Вы находитесь на странице: 1из 819

Yves, Saint (évêque de Chartres). Sancti Ivonis,...

Opera omnia, post Joannis Frontonis curas, suppletis quae in ejus editione desiderabantur, Panormia videlicet et epistolis
nonnullis... accurante J.-P. Migne.... 1854.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS
SITE
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, DNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMICA,
OMNIDM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTOMMQIJE ECCLESIASTICOM

AB ^VO APOSTOLICO AD INNOCEWTII III TEMPORA


FLORUERUNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUMQUJE EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICA TRADITIONISPER DUODECIMPRIORA
ECCLESIJE SvECULA,
JUXTAEDITIONES ACCORATISSIMAS,INTBRSE CDMQUE NONNULLIS CODICIBOS MANUSCRIPTIS COLLATAS.
PERQUAM DILIGENTEItCASTIGATA;
'DISSERTATIONIBDS,COMMENTARHS LECTIONIBOSQUE VARIANTIBUS CONTiKENTER ILLUSTRATA ;
OHNIBUS OPERIBUS P0s>TAMPLISSIMAS EDITIONES QVMTRIBUS NOVISSIMIS S.ECOLIS DEBENTUR ABSOLUTAS
DETECTIS, AUCTAJ
INDICIBOS PABTICULARIBUS ANALTTIClS, SINGULOS SIVETOMOS,SIVEAUCTORES ALlCUJUS MOMENTl
SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
«APITULIS
1NTRA IPSUMTEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON ET TITULI8 SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOREH
DISTINGUENTIBUS'
SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ;
OPERIBUS CUMDUBIIS TUMAPOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE INORDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
CUOBUS INDICIBUS GENEBALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUMIN QUODLIBET THEMA SCRIPSERITl)NOINTUITU CONSPICIATUR; ALTEKO
SClUPTURiE SACR^E, EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCISSINGULOS SINGULORUH LIBROUUM
SCRIPTURJE TEXTUS COMMCNTATI SINT.
EDITIOACCORATISSIMA, CtfTERISQUEOMNIBUS FACILEASTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CnARACTERUM NITIDITAS,
CUARTjE QDALITAS, INTEGRITAS TEXTUS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERDM RECUSORUM TUMVARIETAS
TUMNUMERUS, TORMA VOLUMINOM PERQUAH COMMODA SIBIQUE INTOTOOPERIS DECURSU CONSJpWmjfr^
6IHILIS,TRETIIEXIGUITAS, ISTA
PRiESERTIMQUECOLLECTIO, UNA, METnODlCA ETCURONOLOBICA, V%\
SEXCENTORUM FRAGMENTOROM OPDSCDLORDMQDE HACTENOS niC ILLIC'SPARSOROMa 0n\^<\
PRIIIDM ADTEM IN NOSTRABIBLIOTHECA, EX OPERIBDS AD OMNES&TATETJ( F^. V^#\
LOCOS, LINGUAS FORMASQDE PERTINENTIBUS , COADONATORDM. j £J3 V^A
'
SERIES SECUNDA, \ rZ\
fN QUA PRODEUNTPATRES, DOCTOllESSCRIPTORESUUEECCLESIffiLATINjT^
A GREGORIOMAGNOAD INNOCENTIUM m.
ACCURAWTE J.-P. MIGNE
^V \
BZBLIOTHECa: CLEKI OjarSJERB.E',
SIVE ^
CURS0UMCOMPLBTORUM RAMOSEDITORE.
IN SINGULOSSGIENTI-E ECCLKSIASTlCffl
PATROLOGIAJ3INA EDITIONETYPIS MANDATAEST, ALIA NEMPE LATINA, ALIA GR^CO-LATINA.—
TENEUNT MILLE FRANCISDUCENTATOLUMINAEDITIONISLATIN.2E ; OCTINGENTISET
MILLE TREOENTAGR^CO-LATIN.E.— MERELATINATJNITERSOS ACCTORESTCMOCCIDENTALES, TLM
ORIENTALESEQUIDEMAMPLECTITCR ; HI AUTEM,IN EA, SOLAYERSIONELATINADONANTCK.

FATR0LOGLE TOMUS CLXII.


S. IVO CARNOT. EPISC. PETRUS CHRYSOLANUS MEDIOL. ARCHIEP. RICHARDUS CARI).
LAMBERTUS ATREBAT. , GALO PARIS., GQDEFRIDUS AMBIAN., EPISCOPI. ANSELMUS
SCHOLAST. ET CAN. LAUDUN. B. ROBERTUS DE ARBRISSELLO. SEHERUS CALMOSIAC.
ABB. JOANNES MON. S. AUDOENI. JOANNES MON. BESUEN. FRANCISCUS CAMENUS. REIM-
BALDUS PRiEPOS. S. JOANN. LEOD.

EXCDDEBATUR ET VENIT APTJD J.-P. MIGNE EDITOREM,


HS\'1ADICTAFAMBGISE PROPE PORTAMLUTETIJE PARISIORUMWLGQ&ENFERNOMINATAM,
EU PETIT-MONTROUGE.

1851
&XGULUM XII

SANCTI IVONIS

CARNOTENSIS EPISCOPI

OPERA OMNIA

ACCEDCNT

PETRI€HR1'S0LANI, MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPI, RICHARDI CARDINALIS, LAMBERTI


.ATREBATENSIS, GALONIS PARISIENSIS, GODEFRIDI AMBIANENSIS, EPISCOPORUM;
ANSELMI SCHOLASTICIET CANONICILAUDUNENSIS, B. ROBERTI DE ARBRIS-
SELLO, SEHERI, CALMOSIACENSISARBATIS, JOANNIS MONACHIS. AU
DOENI, JOANNIS MONACHIBESUENSIS, FRANCISCI CAJJENI, ^^-^
REIMBALDI PRJEPOSITI S. JOANNIS LEODIENSIS' X%'IV^X

OPUSCULA, DIPLOMATA? EPISTOL^E

ACCURANTE J.-P. MIGNE


BIBLIOTHECJE CIiEBI BNIVBESiE
SIVE
IN SINGULOSSCIENTI^i ECCLESIASTICffiRAMOSEDITORE
5UBSCCM COMPLETORCM

S. IVONIS TOMUS SECUNDDS, CJ3TERORUM UNICUS.

VENIT 8 FRANCISGALLICIS

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM


m YlkmGTkVAMBOISE
: *' ' ' ' PROPEPORTAM LUTETLE PARISIORUMVULGOPENFERNOMINATAM
SEC PETIT MONTROUGE

185^
ELENCHUS

AUCTOaUM ET OPERUM QUl IN HOO TOBSO CLXII COHTINEWTUR.

SANCTUS IVO CARNOTENSIS EPISCOPUS


(OPERUMCONTINCATIO.)
Epistolffi. , Col. 11
Addenda ad Iyonis epistolas. 287,
• Sermones. .,, .. - . 505.
Dubia. -r-Sermpnes sex ad populum. — Microrogus. — Chronicoiu 611
LAMRERTUS ATREBATENSIS EPISCOPUS.
Gesta quibus Alrebatensium civitas, excusso Cameracensium jugo, IQ.
antiquam reformalur digoHatem. $627
EpistoJaj. 647
Privilegia 701
FRANCISCUS GAMENUS.
Hymnus in S. Nicolaum peregrinum. 721
GALO PARISIENSIS EPISCOPUS>
Epistola ad Lambertum Atrebatensem. 721
Dioloma pro monachis Fossatcnsibus. . . - 728
GODEFRIDUS AMBIANENSIS EPISCOPUS.
Epistolas et diplomata. , 735
Charta communiaa Ambianensis. 747
, SIEIMBALDUS PRiEPOSITUS S. JOANNIS LEODIENSIS.
"
Epistolae. 751
JOANNES MONACHUS BESUENSIS)
Chronicon Besuense 861
PETRUS CHRYSOLANUS MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPUS.
Oratio de Spiritu sanclo. 1007
B. ROBERTUS DE ARBRISSELLO.
~
Reguls sanctimonialiuin Fontis-Ebraldi. 1079.
Preecepta r-ecte vivendi. 1082
Diplomata. 1085
SEHERUS ABBAS CALMOSIACENSIS.
De primordiis Calmosiacensis monasterii. 1119
JOANNES MONACHLS S. AUDOENI.
Sermones qpaluor.j 1183
ANSELMUS SCHOLASTICUS ET CANONICUS LAJJDUNENSIS
Enarrationes in CanlicE). * 1187
— . in Mallbasum. 1227
— '
in Apocalypsin. 1499
Epistola ad H. abbatem S. Laurenlii LeodieusTs. \ 1587
RICHARDUS CARDINALIS
Epistola3 et diplomata. 1661

; Ex lypis MIGNE; au Pctit-Montrouge.DIVI IVONIS
CARNOTENSIS EPISCOPI

OPERUM PARS ALTERA

'
EPISTOLJ:
Cum notis doctissimorum virorum Jureti canonici Lingonensis, et Soucbeti canonici"
Cafnotensis

SERMONES

Quibus additi duo ex mss. Bibliotheccs Regias et Petavianm :

ET

BEETl CHRONHM M REGIBUS IRAMORUM

NOMINA EOPiUM

AD QUOS SCRIPTJS EPISTOLJE IVONIS.

A'F- Cenomanensisecclesiraprsecentor 232.


Adela comiliss»,Carnotensis, epistolas, 8,91, 101,116, G
121, 179,187. Gallerius,«iveWallerius, BelvacensisEcclesisebibliothe*
Adela palatina comitissa, 156. carius, «nist. 123.
Albeuus Cenomanen«isEcclesiaeeleclus, 277. {Jalterius Meldensisepiscopus,70:
AnselmusCantuariacensisarchiepiscopus,39. Galterius Stirpensis ecclesia3prasposilus,69. ' t
AnselusBelvacensisepiseopus,281. GaudefridusepiscopusAmbianensis,268.
AudoenusEbroicensisepiscopusdesignatus. 223, 212. Gaufridusanachorita, 240.
GaufridusBelvacensisep-seopus,epist. 177,195, 212.
Belvacensis Ecclesiaj fratres, epist. 17, 32 , 98 137- GaufridnsCenomanensisdecanus, 52.
263. „ , . vi-
, Gaufriduscomes Vindocinensis,129. . "- >
Benedicluscardiualispresbyler et BomanaeEcelcsise Gaufridus sive Gaufredus, Vindocinensis monasteriiab-
carius, 87. bas, 41, 87,82,163, 193.
BernardusMajorisMonasleriiabbas, 4,7o. Gaiifridusmonacbus,208.
Berneriusabbas Bonsevalensis monasterii,226, 269. Gaufridus soUtudiiiiscultor, 164,208.
Bruno pr.ma?sedis Belgicornmepiscopus, 214.' Gerardus, 6. - '
LJ GilbertusEbroicensium" episeopus,16".
Carnolensesclerici et laici, 20. - Girberlus Parisiensis archidiacolius,249.'
OarebaldusSilvaDectensisepiscopus,epistola 268 Gislebertus, 198,neposTuronensis>archiepiseopi, 199.
Columbensesmonacbi,192. GuacelinusWintooensium episcopus, 38.
ConoPrsenestinusepiscopus et aposlolicaesedis legatus, GualoParisiensis ephcopus, 169, 218,245.
266,267, 273, 275. Gualopresbyter, 99.
B fioido seu Widojegis dapifer, 23, 47.'
DaimberlusSenonensiumarchiepiscopus, episl. 76, 90, GuidoabbasMolismensismonasterii,224.'
111, 115, 115,119, m, 123,126, 132, 134, 139, 146, GulielmusabbasMajorisMonasterii,197,251,-
168, 170, 171,182,200,223, 237. GulielmusAnglorumrex, 71.
DaimberluspalriarchaHierosolymilanus,93. _ GulielmusCalalaunensisepiscopUs268.
DaimbertusSenonensis Ecclesiaemetropolitatius,115. Gulielmusmiles, 203.
Dolensismonasteriimonacbi,78.- Gulielmus-episcopusParisiensis, 79.
Dolensisclerus, 178. Gulielmus Bothomagensiumarchiepiscopus,149.
S.
Dunensistnonasterii Avitfyirgines, 10, Guntherius sive Gunlherus, vel Gonherius
E 11,140,228.. v . - *presbyter,
-
Erclesia?filii, 172. G. abbas monasieriiS. Guandregisili,72.
Eduensis clerici, 222. H
EpiscopiRemensisdicecesis,83. 'Haimericusabbas-Atiuirinensis,epist. 287.
Eudo vel ReudoNormannisedapifer, 27. HenricusabbasAngeliacensismonasierii, 233.
F Henricus Anglorumrex, 106,118, 261.
FulcoBelvacenbiumepiscopns,episl, 30, 31. Hildebertus Cencmanensis
' • eplscopus, 74, 148, 167, 206,
FulcoTarisicnsisepiscopus,112. 220,230.
PATROL -CLXII. - — »
H D. 1T0NIS CAMOTENSIS EPISCOPl 12
HoeliusCenomanensisepiscopus,21. K Q
HIISOarchiepiscopusI.ugdunensis,24. Qui etiam appsto- Qulnlini(S.) fratres, epist, 17,52.
lica? sedis vicarms, 54. Legalus, -Bb,59, 60. Bomanaa R
Ecclesise legalus, 61, 66. Episcopuspriiiitesedis, 66, Badulfusabbashionasterii Sancli Fusciani.255.
68, 158. -> Badultusde Balgenciaco,248.
Hugo Cluniacensismonasterii abbas, 191. BadulfusBemensium archiepiscopusepistola?,188,211,
Huyo EcclfsiaeAurelianensisdecanus^ 194. 252,259.
HugoTrecensmmcomes,209, 245, BadulfusBemensisEcclesiaepraeposilus,161.
Hugo Sue^sionum episcopus, 42. liadulfusTuronuinarcluepiepiscopus,255.
Hugo Belvacensis Ecclesiaedecanus, et -caeterifralrcs, Bainaldus,236.
77. BainaldusRemorumarchiepiscopus,15.
HumbaldusAnlissiodorensisepiscopus,166, §41. BeginaldusAndegavensis episeopus, 272.
11.SuessionensisEcclesiaadiaconus, 96. Bemensisdioecesisepiscopi,83.
Beudo, vel EudoNorthmanniaedapifer,27. .
Joannes primaesedis Lugdunensisarchiepiscopus, tpist. Bicardusvel Bichardus Albanensisepiscopus,et sanclae
236. sedis vicariussen legali'S,15%141,181, 216, 217.
JoamiesAnrelianensiume.ectus, 64. Episcopus,75, 100, RicheriusarchiepiscopusSenonensis,8, 55, SO.
114, 162,215, 221,247. 34, 57.
Joahnes cardinalispresbyler, etBomanaa Ecclesiae lega- Robertus,
Bobertus comes PonMvensis,120.
tu=, 84 Vicarius,87. BoberlusLincholiens:sEcclebiaeepi^copus,278.
Joaunes Tarvanensisepiscopus,97. BohertusMellenlinuscomes,145, 151.
„ Bogenuscardinalis, 18.
Lamberlus Atrebater.sisepiscopus, episl. 33, 97. " Hogeriuspresbyter, 29.
Lauronliusmonasterii-Charitatismonachas,186. Bosceliuus, 7.
LeodegariusarchiepiscopusBituricensis,180.
Lesiardusvel LisiardusepiscopusSuessionum, 203, 229, Sancliopresbyter, episl. 51.SEpiscopus, 62. Aurelianen-
246,279,280. sis, 55.
Leudo presbyier, 63. Wigorniensis episcopus 163, 207.
Ludovicusrex Francorum,127,196, 202, 239, 253, 26i, SamsG
265. Sleplianusarchidiaconus,158.
L. SuessionensisEcclesiaaprnopositus,*6. x Steplianus comes, 178.
M Slephanuspalalinuscomes, 49, 86.
ManassesMeldensiumepiscopus,epist.'2S1. Stephanusregis cancellarius,260.
ManassesIlemorum-archiepiscopus,85, 145. SuessionensiscongregalioB. Stephani, 58
102, . SuessioneusisEcclesiaeclerus, 96.
Manegaldus,~40. • T
MalildisAnglorumregina, 107, 142,174.
MatildisBlesensisvieecomilissa,150. ThomasEboracensisarchiepiscopus,epislola, 215.
Mellentimclerici, 45. Turgedus Abrincensiumepiscopus,270.
O U
O o archidiaconus,epist. 155. .Urbanus pontifex maximus,epist. 5, 12,23, 43, 45, 48,
Odopresbyter, 128. 63, 67, 289.
Olricus, 156. W
Oabbas majorismonasterii, 289.
O. Gemmeticensis,\el Gemeteasisinonaslerii abbas, 16J. , WaloBelvacensis episcopus,268.
P C Walterius,seu GallerinsMeldensisepiscopus,16.
Paschalispontifexsummus, epist. 81,88,89,92,94,95, WalteriusabbasFossatensismonaslerii, 26.
GalteriusBelvacensis Ecclesiaebibliolhe-
105,104, 105, 108,109,110, 117, 153, 144, 147, 159, Walteriussive
carius, 184.
173, 173,176,190,204,210,219, 227, 238, 244, 250, Wido, seuGuido, regis dapifer,23, 47.
254,258,271,274,276. Wilelmus,vel GuillelmusFiscanensis monasteriiabbas,
fetius doclor,36.
Veirus Piclavensisepiscopus,36. 19, 80.
, Plnlippns comesTrecassinus,79." Wilelmus Parisiensis archidiaconus,183, 185.
PliilippusFrancorumrex, 9,15, 22j 28,56. WilelmusRothomagensiumarchiepiscopus,185.
PhilippusTrecensiumepiscoptis,257. Wigrinus Aurelianeusisarchidiiiconus,194.
Pontius Cluniacensiumabbas,231, 262. WlgrinusParisiensis archidiaconus,122,151, 158.

t
Nomina aliorum QUORUM EPISTOLM insertce el vel adjunctce sunl Ivonianis.

Bernardus Claraeval.O aboati 'Majoris Monastern,p3g. Joannes Lugdunensis arehiepisc. Daimbertb Senonens
archiepisc.episl. 237. pag. 102.
Daimberlusarchiepisc. Senon. Joanni Lugd. archiepisc, Urbanuspapaclero et populoCarnotens. epist. i, pag. 1.
episl. 256, pag. 100. IdemRicherioSenon. archiep.epist. 2, pag. 1.
Hugo Pontiniacensis O. abbaii Majoris-Monasterii,pag. ldem honi, pag. 2.
\Zo.

. D. IVONIS EPISTOL^E-

1 EPISTOLA PMMA. D EPISTOLA II.


UBBANDS [II] episcopus, servus servorum Dei, dilectis Vrbanus episcopus, servus swvorum Bei, RICHERIO
in Christo filiis, clero ac populo Carnotensi salutem Senonensi archieviscopo, salutern et aposlolicam
et apostolicam benediclionem.
benedictionem.
, Nos quidem lum pro beatse Marisesemper virginis
devotione ac reverentia, etc. Exstat inter epistolas 0_uantas pro Gaufrido rjuondam episcopo, ete.
Urbfmi II, Patrologia? lem. CLI. Videubi supra.
:45 ; EPISTOL^:. — EPIST.-IV. U
g Oratio Urbani papm ad Ivonem consecratum A fratrum [Belvaeensium aa ep/iT] pia societas cha-
episcopum. ritateplena plus omnibus divitiis mibi applaudebat,
Quoniam, utcredimus, divino te nutu vocante, cle- cum sic mihi latenti, nec tale quid suspicanti Ec-
FUSet populus Carnotensis jecclesise a. unanimiter clesia €arnotensis pontificatus professionis pondus
elegerunt rectorem, et ad nos usque perducentes obtrusit (episl. 8); nec sane ejus volunlali aliqua
petierunt consecrari episcopum, et ideo Deo an- ratione victus cederem, nisi jd vos velle^itque pra>
nueate per manus nostrse impositionem episcopus cepisse (episl. 12), cui non obedire nefas est, pro-
consecratus es, amodo, frater charissime, scias te testaretur. Episcopum Belvacensem Ksanctitati vc-
maximum pondus suscepisse laboris, quod est sar- strse commendo, cujus simplicitas hoc habet lauda-
cina regiminis animarnm, et commodis deservire bile, quod nec perversa agentibus placere, nec recte
multoruni; omniumque fleri minimum atque mini- sapientibus displicere potest; novit enim prudenlia
strum, et pro credito tibi talento in die divini exa- vestra eum in quibusdam accusatum, non tam zelo
minis ralionem redditurum. Nam si Salvator noster justitiae quam virtulis semulalione. Sed mihi non
dixit: Non veni ministrari, sed minislrare (Marc x; videtur .rationabiliter posse fieri, ut a, niinori per-
Mattli. xx), et animam suam posuit pro ovibus suis, sona debeat retractari quod sub vestri judicii exa-
quanto magis nos desidiosi servi summi Patrisfami- B mine finem sorliri meruit. Sed ad me revertar, quem
lias debemus maximo sudore incumbere, oves Do- pastoralis curse vincula premunt; qui etiam, quod
minicas, nobis a summo pastore consignatas, ad nondum erratibus meis adhibui, cogor debere cor-
ovile Domiuicum suffragante divina gratia absque rectionem alienis erroribus; cujus vita, licet olim in
morbo vel macula [et mancha] perducere? Exhor- conspectu summi Judicis calumniosa haberetur,
ts.mur itaque dilectionem tuam, ut iidcm quam in nunc maxime lamen vicinior est accusationi suas
exordio tuse eonseerationis breviter lucideque' di- quam excusationi aliense. Vale.
gessimus, illibatam et/inviolabilem custodias; quia EPISTOLA IV:
fides est fundamentum omnium virtutum. Scimus Ivo, Dei gralia, humilis Carnolensium episcopus, dile-
aatem quod ab infsntia sacris es lilteris eruditus, ctissimo abbati Majoris-Monaslerii BERKARBO, et
et canonum institutis edoctus, attamen breviler ad qui secum [al. qui tecum] sunl fratribus, in Domino
te noster dirigendus est sermo. Nullus lc favor ex-- . satulem.
lollat, nulla adversilas atterat, id est nec [aL utncc; Quoniam summus Pastor pastoris nomen habere
al. non in] in prosperis cor tuum elevetur, nec in nos voluit, et officium pastorale exercere praecepit,
adversis aliquo dejiciatur, sed omnia et in omnibws errabundis et languidis oyibus congruam medicinam
caute et cum discretione agere te volumus, ut abs- providere nos convenit, ul nee importuna instantia
que reprehensione ab omnibus vivere comproberis. aliquam prsefocemus, nec blandiente nobis desidia
Sancta Trinitas fraternitatem tuam sua protectione nostra negligenter aliquam perire peimittamus : ne
incolumem cuslodiat, ut dum [cum] tali moderamine otium nostrum negotiis ssecularibus prseponamus,
in Domino nostro onus quod suscepisti peregcris, quominus parlurienti Ecclesise debilum minisjerium
in die seternse retributionis eo dicente audire me- persolvamus. Licet enim in amplexus speciosse Ra-
rearis : Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca cbel intendat labor imlitiae noslrse, spe tamen prolis
fuisli fidelis, supra muha teconsliluam, intra in gau- , nuraerosioris, amplexus Lise nobis est tolerandus
dium Domini tui (Luc. xrx; Matth. xxv). (Gen.xxx): quia, cum illaplus videat, ista plus fru-
EPISTOLA III b. clificat: et cum illi visio sua sit jucundissima, hujus
URBANO summo pontifici patri el domhw suo Ivo actio multis est necessaria: et, ut evidentius dicam,
Carnotensis. cum in illa pene sola sil dilectio Dei, in hac mani-
Si animo meo morem gerere vellem, si denique fesla est etiam dilectio proximi. Cujus dilectionis
sic esset tolerabile ut non etiam posnale judicaretur sequacibus suis insinuandse formam protulit Me-
successorem Petri in arce summi pontificatus posi- p diator Dei et hominum, qui non solum^pro nobis de
tum lacessere, jam quidem in vos ooWum castra secreto suo ad publicum nostrum prodiit, sed etiam
movere, maledictis persequi non cessarem. Credo carnem assumptam flagellis, colaphis, sputis, ac
enim, propter quod loquor, me opera vestra de tran- demum morli crucis addixil. Quid hoc facto sum-
quillitatis littore abslractum in altitudinem maris nius Paslor nobis insinuat, nisi ut nos dicti pastores
inopinato casu devenisse, et temporalium occupa- oves erroneas ad custodiam nostram pertinentes,
lionum quasi procellosis fluctibus jactandum pro- per devia quseque et aspera fugienles, indeficienti
spicio, ubi, dum multoruni utilitatibus providere cliaritate eonsectemur, ut ad gregem reportenlur :
compellor, tam meae quam ipsorum saluti posse licet in sequendo vepribus conscindamur (inf. ep.
sufScere despero. Elegcram abjectus esse in domo 272), crebris spinarum aculeis cruentemur? Quod
Dei, utpote cui non generis nobilitas, non scientiae quia prudentiam vestram latere non ignoro, nescio
dignilas eloquentise animos dabat, et paucorum, utrum patientiam vestram vel negligentiam, quan-
a Civitatis illius._ c
1 HseGepistolaa Jureto primum edita, reperta est rum Videtur intelligere de Fulcone, argumento eo-
quse notavi ad epist. 50, ev.Anselmo Cantua-
in vetustis schedis Ant. Loeselli jur. riensi archiepiscopo. . .
15 D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 46
tum fas est ex tharitatis affectu, reprehendo, quod j L - EPISTOLA VJ.
eontra instituta majorum quosdam fratres semel Ivo, Dei gratia, quamvis indignus Carnolensium epi-
a nobis ad custodiam animarum dimissos apud vos scopus, GERARDO [al. GIRARDO|;ai. GERAI.DO]
dllecto
delinetis, in quibus nostrarn et itlorum famaiu Isedi sibi in Chrislo, saiutem.
permittitis, et morbis ovium illis commissarum Apices tuse charitatis in me «mntios per praesen-
nullam medicinse curam prseparatis. Unde, tit inte- tium latorem nuper accepi, quibus quse mihi pax
rim de cseteris sileam, rogando moneo, monendo apud vicinos, quse gratia apud principes diligenter
rogo fralerhitatem vestram ul, omni occasione re- inquisisli. Instrumentum etiam nivei candoris ad
mota usque ad prsesens caput jejuiui, transmittatis ordinandos capillos in idipsum charitatis signum
mihi donmum Gauterium, quondam monasterii Bo- transmisisti. Quod cum mihi placeat in suo genere
nsevallis abbatem, quatenus audita g ab eo suse di- quantum hujusmodi placere debent propter exterio-
scessionis causa, solulio ejus si probanda est, a no- rem pulchritudinem, vehemehtius tamen placet
bis approbetur; vel si approbanda nonest, consilio propter pulchri sacramenti interiorem eelsitu-
et auxilio eooperatorum nostrorum in offlcio et dinem. Nam cum in capillis inordinati mores,
loco suo plenissime reformetur. Vale. vel inordinati populi quadam comparatione pos-
8 sint intelligi, credo prudentiam tuam munuscuk
EPISTOLA V. lioc quasi quodam monitorio vigilantiam meam ex-
Ivo, Dei gralia Cariwtensium humilis episcopus , cilare, ut sludeam inordinatos populorum mores
ADEL.«nobili comitissw : rec\a in Chrislo sapere. diversis exhorlalionum modis eomponere, atque
Regius in excellehtia vestra sanguis ex utraque habito discrelionis moderamine ad debilum ordinem
linea descendens, nobililatem generis in oculis om- revocare. Quid vero ipso instrumenti decore, quod
nium [al. oculis bominum] manifeste commendat. longa lima et longa politura ad hunc candorem
Sed hanc apud religiosas mentes morum probitas et perductum est, significare videris, nisi ut castigem
cum
larga ad erogandum manus, quantum didici, vehe- corpus meum et in servitutem redigam, ne forte,
menter exsuperat. Unde mirorqua ratione consobri- aliis prsedicaverim, ipse reprobusfiam? (I Cor. ix.)
nam vestram, Adalaidem [«/. Adalidem] sicat vos Rogo itaque te per ipsa charitatis viscera, quse visi-
ipsam amare dicatis, cujus adulterinos cum Gulielmo tare me dignata estxpio modo voluit aut valuit fra-
[«/. Vuilelmo] complexus vel defendere, vel protelare ternitas tua, ut, quemadmodum [al. ut quomodo]
tanto studio laboratis,Tiec saluli vestrse velillorum prsedictis benevolentise signis cogis nos babere me-
satis commode providetis, neque quantum pericu- moriam lui frequenlem, sic in orationibus tuis ha-
lum, vel quanta infamia mihi super hoc immineat, """beas- frequentem mcmoriam nostri. Vesforaeenim
aliquatenus praeeavetis. Quomodo enim glatlius spi- orationes quanlo quietiores, tanto saniores. Nostrse
Iffitus in ore meo positus ferire audebit longe positos vero et si non saueiae, tamen propler instantes ne-
simili contagione pollutos, qui tangere non audebit cessiludiues a, et ssecularium negotioruni tumullus,
vel dissimulabit juxta se positos? nonne dicturi sunl ssepesunl perturbatse. Perlurbationis veromese causas
mihi illud evangeTicum : Ejice [in v. c. e\ce[ primum et si non nosli per experientiam, nosti tamen per
trabem de oculo tuo, ut poslea videas festucam in no- scientiam. Nam qui in modico flumine ad re-
stro (Matth: vn). Hane porro me habere tolerantiam gendam modicam navem prius nulla ratione pra>
terribiliter Apostolus vctat, de hujusmodi scelerum valebam, quomodo nunc quasi de portu tran-
patratoribus, dicens : Quoniam qui talia agunt, digni quillitatis eductus et in altitudinem maiis deductus,
sunl morte, nec solum qui faciunt, sed etiam qui con- ad regendam tam ponderosam tamque naufragosam
sentiunt facientibus (Rom. i). Consentientes autem navem sufficiam? Quod si meruissem prsesentiam
B. Ambrosius dissimulantes vocal, vel defendentes. luam, sicul Lugduni te rogaveram , per prudentiam
Qua de re qbnixe peto, ut non indignetur adversum consilii tui, et per gratiam quam habes in oculis
me vestra sublimitas, quoniam testis mihi est Ilie, r. civium noslrorum, muita perfecisset divina Clemen-
cui nuda est abyssus humanse conscientise, nie hoc tia, quse atlingere nondum audet imbecillitas mea.
non arripuisse causa malevolentise mese vel aliense, Ilaque pulsando insto, instando pulso, ut, qasesita
sed solo rigore et amore justitise, in lantum ut, si opportunitate, nos tuse vlsitationis consolstione Iseti-
aliter fieri non possit, malim hominum incurrere fices, quod et saluti mullorum proderit, et proposilo
malevolentiain quam legem Dei mei derelinquere. tuse sanctitatis non oberil. Prospera autem iioslra
Quadam tamen condilione condescendam pelitioni et adversa de quibus qusesisti, sic modificat medici-
veslrae, si uterque juraverit quod antelinitam cau- nalis Dei sapientia ut nec frangi permittat adversi-
sam a carnali conjunctione se immunes custodiant; tate, neque exlolli prosperitate, qualenus dicere
alioquin satagendum estmihi, ut mortuum jam qua- possimus cum Apostolo : Videlis Deus, qui nen per-
triduaniim longe lateque fetentem (Joan. xi) crebra mitlit nos tentari supra id quod possumus suslinere
admonitione de inferno inferiori valeam evocare (I Cor. x). Pauci tamen calcaneum meum observant,
(Psal. LXXXV). Valete. sed, l)eo miserante, plures sunf, qui matulini exitus

a al. neeessitates. Hac de re conqueritur, epist. 19.


~
17 EPIST0LJ5. — EPIST. VHI. «5
et vesperse Isetilicari desiderant. (Psal. XLV).Pseda- A probriis vestem Domini tui, quam publice scindebas,
.gogus a ille ab officio pastoris el riomine proeul publice resarcias, quateuus sicut multis exemplum
pulsus, jam non liabet unde lac et lanas ovium per- erroris fuisli, sic de ccetero fias exemplum corre-
.ditarum ditipiat, prseterquam quod in Northmannia ctionis [correptionis]". Sio enim bono odore prsece-
prseposituram qttamdam Eeclesise nostrse, auxilio dente, et pristinum fetorein consumente, et a nobis
insulsi comitis terrae illius sibi usurpat et devastat. et ab aliis diligi et colligi, et beueficiis poteris am-
.Vale. pliari.
EPISTOLA VII. EPISTOLA VHI.
.Ivo, Dei gralia Carnotensium humilis ephcopus, RICHERIO,Dei gralia', Senonensi archiepiscopo, Ivo
ROSCEL»O non plus sapere quam oportet sapere, sed
per eamdem gratiam Petri d manibus Ecclesim
sapere ad sobrietatem. Carnotensi consecralus et delegatus episcopus, a
Si esses ovis centesima in desertoperdita, sed Romanm Ecclesiai pace non discedere, et si quid
gregi jam reddita (Luc. xv; Malllu xvm),isicut exar- aliler sapuit, valde velociter [celeriler] resipiscere.
serat in te zelus meus quandiu te intellexi aversum Litteras conlumeliosas et amaritudinis pleuas si-
et adversum, sic requiesceret in te spiritus meus, si gillo vestro signatas, efcnomine [vestro, v. c.] titula-
te cognoscerem ad doctrinam sanam conversum et- ".las, a quibusdam clericis nuper accepi; in quibus
-reversum. Sed quia scio te post «meilium Suessio- primo depressionem [unus v. c. reprehensionem]
nense. in auribus quorumdam quos mecum bene meam et falsas criminum objectiones in me faclas,
nosti, pristinam sentenliam tuam clandestinis dispu- postremo "sedis aposlolicse majeslalem non leviter
talionibus studiosissime ^ defendisse, et eamdem .Isesam mecum vehementer indolui. Cum enim ut
quam abjuraveras, et alias non minus insanas per- pacem haberetis, et in filium susciperelis aposto-
suadere voluisse, non potest intrare in cor meum lica auctoritate (epist. 2) fuissetis [fuisses, Bar.]
quod adhuc fidem tuam correxeris, quod mores in commonitus, nec ut fratrem salutastis me in litteris.
melius commutaveris. Si ergo ex. bac occasione te iUis, nec ut coepiscopum, qui nullum vobis coepi-
afflixit, et rebus tuis nudavit quorumdam violento.- scopi adjutorium, vel filiidenegavi [abnegavit, Bar.]
•rum rapax avarilia, non hoc ex se fecit injusta eo- obsequium. Cur igitur alienigenam ad judicium vo-
-rum violentia, sed justa et correctioni [correptioni] catis, cur obedientise vinculis aslringilis, quem nec
tuae consulens Dei sapienfia, faciens etiam per ma- suffraganeum, nec collegam esse cognoscitis? Huie
los, quamvjs nescientes, bona sua, cujus vestem injurise mese graviorem superadditis, quod demem-
' «cindere conabaris ralionibus humauis
armata, sed „ bratorem metropolitanse sedis non apte satis appel-
-lamen infecunda facundia (epist. 207). Cum vero -Iatis. Nam cum ramus aridus, qui in radice arboris.
multis exemplis ethici tractatoris veram constet esse matris nunquam coaluit, nec in se virens fruclum
sententiam : fecit, magni cultoris manu excisus esset e; eadem
Quo semel est imbuta recens servabil odorem manus quse ramum prsemortuum excidit, me non ad
- Testa ditt. demembrationem, sed ad supplendum locum iude-
HORATIUS, lib. i, epist. 3. mortui [demortui], eidem arbori, quantum in se
non tamen propter me timerem veLIiorrerem pra> erat, inseruit, quia [ quse, Bar.] hoc et cum aliqua
sentiam tuam, de te sperans meliora et saluti vici- spe fructus et sine vulnere matris arboris posse fieri
•uiora. Sed quidam cives nostri ad cognoscendam existimavit [v. c. sestimavil]. Cui ergo sine veslra
-vitam alienam curiosi, quamvis ad corrigendam contradictione licuit quod nocebat excidere, quse
suam desidiosi, te quidem odibilem, me vero pro- ralio impedit ut ei non liceat quod profuturum spe-
-pter te suspectum haberent; et, audito nomine luo rabat inserere? Dicitis etiam [enim, v. c.] in litteris
-et pristina conversatione tua, more suo subito ad illis me sedem invasisse Gaufridi coepiscopi vestri,
-lapides convolarent, et lapidum aggere obrutum in quo manifesle contra sedem apostolicam caput
-praefoearentl. lnterim igitur consulo libi ut assumpta erigilis, dum quod illa sediflcat, vos, quantum in
p
patientia beati Job, quamvis longe impar, cum eo vobis est, destruitis, et quod illa destruxit vos aadi—
tamen dicas :«Sustinebo iramDei, quoniam merui, ficare contenditis; cujus judiciis et constilutionibus
donee justificet causam meam (Job vi). > Testificor obviare, plane est haereticsepravitatis notam ihcur-.
eaiin tibi, si conversus ingemueris^ et in simplici- rere, cum Scriptura dicat : t. Hsereticum esse con
tale fidei degere volens, a vanitate carnalis sensus stat, qui Romanse Ecelesise non eoncordat. J (can.
lui detumueris, non deerunttibi ubera divinsecon- Nolile, dist. 11.) Prseterea [deest in-Bar.] famse ve-
solationis [sicvett. codd.; aiuea, verba div. cons.], straj non bene consulitis, qui caprum emissarium,,.
et mater Ecclesia quse devium exasperavit paterna cujus adulteria, fornicationes, perjuria, proditiones,,.
severitate, correctum assumet materna pietate. Re- per omnem ferme Lalinam Ecclesiam publicatse sunt,.^
stat igitur ut palinodiam seribas, et recantatis op- qui pro his et aliis gimilibus a sede aposlolica daro—
" a 6 Similis locus, epist. 141._
Psedogoginomen in deteriorein sensum accipit ut d Id est, 1TRBANI
"epist. 98, el intelligitur Gaufridus de quo epist. 1. papse, ut supra, epist. 1.
b Idem Iocus, epist. 34, et 108 el240, ex S. Au- e Gaufridu.s de ouo episl. 1; quem eliam videtmv
gust.,lib. 10, Coufess. appellare inimicum hominem, epist. 12.
"19 D. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI 26
natus est, ita ut, se purgare non valens, virgam pa- A , censura, ut nihil prius de eo qui ad simim sanctse
sloralem redderet et annulum, de quo apostolicum Ronianse confugk Ecclesiss, ejusque imploral suxi-
accepistis decrelum in liaec verba (sup. episl. I) : lium, decernatur, quam ab ejus Ecclesise fuerit
« Qaicunqiie Gaufridum depositum deinceps juveiit prseeeptum auctorilate, quse vices suas ita aliis im-
ad infestandum vel reinvadendum Carnotensem pertivit Ecclesiis ut sinl in partem vocaise sollicitu-
episcopatum, excommunicatum eum esse censemus, > dinis, non in plenitudinem potestatis. Proinde di-
adhuc episcopum voeare, in episcopum reformare leclio vestra quorum devotione gaudemus, jungat
contcnditis: cujus malefactadefendere, quid estaliud curam suam dispositionibus nostris. > Et post plu-
'nisi similem damnationis sehtentiam in se provo- ra : « Nec pigeat forte aut pudeat nostris obedire
^care? Cum enim, secundum Apostolum, satis sitad mandatis, aut apostdlicse sedis obsecundare prseee-
damnationem peccatis alienis eonsentire, cur non ptis, quia humilibus dalur gratia [qui humilibus dat
magis sufliciet eadem fovere et defendere ? Neque gratiam, Bar.\ non superbis. Nam nulli fas est
enim in hoc protegit vos clypeus .ignorantise, cum velle vel posse transgredi aposlolicoe sedis prasce-
haee, (sicut dixi,) nota sintnoutantum Ecclesiis Lug- pta, nec noslrae dispositionis ministerium, quod ve-
"duneusis Gallise, sed omnibus ferme Ecelesiis Latinse stram sequi oporlet charitatem. Sit ergo ruinse suse
linguse. Est et aliud in litteris illis, in quo eviden- " dolore prostratus, quisquis [at. in v. c, quisque,
lissime et irreverentissime os vestrum posuistis in vel quicunque] aposlolicis voluerit conlraire de-
coelum, et lingua vestra transivit in terra (Psal. LXXII), cretis (cap. S, Nulli, dist. 19), nec locum deinceps
"cum benedictionem per mauus impositionem papaj inter sacerdotes habeat, sed extorris a sancto fiat
'datam et cardinalium Ronianse Eeclesiae, non sim- ministerio, nec de ejus judicio postea quisque cu-
pliciter benediclionem, sed « qualemeunque » hostili ram habeat, quoniam jam damnatus, a sancla et
iri-isione appellastis a; cum ad ipsam principaliter apostolica Ecclesia ac auctoritate, pro sua inobe-
et generalissime pertineal, tam metropolitanorum, dientia alque praesumptione a quoquam esse non
quam tjseterorum episcoporum eonsecrationem [con- dubitatur. » "Inobedientem me quoque litterse ve-
secraliones , ti. c. Bar.] confirmare vel infirmare, straj-non recte accusant, quia, cuni cbediturum me
conslitutiones vestras et judiciaretractare, suas vero paternitati veslrae litterae Domni-papse eommenda-
inconcussas retincre, el nullius inferioris judicio verint (sup. epist. 2), nulla a me paterna vestra ad?
reiractandas vel corrigendas concedere. Sic enim monilip refutata est, quia nec audita. Quod aliunde
de non infirmaiidis apostolicoe sedis judiciis scribit me expetisse benedictioneni calumniamini, veritate
papa Gelasius in. epistola Fausto magistro directa ^, " teste verum dicam, quia [quod] nee episcopatum nec
de justa depositione Acatii: « Nobis opponunt eano- benedictionem episcopaiem a vobis petii, nec a qua-
nes, dum nesciunt quid loquanlur. Contra quos hoc quam [ita plures, v. c, in aliis nec ab aliquo]. Sed
Ipso [hinc ipsi, v. c. sed hoc ipso melius est] venire cum clericorum primo ingenio, postea violentia regi
se produnt, quod primse sedi sana reclaque suadenli fuissem prsesentatus, et inde cum virga pastoraU a
parere diffugiuiH. Ipsi sunt canones, qui appellatio- rege mihi intrusa ad ecclesiam Carnolensem addu-
nes loiius Ecclesise ad hujus sedis examen voluere etus, d cumque, clericis petentibus et pulsantibus,
deferri, ab ipsa vero nusquam prorsus appellari de- nullum diem consecrationis mese velletis prsefigere,
bere sanxeriint, ac per hoc illam de tota Ecclesia interea consiiium niihi fuit eleetioni eorum non om-
jitdicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec nimode [o/. omnimodo] assensum .praebere, donec
de ejus unquam praceperunt judicio judicari, sen- certus fierem et de Caufridi depositione, et summi
fenliamque illius constituerunt non c oportere dis- ponlificis voluntate, ad quem cum pervenissem, ad
solvi, cujuspotiussequcnda dcereta mandayerunt. t petitionem Ecclesise Carnotensis apostolica auclo-
Et paulo post: « Qua traditlone majorum apostoli- ritale sum constrictus, et ita in episcopum conse-
cam g sedem in judicium vocant? > Et item : c Vi- cratus. His et hujusmodi tam rationibus quam au-
derinl ergo si alios habent eanones, quibus suas _ cloritatibusmunitus, Ucetirritatus magisquam cano-
' nice
ineptias exsequantur. Cseterum isti qui sacri, qui vocalus, licet tam in me quam in eapite meo et
ecclesiastici, qui legitimi- celebrantur, sedem apo- •vestro, si lamen vestro [Urbano], injuriam passus;"
stolicam ad judicium vocare non possunt. t Item tamen paratus ero tempore opportuno et loco luto
Gregorius in epistola de Aldrico Cenomaneusi [al. intra Senonensem provinciam, vel eliam Stampis e,
.Cenomannensi] episcopo ad Gallias directa ? « Nul- si conduclum-tutum, comitem vJdelicet Stephanum
lus Aldriciim [anle bsec]judicet, aut judicare prse- ex parte domini nostri regis et vestra propter cir-
' cumstantesinimicos habuero : paratus, inquani ero,
suniat. Sed si quid, quod absit! grave intoleran-
*
diimque ei objectum fuerit, nostra erit exspectanda -vobis occurrere, et quantum salva reverentia sedis

a Hac de r'e etiam conqueritur, in epist. 12. vatum per manum Phillppi regis ep. 22. De jure vir-
b Gelasius Fausto legato. Vide eanones sub causa gseeagil epist. 60.
9, cq. 5. Ipsisunt. lnfra, epist. 12, dicit se inordinate fuisse
jVon, abundat iu v. c, sed in epistola Gelasii Siampis accusatum de ordinalione ab Urbano ag-
yeperitur. cepla.
tf IJem fatelur se ad solium principum fuisse ele-
M EPIST0LJ2. -- EPIST. X. 2£
vestris " EPISTOLA X.
apostolicse licuerit, objectionibus respon- A.
dere, ad cujus audientiam aliquando forsitan op- Ivo, Dei gralia, Carnolensium episcopus, virginibus
portebit ista [al. nos ista] referre. Pax Dei, quse >- in Dunensi monasterio [al. coinobio]sancli- Avili
exsuperat omnem sensum, cuslodiat cor" ve- Deo devolis, in virginitalis proposito placere
strum et intelligentiam vestram [al. et animam virginum Sponso.
"'
vestram], ut obedientia vestra prselalis vestris ex- Gloriosum nomen virginitatis, sed gloriosior est
hibila, nos vobis obedientes exhibeat et devote sub- fructus. Cum enim justus quisque Domini sui vesti-
jeotos. gia jubeatur «equi qua poterit, de virginibus legitur
EPISTOLA IX. quia sequuntur Agnum quocunque ierit'(Apoc. xiv,
PHILIPPO£, Dei gralia magnifico Francorum regi i). Et cum unusquisque gradus eoirjugatoruni vel
domino suo, Ivo humilis Carnotensium episcopus continentium semper habeatde perpetrata carnis
[al. minisler] ab eo salvari qui dat salulem regi- corruptione quod defleat, virginitas intemerala sem-
bus, per habel in Auclore suo quo gaudeat. Cujus quanto
Cum testem factorum meorum circumspicio con~ Q superior [est, v. c.] gradus, lanto gravior est ca-
scientiam meam, vehementer admiror,- quianihil in sus. Cui perseveranli quanto felicior [facilior, v. c.] c
me reperio cur pia lenitas vestra atque regia man- " et.suprema speranda est glorificatio, tanto cadenli
suetudo in tantam adversum me conversa sit ama- miserior et extrema timenda damnatio. Virginitas
Titudinem ut a vestra serenitate nullum audiam supernse civitalis est virtus, supernorum civiunvde-
nuntium bonum, nihil andiam nisi verbum aspe- <;us, ubi non habet quis de integrilate quod perdal,
rum. Quod enim inter Beccenses et Molismenses de corruptione quod doleat. Quam quisquis in hac
monachos h quantulamcunque pacem pro tempore mortalitale studiosius scmulabitur , eo familiarius
feci, nullam Beccensibus in boe violentiam intuli. Sponsi virginum visitalione et charitate delectabi-
Sed abbas Beccensis cognoscens et erubescens inor- tur; ut autem probetis hanc paradisi esse virtutem,.
dinatam spoUationem factam Molismensibus.a qui- mementote quia primi parenles.hanc ante peccatum
busdam neophylis monachis suis, multum me ro- in paradiso servaverunl, post lapsum faeti exsules
gavil, ut vel pacem inter eos componerem, velju- ih terris amiserunt. Nam quia suse civilalis miini-
ste inter«os decernerem. Sed ego propter reveren- menta projecerunt, ab antiquo hoste facile expu-
liamvestram judicium "interim distuli, et gratis gnati, etin hujus exsilii serumnas expulsi, ejusdem
oblata portione viclualium suorum ab ipso abbate, civitatis ornamenta merito perdiderunt. Ut ergo va-
quse MoUsmenses repetebant, jurgia quse inter eos P leatis de exsilio ad patriam repedare, ejusdem pa-
erant, pro ipsius abbalis charitate mitigavi. Qua de trise munimentis vos munite, ejusdenr ornamentis
-re non decuit humiUtati niese succensere sublimi- vos ornate^ quo et antiqui hostis callida tentamenta
tatem vestram, quia -si ipsos spoliatores etiam ab fortiter respuatis, et immortaU Sponso, cuiiutegri-
inordinata invasione desistere coegissem, majesla- tatem corporum vestrorum devovistis, complacere
tem tamen regiam [vestram tamen majestatem re- valealis. Chrislo enim vovistis nubere, non cleri-
-giam, v. c.] nullatenus offendissem. Sicul enim est cis. Christo vovistis nubere, non ssecularium homi-
regioepotestatis civilia jura servare, el eortim trans- num colloquia frequenlare. Ad hoc enim vobis
gressores debita poena multare, sic episcopalis of- septa monasterii facta sunt,nemundi:amatores.intra
ficii est ecclesisticas inslilutkm.es subditis servandas castra mundum fugienliunurecipiatis, ne ad publi-
imponere, el transgressores earum paterna severi- •cum prodeatis, ac de «orporali mundi visione,
tate ad debitum ordinem revocare. Abscindantur tractis introrsum foedis imaginibus atque. expu-
[velt. codd. abscidantur] itaque qui serenitatem ve- gnata intus virginitate, corpus quoque corruptioni
stram conturbant, quorum persuasionibus si ac- subjici permittatis. Quomodo ergo pudieitiam ser-
quieveritis, nec per vias jusliiise incedetis, nec ad vare valebitis, quse cum impudieis hominibus mi-
gaudia palriae coelestis pervenire valebitis. Qnicun- D scere coUoquia pubUca vel privata quolidiano usu
que autem illi sunt, si conductum bonum mihi -et laboratis? legistis enim •.Cerrmnpunt. mores bonos
his qui mecum sunt miseritis, ul securi simus in - confabulaliones pessimse (L-C6r. xv). Non eniar
eundo et redeundo, et apud vos morando, paratus beata Virgo Maria, cujus .vita Christi virginibus
sum in praesentia vestra omnibus semulorum specialis [sic in vett. eodd„; anlea spiritualis] estfor;
meorum objectionibus respondere, et injunctas ma pr.oposita, residebatjn.publico, nec procorum
eorum \in uno v. c. csecorum] calumnias irrefraga. delectabatur colloquio^.quando est ab angelo saluT
bili ratione confutare. Nostis enim quanlos inimicos tata, quando est Sp;r,jtu sancto obumbrata. et mater
habeam pro justitia maxime in patria ista, et.in Salvatoris effec.ta.„ Sic. reliquse sanctae mulieros,
curia vestra. Bene valete, et sacerdolem vestrum no- quse in proposito sanclitatis Deo placere voluerunt,
lite impedire quominus pro incolumitate vestra pos- virorum colloquia respuerunt, prseter eos, quorura.
sil orare. n eeessitatibus aliquando de sua, substantia charitato

a Philippp 1, Henrici regis filio. e^Sed lectio quse est-in.textu, rectior.


* C-onferepist. 59.
23 D. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI 24
nionente miuistraverunt, vel a quibus sanclae ex- J%.tores, per quos vobis necessaria ministrabit, et res
liorlationis gratiam percipere meruerunt, non a au- monasterii veslri lutas et incolumes conservabit. Si
tem aliquando carnis amatoribus p.etiosa veste, vel «nim aliqua vestium esset alicui nuptiali foedere
fucata facie, non gestu lubrico, vel soluto incessu sociata b et ad aUum transiret, nonne adultera ju-
placere studuerunl; immorlalis etenim Sponsus in dicaretur? nonne capilali sentenlia a judicibus pu-
interiorihomine vesfro impulribilem quserit pulchri- niretur? Quanto magis putatis eam majora mereri
tudinem, non exlerioris hominis pulchram putre- supplicia, quse, spretis castis immortalis Sponsi
dinem [putre pulchritudinem, v. c.]. Sic enim de nuptiis, amorem suum cuiquam carnaliter impen-
sponsa Christi legitis [Iegislis,u. c.] in psalmo : Om- dit? Hoc [hsec] considerantes charissimse immor-
nis gloria ejus filiceRegis ab intus (Psal. XLIV).Chri- tali Sponso adhserere, totum amorem veslrum iUi
sti ergo virginem primum decet cordis humilitas, impendite, famse vestrse, quam ex parte maculastis
facies paUida macieque confecta, cutis cilicio de csetero consulite, ne compellar ad vos quando-
squalida, non balneis frequentibus accurata, in lo- que in virga venire, et inveniam vos quales nole,
quendo verecundia, in audiendo obedientia, in cibo et vos me inveniatis qualem non vultis c. Volo au-
parcitas, in potu sobrietas, in incessu gravitas, in tem et praecipio in summa obedieutia, ut omni heb-
veste vilitas, non dissolutae menlis nutrix et index 'B domada semel in conventu vestro legatur hsec epi-
prodigalitas, ut in his omnibus non voluplati ser- stola, quatenus ea quse inhonesta sunt, sollicite
viatur, sed necessitati. Sicut enim bona domus in cavere discatis, et qusa honesta d suntet saluti ve-
ipso vestibulo agnoscitur, sic religiosse mentis ha- .strse congrua, alacriter et fortiter observare studea»
b'itus his signis foris agndscitur, et eisdem ad con- tis. Bene valete.
lemplum sui quotidianis profectibus eruditur (AM- EPISTOLA XI.
BROS.lib. De virg. n). Quanto enim quisque vilior Ivo, kumilis Camotensium episcopus GONTHERIO (al.
est in oculis suis, tanto sublimior est in oculis Con- GUNHERIO. v. c.) fratri et compresbyiero ascen-
diloris. Oporlet quoque ut semper sitis intentae ora- denli a convalle lacnjmarum, intense cantare cun-
tioni, aut lectioni, aut operi, ut diabolus vos inve- ticum graduum.
niat occupatas (S. HIER. in c. Nunquam, dist. 5), Gaudeo te quasi postliminio rediisse, gratias agens
nec mentes vestras nocuis et vagis [al. noeivis vel protectori nostro, cujus misericordia le protexit
lascivis] eogitationibus expositas. Iste cnim mos le- ctiam per marina discrimina. Nunc ergo quia in-
gitur fuisse in monasteriis jEgyptiorum, ut nemi- eolumis esTedditus fratrihus tuis, licet desiderio
nem reciperent qui nollet operi operam dare (S. n( internae quietis omnibus prodesse non possis, ta-
HIERON. epist. adRustic, cfEptPiiAN.mon.hseresi80), men velpaucis prodessenongraveris. Undemoneo
non propter necessitalem, sed propter vilandam fraternitatem tuam, ut ad ecclesiam Gornacensem
otiositatem, quse inimica est animse. Ad hsec forlasse beatai semper Virginis transeas, nbi et desideratas
dicturse estis, quod dixerunt quidam a Domino re- <juieti vacare, et aliquorum fratrum saluti poteris
cedentes, et post Satanam abeuntes : Durus est hic providere. Decsetero ora pro me, 7 fratercharissime,
sermo (Joan. vi). Non potest talia pati nostra setas, ne remigantem in altitudine maris tempestas sub-
non potest ferfe nostra ingenuitas. Quibus respon- mergat me. Vale.
deo : Quse vestrum nobilior beata Csecilia, quse cili- EPISTOLA XII.
cio membra domabat? Quse vestrum Agnete beatis- Reverendissimo Patri Patrum URBANO", fidelissimus
sima tenerior, quse non solum conjugium nobilium ejus filius Ivo Carnotensium dictus episcopus, non
sprevit, sed sicut~ ipsa de se dicit, camis spurcitias leficere in tribulalionibus.
immaeulato calle-transivit? Plena sunt exemplis re- Quoniam per sacram veslrae manus e impositio-
ligiosarurh et religiosorum ssecula, qui ,in omni nem, me de stereore erectum divina providentia
conditione, in omni sexu, in omni setate supra di- suse messis ordinavit operarium; in ipsa Dei agri-
ctis modis Domino placuerunt. Quare ergo vos rion D cultura [agri Dei cultura, v. c.] exercenda, quantum,
poteritis in,Patre luminum, quod isti et islse potue- valeo, me moveo, sed tanquam formicino gressu in-
runt? Est aliud quod fortasse vel tacita cogitatione cedens, praepediente imbeciUitate mea, non quan-
proponetis : si familiaribus noslris denegaverimus lum volo [valeo, v. c.] promoveo; in erogando verbi
consueta colloquiaj et ipsi denegabunt nobis solita semine, curam, prout divina gratia subministrat,-
obsequia, sublrahent nobis necessaria subsidia. Ad adhibeo. Sed quia messis multa est, et ab inimico
quod ego vobis ex apostolica voce promilto, quod homine' multum zizaniorum prius seminatum vel
fidetis Deus, qui non patielur vos tentari supra id superseminatum est (Matth. XIII; Luc. m), paucos
quod poiestis suslinere (I Cor. x), sed parabit vobis fruclus ex meo labore capere me sentio. Timens
pro uno carnali amatore centum spirituales ama- igitur trilieum eradicare cum lolio, et tanquam de
t
a Non deest in v. c. d Deest in v. c.
* Al. copulata. Auguslinusin psal. LXXXIII;etca- e Ab Urbano enim Romsefuit consecratus episco-
non. Quse Christo c. 27, q. 1. pus, sup. epist. 2-et 8.
c Idern reprehendil In sanetinionialibus coenobii f Videtur autem subintelligere Gaufridum de quc
Sanetee Far», epist. 70. epist. 1 et 2, cujus crimina designat, episU 8.
25 , EPISTOL^E. — EPIST. XIII. 26
discrelione prudentis agrieolse mibi blandiens mulla \. tiansit 1. Adversa an prospera erga vos sints, spe-
tolero, multa dissimulo. Sed rursus [rursum, v. c]. ciali [male antea, spirituali] filio vestro rnandate,
utrum hoc sit virtus discrelionis, vel vitium \al., an quatenus quantum Dei donaverit, orare studeamus,
vitium] remissionis a-sub specie virtulis occurrentis, ut si prospera sunt firmentur, si vero adversa pel-
non satis acute distinguo. Tn qua mentis anxietate, lantur. Si venerit ad vos quidam propter infamiam
cum divinum a me studiosius imploretur auxilium. de ecclesia nostra pulsus, rogo ne de eo quidquam
insuflicienliae meaeneeessarium ac deb.itum a vestra staluatur, dpnec a vobis. causa ejus plenius audia-
paternitate pise orationis imploro suffragium. Neque -tur. Bene valeat, sanctitas vestra.
enim aliqua rationehoc onus subire voluissem, nisi
Vestra prsemonuisset sanctitas, nisiut idipsumsub- EPISTOLAXffl.
irem vesti-a perfecisset auctoritas. Paterne igitui RAINALDO RAINOLDO, V. C, vel RAMNALDO] reve-
[al.,
filio uteri vestri consulile, paterne succurrite, ut si rendo Remorum arckiepiscopo, Ivo humilis Carno-
quid per me divina manus dignata fuerit operari, tensium episcopus, consolationis vhceribus abun-
non mese parvitati, sed vestrae post Deum [Domi- dare.
num] ascribatur sanctitati. Multa enim inprdinata
fieri video indomoDei quse metorquent, maximequod Expertus quantum sit periculum praelatorum,
apud nos qui altari [o/., altario t. c.] non serviunt, juxta quod in psalmo legitur ; Qui descendunt mars
de altari vivunt (I Cor^ rx). A quo sacrilegio, cum in navibus, facientes operationem in aquis multis,
fios absterrere velim monendo, increpando, excom- ipsi viderunl mirabilia in profundo; ascendunt ad
municando, altaria a me redimere volunt sub no- cmlos, el descendunt usque ad abgssos, anima eorum
".minepersonae, BiGut a prsedecessoribus meish ex inmalis tabescebal.,Turbali sunt et moli sunl sicut
prava consuetudine redemerunt. In quo maxime in- ebrius, et omnis sapientia eorum devorata esl (Psal.
digeo consilio vestro, si id tolerabile vobis videtur, CVIII). In quo per me minus sapio, vestro esetero-
.vel auxUio, si id intolerabile judicatur. Csetera qui- rumque consilio prudentium informari vel confir-
dem tolerabilia vel corrigibilia mihi in parochia no- mari desidero. Nuper enim cum a domino nostro
stra videntur, si hoc consilio vestro et auxiUq ad rege fuissem invitalus [al., evocatus] ad colloquium,
ordinem redigi cogeretur. De csetero nolum faeio quorumdam malevolorum meorum suggestione ob~
ieatiludini vestrse quod Senonensis archiepiscopus nixe me rogavit, ut essem ei adjutor in celebrandis
[Ricberius, ex epist.1 et 8] consilio Parisiensis epi- nuptiis quas facere disponebat, de Bertreda [«/.,
gcopi infatuatus, adhibito sibi [al., seeum] eodem ' Bertrada] dicta conjuge comitin Andegavensis 11.Ad
Parisiensi episcopo, et duobus aliis non dissimilis quod cum respondissem non ita oportere fieri,- quo-
vecordise, Meldensi et Trecassino, boc anno Stam- niam nondum esset causa diffinita interipsum et
pis de.ordinatione, quam a vobis acceperam, me -uxorem ejus, teslatus est pleniter diflinitam esse
inordinate satis accusavit, dicens me in majestatem apostolica aucloritate, et vestra vestrerumque coepi-
me hoc
regiam .offendisse [deliquisse, v. «.], qui a sede apo- scoporum laudatione. Quo audito, respondi
nisi
stolica consecrationem prsesumpseram accepisse. ignorare, ncchujusmodinuptiis velle interesse,
Cum itaque coriarentur Gaufridum depositumc con- vos earum essetis consecrator et auctor, et coepi-
tra decrelum*vestrum. in statum pristinum refor- scopi vestri assertores et cooperatores, quoniam id
-mare, et in me deposilionis sententiam proferre, se- compelitjuriEcclesisevestrse ex apostolica auclori-
dem apostolicam appellavi, et decretis apostoliGis, tate et anliqua consuetudine. Quoniam igitur confido
quamvis ea non nisi in futurum timerent, a-sua de religione vestra; nihil vos de re perieulosa, et
praesumptione revocavi, appellationem, tamen nec famsevestrse et honestati totius regiii tam perniciosa
vel ra-
prosequi taxaverunt, nec plenam pacem mecum ha- facturum dicturumve, quod non auctoritate
bere voluerunt. Unde necessarium mihi videtur, ut •tione nitatur, studiosissime et devotissime obsecro
litteras communes tam archiepiscopo quam suffra- 1charitatem vestran», ut mihi fluctuanti veritatem
sanum consilium
-ganeis mittatis, quatenus aut plenam mecum pacem hujus rei quam scitis, aperiatis, et
habeant, aut prsesenliam vestram, rationeminde licet arduum et asperum super hoc prsebeatis. Malo
reddituri, mecum adeant. Suggero etiam paternitati enim perpetuo officio et nomine episcopi carere, quam
vestrsed ut partibus nostris ordinetis aliquem lega- pusillum gregem Bomini mei legis prsevaricatione
tum, virum boni testimonii, qui non sua quserat, scandalizare. Sunt etiam latenles causse, quas in-
sed quse Jesu Christi (Phil. n) «. Necessarius enim -terim tacere me convenit, propler quas hoc matri-
esset Ecclesise Dei, in qua quilibet quodlihet audet, -monium laudare non possim [al., possum]. - Ya-
et quod audet facit, ct quod facit impunitum lete.

a Desunt in v. c. « Confer epist. 109.


b AL, ab antecessorib. -Huc speclant verba con- i Idem loc. epist. 66.
cilii Arvernensis relata in cap. Qumsiium, can. I, s Ita «. c. ut eliam inlitulo epist. 2S.
q. c3. t F.tileonis consanguinei sui, ut dicit epist. 211 ^
Ex episcop. dicit epist. 49. -easdem nuptias improbat epist. U, 15,19 et 25» i
d Deesl in v. c.
27 D. IY0N1S CARNOTENSIS EPISCOPI 28
g EPISTOLA XIV. j\ stalavit, et ita sapieutiam qua praeceUehat amisit
Archiephcopis et episcopis ad regales nuplias invitatis, (UIReg. xi). Cavealergo sublimilasvestra,nein ho-
Ivo humilisa Carnolensis Ecclesice minister cum rum incidatis exemplum, et ita cum diminutione
spiritu consilii spirilum habere fortitudinis terreni, regnum amittatis seternum. Consulite ergo
Exemplar lilterarum, quas misi domino nostro Angelum magni consilii (Isa. vi), ut accepto ab
regi, charitati vestrae transmilto, ut eamdem causam eo Spiritu consilii, inhonesta et inutilia vitare, ho-
«ie 'habere sciatis quam et vos habetis, cur nuptiis, uesta et ulilia in omnibus negotiis vestris Valeatis
ad quas vocali estis, subtrahere vos debetis. Vos perfieere. Valete.
igitur qui convenislis, nolitefieri canesmulih latrare EPISTOLA XVI.
non valentes (Isa. LVI), sed sicut boni speculatores Ivo, Dei gratia, humilis Carnotensium ephcopus,
videntes gladium vemenlem super terram, buccina WALTERIO [GALTERIO] Meldensium ephcopo, viri-
insonale (Ezech. xxxm), ut, cum feceritis quod de- liter slare in agone Christiano.
betis, vestras animas, et eorum qui ad vocem buc- Litteris vestris per portilorem prsesentium nuper
cina?.se observaverint, vobiscum Uberetis. Exemplar ad me direclis, humilitatem meam consuluit vestra
autem hoc est. fraternitas, ulrum quis habere possit eam mulierem
EPISTOLA XV. 13 in conjugem, quam prius habuit peUicem. Quod id-
Domino suo PHILIPPO magnifico Francorum regi, ho circo vobis videtur illicitum, quia apud vos haetenus
humilis Carnolensium episcopus, sic militare in fuit insolilum. Nunc vero dieitis hoc ipsum idcirco
regno lerreno, ut non privelur aiterno. venisse in dubium, quod Rogerius s Romanse Eccle-
Sieut serenitali vestrse dixi prsesens ante jura- sise legalus Romse hanc consuetudinem Silvanectis
mentum vestrum, ita nunc scribo absens, quia huic asseruit, el hoc posse fieri beati Auguslini sententia
nuptiarum solemnitati ad quam me vocatis inter- confirmavit. De qua re vobis respondemus quia su-
esse nec volo nec valeo, nisi prius generalis c con- per hoc diversas habemus sentenlias, alias prohi-
cilii diffinitione decretum esse cognoscam [ agno- bentes, alias remittentes. Dicit enim beatus Grego-
scam], inter vos et uxorem vestram legitimum in- rius in epistola ad FeUcem SicUiseepiscopum :«Eam
tervenisse divortium , et ciim isla quam ducere quam aliquis aliqua iUicita pollutione maculavit, in
vullis, legitimum vos inire posse matrimonium. Si conjugium ducere nuUi Christianorum vel licet lice.
autem invitatus fuissem ad hujus rei discussionew bit. » Legitur quoque in conciflo Cabilonensi capi-
in eo loco in quo cum coepiscopis eanonicas sesure tulo 24, quia juxta canonicam aucloritatem Eaploves
possem conferre sententias, ubi temerariam non ti- „ ad conjugia legilima raptas sibi jure vindicare non
merem multitudinGm, libentissime ad hoc venirem, " possunt. Habemus etiam [et] in decreto Hormisdse
quod lex et juslilia dictaret cum audienlibus audi- papse, nuptias occulte factas non esse legitinias. Et
rem, cum dicentibus dicerem, cum facienlibus far- papa Evaristus contubernia nou Gonjugia dicil esse
cerem. Nunc vero quia absolule vocor ut Parisius d illarum mulierum, quse non sunt a parentibus tra-
cum uxore veslra veniam, de qua nescio ulrum ditse, etlegibus dotatss, eta sacerdotibus solemniter
possit esse uxor, propter conscientiam meam, quam benediclse. Habetur et in conciUo Aquisgrani habito
coram Deo conservare debeo, et propter famam, (cap. Placuit, can. 31, q. 1) : « Qui nrulierem lapue-
quam Christi sacerdolem bonam liabere oporlel apud rit, vel furatus fuerit, aut seduxerit, nunquam eam
eos qui foris sunt (I Tim. III), nialo cum mola asi- uxoreni habeat. t Et in hunc modum plurima repe-
naria in profundum mergi [al., in profundum ma- riri possunt. E diverso vero legimus in decretis Eu-
ris demergi] (Marc. ix), quam per me meulibus sebii papse capitulo 5 : c Virgines quae virginitalem
infirmorum tanquam aeco offendiculum poni. .Kec non cuslodierint, si eosdem, qui eas violaverint, ma-
ista contra fidelitatem vestram, sed pro summa fide- ritos acceperint, eo quod solas nuplias violaverint,
litate dicere me arbitror e, cum hoc et animse ve- post poenitentiam unius anni reconcilienlur. i Dicit
strse magnum credam fore detrimentum, et-coronse D quoque B. Augustinus in libro De bono conjugali
regui vestri summum periculum. Mementotei quia (cap. Denique, caus. 31, q. 1): « Posse sane fieri le-
primum parentem, quem Dominus universso visibili gitimas nuptias ex male conjunctis, honesto postea
creaturse prsefecerat, mulier in paradiso seduxit, et placito consequente, manifestum est. J Quantum
ita ulerque a paradiso exsulavit (Gen. m). Samson ergo mihi videiur quod quidam Patrcs concubinas
quoque fortissimus per mulierem seductus, fortitu- uxores tteri vetueront, honestatem conjugii com-
dine amissa qua hostes superare solebat, ab liosti- mendantes, et fedam concubinatus consuetudinem
Iius est superatus {Judic. xyi). Salomon sapientissi- .coercere cupienles, rigorem justitlse teneri decreve-
mus propter mulierum coucupiscentiam a Den.apo- ruut. Quod vero alii aliter scripserunt, hoc intelligo,

a Desunt in v. c. « Confer epist. 22.


t>Idem objicit episcopis in fine epist. 25. f Epist. 28; monet eumdem regem, oblurare au-
. dc Vide Aiinonium monach. Hisl. J. vi, c. SO. ditum contra sihilum serpentis. .
Antea Parhium^v. c, sed Parhius legitur in B Male antea Itogerius, cardinalem appeUat»
vctt.- codd., ut. etiam -epist. 189, ct ssepe in aliis epist, 18.
scriploribus illius sseculi.
29 EPISTOL.E. — EPIST. XVII. 50
quu intuitu misericordise quorumdam imbecillitati A casione justitise aliquam inferri violentiam, ut exo-
occurrentes, rigorem canonum lemperare malue- neratus sarcina pastorali plena amaritudinis fasti-
runt. Iii quibus sentenliis non alia mihi videtur esse diosse c, plena ciirse nubilosse [fastidiosae et v. c.]
"distantia, nisi ea quam inter se habent, judicium et vertere me possim quo me invitat honestum otium,
misericordia, quae toties in unum negotium conve- plenum dulcedinis non fastidiosse, plenum securita-
niunt, in discretidne reclorum ita consislunt, ut tis deliciosse et luminosse. Sed rursus in hac senten-
habita consideratione salutis animarum pro quali- tia quodam modo mihi displiceo, timeus voluntatem
lale persouarum, pro opporlunitate locorum et tem- Dei non sequi, sed praevenire meo [ul. sed convenire
porum, nunc severitas canonum possit exerceri, meo.] desiderio.Et tandem secure mihi consulil ra-
imnc indulgentiam, quibus oportebit, impendi tio, «t sicut non_prseveni voluntatem Dei episcopa-
(epist. 55). De his hactenus. De eo quod monetis, ut tum ambiendo, sic non prseveniam contemnendo1,
pro pace vobis impetranda, dominum regem suo sed voluntati ejus in omnibus obnoxius de manu
tempore conveniam, secundum coniici (ex Terent.) Domini sequo animo suscipiam prospera et aspera
senlentiam vobis respondeo : « Quia opus est huic [al. el adversa], secundum illud Apostoli: Nemo
patrono, qitem defensorem paras. J Hoc vero vobis nostrum si.bi vivil, et nemo noslrum sibi moritur, sed
consulo, ut conjugium ejus quod ante factum ra- B ' ei qui pra ipsis mortuus est (Rom. xiv). Ideo non
lione resislente non laudastis (epist. 13), post fa- audeo manus subtrahere suscepto regimini.Non au-
etum nec dico nec facto inconsulte approbetis; sed deo officiumUngusemeaenegarepopuloDei, quolidie
commune consilium et judicium comprovincialium ad consulla animae suse recurrenti, ne plectarpoena
9 episcoporum et cseterorum studiose expetatis et servi mali et pigri. Unde oportet me propter spem
tonganimiter exspeetelis, et si quid adversi pro numerosse prolis, consortium Lise nocte mihi sup-
amore justitise vobis acciderit, aequanimiter sup- positse, licetlippse, tandiu toleiare, donec post ex-
portetis, hoc attendendo, qi'ia non sunt condignm pletionem senarii operis ad amplcxus speciosse Ra-
passiones hujus temporis ud fuluram gloriam qucere- cliel, donante Dei gratia, valeam penetrare. Ligat
vciabitur in nobis (Rom. vm). Valete". aie etiam charitas cleri, devotio populi, benevolentia
EPISTOLA XYII.- prineipis quse ita se mihi gratuito contulil, ut eliam
Jvo, Dei gratia, hiimilh Carnotensium eohcopus dile- comitissa d, me non petente, imo renuentc, in ma-
Ctis in Chrhto [Deo]filih cum cmlerh fratribus a, nu mea, quam sancte spoponderit pro se el pro co-
sic boni propositi cursum tenere ul ad bravium su- mite, se mihi omnem fidem servaturos, et in nulla,
pernm vocationh valeanl [al.valeatis v. c]pervenire. , perseculione, quam pro lege Dei patiar, aliquatenus
Quaecunque 'diversa veladversa de me vobisiu- defuturos. De domino autem rege, quod mihi infer
mor pupularis aspergat, firma slat- anchora spd stus sit, quia nuptiis ejus diclo et scriplo calumniam
meae, fidelem habens Deum, qui omnes tentaliones (^uam debui feci (supra epist. 15), scio vos non la-
meas pusillanimilati mese contemperat, el ad lole- tere. Propter quod douec hsec procella verlatur in
randumfoititudinem prsestat. Unde si aliquando ex auram, prsesentiam meam non valeo [al. possum.]
humana infirmitate voUtante fama, aliquorum peri- vobis exhiber.e, absens vero exopto et exhorlor, ut
culorum comminatione perturbor, disceplat adver- pacem sectemini et sanctimoniam. Hocvovistis, hoc
s<tmme h ratio mea, et -si uon his verbis, h»c ta- debetis, hoc et exhibetis, sed ul exhibeatis magis.
men sentenlia: Quare tristis esf anima mea ? quare Per hoc bono odore diffuso, qui haelenus a vobis
conlurbas me? (Psa/.sLH.)Quirjunquam defuittibi, proeessit, et facultales Ecclesisevestrsef.equentibus
nusquam [al., nunquid] deerit tibi Deus tuus sa- augmentis multiplicabitis, et euntes de virtute in
lutare tuum. Quid est [libi. v. c.'\ episcopatus, nisi virtutem ut filii pacifici [al. pacis.] in pace in id-
crucialus ? Quidaliud est hie honor, nigi onus ? Quid ipsum dormietis (Psal. IV). Nec alia vobis scribere ,
est [tibi v. c.] iisec sublimitas, uisi naufragosa tem- scio, nisi ut quse a me audistis, et accepistis, et te-
peslas ? Unde si, inventa honesla occasione, huic D ] nuistis, ea indefesse teneatis, et omnes [omnibus.
oneri te subtraheres, et tibi soli vacares, nullo im- ,v. c.] ad societatem vestram venientes [venientibus
pediente stadium hujus vitse percurrens, ad bravium v. c] tenenda doceatis, Prsecipue vero memorcs
-
supernse vocationis expeditius pervenires, Assume estote communionis veslrse, ne si, quod absit! ava-
ergo tibi pennas columbse, el avolabis a molestiis, ritia in vobis radicem fixerit, apostolicse conversa-
. et requiesces, et inhahitabis in soliludinc- mentis. tionis, qua vivere optatis, obUti cum Anania el Sa-
Ibi exspectabis eum qui Ite v. c.] salvum te faciet a phira aposlolica malediclionecondemnemini (Act. v)
pusUlanimilute spiritus, et tempeslate (Psal._j.i\'). In . El quia prona csl omnis setas ab adolescenlia in ma-
bac mea deliberatione, et quadam commodoruni et ]um, adolescentes vestros honestis semper exercitiis
incommodorum veluti libratione, plurimum mihi inteutbs, summadiligentiacustodite, iit caste nu-
placet iUa sententia, ut summopere optem mihi oc- tiiti sacris possint minisferiis applicari. Si quis au-
a In uno v. c interslitium vaeuum relietum -est; ' oeest in v. c.
desunt 'enim proprianoinina. Alii antiqui libri no- c Confcr loc. cpist. 19.
tant agi dc fralrlbus Ecclesiae S. Quiniini, neinpe djCarnolensis cujus ssepe mcminit.
Behdcensis, ut epist. Sl et 52.
' D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 32
31
tem inter vos ambulat inquiete, hunc mihi per epi- A intelligam. Quod si hoc pertinaciter etnon rationa-
stolam notate, ut congregatis vobis et meo spiritu biliter vobis videor facere, paratus sum in capiiul*
digna eum possimus severitate corripere, quia non Carnotensi, vel in prsesentia domni papse coram po-
requiescet ia eo spiritus meus, a quo scandalizatur silis uuiversis calumniantibus, legibus in medium
grex pusillus. Postremo quod monui (Adiepist. 52) datis, justitise salisfacere. Valele,
iterum moneo, ut aliquem substituatis loco meo, EPISTOLA XIX.
non quod velim fiaternitatem vestram deserere, sed -Ivo, Dei gralia, humilis Carnotensium Ecciesim ser-
(si ita divinus ordG se habet) a ul [ut deest in v. c] vus, "WILELJIO reverendo abbati Fhcanensh mona-
aliquando possilis sub eo quem meo consiho vobis sterii, non {raudari bravio diurnl denarii.
prsefecerilis, strenue [strenue deest. in v. c] mili- Magnis honestalis propugnatoribus el turpitudi-
lare. Et quomodocunque res se habeat, vivens nis oppugnatoribus, Joanni scUieet et Elise, assimi-
vellem de vestra conversalione experimenlo cogno- lare me voluit in litteiis veslris veslra fraternitas.
scerequid bonipost mortem meam devobis sperare Quorum sanclitati quamvis longe impares simus,
audeam. De cselero orate pro me, et quomodo res eorum tameu vestigia honorare, mirari et imi-
vestrse se habeant interiores et exteriores, et de tari quantum donante Deo possumus exoptamus.
incoiumitale fratrum mihi rescribite.- Valete. B Unde non lantum a rege, cujus iUicilo con-
EPISTOLA XVHI. juglo contradiximus (epist. 13), verum etiam a
Ivo, Dei gratia, humilis Carnoiensium ephcopus Ro- quibusdam aliis filiis hujus sseculi, quorum perver-
' GERIO sanctm Romance Ecclesim cardinali, non de- sitatibus, quanlum possumus, reluclainur, bono-
viare a vesligih Petri. rum ecclesiasticorum gravia damna perpelimur-d.
Quod Simonem de Melfa h adhuc in adulterio suo -Quorum direptionem lucri majoris compensalione
perduranlem, sub velamine aposlolicse auctoritatis perDei gratiam longanimiter sustinemus, et majora,
ab anathematis vinculo relaxare disponitis, quan- sinecesse sit, subireparati sumus (ut sup. epist. 16),
lum iri ^vobis esl majestatem apostolicam multum attendentes illud Apostoli: Quia non sunt eondigam
minuilis, et famse vestrae non bene consulitis; si passiones hujus lemporh ad fuluram gloriam, quai
enim justo anathematis vinculo est Jigatus, cum revelabilur in nobis (Rom. vm); et illud : Si compa-
justa vincula non dissolvat nisi vera cordis conver- timur, et conregnabimus (II Timotli. n). Et quia jam
sio [confessio, v. c \ eo adhuc permanenle in cri- instant illa tempora perieulosa; in quibus impletur
mine, ad persuasionem quamlibet splendidse perso- quod scriptum est: Exabundantia iniqmtatis refri-
nae quid est hoc anathema destruere nisi seipsum gescet charitas multorum {Luc. xxni): dicendum est
prsevaricalorem conslituere ? Si vero acceptis excu- petris montium: Cadite super nos, et abscondite nos
satoriis ejus sacramentis de absentatione c veslri ab ira Agni (Apoc vi). Quod quld est aliud dicere •,
concilii, prscproperam [cod. put. perperam.] in eum nisi in fide robuslis, et sanctitate sublimibus viris in
me dedisse sentenliam cognoscitis (ul interim taceam -liae sententia supplicare, nostrse miserise mlsericor-
quod confossione culpse vestrse crlmen ejus tegitis), diter condescendite, elne in tentationem inducamur,
huic rationi respondeo, quia nequaquam ex senten- etiram Dei incurramus, vestris orationibus impe-
ti3 contilii vestri, cui nou interfui, cujus scita nec trate. Dequibus petris quia vos et in sancta societate-
probavi nec audivi, 10 .aliquid in eum judicavi. veslra plures esse non diffidimus, hanc a vobis apud
Sed co ssepe vocato et monito, et bis aut ter indul- Deum mtercessionem obnixe postulamus, quatenus
tis »patiis quse voluit, causam ejusmulta moraetmulta -sic per ignem e.t aquam transeamus, .ut in refrige-
lima discussi, el eo ad ullimum omnem subterfu- rium divino ductu educi valeamus. Nos enim publi-
giente justiliam, judiciali sententia in eum data ex corum negotiorum tumultibus occupati£, cum ipsis
lege, anathematis eum vinculis alligavi, quandiu compescendis, tola dielaborando sufficere nonpos-
posnitentise remedio non deleverit maculam adulterii simus, interuae quietis suavitatem vix aliquando
sui. Po.staliquantiimverotemporisdefunelaconjuge, ; admitlimus. Raro etiam canonicum pensum deter-
D
cui istam quam minc habetsuperiuduxefat, pulsatus -minatis horis solvere prsevalenius. Vos igitur et ca>
pfecibus ejus et quorumdam amicorum suorum, teri servi Dei, qui velut in portu navigatis, oportet
cum ei ostium misericordiae quam fiagitabat, ratio- ut nobis orationis manus, quam longe potestis, ex- .
nabiliter operire [aperire v. c.] non valerem , dedi lendalis, et vobiscum ad optatam requiem perducere
ei lilteras seriem ejus causse continentes ad dom- studeatis. De csetero, de fralre iUo quem absolvi a
ntim [quidamcod. dominum.] papam, ut, cognita ve- me postulatis, ut libere eum in monachum susci-
ritate, quod inde vellet ordinaret, et mihi remanda- pere valeatis, hoc vobis respondeo, quia si mores
ret. Hocresponsum exspecto, nec aliler niulabo sen- ejus experimento sicut ego noseeretis, nec ligatum
lentiam, uisi aut ex ore cjus audiam, aut ex litteris nec solutum eum habere curaretis [al. qusererelis].

a Sequentia verba restituta sunt ope veterum co- c Alias in duob. v. c absentione in alio absentijt
dicum. d Vide epist. 12 et 25, in fine.
J>Quidam cod., Melphaalius Nihelfa; quodverius e Deest in v. c.
censeo^Melfa enim est oppidulum dioaeesis,Carnot. ' t Be
quibus conqueritur epist. 6.
Yita haljel v. c.
33 LPlSTOLiE. — EPIST. XXII. Z&
Homo enim magnas est in oculis Buis, amans primos A eo forsitan modo qui non placeal vobis. Valete.
recubitus in coenis, primas cathedras iu synagogis, Deus paciset consolationis [al.et dilectionis, v. c.]
salutaliones in foro, quamvis mundo renuntiaverit, det vobis in hoc negolio et in omnibus aliis recla
vanitati vestium studens, locorum mutatione gau- sapere et facere.
dens; ila deses, ut per decem annos non expleverit EPISTOLA XXI.
dimidiam hebdomadam missse in ordine vicis suse, Tenerabili, Dei gratia, HOELLOa Cenomanensium
qui toties hoc facere conatus est, quoties desidera- ephcopo, Ivo eadem gralia Carnotensium episco-
tus honor ei a fratribus delatus non esl: tolies de- pus, in Chrhli permanere vhceribus.
sivit, quoties locum implendse vanitatis invenit. Gratias ago primum Deo liberatori meo l in die
Quem si fratres loci absolverint, ego eum non te- qua eripuit me"de manu [al. manibus v. c.] omnium
nebo. Aliter autem hoc facere non valeo. Si ergo inimicorum meorum, et de manu Saul. Dehinc vi-
adeo vobis charus vel necessarius est frater ille, a giiantissimse charitati vestrse, quse iritensis oratios-
confratribus ejus hanc solulionem quserile, quia num clamoribus Dominum in navi dormitantem [al.
quidquid sibi licere dicat, sine ulla conditione et in multis v. c dormientem] suscitavit, quatenus eo
stabUitati loci et societali fratrum canonicse profes- increpante ventos et mare, cessaret nubilosa lem-
siouis vinculis est alligatus. Vale. " pestas, et rediret serena tranquillitas (Marc. iv).
EPISTOLA XX. . Unde me vobis arctioribus charitatis nexibus [al.
Ivo, Dei gralia Carnolensh ephcopus, clericis et lai- vinculis] astrinxistis, et inexcusabilem commodo-
ch Carnolensibus, salutem. rum exsecutorem acquisistis, sed in hoc nubilo
Audivi primates urbis vestrae ad invicem conju- menlis mese plenam adhuc consolationem uon ha-
rasse guerram se facturos adversus vicecomitem bui, quod. illi sanclse Iselitise, quando corpus beati
pro mea liberatione. Quod nequaquam mea libera • Juliani translatum est, adhuc in ergastulo clatisus
tio est, nec [sed v. e.] inclusiouis mese nou solum interesse non merui. Posset aulem vestra fraterni-
exasperatio, sed interniinata productio. Quare ne tas hanc nubem cordis mei in serenilalem cilo con-
fiat prohibeo, interdico. Nec [a/. neque] enim incen- vertere, si aliquas illius sancti corporis reliquias
diis domorum, deprsedationibus pauperum potesfcis parvilali mese veUelis communicare. Non enim icde
Deum placare, sed vehemenler exasperare, sine eu- patrocinium loci vestri minueretur, sed fama el me-
jus beneplacito neque vos neque aliquis poterit me ritum beati confessoris pro mea occasione, in Bel-
liberare. Nolo ergo, ut adversum me implere facia- giea provincia, in qua meritum ejus minus notum
tis aures Deipauperum clamoribus,lamentis vidua- p est, publicaretur, et feslivilas ejus omni anno cele-
rum. Nec[al. neque] enim decens est ut qui armis iriter coleretur. Mandate igilur [mihi] per fralrem
beUicisad episeopatum non veni, armis bellicisre- islum cum ad nos redierit, si hoc fieri possit, qua-
cuperem (infra epist. 50), quod non est pastoris, tenus vel ad vos mittam, vel ipsemet, si vobis visum
sed invasoris. Si manus Domini teligit me et adhuc fuerit, veniam. Valete.
extenta est super me, permittite me solum ebibere EPISTOLA XXII.
miseriam meam, et suslinere iram Dei, donec justi- PHILIPPOpihsimo Francorum regi, domino suo, Ivo
ficet causam meam, et nolile tribulationem meam humilh Carnolcnsium ephcopus, sic gubemare tem-
aliena cumulare miseria. Decretum est enim mihi porale regnum ul non amittat mlernum.-
non solum includi, vel ecclesiastico honore privari, Quoniam prsecedente divina gratia de stereore
sed eCiam magis mori, quam per me stragem homi- pauper usque ad solium principum c per manum
num fieri. Moneo igitur vos per supereminentem vestram elevatus sum, fateor me post Deum pro
Christicharilatem, utneque hocfaeiatis nequefieri posse meo cuncla vobis debere quse veslro eongruun t
permittatis. Quod tamen si feceritis, cerlum -est honori et saluti. Sed quia exasperatus propler sa-
quia nihil proderil vobis, cum detenlor meus multos lubres monitus quos serenitati vestrse ex summa fi-
habeat adjutores, et nihil habeat quod ei auferre j)delitate et-charilate direxi d, me difliduciastis <, ct
possitis. Recordamini quod legitur, quia Pelrusser- bona episcopalis domus diripienda adversariis no-
vabalur in carcere, oralio autem sine intermhsione stris exposuistis, gravia et grandia inde perpessus
fiebat ab Ecclesia ad Deum pro eo (Acl. XH).Oratio- incommoda f., regali curise ad prsesens nec secure
nibus ergo et severitate ecclesiastica contenti estole; .possum interesse nec honeste. Supplico ilaque ma-
quam si transgressi fueritis, scio quia ne ullerius jestati vestrse, ut regia interim me mansueludine
episcopum habere non vultis. In eo enim quod se- supportetis, donec possim aliquantulum respirare,
mel recessistis, sicut exitus approbat, non bene etdamnaquae mihi penensque ad penuriam pmis
mihi et vobis consuluistis. De caetero ergo contenti inflicta sunt aliqua ex parte .reparare. Exspecto
eslote terminis quos posuerunt patres vestri, ne si etiam per misericordiam Dei cilo futurum, ul veruni
his contentillfuerilis, quseramliberationemmeam esse cognoscatis illud proverbium Salomonis : Me-
a lta in emnibus, in v. c antea, Boello. -' rege intrusam dicit epist. 8.
t Conjectus enim fuerat in carcerem a vicecomite, d Vide ep. 15.
sup. epist. 2G. c Sic loquitur epist. 175.
c Intelligitepiscopalum. Virgampastoralem sibi a - t Gonfer cum epist. 19.
Ks D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPl 56
Uora sunt vutnera ditigenlis, quam fraudulenla oscida Aj male habenlibus (Mattlt. ix). Licet enim iu regno
blandientis (Prov. xxvn). De csetero calumniatoribus Italico surrexerit alter Achab, in Gallico autem al-
meis, quibus me respondere jubetis,cum insiauatum lera Jezabel, quserentes altaria suffodere, prophe-
fuerit qui sint, et quid expostuknt, respondere non tas occidere, non est tamen dicendum Helise : Reli-
subterfugiam, velin ecclesia, si ecclesiastica sunt ctus sum solus, et qumrunt animam meam (III Reg.
negotia, vel in curia, si sunt curialia. Bene va- xix); ne divinum dicat ei responsum : Retiqui mihi
iete. septem millia virorum, qui non curvaverunl genua sua
EPISTOLA XXIII. ante Baal (Ibid.). Licet ad placitum Herodis saltet
Ivo, Dei gratia, humilis Carnotensium episcopus, Herodias, petat caput Joannis, concedat Herodes
VUIDONI a domini regis dapifero salulem, (Marc. vi), dicat tamen Joannes : Non licet tibi uxo-
Charissime, quia scio velle te laborare de compo- rem tuam inordinate relinquere, et conlribulis tui
nenda~ pace inter me et dominum meum regem, conjugemj vel pellicem in conjugium habere. Licet
multas gralias tibi reddo. Sed quia hsec pax non Balaam __> doceat Balac edere et fornicari, Phi-
posset essestabilis quandiu volueritin incoepto suo nees tamen non parcat Israeliti cum Madianite for-
durare, consilium meum est adhuc exspectare, si nicanti (Num. xxv). Licet, ad persuasionem Simonis,
forte Deus daret ei mentem bonam> ut vellet con- B ' Nero Pelrum ligel, incarceret (incarcere v. c), non
silinm. situm in melius commutare [convertere, vel, minus lamen Pelrus Simoni dicat: Pecunia tua le-
v. c]. Qubd sifacerevellel," scias omnia esse parata cum sit in perditione [al. perdilionem] (Act. vm).
quse necessaria sunt ad faciendum divortium inter Quanto enim studiosius perversorum temeritas et
eum et novam conjugem suam [Bertredam scihcet audacia rectitudinis slalum iabefactare conaturs eo
concubinam, de qua sup. epist. 13]. Vidi enim Ut- vehementius est eorum improbitati resistendum, et
teras h, quas misil domnus Urbanus apostolicus ad religioni Christianse consulcndum, el lamentabili-
omnes archiepiscopos elepiscopos regni sui, ut eum bus Ecclesise ruinis obriandum. Non heec quasi
ad rationem mittant, et nisi resipuerit, ecclesiastiea ignoranti scribo, sed persuasum esse vellem tuse
eum disciplina ad emendationem yenire constrin- -palernitati, ut iterum manum ad aratrum mitteres,
gant. Hsc quidem litterse jam publicatse essent, sed et de agro Domini spinas, qu-asp*osses,evelleres, et
pro ariiore' "ejus feci eas adhuc detineri, quia nolo .semina quseque messem latura superseminare r.on
regnum ejus, quantum ex me csl [al. in me est. differres. Hsec hactenus. De csetero devotissime po-
Idem locus ephl. 28], adversus eum aliqua ratione stfflo paternitatem tuam qualenus parvitati mese
-commoveri. Hsee omnia volo ut dicas domino no- ._ rescribas, utrum navi periclitantis Ecclesiae, etiam
stro regi, et secundum hoc quod apud eum invene- pene naufragium palientis, manum adhibere dispo-
ris, mihifaciasremandari. Vale. nas, et-quo in loco circa initium Quadragesimae te
EPISTOLA XXIV. valeam invenire. Qusedam enim ecclesiastica nego-
HUGONIreverendo Lugdunensium archiepiscopo, hu- tia tractanda sunt mihi cum tua prudentia, quod
milis Ivo Carnolensium episcopus, in Chrhli esse awihi operosum, tibi aulem non erit onerosum.
vhceribus. - -Yale.
Audivi domnum Urbanum apostolicum legatione*a EPISTOLA XXV.
apostolicam tuseredidisse charitati, qua Iaudabiliter URBANO summo pontifici, Ivo specialis ejus filius, nor.
functus es (epist. 109) tempore prsedecessoris sui servilh limoris, sed castm dilectionh obsequium.
beatse memorisepapseGregorii. Audivi etlselatus sum - Ad visitandum paternitatis vestrse dulcedinem, ad
in his qusedicla sunt mihi (Psal. -cxxi, 1), lum pro- relevandas quolidianas cruces meas, prsesenliam
pter sinceram qua te amplector charilatem, tum vestram jam ssepe adire proposui. Sed impediente
propter communem EcclesiaeChiisti utililatem. Sed Satana votum meum adhuc hnplere non valui. Nam
hanc meam hetitiam postea pcrlurbavit quod HiibL. ad bestias quotidie pugnans (I Cor. xv), non inve-
'
dictum est te in tauta perturbatione humerum (tuam B nio requiem spiritui meo : et miserabiles Christianae
D. c) huic oneri nolle supponere, dissuasione quo- religionis ruinas, quibus reficiendis vix aliquis, aut
rumdam dicentium, propter languidum caput nullus insudat, cum multa cordis contritione deplo-
segrotanli corpori et pene viribus definilo (al. viri- ro. Unde quia video me praeesse, sed nuUi fere prod-
bus destituto, v. c) non posse -commode subveniri. esse, ssepe delibero renuntiare curae pastorali, et
Sed imperitorum medicorum est lale consibum, tu- ad pristinam quietem redire c, ubi illum cxspectem,
mores palparitium, et palpando pulredines digestan- -qui salvum me faciat a pusillanimitatespiritus et tem-
lium, amantium suam tranquillitalem, non segro- pestate (Psal. LIV). Sed pene sola retinet me pater-
tantium sanilalem, nec ultendentium quod Veritas nilatis vestoe dilectio, cuiquantum debeam nft; ipse
dicit : Npn est opus sanis medico [al-. medicus], sed pensare sufficio. Tamen nisi viderer os rneum po-

a In septcm veteribus exemplaribus ita scriptum interpretatio.


est, utetiam in titulo ep. il quae habetidem argu- h Fortasse illse sunt quarum mernink ep. 25, in
mentum. Antea cusum fuit, Vuilelmo. Sunt eliam fine.
qusedam membranse quse non expresso nominepri- c Vide epist. 17 et 219 in .fine.
mam tantum litteram praferunf, unde nata diversa

