You are on page 1of 36

Kabanata 1

Panimula

Bakgrawnd ng Pag-aaral

Batay sa Merriam Webster Dictionary (1828), ang hotel ay

isang gusali na nagbibigay ng panunuluyan at karaniwang pagkain,

aliwan, at iba't ibang personal na serbisyo para sa publiko.

Ayon ulit sa Merriam Webster Dictionary (1828), Isang lugar na

may mga silid kung saan ang mga tao ay maaaring manatili lalo na

kapag sila ay naglalakbay: isang lugar na nagbibigay ng

pagkain, tuluyan, at iba pang mgaserbisyo para sa pagbabayad ng

mga bisita. Samakatuwid, ang Hotel ay isang establishmento na

kung saan dito tumutuloy ang mga manlalakbay na galing sa

malalayong lugar at ito ay lugar ng kanilang pagpapahingaan

habang nasa bakasyon na kung saan puwede pa silang kumain at

makapag relaks at maenjoy ang kanilang binayarang amenities at

services ng hotel.

Ayon sa Wikipedia (2017), Ang salitang hotel ay nagmula sa

French hôtel(nagmumula sa parehong pinagmulan ng ospital), na

tumutukoy saisang French na bersyon ng isang gusali na


nakakakita ng mga madalas na bisita, at nagbibigay

ngpangangalaga, sa halip na isang lugar na nag-aalok ng

tirahan.Samakatuwid sa bansang French nagsimula ang salitang

hotel dahilhinalintulad nila ito sa salitang hospital nakung

saan sa hospital ay madalas silang tumatanggap o nagpapatuloy ng

bisita. Gaya din sa hotel ay pinapatuloy natin ang ating mga

panauhin upang sila ay makapag pahinga at maibigay ang kanilang

mga pangangailangan.

Ayon kay Jacques Levy-Bonvin (2003), Ang kasaysayan ng mga

hotel ay talagang konektado na ng sibilisasyon. Itoay isang

bahagi ng kasaysayan na iyon. Ang mga pasilidad na nag-aalok ng

mga bisita ng hospitality ay sa katibayan mula saunang bahagi ng

Bibliya ng ilang beses. Ang Greeks ay nagtaguyodng mga thermal

bath sa mga nayon na dinisenyo para sapamamahinga at paggaling.

Nang maglaon, ang mga Romano ay nagtayo ng mga mansyon upang

magbigay ng tirahan para sa mga biyahero sa negosyo ng

pamahalaan. Sa madaling salita, mula panoong sinaunang panahon

ay naipapakita na ang pagiging hospitable ng mga tao sa

pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo tulad na nga lang ng

nabanggit na thermal bath natinaguyod ng mga Greeks. At ang mga

Romano na nagbibigay tirahansa mga manlalakbay upang makapag

pahinga kahit sa sandalingoras.


Ayon parin kay Jacques Levy-Bonvin (2003) Ang mga Romano

ay angunang bumuo ng mga thermal bath sa England, Switzerland at

saGitnang Silangan. Maya maya pa rin, ang caravanserais

aylumitaw, na nagbibigay ng pahingahang lugar para sa mga

caravansa mga ruta ng Middle Eastern. Sa Middle Ages, ang

mgamonasteryo at mga abbey ay ang mga unang establisimyento na

nag aalok ng kanlungan sa mga biyahero sa isang regular na

batayan.

Ang mga order sa relihiyon ay nagtayo ng mga inns,hospisyo

at mga ospital upang magbayad para sa mga nasapaglipat.Mula sa

unang panahon hanggang sa Middle Ages – Angkasaysayan ng mga

hotel ay intimately konektado sa na ng civilizations. Ito ay

isang bahagi ng kasaysayan naiyon. Ang mga pasilidad na nag-

aalok ng mga bisita nghospitality ay sa katibayan mula sa unang

bahagi ng Bibliyabeses.

