You are on page 1of 10

JADWAL PELAJARAN (TSM DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)

SMK MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL


TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Berlaku Mulai 18 September 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS
JAM
PUKUL X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
KE-
KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP
12:00 - 13:00 Pra KBM Pra KBM Pra KBM Pra KBM
1 13:00 - 13:30 13 E 10 C 17 S 6 H 10 C 3 L 4 O 9 F 3 L 16 P 13 E 9 F 15 I 16 P 8 G 13
2 13:30 - 14:00 13 E 10 C 17 S 6 H 10 C 3 L 4 O 9 F 3 L 16 P 13 E 9 F 15 I 16 P 8 G 13
3 14:00 - 14:30 10 C 18 Q 6 H 8 G 9 F 10 C 4 O 3 L 9 F 16 P 4 O 8 G 8 G 16 P 15 I 17
4 14:30 - 15:00 10 C 18 Q 6 H 8 G 9 F 10 C 4 O 3 L 9 F 16 P 4 O 8 G 8 G 16 P 15 I 17
15:00 - 15:30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat
5 15:30 - 16:00 6 H 5 D 4 O 10 C 4 O 8 G 5 D 10 C 4 O 16 P 3 L 11 P 15 J 16 P 18 Q 12
6 16:00 - 16:30 6 H 5 D 4 O 10 C 4 O 8 G 5 D 10 C 4 O 16 P 3 L 11 P 15 J 16 P 18 Q 12
7 16:30 - 17:00 4 O 6 H 10 C 5 D 4 O 9 F 10 C 11 P 5 D 1 R 9 F 11 P 17 K 12 N 15 J 18
8 17:00 17:30 4 O 6 H 10 C 5 D 4 O 9 F 10 C 11 P 5 D 1 R 9 F 11 P 17 K 12 N 15 J 18

KODE NAMA PENDIDIK (KP) Kegiatan Pra KBM yaitu


1 Iskandar Sulaeman,M.Pd.I 11 Rina Siti Hajariah a. Shalat Dzuhur
2 H. Hilmi, S.Pd.I 12 Iwan Kurniawan,M.Ag. b. Tadarus
3 Irfan Mujahidin,M.Pd. 13 Tatang Harmaen, S.Pd.I c. Pembacaan Asmaul Husna
4 Bakrie Maulana, S.Pd. 14 Khotibul Umam, S.Pd.I d. Muhadloroh (Latihan Pidato)
5 Cecep Permana, S.Pd. 15 Intan Indriani, S.Pd.
6 Sariyatul Halimah, S.T 16 Solehudin, S.Pd. Ket.
7 H. Edi Junaedi, S.Ag. 17 Redi Sahaya, S.Pd. Wali Kelas X TSM = Pendi Sarimiharja, S.Pd.
8 Jaka Fadrika, S.Pd 18 Nuryani Desi Anggraeni, S,Pd. Wali Kelas X DKV = Siti Hamidah, S.Pd.
9 Pendi Sarimiharja,S.Pd. 19 Yanti Listia, S.Pd Wali Kelas XI TSM = Cecep Permana, S.Pd.
10 Siti Hamidah, S.Pd. Wali Kelas XI DKV = Rina Siti Hajariah
Pks. Hubin = Bakri Maulana,S.Pd.
Pks. Kesiswaan = Cecep Permana, S.Pd.

Mengetahui Rengasdengklok, 24 Juli 2017


Kepala SMK Mandalla Entrepreneur School Wakasek Kurikulum

H. HILMI ABDUL HALIM, S.Pd.I IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


M DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
LA ENTREPRENEUR SCHOOL
PELAJARAN 2017/2018

KAMIS JUM'AT SABTU


XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP
Pra KBM Pra KBM Pra KBM
E 8 G 19 B 9 F 1 R 7 M 13 E 8 G 17 K
E 8 G 19 B 9 F 1 R 7 M 13 E 8 G 17 K
S 14 A 8 G 1 R 19 B 18 Q 17 S 12 N 7 M
S 14 A 8 G 1 R 19 B 18 Q 17 S 12 N 7 M
Istirahat Istirahat Istirahat
N 19 B 9 F 14 A 11 P 12 N 7 M 17 K 14 A
N 19 B 9 F 14 A 11 P 12 N 7 M 17 K 14 A
Q 1 R 17 K 19 B 11 P 17 S 14 A 7 M 11 P
Q 1 R 17 K 19 B 11 P 17 S 14 A 7 M 11 P