W EPISTOL^E. — EPIST. XXVII. "38
nere in ccelum (Psal. LIXII), injuriarum adversus A rus mei periculi melropolilanis, et eorum sufiVags-
eum agerem, qui septem annis pro Rachel servienli,- neis sine mora direxi d; adhuc tamen tacent, tan-
Liam jussit nocte supponi (Gen. xxix). Quae saltem si quam canes muti non valentes ktrare. Yalete.
fetaret, et speciositatem Rachel sua feeunditate EPISTOLA XXVI.
eompensaret, vix tandem ea conditione toleranda Ivo, Dei gratia humilh Carnoiensium ,episcopusf
videretur, ut ad amplexus Rachel post alios septem WALTERIO[al. WULFER'0,vcl WDLFEPIO], abbati
annos perveniendi copia donaretur. Nunc vero, Fossalensis monaslerii,iii sancto proposito viriliter
quia hujus sterilitatem experior, et iUius delecta- stare.
tione non perfruor, miserabiliofem omniliomine me Quoniam pro gratia tibi divinilus collata annonam
judico, et ut tam lamentabile damnum diu tolerer quam potes conservis tuis fldeliter administras, licet.
[tolerem, v. c.], animse meae persuadere non valeo. ipsos conservos ingratos et de sua salute non satis
Si placetitaque sanctilali veslrse ut adhuc tolerem, sollicitos'invenias, non lamen sub pondere et aestu
cudite mihi virgam ferream (Psal. n), qua vasa lu- diei fatigeris, ut peracto die a patrefamilias liur-
tea conterantur, -quaenon eo modo parcat uni, ut num denarium perciperemerearis. Audivi er.im.~i
in discrimen adducanlur plurimi. Hocideo suggero fratre tuo Raimberto (Ramberto) monastcrii nostr: e
sanclitati veslrse, quia quidam clericus nostrse ur- H monacho, quod exteriorum tribulalionum crehra
bis a, falsis delalionibus aures vestrse pietatis jam infestalione vexatus, et propter indisciplinatam mo-
secundo pulsavit, dicens SP per conjeeturas accusa- nasterii tibi commissi conversationem quodam ta~-
tum, et de sola suspectione [al. suspicione, v. c.] dio tabefactus, onus libi impositum disponas depo-
proscriptum. Sed causa illa propter quam a clero neref, et in otium te conferre/magis eligens in imo
separalus est, lam manifestis indiciis est revelata,' • salvari quam in suinmo perielitari. Et hsec forsitan
tam certa aecusatione publicata, tam cvidenti exitu bona iritentio est, sed summa ~etfrequeiiti libratione
comprobata ut neriiini, non tantum civium, sed pensanda, ne angelus Satanaitransfigurans.se in an-
tliam comprovincialium dubium sit quin in domo gelum lueis (II Cor. xi) sub hoc paUio pise inten-
sua falsam monetam fabricari fecerit, et in quadarn tionis te a rectitudinis tuse statu dejiciat, et ^ic pau-
ccclesia ejusdem (cujusdam)prsepositurse, quam ei lalim ad perpetranda aliqua inordinata latenter in-
Gaufridus h vendiderat, conlra voluntalem omnium ducat. Nam sf-aliquibus ibi prodesse potes, non,cst
fratrum hoc publicum facinus, et qusedam ejus hor- sanum'consilium ut fratres.tibi ordinate commissos
renda ffagitia Deo volente vera esse probabo suo inordiriate relinquas, sed omnem sollicitudinem
lempore in vestra prsesentia. Ideo sacramentum r tuam intus et foris illis impendens bonos verbo el
quod mihi obtulit, intuitu charitatis nolui suscipere, exemplo ad meliora provoces, malos corrigcndo to«
sciens eum peccatum perjurii peccato priori velle' leres, omnes communiter ames. _3 Sicut enim ait
superponere. Tamen propler reverentiam vestrse pa- beatuspapaGregorius (cau. _\i, q. i) : « Ibi aequa-
ternitatis ad quam confugerat, quamvis dolose, in- nimiter portandi sunt mali, ubi aliqui reperiuntur
terim volui ei reditus [al. redditus] unius prsebendse boni. » Si autem apud te omnes ita sunt suse salutis
integerrime dare, et cibummecum in mensa, donfic inimici ut penitus sit inutilis labor tuus, eonsulo
possem de hoc negotio in prsesentia vestra agere, et fraternitali tuseut relicta terra malcdicta ad terram
consilio veslro quse restituenda -viderentuf, miseri- benedictam -te conferas, ubi et si non alterius, tuse
corditer restiluere. Ipse autem uti superbus et ar- saltem saluti provideas. Sic enim propinato siLi.ve-
rogans est, lanquam falsa dieendo perditain recu- neno bealus Paler tuus fecit Benedictus, qui prae-
perasset innocentiam, nequemihi,neque amicis suis esse his noluil quibus prodesse non potuit (S. Gn"£-
voluit acquiescere, nisi qusecunque petebat, et in GOR.,Dialog. lib. n, c. 5). Quem si imitaris, mona-
manu mea non sunt, et ab his qui ea legitime ac- sticse professioni niillatenus adversaris. HseGpauca
ceperunt, invitis auferri non possunt, redderem in- tibi pro multis scriberecuravi,persuasioneprseuicli
tegerrime. Igitur secundum quod placuerit discre- f. fratris tui Raimberti [Ramberli,-v c.\, videlicet ut
tioni vestrse, aliquid lale super hoc parvitali mese" in hoc consilii tui summam diligenter altendas, qua-
rescribite, quod huic stulto et cseteris cornua non tenus aut cumaliquo fructu onus tibi injuncfum
iddat, et vires meas non excedaf. Ipse autem nunc loMganimiter feras, aut sine aliquo fructu tibi viciu-
ad vos venire disposueram, sed iste publicavit ad- rus deponas: Vale.
ventum meum studiosissime per totam Romani ili- EPISTOLA XXVII.
nens viatn.Prseterea c quse damna, quas passiones, Ivo, Dei gratia humUisCarnolensiumepiscopus,Ex_TiOx
quas persecutiones inlus et foris hoc anno pro lege [inuno v. c. EIDONI;in alioRcuDONi],IVortofiiHiia;
Dei pertulerim (ui sup. epist. 19), nota vobis facere dapifero, a zeio bono non tepescerc...
poterit iste frater. Litteras sanctitatis vestrae secu- Qusesivit a me dilcclio tua utrum cpntra eum qui

a Confer loc. epist. 12 in.fine. episl. 23. ' -


b De quo epjsl. I. e S. Quintini.Belvacensis, instiluti ab jpso Ivone.
*"r^eest in v. c. "f Abbas- consensu episcopi potest locum suum-
d Adversus regts adulterium, de quibus - supra - deserere, ca. abbascan. 18, q., %, - ~:
.
§9 D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 40
ante ordinationem suam de Simoniaca hseresi, et A obsequens Dominicis 6prseceplis, etDeum metuens,
quibusdam criminibus apud metropolitanum et com- a peccatore sacerdote separare se debet, cum habeat
provinciales episcopos a le et aliis honestis pulsatus, potestatem dignos cligendi, et recusandi indignos,
diem stalutse examinationis anticipando subterfugit, quia in lege ostendit Dominus ordinaliones sacer-
et violentia principis consecrationem adeptus sedi dotales, non nisi sub populi assistentisconscientia
episcopali est intrusus, agere debealis sicut episco- fierl-oportere, ulplebeprsesente vel malorum crimina
pum, vel sicut tantummodo clericum. Ego plane-hoc detegantur, vel bonorum merita praedicentur. » Si
ad inquisita respondeo, quia licet apud quorumdam igitur rationes vestrse constant, constat non esse
imperiliam existimetur episcopus, illis tamen non agendum contra eum ut episcopum, [al. quoniam]
est in quorum conscientiis invasor est et hsereticus. quem prsediclse auctoritates episcopum esse non si-
Unde sic dicit Leo papa in epistola Rustico Narbo- nunt. Nam sicut dicit papa Bonifacius: « Manife-
nensi episcopo directa (ep. 90, c. 1 et c. 1, dist. 62): stum est confiteri de crimine, qui indulto et delegato
< Nulla ratiosinitut inter episcopos habeantur qui judicio purgandi se occasione non utilur. » Praelerea
nec a clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti : » secundum consuetudinem Romanse Ecclesise aliter
Et postpauca : « Quis ambigat non esse eis Iribuen- agitur contra Simoniacam et neophytorum hsere-
dum xraoi non docetur fuisse collalum ? i Quibus « sim (GRAT.dist. 4.8),quam adversus caetera crimina.
verbis ostenditur quia invasoribus episcopalis honor Nam curii in aliis accusalionibus, accusatorum et
nullatenus est tribuendus. Non esse etiam clericatu testium innocentia quseratur, ad insimulationem
dignos probat idem Leo in epistola episcopis Gallise talium etiam infames personse admiltuntur. Possem
et Germanise direcla a, sic dicens :« Sic decet fidem quidem Iatius ista dixisse, et multa similia ad hujus
sanctorum Patrum servari in Ecclesia catholica, ut sententise confirmationem de authenticis scripturis
quod habuitamittatqui improbabili lemeritate quod collegisse, sed propter vitandam prolixitatem epi-
non accepit assumpserit.» Quos non esse sacerdotes stolae, nunc ista sufficiant. De csetero suadeo dile-
beatus Gregorius ita confirmat in epistola Syagrio ek ctioni tuae, ut in causa ista non facile te committas
coepiscopis ejus missa h : < Quicunque sacerdotium illorum judicio, qui in hujus invasoris depositione
studet pretii dalione mercari, non officium, sed no- suum attendunt imminere periculum. Sicut enim di-
men attendit; non -esse, sed dici tantum sacerdos cit beatus Leo *: < Qui episcopi talem consecraverint
concupiscit. t Idem in epistola ad Ciriacum episco- sacerdotem, qaalem esse non liceat, etiamsi aliquo
pum Constantinopolitanum (epist. 169, lib. vi) : modo damnum proprii honoris evaserint, ordinalio-
< Sicut locus regiminis desideranlibus negandus nis tamen jus ulterius Bnon habebunt, nec illi sacra-
est, ita fugientibus offerendus. Et sicut scriptum' mento intererunt, quod, negleclodivinojudicio, imme-
est: Nec quhquam sibi sumit honorem, sed qui voca • rito praestitenint. » Si ergo secus quam justitia se
tur a Deo ianquam Aaron (Hebr. v). ~»Et alibi c : hahet, tibi judicatum fuerit, judices ipsos ad aposto-
« Sicul qui invitatus renuit, quaisitus refugit, sacris licam invita audienliam, sine qua hujusmodi negotia
altaribus est admovendus; sic qui ultro ambit, aut commode finiri non possunt. Ego autem domno [al.
importune se ingerlt, procul dubio est repellendus.J domino] papse litteris meis commendabo causam ve-
Hinc dicit papa Paschasius : « Quomodo tales epi • stram, si legati vestri *•per me transierint. De ipso
scopos.vel abbates vel clericos devitamus, cum qui- vero papa de quo o~usesisti,hoc tibi dico, quia mense
bus si vel simus, vel oramus, excommunicationem Novembri [al. Novembris] cum eo Romam pacifice
subimus [in uno cod. si vel simul oramus excQinmu- intravi: mense Januario ibi eum dimisi. Ibi adhuc
•tiicationi subjicimur; ita ms. c. 7]. » Quos quidem moratuf, et adversariis Romanse Eeclesise, quantum
sacerdotes esse saltem credere, omnino errare est. Deo donante prsevalet, obluctatur». Valete.
De ^juorum repulsione etiam in canonibus Parisiis EPISTOLA XXYHI.
promulgatis itahabetur d : t Si per ordinationem re- PEILIPPO,Dei gratia magnifico Ffancorum regi, Ivo,
giam istius honoris culmen aliquis pervadere jiimia ,r. humilh subtimitath sum ctericus, sic se regere ut
temeritate pr3esumpserit,acomprovincialibus episco- Regi regum vateat complacere.
pis nullatenus recipi mereatur, quem indebite or- Excellentise vestrse litteras nuper accepi, quibus
dinatum cognoscunt. > Inde ait beatus Ambrosius submonebar ut apud Pontesium vel Calvum monteni
in libro Pastorali : « Oculis carnalibus videtur epi- cum manu miUtum vobis, die quem statueratis, oc-
scopus quasi magnus, sed divinis obtutibus est le- currerem, iturus vobiscum ad placitum quod futu-
prosus, qui per pecuniam acquisivit indebitum or- rum est inter regem Anglorum et comitem Nor-
dinem. » Hinc et beatusjnartyr Cyprianus : <Plebs thmannorum^quodfaeereadprsesensmagnseetmultse
a Sed in c. Sic decet cau. Epist. '86. 25, q. 2, tri- Parisii.
tmuntur Sylverio papse. , « Unus v. c. divinis lib. i, epist. 5 et i ; vide cap.
h Epist. 110, lib. vn. Vide Grat. sub tit. Spirit. Plebs et seqq. distinct. 63.
emere cau. 1. q. I. f Epist. 85, ad episcopos Africanos, et referlur
« Gregor. lib. vn, epist. HOad Syagrium et in ca. in c. 24 Si qui. caus. 25, q. 2. .
Sicut-csa. 1, q. 6, I. xxx De episc. et cler. 6 Deest in ms. c
d Cap. 8. concilii Parisiensis i et in cap. 5 di- h Sic in omnihus libris ut epist. 88.
stinct. 63 ; in sex autem vett. codd. hic scripfjim 1 Confer locum inilio epist. 45.
41 EPISTOL^E. — EPIST. XXX. . -52
causse me proliibent. Prima, quia domnus papa Ur- A unctione curalum. Putabam quod angelus primoge-
baiius inlerdicit vobis auctorilale apostolica a thorum iiita iEgypliorum [al. JSgyptum]percuticns, domum
mulieris quam pro uxoiehabetis 14> et 1u'a sacra- tuam in ulroque poste signalam inter -Hebrseos per-
menlum de securilate h concilii quod vobis manda- transisset, et primogenita tua intacla reliquis-
verat, fieri vetuislis. A cujus commislione si amodo set (Exod. xn). Nunc vero publicus rumor-est lc esse
11011cessatis, separat vos eadem aucloritas a parlici- reversum in JEgyptum [dl. ad M%. Ita ms. c], et
palione corporis et sanguinis Dominici. Interdieit hoc'primogenitum,quodestcastitas, malleo universse
etiam omnibus episcopis ne capiti illius mulieris terrse miserrimse in le«sse contiitum [quidam inter-
coronam imponant, quam, ut ubique pene terraf um iisse cont.]. Hic oculis meis pene quotidianus flelus
dicitur, lateri vestro iUicite copulaslis. Parcens igi- occurrit; hic jam mihi a-~tergo reverlilur, hic a
tur majcslati vestrse dissimulo vestram adire prse- dextera et lseva frequenter auribus meis, quasi novus
scntiam, ne sedisapostolica; jussione compulsus, cui infertur.Hoc.devotarum muliercularum submurtnu-
vice Christi parere me oporlet, quod nunc dico in rat et circumfert curiosa loquacitas.Hoceremilarum
aure, eogar in-vestris etmultorum auribus publicare. contristat habilacula. Hoc monasteriorum quas 1
Ego autem nolo vos scandalizare, vel regiam maje- commiserando miranlur conventus. Hoc quasi argu-
slileTn vestram mimiefe, quandiu possum aliqiia B mentumaddefensionem suarum abusionum subsan-
honesta ralione dissimulare. Prseterca casati eccle- nando sibi resciscunt quidam ecclesiarum coetus.
siae et reliqui milites pene oirincs vel absunt, vcl pro Hoc audiens et ideo alte ingemiscens, amplius susli-
pace violataexconimunieati suht, quos sinc salisfa- nere .non valui, quindolorem tibi mei cordis effun-
ctione rcconeiiiare non valeo c, et excommunicalos derem (cod. S. Ger. infunderem), et de mea lristilia
in hostcm mittere non debeo. Postremo novit veslra fcsalubriterconlrislarem.Suadeo ergolibi, scuvera,
screnilas quia non est mihi in curia veslra plenase- seu'vcrisimiiia sint quse dicunlur, ut a [at.nt de]
d
curiias, in qiia ille sexus mihi est suspectus et candelabro cui supcrposilus es (Mallh. v), invenla
infestus qui etiam amicis aliquando non satis est hdnesta occasione descendas, ne amodo fumum ma-
fidus. Exspecto Igitur ut aliquando cor veslrum illu- gis * quam splendorem circumstanlibus effundas.
stranie divina clemeniia, contra, sibilum serpenlis Si enim vera sunt, apud auditores tuos reprobus est
audilum dbturetis «et irionilis salutis aures cordis' sermo luus, et qui flagiliorum tuorum "sarcina pre-
aperiatis. Hoc desidero; hinc ante Deum quotidie meris, atiiena non corriges. Si aufem lantum verisi-,
preces effundo [al. furido; iia ms. c.] Vaieie. milia sunt,iiec sic tamcn proficies, quia famam
EPISTOLA XXIX. ,tuam~negle~risti,quam pfopter 'ufilitatem proximo-
Ivo, liumilh Carnolensium ephcopus, ROGERIO confra- rfija' tuorum imriiaculatam conservare debuisli. Qubd
tri et compresbt/tero, salutem. -sihonore gaudens el quserens tua, prseesse magis
Quoniam sub disciplina et timore Domini a~pueri- desideras quam prodesse, convenlus ille pauperum
tia tua nutritus.es et erudilus, etin exeessibus ~re- fratrum tibi commissus, non tantum per manum
gularis"vilsetani verborjim quam verberum severitate tuamultra non mullipiicabitur, sed eliam quotidia-
correctus, non tantum ad presbyterii dignitatem nis -defectibus ad nihilum redigetur.- Quod si hoc
promotus es, sed etiarii «omen tuum in tantam eni- cOhsilium mcum ad proesens videtur libi importa-
luit claritatem ul opinio tua non tanlum inter eru- bile, obteslor le per tribunal aeterni Judicis, ante
ditos, sed^etiam celebris fierel inter Dei servos. UndS quodstabls, ulsallem nuncutiliTuliore"'suffusus [af.
<juidam quser.entesbonasmargafitas, postpositis aliis vili riib. perfusus], amodo suspedarum personarum
multis aeque vel plus nitentjbus, tetanquam singuia- - coiloquia fugias, familiaritalem perhorrescas, ne il-
riter pretiosam margaritam sua existimatione [unus lud proplietieum jure objicialur libi [invelt. codd.
cod. aeslimationej repererunt, et tanquam lucernam objicialur, ut smpe alibi\ : Facies merelricis facla est
ardenlem et lucentem, ut in domo Dei luceres, te iibi.Nbluhlicrubescere (Jer. uij.lnfuturo aulemsub-
super candelabrumposuerunt. Quis ergb le fascina- r, lalus a facie judicanlis, tradaris ministro puniendus
vitK_quis oculos tui cordis excsecavit, ut flagiliuni' sirie respectii miscranlis.' Non ul confundam te hsec
hocquod tihi imponitur, non taritum non perpetra- scribo, sed ut filiiini charissimum moneo, ut saluti
res, sed ne saltem de te probabUifer confingi posset tu~c"provideas,-ct pravo exemplomores simplicium'
' • •
modis omnibus praecaveres ? Putabam eoncupisccn- ron cbrrumpas. Vale. ,
tise carnaUs ardorem flumine>lacrymarum luarum EPISTOLA XXX.
medullitusxin le refrigeratum; etsi'quid ille ignis FbLCdNi,Dei~ gratia Belvacensium ephcopo, Ivo, ea-
riferis aUquando reliquerat in conscientia ttia catite- dem gratia CarnotensiuM ephcopus, in adversis
riatum, putabani frequenti sacfse Scriptura; medila- fortitudinem, iii prosperh liumilitalem s.
tione, tanquam temperativi malagmatis superposi- 'Quoniani %diabolu$ddversanu$ nosler'tanquam leo
lione malaxalum, .et coelitus infusa sancli Spiriius rugiens circuil qumrens quem devoret.(I -Petr. v), fra-
o~,Yideepist. 21i et &6. -.---. ... o Videepist. 15.
h Conferloc.-epist. 55. -. , . - . f Idem consulit Aldeb.erto, epist.. 277.
c Sic in sex v. c.; alias, non'audeo. ' - s !n aliquot vett. codd. praefigitur^capitulum se-
d Ob Bertredam; cujus- inimicitias memorat ut ephcopus drtiiis' debellaret
queiis.: sNon laudgbat
~
epist. 50. superbos, -" -'
PATEOL. CLXII. -a
m D. IYONIS GARNOTENSISEPISCOPI M
ternitalem vestram familiari eshortatione commoT A bonos habeat nautas, et reliquos navis adjutores,
neo, ut fallacesejuscircuitus omni vigilanliacavere licet etiam prosperum habeat venlum, tamen aut
sludeatis, quatenus propositi et officiivestri memor fluiCat, aut fluctibus immergitur, aut scopulis iUi-
mundanam superbiam non armismundansemalilise a, ditur, et sic plarietum magis invenit quam porlum \
sed armis Christianaj militise superare valeatis. -Sua- sic Ecclesia Dei, recloris sui [unus cod. pastoris'
dendo eliain consulo, etconsulendo suadeo,utcontra sui] prsesentia viduata, mullis modis in hoc mundo
mandata donmi apostolici, etlegati ejnsLugdunensis tanquam in mari naufragoso periclilalur, et ab
archiepiscopi", ubircstat adhue anchoraaliqua spci aditu seternse quietis, tanquam ab inlrbitu portits,
r.ostrse, nulla ratione caput erigatis, sipost quanlas- aut diu differlur, auliu aeternum removetur. Quod
cunque procelias ad portum pervenire cogitatis. Exem- ego atlendens, sicut ssepe monui (ut supra, epist.
plar litterarum quas misit milii domnuspapa decausa 17), ita nunc moneo et iicentiam do, ut vobis re-
regis, postquam legali regis nuper discesserunt ab ctoreni regulariter eligatis, quem sieut patrem ani-
eo e, vobis transmitto : ut sciatis quia domnus papa, marum vestravum omni honore dignum habeatis,
el si non anteeedit, non tamen.retrocedit. Yalele. cujus salularibus monitis cum oinrii liumilitate in
15 EPISTOLA XXXI. omnibus obediatis. Nolo cnim cum pericuio meo et
FULCONI, Dei gratixt Belvacenshim episcopo, Ivo ea- vestro vobispraeesse et nou.prodesse; terram occu-
dem gratia humilis Carnotensium episcopus, gravi- pare, et messem quam terra culla latura est, umbra
iatis anchora se in sanclo proposilo retinere D. mea praefoeare [unus cod. suffocare]. Malo vos vi-
-Quoniam, tam.scientia quam experienlia, novi ventes videre sub alieho regimine.quam lugere mor-
praiatos iu congregatione sibi commissa assiduos tuos sub prselationis mese velamine; habere vos fra-
ossedebere, poslquam placuit ei quiad convivium tres.ordinalos, quam filips incompbsitos. Nolo eniiri
tsuum me invitaverat, ut recumbenti mihi in lbco sine causa laborasse in •-,obis, quos malerno affectu
humili diceret: Ascende superius {Luc. xiv), fre- de veteri homine in novuni mediante Dei limore
quenter monui fratres mihi commissos, ut de con- generavi, ^juos geminovum uberum lacte usque ad
Xratribus suis vel aliunde si ita eis complacerel, solidi cibi perceptionem educavi, quos ita unice
prselalum sibi eligerent, qui eos in disciplina sibi dilexi ut cum gaudentibus gauderem, cuhvdoleiiti-
liadila posset custodire, el ad aseensiones in corde bus dolerem, cum infirmis infirmus fierem, quorum
de valle lacrymarum quotidianis monilis sublevare, onera.lanta mansuetudine supportavi ^uanta'pa-
nelupus invisibilis aditum inveniens ovUe Domini -rentcs filios carnis suse lolerasse vix possunt inve-
iagrederetur, el oves Dominicas autexlra raperet, „ niri. Cum ergo impediente nescio qua Dei disposi-
aut inlus oecultis morsibus slrangularel. Quod cum tione ex maternis [al. dispensatione a mal.] uberi-
hactenus suis de causis ab cis dilatum sit, nunc Lus lac sumere non possitis, quserite vobis matrem-
tandem acquieverunt monitis meis, et disponunt adoplivam, de cujus uberibus iac sugatis, ne aliqui
~ veslrum ante lempus ablaciali, matreiri quam exspe-
.aliquem secundum quod. mentibus eorum inspira-
verit Deus sibi prseficere, qui pro viribus sibi col- ctant non inveniant, et sic ad solidani escam nori
lalis.iu necessitatibus eorum studeat eis tam spiri- perveniant. In efigendo itaque omnes in commuiio
tualia quarh corporalia minislrare. Ea igitur hora consulite, ut nemo ibi privalam occasionem atlen-
qua lilteras istas aceeperilis, per easdem litteras, dal, nemo de privata excellentia intumescat, rienlo'-
licet absens corpore,-prajsens tamen spirilu, depono contentiosus existat, nec illi lmmiliter subdi refu-
in manu vestra prselationem quam hactenus habui giat, quem fraterna concordia provisa utilitate sUii
in ecclesia Beafi Quintini, toto desiderio expostu- prseferri expostulal. Qui lamen tanlo riunc diligeri-'
lans, ut quem congrcgatio illa concorditer vel pars tius a vobis est discutiendus, quantb postea non
sanioris consilii regulariler sibi .praeferri poslulavc- reprehendendus, sed abomnibus sequanimiter est
rit, in eo loco et ordine in quo ibi eram substitua- tolerandus. Nolo autem certam vobis designare per-
-tis, et substitutum in anxietatibus suis pro offioio]D sonam, sed habere liberum electioiiis arbitrium, ul
vestro paterna consolalione relevelis. Ego tamen et electum vestrum eo sequanimius- toleretis quo euin
si depono praelalionem, non desero illius Ecclesisa voluntarie vobis praetuleritis. Hoc tameri [al. tan-
societatem, in qua aliquando potero vobis esse uti- lum] in fratefnitate vestra retineo, ut quehi de fra-
lis, si Deus reddiderit pacem servis suis. Yalete. tribus irieeuin habere voluero, mihi sicut patrifi-
EPISTOLA XXXU. liiim transmitlatis, et sic ubi eum manere voluerb,"
Ivo, Dei gratia .Carnotensh Ecclesim servus, vestrm. sine scandalo concedatis. Qua in fe non est vobis {
. -aulem socielath fidelis frqter, confralribus suis, formidandum, quia" satis in hocservabo modum.
devotum fmlerniialisobsequium e. Hoc etiarii apud vos interim volo habere privilegium7
. Sicul nayis prsesentia .gubernatoris destituta, licet ut si e quse/quod absit! iuter praelatum vestriim et
=- ° In hanc sententiam episl. 20. - quente.
h Hugouis, de quo epist. 24. e Sic conceptus est titulus in vett. codd. AUoqui-
c Confer epist. 28. tur antem canonicos Ecclesise S. Quintini Belvacen-
d Iu aliquot veleribus codicibus habetur^capitu- sis;f el conferendaj sunt cpist. 17 et 31.
lnm "sequens : Quomodo pfmlalionem S. Quintini Vobis deest in-ms. c.
ileposuil in mdnu cphcopi. Conferenda est cum se-- ~sJQum deest in ms. c.
m EPISTOL^E. — EPIST. XXXV.
aliquem de fratribus orla fuerit contentio, et aliqua A , tenus toto affeclu clamemus ad Domintim, cui mare
intemperaulia zeU adversus alterum altef ex-arserit, et venti obediunt (Matth. vm), ut procellam nostrain
si- hoc commode per vos sedari non poterit, non converlat in auram, ct sileant fluctus ejus. Quod' si
prius ad aures publieas causa iiaec prodeat quam ad "~ Dominus in navi dormiens, -ul experialur sustinen-
me deferatur, ul studeam vel immoderalum zelum tiam nostranf, morarii fecerit, sustinentes suslinea-
illum temperare.-vel dcmum canonicse severitali mus, quia veniet, et supra sustinentiam nostram
vires dare. Incxpcrtus cnhn auriga, dum nescit lenlarinos nonpermittet (ICor.x). De csetero, cha-~
ffena moderari, primo cursu cogitcquum accelera- rissime/lsela tua, trlstia tua communica suo tem-
tione Iassari. Cum ergo sit ars arliuin, onus one- pore diligenti et dileclo, quia h-eta et-lristia-tua mea,
rum regimen animartim, poslquam usu ipsius arlis sunt, sicut"~mea lua esse nori1airibigo. Vale.
edoclus ftterit vester prselalus, qtiid debeal dissimu- EPISTOLA XXXIV.
9are, quid debeal in promptu vindicare, lunc jam Ivo, liumilis Carnotensh Ecclesim servus; ROBERTO
jsuo cl vesl~-ojudicio confenii 1,poteritis oninia com- jambonm spei fratri, ascensiones in corde.
mode negotia veslra commodarc. Quieunque aulem Quortiam, sicut-quorumdam relatione didicimus,
iile sii, taleiii -eligat ffaternitas vestra, qui sciat de jam vilescit tibi mundus etomnis vana spes ejus,-
liiesauro suo proferre nova el velera, qui etiam no- B ' credimus quia propitia divinitas inchoavit in pe-
verit niores vestros, cujus mores cl VGSnon Iiabea- clore lub templurii suurn, e"tloeum sanctum habita-,
tis ignolos, nieiius enini sibi inVicem cohserent la- lionis sua;; unde bonorum omuium lafgitori, a quo
pides, qui freqnenter colliiiiati, iiisequalitalem sitam fit hsec de vetustate in novitatem laudandamutatio,' >
<]cposuerunl frequenii llriialur-e exercilio. Quod si grates exsoivimus, e"tbonis principiis felicem pfo-'
forsilai) conligerit eum in causis cxlerio_ribus minus vcetum et bonum exitum conferri [ila ornnes v. c
esse exercilatiiin (in c. Pelrus distincl. 59), ad dis- antea, proferri],ab eodefn omnium bonorum largi-
ponenda ,omnia sibi commissa. jttvabit ctim bona lore poslulainus. Tu igilur, charlssime,,adjuv'ante
cojiscientia et bonum lesfunqnium. Ipse etiam fa- divina clementia sollicite cave, ne immundus spi-
ciai sihi praepositum., qui consilio ejus ct vestro lilits ad te reverlens, domum quam.reliquit, intus
omnia exleriora disponat. Ipse. aulcm iiitus [sotus vacantcm ,el fbris ornatam inveniat, et seeum alios
cod. Put. inlerin:] secun dum tradiiionem sanclonnn scplcm ncquam spiritus virtutum specie palliatos
Palrum vacet orationi ct leclioni, et iiulricnd-e fra- iiidueat, sicque novissima lua pejbfa prioribus effi-
tcrnse dilectioni. Mulla loquof^ sed quasi nune de- cial (Luc xi). Contra spiriluales itaque nequitias
niuni lg vos^ablaetans vellem.vos in oinnihus esse . pugiialiirus, si securus vispugnare, castris Cflristir
instruclos:_ut qu~e snnt recta \al. bona] sapialis, k niilitum ordinate pugnantium te insere, ne si singii-
et recte inlellecta, opercimpleatis, Sed quia [nl. si Iari certairiine contra exercitatos inexercitatas pu-~-
ad] ad hoc non sufficitis, consulite Angeluni magni gnare ccnlenderis [al. contendis, ita ms. c.], inhu-
consilii, ul consilia veslra dirigat, et ad bqnuna ii- incra adversariqrum tiiorum multitudine compri-
nem \v,- c. ,S. Vict. ad bonam finem] perducat. inaris. Postquam vero Spiritu cbnsilii et fortiludihis
Deus-patientise et solalii sit vobiseuui. Valete. armatus callidilates antiqui hostis evitare consue-
EPISTOLA XXXIIh ^ -, veris,-jam exercitalior [a/. idem exerc.] in spifi-
LAMBERTO,, Dei gralia Alrebalensium episcopo, Ivq, luali ccrtamine poteris solus, si ~ila coutirigat',
. Ecclesim Carnolensh servus,, sincerm diteclionis contra^quoslibet hosfes certamen inire, quorum im-'
munus.. , . peliis didiceris sustlnere in acie. €nde Dominus'
Si lanta essel nobis.convicinitas locorum quanta nosler Jesus Christus diseipulos nondum Spiritii'
est aniniorum, frequentcf vellem luo_duIeiloqiiio sancio confirmatos, et a"dhuc spiritiialis cerlaminis
mulceri, tua consolalione refpveri. Desiderarem libi experles admonuit [admonet v. c. ms.] dicens : Vos
frequenter aislus mcosfeffundefe, perLurbationuKi dutem sedete in civitate, quoadusque induapiini vir-
mearum crebras incursiones luis oralionibus pro- j) ] lule e.v allo (Luc.' xxiv). Possem. fraternitati tuis
pulsandas ostendere, amissam quielem spiritus te- liunc in riiodum multa scrihere, sedquia tu pef te
cum s~epc deflere; in. qua licebat aliquando diyini sapis, hoc prse cseteris obsecro,> ut qui jam de tuis
- amoris -dulcedinem apposila divini verbi mensa gu- I)eo in membris ejfis ccepisti offerre sacrificiuBi,
stafe \sic v. c. anlea, cogifare]. Sed quoniam et tu principalitar ei de te offerre studeas holocaustum,
jubente Deo remigasli in allum, ut iaxares retia in ne si aliter, -quod absit! feceris, dicaturtibi: « Si
capturam, amodo poteris ex tuis niea pensare pefi- recte offeras, recte autem non dividas, peccasti,
cula, qualia praelatos in profundq experiri pronun- cum tua tribuas, et, teipsum tibi retineas a. > Vale.
tiat Psalmista: Ascendunt usque ad cmlos, el descen- EPISTOLA XXXY.
duni usque ad abyssosj aninia eorum inmaih.tabe. RICHERIO, Dei xjralia sanctm matris Ecclesiq; JSeno-
scebat. Turbati sunt etmoii sunCsicut ebrius, et nensh archiephcopo, Ivo, Ecclesim Camolensh ser~
omnis sapienlia eorum devorata est (Psal,. cvij, ln vus , obedientidm secttnduin conslitutiones [ ita
quibus periculis tinum est singulare consilium, qua- omnes v. C, ttntea consxteludines] Patrum, et em-

a Cim et explicat 6p. 47.


47 D. 1V0NIS -CARNOTENSISEPlSCOPi 48
teris coephcopis in urbe Remensi congregalh fra- jA fidelitatem quam debetis pleniter exhibetis, si cfficit
. ternm dUectionh obsequium. veslri munus «xpletis. Faciat ergo domimis rex f
. Si divinse legis fuissetis memor.es, cujus debetis adversum parvkatem meam, quantum Deo permit-
esse doctores atque tutores, non -contra sanctorum tenle libuerit et licuerit, includat, excludal, pr.o-
Patrum inslituta [instituta ms. codex desunl hi~ scribal, inspirante Dei gralia et prosequente, decrevi
ms.] me invitasselis ad concilium, prsesertim cujus pati pro lege Dei mei, nec ulla ratione cogente volo
facinus ignoratis aut flagitium. Primo, quia inyita- ei consentaneus in culpa esse, qui nolo esse cbn-
verunt me quidam cpiseopi non comprovinciales sors in poena. Angelus magni consilii, et Spiritus
mei,-quLsine auclorilate apostolica mei judices esse fortitudinis sitvobiscum, ut recta sapiatis et rccta
non debent, cum ppregrina judicia nullius esse mo- faciatis. Valele.
menti decretorum pariter et ^anohum generali san- EPISTOLA XXXVI.
ctione decernat [al. decernit, vet decrevit] auctori- Reverendo confratri PETROPiclaviensi ephcopo, Ivo,
tas a. Secundo, quia admonitione melropolitani mci humilis Carnotensh Ecclesim minisler, sic bona
protrahere nitimini causam meam ,extra provin- plantare, til non _tudeat bona convellere.
ciam. Quod cum- multis sanetionibus sauctorum Si fraternitatem veslram in jus vocare posseriius,
tatrum prsecisum sit, unam ex multis beati Ste- B quanturii salvo charitalis vinculo fieri posset, jure
phani papse et marlyris producam ad medium, quce a vobis inultas expostularemus injurias , partim
tanquam gladius biceps ulriusque intentionem re- communes, parlimproprias~: proprias.quia cleri-
•vevberet,in~~itanlis scilicet^taccusanlis. Dicitenim cumin dioecesinostra Deo militantem,"et propul-
heatuspapa Stepjianus (epist. 2): « Ultra provincise chritudine et dulcedine vitse contemplatira, forili-
terminos accusandi [aceusantis ms. cod. sedem] li- yitse totis desideriis inhiantem, ad publieum pro-
eentia nonprogrediatur^sed omnis accusatio intra dire, quieterii suam inlerrumpere, nostra admo-
provineiani audialur, et a comprovineialibus -termi- nitione', nostra aiictoiitate compulistis. Quem cuiii
netur,. nisi.ad apostolicam sedem fuerit tantum apT vobis ad regimen cujusdam regularis ecclesisedioe--
pellatum.» Et: •«Neganda est accusantibus licentia cesis vestrae, vestris"epistolis crebfo compulsi con-
criminandi, priusquam se crimine quo premuntur cesslmus, et "canonice eleetum ab ipsa Eeclesia
exuefint (c. Qui accus. non pos$„ et c. 1, caus. 3, transmisissemus, non sa~tisaptam a vobis passus est".
q,-M). »'Postremo quia non de veritatis tramite, sed repulsam, qui prsepostero "ordirietunc de ejuspres-
de odii fomiteb mea procedit accusatio, apostolicam latione disceptare coepislis, quando jam facta a fi'a-"
sedemapjjellq.Quodomnibusincrimiue pulsalisapo- ,- tribus el cbllaudata avobis ejus electione, in prio-
stolica concedit auctoritas,ut per se,autper vicarios ratus sui sede eum sublimare debuistis. Inquo ~H
suos loco et tempore, quoi mihi prsescripserit, cau- illi fratri nonmodicam intulistis verectmdiani,' bt'
.6ammeam discutiat, et cum peroratum fuerit, legi- airiico veslro "e non miriimam fecistis injuriam»
timam seritenliam .proferri prsecipiat. Neqjie hoc Non enim erat tanta precum iristantia ab amico '
bene mihi conscius causa vitandi judicii facio, cum postuIaudus.~"quiad injuriain doni-et*donariuVtam~'
manifesta et brevis sit msa purgatio de crimine facile riiutata "sentenliafnerat refutandus. Nec salis
perjurii, qui nulli hodie viventium ali-juando jura- tuentur vestram Iratefnitalem litterse domni' papse,-'
mentum feci. Sed nolo exemplum esse cseteris rece- quibus dictandis a latere interfuimus, quse confir-
dendi ab ordine, neque sanum est cbnsilitim pfo mant abbati Sancti Cypriarii jiis illud prsedictse Ec-
incerto^comniodo vel riullo cerlis periculis me oppo- cfeise 11,qubd se habere dieebat ex legilima coii-
nere. Conductum enim a domino riieorege qusesivic,~ cessione quorumdam monachorum, qui (ut" audi-
Kechabere potui. J.,y Quantum vero ex intentatis" vimus) qiiietam possessionem clericbfum appfo-
minis intelUgb, non licefet mihi in cbhventii vestro"' bant, monaehorum vero Sancti Cyprianl "intrusio-
impune dicereveritatem; qui pro jam dfcta veritate,' riem prorSusimprobant.Ad hocenim prsediclus ab-
et apostoliese sedis obedientia tantam sentio jansi ]Dbas modis bmnibusnitebatur, ut prsedictseEcclesise
severitatem, ut perjurium arguar incurrisse, et prioratus ei adomno papaconcedcretur/Quoddom-
majestatem regiam' minuissed. Quod ufpace ve- rius papa riobis~feclamantibus, etliberfatem "cleri-
stra dicam3 reclius in eos retorqueri potesl, qui corum pro posse nostrb deferidcntihusfacererioluit,'
vulnus fomentis incurabile tanquam pii medici eau- prsecavens, sicut ipse dicebat,-nesu'b'hac bccasioiie
teriis competeritibus dissimulant urere, vel medici- p-sedictus abbas cleficbs "moliretur excludere, ct
liali ferro praeeidere «.""In qua seritenlia si mecum inonachos suos intrudefe. Clericorum autem ordini
firmitef fuissetis, jam segrotum nostrum ad sanita- piiblicam infertisinjufiam, qui'monachorum ordi-
tem pefduxisselis. Qiiodquandiu differiis, vldfele si nern ~ ad tam .ruinosam"' -superbiam" -erigitis,
>
u"tclefi-
'a
Refertur "in c. Peregrina,' cum seq.,'oaus.-5, ce; de quibus eplst. 13- , -•
- f Gujus bdia-per ,decennium - • tolerasse scrihit
h
, -A .j5i>eiid.oepisco.pisv '
.se^ fatigatum- -dicit epist. episl. iM. .
e' Veslro, sic v. t. idesflvoni, riiale antea , no-
* c Corifer locum 28, -' - '- - ~
epist. stro. ----- ".'''•' u • <
d Deest iri ms. h Ita hic locus restitutus ex v. c. Adi not.
' Loquitur de nupliis Philippij~egis cum pelli-
49 . EPISTOL.E.-EPIST. XXXIX. • _ . . £0
cos eis [el, m. s.-c.] subjugare sludeatis, quorum A d.um in via Dei eligendus sit affecto uti nunc es,
tanta debet esse excellentia, ut secundum, beatum nec tua fralernitas qusesivit, neque ipse scire.pos-
Auguslinum a,: «Vixeliam bonusmonaclms bonum sum, nisnne.pulsanle ad oslium cordis-luiy tuos
clericum faciat.i Sed quia clericus isla dixit de ele- "estus ipse.proferres, et in quo veius homo resistat,
ricis, audiamus riionaehum dicentem de monachis. quominus novum .hominem perfichs, simpliciler
Dicit enim Hieronymus h : « Monachus non docenT apefires. Quod Iglicetaliqua ratione impediente ad
(is, sed dolenlis habet officium. » Et alibi: « Clerici prajsens fieri non coniingat, Deum tamen projma-
ovcs pascunt; ego pascor. s Et alibi : « Si cupis bili fratcrnitate tua rogabo, ut qui in peclqre tuo
csse quod dicerls monachus, Id esl solus, quid facis templum suum inclioavil, ipse perficiat, simul exhor-
in urbibus (GRATIAN. sub causa 16, q. 1)? Quse mi- tans ut e-crium vitse-modum quem Deus tibi ipse °
que non sunl solorum iiabitacula, sed mullorum. iaispiraverit,»eligas : in quo.humilitalis viam [duo v..
Habet unumquodque propositum principes suos, c. viae] sub obedientiseJreno jnsislas, el.experimento
Et tit ad nostra veniamus, episcopi et presbyteri ha- siniul elexemplo vitse lusemoderamenaddiscas. Sic
beant a_dexemplum aposlolos et apostolicos viros, enim decens est ut ab imis inchoans ad summa.pror
quorum honorem possidenles habere nitantur et veharis, non ut a summisincipiens adima dilaba-
ineriium.Nosautem habeamus pioposili nostri prin- " ris. Quod cum nostris temporibus de quibusdam
cipes Paulos, Antonios, Julianos, Hilarios, Macha- ipse videris^t audieris d, exemplo illorum te opor-
rios. i Et alibi :„< Mihi oppidum •carcer, et soliludo let.esse cerreclum [al. correptum], ut nqn simile.
paradisus est. Quid desideramus urbium frequen- incurras retrogradationis opprobrium.Plumesce jgi-
tiam, qui de'singularitale censemur? i Possemus tur in nido, antequam voles in allum, ut solidatis
in hunc modurn miulla colligere de privilegip cleri- virtutum pennis possis alas in aclivseyilse modera-
corum, et subjeclione nionachorum, nisi vitaremus tione deponere, et easdem in altitudinem contem-
prolixilalem .epistolae.Nee tamen ista dicendo', mo- plationis elevare. Vale. Apud, fratrem Lambertum
nachorum religioni detrDbimus, imo ut veri mona- liabeme excusatum, quianondummihi scribere Ji--
chi sint, id est, ut vere stngularem sectentur vitam, cuit quae voluit. Scribam autem quseDeus donave^
tola niente desideramus. Laudamus quidem eos et rit, cum mihi-opportunum fuerit. v ,.-'
beatos esse proiiternur, si non transgredianlur ter- EPISTOLA XXXVIII.
minos a patribus suis posilos {Prou^^xn)'; et lunc GUACELINO [al. GUALCELINO nis. c.], reverepdo Vuin-
niagis' esse bealos, cum subcsse magis studuerint -toniensium [sic-v. c, .antca V-uin/orieiisiuiit]epi-
quam prscesse, cum-humililas et. bbedientia sit eo- n scopo, Ivo, humilis Catnotensis Ecclesim .servus,
.rum summa proveelio, ambilio vero et superbia [et , salulcm. ,
superba ms, cod.] lamenlabilis dcjeclio. "Hsee et Liberalilatis "tuse fama nullo simulalionis 'fuco
his similia diligenler allendile, et ordinem clerico- palliala, jampridem mihi per multos innoluit ^et.
rum , in quo cslis, et cui Dep aucfore prseestis, ad placuil. ^Qua fiducia per Gullielmum Sancti Sat3~ri;
meliora provocando horiorale, et nulli alii ordini euiia piTeppsitum, vasculum chrismale, cujus forma nq-
contra morem" ecclcsiasticum • - permillilc,.
- stibjugari Slris arlificibus erat ignola, a.lua munificenifa po-
' -
Vale. stulavi, et sine dilalione impelravi. Quod mihi gra-
EPISTOLA XXXVII. \ ". ti.us fccit charitas danlis quam appetitus postulan-.
Ivo, Carnolensh Ecclesim servus, ROBCRTO in Cltrklo lis. Unde quolies mihi ad usus necessarios anle
dileclo fralri 'jnemorem esse uxoris Lot. bculos poriitur, tui memoriadulciter mihi ad men-,
Gloria mispricordi et sapienii Deo, qui cor luum tom revocalur, et fralema charitas ad rependendam
irianiUim [al. inaniter] inflalum, sagillis acutis yul- yicem, si opportunitas se offerrel, cxcitatur. IJndp
iieralum, ad lantam humilitalein perdomuitul jam poslulo fratemitalem tuam, ut et tu memoriam
ad pelras montium confugias, et ab ira Agni (Apoc_ confratris in tua menle rcponas, quatenus ct oratio-.
abscondi desiderans ab eis vitam salutis num manus e desideranli mihi porrigas, et utrum
yi) arden-:
ter inquiras. £t quia decorem domus Dei diligeref ^ apud lehanc grathun impetraverinf, aliquo signo
c't de valle lacrymarum ascendens.canticum gra- osleridas. Vale. "
duum cantare ccopisli, qriod ipse per tc nosti, so- EPISTOLA XXXIX.
lum hoc superestiit cumApostolo quse retrb sunt A-\_aMo)reverendoCantuarienshimarchiephcopo,lx(.,
cblitus in anteriorale extendas (Phil.ui), donec ad humilis Ecclesiw Garnoiehsh servus, pro mod,ulo
monlem Belhel virtutum ascensionc pcrvcnias,(/s«. sibi collato ftdeiium orationum munus.. ., "r^
m), ubi dilectum fugientem desiderii Iacrj~niispro- ,- Quamvis placuerit ei qui te invitavit, tilii non ajta
sequaris, et aliquando revertentem interni [inlernis requirenti dicerc[in septem v. c.ut libi nc-cqriserenli
ms. c] amoris brachiis compleclaris. Sed quis dicerel] : Ascende superius. (Luc. xiv) -r non tamen
siL aplus vitse modus, vel quis locus ad ambulan- ideo credimus patcrnitalem luam [veslram, nis..c.-]

a Epist. 76, ad Aurelium ; et refertuf in cap^ c Ipse deest in ms.


Legi, 56, causa 16, q. 1.. - - . ' d
'f Ipse vid. desuntin nis. ''"''..
i>Lib. adversus VigU. et lib. De instit. monach.; §ic omnes .antiqui libri , antea , munus, ita
«t lib. De laude vitse solit. ms. cf
El D, IVONIS CARNOTENSISEPISCOPI Sf
;tiulli religioso onerosam minus esse memorem eo-, ^ Icstiarum tsedio frequenler affeclus, retrospecta
rum quos aliquando in Christo dilexerat, vel a qui- quietis amisssepulchritudinegraviter ingemisco, el
tras -pro Chrfsto aliquod obsequium fraternitatis ac • datis mihi columbse perinis avolare (Psal. LIV),ite-
cepsrat. Quod tamen si-aliquando ex quolidiana ec- rum vacare desidero. In qua periurbatione solum
clesiasticorum negotiorum instantia contingeret, mihi refugiumest orare, et eum exspectareqiiisal-
tamen non immemores vestri [nostri m. s. c.\, par- vum me faciat a pusillanimitate spiritus et tempestaU
vitatis nostrae memoriam tuse sublimitati quibus (ibid.). A cujus voluntate si dissentire non timerem,
possumus vehiculis ad mentem reducimus [v. c. re- tanto oneri impar, eidem oneri humeruni Iiberiter
ducere curamus; ms.-c. feduceretoi/nm], utpote subtraherem. Cum ergo a te ad partes nostras trans-
qui tuis desideramus ofationibus fulciri, et copiis ierint vel redierint aliqui, fac ut videam interiorem
»i necesse fuerit relevari. Astifimus enim hoc anno hominem tuum inlitteris tuis, sicutex partevidisti
pro multa in te benivoletttia monachisBeccensibus a meum in meis. De caelero commendo fratrem istum
contra Molismenses, quautum ralione et auctoritate porlitorem prsesentium [quidam add. litterarum]
suffragante potuimus. Et jam de *>Pixiacensi mo- fraternilati luse, ul familiarem \unus, familiariter}
nasterio plenam per nos consecuti fuissent justi- cum habeas, et in leclionibus tuis ei benicne re-
L>
tiam, nisi quod prius affectant regis captare beni- spondcas. Quantum enim de hbmine aeslimare pbs-
volentiam. De csetero commendo paternitati luse sumus, sedificari quserit, non inflari.
'
fratrem Rothardum [al. Rohardum, vel Rotrardum] 1® EPISTOLA XLI.
pr-Esentium latorem, per obedientiam confratrum Ivo, humilis EcclesimCarnotensis minhter, Gwmtm
ad partes istas directum, ut in quo indiguerit consi- [al. GoimnDO,GoirriHDO,GoDEraiDo]Tt~i</ociiien>
lio, cum munias et auxilio. Si aulem scrvitium no- sis monasterii abbali, cum dileclione salutem.
stfum in "aliquo tuse sanctilati fuerit cdmmodum, Quantum ex tenore litlerarum tuarum perpen-
obedituro prsecipe. Vale. dere potui, summa inquisitionis tuae fuit utrum
EPISTOLA XL. monachus qui tantum a monacho, et non a suo
Ivo, Camatensis Ecclesim non satis aplus minhter, abbate benedfctus est, ab abbale suo iterum °
"
fratri MANEGALDO , [sic crucem Chrhti portareut benedicendus sit. Quod fieri posse et dimitti posse
ejus remigio mare hujus mundi valeat transfre- arbitror absque ullo benedicti vel benedicentis in-
tare. cbmmodo. Monachi enim benediclio non est manus
Quoriiam post multos circuitus levem Christi sar- imposilio, vel alicujus sacramenti ex apostolica tra-
fclnam subire, et contempto mundi flore in domo C flitione celebralio. Nee aliam vim habere mihi vide-
Dei abjecte vivere elegisli, sciens quia metius est tur, quam super poenitentem absolutio, vel super
modicum juslo, super divilias peccatorum multas populum sacerdolis oratio. Dicit enim B. Hierony-
{Psal. xxxvi), divinsebonilali, quse humilibus dat mus: < Monachus non habet ofiicium docentis [al.
gratiam, grates exsolvimus, et ut de commisso tibi non est; vel, monachi ofliciumnon estdocentis], sed^
talento, tanquam fidelis nummularius, creditofi liio plangentis, qui se et muhdurn lugeat. » Sicut ergo
iriultiplicem referas usuram, eamdem divinam bo- monaelius in hoc officiosibi soli prodest, ita ex gra-
nitatem intensius obsecramus. Sic enim ordo ra- tiavocantis solusad hoc bflicium accedere potest^
tionis posccbat ut qui verbo adviam vitse plurimos nee prsejudicat .ad salulem, ufrum siriipliciter a
informaveras, aliquos aliquando conformares et [a simplici ms. c.\ monacho vel abbate suscipiat
confirmares exemplb; et qui de semine patris Jacob benedictionem, quia verum monachum nulla facii
tanquam Zelpha inveterata et ancillari consuetu- exterioradjectio, nisi.mundiconlemptusetplenaDei
dine philosophandi fiiios pepereras, jam de ejusdem diteclio. Quod in principibus hujus ordinis, Panlo
patris semineTanquam speeiosa Rachel ex intimse videlicel et Anlonio, et multis aliis JEgyptiis mor.a-
visionis libertate spiritualem sobolem mUltlplicare chis facile apparet, qui nuliam a prsecedente abbate
non --desistas(Gen. xxix). Ista [ita ms. c.] dicens: Dvel monacho suscipientes "benedictionem, pcrfe-
Minervam quidem non doceo , a qua magis doceri ctam ab eo qui habitare facit monaehos in domo, sui
indigeo; sed fraternis profeclibus congaudens, bo- laboris conseeuti suntretributionem. Quodveropo-
nis principiis meliores exitus apponi desidero. Si- stea multiplicatis monachorum congregatioriibus
mul obsecro, ,ut pusiUanimitatem meam in 'alto re- professiones ab eis exactae sunt, et benedictiones
ihiganlem , ~et pene aliquarido naufraganlem, de super eosdatse, quadam cautela factum est ul mo-
portu "tranquillitatis luse orationibus juves, salu- nasticus ordo quanlo firmius in conspectu Dei et
laribus monitis aliquando consoleris. Notum enim hominum et solemnius iigaretur, tanto robustius et v
predo prudenlise tuse mihi pro Rachel "servienli devotius ab ipsis servaretur. Et sl qui vellent ab hoc
Liam esse nocte suppositam (epist. 4 et 17.), quam proposito recedere, testimoniis pluribus convince-
qriidem invitus [al. quanquam invitus] Suscepi, et rentur [vincerentur, ms. c], et tanquam jurati [in
invitus tolero], utpote parumvidentem, parum pa- iino cod. perjnrati] in Christi sacramenta tirones, ad
-rientem, sed mullum exasperantem. Quarum mo- propositum suum reverti cogerentur. Quibusliquef
HHCvidelur referenda epist. 6. tiem varietas in tit. epist. 43.
.-kAUas,- Pixicensi, Pixinacensi, Pijacensi; ea- ". Je-Itemm deest in ms. c. -
53 EPISTOL/E. — EPiST. XLHL U
traditior.es hujusmodi nihil esse aliud quamuuseoani . t nosorum actuuni reprehensione, alioquin erimus
religionis vincufa, humanse inslabilitati provisa. Quo- pastores nosmelipsos pascentes, nostra quserentes.,
niam omnis traditio religionis Tiovitate et raritate ovestnorbidas non sanantes„scd forles et pingues
viget et floret, antiquitate vero et numerositate, "nfsi devoranles (Ezech. ~xxiv).Necab hac forti tudine deter-
dislricte ligetur et servetur, frigescit et vilescit. Unde reat vos raritas prsesentium excmpiorum, cum cxcu-
in diseretioneabbatum hoc ihihi ponendum videtur, sare nos non valeat hsec ratio apud judicem iiiterno-.
utrum debeant professiones, coram aliis factas, vel rum. Valete, et fratres nostros Bistesiaci [al. Bisti-'
benedictiones, ab aliis datas, In sua" prsesentia ite- siaci] Deo militantes sab patrociosjio vestro pro Dei
rare,.quia non est hoc ecclesiastica sacramerita amore et nostro juvate, et eontra semulorum infesta.-
f
iterando violare, sed.pro instabilitate personarum. tiones paterne supporlaie. ' '
vinculum vinculo [ai. vinculis vincula] superpbnere,. EPISTOLIA XLIu.. .
Quod si -monachi benedictio esset consecratio etiam Domno el Patri suo URBANO summo ponlifici, Ivo,
apud Cluniacenses a apud qrios (ut asseritis) est (Immilis) Ecctesim Carnolensis minhter, cum Pelro
ista consuetudo, nulla prorsus fiefi posset [al. debe- pugnare, et cum Petro regnpre.
"rellfbenedictionis ileratio.-Unde nec consecratio vir- Quoniam .Romana Ecclesia post mulla naufragia
ginurii, qu.se ex auctoritate apostolica eptscoporum sub vestro reginiine ad portum pene [jam ms. c.]
privilegio reservatur (eau. Sicut, etcan. Presbyleri; pervenit,.et Italise regnum h j amdiu-rebelle in con,-
flist. 68), si aliquando a presbyteris usurpetur, pro- specl~i vestro. totum pene conticuit, ita ut novus rex
pter sacramentum GhristietEcclesise quod ibi conti- ad voluntatem Dei etveslram iri manus vestras sa
"netur, nuUatenus ab "episcopis iteratur. Dixi de pro- dederit; gaudeo inDomino, et gaudium meum r.uliig
posita qusestione quod sensi, et quantnm mihi vide- syllabarummetisexplicaresuflieio. Quotidianas etiam
tiir, in riullo a ratione vel aucloritate dissensi.Yale, preccs coram Deo.pro vestra. incolUmiiate.et pace;
et quomodo ieris vel redieris, et quod audieris de mnltiplico, ut sermo Dei per ,vos currM (II Thess.
consilio domni papse mihi rescribe. n), et de die in diem magis proficiat, etbonaqusa.
EPISTOLA XLH. per vos inchoavit, ad finem usque perducat. Nolunx
HPGOM, Dei gratia Suessionensiuni episcopo, Ivo, autem facio sublimitati vestr-se quod Guillelmum-.
humilh Carnotensh Ecclesim minhier, conforlai\ [al. Willelmum de quo ep. 5.] bonaj spei .fratrem-
~ in CarnotensiEcclesianutritum, Parisiensis Ecclesia-
. in Domino.,' _
Publicis negotiis prsepeditus, plura qu~e volui elegit- in episcopum. Qui quidem sine consilio e*,
fraternitati vestrse ^cribere non valui; Si autem ali- ,> assensu nostro nihil tale prsesumere voluit. Misimus,
quando jnererer dulce colloquium veslrum, dicerem. itaque cum eo quosdam de fratribus,. H@ qui dili-,
plurimain aure tuta, quse chartula celare nori pos- genter inquirerent, utrum in eurn^vola omriium,
set, st in semulorum manus, antequam ad yestras concurrerent, ulrum hsec electio mediante pecunia,(
perveniret, incideret. Bocilaque interim suadeo TO- vel aliqua esset a rege exlorta ~riolentia.' Quibns,
bis, ut ju",eiitutem vestram honeslis exercitiis occu- bene cuncta renuntiantibus, illi fratri.dedimuscon--
petis, lectione, oratione", sacrselegismeditatione, siUunret assensum, ut illi eleclioni cederet, et di-_
ut~ si-aliquando -aliqua fceda imaginatio per sen-' vinse ordinationi se non subduceret. Timebamus'
suuni fenestras ~cmplum cordis irrumpens ibi appin- enim ne alius ex transverso intruderet, ct Ecclesiam-
gi tentaverit, vel prorsus ab ipso introitu repellatur, Simoniaca peste macularet. Addidimus quoquexon*
vcl si forte aliqua incuria vel importunilate oslium silio ejus, quia aliquantulum infra annos Jegiti-
cordis irrepseritj casta intus vigente dignitate cum mos °. nobis esse -videbatur, ul promoliones ad gra^,
dedecoreexcludalur. Sic enim testimonio bonae cQn- dus ecclesiasticos per cqngrua intervalla *- differ^.
scientise poteritis in juslitiaDeiexsultare, etintern-B rel, et interiin aut per se aut per nuntios Ecclcsise
suavitatis -gusluin prqximis fiduciaiiter [unus cod. prot his quse ad integritatem ordinalionis. minus.
fideliter] eructare. Wec infructuosus esse paierit 3 sjint, a palerni.lateveslra indulgenUam-.posiuIa.ret.-
sermo doctoris, quem intus accendit et format divini Quod scribo absens , si. opportunitas se offerret,-
virtus amoris. Si vero perversorum odia et delra-^ dicerem prsesens, et pro ipsa Ecclesia, et cum ipsa
ctionescx hocincurrerit vestrafraternitas, toleranda, Ecclesia a paterriitate vestra magna in vos fiducias
crunl vobis verbera verborum, qui in eorum numero (magna animi fiducia ms. c) poslulo, ut nulli semulp,
[id. cod. in_eorum merito] estis, qui apostolico gra- de ejus insimulatione aurem de csetero commodetis.
duinsisientespro domo Dei.sustinuerunl nontantum "[al. accommodetis], et perpisesentium latbreni miM
rapinas bonorum suorum,, sed elian~t lormsnia et et ipsi Ecclesiae litteris vcstris, quo ©rdine.«t quo
inortes corporum. Quod enim illi suslinueruot pro modo res inccepta ad exitum cum gratia vestra per-,
fidei defensione, nos. suslinere habemus pro. crimi- duci possit3 vos ipse disponatis. Gonterat Dominus.

a Sic leg. ex melioribus libris. Cluniacensis mo- oblucj-ari adversariis.


nasterii~ memiriit male aulea, apud Gioria- c Triginla, quse sstas viri perfecti..dictari,n.'c">n-
ep. 78;
censes. ~
% - ~~ cilio Agalhensi, rclato, cap. -6, episcopiis distincti-
b Supra epist.'24, dicit in regnoltalico.surcexisse 77.;. . . .. - _,. s
alterum Achab,- et, in fine ep. 27, Tlrbanum Rom-~a d De intervallis ordinum, Grat. distinc. 77-.
5? D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 56
Salanam, oro, sub pedibus veslrh (Rom. xvi). Valete. A correctores [ correptores, ms. c. ] suos insurgunt
EPISTOLA XLIV. . tanquam phrenetici in medicos , exspectanles 4e
Ivo, Dei gratia" Camoten.is Ecclesim minisler, om- vobh meliora el viciniora satuli (Hebr. vi), lolcra-
nibus in ejusdem Ecclesim ephcopalu posilis, salu- mus imperfectionem vestram, dissimularous impie-
tem ik Domino. tatem vestram, el cum abundante iniquilale sanare
Notum sit vobis, dilectissimi, qui ad supernam vps perfecte nequeamus, malumus infirmos ef sait-
Hierusalem periinere vos creditis, quia si donati- cios vos haberc quam penitus mortuos, Rogamus
vtim superni Regis, ad quod vocali estis, promereri itaque et obsecramus, et ex auclorilale Domini-JesUj
desideratis, pacem vobis a Deo mandalam remota cujus legatione, licef indigni, fungimur, vobis pr-~e-
omni 'discordise peste servare debetis. Hanc enim cipimus, ut salvationis veslrse mcmores, sallim [ila
Christus mundum ingredieiis angeliea revelalione v. c Put., al. sailem] hos qualuor dics, quibus ct
muiido mandavil coelesti militia cbncinnenle: Glo- Doniinus et Salvalor nosler medicinalia salulis no-
ria in excekis Deo, el in lerra pax hominibus bonm strae sacramenta evidentius operalus est, pacificos
tiolunlaih (IMC. n). Hanc Christus proxime de firmiler habealis [twiits v. c. vos fir. exliibcalis}, ct
mundo egressurus el in brevi ad ccelos reversurus ab omni injuria [al. iniquo], tam inimicoruni quam
commendavit dicens : Pacem meam do vobh, pacem " amicorum, tam alicnigenariim quam indigeiiarum,
meam relinquo vobis (Joan. siv). Hanc Aposlolus mentcs, manns, liiiguas conipescatis. Novit enim
necessario tenendam admonet dicens: Prtcem sequi- quicunque esl Cliristianscreligionis.discipulus, quia
mini cumomnibus et sanclimoniam, sine qua nemo quinta feria [quinlse ferise ctiltus] Dominus Jesus
videbit Deum (Heb. xn). Cum enim Christi adrentus ultimumcum discipulis conviviumcelcbravil(Jl/a»/(.
non solum inler se coelestia et terreslria, sed eliam xxvr, Luc xxn), in quo corpus et sanguinem siium,
ij,sa terreslria ad invicem pacilicarc veneril, ut in quse sunt noslrse rcconciiialionis saeramcnta,etvui-
unitate fidei et Christiaiise pacis unum ChrisLi cor- neruin uostrorum inedicanienta, edendum et biben-
pus fierent, quid ei proderil Chrisli advenlus, qui diiin, et de csetero in sni commcmoraiionem fa-
extra pacem fuerit inventus? Hanc professi eslis, cicndum eisdem discipulis commendavit. Completo
cum ad Deum, aucLorem pacis el amatorem rever- ilaque coense mysterio, corumdem discipulorum pe-
lentes, diabolo auctori el amalori discordise et om- dcs lavit, in sacrameiilum poeniienlise el remissio-
nibus operibusejus in fonle vitce rcnunliaslis. Ergo, nis (Joan. MH); hoe sacramento designans [desi-
fralres, si dissimulare uon vullis, magna esl vobis gnatur, ms. c], terreno pulvere eliam religiosa
indicla a necessilas observandae pacis, qui Regis r. corda sordere,et ncminem esse mortalium , qui
a~terni,sacramenlis obslricti selerni pfjfeniii exspe- non egcat poenilcntia et peccatorum indulgcntia.
ctalione eoeiesti militise vos mancipasiis. Pro certo Ejusdcm diei Jine, discipuio prodente,'tradilus est
enirii sciat fralernitas vestra, quia in regno Christi in marius Judseorum; quod tantapatientia fieriper-'
nullus est relictus discordi-jolocus. Solum cum au- lulil, ut se male tractantibus in nullo resisteret,
ctore [a/. actore] mortis et operibus ejus, indcfi- imo aurem prsecisarii servo principis benlgne resti-
ciens est nobis injuncta discordia. Cum ergo, ut tueret (Luc. xxu). Quinla quoque feria peracla dis-'
dictum est, Christianorum fides pacem debeat ha- pensaiionc suse incarnationis videntibus discipulis,
bere continuam h, et non lantum mentes eortim a in glorificala carne coelos ascendit (Marc xvi); de
vitiis, sedeliam manus debeant vacare ab operibus csetero ad dexteranr Patris iuterpellans pro nobis,
viliosis : videle quanlum jam desit vobis ad Chri- ut co sequalur Iuimilitas gregis, quo prsecesslt cel-
stianam perfeclionem [v. c. vobis Chrislianse pcrfe- situdo pastoris. Quid in his omnibus dux noster,'
ctionis], qui dies, qubs devovistis coelesti mililisb-ad qiiid nisi pacis exempla monslravit? videlicet ut'
quserendamsalutem,remitti vobis cogitis exercendae qua die Clirisliana plebs tot ad vitam medicamenta
malitisead inveniendam mortem. Atiendile, fratres, si suscepit, nemo alium Isedendo' se potius lredat,
quis vestrum allernalim carnem suam tribus diebus D nemo alium interficiendo se potius interficiat; cum
ferro incideret, vel igui comburerct, vel quolibet alio loesus foris, lsedcns inlus [al. interius], pereat.
cruciatuafftigcreljiiuatuor vero diebus lantum voearet. Sexlavero feria primusAdamde limo plasmatus est
[vacaret, ms. c.], nonne ab amicis ligaretur, nonne (Gen. i) et secuudus Adam ad redimendum iiomi-
tanquamphreneticus admedicum duceretur? Quanto nem veniens, inulero Virginis angelo nuntiante cst
magis vulnerator animse suse velinterfeclor forlio- inearnalus (Luc. i). Eadem quoque feria Christus
ribus Christic vinculis esset alligandus, ut a morte passus est, et homo perditus.ad imaginem Dei per
animae su~« cessaret, ef. inccssanler vilae operaih Christi sanguinem est retormatus (Joan. xix). Qua
daretl Sed quia prona est omnis selas ab adolescen- ergo die pax reddita est mundo ,' pacem servare
tia in malum (Gen. vi), et perversi homines stipen- debetomnis homo, nead morlem redeat, quam pro-
dia peccati magis quam juslitise diligentes adversus toplastusuniverso intulitmundo. Septimaaulem feria

- -i Ita v. c. Piit.; alii injuncla. Ms. c. ep. 50, pa- fidci el Chnslianm pacis. In aliis est: Fines pacem
cem qum indicla est. debeant habere,ms. c.
h Ita v. c. Put. ut paulo anle dixit. In unilate c Chrhti deesl in ms. c.
57 EPISTOL.E. — EPIST, XLVI. 58
-21 requievit Deus ab omni opere^uo, sigiiificante A ctus Gua.lterius [Gauterius] genmt Radulphum „pa-
hoc nobisSpiritu sancto quod rion tantum quiescerc trem alterius Radulfi, qui genuit Vei'mandensem co?
debemus abomni opere vitioso, sedet requiem.ex- mitissam, ex qua nata est uror comitis Hugonis,
speetare post, tempus ^quo .sabbatizandum cst ab cujus filiam nunc ducere vult Mellentinus coriies.'
omniopereoneroso.Non enimonerosum erit Deum Si aulem praedicla genealqgia ita sibi coiiseret, le.-
perfecte dUigere, ctejus laudibus^ex dilectione in- gilimum non pblerit esse coiijugium,rsed-incestum
cessanter Insistere. In figuram quoque futuri et prse- contubeniium, nec filios.poterunt habere legilimps,
sentis sabbalismi [unus cod. in signum quoque pr~e- sed spurios: Unde vobis ex apostolica et canonica
sentis sab.], prsedicta.feria caro Christi requievil in .auctorilale prsecipimus, ut tam calumniosum conju-
sepulcro, anima ejus interim debellante tarjara, et gium in ecclesiis nostri episcopatus ncc ipsi conse-
Iiostis anliqui forlitudine. superata, perdita spolia cretis, nec ab aliquo, quantum in vobis est, conse-'
repoilante. JNoli ergo, Christiane, Christi sanguine crari permitlatis, nisi -primum in praeseritia*nostri
redempte, noli beneficiis tui Redemptoris ingratus consanguinitas hsee septimum gradum excessisse
existere; noli tartara in hac er-eptionis et requielio- legilime fuerit comprobata. Vaiete, et has litteras
nis die tua prsesentia cumulare, bona proximi tui Mellenlino comili trausmiltite.
Tapiendo, et eum qui alienanon rapuit, sed se-ipsum - ,-. EPI.STOLA XLYL
tibi impendit in membris suis-iterum persequendo. URBANO summo ponlifici, Ivo sanctilalh suce filius,
De octava feria, quse et prima, nulli credenti du- fidelium orationum munus. . -
bium est quod ea die Dominus-resurrexit, et certum Yenturi sunt ad vos in proximo nuntii ex parte
nobis argumenlum et exemplum, duplse nostrse re- regis Francorum, per quorum os loculurus est spi-
surrectionis sua resurrectione-co.ntulferit, in qua rilus mendax, qui infatuati adeptione vel promis-
plena pax dabilur filiis adoptionis, jam non concu- sione honorum [quidam, bonorum] ecelesiaslicorum
piscente carne adversus spirltum, vel spiritu adver- infatuare molientur [al., moliuntur, ep. 92] sedem
sus carneni (Gal. v). Tlis et aliis de causis- quse pro justitia^h.-Conlra ^juorum callidilatem a parvilale
brevitate sermonis onerosum est «niimerare, majo- mea vigilautiam. vestram volo -csse prsemonitam-et
resnoslri in his potissimum diebus servaudam pa- prsemunitam, qualenus rigorem vestrum promis-
cem esse sanxerunt, et pro qualitate personarum.et siones- eorum non emolliant, cemminaliqnes non
quantitate malorum diversa et dirasupplicia yiolav exterreaut. Quidquid enim-diceril [ut quid eninij
toribus pacis inferri decreverunt. tJuorum vestigiaj jam securis ad radicem arboris., posita est (Matlh.
proposse nostro, sequenles, exhortaado prsecipi- Q xm), nisi uliaul arcum remiltatis, aut gladium sus-
niiis, et prsecipiendp exhorlariiui;, ut pacem, cujus pendatis. Qui ergo.venturi-sunt cofdklenles in -cai
tonstilulionem vobis scriptam dirigimus, sine-dis- -liditaie ingenioli-sui, el venuslale linguae suse, prse-
.ceptatione .seryelis, et servandam tactis sacrosanciis dietis de causis impunitatem flagitii se impetratuim
reliquiis propria manu -firmetis. Hoc enim vobis bo- regi a sede aposlolica.proinlser,uni, hac ratione-ex
num est, et ad augmeutum rerum temporalium \qul- parteusuri, regem cum. regno ab obedientia vestfa
dam, rerum corporalium], et ad profecfum bono- discessurum c, nisi coronam restituatis, nisi regcm
-rum incommutabiljum. Obedientlbus a Deo pax el ab anathemate absohatis. Si autem jmpoenitenli
misericordia ; huic antem constilutioni non obedilu- venia-coneedalur, quanta spes impune peccandi pec-
rus{a/.,his autemconstilulionibus nonobediturus], cantibus de csetero relinquetur, nou est meum in-
sit anathema ~ maranatha. Yalete. struere.vestram -prudentiam, eujus potissimnm in-
- . - EPISTOLA XLY.- terest delinquentium" errafa uon -foverej- sed ferii~e.
Ivo, Dei gratia Carnolensis ephcopus, clerich Mel- Si autem^iliqui cubdoli"! evidenter ab-unitate ma^
~
lenlinh, et omnibus.in Pixiaeensi archidiaconatu, tris s~ise disceduut, qui jam pridem-mente disces-
salutem. , serunt, consoleiur sanctitatem vestram divinum re-
Perlatum est ad aures nostras quod Mellenlinus D 1 sponsum : Reliqid mihi' septem millia virorum (Jl-i
comes ducere velit in uxorem filiam Hugonis I2e(7.~xix)..Etillud Apostoli. Opartet hmreses essef ut
Crispeiensis comitis; quod fieri non sinit concors ki qui probali sunt manifesti fiiint (I Cor. xi). De cse-
decretorum et canonum sanctio [cod. Put., quod tero volo sciat vigilantia vestra quia. ex prsecepto'
fierl contra decertal eanonum -sanctio], dicens : regis, Reriiensis et Senonensls, et Turonensis ar-
«Conjunctiones consanguineorumfieri prohibejnus. t chiepiscopi invilaveruntsuffragancos-episropos, -uf
Horumautem consanguinitas necignota{a/., igno- post responsa vestra apud Trecas prima Dominica
rata] est, nec,remola, sicut testantur et probare pa- post - festivitatem OmniumSanctornm Gonveniant.
rati sunt prseelari viri de^adem sati prosapia. Di- Quo invitatus ire dissim.ulo, nisi- vestro jeensMio.
cunt enim quia Gualterius [at., Gaulerius] Albus- munitus, limens ne quidcontra juslitiam, ef sedem-
genuit malrem Gualeranni [e/.,W'aleranni]comitis,. aposlolicam moUatur-ille conventus. De histtaque;-
qui genuit matrem Roberti comitis. Item supradi- etdehis quae circa vos sunt, quse libueri) rescribat
fi Sic pluresv. c. alias, Pixecensi ms., c. Pixeien-. c Adi ep. 28 et 211 , - -' -
si, Pixicensi, Pixetensi, ut epist. 39. d Subdoli deest in ms. c. _
h Sic vocat Romam.
i»d D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 60
mihi vestrapaternilas, utin adversis' compal5,-etin _\ !_Remensem melropolim quonoam [al:, aliquando,
Isetis valeam congratulari, Valete. . jns. c.] matrem veslram, nune- autem filiam, sub
EPISTOLA XLVII omni celeritate vestrls" consolationibus refoveri, ve-
Ivo, humilis tlarnolensfs ephcopus, WIDONIS » regh stro auxilio fulciri posluhimus,- ne adversarius no-
- ' - dapifero, salufem, ster qui circuil qumrens quem devorct (I Petr. v),
Quse iriihi mandasti per Landricum presbyterufh electionem in domnum Manassem facla aliqua va-
jam-andieram per Ebrardum nepntem tuum, videli- leat versutia perturbare,- aliqua" perlurbatione cas-
cet uuod rex multa mala -dimittere, et "multa bona sare [cti, quassare]. Non enim poterat iiia Ecele-
sia inter nmnes filios suos quemquam invenire sedi
-sepromitlat velle facere, si-cumpace sedis aposto-
licse^et communibne ecclesiastica mulierem* quam aposfolicse magis devotum, suisutilitatibus magis
illieite habet, valeair ad tempris .relinere. Unde ex neeessariiim, lum propter genefisnobililatera, tum
auctoritate divina hoc charitati tuse rescribo, quia proptef morum honestatem. Quantum vero neces-
hulla redemptione velcommulatione quis peccatum sarium sit Romanae Ecclesise, ut In praedicta sede
suum potefit abolere, quandiu vult in eo permane- devotu» sibi minfstrum subsfitual, non est ineum
re, seeundum illud Apostoli: Voiuntane peccanlibus vestram prudentiam instruere, quse novit-eamdem
non relinquitur hosiiu- pro Q^peccaio {Eebr. x). Bsedem ' diadema regni Tiabered, et emnibus"pene
-Quod est aliis verbis dicere, quia~ nemo in peccato Gallicanis Ecclesiisexemplum ruinaj vel resurrectib-
suo perdurare volens, peccatum suum poterit aliqua nis existere. Valete. - ~
elcenipsyna vel oblalione-redimere. Unde et Domi- EPISTOLA XLIX."
BUSCain sua offerenti, et tanicn homicidium co^i- Ivo, indignus Ecciesite-Carnotensh minhler, STEPUA^NO
lanti legitur respondisse (€e>i. iv) : i Si recte offeras J Palatino comiti, satutem.
et nonrecte dividas", peccasti, quiesee*. ~>Quasi Mansuetadinerii vestram adversum me amarica-
dieat-. Peccas non recle partiendo qui tna offers, *t tamnonsuflicienter admiror, qui personam vestram
°de homrcidio tracfans, teipsum qui tuis nielior es, Isesisse, vel prineipatus vestri jus legitimum In nullo
i~sihiaufcrs. Hinc etiam dicit bealus papa Geiasius me minuisse arbilror. Quod tamen si aliqua subre-
{iu c. Legatur, caus. -23',q. 2): «Legaturcx quo est plione fecissem, familiaribus colloquiis uf errorejn
religio Ghristiana, velcertum detur exemplum in meum corrigerem, fueramadmonendus, autdemuni
Ecclesia Dei a quibuslibet poiitifieibus, afit ab ip'sis ad jus congruis locis et temporibus" invitandus, non
apostolis, ab ipso*denique Salvatore, veniam nisi verbis indignanlibus" et minacibus exasperandus.
-corrigentibus se fuisseconcessam. Auditum autem Cum ergo uihil horum prsecesserite, eognoscat stre-
subisto^oelo ab aliquibus neetegitur omnino, nec jiuitas vestra, quam subito in amicum insurrexerit,
dicitur: Date nobisveniam, ut tamen nos in errore et cdtapeseat indignationem suam; qui sie_parati"
duremus. -Osfendant [al., ostendatur] ergo quibris sumus vestrae parere amicitiae, ut tamen ministe-
occasionibus, quibus regulis, qua lectibne [ak, qua rium nostrum honorifieemus satisfaciendo justilise."
ralione] vel quo documento, sive a majoribus ~no- Quod enim a claustro -canonicorum omnis ssecula-
stris, si~te ab ipsis apostolis, quos poliores fnisse ris potesfas sit elimlnata, jamdiu ante lempora pa-
merito-non dubiuro est, siveubipso Douiino Salva- trum vestforum4«/.~, nostrorum] et regiim deeretis
tore, qni judieaturus ereditur vivos et -mortuos, vel est cautum, et ecclesiaslicis sanctionibusKiulfimofle
sifaetum est unquam,veifaciendum esse roandatur, J roboratum, et ad usquelemporaGaufridi exepisenpi
Propter h~ecet alia multa his similia, scio consilium sine ulla interruptione conservatum. Quod ergo Ee-
domiriiregisbonumexitum-habere non posse, nisi clesia tam liberaliter in primis oblimiit, .quod tam
ab hoc peceato desistat, et Christi jugo se poenitendb multis tempoiibus quiele possedit, putatis unius
subjiciat, cum Deus [al., Dominus, jris. c,] non hoininis levitatc vel perversitate & jure-Eeclesiaj
nostra,- sed nos ad salutem nostram requirat.- Dic posse auferri, et sine multa discussione, sine judi-
[unus v. c dicantur] ergo" h;ec omnia domino regi, U ] cialidefinitioiieinalienumjusposse transferri?Redeai
ut sanius consilium perquirat;^quod-si ei Deus [al., ergo ad se mansuetudo vestra, et acqulescat verbis
Dominus,- ms: c.] miriistrarel, me adjutorem in oui- sapientise dicentis : Ne trans£;ediarh terminos an-
busounque possem inveniret. Vale. liquos, terminos quos posueruht patres iui Tal.,patres
.-, . - EPISTQLA XLYIH.
jios07,ms.e.](P~'OU."""xii).Quosquicunquepra~:sumpse-
"USBANO summo pontifici, Ivo, humiih Ecclesim Car- rit adversus Eeclesiam parvitati mese{nostrse ms. c.\
miemh servus, fidelium or-ationum munus. commissum transcendere, parati sumus pro pote-
,-Quia [quoniam, ms. c.] GaUicanarumEcclesiarum stale [al., possibilitate] nobis a Deo cbllata usque-ad
pericula, quotidianarum pressurarum «xperimento damna rerum, usque ad exsilium conlradicendo re-
cognoseimus,-earumdem .-pressurarum ,onera -sedr* sistere; et gladio" sancli Spiritus usque ad dignani
aposloliese-relevanda nolificari prseoptamus. - Unde satisfaetionempersequendoferire. Hicgladius pene-*
a Ai., GUIDONI regio dap.; ad eumdem -"scribit a Nbn tamen seniper icges Remis coronalos pro-
episl.-23, quae est ejusdem plane arguraenti. . bat-epist. 1S9."
h Eeftradam dc qua'episU-13,15,.-28, 46. - -. ' e Confer. epist. S6. -~
c Quiesce abest ab uno v.c. ut eiiam epist. 34,
€1 EPISTDL^. — EPIST. LI. 62
-tral turres, dejieit propugnacula, el omnem. altilu- A EcclesiEe (cujus etiam meminit, epist. B4), quem
dinem adversus huntiUtatem Christi se erigentem, ^liquando ex catalogis.civitatum con|icimus"pxsti-
cl hsereditatem quam sibi suo sanguine acquisivit, tfsse, ab Ecclesia veslra reirioveant, et libertateKs
injuste pervadentem. Hic gladitts in egestate fortior quam desideramus eidem Ecclesise defendant, ea
cst, In exsilio nou frangitur, carcerenon alligatuf, conffatribus riostris ostendatis et'eadem parvitati
juxta illud Apbstoli: Verbum Dei non est altigalum nostrse transmittatis, qiiibus tanquamfirmis susten-
(II Tim. n). Quod si^hos cum hoc gladio non ti- taculis inriitamur, et libertatem matris" nostrse pro
metis, timete Deum iir nobis, cujus fungimur lega- posse nostro tueamur.'Quae si inodo ad manumnon
tione licet indigni, cujus sacramentoruni dispensa- habetis, non est consilium meum Ut coritra forren-
tores sumus, dicente Domino per Prophetam : Noli- tem brachia difigalis, imo apostblicls sanctionibus
te langere chrhtos meos, etin propheth meh noliie interim acquiescatis absqueprsejudicio privilegio-
malignari (Psal. civ). Habet enim legilimus princi- rum vel aulhenticarum scripturarum, si quando re-
paius Ecclesiarum quieti providere, non Ecclesia- periri poterunt, quse hanc suhjectionem ah Ecclesia
rum quietem perturbare, sua dare, non suis spolia- vestra removeant, et ejusdem TlccWsiselibertatem
re, quatenus Eeclesia Deum pro principibus etpo- defendant. Qui melius sentiunt, melius consulant.
testatihus orans, non cum tlisceplatione hoc faciat, " Hoclantum pfovideanl [al. prsevideant],' quia rerum
-sed cum pietale. De caetero de~securitate, pro qua exilus prudenlia metitur, utab imminenti gladio
me invitaslis", ut eam vohis Mellis [in uno v. c Mel- caput vestrum eripiaul. De cseterb sciatis canouicos
dis, ei reclfus] facerem, r.on cst mihi consilium ut Parisienses, decahum videlieet caritofem, Rainal-
e&mvobis aUbi faciam nisi in civilate pro qua et de dum ~archidiaconum in prsesentia -nostra secundum
qua vobis eam debeb. Nec decet tarii reclse opinioriis prseceptiimdomni papse jurasse se riullo terrore ve-
hominem, ut aliquid a me exigatis contra consiie- .. gisvel dictse reginse » compulsos, domnuni Gulifel-
liidinem propter suscitandi odii occasio sem. Non. mum [al. Vuilleinium, ut dicta epist. M el S5]"epi-
enim adeo sum eupidus aut timidus, ut me, vel hoc, scoprim sibi elegisse^ neque aliqiiid Simoniacse jira-
vel illud ducat in aliud quam habet ratio et cqnsue-. vitatisinejus eleclibrie iriteridisse. Undemando vo-
tudo. Ego eniih perquisitis Ecclesise scriptis, con- bis ex parte domrii papse ut si Parisiensis Ecelesia
fcullis eliam antiquioribiis. Ecclesise clericis, nullo eum sibi ordinari el consecrari postulaverit, ante
modo inv.enire potui aUquem antecessorum meorum feslum saneti Remigii secundum auctorilatem et
canonice promolum, haric.securitatem fecisse ante- consuetudinem Ecclesise vestrse ei manuin impona-
cessoribus vestris, riisi in ciyilate. Yalete, el Deus „ tis, et honore pallii h ad tempus vobis interdicto,
pacis "sitvobiscum. -in ejus ordinalione et consecratibne uti nullateniis
fbrmidetis. Sic enim domnus papa mihi _concessit
23 EPISTOLA L. apud montein Pessulanuin, cum ad petitionem fegis
RienEiiio. Dei gratia Senonensium archiephcopo, de .ejusdem Gulielmi [al. YuiUelmi] electione tra-
Ivo, humilis Carnotensium ephcopus,satutem cum ctaretur, et post roullam ventilationem ejusdem ele-
debita obedieniia,- etlonis discussio mihi a domno papa commillere-
Paraham me sicut mihi" mandaverat vestra pa- tiir. Ad ultimum rogo paternitatem vestrarii, ut se-
ternitas, ut venirem ad colloquium veslrum et con- cundum institulionem [unus v. c conslilutionem]
fratfum noslrorum, cum eruditiorihus Ecelesise paeK quse a domno papa bmnibus Gallicanis Eccle-
nostrse liliis. Sed interiin mihi pro certo intimatum siis indicta est, de parochiani~r vestris Siampensi-
est a quibusdam amicis meis, quia parabanlur mihi bus, videlicet Ursione filio Theodonis et complic&us
jnsidise a quibusdam" parochianis veslris, qui sunt ejus, justitiam faciatis;' quiepiscopatus nostri par-
afflnesillius oUmdiclse reginse (Sertradse, epist. 15 tem episcopatui vestro contiguain omninodevastant,
ct 103), cujus inimicitise ""nondum surit adversunr et pacemquam habel reliqua pars episcopatus siue
me aliqua ratione sedatae. Unde fogo mansiietudi- Q causa perturbant. Prsccipite itaque Slampensi ar-
nem vestram ut a Picuereis [Plicuris ms. c.\ usque - cliipresbylevo c, ut vel eos ad safisfaclionem addu-
ad vos securum inihi conductiim prscparetis, si prse- cat, vel ipsis excommunicatis et lbcis in quibus mo-
sentia mea adeo necessaria est vobis. Nam_in hoc rantur divinum oflicium interdicat (epist. 263) se-
Ilinere me periculum aliquod' incurrere, quantum cundumconsuetudineiri pacis. Yalele, et"quod vobis
ihihi est damnbsum, lantum vobis iguominiosum. placet per prsasentium portitorem mihi remaridate
Quod si ad praesens iieri non p.otesl, quse dicerem [unus cod. rescribite].
' 'EPISTOLA
vbbis prsesens,"ea scribo vobis abseus. De veterf LI. .
querela qham habet advefsas Senbnensem Eccle- Ivb, Dei gralia Carnoiensium^ephcopuSj,dilecio fra-
siam Lugduriensis Ecclesia, laudo et consulo ut, si tri et compresbytero SANCTIONI d, recla sapere in
gua habetis privilegia, apostolica manu roborata, Domino.
vel scripta autheritica, quse pfimatum Lugdunensis _ Koverit fraternitas tua litteras.mihi esse directas

