You are on page 1of 208

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2015

CNCM
Chişinău 2016
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 11
2015

NBCM
Chişinău 2016

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 11
2015

CNCM
Chişinău 2016

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă - Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2016
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 11, 2015. – 2016. – 208 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-215-7
(Print). – ISBN 978-9975-49-216-4 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2016

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 10

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 10
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 10
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 11
005.9 Domenii de conducere ....................................................................... 12
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou........................................... 12
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 12
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................... 12
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 13
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................. 13
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................... 13
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 13
08 Poligrafii. Lucrări colective .......................................................................... 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 14
1/14 Filozofie ................................................................................................... 14
159.9 Psihologie........................................................................................... 15
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 15
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ...................................................... 15
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 15
28 Islam ........................................................................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 16
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................... 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 17
32 Politică ........................................................................................................ 17
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 20
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 23
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 27
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................. 28
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................................ 28
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................. 33
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................................ 34
51 Matematică ................................................................................................ 34

5
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................ 35
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ....................................................... 36
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................... 36
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................................... 36
61 Medicină ..................................................................................................... 36
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................................... 38
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice..................................................................................... 39
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............................. 41
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................... 43
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................ 44
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini............................................................................ 44
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................ 44
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................. 44
78 Muzică ........................................................................................................ 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................... 46
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................................... 47
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......... 47
82 Literatură .................................................................................................... 50
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................................ 65
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................. 65
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .................................................................. 66
93/94 Istorie .................................................................................................... 66
94 Istorie generală. Istorie universală.............................................................. 66
Index de nume ............................................................................................. 73
Index de subiecte ......................................................................................... 81
Index geografic ............................................................................................ 83
Index de editori............................................................................................ 83
Index ISBN eronat ........................................................................................ 84

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 85

0 GENERALITĂŢI........................................................................................................ 85
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................... 85
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 85
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 85
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 85
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 86

6
050 Publicaţii periodice şi seriale................................................................. 87
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................. 88
069 Muzee ................................................................................................... 88
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 88
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................. 88
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................................ 88
1/14 Filozofie ................................................................................................... 88
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................... 89
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................. 89
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ..................................................... 89
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................................... 89
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................................... 90
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................................. 90
32 Politică ........................................................................................................ 90
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 94
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................... 98
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 108
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 110
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 110
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................... 111
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 112
51 Matematică .............................................................................................. 113
53 Fizică ......................................................................................................... 113
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................... 114
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ..................................................... 114
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 115
58 Botanică .................................................................................................... 116
59 Zoologie .................................................................................................... 117
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..................................................................... 117
61 Medicină ................................................................................................... 117
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 121
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice................................................................................... 122
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 138
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 138
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 139
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 139
73 Arte plastice .............................................................................................. 139

7
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 139
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie....................................... 139
78 Muzică ...................................................................................................... 140
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 140
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 140
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 140
82 Literatură .................................................................................................. 141
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 145
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............... 146
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 146
93/94 Istorie .................................................................................................. 147
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 147
Index de nume ........................................................................................... 149
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 158

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 160

0 GENERALITĂŢI...................................................................................................... 160
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................. 160
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 160
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 160
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................. 161
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 161
050 Publicaţii periodice şi seriale............................................................... 161
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................ 161
070 Ziaristică. Presă ................................................................................... 161
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.......................................................................................... 162
1/14 Filozofie ................................................................................................. 162
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.................................................. 162
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................... 162
27 Creştinism. Religie creştină ....................................................................... 162
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................... 163
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................ 163
32 Politică ...................................................................................................... 163
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 172
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................. 176
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 178
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................... 179

8
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................. 179
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................... 183
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .......................................................................... 183
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ..................................................... 184
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 184
58 Botanică .................................................................................................... 184
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ..................................................................... 185
61 Medicină ................................................................................................... 185
62 Inginerie. Tehnică în general ..................................................................... 185
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice................................................................................... 185
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................... 186
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................... 186
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................... 187
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini.......................................................................... 187
72 Arhitectură ................................................................................................ 187
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 187
73 Arte plastice .............................................................................................. 187
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 187
78 Muzică ...................................................................................................... 188
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................ 188
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ....................................................................... 191
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....... 191
82 Literatură .................................................................................................. 191
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .............................................................................. 198
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 198
93/94 Istorie .................................................................................................. 199
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................ 199
Index de nume ........................................................................................... 201
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 207

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(2269-2554)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2269. "Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective",
conferinţă naţională (2015 ; Bălţi). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Ştiinţa
în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective", 25-26 sept. 2015, Bălţi / col.
red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : S. n., 2015 [Tipogr. "Indigo Color"]. – 268 p. : fig., foto,
tab. ; 20 cm.
Antetit.: Filiala Bălţi a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia". – Texte : lb. rom., fr., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-3054-5-7.
[2015-2442].
- - 1. Ştiinţă – Realizări – Republica Moldova.
001.891:378(478)(082)=00
2270. Инновационный Менеджмент : Учебное пособие = Innovation Management
: Educational guidance / Беседовский А., Дорогая И., Ильяшенко Н. [и др.] ; Комрат. Гос.
Ун-т ; TEMPUS-SUCSID. – Комрат : US din Comrat, 2015 (Tipogr. "A&V Poligraf"). – 99 ; 90
p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 74-75 şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке
Европейской Комиссии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-83-008-9.
[2015-2436].
- - 1. Management inovaţional – Întreprinderi.
001.895(075.8)=161.1=111
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2271. Bîrlea, Svetlana.
Baze de date ACCESS: Îndrumar de laborator / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat "B. P.
Hasdeu" din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2015 [Tipogr. "Centrografic"]. – 54 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 49-50 (20 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-006-0.
[2015-2485].
004.6(076.5)
2272. Bîrlea, Svetlana.

10
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Limbajul SQL: exemple și aplicații : Indicații metodico-didactice / Svetlana Bîrlea ; Univ.


de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2015 (Tipogr. "Centrografic"). – 43 p. :
fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37 (16 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-005-3.
[2015-2484].
- - 1. Limbajul SQL.
004.655.3(076.5)
2273. Bîrlea, Svetlana.
Sisteme informatice de management : note de curs / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat "B.
P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : US din Cahul, 2015 [Tipogr. "Centrografic"]. – 66 p. : fig. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 66-68 (35 tit.). – Rerfeinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-004-6.
[2015-2483].
- - 1. Tehnologii informaţionale – Management.
004.45:005(075.8)
2274. ″Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar și preuniversitar
din Republica Moldova″, conferință științifico-practică (2014 ; Cahul). Conferința Științifi-
co-Practică ″Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar și preuniversitar din Re-
publica Moldova″, 19 dec. 2014 / com. șt.: Andrei Popa [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2015
(Tipogr. "Centrografic"). – 262 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-88-001-5.
[2015-2236].
- - 1. Tehnologii informaţionale. 2. Învăţământ universitar – Tehnologii informaţionale.
3. Învăţământ preuniversitar – Tehnologii informaţionale.
004:37.0(478)(082)=135.1=161.1
2275. Workshop on Foundations of Informatics : Proceedings FOI-2015, August
24-29, 2015, Chişinău / Inst. of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sci. of Moldova
; editors: S. Cojocaru, C. Gaindric. – Chişinău : Institut of Mathematics and Computer
Science, 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 453 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4237-3-1.
[2015-2259].
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(082)
005 Conducere şi organizare. Management
2276. Şendrea, Mariana.
Îndrumar metodic: managementul schimbării : culegere de teste, exerciţii, minicazuri /
Mariana Şendrea ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chișinău : ASEM, 2015. – 49 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 49 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-756-0.

11
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-2279].
- - 1. Management – Teste.
005(079)
2277. Лидерство и командная работа : Учебное пособие = Leadership and Start-
up team Management : Educational guidance / Т. Сергеева, Д. Фестеу, Г. Роунтри [и др.] ;
Комрат. Гос. Ун-т ; TEMPUS-SUCSID. – Комрат : US din Comrat, 2015 (Tipogr. "A&V Poli-
graf"). – 79 ; 77, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Bibliogr.: p. 13-14. – Изд. при фин. поддержке Европейской Комиссии. –
100 ex.
ISBN 978-9975-83-009-6.
[2015-2437].
- - 1. Activităţi manageriale.
005.322:316.46(075.8)=161.1=111
005.9 Domenii de conducere
005.91 Organizarea şi practica muncii de birou
2278. Bîrcă, Alic.
Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul integrării Republicii
Moldova în Uniunea Europeană / Alic Bîrcă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chișinău :
ASEM, 2015. – 334 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 285-308 (379 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-764-5.
[2015-2430].
- - 1. Managementul resurselor umane – Integrare europeană.
005.95/.96+[331.101.262:061.1EU]
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2279. Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Maria
Harea [et al.] ; resp. de ed.: Claudia Balaban ; bibliogr.: Elena Cugut. – [Chişinău] : Baştina-
Radog, [2015] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4234-8-9.
… 2016. – 2015. – 120 p. – Bibliogr. la sfârşitul fișierelor biografice. – Index de nume :
p. 114-119. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4232-9-8. – [2015-2284].
- - 1. Aniversări culturale, 2016. 2. Cultură – Date remarcabile.
008(058)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2280. Andrei Vartic – cuceritor al Kogaiononului : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova ; alcăt.: Raisa Melnic [et al.] ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova, 2015 (Tipogr. "Primex Com"). – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4493-5-9.
[2015-2494].
- - 1. Vartic, Andrei, 1948-2009, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Vartic]

12
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

02 BIBLIOTECONOMIE
2281. Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situaţii statistice, 2013-2014 /
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Ecaterina Dmitric, Valentina Popa ; ed. îngrijită de Vera
Osoianu. – Chişinău : S. n., 2015 (Imprimeria BNRM). – 16 p., [8] p. împăturite în 2 părţi : tab.
; 21 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9696-3-5.
[2015-2346].
- - 1. Biblioteci publice din Republica Moldova – Date statistice.
027.4(478)(083.41)
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
2282. Fundaţia Est-Europeană Moldova. Raport anual … / Fundaţia Est-Europeană
Moldova ; consiliul director: John Maxemchuk (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Urma ta, 2015
(Tipogr. "Bons Offices") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-9963-5-8.
… 2013-2014. – 2015. – 32, [1] p. : il., fot. color. – [300] ex. – ISBN 978-9975-4216-8-
3. – [2015-2419].
- - 1. Fundaţia Est-Europeană Moldova – Rapoarte.
061.2(478)(047)
Жеков, Олег. Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении с Россией и Ев-
ропейским Союзом. – Vezi Nr 2310.

070 Ziaristică. Presă


2283. Stepanov, Georgeta.
Jurnalismul social: aspecte definitorii : [monografie] / Georgeta Stepanov ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurna-
lismului. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 263, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 219-238 (348 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-714-4.
[2015-2387].
- - 1. Jurnalism social.
[070+659]:316
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2284. Perspectiva academică : [în vol.] / Instituţia de Învăţ. Superior Privat Univ.
"Perspectiva-INT" ; red. şt.: Aliona Meriacre ; coord.: Arina Kraijdan, Anton Moraru. – Chişi-
nău : Universitatea "Perspectiva-INT", 2014 [Tipogr. "Alina Scorohodova"] – . – 29 cm. –
ISBN 978-9975-4061-8-5.
Vol. 5. – 2015. – 349, [3] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3045-5-9 (Tipogr.
"Alina Scorohodova"). – [2015-2302].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
2285. ″Procese integraționiste regionale'', conferință științifică studențească
(2014 ; Chișinău). Procese integraționiste regionale = Regional integration processes : Mate-
rialele Conferinţei ştiinţifice studenţeşti, consacrate aniversării a 11-a de la fondarea IRIM, 28

13
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

martie 2014 / col. red.: Valentin Beniuc (președinte) [et al.]. – Chișinău : IRIM, 2015 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 222 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte
lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4023-8-5.
[2015-2295].
082:378.632(478-25)=00
2286. Scientific symposium of young researchers (13 ; 2015 ; Chişinău). Scientific
symposium of young researchers, Ed. a 13-a (April 23-24, 2015) : Collection of articles / ed.
board: Vadim Cojocaru (preşedinte) [et al.] ; org. com.: Gerhard Ohrband [et al.]. – Chişinău :
ASEM, 2015 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-752-2.
Vol. 1. – 2015. – 312 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-753-9. – [2015-
2277].
082:001.891
2287. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (13 ; 2015 ; Chişinău). Simpozi-
onul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 13-a (24-25 apr. 2015) : Teze / col. red.: Vadim
Cojocaru (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ohrband Gerhard [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2015
– . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-752-2.
Vol. 2. – 2015. – 270 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte
: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-
754-6. – [2015-2282].
082:001.891=135.1=111=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2288. Bobână, Gheorghe.
Filosofia evului mediu : Curs de prelegeri / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filozofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. –
Chişinău : UAŞM, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4122-9-2.
[Partea] a 2-a : Scolastica. – 2015. – 198 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 193-198 (130
tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-933-67-4 (Tipogr. "Biotehdesign"). – [2015-2380].
- - 1. Scolastică. 2. Filosofia evului mediu.
141.31"04/14"(075.8)
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinii. – Vezi Nr
2291.

2289. Астрологический прогноз : Молдова … год / сост.: Ирина Красильникова.


– Кишинёв : Media Toms, 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4417-
5-9. – ISSN 1857-3592.
… 2016. – 2015. – 32, [1] p. – F. f. de tit. – [5600] ex. – ISBN 978-9975-4417-7-3. –
[2015-2241].
- - 1. Previziuni astrologice.
133.52(478)

14
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

159.9 Psihologie
2290. Teste de autoevaluare la psihologia generală / Angela Potâng, Ana
Tarnovschi, Galina Pravițchi [et al.] ; coord.: Angela Potâng ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Psihologie și Științe ale Educației, Catedra Psihologie Generală. – Chișinău : CEP USM,
2015. – 105 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-723-6.
[2015-2391].
- - 1. Psihologie – Teste.
159.9(079)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
2291. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei =
The survival strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine : Culegere de articole
ştiinţifice cu participare internaţională : [în vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Filosofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din
Rep. Moldova ; red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Medicina, 2015 (Tipogr. "Print-
Caro") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-56-043-6.
Vol. 21. – 2015. – 225 p. : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă.
– Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-82-006-6. – [2015-
2296].
- - 1. Bioetică. 2. Filozofie. 3. Medicină.
17+1/14+61(082)=135.1=111=161.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
2292. Manolache, Stelian.
Mic dicţionar de termeni şi nume gnostice / Stelian Manolache. – Chişinău : Biblioteca
Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 207 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 220-232 (203 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3073-4-5.
[2015-2407].
- - 1. Gnosticism – Terminologie.
2-1(038)
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2293. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Manual pentru clasa a 7-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Cam-
no-Grup, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 126, [1] p. : il., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 127 (24 tit.).
ISBN 978-9975-4427-9-4.
[2015-2445].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă.
27-47(075.3)
2294. Femeile de ieri – Impact peste veacuri : Ghid de studiu biblic : pentru femei. –
[Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia "Reclama")]. – 134 p. ; 24 cm.

15
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 200 ex.


ISBN 978-9975-58-072-4.
[2015-2307].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2295. Idem în lb. rusă: Библейские женщины – Влияние через века : Пособие по
изучению Библии : для женщин. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia "Reclama")]. – 144 p. ;
24 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-073-1.
[2015-2308].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2296. ″Святыни русского православия юга Украины и Молдавии″, междуна-
родная научная конференция (2014 ; Тирасполь). Святыни русского православия
юга Украины и Молдавии : Материалы международной научной конференции, 22-24
сентября 2014 г. / оргком.: Н. Г. Никифорова [и др.]. – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевчен-
ко, 2015. – 123 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Москов. Центр Междунар. Сотрудничества, Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г.
Шевченко, Южноукр. Нац. Пед. Ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3081-1-3.
[2015-2396].
- - 1. Biserica creştină – Republica Moldova – Ucraina.
271.2(478+477)(082)
28 ISLAM
2297. Coranul / trad. din arabă şi introducere de Silvestru Octavian Isopescul. – Ed. a
12-a. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 430 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Carti-
er varia" / coord. de Gheorghe Erizanu).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-034-5 (în cop. tare).
188,00 lei. – [2015-2343].
- - 1. Coran.
28-23
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Gender
2298. Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova : În baza metodologiei
IMAGES / Diana Cheianu-Andrei, Iurie Perevoznic, Angelina Zaporojan-Pîrgari [et al.] ;
coord.: Diana Cheianu-Andrei ; Centrul de Drept al Femeilor, Centrul de Investigaţii şi Consul-
tanţă "SocioPolis". – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 126 p. : tab. color ; 30
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-025-2.

16
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

[2015-2414].
- - 1. Egalitate de gen – Republica Moldova.
305(478)
2299. Men and gender equality in the Republic of Moldova : Based on IMAGES
methodology / [Diana Cheianu-Andrei, Iurie Perevoznic, Angelina Zaporojan-Pîrgari [et al.] ;
study coord.: Diana Cheianu-Andrei] ; Women's Law Center, Center for Investigation and
Consultation "SocioPolis". – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 125 p. : tab.
color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al OAK Founda-
tion. – [200] ex.
ISBN 978-9975-87-026-9.
[2015-2449].
- - 1. Egalitate de gen – Republica Moldova.
305(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
2300. Evaluarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova : (Ghid
metodic) : Elab. în cadrul proiectului 11.817.08.32A "Determinarea metodelor şi modelelor de
măsurare multidimensională a impactului îmbătrânirii demografice asupra diferitor tipuri de
variabile economice şi sociale" / Savelieva Galina, Taragan Raisa, Tomceac Ana [et al.] ;
Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică (IEFS), Min. Econ. al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău : Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2015. – 309 p. : fig., tab. ;
29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 168-170 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4381-6-2 (eronat).
[2015-2362].
- - 1. Demografie – Republica Moldova – Evaluare.
314.114.02(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2301. Bulgaru, Maria.
Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare : Monografie / Maria
Bulgaru, Inga Chistruga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială.
– Chişinău : CEP USM, 2015. – 471 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 455-466 (181 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare (CzDA) în cadrul proiectului "Suport complex pentru dezvol-
tarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova". – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-720-5.
[2015-2388].
- - 1. Sociologia familiei.
316.356.2
32 POLITICĂ
2302. ″Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și
educației″, conferință științifică internațională (2015 ; Cahul). Conferința științifică inter-

17
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

națională ″Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației″,


5 iun. 2015 : [în 2 vol.] / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2015 (Tipogr.
"Centrografic"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-914-98-7.
Vol. 1 : Atelierul 1 : Științe politice ; Atelierul 2 : Științe juridice ; Atelierul 3 : Științe eco-
nomice. – 2015. – 478 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
100 ex. – ISBN 978-9975-914-99-4. – [2015-2237].
- - 1. Ştiinţe politice. 2. Ştiinţe juridice. 3. Ştiinţe economice.
[32+34+33]:378(082)=135.1=111=161.1
2303. Vol. 2 : Atelierul 4 : Științe exacte și inginerești ; Atelierul 5 : Științe pedagogice
și psihologice ; Atelierul 6 : Științe istorice și științe sociale ; Atelierul 7 : Științe filologice:
limba română ; Atelierul 8 : Științe filologice: limbi moderne. – 2015. – 451 p. : fig., tab. –
Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-000-8. –
[2015-2238].
082:378=135.1=111=161.1
2304. "Ştiinţa politică şi societatea în schimbare", conferinţă ştiinţifică internaţi-
onală (2015 ; Chişinău). Ştiinţa politică şi societatea în schimbare : Materialele Conferinţei
ştiinţifice internaţionale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Administrative, 13 noiemb. 2015, Chişinău / col. red.: Svetlana Cebotari [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. – 666 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern. Ştiinţe Politice şi Administrative.
– Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-721-2.
[2015-2389].
- - 1. Ştiinţe politice. 2. Societate – Modernizare.
[32+316.42]:378(478-25)(082)=00
323 Politică internă
2305. ″Территориальная целостность государств и соблюдение прав чело-
века″, международная научно-практическая конференция (2014 ; Кишинэу). Терри-
ториальная целостность государств и соблюдение прав человека : Международная
научно-практическая конференция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Молдова) / науч.
ред.: Намик Г. Алиев. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Almor-plus"]. – 190 p. : fig., h. color ;
21 cm.
Antetit.: Посольство Азербайджанской Респ. в Респ. Молдова. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9975-9-1.
[2015-2250].
- - 1. Autonomie teritorială. 2. Drepturile omului.
323.17+341.231.14(082)=135.1=111=161.1
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
2306. Portocală, Radu.
Un preşedinte împotriva României : Blogograme / Radu Portocală ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 149, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier
Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

18
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

300 ex.
ISBN 978-9975-86-022-2.
92,00 lei. – [2015-2398].
- - 1. România – Afaceri interne.
323(498)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2307. Raporturile dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contex-
tul realizării reformelor democratice / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridi-
ce şi Politice ; col. red.: Victor Juc [et al.] ; coord. şt.: Alexandru Roşca. – Chişinău : Institutul
de Cercetări Juridice şi Politice, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 247 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9742-8-8.
[2015-2288].
- - 1. Statul şi societatea civilă în Republica Moldova.
[323+061.2](478) (082)
2308. Ţvätkov, N. V.
Gagauziyanın sesi : Gagauz avtonomiyası yaşayannarın bakışınnan / Ţvätkov N. V. –
Kişinöv : Intellect Group, 2015 (Tipogr. ″Aberton Prim″). – 91 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-80 (18 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3071-1-6.
[2015-2285].
- - 1. Găgăuzia – Regiune autonomă – Republica Moldova.
323.17(478-29)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2309. Lobanov, Natalia.
Integration et économie de l'Union européenne : Cours universitaire / Natalia Lobanov,
Marina Popa ; Acad. d'Etudes Écon. de la Moldavie. – Chişinău : ASEM, 2015. – 254 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 232-234 (45 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-751-5.
[2015-2280].
- - 1. Uniunea Europeană. 2. Integrare economică – Uniunea Europeană.
327+339.923:061.1EU(075.8)
2310. Жеков, Олег.
Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении с Россией и Европейским
Союзом / Олег Жеков ; науч. ред.: Людмила Коадэ ; Общественная Палата. – Кишинэу :
Б. и., 2015 [Tipogr. "Almor Plus"]. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (27 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3087-1-7.
[2015-2251].
- - 1. Armenia – Relaţii internaţionale – Rusia – Uniunea Europeană
327(479.25+470)+061.1EU

19
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


2311. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii
Economice a Moldovei : Ed. a 13-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore
Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2015 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-
649-5. – ISSN 1857-1433.
Nr 1, 2015. – 2015. – 184 p. : fig., tab. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-760-7. – [2015-2281].
- - 1. Economie. 2. Învăţământ economic.
33(082):378.633(478-25)=135.1=111=161.1
2312. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţă ştiinţifi-
că internaţională (2015 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii" : Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 : [în vol.]
/ com. red.: Belostecinic Grigore [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2015. – 29 cm. – ISBN 978-
9975-75-714-0.
Vol. 1. – 2015. – 331 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad.
Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. ″Costin C. Kirițescu″. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-771-
3. – [2015-2425].
- - 1. Economia cunoaşterii.
[33+001.895]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2313. Vol. 2. – 2015. – 294 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei,
Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. ″Costin C. Kirițescu″. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-
766-9. – [2015-2426].
- - 1. Economia cunoaşterii.
[33+001.895]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2314. Vol. 3. – 2015. – 301 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Mol-
dovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. ″Costin C. Kirițescu″. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 25 ex. – ISBN
978-9975-75-769-0. – [2015-2427].
- - 1. Economia cunoaşterii.
[33+001.895]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2315. Vol. 4, Partea 1-a. – 2015. – 300 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Acad. de Studii
Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. ″Costin C. Kirițescu″. – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
25 ex. –ISBN 978-9975-75-773-7. – [2015-2428].
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
2316. Vol. 4, Partea a 2-a. – 2015. – 207 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ.
a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. ″Costin C. Kirițescu″. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-
75-777-5. – [2015-2429].
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
2317. Gârlă, Eugenia.

20
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Ştiinţificitatea strategiilor de dezvoltare economică : [monografie] / Eugenia Gârlă ;


Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2015. – 246 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-762-1.
[2015-2431].
- - 1. Ştiinţe economice.
330.1:338(478)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2318. Бизнес-планирование старт-ап проектов : Учебное пособие = Start-up
Projects Business Planning : Educational guidance / О. Телиженко, О. Древал, С. Колосок
[и др.] ; Комрат. Гос. Ун-т ; TEMPUS-SUCSID. – Комрат : US din Comrat, 2015 (Tipogr.
"A&V Poligraf"). – 55 ; 57 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Европейской
Комиссии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-9-5.
[2015-2435].
- - 1. Antreprenoriat – Planificare.
334(075.8)=161.1=111
2319. Предпринимательство : Учебное пособие = Entrepreneurship : Educational
guidance / Солкан А., Яниогло Н., Плохая Е. [и др.] ; Комрат. Гос. Ун-т ; TEMPUS-
SUCSID. – Комрат : US din Comrat, 2015 (Tipogr. "A&V Poligraf"). – 53 ; 47 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Европейской
Комиссии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-83-007-2.
[2015-2438].
- - 1. Antreprenoriat.
334(075.8)=161.1=111
336 Finanţe
2320. Miron, Oxana.
Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății prin asigurări medicale obligatorii și
facultative în Republica Moldova : Monografie / Oxana Miron ; Univ. de Stat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [US din Cahul], 2015 [Tipogr. "Centrografic"]. – 192,
[1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 178-191 (155 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-003-9.
[2015-2482].
- - 1. Finanţarea sistemului sănătăţii – Republica Moldova. 2. Asigurări medicale – Re-
publica Moldova.
[336.1+368.9.06] (478):614.2
2321. Roller, Ala.

21
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghid la disciplina universitară "Marketing bancar" / Ala Roller, Aliona Zubic ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Finanţe", Catedra "Bănci şi Activitate Bancară". – Chişinău :
ASEM, 2015. – 117 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 116 (16 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-758-4.
[2015-2278].
- - 1. Marketing bancar.
336.7:339.138 (075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
2322. "Creşterea economică în condiţiile globalizării ", conferinţă internaţională
ştiinţifico-practică (10 ; 2015 ; Chişinău). Creşterea economică în condiţiile globalizării =
Economic growth in conditions of globalization, Ed. a 10-a, 15-16 oct., 2015 : [în 2 vol.] / com.
şt.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2015. – 29 cm. – ISBN 978-
9975-4185-0-8.
Vol. 1. – 2015. – 417 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. (INCE), Min. Econ. al Rep. Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-4185-1-5 (eronat). – [2015-2239].
- - 1. Creştere economică – Dezvoltare durabilă.
338.1:316.42(082)=135.1=111=161.1
2323. Vol. 2. – 2015. – 251 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min.
Econ. al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-4185-2-2 (eronat). – [2015-2240].
- - 1. Creştere economică – Dezvoltare durabilă.
338.1:316.42(082)=135.1=111=161.1
2324. Tarife de costuri în agricultură : Ghid practic / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldo-
va, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : INCE, 2015. – 151 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 30. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-6-2.
[2015-2330].
- - 1. Tarife de costuri – Agricultură. 2. Agricultură – Tarife de costuri.
338.5:63
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2325. ″Strategii și vectori de creștere economică din perspectiva dezvoltării du-
rabile în contextul globalizării și integrării″, conferință științifico-practică cu participare
internațională (6 ; 2015 ; Chișinău). Strategii și vectori de creștere economică din perspec-
tiva dezvoltării durabile în contextul globalizării și integrării : Materialele Conferinței științifico-
practice cu participare internațională, ed. a 6-a / col. red.: Pavel Tostogan [et al.] ; coord.:
Gabriel Palade. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Valinex"). – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm. –
("INFECO – 2015").
Antetit.: Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-276-3.
[2015-2258].

22
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

- - 1. Creştere economică. 2. Dezvoltare socială.


[338(478)+316.42]:377(082)=135.1=111
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale
2326. International finance : Manual / Gribincea Alexandru, Ganea Victoria,
Gribincea Corina [et al.] ; sci. reviwers: Cobzari Ludmila, Ulian Galina. – Chişinău : INCE,
2015. – 334 p. : fig., tab., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 333-334 (34 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-7-9.
[2015-2423].
- - 1. Finanţe internaţionale.
339.7(075)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
Lobanov, Natalia. Integration et économie de l'Union européenne. – Vezi Nr 2309.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека. –
Vezi Nr 2305.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2327. Accesul la informație, fără ″baricade″ : Ghid practic pentru funcționari publici
și jurnaliști / Centrul pentru Jurnalism Independent ; elab.: Sorina Ștefârță, Irina Perciun. –
Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "T-Par"]. – 45, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Civil Rights
Defenders, Suedia. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4280-5-7.
[2015-2498].
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.732:[35.08+070]
2328. Idem în lb. rusă: Доступ к информации без ″баррикад″ : Практическое руко-
водство для государственных служащих и журналистов. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr.
"T-Par"]. – 45, [1] p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 şi în subsol. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Civil Rights
Defenders, Швеция. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4280-6-4.
[2015-2499].
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.732:[35.08+070]
2329. Baltag, Dumitru.
Statul: subiect al răspunderii juridice : Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice :
[pentru uzul studenţilor] / Dumitru Baltag, Elena Moraru. – Chişinău : ULIM, 2015. – 243 p. ;
24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

23
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-124-73-7.
[2015-2299].
- - 1. Stat – Răspundere juridică.
342.1:341.2 (075.8)
2330. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul
2014 / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015. – 383 p. : fig.,
tab. color ; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
Gratuit. – [2015-2345].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1
2331. Republica Moldova. Parlamentul. Secretariatul. Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova : (aprobat prin Hotărârea
Biroului permanent al Parlamentului nr. 31 din 12 dec. 2012) : Text cu modificări şi completări
la data de 26 mai 2015 / Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 22 p. ; 21 cm.
[2015-2231].
- - 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului Repu-
blicii Moldova.
342.53:328(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2332. Echitate şi Siguranţă = Equity & Safety : Raport de activitate = Activity report,
2013-2015 : [a Inst. de Reforme Penale din Rep. Moldova] / Inst. de Reforme Penale (IRP). –
Chişinău : Cartea Juridică, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 37 p. : fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul finan-
ciar al Reprezentanţei UNICEF-Moldova. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3003-5-3.
[2015-2328].
- - 1. Institutul de Reforme Penale din Republica Moldova – Rapoarte.
343(478)(047)=135.1=111
2333. Expertiza judiciară : Îndrumar pentru avocaţi / elab.: Mihaela Vidaicu [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia-Sirius). – 139 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 139. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane / Iniţiativa
pentru Supremaţia Legii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-196-8.
[2015-2327].
- - 1. Expertiză juridică.
343.98:347.9(075)
2334. Gherman, Marian.
Modele de acte utilizate în activitatea specială de investigații / Marian Gherman, Euge-
niu Blîndu ; Acad. ″Ștefan cel Mare″. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. Acad. "Ştefan cel Ma-
re"]. – 192 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 192 (14 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-121-19-4 (în cop. tare).
[2015-2379].

24
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

- - 1. Investigaţii (drept penal) – Modele de acte.


343.132:347.13
2335. Osoianu, Tudor.
Reținerea persoanei de către poliție. Concluziile unei cercetări = Rights of Suspects in
Police Detention. A Research Conclusion / Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu. – [Chișinău] :
Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 184 ; 184 p. ; 20 cm. – (Cartier juridic / coord. de
Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-951-5).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Open Society Justice Initiative Budapesta. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-033-8.
[2015-2402].
- - 1. Reţinerea persoanei (drept penal).
343.12/.16=135.1=111
2336. Pavliuc, Ghenadie.
Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârșită asupra unei persoane
cu funcţie de răspundere sau unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească : Mono-
grafie / Ghenadie Pavliuc ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac.
de Drept, Catedra Drept Public. – Chişinău : [CEP USM], 2015. – 277 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 242-276 (420 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-726-7.
[2015-2393].
- - 1. Răspundere penală.
343.3/.7(075)
2337. Vizdoga, Tatiana.
Reflexion sur des motifs phrases adoptees dans les procedures penales = Reflecții
asupra temeiurilor sentințelor adoptate în procesul penal : monographie / Tatiana Vizdoga,
Sanda Tsonku ; Univ. Européenne de Moldavie. – Chişinău : [USEM], 2015. – 79 p. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text : lb. fr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3105-6-7.
[2015-2495].
- - 1. Proces penal – Sentinţe.
343.13/.15
347 Drept civil
2338. Drept privat roman : (Scheme) : [pentru uzul studenţilor] / Volcinschi Victor, Ni-
colae Roșca, Sergiu Baieș [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Reclama). – 112 p. :
scheme ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 109-111 (41 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-58-074-8.
[2015-2309].
- - 1. Drept privat roman.
347(37)(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2339. Dandara, Liliana.
Dreptul familiei : Note de curs / Liliana Dandara, Lilia Cecan ; Univ. Cooperatist-
Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2015. – 135 p. : tab. ; 21 cm.

25
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 132-135 şi în text. – 100 ex.


ISBN 978-9975-81-007-4.
[2015-2469].
- - 1. Dreptul familiei.
347.6(075.8)
2340. Zabolotnaia, Lilia.
Dreptul la proprietate și la moștenire al femeilor din Moldova și țările vecine (secolele
XIV-XVII) : Studii și documente : Istoria la Feminin / Lilia Zabolotnaia ; coord. șt.: Ilona
Czamańska ; coord. al ed.: Victor Ţvircun ; Acad. de Științe a Moldovei, Muzeul Naț. de Isto-
rie a Moldovei. – Chișinău : Lexon-Prim, 2015 [Tipografia Reclama]. – 351 p. ; 25 cm.
Cuvânt-înainte paral.: lb. rom., polonă, rusă. – Bibliogr.: p. 316-351 şi în subsol. – 300
ex.
ISBN 978-9975-9609-7-7 (în cop. tare).
[2015-2440].
- - 1. Dreptul la proprietate şi la moştenire al femeilor – Istorie.
347.65/.68-055.2″13/16″
347.7 Drept comercial
2341. Catan, Carolina.
Insolvabilitatea în dreptul fiscal : Aspecte normative. Concepte metodologice şi de pro-
cedură. Diagnosticul financiar şi regimul fiscal al debitorului insolvabil / Carolina Catan. –
Chişinău : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 173 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 160-173 (322 tit.). – În regia aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-61-933-2.
[2015-2409].
- - 1. Drept fiscal.
347.73:351.713
2342. Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие = Intellectual
Property Law : Educational guidance / Олег Кулаенко, Елена Бабенко, Елена Гурина [и
др.] ; Комрат. Гос. Ун-т ; TEMPUS-SUCSID Межуниверситетские Start-Up центры для
создания и продвижения студенческих инноваций. – Комрат : US din Comrat, 2015
(Tipogr. "A&V Poligraf"). – 66 ; 60 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – Изд. при фин.
поддержке Европейской Комиссии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-8-8.
[2015-2434].
- - 1. Dreptul proprietăţii intelectuale.
347.77(075.8)=161.1=111
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2343. ″Medierea în România și în Republica Moldova : medierea între provocări
și soluții″, conferință internațională (1 ; 2015 ; Constanța). Conferința internațională
″Medierea în România și în Republica Moldova : Medierea între provocări și soluții″, Ed. a 1-
a, 11-12 dec. 2015 / com. șt.: Adrian Stoica-Constantin [et al.] ; com. org.: Ileana Anastase [et
al.]. – Chişinău : INCE ; Constanța : S. n., 2015. – 149 p. ; 29 cm.

26
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Antetit.: Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere, Corpul Profesional al Media-


torilor din Constanța. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4422-4-4.
[2015-2424].
- - 1. Mediere.
[347.965.42+37.0](498+478)(082)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2344. Исполнение положений Орхусской Конвенции в Республике Молдова :
Руководство для государственных служащих / Йорданка-Родика Йорданов, Павел
Замфир, Наталья Замфир [и др.] ; коорд.: Йорданка-Родика Йорданов ; пер.: Юлия
Тимотина. – Кишинёв : Eco-TIRAS, 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 124 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. engl., germ. – Bibliogr.: p. 122-123.
– 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-483-7.
[2015-2375].
- - 1. Dreptul mediului. 2. Convenţia de la Aarhus – Republica Moldova.
349.6(478):504.06
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2345. ″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″,
conferință internațională științifico-practică (2015 ; Chișinău). Conferința internațională
științifico-practică ″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4
dec. 2015 / col. red.: Groza Andrei [et al.]. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-
Studio"]. – 268 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică, Catedra Științe Admi-
nistrative. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70
ex.
ISBN 978-9975-115-86-5.
[2015-2480].
- - 1. Administraţie publică.
351/354(082)=135.1=161.1
2346. Recomandări de politici publice/reglementări/amendamente pentru autori-
tăţile publice relevante din Republica Moldova : Studiu de cercetare / Vratislav Datel,
Krysztof Atlasiewicz, Vladimir Benko [et al.] ; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. –
Chișinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2015. – 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 38-40. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-2-9.
[2015-2264].
- - 1. Servicii publice – Republica Moldova – Tehnologii informaţionale.
351/354(478):004

27
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2347. Idem în lb. engl. : Recommendations on public policies, regulations / amend-


ments for the relevant public authorities from the Republic of Moldova. – Chișinău : Institutul
de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2015. – 54 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 43-45. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-3-6.
[2015-2265].
- - 1. Servicii publice – Republica Moldova.
351/354(478):004
2348. Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor publice locale : Studiu de
cercetare / Vratislav Datel, Krysztof Atlasiewicz, Vladimir Benko [et al.] ; Inst. de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale. – Chișinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale,
2015. – 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 33 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-4-3.
[2015-2360].
- - 1. Servicii publice – Dezvoltare.
351/354:303.4
2349. Idem în lb. engl.: Recommendations on local public e-services to be developed.
– Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2015. – 34 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 33 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3020-5-0.
[2015-2361].
- - 1. Servicii publice – Dezvoltare.
351/354:303.4
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2350. Miron, Oxana.
Asigurări și reasigurări : Manual / Oxana Miron ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul, Catedra ″Finanțe și Evidență Contabilă″. – Cahul : [US din Cahul], 2015
[Tipogr. "Centrografic"]. – 234 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 233-234 (29 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-88-002-2.
[2015-2481].
- - 1. Asigurări.
364.3+368(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2351. Cemortan, Stela.
De mână cu speranţa : Memorii / Stela Cemortan ; resp. de ed.: Elvira Cemortan. –
Chişinău : Stelpart, 2015 (Tipografia "Reclama"). – 184 p. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4117-7-6.
[2015-2310].

28
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

- - 1. Cemortan, Stela, 1941-2014, doctor habilitat în pedagogie – Biografie.


37.0(092)
2352. Stanciuc, Zinaida.
Comunicarea pedagogică și stilurile cognitive în învățare / Zinaida Stanciuc ; coord. șt.:
Carolina Platon ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Științe ale Educației. – Chișinău : S. n.,
2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 132 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p.113-121 (189 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-271-3.
[2015-2298].
- - 1. Comunicare pedagogică.
37.0:378
2353. "Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi", conferinţă ştiinţifică internaţi-
onală (2015 ; Chişinău). Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi : Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 5-7 noiemb. 2015 / col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.] ; coord. şt.:
Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – [Chişinău] : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 (Tipogr.
"Cavaioli"). – 707 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom.,
engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-48-100-7.
[2015-2316].
- - 1. Politică educaţională. 2. Şcoala modernă.
37.0(082)=00
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2354. "Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului", confe-
rinţa ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). Educaţia artistică: realizări trecutului şi
provocările prezentului : Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de
învăţământ artistic din Republica Moldova, 25-26 noiem. 2015 : Rezumatele lucrărilor / col.
red.: Victoria Melnic (red. şef) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Grafema Libris"]. –
138 p. ; 30 cm.
Antetit.: Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-196-3.
[2015-2367].
- - 1. Educaţie artistică.
37.015(082)=135.1=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2355. Ciobanu, Lora.
Metodica predării obiectului Ştiinţe în clasele primare / Lora Ciobanu ; Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : S. n., 2014
[Tipografia din Bălţi]. – 253 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 224-227 (53 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-132-25-1.
[2015-2350].
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Metodica predării.
37.016.046:502/504

29
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2356. Hariton, Andrei.


Metodologia studierii problemei reciproce în cursul preuniversitar de matematică / An-
drei Hariton ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : US Tiraspol, 2015. – 119 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 119 (21 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-153-6.
[2015-2490].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2357. Ţurcan (Balţat), Lilia.
Formarea cadrelor didactice prin valorile toleranţei / Lilia Ţurcan (Balţat) ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 261
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 226-248 (246 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-242-6.
[2015-2312].
- - 1. Formarea cadrelor didactice.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2358. Metodologia cercetării-acţiune în educaţia timpurie : Suport de curs / Sado-
vei Larisa, Gînju Stela, Cheianu-Andrei Diana [et al.] ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
Chişinău. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 209 p. : fig., tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-115-82-7.
[2015-2478].
- - 1. Educaţie timpurie.
373.2(075.8)
2359. Murguleţ, Daniela.
My House : Pupil's Set for the 2nd Form / Murguleţ Daniela ; FELT School. – [Bălți :
Centrul pentru Educaţie Continuă, 2015]. – 17 f. : il. color. – (Flashcards for Primary Learners,
ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 19. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-94-3.
Gratuit. – [2015-2488].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.111
2360. Murguleţ, Daniela.
My House : Teacher's Set / Murguleţ Daniela ; FELT School. – [Bălți : Centrul pentru
Educaţie Continuă], 2015. – 32 f. : il. color ; 14 x 21 cm. – (Flashcards for Primary Learners,
ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 32. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-93-6.
Gratuit. – [2015-2489].
- - 1. Învăţământ primar.

30
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

373.3:811.111
2361. Murguleţ, Daniela.
Prepositions : Pupil’s Set / Murguleţ Daniela ; FELT School. – [Bălți : Centrul pentru
Educaţie Continuă, 2015]. – 18 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for Primary Learners,
ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 18. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-91-2.
Gratuit. – [2015-2487].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.111
2362. Murguleţ, Daniela.
Prepositions: Teacher’s Set / Murguleţ Daniela ; FELT School. – [Bălți : Centrul pentru
Educaţie Continuă], 2015. – 18 f. : il. color ; 14 x 21 cm. – (Flashcards for Primary Learners,
ISBN 978-9975-916-40-0).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 18. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-92-9.
[2015-2486].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.111
2363. Pentru o copilărie frumoasă : 774 grădiniţe din Moldova renovate cu sprijinul
Guvernului României = For a Beautiful Childhood : 774 Kindergartens Renovated with the
Support of the Government of Romania / Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Progr. de
Asistenţă Tehnică şi Financiară Acordată de Guvernul României pentru Inst. preşcolare din
Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 39, [2] p. : fot. color ; 21 x
27 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2015-2448].
- - 1. Instituţii preşcolare – Republica Moldova – Investiţii străine.
373.2(478):339.727.22
2364. Tăutu, Inesa.
Fructe şi legume : Decupez şi aplic / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr.
"Poligraf-Design"). – 48 f. : des. color ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-05-9.
[2015-2359].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2365. "Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţă-
mântul preşcolar şi primar", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi). Tradiţii şi
valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţământul preşcolar şi primar =
Traditions and Values in Teacher Trening in Pre-school and Primary Educations : Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultăţii de
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, 29 oct. 2015 / com. org.: Lora Ciobanu (preşedinte)
[et al.]. – Bălţi : S. n., 2015 (Tipografia din Bălţi). – 320 p. : fig., tab. ; 30 cm.

31
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. –100 ex.
ISBN 978-9975-132-45-9.
[2015-2356].
- - 1. Învăţământ preşcolar. 2. Învăţământ primar.
373.2/.3(082)=135.1=111=161.1
2366. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образо-
вании : 1 класс : Методологический гид / Марианна Марин, Валентина Гайчук, Анжела
Попович [и др.] ; науч. коорд.: Лилия Погольша, Марианна Марин ; пер.: Анжела Кура-
чицки ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Пед. Наук. – Кишинэу : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 86 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 82-83 (38 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-48-099-4.
[2015-2315].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2367. Maximciuc, Victoria.
Camera senzorială în abilitarea copiilor : Ghid metodic / Victoria Maximciuc, Natalia
Kuzminkina. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei).
– 80 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79 (17 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-776-8.
[2015-2432].
- - 1. Educaţie specială – Copii cu deficienţe senzoriale.
376.35
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2368. Mindrigan, Vasile.
Formarea profesională a studenţilor din învăţământul universitar de educație fizică şi
sport la specializarea "Manager în turism" : Monografie / Mindrigan Vasile ; red. şt.: Spătatu
Tatiana, Miron Viorel ; conducător şt.: Rîşneac Boris. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr.
"Valinex"]. – 167 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 117-130 (231 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-274-9.
[2015-2256].
- - 1. Învăţământ universitar – Turism – Educaţie fizică şi sport.
378:[338.48+796/799]
2369. Nor, Dragu.
Valorile performanţei în pedagogia universitară : [pentru uzul studenţilor] / Dragu Nor. –
Chişinău : CEP USM, 2015. – 245 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 169-187 (348 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-727-4.
[2015-2394].
- - 1. Pedagogie universitară.

32
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

378(075.8)
2370. Sistemul inovativ al universităţii: intraprenoriatul mediului universitar: (pe
exemplul Universităţii de Stat din Moldova) : Compendiu metodologico-practic / Mariana
Jelencu, Angela Niculiţă, Florentin Paladi (coord.) [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău : CEP USM, 2015. – 287 p. : fig., tab., [8] p. fig. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 192-195 (77 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-729-8 (în cop. tare).
[2015-2395].
- - 1. Învăţământ universitar – Inovaţii.
378:001.894(075)
2371. Strategia de dezvoltare instituțională a Universităţii de Stat de Educaţie Fi-
zică şi Sport, 2015-2020 / Univ. de Stat de Educație Fizică și Sport a Rep. Moldova ; coord.:
V. Manolachi ; col. red.: V. Brega, E. Lungu. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 197
p. : tab. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-273-2.
[2015-2255].
- - 1. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova – Strategii.
378.4(478-25):796/799
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
2372. ″Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în
Basarabia interbelică″, conferință științifică (2015 ; Chișinău). Noi orientări în dezvoltarea
muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței
Științifice din 25 mart. 2015 / com. org.: M. Ursu [et al.] ; coord.: Ana Moraru. – Chișinău :
Labirint : Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2015. – 153 p. : fig., fot. color ; 20
cm.
Antetit.: Acad. de Științe a Moldovei, Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală, Inst.
de Istorie Socială "Promemoria". – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-122-40-5.
[2015-2243].
- - 1. Etnografie – Basarabia. 2. Muzeografie – Basarabia.
[391/395+94]:069(478)(082)
398 Folclor
2373. Chiper, Valeriu.
Creații populare din repertoriul ansamblului etno-folcloric ″Moștenitorii″ / Valeriu Chiper,
Ion Popov. – Chișinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79, [1] p. : n. muz.,
[28] p. fot., fot. color ; 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-394-7.
[2015-2451].
- - 1. Folclor din Republica Moldova. 2. Ansamblul Etno-Folcloric "Moştenitorii" din Chi-
şinău.
398(478)

33
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


2374. Modele de rezolvare a temelor pe acasă : conform manualelor în vigoare : Ma-
tematică. Fizică. Chimie. Biologie. Geografie. Limba română. Limba engleză. Limba franceză
: clasa a 10-a : Ghid pentru elevi și părinți. – Chișinău : Lumina, 2015 (Tipogr. "Balacron"). –
356 p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Comparăm rezolvările proprii cu modelul propus, ISBN 978-9975-
65-376-3).
Texte : lb. rom., engl., fr. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-65-392-3.
[2015-2235].
5+81+91(075)=135.1=111=133.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2375. Eu şi energia : [ocrotirea naturii] : Manual pentru elevii claselor 1-4 / Zinaida
Galben-Panciuc, Natalia Halaim, Svetlana Dragalina [et al.] ; coaut.: Yungvild Lorentzen [et
al.] ; trad. în lb. rom.: Zinaida Galben-Panciuc ; coord.: Yungvild Lorentzen [et al.] ; CRCT
"Gutta-club", Rep. Moldova. – Chişinău : CRCT "Gutta-club", 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
64 p. : il., fot. color ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Societăţii norvegiene pentru Ocrotirea Naturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-87-011-5.
[2015-2415].
- - 1. Protecţia naturii.
502/504(075.2)
2376. Forest Fires Prevention by Application of New Technologies : Proiect : Uti-
lizing Stream Waters in the Suppression of Forest Fires with the Help of New Technologies:
"Streams-2-Suppress-Fires" / Joint Operational Progr. "Black Sea Basin 2007-2013" proiect ;
project coord.: G. N. Zaimes ; manager proiectului: I. D. Trombitsky. – Chişinău : Eco-TIRAS,
2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 10, [2] p. : fig. color, tab. ; 30 cm. – (Common borders. Com-
mon solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).
Referinţe bibliogr.: p. 11. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
– 100 ex.
ISBN 978-9975-66-479-0 (Elan Poligraf).
[2015-2372].
- - 1. Protecţia pădurilor – Incendii.
[502.6+630]:614.841.42
51 MATEMATICĂ
2377. Raischi, Victor.
Matematică : Clasa a 9-a : Probe de evaluare. Concursuri de matematică / Victor
Raischi. – Chișinău : Lyceum, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3064-8-5.
[2015-2276].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2378. Timotin, Adriana.

34
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Matematică : Caiet de evaluări sumative : Clasa a 7-a / Adriana Timotin, Elena Bouroș,
Elena Rusu. – Chișinău : Lyceum, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 48 p. : fig. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3064-6-1.
[2015-2274].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2379. Idem în lb. rusă : Математика : Тетрадь итоговых тестов : 7-ой класс / пер. с
рум. яз.: Зубарева Татьяна. – Кишинэу : Lyceum, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 48
p. : fig. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3064-7-8.
[2015-2275].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
2380. Чокану, Георгий Петрович.
Многообразия и локально конечные алгебры : [монография] / Георгий Петрович
Чокану ; Молд. гос. ун-т. – Кишинэу : [CEP USM], 2015. – 125 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121-124 (43 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-661-1.
[2015-2385].
- - 1. Algebră.
512
519.8 Cercetări operaţionale
2381. Gameţchi, Andrei.
Cercetări operaţionale : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Andrei Gameţchi, Dumitru
Solomon ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicații, Acad. de Studii Economice din
Moldova. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2015 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . –
22 cm. – ISBN 978-9975-3061-8-8. – (Seria : Teorie economică, Matematică şi Informatică,
ISBN 978-9975-3099-0-5).
Vol. 1. – 2015. – 499 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex. – ISBN 978-
9975-3061-9-5 (în cop. tare). – [2015-2286].
- - 1. Cercetări operaţionale.
519.8(075)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
2382. Ghid de prelevare a probelor hidrochimice şi hidrobiologice =
Hydrochimical and hydrobiological sampling guidance / Progr. Operaţional Comun România-
Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013 ; ed.: Toderaş Ion [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 63, [1] p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Common borders. Common
solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 100
ex.

