Вы находитесь на странице: 1из 67

35st International Conference of the

TOC Practitioners Alliance - TOCPA


www.tocpractice.com 9-10 November, 2017 – Vilnius, Lithuania

Kaip TOC instrumentai duoda aiškų


supratimą apie vadovo vaidmenį ir užduotis.
Kas yra efektyvus užduočių delegavimas ir
strategijos statymas.
Mantas Sūdžius, Global Europex Corporation LLP
9 March, 2017
Mantas Sūdžius

15 metų dirbu personalo tiekimo


Norvegijos rinkai srityje. 11 iš jų esu
įmonės Global Europex Corporation
LLP bendrasavininkas ir vadovas. 4
metus buvau generalinio direktoriaus
pareigose Norvegiškoje įmonėje
Sophienborg Baltija. Keletą metų
dirbau vadovu degalinių tinkle. Ten
buvau atsakingas už 3 benzino
kolonėlių ir dviejų kavinių veiklą.

Viso mano darbinė patirtis ceo@europex.no


vadovaujančiose pareigose apie 20 www.europex.no
metų.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

Kas turi būti pasiekta? Kaip suprasim, kad tikslas pasiektas?

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

Kam iš viso reikia siekti šios strategijos? Kodėl ji yra tokia svarbi, kad mes
pasiruošę išleisti įmonės pinigus, naudoti komandos energiją ir laiką, kad tai
pasiekti?

Kas turi būti pasiekta? Kaip suprasim, kad tikslas pasiektas?

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

Kam iš viso reikia siekti šios strategijos? Kodėl ji yra tokia svarbi, kad mes
pasiruošę išleisti įmonės pinigus, naudoti komandos energiją ir laiką, kad tai
pasiekti?

Kas turi būti pasiekta? Kaip suprasim, kad tikslas pasiektas?

Kokius veiksmus turime atlikti tam, kad pasiekti Strategiją?

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

Kam iš viso reikia siekti šios strategijos? Kodėl ji yra tokia svarbi, kad mes
pasiruošę išleisti įmonės pinigus, naudoti komandos energiją ir laiką, kad tai
pasiekti?

Kas turi būti pasiekta? Kaip suprasim, kad tikslas pasiektas?

Kokiu būdu taktikos darymas atves mus iki tikslo (strategijos) įgyvendinimo?

Kokius veiksmus turime atlikti tam, kad pasiekti Strategiją?

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


S&T pagrindas.

Kam iš viso reikia siekti šios strategijos? Kodėl ji yra tokia svarbi, kad mes
pasiruošę išleisti įmonės pinigus, naudoti komandos energiją ir laiką, kad tai
pasiekti?

Kas turi būti pasiekta? Kaip suprasim, kad tikslas pasiektas?

Kokiu būdu taktikos darymas atves mus iki tikslo (strategijos) įgyvendinimo?

Kokius veiksmus turime atlikti tam, kad pasiekti Strategiją?

Kažkas, ko jokiu būdu negalime praleisti, užmiršti, neįvertinti. Jei tai praleisime ,
strategija gali likti neįgyvendinta.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pavyzdys

Židinyje dega ugnis. Namuose šilta. Kambario temperatūra +22⁰

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pavyzdys

Židinyje dega ugnis. Namuose šilta. Kambario temperatūra +22⁰

Parnešti malkų. Įžiebti ugnį. Palaikyti degimą 2 valandas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pavyzdys

Židinyje dega ugnis. Namuose šilta. Kambario temperatūra +22⁰

Malkos yra sausos.

Parnešti malkų. Įžiebti ugnį. Palaikyti degimą 2 valandas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pavyzdys

Židinyje dega ugnis. Namuose šilta. Kambario temperatūra +22⁰

Malkos yra sausos.

Parnešti malkų. Įžiebti ugnį. Palaikyti degimą 2 valandas.

Malkų malkinėje pakaks tik 1 valandos kūrenimui.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pirmas S&T medis.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Pirmas S&T medis.

• Aukščiausio lygio strategijos nebuvo pasiektos. Tik atskiri


strategijos elementas buvo įgyvendinti.
• Paralelinės prielaidos buvo suformuluotos neteisingai.
• Neteisingai buvo identifikuotas sistemos apribojimas.
• Nebuvo identifikuota šakninė problema.
• Nesurasti sprendimai.
• Pats S&T medis buvo naudojamas kaip instrumentas
sprendimams surasti.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Nuo ko pradėti?

