :
[pe marginea discuției cu prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Hâncești] / Carolina
Chirilescu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 9 oct. – P. 3.

4044. Chirilescu, Carolina. Stela Baltag e "Învățătoarea anului 2015"! : [pe marginea
discuției cu învățătoarea de la Liceul Teoretic "Ion Creangă", mun. Chișinău] / Carolina
Chirilescu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 16 oct. – P. 9.

4045. Ciubotaru, Stanislav. `Misiunea unui profesor nu este să creeze elevi aseme-
nea lui, ci să-i ajute să își creeze propria imagine" : [interviu cu S. Ciubotaru, prof. la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu" din orașul Hâncești] / a intervievat Sergiu Ștefan // Univers peda-
gogic pro. – 2015. – 22 oct. – P. 3.

4046. Fistican, Natalia. Un har înnăscut – Ana Vartic : [prof. la Liceul Teoretic "Geor-
ge Meniuc", mun. Chișinău] / Natalia Fistican // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 1.

4047. Malcoci, Iulia. Un imperativ al timpului – modul de pregătire a cadrelor didactice


/ Iulia Malcoci // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 5.

4048. Mirza-Fiodorov, Oxana. Utilizarea computerului în procesul educațional /


Oxana Mirza-Fiodorov // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1 oct. – P. 7.

4049. Olaru, Tatiana. Dezvoltarea creativității pedagogice prin antrenarea în activități


de formare la nivel de instituție / Tatiana Olaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 8 oct. – P.
5.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4050. Ștefan, Sergiu. Raisa Gavriliță – omul vocației : [prof. la Liceul Teoretic "M. Sa-
doveanu" din Călărași] / Sergiu Ștefan // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1 oct. – P. 7.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4051. Boian, Ion. Securitatea practicării educației fizice și sportului la treapta învăță-
mântului preuniversitar / Ion Boian // Univers pedagogic pro. – 2015. – 15 oct. – P. 5.

4052. Bulat, Eugenia. Școala între discurs și realitate / Eugenia Bulat // Făclia. –
2015. – 16 oct. – P. 5.

4053. Corobceanu, Svetlana. Cetatea din Corjova : [20 de ani de la fondarea Gimna-
ziului din Corjova, raionul Criuleni] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 30
oct. – P. 19.

4054. Gimnaziul Cojușna în prag de sărbătoare : [despre performanțele Gimnaziului


Cojușna, raionul Strășeni] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 11.

4055. Gortolomei, Tamara. Punți peste prăpăstii : [activități extracurriculare la Liceul


Teoretic "Andrei Straistă" din orașul Anenii Noi] / Tamara Gortolomei // Făclia. – 2015. – 23
oct. – P. 5.

4056. Guzgan, Valentin. Parteneriatele – formulă sigură de succes : [dialog cu V.


Guzgan, dir. Liceului Teoretic "Ion Creangă", mun. Chișinău] / interlocutor: R. Andrei // Făclia.
– 2015. – 9 oct. – P. 1, 4-5.

4057. Leahu, Lionora. Elevul ca partener în evaluare : [despre experiența comis. me-
todice "Științe socioumane" din cadrul Liceului Teoretic "Andrei Straistă", orașul Anenii Noi] /
Lionora Leahu // Făclia. – 2015. – 23 oct. – P. 5.

4058. Margine, Eugen. Iscusința de a nu ceda la greu : [interviu cu E. Margine, dir. Li-
ceului Teoretic "Andrei Straistă" din orașul Anenii Noi] / interviu de Vlad Sărătilă // Făclia. –
2015. – 23 oct. – P. 4.

4059. Odainic, Maria. "Toată viața am trăit pentru copii" : [interviu cu M. Odainic, învă-
țătoare la Gimnaziul Cioropcani, raionul Ungheni] / consemnare: Valentina Slotina // Curierul
ortodox. – 2015. – 15 oct. – P. 3.

4060. Pârlea-Conovali, Veronica. O școală aproape de Dumnezeu : [Gimnaziul nr. 3


din mun. Chișinău] / Veronica Pârlea-Conovali // Făclia. – 2015. – 23 oct. – P. 6.

4061. Prin cutezanță și eficacitate – talentul dă în floare : [despre activitatea Liceu-


lui "Prometeu-Prim" din mun. Chișinău] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 2
oct. – P. 8-9. – Conține : Educația prin prisma activităților extracurs / Angela Lungu ; Forma-
rea profesională a elevului cult – menirea cadrelor didactice / Zinaida Vîrlan ; "Ne creștem
olimpicii de sine stătător" / Iulia Scripnic ; La Liceul "Prometeu-Prim" – doar pedagogi prin
vocație / Constantin Mariniuc.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4062. Rusu,Tudor. Tăvălugul nivelator – beteșug etern al școlii? / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2015. – 9 oct. – P. 1-2.

4063. Sîrbu, Svetlana. Primele zile ale copilului în școală / Svetlana Sîrbu // Făclia. –
2015. – 16 oct. – P. 12.

4064. Ursu, Ecaterina. "Îmi doresc ca școala să rămână același izvor de lumină pen-
tru comunitate spre care copiii să alerge cu bucurie!" : [interviu cu E. Ursu, dir. Gimnaziului
din Pașcani, raionul Hîncești] / pentru conformitate: Sergiu Ștefan // Univers pedagogic pro. –
2015. – 8 oct. – P. 3.

4065. Vacarciuc, Daniela. Primul liceu clasic din Republica Moldova la 25 de ani : [Li-
ceul Teoretic "Vasile Alecsandri", mun. Chișinău] / Daniela Vacarciuc // Făclia. – 2015. – 9
oct. – P. 8.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4066. Colegiul Pedagogic "Alexei Mateevici" formează Învățătorul Națiunii / con-
semnare : R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 8-9. – Conține : [Interviu cu Victoria
Bercu, directorul Colegiului Pedagogic "Alexei Mateevici" din mun. Chișinău] ; practica peda-
gogică – Dimensiune centrală / Nina Danii ; Catedrele – nucleul activității Colegiului / Ludmila
Curos.

4067. Instituție–pilot în învățământul profesional secundar : (75 de ani de la inau-


gurarea Școlii Profesionale nr. 2 din mun. Chișinău) / pentru conformitate: Dumitru Ioanide //
Univers pedagogic pro. – 2015. – 22 oct. – P. 4. – Au semnat: Viorica Dobândă, Andrei
Păvăloi, Nina Costovici, Ludmila Erușevschi, Victoria Cojocaru.

4068. Ioanide, Dumitru. Manager de elită educațională : [Viorica Dobândă, dir. Școlii
Profesionale nr. 2 din mun. Chișinău] / Dumitru Ioanide // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 5.

4069. Jitaru, Lucian. Iulius Popa: "Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălți" (un
adevărat regal editorial) : [pe marginea vol. cu același tit.] / Lucian Jitaru // Făclia. – 2015. – 9
oct. – P. 7.

4070. Pandelea-Oleinic, Angela. Predestinat Profesiei : [Vitalie Belîi, șef catedră la


Colegiului de Muzică "Ștefan Neaga"] / Angela Pandelea-Oleinic // Literatura și arta. – 2015.
– 1 oct. – P. 6.

4071. Raileanu, A. Școala care a pregătit peste 12 mii de specialiști : [despre activita-
tea Școlii Profesionale nr. 9 din mun. Chișinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2015. – 15 oct. – P. 4.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4072. Tulbu, Cristina. Promovarea valorilor culturale – prioritate a politicii educaționa-


le : [din experiența Colegiului Pedagogic "A. Mateevici", mun. Chișinău] / Cristina Tulbu //
Făclia. – 2015. – 23 oct. – P. 3.

4073. Vicol, Nelu. Dedat educației prin vocație : [Vitalie Belâi, șef catedră la Colegiul
de Muzică "Ștefan Neaga"] / Nelu Vicol, Victor Țâmpău // Univers pedagogic pro. – 2015. – 1
oct. – P. 3.

4074. Vorotneac, Elena. Școala Profesională nr. 8 – succes prin generații : [mun.
Chișinău : 70 de ani de la fondare] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4075. Ababii, Ion. La Mulți Ani, USMF "Nicolae Testemițanu"! : [mesaj de felicitare,
adresat comunității universitare și medicale cu prilejul consemnării a 70 de ani de la fondarea
Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"] / Ion Ababii // Timpul. –
2015. – 16 oct. – P. 21.

