You are on page 1of 10

"Funiculi Funicula"

Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.


clarinet transposition: F. Pelucchi

6 >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ. >œ . œ >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ.


Clarinet in B b 1 &b 8 JΠJΠJ J JΠJΠJΠJ J
F
> >œ . œ. œ. œ. œ. >œ . >œ . >œ . œ. œ. œ. œ.
Clarinet in B b 2 & b 68 œ . œŒ
J
œŒ
J J J
œ
JŒ œŒ
J
œŒ
J J J
F
j j j j j j
Clarinet in B b 3 & b 68 œ. Œ œ. Œ œ.
jŒ jŒ
œ. jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ œ.
jŒ jŒ
œ. jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ
œ. œ. œ. œ.
F
& 68 œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ
Alto Clarinet
J J J J J J J J J J
F
6 j j jŒ jŒ j j jŒ jŒ
Bass Clarinet & b 8 œj Œ œj Œ œ. Œ œ. Œ œ. œ. œ.
jŒ jŒ
œ. œ. Œ œ. Œ œ. œ. œ.
jŒ jŒ
œ.
.
F .

. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œ. j œ. œ. œ. j
& b œ ‰ Œ. œ. œ œ ‰ Œ .
8

B b Cl. 1 ∑ J J J J J J œ. œ.
J J . .
F f
# œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ . # œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œ j j œ j j ‰ Œ .
B b Cl. 2 & b œ. ‰ Œ . J J J J J J . œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ
p F f .
j j j j j j j j
& b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ œ. j j j j ‰ Œ.
B b Cl. 3
J. J œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
π F f .
. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. œ. Jœ. œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ.
A.Cl. & œ Jœ œ J J J J J
˙. ˙. ˙. Œ J J
π F f
&b j j j j j j j j ∑
œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ˙ . ˙. ˙. ˙.
B. Cl.

π F f

©
2
>œ >A˙ . œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j
œ œ. œ œj
17

B b Cl. 1 &b ∑ ∑ Œ ‰ Œ
J J J J J >œ . œ.
. .
>
F
&b ∑ ∑ œ. œ. œ. ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Cl. 2
J
p
j j j j j j
B b Cl. 3 & b œ. œ. œ. œ. œ. œ.j œ. œ.j j j œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
p
. . . . j j œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. Œ j j œ. Œ œ. œ. œ. j j
A.Cl. & œ Jœ œ œJ œ. œ. œ. œ. J J J J œ. Œ œ. Œ J JŒ JŒ JŒ œ. Œ œ. Œ
p
j j j j j j j j j j
&b ∑ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œj Œ œj Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ
œ. œ.
B. Cl.

p . .

œ ‰ Œ.
25

B b Cl. 1 & b ˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
> >˙ . œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j
B b Cl. 2 &b ∑ ∑ ∑ Œ ‰ Œ Jœ J J J J >œ . >œ . œ œ. œ œj
. .
F
j j j j j
B b Cl. 3 & b jŒ j Œ Œ œ. œ œj ˙ . j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ
œ. œ. . . > œ. œ. œ. œ.
f p
œ. .œ . . j œ. œ. . œ. Œ j j œ. œ. œ. œ. j j
& JŒ J Œ Œ Jœ œ œ. ˙ . J Œ J Œ Jœ Œ J œ. Œ œ. Œ JŒ JŒ JŒ JŒ œ. Œ œ. Œ
>
A.Cl.

f p
j j j j
& b œ.j Œ œ.j Œ Œ j j j j
œ. Œ œ. Œ œj Œ jŒ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ
œ. œ. œ ˙ . œ. œ. œ.
B. Cl.
. >f p .
3

Œ. Œ œj ˙ . j j
œ œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ .
34 B

B b Cl. 1 &b ∑ ∑ ∑
J J >
œ.
> > >
F
B b Cl. 2 & b ˙. œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
j j j j j
B b Cl. 3 & b jŒ jŒ Œ œ. œ œj ˙ . jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ j
œ. Œ
j
œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ
œ. œ. . . > œ. œ. œ. n œ.
F p
œ. œ. Œ Œ œ. œ. œj ˙ . œ. œ. Œ œ. Œ œ. Œ j œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ
A.Cl. & JŒ J J . > JŒ J J J œ. Œ # œ. j Œ J J J J
F p
j j
& b œ.j Œ œ.j Œ Œ j j j
œ. Œ
j
œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ œ.

œ.
j ‰ ‰ jŒ jŒ
œ. œ. œ ˙ . œ. œ. œ. œ.
B. Cl.
. >F p

j j > >˙ . œ œ. œ. Jœ. œ. œ. œ. Jœ.


