Вы находитесь на странице: 1из 2

Disediakan oleh: Mika’s Tuition

MATEMATIK TAHUN 6

WANG

Diskaun, Bil, Rebat dan Invois

Lengkapkan jadual berikut.

Harga asal (RM)

Diskaun (RM)

Diskaun (%)

Harga selepas

diskaun (RM)

600

 

20

 

2,000

200

   
 

400

25

 
 

1,000

40

 

80,000

   

73,600

   

45

4,125

   

30

35,000

 

600

 

5,400

Jawab soalan berikut.

1) Harga sebuah tv ialah RM4,650. Pekedai memberi 18% sempena jualan akhir tahun. Hitung harga jualannya selepas diskaun.

2) Harga sehelai jaket telah dipotong menjadi RM816 daripada harga asalnya RM960. Kira peratus diskaun yang diberikan.

3) Cari peratus diskaun yang diberi ke atas sehelai gaun yang jika diskaun yang diberi ialah RM104 dan harga gaun itu selepas diskaun ialah RM546.

4) Satu set permainan dijual dengan harga RM230 selepas menerima diskaun sebanyak 8%. Cari harga asal set permainan itu.

1

Disediakan oleh: Mika’s Tuition

5) Harga sebuah ketuhar ialah RM1,500. Risa membeli ketuhar itu dengan diskaun 25% dan membayarnya dengan wang sebanyak RM2,000. Berapakah baki wang Risa?

6) Pelanggan yang membayar menggunakan kad kredit diberi rebat 5%. Hitung rebat yang diterima apabila pelanggan membeli seutas jam tangan bernilai

RM3000.

7) Sebuah pasar raya memberikan kupon rebat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Puan Maznah telah berbelanja sebanyak RM212 di pasar raya itu. Berapa keping kupon rebat yang akan diterimanya?

8) Louis ingin membeli sebuah kalkulator yang berharga RM80 dan dia menyerahkan kupon rebat 20% semasa membayar kalkulator itu. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Louis?

9) Lengkapkan invois di bawah.

 

Barang

Kuantiti (unit)

Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

Kamera

1

1,500

 

Periuk nasi elektrik

2

1,200

 

Mesin pencetak

2

400

 
   

Jumlah

 
   

Diskaun 10%

 
   

Jumlah bayaran

 

10) Lengkapkan bil berikut.

 
 

Barang

Kuantiti (unit)

Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

Kemeja Polo

2

25

 

Seluar Panjang XL

3

   

T-shirt NAVY

4

15

 
   

Jumlah

 

Mat Nor membayar bil di atas dengan wang sejumlah RM250 dan menerima baki wang sebanyak RM20.

2

Оценить