Ang Greeks ay nagtaguyod ng mga thermal bath sa mga

nayonna dinisenyo para sa pamamahinga at paggaling. Nang

maglaon, angmga Romano ay nagtayo ng mga mansyon upang magbigay

ng tirahanpara sa mga biyahero sa negosyo ng pamahalaan. Ang mga

Romanoay ang unang bumuo ng mga thermal bath sa England,

Switzerlandat sa Gitnang Silangan. Nangangahulugan, na

pinagpatuloy ng mgatao noon ang nasimulang pagiging hospitable


dahil karamihan nganoon ay manlalakbay na para sa relihiyon at

negosyo.

Ayon parin kay Jacques Levy-Bonvin (2003), Ang paglalakbay

aynaging mas mapanganib pa. Kasabay nito, ang mga inns ay unti-

unti na lumitaw sa karamihan ng Europa. Ang ilan sa kanila ay

nanatiling bantog, halimbawa, l 'Auberge des Trois Rois saBasle,

na mga petsa mula sa Middle Ages.Sa Europa, o mas tiyak sa

Belgium, binuksan ang 'Auberge Cour Saint Georges sa Gant,

habang ang Angel Inn ay itinayo sa Grantham sa

Lincolnshire,England. Samakatuwid marami na ang nag ssipagtayuan

ng kanilangmga Hotel pero ang pinakilala ditto ay ang mga unang

nabanggit.

Sa buong mundo may mga pinakamagandang Hotels na

matutunghayan. Batay sa Reader’s Digest (2017), ang top 3 na

pinakamamagandanghotel sa buong munndo ay ang mga sumusunod:

Emirates Palace AbuDhabi na nasa Middle East. Pumapangalawa

naman ang Mardan Palace Hotel Turkey.At ang pangatlo naman ang

Burj al ArabHotel Dubai. Samakatuwid, lahat ng top 3 luxurious

hotel nanabanggit ay nanggaling sa Middle East. Kung babalikan

ang history ay sa Middle east nga nagsimula ang mga Hotels at

ngpagiging hospitable ng mga tao.


May pinakamagagandang hotels din ang Pilipinas. Batay

saPhilippines by Hotels (2017), Ang nangungunangpinakamagandang

hotel sa Pilipinas aya ang Fairmont Makati,Manila. Pumapangalawa

naman ang Raffles Makati at ang huli ayang Marco Polo Ortigas,

Manila.Sa makatuwid lahat ng nabanggit ay matatagpuan sa sentro

ng Pilipinas na ang Manila.

Samakatuwid din, Ang lahat ng mga pinakamahusay na hotelsa

Pilipinas ay may maraming mahahalagang katangian sa

pangkaraniwang lugar - ang pinakamataas na lokasyon, mga

pasilidad ng kalidad at di-magkasala na serbisyo. Maraming mga

bisita ang may mataas na personal na kagustuhan at sa

sandalingnatagpuan nila ang kanilang vacation niche na sila

aymagbabalik ng oras pagkatapos ng oras, sa bawat bisitahin

angpagtuklas ng isang bagong bagay upang pahalagahan ang tungkol

sakanilang pagpili ng patutunguhan at tirahan.

Base sa definisyon ng Merriam Webster Dictionary (1828),na

ang hotel ay nagbibigay ngMagagandang kwarto para pagtulugano

accommodation, pagkain, entertainment, amenities, kalidad

naserbisyo para sa mga turista. Ito ay aking bibigyan liwanag

ang mga salitang ito.


Ayon sa Merriam Webster Dictionary (1828), ang kaluwagan

oaccommodation ay isang bagay na ibinigay para sa kaginhawahan

oupang masiyahan ang isang pangangailangan. Samakatauwid, ito

ang mga pangunahing pangangailangan na dapat makamit na

ekspektasyon ng mga manlalakbay pagdating sa hotel.

Ayon sa Merriam Webster Dictinary (1828), ang Aliwan

oEntertainment ay Isang bagay na nakalilibang o nakakaengganyo:

tulad ng (1): isang pampublikong pagganap (2): isang

karaniwangliwanag na comic o adventure novel. Sa madaling

salita,ito ay mga events ng hotel na inoorganisa para maaliw ang

mgapanauhin tulad na lamang ang mga pagpapalabas ng mga concerts

ngmga artista.

