You are on page 1of 14

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran SAINS Kelas 1 AMANAH

Tarikh Masa 7.50 - 8.50 pagi


25/ 2/ 2018

Hari Ahad Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Standard
3.1 Benda Hidup dan benda bukan hidup.
Kandungan

Standard • 3.1.1 Membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan ciri-ciri berikut :
Pembelajaran (i) bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak.

Pada akhir PdP, murid dapat :


Objektif
• membanding dan membezakan 3/5 benda hidup dan benda bukan hidup secara bertulis.
Pembelajaran

◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint


◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP
1. Murid melihat gambar contoh benda hidup dan benda bukan hidup.
2. Murid bersoala jawab dengan guru mengenai gambar tersebut.
3. Murid secara berkumpulan dikehendaki menampal gambar benda hidup dan benda bukan hidup pada ‘buku telur’.
4. Murid menjawab latihan yang terdapat pada buku aktiviti.
5. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.
◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor
KPS ◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS
dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat
◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint
Bahan Bantu
◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
Belajar
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain

◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi


EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar
◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan
KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain
◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan
Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana perlancaran minggu anti-dadah
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran SAINS Kelas 6 AMANAH


Tarikh Masa 10.10 - 11.10 pagi
25/ 2/ 2018

Hari Ahad Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Interaksi Antara Hidupan

Standard
4.1 Interaksi antara tumbuhan.
Kandungan

Standard • 4.2.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu :
Pembelajaran • air , cahaya matahari , nutrien, ruang

Objektif Pada akhir PdP, murid dapat :


Pembelajaran • memerihalkan 2/4 faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint
◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP 1. Murid melihat gambar yang yang terdapat pada buku teks mengenai tumbesaran pokok melalui persaingan.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar yang terdapat dalam buku teks.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid membuat kesimpulan terhadap pengajaran.

◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor


KPS ◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS
dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat
◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint
Bahan Bantu
◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
Belajar
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain

◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi


EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar
◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan
KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain
◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan
Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana pertandingan esei sempena minggu anti-dadah.
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu :9 Hari : Ahad Tarikh : 25/2/2018


TAHUN/MASA
/
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA
MATA
TAN
PELAJARAN

Tahun 2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi EMK
3 Amanah Estetik Seni kreatif Seni Kreativiti, Inovasi,
Keusahawanan
11.40-12.40 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1-EK5) ,dan
petang seni 2.2.1.1 Nilai Murni.
2.1.1.1 2.2.1.2
Pendidikan 2.1.1.2 Bahan Bantu
Seni Visual 2.2.2 Proses Belajar
2.1.2 Prinsip dan Teknik 1.Contoh : hasil
Bidang : 2 Rekaan 3.2.2.1Teknik karya
Membuat 2.1.2.1 mobail 2.Media : kertas
Corak dan 2.1.2.2 lukisan, kertas
Rekaan 2.1.2.3 warna, gam,
(Lipatan dan gunting
Guntingan)
Objektif Pembelajaran: Refleksi:
Tema : Objek Pada akhir pembelajaran murid dapat: Pada akhir
Buatan 1. Memahami dan menyatakan bahasa senivisual pembelajaran:
Manusia yang ada pada corak menggunakan teknik __/__ murid dapat
lipatan dan guntingan. mencapai
Tajuk : Hiasan 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta objektif yang
Dinding proses dalam penghasilan corak lipatan dan ditetapkan
guntingan. dan __orang
Aktiviti P&P: murid yang
1. Murid melihat contoh karya pada guru. tidak menguasai
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai akan
bahasa seni visual yang ada pada contoh diberi bimbingan.
karya.
3. Murid melihat cara guru menunjukkan cara
menghasilkan corak menggunakan teknik pdp ditangguhkan
lipatan dan guntingan. kerana
4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam pertandingan
penghasilan corak lipatan dan guntingan. mewarna bagi
5. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan tahap 1 sempena
corak teknik lipatan dan guntingan. minggu anti-dadah

Penilaian P&P:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
lukisan batik menggunakan teknik resis berdasarkan
empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU 9

TARIKH 26/2/2018 (Isnin)

MASA 7.20 - 8.20 pagi

TAHUN/KELAS 1 Amanah / Bijaksana

TEMA Tanggungjawab Diri

TAJUK Tanggungjawab Diri

STANDARD 3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN • menyenaraikan 3/4 cara tanggungjawab diri secara bertulis.

