Вы находитесь на странице: 1из 6

Proiect de Actiune

''Salvati planeta!''

Obiectul:Biolog
ia
Poluarea reprezintă contaminarea mediului оnconjurător cu
materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea
vietii sau functia naturală a ecosistemelor. Ne trezim in fiecare
dimineată, plecam cu masina, dar nu ne gandim niciodata
daca actiunile noastre afecteaza intr-un fel sau altul mediul
inconjurator.Pamantul este casa noastra, iar dacă noi nu ne
vom ingriji cum trebuie casa aceasta va cadea!Printre felurile
оn care omul poluează planeta,de mentionat sunt : extinderea
constructiilor,consumul de materiale si reziduri menajere. Sunt
două categorii de materiale poluante(poluanti) : Poluantii
biodegradabili sunt substante, cum ar fi apa menajeră, care se
descompun rapid оnproces natural si poluantii nondegradabili
care sunt materiale ce nu se descompun sau se descompun
foarte lent оn mediul natural.Unele dintre cauzele poluarii sunt
taierea copacilor, arderea combustibililor fosili, folositi
atatpentru producerea de energie necesara autoturismelor cat
si cea necesara termocentralelor,numarul mare de accidente
chimice , toate acestea avand o singura sursa: OMUL. Da,
noisuntem principala cauza a poluarii!Polarea se manifesta in
toate mediile terestre: apa, sol si aer.Apa este 'elixirul vietii'.
Sa o luam din punct de vedere estetic: pentru
frumuseteatenului, apa este cheia succesului. Dar totusi. Sa
ne gandim unde pleaca apa. Unde? In canale apoi? In statiile
de epurare care au inceput sa se deterioreze. Poluarea apei
datorită agen?ilor biologici (microorganisme si materii
organice fermentescibile) duce la o contaminare puternică,
bacteriologică a apei, care are drept urmare răspandirea unor
afectiuni cum sunt colibacilozele sau hepatitele vitale, febra
tifoidă. La această categorie de poluare, pe lоngă apele uzate
urbane pot participa in mare masură industriile alimentare ?i
industria hartiei.Poluarea chimică rezultă din deversarea in
ape a diver?ilor compu?i ca : nitra?i, fosfa?i si alte substan?e
folosite in agricultură, a unor reziduri si de?euri provenite din
industrie sau din activita?i care con?in plumb, cupru, zinc,
crom, nichel, mercur sau cadmiu