4076. Andreeva, Liubovi. Personalitate, Muzician, Pedagog : [in memoriam lui Valen-
tin Zagumionov, conf. univ. la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (1930-2010)] /
Liubovi Andreeva // Făclia. – 2015. – 23 oct. – P. 1.

4077. Canțer, Valeriu. Universitatea bălțeană și politicile ei în educație : [70 de ani de


la fondarea Universității de Stat "A. Russo" din Bălți] / Valeriu Canțer // Literatura și arta. –
2015. – 15 oct. – P. 3.

4078. Canțer, Valeriu. Universitatea de Stat din Tiraspol a demonstrat credință Patriei
: [85 de ani de la fondare] / Valeriu Canțer // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 2.

4079. Canțer, Valeriu. USMF "Nicolae Testemițanu" - un focar de știință, cultură și


spiritualitate : [70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae
Testemițanu"] / Valeriu Canțer // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

4080. Chicuș, Nicolae. Modalități noi de instruire și formare a cadrelor didactice pen-
tru școala națională : (Interviu cu N. Chicuș, rectorul Universității Pedagogice de Stat "Ion
Creangă") / pentru conformitate: Vlad Ciobanu // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 12.

4081. Ciocanu, Gheorghe. Semănătorul de frumos : [Dumitru Căldare, prof. univ. la


Universitatea de Stat din Moldova] / Gheorghe Ciocanu // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. –
P. 4.

4082. Jelescu, Petru. Cum poate fi optimizată Universitatea Pedagogică de Stat? /


Petru Jelescu // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 10.

4083. Negru, Valeria. Începuturile învățământului medical la Chișinău : [70 de ani de


la fondarea Univ. de Stat de Medicină] / Valeria Negru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –
14 oct. – P. 7.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4084. Rotaru, Tatiana. Pentru ca doctoratul să fie atractiv : [despre pregătirea cadre-
lor șt.] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2015. – 28 oct.

4085. Stoica, Valentina. Profesorul cu renume : [Vasile Curjos de la Universitatea de


Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul] / Valentina Stoica // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 16.

4086. Țapoc, Vasile. Eugenia Fonari – o personalitate plină de lumină : [in memoriam
Eugeniei Fonari, prof. de la Universitatea de Stat din Moldova (1940-2015)] / Vasile Țapoc,
Dumitru Pasat // Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 16.

4087. Valentin Ungureanu, membrul corespondent al AȘM : [fost rector al Universi-


tății Agrare de Stat din Moldova, savant în domeniul pedologiei (1931-2015) : necrolog] //
Moldova suverană. – 2015. – 22 oct.

4088. Vicol, Ion. Filosof al sfintelor adevăruri creștine : [Dumitru Căldare, prof. univ. la
Universitatea de Stat din Moldova] / Ion Vicol // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 4.

4089. Vladimir (Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove). Mesajul de Felicita-


re al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, adresat Universității de Medicină și Farmacie "Ni-
colae Testemițanu" / Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove // Curierul ortodox.
– 2015. – 15 oct. – P. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4090. Grecu, Doina. Codrii lui Ștefan cel Mare închiriați pe 4.000 de lei : [pe marginea
discuției cu Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Rep. Moldova] / Doina Grecu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 oct. – P. 4.

4091. Leahova, Irina. Interdicția ardeziei – nu se prevede mare agitație : [aspecte


ecol.] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 2 oct. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

4092. Leahova, Irina. Parcul Național "Orhei", un exemplu de câștig dublu : [proiectul
"Clima East", finanțat de Uniunea Europeană] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 9
oct. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

4093. Macovei, Ion. Apa ne amenință sănătatea : [aspecte ecol.] / Ion Macovei // Tim-
pul. – 2015. – 9 oct. – P. 21.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
4094. Rusu, Tudor. Ce-i firesc, nu-i indecent : [despre educația sexuală] / Tudor Rusu
// Făclia. – 2015. – 2 oct. – P. 13.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn


4095. Stimpovschii, Doina. De ce sforăie moldovenii : [pe marginea discuției cu Irina
Boico, medic somnolog la Centrul "Vianova" din Chișinău] / Doina Stimpovschii // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 1 oct. – P. 7.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4096. Cernei, Cristina. Râvna unui medic împlinit : [Ion Mereuță, vicepreședintele
Asociației Medicilor din Rep. Moldova] / Cristina Cernei // Florile dalbe. – 2015. – 22 oct. – P.
5.
4097. Colesnic, Iurie. Un medic din elita politică : [Gheorghe Lașcu, medic (1880-?)] /
Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 22 oct. – P. 7.

4098. Dumbravă, Vlada-Tatiana. Asociația Medicală "Hepateg" – în serviciul societății


/ Vlada-Tatiana Dumbravă, Raisa Tănase // Făclia. – 2015. – 9 oct. – P. 6.

4099. Nica, Virginia. Diferența dintre a salva vieți peste Ocean și în Republica Moldo-
va : [pe marginea discuției cu Grigore Toma, medic anesteziolog din Rep. Moldova, stabilit în
SUA] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 15 oct. – P. 4.

4100. Rață, Mariana. Criza medicamentelor fără vinovați : [despre asigurarea spitale-
lor cu preparate medicale] / Mariana Rață // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 9.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
4101. Dan, Gheorghe Andrei. "Colesterolul nu e neapărat ceva rău, din moment ce ni
l-a dat Dumnezeu în corp" : [interviu cu Gh. A. Dan, șeful Secției de Cardiologie de la Spitalul
Clinic Colentina] / consemnare: Steluța Andrei // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 oct. –
P. 8-9.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4102. Calamanciuc, Gheorghe. Magul-chirurg Vlad Brașoveanu de la Fundeni : [des-
pre chirurgul de la Institutul Clinic Fundeni, București, originar din Rep. Moldova] / Gheorghe
Calamanciuc // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 7.

4103. Moroșanu, Andrei. Doctorul coborât din mit : [omagiu pentru Vladimir
Hotineanu, chirurg] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 1.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
(Vezi Nr 4093)

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
(Vezi Nr 4090)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
4104. Cazacu, Lia. Încă un pas spre agricultura performantă: utilizarea sistemelor de
irigare moderne : [despre sistemul de irigare Chircani-Zărnești din raionul Cahul] / Lia Cazacu
// Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 9 oct.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
4105. Калак, Дмитрий. Молдова стала частью всемирной сети Radisson Blu : [по
материалам беседы с генер. дир. Radisson Blu Leogrand Hotel Chișinău Хусну Таянч] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 3.

4106. Маценко, Ирина. Качественный рост гостиничного бизнеса : [в мун. Киши-


нэу] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 30 окт. – Р.
24.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


4107. Climoc, Ludmila. Orange – o nouă promisiune de brand centrată pe nevoile
esențiale ale clienților / Ludmila Climoc // Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 5.

4108. Sabbagh, Christian. "Marea mea distracție era să stau la cozile pentru pâine" :
[interviu cu C. Sabbagh, prezentatorul Știrilor Kanal D, România] / consemnare: Alexandra
Constanda // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 8 oct. – P. 15.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


4109. David, Eugenia. La ceas aniversar : [omagiu pentru Ludmila Savca-Batîr, fost
red. la ed. "Cartea Moldovenească"] / Eugenia David // Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 7.

4110. Dâncu, Vasile George. Clujeanul îndrăgostit de carte: "Omul e condamnat la


lectură" : [interviu cu V. G. Dâncu, dir. Editurii "Școala Ardeleană" din Cluj] / consemnare:
Florina Pop // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 oct. – P. 9.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4111. Rapcea, Vitalie. Viceministrul Transporturilor, despre problema vinietei: "Toți
proprietarii de automobile trebuie să contribuie echitabil la Fondul Rutier" : [interviu acordat

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

de către V. Rapcea, vice-ministrul Transportului și Infrastructurii Drumurilor, postului de radio


Europa Liberă] // Economist. – 2015. – 14 oct. – P. 9.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


4112. Colesnic, Victoria. Starea trenurilor din Moldova deraiază în lipsa investițiilor /
Victoria Colesnic // Timpul. – 2015. – 9 oct. – P. 10.

