You are on page 1of 16

DATA KIMIA

> DataK= read.csv(file.choose(),header=TRUE,sep=";")


> DataK
NO NAMA NIM IPK LAMA X X.1 X.2 X.3
1 1 Sitti Aisya F1C117091 3.21 3.0 NA NA NA NA
2 2 Risda Adriana F1C117025 3.37 3.0 NA NA NA NA
3 3 Siti Yuliawati F1C117027 3.11 3.0 NA NA NA NA
4 4 Wa Ode Sumkmawati F1C117063 2.89 3.0 NA NA NA NA
5 5 Jenni Widiyastuti F1C117015 3.37 4.0 NA NA NA NA
6 6 Nurjanah F1C117023 3.37 5.0 NA NA NA NA
7 7 Deriatman F1C115017 3.27 5.0 NA NA NA NA
8 8 Salmah F1C115056 3.44 4.0 NA NA NA NA
9 9 Elsa F1C115013 2.98 5.0 NA NA NA NA
10 10 Wa Ode Irna F1C115086 3.71 4.0 NA NA NA NA
11 11 Samuel F1C115068 3.50 5.0 NA NA NA NA
12 12 Wa Ode Haerunnisah F1C115078 3.30 5.0 NA NA NA NA
13 13 Anna Sulashi F1C115088 3.14 3.0 NA NA NA NA
14 14 Arini Setiawati F1C115090 3.17 4.0 NA NA NA NA
15 15 Nur Amalia F1C115045 3.32 3.0 NA NA NA NA
16 16 Sri Rahayu F1C115076 3.39 1.0 NA NA NA NA
17 17 Anugrah Nurfadillah F1C11460 3.21 2.0 NA NA NA NA
18 18 Asep Saputra T F1C114034 3.34 1.0 NA NA NA NA
19 19 Siti Wahyuni Aziza F1C114040 3.46 3.0 NA NA NA NA
20 20 Lindayani F1C114010 3.23 4.0 NA NA NA NA
21 21 Herikiswanto F1C114004 3.36 4.0 NA NA NA NA
22 22 Beni Saputra F1C114003 3.12 4.0 NA NA NA NA
23 23 Alfin Safiudin F1A113004 3.10 5.0 NA NA NA NA
24 24 Amrin F1C114059 3.50 6.0 NA NA NA NA
25 25 Andri F1C113056 3.71 2.0 NA NA NA NA
26 26 Yulita Feronika F1C117033 3.53 3.0 NA NA NA NA
27 27 Andi Elsya w.p.w.m F1C117065 2.89 4.0 NA NA NA NA
28 28 Samsiah F1C114097 3.00 3.0 NA NA NA NA
29 29 M.Mardan F1C114043 3.74 2.0 NA NA NA NA
30 30 Fitri Hamdayani Hamid F1C114120 3.58 2.0 NA NA NA NA
31 31 Kartika F1C113019 3.50 2.0 NA NA NA NA
32 32 Alfina Amelia Amasi F1C115021 3.31 2.0 NA NA NA NA
33 33 Tidar Meliani F1C115097 3.19 2.0 NA NA NA NA
34 34 Nur Aprihana F1C114017 3.04 1.5 NA NA NA NA
35 35 Wd. Nur Siti Fatimah F1C114035 3.09 1.0 NA NA NA NA
36 36 Vivi Muthmainnah F1C114025 3.09 1.0 NA NA NA NA
37 37 Rita Meidian F1C115055 3.00 1.0 NA NA NA NA
38 38 Intan Delima F1C115026 2.89 1.0 NA NA NA NA
39 39 Grace Wara Patiung F1C116099 3.13 3.0 NA NA NA NA
40 40 Wahyuni Vero Lestari F1C116044 3.13 2.0 NA NA NA NA
41 41 Muh. Fajar F1C116026 3.63 1.0 NA NA NA NA
42 42 Abdul Haris F1C116079 3.30 2.0 NA NA NA NA
43 43 Habrin Kifli HS. F1C115034 3.32 1.0 NA NA NA NA
44 44 Muuh. Naufalsar F1C115044 3.01 5.0 NA NA NA NA
45 45 Yusuf Ahmad H F1C115082 3.30 2.0 NA NA NA NA
46 46 Andi Isar Aliakbar F1C115004 3.34 1.0 NA NA NA NA
47 47 Muh. Aksan D F1C115036 3.20 2.0 NA NA NA NA
48 48 Rizal Suhardin F1C115098 3.70 5.0 NA NA NA NA
49 49 Novianti Putri F1C114042 3.06 2.0 NA NA NA NA
50 50 Wa Ode Nurhidayah F1C114027 3.40 10.0 NA NA NA NA