• Tam kad sukurti tokį S&T medį, kuris atves iki


konkrečių, skaičiais aprašytų tikslų pasiektų konkrečiai
datai, visų pirma reikalingi skaičiais aprašyti tikslai ir
nustatyti terminai.
• Kuo remiantis turėtume nurodyti skaičių ir terminus?
• Kaip tai daro Akcininkai?
• Tam kad nustatyti skaičiais išreikštus tikslus ir tiksliai
nurodyti terminus, būtina atsakyti į klausimą...

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Nuo ko pradėti?

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Stiprus vadovas

• Kai akcininkai suformulavo savo ambicingus norus


jiems belieka surasti vadovą, kuris tuos norus
materializuos.
• Kuo ambicingesnius akcininkų norus sugeba
materializuoti vadovas, tuo stipresnis jis yra.
• Pagal šį apibūdinimą anksčiau stiprūs vadovai
atrodydavo taip...

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Stiprus vadovas

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Kaip vyksta
materializacijos procesas?

• Pasakose, legendose, mituose tai vadinama


materializacija, versle tai vadinasi kapitalizacija.
• Pavyzdžiai (ROI, lėktuvo bilietai...)
• Kokios gi šiuolaikinio vadovo užduotys, kokia kasdienio
darbo rutina?
• Mano, kaip vadovo, S&T medis.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Aš esu stiprus vadovas, gebantis valdyti komandos potencialą pasiekiant greitą ir


reikšmingą kompanijos rezultatą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Vadovo užduotis kapitalizuoti komandos potencialą. Sudaryti sąlygas t.y veikimo


modelį, kurio pagalba pajėgumai galės realizuoti savo kompetencijas naudojant
finansinius resursus.

Aš esu stiprus vadovas, gebantis valdyti komandos potencialą pasiekiant greitą ir


reikšmingą kompanijos rezultatą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Vadovo užduotis kapitalizuoti komandos potencialą. Sudaryti sąlygas t.y veikimo


modelį, kurio pagalba pajėgumai galės realizuoti savo kompetencijas naudojant
finansinius resursus.

Aš esu stiprus vadovas, gebantis valdyti komandos potencialą pasiekiant greitą ir


reikšmingą kompanijos rezultatą.

Kasdienėse direktoriaus pareigų rutinose privalau laikytis griežtos disciplinos


deleguojant savo komandai užduotis. Užduotis deleguoti išimtinai laikantis S&T
medžių struktūroje esančių „boksų“ formato pagal TOC. Griežtai kontroliuoti
deleguotų strategijų vykdymą. Tuo atveju jei strategija neįvykdoma, imtis
neatidėliotinų veiksmų, koreguojant taktiką arba Paralelines Prielaidas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Vadovo užduotis kapitalizuoti komandos potencialą. Sudaryti sąlygas t.y veikimo


modelį, kurio pagalba pajėgumai galės realizuoti savo kompetencijas naudojant
finansinius resursus.

Aš esu stiprus vadovas, gebantis valdyti komandos potencialą pasiekiant greitą ir


reikšmingą kompanijos rezultatą.

Komanda žinos ką ir kokiais terminais reikia pasiekti. Komanda sieks iškeltų tikslų tik, jei jaus kontrolę ir jei užduoties
neįvykdymo atveju arba jei per lėtai judės link iškelto tikslo, vadovas iki detalių aiškinsis, kodėl tikslas nepasiektas. Žmonės
nenori būti ar tapti priežastimi blogų įmonės rezultatų. Kiekvienas komandos narys turi užduočiai įvykdyti reikalingas
kompetencijas. Užduotys deleguojamos tik turimų kompetencijų ribose. Per S&T „boksų“ formuluotes, komanda gaus
ilgalaikes užduotis, orientuotas į galutinį tikslą.

Kasdienėse direktoriaus pareigų rutinose privalau laikytis griežtos disciplinos


deleguojant savo komandai užduotis. Užduotis deleguoti išimtinai laikantis S&T
medžių struktūroje esančių „boksų“ formato pagal TOC. Griežtai kontroliuoti
deleguotų strategijų vykdymą. Tuo atveju jei strategija neįvykdoma, imtis
neatidėliotinų veiksmų, koreguojant taktiką arba Paralelines Prielaidas.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Komanda žinos ką ir kokiais terminais reikia pasiekti. Komanda sieks iškeltų tikslų
tik, jei jaus kontrolę ir jei užduoties neįvykdymo atveju arba jei per lėtai judės link
iškelto tikslo, vadovas iki detalių aiškinsis, kodėl tikslas nepasiektas. Žmonės nenori
būti ar tapti priežastimi blogų įmonės rezultatų. Kiekvienas komandos narys turi
užduočiai įvykdyti reikalingas kompetencijas. Užduotys deleguojamos tik turimų
kompetencijų ribose. Per S&T „boksų“ formuluotes, komanda gaus ilgalaikes
užduotis, orientuotas į galutinį tikslą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Vadovo užduotis kapitalizuoti komandos potencialą. Sudaryti sąlygas t.y veikimo


