Вы находитесь на странице: 1из 1

ИНТЕГРИРОВАННАЯ SFQSBN-00458897- 012-2009 БЛАНК ВНУТРЕННЕГО Код

СИСТЕМА «Порядок обеспечения цехов, БВЗ


МЕНЕДЖМЕНТА служб сырьем, материалами, ЗАКАЗА 7.4-12
"BASARABIA-NORD" SA" оборудованием»
Стандарт предприятия Лист
1/1

APROB

Director general _____________________

„_______” ___________________2015

Subdiviziunea solicitantă Nr. de telefon Iniţiatorul procurării Data


Заказывающее подразделение № телефона Заказчик Дата
Anticamera 305 Carolina Avram 06.11.2015
Semnătura şefului subdiviziunii Data
Подпись начальника подразделения Дата
Justificarea/Обоснование Necesitate birou

Se completează de iniţiator Se completează de subdiviziunea ce procură


Заполняется заказчиком Заполняется снабжающим
подразделением
Nr. Denumirea bunului, serviciului Specificaţii tehnice Un. m. Cantitate Preţ unitate Suma Observaţii
Наименование продукта, услуги Технические данные Ед. из. Кол-во Цена/ед. Сумма Примечания
1 Cafea Jacobs Monarch 200 gr. cutii 4
(cutie verde)
2 Zahăr cutii 3
3 Pahare de unică folosinţă 100 gr. unităţi 100
4 Frişcă pentru cafea cutii 5
5 Ceai Lipton verde cutii 2
(simplu)

Managerul subdiviziunii responsabile de procurare


Менеджер подразделения ответственный за закупку