You are on page 1of 9

Cuvinte care înfloresc inimi

PROIECT EDUCAŢIONAL
ANUL ŞCOLAR 2011-2012

MOTTO
„Educaţia este un vaccin contra violenţei” E.J.Olmos

Titlul proiectului:Copilărie fără violenţă


Ctegoria în care se încadrează: Cetăţenie democratică

Argument:
Cauze multiple( neglijarea copiilor, lipsa de informaţie, agresiunea mijloacelor mass-media, plecarea
părinţilor la muncă în străinătate etc.) conduc la creşterea cazurilor de violenţă din şcoli. Complexitatea
fenomenului ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în şcoală, ci şi despre violenţă în general,
dat fiind că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul
ia primul contact cu violenţa în cadrul familiei sale, extinzând apoi comportamentele violente asupra
altor persoane din mediul extrafamilial. Pe de altă parte, comportamentele violente învăţate în mediul
extrafamilial se răsfrâng asupra membrilor familiei.
Proiectul nostru işi propune să organizeze activităţi educative cu elevii claselor întâi şi a doua şi cu
părinţii acestora în vedere prevenirii şi diminuării cazurilor de violenţă în rândul copiilor, să consilieze
atât copiii, cât si familiile acestora şi să promoveze comportamentele nonviolente.

Scopul proiectului:
Prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei din şcoală prin activităţi specifice vârstei şcolare mici,
conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi acceptare
Obiective:
1.Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală2. Identificarea şi împărtăşirea emoţiilor în
timpul lucrului3. Rreglarea emoţiilor şi a comportamentului în situaţii problemă4.Consolidarea
deprinderilor de comportare civilizată în grup şi în afara grupului5.Formarea de aptitudini şi atitudini
morale în spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei în grup
6.Iidentificarea corectă a emoţiilor şi asocierea acestora cu diferitele contexte
7.Cultivarea unui comportament model în rândul elevilor mici prin promovarea bunelor practici de
prevenire a violenţei
8. Recunoaşterea emoţiilor pe baza componentei nonverbale: expresie facială şi postură
9.Valorificarea comportamentelor pozitive în relaţiile copil-copil, copil- adult11.Dezvoltarea capacităţii
de relaţionare în grup, în situaţii concrete, în mediul şcolar;
12. Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea paşnică a conflictelor

Coordonatori: prof.Cerşemba Elena


prof.înv. primar înv. Ida Ştefana
Echipa proiectului:
prof. psiholog Batiste Jenica
înv. Bădilaş Paula
prof.înv. primar Damianov Victoriţa
înv. Cotună Mariana

1
prof. înv. primar Ariton Mihaela
înv. Mihalcea Nina
înv. Gheorghe Maria

Grupul ţintă:Elevii claselor I şi a II-a ai Şcolii nr.12 Tulcea


Durata proiectului :Proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar 2011-2012, în perioada octombrie
2011- iunie 2012
Beneficiari direcţi: elevii şcolii
Beneficiari indirecţi: părinţii, profesorii, comunitatea
Parteneri:PărinţiiBiserica
Resurse:
Umane: elevii claselor intâi şi a doua, părinţi, cadre didactice, psiholog, preot
Materiale: consumabile, copiator, computer, videoproiector, filme educaţionale, chestionare, afişe,
panou expozitv
Rezultate aşteptate:
-conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă-formarea unei atitudini pozitive
faţă de colegi/adulţi-diminuarea numărului cazurilor de agresivitate din şcoală
-implicarea părinţilor în activitatea de combatere a violenţei din şcoală şi din afara ei
Modalităţi de evaluare:-observarea sistematică-produsele rezultate în urma activităţilor
desfăşurate(desene, postere, pliante,panou,afişe)-chesionare-diplome

r. Obiectiv Activitatea Perioada Responsabil


Crt.