modelį, kurio pagalba pajėgumai galės realizuoti savo kompetencijas naudojant
finansinius resursus.

Aš esu stiprus vadovas, gebantis valdyti komandos potencialą pasiekiant greitą ir


reikšmingą kompanijos rezultatą.

Komanda žinos ką ir kokiais terminais reikia pasiekti. Komanda sieks iškeltų tikslų tik, jei jaus kontrolę ir jei užduoties
neįvykdymo atveju arba jei per lėtai judės link iškelto tikslo, vadovas iki detalių aiškinsis, kodėl tikslas nepasiektas. Žmonės
nenori būti ar tapti priežastimi blogų įmonės rezultatų. Kiekvienas komandos narys turi užduočiai įvykdyti reikalingas
kompetencijas. Užduotys deleguojamos tik turimų kompetencijų ribose. Per S&T „boksų“ formuluotes, komanda gaus
ilgalaikes užduotis, orientuotas į galutinį tikslą.

Kasdienėse direktoriaus pareigų rutinose privalau laikytis griežtos disciplinos deleguojant savo
komandai užduotis. Užduotis deleguoti išimtinai laikantis S&T medžių struktūroje esančių „boksų“
formato pagal TOC. Griežtai kontroliuoti deleguotų strategijų vykdymą. Tuo atveju jei strategija
neįvykdoma, imtis neatidėliotinų veiksmų, koreguojant taktiką arba Paralelines Prielaidas.

Kieta, griežta komandos kontrolė yra silpnoji mano charakterio puse. Manęs niekas
nekontroliuoja, o pats galiu savęs neišlaikyti griežtuose rėmuose.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Direktorius privalo žinoti, kaip kompanijos veikla veda mus iki pagrindinio
kompanijos tikslo, kad laiku reaguoti ir inicijuoti koreguojančius veiklą veiksmus.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Direktorius privalo žinoti, kaip kompanijos veikla veda mus iki pagrindinio
kompanijos tikslo, kad laiku reaguoti ir inicijuoti koreguojančius veiklą veiksmus.

Direktorius aiškiai žino, kokia deleguota užduotis, kokioje įvykdymo stadijoje


randasi. Kokie nukrypimai (jei tokie yra) laike arba rezultato vienetais ir kokios
nukrypimų priežastys.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Direktorius privalo žinoti, kaip kompanijos veikla veda mus iki pagrindinio
kompanijos tikslo, kad laiku reaguoti ir inicijuoti koreguojančius veiklą veiksmus.

Direktorius aiškiai žino, kokia deleguota užduotis, kokioje įvykdymo stadijoje


randasi. Kokie nukrypimai (jei tokie yra) laike arba rezultato vienetais ir kokios
nukrypimų priežastys.

Naudoti Microsoft excel programą, visoms deleguotoms užduotims registruoti. Taip pat registruoti audito tašką, užtikrinimui, kad yra užduoties
vykdymo progresas. Visada vykdyti auditą! „Koks audito mechanizmas?“ Prieš paleidžiant užduotį būtina įvertinti užduoties apimtis, jei reikia,
išmatuoti, kiek laiko reikia, kad pasiekti, įvykdyti, padaryti, įgyvendinti tikslo vienetą. Gauti informaciją, ar yra ir ar yra pakankamai žaliavos, kad
pradėti vykdyti užduotį, jei nėra, kada bus ir kokiu greičiu bus tiekiamas užduoties vykdymo periodu? „Kiekvienai užduočių kategorijai nustatyti,
kaip matuosime progresą. Naudoti klausimą, kas yra šios užduoties tikslinis vienetas ir kokią žaliavą šia užduotimi gaminame, kas ir kokiam
tikslui tą žaliavą naudos?“

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Naudoti Microsoft excel programą, visoms deleguotoms užduotims registruoti.