Recentele secete, recoltele care nu corespund aşteptărilor şi


aerul poluat care sufocă oraşele, unul după altul, toate au
aceleaşi caracteristici ameninţătoare. Ele sunt simptome ale
unei planete bolnave, ale unei planete care nu mai poate să
facă faţă la toate cerinţele pe care omul le aruncă grămadă
asupra ei.Pe pămвnt, nimic nu este mai important pentru
supravieţuirea noastră decвt aerul pe care оl respirăm,
alimentele pe care le mвncăm şi apa pe care o bem. Fără
cruţare, aceste elemente vitale care оntreţin viaţa sunt fie
contaminate, fie distruse оncetul cu оncetul — şi aceasta
chiar de către om.Această ameninţare nu poate fi tratată cu
superficialitate. Populaţia lumii creşte оn mod constant, iar
cererile legate de resursele limitate se multiplică.Viitorul
nostru este ameninţat оntr-o mare măsură de degradarea
mediului оnconjurător al planetei. S-au luat suficiente măsuri
pentru a evita o tragedie?Este greu să ajuţi un alcoolic care
este convins că nu are probleme cu băutura. Оn mod
asemănător, primul pas оn оmbunătăţirea sănătăţii planetei
constă оn recunoaşterea proporţiilor pe care le-a luat
boala.Trei legi simple ale ecologiei sunt deosebit de utile оn
explicarea motivului pentru care pămвntul este atвt de
vulnerabil la abuzuri:Fiecare element se leagă de celelalte.Aşa
cum un dinte stricat ne poate afecta оntregul organism, la fel
şi deteriorarea unei anumite resurse naturale poate declanşa
un оntreg lanţ de probleme ecologice.De exemplu, pădurile au
fost defrişate fie pentru lemn de foc, fie pentru producţia de
cherestea. Odată rămas fără copaci, solul de pe versanţii
muntoşi a fost spălat оn scurt timp atunci cвnd au sosit ploile
musonice. Fără stratul superior, noii copaci cu greu au mai
putut să prindă rădăcini şi mulţi munţi au ajuns golaşi.Оn
prezent, din cauza despăduririlor, pierdem anual milioane de
tone din stratul superior al solului.Оn alte părţi, despăduririle
au dus la apariţia deşerturilor şi la schimbări оn clima zonei
respective.Pădurile nu sunt singura resursă naturală pe care
omul o exploatează. Оntrucвt ecologiştii nu cunosc оncă decвt
relativ puţin оn legătură cu elementele vastului nostru
ecosistem care sunt оn strвnsă legătură unele cu altele, s-ar
putea ca o problemă să nu fie remarcată decвt atunci cвnd s-
au produs deja pagube serioase. Acest lucru este valabil оn
cazul evacuării deşeurilor, legea a doua a ecologiei fiind foarte
bine ilustrată de aceasta.Totul trebuie să meargă
undeva.Imaginaţi-vă cum ar arăta o locuinţă obişnuită dacă
gunoaiele nu ar fi evacuate. Planeta noastră este şi ea exact
un astfel de sistem оnchis — toate deşeurile noastre trebuie să
ajungă undeva pe locuinţa noastră pămвntească.Este
adevărat, unele produse — clasificate drept „biodegradabile“
— se pot descompune оn timp şi pot fi absorbite prin procese
naturale, оnsă оn cazul altora acest lucru nu este valabil.
Plajele de pe оntregul glob sunt pline de cutii de plastic
aruncate peste tot şi care vor zăcea acolo decenii оntregi.Mai
puţin vizibile sunt deşeurile toxice ale industriei, care, de
obicei, sunt оngropate undeva. Deşi nu se văd, nu оnseamnă
că ele vor fi neapărat şi uitate. Acestea se pot infiltra şi оn
rezervele de apă subterană şi le pot cauza mari probleme de
sănătate atвt oamenilor, cвt şi animalelor.Dintre gunoaie, cele
mai ameninţătoare sunt deşeurile radioactive, un produs
secundar al centralelor nucleare. Mii de tone de deşeuri
nucleare sunt depozitate temporar оn anumite locuri, chiar
dacă unele au fost deja aruncate оn mări sau oceane.Lasă
natura оn voia ei.Cu alte cuvinte, omul trebuie să colaboreze
cu sistemele naturale, nu să оncerce să le ocolească, folosind
ceva ce el crede că este mai bun. Un caz elocvent оn acest
sens este cel al anumitor pesticide. Cвnd au fost folosite la
оnceput, ele i-au ajutat pe fermieri să deţină controlul asupra
buruienilor şi, practic, să elimine dăunătorii care produceau
pagube. Se părea că se vor obţine оn mod sigur recolte record.
Оnsă lucrurile au оnceput să meargă rău. Buruienile şi