35
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-480-6.
[2015-2373].
- -1. Probe de apă. 2. Probe hidrochimice. 3. Probe hidrobiologice.
543.3+574.5=135.1=111
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2383. Boian, Ilie.
Climatologia Republicii Moldova : Suport de curs / Ilie Boian ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău :
UAŞM, 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 281 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 279-281 (41 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-68-1 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2015-2381].
- - 1. Climatologia Republicii Moldova.
551.58(478)(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
Ghid de prelevare a probelor hidrochimice şi hidrobiologice. – Vezi Nr 2382.
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinii. – Vezi Nr
2291.
611 Anatomie. Anatomie comparată
2384. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale :
(culegere de cursuri) : [în vol.] / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr [et al.] ; au
colab.: Mihail Ștefaneț [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; IP Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Anatomie a Omului. – Chişinău : S.
n., 2015 (Tipografia-Sirius) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-57-178-4.
[Vol.] 3. – 2015. – 425 p. : tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 421-425
(111 tit.). – 600 ex. – ISBN 978-9975-57-181-4. – [2015-2326].
- - 1. Sistem cardiovascular. 2. Sistem limfatic. 3. Sistem nervos.
[611.1+611.4+611.8](075)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2385. Buturov, Serghei.
Bolile aparatului respirator : Elaborare metodică : (etiologia, patogenia, clinica, trata-
ment) / Buturov Serghei, Cornelia Talmaci, Gonciar Veaceslav ; Inst. Publ. Univ. de Stat de

36
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "MS Logo"]. –
149 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 147-149 (54 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4275-3-1.
[2015-2365].
- - 1. Boli ale aparatului respirator – Tratament.
616.2-08(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2386. Chele, Nicolae.
Anestezia generală în chirurgia OMF / Nicolae Chele, Sergiu Şandru ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie OMF şi Implantologie orală
"Arsenie Guţan". – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 27 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-020-7.
[2015-2403].
- - 1. Stomatologie – Anestezie generală.
616.31-089.5(076.5)
2387. Mihu, Ion.
Gastroenterologia pediatrică : [studiu] / Ion Mihu, Olga Tighineanu ; Inst. Medico-
Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului. – Chișinău : [Pontos], 2015 [Tipogr. "Europress"]. –
79 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-689-1.
[2015-2323].
- - 1. Gastroenterologie pediatrică.
616.33/.37-053.2
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
2388. Sava, Anca.
Ghid de patologie oftalmologică : Afecţiunile pleoapelor şi conjunctivei / Anca Sava,
Claudia Florida Costea, Florenţa Gabriela Dumitrescu. – [Chișinău : Știința, 2015 (Imprimat în
Iași)]. – 427 p. : fig. color ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-85-007-0 (în cop. tare).
[2015-2329].
- - 1. Patologii oftalmologice.
617.711+617.77
618 Ginecologie. Obstetrică
2389. Moşin, Veaceslav.
Dereglările ciclului menstrual : [manual] / Veaceslav Moşin. – Chişinău : Lexon-Prim,
2015 [Tipografia "Reclama"]. – 307 p. : fig., fig. color, tab., [4] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 304-307 (70 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3079-9-4 (în cop. tare).
[2015-2305].

37
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Menstruaţie – Dereglări.
618.17-008.8(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2390. Metodologia elaborării normativelor de dotare energetică a sectorului agri-
col din Republica Moldova : Ghid metodologic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. – Chişinău : INCE, 2015. – 86 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 17 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3032-8-6.
[2015-2331].
- - 1. Energetică – Republica Moldova – Normative.
620.91(478):63
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice
2391. Javgureanu, Vasile.
Sisteme hidraulice şi pneumatice : Album : Material didactic pentru curs, lucrări de
laborator, lucrări practice, lucrări de an şi teză de licenţă / Vasile Javgureanu, Pavel
Gordelenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Managerială, Industrială şi Transporturi,
Dep. Inginerie Managerială şi Industrială. – Chişinău : UTM, 2015. – 151 p. : fig. ; 21 x 29 cm.
Bibliogr.: p. 151 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-402-5.
[2015-2320].
- - 1. Sisteme hidraulice. 2. Sisteme pneumatice.
621.22+621.54(075.8)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
Javgureanu, Vasile. Sisteme hidraulice şi pneumatice. – Vezi Nr 2391.
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor
2392. Suport de curs "Instalarea, reglarea tehnologică şi deservirea tehnică a ca-
zanelor pe gaz" / Centrul de instruire SRL "Flacăra Albastră". – [Chişinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 111 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110-111 (31 tit.).
[2015-2446].
- - 1. Cazane pe gaz – Instalare – Deservire.
621.6.02:697.38(075)
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
2393. Păcurar, Razvan.
Fabricaţia pieselor metalice prin topire selectivă cu laser, cu aplicabilitate în domeniul
industrial : [studiu] / Razvan Păcurar ; ref. şt.: Petru Berce. – Chișinău : Tehnica-Info, 2015
(Tipogr. "Proprint", Cluj-Napoca). – 250 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 241-250.

38
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

ISBN 978-9975-63-382-6.
[2015-2325].
- - 1. Topire cu laser – Piese metalice.
621.745
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2394. Ioneţ, Ion.
Tehnologia lucrărilor de montare a reţelelor exterioare de apă şi canalizare : Ciclu de
prelegeri / Ion Ioneţ ; red. resp.: Dumitru Ungureanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism
şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO-
Cousteau. – Chişinău : UTM, 2015. – 163 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 159 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-397-4.
[2015-2319].
- - 1. Reţele de apă şi canalizare – Tehnologii de montare.
628.24(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

2395. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Horticultură ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău :
[UASM], 2015 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 42(1) : Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia
plantelor : materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Horticultura modernă – realizări şi
perspective" dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Fac. de Horticultură a Univ. Agrare
de Stat din Moldova şi 75 de ani ai învăţ. superior horticol din Rep. Moldova. – 2015. – 506 p.
: fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
50 ex. – ISBN 978-9975-64-269-9. – [2015-2290].
- - 1. Horticultură modernă.
63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2396. Vol. 42(2). – 2015. – 484 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-270-5. –
[2015-2291].
- - 1. Horticultură modernă.
63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
2397. Babuc, Vasile.
Conducerea şi tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi : [manual tehnologic] / Vasile
Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu Gudumac ; Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvolta-
rea Întreprinderilor. – Chişinău : ACED, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 256 p. : fig., fig. color
; 30 cm.
Bibliogr.: p. 253-254 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 1500 ex.

39
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-87-021-4 (Tipogr. "Bons Offices").


[2015-2413].
- - 1. Pomi fructiferi – Îngrijire. 2. Arbuşti fructiferi – Îngrijire.
631.542+634.1/.7(075)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2398. "Защита растений – результаты и перспективы", международный
симпозиум (2015 ; Кишинэу). Материалы докладов Международного симпозиума "За-
щита растений – результаты и перспективы", 27-28 окт. 2015 / редкол.: М. Батко [и др.].
– Кишинёв : Институт генетики, физиологии и защиты растений, 2015 [Tipogr. "Print-
Caro"]. – 403 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Информационный бюллетень ВПРС МОББ, ISBN
978-9975-56-265-2 ; 47).
Antetit.: Акад. Наук Молдовы, Ин-т генетики, физиологии и защиты растений,
Междунар. орг. по биолог. борьбе с вредными животными и растениями. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-266-9.
[2015-2297].
- - 1. Protecţia plantelor.
632.9(082)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
Babuc, Vasile. Conducerea şi tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi. – Vezi Nr 2397.

634.8 Viticultură
2399. История научных исследований по виноградарству и виноделию в
Молдове / Даду К. Я., Бондаренко С. Г., Солдатенко Е. В. [и др.] ; Нац. ин-т садоводст-
ва, виноградарства и виноделия и пищевых технологий Респ. Молдов. – Кишинев : Б.
и., 2015 (Tipografia Academiei de Științe a Moldovei). – 404 p. : fig., tab. ; 25 cm. – Посвя-
щается 105-летнему юбилею Национального института виноградарства и виноделия
Молдовы.
Bibliogr.: p. 397-404 (128 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-389-6 (în cop. tare).
[2015-2317].
- - 1. Viticultură – Republica Moldova – Istorie. 2. Vinificaţie – Republica Moldova – Is-
torie.
[634.8+663.2](478)(091)
635 Plante de gradină. Grădinărit
2400. Лунный календарь огородника, 2016 : [астрологический прогноз] / [сост.:
Татьяна Кропанцева]. – [Кишинэу] : Media Toms, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 32, [1] p. :
fig. ; 21 cm. – ([Aстрологический прогноз] : Молдова 2016 ; 7). – ISSN 1857-386X.
F. f. de tit. – [5400] ex.
ISBN 978-9975-4417-8-0.
[2015-2324].
- - 1. Grădinărit – Prognoze astrologice.
635:133.52

40
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


2401. Sava, Victor.
Amenajarea spaţiilor verzi în localităţile rurale : [plante floricole] / Victor Sava ; red. șt.:
Gheorghe Postolache ; Acad. de Științe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chișinău : S.
n., 2015 [Tipogr. "Grafema Libris"]. – 190 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188-189. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-195-6.
[2015-2366].
- - 1. Plante floricole. 2. Spaţii verzi – Amenajare.
635.9:712.3/.4
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
2402. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău : [UASM], 2015 [Tipogr.
"Print-Caro"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 44 : Zootehnie şi biotehnologii. – 2015. – 386 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-274-3.
– [2015-2292].
- - 1. Zootehnie.
636:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2403. Albot, Nata.
Eat like Moldovans : the best recipes from my mother's kitchen / Nata Albot. – Chișinău
: Casa Imago, 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 315, [8] p. : fot. color ; 23 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4361-9-9 (în cop. tare).
[2015-2314].
- - 1. Bucate moldoveneşti.
641.55(478)(083.12)
2404. Batson, Jo.
Cooking for Moldova : A collection of recipes pulled together from childhood, family and
friends / Jo Batson ; phot.: Irina Weithöner. – [Chişinău : Licorn, 2015]. – 108 p. : fot. color ;
24 cm.
ISBN 978-9975-9790-8-5.
[2015-2368].
- - 1. Cărţi de bucate.
641.5(083.12)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2405. Aizenştadt, Constantin.
Întrebări și teste tematice : pentru pregătirea de examenul teoretic și obținerea permi-
sului de conducere categoriile/subcategoriile A1, A2, A, B1 și B : comentate succint =

41
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Экзаменационные тематические задачи : для подготовки к теоретическому экзамену на


получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий А1, А2, А, В1 и В : с
кратким авторским комментарием / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – [Ed. rev.]. –
Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Vite-Jesc"). – 196 p. : fig. fig. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3068-1-2.
[2015-2493].
- - 1. Permise de conducere – Transport auto – Teste.
656.1.091.1(079)=135.1=161.1
657 Contabilitate
2406. Cîndea, Moise.
Audit financiar-contabil : [pentru uzul studenţilor] / Moise Cîndea. – Chișinău : Tehnica-
Info, 2015 [Tipogr. "PIM", Iaşi]. – 175 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 171-175 (46 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-390-1.
[2015-2378].
- - 1. Audit financiar-contabil.
657.01(075.8)
2407. "Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare
și performanță″, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău). Conferinţa ştiinţifi-
că internaţională ″Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și
performanță″, (02 apr. 2015) / com. șt.: Lilia Grigoroi (președinte) [et al.] ; com. org.: Mihail
Nani [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2015. – 297 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 10 ex.
ISBN 978-9975-75-755-3.
[2015-2283].
- - 1. Contabilitate.
657(082)=135.1=111=161.1
2408. Mihaila, Svetlana.
Bazele contabilității : teste grilă, situații spre rezolvare, sarcini de reflecție pentru lucrul
individual / Svetlana Mihaila, Lica Erhan ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chișinău : S.
n., 2015 (Tipogr. "Cavaioli"). – 150 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referințe bibliogr.: p. 149 (20 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-59-140-9.
[2015-2262].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657(079)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2409. Ţîrlea, Mariana Rodica.
Gestiunea financiară a întreprinderii : [monografie] / Mariana Rodica Ţîrlea ; red. şt.:
Rodica Perciun. – Chişinău : INCE, 2015 – . – 25 cm.
Partea 1-a. – 2015. – 184 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 182-184 (58 tit.) şi în subsol. –
100 ex. – ISBN 978-9975-3032-5-5. – [2015-2289].
- - 1. Gestiunea financiară a întreprinderii.

42
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

658.15
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
Stepanov, Georgeta. Jurnalismul social: aspecte definitorii. – Vezi Nr 2283.
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
2410. Artiomov, Laurenţia.
Microbiologia produselor alimentare : Note de curs / Laurenţia Artiomov ; MOLDCOOP,
Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2015. – 134 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134. – 50 ex.
ISBN 978-9975-81-006-7.
[2015-2468].
- - 1. Microbiologie alimentară.
663/664(075.8)
664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine
2411. Maleca, Tudor.
Metode de determinare a indicilor calităţii grăsimilor alimentare / Tudor Maleca ;
MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2015.
– 46 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-81-008-1.
[2015-2470].
- - 1. Grăsimi alimentare.
664.3(076.5)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
677 Industrie textilă
2412. Studiul materialelor textile : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de
laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Ușoară, Catedra Tehnologia Confecțiilor din
Țesături și Tricoturi ; elab.: Neonila Siroș, Jana Cîrja ; red. resp.: Angela Scripcenco. – Chiși-
nău : UTM, 2015 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-393-6.
Compartimentul 1 : Fibre și fire textile. – 2015. – 50 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 46 (10
tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-394-3. – [2015-2318].
- - 1. Materiale textile.
677.1/.5(076.5)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
2413. Junghietu, Grigore.
Introducere la cursul de cosmetologie modernă : [pentru uzul studenţilor] / Grigore
Junghietu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Biomedicină și Ecologie. – Chișinău : ULIM,
2015. – 319 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 305-306 (34 tit.) şi în subsol. – Indice : p. 308-319. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-72-0.
[2015-2497].
- - 1. Cosmetologie.

43
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

687.55(075.8)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2414. Памятники русской культуры и истории в Молдове : [фотоальбом] /
авт.-сост., коорд.: Олег Бабенко ; соавт.-сост.: Мария Брагар [и др.] ; фот.: Д. А. Топал ;
Славян. ун-т Респ. Молдова, Рос. центр науки и культуры в Респ. Молдова. – Кишинэу :
[Славянский университет Молдовы], 2015 (Tipogr. "Valinex") – . – 30 cm. – ISBN 978-
9975-117-28-9.
Часть 2. – 2015. – 151, [1] p. : fot., fot. color. – Bibliogr.: p. 148 (36 tit.). – 300 ex. –
ISBN 978-9975-117-29-6 (în cop. tare). – [2015-2260].
- - 1. Monumente de istorie şi cultură rusă din Republica Moldova.
719(478)(084.12)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2415. Conspecte numismatice (V) / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filo-
sofie, Catedra Arheologie şi Istorie Antică ; resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău : CEP
USM, 2015. – 54, [2] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-722-9.
[2015-2390].
- - 1. Numismatică.
737.1(082)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2416. Vladimir Palamarciuc : pictură/grafică : Catalogul expoziţiei personale, 2015 /
imagine: Iurie Foca. – [Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [118] p. : reprod.
color ; 24 x 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [100] ex.
ISBN 978-9975-87-014-6 (în cop. tare).
[2015-2411].
- - 1. Pictură. 2. Palamarciuc, Vladimir, 1945 - …, pictor.
75/76.071.1(084.11)
2417. Любич, Павел.
Галерея "L & Анна" вместе 25 лет / Павел Любич. – Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 110 p. : il., i-xx p. fot. ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-66-485-1.
[2015-2376].
- - 1. Galerie de artă.
75/76.071.1

44
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

78 MUZICĂ
2418. Gribincea, Nicolae.
Îngăduie-mi să te cunosc, Iubire : Romanţe / Nicolae Gribincea, Galina Furdui ;
notagrafiere : Andrei Tamazlâcaru, Victor Botnaru. – Chişinău : Cu drag, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 55, [1] p. : fig., il., n. muz. ; 24 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0201-9 (eronat).
ISBN 978-9975-4388-6-5 (eronat).
[2015-2450].
- - 1. Romanţe. 2. Versuri melodice.
784.3+821.135.1(478)-192 Furdui
2419. Iuncu, Rodica.
Păstorul solitar, sau Naiul lui Vasile Iovu / Rodica Iuncu ; engl. transl. of chronology
and essay by Lucia Weise (née Leahu) ; trad. din rom. în engl.: Lucia Weise (Leahu) ; trad.
din rusă în rom.: Rodica Iuncu ; trad. din germ. în rom.: Gheorghe Iovu ; prez. graf.: Igor
Condrea. – Chişinău : S. n., 2015 (Combinatul Poligrafic). – 289, [1] p. : fot., fot. color ; 28 cm.
Text parţial : lb. engl. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău, Primăriei
comunei George Enescu, jud. Botoşani, România. – 500 ex.
ISBN 978-9975-129-18-3 (în cop. tare).
[2015-2443].
- - 1. Iovu, Vasile, 1950 - …, naist, artist al poporului din Republica Moldova.
788.9.071.2
2420. Lumânarea vieţii : Tatiana Sofronovici: [interpretă de folclor] : In memoriam /
concepţie şi realizare: Ştefan Sofronovici ; cop., foto: Victor Sacaliuc. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău
: Pontos, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 185, [2] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Familiei Popuşoi (Chişinău), Familiei Morgoci (Durleşti),
Familiei Ciobanu (s. Bălăneşti, Nisporeni) [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-687-7 (în cop. tare).
[2015-2408].
- - 1. Sofronovici, Tatiana, 1959-2012, interpretă de folclor.
784.4.071.2(092)
2421. Mîţu, Alexei.
Angela Păduraru, Privighetoarea de la Nemţeni : cronici, schițe, documente, fotografii /
Alexei Mîţu. – Chișinău : Lexon-Prim, 2015 (Tipografia Reclama). – 209 p. : fot., fot. color,
tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Mol-
dova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9609-5-3 (în cop. tare).
[2015-2306].
- - 1. Păduraru, Angela, 1938-1995, interpretă de muzică populară.
784.4.071.2
2422. Veșnic tânără, vioara... : Album de piese / Comitetul Unit Americano-Evreiesc
de Distribuire din Moldova, Centrul Cultural "KEDEM" ; concepție: Larisa Neaga. – Chișinău :
Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 39, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.

45
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al Comitetului Unit Americano-Evreiesc de Distribuire din


Moldova, Centrul Cultural Evreiesc "KEDEM". – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0239-2.
ISBN 978-9975-51-627-3.
[2015-2247].
- - 1. Muzică pentru vioară.
787.1
2423. Чолак, Владимир.
Четыре сонета : на стихи Лопе де Вега : (для баса и фортепиано) / Владимир Чо-
лак ; облож.: Романчук Руксанда. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 34, [1]
p. : n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0244-6.
ISBN 978-9975-51-692-1.
[2015-2476].
- - 1. Muzică pentru fortepiano şi bas.
786.2.087.613.3
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2424. Lupuleac, Victoria.
Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării disgrafiei la elevii clase-
lor primare : (monografie) / Lupuleac Victoria, Goncearuc Svetlana, Demcenco Petru ; red.
şt.: Dorgan Viorel. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Valinex"]. – 209 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 148-165 (220 tit.).
ISBN 978-9975-68-275-6.
[2015-2257].
- - 1. Educaţie fizică – Învăţământ primar.
796.012:373.3
2425. Mruţ, I. D.
Metoda modificată de determinare a indicilor randamentului de muncă fizică PWC150(V)
и PWC170(V) înotătorilor cu aplicarea eforturilor specifice : Monografie / Mruţ I. D., Lupaşco V.
I. ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova, Centrul de Cercetări Ştiinţifice în
Domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Primex Com"]. – 204
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 200-202 (50 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-110-51-8.
[2015-2300].
- - 1. Înotători – Determinarea frecvenţei cardiace.
797.2.012.11:616.12-008.3
2426. Кушнерёв, А. Г.
Основы стратегического управления и бизнес-планирования в сфере физической
культуры и спорта / Кушнерёв А. Г. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова.
– Кишинёв : Б. и., 2015 (Tipogr. "Primex-Com"). – 143, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 143 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-52-5.

46
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

[2015-2477].
- - 1. Educaţie fizică – Organizare – Planificare. 2. Sport – Organizare – Planificare.
796/799:334.7
2427. Милякова-Роман, Е.
Тетрадь для семинарских работ по курсу "Теория и методика физической культу-
ры" : Учебное пособие для студентов / Е. Милякова-Роман, И. Курдов. – [Chişinău :
Valinex, 2015]. – 48 p. ; 30 cm.
F. f. de tit. – [50] ex.
ISBN 978-9975-68-266-4.
[2015-2252].
796.01(076.5)
2428. Полевая-Секэряну, А. Г.
Интенсификация учебно-тренировочного процесса дзюдоистов средствами рит-
мического воспитания и музыки : Монография / Анжела Полевая-Секэряну, Ольга Аф-
тимичук. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr. "Valinex"). – 170 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 114-133 (251 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-270-1.
[2015-2253].
- - 1. Judo – Antrenamente.
796.853.23.015:37.015
2429. Полевая-Секэряну, Анжела.
Методика подготовки дзюдоистов на этапе начальной спортивной специализации
: Учебно-методическое пособие / Анжела Полевая-Секэряну. – Кишинэу : Б. и., 2015
[Tipogr. "Valinex"]. – 48 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 34-39 (48 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-268-8.
[2015-2287].
- - 1. Judo – Instruire.
796.853.23.015(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2430. Ciobanu, Rodica.
Retorica juridică : Notițe de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Dep. Drept Public. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 158 p. : fig. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-933-69-8.
[2015-2382].
- - 1. Retorică juridică.
808.5:34(075.8)
2431. "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european", coloc-
viul internaţional (6 ; 2012 ; Chişinău). Colocviul Internaţional "Filologie modernă: realizări
şi perspective în contextul european. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi
literară" : Cercetarea filologică între tradiţie şi inovare, (ed. a 6-a), 11-12 oct. 2012 / [coord.:

47
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Inga Druţă, Viorica Răileanu]. – Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2015 [Tipogr. "Elan
Poligraf"]. – 374 p. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Texte : lb. rom., fr., rusă. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4358-4-0.
[2015-2377].
- - 1. Filologie modernă.
80/81(082)=135.1=133.1=161.1
Modele de rezolvare a temelor pe acasă. – Vezi Nr 2374.

2432. ″Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice″, conferință științifică


(1 ; 2014 ; Bălți). Conferința științifică "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice",
(Ediția 1-a), 6 dec. 2014 / resp. de ed.: Lina Cabac. – Bălți : S. n., 2015 [Tipografia din Bălţi].
– 272 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat ″Alecu Russo″ din Bălți, Fac. de Litere, Catedra de filologie en-
gleză şi germană. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., gern.
– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-132-36-7.
[2015-2352].
- - 1. Lingvistică. 2. Limbi străine – Metodica predării.
[80/81+37.016.046]:378.4(478-21)(082)=00
2433. Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи : Збірник наукових
праць / Приднiстровский державний ун-т iм. Т. Г. Шевченка, Філолог. фак., Каф. укр.
філології ; редкол.: М. Л. Дружинець (відповідальний ред.) [и др.]. – Тирасполь : Б. и.,
2015 (ДУВПП "Бендерська типографія "Поліграфіст") – . – 20 cm. – (Серія: Культура.
Мовознавство. Літературознавство, ISBN 978-9975-4298-8-7). – ISBN 978-9975-4298-9-4.
– До 85-рiччя філологічного факультету та ПДУ ім. Т. Г. Шевченка.
Вип. 2. – 2015. – 320 p. – Texte : lb. ucr., rusă. – Rez.: paral.: lb. engl., ucr. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 52 ex. – ISBN 978-9975-3086-0-1. – [2015-2473].
- - 1. Comunicare interculturală.
80/81+821.161.2.09(082)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2434. Cernei, Cristina.
Long-Term Plans in English for: grades 2-4 / Cristina Cernei ; Moldova English
Teachers' Assoc. (META). – [Chișinău] : S. n., 2015 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 94 p. : tab. ; 21 x
30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-269-0.
[2015-2294].
- - 1. Limba engleză.
811.111(072)
2435. Ixari, Aliona.
Business English Essentials : (note de curs) / Aliona Ixari. – Chișinău : S. n., 2015
[Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 220 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

48
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Bibliogr.: p. 220 (22 tit.). – 120 ex.


ISBN 978-9975-66-477-6.
[2015-2371].
- - 1. Limba engleză – Antreprenoriat.
811.111:334(075.8)
2436. Long-Term Plans in English for: grades 5-12 / Arsene Aliona, Lupu Olga,
Nederita Liliana [et al.] ; English Teachers' Assoc. (META). – [Chișinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Print-Caro")]. – 237 p. : tab. ; 21 x 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-268-3.
[2015-2293].
- - 1. Limba engleză.
811.111(072)
811.134.2 Limba spaniolă
2437. Roșca, Angela.
Identidad e interculturalidad en el discurso de viaje : Apuntes para el curso
universitario / Angela Roșca ; Univ. de Estado de Moldova, Fac. de Lenguas y Literaturas
Extranjeras, Dep. de Lingüistica Románica y Comunicación Intercultural. – Chișinău : CEP
USM, 2015. – 67 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-724-3.
[2015-2392].
- - 1. Limba spaniolă.
811.134.2'42(075.8)
811.135.1 Limba română
2438. Gavriliță, Raisa.
Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 8-a / Raisa
Gavriliță. – [Chișinău] : Arc, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-837-3.
[2015-2410].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2439. Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 12-a / Tamara Cristei,
Adrian Ghicov, Olga Cosovan [et al.] ; comisia de evaluare: Nicolae Leahu [et al.] ; Min. Edu-
caţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 307, [1] p. :
fig., tab. ; 27 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – [16000] ex.
ISBN 978-9975-3033-1-6.
[2015-2363].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
2440. Limba şi literatura română : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat
: profilul umanist și real / coord.: Viorica Gonciaruc. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2015]
(Tipogr. "Bons Offices"). – 120 p. : tab. ; 24 cm.

49
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-35-0.
[2015-2416].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
811.161.1 Limba rusă
2441. Дрозд, Галина.
Родное слово : Русский язык : Учебник для школ с обучением на русском языке :
1 класс / Галина Дрозд, Валентина Плешка. – Кишинэу : Lyceum, 2015 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 84 p. : des. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3064-3-0.
[2015-2272].
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(075.2)
2442. Дрозд, Галина.
Тетрадь-приложение к учебнику "Родное слово. Русский язык" : Учебное пособие
для учащихся 1 класса школ с обучением на русском языке / Галина Дрозд ; отв. за
изд.: Татьяна Никулча. – Кишинэу : Lyceum, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 56 p. ;
24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3064-2-3.
[2015-2271].
811.161.1(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2443. Flori alese din poezia americană : [antologie] / sel. și trad. de Nicolae Dabija. –
Chișinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 100 p. : il. ; 12 x 20
cm. – (Colecția "Pegas", ISBN 978-9975-3070-2-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-3070-1-7.
[2015-2269].
- - 1. Poezie.
821.111(73)-8=135.1
2444. Rand, Ayn.
Revolta lui Atlas : Roman : [în vol.] / Ayn Rand ; trad. din engl. de Radu Săndulescu ;
cop.: Vitalie Coroban. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Car-
tier clasic / coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-902-7). – ISBN 978-9975-79-885-3.
Vol. 3 : A este A. – 2015. – 615, [1] p. – Tit. orig.: Atlas Shrugged. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-79-767-2 (în cop. tare şi supracop.). – 179,00 lei. – [2015-2447].
- - 1. Romane.

50
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

821.111(73)-312.1 Rand
821.112.28(478) Literatură în idiş din Republica Moldova
2445. Lemster, Moisei.
Un cîntec evreiesc : la umbra nucului bătrîn : [versuri] / Moisei Lemster ; [trad. din idiș
de Boris Druță]. – Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 64 p. : des., fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-59-007-5.
[2015-2261].
- - 1. Poezie.
821.112.28(478)-1=135.1 Lemster
821.131.1 Literatură italiană
2446. Bianchi, Vincenzo.
Dalta trezită de rocă : [versuri] / Vincenzo Bianchi ; sel. și trad. de Nicolae Dabija ; il. de
aut. – Chișinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 100 p. : il. ; 12 x
20 cm. – (Colecţia "Pegas").
500 ex.
ISBN 978-9975-3070-4-8.
[2015-2270].
- - 1. Poezie.
821.131.1-1=135.1 Bianchi
821.135.1 Literatură română
2447. Cistelecan, Al.
Zece femei : Eseu / Al. Cistelecan ; cop.: Floarea Ţuţuianu. – [Chişinău] : Cartier, 2015
(Tipogr. "Bons Offices"). – 159, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier Rotonda / coord. de Em. Galaicu-
Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-023-9.
96,00 lei. – [2015-2399].
- -1. Eseuri.
821.135.1-4 Cistelecan
Dulce-i graiul Ţării mele. – Vezi Nr 2460.

2448. Dumitrescu, Florin.


Tradiții la superofertă : Între socoteala din agenție și cea de la raft / Florin Dumitrescu ;
cop.: Vitalie Coroban. – [Chișinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 191 p. : il. ; 20
cm. – (Cartier antropologic / coord. de Vintilă Mihăilescu, ISBN 978-9975-86-032-1).
Bibliogr.: p. 188-191. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-031-4.
[2015-2401].
- - 1. Eseuri.
821.135.1-9 Dumitrescu:659
2449. Negru, George.
Mănăstirea neamului : Poezii / George Negru. – [Bălți] : S. n., 2015 (Tipografia din
Bălţi). – 67, [4] p. : fot., [1] f. port. ; 21 cm.

51
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul finacniar al preşedintelui SRL "Bosvelia" Veronica Boubătrân,


preşedintelui SRl "Agent Inter", Veaceslav Gurduza, soţilor Liubovi şi Valeriu Furtuna [et al.].
– 85 ex.
ISBN 978-9975-132-41-1.
[2015-2353].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Negru
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2450. Agachi, Ștefan.
Pasăre-n alertă gândurile... : Aforisme / text, cop., imagini: Ștefan Agachi ; pref.: Nico-
lae Rusu. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 100 p. : des. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-678-5 (în cop. tare).
[2015-2248].
- - 1. Aforisme.
821.135.1(478)-84 Agachi
2451. Babele, Mihai (Michael).
Elena Vlahiţa : micro-roman / Mihai (Michael) Babele. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr.
"Artpoligraf"). – 89 p. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Mihai Niceainicu. – Bibliogr.: p. 89 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3036-9-9.
[2015-2383].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-311.6 Babele
2452. Beșleagă, Vladimir.
Tata Vasile : în 73 de episoade și XIV scrisori : Memorii / Vladimir Beșleagă ; cop.: Vita-
lie Coroban. – [Chișinău : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 200, [1] p. : fot. ; 20 cm. –
(Cartier Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
300 ex.
ISBN 978-9975-79-814-3.
120,00 lei. – [2015-2397].
- - 1. Memorii.
821.135.1(478)-94 Beşleagă
2453. Botezatu, Sergiu.
La un pas de sine : poezie / Sergiu Botezatu ; pict.: Vasile Botnaru. – Chişinău : S. n.,
2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 204 p. : des. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-481-3.
[2015-2374].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Botezatu
2454. Cliofos, Petru.
Suflet pe altar : versuri / Petru Cliofos. – Chișinău : Ancestrala, 2015 [Tipografia "Re-
clama"]. – 82, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.

52
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

ISBN 978-9975-4219-4-2.
[2015-2303].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cliofos
2455. Clipa, Constantin.
Urme tăinuite : Catrene umoristice / Constantin Clipa ; pref., cop., imagini: Ștefan
Agachi. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 27 p. : des. ; 12 x 17 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-696-9.
[2015-2500].
- - 1. Catrene umoristice.
821.135.1(478)-17 Clipa
2456. Cobzac, Victor.
Prologul marilor iubiri : [versuri : în vol.] / Victor Cobzac. – Chişinău : Tehnica-Info, 2015
– . – 20 cm. – (Între pană şi penel, ISBN 978-9975-63-378-9). – ISBN 978-9975-63-327-7.
Vol. 2. – 2015. – 180 p. : des. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-379-6. – [2015-2230].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cobzac
2457. Cutasevici, Gheorghe.
Visele transpuse-n amintiri : Secvențe foto-biobibliografice / Gheorghe Cutasevici ;
prez. graf.: Roman Cutasevici ; fot.: Nicolae Mitrofan [et al.]. – Chișinău : Labirint, 2015. – 159
p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-42-9.
[2015-2245].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.135.1(478)-94 Cutasevici
2458. Doloton, Mihai.
Frământări din morminte : Versuri / Mihai Doloton ; în loc de pref.: Marcela Mardare ;
cop. de aut. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 75, [4] p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-628-0.
[2015-2475].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Doloton
2459. Druță, Boris.
Trandafiri pentru idiş : (traduceri din poeții evrei) / Boris Druță. – [Chișinău : S. n., 2015
(Tipogr. "Cavaioli")]. – 132 p. : fot., n. muz. ; 20 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-59-141-6.
[2015-2263].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Druţă+821.112.28(478)-1=135.1

53
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2460. Dulce-i graiul Țării mele : Antologie : Reflecții și maxime / concepție, sel. și în-
grijire: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chișinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 197, [2] p. : il. ; 11 x 19 cm.
Bibliogr.: p. 192 (7 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-51-669-3.
[2015-2412].
- - 1. Reflecţii. 2. Maxime.
821.135.1(478)-8+821.135.1-8
Gribincea, Nicolae. Îngăduie-mi să te cunosc, Iubire. – Vezi Nr 2418.

2461. Marian, Boris.


Muzeul prietenilor mei, sau Carte de dedicații : Ode, ditirambe, șarje și epigrame : Pen-
tru amici și cunoscuți = Музей моих друзей, или Книга посвящений : Оды, панегирики,
эпиграммы, дифирамбы а также дружеские и не очень шаржи / Boris Marian. – Chișinău :
S. n., 2015 (Combinatul Poligrafic). – 63 ; 136 p. : fot. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.
ISBN 978-9975-129-20-6.
[2015-2268].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-7 Marian
2462. Mazilu, George.
Pământu-acesta dintre două râuri : Versuri patriotice / George Mazilu ; prez. graf. de
aut. – Chişinău : Labirint, 2015. – 391 p. : il., il. color, [1] f. port. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-122-35-1.
[2015-2242].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mazilu
2463. Negrea-Sorocataia, Valentina.
Cu sufletul prin farmec de poezie / Valentina Negrea-Sorocataia. – [Bălţi : S. n., 2015
(Tipografia din Bălţi)]. – 142 p. : il., fot., [1] f. port. ; 21 cm.
Sponsori: Serafima Povorozniuc, Oxana Domentii. – 30 ex.
ISBN 978-9975-132-43-5.
[2015-2355].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Negrea-Sorocataia
2464. Răileanu, Mariana.
Singur în întuneric : [roman] / Mariana Răileanu. – Chișinău : Editura pentru Literatură
şi Artă, 2015 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 183 p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3070-5-5.
[2015-2246].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Răileanu
2465. Roşca, Nicolae.

54
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Deşteptaţi-l pe Ion! : Alegorie veselă şi tristă în două acte / Nicolae Roşca. – [Chişinău
: S. n.], 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 144 p. ; 22 cm. – (Moldova Aeterna, ISBN 978-9975-
4345-7-7).
100 ex.
ISBN 978-9975-4345-6-0.
[2015-2332].
- - 1. Piese.
821.135.1(478)-2 Roşca
2466. Russo, Andreea.
Amintiri din viitor : [povestiri] / Andreea Russo. – [Chișinău] : Bestseller, 2015 (Tipogr.
"Bons Offices") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3093-4-9.
Vol. 1. – 2015. – 127, [8] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3093-5-6. – [2015-2404].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3 Russo
2467. Silvestru, Aurelian.
Cu gândul la tine : [proze scurte] / Aurelian Silvestru. – Chişinău : TOCONO, 2015
(Combinatul Poligrafic). – 409 p. ; 21 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-4495-4-0 (în cop. tare).
[2015-2232].
- - 1. Reflecţii.
821.135.1(478)-3 Silvestru
2468. Дрозд, Галина.
Читалочка : Книга по литературному чтению : 1 класс / Галина Дрозд, Валентина
Плешка. – Кишинэу : Lyceum, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 132 p. : des. color ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-3064-4-7.
[2015-2273].
- - 1. Selecţiuni.
[821.135.1(478)+821.161.1]:373.3.016(075.2) Дрозд

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2469. Вакарчук, Людмила.
Живи добром : Стихотворения и рассказы / Людмила Вакарчук. – Кишинэу : Ла-
биринт, 2015. – 225 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-41-2.
[2015-2244].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-8 Вакарчук
2470. Иванов, Юрий.
Дорога мечты : День белорусской письменности 2014 года: путевые заметки и
размышления / Юрий Иванов. – Бельцы : Б. и., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 68 p. : fot. ; 21
cm.

55
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75 ex.
ISBN 978-9975-132-48-0.
[2015-2358].
821.161.1(478)-992 Иванов
2471. Каюров, Георгий.
Полынь-трава : [повести] / Георгий Каюров. – [Кишинёв] : Litera AVN, 2015 [Tipo-
grafia Reclama]. – 157, [2] p. : il. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [340] ex.
ISBN 978-9975-74-759-2.
[2015-2439].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Каюров
2472. Римская, Элла.
Тайна древних холмов : Фантастический роман / Римская Элла ; облож.: Руксан-
да Романчук. – Chişinău : Pontos, 2015 (Tipogr. "Print-Caro"). – 286, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-688-4.
[2015-2249].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Римская
2473. Суршков, Валерий.
Меж двух берегов : [новеллы, рассказы, стихи] / Валерий Суршков. – [Кишинэу :
Б. и., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 358, [16] p. : fot. ; 21 cm.
80 ex.
ISBN 978-9975-66-476-9.
[2015-2370].
- - 1. Nuvele. 2. Povestiri. 3. Poezie.
821.161.1(478)-8 Суршков
2474. Тихман, Яков.
″Moзг″ Давида : Маленькая сага / Яков Тихман. – Кишинёв : Б. и., 2015 [Тип.
"Metrompaş"]. – 280 p. ; 12 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-3026-8-5.
[2015-2311].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Тихман
821-93 Literatură pentru copii
2475. Albă ca Zăpada : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea Fraţilor
Grimm] / il.: Tatiana Varvariuc. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x
30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-21-9.
[2015-2341].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5

56
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

2476. Alice în Ţara Minunilor : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie : după povestea lui
Lewis Carroll] / il.: Irina Afteni. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x
30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-25-7.
[2015-2338].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2477. Bucle de Aur : poveste populară engleză : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] /
il.: Tatiana Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-32-5.
[2015-2455].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2478. Bunul doctor Aoleu : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] / il.: Tatiana
Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-31-8.
[2015-2454].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2479. Capra cu trei iezi : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea lui Ion
Creangă] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x
48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-41-7.
[2015-2462].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2480. Carte vie de colorat = Живая раскраска : 3 D : 2 + : Carte de colorat pentru
dispozitive mobile. – [Chişinău] : 3D Reality, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [20] p. :
des., des. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3100-0-0.
[2015-2420].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2481. Cocoşel Creastă de Aur : poveste populară : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cu-
tie] / il.: Tatiana Varvariuc. – Chişinău : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-33-2.
[2015-2456].
- - 1. Puzzle.

57
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821-93:794.5
2482. Dănilă Prepeleac : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie : după povestea lui Ion
Creangă] / il.: Petru Petreanu. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x
30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-26-4.
[2015-2334].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2483. Douăsprezece luni ale anului : poveste slovacă : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o
cutie] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-30-1.
[2015-2453].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2484. Fata babei şi fata moşneagului : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după
povestea lui Ion Creangă] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-
Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-47-9.
[2015-2465].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2485. Frumoasa adormită : Puzzle : 120 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea Fra-
ţilor Grimm] / il.: Tatiana Varvariuc. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). –
24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-28-8.
[2015-2337].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2486. Frumoasa și Bestia : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după poveste lui
Jeanne Marie Leprince De Beaumount] / il.: Tatiana Varvariuc. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015
(Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-22-6.
[2015-2339].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2487. Găinuşa porumbacă : poveste populară : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] /
il.: Tatiana Varvariuc. – Chişinău : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-36-3.

58
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

[2015-2459].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2488. Gogoaşa : poveste populară : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după poves-
tea Tatianei Varvariuc]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-34-9.
[2015-2457].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2489. Greierul şi furnica : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după poeziile lui Alecu
Donici] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-42-4.
[2015-2463].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2490. La Mulţi Ani!: Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după poeziile Inesei Tăutu] /
il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-43-1.
[2015-2464].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2491. Mănuşa colorată : poveste populară : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] / il.:
Tatiana Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-35-6.
[2015-2458].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2492. Motanul încălţat : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea lui Char-
les Perrault] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32
x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-29-5.
[2015-2452].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2493. Păcală și Tândală : snoavă populară : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie] / il.: Pe-
tru Petreanu. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-20-2.
[2015-2335].

59
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2494. Personaje vii = Живые герои : 3 D : 2 + : Carte de colorat pentru dispozitive
mobile. – [Chişinău] : 3D Reality, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [20] p. : des., des.
color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-3100-1-7.
[2015-2421].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2495. Pinochio : [poveste] : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] / il.: Tatiana
Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-48-6.
[2015-2466].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2496. Povestea porcului : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea lui Ion
Creangă] / il.: Petreanu Petru. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x
48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-49-3.
[2015-2467].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2497. Pupăza din tei : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestirea lui Ion
Creangă] / il.: Tatiana Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32
x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-37-0.
[2015-2460].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2498. Rățușca cea urîtă : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie : după povestea lui
Hans Christian Andersen] / il.: Irina Afteni. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-
Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-24-0.
[2015-2333].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2499. Ridichea : poveste populară : Puzzle : 30 piese : 3+ : [într-o cutie] / il.: Tatiana
Varvariuc. – [Chişinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 32 x 48 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-38-7.

60
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

[2015-2461].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2500. Soldățelul de plumb : Puzzle : 120 piese : [într-o cutie : după povestea lui Hans
Christian Andersen] / il.: Petru Petreanu. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-
Design"). – 24 x 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-27-1.
[2015-2336].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2501. Ursul păcălit de vulpe : Puzzle : 30 piese : [într-o cutie : după povestea lui Ion
Creangă] / il.: Irina Afteni. – [Chișinău] : Dorinţa, 2015 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 24 x 30
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-130-23-3.
[2015-2340].
- - 1. Puzzle.
821-93:794.5
2502. Vulpea şi cocorul : Prima poveste în realitate augmentată = Лиса и журавль :
Первая сказка в дополненной реальности : 3 D : 2+ : Carte de colorat pentru dispozitive
mobile. – [Chişinău] : 3D Reality, 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [20] p. : des., des.
color ; 30 cm. – (Citeşte şi colorează = Сказки-раскраски, ISBN 978-9975-3100-3-1).
1000 ex.
ISBN 978-9975-3100-2-4.
[2015-2422].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2503. WOW! : Carte de colorat cu activități / il.: Amélie Serge ; graf.: Amélie Serge,
Natalia Vîhocenco. – [Chișinău] : Cartea, 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 23 cm. – ISBN 978-
9975-4345-8-4.
[Partea 1-a : Oiţa]. – 2015. – [18] p. : il., [2] p. abţibilduri. – F. f. de tit. – 3000 ex. –
ISBN 978-9975-4256-0-5 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – [2015-2347].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2504. [Partea a 2-a : Tigru]. – 2015. – [18] p. : il., [2] p. abţibilduri. – F. f. de tit. – 3000
ex. – ISBN 978-9975-4256-2-9 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – [2015-2348].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
2505. Creangă, Ion.
Cinci pâini : [povestire pentru copii] / Ion Creangă ; il. de Sergiu Gavrilița ; graf.: Amélie
Serge. – Chișinău : Cartea, 2015 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – [20] p. : des. color ; 23 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4256-3-6 (Tipogr. "Nova-Imprim").

61
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-2349].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
2506. Creangă, Ion.
Povestea lui Harap-Alb / Ion Creangă ; adaptare şi des. de Lică Sainciuc. – [Chişinău] :
Cartier, 2015 [Combinatul Poligrafic]. – [136] p. : des. color ; 18 x 21 cm. – (Colecţia "Cartier
codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).
Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-027-7 (în cop. tare).
143,00 lei. – [2015-2266].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
2507. Neculce, Ion.
Ştefan-Vodă şi aprodul Purice : [povestire pentru copii] / Ion Neculce ; des. şi adaptare
de Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2015 [Combinatul Poligrafic]. – [32] p. : des. color ; 21
cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8)
Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-86-028-4 (în cop. tare).
50,00 lei. – [2015-2267].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Neculce
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2508. Beșliu, Tania.
Una fiaba di Natale : [povestiri pentru copii] / Tania Beșliu ; il.: Dina Barbăroșie ; cop.:
Ana Vârtosu. – [Chișinău : S. n.,] 2015 (Combinatul Poligrafic). – 29, [3] p. : il color ; 25 cm.
Text : lb. it. – [500] ex.
ISBN 978-9975-129-21-3 (în cop. tare).
[2015-2342].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93=131.1 Beşliu
2509. Crăciun, Vera.
Dansul fulgilor de nea : (basm, poezii, ghicitori) / Vera Crăciun ; design: Natalia Nîş. –
[Chișinău] : Silvius Libris, [2015 (Combinatul Poligrafic)]. – 31, [1] p. : des. color ; 28 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-126-65-6.
[2015-2233].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Crăciun
2510. Guzun, Victor.
Animale domestice : [poezii pentru copii] / Victor Guzun ; pict.: Elena Pascaru-
Goreanu. – Chișinău : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Vite-Jesc"). – [10] p. : des. color ; 22 cm. –
(Bejuc Vladimir pentru copii, ISBN 978-9975-4320-3-0).
F. f. tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-3056-7-9 (cartonată).
[2015-2492].

62
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

- - 1. Poezii pentru copii.


821.135.1(478)-93 Guzun
2511. Guzun, Victor.
Animale sălbatice : [poezii pentru copii] / Victor Guzun ; pict.: Elena Pascaru-Goreanu.
– [Chișinău] : Bejuc-Iuvo, 2015 (Tipogr. "Vite-Jesc"). – [10] p. : des. color ; 22 cm. – (Bejuc
Vladimir pentru copii, ISBN 978-9975-4320-3-0).
F. f. tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-4320-2-3 (cartonată).
[2015-2491].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Guzun
2512. Meniuc, George.
La balul coţofenei : [poezii pentru copii] / George Meniuc ; des. de Andrei Ichim. – Chi-
şinău : Policadran, 2015. – 31, [1] p. : des. color ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4218-3-6.
[2015-2417].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Meniuc
2513. Ursache, Silvia.
Basm de iarnă / Ursache Silvia. – [Chișinău] : Silvius Libris, [2015 (Combinatul Poligra-
fic)]. – 32 p. : des. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-64-9.
[2015-2234].
- - 1. Basme.
821.135.1(478)-93 Ursache
2514. Vangheli, Spiridon.
Spionul lui Eminescu : (O nouă povestire din seria Tatăl lui Guguță când era mic) / Spi-
ridon Vangheli ; resp. de ed.: Rodica Conţu-Vangheli ; il.: Constantin Balan. – [Chișinău] :
Editura pentru Copii "Guguță", 2015 (Combinatul Poligrafic). – 47, [1] p. : il. color ; 25 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-129-19-0 (în cop. tare).
[2015-2444].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vangheli
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
2515. Самоний, Натали.
Месьé Колбасьé : Стихотворения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста / Натали Самоний ; худож.-ил.: Светлана Юрьевна Синицына. – Бендер : По-
лиграфист, 2015. – 30, [1] p. : des. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-3074-4-4.
[2015-2474].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93 Самоний

63
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2516. "În oglinzile democraţiei: literatura europeană şi etica societară", conferin-
ţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Chişinău). În oglinzile democraţiei: literatura europeană
şi etica societară : Conferinţă ştiinţifică internaţională, 21-22 mai, 2015, Chişinău / com. şt.:
Michèle Mattusch [et al.] ; com. org.: Emilia Taraburca [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2015. –
363, [1] p. ; 25 cm.
Antetit.: Dep. de Lit. Universală şi Comparată, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi
Lit. Străine. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – Apare
cu sprijinul financiar al Reprezentanţei din Rep. Moldova a Fundaţiei Conrad Adenauer. – 50
ex.
ISBN 978-9975-71-717-5.
[2015-2384].
- - 1. Critică şi istorie literară.
82/821.09(082)=135.1=161.1
2517. Zaharia, Viorica.
Dramaturgia secolului al XX-lea: între tragic și absurd : [pentru uzul studenţilor] / Viori-
ca Zaharia ; UPS ″I. Creangă″, Fac. Filologie, Catedra de Lb. Rom. și Filologie Clasică. –
Chișinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 90 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 82-84 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-83-4.
[2015-2479].
- - 1. Dramaturgie – Critică literară.
821-2.09(075.8)
821.135.1.0 Literatură română
Gavriliţă, Raisa. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2438.

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2439-40.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2518. Ciocanu, Ion.
Popas analitic în proza contemporană : [literatura română din Republica Moldova] / Ion
Ciocanu. – Chişinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 167, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-65-389-3.
[2015-2229].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.0 Literatură rusă
2519. Кудрин, Владимир.
Лев Толстой: понять и объяснить : [о творчестве русского писателя] / Владимир
Кудрин ; худож.: Алиса Л. Гнатюк. – [Изд. 2-ое]. – Кишинэу : Б. и., 2015 [Tipogr. "Elan
Poligraf"]. – 584 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-475-2.