Ayon parin sa Merriam Webster Dictionary (1828),

angAmenities ay isang bagay na tumutulong upang magbigay

ngkaginhawahan, o kasiyahan sa mga hotel na may modernong

mgapasilidad na nagbibigay ng mga residente na may mga

pangunahingamenities. Tulad na lamang ang mga modernong

amenities ngayongaya ng paglalagay ng gym sa hotel, na kahit na

nagbabakasyonang mga panauhin ay may oras parin sila para mag

ensayo sa loobng establishment. Isa pang halimbawa ng amenities

aypalaruan ng mga bata na kung saan puwede nilang iwan

angkanilang mga anak habang namamasyal ang mag-asawa.


Ayon naman sa Cambridge Dictionary (2016), Ang turista

otourist ay isang tao na naglalakbay at bumisita sa mga

lugarpara sa kasiyahan at interes: Samakatuwid, ito ay yung mga

taona naglalakbay para matunghayan ang ganda at kultura ng ibang

lugar. At matugunan ang kanilang pangangailangan na

makapaglakbay at makapagpahinga.
Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang malaman kung ano ang

kaibahan ng mga kilalang hotel na ito sa mga ordinaryong mga

hotel at kung ano ang karanasan ng mga customer sa mas malaking

hotel kumpara sa ordinaryong hotel. Isa din sa mga layunin ng

pag-aaral na ito ay pag rerekomenda ng mga hotel na ito sa mga

kaibigan o mga turista na mga bumibisita sa lungsod ng baguio

upang maranasan nila ang kalidd na serbisyo ng mga kilalag hotel

na ito.

Mahalaga ang pag-aaral na ito sapagkat ito ay magagamit

para sa pagtaas ng turismo na bumibisita sa mga hotel na ito,

makakatulong din ito sa pagtaas ng bilang ng turistang pumupunta

sa mga hotel na ito.

Mahalaga din ang pag-aaral na ito sa mga estudyante lalo

na sa mga kumukuha ng kursong turismo at hotel at restaurant

management upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman pagdating sa

mga hotel. Makakatulong din ito sa mga turista na walang ideya

sa mga kilalang hotel kung saan pwede silang mag check-in pag

sila ay bumisita ditto sa Baguio.


Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagkilala sa mga Sikat na

Hotels sa Baguio na nais sagutin ang tiyak na katanungan gaya ng

mga sumusunod:

1) Ano ang mga kilalang hotels ditto sa Baguio?

2) Anu-ano ang mga stratehiya upang maging kilala ang mga

hotels na ito?

3) Ano- anong suliranin o pagsubok ang nararanasan ng mga

hotels na ito sa kabila ng pagiging sikat o kilala?


Kabanata 2

Ang kabanata na ito ay naglalaman ng tungkol sa metodo at

pamamaraan ng pananaliksik. Ang kabanata na ito ay tumatalakay

Sa disenyo at paraan ng pangangalap ng datos sa pananaliksik.

Nakapaloob ditto kung anong mga instrument o paraan ang

ginamit sa pangangalap ng datos at ng mga taga tugon ng pag-

aaral o respondente.

Metodo at Pamamaraan ng Pananaliksik

ang pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan

sapagkat gumamit ng palarawang paraan ng pagsagot sa mga

suliranin. Ang napiling gamitin ng mga mananaliksik ay ang

descriptive survey research design.Sa pag-aaral na ito, ang

paraan ng ginamit ng mga mananaliksik ay ang paggawa ng

talatanungan.
Pangangalap ng Datos

Ang pamamaraan sa pangangalap ng datos na gagawin ng mga

mananaliksik ay ang mag iinterview ng mga may katungkulang

t5ao sa mga hotel na kanilang bibisitahin. Kaugnay ditto ay

mangangalap ang mga mananaliksik ng impormasyon tungkol sa mga

kilalang hotel ditto sa lungsod ng Baguio. Dito ay malalaman

kung ano ang mga rason at dahilan ng mga kasagutan sa mga

tanong ng mga mananaliksik. Ang nasabing uri ng pananaliksik

ay gumamit ng survey questionnaire o talatanungan sa pagkuha

sa iba’t ibang datos. Para sa mga amnanaliksik, ang disenyong

ito ay angkop na gamitin para sa pag-aaral sa kanilang paksa

dahil mas maraming datos ang makukuha mula sa respondente.