‰ Œ. Œ. Œ œ
42

B b Cl. 1 &b œ œ. œ. œ. ˙ . œ

J J J
> F
B b Cl. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ Œ . Œ œj ˙.
j. j j. .
œ œ. œ œ. œ. œ. œ Jœ
> >
F
j j j j j j j j
B b Cl. 3 & b œ. Œ # œ. Œ œ. Œ œ. Œ Œ œj œ œj ˙ . œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ ∑
. . . > œ. œ.
F p
& œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ Œ œj œ. œ. ˙ . œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ j
œ. Œ œ.j Œ
A.Cl.
J J J J . J > J J J J
F p
& b jŒ jŒ jŒ jŒ Œ j j jŒ jŒ ∑ ∑ jŒ jŒ
B. Cl.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙F. œ. œ. œ. œ.
> p
4
>œ . >œ . œ œj œ œj ˙ . >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ.
œ ‰ Œ.
50 C

B b Cl. 1 & b ∑ ∑ JŒ JŒ J J
. . . >
F
>œ . >œ . œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 2 & b œ. œ. œ œj œ œj ˙ . œ ‰Œ
. ∑ ∑ œŒ
J
œŒ
J J J
> > . . . >
F
B b Cl. 3 & b œj Œ œj Œ jŒ jŒ ∑ Œ œj œ œj ˙ . j j j j
œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ
. . œ. œ. . . . > œ. œ.
F
œ. Œ œ. Œ j j . . . > j j . . j j œ. Œ œ. Œ
A.Cl. & ∑
J J œ. Œ œ. Œ Œ Jœ œ œJ ˙ . œ. œ. œ. œ. œJ Œ Jœ Œ œ. Œ œ. Œ J J
F
jŒ jŒ Œ j j j j Œ Œ j j j Œ jŒ
& b jŒ jŒ ∑
œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œj œj œ. Œ œ. Œ œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
B. Cl.
> F . .
>œ . œ >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >˙ .
‰ Œ.
59

B b Cl. 1 & b JŒ JŒ J Œ J J ∑ ∑ J J
f
> >œ . >œ . œ. œ. œ. œ. œ ‰ Œ . # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. >˙ .
B b Cl. 2 & b œ. œ
JŒ œŒ
J
œŒ
J J J . J J J J J J
p f
j j j j j j j j j j j j j j
B b Cl. 3 & b œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ .
œ. œ. >
π f
& œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ. œ. Jœ.
>
œ. œ. œ. œ. ˙ .
A.Cl.
J J J J J J J J J J J J
π f
j j jŒ jŒ
& b jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ œ. œ. j Œ jŒ j j j j j j
œ. # œ. œ.j œ. œ.j ˙ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B. Cl.

π >f
œ. œ. œ. œ. œ. j j œ̈
œ. œ. œ. œ.
68

B b Cl. 1 & b J J œ. œ. œ œ. ‰ ‰
J J .
œ. œ. œ. œ. j j j j
B b Cl. 2 &b J J œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰
œ. Ë
. œ. œ. j j
B b Cl. 3 &b œ J œ. J œ. j
œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
j ‰ œ ‰
. œ. Ë
A.Cl. & ˙. ˙. ˙. Œ ‰ œ ‰
Ë

&b ˙. ˙.
Œ ‰ ‰
˙.
B. Cl.
œ
Ë
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi

6 >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ. >œ . œ >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ.


1 Bb cl & b 8
JΠJΠJ J J ΠJ ΠJΠJ J
F
.
œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œ. œj œ œ. œ. œ. œ œj
.
8

&b ‰Œ ∑ J J J J J J . . J J. .
F f
2 > >A˙ . œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œ. ‰ Œ . Œ ‰ Œ Jœ œ. œ . œ . œ œj œ j
16

J J J J > > . . œ.
F
10 j B j j
œ ‰ Œ. Œ. Œ œ œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ . œ .
25

& b ˙. œ ˙.
J J > >
> > >
F
& b œ œj œ j . . Œ >œ >˙ . œ œ. œ. œJ. œ. œ. œ. œJ.
42

‰ Œ ∑ Œ
. . œ. ˙ . œ J J J
> F
>œ . >œ . 2 >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj ˙ . .
50

& b œ ‰Œ JŒ JŒ J J
. . . >
F
>œ . œ >œ . œ >œ . œ œ. œ. œ. œ. œ. 2 . œ. œ. œ. >˙ .
œ
.
59