1. Formarea unui stil pozitiv de relaţionare Urmăm un model, 0ctombrie Prof. înv.primar
interpersonală suntem un model 2011 Dmianov Victoriţa

2. Identificarea şi împărtăşirea emoţiilor în Curcubeul prieteniei 0ctombrie Prof.psiholog


timpul lucrului 2011 Batiste Jenica
Noiembrie
2011

3. Rreglarea emoţiilor şi a comportamentului în Poveste raţională 0ctombrie Prof.psiholog


situaţii problemă „Veveriţele Maşa, 2011 Batiste Jenica
Daşa şi Saşa” de Noiembrie
Virginia Waters 2011

4. Consolidarea deprinderilor de comportare Cuvinte care înfloresc Noiembrie Înv. Bădilaş Paula
civilizată în grup şi în afara grupului inimi 2011

5. Formarea de aptitudini şi atitudini morale în Un gând bun, o vorbă Decembrie Înv. Mihalcea Nina
spiritul prevenirii şi înlăturării violenţei în bună, o faptă bună 2011
grup

6. Iidentificarea corectă a emoţiilor şi asocierea Roata emoţiilor Ianuarie Prof. psiholog


acestora cu diferitele contexte Februarie Batiste Jenica

2
7. Cultivarea unui comportament model în Alfabetul nonviolenţei Februarie Înv. Cotună
rândul elevilor mici prin promovarea bunelor 2012 Mariana
practici de prevenire a violenţei

8. Recunoaşterea emoţiilor pe baza Emoţiile mele Ianuarie Prof. psiholog


componentei nonverbale: expresie facială şi Februarie Batiste Jenica
postură

9. Valorificarea comportamentelor pozitive în De la vorbă, la faptă Martie 2012 Prof. înv.primar


relaţiile copil-copil, copil- adult Ida Ştefana

10. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în grup, Mesaje călătoare Aprilie 2012 Prof. înv.primar
în situaţii concrete, în mediul şcolar Ariton Mihaela

11. Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea paşnică Nu numai la şcoală Mai 2012 Înv. Gheorghe
a conflictelor Maria

12 Evaluarea proiectului Iunie 2012 Responsabili


proiect

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

ACTIVITATEA NR. 1

„Dacă altul se poartă josnic, tu fii demn!


Dacă altul te tratează urât, tu fii bun1
Dacă altul îţi face rău, tu ai răbdare.
Căci D-zeu plăteşte fiecăruia după fapte!”
( G.Washington)
Titlul activităţii: Urmăm un model, suntem un model
Perioada de desfăşurare: octombrie 2011
Locul desfăşurării: sala de clasă, sala multimedia
Participanţi: -elevii clase a II-a B
-părinţii elevilor
-reprezentanţi ai Poliţiei locale
-elevii de la clasa paralelă
Responsabil: Damianov Victoriţa, prof. înv. primar
Descrierea activităţii:
Experienţa de până acum ne arată că violenţa în rândul celor mici este o realitate care poate fi redusă,
într-o măsură semnificativă, în manifestări pe care le putem numi acceptabile. Energia elevilor poate fi
canalizată pe teritoriul unor activităţi cu încărcătură exclusiv educativă.
Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală, şi nu numai, trebuie mai
întâi să clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi, în final, să fie
concepute măsurile de prevenire şi combatere.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect vor avea impact asupra întregii comunităţi şi vor avea în
vedere formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală. Elevii vor identifica relaţia dintre
comportamentul lor şi comportamentul celor din jur.Va trebui ca ei să identifice comportamentul