' .i Quse soror istius-eleeti,~ut ait in fme episl. S4. "c Conjungejepist. SO.' - ~ .".
"' '
^ * Dignitas pallii dicitur episl. 2SG. ' - d Ita supDlelum noriieri ejjiscppfexY. c. S.-G6rm.;
C3 D. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI 64
a clericis Aurelianensibus, qui majo.res in clerb illo A centiam ab eis promeruit, et hbc tanlum ut mona-
esse videntur, constanter te accusantibus super gra- chus Majoris Monasterii maneret, obtinuit. Qui ergo
vibus capitulis. Simoniaca videlicet hseresi, et inva- contemplo clericatu ad monasterium confugit, et e
sione Aurelianensis ecelesise, aliisque criminalibus converso coutempto, monasteiio, ilerum ad clerica-
culpis a quse si'veroe sunt, canonica severitale sunt tum aspirare contendil, uon mihi facile suscipien-
plectendse. Quiri etiam talionis vinculo h in eisdehi dus videtur ab his quibus vita et doctrina et mori-~~
litteris se astringunt, nisi legitimo numefo testium bus nondum fuif manifestus. Si ergo ejusmodi per-
vera haec esse probaverini, vel in prsesenlia nostra, 50118?inUnsione te senseris prscgiavari, liiiera est
vel eorum ad quorum sentenliam tuum 'refefendum libi facuitas refttlandi, quia secundum decretum
est judicium. Uride charitate, qua in Christi cofpore papseCoeleslini (in c.\% Nutlus, dist. 01) :.c Tunc
unum sumus, Traternitalem luam commoneo, ut si primum alter de ,altera eligendus est Ecclesia, si de
in his* reprehensibilem conscientia lua le judicai, civilatis ipsius clero, cui episcopus est ordinandus,
ab incoepla pravitate pedem retrahas, iie liia inani- nullus dignus (quod evenire non credimus) pc4uerit
tcr disperdas et tc cum tuis misefabililer perdas. reperiri. » Et quia per te sapis, superfluum mihi
Attende quia setatem tuam jam usque in senium di- videtur te inslruere, quibus auctoritalibus debeas
vina misericordia pertraxit c, et cxcessus tuos mo- B ignolos, et ex trapsverso venientes refulare. Hoc
deratis (lagellis. feriens, poenitenliae lempora tibi tamen consulo libi, ut abbatein JMajorisMonaslerii,
indulsil. Noli ,ergo sub ipsum funus iilam celsitu- cujus adhuc monachus est, coramonefaciatis, qua-'
dinem ariibire, quam imbecillitas tua vel assequi lenuspraedictum Ebrardum a tali ambitione com-
non valeat, vel aliquando cadentem gravius elidat; pescat, ac regulari severitale, si sit necesse, coer-
quam eiiam assequi non valuisti. quando erasaetate ceal. Licet enini abbatem eum fieri conseus?rit, nori
viridior, ingenio acutior, viribus corporis longe ro- lamen eum a jugo ' monastics disciplinse "liberavit.
biistior. Nonne libi, charissime, salius erat in loco Yale. '
humili salvari quain in sublimi periclilari? Si in EPISTOLA LIII.
convivio Domini lui novissimum locum elegisses, Ivo, Dei grjuiia hnmilis '£arnoiensium ephcopus,
ct ab invitatore tuo libi dictum esset: Amice, ascende SXKCTIONI d Aurelianensium ephcopo, virililer
superius, lunc essel libi laus et gloria coram simul. agere el ccnfortari in Domino.
dhcumbenlibus (Luc. xiv). Ntinc vei~o§ica't dicitur, Audivi de fraternitate veslra, quod mihi vehemen-
conlra ecclesiasticas sanctients, dala vel promissa ter displicel el oinnibus bonis? quia si quid-per-
pecunia immensa, adjuncta etiam steculari potenlia, ,.^ versv.ai admiltit (quia vobis manus imposui) mihi
ad fastigium curse pasloralis aspiras, quanlum vi-v imputaLur, et semulus vester, non tautum adversum
detur cuni rubore novissimum possessurus locum, vos, sed eliam adversum me de vestris excessihus
cum bona tua distraxeris, et ecclesiam quam inva- gloriatur. Insinuatum est enim mihi per Ulleras
dis thesauris suis ct ornamcntis spoliavcrls. Credo ejuod clerieum illum, quem in die vestri introilus
enini quia nemo condioecesanorum [al. condiocesia- secimdum morem vestrae civilalis nostra exhorta-
noruai] libi manum audebit imponere, nisi aul papa tione de carcere liberastis, itcrum carcerali cuslo-
praeceperit, aut te immuneni ab his criminibus le- da~ecrudeliter mancipastis. Ea namque die qua"vo-
gUima discussio demonstraverit. Nunc libi usque ad bis in missa servierat, qua vobis in mensa conimu-
tindecimam horam olianti [unv.s v. c. mofanti] et" nicaverat, verberatum", spoliatum, per manus ser-
osGilanli, in vinea Dci laborandum erat, ul saltem vorum trahi fecistis ad carcerem, el curiaetradilum
in vespera.laborares, et denarium diumuin cum liis nuila consolatione refovistis, neque de ejus libera-
qui portaverunf pondus diei et mslus reciperes tione curare voluistis. Nonne salius erat rapinam
(Maiih. xx). Non hsec ex aliqua amaritudine dico, bonorum veslrorum perpeti, vel elianf personam
sed ex summa dilectione. Yale. . veslram, sicut promiseratis, carceri roancipari,
24 EPISTOLA LII. [) quam clericus vester non judicalus, non damnatus a
Ivo, humilis EcclesimCarnotensh minhler, GAUFIUDOvbbis curise traderetur [curise tradere, epist. 66]?
Cenomanensis Ecclesim decano, salulem. ubi riiore furis, conlunieliis et injuriis quolidianis
Muifis et magnis negotiis occupatus, fraternilati cruciaretur. Non est hoc oflicium pastoris,'sed mer-
tuse suflicicnter ad prsesens scribcre non potui. De cenarii. Non facit tales fructus arbor quam planlavit"
Ebrafdo [Eberardo ms. c.] tamen hoc tibi respnn- , Dominus; non promittunt bonos exitus mala prin^
deo, quia cum morum acerbitate, et tairi aciuum cipia [al. isla pr.]. Unde si vullis amplius nbs ami-
stiorum quam verborum Importabiii prsesumplione cos liabere et adjulores [unus cod. cpadjutores], aut
confralres suos frequenter offenderet, hoc modo Ii- diaconum curise tradilum liberate, autproejus U-"

sed variat in libio Put. in quo est Samsoni, quae va- c Hunc Sanctionem setate gi'ayem dicit episl. 54.
fietas eliam notatur in tit. epist. 53. Primitiva edi- d Ila supp):eium nomen ex v. c. S. Germ.; in cod,
tio habehat tantum primam l.lteram nominis, ut Put. Sumsoni; quae scriptura; varietas eliam habe-
multi quoque manuscripti. tur in tit. epist. 51. Incod. S. Vict. legitur-la~itum
a Dequibus postea purgafus, ep. 54. Sal.
*>Dequb cpist. 138. - "
«5 -,EPISTOLJE. — EPIST, LY. ^6
beratione, quod exigit cura pasloralis sine dila-. __testalis. Cum ergo adjunctis precibus regis instanter
libne perficite. Quod si non "feceritis, patens erit postularet Ecclesia electtim sutim sibi cbnsecrari,
procul dubio quia consilio vestro vel, vestrorum prsetendens irrepafabiles Ecclesise ruinas futuras,
captus fuit, nec eum iides sed fraus in introitu ye- si id non iieret, missis Utteris slatuimus praedictisca-
strd liberavitT Paraverairi quippe litleras miltendas lumniatoribus lempus et diem ante consecrationem,
Lugdunensi archiepiscopo de ordinatione vestra, locum Carnotum videlicet, ubi potestas regia eis
quas relineo donec audiam quomodo vos habueritis bbesse non poterat. Ipsi vero neque venerunt, ne-
in hoc negolio. Yalete. que personam aliquain pro se misefunt. gfg Sub-
EPISTOLA LIV. trahehtibus itaque se prsedictis caluroniatoribus,
HDGONI, Dei gralia Lugdunensi. archiephcopo, sedis riescimus qua calliditate, legitimse discussiorii, vicli
apostolicm vicario, ephcopi Ivo Carnotensh, YUIL- _ precibus pene totius -Ecclesise,-habilo inter nos con-
LELMUS[al. GUILELMUS] Parhiensh, WALTEIUUS silio accepinius lam ab eo quam ab illis qui cum
~
{aL GDALTERUS, epist. 16] Meldensh, olisequium illo"eraiit meliores districta sacramenta usque ad
devolum cum debiia obedientia. septem, quse eum (quantum in conspectu hominum
Quoniam quse geruntur in "Ecclesiis, ad audiluKi purgari poterat) purgaverunt de invasionect simo-
sedis apostolicse vel legaiorum ejus referenda sunt" R nia K Rembtis itaque Impedimentfs quse ei specia-
perlitleras velnuntios eorurii per quos gesla sunt, liter' opponebantur, eum promissa vobis-obedienlia
rie vel lemulorum obtrectalione, vel famse mutatione conseeravimus, et Ecclesise quseeum expelierat de-
secus acla credanlur quamfacta "sunt, ad noliliam stinavimus. A quasusceptus est cum omrii* devo-
veslram feferri curavimus quid de Aiirelianensis tioiie siiie ulla contradictione. "Hsecita esse vera, si
Ecclesise ordinatione nuper egerinius". Defuneto enlm opus iiierii comprobabimus, ulpole qui ista tracta-
JbanneAureliaiiensi episcopo, Turoneiisis archiepi- vimus quam majori diligentia potuimus. Unde ro-
scopus qui in prsedieta Ecclesia adhuc sibi usurpa- gamus palernitatem vestram ut non faeife aurem
bat prseposituram et arcliidiaconatum, et quidam his accommodetis, quos exclusa veritate qiise sua
ejusdem Ecclesise subdecanus cognomine pejorlupo, sunt quserere cognoscelis. Huic vero epistolse inter-
cuni quibusdam jam dcfuncti episcopi el suis farni- serere curavi ego Ivo' Carnotensis episcopus sacra-
iiaribus clandeslinis maGhinationibus cbriari coepe- mentum quod seeunduni piseceptum papse Tecerunt
runt ut Joannem quemdam arehidiacoiium cum Pafisierises pro elcclo suo decanus, cantor_, archi-'
consensu regis haberent in episcopum [cuiri ad id diaconus, retiquiscqnsenlieniibus :.« Non eiegimus
consensum regis haberenl," in cpiseopum eligerent. ndbis in episcopum Willelmum [al. Guillelmuin;
•ns: c.l, cujus viLa nee annoium plenitudiiie, JUGG 0 confer ep. 26 "et SO] prbpler munus acceptum vel
litterarum scientia, ncc moruni matuiilale videba- promissuip abaliquo, vel gratia contubernii quod
iur esse probabilis. Imo pro inhonesla familiari- habeliat soroirejus f cum rege, vel jiropter minas
tate a quam cum dcfuneto episcopo, ct quibusdain nobis illatas s rege, vel prsedicia ejus sorore. Sic,
conim qui eum cxpelere -voluerunl [voiebanl ms. c.\ nosDeus adjuvbt, et iisec sacra Evangelia. J>',Sic
habuisse dicebalur, niodis^omnibus reprobabilis. purgatus secundum quod apiid montem Pessulanum
HOGergo audiens rcliquus clerus qui crat numero fegeposlulantepapa prseceperai, ante festumsanctf
longe amplior, Iitteris eruditiov, vitare volens [al. Rcniigii, a suo metropolilano est consccratus (diela
volebanlj oppressiones qiias perpessus erat a pr;e- ep. 50). Valele.
diclis personis lcmpore defuncti episcopi, saniore EPISTOLA LV.
[sanior IHS.C.] consilio pro temporis opporlunilate HUGONI, Dei gralia Lugdunensi^ urchiephcopo apo-
cl loci, clcgit sibi cum .consensu regis in episcopum f-lolic.e sedh legalo, Ivo, humilis EccleximCamo-
Sancliqncm h ejusdcm ccclesise decanum, virum, (ensis tninhter, cumdepila obedienlia
* fidile servi-
utscitis, selalegravem el moribus maturum*. Qucm. tium. , . , .
cum a nobis ex admonilione Senonensis archiepi- n. Causam Relvacensis elecli nuper apud Neniausum
scqpi consecraii postulasset apud castruni Nanto- cqram domuo.papa.familiariter ventilari vestfa pa-
nense, quod est juxla [quidam, est.inlra, ita ms. c] (ernitas audivit, et aliquandb ut Relvacehsi'Eccle-
parochiam Senonensem, omnino fecusavimus, pro- sise secundum vota sua, faela electiq confirmaretuf
pter priniatum Lugdunensis-.Ecclesise, quem irra- apud domnuni papam cum aliis inlercessofibus in-
tionaliler refutatilla sedes, et interdielum^sedis apo- tei-cessit..Sed quia doninus.papa qulbiis de caiisis"
stolicse (vid._epist. 50j. Interim itaqu.e "gmuli.prae- voluit prsedictam electioneni. borifirriiafe' disiulif,
dicti electi, missis litteris rogaverunt nos ut ei ma- Ecclesia ab intentione sua rion desiltens, pef di-
numjioniinponeremus, quoniam Simoniacus esset vefsa pericula, per laboriosa itinera post eum lega^ -
elinvasor d, simul addentes-se UGCprobaturos in tionem-piisit, eleclum suum quem utilem sibi in re-
loco competenti et.temporejexUamanus regisepo- colligendis bonis s"iiis quse male dispefsa eraiit,'
* ' d Hsec duo crimina, dicto Sanclioiii.
_h Succubus enim diceJiatur, vide ep.,66 et 67. objiciebantur
" ~ • '' "
Quidam cod. Sancionem, aUus', Samsonem. Ad iit flfirfit lbcus epist. 51. , . - • "•
ISanctionem
' £ coepiscopuni^scribfl,6^^ 62. ',- .--'. " e.Septima purgatio appellatiir epist:-229.
"Seriem tunc ftiisse indical e:pist."5l.' ._J r. f Quse dicla.regina eodgm ep.' 50.-'
67' D. 1Y0NISCARN0TENSIS EPISCOPl 68
fore prseviderat [at. providerat] et jam experta erat, ,A tutos angariare voluerit, vos habito cum eis com-
summa devotione qusesivit, multa precum Ingemina- muni eonsUio" injustis oppressionibus pro persqna
tione promeruit, sic tamen ut super hoc vestra quse- vestra resistite, sic ut quse Del-simt, Deo reddanf
ratur benevolenlia, et desiderium supplicantis Ec- [al. reddantur], et quae Csesaris sunt, Caesari red-,
clesisevestra discrelione implealur sententia. Quo- dere non omittant (Marc. XII). Yaleat multo teinpore
niam ergo exitus hujus negotii ex vestro pendet ar- sublimilas vestra.
bilfio", vigilantiam vestrara mulla precum instantia. EPISTOLA LYII.
flagitamus, ut si aliquis venialis excessus, prout est Ivo, Dei graiia humilis Garnolensh ephcopus, GAO-
humana conditio, in prsedicti electi persona notatus FRIDOVindocinehsis monasierii abbati, mundum
est_ quominus plena in eo videatur regularis integri- spernere cum suo flore.
tas, provida hunc compensatione libretis, et ulili De ffalre illp qui ter a vqbis fugiens, secundum
dispensatione supportetis, prseserlim cum Ecclesia constilutionem monasticae regulae, ter susceptus
prsesens seque sibi utilem.non inveniat, quem cum fuerat (conf. ep. 160), et nunc quarta viee ^verstis
pace regnietEcclesiseconsensuinepiscopumeligat.' fugerat, et item conversus el reversus sepulluram
Neque enim, ut riobis videtur, damnose aliquando cura fratribus per misericordiam obtinuerat, mihi
° satis
rigor canonura remiltitur, ubi multoriim utilitati placet, quia superexaltat misericordiajudiciuin
providetur (idem, epist. 171). Sic enim papa Pela- (Jac n), et Domirius principi ajsostolorum coa.-
gius quemdam Syracusanae urbis electum uxorem suluit, conversb peccatori non lantum dimittenduni
habentem el filios, cum ista occasione ordinationem septies, sed usque septuagies septies (Malth. xvni).
ejus multo tempore distulisset, postea interveniente Sed quia sacrilegium quod commisit [commiserat,
Cefego « Patricio, quia Ecclesia in voluutatis suae ms. c.\ abscondit, nec condigna satisfactione 2©
proposilo irrevocabiliter perstitit, accepta ab eq monasterio rem sublatam restituit, monendo con-"
caulione quae competebal, ordinari permisit. In hunc sulimus, et consulendo monemus, ut sepulturam
quoque modum si veiimus prseleriti et prsesenlis quam cum fralribus misericofditer acceperat, amit-
lemporis exempla colligere, iuveniemus principes tat, quatenus caeteri timorem habeant, et a simili
Ecclesiarum qusedam pro rigore canonum districtius sacrilegio manus conlineant, quia non_potest sequi
judicassej multa pro temporum necessitale lole- plena remissio ubi non fuitvera conversio [unus v.
rasse,muita propersonarum utilitatedissimulasseb. c. confessio]. YTale.
Quse quia sollicitudini vestrse ignola esse non credi- EPISTOLA LVIII.
nuis, ea vbbis enumerare superfluum duximus. Tas- " Ivo, Dei gratia Carnolensh Ecclesim minhter, con-
ium provideat vestra vigilanlia ne ulterius suspen-
dendo ordinalionem electi, laboret et peiiclitetur gregationi SenonensiReati Stephani, salutem et sum
Ecclesia [tiiius v. c. laboreteleetus etp.; conferep. 60]. necessitath [necessitaii ms. c.] debiium adminicu-
Quod si in hoc non bene"consultum fanfae vesb'se lum.
creditis, utile est et conducibile, ut metropolitani sui Petitorio vestro mandavit nobis vestra fralernitas;
et Goniprovincialium discretioni et providentise cum' ut electum vestrum in Purificatione beaue' [at.
vestra beuevolentia commiltatis. Valete. sanclEpJ Marlae, pro oflicib noslro Ordinemus in"
EPI&TOLA LYI. presbyterum, sequenti autem Dominica conseeremus
PHILIPPO,Deigratia serenissimo regi Francorum, Ivb, in episcopum; sed apbstoliea institutio et paterni
humilis presbyier suus, salulem, et sicut domino caiiones« habent'ulnon flallevitica vel sacerdota-
ettegi suo fidele servitium. lis ordinalio, nisi jejunio quarli mensis, septimi et
De eo quod parvitati mese mandavil vestra "subli- decimi, aut initio Quadragesimse, vel Sabbato me-
mitas, post duo concilia iioc anno a domno papa dianse Quadragesimse. Et quia periculum est ordi»
celebrata, nunc legatum ejus Lugdunensem archi- naloris et ordinati citra [al. contra] ordinem a Pa-
episcopum infra eumderii annum, tertium generale iQ tribiis .traditum, sacruin brdinem tradere vel acci-
convocare, et ad iioc regni vestri episcopos invitare, pere, et vefba sunt Sapientise: Hmreditas ad quatn
sereriitatTveslrse respondeo, quia cuni nupcr lit- festinalur in principio, in novhshno benedictione ta-
teras ejus habuefim nihiltale ibi legi, vel a misso rebit (Prov. xx) : exspectet interim vestra fraterni-
ejus audivi. Quod tamen si faceret, non esset hsec tas legilima terapoia, xlonec cum confratribus no-
apostplica institutio", vel ecclesiastica conSuetudo. stris, et cuni ipso electo colloquium habeamus, ec
Si autem aliquis pro culpis suis indulto sibi congruo quidquid fieri veTnon fieri possit, diligenti inter nos
spatio a legatis aposlolicis vocalus fuerit, non po- examinotione pertractemus. Obstare enim quaedam
test subterfugere quin ad diem sibi prsescriplum oc- videntur, de quibus nobis cum ipso electo agendum
currat, nisi eum legitima causa. delineat,. "Quod si est, antequani ipsius electionem confirmemus, quod
quis eos ultra [«/. conlra] lermirios a patribus consti- ad praesens Deo annuente fieri poterit (apud Seno-
a Sic plerique vett.' codd. ut etiam in ca. i, de c'Cap. Nullus; dist. 5, etcap. "ult,, dist. 75. De
Syraeusan. dist. 28.antea, Meiego., temporib. ordinat. Albinus Flaccus, lib. De div.
b Sup. ep."16, Gratian. sub can. 1, q. 7. Ettit. oflic; et Amalarius 1. ir Depresb.etdiacon."SabMto
Mulia ex circumstantih, etc.,disf. 29. eonseer.
'
69 EPISTOL^E. — EPIST. LX, - 70
nes, i). c.) cum ad colloqjaium regis pariter conve- Muissereferendam,.ut tunc eum demum consecra-
nerimus. Yalete. - - remus, cum quod vobis bene placeret, agnoscerc-
-EPISTOLA LIX. mus, quo;iiam sic praecepit [al. prseceperit] Leo
papa Anastasio. Thessalonicensi episcopo legato
Dei gratia Lugdunensi archiephcopo aposlo- suo E;,personaIe hoc.fuisse
HUGONI, intelligimusprivilegium, -
liccesedh legalo, Ivo, humilh Carnolensh Eccle- non generale decretum, maxime oum secundum-
sim minhler,' cum debila obedienlia devoii famula- eumdem Leonem, « legationis oflicium pars sit apo-
lus obsequia stolicse sollicitudinis, non pleniludo poteslatis. >
Si dilectioni vestrse^aliquando fuil de parvitate,- Quse etiam" pars h modo plus, modo minus recipit
mea bona spes, non_ oportuit gravitatem vestram pro arbitrio coromittentis. Sed quia modo per vos
tarii cito desperare, nec malevolorum, non quse Dei demum cognovi, quod nec dicto nec scripto alicujus
sunl sed sua quserentium, oblreclalionibus lam fa- aute didiceram, non est meum studium -contra- pri-
cile a-aurem inclinare: ul eorum lacerationibus. qui vilegium legationisvestrse,.vel quantarncunque su-
noii possunt ahter sibi famam prbbitatis aoquirere, blimilatem diyina dispensalio vobis dare voluerit,
nisi famse insidientur aliense, suspicemiui me aut in coritentioseagere, qui semper fui paratus pro-viri-
via Dei non ambulasse, aut ab ea propter humanum * bus obedire, ct honestati vestrse conti~a omnes ob-
favorem deviasse. Testis enim est mihi scrutalor trectajores vestros, eos etiam qui me nunc apud .vos
renum et .conscius secretorum, quia in eonsecra- lacerant, quantum praevalui propugnare. De caetero-
lione AureUanensis episcopi h in qua _mansuetudi- itaque consulo sollicitudinem. vestram, ut raihi
nem vestram exasperasse nunc videor, immunis est rescribatis quid nobis agendum" sit- de -Daimberto
manus mea ab omni munere, munda est mens mea S.enonensis Ecclesise electo, queni, licet nobis in-
ab omni temporalis commodi exspeclatione.Eaetiam consullis eleclum, Senouepses clerici bfferunt iri
mala quse de prsedicto episcopo sollicitudini vestrse inilio Qtiadragesimse ordiuandum, ae denuo in
"suggesla sunt, vel. inaudita [mandata ms. c.\ mihi episcopum consecrandum L Commei~danl eniai eum
fuerunt vel incognita, vel s_ialiqua ad aures meas salis accurate electores ejus, et generis nobilitate,
pervenerunt quse purgatione digna-viderentur, licel elmorumhoneslate, etpublicarum actionum stre-
nulla exslarel legitima accusatio c sic lamen sunt nuilale. €ujus «lectio si juxta vobis videbitur, pcti-
seeundum cauonicam mslitutionem pubUca sacra- mus.ut nullas moras inuectatis; si injusta qua lege"
mentorum examinatione purgata, ut si qua possct differendasit,vel cassanda, me et-consuffraganeos
remanere pro humana infirmilate suspicio, ,jam -. meos sic litteris vestris instruatis, ut nec uni, riec
non humano, sed divino mihi videretur reservanda alteri,' sed omnibus hoc onus iniponalis. Bene va-
judicio d. Unde sine ulla disceptatione testimonium lete, etaversutia Turonenensis archiepiscopi i di-
mihi redditconscientiamea, menihil in hqc nego^ Ugenter vobis cavete, ne plus «oceat amicus quam
tio commisisse quod adversetur rectse fidei sanae- nocere nolefit Ininiicus. - ,' .
que doctrinse, qui generales Patrum sanclion.es de
ordinatione episcqporum me nescio transcendisse. EPISTOLA LX. ',
Nam quod opposuislis castilatem eius non fuisse HUGONILugdunensi - archiephcopo sedis apostoiicd
probalam, nec a me in lilteris meis fuisse, com- legato, Ivo humilis Ecclesim Carnotensis minhler,
mendalam e, superfluum mihi visura fuit, post ' 'salutem et servilium. " • ~ ' ~
domnum papam de caslitate ejus disceplare, cujus
prsecepto videram eum Romse in presbyteriun ordi- . Factum est uf iroperastis, et manus a consecra-
nari (cujus .eadeni lex est continentise, quse el.epi- l.ione Senonensis electi ]~continuimust.ct Jitleras ve-
scopi f) cujus etiam sacerdolium posl liueras papse stras per comprovinciaies eplscopos pro apostolicaj
commendatitias legUilteris vestris commendatumj aucloritatis -obedientia direximus.. Petendo itaque
etepiscopum suum, qui.ejussacerdotium asperna- ;) consulimus, et consulendo petimus discrelionem
liatur, a vobis Vehementer reprehensum. Quod vero vestram, ut parcius de csetero nos apostolica: obe-
milii scripsistis, propter oflicium legationis vobis dientise vinculis astringatis, ne humeris. nostris
injunctse prius [post, ms. c.\ hoc ad nolitiam vestram importabilia. .imponendb, -in inobedienliam lalii,-

a Tam facile'Aee.etin ms. c. t Citatur fri cap. Mullum, causa 3, q. 6., Idem-de
h Yidelur inlelUgi -Sanctio, vel Samso, de" cujus" cseteris Ecclesiis' quibus vices suas iinperlit Roma-
consecratione agil epist, 54. - na, dicit~S. Gregor.supraep. 8.
c Ut de tit. Deficienlib. uccusaiorib,, quis sit co- i JHunc etiam laudat a nobilitate, cruditione et
gendus ad purgandum. caus. 2, q. i. bono testimonio, epist. 60; quem taroen hic Hugo
dSeptem sacfamentishuncSanctionempurgatum consecrafi proliibuitcausa relata -epist. 65. Qua-de
testatur dicta episU S4. re conqueritur auctor, epist. 60.
e Juxta canonesapudGratian., dist. 81,' - ^• i Hujus insidias notat ep. 66, cujus moresttr-
.J Inclusa desumpta sunt ex ep. 90, c. 3, Leonis pissimos~exagitat cpist. -67. •.,*-
- -* Daimbertijutliquet ex epist. 66; Tiujusce autcm
prinii ad Rustic.lNarbon..
e Leo papa I, in epist. 82, cap. 1, et. referlur in epistolse commeminit, epist." 67;- . r-
cap. &, De person_, distinct 65.
71 D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 72
ita ab hoc
27 prplribenle aliqua impossibililate, vel impe-^ _ sedula, ms. c] nos imitari non prsecepit,
rante aiiqua necessitate faciatis, quia facile est vo- veluli a [«/. uti a] raagno praecipilio nos -custodire
bis comminante arcu de longinquo pugnare, nobis oportet. » Nicolaus quoque inter caetera sic scribit
autem nimis periculosum advefsanlem gladio de Hincmaro h Ttemensi archiepiscopo : « Ridieulum
pra;senti ferire. Nos tamen iuterdicta seu mandata esl et satis abominabile dedecus, ut traditiones quas
pro lidei defensione, pro fidelium correclione, pro antiquilus a Patribus suscepimus, infringi patia-
sceleratorum emendatione, pro imminentium vel mur c. J Gelasius quoque univefsis episcopis per
futurorum malorum inl.erdiGlione,promulgata a sede Dardaniam de hac eadem re ila scribit (can. Quia
apostolica sic volumus -bbservare ut parati simus, per; dist. 61) : •« Quia per amhitiones illicitas iion
Deo cooperante, -quselibetadversa pro eorum defen- pudet quosdam Ecclesiarum jura lurbare, et prh i-
sione lolcrare. Cum vero ea quse indifferenter se ha- legia quse metropolitanis vel comprovinci.alibus epi-
bentel.in~quibus non observatis, minime salus peri- seopis decrevil anliquitas, avida praesumptione per-
clilalur, vel observatis minime juvatuv, lam obnixe vadere, non respicientes quoniam [al. quia, ita
scrvanda sancitis, vel cum ea quse antiquitas sanxit, ms. c.\ aeternb judici rationem tam de calholicse sin-
consucludo servavil,d yenerabilium aucloritas Pa- ceritatis iiijuria,.quam de traditionum pisejudiciis
trum sacrata firmavit, prout vultis, minuitis, aut ^3 paternarum nbn sine perpetuse dartinationis inleritu
mutatis, allendei~e debet-prudentia veslra , quid sintreddituri; si in hac obstiuatione pernianserint,
saluti eorum quibus per onmia prodesse debetis, charitatem vestram duximus instruendam, ut vos
conferalis, vel quorum inslilutio sit polius tenenda, omnes in communefratres per Dardaniaro, siveper
vel quibus obedienlia potius sit exhibenda, an illis conlighamquamque provineiam consiituli, qui vos
sanclis Patribus qui adhuc nobis in seriplis suis sub metropolitanis vestris esse meminislis, et ab
loquunlur, an vobis quibus liihil est aliud proposi- eisdem [hisdeir] substitui decedentes, sicut velus
lum, nisi priorum.sequielhonorarevesligia.Neque consueludodeposcit,unanimiter studealis antislites,
hsec [hoc, IHS.c-\ dico, quod conlra novos excessus el vicissim-si ~metropolitanus humanse conditionis
non hccat nova promulgare" mandala, sed hoc dico, sorte recesserit, a comprovincialibus episcopis,
quod dicilpapa JZozimusNarbonensibus (can. Contra, sicut vetus forma transmisit, sacraii modis omnibus
caus. 25, q.T):,« Conlra statuta Patrumconcedere- censeatis [Sic plures v.' c. quidam constiiualh]. i
- aliquid yel immutare, nec [ne, ires..c.\ hujus quidem Cum ergo tani ista quam alia generaliainsiitufa'
sedis polest auctoritas, apud nos eniin inconvulsis tam absolute consecrationem "lnetropolitaui conti-
radicibus \ivil anliquilas, eui decrela Palrum neaiit, miramur eur privalis legibus el novis tradi-
p
sanxere reverenliam. ->InTibro quoque pontificuni, tionibus veteres tradiliones et ecnsueludines remo-
qui dicilut' Diurnus, ita conlinetur de professione vere contenditis,prsecipiendo ut Senonensis electus^
Romani pontiiieis :-« Niliil de-.traditione quam a anteconsecrationem suam vobisprsesentetur,etjure
probatissimis prsedecessoribus meis tradiiam el ser- primatus veslri subjectionem et obedienliairf profir
vatam reperi, diminuere a, vel mutare, aut aliquam teatur.~Quod~hactenus nec iri Senonensi provincia;
novitatem admittere, sed ferventer ut eorum disci- nec in aliis provinciis antiquitas instiluif," nec eon-
pulus et sesquipeda totis [al. totiusj mentis niese suetudo servavit. Unde papa Nicolaus" inler csetera
conatibus,,.qu~e Iradila canonice comperio, obser- sic scribit Radulpbo archiepiscopo Biluricensi ali-
vare ac venerari profileor. s>Reatus quoque Grego- qua ultrajus primatis sibi usurpanti (infra episl.
rius Maurentio [unus cod. Maurenlino] magistro pro 85) : «-Primates vel patriarchas nihll privilegii ha-
causa Theodori i«-Grave nimis est conlra veterem bere prse cseteris episcopis, nisi quantum sacri ci-
usum sacerdoles siiii quidquam arripere; i Item nohes concedunt [al. cbncesserint], et prisca illis
iclem : «;Oraniauuae usus antiquilafis slatuit, inte- Consuetudo contuUt, diflinimus, ita ut secundum
merata sefvenfur. t Inde Leo quartus scribit judici regulas Nicsenas sua privilegia serveniur Ecclesiis
Sardinise; .«-Necmos, nec noviter introducta con- D (c. 6 Nic. conc. el c.IIos anliquus," dist. 6). TQuod
sueludo riostrse Eeelesise uostris prsedecessoribus , si privilegio vestrae legationis eum vobis conlenditis
fuit,- conlra canonum slatuta, nova vel inusitata prsesentari, quinee apud^nos/nec apud vos ab ali-
praesumere. t Item Gregorius universis episcopis -quoestaccusatus,noniiapapa LeoAnastasio insti-
Numidise (ep. 75, 1. i, et iu caus. Nos, dist. 12) : tuit Thessalonicensi episcopo vicario suo, sed ul
t Consuetudinem, quse contra fidem nihil usurpare tanlum de nomine electi ad noiitiam ejus provin-
dignoscitur immolam permanere concedimus, sive Ciales referant-sacerdotes {c. De persona, dist. 65),
de primatibus constituendis, sive ,de cseteris capi- ipse autem nullis difficultalibus, niillis dilalionibus
lulis. » Item Leo quarlus Lothario : « Quod justa justasfatigaretelectiones. Qrianlum enim audivimus,
- ac sedula consuetudb [quod si ista consuetudo ac persona nobiUter,nala, coriipelenler crudita e, boni
1'Hoc etiam-reslatur epist. 73. tium. - -
1 V. c. Ser. Hingmauro', al. Hincmaro, sed Hin- '
d,Daimbertus. cujuscoiisecralionem impedieb~i,t
" ' •
cmaro legitur in ipsius Nicolai prim. epist. 70, cita- ob causam relatam 65. .
tureliam cap. 6, dist. 12. - > '.-"* e Confer loeum epist. 59, epist.
hicHugo
in fine.
c Addilur dicta ep. 70, pro libitu semper erran-
?5 . EPISTOL&. — EPIST. LX. 74
testimonii inter nolos, cum in ecclesia sua diacona- A . accepto perinanentibus contra quos ista loquunlur.
lus fungeretur officio, sine ulla dissonanlia gralui- Nunc vero quia ea illicita maxinie facit prsesitien-
tam habuit eleetionem. Sed si his exaclionibus tium prohibilio, licita quoque eorumdem prb sua
modo cederet, diceretur munere linguse vel oflicii seslimatione remissio a, videmus nullos aut pene
suam comparasse consecrationem. Quod autem nullos pro hujusmodi transgressione damnalos, plu-
scripsisti prsedictum eleclum investituram episcopa- rimos autem vexatos, plurimas ecclesias spoliatas,
tus de manu regis accepisse, nec relatum [est, plurima scandala exorla, divisum regnum et sacef-
ms. c.\ nobis ab aliquo qui viderit, nec cognitum. dotium, sine quorum concordia res humanse nec
Quod lamen si factum esset, cum hoc nullam vim incolumnes essc possunt nec tutae h. Videmus quo~-
sacramenti gerat in conslituendo episcopo vel admis- que miseroscpiscopos et abbates, necruinis morum
sum vel omissum, quid fidei, quid sacrse religioni nec muroruni reficiendis veile vel possc vacare,
ofliciat, ignoramus, cum post canonicani electio- solum ad hoc intenlos, ut possint sibi aliquam Iin-
nemreges ipsos apostolicaauctoritate a concessione guam magniloquam amicam facere, cujus nundinis
episcopaluum prohibitos minime videamus (ep. 104, se possint utcunque defensare. Multi quoque electi
et c. Cum longe, dist. 65). Legimus enim sanctse qui gratuitam ef canonicam habent electionem,
recordationis summos pontifices ahquando apud "^ quia hujusmodi dilationibusvel faligalionibus impe-
reges pro eleclis ecclesiarum, ut eis ab ipsis regi- diuntur; comparatis sibi pecunia mediatoribus et
bus concederenlur episcopatus ad quos electi erant, prolocutoribus, ne turpem paliantur repulsara, in
intercessisse (c. Reatina 16, dist. 65) aliquorum, Simoniacam offendunt aliquando consecrationem e.
quia concessiones regum nondum consecuti fuerant, Cum ergo oinnis inslitulio ecclesiasticarum legum
consecrationes distulisse (c. Agalho et seqq., dist. ad salutem referenda sit animarum, istarum insti-
63). Quorum exempla supposuissemus [al. propo- tutionum transgressiones aut dislrictius essent cor-
suissemus]j nisi prolixltatem epistolse vitassemus. rigendae, ut-saluti prodessent, auf interim silentio
Domnus quoque papa Urbanus reges lanlum a cor- premendse, ne spiritualia vel corporalia commoda
porali investilura excludit (inf.-ery. 235), quantum supradietis modis impedirent. Nec isla dico tauquam
iiitellexiinus, non ab eleclione, in quantum sunt velim adversus sedem aposlolicam capul erigere,
caput populi, vel concessione; quamvis oetava syno- velejus salutaribus [at. salubribus, ita ms. c.\ dispo-
dus solum prohibeat eos interesse electioni, non sitionibus obvlare, vel meliorum sentenliis prseju-
concessioni. Quse concessio sive fiat riianu, sive dicium facere, si -vivis nitantur ralionibus, et evi-
nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? cum reges P ( dentioribus veterum Patrum auctoritatibus. Sed hoc
nihil spirituale se dare intendant, sed tantum vellem cum multis mecum pie sentienlibus, ut Ro-
28 au(.votis pelentium annuere, aut yillas eccle- manse Ecclesiae ministri tanquam probati medici
siasticas et alia bona exteriora, quse de muriificen- majoribus morbis sanandis intenderent, et non ab
tia regum obtinent Ecclesise, ipsis electis concedere. irrisoribus suis audirent: Culiccm excolantes [al.
Unde Augustinus super Joannem prima parte, tra- colantes\ et camelum glutientes, mentem, rutam,
clatu sexlo (c. Quojure, dist. 8) : « Quojurede- ciminum, et anelum decimalis, graviora autem legh
fendis villas Ecclesise, divino an humano? divinum prmcepla prcelermillilh (Matlh. xi), cum per tolum
jus in Scripturis habemus, humanum in legibus pene mundum flagitia et facinora videamus publice
regum.Unde quisque possidet quod possidet, nonnc perpetrari, necea avobis aliqua justitiae falcerese-
jure humano? Nam jure divino : Domini est lerra et cari a. Quorum exempla quia vel a vobis non sunt
plenitudo ejus (Psal. xxm). Jure humano dicitur : remota, vel vobis non ignota, non esl meum eos
Hsecvilla mea est, luec domus mea est, hic servus speciali sermone taxare. Vos videriiis quid de his
meus est. Tolle jura imperalorum, quis audet dice- et similibus agere debeatis. Nunc vero specialiter
re : Hsecvilla mea.est, meus est iste servus, mea ad hoc inlondil slylus meus, ut electum (Daimber,-
estista domus? t Item : « Noli dicere : Quid mihi j) ] tum ut supra) Senoiiensis Ecelesise, si nihil in eo
et regi? Quid libi ergo et possessioni? Per jura quod sacris canonibus obviet, repertum fuerit, se-
regum possidenlur possessiones. Dixisti: Quid mihi cundum morcm antiquum consecrari permitlalis,
etregi? Noli dicere possessiones tiias, quiaad ipsa quia de tanlillo jure, cedere quod habent Ecclesise
jura renuntiasti humana, quibus possessiones pos— „ nostrse, nec volumus nec debemtis cedere ° : cum
sidentur. i Quod si hsecscterna lege sancita essent, beatus dicat (ep. 6,1.1, ad Magnum) : t Quam peri-
non esset in manu prsesidenlium, ut ea in quibusdara culosum sit iintivinis rebus, ut quis cedal jure suo
districte judicarent [vindicarent, ms. c.\ in qui- ct potesta-te, Scriptura sacra declarat, cum Esau
busdani misericorditer relaxarent, ipsis in honore primatus subs inde perdiderit, nec recipere id

0 Sirailis locus epist. 190 et 256. lis afferre rectis ordinationibus, c. & De persona,
h Ex Leonis I, epist. 29 in cap. 20; Res au- disl. 65. ' -
tem, causa 25, q. 5. ln quam rem Ivo epist. 106 d HUG refer epist. 109, ubi de legatis ponlificiis
et Ui. conqueriUir.
'c Hinc laborare etpericlitari Ecclesias ail epist, e Singulis enim Ecclesiis sua privilegia servanda
55, inde primas monetur jiihil morse aut difflculta- cap. Mos, dist. 65. -
~
PATP.OL.CLXH. 9
7{. b. ryoNis CARNOTENSIS EPISCOPI %
postmodum poLuerit quod [ui. quo ms, c.\ serael A tione audemus, limentes rei fieri sponsionis quaiu
cessit. > Quod si huic petilioni nostrse acquieveritis, melropolitanoe sedi fecimus, Cujus prsesides si
consecrato omni sludio persuadebimus, ut priroa- noii recte incedunt, videtur -nobis secundum
lum a Lugdunensis Ecclesisc recognoscal, vobis, 20 Dominicum prseceptum enormitas eorum de-
sicut primati suo deferat el -omnem debitam reve- Vitanda, pervicacia arguenda, non autem potestas
renliam secundum traditiones Patrum exhibeat. cathedrse d, quse non sacris locis propter personas
Qui si acquiescere noluerit nostris persuasionibug, hujus temporis, sed propter sacra loca personis con-
nos taraen ab his quse prseccperil a_poslollca sedes ceditur, est evertenda. Cum ergo metropolilana se-
[in iribus vers. codd. Romana sedes], non reGede- des ad prsssens ab hoc oflicio suspensa sit, posse-
nius, Si autem pelitionibus nostris non acquieve- musuospro sede metropolilana confratribus [cuni
riiis, el aliquod schisma inde fuerit exortum contra fralribus_ ms. c.\ nostris, secundum cdhsueludines^
votum nostrum, secure dicain, ncque iniquitasmea, nostras, intra dioeeesim hoc sacramentum consecra-
neque peccalum meum (Psal. LVIII), neque vos po- tionis implere,.confirma[a per ministerium veslise
terilis dicere vobis non fuisse prsedictum. De c;>~iero legationis prsetexalse personse eleciione, quam aliter
prsedam a Puleaeensibus in me et in Carnoiensem facientes quam cum ea vel pro ea, vel nou confir-
ecciesiam factam. (.cpist. 75, 111, 112et204)jure " mantes °, videremurpraelatam nobiscaihedram quo-
posseni a vobis repelere, si reverentiam vestram iu dammodo subvertere. Quod si aliquando contigit,
jus vocare possem, quiad suggeslionem semulorum penuria catholicorum episcoporum -vel aliqua alia
nieQrum,pi'sedictos sacrilegos a rne et acoepiscopis necessitale cogente aliquem episeepum, a compro-
liieiscomrounione privatos, me nCsciente, commu- vincialilms non fuisse consecratum f; non debent
nioni reddidistis acperhoc scelerum suorumimpu- haec e~~.emplaprsejudieium facere legi eommiui".
nitate ad perpelranda majora sacrilegia relaxaslis. vel generali consuetudini. Licet enim "prudentia ve-
Quorum ulrum faciendum fueril, vel posl factnm slra velit et debeat ministerium suum honorare ?,
GOgnifaveritate corrigendum, judicel justitia vestra, remiiiisci tamen debet, quia cum Petrus Paulo essei
cumjusta vincula non solvat nisi vera poenitentia. praeiatus, dederunt lamen sibi invicem dexteras so-
Si ad hsec omnia respondere non licet, vel non pla- cietatis (infra episl. 254), ut alter in gentibus,- al-
cet, ad hsee saltem duo ultima respondeat sanetitas ter in circumcisione praedicaret Evangelium (Gal.
vestra. Benevale. n). Attendat ergo discretio vestra, utrum hoc ,ila
EPISTOLA LXI. fieri liceal, et si liceat, utrum expediat, ne forte
HUGOKI primm sedis ephcopo Romanm Ecclesim legar odisse el detrectare incipiant jugum vesfruro, quos
to, Ivo, humilis Carnotensh Ecclesim minister, vultis. habere subjeclos dum hoc exemplo suo se in-
Salulem et obsequium. teUexerint jure esse privandos. Quanla autem fir-
Secundum roandalum vestrtun gratantcr etdevote mitate singulis Ecclesiis sua sint jura servanda de-
vobis quacunque occasione, ubicunque [uhique monslral Stephanus quintus papa ita scrlbens "Wal-
«is» c.\ opportune fieri posset, occurreremus, sed de berto patriarcbae h :« Miramur prudenliam vestram-
terra nostra exire vel in eamdem redire sine nsagno [at. tuam, ita ms. c.\ Gumensi Ecclesise denegare
periculo non possumus, propter quosdam sceleratos consecrare pastorem, cum te etiam [jani, ms. c] ad
viarum nostrarum observatores quos pro pace vio- hoc provocatum noveris apostolica exhortatione,-
lala cl cseteris enormitatibus suis Satanse tradidi- Nunc vero iterato tibi scribimus, nolentes aUcujus
mus h. Prseter hoc secundum consuetudinem Eccle- Ecclesiae privilegium infringere, licet apostolica prse-.
siae uostrse, synodum ° vn Kal. Novemb. celebrare rogativa possimus de qualibet Ecclesia clerieum or-
debemus, in qua de negotiis ceclesiasticis etpace diuare. > Cum ergo prsecipua virtus sit viri illu-
totius patrise multa nobistractauda sunt, quaj sine stris
pneseiitia nosU-a vel non traclarentur, vel traclata ~ Parcere subjecfh el debeltare superboe,
non terminafentor. Yerum de eo quod conseeratio- D
uem Nivernensis electi ad nostram dicecesiui perti- (YIRGIL,,vi JEneid.)
nentem, Augustuduni [al. Augustiduni, ita ms. e»] cavendum est vestise soleftia; ne glorieniur adver-
facere disposuistis, simplieiter dico paternitaii ve- sus nos, recaleilrai~?tes adversus vos, tanquam plus
slrse, quia ncc dispositionem vestram repreliendi- profuerit eis sua repugnantia quam nobis ofeedien-
mus, quoniam revercniise vestrse deferimus, nee lU)us. nostra obedienlia. Sed non est opus ut nos
tanien approbamus, quia JICCex auctoritate, nee ex mullum in dieendo laboremus, quia nihil ultra ter-
consuetudine ordSiiemhujus conseerationishabemus, minosPafrum veslram moderafioneinusurpare arbi-
nec in consuetudineni ducere sine multa delrbera- tramur. Valete.

~~ * Vide Gratianulfl sub dist. 64 et 6S.


supra, e£ cpisl.-5Q et M et 156.
h Hujusnientio
Confer epist. 211. £A1. honorificare; quo veriio utitur, epist. 142-et
cDe synoiMssingulis aunis celebrandis Gralian. £46. Ita ms. c. .
•Decret. parte i, dist. 18. h Quidam, Gualberlo, Ialius exslaf in c. Nmc ve~
<!Idem locusy episl. 226, ro, caiis. 9, q. 3. .
« Confirmanies deest in ms.
~
Tr EPISTOL^E. — EPIST. LXffl. 78"
- - EPISTOLA LXII. iV.et salubriter accipientibus miiiistrarej Quorum fa-
Lvo, Dei graiia Garnolensis Ecclesim minhier, SAN* tuitas multipliditer improbari potest, partim ratione,
CTIOXI[al. SANCIONI, ita ms. c.] confrdtti et coepi- partim divinorum operum altestatione, postremo
scopo [forte Aurelianensi, ex epist. 53], salutemet sanctorum Patfum irrefragabili auctoritate. Prinio
serviiium. namque si a quibuscuftque personis divina sacra
Pacem quam feci cum Adeleeia Puleacensis ca* nienta confici et tractari possent, ex abundanti con-
stri domina, super quam admiramini. non ila feoi Slitutus esset inEcclesia ordo sacerdotalis et leviti-
ut aliquid veslri juris usurparerii. Sed omne quod cus; quod impium esf aliquem arbitrari,- cum hhne
ad vestrum jus pertinet, patenter-exciperem. Meam, ulruinque brdinem el vetus lex, primOj Domino ju-
enim tanlum itijuriam reriiisl nOn vestram, et hoc bente, sub figura constituerit, el evangelica vel, apo- -
poslulavi a fraternifate vestra,-uf pro prseteritis in- stolica doctfina -postmodum in veritate consecrave-
juriis meis supra prajdictain fenlinam nullam exer- ritr Unde iri Exodo Dominus ita loquitur ad Moy-
ceretis vindictam: Ad quam refli magna ex parle me sSm : POITOfilih AarOn lunicas lineas parabhj et
compulit tiinor vester. Significastis enim mihi lilte- balleos at tiaras in gtoriam et ad decorem, vestiesque
ris vestris multa incommoda imminere vobis et EG- his omnibus Aaron fralrem tuum, et filios ejuscum eo,
clesise vestrse, si differrem pacem cum ea faoere. " et cunctorum consecrabh manust consecrabhque eos
Unde inventa occasione volui lam vestris quaffi ut sacerdotio fungantw mihi (Exod. xxvm). Et in
meis commodis providere. Si ergo restant aliqusS consequentibus : Hoc oleum unclionh sanctum ent
injurise ad propriam parochiam pertinentes, ne vi- mihi, el juxta oompositionem ejus non facieth aliud
dear vobis esse importunus, prout vobis pl&cueritet (Exod. xxx). Et item : Sanclum sanclorum eril in -
ratio permiserit eas"exposlulate. De clericis autem thymiama, tamen compositionem non facietis. Qui-
vel monachis Puteaceusibus, qtii contra interdictum 'cunquehomo fecerit simile, peribit de populis [al. de
vestrum missas celebraveruht, niorluos sepelierunt, filih\ suh (ibid.). Cnde legitur in Levitico quod Na-
chrisma aliunde acceperunt, hoe vObis respondeb et dab et Abiu, filii Aaron, cum acceptis Ihuribulis po-
consulo, ut si gratiam .Lugdunehsis archiepiscopi suissent ignemf et incensum desuper offerenles co-
plenilerhabetis.cujus consensu interdictum vestruiia ram Domino ignem alienum, quod eis 30 n011erat
pr-edicti Puteacenses cassatum fuisse dicunt, ple- pr~eceplum, egressus est ignis a Domino ct devora-
nam secundum rigorem canonicum [ql. canonum] viteos (Lev. x). Quid est autem ignem alienum sa-
super ejusmodi [hujusmodi ms. c.\ transgressores erificio opponere, nisi sacerdotii opus sine legitima
vindictam exerceatis, utet istos et alios ab hujus _ ordinalione ex sui spiritus prsesuroptione usurpare?
[hujusmodi ms. c.\ inobedieutia «nnpescatis, secun- Habemus quoque in Levilico, quia completis a sa-
dum iUud Apostoli: In prompiu habentes ulchci om- cerdote summo Aaron hostiis pro peccato et holo-
nem inobcdientiam (II Gor. x). Alioquin, levius erit causlis et pacificis, egressus ignis a Domino devo-
ea supporlare, quse non licet ad plenum vindicare. ravit holocauslum Gt adipes quse erant super altare
De Gervasio.(epist. 261 et 266) quoque non debel {Lev. ix). Unde e contrario in libro Numeri legitur
vestra fraternitas mirari vel indignari, quod eum ad quod cumDatan, Core et Abiron, sacerdotium sibi
communionem in paschali curia suscepi. Pro regia usurpare volentes, imposito igne thuribulis, thymia-
enim honorificentia hoc feci, fretus auctoritate le- ma superposuissent, non thymiama divinus ignis
gis, in qua legitur : c Si quos a culpatorum regia adolevit, sed absorptis principibus a terra compli-
potestas aut in graliam benignitatis receperit, aut cem multitudinem similiterthuiificantemmaterialis
mensse suse participes effecerit, hos etiam sacerdo- ignis assumpsit (Num. xvi). Sicul ergo divinus ignis
tum et populorum conventus suscipere in ecclesia- holocausta umbratilia a legitimis tamen sacerdoti-
stica communione dehebit, utquod. principalis pietas . bus oblata visibiliter absumebat et in se converte-
"
recipit [vel receperit c.\, necasacerdotibus Dei alie- bats usurpatorum autem victimas nou tantum res-
num [al. extraneum] habeatur. 1 Yale. ij puebat, verum etiam usurpantes terribiliter condem-
EPISTOLA LXHI. nabat; sic divina virtus sacramenLa hujus temporis
Ivo, humilis Ecclestm^Carnotensis minister, LECDONI a iegitimis sacerdotibus ministrata invisibiliter con-
fralri et compresbytero, salutem. secrat et in veritatem Ghristi corporis et sanguinis
Post multam oblivionem recordatus sum tuse pe-.. transformat,-Atiter veroprsesumentium hostias noa
titionis et mese spbnsionis, quia fqua «is. c.\ spopon- tantum liabet irritas, verumetiam ipsos praesum-
deram me scripturum aliqua contra quofumdam ne- ptores interim csecitate interiore condemnat, in fu-
scio simplicium an duplicium ineptias, qui secun- turo quoque eis irremediabiles poenas parat. Neque
dum Apostolum nesciunt neque qum loquuntur,,ne-_ enim illa sacrificia quse erant umbra futurorum, so-
que de quibus afftrmani '(I fim. i), dicentes quas- lis verbis Dominus perfici voluit, sed oronia circum-
cunque personas eliam sacrum ordinerii non iiaben- stantia mysteria et ministeria ad completionem eo-
tes, verba Dominicaproferentes, sacramenla altaris rum adhiberi prsecepit, altarla videlicet et vasa ad
el csetera ecclesiastica saGramenta poss.e corificefej lioc opus sacrata, sacerdotes quoque et ministros

o Iu multis anfiquis lib,- 81 queln, ms. c. hffic lex refertur etiam epist. 171,
59 D. IVONIS.CARNOTRNSIS EPISCOPI 80
ad lisec offerenda vel minislranda ordinatos non A ad femoralia (feminalia, ms. c.) M ulentur eh Aa-
sine ornaineiilis myslicis ad lioc offlcium sanctifica- ron et filii ejus, quando appropinquant ad aLare, itt
tis, de quorum omnium sanctificatione.sic habemus minhtrent in sanciuario, ne iniquitath rei morian-
in Levitico : Tulit Moyses unctiunh oleum quo linivit lur (Exod. XXVIH).De cselero si ad paginas venia.-
tabeinaculum cum omni supellectilistta.Cutnque san- mus cvangelicas, legimus Salvatorem non laicis
ciificans aspershsel allare septem vicibus, unxit illud personis, sed solis discipulis suis sacramenla sui
elomnia vasa.ejus, labrumque cum basi sua, quod corporis et sanguinis commisisse celebranda. Qui
fundens super caput Aaron unxit eutn et consecravit; etiam cum sacerdotium vetus transferre vellet in
filiosque ejus oblalos vestivit lineh ttinich, et cinxit novum, praecepit eisdem discipulis ut sibi Pascha
balleos (al. balteo), imposuilque milras, ul jusserat pararent in coenaculo, ubi ipse manifesle novo Tun-
Dominus (Lev. vm). Et post pauca : Assumensque ctus sacerdolio eos Jiujus sacerdolii constituit suc-
unguentum et sanguinem qui eral super altare, asper- cessores, post ministratam Eucharistiam ila lllis
sit super Aaron el super vestimenta ejus, et super fi- prsecipiens : Hoc facile in meam commemoraiionem
lios ejus ac vesies eorum, el sanctificavil in veslitu (Marc. xiv; Luc xxn). Quid est quod Satvalor pri-
suo. Compiela aulem sanclificalione dixit Moyses ad mumin coenaculo voluit hoc sacramentum celebrari,
Aaron : Accede ad altare, el immola pro peccato tuo. nisi quia coenaculum celsior est habitalio domus,
Offer holocauslum et deprecare pro ie et pro populo. sieut sacerdotium celsior est in Ecclesia gradus?
Stalimque Aaron immolavit vilutum pro peccato suo, Cum ergo facta Domini, et facta sintin aperto,et
cujus sanguinem obtuteruni ei filii ejus (Lev. IX). In aliud loquanlur in occulto, quid voluit Domiuus
quibus altendendum est quia primum sacratur la- hac [al. bujus] loci positione signari, nisi ut nemo
bernaculum, altare et vasa, sacerdotesel indumenta altrectarc prsesumat hoc myslerium [ita v. c. anted,
sacerdolalia, dehinc jubelur ut accedant ad allare ministerium], nisi prius pervenerit ad sacerdolium?
sacrificaturi, et pro suis populique peccatls Domi- Hinc et Apostolus ad Hebrseos : Nec quhquam sumit
num deprecaturi, uL inleliigat populus Chrislianus, sibi honorem, sed qui vocatur aDeo tanquam Aaron
quia si, in liis sacrificiis quae tantum fiebanl ad (Hebr. v). Hoc oflicium ab apostolis, cseterls pre-
emundalionom earnis, cum lanta reverenlia, iste sbyteris per successionem esse reliclum teslatur
ritus ministrorum et minisleriorum erat observan- Hieronymus in epislola ad Heliodorum monacbum':
dus, quanto magis in consecralione Dominici cor- « Absit ut de eis sinislrum quidquam loquar, qui
poris et sanguinis, in quibus consistit emundatio apostolico gradui succedenles [in uno additur, sa-
carnis et spiritus, non statim ad mysticas benedi- _ cerdotes], coipus Christi sacro ore conficiunt, per
ctiones et obsecrationes, quibus illa consecratio per- quos nos etiam Chiisliani sumus, qui habent claves
ficitur, quilibet est admitlendus, nisi primum fucrit regni coeloruro. i Quod autem non solum [al. non
in ordine sacerdotali consecratus, et oninium con- solis] solemnibus verbis diviua contenta sinl sacra-
gruentium supelleclilium, et omnium circumstan- menta, testatur idcm Hieronymus in explanatione
lium minisleriorum plenitudine -subornatus. Quod super Sophoniam his verbis (c. 3 in Sophon., etiu
vero alius quam sacerdos ad consecrandum acce- can. Sacerdotes, c. 1, q. 1): « Sacerdotes qui Eu-
dere non debeal, iegitur in libro Numeri dicente charistise serviunt, et sanguinem Doinini popu-
Domino adAaron : Tu et filii tui, cuslodile sacerdo- lls ejus dividunt, impie agunt in Iegem Christi, pu-
tium vesirum; el omnia qum ad cultttm allaris perti- tantes eucharistiam imprecantis facere verba non
nent, el inlrct velum sunt, per sacerdoles adtninhtra- vilam, et necessariam esse tantum soiemnem ora-
buntur. Si quis ixlerntis [al. extraneus\ accesserit, oc- tioncm, et non sacerdotum merita, de quibus dici-
cidelur (Num. xviu). Quid Aaron nisi summos sa- tur : El sacerdos hi quacunque fuerit macula^ non
cerdoLes, quid filii ejus nisi minores signilicant sa- accedet offerre oblaliones Domino (Lev. ~xxi). > Huic
cerdotes? qui accipientes a summis sacerdotibus sententiae consonat Pater Augustinus, quod benedi-
manus impositionem. lanquam per palernam suc- j) cere non possit quis, nisi fuerit ordinatus, ita di-
cessionem, promoventur ad sacerdotalem benedi- censin qusestionibus Veterisgl Teslamenti (c. Di-
tionem; qui ea quse intra velum sunt adminislrant, clum 95, caus. 1, q. 1): « Dictuni est a Domino ia
dum corpus el sanguinem Domini, quse intus aliud Numeris ad Aaron : Vos ponite nomen meum super
sunt, aliud foris apparenl, myslica benediclione filios Israel. Ego Dominus benedicam eos (Num. vi),
cOnsecrant, et fidelibus populis salubritcr admini- ut gratiam [gratiarum, ms. c.] Uaditio per mlniste-
strant. Quid est autem externus nisi in presbyterali rium ordinati transfundat [transfundatur, ms. c]'
oflicionon consecratus? qili autem sacramenla Do- hominibus. Quanta aulem dignilas sit sacerdotaUs
minica simulare prsesumit, jusle occiditur, quia a ordinis, hinc advertamus. Diclum est autem de ne-
corpore justorum sua pr~esumptione prsecidilur. quissimo Caipha interfectore Salvatoris, infer csete-
Quod vero non sine sacris veslibus ministrare de- ra : Hoc autem a semetipso non dixil, sed cum esset
bcantj legitur in Exodo : Cum enim Dominus ad princeps sacerdotum anni illius prophetavil(Joan.~si)~.
Moysem loquens vestes sacerdotales enumerasset, Per quod oslendituf Spiritum sanclum gratiarum
addidit : Facies et feminalia [al. et femoralia] linea, non personam sequi digni ut indigni, sed ordinem
ut operiant carnem turpiludinis suce a renibus usque traditionis, aut quamvis aliquis boni merili sit, non
Bl EPISTOLJE. — EPIST. LXVI. 82
tamen possit lenedicere msi fuerit ofdinatus, ut A Parisiensis episcopus ad vos proflciscereiur, jam
oflicium ministerii eshibeat. Dei autem est effectum fermecompleverat iter octo dierum, quando nondum
tribuere benedictionis. > Ex his igitur clarel, quia audieram eum ad vos esse venturum. Quo tamen
diviRorum plenifudo sacramentorum non in solis audito, per quemdam servientem suum, misi post
constatmvsticisorationibus [ordinationibus ms. c.] eum litteras istas, quibus commendo eum pater-
etsolemnibus verbis, sed etiam his qusesupra taxa- nitati vestrse, utpote apud nos enutrilum et Terudi-
ta sunt indiget [in septem, v. c. indigent, ms. c.\ tum, etquantum videbatur in annis adolescentiae
supplementis. Qui enim dedit praeceplum, ut ordi- suse innocenter et sine querela conversatum. Pro
nate fierent, negavit effeclum veritatis quse in sa- eo itaque quia ex induigentia vestra pastoralem
cramentis inteliigitur his qui traditum ordinemprse- suscepit sollicitudinem, supplicamus palernilati ve-
termitterent. Unde apostoli qui potestalem accepe- strse ut eum liiaterna pietate colligatis, paterna gra-
rant super omhia daemonia, cum quemdam lunali- vitate corrigatis, qualenus ex disciplina vestra cor-
cum solo verbo sanare voluissent, et non valuissent, rectior, ex gravilate vestra nobis reddatur gravior,
cum admiratione ad Dominum reverlenles didice- videlicel ut studium venandi h, el aiia juvenilia de-
runt se prsetermisisse qusedam necessaria, sine qtii- sideriain se comprimat, studiosius solito oralioni
bus perfici non poterat illius lunatici cura. 'Ail B et lectioni incumbat. Prselerea summopere rogamus
enim.: Hoc genus dmmoniorum non ejicitur nisi in excellentiam vestram, ul eum muiiitum apostolicis
oratione et jejunio (Malth. xvn; Marc ix). Si ergo litteris reraittatis contra Laiiniacensem abbatenf et
hi qui poteslatem acceperant, in quod intendebant monachos ejus, qui nescio qua nova liberlate suos
"prsetermisso ordine implere rion potuerunt, quid excessus tuentur, et subjcclionem Parisiensi Eccle-
mysticum, quid divinum facere poterunl, qui nullam sise debitam et liactenus exhibilam, contra canoni-
potestalem tractandorum divinorum mysteriorum cam inslilutionem de cervice sua exculere moliun-'
acceperunt? Sufflciant tibi interim ista, charissimG, tur. Hse autem personse liujusmodi sunt, quibus
quia eum his quse a nobis dicta sunt multa legendo magis necessaria est suhjectio quam libertas, qui
reperiet tua diligentia, quibus facile propulsabitur UberlaEein oecasionem carnis abulunlur, quibus si
talium vaniloquorum nulla ralione vel auctorilale decem millia paidagogorum in Clirislo ad cuslodiam.
fulta insipientia. Avertat autem Deus hunc errorem deputarenlur, vix tamen sic regularis conlinenlise
ab Ecclesia sua, qui eam mundavit sibi lavacro ac/um legibus ligarentur 0. Sicut ergo decet discreLionem
in verbo, ut eam haberet sponsam sine raacula et moderationis apostolicse, ita rem inter utrumque
ruga (Ephes. v). Yale. temperate [teraperare, ms. - c], ut nec Parisiensis
'
EPISTOLA LXIV «. Ecelesia suo jure minuatur, nec Latiniacense mo-'
Ivo, Dei gralia Carnotensh\'Ecclesim minister,ioki_- naslerium aliquod gravamen a Parisiensi Ecclesia
m Aurelianensium electo, salutem. indebiLe patiatur. De Senonensi electo a, cujus con-
De duobus illis clericis, Roberto videlicet et Vul- secratio a legato veslro Lugdunensi archiepiscopo
grino [«/. Wilelino], super quibus nos consuluislis, ob lioc impeditur, quia ei jure primatus sui, anle
fjuorum alter alterius archidiaconum dicitur inva- consecralionem suaro, obedientiam nou profitetur,
sisse, duabus de causis certam non possumus dare -quid nobis agendum sit, rescribat veslra paternilas.
vobis sententiam. Primo quia magnum nobis arietem Cum enim nulla aliquo accusante alia causa prseten-
•pponitis, Lugduriensis videlicet archiepiscopi insti- derelur, propler quam ejus consecratio differretur,
tutum, cui obviando nec volumus, riec debcmus ali- eo tamen jubente propter reverentiam vestram ma-
'cui dare consilium. Postremo quia juslus mediator nus ab ejus consecratione continuimus (vide cpist.
non 'est. qui alterolitigante *t altero absenle" super 60), cum de professione a metropolitanis primati-
re indiscussa cerlam vult determinare sentenliam. bus facienda, nihil legamus consuetudine firmatum,
Si autem aliquando in audientia nostra et aliorum vel legibus institutum, ullra quas metas nihil can-
ad quos id perlinet, liaecconlroversia ventilala fuerit p. cessum esse primatibus testatur papa Nicolaus ita
auditis utrorumque rationibus, quod ratio persua- scribens e, inter alia, Radulfo Bituricensi archiepi-
-seril et lex diclaverit, libenter proferemus. Vale. scopo : «Primates vel palriarchas nihil privilegii ha-
EPISTOLA LXY. bere prse cseteris episcopis, nisi quantum sacri ca-
Domno et Palri suo URBANO summo pontifici [quid. nones concedunt, et prisca consuetudo illis antiqui-
cod. domino], Ivo filius [suus, tns. c.], salutem et tus contulit, definimus [». c diflinimus]. i De paca
obsequium. sanctse Romanse Eeclesiae el vestra prosperilate, det
Poslquam discessi a facie vestrse beatitudinis, nobis Dominus audire quod[<~7.uu~e;4fa»is.c.] opta^
multis hinc [et] inde concurrenlibus causis non fult ^mus. Valete.
mihi facultas ad vos redeundi, nec per nuntiura 32 EPISTOLA LXVI.
~
meum vestram celsitudinem salulandi. Cum enim HUGOM, Lugdtinensh Ecclesim primm sedis ephcopo,

" Hsecepislola in ms. cod. est 67. d Daimbertum intellige ex eollatione epist. 59, 60
h Yenatio clericis interdicta c. Esau cum seq., et 67.
distmct. 86, et c. 1 De cler. venai. e Cifat epist. 8S, refertur c.
* Lstiniacenses monachi"incoiilinenlis vitse. Conquesius, caus, 9,
0. 3.
85 D. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI • - 84'
, Romanm Ecclesim legato, Ivo humilh Carnotensis .A gilant usque ad fructuos~earborisl.nsei~tio.nem; quoi
Ecclesim minister, salutem et servilium. in hoc negotio manifestuin est. Non enim Turonen-'
Quja deeprepi dpjiius Dej vos hactenus dilejtisse sig archiepiscopus ideo laboravit, ut Sanelio [quidam
jntellexinius. ppgt dpronum papani super orones velt. codd. et ep. 5£ Sancio] deponeretjir? qua,tenus
ecclesjaslicas persoriasspeciali amore vos dileximus, eo melior eidem Eccleslse prseficerelur, sed liujus-
etjjvmam vestrfjin ab aligno laperari sequo animo piodi qui ei per omnia famularetur. Isle etenim ju-
ferfe nou potuimjis. Eumdem jtaqne .zghim jn vobjs venis qui regejubente, et Turonensi archiepiscopa
nee frigere see tepere sestiroanles, miseriajn Aure- impingente pra?dictse Ecclesiae est intrusus; jta "est
lianensis Ecflesiae .antp pculos vegtrog ponimus sub Turonensi archiepiscopo? sicut puer sub pseda-
(epist. 67); quam fjlii alieni sua quserentes strangu- gogo, ut nec stans sedere, nec sedeps audeat sur-
lant e. deyorant. De ,qua cunr manu vesfra avulsa gere, nisi eo jubente, aut innuente, utpote qui se
esset arbor jjifructuosa, nunc inserifur pestifera, ei ad turpes usus dicitur subdidisse. Ad liltiinunij
Tnronensis enim archiepiscopus prsediclse Ecclegise cum multa jiefaria et turpissima diej verissiing
paedagogus et iucubus, in Nafale Domini, regi con- posseut, quae deficientibus le.stibus ve.ritatis pro hu-
tra iiiterd.ictpm yestrum eprpnanj jropo.nens (epist. jjaana infirmitate probari forsitaH non posscnt, liec
67, in fine), hac ar.tp 3 rege .obljjiujt, ut Joannes qui. B ad repulsionem prsedieti adolescenlis suffieit, quod
per Joannem defhnclujn episcopum fliujtis submur- persona ignominjosa est, ,et per vicinas Ecclesias
niurantibus et jnale sentientibus factus est archidia- jturpiter diffamata. Hic itaque per ljlteras regis ct
conus, ejdeni Ecelesjse prseficeretur episeopus. De capitulj mihi est oblatus suo iempore oj~dinaijdusiji
hoc eniro F.ejfFi~ancorurn non secretp, sed publice . presbyterum; postmodum consecrandus in episep-
jnihi tegtatus esf, quod pysedicfi Jpannis succubus pum. Ejus autem eLecfio nec adhuc a me est im-
fuerit. Et ijoc ita fama per Aurelianense.ro episcopa- prohala, vei approbafa, sed nec aliqu^ndp apprp-
jUi~~a et vicinag urbes publicavjt, ut a cpncanonicis "banda, nisi domni papse vej vestra me ad hpc per-
j3ujs faijipsse cujusfiam coiicubjnae FJpra a agnomen trahat obedientia. Scio enim Ecclesiae Dei non }an-
ncceperit. If.oe (C~UQ~1 dico clej~usapprpbaref, hocpo- tttro hpc esse ignominiosujn, sed ptifiro perniciosuiji.
jpulus acclani,aret, nisi metu regjs comprifljprenf.ur. Ro^o ilaque paternitatem yegtram, ut in Ijaceausg
••-.cliiisidiis T,urQ~iensig archiepispopj ter-rerenfur, vigilaiitissime honestali et auctoritati vestrae coji-
flui clericos sjijj advergantes clandeslinis ,deJalio~ij- .salalis, et Ecclesise Dei provideatis, ne in .manibus
hm eurice tradi facit [sic cpigt. 5), apf in exgjjiym ejris committatur salhs aliena, qui nunquam adhuc
pellejidos, ,a~jtbonis gujs gpoIiaiido~v Hjc enjni cum deliberavit de salute sua. Per portitorem itaqueprse-
4yos episcopafusMiabpre npn pof"gjf?Aureri{meijsei?.s(" sentjum jnjlii rescribite quid me velitis super hpc
Ecclesiam, qufvm non potest retinere per propriasa,, negotio facej'e, ut quod respousurus sum respon-
fier -suljriWgaiuynlt possjdere pergojiam, ,ut in ea deam Aurelianen.ibus cx vesfra auctoritate.Ipsi
ppgsit qupg vpJuftril h~jmjJiaj"e,quos voluerif gubli- tamen quidquid respondeam,deyestra benevolentia
jn~i3~,e, £ui npn guflicif, quod in Ecclegia, ip qua ir- pjus juslo prsesunientes vanizando [vanizandp, stc
repsjt coutr.a. canpnjpag ct apostoUcas sancliones, omn. lib.] djcunt, quod juxta petitionem Turonensjs
t-sferatur, jjjgj igi Jiccflf Ecejesiaro Dei qujbus libue- archiepiscopj eum consecrabilis, vel consecraj-i
jrit procjs prpsliluer,e_ oculos vjdentijim etiam medi- facietisd. (Juidquid autem vos faciatis, ego li-
•corjim vajiiloq~iioruni .sporunj fump, prpmissionum bej*avj animam meam. Mulli eniin Aurejianenses
£uarum njebuljg jntenebrare, ut qnse au-liuiitdeeo ad hsec quse dixi mihi darent lestimouium,
-non audiant, qjjie vjdent nori videant, et quse cer^a sigi timerent carcerem vej exsilium. Et iie me
(SUtiftaaqijan} ignpt.a sustiije-inl, Sie *ninj de se- ista .aliqua occasione confinxisse credatis, unam
~
-ipso dicere solet se ~non jpdjgere bonjs clericjs vel .cantilenaiii de mullise metrice et musice de eo com-
jcanonibus, Gup baec pmnia prseslo siut ei in jnar.- ppsitam cx p.ersona cojicuborum suorum vobis
-supic-suo.» Jfec mirujn, cui quod Ubet licet, et qupd i»isi, quam per urbes npslrag in compitis et plateis
Jieet impujje facit, ut mulfi inde scandalizati altius '^ similes illi adplescenles cantitant, quam et ipse cum
.gejnant, dicentes magis impetrare desideria sua eisilem conculiis suis ssepe canlitavit, et ab illis
apad judices jecclesiasficos, zelantes iniquilatero caijtitari audivif. Pj-seterea sciat vestra sollicitudo
4~i~unsequentes bpnitalem c. Yeritag mijiitegtis est \al, sciat vestra golertja], quia cum abbag Rurgu-
-~tneijon isfa .djcere tanquam adversus jsfog homiiies liensis [sic v. c. anlea Gurguliensis] ore palulo,
jaljquasit mjlii priyafa controversia. Sed tabescere jnanibus apertis ,cum multa securitate ad curiam
me facit zelus meus, cum videam in mess? Pei ve- jjj Natale y,enissef ad aceipiendum episcopatum,
pres et spinas Jionum senien suffoeare, nullamque siput ei ijla praedicta reginaf promiseraf; quia anj-
autpejje njijlamcradieantem nianum. Et si aliquando jijadversi suntpluj'es et pleniores saccjili numnio-
gunt qui perficiant malse arboris ruinam, non pervi- rum latere in apothecis amicorum istius quam

•.a HujusFloraememinit etiam dicta ep. 67. pserat, utindicatlvo epist. 68 "
* Rigamiam Ecclesiae vocat episi. dS5. 0 Horum eliam mentio fit inepist. 67.
« Idem locus supra episl. 12. f Solel illius nomen relicere; ppnfer locum ep.68.
4 m hanc rem ipse-Hugo litteras innitatorias scri-
S5 EPISTOL M. — EPIST. XXYII.' 86
apud abbatem, ille est admissus, iste esl ex- A . leg. postposila intentione scriptoris'"; ila ms. c.\ se-
clusus. Et cuni abbas quereretur apud regem [«/. cundum quod tunc affectus fuit, participem vos suae
adversus regem], quare sic eum delusisset, respon- amariludinis fieri voluil. Liceat cuique dicere qupd
dit: «Sustinele interira d,onec de isto faciam pro- sentit. Ego de me sentio, quod non est aliqua pjer-
ficuuin meum, postea quserite ut iste deponatur, et sona transmontana, quse pro fidelitate veslra, pro
tunc faciam voluntatem vestram. i Sumnia itaque assertione prseceplorum vcstrorum tot contumelias
' hsec pst verborum meorum, Rogo, monpo, ut huic pertulerit, tot injurias acceporit. Sed quia illa verba
electioni nunquam assensum prsebeatig, ne demum quacunque occasione animum -festrum exacerbave-
Dei publicum prostibulum et speluncam latronum rint, non est meum adversum vos intrare in judi-
faciatis. Postrpmo rogo, quia semel ab Aurelianensi- cium. Maloeniin [omni, ms. c.\ episcopatui renun-
bus deceptus sum, si <jui4 njihi de eo gcribei~eyo- tiare quam iram vestram jusle vcl injysle sustiuere.
lueritis, per talem nuntium cu,i credere possim, . Hsec satisfaclio si placuerit [placet, ms. c.] vestr~e
transmittatis. Et quia turpitudo nnn pptest nisi paternitati, placet et mese parvitati. Hancsi plaeet,
verbis suis exponj, irreligiosis verbis pro religione accipite; si plus placet, plus addite. Si desislo ve-
tamen assumptis yeniamfpostulo. Yal.ele.' sler esseservus, non desislanj veslor esse filius, et
33 EPISTOLA LXYII. 1B sicut expertus sum ante 'cpiscopatum, plijs potero
URBASO sumtno pontifwj, Jvo, minimus scmclitaih sum prodesse in Eoclesia Dei exemplo privalus quam
jf,/i~is,misericordiam et judicium. verbo prselalus. Gratissimym enim niihi e,sf nudnni
Audivi dulcedineni yesU~am in nie amaricatain, nudam Christi crucem pokare, ul in IIlo uberrimo ct
"
serenitatepr veslram adversuro me tui-batam; au- amplissimo prsedio contendam, in qup [m~i~scod., et
divi, et confurbatus esl venter meus, ef ossa mea in illo ub. et amp. prsedio esse contentum. in quo]
conlurbaia sunl (P§al. vi). Et diligenter corisului amor paupertalis eopiosos, amor diyitiarum facit
memoriam Junus c'o-/„'apiinam] meajn quid dixerim, serumnosos. Ecce jam hoc transacto septennio, vi-
quid feceilro, unde mansueludinem vestram exaspe- neam mihi eommissam pro posse rneo pxcolui,
raverim. Nec occurrit niihi, jiisi quod dixerunl qpi- stercora eliam circumposui •; friictum aulem quem
dam mihj quasdam litteras nje cpmposuisse advpj'- qusereliam, nop inveni. Detur- orgo mihi liberlas
sus Romanam disceptantes Ecclesiani. quas niiseram octavo anno ut hoc prineipjum verae [vere] octavai
legato vestro Lugdunensi archiepiscopo, pro cauga aggrediar, ut possim inihi sabbati~~are,dulcesfruetus
Senonensis electi. Sed cum liag apud nip reperiens coniemplationis carper-e, eLoolavseillius gaudia prae-
diligenter perlegisspm a? multa ibi pro Romana Ec- . libare. Quod -si vestra permissione id modo non
clesia, nihil epnlra Romanam Ecclesiam in Jijs scri- facio, necessitale lamen ijio oportpbit id fapere pro-
ptum inlellexi, nisi quis forte ad yoliijitalem scri- pter renovatas in me vetpri de causa regis iijimici-
ptorjs non accedens, et unam facipm castqrum elp- tias (episl."67 etl"il), ef prqpler parochianos meos
quiorum non attendens (sic in tit. epist. 222), dicat, "eontemptores verbi Dei, qui proni sunt solis teri~e-
"quod absil! aulhenliea scripta gibi invicem adver- nis inhiare, "luinquam aulem parati sursum cor
sari, et auctoritatem auetpritate impugnari • cum levare; qui neque propter tiraorem D,ei, ijeque pro-
multa dissona ibi legantur, nisi suo mpdp intelli- pter- rubprem lemporalis excomniunicationis, sacri-
ganlur, et ad sententiam scriptorjs accojjjpiodentur, legia quse perpetrant in Ecclesiis, volunt dinjjttere,
In his enim litteris, sicut mihi testis est conscieritia neG jusliliam Dei recognoscere. Per porlitorem'ergo
niea, et ipsarum tenor Jitterarum, nihil aliud in- prsesentjum quod vobis placet milii reseribite, et ^i
tendi, nisi quod propter erebras inveeliones ae petitioni mese acquiescilis, in vpsfra manu mereti-
murmurationes h adversus' Romanajn Ecclesiam, iiete, rie possint me pseudoepiscopic pro libilu suo
quibiis quotidie tinnjuut aures niese, per domnum fatigare. De csetero quidquid de me fial, obsecro vas
archiepiscopum Lugdunensem, cui consjlia vesUa per charitatem Clirisli, ul si Turoncnsis archiepi-
coriimitlilis sollicitudinem vestram volui esse pr~e- jr» scopus vel aliquis. Aurelianensis clericus pro ele-
' ctione
munitam, quatenus cum vicariis vegtris sip vestra pueri sui ad -vos veneril, non ei aurem prae-
decreta libraretis, ut EGclesia non grayarefur, et beatis' 1. Cujus dofes ut vobis bveviter ainpleelar,
eorumdem transgressor sua senteplia muUatus, persona est ignominiosa, et de inhonesla faroiliari-
aliis se corrigendi exenjplum prseberelui', et fama tate Turonensis archiepiseopi, et fratris ejus defjin-
vestra illibata servaretur. Hic siniplex (Ita ep. 189) cli, multorumque aliorum inhoneste viventium, per
oculus totuni defendit corpus illarum litterarum. urbes Franeiae turpissime diffamata. Quidam enini
"
Sed quia domno Lugduiiensi archiepispopo qusedam " concubii [eoncubi] sui e appellantes eum Fioram,
ibi verba adversa, secus Jadversadum durius, ms. c.\ multas ryihmicas cantilenas de eo composuerunt,
quam-veUet senuerunt, maximedp prinjatu Lugdu- quse a foedis adolescentibus, sicut nostis niiseriam
nensi, postpesita cpntemplalione scriptoris [ alias terrse illius, per urbes Francise in plaleis el poi«pi-
* Intelligit ppigf, .60 ad .flugoiieni Lugd. arpll» # Hujus epistolce meminit epist. 68.
t De his Galiorum conquestionibug e Hbrum etlam menljo fit epist, 66. Flopa autem
• • agit
v ,epjst.
-*" 87,
83etl09. tunc temppris erat fainosa coricubina, ut ^it dlcta
c De his conqueritur epist. 35, cpist". 66;
*"» D. IYONIS CARNOTEKSIS EPISCOPl 88
lis eanLilanturfquas ct ipse [aliquando] canlitave, et, A1 vide epist. 240) crudelis est. Occidii enim proximum
coram se cantitari ncn erubuit. Harum unam dpmno quanlum in se est. Polesias aulem episcopalis in
Lugdunensi m testimonium misi, quam cuidam eam aedificationem debet esse non in destructionem. Et
ca-ntitanti violenter absluli. Providendo ilaque vestrse cum secundum Aposlolum quorumdam peccata ma-
honestali et Ecclesise ulilitati, nunquam eum con- nifesla sunt prsccedentia ad judicium quorumdam
sccraripermittaLis, ne Ecclesiam Dei proslibulum et subscquanlur, Symoniaea istius intrusio, quse
publicura et speluncam latronum facialis. Sciatis licet vera sit, nonduni lamen prsecedit ad judicium,
eliam quia Turonensis arciiiepiscopus eonlra inler- quoniam isla exsecrabilis negotiatio per cubicula-
dictum (epist. 66) legati veslri in Natale Domini regi rios etpedisequos (quid. cod., pedisequas; sequipe-
coronam imposuit, el ut iste episcopus fieret, hac dam ep. 60, nis. c) facta est, manifesla rclatione ad
mercede [«/., lianc mereedem] promeruit. Et ut aures vestras perveniet, nisi plantationem quam non
gciatis puerilem fuisse clcclionem, quidam etiam de planlavit Dominus stahilire pr~eproperetis, ef elcctie-
eligentibus in Natale Innocenlium in eligendo ita nem regiis precibtts, quse "idem vaient sccundum
jocatus est :' vulgare proverbium quod minse, extorlam, veslra
Eligimus puerum, puerorum festa colentes, . auctoritale coiifirmetis. Habentur enim apud nos
**quidam negotiatores credilores illius diclsc
Non nostrum morcm, secl regis jussa sequenles. rcginaec,
EPISTOLALXYIII. qui secundmn quod nobis dixerunl, exspectant par-
HOGONI, .primm sedis Lugdunensh Ecclesim episcopo, tem pecuniarum a parenlibus Joannis promissarum.
sedh apostolicm vicario, Ivo, Dei gralia Cam&- Sed referente eadem dicla regina quodam cautelse
lensis episcopus, salulem. studio ad persolvendum differuniur, donec sccurius
Lilteras vestrse palernitalis nuper aecepi invilan- post ejus consecralionem persolvantur. Quarum la-
tes me, vel quoslibet qui vellent impugnare electio- men repetundarum aclio cilo ventilabitur, si conse-
nem Joannis Aurelianensis archidiaconia, ut in Kal. cratio aliquandiu differatur. Quid vero super cle-
Martii prsesenlise vestrse se exhiberent probaturi ca- ctione a a principibus facta dieal seplima s)~nodiis,
pilula quse ei objicere voluerint, sive de Simonia quid octava, quid cselera sanclorum Patrum, quid
[duo vet. cod., Simoniaca], sive de aliis quse valeant etiam vestra inslitula clament, non esl nieum ve-
ad ejus repulsionem, quoniara non poleslis simul stram docere prudentiam. Praeterea si inira provin-
accusator esse ac judex. Sed hoc de occultis dictum ciam secundum quod instituta niajorura coiilinent,
esse novit prudentia vestra. Manifesta autem accu- lieret prima discussio, sicut necesse foret, in loco
sationc non egere testatur beatus Ambrosius (c. 5 pG ubi non limeretur temeraria liiultiludo, non dces-
•ct c. 17, can. 2, q. 1) super Epistolam ad Corin- sent accusalores, non deessent tcstes, qui pro hu-
thios, ila dieens de eo qui noverca sua inaiiifcste jusmodi negotiis non audent ad remola Ioca prodire,
abutebatur : « Judicis, inquam, non est sine accu - nec se nec sua pro incerlo exitu incerlum periculum
•satore damnare. Cognito autem opere istius, pellen- " praecipilare. Teslis est milii verax [et, ms. c.\ VCIST
dum eum de fiaternitalis coetu ccnsuit. Oumes enim tas, et amborum charitas, quia et vera dixi, et pro
crimen 34 CJUSsciebant, in qua re neque testibus veritale et cbaritale dixi, providens, quaiituni in me
opus erat neque tergiversatione aliqua poterat tegi est, et Ecclesiae utilitati et veslrse honeslaii, ne si,
crimen. J Simile quid scrihit papa Nicolaus Carolo quod absit! aliter fecerilis quam desiderant qui vos
regi t>:.< Quse Lotharius rex vester nepos operatur, sincere diligtint, lamentabililer postea illud Jeremise
accusatione non indigenl. J Manifesta quippe in eo dicant : Obscuratum est aurum, mulalus esl color
sunt.opera carnh, qam sunl fornicalio et immundilia dplimus (Thren. IV). Sciatis autem me ea quae vobis
(Gal. v). Cum ergo qua; in piioribus lilleris scripsi, mandavi, domno quoque papse mandasse (cpist. 67),
. non tantum in imiiis civitalis, sed multarum civita- et me super Iiis responsionem ejus exspeclare.
tum notitia conspicua sint, miranlur multi, quare EPISTOLA LXIX.
n
quseranlur occulta, cum ad repulsio-iem ejus qui " Ivo humilis Ecclesiee Carnolensis tninhler, GALTnRio-
nondum positus est, sola sufficiant manifesta. Cum [al., GAUTERIO] Slirpensh Ecclesice prmposito, el
enim mulia ei desint quse in examinatione consc- pusillo gregi sibi commhso, salutem el oralionum
crandi episcopi Paulus dicit necessaria, unum deesse suffragia.
ei, nobiscum bene scilis, quod cseleris enumeratis Quanlum inteliexi ex litteris ex veslra parlc mihi
per se prae cseteris necessarium idem Aposlolus nuper oblatis, graviter fert veslra fraternitas quod
commendat dicens : Oporiet episcopnm bonum ha- Lemovicensis episcopus in synodo agens, interdixit
bere testimonium ab his qui forh sunt, ne in oppro- omnibus reguiaribus clericis et regimen parochia-
brium incidat et laqueum diaboli (I Tim. n). Iste rum et confessionem poeniteniium (epist. 215). Qui
autem famam suam hactenus neglexit, quam qui reclius quidem fecisset, si omnes sacerdotcs ad re-
negligit, secundura bealuro Augusiinum (ser. 62; gularem vitam invilasset, quam regulariter viventes
~>Conjugenda est episl. 66 et 67. intelligilur, epist. 13.
h Cap. Qum Lolliarius, caus. 2, .q. 1; exstatinler d Hac de dequa
re epist. 102; vide Grat., cap. Nullus
epistolas Nicolai primi episl. 55. cumseq.,dist. 63.
e Confer locum epist. (36, ^rtasse Bertrada sub-
S9 EPISTOL.E. — EPIST. LXXI. 90
a Dominicarum bviuro custodia penitus reroovisset; A gustactardua, inter cruentatior.es etiam spinaruin,
quibus tanto plus displicet aliena malitia, quanto inter incerla itinera nebularum, debemus perdila
longius discesserunt a sua. Hsec tamen prohibitio quserere, dispersa coliigere, quantum in nobis est
licet aliquo forsitan livore canoniei ordinis facta sordidata mundare , moniti et instructi exemplo
esse videatur, qtianto salubrior, tanlo fraternitati summi palrisfamilias, qui relictis nonaginta novem
vestrae debet esse acceptior. Yos enim eo per viam ovibus in monlibus, cenlensiniam quse perierat,
Dei expeditius inceditis [eo enim expeditius per ipse qusesivit (Luc. xx;JIatth. xvm), suo sanguine
viam Dei incedelis, ms. c.\, si alienorum criminum redemit, et ad ovile a quo aberraverat reportavit.
"
deprimentes fasciculos cum quotidianis vestrorum Ne ergo nobis tanquam pasloribus sua quserenlibus
cxcessuum lapsibus non porlelis. Hoc vero interim a summo Pastore cum nostra confusione exprobre-
ad inquisita respondeo, quia clerici regulares ab - tur : Quod perierat non qumshth, quod confractum
~hoc officionec
penitus sunt removendi, nec [in uno eral, non consolidastis (Ezech. xxxiv); nullus nos
addii. ad hoc ofiiciuni] indiscrele admovendi. Nam privatus amor, nullius quamlibet excellentis personse
si penitus removenlur, canonico ordini indigna fit favor, nulla spes commodorum, nullus timor in-
injuria, cui tanlo securius esl credenda correctio commodorum ab officii nostri inientione dimoveat,
[al., correptio] vitse aliense, quanto majoreia dili- quominus errantes ad viam revocemus, et animas
geritiam adhibuit vitse suoe corrigendte. Si vero in- propria fragilitate vel diabolica illusione deceplas,
discrete regularibus clerieis hoc onus imponitur, in defaucelupi invisibilis eripere studeaaius". Quod
quibusdam ecclesiaslica disciplina frangitur, el ipsi ideo suggero dileclioni veslrae, quia tam ex verbis
fratres qui in clauslris tanquam in castris contra Turonensium monachorum, quam ex lilteris domi-
tentaliones forfiter staliant et vincebant, cum soliad nae Adeleidis [al. domnse Adelse] venerabilis co-
"
pugnam prodeunt, in tentationibus facile superan- mitissse audivi turpissimam famam de monasterio
tur. Unde ait beatus Hieronymus : « Remotio viri Sanctse Farae, quod jam nonlocus sanctirnonialiiiHi,
eastitatis arma eollocat [al., colligas]rconslruit in sed mulierum d~emoiiialium prostibulum dicendum
melioribus caslra pudoris. J Si qui ergo sunt in est, corpora sua ad turpes usus omni generi IIOHM-
collegio vestro viri prudentes et maturi, etigne ten- num prosliluenlium. Qusequidem si corrigi nol-
tationum examinati, quibus hoe onus imponi velitis, lent, et sibi tantum mortem facerent, tolerari f»r-
ebs deducite ante prsesentiam episcopi, ut ab eo cu- sitan possent. Sed quia muilarum factse sunt la-
ras [curara ms. c.\ animarum suscipiant, sine cujus queus animarum, suggero et consulo vigilanlise
arbitrio, si memiuistis, secundum canonieas san- p vestrae, ul aul praedictas mulieres in loco suo et
ctiones, nec eriminales poenitentias quilibet presby- in suo ordine corrigatis, aut si id iieri non polest,
terpotest [al., presbyteri possunt; ita ms. c.\ in- religiosis monachis locum illum cum suis pos-
jungere, nec, peracta poenilenlia, poenilentes sacris sessionibus committere studeatis; accepta tamen
-altaribus reconciliare. Sic enim facientes, et epi- " ab eis cautione ut prsediclas mulieres sub arcta
scopali reverentise quod suum est deferetis, et cano- disciplina coerceant, et eisdem necessaria de re-
nicse institutionis nulla dispendia facietis. Qui ideo bus monasterii, quandiu vixerint, provideant. Hoc
canonici appellati estis, quod canonicas regulas vos enim modo mulliplicem fructum de bono principio
velle observare cseteris arclius devovistis. Quod vero facietis, quia etincontinentesillas mulieres adpropo-
voluislis, ut Lemovicensi episcopo aliqua super hoc silum continentise redueetis, et possessiones mona-
negotio scriberem, interim ea de causa distuli, quia steriinecessitatibussanctorum a fidelibusdcputatas,
i!le domnus ignotus est milii, ct opportunum tem- in suum slatum reformabitis, et detestabilemfamani
pus exspecto, ut de his et similibus quod ratio et religiosa monasteria malo odore conlristanlem com-
auctoritas dictaverit, inter nos viva voce dissera- pescelis et incestuosorum animas ex earum contu-
mus. .Vale. . bernio pereuntes, ab seterno interitu liberabitis.
EPISTOLA LXX. jj Quse vobis scribo, ex visceribus profero charilatis,
Ivo, humilh Ecclesim Carnotensh servus, "GALTERIO . idem mihi a vobis fieri desiderans, si me desidem
Meldensi [al., GAGTERIO Meidensium\ ephcopo, in simili periculo audieritis; in via Dei namque am-
sancla sapere et sancla facere. bulantes mutuas exhortalionum manus nobis invi-
Quoniam zelus domus Dei tepere non debet in cem porrigere debemus, ut in perventione pariter
cordibus noslris, ejusdem domus gg decorem dili- [cjuid. cod. ut in fine pariter] de manipulis (Psal.
gere, etpro eadem domo murura nos oportet oppo- cxxv) seternoium fructuum gaudeamus. Valele.
nere, ut impelus, quos super eam facit antiquus EPISTOLALXXI.
hostis, aut praecavendo propulsemus, aut si j'am in GUILLELMO [al. WILLELMO a], glorioso regi Anglorum,
cani per aliquam partem irrupit, cooperante Dei Ivo humilis Ecclesim minisler, salutem et servilium.
gralia, collectis iri unum animiviribus,excludamus. In litleris a sublimitate vestra mihi directis nuper
~Et quamvis difficiliorsit labor ruinosa reficere quam [nuper ad me direclis], mansueti, et prudentis ho-
inlegra in suo statu cuslodire, nos tanien per an- minis ingenium nolavi, cum placeret [al.-, placuerit]

a Hic sec. fuil et nequissimus, ut ait Matth. Paris. .: . -


<M D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI , n
dij. nllati vestrse prius a mea parvitate rationem quae-,A EPISTOLA LXXIJ-".
rere quam de me aliquid inconsulte judicare, secun- Ivo humilh GamotenshJScclesips iji.mster, G. abbali
>dum illud viri sapientis: Ne judices antequamcongno- monasterii Sancti Guandregesili [al., Wandregisili,
scas (Eccl. -).Qusesivitenimabhumililateniea_vestra al., Guandregesili], salutem in Domino,
excellentia,quarationeexsolverim {absolverim. ms. Consuluit parvitalem meam dilectio vestra ulrnm
c] NivardumdeSeptolio afiduciisetsacramenLisqui- tabulse altarium aliquando cpnsecratse, cum trans-
bussevestrse magniludini ohligaverat, cumChristiani latae fuerint, et guper noyaro struem lapidum pp-
ergaChristianos fiduciassacramenta quse sibiinvicem sitse, denuo sint eonsecraijdse. Qupd nobis ex auclo-
prajbenl, observare debeaut. Quod quidem ita con- ritate ~et ratione faciendum videtur, cum canon di-
-cedimus, silegilima vel non iliicita fueriiit [facta, cat:- Altarp si jjiotunj fuprit, epplesia dppuo con-
ms. c] sacramenta. PrsediPtus autem Nivaj*duste* secj-etur. » Qnod 36 gi ecclesis propter jnotionpm
status est roihi fidueias et saGramenta quse sublinii- , deuno pst co.nsecranda, quantp magis ipsunj ajiai~e
tati vestrse fecerat, prioribus saGramenlis fuisse qjipd nipfuro est ? Prseterea cum gigua gimllitudinem
contraria quse fecerat naluvalibus et legitirois do- Jiabeant earum j'erum quaruni gigna sunt," sicut
minis suis, de quorum manibus [jpluresv. c, maiui, fides, quse caput et fundamenlum egt gacrse religlo-
ita ms. c] susceperat hsereditaria sua beneficia, nec 3 nis, immobjlis «Jebetmanere [a/, perro&nere] in pre-
posleriora se posse observare, nisi priova [prima dejjte, sic visibile ajtare, quod figuram gcrit fidei
ms, c.\, vellet violare. Cui ratione fultus et auctori- debet pianerp jmnioliile. Et giput a fundamento fidei,
, tate consilium dedi, ut accepta de posterioribus poa- si quis motus fuerit per manus iroposiljpjjem cor-
nitentia, justa injuslis,legitimanon legitimis,priora pori Chvisti, quod est Eeclpsia, "?enojjpiliandpsest,
posterioribus sacramenta prseponeret. Quod cum si_cjnenga ajtarig fidei fypum gerens, si nipta fuerit,
mullis rationibus et auctoritatibus confirmari possit iferuro sacrjs mysleriis imbuend.a est, Nec galig gi-
da mullis pauca subnectere curavj. Jlabemus enim milis ratio egt quam quidam fralres -ypbis pbjiciujit,
in Toletano concilio ix, capitulo 1 (can. Duo mala,e_ quod altaria porlatilia \ai. poriajiijia] licefcde loco
seq. dist. 13) : < Duo mala iicet omnino cautissime ad locum moveantur, npji fajnen denuo ponsecrjji-
sint praecavenda, tamen sj necessltas ex iiis unum itur. IJaeccnjm allaria non alifer cojiseeraijjHS, nisi
-temperare epmpulerit, iioc debemus resolvere quod yel in falibus ligneis, vpl ajjquo pompefenti substta-
minori nexu noscitur obligari. J Unde [al. inde] Jorio eompacfa et firmjler siijt afti~.a, Unde licetde
Augustinus De bono conjugali (c. & et 20,jcaus. 22, Jopoad locum .porjentur \at. pbjnportentur], non
q. i): <rSiad peccatum admittondum adhibetur fides tamen de Jpco iij qijo coijsecraf a snnf moventur, A
. mirum csl si fides appellat.ur. Yerumtanaen -qua- quo gj eyulsa fuerint, sicu|;cse|tera altariadenuo sunt

lig.canque sit," si contra ipsam sit [al. fit. nts. e.] ponspcranda, Hsec de propogi/a ,qusestione breviter
- pejus sit, nisi cum propterea deseritur, ut ud yobis regcripsi, eadem {eis.dpm. pis. c,] ratippjbus
fldom veram legitimamqup redeatur. i Idem pt auctoritptibus prplixius ogtensurus, si opportu-
Tliarasius patriarcha (cap. 18, caus. 22, q. i) ; jium essel. Sed hsec prmJenlii» vegtrse gufiicerp sum
i Herodes observavit illicitum sacramentum , ^t . aybitralus, Yale.
periit. Petrus vero negavit cum juramentp, et EPISTOLA LXXIII.
conversus flevit, et salvalus est. » Item Hieronymus Ivo, humilh Carnolgnsis Ecclesim piinhter, BERNARDO,
snper Jeremiam lifci (Comment., c. i et c. 2, Majorh Monqsierij qbbaii, pwpierefi eug$ servi
«aus. 22, q. 2) -: t Animadvertendum quod jusjaran- boni,
dum hos habeat cbmites, veritatem, judicium atque Yerjjum quod erat iij orp mujforum auditui jiaeo
jusiitiam. Si ista defuerint, nequaquam erit jura- non inlujit gaudium, quo animadyerli-^enerale di-
-mentum, sed perjurium. » Hinc Honorius papa spendium roonasticse religionis, et speciale incom-
quosdam transpadanos episcopos vehemeuter redar- modum vestrse perturbationis. Relatum enjm e_t
guit, qui suadebant Pelro, viro glorioso, ut sacra- j. mihi quosdam e frafjijjug adversus fraternitatem
meuta quae prsebuerat Aconio rcgi patri regis Adu- yestram jnsurj-exisse, qui jiieerent curajn vohis
lubaldi frangeret, et Ariobaldo [sie vett. codd. antea conjmigsam non legijijnum haiiuisse prjnpipiupi, liis
Arlobaldo] consentirel. Ipsum vero gloriosum Pe- de causis, quod ab eo qui dicebcttur excomnjunica-
Irum accurate commendat, quia pravis sacerdoluiu tus esse, benedjelionem acceperitjs, *t subjecljonem
pevsuasionibus non acquieyil, sed sacramenta quse dpbitam metrppolitanse sedi anfe benedjctionejn pro-
Aeonio fecerat firmiter obseryavit. His et aliis hu- - miserilis, HaJjpnt fovtasse [et., forsitap; ita tns. c.J
jusmodi cognosci polest sacramenta legitima vel li- frafres isli zelum Dei, sed non secupdam scientiam
cita firmiter obseryanda; illicila vero aut esse vi- (Rom. x), pujantes quod proinotionpni abbatis fa-
tanda, aut si facta sunt, cum poenitenlia dissol- ciat episeopaiis benedictio, el non potius -frairum
venda. Aliud consilium si parochiano meo milii . communis ejepfio [abbalis projnotio an fit potius
commisso dedissem, oyem errantem non revocas- benediclione .epispopali quam fratrum eleetione],
- sem, ovi niorbidse curam quam debuerajn non im- cum {amen ipsanj benedietjpuera jconfprat Dominus
pendissem. Valete. non secundum merilum dantis, sed secundum fidem
a Huj'us epistolse meminit epist. 80.
95 EPIST0LJ5. — EPIST. LXXIII. u
' et
piu-itatem, beneflietionem accipientis. Unde beatus A a Doniino pfsemium «ternse salutis acquiritur. Qdd
Augustinus in libro Qusestionum Yeteris Testa- ergo est disceptandum dtf benedictione abhalis, a
menti : c Dictum est a Demino in Numeris ad quocunque episcopp eam fueril consecutus, in qua
Aaron : Vos ponite nomen meum super fiiios Israel, nec iit manus imposjlio, nec consecratio (idem
ego Deus benedicam eos (Nutn. vi), ut gratiarii tra- sup. epist. 88) sed simplex oratio, in jqua accepia
dilie per ministerium ordinati transfundat liomini- vei non accepta'salus subditorum, nec niinui..
Iius, nec voluntas saeerdotis [unus v. c, dantis ob.] tur nee augetur. Novit. enim fralernitas ve-
-obesse possit aut prodesse, sed meritum benedictib- stra quam multi servi Dei in iEgypto et Paiaeslina,
nem poscentis. J Unde idem Auguslinus in libro -cselerisqfie provineiis monasleriorum palres cxsti-
-lertio De unieo baplismo : « Aliud est non Imbere terunt,-qui neGtamen liujusmodi benedictionem ab
aUquid, aliud non jure habere vel illicUe usurpare. humanoore acceperunt, quibus suliditiniliilominus
Non ideo itaque non sunt saeramenta Christi et -omnem obedientiam exhibuerunt, -nec de salute sua
Ecelesiae, quia eis illieile utuulur rion soli hseretici, propter hoc timuerunt. De cseterxi, quod calumnian-
«sed etiam omnes iniqui ct impii; sed Uli corrigendi lur non reete vos fecisse, quod anle benedietio-
sunt aut puniendi, illa vero agiioseenda et vejieranda nem « promisislis obedientiam sedi melvopolitanse.
sunla. > iLemidem ia libro contra Parmeniani episto-' B vana vei nulla calumnia est. $uomodo enim eon-
lam: s Sicutredeuntinon redditur,quodet foris habe- hexa sibi adinvicem poterunl esse membra corporis
bat,sicvenientinonrepelendumestquodforisaccepe- €hristi_nisi dispeiisatorescanonicarumvel mona&ti«
rat; » Unde consequenter intelligitur pervevsitatem carum "eongfegalionum eam obedientiam exliibeant
iiominum esse corrigendam ; sanclitatemautem sa- prselatissuis,-quam (quamvhms.c aWqualem) sibi
crameiuorum in nullo perverso esse ~\iolandain. -exbiberi volunt asubditis suis? Praeterea quse cuipa est,
-Constat enim eam in' peryersis liorolnibus et seele- " si e-xigitur quod debeluret quoddebetur exhibetur.
ratiSj sive in eis qui inlus sunt, sive in eis qui foris, TJnde Angust. ad -Simplieiaiium libro piimo :« Quis
irapoliutam et [atque ms. c\ inviolabilem penna- nonvidealiriiquilatisneminem arguiposse, quiquod
nere, sed in bonis ad praemium, in malis vero ad sibi detielur exegevit, nee eumcertc qui quod eidebe-
Judiciuin. TJnde etiam Anasiasius papa, sacramerita t~irdonm~enoIuerit?floe autem*non>essoi)ieorum qui
quae Acalius condemnatiis celebraverat, rata esse deJ~itoressiint,sedinejus cui debeluv arbilrio.»Debi-
eonllrmat, ita scribens Auastasio imperatori i « Se- tores"autem esse qui addignilates promovenlur eccle-
cunduBi Ecelesiae catliolicaeeonsuetudinem slnceris- •siasticas, promittendse obedientise lestatur concilium
simumsereuitatistusepectusagnoseal, quod nulium ~@~JToleianuni "undecimum, capitulo-2 : « Unus-
de
" his vel quos Acatius baptizavit, vel quos sacer- " '-quisque quiad gradus eeelesiastieos accessurus-est,
dotes vel levitas secundum canones ordinavit, «Ua non ante honoris consecrationem accipiat, quam
ex nbmine Acatii portio Isesionis attingat, quo for- placiti sui innodatione proraittat, ul fidem catholi-
sitanper iniquum tradita sacramenta, miifus firma cani sinceri cordis devoiione custodiens, juste etpie
esse^yideanlur. J Et infra: s Ideo ergo el hic, cu- viyere debeat, et in nullis operibus suis canonicis
jus nomeii dicmius esse reticendum, male bopa mi- «regulis contradicaf, atque ut deliitum per omnia ho-
nistrando sibi tantqm nocuit. Nam inyiolabile sa- norem atque obsequii reverentiam prsemineriti gibi
eramentum quodpereum datum estaliis, virtuterii unicuique dependat. »Ipse enim summus pontifex 3,
suae perfectioriisobtinuit1'. J Ilem AugustinuseonUa antequam conseeralionis gratiam consequatuv, con-
£criptaPetiliani : t Ut silquisque verus sacerdos , sueludines Romanae Eeclesise et decrela prsedeces-
.oportet ul non solum sacramento [«/. solo], sed sorum suorum se inviolahiliter servalurum profite-
Justitia qubque induatur, sicutscriptum est: Sacer- tur. Sfc reliqui ponlifices antc eonsecrationem exa-
" e
dotes tui indttanlur justiliam (Psal. cxxxi). Qui au- minantur, omnem veterum morum honestatem et
tem solo saeramento sacerdos esl, sieut fuit ponli- •dcbitam obedienliam se exhibituros suis ordinato-
fex Caiphas, persecutor unius et yerissimi sacerdo- TJ ] ribus poliicentur. Cum enim humiliias sola, quae
-comesest obedienti», digna sit exaltari, sicut su-
tis, quamvis ipse non sit verax, quod. dat tamen
"verum est, si non det suum, sed Dei. > Sacerdotii perbia dejiei, nbn peccat abbas sl profiletuf ore,
"
auteni ordinem, sicut dipit idejn Augustinus in libro -quod semper debet in eorde habere, el, cum oppor •
De liono conjugaii, qui semel accpperint, nojj pri- tunum fuerit, exhiberc in opere. Non ergo hujiis
modi perturbatores et perturbati otiose et curiose
"vantur, licet aliqui pro aliquibus culpis ab officio
removeantur. Ad ultimum, diyina sacramenta talia agentes, tion intetligenies qum loquuniur, neque de
~sunt quibus affirmant (JTIIM. i), inutilibus scrutiniis suis,
unicuique, quali corde accesserit, gicut dicit
"et vanis susurriis (sic veti. codd.J fraternitatem ve-
"Augustinug in, Dialogo contva Petiljanum. Et hsec
- qui'dem diota sunt de "sacvamentis ecclesiasticis , stram a SabbatcTcordis expellant, vel a suscepta
sine quibus Chrisliana conversatio non dicitur, nec obedientia vos quanlalibet tempeslale removeant, et

