Вы находитесь на странице: 1из 2

Utilaje de bază pentru fabricație:

Cuptoare, mixer, amestecator,

PROIECT
mașină de foietaj, dospitor,
si alte utilaje pentru fabricarea
produselor de panificatie

DATE DE CONTACT: "NON SOLO PANE"


Procurări, instalări/reparație utilaje
și consultare la distanță: 

CLAUDIO LI CALZI
Tel.: +373 62004290
E-mail: nonsolopane.md@gmail.com

Pentru înscriere la cursuri:

OXANA CAZACU,
șef secție cooperare și atragerea
investițiilor

ANGELINA PLOP,
specialist în cooperare și atragerea
inițiat și implementat de
investițiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Sud ALBINO IRALI


Republica Moldova, MD-4101
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12 CLAUDIO LI CALZI
Tel.: +373 241 2 11 51
Fax: +373 241 2 62 86 în colaborare cu
E-mail: adrsud@gmail.com
www.adrsud.md ADR Sud
facebok.com: ADR Sud
Denumirea proiectului: ”Non Solo Pane” CURSURI BRUTAR-PATISER- Durata cursului general:

Detalii despre proiect: PREPARATOR PRODUSE FAINOASE — 3 săptămâni, inclusiv zilele de sâmbătă.

Proiectul «Non Solo Pane» vizează


Durata cursurilor specializate (pizza/patiserie):
desfășurarea cursurilor de formare
profesională în domeniile: brutărie și
patiserie în Republica Moldova cu aplicarea — 2 săptămâni.
metodologiei de instruire în stil italian.
Instruirile vor fi desfășurate de către Beneficiari ai cursurilor:
profesorul italian, Giovanni Meli, care are o Bărbați/Femei
experienta de 25 de ani în domeniul brutăriei Persoane cu vîrsta mai mare de 16 ani.
și 20 de ani în invățămîntul profesional din
regiunea Novara.

Scopul proiectului:

De a instrui tineri și alte


categorii de persoane Programul cursului de bază:
cointeresate din
Regiunea de Dezvoltare – Aprecierea valorii nutritive a alimentelor;
Sud în domeniile – Pregătirea materiilor prime și auxiliare;
brutărie și patiserie, cu – Prepararea tipurilor de aluat pentru
aplicarea metodologiei  obținerea produselor de patiserie; Echipa proiectului:
de fabricație în stil – Prepararea semipreparatelor folosite în
ALBINO IRALI - antreprenor
italian. patiserie;
italian, locuiește în orașul
– Prepararea aluaturilor pentru produse
Obiectivele proiectului: Verbania din regiunea
făinoase; Piemonte (Nordul Italiei). De
– Prelucrarea aluaturilor pentru obținerea 40 de ani se ocupă cu
1. De a forma profesioniști cu calificare înaltă produselor de patiserie; construirea, montarea și
pentru abgajatorii locali și internaționali,  de a – Prelucrarea aluaturilor pentru fabricarea vînzarea cuptoarelor electrice
informa noii antreprenori din acest domeniu produselor făinoase; de orice dimensiune pentru
privind posibilități de finantare pentru obtinerea - Noțiuni teoretice și practice în manipulare brutării, pizzerii, restaurante
utilajului necesar în desfășurarea actvității. aluaturi și drojdii.
și patiserii, și alte
2. Creșterea competitivității economice a echipamente și accesorii
– Coacerea și uscarea produselor de panificație
Regiunii de Dezvoltare Sud prin consolidarea pentru brutării.
capacităților antreprenoriale și profesionale în CLAUDIO LI CALZI - italian din Novara.
Din 2006 business consultant pentru investitori
domeniul brutărie și patiserie.
italieni în România și Republica Moldova.
Pînă în 2014 a fost consilier local și consilier regional
Proiectul este implementat de Agenția de în regiunea Novara (Italia).
Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Fondator și administrator unic al societății Green
compania "Green Projects" SRL. Projects SRL.

Оценить