You are on page 1of 16

Dit is het

tekst vak

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK
BIJ VOLWASSENEN
Alcohol

onDAS1a
S.L.N. Nulkes

Meggy van Dongen , Janneke Brekelmans & Nathalie Vos


Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
Het probleem .......................................................................................................................................... 3
Oorzaak van het probleem ...................................................................................................................... 5
Kenmerken van het probleem................................................................................................................. 6
De effecten van het probleem op de behandeling ................................................................................. 8
De begeleidingsmogelijkheden ............................................................................................................... 9
Wat kan de cliënt zelf doen aan zijn/haar probleem? .......................................................................... 10
Onze mening over het probleem .......................................................................................................... 11
Individuele reflectie............................................................................................................................... 12
De planning en taakverdeling ................................................................................................................ 14

1
Inleiding

Wij hebben voor het onderwerp verslavingsproblematiek van alcohol bij ouderen
gekozen omdat het een onderwerp was dat nog over was en we het ook nog best
interessant vonden omdat het veel voorkomt. Ook is er veel informatie over te vinden
en zijn er verschillende goede oplossing voor. Wij vinden het ook belangrijk dat dit
probleem wordt verminderd en dat het groot en deels wordt opgelost ook al is dat
heel moeilijk.

Als doktersassistente zou dit ook voor kunnen komen en is dit ook wel een goede
oefening om hier meer over te weten te komen.

Tijdens dit verslag gaan we verschillende onderwerpen bespreken en uitleggen. Dit


doen we onder een verdeling en gaan we dit presenteren.

2
Het probleem

Ongeveer een half miljoen volwassenen in Nederland leiden aan een


alcoholverslaving. Met een alcoholverslaving heeft degene die er aan leidt een
onbedwingbare behoefte aan alcohol en weet daar mee dus ook geen mate te
houden. Vaak spreek je dan ook van problematische alcohol nuttiging. Alcohol
drinken blijft ongezond en kan het leiden tot misbruik en zelfs tot verslaving. Een
ander woord voor alcoholverslaving is: Stoornis in alcohol.

Vaak wordt de ware betekenis van een stoornis niet volledig begrepen. Het is
namelijk iets totaal anders dan ‘’teveel drinken’’. Mensen vinden het vaak moeilijk om
een grens te trekken en zien zelf ook niet meer altijd in hoeveel ze hebben
gedronken.

De nucleus accumbens is een bepaald gebied in je hersenen dat gevoelig is voor


beloningen. Dit zorgt ervoor dat de hersenen worden gestimuleerd op een positieve
manier na een bepaalde handeling. Omdat die handeling een positief gevoel geeft wil
men deze graag blijven ervaren. Omdat men het positieve gevoel wil blijven ervaren
blijven ze dus de alcohol nuttigen en komt er op ten duur een verslaving of stoornis
tot stand.

Een ernstige verslaving kan er toe leiden dat de onderliggende hersencircuits


veranderen. Ook na het afkicken blijven de hersenen veranderd, deze veranderingen
zijn blijvend. Je hersenen blijven hunkeren naar de beloningen die worden
gestimuleerd door de nucleus accumbens, dus automatisch ook naar de alcohol.
Deze hunkeringen worden: ‘’cravings’’ genoemd. De kans op terugval in het oude
gedrag, dus de drang naar het overmatige alcohol gebruik is veel groter. Dit ligt ook
aan je leefomgeving. Je hersenen zullen ook altijd de situaties blijven herinneren
waarin jij erg naar alcohol hunkerde dus is het erg lastig om volledig van deze
verslaving af te komen.

De verslaving of stoornis heeft verschillende nadelen voor de persoon die aan de


verslaving leidt. Zowel fysieke als mentale klachten zijn het resultaat hier van. Een
van de meest verontrustende nadelen van de verslaving kan zijn dat de lever van de
persoon in kwestie wordt aangetast, om precies te zijn, de afbraakfunctie van de
lever wordt sterk verminderd. Leververvetting, leverontsteking en levercirrose kunnen
zijn veel voorkomende gevolgen van de verslaving en als dit niet snel of niet goed
wordt behandeld kan het erg uit de hand lopen. Soms kan er ook leverkanker
ontstaan. Naast dat de persoon in kwestie met een hoop problemen zit tijdens de
verslaving kunnen ook naasten van de persoon met flink veel problemen komen te
zitten.

