Вы находитесь на странице: 1из 2

1 - Cálculo de la potencia de la bomba

Q [m³/s] = 0.102

δ [kg/m³] = 1,000.000

Hm [m] = 142.700

η [adim.] = 0.850

Nb [HP] = 228.320

2 - Cálculo de la altura manométrica

Hg [m] = 1.000

U²/2g [m] = 1.000

∆ [m] = 1.000

pi/δ [m] = 1.000

∆p/δ [m] = 1.000

Hm [m] = 5.000

3 - Cálculo de la pérdida de carga


∆fi [m] = 1.000

∆fa [m] = 1.000

∆si [m] = 1.000

∆si [m] = 1.000

∆ [m] = 4.000

4 - Cálculo de la altura geométrica

hi [m] = 1.000

ha [m] = 1.000

Hg [m] = 2.000