AKTIVITI 1. Murid melihat contoh gambar kanak-kanak mengemas katil setiap kali
bangun dari tidur.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar tersebut.
3. Murid diberikan pelbagai jenis gambar pada kertas A4.
4. Murid dikehendaki menampal gambar tersebut pada ‘buku
tanggungjawab diri.’
5. Murid diberikan lembaran kerja.
6. Murid berbincang lembaran kerja tersebut dengan guru.
7. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

PENGISIAN i. Ilmu : Pendidikan Moral


KURIKULUM ii. EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahanan dan nilai murni.

BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja


MENGAJAR

PENILAIAN/ Soalan ( Lisan dan bertulis)


PENTAKSIRAN

LATIHAN
PENGUKUHAN

REFLEKSI/IMPA pdp ditanggunhkan kerana acara sebelum sukan diadakan.


K
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Tarikh 26/2/2018 (Isnin)

Kelas 2 Bijaksana

Masa 11.10 - 11.40 pagi

Tema Pusing Gasing Pusing

Fokus Pic

Standard Kandungan 2.2 Kemahiran Seni Muzik

2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo.


Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Objektif Pembelajaran
1. bernyanyi mengikut tempo yang betul.

1. Murid mendengar vokal Pusing Gasing Pusing


2. Murid mendengar penerangan guru mengenai tempo. (tempo lambat dan
Aktiviti tempo cepat)
3. Murid menyanyikan lagu Pusing Gasing Pusing berdasarkan tempo yang
betul.
4. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM CD 1
Track 01 : Pusing Gasing Pusing (vokal)

Penilaian P&P murid dapat bernyanyi mengikut tempo yang betul.

Pada akhir pengajaran;

____15 /17__ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _2/17_____
Refleksi
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.
Kehadiran : 17/20

PdP ditunda kerana…………………………………………............................................


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu :9 Hari : Isnin Tarikh : 26/2/2018

TAHUN/MASA/
MATA STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA
PELAJARAN TAN

Tahun 4 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi 1.3 Ekspresi EMK


Amanah Estetik Seni kreatif Kreativiti, Inovasi,
Keusahawanan
12.10 - 1.10 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media 1.3.1 (EK1-EK5) ,dan
petang seni 1.2.1.1 1.3.2 Nilai Murni.
1.1.1.1 1.2.1.2 1.3.3
Pendidikan 1.1.1.2 Bahan Bantu
Seni Visual 1.1.1.3 1.2.2 Proses Belajar
dan Teknik 1.Contoh : hasil
Bidang :1 1.1.2 Prinsip 1.2.2.1Teknik gambar gososkan
Menggambar Rekaan resis 2.Media : kertas
1.1.2.1 lukisan, gambar
Tema : Alam 1.1.2.2 gaiwan, krayon
Semulajadi Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Tajuk : Haiwan 1. Mengenal, memahami dan menyatkan bahasa seni Refleksi:
visual yang ada pada corak gosokan. Pada akhir
2. Mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual , pembelajaran:
media serta proses dan teknik dalam gambar __/__ murid dapat
teknik gosokan. mencapai
3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahamanbahasa objektif yang
seni visual , media serta proses dan teknik dalam ditetapkan
penghasilan corak batik. dan __orang
murid yang
Aktiviti P&P: tidak menguasai
1 Murid melihat gambar teknik gosokan dan bersoal akan
jawab dengan guru mengenai kesan gosoakan diberi bimbingan.
pada permukaan yang berbeza.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai pdp
bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ditangguhakan
karya. kerana
3. Murid melihat tunjuk cara penghasilan gambar pertandingan
menggunakan teknik gosoakan dan meneroka melukis poster
media untuk menghasilan gambar teknik sempena minggu
gosokan.. anti dadah
3.Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dalam
penghasilan gambar.
4. Murid menghasilkan gambar haiwan teknik
gosoakan pada pelbagai permukaan mengikut
kreativiti masing-maisng.
Penilaian P&P:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
lukisan batik menggunakan teknik gosokan berdasarkan
tiga Standard Kandungan.
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran SAINS Kelas 6 AMANAH

