Вы находитесь на странице: 1из 1

MINISTERUL МИНИСТЕРСТВО

AGRICULTURII, DEZVOLTARII СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,


REGIONALE PЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ȘI MEDIULUI И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENŢIA АГЕНТСТВO
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮГ

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 12


Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 237 din „ 13 ” aprilie 2018

Agenția Achiziții Publice


Dlui Ruslan Malai
Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, solicită respectuos, plasarea
în BAP, contra plată, a anunțului privitor la Licitația Publică inițiată în vederea
implementării proiectelor GIZ, după cum urmează:
LP nr. 18/03
Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Adresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Telefon/fax 0 (241) 2 62 86
Adresa electronică adrsud@gmail.com
Membru al grupului de lucru , responsabil de
COROIAN DORIN
procedura de achiziţie
Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii
eficienței energetice pentru:
Lot SE 1 – Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”
Obiectul achiziţiei
oraș Leova
Lot SE 2 – Liceul Teoretic „Matei Basarab”
oraș Basarabeasca
Cod achiziție GIZ UE MSPL/GIZ/S/SE/001
Cod CPV 45321000-3– Lucrări de izolare termică
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bd. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica Moldova
Limba în care vor fi întocmite documentaţia
De stat
standard/caietul de sarcini
Termenul de depunere a ofertelor și de
22.05.2018, ora 10:00
desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
Solicităm respectuos stabilirea termenului de primire a ofertelor – 30 zile
calendaristice.

Vă mulțumim anticipat.
Cu respect,

Președintele grupului de lucru Maria CULEȘOV

Ex. Dorin Coroian


Tel: 0 (241) 2 62 86

Оценить