_ e Sacranienta in bonis et malis aeque valent, 4erii scribit epist. 60, et 66, supr.
d Idem scribit epist 60 ex libr^ cui titulijs Diurni.
epist. 236, in fine. e Morum deest in jns. c.
i Hbc latius referlurjn c. 8, disl. 19.
c Aliud esse in electo episcopo erga suumprihia-
9S D. 1Y0N1S CARNOTENSIS EPISCOPI 86
cadat super vos illa Iiostilis irrisio : Hic homo cw- j !_itaque tibi respondeo, consulens ut non transgre-
pil mdificare, et non potuit consumtnare (Luc xiv). diaris terminos antiquos, tevminos quos posuevunt
Novit enim vestra diligentia quia ad hoc potissi- patres tui. Aliter [Quid si taliter] namque innocen-
mum antiquus hostis invigilat, ut quieiem servo- tiam defendere, est innocentiam perdere * mono-
rum Dei interrumpat, et cum inlerrupeiit, vasa sibi macbiam enim et fervi calidi examinationem uec
ablala restituat, etrestituta anliquis el novis sordir consuetudo ecclesiaslica in discutiendis causis ec-
bus vehenientius inficiat. Mulliformes igitur ejus in- clesiastieis vecipit, neccanonicaauctovilas insfituit.
sidias calliditate serpentis advertite, et murmurato- Unde Nicolaus in causa regis Lotharii et Theber-
rum molestias<iolumbina simplicitate supportate, et gaec de falsis criminibus impelitse: i Monoma-
taroen, quanlum in vobis est, justam eis murmu- chiam in legem non assumimus, quam praeeeptam
randi eausam auferte, ne, sicul aiunt, res raonasle- .esse non reperimus; cum hsec elhujusmodi seclan-
rii vestra incuria dilabantur, et solila fratrum sub- tes, "Deum solummpdo' tentare videanlur. > Dicit
sidia minuantur. Quod si forte per aliquamcorporis autem [enim ms.] Auguslinus in libro Quaestionum
imbeciUitatem [solus v. c Fab. ineommodilatem.] super Genesim : « Quando habet homo quod faciat,
vel supernse contemplationis sludium ad hoc minus aon debet tentare Deum suum. J Inde etiam ita
sufficitis, sunt vobiscum viri prudentes, vobiscum J3 scripsit Alexander II papa Ramuldo [«/. Rimaldo,
uno spiritu gradientes, quibus poteslis partem veslri vel Raymaldo; referlurca, super caus. 2, dist. il\
oneris imponere; vos autem liberius et ideo uberius Cuniano episcopo : « Super causa Gislandi-presby-
dulcedinem superuae contemplalionis gustare, et in teri tui de morte episcopi sui praedecessoris tui in-
tempore verlii annonam conservis ministrare Non famali inmediumconsuluimus.Itaquecircum aslan-
liomini ignoranti \al. hsec ig., ita ins. c] scribo, tium omnium fralrum assensu unanimi tuse dile-
sed admonitam volo esse charitatem vestram, ne clioni rcscribimus, prsefalum Gislandum [presbyium
tempestas apud vos orta offendiculum liat \al. fa- ms. c\ ante te prsesentandum, ubi, si certi accusato-
ciat] infirmisaut scandalum, qui occasionem quae- res defuerint, tunc diclante justilia, sine omnicon-
rentes incurrunt illud problema Salomonis : qui ti- troversia presbyter qusecunque ob hoc injusle ami-
met ventum, nanquam seininal: et qui considerat nu- sit, ac sacerdotium et infegra accipiat beneficia,
bes, nunquam melit (Eccles. xi). Auferle igilur purgationem tamen antea [ul. ante te] duobus sibi
.omnibus infirmis vel invidis occasionem sanclum sacerdolibus junclis, ubi accusalor cessaverit euna-
propositum blaspheniandi, vel arclam vitse viana non dem ex se prsebere tuo commillimus arbilrio. Vul-
.aggrediendi, ne increpando dicalur vobis per pro- garem a denique Iegem ac nulla canonica sanctione
phetam a Domino: Quod perierat non qumshth, fullam [a nulla canonica sanclione fultam legem ms.
<juod infirmum fuerat [al. eral]\non consotidasth, c\, fervenlis scilicet sive fvigidse aquse ignitique
quod confractum non colligasiis (Exech. xxxiv). Quod fevvi CQiilaclum,aulcujuslibet populavis inventionis,
averlat a sanctitate veslra, qui aniniam suam pro (quia fabricante liaec sunt omnino ficta invidia) nec
nobis posuit, et ut pro fratribus animas noslras po- ipsum exhibere, nec aliquomodo te volumus postu-
neremus verbo monuit, et exemplo declaravit. Yale. Jave, imo apostolica auctoritate prohibemus firmis-
EPISTOLA LXXIV. si;ne[a/. severissime]. slnde eliamStephanusY [al.
- Ivo , Dei
gratia , Carnolensh Ecclesim minhter, Sylvesler, 2 ms. c.\ papa dicil Lamberlo [Luitberto,
H~LDEBERTO Cenomanensi ephcopo, in iribuialione iiis. c.\ cpiscopo Magontino E: f Ferri candenlis vel
tblerantiam, in toleranlia perseverantiam. , aquse ferventis examinalione confessionem cxlorqueri
. Quanlum ex tenore litterarum tuarum » perpendi, a quolibet, sacrimon censuerunt canones, et.quod .
ad suggeslionem aemulorum luorum de proditione sanctorum Palrum documenlosancilum nori esl, su-
Cennmanicae urbis nuper facfa insimularete molitur perstitiosa adinventionenon estpraesumendum. Spon-
regis Anglorum metuenda severitas, nulla adversum tauea enim confessione vel testium approbatione pu-
le legitima accusatione prolata, sed pravnrum de- D blicala delicta, habito prse oculis Dei timore, com-
latione conjecturarum divinationibus palliata, et missa suntregimini judicare: occulla veroet ineognila
cum paratus sis ad perliciendampurgationem legi- illiussunt judicio reiinquenda, qui solus novitcorda
timam, non aliter vult te hujus proditionis immu- filiorumhominum. i 38PIuralibiperscripsissemsu-
nem credere, nisi ignili ferri examinatione demon-- per his, si licuisset. Tuitaque his et aliis auctoritati-
stres innocentiam tuam. Consulis itaque humiliia- bus Pafrum undique munitus viriliter age, et nede^e
lem meam ulruni libi bene conseius pro conser- aliis praebeas exemplum futuris et prsesentibus rib-
vanda integritate famse tuse, et recuperaiida regis citurum. Si enim aliquid contra juslitiam pateris,
gralia debeas voluntaii ejus acquiescere, an quseli- de tribulatione purgaberis, et pr.obaberis, deque
bel adversa nati, ut non recedas ab ordine : breviter probatione misericordiam consequeris. Yale,

a Exstat hujus Hildeberti epist. 19 qua conqueri- berqmrefertur a Grat. in cap. MonomueMam,caus.-2,
tur de saevitia regis Anglorum. q. d5.
h Confer epist. 205. In c.Mennam. caus.,2, q.i etGveg. lib. n_ ep. 8.
c Infra Tewergee, ep. 205 al. Tecbergce^A Tie- e Cap. Consuluisii. cau. 2, C, u, 4,
97 EPISTOLJL '- EPIST. LXXVII. . 98
EPISTOLA LXXV. - j Lmanus imponenda esl, si id ad prsesens ad plenuia
Ivo, Dei gratia'Carnotensh ephcopus, Joanni eadem deprchendere non valetis, differendum mihi hoc ne-
gratia Aurelianensium episcopo, salutem °. golium usque ad fuluram synodum videtur, ut lunc
Quod licenliam postulavi a domno papa Putuar evidenlius discutianluv et eligenlium sludia et ele-
-Gensem dominam [Adeliciam epist. 76] el mililes 'Ctorum merita. De csetero AdT.ciam (epist. 75) Pu-
ejus excommunicandi, magna et manifesla mecom- teacensem dominam et Hugonem fiiiuro ejus (epist.
pulit necessilas pro interminatis injuriis Carnotensi 111 et 112) cuin cseleris adjutoiibus suis propler
Ecclesise ab eis frequenter illatis, et ab Aurelianensi tyrannidem quam in nos exercent, ex aucloritale
Ecclesia nondum emendalis. Ad quod eliani nunc .apostolica a nobis excommunicatos precando insi-
Jabovare videntur qui pro vobis scripserunt, ad libi- slimus, ct insistendo precamur, ut vos quoque ex-
tum suum interpretanteslitteras domni papae, sen- communicetis, aulroale invasa nobis reslitui facia-
suni suum non aplanles ejus voluntati, sed insidias ' tis. Sic enim antiquilus csi jnstitutum, et nuper in
facientes grammalicae positioni, tanquam et ipsi Avernensi \in solo v. c. Pul. Nivernensi] conciliq
qui litteras apostolicas scripserunt, non fuerinl omniuni episcoporura qui aderant, consensu con-
grammatici. Quando enim dixit, ut confirmaretis firniatuin, ut ab uno episcopo quemlibel pro in-
sentenliam nostiam canonice dictalam in prsedictam 3 juriis ecclesiaslicis excommunicatum, vicini quoque
domnam, jam dixerat esse parochianam veslram, et cpiscopi excommunicent (infra epist. 111 et 120).
tanien dedif £arnolensi Ecclesise licenliam excom- Quod si causatur injusle se excommunicatam, ve-
municandi eam pro suis injuriis. Caiionicuin [al. ca- niat ad Ecclesiam cui calumniam facit, e( a qua
nonice, iiu ms. c.\ ilaque est eam excommunicare nuliam injuriam pertulit; audiet Deo juvante \cod.
admonilam, el scepe vocatam, et non resipiscentem Put. Deo annuenle] jiistam se accepisse sententiam.
Satanse tradere, cuni illa potestas hoc concesserit, Apostolica aulem auctorilate a nobis eam esse ex-
cujusestde omnijersona et de omni Ecclesiaju- communicatam, exemplar apostolicarum Jitlerarum
dicare (episl. 78). Rogo itaque et moneo ul implea- quod vobis transmisi, declarabit. Valete.
tis prseceptum quod aecepistis, quia et ego ad prse- EPISTOLA LXXVH.
sens non privabor apostolico muuere quod accepi. Ivo, Dei gratia [humilis Ecclesim Camotensis mini-
Quod autem offertis mihi eam ad justitiam in capi- sler, HOGO.NI Belvacensis Ecclesim decano, et
lulo Aurelianensi, vos ipse [unus cod. ipsi] scitis cmleris fratribus ejusdem Ecclesim, salulem in
non esse canonicum: quia honor quem conlra ca- Domino.
nones invadit, Carnotensis Ecclesise est, in qua molendino quod Ecclesise veslrse [nostra?, sns,
" De
ohluiici omnem justitiam, et adhuc offero. Sed ipsa c.\ ab episcopo ejusdem molendini constructore est
omniuo refugit, quia injuslam se novit habere ca- donatum et non lantum tricenaria ususcapione
lumniam.Debet autem nosse vestra fralernilas quod [«/.-usucaplione, in nonnullh vox usus deesl\ quiete
[al. quia], (epist. 184; Grat. can. 3, q. 6) quaeque possessum, sed etiam vestrorum privilegiorum au-
negotia in locis inquibus ovla sunl, primum sunt ctoritate firmatum; nunc vero impedimentis pon-
discutienda. Yalete. liumet tinclorumsordiliusimpedilum, molendi anii-
EPISTOLA LXXYI. sit officium, juslam el omni ratione subnixam caa-
DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium archiephcopo, sam habere videmini, et maxime adversus episco-
Ivo, humilis sacerdos, salulem et debitam reveren- puiri, qui non solum debet suis lemporibus illicita
tiam. non palrare, sed eliam ab anlecessoribus suis illicite
, Quoniam [unus v. c quando] ex antiqua insti- palrata corrigere. Sic enim scribit papa Gelasius
tulione provincialem syuodum celebrare vestra sol- Cresconio et Mesaliae [Massalae, uis. c.\ episcopis
licitudo disposuit, in qua ad correclioneni pravorum {cap.DecessoriHn.caus. 25, q. 2): t Decessorumstatuta
promulgauda sunt inslituta apostolica et canonica, sicut legitima etjusta successorem convenit custo-
'
parvitatem meam quaro invitatis, licet minus uti- r. direita debetetiammalefacta corrigere. J Ideo nunc
-lero, subtraliere nec volo nec debeo, si tamen divina est sufficiens ralio quod dicit episcopus, praecepto
. misevalio Ubevtatem mihi conservavcrit et sospita- .suo nullum impedimenlum illatum fuisse molendi-
tem. Per quamcunque autem viam eadem divina no, quominus officiumsuura faceret, uisi ipse eos
miseralio veuire me coneesserit, ante aliquot dies qui impediunt pro poleslale sui officii removeat ab
praemando vobis ut in loco competenli quam secu- impedimento. Sicut enim scribil Joannes YHI papa
liorem conductum poteritis mihi transmittalis. De Ludovico imperatori (epist. 100):« Facientis culpam
elecliorie autem Nivernensium, in qua se studia par- habet, qui quod polest corrigere, negligil emen-
-.tium [al. vota partium] diviserunt, ex institutione dare. J Quod si episcopus hoc a sua potestale re-
Patrum instructam credo esse prudentiam vestram moveve conaluv, legat sententiam [al. lcgatur sen-
ut illum modis omnibus -praeferatis, qui majoribus tenlia] deconcilio Gelasii papae.Dicit cnim [cap.P/a-
sludiis juvatur et meritis h. Sed quia nemini cito cuil, caus. 16. q. 5):«Placuit liuic sanclse acmagnse-
a In aliquot vett. codd, caput sequens praefigitur : h Nicsen. conc. c. 6, et Antioch.c. 19; Leo papa
Quod sedis apostolicae licentia alterius parochia epist. 82; vide Grat. disL. 61 el 65.
num exeommunicare liceat, confer eum iineepist. 60.
99 b. IVONIS CARNOTENSIS EPISOOPI ifiO
que synodd, ut res vel pvivilegia quse Dei Ecclesiis A nerii quondam BonaevaUis[ai. Ronsevalensis, ita
ex longa consuetudine perlinent, sivP a divse recof- ms. c\ moiiauhi.' Quorum relatione audita valde do-
daiibnis impevatovibus, sive ab aliis Dei culloribus luimus, procul dubiP scientes, quia Satanas expelivit
in scriplis donaLa, et ab eis per annos triginta pos- vos, et limentes ne ista occasione vos invicem
sessa sunt, nequaquam removeanlur » a poteslate mordcatis et comedatis, et invicem consumatis [unus
praesulum eorum qusecunque ssecularis persbna per cod. consumamini]; Yocato iiaque ad nos abbate
potestatem eis subtrahat, aut per argumenta qriselH Bonaevallis [Bonaevallensis, ms. c.\ monasterii, et
bet \al. hrgumenturo ^nodlibef] ahferat; sed sint omnia cbnvbcatis quibusdam de melioribus Ecclesiae no-
in potestale ac jussu praesulis Ecclesiae, qusecunque stfsfefratribus diligeiiter investigavimus, ulrum prae-
intra trigihta annovum Spatium ab EfcclesiispoSsessa dictuS frater, vel in clericali ordine, velin monastico
gg> fuisse noscuntuf. Quisquis igituv [evgo clerico- aliqtia notabilis apparuisset infamia. Bonum ergo ei
runi, vel] ssecularium contra praesentem definitio- [ejus, IHS.c.\ festimonium in omni aetate et ordine
nem egerit, tanquam sacrilegus judicetur : et dofiee Comperimus. Hoc solum abbas et monachi objece-
se correxerit, et Ecclesise propria privilegia, seu res runt quod siue licenlia fratrum a monasterio disces-
restituerit, anathema sit. » Item de eodem papa Ni- seiif. Sed hujus diseessionis' causam et per nos
COlausAdoni Yiennensi archiepiscopo : l~ «De rebuS B scienleS, et per alios subtilius inquirentes, cogno-
quse semel Deo contribulse atque dedicalae sunt, Pt vimus, quia eo lemporequo discessit, magna iu eo
postea Suli occasionP concessionis principum a qui- monaslerio perturbatio fuit, quam etiam abbas
busdam invaduntur atque diripiunlur, sancimus ut ejusdem loci ferre non valenS, ad majus monaste-
prius consulto priucipe [consulatis principem] ad rium, in quO ad conversionem venerat, necessitafe
fesecandam tainpvaesumplivam faciionPm, et cogno- compulsus rediil. Caus&ni auteni prbpter quarfi ab-
sCeHdum utrum illius sit coucessio, iin invasoris bas disceSsit, propter revei~eiiti&irimouastici ordinis
prsesumptio. Quod si principis inordinati fuerit lar- hielius est silere quam revelare. Quapropter ill&dis-
gitio, et ipse sit princeps pro Pmendatione redar* cessiO, quse illi fratri et multis aliis pie sentienti-
guendus. Si autem invasoris declaratur prsesumptio, bus visa est in melius mutatio, nullum nobis vide-
Usque ad emendationem excommunicationis siLvin- lur ei facere praejudiciuni [unus cod. nulluni eju~>
dicta coercenduS. i Oppositio vero annuse posses- videtuV inipedimentuni], si vola omnium vestrairi
slonis seCifndum consuetudincm Suaecivitalis, sive vel meliorum in eo conveniant, et mores monastico
obligatio episcopi qua se promisit observalurum i-egimini non congruebtes imgediarit, maxime cum
consuetudiiies ejusdem Civrtalis, sive turbrilenla summus pontifex (epist. 7S), cujus eSt de Omni per-
~conj~~S'atipfact~ecomniuniPnis nihil praejudieant le- L sona et de omni Ecclesia judicare, eunl abhbc vin-
gibus ccclesiasticis. Pacta eninJ el Gonstitutiones [al. Culoabsolverit, Missas" etiam ab eo audierif, et in
consuetudiiies] vet Pliaiti juramehta qnse sunt con- omnibus sacramenlis ecclesiasticis coram religiosls
tra leges canoriicas Pt auctOrilates sancLortim Pa- personis ssepe communicaverit. Quapropter si aUa
trtsro, sicttt voSipsi beiie nosfis, nullitis sunt mP- quse canonicis iristitulis contraria sinf iri eo repef ta
mehti. Dicit eilim p&pa ZOiimuS Narbenensis [Nar- non fucrint, rogarous el monenius iit in eo charlta-
"bonensibiis ins. t.\ : « COritra stalirta Patrum aliqaid tem cenfirmetis, Pt ad pacis compagem festinanter
coucedefe [at. condefe teg. hl c Contra taus. 25, rpdire studeatis. Hahemus eilim pfae manibus reli-
17.I] vel niutare, hec liujuS quidem sedis potesl au- giosorum exempla vifovum , qui vplictis probabili
ctoritas. Quod si adversus canorium fOfmSS'ftliquid causa monasleriis suis, ad Cluniacense monasteriuiH
vobis jiidicatriiri fuerit, si vobis viSum fuerit, appel- (Pp. 41). vel ad alia monaSteria secesserunt, vel
labilisaudienliain eOfuMjtfdicum, qui apud vOSnia- etiam ad ecclesiasticas flignitates vel monasleriorum
jPris viderilur Psse aiicfPritatiS, sive apud vestrum curas * sine Pmni repulsione' [repulsa] ascenderuut.
mefcropolltamim, sive aphd legatum Romanum. Post Ex quibus duo de monasterio Crucis, litlerati et re-
apppliationero Vero inffst quinque dieS postulabilis liglosi, GuimunduS et RoUertus, alter ad episeopa*
litteras ab eO a qdo appellatum est (Pp. 220, c. Si lum d AversPnsem, alter ad gubernationem mona-
quh ciim se(J. catis. 2, q. 6), adeum ad quem appel- sterii Sancti Laurentii Avetsensis, auctofitate apo-
latuni est, ut diem utrique parti Constituat, In quo . stolica assumpfi sunt. Arnulftfs [unus, Ernulfus]
cauSam veslram judiciali senteritia terminari prseei- BelvaPensis monasterii Sancti SimphPrlaiil mona-
piat. Valete. chus, vir prudens et religifesus, simili de eausa feli-
EPISTOLA LXXVIII. cto monsfsterio, nuneCantus(riensemonasfei'ium re-
Ivo, Cafnoiensh Ecclesimhumilh minister, monachh git. Sic et multi alii. Valete.
Dolensis mofiasterii, unanhnes habiiare in domo. EPISTOLA LXXIX.
Yeniehtes ad nos quidam de vestro monasterio di~- Ivo, Dei gralia Garnoiensh e/Jiscopas. GuiiEiiius
VfersasentieiitCs, notifieaverunt nbbis dissensienem [al. VILELMDS] Parisiensh, JOAKKES Aurelianensis,
qiik. inter vos"dfta est de electione fralris vestri Ber- GALTERIHS[GAUTEMUS]Meldensh', HCMBALDUS
a -Deestiii mS. c. sicut et in decretb. tom. IH Epislol. SUmmor. pontific.
h Cap. De rebus, Causa 12, q. 2; exstat inter epi- 0 Ita -vett. codd.; vide nof. ms. c
gtolas Nicolai napse I ad Odonem archiepisc, ep. S9, ' "* Sic expluribus ahliquit: libris.
"
101 EPiSTOLJL — EPIST. LXXX. 1«
Antissiodomtsis, PHILIPPOTreeassino episbopo, sa- A _. novani struero lapidum positse, denuC sint conse—
tuiem. cfandse. Quod nobis ex auetoritate el ratione fa-
Congregatis in Stampensi CoriciliOmulta ^super" ciendum videtur, cftm canon dicat *: <fAltafe si
[al. de frat,] frateriritate tua licet ingratis auditori- motum fuefif,- ecclesia denuo corisecretur. i Qued
bus nobis relata sunt,de quibus valde inlrati siimus.- si Ecclesia propter.motionem solius altaris' denub
quoniam et auribris piorum [al. proborum] sunt est consecranda. quanto magis ipsum altare quod
onerosa, et ordini tuo si vera sunt periculosa; de motum est ? Praeterea cum signa similitudinem ha-
quibus -quia eadem legati lui retulbrUnt, Vel VefeVre beant earum rerum, quarum Signa sunt, sicut fides,
poterunt, interim silere decrevimus. Sed,-quia adjcOn- quse caput et fundamenlum est s&crse"religionis, im -
cilium vocatus \al, invitatUs] nPn Venisli, nPC lega- -mobilis debetmanere in credente, sicvisibile altare,
tum, neclegitimam excusalionem Scriplo vel dicto quod figuram gerit fidei, debet manere iulmobiler-Et
pro te misisti [unus cod, prseraisisti], pOtuisSeniuS sicut a fundamento iidei, Si quis motus fuferil, per
in te canonicam dedisse senlenliam/ Non eniin me- manus impositionerii, corpori Christij
quod est J8c-
Uim mortis aut cruoiatus suspicionem iitferendi, sed elesia,reconciliandus est; sic mensa altaVls lidPi
prsesentem tantum secundum leges (/. ix, d. Qtwd typum.gerenSj si motafuerit, iterum sftcfis inyste^
met. cau.) pro legitima excusatione accipimus, ubi B riis imbuenda est. Nec similis saiis est ralio,
quam'
iter anticipave vel circuire nullse angusliae prohibue- quidam fratres vobis olijieiunf, quod altaria' pofta-
rinl [prohibuerant]. Prseterpa quidam coniemptus tilia \al. portabilia], licetdeloco ad loctifii Movean-
in Jitteris luis notari poluit, quod net eomen me- titr, non tamen dcnuo COuseerantur [vel moneanlus'
tropolitani, sicut in littevis e&cusaloriis a fieri solet, n-1. d. conseeramus]. Baec-enini altaria non aliter
iuterposuisti, nec ad etim aliqua excusatOria vcrba eonseeraniiis, nisi vel in labulis ligneis, vPl in ali-
direxisti. Nos antem misericovdise magis intenti quo competenli substralorio compacts Pl firmituS
quam judieio, inducias tibi a domno metropolitano \al. fivmitev. ita ms. e.\ sint afiixa. Unde licet de"
impetravimus usque ad Dominicam proximafn ante- loco ad locum portentrtf, non tameh fie locoin quo
Natalem Domini, quando futura est consecratio Ni- conseCrata sunt, movgnluf; a quo si avulsa [veh
vernenSis .episPopi. Monendo itaque niitndamds et evulsa ms. c.] fuerint, sicut cseteva altaria demiS
mandando mpnemifs ut tunc prteseritianl tuam re- sunt consecranda. Hsecde mofione altafis. Deparie-
mota omni excusatierte doninp niPtropoliiaftb exhi- tibuS vefo si restfturentur,- quare salibus tantum
beas, satisfactufus deobjeetis. Quod si adesse ne- sint exorcizandi et non cSnsecrandi,- fatio nobis in-
glexeris, amPdo nOn erit culpst riostra, si pro mise- vPstiganda : ad qdod nobis necesSariunl videtur [Vi-
ricordia 4® .udieiuni suSeeperis.- Nec enirii tibi fi- C '
deLur, ms. c.]s utpririium afleridanius forinamtem-
mendum erit de vieeeomile. qui de sP et db filio suo, pli invisibilis, ut Cuiri esi-postea coriferrb possimus
et omnibus suis Mnnefii tibi securMtem in pvsesen- figurain lempli Visibilis. Dicit enihi Aposttflus : Dei
tia totius coucilii promisit. Vale. agriculiura estis, Dei mdificatio eslis, ego ut sapielts
EPISTOLA LXXX. architeclus fundamentum -posui (I Cor. m), funda-
Ivo, Dei grdtia Garnoiensts Ecclesice initihtei', "Vui- mentuni hoc, ut Sdplii [sieuf, ms.- c.\ diximuS, intPI-
'
IELJJP \al. GurtELMp],Fhcatiensis monasHerii ab- liglmuS fidem,-cui sUperpOiTUiiturbPna! bjiera. qtii-
bati, orationum munas muiuum el devoium sitvi- bus probatur dilectio Dei, ct proximi, lanqifam pa-
Iium rietes spiritualis sedificii.His offlriibus superadditlu*
De mPtipne altaris vel parietum eeclesiae,- utrrim vice lecti, celsitudo spei; quse pfocedil penetrando
iteranda sit cbnseeratio, vel nbn" Iterarida, nihil usqoe adinteriora velaminis". Scriptum est autem ab
scviptum in antiquis regulis reperi. - Iu collectiOni- ebdem Apostplp : Sine fide impossibile esl platere
bus \cod. Put. collationibus] autem Brirchardi "Wor- Deo (Hebr. xi)«-Fides ergo Si evellatur, tota aedifi-
macerisis episcopi, ex concilio Meldeflsi capitulo catid spifilualis prOcul dubio dbstruitur. RelfqUa
quinto ifa seripfum reperituv h « Altave si motum i,; vero aedificatio, si aliqua vetusfate attefilur, aliqug
fuerit, ecclesia denub eonsecretur : pariefes vero~Si laesione minuilur, sactttriieBts fidei heqfiftquam it£-
raoli fuerint, et non altare, sdlibus tantum exoVci- Vantur; Sed lanfum quod mapularum est, aspefitafe
zentur. » Hoc capituluin si dUigentPr attendafuf, ad poenflenfiae et comphnctlonis lacrymis emundatur.
omnes'inquisifiones veslras respondet, et qnia de Securidum ergo hanc similitudinem', inoto altaVi,
molione altaTis irionacliis Saneti Wandregisili \dl. quod figufsro gerif fidei sicutdictum est, tofaEcele-
leg. GuaridregisIU] rationes quas potui, aliquaudb gia cbnsec¥aiida' esf, quse corrupta fide tofa deSEru-
reddidi, easdem religioni vbstrae scribere curavi, cta est. Slotis vero parietibus sbla aqua ef salibus,
quibus ita scripsi (episl. 71) : Consulmt parvitateiri tanquarii poeitilenlise sacramenti^ refPrmanda est.
meam vestra' dSectio, utrum tabulae altarium ali-' Novit enim prudentia vPfStra,qMa sic orat Ecclesia
quaudo cousecratse, cuffl trauslatse fuerinf, et supef uf quod in mantffaetis feniplis agitur. hoc in nobis

." Unus eod. vxcusatiorih; ita exensatoria sacrs"* Brocardus,,ut decretaliura lib. iv, tit. k.
menta dixil epist. 18. c Cai. Si molum 18, de consecr. disl. 1, add€
i Extat-in decrelo Burch. lib. m, c. 11, ex de- tit. XL, De cons. eccl. vel altar. lib. m, Decretal,
crelis Higini papse, c. &. Ab aliis^utem.appellatur
i03 D.. IYONIS.CARNOTENSIS EPISCOPI 104
spiritualiter impleatur, quatenus per cultum visibi- fl libi videtur ejus conservatio,- licentiam ei. salvandi
liumjsacrameiitprum provocemurad aguitionem [al. animam suam in alio monasterio concedas^ et hoc
eogrlitionem, dla ms. c\ et amorem invisibilium mihi ad prsesens rescrihas. Jta enim lieri polerit ut et
"edificiorum. Possent de his observationibus cum. frater renovalis moribus meliorelur, et anima ejus
his quae dicla sunt plura dici, sed hocputo sufficere de manu tua non requiratur. Vale. '
prudentiae vestrse, quse novit de minimis maxima, . - EPISTOLA LXXXIII. _ , \
depaucis plura conjiceve. Yale, Reverendh hi Chrisio frairibus dimcesh Remensis
EPISTOLA LXXXI. ephcoph, Ivo, humilis Carnolensium Ecclesim tiii-
PASCHALI summo ponlifici, Ivo, humilis Ecclesim Car- - nhler, salulem in Domino.
notensh tninhter, debiiam obedienliam cum fideli , Litteras a metropolitano vestro ad vos directas
oralionum obsequio. -. vidimus el legimus (ep. 85) et quam asperis et mi-
Palernitatem vestram apostolici cuhninis gradum nacibus verbis sit usus diclator carum, credo quia
ascendisse, et in locum beatse [bonse, ms. c.\ me- meminit prudentia vestra. Sed quidquid niinarum
morise papse Drbani successisse, nostra pavvitas gra- vel contumeliarum intentent liiterse illse, vestrum
-tulalur, et summse providentise gralias inde refe- est tam pro vobis quam pro confratre vestro Sues-
" sionensi episcopo pondus earum animadvertere, et
rens, ut de bonis principiis meliores exilus prove-
niant, pro modulo suo Deum quotidianis orationi- in periculo ejus periculum vestrum studiose prseca-
bus deprecatur. Credimus enim religionem veslram vere. Si enim concessum fuerit, ut metropoUtanus
zelum Dei hactenus habuisse, et decorem domus in Ecclesiis coniprovinclalibus (Graiian. cau. 9, q. 3)
-Dei non ficte dilexisse. Unde postquam palernitatem absque consensu [concessu, ms. c ] episcoporum,
vestram vicem apostolici gradus accepisse cognovi- qui eis praesunt, quidquid voluerit, valeat imperare,
mus, summum desiderium nostrum fuit,ut perpvo- clericos earumdem judicare, vel ab olficio suo'su-
priam personam adircmus praesentiam vestram, nisi spendere, dignitafi episcoporum indignaUet violen-
nos relinuisset periculum molestise corporalis, quod lia, et auctoritati sanctorum Patrum ruinosa injuria
ineundo facile incurreremus de nobis vera fatendp, [sotus cod. Put. calumniosa injuria]. Rogatu itaque
vel periculum lapsus animse quod nobis immineret coiifratris vesfri Suessionensis [al. Suessionis] epi-
vcranegando. Sic enim Pctrus Christum negasse scopi, ex communi debilo charitatis hortamur ve.
dicitur, non quod negaret Christura esse Christum, slram reverentiam, ut liujusmodi incoeplis manus
sed quia negavit Cliristi se -esse discipulum. Milto oJnias extendalis, el tantos iropelus canonicse aucto-
itaque interim vobis fratrem istum praesentium por- r. ritatis ariete repellatis. Habetis eniiu in Heplalico,
tilorem, queni rogo ut vice mea familiarem liabea^ quia in contentione duorum, qui ad alterius pudenda
tis, et in his quse salubriter et utiliter- reverentise manum miserit, lapidibus obruatur (Deuler. xxv,
vestise suggesserit, lanquam "meipsum audialis. videnotas). Quod quid.est aliud dicere, nisi qui in
Valete. ' ". aliqua disceplaliohe in aliquem convitiosa verba pro-.
EPISTOLA LXXXII. tulerit, ab omnibus duriter argualur. Quandiu enlm
Ivo, Dei gratia'Carnolensh Ecclestm minhier, GAU- Suessionenses parali sunt in capilulo suo per epi-
. XRIDOVindocinensh monasterii abbati, salutem. scopum suum canonice satisfacere, nemo cis debet
. Quidam frater monasterii tui nomine Daniel ad hseresis aut sacrilegii crimen imponere, et ipsi cle-
nos veniens graviter conquestus est a tua fraterni- jvici vel eorum episcopus, si canonica sevvatur au-
tale se inordinate et miserabiliter multolies tracta* ctoritas, nisi canonice satisfactum fuevit, eis de
tum tam contumeliisverborum quam injuriis vcr- objecta pev scriptum infamia nullatenus debent ad
berura, et qualem te in se expertus cst, aalem le objecta [unus cod. debent objectis] respondere. Et
exislere iif omnes, aut pene omnes pronunliat. cum ea quse a me scripta sunt multis auctorilatibus
Tlnde nioneo ^fraternitatem tuam qualenus zelum possint muniri, pauca de multis subnecteve euvavi,
tuum ita roodifices, ut nec tumori parcas, nec.in sa- D non ad dpcendura vos, sed ad eommonefacieiidum.
nas parles ferrum mittas, et quos corripis cum cha- Dicit enimJ~ealus Augustinus : * Qui maledicto vel
rltate corripias, et quibus parcis cum charitale par« criminis objectu aliquem laesit, studeat ex ore«odem
cas. Nostienira quiacum unusprophetarumligna coe- proferremedicamenta undeprotulitvuhiera. i Alio-
dens 41 immoderale percuteret, ferrum de mani- quin secuudum papam Fabianum, qui non pvobaye-
bus a prosilivifde manubrio, et unum defiliis pro- rit quod ohjecit, poenam quam intulit, ipse patiatur
phetarum occidit. Sic sic, charissime, immoderatus (tit. Qua pmna, etc. apud Grat. cau. 2, q. 5). Nisi
rigor disciplinse quos corripit non corrigit, sed in illudforte obsit, quia majorum nugse negotia vocari
laqueum diaboli prsecipitanter impellit. Rogo itaque solent. De non judicanda vero alterius Ecclesia, mul-
et raoneo fraternilatem tuam, quoniam praedictus- torum sententiis consenliens inter alia dicil Callix-
monachus sub pondere covreptionis luae [correclio- tus papa (ep. 2, el In c, Sicut cau. 7, q. 1). i Sicut
nis lus. c] deficit, ul euni in aliquacella monasterii alterius uxor nee adulterari ab aliquo vel judicarr
tui vespirave permittas, aut, si onnuno importabilis aul disponi nisi a proprio viro eo vivente ~~iermitlitur.

o e mardbas deest in ms. c. Idem locus^pist. 164, ex Deufer., c. 19. • - - r ~


{0-, EPISTOLiE. — EPIST'. LXXXY. 10(1
sic nec uxorepiscopi, quse ejus ecclesia veiparochia tl_ spatio ad eumdum paralior. Si autem praeter spem
indubilauier intellegiiur, eo viyente absque ejus evenerint haec omnia, cum Dous invicem nos loqui
Judicio etvoluntate.alteri judicari yeldisponi con- concesserit, et de termino et de locb habendi conci-
ceditur. » Inde etiam scribit papa Nicolaus Radulfo lii, et de mullis aliis cum prudentia tua traclabo,
Bituricensi archiepiscopo (refert. epist. 256): . Con- quia multa praetereo quse non siue ratione interim
questus est apostolatui nostro frater nosler Sigego.- chartae commendare dissimulo. Mitto itaque tibi _§,2
dus archiepiseopus Narbonensis, quod clericos suos cum brevigerulo [unus v. c. cum hoc gerulo] tuo
eo invito ad judicium tuum venire compelias, et de cursorem istjim, per quem mihi remandes et de
rebus ad Ecclesiam suam pertinentibusco inconsulio lempore et de loco colloquii noslri, et de conslitu-
quasi j*urepalriarchatus lui disponas, cum Jioc .ncc tione habendi concilii. Vale.
antiquitas {cui Patres sanxere reverentiam) habeal, EPrSTOLA LXXXV.
et auctoritas sacrorum canonum penitus interdicat, MAJiASSjE reverendo Remorum archiepiscopo, Ivo, hu-
nisi forte pro causis quas apud se terminare non milh Carnotensh Ecclesim minhler, charilath
possunt, ad te quasi ad patriarcbam suum provoea- visceribus abundare.
verinl; vel, si episcopus suus deces.serit, res Eccle- Allatae sunt nobis nuper Utterse (epist, 85) a vobis
sise suae judicio tuo dispensare voluerint. Primates B-per
] comprovinciales episcopos yestios niiss», qui-
enim vel paU-iarchas nihil privilegii habere prse ca>,- JJUSperlectis intelleximus "grave scandalum levi de
_leris episcopis, nisi quantum sacri canones eonce- causa inter Remensem et Suessionensem Ecclesiam
dunt, el prisca consuotudo illis antiquitus contulit, nuper exortum. Cum autem in provineia vestra pe-
diffinimus, ita ut secundum Mccenas regulas sua regrinuro, sit judicium nostrum , peregrinum lamen
prhilegia serventur Ecclesiis » (c. 1, 2, 8, 10,17, non putamus esse consilium nostrum, quo charitate
21, cau. 25, q. 2). Possem ju hunc modum multa suadente reverentise vestrae et omni religionl, sifa-
inlerponere, sed supervacuum videtur, quoniam ha- cuitas esset, vellemus Iiene esse consultum. Vide-
bentur apud vos sicut apud nos. Valete. bantur autem. illae litterae, ut pace vestra dicani,
EPISTOLA LXXXIV, plus continere invectionis quam correclionfs [corre-
JOANNIpresbytero cardinali, Romanm Ecclesim le- ptionis. ms. c.], perturbationis quam reconciliatio-
gaio, Ivo, humilis Carnolensium Ecclesice minhter, nia, magis percutere robur sanorum quam cblligare
- legalienefungi inChrhlo. vulnera infirmorum, niti etiam auctoritatibus hone-
Litteras luse benevolcnli-e indices nuper.accepi, stis et firmis, non tamen satis apte h ad id de quo
quibus aliqua consiautiae -tuae ppera parvitati lneae agebatur accommodatis. Nec ista mordendo dico,
iiotificasti. Inquibus hoc egregie laudabile intellexi, 'C sed dolendo, fralerno amore desidcrans ut scanda»
quod te a communione rcgis a abstinuisti, quoniam Jum prudentimoderatione sopiatis, et his qui cuiiosi
in hoc et famae tuse et legationi tibi commissse san.e -sunt ad cognoscendam vilam alienam (epist. 7 ct
eonsuluLli, UceLquidam Belgicseprovinciae episcopi 118), desidiosi aulem ad corrigendani suam, oeca-
iu Pentecosten contra interdictum bonae iuemori~e sionem disceptandi de vobis quam celerius polesiis
papae Drbani coronam ipsi regi imposuerint, .tan- .subtrahalis, et csecis offeudiculum non ponatis. Le-
quam' morluo prsecone justitiam [justilia. ms. c] gitur enim in Exodo quia si litigaverint duo viri, et
mortuam esse crediderint. Quod autem Pictavis aul perculserint mulierem praegnantem, et exierit infaris
inira provinciam Aquilanicam concilium celjbrarc nondum formatus, detrimentum palietur quantum
disponis, omnino laudo, quia si intra provinciam indixeritvirejus, et dabitpro anima sua (Exod.xxi).
Belgicam vel Celticam concilium celebraretur, niulla Quid est autem haec mulier praegnans, nisi aniriia
premi sUentio oporlevet, quae ventiiata scandalum infirma, nondum in amore Dei perfecta? hssc ergo
genev-arent, et totum pene fructum concilii aliqua aninia rcligiosis viris inter se contendentibus, et sua
exsestuatione praefocarent, pressa vero silentio, tan- contentione scandalum generantibus, percutitur ct
<jua~n-verbo Dei alligato, legationis tuae auctoritati _ scandalizatur, ita ut amorem Dei, quem -tenuiler
[solus v. c. Put,- verbo Dei suffocato, Romanse au- conceperat, abj'iciat et perdat. Qui aulem huic in-
ctoritati] plurimum derogarent. -De termino vero firmiori et muliebri animae abortivum excussit, dam-
habendi concilii, quem iv KaJ. Aug. designasti, fa- num patictur, quia mercede, qua fidelis servus pro
cile occasionem quserent -episcopi partium noslra- lalento mulliplicato donandus est, privabitur. Vir
rum, dicturi non-esse congruum-spatium ad pera- _-\ero hujus mulieris est, Christus qui posnam hiiic
gendam viam, et praeparandum viaticum. Non euira offpiisioiii debitam inducit [indicil, ms. c. in quo duo
poterunt mulli episcoporum ad locum pervenire sequeniia verba desunt\ sic dicens, (Marc. ix) :
concilii, nisi per multos circuitus.ctper acquisitos Qui scandulizaverit nnum de pusillh credentibus in
undecunque eonduclus. Si ergo videtur ^prudenlise me, bonum esl ei. mn^is si circumdaretur mola asi-
UKS.convenientior videretur mihi terminus in capite naria collo ejus, el in mare milteretur. Quse detri^
aulanH"! - quando \al. quoniam] et annus erit ferti- menla ul evitare valeatis, filiam vesU~am Suessio-
lior, et unasquisque inviLatus indulto sibicongruo nensem Ecclesiam, quam sacrilegam, lieet canoniea

» Philippi.de rjuo epist. 211,- - h Apte, ckest in nis. .c.


PATROL. GLXII. • ; " - '*
107 _ D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI _ 108
»hedire paralani, prout libuit, appellatis [a/. appel- A ut malos habere videatur ei quasi Iegitimum, bonos
.astis ita, ms. c], ad sinum matris patorne revocate, autem eligere quasi nefarium. Quod in hoc satis pa-
*l hsec amaritudinis verba, quse seternarum inimi- let quod adversus lilteras domni papae (epist. 89, ad
."itiarum esse monumentum possunt [possunt esse Paschalem) et vestras de eleclione yel assumptione
.nonimenlum, ms. c.], mutata in melius mente tem- episcopi illicita prohibentes, ad contemptum' sedk
i>erate: ne^forle, si perlinaciter vos invicem mordetis apostolicse, irrisoria et contemptibilia verba in vos
it comedilis, ab invicem consummamini. Qtiantum protulerunt, et postposita omni canonica obedien-
-"iiim intellexi, nisi zelum vestrum temperaveritis, tia clericum quemdam illitteratum, aleatorem et c~e-
uon absque canonica ralioue- cavebit se judicio ve- leris hujusmodi [ai. lmjus mundi] lenociniis vacan-
stro submitlere, qui vclut in hostem videmini ad- tem , procul etiam a sacris ordinibus inventum,
versus eam exercifum.coramovere, et quasi procin- quondam quoque piopler publieum adultevium a
clum belli prsepavare. Utalur ergo prudentia veslra legato Romanse Eeelesiae Lugdunensi archiepiseopo
eonsilio non iratorum, sed [«»«s cod. consiKo ma- de Ecclesia ejectum, pvo voluntate regis, ct illiirs
lorum, sed] eorum qui possint esse discreli media- contubernal^s \al. contubernialis, ms. c, epist. 15]
-iores rUtrarumgue parlium^ ne ferle post mullas suse, in episcopum assumpserunl. Praedictus-autem
vexaliones alienum cogamini subire judicium. Va- B inlrusus Stephanus vocatur de Guarlanda \quidam
lete. cod, de Gallanda, vel dc Yalanda]. Cui si adepisco-
EPISTOLA LXXXVI. paleui minislrationem \in aliis cod. ila ms. c conse-
Jvo, humilh Carnolensh Ecclesim minhter, STEPIIAKO crationem, cod. Put. Si episcopalis consecraiio] ali-
.palalino comili, dilectionem et pacem m Chrisio quando apostolica aueloritate paluerit aditus, ma-
- (al. salulem et dileclionem, ep. 49]. nifestumest,[«/iV_~tiap. aucl. potucrilper vos manif.]
Clericos minis territos el conlumeliis affectos, ad temporibus nostris exiliale silentium imposilum esse
vos mitlere non valeo. Mitto itaque chartam non canonicis Iegibus. Quomodo enim ad fonteni scientise
Jimentem, neque erubescentem, justitiam exigcntem pertingerous, 43 si *u ipsis qui clavem tenenl, in-
yet justitiam promiltentem. Moneo itaquc excellen- trare non peimitlimur? \al. permitlitur.] llis et im-
tiam vestram nunc tertio, ut homines vestros qui in jugmodi prsemonitam el prsemunitam volo esse sol-
pacem offenderunt, ad jusliliam pacis, quam ipse licitudinem veslrani, ut et vobis caveatis, et dom-
diclastis et promisislis , venire facialis, el cum hoc num papam super his cautum faciatis, ut qui ex
jeorrectum fuerit, si quid in vos deliquimus, emen- adverso stat occasionem raaledicendi iion haheat de
.dare parati sumus. Neque enim aliud aliquid ali- vobis tanquam sua quserentibus, et non quse 3esu
^juando de hoc negotio vobis mandavi, quidquid C -Chrisli. Prsediclus enim intrusus fesiinat ut cito
dixerint vobis legati vestri. Quidquid autem vel Romam vadat, aut mittat, et palalinos quibus pole-
plus, vel minus hactcnus in auribus veslris dictuin rit muneribus vel promissionibus flectat in suaro
sit, vel aliter, nunc exposlulo justitiam et offero partem, et doinnum papam quacunque poterit ma
justitiain, seeundum ralionem rerum gestarum et chinatione decipiat. Rei itaque verkalem"vobis noli-
ordinem admonitionum, prout concordiler illi judi- ficamus, ut et auctorilali apostolicae provideatis, et
cabunl, qui justa judicia se facturos de pace jurave- famaevestrse liene consulatis, et Ecclcsiam in"m~iis
runt. Et hoc futnra die Mailis. Quod si refulaveriiis, tabescentem soiatio foveatis, forti mami relevetis, ei
scimus quia potentia vestra et principatus vester corrosorum dentes sinceritatis Japide conteialis
pace ecclesiastica non eget. Nos vero erimus contenti \tnius cod._conlundatis]. Si enim el in hoe cassatf
..terminis nostris; et pacem istam, quaeEcclesisevalde fuerit expectatio nostra, jam quid contra obloquen-
.est onerosa el sumptuosa [quidam infvuctuosa], tes pro Romana Ecclesia loquamur b, non habebi-
guam conlva vos teneve non possumus, dimittemus; mus, et murum pro domo Dei ponere liducia Ro-
in aliis autem sicut magno et potenti vivo sevviemus manae Ecclesiae ultra noii audebimus \al. non valebi-
\al. sevvientes]. Valete. mus]. De mundana ergo Dei donio, et de vindieando
"
EPISTOLA LXXXYII. contcmptu veslro, consilium cito - capite, cl quid
JOANNI et BENEDICTO cardinalibus presbyterh, el Ro- super hoc et super aliis disposilionibus veslris fa-
manm Ecclesim vicarih, Ivo, humilis Ecclesim Cur- cere velilis, per porlitorem prsesenlium rescribite.
notensh minhter, tia sibi cotntnhsa fungi legalione Cum vobis Deo donante loqui polerimus, haecel alia
tit Angelo magni consilii valeant complacere. dUigentius et diffusius exponenius. Valele.
Quia Belvacensis Ecclesise lapsum dudum vobis EPISTOLA LXXXVIII.
ex pavte per litteras insinuavi, nunc in quaulum Domno et omni veneratione dignhsimo PASCHALI
profundum malorum a descenderit, solliciUidiiii ve- summo pontifici, Ivo humiih ejus filius, omnis obe-
strse reticere non valeo : ne mea laciturnitas mihi dienlim affeclum et effeclum,
"
1'i'putetur in vilium et veterno ipsius EcclesicPmurbo Audivi nescio quorum falsidicorum delalione ~ad
nullum prpcuret adhibere remedium. Prsedicla enim aures sanctitatis vestrae pervenisse domnum Hilgo-
Ecclesia tandiu jam bonos desuevit habere pastores tum [«/. Hilgodum] quondam Suessionensem epi-

j" Malorum, deest injns^ c h Yide in hane reni quse scriljil episl. 109
'
169 EPISTOLJS. - EPIST. LXXXIX. 110
scopum pro eertis criminihus deposilum ad mona- _A disrumpor. Lr.de suggero dulcissimse palernitati
slerium confugisse. Quod absit ut credal sanclilas veslrse, ut si quae dc parlibus nostris accusandorum,
vestra! Nulla eniro infamia denolatus, nulla crimi- vel excusandorum episcoporum vel aliorum homi-
_. nali accusatione pulsatus, propler pr~elatorum [piae- num ad aures vestras causae periatse fuerint, non
Iationis] pericula, quae jam expertus fuerat se sa- 'statim petitionibus eorum.qui quse sua quaerunt, et
iubriter ferre iion posse, episcopatui renunliavit, et non quae Jesu Chrisli, acquiescalis, sed indulto
a 1 poilum monasterii confugiens de uauftagio hu- cocgruo et prolixo spalio, religiosorum, qui hi
jus mundi nudus evasit. Eram quippe tunc tempo- vicina regione rem liquide nosse possunt, lestimo-
ris presbyter Belvaci in quadam regulaii Ecclesia : nia requiraiis, et ita cognita veritate prout 'vobis -
ipse autem-mihi familiaris erat propter. aliquam, Deus inspivayerit, juste vel misericordilev .qiiselibet
quam in me aestimabal [al. existimabal] pietatis for- negotia lermineiis. Ila enim bonam fainam veslram.
inani. Per me enim transivit, iu aurlbus meis co- n_uaesedi aposlolicae valde necessaria est, consei-
ram Deo totum se effudit, ad ultimum propositum \ando, mullorum saluti providebitis, et aenuijorhiii
suum aperuit : et cum ei licet leniler [«/. leviter] litigunsa maledicto revocabilis. Alioquin si qusepu-
resisterem, et ut in regimine sibi coromisso persi- denda patris, quod Deus avertal! revelata fueiiut,
sleretmultismodis persuaderem, multis verbis ultro non ea ut fiiii aversionis deridebimus, sed tanien
citroque habitis, summa fuit consilii sui, se malle ' ab hujusmodi admonilionibus, quas infiuduosas
in loco liumili salvari, quam in alto \quidam in videbimus, stylum et linguam .coliibcbinius. Nec in-
summo] perielitari. Visa itaque animi ej'us constan- dignelur sanctitas vestra, si ut filius talia suggcro
lia, quod vir tanfae nobilitatis, et tantse felicitatis, palernitaii vestrsc, quia mullos amatorcs jusliliae
ita muiidum calcaret, et sub leve Chrisli jugum jam vidi [al. quia multos paslores jam vidi: confer.
confugeret, approbaviintentionem ejus, etqui me locos epist. 109 et 110.] propter remissa flagilia,
fecerat conscientise suse judicem, habuit de csete.ro vel "multoiiiin dissimulata facinora \vel dissimulata
sui propositi laudatorem. Qualiter autem in mona- niultoruni facinora, vel flagilia ms. c], ori suo si-
sterio sit postea couversalus, dieant vobis qui nove- fentium posuisse, et a spe coriigendorum inaloruni
runt, qui etiam approbata conversationis ej'us expe- pluriroum defeeisse. Hsec hactenus. Dc caetero no •
risi"~ra in patrem sibi eum elegerunl. In quo niliil tum facio excellentiae vestrse, Belvaeenses dericos
aliud opponunt, quibus plus displicet bonum inso- contra interdictum vestrum eflegatorum vestro-
ptuni, quam malum inolitum, nisi quod episcopali rum, quemdam clericura noinine StejiJianum (de
dignitati indigna fiet injuria, si qui episcopus fuit, ,f, quo epist. 87, 95 et 10l),4n episcopum assumpsisse,
iiat archimandrita. Dicunt enim qula nou potest procul a sacris ordinibus inventum, utpofc nondum
esse abbas sine benedictione \al. si non benedicalur subdiaconum, homiuem illilteratum, aleatorem,mu-
ila tns. -c.], Si autem benedicitur, episcopali bece- lierum sectatorem, publice olim de adulterio pu-
dietioni vehemens injuria irrogalur. In quibus om- blico infamatum h, et ob hoc a Doinno Lugdunensi
nibus vestra exspectanda e.st ceusura, veslra est te- archiepiscopo tunc temporis scdis -apostolicse lc-
nenda sententia. Nam quidquid horum decernere gato, Ecclesiae eommunione privatum. De quo
velit apostolici culminis praerogativa, nulla episeo- possent dici mulla alia iuhonesla, sed haec quav
paU sacramento nobis fieri videbitur injuria, cum vei~a et manifesta sunt ad repulsionem ejus suf-
nbbatis benedictio nuUa sit sacrameuti repetitio, Hciunt, si apostolica et canonica instiluta vigo-
vcl hujus benedictionis abstinentia non impediat rem suum non amiLium. Volo itaque sanclitalero
virum ad hoc electum ad procuranda bonu spirilua- [«/. paternitatem] vestr-am a parvilate mea su-
lia vel temporaUa (vide epist. 75), Quodquam mul- per hoc esse praemoiiilam ct prajnjunitam, ne per
lis modernorum et anliquorum Patrum probari subreptionera innocentiam vestram-aliquis decipiat,
possit exemplis, novit vestra piudentia. Haec ut licentia veslra ad episcopatum 44 pervcniat:
suggerere volui sarietitati vestrse, ut non omni; j) Quod si factum fuerit, quantum in hPc casura sil
spiritui credatis, - nec de honesla persona in- sedis apostolicae auctoritas, si-verbis meis non cre-
- honesta murmurantibus aurem facile prsebealis. ditis, laudem rei cxperientia cognpscelis. Ne igilur
Yaleie. diu tervam occupet, psedagogum lllum ab Ecclesia
EPISTOLA LXXXIX. Dei removete °, ul cselcri inoircuijicisi clerici hsec
vidontes a simili ambitione desistant, et ita ssrmo
PASCHALI sutnmi" pontifici, Ivo, humilh Camotensis
Dei in diebus vcstris currat et proficiat. Sciat-aulem
Ecclesim minhler, quidquid filius patri.
sanclilas vestra hunc StephanunTprius a Belvacen-
Quoniam a uterinum filium Romanse Ecclesiae te- sibus propter pr^etaxalas .causas ,fuisse 'repulsuro,
stante conscientia niea me esse cognosco cum scan- sed cum sanior pars assensu regis quemdam re'.i-
dalizatur, non possum non uri, cuni trihulalur. giosum veliet eligere, a. quibusdam malevolis cleri-
triLulor; cum detractorum livido dente laceratur, cis et laicis excommunicatis eumdem fuisse recc-
a Alias in v. c. Put. intimum filium. Sicjam b Accusante Lisiardo archidiacono ul ait epist.
epist.
12 ad Urbanumpapam scrihens de sedicit, fiiio uteri i-J.
vestri cojisuhle. - * In malam partcm ut epist. 8 ct 98, •
'
_f__ D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCQPI m.
pttim, jamdiu eriim illa Ecclesia lales consuevill A dici possent, sed liaec vos Ignorare rion sesliroo.
J Vnus cod. consuerat] habere pontifices a quibus; Yalele.
EPISTOLA XCI.
ipsa damnaretur, non a quibus ad viam vitse dirige-
retur. Yestrum autem esl et oves errantes et dissi- Ivo, humilh Ecclesim Carnotensis mimster, ADEL»:
nobili comithsm , cum fideli oratione servitium.
patas per nebulas et avia deserti quserere. et adl
pascua reducere, pastoremque qui gregis curam ha- Gratjas agimus Deo, qui procellam vestrse infir-
beat, eidem providere." Et licet ipsaeoves velint pe- raitatis converlit in serenilatem recuperandae so-
lire, velint errare (vide loc. episl. 102), velint se} spitatis, quia [al. quoniam], sicut contristavit nos
ferocitati lupormn suffocandas dieendum nubilum ingruentis infirmitatis, sic la-lificavit sere-
" objicere;
est lamen sanctitati vestrae, nolo erretis, nolo perea- num, redeuntis sospitalis. Interpellamus itaque di-
tis. Ut autem sciatisverum esse quodpropter adulte- vinani clementiam, utpraesentia flagella carnis me-
rium fuerit de Ecclesia ejectus, exemplar litterarum , dicinam esse faciat interioris hominis, qualenus et
comroissa praeterita flelu diluatis," et flenda de cae-
Lugdunensis archiepiscopi vobis mittere curavi.
Valete. tero cavealis committere, ne divina manus, quae
modo miserieorditer flageUat, postea miserabiliter
EPISTOLA XC. "B conteral. Rogo aulem pro remedio aiiimse
veslrae,
ut ecclesiam heati Joannis Baptislae, in qua regu-
DAIMBERTO , Dei graiia Senonensi archiepiscopo, larero vilam Deo donante ordinavimus, diligatis, et
Ivo, Carnotensh Ecclesiai minister, salutem et ser- res ad ipsam "ecclesiam periinentes contra insidian-
i viiium.
les et iucursanles pro posse vestro dtfendatis, et
Portitor litterarnm vestrarum festinabat ad redi- praecipue regulas cujusdam Haimerici quondam
lum; ego aulem aliquantulum potione et sanguinis; servi sanctse Mariae Jotrensis monasterii iu eadem
minutione [ul. diminulione] debilitatus -erani proi ecclesia conversi, quiete ab incursu veslrorum pos-
valeludine, lamen et opportunitate hsec ad interro- sidere faciatis. Abbatissa enim prsedieti monaste-
gala respondeo, quia trevia [treuvia] Dei non est; rii servum illum cum rebus suis eidem ecelesiae
communilege sancita, pro communi tameji utililate manumisit (juxta canones sub distincl. M), sicut
liominum ex placito el pacto civitatis ac patrise, dicet vobis domna Ililescendis [al. Hilesendis ms. c
«piseoporumetEcclesiarum, ulnoslis,eslauelorilate . vel Hilensis] vicedomina. Pro hoc enim a fratribus
flrmata. Unde judicia violatae pacis modificari opor- praediclse ecclesiae habebitis munus orationum, et a
- tet, secundum pacta et diffinitiones
quas unaquse- pG nobis fidele servitium. Yalete.
que Ecclesia consensu parochianorum instiluit, et EPISTOLA XCII. -
per scripturam vel bonorum hominum teslimonium PASCHALI sumtno pontifici, Ivo, hutnilis Carnotensh
memorise commendavit. Unde palam est, quia vi- Ecelesim minister, debitam cum omni devotione
tricus et frater vester evga illum quem in jurando obedientiam.
pacem ab observanlia paeis exceperunt, quamvis Mater mea Belvacensis Ecclesia, quae in Christo
realum liomicidii incurrerint, non tamen pactum me genuil, quse lacte suo me aluit, crebra muta-
pacis' violarunt. Sed quia exceptio illa personam tione perniciosorum aut [al. atque. vide epist. 87
•noeenlis nou excessit, et nepos illius excororounicati ei 89] inutilium episcoporum valde ~\exala et vehe-
-non erat prius de ejus adjutorio vel communione menter attrita, lacrymabili vociferatione post me
•culpatus, si ille nepos paci eral juratus, quanlum clanial, tanquaro per me impediatur electi h sui
~nobisvidetur, injusle est contra pacis instituta pe- cousecratio, vel eam apud sanctitatem vestram mea
remptus, nisi forle aUas rationes habeatis, quse in impetrave possit intercessio. Et quia materni dolO-
litteris vestris minime fuerunt, quibus iiuerfecto- res, quamvis aliquando non usquequaque rationa-
rem cjus a violatse pacis injuria defendatis. Nori biles pia viscera vehementius penetrant, ejus con-
enim eliam ipsos violatores pacis, non tanlum ad D queslionibus non possum non moveri, ejusdem
.puniendunnion ejsponendos inimicis, sed nee ex- gemitibus non compungi. Postulat autem eadem
connmunicandos esse censemus, nisi postquam ac- Ecclesia in persona clecti sui unam lantum iniper-
cusati et convicli fuerint; et malefacta [al. male- fectionem remitti, videlicet quod in sacris ordinibus
dicta] stia emendare contempserint. Uncle Arigu- non est inventus c cum in caeteris ejus integritatem
stinus in libro De poenitentia : < Nos quemquam a praedicet, utilitalem eommendet. Si autem in eo
communione prohibere [quidam cod. privare] non aliquid criminosum, vel quod sacris canouibus
possumus, quamvis haec prohibitio non s:t mortalis, obviet, repertum fuerit, pro hujusmodi non est
sed medicinalis, nisi aut sponte confessum aut ali- nostrum apud sedem justitise intercederea, nec ve-
quo sive saeculari sive ecclesiastico judicio accusa- strum inordinatis precibus aurem prsebere. Seimu$
tum alque convicfum. » In hunc modum multa tamen ad audientiam vestram.et legatorum vestro-

a Jungendi sunt similes Ioci epist. 87 et 92. 59.


h Is eral Stephauus de Guarlandse ut consiat ex epist.
•*SIc eliam Romam appellat c. iG, et tlironum
ep.« 87 et 89. juslitise epist. 2S0.
Nundum eriim erat Subdiaconus, ut ait diela
115 EPISTOLJS. — PJPIST. XCIY 1)4
rum quorumdam relatione fuisse perlatum, aliquan- A cuj'us cives sunt \al. fiunt] non tantum qui in liac pe-
do praedictum electum insimulante Lisiardo prae- rigvinantuv, sed omnes qui ad- supernse visionis pa-
dictae Ecclesise archidiacono per Lugdunensem cem pertinere merentur [«nus cod. niumtur]. De
archiepiscopum, tunc sedis apostolicse legatum, caeterocommendamus sollicitudini veslrae, parochia
cujusdam criminis objectione fuisse pulsaluma, nos noslros portilores prsesenlium lilterarum, etcse-
non tamen sponle confessum, vel aliquo ecclesia- teros quos Hierosolymam venisse cognoveritis, ut
stico vel sseculari judicio fuisse convictum. Asserit eos paleruis consolationibus foveatis, eltsi a viaju-
itaque praedicla Ecclesia eumdem ad omnia objecta stitiae deviaverint, obsecrando, increpando, arguen-
fore paratum canonice respondere, si quis 45 ca_ do, adsupernse tramitem intentionis redire monea-
nonice possit accusare. Praedictus etiam Lisiardus tis. Nihil transitorium, nihil quod ad prsesentem vi-
qui tunc iuimicus accusabat, nunc conversus ^pe- tam pertineat a vobis expetimus; sed si aliquid
cialius eum diligit [al. eligit], prse cseteris expetit, pium, aliquid sanctum, quod memoriam vestri menti
quanla potest excusatione defendit. In causis autem nostrse arctius imprimeret, et maj'orem in nobis
in quibus aceusatores fiunt defensores, quid judex graliam devotionis excitaret, nobis mittere possetis,
facere dcbeat, non est meum vestram soUicitudinem hoc optaremus, hoc humililer peteremus. Si quid
monere, vestram prudenliam docere. Quicunqjie autem de statu veslro, et malris nostvae ovientalis
vero hujus facli sint laudatores aut yituperatores, Ecclesiae pavvitati nostrae scribere vplueritis, per
ipse eleclus tanquam de conscicntia sua, quae illi istes secure pcleritis. Augeat Deminus per eflicium
non dubius teslis est aut pro se, aut contra se, linguse vestrae pepulum fidelem mevite sibi et nu-
bene securus tvibunalibus vestris se praesentat, aut mevo servientem. Yalete.
misericordiam accepturus, autjudicium subiturus.
EPISTOLA XCIV.
Petimus itaque cum petentibus, pulsamus cum pul-
santibus h, quatenus sic judicium ex misericordia PASCHALI summo ponlifici, Ivo, humilis Carnotensis
temperetis, ut quantum salvo honore vestro po- Ecclesim minhler, sanctitath sum servus obedien
teslis, miserabilibus Ecclesise ruinis misericorditer lim et servilii munus debitum [un. cod., seipsum ut
occurratis. Sic enini volumus amicis prodesse, ut filium obedientissimuni].
auctoritati et henestati sedis apostolicae in nullo ve- Quoniam divino adjutorio Carnotensis comes pra-
limus obesse c. Valete. vas consuetudines quas habuerant antecessores sui,
EPISTOLA XCIII. et ipse in domibus et rebus Carnolensis episcopi de-
DAIMOERTO, Dei gralia Hierosolymilano palriarchm. P functi vel depositi, multo meo Iabore et sumplu Ec-
Ivo, humilh Camotensh Ecclesice servus, fidelium clesise dimisit,, et parvitas mea super hoc, privile-
oralionum munus. gium a sanclitate vesfra promevuit ad perficiendam
Quia divina miseraUo sollicitudinem veslram illi ejusdem libertatis confirmationem, peto ab exeel-
EccleBiiBpraeesse voluit, de qua verbum Dei proces- lentia veslra mitti lilleras clero Carnolensi contitien-
sit, gaudemus tum propter familiarem qua vos am- les hanc sententiam, ut si forte aliqui CarnotenT
plectimur charilatem, tum propter utilitalem quam sium comilum, vel miuistrorum eorumdem aliquando
populo Dei collaturam speramus veslram sollicitu- cupida temeritale et temeraria cupiditale liberiatem
dinem. Quos igitur corporalis non jungit aspectus, a comite concessam infregerinl, tanquam ecclesia-
jungat indissolubilis charitalis affectus, et ante ocu- stici juris sacrilegi pervasores ab ipso clero aposto-
los mcntis nos invicem quolidiana representet ora- lica auclorilate excommunicenlur, et Ecclesiae, tam
lio, quorum prsesentiam corpofaleni spatiosa d ter- civiles quam suburbanse (epht. 121), usque ad salis-
rarum volumina excludunt. Oramus itaque, ut ex- factionem claudantur. Non enim polest populus ra-
tensis incoelum manibus, etfusis in monte precibus pinis assuetus [quidam assuefactus] aliter a sua ma-
vincatur Amalech (Exod. xvu), quatenus post multa litia coerceri, nisi summo rigore justitise refrenetur,
flagtUa filiorum Israel, in teropore sacerdotii vestri D et terribili excommunicalione plectatur. Addatur
area Dei liberata revertatur in Silo (/ Reg. iv), ubi etiam, ut si succedens episcopus illius sacrilegii pa-
populus pacificas hostias possit immolare, et pro of- tratores absque satisfaclione absolverit, vel ambi-
fensionibus suis sacrificio contriti cordis Deum pla- tione acquirendi episcopatus vel timore amitieroli
care. Mittat etiam Salvalor et propugnator noster, supporlaverit, tanquam sacrilegii parliceps, et epi-
David fidelem e, in auxUium vestrum, qui numerosa scopatus exutor adjudicetur. Tali enim obice poterit
Philistinorum praeputia circumeidat, et in sortem malilise torrens a solito praecipitio retineri, intra-
israelilicae plebis adducat, quatenus haecterrena Hie- que debitos limites coerceri. Nec indebitum est, si
rusalem non serviat ut ancilla cum filiis suis, sed adversus noya moiborum genera inveniuntur et ap
supernam quae libera [al. cum Ubevis] est imiteluv; ponuntur insolita raedicamenta. Valcte.