Nagsagawa din ang mananaliksik ng survey para sa mga

estudyante, guro at mga nasa on the job training, in-evaluate

ang mga estudyante upang malaman kung ano ang pinakakilalang

hotel sa lungsod ng Baguio. Nakapaloob din ang personal na

impormasyon ng mga taga tugon katulad ng pangalan, edad at

kasarian.
Kabanata 3

PAGLALAHAD, PAGPAPAKAHULUGAN AT PAGSUSURI

NG DATOS

Sa kabanatang ito, ang mga suliraning ipinahayag ay isa-isang

sasagutin at tatalakayin ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Isang

talahanayanang ginamit ng mga mananaliksik upang mapakita ang

pagbibigay ng mga puntos sa bawat pinagpipilian na nagsasaad

sa nagging bungang survey, pinapakita dito ang may pinakamataas

hanggang pinakamababa na puntos. Sa baba ng talahanayan ay

makikita ang interpretasyon ng talahanayan.

Talahanayanbilang 1.Mgakilalang hotels sa Baguio.

Manor Crown Legacy Hotel Veniz


Ang mga kasagutan sa nagging pananaliksik tungkol sa mga

kilalang hotels sa Baguio ay nasagot sa talahanayan sa itaas.

Nanguna sa survey ang The Manor sa Camp John Hay, pangalawaang

Crown Legacy sa Corner Montinola Street, Kisad Road, at ang

pangatlo ay ang Hotel Veniz sa Abanao Street.

Nakuha ng mga mananaliksik ang mga dahilan at stratehiya upang

maging kilala ang mga hotel na ito sa pamamagitan ng pag-

iinterview sa mga katas-taasang tao sa mga hotel. Ito ang naging

resulta:
THE MANOR

Ang The Manor ay isa sa mga kilalang hotel dito sa Baguio, dahil

ditto hindi nakakapag taking ito ang nanguna sa ginawang survey

ng mga mananaliksik. Isa sa kanilang nagging magandang

stratehiya ay ang kanilang lokasyon, sa Camp John Hay, kung saan

isa sa kilalang destinasyon sa Baguio dahil sa mga restaurant,

shopping center at convention center. Kaya maganda ang kanilang

napiling lokasyon dahil marami ang nagpupuntang turista rito.

Ang hotel na ito ay may 158 na kwarto at may 47 na eleganteng

suite, dahil ditto kayang kaya nilang tumanggap ng madaming

panauhin. Isa pa sa maganda sa kanilang hotel ay pag dungaw mo

sa iyong bintana mula sa iyong kwarto malalanghap mo ang

sariwang hangin at matatanaw mo ang magandang tanawin ng mga

puno at ng kagubatan. Ang isa pang nagging magandang stratehiya

nila ay mayroon silang sariling restaurant, dahil ditto hindi na

kailangan pang lumabas ng hotel ang kanilang mga kustomer. Ang

restaurant nila ay tinatawag na Le Chef, na mayroon parehong

lokal at internasyonal na mga pagkain sa kanilang menu. At isa

pa kilala din itong hotel na pinagdadausan ng mga pagdiriwang.


CROWN LEGACY

Nag-aalok ang Crown Legacy Hotel ng accommodation sa Baguio kung

saan una sa kanilang nagging stratehiya ay ang kanilang

lokasyon. 700 metro ang layong Burnham Park mula sa Crown Legacy

Hotel, habang 900 metro ang layong Session Road. May spa center

at sauna ang hotel, at puwedeng kumain ang mga bisita sa

restaurant o uminom sa bar.Sa restaurant ng hotel na ito kilala

ang kanilang breakfast buffet at tuwing katapusan ng lingo ang

kanilang dinner buffet. May kasamang flat-screen TV ang bawat

kuwarto. Nilagyan ang mga kuwarto ng pribadong banyo. Kasama sa

mga dagdag ang mga bathrobe, tsinelas, at libreng toiletry.

