You are on page 1of 2

Profesionalism și eleganță la Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”

Publicat de Ziarul Tecucean

Unitatea noastră școlară a organizat și


găzduit în data de 28.03.2018 concursul
local „Coafuri de seară şi machiaj
aferent”, editiția a II-a, din cadrul
proiectului „Caledonia Style”.

Proiectul local „Caledonia Style” are


drept scop îmbogățirea și consolidarea
cunoștințelor de specialitate, antrenarea
elevilor de școală profesională și liceu
într-o competiţie deschisă, bazată pe activități practice.

Activitatea constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea experienţei


curriculare şi extracurriculare a elevilor şi a cadrelor didactice, precum şi pentru
identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase.

La această activitate, organizată de prof. Radu Ionela și M. instr. Istrati Maranda,


au participat elevi și profesori de la Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”
Tecuci, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, Liceul Tehnologic „G.G.
Longinescu” Focșani, Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești, domeniul Estetica
şi igiena corpului omenesc.

Concursul a cuprins două secțiuni: Coafuri de seară și Machiaj aferent coafurii de


seară, ce au urmărit aplicarea competențelor dobândite în cadrul modulelor studiate
și promovarea competiției ca motivație pentru performanță.

Fiecare elev a susținut în cadrul concursului una sau două probe practice, în
funcție abilitățile acestuia. Astfel un elev a avut posibilitatea să realizeze coafură și
machiaj sau doar una din aceste probe. Elevii participanti la concurs au fost însoțiți
de profesorul coordonator.

Activitatea s-a desfășurat în laboratorul de estetică sub supravegherea permanentă


a membrilor comisiei de organizare și jurizare ce a fost constituită din foști elevi
ai Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniu”, domeniul Estetica şi igiena corpului
omenesc, acum lucrători în saloane de estetică, unii chiar deținători ai acestora,
după cum urmează: Alexandru Lavinia, Ilie Roxana și Iftimie Claudiu.

Evaluarea lucrărilor s-a făcut după un barem prevăzut într-o fișă de jurizare, după
criterii ce urmăresc :

-Amenajarea ergonomică a locului de muncă ;

-Respectarea normelor de igienă, protecția muncii, PSI ;

-Selectarea resurselor necesare în funcție de lucrarea executată;

-Respectarea etapelor și tehnicilor de lucru;

-Finisarea, aspectul final al lucrării;

-Raportarea lucrării la tema concursului;

-Adaptarea lucrării la caracteristicile clientei;

-Creativitate și ingeniozitate în alegerea și realizarea coafurii și machiajului.

Modele au fost eleve ale liceului organizator.

La finalul probelor a avut loc parada lucrărilor și apoi festivitatea de premiere


oficiată de către director Trofin Veronica Ionela și director adjunct Butunoiu
Dana Elena.

În susținerea activitătii a avut un rol important S.C. Fast Food Bulevard din
Tecuci, care a asigurat masa elevilor și profesorilor participanți.

Prof. Radu Ionela, M. instr. Istrati Maranda