You are on page 1of 14

L/T “Alecu Russo”, or.Orhei.

Proiect de grup.

“Impactul deșeurilor menajere”

MOTTO:

“ “

Elaborat: Cucu I, Volcov V,Sajin S.


Coordonatori: Patraș T, Kolodrevski O.
Deșeurile
Menajere.
Ce ve-ti afla nou din proiect!!!

Deseurile Clasificarea
menajere deseurilor…

Unde sunt
Parerea
reciclate?
nostra

Colectarea Ce sunt
deșeurilor deseurile ?

Efectele
deseurilor

Deseurile
Solutionarea
menajere
problemei
in R.M.
gestionarii
deseurilor
Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces
tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs,
care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea
produsului respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale,
obiecte, resturi de materii prime provenite din activitatile
economice, menajere și de consum. Majoritatea
activităților umane reprezintă și surse de producere de
deșeuri.
Dintre numeroase probleme de mediu care amenita planeta
noastra, o problema majora o constituie, fara nici o
indoiala, deseurile.
Deșeuri menajere - deseuri provenite din activitatile
casnice și de consum.
Principalele forme de impact si risc determinate de
depozitele de deseuri orasenesti si industriale, in ordinea in
care sunt percepute de populatie sunt:
-modificari de peisaj si disconfort vizual;
-poluarea aerului;
-poluarea apelor de suprafata;
-modificari ale fertilitatii solului.
Deşeurile menajere periculoase constituie surse de risc
pentru sănătate datorită conţinutului lor în:
• substanţe toxice – (insecticide, produse de curăţare,
antigel)
• substanţe inflamabile – (uleiuri uzate, terebentină)
• substanţe explozive sau reactive – (amoniacul, gazele din
dozele de spray, acetona)
• substanţe corozive – care ard sau distrug materialul
(acidul din baterii)
Deşeurile industriale constituie surse de risc pentru
sănătate datorită continuţului lor în :
• substanţe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu)
• pesticide
• solvenţi
• uleiuri uzate.
Şi, problema cea mai dificilă o constituie materialele
periculoase :

• nămolurile toxice

• produsele petroliere

• reziduurile de la vopsitorii

• zgurile metalurgice care sunt depozitate în comun cu


deşeurile solide orăşeneşti.
Efectele deșeurilor
• Răspândirea bolilor si infecţiilor
• Poluarea solului, a apelor freatice si de suprafaţă.
• Poluarea atmosferei.
• Deprecierea aspectului estetic al cadrului natural.
Cum putem solutiona problema gestionarii deseurilor
menajere?
 Este necesara efectuarea colectarii selective a
deseurilor menajere si implementarea acestei metode
în practica.

Deseurile
organice
Deseuri
Deseurile
din mase
anorganice
plastice

In functie de
compozitie,
deseurile pot fi
clasificate

Deseuri Deseuri
din hirtie si din sticla
carton
Deseuri
metalice
Unde sunt reciclate?
Gestionarea deseurilor menajere prin depozitare nu este
metoda binevenita, deoarece ea duce la poluarea mediului
ambiant si la pierderea unor cantitati mari de componente
pretioase cum ar fi substantele organice, hârtia, carton,
mase plastice, metale etc. Transportarea acestor deseuri la
rampa de depozitare duce la pierderea combustibilului
necesar pentru transportare si necesita ocuparea unor
suprafete noi pentru depozitarea deseurilor. Tot o data,
aceste componente pot fi folosite ca materie prima
secundara pentru obtinerea hârtiei, biogazului,
îngrasamintelor pentru fertilizare etc.

2,3% 3%
6% 2% 2% 2% 2% 45%
7%

28%

deseuri alimentare hirtie, carton


tesaturi sticla
metale materiale plastice
piele, guma lemn
piatra alte deseuri
Colectarea deșeurilor
Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în
diferite recipiente: coșuri de gunoi, pubele și containere.
Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care
conțin materiale refolosibile se face separat în recipiente
de culori diferite. Culorile recomandate pentru
recipientele destinate diferitelor tipuri de deșeuri sunt:
roșu (portocaliu) - materiale plastice, galben - metale,
verde - biodegradabile, albastru - hârtie, carton și sticlă,
maro - electrice și electronice, negru - nereciclabile, însă
acestea nu sunt respectate întotdeauna.
IN ZIUA DE AZI MEDIUL
CE NE INCONJOARA ESTE IN
ASA SITUATIE
Nu ar fi mult mai bine ca deseurile din jurul
tau sa fie arungate la gunoi si nu in strada.
Credca ar fi mai bine sa avem un viitor cu un
mediu curat si ingrijit.
Bibliografie
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Gestionarea_de%C8%99e
urilor
• http://cim.mediu.gov.md/raport2004/ro/firstprobl/dese
uri/deseu_ro5.htm
• http://www.omg.ugal.ro/om/ro/personal/hm/desc/curs/
Protectia%20mediului/6%20DESEURI.pdf
• http://www.cesare-construct.ro/utile/38-informatii-
utile/52-impactul-deseurilor-asupra-mediului