Вы находитесь на странице: 1из 1

Dengan ini diperakui bahawa:

Nurul hidayah binti idris

950612-06-5286

Nc421 a010

Telah mengikuti dan menyempurnakan

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

Sijil Pelajaran Malaysia 2012

Bagi Matapelajaran
PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH

Komponen Pentaksiran Peringkat Pencapaian

Cemerlang
Ayat Al-Quran (Tilawah)

Cemerlang
Ayat Al-Quran (Hafazan)

Cemerlang
Hadis (Bacaan)

.......................................... ....................................................

(SORAYA SHAMSUDDIN) (ZAMRUD BT RIDZUAN)


Pentaksir Pengetua