Вы находитесь на странице: 1из 1

Europol este concepută ca o organizație juridică legală, cu personalitate juridică, capabilă să

încheie orice tip de contract în țările membre ale Uniunii Europene, bucurându-se de toate
drepturile și avînd toate obligațiile ce revin unei persoane juridice, din țările respective. Pentru
sediul în care activează, Europol a încheiat un acord cadru cu Regatul Olandei, iar pentru
respectarea confidențialitatii informațiilor, respectarea drepturilor privind datele personale stocate
de Interpol cu celelalte state membre.

Оценить