You are on page 1of 6

eja dan sebut

be ca

ce ri

de sa

fe ri
Baca dan tulis

be ca

ce ri

de sa

fe ri
Padankan gambar dan perkataan

ce ri

fe ri

be ca

de sa
Susun semula mengikut ejaan yang betul

ceba
ceba

----
cire

----
sade

----
fire

----
Tulis jawapan berdasarkan gambar

= ----
= ----
= ----
= ----