Stel, mevrouw van Diessen is 42 en heeft 20 jaar bij de Rabo bank gewerkt. Sinds 2
maanden is het duidelijk dat mevrouw ontslagen zal worden omdat haar taak
ophoudt met bestaan binnen de Rabo bank. Omdat ze zich 20 jaar lang met hart en
ziel heeft ingezet voor haar werk valt dit heel rouw op haar dak. Elke dag wanneer
mevrouw thuis komt van het werk pakt ze een fles rode wijn, en drinkt ze 6/7 glazen

3
op een avond om haar problemen enigszins doen te vergeten. Dit zal naar erger en
erger worden, omdat ze meer glazen zal moeten gaan drinken om het zelfde effect te
krijgen.

In bovenstaand geval is er sprake van een verslaving omdat mevrouw van Diessen
de alcohol blijft nuttigen en steeds meer zal gaan nuttigen om haar problemen te
doen vergeten.

4
Oorzaak van het probleem

Erfelijk:
Een alcohol probleem kan erfelijk zijn. Dit ontstaat door combinaties van factoren, en
daarbij kan erfelijkheid een rol spelen. Het is wel bewezen dan de meeste kinderen
van ouders met alcohol problemen krijgen zelf géén alcoholproblemen. Wel lopen ze
meer kans op deze problemen dan andere kinderen. Door erfelijke aanleg lopen ze
dus iets meer risico.
Erfelijkheid is natuurlijk nooit de enige reden
dat iemand alcohol problemen heeft of krijgt.
Het gaat er ook om hoe iemand is en omgaat
met problemen, want dat kan ook invloed
hebben. Ook kan de omgeving van een
persoon veel invloed hebben.

Persoonlijke oorzaken:
Wat we dus al zeiden is dat je karakter ook
een grote invloed heeft. Wel kan je karakter je soms beschermen tegen een
verslaving maar er is ook een kans dat het je juist kwetsbaar maakt. Gevoeligheid
voor spanning, persoonlijkheidsstoornissen , de opvoeding die je hebt meegekregen
, problemen die je thuis hebt of misschien wel op het werk kunnen ook een rol spelen
bij een verslaving. Ieder mens gaat er weer anders mee om, sommige gaan vechten
tegen hun problemen en andere laten hun problemen voor wat het is wat weer kan
leiden tot een verslaving.

Invloed omgeving:
Ook hebben we het gehad over de omgeving, die kan ook invloed hebben op een
alcohol verslaving. Want soms word er heel gemakkelijk gedaan over alcohol, het is
makkelijk te verkrijgen en daarom is het ook weer makkelijker om het met grote
maten te nemen. Door veel alcohol gebruik kan dit op den duur weer leiden tot een
verslaving. Ook als er mensen om je heen veel alcohol drinken heb je zelf ook meer
kans op een verslaving. De omgeving kan dus ook een hele grote rol spelen.

5
Kenmerken van het probleem

Hoe herken je een alcoholverslaving?


Het is soms moeilijk te (h)erkennen wanneer er sprake is van alcoholisme. Wanneer
spreken we over af en toe een drankje te veel, probleem drinken of echt
alcoholisme? Een alcoholverslaving kan jarenlang ongemerkt blijven. Maar
uiteindelijk is de verslaving aan alcohol altijd schadelijk. Schadelijk voor de lichaam,
de geest en omgeving.

Gedrag alcoholverslaafde
Herkenbaar is dat een alcoholist zijn of haar ziekte niet makkelijk erkent of soms zelfs
herkent. Ze vinden vaak excuses voor hun drankgebruik, erkennen niet de ernst van
de situatie of schamen zich dat het zo ver is gekomen. Ontkenning is dan ook de
meest voorkomende gedragskenmerk van iemand die alcohol verslaafd is.
Alcoholisme kan echt iedereen overkomen. In elke cultuur, afkomst, sociale klasse of
intelligentie. Er bestaat dus geen "typische alcoholist". Een alcoholverslaving kan
soms ongemerkt jaren in stand blijven. Vaak wordt het pas erg laat door de omgeving
opgemerkt.
Typische gedrag van een alcoholverslaafde:
 Vergeetachtigheid
 Te laat komen op afspraken
 Slechte concentratie
 Gedrags / humeur veranderingen (agressie, depressie, wisselende
stemmingen)
 Verbergen van drank
 Ontkenning en leugens
 Minder contact met familie en vrienden
 Excuses voor het kunnen drinken
 Om niet gebruikelijke tijden (willen) drinken
 Veel kauwgom eten of andere manieren een 'dranklucht' te verbergen
 Financiële problemen