4113. Rață, Mariana. Vagoanele R. Moldova, pierdute în Rusia : [despre ratarea veni-
turilor pentru darea în arendă] / Mariana Rață // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 4-5.
657 Contabilitate
4114. Шикирлийская, Татьяна. Новая концепция надзора за аудиторской дея-
тельностью / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015.
– 23 окт. – Р. 6.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4115. Таран, Ангелина. Ион Лука: От винотеки – к собственному производству
вин : [по материалам беседы с пред. Ассоциации малых виноделов Ином Лука] / Анге-
лина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 2 окт. – Р. 17.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


4116. Guțuleac, Veaceslav. Consiliul Concurenței nu are dreptate în nici un fel! : [in-
terviu cu V. Guțuleac, președintele Asociației Naționale a Întreprinderilor de Panificație și
Morărit] / cor. ziarului // Săptămîna. – 2015. – 23 oct. – P. 13.

4117. Гуцуляк, Вячеслав. Совет по конкуренции не прав : [из интервью


агентству "Инфотаг" пред. Нац. ассоциации хлебопеков и мукомолов Респ. Молдова В.
Гуцуляк] / cor. ziarului // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. – Р.
13.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
4118. Gherciu, Ana. Eugenia Boldescu și "umbrela" sub care vrea să adune artiștii din
țară : [pe marginea discuției cu Eugenia Boldescu, dir. executiv al T5 Art Cluster] / Ana
Gherciu // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 17.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
4119. Zaharia, Lilia. Satele din Moldova nu se pot moderniza fără un plan urbanistic
bine întocmit / Lilia Zaharia // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 30 oct. – P. 8.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

72 ARHITECTURĂ
4120. Colesnic, Iurie. Un monument de neuitat… : [despre Octav Doicescu, arhitect
român (1902-1981), aut. monumentului "Turnul dezrobirii" din Chișinău] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2015. – 16 oct. – P. 19.

4121. Глазова, Татьяна. Юбилей на фоне достижений и просчетов : [по мате-


риалам беседы с президентом Союза архитекторов Респ. Молдова Юрием Повар, гл.
архитектором муницип. проектного института Chisinauproiect Михаилом Карецким и дир.
архитект. фирмы ARD Георгием Тельпиз] / Татьяна Глазова // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2015. – 16 окт. – Р. 10.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4122. Sărănuță, Silvia. Două scaune-jeturi domnești, două scaune mănăstirești : [din
colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Republicii Moldova] / Silvia
Sărănuță // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 6.

4123. Secrieru-Harbuzaru, Parascovia. Arta țesutului și pedagogia artizanală /


Parascovia Secrieru-Harbuzaru // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4124. Bătrânu, Timofei. Minunea aspirației spre înnoire : [despre artistul plastic Vale-
riu Herța] / Timofei Bătrânu // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 6.

4125. Beghiu, Tatiana. "Pictura este un experiment pe pânză, unde sunt combinate
culorile și formele" : [pe marginea discuției cu Victoria Cozmolici, pictoriță] / Tatiana Beghiu //
Ziarul de gardă. – 2015. – 15 oct. – P. 24; Idem în lb. rusă. – 2015. – 30 окт. – P. 9.

4126. Colesnic, Iurie. Destinul artistului Petru Țurcanu : [despre creația graficianului
Petru Țurcanu (1907-1997)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 19.

4127. Zamfirache, Cosmin. "Am avut doar două opțiuni: moartea sau scaunul cu roti-
le" : [pe marginea discuției cu Silviu Babii, pictor din Botoșani, România] / Cosmin Zamfirache
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 27 oct. – P. 13.

4128. Бегю, Татьяна. "Не хочу уезжать из Молдовы" : [по материалам беседы с
худож. Николетой Вакару] / Татьяна Бегю // Ziarul de gardă. – 2015. – 9 окт. – P. 9. – Рус.
версия.
78 MUZICĂ
4129. Bostan, Marcel. Alternosfera: A trebuit să regândim muzica noastră : [interviu
cu M. Bostan, solist al formației „Alternosfera”] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2015.
– 2 oct. – P. 31.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4130. Mihaiu, Virgil. Ethno Jazz Festival Chișinău, 2015. Încântătoare policromii mu-
zicale : [despre ed. a 14-a a Festivalului Ethno Jazz, sept. 2015, Chișinău] / Virgil Mihaiu ; fot.
de Mircea Sorin Albuțiu // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 22-23.

4131. Naforniță, Valentina. Valentina Naforniță: Dincolo de partea culturală, nu prea


văd schimbări pozitive când vin în Moldova : [interviu cu soprana moldoveancă de la Opera
din Viena] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 20 oct. – P. 4.

4132. Negru, Lena. "Vă salut din Norvegia!" : [pe marginea discuției cu Elena Lupu,
interpretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 9 oct. – P. 11.

4133. Pâslaru, Margareta. "Aș vrea să nu se piardă esența românească" : [interviu cu


M. Pâslaru, interpretă din România] / consemnare: Alexandra Constanda // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 29 oct. – P. 15.

4134. Zubcu, Larisa. Larisa Zubcu: "În dulcea mea copilărie, deseori veneam cu ma-
ma și priveam îndelung această minunată clădire – Sala cu Orgă" : [interviu cu dir. Sălii cu
Orgă din Chișinău] / interviu de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 23 oct. – P. 5.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4135. Ciutac, Lia. Colea Răutu "prezintă" Zilele Filmului Românesc la Chișinău : [edi-
ție dedicată actorului basarabean : pe marginea discuției cu Dumitru Grozei, unul din organi-
zatorii Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, 21-26 oct. 2015] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015.
– 16 oct. – P. 24.

4136. Ciutac, Lia. De ce subtitrările în limba română lipsesc în cinematografele din ța-
ră : [despre respectarea prevederilor Legii Cinematografiei] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 9
oct. – P. 11.

4137. Crișan, Marian. Marian Crișan: "Două spații geografice – aceeași cultură" : [in-
terviu cu dir. companiei de producție cinematografică "Rova Film" din România] / interviu de
Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 16 oct. – P. 8.

4138. Dabija, Nicolae. "Boierul" : [omagiu lui Valeriu Jereghi, regizor de film] / Nicolae
Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 6.

4139. Plămădeală, Ana-Maria. Ana-Maria Plămădeală: "Este necesar să readucem


spectatorul la valorile adevărate ale artei cinematografice" : [interviu acordat de către specia-
listul în istorie, teorie și critică de film Agenției Informaționale de Stat Moldpres] // Moldova
suverană. – 2015. – 28 oct.

4140. Stimpovschii, Doina. Festivalul Animest revine la Chișinău cu o ediție aniversa-


ră : [a filmului de animație, 29 oct. – 1 noiem. 2015] / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 19 oct. – P. 7.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


4141. Bortă, Victoria. Gala păpușarilor la Chișinău : [pe marginea discuției cu Andra
Ștefan, actriță la Teatrul de Păpuși "Puck" din Cluj-Napoca, România] / Victoria Bortă // Ziarul
național. – 2015. – 2 oct. – P. 17.

4142. Druță, Ion. O seamă de cuvinte despre un suflet înflăcărat : [80 de ani de la
nașterea lui Ion Ungureanu, ex-ministrul culturii, regizor și actor] / Ion Druță // Literatura și
arta. – 2015. – 1 oct. – P. 6.

4143. Petrașcu, Ianoș. M.A.D.E. – un nou proiect teatral în Moldova : [interviu cu I.


Petrașcu, fondatorul noului teatru M.A.D.E.] / consemnare: Veronica Tabureanu // Timpul. –
2015. – 9 oct. – P. 24.

4144. Ungureanu, Larisa. Lecții de teatru : [despre Reuniunea Teatrelor Naționale,


ed. 1-a, 17-27 oct. 2015, Chișinău] / Larisa Ungureanu // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. –
P. 6.

4145. Visarion, Alexa. Ion Ungureanu – talent și conștiință : [80 de ani de la nașterea
ex-ministrului culturii, regizor și actor] / Alexa Visarion // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. –
P. 6.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
4146. Danilenco, Alexandra. Alexandra Danilenco: "Atunci cînd vin în fața copiilor,
simt iubirea, cum s-ar spune, în palmă" : [interviu cu președintele Special Olympics din Mol-
dova] / interviu de Stan Lipcanu // Săptămîna. – 2015. – 16 oct. – P. 5.

4147. Dominte, Mircea. 22 de ani de carieră : [despre Jens Lehmann, fostul portar al
echipei naț. de fotbal a Germaniei] / Mircea Dominte // Moldova suverană. – 2015. – 29 oct.

