You are on page 1of 3

Mga tatlong sikat na Hotel ditto sa lungsod ng Baguio

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa para sa FILPPP2-HAA

Sa Unibersidad ng Baguio

Ipasa nina:

Michael, Brendalyn M.

Amistozo, Loren

Madriaga, Aya

Lubiano, Angel

San Juan, Jomelyn

Angedan, Nina Zarla


Pasasalamat

Taos-pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa mga sumusunod


na taong nagbigay ng kanilang suporta para sa pananaliksik:

Kay Gng. Rhoda Tigue na walang sawang sumoporta at nagbigay


ng gabay sa mananaliksik para sa ginawang pananaliksik.

Para sa mga guro ng mananaliksik na nagbigay ng kani


kanilang mga ediya at impormasyon ng kanilang pananaliksik.

Sa mga kaibigan ng mananaliksik na tumolung para makakuha


ng impormasyon at makakuha ng resulta sa pananaliksik.

Sa mga empleyado at managers ng mga hotel kung saan ang mga


mananalisik ay isinagawa ang pananaliksik.

Sa mga mananaliksik na bumubuo para matapos ang gawain ng


pananaliksik.
Talaan ng Nilalaman

Pasasalamat

Talaan ng Nilalaman

Kabanata 1

Bakgrawnd ng pag-aaral

Layunin ng pag-aaral

Kahalagaan ng pag-aaral

Paglalahad ng suliranin

Kabanata 2

Ang mga tatalong sikat na

Hotels ng Baguio

Kabanata 3

Konklusyon

Rekomendasyon

Talasanggunian

Apendiks