You are on page 1of 6

akultet za poslovne i finansijske studije Istočno Sarajevo ZADATAK Iz predmeta ¨Strateški

menadžment˝ Naziv zadatka: ˝Sa stanovišta strateškog menadžmenta da li je vaša organizacija


krokodil ili dinosaurus?˝ Profesor: Prof. dr Cariša Bešić Student: Dejan Mikavica
..Iako se sa sigurnošću ne može tvrditi, pretpostavlja se da je izumiranje dinasaura uzrokovao
pad velikog meteora koji je za posledicu imao klimatske promjene kojima dinosauri nisu mogli da
se prilagode, te su u kratkom roku izumrli, iako su vladali zemljom mnogo duže nego što postoji
ljudska rasa koja trenutno vlada zemljom. Ako ovu riječ koristimo kao metaforu u svakodnevnom
govoru ona označava nešto ili nekoga ko nije u skladu sa vremenom u kojem živimo i ne može ili
ne želi da se prilagodi promjenama. Veliki broj vrsta dinosaur je izumro kada su nastupule
dramatične promene na zemlji...

Organizacije dinosaur

Na našim prostorima su ranije dobro poslovala gigantska preduzeća, koja su ostvarivala velike
zarade, upošljavala hiljade ljudi, pokrivala široka tržišta, međutim, do danas je veliki broj njih
ugašen.
Šta je razlog propasti ovih preduzeća?
Rat koji se vodio na ovim prostorima možemo posmatrati kao isti onaj meteor kojim je započelo
izumiranje dinosaurusa, a proces tranzicije kao klimatske promjene koje su usledile i u potpunosti
ih izbrisale sa lica zemlje. Dok je postojalo pogodno okruženje ova preduzeća su rasla,
zapošljavala veliki brojradnika, razvijala se, bila su osnova ekonomskog razvoja, međutim rat i
posleratno vrijeme učinili su svoje. Nemogućnost prilagođavanja tih glomaznih organizacija
dovela je do rasparčavanja, prodaje, ali i do otuđivanja i uništavanja. I u današnje vrijeme postoji
jedan broj dinosaur-preduzeća, s tim što sad imamo ekonomsku recesiju koja je preuzela ulogu
onog meteora iz prethodne priče i pogađa veliki broj preduzeća, oni koji nisu uspjeli da se
prilagode krizi ili su pred stečajem ili super zaduženi ili jednostavno ne rade (nemaju kome,
nemaju šta, nemaju kako ili sve troje). ...
I.Sarajevo, Novembar 2011. Uvod Kad danas razmišljamo o dinosaurima najčešće pomislimo na
ogromne životinje koje su živjele na našoj planeti prije više miliona godina (naravno većina
dinosaura nije bila ogromna, međutim prva asocijacija prosječnog čovjeka je baš takva
npr.(Tiranosaurus rex). Iako se sa sigurnošću ne može tvrditi, pretpostavlja se da je izumiranje
dinasaura uzrokovao pad velikog meteora koji je za posledicu imao klimatske promjene kojima
dinosauri nisu mogli da se prilagode, te su u kratkom roku izumrli, iako su vladali zemljom mnogo
duže nego što postoji ljudska rasa koja trenutno vlada zemljom. Kada ovu rijec koristimo u
metaforicnom smisli najcesce mislimo na nekog ili nesta ko se ne moze prilagoditi promjenama A
kada govorimo o drugom slucaju,u metaforicnom smislu izraza krokodil nas asocira na nekog ko
je oportunista,nezasit agresivan I sl.i pored svega ima sposobnost prilagodjavanja promjenama
sto je u danasnje vrijeme najveca vrlina jedne organizacije ili preduzeca,. Poznato je da iako su
dinosauri živjeli na zemlji u isto vrijeme kad i krokodili, te imaju i zajedničke pretke, za razliku od
dinosaura krokodili i dan danas žive i razmnožavaju se,a dinosaurusi su izumrli. Dinosaurus-
precuzeća(organizacije) Poznata su nam svima gigantska preduzeća koja su ne tako davno
vladala ovim tržištem: Energoinvest, Unis, TAS, Šipad, Upi i mnogi drugi, od njih danas nije
ostalo gotovoništa. Šta je razlog propasti ovih preduzeća?U nasoj zemlji rat koji se vodio na ovim
prostorima možemo posmatrati kao isti onaj meteor kojim je započelo izumiranje dinosaurusa, a
proces tranzicije kao klimatske promjene koje su usledile i u potpunosti ih izbrisale sa lica
zemlje.Dakle doslovno receno ta preduzeca se nisu mogla prilagoditi promjenama koje su nastale
usljed tih desavanja. Dok je postojalo pogodno okruženje ova preduzeća su rasla, zapošljavala
veliki broj radnika, razvijala se, bila su osnova ekonomskog razvoja, međutim rat i posleratno
vrijemeučinili su svoje. Nemogućnost prilagođavanja tih glomaznih organizacija dovela je
dorasparčavanja, prodaje, ali i do otuđivanja i uništavanja. I u današnje vrijeme postoji jedan broj
dinosaur-preduzeća, s tim što sad imamo ekonomsku recesiju koja je preuzela ulogu onog
meteora iz prethodne 2
priče i pogađa velikibroj preduzeća, oni koji nisu uspjeli da se prilagode krizi ili su pred stečajem
ili suprezaduženi ili jednostavno ne rade (nemaju kome, nemaju šta, nemaju kako ili sve troje).