4148. Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (1) : Frații Vîlcov / Octavian
Țâcu // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 13.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


811.135.1 Limba română
4149. Botnarciuc, Vasile. Limba română - tezaurul cel mai de preț al neamului : [pe
marginea ed. a 26-a a comemorării Limbii Române cu genericul "Limba Română – tezaurul
cel mai de preț al neamului Românesc" la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la
Chișinău), 1 sept. 2015] / Vasile Botnarciuc, Dumitru Apetri // Literatura și arta. – 2015. – 15
oct. – P. 4.

4150. Ciocanu, Ion. Paronimele a dezbăra și a dezbăiera : [în lb. rom.] / Ion Ciocanu //
Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 9 oct.

4151. Cosniceanu, Maria. Bărgan : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 23 oct. – P. 25.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4152. Cosniceanu, Maria. Bendelică : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 24.

4153. Cosniceanu, Maria. Maftei : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 2 oct. – P. 25.

4154. Cosniceanu, Maria. Stan : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 16 oct. – P. 25.

4155. Purice, Tamara. Ortografia omofonelor : [în lb. rom.] / Tamara Purice // Făclia. –
2015. – 16 oct. – P. 7.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
4156. Andronesco, Nicholas. Împlinirea ; Pluto – planeta vie : [versuri] / Nicholas
Andronesco // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 4.

4157. Avădănei, Narcis. Răsplata ; Singuri în doi ; La tabără… ; Două jumătăți ; Pa-
tria ; Mama ; Învingător ; Ploaia ; N-ai timp : [versuri] / Narcis Avădănei // Literatura și arta. –
2015. – 29 oct. – P. 5.

4158. Blaga, Lucian. Ceramica : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2015. – 22
oct. – P. 1.

4159. Brăneanu, Dumitru. Toamnă : [versuri] / Dumitru Brăneanu // Literatura și arta.


– 2015. – 1 oct. – P. 1.
4160. Codruț, Mariana. Ca să știi : [jurnal] / Mariana Codruț // Contrafort. – 2015. –
Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 9.

4161. Coșbuc, George. Zile de toamnă : [versuri] / George Coșbuc // Florile dalbe. –
2015. – 15 oct. – P. 4.

4162. Cucu, Viorel. Marea Neagră : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura și arta. – 2015.
– 1 oct. – P. 5.

4163. Goma, Paul. Irinuca ardeleană : [povestire] / Paul Goma // Florile dalbe. – 2015.
– 1 oct. – P. 8.

4164. Iosif, Ștefan O. Când a fost să moară Ștefan : [versuri] / Ștefan O. Iosif // Litera-
tura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 1.

4165. Iov, Dimitrie. La Putna plânge Ștefan Voievod : [versuri] / Dimitrie Iov // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 1.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4166. Isanos, Magda. Acum cântecul s-a sfârșit : [versuri] / Magda Isanos // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 30 oct.

4167. Luchian, Aurora. Igiena dentară : [versuri] / Aurora Luchian // Florile dalbe. –
2015. – 8 oct. – P. 1.

4168. Petrone, George. De-ale erudiției ; De-ale arțagului : [fabulă] / George Petrone
// Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 8.

4169. Sadoveanu, Mihail. Un om năcăjit : [povestire] / Mihail Sadoveanu //


Săptămîna. – 2015. – 2 oct. – P. 8-9.

4170. Topa, Claudia. Știi? : [versuri] / Claudia Topa // Florile dalbe. – 2015. – 15 oct. –
P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4171. Anton, Ion. "De la munte până la mare" : [fragm. din povestirea istorică "Zodia
Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 15 oct. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4172. Anton, Ion. Demnitate și vitejie : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbru-
lui"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 22 oct. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4173. Anton, Ion. Orheiul Vechi : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 22 oct.
– P. 5.

4174. Anton, Ion. Primul Mușatin : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"] /
Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 8 oct. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4175. Anton, Ion. Scutul catolic : [fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"] / Ion
Anton // Florile dalbe. – 2015. – 1 oct. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4176. Bajureanu, Ion. El : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și arta. – 2015. – 29


oct. – P. 3.

4177. Bajureanu, Ion. Iubire necondiționată : [povestire] / Ion Bajureanu // Literatura și


arta. – 2015. – 1 oct. – P. 2.

4178. Bajureanu, Ion. Să fim o țară!... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și arta. –
2015. – 8 oct. – P. 3.

4179. Bajureanu, Ion. Spre țara cerului de vis : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și
arta. – 2015. – 15 oct. – P. 3.

4180. Bragă, Teodora. Gutuia : [versuri] / Teodora Bragă // Florile dalbe. – 2015. – 22
oct. – P. 4.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4181. Butnaru, Leo. A-ți păstra verticalitatea... : Pagini de jurnal / Leo Butnaru // Ziarul
de gardă. – 2015. – 1 oct. – P. 9.

4182. Butnaru, Leo. Evită popularitatea în exces : Pagini de jurnal / Leo Butnaru // Zi-
arul de gardă. – 2015. – 29 oct. – P. 9.

4183. Butnaru, Leo. Ploaia de gânduri : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. –


2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

4184. Chircă, Lucica. Iașiului ; Harta țării : [versuri] / Lucica Chircă // Literatura și arta.
– 2015. – 15 oct. – P. 6.

4185. Ciobanu, Svetlana. Festivalul Culorilor : [povestire] / Svetlana Ciobanu // Florile


dalbe. – 2015. – 15 oct. – P. 4.

4186. Ciobanu, Valerian. Vremea în bibliotecă : [povestire] / Valerian Ciobanu // Flori-


le dalbe. – 2015. – 15 oct. – P. 8.

4187. Corobceanu, Svetlana. Rassîpnoe ; mașina morții ; voci ; incertitudini : [versuri]


/ Svetlana Corobceanu // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 7.

4188. Cotovițchi, Ion. Tare mare, tare mic ; Porumbul cu dinți ; Supărarea greierașu-
lui ; Melcul în ospeție ; Dorința iedului ; Vrăbiuțele ; Câine bun : [versuri] / Ion Cotovițchi //
Florile dalbe. – 2015. – 1 oct. – P. 8.

4189. Covrig, Octombrina. Clipe : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. –


2015. – 1 oct. – P. 6.

4190. Cristea, Anatol. Ni-i țara bâcșită de lepre : [versuri] / Anatol Cristea // Literatura
și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 8.

4191. Diordiev, Ion. 5 minute – cu două ore și jumătate : [povestire] / Ion Diordiev //
Florile dalbe. – 2015. – 8 oct. – P. 4.

4192. Filip, Iulian. Zburați cu bine : [versuri] / Iulian Filip // Florile dalbe. – 2015. – 8
oct. – P. 4.

4193. Filip, Vitalie. În cât timp? : [versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2015. – 22
oct. – P. 4.

4194. Hâncu, Maria Augustina. Privesc cum lucrurile se dezgheață ; Lecturi imposibi-
le ; Supraviețuire ; La un concert ; Întinderi în adâncime ; Salt între două lumi : [versuri] /
Maria Augustina Hâncu // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 5.

4195. Holban, Ion. Cahla : [povestire] / Ion Holban // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 4.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4196. Josu, Nina. De-ale limbii și ale… pământului : [eseu] / Nina Josu // Literatura și
arta. – 2015. – 15 oct. – P. 8.

4197. Lungu, Eugen. "Bravul" SS-ist Gunter Grass : [eseu] / Eugen Lungu //
Săptămîna. – 2015. – 23 oct. – P. 8-9.

4198. Malcoci, Gheorghe. Trezește-te, Moldovă! : [versuri] / Gheorghe Malcoci // Ga-


zeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 2 oct.

4199. Margină, Victoria. Tăcere ; Dor ; Așteptarea mamei ; Puritate ; Lumina zilei ;
Zidul vechi : [versuri] / Victoria Margină // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 5.

4200. Maxim, Dumitru-Dan. Cerșetor ; Ruga tatei ; Protest ; A murit animalul din oa-
meni ; Libertate ; Să fim hapsâni : [versuri] / Dumitru-Dan Maxim // Literatura și arta. – 2015.
– 8 oct. – P. 5.

4201. Moroșanu, Andrei. Declinul : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta.


– 2015. – 29 oct. – P. 2.

4202. Moroșanu, Andrei. Enigma : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta.


– 2015. – 1 oct. – P. 8.

