You are on page 1of 5

AKUJANJI

SAYA
PUAN .K .Mekalah
GURU M/PEL :BAHASA MALAYSIA
SJKTAMIL BANDAR SEGAMAT
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH TAMIL BANDAR SEGAMAT
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2016
KE TAHAP FOKUS KELAS

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGAN PERATUS

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)1-LULUS ____ /28 _____________


011

BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)1-Gred A ____ /28 _____________


011

BAHASA MELAYU (PENULISAN) II- LULUS ____ /28 _______________


012

BAHASA MELAYU (PENULISAN) II- Gred A ____ /28 _______________


012

Yang benar: Disaksikan oleh:

………………………… ……………………………
T.T GURU M/PEL ( GURU BESAR)
AKUJANJI
SAYA
ENCIK.S.RAMMUDO
GURU M/PEL :BAHASA TAMIL
SJKTAMIL BANDAR SEGAMAT
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH TAMIL BANDAR SEGAMAT
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2016
KE TAHAP FOKUS KELAS

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGAN PERATUS

BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)1-LULUS ____ /28 _____________


036

BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)1-Gred A ____ /28 _____________


036

BAHASA TAMIL (PENULISAN) II- LULUS ____ /28 _______________


037

BAHASA TAMIL (PENULISAN) II- Gred A ____ /28 _______________


037

Yang benar: Disaksikan oleh:

………………………… ……………………………
T.T GURU M/PEL ( GURU BESAR)
AKUJANJI
SAYA
PUAN A.SIVAGAMY
GURU M/PEL :BAHASA INGGERIS
SJKTAMIL BANDAR SEGAMAT
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH TAMIL BANDAR SEGAMAT
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2016
KE TAHAP FOKUS KELAS

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGAN PERATUS

BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)1-LULUS ____ /28 _____________


013

BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)1-Gred A ____ /28 _____________


013

BAHASA INGGERIS (PENULISAN) II- LULUS ____ /28 _______________


014

BAHASA INGGERIS (PENULISAN) II- Gred A ____ /28 _______________


014

Yang benar: Disaksikan oleh:

………………………… ……………………………
T.T GURU M/PEL ( GURU BESAR)
AKUJANJI
SAYA
PUAN .R.RADHA
GURU M/PEL :MATEMATIK
SJKTAMIL BANDAR SEGAMAT
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH TAMIL BANDAR SEGAMAT
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2016
KE TAHAP FOKUS KELAS

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGAN PERATUS

MATEMATIK1-LULUS ____ /28 _____________


035

MATEMATIK I- Gred A ____ /28 _______________


035

Yang benar: Disaksikan oleh:

………………………… ……………………………
T.T GURU M/PEL ( GURU BESAR)
AKUJANJI
SAYA
PUAN .R.TANGAM
GURU M/PEL :SAINS
SJKTAMIL BANDAR SEGAMAT
DENGAN PENUH ILTIZAM AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI HASRAT DAN CITA-CITA
SELURUH WARGA SEKOLAH TAMIL BANDAR SEGAMAT
KE ARAH KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN

UPSR 2016
KE TAHAP FOKUS KELAS

TARGET YANG INGIN DICAPAI BILANGAN PERATUS

SAINS1-LULUS ____ /28 _____________


038

SAINS 1-Gred A ____ /28 _____________


038

Yang benar: Disaksikan oleh:

………………………… ……………………………
T.T GURU M/PEL ( GURU BESAR)