You are on page 1of 18

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 15/1/2018
Masa / Time 8.30 - 9.30
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Isnin
Tarikh / Date 15/1/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Selasa


Tarikh / Date 16/1/2018
Masa / Time 9.00 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Choose an item.PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 1. Disiplin Diri
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 1.2 Memahami symbol-simbol yang terdapat dalam system
Content Standard pengangkutan awam
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Mengenal simbol-simbol yang terdapat dalam sistem
Learning Standard pengangkutan awam di darat, air dan udara
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Mengenalpasti jenis simbol pengangkutan awam di darat
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditanya jenis-jenis symbol yang pernah mereka lihat
ketika menaiki bas
3. murid dan guru bersoaljawab tentang simbol kenderaan awam
darat yang mereka ketahui
4. guru melukis dan menunjukkan beberapa jenis symbol yang
terdapat pada pengangkutan awam darat (bas)
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

- / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objektif tercapai. Kesemua murid kenal dan tahu symbol pengangkutan
awam darat (bas) yang terdapat di Malaysia.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 16/1/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Shapes
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 1.2 Listen and pronounce words with correct stress, rhythm and
Content Standard intonation
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Listen to and pronounce words and simple phrases.
Learning Standard 1.2.2 Listen to and sing songs
i. nursery rhymes
ii. songs
ObjektifPembelajaran/ 1) Can listen to and pronounce words and simple phrases by sing a
Learning Objective(s) song “the shapes song”
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Pupils are shown a few types of shapes. Teacher draw the
shapes on the board
3. Pupils listen to the nursery songs in the laptop
4. Pupils are guided by the teacher to state and sing the shapes
one by one.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished. Pupils knew and recognized the shapes that
shown by the teacher. They’ve enjoy to sing together with the rhymes
and music.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Isnin


Tarikh / Date 15/1/2018
Masa / Time 9.50 - 10.50
9-Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
1. Keselamatan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 1.2 Memahami kegunaan peti pertolongan cemas
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat di dalam
Learning Standard peti pertolongan cemas
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menyatakan sekurang-kurangnya empat alatan dan bahan yang
terdapat dalam peti pertolongan cemas
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada peti pertolongan
cemas.
3. Murid diberi penerangan satu persatu alatan dan bahan yang
terdapat didalam peti tersebut.
4. Murid diminta menyenaraikan alatan dan bahan yang telah
ditunjukkan guru satu persatu
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes 6 daripada 8 orang murid boleh menyatakan dan berbincang tentang
peti pertolongan cemas.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Selasa
Tarikh / Date 16/1/2018
Masa / Time 11.50 - 12.20
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 17/1/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / 1.3 To form letters and words in neat legible print
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to copy given sentences
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to copy/write phrases of greetings and
Learning Objective(s) social expressions
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 7 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

7 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished. Just one little girl named Lucy need much of
attention to control her behavioral problems. The rest were good.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 17/1/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 5 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
2. Keselamatan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 1.2 Memahami kegunaan peti pertolongan cemas
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti
Learning Standard pertolongan cemas
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Menyatakan sekurang-kurangnya empat jenis alatan dan bahan
yang terdapat dalam peti pertolongan cemas
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada peti pertolongan
cemas.
3. Murid diberi penerangan satu persatu alatan dan bahan yang
terdapat didalam peti tersebut.
4. Murid diminta menyenaraikan alatan dan bahan yang telah
ditunjukkan guru satu persatu
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes 6 daripada 8 orang murid boleh menyatakan dan berbincang tentang
jenis-jenis alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Rabu
Tarikh / Date 17/1/2018
Masa / Time 9.00 - 10.20
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / 1.3 To form letters and words in neat legible print
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to copy given sentences
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to copy/write phrases of greetings and
Learning Objective(s) social expressions
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
4) For the weak pupils, teacher give them a dotted line worksheet
and they need to trace it
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

8 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished


Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Rabu


Tarikh / Date 17/1/2018
Masa / Time 10.50 - 11.50
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
3. Keselamatan
Standard Kandungan / 1.2 Mengetahui alat pemadam api dan cara menggunakannya
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Menamakan komponen alat pemadam api
Learning Standard i. picu ii. silinder
iii. pemicit iv. pemancut
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Menamakan komponen alat pemadam api
Kebolehan/Proficiency 2. aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid-murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada alat
pemadam api yang terdapat disekolah
3. murid dan guru berbincang tentang beberapa komponen yang
terdapat pada alat pemadam api itu
4. murid dan guru bersoal jawab berkaitan dengan setiap
komponen yang telah diperkenalkan kepda murid
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 9 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

9 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Kesemua murid boleh menyatakan dan berbincang tentang komponen
alat pemadam api serta jenis-jenis alat pemadam api.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 18/1/2018
Masa / Time 7.30 - 8.00
Darjah / Class 1 Bijaksana
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple expression
2. Pupils are given a worksheet
3. They are ask to fulfill the task given
4. Teacher and PPM guiding them to do the worksheet.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 18/1/2018
Masa / Time 8.00 - 9.00
Darjah / Class 2 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / 1.2 Listen and pronounce words with correct stress, rhythm and
Content Standard intonation
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Listen to and pronounce words and simple phrases.
Learning Standard 1.2.2 Listen to and sing songs
iii. nursery rhymes
iv. songs
ObjektifPembelajaran/  Can listen to and pronounce words and simple phrases by sing a
Learning Objective(s) song “the shapes song”
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greeting and expression
2. Pupils are shown a few types of shapes. Teacher draw the
shapes on the board
3. Pupils listen to the nursery songs in the laptop
4. Pupils are guided by the teacher to state and sing the shapes
one by one.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