Tarikh Masa 10.10 - 11.10 pagi


27/ 2/ 2018

Hari Selasa Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Interaksi Antara Hidupan

Standard
4.1 Interaksi antara tumbuhan.
Kandungan

Standard • 4.2.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu :
Pembelajaran • air , cahaya matahari , nutrien, ruang

Objektif Pada akhir PdP, murid dapat :


Pembelajaran • memerihalkan 2/4 faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint
◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP 1. Murid melihat gambar yang yang terdapat pada buku teks mengenai tumbesaran pokok melalui persaingan.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar yang terdapat dalam buku teks.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid membuat kesimpulan terhadap pengajaran.

◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor


KPS ◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS
dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat
◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint
Bahan Bantu
◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
Belajar
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain

◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi


EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar

◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan


KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain
◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan
Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek
◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana acara sebelum sukan.
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 9

TARIKH 27/2/2018 (Selasa)

MASA 10.10 -11.10 pagi

TAHUN/KELAS 1 Amanah / Bijaksana

TEMA Tanggungjawab Diri

TAJUK Tanggungjawab Diri

STANDARD 3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN • menyenaraikan 3/4 cara tanggungjawab diri secara bertulis.

AKTIVITI 1. Murid melihat contoh gambar kanak-kanak mengemas katil setiap kali
bangun dari tidur.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar tersebut.
3. Murid diberikan pelbagai jenis gambar pada kertas A4.
4. Murid dikehendaki menampal gambar tersebut pada ‘buku
tanggungjawab diri.’
5. Murid diberikan lembaran kerja.
6. Murid berbincang lembaran kerja tersebut dengan guru.
7. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

PENGISIAN i. Ilmu : Pendidikan Moral


KURIKULUM ii. EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahanan dan nilai murni.

BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja


MENGAJAR

PENILAIAN/ Soalan ( Lisan dan bertulis)


PENTAKSIRAN

LATIHAN Lembaran kerja


PENGUKUHAN
REFLEKSI/IMPA
K pdp dibaawa pada masa hadapan kerana masa yang tidak mencukupi
kerana adanya acara sebelum sukan.

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran SAINS Kelas 2 BIJAKSANA

Tarikh Masa 11.10-12.10 petang


27/ 2/ 2018

Hari Selasa Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Manusia

Standard
3.1 Pembiakan dan tumbesaran
Kandungan

Standard • 3.1.4, 3.1.5


Pembelajaran
Objektif Pada akhir PdP, murid dapat :
Pembelajaran • Memerihalkan bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu, bapa atau keturunan secara lisan.
• Memberi 2/3 contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa atau keturunan seperti wana kulit, warna mata,
◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint
◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP
1. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai ciri mana yang mereka warisi.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai anak mewarisi daripada ibu bapa atau keturunan.
3. Murid secara berkumpulan membuat peta ‘i- think’.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor


◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
KPS ◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
KMS peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat
◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint
Bahan Bantu ◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
Belajar ◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain

◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi


EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar

◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan


KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain
◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan
Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana menjadi hakim bagi sajak bagi program minggu anti-dadah
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran SAINS Kelas 1 AMANAH

Tarikh Masa 8.20 - 8.50 pagi


28/ 2/ 2018

Hari Rabu Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Standard
3.1 Benda Hidup dan benda bukan hidup.
Kandungan

Standard • 3.1.1 Membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan ciri-ciri berikut :
Pembelajaran (i) bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak.