Kilala din ang hotel na ito dahil sa kanilang Night Club, Sports

House, at mga pasilidad kung saan pwedeng magdaos ng mga

okasyon.
HOTEL VENIZ

Matatagpuan sa sentrong Baguio City ang hotel na ito, kung saan

ito ay nagging magandang stratehiya sapagkat madali lamang itong

matagpuan at malapit lamang ito sa mga pasyalan, kainan,

palengke,at mga malls. At dahil din sakanilang lokasyon, nagging

maganda itong lugar para pag ganapan ng mga okasyon at mga

pagpupulong. Ang Hotel Veniz ay may 102 na kwarto. Ang kanilang

mga kwarto ay may air-conditioning, maliban sa kanilang Junior

Standard na kwarto. Kabilang din sa loob ng mga kawartoang cable

TV, wifi, safety deposit box, at iba pa. Isa pa ay may libreng

umagahan para sa dalawang taong mga customer kahit anong kwarto

pa ang na kuha nila. Ang Hotel Veniz rin ay may tatlong in-house

restaurant, isa ay ang Café Veniz, Veniz Grill, at ang Mommy

Betty’s Kitchen. Ang hotel na ito ay isa rin sa best-rated

locations sa Baguio.
MGA SULIRANIN/PAGSUBOK NA KINAKAHARAP NG MGA HOTELS

Ang mga suliranin o mga pag subok na kinakaharap ng mga kilalang

hotels na ito sa kabilang pagiging si kat, isa ay may mga

kostumer silang may hindi kagandahan ang ugali at hindi gusto

ang kanilang trabaho kahit maayos naman ito, kung saan mas

hinahabaan pa ng mga empleyado ang kanilang pasensya at

pinapairal na lang ang pagiging propesyunal para magampanang

maayos ang kanilang mga trabaho, at lalong lalo na upang hindi

mapasama ang imaheng kanilang hotel. At isa pa sa mga suliranin

na na kalap ng mga mananaliksik mula sa mga kilalang hotels ay

ang mga panahon kung saan wala masyadong turista ang bumibisita

at nagchecheck-in, at dahil dito ay bumababa ang kanilang kita

na nagiging sanhi ng problema ng mga hotel. Hindi rin maiiwasan

na maging suliranin ng mga hotel ang mismo nila ng mga

empleyado. Isa din dito ang mga kakompitensyang hotel kailangan

nitong rason para dito pumunta ang mga customer, dapat mabigyan

sila ng magandang karanasan at serbisyo parasila ay bumalik at

ipagsabi sa mga kapamilya, kaibigan, at mga kilala nilang tao na

maganda ang hotel na pinuntahan nila. Isa din ang mababang

kalidad na ginamit sa di makaturang presyo o di kaya ay poor

customer satisfaction ng mga panauhin na nag check-in sa hotel


na hindi sila na kuntento sa pamamalagi nila at hindi sulit ang

kanilang binayad dito.


KABANATA 4

KONKLUSYONN AT REKOMENDASYON

Ang kabanatang ito ay nag lalaman ng buod na mga nakalap na

impormasyon mula sa sarbey na ginawa ng mga mananaliksik.

Nakapaloob rin dito ang mga konklusyon at rekomendasyon kaugnay

sa mga natuklasang datos mula sa mga respondent upang mas maging

malinaw ang paglalahad ng resulta ng pag-aaral na ito. Dito

mababasa at malalaman lahat ng impormasyong gustong malaman.

KONKLUSYON

Bilang konklusyon, napatunayan ng mga mananaliksik na ang mga

dahilan at stratehiya upang magiing kilala ang mga hotel na ito

sa pamamagitan ng pag-iinterview sa mga pangunahing hotel atb.

