You are on page 1of 3

Valgusele

Ernst Enno (1875 - 1934) Pärt Uusberg (1986)

° bC p 4
Quiet, warm h = 45
mp

& œ 2 ˙™ œ œj œ ™ œ ™ œj 2 œ œ ˙™ œ 2 œ œ œ œ ˙ ˙˙ ˙™ œ 2
Soprano
3 5 4
Ma kuul - sin u-nes vaik- ses, sü - ga- vas, kuis he-li -se-sid kel - lad päik - se

mp

& bC œ 2 ˙ ™ œ œj œ™ œ™ œj 2 œ œ ˙ ™ œ 2 w
4 3 5 4
p
Alto ˙ ˙™ œ 2
Ma kuul - sin u-nes vaik- ses, sü - ga- vas, kuis kel - lad päik - se

˙ ˙ ˙˙™™ œœ 42
mp

& œ 2 ˙™ œ œ œ ™ œ ™ œ 2 œ œ ˙™ œ 2 ˙w
b C
p
4 j j3 5
‹ Ma kuul - sin u-nes vaik- ses, sü - ga- vas, kuis kel
Tenor

- lad päik - se

? bC œ 4 ˙ ™ œ œ œ ™ œ ™ œ 3 œ œ ˙ ™ œ 5 ẇ
mp

˙ ˙ ˙™ œ 4
¢
p
Bajo 2 J J 2 2 2
Ma kuul - sin u-nes vaik- ses, sü - ga- vas, kuis kel - lad päik - se

° b4
mp
˙™ œ œ œ œ œ 23 œœ ˙˙ ™™
p
4

Sop. & 2 œ ˙™ Œ œ œ™ œj ˙™ Œ œ
i - lus, kuis laul - sid tae - vad ju - ma - lu - se i - lus ja

2 œœ ˙˙ ™™
4 Œ œ œ™ œj w 3
mp p
A. & b 2 œ ˙™ w w
w Œ œ
œ
i - lus, kuis laul - sid tae - vad i - lus, ja

& b2 œ ˙ ™ œ œ œ œ œ 23 œ ˙ ™
4 ˙™
Œ œ œ™ œj
mp p
Œ œ

T.


i - lus, kuis laul - sid tae - vad ju - ma - lu - se i - lus ja

? 4 œ ˙™ Œ œ œ ™ œJ w
mp p
w w 3 œœ ˙˙ ™ Œ œœ
¢ b2
w 2
Bajo
Œ
i - lus, kuis laul - sid tae - vad i - lus, ja
° b U
& œ œ œ™ œ ˙ ™ ™
7
4 3
2 pp
œ 2œ œ w Œ 2
Sop.
œ ˙™ œ œ œ œ œ œ
pi-me-dus - ki kau - gel nae - ra - tas. Nüüd öö kui käe - kôr -va vôt-nud
U
& b œœ œœ œœ ™™ œœ ˙˙ ™™
4 3
pp

˙™
œœ 2 œ œœ w Œ 2
A.
w œ œ œ œ™ œ œ œ

pi-me-dus - ki kau - gel nae - ra - tas. Nüüd öö kui käe - kôr -va vôt-nud

œ 4œ œ U
œ œ œ™ œ œ œ 2
& b œ œ œ™ œ ˙
3
pp
2 w Œ œ ˙™
‹ pi-me-dus -ki kau
T.

- gel nae - ra - tas. Nüüd öö kui käe - kôr -va vôt-nud

? b œœ œœ œœ™™ œœ ˙™ œœ 4 œ œ U
w 3
¢
pp
Bajo ˙™ 2œ œ uw Œ œ W 2
pi-me-dus - ki kau - gel nae - ra - tas. Nüüd öö

° b3 Ú Ú
10

& 2 w™
4 6 4
Sop. 2 2 2

Ú
mind,

& b2 w ™
3 4 6 4
p
2 2∑ Œ 2
œ œ œ ˙ ˙
A.

mind, ja ü-man lau - lu

3 4
& b2 ˙ Œ œ œ œ 2 ˙ ˙ œ œ œ œ 26 ˙ 4
mp p
˙ W 2
‹ mind, ma kôn-nin jär - gi
T.

kah-va - tu -nud pal - gel mm...

? b3 4∑ 6 W 4
¢ 2
p
Bajo ∑ 2 ∑ 2∑ 2
mm...

° b4 Ú
13 rit.......................................... A tempo poco a poco dim...
p
Sop. & 2 Œ œ œ œ œ œ œ œ w™ Ó
ja ot - sin, u - ne - ä - gu sind.

4
Nüüd

w ™™
& b 2 œ œœ œ œ ˙ ˙˙ W w
Œ
œ
œ œ ˙
A.
W
pi - me - du - se val - gel, mmm... mm...

4
& b2 W W w™ ˙ œ
‹ Œ
T.

Nüüd
? b4 w
Bajo
¢ 2 w W W
W
° b
16 3
Œ
ja ot - sin, u - ne - ä - gu sind.

Sop. & W Wœ œ œ œ œ œ œ w w
mm...

& b W˙™ œ œ œ ™ œ œ œ w Ó™
œ W˙™ œ œ œ ™ œ œ œ
öö kui käe-kôr-va vôt-nud mind, Nüüd öö kui käe-kôr-va vôt-nud

W
A.

& b Ẇ™ œ œ œ™ œ œ œ w w
Œ œ ™
Ẇ œ œ œ™ œ œ œ
‹ Ó
T.

öö kui käe-kôr-va vôt-nud mind, Nüüd öö kui käe-kôr-va vôt-nud

?
¢ b W W Ú
Bajo
W W

° b Œ
19

ja ot - sin, u - ne - ä - gu

Sop. & W œ œ œ œ œ œ œ w w
sind.

Ó™
œ™ œ œ
mind, Nüüd öö kui käe - kôr - va vôt - nud

A. &b w
W œ W˙™ œ œ œ

&b w ∑ Ú
‹ mind,
T.

Bajo
?
¢ b Ú Ú
rit..........................................

° bŒ U
21 ja ot - sin, u - ne - ä - gu sind.

& œ ∑
Ú Ú
Sop. œ œ œ œ œ œ w

Ú
mind,

&b w ∑
Ú
A.

&b Ú Ú

T.

Bajo
¢
?b Ú Ú

Related Interests