3
adecvat în relaţiile interpersonale şi să interiorizeze acest tip de comportament. Elevii şi părinţii vor
înţelege importanţa păstrării unui climat armonios, bazat pe încredere, toleranţă, respect şi
corectitudine.
Teme:
-Priveşte-ţi sinele! Bine sau rău?
-chestionare.- 10 X 2011
-Sunteţi un model pentru copiii dumneavoastră?
-chestionare pentru părinţi- 10 X 2011
-Colegul meu- prietenul meu cel mai bun(chipuri în oglindă)
- 13 X 2011
-Aşa da, aşa nu!
-joc de rol, concurs de desene- 20 X 2011
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Rezultate aşteptate în urma derulării proiectului se pot grupa în următoarele categorii:
-Modificări în comportamentul elevilor
-Modificări în comportamentul părinţilor (în relaţia cu proprii lor copii)
Metode utilizate: brainstorming-ul, problematizarea, jocul de rol
Modalităţi de evaluare:
-chestionarul Ghid de interviu pentru părinţi
-chestionar pentru elevi: Bine sau rău?
-masa rotundă Casa celor 1000 de oglinzi
-jocul de rol, lectura, munca în echipă
ACTIVITATEA NR. 2
Titlul activităţii: Curcubeul prieteniei
Perioada de desfăşurare: octombrie-noiembrie 2011
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevii claselor întâi
Responsabil: Prof. psiholog Batiste Jenica
Obiective:

 Să exprime preferinţa pentru o culoare

 Să se accepte la colorarea benzilor de hârtie

 Să asambleze curcubeul

 Să împărtăşească emoţiile şi dificultăţile în timpul lucrului

Descrierea activităţii:
1.Prezentare”Curcubeul prieteniei”.
2.Gruparea copiilor după culoarea preferată.
3.Colorarea unor benzi în grup mic.
4.Asamblarea curcubeului
Beneficiari: Elevii claselor IA, IB, IC, ID, IE
Modalităţi de evaluare: Discuţie despre cum s-au simţit când au lucrat împreună, ce dificultăţi au
întâmpinat

4
ACTIVITATEA NR. 3
Titlul activităţii: Poveste raţională „Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa” de Virginia Waters
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2011
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevii claselor a doua
Responsabil: Prof. psiholog Batiste Jenica
Obiective:

 să identifice reacţiile emoţionale ale personajelor din poveste de pe harta emoţiilor

 să exprime non-verbal emoţiile

 să mimeze emoţiile identificate

 să-şi regleze emoţiile şi comportamentul în situaţii problemă

Descrierea activităţii:
1.Se lecturează povestea.
2.Se discută modul de reacţie a celor trei veveriţe faţă de aceeaşi situaţie.
3. Se realizează Harta emoţiilor
4. Elevii sunt solicitaţi să prezinte cum se comportă când au de rezolvat o problemă, ce emoţii simt într-o
astfel de situaţie
Beneficiari: Elevii claselor a II-a A, a II-a B
Modalităţi de evaluare: Grafic ”Cu ce personaj din poveste mă asemăn, când am o problemă?”(furie,
supărare, gândirea raţională)
ACTIVITATEA NR. 4
Titlul activităţii: Cuvinte care înfloresc inimi
Perioada de desfăşurare: oct. 2011- mai 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
sala de spectacol
diverse spaţii de joacă
Participanţi: elevii clasei II A
părinţii
Responsabil: înv.Bădilaş Paula
Descrierea activităţii: Colectivul clasei va fi împărţit în trei grupe. În prima activitate vor fi identificate
cuvinte care „înfloresc inimi”(prietenie, adevăr, punctualitate, respect, fapte bune) şi care vor fi aplicate
sub forma unor jetoane pe un panou din clasă. Prin activităţi variate( lecturi, concursuri, vizite, excursii,
învăţarea de cântece) se va urmări formarea de comportamente adecvate pentru situaţii diverse.
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare: -realizarea unui Jurnal al clasei
-acordarea de diplome
ACTIVITATEA NR. 5

Titlul activităţii: Un gând bun, o vorbă bună, o faptă bună


Perioada de desfăşurare: octombrie-decembrie 2011
Locul desfăşurării: sala de clasă, curtea şcolii

5
Participanţi: elevii clase I D
părinţii elevilor
Responsabil: înv.Mihalcea Nina
Descrierea activităţii: Pe un panou din clasă, elevii vor pune în dreptul numelui colegului care va va rosti
o vorbă bună, va avea un gând bun sau va face o faptă bună un carton roşu la sfârşitul fiacărei zile.
Săptămânal se va face o evaluare, evidenţiind exemplele de bună purtare.
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare: Acordarea de diplome elvilor
Acordarea de diplome copil/părinte în cadrul în cadrul unei şedinţe comune

