You are on page 1of 24

Allocatie

R- ADEMHALINGS STELSEL Pictogram


R06 - ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK mastcellen
Persoon aan het hoesten
R05 - HOEST- EN VERKOUDHEIDSMIDDELEN
en thermomether
R03 - MIDDELEN VOOR OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN VAN DE
LUCHTWEGEN longen
R01 - NEUSPREPARATEN lokaal neus
R02 - OROFARYNGEALE MIDDELEN lokaal keel
R07 - OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL longen

J - ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH


GEBRUIK Pictogram
J01 - ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH
GEBRUIK bacterie
J04 - ANTIMYCOBACTERIELE MIDDELEN bacterie
J02 - ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK Schimmel (paddenstoel)
J05 - ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK Virus (HIV)
J06 - SERA EN IMMUNOGLOBULINEN antilichamen
J07 - VACCINS antilichamen

P - ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN


INSECTENWERENDE MIDDELEN Pictogram
P01 - ANTIPROTOZOAIRE MIDDELEN parasiet
P02 - ANTHELMINTHICA parasiet
P03 - ECTOPARASITICIDEN, INCL. SCABICIDEN, INSECTICIDEN EN
INSECTENW. MIDD. parasiet

B - BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN Pictogram


B02 - ANTIHEMORRAGICA Bloedvaten
B01 - ANTITHROMBOTICA Bloedvaten
B05 - BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN
PERFUSIEVLOEISTOFFEN Bloedvaten
B03 - MIDDELEN BIJ ANEMIE Bloedvaten
B06 - OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN Boedvaten
D - DERMATOLOGISCHE PREPARATEN Pictogram
D10 - ACNEPREPARATEN huid
D06- ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR
DERMATOLOGISCH GEBRUIK huid
D01 - ANTIMYCOTICA VOOR DERMATOLOGISCH
GEBRUIK huid
D04 - ANTIPRURITICA, INCL. ANTIHISTAMINICA,
ANAESTHETICA ETC... huid
D07 - DERMATOLOGISCHE CORTICOSTEROIDEN huid
D02 - EMOLLIENTIA EN PROTECTIVA huid
D09 - GEIMPREGNEERDE VERBANDMIDDELEN huid
D11 - OVERIGE DERMATOLOGICA huid
D05 - PSORIASISMIDDELEN huid
D03 - WOND- EN ULCUSMIDDELEN huid

C - HARTVAATSTELSEL Pictogram
C02 - ANTIHYPERTENSIVA hart
C07 - BETA-BLOKKERS hart
C08 - CALCIUMANTAGONISTEN hart
C01 - CARDIACA hart
C03 - DIURETICA hart
C10 - HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN hart
C09 - MIDDELEN AANGRIJPEND OP HET RENINE-
ANGIOTENSINESYSTEEM hart
C04 - PERIFERE VASODILATANTIA hart
C05 - VASOPROTECTIVA hart

A - MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING Pictogram


A14 - ANABOLICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK bodybuilder
A10 - ANTIDIABETISCHE MIDDELEN pancreas
A07 - ANTIDIARRHOICA, ANTI-
INFLAMMATOIRE/ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN darmen
A05 - GAL- EN LEVERTHERAPEUTICA lever en gal
A04 - ANTI-EMETICA EN MIDDELEN TEGEN NAUSEA maag
A09 - DIGESTIVA, ENZYMEN INBEGREPEN maag
A02 - MIDDELEN BIJ AANDOENINGEN DIE VERBAND HOUDEN
MET MAAGZUUR maag
A03 - MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE GASTRO-INTESTINALE
AANDOENINGEN maag
A06 - MIDDELEN TEGEN CONSTIPATIE maag
A16 - OVERIGE PREPARATEN I.V.M. MAAGDARMKANAAL EN
STOFWISSELING maag
A12 - MINERAALSUPPLEMENTEN steen
A01 - MONDPREPARATEN doorsnede van mond en keel
A11 - VITAMINEN vitaminen

M - SKELETSPIERSTELSEL Pictogram
M01 - ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN pijn
M04 - JICHTMIDDELEN zwelling en pijn
M02 - LOKALE MIDDELEN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSPIJN pijn
M05 - MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN BEENDERZIEKTEN bot en pijn
M09 - OVERIGE MIDDELEN VOOR AANDOENINGEN VAN HET
SKELETSPIERSTELSEL spier
M03 - SPIERRELAXANTIA spier

H - SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN,
GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD Pictogram
H05- CALCIUMREGULERENDE MIDDELEN schildklier hormoon
H02 - CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK HPA-axis
H01 - HYPOFYSE- , HYPOTHALAMUSHORMONEN EN ANALOGEN HPA-axis
H04 - PANCREASHORMONEN pancreas hormoon
H03 - SCHILDKLIER THERAPEUTICA schildklier hormoon

G - UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN Pictogram


G03 - GESLACHTSHORMONEN EN MODULATOREN VAN HET
GENITALE STELSEL geslachtshormonen
G01 - GYNECOLOGISCHE ANTIINFECTIEUZE MIDDELEN EN
ANTISEPTICA geslachtshormonen
G02 - OVERIGE GYNECOLOGISCHE MIDDELEN geslachtshormonen
G04 - UROLOGICA geslachtshormonen
N - ZENUWSTELSEL Pictogram
N02 - ANALGETICA pijn
N01 - ANESTHETICA pijn
N03 - ANTI-EPILEPTICA czs
N07 - OVERIGE MIDDELEN VOOR HET CENTRAAL
ZENUWSTELSEL czs
N04 - PARKINSONMIDDELEN czs
N06 - PSYCHOANALEPTICA czs
N05 - PSYCHOLEPTICA czs