4203. Moroșanu, Andrei. Gorunii Domnului : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatu-


ra și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 2.

4204. Moroșanu, Andrei. Scârba : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –


2015. – 29 oct. – P. 8.

4205. Partole, Claudia. Elenis, prietenul meu… : (Jurnal naiv) / Claudia Partole // Flo-
rile dalbe. – 2015. – 8 oct. – P. 8.

4206. Pilchin, Maria. Nietzsche navigând pe Bâc : [povestire] / Maria Pilchin // Contra-
fort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 8.

4207. Romanciuc, Vasile. Învățătorii : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dalbe. –


2015. – 1 oct. – P. 1.

4208. Sandulescu, Ludmila. Elegie : [versuri] / Ludmila Sandulescu // Literatura și ar-


ta. – 2015. – 1 oct. – P. 2.

4209. Silvestru, Aurelian. Autoritatea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.


Curierul agricol. – 2015. – 30 oct.

4210. Silvestru, Aurelian. Iertarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 9 oct.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4211. Silvestru, Aurelian. Indiferența : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.


Curierul agricol. – 2015. – 2 oct.

4212. Silvestru, Aurelian. Izvoarele din noi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și
arta. – 2015. – 15 oct. – P. 1.

4213. Silvestru, Aurelian. Încă o zi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Cu-
rierul agricol. – 2015. – 16 oct.

4214. Silvestru, Aurelian. Îndrumătorul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și ar-


ta. – 2015. – 1 oct. – P. 1.

4215. Silvestru, Aurelian. Povara altuia : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 25 oct.

4216. Soroceanu, Nina. Ce bună-i poama! : [fabulă] / Nina Soroceanu // Literatura și


arta. – 2015. – 1 oct. – P. 8.

4217. Tabac, Dan. Jurnal din Sud / Dan Tabac // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr
9/10). – P. 11.

4218. Tănase, Constantin. Asta-i întrebarea! : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop",
2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 6.

4219. Tănase, Constantin. Cine și de ce se teme de patriotismul și naționalismul nos-


tru? : fragm. din cartea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 9 oct.
– P. 6.

4220. Tănase, Constantin. Cucurigu!!!, Piotr Kirilovici! : fragm. din cartea "Ochiul lui
Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

4221. Tănase, Constantin. Frontiera lui Cantemir : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 6.

4222. Tănase, Constantin. Ideea europeană și umilința națională : fragm. din cartea
"Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 6.

4223. Tănase, Constantin. …În vârfuri de sulițe e capul meu dus? : fragm. din cartea
"Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 6.

4224. Tănase, Constantin. Libertatea de a alege : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 16 oct. – P. 6.

4225. Tănase, Constantin. Umorul te pedepsește : fragm. din cartea "Groapa cu lei",
2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 6.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4226. Tănase, Constantin. Un lider al dreptei sau un lider național? : fragm. din car-
tea "Ochiul lui Esop", 2000 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 2 oct. – P. 6.

4227. Tudor, Ștefan. Un joc cu bunelul : [povestire] / Tudor Ștefan // Florile dalbe. –
2015. – 22 oct. – P. 4.

4228. Ungureanu, Lidia. Vine cioara de la școală ; Nenea Rac, frizerul ; Păpușoiul ;
Dovleacul-minge ; Căruțașul tatei ; Colțunași ca la mama ; Bujorel și ardeiul ; Bal ca la Che-
trosu : [versuri] / Lidia Ungureanu // Florile dalbe. – 2015. – 15 oct. – P. 8.

4229. Vasilcău, Traian. Murea în rugăciune cineva : [versuri] / Traian Vasilcău // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 7.

4230. Vâlcu, Mihai. Dulce este amintirea ; Pustie este casa… ; Rustică : [versuri] / Mi-
hai Vâlcu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 2 oct.

4231. Vieru, Grigore. Era lună… ; De la tine ; Mama poetului ; Alături ; Cîntecul ma-
mei ; Dar mai întîi… ; Tu ; Cîntrec despre mama ; Femeia, teiul ; Mă rog de tine ; Roua doru-
lui ; Nu știu, răsare iarba ; Vreau să te văd ; Vreme-ncrîncenată ; Despre fericire ; De-aș mai
trăi : [versuri] / Grigore Vieru // Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 8-9.

4232. Zaporojan, Petru. Viespea și albina ; Și-a luat Ion mașină : [fabule] / Petru
Zaporojan // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 2 oct.

821.161.1 Literatură rusă


4233. Tokareva, Viktoria. Lecția de omenie de la Viktoria Tokareva : (Extrase din po-
vestirea "Niște bărbați din viața mea") / Viktoria Tokareva // Săptămîna. – 2015. – 30 oct. – P.
8.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
4234. Ciobanu, Vitalie. Despre valoarea continuității : [despre ed. a 2-a a Festivalului
de Literatură "București – Chișinău – Orheiul Vechi", sept. 2015] / Vitalie Ciobanu // Contra-
fort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 18.

4235. Cosmescu, Alex. Despre "filmele din cap" și experiența lecturii : [pe marginea
cărții "What We See When We Read" a scriitorului și pictorului britanic de coperte, Peter
Mendelsund ] / Alex Cosmescu // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 15.

4236. Cristea-Enache, Daniel. La FILIT : [pe marginea ed. a 3-a a Festivalului Inter-
național de Literatură și Traducere, sept. 2015, Iași] / Daniel Cristea-Enache // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 12 oct. – P. 15.

4237. Gherman, Marcel. Geografia lumilor imaginare în literatura fantasy (3) / Marcel
Gherman // Contrafort. – 2015. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 21. – Art. 1 :

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

821.131.1.0 Literatură italiană


4238. Ghicov, Adrian. Gianni Rodari în actualitate, sau Despre educația pentru lectu-
ră și spirit : [95 de ani de la nașterea scriitorului ital. (1920-1980)] / Adrian Ghicov // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 15 oct. – P. 3.

821.135.1.0 Literatură română


4239. Both, Ștefan. Scriitorul român care nu vede, nu aude și nu vorbește : [pe mar-
ginea discuției cu Vasile Adamescu] / Ștefan Both // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23
oct. – P. 11.

4240. Cimpoi, Mihai. "Calidorul" ca axis mundi : [pe marginea romanului cu același tit.
de Paul Goma] / Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 6.

4241. Cimpoi, Mihai. Eminescu și românii de pretutindeni – imperativele "singurei di-


recțiuni" : comunicare ținută în cadrul ses. șt. anuale a Universității "Apollonia" consacrată
aniversării a 125-a a înființării Ligii Culturale (23 oct. 2015, Iași) / Mihai Cimpoi // Literatura și
arta. – 2015. – 29 oct. – P. 5.

4242. Grati, Aliona. Paul Goma, exilat și astăzi : [interviu cu A. Grati, critic literar] / in-
terviu de Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 9 oct. – P. 17.

4243. Moroșanu, Andrei. Gestul năvalnic din sacrificiul de dor : [despre Festivalul
Poeziei, 2-3 oct. 2015, Bacău, România] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. – 2015. – 8
oct. – P. 4.

4244. Nedelcea, Tudor. Festivalul Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" : [2-4 sept.
2015, Craiova, România] / Tudor Nedelcea // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 4.

4245. Negru, Nina. Ceea ce-l caracterizează este iubirea adevărului : [pe marginea
cărții "Destinul unui desident: Paul Goma" de Mariana Sipoș, ed. a 2-a, București, 2014] /
Nina Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 16 oct. – P. 19.

4246. Premiul Libertății pentru Paul Goma : [2015 : acordat de ziarul "Jurnal de Chi-
șinău"] // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 30 oct. – P. 7.

4247. Rotaru, Tatiana. Ecouri de peste secole: dialog eminescian : [pe marginea lu-
crărilor celei de-a 3-a ed. a Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu", oct. 2015, Cra-
iova] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2015. – 1 oct.

4248. Stâncă, Dan. Paul Goma – 80 de ani de la naștere : [scriitor de origine basara-
beană] / Dan Stâncă // Florile dalbe. – 2015. – 1 oct. – P. 8.

4249. Tofan, Eugenia. "Cavalerul adevărurilor" – Paul Goma, onorat la 80 de ani, la


Academia de Științe : [pe marginea lucrărilor conf. șt., consacrată jubileului scriitorului P.
Goma, oct. 2015, Chișinău] / Eugenia Tofan // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 3.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4250. Cârchelan, Dorin. Clepsidra Stelianei : [in memoriam S. Grama, poetă (1976-
2006)] / Dorin Cârchelan // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 8.