ACTIVITATEA NR. 6
Titlul activităţii: „Roata emoţiilor”
Perioada de desfăşurare: ianuarie-februarie 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevii claselor întâi
Responsabil: Prof. psiholog Batiste Jenica
Obiective:

 să achiziţioneze cuvinte care denumesc emoţii

 Să să identifice corect emoţiile

 Să asocieze emoţiile diferitelor contexte

Descrierea activităţii:
1.Se prezintă „Roata emoţiilor”şi modul cum se vor juca cu aceasta. Un elev învârte roata, acul ataşat se
va opri la o emoţie, pentru care trebuie să ofere un exemplu de situaţie din viaţa lui şi să exprime ce a
însemnat acel moment pentru el. Colegii sunt solicitaţi să spună cum s-ar simţi ei într-o astfel de situaţie.
Situaţiile şi emoţiile trăite sunt notate pe tablă.
2.Se dau exemple de emoţii (frica, tristeţea, furia), iar elevii vor da exemple de situaţii în care au trăit
emoţia respectivă.
Beneficiari: Elevii claselor IA, IB, IC, ID, IE
Modalităţi de evaluare: Exerciţiu”Cum mă simt?”-să aleagă o imagine cu una din emoţiile de bază şi să o
aşeze în dreptul numelui.

ACTIVITATEA NR.7

Titlul activităţii: Alfabetul nonviolenţei


Perioada de desfăşurare: februarie 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevii clasei I B
părinţii
Responsabil: Cotună Mariana
Descrierea activităţii: Sub deviza „Impune reguli clare şi limite potrivite vârstei”, elevii vor afla exact ce
aşteptăm de la ei şi care sunt consecinţele unui comportament inadecvat, precum şi modalităţi de
6
gestionare a situaţiilor concrete de violenţă.
Activitatea se va desfăşura pe ateliere de lucru constituite din elevi şi părinţi.
Primul atelier va realiza “Copacul speranţei” (frunze galbene –trăsături morale negative;Frunze verzi-
trăsături morale pozitive)
Al doilea atelier va realiza desene illustrative ale calităţilor unei personae (de la A la Z). Cele două
ateliere reunite- “Inocenţă fără violenţă”
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare: -expoziţii de desene
-analiza activităţii atelierelor
-realizarea posterului
-catalog de impresii pentru părinţi
-diplome
ACTIVITATEA NR.8
Titlul activităţii: Emoţiile mele
Perioada de desfăşurare: ianuarie-februarie 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: elevii claselor a doua
Responsabil: Prof. psiholog Batiste Jenica
Obiective:

 Să recunoască emoţiile pe baza componentei nonverbale: expresie facială şi postură