a Adulterii scilicet, ut scribit epist. 89. iiosa terrarum exctudil interpositio, vel intercapedo,
h Scripsit coactus importunitate dicti Stephani, ut ms. c.
it inilio epist. 95. <"Ila ex vett. codd. ln quorum uno, scriplum. J.
c Dl in fine epist. 135. D. raale antea.dominus lid^
i Sic habent nonnuUi vett. codd. In aliis cst, spa-
_\K D. IY0N18 CARNOTENSIS EPISCOPI -H6
• EPISTOLA XCY; A alia provincia faelus cauonieus et archidiaconus.
PASCHALI summo poniifici, Ivo, humilh Carnotensh Additum est etiam quod praetaxalus episcopus jsm
Ecelesim minhter, se ipsum ut filiutn obedienthsi- moriens et inunctus, impprtunitate Drogonissupera-
mutn [episcopus sanclilath sum servus obedienlim tus non [nec, ms. c\ eum praedicla adminisfratione
el serviium debiium obsequium, ms. c.]. investierit, sed tantum eo tenore concesserit,ut eo
Lsctatus sum supra quani dici possit, et de Sle- vivenle nunquam se de ea intromitteret, riec ejus
phani Belvacensis Ecclesise pvoci repulsione, et de ususfruelus usurparet. Invitati itaque a venerabili-
facta in roe propter eum palerna invectione (Vide bus cardinalibus [Un. exemp. episcopis vel cardina-
epist. 87, M et 97), quaravis ego in poslerioribus libus] yestris adjudicium, cum nullus esset qui prae-
litteris nihil contvarium piioribus ex me scripserim, dictis rationibus obviaret, et confirmantibus eisdem
nec pro'ejus persona, sed pro ruinis Ecclesise san- Cardinalibus judicium nostrum [un. cod. fratrum],
ctilatem vestram interpellaverim. Importunitate enirri ex ratione et aucloritate judicavimus non fuissc ca-
sua extorsit a me lilteras, "quas (epist. 92) ei nullo nonicam investituram, eontra quam claniant deereta
iiiodo [at. nullateuus, ms. c.\ profuturas, imo mul- apostolica, canonica instituta, et universa pene con-
tum credidi obfuturas [unus v. c. offensuras], si in- cilia. Leges enim nequaquam appellant investituram
";
teUigentem Iiaberem [haberent tns. c] Ieclorem, et concessionis , sed possessionis , quam piaediclus
cornmodum expositorera. In lilteris itaque vestris, Drogo in vita defuncti episcopi non habuit, sed po.st
quam constans sit in vobis amor justitiae et zelus mortem ejus ipse se impudenler ingessit. Kec habet
domus Dei, liquido mihi apparuit, et me publicante Ordo canonicus, ut in ea Ecclesia quis praepropero
fere omnibus nostri regni Ecclesiis ad "laudeni divini saltu llat prseposilus, in qua nunquam meruit esse
nominis innotuil. Nihil itaque de hoc negotio re- suppositus. Quod autem prsedictus clericus in dua-
stat,-nisiut bonis principiis et bonis provectibus rum civilalum titulari non possit ecclesiis b, tam ex
bonus imponatur exitus. De caetero notum facimus veslris quam praedeeessorum vestrorum comproba-
providentise [al. facio prudentiae] veslrae, quod vene- mus sentenliis. Intelligimus etiam ex dictis papae
rabilis confrater, et Romanse Ecclesiae seinper ama- Gelasii : quia si quid fuerit eontra apostolica decre-
tor Catalaunensis episcopus, per nos qui Pictavensi ta nianifeslepraesumptum,rion opus esse ut tanquaui
[Pictaviensi] concllio inlerfuimus, com enit el inter- res dubia devocetur in judicium, quod tam frequen-
pellat clementiam vestram, quatenus senteuliam ter apostolica falce est praecisum, et generalium con-
vestram de thesauraria Catalaunensis Eeclesise, im- ciliorum sententiis definitum. Nec enim alia de eausa
portunitate Drogonis et nebulis a verborum ejus ab ^, concilia convocatis, nisi ut conteroptores deeretorum -
innocentia vestra extortam, rniligelis, 4S Yelm me~ [prseceplorum, ms. c\ vestrorum ad eorumdem ob-
Jius muletis, et, sicut decet apostolicam modevatio- servantiam revocelis. Unde, si observalores aposto-
jiem, confralri noslro justa el possibilia jubeatis. Et licorum prseceptorum vestra auclorilate fatigantur,
•curo judicium apostolieum a nemine sit foris retra- vel faiigari permitluntur, vos ipse [al. ipsi] videte,
•ctandum (epist. 159), vos ipse perpendite, vos ipse quae pax reslat Ecclesiae, quis rigor [vigor] superest
Judicate, utrum synodalis sentenlia apostolicis de- disciplinse. Sic enim ab obedieutia [cod. Put. obe-
cretis et canonicis sanctionibus munita dissohi de- dientiam] mandatorum sancloruro dissimulabiint
buerit sine utriusque parlis audientia. Nec cnim in- non tantum illi qui ea servant in angaria [hl. qui ad
decens esf, sicul apostolicis docemur exemplis et eam servandum angariantur], sed etiam hi qui c;i-
scriptis. si aliquando sententiam mutet ipse aposlo- stodire volunt cum diligentia. Quid etiam ultra va-
licus in melius (c. Senienliam. cau. 5S, q. 9), curo ali- lebunt celebranda concilia, quorum per unius per-
quid subreptum vel falsis precihus a sede apostolica sonae delationem irrita fient quantalibet auctoiitate
fuerit impetratum. Ut autem per subreptionem a fulta judicia ? Unde roganius sanclitatein vestrara, ut
sanctitate vestra litteras Catalaunensi cpiscopo^mis- librala consideratione commodorum et incorouiodo-
sas exlortas agnoscatis, seriem caussequam tracta- D ] runi quse de hujusmodi perturbatione [al. quae de
vimus, prudentise vestrae bfeviter intimabiraus. Prse- ejus rnisera perturbatione] nasci possunt, sanioii
dictus enim Drogo cum omnium in Pictavensi [al. sententise animum accommodetis, ut et judicia sj~no-
Pictaviensi] conciUo conQdenlium iroportunis clamo- dalia non nisi summa ratione cassentur, el mandata
ribus aures oneraret; dicebat, se prsedicla thesaura- apostolica curiosius observentur. Valete.
ria a Philippo Calalaunensi episcopo canonice fuisse EPISTOLA XCYI.
inveslitum, et ideo injuste spoliatum. Cujus rei ve- Ivo, bttmilh CamotenshEcclesim minhler,PnTRO pu-
ritas cum diUgenter fuisset evenlilata, contestantibus silli gregis doctori, L. Suessionensis Ecctesim prce-
Catalaunensis Ecclesiae ciericis, Drogoni praedicto posilo, H. ejusdent Ecclesim decano, et reliquo Ec-
objeclum est quod'secundunj ordinem ecclesiasti- cleiim clero, sulutem in Domino.
cum praedictum lionorem habere non posset nisi ip-- Veniens ad nos Petrus Ecclesiae vestvse archidia-
sius Ecclesiae canonicus, quod ipse nee fuerat, nee conus postulavit a parvitate mea ut scribeiem fra-
esse poterat, cum jam essei in alia Ecclesia, et in ternitafi vestrss, flagitapti eoiisiliuro mcum, quid sen-
» Ita promhsionum nebulas dixit
ep. G6.
1 In vii synodo et concilio Calced.,
c<*p. 10: vide G/atianum c.ui. 21 « 2.
Wt EP1ST0L.A5. — EPIST. XCIX. ?T8
tire~~nde sepultura patris sui, cui denegata estde- A . i» Chrhlo fralribus Belvaccnsh Ecefeiics filiis,
fuuclo com-munlo ccelesiasllea. quam uee judicio siare, virililer agere et confortari in Domino h. -
ecclesiastico, nec pro aliquo facinore in quo deprc- Divuue miserationi pvo modulo nostro gratlas
hensus fuissct amiserat, sicut idem Petrus dicebat referimus quod in corpore Ecclesiae veslrae sint
i-.i viia. Quod si ita est, rata nobis haec sententia adhuc plora quam crederemus membra sensibiiia,
vs.jetur quoniam \ita v. c. anlea, videtur quod] de- de dolore suo dblentia, etpro sanilate sua Iaboranfia.
funais conimunienem interdieere non debemus, Benedietus Deus; quia in vobis adliuc est aliqua
-q~i'b:isvivis \al. quam vivis] non inlerdiximus : sie- spes vilse, quamvis inter vos sint aliqui lrlii alieni
ul defunctis sllis«ommuiiicare flon debemus, quibus qiti assumpta facie meretricis nescientes erubescere,
vivis non coininunieavimus. Non enim dala est po- pro venlris esca, quam Deus destruet (J Cor. vi), et
-teslas Ecclesiae alia ligare vei solvere, nisi quse sunt vilibus sarcinulis \in -cod. Put. ct libidinis sarci-
super lerram. €nde conslat ea divino reservanda nulis] matrem suam cviscerant, et vitse suse et
jud".cio,quae inter viventes Jiumano non sunt termi- -famae non parcentes, lanquam membra pulrida
natajudicio (episl. 59 cl 212). Precor itaque frater- felorem suum non sentiunt, et reliquos qui sauaii
jiiuuemvestram et consilium do, ut quantum salva possent sua putredine et fetore coinquinare conten-
"
re~,erenlia episcopi veslri fieri \al. forli] potesl, an- dunt. Vos itaque, qui adhuc moriem velare [vilare,
xielatem "confratris veslri relevelis, et sepultuiam ms. c] vultis, et prsedicto putore formidatis putere,
ecclesiasticam, si ila injuste ablata est, ul prsediclus videte ut, quantum in vobis est, aposlolicis^prac-
fraler asserit, veliquiis patris ejus redui facialis, Va- ceptis et mouitis. obtemperetis, et -electioncm in
lete. aliam persouam, non dico illam, vel illam, secl lan-
tura catholicam et canonicam,- seeundum tenorero
EPISTOLA XCVII. aposlolicarumlitterarum, cilo facere studeatis. Doc
ReverendiS fralribus etcoephcoph LAMBERTO Atreba- enim modo et Ecclesiam vestram a multiplici preda.--
Tarvanensi [al. Tarvemensi], Ivo, gogorum invasione liberabitis c, et mullas vexa-
tensi, el JOA.NXI
humilis Ecclesim Carnotensh minisler, salutem in tiones quse adhuc pendente negotio fiunt, evitabitis,
Domino. et famae vestrse utiliter consulelis. Nec ista dico u*
aliquam speciaiiter sicut praetaxatum esl commen-
Litteras doroni pap~eet vobis transmissas per con- dem personam, quia omnis persona roihi piacitura
fratres noslros beati Quintini canonicos credo vos csl quae vita elareat et doclrina d. Nihii enim meum
accepisse, quibus et reprehensi sumus de qualicun- _ in hac causa requiro, sed vobis omnibus qui pro
que assensu Slephani Belvacensis Ecclesise proci ?, domo Dei virililer stare volueritis, el me, etmea
et nrsemoniti quatenus oronibus modis caveamus, ne indifferenter expono, secundum vires, oonsilia
in Ecclesiam Belvacensem irrepat persona" minus vobis profuturus et auxilio. Angelus magni/ con-
apla saera [sacris, ms. c.] ordiuibus. Quoniam igitur silii et spiritus fortitudinis operetur vobiscum.
vestra-semper consuetudo fuil lupos in ovilia Dci Valete.
subintrantes perfecto odio reprobare, et eos sicut fi- EPISTOLA XCIX.
deles in domo Dei eanes ubi licuit impugnare, ve- Ivo, Dei gratia Carnolensis Ecclesieeminister, dilecto-
«tram religionem, imporlune et opportune rogamus in Christo fratri el comprcsbyteraGviLLom,salutetn,
~etmonemus, ut quod haetenus fecistis amore justi- in Domino.
li<e, propensius facialis in fioc negotio ex debito Sciscitata est a me dilectio tua utrum pueri ses
obedientise. Yos itaque ut suffraganei Remensis Ec- annorum, vel iiifra, possint inter se sponsalium,
elesiae admonete metropolitanum vestrum, quale: us [«/. sponsaliorum, ms. c] vel malrimonii contra-
secundum lenorem litteraium quas (c-pist.98) dora- here sacramenta: et celebratis sponsalibus, si allcr
nus papa misit Belvacensibus, Bthacensis Ecclcsiae obiei-it, utrum possil superstes cum sorore, vel cum
clericos ad faciendam eanonicam electionem pro of- j) fratre defuncti inire malrimonium, cum quo prHis
licii sui debilo cohortetur, quatenus ex muniiniiie inierat desponsationis vinculum (epist. 246). E-lde-
aucloritatis ej'us et infirmi habeant unde saneulur matrimonioquidem, silegem naturalem consulimus,
[al. salventur], 47 et fortes unde solidentur. Quod «t verba Domini diligenler- attendimus ubi dicit-
si praeblandienle [al. si ipse bland.] desidia facere di- Propier hoc relinquel homo palrem et tnatrem, et
stulerit, aut dissimulaverit, monendus est a vobis adhmrebit uxori sum, el erunt duo in carne. una •
quatenus sic liouorifieet ministerium suum, ul quod (Gen. n), respondere incunctanter possumus, quia
per eum faciendum est, per manus non impleatur tunc piimum initur lcgitimum matrimonium, cum
aliorum. Yaleie. conjuges per cominislionem carnis reddere sibi
EPISTOLA XCYHL invicem possunt conjugir debitum. Si aulem ante
Ivo, Dei gralia Carnolensis Ecclesim minister, dilectis annos puberlatis ratione dilatandse vel conservand~g
a Id eliam dicit initio ep. 93, qnia precibus coa- elegermit Galonem, de quo epist. 104.,
cl",s scripserat ad Paschalein, ut indicat episl. 92. <•'In dctciioi.'ein parlcni accipit, utepist. 6.
s>Repulso . Stephano, Paschalis jusserat alium <l Yilissimus cnim cpiscopus, nisi p~sefeilal
j-H~i, ut constat ex collaliose enist. 9o el 97. p.aque scicinh ct wcfitate, in capt 45, csus. 1, q. 1.
•i\3 D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPl «0
Pacis inter aliquos talia sacranienta celebrantur, si APictavensl
A \sic vell. cod. anlea Piclaviensi] adjudi-
inler eas personas fiat inler quas lex id fieri non catum est, secundum judiciunj synodi non restituisti
.prohibet, etexamborum consensu, non reprehen- mihi. Paganus (epist. 112 et 1U) enim praedicti
dimus, quia sioutpapa Nicolaus dicit (epist. 215. -altari sacrilegus invasor adhuc manum mittit ad
1. vu el xi, d. De sponsalibus); « Matrimonium sacrilegium, et tam tuo consensu quam Turonensis
facit consensus, non coitus. J Unde etiam in libro arcliiepisccpi patrocinio , cui plus juslo subjacet
Pandectarum, continetur libro xxm tilul. i: t In fraternitas tua, sibi usurpatjiis meuro. Si aulem
"snonsalibus consensus eorum exigeudus est, quorum huic rei consensum non prsebere te dicas, credi non
in nuptiis desideratur. Et ideo sicut nuptiis, ita -potcst, quipro oflicio tuo cum possis vindicare non
sponsalibus liliamfamilias cousentire oportet; > Et vindicas : « Facientis autem procul dubio culpam
iu consequenlibus (I. xm, d. eod. et epist. 154) : habel (c. 5, disl. 86, et epist. 77), qui quod potest
t Filiofamilias dissentiente, sponsaha ejus noroine corrigere non.studet emcndare; nec caret naevo
lieri no;i possunt. > Qua aulem aelate ista fievi consensionis _!|§ occultse, qui manifesto facinori -
debeanl, nec ecelesiasticis, nec hiimanis legibus desinitobviare.-j Unde sciat fraternitas lua quiasi
"pleniier est diffmitum ». Unde in supradiclo con- de praedicto pervasore plenam justitiam mihi non
tinelur libro : ~ In -jsponsalibus contrahendis setas feceris, quod exigi poiest a facicnte, de caetero qui-
contrahentium diflinila non est, ul in matrjmoniis, J bus niodis polero exigam a consentiente. Quid
quapropter a, pviroovdio setatis sponsalia effici pns- autem super hoc mihi facturus sis, per prsesentium
sunt, si modo id fieri aJ>utraque persona intelli- portitorem scripto mihi remandet tua fraternitas.
gitur [intelligatur, ms. c.\, id cst, si non sint mino- Vale.
res quam septem annis. Postquam vero sponsalia
EPISTOLA CI.,
jutriusque-personse consensu conlracta sunt, conju-
gii nomeu acceperunt. Unde dicit Arobrosius ad Jvo, humilh Ecdesim Carnoiensh minhler, ADELJE
exhortalionem virginilatis, Iibro primo (epist. U8 excellenii comithsm, saluiem et oralionum mu- ,
ct 246). j~ Desponsata viro conjugis nomen accipit. nus.
Cum initiatur conjugium, tunc conjugii assumitur ; Audivl quod" a Radulfo [quidam Gradulfo] arehi- ,
jion enlm defloralio virginitatis facit conjugium, sed presbytero nostro bannum [bannum. ut epht. 154]
jpaetio conjugalis. s Item Isidorus elhj-mologiarum leugserequiritis propter quamdam pseudomonacham,
Jib. ix: « Conjuges, veri appellantur \cod. Put. cujus reculas saisivit, quas apud quemdam Burgen-
jure ap.] a prima desponsalionis fide, quamvis adhuc /P sem Blesensem invenit. Unde rogamus et moneinus
ignoretur conjugalis concubitus. > Inde etiam Au- excellentiam vestr,ani ut hanc nobis non inferatis
gustin?js in libro De .nupliis et concupiscentia - \unus cod. non facialis] injuriam (sic epist. 121).
* Neque fallaciter ab angelo dictum est ad Joseph : Omnes enim pseudoprsedicatores, et pseudomona-
Noli titnere accipere Mayiam conjugem tuam (Malih.i). chi, et pseudoclerici fornicatores, adulteri, foene-
Conjux vocatur a prima desponsalionis fide, quam ratorcs et alii qui in Chrislianismo offenduut (exce-
concubitu nec cognoverat, nec cognoscilurus \at. ptis his qui poena capitali puniendi sunt), a nobis
cogniturus, ita ms. c.\ erat. His igitur auctorilatibus distringendi et corrigendi sunt, et ipsi et eorum res
manifestum est quia postquam per desponsationis nostri sunt juris. Et h~ecest antiqua et inconcussa
foedus inter duas personas ex majori, parte fucrit consueludo non tantum Carnotensis Ecclpsi~e,~s8d
conjugium ex utrorumque voluntale eonipactum, omnium ecclesiarum per tolum regnuro Galliaium
lion potest (Gratianus oausa 27, q. 2) ulterius frater ethoc astruere parati sunius, sive in Ecclesia nostra,
uxorem fratris ducere [al. poterit. ita ms. c\ nec - -sive in omni Ecclesia quse eanonicum \alias, cano-
..soror sornris marito nubere. Unde legilur in con- nice] super nos possit faeere judicium. Cesset ergo
cilio Triburiensi capitulo 10 : « Decretum est ut, a tali incoepto prudentia vestra et sicut inconeus-
quamvis mulier nupta esse non potuerit legitimo D I sum vultis habere principalum vestrum, sic Eccle-
vjro, desponsatam tamen fratri frater habere non siam permiltite habere jus suum. Nec obsil nobis
possit. s Hsec libi interim, charissime, ad inter- apud ("xcellenliam vestram, quod vos et vestra
rogata sufficiant. Ex his enira quasi rationum scin- diligimus, et inviti adversum vos aliquid etiam
-tillis [cod. Put. scintillulis] poleris majora coliigere ratione movenle [al., monente, ita ms. c\ altenla-
et quibus necesse fueril de propositis satisfacere, rous. Sciat autem prudentia vestra quia quod fece-
Vale. runt ministri vestri in prsedictum archipresbyterum,
EPISTOLA C, -
graviter ferimus, sed propter dilectionem vestram
Ivo, Deigratta Carnotensh Ecclesim minhter, JOANNI, dissimulamus, Sed si res in pejus, quod absit! ~se
eudem gralia Auretianensh Ecclesim episcopo, verlerit, adhuc ab eis pro officio nostro districte
saluiem, -exigemus. Valete.
JSxspectans exspeciavi et non intendisti mihi, EPISIOLA CIl.
Ijuia altaro de basilicis, quod milii in concilio 'MANASS^E reverendo [al. venerando\ Remorum arciii-
a L. xiv, De spansal. Leo philosopini5,"Nov, 109; statuit ne ir.tra seplimum annum sponsalia inean-
iur, Yj-io ep, 245.
'
121 . EPISTGL/E. — EPIST. CIV. 122
ephcopo.lvo,humilisCarnotenshEcclesimminhter, ;V infirma suo riiore eligere ut confundat fortia, quis
- salulem in Domino estqui possit vel debeat ejus ordinationi-resistere?
Quam crebris luporum incursionibus \p,nus.'c Sic David de post fetantes ad regnunr assumptus
morsibus], quam multiplicibus filiorum alienoruiri est.-Sic Petrus ad summum apostolatum de pisca-.
deceptionibus -aggravata sit Belvacensis Ecclesia, tione vocalus.- Sic multi egeni de pulvere suscitati
non est necessarium vestram docere prudentiam, et ad summa rcgimina Dei providentia sublimali
cujus-ista non praeteriere notitiam \cod. Put. in \al:, sublevati],]ut bstenderet quia apud eum mundi
cujus ista subrepsere notitiam]. Sed, quia Ecelesia sapientia vel saecularis potentia nullius sunt mo-
illa in Christo me geuuit, et fundamentum religionis menti. Sed quia haecomnia non ignota [<i/.ignorata"]
in me posuit, quamvis ab aliis, quantum Deus dona- suntvobis, summam repetcndo concludam nostrae
vit, superaedificsitunisit, cum infirmatur, rion pos- apud vosintercessionis, videlicet ut labenti Ecelesise
sum non infirmari;.cum scandalizatur, non possum cito subvenire studeatis." Vale.
non uri. Unde non mirelur vigilantia vestra, si apud EPISTOLA CIIL
paternilatem \al, fraternitatem] vestram intercedo PASCHALI summo pontifici, Ivb, humilis Carnotensis
pro genitrice et nutrice mea, ut vos qui "quolidianas Ecclesim minhter, cum Petro miiitare et cum Petro
[cotidianas, velus ms. c. rectius\ ejus ruinas Ire- 8 -donaiivum recipere. •
quentirelatione^ognoscilis, pro oificio vestro lamen- JFiiius vester et confraler noster Silvanectensis
tabilibus ejus iapsibus occurrere studeatis. Vestrum Episcopus (epist. 214 et 2S8) pro Romana Ecclesia
est enim dissipatas oves in die nubis et caliginis contra Romanam Ecclesiam absque audientia et
per avia quaerere, et ad oviie, quantum ad vos^per- judiciode propria sede pulsus, rerumque suarum
linet, -redueere, Ucet velint errare, licet \elint perire damna perpessus^ quamvis hoc anno redlerit a sede
(ep. 89, in fine; S. August. in c- Dhplicel caus. apostolica munitus litleris apostolicis, tamen nec
. 25, q. 4). Vestrum est etiam quaevendo oyes perdi- apud regem tribulationis suae aliquod invenit reme-
tas, per ardua vos et aspera coarctare [latera etiam, dium, nec apud melropolitanum- suum paternum
sinecesse sit, inter spineta crueiilare, mss. c.-], ul suffragium, uec apud comprovinciales suos frater-
possitis gaudens et non gemens bonam aeterno Judiei num solatium. Reditus [«/. redditus] uuoque prae-
de commissa vos sollicitudine rationem reddere. bendse suse Parisiensis, de qua specialiter intuitu
Yestrum. est oves morbidas quae contagione sua riiiserieordise mandaveralis, nullos recepit,'imo,
plurimas perdunt, ab ovili interim removere \al. sicut dicitur, decanus Parisiensis prsebendam suam
piurimos p. ab ovUi interdum rem. mss. c.], et inter alteri tradens, episcopi praebendain sibi riiancipavit.
eas quse vocem pastoris audiunt non connumerare ; ^ 49 Condolens itaque non lantum ejus miserise,
sanis autem et non errantibus pascua provideve, 'et quantjim ingemiscens apostolicae sedisinjuriae, Hac
pastori quem oves cognoscunt et expetunt,- ovile aestate, eum apud me detinui, et pro modulo ineo
cpmmillere. Et quia inlegritatem perspnae electi a "Stipendia ministravi. Supplicando ilaque moneo, et
per vos benenostis, et voluntatem summi pontificis -monendo supplico, ut tam pro vestra uuam pTo"
et consilium super hoc audistis, sanum consilium destituli fihiinjuria, jamnon-desistatis arcum inten-
mihi videretur [al. videlur, ita tns c.\ ut commu- dere ; sed cervicieorum, qui contemplores exslite-
nicato et confirmato cum -coepiscopis consilio, con- runt prseceptorum apostolicorum, nitamini gladium
secrationem elecli prsedictse Ecclesiae acceleraretis [excommunicationem] fortiter imprimere. Si enim
[al. acceleratis], ne differendo, vel non faciendo filius vester, crealio vestra, sub maternis alis pro-
quoiveslrumest, honorem veslrumalteri detis. Non lectionem non invenerit, ignotus quidEcclesiavum sperabit?
cnim licef- regibus, sicut sanxit octava synodus, Siput igitur Romana Ecclesia omnium
Romana Ecclesia commendat et matev est etmagistva (c. Non decet., dist. .12); sic
quam veneratur,
elcctionibus episcoporum se immiscere, vel aliqua eam decet filiovum injurias propulsare, et conlem-
eas falione iropedire \al. praepedire]. Francorum p. plorum inobedientiam vindicare, ut et flUus fuisse-.
eliam reges Carolus et Lodovicus electiones episco- se subditum gaudeat, el contemptores inobedienles
se fuisse poeniteat \al. poeniteanl]. Valete,
poruni Ecclesus concesserunt, quod et in suis capi-
tularibus seriptum reliquerunt (lib. i, e. 81), et in EPISTOLA CIV.,
conciliis episcoporum -provineialibus sanciri per-, PASCHALI summo pontifici, Ivo, humilh Carnotensh
miserunl. Habeat ergo Deus in Ecclesia suaprinci- Ecclesim minhler, cum devolo filii affeciu debiii
paliter quod suum est. Habeat rex posteriori ordine famulatus.obsequium.
post Deum quod sibi a Deo concessum est. Neque id Belvacenses clerici melioris famae, et consilii sa-
impedire videatur quod regi de obnoxietate parentum nioris, prsecedenie consilio vestro, consilio-oplima-
ejus invidiose suggestum esl, quia secundum medio- tum dioecesis suse, et laude populi domnum Galonem
crilatem suam de honestis parentibusprogeriitusest, (epist. 10S) virum vila honestum, litteralibusque
et obnoxietas eorum a nullo vivente legitime com- \al. liberalibusque] studiis et ecclesiaslicis discipli-
prcbari potest. Quod si Deus vult humilia et mundi nis ornatum in episcopum sibi elegerunt. Pauci
0 Gaionis ex collatione, epist, iOi,
123 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPl 124
tamen fix cberieis Stephani illuis {epist. ~9S)xepu- iAsuggestronemJOpogonisjeantoris, qui omnl reilgioni,
-diaii comptices, quos sibi -peUicuHs-peregrinorum quaritum praevalet, adversatur, dari fecit, quod
murium atque aliis hujusmodi vanitatum aucupiis Galo in vita ejus nunquam futurus esset Belvacensis
inescavcrat, huic electioni non assenserunt, nee episcopus (epist. 104). Qua in re prudentiam ve-
tamen ei aliquid quod sacris canonibus obviet, obji- slram muniri oporlet spirifu fortitudinis, quia si
cere_.poluerunt. Cum vero rem per se impedire non tali sacramento annuUari polest canonica eleelio,
valerent, regem adierunl, quaedam verba auribus nuhVulterius in regno Francorum futura est, nisi
ejus instillaverunt, quae facile in-cor ejus eliquavc- aut Simoniaca aul violenta intrusio. Quod si san-
runt, videlicel quod prsediclus electus discipulus ctilati veslrae objicitur regem non oportere cogi ad
meus fuerit apud me nutrilus, apud roe eruditus perjurium, recordari potestis quid dicat bealus'Am-
[unus cod. educatus et eruditus], addentes quod a brosius libro primo De ofliciis. Dicit euim (Gratia-.
sanctitate vestra fuerit electus, et quod niagnus ci cau. 22, q. i) : e Est nonnunquam contra offieium
futurus csset adversarius si in regno ejus aliquando promissum cuslodire sacramentum, ut Herodes qui
fieret \al. fuerii] episcopus. Rex itaque virulentis juravit quoniam quidquid peliturus esset, daret
his verbis succensus, et ab omni bona voluntale T iiliae Herodiadis, et necem Joannis concessit ne
turbatus non vull electiuni assensum praebere, nec prosnissumnegaret. iDicitetiamAugustinus inser-
electo bona episcopalia dimittere a- Unde eleclores ntone quein fecit in deeollatione Joannis Baptistae :
ejus ad paternitalem vestram jam confugissenl, nisi « Yideo David hominem pium, sanctum in juralio-
quia metropolitanus corum cos detinet condicto die nem temerariam procidisse [ai. incidisse ms. c],
[unus cod. constituto die] inter contradiclores et et maluisse non facere quod juraverat quam juratio-
electores, sicut dicitur pacem volens componere, nem suam fuso sanguine hominis implere. * Item r
vel forsilan propter voluntatem regis rem callide « Juravit David temere, sed non implevit juralionem-
impedire. Superest ergo, dilectissime Pater, ut pro majori pietate. De duobuspeecatisclegitminimum. t
potestate et auctoritate vestra, sicut coepistis, Ec- Item Ambrosius in libro tertio De officiis : « Pleri-
clesise, prout clerici rationabiliter postulaverinl, que ssepe se constringunt [al. constringuntur] juris-
succurratis, et consilium vestrum inconfusibile fa- jurandi.sacramento, et cum ipsi cognoverinl promit-
ciatis, ne insidiatores et delraetores vestri, subsan- tendum non fuisse, sacramenti tamen conlemplatione
nando de vobis dicere incipiant : Hic homo cmpit faciunt quod spoponderunt, sicut de Herode supia
adificare, et non potuit consumtnare (Luc. xiv). De scripsimus. Quauto lolerabilius fuisset lale perju-
csetero notum facio sanctitati vestrae, quod Fran- (Q riuni sacrameuto, si tamen perjurium dici possef,
corum h rex Romam in proximo se venttiriim dicit, quod ejuratus inter saltantium choros promiseral ? i
quod tamen non credimus. Sed seu veniat, seu Item Hieronymus, lib. i super Jeremiam. « Ani-
mittat, cavete et vobis et nobis, ut semper clavibus madvertendum quod jusjurandum lios liabeat comi-
et catenis Petri fortiter teneatur. Et si forte absolu— tes, veritatem, judicium atque justiliani (epist. lf>,
tus fuerit, et ad vomitum c. sicut jam contigit, re- et in c. 2, cau. 22, q. 2). Si ista defuerint, nequa-
versus fuerit, e vestigio eisdem [ejusdem, ms. c.] quam juramentura erit, sed perjurium. J Et in
clavibus reciudatur, eisdem catenis religetur. Et actione septimae synodi legitur (c. Actione. cau. 22,
hoc lilteris vestris omnibus Eeclesiis manifestetur. q. i): « Herodes observavit sacramentum, et periit.
Ila enim corrosorum dentes confringetis, etjuslitiae Petrus negavit cum juramento, et eonversus flevit et
salisfacietis. Quod si forte Deus cor ejus ad poeni- salvatus est. i Sed quia scienlibus ista loquor, non
tentiam iUustvavevit, mementole nostri qui porla- doceudo sed commemorando et commonefaciendo
vimus pondus diei el aestus d, ut, sicut fuimus parti- haec dicere me arbitror. Ad summam veniam. Si
ceps tribuiationis, ita simus et consolationis. Yalete. rex a sanctitate veslra, seu per se, seu per alios poe-
EPISTOLA CV. nitentiam acceperit [sic v. c. antea, egerit.], el, uf
PASCHALI summo ponlifici, lvo, humilh Carnotensh D pro cerlo credimus, ad vomitum reversus fuerit
Ecclesim minhier, spirilu fortiludinh -abundare. (epist. 104), qualiter me habere debeam, instruite
et litteris prsemunite. Valete.
De tribulatione qua a filiis vexalur alienis Belva-
censis Ecclesia, et de regis Francorum in flagitio 5® EPISTOLA CVI.
suo sacrae rcligioni perniciosa et ignominiosa per- HDNRICO e excellenti Anglorum regi, Ivo, humiiis
tinacia (epist. 13 el 104), nihil apertius et nihil Carnotensh Ecclesim minister, iv eo vivereel re-
vestrse auctoritati utilius et honestius scribere vel gnare per queni reges regnant.
dicere possurii quam scripsi (epist. 104), praeler Quoniam paterni regni solium conscendere vos
quod sacramenluni sacris cauonibus et omni reli- fecitdiviiiadispeiisatio[i~ni-sco~/.miseralio,epist. 95],
gioni obvium per quemdara servienlem suum ad pro gratia nobis \al. vobis] collata divinam inter-
a Etiam j'uraverat rex hunc Galonem nunquam 15 et 105.
fuiurum episcopum, ut ait epist. 105. d Gratiam regis perdiderat pro juslilia hujus
b Vox Francorum videtur e glossa irrepsisse, cum causae, ut ail 141.
antea regcm tautum dicat. " Primo, ejiist.
cId esl illicilura consorlii Bcrtrafiffi, de qna epist. qui tilius Yuilliclmi secundi
123 EP1ST0L.E. - EPIST. CYIIL iS8
peUamus cleiuentiain , quatenus paternos mores, __ muni sorte ut hominera, quodam privilegio diligas
paternam v.os faciat imilari honorificentiam, ul in ul Christi sacerdotem, ct £hristianae religionis pro
nullo vestra sublimitas ab eorum nobilitate degene- suomodulo dilectorem. Hac itaqueconfidentia trans-
ret, et in nuUo ab eorum frugalitate declinet. Et misimus tuse liberalilati duos de canonicis nostris,
quia res omnes non aliter bene administrantuv, nisi qui 4ieeessitatem Ecclesise nostrse tibi referant, et
cum regnum et sacerdolium in unum convenerint benedictionem quam cordi tuo Deus immiserit
sludium (epist. 60,214 et 259), celsitudinemvestram ^epist. 142),.sicut benediclionem aceipiant. Peto
obsecrando monemus, quatenus yerbuni Dei in regno etiam ul ad Jmprimendam arctius menti mese tuae
vobis commisso currere permittatis, et regnum ter- excellentise memorjam, poderem, vel aliquam
renum coelesti regno, quod Ecclesisecommissum est, aliam vestem sacerdotalem parvilati meaetransmit-
subditum esse debere semper cogitetis. Sicut cniin tas qualem deceat etreginam dare, et.episcopumin
sensus animalis subditus debetesse rationi, ita po- - celebratione divinorum sacramenlorum induere.
testas terrena subdita esse debet ecclesiastico regi- Yalete.
mini. Et quantura valel corpus nisi regalur ab ani- EPISTOLA CVIII.
ma, tantum valet tervena potestas nisi informelur PASCHALI summoponlifici, Ivo, humilh Ecclesim Car-
et regatur ecclesiaslica disciplina. Et sicul pacatum B notensh minhter, debitam cum omni devotione obe-
est regnum corporis, cuni jam non resistit caro spi- dienliam.
ritui, sic in pace possidetur regnum mundi, cum a Quanla charitate hactenus sollicitudo Romano-
jamresislere non moliturregno Dei. Hoccogitando, rum ponlificum quieti Jnvigilayerit mbnachorum,-
servum servorum Dei vos esse inteUigite, non doml- quanto fervorc sluduerit procul fieri infestaliones
num ; protectorem, non possessorem; unam debere monasteria gravantium a vexalione monasteriorum,
essede cedris Libani quas plantavit Dominus, in quanlo etiam caulelae sludio discuti mandaverit per-
qua nidificent passeres (Psal. cm), id est sub cujus sonas et causas accusantium et testificantium, nou
tulela quiete fructificent. et conversentur [al. con- est nostrum doeere doctores nostros a quibus tan-
serventur] Chrisli pauperes; quorum oratibnes pro tum exspectamus formam praecepla implendi, sicut
stalu regni vestri et incoluniilale vestra quanto accepimus regulam praecipiendi. Quae omnia si ob-
quietiores, tauto saniores, quanto saniores, tanto servare vult sanclilas vestra incausadomniabbatis
constat esse eflicaciores. Hoc enim faeiendo, et Majoris-Monasterii, nec accusatores admittendos
regnum terrenuro quiete Deo cooperanlepossidebitis, credimus ad accusandum, nec tesles ad testifican-
et ad regnuni aeternum ejusdem miseratione perve- dum. Primo enim si personam accusatoris, Turo- -
nietis. De cselero commendo vobis hos canonicos rJ nensjs videlicet archiepiscopi b attendimus, pene
noslros praesenlium litterarum portitores quos Ec- omnia quae in ordinatione ejus facta sunt, conlra
clesia noslra excellenlise veslrse pro sua necessitate ordinem usurpata sunt. Crimina vero adversum se.
transmiltit, qualenus, ea audita, prout vobis visum comroissavel in seadroissa, pcrjurium videUcet ct,
fuerit et Deus inspiraverit, eidem necessitali occur- prodilio, quse in prscdictum abbatem intendit, non
ratis, et charitatem, quara erga eamdem Ecclesiam sunt facile, quanlum videtur, a judicibus ecclesia-
parentes vestri habuerunt (epist. 118), ct voshabere sticis audienda; quse aut nunquam perpetrata sunt,
studeatis. Eadem enim Ecclesia parentes vestros aut ordinata curatione ad sanilatem perducta sunt,
specialius caeteris benefactoribus suis habet in me- ciim dicat Apostolus : Qui videbantur esse columnm,
moria [habet cum raem.J, tam pro eorum excellentia quales antea fuerint, nihil mea irilerest. Deus enhn
quam pro eormn munilicentia. Yalete. personam hominis non accipit (Gal. u). Quse si vera .
EPISTOLA CVIL essent, tunc dicenda fuissent, quando videbal eum
ReverendmAnglorum reginm MATHILDI, Ivo, hutnilis in publicis conventibus de ecclesiasticis negoliis
Carnotensh Ecclesim minhter, in finibus terrm au- cum episcopis judicanleui, ponlificalia sacrameiita
dire sapienliam Salomonh. D tractantem ; quae tractare non debet nisi manus a
Q_uohiamunam te esse de prudentibus mulieribus crimine immunis, et conscientia innocentiae testis.
fama divulgante cognovimus, corpore longe posi- Si de his recte pulsavi potevat, magis avguendus
tam, praesentem te nobis bonae opinionis odor ex- evat propter usurpationem sacerdotii quam propter
hibuit, et ad diligendam charilatem, quam in te gerendam solliciliidinem monasterii, in qua nuliuin
castarum mentium sponsus ordinavit, excitavit, novimus esse genus ecclesiastici sacramenli, cum
Unde a lua excellentia mutuam promereri cupirous dicat Hieronymus monacliorum institutor prseci-
dilectionem, quam propter praeclaram memoriam puus (sup. episl. 36): « Monachus non docentis
reginae Angelorum Mariae, Ecclesise,- cui auctore habet officium, sed plangentis, qui se et mundum
Deo, licet indigni, deservimus, ante lua tempora Iugeat. t Sed dicet aliquis, quia tunc merilo tacuit,
exhibuerunt reginse Anglorum. Nec indecens est re- quando in episcopalu eum non laesit. Tanto minus
ligloni et famse tuae, si quem diligere debes com- ilaque isle alienaevitse curiosus inspector et suaeue-
a Inv. c. hoc argumentum est, quod monachus t Huuc sa~pecuipat et reprehendit, ut epist. bQ,
non accusandu. est de his qnm fecit anie conversio- in fine et 66 et 67.
tww.
i-J"? r>. TVONIK CARNOTENSIS EPISCOPl f2S
Bidiosus corrector au.diendus est [unus v. c atlen- A _ moditatem. Unde ego" et q~iidam corregionales no-
dendus est], qui modo sincerum v'as non jamore stri hoc murmur non sequanimiter accipientes, ut-
justitiae, sedlivorevindietse nititur incrustare (HORAT. pote Romanae Ecclesise fihi unanimes, scribere de-
saf.5, lib. ., vers. S6), non incrustalum a sorde crevimus sanctitati veslrae, ut alicui transalpino
mundare. Credo enimet benecredo, quia cum ve- legatioriem sedis aposlolicse injungatis (epist. 12),
terem' hominem depositurus , et novum parifu- qui et vicinius subrepenlia mala cognoscat, et ea
rus, vetustatis "suae saccum in oculis Dei me*gl yel per se veLper relationem ad sedem apostolicam
prsesenle conscinderet, et omne noxium quodintus maturius.cufareprsevaleat. Cui soUicitudini nullum
lalebat per confessionem oris effunderel, si haecde- jnagis coj;novimus idoneum, quam domnum Lugdu-
dbcora in se agnovisset, nullatemis abscondisset. nerisem archiepiscopum, qui et in epdem officio
Denique, si causam hujus accusalionis inspicitis, jamdiu ministravit, et ut experimento cognovimus,
manifeste scitis non aliunde exarsisselstarii male- tam Romanae Ecclesise quam transalpinis Ecclesiis,
volentiam, nisi inde quod intcrdicente sedis aposto- mirabiliter [in plerhque teg. venerabiliter] profuith.
lic~e decreto non potest Turonensis archiepiscopus i Multos enim ad visitandam sedem apostblicam prae-
in Majori Monasterio publicas missas celebrare (c. pediunt, aut pericula imminentia, aut rei familiaris
Abbatem et c. Luminoso, cau. 18, q. 2), erga riio- B indigentia, aut itineris difficultas, aut proprii cor-
nachos imperiose agere, bona monasterii prbut poris imbeeillilas. Unde si velletis mediocritatis no-
libuerit usurpare. Unde etiam hoc anno in syriodoi strae suggestioni acquiescere, congruum yideretur,
agens, sicut dicunt qui adfuerunt, quanlurii in se: ut mediatricem personam Uuic sollicitudini prsefice-
est, Juliani renovavit [revocavit, ms,~c., metius re- retis, potisslmum in eadem sollicitudine consuetu-
novavit ut in textu] decretum, videiicet, « ne quis dine et utilitale probatam, quae emergentia mala
sseculo renuntiaturus parochianorum suoriun majus tanto frequenlius quanlo vicinius agnosceret, et
ingrederetur monasterium. J Postreiiio, si testifican- IPvamina quae melius yaleret adhiberet. Ausu "qui-
lium personse discutiuntur et causse, tales sibi sub- dem familiaritatis et filialis amoris hsec scribo, quia
ornavit [al. subordinavit], quos inter notbs notum sic ego cum multis Ecclesise Dei melius credo posse
est aut maculis aspeVsos, aut sibi consanguiiieos, consuli, et aemulorum obtrectationes \al. detractio-
aut mercede conductos, aut de domo sua productos, nes] posse vitari. Etenim discipuli Deniini, Doisinq
quibus personis, sicut scitis', facile poterit impe- licet nihil ignoranti \al. licet-non ign.], plurima
rari, ut testimonium perhibeanl tammendacio quani necessaria suggesserunt, quae ad informandam.po-
verilati. Cum igitur ea quae dicta" sunt ita se ha- „, steritatem praelalovum non solum patienter audivit,
beant, quamvis non necessario, tamen supplicanio' ' _sed etiain aequanimiter adimplevit. Valete.
exhortamur sanctitatem vestram, quatenus sic in EPISTOLA CX.
IIDC causa paternarum tradilionum tramitem te- rAsciiAi.isionmo ponlifici, Ivo liumilh sanctilaiis sum
neatis, ut et innocentia non pcriclitetur,'etperversa filius, quidquid potesl esse felicius.
tolunlas justo lalione jiunienda suis conatibus cor- Quoniam pro gralia nobis collala, decorem Ee-
rnat, suisque nexibus innodetnr. Yaletc. clesise Dei \al. doraus Dei] diligimus, multa inordi-
EPISTOLA CIX. nate in eadem fieri vehementer dolemus. Qui iu (et
PA>SCHAI.I stimmo ponlifici, Ivo, humilis Carnoterisis cura in ms. c.) quibusdam subditis cum qusedam
Ecclesim minhier, sicut aucloriiate, ita prmminere illicita corrigere, vel cuin quosdam ad meliora prn-
virlule. movere studemus, ipsi in stercoribus suis compu-
Quoniam apud* jios quotidie videmus Ecclesiam trescere cupientes, litteras a sede apostplica, nescio
-' quibus
ruentem, et nullam autpene nullam manum eri- subreplionibusimpetratas nobis deferunt ad
gehtem, el pro domo Isiael murum ponentem, cha- palliandam malitiam suam, vel defendendam inobe-
ritas Chrisli urget nos ut dolorem cordis nostri, dientiam. Unde fit in Ecclesia mirabiUs contemptus
quo pro morte et mdrbis ovium Chrisli cruciamur, D ] mandatorum Dei, el ineffabilis mor.im corruptela,
paternitati vcstrse revelemus. Interest eniiri capilis cum ibi invenit quorumdam perversitas incorrepta
jnembrorum imbecillitatibus providere, et pro vale- confugium, ubi innocentia sola deberel habere prae-
tudinuni quanlitate vel quaUtale congrua remedia sidium. Et quod mirabilius et miserabilius est, isti
procurare." Cuni enini a lalere veslro miltitis ad vitae suae curiosi corruptores ab ipsis columnis [qi-i-
jios cardinales yestros tanquam filios uterinos (epist. dam cod. ab omnibus cdl.] gratanter audiuritur, cu;u
60 et 87), quia in transitu apud nos sunt, non tan- vitara religiosorum aliquibus roaculis respergcre
tum non possunt curanda curare, sed nec curanda moliuntur; quibus non est credendum de aliena in-
prospicere; inde est quod multi praepositorum faela jusiitia, quandiu non discesserent [al. disceduntj a,
gladio- lingiise ferire cupientes, dicunt sedem aposto- sua. Cum itaque tam pro nostra insufficieniia quam
Jicam non subditorum quaerere [in v. c. Put. non pro subditorum duritia prsedictse causse de fruetu
cicricorum quacrere] sanitatem °, sed suam, aut labbris nostripene desperare nos cogant, onns quo.l
laleralium (al. collateralium) suoruni quaerere com- peiie infructuose porlamus, deponere ssejje delibera-
* Vide in hanc rem Joannem Salcsber, Poiicraf. t Da Hugone loquitur ut epist. 24.
Ub, vi, c. %i.
129 EP1ST0L.E. — EPIST. CXffl. ISO
mus,etpennascolumb-e nobis dari flagitantes (epist. A anathenaate feriatur, sitque danti ,et accipienli. vel
17 et 25), avolare a molestiis inutilibus, et in men- possidenti anathema. > Isla dicendo prudentiam
tis \al. niontis] soliludine quiescere prseoptamus. vestram non docemus, sed ad oflicii vestri sarcinam
-Hacitaque necessitale commoniti, praesentiam san- fortiter, portandam cohortairiur, quatenus pusillani-
ctilatis vestrae adire cupientes, et de his quse dicta mitatem nostram consolatio vestra confoveat, pa-
sunt [al. praedicta], cum mullis aliis vobiscum-lra- "tientiam nostram fortitudo vestra communiat. Ya-
clare cupientes, venimus pene usque ad Alpes~win lete.
quarum angustiis, quia insidias nobis paratas au- EPISTOLA CXII.
.dieramus, usi magnorum viroruin consilio, inito iti- Ivo humilis Carnotensis minhler, FULCONI ° JPaii-
nere [al. incepto itinere] supersedimus. Domnum siensis Ecclesim decano, et clero sibi commhso7
itaque Gualonem confralrem et coepiscopum no- dilecttonetn et salutem: . -
strum, qui in suspeetis locis ad occultandum sc - Quoniam omnis injuria ecclesiastica quae admo-
aptior est, paternitati vestrae transmisimus, in cujus nitione non corrigitur, anathemale pleclenda est,
ore verba noslra posuimus, qualenus eum lam pro si ancillam Ecclesise veslrse adversus dominos suos
sua quam pro nostra necessitate paterne audialis, calcitranlem excommunicaslis , quod vestri juris
el quae corrigenda sunt corrigatis, et quse^utiliter " erat fecistis, maxime cura dominorum poteslatem
slatuenda firmiterstatuatis. Quamvis enim quod ratio in servps suos illibatam debere esse lex conslituat
suadct, vel quodusus approbai, vel episcopaUsroode- (/. H, De his qui sunt sui, vel, Al. jur.), nec cui-
ratio disponit, per se salis vigere videatur, lamen quam hominum jus suum detrahi posse permillat,
charius a fit, et quasi quadam luce.irradiatur, cum .Quod autem ex consuetudine Ecclesise ves"trsehoc
id, quod prohibendum vel prsecipiendum est, de- vobis Jicere absque alterius.personae interpellatione
creto apostolico roboratur. Valete. asserilis, non est hsec solius Pavisiensis Ecclesiae
52 EPISTOLA CXI. consuetudo, sed eliam Carnotensis, et aliarum Ec-
DAIMBEETO, Dei gratia Senonensium archiephcopo, clesiarum,. quibus cpiscopali auctoritate excommu-
Ivo, humilh Ecclesim Carnotensh minhier, salu- nicandi jus concessum est. Unde non aliud sanius
tem et serviiium.- consilium vobis dare possumus quam ut consuetu-
Colloquium vestrum jam a multo tempore deside- jdineni forliler teneatis, a qua si semel cesseritis [ai.
rans, speravi me posse paternitati veslrae loqui in discesseritis], non ad arbitrium vestrum recuperare
conventu ad queminvitati erajnus in civitate Yel- valebitis. De esetero culpo dilectionem vestram, quod
Jatorum [al. Yellanorum], et ore ad os clamorem Paganum (epist. 114) a noBis ecclesiastice excom-
-facere de injuriis quas mihi el Ecclesiae mihi com- municatum ,, et apostolica aucloritate exigentibus
missse infert Hugo Puteacensis, more suorum sem- culpis suis in infamiam pulsum, in communioncni
per rependens mala pro bonis (epist. 76,112 et 211); recipitis, et Hugonem Puteacensem similiter (epist.
quem nec pudor humanus, nec fides quam mihi 76, 24 et 60), quod a nobis fieri de veslris excom-
debet ut domino, detinet a rapinis, dum nulla no- municatis manifeste culparetis. Moneo [monemus,
stra in eum prsecesserit injuria, vel nuUa ei a nobis ms. c] itaqueut de caetero quam a nobis juslitiam
sit*denegata justitia. Quod ergo certa ratione tunc -in necessitate vestra vobis iieri velletis, eamdem
distulimus, nunc praesentibus litteris, flexis genibus nobis in nostra necessitate facialis, ne, si vos negli-
cordis, postulamus, ut eum a nobis excommunica- ^entes invenerimus in nostris, ct nos similes inye-
-lum (epist. 76) excommunifcetis, et divinum officium niamur in vestris. Et, ut hoc apostolica auctoritate
Merarivillaeet ejus adjacentiis interdicatis, et Aure- debere fieri sciatis, litteras domni papse, quas misit
lianensi episcopo, ut idem faciat apud Puteacum i>, Senonensi EGclesise, et Aurelianensi, et Parisiensi
prsecipiatis. Alioquin, si principes mundi plus ti- interim vobis trausmitto, quas jam builatas domnus
memus quam Deum, manifeste jam portse inferi metropolilanus accepit.
praevalebunt, et qui pro domo Israel tnurutn ponere j-) EPISTOLA CXIII.
debemus (Ezech. xm), secundum propheticam irri- DAIMBEIITO, Dei gralia reverendo Senonensium archi~
sionem canes tnuti non valentes latrare i"eputalLmur ephcopo, ,Tvo, humilh Ecclesim Car.notensh mini-
(Jsa. LVI). Res enim ecclesiasticae, sicut testantur ster, filialem subjeclionem el frateniam dileciio-
-etiam saeculiIeges, quia divini juris sunt, Jn nullius nem,
bonis sunt, et ideo prorsus errat, qui pro suis oc- De electione domni Manassae facta in eum a Mel-
casionibus aut principum jussionibus, a quibus eas densi Ecclesia {epist. 115), pia tripudiatione gaude-
maxime servari convenit usurpat, et male traclat mus; quem bonse indolis adolescentem et melioris
(cpist. 145). Unde ait Papa Symmachus in sexta spei juvenem evidenti morum mansuetudine compe-
synodo (c. Quicunque et c. Prmdia, caus. 12,- q. 2): rimus, partim aliorum relatione didicimus. Uude ad
« Qui praedia Ecclesiae petierit,- vel acceperit, vel ejus consecrationem, tam pro vestra paterna admo-
possederit, vel reliriuerit, nisi se cito correxerit, nitione quam pro ejus optabili dilectione, gralanter
a Al. clarius, quod videlur lextui congruentius, 15Hic postea eleclus fuit cpiscopus Parisiensis,
h Quia excommunicalus a suo episcopo .deJiebat epist. 158 et lfi4. ... . ,
efiam excomniunicari a vicinis; episi. 76.
_51 D. JVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 13?
oceurreremus, etiamsi aJ remota Joca hac de causa A, , EPISTOLA CXV.
ivivitaremur. Sed quse difficullates, quse pericula DAIMBERTO Senonensh Ecclesim metropolitano, et suf-
vias nostras sepiant, non minus novit veslra pater- fraganeis ejusdem Ecclesim coepiscoph suis, Ivo,
nitas quam nostra parvitas. Uude, si tanta instantia humilis Garnotensh ecclesim minhter, salutem et
' ~
huic consecrationi interesse nos vultis, aul locum obsequium.
ad quem secure venire possimus eligite, aut con- Quia apostolicum illud in me eoraplelura est, fo-
ductum nobis seeurum proeurate. Alioquin patema lis pugnm, inluslimores (II Cor. vn), praeeordiali-
discretione dateveniam manifesla pericula meiuenti, ter [pr~eeordiabiliter nis. c] doleo quod saneto et
quam darelis eadem pericula non"sine veslrse famae desiderabiU conventui veslro interesse non valeo
jactura subeunti. Quod si regius metus, vel aliorum (epist. 115 et 119). Etvquiain nomine Salvatoris con-
qui adversum nos injuste sseviunt, abesse coegerit, grcgalos vos esse non ambigo, quidquid salubriter
consecralionem quam voce et manibus facietis cor- statuistis [staluitis, ms. c), vobiscum statuo, et no-
poraliler prsesentes, confirmabimus litteris et corde minatim domnum Manassem claris natalibus ortum
corporaliter absentes a. Gmnibus enim aliis cessan- modestis moribus ornatum, quem Meldensis Eccle-
libus causis veheraenter doleo, quod non mereor sia elegit, cum eligentibus eligo, et manus imposi-
vestro colloquio confoveri, vestra consolatione re- "_J ] tionem quam ei facturi estis praeseules corpore,
levari. Gratias tamen quas possum refero excellentiae Jianc ego confirmo et facio, quantum in me est,
vestrae, quia tribulationibus nostris compalimini, et praesens h corde. Credo enim vos esse tanti consilii,
doloribus nostris condoletis, et ad subvenlendura, et lantse fortiludinis, ut nihil prsesumatis illicitum,
nianum, quantum poteslis, exlenditis. Quod si alii nihil subterfugialis legiUmuro. Yalete.
confratres riostri similiter-facerent, non in lantum EPISTOLA CXVI.
porlae inferi praevalerent (Matth. xvi). Yale. Ivo, humilh Carnotensis Ecclesim minister, ADEL^S
EPISTOLA CXIV. excellenli cotnilhsm, salulem el obsequium.
~JoANNi,"J9ei gratia Aurelianensi ephcopo, Ivo, humitis Charitas qua nobilitatem veslram ab inilio dilexi,
Ecclesim Camoiensh minhler, salulem. nullatenus in me refrigescit, sed prsecedentibus et
'
Quod nostris tribulationibus compatiatur vestra subsequentibus. in me beneficiis vestris, magis ac
fraternitas, quanlas sufficiirius vobis gratias referi- magis inardescit. Unde excellenliam vestram ro-
mus De pace autem quam inter uos et domnusa •gando moneo, et monendo rogo, ut si quid sini-
Ludovicum reformare velletis (epist. 124), hocvobis slrum [al., sinistri] me adversum vos vel vestros
resporidemus, quia ,~quantum testalur nbbis COK- fecisse vel dixisse suggestum fuerit (episf. 121),
scientia nostra, nullas ei injurias intulimus, et si C ( nullatenus credatis, nec quidquam quod ira dictante
quid a nobis jexposlularet, judieio vestro et eonfra- servientes vestri postulent, ad praesens statuatis.
trum nostrorum libenter ei salisfaceremus, et si Cum enini terra exterius sit turbata, si etiam in-
~quid adversum parvitatem noslraro fecil, quod eum leslina surgerent bella, periculum repente imminere
non deceret, patienter supportaremus. Hugoneiii , plebi posset et urbi. Cum aulem.Deo prosperante
autem Puteacensem (epist. 112), et Paganum trans- ad nos veneritis, tunc omnia verius addiscelis, ei
fugam (epist. 100 et 112) gg atquedesertorem, sine secundum audita sanius consilium capielis. Valete.
digna satisfaeLione suscipere non possumus, quia EPISTOLA CXVII.
ila esl inter nos nonsine summa obligalione coia- PASCHALI summo pontifici, Ivo, humilh Carnotensh
dictum, et aposlolica auctoritate roboralum. Si Ecclesim minhter, cuin debilo obedientim felicila-
atilem Paganus ideo seipso vult major fieri, quia tem ulriasque viite.
deterior seipso faelus est, et episeopali exeeUen- Cum nuper de amputandis pravis Eeclesise eon-
tiae' summa fiet injuria, et ordini [unus v. c ordi- suetudinibus qusedam mandata (epist. 155), vel in-
nationi] clericorum ad exorbilandum proclivior [al, terdicta vestrae patemitatis accepissem, el fratribus
proclivis ita ms. c.] palebit via. In hoc ergo negotio mihi commissis denuntiassem, quidam [qusedam ms.
ita -praecavele periculo vestro sicut et nostro, quia D,c.] ita gralanter [graviter tns. c.]susceperunt, ut
ut vobis vera fateamur, malumus, quse Deus pevmi- non lantum ea verbis approbarent, sed etiam qui-
sevit advevsa pevpefi, quam in parcendo filiis dis- busdam additis quae ad honestatem vel libertatem
scordiae plurimosin discrimen adduci. De loco aulem Ecclesise prodesse videbantur, jurejurando firmarent.
in quo secure colloqui possimus, cerlum non est Et quia quibusdam qui sua quserunt, quorum famse
milii consilium, quia intra episcopalum vestrum et vel commodis hsec et similia obvlare videntur, ali-
nostruni nullus mlhi securus est exitus, nisilraierna quantisper displicent, ut per succedenlia tempora in-
charitas vos cogeret, quod petere non prsesumo, convulsa maneant sub clavi Petri, ila ea observari
utusque ad nos veniretis, et de quibusbomim esset per mediocritatis nostrae inlercessionem postulant,
nobiscum consulte quando velielis, traelarelis. ut nulli minori clavi ea ulterius solvere liceatfepist.
Valete. 126), et a sua slabilitale convellere. Misimus itaque
«"Ut episl. HS, non enim-est validius dicere sa- . h Juxta cap. 8, 2 et 6, dist. 64, et eap. 2 et 3,
cramenta in electione episeopi, qnam -scribfre, ut dist. 63, quo speeiat etiam epist. 115.
ail Sidon, Apollin. lib. vti, epist. 9.
•153 EPISTOLJE. - EPIST, CXXT.' ~ _5T
duos ex nostrorum collegio fratres, qui-auribus pa-- A 25), ad purgandum eum postuletis., ei accepta
ternitatis vestrse rei ordinem et causam aperiant, , purgatione, sub-conspectu eum publico ordinetis.
ut curo intellexerilis pro quanta libertate et hone- Si enim praesens essem, si ita res se habet, uti
state, vel pro qiiibus incommodis vitandis fecerinit superius dixi, nihil aliud reverentiae vestrse suade-
quod fecerunl, aucloritate qua praeminetis mississ rem. Yale.
Ecclesiselitteris confirmetis. Valete. EPISTOLA CXX.
EPISTOLA CXYIII. Ivo, humilis Carnotensh Ecclesim minhter, Roberto
HENRICO, excellenli Anglorum regi, Ivo, humilh Car- comili Pontivensi, salutem.
• noiensis Ecclesim minister, regis regum fcticiterr Si injuste vobis a Sagiensi episcopo divinum of-
"[in-uno v. c, fideliter] militare. ficium interdictum cst, displicet mihi tam propter
Quoniam instanlia precum saepe flectitur excel-• facientem quam propter patientem. Sed quia id non
lei-.lia regum, licet imporluni videri erubescamus, , debeo facere proximo quod nollem ab eo pati, ne
tamennune tertio per portitorempraesentium, dom- mireroini si chrisma quod a nobis petitis ad prsesens
num videlicet Gulielmum [Guillelmum ms.' c.] Ec-- non accipitis. Lex est enim ecclesiastica, ut qui In-
clesise noslrae canonieum sublimilatis vestrae aures> lerdicti vel excommunicati sunt ab una Ecclesia,
pulsarous, ut saltem nunc benevolentise vestraes non l-ecipianlur ab alia ^epist. 76 et 111). Nec est
ostium apertum sentiamus, quatenus exsuscifeiis• raeum in absentem judicare, etiamsi pensem [ila
dileclionem quam erga praedietam Ecclesiam pa- habel v. c S. G. praeessem ms. c] utrum juste an
rentes veslri el affectu liabuerunt (epist. 106), et injusle vester pastor vos obligaverit, cum lioc tan-
effeclu probaverunt. Cum enim in regibus prseci- tum observare debeam, ut in alienam messe.m fal-
puevigere debeat pieUis, mansuetudo, j'ustitia,, ad cem non mittam. Libenter autem tantis malis re-
pielatem pertinere credimus, quod ad diviuum cul- mediuro qusererem, si Deus mihi da-et opportuni-
tum etiaro usque ad nos aliquos facullatum veslra- tafem [et ms. c.] perficiendique faculi&tem. Yale.
ruai ramusculos extendi flagitamus. Ad mansuetu- EPISTOLA CXXI.
dinem vero periinet, ul pelentium importunilatem Ivo, htimilis Eccle.im Carnotensh minister, ADELJK
a^quanimiter supportelis; ad justitiam vero, utpro- excellenti comithsm, patientim et pach abundare
missi vestri debiterem vos esse cognoscalis. Non visceribus.
enim ad proprios vel humanos usus aliquid ab ex- Pro summa charjtate qua diligo principatum ve-
cellentia vestraTequirimus, sed in quo non sullici- strum, jam semel et secundo monui celsiludinem
mus ad decorandam vel conservandam domum Dei, „ vestram (epist. 116 et 156), ut quod dictante ira
adminiculum vestrum misericorditer postulamus. suaderenl yobis servientes vestri, non statim reci-
Nec infiucluosam credimus futuramlargitionem ve- peretis, sed reditum vestrum ad nos, ad audiendam
stram. Quia quod nostris viribus non valemus, me- et cognoscendam veritatem rerum gestarum, exspe-
rilis beatae et perpetuae Virginis, cui Deo auclore fa- ctaretis, quia parati erant et adliuc sunt onines ca-
mulamur, indubitanter oblineri posse coufidimus. nonici beatse Mariae ad exsequenduro per nianum
Valete. noslram et quod ratio dictaverit, el justitia exege-
EPISTOLA CXTX. rit. Cum itaque ad omnem justitiam exsequendam
DAIMEEP.TO, Dei graiia Senonensi archiepiscopo, Ivo, erga vos et.erga vestros promplos se exhibereijt,
humilis Carnoiensh Ecctesim minhter, salutem el prsecepto vestro, sicut dicunt, vestri servientes an-
obsequium. nonam EecIesiseapudCastrumduni, et apudBonam-
Quoniam adversus eleclionem domni Manassae vallero violenler acceperunt, et vinum domni Hil-
contradictionem obortam esse audivimus (episl. 415 duini cantoris in vico coriariorum saisierunt (epist.
et 115), tum pro ipsius Ecclesise vexatione, tum 101), plurima etiam indigna clericis et hominibus
pro ipsius_electi injuria, qua debemus compassione, eorum intulerunt. Postulant itaque clerici summa
dolemus, Dicilur enim quod qui adversus praedi- j0 instantia ut in civilateet per totum episcopatum di-
clum Manassem prodiit accusator, nullo teslium sit vinum oflicium interdicam (epist. 94 et 120), don c
fultusadminiculo, nihileliam quodprsesensvideritvel sua recipiant, quae injuste et praepropere sibi esse
sudierit-in accusalione protulerit, sed quod tantum ablala reclamani. Et quia justitise deesse non pos-
B4 suspicionibus ipse sibi suasit, vel volaticis ru- suro, postulavi ab eis inducias, quas vix impetuni,
movibus eonjectavit. Quod si ita est, cuni etiain donec ad vos nunc terlio mitterem, etad corrigen-
ipse accusator pridem sit notatus infamia, nec ejus dum quod perperam factum est, excellentiam ve-
accusatio ullatenus est adraittenda, nec jusla eleeiio stram commonefacerem, Jfoneo itaque et consulo,
ullis est dilationibus fatiganda. Habent enim sicul ut clericis sua restitui faciatjs, ne tam prseclara Ec-
nostis statuta ihajorum, t ut illse causse a judicibus clesia in tam sanctis diebus divino privetur ofiicio,
ecclesiasticis minime audianlur, quse legibus non etde vobis a tianseuntjbus,. qualem non deceret,
continentur (episl. 220 et 241). > Tamen si pru- pulilicetur opinio, In recuperabili eiiim re non est
dentise vestrse visum fuerit, famse ipsius clecti et tam prseeeps danda sententia, nec malevolorum in-
veslrse congruit, ut quos melioris testimonii fralres ordinate salianda saevitia. Monui itaque el iteium
<Ie clero Meldensi probaveritis, (juxta c. Iltud dist. moneo suader.te charitate qua praecordialiler vos
m D. 1V0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI 156
diligo, ut quod corrigendum esl Gorrigatis, et quid- .A quid severius in huj'usmodi sacrilegio sine divinse au-
quid duriter facere intenditis, usque ad legitimam ctoritatismuiiiminejudicetur; ubi specialessentenlise
discussionem differatis, ne, digesla ira, poenileat vos nonoccurrunt(l.x« De legibus), quanlum mihi vide-
fecisse quod faciendum non fuisse ratione docente lur, generales, quaesuper divinorum sacramentorum
videbitis. Quod si admonilionibus et petitibnibus temeratores promulgatae sunt, sufficere possunt. Ha-
meis toties repetitisacquiescere non vultis,etjustam betur enim in coiicilio Toletano vm capitulo 11a :
satisfactionem respuitis, ne miremini si doleo cum « Nihil contra ordinem lemeritatis" ausu prsesuma-
dolentibus, et lugeo cum lugentibus, qui per omnia tur, neque illa quae summa veneratione censentur
paratus eram et gaudiis veslris congaudere, el dolo- vel ininimb prsesumplionis actu solvanlur. J Etpost
ribus condolere. Valete. pauca : « Si quis hsec temerare praesumpserit, ex-
EPISTOLA CXXII. - eominunicationis senteniiam sustihebit. > Ilem in
Ivo, humitis Ecclesim Carnotensh minhler, YUL- decretis Julii papse cpiscopis per jEgypfum missis :
bRiNOParhiensi archidiacono, a zelo jusliiim] non « Sacerdos aliter quam praeceptum esl faciens, tan-
tepescere. diu a sacrificando cessabit, quandiu legitima poeni-
Quia porlitor lilterarum vestrarum feslinabat ad tentiae satisfactione correptus ad gradus sui oflicium
reditum, et ego publicis et familiaribus negoliis H redeat quod amisit. > Et haecde his qui simpliciler
prsepeditus eram, plura scribere non potui. Breviler el ignoranter erraverunt, quanto magis de his qui
;taque de Judsea baptizata et Christiano nupta, post- fraudulenter verba sacra perverterunt, et ita mulier-
ea vero ad Judaismum reversa, fraternitati" tuae culani simpliciter accederitem, quantum in se fuit,
respondemus, quouiam verum connubium fuit, fornicationi addixerunt?-Et de his ista sufficiaui.
quod inter personas ejusJem legis nulla interve- Yale. •
riiente causa quse conjugium solvit, rite celebratum "EPISTOLA CXXIV.
fuit. Quamvis itaquemulier duplieiter fornicata sil,
DAIMBERTO, Dei gralia Seiionensiuni archiepiscopo,
quia et ad Judaismum rediit, et viro alteri, Judaici
videlicet ritus nupsit, vir lamen Christiaiius qui Ivo, humilis EcclesimCarnotensh minhter, per om-
nia devolum obsequium.
aliam,vivenle ea, duxit, procul dubio aduUerium per-
Noverit paternitas veslra quoniam Hugo Putea-
pelravit. Canon autem manifeste dicit, sicut ipse
bene nosli (epist. 22S) : «Quiaincestis conjunctioni- censis timore Dei tactus el corde compunclus (epist.
bus nihil venise reservamus, nisi cum adulterium 111 et 112), -ea quae Ecclesiae nostrse abstulerat,
separatione sanaveriut. » Dicit enim beatus Augusti- quantum ad portionem suam perliuuit, integerrime
nus in libro De nuptiis el concupiscentia (c. ult. G reddidil. Mihiveroquae mea et meorum eranl, se
caus.52, q. 7, et epist. 125) : « Manel inler vivenles cuncta redditurum dalis obsidibus sub fidei spon-
quoddam conjugale, quod nec separatio nec cum sionefirmavit, et quia de diseretione a veslra pater-
alio copulatio possit auferre. > Hicronymus etiam nitale fueram commonilus, ea inlerim accipere dis-
ad Oceanum [in duobus v. c. ad ultimum] de morte tuU ^juamdiu abstinueril ab exaclionibus et angariis,
FaTiiolae: t Praecepit Dominus uxorem non debere quas in lerra Fraxineli facere consuevit. Unde gra-
dimitti, excepta causa fornicationis, et si dimissa tias referimus quantas [qUam maximas, tns. c] pos-
fuerit, mauere innuptani. Quidquid viris praeeipi- sumus yestrse paternitali, qui manum nobis in hac
lur, hoc consequenler redundal ad feminas. Neque necessitate porrexif, et qua debuil miseratione con-
enim adultera uxor dimiltenda est, el vir moechus doluk. Rogamus ctiam ut causa nostri de csetero
tenendus. « Mulla in hunc modum reperiri possent, non teneatis eUm iuterdiclum vel excommunicatum ,
sed te hsec bene nosse noh ambigo. Yale. neque suos, quandiu in sponsione suaperseverave-
EPISTOLA CXXIH. ril, et prsedictas exactiones non acceperit; domnus
Jvo, Ecclesim Carnolensh minhler, GALTERIO\al., vero Ludovicus non -vult nobiscum pacem compo-
GADTEMO] fralri, Betvacensis Ecclesim bibliolheca- " nere (epist. 1L4), quia nolo paganum illum in infa-
rio, salulemr miam lapsum,quimatrem suamevisceravit, etquibus
Requisitus ex parte lua, qua posnitentia mulctan- potuit unguibus schismatis laceravit, honoribus ec-
dus sit presbyter, qui verba divina sacramenti, et clesiasticis subjimare. Ego itaque per manum ve-
insignia sacerdotalis officii in conjugali beiiedictione stram offero ei omnem justitiam, vel si ad satisfa.
cujusdain virginis iilusorie transmutavit, etalia pro ctionem venerit, quam ei potero facere lege non
aliis interposuil, hoc inlerim respondeo, quia spe- contradicente.misericordiam. Et quia utrumque re-
cialem sententiam super hoc non inveni, quia nec fulal, unum consilium mihi restaL exspectare mi-
tale adulterium velpotiussacrilegiumdivinorura sa- sericordiam Dei, donec juslificet causam meam. Va-
cramentorum ab aliquo perpetratum [al., sacrorum lete.
alicuhiperp.Julteriusaudivi.Yideturitaquemihi,quia EPISTOLA CXXY..
sicutgg liovumgenus est criminis, ita procarandum DAIMBERTO [al. exemp. UMBERTO, male],-jOci gratia
esl novumexperimentum medkaminis, netamenali . Scnonensmm-archiephcopo, Ivo, Jiumilh Ecclesics
- a Latius exstatin
cap. NiliU, eau. 7, q. 1.
157 EPISTOLJE. — EPIST. CXXVIIL 138
Carnotejish minhter, cum humili devolione servi-,A pauca quse dicta sunt adinquisita suflicere arbitror."
tium. Yalete.
De Hierosolymitanis quorum uxores forriicatae EPISTOLA CXXYI.
sufit (epist. 188), benemihi videtur sentire sanctitas DAIMBERTO, jDci gratia Senonensh Ecclesim archiepi*
vestra quia 'secundum evangelicam et apostblicam scopo, Ivo, humilh Ecclesim Carnolensh minisier,
doclrinam oportet eos <autad proprias uxores redire salutem et obseqmum.
aut,eis vlventibus, sine uUa carnis commistione ma- Gratias referimus [dl, agimus] excellentiae vestrse,-
nere. Alioquin, ii qui nec [nunc, ms. cod.] adulteras . quod paterna diligentia super nos vigiialis, et -he'
muUeres abhorrent, adulleri reputabunlur, et adul- tuvba majorinter Ecclesiam Carnotensem efcomi-
terorum poena apud Deum judicabuntur, secundum lissse clientelam concitetur, praecavere nos monetis.'
illud ApostoU : Forhicatores >el adulleros judicabit Quod et nos sluduimus, quamvis niullis injuriis la-
Deus (Rebr. ~mi).TJnde Augustinus.in libro De de- cessiti, multis contumeliis provocati (epist. 121).
cem cordis : « Non adulterabis, id est non ibis ad Certum tamenliabeat amahtissima veslra p&ternitas,
alieuam aliquam prseter uxorem tuani. > Idem in ii- quia juramentum quod fecerunt clerici de non reci*
bro De nuptiis et concupiscentia (c 20, in c. 28, piendis g@ vulgo natis a in concanonicos, vel -qui-
caus. 52, q. 7) : « Usque adeomanent inter vivenles " buslibet aliisde extranea famiiiagenilis [sic v. c; an-
semel inita jura nuptiarum, ut potius sint inler se lea extraneae f. gentis] me iriconsullo fecerunt. Sed
conjuges etiam separati, quam cum his quibus aUis quia non est meum filios mihi coinmissus in infa-
adhseserunt. >Et.paulo post: < Manet inter viventes niiam detrudere, ne perjurium incurrerenl, non so-
quoddam coujugale quod nec «eparatio, nee cum lum quod fecerant indulsi, sed etiam apud domnum
alio cppulatio possit auferre. > Inde etiam Hierony- papam pro eis intercessi, ut quod fecerant approba-
mus ad Oceanum (in c. xix Matih., caus. 52, q. 5): ret, et decreti sui pagina roboraret, ne cui minori
c Praecipit Dominus uxorem non debere dimitti ex- clavi sblvere liceret (epist. 117), quod sub principali
cepta causa fornicationis, et si dimissa fuerit, ma- clavi seratum esse cognbsceret. Hujus itaque decrett
nereinnuptam (Matth. xvi), quidquid viris prsecipi- formam sanctitati vestrae transmisi, ul si forte col^
tur, hoc consequenter redundat ad feminas. Neque loquium cum comitissa vos habere contigerit, per-
enim adultera uxer dimittenda est, et vir moechus suadeatis ei, ut hanc injuriam, quaequantum ad eam
retinendus. i His. et aliis ejusmodi auctoritatibus pertinet, nulla est, aequanimiler ferat, aul quod ju-
freti,si aliquando apudnos causa fornicationis, tale stitia et lex dictaverit, accipiat. Alioquin parali sunt
divortium conligerit [al. contingat], censura eccle- _-,clerici "magis in seternum exsilium trudi quam ad
siastica cogimus separatos vel sibi reeonciliari, vel perjurium aliquo modo pertrahi. Valete.
sinespe manere corijugii. Quod si ii qui debent EPISTOLA CXXVIL.
tixores virtute prsecedere, volunt uxores viclrices LUDOVICO, Z)ci gralia Fiancorum regi designalo, Ivo,
esse libidinis, ipsi autem vincuntur a libidine qui humilh Ecclesim Carnotensh minhter, salw.emet
aUis muUeribus cupiunt adhaerere (epist. 148), mo- .servilium,
nemus eos, ut considerantes fragilitatem vasis mu- Quando venerunt ad nos litterae vestrse, omnino
liebris id~infirmiori sexui indulgeant, quod fortiori imparatus eram, ut in tam brevi seeure et honeste
indulgeri desiderant. Dicil euim beatus Augustinus vPnire posspm ad colloquium vestrum. Praetereare-
De sefmone Domini in monte (in c Nihil, caus. 32, spectus est inter me ef comitissam usque ad advcri-
q. 6) : f Nihil enim iniquius quam ^fornicationis tum Albanensis episcopi, per cujus consilium vcl ju-
causa dimiltere uxorem, si et ipse vir convincitur dicium promittil se satisfacturam Deo et Ecclesiae
velle fornicari. Oecurrit enim illud Aposloli: In quo nostrae".Infra ergo liunc respectum non est legitimum
enim alterum judicas, teipsum condemnas; eadem vel honestum, ut ,ei quseram aliquod maluhi vel no-
enimagh qumjudicas. Quapropter quisquis fornica- cumentum, vel etiam reddam me in hoc suspectum,
tionis causa vult abjicere uxorem, debet et ipse -a,D Transacto vero Jioc respectu, potero vestrae celsitu-
foniicatione esse -alienus. > Idem in lib. De verbis dini, ubicunque placuerit, cum vestro condrictu, oc-
Domini, traetatu 47:«Intactam quaeris,intactus eslo. currere, et libere et ape.rte secundum quod ratio po-
Puram quseris, noli esse impurus. > Quod si repre- stulaverit, et rerum exitus, ea guse erunt tractanda
hensibiles se esse futuros formidant quod fornicarias tractare, et, prout ratio dictaverit, diflinire. Non ergo
mulieres recipiunt, audiant quid u.icat Hieronymus indignetur adversum me vestra sublimitas, si suspi-
in explanatione Osese (lib. i ad cap. 1; epist. 148) : cionem doli et perfidiae incurreve mea veretur humi-
« Non est culpandus Osea propheta, si merelricem litas; quibus remotis vestrum desidero habere collo-
quam duxit, convertit ad pudicitiam; sed potius Jau- quium, et meum pro viribus oflerre servitium. Valete.
dandus quod ex mala bonam fecerit; non enim qui EPISTOLA CXXVHI.
bo nus permanet, poUuitur si societur malo, sed qui Ivo, humllh Ecclesim Carnolenshminister, ODONI
malus est in bonum verlitur si boni exempla secte- confratri et compresbytero, salutem
lur. J Et quia nou ignoranti legem loqupr, lisec Legatus quem tua fraternitas mihi misitj non ex-
» Ut etiam-libertinis epist. 155; et conditionariis, epist. 147»
PATROL.CLXII. - 3
r~~9 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI UQ
spectavit rpsponsum iiostrum vel rescripiura. Nunc A dricus Sorus quemdam filium filiamque habult, qui
jtaque fraternilati tuse respondeo, de persona illa filius, Lancelinus nomine, filium Laneelinum genuit,
quam ad colloquium nosUum mittere disponebas, ex quo Agnes fuit, quse Robertum genuit, qui Ro-
YirgiUanum illud^ berlus filiam Hugonis Dunensis in uxorem habuit.
...... iimeo Danaos et dona ferenlcs. Filiam vero Landrici Sori habuit Buchardus [al.
VIRG..Mn., lib. II, vers. 49. Burcardus] Rata-pilata. Ex quibusnalus fuit Bucbar-
<juia suspeclum me semper habuit, et apud sublimes dus Calvus de quo FulcoAser [«/. Anser]natus fuit,
potestates [al. personas] quantum potuit me insimu- ex quo descendit Nifrana [al. Vifrana, vel Infraria],
Javjt. Unde, si secus quam vellet, res accideret, de quae Gaufridum Grisam tunicam genult, qui illam
suspecto magis me suspectum redderet, et majores vult accipere in uxorem. Yale.
inimicitias adversum me concitaret. Si autem sua
EPISTOLA CXXX.
sponte, suo instinctu ad colloquium nostrum veni-
Ivo, Bei graiia humilis Ecclesue Carnotensis ephco^
ret, v.el quicunque illiuspariis el modum conciliandse
pus, MATHILDI Blesensi vicecomithsm,salutem. -
pacis inihi inthnaret, quanlum Deo donante praevale- c "Quoniamtibi et omnibus quos in Deum vel pvo-
rem, pulverem pedum portantium paeem liumiliter
Deum diligimus, salubria monita vel praecepta
lavarematque delergerem. Nostrum enim propositum B pter
dare debemus, monemus et prsecipimus per legem
esl, quantum possumus, paci Ecclesise insudare, et
potestate quam uolris Deus dedit, uli in sedificalio- Christianam, ut conjugium quod cum comite Vindp-
nem el non destructionem. Et quantumcunque me ad cinensiteinituram pepigisti, usqueadlegitimam dis-'
Jioc implendum? aut mea impediat imbecillitas, aut cussionem difleras, et lionam sestimationem quam
resistat auditorum pervicacitas (epist. 12, 25, 67, hactenus habuisti non amittas [al. perdas]. Quod si
204), aut quautumlibet me lacerel aemulorum ob- aliter prsesumpseris, et excommunicatioiii subjace-
treclalio, principaliter tamen in corde meo isfa yiget bis, ct perdes res tuas {§7 I118* pvo hoc conjugio
jntentio, quia et sol, licet suae clarilatis radios non distvaxevis. Dicunt enim communes eonsanguinel
effundat cum nube tegitur, tamen caloris sui virtute Vindocinensis cinnilis, et Roberti vicecomitis marili
non privatur. In his itaque recurro ad judicemintflr- lul defuncli, quia consanguinei fuerunt comes Vin-
norum : et cum hona volo et non valeo, judici mro docinensis^el Robertus maritus luus, eo gradu quo
dico: Imperfectum tneum viderunt oculi tui (Psal. litterae comili missse deraonstranl, et probare parati
cxxxvm). Oret Ilaque fraternitas tua ciim caeteris sunt. De qua re slatuam libi et comiti diem etlo-
ponservis meis, ut qui dedit velle, addat et perficere cum, cum ad me propter hoe nuntios vestros mise-
C ritis. Ordo autem parenlelae supra seriptus est
pro bona voluntate. Yale.
EPISTOLA CXXIX> {epist. 129) d. Yale. - .
Ivo, Deigratia humilis EcclesimCarnotensh ephcopus^ EPISTOLA CXXXt.
^GAUFRIDO, Vindocinensicomiti, saluiem. lvo, humilh Ecctesim Carnotensh minhler, WLGRINO
Gum omnibus ovihus nobis a Deo commissis, pa- Parhiensi archidiacono, salutem.
storali diligeutia providere debeamus, ne pascua De presbylero qui Ecclesiam quam regebat, nulla
vitse deserant, ne luponim invisibilium morsibus se
.cogentenecessjtale, in manu tua refulavifj et per
intrudant, prsecipue lioc nobilitati luae debemus, qui manum laicorum cubile
et noster es parochiaiius, et Ecclesiae nostrae cata- sponsae, qua se indigiuim
vel quam se indignam refulando judicavit, conalur
neus n. Quod ideo dilectioni tuse scribo, quoniam hoc fraternilati tuae respondeo. . quia
audivi te velle ducere in uxorem vicecomitissam ascendere,
defuncto marito fuisti justum est ut in judicio quod de se judicavit per-
Blesensem, cujus consangui- maneat, et
sicut mihi et sunt sponsam quam repudiavit, vivenle fralre
neus, scripserunt probare parati ei legitime incardinatus esl, adulterare non
nobiles viri, tam tul, quam defuucti vicecomitis Ro - qui
si per laicorum violentiam intru-
lierti consanguinei. Unde tibi mando, et per legem D praesumat. Quod
dere se voluerit, tua fraternitas novit anliquis re-
Christianam. interdico ferales et inceslas nuptias,
gulis cautum esse quod laicis nulla est attributa fa-
quas nec lege poteris defendere, nec legitimos de eis cultas
hseredes suscipere b. Si ergo salutaria noslra monita presbyteros in Ecclesia ordinandi, vel de Ec-
clesia ejiciendi (can. sub caus. 16, q. 7). Adversus
suscipis; cum ad nos miseris, statuemus tibi diem
quam formam si presliyter Ecclesiam irruperit, tui
certum etloeum, quatenus ad legitimara discussio- -officii
est in presbyterum praesumptorem analhe-
nem venias, et sententiam quam lex Chrisliana di-
malis gladium exerere [al. exercere], et laicos liujus
. ctavCrit, super tali desponsalione recipias [al. acci- donec desinant,, a limini-
pervasionis cooperatores,
piasj. Quod si aliter incoeptura tuum adimplere pvae- bus Ecclesise sequestrare. Yale.
sumpseris, et excommunicatiouem incurres, el in-
famiaenotam non evades. Consanguinitas autem in- EPISTOLA CXXXH.
ter te et yirum prsedictsemulieris sic se habet. Lan- DAIHBERTO, Dei graiia Senonensium archiepiscopo,
a Notanda vox,ca«an«.s;adj.-nec. c Confer epist. superiorem.
h Vefitseepis) 45 et 221. Adi. Gr". caus. 55, q. a Hsecverba non sunt de corpore cpistols.
1, ef senq.
Ui : EPISTOL.S. — EPIST, €XXXffl. iil.
Ivo, humilis' Ecclesim Cdrnotensh minhter, salu- A incrustare moliantur (HORAT., -sttt. 5, lib. i), qui alia
, tem et servitium. de causa Simoniam non reprehendunt, nisi quod
Quoniam importunitas pulsantium frequenter [quia ms. c.\ Simoniaci esse non possunt, cum alii
quod quserit assequitur, iterum etiterum paternita- aUqui in Ecclesia assequuntur quod isti praepedien-.
tem vestram rogamus, ut justitiam adhuc ab archi- tibus quibusdam incursionibus assequi non msren-
presbytero Stampensi dUatam (ep. 50. in fine), tur. Quod [qui ins. c.\ si oculos mentis ,in se refle-
amodo accelerari feciatis de Haymone Stampensi cterenl, prseter Simoniam niulta in se tam facinora
paroehiano vestro et nostro. qui hominem meum et quam flagitia merito rcprehendercnt ut pateuter eis
alium hominem hujus archipresliyteri mei angustiis dici possit illud Apostoli: In quq allerum judicas,
carceralibus et inedia injusle ad -redemptionem teipsum condemnas; eadem enim agis qum judicas
cogit;qui etiam euindem/avchipresbyterum, curn (Rom. n). Nec ista dico quod conscientiam meani
deferret legalionem vestram et nostram ad eum, aliquando tali scelere contaminatam intelligam; sed
coegit in fide spondere qubd nullam de eo procla- mivor our hocsolum vel insola CarnotensiEcclesia
mationem vel apud vos vel apud nos ultra deberet reprehenditur, cum et hoc et multa alia aeque dam-
facere. Hanc igitur Ignominiosam inj'uriani sieut de- nabilia in omni pene Gallicana Ecclesia dominenlur.
cet animadvertite, et vbbis et mihi super -his quan- ^ Quod aulem vobis suggeslum est, Simoniacam hse-
lam oportet justitiam facite. De caetero disceplatio- resim me permittente in Ecclesia Carnotensi publice
nem quse est inter partes Ecclesise nostrse volo ut dbminari, omnino veritate caret, quia hoc malum
sciatis, quam breviter adnotabo vobis. Yiolato clau- ab.inilio clericatus mei semper exhornui, et post-
stro Carnotensi praeterita aestate (epist. 155), major quam ad episcopatum veni, quantum, Deo donante,
cleri pars, quantum ad personarum et numerum, praevalui, in superficie resecavi. Quod manifestum
feire non valentes comllissae injurias et minas, de fierel, si pace confratrum et coepiscoporum nostro-
clvitate exierunt, quosdam ex suis ad vos mittendo. rum fieri possel; In quorum Ecclesiis mullae malse
Alii regem regisque filium pro reclamanda injuria consuetudines adhuc caput erigunt, quae.lemporibus
sibi illata adierunt; de stipendiis communibus fra- nostrisacerdotii Deo auxiliante in Ecelesia Carno-
trum, quod opus fuit, expenderunt. Injuriam sibi lensi sopitae sunt (epist. 94 et 117). Siqua-autem.
factam dicit minor pars adversaria, quod res com- adliuc sunt quae pro consuetudine antiqua publice
munis sine communi consilio est expensa. Cui objec- exigant decanus et canlor, et alii minisfri ab his qui
tioni respondet pars altera : quod expendimus, tam canonicl fiunt, me contradicente et persequente;
provestraquamnostrautilitate expendimus,etquod p Romanse Ecclesiseconsuetudine se defendunt, in qua
vobis cum prius hoc non tractavimus, ratio fuit quia dicunt cubicularios et ministros sacri palatii mulla
aquibusdamvestrum impedimentum timebamus, nee exigere aconsecratis episcopis vel abbalibus, quse
ad Eeclesiam nostram redire permittebamur. Con- oblalionis vel benedictionis nomine paUiantur,. cum
sentiunt in hoe multi quos ad hoc congregavl, quia nec calamus nec charta gratis ibi (ut aiunt) liabea-
-quod pro communi necessitate expensum est pluri- tur, et hoc quasi gg lapide conterunt fronterii
-morum et majorum consensu, de communi exsol- meam a, cum non habeam quid respondeam, nisi
vendum est. Volo itaque, ut per praeseutium porli- evangelicum illud: Quod dicunt servale -et facile;
torem sententiam vestram ct Ecclesise vestrse super sed si id faciunt, secundum opera eorum nolile facere
hoc mihi rescribi faciatis. Vale. (Matth. XXIII).Si autem hanc pestem radicitus evel-
EPISTOLA CXXXIII. lere non valeo, non lantum invaliludini meae hoc
RICARDO pal. RICHABDO], jDci gralia Albanensium imputandum est, quia ad hoc ab origine nascentis
ephcopo el sanclmEcclesim Romanm legalo, Ivo, Eeclesiae Romana Ecclesia laboravit, nec a gremio
humilis Carnotensis Ecclesim minhter, bene valere eliam suo tales sua quserentes penitus prsevaluit eli-
et non omni spiriiui credere. minare. Nec in diebusmalis regnarc desinet cupidi-
Sciens quia meliora sunt vulnera diligenth quatn p, tas, donec, finito mundi termino, pacaturo regnum
fraudulenta oscit/ablandienlis (Prop. xxvn), et illud accipiat charitas. Interim aulem, ut verbis Augu-
Psalmographi: Corripiei me jusius in misericordia, slini utar (epist. 157 ad Hippon., in cap. 6, dist. 47)c
el increpabit me (Psal. CXL): caustica (ep. 277) verba « Quantumlibet vigilet disciplina domus meae, homo
vestra quantum pertinet ad simplicitatem intentionis sum, el inter.homines'vivo; nec mihi arrogare au-
vestrse, sequanimiter accepi; sed duplicitatem fal- deo, ut domus mea melior quam arca Noe, ubi inter
sorum fratrum, qui quasi quibusdam Iatrociniis no- homines bcto reprobus unus derisor patris inventus
ctis (epist. 219), falsa pro veris sollicitudini vestrse est (Gen. ix); aut melior quam domus Abrahae, ubi
suggerunt, graviter animadverti. quorum falsitas dictum est: Ejice ancillam el filium ejus (Gen. xxi);
cito patebit cum luce veritatis reverberabilur et in aut melior sit quam domus Isaac, cui de duobus ge-
lueem prodire non audebit. Horum sunt quidam qui minis diclum est : Jacob dilexi, Esau autem odio
mfamiam suam non ttliter se posse velare arbitran- habui (Mal. i). > Et ut ad Christiana tempora ve-
tur, nisi famam bonorum lsedere, et vasa sincera niam, semper patitur Christus, in membris suis

« Hac de refkegorius -
Magnus epist. 44, etrefertur in cap. Sicut, caus. 1, q. 2. .
145' D. IVONIS CARNOTENSIS.EPISCOPl Ui
Judam proditorem, Ecclesia Nicolaum fornicationis _. A tur. » Qui eonsensus solus in nupliis si forte defue-
laudatorem, Simonem lucrorum sacrilegoium secla- rit, csetera oniiiia etiain cum ipso coitu frustrantur,
torem, etut universaliter dicam. semper abundabit Joanne Chrysostomo magno doclore atteslante, qui
palea donec ventiletar areav Si qua- tamen talia in ait: «jMatrimoniuhi non facit coitus sed voluntas. >
auribus nostris'judiciario ordine publicantur, si Inde etiam iu legibus Romanis [al. Romanorum;
certis documentis approbantuv, conservato quidem epist. 99] Jusliniani imperatoris ita babelur: «Spon-
legum tramite inulta praeterire non palimur. In- salia sicul nuptiae consensu iiunt contrahentium. Et
cevta autem aeterni Judicis tribunalibus judicanda ideO' sicut in nuptiis, ita sponsalibus fUiasfamilias
reservamus, sclentes qiiiaqui non habet potestatem consentire oportet. > Et alibi: « A primordio aetatis
reum condehinare, vel non potest comprobare, im- effici sponsalia possunt, si modo ab uUaque persona
munis est. Intelliganl igitur conservi vestri. vivenles id fieri intelligatur, id est si non minores sint quam
in diebus malis sicut et nos, quibus nondum sunt duodecim-annis. > Hoc de proposita qusestione [al.
rcvelata abscondita tenebrarum et manifesla [al. inquisitione, ita ms. c] sentio; et hujusmodicon-
manifestata] consilia cordium, sicut nec no!)is, ex tvoversiam, si ad aures meas pervenerit, tali ratione
imperfectione ~sua imperfectionem nostram, neque diffroio. De csetero notum facio paternitati vestra"
festinenl incerta judicare. Sed si forsitan ad ligna •B I quod cum nulla a me illata esset injuria, vel nulla
cmdenda •sitnpliciter incedunt, videant ne per im- denegata justitia, cum etiam respectus esset inter
moderatum icluni .ferrum de manubrio fugiat, et ali- me. el comilissani fep. 127), mediante apostolico .:
quem de iiliis prophetarum occidat (Deut. xix; S, Guliehnus comitissse filius in mortem clericorum
GREGOR. lib. x Mor., c 9. PET. BLES.Epist.). Decoe- Carnolensium (epist. 156), et perniciem meam, et
tero notum facio sollicitudini/vestrae suspeclum vos ornnium ad nos pertinentium coram altareXo'.al-
esse clericis Carnotensis Ecclesise, quod eos Blesim tari, ita tns, c] beatae Mariae conjuravevit, et omnes
invitastis ad recipiendum pro emunitale ciaustri civesquisubbanno sunt adeamdem conjuvationem
Carnotensis judicium (epist. 127), ubi dicunt seti- compulevit, nisi voluntati sevvovum suovum «eda-
merevim temerariseTnulliludinis [al. leg. contrariae mus, et sibi usurpet violenlia, quod sola debet obti-
multitudinis], cum clientela comilissse praeeipuam nere [vel retinere] gratia. Ego itaque hoc Herodia-
ibi habeat -potestatem, quae statulum Carnotensis num juvamentum audiens, noluiposteain praesenlia
Ecclesise de non admittendis ad clerum libertis a hujusmodi conjuratorum duina sacramenla tractare,
adversus suam faclum esse conqueritur honestatem. nec super eos benedictionem episcopalem more so-
Quapropter oportet libertatem religionis vestrae ita . lito dare. Promeritum tamen analhema distuli super
in medio slare ut non videamini in judicio parvipen- G ( .eos fundere, donec consilium vestrae paternitalis et
dere personam pauperis el honorare vultum potenlis. collegavum nostrorum super hoc acciperem, et, con-
Nec ista dico, quod mali aliquid suspicer ev parte silio et auxilio multorum fretus, debita eos censuva
eomilissse, sed quia debitor sum honestati Romanse a funesta conspivalione revocarem. Cum ergo ad vos
Ecclesiae, quanlum ad parvitatem means pertinet reniisero, volo vos essc pvaemunitum, ut consilium
(epist. 92), providere. Cujus sinon honoro missum, et auxilium quod vobis sit honestum et nobis-utile
uon videor honorare miltentem. ad manum habeatis, et naufragantibus ante submei-
EPISTOLA CXXXIV sionem manum extendere festinefis. Valete.
TUIMBERTO,- Dei graliu Senonensium archiephcopo EPISTOLA CXXXV:
Ivo, humilh Carnotensh Ecclesim minhter, salu- PASCHALI summo pontifici, Ivo, iiumilh Camoiensh
tem el obsequium. minhter, debitam cum devotione obedientiam. '.
De pactb conjugali quod factum est inter duos Miles iste prsesentium porlitor, nomine Raim-
nobiles (/. Titia., De verb. obligal.), ita ut qui fi- baldus, in obsidione Hierosolymitana strenue mili-
liam habebat, juraverit se eam traditurum uni de tavit. Unde reversus ad propria, diabolico instinclu
filiis allerius nobilis cui veliet, cum ad nubiles an- n et impetu irse subversus, quemdam monachum et
rios virgo pervenisset: hoc paternitati vestrse respon- presbyterum Bonsevallensis monasterii, quia quos-
deo, quod et natura disposuit, et lex taro ecclesia- dam ejus servientes herbam furantes, verberari fe-
'
stica quam mundana firmavil, uuia quorum per con- cerat, 1eastrari fecit. Quod quia inauditum apud nos
jugalem copulam unum debet fier.icorpus, eorumdem fuerat, coacto rigoVe ecclesiastico, arma ei ab-
paritcr animorura debet esse consensus. Quidquid stulimus, g9 et quatuordecim annorum poeniten-
ergo pater, nescientevirgine, juraverit [«/.jurat], cum tiam indiximus, ut diebus sibi prsescrijitis a cibis
«d annes rationales perducta est [vel.perveneril], nisi iautioribus abslineret, et tam imrnane facinus elee-
ipsa virgo eOnsentiat, etiam vivente patre secundum mosynis et jejuniis expiaret. Quod obedienter qui-
leges irritum evif. Cnde papa Nicolaus Hincmaro dem suscepit; scd postea, adhibitis sibi multis et
scribit episcopo :« Sufficiat per leges [al. secundum magnis intercessoribus, multanos precum instantia
leges, ila tns. c, ut in cap. 2, cau. 26, q. 2] solus fatigavit quatenus, propter infestaliones inimicorum
eorunTconsenius de quorum conjunctionibus agi- suorum, armis eiuli concederemus. Sed hujusmodi

aSic pleiique velt.,codd.-;ir.exempl! Ser, -legltur, iibertinh.His conjungendi sunt lociepist.126 ci-147.
145 EPISTOLJE. — EPIST, CXXXVIII. 146
precibus asseusum dare noluimus, timentes ne el A _ lione et auctoritate sciatis quid sit verius, quid [iit
ipsum et mullos aUos tam facUi indulgentia in di- uno v. c quid sit verecundius, quidve] honeStius,
scrimen adduceremus (epist. 161). Reservantes ita- tamen pro tempbrum opportunitate sequi vos opor-
que hanc indulgentiam apostolicse moderationi, ad tebit quod infirmitali vestrae erit lolerabilius (epist.
Si autem sciremus vos esse paratos, utcum
apostolorum eum limina direximus, quatenus et fa- 171).
tigatione itineris hujus peccatum suurii diluat, el gaudio toierare posselis ruinas domorum, extermi-
,apud pietalis vestrae viscera misericordiam, quam nationes corporum, rapinas bonorum vestrorum,
Deus vobis inspiraverit, inveniat. Yalete. possemus vos exhortari ul sequeremini consilium
EPISTOLA CXXXYl. Susannse, quse magis elegit in manus honiinum in-
Ivo, humilh Ecctesim Carnolensh minhler, ADELJE cidere quam Dei legem derelinquere (Dan. xin).'Sed
Palalinm comilhsm, el pach el charilalh vhceri- quia in donis spiritualibus^ consilium et forlifudo
bus abundare. conjuncta sunl, consilium aliud, nisi quod patien-
Multa vobis de me referuntur quse non oportel ut lia veslra tolerare possit, dare non audeirius, quia
a vobis vera es.se credantur. Habui enim et habeo qualis vestra sit fortitudo ignoramus. De curia au-
multos et magnos ad perturbandum suasores (ejiist. lem in causis elericorum vitanda (Grat. c 11, q. 1),
116 et 124), qui se etiam promitterent futuros per B I de accusatione vel testimonio clericorum adversus
omnia et in omnibus adjulores. Quod adliuc studio- laicos vel laicorum adversus clericos, quid decrela,
se evito et evitavi, licet hoc a mullis non religioni quid canones, quid et mundanae leges clament, et
ascribatur, sed pusiUaniihilati. Et putabam me inve- ipud vos habetur, et nos ex parte scripstssem~~i~~ vo-
nisse modum quo pax fieri poterat cum vestra ho- bis, nisi quia gcrulus litterarum vestrarum sexta fe--
neslaleet clericorum.voluntate, nisi consilio insi- ria posi meridiem ad nos venit, et ad reddilum fe-
pientium et malignorum, filius vesler Herodianum stinavit. Ad praesens aliud auxilium fraternitali
illud sacramentum fecisset (epist. 154), et ad idem vestrse ferre non possumus, nisi quod Angelum
burgenses suos a coegisset. Quo facto usus\rirorum magni eonsilii interpellabimus, ut consilia vesUa~
lionestorum consilio, nolui eis ultra dare benedic- et actus dirigat, et ad bonu-m exitum perducat*
tionem. Sed tamen pro amoVe vestro distuli maledi- Valete.
clionem; nec enim benedictione digni sunt quima- . EPISTOLA CXXXVIII.
ledictionem meruerurit, et in mortem immeritorum
Ivo, humilisEcclesim Carnolensh mhiisler,dileelh sibi
[sic ex velt. codd. antea, in mortem inimicorum]
incaute couspiraverunt, donec resipiscant, et pro ( in Christo archidiaconibus Wulgrino el Stephano
illicito juramento veniam petant. Oportet ergo ut G [Parhiensib. ex epist. 122 et 151], decorem do-
mus Dei diligerefet qum Jesu Christi sunt qum-
aulequam res in pejus vergat, aut per vos, aut ido-
neos mediatores coUoquium habeamus,et prout me- -rere.
-UusDeus donaverit, tam periculosam et inutilem Cum de electione episcopi apud vos agereufr, et
lurbam ad pacem reducere studeamus. Jarii enim quibusdam vestrum domnus Fulco decanus vesler h
dissimulare diu jusle non potero, quin j'usto anathe- eligeretur, habita est ut audivimus inter vos feda
mate feriam talium malorum incentores et ebrurii contentio, quae et multorum aures offenderet, et de
cboperatores, nisi lantis et illicitis aiisibus remedium Ecclesia vestra non bonum odoreiri longe lateque
praepararetur, quo res impia et turba inutilis" in dispergerel. De obtenebrataitaque pacis vestrse se-'
pacis serenum convertatur. Yalele, et quod melius renitate, fratema compassione doluimus, quia quai
vobisvisum fuerit perpraesentiumportitorem reman- gravamina de fvatevno schismate Ecclesiis evenire
'
dale. soleant, experimento didieimus. Petitioni vestrse
EPISTOLA CXXXYII. lamen hoc respondemus, quia eleclioni domni Ful-
Ivo, humithCarnolensh Ecclesim minhter, Belvacen- conis vel alterius assensum noridabimus, nisiquem
sis Ecclesim congregationi, divinatn in tribulaiioni- ~
0 aut eleri plebisque consensus elegeril, aut metro-
bus consolaiionem. politani judicium cum conniventia [al. couvenien--
Sciat fraternitas veslra quia in tribulalionibus lia, iBs. c.] suffraganeorum, halrita legitima discus-
veslris contribulor, et passionibus vestris compa- sione, probaverit (Grat.,dist.61). Consulendo itaque
tior (epist 265 et 264), sed quia res vestra in an- monemus fraternitalcnl veslram ut nemo vestrum
guslo posita est, prout oporteret, certum vobis con- in lanto discriminepriVala odia exerceat, nullus pri-
silium darenon possumus, quia in bocnegotio ve- valum honorem veL privatum commodum quserat,
stro nisi Deus misericorditer consulat, oportei ut iiullus fralrem suum pubhca infamia pulset, nisi
aut legem offendatis autregeni. Si eriim concanoni- judiciario ordine probare possit quod objeceril: ne,
cum vesUum criminaliter impetitum alibi quam in dum temere non probanda .obj'icit, ipse tsdionem c,
Ecdesia examinari conceditis , canonicam legerii recipiat, et"se et sua in .perieulum miltat. Miramur
offenditis; si audientiam regalis curise respuitis, re- autem prudentiam vestram, quare adversus regem
gem offenditis. In qua disceptatione cum ipsi et ra- in praeseulia regis disposuistis causani istam exami-
a Yocat cives dictaepist. 454, - Confer etiam.epist. 159. _
h EcclesicePariensis, utconstatiextit. epist. 112. .« Talionis viiiculum appeUal episl. 5}..", .
147 , D. 1V0NIS CARNOTENSISEPISCOPl 14§
narea, ubi plus poterit volunlas regis quam juslitia A hibeat aut jubeat. Sicut enim judicibus ecclesiasticis
legis, ubi nec Veritas poterit cum pace discuti, vel non alia crcdenda sunt, lieet vera sint, nisl quse ju-
inventa servari. Yalete. diciario ordine publicantur, quse manifestis testimo-
@® EPISTOLA CXXXIX. niis coroprobantur (c Quamvh 75, caus. 11, q. 5).
DAIMBERTO, Dei gratia Senonensium arcliiephcopo, Ita non omnia quse dicuntur fidei committenda sunt,
l\'o,humilh Carnotensis Ecclesim minhfer, debilum nisilitteris authenticis comprbbentur, autviva voce
filii famulatum. gerulorum publicentur. Hsecinterim de tua dubita-
Appellatio quam fecerunt Parisienses, ad vos re- tione respondeo-fraternilali tuae, nullum faciens
ferenda erat, ut vos eis diem et locum pro arbilrio prsejudicium sententiaj meliorum. Vale.
vestro praescriberetis, et episcopos suffraganeos ad EPISTOLA CXLI.
hancdiscussionemindulto congruospatio invitaretis. RICARDO [al. RICHARDO],Dei gratia Albanensi episco-
Quod quia faclum non est, praepropere mihi facta po et sanctm sedis apostolicm vicario, Ivo, Iiumilh
videtur domni Fulconis eleclio (epist. 258), et ejus- Carnoiensh Eccfesim minhler, salutem el obse-
dem eleetionis futura discussio. Et quia desideranti quium. _
animae nihil satis feslinatur, potefit contingerequod Sicul de excommunicatibiie regis graviter dolui-
per sapientiam dicitur: Hmrcdilas ad quam festinatur " mus, propter Christianae religionis" detrimeulum,
ht inilio,innovhsimobenedictione carebit(Prov.xxix). ita de absolutione ejus, si ad honorem Dei et
Ad hancautem discussionem a domino Philippo sanctae sedis apostolicae fieri posset, granditer gau-
rege invitatus eram; sed hoc mibi displicebat, quia. deremus, propter ejusdem sanctae reUgionis Incre-
secundum morem ecclesiaslicum el institutionem mentum c. Ut autem secus fiat quam sollicitudini
canonicam a vobis talis admonitio non prsecesseiat. vestrae a domno papa commissum est, consulere non
Nunc vero audila veslra admonitione, si conductum audemus, quia de rerum exitu sieut ves ita ef nos
promissum rex mihi dederit, Deo donante venire incerti sumus. Si autem divina gratia cor ejus hu-
curabo. Si autem aliqua prsepediente ratione venire miliaverit ad poenitentiam, consilium nobis videtur,
non potero, neque tot de coliegis convenerint, qui ut coram positis quamplurimis episcopis publice
ad tanti negotii diflinilionem sufliciant, aul in aliud eum et solemniter absolvalis, quatenus sicut longe
temiius.Tem differre, aut ad sedem apostolicam lateque patuit ejus aversio, ila multorum religio-
ulramque partem ire permittite, ad quam iturus est sorum testimonio publicetur circumquaque ejus
domnus Fulco, sive rala, sive irrita fiat ejus ele- optanda reversio. Iu qua re satagendum erit diU-
t':o. Yalete. ~ gentiaevestrse,quatenusquiproamorejustitiseet obe-
EPISTOLA CXL. dientia sedis apostoUcaeperdideruntejus amicitiam,
Ivo, JDCIgralia hutnilh Ecclesim Carnoiensh minisler, in reconciliatione ejus redintegrentur ad gratiam
dilecto fratri et compresbytero GUNHERIO, cmn (epist. 104). Consullum autem famaevestrse riielius
quiele corporis quieiem menth. credidissem si alibi quam Senonis ista fieret abso-
Si s,acramenta ecclesiaslica ab apcstolico, ut ru- lutio, ubi cuique liceret libere diceve quod senliret,
mor est, vetita, quibus periculose interGsse times, De caetero ad conciUum denominatum gratanler ire
scriptis apostoUcis vel yiva voce illius personae, fra- desidero; sed contra voluntatem regis, cujus odium
lernitali tuae interdicta fuissent, cui haee inlerdir jam per decennium tolero d, qua via, quo conductu,
cendi Ucentia commissa fuisset, consulerem ut non vel circuilu Trecas venire valeam, non invenio. Si
tantum eis iiiteresse-.tjmeres, sed etiam ea penitus ergo vel per ipsum regem vel per comitissam, ali-
abliorreres , non quia quod celehratur non sit sa- quam mihi securitatem impelrare potestis, obriixe
cramentum, sed quia communicantibus usurpatum rogo ut id facere studeatis.
per inobedientiam fit detrimentum. Securum itaque EPISTOLA CXLII.
te in lalibus faciat conscicntia munda, quia secun- Ivo, humilh Ecclesim Carnotensh minhter, MATHILDI
dum Apostolum: Otnnia tnunda tnundh (Rom. xiv) jj Angtorum reginm(epist. 107), cumRegina angelo-
coinquinalh autem cl infidelibus niliil mundum, quia rutn in cceloregnare
inquinala est eorum mens ct conscientia (Tit. i). Si Cum omne datum non tantum ex sua quanlitale
ergo ad divina sacramenta te vel pro consueiudine quantum ex dantis affectu aeslimandum sit, campa-
repraesentaveris, vel a fialribus invitatus fueris,quae nas quas beatae et perpetuae virgini dedistis, tum
celebranlur apud quoscunque inveneris, cordis pro vestra devotione, tumpro sua delectabiU sono-
pianu suscipe h mirare, et eorum significata sicut - ritate viee ipsius perpetuae Virginis gratanter susce-
vilse ajimenta ln ventre memoriae suaviter ruminan • .'" pimus, elin loeo celebri ad auditum coufluenlium
da reponc, non magnopere attendens quid opinio populorum collocari fecimjis. Quaequolies ad signi-
aul rumor aspergat, sed quid legatio prselatae po- ficationem cerlarum horarum moventur",ita audito^
testatis ad vos usque ordinabiliter perveniens pio- rum mcntes mulcenl [ai. mulcentur], ut veslra me-
a Ad hujus electionis discussibnem postea invita- Junge. epist. 144
fus fuit Ivo a rege, ut lestatur ep. seq. - a Regis inimicitiae in Ivonem ep. 67, ,et ininse
h Ex Eusebio Emisseno, citat. in fine epist. 287. epist. 35, a quo siJji roefuitepist. 113..
o De absolutione regis Philippi excommunicafi.
449 - jEPISTOLjE. — EPIST. CXLJV. fe-jf}
moria in singulorum cordibus renovetur. Nec A dispergit. In Agatlierisi" quOque coneilio continetu?'
leviter est aestimandatalis memoria, quse tunc reflo- ut in venditionibus quas abbates faeiunt haecformsi-
rescit, quando illa singularis hostia pro nbbis redi- servetur : «ut quidquid sine lieentia episcopi vendi-
mendis in ara crucis oblata, per novi sacerdotii mi- tum fuerit, ad potestatem episcopi revocetura. J
nistros in Domini mensa quolidie consecratur, Idemetiam de strenuitate vestra dici potest, quia di-
quando hymnis ccelestibus, tanquam vitulis labio- vina providentia vos eidem loco defensorem praepa-
ruiri, Deus a fidelibus honorificatur [al. honoratur], ravit, quoniam quidquid a monasterio praedicto sine
quando apeccatoribusreapectora tundentibus Deus vestro assensu distractum esl, totum oportet ipsi
offensus sacrificio conlribulati spiritus ad miseri- monasterio restitui, et usibus fratrum quibus dala
cordiam incUnatur. Dorum bonorum. procul dubib sunt, Integerrime restaurari. HaecIiactenus. De cae-
participes exstant, qui Dei ministris bona qiiibus terb nobilitatem vestram in hoc culpamus quod be--
aliundant et istis desunt, pro ejus honore et amore neficium Carnotensis Ecclesise, quod aliis magnfs
subministrant. Ita quod deerat inopise nostrse, copia magnum v'detur, ita parvipendilis, ut neque quod"
vcstrabenigneministrarejamcoepit,e"tsesuppleturam dispersum est ab antecessore vestro revocare studea-
in supplendis velrestituendis [al. r-eficiendis]@! Ec- lis, neque debitum nobis servitium in aliqub implea-
clesisenostrse tectis uberius repromisit. Sic antiquus tis. Qui enim beneficium illud oceupaverunt, ita. inter
Dei populus ad tabernaculi usum, jubenfe Domiuo utrumque natant ut neque nobis serviant propter
per Moysem offerebat aururo , argentum et ses, vos, neque vobis propler nos. Jlonemus it&que vos,
bissum quoque et coccum , purpuram et hyacin- ut super hoc consilium capialis, et uobis remande-
thum, mulieres eliam gemmas, et~inaures (Exod. tis, qriia in hoc nullum esl vestrse amplitudini com-
xxxv), quibus tunc visibiliter yeslimentum pontificis modum, nobis autem magnum incommodum. Y"a-
et labc-rnaculum ornarentur et ministrorum -Novi lete.
Testamenti sancti mores designavenlur. Quibus au- EPISTOLA CXLIV.
tem pretiosa ista deerant, pilos caprarum offere- PASCHALI summo ponlifici, Ivo, hutnilh Ecclesim Car-
bant, quibus vela cllina fiereut, ad conservandum notensh minhler, cum debita obedientia fidelium
splendorem interiorum ornamentorum, ne pulvere oralionum obsequium.
sordescerent, vel imbribus putrefierent. Hanc for- Notum faeimus paternitati veslrae quod , tertiq
mam pietatis sequetur excelleritia vestra, cum ad [quarto] Kal. Augusti, plures episcopi, tam Reroeusis
utensilia vel sarlatectadomus Dei reficienda,in quibus quam Senonensis provinciae, invitati a domno Ri-
voluerit, velquantum voluerit, suppeditaJiit necessa- Q chardo [a/.,Hichardo] Albanensi episcopo legato
ria. Pro quibus omnibus illum exspectate procul vestro, convenimus in quoddam munieipium Aurelia-
dubio retributorem, quem taUum didicistis fuisse nensis episcopatus,nomineBalgeiiciacum, ad facien-
praeceptorem. Vale. dam absolutionem regis (epist. 141), secundum teno"-.
EPISTOLA CXLIH. rem lilterarum, quas super hac re miserat moderatio
Ive, Dei gralia Carnotensis Ecclesim minhter, Ro- vestra. Convenit etiam rex et laleralis sua (epist. 15
RE.RTOMeltenlino comiti, salutem el orationum et 28), el, secundumpraecepiumvestrum, tactis sacro-
suffmgia. sanctis Evangeliis, parati fuerunt abjurare absolute
Libertati [liberalitati, ms. o.] et jirudentise vestrae omnem carnalis copulae consuetudinem, insuper ct'
gralias referimus, quod domnum Richardum Pratel- mutuam collocutionem, -nisi sub tesiimonio perso-
lensis monasterii abbatem, virum religiosum et pru- navum minime suspectavum, usque ad veslvam di-
dentem, prout dignus est, honeste tractatis [tracte- speiisationem. Sed quia in littevis vestvis contineba-
tis, ms. c.]~ et in negotiis suis, prout opus est, de- lur ut in hac absolutione consilium pruderitium
vote et fideliter ei assistitis [assistatis, ins. c,J; et sibi adhiberet domnus Albanensis episcopus, totum
insuper rogamus, ut quod bene coepistis, meliori onus consilii yoluit ex arbitrio pendere pontilicum.
fine concludatis. Quod enini in revocandis mona- D Episcopi vero nescimus quid conjicientes,. semper
sterii sibi commissi possessionibus elaborat, profes- replieabant se debere esse hujus consilii comites
sionis suse debito coactus' facit, quia ab unoquoque ct uon duces. Quamvis quibusdam nostrum videre-
abbate, quando benedictionem accepturus est ab tur quod prsedicta absolutio ita posset, sicut prse-
episcopo, hoc exigitur, quatenus profitealur res laxata est, honeste fieri, et propier quorumdam si-
nionasterii sui hactenus male dispersas se recolle- multates non satis rationabiliter impediri. Cum ita-
cturum et ad usus fratrum pauperumque fideliter que res indefinita remaneret iij medio, rex clamitans
dispensaturum. Et in decretis, Symmachi papae cse- inculcabal se roale esse tractatum, qui lajnen per se
terorumque sanctorum Patrum de distractis Eccle- et per^ nos adhuc pulsat ad aures paternitatis ve-
sise rebus conlinetur =(epist.111), ut sit danti, et ac- strae, ut secundurn moderalionem litterarum ves.tra-
cipienti, vel possidenti anathema, nee aliquo se rurn, et verba quse domno GalOni coepiscopo nostro
jobstaculo ante tribunal Christi muniat qui a reli- injunxistis, causam ejus temperetis, ne contingat de
giosis animabus ad substantiam pauperum derelicta eo illud Salomonis : Qui nmltum emungii [al., emua-
a Idem decreti lib. 11,-tit. De alienatione et comtnri- An res Ecclesim, ete."
talion. rer. Eccles.; et Gratianus in cap. 12, q, 2,
{51 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 152
gitur], elicit sanguinem (Prov. xxx). Dispensationis A _ elesise curam susciperet, humiliter et devote petie-
autem modus nulli unquam sapientum displicuit. runt. Sed quia translationes episcoporum (epist.
Unde beatus Cyrillus ad Gennadiuin presJiyterum 288) necessitate urgente mefropolilani auctoritate et
(epist. 171) : « Sicut enim qui mare navigant, tem- summi pontificis dispensatioue fieri oportet, nos
pestate urgente, navique periclitante qusedam exone- quantum in nobis est eidem electioni assensum
rant, ut csetera salva permaneant, ita et nos cum praebenles, paternitati vestrae suggerimus, quatenus
non habemus salvandorum omnium negotiorum eidero eleclioni astipulando, a domno papa postule-
certitudinem, despicimus ex iis qusedam, ne cun- tis ut prsedicturo episcopum per manum vestram
ctorum patiamur dispendia. > Et quia hsec sugge- tran.sferri praecipiat, cum propriam sedem obtinere
rendo diciraus non docendo, noslrae suggestionis non valeat. Ita enim et.veslrum minislerium hono-
summa est, ut imbecillitati hominis, amodo, quan- riiicabitis. [al., honorabitisf, et Ecclesiae desolataa
tum cum salute ejus potestis, condescendalis, et solatium prsebendo, eligentium et electi devotionein
terram quae ejus anathemate periclitatur, ab hoc [al., dilectionem; itams. c.] vobis arctius astrin-
periculo eruatis. De caetero sanctse paternitali vestrse getis. Et in hoc consilium vobis damus, ne» si alio
supplicando suggerimus, ut domnum Galonem co- exitu res proveniat, Ecclesise vestrse dignitas in'ali-
episcopum noslrum (epist. 145 et 146), dc Belva- B ' quo minuatur, et mutua charitas non tam firmo vin-
censi episcopatu, quem. propter sacramentum do- culo colligetur. Yalete.
mini Ludovici habere non potest, per manum Seno- EPISTOLA CXLYIL
nensis archiepiscopi transferre jubeatis in Parisien- PASCIULI summo pontifici, Ivo, humilis Ecclesim Car- .
sem episcopaturo, quem ei gratanter et devote con- notensh minhler, debiiam cum sinceritale obedien-
cedunt pro vestro amore rex et regis filius. Qualiler iiam.
autem in eum cleri et plebis vota eonveniant, dicct Quoriiam patres nostri antecessores vestri in mul-
voJiis prsesenlium portitor clericus Parisiensis Ec- tis negotiis aliqua severitati detraxerunt (epist. 214
clesise eanonicus, ut cognoscalis eum bene posse et 231), in quibus salus minime periclitabatur, ut
transferri, qui sedem propriam nulla ratione prae- majoribus roalis amovendis operam darent, ea fidu-
valet adipisci. Valete. cia.flexis genibus cordis,majestali apostolicaesuppli-
62 EPISTOLA CXLV. camus, ul erga Ecclesiam Cainotensem misericor-
Pomno MASASS^" Remorum archiephcopo, Ivo, humi- diseviscera effundatis (epist. 126), et pacem diu tur-
lis Ecclesim Carnotensh minhtcr, talutem et ser- batam, quae hene olentem Ecclesise florem cum pro-
vitium. veclu bonorum fructuum concutit et discutit, eidem
Quoniam ego Belvacensis Ecclesiae filiaeveslrse Ecclesise reformare studeatis. Ita enim hsee res ex
genuinus filius paternilatem vestram quasi innala vestro tanlum pendet arbitrio ut ex verbis illius
dilectione amplector, ut omnia veslra in charitate centurionis evangelici secure sanctitati vestraedicere
fiant ex evangelica et apostolica institutione, qua possimus : Dic tantum verbo, el sanabitur puer meus
valeo sinoeritate exhortor. Unde consulendo sugge- (Luc. vn). Jam enim tandero crebris persuasionibus
rimus, et suggertndo consulimus, ut rigorem j'usli- publicis et privatis precibus, multa mora, riiulta lima
tise quem nunc tandem, cum res ad portum jam &_.hoc Carnotensium clericorum corda Deo donante
pene [«/., plene] pervenit, erga Belvacensem Eccle- infleximus, quatenus apud paternitatem vestram
siam siescio quo irapellente mtendistis, consulliori fideliter intercedant, ut conditionarios a de familia
moderatione remittatis, donecpax quae inter domi- Carnotensis comilis, qui de legitimo conjugio nati
num regem, et domnum Gallonem Belvacensi Ec- fuerint, et regios fisealinos, pro quibus similis per-
clesiae consecratum (epist. 144), aut integre solide- tnrbatio fieri posset, de privilcgio quod eidem Ec-
tur, aut periilus disrumpatur. Alioquin proretae offi- clesise fecistis, de non admittendis conditionariis,
cium prohibere videbitur, ne riavis procellis circum- excipiatisb, etin eumdem slatum in quo erant anus
.acta vel ad oplalum portura applicave valeat, vel ad D ] privilegium, redire jubeatis [al., permiltalis]. Non
aiium. Yalete. enim hoc impedit saeramentum cicricorum quod su-
EPISTOLA CXLYI. per hac re antea fecerant, quia cognoscunt, tam ma-
DAIMBERTO, Deigratia Senonensi archiephcopo, Ivo, jores quam minores, el publice fatentur se sacra-
humilh Ecclesim Carnolensh minisler, cum debita mentum illud hac conditione feeisse, ut possent in-
reverentia servitium. slituto suo et profulura adjicere, et nocitura exci-
Notum facimus vestrae paternitati quod clerus ct pere. Aliter quippe damna, scandala, perturbationes
pojMilus Parisiensis Ecclesise voto el vooe domnum intus et foris, contentiones, irse, rixae, quae omnia
Galonem Relvacensi Ecclesise consecratum in epi- ista de causa orla sunt, et quotidie oriunlur
scopum elegerunt (epist. ,144,. 145 et 260),"et ipsam (epist.' 152), sedari non possunl. Hsec autem omnia
electionem cum litterarum astipulatione missis ex Deo faciente cessabunt, si vigilantia vestra manerili»
elero idoneis personis prsedicto episcopo praesentos bus in sua stabiUtate his qui m privilegio sunt, ea
[praesentantes, ms. c] ut pastoralem praedielse Ec- tantum quae Ecclesia dispensari postulat, paterna
*- Conditionarii alicui obligati, velabantur ad- dist. 54. .
"Mttiad sacruijj ordinem, eap.-"7,dist. 54, et cap- IS_ h \_t etiam vulgo natis.enisl. 126.
155 EPISTOLj;, — EPIST. CXLIX. - 454
provisionedispensaverit; et ea quse cohibenda sunt, A.junctionibus agitur. i\Qui consensus, sl solus in
apostoUcaceusura cohibuerit. Haecomnia in propria nupliis forfe defuerit,'caetera omnia eliam cum ipso
persona putavi me posse dicere sanclitati vestfse; coitufrustrantur celehrata, Joanne Chrysostomo ma-
sed a capite autumni ita me gravis vexavit infirmi- gno doclore testante, qui ait (hom. 16 in Matth.) :
tas et debilitavit ut nontantum prolixum iter, sed t Matrhnonium non facit coilus, sed voluntas. »
nec breve adhuc valeam avvipere. Unde misi vobis Hinc etiam habetur-in libroConstitutionum (I lin. c.
vice mea domnum Bernerium, monasterii Bonseval- De repud.) : « Si quis sine dotalibus instrumentis .
Iensis abbatem, boni testimonii virum, et Romanae affectione marilali uxorem duxeril, non audeat
Ecclesiaebene notum, qui etriecessavia nostra vobis sine causa legibus cogriita repudiufn ei mittere. n
insinuet, et ea quae ei commisimus a sanctitate ve- Item in libris Novellarum (novel. 22 JDCnuptiis, fj,
slra nobis reportet. Miserunt etiam canonici vice sua Nuplias et § Sic ilaque) : « Si quis, divinis tactis
domnum Goseliuum [a/._.Guaslinum~)-"/Gauslinuni; Scripturis, juraverit mulieri se eam legitimahi uxo-
ita ms. c] presbyterum et concanpnicum suum, qui rem habiturum, vel si in oratorio tale sacramentum
commune votum concanonicorum suorum vobis sin- dederit, sit illa legitima uxpr, quamvis nulla dos,
cera veritate denuntiet, el quod sanctitas vestra inde nulla scriptura, alia interposila sit. » Quod si prb-
statuerit, eis renuntiet. Excusatos etiam volumus '." pter patrata utrobique adulleria dicitur eos ulfa-a
-esse apud sanclitatem vestram decanum et cantorem non posse conjungi, consulatur Hieronymus ad
a vobis invitatos, quos jam gravat setas, et imieu- Oceanum scribens (supra, epist. 25) : « Apud IEOS
tium perturbationum [at., perturbantium] importu- quod non licet feminis,.aeque non licet et viris, et
nilas. Yalete. eadem seryitus pari conditione censetur. J Item :
- - EPISTOLA CXLYIII. «Indignantur iharili, si audiant adulleros viros peR-
HILDEBERTO, Dei graiia Cenomanensi episcopo, Ivo, dere similes adulteris feminis poenas, cum tanlo
humilh Ecctesim Carnolensh .minhler , .salu- gravius eos puniri oportuerit, quanto magis' ad eos
tem pertinct el virtute vincere, el exemplo regere femi-
De viro illo qui prius per concubinatum cuidana nas. > Item (supra, epist. 125) : « Non erit turpis
-adhaesitmulieri, postea vero cum eadem muliere iu- neque diflicilis etiam post palrata atque purgata
firmilate correpta pactum conjugale dato annulo iniit adulteria reconciliatio conjugum; ubi per clayes
(epist. 16 et~155), hoc respondemus prudentise ve- regni coelorum non dubilatur fieri remissio pecca-
strje , quia ex maj'ori parte conjugii sacramentum lorum , sed ut post viri divorlium adullera revoce-
non
~" , non ut post Chrisli, consorlium-adullera
implevil, quod postca nisi adulterium intercessisset, (-1tur
Jege divina et humana proliibenle, sblvi non potuit. yocelur.» Idem super Osee : «Non esf culpandus
-Unde Augustinus in libro De bono conj'ugali: «Posse .Osee propheta, si merelricem quam duxit, conver-
sane fieri nuptias ex male conjunctis, honesto posfea tit[a/. converterit; infra, episf. 188] ad pudicitiam,
63 placito consequente. manifeslum est. 1 ldem in sed potius laudandus quod ex mala bonam fecerit.
eodem : c Solet quaeri cum niasculus et femina , Non enim qui bonus permanet ipse polluitur, si so-
nec ille maritus, nec illa uxov aiterius, sibimet non .cietur malo; sed qui malus est in bonum vertifur,
filiorum procreandorum, sed pro incontineritia soUus . si boni exempla secletur. 1 Ex quo intelligimus
-coucubitus causa copulantur, ea fide media ut nec non prophetam perdidisse pudidtiam fornicafiaeeo-
iUe cum allera, nec illa cum altero id faciat, ulrum pulatum, sed fornicariam assumpsisse pudicitiam
sint nuptiaevocandae?Et polest quidem fortasse non quam antea non habebat. Ex his igitur et similibus
absurde hoc appeUari connubium, si usque ad senlentiis colligere potest vcslra pvudentia inter
roortem alicujus eorumid inter eos placuerit, et pro- prsclaxatas personas verum fuisse eonnubium, .et
lis generatioiiem, quamvis non ea causa conjuncti si vir alteram duxerit, vel mulier alteri nupseril,
sunt, non tamen vitaverunt, ut vel, nolint sUii nasci roanifestum esse adullerium; si vero ex eonsen-
filiosvel etiam opere aliquo mala agant, nascantur. J 1D su reconciliati fuerint, nullum esse flagilium. YA-
Ambrosius ad .virginitatis exhortationem : «Despon- lete.
sata viro conjugis nomen accepit. Cum enim initia- EPISTOLA CXLIX.
tur conjugium, tunc conjugii nomen assumitur.Non GULIELMO [al. YILLELMO], jf>eigralia Rothqtnagen-.
enim defloratio virginitatis facil conjugium, sed pa- sium archiephcopo, el cmlerh dimcesis Rothoma-?
clio conjugalis. Denique cum jungilur puella, con- gensis ephcoph, Ivo, humilis Ecclesim Curno.ten,^-
• jugium est, non cum viri admistione cognoscitur a.« lensh minister, salulem et debitm£harita!is obse-z.
fsidorus Etymologiarum" lib. ix, cap. 7 : « Conju- quium.
ges verius appellantur a prima desponsationis fide, Gratias agimus justo et misericordi Deo, qui Ec.-
quamvis adhuc inter eos ignoreturconjugalis concu- clesiam suam delinquentem palerna severitate fla
• bitus. 1 Item Nicblaus (epist. 243) Hincmaro [c/. gellat, et flageUis atlrilam misericorditer visital
Hicmaro; al. Igmaroj episcopo : « Sufficiat secun- (epist. 155,154)7 ut tanquam pia materpanem CQU-
: dum leges solus eorum coijsensus, quorum de con- solationis tribuat lugenli, qni flagfellaprius g.iafe
s Consensus solus pevficit nuptias, vi~?eepisf. 46.
i§5 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI iW
irrogaverat delinqucnli :quod inEcclesiaLuxoviensi, A / rim" no\i ego, noverunt et illi qui promissiones ve-
nunc Deo propitiante, et vestra soleitia cooperante stras raecum aiidierunt. Contra petlt-ionem elenim"
provenisse cognovimus. Quorum consilio et auxilio meam et promissionem vestram, contra canonicam
eliminata est de prsedicta Ecclesia spurcitia a pue- et apostolicam institutionem, contradicentibus ma-
rorum, novacl inaudita neophytorum hseresi, ca- joribus et prudentioribus Ecelesise Beati Quintini &
tliedram episcopalem in eadem Ecclesia usurpan- fratribus, Odonenl olim fratrem, nunc vero hostem
tium. Quod quamvis ad tempus aliqua rationabili in praedicta Ecclesia,qubd sine me lierinon poterat,
consideratione, vel aliqua pusillanimitate sit a vo- confirmastis in abbatem.Hanc planlationem vestrani
bis toleratum, nunc tamen est, quanlum nobis vi- poterit eradicare, qui non plantavit eam, Deus; fru-
detur, inmelius commutatum.Cum el ipsos flamml- ctum quippe primifiarum niearum, quanlum in vo-
geros pueros de prssdicta Ecclesia ejici receritis h, bis est, in hoe mihi abstulislis , et vobis forsitan
et virum strenuum el honesluro, domnum videlicet non satis utiliter providistis. Qui enim hoc consi-
Gulielmum Ebroicensem archidiaconum in pasto- Iium vobis dederunt, callide inter me et vos disci-
rem pi-aedictseEcclesise elegeritis, Unde mullum li dium [sic vett. codd.; antea dissidium] fieri volue-
beralitali vestrse congratulamur, et charilativestrse, runt. Quod qua intentione faclum sit, si modo noii
si in hoc negolio parvitatis nostrae auxilium vel " perpendilis, forsilan aliquando perpendetis. iloc
cbnsilium foret opporlurium, pro viribus paratuEi autem faclumvestrum si ad prsesens eorrigere rion
essepoliicemur, Yalete. vultis aut non valetis, saltem id quod milii inter
EPISTOLA CL. caetera promisistis, ornairienta quae prsediclae Eccle-
Domno et Palri suo PASCHALI summo ponlifici, Ivo, siae commendavi [commodavi, ms. c.], roilil facite
humilh Ecclesim Carnolensis minhter, omnem pro restitui, etin ceUa fralris Gunherii e custodiri, db-
sua possibililale obedientiam. nec suo tempore cogitem quid inde velim facere. In-
Post Idus.Januarii paternitatis veslrae littcras ac- lerim autem, ubicunque sint qui praedictum invaso-
cepi, commonefacientes me quatenus" venirem ad rem non recipiunt, nihil grave, nihU intolerabile [al.
concilium a sanctitate vestra celebrandum in Nonis intolerandum] super eos facialis, vel fieri perniitla-
Martii; a quo termino non restabant nisi septeiri lis, quoniam senlientes se esse praegravatos per me
hebdomadae usque ad diem denominali concilii. et per se sedein aposlolicam appellant; in cujus
Coropensans itaque vires meas cum brevllale lanti redundabit inj'uriam, si quis eis amodo aliquam in-
articuli, sensi hoc opus a me nrillo modo in lanfa lulerit violentiam. Valete.
brevitate posse transigi, utpote cui non erat ad ma- r "
c EPISTOLA CLII.
huni "tanta pecunia de qua possem tanto itineri ne- LEODEGARIO venerabili Bituricensium archiepiseope,
cessaria tam eito praeparare; vel ea corporis sarii- Ivo, humilis Ecclesim Carnotensh minhler,salutem
tas, vel tam libera membrorum agilitas, quae posset et servitium.
lam prolixum iter per vias arduas et ruinosas tanta "Quoniam speculatores domui Israel positi sumus
vblocitate perficere. Vera esse quse dico lestis est~ (Ezech. m), in allo positi
magis a cirPumstantibus
mea veritas et conscientia mea, qui duo testes noa et lbnge positis inspicimur et
discutimur", quam si
sunt producendi impune ad falsa tcstimoiiia; quo- in loco humili positi nostrse tantum saluti et
priva-
rum etiam testimonio profiteor desiderantissime fa- tis utilitatibus nostris solliciludinem nostramimpen-
"ciem vestram videre me vclle, non in turba, neque dere studeremus. Unde
oportet ut in omnibus di-
in transitu, sed in ea tranquillitate in qua possem spensationibus nostris
simpliciler incedamus, et
vestro dulciloquio aliquandiu familiariter frui, et scandala fratrum
prae cseteris cavere procuremus.
aestus cordis mei in oculis vestris effundere, et de Si enim sicut Apostolus monet, bonum nos habere
fonte sacri pectoris vestri ad refocillationem lan- opoitet testimonium ab his qui foris sunl
(I Tim.
guentis animse aliquid salutiferi potus in eor meum III), quanto magis ab his qui domestieam conversa-
^liquare. Supportate igitur paterna discretione ab- D j tiouem nostram sciunt, et quibus voluerinl revelare
sentiain meam,donec Deus donet ut suo tempore ex- pudenda nostra magis quam velare, in aliquo a no-
hibere possim conspectuivestro prsesentiam meam. . bis offensi parati sunt? Quod ideo dilectioni vestrae
Yalete. commemoro, ut injurias domni Hugonis Maidunen-
©4 EPISTOLA CLI. sis, sicut ipse dicit, hactenus neglectas, zelo dileclio-
GAOTRIDO e, Dei gralia Belvacensium ephcopo, Ivo, • nis paternae attendatis,et quod verbo vel lingua cor-
humilis Carnoiensis Ecclesim minhter, sibi ei giegi rigi non potest, severitatis liaculo feriatis. Nec enim
sibi commisso salubriler providere. decet honestatem vestram esse oblitam qualiter vo-
De quanta spe promissionum vestrarum cecide- bis (sicut ipse commemorat) in omnibus necessitafi-
' ">Stercora vocat
epist. 155 ; ne autem neophyti epist. "54, mentio fif subdecani cuicognomen erat
episcopi sub dist. 48.
b Videfiant,videxan, 1.EI0ULUPO.
i Belvacensis scilicef, ut notatur in vet. cod.
epist. 157, ubi de Ranulfo Fla.mmardo
"agitur. c al. Gonherii; fortasse ille esl ad
c In ora unius v. c. S. Yicl. addilur hoc Ipco queni scribit
ijianu prisci librarii: PEJORILLTO, Jam aulem epist, 228,
4S7 - EPISTOLiE.—"EPIST. CLY, 153
'
bus vestris adjutor et propugnator- astilerit,-qualiter l LCtionem prsemunire. Cum enim gratiam inveneris
de incommodis vestris sicut de suis doluerit, ne in- in conspectu regis Anglorum, testantur multae ec-
gralum fuisse beiiefieiis ejus vobis forsitan sil in- clesiaslicae personae quod plus ei placere studeas
commodum, et aliis in exempluro. Charitate itaque quam Regi angclorum. Non [«/. nec] tamen culpa-
suadenle, excellentiam vestram moneo, rut quod irius ei placere in bis quse Dco non displicent, sed
haclenus erga nobilemvirum minus sollicilelecistis, si quid molitur regiapotestas adversus Doiiiinum et
de csetero diligentius implere studeatis, ne si ad ma- Chvistum ejus, ct @g Ecclesiam ejus, in mente ha-
jorem audientiam clanior ejus pervenerit, et famae beredehes quia Chrisli sanguine redemptus es,quia
veslrse incurratis dispendium, et rerum yestraruiai legibus Christi initiatus, per sacraroenta Ecclesiae
non sine corporis vcslri vexatione detrimcntum.Va- regeneratus [renatus, ms. c.] es, et illius es liber
lete. qui pro te se servum fecit, ut libertas tua nihil se
EPISTOLA CLIII. debere intelligat alicui, IJUOdivinam offendat ma-
GuLiELMo[al.VCILLELMO], Dei gratia Rothomagen- jcstatem et Ecclegise minuat liberlatem. Quod
sium archiephcopo, et Gilberto [al. GISLEBERTO,ideo suademus nobilitati tuse , ut pr~edictum regem
ita ms. e.] Ebroicensium ephcopo, Ivo, humilh Car- sanis consiliis infovmes, et leges ecclesiasticas a
notensh Ecclesim tninhter, abundate spirilu consi- sanclis Patvibus traditas et a catholicis regibus
lii el fortitudinis. confirmatas in nulio conlurbes. Quae enim ratio,
-Quoniampro dbmo Dei stare, et murum pro do- quaelex permittit, ut Rannulfus Dunelmensis epi-
mo Isiaelponere coepistis, solUcitudinivestraesum- scopus de Ecclesia alterius regni rad aliam Eccle-
mopere cavendum est, ut sarlago quse fervere coe- siam transeat (epist. 155, 157, _et 185), et velut
pit, ferrea fortitudine nullis ignibus cedat, sed-ze- quadam moechatione prsesentisesuae [vestr~e,«is. c.],
Ius donius Dei el amor decoris ejus de die in diem vel filiorumsuorum occupatione,.Luxoviensem Ec-
in mentibusveslris et vehemenlius exardescat. Quod cksiam per yiolentiam Angliciregisinvadat?'Quod
ideo sanctilati vestrae commemoro, ut <_uod de Lu- facere vel lolerare, et conlra legem -est, et conira
xoviensiEcclesiabene ineoepistis, melioreexitu ter- regem, quia non est hoc populo regimen praebere,,
minare studeatis, ut caudam hostiae cum capite im- sed discrimen augere. Quantum ergo ex tua senten-
moletis (Levil. m). Audivimus enim et dolemus, lia pendet ejus consilium, suade ei, ut Ecclesiam
quod stercora quse de prsedicta Dei-domovestro fue- Dei, quantum inse est, iibevet, nec de peccatis alie-
rant labore emundata, multiplicato nequam spiri- nis sua multiplicet; Unde illi qui de adventu cj'us ad
tuum numero in eamdem sinl reportafa, etipsa do- bas partcs liona senserunt [aL severunt] et bona
- mus graviori errore quam prius infecta. Quam do-
praedixerunl, velint nolint, mutent sereiritatem lau-
mus Dei injuriara si non, ut decet, animadverterilis, dis in nubilum viluperatioriis. Non enim ad hoc in-
si non pro persona quam portatis correxeritis, cer- slituuntur reges, ut leges frangant; sed djstortoves
tum nobis est quia cum iste fedus et fetidus rumor legum gladio, si aliter corrigi non possunl, feriant.
apostolicas aures vel nostravel aliena reiatione per- Vale. -
cusserit. nec praeterita neglecta remittentur, et hsec EPISTOLA CLV.
graviter exigentur. Ideo, dum tempus est, prtemone- Ivo, Dei gratia Carnotensh Ecclesim minhter,
mus dilectionem vestram, ut suo tempore libera ODOKI Aurelianensi archidiacono, salutem.
fvonle possimus famam vestram excusare, et apo- In litteris tuis sciscitata est fraternitas tua utrum
stoUcas aures opportune pro vobis et importune mulier prsegnans de fornicatione, possit legitime riu-
pulsare. Cum enim, in ipsa infaritia mundl, in La- bere (epist. i 07 et 147), ad quod principaliter ex sen-
mech carnalis bigamia sil culpata, quomodo po- tentia facUe responderi non potest; sed quid in
terit in sponsa Chrisli quae est Ecclesia, laudari hujusmodi observandum sit, ex similibus ratioci-
(epist. 154), quae et sacramento et in veritate sacra- nando ab his qui non plus sapiunt quam oportef.
menli uni debet viro desponsari? Eliminetur ergo. j) colligi potest. Qua in rc ex ralione qua praeditus es
de Luxoviensi Ecclesia Ranulfus [al. Rannulfus, consideraie te oportet, quiajilia est medicina quse
epist. 154] Duuelniensis episcopus, utbigamia non congruit sanis . ad conservandam sanitatem, alia
admiltatur, eliminentur pueri ejus, ut neophytorum quse debetur segrolis ad recuperandara sospilatero,
haeresis exstirpelur. Non ignorantibus legem loqui- quid seeunduin imperium prsecipiatur sanis, quid
mur, sed charitative vosmonemus ut vestrse con- seeuudum indulgentiam concedatur infirmis. Secun-
sulalis honestati et EcclesiaeutilitalL Valele. -dum imperium quidem naturale el iustitulum nuJIa
EPISTOLA CLIV. mulier sive ex flagitio, sive ex matvimonio prsegnans
Ivo, Dei gralia CarnotensisEcclesimhumilh minhier, ante ablactationem sui-partus deb,et viro- carnali(er
ROBERTO comiti Mellentino, perviamvitm incedere pommisceri, sine qui [quibus, ms. c] non complen-
-et ab ea tion recedere. turjura matrinionii. Si autem moderationem aposto^
Quoniam ad ovile nobis commissum pertinere te licam attendamqs, qua dicitur : Vnusqnhque vir ha*
credimus, Jicet lselis pascuis abundes, nostrum ta- beat uxorem suampropter fornicationem, et unaqnm*
men est aliquod sacrae admonitionis tibi pabulum que mulier suum virum (I Cor. vn), non excipie=
CUniftraret et adversus lupos invisibiles tuam dile- mus viduAm, npn excipiemus pi^-e-jnjttnlero.nsn
im D. IVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 160
excipiemus fornicariam, non excipiemus incesluo- A . consevvanda fideconjugii. Quis enim in circmnei-
gam, taiitum ut [ut ab. abest aliq. v. c.\ in Domino sione vel in prseputio coactus esi a praedicatoribus
sit, id cst ut ipsum per se conjugium non sil flagi- Novi Testamenti uxoremquam habuit ante bapli-
tiosum aut facinorosum. Nec inde cuipandus est smura, dimittere post baptismum? Nec lamen dico
vir, quifornicariam duxit, sed inde laudandus quod quodconlrainterdicta copulanda sint conjugia ; sed
impudieam castam fecit.Unde Hieronymus super si copuiala sunl, p-opter-has causas non essedisjun-
Osee Iib. i a. « Non esl culpandus Osee propheta, si genda. Qui autem contra interdicla talia conjugia
inerelricem quam duxit, ad pudiciliam converlerit; contvaxerint, vel pvesbytevi qui ea consecvaverint,
sed potius laudandus quod-ex mala bonam fecerit. pv.o inobedientia sua digna satisfactione ad aviii-
Non enim qui bonus permanet, polluilur si societur trium judicis sui corriganlur. ut caeleri a lali tenie-
malo; sed qui malus esl in bonum verlitur, si boni ritate compescantur; conjugia vero nisi causa legi-
exempia secletur. » Ex quo intelligimus non pvo- bus cognita roinime solvantur. Sicut enim sacra-
phetam perdidisse pudicitiam fornicarise copulatum. flientum ordinationis, quamyis ab ordinatoribus
sed forriicariam assumpsisse pudicitiam quam anlea .ordinationera illiciteusurpanlibus semcl accepluin,
11011 habebat. Quod si causanlur viri mulieres suas -manet in ordinatis, sic sacramcntum conjugii,
"ante conjugium fuisse fornicalas, attendant et ipsi B ' quamvis ab inobedienlibus presbyteris imposilum,
forsitam se incidisse in crimen fornicaiionis' vel manet in conjugatis, quia virlutem sacramentorum
"adulterii. Quod ergo vull sibi a muliere indulgeri, «assare no,n possunt prava merita usurpatorum.
"cur non et ipse mulieri indulgebit [a/. indulgcatj ? -Seroper crgo sanctilas eorum est honoranda, usur-
'Unde Hieronymus ad Oceanum de moite Fabiolae panlium vero pervevsitas punienda. Sic thuribula
(in cap. 20, cau.22, q. 5):« Apud nos quod non Core, quia eis anle Deum ministralum esl, jubenle
Ticet feminis, ceque non licet viris; eadem enim ser- Deo altari apposita sunt; faclores vero cjus igne
vitus pari condilione lenetur. »Iteni Augustinus De consumpti sunt (Num. xvi). Prolixitalem vilans epi-
adull'erinis~conjugiis (cap. 8, eaus.-22, q. 1): « Non -slolae non fui ausus plura inserere paginse, QQ qnia
-eritturpisnequediflicilis clpostparata atque pur- -nolui frateriiitatem tuam rerum tibi bene notarum
"gata adulteria remissio peccatbrum, non ut posl viri mullitudine onerare. Potes lamen ex liis paucis
divortiuih adultera revoeelur, sed ut post Christi intelligere quid de prselaxatis sentiam, et quid aliis
'consortium adultera non vocetur. i Si ergo hoc fieri ad haeeinterrogala respondeam. YalCj
•licet, de ea
quae foedus conjugale violavit, cur non EPISTOLA CLVI.
-fieri inagis liccatde ea quae m foedus matrimonii Ivo, Dci gralia Carnolensis Ecclesim minhter, di-
quod nondum inieral nihil deliquit? Atteiidantetiam lecto sibiin Chrhlo fratri OLRICO [al., ALRICO]sa-
~viri
hujusmodi calumnias iuferentes, quod dicit Au- luiem.
gustmus in libro De verbis Domini (serm. 46; et ln lilteris tuis conlinentur facinorosum .qucmdaiii
•iii-eap. 2. caus. 32, q. 6) • « Si ducturi estisuxorcs, cujusdam vieini sui domum succendisse, et .idco,
servate vos uxoribus vestris: quales vultis eas ad - cum satisfacere nollet, a presbylero suo cxcommu
vos venire, tales debent vos et ipsse invenire. Quis nicatum fuisse. Qui postea cum vellet absolvi, se-
--"juvenis est, qui non velit ducere Gastam -uxorem ? creto crimen suum [al. secrete faclum suum] con-
et sivirginem ducturus esl, quis non intactam desi- fessus est presbylero suo, cum nihil restiluere vel-
• deret? Intactam quseris?intactus eslo. Puram lel de re perdila proximo suo. Quaerit ergo fralcr-
• qu3e-
ris?noliesseimpurus. Non enim illa potest, et lu nitas lua quid mihi faciendum presbytero ejus ex-
- non
potes. i Ex his ergo et similibus intelligi el communicatorl videatur, curn ipse excommunicatus
- probari potest quia si alligatus non esses uxori, ccclesiam ingrediafur, ulrum sit a communione
- posses deliberare;
sedposlquam expari consensu al- publice repellendus, an aliqua dissimulatione tole-
- jigalus cs uxori, non debes quserere solutionem. Ita randus. Quo in negotio quaedam sententise sibi
- cnimab ipsa mundi creatione naturale [al.
• ita ms. c. vel origine; p| repugnare videnlur, nisi solerli discretionis [al.
condilione] et inviolabile manet COB- nisi sollicitae disc] librationejiensenlur. Primo quia
'
Jugii sacramentum, ut nec prsevaricatio originalis presbyter peceantem absolvcre non polest, nisi poe-
jllud abstulerit, nec diluvii sententia crimina di- • liitentem, secundum quod bealus Auguslinus scribit
Juens immutaverit. Quod ergo diviria sententia san- ad Armentarium el Paulinam (epist, 54, ad Mace-
-
xil, ct immulabile fieri voluit, non debet hurnane don. el in c Si res, caus. 14, q. 6). « Si res prop-
ifiterdiclo disjungi, nisi fuerit absque contrahen- ter quam peccalum esl, cum reddi potesl, non red--
fium factum consensu, aul per se crinfinosum, id difur, non agilur poenitentia, sed fingilur. Si autem
est adulterinum, aut [vel] incestuosum. Quod cum veraciter agitur, non remitlitur peccalum nisi resli-

