Вы находитесь на странице: 1из 1

BIOKIMIA

1. Hormon apa yang dapat dihasilkan dari testis?


a. Testosteron
b. Estrogen
c. Progesterone
d. hCG
e. Adrenal
2. Berapa persen laktosa yang terkandung dalam ASI?
a. 15 %
b. 6 %
c. 20 %
d. 7 %
e. 25 %