You are on page 1of 1

De keukentafel

Politiek leidt tot vermakelijke tegenstellingen. De ene helft van


de Nederlanders zegt: ‘Politici doen zo weinig, het is een wonder
dat er nog zoveel goed gaat in Nederland.’ De andere helft
beweert: ‘Politici zijn zo bemoeizuchtig, het is een wonder dat er
nog zoveel goed gaat in Nederland.’ Het grappige is: beide zijn
waar. Hoe dit kan? Welnu, het zelforganiserend vermogen van de
samenleving is veel groter dan het vermogen van de politiek om
daaraan toe of af te doen. De belangrijkste beslissingen in dit
land worden niet genomen aan de statige, ovalen tafel in de
Trêveszaal, maar bij u thuis aan de keukentafel.

Ongeacht hoe druk we het hebben, de meeste van ons komen


iedere dag bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd, met gezin,
familie of vrienden. Samen neem je de dag met elkaar door en
informeer je naar elkaars wederwaardigheden. Of je
bediscussieert samen het nieuws. Ook hak je samen de knoop
door waar het geld naartoe gaat, hoe zoonlief van zijn verslaving
afkomt en wanneer er tijd vrijgemaakt wordt voor
vrijwilligerswerk. Soms loopt dit uit op ruzie, die hopelijk snel
weer bijgelegd wordt.

Met andere woorden, aan de keukentafel vind je de samenleving


in het klein. De huiselijke sfeer vormt zowel een bron van
stabiliteit en geborgenheid als een bron van gestage verandering,
waarbij het element van traditie onmisbaar is voor een goede
balans tussen die twee. Aan de keukentafel komen gezin, normen
en waarden, privaat initiatief en verantwoordelijkheidsbesef –
de vier hoekstenen van de samenleving – tot bloei. In ons
burgerlijke landje zijn deze hoekstenen gelukkig stevig
verankerd, zodat het nog altijd erg goed gaat met Nederland.

Alle reden dus om ons wat minder druk te maken om de Haagse


sores en tijd vrij te maken voor elkaar. Zoals het nuchtere
Hollanders betaamt!

Paul Schenderling
Vice-voorzitter CDJA