pveneiit, non est diffeVendum, sed separatione sa- tuaturablaturo, sitamen, ut dixi, reslilui potest. i
• jianduin. Ubi vevo ista sive sint raplorcs, Sunt ct aliaecanonicae sentenlise (c. Excommunicatos.
defuevint,
• ~iive
excomriiunicati, sivc quolibel alio vitio conj'u- '- caus. 11,-q. 5), sicul ipsenosti, quse cum excommu-
"ges infecti, taraeifhsec omnia lolevanda sunt pvo nicalis orare (II Cor, vi), vel cibum sumere, vel
a Hefprtuv ~ •
in.cap. 14. .caus. 52. q. U
lOi EPISTOLJE. - EPIST. CLYII. 162
eis ave dicere (II Joan. i), lerribiliter eoniradicunt. ,i citur, coerce, corripe, excommunica.» Idem in ser-
Sunt et aiiaequae confilentium secreta publicare non mone De verbis Evangelii (c 8. caus. 25. q. 4). « A
permittunl. Unde habetur inconcilio Agathensi, ca- njalis corde semper disjungimini, ad tempus caule
pitulo 8 : « Si tantum episcopus alieni se sceleris corpore copulamini. J Idem ,de eodem (serm, 18,
[al. alicujus se sceleris] conscium novit, quandiu JDCver. Domini): « Recedite, exite inde, et imniun-
probare non polest nihil proferat, sed cum.reo ad dum ne teligeritis; sed contaclu cordis non covpo-
compunctionem cordis, secretis correptionibus ela- ris; displicuit libi quod quis [quisque, ms. c,] pec-
boret Qui si correptus pertinacior fuerit, el com- cavit, non letigisti immundum. redarguisti, corri-:
munioni publicsese ingesserit, ille quamdiu probari puisti, monuisti, adhibuisti ,etiam, si rescxegit,
nihil potest in communione omnium, praeterquam congruam, ef quae unilatem nou violef, disciplinpin,
illius qui eum [al. tam omniumquam illiusqui eum.] exisli inde. » Possemus in_ hunc modum plura [al.
reum judicat, permaneat. i Inconelusionehujussen- multa] coUigere, sed ex iis et similibus inlelligere
tentise, solus excommunicator rei, a communione potest dilectio tua,.quia peccantem peccata sua se-
ejus quem excommunicavit, 'excipi non prsecipitur, creto coniitentem non debemusanostra communione
sed excipiendo permittilur abstinere, quia exce- corporaliter separare, nec contactu cordis cjus pra-
ptiones non sdent esse regulse, sed permissiones. Est B vitati communicare. Hoc tenore utramque senten-
etaUa sententia, qusenontantum secretam confes- tiara servabimus, et illam qua praecipimur cxcom-
sioneni publicandam vetat, sed eliam publicanti poe- municatis non communicare, et illam quajubemur
nam [al. publieam poenam.] irrogat. Continetur enira confitentium crimina non propalare. Debent tamcu
in concilio Carfhaginensi cap. 7, cui intcrfuit Fau- presbyteri, non designatis personis, plebibus praedi-
slinus [al. Fautinus, in cap. 5. caus, 6, q. 2.] Ro- care, taliter excommunicatos ante tribunal Judicis
manae Ecclesiaelegatus: « Placuil ut si quando dicit -euncla cernentis esse damnatos, qui contra piaece-;
episcopus aliquem sibi soli proprium crimen fuisse ptum Dei proximp nocuerunt et rem cjus insa-
confess im, atque ille neget, nou putet episcopus ad tiabili cupiditate in suos usus transtulerunt, aut
suam iiiiuriam pertinere quod sibi soli non credi- diabotica malignitale de medio abstulerunt. Sic Do,-
tur, et _siserupulo proprise conscientise dicit se ei minus discipulis dicens: Unus ex vobis diabolus est
uoUe communicare, quandiu excommunicato _non (Joan. vr), non designata persona, Judam elexcom-
communicaverit suus episcopus, eidem episcopo ab municatum prsedicebat, ettamen eum a communioi.e
aliis non communicetur episcopis, ut magis caveat sua ^suorumque roinime. sequestrabat. Cum igitur
episcopus, ne dicat iri quemquam quod aliis docu- n vita Domini Jesu disciplina sit inorum, perfeclus erit
menlis convincere non potest. i Unde Augustinus quisque dicente Domino, si sit, sicul maghler ejus
ad Yincentium (episl. 48, in cap. 10, Quam ma- (Luc vi). Hsec de proposita qusestione sentio, sic
gnum, caus. 25, q. 1):« Facta nocentium quse In- isla quaerenlibus ex ratione et auctoritate respondco.
nocentibus demonstrari, vel ab innocenlibus credi Vale.
non possunt, hon inquinant quemquam, si propler EPISTOLA CLVIL
innocentes etiam cognita sustinentur; non enini PASCHALI summo pontiftci, Ivo, humilis EcclesimCuiv
propter malos deserendi sunt boni, sed propter"bo- notensh minhter, debitum cum omni subjectione
nos tolerandi sunt mali, sicut toleraverunt prophe- famulatum.
tse. contra quostanta dicebant, nec communionem Cum stalus Ecclesiaepene ubique terrarum ruinas
"sacramentorum illius populi relinquebant, sicut lamentabiles patiatur, quisque dilector' domus Dei,
ipse Dominus nocentem Judam usque ad condignum deshonestationes ejusdem domus quanto vicinius
ejus exitium toleravit, et eum sacram coenam cum sentit, tanto uberius plangit, .quoniam et ignis vi-
innocentibus communicare permisit, sicut tolerave- ciniora comburit. Qiiod idcirco majestali yestra?
Tunt apostoli eos qui per invidiam, quod ipsius praelibavimus, quoniam cum in aliis locis_unusquis-
diaboli vitium est [al. quod ipsius diaboli merum D que domus Dei prostitutor malitiam suam ali-
est], Christum annuntiabant. t Ne istse ergo sen- quo velaniine tegere moUatur, in terra Northman-
tentise dissonare videantur, sic modificandse sunt, norum ita manifesle prqstituta est, Ecclesia ut de ea
ut quse de vitandamalorum communione loquuntur, illud proplieticum dici possit: Peccalum suum sicut
de iUis tantum nocentibus intelligantur, qubrum Sodoma prmdicaverunt, nec absconderunl (Isa. m);
facinora aut ita notasunt utprobationenon egeanl, Quod in Ecclesia Luxoviensi paternilas yestra pote-
aut quse confessione evidenti manifesta sunt, aut ju7 rit aguoscere, quam jam per plures, annos Ran-
dieiario ordine publicala, aut sufficientibus testimo- nulfus ©7 agnomine («/. cognomine) Flammardus,
niis comprobata. Unde etiam Augustinus l)e unico Dunelmensis episcopus inaudito invasionis.genere
baptismo lib. n: « Sane si j'udex es, si judicandi occupavit a, qui duos filios suos vix duodennes ac-;
potestatem accepisti ex eeelesiastica regula \al. cx cepto pastorali baculo a comite Northmannprum
evang. regula; al. ex apostolica reg.] si apud te reus prsedictseEcclesiaeinlrudi fecit, ea conditione ut si
accasatur; si veris documentis teslibusque convin- primogenitus moreretur, Judaico more in episcopa-
* Hujus meminit ep. 155 et 154, in qua hos pueros vocat flammigeros.
-.65 D. IV0NIS CARNOTENSISEPISCOPl 164
tuni aller alteri subrogaretur[Grfl*ian,caus. 8, q. 1]. J| dis ephcopo, Ivo,humilis CartiotensisEcclesiwmi-
,Quod curo pavtim dolentibus pavtim deridentibus nister, salutem el servitium.
plurimis diu' perpessa esset Ecclesia, monitu uuo- Quia Deo annuente sategimus cum rege Franco-
rumdam religiosorum graviter redargui solo chari- rum, et filio ejus rege designato, ut jam displiceat
tatis intuitu Rothomagensem archiepiscopum, ad eis incestum conjugium, quod est inter Constantiam
eujus dioecesim pertinet praetaxata Ecelesia (epist. filiam praedicti regis et comitem Trecassinum, fulti,
149 et 155), quod ex adverso uon staret, quod pro auctoritate legum et adjutorio bonorum, cupiunt
domo IsraeL murum non opponeret. Hoc idem feci hujus eonjugii malurare divortium. Dutn ergOlisBc
aliis episcopis ejusdem metropolitani suffraganeis. voluntas ita fervens esl [quidam codd. ita recens esl],
Tandem cum comes lerrae illius periculo amittendi eorum instinctu moneo etrogo palernilatem_vestram,
principatus sui urgerelur, Jjuasi poenitentia ductus, ul commonitorias litteras mittatis archicpiscopis et
monenle Ebroicensi episcopocummetropolitanosuo, episeopis ad curiam quse habenda est in Natale Do-
praecepit ut prsediclus Dunelniensis episcopus de mini Suessiouis, quatenus a rege ipso audiant com-
Ecclesia curo sua sobole ejiceretur et episcopus ibi putalionem genealogiaea, quahTipse, sicut dicit, pa-
canonice eligeretur. Oblatum est igitur praedictseEc- ratus est jurejurando apjirobare, et idoneis testibus
clesiae, ut secundum morem ecclesiastieum episco- I ! confirmare.Etquia haecgenealogia abArvernensibus
pum sibi eligerent; -qui communicato cum episcopis multoties esl vobis computata, obnixe precanfur, ut
consilio elcgerunt yirum slrenuumGulielmum Ebroi- eamdem computaiionem litteris aperle signatis per
censem arcliidiaconum, quemetlam a metropolitano praesentiura portitorem episcopis ad curiam trans-
suo postulaverunt sibi ordinari episcopum. Sed cum mittalis, et rei veritatem litlerarum testimonio ma-
subauditum esset quod metropolitanus ab oflicio nifesliorem faciatis: Nec enim decens est ut tanlse
episcopali suspensus esset, praediclus archidiaconus, nobilitatis sanguis tam publico incestu [o/.incesto]
quia familiaris meus erat, el nihil adversus canones cliutius poUuatur, et ad similem inceslum perpe-
sciens praesumere vdlebat, ad me veniens mecum trandum ferali exemplo carnalium voluntas anime-
deliberavif, ulrum cum hoc scrupulo posset a mc- tur. Consulo ilaque ut filius et familiaris, ut qui im-
tropolitano suo sacram ordinationem suscipere, vel portune instare deberetis [al. debelis], nunc oppor-
a suffraganeis quibus aucloritas metropolitana solet lune, quantum in vobis "est,roalagma vulneri super-
isla prsecipere. In qua deliberatione cum mihi oc- ponere minime differatis. Yalete.
curreret iliud apostoli : Omne quod non esl ex fide, EPISTOLA CLIX.
peccatumcst (Rom. xiv); ^t illud Augustini :« Quia -, PASCHALI sutnmo pontifici, Ivo, humilis EcclesimCar-
consecratio magis constat in fide~et devotione bene- notensis tninhler, per tnare nujus mundi prospere
dictionem poscentis; quam in merito benediclionem navigare, el post supcrata naufragia navemin tulo
dantis > prsedicto fratrl consilium dedi (epist. 75), collocare,
ut tantum sacramentum nulla cum disceptatione su- Quoniam judicia RomanaeEcclesise-anemine foris
sciperet, sed apostplicam sedenf aut per se, aut per relractari posse, eadem Romana Ecclesia docenle
legatos suos consuleret, et rem, quantum nobls vi- didicimus (c Palel; c Nemo; c Ipsi; c. Cuncia;
debatur, bene iricoeplamauctorilate apostolica perfi- caus. 9,q.-5), si qui aliquando se prsegravatos ipsius
ceret. Videns itaque Dunelmensis episcopus conse- Eeclcsise auctoritate conqueruntur, Iioc eis consi-
crationem differri, aliud tergiversationis "genusarri- lium damus, ut non deseendant in jEgyptum pro-
puit, et prsedictum episcopalum cuidam clerico suo pter auxilium, sed ___ipsa ad ipsam confugiant, et
acomite Northmannorum dalum esse asseruit. Unde inde expetant levamen, unde se conqueruntur aece-
ille clericus ad sedem metr.opoiitanam vocatus est, pisse gravamen, quia quae aliquando corripit pater-
ut iiroferret si quid j'uris se habere in episeopatu na severilate, eadem frequenter colligit materna
confideret; quinulla ratione potuit asserere, quod pietatc Quod ideo praelibavimus beatitudini vestrae,
electionem cleri aut consensum plebis habuisset, aut 0 ut causam Fossatensium monachorum patienter au-
eliamdonum comilis, quod plus obesse quampro- diafis, et quantum salva apostolica reverentia lieri
desse debuerat, accepisset. Consilio itaque rioslro potest, anxietatem eorum misericorditer relevetis.
et quorumdam comprovincialium suorum majestatis Conquerunfur enim se in concilio Turonensi fuisse
veslrse prsesentiam adiit, accepturus autJustuni pro praegravatos quoniam ad suggestionem comiliSjAn-
ralioue judicium, aut necessarium pro dispensatione degavensis dicunt fuisse subreptum domno papse
consUium. Ausu igilur familiaritatis filiaUs suggero Urbano monasterium Sancti Mauri, situm in patria
sanctitati vestrae,quatenus apud majestatem vestram Andegaverisi, quod sub j'ure Fossatensis monasterii
gaudeat-se invenisse paternum suffragium, quae nulli antea per trecenlos aut eo amplius annos exstiterat,
consuevit adse confugienti denegare medicinale re- de ejusdeni monaslerii jure auferret, et ordinato ibi
medium. Vale. abbate liberum esse constitueret. Quod et factum
EPISTOLA CLVIII. cst Fossaiensibus monachisjus suum reclamantibus,
HUGOM, flei gralia Lugdunensis Ecclesim primm se- et muftis qui concilio intererant, aliter sentienti-

a Ita v. c. ut etiam paulo post, male, antea, copulationemgen.


165 EPiSTOL^E. — EPIST. CLXII. _ Jf-5
bus, cum viderent privilegium quo nitebantur Fos- JV nia in epistola Hildeberto Cenomanensi episcopo
satenses monachi de manibus @g eorum ab Ande- missa (epist. 148). Est aulem canonica sentenlia
gavensibus fuisse ereptum, et in plures partes fuisse quia « quod contra leges prsesumitur, per leges dis-
conscissum. Adhibitis ergo multorum inlercessioni- solvi meretur, » veluti si quis contra decreta sa-
bus supplicant praedicti monachi, ut eorum nego- cerdotii sacramentum sibi usurpet, aut est. omnino
tium a majestate yestra Iegitima discussione retra- per leges deponendus, aut a ministerio altaris sus-
ctetur, et vel misericordia flectente, vel justjtia di- pendendus. Quibus auctoritatibus et rationibus li-
etante terminetur. Vale. quet quia non debet praeponderare quod illicile et
EPISTOLA CLX. cuin injuria proximi praesumptum est, sed id quod
Ivo, jDci gratia Carnolensh Ecclesim tninhter, 0. legitime el honeste conserisu contrahentium "prius
[ODOM]Geinelensh [in aliquot v. c Gemeticensh] confoederatum est, quamvis si alterum praepondera-
monaslerii abbati, palernm diteclionh vhceribus ret, cum utrobique crimen sit, periculose tamen se-
abundare. cundum Scripturas, illa admittitur compensatio.,
Iisec ovis gregis yobis commissi dereliclo grege qusecrimen criminedefendil(S. August. in cap. QuoA
.suo luporum morsibus pa.tens miserabiliter per hu- ail, dist. 14). Nec enim in Scriptura saera lauda-
jus mundi desei~ta vagalur, et multa ex ejusdem 'B tur, quod Lot voluit Spdomitis filias suas prosti-
muudi conversatione bella perpelitur, in tantum ut tuefe (Gen. xix), ut ea compensatione compesce-
jpene usque ad contemptum sui ordinis el monaslici rentur a sua lurpitudine. Si ergo aliqua compensa-
habitus venire cogatur. Hsec itaque jam panem de- tio in lalibus admittenda est, ,ea est praeferenda quae
siderans iiliorum, sicut voto, sic voce dicit: Vadam justa severitatesaluliproximorum consulit, non ea
ad Patretn meum (Luc. XV),sed clausa se dicit inve- quse simulata indulgentia Ialiorem viam ad patranda
nissepalerna viseera, ut nec inter filios recipi pos- perjuria, ad committenila scelera lubricis pandit a.
sit, nec inter mercenarios. Novit autem fraternitas Tutius enim est unius juris alieni pervasoris vo-
vestra, quia quicunque pastoris nomen habet, imi- lunlati non parcere quam multos falsae misericor-
lando summum pastorem, pastoris officium implere dise exemplo in discrim&n adduceve. Pvaeterea de
debel, qui oyes quaesivit errantes, invenit perditas. sacramentis minoribus ad majbra nisi ordinabililer
curavitlanguidas, jsanavit morbidas, lsetatur de con- transiri non oporlet, quia desponsata alteri, -alferi
versis,qui dolere nos admonetde aversis. Non equi- nubere non debet; sicut conjugatus nisi a conj'u-
dem ista dicendo vos docemus, sed commeroorando gio solulus, consecrari presliyter, aut monaclius
jier ipsa viscera eharitatis, quibus nos invicem dili- ordinari non potest; 'et in hunc modum plurima.
gere debemus, vos nionemus et roganius, ut hune 'G Vale
fratrem revertentem (epist. 57), de longinqua regione EPISTOLA CLXII.
dissimilitudinis paterne suscipiatis, et cum satisfa- Ivo, Dci gralia Carnotensh Ecciesim minhier, JOANNIJ
ctione qiise ejus excessibus debetur, intra ovile SL -eadem.gratia Aureliauensi ephcopo, saluleni.
quo aberraverat coUigatis. Vale. De presbylero qui in statua feminea sacramenta
EPISTOLA CLXI.I ecclesiastica profanavit, breviter respondeo, quia
Ivo, jDei gratia Carnoiensh Ecclesim minhter, RA- ut sacrilegus et idololatra judicandus est. Quaro si
DULFO Remensh Ecclesim prmposito, et ODOLRICOJractarevultis
secundumcensuramcanonicam, opor-
bonm spei fralri, salutem. tet ut adhibitis vobis aliis quinque-episcopis, publice
De viro qui cum muliere, cujus nuptise interdictse .detractis
,sacerdolalibus indumeulis per. singulos
non erant, pactum iniilconjugale, postea vero ad al- cum et depositum perpetuo caiv
gradus deponatis h,
terius nuptias transiit (epist. 167), hoc sentio, quia cere
damnetis, aut in aeterjium exsilium detrudatis,
sacramentum nuptiarum, quod cum perjurio et pa- Quod. si id facere vobis fuerit diflicile, lamen ab
cti conjugalis violatione usurpatum est, aul esse ir- omni honpre clericali
eumsuspendite, el csetera quae
ritum, aut manere ad j'udicium. Si irritum est, ad D supra dicta sunt ad caetercrum ccrreptienem [at.
prius pactum constat esse redeundum; si aulem pcrrectionem] in persona ejus perflcite, Quod vero
manet ad judicium, cessare debent opera nuptiarum. mei ito sacrilegii sui deponendus sit, testatur decre-
Quod si neutrum fecerit, semper juris pervasor erif .lalis seutentia, qua dicitur.-0 : « Privilegium mere-
alieni. Qui enim juramenlo pactum conjugale firma- ,tur amittere, qui conpessa ,sibi abutilur potestate. >
vit, ex majori parte sacramentum conjugaleimple- Quod vero a conspectu eorum qui scelus ejus co-
vit. Unde et beatam Domini matrem, quse cum san- jgnoverunt removendus -sit, nc Joeda facti memoria
cto Joseph pactum conjugale inierat, angelus con- simpliGium mentes perturbet, hinc probari potest.
jugem Joseph appellal: Noli timere accipere Mariain C[uodpecus innoceng quod a bestialibus hominibus
conjugem tuatn (Malth. i); quam nondum traduxe- asceudebatur, secundum legem (Lev. xix) occfdi ju-
rat, nec aliquando carnali commistione cogniturus Jiebatur (August., q. 74, ad c_ xx Levit.), non pro-
erat. Super qua re multa Patrum dedimus testimo- pler crimen subacti pecoris, sed propter abolendam.

aEpist. 155 et episf. 170. Item c. Disciplina, et c Al. qumdicit, cau. Posteaquam. cap, 25, q/2,
C. Sunt namque, dist. 45. el c ubi ista 8, dist. 74.
h Vide cap. 27, Novimus extra, De vei\ signif. •
167 D. TVONISCARNOTENSIS EPISCOPI _6S
memoriam tam exseerabilis foeditalis. Quanlo magis A nihUredolerevanitatisetambitionis, quasi cum aniore
ergo ab oculis consciorum removendus est quem relictam abbatiamfenueris, etcum dolore amiseris
nulla defendit innoccntia, nulla excusat ignorantia. (epist. 208). Dicis enim in litteris illis, si tamen tuae
Utergo ad summam veniam, hoc inauditum sacri- sunt, praedictum Mauricium, utcunque loeo tuo
legium prudentia veslra tanta severitate coereeat ut posltum, impulsu malorum te esse ejectum, vilissi-
omnes qui audierint, a tam exsecrabili abusione re- mumque omnium factum, et ab iniquis eum tibi
moveat. Sicul enim criinen est inauditum, sic, si superinductum. Contra quem eliam' minaciter lo-
necesse sit, inaudita poena est corrigendum, quia, querls, si in aliquo eum luae voluntati conlraire
secundum beatum Augustinum, nova genera mor- perspexeris. Si haec verba tiia sunt, longe extra te
borum cogunt nos invenire nova genera curationum factus es. Non congruunt proposilo tuo, hon con-
(epist. 288). Vale. gruunl gestis tuis, qui in manu Romanse Ecclesiae
EPISTOLA CLXIH. legati nullo te cogenle [al. nullo tunc cog.], imo
-
Ivo, JDCIgratia Ecclesim Camotensh minisler, GAU- ipso legato dissuadente, abbatiam dimisisti, et in
"RIDOVindocinensh monasterii abbaii, in omnibus electione ipsius Mauricii primam vocem dedisli.
libram tenere justilim. Redi ergo, dileclissime, ad cor tuum', et "ne pliis
De monacho illo quem juramenlo cbnstrinxisti, B credas adulalori tuo," imo perlurbatori tuo de te
ne ultra illam administraret QQ bbedientiam qu.am quam fibi quia plus aliquando corrigunt nos inimici
aliquandiu sibi usurpaverat per inObedienliam, con- reprehendentes quam-amici fallaciter blandientes
silium meum est ut ulterius eam non habeat, quod juvant. TS'ostienim quia dieit sermo apostolicus :
et illi esset criminosum et cseteris fratribus ruino- Pacem sequimini, sine qua netno videbit Deum
suro. Cum enim juramenlum comites habeat justi- (Hebr. xu). Pacem ergo nulla libi auferat praeteri-
liam etveritatem (Jer. IV), si justum fuit, quamvis tarum injuriarum recordatio. Nec libi dolendum
contra ordinem praesumptum quod j'uravit (ex S. vel condolendum esse credas, qubd de naufragio
Hiefonymo, epist. 105), oportet ut sit et verum. Te:- nuduS evasisti, sed UUspotius condole quos adhuc
statur euini Apostolus juramentum rem esse immo- vides in alto periclitari. Talem te haclenus inlellexi-
bilem (Hebr. vi), per quod dicit Deum hseredibus mus, talem te adhuc aestimamus, nisi simplicilatem
Kovi Testamenti immobililatem sui pronuntiasse tuamperturbalorumdup]icitasmoveat,etatranquUli-
cqnsilii. Praelerea ad propriam redundaret infa- talementis expellat.De caeteroergo si quid in abbate, si
miam, si palliata obedienlia perj'uranti tuam adhi- quid in subjectis corrigendum cognoveris,mitioribus
beres conniventiam. Plura de his dicere possemus,. „ verbis fraterne admone, ut sedificationi studerevi-
quse silentio praetcrimus, quia ignota tibi esse non dearis, non vindictse. J5i autem te non audierint,
credimus. Vale. antequam aliqua dissentib oriatur, rem perperarii
EPISTOLA CLXIV. factam ad notitiam riostram perferre stude, ut pacem
Ivo, Dei gralia Ecclesim Carnotensh minhler, GAII- nionasterils necessariam studearaus talibus moni-
FRIDOsanclm soliludinis cultori, irretorth oculis in tionibus imponere. Yale.
anteriora se exlendere. • EPISTOLA CLXV.
Quani delectabilis, quam necessaria servis Dei sit SANSONI,jDei gratia Wigornensh [Vingomensh, ms.
quies mentis cum quiele covpovis, credo, tam seien- c] Ecclesim episcopo,Ivo, hutnilh EcclesimCarno-
tia quam experlentia, didicit sancta fralernitas tua. tensh minhter, bene valere et in extremh maris ha-
Aliter enim mens discurrentium rumusculis et dis- bitare.
sidentium obtrectalionibus patens, perturbatas aut Quamvis ad praesens Iateres' oculos meos, non
saucias habet ovationes, nec se potest quarilocunque tamen latebas animam meam, quia bonum odorem
suo conamine in unitalem colligere, donec Domi- "tui nominis de transmarinis partibus olfaciebam, et
nus in navi dormiens tantis fluctibus circumacta olfactum [duo v. c olefactum] inlime diligebam.
intensb clamore suscitelur, quo inerepante redeat D Ad ultimum nuntiavit oculus, sensit manus, quod
desiderata tranquillitas (Marc. iv). Unde oportet ut per auditum prius senserat cordis odoralus. Et ita
sancta fraternitas tua ab audilu auris et ab auditu sensibus intus bene nuntiantibus expertus suin
cordis verba eorum repellat, qui sub specie diligen- tuam in me non tepuisse charitatem, quamvis iriu-
tiuni el consulentium virus infundunt decipieutium luam ad plenum non habuissemus inter nos collo-
et perimentium. Quod ideo prselibavi fraternitati cutionem. Prsevenit itaque liberalitas tua tarditatem
tuae, quia nuper oblalse sunt mihi a quibusdam fiio- meam [tuam], mittendo calceamenta evangelica a
nachis Riesensibus quaedam litterae a te Mauricio quo munereerga niedilectioneni tuam demonstrasti,
abbati direclae, quas vix possum credere a te fuisse et ad inj'unctum mihi officium diligentius exsequen-
dictatas, cum non tranquillo spiritu, sed perturbato dum monuisti. Quod ergo ipSe monuisti, remigantes
dictatse "esse videantur, et quasi ferro excusso de perhoc-mare spaliosum et undosum porrigamus
mariubrio indiscretis ictibus, non lignum caedere, sed nobis invicem muluas orationum manus, quatenus
fratrem occidere (Deut. xv). Videntur etiam non et prospere -navigemus, etin optato salulis pprlu

^AL calceamenta sandalia aposlolicis digiia pedibus appellat epist. 207.


16S BPISTOLJE. — EPIST. CLXVffl. 170
nayes nostro regimini commissas couocare valea- A et Pontio sine sua voluntate copulatam. Negotio
mus. Hoctuse dileetioni pro parvitate nostra pro- itaque diligenter pertractato et judiciario ordine
fiaittimus; hee e eohverso atuadevolione requiri- terminato, judicavimus muiieri quod esset libera a
mus, nec uUa diligentium eordi disjungat localis Pontii,tut non dicam eonjugio, sed contubpi-nio, et'
Temoti-j, qaos fraternae dilectionis congtatinal.^fr qaja nubere posset. .cui vellet in Domino. Haec \
"Tectio.Plura scriberem, sed verbis nisi iiecessariis scripsimus sancti|iati vestrae, quia prsedictam mulie-
srolo aures -OBerareprudeniis. Vale. rem quidam- parochianus vester vult habere in con-
EPISTOLA CLXYL ^ jugeni,,ne de praeteriiis.nupliis aliquod
apud vos ge-
fivo, Dd gratie Carimtensis Ecciesim minisler, HUE- neretur scandalum,,veLpi~esentibus aliquod ponatur
BALBO, eadem. gratia Antissiodorensh Eeclesim epi- offendiculum. Yalete, etcx.mutua dilectione parvi-
scopo, sdlutem. .'• , iatismeae [fflostraejjnemov estote.
Noverit dRectio vestra praeterita ~estate, -cum ....EPIST.QLAJ.JLXYIL' ,
iomnus Brano Signinus episcopus fepist." 167) HjLDEBERTO,-l)eigraUa fienomanensi episcopo, Ivo,
"apostolica legatione fungeretur, Hugonem .Album eqdemrgralia Camqteiasis Ecclesim minisler, sa-
prsesentiam ejus .-adiisse, et qualiter P-ojitius riepos ,B fatleni. -.. , . _ *.
Trecensis episcopl fiUam suam nomine Malhildem Quidam paroehianus vester vulgari nomlue Peti-.
Gaieranno-camerario regis prius a parentibus tradi- tus de.Eupibus [ita omnes v. c.; antea. Petrus], nuper^
lam renitentem et flentem tri conjugium sihi «sur- .causa orationis ad Ecclesiam nostram veuiens^pcli-