 Să identifice cauza emoţiilor

 Să exprime în scris contextul când apare o emoţie

Descrierea activităţii:
1.Se prezintă nişte cartonaşe cu câte o situaţie. Elevii voluntari trag câte un cartonaş, ies din clasă, citesc
situaţia şi pe rând, o mimează . Colegii trebuie să ghicească emoţiile.
2.Fişă de lucru”Despre emoţiile mele”- să completeze propoziţiile despre emoţii
3.Elevii sunt solicitaţi să împărtăşească un răspuns din fişa lor, pentru a observa că aceleaşi emoţii apar
în contexte diferite.
Beneficiari: Elevii claselor a II-a A,a II-a B,
Modalităţi de evaluare: „Plus şi minus”-să noteze o emoţie pozitivă şi una negativă
ACTIVITATEA NR. 9
Titlul activităţii: De la vorbă, la faptă
Perioada de desfăşurare: martie 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă,
Participanţi: elevii clasei I A, părinţi, preot
Responsabil: prof.pentru înv. primar, Ida Ştefana
Descrierea activităţii:
O analiză a formelor de violenţă care există între elevi în şcoli arată că cea mai curentă este violenţa
verbală. Această formă de violenţă constă în ofensarea sau insultarea camarazilor şi, mult mai puţin, în
răspândirea minciunilor sau bârfelor. Formele pe care le poate lua sunt: poreclire, tachinare, imitare în
scop denigrator, insulte, ridiculizarea aspectului fi zic etc. În multe cazuri, violenţa verbală declanşează
7
fenomene de violenţă fizică. Având în vedere faptul că la elevii la vârsta şcolară mică, caracterul nu este
suficient de elaborat sub raportul unificării cuvântului cu fapta, se va urmări conştientizarea importanţei
pe care o au cuvintele în viaţa noastră şi a legăturii dinte cuvânt şi faptă.
Prin activităţi accesibile(lecturi, desene, cântece, dramatizări, elevii vor şi obişnuiţi să gestioneze
situaţiile conflictuale, să-şi controleze emoţiile, să manifeste toleraţă şi să utilizeze un limbaj adecvat în
relaşiile cu ceilalţi.
Teme:
Ziua complimentelor „Cuvântul magic” (pe foi de flipchart, elevii/clasele îşi adresează complimente)
15 minute de educţie civică săptămânal(valorificarea situaţiilor concrete din clasă, şcoală, dezbaterea
cazurilor de indisciplină)
Vorba dulce, mult aduce(întâlnire cu un preot)
Ce culori au cuvintele?(relizarea de desene)
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare:
-observarea sistematică
-expoziţie de desene
-realizarea unui poster
-relizarea unui panou expozitiv
ACTIVITATEA NR.10

Titlul activităţii: Mesaje călătoare


Perioada de desfăşurare: aprilie 2012
Locul desfăşurării: Sala de clasă
Participanţi: -elevii clasei I C
- părinţii elevilor
-elevii claselor I şi a II-a din Şcoala nr. 12
Responsabil: Ariton Mihaela, prof. pentru învăţământul primar
Descrierea activităţii: Elevii îşi vor inmâna mesaje şi desene cu exemple de bună purtare în diverse
situaţii ( la şcoală, acasă, în relaţia cu părinţii, colegii sau profesorii). Activitatea se va desfăşura pentru
început cu elevii clasei I C, apoi se va extinde la celelalte clase întâi şi a doua din şcoală.
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare: acordarea de diplome
ACTIVITATEA NR.11

Titlul activităţii: Nu numai la şcoală


Perioada de desfăşurare: mai 2012
Locul desfăşurării: sala de clasă,
Participanţi: elevii clasei I E părinţi
Responsabil: Gheorhe Maria
Teme: -Imi poti spune ce este violenta?-Prezentare power point
-Cuvinte care infloresc
-Asa da !Asa nu!-joc de rol
Descrierea activităţii:
1.Se va prezenta un film educativ, se vor purta discuţii, după care elevii vor reliza desene cu tema Stop
violenţa!
Desenele cele mai reuşite ,vor fi premiate.

8
2. Se va citi povestea Casa celor 1000 de ogliniz.După înţelegerea, mesajului copiii împărţiţi pe echipe
vor alege din coşulet câte 10 cartonaşe cu cuvinte sugestive cu care vor realiza o poveste care înfloreşte
inimile noastre.Cel mai frumos basm va fi premiat şi afişat în sala de clasă.
3. Copiii împreună cu părinţii vor interpreta roluri pe baza unui scenariu pe care îl extrag dintr-un
coşuleţ. Ceilalţi identifică comportamentele pozitive sau negative şi le corectează pe cele
necorespunzătoare.
Beneficiari: elevii, părinţii, şcoala
Modalităţi de evaluare:
-joc de rol
-conversaţia
-expoziţie de desene
ACTIVITATEA NR.12
Titlul activităţii:Diseminare proiect
Perioada de desfăşurare: iunie 2012
Locul desfăşurării: şcoală
Participanţi : cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii:Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unei întâlniri la care participă
elevi, părinţi, cadre didactice.
Beneficiari: elevi, cadre didactice şi părinţi.
Modalităţi de evaluare: raport final