You are on page 1of 1

Zapytanie

Z: Bielsko-Biaªa Gªówna
Do: Szczecin D¡bie
Podró» w jedn¡ stron¦: 13.05.18
Odj./Przyj. 16:00 (Odjazd)

Stacja/Przystanek Data Przyj. Odj. Peron Czym Dalsze informacje

Bielsko-Biaªa Gªówna 13.05.18 08:24


Czechowice-Dziedzice 08:35 08:36
Pszczyna 08:44 08:45
Tychy 08:57 08:58
Katowice 09:17 09:37
Zabrze 09:51 09:52
Gliwice 09:59 10:01
Lubliniec 10:43 10:44
Olesno ‘l¡skie 11:04 11:05
Kluczbork 11:20 11:21 KLIMCZOK
TLK
K¦pno 11:45 11:46
PKP Intercity, Mo»liwo±¢ zakupu
Ostrzeszów 11:59 12:00 biletu przez telefon komórkowy na
TLK48108
Ostrów Wielkopolski 12:16 12:19 m.bilkom.pl, tylko 2 kl., rezerwacja
obowi¡zkowa, sprzeda» napojów i
Pleszew 12:38 12:39
przek¡sek z wózka minibar, przewóz
Jarocin 12:51 12:52 przesyªek konduktorskich
‘roda Wielkopolska 13:12 13:13
Pozna« Gªówny 13:35 13:38
Szamotuªy 14:01 14:02
Wronki 14:15 14:16
Krzy» 14:35 14:38
Dobiegniew 14:52 14:53
Choszczno 15:13 15:16
Stargard 15:42 15:49
Szczecin D¡bie 13.05.18 16:06

Czas trwania: 7:42; kursuje 6. do 20. Maj 2018

06.05.18 - Korzystaj¡c z systemu www.rozklad-pkp.pl akceptujesz jego Regulamin. Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.
Przed rozpocz¦ciem podró»y zasi¦gnij informacji na stronie www.rozklad-pkp.pl na temat ewentualnych zmian w rozkªadzie jazdy.