4251. Ciobanu, Raisa. Cu verbul iubirii în cuget : [despre creația poetică a Lucicăi
Chircă] / Raisa Ciobanu // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 6.

4252. Colesnic, Iurie. O poetă visată de propriile-i versuri : [Liuba Dimitriu (1901-
1930)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P. 19.

4253. Colesnic, Iurie. Un imn al iubirii eterne : [Vasile Cijevschi, scriitor și om politic
(1880-1931)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 9 oct. – P. 19.

4254. Dabija, Nicolae. "Toți cei care se iubesc se vor recunoaște în acest roman" :
[postfață la romanul "Tema pentru acasă" ("Басарабия, моя любов!"), apărut la ed.
"Avangard print" din Bulgaria : interviu cu N. Dabija, scriitor] / interviu de Ognean Stamboliev
// Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 4.

4255. Josu, Nina. Să dezlegăm "Ecuațiile disperării" : [despre lansarea vol. Cu același
tit. de Valeriu Matei, apărut la ed. Tracus-Arte din București, în cadrul Salonului Internațional
de Carte, sept. 2015, Chișinău] / Nina Josu // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 4.

4256. Mihail, Viorel. Am cunoscut durerea, nu am ce mai cunoaște : [in memoriam lui
Grigore Vieru, poet] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 9 oct. – P. 8.

4257. Moraru, Victor. Gheorghe Marin – om al luminii : [pe marginea creației scriitoru-
lui Gheorghe Marin] / Victor Moraru // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 5.

4258. Păsat, Dumitru. Adio traducătoarei Elena Gheorghiu : [in memoriam] / Dumitru
Păsat // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 8.

4259. Petrencu, Anatol. Boris Vasiliev ne-a părăsit… : [in memoriam scriitorului
(1932-2015)] / Anatol Petrencu // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P. 3.

4260. Reabțov, Gheorghe. Poet-martir al gulagului românesc : [95 de ani de la naște-


rea lui Andrei Ciurunga, poet] / Gheorghe Reabțov // Literatura și arta. – 2015. – 29 oct. – P.
6.

4261. R. T. Fântâna din care au izvorât cărți : [despre Nicolae Dabija, scriitor] / R. T. //
Ziarul de gardă. – 2015. – 8 oct. – P. 14.

4262. Rogac, Raisa. Victor Teleucă – Ninge la o margine de existență – capodoperă


revalorificată : [pe marginea vol. cu același tit.] / Raisa Rogac // Făclia. – 2015. – 9 oct. – P. 7.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4263. Stănilă, Moni. "Să nu-mi spuneți că acesta-i sfârșitul" : [pe marginea cărții de
poezii "La revedere, tată" de Dumitru Crudu] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 23 oct. – P.
14.

4264. Șcerbina, Romeo. Omul logodit cu drumul : [Tudor Țopa, scriitor publicist] /
Romeo Șcerbina // Literatura și arta. – 2015. – 15 oct. – P. 8.

821.161.1.0 Literatură rusă


4265. Marin, Gheorghe. Dar a migrat și el… : [despre Evgheni Evtușenko, poet] /
Gheorghe Marin // Literatura și arta. – 2015. – 1 oct. – P. 5.

821.161.3.0 Literatură bielorusă


4266. Gârneț, Vasile. Un Nobel pentru adevăr : [despre creația Svetlanei Aleksievici,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, anul 2015] / Vasile Gârneț // Contrafort. – 2015. –
Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 3.

4267. Vasiliu, Vadim. Scriitoarea de Nobel care urăște imperialismul rus : [Svetlana
Aleksievici, scriitoare de lb. rusă sin Belarus, laureat al premiului Nobel pentru literatură în
anul 2015] / Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 oct. – P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Andreeva, Liubovi. Personalitate, Muzician, Pedagog. – Vezi Nr 4076.

Calamanciuc, Gheorghe. Magul-chirurg Vlad Brașoveanu de la Fundeni. – Vezi Nr


4102.

Cernei, Cristina. Râvna unui medic împlinit. – Vezi Nr 4096.

Ciocanu, Gheorghe. Semănătorul de frumos. – Vezi Nr 4081.

Colesnic, Iurie. Un imn al iubirii eterne. – Vezi Nr 4253.

Colesnic, Iurie. Un medic din elita politică. – Vezi Nr 4097.

Colesnic, Iurie. Un monument de neuitat… – Vezi Nr 4120.

Colesnic, Iurie. Un pedagog model. – Vezi Nr 4032.

Druță, Ion. O seamă de cuvinte despre un suflet înflăcărat. – Vezi Nr 4142.

Fistican, Natalia. Un har înnăscut – Ana Vartic. – Vezi Nr 4046.

Ioanide, Dumitru. Manager de elită educațională. – Vezi Nr 4068.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pandelea-Oleinic, Angela. Predestinat Profesiei. – Vezi Nr 4070.

Stoica, Valentina. Profesorul cu renume. – Vezi Nr 4085.

Ștefan, Sergiu. Raisa Gavriliță – omul vocației. – Vezi Nr 4050.

Țapoc, Vasile. Eugenia Fonari – o personalitate plină de lumină. – Vezi Nr 4086.

Valentin Ungureanu, membrul corespondent al AȘM : [fost rector al Universității


Agrare de Stat din Moldova, savant în domeniul pedologiei (1931-2015)]. – Vezi Nr 4087.

Vicol, Ion. Filosof al sfintelor adevăruri creștine. – Vezi Nr 4088.

Vicol, Nelu. Dedat educației prin vocație . – Vezi Nr 4073.

Visarion, Alexa. Ion Ungureanu – talent și conștiință. – Vezi Nr 4145.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
4268. MacMillan, Margaret. "Anul 1914 a inaugurat un secol de războaie" : [interviu
cu M. MacMillan, prof. la Universitatea Oxford, istoric] / consemnare: Florina Pîrjol // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2015. – 12 oct. – P. 10-11.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
4269. Colesnic, Iurie. O carte de memorii cât un testament : [despre opera lui Ale-
xandru V. Boldur : fragm. din cartea "Chișinăul nostru necunoscut"] / Iurie Colesnic // Timpul.
– 2015. – 2 oct. – P. 18.

4270. Hadei, Daniela. Chișinăul la 579 de ani / Daniela Hadei // Ziarul național. –
2015. – 9 oct. – P. 16.

4271. Josanu, Efim. 7. Fenomenul Kersnovskaia : [pe marginea vol. de amintiri


"Homo Sovieticus" de Eufrosinia Kersnovskaia] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2015. – 8
oct. – P. 6. – Art. 1 : 18 iun.

4272. Mârzencu, Gheorghe. Eroul din pădure (1-3) : [pe marginea discuției cu Ion
Gălescu, combatant din Organizația de rezistență armată antisovietică "Armata din Pădure"] /
Gheorghe Mârzencu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 9, 16, 23 oct. – P. 7.

4273. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Trei cadouri moldovenești pentru Dubăsari : [oferi-


te de contele G.Catargi, chirurgul N. Sclifosovschi și Vasile Sclifosovschi, grefier, nobili ruși
de origine moldoveană] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 16 oct. – P. 15.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

4274. Țâcu, Octavian. Basarabia noastră: 100 de ani după Iorga : [aspecte istorice]/
Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 9 oct. – P. 13.

4275. Țâcu, Octavian. Ștefan cel Mare: o altă istorie : [despre opera lui Alexandru
Boldur, istoric (1886-1892)] / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 16 oct. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 3863)

94(498) Istoria României


4276. Manolescu, Nicolae. Djuvara. Totuși, Posada! : [pe marginea cărții
"Thocomerius – Negru Vodă" de Neagu Djuvara, istoric] / Nicolae Manolescu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 5 oct. – P. 15.