Pada akhir PdP, murid dapat :


Objektif
• membanding dan membezakan 3/5 benda hidup dan benda bukan hidup secara bertulis.
Pembelajaran

◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint


◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP
1. Murid melihat gambar contoh benda hidup dan benda bukan hidup.
2. Murid bersoala jawab dengan guru mengenai gambar tersebut.
3. Murid secara berkumpulan dikehendaki menampal gambar benda hidup dan benda bukan hidup pada ‘buku telur’.
4. Murid menjawab latihan yang terdapat pada buku aktiviti.
5. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.
◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor
KPS ◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat

Bahan Bantu ◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint


Belajar ◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain

◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi


EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar
◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan
KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain
◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan
Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek
◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana…………………………..
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 28/2/2018 (Rabu)

Kelas 2 Amanah

Masa 9.20 - 9.50 pagi

Tema Pusing Gasingku Pusing

Fokus Bunyi di Sekeliling Kita

Standard Kandungan 3.2 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.


Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Objektif Pembelajaran 1. menghasilkan 1 alat muzik menggunakan bahan improvisasi secara
berkumpulan.

1. Murid mendengar vokal Pusing Gasing Pusing


2. Murid mendengar penerangan guru mengenai tempo. (tempo lambat
dan tempo cepat)
3. Murid menyanyikan lagu Pusing Gasing Pusing berdasarkan tempo
Aktiviti yang betul.
4. Murid secara berkumpulan dikehendaki menghasilkan 1 alat muzik
menggunakan bahan improvisasi dengan bimbingan guru.
5. Murid menggunakan bahan tersebut diiringi dengan vokal Pusing
Gasing Pusing.

EMK Kreatif dan Inovatif

CD 1
BBM
Track 01 : Pusing Gasing Pusing (vokal)

Penilaian P&P menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.


Pada akhir pengajaran;

__15/17____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ___2/17___


Refleksi
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.
Kehadiran : 17/21

PdP ditunda kerana…………………………………………............................................


………………………………………………………………………………………………………

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran SAINS Kelas 2 BIJAKSANA

Tarikh Masa 7.50-8.50 pagi


1/3/ 2018

Hari Khamis Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Manusia

Standard
3.1 Pembiakan dan tumbesaran
Kandungan

Standard • 3.1.4, 3.1.5


Pembelajaran
Objektif Pada akhir PdP, murid dapat :
Pembelajaran • Memerihalkan bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu, bapa atau keturunan secara lisan.
• Memberi 2/3 contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa atau keturunan seperti wana kulit, warna mata,
◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint
◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi
Aktiviti PdP
1. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai ciri mana yang mereka warisi.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai anak mewarisi daripada ibu bapa atau keturunan.
3. Murid secara berkumpulan membuat peta ‘i- think’.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor


◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
KPS ◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat

◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint


Bahan Bantu ◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
Belajar
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain
◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi
EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar

◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan


KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain

◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan


Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana…………………………..
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 9

TARIKH 1/3/2018 (Khamis)

MASA 11.10 -12.10 tengah hari

TAHUN/KELAS 1 Amanah / Bijaksana

TEMA Tanggungjawab Diri

TAJUK Tanggungjawab Diri

STANDARD 3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN • menyenaraikan 3/4 cara tanggungjawab diri secara bertulis.

AKTIVITI 1. Murid melihat contoh gambar kanak-kanak mengemas katil setiap kali
bangun dari tidur.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar tersebut.
3. Murid diberikan pelbagai jenis gambar pada kertas A4.
4. Murid dikehendaki menampal gambar tersebut pada ‘buku
tanggungjawab diri.’
5. Murid diberikan lembaran kerja.
6. Murid berbincang lembaran kerja tersebut dengan guru.
7. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

PENGISIAN i. Ilmu : Pendidikan Moral


KURIKULUM ii. EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahanan dan nilai murni.

BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja


MENGAJAR

PENILAIAN/ Soalan ( Lisan dan bertulis)


PENTAKSIRAN
LATIHAN Lembaran kerja
PENGUKUHAN

REFLEKSI/IMPA
K