6
Symptomen alcoholisme
 Trillen en zweten
 Slecht slapen
 Geestelijke verwarring
 Vaker ziek
 Lever aandoeningen
 Hart- en vaatziekten
 Infecties en schade aan diverse organen
 Hersenbeschadigingen
 Depressie en andere psychische aandoeningen
 In ergste gevallen psychose
 Slecht eten en ondervoeding

Gevolgen alcoholverslaving
 Ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen
 Geestelijke klachten zoals blackouts en vergeetachtigheid
 Problemen op sociaal gebied
 Financiële problemen
 Negatief invloed op werk en/of studie
 Psychische klachten zoals depressie en agressie
 Verdriet en/of woede van naasten

7
De effecten van het probleem op de behandeling

Alcohol kan verschillende effecten hebben op de behandeling van de patiënt, een


van de belangrijke effecten op de behandeling is die op de hersenen. Het effect van
alcohol op de hersenen is bijna gelijk merkbaar. Je kan er vrolijker van worden maar
ook ka het tegenovergestelde gebeuren. Je kan agressief worden, boos, angstig en
soms ook agressief.
Wanneer de patiënt in kwestie niet aan de alcohol kan komen, en dus zal gaan af
kikken zal deze het zwaar krijgen. Het geliefde gevoel van blijheid en zorgeloosheid
zal niet kunnen worden geëvenaard en kan de patiënt hier door erg agressief
worden. De patiënt zal de eerste dagen niets willen en al helemaal nergens voor
open staan omdat in zijn ogen alles negatief is. Goede begeleiding is dus
noodzakelijk voor deze mensen en is het ook goed voor deze mensen om even weg
te zijn bij dierbare. Daarom worden deze af kik cursussen ook vaak in het buitenland
gegeven. Zo zijn ze volledig afgesloten van de buitenwereld, zitten ze met getrainde
en professionele mensen samen die ze helpen bij het af kikken en zal het de
patiënten ook goed doen om met soort genoten samen te zijn. Zo kunnen ze met
elkaar hun frustraties en ervaringen delen, en van elkaar leren. Doordat ze er achter
komen dat hun familie en vrienden toch wel heel belangrijk voor ze zijn, omdat ze nu
helemaal afgezonderd zitten zal na thuiskomst deze band ook een stuk versterkt zijn.
Omdat de hersenen graag het ‘’blije’’ gevoel willen evenaren blijven de hersenen
snakken naar de alcohol en zal het dus heel moeilijk zijn om van kikken. Goede
begeleiding en hulp zal noodzakelijk zijn.

8
De begeleidingsmogelijkheden

Welke begeleidingsmogelijkheden er zijn in het algemeen voor dit probleem, en wat


wij als doktersassistente er aan kunnen doen
Nadat je gestopt bent met het overmatig gebruik van alcohol kun je te maken krijgen
met afkickverschijnselen, ook wel ontwennings- of onthoudingsverschijnselen
genoemd
Wij als DA kunnen de mensen doorverwijzen naar een afkickkliniek of zelfhulpgroep.
Veel mensen die van zijn/haar verslaving af wilt gaan vaak naar zo´n kliniek,
bijvoorbeeld in het buitenland omdat ze dan weg zijn van hun eigen omgeving en er
minder kans is op een terugval