& b JŒ J Œ J Œ J J ‰ Œ J J
f
œ. œ. œ. œ. œ. j j œ̈ ‰
œ. œ. œ. œ.
68

&b J J œ. œ.
J J œ. œ. ‰

©
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi

6 >œ . >œ . .
œ œ. œ. œ. >œ . œ Œ >œ . œ Œ >œ . œ Œ œ. œ. œ. œ.
2 Bb cl & 8 b œ Œ œ Œ J J J J J
J J J J
F
. # . œ. œ. œ. œ. ‰ Œ .
œ # œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œ j j
8

& .b œ ‰ Œ J J J J J J . œ. œ. œ.
p F f
j 2 8 >œ >˙ .
j . œ. œ. œ. ‰
15

& b œ. œ. œ. œ œ ‰ Œ J
Œ ‰Œ
J
. .
p F
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j 10 j
œ. œ œj ˙ . . .
30

& b J J J J œ. œ. œ . . > œ ‰ Œ Œ Œ œ
> > >
F
j. j j. . 2
œ . œ . œ œj œ œj ˙ . ‰ Œ.
47

& b ˙. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œJ œ
> > > . . . >
>œ . > . . >œ . œ >œ . > . .
œ Œ œ . œ Œ œ œ. œ. œJ œ Œ œ . œ Œ œ œ. œ. Jœ œ. ‰ Œ .
56

& b Œ
J J J J J J J
F
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. >˙ . œ. œ. œ. œ. j j
& b #œ
64

J J J J J J J J œ. œ. œ. œ.
p f
j j
70

& b œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ ‰
Ë

©
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi
j j j Œ j Œ œj Œ œj Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ
& b 68 œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ . .
œ. œ. . . œ. œ.
3 Bb cl
F
j Œ j Œ œ œj œ j j j j j j j œ. œ. œ œ.
7

&b œ. œ. . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ .
J. J
π F f
j j j j jŒ jŒ
œ. œj œ œ.j œ. œ.j œ .
14

&b j
œ. œ
‰ Œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ j j œ œ
. . . . œ. œ. œ. œ. . .
. . . . p
j j j j
& b œ.j Œ œ.j Œ j j
21

jŒ Œ
j œ. œ. Œ Œ Œ
œ. œ. Œ Œ
j j Œ Œ œ. œ œ ˙ .
œ. œ. œ. œ. . . >
f
j j j j j j
j j œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ
28

&b œ œ
Œ Œ
j j œ. Œ œ. Œ Œ
œ. œ. Œ Œ
œ. œ.
Œ
. . œ. œ.
p. .
Œ œ.j œ œj ˙ . j j jŒ jŒ j j
35

&b . . >
jŒ jŒ
œ œ.
œ. Œ œ. Œ œ. œ. j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ
œ. n œ.
F p.
j j j j j j jŒ jŒ jŒ Œ ∑
& b œ. Œ # œ. Œ œ. Œ œ. Œ Œ œj œ j
42

œ. ˙ . œ Œ
. . œ Œ œ œ. j
. . >F p . œ
. œ.

& b œj Œ œj Œ Œ œj œ œj ˙ . j j jŒ jŒ jŒ jŒ
50

jŒ jŒ ∑ œ
. . œ. œ. . . . > . . œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ.
F
j Œ j Œ œj Œ œj Œ j j Œ j Œ j Œ œj Œ œj Œ œ œj œ œj œ œj œ œj
58

&b . . œ. Œ œ. . . . . . . . . . .
œ. œ. œ. œ.
π
65
j j j j œ. œ. œ œ. œ j j œ j j ‰ œ ‰
&b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ . J . J . œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ Ë
> .
f

©
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi

6 œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ j j
œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ
Alto cl & 8 J J J J
J J . . J J
F
. . . .. . . .. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ .
& œJ Œ Jœ Œ œ Jœ œ œJ œ œJ œ œJ ˙. ˙.
7

J J J J ˙.
π F f
œ. œ. œ. . . . . j j œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. Œ j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ
& Œ J J œ œJ œ œJ œ. œ. œ.
16

œ. J J J J œ. œ. J J
p
. . j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ Œ œ. œ. j œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ j Œ j Œ
& œJ Œ œJ Œ
23

œ. œ. J J J œ. >˙ . J J J J œ. œ.
f p
œ. Œ œ. Œ . .
œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ Jœ Œ œJ Œ Œ œ. œ. œj ˙ . œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ
31

&J J J J . . J . > J J J J
F p
j j œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ Œ j œ œ. œ. Œ œ. Œ
39

& œ. Œ # œ. Œ J J J J J J J J œ. . J ˙ . J J
>
F p
j j >
œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ Œ œ. œ. œ. ˙ .
47

& œ. Œ œ. Œ J J . .

