You are on page 1of 2

MIŠLJENJE PROFESORA (MENTORA)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

OCJENA:

PITANJA NA USMENOJ ODBRANI RADA:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

OCJENA:

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE: POTPIS ČLANOVA KOMISIJE

1.PREDSJEDNIK ____________________________ ___________________________

2.ISPITIVAČ ____________________________ ___________________________

3.STALNI ČLAN ____________________________ ___________________________

SARAJEVO, __________________