6 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished. Pupils knew and recognized the shapes that
shown by the teacher. They’ve enjoyed to sing the shapes song
together.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 18/1/2018
Masa / Time 10.20 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to trace words pertaining to greeting in the worksheet
Learning Objective(s) given
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes 0bjective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems. They do not want to write. They having problem
also in their fine motor. The coordination between eyes, mind and
hands. Should apply play and learn lesson plan soon to attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Khamis
Tarikh / Date 18/1/2018
Masa / Time 11.20 - 11.50
Darjah / Class 1 Genius
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) reading
Standard Kandungan / Listening and speaking
Content Standard 1.1 appropriate expression in social situations
Standard Pembelajaran/ 1.1.1 Able to express simple greetings
Learning Standard i. Good morning
ii. Good afternoon
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1. Pupils greet teacher with simple greetings guiding by the
teacher
2. Pupils are shown a flashcard contains picture of morning and
afternoon activity
3. Then, together they sing a morning song with teacher
4. They play mix and match pictures with teacher guidance
5. The class make simple greetings together
6. They are trained to use a simple greetings to their friends and
relatives. Teacher help them to use it properly
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective not accomplished. Pupils needs much of attention in their
behavioral problems to control. Apply play and learn lesson plan soon to
attract them.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 19/1/2018
Masa / Time 7.30 - 8.30
Darjah / Class 3 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / 1.3 To form letters and words in neat legible print
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to copy given sentences
Learning Standard
ObjektifPembelajaran/  Pupils should be able to copy/write phrases of greetings and
Learning Objective(s) social expressions.
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
4) For the weak pupils, teacher give them a dotted line worksheet
and they need to trace it
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 6 / 8 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

6 / 8 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

6 / 8 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objective accomplished. Just one little girl named Lucy need much of
attention to control her behavioral problems. The rest were good.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 19/1/2018
Masa / Time 8.30 - 9.30
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject Kemahiran Hidup
Topik / Topic MASAKAN
4. Keselamatan
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 1.2 Mengetahui alat pemadam api dan cara menggunakannya
Content Standard
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Menamakan komponen alat pemadam api
Learning Standard i. picu ii. silinder
iii. pemicit iv. pemancut
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) Menamakan komponen alat pemadam api
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid-murid ditunjukkan dan diperkenalkan kepada alat
pemadam api yang terdapat disekolah
3. murid dan guru berbincang tentang beberapa komponen yang
terdapat pada alat pemadam api itu
4. murid dan guru bersoal jawab berkaitan dengan setiap
komponen yang telah diperkenalkan kepda murid
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objektif tercapai Kesemua murid faham akan fungsi dan komponen alat
pemadam api.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3

Hari / Day Jumaat


Tarikh / Date 19/1/2018
Masa / Time 9.50 - 10.20
Darjah / Class 6 Bestari
Subjek / Subject PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Topik / Topic 1. Disiplin Diri
Kemahiran / Skill(s)
Standard Kandungan / 1.2 Memahami symbol-simbol yang terdapat dalam system
Content Standard pengangkutan awam
Standard Pembelajaran/ 1.2.1 Mengenal simbol-simbol yang terdapat dalam sistem
Learning Standard pengangkutan awam di darat, air dan udara
ObjektifPembelajaran/ Murid dibimbing untuk:
Learning Objective(s) 1. Mengenalpasti jenis simbol pengangkutan awam di darat
Kebolehan/Proficiency aras sederhana
Level
Aktiviti / Activities 1. murid memberi salam kepada guru
2. murid ditanya jenis-jenis symbol yang pernah mereka lihat
ketika menaiki bas
3. murid dan guru bersoaljawab tentang simbol kenderaan awam
darat yang mereka ketahui
4. guru melukis dan menunjukkan beberapa jenis symbol yang
terdapat pada pengangkutan awam darat (bas)
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 10 / 10 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

10 / 10 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

10 / 10 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.

Catatan / Notes Objektif tercapai. Kesemua murid tahu dan boleh menyatakan jenis dan
symbol kenderaan awam di darat.
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu / Week 3
Hari / Day Jumaat
Tarikh / Date 19/1/2018
Masa / Time 10.50 - 11.20
Darjah / Class 1 Bestari
Subjek / Subject English Language
Topik / Topic Greetings and social expression
Kemahiran / Skill(s) writing
Standard Kandungan / Writing
Content Standard 1.3 To form letters and words in neat legible print
Standard Pembelajaran/ 1.3.1 Able to trace words pertaining to greetings
Learning Standard i. Good evening
ii. Good night
ObjektifPembelajaran/ Pupils will able to express simple greetings by greet teacher properly
Learning Objective(s)
Kebolehan/Proficiency aras rendah
Level
Aktiviti / Activities 1) Pupils greet teacher with simple expression
2) They are given a task by copying and rewrite the given
sentences in their activity book.
3) Teacher guiding them to do the task
4) For the weak pupils, teacher give them the dotted line
worksheet. They have to trace the dotted line worksheet given.
ABM / Teaching Aids Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja.
Nilai Moral/Moral Mematuhi arahan
Value(s)
EMK / CCE Keusahawanan
Penilaian / Assessment
Refleksi / Reflection 0 / 5 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

0 / 5 murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

5 / 5 murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana __________________________________________.
Catatan / Notes Objective not accomplished at all. Pupils needs much of attention in
their behavioral problems to control. They were not interested when
applying prewriting skills. Teacher should apply play and learn lesson
plan soon to attract them.