Вы находитесь на странице: 1из 2

CAIET DE SARCINI

Să se proiecteze echipamentul de conducere automată pentru modernizarea


unei fabrici.

FUNCŢIUNILE ECHIPAMENTULUI DE AUTOMATIZARE:


1. Comanda automată a unei instalaţii tehnologice.
2. Automatizarea instalaţiei de încălzire a clădirii.
3. Reglarea automată a temperaturii unui cuptor electric.

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE AUTOMATIZARE:


1. Automatul respectă caietul de sarcini dat sub forma reţelei Petri din
Anexa 1.
2. Regulatorul automat trebuie să conducă procesul de încălzire a unei
clădiri caracterizate de răspunsul indicial din Anexa 2.
3. Automatul instalaţiei tehnologice este implementat în două variante: cu
contacte şi relee şi cu automat programabil.
4. Regulatorul de temperatură al instalaţiei pentru încălzirea clădirii este
de tip PI cu impulsuri modulate în durată.
5. Regulatorul de temperatură al cuptorului electric este de tip bipoziţional
(2P) sau PID.

PROIECTUL FUNCŢIONAL va conţine:


1. Grafcetul. Acesta va fi obţinut prin analiza reţelei Petri care reprezintă
caietul de sarcini pentru conducerea instalaţiei tehnologice (Anexa 1).
Se analizează interpretarea, mărginirea, viabilitatea, siguranţa şi
conflictele efective. Se transformă caietului de sarcini într-o reţea Petri
conformă (grafcet). Se realizează codificarea etapelor.
2. Calculul relaţiilor logice pentru variabilele de stare şi variabilele de
ieşire prin metoda Larionescu în cazul implementării cu automat
programabil.
3. Calculul relaţiilor logice pentru variabilele de stare şi variabilele de
ieşire prin metoda Larionescu în cazul implementării cu automat cu
contacte şi relee.
4. Schema tehnologică cu aparatura de automatizare pentru instalaţia de
încălzire a clădirii.
5. Schema bloc a sistemului de reglare automată a temperaturii din clădire
cu compensarea perturbaţiei (feedforward).
6. Schema bloc a sistemului de reglare automată a temperaturii din
cuptorul electric.
7. Analiza perturbaţiei sistemului de reglare automată a temperaturei în
clădire.
8. Identificarea procesului de încălzire prin metoda Kupfmuller şi metoda
Strejc-Larionescu.
9. Verificarea modelelor obţinute din identificarea experimentală.
10. Calculul robinetului de reglare şi a dispozitivului său de acţionare.
11. Calculul compensatorului erorii de tip P şi PI în regim de stabilizare şi a
compensatorului perturbaţiei de tip P pentru instalaţia de încălzire. Se
folosesc metodele Ziegler-Nichols, Chien 0% şi Chien 20%. Calculul
performanţelor sistemului automat (eroarea indicială staţionară, timpul
de creştere, durata procesului tranzitoriu, suprareglarea, amortizarea,
banda de trecere, frecvenţa de rezonanţă, marginea de fază şi marginea
de amplificare).
12. Calculul acordării în regim de urmărire a regulatorului automat 2P şi
PID al cuptorului electric. Determinarea performanţelor sistemului
automat prin simulare în regim de funcţionare liniar şi neliniar
PROIECTUL CONSTRUCTIV va conţine:
1. Specificaţia echipamentului de automatizare pentru instalaţia de
încălzire.
2. Schema desfăşurată electrică a automatului cu contacte şi relee, cu
comutator automat-manual, protecţie şi semnalizare, pentru conducerea
instalaţiei tehnologice.
3. Configurarea automatului programabil şi programul automatului
programabil pentru conducerea instalaţiei tehnologice.

BIBLIOGRAFIE
1. Ionescu C, Vlădeanu V., Larionescu S., Ionescu I., Automatizări, Ed. didactică şi
pedagogică, Buc., 1982, p. 147 – 223.
2. Larionescu S., Introducere în ingineria sistemelor automate,www.geocities.com/larionescu
3. Larionescu S., Accente noi în analiza şi proiectarea sistemelor automate, Conferinţa de
instalaţii, Sinaia, oct. 2001,p. 57-66, www.geocities.com/larionescu.
4. Larionescu S., Aprecierea robusteţii sistemelor automate, Măsurări şi Automatizări, Nr. 2,
2001, p. 55-56, www.geocities.com/larionescu.
5. Larionescu S., Compararea grafcetului cu reţeaua Petri, Măsurări şi Automatizări, Nr. 3,
2001, p. 52-54, www.geocities.com/larionescu.
6. Larionescu S., Schema bloc a unui sistem automat modern, Conferinţa de instalaţii, Sinaia
3-6 oct. 2000, www.geocities.com/larionescu
7. Larionescu S., Documentaţie şi exemple ghid privind proiectarea sistemelor automate,
www.geocities.com/larionescu sau
www.larionescu.home.ro sau
www.larionescu.tripod.com

prof. dr. ing. Sorin Larionescu