Вы находитесь на странице: 1из 1

1.

Gurdwara Patna Sahib (Akal Takht)

Aurangabad Road, Mithapur

Farm Area, Mithapur, Haji Ganj,

Patna, Bihar 800001, India

+91 612 264 1821

2. Gurdwara Handi Sahib

Awasthi Ghat,

Danapur Nizamat,

Patna, Bihar 800012, India

+91 89697 97935

3. Gurdwara Bal Leela Sahib

Haji Ganj, Near Mangal Talab,

Lal Imli, Haji Ganj,

Patna, Bihar 800008, India

+91 97714 80317


4. Gurdwara Sri Kangan Ghat Sahib

Haji Ganj,

Patna, Bihar 800008, India