You are on page 1of 4

ΕΛΛ 315

ACTA HEBDOMADALIΑ
∆ελτίο 6

Α. Καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί την αρχή µιας παραγράφου.
Γράψτε τη συνέχεια της παραγράφου η οποία θα ξεκινά µε αυτήν την πρόταση. (Σας
υπενθυµίζουµε ότι η παράγραφός σας θα πρέπει να υποστηρίζει, να αναλύει, να
επεξηγεί την πρώτη αυτή πρόταση).

1. Η απόφαση του Καίσαρα να περάσει τον Ρουβίκωνα ήταν ένα σοφά


υπολογισµένο ρίσκο.

Η απόφαση του Καίσαρα να περάσει τον Ρουβίκωνα ήταν ένα σοφά υπολογισµένο
ρίσκο. Τα περισσότερα στρατεύµατα του Ποµπήιου δεν είχαν ακόµα εκπαιδευτεί και
η υπακοή τους ήταν αβέβαιη (καθώς είχαν υπηρετήσει πριν µε τον Καίσαρα στη
Γαλατία). Έτσι, γρήγορα η αντίσταση στην Ιταλία κατέρρευσε: πανικός κατέλαβε
τους οπαδούς του Ποµπήιου, ο Ποµπήιος έσπευσε στο Βρινδήσιο µε όσα
στρατεύµατα κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει και απέπλευσε για την Ελλάδα τη
στιγµή ακριβώς της άφιξης του Καίσαρα.

2. Ο Καίσαρας καταδίωξε τον Ποµπήιο στην Ελλάδα.

Ο Καίσαρας καταδίωξε τον Ποµπήιο στην Ελλάδα. Καθώς όµως ο Καίσαρας διέθετε
υποδεέστερες δυνάµεις, του προσέφερε ειρήνη. Επειδή όµως η dignitas του
Ποµπήιου έχει πληγεί από την ατιµωτική υποχώρησή του από την Ιταλία, τον
προκάλεσε σε µάχη, όπου και τον νίκησε. Ο Καίσαρας τότε υποχώρησε στα
Φάρσαλα. Η Ιταλία ήταν ανοιχτή για τον Ποµπήιο, αλλά εκείνος καταδίωξε τον
Καίσαρα. Στα Φάρσαλα ο Καίσαρας νίκησε τον Ποµπήιο και ο Ποµπήιος κατέφυγε
στην Αίγυπτο, όπου και δολοφονήθηκε.

3. Όταν ο Καίσαρας επέστρεψε στην Ιταλία το 46 µετά την νίκη του επί του
Ποµπήιου και την εκστρατεία του στην Ανατολή οι οπαδοί του παραληρούσαν.

Όταν ο Καίσαρας επέστρεψε στην Ιταλία το 46 µετά την νίκη του επί του Ποµπήιου
και την εκστρατεία του στην Ανατολή οι οπαδοί του παραληρούσαν. Η σύγκλητος τον
αντάµειψε µε δικτατορία που ανανεωνόταν ετησίως για 10 χρόνια και του έδωσαν
εξουσία τιµητή. Επίσης του παραχώρησε το δικαίωµα να εκφράζει πρώτος την άποψή
του στη σύγκλητο. Μεταξύ πολλών άλλων τιµών το άγαλµά του σµιλεµένο σε
µπρούτζο στήθηκε στο Καπιτώλιο απέναντι από αυτό του Jupite. Τέλος, γιόρτασε 4
θριάµβους για τις νίκες του επι των Γαλατών, των Αιγυπτίων, του Φαρνάκη και του
Ιόβα (αλλά όχι για τις νίκες του επί του Ποµπήιου και του Σκιπίωνα).

4. Οι µεταρρυθµίσεις του Καίσαρα είχαν ως στόχο τη διατήρηση της υπεροχής


του.

Οι µεταρρυθµίσεις του Καίσαρα είχαν ως στόχο τη διατήρηση της υπεροχής του.


Αρχικά ο Καίσαρας κατήργησε τον διαχωρισµό της πολιτικής διακυβέρνησης και της
διοίκησης των επαρχιακών στρατευµάτων. Έτσι, ήταν ταυτόχρονα αρχηγός της
εκτελεστικής εξουσίας του κράτους και αρχιστράτηγος. Στόχος του ήταν να εµποδίσει
οποιονδήποτε να κάνει ό,τι έκανε ο ίδιος µε τη διοίκηση της Γαλατίας.
Επιπροσθέτως, ο Καίσαρας αύξησε τα µέλη της συγκλήτου από 600 σε 900 και
πλήρωσε τις νέες θέσεις µε παλιούς του φίλους, εύπορους ιππείς, ακόµη και
εκρωµαϊσµένους επαρχιώτες. Όλοι οι νεοφερµένοι ένιωθαν ευγνωµοσύνη απέναντι
στον Καίσαρα και ακολούθως προστάτευαν τα συµφέροντά του

3
5. Το 44 ο Καίσαρας πήρε τον τίτλο του ισόβιου δικτάτορα, γεγονός που
ανησύχησε τους πιστούς στις παραδόσεις αριστοκράτες.

