You are on page 1of 2

Cum se scrie un CV

CV-ul (Curriculum Vitae) şi scrisoarea de intenţie ar trebui să fie:

-uşor de citit: este important ca angajatorul să poată urmări cu uşurinţă structura CV-ului şi să găsească
toate detaliile relevante.

-scurt: angajatorilor nu le place să citească CV-uri lungi şi complexe decât dacă aveţi o experienţă
îndelungată în domeniul poziţiei vacante.

-precis: este important să subliniaţi punctele forte şi evenimentele importante din activitatea
dumneavoastră profesională.

-tehnoredactat: CV-ul şi/sau scrisoarea de intenţie trebuie să fie tehnoredactate (aproape toate companiile
cer documente tehnoredactate, structurate clar şi bine).

-fără greşeli: corectitudinea gramaticală este foarte importantă (inclusiv pentru nume) – deci citiţi-vă
CV-ul/scrisoarea de intenţie de mai multe ori înainte de a le trimite unei companii.

Observaţie: Aşteptările salariale nu ar trebui incluse în CV sau în scrisoarea de intenţie!

CV-ul ar trebui sa conţină (şi ordinea este importantă!):

 Datele personale: nume şi prenume, data naşterii, adresa, numărul de telefon, adresa de email,
starea civilă
 Educaţia:
o Începeţţ cu studiile cele mai recente.
o Includeţi date cronologice (începutul şi încheierea acestora, sau data estimată a încheierii).
o Folosiţi numele oficial al instituţiei de învăţământ şi numele cursurilor absolvite.
o Puteţi menţiona şi calificarea obţinută, în cazul in care aceasta nu reiese clar din datele
anterioare.
 Programele de formare speciale/lucrările ştiinţifice: enumeraţi cursurile/programele de formare
relevante pentru poziţia de care sunteţi interesat.
 Experienţa profesională:
o Locurile de muncă trebuie trecute în ordine, începând cu cea mai recentă poziţie deţinută.
o Numele corect al locului de muncă şi poziţiei deţinute sunt foarte importante.
o Asiguraţi-vă că datele de început şi de încheiere sunt foarte clare.
o Enumeraţi numai responsabilităţile/atribuţii principale (numele unei poziţii deţinute poate
avea înţelesuri diferite pentru companii – atribuţii diferite, îndatoriri diferite etc.).
 Cunoştinţele de limbi străine: enumeraţi abilităţile de limbă străină şi nivelul la care sunteţi (este
bine să indicaţi şi diplomele/certificatele obţinute).
 Abilităţile de folosire a calculatorului: enumeraţi programele software cunoscute cel mai bine.
 Permisul de conducere şi categoria (dacă e cazul).

 Altele: orice alte abilităţi, aptitudini, cunoştinţe pot fi enumerate la sfârşit, de exemplu: viteza de
tehnoredactare, pasiuni etc.