9
Wat kan de cliënt zelf doen aan zijn/haar probleem?

Als een persoon een alcohol verslaving heeft is het ten eerste belangrijk dat hij/zij dat
zelf ook inziet. Als dit niet zo is , is het natuurlijk lastig om ervan af te komen.
Praten
Wat het belangrijkste is voor de cliënt is om er over te praten. Je moet er natuurlijk
zelf achter zien te komen waar het aan ligt. Praten is heel vaak al een grote stap. Zo
kun je over je problemen praten en kun je de meningen en adviezen horen van
andere. Dit kan met een psycholoog maar ook in een groep. Die zijn er speciaal voor
gemaakt met mensen die allemaal een verslavingsprobleem hebben. Als je natuurlijk
echt verslaafd ben is praten alleen meestal niet genoeg. Daar is nog wel een extra
steuntje achter de rug voor nodig wil je er echt van af komen.
Omgeving
Mocht de persoon een slechte leefomgeving hebben is dat natuurlijk ook heel
belangrijk om dat te veranderen. Stel hij/zij gaat veel met vrienden om die veel
drinken is het misschien een optie om het daar met die vrienden over te hebben
zodat ze er rekening mee kunnen houden. Ook kan het zijn dat de cliënt altijd
alcoholische dranken in huis heeft. Door drank niet meer thuis te hebben scheelt dat
natuurlijk ook een hele hoop. Dus het veranderen van de leefomgeving van de cliënt
kan ook al invloed hebben.
Diëtist
Als cliënt zijne kun je ook terecht bij een diëtist. (dit hadden wij echt nooit geweten,
dus dat is wel een interessant puntje.)

10
Onze mening over het probleem

Nathalie Vos:
Wij hebben eigenlijk alle 3 wel een beetje dezelfde mening over dit probleem. Maar
dit is mijn mening uitgeschreven. Het is een probleem dat veel voorkomt en ik vind
dat hier echt iets aan gedaan moet worden. Vooral ouders die kinderen hebben die
nog thuis wonnen, jonge kinderen dus. De kan op verwaarlozing is dan veel groter en
ze krijgen geen goede opvoeding waarmee die kinderen later ook weer last en
problemen mee krijgen. Ik vind het daarom ook best fijn dat wij later de mensen die
met een alcohol probleem zitten kunnen helpen.
Verder vraag ik mij wel of van hoe begint dit nu eigenlijk. Bij iedere verslaafde is dit
natuurlijk weer anders. De ene door omgeving en andere juist door problemen die ze
meemaken. Ik vond het daarom wel jammer dat we niet een persoon zelf konden
spreken die zoiets heeft meegemaakt. Want zo weet je wel een beetje de gedachte
van de persoon hoezo het er toe zet tot drank.
Ook heb ik wel gezien dat er meerdere oplossingen zijn tegen alcohol verslaving. Je
kunt het dus oplossing op de manier die jij fijn vindt en het best bij je past. En dat
vind ik ook wel goed, het is niet dat je meteen naar een kliniek moet om er vanaf te
komen maar je kunt ook eerst andere stappen proberen waardoor het meer
zelfstandig is vin ik. Daarom is het wel belangrijk daar hier meer aandacht aan
besteed wordt. Niet alleen voor de verslaafde zelf maar ook voor de omgeving
eromheen.

Janneke Brekelmans:
Ongeveer een half miljoen volwassen mensen in Nederland hebben een verslaving
aan alcohol. Deze mensen krijgen dit vaak zelf niet onder controle en hebben hier
professionele hulp voor nodig, Naar mijn mening zijn dit er te veel en zouden mensen
dit veel vaker kunnen voorkomen. Bijv, door bij risicogroepen vaker een controle
afspraak in te plannen en er met de patient zelf over te praten.
In nederland zitten er enkele instanties om deze mensen te helpen bij het afkicken
maar vaak kiezen de mensen voor het buitenland om daar een cursus te volgen. Dit
lijkt mij ook beter omdat ze hier helemaal alleen zijn, en alleen met hun soortgenoten
zitten. Op deze manier kunnen ze over alles nadenken en beseffen wat het echte
probleem is en zich focussen op herstel

11
Meggy van Dongen:
Achter iedereen die een verslaving heeft zit wel een verhaal. Ik vind het raar dat
mensen denken dat drank een oplossing is voor problemen bijvoorbeeld, want je zet
het daarmee alleen even aan de kant, maar het probleem gaat niet weg ofzo. Ik vind
het heel goed dat er klinieken zijn voor alcoholverslaafde mensen. Omdat drank dan
niet alleen word verboden, maar ze je daar ook echt helpen erbij. Gelukkig heeft
niemand van mijn familie of bekenden een alcoholverslaving, want dat lijkt me wel
echt heftig.

Individuele reflectie

Nathalie Vos:
Ik vond dit een leuke opdracht om te doen. Ook had ik een fijn groepje om mee te
werken. De taakverdeling was eerlijk en hebben allemaal ongeveer evenveel
gedaan.