> hist(DataK$IPK)

> qqnorm(DataK$IPK)
> qqline(DataK$IPK)
> ks.test(DataK$IPK,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataK$IPK
D = 0.9981, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataK$IPK, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test
>

> shapiro.test(DataK$IPK)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataK$IPK
W = 0.9725, p-value = 0.2925

>

>
> hist(DataK$LAMA)
> qqnorm(DataK$LAMA)
> qqline(DataK$LAMA)

> ks.test(DataK$LAMA,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataK$LAMA
D = 0.8413, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataK$LAMA, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test
>

> shapiro.test(DataK$LAMA)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataK$LAMA
W = 0.8703, p-value = 5.745e-05
DATA BIOLOGI
> DataB= read.csv(file.choose(),header=TRUE,sep=";")
> DataB
NO NAMA NIM IPK LAMA
1 1 Jusrianti F1D114 011 3.26 3.0
2 2 Siti Hamdia F1D111047 3.16 2.0
3 3 Erni Ahmad F1D110100 3.10 2.0
4 4 Muhamad Alif A F1D117045 3.37 2.0
5 5 Zainul F1D116088 3.09 2.0
6 6 Herlinda F1D116024 3.91 2.0
7 7 Anggita Safitri F1D116006 3.02 3.0
8 8 Liliana F1D415004 3.65 3.0
9 9 Siti Marda Harwani F1D415005 3.62 3.0
10 10 Kasmilawati F1D415065 2.92 3.0
11 11 Aci Ismawati F1D415031 2.48 2.0
12 12 Wikni F1D415067 3.23 4.0
13 13 Idawati F1D415012 2.67 3.0
14 14 Fitrianti F1D415051 3.16 3.0
15 15 Kurmayati F1D415051 3.16 3.0
16 16 Nisa Almuzayan F1D415039 2.76 3.0
17 17 Hasni F1D117009 3.37 3.0
18 18 Waode Makyaya F1D116124 3.70 5.0
19 19 Liska Hazrila F1D116031 3.09 6.0
20 20 Isma Solihat F1D116028 3.23 4.0
21 21 Desinarwati F1D114007 3.08 5.0
22 22 Musdalifa F1D116039 3.30 4.0
23 23 Windi Egidya Putri F1D116075 3.32 2.0
24 24 Darmawati F1D116011 2.50 1.0
25 25 Asnur F1D117001 3.37 1.5
26 26 Aswad F1D117057 3.05 3.0
27 27 Sahra Repi Pertiwi F1D116058 3.09 3.0
28 28 Amarlinda F1D117037 3.05 3.0
29 29 Fitriani F1D415054 2.77 4.0
30 30 Nur Yuli F1D415003 2.86 3.0
31 31 Herlina F1D114071 3.32 4.0
32 32 Siti Pahma Lamanu F1D114065 3.39 4.0
33 33 Rahmawati Jumbi F1D115062 3.36 2.0
34 34 Ernita F1D115019 3.31 1.0
35 35 San Munajat AS F1D113042 3.32 2.0
36 36 Umratul Hasanah F1D113051 3.11 2.0
37 37 Clara Sesilia Meluo F1D113007 3.58 2.0
38 38 Irmawati F1D113075 3.15 2.0
39 39 Siti Hamlia F1D111047 3.10 3.0
40 40 Erni Ahmad F1D110101 2.95 3.0
41 41 Lia Novianti F1D114014 3.26 2.0
42 42 Lusi Widiarti F1D114016 3.10 3.0
43 43 Alfin F1D114001 3.45 2.0
44 44 Jamaluddin F1D114009 3.55 4.0
45 45 Marwati Arji F1D114017 3.32 6.0
46 46 Nuryuliani Saputri F1D114020 2.97 2.0
47 47 Nur Intan F F1D114020 3.50 4.0
48 48 Sugeng Ariadi F1D114057 3.20 3.0
49 49 Ilham Saipul Martin F1D114058 3.00 4.0
50 50 Nina Anggraini F1D114054 3.50 4.0
>
> hist(DataB$IPK)

> qqnorm(DataB$IPK)
> qqline(DataB$IPK)
>

> ks.test(DataB$IPK,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataB$IPK
D = 0.9934, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataB$IPK, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataB$IPK)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataB$IPK
W = 0.9822, p-value = 0.6466