S - ZINTUIGLIJKE ORGANEN Pictogram


S01 - MIDDELEN VOOR
OOGHEELKUNDIG GEBRUIK oog
S02- MIDDELEN VOOR
OORHEELKUNDIG GEBRUIK oor
S03 - OOG- EN OORHEELKUNDIGE
MIDDELEN oog
Identificatie

R- ademhaling stelsel

R06 - ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

https://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-mastcel-een-mastocyte-labrocyte-image39386223
R05 - HOEST- EN VERKOUDHEIDSMIDDELEN

https://healthfully.com/quick-remedy-spasmodic-cough-5286194.html

https://pixabay.com/en/thermometer-temperature-hot-scale-153138/

R03 - MIDDELEN VOOR OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN VAN DE


LUCHTWEGEN + R07 - OVERIGE MIDDELEN VOOR HET
ADEMHALINGSSTELSEL

https://www.getbodysmart.com/trachea/bronchi-location-funtion
R01 – NEUSPREPARATEN

https://www.cgtrader.com/3d-models/character/anatomy/human-nose

R02 - OROFARYNGEALE MIDDELEN

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-sore-throat-inflammation-remedy-
image10870799
http://s.doctoroz.com/styles/720x480/s3/sites/default/files/slideshow/AP_07_15_2014_593672
49_L.jpg?itok=L_ZTunJw

J - ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

J01 - ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK + J04 -


ANTIMYCOBACTERIELE MIDDELEN

http://www.ayu.nl/tutorial/wat-is-een-bacterie/
J02 - ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

http://www.clker.com/clipart-10496.html

J05 - ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

https://www.videoblocks.com/video/virus-shape-animation-levitation-3d-red-model-
sz38izsoir3pfzvk

J06 - SERA EN IMMUNOGLOBULINEN + J07 – VACCINS

http://dynelab.de/
P - ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN
INSECTENWERENDE MIDDELEN

https://www.canstockphoto.com/louse-insect-parasite-cartoon-vector-50866945.html

B - BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN

http://teachmeanatomy.info/the-basics/ultrastructure/blood-vessels/
D - DERMATOLOGISCHE PREPARATEN

https://www.dreamstime.com/stock-images-skin-layers-consist-two-superficial-epidermis-made-
epithelial-tissue-deeper-dermis-made-connective-tissue-image35208934
C – HARTVAATSTELSEL

https://dribbble.com/shots/3578595-Twitter-heart-like-animation

http://www.motionelements.com/stock-video-9483614-heart-medical-sketch-
illustration-hand-drawn-animation-transparent

A - MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING
A14 - ANABOLICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

https://creativemarket.com/in8finity/1981672-Bodybuilder-Logo

A10 - ANTIDIABETISCHE MIDDELEN


https://pancreasfoundation.org/patient-information/animated-pancreas-patient/

A07 - ANTIDIARRHOICA, ANTI-INFLAMMATOIRE/ANTIMICROBIELE


DARMMIDDELEN
https://www.darmontsteking.info/

A04 - ANTI-EMETICA EN MIDDELEN TEGEN NAUSEA A02 - MIDDELEN


BIJ AANDOENINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET MAAGZUUR A03 -
MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE GASTRO-INTESTINALE
AANDOENINGEN A06 - MIDDELEN TEGEN CONSTIPATIE A16 -
OVERIGE PREPARATEN I.V.M. MAAGDARMKANAAL EN
STOFWISSELING A09 - DIGESTIVA, ENZYMEN INBEGREPEN
A05 - GAL- EN LEVERTHERAPEUTICA

https://www.webmd.com/cancer/ss/slideshow-liver-cancer-guide
A12 - MINERAALSUPPLEMENTEN
https://br.freepik.com/vetores-gratis/gemas-de-cristal-watercolor-set_812146.htm

A01 - MONDPREPARATEN

A11 - VITAMINEN

http://sweetclipart.com/ten-capsule-pills-415
M01 - ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN

M02 - LOKALE MIDDELEN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSPIJN


https://previews.123rf.com/images/ahasoft2000/ahasoft20001709/ahasoft2000170910458/86480511-sciatica-back-
pain-rounded-icon-style-is-a-flat-sciatica-back-pain-grey-symbol-inside-light-blue-cir.jpg

M04 – JICHTMIDDELEN

https://nl.pinterest.com/pin/680676931154575265/
M05 - MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN BEENDERZIEKTEN

https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-beenderen-image7615988
M09 - OVERIGE MIDDELEN VOOR AANDOENINGEN VAN HET
SKELETSPIERSTELSEL

M03 – SPIERRELAXANTIA

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Muscle.htm

H05- CALCIUMREGULERENDE MIDDELEN

H03 - SCHILDKLIER THERAPEUTICA

https://www.dehormoonfactor.nl/vertraagde-schildklier-oorzaken-en-oplossingen
H02 - CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

H01 - HYPOFYSE- , HYPOTHALAMUSHORMONEN EN ANALOGEN

https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201510/how-big-is-your-
hippocampus-does-it-matter-yes-and-no

G - UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN

https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-icon-set-human-internal-
external-215732911
N – ZENUWSTELSEL

N02 - ANALGETICA

N01 - ANESTHETICA

N03 - ANTI-EPILEPTICA

N07 - OVERIGE MIDDELEN VOOR HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL

N04 - PARKINSONMIDDELEN

N05 - PSYCHOLEPTICA

N06 - PSYCHOANALEPTICA
S - ZINTUIGLIJKE ORGANEN

S01 - MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK

S03 – OOG- EN OORHEELKUNDIGE MIDDELEN

S02- MIDDELEN VOOR OORHEELKUNDIG GEBRUIK