64
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

[2015-2369].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09
2520. Репида, В. Б.
История государственности в русской литературе / Репида В. Б., Сайко О. А. ;
Молд. Общество преподавателей русс. яз. и лит. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Tipogr.
"Valinex") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-68-271-8.
Кн. 1-я : ″Понятна мне времён превратность″, XI-XVIII вв. – 2015. – 384 p. : fig. –
Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de nume : p. 373-382. – 900 ex. –
ISBN 978-9975-68-272-5. – [2015-2254].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare. 2. Istoria Rusiei în operele literare.
821.161.1.09+94(470)″10/17″
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
2521. Панько, Виктор.
Филиал "NORD" в действии : [Союза писателей Молдовы имени А. С. Пушкина] /
Виктор Панько, Ирина Христюк. – Бельцы : Б. и., 2015 [Tipografia din Bălţi]. – 241 p. : fot. ;
21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-132-46-6.
[2015-2357].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09(092)
2522. Шишкан, Константин.
Диалог с "зелёным разумом" земли : (проблемы сохранения антропо-природного
равновесия в условиях современных трансформационных процессов) / Константин
Шишкан. – Кишинэу : Б. и., 2015 (Типография "Алина Скороходова"). – 201, [16] p. : des.
; 21 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 212-213 şi în note : p. 202-211. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3045-4-2.
[2015-2301].
- - 1. Ecologia în operele literare.
821.161.1(478).09
821.161.2.0 Literatură ucraineană
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи. – Vezi Nr 2433.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
Modele de rezolvare a temelor pe acasă. – Vezi Nr 2374.
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
2523. Geografie : clasa a 5-a : Caietul elevului / Elena Sochircă, Elena Beregoi, Vitalie
Mamot [et al.]. – Chișinău : Lumina, 2015 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : h., tab. ; 24
cm.

65
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2000 ex.
ISBN 978-9975-65-393-0.
[2015-2228].
- - 1. Geografie – Teste.
911(075.3)
2524. Topor, Radu.
Geografie : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat / Radu Topor. – [Chişi-
nău] : TEO-Educaţional, 2015 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 88 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-34-3.
[2015-2405].
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
2525. Studii de arhondologie şi genealogie : [în vol.] / aut.: Bacalov Sergiu (coord.)
[et al.] ; rec. şt.: Demir Dragnev, Liliana Condraticova ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Istorie. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-80-
825-5.
[Vol.] 2. – 2015. – 350, [1] p. : fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb.
rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 110 ex. – ISBN 978-9975-87-
017-7. – [2015-2406].
- - 1. Istoria familiilor. 2. Nobilime – Istorie.
929.5/.7
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2526. Witmann, Anna M.
Coşmar în Balcani : Un sas transilvănean în cel de-al Doilea Război Mondial : După re-
latările lui Friedrich (Fred) Umbrich / Anna M. Witmann ; pref. de Emil Hurezeanu ; trad. din
engl. de Tatiana Dragomir. – [Chişinău] : Cartier, 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 446, [2] p. :
fot. ; 20 cm. – (Cartier istoric / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Referinţe bibliogr. în note : p. 424-447. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-030-7 (în cop. tare).
223,00 lei. – [2015-2400].
- - 1. Europa de Est – Istorie. 2. Al Doilea Război Mondial.
94(4-11)"1941/1945"
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 2532.

66
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(470) Istoria Rusiei
Репида, В. Б. История государственности в русской литературе. – Vezi Nr 2520.
94(478) Istoria Republicii Moldova
2527. Podgorodnîi, Serghei.
Istoria satului Petrunea : [raionul Glodeni] / Serghei Podgorodnîi ; coord.: Daniel
Guşan. – Ed. a 2-a. – [Bălți] : Tipografia din Bălţi, 2015. – 146 p. : fot. ; 21 cm.
160 ex.
ISBN 978-9975-132-44-2.
[2015-2354].
- - 1. Petrunea – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2528. Rîşcani – meleag cu falnice destine : [din istoria raionului] / coord. al ed., ima-
gini: Lilia Opalco. – Chişinău : S. n., 2015 (Tipogr. "Bons Offices"). – 272 p. : fot., fot. color ;
31 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., engl., rusă. – [300] ex.
ISBN 978-9975-87-019-1 (în cop. tare).
[2015-2418].
- - 1. Rîşcani – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
2529. Книга памяти уроженцев Азербайджана, погибших во Второй мировой
войне на территории Республики Молдова / Посольство Азербайджанской Респ. в
Респ. Молдова ; под ред.: Намика Алиева. – Кишинэу : Б. и., 2015. – 376 p. : fot., tab. ; 29
cm.
[2015-2313].
- - 1. Al Doilea Război Mondial. 2. Azerbaidjenii în al Doilea Război Mondial.
94(478):94(479.24)"1941/1945"(092)
2530. Кудрин, Владимир.
Знакомьтесь: Приднестровье / Владимир Кудрин. – 2-е изд. испр. и перераб. –
Бендеры : Полиграфист, 2015 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 272 p. : fot., fot. color ; 19 cm.
În red. aut. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4298-6-3.
[2015-2472].
- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Istorie. 2. Transnistria – Turism.
94(478-24):338.48
94(498) Istoria României
2531. Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene : In honorem academici-
an Ioan-Aurel Pop / Univ. din Oradea, Univ. Degli di Padova, Univ. de Stat din Moldova ;
coord.: Sorin Şipoş [et al.]. – Chişinău : CEP USM ; Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2015 (Tipogr. "Metropolis", Oradea). – 580 p. : fig., tab., [1] f. port. color ; 24 cm.
Texte : lb. rom., fr., it. – Bibliogr. selectivă a operei şt. a academicianului Ioan-Aurel
Pop / întocmită de Mihaela Bedecean : p. 35-103. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Preasfinţitului Părinte Gurie, Episcopul Devei şi al Hunedoarei. – 50 ex.

67
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-709-0 (CEP USM). – ISBN 978-906-10-1614-3 (Editura Universităţii


din Oradea) (în cop. tare).
[2015-2386].
- - 1. România – Istorie. 2. Pop, Ioan-Aurel, 1955 - …, istoric român.
94(498)(092)(082)=135.1=133.1=131.1
94(=135.1) Istoria românilor
2532. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Ghid de pregătire pentru bacalaureat 2016 / Adrian
Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Prag-3"]. – 288 p. : h., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-9975-77-259-4.
[2015-2496].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)
94(=163.2)(478) Istoria bulgarilor din Republica Moldova
2533. Думиника, Иван.
Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII-първата половина на XIX
век в историографията / Иван Думиника ; науч. ред.: Калчо К. Калчев, Николай Червен-
ков ; Ин-т за Културно Наследство към Акад. на Науките на Молдова, Науч. Дружество
на Българистите в Респ. Молдова. – Кишинэу : SŞB, 2015 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 439 p.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 340-408 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9577-4-8.
[2015-2304].
- - 1. Istoria bulgarilor din Republica Moldova.
94(=163.2)(478)″17/18″
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2534. Caisîn, Larisa.
Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor
de prăsilă : 421.02 – alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor : Autoref. tz. de doct.
habilitat în ştiinţe agricole / Caisîn Larisa ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău,
2015. – 50 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-47 (114 tit.).
[2015-187 Teze].
636.4.085/.087.7(043.2)
2535. Palancean, Alexei.
Dendroflora cultivată din Republica Moldova : 164.01 – Botanica : Autoref. tz. de doct.
habilitat în ştiinţe biologice / Palancean Alexei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică
(Inst.). – Chişinău, 2015. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-43 (95 tit.).
[2015-172 Teze].
581:635.9(478)(043.2)
2536. Poalelungi, Mihai.

68
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma convenţiei europene pentru apă-
rarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale : Specialitatea 552.08. Drept internaţio-
nal şi european public : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Poalelungi Mihai ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 47 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-44 (49 tit.).
[2015-176 Teze].
342.7:341.231.14(043.2)
Pentru titlul doctor
2537. Apetroaei, Gabriel Marius.
Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime : 521.03 – econ. şi
management în domeniul de activitate : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Apetroaei Gabriel
Marius ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (13 tit.).
[2015-182 Teze].
504.03:627.2(043.2)
2538. Boris, Iulia.
Rolul modificărilor structurale şi de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopaţi în
formarea proprietăţilor gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivi : 134.01 – Fizica şi tehno-
logia materialelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Boris Iulia ; Univ. de Stat din Moldova.
– Chişinău, 2015. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (28 tit.).
[2015-173 Teze].
621.315.592(043.2)
2539. Ciobanu, Octavian.
Fundamentele teoretico-practice în controlul vamal : Specialitatea: 552.03. Drept finan-
ciar (bancar, fiscal, vamal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ciobanu Octavian. – Chişinău,
2015. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.).
[2015-186 Teze].
339.543(478)(043.2)
2540. Cojocaru, Olesea.
Combaterea eroziunii solurilor bazinului de recepţie "Negrea" din zona colinară a Pru-
tului de mijloc : 155.01 – Pedologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geonomice / Cojocaru
Olesea ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". – Chişinău,
2015. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (30 tit.).
[2015-179 Teze].
631.459(043.2)
2541. Cropotova, Janna.
Tehnologia de fabricare a umpluturilor termostabile în baza sistemelor de stabilizare :
253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (Tehnologia produselor con-
servate) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice / Cropotova Janna ; Instituţia Publ. Inst. Ştiinţi-
fico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău, 2016. – 29 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (38 tit.).

69
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2015-188 Teze].
664.84/.85(043.2)
2542. Diacon, Maria.
Prevederi de politică externă în documentele programatice şi activitatea partidelor poli-
tice din Republica Moldova : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei;
instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Diacon Maria ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 33 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 27-29 (67 tit.).
[2015-185 Teze].
[327:329](478)(043.2)
2543. Dobîndă, Igor.
Procesele de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilibru în structuri semicon-
ductoare de volum şi cuantificate dimensional : 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor :
Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe fizice / Dobîndă Igor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Fizică Aplicată. – Chişinău, 2015. – 38 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-35 ( 27 tit.).
[2015-175 Teze].
535.34/37(043.2)
2544. Fetescu, Sava.
Managementul instruirii specialiştilor în domeniul educaţiei fizice prin formare alternati-
ve de învăţământ la distanţă/învăţământ cu frecvenţă redusă : Specialitatea: 533.04 – Educa-
ţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe pedagogice / Fetescu
Sava ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2015. – 30 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (70 tit.).
[2015-181 Teze].
378:796/799(043.2)
2545. Florenţă, Gheorghe.
Particularităţile biologice ale stejarului pufos (Quercus Pubescens Wiild.) din Republica
Moldova : 164.01 – Botanică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Florenţă Gheorghe /
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (44 tit.).
[2015-171 Teze].
582.632.2(478)(043.2)
2546. Gherman, Oxana.
Romanul lui Vladimir Beşleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative) : 622.01 –
Literatura română : Autoref. tz. de doct. în filologie / Gherman Oxana ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2015. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (29 tit.).
[2015-183 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)
2547. Golban, Artur.
Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Mol-
dova : 521.03 – Economie şi management (în agricultură) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe

70
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

econ. / Golban Artur ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2015. – 26 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (33 tit.).
[2015-191 Teze].
631.15:634/635(478)(043.2)
2548. Stoleicova, Svetlana.
Tehnologia de producere a vinurilor seci pe baza corectării gradului de alcool : 253.03
– Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice /
Stoleicova Svetlana ; Inst. Publ. Inst. Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimenta-
re. - Chişinău, 2015. – 26 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.).
[2015-178 Teze].
663.2(043.2)
2549. Streschi, Florena Esther.
Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi
combatere : Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în
drept / Streschi Florena Esther ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău, 2015. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (15 tit.).
[2015-189 Teze].
343.9(043.2)
2550. Ţurcan, Marina.
Aspectul cooperativ cuantic între fotoni la emisiile raman şi hyper-raman : 131.03 – Fi-
zică statistică şi cinetică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Ţurcan Marina ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău, 2015. – 24 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-21 (61 tit.).
[2015-190 Teze].
535.14(043.2)
2551. Ţurcan, Pavel.
Reglementarea tarifară a operaţiunilor de import-export : Specialitatea: 552.03 – Drept
financiar (bancar, fiscal, vamal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ţurcan Pavel ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău, 2015. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (28 tit.).
[2015-184 Teze].
347.7:339.56(043.2)
2552. Ungureanu Ciprian, Gabriel.
Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale în statele democratice : Specialita-
tea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Ungureanu Ciprian Gabriel ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2015. – 28 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (43 tit.).
[2015-177 Teze].
342.3/.4:061.2(043.2)
2553. Vîntu, Victoria.

71
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Arte poetice în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului) : Spe-
cialitatea: 622.01 – Lit. rom. : Autoref. tz. de doct. în filologie / Vîntu Victoria ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2015. – 28 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23-24 (21 tit.).
[2015-180 Teze].
821.135.1.09(043.2)
2554. Zeca, Ionela-Cerasela.
Personalitatea infractorului: aspecte criminologice : Specialitatea ştiinţifică: 554.02 –
Criminologie : Autoref. tz. de doct. în drept / Zeca Ionela-Cerasela ; Univ. de Stat din Moldo-
va. – Chişinău, 2015. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (48 tit.).
[2015-174 Teze].
343.91(043.2)

72
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Index de nume
Brega, V. 2371
A Bucun, Nicolae 2353
Afteni, Irina 2476, 2498, 2501 Bulgaru, Maria 2301
Agachi, Ștefan 2450, 2455 Butorov, Serghei 2385
Aizenştadt, Constantin 2405 C
Albot, Nata 2403
Anastase, Ileana 2343 Cabac, Lina 2432
Andersen, Hans Christian 2498, 2500 Caisîn, Larisa 2534
Apetroaei, Gabriel Marius 2537 Capcelea, Valeriu 2269
Arsene, Aliona 2436 Carroll, Lewis 2476
Artiomov, Laurenţia 2410 Catan, Carolina 2341
Atlasiewicz, Krysztof 2346-49 Catereniuc, Ilia 2384
Cebotari, Svetlana 2304
B Cecan, Lilia 2339
Babele, Mihai (Michael) → v. Niceanicu, Cemortan, Elvira 2351
Mihai Cemortan, Stela 2351
Babuc, Vasile 2397 Cernei, Cristina 2434
Bacalov, Sergiu 2525 Cheianu-Andrei, Diana 2298-99, 2358
Baieș, Sergiu 2338 Chele, Nicolae 2386
Balaban, Claudia 2279 Chiper, Valeriu 2373
Balan, Constantin 2514 Chistruga, Inga 2301
Baltag, Dumitru 2329 Cimpoieş, Gh. 2395, 2402
Barbăroșie, Dina 2508 Ciobanu, Lora 2355, 2365
Batîr, Dumitru 2384 Ciobanu, Octavian 2539
Batson, Jo 2404 Ciobanu, Rodica 2430
Bedecean, Mihaela 2531 Ciocanu, Ion 2518
Belostecinic, Grigore 2311-16 Cistelecan, Al. 2447
Beniuc, Valentin 2285 Cîndea, Moise 2406
Benko, Vladimir 2346-49 Cîrja, Jana 2412
Berce, Petru 2393 Cliofos, Petru 2454
Beregoi, Elena 2523 Clipa, Constantin 2455
Beșleagă, Vladimir 2452 Cobzac, Victor 2456
Beșliu, Tania 2508 Cobzari, Ludmila 2326
Bianchi, Vincenzo 2446 Cojocaru, Olesea 2540
Bîrcă, Alic 2278 Cojocaru, S. 2275
Bîrlea, Svetlana 2271-73 Cojocaru, Vadim 2286-87
Blîndu, Eugeniu 2334 Condraticova, Liliana 2525
Bobână, Gheorghe 2288 Condrea, Igor 2419
Boian, Ilie 2383 Conţu-Vangheli, Rodica 2514
Bolboceanu, Aglaida 2353 Coroban, Vitalie 2306, 2444, 2448, 2452
Boris, Iulia 2538 Cosovan, Olga 2439
Botezatu, Sergiu 2453 Costea, Claudia Florida 2388
Botnaru, Vasile 2453 Crăciun, Vera 2509
Botnaru, Victor 2418 Creangă, Ion 2484, 2501, 2505-06
Bouroș, Elena 2378 Creţu, Liliana 2293

73
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cristei, Tamara 2439 Gavriliță, Raisa 2438


Cropotova, Janna 2541 Gârlă, Eugenia 2317
Cugut, Elena 2279 Gherman, Marian 2334
Cutasevici, Gheorghe 2457 Gherman, Oxana 2546
Cutasevici, Roman 2457 Ghicov, Adrian 2439
Czamańska, Ilona 2340 Gînju, Stela 2358
Golban, Artur 2547
D Goncearuc, Svetlana 2424
Dabija, Nicolae 2443, 2446 Gonciar, Veaceslav 2385
Dandara, Liliana 2339 Gonciaruc, Viorica 2440
Datel, Vratislav 2346-48 Gordelenco, Pavel 2391
Demcenco, Petru 2424 Gribincea, Alexandru 2326
Diacon, Maria 2542 Gribincea, Corina 2326
Dmitric, Ecaterina 2281 Gribincea, Nicolae 2418
Dobîndă, Igor 2543 Grigoroi, Lilia 2407
Dolghi, Adrian 2532 Groza, Andrei 2345
Doloton, Mihai 2458 Gudumac, Eugeniu 2397
Donici, Alecu 2489 Guşan, Daniel 2527
Dorgan, Viorel 2424 Guzun, Victor 2510-11
Dragalina, Svetlana 2375 H
Dragnev, Demir 2525
Dragomir, Tatiana 2526 Halaim, Natalia 2375
Druță, Boris 2445, 2459 Harea, Maria 2279
Druţă, Inga 2431 Hariton, Andrei 2356
Dumitrescu, Florenţa Gabriela 2388 Hurezeanu, Emil 2526
Dumitrescu, Florin 2448
I
E
Ichim, Andrei 2512
Efrim, Oleg 2335 Ioneţ, Ion 2394
Erhan, Lica 2408 Iovu, Gheorghe 2419
Erizanu, Gheorghe 2297 Iovu, Vasile 2419
Isopescul, Silvestru Octavian 2297
F Iuncu, Rodica 2419
Felea, Alina 2532 Ixari, Aliona 2435
Fetescu, Sava 2544 J
Florenţă, Gheorghe 2545
Foca, Iurie 2416 Javgureanu, Vasile 2391
Furdui, Galina 2418 Beaumount, Jeanne Marie Leprince De
2486
G Jelencu, Mariana 2370
Gaindric, C. 2275 Juc, Victor 2307
Galaicu-Păun, Em. 2306, 2447, 2452 Junghietu, Grigore 2413
Galben-Panciuc, Zinaida 2375 K
Gameţchi, Andrei 2381
Ganea, Victoria 2326 Kraijdan, Arina 2284
Gavrilița, Sergiu 2505 Kuzminkina, Natalia 2367

74
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

L Neculce, Ion 2507


Nederita, Liliana 2436
Leahu, Nicolae 2439 Negrea-Sorocataia, Valentina 2463
Lemster, Moisei 2445 Negru, George 2449
Lobanov, Natalia 2309 Niceainicu, Mihai 2451
Lorentzen, Yungvild 2375 Niculiţă, Angela 2370
Lungu, E. 2371 Nîş, Natalia 2509
Lupaşco, V. I. 2425 Nor, Dragu 2369
Lupaşcu, Teodor 2384
Lupu, Olga 2436 O
Lupuleac, Victoria 2424
Ohrband, Gerhard 2286-87
M Onceanu, Vasile 2405
Onofrei, Dorin 2444
Maleca, Tudor 2411 Opalco, Lilia 2528
Mamot, Vitalie 2523 Osoianu, Tudor 2335
Manolache, Stelian 2292 Osoianu, Vera 2281
Manolachi, V. 2371
Mardare, Marcela 2458, 2460 P
Marian, Boris 2461
Mattusch, Michèle 2516 Palade, Gabriel 2325
Matveev, Sergiu 2415 Paladi, Florentin 2370
Maxemchuk, John 2282 Palamarciuc, Vladimir (2416)
Maximciuc, Victoria 2367 Palancean, Alexei 2535
Mazilu, George 2462 Pascaru-Goreanu, Elena 2510-11
Melnic, Raisa 2280 Pavliuc, Ghenadie 2336
Melnic, Victoria 2354 Păcurar, Razvan 2393
Meniuc, George 2512 Pâslariuc, Virgil 2526
Meriacre, Aliona 2284 Perciun, Irina 2327
Mihaila, Svetlana 2408 Perciun, Rodica 2409
Mihăilescu, Vintilă 2448 Perevoznic, Iurie 2298-99
Mihu, Ion 2387 Perrault, Charles 2492
Mindrigan, Vasile 2368 Peşteanu, Ananie 2397
Miron, Viorel 2368 Petreanu, Petru 2479, 2482-84, 2489-90,
Miron, Oxana 2320, 2350 2492-93, 2496, 2500
Mitrofan, Nicolae 2457 Pintilie, Elena 2280
Mîţu, Alexei 2421 Platon, Carolina 2352
Moraru, Ana 2372 Poalelungi, Mihai 2536
Moraru, Anton 2284 Podgorodnîi, Serghei 2527
Moraru, Elena 2329 Pogolşa, Lilia 2353
Moşin, Veceslav 2389 Pop, Ioan-Aurel 2302-03
Mruţ, I. D. 2425 Popa, Andrei 2274
Murguleţ, Daniela 2359-62 Popa, Marina 2309
Popa, Valentina 2281
N Popov, Ion 2373
Portocală, Radu 2306
Nani, Mihail 2407 Postolache, Gheorghe 2401
Neaga, Larisa 2422 Potâng, Angela 2290

75
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pravițchi, Galina 2290 T


R Talmaci, Cornelia 2385
Tamazlâcaru, Andrei 2418
Raischi, Victor 2377 Taraburca, Emilia 2516
Rand, Ayn 2444 Taragan, Raisa 2300
Răileanu, Mariana 2464 Tarnovschi, Ana 2290
Răileanu, Viorica 2431 Tăutu, Inesa 2364, 2490
Rîşneac, Boris 2368 Tighineanu, Olga 2387
Roller, Ala 2321 Timotin, Adriana 2378
Romanciuc, Ruxanda 2460 Toderaş, Ion 2382
Roşca, Alexandru 2307 Tomceac, Ana 2300
Roșca, Angela 2437 Topor, Radu 2524
Roşca, Nicolae 2338, 2465 Tostogan, Pavel 2325
Russo, Andreea 2466 Trombitsky, I. D. 2376
Rusu, Elena 2378 Tsonku, Sanda 2337
Rusu, Nicolae 2450
Ţ
S
Ţîrdea, Teodor N. 2291
Sacaliuc, Victor 2420 Ţîrlea, Mariana Rodica 2409
Sadovei, Larisa 2358 Ţurcan (Balţat), Lilia 2357
Sainciuc, Lică 2506-07 Ţurcan, Marina 2550
Sava, Anca 2388 Ţurcan, Pavel 2551
Sava, Victor 2401 Ţuţuianu, Floarea 2447
Savelieva, Galina 2300 Ţvätkov, N. V. 2308
Săndulescu, Radu 2444 Ţvircun, Victor 2340
Scripcenco, Angela 2412
Serge, Amélie 2503-05 U
Silvestru, Aurelian 2467
Siroș, Neonila 2412 Ulian, Galina 2326
Sochircă, Elena 2523 Ungureanu Ciprian, Gabriel 2552
Sofronovici, Ştefan 2420 Ungureanu, Dumitru 2394
Solomon, Dumitru 2381 Ursache, Silvia 2513
Spătatu, Tatiana 2368 Ursu, M. 2372
Stanciuc, Zinaida 2352 V
Stepanov, Georgeta 2283
Stoica-Constantin, Adrian 2343 Vangheli, Spiridon 2514
Stoleicova, Svetlana 2548 Vartic, Andrei (2280)
Stratan, Alexandru 2322-23 Varvariuc, Tatiana 2475, 2477-78, 2481,
Streschi, Florena Esther 2549 2485, 2487-88, 2491, 2495, 2497,
2499
Ş Vârtosu, Ana 2508
Şandru, Sergiu 2386 Vidaicu, Mihaela 2333, 2335
Şendrea, Mariana 2276 Vizdoga, Tatiana 2337
Şipoş, Sorin 2531 Vîhocenco, Natalia 2503-04
Ștefaneț, Mihail 2384 Vîntu, Victoria 2553
Ștefârță, Sorina 2327 Volcinschi, Victor 2338

76
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

W З
Weise, Lucia 2419 Замфир, Наталья 2344
Weithöner, Irina 2404 Замфир, Павел 2344
Witmann, Anna M. 2526 Зубарева, Татьяна 2379
Z И
Zabolotnaia, Lilia 2340 Иванов, Юрий 2470
Zaharia, Viorica 2517 Ильяшенко, Н. 2270
Zaimes, G. N. 2376
Zaporojan-Pîrgari, Angelina 2298-99 Й
Zeca, Ionela-Cerasela 2554 Йорданов, Йорданка-Родика 2344
Zubic, Aliona 2321
К
А
Калчев, Калчо К. 2533
Алиев, Намик Г. 2305, 2529 Каюров, Георгий 2471
Афтимичук, Ольга 2428 Коадэ, Людмила 2310
Б Колосок, С. 2318
Красильникова, Ирина 2289
Бабенко, Елена 2342 Кропанцева, Татьяна 2400
Бабенко, Олег 2414 Кудрин, Владимир 2519, 2530
Батко, М. 2398 Кулаенко, Олег 2342
Беседовский, А. 2270 Курачицки, Анжела 2366
Бондаренко, С. Г. 2399 Курдов, И. 2427
Боурош, Елена 2379 Кушнерёв, А. Г. 2426
Брагар, Мария 2414
Л
В
Любич, Павел 2417
Вакарчук, Людмила 2469
М
Г
Марин, Марианна 2366
Гайчук, Валентина 2366 Милякова-Роман, Е. 2427
Гнатюк, Алиса Л. 2519
Гурина, Елена 2342 Н

Д Никифорова, Н. Г. 2296
Никулча, Татьяна 2442
Даду, К. Я. 2399
Дорогая, И. 2270 П
Древал, О. 2318 Панько, Виктор 2521
Дрозд, Галина 2441-42, 2468 Перчун, Ирина 2328
Дружинець, М. Л. 2433 Плешка, Валентина 2441, 2468
Думиника, Иван 2533 Плохая, Е. 2319
Ж Погольша, Лилия 2366
Полевая-Секэряну, А. Г. → см.
Жеков, Олег 2310 Полевая-Секэряну, Анжела

77
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Полевая-Секэряну, Анжела 2428, 2429


Попович, Анжела 2366
Р
Репида, В. Б. 2520
Римская, Элла 2472
Романчук, Руксанда 2423, 2472
Роунтри, Г. 2277
Русу, Елена 2379
С
Сайко, О. А. 2520
Самоний, Натали 2515
Сергеева, Т. 2277
Синицина, Светлана Юрьевна 2515
Солдатенко, Е. В. 2399
Солкан, А. 2319
Суршков, Валерий 2473
Т
Телиженко, О. 2318
Тимотин, Адриана 2379
Тимотина, Юлия 2344
Тихман, Яков 2474
Топал, Д. А. 2414
Ф
Фестеу, Д. 2277
Х
Христюк, Ирина 2521
Ч
Червенков, Николай 2533
Чокану, Георгий Петрович 2380
Чолак, Владимир 2423
Ш
Шишкан, Константин 2522
Штефырцэ, Сорина 2328
Я
Яниогло, Н. 2319

78
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Index de titluri

Academia de Studii Economice a Moldovei. Drept privat roman 2338


Analele Academiei de Studii Economice a Dulce-i graiul Ţării mele 2460
Moldovei 2311 Economic growth in conditions of globalization
Accesul la informaţie, fără "baricade" 2327 2322-23
Albă ca Zăpada 2475 Educaţia artistică: realizări trecutului şi provo-
Alice în Ţara Minunilor 2476 cările prezentului 2345
Andrei Vartic – cuceritor al Kogaionului 2280 Echitate şi Siguranţă 2332
Aniversări culturale 2279 Equity & Safety 2332
Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Eu şi energia 2375
Moldova 2298 Evaluarea nivelului de securitate demografică
Bibliotecile publice din Republica Moldova în Republica Moldova 2300
2281 Expertiza judiciară 2333
Bucle de Aur 2477 Fata babei şi fata moşneagului 2484
Bunul doctor Aoleu 2478 Femeile de ieri – Impact peste veacuri 2294
Capra cu trei iezi 2479 Flori alese din poezia americană 2443
Carte vie de colorat 2480 Forest First Fires Prevention by Application of
Cocoşel Crească de Aur 2481 New Technologies 2376
Colocviul Internaţional "Filologie modernă: Frumoasa adormită 2485
realizări şi perspective în contextul euro- Frumoasa şi Bestia 2486
pean. Abordări interdisciplinare în cerceta- Fundaţia Est-Europeană Moldova. Raport
rea lingvistică şi literară" 2431 anual 2282
Conferinţa internaţională "Competitivitatea şi Găinuşa porumbacă 2487
inovarea în economia cunoaşterii" 2312-16 Geografie 2523
Conferinţa internaţională "Medierea în Româ- Ghid de prelevare a probelor hidrochimice şi
nia şi în Republica Moldova: Medierea între hidrobiologice 2382
provocări şi soluţii" 2343 Gogoaşa 2488
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Greierul şi furnica 2489
"Consolidarea administraţiei publice locale: Hydrochimical and hydrobiological sampling
Instrumente şi mecanisme" 2345 guidance 2382
Conferinţa naţională cu participare internaţio- International finance 2326
nală "Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: În oglinzile democraţiei: literatura europeană
realizări, probleme, perspective" 2269 şi etica societară 2516
Conferinţa ştiinţifică "Probleme de filologie: La Mulţi Ani! 2490
aspecte teoretice şi practice" 2432 Limba şi literatura română 2439-40
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabili- Long-Term Plans in English for: grades 5-12
tatea, auditul şi analiza economică între 2436
conformitate, schimbare şi performanţă" Lumânarea vieții : Tatiana Sofronovici 2420
2407 Mănuţa colorată 2491
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Perspecti- Men and gender equality in the Republic of
vele şi problemele integrării în spaţiul Euro- Moldova 2299
pean al cercetării şi educaţiei" 2302-03 Metodologia cercetării-acţiune în educaţia
Conferinţa Științifico-Practică "Inovaţii prin timpurie 2358
intermediul TIC în învăţămîntul universitar şi Metodologia elaborării normativelor de dotare
preuniversitar din Republica Moldova" 2274 energetică a sectorului agricol din Republi-
Conspecte numismatice (V) 2415 ca Moldova 2390
Coranul 2297 Modele de rezolvare a temelor pe acasă 2374
Creşterea economică în condiţiile globalizării Motanul încălţat 2492
2322-23 Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei,
Dănilă Prepeleac 2482 etnografiei şi istoriei naturale în Basarabia
Douăsprezece luni ale anului 2483 interbelică 2372

79
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Păcală şi Tândală 2493 Studii de arhondologie şi genealogie 2525


Pentru o copilărie frumoasă 2363 Studiul materialelor textile 2412
Personaje vii 2494 Suport de curs "Instalarea, reglarea tehnologi-
Perspectiva academică 2284 că şi deservirea tehnică a cazanelor pe
Pinochio 2495 gaz" 2392
Povestea porcului 2496 Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi
Procese integraţioniste regionale 2285 2353
Pupăza din tei 2497 Ştiinţa politică şi societatea în schimbare 2304
Raport privind respectarea drepturilor omului Tarife de costuri în agricultură 2324
în Republica Moldova 2330 Teste de autoevaluare la psihologia generală
Raporturile dintre stat şi societatea civilă în 2290
Republica Moldova în contextul realizării The survival strategy in terms of bioethics,
reformelor democratice 2307 philosophy and medicine 2291
Răţuşca cea urîtă 2498 Traditions and Values in Teacher Trening in
Recomandări de politici publi- Pre-school and Primary Educations 2365
ce/reglementări/amendamente pentru auto- Tradiţii istorice româneşti şi perspective euro-
rităţile publice relevante din Republica Mol- pene 2531
dova 2346 Tradiţii şi valori în formarea profesională a
Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor cadrelor didactice în învăţământul preşcolar
publice locale 2348 şi primar 2365
Recommendations on local public e-services Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
to be developed 2349 Lucrări ştiinţifice 2395-96, 2402
Recommendations on public policies, regula- Ursul păcălit de vulpe 2501
tions / amendments for the relevant public Veşnic tânără, vioara…. 2422
authorities from the Republic of Moldova Vladimir Palamarciuc 2416
2347 Vulpea şi cocorul 2502
Regional integration processes 2285 Workshop on Foundations of Informatics 2275
Republica Moldova. Secretariatul. Regula- WOW! 2503-04
mentul de organizare şi funcţionare a Se- Астрологический прогноз 2289
cretariatului Parlamentului Republicii Mol- Библейские женщины – Влияние через
dova 2331 века 2295
Ridichea 2499 Бизнес-планирование старт-ап проектов
Rîşcani – meleag cu falnice destine 2528 2318
Scientific symposium of young researchers Доступ к информации без "баррикад" 2328
2286 Живая раскраска 2480
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Живые герои 2494
2287 Инновационный Менеджмент 2270
Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos Исполнение положений Орхусской Конвен-
periferic şi organele senzoriale 2384 ции в Республике Молдова 2344
Sistemul inovativ al universităţii: История научных исследований по вино-
intraprenoriatul mediului universitar: (pe градарству и виноделию в Молдове 2399
exemplul Universităţii de Stat din Moldova) Книга памяти уроженцев Азербайджана,
2370 погибших во Второй мировой войне на
Soldăţelul de plumb 2500 территории Республики Молдова 2529
Strategia de dezvoltare instituţională a Univer- Критериальное оценивание через дискрип-
sităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport торы в начальном образовании 2366
2371 Лидерство и командная работа 2277
Strategia supravieţuirii din perspectiva Лунный календарь огородника 2400
bioeticii, filosofiei şi medicinii 2291 Материалы докладов Международного
Strategii şi vectori de creştere economică din симпозиума "Защита растений – резуль-
perspectiva dezvoltării durabile în contextul таты и перспективы" 2398
globalizării şi integrării 2325

80
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Міжкультурна комунікація: проблеми та Предпринимательство 2319


перспективи 2433 Святыни русского православия юга Украи-
Памятники русской культуры и истории в ны и Молдавии 2296
Молдове 2414 Территориальная целостность государств и
Право интеллектуальной собственности соблюдение прав человека 2305
2342

Index de subiecte

Activităţi manageriale 2277 Creştere economică 2325


Administraţie publică 2345 Critică şi istorie literară 2516
Aforisme 2450 Cultură, date remarcabile 2279
Agricultură, tarife de costuri 2324 Demografie, Republica Moldova, evaluare
Al Doilea Război Mondial 2526, 2529 2300
Algebră 2380 Dezvoltare socială 2325
Aniversări culturale, 2016 2279 Dramaturgie, critică literară 2517
Ansamblul Etno-Folcloric "Moştenitorii" din Drept, fiscal 2341
Chişinău 2373 - privat roman 2338
Antreprenoriat, planificare 2318 Dreptul, familiei 2339
Antreprenoriat 2319 - la informaţie 2327-28
Arbuști fructiferi, îngrijire 2397 - la proprietate şi la moştenire al femeilor,
Asigurări 2320, 2350 istorie 2340
Audit financiar-contabil 2406 - mediului 2344
Autonomie teritorială 2305 - proprietăţii intelectuale 2342
Azerbaidjenii în al Doilea Război Mondial Drepturile omului2305, 2330
2529 Ecologia în operele literare 2522
Basme 2513 Economia cunoaşterii 2312-14
Biblioteci publice din Republica Moldova, date Economie 2311
statistice 2281 Educaţie, artistică 2354
Bioetică 2291 - creştin-ortodoxă 2293
Biserica creştină, Republica Moldova–Ucraina - fizică 2424, 2426
2296 Educaţie, specială, copii cu deficienţe senzo-
Boli ale aparatului respirator, tratament 2385 riale 2367
Bucate moldoveneşti 2403 - timpurie 2358
Catrene umoristice 2455 Egalitate de gen, Republica Moldova 2298-99
Cazane pe gaz, instalare, deservire 2392 Energetică, Republica Moldova, normative
Cărţi, de bucate 2404 2390
- de colorat 2480, 2494, 2503-04 Epigrame 2461
Cercetări operaţionale 2381 Eseuri 2447-48
Climatologia Republicii Moldova 2383 Etnografie, Basarabia 2372
Comunicare, interculturală 2433 Expertiză juridică 2333
- pedagogică 2352 Filologie modernă 2431
Contabilitate, teste 2408 Filosofie 2288, 2291
Contabilitate 2407 Finanţarea sistemului sănătăţii, Republica
Convenţia de la Aarhus, Republica Moldova Moldova 2320
2344 Finanţe internaţionale 2326
Coran 2297 Folclor 2373
Cosmetologie 2413 Formarea cadrelor didactice 2357
Creştere economică, dezvoltare durabilă Fundaţia Est-Europeană Moldova, rapoarte
2322-23 2282

81
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Galerie de artă 2417 Medicină 2291


Gastroenterologie pediatrică 2387 Mediere 2343
Geografie, teste 2523-24 Memorii 2452
Gestiunea financiară a întreprinderii 2409 Menstruaţie, dereglări 2389
Ghicitori 2509 Microbiologie alimentară 2410
Gnosticism, terminologie 2292 Monumente de istorie şi cultură rusă din
Grădinărit , prognoze astrologice 2400 Republica Moldova 2414
Grăsimi alimentare 2411 Muzeografie, Basarabia 2372
Horticultură modernă 2395-96 Muzică, pentru fortepiano şi bas 2423
Institutul de Reforme Penale din Republica - pentru vioară 244
Moldova, rapoarte 2332 Nobilime, istorie 2525
Instituţii preşcolare, Republica Moldova, Numismatică 2415
investiţii străine 2363 Nuvele 2473
Integrare economică, Uniunea Europeană Patologii oftalmologice 2388
2309 Pedagogie universitară 2369
Investigaţii (drept penal), modele de acte 2334 Permise de conducere, transport auto, teste
Istoria, bulgarilor din Republica Moldova 2533 2405
- familiilor 2525 Pictură 2416
- românilor 2532 Piese 2465
- Rusiei în operele literare 2520 Plante floricole 2401
- universală 2532 Poezie 2443, 2445-46, 2449, 2453-54, 2456,
Înotători – Determinarea frecvenţei cardiace 2458-59, 2462-63, 2469, 2473
2425 Poezii pentru copii 2509-12, 2515
Învăţământ, economic 2311 Politică educaţională 2353
- preşcolar 2364-65 Pomi fructiferi, îngrijire 2397
- preuniversitar, tehnologii informaţionale 2274 Povestiri 2466, 2469, 2471, 2473, 2474
- primar 2359-62, 2365-66 Povestiri pentru copii 2505, 2507-08, 2514
- universitar, inovaţii 2370 Poveşti 2506
- - tehnologii informaţionale 2274 Previziuni astrologice 2289
- - turism, educaţie fizică şi sport 2368 Probe, de apă 2382
Judo 2428-29 - hidrobiologice 2382
Jurnalism social 2283 - hidrochimice 2382
Limbi, engleză 2434-35, 2437 Proces penal, sentinţe 2337
- română, teste 2438-40 Protecţie, naturii 2375
- rusă 2441 - pădurilor, incendii 2376
- spaniolă 2437 - plantelor 2398
- străine, metodica predării 2432 Psihologie, teste 2290
Limbajul SQL 2272 Puzzle 2475-79, 2481-93, 2495-2502
Lingvistică 2432 Răspundere penală 2336
Literatură, religioasă 2294-95 Reflecţii 2460, 2467
- română, critică şi interpretare 2439, 2518 Regulamentul de organizare şi funcţionare a
- - teste 2438, 2440 Secretariatului parlamentului Republicii
- rusă, critică şi interpretare 2519-21 Moldova 2331
Management, teste 2276 Retorică juridică 2430
- inovaţional, întreprinderi 2270 Reţele de apă şi canalizare, tehnologii de
Managementul resurselor umane, integrare montare 2394
europeană 2278 Reţinerea persoanei (drept penal) 2335
Marketing bancar 2321 Romane 2444, 2451, 2464, 2472
Matematică, metodica predării 2356 Romanţe 2418
- teste 2377-79 Scolastică 2288
Materiale textile 2412 Scrieri autobiografice 2457
Maxime 2460 Selecţiuni 2468

82
Cronica cărţii Nr 11-2015 ≡ Book annals Nr 11-2015

Servicii publice, dezvoltare 2349 Şcoala modernă 2353


- Republica Moldova, tehnologii informaţionale Ştiinţă, realizări, Republica Moldova 2269
2346-47 Ştiinţe, ale naturii, metodica predării 2355
Sistem, cardiovascular 2384 - economice 2302, 2317
- limfatic 2384 - juridice 2302
- nervos 2384 - politice 2302, 2304
Sisteme, hidraulice 2391 Tarife de costuri, agricultură 2324
- pneumatice 2391 Tehnologii informaţionale 2273-75
Societate, modernizare 2304 Topire cu laser, piese metalice 2393
Sociologia familiei 2301 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Spaţii verzi, amenajare 2401 Sport a Republicii Moldova, strategii 2371
Sport , organizare, planificare 2426 Versuri melodice 2418
Stat, răspundere juridică 2329 Vinificaţie, Republica Moldova, istorie 2399
Statul şi societatea civilă în Republica Moldo- Viticultură, Republica Moldova, istorie 2399
va 2307 Zootehnie 2402
Stomatologie, anestezie generală 2386

Index geografic

Armenia, relaţii internaționale, Rusia–Uniunea Rîşcani, oraşe, Republica Moldova, istorie


Europeană 2310 2528
Europa de Est, istorie 2526 România, afaceri interne 2306
Găgăuzia, regiune autonomă,Republica România, istorie 2531
Moldova 2308 Transnistria, Republica Moldova, istorie 2530
Petrunea, sate, raionul Glodeni, Republica Transnistria, turism 2530
Moldova, istorie 2527 Uniunea Europeană 2309

Index de editori
3D Reality 2480, 2494, 2502 CEP USM 2283, 2290, 2301, 2304, 2336,
ACED 2397 2369-70, 2380, 2415, 2437, 2516, 2531
Ancestrala 2454 CRCT "Gutta-club" 2375
Arc 2341, 2438 Cu drag 2418
ASEM 2276, 2278, 2286-87, 2309-17, 2321, Dorinţa 2364, 2475-79, 2481-93, 2495-2502
2407 Eco-TIRAS 2344, 2376
ATIC 2381 Editura pentru Copii "Guguţă" 2514
Baştina-Radog 2278-79 Editura pentru Literatură şi Artă 2443, 2446,
Bejuc-Iuvo 2510-11 2464
Bestseller 2466 Evrica 2381
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova INCE 2322-24, 2326, 2343, 2390, 2409
2280 Institut of Mathematics and Computer Science
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" 2275
(Institut) 2292 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice 2307
Camno-Grup 2293 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţio-
Cartdidact 2439 nale 2346-49
Cartea 2503-05 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
Cartea Juridică 2332 2300
Cartier 2297, 2306, 2335, 2444, 2447-48, Institutul de Filologie al AŞM 2431
2452, 2506-07, 2526 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2353
Casa Imago 2403 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2366
Centrul pentru Educaţie Continuă 2359-62 Intellect Group 2308
IRIM 2285

83
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Labirint 2372, 2457, 2462 Tipografia din Bălţi 2527


Lexon-Prim 2340 TOCONO 2467
Lexon-Prim 2389, 2421 UASM 2395-96, 2402
Licorn 2404 UAŞM 2288, 2383
Litera AVN 2471 UCCM 2339, 2410-11
Lumina 2373-74, 2518, 2523 ULIM 2329, 2413
Lyceum 2377-79, 2441-42, 2468 Universitatea "Perspectiva-INT" 2284
Media Toms 2289, 2400 Urma ta 2282
Medicina 2291 US Cahul 2271-74, 2302-03, 2320, 2350
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu- US din Comrat 2270, 2277, 2318-19, 2342
rală 2372 US Tiraspol 2356
Policadran 2512 USEM 2337
Pontos 2387, 2420, 2422-23, 2450, 2455, UTM 2391, 2394, 2412
2458, 2460, 2472 Valinex 2427
Silvius Libris 2509, 2513 Институт генетики, физиологии и защиты
SŞB 2533 растений 2398
Stelpart 2351 Лабиринт 2469
Ştiinţa 2388 ПГУ им. Т. Г. Шевченко 2296
Tehnica-Info 2393, 2406, 2456 Полиграфист 2515, 2530
TEO-Educaţional 2440, 2524 Славянский университет Молдовы 2414

Index ISBN eronat

ISBN 978-9975-4381-6-2 2300


ISBN 978-9975-4185-1-5 2322
ISBN 978-9975-4185-2-2 2323
ISBN 978-9975-4388-6-5 2418

84
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(4160-4648)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4160. Percinschi, Natalia. Principles and approaches applied in the development of
open innovation mechanisms / Natalia Percinschi, Svetlana Dodon // Economie şi Sociologie.
– 2015. – Nr 2. – P. 64-69 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (6
tit.). – ISSN 1857-4130.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4161. ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study /
Anastasia Stefanita, Victor Cernauteanu, Irina Cojocaru [et al.] // Economie şi Sociologie. –
2015. – Nr 2. – P. 91-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98
(11tit.). – ISSN 1857-4130.

4162. Lupaşcu, Zinaida. Dreptul informaţional – o urgenţă pe piaţa muncii în Republica


Moldova / Zinaida Lupaşcu // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 118-123 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 123 (13 tit.).

4163. Pintilii, Ionel. Societatea informaţională contemporană: provocări şi valenţe juridi-


ce = Contemporary information society: challenges and legal valences / Ionel Pintilii // Revista
de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 231-238. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 238 (10 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 4219)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4164. Cocieru, Mariana. Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial – noi paradigme :
[în Rep. Moldova] / Mariana Cocieru // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 79-84 : fot.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (12 tit.). – ISSN 1857-1476.

4165. Negri, Ludmila. Deschiderea oficială a Palatului Raional de Cultură Făleşti : [23
oct. 2015] / Ludmila Negri // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-
4424.

85
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4166. Олейников, С. В. Культурное измерение медиапространства Приднестровья


/ С. В. Олейников // Святыни русского православия юга Украины и Молдавии : Мате-
риалы международной научной конференции, 22-24 сентября 2014. – Тирасполь, 2015.
– P. 77-82. – Referințe bibliogr. : p. 82 (3 tit.).

4167. Степанов, В. П. Положение русскокультурного населения в Республике


Молдова : (2009-2013 годы) / В. П. Степанов // Святыни русского православия юга Ук-
раины и Молдавии : Материалы международной научной конференции, 22-24 сентября
2014. – Тирасполь, 2015. – P. 93-105. – Referințe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4189, 4218)
02 BIBLIOTECONOMIE
4168. Beşleagă, Vladimir. Prinţul cărţilor : [in memoriam lui Alexe Rău, dir. Bibliotecii
Naţionale a Rep. Moldova (1953-2015)] / Vladimir Beşleagă // Magazin bibliologic. – 2015. –
Nr 1/4. – P. 5-6. – ISSN 1857-1476.

4169. Ciocanu, Ion. Luminoasă amintire : [in memoriam lui Alexe Rău, dir. Bibliotecii Na-
ţionale a Rep. Moldova (1953-2015)] / Ion Ciocanu // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. –
P. 6. – ISSN 1857-1476.

4170. Cosovan, Veronica. Patrimoniul documentar al Moldovei istorice. Arealul geogra-


fic şi filierele de înstrăinare / Veronica Cosovan // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P.
95-99 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

4171. Danilov, Maria. Cartea basarabeană în colecţiile Bibliotecii Academiei Duhovni-


ceşti din Sankt Petersburg : (sec. XIX - înc. sec. XX) / Maria Danilov // Magazin bibliologic. –
2015. – Nr 1/4. – P. 9-16 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-1476.

4172. Osoianu, Vera. Bilanţurile Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii 2015 şi cartea
ca agent al schimbării : [pe marginea festivalului, ed. a 5-a, 31 aug.-5 sept. 2015] / Vera
Osoianu // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 112-114. – Rez. în lb. engl. – ISSN
1857-1476.

4173. Osoianu, Vera. Centrul de Statistică, Cercetare şi Dezvoltare, BNRM: strategii /


Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 107-111 : fot. – Rez. în lb. engl. –
ISSN 1857-1476.

4174. Pintilei, Elena. Digitalizarea patrimoniului scris – o prioritate naţională : [în bibl.] /
Elena Pintilei // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 7-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN
1857-1476.

4175. Ungureanu, Ion. Un Preot al templului Cărţii : [in memoriam lui Alexe Rău, dir. Bi-
bliotecii Naţionale a Rep. Moldova (1953-2015)] / Ion Ungureanu // Magazin bibliologic. –
2015. – Nr 1/4. – P. 4-5. – ISSN 1857-1476.

86
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4176. Vasilica, Victoria. Tradiţii de valorificare a moştenirii culturale scrise la Biblioteca


Naţională a Republicii Moldova / Victoria Vasilica // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P.
75-78 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (4 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1476.
(Vezi de asemenea Nr 4190-91, 4193-94)
050 Publicaţii periodice şi seriale
4177. Bantoş, Alexandru. Revista "Limba Română" – în serviciul şcolii şi al culturii naţi-
onale : [interviu cu Alexandru Bantoş, fondatorul şi redactorul-şef al rev.] / interviu realizat de
Diana Vrabie // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 71-84 : fot. – ISSN 0235-9111.

25 de ani de la fondarea revistei "Limba română"


4178. Bantoş, Alexandru. Un sfert de veac împreună / Alexandru Bantoş // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 5/6. – P. 7-12 : fot. – ISSN 0235-9111.

4179. Fusu, Corina. În spiritul dreptăţii şi al iubirii / Corina Fusu // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 13-14 : fot. – ISSN 0235-9111.

4180. Gocorean, Viorica. Revista "Limba Română": contribuţii la un profil de formator /


Viorica Gocorean // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 103-106 : fot. – Referințe bibliogr.
în note, p. 106 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

4181. Irimia, Dumitru. O revistă "Limba Română" la Chişinău / Dumitru Irimia // Limba
Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 107-110 : fot. – ISSN 0235-9111.

4182. Mătcaş, Nicolae. 25 de ani de luptă şi rezistenţă / Nicolae Mătcaş // Limba Româ-
nă. – 2015. – Nr 5/6. – P. 85-97 : fot. – ISSN 0235-9111.

4183. Mătcaş, Nicolae. Scrisoarea deschisă : [către Nicolae Timofti, preşedinte al Rep
Moldova, Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului Rep. Moldova, Valeriu Streleţ, prim-
ministru al Rep. Moldova, Corina Fusu, ministru al Educaţiei din Rep Moldova, privind edita-
rea rev. "Limba Română"] / Nicolae Mătcaş // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 19-24. –
ISSN 0235-9111.

4184. Milică, Ioan. Exerciţiul demnităţii / Ioan Milică // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6.
– P. 115-117 : fot. – ISSN 0235-9111.

4185. Revnic, Ioana. Trebuie apărată limba română? / Ioana Revnic // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 118-123 : fot. – ISSN 0235-9111.