KODE MATA DIKLAT (MD)


A PAI K IPS
B PKN L KKPI
C B.INDO M KWR
D PENJAS N MULOK B. SUNDA
E S.BUDAYA O PRO.TSM
F B.INGGRIS P PRO.DKV
G MATIK Q MULOK Arab
H IPA R Mulok Bahtsul Kutub
I FISIKA S Mulok Komputer
J KIMIA

Bidang Studi Keahlian = Seni dan Industri Kreatif


Program Studi Keahlian= Seni Rupa
Paket Keahlian = Desain Komunikasi Visual

Bidang Studi Keahlian = Teknologi dan Rekayasa


Program Studi Keahlian= Teknik Otomotif
Paket Keahlian = Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

PERHATIAN
JADWAL TIDAK DAPAT DIRUBAH S.D. AKHIR SEMESTER
JADWAL PELAJARAN (TSM DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
SMK MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Berlaku Mulai 3 Agustus 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS
JAM
PUKUL X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
KE-
KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP
12:00 - 13:00 Pra KBM Pra KBM Pra KBM Pra KBM
1 13:00 - 13:30 13 E 10 C 9 F 6 H 10 C 3 L 4 O 9 F 3 L 16 P 13 E 9 F 15 I 16 P 8 G 13
2 13:30 - 14:00 13 E 10 C 9 F 6 H 10 C 3 L 4 O 9 F 3 L 16 P 13 E 9 F 15 I 16 P 8 G 13
3 14:00 - 14:30 10 C 9 F 6 H 8 G 9 F 10 C 4 O 3 L 9 F 16 P 4 O 17 K 8 G 16 P 15 I 11
4 14:30 - 15:00 10 C 9 F 6 H 8 G 9 F 10 C 4 O 3 L 9 F 16 P 4 O 17 K 8 G 16 P 15 I 11
15:00 - 15:30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat
5 15:30 - 16:00 6 H 5 D 4 O 10 C 4 O 8 G 5 D 10 C 4 O 1 R 3 L 11 P 15 J 16 P 17 K 12
6 16:00 - 16:30 6 H 5 D 4 O 10 C 4 O 8 G 5 D 10 C 4 O 1 R 3 L 11 P 15 J 16 P 17 K 12
7 16:30 - 17:00 4 O 6 H 10 C 5 D 4 O 9 F 10 C 11 P 5 D 17 K 9 F 11 P 17 K 12 N 15 J 16
8 17:00 17:30 4 O 6 H 10 C 5 D 4 O 9 F 10 C 11 P 5 D 17 K 9 F 11 P 17 K 12 N 15 J 16

KODE NAMA PENDIDIK (KP) Kegiatan Pra KBM yaitu


1 Iskandar Sulaeman,M.Pd.I 11 Rina Siti Hajariyah a. Shalat Dzuhur
2 H. Hilmi, S.Pd.I 12 Iwan Kurniawan,M.Ag. b. Tadarus
3 Irfan Mujahidin,M.Pd. 13 Tatang Harmaen, S.Pd.I c. Pembacaan Asmaul Husna
4 Bakrie Maulana, S.Pd. 14 Khotibul Umam, S.Pd.I d. Hadloroh (Latihan Pidato)
5 Cecep Permana, S.Pd. 15 Intan Indriani, S.Pd.
6 Sariyatul Halimah, S.T 16 Ayih, S.Pd. Ket.
7 H. Edi Junaedi, S.Ag. 17 Redi Sahaya, S.Pd. Wali Kelas X TSM = Pendi Sarimiharja, S.Pd.
8 Jaka Fadrika, S.Pd 18 Nuryani Desi Anggraeni, S,Pd. Wali Kelas X DKV = Siti Hamidah, S.Pd.
9 Pendi Sarimiharja,S.Pd. 19 Yanti Listia, S.Pd Wali Kelas XI TSM = Cecep Permana, S.Pd.
10 Siti Hamidah, S.Pd. Wali Kelas XI DKV = Rina Siti Hajariyah
Pks. Hubin = Bakri Maulana,S.Pd.
Pks. Kesiswaan = Cecep Permana, S.Pd.