>

> hist(DataB$LAMA)
> qqnorm(DataB$LAMA)
> qqline(DataB$LAMA)
>

> ks.test(DataB$LAMA,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataB$LAMA
D = 0.9172, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataB$LAMA, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataB$LAMA)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataB$LAMA
W = 0.9016, p-value = 0.0005428

>
DATA FISIKA
> DataF= read.csv(file.choose(),header=TRUE,sep=";")
> DataF
NO NAMA NIM IPK LAMA
1 1 Harianto F1B114049 2.67 3.00
2 2 Miksal F1B114011 3.10 3.00
3 3 Suharziamah Alaksa F1B114039 3.60 4.00
4 4 Akhiruddin F1B114002 3.37 2.50
5 5 Nuru Khairah F1B114034 3.24 3.00
6 6 Sitti Mariatul Rif'ah F1B116030 3.43 3.00
7 7 Haryani F1B116080 3.00 2.00
8 8 Isra F1B116011 3.57 2.00
9 9 Sitti Saleha B F1B116060 2.70 2.00
10 10 Siti Haryanti F1B116072 2.23 2.00
11 11 Pajar Sri P F1B116024 2.67 2.00
12 12 Irma F1B116042 3.11 1.00
13 13 Made Erwin B F1B116045 2.76 0.50
14 14 Umratul Khazanah F1B116097 2.95 2.00
15 15 Elfina Lystiana L F1B116057 3.04 4.00
16 16 Tiansi F1B116093 2.43 3.00
17 17 Yuyun Satriani F1B116074 2.47 2.00
18 18 Karmiati F1B116067 2.74 1.00
19 19 Umy Khoirunnisa F1B116064 2.77 1.00
20 20 Novi Malinda F1B116022 2.80 2.00
21 21 Choirul Amin F1B116071 3.55 1.00
22 22 Frengki Soritman P F1B116008 3.57 0.50
23 23 Laode Ali Said F1B116066 2.75 0.50
24 24 La Ode Iwan F1B116041 2.79 1.00
25 25 Abdullah F1B116079 2.70 1.00
26 26 La Evan F1B114010 3.67 2.00
27 27 Titi Dewiyanti F1B114043 3.05 2.00
28 28 Tuti Sukmini F1B114025 3.50 3.00
29 29 Anita Dewi F1B114033 3.25 4.00
30 30 Hijrah Amin H F1B116047 3.24 0.50
31 31 Andri Gunawan F1B116054 3.57 0.75
32 32 Hilda Ernanda Putri F1B116040 2.49 1.00
33 33 Hasmawati F1B116081 2.79 1.00
34 34 Wa Ode Asti Lestari F1B116034 2.95 3.00
35 35 Umiani F1B117020 3.02 2.00
36 36 Desi Chrismiwahdani F1B117002 2.95 2.00
37 37 Candra F1B117027 3.21 2.00
38 38 Ruslan F1B117014 3.10 1.00
39 39 Ardy Ansyah Datta F1B117026 3.26 2.00
40 40 Alena F1B117042 3.05 2.00
41 41 Nisa Ul Mu'minin F1B114015 2.98 5.00
42 42 La Ode Sudirman F1B114030 3.32 5.00
43 43 Vioka Faulia F1B114026 2.89 3.00
44 44 Nelvida Aslim F1B114012 3.01 5.00
45 45 Ni Luh Septyantanti F1B113038 3.58 4.00
46 46 Fitrah Yaminsih F1B113048 3.50 3.00
47 47 Alita Dian Purwani F1B113052 3.20 3.00
48 48 Eka Suprihatin F1B113040 3.30 2.00
49 49 Wd. Sitti Harni F1B114046 3.35 3.00
50 50 Fahmi F1B114037 3.00 2.00
> hist(DataF$IPK)
>

Histogram of DataF$IPK
10
8
Frequency

6
4
2
0

2.5 3.0 3.5

DataF$IPK

> qqnorm(DataF$IPK)
> qqline(DataF$IPK)
>

> ks.test(DataF$IPK,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataF$IPK
D = 0.9871, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataF$IPK, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataF$IPK)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataF$IPK
W = 0.9736, p-value = 0.3229

>

> hist(DataF$LAMA)