paveriis, sibi indicasse. Sed qui utraque persona* yit. coUoquium, nosirum. Qui inter csetera retulit
absens erat, injimcfaro est a praetaxato iegato f a- nobis quod filiam suam .cuidam alteri parochianb
risiensi episcopb, ut atramque partem die compe- vcstro de municipio quod Pontiacum.dicitur, conju^
tenfi ad causam vocaret', etauditis utriusque partis gali foedere tradidit, et ilie eam se diicturum iu'.
rationibus controversiam quaeerat" inter Pontium uxorem tempore sibj constituto absolute Juraverit V
et prsedictani Mathildem praderitium vivorum eon-. Nanc vero aJiaru duxit «xorem contra pactum con-
silio et judicio 4erminaret. ReverSus itaque fari- jugale, quod legitime cum, alia muliere prius in-
siensis episcopus diem et looum Pontib et-Mathiidi ierat, Legilima.enim_sunt fcadei-a iiupfiaruui L-fef
1
constituit, 70 me et quosdam coepiscopos suos^ad eas-personas (juarum ijuptiae iriterdictas.non sunt,
discutienSam et terminandam haue rem fcausaisi]"- cum jilia familias a voluntatp patris nbndissentit.IIaee''
«haritative invitavit. Convenerunt itaqueParisium feedera solvi et djvinaeJeges prohilieut et.huirianse..
die constituto ad causam accusafores et accusatus, Etsi mulievad aiium virumiransire iolueritdicitca-1
fC nonica
Eestes -et judiees. Quaesitum est a -praetaxata- Ma- senteJitia, quia mulierem alii [aL alieri] despon-.
thilde^ quare conju-pum Ponlii refutaref, Quae bre- safam,altcrinon licet-habere in conjugium. E coii-
~
verso si yivaliad Vult inireconjugiuKi, legituv in lege
viter respondit, quod -non esset ei legitlme junela,
~ NoveUarum
guoniam prius esset fJaleranno a parentibus iradita (nov. 22, Bemipt., et in cap. 9, caus?
(epist. 247), et huic conti~adicens pro posse-suo et 50, q. S) : t Si quis divinis tactjs Scvipturis muiiert
llens, nolente matre, copulata. Cum ergo oblatam' , Jui-avevitse eam legitimam uxprem.habiturum,~vel
essei-Pontio, ut ad -objecta responderet, quserens ift aratorio.tale sacramentum ''dederit, si0Ua Ie^jr
qusedam diverticula, nihil ad «bjecla respondit, sed fima uxor, quamvis nulla dos, nulfa scripturl"' in^»
a conventu, cai se prseseutaverat, non' satis apte terposita sit. i.Qui alilerfacit, coulra leges sapit;
reeessit"? Mandatum est ei itaque semel et -saeplns, et seeundum decretuui aposlolicum /cap. Vides;
at vel ad objecla ~responderet, vel judicium' audire dist. 10) : * Quod contra Jeges praes.umitur, per le-
iion differrei. Gumergo ita a judicio declinaret, ju- ges dissolvi meretur. » Sic eEim cum praeteiita
(flieatum est ei ex-apostolico decreto, quod dilalio- aestate Signiaus episcopus (epist. 166), apostoiicse
nem senlentise cx absentia lucrari non deberet sedis legatus apud nos essel, et-similis.causa aq
.«xinde prolatis ex legum-et canonum aactoritate . jp. nostrasaures delata esset,' prolatis legibufe justurii
sententiis (cap. Decemimus, caus. 39, q. 9), quia sij esse judieavimus et legitimum. Hsec scripsi^dile-
6estes mulieris, adversus Ponlium agentis, ditis . ctioni vestrse rogatus-a praetaxato milite, ut pro eb
sacramentis probare possent quod mulier objecerat, apud,vos iuterdicerpm {intercederem], quariivis ei
a conjugio Pontu libera essef, et crii vellet in €hri- non esse necessarium" persuadere. satagerem. Bems
sto nnhere posset. Ilerum mandatum esf Pontio, ut enim sentimus de religione vestra/quia, ubi eluxerit
ad-audiendum hsee sacramenta veniret; aut si quidi yohis, veraet j'usfasententia,iion decliriabitis a via
, ' ~*
legitime persenis -testificantium. "vel~dietis ^eorum regia.Yalc " .' .
-" EPISTOLA "" '•
«bjicereposset, objieeret/QuM^cuntiit^tera"-81111- ^ CLXYHL •\-'1-_
"pEcfete vel diiplieitate [«'/., -veLealliditate] sua~su]>- DAHSSBERTO, .Dci .graMa Senonensium jarchiepiicopo,
lerfugeret, ~a "deeemviris" vePfeo' amplius dataist t -r lyQ,_eademDei gratia Ecclesiw Cqrnotensis 'mirdster,
accepta sunt sacramenta, quibiis probatum est, «tt i,iSftlutem el servjtium.,, |F _.,,, •,'--'.-l~'\-
aaulieremprius"a"parCntibus alteri fuisse traditam i , . {Juoniam in.tjuibusdam negqtiis .aliqua duljia vel
aTri hanc" rem- cap. Desponsalas et c. Alho, caii. b Confer epist. 161 etcan.
S7, q.2. • - ~ .' . _. , Quicunque.i^fi.^fofi-
'
jugali; ct can. Duottus modis. caus. 27, q. %, ,' ,
J^A-tROL.-LLXli-. ' It
471 D. tVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI m
diiilcilia occummt (epist. 169 et 170), debemus in- A justitise nobis praelata sublimitas eo seqaeiiir pra
vicem manus auxiliivel munus consilii porrigeie, posse subjecta nostra humilitas. Et si ad praesens
Seriem cujusdam causae quae praeterita aestate apud non eluxerit vobis eerta sententia.his qui in litte-
nos emersil, et adhueserpit, congruum duxi pater- ris nominati'sBnt~locum et diem competentem con-
nilati veslrae significare \al. notificare], cui haec stituite, et accusatores et accusatum ad eumdem lo-
causa prihcipaliter litteris apostOlicls lcr.vinanda eum lnvitate, utpraesentialiteraudita et cognita veri-
commitlitur, ut et vbbis, et nobis, cui sectmdo loco tate plenius possitis justitiae satisfacere.-Quod ex his
commiltilufy bene provideatis, quatenus nec obe-, vobis melius visum fuerit, parvitati meaerescribite.
dientiam apostolicam conlemnamus , nec aliquem Yalete.
injuste praegravemus. Erst enim quidam liindus i)i . EPISTOLA CLXfX.
parochia nostra,-cujus partem hajjpbal tjuidam ini- Ivo, Dei gratia Carnotensh Ecclesim minhler, GA<L-
les, el in ca domum suam separalim, et alius aliam, LONI[al. GUAIJLOKI] eademgratia Parhiorum epi-
et in ea domum suam similiter separatim, pro hu- scopo, salutem.
jus fundi luitione, utrique serv ebanl vieecomiti Cum Rofrocus comes munitionem sedificaret [ah
Carnotensi. Hancvero tuilior.em cum ser\ilio dedit faceret] in quodam fundo paroehiae nostrae, quent-
vicecomes (Hugo in cpist. 169 et 175) cuidam milili B sui |uris et suae tui.tionis esse defendit (epist. 168
suo in beneficium, domino ridelieet CurVaevillse, et 170), vieecomes vero Carnotensis, et lvo Gurvse^
post non multum temporis ehiit comes Rotrocus villae dominus ad j'us suum pertinere contendif, sug-
parlem illius fundi quae allodium eraf, comporlavit gesfum est domno papae, sicut forsttan audistis ab
Ihi aggerem, et feeit munitionem. Quod audiens vi- Hugone vieeconiite Hierosolymum lendente, quate-
cecomes quia Hierusalem iturus eraf, et dominus nus super hac injuria j'ustitiam facerct_ et rem Hie~-
Ciirvsevilise, clamorem fecerunt in auribus Eccle- rosolymitani secundura sua slatuta defenderet (ejiist.
siae, ut justitia eis fieret, quae debebatur Hieroso- 175). Cujus rei veritatem papa ignorans scripsit
fyn~itahis et paei (epist."169et 175). Consiitutus est nobis quatuor, Senonensi archiepiscopo, Carno-
dies utrirjue parfi ad agendam causam. Curo conve- leusi, Parisiensi, Aurelianensi episcopis, quatenus
asoent, objectum est a vicecomile comiti Rolroco pro debito oflicii uostri justitiani faciamus lam de
quod injuste et cOnlra pacem aedificarctmunitionem fundi invasione quam de Ivonis captione. Acceptis
in fundo tuitionis snse. "Quo audilo responsum est igitur litteris islis importune exigunt a me (Juide
pvoRofroco quodfundus roinime perlineret ad tui- fraternarum rerum custos, el dominus Curvsevill-fi
tionem vicecoroitis, sed polrus ad luitionem llotroci quatenus praedictum Rotrocum [al. Retrophum, tu
comilis. Quse alterc&tio- cum aJiquandiu durassel; " etiam inseq.] sine audientia, sine judicio excom--
-
prsccipimus judicium fieri; judicalumque est quia nmuicem, cum ipse Rotroeus paratum se dicat-, ut
liaee causa sine monomachia terminari non poterat, ad- audientlam domni melropolitani, vel nostram,
ef judicium sanguiuis nobis jagilare non iicebat yel comprovineialium episcoporum, congruo tem-
(epist. 247), ut utraque pars irenl [quidam iret] in pore et loco veniat, et secundum justum judicium
• curiam comitissae, adquam taliajudiciapPrtinebant, de objectis salisfaciat. Ego itaque servato legum
et de CUj"tis feudo (al. foedo) isla lenebant.Sicut j'udi- tramile, nolo quemquam more sieariorum sine au-
catum erat, venerunt utrique in curiam comilissse, dipntia punire, nolo Satanae tradere, donec vel au-
'et aclibnibus utrinque venlilafis nescio quibus de dientiam subterfugiat, vel judicium conlumaciler
Causis vicecomes a causa cecidit. Postea coeperurit respuat. Consulatur super hoc Evangelium, eonsu-
Ivo dominUs"CurvaeviII~e, qui hoc benettcium se as- lanlur leges divinse et humanse a, _si de re in con-
serebat habere a 'viceComite, et 71 comes Rofro- lentionepositaaliler aliqua lex fieri jusserit, post-
cus adversum se guerram facere (episl. 20), et alter posita mea sententia libenter cedam alienae.Nec ali-
alterius boua ffiripere. Et sicut varius est eventus ter puto domnum papam inlellexisse, ubi pKEGepit-
belli, quadam dte, cum praedictus Ivo procederet. . nos pro debito officii nostri prsedictis petiloribus ju-
armata manu ad nescro quae negotia sua agenda, stitiam facere. Hoc lonitruo [a/.tonilru] circumstre-
captus est &inililimrs Rotroci,'et incarceralus. Prae- pente, quamvis non essem dubius de verltate scri.
cipitur itaque vobis et nbbrs ex clamore Hugonis psi tamen metropolitano, ad quem jam litterae apo-
Vicecomitis al) apostolica sede, "rilpro debito officii stolicse venei~ant,ut diligenter inspectis litleris aps-
nostii, Guidbni fr&ternarum rerum cuslodi et -lyoni stolicis, et intellecta rerum gestarum veritate. quam
eapto ]nstitiam faCiamus. "Perlectis ergo litteris ei eonscripseram, consiliura mlhi darel, utrum ^prae-
apostoiicis, diligenter notale verba, et secundum or- diclum Rotrocum deberem sine andientia excommu-
dinem rei gestsb et tenbrem litlerarum apostolica- nicare, an ad judicium vocare. Ipse vero nescio quo
rum proVidete vobis quo ovdine causa sit agenda, instinctu, quo iiileUectu, rescripsit mihi ut littei~~jj
utvum statim -sit Roti-ocus exeommunicandus, an "apostolicis obedirem, et. Rotrocura excommunica:
~ad'jadicium invitandus. Quia quo ordine praecedet #em. Nec tamen determinavitjuxta inquisitionem
[ai. ptaeeeperit] eliif actkme cansse et in executione saeam, iitrum lioc facei-e. deberem cuni audienfia.
« Yide canones cau."5. q. 9.
i"5 - EPISTOL^E-. — EPJST. CLXXI.
IU
Litteris itaque vestris petimus muniri sententiam A __ quod lex et j'ustitia diclaverit se faclurum. Necista
nostnm, si justa est, aut removeri, si justa non esl. dico-tanquam velim Rotroeum defendere, vel mu-
Addmus etiam petitioni nostrae si nepesse fuerit, nitionem quam facit measententiaconfirmare(epist.
quatenus, sifraterne invitati fueritis, prsesentiam 168,169, etl_73) quae nullitantumnocituraest quam
vestram nobis exhibeatis, et quod faciendum erit mihi, et Ecclcsiae; mihi commissse. Volo tamen in
nobiscum faciatis. Valete. LJt melius eas intelligatis eum Ita sententiam dare, ut possim eafn moribus et.
cxemplarlitlerarum apostolicarum transmisi vobis. iegibus in omni bonorum conVenlu approbare. Va-
EPISTOLA CLXX, lete.
DAIHBERTO, Dei gratia Senonensium arcliiephcopo,
Ivo, htahilis Ecclesim Camotensh minhlir, plenum EPISTOLA CLXXL
debilm subjectionh obsequium. DAIMBERTo, jDei gratia Senonensium archiepheopo,
De parochiano vestro qui maritum euj'usdam mu- Ivo, humflh Ecclesim Carnqlensh mlnhter, dele-
iieris interfecit, et postea uxorem interfecti in uxo- clabiles exitus maluiini et vesperm.
rem duxit, hoc respondemus exceUeutisevestrse quia,- i> Sicut ex litteris veslris accepimus, undiquesunt
si mulier conscientiam suam purgare potest de vobis «ngustiae, quia si raptores jet sacrorum die-
morte mariti, vir vero, sieut dicitis, purgarc se rum violatores juste a vobis a coramunione separa-
potest legitime quod muUerem Ulam, vivente viro, .- tos, sine satisfactione in commuuionem reeipitis,
non adulteraverit, necspe hujus conjugii virum hur offendilis Jegem ; si in sejiaralione eorum _ab Eccle-
jus mulieris interfecerit, secundum legem naturseet sia.sicut dignumest, perseveratis ofienditis regpm.
antiquum .conjugii statum, potest ei indulgentia Qua in.,re si adesset nobis spiritusfortitudinis, sicut.
quam clavis aposlolica viduis aperif aperiri, videlicet adest spiritus consilii, severitatem disciplinae csse
ut cui velint nubant in Christoai Sic enim David, de servandam censeremus (epist. 137). Sed, quia in
quo dicitur, nemo sanctior David', palrato adulterio hbe rigove gvavium dissentionum periculum iniroi-
et homicidio, postquam ei dictum est, aeta poeniten- nerejsentitis, rem dispensatione egere intelligimus.
tia, dimissum est tibi peccatum tuum, Bersabee Et ideo non consiiium nostrum, sed sanctorum Pa-
uxorem Urise retinuit in conjugium (II Reg. xn). trum ante oculos ponimus. Dicil enim Cyrillus.epi-
Sed posteriorum diligentia experta proclive esse hu- scopus ad Gennadium presbyterum et archiman -
manum genus ad lapsuni; et quia in hujusinodi ea- - dritam (epist. 21i et epist. iii) i t Dispensationes
sibus uni parcere nihil aliud csset quam multos in rerum nonnunquam cogunt parum- quid a debitb
^liscrimen adducere, severissime sanxit, ut nullum Q ( quosdam foras exire, ut majus aliquid lucri facianl.
tale conjugium fieri inter hujusmodi personas per- Sicut enim hi qui mare navigant, tempestate ur-
mitteretur,*nlsi prius vir et mulier innocenles esse gente, riavique periclitante quaedam exonerant, ut
ab adulterio et liomicidio districta examinalione csetera salva permaneant, ita el rios cum nqn ha-
probarentur. Nos vero qui medici animarum con- bemus salyandorum omnium negotiorum penitus
stituti sumus, et saluti subditorum providere debe- certitudinem, despicimus ex his qusedam, ne eim-
mus, in nostra deliberatione positum habemus, ut ctqrum paliamur dispendia. » Unde et Augusti.i.
securidum ingruentes necessitates aut rigorem tenear iri epistola ad1\Iarcellinum (epist. lS8): t Soleo au-
mus disciplinse, aut moderationem indulgentise, dire in potestate esse judicis mollire sententiam et
-quatenusfortesindulgentia non emolliat, necinfir- - mitius vindicare [al. judicare, ila ms. c] quam le-
mos nimia severitas frangat. De caetero si relatum ges (episl. 236). i _Idem in tertio libro contra epi-
fuerit ad vos nos Rotrocum uondum excommuni- stolam Parmeniani:«Gum quisque fratrum et Chri-
casse, scialis nos non inobedienter fecisse (epist. stianorum in Eeclesiae societate constiturorum in
169), sed rationabiU et legitima causa distulisse, aliquo tali peccato fuerit depreheiisus,.ut anathe-.
quia pendente negotio quamlibet humilem perso- mate dignus habeatur, fiat hoc ubl periculum schi-
nam, Iege prohibente, excoinmunicare non audeo, D smatis nullum est. » Item : t Quando ,cuj'usque cri-
nec apostolicus cum ad hanc excommunicationem men notum es.t, et omnibus exsecrabile apparet, ut
nobis praesentihus multis persuasionibus urgeretur, vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores,
aliter fieri voluit; qui litteris suis nos qui vicini era- perquos possit schisma contingere, non dormiat
mus admonuit ut rei veritatem investigaremus, et; . severitas disciplinae. > Et quia dispensationes rerum
cognila verltate non sententiam praecipitaremus,, temporalium regibus attributas sunt, et basilei, id
sed, sicut. clebet-officium nostrum, servato legumi est fundamentum populi et caput existunt, si ali-
tramite rebeUium inobedientiam uleisceveimiv. Ac- quando potestate sibi concessa abutuntur, ndnsunt
cusatores vero Rotroci ad audientiam venire, et ju- a nobis graviter exasperandi, sed ubi sacerdotum
stitiam suam probare dissimulant, aut causae dflfi-. admonitionibus non acquieverint, divino judicio
dentes, *]% aut praecipitem sententiam a nobis ex-." surit reservandi, ubi tanto districtius suntpiiniendi,
torquere moUentes,. cum Ttotrocus promitfat' ad-_-"""quanto' minus-iueiint divinis admonitionibus ob- "
audientiam vestram vel. nostram se venturum, ett noxii. Unde habetur in libro Capitulorum regalium
« Vi epist; 166 in quibusdam leg..in Domino/ut t * In v._.c. hoc argumentum jiraefigitur: De impos-
etiam epist. IB5. . nitente quem timot regh cogit,absolvere. t_ _
175 D. IVONIS CARNOTENSISEPISCOPI 17t»
auctoritate eplscopo-rumconstitutorum 3 : t Siquos .k tione tenuisse . itno ipsos monachos Yindocinenses"
culpatorum regia potestas, aut in gratiam benigni- qui praedictura montem Fauni occupabant inde ju-
tatis receperit, aut mensae suse participes effecerit, dicio Carnotensis Ecclesise eliminatos, latibulum
hos et sacerdotum etpopulorum convenlus suscipere- cujusdam silvse petiisse. Quod cum multorum testi-
ccclesias.tica communione debebit; ut quod princi- mouio eonfirmatur, et ab abbate Vindocinensi niil-
palis pietas recipit, nec a sacerdotibns Dei extra- latenus infringeretur, j*udicatum est abbatem non
neum [aKemim epist. 62] habeatur. i>Ego itaque de esse investiendum, cum nihil dematur usibus eccle-
mea infirmitate paternitati vestrae proflfeor, quia si siasticis, Si quisque quod suum est recipiat. Quod
aliqua dispensatione faciente cogerer aliquem im- Judicium cum displicuisset abbati Yindocinensi, non
poenitentem ad reconciliatienem admittere, patenter confidentia justitise, sed causa afferenda-; morse, se-
dicerem ei: nolo te fallere, introitum hujus visibi- dettl appellavit apostolicam, quam tamen appella-
lis .Ecelesise eum lno periculo te haliere permitlo, tionein projeverentia d&mni papse patieriter susti*
sed januam regni cdelestis taU reconcilialione tibi nulmus, quamvis secundum cautionem legutn, nec
'aperire non valeo. Et ideo in tantum te absplvo, libellum ad eum qui de appellatione cognilurus erst
quantum tua expetil accusatio, etadnospeftinetre- a nobis postulasset (epist. 220), nec tempus nec
missio. Dicentforsitanfortioreslortiora,melioresme- B modum nee ordinem'exsequendse appellationis ob-
.liora: ergo pro medioeritate mea sic senlib, nonlegem sevvasset. Unde eum a causa cecidisse intelligenles,
in talibus praescribens, sedproptervitandamajorape- capellam, 73 quam Blesensibus aedificare concessi-
rieula Ecclesi~e,necessilatitemporum,si commodius mus, de csete.ro confirmamus, et omnes oblatioues
fieri non potest, cedendum esse intelligens. Valete. capellarrim adjacenlium parochiae quse dieitur Ulcha
EPISTOLA CLXXH. illibatas tenere sancimus.
Ivo, Dei gratia Carnolensh Ecclesim mmhter, omni- EPISTOLA CLXXHI
bus Ecclesim filih tam prmsenlibus quam futurh. PASIUAM summoponiifici, Ivo, humilh Ecctesim Car--
Quod ad multorum notitiam pervenire congruum nolensh minisier, debitam cum omni devoiione obe~
duximus, litterarum monimentis mandare provida dientiam."
deliberatione decrevimus.Noverit ergo prsesens setas Secundum tenorem litterarum vestrarum quas
omniumque secuturaposteritasquod Mauricius Ble- -dedistis Hugoni vicecomiti Carnotensi Hierbsolymam
sensis coenobii Sancti Launomari abbas intra termi- eunti, Rotrocum comitem ad juslitiam vocavimus"1,
nbs cujusdam parochiae suse quse dicilur Ulcha h, quia accrisabatur munitionem in terra ad jus" prae-
capellam quamdam nostra aucforitate munltus cee- ([] dicti Hugonis pertinente, postquam crueera aceepe-
pit [cocperit, ms. c,\ sedificare : ad quam quidam rat, sedificare coepisse; et Ivonein ejusdem Hugonis
parochiani, qui remoti erant a matrice ecclesia, suis - militem, qui prsedictam terram ab ipso Hugone lia-
temporibus debitas oblationes reddituri possent con- bebat in feudum, injuste cepisse et redimisse. I»
venire. -Quod audiens Yindocinensis abbas, misso qua vocatione postulatum est a comite Rotroco, ut
petitorio ad hoc canonice improbandum, adversus usque ad exitum causae nihil in coeptamunitione
monachos Blesenses diem sibi dari poslulavit, et ex aedificaret; nihil de rcdemptione Ivonis acciperet
condicto ulriusque partis accepit qui cum die sta- (epist. 168). Die statuta venlum esl ad causam r obtu-
tuto ad causam venissent, dixit abbas Yindocinen- lit se ad judicium Rotrocus, secundum ordinem
sis se oblationes parocliianorum qui morantur in gestarum rerum dixeruntpetitores, qui pro Hugoue
niunicijrio, quod appellatur Mons Fauni, per yiginti loquebantur, se nolle ad hanc causam ingredi nisi
arinos fere tenuisse, nec elicui justitiam denegasse, prius eis satisfaceret [al. satisfieret] de eo quod non
et idcirco monachos Blesenses injuste eas aceepisse. erat intermissa seflificatio munitionis, et recredita
lUnde etiam dicebat prius se esse revestiendum, an- redetriptio Ivonis. Responsum est ex parte Rotroei
iequam transiret ad actionem aliarum causarum. neutrum debere fieri, quia munitio illa ei adj'udicata-
A quo cum qusereretur ulrnra habuisset eas ex con-; D eral in curia comitissae, de cujus feudo erat, cum
cessione Carnolensis episcopi, an ex jnre parochia- Judicio Ecclesiae ad praedietam curiam haec causa
ni, an ex largitione alicujus legilimi possessoris, franslata essete, et prsedictus lvo pro peregrinatione
l:ihil objicere potuit, nisi pertinaciam retentionis. Hugonis minime erat reddendus, cum prsedictus Ivo
Ad quod responderunt Blesenses monachi se ab Rblrocum dominum suum difiiduciasset, et prsedam
fflis parochianis omnia parochialia accepisse, et illam ejus prior cepisset, homines suos, ea die qua captus
partem oblationum quam sibi Vindocinenses mo- est in vinculis haberet, et ad foris faciendjtm cidem
nachi usurpaverant, violentia Lancelini Balgencia- armata manu militum ea die procederet. Dictam esl
cenSis ° oceupasse ; nec tamen eas ipsis viginti sn- ex alteraparte quodpossent omnesistas depulsiones
nis ih quibus coufidehant, absque synodali reclama- veridicis asser.tionibus locis suis et temporibus laP
-"»ld jam retulit eplsk 6"&,ctexstat in-conciBj~»To- njpminit Sugeriu^ abbas in Vita Lvdowci Crassi.-
Ietan.Q-.xn.cap. 3. d flac de-Rotroci causa iam egit epist..-l68,if>9
,' ^^iprit^rum vocat in fine hujus epist.. et 170.
* Sicpbi,rfis v. -c.; «i- alio est Balgiacensh ita ms; '" f JQuiaerat causa sanguiiiis. jjt ail «pist. 108.
«-."-antea," Baigeracensis.-Z&ncelvai Baugemiacensm
177 - EPISTOL-/S. — EPIST. CLXXYI. 17«
sUlcaTer-sed non esse acceiiclidum ad ista, donec A vestra paternitate Indicti, sed, quiajfrequentiacuriae
satisfactum essetde iis quseprius objecta fuerant, nisi vestrae ea lerapestale uua solitus eram, purgatorium
juaiciocogereutur.Prseceptumestergoconfidenlibus accipere me non perroisil, tola confluentia humorum
elericis, ut liane litem justa sentenlia dirimerent. repente in caput ascendit, et ita media pars capilU
Qui «um diu inde disceptassent, nonpotueruntin . congelascente flegmate in quemdam rigorem tumoris
unam convenire sententiam, dicentes novamessein- . induruit. ,Cum vero propter propositum iter adhuc
stitutionemdetuitione ecclesiastica(epist. 169) im- purgare me differrem, ut et caput resoluto per se
pendenda rebus militum Hieroselyinani proficiscen- . flegmate detumescerel, exspeclarem,non solum non
lium, neque scire utrum haec luitio ad solas pertineat detumuit, sed adhuc gravius et periculosius inlu-
proprietates eorum, an eliam perlineat ad casamenta muit[induruit].Hacitaquenecessilale compulsus.ca'-
eoruiu qusetenent potentes homines seel*ua,fortitu- tharticum aecepi, nec de laxatione catharlici nec de >
dine suadefendentes.Poslulaverunt ergo sibi dari in- durilia tumoris bene convalui, ita ut nec breve iter
dueias, denec superhocvestrarequireretursententia. aggredi valeam sine periculo eorporis mei,-quia, etsi
Quas inducias ea condilione dare voluit comes Ro- tumor exlerius est digestus, dolor tamen interius
troeus, ut aedificatio munitionis non intermitlerelur, non adhucestsedatus. Misi ilaque tres ex archidia-
nec redcmptlo Ivonis suspenderetur. Quod conce- " conibus Ecclesise nobis commissse cum litteris
derepars altera omnino refutavit, et de Iioc iterum noslris, qui lestimonium ipsis litteris perhibeant, et
judicium postulavit. Quo judicio cum se praegravari apud paternilatem veslram excusattim mehabeant,
timeret comes Rotrocus, audienliam aposlolicam . quamvis sil propositum meae voluntatis ante solu-
appellayit, «ujus eum auctoritate preniebanms. Mit- tiojiem concilii videre faciem veslram, si Deus mihi
timus ergo eos paternitati vestrae cum Ulteris nostris plenain reslituerit saintatem, et veniendi ad vos de-
ordinem causae continentibus, ut prudentia et po- derit opportunitatem. tsed, quia [si quse] secretiora
iestale vobis divinitjis concessa lilem Iianc dirima- dicenda sunt, jsti frat.-es dicent vobis. Yalete.'
tis, quia inter nos homines isli magiji sunt, nec a 74 EPISTOLA CLXXVL
nostra parvitate, prout oportet, ad pacem cogi pos- PASCHALI summo ponlifici, Ivo Immilh Carnolensh'
sunt. Yalete. Ecetesim minhler, debilam cum omni subjectione
EPISTOLA CLXXIY. . obedientiam.
-MATniLDiexcellenti Anglorum reginm, lvo, humith Reversus a concilio Tiecensi, filius noster [vester, .
. Ecclesim Camotensis minhler, devolarum munus ms. c.\ Wlgrinus Ecclesise nostrse eancellarius anxie
"
oralionum.. . 4p conqueslus est, quod Dolensis Ecclesia, deslinatis
Vestrse pise devolionis opinio inullorum maxime excellentise veslrse quibusdant legatis suis, eum sibi
religiosorum mentes afflavit, el quadam sanctse di- in episcopum sub praesentia vestra elegerit, et liuic
iactionis suavitate indulcavit. Unde pro gralia nobis eleclioni ad eorum petitionem vestra paternitas as-
divinitus cbllata grales suinrao refcrimus bonorum sensum praebuerit~(epist. 178), necejus excufeationi-
omnium largitori, qul femineo peelori virile rbbur bus quamvis idoneis adhuc aurem aecommodare
immisit, jion soluro ad evitandaflagitia vcl facinora, voiueril. Quamvis enim sit bene lilteratus, et bonis
sed etiam ad impendenda indigentibus necessaria moribus ornatns, multis tamen allegalionibus humj-
suffragia. Nos igitur tam communium quam priva- liter insuflicicntiain suam prsetendens,dieit sepolius
lorum beneficiorum non immemores, exeelleiiti~B -multagrjavia perpessurum quam otms episcopi hoc
vestrae preces devote suscepimus, ef. pro anima fra- tempore subilurum. Novit aulem vestra paternitas-
tris veslri religiosi regis, quod peccalis nostris exi- _quia leges saeculi (1. xn, c De <nnpt.) dissentienfe-
gentibus parumest, devolasDeopi-eces eJTundimus, fiiiofainilias sub cjus noroine sponsalia fieri non
quamvis animam ejus In sinu Abrahse collocalam, permillujit, quanto magis in sponsalibus Ecclesia" id
si vita ejus ita se liabuit ul dicitur indubifanter con- observari conveuil, in quibus nisi sincera subveniat
fidamus. Sed, quia incerli~s est status animarum £) charitas,;quid boni est. quod per angariam facere
posl animal"", non videlur b"tiosumsipro his inlerpe- possit, siyc facultates suas.distribuendo, «ive se-
dimus,, qui Jam requie perfruunfur, ut eorum re- i ipsum ad martyrium exponendo, humana imbecilli-
quiesaugealur, etpro his qui locis purgatoriis depu- tas? Nemo enim invitus bonum facit, etiamsi bonum
tali sunt, ut ftdelium ovationibus indulgenliam conse- . cst quod facit(cap. Prmsens, caus. 20, q. 5). Unde
quantiiv. Hsec et alia quae vives noslvas non excedant . KOS,adinonet Spirilus sanctus in Cantico cantico-
liumeris nostris imponere potesl exeeltentia vestra. rum : Adjuro vos, fiVtm Hierusatem, noliie susciiare
Valete. ditectam, neque evigilare, donec ipsa vetit (Gant. u).
EPISTQLA CLXXV. Ne. igitur noslro Jacob amanti Jlachel, nocte.sup-
PASCHALI siwninopontifici, Ivo, humilh Ecclesim Car- ponatis Liam (Gen. xxix), nisi forte Rachel mandrar
noiensh minhler, debilum cum omni devoiione goras primogenili Lise coneupiscat, et hac mercede
servilittm. conductum Jacob cum Lia dorinire permittal (Gen.
Parabam me pro viribus meis ^id ifer conciiii a xxx). Tali enim ordine posset de tali copula. merces
""Sie
integris litteris scfiplum in plerisque vclt. codd., in aliis compendiose posi anhnal; iit duobus
post coroora, locus de inendo suspectus.
*
-»% D. IY0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI 180.
boni operls provenire, el forlitudo quse plurimum A sciente in Ecclesia eo prsesente orasse, qui famen
riecessaria est omni regimini ad tolerandosejusdem in Eccle.sia profanorum orasse nbn negat [al. nega-
'
• regiminis labores, exuberare. Et ne diu verbls onere- tur], mihi videtur sufficere, si sub duobus lestibus
mus sanetitatem vestram, flexis genibus cordis op- idoneis suse possit conscientise~iunocentiam appro-
\ portune et importune imploramus clementiam ve- bare. Possemus haec multis festimoniis coniirmarc,
stram, ut nullis vinculis obedientise prsedictum fra- - nisi vitaremus prolixitatem epistolsc Ego de propd-
trem eonstringatisa, cujus saluti, quantum possu- ' sito [propositis]- ita sentio, majorum sententias non
mus, providere debemus, quia eum de sacro foiile praeveniens aliquo meo prsejudicio. Valete.
suscepimus, qui etiam elegit magis in IGCQ.humili EPISTOLA CLXXYIIL
salvari quam in alto periclitari. Yalete. Ivo, DeigratiaCamolensh Ecetesim humilh mirihter,
EPiSTOLA CLXXVfl. cleroDolenshEcclesimet STEPHANO comiti, sahiterh.
GAUFRIDO, Dei gratia Belvacensium ephcopo,- Ivo, Bonae intentionis vestrse laudamus affectum quod
eadem gralia Carnotensh Ecclesim minhter,inpro- Wlgrinum filium nostrum,'vita honestum, scienlia.
sperh limoretn, in adversh forlitudinem. clarum, elegistis vobis in archiepiscopum (epist.
Aiitequam legissem litteras dUeetionis vestrae, co- 176). Sed, quantum nobis vldetiir, fruslralaborsfi-
"gnovi cumulum tribulationis vesfa-ae,audivi et con- studium vestrum, quia nec praetaxati lilii nostri
dolul, quia degener iilius essem, si matris mese b voluntas est eleclioni vestrae aequiescere, nec nostrae,
Belvaeensis Ecclesisemiserias immisericordi animo polestatis ad hoc eum iuvitum cogere. Habent enim
sustinerem. Iu quo discrimine sumroa et sola medi- leges imperiales, quia filiofamiiias "dissentiente,_
cina est clamare ad Doniinum, ut nubiium tantae nequaquampossunt sponsaliasub noihine ejuscon-
tempestatis convertatin auram serenitatis, et fluetus - trahi (1. xn, cod. Detmptih,-ei 1. xi, Desitu nupti)._
tanti mali silere facial,'qui pro arbitrio suoimperat Multo itaque minus spiritualis sponsi animus ad spi-
ventis et mari. De caeterodeclerico, illoqui Drogoni ritualis sponsae copulam in angaria est pertrahen-^
excommunicalo in missa et in mensa communica- dus. Praedictus enim fraler jam superhocper litte-
vit, dilectioni yestrae- consulo ut competentem ei ras nostras et suas allegationes domnopapae trans-
poenitentiam injungatis, quse a simili facfo caeteros misit, et onus episcopi, prout potuit, refutavit. Si.
absferreaf, si tamen defendere non vult per tumo- ergo studia vestra mutare non vultis, si in aliam
forsitan per timorem. Alioquin personam deliberatione vestra [deliberationem vc-
' rem, quod deliquit
detur sententia iu c&ntumacem, -quae eum et officio stram, ms. c\ declinare non vullis, non a nobis,-sed,
privet et beneficio. Poenitentiae aulem modus in~ar- „ a summo pontifice est quaerendus, cui concessum
bilrib est constitutus episcopi, cui a Domino con- estinvitos adhsec officia cogere et de volentibus'et
'
oessa Gst poteslas ligandi atque solvendi. Unde Au- " de nolenlibus Ecclesii» Dei pontifices ordinarc.
gustinus inlibro De poeuitentia (c. 85, distinct.-i) : ' Quantum ergo dororius papa super hoc me coegerit.
' ~eJuditeet se homo voluntale duni
potest,ne cumjani tantum ego prsedictum fratrem cogam. Yalete.
'
voluntate non poterit, praeter voluntatem judicetur 75-EPlSTOLA CLXXIX.
'a Domino. Veniat ad antistites, per quos illi claves Ivo, humilis DeigraliaCarnotensh Ecclesim.minister^
in Ecclesia riiinistrantur, et tanquam jam incipiehs ADELJE,excellenti comithsm, bkne sapere et.bene
' boiius esse filius, maternorum membroruro ordine
facere.
constituto[a/. custodita] a praepositis sacramentorum Interdiclus est, ut audivimus (epist. 121 et 156),
""
satisfaclionis suse modum aecipiat, ct in offerendo jiraecepto vestvo filiisnostvis canbnicis beatae Marise
~sac'rificiocontribulati cordis~devotus et supjilex per- Exitus Viarum, panis-ct aqua,'et oninia huicvitae
maneat. Id taiuen agat' quod non solum ipsi prosit nccessaria quae sunt sub pbteslate vestva. Quod quid
"
ad recipiendam salutem, sed etiam caeteris ad exero- • aliud est facere quam homines innocentes etarma
non solum in "
plum ut si [fit si] peGcatum ejus gravi non lenentes sine audientia et sine j'udicio morti
ejus malo sed etiam in fanlo scandalo aliorum est, D" destinare? Ita eniro necat fames et sitis, sicut gla-
atque hoe expedire ulilitatiEcclesiae videtur antistili, ' dius. Quod truces Turci, Christiani nominis perse-
in notitia multorum vei etiam totius plebis_ agere cutores possent truculentius edictum in Dei servos
pcenitentiam non recuset, non resistat, ne lelhali promulgare quam neeessaria eis vitae subtrahere ?
plagae per pudorem addat tumorem. > Si autem prae- Unde monendo consulo et consuiendo moneo nobi-
dictus frater posteaquam notatus est de excommu- liiatem vestram, quatenus inconsideratum senten-
nicationis cuipa ante audientiam communioni se in- liae vestrse rigorem usque ad audientiam in melius
gessit, secundum decretum Martiui papae (c. Si quh commutetis, et non convictos, non judicatos tam
ephcopus, caus.ll, q. 3), etconciliumCarthaginense severa sententia morti addicatis. Nos enim pro
'
(c Placuit, caus. 11, q. 3), ipse in se damnationis amore vestro sententiam nostram quamvis justam
"judicatur sententiam protulisse. De aUo autem cle- et judicio diflinitam temperavimus, nec baptismi
rico quj negat se Drogoiji communicasse, nec se sacramentum, nec confessionem, nec poenilenliam,
" Invitum enim
papa potest cogere ad episcjopa- gehuiaum illius. Sed et se "-'Bclvacensem appell~"t
turii, epist. 178. 181.
*>Sic etiam vocat ep. 02, et ep. 145, se fitium- epist. _
"
181 EPISTOLiE. — EPIST. CLXXXI IS2
-quse saluti animarum in necessilate s-ufficiunt-,f. cenda super eumcomffiunia [communia, itams. r.I.
ctiam ipsis persecutoribus denegavimus. Ita ergo Interim autem [enim, ms. c] sicul dixit prsetaxali:s
Vos habetote, ut laus fortis muUeris uuam Sapientia -Radulfus, eo medianteinter Amulfum et ejusadvcr-
-commendal (Prov. xxxi), de. vobis prsedicetur, non sarios pax reformabitur, el justitia in nullo peficli-
crudelitasperversae mulieris (quam in Jlerodiade tabitur, et appellatio quae in curia vestra facta est,
Chrysostomus detestatur) per omnes nostras pro- sine vestra vel vestrorum vexatione ad nihilum redi-
vincias publicetur. Quod si ssinis et piis admoni;- getur. Yos itaqiie quod dico, prudenti deliberatione
tijjnibus meis acquiescere non vulfis,. commoneo pensate, et si vera. suat quse dicuntur, si meliora
vos per pacem quam praesenti anno in roanu domni "Eubis non. occurrunt, vos ipsi [ipsos, ms. c.] pro-
papse^, ante aulem tertium annum in mauu mea baje, quia, suadenle charitate, salvajustitia placeret"
promisislis, quatenus diem competentem exsequen- mihi pax vestra. Valele.
dse justitise per praesentium porlitorem nobis deno- EPISTOLA CLXXXI.
minetis, et interim fiUosEcclesise secundum (insti-
RICHARDO, Dei gratia Aibanensium ephcopo, tvo,
tutum pacis, suis rebus. liliere potiri permittalis.
dubio humiih Ecclesim Camatensh minisier, saiuiem et
Quod si hsec omnia .coutempseritis. procuj. n debitum Romanm Eccbesiteservitium.
sciatis quia Ecclesia corde contrito et humiliato,
.ascilis sibl onmibus Ecclesiis subjectis quotidie InteUigens in vobis pro gratia dhinitu.. coliats
ante corpus et sanguinem Domini et sanctoruro-par fervere zelum justitise, veritatem quam novi de
trocinia clamorem faciet adversus omnes hujus mali causa Vigeliacensis et Belvacensis \unus v. c Visp-
"Tsatratoresel consentaneos,, et ad hoc ipsum ex. de- liacensis] nionasterii Sancli Luciani solliritudipi
bito omnes, vicinos episcopos cu,m Ecclesiis sibi vestrae-iniimare curavi. Buglensis ecclesia, de qua
eubjectis invitabit. Dolens hsec dico, consulens nu«ic controversia est, inter praedicla monasleri^,
Umen in hoc honeslatietfamse vestrae, nihil aliud olim fuit j'uris monaslerii Sancti Luciani. Sed, cum
quserenSj nisi ut seeunduni morem et, Jegemjusti- Norlhmannorum persecutio njonasteiia Relyacensis
tiaro faciatis, et, si qua adversus Ecclesiani calumnia territorii [monasterii. ws. e.\ devastasset et in soli-
est, justitiam liabeatis. Valetc tudinem j~edegisset bona monasteriorum propter
EPISTOLA CLXXX. defensionem terrse cx magna parte in usus laicorum
LEODEGARIO, Dei gratia Biluricensi archiephcopo, dislracta. sunt. Antequam aulem" illa vastilas plene
Ivo, humilh Carnoiensis Ecclesim minhter, salutetn reformari potuisspt, in Buglensi, ecclesia quidam
ei serviiium. cgponjci ordinati fuerunt. El ita per succpssiones
Placet admodum parvilati nostrae quod audivimus ^ usquead tempora Guido,nis[«/.Vuidonis,j'foins. e,\
vos rigorem justitise inflexo [irreflexo, ins. c.\ tra- Belyacensis episcopi, et Hugonis Buglensis comilis,
mite veUecustodire. Sed, cum in peetore sacerdotis canonici canonicis supcesseruiit. Hugo autiem comes
r-alipnale affi.xumesse debeat_,et connexum super- habilQ cqnsilio cum Guidone [Yuid.qne] episcopo,
Ijijmerali (Exod. xxvm) condecens est ut rector.sic prsedictam ecclesiam Sanc^loLiiciano reddidit, sibi
moderationem justjtise tenetjt/quatenus nec immo^ et praedecessoribus suis indulgentiam poslulans, qui
deratus rigor eorrigendos desperatione misericor^ eain injuste detinuerant. Sed abbas praedicti mo-
dise in profundum-m~iloi'~imdejiciat, vel indiscrela naslerii SanctiLuchini, contradicentibusolericisp-Ee-
ipisericordia arroganfiam augeat. Quod ideo suggero dictae ecclesise,pro sua simplicitate.distulil aliquantp
sanctilati veslrae,quia au.divi quosdam paroeliiano_3 .lemjiore.monaclios suos.iln^ctrdinare» exsppctans ut
vestros submurmurantes, vos ita esse obligatum cum pace cl.evicoruivi posset onmja transjgere. ^t
cum quibusdam parochianis vestris, ut nisi. eorum quia praedict.uscomes posthabito discretionis mode-
consensu justitjarix iptendere vel remittere nonva- ramine, monachos quomodoeunque festinabatintru-
leatis; unde nuper eontigit, ul audivimus, dura dere, Yigelijicenses [«/. Yizeliacenses] monachos,
eorum obslinatione causam Arnulfi Virsipnensis in qui ibi prope habebant cellam unam, vocaii fecK,
curh".vestra ita.essp exasperatam, ut in, eadem causa 0 pt eis, reclamantibus clericis" el mqnachis Sancti
facto judicio sedes apostolica sit appellata, et fini- Luciani, absqueconsensu episcopiecclesiaHi.^gquse
liva eju.sdemcausae sententia usque ad aposJ,olicam jam_ sua non erat, concessit. Postea, vero ductus
audientiam sit dilata. Quod quanta sit vpxatio, poenitcntia cuin a multjs.arguerelur, eamdem eccle-
quanla rerum expensa, quam incertus negotiorum siain beato Lueiano. reddidiL. Sed quia monachi
exitus, taro, experimento in veslris negoliis didi- ' Sanpti Luciani.rem qu~imvissuam absque judicibus
cistis, quam ex aUorum causis audistis. Coijsilium ab invasoribus acceperunt (epist. 268),, i,n conpilio
ergo quod per quosdam pacis amatores didici, ne- Exolidunensi adjudipata est Yigeliacensibus [«/. Vi-
cessarium vobis spribere existimavi, videlicetutper .zeliacensibus, ul eliam paulo post] sola veslitura.
Radulfum Belgeiacensem \ql., Balgiacensem, vel usque ad tempus legitimae discussionis. Neque ulla
Belgiacensem, ita ms. c] aliquanto prolixas indu- .fuiitiva sententia ibi data est qiwe monachis Sancti
cias delis praelaxalo Arnulfo, non de minoranda Luciani suani j'ustiliam auferret, et roonachis Vige-
justitia ecclesiastica, sed lanlummodo "de non du- liacensibus praediclam ecclesiam perpetuo liabpii-
<-Paschalis secundi, quem tunc fuisse in Galliis hinc collisi potesl!
183 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOPI iU
*Iam adjudicaref. Hnjus npgotii ordinem, utpote A A tur, quanto magis in perturbatione? Sed, ne longius
, Belvacensis [Ivo JMvacensis], ita processisse co- verba protraham,perpraesentiumportilorem reman-
. gnovi, et qui in .Exolidunensi coneUio huic discus- dabit nobis vestra paternitas diem, locum, securita-
sioni interfui, hsec, siprsesens essem, vera essepro- tem itineris, vel si parvitatem nostram visitare,
„ Iiare possem. Et ideo ea vobis scripsi, ut,-cognita dignabitur vestra sublimilas. Valele.
veritate, ineMus sciatis cui parti aurem securius EPISTOLA CLXXXUI.
Jnclinare audeatis \al. valeatis]. Yal. ,
Ivo, jDeigratia Carnotensi Ecclesim minhter, WIL-
""- - EPISTOLA ^CLXXXH. LELMO [GUILELMO, ms. c.], Parhiensi archidiaeono,
DAIMBERTO, Dei gralta Senonensiurn archiepiscopo, salutem. l'
Ivo,humilis Carnotensh Ecclesim minhier, salutetn De miiite qui de filia sua \al. sponsalia, ita ms. c\
et serviiium. . pactum cum alio milite fecit, hoe diiectioni vestn»
Nuper, cum" in' capitulb noslro qusedam oflieiii pro intellectu meo respondeo. Si petitor adversus.
secundum Ecelesise consuetudinem dispensarem, et eum testes produxerit, qui ipsis sponsalibus inter-
^.porrecto libro investituram subdecaniae Fulconi cle- - •fuerint, vel alios qui ipsum patrem pueUsein sua
]', ripo-strenuo etin-agendis eausis ecclesiasticis valdej prsesentia confilentem hsecsponsalia se fecisse testi-
. necessario facere veUem, veteri odio inflammath ficati fuerint, et hsec jurejurando firmare voluerint,
insurrexerunt in me (epist. 227) Hugone pos decani ila sponsalia \al. quia sp., ita ms. c.] rata esse
et ipse decanus, cum duobus senibus cantore et oportebit cum secundum leges h, probatio ei incun>5
fratre ejus, Nascitissibi quibusdam juvenculis qui -bat qui dicit, non ei qui negat. Credo aufem vos
de domibus eorum prodierant, et tumultuose con- mecum sentire, quia sicut in Christo neque servus
tradicere coeperunt ne facerem, nihil aliud certum est, neque liber, neque masculus, neque femina,
objicientes, nisiquia Ideorum consilio nonfaeerem. (Gal. m) ita in contractibus Christiani populi qnos
Ego autem scieris quod[quia] hanc consuetudinem communes habent liberi cum servis, et -omnes homi -
in Ecclesia non inveni, nec in ipsis coutradictoribus ncs cujuscunque conditionis, si de his controversia
quando suos honores acceperunt obser\avi, ne po- orta fuerit, quascunque (tamen vitse honestse, per-
lestatem meam minnerem, ab incoejrto non destili. sonas et boni testimonii [personas honestse tamea
Jpsi igitur quamvis mei homines essent et per ma- vifse, et boni testimonii, ms. c.]) ad testimonium
'nuiri et per sacransentum,furiose et clamose sedeiri rationabiliter posse admitti, et in civilibus causis,
* meam
circuradederunt, librum a de manibus meis vel-criminalibus lianc discrelionem personarum so-
rapientes, verba turpia, falsa, probrosa, et sacro Q C lummodo debere servari.Inhnjusmodi autem causis
ordini valde contraria in me protulerunt. In tanta monomachia (epist. 205) uullo modo admittenda est,
ilaque turba mortem timens obmutui, et non aperui quia, secundum beatum Augustinum : t 'Quandiu
os meum, et praesidio cseterorum qui \al. pvsesidio habet homo quid \al. quod] faciat non debet tentare
eovum qui] sanius sapientes ciim istis non conspi- Deum suum c. i Sponsio vero pecunise servata',
. raverant, vixeovunrmanusevasi. Ipsi itaque fuvori vel violata, non debet impedire eonj'ugium, si spon-
suo aliquod fore remedium existimantes, priores salia faeta sunt consensu contrahentium. Haecbre-
me monuerunt, ut de me ipso" justitiam eis face- viter prudentise vestrae scripsi, rogans utid faciatis
reni. Ego autem eis respondi me esse paratum, et quod per domnum Walterium \al. dominum Gau-
justitiam ab eis accipere, et justitiamfaceie, aut terium, vel Gualterium, ila ms. c.\ monachuma fra-
'sub judicibus electis, vel secundum judicium metro- •ternitate vestra volumus impetrari. Yale.
politansesedis, eo ordine quo canonica auctoritas EPISTOLA CLXXXIV.
dictaret. Cum ergo elegerint judicium Senonensis Tvo, Dei gralia Carnoiensh Ecclesim minhter, WAL-
concorditer misimus ad vos, ut diem et TERIO[al. GAUTEIUO, ms. c] Belvacen-
" Eccleslse, GALTEMO,
sh Ecclesim bibliotltecario, salutem.
locum agendse causse nobis designetis circa mediam
Quadragesimam, prout vobis opportunum fuerit, ~O * Mandavit mihi fraternitas vestra quorumdam
Locum autem talem constilui nobis a vestra paler-" laicorum adversus Belvaceusem Ecclesiam orlam
nilate misericorditer postulamus, ad queni possimus esse calumniam, qui ob id judicium clericorum
ire secure, et redire seeure. Rogamus eliam utali- ejusdem Ecclesise reprobarit, quod earum rerum
. quos de suffraganeis ad hoc jiidicium convocetis. sunt possessores, pro quibus apud :psos idem laici
- Ron pniin levis injuria, sed inaudita pontificali ordini existunt petitbves. Sed non surit satis periti legum
illata est. Quod si petitioni me.£ addere praesume- ecclesiasticarum, vel ssecularium, qui hoc modo
rerii, "flexis genibus' cordis postulareni, ut Carno- statum Ecclesiarum moliuntur evertere, cum et
tensem Ecclesiam visitaretis, et in propria persona paginae decretales, et leges imperiales et eeclesiasfi-
injurias mihi, imo omni pontificali ordini in me illa- cae consuetudines manifeste eis resistant, sine
tas,~a clericis etlaicis plenius audiretis.Decens enim quibus res divinse et humanse lutse esse nori
cst ut etiam ip tranquillilate roater filjam consoje- possunt, si instrumenlfj-sua deserunt, quibus nia-
a Quo fiebat investitura, ut ait initio epist." 2, cq.,-4; Gregor. epist. 25, seu cap. I2S, lib-.vr
h L. xxin, c. De probdt.; caji. Cifatesx lib. qucest. in Gen.f.epist. 74.
Defi^ientibus; caus.
""
185 "EPISTOL.E. — EPIST. CLXXXVI." I . 188
*
jores nostri eas tutas et incolumes esse sanxe- _i. sium archiephcopo, Ivo,"Cdrholensis Ecclesimmi-
' nisier humilis, satutem et servitium.
runt. Primb enim in multis decretalibus senten-
tiis legilur : Omnes lites et conteritiones in Ec- * Declerico prsesentiumpovtitove, qni inordinato
c.lesiis in quibus ortse sunt (epist. 75 «t 168) primo et praepropero saltu cum non esset Tienedictus .iu
77 esse discutiendas et terminaudas, nisi aut utra- clericum,in subdiaconum se feclt"ordinari, subli-
aue pars ex "consensu judices elegerit, vel altera mitali vestrae resporideo, qiiia si rigorem justitise
- pars majorem audientiam appellaveril. A filiis au- ~tenere vultis, nec in acceptis inordinate ordinibus
- tem Ipsius Ecclesiae, in u^ua orta contentio est, et eum minisfrare perinittetis, mee ad superiores-gra-
non ab-aliis^ terminandum esse judicium clamant dus eurri prombveliitis \al. provelietis]. Indecretis
"plurimorum decreta pontificum? quse ita continent enim pbntfficalibus legitur (can. Vides, distinct. 1),
(can. Peregrina, cum seqq. caus. 3, q-.7) : « Pere- o,uia « qubd cbritra leges praesumitur, per leges dis-
grina judicia-generali sanctione pfohibemus. > ln -solvimeretur. > Siautem lionesta vila ej'us. aututi-
quo berie consentiunt instituta imperialia, quse di- litas ccclesiastica ita exigit, potesfis ei dispensato-
cunt res ecclesiasticas non esse jurii humani, sed. ' Tiedalocleiicatu cumdebita satisfactione e"arii*mi-
- divini. Unde Justinianus in' libro Institutionum se^ -sericordiam imperidere, ut cum sacram ordlhatio-
cundo, cap. 1 : i Nullius autem sunt res sacrse, et " nem vos eeteibrare contigerit, hurniliato corde "et
. religiosae et sanctse, quod enim divini j"uris est, id corpore sacris benedictioriibus iritersithonut reor-
nuUius est in bonis. Ea autem sacra sunt [sacra dinetur, "sed ut competentibus verbis in aieceptis of-
enim sunt, ms. c.], quse rite et per pontifices Deo dinibus confirmetur.De talibiis excessibus, pro im-
cofasecrata sunt,~veluti sedes sacrae, et dona quse pendendamisericordiapropriam sententiam ad ma-
rite in \al. ad] ministerium Dei cbnsecrata sunt, quse num non habeo, sed pro simjli negbtio dispensato-
etiam per nostram constitutionem alienari et ohli- ^riam Alexandri papae securidi sententiam vestrae di-
gari prohibemus. » Cum ergo ratio et veritas insti- seretioni transriiitto. Cujus exemplo munitus, si
tuto religiosi principis sine ulla retraclatione conve- vobis.visum fuerit dignum, habita rafiocinatione
- niat, nihU obesse videlur, quare clerici qui de sorte poteritis et acGepta confirmare et non \al. et nori-
suntDomini, non possint de rebus sacris justum de- duin, ita ms. c.] accepta concedere. Senteritia autem
terminare judicium, super quas nullum constat eos haee est: Alexainder secundus Rufnaldo \dl. Ruman-
' habere dominium. Prseterea
generalis consuetudo do, vel 'Grimaldo, in cap. Sollicitudo, dist. 52] COn-
Ecclesiae sic habet, quae-si non-immobiliter serva- staniiensi episcopo : « SoUicitudo dilectionis tuse
retur, Ecclesia omnibus aut pene oninibus bonis" n nos studuit consulerb, utrum portitor istarum Utte-
sals privaretur. De lenenda autemconsuetudinequae rafum diaconatus etpresbyteralusofficium idoneus
legi non obsistit, plurima sanctorum Patrum exstat sitperagere, necne, -ctim ad id prsepropero saltu vel
auctoritas. Dicit enim Augustinus iu epistola ad [saltu vel, desunt in ms. c] cursu, videlicet-sine
. Casulanum presbyterum ~>: « In his enim rebus, de ~ subdiaconatus ordine, negligentia potius quam su~
quibus nilril eerti statuit divina Scriptura, mos po- -perbia cognoscatur asceridisse. Unde nos consulendo
puli Deietinstituta majorum prolegefenenda sunt.i cfiaritati tuse mandainus, ut ab officio sacerdotali
Et sicut prsevaricatores legum divinarum, ita 'con- eum prohibeas, donec proxirao Quatuor Temporum
temptorcs consuetudinum ecclesiasticarum coer- jejunio, subdiaconatus ministerium ei rite \al. sibi
cendi sunt. Gregorius etiam (epist. 75, lib. i) uni- rite] imponas, et sic deinceps admajora ogicia-eum
versis episcopis Numidiae \al. Numidis]: « Nos con- ~redire coricedas. > Valete.
suetudinem, quse contra fidem catholicam nihilusur- EPISTOLA CLXXXVI.
pare dignoscitur [cognoscitur] immotam permanere -Ivo, Dei gratia Carnoiensh-Ecclesim mmister,- LAU-
concedimus. s Isidorus Etymologiarum libro quinto RENTIO,monasterii Charilalis monacho, saluiem.
cap. 3 : < Mos est vetustate probataconsuetudo, sive -Inquisitiones tuse multiplici egent et prolixa re--
lex non seripta. > ltem :« Consuetudo aulem est jus Dsponsione, quaeepistolari non possunt-brevitate com-.
quoddam a majoribus institutum, quod pro lege mode enodari, imo egerent librorum copiosa expli-
suscipitur, cum deficit lex. Nec, differt utrum scri- cari disputatione, et multarum scripturarum quae
ptura an ratione consistat. > Et codicislibro octavo, dicerentur fulciri auctoritate. Praeterea si in aliqui-
tit. 53 5. « Consuetudinis ususque longsevi non v&is bus vellemus uti canonum moderatione, videremur
aucloritas est; verum non usque adeo sui Valitura quibusdam -simplicibus legis aemulatovibus [antea
momento, ut aut ralionem vincat aut legem. » Po- -cumulatoribus] contra canones agere, quorumdam
test in hunc modum vestra prudentia multa-de au- - vero ambitionibus defensionis argumenla. prsepa-
thenticis scripturls eligere, quibus polerit adversus rasse. Idcirco tales disputationes [a/.dispensationo~s,
Ecclesiam laicorum latra^us obsfruere. Vale. ila ms. c] non videntur seripto commendand~e, ne,
EPISTOLA' CLXXXV. si irimultorum manus venerinl,-plus obsint indis-
' WILLELMO jOei gratia Rolhoihagen- crefis quam prosint dlscrelis. Paterna tamen re-
[al. GUILLELMO],
« Itainvett. codd. antea, episcopum, cifatur in h Codicum, lib. vi,tit. 11, ms. c, J. n, Qum sU
'
c. 7. dist. 11. longa coxisuet. '
«87 D. iVONIS CARNOTENSIS EPISCOPI 188
gula esf, quss mulfis propositionibus luis diligenter .A geritiae,neque ab eis aliquid accipiatur, nisi iijevita-
pevspeeta sufficerc poterit, videlicet:« quia commu- .bilis cogaf.necessitas; quod minime fieri videatiir
aio malorum neminem maculat; sed cousensio fa- . causa familiaris rei amgendse,sed tantum causa ne-
ctorum. > Et alibi : t Nullius crimen maculat ne- , cessilafis injpl.endae.Siclsraelitse in terra jEgyptiOf
'
Siiejitem a. * E. alibi: « Qni non habef potestatem rum bona (Nttm. x_xii),sic iu terra Madian ad usus
^eum condemnare, aut non potest conjprobare, im- necessariosacceperuntresMadianitarum (Exod.xn)..
qiunis est. i. Unde dicit Augustinus jn secundp libro De Jiis consultus Gregorius papa VII, ita scribife
De unjco biiptismo (lib. i, in cap. Forfe, caus. 23, (c._101, Quoniam. caus. 11, q. 3): c Quoniariipeccatis
q. i) : « Forte in populo Dei stat juxta te avarus, nostris exigentibus, mulfos quotidie causa excommu-.
raptor, rebus alienis inhians, quem nosti talem, et aicationis perire cernimus, parlim ignorantia, par-
fidelis est vel lidelis vocatur; non eum potes de tim njmia siroplicitate, partim timor-e, partim etiam,
gcclesia pellere; IIQIIhabes aliquem aditum : casti- necessitate devicli misericordia, anathemalis sen->
jjando et corripiendo corrige. Accessurus est tecum . tentiam, proul [unus v. e. ad tempus prout] possu-
. £d allare, noli timere. Vnusquisque enim gms pro- mus, temperqmus. Aposfolica itaque auctoritale ab
orium porlabit (Gal. \i)_ Quomodo, inquis, ferrem anathematis yinculo hos subtrahimus, videhcet uxo-.
quem novi malum ? nonne meljus ipsum 'ferres, res, filios, servos, ancillas, seu niancipia, necnon
qvam. te fovas efferres ?. ecce quomodo ferres, si [si ruslicos et servientes, necnon et omnesillosuui [in
abesl a duob. v. c] attenderes Apostojum dicentenj : uno v. c alios qui] non adeo curiales sunt, ut eoruni.
Vnusquhque onuspropriutn porlabit, liberaret te ista co.nsilio scelera perpetrentur et eos q~ji ignorantpr-
isententia. Nou enim communicares eum illo. avari- . communicant excommunicatis, siye illosqui-conj-
tiam, sed cpmmunicares pum illo Christi mensam, . municanl cum eis qui excommuiiicaltis communk
et quid tibi. ojiesset, si crim iUo communicares cant. Quicunque autem aut arator, seu peregrinus,
Christi meiisam ?-AposloIus dicet: Qui manducal et . aut vialor in terram excommunicalorum devenerit,
bibit indigne, judicium sibi mandupat et bibil (I Cor. . ubi non possit emere, vel unde emat non habuerit.
xi) sibi non tibi sane si j'udex es, si viudicaiidih po- ab excommunicatis accipiendi licenliam damus. Et
testatem accepisti, 78 ecelpsiastica regula, si apud si quis expommnnicatis non pro.sustentatione su-.
je aceusatur, si veris documentis testibusque con- perbise, sed humanitatiscausa voluerit dare, non
vincitur, coerce, corripe, excommunica, degrada. > prohibemus. >De emptionibus vero rerum ecclesia-,
|dem in epistola contra Parmenianum : « Revera .^sticarum quas monachi a laicis faeiunt, hoc tuse-
cum contagio peccandi \al. -peceati] multitudinem g\ fralerjiitati resppndemus, quia, si res ecclesiasticas
invaserit {episf. 288), divinse disciplinse severa misp- _de laicorum servitute dato pretio libevarent, et juri
ticordia necessaria est. Nam concilia separationis ecclesiastico et episcopall dispOsitioni restitueient,
et inania sunt et pernicipsa a.que sacrilega, quia et pon solum non improbaremus, sed vehejnenter lau-
Impia et superba sunt, et plus perturhantinfirmos daremus, quia non viderejur essje emptio, sed a.
boiiQ.s, quam corriganl animosos malos. > Idestaiu . cunctis pie sentientibus laudanda redemptio; sic
-
cpistola ad Vincentium (episf. &&)•:«Non enim pro- captivi fldelium pietate redimuntur, cum redempto-.
ptermalosboni sunt deserendi, sed propter Uonos . res ipsos.redemptos non in suam redigunt servilu-.
mali sunt tolerandi, sicut toleravunt prophetae coa- . tem, sed in pristinam restituunt libertatem. Verujn,
. tra quos tanla dicebant, nec communione sacra- quja rarus est, aut nullus qui hsec eniat, nisi sujs.
menlorum illius populi relinquebant; sicut ipse Do - aut suorijm usibus, nop est hsec appellanda pia re-
minus nocentem Judam usque ad condignum ej'us demplio, sed inter ementes *et veudentes cupida et
jsxitium toleravit, et eum sacram coenam cum inno- perieulosa coempLio. De oblalionibus malorum quos
centibus communicarepermisit, sicut et [etiam, ms. adhuc intra Ecclesiam toleramus, hoe sentimus,
-_c.]loleravevunt apostoli eos qui per inyidiam, quod quia, quandiueisecclesiastica dispensatione commu-
ipsius est diaboli vilium, Ghristum annuntiabant. > -D nicamus, vanuro et superstitiosum viderelur, si
Ilsec de nbn vitanda communione malorum beati oblationes eorum refutaremus.. Nanj et Dominum
- vjri dicta sufliciant. Si autem qu.is in impietate sua . Jesum Christum," cujus ViUjdisciplina morum fuit,
perdur-ans a)>Ecclesia nomjnatus fuerit, ct judicio ZaGhaeuspublicanus In-domum suaminvitavil, et
• Ecclesise communione privatus,, hujus tantum vi- de suis ei facullatibus ministravit (Luc. xix). Tunc
tanda est communio ab his adquorum aures exeom- cnim recte incedit Chri;"iana religio, cum aul ea
inunicaiio illa pervenerit. Unde Apostolus ait: Si U -facU quae Christus feciJ, au^evitat [ea vital; ms. c..\
qui frater est nominatur fornicator \est,,ms. c.], aut . quae Christum evitasse cognoscit. Donationes vero
avarus, aut idolorum serviens [al. ai.t idolh serviens], et concessiones excommunicatorum, quibus nec di-
cum hujustnodi nee cibum sumere (I Cor. v). De dau- cendum est ave (II Joan.i), propter infirmos vitan-
dis autem vel non accipiendis muneribus erga tales das esse consulimus, quia, licet Apostolus dicat:
"personas hsec ratio mihi servaiida videtur, ut nihil _Omnia munda mundh (Tit. i) : consequenter tamen
eis detur nisi intuilu et compassione huroanae indi- addit, sed malum est homini qui per offenclicnlmn
a Ex S. Aug., episl. 48, in cap. iYimii"»i,cau. 15, i" Ita pleiiquev. c. ut etiam cpist. 288^ in -aliis
q. i. judicandi. ila ms. c.
'
. EPSSTOL.E. — EPIST. CLXXXVU. ISO
i83
manducat (Rcm. i, &). Unde etiam.in Epistola ad _.^ quotidianis et levihus peccatis si cpngrua sequatur
-Corinthios : Si quh, ait, vocatvosinfidetium, et vulr satisfaetio. ,Si vero graves sint culpse, al> co cui
'
tis ire, onine quod vobh appqnitur. manducate, nihil data est po.testas ligandi atque solvendi, quserenda
interrogautes propter conscientiam. Sive ergo man- est absolutio. De excommunicato hospitio recepto
ducalis, sive bibith, omnia in gloria Dei facite. Sine suflieere videtur, si~hospeaqui eum suscepit conti-
• effettsione estote Judmis et gentibus-M Ecclesim Dei, neat se a roensa excommunicatj et osculo a. Puto
sicut ego per omnia omnibus placeo, non qumrens •me breviter pene ad omnia proposita-tua, et" si nou
- ad omnia, tamen ad graviora, respondisse, tuse di-
quod tnihi uiUeesl, sed quod multh, ut salvi fianl(I
Cor. x). HseGest apostolica et sana doctrina. Qnare scretioni relinquens, ut singuUs.capilulis sparsim di-
- talium donationes vel concessiones vitandse sunt," , gestis generales_ sententias accoroniodes^f quae dili-
non quod Dei creatura ex eis munda [munda deest] genter.perspectae non dicam singulis proposilis, sed
immunda fiat, quia jDemini est terra et plenitudo ejus -fere unaquaeque sententia-phiribuspoterit capitulis
sed ita ms. sim- -obviare. Cum autem siraul 1»coIloqui.Deo disponente
{Psal. xxra),' sed ne [al. quod, c]
~ infirmetur cum talibus - poterimus, si qua restant. autex his quse^modo scrk
pUcium exlioc conscientia,
honis eorum malefacta facere - psimus, aut ex aliis quse Dominus inspirare vol,ue-
«jonjecturis existimant
vel abhorrebant mala ^3 rit, -gratanler respondebimus. Yale..
[placere, ms.c], quse-prius
non esse. Similide causa divinae leges pariter et hu- EPISTOLA CLXXXVIL
- manserefutantet.vitanteorum [quidamv. c. refutari ' Ivo,-j9ei gratia Carnotensh Ecclesim minister, ADELA:,
- jubet eorum, ita ms. c.] testimonia et jndiciai, non excellenli comiiissm, satulem et servilium.
quod non aliquando vera testificentur, et justa de- - Abbas Bonevaliensis monasterii,. ct congregatio.
cernant, sed ut taU repulsa confutati ab .eirore suo . sibi commissa, lacrymosis el miserabilibus clamork
desistant. De his qui criminalia peccata occultecon- bus aures Dei ct hominum pulsant, conquerenlcs,
fitentur, nihil -melius respondere possum - quam '' quod propter interfectionem Hugonis Nigri, injustp
- quod beatus Augustinus in quadam epistola scribit ~eosethomines sui juris vexatisi et' angarias conlra
-(epist. 2Q6) •- « Nos a communione nullum suspen- ' privilegia et instilula prsedecessorurii vestrorum su-
dimus, nisi accusatum pubUce \al. quemquam sus- -per eos faciatis [a/. facilis], in lanlum ut riec miseri-.
.pendere non possumuS, al. nullum suspendere ' cordise nec judicio apud vos eis locum relinquaiis
- possumus, nisi publice accusatum, rns.c.] alque -
[relinquitis]. Quod ego audiens non possum non in-
, conviGtum, vel sponte confessuhisimiliter publice; > "gemisceregemitihus ebfum, qui et in prosperis de~
- Deinanifestis -autem manifesta sententia est, -quia r~jbeoeis eongaudere, et in Uibulatioiiibus condolere.
.qui manifeste peccarurit, manifeste sunt-"arguendi, TJridemonendo rogo, et rogando moneo,.ul seveiila-
et publica pcenitentia sunt eorrigeridi. Dicendum est "tem intentatam prudenti et discreto consilio tempc^
tamen eis non prsecipiendo, sed censulendo, ut se- retis, ne "grex Dominicus insolilse tribulatlonis tem-
ipsos ah officiisecclesiasticis suspendant, ~vels. sa- pestate dispefgatur, et religio quae islis lempioribus
- cramentorum cOmmunione abstineant, quia tali hu- ' reflofuerat, aut minuatuf aut oniliino ad nihilum re-
mUitate et •poenltentia verius agitur, et salusrepa- digalur. Prseterea debelis consulcre saluti vestrae ct
rata lutius munitur. Sacramenta tamen divina a la- ' famse vestrae, ne vanum videatur quod moiiasts-
Jibus tractata propter indignltafem eorum non sunt ' ria quse non' surit juris vesiri, niuneribus veslris
deteriora, sicut, propter dignitatem meliorum non "sustentatis, et quibus modis .polestis ariipliatis, ea
- ~sunt raeUora,{epist. 73 et 256), sed apud quoscun- ' autem quae vestri jurisiunt; minuitis el quasiiiervili
que sunt, seeundum bealum Augustinum, eadem " oppressionesubjugatis. Unde, neisla ad aures multo-
- ipsa sunt. De excommunieatis .communi seijtentia luiri perveniarit, et famse vestrae, sicutsaluli, plu-
non tamen nomlnatis, sive in capitulo, sive iri coh- rimum detrahant, sicut monui iteruurmoneo, utmi-
cilio facta sit iUa excommunicatio, sive sint Simo- lius agalis, ne insolila et intolerabilis seveiitas po-
, niaci, sive presbyteri uxor-ati, idem consilium est D ! sleris vestris sit in exemplum, et vobis in peccatura
quodestde aliis criroinosis, quianon sunt a com- «ternum \al. sempiternum, ita ms. c\. Timendum
• munione suspendendi, nisi publice convicti, vel pu- estenim vobisne gemitus servorum Dei ad aures
blice confessi, quia et DominusJudam furem scie- ejuspervenianl, et qui apud vos miseilcordiam non
"
bal, et ita exeommunicatum ut etiam diabolum no- inveniuntmisericordisevobisjanuam claudant. Sicut
- ininaret, lamen quia non fuit accusalus, donec se- • cniin ipsi dicuntquia vobisopprimuntur, conlinuo
jpsuni Dorainiim prodendo manifestavit, minime gemitu Dci aures implebunl, et quolidiana cbnque-
-'eum abjecit. De subjeclis quoque idem sentimus, stione aures populi Dei tam In vieims qtiam in re-
y@ quia non delient deserere prselatos suos; nisi ' molis lociSjdpnec Dominus imperet ventite clmari,
prius eos viderint publice damnatos, aut nominatim et quiescant fluctus ejus. Quod quia periculosum est
excommunieatos. De mulua confessione, de qua di- "obis et ignominiosum, det vobis Dominus spiritiiir»
- cit apostolus Jacobus : Conftt.emini-alterulrumpec- consilii, ut meUofa eligatjs, et quae sunt periculosa
cala vestra (Jac y), hoc respondeo, quia jsufficit pro fugiatis. Valele.
a Hoc ex Calixto papa refert Ivo lib. v. Panno., caios, caus. .11, q. 3.
Oe senfen. exeom. ei Gratian, in can, E-xcommuni- h Shnul deest in ms. c.
.ilii - D. IVONIS CARNOTENSfS EPISCOPI 492
EPISTOLA CLXXXVIII. ._A,meretricem quam duxit, convertit ad pudicitiam,
RADULPHO, venerabili Remensium archiephcopo, Ivo, sed potius laudandus, quod ex mala bonam fecerit.
humilis Carnotensh Ecclesice minhler, perseveran- .Non enim qui bonus permanet, ipse poUuitur si so.-
• tem in tribulaiione palientiam a. cietur malo, sed qui malus est in bonum vertitur si
- Qusesivit a me, quod meUus me novit vestra pru- .boni exempla secletur, ex quo intelligimus prophe-
dentia, utrum mulier quse post completa sacramenta lam non pudicitiam perdidisse si copulatum \al. per
et officia nuptiaruminfra duos aut-tres mensespe- cop.] fornicarise, sed fornicariam assumpsisse pudi -
-perisse cognoscitur, debeat propter foedera nuptia- ciliam quam prius non Iiabuerat. > Ex his beati 80
- •rum in conjugio manere, an propler patratum ante Hieronymi verbis colligi potest quia si propter con--
nuptias flagitium matrimonii dignitatem amiltere, , sortium pudici redditur muUer pudica, e contrario
.cum lexMoysi h hujusmodi jubeat lapidari, Super propter divortiu.ro ejus reddifurimpudica. Unde cum
. qua re non memini me canonicam invenisse seuten- leges honestati consulere dpbeant et saluti, tutius,
tiam; dico tamen sine praejudicio melioris senten- mjhi esse videtur, ut vir mujierem quam duxit, licet
-tise,-quia_si ante celebrationem sacrameuti conj'uga- nesciens impudicam retineat uxorem, quam suo di-.
lis, cognita fuisset mulieris turpitudo, secundum le- vortio et illam fornicariam, et se faciat fomicatorem,
gum severitatem non esset honestanda malrimonio, ]B Beati quoque doctores nostri, Ambrosius et Augu •
sed asperis objurgationibus tanquam lapidum jacti- stinus, hujusmodi mulierum lapsus suadentpotius a.
1m~3\al. ictibus] severa ei esset adhibenda correplio, viris debere dimitti quam dislricte et sine misericor».
Yerum, postquam simpliciter prsecedente consensu _dia judicari, cum el ipsi viri vix possint a similibust
contracta suntfoedera nuptiarum, postquam matri- impudicitiis immunesvideri\at. inveniri] (epist. 125)^
nioiiiales tabulae datse sunt, et caetera conjugii sacra- UndeAugustinus De vefbis Doraini, tractatu 47 :« Si
menta completa sunt, vir et mulier unum corpus ducturi estis uxores, servate vos uxoribus vestris.
per commislionem carnis facli sunl, non intelligo Quales vullis eas ad vos venire, tales debent et ipsse-
posse dissolvi conjugium, nisi divorlii causa inter- vos inyenire. Intaetamquaeris? intactus «sto, Puram
currat adulterium, quamvis enimc ex adulterio, quaeris?noli esse impurus. * Inde et Ambrosiusin
docenteEvangelio, possit mulier marito reconciliari, sermone De accusato Domino. « Pudicitise causam
quanfo magis ex simplici fornicatione quse patrata nisi vir pudicus accusare non debef. Talem enim ar-
est quando nondum evat alligata lege mavitali ? Con- bitrum meretur castimonia, apud quem non pencli-
tinetur Ubvo Constitutionum [l. xxm, cod. De nu- tetur verecundia. Quidenim lam divinum, quid tam
plih], quia roeretrices possunt honesliorem vilam justum sentias, quam ut is peccatum feriat qui \qui--
'
eligere, et matrimonii juia conlrahere, quantoma- ", dam v. peccata censeat, qui; ita ms.. c.] peccati sit
gis mulieres, quse occulte peccaverunt, et qusestum expers? Quomodo enim feras alieni ultorem, et pnr-
corpore non fecerunt? Unde Augustinus in libro prii criminis defensorem? > Unde et Augustinusia
T>s conflictu virtutum atque vitiorum : < Qui- libro De verbis Domini, tractatu 47 ;« Dicit Domi--
busdam nubendi licentia tribuilur, hoc est quae\al. nus quod dicere debetmansuetuset j'ustus : Quisine
qui, ita ms. c.] virginitatem vel caslimoniam vidua- pectalo est, prior i» adulleram miltat lapidem {Joan.
Jem nequaquam professae[professi, ifa ms, c.] sunt. VIII). Hsec vox justitia est, puniatur peeeatrix, sed.
Fornicatio veronulli impune concedilur. > Haeesen- non a peccatore. Impleatur lex, sed non a praevari-
tentia non fornicariam excepil, nec fornicarium a catoribus legis. J Item Anguslinus, De decemchordis ^
jege conj'ugii, sicut et Paulus lapsibus humanae fra- « Quoniam virtus castitas cst, tu sul) uno impelu li-
gililatisoccurrens scribit ad Corinlhios : Propterfor^ Iiidinis cadis, et vix uxorem [tuam, ?ns. c] victricem
nicalionem unusquisque habeal uxorem suam, ei una- esse, tu victus jacens? Si eaput est vir, melius de-
qumquehabeal d virum suum (I Cor. n). Quibus ver- ^Jiet vivere, et omnibus bonis factis praecedere uxo-.
bis medicinaliter provisum est, ut carnalis commi- rem suam. > Ex his et liujusmodi sanctorum Patrum
slio quse damuabilis foret turpitudine flagitii, venia- .p sententiis ratiocinando colligi potest quia illicilus.
Jis fieret honestate malrimonii, nec jam reputentur coitus, ante nuptias vel sponsalia patratus, non po-
fornicariae quae prius erant inhonestse, neque liceat testpostea initum separare conjugiuro, quanto minus
viris eas propter priorem lapsiim dimittere, dicente partus, qui non est fructus vitii, sed naturae? AdJioc
Apostolo : Alligatus es tixori, noli qumrere solulio- si quis allius intuens objiciat ex verbis Leonis papae
jxem (I Cor. vn). Curo enim fornicalio et in Veteri non esse nuptias in quibus non continelur sacra-
Testamento ct Novo seque inhoiiesta et damnabilis mentum Christi etEcclesise; cui per Paulum dicitur t
habeatur, ut de inhonesta faceret honestam, prseee- Desponsi enim vos uni viro virginem caslam exht-
ptnm est Oseae a Domino, ut uxorem sibi duceret bere Chrhto (II Cor. n), audiat Hieronymum dicen-
mulievem fornicariam. Unde bealus Hjeronyjnus in tem in tracfatu octogesimi sexti psalmi : « Rem mi-
explanatione super Oseam (lib. i, c 1 ct epist. 148) i~amvobis loquor, sed tamen veram. Sion iiostra ia
ita scribit:.« Non est culpandus Osea propheta, si . qua aliquoties alienigenae sunf, el Tyrus, et ^Ethio
a Hujus lituli causa et ratio petenda est cx his c Enim deest in ms. c.
scribit epist. 190. A Habeai deest in ms. c '
quse
b Sic habent prones v. c; antea, Mosis.
193 EPISTOLiE.-— EPIST. CLXXXIX. \u
pes, illa speeula, iila Raab meretrix, illa Babylon, i-mus. .Addamus ct exempla rationi concordantia--
illa quspdevaricavit [al. divar.] pedes suos cum omni Sicut enim legitur in Gestis Francorum : « Diviso.
transeunte secundum Ezechie.l \al. Iezecliiel] illa me" regno inter [«/• divisum est regnura inter] filios Lp-_
re'trix si voluerit repente virgo efficitur. > Si ergo tharii nepotes Clodovei, Chariberlus et Guntraijnus.
Raab non repellitur a spirituali conjugio ChristL provincias Cellicorum^ct Aquitanorum acceperunt in
__cur-mulier lapsa non admitlitur ad conjugium viri regnum suum, et alter corum Charibertus, scllicet
jhonesti? Neque enim ab hujusmodi nupliarum foe- Parisium \al. Parisius, ita ms. c. ut epist. 5] sibi se-:
/dere discrepat sacramentumChristi et Ecclesise. Non demregiamposuit,«tusqueadflumen \al. adfluvium]
ergo conveniens est Christianse pietati, neque saera- Garunnam regnum suum extendit; Guntrannusvero.
mentis ecelesiasticis ea est inferenda injuria, ut Aurelianis [dl. AureUanum]sedemregiamsibiconsti--
qpamvis celerius vel tardius ceiebrata sint quam tra- tuit et Burgundiam, quae Celticsepars est, in regnum:
ditus ordo postulat, eos tamen quos de turpitudine aceepit. > Isti quippe reges nullam .a Remensi a_r--
transtulerunt ad honestatem, de civitate diaboli ad -chiepiscopo [a/.-episcopo].benedictionem .vel coro-,
clvitatem Dei, nos indiscreta severitate cogamus re- "nam acceperunt? sed.eKsacerdotihus pypvipciarum.,
"
verli de honeslate ad turpitudinem, de civitate Dei quas rcgebanl, sublimati sunt >et.sacrati [o/.-conse-^.
ad civitatem diaboli. Siveroaliter in aliquibus capi- *ciati]. Postquam vero regnum GaUorum in suam,
tuUs repertum fueril, severitati disciplinae est ascri- - monarchiam revocatumest, deleta progenie [i\el pro-
bendum. Sed, ubi salus periclitatur, moderatione le- pagine] Clodovei, PipinusetfiluejusCaroluset Gar-.
gum salutiinteUigimusconsulendum. De csetero seiat - lomanus \al. Carlomagnus vel Carlomannus], nec
dilectio vestra, quia pro pace Ecclesiae Remensis et Remis nee a Remensi archiepiscopo in reges subli- -
vestra, regem humiliter et fideliter interpellavimus, mati sunt, nec injuncti. Ludovicus quoque -nepos
(epist. 190), et suo teropore interpellare non desiste- Ludovici senioris apud Perrarias,. qui locus est iu,-
mus. Vale. pago Senonensi, et uxor ejus nullo praesente metro-,
EPISTOLA CLXXXIX. polilano a quibusdam episcopis in reges sunt conse-.-
Ivo, Carnotensis Ecclesim humilh minhter *, crali etcoronati. Uridein GestisFrancorum italegi-
Noverit sancta Romana Ecelesia, noverlnt omnes tuf : « Audientes Hugo abbas et caeteri primafes qui „
Ecclesise, ad quas murmuf Remensiuni elericorum 81 cum fiiiis quondam senioris h suLLudovici age- -"
pervenerit, nos in consecratione Ludoviciregis Fran- bant, Ludovicum nepolem ~eum uxorc sua ad iias
corum nihil nostrum qusesisse, sed pro communi partes venturum quosdam episcopos miserunt ad,
utiUtate regni et sacerdotii consulte vigilasse. Efant Ferrarias monasterium, ct ibi eonsecrari cosct co?
J Vonari in
enim quidam regni perturbatores, qui ad hsec \al. reges fecerunt. > Jtem in Gestis Franco-,
qui, ad lioc, ita nis. c.\ omni studio vigilabant.ut aut fum : < Supererant duo filii Roberti comitis Ande-
regnum in aUam personam -transferretur, aut non gavorum, .qui fuit Saxonici generis vir. Ex his senior _
mediocriter minueretur. Quod ne fieret, cooperante Odo dicebatur, Robertus alter; ex his majorem-natu,
Deo, etpro integritate regni, etprotranquiUstate Ec- Odonem Franci et Burgundiones,iAquitaniensesque<
clesiarura, quantum potuimus praecavere studuimus. procercs congregati inJunuin, licet reluctantem tu-
Unde Jivori ascribendum videtur aut tumori, si quis torem Caroli pueri,--~regnique elegerunt gubernato- _
utili et honestse actioni deroget, quam nec ratione raaSipieni unxit Walterus,[«/. Xialterus, Gualteriusyj
potest redarguere, nec consuetudine infirmare, nec %}U-"'."> j$Hi§] archiepiscopus Senonum. >-Item :;
lege damnare. Si enim rationem. eonsulimus, jure in <'-^fiiia~~blus simplex in carcere .positus, Rodulfum no^.
rigem est consecratus, cui jure hsereditario regnu~~a~'^IJem^ilJiumfRieardi Burgundionum ducem, quemji
-competebat, et quem communis consensus episcogof-, il^nt^rjsapro susceperat, una cum ° consilio Hur
rum ctprocerum jampridem elegerat. Prsetefekg-ffigri.^J?j?a|||fia|ni fiUi supradicti Roberli,et procerum,
Tatio est Belgicorum regem suum creare et c^___-_&* .Mpmfi$tm in vegnum sublimayit. Unctus vero e&t
crare, quamvis in aUis provincjis regnatufusfsijyfi }"Jli^egefi£»ipse Rodulfus tevlio Tdus JuUrSuessionis.j
, ita ipsorum regum voluntas et temporum <atqiie4S-; j-fiviralC-Po?t2m<~>rtem Rodulfi regis,,per Vuillelmum <
eerum opporlunitas se obtulerit, eadem est-GfeltieG-.iQ^o/t-G^ilhTl^.^-arcIriepiscopum .reductus est.ab~
rum et Aquitanorum,<[uiBelgicorum [o//Beljgiari)m_: sJtog%jLudGjjSfefiliusCaroli Simplieisin Fran~
provineise nihil dejaent, regem suum,.quafrrehTet iji ciam>^%harlojK#£-Iurii[-"/. ieg. etdecimo tertio.
Belgica regnaturus sit, cligere, et"om"nerrcgi;debituB~i Kal. MSyg&ifimM^Pr^*™, Kal. Jul.] unctus-
obsequium exhibere. Si vero ad- consijetudiriemffSe. est in •re-.eirifapui;l.aiffunum%Post translationem
currimus, quse ih exemplis maxiirieideclafattaf, fre- veroregni Francbrulffl in?#vogeftiem"sHugonisraagni
spondemus ex verbis Augustinij^piia £__&& ixemplis ducjs, Robertus pnssimal -i'e^fillusfltigonisV regis,-
anteponenda est," cui tiuueri^tmemptfcbricordarit.' Aurelianis in regei^oiistepraiCc^St. ^Tcofbnatus,-
Ecce rationem dedimus,' qmm/^aV£Si\:.apui eos' eujus filius Hugo 'juvenis~Comperidii:^esiW_lctus,'et'
aequevalidam super hocjsegMloJnveniriiion credi- in regem sublimatus. >Ex fiis eLBuiusccmlodi^Sf' _
. . , •< ,\. -- *.--, _ -,-~%_,;
*.ln uno v. c. litxMsipiil). ordinatione Jegil Lrasst., , , ,.. . .'" ,•, ,•• „-'S-~J
Francorum. In aUo J$}e~c#Mecriitione Ludovici" ~re- * Eadem" holioiie id-verbi siimitiif «pisj-' iM-J^fi ff.
• •
$is: Yide locum §ufera£.atobatis.iin -Vita; Ludovici ,-. 'Cwnoabest attfiibus v.-eii ,_ '^'!0ih-jpMh^wi'
195 t>. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI, , 196
plis manifestum est quod Francorum reges non om- jA ergo fecimus, salubri deliberalione et provida di-
nes in Remensi Eeclesia, vel a Remehsibus arclii- spensatione fecimus, nuUi invidentes, nullius aucto--
episcopis sunt consecrali, sed niulti in mullis aliis ritatem nobis arrogare molientes, sed nos intra-
locis, et a mullis aliis personis consecrati sunt. Quse terminos nostros simplici oculo cohibentes (epist.
orania si retexerehtur, et prolixam facerent oratio- 67). Sentiant aliter qui volunt; non timemus tribu-
nemj etsuperfluam disputationem : cum nullis scri- nal lerreni judieis, quia seeuros nos facit conscientia
jitis vel exemplis probari possit, Remensem \al. Re- nostra ante tribunal inlerni cognitoris [Conditoris,'
niorum] archiepiscopum Francorum regeni extra ms. c]. Novimus enim quia necessarise dispensa-
Belgicamunxisseaut coronasse.Gum ergo hseceadem tionis modus nulli unquam sapientium displicuit
potestas sil cujusque metropolitani inmetropoli sua,- (epist. 214J, quem non solura piivatae leges, quibus'-.
mii um videtur quare[a/. non video quarc] unus in pvo- nec fidei vevitati, nec niovum honestati consulitur,'
prium j'us ambiat vindicare quod multoru mconstat esse sed etiam leges generales contra haereticos vel sce-
commune, nisi forte quis dicere audeat maj'orem leratos promulgatae admittiint, quando maj'oribus
vim sacramentofiim esse apud alios quam apud alios,- morbis sanandis, vel majoribus malis amovendis
quod scliismalicum esset, et unltatem Ecclesiae diyi- melius subvenit moderatio sincerae charitalis quam
deret. Hsec dicentes non repreliendimus institutio-l B rigor indiscretse severilalis. Hsec [hoc; ms:.c.\ primo
nem ecclesiaslicam, per quam pax Ecclesise firmius ex auctoritate evangelica dehinc ex Actibus aposto-
colligata est, cum inferiores a superioribus sacra- lorum, tertio ex Epistolis [exemplis, ms. e.] Apostoli,-
mentorum dispensalionem suscipiunl, nee ullra postremo ex decretis Romanorum pontilicum, caeie-'-
quam sibi coneessum est usurpare praesumunt. Ve-' rorumque ortodoxorum Palrum sentenliis facUe pro-
rum ubi personarum sequalis est potestas, quarum bareniur, nisi prolixitas epistolae modum excedere *
altera alteri nihil prseter charitatem-debet, si altera videretur.
alteri jus .suiim vult detrahere el sibi soli ariogare EPISTOLA CXG.
sua quaereiis, deceptus est sseculi ambitione. Nos PASCHALI summoponlifici, Ivo, hmnilh Ecclesits Gat-
quippe Remensi Ecclesise non invidemus, et si reges nolensis minisler, dileclionem filii et obedieniiam
Francorum erga eam habuerinl tantam devolionem, • per cuncta subjecli. -.
ut malint a metropolitano ejus consecrari quam ab - Nolum esseyolumusexcellentise vestrse, quia ego et'
alio, non repugnamus, non dolemus, imo super dominusTheobaldusbeali Martini monasteriiParisiena
benedictionem eorum, sinos adcsse contigerit, gra-~- sis priOr audientesmiserabilem etmirabilem Remen-*
tanterioeo Idiotse amen respondebimus. Supradicta sis Ecclesise desolationem, ausu familiarilatis oppor-
vero verborum serie ostensum est-in unctioneLu- ^ tuneet impoituricregeniFrancorumintcrpellavimus, *
dovici regis liibil nos fecisse contra raorem. Restat quatenus praedictse Ecclesise expulso' invasore Ger- '
nt ostendamus nihil nos fecisse contra legem. Lex vasio pacem restitueret, et domnum Radulfum ejus-
quippe est praeeeptio vel prohibilio seripta, ad com- dem Ecclesise metropolilanum iii' gratiam suam re-
munCm«utilitatem referens quidquid jubel aut prohi- -~ ceptum h, eidem Ecclesise prseesse concederet. Ac-
bet. Contra hanc ergo nihil fecimus, qui nulla con- quievit "tandem precibus nostris, et concessit ut eum *
tradiclione prohibiti, commimi ulilitati in hoe faeto - ad curiam suam, quae Aurelianis in Natali- Domini "
charitate suggerente consuluimus. Si vero privile- congreganda erat, secure adduceremus, et ibi cunr
giis nititur Remensis Ecclesia, illa privilegia apud eo el cum pf incipibus regni de hoc negotio, quantum
nos nuila -sunt, quia nec in generalibus coneiliis fieri -posset, salva regni integritate traetaremus.
nobis audientibus sunt recitata, nec adEcclesias no-; ~-~factum est ut condictum erat, et convenientes in "
stras epistolaria \v. c epistolari] maturitate direcfa^"'• \jcur?amrtoultlplicalis intercessoribus petifionem no-
et, ut manifestius dicamus, nulla nobis familiaTi '^el .sMf^-Scmel et @2 ssepiusreplicavimus. Sedrecla-'
publica-ratione propalata. IUius ergo ^legis^pfseyarl-1 - tmant^-' curia plenariam pacem impetrare nequivi-
catbres non sumus, cujus auditores nunqufiii fui- > W.mus f^hisi-praedictus metropolitanus per manum et
mus. Quse tamen, si audita esset, niiiiLiiobis^xiBesse•> . satrarifentum eam-fidelitatem regi faceret, quam
deberet. Lex enim justa debet esseet-possib'ilis,-iock; : .jft'sedec&'ssoribussuis regibus Francorum antea fece-"
et tempori congruens. Justa Sijsit^-fieus^spitrKos- - rsiit oni^etrRemenses archiepiscopi, et cseteri regni
autem interim nec ut jusfahi, ajjjjrobamus,, nec ut FfanMgiga.-ijuamUhet religiosi et sancti episeopi."
injustam condemnamusy.*^uaur-adlme ignoramus. Qudd perstiadentibus et impellenlibus totius curiss
Possibilis vero non\ri't, quiagonsecralio regis Re- optimatibus^""Ct -si propter mandatorum rigorem--
mis ab archiepiscolp-Ecciesistnondum intronizato", minuslic&atY-factum esttameh, quia eeclesiastiese-
sine surams^peftufbatione^saflguinis.effusione ce- . paci et_fratem^esdiIectionisic expediebat. Cum enira
lcbrarUfojjp.ote&.i^cojioliconveniebat, quia civi- plenitudo^legis ^.chafitas ( Rom. xm), ih hoc legi-
tas^subJTnsjjiienJaJls^sita erat. Tempojiopportuna bus obtemperatOm S^fe credimus", in quo Charitatis
^ljtersi-, Tquia_si%}.|ecratio regis differretur, regni opus impletum«esse co#ooyimus. Petimus ergo flexis -
f~:»l|.Jus ~etEcclesise^ax graviter periclitaretur. Quod genibus cordis,j»t.5ioc,ctodem intuitu charitatis cl
~-~Ji|f- GerVa^fiis-elRadulfus eontehdebant inter-sede h HincpendetttfllerpretaAioverborum qusehaben-"
:;-^p&feMatu Remensi, ut indicaf epist. 190.,. -t . - lurinfineepist.'1S8»'.4'., X~ •_' • -
197 . EPISTOLJE. — EPIST. CXCII. . 198
pacls veniale «abeat paterna moderatio, quod illici- A tiam obtinuit, sed etiam bealo Joanne o;dinante
lumfacit non aeterna lex, sed intentione acquirendae Ephesinse Ecclesise prsepositus fuit ». Istse memora-
libertatis praesldentium sola prohibitio (epist. 00 et biles personsequia veram poenilentiam egerunt, ple-
236). In excessibus crgo filiorum utili dispensalione nam indulgentiam meruerunl, non tai,tum ad culpae
el compensatione contractis, sufiiciat patri verbum remedium, sed etiam ad ohtinendum pastoraiis
*
pro verbere", et devota liliorum supplicalio pro curse fastigium. Yerumtamen hsec exempla le-
summo reputelur supplicio. Si.enim vult apostolica gem non faciunt, quia sicut dicit beatus Augu-
aucloritas omnia quae medicinali condescensione stinus h ': < Posterdrum \al. posteriorum ita ms. c.l.
dispensantur dislricle judicare, oportebit pene om- diligentia severissime sanxil ut post actam de cri-
nes minislros adininrslrationibus suis renunliare, mine poenitentiani nulius in clericatu maiieat, nullus
aul de Mundo exire, nee Iiabebunl ubi semlnenl sjii- ad clericatum aCfcedat,quod diclum esse creditur non
ritualia, nisi peimitlantiir aliqua tolerare carnalia dispensatione indulgentise, scd rigore disciplinse,
(opisl. 214). Unde necessltaii lemporum cedendum quoniaro aliqui propter affeelatas honorum poten-
csse aposloiica docel subiiinitas, ct Orlhodoxorum tlas, fictas agebant poenitentias. > Unde mihi videtur.
consuiil auctorilas dicens : quia jubi populorum quia sicul ficta poenitentia ficle poenitentes a cleri-
strages jacerit, detralicndum est aliquid canonuni B calu repellit, ita vera poeniLenliavere pdenitentes ad
severitaii, ut inajoribus morbis sanandis" charilas clericatum admiltit. Hsecdicentes sacris Patrum re-
sincera subveniat (c. Necessaria, et seqq. caus-. i, q. gulis non obviamus, sed ex ralione et exemplorum
7, ct episl. 25G). Ha:c dicendo tamen doctam paler- commemoratione in praesidentium intelligimus posi-
niialera vcslram non docemus , sed eamdem consu- tum esse discretione, ul quos viderint veram egisse,
lendo et rogaiido monemus, ut ibi consilii et pietatis poenitentiam. eos ad ecclesiasticam possint promo-
studeatis"visceribu"s abundare, ubi fas non estdebi- vere militiam, si tamen pUblicam non egeiint poeni-
-
- <..., ... exercere. Valete
lain foriiludineili tentiam «; lalibus enim ideo cleficattis denegatur,
EPJSTQLA CXCL quia ab insidiatoribus divinis sacrainentis "pro hu- ,
Ivo, Dei gfaliaCarnolensh Ecclesim minhler, HUGO.NIjusmodi derogatur, et simplicium animusaut scan-
-revereiidoCluniucensis monaslerii abbati, salutem dalizatur, aut infirmalur. Hic vero nihil liorum esf,
el servilium.. quia nec culpa est certa, nec pcenitentia publica;
Est in quodam monaslerio ditionis vestrae quidara persona vero honesta, quantum de allevius vita aesti-
.frater, qui cum esset clericus in sseculo degens mare polest huniana conscientia.' Quse ideo nobis.
quamdam"mulierem'graviaam, cum qua consuetu- r videtur Deo posse offerre sacrificium, quia selpsam
dinem habebat, oppfessit. Mulier vero post aliquot Deo fecit holocaustum. Quis sit ille frater, de quo ,
ditfs abortivum fecit, Sed ulrum hac oppressione agimus," dicent vobis fratres prsesentium portitores,
vel alia oceasione mulier aboflierit, et opprimenti et l*o quo supplicamus reverentiae vestrae, ut, mitigato .
oppressse fait incerlum. Propter lianc tamen cau- rigore vestrse consuetudinis, eum ad sacros ordines
sarn ab accipiendis sacris ordinibus suspenditur, ct pfomoveri concedatis. Prudenti loquimuf, nihil vos~
a sacramentorum dispensatione removetur. Videtur docentes, neque aliquid dicenles quod non noverit
mullis hsec prsedura sententia, uf pro incerta culpa vbstra prudentia, et ssepe traclayerit vestra solertia.
tam severum confirmelur judicium, cum dicat con- Yalete.
sOnaEvangelio canoniea sententia (Sixtus papa, in EPISTOLA CXCIl.
c. Si quis, caus. 50, q. 5): t Nullus pontificum in- Ivo, Dei gratia Camotensh Ecclesim minister, mo-
certa judicarepraesumat. > Quae tamen culpa si certa nachis Columbensibus [quidam cod. Co/an!6inis],
esset, secundum antiquorum exempla, mitius ani- idipsum sapere in Domino.
madverti poluisset \al. posset, ita tns. c.\, si laraen Ut verliis Domiuicis utar : Ecce Salanas expethit
infirmis mentibus non obesset. Sanclusenim David' vbs, ut cribraref sicut triticum (Luc. xxu), quia quo-
post actam de. adulterio et homicidio poenitentiam, ]D rumdam suasionibus a sensu vestfo turbati estis,
prophelise spiritunf non amisit (/ Reg. xi). Petrus' qui, pharisaico fermenlo inflati, non Doniinico fni-
postquam Cliristum cum perjurio negavit-, culpam' mento impinguati, glofiantur in vilitate ciborum, et
lacrymis dUuens.(ilfaft/i. xxvi), non solum aposto- ih non parcendo corpori, cura; secundum ApostOr-
lus, sed.etiam aposlolorum princeps mansit (Ambr. lum, corporalh exerciialio' ad modicum sit ulilis
serm. il. Defide Petri, can. Ri qui. dist. S0). Pau- (I Tim. VIII) , et Regnum Dei non sit esca et poius,
lus, post perseeutionem et csedem discipulorum Do- sedjuslitia et pax et gaudium in Spiritusancto (Rom.
mini, ad apostolicum fastigiuni pervenit. Homicida xiv). Tales quippe non habentes exerciiatos sensus
Ule, quem beatus Joannes Ephesino episeopo nu- in intelligentia Scripturaruro, quse sapiunt non sa-
triendum, erudiendumque commiserat, post csedes piunt ad sobrietatem (Rotn. xn), neque de quibus affir-
et rapinas ductus poenitentia , non solum indulgen- triani cum debita discretione inteUigunt (I Thn. i),
"< ...
Abdias Bab. iib. Euseb. Hist. ecci., lib. HI, cap. tit. De lapsh posl ordinat. .
i7, et Sicephor.-Cal. lib. n, cap. 42. s Cap. 49, 50, S2,35; disl. SO, el eap. i, 2, 3;
31S. Aiigust. epist. 10, ad Bonifacium. Vide disu 55, Nisi tatneii neeessitas aut mm extgerii,
Grat. 1. iDecret. dist.-SO; et[lvonem deereti lib. iii, eap. 62, dist. 50. _ .
199 D. IVOMS CARNOTENSIS EPISCOPI 200
non pulantes ple ^posse vivere bonos in collegio [«/. A rum judiciorum scrutatores, quid salubrius sit mo-
collectione] malorum, attendentes UludEzechielis : nachis, utrum permanere coenobitas sub praeposito-
Recedite, exite inde (Ezech. xrv; Iso.tn); etnon al- rumsuorum obedientia qusemelior est quam vicli-
tendentes illud quod sequitur : El immundum ne te- mse, et ibi vivere de decimis et fidelium oblationi-
tigerilis (ibid., et HCor. vi), quod intelligendum est bus, quas Ecclesia lege [in ecclesiastica lege, ms. £.]
contactu cordis non eorporis. Unde Augusti- charitatis communicare potest non tantum mona-
nus 83 in sermone 18 De verbis Evangelii (referl. steriis, sed etiam xenodochiis, infirmis et peregri- -
in cap. Ecce, et cap. Recedite caus. 23, q. i): « Quid nis: an fieri Sarabaitas, ut in privatis locis proprio
est exire inde, ni»i facere quod pertinet ad corre- jure vivant a et vietum sibi de substantia pauperum
clionem malorurii, quanturapro uniusquisque gradu " per manum j-aptorum, et de foenore negotiatorum
atque persona salva pace fieri potest? Displicuit tibi "' accipiant. Licet enim decimse et oblationes princi-
quod quisque peccavit, ~non tetigisti immundum. paliler clericali debeantur mUitiae, pofest lamen Ec-
Redarguisti, corripuisti, moiiuisti, adhibuisti etiam clesia omne quod habet cum omnibus pauperibus
congruam etquaeujfitatem~norivioletdisciplinam', habere commune. Quanto magis cum his pauperi-
existi "iiide. Clamavit ista Moyses (Num. xvi), cla- . busqui, relictisfacujlaiibuspropriis, noninangaria -
roavit Isaias(/sa. m), clamavit Jereroias (Thren. iv), B J baj'ulantes Christi crucem, sequuntur pauperem
clamavit Ezechiel (Ezecit. xiv). Videamus si dimise- Christum? Est tamen in quo abbatibus et praepositis
nint populum Dei, et se ad gentes alias translulp- ' monasteriorum parcendum esse non aestirno, sl ab
rtiht. Quam' mulla" et quam vehementer increpavit ilUs ad quos nonperlinent, id est a laicis, decimas
Jeremias in-peecatores et scelefatos populi?, inler etoblationes accipiant (epist. 289), si inordinate
eos tamen efat, unum cum illis templum intrabat, .- eas a quibuscunque personis acquirant, si terminos
eadem sacfamenta celebrabal, 1 In eadem scelerato- transgrediantur antiquos, idest, si stipendia presby-
rum hominum'coligregatione Yivebat,;sedclamando -' terorum antiquitus instituta minorent ac sibi usur-
exibat hide: Ho'Cest "imniuridumnon iangere, hoc est pent. Nec taroen ideo monachi qui haec ignoranl aut -
" non
ekire inde, et volilntate noh consentire, etorenon probant, debent suam collectionem \al. coliec-
parcere. >'IdM in e'odem-(c. 8^ A malis caus. 25, ',, tam] deserere; "aut abbatibus suis mihus oliedienf^s -
q. i): i "Amalis corde semper disjungimini, ad tem- exislei~e,~dicente Domino de prsepositis Ecclesiarum
phs caute aliquahdo cbrpore copufamini. Duobus" et monasteriorum sub nomine Scribarum et Pharl-
rnodis hon fe uiaculatirialus- si non consentias , et saeorunr: ijum dicunf facite, secundum vero epera
si redarguas. iioc estnoncomiimnicare, non consen- ,• eorum nolite facere (Matth. xxm). Sec usus ipsarum
lire. Comffiunicaturuuippe, quando facto ejus con- G rerum prohibendus est his quorum conscientia im-
sortium "volunlatis veI"apprObalionis adj'ungitur. munis est, cum dicat Apostolus, oinnia munda
Neque ergo consenlientes sitis malisut approbelis, ,- mundh (I Tit. ~i);et: Vnusquisque onus suum porta-
neque negligentes iit non arguatis, neque super- ' bit (Gal. vi), et Dominus in Evangelio: Quod intrat in
bientes ut insultantef arguatis. t Idem in epislola' os non coinquinat hominem, sed concupiscenlia mala
epncilii ad Donatistas (cap: Si qiiis, caus. 23, q. i) : quae- procedit de corde, et approbatio maU operis,
« Quisquis in hac Ecciesia Jeeiie vixerit, non pvseju- qnae procedit de ore, hmc coinquinant hominem
-
dicant'ei 'peccata' aliena, qriia iri ea-uniisquisque" (Matth. xv). Hsec _diviniverbi praetaxafi prolatores, ~
proprium onus pqrtaliit. E~~gocommunio malorunr. etnon.satis discreli intellectores minus attendunt:,t
non maculat aliqueiri contmuhibne sacramentorum, qui dum quasi ad ligna csedenda (Deuter. xix) pro-
sed eonsiensio \al. Conserisu"s]'factorum. >>Ideniin cedunt, indiscretis sermonibus et nbn sale conditis,.
librocontra epistolamParmeniani (lib: iii," e. 3, et in tanquain immoderatis ictihus percutiunt conscien-
c. Nonpolest, caus. 23, q.~4) t tCum aidem-morbUs lias infirmorum, dum Ecclesiam orbis terrarum
plurimos occiipsiverit,'niiiil aUudl)onisrestat"quam parviperidentes dicere videntur : Ecce Chrhtus hic,-
ddlor et geniitus, ut per illud~signuiri quod sanclo: et ecce illic, ecce in cubiculh, et ecce in deserto
Ezechieli ostensum est, illaesi evadere ab eoruni"*ty_'(Marc. xni). Ita sentienles ante tempus usurpant
vaslalione mereantur. Nam consilia separationis ef sibi ventilabrum, quo in iine ventilanda est Domi-
inania sunt et perniciosa atque sacrilega, qbia im- nica area, tanquam apud communem Ecclesiam sola
pia sunt et superba etplusrpertufhant infirmos bo- remaneat palea, ad eos vero transeat triticum tan-
nos quam corrigant animosos malos.'»"Hsec et his qliam inDominico horreorecondendum; in qua prae-
siniiiia praecones hujusmodi (non intelligentes aut' sumptionevalde metiiendum est, ne dumqui setrlli-"
ijoti legentes [non legenles aut uon inlelligentes' cum a palea separatum jeputal, pharisaico fermeiito
ms. c',]) suad,ent*monachis ut' riYonasteriasua! dese- inflatuspalealiat. Praetereaqui de laboribus.manuum
raiijtpfopter abbates-siibl et grpCiiVatbffesriibnaste-' necessaria sibi.praepararejnon .§ufljciui|t,. -pon.beiie;
rioruih subrum,""qui aliquas deciiriavquVjhre per-fi prbspiciuiitquiaquaeinaliisr-iprehendunt.frequenter
tirient ad disperisationem~episcopbrririil,'iiioiiii~iteriis ipSi corimiitturit, dum victi p.eijurja.viptjis pr^edipanf
suis acquisierunt. Dicant mihi tam subliles divino- nopulis innocentiam suam, quod jest oyes vendere;
_' ' , , ' ' ' '_ , ' ' - L ,'!''. '
. a Horum, eliam paulo po.s.tfif mcn tio,;
~ EPISTOLJE. —. EPIST. CXCIH.
201 . 202
prsedicanl ut mandueent, quodest boves vendere, A tium, si secum .non "habel [ai. habeatj solifudinem'
^camtales venditores,cum vcnditoribus colunibarum mentis, "Sabbatum cordis, tranquillitatem conscien-
de .templq "Dominus ejecerit (Malih. xxi), et a Ca- tise, ascensiones in cofde, sine quibus omnem soli--
tholicorum soeietate-eUminandos liorum similes ludinem comitanlur mentis aceidia, euriositas, vana-
praefiguraverit (Joan. 11).Neque enim hoc eos excii-r _gloria, periculosse tentationum procellae; nee datur
sare videtur quod manu suapecuuias nop accipiunt, periclitanli animse opporluna tranquillitas, nlsi Deo
sed Giezilas (IV Heg. iv) suos aut seeam habent, increpante repellaiur lentalionum importuna tem-
aat post se roitfunt qui coilectionem accipiant, et in pestas. Haec autem si penes vos habueritis, in <juo-
quorum voluerint usus expendant. Haec in se si cunque loco fueritis, in quocunque ordine velha-
considerarent, clericos,-monachos, rectores Eccle- bitu_J)eo militaverilis, bravioseternse remunej'ationis
siarum et monasteriorum non tanto sfudiojacera^ non carebitis. Sed quia Satanas aliquando transfi-
rent. ilaec -scripsi vobis, fnafres, ut non terreamini gurat se in angelum lucis, timeo ne sicut serpens '
tanitru vanarum comminationum, neque moveaniini antiqufisseduxit Evam aslutia sua, sic callidusten-
avestrosensu, sedsecundum statuta praecedenliuni Uitorper occultas administrationes suas quorumdam
Patrum yitam vestram dirigatis, et obedientiam mentes seducat, et conseientias eorum iUusidnibus
-quam praelatis.vestris debetis, et stabUitateni -quam B suis corruptas septem nequam spirituum Jialeitacula.
monasterio vestro professi estis, iirmiter ieneatis, faciat,.qui velamine vanse religionis palliata domi-
.fie damnalionem eorum qui vota suairrifa faciunt, clia sancti Spiritus esse coniirigat, et per deceptos x
incufralis. HSRCdicens anachoretafuin vitam. non suae deceptionis musclpulas latius extendat. Quod
Improho (epist. -256), eorum videlicelqui, in coeno- ne fiat, secundum apostolum, Nolite credere omni
iiiisregularibus instructi discipliriis,-oi~dinabiliter ad, spirilui,sed'probate spiritussiexDeo sunl(IJoan. m),
eremum secedunt, quibus est solitudd paradisus, et quia. discretio spiriluum cum consilio Seripturarum
civitas carcer, ut activam vilam de labore manuum. .poterit islps motus in vobis sedare, et in mentis
viventes exerceant, aut dulcedine contemplativae stabiUtate servare, ut contra tentatores vestros di-
vilae mentem reiciant, fontem vitae ore cordis si- catis cum Psalmista : Qui irtbulant rne, exsullabunt
tiant, et, eorum quse.retro sunt obljti, ad ea ultra si nioius"fnero (Psal. xn). « In hunc modum possem
.*on respiclant. Yerum cum quidam ex hac profes- isaulta ad_aedificationem veslram sciibere, sed iis
sionein melotis suis vicos, Gastella, eivitaies^gy- qui quotidie audiunt sacras Scviptuvas, vel .audiunt
-rando perlustrent, humilitate vestium,.vilitate cl- salutiferasadmonitiones, puto ista posse sufficeie.
borum [it._ humiiitatem vest. yilitatem cib.], me- Yalete. - - .
rita sua populis ostentant a. Ambiunt iieri magistri :, EPISTOLA CXGIII. _ . .
-quinunquam fuerunt discipuli, deprimenles vitanci GAOTKIDO, venerabiliDelvqcensium ephcopp, Ivo, hu-_
^gi^-emnium hominum, quia non sunt quod [a/., milis Ecclesim Garnotensis minisier, salulem el
qubd vel qui] ipsi sunt. Tlos nec eremitas coropu- servitium.
4andos intelligo, neccoenobitas/sedgyrovagos ^aut Dilectionem vestram pro Ecclesia Beali Quintini
Sarabaitas, qui corpus Cliristi quod est Ecclesia saepe interpellavimus (episl. 31),-bonam spem, bo-
tanquam ad unum membrum redigunt; non at- _num promlssum a dulciloquio vestro reportavimus.
tendentes quia unusquisque proprium, donum habet Unde^adhuc humili devotione piis precibus eamdem
a Sao, et qaiain domo Dei^lius ambulaf sic, alius ' dilectionem yestram petendo, pulsando implora-
sic, etquia-omniamembrahon eumdeni acturii lia- mus,. qiiatenus praedict~ecEcclesise, quietem et ipse
bent, et in codemChristi corpore uon dicit ultimum conservetis', et .ab aiiis conservari,, postposita omni
membrum : Ron, sum de corpore, quia ultimuni commodidatione, oecasione,et aemulorum delatione,
sum, nec ,gloriat»r _sup:remum membrum adversus studealis. Nunquam enim adversum vos in judicium
inferiora, quia; supremum ,.est. Universitatem ergo venirevo.luimus, nunquam semulis vestris et de^
corporis Christi, quaritum in seesf, destruunt,-q'ji tractoribus aurem cordis accommodavimus. Sed si
ad paucos^solitarios solummodo Ecclesiam Deiper- quid indecensde vobis fama«onuit, pie dissimulare,
tinere conlendunt. Qui, eliam si seipsos veraciler et fraterna compassione velare studuimus °.-Hoc au-
agnoscerent, iiriperfectioni aliorum prudenter igno- tem eU.quod .a dileetione vestra postulavinms, et
scerent, -Cum nec seipsos a permistione malorum adliuc postuiamus utpvivilegiaquse dictaieatiQuin-
immunes int_elligerent; "cunr Dorninusde singulis tini Ecclesja ab antecessoiibus veslris obtinuit, et
gradibus .Christianse professionis. loquens per siri- apostolica-jnanus foboravit, regia quoque maj'estas
gulos dical: Quiaunus assumetur ad-numerum ele- pragmaticajanctioneiivmavit ,-intemerata sevvetis.
etoium,~ unus _vero relinquetur in massa damnato- "sicut, si^erent vestva^ illibata servari velletis.Nolu-
rum (Marc. xni; Malth.- xxiy). Sou enim beatum , mus adversum ^vos sublimium personarum aures •
'
-faeiusi hominem secreta silvarum, cacumina mon- pulsare, donec experiamurmisericordise viscera ~?o-

„aAdi Joan.-.Salesber.Pplicrat.i. vu, c. 21,; ubi-agit sef vientes,. erantdeteripfes .Safabailis,


' ,ut, dicitur in
-
de liypocritis sui temporis qui ahibilionem falsa iieg. S. Benedieti cap. 4.- •
raligiojiis iniagiiie-Qccnltare.nitebanlur. . ,<"De hpc-Gaufrido ' Belvacensi episcopo conqueri-
tur epist. 151. '' <"• ' - • '•
b~Quiet nUiiquam stabiles, ..v.oiuptatibus et.gulse'
PiTROL. GLSIi; . ~ _ X
m D. IVONIS CAMOTENSIS EPISCOPI n '^
bis clausa perdurarc, quia tunc demum tumores ferro 1A quam quae perpeirarunt digne emendent. Quorum •
pungeridi sunt, cum sentirefomenta refugiunt. Sciat excoinmunicatio seniofi (epist. 189) eorum et'pro-
vestra prudentia, quod quaecunque boria fecevunt prio episcopo-significanda est (cap. 20, Curte, caus.-'
antecessofes vestri-prsedietse Ecclesise, veslra sunl, 11; q. 3), ne eos recipiant antequam illuc redeant
et aeque profulura vobis ut Illis, si congaudeatis; ubi rapinam fecefunt^et omnia pleniter^emendenl. >
temporaliter et aeternaUter obfutura,-si pusillum Do- Adversus banc sententiam tam pevspicuam^ fam
mini gregem inquietare et a tranquillitate mentis, firmam, si quis stare tentaverit, et malitiamimpoe-
quae servis Dei necessaria est, perturbari aliqua tem- nitentis hominis adhuc velare voluerit, metrqpoli-
pofalis eiholumenli occasioneperroittatis. Yestruro est tanse sedis audientiam appeUb [al. metropolitanam
rigare et nutrire quod alii plautaverunl, ut eumdem sedem ap.].
fructum feddat secunda gratia nulritori, quam re- EPlSTOLA CXCY.
portatura est prima gratia plantatori. Sciat qulppe Ivo,- Dei gratia Carnotensh Ecclesim minhter, GAU-
soJlicitudo vestfa, quia fundatorprsedietseEcelesUe FRIDOVindocinensh monasterii abbaii, non alta
"
bonse memorise domnus Guido Belvacensis episcopus, sapere, sed humilibus consenlire.
nullam niulctam pecuniae, nullam exactionem. nullam _ Accepi litteras tuas palpantes et pungentes", in
consuetudinem in praedicta-Ecelesia, vel in vico sibi""" quibusdam mellis dulcedinem redoienles, in quibus-
dam fellis- amaritudinem "
adjacente -sihi-vel successprib"us~suis, vel cuicunque respergentes, objicienles
potestati retinuit. Omnia haec per regiam manum, -mihi quod le et tibi commissa pradonibus et nfale-
deinde per comprovinciaiium episcoporum conve- factoribus exposuerim,'etmulta tibic malafaetis et
nientiam \in quibusdam v. c conniventiam], demuiri dictis ingesserim.- Hoc prorsus dico teste "veritate,
per -auctorilatem -apbstolieam dedit, oiflnia pfsedi-' quae Deus -est, et conscientia mea, quia nec le nec
ctse Ecclesise prsetaxalis sanctionibus coiifiscavit' tua cuiquam exposui, neque ut res monasterii tibi
Banciibertatem Ecclesia a tempore sacerdotiilnei, commissl male tractarentur, cum aUquo tractavi.
et tempore domni.Galonis a postea Parisiensis cpi- ^Vefunr.quia frequenler ex te bibo amara, non est
scopi inconcusse possedit. Quodmodo ut audiyi ad- mirandum si non possum tibi propinare dulcia, nee,
nihilafe rnolitur malevolorum persuasionibusvestra' exhibere "mepattem, qui te non invenio filium. No^
interitio,-dicens se rem aliter habuisse uuam dixi- ergo est injustum, si trbi subtraho lac mauis.qui
mus, cum constet non^esse pro lege hahendum , mihl debitum honorem non exhibes patris. Noveris
quiod manifestum fuerit contra privilegia fuissc enim vanas esse excnsationes quas obtendis, te.pro-
praesumptum. Quod si aliquis de clientela Ecclesiae, („ pter oliedientiam Romanse Ecclesise, Carnoterisi»
vel paroehianis contra pacem vel Cliristianam legem - Ecclesiae professionem refutasse, cum Ecclesia R.6-
fecerit, per officium vel-lrum ad satisfacfionerii co- mana.a Deo nullam injustam acceperit potestatem,
gite; Ecclesiam vero cum suo abJiate qufcte Dco fidem yiolandi yidelicet, debita sua cuique non red-
servire permittite. Valete. - • dendi, sed tantum quae sunt liganda ligandi, et quae
EPISTOLA CXCIY b. sunt solvenda solvendi. Unde ad omnia objecta tua
Dei gratia, Ivo, CarnotensisEcc!csimminh!er,Ili]Gb-~i velprsemissa brevitef respondeo,postpositis omnSius
-Ecclesim Aurclianensh decano, el YULGRINO ejus- verbis supervacuis: Facqubdtuum est, etcgo faciam
dem Ecclesim^archidiacono, el communi capituto - quod meum -estr Quod quandiu facere distuleris, si
prmdictm Ecclesim, salutem. distulero facerc ea quae lua suni, non [ne. ms. c.]*
Maridaslis ~mihi per litteras vestras, qued Regi- mireris: ' "
naldus Ganardus meum se negat esse paroehiarium; EPISTOLA-CXCVL ,.
qtfod injuste eum negare, si colloquium internos LUDOVICO, Dei graiia Francorum regi, dulchsimo [et '
babevetiir,~ef lege probaremus et consuetudine. fe- diteclhsimo, ms. c.-] dotnino suo,-Ivo, hnmilh Ec-~
rum quia hoc adprsesens commode fieri~aon potesl, clesim Carnotensh minhler,'salutemet debitutnpro
- ,; .
interim eum a npbls excommunicatum inonemus, et rj posse servitium.
rogamus ut pro excommunicato in Eeelesiis vestris" Dictum est mihi <juod ad' suggestionem inimicc-
teneri faciatis'(epist. 76 ct ill). Tn quo-simihi ac- rum ahbatem Sancti Dionysii graviter accusatis,-et." .
quiescere"S5 norivultis, auctoritati saitim [alisai 1 testimonio eujusdampseudomonachi de objeeta sibi
tem] Patrumobtemperelis, quse parocliianos"allerius~ falsitatc infamare contenditis. -Quod nec iegesha-
Ecclesiae ab alia Ecclesia excommunieatos, dum in bent, nec anlecessorum vesteorum regum 'instituta
sua paroehia morarenlur, a propria Ecclesia recipi permittunt, ut aiicrii de se confesso credidebeat.su-
non debere testatur. Legitur enini in coricilio Mel- per crimen alienum (epist;"229 et-2-49, el-t. ult.c."
densi cap. 2 : «T)e illis autem qui infra paroehiam De accusalio"nib.).-Vnie exceUenlye vestrse supplico,
lieneficium aut iisereditatem' liabent, et alterius epi- ut majestati regiae primo eonsulatis, et nobilis mo-
scopi parochiani sunt, et de~iocoM locum iterfa- nasterii, quod cum omnitas sibi apperidentibus ve-
ciunt, rapinas et deprsedationes peragunt: placuit • stvae voluntati obnoxium est, "nein aliqurijura mi-
ut excommuulceritur, uec ante ex parochia exeant,' nuatis," sed potius henefiGia quse prsedecessoresve-
a Qui primum electus h In ms. c. lisec cpist. habetur -post sequentemi
" episeopusj Belvacensis c Tibideestinms.-c. ~*
«pist. 104 et 105.' _-'-:--"'
"
203 EPISTOLiE. — EPIST. CC. cjtt
strf eiaem venefabili loco coululerunt, tanquam in A erere]. Diem vero g@ Wus Julii denotamus
\al. de"
propriam eleemosynam defendendo vindicetis [unus nominamus, \al. denotavimus, ms. c]; elad locum
v. c vertatis, alii, vereatis, ila ms. c]. El quia pe- illum et diem ea auctoritate qua nobis
praeceptum
riculosumestloca sanctorum perturbare, militantes est, te invitamus, *>et si ad vocalionem nostram
in sanctis locis inquielare, salubre consilium mihi venlurus sis, certos nos ad praesens fieri
flagitamus
vlderetur [«/. yidetur], ut postpositis semulorum in- \al. postulamus]. Vale.
simulationibus \al. insinualionibus] talespersonas ad EPISTOLA €XCIX.
hanc discussiouem invitaretis vel exspectarelis, qui Ivo, Dei gralia Carnolensh Ecclesim minhter, GISLE-
sine omni fuco malitiae consilium vobis darent, et BERTOnepoli domni T-uronensisarchiepiscopi, sa-
vestfae utilitati, et quieti monasterii -salubriter pro- lutem, '
viderent. fn his aulem et in omnibus det vohis Do- Ad causam le ex praecepto domni papae adversus
minus spiritum eonsilii, ct foftitudinis et pietatis. Gaufridum concanonicum. tuum de praepositura'
Vale. Suobrii \in duob. v. c Sodobrii, ul epht. pmc.] de-
EPISTOLA CXCYII. nominato certo die, certo loco invitavimus, et ut de
Ivo, Dei gralia humilis Ecclesim Camotensh minisler,' tuo advenlu certos nos redderes, quia de obedientia
GULIELMO [al. WuiLELiio], eadetn gratia Majoris- " tua incerli eranms, patenter adrnonuimus, ne nos et
Monasterii abbali, sutnmo Paslori in sancto placere alios qui ad haric causam venturi \al. vocati] erant,
proposito. frustra fatigaremur[fatigaremus, ms. c] Tuvero ad-
Conlinetur in litleris veslris presbyterum, tan- monitionem riostram, imodomni papaepostponeiis,
quam ad terrendos inimicos, domum suam succen- legationi noslrse nihil respondisti, judicium subter-
disse, et eo incendio puerum" quemdam sequentem fugiens, nobis ignoranlibus, venisti, et quia cum j'u-
matrem, cum incendium praevaluisset, occubuisse. dicibus de causa non conveneras, judices nori inve-
Quaerit itaque veslra fraternitas utrum praedictus nisti. In -quomelius tibi abseiiti potuit suffragafi in-
presbyter, factus monachus, ulterius valeat Chrisli nocens et simplex veritas quam praesenti prodesse
sacramenta tractare, an omni tempofe a sacerdolali possit ad nocendum multo scrutinio" pCrquisita et
officioalienus existere. Respondeo itaque' vobis ex palliala duplicitas. Quomodo enim prodessenon po-
verbis papseNicolai de simili casu, cuidam episcopo test dolosa absenlia, sic jure prodesse non-potest
Hosbardo \al. Hosbaldo] ila seribentis: « Quoniam dolosa praesentia, quia sicut dicit beatus Augustinus,
presbyter et si voluntatem occidendi non habuit, fu- f Simulata sequitas non est aequitas, sed simulalio
ror tamen et indignatio, ex quibus" morlifera illa n et iniquitas. > Ergo' iterum monemus quod monui-
commofio prodiit, in omnibus, et prsecipue in Dei musuos.el collegaenoslri ex~prseceptoapostolico, ut
riiinistris inhibelur,atqueubiquedamnatur »...> Qui- revertaris ad judicium, et diem libi prsescribimus,
bus verbis colligi potest quia si jiresbyter rem lici- loco non mutato, Eal. Septembris; ad quem si ven-
tara et ordinatam feeisset, et praeterej'us intentionem turus es, usque ad Assumptionem beatae Marise
alicujus inopinafa mors inde pfovenisset \al. proces- prsemandare nobis ne pigriteris, quia ad hane di-
sisset],.immunisesset. Nunc quia diabolo suadente scussionemaliter convenire non debemus, nlsi ven-
quod illicitum et contra sacerdotale propdsitum erat tueum te esse prsesciamus. Alioquin vilabis (epist.,
prius fecit, et de malo initio pejor exitus prodiit, 201) arcum ferreum,-et inciureres arcum aeneum
nullo roodo presbytefum debemus \vet possumus] (Job. xx). Vaie. -
immunem aestimare, nec saeerdotali tifficio dignuui EPISTOLA CC.
judicare, nisi eum-longa monasticae yitae probet ex- DAIHBERTO, Dei gratia reverendo Senonensium [al. Se-
perienlia, et ad inlermissum ministerium ex merito- nonum archiephcopo metropolilaito suo, Ivo, Carno-
rum praerogativa pastoralis obedientia revocet. tensh Ecctesim humilis minhier, debitam cum omni
EPISTOLA CXCVUI. devoiione obedientiam.
Ivo, Dei gralia Carnoiensh Ecclesim minhter, GISLE-D Quoniam sponsse Christi cuslodes- et paranymphi
BERTO bonmspeifratri, et mullipiici honoresubiiriii. deputali sumus, eamdem sponsam casto amore ze-
Novesit dilectio tua mihi et coepiscopis nostris lare debemus,~ut eam Sponso suo immaculatam
Parisiensi et Suessionensi litteras a domno papa di- exhibere possimus. Si ergo macula vel ruga deco-
reclas, quibus prseceptum cst nobis utte et Gaufri- rem ejus infuscaverit, nos omni studio curare debe-
dum concanonicum tuum usque ad Idus Julii in mus, vel rugam dupUcitatis ad simjilicitatem redu-
competenti loco ad audientiam nostvam convoce- ccre, vel maculam turpitudinis nitro et sapone de-
mus, et causam quam adversum te habetpraedictus bitae correptionis \at. correctionis] abluere. Quaeid-
Gaufridus de prsepositura Suobrii \at. Sodobrii ut circo eminentiae vestrae prselibavimus, quoniam iu
epist. seq.\ rationabiliter deeidamus. Locum itaque Eeclesia Senonensi, Deo auctore vobis commissa,
Stampis statuiinus, ad quem loeum unusquisque ve- per quosdam ex fratribus ejusdem Ecclesise grave
strum poterit personas negotio suo necessarias ad- scandalum emcrsisse cognovimus, partim propter
ducere, et intrepide suas actiohes exercere [al. ex- caritorerii ipsius Ecclesise, qui contra sacramenta
•< Laliuscxslat in c. Sludeat, dist. 50. h Qusesequunlur desunt.
107 D. IVONIS CARNGTENSIS EPISCOPI 203
quse fecit, indebitam sibi sedem in Ecclesia temera- A perare. Hoe quibusdam litterulis [al. litteris] respon-
ria ambilione oecupavit, partlm propter quemdam deo, quae exjparte vestra quaerebant a me duo paria
de prselalis Ecclesiae, qui pubUce sibi duo scorta co- pellium catinarum <*.Quas.ubi legi, propter hono-
pulavit [al. sociavit, ita ms. c.\ et tertiam pellicem rem vestrum valde evubui, nee ex parte vestia cas
cui matrimoniales tabulas faciat jam sibi prseparavit mihi fuisse missas credere potui,: et tamen tanquam
(epist. 218). Quaequantum inhonesta sint, et aposto- a vobis missse fuissent, supradicta rescripsi, ut nun-.
licis prsecejitis contraria, non estmeum prudentiam quam amplius a me vel ab alio [al. aliquo] Episcopa
vestram doeere, sed tantum ut tales excessus non talia quserafis, si regise majestati debitum honorem
tepide, non [al. nec, ita ms. c] trepide comprimalis, servare curalis. Yaie.
filiali dilectione admonere. Decet enim magnifudi- @7 EPISTOLA CCIH.
nem vestram, ut haecvulnera eancrena ne Iatius ser- LESIARDO [al. LISIARDO],Dei gralia Suessionum epi-
pant, medicinali cauterio circumeidatis, et a simili scopo ,ho, Jiumilis Cdrnotensis Ecclesim minhtei\
contagio eseteros horum exemplo compescatis. Qudd salutem.
si per vos id perficere non sufficitis, adhibete vobis- De porlionibus Ecclesiarum ad episeopum peril-
cum duos aut tres ex suffraganeis episcopis, quo- nenlibus, quas archidiaconi vestri ante et post ele-
rum consilio et ausilio scandalum hoc sedare stu- ctionem vestram sibi usurpaverunl, quaesivit dilectio
dealis, ne fovte tantus faetovlongius etlatius diffusus vestrautrum habercro canonieam sententiamhujus-
a<l olfactum Romanae Eeclesiae pevveniat, et cum modi ausibus obviantem, et eorum rapacilatem ea-
fatigatione corporum gravia quoque damna rerum nonico rigore cohibentem. Nova sunt hsec genera
infligat. Valete. morborum, et ideo nova exigunt genera medica-
EPISTOLA CCI. - mentorum. Tamen si inspiciamus epislolam IsidorL
PASCHALI summo pontifici, Ivo, subtimilalh sum filius, - Leufredo h, Cordubensiepiseopo directam,patenter_
_cum debita obedienlia, quidquid potest esse bea- inteUigi poterit, quia non pertinet _adarchidiaeonum
Hus. prseter portionem suamaliquid dered_itibus[o/. red-
Ex maj'estatis yestrae prsecepto Gislebertum nepo- ditibus]parochiarum slbi retinere, vel_ultra lerminos
Eem arGhiepiscopi Turonensis ad praeeidendam [al. a patribus positos aliquid usurpare. Dicitur emmin
decidendam, ita ms. c.J causam quae erat inter eum . epistola prsefata: «Archidiaconus inquiritparochias
et Gaufridum concanonicum suum invitavimus, cum jussione episcopi, et ornamenta ct res basili-
diem et locum ei designavimus, et quia incertum no- carum vel paroehiarum, gesta libertatum ecclesia-
bis erat utrum ad hanG diseussionem venturus es„ ci sticarum idem episcopo refert; colleclam pecuniam"
set, an non^ ne frustranos fatigaremus ut adventum de communione ipse accipit, et cpiscopo defert. >
suum nobis praenuntiaret~[a/. praemandaret], admo- Quibu,s verbis liquet quia ultfa portionem suam
nuimus. Ad hanc admonitionem nihil respondit. No- nihil sibi relinere debet; quod si aliquid usurpat,
bis nescientibus, tanquam per absentiam. uostram deeretalem sententiam papse Joannis subeat dicen-
sublafionem vel dilationem sententiaelucraturus, ad tem : i Qui aliena invadit, non exeat impunitus, sed
locum prsesignalum venit, sed judices quibus dolose quod invasit non siraplum sed quadruplum reddal,
adventum suum celaverat, non„ inyenif. Nos itaque secundum evangelicam sententiam: Si quem defrau-
ifa illusi alium diem ei statuimus, legalum ei cum clavi, reddo quadruplum (Luc xix). i De angariis-
litteris semel et saejrius direximus. Ipse Vero, more vero super presbyteros minime faciendis legitur in
solito, latebras quaesivit, et litterarum auditum tan- concilio Toletano tertio, capitulo 20 : <iNeque in an-
quam venenum vilavit. Remittimus itaque jirsedictum gariis presbyteri aut diacones, neque in aliquibus
Gaufridumpaternitati vestrse, utsecundum ordinero fatigentur jridictionibus. > Quse tamen si in absentia
rerum gestarum, quod vobis Deus inspiraverit de vestra facta sunt, vesfrse discretionis est aut indul-
eo statualis, eljatigationem ejus et miseriam pa- gere, aut canonica severitate vindicare. iLex enim
terna miseratione sublevetis. Decet enim majesla- iS sic de praeterito indulgel, ut in posterum prohibs: t
tem apostolicam tales tergiversatores in -astufia (1.vn, c, De legib. el const. princip.). Pauca scribo
sua comprehendere, et vitantes arcuin ferreurn in- quia non ignoranti legem respondeo. Yale.
tenso arcu aeneode longe sagittare (epist.~199). Yale. EPISTOLA CCIV.
EPISTOLA CCII. Dommo ei Patri suo PASCHALI stHiimoponlifici, Ivo7
LUDOVICO, Dei gratia dulchshno recji Francorum. Immilis Ecclesim Camotensh minhter, quidqtdd
domino suo, Ivo, humilh Ecclesim Camotensh mi- obedientim, .quidquid famulatus ferre potest ejas
nister, salutem et debiium pro posse servilium. - humililas.
Non decet majestatera regiam vilia vel quaelibet Noverit vestra paternilasme Guidonem Puteacen-
yanilatis lenocinia a sacerdote quaerere, nec sacer- sem refugam c, et cleriealis militise desertorem,
tiotalis officiiest in talibus regis majestati obteni- propter sacrilegia sua, propler lamenlatlonem et
s
a Epist. 104 voeat pelliculas peregrinorum murium no In can. Perlecth, dist. 15.
aut copia vdnilatum. « Conferepist. 76, ubicfiam conqueritur de-Hu-
h Al. Leofredo, ita ms. c. Leufrido, Ludifredo, gonePuteacensi.
refertur ab Ivbne lib. m De offic.-ord. et a Gratia,,
209 EPISTOL^. — EPIST. CGY.- 210
oppressionera [al. lamentabilem oppres.] pupillorum A vestrae prsesentium portitor, et ad pra-.axatas per-
et viduarura, propter indebitas angarias, propter sonas quod jilacuerit, prudentiae \al. providenliafi
intolerabiles exaetiones quas exercet in possessio- veslrse reportabit. Yalc. '
nibus Ecclesise Carnotensis', tanquam putridum EPISTOLA CCV.
membrura a corpore Ecclesise praecidisse, et Satha- Ivo, Dei gratia Carnolensh Ecclesim
minhter, GUIL-
nae, cui pene per omnia famulatur, eum suis sequa- LEHIOnobili el strenuo [ al. strenuhsimo ] milili
cibus \ila v. c anlea sequenlibus] tradidisse. Unde, salutem.
flexisgenibus cordis, paternitati vestrae supplico, ut Missus a te clericus anxie et diligenter ex tua
sententiam anathematis j'uste in eum factam apo- parte consuluit parvitatem meam (epist. 252 ef,
stolica autoritate confirmetis et arcliiepiscopo Seno- 280)quidsenlirem super inlionesta suspicione quam
nensi, episcopo Aurelianensi, episcopo etiam Pari- conjecisti in usorem tuam, opponens ei non esse
siensi, ut idem analhema in eum faciant [j'acia,nl], genilum ex te quod peperit dum morareris in An-
vestra ^uctoritate apostolica injungatis. Nisi enim glia; propterea quod, computatis diebus qui sunt
rebeUium filiorum pravilatem paterna severitate inter conceptum et partum, invenli sunt minus
feriatis, nisi tribulalos materna consolalione [«/. septem dies quam consuetudo credebatur liabere
pietate] foveatis, nisi auxiliatricem manum laboran- B parientium a; auges inde suspicionem tuam, quod
tilins et pene labentibus porrigatis, merito conque- miles quem de concubitu moris tuae suspectum ha-
rendo claraabit ,Ecclesia: Caput tneum plenum est bebas", cum subiisset examinationem ferri candentis
rore, et cicinni mei pleni gutlh noctium (Cantic m), ad se purgandum, cauteriatus est, nee uUus produ-
tpiia pene totum corpus Ecclesiae oceupant vitiorum citur accusator aut testis qui suspicioni tuae nisi de
vepres, etvix invenitur aliqua eradicans manus. conjecturis ullum praebeat argumentum. Pro quibus
In tantum enim apud nos in majoribus populi abun- aliquem condemnare nec ususmajorum, nee ulla
davit iniquitas ut nec paternis admonitionibus obe- legum concedit aucloritas. Primo de conjectura
diant (epist. 128), necDeum terrentem timeant cum dierum cui defuisse dicuntur, respondeo, quia
et ex sterilitate terrse faroe pauperes eorum afficiat. nullum tibi certura faciunt argumentum cum honestsa
et morlio qui dicitur sacer ignis, multorum membra g8 mulieres et veleranae causa veritatisinquirendse
ad praecisionera, multorum corpora ducat ad roor- a nobis interrogatse manifeste responderint \al. re-
tem. Opportune igitur et importune eorum incre- spondeanl], non semper intra eumdem lerminum
panda [sic v. c anlea inculpanda) est malitia, ut vel dierum \al. numerum dierum] "contingere solere
siccognoscatur ab eis severaDei misericordia.Prae- "-, puerperium, cum seeundam alacritatem naturae vel
terea dissentio eslquaedam inter duos Ecclesiaenostrae imbecillitatem, nunc paulo celerius, nunc paulo
prselatos, decanum yidelicet et subdecamim, qui in tardius post coneeptum soleant contingere partus.
rebus ecclesiasticis quasdam consuetudines habent Quod ex ratione seminum facile colligi potest, cum
eommunes, quasdam proprias, similiter quosdam secundum aeris temperiem vel inlemperiem quibus-
reditus communes, qnosdam proprios. Dicilitaque daro annis celerius, quibusdam tardius segetes
decanus quaedam ex ipsis, quse separalim longa re- maturescant ad messem. Siraili modo cauterium
tentioneJiabuit subdecanus, decano esse debere com- militis nullum tibi certum prsebet argumentum, cum
liunia. Quo in negotio, quia nolunt j'udices In unam per examinatioriem ferri candentis occulto Dei judi-
converiire sententiam, ut dicant cui incumbat pro- cio multos videamus nocenles liberatos, multos
"batio,dicenti autneganti, hanc litem sententiavestra innocentes ssepe damnatos. Praeterea cum talis
petimus terminari et fratres dissentientcs \al. volo examinatio sit in Deum tenlatio, non est mirum si
penilus t. etf. dissidentes]" ad eoncordiam revocari. divino auxilio deseritur, cum incaute et sine judi-
Paratus enim est suhdecanus[a/. decanus] quidquid ciali sententia ab aliquo suscipitur. Unde beatus
actor sui juris esse probare potuerit, in pace dimil- Auguslinus defendens Abraham, quod uxorem ^uam
tere, secundum legis tramitem, quse contra petito- D finxit essesororem , ita dicit: <:Quando habet homo
rem judicari prsecipit, et possessionem suo in loco quid faeiat, non debettentare Deum suum. > Unde
remanere , ubi actor rem quam petit, suam esse Stephanus papa scribit Leuberto Maguntio [Magun-
probarenonpoterit/inslit. 2, lit. Z>elegal. § 4.)Tur- tino JIIS. c. ] episcopo: t Ferri candentis vel aquae
Jiant hoe quidam litis amatores \al. litis auctores], ferventis examinatione cosfessionem extorqueri- a
invidiae et odii sui tali imporfunitate virus cffun- quolibel(epist.74. ct280),sacri non censent canones;
denfes, majorum institulionibus nolentes acquie- et quod sanctorumPatrum documento sancitumnon
scere,nisi irrpfragabili conslringantur auctorilate. est, superstitiosa adinventione non est praesumen-
Scribat ergo paternitas vestra quod voluerit Carno- dum. Spontanea enim confessione, vel lestium ap-
. tensi Ecclesiaede hac dissonanlia. Seribat et supra- probatione, publicata delicta habito prae oculis Dei
taxatis episcopis de refrenanda sacrilegorum plan- timore, commlssa suntregimini judicare : occulta
genda maiitia. Cselera quae his negotiis necessaria vero et incognita illius sunt judicio relinquenda, qui
sunt, qu» scribere iongum fuit, referet sanclitali solus novit.corda filiorum hominum \ila v. c. anteu,.
' « - -
Yide A. Gell. lib. m, cap. 16, et Piin., Hisl. lib. vn, c. 5.
mi D. iyONIS CARNOTENSIS EPISCOPI . 2{2
corda fidelium].tilinc eliam eumad singulare cer- A comprobante) clericuro privat proprio gradu. >
tamen propter similcs suspiciones Teibergam &uxo- Hinc beatus Gregorius scribit Joanni Panormilanq
rcm suam cogere vellct rex Lotharius, adversus episcopo (can. Siquid caus. 15, q. 7): « Si quid de
eum ita scribit papa Nicolaus: «Monomachiam vero quocunque clerico ad aures tuas pervenerit, quod
inlegemnon assumimus (epist. 280) quam(praece- juste possit offendere, non facile credas, ne \al.
pta.m fuisse non reperimus, quam licct iniisse quos- nec], ad yindictam te accendat res incognita. > Unde
dam legamus, sicut sanclum David el Goliam sacra idemin quadam epistola (c. Presbgter quilibet, caus. 2,
pandit Historia (/ Reg. xvi), nusqiiain tamen utpro q. i.): « Si saCerdos vel quilibet clericus a populo
lege teneatur, alicubi divinasanxit aucloritas: cum fuerit accusatus, si cerli testes non fuerintquicri-
Isec et hujuscemodi sectantes, Deum soluriimodo tcn- suiiiis illati approbent verilatera, jusjurandum erit
tare videantur. > His eL hujusmodi senlentils cor- in medio, ut illum testem proferat de innocentiae
reptus, tempera zelum tuum,ue leet uxovcm tuam, suse puritate, cui nuda et aperta sunt omnia, sicque
el sobolem luam imnioderata severitatc trudas in maneat in proprio gradu. > Ilsec prsetaxalorum Pa-
infamiam, quam sedore non poteris, cum aliquando, trum auctorilas eomprobare videlur, quod quilibet
poenitentia ductus, multo sudore sedare sludueris. clericus mala fama pulsalus, sola se manu possit
Suflicial ergo tibi cum juramento uxovis tuaeproba- purgare cl in suo gradu permanere. Yerum poste-
tarum personarum tcstimonium [cum juramenlo. rorum \at. posleriorum; ita. ms. cod.] diligeiitia
ms. c), dicente Apostolo )mnh conlroversimeorum experta, quod temeraria hominum cupiditas facile
finh est juramentum (Hebr. vi). Vale. adderet ilagilio perjurium, dislrielioiem ad sedan-
EPISTOLA CCVI. dampresbyteri infamiam sanxitpurgationem,addens
HILDEBERTO \un. ex. LAMBERTO], Dei gralia Cenoma- aliquid sevevilali, ut saeerdolum studiosius consu-
nensi episcopo, Ivo, humilis Ecctesim Carnolensh levet honestati in quovum ove non est apud sim-
minister, salutem. pliees vevbum Dei pvetiosum , si non habeant eliarii
De subdiacono respersione infamiae laceralo nihil ab hh qui forh sunt bonum teslimoniiim (I Tim. iu).
responderedilectioni vestise [tuse ms. c.]possumus, Posuevunt aulemiiaec in discvelione cpiscopovum,
"quod non noverit vestra prudentia. Sed quia gratum utsecundum quodaudiunt roalam famam presbyte-
estunicuique recte consideranli, cum multos co- rorum crcbrescere et ingravescere, exigant purgar
gnoverit in unam convenire sententiam non est in- toria sacramcnta a presbyleiisinfamatis,cumtribus,
gratum parvitati noslrae ea scribere quse ex aucto- aut quinque, aul septem collegis. Unde ila conli-
ri.tate Patrum collegimus, et quod ipsi in hujusmodi G nelur in concilio Hilerdensi, capitulo x (Ivoiib. v,
negotiis observare consuevimus. Dicit enim beatus et Grai. c. Presbgter si, caus. 2, q. i): « Si quis
Auguslinus(hom. 50; can. M«/fi,caus. 2, q. 1) :«Nos presbyter a plebe sibi commissa fuerit infamatuSj
quemquam a communione removere non possumus, et cpiscopus legitimis testibus approbare non polue-
nisi aut sponte confessum, aut in aliquo ecclesia- ril, suspendatur usque ad dignam salisfaclipnem ,
stico, velsaeeulari judicio nominatum atque convi- ne populus in eo SGandalum paliatur. Sed siye se-
ctum. s Indeet Stephanus papa quintus de quodam cundum canones, sive ad arbitrium episcopi, col-
diacono ex infamia \al. per famam. ita. ms. cod.] legas sibiquinquevelseplem adjungat, cumquibus,
accusato ita scribilLeoni Tiariensi \ol. Theanensi], coram posito sacro Evangelio, juret immunem. se
(can. De crimine, caus. 5, q. 5) episcopo: « Si su- esse ab oJijeclo crimine. > Quam satisfactionem non-
spicio super diaconum habetur, et accusatores idonei nulli prsecedenlium Patruro in consuetudinem duxe-
- reperiuntur, et testes quales sacri canones sanciunt, runt, exemplo Leonis papae per saeramenta purgati
«eumfuerit legitimis testibus approbatus, canonica (episl. 229). His et hujusmodi diclis et exemplis
sententia feriatur, quod si nec sponte eonfitetur, credimus in potestale episcoporum esse piirgationem
neque legitimi accusatores veltestes reperti fuerint, sacerdotum vel exaggerare vel lemperare, secundum
et mala faroa crebrescit, non publico examine,sed D quod inteUigunf, et famse eorum consultum, et
coram te et coram reverendissimis presbyteris ct saluti plebium sibi commissarum esse necessarium.
diaconibus .secreto juramento se purget, et boni Scripsissemus vobis plura, sed nec ista intelUgiiriijs
festimoniipermaneat. > De simili negotio papa Ni- prudentiae vestra esse necessaria. Vale.
colausila seribit Salonioni 1 episcopo Constantiensi: g«J EPISTOLA CCYH.
<LSi, examinante episGopo causam presbyteri vel SAMSOKI, Dei gratia Wigornensi [al., Wigomiensi]
diaconi, non fuerit jiresbyter ille vel diaconus per ephcopo, Ivo, eadem gratia humilis Ecclesim Car-
testium approbationem forte conyictus, non est notensh mhrister, salulem et servilium.
scelus episcopo manifestum legitime, nisi fortepres- Licel roarina discrimina corporalem prsesentiam
byfer vel diaconus scelus sponte suo confiteatur. locali positione discriminent, societatem tamen ani-
SoJa enim spontanea confessio et Iegitimus numerus morum nulla locorum spatia quamlibet longinqua
\al. et canonicusnumerus], vel qualitas testium (de- discrjminant. Quod lamen in parvitate mea eviderili
cernentibus episcopis, et accusatore quod objecerat dilectionis argumento diligentia vestra probavit,
„ » Al. TJiebergam, ul epist, 74 ; Theuperga passim h Al. Satoni, ut esl apud Gratianum can. Presbtjt.
Kcrjbitur apud Nicolaum paparo. 'caus. 15, q. 5.)
"
2W EPISTOLJE. — EPIST. CCX. 21'#
quando mihi sandalia pedibus apostolicis digna A blandienth (Prov. xxvn). Multa possem in hunc mo-
transmisit (epist. 165). Quod vero gratise veslrse de: dum scribere prudentise tuse, sed sapienti ista suf-
bilas gratias non rependi, non ideo prseterraisi quia ficiunt. Vale. - '
[quod, ms. c\ ingratus sim, sed quia homo lardus EPISTOLA CCIX.
sum, et infecundsefacundiae, et fvontis non satisuv- Ivo, Dei gratia Carnolensh Ecclesim minhier, HUGONI
banae (epist. 7). Unde tarditatem meam cum peti- magnifico Trecensium c comiti, salutem et servi.-
tioneindulgentiserepreliendo, qui tameniardus non tium.,
invenirer, si opportunitas serviendi vobis vel vestris Notum volo facere celsitudini tuae, quia discussio
desideranti animae se offerret. Interim autem ger- illa quse venlilanda est inoclavis Penteeostes Seno-
mano nffectu nos inviceni diligamus, et per hoc un- riis, de^conjugioregis et consolirinsetuse, filise Boni-
dosum et naufragosummare navigantes, mutuas facii marchionis, virgini illi de cujus cbrijugio Ira-
oralionum manus ad alterutrum porrigamus, ut post clandum est, nechonesta esl nec utllis. Ideo iriuti-
Iiaec marina discrimina in tulo salutis portu quie- lis, quia foediis illud quod de ipso conjugio initum
scere valeamus. Yale. est, consilio episcoporum et optimatium [«/.-, opli-
EPISTOLA CCVHI. niatum] omriirio cassabitur. Honesta vero ideo noii
^
Ivo, Dei graiia humUisEcclesimCamotensh minhler, erit, quod infamia virginis, quae de legilimoconju-
GAUFRIDO* dilecto sibi in Christo fratri, de Sion gio nata non est, longe lateque divulgabitur. Nullus
Hierusaierii contemplari. quippe qui fidelitatem fecefit regf, prsesumet illud
Nosti, charissime, de te ipso, et melius me nosti, dare consilium quod sit coiitra Jfidelilatem suam, et
cum quanta spei fiducia, et cuni quanta laude lio- regrii minuat majestatem. Cumiiis enim quse fide-
minum, calcato muudi flore, solitariam vitam elege- Jitas continet, praecipue observandurii est ulile et
ris, quomodo post servatam aliquandiu laudabiliter Jionestum, quse minime observarent qui muliercm
solitariam conversationem, ad regendum monaste- de incesto conjugio natam Tegiaepersonse sociandam
rium vocatus fueris. Nosti quia tumultus populares, esse decernerent. Jam enim insonuit murmur-du-
sine quibus nee modica rei familiaris dispensatio cum et marchionumd qui jam deliberant se--arege
administrari potest, prse amore internae quietis ferre [«/., debeant se a regno] dividere,- si tam mani-
non potuisti, et idcirco ad intermissam quietem mo- festam occasionem valuerint invenire. Vos itaque
dis omnibus revolare sluduisti, in loco tuo abba- qui hujus conjugii paranymphus estis, potestis in
temb, quem congregatio libi commissa voluit, tu utrumque consulere, ut nec rex incuvrat perjurium,
ipse elegisti, et tanquam columba a molesliis evo- 2 nec lurpe cbnsobrina vestra repudium, maxime cum
lans \al., avolans] elongasti, ut in solitudine marie- fex dical hanc se maculam ignorasse.et simpliciter
res, et eum exspectare qui salvum te faceret a pu- in vestra verba jurasse. Propterea scvibo vobis ab-
siilo animo et inqui.eto, decrevisti. Nunc vero, ut sens quod dieerem vobis -prsesiens,consulens in hoc
aiunt quidam , contea propositum luum monachos mese fidelitati, et nobilitatis vestrae honeslati, qua-
rumigerulos de loco ad loeum discursanles, abbati tenus ita discrete et provide rem istam modificetis,
suo detrahentes, et bilingues, intra cellulam luam ut omnlbusquae de hoc contractu \antea, contactu]
libenter suscipis, murmurationibus eorum aurem contingere possunt, salubrl consilio occurratis.Unde
deiectabiliter aperis, et non tantum magnam partem mibi cbnsultius videtur, ut convenlus convocatus
diei, sed etiam nociis, non tantum [m,.in ulroque non fiat, ne res \al., quam res] ista amplius venti-
ioco ms. c.\ supevfluis'(epist. 240), sed etiam noxiis lata in pejus proveniat. Vale.
collocutionibus expendis, et secretuni loeum tuum EPISTOLA CCX.
publicum facis, cum indebita curiosilate silentium PASGIIALI SMiwmo ponlifici, Ivo, humilh Carnoiensh
monaehorum in verba adulatoria et detractoria ne- Ecclesim minisler, pro fideli dispensatione, mlerna
scio qua variitate lenocinante interrumpi permiltis. perfrui visione.
Dicitur etiam quod milites illos qui iieneficia mona- 3 Quia "dispensationis apostolicae consideratio non
sterii habent (cpist. 153 et 168), tanquam eos fibi omnibus seque placet," vel non omnibus aeque nota
reservans, horainium \quidam lib., hominatum] fa- est,'murmurant aliquando adversus borium dispen-
cere abbali non permittis. Dicuntur multa in huric satorem; qui non auderent murmufare adversus
modum, quse omnia summo studio praecavere debet Justum judicem. Dispensaliones ergo vestrae ita li-
tua religio, ul aut omnino non sint, aut probabiliter hrandae essent, ut si male mcrilis impendunt misc-
fingi non possint. Quse scripsi tibi Deus novil; ideo ricordiam, benemeritis non inferant violentiam.
scripsi quia et si non omnia -ita sunt ut dicunlur, Quod ideo prselibavi filiali dilectione paternitati ve-
sed ab semulis fortasse conficla sunt, tamen scio strse, quia domnusv Odo- Cameracensis episcopus
quod aliquando plus prosunt inimici detrahenles anxie gemit, mullis sibi congemiscentibus, quod
quam amici adulantes, et lllud Salomonis, quia me- Radulfum Bribrantensem [al., Bribantensem ve
l.ora siint vulnera-diligenlh quam fraudulenta Oscula BribatensemJ archidiaconunr sine aadientia, sine
" Solitudinis cultor dieitur in lit. epist. 16-1. inscriptse Hugoni Tricasinornm comiti.
'» Maurilium, uf constat ex collatione epist. 164 A Ila ms. c. al., .riarciotrum; male in uno v. c,
c Slaleunus v. c. Trcjectensiutn; exsfaf cpisf. 215 nalioiium.
215 D. 1Y0NIS CARNOTENSIS EPISCOPI - 215
judiGio suo archidiaconalu spoliastis, qui cum Ro- A Comilhsa Vascinensh [aJ., Vastinensis vel Vesv,"
liiana Jlcclesia semper fuit : Galfridum \at., Gau- nensis.]
cherium, vel Gaulcherium, el Galcherium] vero se- Fulco.Rechins.
dis apostolicse Q@ impugnatorem eodem archidia- , Comitissa Redonensh.
conatu inveslistis. Unde tam pro amore justitise Filia ejus N
quam pro honore sedis apostolicse consulendo, sup- Blanca Arelalensh comtlhsa.
plicamus sanctitali vestrse ut, si alicujus importu- Consiantia regina.
nitate extorta est de ore vestro in bene meritum se- Adera Flandrensis comilhsa.
vera senlenlia, ita discretione vestra modificetur ut Alhertus Frho \Roberlus, ms. c].
religiosi episcopi anxietas relevelur, et bene meritus Roberlus filius Frisonh.
„frater non gravelur, quatenus in hoc facto roale Sexto gradu filius hujus Roberti N.
meriti de sua praesuroptione non valeanl gloriari, EPISTOLA CCXII.
nec bene meriti, a sua spe cadentes, cogantur con- Ivo, Ecclesim Carnolensis minhler, GAUFRIDO , Dei
tristari. Yirorum enim fortium antiqua laiis est gratia Belvacensium ephcopo, satutem.
Parcere subjeclh, et debellare superbos. De eo qui ante plurimos annos bona sua mona-
- sterio Sancti
(VIRGIL.JEneid., lib. vi.) Symiihoriani devovit, et circa obitum
Yale. suum se et sua, nullo calumniante, contiadidit, hdc
EPISTOLA CCXI. respondeo dilectioni vestrse quod legibus etmoribus,
RADULPHO, Dei graiia \reverendo, ms. c.] Remorum et rationi concordat, videlicet quia si adveisus mo-
archiephcopo, Ivo, humilh Ecclesim Carnotensh nachum prselaxatum quandiu in monasterio vixit
minhier, salutem et servitium. nulla actio mota fuit, quod monasterio contulit ab
Consanguinitatem, quae dicitur esse inter filium eo jure alienari non poterit, si tamen huic calumnia-
Flandrensis comitis et filiam coroitis Redonensis, toriconversio jirsedieli monachinola fuit. Sicut eniro
didici, cum essem- iu curia papae Urbani, non pro- de criminationibus (1. fin, c. Ad leg. Tul.) sic
pter istos pueros, qui nondum fortasse nati erant, de pactionibus lex el ratio doccl (1. iv, d. De loc,
sed proptev avos eorum, aut proavos paternos aut et 1. L, d. De rejud.), ul_qui j'am lantumjudicio di-
maternos, dequorum consanguinitate tunc temporis, vino subjacet, judicio ulterius nonpulseturhumano.
urgente necessitate, tractahatur. Computavit enim Prseterea etiam si vera sunt quae calunmiator iUe
eam ad suggestionem domnipapse,me audiente,qui- proponil, ut haeres fueril a praedicto monaclio de-
dam monachus Arvernensis, nomine Castus, aetate ,Q signatus, continetur tamen in libro Institutionum de
maUirus, de nobilibus terrae illius progenitus, vitaet Jiaeredibus,quia prius testamentum poslerioie dis-
fama honestus. Computaverunt earodem eonsangoi- solvitur; et in legibus Theodosianis (Anianus in
ritatem alio tempove in prsedicta curia legati Fulco- sclwl. ad Pauli Sent., lib. v, tit. 11) : i Si aliquis
nis Andegavensis comitis, et prohaverunt, cum ac- unam rera per legitimas scripturas duobus donaye-
cusaretur rex Francorum Philippus quod prsrdicto ril, uni prius et alteri postea, non quaerendum esJ
comiti consanguineo suo uxorema suam subtraxe- in his donationibus qui primus, qui posterior sit:
ral, quam etiam illicite retinebat. Propter quam ac- sedquirem, tradentedonatore,possederil: is eam cui
cusationem,etpatrati incestus comprobationem, ex- tradita est possidebit. » Si alia quae nou audivimus
cominunicalus est rex [Philippus, ms. c.J a domno non impediant, sic potesl de proposita contvoversia
papa Urbano in Glaromontensi conciiioL. Et cum, rationabUiter et legilimejudicari. Yale.
postfactum divorlium, pradictus rex esset reversus EPISTOLA CCXIII.
ad prsedictse roulieris consortium [illicitum, i»s. c.], JO.VNKI, Dei gratia Aurelianensium ephcopo, Ivo, ea-
exeommunicatus -est in Piclavensi \ai., Pictaviensi] dem gralia Carnoiensis minhter, salutem et dile-
concilio, _a cardinalibus Joanne *t Benedicto. Hsec ciionem in Domino.
scriho absens, qui nihil aliud quod ad rem pertineret D Yenerunt ad nos quidam fratres qui in episcopatu
dicturus esseni prsesens. Occurrerem tameniibenter vestro communiler vivunt, solUcile quserentes ulrum
amabili mihi vesiro colloquio, nisi obsisteret mihi clerici regulariter viventes paroehias regere possint,
coluber in via, cerastes in semita, videlicel Putea- et animarum liabere custodiam (epist. 69). Quibus
censis dominus 0, qui projiter intolerabiles injuvias hoc respondi, quia in primitiva Ecclesia nullus
quas infert Ecclesiae nostrse, a nobis est excommu- constitutus est rector animarum, nisi de commurii
nieatus. Computatores vero genealogiae quos mone- vita assumptus, quia nemo rectius custos praeponi-
batis mecum venire, quorum mentionem superius tur vitae aliense quam qui prius custos est facfus
feci, non sunl parochiani mei, neque etiam nevi -vitce suse. Quod nullp in Ioco melius probatur
utvum vivant,,ut possim eos ad hane discussionem quam inter eos in quibus regularis vita vigere vi -
invitare. Generatio autem sic est: detup ; quibus tantum displicet aliena malitia
Gaufridns Grisugonettus[duo v. c. etms. c, /i atrcs-.] <[uantum prius displicuit sua. Unde Clemens m
Fuico AnJcgavensis comes. quavta epistola sua (episl. 5, et in c Dileclhsimis,
Betiredam vocat epist. 15 <A!., domnus. Adi eplst. 76 -et11i^ ubi deHugone
Huic Urbanus secundus pncfuit anno 195. Put"aeer:si.
217' EPISTOLJI. — EPIST. CCXIV. 218
caus. 12,~q.""5):-« Communis vita, fratres, omnihus A ctifieet,-lamen si quem pium el humilem etquirtum
esl necessaria, et maxime iis qui irreprehensibiliter in hac valie ploralionis invenerint, exemplis infor-
vivere cupiunt, et apostolorum vitam eorumque di- mant, et radiis doclrinae spiritualis iilustrare-non
scipulorum imilari volunl. > Et in sequenlibus : desistunt. El quanto plusvidemus raundum in-ma-
« Unde consilium danles; vestram prudentiam hor- ligno positum, quod deploral Isaias dicens :. Otnne
tamur ut ab apostolicis regulis non recedatis, sed cuput languidum et omne cor mmrcns, a planta pedis
communem vitam ducenles, et Scripturas sacras usqtie ad verticemcapilis nonest in eo sanilas (Isai. l),
intelligentes, quse Deo vovistis adimplere sludeatis. > tanto magis hi in quihus Deus lumen gratiae suae
Inde ctiam papa Urbanus in primo Decretali suo posuit, debent lanlentabilibus Ecclesiae ruinis ob-
(primus in c Scimus, caus. 12, q. 1): « Scimus vos viare, et sponsam Christi maculis et rugis infusca-
non ignorare, fratres, qnia vila communis inler bo- tam in virginitatis suae decbrem pro viribus refor-
nosChristianosliactenus viguit, etadhue gralia Dei - mare. Videmus enim scissurii regnum el sacerdo-
viget, maxiiae inter eos qui in sortem Domini elccii lium a, quibus tanquam principalibus et fortioribus
sunf, id est inter clericos. > Hsesententise apostolicae paxiliis tabernaculi Dei status firmiter tigebatur, ne
nullum clericum a communi vita excipiunt; necchi- uUo impetu procellaruni et lurbinum everteretur.
lis, nec suburbanae ecclesisepresbyterum. Quod vero B In tanta scissura, in tanla procella llorere et fructi-
comriiunis vila in omnibus ecclesiis pene defecit tam ficare non potest mater Ecclesia, de qua dicitur :
ciyilibus quam diaecesianis, @1 nori auctoritati, sed Vna est columba mea, sponsa mea (Cant. vi). Ad
desuetudini et defectui ascribendum est, Vefvige- lianc unitatem resarciendam laborare debcnt mem-
scente chavitate, quae omnia vult hsbere communia, bra Christi, quse medicinaliter ferro nutredines islas
etregnante cupiditate, quae non quserit ea quae Dei resecarent, aut.compelenti dispensationis malagmate
sunt et proximi, sed tantum quae sunt propria. His tantam scissuram procurarenl solidare. Non enim
rationibus et auctoritatibus freti, constanter asseri- in tanto salulis periculo solus medicinae rigor ser-
mus non esse audiendos, qui clericos regulariter vi- vandus esf, sed el dispensationfs modus, qui nulli
venles a regiminc animarum judicant repellendos sapienti displicuit, ad sedandas tantas perfurbaliones
(epist. 69), quia saeculo renuntiaverunt, sed ideo' in aliquibus admiltendus est. Monenle enim Cyrillo
potius ad hoe assumendos, quia voluptates et pompas Alexandrino *>, sicui nautae in mari periclilantes,
saeculixontempserunt. Non enim hiundi contractus cum non habenL spem servandorum omniuin nego-
est animas a vitiis avocare, et ad virtutum celsitudi- liorum suoium, quaedamprojiciunt,ut qusedam ser-
nern "provocare. Ideo eonvenientius ista docent qui .n vent: sic in dispensationibus ecclesiaslicis, ubi non
"
ea quae dicuntopere complent, quam ii qui sunt do- perielitatur fidei vcritas ct morum honestas, quaedam
ctores legis etuon faetores legis. Non tamen ad hoc- insfituta lempevare debemus, ut tantis Ecclesiae vui-
officium aUi assumendi sunt,nisi quos vila et do-- nis subvenire valeamus. Sic enira vela cilicina in
ctrina commendat, et episcopalis auetoritas ad hoc tabernaculo Dei bysso et purpura, cocco et hiacjn-
agendum idoneos probat. Haecfralerne scripsi dile- fho supposita, imbrem et pulverem in se admitte-
ctioni vestrse, ut eorum qui sua quaerunt rapacilatem bant (Exod. xxxv), ut decorem interiorum orna-
ariversus pusillum Dei gfegem compescatis, et in mentorum ab imbrium madidalione cl pulveris of-
clericali miUtia quietevivere faciatis. Vale. fuscatione consewarent. Facit iioc chavitas, quoe
EPISTOLA CCXIV. . operit multitudinem peccatoruin (I Petr. iv), quss
Bflu.NONi, Dei gratia primm sedis Belgicorum eni- cum infirroantibus infirmatur, cum scandalizatis
scopo, Ivo, eadem gratia humilis Carnolensh Ec- uritur (II Cor. xi), et omnibus oinnia fil (/ Cor. ix)
clesim minhler, per hoc mare spaliosum et undosum ut omnibus prodesse mereatur. Unde a subditisucn
pervenire dd mtemm beatiludinh portum. debet reprehendi prselatorum dispensalio, si salvo
Quamvis lateat oculos corporis mei corporalis fidei fundaniento (epist. 190, 250), et nota eon>
vestra praesentia, non lamen Iatet oculos mentis mese ][j muni regula niorum, aliqua infirma faciunt aut to-
quse in vobis lucet divina gratia, per quam adhuc lerant, ut vitam subditorum in proposito suse sanci-
supersunt in murido qusedam luminaria, quae radian- tatis conservare prsevaleant. Unde bcatus Gregorius
tia verbo et exemplo valent ad illustrandam caligi- in libro Pastorali: « Si tu intus ut coccus-rulilas,,
nem viliorum, et iiluminandum decorem virtulum. cilicium quo protegeris cur accusas? » Sic cnim ct
Sicut enim inlerpositis yaporibus hujus inferioris misericordiam eijudicium Domino canlamus (Psal. c).
aeris aliquando luminaria cceli refundere lumen Judicium, cum viliis-omni severitate resistimus-;
suum terris-non possunt, et tamen franquilla supe- misericordiam vero, cum rigorem disciplinse utili
rioris aeris spaiia illustrare non desinunt, ita lumi- compensatione temperamus. Haecdicendo pruden-
naria Ecclesiae, licet canibussanctum, porcismar- tiam majorum meorum et coepiscovum meorum non
garilas (Malih. vn) aliquando auteponere dissimu- doceo, sed tanquam de longo sopore monente cha-
lent, ne vefbum Dei propfer oblatrantes et concul- ritate excitare desidero, ut tandem quisque pro per-
canles apud infirmos auditores minus currat et fru- sona quam portat tantis ruinis occurrat, ne pro suo
a Ob controversiam investiturarum, de qua ad - h Cap. Disvensaliones,
" caus. 1, q. 7; citatur etiam
cpisl. 236. epist. 171. .
219 D. 1V0NIS CARNOTENSIS EPISCOPJ 220
silentio tanquam mutus canis intereat. Haec pauea A sed etiam ad omnia charitatis officia, quse impendere
ausu charitatis de remolis partibus excellenliae valet facultas vel scientia nobis divinituscoIlata.Vale.
vestrae scripsi, qui bonum odorem vesirse nolitise ad EPISTOLA CCXYI.
nos usque pertingentem suaviler oJfeci. Et quia in RICHARDO, Dei gratia Albanensium episcopo, sanclm,
Belgica piovincia vos estis qui religione et auctori- sedis aposlolicm vicario, Ivo, humilis Ecclesim
fate prsccellitis, supplico sanclilati vestrse, ut ali- Camotensis miriister, obedientiam et saiutem.
quando meae parvitatis memor in hoc peregrinatio- h Frequenfer pulsat aures vestrae sollieitudinis
nis itinere pusillanimitatem meam murmuranlem, Bonsevallensis abbas, uegotiorum suorum rafionibus
et aliquando pene deficientem, verbo consolatorio quae obsunt vilaus; quse prosunt, oratoria declama-
rcfocillare a studeatis. Vale. tione-exaggerans : lanquam ego aliquid de conces-
EPISTOLA CCXV. sione sibi a me facta minuam, et abbati Blesensi
Tuosi^. [al. TUSTANNO] , Eboracensi archiephcopo, coucedairi. Ego vero illibalum unicuique defendere
hio,Jiumilh EcclesimCarnotensis minisier,pro dh- volo quod concessi, cum abbati Bonaeyallensi nihil
pensalione fideli promereri gaudium boni servi. aliud concesserim, nisi quod a possessoribus, imo
Benedielus Deus qui conversationcm vestram lu- detentoribus cuj'usdam parochiae nostrse possct ac-
eere facit in tenebris barbarae nationis, quo his qui- " quirere. Ipse vero etiam ea quae ab eis habei'e non
bus prseestis, verbo et exemplo prodesse possitis, potest vult noslra concessione extorquere. Blesensis
ct bonae opinionis odorem ad nos usque transmitta- vero.abbasreliqnas. partes ejusdem Ecclesiae, quas
tis. Unde arctius inter nos vinculum dilectionis col- BonaevaUensi alibati nemo concesserat, a detento-
ligare \al. colUgari] desiderans, praesentes litterulas ribus obtinuit; quas si abbati Bonaevallensl com-
[al. litteras] direxi benignitati vestrae, ut hoc com- muuicare voluisset, jam pax inter eos reformata
monitorio discamus invicem mutuis nos consolalio- fuisset. Quain re, quiadiclante justitiaBlesensi ab-
nibus refovere, et devotis suffragiis oralionum rele- bati violentiam inferre non valui, ita litem istam
vare. Cum enfin positis in regimine rrequenter im- terminare volui, ut quisque portione sibi concessa
raineant illa pericula, quse Psalmista commemorat contentus esset, et alterius" metas alter uon occupa-
dicens r Ascendunl usque ad cmlos, et descendunt «s- ret; sed infinita monaehorum cupiditas infinitam
que ad abyssos, iurbali sunt et moti sunt sicul ebrius facitmanere discordiam c, Propterea non succenseat-
et omnh sapienlia eorum devorala est (Psal. cvi) : mihi vestra discretio, si in hoc negotio quod volo
lioc solum remedium nobis expetendum est quod implere non valeo. Praeterea satis injuste conquestus
sequitiir : Giamaverunlad Dominum cumtiibularen- Q est Bonsevallensis abbas circa monasterium suum
tur, 32 et de tribulalionibus eoruin eduxit eos (ibid.). j"udicium non esse servatum, quod in Floriacensi
Hunc clamorem charitas auditu dignum facit, quam concilio promulgatum fuil de coemeterio, unde con-
nec temporum insequalitas impedit, nee locorum troversiaeratinter abbatem monasterii Carnotensis et
longinquitas intercludif, cum exauditor ubique sit abbalem monasterii Bonaevallensis. Novit enim ve-
praesens, qui et pia [al. qui cum pia] vota submini- ritas, quia sacramenla in praetaxato concilio adju-
strat-et postulata implerenon lardat. Undeestquod dicata cum omni diligenlia facla sunt. Sed abbas
in typo se invicem diligentium- in tabernaculo Dei,- Bonaevallensis ea audire cdntempsit, quia sibi ea
duo cherubin se invicem respiciunt, et vultus suos obesse perspexit; cui prsecipue sua voluntas ratio
in propitiatorium vertunt (Exod. xxv), quod et mu- est et auctorilas. Vale.
tuam inter se dilectionem proferant, et quod sug- EPISTOLA CCXYII
gerente charitate postulaverint, Deo piopiliante, se RICHARDO, Dei gralia Albanensium ephcopo, sedts
posse obtinere confidant. In hunc modum intuitu apostolicm vicario, Ivo, humilh Ecclesim Carno-
charitatis nos invicem respiciamus, mutuas ora- tensis minhier, debitam et devolam obedientiam.
lionum manus porrigamus, et quae saluti noslrse Juxta consilium et admonitionem vestram (epist.
sunt necessaria vel impetrata vel impetranda pro- j) 216) abbatem Blesensem et Bonaevallensem convo-
pitiationi divinse humiliter ascribamus, quae hu- cavi ad praesenliam nostram, ut ex officii noslri
jus procellosi maris discrimina, in quo suiit reptilia debito _aut pacem inter eos reformarem, aut litem
quorum non est numerus (Psal. cm), sic modificabit qnae inter eos erat j'udiciario ordine terminarerii.
vXnon permittat nos lentari supra idguod possumus Primo itaque auditu [aditu, ms. c.\ ad hoc intendi,
sustinere, sed faciat cum - tentatione provenluni ul quartam partem Ecclesiae de qua lis orta est,
(I Cor. x), qui imperat venlh et mari (Matth. vm), licet nondum eam, quamvis a me concessam, obti-
ut possimus tumores sequoreos superare. De caetero neret, a possessoribus quietam ei faeerem; deinde
iioverit.excellentia vestra parvitatem nostram para- ut aliam quartam, nec a me nee ab aliquo sibi oon-
lam non tantum ad impendenda orationum suflfagia, cessam, acquirerera, quatenus ex beuevolentia sola,