4186. Rusu, Mina-Maria. Limba română între aproape şi departe / Mina-Maria Rusu //
Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 52-57 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 57 (9 tit.). –
ISSN 0235-9111.

4187. Şalaru, Vasile. La ceas aniversar, revistei "Limba Română" / Vasile Şalaru // Lim-
ba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 17-18. – ISSN 0235-9111.

87
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4188. Tîlvăr, Angel. Limba română, ca o duminică / Angel Tîlvăr // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 15-16. – ISSN 0235-9111.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 4555)
070 Ziaristică. Presă
4189. Şişcanu, Elena. Contribuţia revistei "Viaţa Basarabiei" la salvgardarea patrimoniu-
lui cultural / Elena Şişcanu // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei
naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chi-
şinău, 2015. – P. 58-64. – Referințe bibliogr. : p. 64 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4222, 4301, 4388)
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
4190. Cereteu, Igor. Cărţi vechi din biblioteca Mănăstirii Saharna : [raionul Rezina] / Igor
Cereteu // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 47-54 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în text și notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

4191. Chiaburu, Elena. Tipărituri din vremea exarhului Gavriil [Bănulescu-Bodoni] :


(1815-1821) păstrate în biblioteci din România / Elena Chiaburu // Magazin bibliologic. –
2015. – Nr 1/4. – P. 27-46 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-1476.

4192. Galaicu, Violina. Codicele muzicale provenind de la Mănăstirea Putna [România]:


localizare, autori, aspecte genuistice şi stilistice, particularităţi semiografice / Violina Galaicu //
Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 85-94 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 93-94 (56 tit.). – ISSN 1857-1476.

4193. Mischevca, Vlad. Tipărituri româneşti din bibliotecile mănăstirilor Sf. Pavel şi Pan-
tocrator : (sec. XVII-XX) : [Atena, Grecia] / Vlad Mischevca // Magazin bibliologic. – 2015. –
Nr 1/4. – P. 17-26 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-1476.

4194. Mitric, Olimpia. O raritate bibliografică: Bucoavna imprimată la Chişinău : (1815),


în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna : [judeţul Suceava, România] / Olimpia Mitric // Magazin
bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 65-74 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1857-1476.
(Vezi de asemenea Nr 4170)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4195. Bobână, Gheorghe. Mircea Vulcănescu: o analiză fenomenologică a dimensiunii
româneşti a existenţei = Mircea Vulcanescu: a phenomenological analysis of Romanian
dimension of existence : [despre opera filosofică (1904-1952)] / Gheorghe Bobână // Revista

88
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 249-260. – Rez. în lb. engl. –


Referinţe bibliogr. : p. 260 (11 tit.). – ISSN 1857-2294.

4196. Ciobanu, Rodica. Ordinea socială: între individualism şi pragmatism = Social


order: between individualism and pragmatism / Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Socio-
logie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 136-144. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 144 (12 tit.). – ISSN 1857-2294.

4197. Iliadi, Gheorghe. The ancient foundation’s concept of the fair relations of
production and distribution / Gheorghe Iliadi // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P.
40-44. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

4198. Ionescu, Ion I. Un cadru de inteligibilitate al comunităţilor : [aspecte filosofice] / Ion


I. Ionescu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 306-318. – Rez. în lb. engl. – Referințe
bibliogr. : p. 318 (15 tit.). – ISSN 0235-9111.

4199. Pascaru, Ana. Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată


pe cunoaştere = The axiological decentralization inoculation's in the knowledge – based
society concept / Ana Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. –
Nr 2. – P. 129-135. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (13 tit.). – ISSN 1857-
2294.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4200. Tarhon, Petru. Vasile Stroescu – vestit filantrop şi mare patriot al neamului româ-
nesc / Petru Tarhon // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale
în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chişinău,
2015. – P. 93-99. – Referințe bibliogr. : p. 98-99 (7 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
(Vezi Nr 4636)
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4201. Cemârtan, Romeo. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la renaşterea naţională
a populaţiei din Basarabia în anii 1918-1940 / Romeo Cemârtan // Noi orientări în dezvoltarea
muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței
Științifice din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 81-92. – Referințe bibliogr. : p. 92 (8 tit.).

4202. Cernica, Doina. Umbra lui Silvestru la Dragomirna : [comemorarea a 120 de ani
de la moartea Mitropolitului Silvestru, la mănăstirea Dragomirna, judeţul Suceava, România] /
Doina Cernica // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 374-379 : fot. – ISSN 0235-9111.

4203. Codreanu, Theodor. Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (III) : [teolog, poet,
crit. literar român] / Theodor Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 150-167 : fot.
– Referințe bibliogr. în note, p. 167 (81 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2. – ISSN 0235-9111.

89
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4204. Мелинти, М. Гуманистические идеи и исихастские взгляды в трудах прп.


Паисия Величковского / М. Мелинти // Святыни русского православия юга Украины и
Молдавии : Материалы международной научной конференции, 22-24 сентября 2014. –
Тирасполь, 2015. – P. 58-66. – Referințe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4171)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
4205. Lazariuc, Cristina. Analiza comparativă a practicilor europene de discriminare
pozitivă privind reprezentarea politică de gen / Cristina Lazariuc // Moldoscopie. – 2015. – Nr
4. – P. 49-68. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (20 tit.). – ISSN 1812-2566.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4206. Chistruga-Sînchevici, Inga. Situaţia demografică în Republica Moldova şi unele
ţări europene = Demographic situation in the Republic of Moldova and some european
countries / Inga Chistruga-Sînchevici // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2015. – Nr 2. – P. 117-128 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 128 (11 tit.). –
ISSN 1857-2294.

4207. Цвятков, Николай. Влияние миграционных потоков на формирование мол-


давского общества: социокультурные и политические эффекты / Николай Цвятков //
Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 104-112. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (8
tit.). – ISSN 1812-2566.

316 Sociologie
(Vezi Nr 4387)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
4208. Rusu, Georgel. Comunicarea, o cheie sine qua non a piramidei lui Maslow :
[Abraham Maslow, psiholog umanist american (1908-1970)] / Georgel Rusu // Limba Româ-
nă. – 2015. – Nr 5/6. – P. 58-62 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 62 (11 tit.). – ISSN 0235-
9111.
(Vezi de asemenea Nr 4163)
32 POLITICĂ
4209. Sprincean, Serghei. The human security approach in the analysis of fundamenta-
lism: political, cultural and bioethical aspects / Serghei Sprincean, Alina Krasnova // Revista
de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 73-83. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (24 tit.). – ISSN 1857-2294.

90
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4210. Tonjoc, Angela. Rolul mass-mediei în promovarea procesului de integrare euro-


peană a Republicii Moldova / Angela Tonjoc // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 66-68. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 68 (7
tit.). – ISSN 1729-8687.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


4211. Никифорова, Н. Г. К вопросу о роль взаимодействия церковных и граждан-
ских институтов / Н. Г. Никифорова // Святыни русского православия юга Украины и
Молдавии : Материалы международной научной конференции, 22-24 сентября 2014. –
Тирасполь, 2015. – P. 73-76.

323 Politică internă


4212. Ejov, Cristina. Extremism: definition, types and essential characteristics / Cristina
Ejov // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 46-57. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (30 tit.). – ISSN 1857-2294.

4213. Ionescu, Ion I. Despre români, migraţie, apatie, ameninţări comune care ne pot
uni, încredere şi speranţa unor soluţii / Ion I. Ionescu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P.
63-70 : fot. – ISSN 0235-9111.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4214. Arhiluc, Victoria. Conflict prevention and crisis management in the process of so-
cial transformations in the Republic of Moldova = Prevenirea conflictelor şi gestionarea crize-
lor în procesul transformărilor sociale în Republica Moldova / Victoria Arhiliuc // Culegerea
comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului
intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). –
Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 32-34 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. engl.

4215. Mocanu, Victor. Opţiunile sociopolitice ale cetăţenilor Republicii Moldova în con-
textul perspectivei de aderare la Uniunea Europeană = Sociopolitical options of citizens from
the Republic of Moldova in the perspective of accession to European Union / Victor Mocanu,
Ion Mocanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 96-108 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (4 tit.). – ISSN 1857-2294.

4216. Pîrţac, Grigore. Depăşirea unor tendinţe negative privind afirmarea statului social
în Republica Moldova / Grigore Pîrţac // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 69-76. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (15 tit.). – ISSN 1812-2566.

4217. Голя, Анатолий. Без правительства : [обществ.-полит. ситуация в Респ.


Молдова] / Анатолий Голя // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-0186.

4218. Папцова, Алла. Этноцентризм и универсализм в культурном проекте нации


эпохи постмодерна / Алла Папцова // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 22-34. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34 (20 tit.). – ISSN 1812-2566.

91
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

324 Alegeri
4219. Ciobanu, Ion. Asigurarea şi garantarea bunei guvernanţei prin conexiunea demo-
craţiei digitale la necesităţile societății civile. Implementarea e-votingului în Republica Moldo-
va / Ion Ciobanu // Conferința internațională științifico-practică ″Consolidarea administrației
publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 83-92. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 91-92 (24 tit.) şi în notele de subsol.

4220. Rusandu, Ion. Puterea versus opoziţia politică: alegerile locale generale din iunie
2015 = Power versus political opposition: general local elections of june 2015 / Ion Rusandu //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 67-72 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (4 tit.). – ISSN 1857-2294.

4221. Solomon, Constantin. Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica


Moldova / Constantin Solomon // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 77-92. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 91-92 (23 tit.). – ISSN 1812-2566.

4222. Solomon, Constantin. Reflectarea în mass-media a campaniei electorale pentru


alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova = Media coverage in a
electoral campaign for parliamentary elections in 30 November 2014 to Republic of Moldova /
Constantin Solomon // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P.
58-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (15 tit.). – ISSN 1857-2294.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4223. Bolohan, Maria. UE – prieten "cu mâna de fier"? : [relațiile dintre Rep. Moldova cu
UE] / Maria Bolohan // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 96-97 : fot. – (Parteneri & Relații). – ISSN
1857-0186.

4224. Ciobanu, Rodica. Impactul extinderii UE asupra configurării unor noi forme de ce-
tăţenie şi identitate = The impact of EU enlargement to the configuration of new forms of
citizenship and identity / Rodica Ciobanu, Mariana Roşca // Culegerea comunicărilor partici-
panţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul interna-
ţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3.
– P. 110-118 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. engl. – Referințe bibliogr. în note, p.
118 (16 tit.).

4225. Ejov, Cristina. General considerations on the U.S. political crisis management in
the Arab World : (2010-2014) / Cristina Ejov, Timur Luchin // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. –
P. 113-120 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119-120 (10 tit.). – ISSN
1812-2566.

4226. Kvapil, Jaromír. Moldova trebuie să aleagă între două uniuni : [interviu cu Exce-
lența Sa J. Kvapil, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehia în Rep.
Moldova] / interviu de Anastasia Svetlicinîi // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 98-100 : fot. – (Am-
basador & Cooperare). – ISSN 1857-0186.

92
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4227. Roşca, Valentin. Raportul dintre soft law şi tratatele internaţionale în materia
agresiunii / Valentin Roşca // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 79-88 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 87-88 (31 tit.).

4228. Sterpu, Vladimir. Conceptualizarea securităţii din perspectiva relaţiilor internaţio-


nale = Conceptualization of security in the light of international relations / Vladimir Sterpu //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 178-194. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192-194 (63 tit.). – ISSN 1857-2294.

4229. Suceveanu, Natalia. Acordul de Asociere – o combinaţie de trăsături tradiţionale


clasice şi originale = Association Agreement – a combination of traditional classic and original
features / Natalia Suceveanu // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 5-12 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 12 (8 tit.).

4230. Tofan, Tatiana. Practica Uniunii Europene în vederea decalajelor existente între
regiunile ei / Tatiana Tofan // Conferința internațională științifico-practică ″Consolidarea admi-
nistrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. – Chişinău, 2015. – P.
128-132 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 132 (6 tit.).

4231. Стан, Валентина. Роль личностного стиля в политических переговорах /


Валентина Стан, Юрий Райлян // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 93-103 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (6 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 4235, 4240, 4274)
327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare
4232. Coposu-Bălescu, Flavia. A unsprezecea poruncă dată poporului român este re-
venirea Basarabiei în ţară : [interviu cu Flavia Coposu-Bălescu şi Rodica Coposu surorile
politicianului român Corneliu Coposu] / a dialogat Antonina Sârbu // Clipa siderală. – 2015. –
Nr 3. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-3673.

4233. Mînăscurtă, Cezar. Interesele geopolitice ale Federaţiei Ruse în spaţiul post-
sovietic: tendinţe de utilizare "Soft Power" = Geopolitical interests of Russian Federation in
the post-soviet territory: tend to use "Soft Power" / Cezar Mînăscurtă, Ana Gîncu // Culegerea
comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului
intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014. –
Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 110-115 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Refe-
rințe bibliogr. în note, p. 115 (11 tit.).

4234. Варданян, Эрнест. Геополитические интересы как побудительный мотив для


международных посредников в постсоветских конфликтах: концептуальные подходы /
Эрнест Варданян // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 170-182. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 181-182 (20 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 4236)

93
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4235. Gavriluţa, Luminiţa. Repere teoretico-metodologice aplicate în cercetarea relaţii-
lor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană = Theoretical and methodological
references applied in research relations between Republic of Moldova and European Union /
Luminiţa Gavriluţa // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P.
195-202. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 202 (12 tit.). – ISSN 1857-2294.

4236. Pîrţac, Grigore. The Eastern Partnership impact of bilateral relations between Re-
public of Moldova and Russian Federation / Grigore Pîrţac, Ana Pleşca // Moldoscopie. –
2015. – Nr 4. – P. 146-152. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 151-152 (17 tit.). –
ISSN 1812-2566.

4237. Turco, Tatiana. The impact of the internal factors on the relationship between the
Republic of Moldova and the United States of America / Tatiana Turco, Evghenii Turco, Alla
Roşca // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 153-169. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 167-169 (36 tit.). – ISSN 1812-2566.

4238. Ungureanu, Veaceslav. Perimarea statutului de neutralitate permanentă a Repu-


blicii Moldova în condiţiile noilor replieri geopolitice din Europa de Sud-Est / Veaceslav Ungu-
reanu // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 183-201. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
199-201 (30 tit.). – ISSN 1812-2566.

4239. Ungureanu, Veaceslav. Valorificarea oportunităţilor de fortificare a securităţii naţi-


onale a Republicii Moldova în contextul noilor replieri geopolitice în spaţiul pontic = The
opportunities of strengthening national security of Republic of Moldova in the new geopolitical
folding of pontic area / Veaceslav Ungureanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 20-32. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (29 tit.). –
ISSN 1857-2294.

4240. Стеркул, Наталья. Основные направления сотрудничества Республики


Молдова и НАТО / Наталья Стеркул // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 138-145. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144-145 (7 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 4215, 4232)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4241. Frunze, Oleg. Evoluţia teoriilor şi modelelor economice de dezvoltare regională /
Oleg Frunze // Conferința internațională științifico-practică ″Consolidarea administrației publi-
ce locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 146-149. – Rez.
în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 149 (5 tit.).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4242. Optimism rezervat pe piața imobilelor comerciale : [din mun. Chișinău pentru
trim. I, 2015] / cor. rev. // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 114-116 : fig, tab. – (Piață & Analiză). –
ISSN 1857-0186.

94
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4243. Sarco, Alexandru. The assessment of the development phases of transnational
corporations / Alexandru Sarco // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 158-162 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 162 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

336 Finanţe
4244. Buga, Mariana. Esenţa şi particularităţile aplicării diferenţelor de sumă în diverse
situaţii / Mariana Buga, Andrei Mantea // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 33-42 :
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

4245. Catan, Petru. The analysis of banking sector in Moldova in 2014 through financial
stability indicators / Petru Catan, Viorica Popa // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P.
24-33 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4130.

4246. Ciobanu, Veaceslav. Diferenţa de sumă: conţinut, aspecte contabile şi fiscale /


Veaceslav Ciobanu // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 70-75 : fot. – ISSN 1857-3991.

4247. Dan, Daniela. Propuneri pentru modificarea regulilor de restituire a T.V.A. / Danie-
la Dan // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 62-63 : fot. – ISSN 1857-3991.

4248. Garmandir, Mihail. Încetarea procesului de insolvabilitate / Mihail Garmandir, Irina


Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 45-50 : fot. – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 1857-
3991.

4249. Grebencea, Otilia. Încă o dată despre transparență : [în sectorul financiar bancar]
/ Otilia Grebencea // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 101-103. – (Informație & Prezentare). –
ISSN 1857-0186.

4250. Iagar, Mariana. The modernization of the budget process of Romania: gaps and
the need of the efficient management of the budget / Mariana Iagar // Economie şi Sociologie.
– 2015. – Nr 2. – P. 154-157 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 157
(5 tit.). – ISSN 1857-4130.

4251. Panuş, Valentina. Verificarea şi corelarea informaţiilor din declaraţia privind


T.V.A. cu cele financiare / Valentina Panuş, Mariana Voloh // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6.
– P. 84-92 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

4252. Sanduţa, Victoria. Servicii bancare cu un potenţial impact grav pentru consuma-
tori. Aspecte comparate / Victoria Sanduţa // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. –
P. 71-79. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79 (67 tit.). – ISSN 1811-0770.

4253. Vragaleva, Veronica. Impozitul pe venit sub formă de creştere de capital: studii de
caz pentru persoane fizice / Veronica Vragaleva, Ana Zota // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6.
– P. 38-42 : fot. – ISSN 1857-3991.

95
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4254. Агаркова, Лилиана. О налоге на добавленную стоимость (VAT) на услуги в


странах Европейского Союза / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P.
51-60 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

4255. Балан, Сергей. Предновогодний позитив : [в банковской системе Респ. Мол-


дова] / Сергей Балабан // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 18-21 : fot. – (Настроения & Ожида-
ния). – ISSN 1857-0186.

4256. Басова, Ирина. Валютный удар : [о девальвации нац. валюты] / Ирина Басо-
ва // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 32-40. – (Банки & Показатели). – ISSN 1857-0186.

4257. Лапицкая, Людмила. Особенности учета и налогообложения учреждений,


предоставляющих услуги в области образования / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal.
– 2015. – Nr 6. – P. 75-80 : fot. – ISSN 1857-3991.

4258. Осеньев, Михаил. Тогда знал, сейчас вспомнил? : [о реформах в Гос. нало-
говой службе (ГНС)] / Михаил Осеньев // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 74-78 : fot. – ISSN
1857-0186.

4259. Рейтинг банков : [за II, III кв., 2015 г., в Респ. Молдова] / кор. журн. // Profit. –
2015. – Nr 11. – P. 49-55 : tab. – ISSN 1857-0186.

4260. Сокиркэ, Алексей. Unele aspecte referitoare aplicării MCC : [maşinii de casă şi
control] / Алексей Сокиркэ // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 42-44 : fot. – ISSN 1857-
3991.

4261. Ставинский, Игорь. Особенности освобождения от НДС и таможенной по-


шлины долгосрочных материальных активов, включенных в уставный капитал / Игорь
Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 29-33. – ISSN 1813-4408.

4262. Чобану, Вячеслав. О признание доходов и исчислении НДС к зачету при


строительстве жилых домов / Вячеслав Чобану // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. –
P. 67-74 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4323)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
4263. Enache, Ruxanda. Calitate asigurată : [pe marginea discuției cu Vitalie Porcescu,
șef al Agenției Naț. pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)] / Ruxanda Enache // Profit. – 2015.
– Nr 11. – P. 110-111 : fot. – (Produse & Control). – ISSN 1857-0186.

4264. Simonov, Dumitru. The harnessing of the renewable energy sources potential of
the Republic of Moldova / Dumitru Simonov // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P.

96
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

118-123 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (13 tit.). – ISSN
1857-4130.

4265. Моисеев, Сергей. Недоказанные темы в энергетике : [о повышении тарифов


на электроэнергию и природный газ] / Сергей Моисеев // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 42-
45 : fot. – (Тариф & Энергия). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 4268)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4266. Gribincea, Corina. The overview of the main gas pipelines in the Black Sea
region: political and economic aspects / Corina Gribincea, Anastasia Gaviuk, Yurii Fedkovych
// Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 99-106. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 105-106 (24 tit.). – ISSN 1857-4130.

339.1 Probleme generale. Piaţă


4267. Macari, Vadim. Approaches of the territorial aspect of competitiveness / Vadim
Macari // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 50-55. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 55 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4268. Malmstrom, Cecilia. UE nu poate implementa reforme în locul RM = EU cannot
do reforms for Moldova : [interviu cu C. Malmstrom, Comisarul European pentru Comerț] /
interviu de Margareta Mocreac // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 92-95 ; P. 70-73 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – (Integrare & Progres). – ISSN 1857-0186.

4269. Rusu, Grigore. Particularităţile raporturilor juridice în dreptul vamal / Grigore Ru-
su, Edgar Rotundu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 47-49. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

339.7 Finanţe internaţionale


4270. Tau, Nicolae. Visions of the European Union directive on deposit guarantee
schemes / Nicolae Tau, Diana Cernabilschi // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P.
45-49 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (3 tit.). – ISSN 1857-
4130.

4271. Vragaleva, Veronica. Planul de acţiune privind erodarea bazei impozabile şi ma-
nipularea profiturilor – o nouă eră în impozitarea internaţională / Veronica Vragaleva // Moni-
torul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 99-100 : fot. – ISSN 1857-3991.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4272. Ganciucov, Valentina. Comparable analysis regarding key macroeconomic
indicators on Moldova’s way towards European integration / Valentina Ganciucov, Alina
Ceban // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 124-130 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (8 tit.). – ISSN 1857-4130.

97
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4273. Gaviuk, Anastasia. Regional cooperation in the Black Sea basin / Anastasia
Gaviuk, Yurii Fedkovych // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 113-117. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (17 tit.). – ISSN 1857-4130.

4274. Viţă, Iulian. Geopolitică şi energie: Europa în căutarea surselor alternative de


energie = Geopolitics and energy: Europe in search for alternative soources of energy / Iulian
Viţă // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 203-209 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 209 (8 tit.). – ISSN 1857-2294.

4275. Барладян, Екатерина. Привлекательность Гагаузии : [о междунар.


инвестиционном форуме "Gagauzia-Invest", 6-7 нояб., Комрат] / Екатерина Барладян //
Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 56-57 : fot. – (Инвестиции & Экономика). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 4268, 4570)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4276. Aramă, Elena. Curţile Constituţionale şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului:
necesitatea dialogului / Elena Aramă // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa
ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi
soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 35-41 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 41 (9 tit.).

4277. Babără, Valeriu. Dreptul Republicii Moldova vs Dreptul Uniunii Europene: regle-
mentări în materia competenţei jurisdicţionale / Valeriu Babără // Culegerea comunicărilor
participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul
internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. –
Vol. 3. – P. 70-75 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 75 (6 tit.).

4278. Baltag, D. Pluralismul punctelor de vedere în problema definirii dreptului în


gîndirea juridică europeană / D. Baltag, E. Baltaga // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 4-9.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

4279. Băieşu, Aurel. Interacţiunea Constituţiei şi dreptului internaţional: soluţii din juris-
prudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova / Aurel Băieşu // Culegerea comunicărilor
participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul
internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. –
Vol. 1. – P. 24-31 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 31 (11 tit.).

4280. Cojocaru, Violeta. L’internationalisation et l’européanisation du droit = Internaţio-


nalizarea şi europenizarea dreptului / Violeta Cojocaru // Culegerea comunicărilor participanţi-
lor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional:
provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P.
17-23 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Text : lb. fr. – Referințe bibliogr. în note, p. 23 (12 tit.).

98
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4281. Dorul, Olga. Protecţia dreptului la viaţă în condiţiile conflictelor armate / Olga Do-
rul // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiu-
nea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14
noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 49-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
țe bibliogr. în note, p. 53 (7 tit.).

4282. Gamurari, Vitalie. Suveranitatea de stat în contextul obligaţiilor asumate pe plan


internaţional / Vitalie Gamurari // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifi-
că internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 65-78 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 76-78 (32 tit.).

4283. Ilana, Ana. Concordatul preventiv – procedură de prevenire a insolvenţei regle-


mentată în legislaţiile europene / Ana Ilana // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. –
P. 83-87 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

4284. Leavitt, David O. David O. Leavitt: "Speranţa mea pentru Moldova: un sistem juri-
dic independent" : [interviu cu Dir. Inst. Leavitt pentru Dezvoltare Intern.] / cor. rev. ; trad. din
lb. engl. Mariana Dobrovolschi // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – P.
2-5 : fot. – ISSN 1857-2405.

4285. Poalelungi, Mihai. Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în te-
meiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului / Mihai Poalelungi // Revista Institutului Naţi-
onal al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – P. 13-19 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

4286. Poalelungi, Mihai. Răspunderea extrateritorială a statelor-părţi la Convenţia Eu-


ropeană a Drepturilor Omului = The extraterritorial responsibility of states-parties to the Euro-
pean Convention of Human Rights / Mihai Poalelungi // Culegerea comunicărilor participanţi-
lor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional:
provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P.
29-34 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 34 (14 tit.).

4287. Prodan, Svetlana. Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standar-
delor internaţionale : (articol didactic) / Svetlana Prodan // Revista Naţională de Drept. –
2015. – Nr 10. – P. 46-49 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 49 (12 tit.). –
ISSN 1811-0770.

4288. Sârcu-Scobioală, Diana. Marja de apreciere recunoscută statelor în procesul


aplicării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului = The margin of appretioation recognized
to the states in the process of European Convetion on Human Rights application / Diana
Sârcu-Scobioală // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţiona-
lă "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Repu-
blicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 7-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 14-15 (13 tit.).

99
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4289. Slusarenco, Svetlana. Interferenţa reglementărilor normative naţionale şi interna-


ţionale privind apatridia / Svetlana Slusarenco // Culegerea comunicărilor participanţilor la
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional:
provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P.
124-128 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 127-128 (13 tit.).

4290. Tanase, Elena. Asistenţa juridică – garanţie preliminară desfăşurării unui proces
echitabil / Elena Tanase // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 72-75. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 4297, 4360, 4379)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4291. Cârnaţ, Teo. Dreptul la învăţătură – pilonul progresului şi reformării învăţămîntului
/ Teo Cârnaţ, Rodica Nichita // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 69-74 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 73-74 (13 tit.).

4292. Ciobanu, Rodica. Ordine şi "putere" în organizare socială = Order and "power" in
social organization / Rodica Ciobanu, Veronica Bujor // Culegerea comunicărilor participanţi-
lor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional:
provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P.
129-137 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 137 (23
tit.).

4293. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Asigurarea drepturilor copilului – condiţie indis-


pensabilă de dezvoltare durabilă / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Culegerea comunicărilor
participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul
internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. –
Vol. 2. – P. 64-68 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 68 (14 tit.).

4294. Juc, Victor. Afirmarea internaţională a statului Republica Moldova: aspecte legis-
lativ-normative şi diplomatice = International affirmation of the state Republic of Moldova:
legal-normative and diplomatic highlights / Victor Juc, Liubovi Ceban // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 7-19. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 19 (21 tit.). – ISSN 1857-2294.

4295. Mihalache, Iurie. Răspunderea contravenţională în transportul rutier de pasageri /


Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 25-30 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

4296. Novruzov, Vugar. Drepturi şi libertăţi ale omului în proiectul de Constituţie al căr-
vunarilor = Human rights and fredooms in the project Constitution of the "carvunari" / Vugar
Novruzov, Valentina Coptileţ // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :

100
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 93-97 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 97 (7 tit.).

4297. Pavlencu, Mariana. Discriminarea şi egalitatea din perspectiva persoanelor cu


dizabilităţi / Mariana Pavlencu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 83-87 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

4298. Pavlencu, Mariana. Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi / Mariana


Pavlencu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 34-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

4299. Racu, Andrei. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Letonia şi Republicii Li-
tuania / Andrei Racu // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 20-23. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 23 (5 tit.). – ISSN 1810-309X.

4300. Sen, Turgay. Judicial Assistance between the Republic of Moldova and the Repu-
blic of Turkey / Turgay Sen // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – P. 40-
48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2405.

4301. Бухтатий, Александр. Свобода слова и ответственность за препятствие


профессиональном деятельности журналиста в Республике Молдова и Украине /
Александр Бухтатий, Мария Виеру // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3.
– P. 28-34 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (22 tit.). – ISSN
1857-2405.

4302. Кайряк, Иван. Некоторые условия сохранения территориальной целостности


единой Молдовы и правовая защита межнациональных отношений / Иван Кайряк, Ана-
стасия Катан // Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека :
Международная научно-практическая конференция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ.
Молдова). – Кишинэу, 2015. – P. 94-100 : fot.

4303. Сосна, Б. Административная ответственность за правонарушения, преду-


смотренные ст. 542, 55, 552, 56-60 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях / Б.
Сосна, В. Черба // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 11 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 4279, 4304-05, 4350, 4384)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
4304. Osmochescu, Nicolae. Aplicarea dreptului internaţional în ordinea juridică internă
a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice / Nicolae Osmochescu // Culegerea comuni-
cărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu
dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău,
2015. – Vol. 1. – P. 5-16 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 15-16
(20 tit.).

101
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4305. Brînză, Sergiu. Apărarea egalităţii şi nediscriminării cetăţenilor Republicii Moldova
în plan naţional, etnic sau religios: problemele interpretării şi aplicării art. 346 din Codul Penal
al Republicii Moldova = Defending the equality and non-discrimination of Moldovan citizens
on national, ethnic or religious levels: the problems with regard to the interpreatation and
application of art. 346 from the Penal Code / Sergiu Brînză // Culegerea comunicărilor partici-
panţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul interna-
ţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2.
– P. 54-63 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. rom.

4306. Crijanovschi, Sergiu. Necesitatea umană ca fundament al motivaţiei infracţionale


prin prisma ştiinţei psihologice a dreptului penal / Sergiu Crijanovschi, Petru Harmaniuc //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 38-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 41 (7 tit.). – ISSN 1811-0770.

4307. Crijanovschi, Sergiu. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui
mandat european de arestare în practica judiciară a României / Sergiu Crijanovschi, Taisia
Poiană // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 29-37. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 36-37 (44 tit.). – ISSN 1811-0770.

4308. Gavajuc, Sergiu. Elementul material al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ili-
cite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei / Sergiu Gavajuc // Legea şi
viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 46-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50-51 (13
tit.). – ISSN 1810-309X.

4309. Gîrla, Lilia. Aspects of upgrading the legal system that handles terrorist offenders
and those harmed by terrorist activities / Lilia Gîrla, Jacob Rub // Revista Naţională de Drept.
– 2015. – Nr 11. – P. 5-9. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (9 tit.). – ISSN
1811-0770.

4310. Gîrla, Lilia. Side judges to reduce the blindness of justice-fight against crime by
changing the punishment system in the states of Moldova and Israel / Lilia Gîrla, Jacob Rub //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 38-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 45 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

4311. Gumaniuc, Veaceslav. Educaţia parentală – punctul de pornire în resocializarea


condamnaţilor / Veaceslav Gumaniuc // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 32-33. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

4312. Gumaniuc, Veaceslav. Metodele de resocializare prin muncă / Veaceslav


Gumaniuc // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 49-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 51 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.

4313. Hadîrcă, Igor. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o normă genera-
lă şi una specială / Igor Hadîrcă, Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de Drept. – 2015. –

102
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Nr 11. – P. 31-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (15 tit.). – ISSN 1811-
0770.

4314. Moraru, Elena. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a


unei conduite ilicite / Elena Moraru // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 9-14. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13-14 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

4315. Pavliuc, Ghenadie. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiuni-
lor prevăzute la art.349 din Codul penal. Partea 1 / Ghenadie Pavliuc // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 56-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (45
tit.). – ISSN 1811-0770.

4316. Pavliuc, Ghenadie. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiuni-
lor prevăzute la art. 349 din Codul penal. Partea 2 / Ghenadie Pavliuc // Revista Naţională de
Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 55-61. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (55
tit.). – ISSN 1811-0770.

4317. Popov, Ruslan. Aplicarea art.256 şi 324 din Codul penal pentru infracţiunile comi-
se de către cei din personalul instituţiilor medico-sanitare sau din personalul instituţiilor de
învăţământ / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 19-28 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27-28 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

4318. Prodan, Svetlana. Analiza juridico-penală a elementelor obiective şi subiective ale


infracţiunii de corupere pasivă / Svetlana Prodan // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 44-
48. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (13 tit.). – ISSN 1810-3081.

4319. Prodan, Svetlana. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilita-


te reglementate de legislaţia penală a altor ţări : (articol didactic) / Svetlana Prodan // Revista
Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 50-54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

4320. Prodan, Svetlana. Regimul de corijare şi reeducare a condamnaţilor / Svetlana


Prodan // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 38-46. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 46 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

4321. Rusu, Lucia. Acuzarea în cadrul procesului penal contradictorial / Lucia Rusu //
Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 62-66 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 66 (48 tit.). – ISSN 1811-0770.

4322. Selevestru, Irina. Urmările prejudiciabile și legătura cauzală în ipoteza infracțiuni-


lor prevăzute la art. 191 "Delapidarea averii străine" din Codul penal. Partea 2 / Irina
Selevestru // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 50-55. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 55 (49 tit.). – ISSN 1811-0770.

4323. Stati, Vitalie. Infracţiunile legate de gestiunea, sau Supravegherea băncii :


(art.2391 şi 2392 din Codul Penal) : analiză juridico-penală. Partea 1 / Vitalie Stati // Revista

103
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 18-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (49 tit.). – ISSN 1811-0770.

4324. Stati, Vitalie. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor: conotaţii juridico-penale


= The violation of citizens’ equality of rights: juridical-penal connotations / Vitalie Stati // Cule-
gerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptu-
lui intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). –
Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 109-117 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Text : lb. rom.

4325. Taşcă, Mihai. Simion Doraş – primul specialist în domeniul criminalisticii din Re-
publica Moldova : [(1929-2012)] / Mihai Taşcă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. –
2015. – Nr 3. – P. a 3-a cop. : fot. – ISSN 1857-2405.

4326. Ulianovschi, Xenofon. Noţiunea şi caracterizarea generală a infracţiunilor ecolo-


gice / Xenofon Ulianovschi // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 2-9 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 9 (29 tit.). – ISSN 1811-0770.

4327. Черба, В. Административная ответственность за правонарушения в области


энергетики и жилищно-коммунального хозяйства / В. Черба // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr
11. – P. 51-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (12 tit.). – ISSN 1810-
309X.

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


4328. Ulianovschi, Xenofon. Justiţia penală militară: aspecte teoretice şi practice / Xe-
nofon Ulianovschi // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – P. 20-27 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (27 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
2405.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


4329. Băieşu, Aurel. Unele reflecţii referitoare la definirea termenului de "cartel" / Aurel
Băieşu, Dumitriţa Bologan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 2-4 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 4 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

347 Drept civil


4330. Ţuţuianu, Ion. Reglementări juridice privind unele măsuri pentru accelerarea solu-
ţionării proceselor în România / Ion Ţuţuianu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. –
P. 42-46 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (8 tit.). – ISSN 1811-0770.

4331. Жосану, Илона. Procedura în ordonanţă ca formă procesuală civilă de apărare a


drepturilor subiective = Приказное производство – гражданская процессуальная форма
защиты субъективных прав / Илона Жосану, Василий Крецу // Culegerea comunicărilor
participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul
internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. –
Vol. 2. – P. 101-108 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Referințe bibliogr.
în note, p. 108 (9 tit.).

104
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4332. Сосна, А. Понятие и сущность представительства в гражданском процессе


Республики Молдова / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 12-18.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (31 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


4333. Bontea, Oleg. Aspecte juridice cu privire la notarea în registrul bunurilor imobile /
Oleg Bontea, Larisa Bontea // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 40-43. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (11 tit.). – ISSN 1810-3081.

4334. Capşa, Tudor. Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice /
Tudor Capşa, Olga Tatar // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 14-19. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (23 tit.). – ISSN 1810-309X.

4335. Cravcenco, Marina. Consecinţele fiscale aferente contractelor de locaţiune, aren-


dă şi uzufruct / Marina Cravcenco // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 9-16 : fot. – ISSN
1857-3991.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4336. Cimil, Dorin. Deficienţe de calificare a contractului în cadrul armonizării legislaţiei
europene / Dorin Cimil // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică inter-
naţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul
Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 50-55 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 55 (7 tit.).

4337. Mihalache, Iurie. Biletul de călătorie ca dovadă a încheierii contractului de trans-


port rutier de persoane / Iurie Mihalache // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferin-
ţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi
soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 119-125 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 124-125 (13 tit.).

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


4338. Bănărescu, Iulia. Succesorii legali. Clasele de succesori / Iulia Bănărescu // Cule-
gerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptu-
lui intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). –
Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 212-218 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în
note, p. 218 (5 tit.).

4339. Ţaranu, Ludmila. Aspecte esenţiale privind modul de înregistrare a actului de


naştere / Ludmila Ţaranu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. – P. 67-70. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

4340. Слуту, Н. О некоторых вопросах правового регулирования наследования по


закону / Н. Слуту // Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 19-26. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 26 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

105
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.7 Drept comercial


4341. Castraveţ, Diana. Aspecte teoretice privind conceptul de concurenţă comercială /
Diana Castraveţ // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 65-71 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (41 tit.). – ISSN 1811-0770.

4342. Mogol, Natalia. Geographical indications as object of intellectual property right /


Natalia Mogol // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 131-137 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (11 tit.). – ISSN 1857-4130.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4343. Chisari-Lungu, Oxana. Unele consideraţii privind organizarea şi funcţionarea Tri-
bunalului de Chişinău / Oxana Chisari-Lungu // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 11. –
P. 80-82. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 82 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

4344. Cojocaru, Violeta. O justiţie independentă este alcătuită din judecători şi procurori
bine pregătiţi profesional / Violeta Cojocaru // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015.
– Nr 3. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-2405.

4345. Creţu, Vasile. Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanţă în le-
gislaţia Republicii Moldova / Vasile Creţu, Ilona Josanu // Revista Institutului Naţional al Justi-
ţiei. – 2015. – Nr 3. – P. 35-39 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – Contin. Art. 1 : Nr 2. – ISSN 1857-2405.

4346. Musteaţă, Dorel. Progrese în implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului


Justiţiei / Dorel Musteaţă // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – P. 12 :
fot. – ISSN 1857-2405.

4347. Pavlencu, Mariana. Rolul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) în protecţia


drepturilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării / Mariana Pavlencu // Закон и
жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 52-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (7 tit.).
– ISSN 1810-3081.

4348. Sanduţa, Victoria. Asigurarea termenului rezonabil în procesul civil: standarde


convenţionale şi riscuri / Victoria Sanduţa // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. –
Nr 3. – P. 53-60 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2405.
(Vezi de asemenea Nr 4310, 4378)

349 Ramuri speciale ale dreptului


(Vezi Nr 4162-63)
349.2 Dreptul muncii
4349. Furculiţă, Andrei. Complexitatea raportului juridic de muncă cu implicarea străini-
lor în calitate de subiecţi. Atipicul raportului de muncă imigraţional / Andrei Furculiţă // Revista

106
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 76-82. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 82 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

4350. Macovei, Tatiana. Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi: realităţi şi dezi-


derate / Tatiana Macovei // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 169-175 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 175 (8 tit.).

4351. Mursa, Liuba. Întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă


/ Liuba Mursa // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 87-91 : an., fot. – ISSN 1813-
4408.

4352. Platon, Lilian. Caracteristica componentelor dreptului la muncă / Lilian Platon //


Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea
dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb.
2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – P. 138-146 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe
bibliogr. în note, p. 146 (6 tit.).

4353. Босый, Д. Прекращение индивидуального трудового договора и рассмотре-


ния трудовых споров с участием профессиональных спортсменов и тренов / Д. Босый //
Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – P. 26-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
31-32 (23 tit.). – ISSN 1810-3081.

4354. Станишевский, Александр. Об увольнении работника за дисциплинарный


проступок / Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 75-81 :
fot. – Va urma. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4312)

349.3 Drept social


4355. Baltag, D. Unele coordonate conceptuale ale fenomenului juridic în sfera normati-
vului social în activitatea de cercetare / D. Baltag, E. Baltaga // Закон и жизнь. – 2015. – Nr
11. – P. 32-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (23 tit.). – ISSN 1810-
3081.

4356. Ciobanu, Rodica. În căutarea unei ordini juridice raţionale = Searching a rational
rule of law / Rodica Ciobanu // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 98-109 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – Referințe bibliogr. în note, p. 108-109 (28 tit.).

349.4 Drept funciar. Drept agrar


4357. Bontea, Larisa. Regimul juridic al terenurilor agricole / Larisa Bontea // Legea şi
viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (5 tit.).
– ISSN 1810-309X.

107
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


4358. Ardelean, Grigore. Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciu-
lui ecologic cauzat de minori / Grigore Ardelean // Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – P. 24-29.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

4359. Avornic, Gheorghe. Ajustarea legislaţiei şi politicilor de mediu ale Republicii Mol-
dova la standardele internaţionale ale Uniunii Europene: probleme şi perspective / Gheorghe
Avornic, Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi // Culegerea comunicărilor participanţilor la Confe-
rinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări
şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 76-86 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 86 (12 tit.).

4360. Probleme şi strategii de armonizare a legislaţiei şi politicii de mediu ale Re-


publicii Moldova la cerinţele acordurilor internaţionale / Gheorghe Avornic, Valentin
Aşevschi, Olesea Cepoi [et al.] // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifi-
că internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 87-93 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 93 (12 tit.).

4361. Zamfir, Natalia. Impactul armonizării legislaţiei de mediu cu standardele UE pri-


vind evaluarea strategică de mediu / Natalia Zamfir // Culegerea comunicărilor participanţilor
la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional:
provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P.
66-69 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 69 (8 tit.).

4362. Zamfir, Pavel. Asigurarea securităţii ecologice în lumina provocărilor politice, eco-
nomice şi militare / Pavel Zamfir // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţi-
fică internaţională "Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" :
(Palatul Republicii, 14 noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – P. 89-92 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referințe bibliogr. în note, p. 92 (4 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4363. Berghe, Nadejda. Reforming actions of the central and local public administration
in the Republic of Moldova / Nadejda Berghe // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P.
149-153. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (11 tit.). – ISSN 1857-
4130.

4364. Dulschi, Ion. Descentralizarea şi democraţia participativă: premize fundamentale


pentru consolidarea administraţiei publice locale / Ion Dulschi // Conferința internațională
științifico-practică ″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4
dec. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 8-13. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 13 (4 tit.).

4365. Manole, Tatiana. Views regarding the implementation of the new system of
budgeting elaboration of administrativ-territorial units / Tatiana Manole // Economie şi Socio-

108
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

logie. – 2015. – Nr 2. – P. 11-18 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
18 (14 tit.). – ISSN 1857-4130.

4366. Moraru, Victor. Securitatea naţională ca problemă politologică = National security


as a issue for political sciences / Victor Moraru, Sergiu Moraru // Revista de Filosofie, Socio-
logie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 169-177. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 176-177 (55 tit.). – ISSN 1857-2294.

4367. Popovici, Angela. Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor locale în


condiţiile descentralizării / Angela Popovici // Conferința internațională științifico-practică
″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. –
Chişinău, 2015. – P. 36-47. – Referințe bibliogr. : p. 46-47 (10 tit.).

4368. Stahovschi, Ada. Rolul şi importanţa administrării publice şi fiscale în sistemul fi-
nanciar al statului / Ada Stahovschi // Conferința internațională științifico-practică
″Consolidarea administrației publice locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. –
Chişinău, 2015. – P. 133-141 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 141 (3 tit.).

4369. Şaptefraţi, Tatiana. Buna guvernare prin prisma politicii de integritate / Tatiana
Şaptefraţi // Conferința internațională științifico-practică ″Consolidarea administrației publice
locale: Instrumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 150-154 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 154 (10 tit.).

4370. Шевченко, Руслан. Министерство Национальной Безопасности Молдовы в


Приднестровской войне / Руслан Шевченко // Территориальная целостность государств
и соблюдение прав человека : Международная научно-практическая конференция, (17
сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Молдова). – Кишинэу, 2015. – P. 31-34 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Referințe bibliogr. : p. 34 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4239)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4371. Andronachi, Natalia. Distincţiile Armatei Naţionale : [pe marginea expoz. "Identi-
tăţile heraldice ale Republicii Moldova", noiem.-dec. 2015, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei]
/ Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 21-22 : fot. – ISSN 1857-3703.

4372. Radvan, Inga. Contribuţia la renaşterea statului ivorian : [pe marginea discuţiei cu
lt.-col. Ion Pruteanu despre proiectele desfăşurate cu sprijinul Org. Naţiunilor Unite în statul
Cote d’Ivoire, Africa] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 18-19 : fot. –
ISSN 1857-3703.

4373. Radvan, Inga. Prin ani, bereta verde : [23 de ani de la crearea Batalionului cu
Destinaţie Specială "Fulger" din or. Chișinău] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr
11. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-3703.

109
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4374. Vosimeric, Dmitrii. La Bulboaca, studenţii încearcă "Foc"-ul : [despre testarea


abilităţilor de mânuire a armamentului pentru studenţii Acad. Milit. "Alexandru cel Bun"] /
Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

4375. Vosimeric, Dmitrii. Testul alarmei de instrucţie : [la Baza de Aviaţie "Decebal",
dislocată la Mărculeşti, raionul Floreşti] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr
11. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 4436, 4580)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4376. Luchian, Ivan. Investment portfolio management peculiarities of non-state pension
funds / Ivan Luchian, Cristina Potlog // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 138-142.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (13 tit.). – ISSN 1857-4130.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4377. Midrigan, Pavel. Unele aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor în proce-
sul insolvabilităţii / Pavel Midrigan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10. – P. 10-18.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 18 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.

4378. Midrigan, Pavel. Unele aspecte referitor la accesul liber la justiţie al consumatori-
lor prin prisma plăţii taxei de stat / Pavel Midrigan // Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr
11. – P. 10-17. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (9 tit.). – ISSN 1811-0770.

4379. Plotnic, Olesea. Perspectivele pentru o evoluţie europeană în dreptul de consum


= Les perspectives pour une evolution europeenne en droit de la consommation / Olesea
Plotnic // Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Inter-
acţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14
noiemb. 2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – P. 94-103 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Text : lb.
fr. – Referințe bibliogr. în note, p. 102-103 (21 tit.).

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4380. Axentii, Ioana. Dezvoltarea conştiinţei naţionale la elevi în şcolile Basarabiei în
perioada interbelică / Ioana Axentii // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și
istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 74-80. – Referințe bibliogr. : p. 79-80 (7 tit.).

4381. Bargan, Natalia. Repartizarea timpului pentru educaţia şi îngrijirea copiilor în fami-
lie = Sharing time for education and care of children in the family / Natalia Bargan // Revista
de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 210-220 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 220 (13 tit.). – ISSN 1857-2294.

110
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4382. Урсул, Аркадий. Глобальные процессы и образование = Global processes


and education / Аркадий Урсул, Ион Русанду // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 33-45. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (26 tit.). –
ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 4291, 4434, 4584)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


4383. Bantoş, Ana. Dimensiunea culturală a limbii române în şcoală şi societate / Ana
Bantoş // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 46-51 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 51
(9 tit.). – ISSN 0235-9111.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4384. Cuşnir, Liliana. Copiii instituţionalizării: cauze, consecinţe, opţiuni de prevenire =
Institutionalization of children: causes, consequences, prevention activities / Liliana Cuşnir //
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 221-230 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 229-230 (14 tit.). – ISSN 1857-2294.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4385. Eţco, Constantin. Nicolae Testemiţanu – un nume devenit renume : 25 de ani de
la conferirea numelui marelui patriot al medicinii moldave Universităţii de Medicină şi Farma-
cie din Chişinău / Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2015. – Nr 6. – P. 4-6. – ISSN 1729-8687.

4386. Vasilescu, Grigore. Consideraţii privind metodologia Studiilor Europene contem-


porane / Grigore Vasilescu // Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – P. 35-48. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (20 tit.). – ISSN 1812-2566.
(Vezi de asemenea Nr 4645)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
4387. Macovei, Tamara. Cercetările etnografice desfăşurate de Ştefania Cristescu-
Golopenția în perioada 1931-1936 / Tamara Macovei // Noi orientări în dezvoltarea muzeo-
grafiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifi-
ce din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 120-123. – Referințe bibliogr. : p. 123 (3 tit.).

4388. Petrencu, Anatol. Cercetările etnografice, oglindite în presa Basarabiei : (1918-


1940) / Anatol Petrencu // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei
naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chi-
şinău, 2015. – P. 53-57 : fig. – Referințe bibliogr. : p. 57 (5 tit.).

4389. Ţîbuleac, Mariana. Concepte etnografice oglindite în opera lui Ştefan Ciobanu :
[cercetător, istoric şi filolog basarabean (1883-1950)] / Mariana Ţîbuleac // Noi orientări în
dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele
Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 124-129. – Referințe bibliogr. :
p. 129 (4 tit.).

111
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

391/395 Etnografie
4390. Moraru, Anton. Evoluţia cercetărilor etnografice şi istorico-naturale din Basarabia
: (1918-1940) : succese şi probleme / Anton Moraru // Noi orientări în dezvoltarea muzeogra-
fiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice
din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 23-37 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 37 (19 tit.).

4391. Ursu, Mihai. Muzeul Naţional de Istorie Naturală în viaţa ştiinţifică şi culturală a
Basarabiei interbelice / Mihai Ursu // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și
istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 14-22 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 21-22 (13 tit.).

398 Folclor
4392. Caterev, Cristina. Contribuţia Tatianei Găluşcă la promovarea folclorului basara-
bean: din arhivele străine : [folcloristă (1913-1993)] / Cristina Caterev // Magazin bibliologic. –
2015. – Nr 1/4. – P. 55-64 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (14 tit.). –
ISSN 1857-1476.

4393. Palade, Gheorghe. Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare în Basarabia in-


terbelică : (cămine, cercuri şi societăţi culturale) / Gheorghe Palade // Noi orientări în dezvol-
tarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Confe-
rinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – P. 65-73. – Referințe bibliogr. : p. 73 (8
tit.).

398(=135.1) Folclor românesc


4394. Domenco, Ion. Un sfert de veac al unui festival de valoare : [pe marginea Festiva-
lului folcloric "La vatra horelor bucuriene", ed. a 25-a, satul Bucuria, raionul Cahul] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4395. Căpiţă, Ionel. Vânătoarea de... vrăjitoare : [situaţia ecologică în Rep. Moldova] /
Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. a 1-a a cop.-1 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. a 1-a a cop.-1 : fot. –
ISSN 1857-4513.