Nisu samo preduzeća koja su bila u državnom vlasništvu zaslužila titulu dinosaura,mnoga
privatna preduzeća doživjela su ovu sudbinu, sjetimo se samo kako su u posleratnovrijeme na
sve strane kao gljive posle kiše nicale razne trgovačke radnje, vrlo mali broj jošuvijek radi
(potpuno je besmisleno da se svi bavimo trgovinom, zar ne?). Ni sva preduzeća koja su bila u
državnom vlasništvu nisu dozivjela sudbinu dinosaurusa.Vise radi monopolisticke situacije nego
radi sposobnosti prilagodjavanja nastavila su rad.neka od njih su Telekom,Elektrodistribucija I sl.
Po mom mišljenju karakteristike jedne dinosaur-organizacije bi bile: 1.Mogu da funkcionišu samo
u povoljnim uslovima 2.Loše planiranje ili potpun nedostatak planiranja 3.Veličina(kao i kod pravih
dinosaura ovo nije karakteristika) 4.Nepostojanje realnih ciljeva 5.Nedostatak prave strategije
6.Sporo reagovanje na promjene ili izostanak reakcije 7.Neprilagodljivost promjenama presudna
Krokodil-organizacije(preduzeća) Za jedno krokodil-preduzeće karakterističan je agresivan nastup
na tršištu, praćen odgovarajućom marketinškom kampanjom, efikasno korištenjeresursa kako
ljudskih tako i materijalnih, brzo reagovanje na promjene u okolini, primjereimamo u mnogim
stranim kompanijama koje otvaraju svoja predstavništva, prodajne idistributivne centre u našoj
zemlji (nažalost najveći broj njih se ovdje bavi samo trgovinomili pružanjem usluga). Navešću
nekoliko većih Merkator, Tuš, Interex, Konzum. Osim toga imamo i banke i ostale finansijske
institucije koje potvrđuju svoj imidž krokodila (postoji jedan izraz koji prilično dobro opisuje stanje
na finansijskom tržištu „malabara puno krokodila“).uopsteno govoreci,krokodil preduzeca su
agresivna I mogu se prilagoditi svim promjenama,mada na nasem trzistu opstaju samo ona
preduzeca iz oblasti trgovine I bankarskih sistema urjetko ostala,izuzev nekih stranih kompanija I
njihovih predstavnistva u nasoj zemlji. 3
Da bi jedno preduzeće-organizacija nosilo epitet krokodila treba da posjedujeodređene
karakteristike: 1. Munjevite reakcije 2. Ciljevi inkorporirani u strategiju 3. Odlična sposobnost
procjene situacije 4. Oportunizam 5. Agresivan nastup (kako marketinški tako i strateški) 6.
Nezasitost (takvo preduzeće je uvjek gladno) 7. Prilagodljivost promjenama 8.Sposobnost da
preživi i u lošim uslovima 9.Efikasnost i efektivnost Nisu sve karakteristike krokodil-preduzeća
pozitivne, poslovni neuspjeh kod ovakvihpreduzeća može nastati zbog pretjeranog ispoljavanja
jedne od karakteristika na uštrb druge,recimo na primjer preduzeće koje ima sve navedene
karakteristike osim mogućnosti da seprilagodi promjenama ili reaguje sporo na promjene u okolini
što može dovesti do toga da odkrokodila iznenada postane dinosaur, drugim riječima da vrlo brzo
nestane sa tržišta. Moja (bivša) organizacija dinosaurus ili krokodil? Iz moje perspektive nije bas
zahvalno pricati o svom bivsem poslu,zato cu identitet firme prikriti. Prije nekih par godina
zajedno sa ujakom otvorio sam prodavnicu mjesovite robe. U početku posao je išao željenim
tokom. Vremenom se broj kupaca proširivao a time i profit. Nakon nekog vremena došlo je do
stagnacije, otvaranja većeg broja tržnih centara a nedugo zatim zahvatila nas je svjetska
ekonomska kriza, što se itekako odrazilo na poslovanje radnje. Zbog malog profita nismo bili u
mogućnosti da pratimo tempo većih tržnih centara, samim tim gubimo klijantelu zbog
neraznovrsnosti artikala i prisiljenosti na malo veće cijene u odnosu na konkurente. Što nas je
dovelo do opodanja posla, vremenom smo bili prinuđeni smanjiti broj radnika. Iz retrospektive
gledajući radnja je imala sve predispozicije krokodila ali spletom okolnosti danas je situacija takva
da se nekako uspijeva opstati na tržištu uz minimalne dobitke, skoro nikakve, pa možemo
zaključiti da u ovom trenutknu radnja ima sve karakteristike izumirućeg dinosaurusa. Darwinova
teorija kao zaključak Dešavanja na tržištu, bilo da se radi o stvaranju novih organizacija ili
nestajanju postojećih kao i kod životinja i biljaka posledica su prirodne (tržišne?) selekcije, oni koji
nestanu otvaraju nove mogućnosti za one koji će tek postati, a samo najspremniji su u
stanjuopstati. Proces evolucije je nezaustavljiv i stalna usavršavanja kao i kod živih bića dovela
sudo mnogih novih oblika organizacija 4
koje su bile nezamislive u prošlosti, a mnoge vrsteorganizacija koje su nekad postojale i vladale
tržištem su zauvjek nestale. 5