Taip pat registruoti audito tašką, užtikrinimui, kad yra užduoties vykdymo
progresas. Visada vykdyti auditą! „Koks audito mechanizmas?“ Prieš paleidžiant
užduotį būtina įvertinti užduoties apimtis, jei reikia, išmatuoti, kiek laiko reikia,
kad pasiekti, įvykdyti, padaryti, įgyvendinti tikslo vienetą. Gauti informaciją, ar
yra ir ar yra pakankamai žaliavos, kad pradėti vykdyti užduotį, jei nėra, kada bus
ir kokiu greičiu bus tiekiamas užduoties vykdymo periodu? „Kiekvienai užduočių
kategorijai nustatyti, kaip matuosime progresą. Naudoti klausimą, kas yra šios
užduoties tikslinis vienetas ir kokią žaliavą šia užduotimi gaminame, kas ir
kokiam tikslui tą žaliavą naudos?“

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Direktorius privalo žinoti, kaip kompanijos veikla veda mus iki pagrindinio
kompanijos tikslo, kad laiku reaguoti ir inicijuoti koreguojančius veiklą veiksmus.

Direktorius aiškiai žino, kokia deleguota užduotis, kokioje įvykdymo stadijoje


randasi. Kokie nukrypimai (jei tokie yra) laike arba rezultato vienetais ir kokios
nukrypimų priežastys.
Nukrypimo nuo grafiko priežastys gali būti tik neteisingoj taktikoj ir/arba
neteisingose Paralelinėse Pamatinėse Prielaidose (PPP) arba jei kažko trūksta, kad
užduoties vykdymui. „Kaip darysiu auditą? Ką tikrinsiu? Kaip vertinsiu, padaryta ar
ne?“
Naudoti Microsoft excel programą, visoms deleguotoms užduotims registruoti. Taip pat registruoti audito tašką, užtikrinimui, kad yra užduoties
vykdymo progresas. Visada vykdyti auditą! „Koks audito mechanizmas?“ Prieš paleidžiant užduotį būtina įvertinti užduoties apimtis, jei reikia,
išmatuoti, kiek laiko reikia, kad pasiekti, įvykdyti, padaryti, įgyvendinti tikslo vienetą. Gauti informaciją, ar yra ir ar yra pakankamai žaliavos, kad
pradėti vykdyti užduotį, jei nėra, kada bus ir kokiu greičiu bus tiekiamas užduoties vykdymo periodu? „Kiekvienai užduočių kategorijai nustatyti,
kaip matuosime progresą. Naudoti klausimą, kas yra šios užduoties tikslinis vienetas ir kokią žaliavą šia užduotimi gaminame, kas ir kokiam
tikslui tą žaliavą naudos?“

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Direktorius privalo žinoti, kaip kompanijos veikla veda mus iki pagrindinio
kompanijos tikslo, kad laiku reaguoti ir inicijuoti koreguojančius veiklą veiksmus.

Direktorius aiškiai žino, kokia deleguota užduotis, kokioje įvykdymo stadijoje


randasi. Kokie nukrypimai (jei tokie yra) laike arba rezultato vienetais ir kokios
nukrypimų priežastys.
Nukrypimo nuo grafiko priežastys gali būti tik neteisingoj taktikoj ir/arba
neteisingose Paralelinėse Pamatinėse Prielaidose (PPP) arba jei kažko trūksta, kad
užduoties vykdymui. „Kaip darysiu auditą? Ką tikrinsiu? Kaip vertinsiu, padaryta ar
ne?“
Naudoti Microsoft excel programą, visoms deleguotoms užduotims registruoti. Taip pat registruoti audito tašką, užtikrinimui, kad yra užduoties
vykdymo progresas. Visada vykdyti auditą! „Koks audito mechanizmas?“ Prieš paleidžiant užduotį būtina įvertinti užduoties apimtis, jei reikia,
išmatuoti, kiek laiko reikia, kad pasiekti, įvykdyti, padaryti, įgyvendinti tikslo vienetą. Gauti informaciją, ar yra ir ar yra pakankamai žaliavos, kad
pradėti vykdyti užduotį, jei nėra, kada bus ir kokiu greičiu bus tiekiamas užduoties vykdymo periodu? „Kiekvienai užduočių kategorijai nustatyti,
kaip matuosime progresą. Naudoti klausimą, kas yra šios užduoties tikslinis vienetas ir kokią žaliavą šia užduotimi gaminame, kas ir kokiam
tikslui tą žaliavą naudos?“

Aš esu linkęs aprūpinti komandą darbu, o ne reikalauti rezultato. Užtikrinti, kad


resursai nedarytų ne reikalingo darbo!