4277. Șlapac, Mariana. Un plan cartografic inedit al Bucureștilor din 1772 / Mariana
Șlapac // Literatura și arta. – 2015. – 8 oct. – P. 7.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Butnaru, Leo 4181-83


A
C
Ababii, Ion 4075
Adamescu, Vasile 4239 Calamanciuc, Gheorghe 4102
Albuțiu, Mircea Sorin 4130 Calmîc, Octavian 3995
Aleksievici, Svetlana 4266-67 Cantemir, Dimitrie 3833
Alexe, Dan 3854 Canțer, Valeriu 4030, 4077-79)
Amorțitu, Angela 3823 Carasciuc, Lilia 3669, 4014
Andreeva, Liubovi 4076 Carp, Radu 3870, 3998
Andrei, R. 4056 Catargi,G. (4273)
Andrei, Steluța 4101 Cazacu, Lia 4104
Andronesco, Nicholas 4156 Căldare, Dumitru 3833, (4081, 4088)
Andronic, Dimitrie 3837 Cârchelan, Dorin 4250
Anton, Ion 4171-75 Cenușă, Dionis 3936
Apetri, Dumitru 4149 Cepoi, Corina 3827
Avădănei, Narcis 4157 Cernat, Oana 3824
Cernei, Cristina 4096
B Chicuș, Nicolae 4080
Babii, Silviu 4127 Chifu, Iulian 3945
Bajureanu, Ion 4176-79 Chircă, Lucica 4184, 4251
Balaban, Claudia (3825) Chircă, Sergiu I. 3855
Ban, Ki-moon 4027 Chiriac, Liubomir 4020
Băsescu, Traian 3945 Chiriac, Petru 3964
Bătrânu, Timofei 4124 Chirilescu, Carolina 4043-44
Beghiu, Tatiana 3949, 4125 Chironda, Victor 4021
Belîi, Vitalie (4070) Chișlea, Ion 3983-84
Benea, Diana 3950 Cijevschi, Vasile (4253)
Bercu, Victoria 4066 Cimpoi, Mihai 4240, 4240-41
Bînzari, Nicu 3966 Ciobanu, Marina 3969
Blaga, Lucian 4158 Ciobanu, Mircea V. 3871-75
Bogatu, Petru 3865-68 Ciobanu, Raisa 4251
Boian, Ion 4051 Ciobanu, Svetlana 4185
Boico, Irina 4095 Ciobanu, Valerian 4186
Boldescu, Eugenia 4118 Ciobanu, Victor 3876-78
Boldirescu, Serghei 4029 Ciobanu, Vitalie 3950-52, 4234
Boldur, Alexandru 4269, 4375 Ciobanu, Vlad 4080
Bortă, Victoria 4137, 4141, 4242 Ciocan, Iulian 3952
Bostan, Marcel 4129 Ciocanu, Gheorghe 4081
Both, Ștefan 4239 Ciocanu, Ion 4150
Botnarciuc, Vasile 4149 Ciornei, Vsevolod 3879-81
Botnaru, Vasile 3951 Ciubotaru, Adrian 3882-83
Bragă, Teodora 4180 Ciubotaru, Anatolie 4031
Brașoveanu, Vlad (4102) Ciubotaru, Stanislav 4043, 4045
Brăneanu, Dumitru 4159 Ciurunga, Andrei (4260)
Budișteanu, Alexandru 3826 Ciutac, Lia 3827, 3832, 4135-36
Bujor, Ilie 4023 Climoc, Ludmila 4107
Bulat, Eugenia 4052 Codruț, Mariana 4160
Bulat, Olga 3919 Cojocaru, Nicolae, 4006
Burrow, Sharan 3962 Cojocaru, Victoria 4022, 4067

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

Colesnic, Iurie 4032, 4097, 4120, 4126, 4252- E


53, 4269
Colesnic, Victoria 3832, 3918, 3970, 4026, Eminescu, Mihai 3836, 4241
4033 Ene Dogioiu, Ioana 3909
Constanda, Alexandra 4108, 4133 Erușevschi, Ludmila 4067
Coposu, Corneliu 3862 Evtușenko, Evgheni (4265)
Coposu, Rodica 3862 F
Coposu-Bălescu, Flavia 3862
Corobceanu, Svetlana 3939, 4053, 4187 Filat, Vlad 3882, 3892, 3894-95, 3907
Cosmescu, Alex 4235 Filip, Iulian 4192
Cosniceanu, Maria 4151-54 Filip, Vitalie 4193
Costovici Nina 4067 Fistican, Natalia 4046
Coșbuc, George 4161 Fonari, Eugeniа (4086)
Cotovițchi, Ion 4188 Frunză, Ilie 3985
Covrig, Octombrina 4189 Fuștei, Nicolae 3845
Cozmolici, Victoria 4125
Cristea, Anatol 4190 G
Cristea, Andi 3937, 3946 Galben, Andrei 3822
Cristea-Enache, Daniel 4236 Galben, Dorin 3832
Crișan, Marian 4137 Gavriliță, Raisa (4050)
Crudu, Dumitru 4263 Gălescu, Ion 4272
Cucu, Viorel 4162 Gălușcă, Ion 4035
Cuibaru, Tatiana 3838 Gârneț, Vasile 3854, 3896-97, 4266
Curjos, Vasile (4085) Gercheva, Dafina 4005
Curos, Ludmila 4066 Gheorghiu, Elena (4258)
D Gherciu, Ana 3832б 4118
Gherman, Marcel 4237
Dabija, Elena 3823, 4254 Ghicov, Adrian 3825, 4036, 4238
Dabija, Nicolae 3856, 3884, 4138, (4261) Ghimpu, Natalia 3823
Damian, George 3885-87, 3923 Ghinea, Cristian 3939
Dan, Gheorghe Andrei 4101 Gladei, Roger 3973
Danii, Nina 4066 Globa, Elizaveta 3823
Danilenco, Alexandra 4146 Goma, Paul 4163, 4240, (4242, 4248-49)
David, Eugenia 4109 Gortolomei, Tamara 4055
Dâncu, Vasile George 4110 Grama, Steliana (4250)
Dimitriu, Liuba 4252 Grati, Aliona 4242
Diordiev, Ion 4191 Grecu, Doina 4028, 4090
Dîrzu, Daniela 3963 Greytak, Scott A. 4015
Djuvara, Neagu 4276 Grosu, Aneta 3947
Dobândă, Viorica 4067, (4068) Grosu, Valerian 3898
Dodon, Igor 3888 Grozei, Dumitru 4135
Doicescu, Octav (4120) Gulca, Ilie 3858, 3945
Dominte, Mircea 4147 Guțuleac, Veaceslav 4116
Druță, Ion 4142 Guzgan, Valentin 4056
Druță, Ruxanda 3950-52
Duca, Gheorghe 3816 H
Dulgheru, Valeriu 3889-91 Hadei, Daniela 4270
Dumbravă, Vlada-Tatiana 4098 Hâncu, Maria Augustina 4194
Dumitru, Elena 3892 Herța, Valeriu 4124
Dungaciu, Dan 3893, 3938, 3953 Holban, Ion 4037, 4195
Hotineanu, Vladimir (4103)

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

I Martea, Galina 3834


Matei, Valeriu 4255
Iacobescu, Teodor D. 4032 Maxim, Dumitru-Dan 4200
Iacobițe, Ramona 3942 Mănăstireanu, Dănuț 3942
Ioanide, Dumitru 4067-68 Mândâcanu, Virgil 3834, 3864, 4029
Iosif, Ștefan O. 4164 Mândruță, Lucian 3900
Iov, Dimitrie 4165 Mârzencu, Gheorghe 4272
Isanos, Magda 4166 Mendelsund, Peter 4235
J Mereuță, Ion (4096)
Mihail, Viorel 3901, 4256
Jalbă, Zoia 3899 Mihaiu, Virgil 4130
Jelescu, Petru 4082 Miron, Sergiu 3863, 3902
Jereghi, Valeriu (4138) Mirza-Fiodorov, Oxana 4048
Jitaru, Lucian 4069 Mischevca, Ion 3903-05
Josanu, Efim 4271 Morar, Daniel 4016
Josu, Nina 4196, 4255 Moraru, Anatol 3987, 3992-93
Moraru, Anton 3817, 3906
K Moraru, Victor 4257
Kersnovskaia, Eufrosinia (4271) Moroșanu, Andrei 4103, 4201-04, 4243
Knotz, Ulrike 3947 Moșin, Octavian 3838-40, 4038
Kremer, Alex 3969 Moșneag, Victor 3907, 4015-16
Munteanu, Anatol 3817
L Munteanu, Natalia 3841, 3847, 3851, 3994
Lașcu, Gheorghe (4097) N
Lazurca, Marius 3948
Leahova, Irina, 3986, 4091-92 Naforniță, Valentina 4131
Leahu, Lionora 4057 Naumescu, Valentin 3852, 3908, 3955
Lehmann, Jens (4147) Năstase, Andrei 3909
Lipcanu, Stan 3899, 4134, 4146 Nedelcea, Tudor 4244
Loghin, Vlad 3848, 3964, 3965-66 Negru, Lena 4132
Lozinschi Raisa 3859 Negru, Nicolae 3910-11, 3961
Luchian, Aurora 4167 Negru, Nina 4245
Lungu, Angela 4061 Negru, Valeria 4083
Lungu, Eugen 4197 Negruța, Veaceslav 3975
Lupu, Elena 4132 Negură, Petru 3912
Lupușor, Adrian 3974 Nica, Virginia 3988, 4099
Nicu, Dan 3913
M Noica, Constantin 3835-36
MacMillan, Margaret 4268 O
Macovei, Ion 3832, 3946, 4002, 4093, 4129
Macovei, Tatiana T. 3832 Odainic, Maria 4059
Madan, Iulia 4026, 4047 Olaru, Tatiana 4049
Malcoci, Gheorghe 4198 Onceanu, Ilie 3937-38
Malcoci, Iulia 4047 Oprea, Corina 4017-19
Malmstrom, Cecilia 3940-41, 3992 P
Manolescu, Nicolae 4276
Margină, Victoria 4199 Palihovici, Sergiu 3914
Margine, Eugen 4058 Pandelea-Oleinic, Angela 4070
Marian, Eugeniu 3960 Partole, Claudia 4205
Marin, Gheorghe 4257, 4265 Pasat, Dumitru 4086
Mariniuc, Constantin 4061 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4273

