You are on page 1of 4

Faluturizmus Romániába

SWOT analízis

Erőségek

 gazdag állat és növényvilág


 természetes hatóanyagok és ásványi anyagok, amik az egészség megőrzéséhez
járulnak hozzá
 az ivóvízkészletek minősége és változékony összetételű ásványvízforrások.
 helyi gasztronómia és regionális konyha specialitások
 vendégszeretet
 szennyezetlen levegő vagy nagyon kis mértékben szennyezett
 a természetes és antropikus látnivalók megközelíthetősége és harmonikus
térbesorolása
 mérsékelt kontinentális éghajlat, amely az idegenforgalom számára minden évszakban
kedvező
 változatos örökölt hagyományok, jól megőrzött folklór
 hagyományőrző vásárok és rendezvények az év során változatos színhelyekkel
 a kulturális-történelmi és építészeti örökség részét képezik az UNESCO örökségek,
amelyek az idegenforgalmi célpontok kategóriájába tartoznak és attrakciót jelentenek
úgy a belföldi, mint a külföldi turisták számára
 európai kultúra
 jogalkotási keret az európai követelményeknek és szabványoknak megfelelően
 a központi közigazgatási hatóság támogatása a nemzetközi idegenforgalmi vásárokon
való népszerűsítésre
 a turisztikai szolgáltatások megfelelő minőségellenőrzési rendszere
 az idegenforgalmi anyagok bázisának építésére, felszerelésére és osztályozására
vonatkozó általános jogi keretek létezése
Gyengeségek

 a turizmus "fenntartható fejlődésének" gyenge megítélése, és implicit módon a


környezet és a kulturális-történelmi és építészeti örökség megőrzésének fontossága
 a környezet kezdeti bomlása és a hatékony hulladékgyűjtési rendszer hiánya a vidéki
térségekben;
 a vidéki építészeti örökség gyors romlása a települések és a vidéki közösségek
elnéptelenedésével;
 nem eléggé fejlett és nem összefüggő turisztikai információs és jelzőrendszerek a
vidéki turizmus fejlettségéhez viszonyítva
 a helyi turisztikai információs és reklám központok, nemzeti hálózatának hiánya;
 a nem megfelelő, elégtelen és alulreprezentált vidéki turizmus támogatására
elkülönített források;
 a kevésbé diverzifikált turisztikai szolgáltatások kínálata az árakkal és a nyújtott
turisztikai szolgáltatások minőségével párhuzamosan;
 munkanélküli kereseti szint a vidéki népesség vonzásához / megtartásához falusi
környezetben és az országban;
 regionális és helyi szintű intézményi keret a kevésbé fejlett vidéki turizmus fejlesztése
érdekében

Lehetőségek

 a turizmus gyors és tartós fellendülése azáltal, hogy különös figyelmet irányítunk


a turizmus szerepének a nemzetgazdaságban
 vidéki turisztikai programok kigondolása és kidolgozása (szőlőültetvények és
híres borok, hagyományos konyha helyi biotermékekkel, zarándoklatok,
specializálódott falusi turizmus, ritka állat és növényvilág, a Duna- Delta
ökoszisztémája, hagyományos mesterségek fenntartásával foglalkozó közösségek,
természetes orvoslás, stb.)
 projektek kidolgozása és megvalósítása, amelyek elsődleges célja kiemelni a
falusi környezet épített, kulturális és történelmi elemeit
 olyan fajta projektek támogatása, amelyek kiemelik a turisztikai rendezvényeket
valamint a hagyományos román vallási eseményeket.
 a turisztikai kínálat diverzifikálása olyan aktuális szabadidős és üdülési
tevékenységekkel, mint a kerékpározás, hegyi kerékpározás, motorozás,
sárkányrepülés, rafting, siklóernyőzés, lovas turizmus áramkörök stb.
 a nemzeti parkok és rezervátumok látogatásának promoválása és bekapcsolása a
falusi turizmus által kínált csomagokba
 a hazai ajánlatok megjelenítése turisztikai irodák ajánlataiban is
 a faluturizmus fejlesztése az által hogy új szállásadó egyszégek létesülnek, vagy a
meglévők bővülnek
 a minőségirányítási rendszer bevezetése falusi turizmusban

Veszélyek

 a minőségi szabványok gyorsabb javítása, ami a turisztikai termékeket illeti, valamint


a szolgáltatás színvonalának javítása, a szomszédos országokban
 a hazai idegenforgalmi kereslet egy részének más külső célállomásokra való
átirányítása;
 frissen csatlakozott EU-s tagállamokból származó utazási irodák, amelyek a hazainál
hatékonyabban hasznosítják a Romániáéhoz hasonló idegenforgalmi erőforrásokat.
 az olcsó ajánlatok érzékelése a minőségi ajánlatok kárára
 a turizmus irányításának minimális ismerete
 a minőségirányítási rendszer szerepének figyelmen kívül hagyása
 a "fenntartható fejlődés" elvének figyelmen kívül hagyása a román turizmus
fejlődésében
 a népesség vásárlóerejének csökkentése, amely befolyásolja az idegenforgalmi
szolgáltatások iránti kereslet alakulását és tervezését;
 az idegenforgalom más tevékenységi területeinek hatásai - következményes gazdasági
tevékenység;
 technikai és pénzügyi támogatások hiánya a turizmus támogatására az állam által,
 pénzügyi megszorítások;
 • az idegenforgalomba történő beruházásokkal és a nemzeti kulturális örökség
helyreállításával kapcsolatos hitelezési rendszer hiánya; a turizmus fejlesztésére
elkülönített források elégtelenek;
 az alulreprezentált városi és vidéki létesítmények létezése, amelyek nem igazodnak a
vidéki turizmus fejlesztése által meghatározott igényekhez;
 az általános közlekedési infrastruktúra nemzeti és különösen helyi szinten, nem
megfelelően fejlett és korszerűsített;
 nem modernizált és nem megfelelő regionális repülőterek a nagy forgalmú területeken
a charter járatok számára;
 a minimális képzés, valamint az idegenforgalmi oktatás megfelelő ellátásának hiánya
a struktúrában, a turizmus jelenlegi fejlődésével1

1
http://www.scrigroup.com/afaceri/turism/ANALIZA-SWOT-A-TURISMULUI-RURA25762.php