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Aš turiu tendenciją kalbėti apie tai ką reikia padaryti, o ne apie tai kaip užtikrinti to
apie ką kalbame įgyvendinimą realybėje. Mano darbo valanda ofise kainuoja
XXEUR. Kiekviena valanda panaudota atliekant pigesnę užduotį yra OE švaistymas.
“Sutrumpintas įeinančios informacijos apie situaciją apdirbimo laikas.“ Greitai gaunu struktūruotą informaciją, sekančių
žingsnių formulavimui. Modelis - ne pakalbėti, o MODELIS - DARYTI! „Pavyzdys apie pokalbį su juristu. Kiek kainuoja toks
pokalbis.“ Aš suvokiu savo laiko kainą ir parduodu savo valandas kompanijai (kompanija patiria OE) už komandos veiklos
kapitalizavimą. Tiksliau aš gaunu užmokestį už kompanijos veiklos kapitalizaciją per komandos potencialo realizavimą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

“Sutrumpintas įeinančios informacijos apie situaciją apdirbimo laikas.“ Greitai


gaunu struktūruotą informaciją, sekančių žingsnių formulavimui. Modelis - ne
pakalbėti, o MODELIS - DARYTI! „Pavyzdys apie pokalbį su juristu. Kiek kainuoja
toks pokalbis.“ Aš suvokiu savo laiko kainą ir parduodu savo valandas kompanijai
(kompanija patiria OE) už komandos veiklos kapitalizavimą. Tiksliau aš gaunu
užmokestį už kompanijos veiklos kapitalizaciją per komandos potencialo
realizavimą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Aš turiu tendenciją kalbėti apie tai ką reikia padaryti, o ne apie tai kaip užtikrinti to
apie ką kalbame įgyvendinimą realybėje. Mano darbo valanda ofise kainuoja
XXEUR. Kiekviena valanda panaudota atliekant pigesnę užduotį yra OE švaistymas.
“Sutrumpintas įeinančios informacijos apie situaciją apdirbimo laikas.“ Greitai gaunu struktūruotą informaciją, sekančių
žingsnių formulavimui. Modelis - ne pakalbėti, o MODELIS - DARYTI! „Pavyzdys apie pokalbį su juristu. Kiek kainuoja toks
pokalbis.“ Aš suvokiu savo laiko kainą ir parduodu savo valandas kompanijai (kompanija patiria OE) už komandos veiklos
kapitalizavimą. Tiksliau aš gaunu užmokestį už kompanijos veiklos kapitalizaciją per komandos potencialo realizavimą.

Aiškinantis nukrypimo nuo iškelto tikslo priežastis, užduodu aiškius, iš anksto


suformuluotus klausimus, išvystytus iki įpročio. Kam? (Kokiam tikslui?). Kiek
padarei? Kodėl nepadarei? Skaičiuoju (excel faile) kiek laiko per dieną dirbau su
mąstymo instrumentais, kiek formuluočių padariau ir kokia formuluotės kaina.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Aš turiu tendenciją kalbėti apie tai ką reikia padaryti, o ne apie tai kaip užtikrinti to
apie ką kalbame įgyvendinimą realybėje. Mano darbo valanda ofise kainuoja
XXEUR. Kiekviena valanda panaudota atliekant pigesnę užduotį yra OE švaistymas.
“Sutrumpintas įeinančios informacijos apie situaciją apdirbimo laikas.“ Greitai gaunu struktūruotą informaciją, sekančių
žingsnių formulavimui. Modelis - ne pakalbėti, o MODELIS - DARYTI! „Pavyzdys apie pokalbį su juristu. Kiek kainuoja toks
pokalbis.“ Aš suvokiu savo laiko kainą ir parduodu savo valandas kompanijai (kompanija patiria OE) už komandos veiklos
kapitalizavimą. Tiksliau aš gaunu užmokestį už kompanijos veiklos kapitalizaciją per komandos potencialo realizavimą.

