Вы находитесь на странице: 1из 1

Latihan

Subjek dan Predikat

Latihan I
Arahan: Tulisktut subjek dun predikat bttgi at,at-ttyttt di bawah.

1 Ayah sedang menulis surat d1 biliknya.


Subjek :

Predrkat :

Ibu sedang memasak di dapur.


Subjek :

Predikat :

Kereta Mvvi 1,ang berwarna kuning rtu milik abang saya.

Predikat :

Rumah yang tersergam indah itu rurnah Dato' Maslan.


Subjek :

Predikat :

Anak kucing saya sudah hilang pagi tadi.


Subjek :

Predikat :

Para pelanggan Restoran Zaman sedang beratur menunggu giliran.

Subjek :

Predikat :

Nenek saya sedang menjemur karn di halaman rumah.


Subjek .

Predikat :

Abang saya memiliki rumah teres berkembar.


Subiek .

Predikat :

79