4396. Nastasi, Nicolae. Fauna – datoria de a o păstra : [despre fondul cinegetic al raio-
nului Ştefan Vodă] / Nicolae Nastasi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P.
11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 11 : fot. –
ISSN 1857-4513.

4397. Васкауцан, Александр. Обезвреживание опасных отходов : [о проекте ком-


пании "Uispac" о переработке вредных мед. отходов] / Александр Васкауцан // Profit. –
2015. – Nr 11. – P. 28-30 : fot. – (Здоровье & Экология). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 4474)

112
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
4398. Popa, Valeriu. On LCA groups with locally compact rings of continuous endomor-
phisms. II / Valeriu Popa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica.
– 2015. – Nr 2. – P. 96-113. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (17 tit.). – Art. 1 :
Nr 3, 2014. – ISSN 1024-7696.

514 Geometrie
4399. Cheban, David. Relation between Levinson Center, chain recurrent set and Cen-
ter of Birkhoff for compact dissipative dynamical systems / David Cheban // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2015. – Nr 2. – P. 42-60. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59-60 (14 tit.). – ISSN 1024-7696.

515.1 Topologie
4400. Moroianu, Sergiu. The Cotton tensor and Chern-Simions invariants in dimension
3: an introduction / Sergiu Moroianu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Matematica. – 2015. – Nr 2. – P. 3-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (11 tit.).
– ISSN 1024-7696.
53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
4401. Григорьев, А. И. О равновесной форме заряженной капли в электростатиче-
ском поле / А. И. Григорьев, С. О. Ширяева // Электронная обработка материалов. –
2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 35-39 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (23
tit.). – ISSN 0013-5739.

537 Electricitate. Magnetism


4402. Гурбанов, Э. Д. Высоковольтная электроимпульсная обработка
водосодержащих пищевых продуктов / Э. Д. Гурбанов // Электронная обработка
материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 99-106 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 105-106 (26 tit.). – ISSN 0013-5739.

4403. О зависимости характеристик коронного разряда от давления / Ф. П.


Гросу, Ан. М. Болога, М. К. Болога [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015.
– Vol. 51, Nr 5. – P. 45-50 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (17
tit.). – ISSN 0013-5739.

4404. Саранин, В. А. Диспергирование висящей и лежащей капель в


электрическом поле / В. А. Саранин // Электронная обработка материалов. – 2015. –
Vol. 51, Nr 5. – P. 40-44 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (9 tit.). –
ISSN 0013-5739.

113
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

538.9 Fizica substanţelor condensate


4405. Композиция "нанопористый углерод – термически расширенный
графит" как эффективный электродный материал для суперконденсаторов / Б. И.
Рачий, И. М. Будзуляк, Е. А. Иваненко [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 90-98 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
97-98 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


4406. Глоба, Н. И. Гальваностатические характеристики природного пирита при
циклировании в электролитах ДМК-LiAn / Н. И. Глоба, Б. А. Сирош, В. Д. Присяжный //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 72-79 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79 (26 tit.). – ISSN 0013-5739.

543 Chimie analitică


4407. Mahmoudi, K. Study of Adsorption of Methylene Blue onto Actived Carbon from
Lignite / K. Mahmoudi, N. Hamdi, E. Srasra // Электронная обработка материалов. – 2015.
– Vol. 51, Nr 5. – P. 16-22 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22
(32 tit.). – ISSN 0013-5739.

544 Chimie fizică


4408. Khanfekr, A. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nb-doped BaTiO3
Nanoparticles under Various Conditions / A. Khanfekr, M. Tamizifar, R. Naghizadeh //
Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27 (36 tit.). – ISSN 0013-5739.

4409. Maolin, Shi. A Mathematical Interpretation Model of Ti Alloy Micro-Arc Oxidation


(MAO) Process and its Experimental Study / Maolin Shi, Hongyou Li // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 57-66 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.

546 Chimie anorganică


4410. Synthesis and biological activity of 2-formylpyridine N(4)-allyl-3-seleno-
semicarbazone and its copper coordination compound / Graur Vasilii, Garbuz Olga,
Zariciuc Elena [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr
3. – P. 135-142 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (16 tit.). – ISSN
1857-064X.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.4 Geochimie
4411. Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis / Gliga Olesea, Cebotari Valenti-
na, Buzu Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr

114
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

3. – P. 98-110 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 109-110 (31 tit.). – ISSN
1857-064X.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 4419-20)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4412. Botnarenco, Ion. The need for a water information system for the Republic of
Moldova / Ion Botnarenco, Ala Boscan, Efim Zubco // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2.
– P. 107-112 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (8 tit.). –
ISSN 1857-4130.

4413. Антропогенный фактор в гидрологическом моделировании стока малых


рек / Коробов Р. М., Сыродоев Г. Н., Тромбицкий И. Д. [et al.] // Современное состояние
и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания
Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирас-
поль, 2015. – P. 493-498 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 498 (12 tit.).

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 4419)
579 Microbiologie
4414. Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe du-
rata cultivării în dependenţă de iluminare / Rudic V., Rudi L., Chiriac T. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 156-162 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 162 (15 tit.). – ISSN 1857-064X.

4415. Dinamica modificării componenţei biochimice a spirulinei pe durata cultivării


în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare / Rudic V., Rudi L., Chiriac
T. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 142-
149 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 148-149 (16 tit.). – ISSN 1857-064X.

4416. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de


proteine la levuri / Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 149-155 : fig. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 154-155 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.

4417. Oltu, Iulian. Abordări contemporane în sensibilitatea şi rezistenţa antifungică /


Oltu Ilulian // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P.
163-170. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 169-170 (43 tit.). – ISSN 1857-064X.

115
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4418. Вуткарева, И. И. Особенности получения молочной кислоты из частично


депротеинизированной сыворотки / И. И. Вуткарева, М. К. Болога // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 107-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (6 tit.). – ISSN 0013-5739.

58 BOTANICĂ
4419. Brînză, Lilia. Semnificaţia homeostazei apei şi protecţiei antioxidante pentru tole-
ranţa plantelor la secetă / Brînză Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 67-74 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (19
tit.). – ISSN 1857-064X.

4420. Melenciuc, M. Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptare a plantelor


la secetă / Melenciuc M. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. –
Nr 3. – P. 75-83 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (26 tit.). – ISSN
1857-064X.

4421. Miron, Ionel. Academicianul Constantin Toma la 80 de ani : [botanist-morfologic


român, membru titular al Acad. Române] / Ionel Miron // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 186-189 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 189 (9 tit.).
– ISSN 1857-064X.

4422. Organizarea şi dezvoltarea Grădinii Botanice din Chişinău / Mihai Ursu, Tama-
ra Cojuhari, Gheorghe Postolachi [et al.] // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnogra-
fiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart.
2015. – Chişinău, 2015. – P. 45-52 : fig. – Referințe bibliogr. : p. 51-52 (6 tit.).

4423. Şestacova, Tatiana. Mecanismele genetico-moleculare ale rezistenţei plantelor la


stresul biotic / Şestacova Tatiana, Tabără Olesea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 14-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr.
: p. 23-27 (68 tit.). – ISSN 1857-064X.

4424. Влияние водных дисперсий с наночастицами серебра (NPAg) на устой-


чивость семян тритикале и пшеницы к патогенному грибу и пониженной темпера-
туре и на продуктивность растений / Маслоброд С. Н., Миргород Ю. А., Лупашку Г. А.
[et al.] // Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского
хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяй-
ства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 333-338 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 337-338 (10 tit.).

4425. Хлебников, В. Ф. Видовые ресурсы автохтонной флоры Приднестровья и


перспективы их использования в овощеводстве / Хлебников В. Ф., Медведев В. В.,
Прокопенко Е. В. // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-

116
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 376-381 : tab. – Rez. în lb.
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 381 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4396)
59 ZOOLOGIE
4426. Debrin, I. Mistreţul – un animal străvechi / I. Debrin // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2015. – Nr 11. – P. 16-17 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 16-17 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-4513.

4427. Munteanu, Andrei. Raţa roşie : (Aythya nyroca) – specie periclitată la nivel global
/ Andrei Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 13 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-
4513.

4428. Poleacova, Lilia. Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor maturi alimentaţi cu
diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei / Poleacova Lilia // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 38-44 : tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 43-44 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.

4429. Stratan, Veniamin. The superfamily apoidea (Hymenoptera, Apoidea) –


pollinators of cultivated in Moldova aromatic plants / Veniamin Stratan // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 119-126 : tab. – Rez. în lb. rom. –
ISSN 1857-064X.

4430. Кравченко, Оксана Владимировна. Антропогенная трансформация и ее


роль в формировании урбанистических природных очагов иксодовых клещей (Acarina:
Ixodidae) в районах низовья Днестра / Кравченко Оксана Владимировна // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 110-118 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (13 tit.). – ISSN 1857-064X.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
4431. Bahnarel, Ion. Cutezanţă în pedagogie şi în cercetare : [dr. habilitat în medicină
Lilia Groza : omagiu la 70 de ani] / Ion Bahnarel // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 70 : fot. – ISSN 1729-8687.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


4432. Aspecte ale calităţii vieţii pacienţilor vârstnici / Gabriela Şoric, Felicia Lupaşco-
Volentir, Elena Coşciug [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2015. – Nr 6. – P. 7-11 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (8 tit.). –
ISSN 1729-8687.

4433. Penina, Olga. Reconstruction of the continuity of cause-specific mortality trends


for the Republic of Moldova / Olga Penina // Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – P. 70-

117
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

77 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (15 tit.). – ISSN 1857-
4130.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4434. Evoluţia sănătăţii preşcolarilor şi a elevilor în Republica Moldova prin prisma
examinării medicale profilactice / Galina Buta, Zina Cobâleanu, Iurie Guzgan [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 21-25 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

4435. Gagauz, Olga. Speranţa de viaţă sănătoasă – indicatorul integral de evaluare a


sănătăţii populaţiei = Healthy life expectancy as an integrated indicator of population health
assessment / Olga Gagauz, Cristina Avram // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2015. – Nr 2. – P. 109-116 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116 (16
tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 4385, 4397)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4436. Andronachi, Natalia. Receptivi la durerea fraţilor : [despre campania de donare a
sângelui de către milit. Armatei Naţ., Rep. Moldova pentru victimele de la clubul "Colectiv" din
Bucureşti, România] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 8-10 : fot.
– ISSN 1857-3703.

4437. Miron, Alina. Rezistenţa la antibiotice a germenilor izolaţi de la pacienţii cu boli di-
areice acute / Alina Miron // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015.
– Nr 6. – P. 34-37 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (10 tit.). – ISSN
1729-8687.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


4438. Pînzaru, Iurie. Toxicologia experimentală în Republica Moldova: de la origine la
contemporaneitate / Iurie Pînzaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2015. – Nr 6. – P. 26-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (8
tit.). – ISSN 1729-8687.

616 Patologie. Medicină clinică


4439. Babiuc, Vasile. Afectarea sistemului gastrointestinal la pacienţi cu arsuri, în diferi-
te condiţii climaterice / Vasile Babiuc // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2015. – Nr 6. – P. 42-44 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (14
tit.). – ISSN 1729-8687.

4440. Babiuc, Vasile. Aspectul ştiinţific al arsurilor / Vasile Babiuc // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 41 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

118
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4441. Rotaru, Valentina. Analiza factorilor de risc în apariţia malformaţiilor renourinare


la copii / Valentina Rotaru // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 19-24 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (14 tit.). – ISSN 1810-5289.

4442. Tighineanu, Olga. Maladies inflammatoires aux enfants dans le cadre de la


classification de Paris 2010 / Tighineanu Olga // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P.
30-36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4443. Constantin, Brânduşa. Angajatul vârstnic şi patologia cardiovasculară: particulari-
tăţi / Brânduşa Constantin, Adriana Albu // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (10
tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4437)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4444. Babuci, S. Consideraţiuni istorice şi aspecte contemporane în tratamentul chistului
hidatic pulmonar / S. Babuci, N. Dogotari // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 70-
74. – Referinţe bibliogr. : p. 73-74 (60 tit.). – ISSN 1810-5289.

4445. Donos, Ala. Mecanismele imunologice în recurenţele respiratorii acute la copii /


Ala Donos // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 6. – P.
60-65 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (48 tit.). – ISSN 1729-
8687.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4446. Evaluarea eficienţei diferitor tehnici de laborator în diagnosticul lambliazei /
Vera Lungu, Ala Halacu, Ala Gori [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 75-77
: tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

4447. Rotaru, Dorina. Enterocolita ulcero-necrotică la prematuri / Dorina Rotaru // Bule-


tin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 40-48 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 48 (21 tit.). – ISSN 1810-5289.

4448. Strutinschi, Tudor. Rolul factorului alimentar în menţinerea microbiocenozei in-


testinale şi sănătăţii organismului / Strutinschi Tudor, Timoşco Maria // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 44-49 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 48-49 (19 tit.). – ISSN 1857-064X.

4449. Timoşco, Maria. Starea bacteriocenozei intestinale ca factor de semnalizare a de-


reglărilor în sănătate / Timoşco Maria, Velciu Aliona, Bogdan Victoria // Buletin de
Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 54-58 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 58 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

119
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4439, 4442, 4450, 4458)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
4450. Березовская, Е. С. Современное состояние изученности показателей психи-
ческого здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами / Березовская Е.
С. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 27-38 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 35-38 (54 tit.). – ISSN 1857-064X.

4451. Фурдуй, Ф. И. Развитие психосанокреатологии – потребность практики в


психическом оздоровлении общества : (Лекция на пленарном заседании XI-го Между-
народного междисциплинарного конгресса "Нейронаука для медицины и психологии") /
Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 4-14. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 13-14 (19 tit.).
– ISSN 1857-064X.

618 Ginecologie. Obstetrică


4452. Codreanu, Nadejda. Evaluarea bolii varicoase în calitate de marker surogat al
stărilor trombofilice în sarcină / Nadejda Codreanu, Ştefan Gaţcan, Cristina Murşiev // Buletin
de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 49-54 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 53-54 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

4453. Dondiuc, Iurie. Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu cadre de medici ob-
stetricieni-ginecologi / Iurie Dondiuc // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 25-30 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

4454. Dondiuc, Iurie. Evaluarea potenţialului cadrelor de medici obstetricieni-ginecologi


din maternităţile Republicii Moldova / Iurie Dondiuc // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3.
– P. 13-18 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (4 tit.). – ISSN 1810-
5289.

4455. Eţco, Ludmila. Pagini din istoria fondării şi dezvoltării ştiinţei obstetrical-
ginecologice în USMF Nicolae Testemiţanu la 70 de ani de activitate / Ludmila Eţco // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 6. – P. 50-59 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

4456. Paladi, Gh. Naşterea prematură la termene de gestaţie între 22-28 săptămâni, as-
pecte medico-socio-demografice / Gh. Paladi, Olga Cerneţchi, Aliona Bogdan-Moraru // Bule-
tin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 3-12 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 12 (25 tit.). – ISSN 1810-5289.

4457. Sagaidac, Irina. Aspecte contemporane ale patogeniei decolării premature a pla-
centei normal inserate / Irina Sagaidac // Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 67-70.
– Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (25 tit.). – ISSN 1810-5289.

120
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4458. Stavinskaia, Liudmila. Managementul pacientelor cu dereglări ale funcţiei men-


struale condiţionate de hepatite cronice virale / Liudmila Stavinskaia // Buletin de
Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – P. 59-66 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 66 (20 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 4447)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 4265, 4274)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.35 Tehnică electrochimică
4459. Kord, Loghman. Corrosion Behavior of Carbon Steel in HCI Solution by Fe and
Cr Complexes with a Schiff-Base Ligand Derived from Salicylaldehyde and 2-(2-
aminoethylamino) ethanol / Loghman Kord, Mojtaba Nasr-Esfahani // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 80-89 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87-89 (48 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


4460. Anode Plasma Electrolytic Boronitrocarburising of Low-Carbon Steel / S. A.
Kusmanov, I. V. Tambovskiy, A. R. Naumov [et al.] // Электронная обработка материалов.
– 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 51-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
55-56 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

4461. Влияние режимов формирование нанокристаллических покрытий TiN


на их коррозионно-защитные свойства / В. В. Васильев, А. А. Лучанинов, Е. К.
Севидова [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 29-34
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (10 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


4462. Melting Effects of High-Current Relativistic Electron Beam on Aluminum
Alloy 1993 / A. G. Kobets, P. R. Horodek, V. V. Lytvynenko [et al.] // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 67-71 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 71 (8 tit.). – ISSN 0013-5739.

4463. Манакова, О. С. О применении дисперсионно-твердеющих СВС-электродных


материалов на основе карбида (Ti, Zr)C в технологии электроискрового легирования /
О. С. Манакова, А. Е. Кудряшов, Е. А. Левашов // Электронная обработка материалов. –
2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 1-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9-
10 (39 tit.). – ISSN 0013-5739.

121
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4464. Cuza, Petru. Specificul creşterii în înălţime a descendenţilor stejarului pufos
(Quercus pubescens Willd.) în funcţie de provenienţa lor ecologică / Petru Cuza // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 171-178 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

4465. Кичук, Наталья. Целесообразность реконструкции белоакациевых насажде-


ний с вводом интродуцированного ореха черного в лесных фитоценозах нижнего Дне-
стра / Кичук Наталья // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. –
Nr 3. – P. 179-185 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 185 (11 tit.). – ISSN
1857-064X.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
4466. Клиник, Г. В. Перспективы повышения эффективности агробизнеса ПМР пу-
тём освоения технологий точного земледелия / Г. В. Клиник, Л. Н. Соколова // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 282-286. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 286 (8
tit.).

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


4467. Gorincioi, Vitalie. Perspective există : [în domeniul agricol : interviu cu V.
Gorincioi, președintele Asoc. Producătorilor și Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct"] /
interviu de Alexandra Marin // Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 104-107 : fot. – (Domeniu & Per-
formanță). – ISSN 1857-0186.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


4468. Боинчан, Б. П. Альтернативные системы земледелия / Боинчан Б. П. // Со-
временное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 436-447 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
țe bibliogr. : p. 446-447 (12 tit.).

4469. Боинчан, Б. П. Принципиальное значение качества почвы при переходе к


более устойчивой системе земледелия / Боинчан Б. П. // Современное состояние и
перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 429-435 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 435 (5 tit.).

122
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4470. Влияние культур севооборота на азотный режим почвы / Гуманюк А. В.,


Коровай В. И., Бобок В. А. [et al.] // Современное состояние и перспективы инновацион-
ного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского
института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 460-464 : tab.
– Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 463-464 (11 tit.).

4471. Зеленичкин, В. Г. Роль сидератов в повышении плодородия, улучшения аг-


рофизических и биологических свойств почвы / Зеленичкин В. Г., Пилипенко А. Д.,
Мишкин В. В. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сель-
ского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 472-478 : tab. – Rez. în lb. rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 478 (7 tit.).

4472. Кирилюк, В. П. Агрофизические свойства чернозема выщелоченного и их


изменение под влиянием орошения Днестровской водой / Кирилюк В. П., Боаге Л. В.,
Шалагина Н. Г. // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 482-487 : fig., tab. – Rez. în
lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 486-487 (10 tit.).

4473. Кирилюк, В. П. О деградации физических и физико-механических свойств


чернозема обыкновенного вследствие орошения подземной водой / Кирилюк В. П.,
Шалагина Н. Г. // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 487-492 : fig., tab. – Rez. în
lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 492 (10 tit.).

4474. Кухарук, Е. С. Антропогенное воздействие на почвы города / Кухарук Е. С.,


Бургеля А. Н. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сель-
ского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 503-507 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referințe bibliogr. : p. 507 (7 tit.).

4475. Перспективы инновационного развития в картографировании эродиро-


ванных почв / Кухарук Е. С., Попов Л. Г., Руснак В. Г. [et al.] // Современное состояние
и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания
Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирас-
поль, 2015. – P. 508-511 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 511 (8 tit.).

123
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4476. Розлога, Ю. Г. Опыт применения геоинформационных систем при качест-


венной оценке почв левобережья Днестра / Розлога Ю. Г., Сурлару С. В., Продан М. Ю.
// Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйст-
ва : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-
17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 537-542 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 542 (7 tit.).

4477. Филипчук, В. Ф. Эволюция основных физико-химических свойств чернозема


обыкновенного при орошении подземной водой / Филипчук В. Ф., Боаге Л. В. // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 547-552 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
552 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4480)

631.5 Lucrări agricole


4478. Результаты исследований по селекции гороха, сои и фасоли в НИИ по-
левых культур «Селекция» / Возиян В. И., Таран М. Г., Якобуца М. Д. [et al.] // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 68-70 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 70
(11 tit.).

4479. Роль альтернативного земледелия в сохранении плодородия почв / Гу-


манюк А. В., Градинар Д. Г., Коровай В. И. [et al.] // Современное состояние и перспек-
тивы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной науч-
но-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 455-459 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 459 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4501, 4508, 4518, 4532)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


4480. Боаге, Л. В. Результаты исследования влияния орошения Днестровской во-
дой на основные физико-химические свойства чернозема выщелоченного / Боаге Л. В.
// Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйст-
ва : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-
17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 425-428 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 428 (7 tit.).

4481. Градинар, Д. Г. Капельное орошение – "за" и "против". Обзор украинского


опыта / Градинар Д. Г., Гуманюк А. В., Ботнарь В. Ф. // Современное состояние и пер-
спективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной

124
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-


исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 447-451. – Referințe bibliogr. : p. 451 (22 tit.).

4482. Гуманюк, А. В. Некоторые методические аспекты при изучении режимов ка-


пельного орошения сельскохозяйственных культур / Гуманюк А. В. // Современное со-
стояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 452-454 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 454
(3 tit.).

4483. Полтавченко, И. В. Эффективность капельного орошения лука / Полтавчен-


ко И. В., Ботнарь В. Ф., Гуманюк А. В. // Современное состояние и перспективы иннова-
ционного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 533-537 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 537 (4 tit.).

4484. Фоменко, В. Г. Мелиорация как залог аграрного успеха Приднестровья / Фо-


менко В. Г. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сельско-
го хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 553-557 : fig. – Rez. în lb. rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 557 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4472-73, 4477)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
4485. Зеленичкин, В. Г. Использование сидератов в овощеводстве / Зеленичкин В.
Г. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяй-
ства : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-
17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 467-472 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 472 (4 tit.).

4486. Матюша, Б. А. Влияние минеральных и органических удобрений на продук-


тивность кукурузы в богарных условиях / Матюша Б. А, Гуманюк А. В. // Современное
состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 521-524 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 524
(6 tit.).

4487. Плэмэдялэ, В. И. Состав и эффективность различных видов навоза в со-


временных условиях ведения сельского хозяйства Республики Молдова / Плэмэдялэ В.

125
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

И., Русу А. П., Булат Л. И. // Современное состояние и перспективы инновационного


развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 524-528 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 527-528 (9 tit.).

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
4488. Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile nepre-
lucrate din zona centrală a Republicii Moldova / Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria,
Larion Aliona [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr
3. – P. 90-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 97-98 (18 tit.). – ISSN 1857-
064X.

4489. Вредители рапса, биология основных видов и меры борьбы с ними в


Приднестровье (Молдовы) / Церковная В. С., Жмурко В. А., Васильченко Л. И. [et al.] //
Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 386-391 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 391 (11 tit.).

4490. Николаева С. И. Антифунгальное действие грибов Trichoderma asperellum и


Trichoderma harzianum против патогенов сельскохозяйственных культур / Николаева С.
И., Николаев А. Н. // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 349-353 : fig., tab. – Rez. în
lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 353 (14 tit.).

4491. Перспективы применения препарата Молдстим для повышения жизне-


способности семян кукурузы / Боровская А. Д., Мащенко Н. Е., Мистрец С. И. [et al.] //
Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 219-224 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 223-224 (13 tit.).

4492. Щербакова, Т. И. Действие биологического препарата Gliocladin-SC на пато-


генны, поражающие сельскохозяйственные культуры / Щербакова Т. И. // Современное
состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 405-409 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 409
(6 tit.).

126
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4493. Эффективность аналога ювенильного гормона Адмирал 10 Ке в защите


персикового сада / Кристман Д. М., Войняк В. И., Шляхтич В. И. [et al.] // Современное
состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 309-312 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 311-312 (8 tit.).

4494. Эффективность фунгицида Aliette 80WG в борьбе с бактериозами ябло-


ни и идентификация изолятов, выделенных из пораженных тканей растении /
Магер Михаил, Магер В., Думитраш Ю. [et al.] // Современное состояние и перспективы
инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 322-327 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 326-327 (21 tit.).

4495. Яровой, В. М. О переносчиках вирусной и фитоплазменной инфекции слад-


кого перца и других пасленовых культур в Приднестровье / Яровой В. М., Церковная В.
С. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяй-
ства : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-
17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 419-423. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
423 (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4512, 4527)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4496. Aprecierea accelerată a termotoleranţiei genotipurilor de grâu în baza speci-
ficului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor / Jelev Natalia, Zdioruc
Nina, Ralea Tudor [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015.
– Nr 3. – P. 60-66 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (16 tit.). – ISSN 1857-
064X.

4497. Particularităţile germinării seminţelor de Triticum aestivum L. expuse şocului


termic / Jelev Natalia, Zdioruc Nina, Ralea Tudor [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 50-60 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr.
: p. 59-60 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.

4498. Бабицкий, А. Ф. Что происходит с белком зерна пшеницы при повышении


урожая / Бабицкий А. Ф. // Современное состояние и перспективы инновационного раз-
вития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 207-212 : fig. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 211-212 (14 tit.).

127
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4499. Бабицкий, А. Ф. Шаги к познанию природы урожайных семян пшеницы / Ба-


бицкий А. Ф. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сель-
ского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 201-206 : fig. – Referințe bibliogr. :
p. 206 (22 tit.).

4500. Балан, М. П. Оценка сортов озимой пшеницы по хозяйственно ценным при-


знакам / Балан М. П., Калистру К. Г., Зеленичкин В. Г. // Современное состояние и пер-
спективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 213-215 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 215 (4 tit.).

4501. Васильченко, Н. А. Создание гибридов кукурузы сахарной для промышлен-


ной переработки / Васильченко Н. А., Андриеш О. А. // Современное состояние и пер-
спективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 54-58 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 58 (6 tit.).

4502. Изменение первичных процессов метаболизма семян пшеницы при


различных условиях консервации EX SITU под влиянием физических факторов /
Корлэтяну Л. Б., Ганя А. И., Клещ Ф. И. [et al.] // Современное состояние и перспективы
инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 301-305 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 304-305 (10
tit.).
4503. К вопросу использования "индекса плавучести" в методологии физио-
лого-биохимической оценки семенного материала кукурузы / Ротарь Е. А., Ротарь
А. И, Комарова Г. Е. [et al.] // Современное состояние и перспективы инновационного
развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 149-154 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 154 (4 tit.).

4504. Михайлов, М. Э. Получение инбредных линий кукурузы по двухступенчатой


схеме гаплоидной селекции / Михайлов М. Э. // Современное состояние и перспективы
инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 118-121 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 121 (5 tit.).

128
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4505. Партас, Е. Восстановители фертильности М типа ЦМС у кукурузы и источни-


ки с аллельными генами Rt / Е. Партас // Современное состояние и перспективы инно-
вационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 130-135 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. : p. 135 (13 tit.).

4506. Продуктивность и биохимическая характеристика сортов тритикале,


созданных в ИГФЗР АН РМ / Веверицэ Е., Тома З., Лятамборг С. [et al.] // Современ-
ное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материа-
лы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 240-243 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
243 (4 tit.).

4507. Ротару, В. Урожайность и качество озимой пшеницы при некорневой под-


кормке удобрением Multi N / Ротару В., Горе А., Гулчеак Е. // Современное состояние и
перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 354-358 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 358 (5 tit.).

4508. Селекция ранних гибридов кукурузы сахарной / Васильченко Н. А., Лы-


сенко А. И., Андриеш О. А. [et al.] // Современное состояние и перспективы инноваци-
онного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского
института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 58-62 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 62 (5 tit.).

4509. Церковная, В. С. Гельминтоспориозы озимого ячменя в меры борьбы с ними


/ Церковная В. С., Армаш А. Д. // Современное состояние и перспективы инновационно-
го развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского
института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 382-386 : tab.
– Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 386 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4424, 4489, 4491)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
4510. Şestacova, Tatiana. Identification of genes differntially expressed in sunflower
during interaction with Plasmopara halstedii / Şestacova Tatiana, Port Angela, Duca Maria //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – P. 83-89 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (15 tit.). – ISSN 1857-064X.

4511. Калкей, Е. Д. Альтернативные элементы технологии возделывания табака в


Молдавии / Калкей Е. Д., Банташ О. Д., Ганеа Л. Б. // Современное состояние и пер-

129
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

спективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной


научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 271-275 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 275 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4429)

634 Horticultură în general


4512. Букарчук, В. Ф. Создание сортов яблони, иммунных к парше в Республике
Молдова / Букарчук В. Ф. // Современное состояние и перспективы инновационного
развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 48-53 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 53 (11 tit.).

4513. Пынтя, М. А. Направления совершенствования сортимента абрикоса в Рес-


публики Молдова / Пынтя М. А. // Современное состояние и перспективы инновацион-
ного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского
института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 140-144 : tab.
– Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 144 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4467, 4494)

634.8 Viticultură
4514. Александров, Е. Г. Создание новых сортов винограда / Александров Е. Г.,
Гаина Б. С. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сель-
ского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского
хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 17-21 : tab. – Rez. în lb. rusă. –
Referințe bibliogr. : p. 21 (9 tit.).

4515. Гинда, Е. Ф. Изменение строения грозди при обработке винограда регулято-


рами роста / Гинда Е. Ф., Платонова С. А. // Современное состояние и перспективы
инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 243-248 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 248 (8 tit.).

4516. Природные гликозиды – перспективные регуляторы роста и развития


виноградных растений / Кириллов А. Ф., Харчук О. А., Кириллова Э. Н. [et al.] // Со-
временное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 276-281 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 281 (14 tit.).

130
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4517. Блинова, Т. П. Методы и результаты селекции короткоплодных партенокар-
пических гибридов огурца универсального типа / Блинова Т. П., Свиридова Т. В., Цур-
кан Т. В. // Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского
хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяй-
ства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 38-43 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Refe-
rințe bibliogr. : p. 43 (8 tit.).

4518. Васильченко, Н. А. Результаты испытания сортов картофеля зарубежной


селекции в условиях ПМР / Васильченко Н. А., Кирсанова Т. М., Лысенко А. И. // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 235-240 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
240 (6 tit.).

4519. Выродова, А. П. Красноплодные томаты – основной источник ликопина /


Выродова А. П., Жужа Е. Д. // Современное состояние и перспективы инновационного
развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 71-73 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 73 (13 tit.).

4520. Деминов, Е. С. Бахчеводство / Деминов Е. С., Казаку В. И. // Современное


состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 78-82. – Referințe bibliogr. : p. 82 (8 tit.).

4521. Деминов, Е. С. Направления и результаты селекции гибридов F1 баклажана


в ПНИИСХ / Деминов Е. С., Кушнарев А. А., Бронич О. П. // Современное состояние и
перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 83-87 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 86-87 (11 tit.).

4522. Зведенюк, А. П. Агротехнические приемы повышения семенной продуктив-


ности моркови столовой / Зведенюк А. П., Фучеджи Д. Ф., Соколовская Т. Н. // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 96-99 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 99 (5
tit.).

131
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4523. Зведенюк, А. П. Способы повышения эффективности производства семян


капусты белокочанной в беспересадочной культуре / Зведенюк А. П., Казаку В. И. //
Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 100-104 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 104 (4 tit.).

4524. Зведенюк, А. П. Эффективность применения агроволокна в семеноводстве


картофель и перца сладкого / Зведенюк А. П., Фучеджи Д. Ф., Мартын И. И. // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 91-95 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
94 (4 tit.).

4525. Зеленичкин, В. Г. Использование гидрогеля при выращивании овощных и


лекарственных культур в условиях Приднестровья / Зеленичкин В. Г., Чавдары Н. С. //
Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 259-266 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 266 (5 tit.).

4526. Зеленичкин, В. Г. Применение лигногумата на овощных растениях / Зеле-


ничкин В. Г., Иванов А. В. // Современное состояние и перспективы инновационного
развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 254-258 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 258 (4 tit.).

4527. Леманова, Н. Разработка технологи выращивания экологической продукций


картофеля / Леманова Н., Ильев П., Церковная В. // Современное состояние и перспек-
тивы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной науч-
но-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 312-315 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 315 (5 tit.).

4528. Маковей, М. Д. Дифференциация перспективных линии томата по устойчи-


вости мужского гаметофита к абиотическим стрессам / Маковей М. Д. // Современное
состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 328-332 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 332 (18
tit.).

132
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4529. Новые крупноплодные гибриды томата для открытого грунта / Блинова


Т. П., Узун И. В., Шлёмка О. Н. [et al.] // Современное состояние и перспективы иннова-
ционного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 33-38 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 37-38 (17 tit.).

4530. Оценка и отбор исходного материала для селекции томата на продук-


тивность / Михня Н. И., Грати В. Г., Лупашку Г. А. [et al.] // Современное состояние и
перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 122-125 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 125 (9 tit.).

4531. Оценка районированных в Молдове сортов тыквы столовой для про-


мышленной переработки / Линда Л. П., Каражия В. Ф., Саранди Т. А. [et al.] // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 316-321 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
321 (12 tit.).

4532. Питюл, М. Д. Создание оранжевоплодных гибридов томата универсального


назначения / Питюл М. Д. // Современное состояние и перспективы инновационного
развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 136-140 : tab. –
Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 140 (6 tit.).

4533. Полудетерминантный гибрид томата рапсодия и методика его семено-


водства / Блинова Т. П., Узун И. В., Вэдэнеску А. В. [et al.] // Современное состояние и
перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 28-32 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 32 (8 tit.).

4534. Применение биорегуляторов растительного происхождения в качестве


приема в технологи возделывания томатов / Боровская А. Д., Мащенко Н. Е., Бот-
нарь В. Ф. [et al.] // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 215-219 : fig. – Rez. în lb.
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 218-219 (7 tit.).

4535. Применение биорегуляторов растительного происхождения при выра-


щивании моркови / Мащенко Н. Е., Боровская А. Д., Иванова Р. А. [et al.] // Современ-

133
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материа-


лы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 344-348 : fig., fot. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 348
(10 tit.).

4536. Результаты селекции тыквы мускатной – гибрид F1 Презент / Казаку В.


И., Клименко Н. Е., Фоминова А. В. [et al.] // Современное состояние и перспективы
инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 108-111 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 111 (7 tit.).

4537. Ротарь, В. Ф. Характеристика коллекционных образцов гороха овощного


раннего срока созревания / Ротарь В. Ф., Бич П. Г. // Современное состояние и перспек-
тивы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной науч-
но-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 145-148 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 148 (17 tit.).

4538. Селекция короткоплодных пчелоопыляемых гибридов огурца на ком-


плекс основных хозяйственно ценных признаков / Гороховский В. Ф., Шуляк Е. А.,
Мокрянская Т. И. [et al.] // Современное состояние и перспективы инновационного раз-
вития сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 74-77 : tab. – Rez. în
lb. rusă.

4539. Селекция перца сладкого на устойчивость к основным болезням / Де-


минов Е. С., Кушнарев А. А., Бронич О. П. [et al.] // Современное состояние и перспек-
тивы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной науч-
но-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 87-91 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 91 (11 tit.).

4540. Создание ранних гетерозисных гибридов томата для пленочных теплиц


и открытого грунта с разным габитусом куста / Никулаеш М. Д., Цэпордей А. Е.,
Речец Р. К. [et al.] // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 126-130 : tab. – Rez. în lb.
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 130 (6 tit.).

4541. Стабильность и генотипическая изменчивость популяций межвидовых


линий томата полученных на основе регенерантов эмбриокультурного происхо-
ждения / Сыромятников Ю. Н., Ботнарь В. Ф., Евгения Котенко [et al.] // Современное

134
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы


международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня
основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015
г. – Тирасполь, 2015. – P. 159-164 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 164 (12
tit.).

4542. Тимина, О. О. Направления и результаты использования мутантного гено-


фонда Capsicum L. в селекции овощного перца / Тимина О. О., Тимин О. Ю. // Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со
дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб.
2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 164-170 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p.
169-170 (23 tit.).

4543. Хлебников, В. Ф. Анализ изменчивости морфометрических признаков семян


кабачка. Многомерный статистический анализ / Хлебников В. Ф., Смурова Надежда В.,
Смурова Наталья В. // Современное состояние и перспективы инновационного разви-
тия сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института
сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 181-185 : fig., tab. – Rez.
în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 185 (5 tit.).

4544. Цуркан, Н. В. Сохранность столового картофеля в зависимости от сортовых


особенностей / Цуркан Н. В., Лысенко А. И., Васильченко Н. А. // Современное состоя-
ние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы между-
народной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания
Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирас-
поль, 2015. – P. 392-396 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 396 (9 tit.).

4545. Цэпордей, А. Е. Характер наследования хозяйственно ценных признаков у


гибридов F1 томата для механизированной уборки / Цэпордей А. Е., Никулаеш М. Д. //
Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 186-190 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 190 (5 tit.).

4546. Шпак, Л. И. Создание позднеспелых F1 гибридов капусты белокочанной в ус-


ловиях Приднестровья / Шпак Л. И., Монахос Г. Ф. // Современное состояние и перспек-
тивы инновационного развития сельского хозяйства : Материалы международной науч-
но-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Научно-
исследовательского института сельского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь,
2015. – P. 195-199 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. : p. 199 (7 tit.).

4547. Эффективность применения биорегуляторов природного происхожде-


ния при выращивании огурцов / Гуманюк А. В., Боровская А. Д., Мащенко Н. Е. [et al.]

135
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйст-


ва : Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-
17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 249-253 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe
bibliogr. : p. 253 (10 tit.).

4548. Эффективность применения накопителей влаги в семеноводстве дву-


летних овощных культур / Зведенюк А. П., Казаку В. И., Фучеджи Д. Ф. [et al.] // Со-
временное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства :
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства 16-17
нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 104-107 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referințe bibliogr. :
p. 107 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4425, 4483, 4539)

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


4549. Тимина, О. О. Коллекционное изучение тюльпанов в условиях ПМР / Тимина
О. О., Ионова Л. Г. // Современное состояние и перспективы инновационного развития
сельского хозяйства : Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 85-летию со дня основания Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства 16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – P. 371-376 : tab. – Rez. în lb.
rusă. – Referințe bibliogr. : p. 376 (13 tit.).

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
(Vezi Nr 4418)

636.7 Câini
4550. Nichiforov, Vadim. Diploma – o formalitate obligatorie : [pentru câinii de vânătoa-
re] / Vadim Nichiforov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 14 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-
4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


(Vezi Nr 4263, 4418)

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


(Vezi Nr 4411)

639.1 Vânătoare
4551. Alegerea armei de vânătoare / cor. rev. // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 11. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. –
Nr 11. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4513.

136
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4552. Bârcă, Constantin. Din turnul manipulării : [în domeniului vânătoresc] / Constantin
Bârcă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

4553. Căpiţă, Ionel. În ce ţară trăim? : [protestele vânătorilor privind interzicerea


vânatulu la iepurele de câmp şi la păsările acvatice în sezonul 2015-2016] / Ionel Căpiţă //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

4554. Chiriţă, Gheorghe. Respectând rigorile : [eseu] / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

4555. Ciobanu, Cristina. Muzeul naturii şi vânătorii "Knieja" din Polonia : [localitatea
Novosiolki, Voievodatul Subcarpatia] / Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2015. – Nr 11. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr
11. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

4556. Goncearenco, Nicolae. Cine munceşte? : [despre fondul de vânătoare din oraşul
Codru] / Nicolae Goncearenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 9 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 9 : fot. – ISSN
1857-4513.

4557. Savin, Anatol. Evaluări de toamnă : [în fondurile de vânătoare] / Anatol Savin //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

4558. Sârbu, Ion. Întrebări ce ne frământă : [din domeniul vânătoresc] / Ion Sârbu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

4559. Şelaru, Neculai. "Războiul" Ministerului Mediului cu Societatea Vânătorilor şi Pes-


carilor din Republica Moldova : [despre interzicerea vânătorii la iepuri şi păsări de pasaj în
sezonul de vânătoare 2015-2016] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015.
– Nr 11. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. –
P. 4-6 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 4395-96, 4426-27, 4550, 4560, 4583)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4560. Bulat, Dumitru. Cugetări despre pescuit şi vânătoare / Dumitru Bulat // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

4561. Rusnac, Vladimir. Ne aşteaptă răpitorii şi babuşca : [specii de peşti] / Vladimir


Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 23-24 : fot. – ISSN 1857-4513.

137
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4562. Prodan, Gutiera. Eu am ştiut a învăţa lecţiile vieţii... : [interviu cu Gutiera Prodan,
jurnalistă la Moldova1] / interviu de Raia Rogac // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 16-
19 : fot. – ISSN 1857-4424.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 4337)
657 Contabilitate
4563. Panuş, Valentina. Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificaţie
conform noilor reglementări contabile / Valentina Panuş // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. –
P. 93-98 : an., fot. – ISSN 1857-3991.

4564. Горенштейн, Лев. О порядке отнесения процентов за кредит при приобрете-


нии оборудования, планируемого как ОС, в случае изменения его дальнейшего назна-
чения и использования как объекта учёта / Лев Горенштейн // Monitorul Fiscal. – 2015. –
Nr 6. – P. 64-70 : fot. – ISSN 1857-3991.

4565. Мороз, Светлана. О периоде начисления амортизации долгосрочных акти-


вов / Светлана Мороз // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 43-47 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

4566. Недерица, Александр. Особенности учета имущества публичной сферы,


полученного в хозяйственное ведение / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 11. – P. 7-17 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

4567. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет производственных потерь /


Людмила Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – P. 81-84 : fot., tab. – Va urma. –
ISSN 1857-3991.

4568. Цирюльникова, Наталья. Обесценение активов в вопросах и ответах / На-


талья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – P. 18-23 : fot., tab. – ISSN
1813-4408.

4569. Чиреш, Елена. О соответствии долгосрочных материальных активов, при-


знаваемых в бухгалтерском и налоговом учете / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. –
2015. – Nr 11. – P. 24-29 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 4265)

138
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon
4570. Косс, Александер. Европейский локомотив : [интервью со спикером немец-
ко-молд. компании "Sudzucker Moldova" Александером Косс] / записал Александр Танас
// Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 60-68 : fot. – (Сезон & Результат). – ISSN 1857-0186.

669 Metalurgie
4571. Галанин, С. И. Формирование полостей при электрохимическом
гравировании сталей / С. И. Галанин, С. А. Шорохов, А. А. Магзелёва // Электронная
обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – P. 11-15 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (7 tit.). – ISSN 0013-5739.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 4620)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 4630)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4572. Dudnicenco, Nicolae. Prelucrarea lemnului în Basarabia, oglindită în istoriografia
interbelică / Nicolae Dudnicenco // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și
istoriei naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015.
– Chişinău, 2015. – P. 138-145. – Referințe bibliogr. : p. 144-145 (13 tit.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4573. Colesnic, Iurie. Victor Okuşko... ctitorul ce-a rămas neîntrecut în istoria noastră :
[despre pictor (1862-1919)] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 115-
124 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

4574. Rocaciuc, Victoria. Pictura în ulei şi maturitatea concepţiei clasice : [despre crea-
ţia pictorului Florentin Leancă] / Victoria Rocaciuc // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P.
319-321 : fot. – ISSN 0235-9111.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


4575. Biliţiu, Pamfil. Iuliu Pop, sau Fotografia ca artă şi document : [despre viața și acti-
vitatea fotografului român (1915-1996)] / Pamfil Biliţiu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. –
P. 380-384 : fot. – ISSN 0235-9111.

4576. Perciun, Andrei. Concepţii fenomenologice în analiza imaginii =


Phenomenological views in the analysis of image / Andrei Perciun // Revista de Filosofie,

139
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – P. 145-159. – Rez. în lb. engl. – Referinţe


bibliogr. : p. 159 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.

78 MUZICĂ
4577. Chiseliţă, Vasile. O viaţă şi un destin de artist: Maestrul Ion Paulencu la 75 de ani
: [solist la Opera Naţ.] / Vasile Chiseliţă // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 13-15 : fot.
– ISSN 1857-4424.

4578. Kirilov, Victoria. Majoratul Millenium-ului : [18 ani de la înfiinţarea formaţiei] / Vic-
toria Kirilov // Clipa siderală. – 2015. – Nr 3. – P. 28-29 : fot. – ISSN 1857-3673.

4579. Sofronovici, Ştefan. Ansamblul folcloric "Ţărăncuţa" din or. Durleşti la 25 de ani
de activitate : [spectacol aniversar, 8 noiem. 2015] / Ştefan Sofronovici // Realităţi Culturale. –
2015. – Nr 11. – P. 9-11 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 4192)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
4580. Catană, Ina. Un militar pe podiumul de la Casablanca [Maroc] : [despre Sergiu
Oşlobanu, campion mondial la sambo, reprezentant al Clubului Sportiv Central al Armatei
Naţ.] / Ina Catană // Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-3703.

4581. Чебану, Павел. Почему не сбылись надежды : [интервью с президентом Фе-


дерации футбола Молдовы (ФФМ) Павлом Чебану] / записал Владимир Сидоренко //
Profit. – 2015. – Nr 11. – P. 80-85 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 4353)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4582. Codreanu, Lina. Textele de escortă pentru "Istoria ieroglifică" [de Dimitrie Cante-
mir] şi "Ţiganiada" [de Ion Budai-Deleanu] (II) / Lina Codreanu // Limba Română. – 2015. – Nr
5/6. – P. 191-202 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 202 (56 tit.). – Art. 1 : Nr 1/2. – ISSN
0235-9111.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4583. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505.

4584. Marcus, Solomon. Limba română şi şcoala – la Bucureşti şi la Chişinău : [opiniile


savantului] / Solomon Marcus // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 25-45 : fot. – ISSN
0235-9111.

140
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4585. Maznic, Silvia. Omonimia latină. Consideraţii / Silvia Maznic // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 265-270 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 270 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

4586. Popuşoi, Carolina. Calcuri morfematice nerecomandate în limba română din Ba-
sarabia / Carolina Popuşoi // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 227-248 : fot. – Referințe
bibliogr. : p. 247-248 (29 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 4178-4188, 4383)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.134.2 Literatură spaniolă
4587. Padron, Justo Jorge. Ars Poetica/Arta Poeziei : (fragment) / Justo Jorge Padron ;
trad. de Nicolae Dabija ; des.: Violeta Zabulică // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 8-9 : fot., il. –
ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


4588. Alecsandri, Vasile. Toamna ţesătoare : [versuri] / Vasile Alecsandri // "a" MIC". –
2015. – Nr 11. – P. 14. – ISSN 1857-3770.

4589. Fărâmă, Maria. "Când e întuneric şi toate nălucirile dau peste mine..." ; "această
frumuseţe sălbatică..." ; Pentru că avem nevoie unii de alţii ; "tristeţile graţiose ţi se preling din
ochi..." ; autoportrete mutilate de prea mult sine ; Declin ; Labirint : [versuri] / Maria Fărâmă //
Clipa siderală. – 2015. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3673.

4590. Iosif, Octavian. Cîntec : [versuri] / Octavian Iosif // Noi. – 2015. – Nr 11. – P. 22 :
il. – ISSN 1857-0798.

4591. Istrati, Panait. La stăpîn : [povestire] / Panait Istrati ; des.: Adrian Moraru // Noi. –
2015. – Nr 11. – Supl.: P. 1-8 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

4592. Labiş, Nicolae. Uciderea spaimei ; Naşterea curajului ; Cântec de leagăn ; Lupta
curajului ; Oraţii de pace ; Curajul îndrăgostit ; Oda scrisă de poet : [versuri] / Nicolae Labiş //
Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 353-360. – ISSN 0235-9111.

4593. Marcinek, Dobroslaw. cronomorfism ; ultimul poem ; poem IX ; "c’est la vie" ; isto-
rie ; cuvânt alb ; răni ; secetă ; plâns ; vedere ; va veni un timp ; întrebare ; aşteptând toamna
; aripi ; poem : [versuri] / Dobroslaw Marcinek // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 218-
226 : fot. – (Numele real al aut.: Marian Hotca). – ISSN 0235-9111.

4594. Molea, Loredana. Cerc vicios : [eseu] / Loredana Molea // Clipa siderală. – 2015.
– Nr 3. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-3673.

141
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4595. Nuţu, Iris. Clementine kruczynski ; earl grey. postcard ; tinder. drafts folder : [ver-
suri] / Iris Nuţu // Clipa siderală. – 2015. – Nr 3. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-3673.

4596. Rebreanu, Liviu. Dincolo : [povestire] / Liviu Rebreanu // "a" MIC". – 2015. – Nr
11. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

4597. Topârceanu, George. Rapsodii de toamnă : [versuri] / George Topârceanu // Vâ-


nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 24. – ISSN 1857-4505.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4598. Bârcă, Tache. Ultimul cartuş : [povestire] / Tache Bârcă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

4599. Bordeianu, Teodor. Nona (I) : [povestire] / Teodor Bordeianu // Clipa siderală. –
2015. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-3673.

4600. Bulat, Eugenia. Fenomenul Lomehuza : [reflecţii] / Eugenia Bulat // Clipa siderală.
– 2015. – Nr 3. – P. 22-23. – ISSN 1857-3673.

4601. Bulat, Eugenia. Patetică : [versuri] / Eugenia Bulat // Clipa siderală. – 2015. – Nr
3. – P. 2. – ISSN 1857-3673.

4602. Cheianu, Constantin. Adi : (monodramă) / Constantin Cheianu // Clipa siderală. –


2015. – Nr 3. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-3673.

4603. Darie, Pavel. Frunză de stejar ; Pruncul ; Chemare ; Dor de mamă : [versuri] / Pa-
vel Darie // "a" MIC". – 2015. – Nr 11. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 2. – ISSN 1857-3770.

4604. Garaz, Mihail. Bunicul Soare şi pic-pic : [povestire] / Mihail Garaz ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 6-7 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

4605. Romanciuc, Vasile. Inimioara mea vorbeşte ; Primul dinte ; Ursuleţul Winnie ; No-
te muzicale ; Albinuţa ; Cântecul melcului ; Hipopotamul ; Doi prieteni ; Maimuţa ; Racul :
[versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 4-5 : fot.,
il. – ISSN 1857-4173.

4606. Stamati-Ciurea, Constantin. O vânătoare în Basarabia (IX) : [povestire : fragm.] /


Constantin Stamati-Ciurea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – P. 15 : fot. –
Art. 1 : Nr 3. – ISSN 1857-4505.

4607. Ştirbu, Titus. O întâmplare cu Moş Crăciun : Scenetă / Titus Ştirbu ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 10-12 : il. – ISSN 1857-4173.