Το 44 ο Καίσαρας πήρε τον τίτλο του ισόβιου δικτάτορα, γεγονός που ανησύχησε
τους πιστούς στις παραδόσεις αριστοκράτες. Η ισόβια δικτατορία δεν ήταν συµβατή
µε την παλαιά ∆ηµοκρατία και έκανε τον Καίσαρα ουσιαστικά βασιλιά σε όλα εκτός
από το όνοµα. Πολλοί συγκλητικοί φοβήθηκαν ότι θα τους επισκιάσει για πάντα.
Έτσι, πάνω από 60 συγκλητικοί καθοδηγούµενοι από τον Γάιο Κάσσιο Λογγίνο και
τον Μάρκο Ιούλιο Βρούτο, εξοργισµένοι από την αυξανόµενη δύναµή του και την
αµείωτη δηµοτικότητά του, συνωµότησαν για να τον σκοτώσουν σε µια συνεδρίαση
της συγκλήτου στις Ειδούς του Μαρτίου, τρεις µέρες πριν την προγραµµατισµένη
αναχώρησή του για την Ανατολή.

Β. Σωστό ή Λάθος;

1. Ο Μάρκος Αντώνιος προσπάθησε αρχικά να συµβιβάσει τους υποστηρικτές και


τους εχθρούς του Καίσαρα (Σ)
2. Ο Κικέρωνας είχε ταχθεί υπέρ των εκδικητών της δολοφονίας του Καίσαρα
(Λ)
3. Οι συνωµότες της δολοφονίας µετά τον θάνατο του Καίσαρα ψήφισαν την
κατάργηση όλων των νόµων του Καίσαρα (Λ)
4. Στους πρωτεργάτες της δολοφονίας του Καίσαρα παραχωρήθηκαν επαρχιακές
διοικήσεις (Σ)
5. Μέχρι πριν την εµφάνιση του Οκταβιανού στο προσκήνιο ο Μάρκος Αντώνιος
φαινόταν ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Καίσαρα (Σ)
6. Ο Οκταβιανός καταγόταν από παλιά αριστοκρατική οικογένεια (Λ)
7. Ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος ήταν οι κύριοι κληρονόµοι της διαθήκης του
Καίσαρα (Λ)
8. Ο Οκταβιανός συχνά χρησιµοποίησε τη συγγένειά του µε τον Καίσαρα ως
εργαλείο για να πάρει µε το µέρος του τον στρατό (Σ)
9. Προτού καταδιωχθούν από τη δεύτερη τριανδρία ο Κάσσιος και ο Βρούτος είχαν
υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την Ανατολή (Σ)
10. Οι συµµετέχοντες στη δεύτερη τριανδρία ήταν ο Οκταβιανός, ο Μάρκος
Αντώνιος και ο Κράσσος (Λ)
11. Το πρόσχηµα για τις προγραφές της δεύτερης τριανδρίας ήταν η δολοφονία του
Καίσαρα, αλλά ο πραγµατικός λόγος ήταν να βρουν χρήµατα για να
χρηµατοδοτήσουν τις λεγεώνες εναντίον του Κάσσιου και του Βρούτου (Σ)
12. Η πρώτη τριανδρία ονόµασε τον Καίσαρα θεό του ρωµαϊκού κράτους (Σ)
13. Οι δυνάµεις της δεύτερης τριανδρίας συνέτριψαν τους δολοφόνους του Καίσαρα
στα Φάρσαλα (Λ)
14. Ο Οκταβιανός είχε συνειδητοποιήσει ότι το κλειδί για τον έλεγχο ολόκληρης της
αυτοκρατορίας ήταν οι πλούσιες επαρχίες της Ανατολής (Λ)
15. Η ήττα του Μάρκου Αντώνιου στην Παρθία και η αυξανόµενη οικονοµική
εξάρτηση από την Κλεοπάτρα τροφοδότησε την προπαγάνδα που έκανε ο Οκταβιανός
στην Ιταλία εναντίον του (Σ)
16. Ο Αντώνιος µε προτροπή της Κλεοπάτρας κήρυξε πόλεµο κατά του
Οκταβιανού
(Λ)
17. Η ναυµαχία στο Άκτιο άφησε τον Οκταβιανό µοναδικό κυρίαρχο της
Μεσογείου
(Σ)