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

Patraș, Mihai 3915 Sclifosovschi, Vasile (4273)


Păduraru, Pavel 3916-17 Scripnic, Iulia 4061
Păsat, Dumitru 3836, 4258 Secrieru-Harbuzaru, Parascovia 4123
Păvăloi, Andrei 4067 Silvestru, Aurelian 4209-15
Pârlea-Conovali, Veronica 4060 Simion, George 3858-60
Pâslaru, Margareta 4133 Sipoș, Mariana 4245
Peiu, Petrișor 3953, 3999, 4003 Sîrbu, Svetlana 4063
Petrașcu, Ianoș 4143 Slotina, Valentina 4059
Petrencu, Anatol 4259 Sochircă, Zinaida 3823
Petrone, George 4168 Soroceanu, Nina 4216
Pilchin, Maria 4206 Sprînceană, Vitalie 3912
Pîrjol, Florina 4268 Stadnițchi, Parascovia 4039
Pîslaru, Natalia 3823 Stamboliev, Ognean 4254
Plahotniuc, Vladimir 3876, 3917 Stănilă, Moni 3832, 3842-44, 4263
Plămădeală, Ana-Maria 4139 Stâncă, Dan 4248
Pop, Florina 4110 Stimpovschii, Doina 3850, 3870, 4095, 4140
Popa, Iulius (3826), 4069 Stoica, Valentina 4085
Popescu, Nicu 3918 Strătilă, Silvia 3832
Poștaru, Constantin 4023 Sturza, Alexandru 3845
Povero, Marco 3919 Surdu, Ion 3914
Pruteanu, Petru 3841
Purice, Tamara 4155 Ș

R Șalamac, Mariana 3976, 4000, 4009


Șcerbina, Romeo 4264
R. T. 4261 Șlapac, Mariana 4277
Radu, Alina 3943 Șleahtițchi, Maria 3921
Raileanu, A. 4071 Șor, Ilan 3907
Rapcea, Vitalie 4111 Ștefan, Andra 4141
Rață, Mariana 4100, 4113 Ștefan, Sergiu 4045, 4050, 4064
Răutu, Colea (4135) Ștefan, Tudor 4227
Reabțov, Gheorghe 4260
Reniță, Alecu 4090 T
Rodari, Gianni (4238) Tabac, Dan 4217
Rogac, Raisa 4262 Tabureanu, Veronica 4143
Romanciuc, Vasile 4207 Tapiola, Pirkka 3943
Roșca, Iurie 3956 Tănase, Raisa 4098
Rotaru, Tatiana 3818, 4084, 4247 Tănase, Constantin 4218-26
Rusu, Adrian 4061 Tănase, Silviu 3922
Rusu, Ileana 3849 Teleucă, Victor4262
Rusu, Tudor 4062, 4094 Tiron, Adrian 4040
S Tofan, Eugenia 4249
Tokareva, Viktoria 4233
Sabbagh, Christian 4108 Toma, Grigore 4099
Sadoveanu, Mihail 4169 Topa, Claudia 4170
Saharneanu, Valeriu 3920 Triboi, Valeriu 3986
Sandulescu, Ludmila 4208 Tulbu, Cristina 4072
Savca-Batîr, Ludmila (4109) Tulbure, Alexei 3923
Sărănuță, Silvia 4122
Sărătilă, Vlad 4058 Ț
Sclifos, Ion 3831 Țapoc, Vasile 4086
Sclifosovschi, N. (4273) Țâcu, Octavian 3924, 3944, 4148, 4274-75

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Țâmpău, Victor 4073 В


Țopa, Tudor 4264
Țurcanu, Mihail 3925-27 Вакару, Николета 4128
Țurcanu, Natalia 3831, 4012 Веверица, Валентинa 3968
Țurcanu, Petru (4126) Влах, Ирина 4025

U Г

Ungureanu, Ion (4142, 4145) Глазова, Татьяна 3967, 4121


Ungureanu, Larisa 4144 Горелова, Елена 3929
Ungureanu, Lidia 4228 Греку, Дойна 3846
Ungureanu, Valentin (4087) Гуцуляк, Вячеслав 4117
Untilă, Veaceslav 3957-58, 4008 Д
Urâtu, Ștefan 3935
Ursu, Ecaterina 4064 Дудник, Наталья 4042
Usatîi, Renato 3876, 3917
З
V
Западинский, Роберт 3930
Vacarciuc, Daniela 4065
Vasilcău, Traian 4229 К
Vartic, Ana (4046) Калак, Дмитрий 3982, 3996-97, 4004, 4105
Vasiliev, Boris (4259) Карецки, Михаил 4121
Vasiliu, Vadim 3852, 3935, 4267 Карп, Раду 3931
Vâlcu, Mihai 4230 Кетрару, Виорел 4013
Vicol, Ion 4088 Кетрарь, Вадим 3977, 3990
Vicol, Nelu 4073 Коваленко, Ирина 3968, 4001
Vieru, Grigore 4231, 4256
Visarion Alexa 4145 Л
Vîrlan, Zinaida 4061
Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Лука, Ион 4115
Moldove 4089 М
Voronin, Vladimir 3928
Vorotneac, Elena 4074 Мальмстрем, Сесилия 3954
Vulturescu, R. 4054, 4066 Маценко, Ирина 4106
Мику, Сава 3959
Z Могоряну, Николае 3991
Zagumionov, Valentin (4876) Моисеев, Сергей 3819
Zaharia, Lilia 3869, 4014, 4020, 4119 Морару, Анатол 3978
Zamfirache, Cosmin 4127 Н
Zaporojan, Petru 4232
Zgureanu, Teodor 4041 Негруца, Людмила 3821
Zubcu, Larisa 4134 Нестерова, Светлана 3929

А П

Aнестиади, Валерий 3819 Паскару, Анжелa 4010


Повар, Юрий 4121
Б Поверо, Марко 3861
Бегю, Татьяна 4128 Р
Березовская, Ольга 3929
Булат, Ольга 3861 Раду, Алина 3933
Райлян, Александр 3819
Русу, Андрей 3846

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

С
Смешная, Татьяна 3932
Спрынчанэ, Виталие 3933
Стимповский, Дойнa 3931
Т
Такий, Александp 3979
Таран, Ангелина 4115
Тельпиз, Георгий 4121
Ткач, Сергей 3934
Ф
Филат, Владимир 3932

Хусну, Таянч 4105

Ц
Цуркану, Юрий 3819
Ш
Шикирлийская, Татьяна 3820, 3980-81,
4010, 4114

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Contrafort (Nr 9/10)
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Gazeta satelor. Curierul agricol
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 9
15. Săptămîna
16. Socialiştii
17. Timpul
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Ziarul naţional
22. Коммерсант info
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Панорама
26. Социалисты
27. Экономическое обозрение

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2015

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,09
Coli ed. 11,51
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 10

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

198