Mengetahui Rengasdengklok, 24 Juli 2017


Kepala SMK Mandalla Entrepreneur School Wakasek Kurikulum

H. HILMI ABDUL HALIM, S.Pd. IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


M DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
LA ENTREPRENEUR SCHOOL
PELAJARAN 2017/2018

KAMIS JUM'AT SABTU


XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP
Pra KBM Pra KBM Pra KBM
E 14 A 19 B 16 S 1 R 12 N 13 E 18 Q 7 M
E 14 A 19 B 16 S 1 R 12 N 13 E 18 Q 7 M
P 16 S 8 G 1 R 19 B 7 M 18 Q 12 N 8 G
P 16 S 8 G 1 R 19 B 7 M 18 Q 12 N 8 G
Istirahat Istirahat Istirahat
N 19 B 16 S 14 A 11 P 18 Q 7 M 8 G 14 A
N 19 B 16 S 14 A 11 P 18 Q 7 M 8 G 14 A
S 1 R 16 P 19 B 11 P 8 G 14 A 7 M 18 Q
S 1 R 16 P 19 B 11 P 8 G 14 A 7 M 18 Q

KODE MATA DIKLAT (MD)


A PAI K IPS
B PKN L KKPI
C B.INDO M KWR
D PENJAS N MULOK B. SUNDA
E S.BUDAYA O PRO.TSM
F B.INGGRIS P PRO.DKV
G MATIK Q MULOK Arab
H IPA R Mulok Bahtsul Kutub
I FISIKA S Mulok Komputer
J KIMIA

Bidang Studi Keahlian = Seni dan Industri Kreatif


Program Studi Keahlian= Seni Rupa
Paket Keahlian = Desain Komunikasi Visual

Bidang Studi Keahlian = Teknologi dan Rekayasa


Program Studi Keahlian= Teknik Otomotif
Paket Keahlian = Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
JADWAL PELAJARAN (TSM DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
SMK MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Berlaku Mulai 31 Juli 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS
JAM
PUKUL X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
KE-
KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP
12:00 - 13:00 Pra KBM Pra KBM Pra KBM Pra KBM
1 13:00 - 13:30 10 E 6 C 12 O 18 H 6 C 2 L 12 O 5 F 2 L 16 P 10 E 5 F 9 K 16 P 4 G 10
2 13:30 - 14:00 10 E 6 C 12 O 18 H 6 C 2 L 12 O 5 F 2 L 16 P 10 E 5 F 9 K 16 P 4 G 10
3 14:00 - 14:30 6 C 5 F 18 H 4 G 5 F 6 C 12 O 2 L 5 F 16 P 15 I 9 K 4 G 16 P 9 K 14
4 14:30 - 15:00 6 C 5 F 18 H 4 G 5 F 6 C 12 O 2 L 5 F 16 P 15 I 9 K 4 G 16 P 9 K 14
15:00 - 15:30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat
5 15:30 - 16:00 18 H 13 D 5 F 6 C 12 O 4 G 13 D 6 C 15 I 17 R 2 L 14 P 15 J 16 P 12 O 7
6 16:00 - 16:30 18 H 13 D 5 F 6 C 12 O 4 G 13 D 6 C 15 I 17 R 2 L 14 P 15 J 16 P 12 O 7
7 16:30 - 17:00 12 O 18 H 6 C 13 D 12 O 5 F 6 C 14 P 13 D 9 K 5 F 14 P 12 O 7 N 15 J 16
8 17:00 17:30 12 O 18 H 6 C 13 D 12 O 5 F 6 C 14 P 13 D 9 K 5 F 14 P 12 O 7 N 15 J 16