142
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4608. Urâtu, Dorin. Poveste, poveste... ; Dor ; Noaptea ; Bună ziua! ; De la frate ; Vreau
să zbor ; Săpunul ; Jucăriile ; Mângâierea mamei : [versuri] / Dorin Urâtu ; des. de Nadejda
Olaru // Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

4609. Zadnipru, Pavel. Toamna în Moldova : [povestire] / Petru Zadnipru // "a" MIC". –
2015. – Nr 11. – Supl.: "a" MIC" didactic : P. 1. – ISSN 1857-3770.

821.161.1 Literatură rusă


4610. Посудин, Александр. Ковбой и тихоня : [рассказ] / Александр Посудин //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

821.597 Literatură vietnameză


4611. Patria : (Poveste vietnameză) / trad. de Ştefan Tudor ; des. de Cristina Covrig //
Alunelul. – 2015. – Nr 11. – P. 13 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
4612. Munteanu, Cristinel. Despre importanţa tradiţiilor discursive : [pe marginea cărţii
"Tradiţii discursive. Studii" de Johannes Kabatek] / Cristinel Munteanu // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 271-288 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 286-288 (22 tit.). – ISSN
0235-9111.

821.112.2(498).0 Literatură germană în limba română


4613. Cepraga, Dan Octavian. Înstrăinare şi autotraducere: câteva observaţii despre
exilul lingvistic a lui Paul Celan : [poet, traducător şi eseist, evreu originar din România (1920-
1970)] / Dan Octavian Cepraga // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 257-264 : fot. –
Referințe bibliogr. în note, p. 263-264 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

821.131.1.0 Literatură italiană


4614. Chivu, Gheorghe. Numele dracilor în traducerea românească a Divinei Comedii :
[de Dante Alighieri ; trad. George Coşbuc] / Gheorghe Chivu // Limba Română. – 2015. – Nr
5/6. – P. 249-256 : fot. – Referințe bibliogr. în note, p. 256 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.

821.135.1.0 Literatură română


4615. Boldea, Iulian. Între extreme. Generaţia’27 : [eseu] / Iulian Boldea // Limba Ro-
mână. – 2015. – Nr 5/6. – P. 131-136. – Referințe bibliogr. în note, p. 135-136 (22 tit.). –
ISSN 0235-9111.

4616. Boldea, Iulian. Mircea Eliade – ideologie şi cultură : [despre opera scriitorului
(1907-1986)] / Iulian Boldea // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 124-130 : fot. – Referin-
țe bibliogr. în note, p. 130 (15 tit.). – ISSN 0235-9111.

4617. Coloşenco, Mircea. Ciclul curajului – un poem iniţiatic de Nicolae Labiş / Mircea
Coloşenco // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 350-353 : fot. – ISSN 0235-9111.

143
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4618. Munteanu, Cristinel. Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale : [pe
marginea cărţii "Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică" de Adriana Maria
Robu] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 289-294. – Referințe
bibliogr. în note, p. 293-294 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

4619. Rachieru, Adrian Dinu. "Ucenicul" George Bălăiţă : [despre creaţia prozatorului] /
Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 168-179 : fot. – Referințe
bibliogr. în note, p. 179 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

4620. Troianowski, Lidia. Demersul de afirmare a artei cu tendinţe sociale: C. Stere –


R. Ionescu-Rion = The demarche for promoting art with social tendencies: C. Stere – R. Io-
nescu-Rion / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. –
Nr 2. – P. 261-270. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 270 (37 tit.). – ISSN 1857-
2294.

4621. Vrabie, Diana. Iaşiul ca spaţiu al reprezentărilor în proza paşoptiştilor / Diana Vra-
bie // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 322-340 : fot. – Referințe bibliogr. : p. 340 (23
tit.). – ISSN 0235-9111.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4622. Cocieru, Mariana. Stihia pământului – inspiraţie şi valorificare artistică : [în opera
scriitorilor basarabeni] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 3-6. –
Referinţe bibliogr. : p. 6 (22 tit.). – ISSN 1857-4424.

4623. Fonari, Victoria. Durerea războiului de pe Nistru în textele artistice / Victoria


Fonari // Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека : Меж-
дународная научно-практическая конференция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Мол-
дова). – Кишинэу, 2015. – P. 88-93 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 93 (6 tit.).

4624. Grecu, Doina. Prutul, un hotar geopolitic care desparte neamul românesc : [pe
marginea cărţii "Prutul în destinul neamului românesc" de Vlad Mischevca] / Doina Grecu //
Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 299-301 : fot. – ISSN 0235-9111.

4625. Irimia, Dumitru. A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii ro-
mâne : [1888-1917] / Dumitru Irimia // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 341-349. – ISSN
0235-9111.

4626. Malaneţchi, Vasile. Note pe marginea unui proiect editorial : [lucrarea "Nicolai
Costenco: un cavaler al poeziei" de V. Malaneţchi] / Vasile Malaneţchi // Limba Română. –
2015. – Nr 5/6. – P. 295-298 : fot. – ISSN 0235-9111.

4627. Matveev, Tatiana. Iulia Hasdeu – viaţa ca o legendă : (146 ani de la naştere) :
[tânără poetă (1869-1888)] / Tatiana Matveev // Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – P. 23-
24 : fot. – ISSN 1857-4424.

144
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

4628. Moraru, Anatol. Reprezentări ale războiului în literatura română din Basarabia :
[eseu] / Anatol Moraru // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 137-149 : fot. – ISSN 0235-
9111.

4629. Pachia-Tatomirescu, Ion. Rugăciune către Sfântul Duşman Universal : [despre


opera poetului Iurie Bojoncă] / Ion Pachia-Tatomirescu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. –
P. 180-190 : fot. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 4389)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4630. Boldureanu, Ana. Cronica descoperirilor monetare (9) / Ana Boldureanu //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 315-322 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 321-322 (13 tit.). – Art. 1 : Vol. 2, Nr 1, 2008. – ISSN 1857-0240.

4631. Chapman, John. The Anglo-Ukrainian project "Early urbanism in prehistoric Euro-
pe?" sends its travelling exhibition to Chişinău / John Chapman, Bisserika Gaydarska //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 79-90 : fig. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (17 tit.). – ISSN 1857-0240.

4632. Mateevici, Natalia. Descoperiri de amfore greceşti în zona Peceneaga din vestul
Dobrogei : [România] / Natalia Mateevici, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv // Tyragetia. – 2015.
– Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 161-166 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 165 (7 tit.). – ISSN 1857-0240.

4633. Munteanu, Octavian. Construcţii defensive în fortificaţia getică Horodca Mare, ra-
ionul Hânceşti : [Rep. Moldova] / Octavian Munteanu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 167-182 : fig. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 179-181 (35
tit.). – ISSN 1857-0240.

4634. Nicolăescu, Monica. Graphic representations in Romanian archaeology. An


overview regarding Late Iron Age dwellings / Monica Nicolăescu // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9,
Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 249-260 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. –Bibliogr. : p. 258-
259 (29 tit.). – ISSN 1857-0240.

4635. Noi descoperiri arheologice din epoca fierului în preajma satului Mana, raio-
nul Orhei / Aurel Zanoci, Octavian Munteanu, Ion Tentiuc [et al.] // Tyragetia. – 2015. – Vol.
9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 209-220 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –Bibliogr. : p.
218-219 (38 tit.). – ISSN 1857-0240.

4636. Sîrbu, Mariana. Viaţa spirituală a comunităţilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni prin


prisma elementelor non-funerare descoperite în aşezări / Mariana Sîrbu // Tyragetia. – 2015.
– Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 91-122 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 116-120 (113 tit.). – ISSN 1857-0240.

145
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4637. Tentiuc, Ion. A cremation burial of a horseman near the village of Mana : (the Or-
hei district) / Ion Tentiuc, Valeriu Bubulici, Angela Simalcsik // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr
1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 221-248 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 240-245 (144 tit.). – ISSN 1857-0240.

4638. Topal, Denis. The use of bronze in making the Early Scythian akinakai / Denis
Topal // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 29-50 : fig. – Rez. în
lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 44-48 (137 tit.). – ISSN 1857-0240.

4639. Ţerna, Stanislav. Plastica antropomorfoză din aşezarea Cucuteni A de la Durui-


toarea Veche I : (raionul Râşcani, Republica Moldova) / Stanislav Ţerna, Mariana Vasilache //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 57-78 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 76-77 (27 tit.). – ISSN 1857-0240.

4640. Zanoci, Aurel. Typology and evolution of gates and access into early hallstattian
fortresses in Tisa-Dniester space / Aurel Zanoci // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheolo-
gie. Istorie Antică. – P. 7-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 21-25 (107 tit.).
– ISSN 1857-0240.

4641. Власенко, Иван. Екатериновка – однослойное поселение культуры Сынтана-


де-Муреш – Черняхов : [р-н Чимишлия] / Иван Власенко, Татьяна Щербакова //
Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 261-274 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 273 (13 tit.). – ISSN 1857-0240.

4642. Синика, Виталий. Светильники в погребальном обряде скифов Северного


Причерноморья / Виталий Синика, Николай Тельнов // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 183-208 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 204-206
(75 tit.). – ISSN 1857-0240.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bahnarel, Ion. Cutezanţă în pedagogie şi în cercetare. – Vezi Nr 4431.

Beşleagă, Vladimir. Prinţul cărţilor. – Vezi Nr 4168.

Biliţiu, Pamfil. Iuliu Pop, sau Fotografia ca artă şi document. – Vezi Nr 4575.

Caterev, Cristina. Contribuţia Tatianei Găluşcă la promovarea folclorului basarabean:


din arhivele străine. – Vezi Nr 4392.

Chiseliţă, Vasile. O viaţă şi un destin de artist: Maestrul Ion Paulencu la 75 de ani. –


Vezi Nr 4577.

Ciocanu, Ion. Luminoasă amintire. – Vezi Nr 4169.

146
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Colesnic, Iurie. Victor Okuşko... ctitorul ce-a rămas neîntrecut în istoria noastră. – Vezi
Nr 4573.

Irimia, Dumitru. A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române. –
Vezi Nr 4625.

Matveev, Tatiana. Iulia Hasdeu – viaţa ca o legendă : (146 ani de la naştere). – Vezi Nr
4627.
Miron, Ionel. Academicianul Constantin Toma la 80 de ani. – Vezi Nr 4421.

Taşcă, Mihai. Simion Doraş – primul specialist în domeniul criminalisticii din Republica
Moldova. – Vezi Nr 4325.

Ungureanu, Ion. Un Preot al templului Cărţii. – Vezi Nr 4175.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
(Vezi Nr 4630)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4643. Mărculeţ, Vasile. Consideraţii asupra relaţiilor vlaho-bulgaro-bizantine între 1197
şi 1204 / Vasile Mărculeţ // Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
287-298. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 296-297 (43 tit.). – ISSN 1857-0240.

4644. Petrencu, Anatol. Locul de unde a pornit Gulagul : [despre deportările din (1941-
1951)] / Anatol Petrencu // Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – P. 361-373 : fot. – Referințe
bibliogr. în note, p. 373 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

4645. Чуткий, Андрей. К истории украинско-молдавских отношении: обучение


выходцев из Молдовы в киевских вузах в начале ХХ в. / Андрей Чуткий // Moldoscopie. –
2015. – Nr 4. – P. 7-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (18 tit.). –
ISSN 1812-2566.

4646. Шевченко, Руслан. Нагорно-Карабахский конфликт в 1918-1994 гг.: апогей


борьбы двух цивилизаций / Руслан Шевченко // Территориальная целостность госу-
дарств и соблюдение прав человека : Международная научно-практическая конферен-
ция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Молдова). – Кишинэу, 2015. – P. 101-111 : fot. –
Referințe bibliogr. : p. 111 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4648)
94(478) Istoria Republicii Moldova

147
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4647. Cimpoeşu, Dorin. Aspecte ale istoriei naţionale în revista "Limba Română" : [6 ani
de la înfiinţarea rubricii "Lecţiile istoriei"] / Dorin Cimpoeşu // Limba Română. – 2015. – Nr
5/6. – P. 98-102 : fot. – ISSN 0235-9111.

4648. Duminica, Ivan. Relaţiile interetnice româno-bulgare în sudul Basarabiei în anii


1918-1940 / Ivan Duminica // Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei
naturale în Basarabia interbelică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chi-
şinău, 2015. – P. 146-153. – Referințe bibliogr. : p. 152-153 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4170, 4201, 4390)

148
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Index de nume

Boscan, Ala 4412


A Botnarenco, Ion 4412
Albu, Adriana 4443 Brînză, Lilia 4419
Alecsandri, Vasile 4588 Brînză, Sergiu 4305
Alighieri, Dante 4614 Bubulici, Valeriu 4637
Andronachi, Natalia 4371, 4436 Budai-Deleanu, Ion 4582
Aramă, Elena 4276 Buga, Mariana 4244
Ardelean, Grigore 4358 Bujor, Veronica 4292
Arhiluc, Victoria 4214 Bulat, Dumitru 4560
Aşevschi, Valentin 4359-60 Bulat, Eugenia 4600-01
Avornic, Gheorghe 4359-60 Buta, Galina 4434
Avram, Cristina 4435 Buzu, Ion 4411
Axentii, Ioana 4380 C
B Candu, Andrian 4183
Babără, Valeriu 4277 Cantemir, Dimitrie 4582
Babiuc, Vasile 4439-40 Capşa, Tudor 4334
Babuci, S. 4444 Castraveţ, Diana 4341
Bahnarel, Ion 4431 Catan, Petru 4245
Baltag, D. 4278, 4355 Catană, Ina 4580
Baltaga, E. 4278, 4355 Caterev, Cristina 4392
Bantoş, Alexandru 4177-78 Căpiţă, Ionel 4395, 4553
Bantoş, Ana 4383 Cârnaţ, Teo 4291
Bargan, Natalia 4381 Ceban, Alina 4272
Băieşu, Aurel 4279, 4329 Ceban, Liubovi 4294
Bălăiţă, George 4619 Cebaniuc, Irina 4248
Bănărescu, Iulia 4338 Cebotari, Valentina 4411
Bănulescu-Bodoni, Gavriil 4191 Celan, Paul 4613
Bârcă, Constantin 4552 Cemârtan, Romeo 4201
Bârcă, Tache 4598 Cepoi, Olesea 4359-60
Berghe, Nadejda 4363 Cepraga, Dan Octavian 4613
Beşleagă, Vladimir 4168 Cereteu, Igor 4190
Biliţiu, Pamfil 4575 Cernabilschi, Diana 4270
Bobână, Gheorghe 4195 Cernauteanu, Victor 4161
Bogdan, Victoria 4449 Cerneţchi, Olga 4456
Bogdan-Moraru, Aliona 4456 Cernica, Doina 4202
Bojoncă, Iurie 4629 Chapman, John 4631
Boldea, Iulian 4615-16 Cheban, David 4399
Boldureanu, Ana 4630 Cheianu, Constantin 4602
Bologan, Dumitriţa 4329 Chiaburu, Elena 4191
Bolohan, Maria 4223 Chiriac, T. 4414-15
Bontea, Larisa 4333, 4357 Chiriţă, Gheorghe 4554
Bontea, Oleg 4333 Chisari-Lungu, Oxana 4343
Bordeianu, Teodor 4599 Chiseliţa, Natalia 4416

149
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chiseliţă, Vasile 4577 Debrin, I. 4426


Chistruga-Sînchevici, Inga 4206 Dobrovolschi, Mariana 4284
Chivu, Gheorghe 4614 Dodon, Svetlana 4160
Cimil, Dorin 4336 Dogotari, N. 4444
Cimpoeşu, Dorin 4647 Domenco, Ion 4394
Ciobanu, Cristina 4555 Dondiuc, Iurie 4453-54
Ciobanu, Ion 4219 Donos, Ala 4445
Ciobanu, Rodica 4196, 4224, 4292, 4356 Doraş, Simion (4325)
Ciobanu, Ştefan 4389 Dorul, Olga 4281
Ciobanu, Veaceslav 4246 Duca, Maria 4510
Ciocanu, Ion 4169 Dudnicenco, Nicolae 4572
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 4293 Dulschi, Ion 4364
Cobâleanu, Zina 4434 Duminica, Ivan 4648
Cocieru, Mariana 4164, 4622
Codreanu, Lina 4582 E
Codreanu, Nadejda 4452 Ejov, Cristina 4212, 4225
Codreanu, Theodor 4203 Eliade, Mircea 4616
Cojocaru, Irina 4161 Enache, Ruxanda 4263
Cojocaru, Violeta 4280,4344 Eremia, Anatol 4583
Cojuhari, Tamara 4422 Eţco, Constantin 4385
Colâbneac, Alexei 4604 Eţco, Ludmila 4455
Colesnic, Iurie 4573 Evtuşenco, Ana 4607
Coloşenco, Mircea 4617
Constantin, Brânduşa 4443 F
Copeţchi, Stanislav 4313 Fărâmă, Maria 4589
Coposu, Corneliu 4232 Fedkovych, Yurii 4266, 4273
Coposu, Rodica 4232 Fonari, Victoria 4623
Coposu-Bălescu, Flavia 4232 Frunze, Oleg 4241
Coptileţ, Valentina 4296 Furculiţă, Andrei 4349
Cosovan, Veronica 4170 Fusu, Corina 4179, 4183
Coşbuc, George 4614
Coşciug, Elena 4432 G
Covrig, Cristina 4611
Gagauz, Olga 4435
Cravcenco, Marina 4335
Galaicu, Violina 4192
Creţu, Vasile 4345
Gamurari, Vitalie 4282
Crijanovschi, Sergiu 4306-07
Ganciucov, Valentina 4272
Cristescu-Golopenția, Ştefania 4387
Garaz, Mihail 4604
Cuşnir, Liliana 4384
Garbuz, Olga 4410
Cuza, Petru 4464
Garmandir, Mihail 4248
D Gaţcan, Ştefan 4452
Gavajuc, Sergiu 4308
Dabija, Nicolae 4587 Gaviuk, Anastasia 4266, 4273
Damian, Theodor 4203 Gavriluţa, Luminiţa 4235
Dan, Daniela 4247 Gaydarska, Bisserika 4631
Danilov, Maria 4171 Gîncu, Ana 4233
Darie, Pavel 4603 Gîrla, Lilia 4309-10

150
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Gliga, Olesea 4411 Kusmanov, S. A. 4460


Gocorean, Viorica 4180 Kvapil, Jaromír 4226
Goncearenco, Nicolae 4556
Gori, Ala 4446 L
Gorincioi, Vitalie 4467 Labiş, Nicolae 4592, 4617
Graur, Vasilii 4410 Larion, Aliona 4488
Grebencea, Otilia 4249 Lazariuc, Cristina 4205
Grecu, Doina 4624 Leancă, Florentin 4574
Gribincea, Corina 4266 Leavitt, David O. 4284
Groza, Lilia (4431) Luchian, Ivan 4376
Gumaniuc, Veaceslav 4311-12 Luchin, Timur 4225
Guzgan, Iurie 4434 Lungu, Vera 4446
H Lupaşco-Volentir, Felicia 4432
Lupaşcu, Zinaida 4162
Hadîrcă, Igor 4313 Lytvynenko, V. V. 4462
Halacu, Ala 4446
Hamdi, N. 4407 M
Harmaniuc, Petru 4306 Macari, Vadim 4267
Hasdeu, Iulia (4627) Macovei, Tamara 4387
Hongyou Li 4409 Macovei, Tatiana 4350
Horodek, P. R. 4462 Mahmoudi, K. 4407
Hotca, Marian 4593 Malaneţchi, Vasile 4626
I Malmstrom, Cecilia 4268
Manole, Tatiana 4365
Iacob, Mihaela 4632 Mantea, Andrei 4244
Iagar, Mariana 4250 Maolin, Shi 4409
Ilana, Ana 4283 Marcinek, Dobroslaw 4593
Iliadi, Gheorghe 4197 Marcus, Solomon 4584
Ionescu, Ion I. 4198, 4213 Marin, Alexandra 4467
Ionescu-Rion, R. 4620 Maslow, Abraham 4208
Iosif, Octavian 4590 Mateevici, A. 4625
Irimia, Dumitru 4181, 4625 Mateevici, Natalia 4632
Istrati, Panait 4591 Matveev, Tatiana 4627
Maznic, Silvia 4585
J Mărculeţ, Vasile 4643
Jelev, Natalia 4496-97 Mătcaş, Nicolae 4182-83
Josanu, Ilona 4345 Melenciuc, M. 4420
Juc, Victor 4294 Midrigan, Pavel 4377-78
Mihalache, Iurie 4295, 4337
K Milică, Ioan 4184
Kabatek, Johannes 4612 Miron, Alina 4437
Khanfekr, A. 4408 Miron, Ionel 4421
Kirilov, Victoria 4578 Mischevca, Vlad 4193, 4624
Kobets, A. G. 4462 Mitric, Olimpia 4194
Kord, Loghman 4459 Mînăscurtă, Cezar 4233
Krasnova, Alina 4209 Mocanu, Ion 4215

151
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mocanu, Victor 4215 Paraschiv, Dorel 4632


Mocreac, Margareta 4268 Pascaru, Ana 4199
Mogol, Natalia 4342 Paulencu, Ion (4577)
Mojtaba, Nasr-Esfahani 4459 Pavlencu, Mariana 4297-98, 4347
Molea, Loredana 4594 Pavliuc, Ghenadie 4315-16
Molodoi, Elena 4416 Penina, Olga 4433
Moraru, Adrian 4591 Percinschi, Natalia 4160
Moraru, Anatol 4628 Perciun, Andrei 4576
Moraru, Anton 4390 Petrencu, Anatol 4388, 4644
Moraru, Elena 4314 Pintilei, Elena 4174
Moraru, Sergiu4366 Pintilii, Ionel 4163
Moraru, Victor 4366 Pînzaru, Iurie 4438
Moroianu, Sergiu 4400 Pîrţac, Grigore 4216, 4236
Munteanu, Andrei 4427 Platon, Lilian 4352
Munteanu, Cristinel 4612, 4618 Pleşca, Ana 4236
Munteanu, Octavian 4633, 4635 Plotnic, Olesea 4379
Mursa, Liuba 4351 Poalelungi, Mihai 4285-86
Murşiev, Cristina 4452 Poiană, Taisia 4307
Musteaţă, Dorel 4346 Poleacova, Lilia 4428
Pop, Iuliu (4575)
N Popa, Valeriu 4398
Naghizadeh, R. 4408 Popa, Viorica 4245
Nastasi, Nicolae 4396 Popov, Ruslan 4317
Naumov, A. R. 4460 Popovici, Angela 4367
Negri, Ludmila 4165 Popuşoi, Carolina 4586
Nichiforov, Vadim 4550 Porcescu, Vitalie 4263
Nichita, Rodica 4291 Port, Angela 4510
Nicolăescu, Monica 4634 Postolachi, Gheorghe 4422
Nistreanu, Victoria 4488 Potlog, Cristina 4376
Novruzov, Vugar 4296 Prodan, Gutiera 4562
Nuţu, Iris 4595 Prodan, Svetlana 4287, 4318-20
Pruteanu, Ion 4372
O
R
Okuşko, Victor (4573)
Olaru, Nadejda 4608 Rachieru, Adrian Dinu 4619
Oltu, Iulian 4417 Racu, Andrei 4299
Osmochescu, Nicolae 4304 Radvan, Inga 4372-73
Osoianu, Vera 4172-73 Ralea, Tudor 4496-97
Oşlobanu, Sergiu 4580 Raţă, Victoria 4605
Rău, Alexe (4168-69, 4175)
P Rebreanu, Liviu 4596
Pachia-Tatomirescu, Ion 4629 Revnic, Ioana 4185
Padron, Justo Jorge 4587 Robu, Adriana Maria 4618
Palade, Gheorghe 4393 Rocaciuc, Victoria 4574
Paladi, Gh. 4456 Rogac, Raia 4562
Panuş, Valentina 4251, 4563 Romanciuc, Vasile 4605

152
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Roşca, Alla 4237 Suceveanu, Natalia 4229


Roşca, Mariana 4224 Svetlicinîi, Anastasia 4226
Roşca, Valentin 4227
Rotaru, Dorina 4447 Ș
Rotaru, Valentina 4441 Şalaru, Vasile 4187
Rotundu, Edgar 4269 Şaptefraţi, Tatiana 4369
Rub, Jacob 4309-10 Şelaru, Neculai 4559
Rudi, L. 4414-15 Şestacova, Tatiana 4423, 4510
Rudic, V. 4414-15 Şişcanu, Elena 4189
Rusandu, Ion 4220 Şoric, Gabriela 4432
Rusnac, Vladimir 4561 Ştirbu, Titus 4607
Rusu, Georgel 4208
Rusu, Grigore 4269 T
Rusu, Lucia 4321 Tabără, Olesea 4423
Rusu, Mina-Maria 4186 Tambovskiy, I. V. 4460
S Tamizifar, M. 4408
Tanase, Elena 4290
Sagaidac, Irina 4457 Tarhon, Petru 4200
Sanduţa, Victoria 4252, 4348 Taşcă, Mihai 4325
Sarco, Alexandru 4243 Tatar, Olga 4334
Savin, Anatol 4557 Tau, Nicolae 4270
Sârbu, Antonina 4232 Tentiuc, Ion 4635, 4637
Sârbu, Ion 4558 Testemiţanu, Nicolae 4385
Sârcu-Scobioală, Diana 4288 Tighineanu, Olga 4442
Selevestru, Irina 4322 Timofti, Nicolae 4183
Sen, Turgay 4300 Timoşco, Maria 4448-49
Simalcsik, Angela 4637 Tîlvăr, Angel 4188
Simonov, Dumitru 4264 Tofan, Tatiana 4230
Sîrbu, Mariana 4636 Toma, Constantin (4421)
Sîtnic, Veaceslav 4488 Tonjoc, Angela 4210
Slusarenco, Svetlana 4289 Topal, Denis 4638
Sofronovici, Ştefan 4579 Topârceanu, George 4597
Solomon, Constantin 4221-22 Troianowski, Lidia 4620
Sprincean, Serghei 4209 Tudor, Ştefan 4611
Srasra, E. 4407 Turco, Evghenii 4237
Stahovschi, Ada 4368 Turco, Tatiana 4237
Stamati-Ciurea, Constantin 4606
Stati, Vitalie 4323-24 Ț
Stavinskaia, Liudmila 4458 Ţaranu, Ludmila 4339
Stefanita, Anastasia 4161 Ţerna, Stanislav 4639
Stere, C. 4620 Ţîbuleac, Mariana 4389
Sterpu, Vladimir 4228 Ţuţuianu, Ion 4330
Stratan, Veniamin 4429
Streleţ, Valeriu 4183 U
Stroescu, Vasile 4200
Ulianovschi, Xenofon 4326, 4328
Strutinschi, Tudor 4448
Ungureanu, Ion 4175

153
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ungureanu, Veaceslav 4238-39 Бобок, В. А. 4470


Urâtu, Dorin 4608 Боинчан, Б. П. 4468-69
Ursu, Mihai 4391, 4422 Болога, Ан. М. 4403
Usatîi, Agafia 4416 Болога, М. К. 4403, 4418
Боровская, А. Д. 4491, 4534-35, 4547
V Босый, Д. 4353
Vasilache, Mariana 4639 Ботнарь, В. Ф. 4481, 4483, 4534, 4541
Vasilescu, Grigore 4386 Бронич, О. П. 4521, 4539
Vasilica, Victoria 4176 Будзуляк, И. М. 4405
Velciu, Aliona 4449 Букарчук, В. Ф. 4512
Viţă, Iulian 4274 Булат, Л. И. 4487
Voloh, Mariana 4251 Бургеля, А. Н. 4474
Vosimeric, Dmitrii 4374-75 Бухтатий, Александр 4301
Vrabie, Diana 4177, 4621 В
Vragaleva, Veronica 4253, 4271
Vulcănescu, Mircea 4195 Варданян, Эрнест 4234
Васильев, В. В. 4461
Z Васильченко, Л. И. 4489
Zabulică, Violeta 4587 Васильченко, Н. А. 4501, 4508, 4518,
Zadnipru, Pavel 4609 4544
Zamfir, Natalia 4361 Васкауцан, Александр 4397
Zamfir, Pavel 4362 Веверицэ, Е. 4506
Zanoci, Aurel 4635, 4640 Виеру, Мария 4301
Zariciuc, Elena 4410 Власенко, Иван 4641
Zdioruc, Nina 4496-97 Возиян, В. И. 4478
Zota, Ana 4253 Войняк, В. И. 4493
Zubco, Efim 4412 Вуткарева, И. И. 4418
Выродова, А. П.4519
А Вэдэнеску, А. В. 4533
Агаркова, Лилиана 4254 Г
Александров, Е. Г. 4514
Андриеш, О. А. 4501, 4508 Гаина, Б. С. 4514
Армаш, А. Д. 4509 Галанин, С. И. 4571
Арсени, И. 4332 Ганеа, Л. Б. 4511
Ганя, А. И. 4502
Б Гинда, Е. Ф. 4515
Бабицкий, А. Ф. 4498-99 Глоба, Н. И. 4406
Балан, М. П. 4500 Голя, Анатолий 4217
Балан, Сергей 4255 Горе, А. 4507
Банташ, О. Д. 4511 Горенштейн, Лев 4564
Барладян, Екатерина 4275 Гороховский, В. Ф. 4538
Басова, Ирина 4256 Градинар, Д. Г. 4479, 4481
Березовская, Е. С. 4450 Грати, В. Г. 4529
Бич, П. Г. 4537 Григорьев, А. И. 4401
Блинова, Т. П. 4517, 4529, 4533 Гросу, Ф. П. 4403
Боаге, Л. В. 4472, 4477, 4480 Гулчеак, Е. 4507

154
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Гуманюк, А. В. 4470, 4479, 4481-83, Котенко, Евгения 4541


4486, 4547 Кравченко, Оксана Владимировна
Гурбанов, Э. Д. 4402 4430
Крецу, Василий 4331
Д Кристман, Д. М. 4493
Деминов, Е. С. 4520-21, 4539 Кудряшов, А. Е. 4463
Думитраш, Ю. 4494 Кухарук, Е. С. 4474-75
Кушнарев, А. А. 4521, 4539
Ж
Л
Жмурко, В. А. 4489
Жосану, Илона 4331 Лапицкая, Людмила 4257
Жужа, Е. Д. 4519 Левашов, Е. А. 4463
Леманова, Н. 4527
З Линда, Л. П. 4531
Зведенюк, А. П. 4522-24, 4548 Лупашку, Г. А. 4424, 4530
Зеленичкин, В. Г. 4471, 4485, 4500, Лучанинов, А. А. 4461
4525-26 Лысенко, А. И. 4508, 4518, 4544
Лятамборг, С. 4506
И
М
Иваненко, Е. А. 4405
Иванов, А. В. 4526 Магер, В. 4494
Иванова, Р. А. 4535 Магер, Михаил 4494
Ильев, П. 4527 Магзелёва, А. А. 4571
Ионова, Л. Г. 4549 Маковей, М. Д. 4528
Манакова, О. С. 4463
К Мартын, И. И. 4524
Маслоброд, С. Н. 4424
Казаку, В. И. 4520, 4523, 4536, 4548
Матюша, Б. А. 4486
Кайряк, Иван 4302
Мащенко, Н. Е. 4491, 4534-35, 4547
Калистру, К. Г. 4500
Медведев, В. В. 4425
Калкей, Е. Д. 4511
Мелинти, М. 4204
Каражия, В. Ф. 4531
Миргород, Ю. А. 4424
Катан, Анастасия 4302
Мистрец, С. И. 4491
Кириллов, А. Ф. 4516
Михайлов, М. Э. 4504
Кириллова, Э. Н. 4516
Михня, Н. И. 4530
Кирилюк, В. П. 4472-73
Мишкин, В. В. 4471
Кирсанова, Т. М. 4518
Моисеев, Сергей 4265
Кичук, Наталья 4465
Мокрянская, Т. И. 4538
Клещ, Ф. И. 4502
Монахос, Г. Ф. 4546
Клименко, Н. Е. 4536
Мороз, Светлана 4565
Клиник, Г. В. 4466
Комарова, Г. Е. 4503 Н
Корлэтяну, Л. Б. 4502
Коробов, Р. М. 4413 Недерица, Александр 4566
Коровай, В. И. 4470, 4479 Никифорова, Н. Г. 4211
Косс, Александер 4570 Николаев, А. Н. 4490
Николаева, С. И. 4490

155
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Никулаеш, М. Д. 4540, 4545 Сокиркэ, Алексей 4260


Соколова, Л. Н. 4466
О Соколовская, Т. Н. 4522
Олейников, С. В. 4166 Сосна, А. 4332
Осеньев, Михаил 4258 Сосна, Б. 4303
Ставинский, Игорь 4261
П Стан, Валентина 4231
Папцова, Алла 4218 Станишевский, Александр 4354
Партас, Е. 4505 Степанов, В. П. 4167
Пилипенко, А. Д. 4471 Стеркул, Наталья 4240
Питюл, М. Д. 4532 Сурлару, С. В. 4476
Платонова, С. А. 4515 Сыродоев, Г. Н. 4413
Плэмэдялэ, В. И. 4487 Сыромятников, Ю. Н. 4541
Полтавченко, И. В. 4483 Т
Попов, Л. Г. 4475
Посудин, Александр 4610 Танас, Александр 4570
Присяжный, В. Д. 4406 Таран, М. Г. 4478
Продан, М. Ю. 4476 Тельнов, Николай 4642
Прокопенко, Е. В. 4425 Тимин, О. Ю. 4542
Пынтя, М. А. 4513 Тимина, О. О. 4542, 4549
Тома, З. 4506
Р Тромбицкий, И. Д. 4413
Райлян, Юрий 4231 У
Рачий, Б. И. 4405
Речец, Р. К. 4540 Узун, И. В. 4529, 4533
Розлога, Ю. Г. 4476 Урсул, Аркадий 4382
Ротару, В. 4507 Ф
Ротарь, А. И. 4503
Ротарь, В. Ф. 4537 Филипчук, В. Ф. 4477
Ротарь, Е. А. 4503 Фоменко, В. Г. 4484
Русанду, Ион 4382 Фоминова, А. В. 4536
Руснак, В. Г. 4475 Фурдуй, В. Ф. 4451
Русу, А. П. 4487 Фурдуй, Ф. И. 4451
Фучеджи, Д. Ф. 4522, 4524, 4548
С
Х
Саранди, Т. А. 4531
Саранин, В. А. 4404 Харчук, О. А. 4516
Свиридова, Т. В. 4517 Хлебников, В. Ф. 4425, 4543
Севидова, Е. К. 4461
Сидоренко, Владимир 4581 Ц
Синика, Виталий 4642 Цвятков, Николай 4207
Сирош, Б. А. 4406 Церковная, В. 4527
Скакунова, Людмила 4567 Церковная, В. С. 4489, 4495, 4509
Слуту, Н. 4340 Цирюльникова, Наталья 4568
Смурова, Надежда В. 4543 Цуркан, Н. В. 4544
Смурова, Наталья В. 4543

156
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

Цуркан, Т. В. 4517
Цэпордей, А. Е. 4540, 4545
Ч
Чавдары, Н. С. 4525
Чебану, Павел 4581
Черба, В. 4303, 4327
Чиреш, Елена 4569
Чобану, Вячеслав 4262
Чокинэ, В. К. 4451
Чуткий, Андрей 4645
Ш
Шалагина, Н. Г. 4472-73
Шевченко, Руслан 4370, 4646
Ширяева, С. О. 4401
Шлёмка, О. Н. 4529
Шляхтич, В. И. 4493
Шорохов, С. А. 4571
Шпак, Л. И. 4546
Шуляк, Е. А. 4538
Щ
Щербакова, Т. И. 4492
Щербакова, Татьяна 4641
Я
Якобуца, М. Д. 4478
Яровой, В. М. 4495

157
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-3770


2. Alunelul. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-4173
3. Buletin de Perinatologie. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1810-5289
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2015. – Nr 2. – ISSN
1024-7696
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-064X
6. Clipa siderală. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-3673
7. Conferința internațională științifico-practică ″Consolidarea administrației publice locale: In-
strumente și mecanisme″, 3-4 dec. 2015. – Chişinău, 2015. – [2015-2480].
8. Contabilitate şi audit. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1813-4408
9. Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea
dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb.
2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 1. – [2015-2201].
10. Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea
dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb.
2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 2. – [2015-2202].
11. Culegerea comunicărilor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională "Interacţiunea
dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" : (Palatul Republicii, 14 noiemb.
2014). – Chişinău, 2015. – Vol. 3. – [2015-2203].
12. Economie şi Sociologie. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-4130
13. Legea şi viaţa. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1810-309X
14. Limba Română. – 2015. – Nr 5/6. – ISSN 0235-9111
15. Magazin bibliologic. – 2015. – Nr 1/4. – ISSN 1857-1476
16. Moldoscopie. – 2015. – Nr 4. – ISSN 1812-2566
17. Monitorul Fiscal. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1857-3991
18. Noi. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-0798
19. Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbe-
lică : Materialele Conferinței Științifice din 25 mart. 2015. – Chişinău, 2015. – [2015-2243].
20. Oastea Moldovei. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-3703
21. Profit. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-0186
22. Realităţi Culturale. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-4424
23. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2015. – Nr 2. – ISSN 1857-2294
24. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2015. – Nr 3. – ISSN 1857-2405
25. Revista Naţională de Drept. – 2015. – Nr 10, 11. – ISSN 1811-0770
26. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2015. – Nr 6. – ISSN 1729-8687
27. Tyragetia. – 2015. – Vol. 9, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – ISSN 1857-0240
28. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-4505
29. Закон и жизнь. – 2015. – Nr 11. – ISSN-1810-3081
30. Охотник и рыболов Молдовы. – 2015. – Nr 11. – ISSN 1857-4513
31. Святыни русского православия юга Украины и Молдавии : Материалы международной
научной конференции, 22-24 сентября 2014. – Тирасполь, 2015. – [2015-2396].
32. Современное состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства
: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-
летию со дня основания Научно-исследовательского института сельского хозяйства
16-17 нояб. 2015 г. – Тирасполь, 2015. – [2015-2204].

158
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2015 ≡ Magazine article annals Nr 11-2015

33. Территориальная целостность государств и соблюдение прав человека : Международ-


ная научно-практическая конференция, (17 сент. 2014 г. Кишинэу, Респ. Молдова). –
Кишинэу, 2015. – [2015-2250].
34. Электронная обработка материалов. – 2015. – Vol. 51, Nr 5. – ISSN 0013-5739

159
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2015
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(4278-4691)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4278. Cigulea, Aliona. Cercetătorii care revoluționează lumea : [pe marginea discuției
cu Nicanor Solcan, președintele Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor din Rep. Moldova] /
Aliona Cigulea // Moldova suverană. – 2015. – 6 noiem.

4279. Declarația Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei din 10 no-


iembrie 2015 : [privind reformarea sistemului naț. de cercetare] // Săptămîna. – 2015. – 27
noiem. – P. 7.

4280. Hadârcă, Natalia. Congresul VI al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor "Ino-


vatorul" : [6 noiem. 2015, Chișinău] / Natalia Hadârcă ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. –
2015. – 13 noiem. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

4281. Holban, Ion. Traseu științific original: Belarus-Lituania : [despre participarea la lu-
crările celui de-al 5-lea Congres Internațional de Studii Bieloruse, 2-5 oct. 2015, Kaunas,
Lituania] / Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriță // Făclia. – 2015. – 13 noiem. – P. 10-11.

4282. Tofan, Eugenia. Reforma științei trebuie să fie realizată de către cercetători și în
beneficiul acestora : [pe marginea lucrărilor Adunării Generale a Academiei de Științe a Mol-
dovei, noiem. 2015, Chișinău] / Eugenia Tofan // Săptămîna. – 2015. – 20 noiem. – P. 6, 14.

4283. Viitorul științei sub semnul întrebării. Comentariile experților / Teodor Furdui,
președintele Sfatului Academicienilor, Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova,
Nina Corcinschi, dir. adjunct al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei [et
al.] / consemnare: Eugenia Tofan // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 7.

4284. Конишевский, Иван. Академическая трагикомедия : [о реформировании


Академии наук Молдовы] / Иван Конишевский // Молдавские ведомости. – 2015. – 20
нояб. – Р. 4, 10.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4285. Vasiliu, Vadim. Republica Moldova nu se va mai teme de hackerii din 2020 :
[despre Programul național de securitate cibernetică pentru anii 2016-2020] / Vadim Vasiliu //

160
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 noiem. – P. 3 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 20 нояб. –
P. 9.

4286. Моисеев, Сергей. Риски безопасности в киберпространстве : [о Националь-


ной программе кибернетической безопасности Респ. Молдова на 2016-2020 гг. : по
материалам беседы с министром информ. технологий и связи Павлом Филип и нач.
упр. политики в области информ. технологий Министерства информационных техноло-
гий и связи Павлом Шинкарюк] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2015. – 20 нояб. – Р. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4287. Xenofontov, Ion. Zece curiozități despre patrimoniul cultural al R. Moldova / Ion
Xenofontov // Moldova suverană. – 2015. – 18 noiem.
(Vezi de asemenea Nr 4288)

02 BIBLIOTECONOMIE
050 Publicaţii periodice şi seriale
4288. Ciobotaru, Ticu. Revista de suflet "Le Courrier International de la Francophilie" :
[despre nr. 32 al rev., ed. la Galați, România] / Ticu Ciobotaru // Literatura și arta. – 2015. –
12 noiem. – P. 4.

4289. Fuștei, Nicolae. Scurtă istorie a ziarului "Curierul ortodox" de la apariție până în
zilele noastre / Nicolae Fuștei // Curierul ortodox. – 2015. – 18 noiem. – P. 6.

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)


4290. Тромбицкий, Илья. Илья Тромбицкий: "Граждане с разными взглядами мо-
гут объединиться на основе идеи прогресса общества в целом" : [интервью с исполн.
дир. неправительств. орг. "Eco-Tiras"] / записали Евгений Пересторонин, Марина Тимо-
тин // Молдавские ведомости. – 2015. – 24 нояб.

070 Ziaristică. Presă


4291. Nicolae, Liliana. Cartea care prezintă România dincolo de statistici, de politică
sau de controverse : [despre calitatea presei : interviu cu L. Nicolae, jurnalistă din România] /
consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 31.

4292. Rezoluția Forumului mass-media 2015 : [privind îmbunătățirea situației presei,


28 oct. 2015, Chișinău] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 noiem. – P. 7.

4293. Rotaru, Petru. Cu Slova Adevărului împotriva tancurilor : [Oreste Melnic, jurnalist]
/ Petru Rotaru // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 6.

4294. Дамиан, Георге. Один год без Константина Тэнасе : [памяти журналиста
(1949-2014)] / Георге Дамиан // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 нояб. – P. 8. –
Еженед. прил. на рус. яз.

161
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4295. Noica, Constantin. Cugetări și aforisme (32-35) / Constantin Noica // Florile dal-
be. – 2015. – 5, 12, 19, 26 noiem. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

4296. Țapoc, Vasile. Funcția formativă a filosofului : [dialog cu V. Țapoc, prof. univ. la
Universitatea de Stat din Moldova] / interlocutor: Dumitru Păsat // Făclia. – 2015. – 20 noiem.
– P. 10.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4297. Batson, Phil. Eroii ascunși ai Moldovei : [despre organizațiile de caritate britanice
care activează în Moldova : art. ambasadorului Marii Britanii la Chișinău] / Phil Batson // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 17 noiem. – P. 4.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4298. Intrăm în Postul Nașterii Domnului // Curierul ortodox. – 2015. – 18 noiem. – P.
5.

4299. Moșin, Octavian. Cum să ne descurcăm în viață (1) / Octavian Moșin // Literatura
și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 2.

4300. Moșin, Octavian. Pericolul lejerității : [învățătură creștină] / Octavian Moșin // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 2.

4301. Moșin, Octavian. Uniți prin rugăciune cu frații noștri din Italia : [despre Săptămâna
diasporei ortodoxe din Rep. Moldova în nordul Italiei, 9-16 noiem. 2015] / Octavian Moșin //
Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 2.

4302. Stănilă, Moni. Am fost chemați să iubim întreaga lume : [din învățăture lui Iisus] /
Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 14.

4303. Stănilă, Moni. Despre învățătură : [din versetele biblice] / Moni Stănilă // Timpul. –
2015. – 13 noiem. – P. 14.

4304. Stănilă, Moni. Iisus pur și simplu / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P.
14.

4305. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [din cartea cu același tit.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de
Nicolae Fuștei // Curierul ortodox. – 2015. – 18 noiem. – P. 7. – Conține : Studiul al 5-lea.
Recapitularea acelorași adevăruri ; Studiul al 6-lea. Nemurirea sufletului uman. – Contin.
Începutul : 17 sept.

162
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4306. Саулова, Инна. Инна Саулова: "Без общения нет общества" : [интервью с
пред. Паисиевского православного братства в Кишинэу] / записала Мария Иванова //
Молдавские ведомости. – 2015. – 3 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 4289)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
305 Studii de gen
4307. Ciobanu, Mircea V. Femei frumoase versus femei politicieni? : [egalitatea de gen
din Rep. Moldova] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 27 noiem. – P. 6. –
(A-politice).

4308. Munteanu, Natalia. Cum combină viața personală cu cea profesională femeile din
Moldova : [pe marginea discuției cu Daniela Terzi Barbăroșie în cadrul proiectului "Sensibili-
zarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri", implementat de
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2015. – 5 noiem. – P. 4.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4309. Gherciu, Ana. Rezultatele recensământului se amână : [despre Recensământul
Populației și al Locuințelor, realizat în anul 2014] / Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 27 noiem.
– P. 10.

4310. Leahova, Irina. Viața bătrânilor noștri, o povară pentru ei și pentru țară : [pe mar-
ginea studiilor "Îmbătrânirea de aur: perspectivele îmbătrânirii sănătoase, active și prospere
în Europa și Asia Centrală", elab. de Banca Mondială, și "Tăcerea nu e o soluție: Abuzul
asupra vârstnicilor în rep. Moldova", realizat de către Centrul Național de Cercetări Demogra-
fice din Moldova și Help Age International] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2015. – 20
noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4311. Studiu: Republica Moldova îmbătrânește, iar vîrstnicii sunt tot mai discrimi-
nați : [despre studiul realizat de Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de
Cercetări Economice] // Dreptul. – 2015. – 20 noiem. – P. 5.

32 POLITICĂ
4312. Roșca, Iurie. Samir Amin: Virusul liberal ca maladie de masă : [pe marginea cărții
"Virusul liberalismului. Războiul permanent și americanizarea lumii" de Samir Amin, politolog
egiptean] / Iurie Roșca // Moldova suverană. – 2015. – 17 noiem.

163
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

322 Relaţii dintre biserică şi stat


4313. Gherciu, Ana. Moldova, perdantă în lupta Stat vs. Biserică / Ana Gherciu // Tim-
pul. – 2015. – 27 noiem. – P. 18.
323 Politică internă
4314. Declarația Uniunii Scriitorilor din Moldova privind Unirea : [reunificarea celor
două state românești] // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 5 ; Literatura și arta. – 2015. – 5
noiem. – P. 1.

4315. Gârneț, Vasile. Starea națiunii: cum mai stăm cu Unirea? / Vasile Gârneț // Ziarul
național. – 2015. – 6 noiem. – P. 7.

4316. Motârliche, Laura. Eugen Simion: "Mă irită când văd că se vorbește despre noi,
românii, în termeni disprețuitori!" : [despre identitatea poporului român : pe marginea discuției
cu Eugen Simion, critic literar din România] / Laura Motârliche // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 13 noiem.

4317. Simion, George. Planul re-unirii (2) : [art. liderului Platformei Unioniste Acțiunea
2012] / George Simion // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 12. – Art. 1 : 30 oct.

4318. Казанчиу, Петру. О новых исторических горизонтах "потомков Траяна" : [об


идее объединения двух рум. государств] / Петру Казанчиу // Панорама. – 2015. – 13, 20
нояб. – Р. 22. ; Молдавские ведомости. – 2015. – 13 нояб. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 4470)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4319. Aro, Jessikka. "O sursă de troli în Finlanda este Ambasada Fegerației Ruse la
Helsinki" : interviu cu J. Aro, jurnalistă de investigații la publ. finlandeză "Yle" / interviu de Ilie
Gulca // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 20 noiem. – P. 3.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4320. Basarab, Marin. România sau Rusia, unica șansă de supraviețuire a Republicii
Moldova / Marin Basarab // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 12.

4321. Basarab, Marin. Ce avem și ce nu avem? / Marin Basarab // Timpul. – 2015. – 6


noiem. – P. 12.

4322. Buda, Valentin. Orgoliile politicienilor îngroapă integrarea europeană cu secera și


ciocanul la cap! : [aspecte soc.-pol.] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 6 noiem. –
P. 5.

4323. Ciobanu, Mircea V. Analiza discursului, sau Ipocriții (2) / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chișinău. – 2015. – 6 noiem. – P. 6. – (A-politice). – Art. 1 : 30 oct.

4324. Ciobanu, Mircea V. Sfârșitul oligarhiei moldovenești? : [aspecte soc.-pol.] / Mircea


V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 13 noiem. – P. 6. – (A-politice).

164
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4325. Ciobanu, Mircea V. Talente și oportunități : [despre clasa pol. din Rep. Moldova] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 20 noiem. – P. 6. – (A-politice).

4326. Ciornei, Vsevolod. Alianța fără liant : [alianț de guvernare] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2015. – 13 noiem. – P. 2.

4327. Ciornei, Vsevolod. Logica și zăpăceala : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2015. – 6 noiem. – P. 2.

4328. Ciornei, Vsevolod. Ritualuri în reluare : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2015. – 27 noiem. – P. 2.

4329. Conțiu, Mihai. O țară fără modele, fără o identitate bine definită și cu un viitor
sumbru : [aspecte soc.-pol.] / Mihai Conțiu // Moldova suverană. – 2015. – 27 noiem.

4330. Dabija, Nicolae. Referendumul : [privind unirea cu România] / Nicolae Dabija // Li-
teratura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 1.

4331. Damian, George. Corul bocitoarelor: România a pierdut Republica Moldova! Cap-
canele exportului de partizanat / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2
noiem. – P. 8-9.

4332. Damian, George. PLDM amână implicarea în negocierile pentru o nouă alianță :
[context soc.-pol.] / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 noiem. – P. 3.

4333. Damian, George. Republica Moldova se îndreaptă spre un blocaj constituțional /


George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 3 noiem. – P. 5.

4334. Dulgheru, V. Calea pașnică a revoluției noastre – reîntregirea : [dialog cu V. Dul-


gheru, prof. univ.] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. –
P. 2.