o Ha aliquot v. e.; alii refovere. Animm'refocilla- sum,- quia tota hac epistola ut eliam sequente, nulia
Uotieni jdixit epist. 150. •, ifitmentio Verdensis Ecclesise.
h In aliquot veterib.i* codicibus hoc argumenlum c Alibi vocat monachbrum invidiam dmmoniacam',
cxstat. De controversia Ronmvallensis abbaih et Ble- epist. 266.-
setvJh super E^rUtia Verdensi. Ouod ideo notare vi-
121 EPISTOLJE. — EPIST. CCXfX. 222
sic in alienos labores introiret, et colligeret iibi non A lis militia, ut psalmodiae et hymnodiae quotidiauuni
sparsif, meleret ubi non seminavit, ca tamen condi- Deoofferat sacrificium: quod offerrej"urenonpoterit,
tione, ul si de eaelero aliquae lites a laicis inde mo- cui, ut plus placeat uxori quam Deo, lenocinante
vercntur, utrique abbates pro pace obtinenda simul uxore et fallente carnis volujitate, operam dare ne-
iaborarent, si quid expendendum esset, simul ex- cessarium erit. Cum enim secuudum Apostolum
penderent, et eommoda et incommoda sequa lance non concedatur laicis orare, nisi eo tempore quo
dividerent. Cum ergo huic dispensationl Blesensis continent{i Cor. vn, relat. in c."l, dist. 31), quanto
abbas et si non libenter, tamen obedienter assensum magis semper debent continere, qui tam pro suis
prsebuisset, BonsevalIensis„abbas nec meo consilio quam pro aliorum delictis jubentur orare. Ad hoc
voluit acquiescere nec judicio. In hoc vero negotio quippe fidelium oblatioiies h in stipendia clericorum
nuUam potest idoneam causam prsetendere, nisi deputatae sunt; ut et conlinentef vivant, et benefa-
forte illam poeticam, quia omnispotestas regni impa- ctorum suorum peccala-sanctitatis intercessione de-
tieiis consorfis erit{Luc.iN. Phars., lih. i, vers. 92, tergere sufflciant, quatenus hi de quorum eleemo-
9S);etnititurquodamnovoethactehusinaudiloman- synis vivunt, hoc eorum merilis assequantur, quo j
dato, quod potius impugnat charitalem quam se- . assequi suis-meritis non merentur. Quandiu ergo in
quatur auctoritatem a. Quod tamen si inviolatum hoc agone positi, ab Omnibus a quibus abslinendum
manet, plusproderit Blesensi quam Bonaevallensi est, se abstinent, merito stipendiis militise.suse ha-
abbati. Habuit namque Blesense monasterium par- bentur digni; cum autem ea servare \al., cum ea
tem decimarum et oblalionum a multis praecedenti- probare] contempserint, .eisdein judicantur indigni.
bus annis perlinentium ad Ecclesiam de qua ista Quibus ad deposilionem eorum hoc solum suflicere
contentio orta est, sicut evidenlia rei probat, et ipse videtur, quod et illicita prsesumunt, et salulafibus
abbas prodere poterit, eum ei necessarium fuerit-. episcoporum praeceptis obedire conlemnunt, sccun-
Hoc interim scripsi sollioitudini vestrse, ne desidise, dum illud Apostoli : Habentes in promplu sulchci
aut contemptui imputaretis, si nihil me inde tra- omnem inobedieniiam (II Cor. x). Prseterea qui ho-
ctasse audiretis. Vale. nestam et utilem Ecclesiae consuetudinem quam pro
EPISTOLA CCXVIII. lege habendam censet auctoritas, pertinaciter et su-
- perbe contemnit, manifeste canonicse institutiouis
GE&LONI, Dei gratia Parhiensium ephcopo, Ivo, hu- violator
existit, cui contemptui qui parcit, mullos
milis Carnotensh Ecclesim minhler', salutem. in discrimen adduclt. In hunc modum Nicaeni cano -
De canonico Ecclesiae vestrse; qui contra prohibi- « nes (iVic. can. 3,16, dist. 32) et Agatense concilium
tionem vestram matrimoniales tabulas sibi compo- prohibent clericum non tantum mulierum carnale
suit (epist. 200), nullam senlentiam ad manum ha- sortiri consortium, sed eti.am domesticum habere
iea, quam dilectio vestra ignoret, si scripta apud contubernium,-exceplis illis personis quse non con-
se reposita diUgenter exploret. Verumtamen consi- linent aliquod suspicionis argumenlum (1. xix, c.
Uum quod mihi ipsi darem, si aliquem de commissis De episc. el cler. et c. 25 et 29, dist. S). In hauc sen-
mihi fratribus uxoria (can. 16,17,18, dist. 81) com- tentiam consentiunt etiaro senlentiae sanelorum Pa-
pede astrictum deprehenderem, tutum csse intelligo, trum, Augustini, Hieronymi cseterorumque docto-
videUcetut sacramentum conj'ugii maneat, clericus rum, qui de vita scripsere clericorum. <Juse omnia
veroqui, postposita clericali continentia, desuperiori ^breviter commemoro, quia nihil horum vos latere
ordine ad inferiorem descendit, stipendia militiae cognosco. Yale., -
clericalis amittat. Novit enim vestra dijeclio, quando EPISTOLA CCXIX,
de Jaica conversione in clericum \al. conversatione
in clerum] quis assumitur, non maritali exercitio, 'Domno et Patri suo, PASCHALI summo pontific"', Ivo,
sed divinse tantum militiae dedicari. Unde ab humilis Carnotensis Ecclesim minhter, ut palri
ordinatoribus iu eorum ordinatione r.' honoretn, ul domino limorem.
;
$3 clericorum,
dicitur de eis : Hmc est generalio qumrentium Domi- Ut Cypriani verbis utar, «si aliqua falsitas de me
num (Psal. xxm); non dieilur quaereritium conju- ad apostolicam sedem praecessit, bporlet ut veritas
gium, sed quserentium tantum Dominum, quia ut subsequatur, > quse latrocinia noctis detegat (epist.
testatur doctrina apostolica -: Netno mililans Deo 153), et ordinem gestarum rerum lucide aperiat.
hnplicat se-negoliis smcularibus, ul ei placeat cui se Nupei" enim litteras accepi a quodam adolescente,
probaverit [al., probavit] (II Tim. n). Poslquam canonico Ecclesiae nostrae, charactere apostolico si-
ergo de inferiori laicorum gradu quis sorfitus fuerit gnalas, quas cum aperuissem et perlegissem, mul-
superiorem, id est militiam clericalem, et inde se tis de causis suspectas habui, existimans eas aut
praecipilaverit.ad vqluplatero conj'ugalem, nuUa ratio -csse furlivas, autaliqua suggestione fallaci subrep-
sinit ut in iHo casu posifus, illius ordinis dignitate ias. Primo, quia praedictus adolescens infestns est
et utilitate potiatur, quara misera voluptate com- mihi, quod eum non permilto contracanoues et
mulasse videtur.. Ad hoc enim instituta est clerica- -conciliorum edicta,. per manum laicam in quadam
« Fortasse ponlif. Rom. qualeillud, quod refutat * Sic v.C, male anteaorofioHcs, ....
cpist, 195.
223 D. IVOMS CARNOTENSIS EPISCOPI 224
Ecclesi^presl)yleriumusurpare(«!«o??. subcaus. 16, . i ila deprayala est, u( nulia-mihi voluntas, nulla ra-
q. 7), et presbyteri oblationes presbytero ablatas tio suaderet, etnuUum coepiscoporum velreligio-
&uis usibus mancipare. Alter vero clericus qui cum sorum virorum consilium approbaret, ut proptev
adolescentefuit, et ipse mihi infestus est, qui in hoc infructuosam rerum canonicalium amplificalioriem
ncgolio nullus est, quia canonicus non est, nccin minuerem dignitatem episcopalem. Panes enimillos
conventu bonormn audiendus, qui a me suspensus vendebant quidam de senioribus, ad ludum vero
est ab offlcio diaconi propler incestum patralum alearuiri dabant quidam de junioribus, etqui sevi-
cum uxore consanguinei sui. Hsec de personis in- dendura praesentabat \unus v. ad videndum prsebe-
terim dicla sinl. "Prseterea consueludinem aposto- bat, ins. c.] horis noclurnis, sublrahebatsediurnis;
licse sedis hactenus fuisse nec legiraus nec audivi<- et qui audieliat missam eatechumenorum, subteifu-
mus, ut ad delalionem unius personae, quamlibet giebat missam sacramentorum. Tahs exitus rei re-
splendida;, sententia daretur in absentem; praeeipue vocavit me ab inlentione @^, mea, ut non auferrem
qu-inec auditus fuerat, nec vocatus. Cum ergo de cis rjuod non dederam, sed fnec aggrederer quod
hujusiriodl j'ure possim conqueri et plurimum dis- proposueram. Quibus verbis liquet, quia de his
ceplare, irialui tamen servare humilitalem obsequen- quae eis contuli, nihil omnino irarainentia regise po-
tis quam mihi arrogare solerliam disserentis.* Re- * testatis abstuli, nec regem ad dispensationes eccle-
slal ergo ufexcusem innocentiam meam, quaeDeum slasticas vel causas invitavi vel admisi; qui eum
teslem habet, el mearo conscientiam. Opponunt meo mullo labore et sudore ct mrillis expensis a
enim mihi lilterseillae, cujuscunque sint, me.dimi- vexalione Ecclesise, ab incendiis et direptionibus
diam parlem cujusdam praepositurse coramunitaii - ecclesiasticoram bonorum procul feci. Iu hoc quippe
canonicorum contulisse, et eamdem conlra canones negotio major pars Ecclesise et sanior mecum fuit.
imiMineniiaTegiaepotesfalis eisdem canonicis abstu- Sed quidam talium actionuni minus periti, intel-
lisse. Cui calumnise respondeo ex lestimonio con- lexerunt rem aliter fuisse quam fuerit. 15ed cum
'seientise mese, immcrito dici ablalum esse quod ca- antc metropolitanum calumnia eorum dilala et ad
nonice polesl, vel a mevel al) aliquo eis fuissecol- ultimum delata fuisset, de hoc negotio certa difiini-
latum, nec esse resliluendum quod probaii non po- lio processit, et omnis conlrovcrsia sopita est, ei
test aliquando fuisse statutum. Dicamitaque paler- pacis osculo confirmala, et in plenario capitulo prse-
nitati vestrae quid dederim, et quid non dederimi, ler eosquinon interfuerant '[«/., nou adfuciantj,
ct cur dederim, et quo de causa nihil ullra dare ab omnibus coUaudata. Quibus suo ordine termi-
voluerim a. Cum enlm in quampluribus canohico-, -i natis, volui ex benevolentia mea, quae mihi multa
Ttim Carnolensium [clericorum ms. c,] desuevisset gravamiua intulit, prsediclam partem j/raetaxalse
disciplinse_regularis observantia, ut de negligentibus prapositurseconcedereduodecim jiresbyteris, sipos-
facerem diligentes, de somnolentis vigiles \ai., vigi- seht iriveniri, qui ad hoc offlcium eligcrentur, et
lantes], de tardis assiduos [sic v. c anlea, assuetos], suis teroporibus ad *sacerdotium promovereiitur,
ad frequenlandas horas canonicas, deliberavi apud Quod cum pev decanum Ecclesiae et per me, ct pev
ihe ut darem eis dimidiam praeposituram, ul inde lilteras domni Ricliardi Albanensis episcojv, legali
fieret quolidianus panis, quem acciperent assidui, vestri, studiose "qusesiissem, nec unus inventus est,
amllterenl tardi, ut ad- quas \al., quod] eos panis qui vellet aut valeret ad hoc ofiicium promoveri aut
inlerni dulc&Jonon inovebat, panis corpovei vcfectio eligi. Consilio itaque ejusdem legati yesiri, et pene
provocaret, quamvis cor.um annua prsebenda eis ad totius Ecclesise, nullo repuguante, nullo contradi-
hoc sufficiens esse deberet. Certus" tamen de prse- cente, prout melius polui, ne Ecclesia ssepius inde
terilis cnruin negligeniiis, et sollicilus de futuris, perturbaretur, personaliler ordinavi, et honesto
prsecepi eis ut ad me mitterent duos de clero illo, clericd et eidem rei administrandse et defensandae
quibus missis cummisi prsesentcs illius anni fructus, sitili contuli [al., concessi, ifa ms. c.]. Ad quarii
iil inde quotidianum panem praepararent, cttradito [) ordinationem alium minime [neminem, ms. c] quae-
«rdine, confvalribus \al., cumfrat.] disperisarent. siissem, nisi illum qui tenebat alteram partem, sed
Novit Veritas quianihil aliiid dedi de reliquo nihil suspeclus erat Ecclesise' tanquam per eum ttirbalio
eis dans aut promiilens, nisi ut in hoc modico fide- haec orta fuisset in Ecclesia. Islo vero ibi posito, et
les et assiduos invenirem, ut milii beneplaceret murmur sedatum est, et quievit Ecclesia. Ne ergo
possessionem rei eis coricedere, et legilima stipula- de csetero Ecclesia hac vana occasione perturbetur,
iione firmare. Hsec dispensalio intra tres mer.ses fiexis genibus cordis, paternae' pietati supplicamus,
a «Hiscet quaklam alia siispectas lilleras illasmihi meam defendat.Nuper enim littefas accepi a quoda.m
fecerunt : verum cujuscynque suit, innocentiam -adolescente canonico eccles. noslrse, charactere apo-
meam accusaut, videlicet dimiiiiam prseposifuram .slolico signatas, quas curo aperuissem et perlegis-
communitatifralrum me conlulisse, et eamdem cbn- sem, miratus sum quod ad suggeslionem cuj'usdam
tra canoiiesimrainentiaregiaepolestaiis eisdem fra- adolescentis contra morem sedis apostolicse litterae
•tribusahstuMsse. Cui calumniae. Si-quid de me ad- illse sententiam dabant in absentem; eum videlicet
versum me peilatum -est ad sedem apostolicam, qui non fuerat auditus, vcl vocatus. i Ita ms. co-
oportet ut pro me subsequatur cum legato charta dex.
non fallax quae oiijcctis respondeat ct iunocentiam
225 . EPISTOLiE. — EPIST. CCXXII. 220
ut causam, quse semel decisa est, propter cupidorum A secundum statula legum ab agendo reroovendus esl.
et malevolorum delationem, non iteretis, et pacem Quod si forte injuste 3ppellaverit, sumplus qiios ex-
qnam nune habet -Ecclesia-non tantum non con- pendit adversarius, dum appellationem sequerefur,
cutialiSjSed etiam debito paternitatis affectu col- solvere cogendus est. De caetero quod abhas a vobis
lau(ietis,£t de eselero senectutem meam propter su- exigit, ut communem rem fiatruro Veslra stipula-
perflnam efimpunitamappellatorum liceritiam vexari tione quietam possideat, ahsurdum valde videlur ut
non permittalis. Dum enim - prerait nos a prselala a yobis exigatur quod juris 'veslvi nor. esse marii-
potestate illata adversitas, regendi in nobis debili- festeprobatur, canonum auctoritate prohibente (cap.
lalur auctorilas, cuni ecclesiaslieam in eas non au- Si«e, caus. 12, q. 2), videlicet ut r.uilus episcopus
demus exercere disciplinam, qui eam adversum nos rem Ecclesioesine conriyentia [duo v. c, conyenien-
appellant, non confidenlia justitiae, sed pro dilatione tia] cleri alienet, commutet, aut doriet." Unde in De-
sentenfiae. Quod si jsuvenili vigore possemns adhuc cretis pontificalibus legilur : « causae quse legibus
peditare per ruinosas [rumosas ms. c] Alpium vias^ non continentur, a judicibus ecclesiasiicis minime
equitare-per praecipites-prseterfluenlium lorrentium audiantur (irfcmepisl. 119et241). J A'd interrogata
undas, et praecedere aut subsequi ad apostolicam pauca reseribo, quia hsec et [meliora vos nosse non
sedem delatores noslros, procul dubio refrenaret se B dubito. Yale.
Eiurmuranliiinr lingua, quse parum adliuc noyit , EPISTOLA CCXXI.
quid distetinter serenitafem charitatis,et caliginem JOAKNI, Dei gratia Aurelianensi ephcopo, Ivo, eadem
cupidilatis. Si ergo aliquod temperamentum -adver- gratia Carnotensh Ecclesim minisler, salulem.
sus hsee incommoda non procuraverilis, et in- a De libero viro qui nesciens ancillam duxit uxo-
veleralis dierum malorura etindisciplinatis juveni- rem, postea vero veritate cognila eam dimisit, et
bus, qui vix sunt digni habere quae habent, nedum nunc aUam ducere, accepta a vobis licentia, dispo-
ambirequae non habent, vexandum me exposueritis, nil, quoil sentio dileetioni vestrse respondeo. Si de-
unum restat mjhi tutum el totum consilium, as- creta Patrum.et- leges saeculi super hoc consulere
sumptis pennis columbse (Psal. LIV)a molestiis in- yolumus, reperiemusquiainteringenuos et sequales
utilibus avolare, etin solitudine moutisrequiescere, tantum lrgitima constat esse conjugia, et ubialitef
ubi exspectem euin^qui salyum me faciat a pusil- jier ignorantiam evenerit, licita fore divortia. Si vcro
lanimitate mentis el inquieludine. Cum et ante epi- divinum institutum et legem nafurae consullmus,
scopatum et in episcopatu semper volunlas mea ubi neque servus est neque liber, non niihi potest,
fuerit, magis in loco humili salvari quam in alto {_' facile pevsuaderi, utjprdpter condilioneiri quamna-
periclilari,- et in -domo Dei magis abjectum esse tura non habuit, nec diyina.95 lex a Iege conjugali
quam illis prseesse quibus iion possem prodesse. excepit, lex humana poslerius lata cassare possit
Sed quia tantae sublimitatis aures ad fastidium ver- conjugii saeramentura, quod veteri et evaiige.lica
bis nolumus onerare, si qua minus de necessariis di- lege conslal ess,e confirniatuin. Quod si virpi'opter
cla sunt, isti fratres supplebunt, et si opus fuerit, conjugii charitalem noluerit subire servitutem, nec
probabunt. Yale. , , mulieri voluerit acquirere libertateni, ita rem mo-
EPISTOLA CCXX. dificandam puto, ut si per aliquam dispensalionem
HILDEBCRTO, DeigraliaCenomanensium episcopo, Ivo, permittimus cessare opera nupliarum, non tanien
eadem gratia Carnitetisis Ecclesim huwilis tpini- ideo * concedamus cassari conjugii sacramentum."
sier, saluiem. Ita nec prorsus evangelii erimus viplatores, nec le-
De appellationis ordine quantum arbitror, nihil gum humanarum contemptores. De proposita quae-
penes nos invenitur, quod penes vos similiter non stione ita sentio, nectamen a dicentibusmeliora cl
invenialur. Tamen ne fastijiosum videatur amico firmiora,si cum Evangelio et Apostolo sentiant, dis~
respondere, quod super hac re sentio, bveviter di- sentio. Yalete. , _-
lectioni vestrae rescribo. Primum igitur hoc intel- '.D vEPISTOLA CCXXII.
ligo,quia propter yocem appellantis, nunquam trans- Ivo, Dei gratia humilis Camotensis Ecclesice ri.ir.fc
ibitis de Ecclesia ad Ecclesiam, vel de provincia ad sler, clerich Eduensibus [Edulehsibus, ms. c.],
provinciam, nisi primum appellator litteras invita- eloquiorum caslorunmnam faciem attendere.
torias a judice ad quem aiipellatum est, deferat, in Quoniam universm vimDomini mhericordia el ve-
quibus judex"diem et looum agendse causse consli- ritas (Psal. xxiv), non intelligimus Scripturas divi-
tuat. Undeait Felixpapa (can. 15, caus. 3, q. 6, et nas. inter se dissenlire, cum alia.Scriplura rigorens
epist. 172) : « neminem deprovincia adprovinciam intendit justilise, altera, auteni dispensationem.se-r
exhiberi oportet, nisi adrelationem judicis adquem quitur indulgentise. Quod iiterim' omisso sensu al-
appellalum est. J Debet autem ipse appellator infra Jegoriae considerandum puto inter evangelicam sen-
quinque dies litteras accipere a judice a quo appel7 tentiain, quse absolute consulit adulleram aut viro-
latum est, dirigendas ad judicem ad quem appella- priori reconciliari (Maith. xix), aut maneve innu-
tum est; quasqui accipere autpostulare ncglexerit, ptam (/ Cor. vn), et illam Vetevis Testamenli quae
° Hac de re etiafti agitur epist. 242. i>ldeo deest in m?. c.
«27 D, IVONIS CARNQIENSIS EPISCOPI 22S
dicit adulteram dimlssam a priore viro, et alteri per. A latius extendat, et.ager Dei feraciorTiat. Quod curo
si ab eo nul- abinitio nascentis Lcclesiar-Domino dicente neces- -
conjugium sociatam, repudiala fuerit,
latenus priori reconciliandam. Haec enim sententia sarium fuerit, maxime his diebus necessarinm hoe
quae" reconciliafionem adulterae prohibet, rigorem esse videnius, cum manifesta riovissiroorum dierum
mihi videlur sequi justitiae, ne dum uni parcitur, signa prse oculis habemus, seeundum quod praedi-
mulli in discrimen adducantur, et paucis induita li- ctum est homines seipsos amanles (II Tim. m), sua
centia, plurimofum facial pullulare flagitia. Quod - quserentes, quse Dei sunt post dorsum ponentes, tam
notablliter habetur in ipsa legis sciilentia, ubi pro- viros quam muiieres .per omnia corporis sui mem-
liibitioni subinfertur : Ne peccdre facias lerram, bra ordinem natuise adulterantes, et in hunc mo-
quatn Dominus.Deus ttius libi dedit possidendam dum plurimaquae non tantum facere, sed turpecst
(Deut. xxiv). Evangeliea vero sententia humanse in- etiam dicere. Quse quia per domnum Gulielmum
firmitali contemperata misericordiam magis vult [al. Vuilelmum] Carnotensis monasterii S. Petrl-[a/.
quam j'udicium, quae legis temperat austeritatem, B. Petri] abbatem, fraternitati.vestrae displicere au-
sine ulla exceptione consulens fieri adulterse mulie- dhimus, in Domino gavisi sumus,"quia vos utile vas~
ris reconcilialionem; quam seculi sunt Paires nor in domo Derfutururo esse credimus [credidimus];
stri post Evangclium, utiliorero inleHigcntes esse *»simul expelentes ut familiarem inter nos dilectio-
misGiicordiam in lali contractu quam judicium. nem confirmemus, el vicina-ab invieem solatia at-
Bealus vcro Hieroriymus honorans cacramentorum que praesidia pro eventuum et actionum ecclesiasti-
sanclifalein legalem morc suo in hac sententia se- carum necessitate exspectemus. Praesentibus itaque
quilur lcgis auslerilatem,lnlelligens per hoc tulius lilteris inilia vestri episcopatuS visilave decrevimus,
posseniuniri saluleni. In hac igilurambiguitate li- ul amodo fraterna dileclione pro invicem sentia-
nem ponit auctorilas evangelica, conlra quam nec mus, onera nostra invicem portemus, quatenus
personalis nec cpistolaris \alerc debet sententia. secundum carionicam ihstitutionem oppressores ec-
Undc Leo quartus episcopis Brilanniae ila scribita : clesiasticorum paupefum gladio spivitus unanimiter
t De libcllis ct commcnlariis quorumlibet non COB- persequamur, et a communione viventes, ela sepul-
venit aliquos judicare, el canonum atque decrelo- lura mortuos arceri faciamus. Habent enim paro-
rum rcgulas relinqucrc. t Bealus quoque Augusti- chiani nostri a nobis comrounione privati apud Mu-
nus scripturas suas clsibi sirailiuni inler canonicas sivum ° quosdam presbyteros et quosdam mona-
Scripluras in multis opusculis suis h teslatur non clios, a quibus communionem pelunt et accipiunt,
csse comjiutandas. Quod si auctorilale Veteris Tes- P qui etiam fluvium unde Musivus 11vicus iile diciUir
tamcnli me urgelis, brcviler respondeo : hsec et alia transeunt, et in quodam falso coemeterio [ti. c ci-
Yeteris Teslaroenli praecepta quae ilii figurale sunt milerio] corpora excommunicatorum sepulturae tra-
posita, in Ecclesia spiritualiler fui_ssecompieta. Cuia dunt. Quod de caetero fieri prohibeat dileclio vestra,
cnim anima quselihet per fidem Christo fuerit socia- ne manente prava consuetudine conlingat detesfan-
la, si per haerelicain pravitatem a Chrislo recedens da perversitas, si excommunieationis vilescat au-
alteri viro, id est diabolo adhseserit, cuni fortc ad ctoritas, et sceleratorum insolescat- impunitas. Ad-
pviovem virum, id est ad^Christum rcverli voluerit, versus hfficet hujusmodi det vobis Dominus spiri-
secundum difftniiionem*antiquorum canonuro usque tum consilii etforlitudinis, ut-tahquam Jucernasu-
ad cxitum vilsenonest societali ej'us copulanda, id per candelabrum posita,in domo Dei luceatis, et
est ad communionem sacranienlorum Chrisli el Ec- necessarium lumen ignorantibus ministris. Vale,
clesiae adraitlenda, non quod vere poenitens debeat 96 EPISTOLA CCXXIV.
dc indulgentia desperare, sed in hac separatione la- - Ivo, Dei gralia Carnotensh Ecclesim mhtister, Gui-
psum suum humiUter deplorare. Possem ea quae DONIMolhmensis monasterii abbati, salutem hi Do-
dixi multiplicibus sentenliis confirmare, sed puto mino.
ad inlelligendum id <piod senfio isla suflicere. Va- D" Frater iste praesentium portitor Utterarum, cum
lete. '- litteris vestris ad nos venieus, quam inordinate vera
EPISTOLA CCXXHI. eelando, falsa' profitendo, cum ordinandus exami-
Ivo, Dei graiia Camolensis Ecclesim minhler, An- naretur, ad sacerdoiii culmen aspiraverit, laeryma-
DOENO Ebroicensh Ecclesim designato episcopo, Deo biliter nobis aperuil, consultius sibi sestimans^b
placitum adiphci sacerdotium. • > inordinate accepto oflieio penitus cessare, quam in
Quoniam viriiforibus et agricultoribus comparat eodera periculose minislrare. De cujus cordis anxie-
nos sermo divinus (Matth. Xx; £ac. x), gaudere de- tate sollicita perquisitione quod sentio, et quod de
tiemus in Domino, cum agricultioni [duo v. c agri- canonicis Scripturis collegi, fraternitati vestrse re-
colationi] nostrae gralia divina tales adhibet opera- scribo, quia licet inordinate accesserit ad sacrum
"rios, per quos vinea Domini Sabaoth palmites' suos ordinem, sacramenti tamen accepit sanctitatem; sed
a Lalius exstat apud Ivonem dec. lib. u, et in c Sic habent vett. codd. in antea vulgato, Musu-
cap; De libellh, dist. 20. vim.
h Prologo lib. III, De Trinit. et lib. iv, c. 1, De d Ita eliam vett. codd. antea Musuvh.
anima.
229 EPISTOLJE. — EPIST. CCXXVII. 2S0
tamen quandiu iijperversa inlenlione lucrorum tem- A fcssio illa approlanda \al. comprobanda] est, quia
poralium perstitit, fictusetsolo sacramento sacer- nos cogunt nova geneva moibovum nova quserere
dos fuit sibi adperniciem, licetaliis ad salutem. Et si experimenta mcdicaroentoruro. Cum ergo confessio
in eo rigor canonum servavetur, omni tempore ab illaila fuerit comprobata, jam constabit incestuo-
inordinate accepto oflicio suspenderelur. Postquara sum fuisse conjugium : « Incestis autem conjun-
vero mutata intentione quod deerat integritali sa- ctionibus secnndum canones (can. De inceslh, caus.
cerdotali ei gratia divina contulit, et sanctitati sa- 55, q. 2), nihil venise reservamus, nisi cum flagi-
cramenli novitatem vitse addidit, et impletum est in tiosum conjugium separatione sanaverint. > Ipse
eo quod dicitur : Sacerdotes tui induantur juslitiam autem conjugii violator et accusator (can. Concu-
(Psal. cxxxi)",nori j'am fictus nec solo sacraraento buhti, caus. 32, q. 7) orahi tempore velut viduus UST
sacerdos fuit, etnon tantufn salutem aliorum, sed quc \in aliis v. codd. vel ut minus usque] ad tempus
eliam suam per sacerdotale ministerium potuit ope- peractae poonilentise. sine conj'ugio maneat; mulier
rari. Unde Augustinus in libro contra epislolam,, autem pretium pudicitiaesuse, dolem videlicet non
Parmeniani a ; < Hoc pene in omnibus talibus quse- amittat. Jta quidem ct confessioni safisfaciemus. et
slionibus - inteUigendum admonemus, quia scilicet conjugii hono in futurum utililer providcbimus.Hsec
omnia sacramenta, cum obsinf, indigne tractanti- B interim sine ullo ordinis noslri dispendio facere.
bus, prosunt tamen per eos digne sumentibus. » potest vestra dispensatio, donee suo lempore ad
Item : « Spiritus sanclus iii.Ecclesise proposito vel generale concilium, vel generalem conventum venia-
ministro sic inest ut si fictus non est; operetur per mus, in quo de his et hujusmodi, cum conniventia
eum, et cjusdem mercedem- in salutem sempiter- [quidam convenientia]. episcoporum Iractare valea-
nam eteorum regenerationem velsedificationem qui mus.Ego efiim ita facio, si quid mihi aliquando lale
per eum sive consecraritur, sive evangeiizantur. Si contingit, et sic feci in hac prsesenli Quadragesima
asleni ficlus est, desit quidem salutiejus, et auferat de quqdam milile, semper ad generalem audientiam
sea cogitationlbus ejus quse sunt sine inteUectu; reservans quid slatuendum sit de talis conjugalis
ministerium lamen non deserat, quod per eum sa- boni violatore. Yalete
Jutem operatur alioruhi. _>His et hnjusmodi palam EPISTOLA CCXXVI.
cst prsesentem fratrem ad sacri ordinis minislerium Ivo, Dei graiia Carnotensh Ecclesim minhler, BEII-
misericorditer posse admilti, nisi aliud lateat, quod NERIO,Ronmvallensh monaslerii abbati et fralri-
sacris carionibus obviare videatur. Verum ut lulius bus sibi commhsh, mheriiordim vhceribus abun-
"muniatur ejus coriscienlia, exspectanda est ad hoc P ( dare.
paterna obedientia, -quatenus sanet hoc vera "humi- Monachus praesentium porlitor lillerarum, fugam
- qua de monasterio vestro elapsus-est, lacrymabiliter
lilas, quod vitiavit ambitiosa cupiditas. Vale.
EPISTOLA C€XXY. nobis confessus est, et ut a -fraterni.tate vestra in-
DAIMEERTO, Dei gralia Senonensium archiepiscopo, dulgenliam ei impetrem, multa instantia dcprecatus
Ivo, eadem gratia Carnotensh Ecclesim minhler, est. Precibus itaque miseri hominis, misericordia
cum debita obedienlia saluiem -ei dUectionem. , ...anotus "opportune et imporlune rogo et raoneo, ut
De milite qui anle legitimas nuptias cum sororc .ovisquse aberraverat.a grege, et anxie reverti desi-
uxoris suse concubuit, et culpam suam publice con- derat, cum digna satisfactione suscipialis, edocfi
fessus est, hoo paternitati vestrae respondeo quod exemplo et verbo summi Pastoris, qui ovem perdi-
vos riene nostis, <[uia sibi publicam ingessit infa • fam non solum revertentem recipit, sed etiam fu-
miam, et adversus honestam personam nee accusare gientem et errantem quaesivit, et ad ovile reduxit
de .csetero potest, tiut testificari. Yerum, quia nemo (Luc.- xv). Exemplo itaque illius ex misericordia ju-
criminlosus corifessionem facere potest, nisi aut de dicium temperate, ct misericordiam quam sibi quis-
fiagilio aut de facinore, negare non Jmssumus quin que impendi vellet, si ila affectus esset, fraterna^ha-
confessiones quas proDeilimore el^suasaluteadver-; P ritate impendite. Possem in hanc sententiam plura
sumse faciuntpoeniterites,reeipiamus,et quineisle- vobis scribere, sed puto divinam lectionem quolidie
gitimas poenitentiasinjungamus; quas si eis denega- frequentantibus ista sufficere. Valete.
remus, invisibilium luporum faucibus eos devoran • 97 EPISTOLA CCXXVII.
dos objiceremus. Si vero hujusmodi accusatoressui PASGHALI, sifinino pontifici, Ivo, humilh Camotenti
levjter et impune transire permittimus, bonum con- Ecclesim minhler, in eo semper gaudere qui dcle-
jugaie quod natura et lege ab -mitio sancitum est, clabiles facere polesl exilus malutini el vesperm.
periculose violandum' expOnimus. Quia ergo omnis Quoniam paternitatem vestram a civibus Baliy-
controversiae iinis ceclesiasticae,-secundum Aposto- loniae audivimus plusquam "mille passus .angaria-
lum, est jufamentum (Hebr. xvi), districtis sacra- tam h, intimo dolore congemuimus, et quia ad aliud
"meritis, et per probatas sex personas sive quse prse- rion suffecimus, conditorem bonorura .erdisposito-
senles hoc flagitium cognoverint, sive-quse fidei ,rem malor.um ,'-quantum- [quam, ms. cod.] intensa
suse argvimento rei verilatem as*truere possint, con- . prece valuimus, interpejlavimus, ut tantse procelUe
- o Referturin cap. Per Isaiam, caus. 1, q. 1. vi armata captus esl Ronisc ab imperat. flenrico, de
" h Yidetuf
respici -ad iUud tempus quo Paschalis ..quo ad epist.^5,7. ... . -
231 D. IYONIS CARNOTENSIS EPISCOP-1 232
Suctus in amam sefenitalis converterel qui Petrum A poenitentis affectus Intelligat. Per internum -enim
in lluctibus ambulaniem ne mergeretur crexit (Maith. gemitum satisfit-interno judici, et idcircs indilata.
xiv), el coapostolum ejus Paulum tertio naufragan- dalur ab eo peecali remissio, cui manifesta -^st in-
tem de"profundo pelagi liberavit (I Cor. \i). Non terna conversio. Ecclesia vero, qul.a oeeulta cordis
ergo dedignetur vestra sublimitas-humilitatem no- ignorat, non solvit l.gatum, lici t suscilalum nisi de
strani consolalio, is suse facere jiariicipem, ut quae monumento elatura , id esl publica .safisfactione
p,'3etordialiter compassa est in' adversis, uberius purgatura. Hinc est quod Ecclesia sua ciiraina con-
gaudere valeat in prosperis. Non enim iromemores fitentes a sacramentorum communione suspendit, et
sumus apostolicse doclrinae monentis : Cum patilur in cinere et cilicio positos ab introitu ecclesiarum
unum'tnembrum, comp'aiiunlur omnia ~membra; ei statulo tempore excludit, ut per hoc expeviatuv, si
cum ijaudel unum membrum.,congaudent omnia mem- jam sunl intus vivificati, cum fuevint longa_poeni-.
bra (I Cor. xu). Quanto magis dolenti capiti debcnt tentiae macevatione probati. Si haec altcndat frater-
ofnnia membra condolere, aut gaudenli omnia con- nitas lua , videbis non - dissentire propheticam et
gaudere? De' csetero si per quameunque personam synodalem sententiam, cum illa deferat quod suum
perveuerit" ad aufes vestras aliqua eonqueslio vel est capiti, et ista concedat quod suum est corpori.
"
suggestio de quadara prsebenda,' quam datufum me In discretione tamen episcoporum est secundum
disposueram euidam presbjtero, nomine Guarino, affectum poenilentiEetempus adbreviare vel prolon-
nosse volo paternitatem vestram, quia sicul dispo- gare, dicente beato Auguslino (Enchiiidio, c. 65, et
sui, sic quaniumiri meest, perficere paratus sum can. S3, De pmn. dist. 1) : * In aciioue pcenitentise,
et paratus [un. v. c. operatus]fui, ea videlicei-eon- pro qua reus ab altari separandus est, non adeo
ditione ul Ecclesia scandalum hac de causa non consideranda est mensura temporis ut doloris, qua-
jpaliatur; quae, sicut nostis, pacis et fraternae di- tenus enim «gnoscis, eatenus Deus agnoscit, juxta
leetionis-magis compagae socianda est, qtiam ali- illud Psalmiste ; Secundum mtdlitudinem dolorum
CJJUSsc'.ssm'se dissensione saucianda. In hoc vero" meorum in corde meo consolationes tiue imlificaverunt
negotio iola pene Ecclesia cum decano in faciem anipiammeam (Psal. xcm).» Deproposita quaestione
mihi restitit (epist. 182), et presbyterum petitorem ista satisfaeiant " \al. suffieiant]. Yale.
prssbendaa, secundum morem Ecclesise canonicari . EPISTOLA CCXXIX.
jion permittit. Hac itaque de causa distuli facere LISIARDO, Deigralia Suessionum\&\. Suessionensium]
quod proposueram, quia nec aliter aliquid illi pre- - ephcopo,-Ivo, ecdem gmtia Carnotensh .Ecclesim
sbjtero, quidquid ipse dicat, me daturum promisi, _ minhter, salulem el servitium.
nisi cuni pace Ecclesise posset fieri, Ilsec ergo pater=. De conjugio mulieris de qua me ex veslra parte
nitas vestra indubilanter credat, et ne Ecclesia inde consuluit domnus ^Siephauus, quae ante conjugium
pefturbetur, sapienlia sibi divinitus collata provi- rem dicitur habuisse pum consanguineo ejus quem
' - • nu,nc habet marjtum, hoc legum fretus tiuctoritate
deat. Yalete.
EPISTOLA. CCXXYHI. - respondeo, quia corruptor ejus etlam si verumsit
fvo, JDC/grutia Carnolensis Ecclesite minister, GON- quod dicit, eam accusare non potesl, dicenle apo-
TICRIO a 1)ona}spei presbgtero, ad oslium verilath stolico decreto (c Nemini, caus, 15, q. 3; et episl.
pulsare, ut ei se ipsam Verilas dignelvr aperire. 196) : «Nemini de s"e confesso credi oportet snper
Quserit fraternitas tua quomodo inter se conve- crimen alienum; J et alibi (c Incerta, caus. 50,
niant prophetica sententia, quse dicit: In quacunque q.-5) : t Neminem reumcsse judicandum, nisi-judi-
horapeccator conversus ingemuerit,salvuserit (Ezech. ciario ordine eonvineatur, i id est nisi ipse in quem
"xvirt),' et synodalis", quae crimina sua confitentes crimcn intendltur, aut spoiite se reum esse fateatiir,
aliquandiu a corporis et sanguinis Christi commu- autper innocentes testes in aliquo sseculari j'udicio
riione suspeiidit; repugnare enim tibi videlurdissen- vel ecclesiastico reus esse compvobetuv. Quod, vevo
Vire senlentiam \ita-v. c; antea', Rep. tibi videntur r. aecusator propter improbitatem suam testes adhibet
«Jissenlireque sententia,itains.c.] capilisetcorporis, quiiactum non viderunt, quamvis vera dicanf, non
ut quos capul, id est Christus celeriter a peccato sunt tamen audiendi, cum leges contineant testes
Jiberat, eos corjius Christi, id est Ecclcsia sub poena adversus reum non esse admittendos, nisi de Ms
peccati diu ligatos retiueat. Quae quaestio facile quse sub prseseritia.eorum faclaesse noscuntur. Si
solvilur, si interni judicis animadversio et humanae vero mulier consulens famae suae adversus hanc in-
fragililatis considefatio diligeiilius attendatur. Cum famiam purgare se voluerit, Romanorum pontificum
enim crimlrialis culpa delinquentem separeta-capite Xisti et Leonis exemplo edocti consulimus prudenlise
Ctn;corpore, rationis" ordo hoc exigit ut internus vestrse (epist. 206), ut secundum quod fama crebre-
judex lanto remittat celerius quantosolus magis -scit, quinta manu muUeris .vel seplima purgatio-
videt Interius; Judex vero qui tantura videt in faeie, nem h xjus accipiatis, quatenus sic et legibusvim
r.sque adeo delinquentes sub peccati poena detineat, non faciatis, ct conscientiae vestrae et sedando vu-
donec ner •roanifestum piBnitentise fructum, qui sit movi consulaiis. De caetevoapud dilectionem vestvam

a Goniierii etiam menlio epist. 1'51. ^ -t>Ita dixit seplem sacramenlh purgare,' epist. 54,
255 EPISTOLJE. — EPIST. CCXXXI 254
excusatum me csse volo, videlicet quod Carnoti me A i bello a qUem composui fte cbnvenientia veteris et
absente facta est separatio Guidonis cujusdam paro- novi sacerdotii. Quae ideo prsetermissa niihi quia ad
chiani vestri, et Mathildis cujusdam parochianae illam convenientiam de qua in opusculo illo age-
noslrse, quas 93 fratri ej'us prius fuerat desponsata, batur parum aut nihil pertinere Videbantur, Cunt
ego lamen quomodocunque res se habeat, super vero per se ista considerantur, mysticum aliquid
parochianum veslrum nec j'udieittm dedi nec dari Continere videntur, prseter [un. v. c. propterj illas
feci. Ipsi sponte sua consilio quorumdam clericorum consignationes quse dislincte ante istas in tribus
inter se divortium quaesierunt; ipsi causas divQrtii loeis frequentanlur. In his enim specialiter intendi-
me nesciente jurej'urando probaverunt. Quaeres, s1 tur ut illa dona quse jam vocantur sacrificia, irt
perperam facta cst, Vos melius scitis quam ego ; et Christi corpUs el sanguinem commutentur, yel com-
si inde in parochianam noslram \al. parochia no- mutata salutaria nobis efficianlur. Gum autem panis
sfra] aliqua calumnia emerserit, quantum in me est et calix adhibito diacono elevatur, exaltatio Christi
quod ratio et lex suaserit judicalo. Valete. corporis in cruce commemoratur; quod vero cum
EPISTOLA CCXXX. hoslia jam consecrata, inlra vel supra calicem si-
HILDEBERTO, Deigratia Cenomanensiumephcopo,Ivo, gnum crucis impvimitur a latere calicis orientali
eadem gratia Carnolensh Ecclesim minhter, sa- " usque ad occidentalem, et a septentrionaliusquead
luiem et servitium [al. additur et dilectionem in australem, hoc figurari intelligimus, quod ante pas-
•Chrislo]. sionem Dominus discipulis suis prsedixit in com-
Quoniam a principio conditionis humanae nalurali mendationem suse passionis : ctttn exaitatus fuero a
institutione conjugiumconslatcsse saneitum, nullum terra , omnia traham ad me ipsum (Joan. xn). Ho-
credo posse fieri divortium, nisi causa interveniat stia quoque, quaejuxia calicem consignatur.sic debe
quam lex admittit, aut Evangelium. Adhuc eninl esse posita ut sua et calicis positione dextrum Chrir.
.vigebanl Judseorum et gentilium, secundum legem sti latus repraesentet, de quQ manavit sanguis re-
naturalem, sociata conjugia, et nulla vel rarissima demptionis et aqua baptismatis, quaeutraque in ca.-
erant Christianorum connubia, quando apostolis lice contineri prudentia veslra non ignorat. At cum
interrogantibus • Si ticet homhii uxorem dimittere cooperante diacono calix deponitur, et hostia in suo
quacunque ex causa, responsum est a Domino, nul- loco reponiiur, et «orporali palla cooperitur \ hoc
lum conjugatorum fieri posse divwlium excepla for- commemoratur quod Joseph et Nicodemus, accepla
nicationh causa (Matth. v; xxxu). Sed, quia secun- licentia a PiJato, corpus Christi de cruce deposue-
dum aposlolicam doctrinam thorum immaculatam rc runt, et venerajriliter sepulturse raandaverunt. Haee
et honeslum connubium oportet «sse in omnibus de iis senlia, non respuens si quis de eis alliora et
{Hebr. xnr), crescente religione Christiana ad causas secretiora [al. sacratiora] ex aucloritate.vel divina
divorlii additus est inceslus; qui si iu aliqua copula inspiratione dicere valuerit. De monacho qui in
repertus fuerit, non potest probari thorus esse im- ignem cadendi juveni causa fuit non volunlate, sed
maculatus et honestus. Hoc ergo mihi consideran- casu, non videtur mihi esse criminale quod fecit,
dum videtur de muliere quse relicto Judaismo con- testante beato Augustino et dicente : < Peccatum
Volavit ad baptismum, utrum consanguinea fuerit adeo est voluntarium, ut si non sit voluntarium,
prioris marili, an non. Quod si repertum fuerit, constet non esse peccatum. i Uude si ad tempus
credo secundum legem Christianam quara professa monachus ille ab oflieioest suspensus, vel ab aliqua
cst, a"prlori marito posse dissolvi, et nubere cui promotione dUatus, congruum mihi videretur ut et
veUt in Domino; aUoquin vir cui nupserit adulter levitas ejus .impunita non remaneret, et exemplum
erit, et ipsa adultera; t baptismus enim secundum a simili levitate cavendi consoiiibus fieret. Ex sola
Innocentium papam (c. iiaudemus, tit. 19; De di- ergo prudenlia vestra pendet, ut secundum qualita-
vort. 1.iv Decret. et in c 10; Si quh, dist. 34) pec- tem vitse et scientiae [al. et conscientise] aut eum
cata dimittit, non conjugia solvit. n Hoc de proposita D
* omnino suspendatis, aut in sacris cum ordinibus mi-
quaeslionesentio, sine melioris sentenliaepraajudicio. nistrare concedatis. De ctetero si monachi illius
Valete. transgressionem qui sepropter epilepsiam curandam
EPISTOLA CCXXXI. eunuchizavit, secundum rigorem canonum animad-
Ivo, Dei gratia Camolensis Ecclesim minhier, PON- vertere vultis, nec ad aJtiorem gradum promoveri
TIOvenerabili Cluniacensium abbati, in regimine poterit, nec in eo in quo erat ordine ministrabit,
sibi commhso placere sutnmo rectori quod, sicut bene nostis, ei non interdicerelur si esset
"Qusesivita parvitate mea prudens diligentia et di- seetus a medicis. Si enim secundum Nicsenos ca-
ligens prudentia veslra, quid mihi significare videa- nones illi ab ecclesiaslieis officiisremovenlur qui se-
tar caUcis elevatio et ejusdem repositio, quid signi- abscindunt [vett. cod. absciduntj obtentu sei^vandsa
ficanl illse consignationes quse fiunt super calicem castitatis, multo magis illi removendj^ sunt qui se
et intra, et extra, quse praetermissa videntur in li- eunuchizant causa curandae corporalis aegritudinis.

« Exstat hodie additus inter sermones Ivonis. qusestio Wualeranui episeppi Nuvenburg. cum re-
1 De ratione hujus cooperturse exstal in vet, cod. sponsione Anselmi Cantuariensjfr archiep.
PATROX..CLXII. «
'
235 D. IY0N1S CARNOTEN'SISEPISCOPI 256
Yerura quia sicut rigor commissus est rectoribus ad A sententiam prsecedentium Palrum Gregorii et Dr-
•servandum pro necessitate locorum et temporum, bani (c. Si quis, et c- Quoniam, caus. 16, q. 7),
aut, pro consideratione appetendorum commodo- quantum in me est laudo alque confirmo (epist.fiO).
rum, aut vitaiidorum incommodornm, sic dispensa Quocunque autem nomine talis pervasio proprie
tiones eisdem permissae sunt, quse EcclesiseDei nou vocetur, eoruni sententiam qui investituvas ^aico-
generent scandalum-pro honestate pevsonavum, aut rum defendere volunt, schismalicam judico. %c
pro ulililate rerum publicarum a. Inquibus omnibus ista conlradomnum papam dico a, quia quibusdam
adhiberida est rectorum diligentia, ut nec nocitua litteris mihi sciipsit se eoactum fecisse quod fecit,
concedant, nec profulura proliibeant. Sicut enim et adhuc se pvohibeve quod prohibuit, quamvis
aegroti aliquando servaiis legibus medicinse minime qusedam nefanda quibusdam nefandis scripta per-
curantur, qui remissis competenter legibus sanaren- miserit. Et quia verenda patris debemus potius ve-
tur, ila in curandis morbis" animarum consideran- lare quam nudare (Gen. ix), familiaribus ei cliavn
dum est quibus prosil rigor disciplinae, et quibus tatem redolentibus litteris admonendus mihi vjde-
moderatio indulgenliae. In quibus omnibus summa tur, ut se judicet, aut faclum suum retractet. Quod
consilii est, quam habemus a Patre Augusfino di- si fecerit, referamus Deo gralias, ef gaudeat no-
ccnte in tractatu De disciplina ecclesiastica : « Habe " biscum omnis Ecclesia , quse graviter languet dum
charitatem, et fac quidquid vis; si parcis, parce capul ejus laborat tanta debilitatum mojestia. Si
cum charitate; si chrripis, corripe cum charitale. t autem in hoc languore insanaJiiliter aegrotaverit,
flsec rireviter ad proposita vestra pro intelleclu meo non est nostrum judicare de summo ponfifiee
respondi, quia, veniente ad nos portitore litierarum (epist. 236).Habemus enim evangelicam sententiam,
veslrarum, ego aliquantulum aegrotabam, et portitor quae securos hos facit (unus v. c. nos,ms. c.reddit);
lilterarum ad rffditum festinabat. Yale. Super cathedramMoysi sederttnt Scribm el Pharhmi,
@9 EPISTOLA CCXXXII. qtiai dicunl servate el facile, secundum vero opera cor
HILDEBERTO , 'Dei grctiia Cenomanensi ephcopo, Ivo, r,um nolile facere (Malth. xxm). Yultenim hsecsenten-
eadem gratia Garnolensh Ecclesim minhter,F.J_e- tiapraeceptaprsesidentium ad cathedram pertinenlia
nomaiiensh Ecclesim prmcentorih salutem. obedienterimpleri (eliamsitales sintqualeserantPha-
Dc,viro qui antequam uxorem duceret, circa ma- rissei)non eos facliosa conspiralione a suis sedibusrc-
ritalia loca matrem ejusdem uxoris exteriori pollu- moveri. Sivero ea praecipiant quse sint contra dodri-
tione maculavit, nihil sanius respondere valeo , namevangelieamvelapostolicam,i.bi eisnon esseobe-
quam quod papa Urbanus respondit Hugoni Gratia- P diendum exemplo docemur Pauli apostoli e, qui.
nopolitano episcopo consulenti eum de simili nego- Petro sibi praelato non recte incedenli ad veritatcm
tio c. Resporidit enim ex consulto, propler tale fla- Evangelii in faciem restitit, non tamen eum abjecit.
gitium legilimum solvendum non esse' matrimo- Ubi enim suecumbunt humana judicia, divina est
nium.- Consuluit tamen diligentissimis el districtis- expetenda mlsericordia, quaicnus insitorum conser-
simis examinationibus esse perquirendum , utrum vata pace ramorum, et ipsi qui prsecisi sunl unitali
in tali turpitudine conligerit aliqua carnis commi- Ecclesiae studeant reformari f et' insitorum ramo-
stio, per quam fierent in commistione seminum rum societate laetari. Alioquin nec praecisi inseren-
(macaio, propter quam fieri debet male initi vel tur, uec inserti fructificare aut florere in tanta lur-
violati matrimonii disjunctio. Audivi enim quod vir binum concussione permiitentur. Haecde proposita
il!e de quo agitur, de objecto crimine examinatione quasslione respondeo majorum sententiis uon prae-
igniti ferri se purgaverit (epist. "ti, 205, 252 et 2S0j, judicans, quaepaciEcclesise consulant etsedificatioui.
et a Isssione iguis illsesus repertus sit. Quod si Yale.
ita est, et liocinsaeramenlo puvgationis suse po- EPISTOLA CCXXXIV.
suil quod nunquain eum matre uxoris suae una Dei gratia Garnoiensis Ecclesimminhter, GULIEL-
Ivo,
caro fuerit, contra divinum teslimonium nullum ul- 0 -
HO,abbaiiMajorh Monasterii,elfratribus sibicom-
fcrius investigandum intelligo «sse judicium. ' missh dileclionem in Domino.
"Valete. --'..."
EPISTOLA CCXXXHI. Quod « concordia parvae res crescant, discordia
Ivo, Dei gralia Carnotensh-Ecclesim minhter, HEN- auteni maximae res dilabuntur (SALUSTIUS, Jug. 10),»
I RICO, abbati Angeliacensh monasterii, salutem cxperimento didicisse credo fraternitatem vestram.
el triutuum [al. muluarum; ita ms. cod.] oralio- Unde cum arca Noe Eeclesiae figuram prseferens ,
num munus. cum per singulas dimensiones multis fuisset eubilis
De inveslituris Ecclesiarum quas laici faciunt, dilalata , in uno lamen est cubitu [«/. cubito; ita

n Dispensaiionum modus etiam approbatur epist. d Unusv.cpropter dominum; loquilurde Paschall


250 et 260. secundo, qua de re ad epist. 256.
'" Sic ex -duob. v. c. suppleta inscriptio, Ceno- e Tunc enim claves sua poteslate privandas, dicit
man. Eccl. praec epist. 236.
c Refertur in cap. Extraordinaria pollutio, caus. f AHudit ad verba S. Auscusli-niquoeeliam refert
35, q. 2, 5. epist. 283.
557- EPlSTOLiE. —, EPIST. CCXXXVI. SoS
«;s. c.\ consummata (Gen. vi)-,quatenus hac prsefi—J K tioni obnoxium Jacerei. tJti enirii Beliabet simpJiti-
guratione tunc inleUigerctur Ecclesise forma perfe- tas liominum, plus horret hoc abbas faceve, quid
cia, cum ab inferioribus membris prselatis suis plena • est insolitum, quam quia sit illicitum. Et cum dical
fueril obedientiaexhibita; quam quiamulto tempo-, Apostolus : Corde creditur ad justiliam ,• ore etitem
re non exhibuistis (epist. 235), prout debuistis, non confessio fil ad salulem (Rom. x)^ quod sufflcil ad
est mirandum dilectioni vestrse si a vobis exigitur saiutein* suflicere mihi posse videtur ad promillen*
quoddebelur (un. v. c. quodnondeb.; itams. c), yide- dam subjectionem. Plura scripsissem, sed sapienti
licetutmetropolitano vestro obedientiam debitam et satis dictum est. Vale.
ore promittatis, et datadextera confirmelis. Sica EPJSTOLA CCXXXVL . -
fcetro Domino interrogante exacta est trina conies- JoAKNi-,Dci gratia Lugdunetlsh primm sedis archiepi -
sio (Joan-. xxi), quia eo timente prsecesserat trina seopo, DAIMBERTUS eadem -gratia Senonensium <ir=
negatio (Matth. xxvi). Sic Petrus a Paulo et Barna- chiephcopus, Ivo Carnotensh episcopus, WALOPa*
ba dexfram accepit soeietatis ut apostolatum sibi rhiensis episcopus, JQANNES, Aiirelianetlsh episcS*
commissum non usurparent,sedPaulus ingentibus, pus,cum_cmterh coephcoph Senonensh provinci^
Petrusin circumcisioneEvangelium prsedicaret(Ge4 instiiuiam a Palribus reverenliam »»
n). In liunc modum, si vobis libet, satis Jicet, ut' 8 Jure primatus vestri inVitastis nos ad-Coneilhhfl
'quod debetis et corde tenetis, ore promiltatis,ct itfa- apud Ansam celebrandum, in quo traetare dispQsu!=
iiu confirmetis [de sacramenlo per manum], quia stis defideetinvestiturisiaicorum {epist 233)-, ad
non major mihi videtur obligalio manus quam oris, quQd venire minime contemnimus, sed terminos
dicente Aposlolo : Corde credilur ad jusliliam, ore quos posuerunt patres nostri, terminos anliqwiS
aulem confessio fit ad jsalutem (Rom. x). Sed ali- transgredi formidamus.- Nusquam enim reverenda
quando cogunt nos invenire nova -genera raedica- Patruirisanxit auctorilasj uusquam hoc servare cori*
menlorum, uova incremenla morborum.Et si enim, saevit anliquitas, ut primae sedis episcopus episoo*
quodabsit! exigalur hoc quod dictum est cx aliqua pos extra provinciam propriam positos invitaretad'
vana occasione, cum tamen non obsil fidei et bonis concilium, nisi hoc aul apostolica scdes imperaret,
iHoribus, acquiescendum esi vobis causa reforman- aut una de provincialibus Ecclesiis pro causis qtfas
dae pacis ex debita humilitate. Sic Paulus contra intra proVinciam terminare non polerat', primae sfe*-
proposituiii suum Lystris permisit circumcidiTimo- dis audientiaro appellarel. Quodnori de cordenostro
iheum propler scandalum Judaeorum (Act. xvi), prophetamus, sed apostolica auctofitate munifj^
quaravis sciret et prsediearet sacramentum circuiis- (j, irreffagabillblls sententiis approbamus. Unjle SCribll
cisionis Chrislianae religioni non esse necessarium. papa Nicolaus in hsec verba Radulfo Aquitanianim
Excmplo crgo' suo nos docuit, quod ibi dispensa- primali \al. Rodulfo Biturkensi avchiCpiscopoj ul-
tio admiltenda est, ubi rigor periculosus est. Pos- tra jusprimatisaliqua sibi usurpanti (cap. Conque-
sem plura seribere in Iiunc modum, sed quia pru- stus est, caus. 9, q. 3) : « ConquestUs est aposlola-
dentibus loquor, hsee pauca sufficiant. Yale. tui nostro frater noster- Sigebodus archiepisCQpus
EPISTOLA CCXXXV. Narbonnensis, quod clericos suos co invito ad judi-
RADULFOS Dei gralia Turonum\__> ms. Turonorutn; ila cium venire compellas, et de rebus ad Ecelesi&m
. ms. c] archiephcopo, Ivo, humilh Carnolensh - suam pertiuentibus eoinconsulto quasi jure patriar*
. Ecclesim minister, salulem et Servilium. - ,. clialus tui disponas, cum ho.c nec antiquilas crii Pa-
. Audivi-Cl gavisus sura quod vicini episeopi Ceno- tres sanxere reverentiam habeat, et auctoritas san-
manensis etjAndegavensisjiacein reformare studeant ctorilm et carionum penitus interdicat, nisi forte
inter melropolitanam sedem veslram ei fratrcs Ma- pro carisis, quse ajmd se terroinarl non'possrint,ad
joris Monaslerii, 100 el ad hoe urium solum re- le quasi ad~patriarcham suum provocaverint, vel
sfare, quod abbas id quod profitetur ore, non vult si cpiscojms suus decesseril, res Ecclesisesusejudi^
data dextera conlirmare. Scd hsec dissentio,, quan- D ; cio tuo dispensare voluerint. Primates enim vel pa-*
trim fueril illi monasterio sumptuosa, vobis autem triarchas nihil privilegii habere prae caeteris episco-
inboriosa, melius me riovit prudcntia vestra. Unde' pis,nisiquantuin sacri canones coneedunt, et prisca
consulendiim excellenlise vCstrse, uipaci el unani- consuetudo illis antiquitus contulit, diflminius, ita
milali \al. et unifati] studeatis, quatemis ct niona- ut secundum Nicsenas regulas sua.privilegia serven-
slerium debitam [vobis subjcetionem exhibeat,. et tur Ecclesiis. t>Huic sententise concordant Clemens
aeiatis vcstrae gravitas reliquos dies vitse snse in pace ct Anacletus, qui post apostolos ordinaverunt in
ct quiete perficiat. Si enim debitam subjeelionem quibus civitatibus essent primse sedes, In quibus
abbas ore prolessus fuerit, cumfetiam, ms. c] ad metropolilanse (c Vrbes, et c In illis, di'st. 80), sla-
obtincndani salutcm sufficiat professio oris cum fide luenles ita demum judicium episcoporum adprima-
cordis, crcdo quia cum hoc in audientia EcclGsise ies esse referendum , si ad eorum audientiam fue-
testificatus fucril, promissionem suam irritamnon ~~ rif appellalum. His auctoritatibus muniti, nolumus
iatiet, quod in infamiam eum truderct, el damna- Ecclesiis vestris j nostris, ms. c.] inauditam novlta •»
1 lla resiitula et suppleta huiusepistolae subscriptio ope duorum anliqiioruro codicum, -
235 D. IVONIS GARNOtENSIS EPISCOPI 2i9
tem induceve, ve'1jura earum antiquitus inslituta i c 2) : < Hoc sanitas observat Eccleske, ut cunr
permutare. Prseterea quia iu hoc concilio de investi quisque fratrum, id est Chrislianorum, inlus in Ee-
luris laicorum, quas quidam intter hsereses compu- clesise soeietate conslitulorum, in aliquo tali pec-
tant a, tractare disponilis, potius pudenda patris cato fuerit deprehensus , ut analheroate dignus ba-
vestri [al. nostri] nudabilis (Gen. IX),quaepublican- beatur, fiat hoc ubi periculum schismatis nallum
da noii essent in Geth, nec in compitis Ascalonis est, alque id cuin eo dilectione fiat, de qua ipse
(II Reg. t), devidenda exponetis quam post dorsum Apostolus alibi prsecipitdicens:Utinimicumeumnon'
ea velando benediclionem paternam vobis acquira- existimetis, sed corripite ut frafrem (II Thess. m).'
tis (Gen. ix). Quod enim propter vitandam populi 14}1 Ubisalis ostendit quod, cum metus iste non
stragem palerne in se admisit sunimus ponlifex h, subest, sed omnino de frumentorum certa slaMitale
coegit necessitas, non approbavit voluntas. Quod cevta securitas manet; id est quando ita cuj'usque-
inde conslat, quia postquam cvasitpericulum, sicut [al. uniuscujusquej crimen nolum cst et omnibus
ipse quibusdam nostrum scripsit, quod jusseral exsecrabile apparet, ut vel nullos prorsus, vel non
jussit, tjuod prohibuerat prohibuit, quamvis qui- tales'habeat defensoresper quos possit sehisma
busdam nefandis urgente periculo quaedam nefanda contingere, non dormiat severitas diseijilinse. In
scripia permiseril. Sic Petrus liinam negalionem qua tanto est efficaciovemendatio pravitatis quanto
(Matth. xxvi) trina confessione (Joan. xxi) -purga- diligentior conservatio charilatis. Tunc autem hoc
vit, et apostplus mansit. Sic MarcelUnus papa de- siiie labe pacis et unitatis, et sine laesione frumen-
ceptus a profanis,(can. Nunc autem, dist, 2I)coram torumfieri potest, cum congregationis Eeclesise mul-r
fano (un. cod. coram piofano], thurificavit ct la- titudo ab eo crimine quod anatheniatizalur, aliena
men a fratribus minime judicatus post paucos dies est. Nec [neque, ms. 'c.] enim potest esse salubris
martyrio coronari promeruit. SicAaron in eremo a multis correptio, nisi cum ille eorripitur qui non
moram faciente Moyse, in monte propter importabi- habet sociam multitudinem. Cum vero idcm morbus
Iem populi seditionem vitulum fusilem fieji permi- plurimos occupaverit, nihil aliud-bonis restatquam
sitj quem populus insipiens adoravit (Exod. xxxn), dolor et gemitus, utper illud signum quod Ezechieli
curo tamen non esset seductus a populo, ut Deum sancto revelatum est [revelatur, ins. c], iUsesicvadcre
esse crederet, vel divinae cullurae reverentiam ei ex- ab illorum vastatione mereantur (Ezech. ix). Si quis
hiberet. Meruil tamen veniam tantus excessus , et enim fiater in aliquo cseieris dissimili crimine no-
Domino j'ubente per manum Moysi ad summum sa- minatur, et revera si contagio peccaudi mullitudi-
cerdotiuroesl subliniatus (Lev. vm). SicMoysesipse, „ nem invaseril, divinse discipliuse severa misericor-
sicut ad amicum anii-- J
qui cum Domino loquebatur dia necessaria est. Nam consiUa separationis ct
cus (Num. xn), Deum tamen offendit, cum propter inania sunt, et perniciosa, atque sacrilega, quia et
murmur populi dicenlis : Nunquid .poterit nobis eji- impia et superba fiunt, el plus turbant [perlurbant,
cere [al. eicere] aquamdepelra hac? (Num. xx.) Du-- ms. c] infirmos bonos, quara corriganl [«/. corri-
bilare coactus est, et aquam cum .disceptatione a gunt] animosos malos.» Ad hoc] [al. adlisec] non yi-
Domino postulare (ibid.). ,Sic doctor gentium qui detur nobis utile consilium, ad illa -(hsec, ins. c.)
in synagogis publice clamabat : Circumchio nihil concilia c convenire, in quibus non possumus eas
'est, el Chrhtus nibil vobis proderit, si circumcida- personas confra quas agitur, condemnare vcl j'udi-
tnhri (Gal.\'), propter scandalum Judaeorum circum- care, quia nec nostro, nec ullius [vel aUeujus] ho-
cidi permisit Timolheum, ut hac condescensione minum probanlur subjacere judieio (epist. 235).
Judseos luerifaceret (Act. xvi). Haec infirma proba- Unde nos constat esse immuues, si facta eorum oris
liili necessitate vel provida dispensalione passi sunt gladio ferire formidamus, cum ipse-Mediator obe-
summi et sanctiviri.Deo bene utente malis noslris, dire eis praecipiat etiamsi tales sint qualps erant
utper hoe docereleos seipsos agnoscere, quatenus Pharisaei, si ea quae ad cathedram pertineut, recla
discerent, infirma sua sibi ascribere, et bona sibi ) prsecipiant, ea vero niinime faciant (episl, 61 et
collata ad Dei gratiam referre. Nec ad hoc ista scri- 253). Ex quibus omnibus hoe constare videtur,
p.ta sunt ut in exemplum vivendi ducanlur, sed ut qualenus feminalia sacerdolalia pudendis superpo-
ex lapsu majprum discanl limere roinores, ne simi- narous, ne vereeunda [al. veneranda] noslra deri-
les lapsus incurrant, et si forte ceciderint, summa denda insidiatoribus nostris exponamus, et unde
celeritate resurgant. Quod si papa adhuc in Teuto- quaerimus reformare Ecclesise fortiludinem, in ma-
nicumregem (HenricumlV)debitam severitatem non jorcm incurramus debililafem. Haec dicentes non in-
exercet, credimus quia consulte differt secuudum struimus prudentiam vestram, sed excusamus in-
quorumdam doctorum j'udicia [al. doctorum con- nocenliam noslram, quia et principales Eeclesisfe
silium], qui consuluitt quasdam admittenda pericula claves nolumus potestate sua privare, qusecunque
ut possint vitari majora. Unde dicit Augustinus in persona vices Petri habeat, nisi manifeste ab evan-
tertio libro contra Parmenianum Donatistam (lib. m, -geUea veritate discedat &. Haec dieentes non tolli-
a Improprie epist. 253. fl Idem statnit Bonifacius wiarlyr in c. Si papa,
b Paschalis secundus de quo epist. 235. disl. 40, et Ivo non obediendum ei praecipienti cca-
« Loquitur de provincia lib. tca doctrinam evangelicam clicit.epist. 233.
UI EPISTOLJE. — EPIST. CCXXXYI. - ~n%-
mus quin possint quique melropolilani episcopos, A sententiam, et ab hseresi revertentes,"et calholicam
secundum jus antiquum, convocare provincialem unilatem profitentes, fraierne suscepit. el-in -hono-
synodum, salva reverentia Roriianae Ecclesise eele- ribus suis manere concessit, judicans melius esse
brare (c. Nec iicuit, et c. Multis, dist. 17). Quse si ul fieret aliquod vulnus in coilice matris arboris
ad praesens non potest Satanam sternere sub "pedi- quod chaiilas sanaret, quam Ecclesia de omn.iLus
bus suis, non obviabit tamen salubribus disposi- quos posset sua membra rion colligeret. Postremo,
tionibus vestris, in quibus secundum quod in prse- quod quidam investituram haeresim vocanl (epist..
taxato libro a legilur, quisquis vel quod potest ar- 257), cum hscresis non sit nisi error in fide, sicut.
guendo corrigit, vel quod corrigere non potest, enim fides cordis est ad justitiam, oris autem con-
salvo pacis vinculo excludit, vel quod salvo pacis fessio ad salutem, ita haeresis error esl ad impieta-
vinculo exdudere non potest, sequitate improbat, tem, professio vero cjusdem erroris est ad perni-
finriitate snpportat, hie est pacificus, et ab isto ma- ciem. Et fides et error ex corde procedunt, investi-
ledictoquod Scriptura dieil : Vm his qui dicunt tura vero illa de qua tantus est molus, in soUs est
quod n,equambonum est, et quod bonum est, nequam? manibus dantis e.t accipientis (epist. 60), quse bona,
qui ponunt lucem iencbras, et ienebras lucem : qui el -rnala agere possunt, credere vel errare iu fide
ponunl quod amarum est dulce, el quod dulce~est » non possunt. Ad hsec si investitura liaechseresis es-
umarutn! (Isai. L.) Omnino liber, prorsus securus, sel, ei renuntiar.s sine vuluere ad eam redire non-
penilus alieniis. His catholicorum Patrum tevminis posset. Yidenms autem, in partibus Germaniarum-
conlenti, quaepossumus secundum decreta Palrum et Galliarum, mullas honestas personas purgato
salvo vinculo pacis corrigere volumus; quse autem isto naevo per quamliliet salisfactionem, paslorales
corrigere non possumus, usque ad raessem, si ne- virgas reddidisse, et per manum apostolicam rcfiv-,
cesse sit, Domino docente tolerare decrevimus. His iatas investiluras recepisse. Quod summi pontifices'
verbis excusatos nos credimus, quod a laeeratione minime fecissent, si in tali investitura haeresim ct'
domni papaelinguas nostras reprimimus, el si quid peccatutri in Spiritum sancium lalere cognovissent..
conlra senientiam suam suorumque praedccessorum Cum crgo ea quae~seterna lege sancita non sunt
(Gregorii sepfurii, el Urbani secundi) de remissis (epist. 60) sed honestate et utililate Ecclesise insti-
Germanico [Germanicorum, ms. c] regi investitu- tuta vel prohibila, pro eadem occasione ad tempus
fis fecisse videtur, filiali chaiitate excusamus. Non rcmittuntur pro qua inventa sunt, non est instittiT-
enim praevaricator est legis, qui delinquit in lege torum damnosa praevaricalio, sed laudabilis et salu-*
aliqua fallente subreplione vel impellente necessi- berrima" dispensatio. Quod cum mulli minus stu-
tate, sed qui iegem impugnat studiose, et delictum diosi minime altendant, .ante tempus j'udicant
suum non curat agnoscere. Unde hunc excessum spiritus mobilis et spiritus immobilis {quitiatn cod.
ejus non tantum non accusamus, sed dictante ra- stabilis, ita ms. c, epist. 288) non inlelligentes dif-
tione approbaraus (epist. 255), si, imminente strage ferenliam. Si quis vero laicus ad har.c prorumpit;
populi, paferna charitate cum nonnullo vuhiere suo insaniam, ul in dalione et acceptionc \irgse jjutet».
se tautis periculis vcluit objicere, ul majoribus 102 se-~tribuere posse sacrameiilum vel rem' sa-
morbis (epist. 190) posset sincera charitate subve- cramenti eeclesiastiei °, illum prorsus judieamus.
nire. Nee ipse primus nec solus faclus est dispen- hserelicum, non propter manualem investituram,-
sstor Ddminicorum prascejUortmi, quia Mediator Sed propler praesumptionem diabolicam. Si ve'ro_
Dei et hominum, cujus vita in terris disciplina fuit congrua volumus rebus nomina dare, possumus
inorum, primo prsecepii discipulis ut nbn ferrent dicere quod manualis illa investitura per laicos fa-
saccriluhi neque peram (Maith. x), quia lunc nulla cta, alieni juris est pervasio et sacrilegapraesum-
necessitas urgebat. Imminente vero tempore passio- ptio; qiia pro libertate Ecclesiae et honeslate, salvo
nis suse, sciens eos penuriam panis passuros cum pacis vinculo, si fieri potest, funditus abscindenda
tiansirent de loeo adlocum, temperavit prseceptum, j) [vett. codd. aliscidenda] est. Ubi ergo sine schismate
flaus eis lieciiliam ut ferient perara ctsacculum auferri potest, auferatur; ulii sine schismate au-
{Lnc xxn), non jam imperans cupiditati h, sed in- ferri non potest, cum discreta reclamatione differa-
dulsens neccssitati. Ita cum baereses diversi gene- tur.-Nihil enira tali pervasione demilur sacramentis
ris pullularentper diversas partes mundi, ul catho- ecclesiasticis, quominus sancta sint (epist. 75),
lici tefriti seveiitate sententiae hserelicorum-sedu- quia apud quoscunque sint [ipsa sunt, ms. c.\, sive
cliones caverenl, se\erissime praeceplum est ut apud eos qui-intus, sive apud eos qui foris suntf
revertentes ab haeresi vcl clerici non fierent, vel eadero ipsa sunt. Haec scripsimus dileetioni vestrse,
clerici non manerent. Pro cujus rigore decreti cum parati refelli sine coutumacia, si' melius his quae
Ecciesia maxima damna pateretur, prudens discre- scripsimus nos docuerit prudentia vestra, quod mu-
tio reUgiosorum voluit et docuit mutandam esse riitum sit scriplura canonica. Yalete.
\
a Ex d. Aug. lib. m contra epist. Parmeiiiaui, Non jam obtcmperans cupiditati.
cap. 1, et.relatumin can. Quhquis caus. 5, q.,i. c Ep. 60 dicit reges intendere se nihil spirifua^S
h Sic ohinBscodd. Bar. tamen in orajibri a"ddil. dare in investitura poritilicum, ctc • - -'
EPISCOPI ~ 2H
44§ D. IYONIS CARNOTENSIS
EPISTQLA CCXXXYH. A raiorem Constantinum, quiiu Nicsc-noeonciio, prae-
JOANNES (al. JOSCEMNOS), primm Lugdunensis sedh sente papa Sylvestro hujusmodi verba legitur ha-
archiepiscopus, DAIMBERTO, Smonensi archiepi- buisse (append. can. 4, caus, 11, q. 1). c Yos,
seopa, satulem^ hiquit, episcopi, a solo Domino j"udieandi estis. s
a Quonjam sapienti pauca suffieiunt, fraternita- Non ait, ego el vos a solo Domirio judicandi sumus.
tem tuam paucis convenire decrevimus, et quia in Cum enim solos exeludit episcopos, se procul du-.
tnulliloquie peccatum non deerit (Prov. x), multilu- bio, et omnes reges ecclesiastico subdit j'udicio.
djnem verbor-um evitantes ad prolixitatem tuam qua Nunquid culpas factum clarissimi doctoris Am-
Theodosium imperatorem ob suam cuK
potuimus brevitate respondere <iuravimus. Qusedam brosii, qui
litaque proposuisti, in qiiibus partim personam no- pam excommunicavil? Nunquid ineusas Gregorium
gtram de prsesumptuosa [ita v. c; al. prsesumpta] seplimum, qui regem Henricum ob sua scelera
elatione notare, partim Lugdunensis Ecclesise di- damnavit? Addidisti le vereri ne forte patris nostri
gnitati derogare, partim vero in totius' Ecclesiae pudenda in colloquio nostro revelarenUir. Timuisti
cofpus inexpiabilem nsevum inducere velle videris. certe ubi non ^erat timor, Malumus eriim abaque
Pr-imum ergo est, ut nosmetipsos expurgantes ad dubio cum pietate verecundorum filiorum benedici,
csetera liberiores et expeditiores accedaiaus. Placuit quam cum inverecundia irrevcrentis filii maledici.
enim discretioni tuae ut nobis~ imponeres quod te Atque utinam ipse pater pudenda (ut dieis) ista pvo
exlra provinciam adcojicilium apud Ansam (epist. voluntate nastta contegi pateretur! Causatus es
256) celebrandum invilaremus, ad agendum de fide praeterea periculosa tempora, causatns es adversa-
et investituris laicorum, et ad judicandum eas per-- rise partis robur ac multitudinem, causafus es no-
sonas h de quibus non est nobis fas j'udicare. Te- strae partis debilitatem ac pau.citatem. Et pi-ofecto
stem itaque Deum, et conscientiam nostram adhi-* quanto periculosiora sunt tempora,'tanto fortius ser-
bemus, nos neque extra provinciam, neque ad judi- vis DeLest adnitendum (epist. 18) ne cum abun-
candum de illis pevsonis fvaternitatem luam-trahere dantft iniquitate refrigescit charitas multorum, re--
voluisse, sed simpliciter dileetioms tuse praesenliam frigescat etiameharitaspaucorum. Nonne recordaris
ad coUoquendum et consulendum de diversis per- quid paucis discipulis Christus dixerit: Confidiie,
{urbatiouibus ijuse in Ecclesia Dei ortse sunt, adscU inquit, quia _ego vici mundum {Joan. xvi). Si ergo
scere studuisse, ut laborem et meritum ac praemium doces diffidendum, victoriam mundi praedicas, ef
laboris ac mefiti tecum et cum aUis religiosis viris Christi victoriam prosternis. Novum et inauditum
participaremus. Si quidem cum prima Lugdunensis Q philosophandi genus, horUri contra fortes timidos,
pravincia sit, nihilominus secunda et tertia Lugdu- contra imporlunos desides, fieri in bello fugaces, in
nensis provincia est. Cum ergo primse setjis Lugdu- paee vero audaces, in peviculo securbs, in securitate
nensis prsesul pro, suis aut- ilioruro necessifatibus pvovidos. Inteslabilis magistev navis, qui in tran-
$ecundse,vel terlise provincise prsesules vocat, non quilla serenilate arlis suse fastigium exercet, in
&d aJienam provinciam trahit, sed rationabili et iempestate vero clavum et csetera arriiamenta r"e-