Kiekvienam konkrečiam klausimui aš žinau, kokio tipo informaciją aš noriu gauti,


moku nustatyti ar tai ką girdžiu patenka po tuo informacijos tipu ir ką aš ketinu
daryti su šia informacija?
Aiškinantis nukrypimo nuo iškelto tikslo priežastis, užduodu aiškius, iš anksto
suformuluotus klausimus, išvystytus iki įpročio. Kam? (Kokiam tikslui?). Kiek
padarei? Kodėl nepadarei? Skaičiuoju (excel faile) kiek laiko per dieną dirbau su
mąstymo instrumentais, kiek formuluočių padariau ir kokia formuluotės kaina.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Aš turiu tendenciją kalbėti apie tai ką reikia padaryti, o ne apie tai kaip užtikrinti to
apie ką kalbame įgyvendinimą realybėje. Mano darbo valanda ofise kainuoja
XXEUR. Kiekviena valanda panaudota atliekant pigesnę užduotį yra OE švaistymas.
“Sutrumpintas įeinančios informacijos apie situaciją apdirbimo laikas.“ Greitai gaunu struktūruotą informaciją, sekančių
žingsnių formulavimui. Modelis - ne pakalbėti, o MODELIS - DARYTI! „Pavyzdys apie pokalbį su juristu. Kiek kainuoja toks
pokalbis.“ Aš suvokiu savo laiko kainą ir parduodu savo valandas kompanijai (kompanija patiria OE) už komandos veiklos
kapitalizavimą. Tiksliau aš gaunu užmokestį už kompanijos veiklos kapitalizaciją per komandos potencialo realizavimą.

Kiekvienam konkrečiam klausimui aš žinau, kokio tipo informaciją aš noriu gauti,


moku nustatyti ar tai ką girdžiu patenka po tuo informacijos tipu ir ką aš ketinu
daryti su šia informacija?
Aiškinantis nukrypimo nuo iškelto tikslo priežastis, užduodu aiškius, iš anksto
suformuluotus klausimus, išvystytus iki įpročio. Kam? (Kokiam tikslui?). Kiek
padarei? Kodėl nepadarei? Skaičiuoju (excel faile) kiek laiko per dieną dirbau su
mąstymo instrumentais, kiek formuluočių padariau ir kokia formuluotės kaina.
Žmonės atsako arba pasakoja dėl ko, o ne kam (kokiam tikslui). Aš linkęs organizuoti
aplink save malonią aplinką. Aš išklausau kitą skirdamas jam tiek laiko kiek reikia,
kad žmogus išsakytų ką norėjo išsakyti.
www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA
Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Darbuotojai stengiasi save parodyti užimtais. Tai komfortabiliau, nei judėti link
iškelto tikslo ir rizikuoti savo autoritetu tuo atveju, jei tikslas nebūtų pasiektas. Kai
būtent į tikslą orientuotas darbas veda prie didėjančio ∆T, o audringos veiklos
imitacija garantuoja OE didėjimą.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Darbuotojai stengiasi save parodyti užimtais. Tai komfortabiliau, nei judėti link
iškelto tikslo ir rizikuoti savo autoritetu tuo atveju, jei tikslas nebūtų pasiektas. Kai
būtent į tikslą orientuotas darbas veda prie didėjančio ∆T, o audringos veiklos
imitacija garantuoja OE didėjimą.
Kiekvienas komandos narys žino paskirties tašką ir naudoja jį kaip kompasą, ko
pasekoje žino, jis artėja prie to taško ar ne.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Darbuotojai stengiasi save parodyti užimtais. Tai komfortabiliau, nei judėti link
iškelto tikslo ir rizikuoti savo autoritetu tuo atveju, jei tikslas nebūtų pasiektas. Kai
būtent į tikslą orientuotas darbas veda prie didėjančio ∆T, o audringos veiklos
imitacija garantuoja OE didėjimą.
Kiekvienas komandos narys žino paskirties tašką ir naudoja jį kaip kompasą, ko
pasekoje žino, jis artėja prie to taško ar ne.

Nustoti kalbėti apie taktiką NENURODŽIUS STRATEGIJOS ir jos pagrindimo.


Nustoti imituoti darbą. Atbūti darbo vietoje vietoj efektyvių veiksmų, vedančių
prie kapitalizacijos atlikimo. Jei ofise darau veiklą tiesiogiai nesusijusią su Vadovo
pareigybe, privalau palikti ofisą (konfliktas – išspręsti per IKD!).

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Darbuotojai stengiasi save parodyti užimtais. Tai komfortabiliau, nei judėti link
iškelto tikslo ir rizikuoti savo autoritetu tuo atveju, jei tikslas nebūtų pasiektas. Kai
būtent į tikslą orientuotas darbas veda prie didėjančio ∆T, o audringos veiklos
imitacija garantuoja OE didėjimą.
Kiekvienas komandos narys žino paskirties tašką ir naudoja jį kaip kompasą, ko
pasekoje žino, jis artėja prie to taško ar ne.