> qqnorm(DataF$LAMA)
> qqline(DataF$LAMA)
>
> ks.test(DataF$LAMA,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataF$LAMA
D = 0.7413, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataF$LAMA, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataF$LAMA)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataF$LAMA
W = 0.9148, p-value = 0.001531

>
DATA MATEMATIKA
> DataM= read.csv(file.choose(),header=TRUE,sep=";")
> DataM
NO NAMA NIM IPK LAMA
1 1 Dian Febrianti F1A114048 2.92 4.0
2 2 Nova J Sasmi F1A113065 2.99 3.0
3 3 Harianti F1A114014 3.10 2.0
4 4 Irvina Nurnaningsih F1A114022 3.00 2.0
5 5 Kurniaal F1A114027 3.00 2.5
6 6 Jusriani F1A114026 3.00 1.0
7 7 Sri Muliani Indrawati F1A114043 3.28 2.0
8 8 Mahmun Ainullah F1A114030 3.34 0.5
9 9 Vivien Astriana F1A114068 3.42 3.0
10 10 Sinar F1A113118 2.98 3.0
11 11 Endah Kurniasih F1A113095 2.90 3.0
12 12 Wulandari Bahrun T F1A113130 2.80 1.0
13 13 Andi Heriani F1A115037 2.89 0.5
14 14 Emi Kaisupy F1A115017 2.70 0.5
15 15 Febrianty F1A115021 2.90 1.0
16 16 Suci Widyasti F1A115065 2.91 2.0
17 17 Novi Agustin F1A115043 2.90 2.0
18 18 Nurul Qorima Putri F1A115048 3.31 1.0
19 19 Risnawati F1A115055 3.43 3.0
20 20 Ridwan Rifai F1A114057 2.00 1.0
21 21 Wahyu Ramdani F1A114069 2.93 3.0
22 22 Mardan F1A215070 2.89 2.0
23 23 Riswan F1A215025 2.84 3.0
24 24 Nurrahma F1A215094 3.17 3.0
25 25 Novita Sari Eppa F1A215029 3.14 0.5
26 26 Aditya F1A115003 3.25 4.0
27 27 Citra Rahmawati F1A115016 2.44 2.0
28 28 Lisna F1A115035 2.54 3.0
29 29 Waode Nofidinarsi F1A115072 3.05 3.0
30 30 Srifanti Dewi F1A115062 3.09 2.0
31 31 Sri Martati Bahmud F1A115063 2.46 2.0
32 32 Ario Kudus F1A114004 2.86 2.0
33 33 Julman Safari F1A114024 2.90 2.0
34 34 LD Syahrur F1A114059 2.80 2.0
35 35 Dyra Ambar Sari F1A215061 3.40 3.0
36 36 Desi Septiani S F1A215060 3.14 2.0
37 37 Eka Wahyuni H F1A215099 2.90 2.0
38 38 Sahnur F1A215059 2.23 2.0
39 39 Niluh Eka Ariani F1A215033 3.01 3.0
40 40 Fanny Gustiyani F1A116016 3.01 3.0
41 41 Wilan Sutisna F1A116069 3.40 3.0
42 42 Meli F1A116042 2.81 3.0
43 43 Elga Dwi S.P F1A116097 3.67 4.0
44 44 Arniati F1A216012 3.00 3.0
45 45 Dewi F1A216018 3.30 3.0
46 46 Firda F1A215069 3.30 3.0
47 47 Venny Hania F1A115032 2.86 3.0
48 48 Risnawati F1A115054 2.53 2.0
49 49 Nurhalisa F1A215075 3.40 2.0
50 50 Vitra Watilanusu F1A215040 3.20 2.0
> hist(DataM$IPK)
>

> qqnorm(DataM$IPK)
> qqline(DataM$IPK)

> ks.test(DataM$IPK,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataM$IPK
D = 0.9772, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided
Warning message:
In ks.test(DataM$IPK, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataM$IPK)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataM$IPK
W = 0.9522, p-value = 0.04221

> hist(DataM$LAMA)

> qqnorm(DataM$LAMA)
> qqline(DataM$LAMA)
> ks.test(DataM$LAMA,"pnorm")

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: DataM$LAMA
D = 0.7972, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided

Warning message:
In ks.test(DataM$LAMA, "pnorm") :
ties should not be present for the Kolmogorov-Smirnov test

> shapiro.test(DataM$LAMA)

Shapiro-Wilk normality test

data: DataM$LAMA
W = 0.8859, p-value = 0.00017

>