4335. Dulgheru, Valeriu. Din nou suntem în căutarea unui premier! : [criza politică] / Va-
leriu Dulgheru // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 3.

4336. Gârneț, Vasile. Direcția spre nicăieri : [pe marginea sondajului realizat la comanda
Institutului Republican Internațional] / Vasile Gârneț // Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. –
P. 7.

4337. Gârneț, Vasile. Ieșirea din minciună: două scenarii politice pentru R. Moldova /
Vasile Gârneț // Ziarul național. – 2015. – 20 noiem. – P. 7.

4338. Goșu, Armand. "Va fi o perioadă tulbure, foarte tulbure în viața politică din Repu-
blica Moldova, în care nu se vor face reforme" : interviu pentru Europa Liberă cu analistul
politic român A. Goșu // Moldova suverană. – 2015. – 3 noiem.

165
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4339. Ilicenco, Serghei. Alegerile din Transnistria, o imitare a procesului de votare : [in-
terviu cu S. Ilicenco, jurnalist] / consemnare: Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P.
23.
4340. Mândâcanu, Virgil. Lăcomia de avere și putere leac nu are : [aspecte soc.-pol.] /
Virgil Mândâcanu // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 3.

4341. Mischevca, Ion. Conflicte globale, disensiuni locale și sărbători naționale : [con-
text soc.-pol.] / Ion Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 noiem. – P. 6.

4342. Mischevca, Ion. Politicienii moldoveni – "perpetuum debile" / Ion Mischevca //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 9 noiem. – P. 6.

4343. Mischevca, Ion. Revoluția stejarilor și a trandafirilor : [aspecte soc.-pol.] / Ion


Mischevca // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 5 noiem. – P. 6.

4344. Munteanu, Natalia. Alianța PSRM – PCRM – PD este ireală : [despre crearea
unei coaliții de centru-stânga în parlament : pe marginea discuției cu Dumitru Diacov, preșe-
dintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova și Bogdan Țârdea, deputat în parla-
ment] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 noiem. – P. 3.

4345. Negru, Nicolae. Mai dulce ca răzbunarea e înfrângerea oligarhiei : [context soc.-
pol.] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 6 noiem. – P. 6.

4346. Negru, Nicolae. Planul B și greșeala PLDM : [despre crearea noii coaliții de gu-
vernare] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 27 noiem. – P. 6.

4347. Nicu, Dan. Protestele "pe bune" și cele mimate : [de la Chișinău și București] /
Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 noiem. – P. 7.

4348. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Prioritatea social-politică nr. 1 : [evitarea declanșării


războiului civil în Moldova] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 6 noiem. – P. 8.

4349. Păduraru, Pavel. "Arta" de a minți în politica moldovenească : [despre promisiuni-


le înainte la ultimele alegeri de către politicienii moldoveni] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2015.
– 27 noiem. – P. 8-9.

4350. Tănase, Silviu. Noi suntem Sistemul : [aspecte soc.-pol.] / Silviu Tănase // Timpul.
– 2015. – 6 noiem. – P. 2.

4351. Tănase, Silviu. Un guvern euro-tehnocrat la Chișinău : [despre negocierile privind


formarea unui nou guvern] / Silviu Tănase // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 2.

4352. Țurcanu, Mihail. Alianța pentru Integrare Europeană X : [despre necesitatea con-
stituirii noii alianțe de guvernare] / Mihail Țurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 6 noiem. –
P.7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

166
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4353. Țurcanu, Mihail. Ce trebuie schimbat: sistemul sau persoanele? : [aspecte soc.-
pol.] / Mihail Țurcanu // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 noiem. – P. 19 ; Ibidem în lb. rusă : Р.
14.
4354. Țurcanu, Mihail. Unde se termină statalitatea Republicii Moldova? / Mihail Țurca-
nu // Evenimentul zilei. – 2015. – 13 noiem. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

4355. Untilă, Veaceslav. "Furtul miliardului a fost pus la cale de Rusia și a fost bine
gândit" : [interviu cu V. Untilă, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională,
apărare și ordine publică] / interviu de Mădălin Necșuțu și Ileanu Rusu // Evenimentul zilei. –
2015. – 27 noiem. – P. 6-7.

4356. Untilă, Veaceslav. "Republica Bugeac" – un nou proiect separatist / Veaceslav


Untilă // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 7.

4357. Васильева, Галина. Либерал-демократы с возу, демократам легче : [о


создании нов. проевроп. коалиции] / Галина Васильева // Панорама. – 2015. – 6 нояб. –
Р. 5.

4358. Вишневская, Виктория. Не доверяют, ностальгируют, и демократии предпо-


читают развитую экономику : [по данным исслед., провед. компанией Magenta Consul-
ting по заказу Международного респ. ин-та из США] / Виктория Вишневская // Панорама.
– 2015. – 13 нояб. – Р. 5.

4359. Вишневская, Виктория. Три партии власти не проходят в будущий парла-


мент : [о результатах опроса, провед. Ассоциацией социологов и демографов Респ.
Молдова] / Виктория Вишневская // Панорама. – 2015. – 27 нояб. – Р. 5.

4360. Гошу, Арманд. Арманд Гошу: "В политической жизни Молдовы ожидаются
сумбурные времена, когда не будет никаких реформ" : [интервью рум. эксперта радио-
станции "Europa Liberă"] / пер. Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2015. – 6
нояб. – Р. 3.

4361. Григорьевс, Алекс. Алекс Григорьевс: "Мы не создавали коалиций, а обуча-


ли правилам их создания" : [беседа с вице-президентом Балтийско-Черноморского
альянса политологов в рамках передачи "Без мифов" на Pan.md] / беседовал Владимир
Тхорик // Панорама. – 2015. – 6 нояб. – Р. 16-17.

4362. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Терпение людей небезгранично!" : Из выступ-


ления лидера Партии социалистов Респ. Молдова в парламенте 29 окт. 2015 года // MK
KH World Weekly. – 2015. – 5-11 нояб. – Р. 4.

4363. Казанчиу, Петру. О судьбе европейских "прожектов" в суровой молдавской


действительности / Петру Казанчиу // Коммерсант info. – 2015. – 6 нояб. – Р. 8-9.

167
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4364. Лучинский, Кирилл. Кирилл Лучинский: "Дело о краже миллиарда хотят за-
крыть, а все обвинения свалить на лидера ЛДПМ" : [обществ.-полит. аспекты : интер-
вью с депутатом парламента] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2015. – 13 нояб. – Р. 10.

4365. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "Все самолеты, вертолеты и корабли,


которые достались Молдове от СССР, приносят доходы нашим чиновникам" : [интер-
вью с дир. Ин-та дипломатических, политических исследований и вопросов безопасно-
сти] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 27 нояб. – Р. 2.

4366. Ткач, Сергей. Дадут или отнимут надежду всенародные выборы президента?
"Подводные камни" новой инициативы / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. –
6 нояб. – Р. 1-2.

4367. Ткач, Сергей. Что стоит за инициативой Гражданской платформы "ДА"? Не


будет ли легче "человеку-барсетке" покупать депутатов, если их станет меньше? :
[оществ. полит. обстановка] / Сергей Ткач // Молдавские ведомости. – 2015. – 17 нояб.

4368. Тодуа, Зураб. На старые грабли : [о переговорах правящих партий по созда-


нию нов. коалиции] / Зураб Тодуа // Панорама. – 2015. – 6 нояб. – Р. 6.

4369. Чубашенко, Дмитрий. Альянс за Плахотнюка : [социал. контекст] / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2015. – 27 нояб. – Р. 7.

4370. Чубашенко, Дмитрий. Запад благословляет диктатуру Плахотнюка : [социал.


контекст] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 6 нояб. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4331, 4392, 4397, 4399, 4402, 4405)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4371. Chifu, Iulian. Summitul NATO de flanc de la București: Rusia ca oponent și coe-
ziunea Alianței spre apărare comună : [4 noiem. 2015 : art. președintelui Centrului de Preve-
nire a Conflictelor, România] / Iulian Chifu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12 noiem. –
P. 8-9.

4372. Colesnic, Victoria. NATO sau o neutralitate minată / Victoria Colesnic // Timpul. –
2015. – 6 noiem. – P. 8-9.

4373. Macovei, Ion. Republica Moldova și Ucraina vor prelua controlul asupra "porții
spre Odesa" : [stabilirea controlului comun la Punctul de Trecere a Frontierei Pervomaisk –
Kuciurhan] / Ion Macovei // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 8.

4374. Mihailovici, Stela. Europa se simte "folosită" de politicienii din R. Moldova : [pe
marginea lucrărilor celui de-al 90-lea Seminar Rose-Roth al Adunării Parlamentare a NATO
cu tema "Viitorul european al R. Moldova: contextul regional și provocările interne", 11-13
noiem. 2015, Chișinău] / Stela Mihailovici // Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. – P. 2.

168
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4375. Гицу, Влад. "Регионы выиграют от Соглашения об ассоциации с ЕС, если


будет стабильность в стране и продвижение реформ" : интервью с коорд. Центра "Pro
Europa" Бэлць муницип. советником В. Гицу / беседу вела Нелли Ланская // Ziarul de
gardă. – 2015. – 20 нояб. – P. 8. – Рус. версия.

4376. Казанчиу, Петру. Европейская политика соседства: в поисках утраченной


стабильности / Петру Казанчиу // Молдавские ведомости. – 2015. – 27 нояб. – Р. 4; Па-
норама. – 2015. – 27 нояб. – Р. 23.

4377. Силади, Матяш. "Если власти и оппозиция проявят готовность к консенсусу,


то перед Республикой Молдова откроются новые перспективы…" : [беседа с Чрез. и
Полномоч. Послом Венгрии в Респ. Молдова М. Силади] / интервью вела Ольга Бере-
зовская // Коммерсант info. – 2015. – 6 нояб. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 4526)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


4378. Naumescu, Valentin. Era "adevărurilor reciproce" între România și Moldova : [art.
prov. Univ. la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România] / Valentin Naumescu //
Evenimentul zilei. – 2015. – 20 noiem. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

4379. Patraș, Mihai. Reunirea, cea mai benefică și rapidă formă de integrare a Republi-
cii Moldova în UE (1, 2) : Ce reprezintă azi România pentru țările vecine și, în primul rând,
pentru Rep. Moldova? / Mihai Patraș // Timpul. – 2015. – 13, 20 noiem. – P. 20-21.

4380. Șalaru, Anatol. "Rusia ne-a impus statutul de neutralitate, și tot ea îl încalcă!" : [in-
terviu cu A. Șalaru, ministrul Apărării în exercițiu] / pagini realizate de Ileana Rusu // Eveni-
mentul zilei. – 2015. – 20 noiem. – P. 4-5 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 12-13.

4381. Tomac, Eugen. "România va acționa în interesul exclusiv al cetățenilor R. Moldo-


va" : [interviu cu E. Tomac, deputat în Parlamentul României] / interviu de Raisa Lozinschi //
Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. – P. 8.

4382. Кирияк, Любомир. "Властям Республики Молдова следует заимствовать


применяемые на Западе управленческие практики" : интервью с исполн. дир. Института
развития и социальных инициатив "Viitorul" Л. Кирияк / беседу вела Лилия Захария //
Ziarul de gardă. – 2015. – 6 нояб. – Р. 8. – Рус. версия.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4383. Beghiu, Tatiana. Semnarea Acordului de Asociere, (ne)reușitele Republicii Mol-
dova : [pe marginea lucrărilor Forumului Anual de Dezbateri pe Integrarea Europeană a Re-
publicii Moldova, 30 oct. 2015, Chișinău] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 5
noiem. – P. 14.

4384. Codreanu, Constantin. Scrisoare deschisă din Republica Moldova, adresată pre-
ședintelui României: "Domnule Iohannis, salvați-ne, fiți eroul nostru!" : [de la președintele

169
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

executiv al Consiliului Național al Reîntregirii] / Constantin Codreanu // Literatura și arta. –


2015. – 12 noiem. – P. 2.

4385. Cristea, Andi. Eurodeputat Andi Cristea: Insuccesul unui guvern pro-european
afectează cauza europeană în inimile și mințile cetățenilor din R. Moldova : [interviu acordat
de către președintele Delegației la Comitetul parlamentar de asociere Uniunea Europeană –
Moldova] / consemnare: Raluca Oanță // Moldova suverană. – 2015. – 27 noiem.

4386. Necșuțu, Mădălin. Moldova angajamentelor europene sau Moldova "a la russe"? :
[aspecte ale integrării europene] / Mădălin Necșuțu // Evenimentul zilei. – 2015. – 27 noiem. –
P. 19 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

4387. Necșuțu, Mădălin. Spre Europa, cu pragmatism și ghionturi / Mădălin Necșuțu //


Evenimentul zilei. – 2015. – 6 noiem. – P. 7 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 14.

4388. Stăvilă, Ion. Ion Stăvilă: "Conflictele noastre au evoluat conform aceluiași scena-
riu și nu se cunoaște cum se vor încheia" : [interviu cu fostul ambasador al Rep. Moldova în
Ucraina] / consemnare: Vadim Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 noiem. – P.
8-9.

4389. Бегю, Татьяна. Подписание Соглашения об ассоциации – (не)удачи Молдо-


вы : [по материалам ежегод. Дискуссионного форума по вопросам европейской инте-
грации Респ. Молдова, 30 окт. 2015, Кишинэу] / Татьяна Бегю // Ziarul de gardă. – 2015. –
13 нояб. – P. 9. – Рус. версия.

4390. Чубашенко, Дмитрий. Война нервов Плахотнюка и Запада : [о проевроп.


курсе Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 20 нояб. – Р. 6.

4391. Чубашенко, Дмитрий. На "проевропейском" дне : [об ошибках Респ. Молдо-


ва на пути европ. интеграции] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 13 нояб. – Р.
7.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
4392. Ciobanu, Victor. Guvernele se schimbă ca anotimpurile / Victor Ciobanu // Ziarul
național. – 2015. – 27 noiem. – P. 7.

4393. Simion, George. Este posibil un guvern comun? : [art. liderului Platformei Unionis-
te Acțiunea 2012”] / George Simion // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 12.

4394. Златая, Ольга. Новый подход к борьбе с коррупцией: проверять не чиновни-


ка, а учреждение : [об обществ. слушаниях по реализации Национальной антикорруп-
ционной стратегии за 2011-2015 гг.] / Ольга Златая // Молдавские ведомости. – 2015. –
17 нояб.

329 Partide şi mişcări politice


4395. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Câmpul conștiinței politice : [ale partidelor] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2015. – 13 noiem. – P. 12.

170
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


4396. Bogatu, Petru. Mai întâi partidele trebuie să iasă din captivitate / Petru Bogatu //
Ziarul național. – 2015. – 20 noiem. – P. 6.

4397. Buda, Valentin. Șansa unui nou început: PLDM a ajuns la fundul sacului. Este
momentul de pornire în direcția bună! : [pe marginea opiniilor lui Doru Petruți, dir. Institutului
de Marketing și Sondaje din Chișinău, și Dan Dungaciu, dir. Institutului de de Politică și Relații
Internaționale al Academiei Române] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2015. – 6 noiem.
– P. 4 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 10.

4398. Negru, Nicolae. PD se transformă în PCRM? : [despre rolul Partidului Democrat


din Moldova în context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Ziarul național. – 2015. – 20 noiem. – P. 6.

4399. Reidman, Oleg. Trecutul și gîndurile : [proiecte și programe strategice implemen-


tate de Partidul Comuniștilor din Rep. Moldova] / Oleg Reidman // Comunistul. – 2015. – 6
noiem. – P. 3 ; Коммунист. – 2015. – 6 нояб. – Р. 3.

4400. Voronin, Vladimir. "Marele Octombrie și noi" : Discursul președintelui Partidului


Comuniștilor din Rep. Moldova la ședința solemnă a activului de partid, consacrată aniversării
a 98-a a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2015. –
13 noiem. – P. 2-5 ; Коммунист. – 2015. – 13 нояб. – Р. 2-5.

4401. Voronin, Vladimir. Rămînem pe poziție : [pe marginea conf. de presă a președin-
telui Partidului Сomuniștilor din Rep. Moldova, 25 noiem. 2015] / Vladimir Voronin // Comunis-
tul. – 2015. – 27 noiem. – P. 3-4 ; Коммунист. – 2015. – 27 нояб. – Р. 3-4.

4402. Казанский, Александр. Политик, которого сгубили алчность и предательство


: [о лидере Партии коммунистов Респ. Молдова В. Воронине] / Александр Казанский //
Молдавские ведомости. – 2015. – 20 нояб. – Р. 3.

4403. Маху, Ион. Агенты влияния опаснее террористов : [интервью с рук. Комитета
национального спасения "За Молдову" И. Маху] / записал Александр Токарский // MK
KH World Weekly. – 2015. – 26 нояб. – 2 дек. – Р. 3.

4404. Чубашенко, Дмитрий. У ЛДПМ появился шанс стать "любимой женой" Запа-
да : [об отказе Либерал.-демокр. партии Молдовы от переговоров по созданию нов.
коалиции с Демокр. партией Молдовы] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2015. – 6
нояб. – Р. 6.
4405. Чубашенко, Дмитрий. Шел бы уже Воронин на покой : [о Владимире Воро-
нине, лидере Партии коммунистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2015. – 20 нояб. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4322, 4344)

171
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
4406. Dîrzu, Daniela. Tinerii – resurse de valoare la locul de muncă : [calitățile tinerilor
specialiști] / Daniela Dîrzu // Vocea poporului. – 2015. – 13 noiem. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

4407. Loghin, Vlad. Sfârșitul carnetelor de muncă? : [despre noul sistem de evidență a
muncii salariaților, promovat de către Echipa Economică Germană în Moldova] / Vlad Loghin
// Vocea poporului. – 2015. – 13 noiem. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

4408. Șalamac, Mariana. Cei mai râvniți angajatori din Republica Moldova : [pe margi-
nea rezultatelor studiului realizat de AXA Management Consulting] / Mariana Șalamac //
Jurnal de Chișinău. – 2015. – 27 noiem. – P. 9. – (Supl. "Economist" ; Nr 44).

331.105.44 Sindicate
4409. Chirioglo, Elena. Zilele moldo-găgăuze la Federația Internațională Euroasiatică a
metalurgiștilor : [despre vizita de documentare a delegației Federației Naționale a Sindicatelor
din Agricultură și Alimentație "Agroindsind" la Ancara, Turcia, 8-14 noiem. 2015] / Elena
Chirioglo // Vocea poporului. – 2015. – 27 noiem. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

4410. Loghin, Vlad. Ieri – lider sindical, astăzi – manager de performanță : [despre org.
primară sindicală de la Instituția medico-sanitară publică "Centrul medicilor de familie Rezi-
na"] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 6 noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4411. Platon, Vera. Parteneriatul social, un instrument important pentru protejarea drep-
turilor membrilor de sindicat : interviu cu V. Platon, președinta Consiliului interramural al sin-
dicatelor din raionul Rezina / interviu de Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. –
2015. – 13 noiem. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

4412. Sindicaliștii din transportul aerian și-au trasat obiectivele pentru următorii
cinci ani : [pe marginea lucrărilor Congresului I al Federației Sindicatelor din Transportul
Aerian "SindTransaero", noiem. 2015, Chișinău] / pagină realizată de Irina Leahova ; fot.:
Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2015. – 27 noiem. – P. 4. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4505)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4413. Covali, Pavel. În obiectivul IFAD – și protecția resurselor funciare : [interviu cu P.
Covali, specialist Reziliența Schimbărilor Climatice din cadrul Unității Consolidate pentru
Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă] / pentru con-
formitate: Ilie Bujor // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 6 noiem.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4414. Пинчевский, Александр. Александр Пинчевский о красивом бизнесе, кото-
рый не продается : [интервью с совладельцем клуба “Niagara fitness club" и президен-

172
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

том компании "Elita-5 Group"] / записала Ирина Леонидова // Экономическое обозрение


"Логос пресс". – 2015. – 13 нояб. – Р. 7.

336 Finanţe
4415. Ciobanu, Marina. Cine sunt și ce propun candidații la funcția de Guvernator al
BNM : [despre alegerea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei] / Marina Ciobanu //
Ziarul de gardă. – 2015. – 5 noiem. – P. 16.

4416. Modificări ce vin să clarifice procesul de reținere a impozitului pe venit din


salariu : [pe marginea proiectului de act normativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] //
Săptămîna. – 2015. – 13 noiem. – P. 6.

4417. Nica, Virginia. De ce se întărește leul și care sunt prognozele : [pe marginea dis-
cuției cu Sergiu Gaibu, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"] /
Virginia Nica // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 noiem. – P. 5.

4418. Ortigosa, Juan Luis Martin. Șeful BCR Chișinău, Juan Luis Martin Ortigosa: "De-
seori ne gîndim numai la profit, uitînd de la cine vine profitul nostru" : [interviu acordat de
către președintele executiv al Băncii Comerciale Române Chișinău agenției "Agora"] //
Săptămîna. – 2015. – 6 noiem. – P. 13.

4419. Șalamac, Mariana. Băncile nu plătesc factura crizei : [pe marginea datelor Băncii
Naționale a Moldovei] / Mariana Șalamac // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 27 noiem. – P. 7.

4420. Șalamac, Mariana. Sezonul rectificărilor bugetare : [despre proiectul de rectificare


a bugetului de stat pentru anul 2015] / Mariana Șalamac // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 13
noiem. – P. 8.

4421. Взыскание долгов. Как это происходит и какая польза бизнесу и эконо-
мике : [о развитии отрасли взыскания долгов] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 5.

4422. Пойсик, Михаил. Прогнозы нацбанка касательно инфляции: вот-вот замая-


чат райские кущи : [об условиях удержания инфляции] / Михаил Пойсик // Молдавские
ведомости. – 2015. – 20 нояб. – Р. 4.

4423. Такий, Александр. Банки ликвидируются, вопросы остаются : [о гос. ценных


бумагах] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27
нояб. – Р. 4.

4424. Талмач, Леонид. "Зависть как неизлечимая болезнь" : [заявление пред.


Правления BC "Moldindconbank" S.A. : об устойчивых активах BC "Moldindconbank" S.A.]
/ Леонид Талмач // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 9.

173
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4425. Шикирлийская, Татьяна. Проект модернизации налоговой службы : [о про-


екте закона о Государственной налоговой службе] / Татьяна Шикирлийская // Экономи-
ческое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 6 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4519)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
4426. Ghilețchi, Eugen. Notă cu privire la situația economică din Moldova: Analiza unor
indicatori economici / Eugen Ghilețchi, Dumitru Vicol // Moldova suverană. – 2015. – 13
noiem.

4427. Moraru, Anatol. Economia Republicii Moldova, tendințe tot mai îngrijorătoare : [pe
marginea opiniilor analiștilor Centrului Analitic Independent Expert-Grup] / Anatol Moraru //
Evenimentul zilei. – 2015. – 13 noiem. – P. 6 ; Ibidem în lb. rusă : Р. 15.

4428. Șalamac, Mariana. Recesiunea economiei moldovenești, agravată de criza pro-


fundă de țară / Mariana Șalamac // Economist. – 2015. – 4 noiem. – P. 4.

4429. Кетрарь, Вадим. План по сельскому развитию до 2020 года : [о Плане дейст-
вий по внедрению Национальной стратегии развития сельск. хоз-ва и сельской местно-
сти на 2014-2020 гг.] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015.
– 6 нояб. – Р. 16.

4430. Могоряну, Николае. Тарифы аморальны и дискриминационны : [о тарифном


политике, реализуемой Национальным Агентством по регламентированию в энергети-
ке] / Николае Могоряну // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. –
Р. 16.

4431. Ника, Вирджиния. Без правительства экономика Республики Молдова может


рухнуть : [по материалам беседы с экспертом-экономистом Серджиу Гайбу] / Вирджи-
ния Ника // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 нояб. – P. 9. – Еженед. прил. на рус. яз.

4432. Пойсик, Михаил. Почти трехкратное снижение мировых цен на нефтепро-


дукты стороной обходит Молдову / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2015. –
27 нояб. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 4443, 4539)

338.48 Turism. Economia turismului


4433. Miron, Viorel. Agroturismul pe Ruta localităților medievale din Moldova / Viorel Mi-
ron // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 13 noiem. – P. 11.

4434. Miron, Viorel. Călătorii pe Ruta localităților medievale din Moldova : [tîrgul Lăpuș-
na] / Viorel Miron // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 20 noiem. – P. 11.

174
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4435. Miron, Viorel. Ghizii naționali și muzeali despre Ruta localităților medievale din
Moldova : [întrunirea ghizilor rutei ist. "Drumul medieval moldovenesc", noiem. 2015, Lăpuș-
na, Hâncești] / Viorel Miron // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 27 noiem. – P. 11. – (Supl. "Eco-
nomist" ; Nr 43).

4436. Munteanu, Natalia. Biserica îngropată din Căușeni, pe traseul vechiului drum me-
dieval moldovenesc : [despre reconstituirea drumului comercial medieval pentru vizite turisti-
ce] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 25 noiem. – P. 4.

4437. Romandaș, Maria. Dezvoltarea turismului rural – o speranță foarte mare pentru vi-
itorul țării noastre / Maria Romandaș // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 4.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 4539)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4438. Chișlea, Ion. Exporturile, îngreunate de prevederi absurde ale legislației : [despre
reglementarea procesului de export din Moldova] / Ion Chișlea // Jurnal de Chișinău. – 2015.
– 27 noiem. – P. 8. – (Supl. "Economist" ; Nr 44).

4439. Nica, Virginia. Importăm dublu față de cât exportăm : [pe marginea datelor Birou-
lui Național de Statistică pentru 9 luni ale anului 2015] / Virginia Nica // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2015. – 16 noiem. – P. 4.

4440. Тимотин, Марина. Экспорт из Гагаузии в Россию восстановится за три-


четыре года : [по материалам Международного инвестиционного форума "Gagauzia-
Invest", 6-7 нояб. 2015, Комрат] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2015. – 13
нояб. – Р. 4.

339.7 Finanţe internaţionale


4441. Димчогло, Дмитрий. Инвестиционные надежды Гагаузии : [по материалам
Международного инвестиционного форума GagauziaInvest , 6-7 нояб. 2015, Комрат] /
Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2015. – 13 нояб. – Р. 10.

4442. Калак, Дмитрий. Инвестиционная заявка Гагаузии : [по материалам Между-


народного инвестиционного форума GagauziaInvest, 6-7 нояб. 2015, Комрат] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 13 нояб. – Р. 9.

4443. Юрку, Виталие. Виталие Юрку: "Программа условной помощи для промыш-
ленности – возможность модернизировать бизнес на выгодных условиях" : [об исполь-
зовании кредита правительства Польши : интервью с зам. министра экономики] // Эко-
номическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 6 нояб. – Р. 12.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

175
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4444. Macovei, Ion. Lungul drum al gazului românesc spre Chișinău / Ion Macovei //
Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 16-17.
(Vezi de asemenea Nr 4373, 4440)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
4445. Cuzuioc, Ion. Gheorghe Baciu: un mag legal! : [specialist în domeniul medicinii
legale] / Ion Cuzuioc // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 7.

4446. Galben, Dorin. Servicii igieno-cosmetice pentru răposați : [pe marginea discuției
cu Valeri Savciuc, dir. Centrului de Medicină Legală, și Eugen Grinceșen, șeful Secției tanato-
logice] / Dorin Galben // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 23.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4447. A fost creată Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării
Negre și Baltice : [la inițiativa Curții Constituționale a Moldovei și cea a Lituaniei] // Dreptul. –
2015. – 6 noiem. – P. 1.

4448. "Aducerea drepturilor omului acasă: Angajamente, provocări, educație și


cooperare" : [pe marginea lucrărilor conf. intern. cu același generic, noiem. 2015, Chișinău]
// Dreptul. – 2015. – 13 noiem. – P. 3.

4449. Conțiu, Mihai. Pe cine și ce reprezintă președintele Nicolae Timofti? / Mihai


Conțiu // Moldova suverană. – 2015. – 10 noiem.

4450. Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa civică de revizuire a Consti-


tuției prin referendum : [despre Avizul privind inițiativa civică de revizuire a art. 60, 70, 78 și
89 din Constituția Rep. Moldova] // Dreptul. – 2015. – 13 noiem. – P. 1.

4451. Dzeatcovschi, Olga. Doar în comun : [pe marginea discuției cu Anatolie


Zagorodnîi, vicepreședintele Comisiei pentru probleme juridice a Adunării Interparlamentare a
CSI] / Olga Dzeatcovschi // Comunistul. – 2015. – 13 noiem. – P. 14 ; Коммунист. – 2015. –
13 нояб. – Р. 14.

4452. Grecu, Doina. Securitatea națională, un concept ambiguu în legislația Republicii


Moldova : [pe marginea Raportului de compatibilitate a legislației Rep. Moldova cu principiile
globale privind securitatea națională și dreptul la informare, elab. de Institutul de Politici Pu-
blice] / Doina Grecu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 noiem. – P. 8.

4453. Moșneag, Victor. Lecția românească de justiție pentru R. Moldova / Victor Moș-
neag // Ziarul de gardă. – 2015. – 5 noiem. – P. 12-13 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 13 noiem.
– P. 6-7.

4454. Papuc, Teodor. Consolidarea stagnării: între "cârmuirea truditorilor" la preeminen-


ța dreptului : [pe marginea studiului "Consolidarea statalității: de la Declarația de Suveranitate

176
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

spre Declarația de Independență" de Victor Pușcaș, publ. pe politicon.md] / Teodor Papuc //


Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 11.

4455. Sintagma "Simboluri naziste sau asemănătoare pînă la confundare" nu co-


respunde condițiilor de claritate a legii : [despre constituționalitatea prevederilor Legii nr.
54 din 21 febr. 2003 privind contracararea activității extremiste] // Dreptul. – 2015. – 27
noiem. – P. 4.

4456. Чебан, Евгений. Конституционный нацизм : [о неконституционности запрета


на использование нацистских символов] / Евгений Чебан // Панорама. – 2015. – 27 но-
яб. – Р. 22.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4457. Danileț, Cristi. "Cum să aștepți anticorupție în R. Moldova, când nu ai rezolvat
anticorupția în justiție" : interviu cu C. Danileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii,
România / consemnare: Victor Moșneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 19 noiem. – P. 10-11.

4458. Diacov, Ivan. Cine protejează circuitul ilegal al substanțelor narcotice în R. Moldo-
va (1-3) / Ivan Diacov // Moldova suverană. – 2015. – 20, 25, 27 noiem.

4459. Kovesi, Laura Codruța. "Secretele" DNA : interviu cu L. C. Kovesi procuror-șef al


Direcției Naționale Anticorupție, România / pentru conformitate: Victor Moșneag // Ziarul de
gardă. – 2015. – 12 noiem. – P. 10-11 ; Idem în lb. rusă. - 2015. – 27 нояб. – P. 8.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
4460. IPRE: Republica Moldova rămîne restantă la capitolul transpunerii actelor UE
în legislația națională în domeniul financiar-bancar : [despre studiul efectuat de Institutul
de Politici și Reforme Europene] // Dreptul. – 2015. – 13 noiem. – P. 3.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4461. Diacov, Ion. "Politicienii își doresc un procuror general de buzunar, care le-ar asi-
gura liniștea sufletească" : interviu cu I. Diacov, procurorul mun. Chișinău / pentru conformita-
te: Victor Moșneag // Ziarul de gardă. – 2015. – 26 noiem. – P. 10-11.

4462. Diacov, Ivan. Scrisoare deschisă : În atenția deputaților din Parlamentul Rep.
Moldova : [privind reformarea Procuraturii : semnată de către procurorul-șef al mun. Chișinău]
/ Ivan Diacov // Moldova suverană. – 2015. – 24 noiem.

4463. Oglinda, Lilia. Reflecții privind independența judecătorului și cea a procurorului //


Dreptul. – 2015. – 27 noiem. – P. 5.

4464. Oprea, Corina. Ce este recuzarea? / Corina Oprea // Ziarul de gardă. – 2015. – 19
noiem. – P. 16.

177
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4465. Orândaș, Victor. Victor Orândaș: "Justiția este capturată. Rămân doar cei obedi-
enți" : [interviu cu fostul judecător al Judecătoriei Comerciale de Circumscripție] / interviu de
Mariana Rață // Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. – P. 3.

4466. Zaharia, Lilia. Practici europene de mediere aplicate și în Republica Moldova :


[despre soluționarea amiabilă a litigiilor judiciare] / Lilia Zaharia // Jurnal de Chișinău. – 2015.
– 20 noiem. – P. 19.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4467. Legea privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Mol-
dova a fost aprobată de Parlament în lectură finală // Dreptul. – 2015. – 27 noiem. – P. 3.

4468. Loghin, Vlad. Incredibil, Guvernul se opune combaterii economiei subterane :


[despre combaterea fenomenului "muncii la negru"] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2015.
– 27 noiem. – P. 1, 11. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4469. Anastasov, Serghei. Serghei Anastasov: "Ca businessman, vă spun că e mult
mai ușor să lucrezi cu România" : [interviu cu primarul orașului Comrat] / consemnare: Vadim
Vasiliu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 noiem. – P. 5 ; Idem în lb. rusă. – 2015. –
13 noiem. – P. 7.

4470. Balan, Mihai. Mihai Balan: Atacurile din Paris fac parte dintr-o serie de activități te-
roriste : interviu acordat agenției "Infotag" de către dir. Serviciului de Informații și Securitate //
Moldova suverană. – 2015. – 18 noiem.

4471. Costiuc, Nina. "Există o limită pe care nu o poți depăși" : [interviu cu N. Costiuc,
primarul comunei Budești, mun. Chișinău] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12 noiem. –
P. 4.

4472. O primăriță care a deschis noi orizonturi pentru satul Selemet : [Tatiana
Badan, primarul satului Selemet din raionul Cimișlia] / cor. ziarului // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 13 noiem.

4473. Untilă, Veaceslav. Controlul parlamentar asupra domeniului securității /


Veaceslav Untilă // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 10.

4474. Анастасов, Сергей. Сергей Анастасов: "Мы больше нуждаемся в инвестици-


ях, чем в решении проблемы идентичности" : [интервью с примаром г. Комрат] // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2015. – 13 нояб. – Р. 7. – Еженед. прил. на рус. яз.
(Vezi de asemenea Nr 4286, 4452)

178
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4475. Loghin, Vlad. Cât de strâmb este sistemul de pensii în Republica Moldova? / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 13 noiem. – P. 11. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4310)

368 Asigurări
4476. Коваленко, Ирина. В страховании небольшой рост : [по предварит. данным
Национальной комиссии по финансовому рынку] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос пресс". – 2015. – 6 нояб. – Р. 9.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4477. Fusu, Corina. Raport al ministrului Educației, Corina Fusu, după 100 de zile de
activitate : (Partea 1) / Corina Fusu // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26 noiem. – P. 2.

4478. Gavrilaș, Vlad. Institutul de Științe ale Educației – o nouă treaptă în devenire : [pe
marginea lucrărilor conf. șt. intern. cu genericul "Școala modernă: provocări și oportunități", 5-
7 noiem. 2015, Chișinău] / Vlad Gavrilaș ; fot.: Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2015. – 12 noiem. – P. 1.

4479. Gremalschi, Anatol. Școala noastră formează competențele-cheie cerute de o


societate a cunoașterii? : [convorbiri ped. cu A. Gremalschi, prof. univ.] // Univers pedagogic
pro. – 2015. – 19, 26 noiem. – P. 3.

4480. Munteanu, Natalia. Corina Fusu și-a prezentat raportul pentru 100 de zile de acti-
vitate : [a ministrului Educației] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 12
noiem. – P. 7.

4481. Munteanu, Natalia. Școlile din Republica Moldova riscă să rămână fără profesori /
Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 6 noiem. – P. 4.

4482. Pogolșa, Lilia. Școala modernă: provocări și oportunități : [mesaj de salut în ca-
drul conf. șt. intern., desfășurată la Institutul de Științe ale Educației, 5-7 noiem. 2015, Chiși-
nău] / Lilia Pogolșa // Univers pedagogic pro. – 2015. – 5 noiem. – P. 1.

4483. Rezoluția Conferințe Științifice Internaționale "Școala modernă: provocări și


oportunități" : (5-7 noiem. 2015, Chișinău) // Univers pedagogic pro. – 2015. – 12 noiem. –
P. 5.

4484. Rusu, Tudor. Un ministru modern într-o epocă modernă : [60 de ani de la naște-
rea lui Leonid Bujor, fost ministru al Educației] / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 27 noiem. –
P. 3.

179
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4485. Școala: trecut, prezent și viitor : [sistemul de învățîmânt] / cor. ziarului // Făclia.
– 2015. – 13 noiem. – P. 15.

4486. Topor, Nicolai. Avem două mari găuri în educația noilor generații : [despre rolul
părinților și consistența etică în educație] / Nicolai Topor // Moldova suverană. – 2015. – 20
noiem.

4487. Țurcanu, Natalia. Dialog constructiv pe marginea Codului Educației : [pe margi-
nea lucrărilor atelierului cu genericul "Codul Educației și problemele parteneriatului social",
noiem. 2015, Chișinău] / Natalia Țurcanu // Vocea poporului. – 2015. – 6 noiem. – P. 5. –
Idem în lb. rusă.

4488. Vieru-Ișaev, Maria. Ilarion Calistru cel necunoscut : [fost pedagog (1881-1934)] /
Maria Vieru-Ișaev // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4489. Ghicov, Adrian. Evaluarea în învățământ: o cochetă comodă pentru cinovnici fri-
voli : [despre obiectivitatea și metodologia procesului] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2015. – 27
noiem. – P. 1-2.

4490. Marin, Mariana. Am dus în Austria limba română și am adus de acolo pacea" :
[despre participarea la lucrările „Europe – Eurasia Leadership Conference” cu genericul "Eur-
asia & Europe Dialogue: Building Trust and Securing Cooperation for Sustainable
Development", 29-31 oct. 2015, Viena, Austria] / Mariana Marin // Făclia. – 2015. – 13 noiem.
– P. 4.

4491. Seminar CREFECO la Chișinău : [pe marginea lucrărilor seminarului de formare


pentru prof. de lb. fr. privind învățarea lb. fr. prin metoda proiectului, cu participarea dnei
Chantal Moreno, reprezentant OIF, dir. Biroului Regional al țărilor din Europa Centrală și
Orientală, Manon Hubscher, responsabilâ de programe în cadrul Cfntrului Intern. de Studii
Ped. din Sevres, Franța, Loreta Gafton, reprezentantul naț. la Consiliul de Orientare
CREFECO [et al.] 26-30 oct. 2015, Chișinău] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 12 noiem. – P. 6.

4492. Андреева, Елена. Трудности русского языка : [по материалам семинара для
преподавателей рус. яз. средних общеобразовательных учреждений с рус. и рум. яз.
обучения, окт. 2015, Кишинэу] / Елена Андреева // Молдавские ведомости. – 2015. – 3
нояб.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4493. Gremalschi, Anatol. Ce înseamnă modernizarea învățământului centrat pe com-
petențe? : [scopul și conținutul studiului "Formarea competențelor-cheie în învățământul
general: provocări și constrângeri", realizat în cadrul Institutului de Politici Publice] / Anatol
Gremalschi // Făclia. – 2015. – 20 noiem. – P. 4.

180
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4494. Iachim, Ion. Tocuz – pe locul al 3-lea în lume! : [despre gimnaziul din satul Tocuz,
raionul Căușeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2015. – 5 noiem. – P. 4.

4495. Pârlea-Conovali, Veronica. Liceul "A. Mateevici" din Sănătăuca: spațiu al sănătă-
ții morale și spirituale : [despre activitatea Liceului "A. Mateevici" din satul Sănătăuca, raionul
Camenca] / Veronica Pârlea-Conovali // Făclia. – 2015. – 13 noiem. – P. 8-9.

4496. Rusu, Tudor. Încă o dată despre relevanța studiilor : [despre valoarea studiilor
medii de cultură gen.] / Tudor Rusu // Făclia. – 2015. – 6 noiem. – P. 1, 4.

4497. Șchiopu, Constantin. Testul de evaluare: item buclucaș : [din testele pentru exa-
menul de capacitate și de bacalaureat] / Constantin Șchiopu // Făclia. – 2015. – 27 noiem. –
P. 7.

4498. Trepte în urcuș : [despre activitatea Liceului Teoretic din Măgdăcești, raionul
Criuleni] / pagini realizate de Vlad Gavrilaș // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26 noiem. – P.
4-5. – Conține : Scurt istoric al liceului ; Cunoștințele acumulate și abilitățile formate în ciclul
primar sunt baza succeselor liceului / Olga Ursu ; Experiența avansată trebuie propagată /
Elena Țurcan ; Vocație și dăruire : [despre Lidia Tentiuc, managerul Liceului Teoretic din
Măgdăcești] ; Blitz interviu : [cu Lidia Tentiuc, managerul Liceului Teoretic din Măgdăcești] ;
Școala unde se muncește… / Ala Boșcanean.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4499. Ciutac, Lia. Distrugerea miturilor despre copii cu cerințe educaționale speciale :
despre educația incluzivă : [pe marginea discuției cu Angela Cazac, învățătoare] / Lia Ciutac
// Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 22.

4500. Secu, Victoria. Parteneriatul moldo-ceh pentru incluziune continuă : [despre lan-
sarea Proiectului "Parteneriate pentru incluziune", implementat de către Asociația Obștească
"Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin" și Caritas, Rep. Cehă] / Victoria Secu // Univers
pedagogic pro. – 2015. – 26 noiem. – P. 2.

4501. Zaharia, Lilia. Educația incluzivă din Republica Moldova, mai aproape de modelul
aplicat în spațiul comunitar : [despre implementarea Programului de dezvoltare a educației
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020] / Lilia Zaharia // Jurnal de Chișinău. –
2015. – 13 noiem. – P. 19.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4502. Colegiul Agroindustrial "Gherghe Răducan" din Grinăuți: puterea de a crede
în viitor // Făclia. – 2015. – 6 noiem. – P. 6-7. – Conține : "Suntem o părticică a societății și
nimic din ce-i aparține nu ne este străin" : [interviu cu M. Racila, dir. Colegiului Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți, raionul Ocnița] / interviu de Vlad Sărătilă ; A doua casă /
Natalia Bejan ; E toamnă iar în calendar… / Eleonora Nichitoi ; Aveți încredere în profesori! /
Maria Cazac.

181
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4503. Colegiul Financiar-Bancar – școala mileniului III : [70 de ani de la fondarea Co-
legiului Financiar-Bancar din mun. Chișinău] // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26 noiem. –
P. 1, 6.

4504. Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău – 70 de ani asigurând economia țării


cu specialiști calificați / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 20 noiem. – P.
6-8. – Conține : Colegiul – între trecut și viitor : [interviu cu Gabriel Palade, dir. Colegiului
Financiar-Bancar din mun. Chișinău] ; Colegiul este luminat de succesul cadrului didactic /
Vera Sârbu ; Elevul – în centrul activităților din Colegiu / Valentina Rotaru ; Valorificarea
șanselor fiecărui elev e obiectivul nostru / Angela Botezatu ; CFBC propagă modul de viață
sănătos / Alexandru Ciocanu ; Să fim primii în toate, cum am fost în cele șapte decenii /
Revilia Ciornâi ; Parteneriatul elev-colegiu dă roade / Silvia Braniște.

4505. Loghin, Vlad. Posibilitățile școlii profesionale finanțate de stat sunt limitate : [pe
marginea discuției cu Silvia Ștefan, președinta Consiliului raional Rezina al Federației Sindi-
cale a Educației și Științei și Aliona Albu, dir. Școlii profesionale din orașul Rezina] / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2015. – 20 noiem. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

4506. Oboroc, Ion. Colegiul Agroindustrial Ungheni – posibilități sigure pentru carieră :
[interviu cu I. Oboroc, dir.] / a intervievat R. Vulturescu // Făclia. – 2015. – 27 noiem. – P. 8.

4507. Proiectele – calea spre excelență : [pe marginea lucrărilor seminarului metodol.
al dir. șc. profesionale din zona de Nord cu genericul "Impactul implicării proiectelor în dezvol-
tarea învățământului secundar profesional asupra modernizării, eficientizării și sporirii calității
procesului educațional", noiem. 2015, Bălți] // Făclia. – 2015. – 27 noiem. – P. 4-5.

4508. Raileanu, Anatol. Prosperarea instituțiilor de învățământ – indiciu al succesului re-


formei : [pe marginea lucrărilor seminarului metodologic al dir. de școli profesionale din regiu-
nea de nord a rep., 29 oct. 2015, Bălți] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2015. –
5 noiem. – P. 2.

4509. Școala Profesională nr. 10 – lumea profesiilor de succes : [din mun. Chișinău] /
pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2015. – 6 noiem. – P. 2-3. – Conține : Spre viitor,
cu optimism și dârzenie : [interviu cu Irina Rusu, dir. Școlii Profesionale nr. 10] ; Instruirea
cadrului didactic – element primordial / Iuliana Mutu ; Activitățile extracurs – cheia spre parte-
neriat cu elevul / Valentin Botnari ; Modernizarea – imperativ al școlii profesionale / Anatolie
Daicu ; Unicitatea profesiei – șansa tânărului specialist / Alexandru Strună ; Orizonturi noi prin
meserii noi / Iulia Negară.

4510. Vorotneac, Elena. La ceas aniversar, Școala Profesională nr. 3, mereu în ascen-
siune : [70 de ani de la înființarea Școlii Profesionale nr. 3 din mun. Chișinău] / Elena
Vorotneac // Făclia. – 2015. – 20 noiem. – P. 11.

182
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4511. Bostan, Viorel. "Nu neg – sunt fiul tatălui meu, însă doar atât" : [interviu cu V.
Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova] / consemnare: Ilie Onceanu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2015. – 18 noiem. – P. 4.

4512. Cemârtan, Claudia. Un ultim omagiu pentru prof. Vitalie Marin : [in memoriam
prof. univ. de la Univ. de Stat din Moldova(1930-2015)] / Claudia Cemârtan // Literatura și
arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 7.

4513. Corlateanu-Granciu, Silvia. Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler conferit Pro-
fesorului Victor Moraru : [coord. secției Științe Sociale și Economice a Academiei de Științe a
Moldovei] / Silvia Corlateanu-Granciu // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 7.

4514. Dulgheru, Valeriu. Noul rector al Universității Tehnice a Moldovei a fost ales. Într-
un ceas bun! : [despre Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 3.

4515. Morăraș, Mihai. Dascălul-făclier : [in memoriam prof. univ. Vitalie Marin de la
Univ. de Stat din Moldova(1930-2015)] / Mihai Morăraș // Literatura și arta. – 2015. – 19
noiem. – P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4516. Bâzgu, Eugen. "Muzeul Satului este visul tinereții mele" : [interviu cu E. Bâzgu,
etnolog și muzeograf la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală] / consemnare:
Gheorghe Budeanu // Natura. – 2015. – Noiem. (Nr 11). – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4517. Damian, George. Ministerul Mediului prezintă schimbările din domeniul protecției
ecologice : [pe marginea rap. de 100 de zile ai inst., lansat de către Valeriu Munteanu, minis-
trul Mediului] / George Damian // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 noiem. – P. 9.
4518. Hadei, Daniela. Stejarul lui Ștefan cel Mare, la Cobâlea : [raionul Șoldănești] / Da-
niela Hadei // Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. – P. 16.

4519. Lipcanu, Stan. Reforma fiscală de mediu, o provocare pentru Moldova : [despre
implementarea proiectului "Consolidarea capacității de implementare a reformei fiscale în
domeniul mediului pentru realizarea priorităților naționale și globale de mediu"] / Stan Lipcanu
// Evenimentul zilei. – 2015. – 6 noiem. – P. 8.

4520. Казанский, Александр. Экологи предлагают приезжим оставлять машины на


окраинах – но Киртоакэ хочет строить парковку на центральной площади : [по материа-
лам пресс-конф. пред. эколог. движения мун. Кишинэу Владимиром Гараба, 6 нояб.
2015 г.] / Александр Казанский // Молдавские ведомости. – 2015. – 13 нояб. – Р. 11.

183
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4290)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului
4521. Hadei, Daniela. Una dintre cele mai mari grote din Europa e la Briceni : [peștera
"Emil Racoviță" din localitatea Criva, raionul Briceni] / Daniela Hadei // Ziarul național. – 2015.
– 6 noiem. – P. 16.

551.5 Meteorologie. Climatologie


4522. Ban, Ki-moon. Așteptările mele de la Conferința ONU de la Paris privind Schim-
bările Climatice : [din 30 noiem. – 11 dec. 2015, Paris, Franța : art. secretarului gen. ONU] /
Ban Ki-moon // Ziarul de gardă. – 2015. – 26 noiem. – P. 8.

4523. Scorpan, Vasile. Fenomenele climaterice extreme vor deveni obișnuite în Repu-
blica Moldova : [interviu cu V. Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei din cadrul
Ministerului Mediului] / pentru conformitate: Cristina Straton // Natura. – 2015. – Noiem. (Nr
11). – P. 4.

4524. Ungureanu, Sergiu. "R. Moldova este obligată să reducă emisiile de gaze cu
efect de seră" : [interviu cu S. Ungureanu, managerul proiectului "Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră", implementat de Oficiul de Schimbare a Climei] / interviu de Stela
Mihailovici // Ziarul național. – 2015. – 6 noiem. – P. 9.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
4525. Guceac, Ion. Virtutea se dovedește prin dăruire : [80 de ani de la nașterea aca-
demicianului Teodor Furdui] / Ion Guceac // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 7.

58 BOTANICĂ
4526. Academician de anvergură : [in memoriam lui Simion Toma (1936-2015), savant
în domeniul agrochimiei și fiziologiei plantelor] // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 8.
– Semnat : Gheorghe Brega, Gheorghe Duca, Mircea Snegur [et al.].

4527. Hadei, Daniela. Grădina exotică din inima Chișinăului : [despre Grădina Botanică
și Vivariul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei] / Daniela Hadei //
Ziarul național. – 2015. – 20 noiem. – P. 16.

184
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4528. Stimpovschii, Doina. Sistemul medical din Chișinău, după 200 de ani de la for-
mare: șubred și pe cale de dispariție / Doina Stimpovschii // Adevărul : ed. de Moldova. –
2015. – 26 noiem. – P. 7.