J J . . J J

j j œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ œ. Œ œ. Œ jŒ jŒ œ. Œ œ. Œ
55

& œ. œ. œ. œ. J J œ. œ. J J J J œ. œ. J J
F
. .
& œJ Œ Jœ Œ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >˙ .
62

J J J J J J J J
π f
˙. ˙.
68

& ˙. Œ ‰ œ ‰
Ë

©
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi

j j j Œ j Œ œj Œ œj Œ
& b 68 j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ . .
œ. œ. . . œ. œ.
Bb Bass cl

F
& b œj Œ œj Œ œj Œ œj Œ œ œj œ œj # œ œj œ œj œ œj œ œj # œ œj œ œj ˙ .
6

. . . . . . . . . . . . F . . . . . . . .
π
2 j j j j j Œ j Œ œj Œ œj Œ
13

& b œ œ œ œ
. . . . œ. œ. œ. œ. œ œ . .
. ˙. ˙. . .
ḟ p
22

b j Œ j Œ Œ Œ jŒ jŒ jŒ jŒ Œ jŒ jŒ
& œ. œ. j j œ œ œ œ j j œ
œ. œ. . . . . œ. œ. œ ˙ . . œ.
. >f p
29

b Œ Œ jŒ jŒ jŒ jŒ Œ Œ jŒ jŒ jŒ jŒ Œ
& œ œ j j œ. . œ œ. œ. j j œ. œ. œ. œ. j j
. . œ. . œ œ
. œ. œ.
j Œ j Œ j Œ j Œ œj Œ j Œ j Œ j ‰ ‰ j Œ j Œ j Œ j Œ
36

& b œ. œ. . œ.
˙F. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
> p
jŒ jŒ
43

& b jŒ jŒ Œ j j jŒ jŒ ∑ ∑
œ œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ˙F. œ. œ. .
> p
jŒ jŒ Œ j j j j jŒ jŒ
50

& b jŒ jŒ ∑ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ˙ . œ. œ. œ. œ. œ œ
. .
> F
j j j j
& b œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ œj Œ œj Œ œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ œj Œ œj Œ œ œj œ œj
57

. . . . . . . . . . . .
π
64

&b j j œ œj œ œj j j Œ ‰ ‰
# œ. œ. œ. œ. . . . . # œ. œ. œ. œ. >˙ . ˙. ˙. ˙. œ
f Ë

©
"Funiculi Funicula"
Compositor: Luigi Denza-Adptación: José M. Castro B.
clarinet transposition: F. Pelucchi

4 Bb cl
& b 68 œj Œ œj Œ j Œ j Œ œj Œ œj Œ œj Œ œj Œ jŒ jŒ
(= Alto cl)
. . œ
. œ
. . . . . œ
. œ.
F
j j j j j j
œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ œ. œ. œ. œ. œ œj œ œj œ. œ. œ. œ. œ œj œ œj ˙ .
6

&b
. . . . . . . . . .
π F
13
j j j j j j jŒ jŒ
&b ˙. ˙. ˙.
Œ œ. . . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ . . œ. œ. œ. œ.
œ œ j j œ œ
f . . . . p
j j j j
j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ Œ œj œ j
21

&b
œ. œ. . . œ. œ. . . œ. >˙ .
f
j j j j j j
œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ œ. Œ œ. Œ
28

&b . . œ. œ. . . œ. œ.
p
35

Œ j j jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ
&b œ. œ. œ ˙ . œ
. œ
. œ. œ. œ
j Œ Œ
j . œ. œ œ. œ.
. >F p . n œ
.
jŒ jŒ jŒ jŒ Œ j j jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ jŒ
42

&b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ.
œ. . . ˙ . . œ. œ.
>F p
jΠjΠjΠjΠΠj j
49

&b jŒ jŒ ∑ œ œ œ œ œ ˙ . j j
œ. œ. . . œ. œ
. . . . > œ
. . œ. œ.
œ
F
j Œ j Œ j Œ j Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ j Œ j Œ œj Œ œj Œ j Œ j Œ
56

&b œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. . . œ. œ.

& b œ. œ.j œ. œ.j œ œj œ œj œ. œ.j œ. œ.j œ œj œ œj ˙ .


63

. . . . . . . . > ˙. ˙. ˙.
π f
71

&b Œ ‰ ‰
œ
Ë
©