Nangunguna na rito ang The Manor sa Camp John Hay, na kung saan

isa sa kanilang naging magandang stratehiya ay kanilang napiling

lookasyon dahil maiming nag pupuntang turista dito. Sumunod

naman sa survey ang Crown Legacy dahil na rin sa magandang

lokasyon na kung saan ay 700 metro ang layo sa Burnham Park,

habang 900 metro ang layo sa Session Road. May spa center at

sauna ang hotel at pwedeng kumain ang mga bisita sa restaurant o

uminom sa bar. Sa restaurant rin ng hotel na ito kilala ang


kanilang breakfast buffet at tuwing katapusan ng lingo ang

kanilang dinner buffet. At pangatlo naman ang Hotel Veniz,

bagamat ito ang may mababang puntos sa survey mayroon din itong

mas magandang pakinabang mula sa nabanggit na tatlong hotel

dahil matatagpuan sa sentro ng Baguio City ang hotel na ito kung

saan ito ay nagging magandang stratehiya sapagkat madali lanang

itong matagpuan at malapit lamang ito sa pasyalan, kainan,

palengke at mga malls, at dhail diin sakanilang lokasyon nagging

maganda itong lugar para pag ganapan ng mga okasyon at mga pag

pupulong.
REKOMENDASYON

Kaugnay sa mga natuklasan, ang mga mananaliksik ay nais na

ibabahagi ang kanilang mga nakalap na impormasyon mula sa iba’t

ibang pangunahing hotels sa Baguio. Ang pananaliksik na ito ay

nirerekomenda sa mga taong nais na bumisita at maranasan sa

Baguio ang ilan sa mga kilalang hotel. Dapat panatilihin ng mga

kilalang hotel ang kanilang istratihiya para patuloy silang

tangkilikin at kilalanin ng mga turista. Pagpatuloy na

pagpapaganda at pagbibigay serbisyo sa mga customers sa inyong

hotels. Gawing challenge ito para sayong hotel na mas mapaunlad

pa ito, dahil sa dami ng hotel dito sa baguio ay iilan lang ang

mga nakikilang hotel na alam ng mga tourista.


BACKGROUND NA IMPORMASYON NG MGA MANANALIKSIK:

PANGALAN KAARAWAN HAYSKUL ELEMENTARYA KURSO

Nina Zarla Marso 3, New Era New Era Bachelor of

D. Angedan 1998 University University Science in

Hotel and

Restaurant

Management

Major in

Culinary

Loren T. Mayo 19, St. Raymund Moncada Bachelor of

Amistozo 1998 Learning Catholic Hotel and

Center Inc. School Restaurant

Management

Brendalyn Agosto 16, Lucban University Bachelor of

M. Michael 1995 Elementary of Baguio Hotel and

School Prep High Restaurant

Management
Adriana R. Oktubre 3, Rosario Saint Bachelor of

Madriaga 1992 Integrated Mary’s Hotel and

School Academy of Restaurant

Rosario Management

ReyteAngel Agosto 14, Mary Ville Saint Bachelor of

C. Lubiano 1998 Heights John Science in

Learning Academy Tourism

Center Management
SOURCES:

HOTEL VENICE - SESSION ROAD

LOBBY:
HOTEL VENICE STANDARD ROOM:

FUNCTION ROOM:
HOTEL VENICE JUNIOR SUITE:

HOTEL VENICE JUNIOR DELUXE:


CROWN LEGACY HOTEL
LOBBY:

FUNCTION ROOM:
STANDARD ROOM:

DELUXE NON AIR-CONDITIONED:


SUPERIOR:

PENTHOUSE:
THE MANOR

LOBBY
FUNCTION HALL

STANDARD ROOM
SUPERIOR ROOM

1 BEDROOM SUITES
2 BEDROOM SUITES
Kabanata 3-4

REFERENCES

https://www.tripadvisor.com.ph/LocationPhotoDirectLink-g298445-

d577829-i162524819-The_Manor_at_Camp_John_Hay-

Baguio_Benguet_Province_Cordillera_Region_Luzo.html

https://www.google.com.ph/search?q=crown+legacy+hotel+superior&oq=CR&a

qs=chrome.0.69i59j0j69i59j69i57j0l2.2643j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://www.baguiocrownlegacyhotel.com/rooms.php

https://www.google.com.ph/search?q=HOTEL+VENIZ+BAGUIO+FACILITIES&oq=HO

TE&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.1730j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.hotelveniz.com/

Kabanata 1

References

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hotel

http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hotel

https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel

https://www.hospitalitynet.org/opinion/4017990.html

http://www.readersdigest.ca/travel/world/top-10-most-luxurious-

hotels-world/
http://www.philippines-hotels.ws/hotels/top10-hotels.htm