You are on page 1of 232

Index of Names Translated into English

Pages
• 1. Akita Sanesue - 秋田 実季 12-13 • 11. Ii Naomasa - 井伊 直政 32-33

2. Akechi Mitsuharu - 明智 光春 14-15 34-35


12. Ikeda Tsuneoki - 池田恒興

3. Akechi Mitsuhide - 明智 光秀 16-17 36-37


13. Ishida Mitsunari - 石田 三成

4. Azai Nagamasa - 浅井長政 18-19 38-39


14. Inaba Yoshimichi - 稲葉 良通

5. Asakura Yoshikage - 朝倉 義景 20-21 40-41


15. Imagawa Yoshimoto - 今川 義元

6. Asano Nagamasa - 浅野長政 22-23 42-43


16. Uesugi Kagekatsu - 上杉 景勝

7. Ashikaga Yoshiaki - 足利 義昭 24-25 44-45


17. Uesugi Kenshin - 上杉 謙信

8. Amago Yoshihisa - 尼子 義久 26-27 46-47


18. Ukita Hideie - 宇喜多秀家

9. Arima Harunobu - 有馬 晴信 28-29 48-49


19. Ōuchi Yoshitaka - 大内 義隆

10. Ankokuji Ekei - 安国寺 恵瓊 30-31 50-51


20. Ōtani Yoshitsugu - 大谷 吉継
• 21. Ōtomo Sōrin - 大友 宗麟 52-53 • 31. Kimura Shigenari - 木村 重成 72-73

22. Ōmura Sumitada - 大村 純忠 54-55 32. Kuki Yoshitaka -九鬼 嘉隆 74-75

23. Oda Nobutada - 織田信忠 56-57 33. Kuroda Nagamasa -黒田長政 76-77

24. Oda Nobunaga - 織田信長 58-59 34. Kuroda Yoshitaka -黒田孝高 78-79

25. Katagiri Katsumoto - 片桐 且元 60-61 35. Konishi Yukinaga - 小西 行長 80-81

26. Katakura Kagetsuna - 片倉 景綱 62-63 36. Gotō Matabei - 後藤又兵衛 82-83

27. Katō Kiyomasa - 加藤清正 64-65 37. Kobayakawa Hideaki - 小早川秀秋 84-85

28. Katō Yoshiaki - 加藤嘉明 66-67 38. Saika Magoichi - 雑賀孫一 86-87

29. Gamō Ujisato - 蒲生氏郷 68-69 39. Saitō Dōsan - 斎藤 道三 88-89

30. Kikkawa Motoharu - 吉川元春 70-71 40. Sakai Tadatsugu - 酒井忠次 90-91
• 41. Sakakibara Yasumasa - 榊原康政 92-93 • 51. Sengoku Hidehisa - 仙石 秀久 112-113

42. Sassa Narimasa - 佐々成政 94-95 52. Soma Yoshitane - 相馬義胤 114-115

43. Satake Yoshinobu - 佐竹義宣 96-97 53. Dom Justo Takayama - 高山右近 116-117

44. Sanada Nobuyuki - 真田 信之 98-99 54. Takigawa Kazumasu - 滝川一益 118-119

100-101 55. Takeda Katsuyori - 武田勝頼 120-121


45. Sanada Masayuki - 真田昌幸
102-103 56. Takeda Shingen - 武田信玄 122-123
46. Sanada Yukimura - 真田 幸村
104-105 57. Takenaka Shigeharu - 竹中重治 124-125
47. Shibata Katsuie - 柴田 勝家
106-107 58. Tachibana Muneshige - 立花宗茂 126-127
48. Shima Sakon - 島 左近
108-109 59. Date Shigezane - 伊達 成実 128-129
49. Shimazu Yoshihiro - 島津 義弘
110-111 60. Date Masamune - 伊達政宗 130-131
50. Shimizu Muneharu - 清水宗治
• 61. Chōsokabe Motochika – 132-133 • 71. Nabeshima Naoshige - 鍋島直茂 152-153
長宗我部 元親
72. Nanbu Nobunao - 南部信直 154-155
62. Tsugaru Tamenobu - 津軽為信 134-135
73. Niwa Nagahide - 丹羽 長秀 156-157
63. Tsutsui Junkei - 筒井順慶 136-137
74. Hachisuka Masakatsu - 158-159
64. Tōdō Takatora - 藤堂高虎 138-139 蜂須賀正勝

65. Tokugawa Ieyasu - 徳川家康 140-141 75. Fukushima Masanori - 福島正則 160-161

66. Tokugawa Hidetada - 徳川秀忠 142-143 76. Hōjō Ujiyasu - 北条氏康 162-163

67. Toyotomi Hidetsugu - 豊臣秀次 144-145 77. Hōjō Sōun - 北条早雲 164-165

68. Toyotomi Hideyoshi - 豊臣秀吉 146-147 78. Hosokawa Tadaoki - 細川忠興 166-167

69. Torii Mototada - 鳥居元忠 148-149 79. Hosokawa Fujitaka - 細川 藤孝 168-169

70. Naoe Kanetsugu - 直江兼続 150-151 80. Honda Tadakatsu - 本多忠勝 170-171
• 81. Maeda Keiji - 前田慶次 172-173 • 91. Mogami Yoshiaki - 最上義光 192-193

82. Maeda Toshiie - 前田利家 174-175 92. Mori Tomonobu - 母里太兵衛 194-195

83. Matsudaira Tadayoshi - 176-177 93. Mori Yoshinari - 森可成 196-197


松平忠吉
94. Mori Ranmaru - 森 蘭丸 198-199
84. Matsunaga Hisahide – 178-179
松永久秀 95. Yamauchi Kazutoyo - 山内一豊 200-201

85. Matsuura Shigenobu – 180-181 96. Yamanaka Yukimori - 山中 鹿介 202-203


松浦鎮信 97. Yamamoto Kansuke - 山本勘助 204-205
182-183
86. Miyoshi Nagayoshi -三好長慶 98. Yūki Hideyasu - 結城秀康 206-207
87. Murakami Takeyoshi – 184-185 99. Ryūzōji Takanobu - 龍造寺隆信 208-209
村上武吉
100. Wakisaka Yasuharu - 脇坂安治 210-211
88. Murakami Yoshikiyo – 186-187
村上義清

89. Mōri Terumoto - 毛利輝元 188-189

90. Mōri Motonari - 毛利元就 190-191