You are on page 1of 2

CAIET DE PRACTICĂ

1. Datele de identificare ale stagiului de practica


Nume student:
Avieriței Radu-Andrei

An: 2

Partenerul de practica: Europrim Shipping

Tutorele desemnat:
Oana Marin-Preda

2. Modulul de pregatire:

Geopolitica si Afaceri

3. Compentente exersate:

Competente profesionale

Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de transport


Utilizarea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de transport Culegerea,
analizarea si interpretarea informatiilor de transport. Utilizarea tehnicilor de vanzare
Organizarea activitatilor de transport in cadrul organizatiei

Competente transversale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de


munca riguroasa, eficienta si responsabila
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluri specializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de invitare pentru propria dezvoltare

4.Sintetizați activităţile de afaceri în care ați fost implicat pe toată durata stagiului:

Pe durata stagiului de practică am lucrat la promovarea magazinului online, am studiat


caracteristici ele produselor comercializate pentru a putea consilia clienții și a putea
personaliza oferta pe client. Am promovat produsele la locul vânzării și am pregătit
produsele pentru livrare.
5.Prezentați rezultatele pe care le-ați obținut pe durata stagiului:
Ca și rezultate în timpul stagiului au fost, realizarea bazei de date cu clienții persoane
juridice, experiența acumulată în lucrul împreună cu echipa de vânzări, experiența
consilierii clienților, promovarea pe rețeaua Facebook a magazinului online.

6. Numarul total de ore de practica 280


realizate:

Perioada de desfasurare a practicii: 01.02.2018- 15.05.2018

Intocmit

15.05.2018
Semnătură student ..............................

Avizat,

Semnătură tutore .................................................