KODE NAMA PENDIDIK (KP) Kegiatan Pra KBM yaitu


1 Nuryani Desi Anggraeni, S,Pd. 11 Yanti Listia, S.Pd a. Shalat Dzuhur
2 Irfan Mujahidin,M.Pd. 12 Bakrie Maulana, S.Pd. b. Tadarus
3 Khotibul Umam, S.Pd.I 13 Cecep Permana, S.Pd. c. Pembacaan Asmaul Husna
4 Jaka Fadrika, S.Pd 14 Rina Siti Hajariyah d. Hadloroh (Latihan Pidato)
5 Pendi Sarimiharja,S.Pd. 15 Intan Indriani, S.Pd.
6 Siti Hamidah, S.Pd. 16 Ayih, S.Pd. Ket.
7 Iwan Kurniawan,M.Ag. 17 Iskandar Sulaeman,M.Pd.I Wali Kelas X TSM = Pendi Sarimiharja, S.Pd.
8 H. Edi Junaedi, S.Ag. 18 Sariyatul Halimah, S.T Wali Kelas X DKV = Siti Hamidah, S.Pd.
9 Redi Sahaya, S.Pd. Wali Kelas XI TSM = Cecep Permana, S.Pd.
10 Tatang Harmaen, S.Pd.I Wali Kelas XI DKV = Rina Siti Hajariyah
Pks. Hubin = Bakri Maulana,S.Pd.
Pks. Kesiswaan = Cecep Permana, S.Pd.

Mengetahui Rengasdengklok, 24 Juli 2017


Kepala SMK Mandalla Entrepreneur School Wakasek Kurikulum

H. HILMI ABDUL HALIM, S.Pd. IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


M DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
LA ENTREPRENEUR SCHOOL
PELAJARAN 2017/2018

KAMIS JUM'AT SABTU


XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP
Pra KBM Pra KBM Pra KBM
E 3 A 11 B 16 S 17 R 7 N 10 E 1 Q 8 M
E 3 A 11 B 16 S 17 R 7 N 10 E 1 Q 8 M
P 16 S 4 G 17 R 11 B 8 M 1 Q 7 N 4 G
P 16 S 4 G 17 R 11 B 8 M 1 Q 7 N 4 G
Istirahat Istirahat Istirahat
N 11 B 16 S 3 A 14 P 1 Q 8 M 4 G 3 A
N 11 B 16 S 3 A 14 P 1 Q 8 M 4 G 3 A
S 17 R 16 P 11 B 14 P 4 G 3 A 8 M 1 Q
S 17 R 16 P 11 B 14 P 4 G 3 A 8 M 1 Q

KODE MATA DIKLAT (MD)


A PAI K IPS
B PKN L KKPI
C B.INDO M KWR
D PENJAS N MULOK B. SUNDA
E S.BUDAYA O PRO.TSM
F B.INGGRIS P PRO.DKV
G MATIK Q MULOK Arab
H IPA R Mulok Bahtsul Kutub
I FISIKA S Mulok Komputer
J KIMIA

Bidang Studi Keahlian = Seni dan Industri Kreatif


Program Studi Keahlian= Seni Rupa
Paket Keahlian = Desain Komunikasi Visual

Bidang Studi Keahlian = Teknologi dan Rekayasa


Program Studi Keahlian= Teknik Otomotif
Paket Keahlian = Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
JADWAL PELAJARAN (TSM DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
SMK MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SENIN SELASA RABU KAMIS


JAM
PUKUL X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
KE-
KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP
12:00 - 13:00 Pra KBM Pra KBM Pra KBM Pra KBM
1 13:00 - 13:30 10 E 6 C 12 O 18 H 6 C 9 K 12 O 5 F 5 F 14 P 10 E 15 J 14 P 3 A 10
2 13:30 - 14:00 10 E 6 C 12 O 18 H 6 C 9 K 12 O 5 F 5 F 14 P 10 E 15 J 14 P 3 A 10
3 14:00 - 14:30 6 C 5 F 18 H 4 G 2 L 6 C 12 O 9 K 15 I 14 P 5 F 13 D 3 A 13 D 9 K 14
4 14:30 - 15:00 6 C 5 F 18 H 4 G 2 L 6 C 12 O 9 K 15 I 14 P 5 F 13 D 3 A 13 D 9 K 14
15:00 - 15:30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat
5 15:30 - 16:00 18 H 5 F 6 C 13 D 4 G 12 O 6 C 12 O 2 L 14 P 9 K 14 P 5 F
6 16:00 - 16:30 18 H 5 F 6 C 13 D 4 G 12 O 6 C 12 O 2 L 14 P 9 K 14 P 5 F
7 16:30 - 17:00 12 O 18 H 6 C 12 O 5 F 6 C 2 L 12 O 2 L 15 I 14 P 5 F 17 R 15 J 14
8 17:00 17:30 12 O 18 H 6 C 12 O 5 F 6 C 2 L 12 O 2 L 15 I 14 P 5 F 17 R 15 J 14

