Вы находитесь на странице: 1из 1

Degradarea si protectia solurilor

Solul, ca şi aerul şi apa, este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De
calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţa, cat mai
ales a celei subterane. Activitatile economice, care poarta un character din ce in ce mai intensive,
au un effect poluant si degradant asupra solurilor. Degradarea solului este procesul care
determină distrugerea stratului fertil de la suprafaţa şi imposibilitatea refacerii lui. Acţiunea
antropică asupra solului prin defrişare, aratul pajiştilor a avut drept consecinţă apariţia
„pământurilor rele” pe care nu se mai formează vegetaţia. Solul este învelişul afânat de la
suprafaţa uscatului, în care plantele îşi înfig rădăcinile. El este un corp natural format în timp
îndelungat în urma unor procese pedogenetice şi are alcătuire complexă.
Cauzele degradarii solului sint: utilizarea masinilor agricole grele, nerespectarea tehnologiilor
agricole, administrarea chimicalelor in cantitati mari etc. Iar efectele degradarii solului sint:
eroziunea solului, mineralizarea humusului, poluarea solului cu chimicale etc. Poluarea solului
poate fi naturala (eruptiile vulcanice, eroziunea solului de catre vint, ape curgatoare, resturile de
plante si animale accumulate in cantitati mari) si poluarea arteficiala care poate fi de origine erul
poluat, fizica, chimica si biologica. Solul mai poate fi poluat direct prin deversari de deseuri pe
terenurile urbane sau rurale sau din ingrasemintele si pesticidele aruncate pe terenurile agricole.
Totodata solurile pot fi poluate si indirect prin depunerea agentilor exogeni proveniti din
transportul agentilor poluati de catre vint, de pe un loc pe altul, infiltrarea in sol a aoelor
contaminate .
Prin urmare, masurile de prevenire, in functie de cauzele care provoaca degradarea solului, sint:
a)combaterea alunecarilor si a eroziunii solului prin impadurirea terenurilor, cultivarea
plantatilor multi anuale pe versantii inclinati, efectuarea araturilor dea curmezisul pantei,
infaptuirea lucrarilor tehnice de prevenire a alunecarilor . b) combaterea imlastiniriilor si
inundatiilor prin constructia de diguri si desecari, canale de colectare si drenaj. c)crearea
depozitelor de deseuri si reciclarea materiei prime, crearea gropilor ecologice.
Iar in Republica Moldova solurile reprezinta principal bogatie naturala. Invelisul de sol al tarii
noastre este extreme de valorificat iar potentialul productive al solurilor a avut de suferit de pe
urma utilizarii si chimizarii lor intensive de catre om. Starea actuala a invelisului a devenit
ingrijoratoare, iar in unele parti ale tarii este critica. Continua sa se extinda suprafetele
terenurilor afectate de eroziune si alunecari, de procesele de dehumificare, deteriorare a
structurii si tasare, de salinizare si inmlastinire a solurilor.
Solul mereu va ramine o avutie a omenirii, pe care trebuie sa o pretuim, proslavim si sa o
ocrotim.