4529. Маценко, Ирина. Дополнительная компенсация для лечения гипертонии : [об


увеличении размера компенсаций на лекарства для сердечнососудистых заболеваний]
/ Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 13 нояб. – Р. 18.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 4529)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4530. Calamanciuc, Gheorghe. Magul-chirurg Vlad Brașoveanu de la Fundeni : [despre
activitatea medicului-chirurg de la Institutul Clinic Fundeni din București, originar din Rep.
Moldova] / Gheorghe Calamanciuc // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


629 Tehnica mijloacelor de transport
4531. Стратан, Виктор. Виктор Стратан: Transautogaz предлагает идеальное топ-
ливо XXI века : [интервью с дир. SRL "Transautogaz"] // Экономическое обозрение "Логос
пресс". – 2015. – 20 нояб. – Р. 9.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
4532. Кетрарь, Вадим. Альтернативные рекомендации для научной реорганизации
: [в обл. сельск. хоз-ва : по материалам беседы с академиком-коорд. отд-ния аграр.
наук Академии наук Молдовы] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 22.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


(Vezi Nr 4413)
633/635 Horticultură

185
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
4533. Scutelniciuc, Ion. Nasc și la Coșernița oameni! : [despre Valeriu Cebotari, șeful
serviciului Viticultură din cadrul Direcției Politici de Piață a Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare] / Ion Scutelniciuc // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4534. Esca, Andreea. "În timpul Mineriadelor am dormit cu Lucian Mîndruță într-o casă
conspirativă" : [interviu cu A. Esca, prezentatoare de știri la postul Pro TV] / consemnare:
Victor Arvunescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 30 noiem. – P. 10-13.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


4535. Ungureanu, Laurențiu. Cele mai frumoase cărți din România : [pe marginea dis-
cuției cu Dinu Dumbrăvician, designer, și Ina Revnic, coord. proiectului "Cele mai frumoase
cărți din România"] / Laurențiu Ungureanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 2 noiem. –
P. 15.
657 Contabilitate
4536. Коваленко, Ирина. Как упростить отчетность предприятий : [о концепции и
плане действий для улучшения нац. системы отчетности под назв. "Консолидирован-
ный отчет"] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос пресс". – 2015. – 13
нояб. – Р. 12.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 4432)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
4537. Ефимов, Борис. Борис Ефимов – "Orhei-Vit" построит новый завод. В 2016
году компания "Orhei-Vit" планирует запустить новый завод на севере Молдовы : [ ин-
тервью с генер. дир. компании] / записала Виорика Комур // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 15.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


4538. Șalamac, Mariana. Brutarii se mențin cu greu pe linia de plutire : [pe marginea lu-
crărilor Forumului Brutarilor, Patiserilor și Morarilor din Rep. Moldova, 12 noiem. 2015, satul
Peresecina, raionul Orhei] / Mariana Șalamac // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 20 noiem. – P.
8.

186
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4539. Маценко, Ирина. Формула хлебного маркетинга : [по материалам Междуна-


родного форума пекарей, кондитеров и мукомолов, нояб. 2015, Кишинэу] / Ирина Ма-
ценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 24.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


4540. Сандик, Иван. Иван Сандик: Членами Ассоциации производителей консер-
вов не могут быть компании, действующие нелегально : [интервью с руководителем
Ассоциации производителей консервов] / записала Алиса Островская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 18.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
4541. Covrig, Andrei. Cimitirul de Onoare din Chișinău, monument devastat și abando-
nat (1918 – prezent) / Andrei Covrig // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 6 noiem.
72 ARHITECTURĂ
4542. Xenofontov, Ion. Zece curiozități despre Arcul de Triumf (Porțile Sfinte) din Chiși-
nău / Ion Xenofontov // Moldova suverană. – 2015. – 10 noiem.

4543. Глазова, Татьяна. Лицо Кишинева – в сочетании исторической и современ-


ной застройки : [о Валерии Лупашку, президенте Центра дизайна и архитектуры] / Тать-
яна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2015. – 27 нояб. – Р. 12.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
4544. Munteanu, Natalia. Cumpără bani cu bani. Mihai Bologan, numismatul care a
adunat o găleată cu monede : [pe marginea discuției cu Mihai Bologan, colecționar de mone-
de comemorative] / Natalia Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 16 noiem. – P.
7 ; Idem în lb. rusă. – 2015. – 20 нояб. – P. 10.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4545. Beghiu, Tatiana. Pictorița Valentina Rusu-Ciobanu – 95 de ani îndrăgostită de
pictură și artă / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 5 noiem. – P. 24.

4546. Beghiu, Tatiana. Victor Hristov, pictorul în creația căruia culorile cântă / Tatiana
Beghiu // Ziarul de gardă. – 2015. – 26 noiem. – P. 24.

4547. Ciutac, Lia. Iulia Zaharova, una dintre autoarele celei mai recente animații create
în Moldova: "Mie mi-a reușit și cred că oricine poate" : [pe marginea discuției cu Iulia
Zaharova, grafician] / Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 18.

4548. Colesnic, Iurie. O chișinăuiancă la Paris : [despre Tatiana Baillayre, pictoriță


(1916-1991)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 19.

187
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4549. Eșanu, Ștefan. Pseudovalorile societății moldovenești în picturile lui Ștefan Eșanu
: [interviu cu pictorul] / consemnare: Lia Ciutac // Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P. 24.

4550. Kravcenko, Vladimir. Bienala de ilustrații Bratislava, sau Calea spre viitorul cărți-
lor naționale pentru copii : [despre ed. a 25-a a Bienalei de ilustrații din Bratislava, sept. 2015]
/ Vladimir Kravcenko // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 6.

4551. Negru, Lena. Tablourile Olgăi Percinschi, expuse la Muzeul Luvru : [din Paris,
Franța : pe marginea discuției cu pictorița] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2015. – 13
noiem. – P. 13.

4552. Веразумский, Андрей. В Стране дремучих трав : [о творчестве художника


Вячеслава Бакицкого] / Андрей Веразумский // Панорама. – 2015. – 27 нояб. – Р. 21.

4553. Гаврилов-Веразумский, Андрей. Живописец победы, истории ратник : [о


творчестве нар. художника Леонида Григорашенко] / Андрей Гаврилов-Веразумский //
Панорама. – 2015. – 13 нояб. – Р. 24.

4554. Мигулина, Татьяна. Интеллектуальный романтизм Валентины Бобковой : [по


материалам беседы с художницей] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
"Логос пресс". – 2015. – 13 нояб. – Р. 23.

78 MUZICĂ
4555. Bălănescu, Alexander. Compozitorul Bălănescu: "Cenzura comercială este mult
mai puternică decât cea politică" : [interviu cu A. Bălănescu, compozitor român] / consemna-
re: Ana Gherciu // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 25.

4556. Iovu, Vasile. Vasile Iovu despre Dumitru Blajinu : [in memoriam lui Dumitru
Blajinu, fondatorul Orchestrei "Folclor"(1934-2015)] / Vasile Iovu // Literatura și arta. – 2015. –
12 noiem. – P. 6.

4557. Spătaru, Petru. "Fire aleasă, neînțeleasă, ce se frământă întruna…" : [in memori-
am Anei Barbu (1959-2015), interpretă] / Petru Spătaru, Silvia Spătaru // Timpul. – 2015. – 27
noiem. – P. 24.
(Vezi de asemenea Nr 4561, 4570)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4558. Andrei, Constantin. Patriarhul filmului nostru de ficțiune… : [despre Emil Loteanu,
regizor de film : din cartea "…Și plec rîzînd pe propria durere"] / Constantin Andrei //
Săptămîna. – 2015. – 20 noiem. – P. 8-9.

4559. Colesnic, Iurie. Meandrele unui destin : [despre Emil Loteanu, regizor de film
(1936-2003)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 26 noiem. – P. 7.

188
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4560. Colesnic, Iurie. Taina lui Loteanu : [despre Emil Loteanu, regizor de film (1936-
2003)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P. 19.

4561. Cușnir, Victoria. Bucurie de Noroc la Orizont de Plai : [interviu cu jurnalista V.


Cușnir, aut. filmului documentar cu același tit.] / consemnare: Daniela Hadei // Ziarul național.
– 2015. – 13 noiem. – P. 18.

4562. Rotaru, Victor. "Proveneam din familii de proletari, ceilalți erau copii de miniștri" :
interviu cu V. Rotaru, pictor-scenograf / consemnare: Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. –
2015. – 5 noiem. – P. 10-11.

792 Teatru. Artă scenică


4563. Cornescu, Ion. În ce țară trăim? : [despre spectacolul "Țara papagalilor" după
piesa lui Serghei Evstratiev la Teatrul Național "Satiricus Ion Luca Caragiale"] / Ion Cornescu
// Săptămîna. – 2015. – 20 noiem. – P. 24.

4564. Gheorghe Grâu: "Dumnezeu lucrează prin oameni" : [despre Gheorghe Grâu,
actor la Teatrul Național "Mihai Eminescu"] / cor. ziarului // Ziarul național. – 2015. – 20
noiem. – P. 17.

4565. Ghimpu, Dina. Shakespeare pentru suflete rănite : [despre spectacolul "Shakes-
peare pentru Ana", o producție a Centrului de Arte "Coliseum"] / Dina Ghimpu // Literatura și
arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 6.

4566. Ghimpu, Dina. Sindromul Dorian Gray : [despre spectacolul "Portretul lui Dorian
Gray"de Oscar Wilde montat la Teatrul "Geneza Art"] / Dina Ghimpu // Literatura și arta. –
2015. – 19 noiem. – P. 6.

4567. Ghimpu, Dina. Tumbă de grup deasupra Infernului, sau Ușa care nu duce nică-
ieri… : [despre spectacolul "Angajare de clovn" de Matei Vișniec, montat la Teatrul Municipal
"Satiricus. I. L. Caragiale"] / Dina Ghimpu // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 6.

4568. Munteanu, Galina. Statui vii la Chișinău : [pe marginea discuției cu Eduard Cer-
nat, actor la Teatrul municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chișinău] / Galina Munteanu
// Ziarul național. – 2015. – 27 noiem. – P. 24.

4569. Partole, Claudia. Dăruire care evadează din Timp : [despre Claudia Pătrânac-
Caranfil, actriță, și Ștefan Caranfil, dirijor] / Claudia Partole // Literatura și arta. – 2015. – 26
noiem. – P. 6.

4570. Pop, Elizabeta. "M-am împrietenit cu țara întreagă, datorită teatrului" : [interviu cu
E. Pop, critic de teatru, Oradea, România] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chișinău. –
2015. – 27 noiem. – P. 20.

189
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4571. Rădulescu Ipek, Otilia. "Cântecele din "Veronica" mi-au direcționat drumul în
muzică" : [interviu cu O. Râdulescu Ipek, soprană stabilită în Turcia] / consemnare: Sînziana
Ionescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 23 noiem. – P. 12-13.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4572. Handrabura, Loretta. "Sportivii noștri fac minuni… fără a avea condițiile necesa-
re" : interviu cu L. Handrabura, ministrul Tineretului și Sportului / consemnare: Dorin Galben //
Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P. 7.

4573. Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (2) : Lia Manoliu / Octavian
Țâcu // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 13. – Art. 1 : 2 oct.

4574. Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (3) : Ilie Năstase / Octavian
Țâcu // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 13. – Art. 1 : 2 oct.

4575. Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (4) : [Ioan Chirilă (1925-1999),
comentator sportiv] / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P. 13. – Art. 1 : 2 oct.
4576. Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (5) : Leonte Ianovschi (1926-
2014) / Octavian Țâcu // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 13. – Art. 1 : 2 oct.

4577. Албот, Раду. Летающий спортсмен : [интервью с молд. теннисистом Р. Ал-


бот] / записала Ирина Корякина // Панорама. – 2015. – 13 нояб. – Р. 20.

4578. Вукол, Октавиан. Октавиан Вукол: "В наших залах играть становится непри-
ятно" : [интервью с президентом Федерации баскетбола Респ. Молдова] / записал Эду-
ард Чобану // Панорама. – 2015. – 20 нояб. – Р. 20.

4579. Попова, Лариса. Незавидная жизнь "академиков" : [интервью с президентом


Федерации академической гребли Респ. Молдова Л. Поповой] / записал Виталий Шути-
ков // Молдавские ведомости. – 2015. – 27 нояб. – Р. 12.

4580. Пятак, Николай. "Санта-Барбара" с центром спортивной подготовки в Рома-


нештах : [о создании олимп. базы в Молдове : интервью с вице-президентом Нац.
олимпийского ком. Респ. Молдова Н. Пятак] / записал Виталий Шутиков // Молдавские
ведомости. – 2015. – 20 нояб. – Р. 10.

4581. Таубер, Марина. Марина Таубер: "2015 год для молдавского тенниса был
положительно-переломным" : [интервью с президентом Федерации тенниса Респ. Мол-
дова] / записала Ирина Корякина // Панорама. – 2015. – 27 нояб. – Р. 20.

4582. Тертяк, Евгений. Победы молдавского футбола : [воспоминания бывш. зам.


пред. президиума Федерации Футбола МССР] / Евгений Тертяк // Панорама. – 2015. – 6
нояб. – Р. 20.

190
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4583. Cimpoi, Mihai. Unitatea limbii române literare și scriitorii în optica acad. Silviu
Berejan : [comunicare ținută în cadrul Colocviului Naț. cu participare intern. în memoria aca-
demicianului 12 noiem. 2015, Chișinău] / Mihai Cimpoi // Literatura și arta. – 2015. – 26
noiem. – P. 4.

4584. Ciocanu, Ion. Accentuarea corectă a amnistiei : [despre pronunțarea corectă a


cuvântului] / Ion Ciocanu // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 27 noiem.

4585. Cosniceanu, Maria. Corduneanu : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 25.

4586. Cosniceanu, Maria. Coșcodan : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-


pul. – 2015. – 20 noiem. – P. 25.
4587. Cosniceanu, Maria. Curagău : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2015. – 27 noiem. – P. 25.

4588. Cosniceanu, Maria. Lambru : [proveniența numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2015. – 6 noiem. – P. 24.

4589. Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu și iubirea fierbinte pentru limba română : [in
memoriam lingvistului (1930-2012)] / Vlad Pohilă // Natura. – 2015. – Noiem. (Nr 11). – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 4316, 4512, 4515)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
4590. Rand, Ayn. Lanțul : [fragm. din romanul "Revolta lui Atlas"] / Ayn Rand //
Săptămîna. – 2015. – 13 noiem. – P. 8-9.

821.131 Literatură în limbi italo-romanice


821.131.1 Literatură italiană
4591. Bianchi, Vincenzo. …"Frunze de nuc bătrân"… ; …"Visele sunt"… ; …"Omul"… ;
…"Cuibul curcubeului"... ; ..."Craiova 24-11-2007… Hotelul Golden House"… ; …"În oglinzile
apei"… ; …"Prietenului poet Nicolae Dabija păstrătorul clepsidrei "temnița timpului"… ;
…"Ipotești"… ; …"Omagiu lui Mihai Eminescu" ; …"Noul Icar"… ; …"Cetatea d,Arce"… ; …"În
atelier singur cu gândurile mele"… ; …"Debarcarea la Anzio"… ; …"Mama Sabina"… ;

191
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

…"Balconul Poetului"… ; …"Hiroshima"… ; …"Semne de vânt"… ; …"Parthenon"… ;


…"Singur"… ; …"Înger"… ; …"Filă din cartea de vise"… : [versuri] / Vincenzo Bianchi ; trad.
din ital.: Nicolae Dabija; des. de Vicenzo Bianchi // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P.
5.

821.135.1 Literatură română


4592. Buzea, Constanța. Să mergem cu toții acolo! : [versuri] / Constanța Buzea // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 1.

4593. Cazimir, Otilia. Prietenii igienei: Apa, Peria și Săpunul : [versuri] / Otilia Cazimir //
Florile dalbe. – 2015. – 5 noiem. – P. 1.

4594. Căpruciu, Dan. "Economie" de piață : [versuri] / Dan Căpruciu // Florile dalbe. –
2015. – 26 noiem. – P. 1.

4595. Cristi, Andy. Palatul de ciocolată : [versuri] / Andy Cristi // Florile dalb. – 2015. –
12 noiem. – P. 1.
4596. Ghica, Vasile. Politică : (Aforisme) / Vasile Ghica // Literatura și arta. – 2015. – 5
noiem. – P. 4.

4597. Popescu, Spiridon. Doamne, dacă-mi ești prieten ; Baladă pentru Ana și Florin :
[versuri] / Spiridon Popescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26 noiem. – P. 13.

4598. Rădulescu, Mircea Dem. Uniți-vă, români! : [versuri] / Mircea Dem. Rădulescu //
Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 1.

4599. Vălăreanu, Nicolae. Poem sub sticlă : [versuri] / Nicolae Vălăreanu // Florile dal-
be. – 2015. – 19 noiem. – P. 1.

4600. Vicol, Mihai Sultana. Plină de vise, plină-i iubirea ; Barbarul care sunt ; Nu în za-
dar : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 4.

4601. Vulturescu, George. Viespe de grotă ; Un orb pictează fulgerul ; Cârjele și mărul ;
Poetul ; Paharul. Fiecare pe harul său ; Dîra ontologică ; Literele, precum o răchită ; Noaptea
de Sînziene ; Inscripții ; Prin cele mai bune versuri ; Mîna ; Alegerea ochiului : [versuri] / Ge-
orge Vulturescu // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 1, 5.

4602. Zamfirescu, Duiliu. O, patrie!... : [versuri] / Duiliu Zamfirescu // Literatura și arta. –


2015. – 12 noiem. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4603. Andrei, Constantin. Sărăcia noastră, sărăcie ; Zic săracii ; Visătorii : [versuri] /
Constantin Andrei // Săptămîna. – 2015. – 20 noiem. – P. 9.

192
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4604. Anton, Ion. Deceniul al doilea: zbucium și dârzenie : [fragm. din povestirea istorică
"Zodia Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 19 noiem. – P. 2. – Contin. Începutul :
3 sept.

4605. Anton, Ion. Deceniul al treilea: pericol și rezistență : [fragm. din povestirea istorică
"Zodia Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 26 noiem. – P. 2. – Contin. Începutul :
3 sept.

4606. Anton, Ion. Răsărit-a răsărita ; Frământare de limbă în așteptarea ploii ; Blazon :
[versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2015. – 26 noiem. – P. 4, 5.

4607. Anton, Ion. Un deceniu de pace și rod : [despre anii de domnie ai lui Iuga-Vodă
(1373-1375) : fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2015. – 12 noiem. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4608. Anton, Ion. Un domnitor nedreptățit : [despre anii de domnie ai lui Iuga-Vodă
(1373-1375) : fragm. din povestirea istorică "Zodia Zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2015. – 5 noiem. – P. 2. – Contin. Începutul : 3 sept.

4609. Bajureanu, Ion. Bună ziua, Românie! : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura și ar-
ta. – 2015. – 26 noiem. – P. 3.

4610. Bajureanu, Ion. Rugăciune pentru suferinzii de la clubul Colectiv : [versuri] / Ion
Bajureanu // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 2.

4611. Bolduma, Ion. Toamnă : [versuri] / Ion Bolduma // Florile dalbe. – 2015. – 5
noiem. – P. 4.

4612. Butnaru, Leo. Iubirea și munca – singurele realități : pagini de jurnal / Leo Butnaru
// Ziarul de gardă. – 2015. – 12 noiem. – P. 9.

4613. Butnaru, Leo. Portocalele sunt de frupt? : Pagini de jurnal / Leo Butnaru // Ziarul
de gardă. – 2015. – 26 noiem. – P. 9 – Art. 1 : 12 noiem.

4614. Butnaru, Leo. Vă mai amintiți de abecedarul din 1955? : pagini de jurnal / Leo
Butnaru // Ziarul de gardă. – 2015. – 19 noiem. – P. 9.

4615. Călin, Nestor. Leul paznic : (fabulă) / Nestor Călin // Florile dalbe. – 2015. – 26
noiem. – P. 8.

4616. Cărare, Petru. Dreptatea și adevărul : [versuri] / Petru Cărare // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 13 noiem.

4617. Cărare, Petru. La revedere! : [versuri] / Petru Cărare // Florile dalbe. – 2015. – 26
noiem. – P. 4.

193
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4618. Cârchelan, Iuliu. Leul și elefantul : [fabulă] / Iuliu Cârchelan // Literatura și arta. –
2015. – 26 noiem. – P. 8.

4619. Ciobanu, Raisa. Viață de vis : [foileton] / Raisa Ciobanu // Literatura și arta. –
2015. – 12 noiem. – P. 8.

4620. Ciurunga, Andrei. Vizita : [versuri] / Andrei Ciurunga // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 13 noiem.

4621. Coguteac, Alexandru. Noiembrie în sat : [eseu] / Alexandru Coguteac // Literatura


și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 5.

4622. Covrig, Octombrina. Amintiri tomnatice : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile


dalbe. – 2015. – 5 noiem. – P. 6.

4623. Dabija, Doina. Tâlharii ; Omul și ursul ; Și anii s-or sfârși… : [nuvele] / Doina Dabi-
ja // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 4.

4624. Dabija, Nicolae. "Badea" : [povestire] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015.
– 12 noiem. – P. 1.

4625. Dabija, Nicolae. Ștefan cel Mare n-are pașaport! : [povestire] / Nicolae Dabija // Li-
teratura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 1.

4626. Doga, Alexandru. Lumea de vizavi : [versuri] / Alexandru Doga // Florile dalbe. –
2015. – 12 noiem. – P. 4.

4627. Ghidirim, Gheorghe. Înaintemergătorului, glorie în veci : [versuri] / Gheorghe


Ghidirim // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 6.

4628. Grama, Steliana. Eu mă bucur că te am ; Copilărie : [versuri] / Steliana Grama //


Florile dalbe. – 2015. – 19 noiem. – P. 4.

4629. Grossu, Sergiu. Îmi bate inima la Bug ; Transnistria ; Noapte pe Bug ; Amurg la
Tiraspol ; Răsărit ; Pământ moldav ; Ceas tainic : [versuri] / Sergiu Grossu // Timpul. – 2015.
– 27 noiem. – P. 19.

4630. Iacob, Petru. O viață încununată cu … poezie : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. –
2015. – 13 noiem. – P. 14.

4631. Iacob, Petru. Oglinzile bunelului ; Datorii ; Fiecare cu-ale lui ; Acceleratul ; La vâr-
sta mea : [versuri] / Petru Iacob // Florile dalbe. – 2015. – 12 noiem. – P. 8.

4632. Josu, Nina. De-ale… Spaniei și nu numai : [povestire] / Nina Josu // Literatura și
arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 8.

194
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4633. Josu, Nina. Speranțe bântuite de vânt : [eseu] / Nina Josu // Literatura și arta. –
2015. – 19 noiem. – P. 2.

4634. Lungu, Marinela. În mrejele singurătății : fragm. din roman / Marinela Lungu // Li-
teratura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 4.

4635. Martea, Galina. Țara mea cu nume "Durere, Răbdare…" ; Cântul neamului ; Ba-
sarabie, nu-ți vinde sufletul ; Români, cu sângele pe două maluri ; Basarabia – haină în dure-
re tricoloră ; Lumina zăpezii ; Ochi albaștri ; Pictez în taină un sărut ; Fulgi de vis ; O foaie de
album : [versuri] / Galina Martea // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 5.

4636. Mihail, Viorel. Cînd a venit Ioan Alexandru la Chișinău ; Cum n-a ajuns Grigore
Vieru la Kathmandu ; Cum Grigore Vieru n-a întors borcanele : [povestiri] / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2015. – 6 noiem. – P. 7.

4637. Mihail, Viorel. La scăldat : [povestire] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2015. – 27


noiem. – P. 8-10.

4638. Moroșanu, Andrei. Deșteptul : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –


2015. – 26 noiem. – P. 8.

4639. Moroșanu, Andrei. Făcătorii de urlete : (foileton) / Andrei Moroșanu // Literatura și


arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 8.

4640. Moroșanu, Andrei. În grădina Domnului : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatu-


ra și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 2.

4641. Moroșanu, Andrei. Mărăcinii : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –


2015. – 19 noiem. – P. 1.

4642. Moroșanu, Andrei. Minunea : [povestire] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –


2015. – 5 noiem. – P. 2.

4643. Nagacevschi, Igor. Țara Greblei : [doină] / Igor Nagacevschi // Jurnal de Chiși-
nău. – 2015. – 6 noiem. – P. 6.

4644. Partole, Claudia. Elenis, prietenul meu… : (Jurnal naiv) / Claudia Partole // Florile
dalbe. – 2015. – 5 noiem. – P. 8. – Contin/ Începutul : 8 oct.

4645. Popescu, Crina. Din privirea Turnului Eiffel ; Tomnatic ; Aripile lacrimii ; Singurăta-
tea clipei : [versuri] ; Gânduri de pe raftul zilei 3 : [eseuri] / Crina Popescu // Literatura și arta.
– 2015. – 19 noiem. – P. 4.

4646. Ropot, Simion. "Nainte, nainte cu oina regală" : [imn] / Simion Ropot // Făclia. –
2015. – 13 noiem. – P. 2.

195
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4647. Roșca, Andrei. Viespea : [fabulă] / Andrei Roșca // Literatura și arta. – 2015. – 26
noiem. – P. 8.

4648. Schițco, Nina. Aceleași rădăcini latine ; Trece timpul, trece, zău… ; Lacrima Ma-
mei ; Eu și Tu ; Pentru Tine : [versuri] / Nina Schițco // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem.
– P. 5.

4649. Scripa, Tatiana. Pentru tine, copilaș ; Doi șoricei ; Minciunica ; Lauda de sine ;
După ploaie : [versuri] / Tatiana Scripa // Florile dalbe. – 2015. – 19 noiem. – P. 8.

4650. Silvestru, Aurelian. Cuvântul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2015. –


Noiem. (Nr 11). – P. 5.

4651. Silvestru, Aurelian. Efortul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 20 noiem.

4652. Silvestru, Aurelian. Rămășagul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura și arta. –


2015. – 5 noiem. – P. 1.
4653. Silvestru, Aurelian. Șansa : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta satelor. Curierul
agricol. – 2015. – 6 noiem.

4654. Silvestru, Aurelian. Visul – o aripă în zbor : [eseu] / Aurelian Silvestru // Gazeta
satelor. Curierul agricol. – 2015. – 27 noiem.

4655. Șoimu, Petru. Triunghiul Bermudelor : [versuri] / Petru Șoimu // Literatura și arta.
– 2015. – 19 noiem. – P. 2.

4656. Tarlapan, Efim. Una din două ; Unui antiunionist ; Țepeș ; Legitate : [versuri] /
Efim Tarlapan // Gazeta satelor. Curierul agricol. – 2015. – 20 noiem.

4657. Tănase, Constantin. Balada lupului singuratic : fragm. din cartea "Blestemul de a
fi…" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 20 noiem. – P. 6 .

4658. Tănase, Constantin. Basarabia, o țară tragică : fragm. din cartea "Blestemul de a
fi…", 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 6.

4659. Tănase, Constantin. Cât de "naționaliști" sunt basarabenii? : fragm. din cartea
"Blestemul de a fi…", 2009 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 6.

4660. Tănase, Constantin. Încă o dată despre tropăiala patriotică : fragm. din cartea
"Groapa cu lei", 2014 / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 6.

4661. Tănase, Constantin. Oi, Reabina kudreavaia… : fragm. din cartea "Blestemul de
a fi…" / Constantin Tănase // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 6 . – Art. 1 : 6 noiem.

196
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

4662. Traianus. La Cetatea Neamț o floare : [versuri] / Traianus // Florile dalbe. – 2015.
– 26 noiem. – P. 5.

4663. Vieru, Ion. Paradox : [versuri] / Ion Vieru // Gazeta satelor. Curierul agricol. –
2015. – 27 noiem.

4664. Zaporojan, Petru. Calul și harabaua : fabulă / Petru Zaporojan // Gazeta satelor.
Curierul agricol. – 2015. – 6 noiem.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.131.1.0 Literatură italiană
4665. Dabija, Nicolae. Sculptura Poeziei : [despre creația lui Vincenzo Bianchi, poet
ital.] / Nicolae Dabija // Literatura și arta. – 2015. – 19 noiem. – P. 5.

821.133.1.0 Literatură franceză


4666. Stănilă, Moni. Realitate socială : [pe marginea romanului "Supunere" de Michel
Houellebecq] / Moni Stănilă // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


4667. Dabija, Nicolae. Poetul în groapa cu lei : [George Vulturescu] / Nicolae Dabija //
Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 5.

4668. Epure, Adrian. Poetul Spiridon Popescu, trubadurul lui Florin Piersic și al Annei
Szeles : [despre creația poetului] / Adrian Epure // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. – 26
noiem. – P. 13.

4669. Fluturel, Vasile. Poetul întoarcerii la izvoare : [Constantin Mănuță, poet ieșean] /
Vasile Fluturel // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 5.

4670. Josu, Nina. O expoziție: Liviu Rebreanu, ctitorul romanului modern : [despre ex-
poziția publ. "Liviu Rebreanu, ctitorul romanului românesc modern", noiem. 2015, Chișinău] /
Nina Josu // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 6.

4671. Moroșanu, Andrei. Constelația Lirei descalecă la Satu Mare : [Festivalul de Poe-
zie "Poesis", noiem. 2015, Satu Mare, România] / Andrei Moroșanu // Literatura și arta. –
2015. – 12 noiem. – P. 4.

4672. Pârlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu, "fiul țărăncii" din Verșeni : (Din cartea oma-
gială, cu prilejul împlinirii a 135 de ani de la nașterea scriitorului M. Sadoveanu) / Gheorghe
Pârlea // Literatura și arta. – 2015. – 5 noiem. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4673. Colesnic, Iurie. Vămile destinului : [despre Sergiu Grossu, scriitor (1920-2009)] /
Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 27 noiem. – P. 19.

197
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4674. Palladi, Tudor. Dacă-aș fi o ciocârlie… : [despre creația poetică a Ninei Schițco] /
Tudor Palladi // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 5.

4675. Reabțov, Gheorghe. Poet cahulean – condamnat la nemurire : [95 de ani de la


nașterea poetului Andrei Ciurunga] / Gheorghe Reabțov // Timpul. – 2015. – 6 noiem. – P. 24.

4676. Strâmbeanu, Andrei. Am pus semințe în cuvânt : [Cuvânt din partea aut. din vol.
"Poezii cu gust de pelin", Iași, 2015] / Andrei Strâmbeanu // Literatura și arta. – 2015. – 12
noiem. – P. 4.

4677. Suceveanu, Arcadie. Arcadie Suceveanu: "Pentru un scriitor, contează mult con-
dițiile în care există" : [interviu cu președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova] / interviu de
Victoria Bortă // Ziarul național. – 2015. – 13 noiem. – P. 17.

4678. Vieru, Grigore. Despre poetul Andrei Strâmbeanu : [art. semnat în a. 2007] / Gri-
gore Vieru // Literatura și arta. – 2015. – 12 noiem. – P. 4.

4679. Voncu, Răzvan. O amintire cu amintirile lui Grigore Vieru / Răzvan Voncu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2015. – 10 noiem. – P. 6.

821.161.1.0 Literatură rusă


4680. Vodolazkin, Evgheni. "Creștinătatea se află acum sub o presiune puternică" : [in-
terviu cu E. Vodolazkin, scriitor rus] / consemnare: Doinel Tronaru ; trad. de Natalia
Polikarpov // Adevărul : ed. de Moldova. – 2015. –18 noiem. – P. 12-13.

821.512.165(478).0 Literatură găgăuză


4681. Colesnic, Iurie. Rădăcinile : [scriitorul Mihail Ciachir (1861-1938) și istoricul Nico-
lae Ciachir (1927-2007)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2015. – 13 noiem. – P. 19.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
(Vezi Nr 4685)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Beghiu, Tatiana. Pictorița Valentina Rusu-Ciobanu – 95 de ani îndrăgostită de pictură
și artă. – Vezi Nr 4545.

Cemârtan, Claudia. Un ultim omagiu pentru prof. Vitalie Marin. – Vezi Nr 4512.

Colesnic, Iurie. O chișinăuiancă la Paris : [despre Tatiana Baillayre, pictoriță (1916-


1991)]. – Vezi Nr 4548.

Colesnic, Iurie. Rădăcinile : [scriitorul Mihail Ciachir (1861-1938) și istoricul Nicolae Ci-
achir. – Vezi Nr 4681.

198
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

Guceac, Ion. Virtutea se dovedește prin dăruire : [80 de ani de la nașterea academicia-
nului Teodor Furdui]. – Vezi Nr 4525.

Cuzuioc, Ion. Gheorghe Baciu: un mag legal! – Vezi Nr 4445.

Colesnic, Iurie. Meandrele unui destin. – Vezi Nr 4559.

Inculeț, Veaceslav. Un crâmpei din biografia lui Ion Inculeț. – Vezi Nr 4683.

Morăraș, Mihai. Dascălul-făclier. – Vezi Nr 4515.

Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu și iubirea fierbinte pentru limba română. – Vezi Nr
4589.

Spătaru, Petru. "Fire aleasă, neînțeleasă, ce se frământă întruna…". – Vezi Nr 4557.

Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (2) : Lia Manoliu. – Vezi Nr 4573.

Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (3) : Ilie Năstase. –Vezi Nr 4574.

Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (4) : Ioan Chirilă. – Vezi Nr 4575.

Țâcu, Octavian. Basarabenii din sportul românesc (5) : Leonte Ianovschi. – Vezi Nr
4576.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
4682. Colesnic, Iurie. Ion Halippa : [istoric (1871-1941) : fragm. din cartea "Chișinăul
nostru necunoscut"] / Iurie Colesnic // Săptămîna. – 2015. – 6 noiem. – P. 8-9.

4683. Inculeț, Veaceslav. Un crâmpei din biografia lui Ion Inculeț : [președinte al Sfatului
Țării (1884-1940)] / Veaceslav Inculeț // Literatura și arta. – 2015. – 26 noiem. – P. 3.

4684. Mândâcanu, Virgil. Model de personalitate a zilelor noastre : [despre Margareta


Spânu-Cemârtan, aut. al publ. privind deportările moldovenilor în Siberia] / Virgil Mândâcanu
// Făclia. – 2015. – 20 noiem. – P. 10.

4685. Pîslaru, Natalia. Cetatea Soroca – Istorie, memorie și Tradiții seculare : [pe mar-
ginea vol. cu același tit., publ. în cadrul proiectului "Bijuterii medievale: cetățile Hotin, Soroca,
Suceava"] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2015. – 26 noiem. – P. 8.

4686. Rusu, Dinu. La conacul uitat de la Ivancea : [raionul Orhei : construit de boierul
armean Garabet Belioz, sec. 19] / Dinu Rusu // Natura. – 2015. – Noiem. (Nr 11). – P. 2.

199
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4687. Xenofontov, Ion. Zece curiozități despre moneda în R. Moldova : [context ist.] /
Ion Xenofontov // Moldova suverană. – 2015. – 26 noiem.

4688. Xenofontov, Ion. Zece curiozități despre raionul Sîngerei : [75 de ani de la fonda-
rea raionului Sîngerei] / Ion Xenofontov // Moldova suverană. – 2015. – 19 noiem.

In memoriam lui Anton Moraru, istoric (1937-2015)


4689. Ciobanu, Raisa. Venea la noi un părinte… / Raisa Ciobanu // Literatura și arta. –
2015. – 5 noiem. – P. 8.

4690. Ciocanu, Ion. Nu te uităm, prietene! / Ion Ciocanu // Literatura și arta. – 2015. – 5
noiem. – P. 8.

4691. Dabija, Nicolae. Rezistența prin adevăr / Nicolae Dabija // Literatura și arta. –
2015. – 5 noiem. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 4318, 4434, 4542)

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 4681)

200
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

Index de nume

Bujor, Leonid (4484)


A Butnaru, Leo 4612-14
Albu, Aliona 4505 Buzea, Constanța 4592
Amin, Samir 4312 C
Anastasov, Serghei 4469
Andrei, Constantin 4558, 4603 Calamanciuc, Gheorghe 4530
Anton, Ion 4604-08 Calistru, Ilarion (4488)
Aro, Jessikka 4319 Caranfil, Ștefan 4569
Arvunescu, Victor 4534 Cazac, Angela 4499
Cazac, Maria 4502
B Cazimir, Otilia 4593
Baciu, Gheorghe (4445) Călin, Nestor 4615
Badan, Tatiana 4472 Căpruciu, Dan 4594
Baillayre, Tatiana (4548) Cărare, Petru 4616-17
Bajureanu, Ion 4609-10 Cârchelan, Iuliu 4618
Balan, Mihai 4470 Cebotari, Valeriu (4533)
Ban, Ki-moon 4522 Cemârtan, Claudia 4512
Barbu, Ana (4557) Cernat, Eduard 4568
Basarab, Marin 4320-21 Chifu, Iulian 4371
Batson, Phil 4297 Chirilă, Ioan (4575)
Bălănescu, Alexander 4555 Chirioglo, Elena 4409
Bâzgu, Eugen 4516 Chișlea, Ion 4438
Beghiu, Tatiana 4383, 4545-46 Ciachir, Mihail (4681)
Bejan, Natalia 4502 Ciachir, Nicolae (4681)
Belioz, Garabet 4686 Cigulea, Aliona 4278
Berejan, Silviu 4583 Cimpoi, Mihai 4583
Bianchi, Vicenzo 4591, 4665 Ciobanu, Marina 4415
Bînzari, Nicu 4280, 4411-12 Ciobanu, Mircea V. 4307, 4323-25
Blajinu, Dumitru (4556) Ciobanu, Raisa 4619, 4689
Bogatu, Petru 4396 Ciobanu, Victor 4392
Bolduma, Ion 4611 Ciobotaru, Ticu 4288
Bologan, Mihai 4544 Ciocanu, Alexandru 4504
Bortă, Victoria 4677 Ciocanu, Ion 4584, 4690
Bostan, Ion 4283 Ciornâi, Revilia 4504
Bostan, Viorel 4511, (4514) Ciornei, Vsevolod 4326-28
Boșcanean, Ala 4498 Ciurunga, Andrei 4620, (4675)
Botezatu, Angela 4504 Ciutac, Lia 4339, 4499, 4547, 4549
Botnari, Valentin 4509 Codreanu, Constantin 4384
Braniște, Silvia 4504 Coguteac, Alexandru 4621
Brașoveanu, Vlad 4530 Colesnic, Iurie 4548, 4559-60, 4681-82
Brega, Gheorghe 4526 Colesnic, Victoria 4372
Buda, Valentin 4322, 4397 Conțiu, Mihai 4329, 4449
Budeanu, Gheorghe 4516 Corcinschi, Nina 4283
Bujor, Ilie 4413 Corlateanu-Granciu, Silvia 4513

201
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cornescu, Ion 4563 Gavrilaș, Vlad 4478, 4498


Cosniceanu, Maria 4585-88 Gârneț, Vasile 4315, 4336-37
Costiuc, Nina 4471 Gherciu, Ana 4309, 4313, 4555
Covali, Pavel 4413 Ghica, Vasile 4596
Covrig, Andrei 4541 Ghicov, Adrian 4489
Covrig, Octombrina 4622 Ghidirim, Gheorghe 4627
Cristea, Andi 4385 Ghilețchi, Eugen 4426
Cristi, Andy 4595 Ghimpu, Dina 4565-67
Cușnir, Victoria 4561 Goșu, Armand 4338
Cuzuioc, Ion 4445 Grama, Steliana 4628
Grâu, Gheorghe 4564
D Grecu, Doina 4452
Dabija, Doina 4623 Gremalschi, Anatol 4479, 4493
Dabija, Nicolai 4330, 4624-25, 4665, Grigoriță, Mugur Ioan 4281
4667, 4691 Grinceșen, Eugen 4446
Daicu, Anatoli 4509 Grossu, Sergiu 4629, 4673
Damian, George 4331-33, 4517 Guceac, Ion 4525
Danileț, Cristi 4457 Gulca, Ilie 4319
Diacov, Dumitru 4344 H
Diacov, Ion 4461
Diacov, Ivan 4458, 4462 Hadârcă, Natalia 4280
Dîrzu, Daniela 4406 Hadei, Daniela 4518, 4521, 4527, 4561
Doga, Alexandru 4626 Halippa, Ion 4682
Duca, Gheorghe 4526 Handrabura, Loretta 4572
Dulgheru, V. 4334 Holban, Ion 4281
Dulgheru, Valeriu 4335, 4514 Hristov, Victor 4546
Dumbrăvician, Dinu 4535 Hubscher, Manon 4491
Dungaciu, Dan 4397
Dzeatcovschi, Olga 4451 I

E Iachim, Ion 4494


Iacob, Petru 4630-31
Epure, Adrian 4668 Ianovschi, Leonte (4576)
Esca, Andreea 4534 Ilicenco, Serghei 4339
Eșanu, Ștefan 4549 Inculeț, Ion (4683)
Evstratiev, Serghei 4563 Inculeț, Veaceslav 4683
Ionescu, Sînziana 4571
F Iovu, Vasile 4556
Fluturel, Vasile 4669 J
Furdui, Teodor 4283, (4525)
Fusu, Corina 4477, 4480 Josu, Nina 4632-33, 4670
Fuștei, Nicolae 4289, 4305
K
G
Kovesi, Laura Codruța 4459
Gafton, Loreta 4491 Kravcenko, Vladimir 4550
Gaibu, Sergiu 4417
Galben, Dorin 4291, 4446, 4572

202
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

L Negru, Lena 4551


Negru, Nicolae 4345-46, 4398
Leahova, Irina 4310, 4412 Nica, Virginia 4417, 4439
Lipcanu, Stan 4519 Nichitoi, Eleonora 4502
Loghin, Vlad 4407, 4410-11, 4468, 4475, Nicolae, Liliana 4291
4505 Nicu, Dan 4347
Loteanu, Emil (4558-60) Noica, Constantin 4295
Lozinschi, Raisa 4381
Lungu, Marinela 4634 O
M Oanță, Raluca 4385
Oboroc, Ion 4506
Macovei, Ion 4373, 4444 Oglinda, Lilia 4463
Manoliu, Lia (4573) Onceanu, Ilie 4511
Marin, Mariana 4490 Oprea, Corina 4464
Marin, Vitalie (4512, 4515) Orândaș, Victor 4465
Martea, Galina 4635 Ortigosa, Juan Luis Martin 4418
Mănuță, Constantin 4669
Mândâcanu, Valentin (4589) P
Mândâcanu, Virgil 4334, 4340, 4684
Melnic, Oreste 4293 Palade, Gabriel 4504
Mihail, Viorel 46636-37 Palladi, Tudor 4674
Mihailovici, Stela 4374, 4524 Papuc, Teodor 4454
Miron, Viorel 4433-35 Partole, Claudia 4569, 4644
Mischevca, Ion 4341-43 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4348, 4395
Moraru, Anatol 4427 Patraș, Mihai 4379
Moraru, Anton 4689-91 Păduraru, Pavel 4349
Moraru, Victor 4513 Păsat, Dumitru 4296
Morăraș, Mihai 4515 Pătrânac-Caranfil, Claudia 4569
Moreno, Chantal 4491 Pârlea, Gheorghe 4672
Moroșanu, Andrei 4638-42, 4671 Pârlea-Conovali, Veronica 4495
Moșin, Octavian 4299-4301 Percinschi, Olga 4551
Moșneag, Victor 4453, 4457, 4459, 4461 Petruți, Doru 4397
Motârliche, Laura 4316 Pîslaru, Natalia 4491, 4685
Munteanu, Galina 4568 Platon, Vera 4411
Munteanu, Natalia 4308, 4344, 4436, Pogolșa, Lilia 4482
4480-81, 4544 Pohilă, Vlad 4589
Munteanu, Valeriu 4517 Polikarpov, Natalia 4680
Mutu, Iuliana 4509 Pop, Elizabeta 4570
Popescu, Crina 4645
N Popescu, Spiridon 4597, 4668
Pușcaș, Victor 4454
Nagacevschi, Igor 4643
Naumescu, Valentin 4378 R
Năstase, Ilie (4574)
Nechit, Irina 4570 Racila, M. 4502
Necșuțu, Mădălin 4355, 4386-87 Raileanu, Anatol 4478, 4508
Negară, Iulia 4509 Rand, Ayn 4590
Rață, Mariana 4465

203
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rădulescu Ipek, Otilia 4571 Suceveanu, Arcadie 4677


Rădulescu, Mircea Dem 4598
Reabțov, Gheorghe 4675 Ș
Rebreanu, Liviu 4670 Șalamac, Mariana 4408, 4419-20, 4428,
Reidman, Oleg 4399 4538
Revnic, Ina 4535 Șalaru, Anatol 4380
Romandaș, Maria 4437 Șchiopu, Constantin 4497
Ropot, Simion 4646 Șoimu, Petru 4655
Roșca, Andrei 4647 Ștefan, Silvia 4505
Roșca, Iurie 4312
Rotaru, Petru 4293 T
Rotaru, Valentina 4504 Tarlapan, Efim 4656
Rotaru, Victor 4562 Tănase, Constantin 4657-61, 46
Rusu, Adrian 4504, 4509 Tănase, Silviu 4350-51
Rusu, Dinu 4686 Tentiuc, Lidia 4498
Rusu, Ileana 4355, 4380 Terzi Barbăroșie, Daniela 4308
Rusu, Irina 4509 Timofti, Nicolae 4449
Rusu, Tudor 4484, 4496 Tofan, Eugenia 4282-83
Rusu-Ciobanu, Valentina (4545) Toma, Simion 4526
S Tomac, Eugen 4381
Topor, Nicolai 4486
Sadoveanu, Mihail 4672 Traianus 4662
Savciuc, Valeri 4446 Tronaru, Doinel 4680
Sărătilă, Vlad 4502
Sârbu, Antonina 4562 Ț
Sârbu, Vera 4504 Țapoc, Vasile 4296
Schițco, Nina 4648, 4674 Țâcu, Octavian 4573-76
Scorpan, Vasile 4523 Țârdea, Bogdan 4344
Scripa, Tatiana 4649 Țurcan, Elena 4498
Scutelniciuc, Ion 4533 Țurcanu, Mihail 435254
Secu, Victoria 4500 Țurcanu, Natalia 4487
Silvestru, Aurelian 4650-54
Simion, Eugen 4316 U
Simion, George 4317, 4393
Ungureanu, Laurențiu 4535
Snegur, Mircea 4526
Ungureanu, Sergiu 4524
Solcan, Nicanor 4278
Untilă, Veaceslav 4355-56, 4473
Spătaru, Petru 4557
Ursu, Olga 4498
Spătaru, Silvia 4557
Spânu-Cemârtan, Margareta 4684 V
Stănilă, Moni 4302-04, 4666
Stăvilă, Ion 4388 Vasiliu, Vadim 4285, 4388, 4469
Stimpovschii, Doina 4528 Vălăreanu, Nicolae 4599
Straton, Cristina 4523 Vicol, Dumitru 4426
Strâmbeanu, Andrei 4676, 4678 Vicol, Mihai Sultana 4600
Strună, Alexandru 4509 Vieru, Grigore 4678-79
Sturza, Alexandru 4305 Vieru, Ion 4663

204
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

Vieru-Ișaev, Maria 4488 Григорьевс, Алекс 4361


Vișniec, Matei 4567
Vodolazkin, Evgheni 4680 Д
Voncu, Răzvan 4679 Дамиан, Георге 4294
Voronin, Vladimir 4400--01 Димчогло, Дмитрий 4441
Vorotneac, Elena 4510 Додон, Игорь 4362
Vulturescu, R. 4506
Vulturescu, George 4601, 4667 E

X Ефимов, Борис 4537

Xenofontov, Ion 4287, 4542, 4687-88 З

Z Захария, Лилия 4382


Златая, Ольга 4394
Zagorodnîi, Anatolie 4451
Zaharia, Lilia 4466, 4501 И
Zaharova, Iulia 4547 Иванова, Мария 4306
Zamfirescu, Duiliu 4602
Zaporojan, Petru 4664 К
А Казанский, Александр 4402, 4520
Казанчиу, Петру 4318, 4363, 4376
Албот, Раду 4577 Калак, Дмитрий 4442
Анастасов, Сергей 4474 Кетрарь, Вадим 4429, 4429, 4532
Андреева, Елена 4492 Кирияк, Любомир 4382
Б Коваленко, Ирина 4476, 4536
Комур, Виорика 4537
Бакицкий, Вячеслав 4552 Конишевский, Иван 4284
Бегю, Татьяна 4389 Корякина, Ирина 4577, 4581
Березовская, Ольга 4377
Бобковa, Валентинa 4554 Л

В Ланская, Нелли 4375


Леонидова, Ирина 14414
Васильева, Галина 4357 Лупашку, Валерии (4543)
Веразумский, Андрей 4552 Лучинский, Кирилл 4364
Вишневская, Виктория 4358-59
Воронин, Владимир (4402, 4405) М
Вукол, Октавиан 4578 Маху, Ион 4403
Г Маценко, Ирина 4529, 4539
Менюк, Николай 4360
Гаврилов-Веразумский, Андрей 4553 Мигулина, Татьяна 4554
Гайбу, Серджиу 4431 Могоряну, Николае 4430
Гараба, Владимир 4520 Моисеев, Сергей 4286
Гицу, Влад 4375
Глазова, Татьяна 4543
Гошу, Арманд 4360 Н
Григорашенко, Леонид 4553 Ника, Вирджиния 4431

205
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

О Ю
Осталеп, Валерий 4365 Юрку, Виталие 4443
Островская, Алиса 4540
П
Пересторонин, Евгений 4290
Пинчевский, Александр 4414
Плахотнюк, Владимир 4369-70
Пойсик, Михаил 4422, 4432
Попова, Лариса 4579
Пятак, Николай 4580
С
Сандик, Иван 4540
Саулова, Инна 4306
Силади, Матяш 4377
Стратан, Виктор 4531

Т
Такий, Александр 4423
Талмач, Леонид 4424
Таубер, Марина 4581
Тертяк, Евгений 4582
Тимотин, Марина 4290, 4364-65, 4440
Ткач, Сергей 4366-67
Тодуа, Зураб 4368
Токарский, Александр 4403
Тромбицкий, Илья 4290
Тхорик, Владимир 4361
Тэнасе, Константин (4294)
Ф
Филип, Павeл 4286
Ч
Чебан, Евгений 4456
Чобану, Эдуард 4578
Чубашенко, Дмитрий 4369-70, 4390-91,
4404-05
Ш
Шикирлийская, Татьяна 4425
Шинкарюк, Павeл 4286
Шутиков, Виталий 4579-80

206
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2015 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2015

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova 14. Socialiştii


2. Comunistul 15. Timpul
3. Curierul ortodox 16. Univers pedagogic pro
4. Dreptul 17. Vocea poporului
5. Evenimentul zilei 18. Ziarul de gardă
6. Făclia 19. Ziarul naţional
7. Florile dalbe 20. Коммерсант info
8. Gazeta satelor. Curierul agricol 21. Коммунист
9. Jurnal de Chişinău 22. MK KH World Weekly
10. Literatura şi arta 23. Молдавские ведомости
11. Moldova suverană 24. Панорама
12. Natura Nr 11 25. Социалисты
13. Săptămîna 26. Экономическое обозрение

207
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,09
Coli ed. 11,28
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 11

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: printcaro@gmail.com

208