insectele s-au dovedit a fi rezistente la pesticid după pesticid
şi a devenit clar faptul că pesticidele otrăveau prădătorii
naturali ai insectelor, fauna şi chiar pe om.Aceste trei legi ale
ecologiei prezentate mai sus ne ajută să explicăm de ce
lucrurile merg rău.Chiar dacă acum omul оnţelege ceva din
ceea ce nu merge bine, nu este uşor să оndrepte
lucrurile.Prima problemă este că, pentru a pune оn practică
proiecte ample ar fi necesară o sumă foarte mare de bani. Ar
mai fi necesar să se facă sacrificii reale — de exemplu, să se
producă mai puţine deşeuri şi să se recicleze mai multe, să se
economisească apă şi energie, să se folosească transportul оn
comun оn locul celui particular şi, ceea ce este cel mai greu
dintre toate, să se gвndească la nivel de planetă, nu să se
limiteze la interesele proprii.Dar, оn ciuda acestui eşec de a
trece la acţiune, nu ar putea oare noua tehnologie — оn cazul
оn care i se acordă timp — să găsească un tratament
nedureros pentru bolile planetei noastre? Iar dacă tehnologia
nu are o soluţie rapidă la criza mediului, ce alte alternative
mai rămвn?Deşi s-au оnregistrat unele progrese lăudabile,
acestea au fost, оn mare parte, de suprafaţă, acordвndu-li-se
atenţie mai mult simptomelor decвt cauzelor. Dacă o casă are
putregai de lemn uscat, dărвmarea ei nu va fi оmpiedicată prin
vopsirea lemnăriei.Doar o refacere de proporţii a structurii o
poate salva. Оn mod asemănător, trebuie să se оntreprindă o
restructurare a modului оn care omul foloseşte această
planetă.Numai controlul asupra pagubelor nu va fi
suficient.Оngrijirea pămвntului pretinde valori, economii şi
societăţi diferite de cele mai multe din prezent. Care sunt
unele dintre aceste valori care trebuie să fie schimbate pentru
a salva planeta?Egoismul.Primul pas necesar pentru ocrotirea
mediului este punerea intereselor planetei оnaintea
intereselor celor care exploatează. Cu toate acestea, puţini
sunt aceia care sunt dispuşi să renunţe la un mod de viaţă
оmbelşugat, chiar dacă acest lucru ar putea оnsemna pentru
generaţiile viitoare distrugerea planetei.Şi factorii de decizie,
şi publicul оn general sunt preocupaţi de propriile avantaje.
Politicienii se opun aplicării strategiilor legate de mediu care i-
ar putea costa voturile, iar industriaşii refuză orice sugestie
care le-ar putea ameninţa profiturile şi dezvoltarea
economică.Lăcomia.Cвnd se ajunge să se aleagă оntre
profituri şi conservarea mediului, de obicei banii au un cuvвnt
mai greu de spus. Puternicele companii industriale se folosesc
de influenţă pentru a reduce pe cale legislativă controlul
asupra poluării sau pentru a evita complet reglementările
guvernamentale.Ignoranţa.Ceea ce ştim este atвt de puţin оn
comparaţie cu ceea ce nu ştim. Cвt bioxid de carbon mai
putem arunca spre cer fără să afecteze clima оntregului glob?
Nimeni nu ştie. Este o nesăbuinţă să supunem natura la astfel
de experimente de proporţii atunci cвnd nu ştim care va fi
rezultatul şi cвnd eventualele consecinţe sunt prea
оnspăimвntătoare ca să ne gвndim la ele.Concepţiile lipsite de
perspectivă.Spre deosebire de alte catastrofe, problemele
ecologice se strecoară pвnă la noi оn mod subtil. Acest lucru
оmpiedică оncercările de a demara o acţiune comună оnainte
să se оnregistreze pagube ireparabile.Planeta poate fi salvată
numai dacă politicienii şi oamenii de afaceri оnfruntă
realitatea şi se gвndesc la soluţii viabile de lungă durată, nu la
foloase pe termen scurt. Dar ce putem face noi?Deşi
majoritatea considerăm că suntem preocupaţi de situaţia
mediului, mulţi nu ne facem probleme cвnd aruncăm gunoaie
pe jos sau оntr-un rвu ori cвnd lăsăm luminile aprinse. Aceste
lucruri par banale, dar, dacă fiecare dintre miliardele de
locuitori ai pămвntului ar fi atent la modul cum se poartă cu
această planetă, situaţia s-ar schimba mult. Dacă suntem
economi cвnd folosim energia, dacă participăm la programele
de reciclare a deşeurilor şi dacă aruncăm gunoiul оn locuri
corespunzătoare putem contribui la ocrotirea mediului.

Оценить