Keičiasi fokusas iš būti užimtu į pasiekti tikslą. Užimtumas transformuojamas į


kryptingą judėjimą.

Nustoti kalbėti apie taktiką NENURODŽIUS STRATEGIJOS ir jos pagrindimo.


Nustoti imituoti darbą. Atbūti darbo vietoje vietoj efektyvių veiksmų, vedančių
prie kapitalizacijos atlikimo. Jei ofise darau veiklą tiesiogiai nesusijusią su Vadovo
pareigybe, privalau palikti ofisą (konfliktas – išspręsti per IKD!).

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Darbuotojai stengiasi save parodyti užimtais. Tai komfortabiliau, nei judėti link
iškelto tikslo ir rizikuoti savo autoritetu tuo atveju, jei tikslas nebūtų pasiektas. Kai
būtent į tikslą orientuotas darbas veda prie didėjančio ∆T, o audringos veiklos
imitacija garantuoja OE didėjimą.
Kiekvienas komandos narys žino paskirties tašką ir naudoja jį kaip kompasą, ko
pasekoje žino, jis artėja prie to taško ar ne.

Keičiasi fokusas iš būti užimtu į pasiekti tikslą. Užimtumas transformuojamas į


kryptingą judėjimą.

Nustoti kalbėti apie taktiką NENURODŽIUS STRATEGIJOS ir jos pagrindimo.


Nustoti imituoti darbą. Atbūti darbo vietoje vietoj efektyvių veiksmų, vedančių
prie kapitalizacijos atlikimo. Jei ofise darau veiklą tiesiogiai nesusijusią su Vadovo
pareigybe, privalau palikti ofisą (konfliktas – išspręsti per IKD!).

Nesitarti, bet su komanda bendrauti, kaip klientas su paslaugos tiekėju.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Mano potencialas yra didesnis nei turima mentalinė energija. Kompetencijos viršija
pajėgumus. Mentalinių resursų man nepakanka pilnai dienai.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Mano potencialas yra didesnis nei turima mentalinė energija. Kompetencijos viršija
pajėgumus. Mentalinių resursų man nepakanka pilnai dienai.

Kapitalizuojama esama mentalinė energija. Visi komandos nariai žino savo


veiklos kryptis ir apimtis savaitei į priekį ir daugiau.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Mano potencialas yra didesnis nei turima mentalinė energija. Kompetencijos viršija
pajėgumus. Mentalinių resursų man nepakanka pilnai dienai.

Kapitalizuojama esama mentalinė energija. Visi komandos nariai žino savo


veiklos kryptis ir apimtis savaitei į priekį ir daugiau.

Kiekvieną dieną skirti laiko darbui su mąstymo instrumentais. Formuluoti ir


deleguoti po 16 S&T boksų per mėn. (80 formuluočių) komandai. Iki spalio 31,
kas dieną skirti po 4 valandas mąstymo instrumentams. Darbą ryte pradėti
būtent nuo "do not disturb" ir nuo formulavimo.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Mano potencialas yra didesnis nei turima mentalinė energija. Kompetencijos viršija
pajėgumus. Mentalinių resursų man nepakanka pilnai dienai.

Kapitalizuojama esama mentalinė energija. Visi komandos nariai žino savo


veiklos kryptis ir apimtis savaitei į priekį ir daugiau.

Taip kaip sporte, norint pakelti fizinės energijos lygį būtina pastoviai sportuoti, taip ir su mentaline energija, reikia treniruoti savo
mąstymo įgūdžius, tada mentalinės energijos lygis didės, bei kaupsis naujų formuluočių bagažas, rezultatas bus pasiekiamas per
trumpesnį laiką, o laiko mentaliniams instrumentams galėsiu skirti ir daugiau (jei to norėsiu). Per kokybiškas formuluotes užduotys
deleguojamos ilgalaikės. Formulavimo startas nuo ryto užduoda teisingą ritmą visai dienai. Tai naujas įprotis ir išugdyti įprotį yra
nelengva, todėl geriausia pradėti dieną nuo to kas sunkiausiai duodasi.