KODE & NAMA PENDIDIK ODE & NAMA PENDIDIK (KP) Kegiatan Pra KBM yaitu
1 Nuryani Desi Anggraeni, S,Pd. 11 Asep Saepudin,S.Pd a. Shalat Dzuhur
2 Irfan Mujahidin,M.Pd. 12 Bakrie Maulana, S.Pd. b. Tadarus
3 Khotibul Umam, S.Pd.I 13 Cecep Permana, S.Pd. c. Pembacaan Asmaul Husna
4 Jaka Fadrika, S.Pd 14 Rina Siti Hajariyah dan Ayih, S.Pd. d. Hadloroh (Latihan Pidato)
5 Pendi Sarimiharja,S.Pd. 15 Santi Lanjarsari, S.Pd.
6 Siti Hamidah, S.Pd. 16 Ayih, S.Pd.
7 Iwan Kurniawan,M.Ag. 17 Iskandar Sulaeman,M.Pd.I
8 H. Edi Junaedi, S.Ag. 18 Sariyatul Halimah, S.T
9 Redi Sahaya, S.Pd.
10 Tatang Harmaen, S.Pd.I

Mengetahui Rengasdengklok, 24 Juli 201


Kepala SMK Mandalla Entrepreneur School Wakasek Kurikulum

H. HILMI,Abdul Halim S.Pd. IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


M DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
LA ENTREPRENEUR SCHOOL
PELAJARAN 2017/2018

KAMIS JUM'AT SABTU


XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP
Pra KBM Pra KBM Pra KBM
E 4 G 3 A 16 S 17 R 4 G 10 E 7 N 11 B
E 4 G 3 A 16 S 17 R 4 G 10 E 7 N 11 B
P 16 S 4 G 17 R 3 A 1 Q 1 Q 11 B 7 N
P 16 S 4 G 17 R 3 A 1 Q 1 Q 11 B 7 N
Istirahat Istirahat Istirahat
8 M 16 S 1 Q 1 Q 11 B 7 N 4 G 8 M
8 M 16 S 1 Q 1 Q 11 B 7 N 4 G 8 M
P 17 R 8 M 4 G 16 S 7 N 11 B 8 M 4 G
P 17 R 8 M 4 G 16 S 7 N 11 B 8 M 4 G

KODE & MATA DIKLAT (MD)


A PAI K IPS
B PKN L KKPI
C B.INDO M KWR
D PENJAS N MULOK B. SUNDA
E S.BUDAYA O PRO.TSM
F B.INGGRIS P PRO.TKJ
G MATIK Q MULOK Arab
H IPA R Mulok Bahtsul Kutub
I FISIKA S Mulok Komputer
J KIMIA

Rengasdengklok, 24 Juli 2017


Wakasek Kurikulum

IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


JADWAL PELAJARAN (TSM DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
SMK MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Berlaku Mulai 31 Juli 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS
JAM
PUKUL X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
KE-
KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP
12:00 - 13:00 Pra KBM Pra KBM Pra KBM Pra KBM
1 13:00 - 13:30 10 E 6 C 5 F 18 H 6 C 2 L 12 O 5 F 2 L 16 P 10 E 5 F 9 K 16 P 4 G 10
2 13:30 - 14:00 10 E 6 C 5 F 18 H 6 C 2 L 12 O 5 F 2 L 16 P 10 E 5 F 9 K 16 P 4 G 10
3 14:00 - 14:30 6 C 5 F 18 H 4 G 5 F 6 C 12 O 2 L 5 F 16 P 15 I 9 K 4 G 16 P 9 K 14
4 14:30 - 15:00 6 C 5 F 18 H 4 G 5 F 6 C 12 O 2 L 5 F 16 P 15 I 9 K 4 G 16 P 9 K 14
15:00 - 15:30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat
5 15:30 - 16:00 18 H 13 D 12 O 6 C 12 O 4 G 13 D 6 C 15 I 17 R 2 L 14 P 15 J 16 P 12 O 7
6 16:00 - 16:30 18 H 13 D 12 O 6 C 12 O 4 G 13 D 6 C 15 I 17 R 2 L 14 P 15 J 16 P 12 O 7
7 16:30 - 17:00 12 O 18 H 6 C 13 D 12 O 5 F 6 C 14 P 13 D 9 K 5 F 14 P 12 O 7 N 15 J 16
8 17:00 17:30 12 O 18 H 6 C 13 D 12 O 5 F 6 C 14 P 13 D 9 K 5 F 14 P 12 O 7 N 15 J 16