12
Ook vond ik dat we een interessant onderwerp hadden waardoor het leuker was om
hieraan te werken.
Wat ook scheelde is dat wij alle 3 het leuk vinden om dingen in elkaar te zetten op de
computer en we alle 3 iets moois en netjes wilde maken, en dat is goed gelukt vinden
wij zelf.

Janneke Brekelmans:
In de afgelopen 3 weken heb ik goed samen kunnen werken met Meggy en Nathalie.
We hebben goed de taken kunnen verdelen en op deze manier was het goed
duidelijk wie, wat moest maken en wanneer in moest leveren. Naar mijn idee is alles
heel soepel verlopen en zijn er totaal geen problemen ontstaan. Ik vind dat wij een
heel breed project hebben gemaakt en misschien ook wel net iets meer dan wat is
gevraagd. Over het algemeen ben ik heel tevreden over zowel onze samenwerking
als ons eindproduct.

Meggy van Dongen:


Ik heb dit verslag samen met Nathalie en Janneke gemaakt. Ik vind dit onderwerp
wel een goed onderwerp, aangezien er best veel mensen zijn met deze verslaving en
het is best interessant om er dingen over te lezen etc. Hiervoor wist ik ook niet echt
hoe zo’n kliniek werkte bijvoorbeeld.
S: Ik heb met Janneke en Nathalie een verslag gemaakt over alcoholverslaving bij
volwassenen
T: Ik moet de planning maken en mijn eigen onderwerpen (de kenmerken van
alcoholverslaafden, en wat wij als DA zoal in deze situatie kunnen betekenen voor de
patiënt).
A: We hebben alles los van elkaar gemaakt. Nathalie heeft het verslag en Janneke
de PowerPoint mooi in elkaar gezet. Ik heb de planning daarvoor gemaakt.
R: Het samenwerken ging wel goed, alles op tijd af.
Wat ging goed?
Er was veel over te vinden en het was ook niet zo’n moeilijk onderwerp want ik wist
er wel het een of ander over.
Wat ging minder goed?
Aangezien niet veel opdrachten nog veel voor mij meetellen aangezien ik stop, heb ik
het idee dat ik het iets meer uitstelde zeg maar. En zij er meer op terugkwamen dan
ik. Maar uiteindelijk hebben we het wel gewoon op tijd afgekregen.

13
De planning en taakverdeling

Het probleem omschrijven. JANNEKE


Oorzaak van het probleem. NATHALIE
Welke kenmerken het probleem heeft. MEGGY / NATHALIE
Welke effecten dit probleem heeft op de behandeling van de patiënt. JANNEKE
Welke begeleidingsmogelijkheden er zijn in het algemeen voor dit probleem, en wat
wij als doktersassistente er aan kunnen doen. MEGGY
Wat de cliënt zelf aan zijn/haar problemen kan doen. NATHALIE
Wat is onze mening hierover? ALLEMAAL INDUVIDUEEL
Individueel inflecteren. ALLEMAAL INDIVIDUEEL
Planning/taakverdeling maken. MEGGY
NATHALIE maakt van het verslag één geheel.
JANNEKE maakt de PowerPoint compleet.

Les 1 = 27-02-2018
- We verdelen de taken.
- Nathalie begint met het voorblad, de inleiding, inhoudsopgave etc. en gaat
informatie zoeken.
- Janneke zoekt alvast informatie op.
- Meggy maakt de planning en zoekt informatie op.
Les 2 = 6-03-2018
Iedereen heeft haar informatie opgezocht (thuis en in les1) en naar Nathalie
gestuurd, zodat in les 2 het verslag helemaal klaar is. In les 2 gaan we samen de
dingen uitwerken die we samen doen. daarnaast controleren we elkaar op de dingen
die we gemaakt hebben en vullen elkaar aan. In les 2 is het verslag dus af en heeft
Janneke de informatie zodat ze de PowerPoint verder af kan maken.
Les 3 = 13-03-2018
in deze les kunnen we kijken of we alles compleet hebben en alles controleren. Zo
kunnen we de stukjes van elkaar aanvullen en verbeteren. Als we dit hebben gedaan
is alles klaar en kunnen we de presentatie gaan voorbereiden.
Les 4 = 20-03-2018

14
Presenteren en het verslag inleveren.

X
nathalie vos
student

Tekst vak in
een vorm

http://student.roctilburg.nl/home/blackboard-eduarte-sharepoint-mail-en-one-drive

15