Kiekvieną dieną skirti laiko darbui su mąstymo instrumentais. Formuluoti ir


deleguoti po 16 S&T boksų per mėn. (80 formuluočių) komandai. Iki spalio 31,
kas dieną skirti po 4 valandas mąstymo instrumentams. Darbą ryte pradėti
būtent nuo "do not disturb" ir nuo formulavimo.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Taip kaip sporte, norint pakelti fizinės energijos lygį būtina pastoviai sportuoti, taip
ir su mentaline energija, reikia treniruoti savo mąstymo įgūdžius, tada mentalinės
energijos lygis didės, bei kaupsis naujų formuluočių bagažas, rezultatas bus
pasiekiamas per trumpesnį laiką, o laiko mentaliniams instrumentams galėsiu skirti
ir daugiau (jei to norėsiu). Per kokybiškas formuluotes užduotys deleguojamos
ilgalaikės. Formulavimo startas nuo ryto užduoda teisingą ritmą visai dienai. Tai
naujas įprotis ir išugdyti įprotį yra nelengva, todėl geriausia pradėti dieną nuo to
kas sunkiausiai duodasi.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

Mano potencialas yra didesnis nei turima mentalinė energija. Kompetencijos viršija
pajėgumus. Mentalinių resursų man nepakanka pilnai dienai.

Kapitalizuojama esama mentalinė energija. Visi komandos nariai žino savo


veiklos kryptis ir apimtis savaitei į priekį ir daugiau.

Taip kaip sporte, norint pakelti fizinės energijos lygį būtina pastoviai sportuoti, taip ir su mentaline energija, reikia treniruoti savo
mąstymo įgūdžius, tada mentalinės energijos lygis didės, bei kaupsis naujų formuluočių bagažas, rezultatas bus pasiekiamas per
trumpesnį laiką, o laiko mentaliniams instrumentams galėsiu skirti ir daugiau (jei to norėsiu). Per kokybiškas formuluotes užduotys
deleguojamos ilgalaikės. Formulavimo startas nuo ryto užduoda teisingą ritmą visai dienai. Tai naujas įprotis ir išugdyti įprotį yra
nelengva, todėl geriausia pradėti dieną nuo to kas sunkiausiai duodasi.

Kiekvieną dieną skirti laiko darbui su mąstymo instrumentais. Formuluoti ir


deleguoti po 16 S&T boksų per mėn. (80 formuluočių) komandai. Iki spalio 31,
kas dieną skirti po 4 valandas mąstymo instrumentams. Darbą ryte pradėti
būtent nuo "do not disturb" ir nuo formulavimo.

Būtina skaičiuoti savo formuluotes.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Vadovo S&T medis

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

Mano kompetencijos, žinios ir išmintis realizuoti. Tai ta būsena, kai laikas mirti.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

Mano kompetencijos, žinios ir išmintis realizuoti, tačiau pastoviai auga, vėl


realizuojami ir vėl auga. „Užsisuka tarytum nesibaigiantis procesas, kuris visgi
pasibaigia, kai mano savirealizacija nebereikalinga kitiems. Tol kol mano
savirealizacija kažkam reikalinga yra prasmė gyventi, bet galiu sau leisti numirti.“

Mirtis įprasmina gyvenimą. Gyvenimo pralaidumas tai laiko ir energijos šokis.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

Mano kompetencijos, žinios ir išmintis realizuoti, tačiau pastoviai auga, vėl


realizuojami ir vėl auga. „Užsisuka tarytum nesibaigiantis procesas, kuris visgi
pasibaigia, kai mano savirealizacija nebereikalinga kitiems. Tol kol mano
savirealizacija kažkam reikalinga yra prasmė gyventi, bet galiu sau leisti numirti.“

Mirtis įprasmina gyvenimą. Gyvenimo pralaidumas tai laiko ir energijos šokis.

Ambicingiems tikslams realizuoti yra būtinas didelis fizinės energijos kiekis.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

Mano kompetencijos, žinios ir išmintis realizuoti, tačiau pastoviai auga, vėl


realizuojami ir vėl auga. „Užsisuka tarytum nesibaigiantis procesas, kuris visgi
pasibaigia, kai mano savirealizacija nebereikalinga kitiems. Tol kol mano
savirealizacija kažkam reikalinga yra prasmė gyventi, bet galiu sau leisti numirti.“

Mirtis įprasmina gyvenimą. Gyvenimo pralaidumas tai laiko ir energijos šokis.

Ambicingiems tikslams realizuoti yra būtinas didelis fizinės energijos kiekis.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA


Gyvenimo ∆T

• Nuoširdžia linkiu jums emocingo, prasmingo,


šviesaus laiko ir energijos šokio.
• Ačiū už dėmesį.

www.tocpractice.com 35st International Conference of the TOC Practitioners Alliance - TOCPA