KODE NAMA PENDIDIK (KP) Kegiatan Pra KBM yaitu


1 Nuryani Desi Anggraeni, S,Pd. 11 Yanti Listia, S.Pd a. Shalat Dzuhur
2 Irfan Mujahidin,M.Pd. 12 Bakrie Maulana, S.Pd. b. Tadarus
3 Khotibul Umam, S.Pd.I 13 Cecep Permana, S.Pd. c. Pembacaan Asmaul Husna
4 Jaka Fadrika, S.Pd 14 Rina Siti Hajariyah d. Hadloroh (Latihan Pidato)
5 Pendi Sarimiharja,S.Pd. 15 Intan Indriani, S.Pd.
6 Siti Hamidah, S.Pd. 16 Ayih, S.Pd. Ket.
7 Iwan Kurniawan,M.Ag. 17 Iskandar Sulaeman,M.Pd.I Wali Kelas X TSM = Pendi Sarimiharja, S.Pd.
8 H. Edi Junaedi, S.Ag. 18 Sariyatul Halimah, S.T Wali Kelas X DKV = Siti Hamidah, S.Pd.
9 Redi Sahaya, S.Pd. Wali Kelas XI TSM = Cecep Permana, S.Pd.
10 Tatang Harmaen, S.Pd.I Wali Kelas XI DKV = Rina Siti Hajariyah
Pks. Hubin = Bakri Maulana,S.Pd.
Pks. Kesiswaan = Cecep Permana, S.Pd.

Mengetahui Rengasdengklok, 24 Juli 2017


Kepala SMK Mandalla Entrepreneur School Wakasek Kurikulum

H. HILMI ABDUL HALIM, S.Pd. IRFAN MUJAHIDIN, M.Pd


M DAN DKV KELAS X dan XI SMT GANJIL)
LA ENTREPRENEUR SCHOOL
PELAJARAN 2017/2018

KAMIS JUM'AT SABTU


XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV X TSM X DKV XI TSM XI DKV
MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP KP MP
Pra KBM Pra KBM Pra KBM
E 3 A 11 B 16 S 17 R 7 N 10 E 1 Q 8 M
E 3 A 11 B 16 S 17 R 7 N 10 E 1 Q 8 M
P 16 S 4 G 17 R 11 B 8 M 1 Q 7 N 4 G
P 16 S 4 G 17 R 11 B 8 M 1 Q 7 N 4 G
Istirahat Istirahat Istirahat
N 11 B 16 S 3 A 14 P 1 Q 8 M 4 G 3 A
N 11 B 16 S 3 A 14 P 1 Q 8 M 4 G 3 A
S 17 R 16 P 11 B 14 P 4 G 3 A 8 M 1 Q
S 17 R 16 P 11 B 14 P 4 G 3 A 8 M 1 Q

KODE MATA DIKLAT (MD)


A PAI K IPS
B PKN L KKPI
C B.INDO M KWR
D PENJAS N MULOK B. SUNDA
E S.BUDAYA O PRO.TSM
F B.INGGRIS P PRO.DKV
G MATIK Q MULOK Arab
H IPA R Mulok Bahtsul Kutub
I FISIKA S Mulok Komputer
J KIMIA

Bidang Studi Keahlian = Seni dan Industri Kreatif


Program Studi Keahlian= Seni Rupa
Paket Keahlian = Desain Komunikasi Visual

Bidang Studi Keahlian = Teknologi dan Rekayasa


Program Studi Keahlian= Teknik Otomotif
Paket Keahlian = Teknik dan Bisnis Sepeda Motor